Informator o gimnazjach w Częstochowie na rok szkolny 2011/2012

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Informator o gimnazjach w Częstochowie na rok szkolny 2011/2012"

Transkrypt

1 Centrum Informacji Zawodowej Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Częstochowie Informator o gimnazjach w Częstochowie na rok szkolny 2011/2012 Częstochowa 2011

2 Koncepcja i opracowanie merytoryczne: Centrum Informacji Zawodowej Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ul. Legionów 58, bud. nr 10 strona ww: ciz.ids.czest.pl Część wstępna: Prezentacja szkół: Beata Samul Luiza Olczak Skład komputerowy: Arkadiusz Wolniaczyk Korekta: Ewa Mucha Za treść informacji przedstawionych przez wydawcy nie ponoszą odpowiedzialności Wszelkie prawa zastrzeżone 2

3 Drodzy Uczniowie szkół podstawowych, Szanowni Rodzice i Nauczyciele Oddajemy do Waszych rąk nowy Informator o gimnazjach, który posiada pełną ofertę dydaktyczną wszystkich gimnazjów funkcjonujących na terenie Częstochowy. Spośród nich wyróżnić możemy gimnazja publiczne oraz gimnazja niepubliczne. W Częstochowie działa: 29 gimnazjów publicznych ( w tym dwie artystyczne i jedno dla dorosłych) oraz 8 gimnazjów niepublicznych. Do dla dorosłych przyjmowani są po ukończeniu 16 roku życia. Przy wyborze obowiązuje rejonizacja, ale spoza rejonu są przyjmowani do szkół w miarę wolnych miejsc. Nauka w jest obowiązkowa i trwa trzy lata. Gimnazjum przygotowuje do nauki w szkole ponadgimnazjalnej i jest ważnym etapem w życiu ucznia, dlatego istotną sprawą jest dokonanie trafnego wyboru tej. Edukacja w kończy się egzaminem gimnazjalnym składającym się z części: humanistycznej, imatematyczno-przyrodniczej i językowej. Chcąc ułatwić Wam poruszanie się po informatorze wyjaśniamy, iż pierwsza rubryka tabeli zawiera nazwę, jej adres, telefon oraz nazwisko dyrektora. Kolejne rubryki to informacje o lokalizacji, nauczanych językach obcych, bazie (czyli co oprócz sal lekcyjnych jest do dyspozycji uczniów) i zasadach. Ostatnia rubryka zawiera informacje o tym czy w danej szkole istnieją y. Termin składania dokumentów do gimnazjów: od 4 maja 2011 r. do 10 czerwca 2011 r. Życzymy powodzenia w karierze szkolnej! 3

4 Istnieją y 1. Gimnazja publiczne Nazwa i adres, Nauczan e języki obce Baza Gimnazjum nr 1 im. Jana III Sobieskiego ul. Starzyńskiego 10 tel. (034) mgr Małgorzata Kwapisz Gimnazjum nr 2 im. Pokolenia Kolumbów w Częstochowie ul. Baczyńskiego 2a Częstochowa tel/fax (34) mgr Tomasz Ociepa się w budynku ze Szkołą nr 50. Szkoła zajmuje dwa oddzielne segmenty obok SP nr 2 - j.niem - j. franc. komputerowa - sala multimedialna z tablica interaktywną. - boiska pełnowymiarowe ze sztuczną trawą - pielęgniarka. - stołówka9 wspólnie z SP 50) komputerowa wyposażone w niezbędne pomoce dydaktyczne - Multimedialna biblioteka - czytelnia - basen - boisko sportowe lekarski - rowerownia -z urzędu -na prośbę spoza obwodu w miarę wolnych miejsc w szkole - testy sprawnościowe i badania lekarskie u lekarza sportowego do y sportowejpilka nożna ( ) -z urzędu -na prośbę spoza obwodu w miarę wolnych miejsc w szkole - testy sprawnościowe do y sportowe ( ) Część hum- 31,01 Część mat- przyr- 24,65 Część jęz (ang)-32,28 Część hum- 31,02 Część mat- przyr- 23,18 Część jęz (ang)-31,79 Część jęz (niem)-27, brak brak 4

5 Istnieją y Nazwa i adres, Nauczan e języki obce Baza Gimnazjum nr 3 im. Armii Krajowej ul. Leona Schillera Częstochowa tel/fax (34) mgr Janina Kamińska Gimnazjum nr 4 im. Wojska Polskiego ul. Warszawska 142 tel/fax (34) stochowa.republika.pl mgr Ewa Skuza się w budynku ze Szkołą nr 48. się w budynku z Zespołem Szkół im. J. Kochan informatyczna -Centrum Edukacji Multimedialnej - możliwość korzystania z pływalni -możliwość korzystania ze stołówki. -gabinet lekarski. wyposażone w pomoce dydaktyczne i sprzęt audiowizualny komputerowa z internetem multimedialna z czytelnią - stołówka szkolna duża i mała - boisko - siłownia - kort tenisowy - sklepik szkolny lekarski - dla uczniów dostępna świetlica środowiskowa Rodzice składają podanie z określeniem typu y i dodatkowej godziny zajęć dydaktycznych -z urzędu - spoza obwodu w miarę wolnych miejsc w szkole (analiza ocen z I semestru y VI) -z urzędu -na prośbę spoza obwodu w miarę wolnych miejsc w szkole Część hum 36,39 Część mat.- przyr.-29,59 Część jęz (ang)-39,11 Część jęz (niem)-33,27 Część hum- 26 Część mat- przyr- 15 Część jęz (ang) brak brak 5

