Skrócone opisy projektów realizowanych w ramach Poddziałania PO KL. International House Integra Bielsko

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Skrócone opisy projektów realizowanych w ramach Poddziałania 9.6.2 PO KL. International House Integra Bielsko"

Transkrypt

1 Skrócone opisy projektów realizowanych w ramach Poddziałania PO KL Tytuł Projektu Wyższe kompetencje językowe osób dorosłych WND-POKL /12 International House Integra Bielsko ul. Zielona 32, Bielsko-Biała tel: fax osoba do kontaktów: Joanna Markowicz-Kania Okres realizacji projektu 01/04/ /03/2015

2 Opis projektu Grupa docelowa: osoby (480) w wieku lata zamieszkałe na terenie z woj. śląskiego, uczestniczące z własnej inicjatywy w szkoleniach, które spełniają co najmniej jeden z warunków: wiek 50+, os. powracająca lub wchodząca po raz pierwszy na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dzieci, wykształcenie co najwyżej średnie, os. pozostająca bez zatrudnienia przez okres ostatnich 6 miesięcy przed przystąpieniem do projektu. W projekcie mogą wziąć udział UP wieku 64 +, pozostające bez zatrudnienia, o ile zadeklarują gotowość podjęcia zatrudnienia po zak. udziału w projekcie (+dod. wskaźnik). Rekrutacja główna: i , ponadto w trakcie realizacji projektu. UP zgłoszą się osobiście w biurze projektu (Bielsko Biała),mailem lub pocztą i złożą deklarację uczestnictwa. W celu dopasowania poziomu i tematyki zajęć - testy wstępne z j. angielskiego. Na tej podstawie Projektodawca określi liczbę UP na poszcz. poziomach zaawansowania i utworzy harmonogram zajęć. UP przedłożą dokumenty pozwalające zweryfikować, czy należą do grupy docelowej projektu, wybiorą plan zajęć z j. angielskiego. Powstanie lista rezerwowa do wykorzystania w przypadku rezygnacji. Grupy defaworyzowane będą szczególnie zachęcane do udziału w projekcie poprzez uwzględnienie najskuteczniejszych dla ich specyfiki kanałów informacyjnych. Formy wsparcia: - kurs języka angielskiego

3 Językowy zawrót głowy WND-POKL /12 EVEREST KRZYSZTOF NOWIŃSKI ul. Mieszczańska 9, Kraków Telefon/Fax osoba do kontaktów roboczych: Izabela Stolarkiewicz Okres realizacji projektu 01/04/ /12/2014 Celem głównym projektu jest nabycie przez minimum 272 uczestników poziomu znajomości języka angielskiego, francuskiego lub niemieckiego w okresie 21 miesięcy umożliwiającym wykonywanie pracy w j. obcym. Projekt skierowany jest do 320 niezatrudnionych minimum przez okres 6 miesięcy przed przystąpieniem do projektu kobiet i mężczyzn w wieku (również te zarejestrowane w PUP), zamieszkałe w woj. śląskim, które z własnej inicjatywy chcą wziąć udział w projekcie. Opis projektu Projekt przewiduje realizację szkoleń z języka angielskiego, francuskiego i niemieckiego. Zajęcia odbywać się będą 2 x tygodniu po 3 godziny szkoleniowe (45 minut). Kursy prowadzone będą na poziomie zdiagnozowanym na etapie rekrutacji. Ścieżka wsparcia zakończona egzaminem zewnętrznym i uzyskaniem certyfikatu TOEIC (j. ang.), WiDaF (j. niem.), TFI (j. franc.)poświadczającym znajomość języka na jednym z poziomów A, B lub C wg ESOKJ. Szkolenia realizowane będą w Bielsku-Białej, Częstochowie, Katowicach i Rybniku. Akcja promocyjna szeroko zakrojona w znacznym stopniu w Internecie. Zgłaszać można się na podstawie dokumentów zgłoszeniowych dostępnych w Biurze Projektu lub możliwość wypełnienia dokumentów zgłoszeniowych online.

4 Jestem Europejczykiem, mówię po angielsku WND-POKL /12 PRYMUS RENATA KALDER-MACIEJASZ ul. Warszawska 270, Bieruń Telefon: Osoba do kontaktów roboczych: Renata Kalder-Maciejasz Okres realizacji projektu 01/05/ /04/2014 Celem głównym projektu jest zwiększenie udziału mieszkańców powiatu bieruńsko-lędzińskiego w kształceniu ustawicznym poprzez udział 29 kobiet i 19 mężczyzn w kursie języka angielskiego od maja 2013 r. do kwietnia 2014 r. Opis projektu Grupą docelową będzie 48 osób dorosłych w wieku zamieszkałych w powiecie bieruńsko lędzińskim. W projekcie przewiduje się szkolenia z języka angielskiego. 120 godzin szkoleniowych po 45 minut każda, prowadzonych o stałych porach 2 x tygodniowo po 2 godz. lekcyjne. Przerwa wakacyjna lipiec-sierpień. Po zakończonym szkoleniu uczestnicy przystąpią do egzaminu na poziomie kompetencji językowych zgodnym z Europejskim Systemem Kształcenia Językowego. Rekrutacja do projektu odbędzie się w maju 2013 r. Będzie prowadzona na terenie całego powiatu. Promocja poprzez ulotki, plakaty, stronę internetową Wnioskodawcy. Przyjmowanie zgłoszeń odbywać się będzie bezpośrednio w biurze projektu codziennie przez 20 dni po 5 godzin dziennie na przemian w godzinach przedpołudniowych i popołudniowych. Wybór uczestników nastąpi w oparciu o kryteria projektu.

5 ICT dla kobiet WND-POKL /12 Centrum Edukacji Zawodowej CARGO Sp. z o.o. ul. Krakowska 9, Jaworzno tel fax osoba do kontaktów roboczych: Mateusz Łętowski Okres realizacji projektu 01/06/ /05/2015

6 Opis projektu Grupa docelowa: 135 bezrobotnych kobiet z Jaworzna w wieku Rekrutację poprzedza promocja poprzez stronę www, przekazanie informacji do UM, PUP i NGO zrzeszających i działających na rzecz kobiet, do parafii, domów matek z dzieckiem, caritasu, przedszkoli, szkół, spotkania i wysłanie plakatów i ulotek do tych miejsc i ich rozdawanie publiczne w ośrodkach dla ON, zakładach aktywności zawodowej. Plan rekrutacji: 1. strona www zawiera plan i zasady rekrutacji, na spotkaniach inf. przekazywane będą zapisy regulaminu oraz przekazywane będą formularze aplik. (do ściągnięcia również ze strony www) 2. przyjmowanie formularzy rekr. w biurze projektu (Uul. Krakowska 9, i jeden raz w tyg. do ), pocztą i mailem 3. potrzebne dokumenty: kwestionariusz os. zgodny z PEFS, dok. potwierdzający status osoby bezrobotnej, ośw. o przetw. danych i o odp. karnej, ankieta ex-ante określająca poziom wiedzy i sposób jej przyswajania pozwalająca na ocenę poziomu i grupy wiek. 4. kryteria dodatkowe: wiek pow. 50r. ż. +5 pkt., aby zaktywizować te grupę społ. i przekonać do tego, że można nabyć umiejętności ICT, pozostawanie bez pracy do+5 pkt., samotnie wychowujące dzieci +5 pkt. (kryteria wybrane na podstawie uzasadnienia grupy docelowej wskazującej na te grupy kobiet jako najbardziej zagrożone na rynku pracy) 5. weryfikacja dokumentów zgłosz. -opracowanie listy uczestniczek i listy rez. (z listy rezerwowej będzie można wejść do kursu do maksymalnie 10% lekcji, tj. po 2 odbytych zajęciach, po odbyciu konsultacji wyrównawczych z trenerem) 6. podpisanie um. szkol. i dekl. ucz. (do PEFS). Formy wsparcia: - kurs komputerowy ECDL START (105 osób) ECDL CORE (30 osób) Na ostatnich zajęciach przeprowadzony zostanie egzamin próbny, aby sprawdzić poziom wiedzy przed egzaminem. Po egzaminem dla osób mających trudności przewidziane będą ostatnie konsultacje. Po zakończeniu zaj. przeprowadzona zostanie certyfikacja przez niezależny od wnioskodawcy ośrodek egzaminacyjny. UP zostanie sfinansowane jednokrotne podejście do egzaminu. -wsparcie towarzyszące opieka nad dzieckiem (z dośw. wnioskodawcy z innych projektów kierowanej do podobnej grupy wynika, że wskaźnik na poziomie 10% jest wystarczający).

