ZAPYTANIE OFERTOWE. lub za pośrednictwem poczty elektronicznej:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZAPYTANIE OFERTOWE. lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: maciej.klimczak@sempre.torun.pl"

Transkrypt

1 Sempre Maszyny i Urządzenia Sp. z o.o. ul. Inowrocławska Toruń Toruń, r. ZAPYTANIE OFERTOWE Strona 1 W związku z realizacją projektu Wdrożenie zintegrowanego systemu zarządzanie przedsiębiorstwem oraz nowych e-usług przez firmę Sempre Maszyny i Urządzenia Sp. z o.o. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko- Pomorskiego na lata , Oś priorytetowa 4 Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego, Działanie 4.3. Rozwój komercyjnych e-usług zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty na realizację projektu zgodną z poniżej przedstawionym zakresem na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania. Termin realizacji usługi: 31 grudnia 2014r. Wymagania dotyczące oferty: Ofertę należy przygotować w języku polskim. Powinna ona zawierać następujące elementy: nazwę i adres oferenta, numer telefonu, datę wystawienia oferty, termin ważności oferty, cenę netto i cenę brutto, Oferta powinna być podpisana przez osoby uprawnione do reprezentowania oferenta. Ofertę proszę przesłać/ dostarczyć do dnia 25 kwietnia 2014r. na adres: Sempre Maszyny i Urządzenia Sp. z o.o. ul. Inowrocławska Toruń lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: Osoba do kontaktu w sprawie zapytania: Maciej Klimczak tel Kryterium wyboru oferty: cena 100%

2 I. SPECYFIKACJA USŁUGI INFORMATYCZNEJ: Zakres usługi: wdrożenie zintegrowanego systemu zarządzanie przedsiębiorstwem obejmującego następujące elementy: Projekt struktury baz danych. Projekt interfejsów systemu. Budowa modułów baza firm, baza produktów, ofertowanie, wysyłki mailingu i SMS, zarządzanie zadaniami oraz dysku wirtualnego (baza materiałów - instrukcji, manuali), obsługi sprzedaży, zarządzania magazynem, fakturowania, rozliczeń, zarządzania stroną WWW, dostępu dla klientów, aplikacji marketingowej dla urządzeń mobilnych, aplikacja serwisu online, sklep internetowy (3 wersje językowe: polska, angielska, rosyjska). Testy funkcjonalne i wydajnościowe aplikacji, poprawki, wdrożenie. Strona 2 Uszczegółowienie poszczególnych modułów: 1 Magazyn 1.1 Stany magazynowe Obliczanie stanu bieżącego Obliczanie stanu na zadany dzień 1.2 Obsługa dokumentów WZ PZ WW PW MM 1.3 Obsługa wielu magazynów 1.4 Kartoteki produktów 2 Zarządzanie projektami / produkcją i przygotowanie maszyn do sprzedaży 2.1 Projekty / produkcja Czas realizacji - przewidywany Czas realizacji - rzeczywisty Termin realizacji Pliki (podpięte do projektu) Pliki (zebrane z powiązanych zadań) Status Zaplanowany (nowy) W trakcie Zakończony Przeterminowany Finanse Możliwość przypisania zlecenia do projektu (wartość projektu) Przypinanie faktur kosztowych do projektu Raportowanie rentowności projektu

3 2.2 Zadania / zlecenia produkcyjne Termin realizacji Czas realizacji - przewidywany Czas realizacji - rzeczywisty Opis zadania Pliki Pracownik powiązany Możliwość przypinania wielu pracowników do jednego zadania Typ Zadanie zwykłe Kamień milowy Status Nowe Otwarte (w realizacji) Zrealizowane Wiadomości Treść Ilość godzin realizacji zadania (log) 2.3 Kalendarz Wizualizacja stopnia realizacji projektu i zadań (wykres Gantta) Filtrowanie po pracowniku Filtrowanie po projekcie Możliwość zarządzania zadaniami poprzez mechanizm drag&drop 3 Kontrahenci (baza firm) 3.1 Dane Dane teleadresowe Notatki ogólne Pliki Konta bankowe Numer konta Nazwa banku Typ konta konto główne konto faktoring Wiadomości Terminy spotkań + przypominanie 3.2 Widoki Lista kontrahentów Edycja kartoteki kontrahenta Dodawanie kontrahenta 3.3 Rozliczenia Widok listy faktur z oznaczeniem rozliczona/nierozliczona Możliwość szybkiego rozliczenia wpłaty od klienta Kwota wpłaty Data wpłaty Rozdział kwoty wpłaty pomiędzy nierozliczone faktury Strona 3

