Struktura zatrudnienia w BGPP w etatach Tabela 1. Pozostali prac. bibliot. Specjaliści w zawodzie

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Struktura zatrudnienia w BGPP w etatach Tabela 1. Pozostali prac. bibliot. Specjaliści w zawodzie"

Transkrypt

1 Sprawozdanie z działalności Biblioteki Głównej Politechniki Poznańskiej w roku akademickim 2005/ KADRY I ORGANIZACJA 1.1. Stan zatrudnienia w etatach Struktura zatrudnienia w BGPP w etatach Tabela 1 Stan na dzień Bibliot. dyplom. Kustosze bibliot. Pozostali prac. bibliot. Specjaliści w zawodzie bibliot. Specjaliści projektant, informatyk Rzecz. patentowy Specjalista adm. Ogółem ,875 20, , ,875 21, , ,875 21, , ,875 21, ,25 W sieci bibliotek jednostek organizacyjnych (bjo) PP ( 4 wydziałowych,13 instytutowych, 2 katedr, 1 studium ) jest zatrudnionych 20 osób, w tym 13 pełnozatrudnionych (stan na ). W październiku 2005 powstały 2 biblioteki katedr : K Sterowania i Inżynierii Systemów (d. I Sterowania i Inż. Syst.) oraz K Inżynierii Komputerowej. W styczniu 2006 otwarto Bibliotekę Wydziałową WBMiZ, powstałą z połączenia dwóch instytutowych Rozwój kadry Podwyższanie kwalifikacji: złożono jeden wniosek o uzyskanie uprawnień bibliotekarza dyplomowanego do Komisji Egzaminacyjnej przy Ministerstwie Edukacji i Nauki. Praktyki zawodowe dwutygodniowe w innych bibliotekach naukowych w celu podwyższenia kwalifikacji odbyły 2 osoby Nowości w zakresie organizacji i pracy a) od 21 lutego 2005 wyszukiwanie, zamawianie i prolongata wypożyczeń wyłącznie przez Internet WebPac; b) od 1 stycznia 2006 rozszerzono zakres obsługi w zakresie wypożyczeń na Piotrowie o obsługę uczestników niestacjonarnych studiów doktoranckich ( w okresie tylko dla studentów studiów niestacjonarnych) ; c) od 1 stycznia 2006 wprowadzono nowe zasady współpracy bibliotekarzy jednostek organizacyjnych z Oddziałem Druków Zwartych i Zbiorów Specjalnych BG w zakresie katalogowania nowo nabytych książek w ramach systemu HORIZON; d) od stycznia 2006 bezpłatny dostęp do katalogu WorldCAT poprzez usługę FirstSearch; e)1 kwietnia 2006 wprowadzono nową wersję strony domowej BGPP; f) od lipca 2006 biblioteka pracuje w wersji 5.3g.30.a9 systemu HORIZON. 2. SPRAWY OGÓLNE 2.1. Dyrektor BG, na posiedzeniu Senatu w dniu 28 czerwca 2005,oraz 31 maja 2006 przedstawiła informację o działalności Biblioteki Głównej ( tekst powielony oraz prezentacja w powerpoint ) czerwca 2005 odbyło się ostatnie posiedzenie Rady Bibliotecznej w kadencji , na którym dyrektor BG przedstawiła informacje Tworzenie biblioteki wirtualnej Rada zaproponowała obecną dyrektor na dyrektora Biblioteki Głównej na kadencję Biblioteka uczestniczyła w IX Poznańskim Festiwalu Nauki (Centrum Wykładowe PP, październik 2006), w Dniach otwartych Politechniki Poznańskiej (1-2 kwietnia 2006) oraz w Tygodniu bibliotek pod hasłem Nie wiesz zapytaj w bibliotece (maj 2006) Budżet Biblioteki Głównej w stosunku do budżetu Uczelni 2,34%. 3. ZBIORY BIBLIOTECZNE. KATALOG ONLINE Stan zasobów na 31.XII 2005 rok: a) Biblioteki Głównej i innych bibliotek PP ogółem jedn. (w 2004 r jedn) ; wzrost o 1,32%; b) Biblioteki Głównej ogółem: jedn. ( w 2004 r jedn.) wzrost o 1,71%; c) innych bibliotek PP ogółem jedn. ( w 2004 r jedn.) wzrost o 0,55%. 1

2 3.1. Druki zwarte BG stan inw wol. (w 2004: wol.) Przybyło 5234 wol. Struktura wpływu: zakup 3771 wol. (72,05%) za kwotę ,71 zł (128 wol. obcych); dary 1243 wol. (23,75%), wymiana 220 wol. (4,20%). Ubytkowano 4185 wol. Ogółem przyrost 1049 wol. (0,04%). W ramach wymiany przekazano kontrahentom: zagranicznym 80 wol., krajowym 654 wol. na kwotę ,90 zł; otrzymano z kraju 139 wol., z zagranicy 81 wol. na kwotę 5448,10 zł. Druki zbędne otrzymane z darów i wymiany: po selekcji przekazano innym bibliotekom PP 456 wol. oraz 8 płyt CD-ROM, czytelnikom 105 wol. Średnia cena zakupu 1 wol. w 2004 r. 42 zł.; a w 2005r. 45,43zł (wzrost o 8,16%) Zbiory specjalne BG jedn. (2004 r jedn.). Przybyło ogółem jedn. Stan zbiorów specjalnych Tabela 2 Wyszczególnienie Wpływ w ciągu roku Stan na 31.XII.2005 Normy Prace doktorskie Opisy patentowe Dokumenty elektroniczne dostępne lokalnie Inne (mikroformy, m audiowizualne) Razem Opracowanie katalogu online książek i zbiorów specjalnych w BGPP Katalog BGPP rekordy bibliograficzne: opis formalny Tabela 3 Lp. Wyszczególnienie Formalne opracowanie rekordów bibliograficznych wydawnictw zwartych nowych, z Czyt. Og. i OIN Formalne opracowanie rekordów bibliograficznych zbiorów specjalnych (normy, prace doktorskie) Rekordy bibliograficznych wydawnictw zwartych skopiowane autorstwa innych bibliotek współpracujących z NUKat-em RAZEM NOWE REKORDY ( ) Uzupełnianie i modyfikacja rekordów bibliograficznych książek przeniesionych ze starego systemu do systemu HORIZON (po konwersji ) 1866 * 1222 * 2634 * 4770 * * 409 * 5. Modyfikacja rekordów bibliograficznych (korekta) Łączenie rekordów bibliograficznych z naszej Bazy z rekordami bibliograficznymi bazy NUKat-u Łączenie haseł wzorcowych (autorskich, aut.zb. i seryjnych) z naszej bazy z rekordami Bibliotecznymi bazy NUKat-u RAZEM POPRAWIONYCH REKORDÓW ( ) Kontrola poprawności rekordów Bibliograficznych sporządzonych przez Biblioteki jo PP Rekordy zasobu : dopisywanie rekordów Zasobu do rekordów bibliograficznych Pobieranie haseł wzorcowych ( autorskich, aut. zb. I seryjnych ) autorstwa innych bibliotek Współpracujących z NUKatem / / Utworzenie haseł wzorcowych dla NUKat-u Utworzenie rekordów bibliograficznych dla NUKat-u Modyfikacja rekordów (1) haseł wzorcowych (2) rekordów bibliograficznych w bazie NUKat 803 * 758 * * częściowe dofinansowanie prac z MEN DWB 2