7 ICT dla niepełnosprawnych WND-POKL /12 Centrum Edukacji Zawodowej CARGO Sp. z o.o. ul. Krakowska 9, Jaworzno tel fax osoba do kontaktów roboczych: Mateusz Łętowski Okres realizacji projektu 01/06/ /05/2015

8 Opis projektu Grupa docelowa: 100 bezrobotnych osób niepełnosprawnych z Jaworzna, w tym 60%K w wieku lata. Rekrutację poprzedza promocja poprzez stronę www dostosowaną do ON, przekazanie informacji do UM, PUP i NGO zrzeszających ON (wg. www. bazy. ngo. pl na dzień jest 12 takich organizacji w mieście), spotkania i wysłanie plakatów i ulotek do tych miejsc i ich rozdawanie publiczne w ośrodkach dla ON, zakładach aktywności zawodowej. Plan rekrutacji: 1. strona www zawiera plan i zasady rekrutacji, na spotkaniach inf. przekazywane będą zapisy regulaminu oraz przekazywane będą formularze aplik. dost. do ON(do ściągnięcia również ze strony www) 2. przyjmowanie formularzy rekr. w biurze P (Uul. Krakowska 9, i jeden raz w tyg. do ), pocztą i mailem 3. potrzebne dokumenty: kwestionariusz os. zgodny z PEFS, zaświadczenie o niepełnosprawności, oświadczenie o braku zakazu do podejmowania pracy, ośw. o przetw. danych i o odp. karnej, ankieta ex-ante określająca poziom wiedzy i sposób jej przyswajania pozwalająca na ocenę poziomu i grupy wiek. 4. kryteria dodatkowe: wiek pow. 50r. ż. +5 pkt., aby zaktywizować te grupę społ. i przekonać do tego, że można nabyć umiejętności ICT, K + 5 pkt., aby wyrównać ich szanse na rynku pracy 5. weryfikacja dokumentów zgłosz. -opracowanie listy UP i listy rez. 6. podpisanie um. szkol. i dekl. ucz. (do PEFS). Formy wsparcia: - kurs komputerowy ECDL START (80 osób) ECDL CORE (20 osób) Na ostatnich zajęciach przeprowadzony zostanie egzamin próbny, aby sprawdzić poziom wiedzy przed egzaminem. Po egzaminem dla osób mających trudności przewidziane będą ostatnie konsultacje. Po zakończeniu zaj. przeprowadzona zostanie certyfikacja przez niezależny od W ośrodek egzaminacyjny. UP zostanie sfinansowane jednokrotne podejście do egzaminu.

9 Zdobądź certyfikat z języka angielskiego WND-POKL /12 Węgrzyn Agata Akademia Języków Obcych Poliglota ul. Piłsudskiego 25, Będzin tel.: (032) osoba do kontaktów: Agata Węgrzyn Okres realizacji projektu 01/05/ /06/2015

10 Projekt jest skierowany do 110 (56K/54M) pełnosprawnych os. dorosłych (25-64 lata) pracujących i bez zatrudnienia, zamieszkałych na obszarze woj. śląskiego, powiatu będzińskiego z wykształceniem co najwyżej średnim - wsparcie skierujemy do os. posiadających niskie kwalifikacje językowe na poz. max.a1 wg ESOKJ, które z własnej inicjatywy chciałyby nabyć/podnieść umiejętności posługiwania się jęz. angielskim, umożliwiający im awans zawodowy, jak i konkurencyjność na rynku pracy. Przeprowadzenie kursu wynika z zapotrzebowania, rozeznania Wnioskodawcy, który specjalizuje się w takich kursach i mając ciągły kontakt z os. zainteresowanymi przeanalizował obecne potrzeby rynku lokal. i jego problemy. Wybór grupy docelowej wynika ze zdiagnozowanych problemów tej grupy, a wsparcie jest kierowane w 100% do os. z wykształceniem max. średnim, głównie zam. na terenach wiejskich, bezrobotnych i os. w wieku 50+, mających niskie wykształcenie oraz dochody, dlatego nie mogą sobie pozwolić na płatne kursy i mają małe szanse rozwoju zawodowego. Takie os. mają najniższe umiejętności posługiwania się jez. angielskim. Rekrutacja: 1) 2 edycje w proj.: Uczestnicy kursu A1 po ukończeniu idą też na kurs A2. I edycja (2 gr.10os.a2; 3 gr.10os. A1 i A2)- V.2014; Opis projektu II edycje (3 gr. 10os. A2; 3 gr.10os. A1 i A2)- XI Na potrzeby rekrutacji opracowany zostanie regulamin wyłaniania uczestników, który będzie dostępny na stronie www i w Biurze Projektu siedziba Wnioskodawcy - Będzin. Uczestn. zgłaszać się będą poprzez stronę www-wypełnią formularz zgłoszeniowy, jak i w BP. Otwarty charakter rekrutacji, zarówno dla K i M, w celu zachowania równości szans. Formy wsparcia: 1) Kurs jęz. angielskiego na poziomie A1(60h/gr.)-2 edycje-i ed.3gr.10os.; II ed.3gr.10os.łącznie 60 os. Na zakończenie poziomu A1 odbędzie się egzamin wew., a dla os. które nie zaliczą za pierwszym razem - egz. poprawkowy i rozdanie zaświadczeń ukończenia kursu A1. 2) Kurs jęz. ang. na poziomie A2(60h/gr.)-2 edycje. Wsparcie dla 110 osób, łącznie.11 gr.10os.uczestnicy, którzy brali udział w kursie A1(6 gr.10os), przystępują również do A2. Następnie zorganizowany będzie egzamin zewn. dla każdej edycji, w celu przeprowadzenia niezależnego międzynarodowego egzaminu zewnętrz. TOEIC Bridge A2.

11 Angielski dla każdego WND-POKL /12 Węgrzyn Agata Akademia Języków Obcych Poliglota ul. Piłsudskiego 25, Będzin tel.: (032) osoba do kontaktów: Agata Węgrzyn Okres realizacji projektu 01/06/ /07/2014

12 Opis projektu Projekt jest skierowany do 110(56K/54M) pełnosprawnych osób dorosłych (25-64 lata) pracujących i bez zatrudnienia, zamieszkałych na obszarze woj. śląskiego powiatu będzińskiego z wykształceniem co najwyżej średnim -wsparcie skierujemy do os. posiadających niskie kwalifikacje językowe na poziomie max. A1 wg ESOKJ, które z własnej inicjatywy chciałyby nabyć/podnieść umiejętności posługiwania się jęz. angielskim umożliwiający im awans zawodowy, jak i konkurencyjność na rynku pracy. Przeprowadzenie kursu wynika z zapotrzebowania, rozeznania Wnioskodawcy, który specjalizuje się w takich kursach i mając ciągły kontakt z os. zainteresowanymi przeanalizował obecne potrzeby rynku lokal. i jego problemy. Wybór grupy docelowej wynika ze zdiagnozowanych problemów tej grupy, a wsparcie jest kierowane w 100% do os. z wykształceniem max. średnim, głównie zam. na ter. wiejskich, bezrobotn. i os. w wieku 50+, mających niskie wykształcenie oraz dochody, dlatego nie mogą sobie pozwolić na płatne kursy i mają małe szanse rozwoju zawod. Takie os. mają najniższe umiejętności posługiwania się jęz. angielskim. Rekrutacja: 2 edycje w proj.: Uczestnicy kursu A1 po ukończeniu idą też na kurs A2: I edycja (2 gr.10os.a2; 3 gr.10os. A1 i A2)- VI.2013; II ed.(3 gr. 10os. A2; 3 gr.10os. A1 i A2)- XII Na potrzeby rekrutacji opracowany zostanie regulamin wyłaniania uczestników, który będzie dostępny na stronie www i w Biurze Projektu siedziba Wnioskodawcy - Będzin. Uczestnicy zgłaszać się będą poprzez stronę www -wypełnią formularz zgłoszeniowy, jak i w BP. Otwarty charakter rekrutacji, zarówno dla K i M, w celu zachowania równości szans. Etapy: I. Przyjmowanie zgłoszeń od os., które dowiedziały się o projekcie podczas akcji promocyjnej (plakaty, ulotki- umieszczane też w PUP); wypełnienie formul. zgłosz., oświadczenia o spełnieniu kryt. uprawniaj. do udziału w projekcie, deklaracji przystąpienia, zgody na przetwarzanie danych osob.; wypełn. testów określających poziom wiedzy z zakresu jęz. ang. II. Wyłonienie wg kryt. rekr. łącznie 110(56K/54M) os. i podział na 11 koedukacyjnych grup 10 os. w zależn. od stopnia znajom. jęz. III. Podpisanie umów z uczestnikami projektu, ustalenie harmonogramu zajęć. W wyniku rekr. zostanie stworzona lista uczestników i lista rezerwowa. W przypadku rezygnacji uczestnika z kursu, będzie możliwość jego zastąpienia z listy rezerw. lub przeprowadzenie dodatkowego naboru,ale z uwagi na specyfikę proj., zastąpienie uczestnika innym, będzie możliwe przed kursem. Os., które nie zakwalifikują się do danej edycji będą brane pod uwagę przy rekrutacji do kolejnej. Formy wsparcia: 1) Kurs jęz. ang. na poziomie A1(60h/gr.)-2 edycje-i ed.3gr.10os.; II ed.3gr.10os.łącznie 60 os. Na zakończenie poziomu A1 egz. wew., a dla osób, które nie zaliczą za pierwszym razem egz. poprawkowy i rozdanie zaświadczeń ukończenia kursu A1. 2)Kurs jęz. ang. na poziomie A2(60h/gr.)-2 edycje. Wsparcie dla 110 osób łącznie.11 gr.10os.uczestn.którzy brali udział w kursie A1(6 gr.10os), przystępują również do A2. Następnie zorganizowany będzie egzamin zewn. dla każdej edycji, w celu przeprowadzenia niezależnego międzynarodowego egzaminu zewnętrz. TOEIC Bridge A2.