4 Automatyczna sugestia rozliczenia Ręczna modyfikacja 4 Komunikator 4.1 Możliwość wysyłania wiadomości tekstowych do użytkowników platformy Do jednego użytkownika Do wielu Do wszystkich 4.2 Odbieranie wiadomości poprzez mechanizmy platformy Strona 4 5 Finanse 5.1 Faktury Sprzedaż Dodatkowe wytyczne Możliwość przypięcia dokumentu WZ Faktury kosztowej Kategoria faktury Sprzedaż Serwis inne dedykowane przez użytkownika Pracownik wystawiający Faktury cykliczne Abonament za serwis maszyny inne dedykowane przez użytkownika Wystawianie Faktura wystawiana na bazie zlecenia Wystawiana ręcznie Wystawiana na bazie zadań Obsługa wielu stawek VAT % % % % zw nie podlega Status Nowa Wydrukowana Zapłacona częściowo Zapłacona Oznaczenie faktur przeterminowanych Typy dokumentów Faktura pro forma Faktura VAT Od netto

5 Od brutto Korekta (faktura korygująca) Korekta ilościowa Korekta wartościowa Zakupy (koszty) Dodatkowe wytyczne Możliwość przypięcia PZ Kategoria Sprzedaż Serwis Koszty utrzymania firmy Wypłaty inne dedykowane przez użytkownika Obsługa wielu stawek VAT % % % % zw nie podlega Typy dokumentów Faktura pro forma Faktura VAT Korekta (faktura korygująca) Korekta ilościowa Korekta wartościowa Sprzedaż Filtr Klient Okres (data wystawienia) Okres (data płatności) Produkt 5.2 Raporty Zakupy Filtr Dostawca Okres (data wystawienia) Okres (data płatności) Produkt Raport przeterminowanych płatności Na dzień dzisiejszy Na zadany dzień Raport najważniejszych klientów za zadany rok Nazwa klienta Wartość sprzedaży Procentowy udział w łącznej sprzedaży za zadany rok Strona 5

6 5.2.4 Raport najważniejszych dostawców Nazwa klienta Wartość zakupów Procentowy udział w łącznych zakupach za zadany rok Raport zobowiązań i należności w podziale terminowym Grupy Powyżej 60 dni Powyżej 30 dni Powyżej 14 dni Powyżej 0 dnia Raport na zadany dzień Raport zyskowności transakcji Raport dla pojedynczych faktur Numer faktury Nazwa firmy Wartość sprzedaży Suma kosztów dla faktury Różnica (zysk) Raport sumaryczny dla klientów za zadany okres Nazwa firmy Wartość sprzedaży Suma kosztów Różnica (zysk) Medium Ekran Wydruk (pdf) 5.3 Rozliczenia Wpłaty Opcje Typ wpłaty Przelew Gotówka Kompensata + dokument kompensaty Wartości wpłat Możliwość wpłaty niższej niż wartość faktury (wiele wpłat do jednej faktury) Możliwość wpłaty o wartości równej do wartości faktury Możliwość wpłaty zbiorczej (jedna wpłata do wielu faktur) Obsługa nadpłat Windykacja Mail do kontrahentów z przeterminowanymi płatnościami Faktury przeterminowane Strona 6 6 Obsługa klienta 6.1 Oferta Definiowanie parametrów oferty Produkty

