Twoja instrukcja użytkownika LENOVO IDEAPAD Z465

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Twoja instrukcja użytkownika LENOVO IDEAPAD Z465 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3336425"

Transkrypt

1 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria, itp). Szczegółowe instrukcje użytkowania znajdują się w podręczniku użytkownika. Instrukcja obsługi Podręcznik użytkownika Instrukcje obsługi Instrukcje użytkowania Instrukcja użytkowania

2 Skrót instrukcji: Niektóre funkcje mog by niedostpne w danym komputerze i/lub dany komputer moe obejmowa funkcje, które nie zostaly opisane w tym podrczniku uytkownika. O ile nie okrelono inaczej, ilustracje uyte w tej instrukcji dotycz modelu Lenovo IdeaPad Z560. Rzeczywisty wygld produktu moe odbiega od przedstawionego na ilustracjach w instrukcji. swój komputer..... Wymiana dysku twardego Wymiana pamici Wyjmowanie napdu optycznego Rozdzial 2. Ogólne informacje o obsludze komputera..... gwarancja Lenovo...50 Informacje na temat gwarancji Dodatek C. Informacje i owiadczenia zwizane z produktem.59 Informacje o programie Energy Star Uwagi dotyczce emisji elektromagnetycznej Rozdzial 3. Lczenie z Internetem. 30 Polczenie przewodowe Polczenie bezprzewodowe..32 Rozdzial 4. System OneKey Rescue System OneKey Rescue...37 Dodatek D. Dane techniczne...

3 ...65 Indeks...67 i Rozdzial 1. Poznaj swój komputer Widok z góry Z460/Z465 d e f gh ij a b c k l m f Uwaga: Ilustracje przedstawione w niniejszej instrukcji mog róni si od rzeczywistego produktu. Zapoznaj si z rzeczywistym produktem. Uwaga: NIE otwieraj wywietlacza pod ktem wikszym ni 130 stopni. Przed zamkniciem wywietlacza sprawd, czy na klawiaturze NIE zostal dlugopis lub inny przedmiot. W przeciwnym wypadku moesz uszkodzi wywietlacz. 1 Rozdzial 1. Poznaj swój komputer Z560/Z565 d e f gh ij a b c k l m f a Wbudowana kamera b Anteny modulu komunikacji bezprzewodowej (tylko w wybranych modelach) Kamera sluy do komunikacji wideo. Wbudowane anteny zapewniaj optymalny odbiór bezprzewodowego sygnalu radiowego. 2 Rozdzial 1. Poznaj swój komputer c Wywietlacz komputera Wywietlacz LCD z podwietleniem LED zapewnia idealny obraz. d Przycisk zasilania Nacinij ten przycisk, aby wlczy komputer. e Przycisk systemu OneKey Rescue Nacinicie tego przycisku powoduje otwarcie systemu OneKey Rescue (jeli system OneKey Rescue zostal wstpnie zainstalowany), gdy komputer jest wylczony. Uwaga: Szczególowe informacje zobacz,,system OneKey Rescue" na stronie 37. f Wskaniki stanu g Przycisk wyciszanie/ wylczanie wyciszenia h Przycisk OneKey Theater Szczególowe informacje zobacz,,wskaniki stanu" na stronie 27. Dotknicie tego przycisku powoduje wyciszenie dwiku lub wylczenie wyciszenia. Dotknicie tego przycisku powoduje przejcie do preferowanego scenariusza. Uwaga: Szczególowe informacje zobacz,,przycisk OneKey Theater" na stronie 24. i Przycisk Smart noise control Dotknicie tego przycisku powoduje zmian szybkoci pracy wentylatora. Dotknicie i przytrzymanie przez trzy sekundy powoduje uaktywnienie funkcji usuwania kurzu. Uwaga: Szczególowe informacje zobacz,,przycisk Smart noise control" na stronie 25. j Przycisk Energy Management Dotknicie tego przycisku powoduje uruchomienie funkcji Lenovo Energy Management. Uwaga: Szczególowe informacje zobacz,,przycisk Energy Management" na stronie 26. k Gloniki l Wbudowany mikrofon m Touchpad Gloniki stereo zapewniaj doskonaly dwik. Wbudowany mikrofon (z redukcj szumów) moe by uywany podczas wideokonferencji, podkladania glosu lub do zwyklych nagra dwikowych. Touchpad dziala jak zwykla mysz. Uwaga: Szczególowe informacje zobacz,,uywanie touchpada" na stronie Rozdzial 1. Poznaj swój komputer Widok z lewej strony a a Gniazdo Kensington b c d e f g h Sluy do podlczania blokady zabezpieczajcej (brak w zestawie). Uwaga: Szczególowe informacje zobacz,,podlczanie blokady zabezpieczajcej (brak w zestawie)" na stronie 28. b Wylot ukladu chlodzenia Rozprasza cieplo wewntrzne. Uwaga: Upewnij si, e aden z wylotów ukladu chlodzenia nie jest zablokowany, poniewa moe to spowodowa przegrzewanie si komputera. c Gniazdo RJ-45 Gniazdo sluy do podlczenia do sieci Ethernet. Uwaga: Szczególowe informacje zobacz,,polczenie przewodowe" na stronie 30. d Gniazdo VGA e Gniazdo USB Sluy do podlczenia zewntrznego monitora. Slu do podlczenia urzdze USB. Uwaga: Szczególowe informacje zobacz,,podlczanie urzdze Universal Serial Bus (USB)" na stronie 21. f Port USB lub port combo esata/ USB Sluy do podlczania urzdze esata lub USB. Uwaga: Szczególowe informacje zobacz,,podlczanie urzdze Universal Serial Bus (USB)" na stronie 21. g Zlcze HDMI Sluy do podlczania urzdze wyposaonych w wejcie HDMI, jak np. telewizor lub monitor. 4 Rozdzial 1. Poznaj swój komputer h Gniazdo ExpressCard (tylko w wybranych modelach) Sluy do wkladania urzdze ExpressCard. Uwaga: Szczególowe informacje zobacz,,podlczanie urzdzenia ExpressCard (tylko w wybranych modelach)" na stronie Rozdzial 1. Poznaj swój komputer Widok z prawej strony ab a Gniazdo mikrofonu b Gniazdo sluchawek Uwaga: c d e Sluy do podlczenia mikrofonu zewntrznego. Sluy do podlczenia sluchawek zewntrznych. Sluchanie glonej muzyki przez dlugi czas moe spowodowa uszkodzenie sluchu. c Napd optyczny d Gniazdo USB Umoliwia odczyt/zapis dysków optycznych. Sluy do podlczenia urzdze USB. Uwaga: Szczególowe informacje zobacz,,podlczanie urzdze Universal Serial Bus (USB)" na stronie 21. e Gniazdo zasilacza Sluy do podlczania zasilacza sieciowego. sieciowego Uwaga: Szczególowe informacje zobacz,,uywanie baterii i zasilacza sieciowego" na stronie Rozdzial 1. Poznaj swój komputer Widok z przodu a a Przelcznik wbudowanego urzdzenia bezprzewodoweg o (tylko w wybranych modelach) b Gniazdo kart pamici b Za pomoc tego przelcznika mona wlczy i wylczy komunikacj bezprzewodow wszystkich urzdze bezprzewodowych, w które wyposaony jest komputer. Sluy do wkladania kart pamici (brak w zestawie). Uwaga: Szczególowe informacje zobacz,,uywanie kart pamici (brak w zestawie)" na stronie Rozdzial 1. Poznaj swój komputer Widok od spodu Z460/Z465 a b c d a Zatrzask baterii rczny b Bateria c Zatrzask baterii sprynowy d Komora gniazda Mini PCI Express Card e f Zatrzask ten jest uywany w celu zabezpieczenia baterii. Szczególowe informacje zobacz,,uywanie baterii i zasilacza sieciowego" na stronie 14. Sprynowy zatrzask zapewnia prawidlowe zamocowanie baterii.