13 Akademia wieku średniego WND-POKL /12 DJMA NETSYSTEMS DOROTA CHŁOSTA ul. Wiśniowa 3, Zawiercie tel. (032) fax (032) osoba do kontaktów: Dorota Chłosta Okres realizacji projektu 01/06/ /02/2014

14 Opis projektu Gr. docelowa: 70 os. pracujących (39 K,31 M), które ukończyły 50 rok życia (kryt. strategiczne 1) zamieszkałych lub pracujących (wg KC) na terenie woj. śląskiego, które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem umiejętności i kompetencji w obszarze umiejętności ICT. Proj. kierujemy do os. pracujących w wieku 50+. Zwolnieniem bardziej zagrożone są os Spowodowane jest to spadkiem ich motywacji do pracy i rozwoju zawodowego oraz kłopotami w dostosowaniu się do zmian zwłaszcza do zmieniających się technologii. Na ich niekorzyść działają też funkcjonujące wśród pracodawców stereotypy (szerzej 3.1.1). Z kolei po zwolnieniu os. 50+ mają trudności z ponownym znalezieniem zatrudnienia (rośnie liczba os. bezrob. w tej kategorii wiekowej na koniec 2011 r., w V 2012 r. os. 50+ stanowiły 24,2% ogółu bezrob.). Większość przedstawicieli grupy docelowej posiada wykształcenie co najwyżej średnie (87,8%: badanie Kompetencje zawodowe na śląskim rynku pracy (zrealizowanego w VII i VIII 2010 r. na grupie 4000 mieszkańców woj. śląskiego. Jednakże tylko część pracodawców kieruje swoich pracowników na szkolenia (44%) ( Analizy formalnego kształcenia ). K 50+ pracujące w woj. śląskim są traktowane jako mniej dyspozycyjne i wydajne, co czyni je bardziej zagrożonymi zwolnieniem niż M (szerzej 3.1.1). Potwierdzają to statystyki WUP w Katowicach. K stanowiły jedynie 44,6% ogółu pracujących w 2011 r. Udział K w grupie bezrob. zwolnionych z przyczyn zakładu pracy w V 2012 r. wynosił aż 61,4%. W V 2012 r. było o 515 więcej K poprzednio pracujących w porównaniu z V K. w wieku 50+. K stanowiły ponad połowę bezrob. 50+ na koniec V 2012 r. i było ich ok. 21 tys. Dlatego chcemy zaprosić do udziału w proj. więcej K niż M. (ok. 56%). REKRUTACJA: wg zasady bezstronności, jawności i przejrzystości, równości szans, w tym płci (VI-VII 2013; odpowiedzialny: koordynator) - wsparta akcją informacyjno-promocyjną, akcentującą realne korzyści, jakie uczest. przyniesie udział w proj.: 1) NABÓR ZGŁOSZEŃ-wypełnione i podpisane formularze rekrut. z załącznikami składane osobiście, pocztą, kurierem w biurze proj. lub elektronicznie. Nabór przez 21 dni kalendarzowych lub do momentu, gdy liczba zgłoszeń przekroczy 150. W razie zbyt małej liczby zgłoszeń zostanie ogłoszony dodatkowy nabór i rekrutacja zostanie przedłużona. 2) OCENA FORMULARZY ZGŁOSZENIOWYCH- na bieżąco przez koordynatora. Weryfikowana przynależność do gr. docelowej, kompletność wniosku, spełnianie wszystkich kryteriów uczestnictwa. Wszyscy zostaną poinformowani mailowo i/lub telef. o decyzji. 10 os. z najwyższą liczbą pkt. niezakwalifikowanych do udziału zostanie wpisanych na listę rezerwową. Proj. zakłada wsparcie w postaci szkolenia ICT obejm.: - podstawy technik informatycznych i komunikacyjnych, arkusze kalkulacyjne, bazy danych, grafika menedżerska i prezentacyjna (dla wszystkich uczestników proj.), - arkusze kalkulacyjne (poziom zaawansowany), bazy danych i podstawy eksploracji danych (poziom zaawansowany) dla 10 uczest. z najlepszymi wynikami egzaminu ECDL Start.

15 Akademia wiedzy: szkolenia z zakresu ECDL i Corel dla mieszkańców Śląska WND-POKL /12 BACOM Bartosz Wesołowski ul. Hugo Kołłątaja 6a, Sosnowiec tel. (032) fax (032) osoba do kontaktów: Karolina Sufin Okres realizacji projektu 01/04/ /02/2015

16 Projekt zakłada objęcie wsparciem 55 os. (33K/22M), mieszkańców woj. śląskiego, w wieku lata (kobiety do 59 lat), które z własnej inicjatywy chcą uczestniczyć w szkoleniu/ach z zakresu ICT proponowanych w ramach niniejszego proj. W skład grupy docelowej wejdą wyłącznie os. należące do 1 lub 2 grup (zgodnie z kryterium starteg.): 1. OS. Z WYKSZTAŁ. CO NAJWYŻEJ ŚREDNIM (min.41os.=75%ucz.); 2. OS., KTÓRE UKOŃCZYŁY 50 R.Ż. (min.14os.=25%ucz.). REKRUTACJA prowadzona będzie w okresie (na szkol. ECDL) oraz (na szkol. CorelDraw), przez Asyst. Kierown. Proj. (zgod. z planem i regulaminem oprac. w 1 m-cu realiz. proj.) metodą indywidualnych spotkań w biurze proj. Z uwagi na wybrane cechy GD (dot. zwłaszcza os. po 50 r.ż.), planuje się aktywne docieranie do potencjalnych ucz. proj. W pierwszej kolejności przyjmowane będą os. spełniające łącznie wszystkie kryteria (tj. os. powyżej 50 r.ż. z wykształ. max średnim ogól., w szczeg. kobiety). Kolejność zgłosz. będzie uruchamiana wył. w przypadku bardzo dużego zainteresowania. W oparciu o dośw. i konsultacje szacuje się, że skala zainteresowania udziałem w projekcie przekroczy liczbę dostępnych miejsc o ok. 15%, co pozwoli stworzyć listę rezerwową kandyd., zapraszanych do udziału w razie rezygnacji zadeklarowanych uczestników. FORMY WSPARCIA Opis projektu 1. Szkolenia ECDL: W szkoleniach udział weźmie 55 os. (33K/22M). Podział grup szkoleniowych zaplanowano w następujący sposób: 1) ECDL Start dla 22 os.- 4 moduły: podstawy technik informatycznych i komunikacyjnych, użytkowanie komputerów, przetwarzanie tekstów, arkusze kalkulacyjne; 2) ECDL Core dla 33 os.- 7 modułów: 4 ww. + następujące 3 moduły: użytkowanie baz danych, grafika menedżerska i prezentacyjna, przeglądanie stron internetowych i komunikacja. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu będzie uczestnictwo w 80% zajęć. Egzaminy przeprowadzone będą przez certyfikowanego egzaminatora. Zdanie egzaminu zakończy się wydaniem certyfikatu zgodnego z obow. standardami ECDL. 2. Szkolenia CorelDraw: W szkoleniu udział weźmie 55 os. (33K/22M). Planowo w szkol. uczestniczyć będą uczestn. szkol. ECDL (Start i Core). Osoby te będą przyjmowane w pierwszej kolejności. Jednak ze wzgl. na ryzyko braku zainteresowania części uczestn. kontynuacją udziału w proj., zaplanowano dodatkową rekrutację ( ). Program szkol.: wprowadzenie do grafiki komputerowej, wypełnianie i obrys, praca z kolorem, kopiowanie i usuwanie obiektów, praca z tekstem, importowanie/eksportowanie dokumentów, złożone techniki rysowania, automatyzacja zadań. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu będzie uczestnictwo w 80% zajęć. Egzaminy przeprowadzone będą przez certyfikowanego egzaminatora.