6 Istnieją y Nazwa i adres, Nauczan e języki obce Baza Gimnazjum nr 5 im. Mikołaja Reja ul. Worcella 20/22 tel. (034) wa.pl mgr Agnieszka Lewicka Szkoła znajduje się w samodzielnym budynku. - j. franc. komputerowe (z dostępem do Internetu - Centrum Informacji Multimedialnej -boiska do piłki nożnej, ręcznej, koszykowej i siatkowej stomatologiczny pomocy przedlekarskiej - stołówka - czytelnia - sklepik uczniowski zamieszkali w spoza obwodu w miarę wolnych miejsc w szkole Część hum- 30,5 Część mat- przyr- 25,1 Część jęz (ang)-32, brak Gimnazjum nr 6 W Zespole Gimnazjów im. Marszałka Józefa Piłsudzkiego ul. Krakowska 29 tel. (034) mgr Małgorzata Bieć Szkoła, w budynku z inną szkołą -biblioteka multimedialna -2 pracownie komputerowe -sala gimnastyczna -sala korekcyjna -stołówka -świetlica ze stanowiskami komputerowymi -sklepik szkolny zamieszkali w spoza obwodu w miarę wolnych miejsc w szkole Część hum- 25 Część mat- przyr- 18 Część jęz (ang) brak 6

7 Istnieją y Nazwa i adres, Nauczan e języki obce Baza Gimnazjum nr 7 im. K. I Gałczyńskiego ul. Zamenhofa 23 tel/fax (034) mgr Joanna Ziółkowska- Nowak się w samodzielnym budynku. - 2 pracownie j. obcych komputerowe - czytelnia multimedialna- Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej terapii pedagogicznej - sala gimnastyki korekcyjnej -stołówka lekarski zamieszkali w spoza obwodu, przy uwzglednien u kryteriów: - znaczące osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia podstawowej - co najmniej 30 pkt z Egzaminu szóstoist y - średni ocen po VI ie min 4,5 - co najmniej bdb z zachowania Część hum-szkoła sukcesu Część mat -przyr-szkoła sukcesu Część jęz.-szkoła sukcesu brak 7

8 Istnieją y Nazwa i adres, Nauczan e języki obce Baza Gimnazjum nr 8 z Oddziałami Sportowymi im. Polskich Olimpijczyków w Częstochowie ul. Szczytowa 28/30 tel. (034) mgr Małgorzata Mazurek się w budynku ze Szkołą nr 8. komputerowa z internetem - 2 sale gimnastyczne - strzelnica - stołówka - boisko lekarski stomatologiczny - aula. -na prośbę spoza obwodu w miarę wolnych miejsc w szkole Część hum- 26,67 Część mat- przyr- 18,55 Część jęz (ang)-24, ( kl I) ` - testy sprawnościowe do y sportowej. Gimnazjum nr 9 im. Adama Mickiewicza ul. Sobieskiego 15 tel. (034) fax(034) mgr Elżbieta Paciepnik Szkoła znajduje się w samodzielnym budynku. -Komputerowe Centrum Informacji Multimedialnej - czytelnia - stołówka - sala do gimnastyki korekcyjnej - boiska do piłki siatkowej, koszykowej, nożnej - bieżnia 60 m. stomatologiczny pielęgniarki -na prośbę spoza obwodu w miarę wolnych miejsc w szkole Część hum.- 31,00 Część mat. -przyr.- 24,10 Część jęz (ang)-30, brak 8

9 Istnieją y Nazwa i adres, www, dyrektor Lokalizacj a języki obce Baza Gimnazjum nr 10 w Zespole Szkół nr.1 z Oddziałami Integracyjnymi ul. Kukuczki 30 tel. (034) mgr Iwona Surga- Piątek Gimnazjum nr 11 im. M.Pawlikowskiej- Jasnorzewskiej ul. Festynowa Częstochowa tel. fax (034) mgr Magdalena Kałużna Szkoła wchodzi w skład Zespołu Szkół nr 1 z Oddziałami Integracyj. Szkoła znajduje się w samodzieln ym budynku. - sala multimedialna do nauki j. obcych - 2 sale informatyczne z dostępem do internetu - duża sala gimnastyczna - kort tenisowy - boiska - winda dla uczniów niepełnosprawnyc h ruchowo komputerowa z Internetem - sala gimnastyczna - boisko - stołówka - sklepik spoza obwodu w miarę wolnych miejsc w szkole, rozmowa z uczniami rodzicami. konkurs świadectw Część hum- 31 Część mat- przyr- 30,01 Część jęz (ang)-38 Część hum- 29,5 Część mat- przyr- 23,2 Część jęz (ang)-30, I, II, III brak Gimnazjum nr 12 im. J. Matejki ul. Okólna 31/39 tel/fax (034) mgr Joanna Woźniak Szkoła znajduje się w samodzielnym budynku. - Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej - 2 sale gimnastyczne - siłownia - kort tenisowy medyczny pedagoga - radiowęzeł - sklepik spoza obwodu w miarę wolnych miejsc w szkole Część hum- 35 Część mat- przyr- 27,5 Część jęz (ang)- 36,22 Część jęz (niem.)- 32, Gimnazjum nr 13 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. I.J.Paderewskiego ul. Wręczycka 111/115 tel. (034) mgr Janusz Ferenc Szkoła mieści się w budynku ze Szkołą Podstawow ą nr 13. Klasa dwujęzyczna niemiecka: biologia, fizyka, geografia w j. niemieckim Klasa dwujęzyczna angielska: biologia, chemia w j. angielskim - 2 sale gimnastyczne ze ścianą wspinaczkową - boisko komputerowa, pracownia multimedialna spoza obwodu w miarę wolnych miejsc w szkole do dwujęzycznych na podstawie testu kompetencji- - czerwiec Część hum- 34,83 Część mat przyr27,71 Część jęz (ang)-38,76 Część jęz (niem) brak 9