3 Katalog BGPP rekordy bibliograficzne: opis rzeczowy Tabela 4 Lp. Wyszczególnienie Opracowanie rzeczowe w języku haseł przedmiotowych KABA (nowe rek.) ( hasło * przedmiotowe + UKD ) 2. Dopisywanie haseł przedmiotowych do kolejnych wydań klasyfikowanych tytułów Zastosowanie klasyfikacji dziesiętnej (UKD) hasło przedmiotowe opracowane wcześniej przez innego bibliotekarza 4. Utworzenie nowych haseł przedmiotowych wzorcowych i rozwiniętych w CKHW 5 Utworzenie nowych haseł przedmiotowych wzorcowych i rozwiniętych nie wysłanych do CKHW Wysyłanie do NUKAT-u w ramach modyfikacji rekordów bibliograficznych z dodanymi hasłami KABA oraz rekordów z propozycją zmiany haseł 7. Modyfikacje haseł na podstawie przychodzących list z NUKAT-u opisów * 8 Inne prace z zastosowaniem haseł ( dodanie, haseł, poprawki,oznaczenia półki na książki z CzO, UKD w egzemplarzach, zmiany haseł,zmiany statusu egzemplarza itp.) - 384* 9 Nakładanie haseł wzorcowych na kadłubki * częściowe dofinansowanie prac z MEN DWB 3.4. Czasopisma i inne wydawnictwa ciągłe BG stan inw wol., 2840 tyt. pierwszych (w 2004 r wol., 2789 tyt. pierwszych) Przybyło 1453 wol., w tym: prenumerowanych polskich 228 i zagranicznych 565, z wymiany 387, z darów 273 (ogółem przyrost 1,91%). Z zamówień roku 2004 wpłynęły w 2005 r. 674 tytuły, w tym: 398 polskich ( 135 z prenumeraty, 132 z darów, 131 z wymiany) oraz 276 z importu ( 233 z kupna, 9 z darów, 34 z wymiany). Ogółem koszty poniesione w 2005 r.: zł (w 2004 r zł ), z tego : prenumerata czasopism z importu zł. (spadek o 9,32%); zakup baz danych CD-ROM zł (spadek o 54,01%); prenumerata czasopism polskich zł (wzrost o 26,21%); dostęp online licencjonowany do baz danych, serwisów informacyjnych, czasopism elektronicznych i encyklopedii elektronicznych zł ( wzrost o 70,21%). Ogółem wzrost kosztów w stosunku do 2004 r. o 9,61%. Druki zbędne: otrzymano z darów 908 egz.; innym bibliotekom przekazano 210, czytelnikom 590, a do czytelń 108 egz Opracowanie katalogu online czasopism i innych wydawnictw ciągłych w BGPP Praca w modułach: katalogowania i czasopism Tabela 5 Lp. Moduł katalogowania Ogółem Opracowanie jednostek opisu bibliograficznego rekordy: bibliograficzny, pozycji, hasła wzorcowego (w jedn. Bibliogr.) rekordów pełnych w tym wydawnictw seryjnych (tyt./rekord bibliogr.) 238 tyt. 4 8 czasopism drukowanych 2. Opracowanie jednostek opisu bibliograficznego rekordy: bibliograficzny, pozycji, hasła 65 tyt 13 tyt. 16 tyt. wzorcowego (w jedn. bibliogr.) czasopism na nośnikach elektronicznych 3. Uzupełnienia i modyfikacje w rekordach rozszerzanie rekordów skróconych do pełnych pól 7700 pól * oraz coroczna aktualizacja opisów bibliogr.(liczba pól 3

4 dodanych lub zmienionych podpól) 4. Wiązanie rekordów: chronologicznie przy zmianach tytułu, hierarchicznie z suplementami i w obrębie serii (liczba wiązań) 5. Dopisywanie retrospektywnych zasobów czasopism do rekordów bibliograficznych (w jedn.inw.)/ - usuwanie 3071 wiązań Zasób do 3272 rek. bibliogr Zasób do 117 rek. bibliogr. 6. Importowanie haseł wzorcowych ( liczba haseł ) Opracowanie CD-ROM ( w egz.) Tworzenie rekordów egzemplarzy i nadawanie kodów paskowych ( od 2000r.) kodów 3302 kodów 1719 kodów 9. STAN KOLEKCJI CZASOPISM W BAZIE BGPP ( liczba rekordów pełnych ) Moduł czasopism 2840 tyt rek. 132 tyt. 132 rek. 51 tyt. 51 rek. 10 Wprowadzanie zasobu bieżącego do podmodułów: kontrola czasopism i wpływy Czasopism (jedn.nieopr./tyt.) 6200 egz 640 tyt egz. 643 tyt. *częściowe dofinansowanie prac z MEN DWB Łącznie wykonywano w module katalogowania 18 rodzajów operacji. Zakończono retrokonwersję kolekcji czasopism. Praca bieżąca polega na corocznej aktualizacji ponad 3000 rekordów bibliograficznych tzw otwartych. Aktualizacja obejmuje także zastępowanie tzw. kadłubków pełnymi hasłami: wzorcowymi, formalnymi i przedmiotowymi w języku KABA Katalog NUKat BGPP Biblioteka współpracuje w zakresie katalogowania, tworzenia haseł wzorcowych i melioracji katalogu komputerowego BGPP zgodnie z zaleceniami NUKat. Prace w zakresie czasopism i wydawnictw ciągłych, w tym seryjnych: 1) import 198 haseł wzorcowych z CKHW / NUKAT (ogółem 1399); 2) skopiowano 18 nowych rekordów bibliograficznych z bazy NUKat (ogółem 156); 3) skopiowano 67 innych wersji rekordów z bazy NUKat. (ogółem 198). Prace w zakresie druków zwartych: 4) praca z rekordami wzorcowymi formalnymi i bibliograficznymi (patrz tabela 3, pp.6-7,11-13); 5) praca z wzorcowymi hasłami przedmiotowymi; (patrz tabela 3, pp.4,9); 6) modyfikacja haseł na podstawie list przychodzących z NUKat. (patrz tabela 4, p.7) Katalogi online zasobów bibliotek PP Lp. Stan katalogu komputerowego bibliotek PP w systemie HORIZON Tabela 6 Biblioteka Główna wg rodzajów zbiorów 4 Jedn. oblicz. % zasobu 15.IV IV IV IV Druki zwarte wol ,14 2. Czasopisma / wyd. ciągłe wol ,8 3. Rękopisy (prace doktorskie) wol Dokumenty elektroniczne (e-book) Dokumenty słuchowo-oglądowe Ogółem bez norm ,36 22 Normy jedn ,02 26,53 Biblioteki jednostek organizacyjnych: druki zwarte 8. I Konstr. Budowlanych I Inżyn. Zarządzania I Elektrotechniki Przemysłowej ,7 0,7 11. K.Sterowania i Inżyn. Systemów * K.Inżynierii Komputerowej * Studium Języków Obcych ,5 6, Wydz.Maszyn Robocz. I transportu ,6 2, Wydz.Budowy Maszyn i Zarządzania ,5 16 Ogółem : ,6 14, Ogółem 21 bibliotek ,64 6,78

