ISSN X. information for tourists & businesspeople with map autumn 3/2014

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ISSN 1644-289X. information for tourists & businesspeople with map autumn 3/2014"

Transkrypt

1 ISSN X information for tourists & businesspeople with map autumn 3/2014

2 kielczanom, z dumą przyjął w 1921 r. honorowe obywatelstwo naszego miasta przypomniał Wojciech Lubawski, prezydent Kielc. Po wielu latach starań w Kielcach stanął pomnik Marszałka. Na uroczystościach był Krzysztof Jaraczewski, wnuk Józefa Piłsudskiego. Na Placu Wolności były tłumy; dzieci, dorośli i ludzie starsi. Przedstawiciele Rodzin Legionowych złożyli u stóp pomnika urnę z ziemią z miejsc największych bitew Polaków od XVIII wieku. In Honour of the Marshal W hołdzie Marszałkowi 12 sierpnia, w setną rocznicę wkroczenia do Kielc legionistów Józefa Piłsudskiego na Placu Wolności uroczyście odsłonięto pomnik Marszałka, z udziałem rodziny Marszałka Piłsudskiego, władz państwowych, wojskowych, samorządowych oraz rodzin legionistów i POW-iaków. Przed uroczystościami na Placu Wolności prezydent Kielc przyjął meldunek od komendanta Marszu Szlakiem Pierwszej Kompanii Kadrowej. Do stolicy regionu dotarło ponad 700 osób, które przez siedem dni szły śladami Kadrówki. Sto lat temu, 6 sierpnia 1914 roku z krakowskich Oleandrów wyruszyła Kadrówka, 12 sierpnia dotarła do Kielc. To był początek Legionów Polskich. Legionów, które przyczyniły się do odzyskania przez Polskę niepodległości. Honorowy patronat nad uroczystościami objęła Karolina Kaczorowska, wdowa po ostatnim prezydencie RP na uchodźstwie. Jako mała dziewczynka została wywieziona z Polski, do kraju wróciła po 60. latach. Trzeba mieć szacunek dla tych, którzy walczyli o wolny kraj podkreślała podczas uroczystości w Kielcach. Wejście 12 sierpnia 1914 roku Józefa Piłsudskiego i jego Legionistów do Kielc, to jedna z najpiękniejszych dat w historii Polski. Marszałek był wdzięczny On August 12, the one-hundredth anniversary of Marshal Józef Piłsudski s Legionaries entering Kielce, a monument to the Marshal, situated in Wolności Square, was officially unveiled. The ceremony was attended by Marshal Piłsudski s relatives, representatives of the state authorities, the army and the local government, together with relatives of the Legionaries and members of the Polish Military Organisation. Before the festivities in Wolności Square, the commander of the March along the First Cadre Company Trail reported to the President of Kielce. The region s capital was reached by over 700 people who had followed the trail of the Cadre Company for seven days. One hundred years ago, on August 6, 1914, from Krakow s Oleandry Street, the Cadre Company set off to reach Kielce on August 12. This was the beginning of the Polish Legions, which contributed to Poland s regaining its independence. The honorary patronage over the festivities was taken by Karolina Kaczorowska, the widow of the last President of Poland in exile. As a young girl, she was deported from Poland and did not return until sixty years later. One must respect those who fought for the free state, she stressed during the Kielce ceremony. Józef Piłsudski and his Legionaries entering Kielce on August 12, 1914 is one of the most beautiful dates in the history of Poland. The Marshal was grateful to the inhabitants of Kielce and in 1921 was proud to receive honorary citizenship of our city, Wojciech Lubawski, President of Kielce, reminded the listeners. After many years of effort, the monument to the Marshal has been erected in Kielce. The ceremony was attended by Krzysztof Jaraczewski, Józef Piłsudski s grandson. Wolności Square was crowded with children, adults and the elderly. Representatives of the Legionaries Families placed an urn containing soil from the Poles greatest battlefields from the 18th century onwards at the foot of the monument. 2 Magazyn Kielce wczoraj, dziś, jutro JESIEŃ 2014