10 Istnieją y Nazwa i adres, języki obce Baza Gimnazjum nr 14 im. Królowej Jadwigi ul. Św. Rocha 221 tel/fax (034) mgr Alina Kościelna Szkoła znajduje się w samodzielnym budynku, dostosowanym do wymagań osób niepełnospraw nych. - Blok sportowy stolówka - sklepik - boisko. -na prośbę spoza obwodu w miarę wolnych miejsc w szkole ( biorąc pod uwagę wyniki nauczania) Część hum- 36,6 Część mat- przyr- 31,2 Część jęz-brak danych brak Gimnazjum nr 15 z Oddziałami Sportowymi im. Stefana Banacha ul. Jasnogórska 84/ Częstochowa tel. (034) mgr Tadeusz Kałużny Szkoła znajduje się w budynku z inną szkołą pracowni przedmiotowych środowiskowa - sala gimnastyczna spoza obwodu w miarę wolnych miejsc w szkole. Część hum- 27 Część mat- przyr- 36 Część jęz (ang)-44 Część jęz (niem) brak -sprawdzian umiejętności do y sportowej ( do ) Gimnazjum nr 16 im. Bolesława Chrobrego ul. Ułańska 5/7 tel. (034) wa.pl p.o. Ilona Mędrzyk Szkoła znajduje się w samodzielnym budynku. - sala gimnastyczna, - boisko, - stołówka,,, lekarski internetowa MCI spoza obwodu w oparciu o kryteria szkolne Część hum- 30,12 Część mat- przyr- 24,78 Część jęz (ang)-31, brak 10

11 Istnieją y Nazwa i adres, języki obce Baza Gimnazjum nr 17 ul. Legionów 23 tel./fax. (034) mgr Beata Zemła Szkoła znajduje się w samodzielnym budynku. - 2 pracownie komputerowe z Internetem - boiska - sala treningowa sekcji boksu - jadalnia z bufetem - budynek samodzielny z dużym boiskiem do piłki nożnej, koszykowej. zaświadczenie o wynikach sprawdzianu. Nabór do y o profilu siatkarskimtel Część hum- 28,11 Część mat- przyr- 22,96 Część jęz (ang)-26, brak Gimnazjum nr 18 z Oddziałami Integracyjnymi im. Kazimierza Wielkiego ul. Orkana 95/ Częstochowa tel. (034) , fax mgr Henryka Sikora się w budynku ze Szkołą nr j. franc. komputerowa z Internetem -Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej - zaplecze ze sprzętem multimedialnym do rewalidacji uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi -sala widowiskowa - 2 małe salki gimn - boisko do piłki nożnej, siatkowej, koszykowej Orlik - sala do gimnastyki korekcyjnej - stołówka - sklepik pielęgniarki spoza obwodu w miarę wolnych miejsc w szkole Część hum-32,9 Część mat- przyr- 27,12 Część jęz (ang)-32,

12 Istnieją y Nazwa i adres, języki obce Baza Gimnazjum nr 19 im. gen. Leopolda Okulickiego ul. Orla 4/8 tel/fax (034) mgr Krystyna Tyrajska się w budynku ze Szkołą nr j. franc. Dodatkowo j. rosyjski -pracownie komputerowa z Internetem - stołówka -na prośbę spoza obwodu w miarę wolnych miejsc w szkole Część hum-37,37 Część mat-przyr-28, brak Gimnazjum nr 20 im. A. Fredry ul. Hubermana 7 tel/fax (034) wa.pl mgr Zdzisława Wiewiórowska się w budynku ze Szkołą nr 24. komputerowe z dostępem do internetu - boisko - sala do gry w tenisa stołowego - sklepik spoza obwodu w miarę wolnych miejsc w szkole Część hum- 31,1 Część mat- przyr- 21, brak 12

13 Gimnazjum realizuje program Szkoła dla wszystkich skierowany do uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych ( w tym niepełnos również Istnieją y Nazwa i adres, języki obce Baza Gimnazjum nr 21 ul. Powstańców W-wy 144a tel (034) internetdsl.pl mgr Jacek Rudolf się w budynku ze Szkołą nr 52. komputerowa z dostępem do Internetu, multimedialna -.świetlica Wspólna ze Szkołą nr 52: - stołówka -gabinet lekarski - sklepik szkolny spoza obwodu w miarę wolnych miejsc w szkole Część hum- 28,25 Część mat- przyr- 26,67 Część jęz (ang)-26,67 Część jęz (niem)-28,

14 Istnieją y Nazwa i adres, języki obce Baza Gimnazjum nr 22 ul. Jesienna Częstochowa tel. (034) mgr Dorota Strzelczyk Gimnazjum nr 23 w Zespole Szkół nr 2 im. Polskich Noblistów ul. Wirażowa 8 tel/fax (034) mgr Anna Nanys Gimnazjum nr 24 w Zespole Szkół nr 3 ul. Rozdolna 5 tel/fax (034) , a.pl lub mgr Joanna Szeląg się w budynku ze Szkołą nr 49. Szkoła wchodzi w skład Zespołu Szkół nr 2. się w Zespole Szkół nr.3 - j. ang-. -2 pracownie komputerowe z Internetem -Tablica multimedialna - stołówka z SP nr 49 - sklepik pielęgniarski - 3 sale gimnastyczne - boisko - 2 pracownie komputerowe - internetowe centra informacji multimedialnej - sala komputerowa - sala korekcyjna językowa z tablica interaktywną - jadalnie - sklepik pielęgniarki spoza obwodu w miarę wolnych miejsc w szkole spoza obwodu w miarę wolnych miejsc w szkole Część hum- 32,89 Część mat- przyr- 24,15 Część jęz (ang)-31,48 Część hum- 31,44 Część mat- przyr- 25,20 Część jęz (ang)-31,44 Część hum- 30,62 Część mat- przyr- 25,66 Część jęz (ang)-30, brak brak brak 14

15 Istnieją y Nazwa i adres, języki obce Baza Publiczne Gimnazjum SPSK ul. Okrzei 41 tel/fax (034) mgr Janina Grewenda Gimnazjum Specjalne nr 26 w Zespole Szkół Zawodowych Specjalnych im. M. Grzegorzewskiej ul. Krótka 22 tel/fax (034) , mgr Jolanta Koszek się przy kościele Św. Józefa się w Zespole Szkół Zawodowych Specjalnych im. M. Grzegorzewskiej. - j. ang - j. niem j.hiszp i j. łac. w zależności od profilu y w ramach zajęć pozalekcy jnych : - j. fran. - 2 pracownie informatyczne - stołówka - catering -sala do gimnastyki korekcyjnej -siłownia - 2 pracownie komputerowe z dostępem do internetu - siłownia multimedialna - sala gimnastyki korekcyjnej - składanie kwestionariuszy osobowych opinia katechety ocena z zachowania z orzeczeniem z PPPP o potrzebie kształcenia specjalnego ponadpodstawo wego Część hum- 31,96 Część mat- przyr- 25,48 Część hum- 20,5 Część mat- przyr brak brak Gimnazjum Specjalne w Zespole Szkół Specjalnych nr 28 ul. św. Barbary 9/11 tel/fax (034) mgr Irena Tajak się w budynku ze Szkołą Specjalną nr j.ang. komputerowa z dostępem do Internetu - 2 sale rehabilitacyjne - internat - wyżywienie - opieka medyczna terapii metodą Tomatisa EEG Biofeedback logopedyczny z orzeczeniem z PPPP o potrzebie kształcenia specjalnego rozmowa z opiekunami w szkole mogą uczyć się dzieci z niepełnosprawno ścią sprzężoną (dysfunkcje narządów ruchu oraz upośledzenie umysłowe w stopniu lekkim i umiarkowanym Część hum- 38 Część mat- przyr- 43,5 Część jęz (ang)-34,

16 Istnieją y Nazwa i adres, języki obce Baza Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 Gimnazjum Specjalne ul. Legionów 58 tel./fax(034) mgr Ewa Galle Gimnazjum Specjalne nr 27 przy Zespole Szkół Specjalnych nr 45 (dla uczniów niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu umiarkowanym lub znacznym i ze sprzężonymi niepełnosprawnościami) ul. Czecha 15 tel/fax (034) mgr Ludmiła Wojtasik się w budynku ze Szkołą Specjalną. się w budynku ze Szkołą Specjalną. komputerowa gospodarstwa domowego - sala gimnastyki korekcyjnej - siłownia logopedy rewalidacji -integracja sensoryczna-sala doświadczeń świata techniczna plastyczna - - sprzęt rehabilitacyjny - sala terapii ruchowej komputerowa - sala Doświadczania Świata logopedyczna -pracownia gospodarstwa domowego - winda dla uczniów niepełnosprawnych ruchowo - stołówka z orzeczeniem z PPPP o potrzebie kształcenia specjalnego z orzeczeniem z PPPP o - niepełnospra wności - potrzebie kształcenia specjalnego - potrzebie kształcenia indywidualne go świadectwo ukończenia podstawowej specjalnej podanie o przyjęcie do Część hum- 35 Część mat- przyr- 33,2 Część jęz (ang)-28,6 nie dotyczy brak B ra k d a n y c h B ra k d a n y c h Br ak da ny ch Brak dany ch 16

17 Istnieją y 2. Gimnazja niepubliczne Nazwa i adres, języki obce Baza Prywatne Gimnazjum Lingwistyczne ul. Michałowskiego 4 tel. (034) pl mgr Bożena Madyś się w budynku z Prywatną Lingwistyczną Szkołą. - j. hiszp. komputerowa - zestawy multimedialne w ach (piłkarzyki, stół do tenisa) - stołówka - siłownia - boiska sportowe do siatkówki i koszykówki - sala gimnastyczna nauk przyrodniczych przyjmowani są na podstawie świadectwa ze podstaw. oraz na podstawie wyników sprawdzianu test kompetencji językowych Część hum- 36,94 Część mat- przyr- 35,22 Część jęz (ang)-44,31 Część jęz (niem)-48, brak Gimnazjum Sióstr Zmartwychwstanek im. S. Barbary Żulińskiej Al. N.M.P. 58/60 tel. (034) , się w budynku z Katolicką Szkołą Sióstr Zmartwychwstan ek - sala gimnastyczna komputerowa Brak danych brak s. mgr Agata Sidoruk Gimnazjum Katolickie ul. Górna 12 tel./fax (034) pl s. mgr Irena Makowicz się w budynku ze Szkołą. - sala gimnastyczna - stołówka - aula -biblioteka Zajęcia w-f na basenie KB i w hali Częstochowia nka rozmowa kwalifikacyjna Część hum- 39,33 Część mat- przyr- 40, brak Społeczne Gimnazjum nr 1 im ks. Jana Twardowskiego Społecznego Towarzystwa Oświatowego ul. Brzeźnicka 59 tel./fax. (034) pl się w budynku ze Społeczną Szkoła komputerowa - sala gimnastyczna - boisko -biblioteka -pracownia multimedialna Rozmowa kwalifikacyjna Część hum- 38,5 Część mat- przyr- 36,5 Część jęz (ang)-43, brak mgr Renata Brachawska 17

18 Istnieją y Nazwa i adres, języki obce Baza Społeczne Gimnazjum nr 2 im. Z. Herberta Społecznego Towarzystwa Oświatowego ul. Rejtana 7 tel. (034) tel/fax mgr inż. Grażyna Kołakowska się w budynku z Liceum Społecznym.. - j. franc. wyposażone w pomoce multimedialne - 2 pracownie informatyczne z dostępem do internetu - bufet - boisko szkolne - sala gimnastyczna - basen (KB) lekarski zapisy od marca 2011 r. do wyczerpania wolnych miejsc Można uzyskać stypendium pokrywające całkowity koszt nauki Część hum- 38 Część mat- przyr-32 Część jęz brak Gimnazjum im. św. Jana de La Salle ul. Pułaskiego Częstochowa tel/fax (034) br mgr Wojciech Golonka się w budynku ze Szkołą. - j. fran. (w ramach zajęć pozalekcyjnyc h) informatyczna - nowa sala gimnastyczna - jadalnia pielęgniarki logopedy - rozmowa kwalifikacyjna - badanie stopnia opanowania j. ang. i niem. - opinia katechety lub wychowawcyz poprzedniej - oceny za I sem. po ie VI - zaproszenie na jeden dzień na zajęcia do.( nie dotyczy absolwentów SP im. Św Jana de La salle) Część hum- 35,15 Część mat- przyr- 30,85 Część jęz (ang) brak 18

19 Istnieją y Nazwa i adres, języki obce Baza Gimnazjum Specjalne Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. Św. Antoniego z Padwy ul. Okólna 17/19 tel/fax (034) t.pl mgr Antonina Chmielewska się w budynku ze szkołą przysposabiającą do pracy i szkołą zawodowa - sale dydaktyczne(każ da a posiada swoja salę dydaktyczną) informatyczna rewalidacyjna techniczna - siłownia - salka gimnastyczna - sala do gimnastyki korekcyjnej logopedy --gabinet pielęgniarki -gabinet psychologa pedagoga - aula złożenie następujących dokumentów: - kwestionariusz osobowy - orzeczenie do kształcenia specjalnego - odpis skrócony aktu urodzenia - świadectwo ukończenia podstawowej Nauka jest bezpłatna Część hum- 40 Część mat- przyr- 50,4 Część jęż (ang) brak Katolickie Gimnazjum Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich ul. Okólna 113 tel. (034) ta.onet.pl Szkoła znajduje się w tym samym budynku co Liceum Katolickie -j. ang -j. niem -pracownia multimedialna rozmowa kwalifikacyjna Część hum- 35,3 Część mat przyr- 30,6 Część jęz (ang)-35, brak mgr Grzegorz Nawrocki 19

20 Istnieją y 3. Gimnazja dla Dorosłych Nazwa i adres, języki obce Baza Gimnazjum dla Dorosłych ul. Krakowska 29 tel. (034) pl mgr Małgorzata Bieć się w tym samym budynku co nr 6 telewizyjna z dostępem do internetu i skanerem multimedialna - czytelnia komputerowa - boisko - szatnia - sklepik - sala korekcyjna - stołówka pedagoga lekarski Rekrutację prowadzi komenda hufca OHP brak danych brak 20

21 Istnieją y 4. Gimnazja Artystyczne Nazwa i adres, języki obce Baza Zespół Szkół Plastycznych im. Jacka Malczewskiego Ogólnokształcąca Szkoła Sztuk Pięknych ul. Pułaskiego 15 tel (0-34) fax mgr Anna Maciejowska się w samodzielnym budynku. - j. franc. - sala komputerowa z dostępem do internetu - sala komputerowa do nauki języków obcych - egzamin praktyczny: rysunek, malarstwo, rzeźba, historia sztuki ze świadectwa oceny: j. polski, j. obcy, matematyka, historia, plastyka Część hum- 36,6 Część mat- przyr- 26 Część jęz (ang)-39, brak Zespół Szkół Muzycznych im. Marcina Józefa Żebrowskiego Państwowa Szkoła Muzyczna II stopnia* ul. Jasnogórska 17 tel. (0-34) Fax: tochowa.pl mgr Ewa Warzecha się w samodzielnym budynku. - internat - sala komputerowa - siłownia - aula - stołówka Egzamin z: -instrumentu (na wydział instrumentaln y) -kształcenie słuchu -rytmiki, fortepianu (na wydział rytmiki -kształcenie słuchu Część hum- 36 Część mat- przyr- 30 Część jęz (ang) brak * Szkoła prowadzi nabór do Państwowej Szkoły Muzycznej II stopnia spośród uczniów, którzy ukończyli Państwową Szkołę Muzyczną I stopnia 21