5 * W 2005 r. nastąpił podział Biblioteki Instytutu Sterowania i Inżynierii Systemów na: Bibliotekę Katedry Sterowania i Inżynierii Systemów oraz Bibliotekę Katedry Inżynierii Komputerowej Zbiory bibliotek jednostek organizacyjnych PP stan jedn., ( 2004: ), w tym : druków zwartych wol. (2004: ), wol. czasopism (tytułów prenumerowanych: krajowych 227, obcych 21, na 310 tyt. czasopism bieżących ogółem.), zbiorów specjalnych jedn. Wzrost ogółem o 1514 jedn., tj. o 0,5%, w tym spadek druków zwartych o 14 wol.). Przyjęto i włączono do centralnego katalogu kartkowego 316 kart katalogowych z 5 bibliotek nie pracujących w systemie HORIZON Skontrum i selekcja zbiorów bibliotecznych W BG przeprowadzono skontrum: a) druków zwartych ( skryptów ) - uznano za braki względne 159 wol. b) kontynuowano skontrum czasopism i księgozbioru skryptów. Ubytkowano w BG w wyniku selekcji i rozliczenia zagubionych książek ogółem 4185 wol. książek. W Bibliotece Instytutu Mechaniki Stosowanej w wyniku skontrum uznano za braki względne 103 wol. druków zwartych. W 9 bjo w wyniku selekcji ubytkowano 2984 wol. druków zwartych. Ogółem ubytkowano w bibliotekach PP 7169 wol. druków zwartych. 4. UDOSTĘPNIANIE ZBIORÓW DRUKOWANYCH. CZYTELNIE. MAGAZYNY 4.1. Udostępnianie na miejscu w BG Ogółem udostępniono na miejscu pozycji ( książek, czasopism, norm i prac doktorskich ), w tym z OIN 470 (w roku 2004: pozycje). Udostępnianie zbiorów na miejscu w BG Tabela 7 Zbiory specjalne 31.XII Ogółem Książki Czasopisma Rozpr. doktor. Normy Spadek w stosunku do r o 13,86%! CZYTELNICY BGPP Tabela 8 31.XII Liczba studentów ogółem Stan kont czytelników W ciągu roku zapisano W ciągu roku osób w czytelniach <89 miejsc> Aktywacja (konta aktywne) Ogółem Dzien ni stud Zaoczni stud Prac. PP Inni (dokt.) Ogółem Ogólna Czas. OIN Paten towa MIEJSCA PRACY STUDENTÓW w roku 2005/2006 Biblioteka Główna - ogółem miejsc 125 * Tabela 9 Miejsca pracy Czyt. Ogólna Czyt. Czasopism Czyt. OIN Pracownia Ebiblioteki Czyt. Inf. Patent. Katalog Ogółem czytelnicze Komputerowe studenckie 6 WebPAC 4 internet 12 internet 3 internet 1 internet 10 WebPAC 36 * < ; ; ; > 5

6 Biblioteki jednostek organizacyjnych - ogółem miejsc 141 Miejsc czytelniczych 112. Miejsc komputerowych ogółem 29, w tym: studenckich z INTERNETEM 13 (studenckich z dostępem do katalogu WebPAC 6, dla bibliotekarzy 10. Spadek miejsc ogółem o 21, tj. 12,96 %. < ; ; ; > Wypożyczenia lokalne w BG Wypożyczenia i prolongaty BG Tabela XII Ogółem Wypożyczenia pierwsze Moduł CSA (zdalne zamówienie) Ogółem Prolongata zdalna Wypoż. Wk 1) na 14 dni ) Ogółem zwrotów ; wysłano 5801 monitów. 1) wypożyczenia na 14 dni, tzw.wk, ze zbiorów podręczników i skryptów,wydanych po 1950 roku (od 1.XII.2001). 2) w tym: Stanowisko ds. obsługi studentów niestacjonarnych <0d 2002> Tabela 11 Rok Zapisy Aktywacja konta Wypożyczenia Zwroty Od 2005 r.wysyła się monity poprzez ( 3252 ) oraz kontynuuje pocztą zwykłą wysyłkę monitów bieżących (2286) i długoterminowych (263) Wypożyczenia międzybiblioteczne < , poczta, fax, tel., system SUBITO > Wypożyczenia do/z innych bibliotek Tabela 12 Wysłano do bibliotek Ogółem 993 poz. Artykuły 530 Książki 460 Czasopisma 3 (wol.) ksero e-plik krajowych zagranicznych Otrzymano z bibliotek x) Ogółem 237 Książki 87 Czasopisma (wol.) 28 ksero Artykuły 122 krajowych zagranicznych e-plik *) Z systemu SUBITO sprowadzono 16 pozycji: 6 książek i 10 artykułów w PDF Konserwacja i oprawa. Magazyny Wymieniono zużyte kody kreskowe: 717. Wydrukowano nowe kody kreskowe : Oprawiono 170 książek. Opracowano technicznie nowe książki: 5020 egz. Odłożono na półki egz. Przewieziono w celu wypożyczeń: Wilda <->Piotrowo: 5137 egz. W magazynach na Wildzie odkurzono i ułożono półki.umyto 2611 półek. Przenoszono zbiory w obrębie magazynów na Wildzie. Przewieziono i zmontowano regały: Piotrowo<->Wilda. Przenoszono książki z kolekcji Mg do A. Liczba magazynów Piotrowo 3, Wilda 7 = 10 Liczba magazyno-pracowni: Piotrowo 5, Wilda 1 = 6 Liczba czytelń z księgozbiorami: Piotrowo 2, Wilda 2 = 4. 6