4 8 Rozdzial 1. Poznaj swój komputer e Komora dysku twardego/gniazda modulu pamici/ procesora f Gniazdo karty SIM (tylko w wybranych modelach) Wló kart SIM (brak w zestawie) w celu korzystania z mobilnej sieci szerokopasmowej. Uwagi: eby bylo moliwe wloenie karty SIM do tego gniazda, konieczne jest odlczenie zasilacza i wyjcie baterii. Szczególowe informacje zobacz,,uywanie mobilnej sieci szerokopasmowej (tylko w wybranych modelach)" na stronie Rozdzial 1. Poznaj swój komputer Z560/Z565 a b c d a Zatrzask baterii rczny b Bateria c Zatrzask baterii sprynowy d Komora dysku twardego/ pamici/ procesora/karty PCI Mini Express Card e Zatrzask ten jest uywany w celu zabezpieczenia baterii. Szczególowe informacje zobacz,,uywanie baterii i zasilacza sieciowego" na stronie 14. Sprynowy zatrzask zapewnia prawidlowe zamocowanie baterii. 10 Rozdzial 1. Poznaj swój komputer e Gniazdo karty SIM (tylko w wybranych modelach) Wló kart SIM (brak w zestawie) w celu korzystania z mobilnej sieci szerokopasmowej. Uwagi: eby bylo moliwe wloenie karty SIM do tego gniazda, konieczne jest odlczenie zasilacza i wyjcie baterii. Szczególowe informacje zobacz,,uywanie mobilnej sieci szerokopasmowej (tylko w wybranych modelach)" na stronie Rozdzial 2. Ogólne informacje o obsludze komputera Pierwsze uycie Przeczytanie podrcznika Przed przystpieniem do obslugi komputera zapoznaj si z dostarczonym podrcznikiem. Podlczanie do ródla prdu Dostarczona bateria nie jest naladowana w chwili zakupu. Aby naladowa bateri i rozpocz korzystanie z komputera, wló bateri i podlcz komputer do gniazda elektrycznego. Bateria laduje si automatycznie, kiedy komputer jest zasilany za pomoc zasilacza sieciowego. Wkladanie baterii Szczególowe informacje dotyczce instalacji baterii znajduj si w dostarczonej Ulotka instalacyjna. Podlczanie komputera do gniazda elektrycznego 1 Podlcz przewód zasilajcy do zasilacza sieciowego. 2 Podlcz zasilacz sieciowy do gniazda zasilacza w komputerze. 3 Podlcz przewód zasilajcy do gniazda elektrycznego. Wlczanie komputera Nacinij przycisk zasilania, aby wlczy komputer. Konfiguracja systemu operacyjnego Przy pierwszym uyciu komputera moe by konieczne skonfigurowanie systemu operacyjnego. Proces konfiguracji moe obejmowa ponisze procedury. Akceptacja warunków Umowy Licencyjnej Uytkownika Oprogramowania (EULA) Konfiguracja polczenia internetowego Rejestracja systemu operacyjnego Utworzenie konta uytkownika 12 Rozdzial 2. Ogólne informacje o obsludze komputera Przelczanie komputera w tryb upienia lub wylczanie go Po zakoczeniu pracy z komputerem moesz przelczy go w stan upienia lub wylczy go. Przelczanie komputera w stan upienia Jeeli odchodzisz od komputera na krótki czas, przelcz go w stan upienia. Gdy komputer znajduje si w tym trybie, mona szybko przywróci go do normalnej pracy, pomijajc proces rozruchu. Aby przelczy komputer w stan upienia, wykonaj jedn z poniszych czynnoci. Kliknij przycisk i wybierz polecenie Tryb upienia z menu Start. Nacinij klawisze Fn + F1. Uwaga: Przed przeniesieniem komputera poczekaj, a wskanik zasilania zacznie miga (informujc, e komputer jest w stanie upienia). Przenoszenie komputera podczas pracy dysku twardego moe doprowadzi do jego uszkodzenia, powodujc utrat danych. Aby przywr&oacombinacje stosowane z klawiszami funkcyjnymi Klawisze funkcyjne umoliwiaj szybk zmian dzialajcych funkcji. Aby uy tej funkcji, nacinij i przytrzymaj klawisz Fn a, a nastpnie nacinij jeden z klawiszy funkcyjnych b. b a b 18 Rozdzial 2. Ogólne informacje o obsludze komputera Poniej zostaly opisane funkcje poszczególnych klawiszy. Fn + Esc: Fn + F1: Fn + F2: Fn + F3: Wlczanie/wylczanie wbudowanej kamery. Przejcie do stanu upienia. Wlczanie/wylczanie podwietlenia ekranu LCD. Otwieranie interfejsu przelczania wywietlacza w celu wybrania tego notebooka lub wywietlacza zewntrznego. Otwieranie okna ustawie rozdzielczoci wywietlacza. Otwiernajwysz moliw szybko polczenia, naley umieci urzdzenie jak najbliej komputera. Wlczanie komunikacji Bluetooth na komputerze 1 Przesu przelcznik wbudowanego urzdzenia bezprzewodowego z pozycji do. 2 Nacinij klawisze Fn + F5, aby skonfigurowa polczenie. Uwagi: Jeli funkcja Bluetooth nie jest uywana, naley j wylczy w celu oszczdzania energii baterii. Urzdzenia Bluetooth naley sparowa z komputerem przed przesylaniem pomidzy nimi danych. Aby uzyska szczególowe informacje na temat parowania urzdzenia Bluetooth z komputerem, zapoznaj si z dolczon do niego instrukcj obslugi. 22 Rozdzial 2. Ogólne informacje o obsludze komputera Przyciski i klawisze specjalne a b c d e Przycisk systemu OneKey Rescue a Sluy do otwierania systemu OneKey Rescue (jeli system Lenovo OneKey Rescue zostal wstpnie zainstalowany), gdy komputer jest wylczony. W systemie operacyjnym Windows nacinij ten przycisk, aby uruchomi program Lenovo OneKey Recovery. Uwaga: Aby uzyska szczególowe informacje, zobacz,,system OneKey Rescue" na stronie 37. Przycisk wyciszanie/wylczanie wyciszenia b Wyciszenie/anulowanie wyciszenia dwiku z komputera. 23 Rozdzial 2. Ogólne informacje o obsludze komputera Przycisk OneKey Theater c Funkcja Lenovo OneKey Theater udostpnia pi trybów pracy: tryb normalny, tryb filmu, tryb muzyki, tryb zdjcia, tryb inteligentny. S to tryby zaprogramowane przez firm Lenovo; pozwalaj na bardziej komfortowy odbiór materialów audiowizualnych w rónych sytuacjach (scenariuszach zastosowa). Mona rcznie wybra pomidzy trybem normalnym, filmu a inteligentnym. Tryb zdjcia lub muzyki jest automatycznie wybierany, gdy komputer znajduje si w trybie inteligentnym. Aby rcznie wybra dany tryb: Nacinij i pu przycisk OneKey Theater, aby wywietli menu ekranowe; Kontynuuj naciskanie i puszczanie przycisku, a podwietlona zostanie ikona danego trybu. Komputer przelczy si do danego trybu po uplywie 2 sekund. Tryb normalny Tryb domylny. Tryb filmu Wzmocniony przekaz audiowizualny. Tryb muzyki Wzmocniony przekaz audio. Tryb zdjcia Wikszy kontrast i nasycenie kolorów. Tryb inteligentny Funkcja Lenovo OneKey Theater umoliwia inteligentne przelczanie pomidzy trybem filmu, muzyki i zdjcia, stosownie do uywanej aplikacji. Uwagi: Funkcj OneKey Theater mona wlczy/wylczy w menu Start. Niektóre aplikacje mog nie by zgodne z trybem inteligentnym. 24 Rozdzial 2. Ogólne informacje o obsludze komputera Przycisk Smart noise control d Przycisk Smart noise control pozwala sterowa szybkoci pracy wentylatora podczas dzialania komputera.