3 Urząd Miasta Kielce , Rynek 1, Biuro Obsługi Interesanta tel (099), (509) Regionalne Centrum Informacji Turystycznej Kielce, ul. Sienkiewicza 29 tel Wydział Projektów Strukturalnych i Strategii Miasta Urząd Miasta Kielce , ul. Strycharska 6 tel fax Centrum Obsługi Inwestora Urząd Miasta Kielce , ul. Strycharska 6 tel/fax tel Kielce City Hall , Rynek 1, Customer Services phone (099), (509) Regional Centre for Tourist Information Kielce, ul. Sienkiewicza 29 phone Department for Structural Projects and City Strategy Kielce City Hall , ul. Strycharska 6 phone fax Investor Assistance Centre Kielce City Hall , ul. Strycharska 6 phone/fax phone Urząd Miasta Kielce Szanowni Państwo, Kielce to nowoczesne, dynamicznie rozwijające się miasto, które wykorzystało skok cywilizacyjny, jaki niesie ze sobą członkostwo w Unii Europejskiej. W ciągu ostatnich lat dzięki środkom unijnym, inwestowaniu w placówki kultury, pomoc społeczną, infrastrukturę techniczną i sportową Kielce stały się przyjazne dla swoich mieszkańców, turystów oraz biznesmenów. Dzięki dofinansowaniu z Unii Europejskiej prowadzona jest także rozbudowa Targów Kielce - ośrodka najdynamiczniej rozwijającego się w Polsce i Europie. Targi Kielce to od lat miejsce spotkań największych firm na rynku krajowym i zagranicznym, reprezentujących różne dziedziny gospodarki oraz miejsce zawierania wielomilionowych kontraktów. Nasze miasto to ekonomiczne, turystyczne i kulturalne centrum regionu świętokrzyskiego. Znakomita lokalizacja, przychylność władz, dobre warunki do pracy i wypoczynku stanowią poważny atut pozwalający zakładać firmy oraz dynamicznie je rozwijać i cieszyć się sukcesami. Miasto oferuje także ciekawe nieruchomości, interesujący system ulg dla tworzących nowe miejsca pracy, profesjonalną obsługę przedsiębiorców oraz wysoki standard usług okołobiznesowych. Kielce to także miasto sportu i aktywnego wypoczynku. Rozwój sportu w naszym mieście ma szczególne znaczenie. Świadczy o tym nowoczesna infrastruktura sportowa, baza hotelowa oraz aktywny udział kielczan w życiu sportowym miasta. Kielce mają naturalne i niepowtarzalne warunki do uprawiania wielu dyscyplin. Dążąc do nowoczesności, troskliwie pielęgnujemy bogate tradycje historyczne. Ich ślady możemy zobaczyć na każdym niemal kroku. Polecam Państwu zwiedzenie kieleckich muzeów i galerii, skorzystanie z ciekawej oferty placówek kultury. Zapraszam Państwa do Kielc. Wierzę, że czas spędzony w naszym mieście dostarczy wielu wrażeń i będzie bogaty w nowe doświadczenia. Ladies and Gentlemen, Wojciech Lubawski Prezydent Kielc Kielce is a modern, dynamically developing city which has made good use of the opportunity for a civilisational leap offered by Poland s membership in the European Union. In recent years, thanks to EU funds, and investing in institutions of culture, social welfare, as well as technical and sports infrastructure, Kielce has become friendlier to its inhabitants, tourists and businesspeople. For years, thanks to Poland s most rapidly developing Trade Fair Centre (Targi Kielce), the city has been a meeting ground for major Polish and foreign companies representing various branches of economy, and the venue where multi-million contracts have been concluded. Our city is the Świętokrzyskie region s centre of business, tourism and culture. A splendid location, sympathetic authorities, together with good conditions for work and leisure are major trump cards which encourage company establishment, development, and ultimate success. The city has on offer interesting properties, an attractive incentive system for those creating new workplaces, professional services for entrepreneurs, as well as high-standard business-related services. Kielce is also a city of sports and active leisure pursuits. The advancement of sports in our city is especially important. This shows in the modern sports infrastructure, hotel facilities and active participation of the locals in the city s sports life. Kielce has unique natural conditions in which to practise several disciplines. Aspiring to modernity, we take great care of our rich historical tradition. Its traces may be seen at every step. Let me recommend a visit to Kielce museums and galleries, as well as the interesting offer of our institutions of culture. We look forward to seeing you in Kielce. I believe that the time spent in our city will be an enjoyable and memorable experience. Wojciech Lubawski President of Kielce

4 W numerze: W hołdzie Marszałkowi In Honour of the Marshal 2 Wolę być aktywnym uczestnikiem przemian 6 I d rather be an active participant in the transformation 8 Nasze Świętokrzyskie Our Świętokrzyskie Region Nauka dla przemysłu Science to Benefit Industry W poszukiwaniu skarbu jaskini In Search of Underground Treasure Szanowni Państwo, Pięć milionów złotych taką kwotą z budżetu miasta mogą dysponować mieszkańcy Kielc, wskazując, co jest do zrobienia w najbliższym otoczeniu, na osiedlu. Zgłaszane inwestycje mogą dotyczyć budowy, modernizacji, przebudowy lub rozbudowy elementów infrastruktury miejskiej, które da się zrealizować w ciągu roku. Inicjatywy muszą przyczyniać się do rozwoju miasta. Ubiegłoroczna, pierwsza edycja budżetu obywatelskiego, cieszyła się ogromnym powodzeniem i pokazała, że nie jest nam wszystko jedno, w jakim mieście żyjemy. Europeada 14 Europeade Maria Malinowska redaktor naczelna Kielce rok 1914 Kielce: the Year 1914 Okładka: Pomnik Marszałka Józefa Piłsudskiego Fot. Paweł Treger Cover: The monument to Marshal Józef Piłsudski Photo by Paweł Treger Ladies and Gentlemen, Five million Zloty: this is the sum in the city s budget at the disposal of the inhabitants of Kielce so they can decide about what needs doing in their closest environment, such as a residential district. Proposed investment projects may pertain to construction, modernization, refurbishment or expansion of elements of the urban infrastructure which can be completed within a year. The initiatives must foster the city s development. Last year s first edition of the citizens budget proved an enormous success and has shown that we do care about the kind of city that we live in. Maria Malinowska Editor-in-Chief Wydawca: Agencja Wydawnicza Akwarela Plus Justyna Żukowska Redaktor naczelna: Maria Malinowska, tel Redaguje zespół Adres redakcji: ul. Kościuszki 11, Kielce tel./fax Tłumaczenie: Magdalena Ożarska Projekt graficzny i skład: Studio Reklamy 300dpi - Rafał Urbański Druk: Drukarnia Duet, Kielce, ul. Górna 11a nakład: egz. Distributed free of charge at Business Centres in Kielce (Kielce Trade Fairs); major hotels in Kielce (Świętokrzyski, Uroczysko, Łysogóry, Echo, Leśny Dwór, Pod Złotą Różą, Qubus, Kameralny, Kongresowy, Tęczowy Młyn, Ibis); Malinowy Zdrój at Solec Zdrój; Tourist Information Centres; Staropolska Chamber of Industry and Commerce, Świętokrzyskie Regional Development Agency; banks; Cultural Centres (National Museum in Kielce); Świętokrzyskie Voivodeship Office, Jan Kochanowski University, Kielce University of Technology. Copyright by Agencja Wydawnicza Akwarela Plus Justyna Żukowska. All rights reserved Wydawca nie odpowiada za treść zamieszczanych ogłoszeń. The Publisher takes no responsibility for the content of advertisements. 4 Magazyn Kielce wczoraj, dziś, jutro JESIEŃ 2014