22 C e n t r u m I n f o r m a c j i Z a w o d o w e j Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno -Pedagogiczna, ul. Legionów 58, bud. nr 10, tel/fax (0-34) Adres Strona www:http://ciz.ids.czest.pl Centrum Informacji Zawodowej Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna jest placówką oświatową prowadzoną przez miasto Częstochowa. Jest jedną z kilku placówek tego typu w kraju. Poradnia realizuje wszechstronne zadania z zakresu orientacji i poradnictwa szkolnego i zawodowego, których adresatem jest młodzież miasta Częstochowy. Na terenie Poradni przyjmowani są zarówno indywidualni jak i całe y. Poradnia posiada pomoce dydaktyczne takie jak: materiały informacyjne o zawodach, informacje o szkołach, testy komputerowe do badań preferencji zawodowych, uzdolnień, cech osobowości oraz szczegółowe informatory o szkołach różnego typu wraz z zasadami. Klienci Poradni mogą skorzystać z poczty elektronicznej oraz dostępu do potrzebnej informacji z wykorzystaniem Internetu. Pracownicy CIZ chętnie biorą udział w spotkaniach informacyjnych w szkołach: dla pedagogów, nauczycieli,, uczniów. W trakcie spotkań przekazują informacje miedzy innymi na temat: sytuacji na rynku pracy, warunków przyjęć do różnych typów szkół, przeciwwskazań zdrowotnych przy wyborze zawodu. Zainteresowani mogą skorzystać w Centrum Informacji Zawodowej z indywidualnej pomocy doradcy zawodowego przy wyborze i zawodu. Pracownicy CIZ prowadzą na terenie szkół różnorodne zajęcia warsztatowe i treningi. 22

23 Uczniom szkół podstawowych proponuje się: - Zajęcia warsztatowe wprowadzające w problematykę wyboru i zawodu Gimnazjalistom proponuje się: - Cykl zajęć warsztatowych obejmujących zagadnienia ułatwiające dokonanie wyboru zawodu i. Podczas zajęć mają możliwość lepszego poznania siebie, poznania zawodów oraz ścieżek edukacyjnych, - Zajęcia informacyjno doradcze aktywizujące wybór dalszego kierunku kształcenia i zawodu. Uczniom szkół podstawowych, gimnazjów proponuje się: - Zajęcia ułatwiające funkcjonowanie w szkole, zdawanie egzaminów: warsztaty antystresowe, warsztaty integracyjno-adaptacyjne, trening technik poprawy pamięci i szybkości uczenia się. Usługi świadczone przez pracowników CIZ są nieodpłatne. 23

24 24

G I M N A Z J A L I S T Y

G I M N A Z J A L I S T Y INFORMATOR G I M N A Z J A L I S T Y ZNAJDŹ SWOJĄ SZKOŁĘ W POWIECIE WĄGROWIECKIM!!! OFERTA EDUKACYJNA SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH POWIATU WĄGROWIECKIEGO STAROSTWO POWIATOWE W WĄGROWCU

Bardziej szczegółowo

Terminy i sposób rekrutacji

Terminy i sposób rekrutacji 2 3 Terminy i sposób rekrutacji Drogi Gimnazjalisto! Z myślą o Tobie Starostwo Powiatowe w Wyszkowie po raz dziewiąty organizuje przedsięwzięcie, które w założeniu ma Ci pomóc w wyborze Twojej dalszej

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA GIMNAZJALISTÓW

INFORMATOR DLA GIMNAZJALISTÓW INFORMATOR DLA GIMNAZJALISTÓW NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Powiatowy informator - Co dalej gimnazjalisto? Wzorem lat ubiegłych dla wszystkich gimnazjalistów z terenu powiatu żagańskiego został przygotowany

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w dzielnicy Wawer w roku szkolnym 2011/2012

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w dzielnicy Wawer w roku szkolnym 2011/2012 2 Spis treści 1. Wprowadzenie... 7 2. Jednostki systemu oświaty nadzorowane przez dzielnicę podsumowanie... 11 1. Informacje ogólne, specyfika jednostek... 11 a. Przedszkola i inne formy wychowania przedszkolnego...

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Olkuskiego w roku szkolnym 2013/2014

INFORMACJA. o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Olkuskiego w roku szkolnym 2013/2014 Załącznik do Uchwały Nr 502/47/IV/2014 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 29.10.2014 roku INFORMACJA o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Olkuskiego w roku szkolnym 2013/2014 Obowiązek sporządzenia

Bardziej szczegółowo

Informator. dla kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych w Katowicach w roku szkolnym 2015/16

Informator. dla kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych w Katowicach w roku szkolnym 2015/16 Informator dla kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2015/16 Informator 2015/16 Urząd Miasta Katowice www.katowice.eu Skład, łamanie i druk: Warsztaty Szkolne Zespołu Szkół Poligraficzno-Mechanicznych

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH W MIEŚCIE I GMINIE SOLEC KUJAWSKI W ROKU SZKOLNYM 2010/2011

INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH W MIEŚCIE I GMINIE SOLEC KUJAWSKI W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH W MIEŚCIE I GMINIE SOLEC KUJAWSKI W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 (art. 5a ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty Dz. U. z 1996r., Nr 67, poz.

Bardziej szczegółowo

I. Wprowadzenie. II. Decyzje prawne i strategiczne

I. Wprowadzenie. II. Decyzje prawne i strategiczne I. Wprowadzenie Nowelizacja ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty nałożyła w 2009 r. na władze wykonawcze wszystkich jednostek samorządu terytorialnego w Polsce (gmin, powiatów i województw)

Bardziej szczegółowo

WÓJT GMINY WIELKA WIEŚ

WÓJT GMINY WIELKA WIEŚ WÓJT GMINY WIELKA WIEŚ INFORMACJA o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Wielka Wieś w roku szkolnym 2010/2011 (art. 5a ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty Dz. U. z 1996r., Nr

Bardziej szczegółowo

STATUT. Gimnazjum nr 1 im. Jana III Sobieskiego w Częstochowie przy ul. Starzyńskiego 10

STATUT. Gimnazjum nr 1 im. Jana III Sobieskiego w Częstochowie przy ul. Starzyńskiego 10 STATUT Gimnazjum nr 1 im. Jana III Sobieskiego w Częstochowie przy ul. Starzyńskiego 10 PODSTAWA PRAWNA 1. Statut dotyczy Gimnazjum nr 1 w Częstochowie ul. Starzyńskiego 10. Statut Gimnazjum, zwany dalej

Bardziej szczegółowo

Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śląskim

Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śląskim Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śląskim Informacja o aktualnej sytuacji w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym i dotującym jest Powiat Wodzisławski Sesja Rady Powiatu Wodzisławskiego

Bardziej szczegółowo

Oswiata. w Gminie Grodzisk Mazowiecki

Oswiata. w Gminie Grodzisk Mazowiecki , Oswiata w Gminie Grodzisk Mazowiecki 1 Szanowni Państwo Ważnym elementem w wychowaniu młodych ludzi jest otaczające ich środowisko. Szkoły kształtują osobowość, a także rozwój intelektualny i społeczny

Bardziej szczegółowo

STAROSTWO POWIATOWE OŚWIATA POWIATOWA

STAROSTWO POWIATOWE OŚWIATA POWIATOWA STAROSTWO POWIATOWE ul. Górna 13, 05-400 Otwock tel. 22 778 13 00 promocja@powiat-otwocki.pl www.powiat-otwocki.pl OŚWIATA POWIATOWA ul. Poniatowskiego 10, 05-400 Otwock tel.227792952 Wydawca: Starostwo

Bardziej szczegółowo

Szanowni Rodzice dzieci 6 letnich!

Szanowni Rodzice dzieci 6 letnich! Szanowni Rodzice dzieci 6 letnich! Szkoła, to jeden z najważniejszych etapów w życiu rodziny, do którego wszyscy muszą być przygotowani. Od tego bowiem, na początku trudnego, ale przecież wciąż radosnego

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 24 sierpnia 2012 r. Poz. 957 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 9 sierpnia 2012 r.

Warszawa, dnia 24 sierpnia 2012 r. Poz. 957 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 9 sierpnia 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 24 sierpnia 2012 r. Poz. 957 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 9 sierpnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych gromadzonych

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH MIASTA LIMANOWA W ROKU SZKOLNYM 2010/2011

INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH MIASTA LIMANOWA W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH MIASTA LIMANOWA W ROKU SZKOLNYM 200/20 Obowiązek sporządzania i przedstawiania informacji o stanie realizacji zadań oświatowych gminy w roku szkolnym wynika

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM WSPIERANIA UZDOLNIEŃ I ROZWIJANIA ZAINTERESOWAŃ

SZKOLNY PROGRAM WSPIERANIA UZDOLNIEŃ I ROZWIJANIA ZAINTERESOWAŃ ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 27 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 64 IM. 650 LECIA BYDGOSZCZY ORAZ GIMNAZJUM NR 32 IM. ROBERTA SCHUMANA UL. SARDYNKOWA 7 SZKOLNY PROGRAM WSPIERANIA UZDOLNIEŃ I ROZWIJANIA ZAINTERESOWAŃ Bydgoszcz,

Bardziej szczegółowo

Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Zabrzu. (tekst ujednolicony, stan prawny na 01.01.2015r)

Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Zabrzu. (tekst ujednolicony, stan prawny na 01.01.2015r) Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Zabrzu (tekst ujednolicony, stan prawny na 01.01.2015r) SPIS TREŚCI Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Charakterystyka Szkoły.. 4 2 Cykle nauczania, semestry

Bardziej szczegółowo

Artykuł 24 Edukacja 1. Państwa Strony uznają prawo osób niepełnosprawnych do edukacji. W celu realizacji tego prawa bez dyskryminacji i na zasadach

Artykuł 24 Edukacja 1. Państwa Strony uznają prawo osób niepełnosprawnych do edukacji. W celu realizacji tego prawa bez dyskryminacji i na zasadach Artykuł 24 Edukacja 1. Państwa Strony uznają prawo osób niepełnosprawnych do edukacji. W celu realizacji tego prawa bez dyskryminacji i na zasadach równych szans, Państwa Strony zapewnią integracyjny system

Bardziej szczegółowo

Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu Informator dla kandydatów na studia rok akademicki 2014/2015.

Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu Informator dla kandydatów na studia rok akademicki 2014/2015. Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu Informator dla kandydatów na studia rok akademicki 2014/2015. Słowo wstępne JM Rektora Władze Uczelni Historia Uczelni Baza dydaktyczno-sportowa

Bardziej szczegółowo

WÓJT GMINY ZABÓR ul. Lipowa 15 66-003 Zabór tel. (0 68) 321 83 00, fax: (0 68) 321 83 01

WÓJT GMINY ZABÓR ul. Lipowa 15 66-003 Zabór tel. (0 68) 321 83 00, fax: (0 68) 321 83 01 WÓJT GMINY ZABÓR ul. Lipowa 15 66-003 Zabór tel. (0 68) 321 83 00, fax: (0 68) 321 83 01 INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH GMINY ZABÓR w roku szkolnym 2012/2013 Obowiązek sporządzenia i

Bardziej szczegółowo

Skład: Technikum Księgarskie im. Stefana Żeromskiego w Warszawie

Skład: Technikum Księgarskie im. Stefana Żeromskiego w Warszawie Biuro Edukacji Urzędu m.st. Warszawy ul. Górskiego 7 00-033 Warszawa tel. 22 44 33 500 www.edukacja.warszawa.pl Opracowanie: Mieczysława Nowotniak Barbara Krępska Barbara Drewnowska Projekt okładki: Agnieszka

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM WSPIERANIA UZDOLNIONYCH

SZKOLNY PROGRAM WSPIERANIA UZDOLNIONYCH SZKOLNY PROGRAM WSPIERANIA UZDOLNIONYCH SZKOŁA PODSTAWOWA NR 225 im. J. GARDECKIEGO W WARSZAWIE,,Dziecko może nauczyć dorosłych trzech rzeczy: cieszyć się bez powodu, być ciągle czymś zajętym i domagać

Bardziej szczegółowo

// INFORMATOR III SLO IM. JULIUSZA SŁOWACKIEGO

// INFORMATOR III SLO IM. JULIUSZA SŁOWACKIEGO // INFORMATOR III SLO IM. JULIUSZA SŁOWACKIEGO Rok szkolny 2012/2013 1 2 Zespół Szkół Ogólnokształcących STO im Juliusza Słowackiego; collage aut. Julian Parker-Burns Ideały szkoły i jej historia // SŁOWO

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Kobyla Góra w roku szkolnym 2013/2014.

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Kobyla Góra w roku szkolnym 2013/2014. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Kobyla Góra w roku szkolnym 2013/2014. Kobyla Góra, dnia 22 października 2014r. SPIS TREŚCI WPROWADZENIE... 3 DEMOGRAFIA... 5 SIEĆ SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI...

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1. w SOSNOWCU

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1. w SOSNOWCU STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1 w SOSNOWCU PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA NINIEJSZEGO STATUTU 3 POSTANOWIENIA WSTĘPNE 5 CELE I ZADANIA ZESPOŁU SZKÓŁ 6 ORGANY ZESPOŁU SZKÓŁ I ICH ZADANIA 10 ORGANIZACJA

Bardziej szczegółowo

2012/2013 według zadań i typów szkół, efekty przeprowadzonej rekrutacji do przedszkoli, wyniki sprawdzianów i egzaminów zewnętrznych, omówiono

2012/2013 według zadań i typów szkół, efekty przeprowadzonej rekrutacji do przedszkoli, wyniki sprawdzianów i egzaminów zewnętrznych, omówiono Spis treści 1. Wstęp... 3 2. Obwody szkół i przedszkoli w roku szkolnym 2012/2013... 7 3. Dane demograficzne.... 9 4. Kadra kierownicza szkół i przedszkoli... 10 5. Organizacja sieci szkół i przedszkoli....

Bardziej szczegółowo

STATUT. Zespołu Szkół Specjalnych Nr 102 im. Jana Pawła II w Poznaniu

STATUT. Zespołu Szkół Specjalnych Nr 102 im. Jana Pawła II w Poznaniu Zespołu Szkół Specjalnych Nr 102 im. Jana Pawła II w Poznaniu tekst ujednolicony z 14 października 2014r. 1 SPIS TREŚCI Rozdział I - Postanowienia ogólne.s.3 Rozdział II - Cele i zadania szkoły s.5 Rozdział

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w dzielnicy Żoliborz w roku szkolnym 2013/2014

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w dzielnicy Żoliborz w roku szkolnym 2013/2014 Spis treści 1. Wprowadzenie... 7 2. Jednostki systemu oświaty nadzorowane przez dzielnicę podsumowanie... 9 1. Informacje ogólne, specyfika jednostek... 9 a. Przedszkola i inne formy wychowania przedszkolnego...

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych 2013/2014

SPIS TREŚCI. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych 2013/2014 SPIS TREŚCI Wstęp... 5 1. Ustawowe zadania oświatowe gmin i powiatów.. 6 2. Organizacja przedszkoli, szkół oraz placówek oświatowych prowadzonych przez Miasto Rzeszów. 11 2.1. Wychowanie przedszkolne...

Bardziej szczegółowo