5 Moliwe jest wybranie trybu normal (zwykly) lub silent (cichy). Mona równie wlczy funkcj usuwania kurzu -- w tym celu naley dotkn i przytrzyma ten przycisk przez 3 sekundy. Przelczanie do trybu silent (cichy) Jeli w komputerze nie s uruchomione wymagajce aplikacje i chcesz pracowa w ciszy, komputer mona przelczy do trybu silent (cichy). Na ekranie przez kilka sekund wywietlana jest ikona, a przycisk dotykowy jest podwietlony -- to oznacza, e komputer przelczono w tryb cichy. Uwaga: Wentylator komputera obraca si ze stosunkowo mal szybkoci w trybie cichym, w zwizku z czym odprowadza mniej ciepla ni w trybie zwyklym. W przypadku korzystania z wymagajcych aplikacji system moe automatycznie obniy napicie procesora w celu zmniejszenia iloci generowanego przez procesor ciepla. Dlatego w trybie cichym moliwe jest spowolnienie pracy systemu, w szczególnoci podczas korzystania z aplikacji wymagajcych intensywnego przetwarzania grafiki. Przelczanie do trybu normal (zwykly) W celu uzyskania wysokiej wydajnoci podczas korzystania z wymagajcych aplikacji, naciskajc ten przycisk komputer mona przelczy w tryb zwykly. Na ekranie przez kilka sekund wywietlana jest ikona, a przycisk dotykowy nie jest podwietlony -- to oznacza, e komputer przelczono w tryb zwykly. W trybie zwyklym wentylator obraca si szybciej. 25 Rozdzial 2. Ogólne informacje o obsludze komputera Wlczanie funkcji usuwania kurzu W miar uplywu czasu na radiatorze procesora gromadzi si kurz. Nagromadzony kurz moe powodowa pogorszenie wlaciwoci odprowadzania ciepla, a w efekcie szybsze wyczerpywanie si baterii. Przytrzymujc przycisk dotykowy przez trzy sekundy, mona uaktywni funkcj usuwania kurzu. Przycisk dotykowy miga, co oznacza, e funkcja usuwania kurzu zostala uaktywniona. Wentylator na zmian obraca si z du szybkoci i zatrzymuje przez ok. 2 minuty w celu odprowadzenia nagromadzonego kurzu. Po zakoczeniu usuwania kurzu komputer powraca do wczeniej wybranego trybu. Uwagi: Podczas korzystania z funkcji usuwania kurzu komputer powinien znajdowa si w czystym miejscu o dobrej wentylacji. W celu zapobiegania gromadzeniu si kurzu zalecamy wykonywanie funkcji usuwania kurzu przynajmniej raz w miesicu. Przycisk Energy Management e Funkcja Lenovo Energy Management pozwala sterowa wydajnoci i zuyciem energii poszczególnych podzespolów notebooka. Funkcja obejmuje elementy sprztowe i programowe, wplywajc na wydluenie czasu pracy na zasilaniu bateryjnym. 26 Rozdzial 2. Ogólne informacje o obsludze komputera Wskaniki stanu Wskaniki te informuj o stanie komputera. a b c a Wskanik Caps lock b Wskanik Num lock c Wskanik stanu zasilania d Wskanik stanu baterii d e f e Wskanik komunikacji bezprzewodowej f Wskanik dysku twardego 27 Rozdzial 2. Ogólne informacje o obsludze komputera Zabezpieczenie komputera W tej sekcji zostaly przedstawione informacje na temat sposobów zabezpieczenia komputera przed kradzie i nieupowanionym uyciem. Podlczanie blokady zabezpieczajcej (brak w zestawie) Do komputera mona podlczy blokad zabezpieczajc, która uniemoliwia jego zabranie bez pozwolenia. Szczególowe informacje na temat instalowania blokady zabezpieczajcej mona znale w instrukcjach dostarczonych z zakupion blokad. Informacje na temat lokalizacji gniazda Kensington mona znale w sekcji,,widok z lewej strony" na stronie 4. Uwagi: Przed zakupieniem dowolnego produktu zwizanego z bezpieczestwem sprawd, czy jest on kompatybilny z tym rodzajem otworu na klucz zabezpieczajcy. Uytkownik ponosi odpowiedzialno za ocen, wybór i stosowanie blokad i urzdze zabezpieczajcych. Firma Lenovo nie komentuje, nie ocenia, ani nie wystawia gwarancji na funkcjonowanie, jako i skuteczno urzdze i funkcji zabezpieczajcych. Uywanie oprogramowania VeriFaceTM VeriFace to program do rozpoznawania twarzy, który tworzy cyfrowy obraz, z którego wyodrbnia kluczowe cechy twarzy i tworzy cyfrow map uywan jako,,haslo" w systemie. Aby aktywowa funkcj VeriFace po raz pierwszy, naley klikn ikon VeriFace na pulpicie w celu zarejestrowania obrazu swojej twarzy. Uwagi: Rejestracja i rozpoznawanie twarzy dziala najlepiej w pomieszczeniu o stalym, równomiernym owietleniu. Mona okreli, czy ta funkcja ma by uywana podczas logowania si do systemu. Wicej informacji na temat VeriFace mona znale w pomocy oprogramowania. 28 Rozdzial 2. Ogólne informacje o obsludze komputera Uywanie hasel Uywanie hasel pomaga zapobiega uywaniu komputera przez osoby nieupowanione. Po zdefiniowaniu i wlczeniu hasla, po kadym wlczeniu komputera wywietlane jest okno. W oknie tym naley poda haslo. Jeli nie zostanie podane prawidlowe haslo, komputer nie bdzie mógl by uywany. Uwaga: Haslo moe zawiera od jednego do siedmiu znaków alfanumerycznych w dowolnej kombinacji. Szczególowe informacje dotyczce definiowania hasla mona znale w sekcji pomocy po prawej stronie okna programu Narzdzie konfiguracji systemu BIOS. Uwaga: Aby uruchomi program Narzdzie konfiguracji systemu BIOS, podczas uruchamiania komputera nacinij klawisz F2, kiedy na ekranie pojawi si logo firmy Lenovo. 29 Rozdzial 3. Lczenie z Internetem Jako sie globalna, Internet lczy ze sob komputery na calym wiecie, zapewniaj takie uslugi jak poczta , wyszukiwanie informacji, handel elektroniczny, przegldanie sieci Web oraz rozrywka. Komputer mona polczy z sieci Internet na nastpujce sposoby: Polczenie przewodowe: wykorzystuje przewody do polczenia. Technologia sieci bezprzewodowej: lczy si bez uycia przewodów. Polczenie przewodowe Polczenie przewodowe jest niezawodnym i bezpiecznym sposobem na podlczenie komputera do Internetu. Kablowe DSL Kablowa usluga internetowa wykorzystuje modem kablowy podlczony do domowej telewizji kablowej. DSL to rodzina powizanych technologii, zapewniajcych dostp do szybkiej sieci w domu oraz malych firmach za porednictwem standardowych lczy telefonicznych. 30 Rozdzial 3. Lczenie z Internetem Polczenie urzdze: Kablowe Kabel TV DSL Linia telefoniczna Rozdzielacz * Modem kablowy * * Modem DSL * Rozdzielacz * * * * Brak w zestawie. * Uwaga: Powysze schematy maj charakter informacyjny. Rzeczywisty sposób polczenia moe by inny. Konfiguracja oprogramowania Informacje dotyczce konfiguracji komputera mona uzyska od dostawcy uslug internetowych (ISP). 31 Rozdzial 3. Lczenie z Internetem Polczenie bezprzewodowe polczenie bezprzewodowe zapewnia mobilny dostp do Internetu, umoliwiajc korzystanie z zasobów sieci w dowolnym miejscu objtym zasigiem sygnalu bezprzewodowego. W zalenoci od skali sygnalu, mona nawiza polczenie bezprzewodowe z Internetem, korzystajc z nastpujcych standardów.