7 Wybór produktów z kartotek produktowych Zdjęcia Cena Ilość Waluta PLN EUR USD inne dedykowane przez użytkownika Kwoty Netto Brutto Ważność oferty Data Warunki płatności Tekst Generowanie oferty w postaci dokumentu PDF Możliwość bezpośredniej wysyłki oferty z systemu przez Możliwość utworzenia oferty bez powiązania z kontrahentem Wysyłka masowa przez z systemu Możliwość definiowania produktów zależnych 6.2 Rejestracja zamówień Wprowadzenie danych zamówienia od kontrahenta Na bazie oferty Ręcznie 6.3 Zlecenia Zlecenie od kontrahenta Na bazie zamówienia Ręczne Zlecenie wewnętrzne Statusy Nowe W realizacji Zrealizowane Zafakturowane 6.4 Narzędzia marketingowe Masowa wysyłka ofert do wielu klientów poprzez Masowa wysyłka ofert do wielu klientów poprzez SMS Dedykowana aplikacja służąca prezentacji produktów oferowanych przez firmę poprzez urządzenie mobilne bezpośrednia synchronizacja danych (parametrów, opisów, zdjęć, a także innych informacji handlowych, w tym cenników) z bazą produktów znajdującą się w systemie. Strona 7 7 CMS / e-commerce 7.1 Strona WWW Zarządzanie treścią, zdjęciami strony, edycja struktury (dodawanie nowych podstron,

8 usuwanie i przenoszenie podstron) Możliwość publikacji produktów z bazy systemu na stronie WWW Wersje językowe (polska, angielska i rosyjska) 7.2 System e-commerce / sklep internetowy Możliwość publikacji wybranych produktów z bazy systemu Mechanizmy sklepu internetowego umożliwiające klientowi realizację transakcji kupna (koszyk, założenie konta (lub wykorzystanie konta założonego na potrzeby innych funkcji systemu), płatność) Podgląd historii zakupów dla klienta Powiadomienie o nowym zamówieniu dla operatora (pracownika firmy) po stronie systemu zamówienie trafia do bazy zamówień w systemie i podlega tradycyjnym procesom obsługi zamówień Wersje językowe (polska, angielska i rosyjska) Strona 8 8 Moduły dodatkowe 8.1 Dysk wirtualny Umieszczanie plików (skanów, archiwów) powiązanych z klientami, ofertami, projektami, itp Dostęp za pośrednictwem protokołu WebDAV przez sieć internetową (jak do klasycznego dysku sieciowego) Dostęp do udostępnionych zasobów po określeniu uprawnień Możliwość ustalenia uprawnień do dostępu zarówno dla pracownika firmy (do wskazanych zasobów) jak i dla klienta (do zasobów jemu przypisanych) 8.2 Baza serwisowa (aplikacja serwisu online) Dostęp przyznawany wraz ze zdefiniowaniem zlecenia serwisowego dla danego pracownika Zakres udostępnionych informacji pozwala serwisantowi na zdalny dostęp do maszyny wymagającej serwisu i jej zdalną naprawę lub wstępną diagnozę problemu Typ dostępu Login, hasło, protokoły, zabezpieczenia, szyfrowania, itp. (w zależności od potrzeb) Notatki Historia zdarzeń serwisowych tej maszyny Dokumentacja maszyny Dostęp przyznawany dla klienta posiadającego serwisowaną maszynę Zgłaszanie potrzeby serwisowej Monitorowanie postępu realizacji usługi 9 Administracja 9.1 Użytkownicy Tworzenie kont Uprawnienia Informacja o statusie Zalogowany Nie zalogowany 9.2 Zarządzanie bibliotekami Typy urlopów