5 Szanowni Państwo, W tym roku województwo świętokrzyskie, jako jeden z regionów Unii Europejskiej, wkracza w kolejny okres programowania funduszy strukturalnych. W ciągu najbliższych sześciu lat, Świętokrzyskie będzie mieć do dyspozycji 1 miliard 363 mln euro w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata To wielkie wyzwanie, ale jesteśmy do niego dobrze przygotowani. Po pierwsze jesteśmy na jednym z czołowych miejsc w kraju pod względem wykorzystania unijnych funduszy w kończącym się okresie finansowania; po drugie skutecznie nadrabiamy historyczne zaległości w rozwoju infrastrukturalnym i gospodarczym. Nasze województwo będzie miało do dyspozycji także dodatkowe pieniądze z kontynuowanego programu Polska Wschodnia. W tej puli jest ok. 2 mld euro do podziału między pięć województw, w tym dla Świętokrzyskiego. Będziemy też mogli korzystać z programów sektorowych, które również będą dysponować znacznymi funduszami na rozwój infrastruktury i wsparcie gospodarki. Chcemy, aby nowe fundusze unijne zdynamizowały rozwój gospodarczy województwa, w oparciu o nowoczesne rozwiązania technologiczne i wzrost poziomu kapitału społecznego. Świętokrzyski Regionalny Program Operacyjny na lata będzie silniej niż dotychczasowy zorientowany progospodarczo, liczymy także na szersze zaangażowanie środków prywatnych w formule partnerstwa publiczno-prywatnego. Unia stawia na innowacje, przedsiębiorczość, energetykę i projekty z zakresu społeczeństwa informacyjnego. I na te przedsięwzięcia w nowym RPO będzie przeznaczona niemal połowa środków zarezerwowanych na projekty inwestycyjne. Wzmacniając regionalną gospodarkę będziemy się koncentrować na kluczowych dla regionu gałęziach i branżach, tzw. inteligentnych specjalizacjach, wśród których wskazaliśmy budownictwo, przemysł metalowo-odlewniczy, turystykę zdrowotną oraz nowoczesne rolnictwo i przetwórstwo spożywcze. Wszystkich zainteresowanych pracą naszego urzędu zachęcam do odwiedzenia strony internetowej a także do korzystania z portalu Wrota Świętokrzyskie Ladies and Gentlemen, Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego Adam Jarubas Marszałek Województwa Świętokrzyskiego This year, Świętokrzyskie Voivodeship, as one of the European Union s regions, is entering another structural fund programming period. In the nearest six years, Świętokrzyskie will have at its disposal one billion and 363 million Euro under the Regional Operational Programme of Świętokrzyskie Voivodeship for the Years This is an enormous challenge, but we are well prepared for it. In the first place, we have come top of Poland s league in the use of EU resources in the financing period which is now coming to an end; secondly, we are effectively making up for the historical backlog in infrastructural and economic development. Our Voivodeship will also receive additional funds from the continuing Eastern Poland Programme. The total amounts to ca. 2 billion Euro to be shared by five voivodeships, Świętokrzyskie included. We will also be able to use sector programmes with considerable funding for infrastructure development and economic support. We want the new EU funds to boost the dynamics of the Voivodeship s economic growth, basing on modern technological solutions and social capital enhancement. The Świętokrzyskie Regional Operational Programme for the Years will be more economy-oriented than ever before, and we are also counting on greater involvement of private resources as part of partnership between the public and the private. The EU will support projects in the fields of innovation, entrepreneurship. energy industry and information society. Under the new ROP, almost half the funding will be allocated to these investment projects. To strengthen the regional economy, we will be concentrating on the region s key industries, the so-called smart specialisations. These will include construction, metal and casting industry, health tourism as well as modern farming and food processing. If you would like more information on what our Office's do, do visit our website or the Świętokrzyskie Gateway portal Kielce Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego Kielce Al. IX Wieków Kielc 3 Biuro Obsługi Interesantów tel Departament Polityki Regionalnej Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego ul. Sienkiewicza 63 (wejście główne od ul. Wspólna 4) Kielce tel Departament Funduszy Strukturalnych Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego ul. Sienkiewicza 63 (wejście główne od ul. Wspólna 4) Kielce tel Marshal s Offices of Świętokrzyskie Voivodeship Kielce Al. IX Wieków Kielc 3 Customer Services Centre phone Department for Regional Policy Marshal s Offices of Świętokrzyskie Voivodeship ul. Sienkiewicza Kielce phone Department for Structural Funds Marshal s Offices of Świętokrzyskie Voivodeship ul. Sienkiewicza Kielce phone Adam Jarubas Marshal of Świętokrzyskie Voivodeship Kielce yesterday, today, tomorrow Magazine AUTUMN