6 Wi-Fi Sie Wi-Fi obejmuje maly obszar fizyczny, jak na przyklad dom, biuro lub mal grup budynków. Punkt dostpu jest wymagany do nawizania polczenia. Sieci WiMAX lcz wiele systemów sieci bezprzewodowych, obejmujc obszar miejski, zapewniajc szybki dostp szerokopasmowy bez koniecznoci uycia przewodów. Mobilna sie szerokopasmowa zapewnia dostp do sieci Internet komputerom, telefonom komórkowym i innym urzdzeniom na duym obszarze geograficznym. Sieci mobilne s uywane do transmisji danych, a dostp do nich jest zazwyczaj zapewniany przez operatorów sieci komórkowych. Do nawizania polczenia wymagana jest karta SIM mobilnej sieci szerokopasmowej. WiMAX Mobilna sie szerokopasmowa Uwaga: Komputer moe nie obslugiwa wszystkich metod polczenia bezprzewodowego. 32 Rozdzial 3. Lczenie z Internetem Uywanie sieci Wi-Fi/WiMAX (tylko w wybranych modelach) Uruchamianie polczenia bezprzewodowego Aby uruchomi komunikacj bezprzewodow, wykonaj nastpujce czynnoci: 1 Przesu przelcznik wbudowanego urzdzenia bezprzewodowego z pozycji do. 2 Nacinij klawisze Fn + F5, aby skonfigurowa polczenie. Polczenie urzdze Sie Wi-Fi/WiMAX Punkt dostpu * * Brak w zestawie Konfiguracja oprogramowania Informacje dotyczce konfiguracji komputera mona uzyska od dostawcy uslug internetowych (ISP) lub przeszukujc zasoby Centrum pomocy i obslugi technicznej w systemie Windows. 33 Rozdzial 3. Lczenie z Internetem Uywanie mobilnej sieci szerokopasmowej (tylko w wybranych modelach) Przed rozpoczciem pracy z mobilnym modulem szerokopasmowym naley najpierw wybra operatora sieci komórkowej i przebywa w obszarze zasigu sieci. Ponadto naley równie: Aktywowa uslug mobilnego dostpu szerokopasmowego u lokalnego operatora sieci mobilnej. Po aktywacji operator przekae uytkownikowi kart SIM (Subscriber Indentify Module). Instrukcje dotyczce wkladania karty SIM mona znale w rozdziale Szczególowe informacje zobacz,,wkladanie karty SIM" na stronie 35. Uwagi: Operatorzy wiadczcy uslugi mobilnego dostpu szerokopasmowego uywaj rónych standardów. Modul sieci szerokopasmowej firmy Lenovo moe obslugiwa jeden lub kilka z poniszych standardów: GSM (Global System for Mobile Communications) TD-SCDMA (Time Division-Synchronous Code Division Multiple Access) SCDMA (Synchronous Code Division Multiple Access) EV-DO (Evolution Data Optimized) HSPA (High Speed Packet Access) Mobilna sie szerokopasmowa to usluga subskrypcji. Informacje dotyczce dostpnoci, kosztów i warunków wiadczenia uslugi mona uzyska od lokalnego operatora sieci komórkowej. Karta SIM to rodzaj inteligentnej karty uywanej przez operatorów sieci komórkowych do identyfikacji abonentów w sieci. Kart SIM otrzymasz od operatora po aktywacji uslugi mobilnego dostpu szerokopasmowego. Narzdzie do zarzdzania polczeniami sluce do nawizywania/rozlczania polcze z sieci komórkow. Uwaga: Z reguly narzdzie takie jest dostarczane przez dostawc uslug mobilnych. 34 Rozdzial 3. Lczenie z Internetem Wkladanie karty SIM Aby wloy kart SIM: 1 Wylcz komputer, a nastpnie odlcz zasilacz sieciowy i wszystkie przewody. 2 Zamknij wywietlacz i obró komputer. 3 Wyjmij bateri. 4 Wló kart SIM do gniazda karty w sposób pokazany na ilustracji. Karta powinna si zatrzasn. Uwaga: Wloenie karty SIM w niewlaciwym kierunku moe spowodowa uszkodzenie gniazda karty SIM. Nacity róg 5 Wló bateri. Odwró komputer i podlcz kable. 35 Rozdzial 3. Lczenie z Internetem Wyjmowanie karty SIM Aby wyj kart SIM: 1 Wylcz komputer, a nastpnie odlcz zasilacz sieciowy i wszystkie przewody. 2 Zamknij wywietlacz i obró komputer. 3 Wyjmij bateri. OneKey Rescue Uywanie systemu Lenovo OneKey Rescue (bez systemu operacyjnego Windows) Jeeli nie mona zaladowa systemu operacyjnego, naley wykona ponisze kroki, aby uruchomi system OneKey Rescue. Wylcz komputer. Nacinij klawisz, aby uruchomi system OneKey Rescue. W programie mona przywróci partycj systemow do stanu fabrycznego lub do wczeniej utworzonej kopii zapasowej. Uwaga: Proces przywracania jest nieodwracalny. Przed uyciem funkcji przywracania naley wykona kopi zapasow wanych danych. 38 Dodatek A. Zwolnij blokad rcznego zatrzasku baterii a. Przesu rczny zatrzask baterii do poloenia zablokowanego. 6 Obró komputer. Nie naciskaj pokrywy dysku. Nie dotykaj zlczy. Dysk jest bardzo delikatny. Zamknij wywietlacz i obró komputer. 3 Wyjmij bateri. Odkr cztery wkrty a, a nastpnie poluzuj pozostale b. b. Zdejmij pokryw komory c. b c a b 42 Dodatek A. Zamocuj metalow ramk do nowego dysku twardego i dokr ruby. Przykr ruby mocujce ramk. Dokr ruby. D Wló bateri. E Obró komputer. Podlcz zasilacz sieciowy i wszystkie przewody do komputera. 44 Dodatek A. Instrukcje dotyczce podzespolów, które moe wymienia uytkownik (Customer Replaceable Units, CRU) Wymiana pamici Mona zwikszy ilo pamici w komputerze, instalujc w jego zlczu pamici moduly DDR3 SDRAM dostpne jako opcja. Moduly DDR3 SDRAM s dostpne w rónych wariantach pojemnoci. Uwaga: Naley uywa wylcznie typów pamici obslugiwanych przez komputer. W przypadku nieprawidlowej instalacji pamici opcjonalnej lub instalacji nieobslugiwanego typu pamici, przy próbie uruchomienia komputera wygenerowany zostanie dwik ostrzegawczy. Aby zainstalowa modul DDR3 SDRAM, naley wykona nastpujce czynnoci: 1 Dotknij metalowego stolu lub uziemionego przedmiotu metalowego, aby zredukowa ladunek elektrostatyczny ciala, który moe doprowadzi do uszkodzenia modulu pamici DDR3 SDRAM. Nie dotykaj krawdzi stykowej DDR3 SDRAM. 2 Wylcz komputer. Odlcz zasilacz sieciowy i wszystkie przewody od komputera. 3 Zamknij wywietlacz i obró komputer. 4 Wyjmij bateri ponownie. 5 Zdejmij pokryw komory dysku twardego/procesora/karty PCI Mini Express Card. a. Odkr cztery wkrty a, a nastpnie poluzuj pozostale b. b.zdejmij pokryw komory c. b c a b 45 Dodatek A. Instrukcje dotyczce podzespolów, które moe wymienia uytkownik (Customer Replaceable Units, CRU) 6 Jeeli w gniedzie pamici s ju zainstalowane dwa moduly DDR3 SDRAM, wyjmij jeden z nich, aby zrobi miejsce na nowy, naciskajc jednoczenie zatrzaski po obu stronach gniazda. Zachowaj stary modul DDR3 SDRAM do przyszlego wykorzystania. b a a 7 Zrównaj nacicie w module pamici DDR3 SDRAM z wystpem w gniedzie i delikatnie wló modul DDR3 SDRAM do gniazda pod ktem Wepchnij modul DDR3 SDRAM w kierunku gniazda tak, aby zatrzaski po obu stronach gniazda zamknly si. b a 9 Wyrównaj zatrzaski lczce z odpowiednimi otworami i zamocuj pokryw komory.