17 Kompetentni szkolenia z zakresu ECDL dla mieszkańców Śląska WND-POKL /12 BACOM Bartosz Wesołowski ul. Hugo Kołłątaja 6a, Sosnowiec tel. (032) fax (032) osoba do kontaktów: Karolina Sufin Okres realizacji projektu 01/04/ /04/2014

18 Opis projektu Projekt zakłada objęcie wsparciem 55 os. (33K/22M), mieszkańców woj. śląskiego, w wieku lata (kobiety do 59 lat), które z własnej inicjatywy chcą uczestniczyć w szkoleniu z zakresu ICT proponowanego w ramach niniejszego proj. (tj. ECDL Core). W skład grupy docelowej wejdą wyłącznie os. należące do 1 lub 2 nw. grup (zgodnie z kryterium strategicznym): 1. OS. Z WYKSZTAŁ. CO NAJWYŻEJ ŚREDNIM OGÓL. (min.41os.=75%ucz.); 2. OS. W WIEKU POWYŻEJ 50 R.Ż. (min.14os.=25%ucz.). REKRUTACJA prowadzona będzie w okresie przez Asystenta/kę Kierownika Proj. (zgod. z planem i regulaminem oprac. w 1 m-cu realiz. proj.) metodą indywidualnych spotkań w biurze proj. Czas trwania rekrut. wynika ze złożoności cech GD. Z uwagi na wybrane cechy GD (dot. zwłaszcza os. po 50 r.ż.), planuje się aktywne docieranie do potencjalnych uczestników proj. poprzez: -rozwieszanie plakatów w widocznych miejscach (słupy ogłosz.), -współpraca z IRP, NGO, urz. gmin/miast itp. (pośredn. w dystrybucji ulotek i plakatów), -darmowe publikacje na regionalnych str. www i str. www Wnioskodawcy. FORMY WSPARCIA Szkolenia ECDL Core: W szkoleniach udział weźmie 55 os. (33K/22M). Program szkolenia obejmuje 7 modułów: 1. podstawy technik informatycznych i komunikacyjnych; 2. użytkowanie komputerów; 3. przetwarzanie tekstów; 4. arkusze kalkulacyjne; 5. użytkowanie baz danych; 6. grafika menedżerska i prezentacyjna; 7. przeglądanie stron internetowych i komunikacja. Program szkolenia będzie zgodny z zakresem kompetencji przewidzianych na ww. poziomie ECDL. Szkolenie realizowane będzie w formie stacjonarnej na terenie woj., w średnio 11-os. grupach. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu będzie uczestnictwo w 80% zajęć. Egzaminy przeprowadzone będą przez certyfikowanego egzaminatora. Zdanie egzaminu zakończy się wydaniem certyfikatu zgodnego z obowiązującymi standardami dot. ECDL Core.

19 Akademia rozwoju zawodowego Levela WND-POKL /12 LEVEL Sp. z o.o. ul. Bytomska 134, Piekary Śląskie tel. (032) fax (032) osoba do kontaktów: Piotr Harwig Okres realizacji projektu 02/04/ /07/2014

20 Opis projektu Projekt adresowany jest do 198 uczestników (K-148,M-50), w wieku 18-64l, mieszkańców Bytomia i Piekar Śl., które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem umiejętności i kompetencji w obszarach umiejętności ICT i języków obcych. Za rekrutację będzie odpowiedzialny Specjalista ds. rekrutacji, ewaluacji i monitoringu. Rekrutacja (IV- V.2013r) będzie prowadzona zgodnie z Regulaminem Rekrutacji i zostanie poprzedzona szeroko prowadzoną akcją informacyjno-promocyjną, tak aby każda zainteresowana osoba spełniająca kryteria określone dla gr. docelowej, miała szansę przystąpienia do projektu. Ponadto do każdej grupy zwracać będziemy się w sposób indywidualny spotkania w przedszkolach, poprzez Uniwersytet III Wieku, Regionalną Fundację Pomocy Osobom Niewidomym i Polski Związek Niewidomych odział w Chorzowie. Nabór do projektu będzie miał charakter jawny i otwarty. Uczestnicy będą kwalifikowani na dzień podpisania umowy o uczestnictwie w projekcie, będą mogli wybrać obydwa typy kursów. Os. zainteresowane będą zobowiązane złożyć wypełniony i podpisany formularz zgłoszeniowy wraz z dok. potwierdzającymi przynależność do gr. docelowej. Zgłoszenia można będzie przekazać osobiście (w biurze projektu), fax, pocztą i poprzez . Osoby, które zostaną zakwalifikowane zostaną powiadomione tel. Zostanie utworzona również lista rezerwowa. Rekrutacja uczestników będzie prowadzona z zachowaniem równego dostępu i równego traktowania wszystkich zainteresowanych. Formy wsparcia: 1. Kurs z języka angielskiego na poziomie podstawowym i średniozaawansowanym i 1 grupa na poziomie zaawansowanym. O przydzieleniu do konkretnej grupy będą decydować wyniki testu przeprowadz. po rekrutacji. Kursy zakończone zostaną egzaminem LCCI. Zakłada się, iż min. 85% u/u otrzyma certyfikat potwierdzający osiągnięcie określonego poziomu kompetencji jęz.(a,b,c). oraz min. 85% u/u otrzyma świadectwa ukończenia kursu (warunek: obecność na min. 80% zajęć oraz zaliczenie testów wewn.). 2. Kurs komp. ECDL na poziomie Starter (60h/kurs) i na poziomie CORE (100h/kurs). Jednak o przydzieleniu do konkretnej grupy będą decydować wyniki testu przeprowadzonego po rekrutacji. Zakres tematyczny kursów zgodny będzie z kompetencjami wskazanymi w sylabusach ECDL. Uczestnicy otrzymają podręczniki. Zakończone egzaminem z 4 modułów dla kursu STARTER (podstawy technik informatycznych i komunikacyjnych; użytkowanie komputerów, przetwarzanie teksów, przeglądanie stron www i komunikacja) i 7 modułów dla kursu CORE (4moduły starter+ arkusze kalkulacyjne, bazy danych, grafika menedżerska i prezentacyjna). Egzaminy będą przeprowadzane przez zewnętrznych egzaminatorów posiadających odpowiednie uprawnienia. 3. W całości dla osób niepełnosprawnych (niewidomym i niedowidzącym) dostosowane do specyficznych potrzeb tej grupy: mniejsza intensywność kursu i mniejsze grupy, odpowiednie wyposażenie sali, prowadzenie kursu zgodnie z indywidualnie wypracowaną przez Wnioskodawcę metodą i pomocami dydaktycznymi, zapewnienie dojazdu z i na kurs. Zakłada się przeprowadzenie 2 kursów j. ang. na poziomie podstawowym dla max. 10 osobowych grup. Zajęcia będą prowadzone przez wykwalifikowaną kadrę z doświadczeniem w szkoleniach skierowanych do ON.

21 Akademia Kompetencji WND-POKL /12 Powiatowy Urząd Pracy w Jaworznie ul. Północna 9b, Jaworzno tel: (32) fax: (32) osoba do kontaktów: Monika Mikrut Okres realizacji projektu 15/05/ /06/2014 Opis projektu Projekt skierowany jest do 60 osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP Jaworzno i zamieszkujących na terenie miasta Jaworzno, posiadających co najwyżej wykształcenie średnie, którzy z własnej inicjatywy pragną podnieść swoje kwalifikacje i umiejętności w zakresie znajomości obsługi komputera i języka angielskiego. Głównym celem projektu jest wzrost konkurencyjności na rynku pracy 60 os. bezrobotnych posiadających co najwyżej średnie wykształcenie, którzy z własnej inicjatywy chcą nabyć lub podwyższyć swoje umiejętności i kompetencje w zakresie wiedzy informatycznej i językowej potwierdzonych certyfikatem na przestrzeni lat Rekrutacja zostanie przeprowadzona w okresie 3 miesięcy w ramach kilku etapów: opracowanie regulaminu, formularzy; zamieszczenie informacji o naborze do projektu na stronie internetowej urzędu, w siedzibie PUP Jaworzno oraz lokalnych instytucjach; przyjmowanie formularzy zgłoszeniowych, ocena formalna; ocena merytoryczna; listy rankingowe. Formy wsparcia: - szkolenie z zakresu umiejętności komputerowych zakończonych egzaminem zewnętrznym ECDL, - szkolenie z zakresu języka angielskiego zakończone egzaminem zewnętrznym TOEIC.

22 Języki obce kluczem do sukcesu zawodowego osób dorosłych z województwa śląskiego WND-POKL /12 Learning Systems Poland Sp. z o.o. Al. Słowackiego 64-66, Kraków tel fax (012) osoba do kontaktów: Anna Chról Okres realizacji projektu 01/06/ /11/2014

23 Grupę docelową projektu stanowić będzie 180 osób w wieku lat, z terenu woj. śląskiego, uczestniczących z własnej inicjatywy w szkoleniach i kursach, należących wyłącznie do jednej lub kilku grup, tj.: osoby, które ukończyły 50 rok życia, osoby powracające oraz wchodzące po raz pierwszy na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dzieci, osoby z wykształceniem co najwyżej średnim, osoby pozostające bez zatrudnienia przez okres ostatnich 6 miesięcy przed przystąpieniem do projektu. Dokumenty rekrutacyjne będzie można składać w biurze projektu (Katowice) oraz przesyłać pocztą: tradycyjną lub elektroniczną (decyduje data wpływu zgłoszenia). Dokumenty rekrutacyjne będą dostępne na stronie internetowej projektu oraz w biurze projektu. Dokumenty złożone w wersji elektronicznej muszą uzyskać potwierdzenie dzięki złożeniu papierowych oryginałów w terminie 5 dni roboczych. W procesie rekrutacji przewiduje się utworzenie podstawowej oraz rezerwowej listy uczestników szkoleń. Formy wsparcia: Opis projektu 1. Szkolenia z j. angielskiego zakończone egzaminem językowym - grupa docelowa: osoby dorosłe w wieku lata; 2. Szkolenia z j. niemieckiego zakończone egzaminem językowym - grupa docelowa: osoby dorosłe w wieku lata. Zajęcia będą realizowane w okresie VIII IX Zorganizowane zostanie 12 grup z j. angielskiego oraz 6 grup z j. niemieckiego dla średnio 10 uczestników (max. 12 uczestników) w wymiarze 120h lekcyjnych (2 x stawka jednostkowa) - średnio 4 godziny w tygodniu, w tym w weekendy, m.in. Katowice, miasta powiatowe. W ramach szkolenia położony zostanie nacisk na rozwój umiejętności komunikacyjnych i przełamanie barier psychologicznych w kontaktach z osobami posługującymi się językiem obcym. Szkolenie zostanie wzbogacone o scenariusze sytuacji, z jakimi mogą się spotkać uczestnicy objęci wsparciem. Zostaną omówione regulacje dotyczące stosowania zasady równości kobiet i mężczyzn w krajach niemieckojęzycznych. Szkolenie będzie zakończone egzaminem językowym przeprowadzonym przez podmiot niezależny od Wnioskodawcy (szkołę językową), na podstawie którego uczestnicy uzyskają certyfikat potwierdzający nabyte umiejętności zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego.