6 Wolę być aktywnym uczestnikiem przemian Z WOJCIECHEM LUBAWSKIM, prezydentem Kielc, rozmawia Paweł Treger. Na Pańskiej stronie internetowej czytamy: Moi przeciwnicy twierdzą z ironią, że jestem wizjonerem. Mam nadzieję, że tak właśnie jest! Pamiętacie Państwo, co powiedział Robert Kennedy? Są ludzie, którzy patrzą na rzeczy takimi, jakimi są i pytają: dlaczego? Ja marzę o rzeczach, których nigdy nie było i pytam: dlaczego nie? Ten sposób myślenia jest mi bardzo bliski. Uważam, że człowiek, który ma śmiałe i odważne plany wygrywa; nawet, gdy nie uda mu się ich do końca zrealizować. Bo, jak powiedział św. Augustyn: Dopóki walczysz jesteś zwycięzcą. Jest Pan także marzycielem w dobrym tego słowa znaczeniu; wiele z Pańskich wizji i marzeń dotyczących Kielc udało się Panu zrealizować. Jakie jest teraz Pana największe marzenie? Mam nadzieje, że światowej sławy szwajcarski architekt Peter Zumthor wróci do pracy nad projektem przebudowy dawnej synagogi w Kielcach na miejsce spotkań, z awangardowym teatrem. Na wznowienie przerwanej w 2011 r. współpracy z nami, pozwoliło wyjaśnienie stanu prawnego nieruchomości. 20 sierpnia wybieram się do Szwajcarii, aby rozmawiać z Peterem Zumthorem. Otrzymałem od profesora pismo, że jest gotowy przystąpić do pracy. Trzeba będzie uzgodnić zasady i harmonogram działań. W tym roku musimy podpisać umowę na dokumentację przedsięwzięcia, a jej opracowanie będzie trwało około dwóch lat. Wstępnie zakładamy, że przebudowa synagogi może kosztować ok. 200 mln zł. Mam nadzieję, że projektem uda się zainteresować Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, by wsparło finansowo inwestycję. W Polsce nie ma dzieł wielkich architektów i wydaje się, że taki obiekt jest nobilitacją całego kraju. Peter Zumthor jest zaliczany do grona najlepszych współczesnych architektów na świecie. W 2009 r. odebrał w Buenos Aires prestiżową nagrodę Jaya Pritzkera, która uważana jest za Nobla w dziedzinie architektury. Jeżeli w Kielcach powstanie obiekt zaprojektowany przez tego słynnego architekta, to ogromna szansa dla miasta, aby zaistnieć na mapie Europy. Ta realizacja zmieni centrum naszego miasta w znakomity sposób. Jeżeli zostawimy następnym pokoleniom taki obiekt, to Kielce mogą stać się ważnym ośrodkiem, który warto odwiedzać. Wszelkie realizacje tego architekta cieszą się ogromnym zainteresowaniem i to na światową skalę. Były już przypadki, kiedy to jeden nowy budynek potrafił zmienić i rozsławić wcześniej mało kojarzone miasto, weźmy choćby miasto Bilbao i Muzeum Guggenheima Franka Gehryego budynek stał się ikoną miasta i w ciągu dwóch lat obiekt odwiedziło 270 milionów turystów. Jeżeli wprowadzi się ten plan w życie, przydałoby się w Kielcach lotnisko Tak, to moje drugie marzenie; zwiększy to ruch turystyczny, ponadto na wszelkie możliwe sposoby i przy pomocy wszelkich dostępnych narzędzi przekształcamy Kielce w dynamiczny ośrodek gospodarczy z nowoczesną infrastrukturą, by ułatwić działalność inwestorom. Musimy pamiętać, że właśnie infrastruktura, a więc, między innymi, dobra komunikacja z naszym miastem, jest jednym z kluczy do sukcesów. Taka inwestycja, mam na myśli lotnisko w Obicach, które, mimo ogromnych trudności, na jakie napotykamy na każdym kroku, zostanie zrealizowane. Istnieje już projekt portu lotniczego, a pamiętajmy: Kielecki Park WOJCIECH LUBAWSKI, prezydent Kielc Technologiczny, Targi Kielce, Institute of Design Kielce ich rozwój i rozwój samego miasta w XXI wieku nie jest możliwy bez lotniska! Czy dlatego, aby realizować te plany, zdecydował się Pan kolejny raz kandydować na prezydenta miasta? Tak, chociaż przyznam, że długo się nad tym zastanawiałem. Wpływ na moją decyzję o kandydowaniu miały też pieniądze unijne, które po raz ostatni w perspektywie w tak dużej kwocie trafią do stolicy regionu. Nie widzę siebie w roli świadka i obserwatora tego, co będzie się działo w Kielcach. Wolę być aktywnym uczestnikiem tych przemian. Niektórzy mówią, że Unia daje. Ja wiem, że to ciężka praca. Szkoda byłoby stracić taką szansę. Chcę zrobić przynajmniej tyle, co w ciągu ostatnich 12 lat, w czasie których przeprowadzono wiele inwestycji, również tych z wykorzystaniem środków unijnych. Nie wszys- fot. archiwum UM Kielce 6 Magazyn Kielce wczoraj, dziś, jutro JESIEŃ 2014