7 0 Wló i dokr wkrty. A Wló bateri. B Obró komputer. Podlcz zasilacz sieciowy i wszystkie przewody do komputera. 46 Dodatek A. Instrukcje dotyczce podzespolów, które moe wymienia uytkownik (Customer Replaceable Units, CRU) Uwaga: Jeeli w serwisowanym komputerze jest uywany tylko jeden modul DDR3 SDRAM, kart naley zainstalowa w gniedzie SLOT-0 ( : dolne gniazdo), a nie SLOT-1 ( : górne gniazdo). b a Aby si upewni, e modul DDR3 SDRAM jest zainstalowany prawidlowo: 1 Wlcz komputer. 2 Podczas uruchamiania komputera nacinij klawisz F2. Zostanie wywietlony ekran Narzdzie konfiguracji systemu BIOS. W pozycji System Memory (Pami systemowa) wywietlana jest lczna ilo pamici zainstalowanej w komputerze. 47 Dodatek A. Instrukcje dotyczce podzespolów, które moe wymienia uytkownik (Customer Replaceable Units, CRU) Wyjmowanie napdu optycznego Aby wyj napd optyczny, wykonaj nastpujce czynnoci: 1 Zdejmij pokryw komory dysku twardego/procesora/karty PCI Mini Express Card. 2 Usu rub pokazan na ilustracji a. 3 Delikatnie wycignij napd optyczny b. a b 48 Dodatek A. Instrukcje dotyczce podzespolów, które moe wymienia uytkownik (Customer Replaceable Units, CRU) W poniszej tabeli znajduje si lista podzespolów komputera, które moe wymienia uytkownik (CRU, Customer Replaceable Units) oraz informacje o tym, gdzie mona znale instrukcje wymiany. Ulotka instalacyjna Zasilacz sieciowy Przewód zasilacza Bateria Pokrywy dolne Dysk twardy Pami Napd optyczny O O O O O O O O Podrcznik uytkownika 49 Dodatek B. Ograniczona gwarancja Lenovo L /2008 Ograniczona gwarancja Lenovo dotyczy tylko urzdze marki Lenovo zakupionych do uytku wlasnego, a nie w celu odsprzeday. Niniejsza Ograniczona gwarancja firmy Lenovo jest dostpna w innych jzykach na stronie com/warranty. Zakres gwarancji Firma Lenovo gwarantuje, e w okresie obowizywania gwarancji wszystkie zakupione i prawidlowo uywane urzdzenia bd wolne od wad materialowych oraz wykonawczych. Okres gwarancji dla danego produktu rozpoczyna si w dniu sprzeday okrelonym na dowodzie zakupu, chyba e firma Lenovo okreli na pimie inny termin. Okres oraz typ gwarancji dotyczcy danego produktu zostaly okrelone poniej w sekcji,,informacje na temat gwarancji". NINIEJSZA GWARANCJA STANOWI JEDYN GWARANCJ I ZASTPUJE WSZYSTKIE GWARANCJE LUB WARUNKI JAWNE LUB DOROZUMIANE, W TYM M.IN. DOROZUMIANE GWARANCJE LUB WARUNKI MOLIWOCI SPRZEDAY LUB PRZYDATNOCI DO OKRELONEGO CELU. UPLYWIE TEGO OKRESU NIE OBOWIZUJE ADNA GWARANCJA. dalszej czci bd one nosi nazw,,uslugodawca". takim przypadku Uslugodawca dostarczy cz, któr naley zainstalowa. Jeli problem nie moe zosta rozwizany podczas rozmowy telefonicznej lub zdalnego polczenia, przez aktualizacj oprogramowania lub wymian podzespolów przez uytkownika, Uslugodawca podejmie napraw serwisow odpowiedni dla typu gwarancji dla danego produktu okrelonego w sekcji,,informacje na temat gwarancji". Jeli Uslugodawca stwierdzi, e naprawa produktu jest niemoliwa, wymieni go na inny produkt o co najmniej takiej samej funkcjonalnoci. Jeeli Uslugodawca stwierdzi, e nie jest w stanie naprawi ani wymieni produktu, jedynym zadouczynieniem dla uytkownika jest zwrot produktu do miejsca zakupu lub do firmy Lenovo i uzyskanie zwrotu ceny zakupu. 51 Dodatek B. Ograniczona gwarancja Lenovo Wymiana produktu lub czci Jeeli serwis gwarancyjny obejmuje wymian produktu lub czci, element wymieniony przez Uslugodawc staje si wlasnoci firmy Lenovo, natomiast cz zamienna staje si wlasnoci uytkownika. Wymianie podlegaj jedynie niemodyfikowane produkty i czci firmy Lenovo. Dostarczone przez firm Lenovo produkty lub czci zamienne mog nie by nowe, bd natomiast prawidlowo funkcjonowa i stanowi funkcjonalny odpowiednik oryginalnego produktu lub czci. Wymieniane produkty lub czci objte s gwarancj uwzgldniajc pozostaly okres gwarancji oryginalnego produktu. Zanim Uslugodawca dokona wymiany produktu lub czci, uytkownik: 1 wyraa zgod na usunicie wszystkich funkcji, czci, opcji, zmian i elementów dolczonych, które nie s objte uslug gwarancyjn; 2 zapewnia, e produkt jest wolny od zobowiza prawnych lub ogranicze uniemoliwiajcych jego wymian; oraz 3 owiadcza, e uzyskal zgod wlaciciela na napraw przez Uslugodawc produktów lub czci, które nie s jego wlasnoci. Dodatkowe obowizki uytkownika Tam, gdzie ma to zastosowanie, przed uzyskaniem uslugi uytkownik wyraa zgod na: 1 wykonywanie procedur, których wykonania da Uslugodawca; 2 wykonanie kopii zapasowych lub zabezpieczenie wszystkich programów i danych znajdujcych si w urzdzeniu; 3 udostpnienie Uslugodawcy wszystkich kluczy systemowych i hasel oraz bezplatnego dostpu do pomieszcze, w których mona wykona uslug; oraz 4 usunicie z produktu wszystkich informacji osobistych lub pozwalajcych zidentyfikowa poszczególne osoby (,,Dane osobowe") lub, w przypadku nieusunitych danych osobowych owiadcza, e s one zgodne z obowizujcym prawem. 52 Dodatek B. Ograniczona gwarancja Lenovo Wykorzystanie informacji osobistych W przypadku skorzystania z uslugi gwarancyjnej firma Lenovo zapisuje, uywa i przetwarza informacje na temat uslugi gwarancyjnej oraz informacje kontaktowe, w tym nazwisko, numery telefonów, adres i adres . Firma Lenovo wykorzysta te informacje do przeprowadzania uslug serwisowych w ramach gwarancji oraz do poprawy kontaktów biznesowych z uytkownikiem. Moemy skontaktowa si z uytkownikiem w celu uzyskania informacji na temat zadowolenia z uzyskanej uslugi gwarancyjnej lub w celu powiadomienia o problemach zwizanych z bezpieczestwem oraz produktami. Aby osign te cele, moemy przesla te informacje do kadego kraju, w którym prowadzimy dzialalno, a take udostpni je firmom dzialajcym w naszym imieniu. Tam, gdzie jest to dozwolone przez prawo, informacje te mog zosta ujawnione. Elementy nieobjte gwarancj Niniejsza gwarancja nie obejmuje nastpujcych elementów: nieprzerwanego i bezproblemowego dzialania produktu; utraty lub uszkodzenia danych; programów komputerowych dostarczonych z produktem oraz zainstalowanych póniej; uszkodze wynikajcych z nieprawidlowego uywania, wypadku, modyfikacji, nieodpowiedniego rodowiska pracy, katastrof naturalnych, przepi lub nieprawidlowej konserwacji; uszkodze spowodowanych przez nieautoryzowane punkty serwisowe; awarii lub uszkodze spowodowanych przez produkty innych firm, w tym dostarczonych lub zamontowanych na yczenie uytkownika w produkcie Lenovo przez firm Lenovo; wsparcia technicznego lub innego, na przyklad asysty oraz pomocy w konfiguracji i instalacji produktu. Gwarancja traci wano w przypadku usunicia lub zmiany etykiet identyfikacyjnych na produkcie lub jego podzespolach. 53 Dodatek B. Ograniczona gwarancja Lenovo Ograniczenie odpowiedzialnoci Firma Lenovo jest odpowiedzialna za strat lub uszkodzenie produktu tylko wtedy, gdy jest on: 1) w posiadaniu Uslugodawcy lub 2) w transporcie w tych przypadkach, gdy za transport odpowiedzialny jest Uslugodawca.