9 9.2.2 Tagi II. SPECYFIKACJA SEROWEROWNI Szafka 19, wysokość wewnętrzna: minimum 12 U Serwer (pamięć (zamontowana): 4GB (1x4GB) DDR3 1333MHz UDIMM, poziom Raid: 0,1,10,5) macierz dyskowa 4xHDD 1U dyski do macierzy (4x 2TB switch 1GB (Switch 10/100/1000 Mbit/s 24-port) router DSL UPS (1000 Watts /1500 VA,Input 230V /Output 230V, Interface Port RJ-45 Serial, SmartSlot, USB, Rack Height 2 U) 1000 Watts /1500 VA,Input 230V /Output 230V, Interface Port RJ-45 Serial, SmartSlot, USB, Rack Height 2 U) okablowanie monitoring (rejestrator (min. 6 wejść, kompresja H.264, prędkość zapisu: min. 100 klatek/sek, możliwośc odtwarzania wszystkich kanałów jednocześnie, mozliwośc obsługi przez panel WWW), zestaw instalacyjny (kamery, okablowanie, wtyczki, elementy montażowe)) Strona 9 III. SPECYFIKACJA KOMPUTERÓW PRZENOŚNYCH (3 SZTUKI) Przekątna ekranu, min 14 Pamięć RAM: min 8GB Łączność bezprzewodowa: WiFi Dysk twardy: min 500GB+32GBSSD, 7200 obr./min System operacyjny -procesor co najmniej 2 rdzeniowy - złącza: HDMI, USB3.0 -matryca matowa IV. SPECYFIKACJA OPROGRAMOWANIA DO KOMPUTERÓW PRZENOŚNYCH (3 SZTUKI) Oprogramowanie biurowe (edytor graficzny, arkusz kalkulacyjny, program do przygotowywania prezentacji, program do obsługi poczty ) typu Microsoft Office Program antywirusowy

10 Załącznik do zapytania ofertowego: FORMULARZ OFERTY Nazwa i adres oferenta: Osoba do kontaktu: Strona 10 Numer telefonu oferenta: Data wystawienia oferty: Zakres Projekt struktury baz danych, Projekt interfejsów systemu Cena ofertowa netto Budowa modułów baza firm, baza produktów, ofertowanie Budowa modułów wysyłki mailingu i SMS, zarządzanie zadaniami oraz dysku wirtualnego (baza materiałów - instrukcji, manuali) Budowa modułów obsługi sprzedaży, zarządzania magazynem, fakturowania Budowa modułów rozliczeń, zarządzania stroną WWW, strony WWW i sklepu internetowego, dostępu dla klientów, aplikacji marketingowej na urządzenia mobilne, aplikacji serwisu online Testy funkcjonalne i wydajnościowe aplikacji, poprawki, wdrożenie, szkolenia Serwerownia Komputery przenośne (3 sztuki) Oprogramowanie do komputerów przenośnych (3 sztuki) Wartość oferty netto w PLN: Wartość oferty brutto w PLN: Termin ważności oferty: Podpis oferenta:

OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT NA PRZEDMIOT Zakup licencji oprogramowania klasy ERP oraz usług mających na celu wdrożenie oprogramowania

OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT NA PRZEDMIOT Zakup licencji oprogramowania klasy ERP oraz usług mających na celu wdrożenie oprogramowania OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT NA PRZEDMIOT Zakup licencji oprogramowania klasy ERP oraz usług mających na celu wdrożenie oprogramowania Zamawiający: Tytuł Projektu: Przedmiot zamówienia:

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Warszawa, dnia 27.05.2013 r. Zapytanie ofertowe na: 1. Zakup i wdrożenie systemu informatycznego typu B2B do obsługi transakcji handlowych z partnerami biznesowymi 2. Zakup usługi szkoleniowej szkolenie

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dotyczące zakupu licencji systemu B2B oraz systemu ERP

Zapytanie ofertowe dotyczące zakupu licencji systemu B2B oraz systemu ERP Kraków, dn. 18.02.2014 r. OKPL s.c. Piotr Zieliński, Paweł Zieliński, Katarzyna Zielińska, Małgorzata Zielińska, Tomasz Cichański ul. Racławicka 58 30-017 Kraków Zapytanie ofertowe dotyczące zakupu licencji