7 fot. archiwum UM Kielce Wzgórze Zamkowe w Kielcach Kielecki Park Technologiczny tkie zostały przyjęte z pełnym entuzjazmem, ale nie zmienia to faktu, że Kielce poszły do przodu, stały się otwarte na świat, przyjazne dla inwestorów i są jednym z najdynamiczniej rozwijających się miast w Polsce. Wiele odważnych planów udało się Panu już zrealizować. Sukces mój i mojego rodzinnego miasta zawdzięczam wieloletniej pracy od podstaw. Kiedy dwanaście lat temu obejmowałem funkcję prezydenta Kielc miałem absolutną świadomość tego, że to nie inwestowanie w fabryki (bo u nas nie ma terenów na ich budowę), a inwestowanie w rozwój usług przyczyni się do poprawy kondycji miasta. Z czasem zostały zdefiniowane te obszary i zadania, które przyczyniły się (i w dalszym ciągu są siłą napędową) rozwoju miasta to Targi Kielce, Kielecki Park Technologiczny, Wzgórze Zamkowe z Institute of Design Kielce czy kompleksowe rozwiązanie układu komunikacyjnego w mieście. Ale to nie tylko moja zasługa; to przede wszystkim zasługa ludzi, z którymi pracuję. Staram się dobierać współpracowników, mając na uwadze ich kwalifikacje, fachowość, rzetelność. Staram się pracować z najlepszymi ludźmi, jakich tylko uda się pozyskać do zadań, które przed nimi stawiam. Współtwórcą sukcesu Kieleckiego Parku Technologicznego jest niewątpliwie Szymon Mazurkiewicz, który ma doświadczenie w pracy za granicą, który jest kreatywnym człowiekiem i to procentuje. Do wielu sukcesów w dziedzinie inwestycji przyczynił się Wydział Projektów Strukturalnych i Strategii Miasta z jego dyrektorem Mieczysławem Pastuszko, Biuro Planowania Przestrzennego z dyrektorem Arturem Hajdorowiczem, czy też pracownicy Miejskiego Zarządu Dróg w Kielcach; nie sposób wymienić tu wszystkich. Należy pamiętać, że prezydent Kielc jest bezpośrednim i pośrednim pracodawcą dla około 20 tysięcy osób. Warto w tym miejscu zaznaczyć, że trzeba pamiętać o nich wszystkich i o tym, że trzeba współpracować z ludźmi, z którymi można odnieść sukces. Panie prezydencie, co uważa Pan za swoje największe osiągnięcia w minionym 12-leciu? Dzięki unijnym środkom w Kielcach udało się przeprowadzić inwestycje warte w sumie 5 mld zł. W ciągu tych lat wybudowaliśmy wiele obiektów, poprawiliśmy warunki komunikacyjne naszego miasta. Powstały nowe drogi, m.in. węzły Żytnia i Żelazna, ul. Krakowska. Jednym z największych przedsięwzięć były budowa infrastruktury Kieleckiego Parku Technologicznego i Targów Kielce. Przebudowaliśmy obiekty sportu i kultury: stadion, Halę Legionów, amfiteatr Kadzielnia, Wzgórze Zamkowe, siedzibę BWA czy Centrum Geoedukacji, rozwinęła się nowoczesna komunikacja miejska. Wciąż rewitalizowane jest zabytkowe śródmieście. Budowa m.in. węzłów drogowych zdecydowanie poprawiła przejezdność centrum i poprzez budowę dwujezdniowych wyjazdów z miasta możliwość wygodnego podróżowania poza Kielce. W ciągu ostatnich lat zmienił się także rynek pracy, na którym punkt ciężkości wyraźnie przesunął się z produkcji na usługi. W maju 2004 r. stopa bezrobocia w Kielcach wynosiła 16,1 proc. Obecnie spadła do ok. 11 proc. Uczestniczymy w targach branżowych i misjach gospodarczych, budujemy przyjazny klimat dla biznesu, realizujemy projekt Tworzenie i rozwój sieci współpracy centrów obsługi inwestora ; najintensywniej rozwijającym się sektorem są nowoczesne usługi outsourcingowe jest to branża wysokiej szansy z uwagi na dostęp do wykształconych kadr, zwłaszcza w tak pożądanych przez pracodawców kierunkach, jak ekonomia, informatyka, filologia angielska, niemiecka i rosyjska, a także języki orientalne. Konkurencyjne w Kielcach są również koszty pracy, bogata oferta terenów inwestycyjnych i nieruchomości oferowanych potencjalnym inwestorom przez miasto i kieleckie przedsiębiorstwa. Dziękuję za rozmowę. Kielce yesterday, today, tomorrow Magazine AUTUMN

8 I d rather be an active participant in the transformation Paweł Treger talks to WOJCIECH LUBAWSKI, the President of Kielce. President Lubawski visits a Kadzielnia cave. Let me quote from your website: My opponents have given me, ironically, the label of a visionary. Personally, I sincerely hope that this is true about me. Do you remember what Robert Kennedy once said? Some men see things as they are and ask why. I dream things that never were and say, why not? This way of thinking is very close to my heart. I believe that a person with bold, far-reaching plans is the one who wins, even when some of these plans fail to materialise. This is because, as St. Augustine put it, You re a winner as long as you fight. Mr. President, you are a dreamer in a good way: many of your visions and dreams for Kielce have been successfully realised. What is your biggest dream now? I do hope that the world-famous Swiss architect Peter Zumthor will resume his work on the project concerning fot. archiwum UM Kielce the conversion of Kielce s former synagogue into a meeting place, complete with an avant-garde theatre. Now that the legal status of the real estate has been clarified, our co-operation, which was suspended in 2011, can be resumed. On August 20, I am going to Switzerland to talk to Professor Zumthor. I have received a letter from the professor saying he is ready to recommence the work. What we need to discuss is the regulations and the work schedule. This year, we have to sign a contract for the works documentation, the development of which will take about two years. Our initial assumption is that the conversion of the synagogue may cost ca. PLN 200 million. I hope that we will manage to interest the Ministry of Culture and National Heritage in our project and that they will financially support it. Poland can boast no works by outstanding architects so it seems that this kind of facility would make good publicity for the whole country. Peter Zumthor is among the world s greatest architects. In 2009, in Buenos Aires, he received the prestigious Jay Pritzker Award, considered to be the Nobel Prize in architecture. If a facility designed by this renowned architect is constructed in Kielce, it will offer an enormous opportunity for the city to become recognisable on the maps of Europe. This project will alter the city centre of Kielce magnificently. If this kind of facility is bequeathed to the next generations, Kielce may become an important tourist highlight. All the works by this architect attract enormous interest worldwide. There have been cases of one building transforming and making an insipid city famous take for example the city of Bilbao and the Guggenheim Museum by Frank Gehry: the building became the city s icon, having attracted 270 million tourists over two years. If this plan materialises, an airport in Kielce would be needed. Yes, this is my next dream: this would certainly increase tourist traffic. Moreover, using any method and tool available, we are transforming Kielce into a dynamic business centre with a modern infrastructure in order to facilitate investors operations. It must be remembered that it is the infrastructure, i.e. for example good communications with our city, that is one of the keys to success. This kind of facility, I mean the airport at Obice despite all the enormous obstacles which we encounter at every step will ultimately be built. The airport design is ready, and it is obvious that the growth of the Kielce Park of Technology, Kielce Trade Fairs, the Institute of Design Kielce and the growth of the city itself are impossible in the twenty-first century without an airport. Is it because you have plans to be implemented that you have decided to run for the office of the President one more time? Yes, that s right, but I must tell you it was a hard decision to make. My decision to run for the office has also been influenced by EU funds, which will come to our region s capital in such large amounts for the last time in the perspective. I do not see myself as a witness and observer of what is going to be happening in Kielce. I would rather be an active participant in the transformation. Some say that the Union is giving us money, but I know this is really hard work. It would be a shame to waste this opportunity. I want to do at least as much as has been done over the last twelve years, when many investment projects, including those funded by the EU, were implemented. Not all of them were received enthusiastically, but this does not change the fact that Kielce has taken a massive leap forward, opening up to the world and becoming friendly to investors, and is now one of Poland s most dynamically developing cities. 8 Magazyn Kielce wczoraj, dziś, jutro JESIEŃ 2014