8 Firma Lenovo ani Uslugodawca nie s odpowiedzialni za jakiekolwiek dane, w tym równie poufne, zastrzeone lub osobowe zapisane w produkcie. Wszystkie informacje tego typu powinny zosta skopiowane i usunite przed zwrotem lub przekazaniem produktu do naprawy. Mog zaistnie sytuacje, w których ze wzgldu na wadliw cz firmy Lenovo lub z innej przyczyny uytkownik bdzie mógl dochodzi odszkodowania od firmy Lenovo. W kadym takim przypadku, niezalenie od podstawy dochodzenia odszkodowania od firmy Lenovo (naruszenie umowy, zaniedbanie, wprowadzenie w bld itp.), z wyjtkiem sytuacji, w których odpowiedzialno nie moe zosta ograniczona przez inne przepisy prawne, odpowiedzialno firmy Lenovo ogranicza si wylcznie do pokrycia bezporednich strat poniesionych przez uytkownika do wysokoci kwoty, któr uytkownik zaplacil za produkt. Ograniczenie to nie dotyczy uszkodzenia ciala (w tym równie mierci) oraz uszkodzenia wlasnoci lub dóbr materialnych, za które zgodnie z prawem firma Lenovo ponosi odpowiedzialno. Ograniczenie to dotyczy równie dostawców, sprzedawców i Uslugodawców firmy Lenovo. Jest to maksymalny zakres, za który firma Lenovo, jej dostawcy, sprzedawcy i Uslugodawcy s odpowiedzialni. W ADNEJ SYTUACJI FIRMA LENOVO, JEJ DOSTAWCY, SPRZEDAWCY LUB USLUGODAWCY NIE PONOSZ ODPOWIEDZIALNOCI W NASTPUJCYCH PRZYPADKACH, NAWET JELI ZOSTALI POINFORMOWANIU O MOLIWOCI ICH WYSTPIENIA: 1) DANIA ODSZKODOWANIA OSÓB TRZECICH WOBEC UYTKOWNIKA; 2) UTRATY LUB USZKODZENIA DANYCH LUB 3) CELOWEGO, PRZYPADKOWEGO LUB POREDNIEGO USZKODZENIA, W TYM UTRATY ZYSKÓW, KORZYCI BIZNESOWYCH, DOBREJ WOLI LUB PRZEWIDYWANYCH OSZCZDNOCI. NIEKTÓRE STANY LUB PRZEPISY PRAWNE NIE ZEZWALAJ NA WYKLUCZENIE LUB OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOCI W RAZIE PRZYPADKOWYCH LUB WYNIKOWYCH USZKODZE, A WIC W TAKIM PRZYPADKU TE ZAPISY MOG NIE OBOWIZYWA. 54 Dodatek B. Ograniczona gwarancja Lenovo Rozwizywanie sporów W przypadku zakupienia produktu w Kambody, Indonezji, Wietnamie, na Filipinach lub na Sri Lance, spory zwizane z niniejsz gwarancj powinny by rozwizywane w arbitrau w Singapurze, a niniejsza gwarancja powinna by stosowana zgodnie z prawem obowizujcym w Singapurze bez wzgldu na konflikt przepisów prawnych. W przypadku zakupienia produktu w Indiach, spory zwizane z niniejsz gwarancj powinny by rozwizywane w arbitrau w Bangalore w Indiach. Arbitra w Singapurze zostanie przeprowadzony zgodnie z Regulami Arbitrau w centrum Singapore International Arbitration Center (,,SIAC Rules"). Arbitra w Indiach zostanie przeprowadzony zgodnie z prawem obowizujcym w Indiach. Decyzja sdu arbitraowego bdzie ostateczna i wica dla stron, bez moliwoci apelacji. Kada decyzja bdzie przedstawiala na pimie stwierdzone fakty oraz zastosowane przepisy prawa. Wszystkie dzialania zwizane z arbitraem, w tym wszystkie wykorzystywane dokumenty, przedstawiane bd w jzyku angielskim, a podczas postpowa bdzie obowizywala angielska wersja niniejszej gwarancji. Inne prawa GWARANCJA DAJE UYTKOWNIKOWI OKRELONE PRAWA. UYTKOWNIK MA RÓWNIE INNE PRAWA, KTÓRE MOG RÓNI SI W RÓNYCH STANACH I KRAJACH. UYTKOWNIK MOE TAKE MIE INNE PRAWA LUB PISEMN UMOW Z FIRM LENOVO. ADNE ZAPISY W NINIEJSZEJ GWARANCJI NIE OGRANICZAJ USTAWOWYCH PRAW, W TYM PRAW KONSUMENCKICH OBOWIZUJCYCH W DANYM KRAJU, KTÓRE NIE MOG ZOSTA OGRANICZONE PRZEZ NINIEJSZ UMOW. Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) Klienci z Europejskiego Obszaru Gospodarczego mog skontaktowa si z firm Lenovo pod adresem: EMEA Service Organisation, Lenovo (International) B.V., pitro 2, Einsteinova 21, , Bratyslawa, Slowacja. Uslugi gwarancyjne dotyczce produktów firmy Lenovo zakupionych w strefie EOG mona uzyska w kraju, w którym zostal dokonany zakup i w którym dostpny jest serwis firmy Lenovo. 55 Dodatek B. Ograniczona gwarancja Lenovo Informacje na temat gwarancji Typ produktu lub urzdzenia Kraj lub region zakupu Okres gwarancji Typ uslugi gwarancyjnej Chiny (Hong Kong), Chiny (Macau), Indie, Indonezja, Malezja, Tajlandia, Filipiny, Wietnam, Egipt, Republika Poludniowej Afryki, Arabia Saudyjska, Zjednoczone Emiraty Arabskie Austria, Belgia, Chorwacja, Cypr, Dania, Estonia, Francja, Finlandia, Niemcy, Grecja, Islandia, Izrael, Irlandia, Wlochy, Lotwa, Litwa, Luksemburg, Holandia, Norwegia, Rumunia, Slowenia, Hiszpania, Szwecja, Szwajcaria, Wielka Brytania USA, Kanada, Meksyk, Brazylia, Argentyna, Kolumbia, Peru, Wenezuela, Boliwia, Urugwaj, Chile, Paragwaj, Ekwador Singapur Australia, Nowa Zelandia, Japonia Tajwan, Korea Rosja, Ukraina, Kazachstan, Bialoru, Sri Lanka Polska, Turcja, Czechy, Wgry, Slowacja, Bulgaria podzespoly i robocizna 2 lata bateria - 1 rok 1, 3, 4 1, 3 3, 4 4 1, 4 1, 4 podzespoly i robocizna 1 rok bateria - 1 rok notebook: 20059, , , , 4311 W razie koniecznoci przedstawiciel serwisu dokona naprawy lub wymiany, w zalenoci od typu gwarancji okrelonego dla danego produktu oraz moliwoci naprawy. Czas trwania naprawy zaley od pory zgloszenia, dostpnoci podzespolów i innych czynników. 56 Dodatek B. Ograniczona gwarancja Lenovo Typy uslugi gwarancyjnej 1 Podzespoly, które moe wymienia uytkownik (Customer Replaceable Unit, CRU) W ramach uslugi CRU przedstawiciel serwisu dostarcza podzespoly, które przeznaczone s do instalacji przez uytkownika. Informacje na temat podzespolów CRU oraz instrukcje wymiany s dostarczane wraz z produktem przez firm Lenovo oraz s dostpne na danie. Podzespoly CRU latwe do zainstalowania nazywane s podzespolami CRU do samodzielnego montau, podczas gdy podzespoly CRU z opcj montau mog wymaga podczas instalacji pewnych umiejtnoci technicznych i narzdzi. Odpowiedzialno za instalacj podzespolów CRU do samodzielnego montau spoczywa na uytkowniku. Uytkownik moe poprosi przedstawiciela serwisu o zainstalowanie podzespolów CRU z opcj montau w ramach innego typu gwarancji przeznaczonego dla danego produktu. Firma Lenovo moe oferowa zakup opcjonalnej uslugi zapewniajcej instalacj podzespolów CRU do samodzielnego montau przez firm Lenovo. List podzespolów CRU i ich oznaczenia mona znale w materialach dostarczonych z produktem, a take w witrynie Jeeli wymagany jest zwrot uszkodzonego podzespolu CRU, zostanie to zaznaczone w materialach dostarczonych razem z nowym podzespolem CRU. Jeli zwrot jest wymagany: 1) do nowego podzespolu CRU dolczona jest instrukcja zwrotu, etykieta zwrotna i opakowanie, oraz 2) moliwe jest pobranie oplaty za dostarczony podzespól CRU, jeli dostawca uslug serwisowych nie otrzyma uszkodzonego podzespolu w cigu trzydziestu (30) dni od odebrania przesylki. 2 Serwis w miejscu zainstalowania W ramach serwisu w miejscu zainstalowania przedstawiciel serwisu dokona naprawy lub wymiany produktu w siedzibie klienta. Naley zapewni odpowiedni ilo miejsca na zdemontowanie i ponowne zmontowanie produktu firmy Lenovo.

9 W przypadku wybranych produktów, niektóre naprawy mog wymaga wyslania przez przedstawiciela serwisu produktu do specjalnego centrum serwisowego. 57 Dodatek B. Ograniczona gwarancja Lenovo 3 Usluga serwisowa realizowana przez kuriera W ramach uslugi serwisowej realizowanej przez kuriera produkt zostanie naprawiony lub wymieniony w wybranym centrum serwisowym, a przesylka zostanie zorganizowana przez przedstawiciela serwisu. Klient jest odpowiedzialny za odlczenie produktu. Zostanie dostarczone opakowanie umoliwiajce przeslanie produktu do wybranego centrum serwisowego. Przesylka zostanie odebrana i dostarczona przez kuriera. Po zakoczeniu naprawy produktu lub po jego wymianie centrum serwisowe odele produkt do klienta. 4 Usluga serwisowa realizowana przez klienta W ramach tej uslugi produkt jest naprawiany lub wymieniany przez wybrane centrum serwisowe, a organizacja sposobu dostarczenia produktu naley do klienta. Klient jest odpowiedzialny za dostarczenie lub przeslanie odpowiednio zapakowanego produktu do wybranej lokalizacji zgodnie z zaleceniem przedstawiciela serwisu (usluga przedplacona, chyba e stwierdzono inaczej). Po naprawie lub wymianie produktu bdzie on gotowy do odbioru. Nieodebranie produktu upowania przedstawiciela serwisu do pozbycia si go w dowolny sposób. W przypadku przesylki pocztowej produkt zostanie odeslany na koszt firmy Lenovo, chyba e przedstawiciel serwisu stwierdzi inaczej. 5 Usluga wymiany produktu W ramach Uslugi wymiany produktu firma Lenovo dostarczy produkt zamienny do uytkownika. Uytkownik odpowiedzialny jest za instalacj i sprawdzenie dzialania produktu. Produkt zamienny staje si wlasnoci uytkownika w drodze wymiany za uszkodzony produkt, który staje si wlasnoci firmy Lenovo. Uszkodzony produkt naley umieci w opakowaniu transportowym uytym do dostarczenia produktu zamiennego, a nastpnie wysla do firmy Lenovo. Oplat za transport w obie strony ponosi firma Lenovo. Niewykorzystanie kartonu, w którym otrzymano produkt zamienny, moe wiza si z odpowiedzialnoci uytkownika za uszkodzenia zwracanego produktu powstale podczas transportu. Jeeli firma Lenovo nie otrzyma uszkodzonego produktu w cigu trzydziestu (30) dni od odebrania produktu zamiennego, uytkownik moe zosta obciony kosztami produktu zamiennego. 58 Dodatek C. Informacje i owiadczenia zwizane z produktem Informacje i owiadczenia w tym dodatku s zwizane z produktem o danym numerze MT. Informacje i owiadczenia wspólne dla wikszoci produktów Lenovo zostaly zamieszczone w rozdziale,,dodatek A. Informacje i owiadczenia" Podrcznika Lenovo z informacjami ogólnymi i dotyczcymi bezpieczestwa. Informacje o programie Energy Star ENERGY STAR jest to program nadzorowany przez Agencj Ochrony rodowiska USA oraz Departament Energii USA, który ma na celu oszczdzanie pienidzy. Firma Lenovo z dum oferuje swym klientom produkty spelniajce wymagania programu ENERGY STAR. Komputery Lenovo nastpujcych typów, jeli s oznaczone symbolem ENERGY STAR, zostaly zaprojektowane i przetestowane zgodnie z wymaganiami programu ENERGY STAR 5.0 dla komputerów , , , , 4311 Uywanie produktów z oznaczeniem ENERGY STAR oraz wykorzystanie funkcji zarzdzania energi komputera umoliwia zmniejszenie zuycia energii. Zmniejszone zuycie energii prowadzi do oszczdnoci finansowych, umoliwia ochron rodowiska oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych. Aby uzyska wicej informacji na temat oznaczenia ENERGY STAR, odwied stron Firma Lenovo zaleca wydajne wykorzystanie energii podczas codziennego uytkowania komputera. W tym celu firma Lenovo zaprogramowala nastpujce funkcje oszczdzania energii, które wlczaj si w przypadku nieaktywnoci komputera przez okrelony czas: 59 Dodatek C. Informacje i owiadczenia zwizane z produktem Tabela 1. Funkcje zarzdzania energi technologii ENERGY STAR Windows 7 Plan zasilania: Energy Star Wylczenie monitora: po 10 minutach Przejcie do trybu upienia: po 25 minutach Zaawansowane ustawienia zasilania: - Wylczenie dysków twardych: po 20 minutach - Hibernacja: po 1 godzinie Aby przelczy komputer z trybu upienia, naley nacisn dowolny klawisz na klawiaturze. Aby uzyska wicej informacji na temat tych ustawie, naley skorzysta z systemu informacyjnego Pomoc i obsluga techniczna systemu Windows. 60 Dodatek C. Informacje i owiadczenia zwizane z produktem Uwagi dotyczce emisji elektromagnetycznej Nastpujce informacje dotycz modeli Lenovo IdeaPad Z460 / Z465 / Z560 / Z565, typ urzdzenia 20059, 0913 / 20065, 4309 / 20060, 0914 / 20066, Owiadczenie komisji Federal Communications Commission (FCC) Urzdzenie zostalo przetestowane i uznane za spelniajce wymagania dla urzdze klasy B, zgodnie z czci 15 przepisów FCC. Wymagania te zostaly dobrane w celu zapewnienia odpowiedniej ochrony przed szkodliwymi zaklóceniami w budynkach mieszkalnych. Urzdzenie generuje, uywa i emituje energi o czstotliwoci radiowej oraz, jeli nie jest zainstalowane i uywane zgodnie z instrukcj, moe powodowa zaklócenia w komunikacji radiowej. Nie ma jednak gwarancji, e zaklócenia nie wystpi w okrelonej lokalizacji. Jeli urzdzenie powoduje zaklócenia w odbiorze programów radiowych lub telewizyjnych, które mona stwierdzi przez wlczanie i wylczanie urzdzenia, uytkownik powinien spróbowa wyeliminowa zaklócenia, korzystajc z nastpujcych sposobów: Zmiana poloenia lub orientacji anteny odbiorczej. Zwikszenie odlegloci pomidzy urzdzeniem a odbiornikiem. Podlczenie urzdzenia do gniazda znajdujcego si w innym obwodzie ni to, do którego jest podlczony odbiornik. W celu uzyskania pomocy skonsultuj si z autoryzowanym sprzedawc lub przedstawicielem serwisu. W celu spelnienia wymaga komisji FCC naley uywa wlaciwie ekranowanych i uziemionych przewodów oraz zlczy. Odpowiednie przewody i zlcza mona kupi u autoryzowanych sprzedawców firmy Lenovo. Firma Lenovo nie odpowiada za zaklócenia programów radiowych i telewizyjnych wynikajce z uywania przewodów oraz zlczy innych ni zalecane lub z dokonania nieautoryzowanych modyfikacji w urzdzeniu. Dokonanie nieautoryzowanych zmian lub modyfikacji moe spowodowa odebranie moliwoci uywania urzdzenia. Urzdzenie spelnia wymagania opisane w czci 15 przepisów FCC. Uywanie urzdzenia podlega dwóm ograniczeniom: (1) urzdzenie nie moe powodowa zaklóce i (2) urzdzenie musi akceptowa odbierane zaklócenia, w tym mogce powodowa niepodane dzialanie. 61 Dodatek C. Informacje i owiadczenia zwizane z produktem Strona odpowiedzialna: Lenovo (United States) Incorporated 1009 Think Place - Building One Morrisville, NC U.S.A. Telefon: (919) Owiadczenie dotyczce zgodnoci z przepisami Industry Canada o emisji promieniowania przez urzdzenia klasy B To urzdzenie cyfrowe klasy B spelnia wymagania kanadyjskiej normy ICES-003.