Skrócone opisy projektów realizowanych w ramach Poddziałania 9.6.2 PO KL. Centrum Edukacji Zawodowej CARGO Sp. z o.o.

Skrócone opisy projektów realizowanych w ramach Poddziałania 9.6.2 PO KL. Centrum Edukacji Zawodowej CARGO Sp. z o.o. Skrócone opisy projektów realizowanych w ramach Poddziałania 9.6.2 PO KL Tytuł Projektu ICT dla kobiet WND-POKL.09.06.02-24-083/12 Beneficjent Dane teleadresowe biura projektu Centrum Edukacji Zawodowej

Bardziej szczegółowo

Skrócone opisy projektów realizowanych w ramach Poddziałania 9.6.2 PO KL. International House Integra Bielsko

Skrócone opisy projektów realizowanych w ramach Poddziałania 9.6.2 PO KL. International House Integra Bielsko Skrócone opisy projektów realizowanych w ramach Poddziałania 9.6.2 PO KL Tytuł Projektu Wyższe kompetencje językowe osób dorosłych WND-POKL.09.06.02-24-046/12 International House Integra Bielsko ul. Zielona

Bardziej szczegółowo

Skrócone opisy projektów realizowanych w ramach Poddziałania 9.6.2 PO KL. International House Integra Bielsko

Skrócone opisy projektów realizowanych w ramach Poddziałania 9.6.2 PO KL. International House Integra Bielsko Skrócone opisy projektów realizowanych w ramach Poddziałania 9.6.2 PO KL Tytuł Projektu Wyższe kompetencje językowe osób dorosłych WND-POKL.09.06.02-24-046/12 International House Integra Bielsko ul. Zielona

Bardziej szczegółowo

Skrócone opisy projektów realizowanych w ramach Poddziałania PO KL. International House Integra Bielsko

Skrócone opisy projektów realizowanych w ramach Poddziałania PO KL. International House Integra Bielsko Skrócone opisy projektów realizowanych w ramach Poddziałania 9.6.2 PO KL Tytuł Projektu Wyższe kompetencje językowe osób dorosłych WND-POKL.09.06.02-24-046/12 International House Integra Bielsko ul. Zielona

Bardziej szczegółowo

Skrócone opisy projektów realizowanych w ramach Poddziałania PO KL. International House Integra Bielsko

Skrócone opisy projektów realizowanych w ramach Poddziałania PO KL. International House Integra Bielsko Skrócone opisy projektów realizowanych w ramach Poddziałania 9.6.2 PO KL Tytuł Projektu Wyższe kompetencje językowe osób dorosłych WND-POKL.09.06.02-24-046/12 International House Integra Bielsko ul. Zielona

Bardziej szczegółowo

Skrócone opisy projektów realizowanych w ramach Poddziałania PO KL. International House Integra Bielsko

Skrócone opisy projektów realizowanych w ramach Poddziałania PO KL. International House Integra Bielsko Skrócone opisy projektów realizowanych w ramach Poddziałania 9.6.2 PO KL Tytuł Projektu WyŜsze kompetencje językowe osób dorosłych WND-POKL.09.06.02-24-046/12 International House Integra Bielsko ul. Zielona

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Poddziałanie Podwyższanie kompetencji osób dorosłych w zakresie ICT i znajomości języków obcych

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Poddziałanie Podwyższanie kompetencji osób dorosłych w zakresie ICT i znajomości języków obcych Program Operacyjny Kapitał Ludzki Poddziałanie 9.6.2 Podwyższanie kompetencji osób dorosłych w zakresie ICT i znajomości języków obcych ZESTAWIENIE BENEFICJENTÓW REALIZUJĄCYCH PROJEKTY W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA dla pierwszej edycji projektu Akademia języków obcych Preambuła Regulamin określa zasady rekrutacji oraz uczestnictwa w kursach realizowanych w ramach pierwszej edycji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU KOMPUTER BEZ BARIER

REGULAMIN PROJEKTU KOMPUTER BEZ BARIER REGULAMIN PROJEKTU KOMPUTER BEZ BARIER realizowanego w ramach Poddziałania 9.6.2 Podwyższanie kompetencji osób dorosłych w zakresie ICT i znajomości języków obcych Program Operacyjny Kapitał Ludzki Strona

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji na szkolenia w ramach projektu Umiejętności komputerowe kluczem do sukcesu

Regulamin rekrutacji na szkolenia w ramach projektu Umiejętności komputerowe kluczem do sukcesu Regulamin rekrutacji na szkolenia w ramach projektu Umiejętności komputerowe kluczem do sukcesu 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin wyznacza warunki rekrutacji na szkolenia realizowane w ramach Projektu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W REKRUTACJI DO PROJEKTU

REGULAMIN UCZESTNICTWA W REKRUTACJI DO PROJEKTU REGULAMIN UCZESTNICTWA W REKRUTACJI DO PROJEKTU 1 Postanowienia ogólne 1. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 2. Projekt jest realizowany

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Kluczowo wykwalifikowani

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Kluczowo wykwalifikowani REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Kluczowo wykwalifikowani Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Kluczowo wykwalifikowani, który współfinansowany jest ze

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie ST@RT - kursy komputerowe ECDL dla mieszkańców woj. podkarpackiego 1 Definicje Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Projekt:,,ST@RT - kursy

Bardziej szczegółowo

Skrócone opisy projektów realizowanych w ramach Poddziałania 6.1.1 PO KL. Uniwersytet Śląski w Katowicach

Skrócone opisy projektów realizowanych w ramach Poddziałania 6.1.1 PO KL. Uniwersytet Śląski w Katowicach Skrócone opisy projektów realizowanych w ramach Poddziałania 6.1.1 PO KL Tytuł Projektu Programowanie kariery - wsparcie młodych osób na rynku pracy WND-POKL.06.01.01-24-229/13 Uniwersytet Śląski w Katowicach

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji na szkolenia w ramach projektu Z komputerem na 50+

Regulamin rekrutacji na szkolenia w ramach projektu Z komputerem na 50+ Regulamin rekrutacji na szkolenia w ramach projektu Z komputerem na 50+ 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin wyznacza warunki rekrutacji na szkolenia realizowane w ramach Projektu Z komputerem na 50+ przez

Bardziej szczegółowo

Język obcy bilet do lepszej przyszłości Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Język obcy bilet do lepszej przyszłości Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 1 INFORMACJE OGÓLNE 1. Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Język obcy bilet do lepszej przyszłości, zwany dalej Regulaminem, określa zasady rekrutacji,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU. 1 Słownik pojęć

REGULAMIN PROJEKTU. 1 Słownik pojęć REGULAMIN PROJEKTU 1. Projekt projekt ECDL start w przyszłość realizowany przez SEKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Paca 37. Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał

Bardziej szczegółowo

Regulamin projektu i rekrutacji Uczestników

Regulamin projektu i rekrutacji Uczestników Regulamin projektu i rekrutacji Uczestników Wykwalifikowani i gotowi do pracy szkolenia ICT dla osób niepełnosprawnych na Dolnym Śląsku WND-POKL.09.06.02-02-240/13 Preambuła Niniejszy Regulamin określa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIAŁU W PROJEKCIE

REGULAMIN UDZIAŁU W PROJEKCIE Tytuł projektu Certyfikat z języka angielskiego Twoją przepustką do lepszego jutra Nr projektu WND-POKL.09.06.02-02-007/12 Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Nr i nazwa Działania

Bardziej szczegółowo

Projekt Klucz do sukcesu jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PROJEKTU

Projekt Klucz do sukcesu jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PROJEKTU REGULAMIN PROJEKTU Klucz do sukcesu (nr WND-POKL.09.06.02-14-297/14) Instytucja pośrednicząca: Mazowiecka Jednostka Wdrażania Projektów Unijnych Projektodawca/realizator: Cityschool s. c. Paweł Kędzierski

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU Naucz się angielskiego daj sobie szansę!