7 4.5. Wpływy w 2005 roku Wpływy ogółem: ,10 Opłata za: zagubione i przetrzymywane książki ,60 karty biblioteczne i aktywację kont ,00 wydruki baz danych 241,50 kserokopie w Czytelni Ogólnej i sali katalogowej na Wildzie W roku akademickim 2005/2006 obowiązuje system opłat, zgodny z Uchwałą Nr 9/2004 Zgromadzenia Fundatorów Poznańskiej Fundacji Bibliotek Naukowych z dnia 29 czerwca 2004r. 5. WIRTUALNA BIBLIOTEKA NAUKI W roku 2005, analogicznie do lat ostatnich, zapewniono użytkownikom PP cztery rodzaje dostępu do informacji bibliograficznej i pełnotekstowej. Od 21 lutego 2005 także wyszukiwanie, zamawianie i prolongata wypożyczeń w katalogu online wyłącznie poprzez wyszukiwarkę internetową (WebPAC). 5.1 Dostęp licencjonowany do bibliograficznych baz danych online w 2005 roku Wykorzystanie bibliograficznych baz danych (ogółem) - w 2005 roku Tabela 13 Lp. Baza danych (zakup w latach) Ilość poszukiwań Ilość sesji Czas przeszukiwania [godz.] Koszt na 2005 w PLN 1. Chemical Abstracts ( ) bak danych bak danych (pł. 2004) 2. CC + SCI (1997/1995 do 2004) *) brak danych INSPEC ( ) (pł. 2004) 4. SCI Expanded (2005->) *) Scopus ( ) **) EBSCOhost (2002->) Vide tabela EiCompendex ( ) ***) Mathematical Reviews (2002->) + + brak danych 8.100(pł.2004) Razem Zmiany : *) od 2005 rezygnacja z baz danych: Current Contents i Science Citation Index wersja CD-ROM na rzecz Science Citation Index Expanded z rocznikami archiwalnymi za l **) od r zakup bazy danych SCOPUS ***) od r rezygnacja z bazy danych EiCompendex 5.2 Serwisy czasopism elektronicznych pełnotekstowych Zakup w ramach ogólnopolskich i międzynarodowych konsorcjów bibliotek naukowych - dostęp dla PP w roku 2005 Dostęp i wykorzystanie pełnotekstowych czasopism elektronicznych w 2005 roku Tabela 14 Lp. Wyszczególnienie Liczba tytułów pełnotekstowych Ilość pobranych pełnych tekstów artykułów Średnie wykorzystanie pełnych tekstów z jednego tytułu czasopisma Uwagi 1. EBSCOhost (13 baz) <2002->umowa coroczna ,4 dane z serwera EBSCO Inf.Serv. 2. Science Direct wspólna kolekcja Elsevier Science ,6 dane z serwera ICM i Academic Press < , > 3. Kluwer Academic Publishers (< >) *) ,01 dane z serwera ICM 4. Springer Verlag /Swets Blackwell GmbH < > *) ,5 dane ze Springer Link +Springer/ ICM 5. Wiley InterScience < > 6. American Chemical Society Publications (2005 umowa coroczna) ,9 dane z serwera Wiley ,5 dane z serwera ICM 7

8 7. ABE Journals < > umowa coroczna ,9 dane z serwera ABE Marketing Ogółem ,14 x ) Kluwer A.P. od 2006 r. we wspólnej kolekcji: ScienceDirect/Springer. Nowości 2006 roku: zakup 1) IEEE/IEE Electronic Library < > 2) RSC (Royal Society of Chemistry) Publishing 2005/2006 3) Scitation 2006: wspólna kolekcja wydawców American Physical Society (APS), American Institute of Physices (AIP), Acoustical Society of America (ASA) i American Society of Mechanical Engineers (ASME). W 2004r. zakupiono narzędzie wyszukiwawcze do wszystkich dostępnych czasopism elektronicznych, tzw.lista A to Z, co zintensyfikowało korzystanie z e-czasopism; patrz tabela 15. Wykorzystanie listy czasopism elektronicznych A to Z w latach Tabela 15 Lp. Rok Ilość przeszukiwań Ilość połączeń Czas połączeń [godz.] Ilość wejść do tytułów czasopism Wykorzystanie listy w 2005 w stosunku do ,8 3,6 3,1 3,1 3-krotny wzrost wykorzystania listy A to Z w 2005 roku w stosunku do 2004 Na liście A to Z, znajdują się linki do zasobu czasopism drukowanych BGPP oraz od czasopism drukowanych BGPP do czasopism elektronicznych. Stopień wykorzystania serwisów w porównaniu z 2004 rokiem wygląda następująco: EBSCOhost: na poziomie roku 2004; ScienceDirect/Elsevier i Academic Press: 1,27 roku 2004; Springer Verlag/SwetsBlackwell GmbH: 1,3 roku 2004; ABE Journals: 0,21 roku Koszt zakupu serwisów czasopism pełnotekstowych w l dla Politechniki Poznańskiej w PLN Tabela 16 Lp. Nazwa Umowa 1. EBSCOhost <2002- coroczna> 2. Science Direct/Elsevier i Academic Press < > < > 3. Springer Verlag/SwetsBlackwell x) < > GmbH (z prawem archiwizacji do 1995 r) 4. Kluwer Academic Publishing x) (pł.2003) (pł.2004) < > OGÓŁEM x) Od 2006r. wspólna kolekcja: ScienceDirect/Springer Oddział Informacji Naukowej prowadzi, od początku organizowania dostępu przez BG, analizę wykorzystania bibliograficznych baz danych i serwisów czasopism pełnotekstowych przez użytkowników PP. Stopień ich wykorzystania na przestrzeni kilku lat jest podstawowym kryterium w dokonywaniu zmian: rezygnacji z coraz mniej atrakcyjnych baz i serwisów na rzecz bardziej nowoczesnych i cieszących się większym zainteresowaniem naszych odbiorców. Biblioteka Główna przywiązuje duże znaczenie również do tzw. dostępów testowych, decydujących o zakupie bądź rezygnacji. 5.3 Bibliograficzne bazy danych piśmiennictwa krajowego online Bibliograficzne bazy danych piśmiennictwa krajowego bazy własne Tabela 17 Lp. Nazwa Wprowadzone rekordy bibliograficzne Ogółem/Uwagi 8