Bardziej szczegółowo

rodzaj 1. Ogólne 1.2 System operacyjny 1.3 System bazodanowy 1.4 Elastyczność 1.5 Język 1.5.1 1.6 Raporty 1.6.1 1.6.2 1.6.3 1.7 Obsługa wielu okien

rodzaj 1. Ogólne 1.2 System operacyjny 1.3 System bazodanowy 1.4 Elastyczność 1.5 Język 1.5.1 1.6 Raporty 1.6.1 1.6.2 1.6.3 1.7 Obsługa wielu okien Lp rodzaj 1. Ogólne 1.2 System operacyjny 1.3 System bazodanowy 1.4 Elastyczność 1.5 Język 1.5.1 1.6 Raporty 1.6.1 1.6.2 1.6.3 1.7 Obsługa wielu okien 1.8 Integralność 1.8.1 1.9 Obsługa makra 1.10 Obsługa

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do składania ofert. Przedmiot zamówienia

Zaproszenie do składania ofert. Przedmiot zamówienia Warszawa, 10 stycznia 2014 r. Sentemo Sp. z o.o. ul. Konstancińska 2, 02-942 Warszawa tel. 22 395 50 45, fax 22 395 50 46 NIP: 525-245-18-74 REGON: 141770898 KRS: 0000328532 Zaproszenie do składania ofert

Bardziej szczegółowo

Bielsk Podlaski, 16.05.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE

Bielsk Podlaski, 16.05.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Bielsk Podlaski, 16.05.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOE na dostawę i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego klasy ERP w ramach realizacji projektu pn.: Nowe technologie ICT w POLBU S.A. w ramach Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Olchowiec, dnia 06.08.2014 r. Zapytanie ofertowe na: 1. Zakup wartości niematerialnych i prawnych w postaci systemu informatycznego typu B2B wraz z dostępem do baz danych dla 10 pracowników; 2. Zakup nowych

Bardziej szczegółowo

Możliwości systemu ISOF-START

Możliwości systemu ISOF-START Możliwości systemu ISOF-START lipiec 2013 Copyright 2006 by HEUTHES. Wszelkie Prawa Zastrzeżone. All rights reserved. Przedsiębiorstwo HEUTHES dokłada wszelkich starań aby informacje zawarte w tej instrukcji

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK 1 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZE ZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE DOTYCZĄCE OPROGRAMOWANIA ANIA APLIKACYJNEGO Zakres funkcjonalności modułów przedstawiony w tabeli określa enumeratywnie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Firmao ver. 5.0

Instrukcja Firmao ver. 5.0 Instrukcja Firmao ver. 5.0 1 Spis treści 1. O Firmao... 3 2. Definicje podstawowych pojęć systemu... 5 3. Widoki Szczegółów... 9 4. Widoki List... 18 5. Filtry... 23 6. Raporty... 26 7. Uprawnienia...

Bardziej szczegółowo

Dotyczy umowy o dofinansowanie projektu, pt.: "Wdrożenie platformy B2B w firmie "Grupa Chorten" Sp. z o.o.", nr UDA-POIG.08.02.00-20-006/13-00.

Dotyczy umowy o dofinansowanie projektu, pt.: Wdrożenie platformy B2B w firmie Grupa Chorten Sp. z o.o., nr UDA-POIG.08.02.00-20-006/13-00. Białystok 18.02.2014 ZAPYTANIE OFERTOWE Zapraszamy do przedstawienia oferty handlowej na planowany zakup oprogramowania informatycznego i sprzętu komputerowego systemu B2B w firmie Grupa Chorten sp. z

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe B2B/ETAP2/TRWWNP/POIG 8.2/2013

Zapytanie ofertowe B2B/ETAP2/TRWWNP/POIG 8.2/2013 Ciechanów, 15.07.2013 Zamawiający: Hurtownia Elektronarzędzi TOMAX Ul. Sienkiewicza 77 06-400 Ciechanów Tel.: +48 23 673 22 43 NIP: 5661635413 REGON: 130858417 Zapytanie ofertowe B2B/ETAP2/TRWWNP/POIG

Bardziej szczegółowo

Fundusze Europejskie dla rozwoju innowacyjnej gospodarki Dotacje na Innowacje - Inwestujemy w waszą przyszłość

Fundusze Europejskie dla rozwoju innowacyjnej gospodarki Dotacje na Innowacje - Inwestujemy w waszą przyszłość Witaszyce 11 lipca 2014 Polwos Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Witaszyce 63-200 Ul. Zatorze 18 Gmina: Jarocin Zapytanie ofertowe W związku z realizacją Projektu Wdrożenie systemu B2B będącego podstawą

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia 1. Dostawa systemu finansowo-księgowego FK (3 stanowiska) wraz z aktualizacjami prawnymi przez okres 12 m-cy. 2.

Opis przedmiotu zamówienia 1. Dostawa systemu finansowo-księgowego FK (3 stanowiska) wraz z aktualizacjami prawnymi przez okres 12 m-cy. 2. Opis przedmiotu zamówienia 1. Dostawa systemu finansowo-księgowego FK (3 stanowiska) wraz z aktualizacjami prawnymi przez okres 12 m-cy. 2. Dostawa systemu CRM (18 stanowisk) wraz z systemem pocztowym

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 12.11.2012. Zapytanie ofertowe 1/2012 I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: IOW TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. ul.

Warszawa, dnia 12.11.2012. Zapytanie ofertowe 1/2012 I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: IOW TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. ul. Warszawa, dnia 12.11.2012 Zapytanie ofertowe 1/2012 I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: IOW TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ul. Zwoleńska 17 04-761 Warszawa II. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. I. Zamawiający. II. Opis przedmiotu zamówienia

Zapytanie ofertowe. I. Zamawiający. II. Opis przedmiotu zamówienia Warszawa, 18.11.2013 Gras Savoye Polska Sp. z o.o. Ul. Domaniewska 34a 02-672 Warszawa tel.: (022) 318 81 00 fax: (022) 318 81 01 e-mail: gsp@grassavoye.pl http://www.grassavoye.pl/ Zapytanie ofertowe

Bardziej szczegółowo

Ulotka. Zmiany w wersji 2014.0.1

Ulotka. Zmiany w wersji 2014.0.1 Ulotka Zmiany w wersji 2014.0.1 Data produkcji wersji: 23 października 2013 Spis treści 1 INSTALACJA SYSTEMU... 4 2 REINSTALACJA PROGRAMU... 4 2.1 REINSTALACJA Z POPRZEDNIEJ WERSJI... 4 2.2 WSPÓŁPRACA

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Strona 1 z 62 Dostawa i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania (ZSZ) opartego na rozwiązaniu klasy ERP oraz HRM wraz z dostawą infrastruktury dodatkowej dla Politechniki Świętokrzyskiej w ramach

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 2 / 42 www.belisama4crm.pl. Strona Spis treści. Strona

Spis treści. 2 / 42 www.belisama4crm.pl. Strona Spis treści. Strona Spis treści. Strona Strona Spis treści 1. Instalacja 1.1 Wersja serwerowa 1.2. Wersja sieciowa 2. Informacje dodatkowe 3. Panel administracyjny 3.1. użytkownicy, grupy uprawnień, działy 3.2. dane firmy,

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 02/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 02/2014 Strzałków, 17.03.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 02/2014 na nabycie środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, usług informatycznych i technicznych oraz szkoleń specjalistycznych Dotyczy projektu

Bardziej szczegółowo

SANKOM Sp. z o.o. SAN Organizer WERSJA 1.0 SANKOM

SANKOM Sp. z o.o. SAN Organizer WERSJA 1.0 SANKOM SANKOM Sp. z o.o. SAN Organizer WERSJA 1.0 SANKOM 2012 SAN Organizer 1.0 Copyright by SANKOM Sp. z o.o. - Warszawa 2012 Wydawca SANKOM Sp. z o.o. ul. Płomyk a 28 02-490 Warszawa tel. (022) 863 14 95 fax

