FORMULARZ REKRUTACYJNY NA STUDIA I - GO STOPNIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "FORMULARZ REKRUTACYJNY NA STUDIA I - GO STOPNIA"

Transkrypt

1 FORMULARZ REKRUTACYJNY NA STUDIA I - GO STOPNIA (LICENCJACKIE, INŻYNIERSKIE) Proszę o przyjęcie mnie na studia w roku akademickim 2013/2014. FORMA STUDIÓW : STACJONARNE NIESTACJONARNE Warunkiem utworzenia poszczególnych ścieżek kształcenia jest zebranie min. 60 osobowej grupy. Ważne dla kandydata: dane z części A. formularza należy wypełnić czytelnie drukowanymi literami wpisując każdą literę w osobną kratkę. Uprzedza się o Administracja odpowiedzialności karnej z art. 233 kk. za podanie nieprawdziwych danych. Bezpieczeństwo wewnętrzne Dziennikarstwo i komunikacja społeczna Ekonomia Grafika komputerowa w mediach (na kierunku Dziennikarstwo i komunikacja społeczna) Biznes międzynarodowy (na kierunku Ekonomia) ŚCIEŻKI KSZTAŁCENIA PROFIL PRAKTYCZNY: PROSZĘ O WYBRANIE DOKŁADNIE JEDNEJ MOŻLIWOŚCI: Finanse i rachunkowość Filologia (Filologia angielska) Informatyka (studia inżynierskie) (limit miejsc: 147 dotyczy studiów stacjonarnych) Informatyka i ekonometria Kosmetologia Logistyka (studia inżynierskie) Specjalność tłumaczeniowa z językiem chińskim (na kierunku Filologia) Programowanie (na kierunku Informatyka tylko studia stacjonarne Bezpieczeństwo systemów informatycznych (na kierunku Informatyka i ekonometria) - tylko studia stacjonarne Zdrowie publiczne Fizjoterapia Turystyka i rekreacja A. DANE PERSONALNE PŁEĆ: KOBIETA MĘŻCZYZNA PESEL OBYWATELSTWO: NARODOWOŚĆ: NAZWISKO: PIERWSZE IMIĘ: MIESJCE URODZENIA: KRAJ URODZENIA: IMIĘ OJCA NAZWISKO PANIEŃSKIE SERIA I NR DOWODU OSOBISTEGO (LUB PASZPORTU) PASZPORTEM MOGĄ SIĘ LEGITYMOWAĆ TYLKO OBCOKRAJOWCY ORGAN WYD. DOWÓD OSOBISTY: DRUGIE IMIĘ: DATA URODZENIA (DD-MM-YYYY): IMIĘ MATKI DATA WYDANIA (DD-MM-YYYY): KRAJ WYDANIA PASZPORTU Punkt rekrutacyjny (miejscowość): _ ) właściwe zaznaczyć znakiem Potwierdzam zgodność danych z dowodem osobistym: czytelny podpis osoby przyjmującej dokumenty