10 Avis de conformité à la réglementation d'industrie Canada Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada. Owiadczenie dotyczce zgodnoci z niemieckimi przepisami o emisji promieniowania przez urzdzenia klasy B Deutschsprachiger EU Hinweis: Hinweis für Geräte der Klasse B EU-Richtlinie zur Elektromagnetischen Verträglichkeit Dieses Produkt entspricht den Schutzanforderungen der EU-Richtlinie 2004/ 108/EG (früher 89/336/EWG) zur Angleichung der Rechtsvorschriften über die elektromagnetische Verträglichkeit in den EU-Mitgliedsstaaten und hält die Grenzwerte der EN Klasse B ein. i owiadczenia zwizane z produktem Deutschland: Einhaltung des Gesetzes über die elektromagnetische Verträglichkeit von Betriebsmittein Dieses Produkt entspricht dem "Gesetz über die elektromagnetische Verträglichkeit von Betriebsmitteln" EMVG (früher "Gesetz über die elektromagnetische Verträglichkeit von Geräten"). Dies ist die Umsetzung der EU-Richtlinie 2004/108/EG (früher 89/336/EWG) in der Bundesrepublik Deutschland. Zulassungsbescheinigung laut dem Deutschen Gesetz über die elektromagnetische Verträglichkeit von Betriebsmitteln, EMVG vom 20. Juli 2007 (früher Gesetz über die elektromagnetische Verträglichkeit von Geräten), bzw. in Hinsicht EMVG Paragraf 4 Abs. i owiadczenia zwizane z produktem Owiadczenie dotyczce zgodnoci z przepisami Unii Europejskiej o emisji promieniowania przez urzdzenia klasy B Unia Europejska -- zgodno z dyrektyw dotyczc kompatybilnoci elektromagnetycznej Ten produkt spelnia wymagania dotyczce bezpieczestwa okrelone w Dyrektywie Rady Europejskiej 2004/108/WE zblienia ustawodawstw Pastw Czlonkowskich odnoszcych si do kompatybilnoci elektromagnetycznej. Firma Lenovo nie odpowiada za niespelnienie wymaga dotyczcych bezpieczestwa wynikajcych z niezalecanych modyfikacji produktu, w tym instalacji dodatkowych kart innych producentów. Ten produkt zostal sprawdzony i stwierdzono jego zgodno z charakterystyk urzdze informatycznych klasy B, zgodnie z norm europejsk EN Charakterystyka urzdze klasy B powstala dla typowych obszarów mieszkalnych, a jej celem jest zapewnienie naleytej ochrony przeciwko zaklóceniom urzdze komunikacyjnych dopuszczonych do uytku na mocy odpowiednich zezwole. Wymaga si stosowania odpowiednio ekranowanych i uziemionych przewodów i polcze w celu ograniczenia potencjalnych zaklóce komunikacji radiowej i telewizyjnej oraz pracy innych urzdze elektrycznych i elektronicznych. Takie przewody i polczenia s dostpne u autoryzowanych dystrybutorów produktów firmy Lenovo. Firma Lenovo nie odpowiada za adne zaklócenia spowodowane stosowaniem przewodów i polcze innych ni zalecane. 64 Dodatek D. Dane techniczne Nazwa modelu: IdeaPad Z460 / Z465 / Z560 / Z565 Typ urzdzenia: 20059, 0913 / 20065, 4309 / 20060, 0914 / 20066, 4311 Uwaga: Ponisze specyfikacje mog zawiera niedokladnoci natury technicznej lub bldy typograficzne. Firma Lenovo zastrzega sobie prawo do dokonywania modernizacji i zmian specyfikacji bez powiadomienia. Z460/Z465 Obudowa Rozmiary Ciar Ok. 340 mm 231,8 mm 17,2~34,4 mm Ok. 2,2 kg (z bateri 6-komorow) Z560/Z565 Ok. 376,8 mm 249,8 mm 17,3~34,9 mm Ok. 2,6 kg (z bateri 6-komorow) System Platforma Pami LCD Dysk twardy Klawiatura Wbudowana kamera Bateria Zasilacz sieciowy LED HD 14" Intel Calpella / AMD Danube DDR3, 2 gniazdo SODIMM LED HD 15,6" SATA 9,5 mm; 2,5" 6-rzdowa klawiatura Lenovo Kamera 0,3/1,3 megapiksela 48 Wh, 6-komorowa bateria litowo-jonowa 20 V, 65 W/20 V, 90 W Porty WE/WY HDMI USB HDMI 1 Port USB 2.0 2, port esata/usb 1 lub port USB /100 Mb lub 10/100/1 000 Mb Gniazdo sluchawek/mikrofonu VGA 1 Komunikacja Audio Wideo 65 Dodatek D. Dane techniczne Gniazdo ExpressCard (tylko w wybranych modelach) Gniazdo kart pamici Szeroko 34 mm 1 Gniazdo 5 w 1 1 (MMC/SD/MS/MS PRO/xD) Inne Gniazdo Kensington Tak 66 Indeks B Bateria Ladowanie...14 M Mikrofon Wbudowany...3 Bluetooth Podlczanie O Ograniczona gwarancja Lenovo.. 50 C Czytnik kart pamici.20 P Przycisk OneKey Rescue system G Gniazdo ExpressCard , 21 Gniazdo USB..