9 fot. archiwum Targi Kielce Kielce Trade Fairs You have managed to realise many of your bold plans. My success and the success of my home town are to be attributed to years-long work from scratch. Twelve years ago, when I was taking over the office of the President of Kielce, I was fully aware that it was not investing in factories (because we lack industrial estate to build them), but investing in services development would improve the city s standing. With the passing of time, we managed to identify those areas and objectives which have contributed to and are still the driving force behind the city s development. These are Kielce Trade Fairs, the Kielce Park of Technology, Castle Hill with the Institute of Design Kielce, or the complex solution for the city s communications. But this is not something I have achieved alone this is first and foremost the achievement of the people I work with. I try to select my co-workers with a view to their qualifications, professionalism and reliability. I make a point of working with the best personnel that can be acquired for the tasks which lie ahead of them. The co-father of the success of the Kielce Park of Technology is undoubtedly Szymon Mazurkiewicz a creative person, with experience in working abroad, which brings results. Many successes in the field of investment projects have been supported by the Department of Structural Projects and City Strategy with its Director Mieczysław Pastuszko; the Spatial Planning Bureau with Director Artur Hajdorowicz; and the employees of the Municipal Road Board in Kielce: I wish I could list everyone here. It has to be noted that the President of Kielce is the direct or indirect employer of ca. 20 thousand people. I must say here that they all have to be remembered and that co-operation with those who make success possible is a must. Mr. President, what do you consider your greatest achievement in the past twelve years? Thanks to EU funds, in Kielce we have managed to implement investment projects whose total value amounts to PLN 5 billion. Over these years, we have constructed several facilities and improved our city s communications. New roads, including the Żytnia and Żelazna hubs, as well as Krakowska Street, have appeared. One of the largest undertakings has been to build the infrastructure of the Kielce Park of Technology and Kielce Trade Fairs. In addition, we have refurbished sports and culture facilities, such as the sports stadium, the Legions Hall, the Kadzielnia Amphitheatre, Castle Hill, the BWA Art Exhibition Centre and the Centre for Geo-Education; modern public transport has been developed in the city as well. The historic city centre is still being revamped. The building of road hubs has noticeably improved driving through the city and, due to the construction of two-lane exit roads, travelling beyond the city has also been facilitated. Over the past few years, the labour market has changed, too, its focus shifting from manufacturing to services. In May 2004, the unemployment rate in Kielce was 16.1%, and by now it has dropped to ca. 11%. We participate in industry trade fairs and business missions, we create an ambience which is conducive to business, and we are implementing the Formation and development of the Investor Assistance Centre Network Project. The sector which has seen the most rapid growth is the modern outsourcing services a high-opportunity industry with access to well-educated personnel, particularly in the fields which are popular with employers: business, IT, English, German and Russian studies, as well as Oriental languages. Kielce is competitive also due to labour costs, a wide range of investment areas and industrial estates offered to potential investors by the city authorities and Kielce companies. Thank you very much. Kielce yesterday, today, tomorrow Magazine AUTUMN

ISSN 1644-289X. information for tourists & businesspeople with map summer 2/2014

ISSN 1644-289X. information for tourists & businesspeople with map summer 2/2014 ISSN 1644-289X information for tourists & businesspeople with map summer 2/2014 Urząd Miasta Kielce 25-303, Rynek 1, www.um.kielce.pl, www.itv.kielce.eu Biuro Obsługi Interesanta tel. 48 41 36 76 009

Bardziej szczegółowo

ISSN 1644-289X. information for tourists & businesspeople with map winter 4/2014 2015

ISSN 1644-289X. information for tourists & businesspeople with map winter 4/2014 2015 ISSN 1644-289X information for tourists & businesspeople with map winter 4/2014 2015 Rok Żeromskiego Stefan Żeromski (pseud. Maurycy Zych, Józef Katerla) - pisarz, dramaturg, publicysta. Urodzony 14 października

Bardziej szczegółowo

ISSN 1644-289X. information for tourists & businesspeople with map summer 2/2013

ISSN 1644-289X. information for tourists & businesspeople with map summer 2/2013 ISSN 1644-289X information for tourists & businesspeople with map summer 2/2013 Urząd Miasta Kielce 25-303, Rynek 1, www.um.kielce.pl, www.itv.kielce.eu Biuro Obsługi Interesanta tel. 48 41 36 76 009

Bardziej szczegółowo

wczoraj.dziś.jutro information for tourists & businesspeople with map winter. 4/2012 2013 yesterday. today. tomorrow gestern. heute.

wczoraj.dziś.jutro information for tourists & businesspeople with map winter. 4/2012 2013 yesterday. today. tomorrow gestern. heute. > ISSN 1644-289X wczoraj.dziś.jutro yesterday. today. tomorrow gestern. heute. morgen information for tourists & businesspeople with map winter. 4/2012 2013 > > > > > > > > > > Urząd Miasta Kielce 25-303,

Bardziej szczegółowo

ISSN 1644-289X. wczoraj.dziś.jutro. yesterday. today. tomorrow gestern. heute. morgen

ISSN 1644-289X. wczoraj.dziś.jutro. yesterday. today. tomorrow gestern. heute. morgen > ISSN 1644-289X wczoraj.dziś.jutro yesterday. today. tomorrow gestern. heute. morgen information for tourists & businesspeople with map summer. 2/2011 > > > > > > > > > > Urząd Miasta Kielce 25-303,

Bardziej szczegółowo

The exclusive interview with Mr Rafał Działowski, CEO of Tarnów Industrial Cluster S.A. page 4

The exclusive interview with Mr Rafał Działowski, CEO of Tarnów Industrial Cluster S.A. page 4 3 2014 price 14,85 PLN (including 8% VAT) The exclusive interview with Mr Rafał Działowski, CEO of Tarnów Industrial Cluster S.A. page 4 Ekskluzywny wywiad z Prezesem Tarnowskiego Klastera Przemysłowego

Bardziej szczegółowo

Przegląd Targowy. 2 012 jesień/autumn. 20 lat MSPO. Koncert z udziałem Ennio Morricone. 20-lecie Targów Kielce. Kielce Fair Review.

Przegląd Targowy. 2 012 jesień/autumn. 20 lat MSPO. Koncert z udziałem Ennio Morricone. 20-lecie Targów Kielce. Kielce Fair Review. Kielecki Kielce Fair Review Przegląd Targowy www.targikielce.pl 2 012 jesień/autumn ISSN 2299-307X 20-lecie Targów Kielce Targi Kielce celebrates its 20 th anniversary str. 6-7 20 lat MSPO 20 years of

Bardziej szczegółowo

OPOLE OUT CING SOUR. Konkurs Outsourcing Stars 2013. Mobilna rewolucja biznesu The mobile business revolution. IT Contracting Big Data.

OPOLE OUT CING SOUR. Konkurs Outsourcing Stars 2013. Mobilna rewolucja biznesu The mobile business revolution. IT Contracting Big Data. ISSN 2083-8867 nr 5 (12) wrzesień / pażdziernik 2013 (dwumiesięcznik) September / October 2013 (bi-monthly magazine) Bezpłatny magazyn Free of charge magazine OPOLE Miasto z perspektywami A city with bright

Bardziej szczegółowo

nasz region Wielkopolska: przedsiębiorcza i gościnna Wielkopolska: entrepreneurial and attractive

nasz region Wielkopolska: przedsiębiorcza i gościnna Wielkopolska: entrepreneurial and attractive nasz region Nr 4 /2011 ISSN 1733-6473 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY Biuletyn Informacyjny Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 ROZWIJA SIĘ Z EUROPĄ Wielkopolska Regional Operational

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA EUROPEJSKIEGO ROLNICTWA

PODSTAWA EUROPEJSKIEGO ROLNICTWA WIEŚ I ROLNICT WO W MEDIACH GOS PO DARST WA RODZINNE PODSTAWA EUROPEJSKIEGO ROLNICTWA w o d n i e s i e n i u d o P R OW 2 0 0 7-2 0 1 3 MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA

Bardziej szczegółowo

European Social Fund in Poland: Best Practices

European Social Fund in Poland: Best Practices Dobre praktyki Europejskiego Funduszu Społecznego w Polsce European Social Fund in Poland: Best Practices Projekty wyróżnione w konkursie Dobre praktyki EFS 2008 Projects Prized in the ESF Best Practices

Bardziej szczegółowo

Program Kultura 2007-2013 w Polsce. Culture Programme 2007-2013 in Poland. analiza i podsumowanie. analysis and summary

Program Kultura 2007-2013 w Polsce. Culture Programme 2007-2013 in Poland. analiza i podsumowanie. analysis and summary Program Kultura 2007-2013 w Polsce analiza i podsumowanie Culture Programme 2007-2013 in Poland analysis and summary Warszawa Warsaw 2013 Wydawca Published by: Punkt Kontaktowy ds. Kultury, Instytut Adama

Bardziej szczegółowo

Katowice Dubaj. Katowice Dubai. Barcelona: nie wierzcie Kolumbowi. OFF Festival święto muzyki alternatywnej. Barcelona: don t believe Columbus

Katowice Dubaj. Katowice Dubai. Barcelona: nie wierzcie Kolumbowi. OFF Festival święto muzyki alternatywnej. Barcelona: don t believe Columbus 2 (22) 2009 Barcelona: nie wierzcie Kolumbowi Barcelona: don t believe Columbus OFF Festival święto muzyki alternatywnej OFF Festival celebrating alternative music Katowice Dubaj Katowice Dubai magazyn

Bardziej szczegółowo

FORUM. Biuletyn Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach Bulletin of the University of Economics in Katowice. Październik / October 2014

FORUM. Biuletyn Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach Bulletin of the University of Economics in Katowice. Październik / October 2014 NR 39 FORUM Biuletyn Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach Bulletin of the University of Economics in Katowice Październik / October 2014 blisko Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach znajduje się w sercu

Bardziej szczegółowo

Warsaw POLAND. BIOtech Valley Explore Our Potential POLSKA. dolina BIOtechnologiczna Odkryj Nasz Potencjał

Warsaw POLAND. BIOtech Valley Explore Our Potential POLSKA. dolina BIOtechnologiczna Odkryj Nasz Potencjał Warsaw POLAND BIOtech Valley Explore Our Potential POLSKA dolina BIOtechnologiczna Odkryj Nasz Potencjał On behalf of the National Centre for Research and Development, I am honored to introduce the participants

Bardziej szczegółowo

Let s travel. Let s do business. Let s look around. 1 No 1. CHARTER MIX Prawdziwa gratka dla amatorów podróżowania

Let s travel. Let s do business. Let s look around. 1 No 1. CHARTER MIX Prawdziwa gratka dla amatorów podróżowania KWARTALNIK PORTU LOTNICZEGO POZNAŃ-ŁAWICA 1 No 1 2010 Port lotniczy Poznań-Ławica im. Henryka Wieniawskiego www.airport-poznan.com.pl POZNAN AIRPORT MAGAZINE Let s travel CHARTER MIX Prawdziwa gratka dla

Bardziej szczegółowo

We encourage you to visit our website to download more office sector related reports

We encourage you to visit our website to download more office sector related reports 2 On Point Wrocław City Report November 2012 We encourage you to visit our website to download more office sector related reports Zachęcamy do odwiedzenia naszej strony w celu pobrania innych publikacji

Bardziej szczegółowo

Osobowości Outsourcingu Outsourcing Personalities. Outsourcing Stars 2014 Laureaci / Laureates

Osobowości Outsourcingu Outsourcing Personalities. Outsourcing Stars 2014 Laureaci / Laureates Osobowości Outsourcingu Outsourcing Personalities Outsourcing Stars 2014 Laureaci / Laureates General Od Redakcji Editorial Note Dymitr Doktór Redaktor Naczelny Chief Editor Szanowni Czytelnicy, Rok 2014

Bardziej szczegółowo

Wielkopolska in action

Wielkopolska in action Wielkopolska in action Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego Marshal Office of the Wielkopolska Region FUNDUSZE EUROPEJSKIE - DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ WIELKOPOLSKI EUROPEAN FUNDS - FOR THE DEVELOPMENT

Bardziej szczegółowo

SMART PARKI SMART SPECJALIZACJA SMART PARK SMART SPECIALIZATION WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA ŚCIEŻKĄ DO SUKCESU W INKUBACJI

SMART PARKI SMART SPECJALIZACJA SMART PARK SMART SPECIALIZATION WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA ŚCIEŻKĄ DO SUKCESU W INKUBACJI NR / N O 3 (17) 2010 www.inqbator.pl SMART PARKI SMART SPECJALIZACJA SMART PARK SMART SPECIALIZATION WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA ŚCIEŻKĄ DO SUKCESU W INKUBACJI International collaboration as the path to

Bardziej szczegółowo

ISBN 978-83-7610-129-3 Free copy

ISBN 978-83-7610-129-3 Free copy WARSZAWA 2009 PUBLISHER: Ministry of Regional Developement Wspólna 2/4, 00-926 Warsaw www.mrr.gov.pl www.funduszeeuropejskie.gov.pl DEPARTMENT OF INFORMATION, PROMOTION AND TRAINING tel. 022 461 39 62

Bardziej szczegółowo

Biznesowa Turystyka. Pozwól się. oczarować... be enchanted... » Business Tourism. » Temat numeru Miasto po godzinach

Biznesowa Turystyka. Pozwól się. oczarować... be enchanted... » Business Tourism. » Temat numeru Miasto po godzinach Biznesowa Turystyka» Business Tourism magazyn nowych potrzeb the magazine of new needs KWARTALNIK nr 2/2012 QUARTERLY no. 2/2012 ISSN: 2084-7416» Temat numeru Miasto po godzinach» Cover story City after

Bardziej szczegółowo

województwo wielkopolskie / Wielkopolskie Voivodeship Katalog powstał w ramach przedsięwzięcia PARP: Polskie klastry i polityka klastrowa.

województwo wielkopolskie / Wielkopolskie Voivodeship Katalog powstał w ramach przedsięwzięcia PARP: Polskie klastry i polityka klastrowa. Polskie klastry i polityka klastrowa Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000 roku.

Bardziej szczegółowo

fundusze nie tylko z unii

fundusze nie tylko z unii fundusze nie tylko z unii wsparcie z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii Not only EU funding support from Iceland, Liechtenstein, Norway fundusze nie tylko z unii wsparcie z Islandii, Liechtensteinu

Bardziej szczegółowo

Słowo wstępne Foreword by the Rector

Słowo wstępne Foreword by the Rector Słowo wstępne Foreword by the Rector Na lata 2012-2016 przypada kolejna kadencja władz Politechniki Świętokrzyskiej, w której rok akademicki 2014/2015 będzie rokiem jubileuszowym, gdyż 3 czerwca 2015 roku

Bardziej szczegółowo

ŁÓDŹ, 13 14 NOVEMBER 2013

ŁÓDŹ, 13 14 NOVEMBER 2013 ŁÓDŹ, 13 14 NOVEMBER 2013 ŁÓDŹ, 13 14 NOVEMBER 2013 ŁÓDŹ, 13 14 NOVEMBER 2013 PLENARY SESSIONS PLENARY SESSIONS PLENARY SESSIONS BRANCH BRANCHSALONS SALONS BRANCH SALONS ACCOMPANYING ACCOMPANYINGEVENTS

Bardziej szczegółowo

price 14,85 PLN (including 8% VAT)

price 14,85 PLN (including 8% VAT) 5 2014 price 14,85 PLN (including 8% VAT) ISSN 2080-9654 9772080 965203 0 5> Best pastry in town Home made ice cream Exquisite mediteranean cuisine Innovative cocktails Premium selection of wines Catering

Bardziej szczegółowo

moving Improving through kraków kraków Poznań katowice

moving Improving through kraków kraków Poznań katowice Numer 1, 2008 / Issue 1, 2008 Improving through moving RE P O R T O N BPO OP P O R T U N I T I E S IN PO L A N D RAP O R T O PE R S P E K T Y W A C H SE K T O R A BPO W PO L S C E KATOWICEPoznań ŁÓDŹ lublinbydgoszcztoruń

Bardziej szczegółowo

Konferencja Przestrzenie przyszłości - dzielnice innowacji w Polsce i w Europie

Konferencja Przestrzenie przyszłości - dzielnice innowacji w Polsce i w Europie Konferencja Przestrzenie przyszłości - dzielnice innowacji w Polsce i w Europie Conference Spaces of the future districts of innovation in Poland and across Europe 12 maja 2015 / 12 th of May 2015 Politechnika

Bardziej szczegółowo

Dziesięć lat później Ten Years After

Dziesięć lat później Ten Years After Dziesięć lat później Ten Years After Jubileusz 10-lecia Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach 10 th Aniversary of The Academy of Fine Arts in Katowice 2001 2011 1 2 Galeria ASP w Katowicach Rondo Sztuki

Bardziej szczegółowo