9 1. BIBLIO bibliografia publikacji pracowników PP (1994-) *) 2. BAZTECH baza danych o zawartości polskich czasopism technicznych (1998-) 3. SYMPOnet baza danych o konferencjach naukowych (1981-) **) /14 tyt. 975/15 tyt. baza współtworzona przez b-ki politechnik polskich baza współtworzona przez b-ki politechnik polskich * ) Rozbudowano system Expertus, obsługujący bazę bibliograficzną BIBLIO: wprowadzono formularz internetowy Formularz zgłoszenia publikacji do bazy BIBLIO, rozszerzono wyszukiwanie prac wg nazwisk podwójnych, zmienionych ect. ** ) Instalacja nowej struktury bazy (nowe pola: UKD, klasyfikacja własna, terminy języka KABA, ISSN, ISBN) Wyszukiwania wieloaspektowe w BG Wyszukiwania wieloaspektowe 2005 (Internet, bibliografie, e-czasopisma, e-teksty) w BG) Tabela 18 Rodzaj wyszukiwań Liczba/kategorie użytkowników Zakres/ liczba danych Sposób przekazu Samodzielne prace na stanowiskach Internetu użytkowników z PP różny ze strony domowej BGPP Sporządzanie zestawów cytowań bibliograficznych przez pracowników OIN Wyszukiwania literaturowe bibliograficzne oraz e-czasopism przez pracowników OIN 36 pracowników PP SCI oraz SCI Exp. (dostęp testowy) za lata / pozycji bibliograficznych poz.bibliograficznych 70 pracowników 18 doktorantów 2830 poz. bibliograficznych /dyskietka 276 pełnych tekstów 488 studentów poz. bibliograficznych dyskietka/wydruk pełnych tekstów RAZEM użytkowników z PP pozycji bibliogr.; tekstów artykułów RAZEM użytkowników z PP pozycji bibliogr/ 1957 tekstów artykułów 2005 : ,81% 77,09 / 99,59% W związku z coraz szerszym dostępem z terenu PP i ułatwieniem tegoż dostępu do danych zawartych na stronie domowej BG, zmniejszyła się w stosunku do roku 2004 niezbędna bezpośrednia pomoc specjalistów informacji naukowej w wyszukiwaniach wieloaspektowych, szczególnie wyszukiwaniu pozycji bibliograficznych aż o 34,04 %. 6. INFORMACJA PATENTOWA OŚRODEK INFORMACJI PATENTOWEJ PP Ośrodek Informacji Patentowej znajduje się w BGPP od 1 maja 2001r. na podstawie Zarządzenia Nr 7 Rektora PP z dnia 12 kwietnia 2001r. (RO/IV/7/2001); zajmuje jeden pokój, o pow. 38 m 2 ; część zbiorów znajduje się na przyległym korytarzu (6 czteroczęściowych szaf metalowych) Prace rzecznika patentowego w 2005 (1 etat) dla twórców: opracowano pełną dokumentację zgłoszeniową do UP do 13 wynalazków; uzyskano decyzję o udzieleniu patentów do 2 wynalazków; do 4 postanowień UP dokonano przeredagowania zastrzeżeń oraz opisów patentowych; przygotowano jedną umowę dot. wynagradzania twórców; udzielono rzecznikowi patentowemu 9 pełnomocnictw. dla użytkowników: opracowano 38 tzw. stanów techniki ( 8 dla pracowników, 30 dla studentów); sprowadzono 17 opisów patentowych i wzorów użytkowych; udostępniano zbiory w czytelni Czytelnia i zbiory Ośrodka IP: Z obsługi i z czytelni skorzystano 133 razy: 92 studenci i pracownicy PP, 6 rzecznik patentowy AR w Poznaniu, 5 rzecznik patentowy UAM oraz pracownicy prywatnych kancelarii rzecznikowskich z Poznania 18 razy, a z terenu Wielkopolski 12 razy). Użytkownicy mogą także korzystać z Czytelni OIN w zakresie patentowych baz danych na CD-ROM i DVD. Prace pracowników Obsługi Użytkowników i Wydawnictw Ciągłych na rzecz OIP: porządkowanie zbiorów piśmiennictwa patentowego zajmują się wymiennie 4 osoby ( ½ etatu ); od 2006 katalogowanie baz danych pełnotekstowych i bibliograficznych na CD-ROM i DVD otrzymywanych z Urzędu Patentowego RP ( ½ etatu ) Informacja patentowa 9

10 Rzecznik opracował materiał nt. OIP do portalu Wielkopolska Platforma Innowacyjna (WPI) projektowanego przez Urząd Miasta Poznania i współfinansowanego przez Unię Europejską ( listopad 2005 ) Zespołowo (pracownicy Oddziału Informacji Naukowej i rzecznik patentowy ) opracowano w języku angielskim (OIN) i polskim materiał do prezentacji OIP na konferencji PATLIB: Praga, maja 2006, poświęconej światowej literaturze patentowej ( prezentacja power point, plakat, broszura informacyjna ). Dla użytkowników opracowano drukowane ulotki informacyjne OIP oraz informację na stronie domowej BG (opracowanie OIN). Informacji patentowej udzielają: oraz 6.4. Wyposażenie techniczne Ośrodka IP: rzecznik patentowy dysponuje stanowiskiem komputerowym z dostępem do internetu od 2003 roku; 7.IX.2005r. ;rząd Patentowy przekazał bezpłatnie do użytkowania przez rzecznika patentowego sprzęt komputerowy: PC (DVD, CD-ROM), monitor 21, WS drukarkę; dla użytkowników jest stanowisko komputerowe z internetem ( od 2003 roku) oraz kserograf; w siedzibie OIP znajdują się 4 stanowiska czytelnicze. Wykaz prac rzecznika patentowego w BG PP (od 1 maja 2001) Tabela 19 Rok Ilość opisów patentowych przybyło stan na koniec roku Ilość oprac. stanów techniki Ilość oprac. pełnych dokum. zgłoszeniowych wynalazku Ilość uzyskanych decyzji o udzieleniu Patentu na wynalazek na prawo ochronne Ilość przeredag. zastrzeżeń opisów patentowych Ilość osób korzystających z Czytelni Informacji Patentowej użytkownicy PP spoza PP ogółem 2001 brak danych Ogółem Szacunkowy czas opracowania dokumentacji określony przez Polską Izbę Rzeczników Patentowych: 1) badanie stanu techniki: godz. 2) opracowanie pełnej dokumentacji zgłoszeniowej wynalazku: ok. 100 godz. 3) przeredagowanie zastrzeżeń zgłoszonych przez UP do opisu wynalazku: godz. 7. INFORMACJA O ZBIORACH, BAZACH DANYCH I SERWISACH INFORMACYJNYCH. PROMOCJA 7.1. WWW Biblioteki Głównej wejścia w 2005 (2004:83.879; 2003: Stanowisko INFORMACJA w Sali katalogowej. Nowa strona domowa (1.IV.2005) Informacja ad hoc , w tym katalogowych , bibliotecznych , bibliograficznych Korespondencja listy, w tym 3845 z OIN Informacje drukowane: Krótki przewodnik biblioteczno-informacyjny 2005/2006 (kilka wydań ulotka), ulotki informacyjne dla studentów bezpośrednio do boksów BG w budynkach wydziałów PP; ulotka Ośrodek Informacji Patentowej: przewodnik 2005/2006 (wersje polska i angielska); Czasopisma drukowane i elektroniczne w latach (Zapiski Biblioteki Głównej. 13, Poznań 2006) Promocja biblioteki: stanowisko informacyjne BG w czasie VIII Poznańskiego Festiwalu Nauki i Techniki 2005 Dni otwarte PP (1-2 kwietnia 2005); Tydzień bibliotek, 8-15 maja 2006 pod hasłem Nie wiesz? zapytaj w bibliotece ;informacje w Głosie Politechniki : XI.2005 Podręcznik, I.2006 Digitalizacja; IV.2006 Nowa strona WWW Biblioteki Głównej;VI.2006 Tydzień bibliotek. 8. DYDAKTYKA. KONFERENCJE. SZKOLENIA 8.1. a) Dydaktyka 2004/2005 Przysposobienie biblioteczne vel INFOPROGRAM: Usługi biblioteczno-informacyjne dla studentów I roku kurs podstawowy; styczeń grupy, 104 osoby; 10

11 INFO PROGRAM II: Technika korzystania z informacji vel Umiejętności informacyjne dla studentów IV roku szkolenie umiejętności wyszukiwania informacji; 11 grup, 120 osób; INFOPROGRAM III: Umiejętności informacyjne w nauce i technice dwa seminaria dla doktorantów i pracowników I Konstrukcji Budowlanych (11.IV.2005; 16.V.2005). Pogadanka dla uczniów III kl. Zespołu Szkół Budowlanych (20 osób). b) Dydaktyka 2005/2006: Zaktualizowano materiały INFO PROGRAM I Opracowano INFOPROGRAM II w powerpoint. Prowadzono zajęcia: INFOPROGRAM I dla studentów I roku 74 grupy, osób; INFOPROGRAM II dla studentów IV roku 45 grup, osób; wykład dla studentów I roku na obozie integracyjno-szkoleniowym w Sierakowie (4.IX.2005);INFOPROGRAM III dla doktorantów 4 grupy, 44 osoby. Pogadanka dla uczniów III kl. Zespołu Szkół Budowlanych (20 osób). c) Pomoce dydaktyczne i szkolenia użytkowników e-zasobów i usług, oferowanych przez Bibliotekę Główną Biblioteka Główna opracowuje i umieszcza na stronie WWW pomoce dydaktyczne: Materiały dydaktyczne online oraz Wykaz PODRĘCZNIK Odbyło się szkolenie w zakresie wyszukiwania literatury w bibliograficznej bazie Scopus (14.III.2006). Od roku akademickiego 2006/2007 będzie udostępniony informator o zasobach internetowych TECHNIKA ONLINE Udział pracowników w 16 konferencjach i seminariach 6-7 września 2005, W-wa, UP IV Krajowy Zjazd Rzeczników Patentowych 8-23 września 2005 XXIII Seminarium rzeczników patentowych szkół wyższych Cedzyna k. Kielc września 2005, Gdańsk IV Krajowa konferencja naukowa: Infobazy BAZY DANYCH DLA NAUKI września 2005 Szczecin BG USzcz. 30 września 2005 Poznań, PFBN Konferencja ogólnopolska: Wzorce współpracy bibliotek naukowych w Polsce Meeting International Coalition of Library Consortia [ICOLC] października 2005 Zakopane PTIN VIII krajowe forum INT: Kierunki i priorytety rozwoju informacji naukowej w kontekście budowania społeczeństwa wiedzy października 2005 Świder k. Warszawy 30 listopada 2005 Poznań, B-ka WSB grudnia 2005 Wrocław, Ossolineum 13 grudnia 2005 Bydgoszcz, SBP 22 grudnia 2005 PAN Poznań X ogólnopolska konferencja naukowa: Informacja patentowa dla nauki i przemysłu + warsztaty szkoleniowe Seminarium nt. Marketing bibliotekarzy w bibliotece szkoły wyższej, czyli budowanie efektywnych zespołów III konferencja: Internet w bibliotekach Seminarium bibliotek bydgoskich Seminarium KIN PAN: Koncepcja regionalnych bibliotek cyfrowych pokłosie idei WBC oraz projekt rozwoju i współpracy stycznia 2006 Warszawa, CPI Seminarium: Cyfrowy świat bibliotek: problemy techniczne, prawne, wdrożeniowe maja 2006 Ustroń, P Śląska Konferencja XXIX IC-SPETO: International Conference on Fundamentals of Electrotechnics and Circuit Theory maja 2006 Praga Europ. UP 1 czerwca Warszawa, Elsevier PATLIB 2006: konferencja międzynarodowa nt. literatury patentowej Seminarium NT. Move in to the digital word. Elsevier library connect forum

12 19-21 czerwca 2006 Łódź, BG PŁ Konferencja ogólnopolska: Biblioteki XXI wieku. Czy przetrwamy? 8.3. Szkolenia, kursy i prezentacje zewnętrzne najważniejsze (11) 6 września 2005, ICM, W-wa Szkolenie: korzystanie, administrowanie i promocja bazy SCOPUS 2 października 2005 Szkolenie nt. prawa pracy, BHP, ppoż, nadzoru nad warunkami pracy Poznań PP listopada 2005 I warsztaty: Katalogowanie dokumentów elektronicznych Kraków, B UJ 18 listopada 2005 Szkolenie org. przez Okręgową Izbę Rzeczników Patentowych Poznań grudnia 2005,Zakopane Szkolenie: Nowoczesny sekretariat;org. INTER-FRAMAX 7 luty 2006, W-wa, BG PW Szkolenie użytkowników IEEE luty 2006 Poznań, PFBN 6, 13 marca 2006, PFBN kwietnia 2006, BG PWr. Szkolenie: program dlibra i wprowadzanie plików do WBC Szkolenie: Wielkopolska Biblioteka Cyfrowa Kurs: Czasopisma elektroniczne 8 maja 2006, PFBN+KINPAN Wykład prof. Donalda G. Davisa: Biblioteki w światowej historii: starożytna instytucja w erze nowej globalizacji 17 maja 2006,Poznań, BG+ Prezentacja produktów CSA oraz multiwyszukiwanie MultiSearch z Cambridge CSA Scientific Abstracts 8.4. Publikacje 1. Opublikowano materiały z konferencji ogólnopolskiej z udziałem gości zagranicznych zorg. przez BGPP Biblioteki naukowe w kulturze i cywilizacji; materiały konferencyjne (Poznań, czerwca 2005). BGPP, Poznań 2005, t.1 (322s) t.2 (118s.) + CDROM +wersja na stronie domowej BGPP. T.2 zawiera referaty sesji jubileuszowej Biblioteka Politechniki Poznańskiej (10 autorów, 8 referatów). 2. Inne publikacje: 2 osoby, 2 artykuły. 9. PROJEKTY 1) Udział w realizacji projektu NUKat /Narodowego Uniwersalnego Katalogu Centralnego (vide p.3.6) 2) Udział w projekcie Wielkopolskiej Biblioteki Cyfrowej w zakresie digitalizacji materiałów dydaktycznych 3) Projekt własny: informator o zasobach internetowych dla nauk technicznych TECHNIKA ONLINE 4) Udział w konsorcjum POLSKIE BIBLIOTEKI CYFROWE 10. REMONTY. SPRZĘT KOMPUTERY I INNY 1) Remont instalacji wodno-kanalizacyjnej pracowni p.320 na Piotrowie (wrzesień 2005) oraz mini magazynu na zbiory na Piotrowie o pow.12,5 m 2 grudzień 2005). 2) Zakupiono: fax Panasonic KX-FL 613 (wrzesień 2005) i 3 czytniki do wypożyczalni (październik 2005); sejf na Piotrowo (marzec 2006), 4 niszczarki (marzec 2006). 3) BG otrzymała od PFBN w użytkowanie 16 komputerów (grudzień 2005). 4) Zmodyfikowano węzeł sieciowy (p. 407, Wilda): środki BGPP i CZSK (marzec 2006). Oprac. Dyrektor Biblioteki Głównej PP mgr Halina Ganińska, st. kustosz dypl. Poznań, 30 maja

Sprawozdanie z działalności Biblioteki Głównej. Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. za 2013 rok

Sprawozdanie z działalności Biblioteki Głównej. Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. za 2013 rok Sprawozdanie z działalności Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie za 2013 rok W 2013 r. system biblioteczno-informacyjny Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie (UEK) tworzyły wzorem lat

Bardziej szczegółowo

7. BAZA KSZTAŁCENIA I BADAŃ NAUKOWYCH 7.1. CHARAKTERYSTYKA WARUNKÓW LOKALOWYCH

7. BAZA KSZTAŁCENIA I BADAŃ NAUKOWYCH 7.1. CHARAKTERYSTYKA WARUNKÓW LOKALOWYCH 7. BAZA KSZTAŁCENIA I BADAŃ NAUKOWYCH 7.1. CHARAKTERYSTYKA WARUNKÓW LOKALOWYCH na terenie Warszawy i Płocka posiada 38 budynków przeznaczonych do prowadzenia działalności dydaktycznej i naukowo badawczej

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE BIBLIOTEKI UNIWERSYTECKIEJ W WARSZAWIE I BIBLIOTEK WYDZIAŁOWYCH UW ZA ROK 2009

SPRAWOZDANIE BIBLIOTEKI UNIWERSYTECKIEJ W WARSZAWIE I BIBLIOTEK WYDZIAŁOWYCH UW ZA ROK 2009 SPRAWOZDANIE BIBLIOTEKI UNIWERSYTECKIEJ W WARSZAWIE I BIBLIOTEK WYDZIAŁOWYCH UW ZA ROK 2009 Warszawa, 2010 Opracowanie tekstu i tabel 1-16 Krystyna Kocznorowska przy współpracy Ewy Kobierskiej-Maciuszko,

Bardziej szczegółowo

BIBLIOTEKA GŁOWNA ROCZNIK BIBLIOTEKI GŁÓWNEJ UNIWERSYTETU OPOLSKIEGO

BIBLIOTEKA GŁOWNA ROCZNIK BIBLIOTEKI GŁÓWNEJ UNIWERSYTETU OPOLSKIEGO BIBLIOTEKA GŁOWNA ROCZNIK BIBLIOTEKI GŁÓWNEJ UNIWERSYTETU OPOLSKIEGO R. IX OPOLE 2012 UNIWERSYTET OPOLSKI Rocznik Biblioteki Głównej Uniwersytetu Opolskiego R. IX OPOLE 2012 REDAKTORZY NAUKOWI Wanda Matwiejczuk,

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY

BIULETYN INFORMACYJNY BIBLIOTEKA GŁÓWNA AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W KRAKOWIE BIULETYN INFORMACYJNY nr 1 KRAKÓW 2007 Redagują: Beata Foszczyńska, Renata Mro czek, Mał go rza ta Na hot ko. Adres redakcji: Akademia Wychowania

Bardziej szczegółowo

Informacje Biblioteki Głównej Politechniki Warszawskiej Nr 1 marzec 2007

Informacje Biblioteki Głównej Politechniki Warszawskiej Nr 1 marzec 2007 Informacje Biblioteki Głównej Politechniki Warszawskiej Nr 1 marzec 2007 Rada Biblioteczna 25 stycznia 2007 r. odbyło się spotkanie Rady Bibliotecznej, którego gościem był Prorektor ds. Nauki prof. dr

Bardziej szczegółowo

S p r a w o z d a n i e z d z i a ł a l n o ś c i w 2 0 1 1 r o k u

S p r a w o z d a n i e z d z i a ł a l n o ś c i w 2 0 1 1 r o k u Polska Akademia Nauk Biblioteka Gdańska S p r a w o z d a n i e z d z i a ł a l n o ś c i w 2 0 1 1 r o k u 1 Spis treści 1. Struktura organizacyjna... 3 2. Rada Naukowa... 4 3. Kolegium Biblioteki Gdańskiej...

Bardziej szczegółowo

POLSKI KOMITET NORMALIZACYJNY

POLSKI KOMITET NORMALIZACYJNY POLSKI KOMITET NORMALIZACYJNY SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZA ROK 2001 Warszawa, kwiecień 2002 Zasady działania krajowego systemu normalizacji reguluje ustawa z dnia 3 kwietnia 1993 r. o normalizacji (Dz.

Bardziej szczegółowo

POLSKA AKADEMIA NAUK BIBLIOTEKA KÓRNICKA

POLSKA AKADEMIA NAUK BIBLIOTEKA KÓRNICKA POLSKA AKADEMIA NAUK BIBLIOTEKA KÓRNICKA Sprawozdanie z działalności w 2014 roku Kórnik, maj 2015 r. WSTĘP Dzięki środkom budżetowym pozyskanym przez Polską Akademię Nauk w roku 2014 zrealizowano w PAN

Bardziej szczegółowo

Statystyka biblioteczna i badania efektywności bibliotek. Projekty krajowe, międzynarodowe i dokumenty normalizacyjne

Statystyka biblioteczna i badania efektywności bibliotek. Projekty krajowe, międzynarodowe i dokumenty normalizacyjne Statystyka biblioteczna i badania efektywności bibliotek Projekty krajowe, międzynarodowe i dokumenty normalizacyjne Statystyka biblioteczna i badania efektywności bibliotek. Projekty krajowe, międzynarodowe

Bardziej szczegółowo

VII. Biblioteka Uczelniana

VII. Biblioteka Uczelniana VII. Biblioteka Uczelniana 1. Wiadomości ogólne Rok akademicki 2012/2013 był 15 rokiem funkcjonowania biblioteki, która podobnie jak w latach ubiegłych systematycznie wzbogacała i uzupełniała swoje zbiory,

Bardziej szczegółowo

E - książki w bibliotece akademickiej: dostęp i promowanie w Bibliotece Głównej Politechniki Warszawskiej

E - książki w bibliotece akademickiej: dostęp i promowanie w Bibliotece Głównej Politechniki Warszawskiej Alicja Potocka Biblioteka Główna Politechniki Warszawskiej E - książki w bibliotece akademickiej: dostęp i promowanie w Bibliotece Głównej Politechniki Warszawskiej E-books in an academic library: access

Bardziej szczegółowo

B I B L I O T E K I N A U K O W E W K U L T U R Z E I C Y W I L I Z A C J I

B I B L I O T E K I N A U K O W E W K U L T U R Z E I C Y W I L I Z A C J I B I B L I O T E K I N A U K O W E W K U L T U R Z E I C Y W I L I Z A C J I Emilia Lepkowska Politechnika Poznańska w Poznaniu Biblioteka Główna emilia@ml.put.poznan.pl Grzegorz Kostecki Politechnika Poznańska

Bardziej szczegółowo

Unowocześnianie organizacji i metod pracy bibliotek w świetle zmieniających się potrzeb czytelników. Edycja II

Unowocześnianie organizacji i metod pracy bibliotek w świetle zmieniających się potrzeb czytelników. Edycja II Unowocześnianie organizacji i metod pracy bibliotek w świetle zmieniających się potrzeb czytelników Edycja II Ogólnopolska Konferencja Naukowa Opole 16-17 listopada 2011 Unowocześnianie organizacji i metod

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W WARSZAWIE

AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W WARSZAWIE AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W WARSZAWIE Sprawozdanie z działalności Uczelni w roku akademickim 2013/2014 Część 2 WARSZAWA, 2014 rok 1 Spis treści 4. Współpraca z zagranicą......3

Bardziej szczegółowo

Spis treści I DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWO-BADAWCZA II KSZTAŁCENIE ORAZ SPRAWY STUDENCKIE... 22 III WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA

Spis treści I DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWO-BADAWCZA II KSZTAŁCENIE ORAZ SPRAWY STUDENCKIE... 22 III WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA Sprawozdanie Rektora z działalności Uniwersytetu Śląskiego za rok 2009 złożone na posiedzeniu Senatu UŚ w dniu 22 czerwca 2010 r. Spis treści I DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWO-BADAWCZA ORAZ INFORMATYZACJA UCZELNI...

Bardziej szczegółowo

Biblioteka Uniwersytecka im. J. Giedroycia w Białymstoku w nowym gmachu

Biblioteka Uniwersytecka im. J. Giedroycia w Białymstoku w nowym gmachu SESJA POSTEROWA 323 Halina Brzezińska-Stec Uniwersytet w Białymstoku Biblioteka Uniwersytecka Biblioteka Uniwersytecka im. J. Giedroycia w Białymstoku w nowym gmachu W referacie zaprezentowano nowy gmach

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE BIBLIOTEKI NARODOWEJ

SPRAWOZDANIE BIBLIOTEKI NARODOWEJ ISSN 0137-2734 SPRAWOZDANIE BIBLIOTEKI NARODOWEJ ZA ROK 2011 SPRAWOZDANIE BIBLIOTEKI NARODOWEJ ZA ROK 2011 Biblioteka Narodowa Warszawa 2012 spis treści Nowa strategia opracowania i udostępniania zbiorów

Bardziej szczegółowo

Seria III: epublikacje Instytutu INiB UJ. Red. Maria Kocójowa Nr 5. Biblioteka: klucz do sukcesu użytkowników

Seria III: epublikacje Instytutu INiB UJ. Red. Maria Kocójowa Nr 5. Biblioteka: klucz do sukcesu użytkowników Maria Wrocławska * Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego Łódź BIBLIOTEKA UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO BAZĄ SUKCESÓW NAUKOWYCH UŻYTKOWNIKÓW? ZMIANY W ORGANIZACJI KOMUNIKACJI NAUKOWEJ W LATACH 2006 2007 [THE LIBRARY

Bardziej szczegółowo

SPRA WOZDANIE z działalności Politechniki Lubelskiej za rok akademicki 1996/97

SPRA WOZDANIE z działalności Politechniki Lubelskiej za rok akademicki 1996/97 SPRA WOZDANIE z działalności Politechniki Lubelskiej za rok akademicki 1996/97 Lublin, wrzesień 1997 r. l. DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA l. K i t runki studiów W roku akademickim 1996/97 Politechnika Lubelska

Bardziej szczegółowo

Baza PEDAGOG narzędziem edukacji informacyjnej w bibliotece akademickiej 1

Baza PEDAGOG narzędziem edukacji informacyjnej w bibliotece akademickiej 1 Danuta Szewczyk-Kłos Biblioteka Główna Uniwersytet Opolski Baza PEDAGOG narzędziem edukacji informacyjnej w bibliotece akademickiej 1 Absolwentka filologii polskiej w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Opolu,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI BIBLIOTEKI WYŻSZEJ SZKOŁY BANKOWEJ W TORUNIU W ROKU AKADEMICKIM 2010/2011

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI BIBLIOTEKI WYŻSZEJ SZKOŁY BANKOWEJ W TORUNIU W ROKU AKADEMICKIM 2010/2011 1 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI BIBLIOTEKI WYŻSZEJ SZKOŁY BANKOWEJ W TORUNIU W ROKU AKADEMICKIM 2010/2011 System biblioteczno-informacyjny Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu tworzą: - Biblioteka Główna w

Bardziej szczegółowo

2014/2015. Strategia edukacyjno-szkoleniowa Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu

2014/2015. Strategia edukacyjno-szkoleniowa Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu 2014/2015 Strategia edukacyjno-szkoleniowa Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu tel. 61-829-38-49 ul. Ratajczaka 38/40, Poznań Oddział Informacji i Transferu Wiedzy Biblioteki Uniwersyteckiej 2 I. Opis

Bardziej szczegółowo

ISSN 0137-2734. Sprawozdanie Biblioteki Narodowej za rok 2009

ISSN 0137-2734. Sprawozdanie Biblioteki Narodowej za rok 2009 ISSN 0137-2734 Sprawozdanie Biblioteki Narodowej za rok 2009 Sprawozdanie Biblioteki Narodowej za rok 2009 Warszawa 2010 Biblioteka Narodowa Spis treści Wstęp Tomasz Makowski 5 Kalendarium 11 Gromadzenie

Bardziej szczegółowo

NOWOCZESNA BIBLIOTEKA A PROMOCJA INSTYTUCJI NAUKOWEJ

NOWOCZESNA BIBLIOTEKA A PROMOCJA INSTYTUCJI NAUKOWEJ NOWOCZESNA BIBLIOTEKA A PROMOCJA INSTYTUCJI NAUKOWEJ mgr Kamila Kaczyńska Instytut Lotnictwa w Warszawie Biblioteka Naukowa Wprowadzenie Od zarania dziejów biblioteka kojarzy się z książkami systematycznie

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie do roku 2020

Strategia Rozwoju Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie do roku 2020 Strategia Rozwoju Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie do roku 2020 WARSZAWA 2012 1 SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 3 1. STRUKTURA AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO... 4 2. DIAGNOZA

Bardziej szczegółowo

PUBLIKACJE ELEKTRONICZNE W ROZWOJU NAUKI POLSKIEJ. pod redakcją Marii Czyżewskiej

PUBLIKACJE ELEKTRONICZNE W ROZWOJU NAUKI POLSKIEJ. pod redakcją Marii Czyżewskiej PUBLIKACJE ELEKTRONICZNE W ROZWOJU NAUKI POLSKIEJ pod redakcją Marii Czyżewskiej Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku Białystok 2012 Rada Programowa Aleksander Busłowski, Robert Ciborowski,

Bardziej szczegółowo

Ogólne założenia Zachodniopomorskiego Sytemu Informacji N@ukowej i Region@lnej tworzonego w ramach projektu Biblioteka cyfrowa

Ogólne założenia Zachodniopomorskiego Sytemu Informacji N@ukowej i Region@lnej tworzonego w ramach projektu Biblioteka cyfrowa Lilia Marcinkiewicz Ogólne założenia Zachodniopomorskiego Sytemu Informacji N@ukowej i Region@lnej tworzonego w ramach projektu Biblioteka cyfrowa Książnica Pomorska Spis treści: 1. Zadania i cele ZSIReN@

Bardziej szczegółowo

Współczesne metody zarządzania a struktury organizacji pracy w bibliotekach akademickich

Współczesne metody zarządzania a struktury organizacji pracy w bibliotekach akademickich SESJA III Zarządzanie nowoczesną biblioteką 157 Danuta Szewczyk-Kłos Uniwersytet Opolski Biblioteka Główna Współczesne metody zarządzania a struktury organizacji pracy w bibliotekach akademickich Wdrażanie

Bardziej szczegółowo

Kujawsko-Pomorska Biblioteka Cyfrowa próba monografii

Kujawsko-Pomorska Biblioteka Cyfrowa próba monografii Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Wydział Nauk Historycznych Instytut Informacji Naukowej i Bibliologii Anna Maria Skulska nr albumu: 217499 Praca licencjacka na kierunku informacja naukowa i bibliotekoznawstwo

Bardziej szczegółowo