11 4, 21 T Touchpad 16 H Haslo Uywanie 29 U Uwaga Emisja elektroniczna 61 I Informacje na temat gwarancji 56 V VeriFace Uywanie 28 K Kamera 2, 19 Karta SIM...35 Klawiatura Uywanie Z Zabezpieczenia.

12 Powered by TCPDF (www.tcpdf.org).. 28 Zasilacz sieciowy Uywanie Kombinacje stosowane z klawiszami funkcyjnymi Lenovo China 2010 New World. New Thinking.TM com P/N: Wydrukowano w Chinach.

IdeaPad Z460/ Z465/ Z560/ Z565

IdeaPad Z460/ Z465/ Z560/ Z565 IdeaPad Z460/ Z465/ Z560/ Z565 Podręcznik użytkownika V1.0 Przed rozpoczęciem korzystania z komputera przeczytaj informacje dotyczące bezpieczeństwa oraz ważne wskazówki zawarte w instrukcjach dołączonych

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG ML-2251N http://pl.yourpdfguides.com/dref/790626

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG ML-2251N http://pl.yourpdfguides.com/dref/790626 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla SAMSUNG ML-2251N. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla SAMSUNG ML-2251N (informacje,

Bardziej szczegółowo

IdeaPad Z370/ Z470/ Z570

IdeaPad Z370/ Z470/ Z570 IdeaPad Z370/ Z470/ Z570 Podręcznik użytkownika V1.0 Przed rozpoczęciem korzystania z komputera przeczytaj informacje dotyczące bezpieczeństwa oraz ważne wskazówki zawarte w instrukcjach dołączonych do

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika FLYBOOK DIALOGUE http://pl.yourpdfguides.com/dref/708495

Twoja instrukcja użytkownika FLYBOOK DIALOGUE http://pl.yourpdfguides.com/dref/708495 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla FLYBOOK DIALOGUE. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla FLYBOOK DIALOGUE (informacje,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika XEROX PHASER 3140 http://pl.yourpdfguides.com/dref/4277361

Twoja instrukcja użytkownika XEROX PHASER 3140 http://pl.yourpdfguides.com/dref/4277361 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP COMPAQ DC7600 CONVERTIBLE MINITOWER PC http://pl.yourpdfguides.com/dref/861173

Twoja instrukcja użytkownika HP COMPAQ DC7600 CONVERTIBLE MINITOWER PC http://pl.yourpdfguides.com/dref/861173 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP COMPAQ DC7600 CONVERTIBLE MINITOWER PC. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla

Bardziej szczegółowo

LEXMARK MARKNET N8050 WIRELESS PRINT SERVER

LEXMARK MARKNET N8050 WIRELESS PRINT SERVER Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla LEXMARK MARKNET N8050 WIRELESS PRINT SERVER. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika WESTERN DIGITAL WORLD EDITION II http://pl.yourpdfguides.com/dref/3643191

Twoja instrukcja użytkownika WESTERN DIGITAL WORLD EDITION II http://pl.yourpdfguides.com/dref/3643191 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla WESTERN DIGITAL WORLD EDITION II. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP LASERJET 1160 http://pl.yourpdfguides.com/dref/900800

Twoja instrukcja użytkownika HP LASERJET 1160 http://pl.yourpdfguides.com/dref/900800 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP LASERJET 1160. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla HP LASERJET 1160 (informacje,

Bardziej szczegółowo

Skrót instrukcji: ... ... ... @@@@@@@@vii Rozdzial 1 Powitanie... ... ... ... 1-1 Zawarto opakowania... ... ... ... 1-1 Podstawowe dane techniczne...

Skrót instrukcji: ... ... ... @@@@@@@@vii Rozdzial 1 Powitanie... ... ... ... 1-1 Zawarto opakowania... ... ... ... 1-1 Podstawowe dane techniczne... Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP STORAGEWORKS D2D100 BACKUP SYSTEM http://pl.yourpdfguides.com/dref/923988

Twoja instrukcja użytkownika HP STORAGEWORKS D2D100 BACKUP SYSTEM http://pl.yourpdfguides.com/dref/923988 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP STORAGEWORKS D2D100 BACKUP SYSTEM. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla HP

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP STORAGEWORKS RDX REMOVABLE DISK BACKUP SYSTEM http://pl.yourpdfguides.com/dref/924010

Twoja instrukcja użytkownika HP STORAGEWORKS RDX REMOVABLE DISK BACKUP SYSTEM http://pl.yourpdfguides.com/dref/924010 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP STORAGEWORKS RDX REMOVABLE DISK BACKUP. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG SYNCMASTER 920XT http://pl.yourpdfguides.com/dref/790266

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG SYNCMASTER 920XT http://pl.yourpdfguides.com/dref/790266 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla SAMSUNG SYNCMASTER 920XT. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP COMPAQ DC7800 CONVERTIBLE MINITOWER PC http://pl.yourpdfguides.com/dref/859928

Twoja instrukcja użytkownika HP COMPAQ DC7800 CONVERTIBLE MINITOWER PC http://pl.yourpdfguides.com/dref/859928 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP COMPAQ DC7800 CONVERTIBLE MINITOWER PC. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SONY ERICSSON XPERIA X1 http://pl.yourpdfguides.com/dref/1311014

Twoja instrukcja użytkownika SONY ERICSSON XPERIA X1 http://pl.yourpdfguides.com/dref/1311014 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla SONY ERICSSON XPERIA X1. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG GT-I5500 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3380359

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG GT-I5500 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3380359 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SONY KDL-40X4500 http://pl.yourpdfguides.com/dref/2161371

Twoja instrukcja użytkownika SONY KDL-40X4500 http://pl.yourpdfguides.com/dref/2161371 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika WESTERN DIGITAL WD SHARESPACE http://pl.yourpdfguides.com/dref/3594227

Twoja instrukcja użytkownika WESTERN DIGITAL WD SHARESPACE http://pl.yourpdfguides.com/dref/3594227 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla WESTERN DIGITAL WD SHARESPACE. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SONY SA-NS300 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3866372

Twoja instrukcja użytkownika SONY SA-NS300 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3866372 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG SGH-I200 http://pl.yourpdfguides.com/dref/789272

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG SGH-I200 http://pl.yourpdfguides.com/dref/789272 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HTC HD MINI http://pl.yourpdfguides.com/dref/3022379

Twoja instrukcja użytkownika HTC HD MINI http://pl.yourpdfguides.com/dref/3022379 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika ESET NOD32 ANTIVIRUS 4 BUSINESS EDITION http://pl.yourpdfguides.com/dref/3810691

Twoja instrukcja użytkownika ESET NOD32 ANTIVIRUS 4 BUSINESS EDITION http://pl.yourpdfguides.com/dref/3810691 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla ESET NOD32 ANTIVIRUS 4 BUSINESS EDITION. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG OMNIA II http://pl.yourpdfguides.com/dref/2597695

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG OMNIA II http://pl.yourpdfguides.com/dref/2597695 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika LINKSYS SPA922 http://pl.yourpdfguides.com/dref/602140

Twoja instrukcja użytkownika LINKSYS SPA922 http://pl.yourpdfguides.com/dref/602140 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika TP-LINK TL-WR542 G http://pl.yourpdfguides.com/dref/2275409

Twoja instrukcja użytkownika TP-LINK TL-WR542 G http://pl.yourpdfguides.com/dref/2275409 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla TP-LINK TL-WR542 G. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla TP-LINK TL-WR542 G (informacje,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika LINKSYS WAG54GS http://pl.yourpdfguides.com/dref/2369464

Twoja instrukcja użytkownika LINKSYS WAG54GS http://pl.yourpdfguides.com/dref/2369464 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla LINKSYS WAG54GS. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla LINKSYS WAG54GS (informacje,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SONY ERICSSON T280I http://pl.yourpdfguides.com/dref/819986

Twoja instrukcja użytkownika SONY ERICSSON T280I http://pl.yourpdfguides.com/dref/819986 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

IdeaPad U300/ U300e/U300s/U400

IdeaPad U300/ U300e/U300s/U400 IdeaPad U300/ U300e/U300s/U400 Podręcznik użytkownika V2.0 Przed rozpoczęciem korzystania z komputera przeczytaj informacje dotyczące bezpieczeństwa oraz ważne wskazówki zawarte w instrukcjach dołączonych

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP LASERJET 4250 http://pl.yourpdfguides.com/dref/902258

Twoja instrukcja użytkownika HP LASERJET 4250 http://pl.yourpdfguides.com/dref/902258 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP LASERJET 4250. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla HP LASERJET 4250 (informacje,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SHARP SHARPDESK R3.1 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3873778

Twoja instrukcja użytkownika SHARP SHARPDESK R3.1 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3873778 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo