Struktura zatrudnienia w BGPP w etatach Tabela 1. Pozostali prac. bibliot. Specjaliści w zawodzie

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Struktura zatrudnienia w BGPP w etatach Tabela 1. Pozostali prac. bibliot. Specjaliści w zawodzie"

Transkrypt

1 Sprawozdanie z działalności Biblioteki Głównej Politechniki Poznańskiej w roku akademickim 2005/ KADRY I ORGANIZACJA 1.1. Stan zatrudnienia w etatach Struktura zatrudnienia w BGPP w etatach Tabela 1 Stan na dzień Bibliot. dyplom. Kustosze bibliot. Pozostali prac. bibliot. Specjaliści w zawodzie bibliot. Specjaliści projektant, informatyk Rzecz. patentowy Specjalista adm. Ogółem ,875 20, , ,875 21, , ,875 21, , ,875 21, ,25 W sieci bibliotek jednostek organizacyjnych (bjo) PP ( 4 wydziałowych,13 instytutowych, 2 katedr, 1 studium ) jest zatrudnionych 20 osób, w tym 13 pełnozatrudnionych (stan na ). W październiku 2005 powstały 2 biblioteki katedr : K Sterowania i Inżynierii Systemów (d. I Sterowania i Inż. Syst.) oraz K Inżynierii Komputerowej. W styczniu 2006 otwarto Bibliotekę Wydziałową WBMiZ, powstałą z połączenia dwóch instytutowych Rozwój kadry Podwyższanie kwalifikacji: złożono jeden wniosek o uzyskanie uprawnień bibliotekarza dyplomowanego do Komisji Egzaminacyjnej przy Ministerstwie Edukacji i Nauki. Praktyki zawodowe dwutygodniowe w innych bibliotekach naukowych w celu podwyższenia kwalifikacji odbyły 2 osoby Nowości w zakresie organizacji i pracy a) od 21 lutego 2005 wyszukiwanie, zamawianie i prolongata wypożyczeń wyłącznie przez Internet WebPac; b) od 1 stycznia 2006 rozszerzono zakres obsługi w zakresie wypożyczeń na Piotrowie o obsługę uczestników niestacjonarnych studiów doktoranckich ( w okresie tylko dla studentów studiów niestacjonarnych) ; c) od 1 stycznia 2006 wprowadzono nowe zasady współpracy bibliotekarzy jednostek organizacyjnych z Oddziałem Druków Zwartych i Zbiorów Specjalnych BG w zakresie katalogowania nowo nabytych książek w ramach systemu HORIZON; d) od stycznia 2006 bezpłatny dostęp do katalogu WorldCAT poprzez usługę FirstSearch; e)1 kwietnia 2006 wprowadzono nową wersję strony domowej BGPP; f) od lipca 2006 biblioteka pracuje w wersji 5.3g.30.a9 systemu HORIZON. 2. SPRAWY OGÓLNE 2.1. Dyrektor BG, na posiedzeniu Senatu w dniu 28 czerwca 2005,oraz 31 maja 2006 przedstawiła informację o działalności Biblioteki Głównej ( tekst powielony oraz prezentacja w powerpoint ) czerwca 2005 odbyło się ostatnie posiedzenie Rady Bibliotecznej w kadencji , na którym dyrektor BG przedstawiła informacje Tworzenie biblioteki wirtualnej Rada zaproponowała obecną dyrektor na dyrektora Biblioteki Głównej na kadencję Biblioteka uczestniczyła w IX Poznańskim Festiwalu Nauki (Centrum Wykładowe PP, październik 2006), w Dniach otwartych Politechniki Poznańskiej (1-2 kwietnia 2006) oraz w Tygodniu bibliotek pod hasłem Nie wiesz zapytaj w bibliotece (maj 2006) Budżet Biblioteki Głównej w stosunku do budżetu Uczelni 2,34%. 3. ZBIORY BIBLIOTECZNE. KATALOG ONLINE Stan zasobów na 31.XII 2005 rok: a) Biblioteki Głównej i innych bibliotek PP ogółem jedn. (w 2004 r jedn) ; wzrost o 1,32%; b) Biblioteki Głównej ogółem: jedn. ( w 2004 r jedn.) wzrost o 1,71%; c) innych bibliotek PP ogółem jedn. ( w 2004 r jedn.) wzrost o 0,55%. 1

2 3.1. Druki zwarte BG stan inw wol. (w 2004: wol.) Przybyło 5234 wol. Struktura wpływu: zakup 3771 wol. (72,05%) za kwotę ,71 zł (128 wol. obcych); dary 1243 wol. (23,75%), wymiana 220 wol. (4,20%). Ubytkowano 4185 wol. Ogółem przyrost 1049 wol. (0,04%). W ramach wymiany przekazano kontrahentom: zagranicznym 80 wol., krajowym 654 wol. na kwotę ,90 zł; otrzymano z kraju 139 wol., z zagranicy 81 wol. na kwotę 5448,10 zł. Druki zbędne otrzymane z darów i wymiany: po selekcji przekazano innym bibliotekom PP 456 wol. oraz 8 płyt CD-ROM, czytelnikom 105 wol. Średnia cena zakupu 1 wol. w 2004 r. 42 zł.; a w 2005r. 45,43zł (wzrost o 8,16%) Zbiory specjalne BG jedn. (2004 r jedn.). Przybyło ogółem jedn. Stan zbiorów specjalnych Tabela 2 Wyszczególnienie Wpływ w ciągu roku Stan na 31.XII.2005 Normy Prace doktorskie Opisy patentowe Dokumenty elektroniczne dostępne lokalnie Inne (mikroformy, m audiowizualne) Razem Opracowanie katalogu online książek i zbiorów specjalnych w BGPP Katalog BGPP rekordy bibliograficzne: opis formalny Tabela 3 Lp. Wyszczególnienie Formalne opracowanie rekordów bibliograficznych wydawnictw zwartych nowych, z Czyt. Og. i OIN Formalne opracowanie rekordów bibliograficznych zbiorów specjalnych (normy, prace doktorskie) Rekordy bibliograficznych wydawnictw zwartych skopiowane autorstwa innych bibliotek współpracujących z NUKat-em RAZEM NOWE REKORDY ( ) Uzupełnianie i modyfikacja rekordów bibliograficznych książek przeniesionych ze starego systemu do systemu HORIZON (po konwersji ) 1866 * 1222 * 2634 * 4770 * * 409 * 5. Modyfikacja rekordów bibliograficznych (korekta) Łączenie rekordów bibliograficznych z naszej Bazy z rekordami bibliograficznymi bazy NUKat-u Łączenie haseł wzorcowych (autorskich, aut.zb. i seryjnych) z naszej bazy z rekordami Bibliotecznymi bazy NUKat-u RAZEM POPRAWIONYCH REKORDÓW ( ) Kontrola poprawności rekordów Bibliograficznych sporządzonych przez Biblioteki jo PP Rekordy zasobu : dopisywanie rekordów Zasobu do rekordów bibliograficznych Pobieranie haseł wzorcowych ( autorskich, aut. zb. I seryjnych ) autorstwa innych bibliotek Współpracujących z NUKatem / / Utworzenie haseł wzorcowych dla NUKat-u Utworzenie rekordów bibliograficznych dla NUKat-u Modyfikacja rekordów (1) haseł wzorcowych (2) rekordów bibliograficznych w bazie NUKat 803 * 758 * * częściowe dofinansowanie prac z MEN DWB 2

3 Katalog BGPP rekordy bibliograficzne: opis rzeczowy Tabela 4 Lp. Wyszczególnienie Opracowanie rzeczowe w języku haseł przedmiotowych KABA (nowe rek.) ( hasło * przedmiotowe + UKD ) 2. Dopisywanie haseł przedmiotowych do kolejnych wydań klasyfikowanych tytułów Zastosowanie klasyfikacji dziesiętnej (UKD) hasło przedmiotowe opracowane wcześniej przez innego bibliotekarza 4. Utworzenie nowych haseł przedmiotowych wzorcowych i rozwiniętych w CKHW 5 Utworzenie nowych haseł przedmiotowych wzorcowych i rozwiniętych nie wysłanych do CKHW Wysyłanie do NUKAT-u w ramach modyfikacji rekordów bibliograficznych z dodanymi hasłami KABA oraz rekordów z propozycją zmiany haseł 7. Modyfikacje haseł na podstawie przychodzących list z NUKAT-u opisów * 8 Inne prace z zastosowaniem haseł ( dodanie, haseł, poprawki,oznaczenia półki na książki z CzO, UKD w egzemplarzach, zmiany haseł,zmiany statusu egzemplarza itp.) - 384* 9 Nakładanie haseł wzorcowych na kadłubki * częściowe dofinansowanie prac z MEN DWB 3.4. Czasopisma i inne wydawnictwa ciągłe BG stan inw wol., 2840 tyt. pierwszych (w 2004 r wol., 2789 tyt. pierwszych) Przybyło 1453 wol., w tym: prenumerowanych polskich 228 i zagranicznych 565, z wymiany 387, z darów 273 (ogółem przyrost 1,91%). Z zamówień roku 2004 wpłynęły w 2005 r. 674 tytuły, w tym: 398 polskich ( 135 z prenumeraty, 132 z darów, 131 z wymiany) oraz 276 z importu ( 233 z kupna, 9 z darów, 34 z wymiany). Ogółem koszty poniesione w 2005 r.: zł (w 2004 r zł ), z tego : prenumerata czasopism z importu zł. (spadek o 9,32%); zakup baz danych CD-ROM zł (spadek o 54,01%); prenumerata czasopism polskich zł (wzrost o 26,21%); dostęp online licencjonowany do baz danych, serwisów informacyjnych, czasopism elektronicznych i encyklopedii elektronicznych zł ( wzrost o 70,21%). Ogółem wzrost kosztów w stosunku do 2004 r. o 9,61%. Druki zbędne: otrzymano z darów 908 egz.; innym bibliotekom przekazano 210, czytelnikom 590, a do czytelń 108 egz Opracowanie katalogu online czasopism i innych wydawnictw ciągłych w BGPP Praca w modułach: katalogowania i czasopism Tabela 5 Lp. Moduł katalogowania Ogółem Opracowanie jednostek opisu bibliograficznego rekordy: bibliograficzny, pozycji, hasła wzorcowego (w jedn. Bibliogr.) rekordów pełnych w tym wydawnictw seryjnych (tyt./rekord bibliogr.) 238 tyt. 4 8 czasopism drukowanych 2. Opracowanie jednostek opisu bibliograficznego rekordy: bibliograficzny, pozycji, hasła 65 tyt 13 tyt. 16 tyt. wzorcowego (w jedn. bibliogr.) czasopism na nośnikach elektronicznych 3. Uzupełnienia i modyfikacje w rekordach rozszerzanie rekordów skróconych do pełnych pól 7700 pól * oraz coroczna aktualizacja opisów bibliogr.(liczba pól 3

4 dodanych lub zmienionych podpól) 4. Wiązanie rekordów: chronologicznie przy zmianach tytułu, hierarchicznie z suplementami i w obrębie serii (liczba wiązań) 5. Dopisywanie retrospektywnych zasobów czasopism do rekordów bibliograficznych (w jedn.inw.)/ - usuwanie 3071 wiązań Zasób do 3272 rek. bibliogr Zasób do 117 rek. bibliogr. 6. Importowanie haseł wzorcowych ( liczba haseł ) Opracowanie CD-ROM ( w egz.) Tworzenie rekordów egzemplarzy i nadawanie kodów paskowych ( od 2000r.) kodów 3302 kodów 1719 kodów 9. STAN KOLEKCJI CZASOPISM W BAZIE BGPP ( liczba rekordów pełnych ) Moduł czasopism 2840 tyt rek. 132 tyt. 132 rek. 51 tyt. 51 rek. 10 Wprowadzanie zasobu bieżącego do podmodułów: kontrola czasopism i wpływy Czasopism (jedn.nieopr./tyt.) 6200 egz 640 tyt egz. 643 tyt. *częściowe dofinansowanie prac z MEN DWB Łącznie wykonywano w module katalogowania 18 rodzajów operacji. Zakończono retrokonwersję kolekcji czasopism. Praca bieżąca polega na corocznej aktualizacji ponad 3000 rekordów bibliograficznych tzw otwartych. Aktualizacja obejmuje także zastępowanie tzw. kadłubków pełnymi hasłami: wzorcowymi, formalnymi i przedmiotowymi w języku KABA Katalog NUKat BGPP Biblioteka współpracuje w zakresie katalogowania, tworzenia haseł wzorcowych i melioracji katalogu komputerowego BGPP zgodnie z zaleceniami NUKat. Prace w zakresie czasopism i wydawnictw ciągłych, w tym seryjnych: 1) import 198 haseł wzorcowych z CKHW / NUKAT (ogółem 1399); 2) skopiowano 18 nowych rekordów bibliograficznych z bazy NUKat (ogółem 156); 3) skopiowano 67 innych wersji rekordów z bazy NUKat. (ogółem 198). Prace w zakresie druków zwartych: 4) praca z rekordami wzorcowymi formalnymi i bibliograficznymi (patrz tabela 3, pp.6-7,11-13); 5) praca z wzorcowymi hasłami przedmiotowymi; (patrz tabela 3, pp.4,9); 6) modyfikacja haseł na podstawie list przychodzących z NUKat. (patrz tabela 4, p.7) Katalogi online zasobów bibliotek PP Lp. Stan katalogu komputerowego bibliotek PP w systemie HORIZON Tabela 6 Biblioteka Główna wg rodzajów zbiorów 4 Jedn. oblicz. % zasobu 15.IV IV IV IV Druki zwarte wol ,14 2. Czasopisma / wyd. ciągłe wol ,8 3. Rękopisy (prace doktorskie) wol Dokumenty elektroniczne (e-book) Dokumenty słuchowo-oglądowe Ogółem bez norm ,36 22 Normy jedn ,02 26,53 Biblioteki jednostek organizacyjnych: druki zwarte 8. I Konstr. Budowlanych I Inżyn. Zarządzania I Elektrotechniki Przemysłowej ,7 0,7 11. K.Sterowania i Inżyn. Systemów * K.Inżynierii Komputerowej * Studium Języków Obcych ,5 6, Wydz.Maszyn Robocz. I transportu ,6 2, Wydz.Budowy Maszyn i Zarządzania ,5 16 Ogółem : ,6 14, Ogółem 21 bibliotek ,64 6,78

5 * W 2005 r. nastąpił podział Biblioteki Instytutu Sterowania i Inżynierii Systemów na: Bibliotekę Katedry Sterowania i Inżynierii Systemów oraz Bibliotekę Katedry Inżynierii Komputerowej Zbiory bibliotek jednostek organizacyjnych PP stan jedn., ( 2004: ), w tym : druków zwartych wol. (2004: ), wol. czasopism (tytułów prenumerowanych: krajowych 227, obcych 21, na 310 tyt. czasopism bieżących ogółem.), zbiorów specjalnych jedn. Wzrost ogółem o 1514 jedn., tj. o 0,5%, w tym spadek druków zwartych o 14 wol.). Przyjęto i włączono do centralnego katalogu kartkowego 316 kart katalogowych z 5 bibliotek nie pracujących w systemie HORIZON Skontrum i selekcja zbiorów bibliotecznych W BG przeprowadzono skontrum: a) druków zwartych ( skryptów ) - uznano za braki względne 159 wol. b) kontynuowano skontrum czasopism i księgozbioru skryptów. Ubytkowano w BG w wyniku selekcji i rozliczenia zagubionych książek ogółem 4185 wol. książek. W Bibliotece Instytutu Mechaniki Stosowanej w wyniku skontrum uznano za braki względne 103 wol. druków zwartych. W 9 bjo w wyniku selekcji ubytkowano 2984 wol. druków zwartych. Ogółem ubytkowano w bibliotekach PP 7169 wol. druków zwartych. 4. UDOSTĘPNIANIE ZBIORÓW DRUKOWANYCH. CZYTELNIE. MAGAZYNY 4.1. Udostępnianie na miejscu w BG Ogółem udostępniono na miejscu pozycji ( książek, czasopism, norm i prac doktorskich ), w tym z OIN 470 (w roku 2004: pozycje). Udostępnianie zbiorów na miejscu w BG Tabela 7 Zbiory specjalne 31.XII Ogółem Książki Czasopisma Rozpr. doktor. Normy Spadek w stosunku do r o 13,86%! CZYTELNICY BGPP Tabela 8 31.XII Liczba studentów ogółem Stan kont czytelników W ciągu roku zapisano W ciągu roku osób w czytelniach <89 miejsc> Aktywacja (konta aktywne) Ogółem Dzien ni stud Zaoczni stud Prac. PP Inni (dokt.) Ogółem Ogólna Czas. OIN Paten towa MIEJSCA PRACY STUDENTÓW w roku 2005/2006 Biblioteka Główna - ogółem miejsc 125 * Tabela 9 Miejsca pracy Czyt. Ogólna Czyt. Czasopism Czyt. OIN Pracownia Ebiblioteki Czyt. Inf. Patent. Katalog Ogółem czytelnicze Komputerowe studenckie 6 WebPAC 4 internet 12 internet 3 internet 1 internet 10 WebPAC 36 * < ; ; ; > 5

6 Biblioteki jednostek organizacyjnych - ogółem miejsc 141 Miejsc czytelniczych 112. Miejsc komputerowych ogółem 29, w tym: studenckich z INTERNETEM 13 (studenckich z dostępem do katalogu WebPAC 6, dla bibliotekarzy 10. Spadek miejsc ogółem o 21, tj. 12,96 %. < ; ; ; > Wypożyczenia lokalne w BG Wypożyczenia i prolongaty BG Tabela XII Ogółem Wypożyczenia pierwsze Moduł CSA (zdalne zamówienie) Ogółem Prolongata zdalna Wypoż. Wk 1) na 14 dni ) Ogółem zwrotów ; wysłano 5801 monitów. 1) wypożyczenia na 14 dni, tzw.wk, ze zbiorów podręczników i skryptów,wydanych po 1950 roku (od 1.XII.2001). 2) w tym: Stanowisko ds. obsługi studentów niestacjonarnych <0d 2002> Tabela 11 Rok Zapisy Aktywacja konta Wypożyczenia Zwroty Od 2005 r.wysyła się monity poprzez ( 3252 ) oraz kontynuuje pocztą zwykłą wysyłkę monitów bieżących (2286) i długoterminowych (263) Wypożyczenia międzybiblioteczne < , poczta, fax, tel., system SUBITO > Wypożyczenia do/z innych bibliotek Tabela 12 Wysłano do bibliotek Ogółem 993 poz. Artykuły 530 Książki 460 Czasopisma 3 (wol.) ksero e-plik krajowych zagranicznych Otrzymano z bibliotek x) Ogółem 237 Książki 87 Czasopisma (wol.) 28 ksero Artykuły 122 krajowych zagranicznych e-plik *) Z systemu SUBITO sprowadzono 16 pozycji: 6 książek i 10 artykułów w PDF Konserwacja i oprawa. Magazyny Wymieniono zużyte kody kreskowe: 717. Wydrukowano nowe kody kreskowe : Oprawiono 170 książek. Opracowano technicznie nowe książki: 5020 egz. Odłożono na półki egz. Przewieziono w celu wypożyczeń: Wilda <->Piotrowo: 5137 egz. W magazynach na Wildzie odkurzono i ułożono półki.umyto 2611 półek. Przenoszono zbiory w obrębie magazynów na Wildzie. Przewieziono i zmontowano regały: Piotrowo<->Wilda. Przenoszono książki z kolekcji Mg do A. Liczba magazynów Piotrowo 3, Wilda 7 = 10 Liczba magazyno-pracowni: Piotrowo 5, Wilda 1 = 6 Liczba czytelń z księgozbiorami: Piotrowo 2, Wilda 2 = 4. 6

7 4.5. Wpływy w 2005 roku Wpływy ogółem: ,10 Opłata za: zagubione i przetrzymywane książki ,60 karty biblioteczne i aktywację kont ,00 wydruki baz danych 241,50 kserokopie w Czytelni Ogólnej i sali katalogowej na Wildzie W roku akademickim 2005/2006 obowiązuje system opłat, zgodny z Uchwałą Nr 9/2004 Zgromadzenia Fundatorów Poznańskiej Fundacji Bibliotek Naukowych z dnia 29 czerwca 2004r. 5. WIRTUALNA BIBLIOTEKA NAUKI W roku 2005, analogicznie do lat ostatnich, zapewniono użytkownikom PP cztery rodzaje dostępu do informacji bibliograficznej i pełnotekstowej. Od 21 lutego 2005 także wyszukiwanie, zamawianie i prolongata wypożyczeń w katalogu online wyłącznie poprzez wyszukiwarkę internetową (WebPAC). 5.1 Dostęp licencjonowany do bibliograficznych baz danych online w 2005 roku Wykorzystanie bibliograficznych baz danych (ogółem) - w 2005 roku Tabela 13 Lp. Baza danych (zakup w latach) Ilość poszukiwań Ilość sesji Czas przeszukiwania [godz.] Koszt na 2005 w PLN 1. Chemical Abstracts ( ) bak danych bak danych (pł. 2004) 2. CC + SCI (1997/1995 do 2004) *) brak danych INSPEC ( ) (pł. 2004) 4. SCI Expanded (2005->) *) Scopus ( ) **) EBSCOhost (2002->) Vide tabela EiCompendex ( ) ***) Mathematical Reviews (2002->) + + brak danych 8.100(pł.2004) Razem Zmiany : *) od 2005 rezygnacja z baz danych: Current Contents i Science Citation Index wersja CD-ROM na rzecz Science Citation Index Expanded z rocznikami archiwalnymi za l **) od r zakup bazy danych SCOPUS ***) od r rezygnacja z bazy danych EiCompendex 5.2 Serwisy czasopism elektronicznych pełnotekstowych Zakup w ramach ogólnopolskich i międzynarodowych konsorcjów bibliotek naukowych - dostęp dla PP w roku 2005 Dostęp i wykorzystanie pełnotekstowych czasopism elektronicznych w 2005 roku Tabela 14 Lp. Wyszczególnienie Liczba tytułów pełnotekstowych Ilość pobranych pełnych tekstów artykułów Średnie wykorzystanie pełnych tekstów z jednego tytułu czasopisma Uwagi 1. EBSCOhost (13 baz) <2002->umowa coroczna ,4 dane z serwera EBSCO Inf.Serv. 2. Science Direct wspólna kolekcja Elsevier Science ,6 dane z serwera ICM i Academic Press < , > 3. Kluwer Academic Publishers (< >) *) ,01 dane z serwera ICM 4. Springer Verlag /Swets Blackwell GmbH < > *) ,5 dane ze Springer Link +Springer/ ICM 5. Wiley InterScience < > 6. American Chemical Society Publications (2005 umowa coroczna) ,9 dane z serwera Wiley ,5 dane z serwera ICM 7

8 7. ABE Journals < > umowa coroczna ,9 dane z serwera ABE Marketing Ogółem ,14 x ) Kluwer A.P. od 2006 r. we wspólnej kolekcji: ScienceDirect/Springer. Nowości 2006 roku: zakup 1) IEEE/IEE Electronic Library < > 2) RSC (Royal Society of Chemistry) Publishing 2005/2006 3) Scitation 2006: wspólna kolekcja wydawców American Physical Society (APS), American Institute of Physices (AIP), Acoustical Society of America (ASA) i American Society of Mechanical Engineers (ASME). W 2004r. zakupiono narzędzie wyszukiwawcze do wszystkich dostępnych czasopism elektronicznych, tzw.lista A to Z, co zintensyfikowało korzystanie z e-czasopism; patrz tabela 15. Wykorzystanie listy czasopism elektronicznych A to Z w latach Tabela 15 Lp. Rok Ilość przeszukiwań Ilość połączeń Czas połączeń [godz.] Ilość wejść do tytułów czasopism Wykorzystanie listy w 2005 w stosunku do ,8 3,6 3,1 3,1 3-krotny wzrost wykorzystania listy A to Z w 2005 roku w stosunku do 2004 Na liście A to Z, znajdują się linki do zasobu czasopism drukowanych BGPP oraz od czasopism drukowanych BGPP do czasopism elektronicznych. Stopień wykorzystania serwisów w porównaniu z 2004 rokiem wygląda następująco: EBSCOhost: na poziomie roku 2004; ScienceDirect/Elsevier i Academic Press: 1,27 roku 2004; Springer Verlag/SwetsBlackwell GmbH: 1,3 roku 2004; ABE Journals: 0,21 roku Koszt zakupu serwisów czasopism pełnotekstowych w l dla Politechniki Poznańskiej w PLN Tabela 16 Lp. Nazwa Umowa 1. EBSCOhost <2002- coroczna> 2. Science Direct/Elsevier i Academic Press < > < > 3. Springer Verlag/SwetsBlackwell x) < > GmbH (z prawem archiwizacji do 1995 r) 4. Kluwer Academic Publishing x) (pł.2003) (pł.2004) < > OGÓŁEM x) Od 2006r. wspólna kolekcja: ScienceDirect/Springer Oddział Informacji Naukowej prowadzi, od początku organizowania dostępu przez BG, analizę wykorzystania bibliograficznych baz danych i serwisów czasopism pełnotekstowych przez użytkowników PP. Stopień ich wykorzystania na przestrzeni kilku lat jest podstawowym kryterium w dokonywaniu zmian: rezygnacji z coraz mniej atrakcyjnych baz i serwisów na rzecz bardziej nowoczesnych i cieszących się większym zainteresowaniem naszych odbiorców. Biblioteka Główna przywiązuje duże znaczenie również do tzw. dostępów testowych, decydujących o zakupie bądź rezygnacji. 5.3 Bibliograficzne bazy danych piśmiennictwa krajowego online Bibliograficzne bazy danych piśmiennictwa krajowego bazy własne Tabela 17 Lp. Nazwa Wprowadzone rekordy bibliograficzne Ogółem/Uwagi 8

9 1. BIBLIO bibliografia publikacji pracowników PP (1994-) *) 2. BAZTECH baza danych o zawartości polskich czasopism technicznych (1998-) 3. SYMPOnet baza danych o konferencjach naukowych (1981-) **) /14 tyt. 975/15 tyt. baza współtworzona przez b-ki politechnik polskich baza współtworzona przez b-ki politechnik polskich * ) Rozbudowano system Expertus, obsługujący bazę bibliograficzną BIBLIO: wprowadzono formularz internetowy Formularz zgłoszenia publikacji do bazy BIBLIO, rozszerzono wyszukiwanie prac wg nazwisk podwójnych, zmienionych ect. ** ) Instalacja nowej struktury bazy (nowe pola: UKD, klasyfikacja własna, terminy języka KABA, ISSN, ISBN) Wyszukiwania wieloaspektowe w BG Wyszukiwania wieloaspektowe 2005 (Internet, bibliografie, e-czasopisma, e-teksty) w BG) Tabela 18 Rodzaj wyszukiwań Liczba/kategorie użytkowników Zakres/ liczba danych Sposób przekazu Samodzielne prace na stanowiskach Internetu użytkowników z PP różny ze strony domowej BGPP Sporządzanie zestawów cytowań bibliograficznych przez pracowników OIN Wyszukiwania literaturowe bibliograficzne oraz e-czasopism przez pracowników OIN 36 pracowników PP SCI oraz SCI Exp. (dostęp testowy) za lata / pozycji bibliograficznych poz.bibliograficznych 70 pracowników 18 doktorantów 2830 poz. bibliograficznych /dyskietka 276 pełnych tekstów 488 studentów poz. bibliograficznych dyskietka/wydruk pełnych tekstów RAZEM użytkowników z PP pozycji bibliogr.; tekstów artykułów RAZEM użytkowników z PP pozycji bibliogr/ 1957 tekstów artykułów 2005 : ,81% 77,09 / 99,59% W związku z coraz szerszym dostępem z terenu PP i ułatwieniem tegoż dostępu do danych zawartych na stronie domowej BG, zmniejszyła się w stosunku do roku 2004 niezbędna bezpośrednia pomoc specjalistów informacji naukowej w wyszukiwaniach wieloaspektowych, szczególnie wyszukiwaniu pozycji bibliograficznych aż o 34,04 %. 6. INFORMACJA PATENTOWA OŚRODEK INFORMACJI PATENTOWEJ PP Ośrodek Informacji Patentowej znajduje się w BGPP od 1 maja 2001r. na podstawie Zarządzenia Nr 7 Rektora PP z dnia 12 kwietnia 2001r. (RO/IV/7/2001); zajmuje jeden pokój, o pow. 38 m 2 ; część zbiorów znajduje się na przyległym korytarzu (6 czteroczęściowych szaf metalowych) Prace rzecznika patentowego w 2005 (1 etat) dla twórców: opracowano pełną dokumentację zgłoszeniową do UP do 13 wynalazków; uzyskano decyzję o udzieleniu patentów do 2 wynalazków; do 4 postanowień UP dokonano przeredagowania zastrzeżeń oraz opisów patentowych; przygotowano jedną umowę dot. wynagradzania twórców; udzielono rzecznikowi patentowemu 9 pełnomocnictw. dla użytkowników: opracowano 38 tzw. stanów techniki ( 8 dla pracowników, 30 dla studentów); sprowadzono 17 opisów patentowych i wzorów użytkowych; udostępniano zbiory w czytelni Czytelnia i zbiory Ośrodka IP: Z obsługi i z czytelni skorzystano 133 razy: 92 studenci i pracownicy PP, 6 rzecznik patentowy AR w Poznaniu, 5 rzecznik patentowy UAM oraz pracownicy prywatnych kancelarii rzecznikowskich z Poznania 18 razy, a z terenu Wielkopolski 12 razy). Użytkownicy mogą także korzystać z Czytelni OIN w zakresie patentowych baz danych na CD-ROM i DVD. Prace pracowników Obsługi Użytkowników i Wydawnictw Ciągłych na rzecz OIP: porządkowanie zbiorów piśmiennictwa patentowego zajmują się wymiennie 4 osoby ( ½ etatu ); od 2006 katalogowanie baz danych pełnotekstowych i bibliograficznych na CD-ROM i DVD otrzymywanych z Urzędu Patentowego RP ( ½ etatu ) Informacja patentowa 9

10 Rzecznik opracował materiał nt. OIP do portalu Wielkopolska Platforma Innowacyjna (WPI) projektowanego przez Urząd Miasta Poznania i współfinansowanego przez Unię Europejską ( listopad 2005 ) Zespołowo (pracownicy Oddziału Informacji Naukowej i rzecznik patentowy ) opracowano w języku angielskim (OIN) i polskim materiał do prezentacji OIP na konferencji PATLIB: Praga, maja 2006, poświęconej światowej literaturze patentowej ( prezentacja power point, plakat, broszura informacyjna ). Dla użytkowników opracowano drukowane ulotki informacyjne OIP oraz informację na stronie domowej BG (opracowanie OIN). Informacji patentowej udzielają: oraz 6.4. Wyposażenie techniczne Ośrodka IP: rzecznik patentowy dysponuje stanowiskiem komputerowym z dostępem do internetu od 2003 roku; 7.IX.2005r. ;rząd Patentowy przekazał bezpłatnie do użytkowania przez rzecznika patentowego sprzęt komputerowy: PC (DVD, CD-ROM), monitor 21, WS drukarkę; dla użytkowników jest stanowisko komputerowe z internetem ( od 2003 roku) oraz kserograf; w siedzibie OIP znajdują się 4 stanowiska czytelnicze. Wykaz prac rzecznika patentowego w BG PP (od 1 maja 2001) Tabela 19 Rok Ilość opisów patentowych przybyło stan na koniec roku Ilość oprac. stanów techniki Ilość oprac. pełnych dokum. zgłoszeniowych wynalazku Ilość uzyskanych decyzji o udzieleniu Patentu na wynalazek na prawo ochronne Ilość przeredag. zastrzeżeń opisów patentowych Ilość osób korzystających z Czytelni Informacji Patentowej użytkownicy PP spoza PP ogółem 2001 brak danych Ogółem Szacunkowy czas opracowania dokumentacji określony przez Polską Izbę Rzeczników Patentowych: 1) badanie stanu techniki: godz. 2) opracowanie pełnej dokumentacji zgłoszeniowej wynalazku: ok. 100 godz. 3) przeredagowanie zastrzeżeń zgłoszonych przez UP do opisu wynalazku: godz. 7. INFORMACJA O ZBIORACH, BAZACH DANYCH I SERWISACH INFORMACYJNYCH. PROMOCJA 7.1. WWW Biblioteki Głównej wejścia w 2005 (2004:83.879; 2003: Stanowisko INFORMACJA w Sali katalogowej. Nowa strona domowa (1.IV.2005) Informacja ad hoc , w tym katalogowych , bibliotecznych , bibliograficznych Korespondencja listy, w tym 3845 z OIN Informacje drukowane: Krótki przewodnik biblioteczno-informacyjny 2005/2006 (kilka wydań ulotka), ulotki informacyjne dla studentów bezpośrednio do boksów BG w budynkach wydziałów PP; ulotka Ośrodek Informacji Patentowej: przewodnik 2005/2006 (wersje polska i angielska); Czasopisma drukowane i elektroniczne w latach (Zapiski Biblioteki Głównej. 13, Poznań 2006) Promocja biblioteki: stanowisko informacyjne BG w czasie VIII Poznańskiego Festiwalu Nauki i Techniki 2005 Dni otwarte PP (1-2 kwietnia 2005); Tydzień bibliotek, 8-15 maja 2006 pod hasłem Nie wiesz? zapytaj w bibliotece ;informacje w Głosie Politechniki : XI.2005 Podręcznik, I.2006 Digitalizacja; IV.2006 Nowa strona WWW Biblioteki Głównej;VI.2006 Tydzień bibliotek. 8. DYDAKTYKA. KONFERENCJE. SZKOLENIA 8.1. a) Dydaktyka 2004/2005 Przysposobienie biblioteczne vel INFOPROGRAM: Usługi biblioteczno-informacyjne dla studentów I roku kurs podstawowy; styczeń grupy, 104 osoby; 10

11 INFO PROGRAM II: Technika korzystania z informacji vel Umiejętności informacyjne dla studentów IV roku szkolenie umiejętności wyszukiwania informacji; 11 grup, 120 osób; INFOPROGRAM III: Umiejętności informacyjne w nauce i technice dwa seminaria dla doktorantów i pracowników I Konstrukcji Budowlanych (11.IV.2005; 16.V.2005). Pogadanka dla uczniów III kl. Zespołu Szkół Budowlanych (20 osób). b) Dydaktyka 2005/2006: Zaktualizowano materiały INFO PROGRAM I Opracowano INFOPROGRAM II w powerpoint. Prowadzono zajęcia: INFOPROGRAM I dla studentów I roku 74 grupy, osób; INFOPROGRAM II dla studentów IV roku 45 grup, osób; wykład dla studentów I roku na obozie integracyjno-szkoleniowym w Sierakowie (4.IX.2005);INFOPROGRAM III dla doktorantów 4 grupy, 44 osoby. Pogadanka dla uczniów III kl. Zespołu Szkół Budowlanych (20 osób). c) Pomoce dydaktyczne i szkolenia użytkowników e-zasobów i usług, oferowanych przez Bibliotekę Główną Biblioteka Główna opracowuje i umieszcza na stronie WWW pomoce dydaktyczne: Materiały dydaktyczne online oraz Wykaz PODRĘCZNIK Odbyło się szkolenie w zakresie wyszukiwania literatury w bibliograficznej bazie Scopus (14.III.2006). Od roku akademickiego 2006/2007 będzie udostępniony informator o zasobach internetowych TECHNIKA ONLINE Udział pracowników w 16 konferencjach i seminariach 6-7 września 2005, W-wa, UP IV Krajowy Zjazd Rzeczników Patentowych 8-23 września 2005 XXIII Seminarium rzeczników patentowych szkół wyższych Cedzyna k. Kielc września 2005, Gdańsk IV Krajowa konferencja naukowa: Infobazy BAZY DANYCH DLA NAUKI września 2005 Szczecin BG USzcz. 30 września 2005 Poznań, PFBN Konferencja ogólnopolska: Wzorce współpracy bibliotek naukowych w Polsce Meeting International Coalition of Library Consortia [ICOLC] października 2005 Zakopane PTIN VIII krajowe forum INT: Kierunki i priorytety rozwoju informacji naukowej w kontekście budowania społeczeństwa wiedzy października 2005 Świder k. Warszawy 30 listopada 2005 Poznań, B-ka WSB grudnia 2005 Wrocław, Ossolineum 13 grudnia 2005 Bydgoszcz, SBP 22 grudnia 2005 PAN Poznań X ogólnopolska konferencja naukowa: Informacja patentowa dla nauki i przemysłu + warsztaty szkoleniowe Seminarium nt. Marketing bibliotekarzy w bibliotece szkoły wyższej, czyli budowanie efektywnych zespołów III konferencja: Internet w bibliotekach Seminarium bibliotek bydgoskich Seminarium KIN PAN: Koncepcja regionalnych bibliotek cyfrowych pokłosie idei WBC oraz projekt rozwoju i współpracy stycznia 2006 Warszawa, CPI Seminarium: Cyfrowy świat bibliotek: problemy techniczne, prawne, wdrożeniowe maja 2006 Ustroń, P Śląska Konferencja XXIX IC-SPETO: International Conference on Fundamentals of Electrotechnics and Circuit Theory maja 2006 Praga Europ. UP 1 czerwca Warszawa, Elsevier PATLIB 2006: konferencja międzynarodowa nt. literatury patentowej Seminarium NT. Move in to the digital word. Elsevier library connect forum

12 19-21 czerwca 2006 Łódź, BG PŁ Konferencja ogólnopolska: Biblioteki XXI wieku. Czy przetrwamy? 8.3. Szkolenia, kursy i prezentacje zewnętrzne najważniejsze (11) 6 września 2005, ICM, W-wa Szkolenie: korzystanie, administrowanie i promocja bazy SCOPUS 2 października 2005 Szkolenie nt. prawa pracy, BHP, ppoż, nadzoru nad warunkami pracy Poznań PP listopada 2005 I warsztaty: Katalogowanie dokumentów elektronicznych Kraków, B UJ 18 listopada 2005 Szkolenie org. przez Okręgową Izbę Rzeczników Patentowych Poznań grudnia 2005,Zakopane Szkolenie: Nowoczesny sekretariat;org. INTER-FRAMAX 7 luty 2006, W-wa, BG PW Szkolenie użytkowników IEEE luty 2006 Poznań, PFBN 6, 13 marca 2006, PFBN kwietnia 2006, BG PWr. Szkolenie: program dlibra i wprowadzanie plików do WBC Szkolenie: Wielkopolska Biblioteka Cyfrowa Kurs: Czasopisma elektroniczne 8 maja 2006, PFBN+KINPAN Wykład prof. Donalda G. Davisa: Biblioteki w światowej historii: starożytna instytucja w erze nowej globalizacji 17 maja 2006,Poznań, BG+ Prezentacja produktów CSA oraz multiwyszukiwanie MultiSearch z Cambridge CSA Scientific Abstracts 8.4. Publikacje 1. Opublikowano materiały z konferencji ogólnopolskiej z udziałem gości zagranicznych zorg. przez BGPP Biblioteki naukowe w kulturze i cywilizacji; materiały konferencyjne (Poznań, czerwca 2005). BGPP, Poznań 2005, t.1 (322s) t.2 (118s.) + CDROM +wersja na stronie domowej BGPP. T.2 zawiera referaty sesji jubileuszowej Biblioteka Politechniki Poznańskiej (10 autorów, 8 referatów). 2. Inne publikacje: 2 osoby, 2 artykuły. 9. PROJEKTY 1) Udział w realizacji projektu NUKat /Narodowego Uniwersalnego Katalogu Centralnego (vide p.3.6) 2) Udział w projekcie Wielkopolskiej Biblioteki Cyfrowej w zakresie digitalizacji materiałów dydaktycznych 3) Projekt własny: informator o zasobach internetowych dla nauk technicznych TECHNIKA ONLINE 4) Udział w konsorcjum POLSKIE BIBLIOTEKI CYFROWE 10. REMONTY. SPRZĘT KOMPUTERY I INNY 1) Remont instalacji wodno-kanalizacyjnej pracowni p.320 na Piotrowie (wrzesień 2005) oraz mini magazynu na zbiory na Piotrowie o pow.12,5 m 2 grudzień 2005). 2) Zakupiono: fax Panasonic KX-FL 613 (wrzesień 2005) i 3 czytniki do wypożyczalni (październik 2005); sejf na Piotrowo (marzec 2006), 4 niszczarki (marzec 2006). 3) BG otrzymała od PFBN w użytkowanie 16 komputerów (grudzień 2005). 4) Zmodyfikowano węzeł sieciowy (p. 407, Wilda): środki BGPP i CZSK (marzec 2006). Oprac. Dyrektor Biblioteki Głównej PP mgr Halina Ganińska, st. kustosz dypl. Poznań, 30 maja

8 1. Zadania Oddziału Zarządzania Zbiorami Drukowanymi i Elektronicznymi obejmują w szczególności:

8 1. Zadania Oddziału Zarządzania Zbiorami Drukowanymi i Elektronicznymi obejmują w szczególności: Załącznik nr 2: Szczegółowe zadania dyrektora Biblioteki Głównej, zastępcy dyrektora Biblioteki Głównej i komórek organizacyjnych Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu 1 Elementami struktury

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY SYSTEMU BIBLIOTECZNO-INFORMACYJNEGO UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W KRAKOWIE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY SYSTEMU BIBLIOTECZNO-INFORMACYJNEGO UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W KRAKOWIE Załącznik nr 3 do Regulaminu organizacyjnego Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie REGULAMIN ORGANIZACYJNY SYSTEMU BIBLIOTECZNO-INFORMACYJNEGO UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W KRAKOWIE Rozdział I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Biblioteki Politechniki Poznańskiej (BPP) w roku akademickim 2009/2010. Struktura zatrudnienia w BPP w etatach Tabela 1

Sprawozdanie z działalności Biblioteki Politechniki Poznańskiej (BPP) w roku akademickim 2009/2010. Struktura zatrudnienia w BPP w etatach Tabela 1 www.ml.put.poznan.pl Sprawozdanie z działalności Biblioteki Politechniki Poznańskiej (BPP) w roku akademickim 2009/2010 1. KADRY I ORGANIZACJA 1.1. Stan zatrudnienia w etatach Struktura zatrudnienia w

Bardziej szczegółowo

Baza danych BazTech historia, twórcy, zasoby

Baza danych BazTech historia, twórcy, zasoby http://baztech.icm.edu.pl/ Baza danych BazTech historia, twórcy, zasoby Dorota Buzdygan Biblioteka Politechniki Krakowskiej VI Ogólnopolska Konferencja Naukowa Informacja w świecie cyfrowym. Technologia

Bardziej szczegółowo

Baza danych AGRO 16 lat działalności na rzecz nauki i edukacji

Baza danych AGRO 16 lat działalności na rzecz nauki i edukacji Baza danych AGRO 16 lat działalności na rzecz nauki i edukacji Mariusz Polarczyk, Renata Tomaszewska Biblioteka Główna i Centrum Informacji Naukowej Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu pol@up.poznan.pl

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Biblioteki Głównej Politechniki Poznańskiej w roku akademickim 2000/2001

Sprawozdanie z działalności Biblioteki Głównej Politechniki Poznańskiej w roku akademickim 2000/2001 Sprawozdanie z działalności Biblioteki Głównej Politechniki skiej w roku akademickim 2000/2001 1. KADRY I ORGANIZACJA 1.1. Struktura zatrudnienia Tabela 1 Stan na dzień Naucz. akad. Służba bibliot. Informatyk

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Biblioteki Głównej Politechniki Poznańskiej w roku akademickim 1998/1999

Sprawozdanie z działalności Biblioteki Głównej Politechniki Poznańskiej w roku akademickim 1998/1999 Sprawozdanie z działalności Biblioteki Głównej Politechniki Poznańskiej w roku akademickim 1998/1999 1. KADRY Stan zatrudnienia w etatach Stan na dzień Naucz. akadem. Służba biblioteczna Informatyk Prac.

Bardziej szczegółowo

Biblioteka Politechniki Krakowskiej SPRAWOZDANIE ZA ROK (stan na 31 grudnia 2013 r.)

Biblioteka Politechniki Krakowskiej SPRAWOZDANIE ZA ROK (stan na 31 grudnia 2013 r.) Biblioteka Politechniki Krakowskiej SPRAWOZDANIE ZA ROK 213 (stan na 31 grudnia 213 r.) SPRAWOZDANIE BPK 213 PRACOWNICY WIEK STAŻ PRACY STANOWISKA UŻYTKOWNICY ZBIORY DRUKI ZWARTE CZASOPISMA ZBIORY SPECJALNE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIBLIOTEKI GŁÓWNEJ UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU. Rozdział I Postanowienia ogólne

REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIBLIOTEKI GŁÓWNEJ UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU. Rozdział I Postanowienia ogólne REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIBLIOTEKI GŁÓWNEJ UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Biblioteka Główna jest akademicką biblioteką naukową, a prawo do korzystania z niej

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI BIBLIOTEKI WYŻSZEJ SZKOŁY BANKOWEJ W TORUNIU W ROKU AKADEMICKIM 2010/2011

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI BIBLIOTEKI WYŻSZEJ SZKOŁY BANKOWEJ W TORUNIU W ROKU AKADEMICKIM 2010/2011 1 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI BIBLIOTEKI WYŻSZEJ SZKOŁY BANKOWEJ W TORUNIU W ROKU AKADEMICKIM 2010/2011 System biblioteczno-informacyjny Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu tworzą: - Biblioteka Główna w

Bardziej szczegółowo

Biblioteka Politechniki Krakowskiej SPRAWOZDANIE ZA ROK (stan na 31 grudnia 2015 r.)

Biblioteka Politechniki Krakowskiej SPRAWOZDANIE ZA ROK (stan na 31 grudnia 2015 r.) Biblioteka Politechniki Krakowskiej SPRAWOZDANIE ZA ROK 215 (stan na 31 grudnia 215 r.) SPRAWOZDANIE BPK 215 PRACOWNICY WIEK STAŻ PRACY STANOWISKA UŻYTKOWNICY ZBIORY DRUKI ZWARTE CZASOPISMA ZBIORY SPECJALNE

Bardziej szczegółowo

Biblioteka Główna PW. - lokalizacja

Biblioteka Główna PW. - lokalizacja Biblioteka Główna PW - lokalizacja Biblioteka Główna PW Co tutaj znajdziesz? Bogaty księgozbiór Fachową pomoc w wyszukiwaniu literatury Przestrzeń do nauki indywidualnej i w grupach Komputery z dostępem

Bardziej szczegółowo

Lokalizacja dokumentów w bazie DOrobku NAukowego (DONA)

Lokalizacja dokumentów w bazie DOrobku NAukowego (DONA) Lokalizacja dokumentów w bazie DOrobku NAukowego (DONA) http://dona.bg.pwr.wroc.pl/aleph/wysz_aut.htm Opracowanie: Dział Otwartej Nauki Bud. D-21, pok. 230-233, tel. 71 320 31 63 Centrum Wiedzy i Informacji

Bardziej szczegółowo

Baza Wiedzy Politechniki Warszawskiej uregulowania prawne, organizacja. Jolanta Stępniak Biblioteka Główna Politechniki Warszawskiej

Baza Wiedzy Politechniki Warszawskiej uregulowania prawne, organizacja. Jolanta Stępniak Biblioteka Główna Politechniki Warszawskiej Baza Wiedzy Politechniki Warszawskiej Jolanta Stępniak Biblioteka Główna Politechniki Warszawskiej Początki brak jednego źródła informacji Bibliografia publikacji pracowników PW 1944-1986 wersja drukowana

Bardziej szczegółowo

Biblioteka Główna Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Informator

Biblioteka Główna Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Informator Biblioteka Główna Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie Informator Witamy w Bibliotece Głównej AJD w Częstochowie Al. Armii Krajowej 36 a 42-200 Częstochowa www.bg.ajd.czest.pl Informacja naukowa (34)

Bardziej szczegółowo

oprac.: M.J., A.S. fot. M. Lebda

oprac.: M.J., A.S. fot. M. Lebda oprac.: M.J., A.S. fot. M. Lebda Katalog elektroniczny Obejmuje informacje o zbiorach Biblioteki Głównej oraz o najnowszych zbiorach bibliotek instytutowych lub wydziałowych. Rejestruje książki, które

Bardziej szczegółowo

Biblioteka Akademicka im. prof. Jerzego Altkorna. Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej

Biblioteka Akademicka im. prof. Jerzego Altkorna. Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej Biblioteka Akademicka im. prof. Jerzego Altkorna Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej Ważne informacje Biblioteka Akademicka Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej ul. Cieplaka 1 c 41-300 Dąbrowa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BIBLIOTEKI GŁÓWNEJ im. JĘDRZEJA ŚNIADECKIEGO AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W WARSZAWIE. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN BIBLIOTEKI GŁÓWNEJ im. JĘDRZEJA ŚNIADECKIEGO AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W WARSZAWIE. 1 Postanowienia ogólne Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 46/2009/2010 Rektora AWF z dnia 21.09.2010 r. REGULAMIN BIBLIOTEKI GŁÓWNEJ im. JĘDRZEJA ŚNIADECKIEGO AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W WARSZAWIE 1 Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Udział biblioteki w kształtowaniu i rozwoju kompetencji informacyjnych na przykładzie Biblioteki Głównej Politechniki Częstochowskiej

Udział biblioteki w kształtowaniu i rozwoju kompetencji informacyjnych na przykładzie Biblioteki Głównej Politechniki Częstochowskiej Udział biblioteki w kształtowaniu i rozwoju kompetencji informacyjnych na przykładzie Biblioteki Głównej Politechniki Częstochowskiej Alicja Paruzel PolBiT 29 maja 2017 r. Biblioteki i bibliotekarze partnerami

Bardziej szczegółowo

24 LATA WSPÓŁPRACY POLSKICH BIBLIOTEK MEDYCZNYCH OSIĄGNIĘCIA I WYZWANIA

24 LATA WSPÓŁPRACY POLSKICH BIBLIOTEK MEDYCZNYCH OSIĄGNIĘCIA I WYZWANIA B I B L I O T E K A G Ł Ó W N A Akademii Medycznej w Gdańsku 80-952 Gdańsk, ul. Dębinki 1 tel. +48 58 349 10 40 fax +48 58 349 11 42 e-mail: biblsekr@amg.gda.pl www.biblioteka.amg.gda.pl Anna Grygorowicz

Bardziej szczegółowo

Struktura zatrudnienia w Bibliotece Politechniki Poznańskiej (BPP) w etatach Tabela 1. Specjaliści w zawodzie bibliot. Pozostali prac. bibliot.

Struktura zatrudnienia w Bibliotece Politechniki Poznańskiej (BPP) w etatach Tabela 1. Specjaliści w zawodzie bibliot. Pozostali prac. bibliot. http://library.put.poznan.pl Sprawozdanie z działalności Biblioteki Politechniki Poznańskiej (BPP) w roku akademickim 2014/2015 1. KADRY I ORGANIZACJA Struktura zatrudnienia w Bibliotece Politechniki Poznańskiej

Bardziej szczegółowo

USŁUGI. Komputery i dostęp do internetu

USŁUGI. Komputery i dostęp do internetu USŁUGI Komputery i dostęp do internetu Usługi reprograficzne Pokoje do pracy indywidualnej i grupowej Wypożyczalnia Międzybiblioteczna Ośrodek Informacji Patentowej Bibliografia dorobku piśmienniczego

Bardziej szczegółowo

PRZYSPOSOBIENIE BIBLIOTECZNE. dla studentów I roku UTP w Bydgoszczy

PRZYSPOSOBIENIE BIBLIOTECZNE. dla studentów I roku UTP w Bydgoszczy PRZYSPOSOBIENIE BIBLIOTECZNE dla studentów I roku UTP w Bydgoszczy Oprac. wrzesień 2011 Siedziba Biblioteki Głównej UTP Informacje ogólne System biblioteczno-informacyjny UTP Biblioteka Główna Czytelnia

Bardziej szczegółowo

Baza PEDAGOG narzędziem edukacji informacyjnej w bibliotece

Baza PEDAGOG narzędziem edukacji informacyjnej w bibliotece Baza PEDAGOG narzędziem edukacji informacyjnej w bibliotece akademickiej Danuta Szewczyk-Kłos Biblioteka Główna Uniwersytetu Opolskiego Bibliograficzne bazy danych i ich rola w rozwoju nauki Biblioteka

Bardziej szczegółowo

Oddział Opracowania Druków Zwartych

Oddział Opracowania Druków Zwartych Oddział Opracowania Druków Zwartych Podstawowe zadania Oddziału Opracowania Druków Zwartych wg Regulaminu Organizacyjnego BG PW Opracowanie: formalne, rzeczowe i techniczne wydawnictw zwartych zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

Biblioteka Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży

Biblioteka Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży Biblioteka Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży ul. Akademicka 1 18-400 Łomża I piętro budynku Instytutu Technologii Żywności i Gastronomii Tel. 86 215 66 06 e-mail biblioteka@pwsip.edu.pl

Bardziej szczegółowo

Lokalizacja dokumentów w bazie DOrobku NAukowego (DONA)

Lokalizacja dokumentów w bazie DOrobku NAukowego (DONA) Lokalizacja dokumentów w bazie DOrobku NAukowego (DONA) http://dona.bg.pwr.wroc.pl/aleph/wysz_aut.htm Opracowanie: Sekcja Analiz Dorobku Naukowego Bud. D-21, pok. 130-133, tel. 71 320 31 63 Centrum Wiedzy

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 1/13 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy z dnia 11 stycznia 2013 r.

Zarządzenie Nr 1/13 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy z dnia 11 stycznia 2013 r. Zarządzenie Nr 1/13 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie ustalenia Regulaminu organizacyjnego Biblioteki i Archiwum Państwowej Wyższej

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE

UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE Dr Scholastyka Baran Olsztyn - UWM WARSZTAT DYDAKTYCZNY I BADAWCZY Z ZAKRESU NAUK MEDYCZNYCH PRACOWNIKÓW I STUDENTÓW UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE Głównym zadaniem każdej biblioteki akademickiej

Bardziej szczegółowo

TECHNIKA ONLINE informator o zasobach internetowych dla nauk technicznych: ELEKTROTECHNIKA: projekt

TECHNIKA ONLINE informator o zasobach internetowych dla nauk technicznych: ELEKTROTECHNIKA: projekt TECHNIKA ONLINE informator o zasobach internetowych dla nauk technicznych: ELEKTROTECHNIKA: projekt Halina Ganińska Biblioteka Główna Politechniki Poznańskiej Plan prezentacji I. Koncepcja informatora

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W CZERNIKOWIE

ROCZNY PLAN PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W CZERNIKOWIE ROCZNY PLAN PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W CZERNIKOWIE r. szk.2015/2016 Zatwierdzony do realizacji Uchwałą Nr 2 /2015/2016 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej w Czernikowie z dnia 15

Bardziej szczegółowo

Ewa Piotrowska. Projekty biblioteczne realizowane w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie

Ewa Piotrowska. Projekty biblioteczne realizowane w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie Ewa Piotrowska Projekty biblioteczne realizowane w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie Plan prezentacji Pozabudżetowe źródła finansowania bibliotek akademickich Środki pozabudżetowe

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE ZASADY KORZYSTANIA Z BIBLIOTEKI GŁÓWNEJ UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO W POZNANIU

SZCZEGÓŁOWE ZASADY KORZYSTANIA Z BIBLIOTEKI GŁÓWNEJ UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO W POZNANIU SZCZEGÓŁOWE ZASADY KORZYSTANIA Z BIBLIOTEKI GŁÓWNEJ UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO W POZNANIU Instrukcja SZCZEGÓŁOWE ZASADY KORZYSTANIA Z BIBLIOTEKI GŁÓWNEJ UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO W POZNANIU POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BIBLIOTEKI GŁÓWNEJ AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO WE WROCŁAWIU

REGULAMIN BIBLIOTEKI GŁÓWNEJ AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO WE WROCŁAWIU 1 REGULAMIN BIBLIOTEKI GŁÓWNEJ AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO WE WROCŁAWIU I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Biblioteka Główna jest ogólnodostępną biblioteką naukową oraz ogniwem ogólnokrajowej sieci dokumentacji

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr R-21/2015 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 25 marca 2015 r.

Zarządzenie Nr R-21/2015 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 25 marca 2015 r. Zarządzenie Nr R-21/2015 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu organizacyjnego Biblioteki Politechniki Lubelskiej Na podstawie art. 66 ust. 2 Ustawy

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie zbiorami drukowanymi i elektronicznymi w Bibliotece Politechniki Łódzkiej

Zarządzanie zbiorami drukowanymi i elektronicznymi w Bibliotece Politechniki Łódzkiej Zarządzanie zbiorami drukowanymi i elektronicznymi w Bibliotece Politechniki Łódzkiej Oddział Zbiorów Tradycyjnych Mirosława Lont, Małgorzata Gruszczyńska, Elżbieta Błasiak, Krystyna Masikowska Oddział

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Biblioteki Politechniki Poznańskiej (BPP) w roku akademickim 2010/2011

Sprawozdanie z działalności Biblioteki Politechniki Poznańskiej (BPP) w roku akademickim 2010/2011 http://library.put.poznan.pl Sprawozdanie z działalności Biblioteki Politechniki Poznańskiej (BPP) w roku akademickim 2010/2011 1. KADRY I ORGANIZACJA 1.1. Stan zatrudnienia w etatach Struktura zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja. korzystania z zasobów elektronicznych Biblioteki Głównej UMCS poza uniwersytetem

Instrukcja. korzystania z zasobów elektronicznych Biblioteki Głównej UMCS poza uniwersytetem Instrukcja korzystania z zasobów elektronicznych Biblioteki Głównej UMCS poza uniwersytetem Lublin, grudzień 2015 Informacje podstawowe Biblioteka Główna UMCS dzięki zakupionemu systemowi HAN umożliwia

Bardziej szczegółowo

Katalog centralny NUKAT 10 lat współkatalogowania

Katalog centralny NUKAT 10 lat współkatalogowania Katalog centralny NUKAT 10 lat współkatalogowania Monika Jóźwiak Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu Wrocław, 3 września 2013 r. Cele utworzenia katalogu centralnego NUKAT: centralna informacja o zasobach

Bardziej szczegółowo

Biblioteka Główna Akademii Morskiej w Szczecinie

Biblioteka Główna Akademii Morskiej w Szczecinie Biblioteka Główna Akademii Morskiej w Szczecinie Zapraszamy do Biblioteki Głównej Akademii Morskiej w Szczecinie Nasza lokalizacja: ul. Henryka Pobożnego 11 70-507 Szczecin Piętro V www.bg.am.szczecin.pl

Bardziej szczegółowo

Prawdziwy dzisiejszy uniwersytet tworzy biblioteka Thomas Carlyle (1795 1881)

Prawdziwy dzisiejszy uniwersytet tworzy biblioteka Thomas Carlyle (1795 1881) GODZINY OTWARCIA BIBLIOTEKI GŁÓWNEJ UP (ul. Podchorążych 2) Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie Biblioteka Główna Katalog: pon. pt.: 8.00 19.30 Wypożyczalnia: (012) 662 63 73 pon. pt.: 9.00 19.00

Bardziej szczegółowo

SYSTEM BIBLIOTECZNO-INFORMACYJNY WYŻSZEJ SZKOŁY HUMANISTYCZNO-EKONOMICZNEJ W PABIANICACH:

SYSTEM BIBLIOTECZNO-INFORMACYJNY WYŻSZEJ SZKOŁY HUMANISTYCZNO-EKONOMICZNEJ W PABIANICACH: SYSTEM BIBLIOTECZNO-INFORMACYJNY WYŻSZEJ SZKOŁY HUMANISTYCZNO-EKONOMICZNEJ W PABIANICACH: POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. System Biblioteczno - Informacyjny Wyższej Szkoły Humanistyczno - Ekonomicznej w Pabianicach

Bardziej szczegółowo

Biblioteka. Główna. www.bg.up.krakow.pl INFORMATOR. Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie

Biblioteka. Główna. www.bg.up.krakow.pl INFORMATOR. Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie INFORMATOR Biblioteka Główna Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie Prawdziwy dzisiejszy uniwersytet tworzy biblioteka Thomas Carlyle (1795 1881) Adres: ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków, Polska

Bardziej szczegółowo

Agnieszka Górak-Marecik

Agnieszka Górak-Marecik Regionalny Ośrodek Informacji Patentowej, Biblioteka Główna AGH, Kraków Agnieszka Górak-Marecik Patenty i transfer technologii, Kraków, 20 listopada 2006 r. Agnieszka Górak-Marecik Ośrodki Informacji Patentowej

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie użytkownika biblioteki akademickiej do korzystania z zasobów wiedzy na przykładzie bazy PEDAGOG

Przygotowanie użytkownika biblioteki akademickiej do korzystania z zasobów wiedzy na przykładzie bazy PEDAGOG Przygotowanie użytkownika biblioteki akademickiej do korzystania z zasobów wiedzy na przykładzie bazy PEDAGOG Danuta Szewczyk-Kłos Biblioteka Główna Uniwersytetu Opolskiego Informacja w świecie cyfrowym.

Bardziej szczegółowo

Aplikacja testowej wersji tezaurusa w systemie komputerowym ALEPH w Bibliotece CIOP-PIB

Aplikacja testowej wersji tezaurusa w systemie komputerowym ALEPH w Bibliotece CIOP-PIB Aplikacja testowej wersji tezaurusa w systemie komputerowym ALEPH w Bibliotece CIOP-PIB IX Krajowe Forum Informacji Naukowej i Technicznej Zakopane wrzesień 2007 Biblioteka CIOP-PIB Biblioteka CIOP-PIB

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE FUNDUSZY UNIJNYCH PRZEZ BIBLIOTEKĘ GŁÓWNĄ AKADEMII MORSKIEJ W SZCZECINIE

WYKORZYSTANIE FUNDUSZY UNIJNYCH PRZEZ BIBLIOTEKĘ GŁÓWNĄ AKADEMII MORSKIEJ W SZCZECINIE WYKORZYSTANIE FUNDUSZY UNIJNYCH PRZEZ BIBLIOTEKĘ GŁÓWNĄ AKADEMII MORSKIEJ W SZCZECINIE Elżbieta Edelman IV Wrocławskie Spotkania Bibliotekarzy Organizacja Czytelni Multimedialnej Europejski Fundusz Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany system biblioteczny jako narzędzie dla planowania rozwoju i organizacji zbiorów bibliotecznych

Zintegrowany system biblioteczny jako narzędzie dla planowania rozwoju i organizacji zbiorów bibliotecznych Zintegrowany system biblioteczny jako narzędzie dla planowania rozwoju i organizacji zbiorów bibliotecznych Alicja Portacha Jolanta Stępniak Biblioteka Główna Politechniki Warszawskiej Plan prezentacji

Bardziej szczegółowo

ZBIORY ELEKTRONICZNE. Dostęp do zbiorów elektronicznych. Opis wybranych źródeł elektronicznych. Biblioteka Cyfrowa CYBRA

ZBIORY ELEKTRONICZNE. Dostęp do zbiorów elektronicznych. Opis wybranych źródeł elektronicznych. Biblioteka Cyfrowa CYBRA ZBIORY ELEKTRONICZNE Dostęp do zbiorów elektronicznych Opis wybranych źródeł elektronicznych Biblioteka Cyfrowa CYBRA Biblioteka od lat popularyzuje i udostępnia serwisy oferujące dostęp do pełnych tekstów

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET MEDYCZNY W ŁODZI BIBLIOTEKA WYDZIAŁU FARMACEUTYCZNEGO IZABELA NOWAKOWSKA

UNIWERSYTET MEDYCZNY W ŁODZI BIBLIOTEKA WYDZIAŁU FARMACEUTYCZNEGO  IZABELA NOWAKOWSKA UNIWERSYTET MEDYCZNY W ŁODZI BIBLIOTEKA WYDZIAŁU FARMACEUTYCZNEGO http://www.bg.am.lodz.pl IZABELA NOWAKOWSKA izabela.nowakowska@umed.lodz.pl SPECYFIKA PRACY INFORMACYJNEJ W BIBLIOTECE WYDZIAŁU FARMACEUTYCZNEGO

Bardziej szczegółowo

ALEPH w Bibliotece Politechniki Wrocławskiej - nowatorskie rozwiązania w zakresie analizy dorobku naukowego

ALEPH w Bibliotece Politechniki Wrocławskiej - nowatorskie rozwiązania w zakresie analizy dorobku naukowego BIBLIOTEKA GŁÓWNA I OŚRODEK INFORMACJI NAUKOWO-TECHNICZNEJ ALEPH w Bibliotece Politechniki Wrocławskiej - nowatorskie rozwiązania w zakresie analizy dorobku naukowego Anna Komperda Barbara Urbańczyk Plan

Bardziej szczegółowo

Magazyn otwarty księgozbioru dydaktycznego potrzeba czy problem? Agnieszka Sabela, Błażej Feret Biblioteka Politechniki Łódzkiej

Magazyn otwarty księgozbioru dydaktycznego potrzeba czy problem? Agnieszka Sabela, Błażej Feret Biblioteka Politechniki Łódzkiej Magazyn otwarty księgozbioru dydaktycznego potrzeba czy problem? Agnieszka Sabela, Błażej Feret Biblioteka Politechniki Łódzkiej Cel ankiety i badania Ankieta przeprowadzona została w celu zebrania informacji,

Bardziej szczegółowo

Biblioteka Informator.

Biblioteka Informator. Biblioteka Informator Biblioteka Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach jest ogólnie dostępną biblioteką naukową. Celem jej działania jest zapewnienie dostępu czytelników do najnowszej wiedzy z zakresu sztuki,

Bardziej szczegółowo

Analiza SWOT. Biblioteka Uniwersytecka UWM w Olsztynie

Analiza SWOT. Biblioteka Uniwersytecka UWM w Olsztynie Analiza SWOT Biblioteka Uniwersytecka UWM w Olsztynie Czym jest i do czego służy analiza SWOT? Mocne strony Słabe strony Szanse Zagrożenia Dlaczego przeprowadzona została analiza SWOT? Wydziałowe zespoły

Bardziej szczegółowo

Automatyzacja bibliotek

Automatyzacja bibliotek W. M. Kolasa Automatyzacja bibliotek Wykład 1c: SIECI BIBLIOTECZNE Informacje ogólne NUKat (1a) Narodowy Uniwersalny Katalog Centralny NUKAT jest współtworzony przez polskie biblioteki naukowe, stosujące

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W ŻORACH w 2016 roku

PLAN PRACY MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W ŻORACH w 2016 roku PLAN PRACY MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W ŻORACH w 2016 roku LP. ZADANIA ŚRODKI REALIZACJI ODPOWIEDZIALN TERMIN MIERNIKI UWAGI I. ZADANIA PODSTAWOWE. 1.Gromadzenie, opracowanie, przechowywanie i udostępnianie

Bardziej szczegółowo

Oddział Informacji Naukowej

Oddział Informacji Naukowej Oddział Informacji Naukowej Podstawowe formy aktywności oddziału obejmują: Działalność informacyjną i promocyjną Działalność dydaktyczną Współpracę z innymi oddziałami biblioteki Współpracę w ramach Uczelni

Bardziej szczegółowo

Ewa Lang Marzena Marcinek

Ewa Lang Marzena Marcinek Ewa Lang Marzena Marcinek Biblioteka Seminarium Politechniki Łódzkiej, Krakowskiej i Lwowskiej, Łódź, 27-28.03.2012 r. Bibliografia Publikacji Pracowników to dziedzinowa bibliograficzna baza danych obejmująca

Bardziej szczegółowo

Mgr Halina Wanatowska Bydgoszcz AM

Mgr Halina Wanatowska Bydgoszcz AM W systemie ALEPH 500 udostępniono także inną bazę rejestrującą prace licencjackie, magisterskie i doktorskie AMB od 1960 roku. System umożliwia wyszukiwanie prac według roku obrony, autorów, promotorów

Bardziej szczegółowo

Szkolenia użytkowników oferta BG PW

Szkolenia użytkowników oferta BG PW Szkolenia użytkowników oferta BG PW Anna Tonakiewicz Biblioteka Główna PW Ośrodek Informacji Naukowej Szkolenia użytkowników Przysposobienie biblioteczne Szkolenia podstawowe i dziedzinowe dla dyplomantów

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Wrocławski. 10 Wydziałów 78 kierunków studiów studentów 1882 pracowników naukowych 1558 doktorantów

Uniwersytet Wrocławski. 10 Wydziałów 78 kierunków studiów studentów 1882 pracowników naukowych 1558 doktorantów Uniwersytet Wrocławski 10 Wydziałów 78 kierunków studiów 26 054 studentów 1882 pracowników naukowych 1558 doktorantów Uniwersytet Wrocławski W rankingu Perspektyw Uniwersytet Wrocławski kolejny rok zajął

Bardziej szczegółowo

Program opracowały: Barbara Derewiecka, Halina Szpak Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bielsku-Białej

Program opracowały: Barbara Derewiecka, Halina Szpak Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bielsku-Białej Program opracowały: Barbara Derewiecka, Halina Szpak Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bielsku-Białej Przysposobienie do korzystania ze zbiorów Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Bielsku-Białej

Bardziej szczegółowo

Warsztaty informatyków współtworzących katalog NUKAT: wymiana doświadczeń, propozycje usprawnień

Warsztaty informatyków współtworzących katalog NUKAT: wymiana doświadczeń, propozycje usprawnień Warsztaty informatyków współtworzących katalog NUKAT: wymiana doświadczeń, propozycje usprawnień Warszawa, 14-15 kwietnia 2008 r. Z doświadczeń Biblioteki Uniwersytetu Łódzkiego Kolejne etapy współpracy

Bardziej szczegółowo

Specjaliści w zawodzie bibliot. Pozostali prac. bibliot

Specjaliści w zawodzie bibliot. Pozostali prac. bibliot http://library.put.poznan.pl Sprawozdanie z działalności Biblioteki Politechniki Poznańskiej (BPP) w roku akademickim 2013/2014 1. KADRY I ORGANIZACJA 1.1. Stan zatrudnienia w etatach Struktura zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

Poniedziałek-Wtorek-Środa 8.30-15.45 Czwartek 8.30-17.45 Piątek 8.30-15.45

Poniedziałek-Wtorek-Środa 8.30-15.45 Czwartek 8.30-17.45 Piątek 8.30-15.45 Biblioteka Główna im. Jędrzeja Śniadeckiego AWF Warszawa Czytelnia Ogólna i Czytelnia Naukowa Poniedziałek-Wtorek-Środa 8.30-15.45 Czwartek 8.30-17.45 Piątek 8.30-15.45 Biblioteka Główna im. Jędrzeja Śniadeckiego

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTETU MUZYCZNEGO FRYDERYKA CHOPINA

UNIWERSYTETU MUZYCZNEGO FRYDERYKA CHOPINA REKTOR UNIWERSYTETU MUZYCZNEGO FRYDERYKA CHOPINA ZARZĄDZENIE Nr 13/2014 z dnia 10 września 2014 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu Biblioteki Głównej UMFC Na podstawie 25 p.5 Statutu UMFC (t. j. z dn.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Biblioteki Politechniki Krakowskiej

Regulamin Biblioteki Politechniki Krakowskiej Regulamin Biblioteki Politechniki Krakowskiej Rozdział I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Biblioteka Politechniki Krakowskiej jest pozawydziałową jednostką organizacyjną działającą zgodnie z art. 88 ustawy z

Bardziej szczegółowo

I Spotkanie pt. Katalogowanie dokumentów ikonograficznych w katalogu NUKAT, Warszawa 8.12.2011. Katalog NUKAT bieżące informacje

I Spotkanie pt. Katalogowanie dokumentów ikonograficznych w katalogu NUKAT, Warszawa 8.12.2011. Katalog NUKAT bieżące informacje I Spotkanie pt. Katalogowanie dokumentów ikonograficznych w katalogu NUKAT, Warszawa 8.12.2011 Katalog NUKAT bieżące informacje Dane statystyczne rekordy bibliograficzne Wydawnictwa ciągłe 68895 Wydawnictwa

Bardziej szczegółowo

Ośrodki Informacji Patentowej PatLib w Polsce przegląd świadczonych usług, współpraca z UPRP, EPO. Iwona Sójkowska

Ośrodki Informacji Patentowej PatLib w Polsce przegląd świadczonych usług, współpraca z UPRP, EPO. Iwona Sójkowska Ośrodki Informacji Patentowej PatLib w Polsce przegląd świadczonych usług, współpraca z UPRP, EPO Iwona Sójkowska Seminarium PolBit, 24-25 marca 2015 Ośrodki PatLib w Polsce Wg danych Urzędu Patentowego

Bardziej szczegółowo

1. Kierunek: Podyplomowe Studia Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej

1. Kierunek: Podyplomowe Studia Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej 1. Kierunek: Podyplomowe Studia Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej 2. Cel studiów: przekazanie uczestnikom współczesnej wiedzy z bibliotekoznawstwa, bibliotekarstwa i informacji naukowej. Podczas

Bardziej szczegółowo

Regulamin Biblioteki Politechniki Krakowskiej

Regulamin Biblioteki Politechniki Krakowskiej Regulamin Biblioteki Politechniki Krakowskiej Rozdział I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Biblioteka Politechniki Krakowskiej jest pozawydziałową jednostką organizacyjną działającą zgodnie z art. 88 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Bibliografia publikacji pracowników źródłem informacji wspomagającej przygotowanie oceny jednostek naukowych

Bibliografia publikacji pracowników źródłem informacji wspomagającej przygotowanie oceny jednostek naukowych Bibliografia publikacji pracowników źródłem informacji wspomagającej przygotowanie oceny jednostek naukowych Iwona Sójkowska Barbara Barańska-Malinowska Tematy/zagadnienia podejmowane w referacie Przydatność

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE ZBIORÓW BIBLIOTEKI PEDAGOGICZNEJ W CIECHANOWIE I JEJ FILII. I. Przepisy ogólne

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE ZBIORÓW BIBLIOTEKI PEDAGOGICZNEJ W CIECHANOWIE I JEJ FILII. I. Przepisy ogólne REGULAMIN KORZYSTANIA ZE ZBIORÓW BIBLIOTEKI PEDAGOGICZNEJ W CIECHANOWIE I JEJ FILII I. Przepisy ogólne 1. Biblioteka udostępnia swoje zbiory : - na zewnątrz w Wypożyczalni - na miejscu w Czytelni 2. Wypożyczalnia

Bardziej szczegółowo

naukowe i techniczne, polskie i zagraniczne, o różnej częstotliwości ukazywania oraz prasa codzienna. Odmienny status mają zbiory specjalne,

naukowe i techniczne, polskie i zagraniczne, o różnej częstotliwości ukazywania oraz prasa codzienna. Odmienny status mają zbiory specjalne, ZBIORY TRADYCYJNE Lokalizacja zbiorów drukowanych Wypożyczanie książek z Biblioteki Głównej Rozmieszczenie księgozbioru Limity wypożyczeń i prolongat książek wypożyczanych w Bibliotece Głównej Limity wypożyczeń

Bardziej szczegółowo

Opracowanie wydawnictw ciągłych w NUKAT a czasopisma w bibliotekach cyfrowych

Opracowanie wydawnictw ciągłych w NUKAT a czasopisma w bibliotekach cyfrowych Spotkanie pt. Katalogowanie wydawnictw ciągłych w katalogu NUKAT, 23-24.05.12, Biblioteka Uniwersytecka w Toruniu Opracowanie wydawnictw ciągłych w NUKAT a czasopisma w bibliotekach cyfrowych T y tu ł

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia Rektora PWSZ w Nysie Nr 14/2014 z dnia 30.05.2014 r. REGULAMIN UDOSTĘPNIANIA ZBIORÓW BIBLIOTECZNYCH BIBLIOTEKI PWSZ W NYSIE

Załącznik do Zarządzenia Rektora PWSZ w Nysie Nr 14/2014 z dnia 30.05.2014 r. REGULAMIN UDOSTĘPNIANIA ZBIORÓW BIBLIOTECZNYCH BIBLIOTEKI PWSZ W NYSIE Załącznik do Zarządzenia Rektora PWSZ w Nysie Nr 14/2014 z dnia 30.05.2014 r. REGULAMIN UDOSTĘPNIANIA ZBIORÓW BIBLIOTECZNYCH BIBLIOTEKI PWSZ W NYSIE NYSA, MAJ 2014 Rozdział I --- Postanowienia ogólne Rozdział

Bardziej szczegółowo

Bazy tworzone w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu

Bazy tworzone w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Nasze wczoraj, dziś i jutro konferencja bibliotek poznańskich 10 września 2014 roku Bazy tworzone w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Dorota Wojewoda Biblioteka Główna UEP, Sekcja

Bardziej szczegółowo

Lokalne systemy klasyfikacji zbiorów funkcjonujące w Bibliotece Głównej i bibliotekach specjalistycznych Uniwersytetu Opolskiego

Lokalne systemy klasyfikacji zbiorów funkcjonujące w Bibliotece Głównej i bibliotekach specjalistycznych Uniwersytetu Opolskiego Lokalne systemy klasyfikacji zbiorów funkcjonujące w Bibliotece Głównej i bibliotekach specjalistycznych Uniwersytetu Opolskiego Danuta Szewczyk-Kłos XV Ogólnopolskie Warsztaty Języka Haseł Przedmiotowych

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 IM. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH WE WRONKACH ROK SZKOLNY 2014/2015

PLAN PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 IM. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH WE WRONKACH ROK SZKOLNY 2014/2015 PLAN PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 IM. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH WE WRONKACH ROK SZKOLNY 2014/2015 Cele pracy biblioteki 1. Przygotowanie uczniów do samodzielnego wyszukiwania informacji

Bardziej szczegółowo

Szkolenie biblioteczne -online Biblioteka Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie

Szkolenie biblioteczne -online Biblioteka Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie Szkolenie biblioteczne -online Biblioteka Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie oprac. Bogumiła Konieczny-Rozenfeld 1 Celem szkolenia jest zapoznanie studentów Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Biblioteka Główna Akademii Morskiej w Szczecinie

Biblioteka Główna Akademii Morskiej w Szczecinie Biblioteka Główna Akademii Morskiej w Szczecinie Zapraszamy do Biblioteki Głównej Akademii Morskiej w Szczecinie Nasza lokalizacja: ul. Henryka Pobożnego 11 70-507 Szczecin Piętro V www.bg.am.szczecin.pl

Bardziej szczegółowo

Doskonalenie dostępu do dziedzinowych zasobów informacyjnych

Doskonalenie dostępu do dziedzinowych zasobów informacyjnych Doskonalenie dostępu do dziedzinowych zasobów informacyjnych Agnieszka Młodzka Stybel, CIOP PIB X KRAJOWE FORUM INFORMACJI NAUKOWEJ I TECHNICZNEJ BEZPIECZNA, INNOWACYJNA I DOSTĘPNA INFORMACJA PERSPEKTYWY

Bardziej szczegółowo

Biblioteka Główna Akademii Morskiej w Szczecinie

Biblioteka Główna Akademii Morskiej w Szczecinie Biblioteka Główna Akademii Morskiej w Szczecinie Zapraszamy do Biblioteki Głównej Akademii Morskiej w Szczecinie Nasza lokalizacja: ul. Henryka Pobożnego 11 70-507 Szczecin Piętro V www.bg.am.szczecin.pl

Bardziej szczegółowo

Zawartość i możliwości wykorzystania bazy PROLIB OPAC. Scenariusz warsztatów doskonalących

Zawartość i możliwości wykorzystania bazy PROLIB OPAC. Scenariusz warsztatów doskonalących 1 Zawartość i możliwości wykorzystania bazy PROLIB OPAC Scenariusz warsztatów doskonalących Czas trwania: 2 godz. Uczestnicy: studenci I roku różnych kierunków studiów Cele ogólne: Zapoznanie uczestników

Bardziej szczegółowo

Sieciowe usługi informacyjne dla nauk technicznych BazTech, BazTOL

Sieciowe usługi informacyjne dla nauk technicznych BazTech, BazTOL Sieciowe usługi informacyjne dla nauk technicznych BazTech, BazTOL Lidia Derfert-Wolf Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy IX Krajowe Forum Informacji Naukowej i Technicznej Wymiana informacji

Bardziej szczegółowo

Ω-Ψ R. Uczelniana Baza Wiedzy. Wdrażanie Bazy Wiedzy. Wersja 1.0

Ω-Ψ R. Uczelniana Baza Wiedzy. Wdrażanie Bazy Wiedzy. Wersja 1.0 Ω-Ψ R Uczelniana Baza Wiedzy Wdrażanie Bazy Wiedzy Wersja 1.0 Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych i Biblioteka Główna Politechnika Warszawska Page 1 Historia dokumentu Numer wersji Data wersji

Bardziej szczegółowo

Spis lektur Lektura obowiązkowa Lektury uzupełniające A. Publikacje drukowane: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Spis lektur Lektura obowiązkowa Lektury uzupełniające A. Publikacje drukowane: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Spis lektur Lektura obowiązkowa S t a n i s ł a w s k a K l o c S., Prawo autorskie a biblioteka cyfrowa - opinia prawna : sporządzona w ramach projektu KPBC finansowanego z Funduszy Strukturalnych UE

Bardziej szczegółowo

E-ksplozja e-dukacji, czyli o szkoleniach z korzystania z zasobów elektronicznych

E-ksplozja e-dukacji, czyli o szkoleniach z korzystania z zasobów elektronicznych E-ksplozja e-dukacji, czyli o szkoleniach z korzystania z zasobów elektronicznych Barbara Bułat Sekcja Informacji Naukowej Oddział Udostępniania Zbiorów i Informacji Naukowej, Biblioteka Jagiellońska E-eksplozja:

Bardziej szczegółowo

Zestawienie bibliograficzne na podstawie bazy Katalog PROLIB OPAC Scenariusz warsztatów doskonalących

Zestawienie bibliograficzne na podstawie bazy Katalog PROLIB OPAC Scenariusz warsztatów doskonalących Zestawienie bibliograficzne na podstawie bazy Katalog PROLIB OPAC Scenariusz warsztatów doskonalących Czas trwania: 2 godz. Uczestnicy: studenci pierwszych lat różnych kierunków Cele ogólne: - zapoznanie

Bardziej szczegółowo

Nowy interfejs katalogu Biblioteki Głównej UP - podręcznik użytkownika

Nowy interfejs katalogu Biblioteki Głównej UP - podręcznik użytkownika Nowy interfejs katalogu Biblioteki Głównej UP - podręcznik użytkownika Co nowego? łatwiejsze i bardziej intuicyjne wyszukiwanie; zawężanie wyników wyszukiwania za pomocą faset; możliwość personalizacji

Bardziej szczegółowo

Repozytoria instytucjonalne w otwieraniu nauki - przykłady wykorzystania i integracji danych w polskich ośrodkach naukowych

Repozytoria instytucjonalne w otwieraniu nauki - przykłady wykorzystania i integracji danych w polskich ośrodkach naukowych Repozytoria instytucjonalne w otwieraniu nauki - przykłady wykorzystania i integracji danych w polskich ośrodkach naukowych Dorota Lipińska, Marzena Marcinek Biblioteka Politechniki Krakowskiej Seminarium

Bardziej szczegółowo

Wirtualna Biblioteka Nauki

Wirtualna Biblioteka Nauki Wirtualna Biblioteka Nauki Paweł Grochowski ICM Uniwersytet Warszawski 23 czerwca 2014 zasoby licencyjne - użytkowanie i koszty tworzone zasoby krajowe powiązania z projektami SYNAT i POL-on Rozwój zasobów

Bardziej szczegółowo

Wpływ komputeryzacji i informatyzacji na procesy gromadzenia zbiorów w polskich bibliotekach uczelnianych. Ewa Dąbrowska, Biblioteka Jagiellońska

Wpływ komputeryzacji i informatyzacji na procesy gromadzenia zbiorów w polskich bibliotekach uczelnianych. Ewa Dąbrowska, Biblioteka Jagiellońska Wpływ komputeryzacji i informatyzacji na procesy gromadzenia zbiorów w polskich bibliotekach uczelnianych Ewa Dąbrowska, Biblioteka Jagiellońska Komputeryzacja poprzedza informatyzację polega na wprowadzaniu

Bardziej szczegółowo

Oprac.. wrzesień 2014

Oprac.. wrzesień 2014 PRZYSPOSOBIENIE BIBLIOTECZNE dla studentów I roku UTP w Bydgoszczy Oprac.. wrzesień 2014 Siedziba Biblioteki Głównej Informacje ogólne System biblioteczno-informacyjny informacyjny UTP Biblioteka Główna

Bardziej szczegółowo

PRACA BIBLIOTEKI ZUT W SZCZECINIE w 2012 roku

PRACA BIBLIOTEKI ZUT W SZCZECINIE w 2012 roku PRACA BIBLIOTEKI ZUT W SZCZECINIE w 2012 roku Sprawozdanie zostało sporządzone w oparciu o szczegółowe sprawozdania z pracy oddziałów Biblioteki Głównej oraz bibliotek wydziałowych/międzywydziałowych wg

Bardziej szczegółowo

VII. Biblioteka Uczelniana

VII. Biblioteka Uczelniana VII. Biblioteka Uczelniana 1. Wiadomości ogólne Rok akademicki 2012/2013 był 15 rokiem funkcjonowania biblioteki, która podobnie jak w latach ubiegłych systematycznie wzbogacała i uzupełniała swoje zbiory,

Bardziej szczegółowo

Regionalny Ośrodek Informacji Patentowej

Regionalny Ośrodek Informacji Patentowej Regionalny Ośrodek Informacji Patentowej Akademia Górniczo-Hutnicza Biblioteka Główna Al. Mickiewicza 30 30-059 Kraków tel.: 012 6173217 fax: 012 6341404 e-mail: ozs@bg.agh.edu.pl Biblioteka Główna AGH

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe zasady udostępniania zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu

Szczegółowe zasady udostępniania zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu Szczegółowe zasady udostępniania zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu (od 1 listopada 2014 r.) I. Zapis i aktualizacja konta bibliotecznego 1. Ze zbiorów BU korzysta się na podstawie aktualnej

Bardziej szczegółowo

Oferta polskich bibliotek naukowych w zakresie otwartych zasobów wiedzy

Oferta polskich bibliotek naukowych w zakresie otwartych zasobów wiedzy Oferta polskich bibliotek naukowych w zakresie otwartych zasobów wiedzy Barbara Barańska-Malinowska Urszula Knop Biblioteka Główna Politechnika Częstochowska Rozwój koncepcji otwartych zasobów wiedzy =

Bardziej szczegółowo

Bibliografia Publikacji Pracowników. Politechniki Krakowskiej. próba stworzenia nowoczesnej bazy danych

Bibliografia Publikacji Pracowników. Politechniki Krakowskiej. próba stworzenia nowoczesnej bazy danych Bibliografia Publikacji Pracowników próba stworzenia nowoczesnej bazy danych Ewa Lang Joanna Radzicka Biblioteka Bibliograficzne bazy danych, Bydgoszcz, 27-29 maja 2009 r. Bibliografia Publikacji Pracowników

Bardziej szczegółowo