2 ULICA/NR DOMU/ NR MIESZKANIA B. ADRES ZAMIESZKANIA KOD POCZTOWY MIEJSCOWOŚĆ/ NR DOMU POCZTA POWIAT WOJEWÓDZTWO TELEFON NR AKT (Wypełnia punkt C. ADRES KORESPONDENCYJNY (WYPEŁNIĆ W PRZYPADKU, GDY JEST INNY NIŻ ADRES ZAMIESZKANIA ) ULICA/NR DOMU/ NR MIESZKANIA KOD POCZTOWY MIEJSCOWOŚĆ/ NR DOMU POCZTA POWIAT WOJEWÓDZTWO TELEFON D. MIEJSCE ZAMIESZKANIA MIASTO WIEŚ Odległość od miejsca zamieszkania do Uczelni (km). E. CZY POSIADASZ ORZECZENIE O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI. JEŻELI TAK, TO DO PODANIA PROSZĘ DOŁĄCZYĆ ORZECZENIE TAK NIE UWAGA: Dotyczy tylko osób ubiegający się o przyjęcie na kierunek Filologia (filologia angielska) z wyłączeniem kandydatów na specjalność tłumaczeniową z językiem chińskim. Kandydaci dokonują wyboru drugiego języka (powinna być to kontynuacja nauki języka ze szkoły średniej). F. WYBÓR LEKTORATU J. NIEMIECKI J.ROSYJSKI PEŁNA NAZWA SZKOŁY (NP.ZESPÓŁ SZKÓŁ): TYP SZKOŁY (NP. LO, LT, LZ, TM, LE): ADRES SZKOŁY (ULICA, KOD POCZTOWY): NR ŚWIADECTWA DOJRZAŁOŚCI: DATA WYSTAWIENIA ŚWIADECTWA (DD-MM-YYYY): NIE DOTYCZY NR KSIĄŻECZKI WOJSKOWEJ: I. PODSTAWOWE ŹRÓDŁO UTRZYMANIA RODZINY: G. UKOŃCZONA SZKOŁA ŚREDNIA MIEJSCOWOŚĆ: H. STOSUNEK DO SŁUŻBY WOJSKOWEJ ROK UKOŃCZENIA: KAT. A KAT. B KAT. D KAT. E REZERWA PRZYNALEŻNOŚĆ DO WKU, MIEJSCOWOŚĆ: J. CZY TRENOWAŁ/A PAN/I DYSCYPLINY SPORTOWE?: TAK NIE JEŚLI TAK, TO JAKIE? K. DODATKOWE UMIEJĘTNOŚCI/ AKTYWNOŚCI/PASJE (np.: taniec, fotografia, podróże, itp.) DO PODANIA DOŁĄCZAM: 1. Kserokopię świadectwa ukończenia szkoły średniej oraz świadectwa dojrzałości. (Oryginał lub odpis do wglądu przy składaniu dokumentów) fotografie (kolor, białe tło, ciemne okrycie), w tym aktualną fotografię, zgodną z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych, 3. Zaświadczenie lekarskie od lekarza medycyny pracy wymagane jest od kandydatów ubiegających się o przyjęcie na Fizjoterapię, Kosmetologię, Zdrowie Publiczne. Zaświadczenie powinno być ważne na okres trwania studiów wraz z adnotacją na zaświadczeniu o wybranej kierunku i wybranej specjalności. Zaświadczenie powinno być wystawione w roku bieżącym. 4. Kserokopię dowodu osobistego ( lub paszportu dla obcokrajowców), oryginał do wglądu. 5. Kserokopię pokwitowania wpisowego i opłaty rekrutacyjnej wniesionego na konto: PeKaO S.A. II/O Rzeszów nr ZGADZAM SIĘ NA WPROWADZANIE DO BAZY I PRZETWARZANIE MOICH DANYCH OSOBOWYCH NA POTRZEBY WSIIZ I KLUBU ABSOLWENTA ORAZ WYRAŻAM ZGODĘ NA DORĘCZENIE PISM,WNIOSKÓW I POWIADOMIEŃ ZA POMOCĄ WIRTUALNEJ UCZELNI ORAZ ZA POMOCĄ UCZELNIANEJ POCZTY ELEKTRONICZNEJ, ZA WYJĄTKIEM DECYZJI O SKREŚLENIU Z LISTY STUDENTÓW... PODPIS KANDYDATA PRZYJMUJĘ DO WIADOMOŚCI, ŻE W PRZYPADKU REZYGNACJI ZE STUDIÓW PO 31.O R. WPŁACONE WPISOWE NIE ZOSTANIE MI ZWRÓCONE. Miejscowość:.., dnia 2013 r. ) właściwe zaznaczyć znakiem.. PODPIS KANDYDATA

3 PROTOKÓŁ POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO STUDIA I-GO STOPNIA (LICENCJACKIE, INŻYNIERSKIE) (Imię i nazwisko kandydata) (wypełnia Komisja Rekrutacyjna) NR AKT (Wypełnia punkt Złożenie dokumentów Zmiana formy studiów Rezygnacja przed zakończeniem postępowania kwalifikacyjnego Decyzja komisji rekrutacyjnej Odbiór dokumentów/rezygnacja DATA KOD OSOBY DECYZJA DATA DECYZJI Punktacja wg. Nowej matury Punktacja wg. Starej matury Przedmiot Procent Punkty Przedmiot Ocena Punkty 1. Język polski Poziom podstawowy Poziom rozszerzony 1. Matematyka 2. Język obcy.. 3. Matematyka 4. Przedmiot wybrany 2. Język polski 3. Historia 4. Język obcy. 5a. Geografia 5b. Fizyka 5c. Biologia lub chemia 5d. Wiedza o społeczeństwie 6. Matura z. 7. Matura z. Suma: Suma: (Podpis osoby wypełniającej protokół) Decyzja Komisji Rekrutacyjnej: Przyjęty/ Nie przyjęty na studia Rzeszów, dnia..2013r.... (Podpis Przewodniczącego Komisji Rekrutacyjnej) POTWIERDZENIE ZWROTNEGO ODBIORU DOKUMENTÓW:., dnia r... Podpis kandydata

4 Prosimy o wypełnienie ankiety, której wyniki pozwolą na jak najlepsze dopasowanie kanałów informacyjnych do kandydatów. 1. Jakie były powody wyboru przez Ciebie Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania (WSIiZ)? (wstaw X w polu z wybraną odpowiedzią dla każdego powodu) tak raczej tak ani tak, ani nie raczej nie nie w ogóle o tym nie myślałem/ myślałam możliwość znalezienia pracy po ukończeniu studiów na tej uczelni interesujący mnie kierunek studiów interesująca mnie specjalność możliwość otrzymania stypendium działalność studencka, możliwość rozwijania zainteresowań odpowiednia wysokość czesnego odpowiednia odległość od miejsca zamieszkania międzynarodowość uczelni (wyjazdy, studenci z zagranicy) poziom wykładowców miejsce uczelni w rankingach łatwość studiowania opinie rodziców opinie znajomych nie dostałem/łam się na wymarzoną uczelnię inne (jakie?). 2. Które z poniższych czynników miały, a które nie miały wpływu na podjęcie decyzji o wyborze WSIiZ? (wstaw X w polu z wybraną odpowiedzią dla każdej formy) raczej raczej nie ani wpłynęło, ani nie nie moją decyzję nie spotkałem/ spotkałam się z tym Dni Otwarte w siedzibie WSIiZ wykłady, seminaria, debaty, warsztaty w WSIiZ wizyta w punkcie rekrutacyjnym WSIiZ prezentacja WSIiZ w Twojej szkole targi edukacyjne Ciekawa lekcja prowadzona przez pracowników WSIiZ w Twojej szkole Warsztaty Czas na karierę w WSIiZ rankingi uczelni wyższych strona internetowa WSIiZ informator WSIiZ portale edukacyjne reklama inne (jakie?). 3. Czy odwiedzałeś/łaś punkty rekrutacyjne WSIiZ poza siedzibą uczelni? (wstaw X w polu z jedną wybraną odpowiedzią) 1 Tak, w miejscowości... 2 Nie, ponieważ: 2_1 Jestem z Rzeszowa 2_2 Punkt rekrutacyjny w Rzeszowie był najbliżej 2_3 Nie wiedziałem/łam o istnieniu takiego punktu 2_4 Inny powód, jaki? Jak oceniasz poniższe formy promocji WSIiZ? (wstaw X w polu z wybraną odpowiedzią dla każdej formy) dobrze raczej dobrze ani dobrze, ani źle raczej źle źle nie spotkałem/ spotkałam się z tą formą promocji informator uczelni stoisko na targach edukacyjnych gadżety reklamowe (koszulki, długopisy, podkładki, itp.) billboardy Plakaty na słupach ogłoszeniowych strona internetowa uczelni profil na Facebooku citylight (reklama na przystankach i przejściach dla pieszych) reklama w radiu reklama na telebimach/telewizorach w szkołach plakaty w autobusach ogłoszenie w prasie inne (jakie?)

5 5. Które z poniższych haseł kojarzysz z Wyższą Szkołą Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie? (wstaw X w polu z jedną wybraną odpowiedzią) 1 Każdego studenta traktujemy indywidualnie. Bo każdy jest wyjątkowy. 2 Nadajemy studiom barw 3 Ludzie zdolni do wszystkiego 4 Kształcimy praktycznie 5 Sięgaj po więcej 6 Wejdź na wyższy poziom 7 Poczuj chemię 8 Nie pamiętam hasła reklamowego WSIiZ 6. Czy składałeś/łaś w tym roku podanie o przyjęcie także na inną uczelnię niż WSIiZ? 1 Tak, na jaką? 2 Nie, WSIiZ był jedyną uczelnią, na którą składałem/łam dokumenty 7. Czy masz już jakieś doświadczenia związane ze studiowaniem? 1 Tak, studiowałem już wcześniej 2 Nie Płeć: 1 kobieta 2 mężczyzna Wiek: Narodowość: Województwo:. Miejsce zamieszkania: 1 Rzeszów 2 miasto inne niż Rzeszów 3 wieś Wybrany kierunek studiów: 1 Administracja 2 Aviation Management 3 Bezpieczeństwo wewnętrzne 4 Biznes międzynarodowy 5 Dziennikarstwo i komunikacja społeczna 6 Ekonomia 7 Filologia angielska 8 Finanse i rachunkowość 9 Fizjoterapia 10 Grafika komputerowa w mediach 11 Informatyka 12 Informatyka i ekonometria 13 Kosmetologia 14 Logistyka 15 Pilotaż i przewodnictwo turystyczne 16 Programowanie 17 Turystyka i rekreacja 18 Zdrowie publiczne Wybrany tryb studiów: 1 stacjonarny 2 niestacjonarny

ZARZĄDZENIE Nr 11/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

ZARZĄDZENIE Nr 11/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ Warszawa, dnia 9 czerwca 2014 r. Poz. 181 Departament Nauki i Szkolnictwa Wojskowego ZARZĄDZENIE Nr 11/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 6 czerwca 2014 r. w sprawie ustalenia warunków i trybu przyjęć

Bardziej szczegółowo

Informator. na I rok studiów. dla kandydatów. jeden Uniwersytet. wiele możliwości

Informator. na I rok studiów. dla kandydatów. jeden Uniwersytet. wiele możliwości Informator dla kandydatów na I rok studiów 2012/2013 wiele możliwości jeden Uniwersytet INFORMACJE OGÓLNE 1 2INFORMACJE OGLÓNE Masz pytania? Biuro ds. Rekrutacji e-mail: rekrutacja@univ.szczecin.pl tel.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR R.0000.33.2015. SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 28 maja 2015 r.

UCHWAŁA NR R.0000.33.2015. SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 28 maja 2015 r. UCHWAŁA NR R.0000.33.2015 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie zasad rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne w roku akademickim 2016/2017 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Załącznik do Uchwały Nr 42/2007 Senatu PWSZ w Nowym Sączu z dnia 28 września 2007 r. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Nowy Sącz, 2007 Spis treści: Podstawy

Bardziej szczegółowo

Nasza pasja - Twój sukces! FIZJOTERAPIA / INŻYNIERIA DENTYSTYCZNA / KOSMETOLOGIA / PEDAGOGIKA / TURYSTYKA I REKREACJA

Nasza pasja - Twój sukces! FIZJOTERAPIA / INŻYNIERIA DENTYSTYCZNA / KOSMETOLOGIA / PEDAGOGIKA / TURYSTYKA I REKREACJA Nasza pasja - Twój sukces! FIZJOTERAPIA / INŻYNIERIA DENTYSTYCZNA / KOSMETOLOGIA / PEDAGOGIKA / TURYSTYKA I REKREACJA SPIS TREŚCI O uczelni 2 Wydział Studiów Edukacyjnych w Poznaniu 10 Fizjoterapia 13

Bardziej szczegółowo

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA Nr./15 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Pigonia w Krośnie z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji oraz form studiów na poszczególnych kierunkach w

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI I TRYB REKRUTACJI

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI I TRYB REKRUTACJI SZCZEGÓŁOWE WARUNKI I TRYB REKRUTACJI PROJEKT ZAMIEJSCOWY WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM I. Kierunek Wychowanie Fizyczne 1. Studia pierwszego stopnia 3-letnie, stacjonarne Postępowanie

Bardziej szczegółowo

STUDIA STACJONARNE: WYDZIAŁ ZAMIEJSCOWY W CHOJNICACH Kierunek: ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI - studia I stopnia.

STUDIA STACJONARNE: WYDZIAŁ ZAMIEJSCOWY W CHOJNICACH Kierunek: ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI - studia I stopnia. STUDIA STACJONARNE: WYDZIAŁ ZAMIEJSCOWY W CHOJNICACH ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI - studia I stopnia. STUDIA NIESTACJONARNE: WYDZIAŁ ZAMIEJSCOWY W CHOJNICACH ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI -

Bardziej szczegółowo

Studia stacjonarne INSTYTUT HUMANISTYCZNO-EKONOMICZNY

Studia stacjonarne INSTYTUT HUMANISTYCZNO-EKONOMICZNY Załącznik do uchwały nr 64/2015 Senatu PWSZ w Suwałkach z dnia 10.07.2015 r. Warunki i tryb rekrutacji na pierwszy rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 20 kwietnia 2012 r. Poz. 432 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 18 kwietnia 2012 r.

Warszawa, dnia 20 kwietnia 2012 r. Poz. 432 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 18 kwietnia 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 20 kwietnia 2012 r. Poz. 432 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 18 kwietnia 2012 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 20 kwietnia 2012 r. Poz. 432 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 18 kwietnia 2012 r.

Warszawa, dnia 20 kwietnia 2012 r. Poz. 432 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 18 kwietnia 2012 r. Elektronicznie podpisany przez Jaroslaw Deminet Data: 2012.04.20 14:56:26 +02'00' DZIENNIK USTAW w. rcl.go v.p l RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 20 kwietnia 2012 r. Poz. 432 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA

Bardziej szczegółowo

Rok akademicki 2012/2013 JAK ZOSTAĆ NASZYM STUDENTEM? STUDIA I STOPNIA INFORMATOR O ZASADACH REKRUTACJI

Rok akademicki 2012/2013 JAK ZOSTAĆ NASZYM STUDENTEM? STUDIA I STOPNIA INFORMATOR O ZASADACH REKRUTACJI Rok akademicki 2012/2013 JAK ZOSTAĆ NASZYM STUDENTEM? STUDIA I STOPNIA INFORMATOR O ZASADACH REKRUTACJI SPIS TREŚCI Różne drogi na Politechnikę Łódzką... 6 Wybierz dla siebie... 7 Jakie dokumenty trzeba

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art. 169 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012r., poz. 572, z póź. zm.) uchwala się, co następuje:

Na podstawie art. 169 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012r., poz. 572, z póź. zm.) uchwala się, co następuje: Uchwała nr 45/2013 Senatu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku z dnia 28.05.2013r. w sprawie warunków i trybu przyjęć na studia na rok akademicki 2014/2015 w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku Na podstawie

Bardziej szczegółowo

WARUNKI I TRYB REKRUTACJI NA STUDIA W UNIWERSYTECIE MEDYCZNYM W LUBLINIE NA ROK AKADEMICKI 2015/2016

WARUNKI I TRYB REKRUTACJI NA STUDIA W UNIWERSYTECIE MEDYCZNYM W LUBLINIE NA ROK AKADEMICKI 2015/2016 WARUNKI I TRYB REKRUTACJI NA STUDIA W UNIWERSYTECIE MEDYCZNYM W LUBLINIE NA ROK AKADEMICKI 2015/2016 1 1. Niniejsza uchwała określa zasady i tryb postępowania rekrutacyjnego na I rok jednolitych studiów

Bardziej szczegółowo

Studia. Wyższa Szkoła Biznesu. www.wsb.edu.pl/cieszyn. Studiuj w Cieszynie! za darmo. Wydział Zamiejscowy w Cieszynie

Studia. Wyższa Szkoła Biznesu. www.wsb.edu.pl/cieszyn. Studiuj w Cieszynie! za darmo. Wydział Zamiejscowy w Cieszynie Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej Wydział Zamiejscowy w Cieszynie studia inżynierskie oraz licencjackie: Logistyka i transport Inżynier jakości Zarządzanie BHP Grafika komputerowa Sieci komputerowe

Bardziej szczegółowo

Alfabetyczny spis kierunków i specjalności

Alfabetyczny spis kierunków i specjalności Dla Kandydatów 2015/2016 W Informatorze: Bogata tradycja nowoczesnej uczelni 4 5 UEK w liczbach 6 7 Więcej niż studia 8 9 UEK fakty 10 Zagraniczna ścieżka edukacyjna 11 12 Drogowskaz kandydata 13 ABC

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 21/2013/2014 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 11 grudnia 2013 r.

Zarządzenie Nr 21/2013/2014 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 11 grudnia 2013 r. Zarządzenie Nr 21/2013/2014 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu rejestracji internetowej na studia drugiego stopnia w Uniwersytecie Kazimierza

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA OBRONY NARODOWEJ Wydział Zarządzania i Dowodzenia

AKADEMIA OBRONY NARODOWEJ Wydział Zarządzania i Dowodzenia OFERTA EDUKACYJNA WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA i DOWODZENIA na rok akademicki 2014/15 Forma studiów: studia stacjonarne studia niestacjonarne Rodzaj studiów: studia I stopnia (osoby posiadające świadectwo dojrzałości)

Bardziej szczegółowo

vademecum Dla Kandydatów 2014/2015

vademecum Dla Kandydatów 2014/2015 vademecum Dla Kandydatów 2014/2015 W Informatorze: Bogata tradycja nowoczesnej uczelni 4 5 UEK w liczbach 6 7 Więcej niż studia 8 9 UEK fakty 10 Zagraniczna ścieżka edukacyjna 11 12 Drogowskaz kandydata

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji do klas pierwszych

Regulamin rekrutacji do klas pierwszych Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 3/2015 Dyrektora II LO im Cypriana Kamila Norwida w Stargardzie Szczecińskim z dnia 27 lutego 2015 roku. Regulamin rekrutacji do klas pierwszych II Liceum Ogólnokształcącego

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Postanowienia ogólne

Rozdział 1 Postanowienia ogólne Załącznik do Uchwały nr 4 SENATU WYŻSZEJ SZKOŁY FINANSÓW I ZARZĄDZANIA W BIAŁYMSTOKU z dnia 29 maja 2015 r. w zmieniającą Uchwałę Nr 1 Senatu Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku z 30 maja

Bardziej szczegółowo

STUDIA STACJONARNE KIERUNEK TURYSTYKA I REKREACJA FIZJOTERAPIA. 3-LETNIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA (licencjackie)

STUDIA STACJONARNE KIERUNEK TURYSTYKA I REKREACJA FIZJOTERAPIA. 3-LETNIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA (licencjackie) Zasady rekrutacji określające warunki, tryb, formę studiów oraz zakres egzaminów wstępnych na studia na rok akademicki 2014/2015 przyjęte uchwałą nr 17/IV/2013, 18/IV/2013, 19/IV/2013 Senatu Akademii Wychowania

Bardziej szczegółowo

WYBIERZ SWÓJ KLUCZ DO SUKCESU

WYBIERZ SWÓJ KLUCZ DO SUKCESU WYBIERZ SWÓJ KLUCZ DO SUKCESU Broszura informacyjna Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie dla kandydatów na studia 2015/2016 SPIS TREŚCI Słowo od Rektora Dlaczego warto studiować w UMCS? UMCS

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o dofinansowanie kosztów nauki w ramach programu STUDENT II kształcenie ustawiczne osób niepełnosprawnych

WNIOSEK o dofinansowanie kosztów nauki w ramach programu STUDENT II kształcenie ustawiczne osób niepełnosprawnych Załącznik nr 1 do uchwały nr 276/2009 Zarządu PFRON z dnia 25 sierpnia 2009 r. PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Załącznik nr 1 do Procedur Wniosek złożono w Oddziale PFRON w... w

Bardziej szczegółowo

MOBILNY STUDENT. Wybrana oferta edukacyjnych wyjazdów zagranicznych dla ukraińskich studentów

MOBILNY STUDENT. Wybrana oferta edukacyjnych wyjazdów zagranicznych dla ukraińskich studentów MOBILNY STUDENT Wybrana oferta edukacyjnych wyjazdów zagranicznych dla ukraińskich studentów Informator powstał w ramach realizacji projektu pn. Uniwersyteckie Centrum Kariery jako forma aktywizacji zawodowej

Bardziej szczegółowo

Zasady i kryteria rekrutacji. do VI Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Kielcach. na rok szkolny 2015/2016

Zasady i kryteria rekrutacji. do VI Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Kielcach. na rok szkolny 2015/2016 Zasady i kryteria rekrutacji do VI Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Kielcach na rok szkolny 2015/2016 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 6 grudnia 2013r. o zmianie ustawy o systemie oświaty

Bardziej szczegółowo

Warunki i tryb rekrutacji na studia w Politechnice Częstochowskiej w roku akademickim 2014/2015

Warunki i tryb rekrutacji na studia w Politechnice Częstochowskiej w roku akademickim 2014/2015 Warunki i tryb rekrutacji na studia w Politechnice Częstochowskiej w roku akademickim 2014/2015 Zasady rekrutacji określają warunki przyjęć na następujące rodzaje studiów: - stacjonarne: pierwszego i drugiego

Bardziej szczegółowo

87 lat. 1. miejsce. ponad 200 uczelniami. najlepsza w Polsce. funkcjonowania i doświadczeń. Studentka UEK. w konkursie Primus Inter Pares 2010

87 lat. 1. miejsce. ponad 200 uczelniami. najlepsza w Polsce. funkcjonowania i doświadczeń. Studentka UEK. w konkursie Primus Inter Pares 2010 1. miejsce w rankingu szkół wyższych (tygodnik Wprost, maj 2010 r.) 1. miejsce Współpraca z ponad 200 uczelniami na całym świecie Studentka UEK najlepsza w Polsce 1. miejsce wśród najlepiej zarabiających

Bardziej szczegółowo

Wersja z dnia 2 czerwca 2011 roku

Wersja z dnia 2 czerwca 2011 roku Załącznik do Regulaminu studiów podyplomowych w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie ZASADY SZCZEGÓLNE PROWADZENIA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH EKONOMIA SPOŁECZNA W MAŁOPOLSKIEJ SZKOLE ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ

Bardziej szczegółowo

1. sekretariat szkoły - tel. (58) 672 25 09 2. htpp://www.zsp2.net 3. e-mail: zsp2@zsp2.net, zsp2wejherowo@gmail.com 4. gablota szkoły (I piętro)

1. sekretariat szkoły - tel. (58) 672 25 09 2. htpp://www.zsp2.net 3. e-mail: zsp2@zsp2.net, zsp2wejherowo@gmail.com 4. gablota szkoły (I piętro) Załącznik do Zarządzenia nr 7/2015 z dnia 23. lutego 2015 r. REGULAMIN R E K R U T A C J I NA ROK SZKOLNY 2015 / 2016 Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004

Bardziej szczegółowo