Bardziej szczegółowo

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA Lublin, dnia 10.06.2013 ZAPYTANIE OFERTOWE DANE ZAMAWIAJĄCEGO: Optiner S.A. Dragany 24B 23-145 Wysokie W związku z realizacją projektu pt. Stworzenie platformy B2B w celu usprawnienia komunikacji biznesowej

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do składania ofert

Zaproszenie do składania ofert Bydgoszcz, 13 lutego 2014 r. Zaproszenie do składania ofert [Zapytanie ofertowe nr 1/VERTICA/ 8.2 POIG/2014/OPROGRAMOWANIE] W związku z realizacją projektu nr UDA- POIG.08.02.00-04-023/13-00 pt. Budowa

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT NA PRZEDMIOT Wdrożenie systemu CRM i ERP w firmie ANB sp. z o.o.

OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT NA PRZEDMIOT Wdrożenie systemu CRM i ERP w firmie ANB sp. z o.o. OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT NA PRZEDMIOT Wdrożenie systemu CRM i ERP w firmie ANB sp. z o.o. Warszawa, dnia 05 grudnia 2013 r. Zamawiający: Tytuł Projektu: Przedmiot zamówienia: ANB sp.

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Szczegółowy opis przedmiotu zapytania znajduje się w Specyfikacji, załączonej do niniejszego zapytania.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Szczegółowy opis przedmiotu zapytania znajduje się w Specyfikacji, załączonej do niniejszego zapytania. Toruń, dnia 12.09.2014r. COPYCOM Sp. z o.o. ul. Żółkiewskiego 37/41 87-100 Toruń ZAPYTANIE OFERTOWE Firma COPYCOM Sp. z o.o. zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na zakup poniższych elementów

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 euro netto

ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 euro netto Ateneum Hurtownia Książek Sp.j. Adam Zegiel, Maciej Kogut ul. Nad Drwiną 10 30-741 Kraków Kraków, 21.05.2012 ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty

Bardziej szczegółowo

Dotacje na innowacje

Dotacje na innowacje Kraków, dnia 15. 06. 2012 Red Tape Software sp. z o.o. Ul. Bratysławska 2/7 31-201 Kraków Zapytanie ofertowe W związku z realizacją projektu Wdrożenie innowacyjnego systemu B2B do elektronicznej wymiany

Bardziej szczegółowo

4. Instalacja i konfiguracja systemu VENDO ERP 363 rbg 5. Platforma komunikacji biznesowej 1szt. 9. Wdrożenie Platformy B2B 160 rbg

4. Instalacja i konfiguracja systemu VENDO ERP 363 rbg 5. Platforma komunikacji biznesowej 1szt. 9. Wdrożenie Platformy B2B 160 rbg Wrocław, dnia 3.12.2012 Zapytanie ofertowe I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: Do:. ORGANIQUE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA Plac Strzelecki 20/2 50-224 Wrocław II. ZAPYTANIE OFERTOWE W

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Tabele poniżej zawierają wykazy poszczególnych elementów zapytania:

Zapytanie ofertowe. Tabele poniżej zawierają wykazy poszczególnych elementów zapytania: Od: BOBROWICZ ROBERT, BAS CENTRUM TŁUMACZEŃ PROFESJONALNYCH; TLUMACZ.PL CENTRUM TŁUMACZEŃ PROFESJONALNYCH; BASKREACJA Pl. Konstytucji 4/22 00-552 Warszawa Warszawa, 06..202 Do:......... Zapytanie ofertowe

Bardziej szczegółowo

SPRAWNIEJSZA FIRMA, SZYBSZY ROZWÓJ

SPRAWNIEJSZA FIRMA, SZYBSZY ROZWÓJ Krótki opis rozwiązania SAP SAP Business One SPRAWNIEJSZA FIRMA, SZYBSZY ROZWÓJ KORZYSTNA CENOWO APLIKACJA DLA MAŁYCH I ŚREDNICH FIRM Aplikacja SAP Business One to jedno rozwiązanie o przystępnej cenie

Bardziej szczegółowo