REGULAMIN PROJEKTU Naucz się angielskiego daj sobie szansę! REGULAMIN PROJEKTU Naucz się angielskiego daj sobie szansę! realizowanego przez Fundację Femina Project Centrum Promocji i Rozwoju Kobiet oraz Zespół Szkół w Ostrorogu Wronki, 01.04.2014r. 1 Informacje

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie Akademia kompetencji językowych

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie Akademia kompetencji językowych Strona1 Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w Projekcie Akademia kompetencji językowych, realizowanym w ramach Priorytetu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Język obcy nam nieobcy kursy językowe dla dorosłych osób pracujących Nr umowy UDA-POKL.08.01.01-24-394/08-00 realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Bardziej szczegółowo

Skrócone opisy projektów realizowanych w ramach Poddziałania 6.1.1 PO KL. Uniwersytet Śląski w Katowicach

Skrócone opisy projektów realizowanych w ramach Poddziałania 6.1.1 PO KL. Uniwersytet Śląski w Katowicach Skrócone opisy projektów realizowanych w ramach Poddziałania 6.1.1 PO KL Tytuł Projektu Programowanie kariery - wsparcie młodych osób na rynku pracy WND-POKL.06.01.01-24-229/13 Uniwersytet Śląski w Katowicach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Część I Regulaminu - Informacje o projekcie. Informacje ogólne

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Część I Regulaminu - Informacje o projekcie. Informacje ogólne REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Część I Regulaminu - Informacje o projekcie 1 Informacje ogólne 1. Regulamin określa zasady uczestnictwa w Projekcie Już potrafię ECDL to proste realizowanego

Bardziej szczegółowo

Angielski z certyfikatem

Angielski z certyfikatem Angielski z certyfikatem Kurs językowy przygotowujący do egzaminów TELC Projektodawca: Advance Ewelina Podziomek Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie: 9.6 Upowszechnianie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI. w ramach projektu Komputer bez tajemnic, angielski bez obaw

REGULAMIN REKRUTACJI. w ramach projektu Komputer bez tajemnic, angielski bez obaw REGULAMIN REKRUTACJI w ramach projektu Komputer bez tajemnic, angielski bez obaw 1 Przepisy ogólne 1. Regulamin określa zasady rekrutacji na kursy realizowane w ramach projektu nr POKL.09.06.02-30-206/13

Bardziej szczegółowo

Dolnośląska Akademia Języka Angielskiego

Dolnośląska Akademia Języka Angielskiego Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn. nr POKL.09.06.02-02-135/13 1 Informacje ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa procedury rekrutacji, kryteria uczestnictwa, zakres i cel wsparcia oraz

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE KOMPETENTNI

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE KOMPETENTNI Strona 1 REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE KOMPETENTNI 1 Informacje ogólne 1. Regulamin określa warunki uczestnictwa w projekcie Kompetentni współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Skrócone opisy projektów realizowanych w ramach Poddziałania 6.1.1 PO KL. Uniwersytet Śląski w Katowicach

Skrócone opisy projektów realizowanych w ramach Poddziałania 6.1.1 PO KL. Uniwersytet Śląski w Katowicach Skrócone opisy projektów realizowanych w ramach Poddziałania 6.1.1 PO KL Tytuł Projektu Programowanie kariery - wsparcie młodych osób na rynku pracy WND-POKL.06.01.01-24-229/13 Uniwersytet Śląski w Katowicach

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie nr WND-POKL.09.06.02-02-298/13 pt.: Akademia języka angielskiego

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie nr WND-POKL.09.06.02-02-298/13 pt.: Akademia języka angielskiego Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie nr WND-POKL.09.06.02-02-298/13 pt.: Akademia języka angielskiego 1 Informacje ogólne 1. Niniejszy Regulamin (zwany dalej: Regulaminem) określa zasady rekrutacji

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w projekcie Kompetencje ICT. Informacje ogólne o projekcie

Regulamin uczestnictwa w projekcie Kompetencje ICT. Informacje ogólne o projekcie Regulamin uczestnictwa w projekcie Kompetencje ICT 1 Informacje ogólne o projekcie 1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa w szkoleniach w ramach projektu Kompetencje ICT, zasady rekrutacji,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU KOMPETENCJE TWORZĄ MOŻLIWOŚCI projekt nr WND-POKL.09.06.02-12-284/13

REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU KOMPETENCJE TWORZĄ MOŻLIWOŚCI projekt nr WND-POKL.09.06.02-12-284/13 REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU KOMPETENCJE TWORZĄ MOŻLIWOŚCI projekt nr WND-POKL.09.06.02-12-284/13 1. Informacje o projekcie 1. Projekt KOMPETENCJE TWORZĄ MOŻLIWOŚCI realizowany jest przez Instytut

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU I Ty możesz mieć umiejętności w ICT!

REGULAMIN PROJEKTU I Ty możesz mieć umiejętności w ICT! REGULAMIN PROJEKTU I Ty możesz mieć umiejętności w ICT! 1 Postanowienia ogólne Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w projekcie I Ty możesz mieć umiejętności w ICT! realizowanym w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rekrutacji. Klucz do Cyfrowego Świata

Regulamin Rekrutacji. Klucz do Cyfrowego Świata Regulamin Rekrutacji uczestników projektu Klucz do Cyfrowego Świata realizowanego w ramach Poddziałania 9.6.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 przez TECHPAL Sp. z o.o. Opracował Kamil Skóra

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU. Dolnośląskie kompetencje językowe

REGULAMIN PROJEKTU. Dolnośląskie kompetencje językowe REGULAMIN PROJEKTU Dolnośląskie kompetencje językowe 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa zasady uczestnictwa w projekcie Dolnośląskie kompetencje językowe, numer projektu POKL.09.06.02-30-199/13

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Szkoły szans w Didasko II edycja realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU RACHUNKOWOŚĆ DLA KSIĘGOWYCH. Rozdział I 1. Informacja ogólna o projekcie

REGULAMIN PROJEKTU RACHUNKOWOŚĆ DLA KSIĘGOWYCH. Rozdział I 1. Informacja ogólna o projekcie REGULAMIN PROJEKTU RACHUNKOWOŚĆ DLA KSIĘGOWYCH Projektodawca: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział Gliwice ul. Zwycięstwa 47, 44-100 Gliwice Nr Projektu: WND-POKL.08.01.01-24-392/10 Rozdział I 1 Informacja

Bardziej szczegółowo

AKTUALIZACJA REGULAMINU UCZESTNICTWA W PROJEKCIE AKADEMIA UMIEJĘTNOŚCI Nr WND-POKL.09.06.02-26-079/12

AKTUALIZACJA REGULAMINU UCZESTNICTWA W PROJEKCIE AKADEMIA UMIEJĘTNOŚCI Nr WND-POKL.09.06.02-26-079/12 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską AKTUALIZACJA REGULAMINU UCZESTNICTWA W PROJEKCIE AKADEMIA UMIEJĘTNOŚCI Nr WND-POKL.09.06.02-26-079/12 realizowanego przez Koneckie Stowarzyszenie Wspierania

Bardziej szczegółowo

Twoje miejsce na rynku pracy

Twoje miejsce na rynku pracy REGULAMIN REKRUTACJI do projektu Twoje miejsce na rynku pracy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne

I. Postanowienia ogólne .Regulamin Projektu Podnoszenie kwalifikacji językowych i ICT mieszkańców małych miejscowości podregionu sosnowieckiego i częstochowskiego, nr WND-POKL.09.06.02-24-069/12 Priorytet IX: Rozwój wykształcenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU Języki obce podstawą edukacji i konkurencyjności dorosłych mieszkańców Powiatu m. Wałbrzych

REGULAMIN PROJEKTU Języki obce podstawą edukacji i konkurencyjności dorosłych mieszkańców Powiatu m. Wałbrzych REGULAMIN PROJEKTU Języki obce podstawą edukacji i konkurencyjności dorosłych mieszkańców Powiatu m. Wałbrzych 1. Postanowienia ogólne. 1. Regulamin projektu określa warunki uczestnictwa, zasady rekrutacji,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU Nowe umiejętności nowe możliwości

REGULAMIN PROJEKTU Nowe umiejętności nowe możliwości REGULAMIN PROJEKTU Nowe umiejętności nowe możliwości 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Projekt Nowe umiejętności nowe możliwości jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU Projekt KOMPETENCJE NA MIARĘ POTRZEB współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Człowiek najlepsza inwestycja

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Człowiek najlepsza inwestycja REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Zainwestuj w siebie zadbaj o swoją przyszłość nr POKL.09.06.02-14-289/14 1 Postanowienia ogólne 1., nr POKL.09.06.02-14-289/14 realizowany jest przez Centrum Edukacji

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PROJEKTU. Kompetencje językowe i ICT dla Lubelszczyzny

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PROJEKTU. Kompetencje językowe i ICT dla Lubelszczyzny REGULAMIN PROJEKTU Kompetencje językowe i ICT dla Lubelszczyzny nr projektu RPLU.12.03.00-06-0104/15 Oś priorytetowa 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE UMIEJĘTNOŚCI NA MIARĘ POTRZEB

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE UMIEJĘTNOŚCI NA MIARĘ POTRZEB REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE UMIEJĘTNOŚCI NA MIARĘ POTRZEB Objaśnienia terminów i skrótów EFS POKL Uczestnik Projektu Projektodawca Europejski Fundusz Społeczny Program Operacyjny Kapitał

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Człowiek najlepsza inwestycja

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Człowiek najlepsza inwestycja REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Nowe umiejętności to nowe możliwości! nr POKL.09.06.02-14-319/14 1 Postanowienia ogólne 1., nr POKL.09.06.02-14-319/14 realizowany jest przez EUROSOLUTIONS Jan Dymek,

Bardziej szczegółowo

Skrócone opisy projektów realizowanych w ramach Działania 6.3 PO KL. Powiatowy Urząd Pracy w Kłobucku

Skrócone opisy projektów realizowanych w ramach Działania 6.3 PO KL. Powiatowy Urząd Pracy w Kłobucku Skrócone opisy projektów realizowanych w ramach Działania 6.3 PO KL Tytuł Projektu Nowe perspektywy WND-POKL.06.03.00-24-197/11 Powiatowy Urząd Pracy w Kłobucku ul. Jana Długosza 114, 42-100 Kłobuck, tel.

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji Uczestników projektu FiftyPlus szkolenia z zakresu obsługi komputera i internetu

Regulamin rekrutacji Uczestników projektu FiftyPlus szkolenia z zakresu obsługi komputera i internetu Regulamin rekrutacji Uczestników projektu FiftyPlus szkolenia z zakresu obsługi komputera i internetu 1 Informacje ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji na certyfikowane szkolenia komputerowe

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Akademia kompetencji językowych mieszkańców miasta Rzeszów i powiatu rzeszowskiego

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Akademia kompetencji językowych mieszkańców miasta Rzeszów i powiatu rzeszowskiego Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Akademia kompetencji językowych mieszkańców miasta Rzeszów i powiatu rzeszowskiego 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji

Bardziej szczegółowo

Angielski twoją szansą

Angielski twoją szansą Angielski twoją szansą program rozwoju językowego osób dorosłych z woj. dolnośląskiego Projektodawca: Advance Ewelina Podziomek Priorytet: IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE ANGIELSKI I KOMPUTER NIE JEST MI OBCY

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE ANGIELSKI I KOMPUTER NIE JEST MI OBCY REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE ANGIELSKI I KOMPUTER NIE JEST MI OBCY 1 Przepisy ogólne 1. Projekt ANGIELSKI I KOMPUTER NIE JEST MI OBCY realizowany jest przez Gminę Chybie, Urząd Gminy w Chybie z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Językowy zawrót głowy! nr POKL.09.06.02-14-288/14

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Językowy zawrót głowy! nr POKL.09.06.02-14-288/14 REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Językowy zawrót głowy! nr POKL.09.06.02-14-288/14 1 Postanowienia ogólne 1. Projekt Językowy zawrót głowy! nr POKL.09.06.02-14-288/14 realizowany jest przez Wielkopolski

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Mazowiecka Akademia Umiejętności nr POKL.09.06.02-14-055/14. 1 Postanowienia ogólne.

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Mazowiecka Akademia Umiejętności nr POKL.09.06.02-14-055/14. 1 Postanowienia ogólne. REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Mazowiecka Akademia Umiejętności nr POKL.09.06.02-14-055/14 1 Postanowienia ogólne. 1. Projekt Mazowiecka Akademia Umiejętności nr POKL.09.06.02-14-055/14 jest realizowany

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Program formalnego potwierdzania kwalifikacji w zawodach rzemieślniczych oraz ich legalizacji w UE odpowiedzią 1 Postanowienia ogólne projektu 1. Niniejszy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Nastawieni na sukces

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Nastawieni na sukces REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Nastawieni na sukces WND-POWR.01.02.01-24-0127/15 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1) Projekt Nastawieni na sukces współfinansowany jest ze środków Unii PO WER I

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji oraz uczestnictwa w projekcie Akademia Menadżera Projektu.

Regulamin rekrutacji oraz uczestnictwa w projekcie Akademia Menadżera Projektu. Regulamin rekrutacji oraz uczestnictwa w projekcie Akademia Menadżera Projektu. Niniejszy regulamin określa sposób rekrutacji potencjalnych Beneficjentów Ostatecznych (uczestników projektu) oraz kryteria

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU PROFESJONALNE SZKOLENIA Z OBSŁUGI KOMPUTERA 2013

REGULAMIN PROJEKTU PROFESJONALNE SZKOLENIA Z OBSŁUGI KOMPUTERA 2013 REGULAMIN PROJEKTU PROFESJONALNE SZKOLENIA Z OBSŁUGI KOMPUTERA 2013 I. Informacje ogólne o projekcie 1. Projekt pt. Profesjonalne szkolenia z obsługi komputera 2013 jest współfinansowany przez Unię Europejską

Bardziej szczegółowo

Regulamin / Zasady udziału w projekcie: Bez barier! Kompetencje informacyjno-komunikacyjne z dnia 01.07.2014. 1 Postanowienia ogólne

Regulamin / Zasady udziału w projekcie: Bez barier! Kompetencje informacyjno-komunikacyjne z dnia 01.07.2014. 1 Postanowienia ogólne Regulamin / Zasady udziału w projekcie: Bez barier! Kompetencje informacyjno-komunikacyjne z dnia 01.07.2014 1 Postanowienia ogólne Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa w projekcie Bez barier!

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU. Postanowienia ogólne

REGULAMIN PROJEKTU. Postanowienia ogólne REGULAMIN PROJEKTU 1 Postanowienia ogólne 1. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 2. Projekt jest realizowany od dnia 1 czerwca 2013 do

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Szkoły szans w Didasko realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach,

Bardziej szczegółowo

pt. Jestem mistrzem w swoim zawodzie

pt. Jestem mistrzem w swoim zawodzie REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.3 Upowszechnienie formalnego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI do projektu JĘZYK SUKCESU projekt nr: WND-POKL.09.06.02-32-038/12

REGULAMIN REKRUTACJI do projektu JĘZYK SUKCESU projekt nr: WND-POKL.09.06.02-32-038/12 REGULAMIN REKRUTACJI do projektu JĘZYK SUKCESU projekt nr: WND-POKL.09.06.02-32-038/12 Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX, Działanie 9.6, Podziałanie 9.6.2,

Bardziej szczegółowo

Szkolenia Umiejętności językowe i komputerowe ZAKRES I TEMATYKA SZKOLEŃ

Szkolenia Umiejętności językowe i komputerowe ZAKRES I TEMATYKA SZKOLEŃ Szkolenia Umiejętności językowe i komputerowe LP. TYTUŁ PROJEKTU NAZWA PROJEKTODAWC Y DANE KONTAKTOWE ZAKRES I TEMATYKA SZKOLEŃ OKRES REALIZACJI PROJEKTU ADRESACI PROJEKTU I PRZEWIDYWANA LICZBA UCZESTNIKÓW

Bardziej szczegółowo

Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu

Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Komputer zdam, bo znam" POKL.09.06.02-30-147 /13 1 Informacje o projekcie 1. Projekt Komputer zdam, bo znam realizowany jest przez Wielkopolską Izbę Rzemieślniczą

Bardziej szczegółowo

"Angielski - mówię i rozumiem"

Angielski - mówię i rozumiem "Angielski - mówię i rozumiem" Unlimited Centrum Szkoleń serdecznie zaprasza na darmowe, finansowane ze środków Unii Europejskiej szkolenie przygotowujące do egzaminu TGLS z języka angielskiego w Lublinie

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

Człowiek najlepsza inwestycja REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Nazwa Beneficjenta: Śląska Wyższa Szkoła Zarządzania im.gen. Jerzego Ziętka w Katowicach Nazwa projektu: MY z GENERACJI 45+, nr WND-POKL.08.01.01-24-240/10-00 REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Dane adresowe:

Bardziej szczegółowo

1. DANE KANDYDATA NA UCZESTNIKA PROJEKTU

1. DANE KANDYDATA NA UCZESTNIKA PROJEKTU FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO PROJEKTU Zdobądź certyfikat z języka angielskiego w ramach Priorytetu IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.6. Upowszechnienie uczenia się dorosłych

Bardziej szczegółowo

Projekt: Staż na nowy start

Projekt: Staż na nowy start Projekt: Staż na nowy start VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE KOMPETENTNI

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE KOMPETENTNI REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE KOMPETENTNI 1 Przedmiot regulaminu 1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w projekcie KOMPETENTNI współfinansowanym przez Unię Europejską z Europejskiego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU POKAŻ SWOJE KWALIFIKACJE 2 program potwierdzania kwalifikacji zawodowych dla całego zawodu i zadań zawodowych

REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU POKAŻ SWOJE KWALIFIKACJE 2 program potwierdzania kwalifikacji zawodowych dla całego zawodu i zadań zawodowych REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU POKAŻ SWOJE KWALIFIKACJE 2 program potwierdzania kwalifikacji zawodowych dla całego zawodu i zadań zawodowych 1 Informacje o projekcie Projekt POKAŻ SWOJE KWALIFIKACJE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE WSPÓŁCZESNY SENIOR KURSY KOMPUTEROWE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE WSPÓŁCZESNY SENIOR KURSY KOMPUTEROWE REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE WSPÓŁCZESNY SENIOR KURSY KOMPUTEROWE Nr projektu: Priorytet: Działanie: Poddziałanie: POKL.09.06.02-02-199/12 IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

Bardziej szczegółowo

JĘZYK OBCY WCALE NIE MUSI BYĆ OBCY

JĘZYK OBCY WCALE NIE MUSI BYĆ OBCY Regulamin rekrutacyjny do uczestnictwa w projekcie JĘZYK OBCY WCALE NIE MUSI BYĆ OBCY Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.5 Oddolne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Angielski - mówię i rozumiem

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Angielski - mówię i rozumiem REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Angielski - mówię i rozumiem realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020 1 Definicje stosowane w Regulaminie 1. Projekt

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN REKRUTACJI do projektu Czas na język obcy szkolenia z certyfikatem TELC projekt nr: WND-POKL.09.06.02-02-097/13 Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet

Bardziej szczegółowo

Człowiek - najlepsza inwestycja!

Człowiek - najlepsza inwestycja! 30 września 2011 REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE ŚWIATOWY HANDLOWIEC Z WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa warunki uczestnictwa w projekcie Światowy handlowiec

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Akademia kompetencji ICT na Mazowszu

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Akademia kompetencji ICT na Mazowszu REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Akademia kompetencji ICT na Mazowszu 1 Słownik pojęć Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia, oznaczają: 1. Projekt - oznacza przedsięwzięcie pn: Akademia kompetencji

Bardziej szczegółowo

Projekt: NOWE KWALIFIKACJE NOWE MOŻLIWOŚCI PO 50 ROKU ŻYCIA III EDYCJA REGULAMIN PROJEKTU

Projekt: NOWE KWALIFIKACJE NOWE MOŻLIWOŚCI PO 50 ROKU ŻYCIA III EDYCJA REGULAMIN PROJEKTU REGULAMIN PROJEKTU Nowe kwalifikacje nowe możliwości po 50 roku życia III edycja I. Postanowienia ogólne 1 Informacje o projekcie 1. Niniejszy Regulamin określa zasady organizacji i udziału w projekcie

Bardziej szczegółowo

SUKCES NA RYNKU PRACY

SUKCES NA RYNKU PRACY Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie SUKCES NA RYNKU PRACY I Objaśnienia terminów i skrótów EFS Europejski Fundusz Społeczny POKL Program Operacyjny Kapitał Ludzki Beneficjent Ostateczny osoba,

Bardziej szczegółowo

Wzmocnienie kompetencji drogą do sukcesu

Wzmocnienie kompetencji drogą do sukcesu REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Postanowienia ogólne 1. Realizatorem projektu jest Politechnika Świętokrzyska Centrum Kształcenia Ustawicznego. 2. Biuro Projektu mieści się w Kielcach, na Politechnice

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PROJEKTU

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PROJEKTU REGULAMIN PROJEKTU Kompetencje językowe i ICT kluczem do sukcesu! nr projektu RPLU.12.03.00-06-0121/15 Oś priorytetowa 12: Edukacja, kwalifikacje i kompetencje Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

Niepełnosprawni sprawni w pracy

Niepełnosprawni sprawni w pracy REGULAMIN REKRUTACJI do projektu Niepełnosprawni sprawni w pracy realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.1. Poprawa dostępu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Przyjazny komputer :-) Certyfikowane kompetencje ICT - twój klucz do sukcesu

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Przyjazny komputer :-) Certyfikowane kompetencje ICT - twój klucz do sukcesu REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Przyjazny komputer :-) Certyfikowane kompetencje ICT - twój klucz do sukcesu WND-POKL.09-06-02-02-297/13 Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet IX -

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI

REGULAMIN REKRUTACJI REGULAMIN REKRUTACJI 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin rekrutacji w projekcie, określa zasady rekrutacji stosowane przez Centrum Doradztwa i Szkoleń Zawodowych Aleksander Igielski zwane dalej: Realizatorem,

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Nowe kompetencje nowe szanse

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Nowe kompetencje nowe szanse Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Nowe kompetencje nowe szanse Użyte w Regulaminie zapisy oznaczają: Projekt: oznacza projekt pn. Nowe kompetencje nowe szanse Beneficjent/ Organizator szkolenia:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REALIZACJI PROJEKTU SZKOLENIOWEGO Akademia równych szans- certyfikowane kursy języka angielskiego nr WND-POKL-09.05.

REGULAMIN REALIZACJI PROJEKTU SZKOLENIOWEGO Akademia równych szans- certyfikowane kursy języka angielskiego nr WND-POKL-09.05. REGULAMIN REALIZACJI PROJEKTU SZKOLENIOWEGO Akademia równych szans- certyfikowane kursy języka angielskiego nr WND-POKL-09.05.00-20-B86/13 1 Informacje ogólne 1. Projekt pn. Akademia równych szans- certyfikowane

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Nowe kwalifikacje językowe i ICT szansą na rynku pracy Nr: POKL.09.06.02-14-296/14. Realizowanego przez Indeks Consulting Sp. z o.o. w partnerstwie z Euro-School

Bardziej szczegółowo

Projekt PO TECHNIKUM W PRACĘ współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt PO TECHNIKUM W PRACĘ współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN UDZIAŁU UCZNIÓW Zespołu Szkół nr 6 i Centrum Kształcenia Praktycznego w Jastrzębiu Zdroju w projekcie PO TECHNIKUM W PRACĘ W ROKU SZKOLNYM 2011/2012 Postanowienia ogólne 1. Projekt PO TECHNIKUM

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie Dobry zawód Dobra przyszłość Centrum Edukacji Sp. z o. o.

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie Dobry zawód Dobra przyszłość Centrum Edukacji Sp. z o. o. Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie Dobry zawód Dobra przyszłość Centrum Edukacji Sp. z o. o. Płock, luty 2009r. Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie Dobry zawód Dobra przyszłość

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. 1. Postanowienia ogólne REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE "Level" - Akademia komputerowa Szkolenia komputerowe w zakresie ECDL Start oraz ECDL Core 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N P R O J E K T U

R E G U L A M I N P R O J E K T U R E G U L A M I N P R O J E K T U Warszawa, dnia 10 marca 2011 r. I. INFORMACJE OGÓLNE 1. Regulamin stosuje się do szkoleń prowadzonych w ramach projektu AKTYWNE WARSZAWIANKI realizowanego przez Centrum

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE PODKARPACKA AKADEMIA IT Nr Projektu POKL.09.06.02-18-040/13

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE PODKARPACKA AKADEMIA IT Nr Projektu POKL.09.06.02-18-040/13 REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE PODKARPACKA AKADEMIA IT Nr Projektu POKL.09.06.02-18-040/13 1 INFORMACJE O PROJEKCIE 1. Projekt realizowany jest przez zwanym dalej Wnioskodawcą, zgodnie z Umową nr../pokl.09.06.02-18-040/13

Bardziej szczegółowo

CEL PROJEKTU GRUPA DOCELOWA

CEL PROJEKTU GRUPA DOCELOWA Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego W marcu 2013 roku Powiatowy Urząd Pracy w Jaworznie rozpoczął realizację projektu Młodzi, Aktywni, Kreatywni,

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w projekcie Technokreatywni Informacje ogólne o projekcie

Regulamin uczestnictwa w projekcie Technokreatywni Informacje ogólne o projekcie Regulamin uczestnictwa w projekcie Technokreatywni Informacje ogólne o projekcie 1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa w szkoleniach oraz doradztwie w ramach projektu Technokreatywni, zasady

Bardziej szczegółowo

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE STRAŻACKA INICJATYWA realizowanego przez Ochotniczą Straż Pożarną w Lenartach w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX Rozwój wykształcenia

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN REKRUTACYJNY uczestników projektu Szkolenia informatyczne nowa jakość pracy pracowników służby zdrowia. realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII Regionalne

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PROJEKTU NOWE PERSPEKTYWY

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PROJEKTU NOWE PERSPEKTYWY REGULAMIN PROJEKTU NOWE PERSPEKTYWY realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 8.1. Rozwój Pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.2. Wsparcie procesów adaptacyjnych

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Poddziałanie 9.6.2 Podwyższanie kompetencji osób dorosłych w zakresie ICT i znajomości języków obcych

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Poddziałanie 9.6.2 Podwyższanie kompetencji osób dorosłych w zakresie ICT i znajomości języków obcych Program Operacyjny Kapitał Ludzki Poddziałanie 9.6.2 Podwyższanie kompetencji osób dorosłych w zakresie ICT i znajomości języków obcych ZESTAWIENIE BENEFICJENTÓW REALIZUJĄCYCH PROJEKTY W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM

Bardziej szczegółowo

ZAWODOWY START. Założenia projektu na rok Adresaci projektu

ZAWODOWY START. Założenia projektu na rok Adresaci projektu ZAWODOWY START Poddziałanie 6.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo