Skrócone opisy projektów realizowanych w ramach Poddziałania PO KL. International House Integra Bielsko

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Skrócone opisy projektów realizowanych w ramach Poddziałania 9.6.2 PO KL. International House Integra Bielsko"

Transkrypt

1 Skrócone opisy projektów realizowanych w ramach Poddziałania PO KL Tytuł Projektu Wyższe kompetencje językowe osób dorosłych WND-POKL /12 International House Integra Bielsko ul. Zielona 32, Bielsko-Biała tel: fax osoba do kontaktów: Joanna Markowicz-Kania Okres realizacji projektu 01/04/ /03/2015

2 Opis projektu Grupa docelowa: osoby (480) w wieku lata zamieszkałe na terenie z woj. śląskiego, uczestniczące z własnej inicjatywy w szkoleniach, które spełniają co najmniej jeden z warunków: wiek 50+, os. powracająca lub wchodząca po raz pierwszy na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dzieci, wykształcenie co najwyżej średnie, os. pozostająca bez zatrudnienia przez okres ostatnich 6 miesięcy przed przystąpieniem do projektu. W projekcie mogą wziąć udział UP wieku 64 +, pozostające bez zatrudnienia, o ile zadeklarują gotowość podjęcia zatrudnienia po zak. udziału w projekcie (+dod. wskaźnik). Rekrutacja główna: i , ponadto w trakcie realizacji projektu. UP zgłoszą się osobiście w biurze projektu (Bielsko Biała),mailem lub pocztą i złożą deklarację uczestnictwa. W celu dopasowania poziomu i tematyki zajęć - testy wstępne z j. angielskiego. Na tej podstawie Projektodawca określi liczbę UP na poszcz. poziomach zaawansowania i utworzy harmonogram zajęć. UP przedłożą dokumenty pozwalające zweryfikować, czy należą do grupy docelowej projektu, wybiorą plan zajęć z j. angielskiego. Powstanie lista rezerwowa do wykorzystania w przypadku rezygnacji. Grupy defaworyzowane będą szczególnie zachęcane do udziału w projekcie poprzez uwzględnienie najskuteczniejszych dla ich specyfiki kanałów informacyjnych. Formy wsparcia: - kurs języka angielskiego

3 Językowy zawrót głowy WND-POKL /12 EVEREST KRZYSZTOF NOWIŃSKI ul. Mieszczańska 9, Kraków Telefon/Fax osoba do kontaktów roboczych: Izabela Stolarkiewicz Okres realizacji projektu 01/04/ /12/2014 Celem głównym projektu jest nabycie przez minimum 272 uczestników poziomu znajomości języka angielskiego, francuskiego lub niemieckiego w okresie 21 miesięcy umożliwiającym wykonywanie pracy w j. obcym. Projekt skierowany jest do 320 niezatrudnionych minimum przez okres 6 miesięcy przed przystąpieniem do projektu kobiet i mężczyzn w wieku (również te zarejestrowane w PUP), zamieszkałe w woj. śląskim, które z własnej inicjatywy chcą wziąć udział w projekcie. Opis projektu Projekt przewiduje realizację szkoleń z języka angielskiego, francuskiego i niemieckiego. Zajęcia odbywać się będą 2 x tygodniu po 3 godziny szkoleniowe (45 minut). Kursy prowadzone będą na poziomie zdiagnozowanym na etapie rekrutacji. Ścieżka wsparcia zakończona egzaminem zewnętrznym i uzyskaniem certyfikatu TOEIC (j. ang.), WiDaF (j. niem.), TFI (j. franc.)poświadczającym znajomość języka na jednym z poziomów A, B lub C wg ESOKJ. Szkolenia realizowane będą w Bielsku-Białej, Częstochowie, Katowicach i Rybniku. Akcja promocyjna szeroko zakrojona w znacznym stopniu w Internecie. Zgłaszać można się na podstawie dokumentów zgłoszeniowych dostępnych w Biurze Projektu lub możliwość wypełnienia dokumentów zgłoszeniowych online.

4 Jestem Europejczykiem, mówię po angielsku WND-POKL /12 PRYMUS RENATA KALDER-MACIEJASZ ul. Warszawska 270, Bieruń Telefon: Osoba do kontaktów roboczych: Renata Kalder-Maciejasz Okres realizacji projektu 01/05/ /04/2014 Celem głównym projektu jest zwiększenie udziału mieszkańców powiatu bieruńsko-lędzińskiego w kształceniu ustawicznym poprzez udział 29 kobiet i 19 mężczyzn w kursie języka angielskiego od maja 2013 r. do kwietnia 2014 r. Opis projektu Grupą docelową będzie 48 osób dorosłych w wieku zamieszkałych w powiecie bieruńsko lędzińskim. W projekcie przewiduje się szkolenia z języka angielskiego. 120 godzin szkoleniowych po 45 minut każda, prowadzonych o stałych porach 2 x tygodniowo po 2 godz. lekcyjne. Przerwa wakacyjna lipiec-sierpień. Po zakończonym szkoleniu uczestnicy przystąpią do egzaminu na poziomie kompetencji językowych zgodnym z Europejskim Systemem Kształcenia Językowego. Rekrutacja do projektu odbędzie się w maju 2013 r. Będzie prowadzona na terenie całego powiatu. Promocja poprzez ulotki, plakaty, stronę internetową Wnioskodawcy. Przyjmowanie zgłoszeń odbywać się będzie bezpośrednio w biurze projektu codziennie przez 20 dni po 5 godzin dziennie na przemian w godzinach przedpołudniowych i popołudniowych. Wybór uczestników nastąpi w oparciu o kryteria projektu.

5 ICT dla kobiet WND-POKL /12 Centrum Edukacji Zawodowej CARGO Sp. z o.o. ul. Krakowska 9, Jaworzno tel fax osoba do kontaktów roboczych: Mateusz Łętowski Okres realizacji projektu 01/06/ /05/2015

6 Opis projektu Grupa docelowa: 135 bezrobotnych kobiet z Jaworzna w wieku Rekrutację poprzedza promocja poprzez stronę www, przekazanie informacji do UM, PUP i NGO zrzeszających i działających na rzecz kobiet, do parafii, domów matek z dzieckiem, caritasu, przedszkoli, szkół, spotkania i wysłanie plakatów i ulotek do tych miejsc i ich rozdawanie publiczne w ośrodkach dla ON, zakładach aktywności zawodowej. Plan rekrutacji: 1. strona www zawiera plan i zasady rekrutacji, na spotkaniach inf. przekazywane będą zapisy regulaminu oraz przekazywane będą formularze aplik. (do ściągnięcia również ze strony www) 2. przyjmowanie formularzy rekr. w biurze projektu (Uul. Krakowska 9, i jeden raz w tyg. do ), pocztą i mailem 3. potrzebne dokumenty: kwestionariusz os. zgodny z PEFS, dok. potwierdzający status osoby bezrobotnej, ośw. o przetw. danych i o odp. karnej, ankieta ex-ante określająca poziom wiedzy i sposób jej przyswajania pozwalająca na ocenę poziomu i grupy wiek. 4. kryteria dodatkowe: wiek pow. 50r. ż. +5 pkt., aby zaktywizować te grupę społ. i przekonać do tego, że można nabyć umiejętności ICT, pozostawanie bez pracy do+5 pkt., samotnie wychowujące dzieci +5 pkt. (kryteria wybrane na podstawie uzasadnienia grupy docelowej wskazującej na te grupy kobiet jako najbardziej zagrożone na rynku pracy) 5. weryfikacja dokumentów zgłosz. -opracowanie listy uczestniczek i listy rez. (z listy rezerwowej będzie można wejść do kursu do maksymalnie 10% lekcji, tj. po 2 odbytych zajęciach, po odbyciu konsultacji wyrównawczych z trenerem) 6. podpisanie um. szkol. i dekl. ucz. (do PEFS). Formy wsparcia: - kurs komputerowy ECDL START (105 osób) ECDL CORE (30 osób) Na ostatnich zajęciach przeprowadzony zostanie egzamin próbny, aby sprawdzić poziom wiedzy przed egzaminem. Po egzaminem dla osób mających trudności przewidziane będą ostatnie konsultacje. Po zakończeniu zaj. przeprowadzona zostanie certyfikacja przez niezależny od wnioskodawcy ośrodek egzaminacyjny. UP zostanie sfinansowane jednokrotne podejście do egzaminu. -wsparcie towarzyszące opieka nad dzieckiem (z dośw. wnioskodawcy z innych projektów kierowanej do podobnej grupy wynika, że wskaźnik na poziomie 10% jest wystarczający).

7 ICT dla niepełnosprawnych WND-POKL /12 Centrum Edukacji Zawodowej CARGO Sp. z o.o. ul. Krakowska 9, Jaworzno tel fax osoba do kontaktów roboczych: Mateusz Łętowski Okres realizacji projektu 01/06/ /05/2015

8 Opis projektu Grupa docelowa: 100 bezrobotnych osób niepełnosprawnych z Jaworzna, w tym 60%K w wieku lata. Rekrutację poprzedza promocja poprzez stronę www dostosowaną do ON, przekazanie informacji do UM, PUP i NGO zrzeszających ON (wg. www. bazy. ngo. pl na dzień jest 12 takich organizacji w mieście), spotkania i wysłanie plakatów i ulotek do tych miejsc i ich rozdawanie publiczne w ośrodkach dla ON, zakładach aktywności zawodowej. Plan rekrutacji: 1. strona www zawiera plan i zasady rekrutacji, na spotkaniach inf. przekazywane będą zapisy regulaminu oraz przekazywane będą formularze aplik. dost. do ON(do ściągnięcia również ze strony www) 2. przyjmowanie formularzy rekr. w biurze P (Uul. Krakowska 9, i jeden raz w tyg. do ), pocztą i mailem 3. potrzebne dokumenty: kwestionariusz os. zgodny z PEFS, zaświadczenie o niepełnosprawności, oświadczenie o braku zakazu do podejmowania pracy, ośw. o przetw. danych i o odp. karnej, ankieta ex-ante określająca poziom wiedzy i sposób jej przyswajania pozwalająca na ocenę poziomu i grupy wiek. 4. kryteria dodatkowe: wiek pow. 50r. ż. +5 pkt., aby zaktywizować te grupę społ. i przekonać do tego, że można nabyć umiejętności ICT, K + 5 pkt., aby wyrównać ich szanse na rynku pracy 5. weryfikacja dokumentów zgłosz. -opracowanie listy UP i listy rez. 6. podpisanie um. szkol. i dekl. ucz. (do PEFS). Formy wsparcia: - kurs komputerowy ECDL START (80 osób) ECDL CORE (20 osób) Na ostatnich zajęciach przeprowadzony zostanie egzamin próbny, aby sprawdzić poziom wiedzy przed egzaminem. Po egzaminem dla osób mających trudności przewidziane będą ostatnie konsultacje. Po zakończeniu zaj. przeprowadzona zostanie certyfikacja przez niezależny od W ośrodek egzaminacyjny. UP zostanie sfinansowane jednokrotne podejście do egzaminu.

9 Zdobądź certyfikat z języka angielskiego WND-POKL /12 Węgrzyn Agata Akademia Języków Obcych Poliglota ul. Piłsudskiego 25, Będzin tel.: (032) osoba do kontaktów: Agata Węgrzyn Okres realizacji projektu 01/05/ /06/2015

10 Projekt jest skierowany do 110 (56K/54M) pełnosprawnych os. dorosłych (25-64 lata) pracujących i bez zatrudnienia, zamieszkałych na obszarze woj. śląskiego, powiatu będzińskiego z wykształceniem co najwyżej średnim - wsparcie skierujemy do os. posiadających niskie kwalifikacje językowe na poz. max.a1 wg ESOKJ, które z własnej inicjatywy chciałyby nabyć/podnieść umiejętności posługiwania się jęz. angielskim, umożliwiający im awans zawodowy, jak i konkurencyjność na rynku pracy. Przeprowadzenie kursu wynika z zapotrzebowania, rozeznania Wnioskodawcy, który specjalizuje się w takich kursach i mając ciągły kontakt z os. zainteresowanymi przeanalizował obecne potrzeby rynku lokal. i jego problemy. Wybór grupy docelowej wynika ze zdiagnozowanych problemów tej grupy, a wsparcie jest kierowane w 100% do os. z wykształceniem max. średnim, głównie zam. na terenach wiejskich, bezrobotnych i os. w wieku 50+, mających niskie wykształcenie oraz dochody, dlatego nie mogą sobie pozwolić na płatne kursy i mają małe szanse rozwoju zawodowego. Takie os. mają najniższe umiejętności posługiwania się jez. angielskim. Rekrutacja: 1) 2 edycje w proj.: Uczestnicy kursu A1 po ukończeniu idą też na kurs A2. I edycja (2 gr.10os.a2; 3 gr.10os. A1 i A2)- V.2014; Opis projektu II edycje (3 gr. 10os. A2; 3 gr.10os. A1 i A2)- XI Na potrzeby rekrutacji opracowany zostanie regulamin wyłaniania uczestników, który będzie dostępny na stronie www i w Biurze Projektu siedziba Wnioskodawcy - Będzin. Uczestn. zgłaszać się będą poprzez stronę www-wypełnią formularz zgłoszeniowy, jak i w BP. Otwarty charakter rekrutacji, zarówno dla K i M, w celu zachowania równości szans. Formy wsparcia: 1) Kurs jęz. angielskiego na poziomie A1(60h/gr.)-2 edycje-i ed.3gr.10os.; II ed.3gr.10os.łącznie 60 os. Na zakończenie poziomu A1 odbędzie się egzamin wew., a dla os. które nie zaliczą za pierwszym razem - egz. poprawkowy i rozdanie zaświadczeń ukończenia kursu A1. 2) Kurs jęz. ang. na poziomie A2(60h/gr.)-2 edycje. Wsparcie dla 110 osób, łącznie.11 gr.10os.uczestnicy, którzy brali udział w kursie A1(6 gr.10os), przystępują również do A2. Następnie zorganizowany będzie egzamin zewn. dla każdej edycji, w celu przeprowadzenia niezależnego międzynarodowego egzaminu zewnętrz. TOEIC Bridge A2.

11 Angielski dla każdego WND-POKL /12 Węgrzyn Agata Akademia Języków Obcych Poliglota ul. Piłsudskiego 25, Będzin tel.: (032) osoba do kontaktów: Agata Węgrzyn Okres realizacji projektu 01/06/ /07/2014

12 Opis projektu Projekt jest skierowany do 110(56K/54M) pełnosprawnych osób dorosłych (25-64 lata) pracujących i bez zatrudnienia, zamieszkałych na obszarze woj. śląskiego powiatu będzińskiego z wykształceniem co najwyżej średnim -wsparcie skierujemy do os. posiadających niskie kwalifikacje językowe na poziomie max. A1 wg ESOKJ, które z własnej inicjatywy chciałyby nabyć/podnieść umiejętności posługiwania się jęz. angielskim umożliwiający im awans zawodowy, jak i konkurencyjność na rynku pracy. Przeprowadzenie kursu wynika z zapotrzebowania, rozeznania Wnioskodawcy, który specjalizuje się w takich kursach i mając ciągły kontakt z os. zainteresowanymi przeanalizował obecne potrzeby rynku lokal. i jego problemy. Wybór grupy docelowej wynika ze zdiagnozowanych problemów tej grupy, a wsparcie jest kierowane w 100% do os. z wykształceniem max. średnim, głównie zam. na ter. wiejskich, bezrobotn. i os. w wieku 50+, mających niskie wykształcenie oraz dochody, dlatego nie mogą sobie pozwolić na płatne kursy i mają małe szanse rozwoju zawod. Takie os. mają najniższe umiejętności posługiwania się jęz. angielskim. Rekrutacja: 2 edycje w proj.: Uczestnicy kursu A1 po ukończeniu idą też na kurs A2: I edycja (2 gr.10os.a2; 3 gr.10os. A1 i A2)- VI.2013; II ed.(3 gr. 10os. A2; 3 gr.10os. A1 i A2)- XII Na potrzeby rekrutacji opracowany zostanie regulamin wyłaniania uczestników, który będzie dostępny na stronie www i w Biurze Projektu siedziba Wnioskodawcy - Będzin. Uczestnicy zgłaszać się będą poprzez stronę www -wypełnią formularz zgłoszeniowy, jak i w BP. Otwarty charakter rekrutacji, zarówno dla K i M, w celu zachowania równości szans. Etapy: I. Przyjmowanie zgłoszeń od os., które dowiedziały się o projekcie podczas akcji promocyjnej (plakaty, ulotki- umieszczane też w PUP); wypełnienie formul. zgłosz., oświadczenia o spełnieniu kryt. uprawniaj. do udziału w projekcie, deklaracji przystąpienia, zgody na przetwarzanie danych osob.; wypełn. testów określających poziom wiedzy z zakresu jęz. ang. II. Wyłonienie wg kryt. rekr. łącznie 110(56K/54M) os. i podział na 11 koedukacyjnych grup 10 os. w zależn. od stopnia znajom. jęz. III. Podpisanie umów z uczestnikami projektu, ustalenie harmonogramu zajęć. W wyniku rekr. zostanie stworzona lista uczestników i lista rezerwowa. W przypadku rezygnacji uczestnika z kursu, będzie możliwość jego zastąpienia z listy rezerw. lub przeprowadzenie dodatkowego naboru,ale z uwagi na specyfikę proj., zastąpienie uczestnika innym, będzie możliwe przed kursem. Os., które nie zakwalifikują się do danej edycji będą brane pod uwagę przy rekrutacji do kolejnej. Formy wsparcia: 1) Kurs jęz. ang. na poziomie A1(60h/gr.)-2 edycje-i ed.3gr.10os.; II ed.3gr.10os.łącznie 60 os. Na zakończenie poziomu A1 egz. wew., a dla osób, które nie zaliczą za pierwszym razem egz. poprawkowy i rozdanie zaświadczeń ukończenia kursu A1. 2)Kurs jęz. ang. na poziomie A2(60h/gr.)-2 edycje. Wsparcie dla 110 osób łącznie.11 gr.10os.uczestn.którzy brali udział w kursie A1(6 gr.10os), przystępują również do A2. Następnie zorganizowany będzie egzamin zewn. dla każdej edycji, w celu przeprowadzenia niezależnego międzynarodowego egzaminu zewnętrz. TOEIC Bridge A2.

13 Akademia wieku średniego WND-POKL /12 DJMA NETSYSTEMS DOROTA CHŁOSTA ul. Wiśniowa 3, Zawiercie tel. (032) fax (032) osoba do kontaktów: Dorota Chłosta Okres realizacji projektu 01/06/ /02/2014

14 Opis projektu Gr. docelowa: 70 os. pracujących (39 K,31 M), które ukończyły 50 rok życia (kryt. strategiczne 1) zamieszkałych lub pracujących (wg KC) na terenie woj. śląskiego, które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem umiejętności i kompetencji w obszarze umiejętności ICT. Proj. kierujemy do os. pracujących w wieku 50+. Zwolnieniem bardziej zagrożone są os Spowodowane jest to spadkiem ich motywacji do pracy i rozwoju zawodowego oraz kłopotami w dostosowaniu się do zmian zwłaszcza do zmieniających się technologii. Na ich niekorzyść działają też funkcjonujące wśród pracodawców stereotypy (szerzej 3.1.1). Z kolei po zwolnieniu os. 50+ mają trudności z ponownym znalezieniem zatrudnienia (rośnie liczba os. bezrob. w tej kategorii wiekowej na koniec 2011 r., w V 2012 r. os. 50+ stanowiły 24,2% ogółu bezrob.). Większość przedstawicieli grupy docelowej posiada wykształcenie co najwyżej średnie (87,8%: badanie Kompetencje zawodowe na śląskim rynku pracy (zrealizowanego w VII i VIII 2010 r. na grupie 4000 mieszkańców woj. śląskiego. Jednakże tylko część pracodawców kieruje swoich pracowników na szkolenia (44%) ( Analizy formalnego kształcenia ). K 50+ pracujące w woj. śląskim są traktowane jako mniej dyspozycyjne i wydajne, co czyni je bardziej zagrożonymi zwolnieniem niż M (szerzej 3.1.1). Potwierdzają to statystyki WUP w Katowicach. K stanowiły jedynie 44,6% ogółu pracujących w 2011 r. Udział K w grupie bezrob. zwolnionych z przyczyn zakładu pracy w V 2012 r. wynosił aż 61,4%. W V 2012 r. było o 515 więcej K poprzednio pracujących w porównaniu z V K. w wieku 50+. K stanowiły ponad połowę bezrob. 50+ na koniec V 2012 r. i było ich ok. 21 tys. Dlatego chcemy zaprosić do udziału w proj. więcej K niż M. (ok. 56%). REKRUTACJA: wg zasady bezstronności, jawności i przejrzystości, równości szans, w tym płci (VI-VII 2013; odpowiedzialny: koordynator) - wsparta akcją informacyjno-promocyjną, akcentującą realne korzyści, jakie uczest. przyniesie udział w proj.: 1) NABÓR ZGŁOSZEŃ-wypełnione i podpisane formularze rekrut. z załącznikami składane osobiście, pocztą, kurierem w biurze proj. lub elektronicznie. Nabór przez 21 dni kalendarzowych lub do momentu, gdy liczba zgłoszeń przekroczy 150. W razie zbyt małej liczby zgłoszeń zostanie ogłoszony dodatkowy nabór i rekrutacja zostanie przedłużona. 2) OCENA FORMULARZY ZGŁOSZENIOWYCH- na bieżąco przez koordynatora. Weryfikowana przynależność do gr. docelowej, kompletność wniosku, spełnianie wszystkich kryteriów uczestnictwa. Wszyscy zostaną poinformowani mailowo i/lub telef. o decyzji. 10 os. z najwyższą liczbą pkt. niezakwalifikowanych do udziału zostanie wpisanych na listę rezerwową. Proj. zakłada wsparcie w postaci szkolenia ICT obejm.: - podstawy technik informatycznych i komunikacyjnych, arkusze kalkulacyjne, bazy danych, grafika menedżerska i prezentacyjna (dla wszystkich uczestników proj.), - arkusze kalkulacyjne (poziom zaawansowany), bazy danych i podstawy eksploracji danych (poziom zaawansowany) dla 10 uczest. z najlepszymi wynikami egzaminu ECDL Start.

15 Akademia wiedzy: szkolenia z zakresu ECDL i Corel dla mieszkańców Śląska WND-POKL /12 BACOM Bartosz Wesołowski ul. Hugo Kołłątaja 6a, Sosnowiec tel. (032) fax (032) osoba do kontaktów: Karolina Sufin Okres realizacji projektu 01/04/ /02/2015

16 Projekt zakłada objęcie wsparciem 55 os. (33K/22M), mieszkańców woj. śląskiego, w wieku lata (kobiety do 59 lat), które z własnej inicjatywy chcą uczestniczyć w szkoleniu/ach z zakresu ICT proponowanych w ramach niniejszego proj. W skład grupy docelowej wejdą wyłącznie os. należące do 1 lub 2 grup (zgodnie z kryterium starteg.): 1. OS. Z WYKSZTAŁ. CO NAJWYŻEJ ŚREDNIM (min.41os.=75%ucz.); 2. OS., KTÓRE UKOŃCZYŁY 50 R.Ż. (min.14os.=25%ucz.). REKRUTACJA prowadzona będzie w okresie (na szkol. ECDL) oraz (na szkol. CorelDraw), przez Asyst. Kierown. Proj. (zgod. z planem i regulaminem oprac. w 1 m-cu realiz. proj.) metodą indywidualnych spotkań w biurze proj. Z uwagi na wybrane cechy GD (dot. zwłaszcza os. po 50 r.ż.), planuje się aktywne docieranie do potencjalnych ucz. proj. W pierwszej kolejności przyjmowane będą os. spełniające łącznie wszystkie kryteria (tj. os. powyżej 50 r.ż. z wykształ. max średnim ogól., w szczeg. kobiety). Kolejność zgłosz. będzie uruchamiana wył. w przypadku bardzo dużego zainteresowania. W oparciu o dośw. i konsultacje szacuje się, że skala zainteresowania udziałem w projekcie przekroczy liczbę dostępnych miejsc o ok. 15%, co pozwoli stworzyć listę rezerwową kandyd., zapraszanych do udziału w razie rezygnacji zadeklarowanych uczestników. FORMY WSPARCIA Opis projektu 1. Szkolenia ECDL: W szkoleniach udział weźmie 55 os. (33K/22M). Podział grup szkoleniowych zaplanowano w następujący sposób: 1) ECDL Start dla 22 os.- 4 moduły: podstawy technik informatycznych i komunikacyjnych, użytkowanie komputerów, przetwarzanie tekstów, arkusze kalkulacyjne; 2) ECDL Core dla 33 os.- 7 modułów: 4 ww. + następujące 3 moduły: użytkowanie baz danych, grafika menedżerska i prezentacyjna, przeglądanie stron internetowych i komunikacja. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu będzie uczestnictwo w 80% zajęć. Egzaminy przeprowadzone będą przez certyfikowanego egzaminatora. Zdanie egzaminu zakończy się wydaniem certyfikatu zgodnego z obow. standardami ECDL. 2. Szkolenia CorelDraw: W szkoleniu udział weźmie 55 os. (33K/22M). Planowo w szkol. uczestniczyć będą uczestn. szkol. ECDL (Start i Core). Osoby te będą przyjmowane w pierwszej kolejności. Jednak ze wzgl. na ryzyko braku zainteresowania części uczestn. kontynuacją udziału w proj., zaplanowano dodatkową rekrutację ( ). Program szkol.: wprowadzenie do grafiki komputerowej, wypełnianie i obrys, praca z kolorem, kopiowanie i usuwanie obiektów, praca z tekstem, importowanie/eksportowanie dokumentów, złożone techniki rysowania, automatyzacja zadań. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu będzie uczestnictwo w 80% zajęć. Egzaminy przeprowadzone będą przez certyfikowanego egzaminatora.

17 Kompetentni szkolenia z zakresu ECDL dla mieszkańców Śląska WND-POKL /12 BACOM Bartosz Wesołowski ul. Hugo Kołłątaja 6a, Sosnowiec tel. (032) fax (032) osoba do kontaktów: Karolina Sufin Okres realizacji projektu 01/04/ /04/2014

18 Opis projektu Projekt zakłada objęcie wsparciem 55 os. (33K/22M), mieszkańców woj. śląskiego, w wieku lata (kobiety do 59 lat), które z własnej inicjatywy chcą uczestniczyć w szkoleniu z zakresu ICT proponowanego w ramach niniejszego proj. (tj. ECDL Core). W skład grupy docelowej wejdą wyłącznie os. należące do 1 lub 2 nw. grup (zgodnie z kryterium strategicznym): 1. OS. Z WYKSZTAŁ. CO NAJWYŻEJ ŚREDNIM OGÓL. (min.41os.=75%ucz.); 2. OS. W WIEKU POWYŻEJ 50 R.Ż. (min.14os.=25%ucz.). REKRUTACJA prowadzona będzie w okresie przez Asystenta/kę Kierownika Proj. (zgod. z planem i regulaminem oprac. w 1 m-cu realiz. proj.) metodą indywidualnych spotkań w biurze proj. Czas trwania rekrut. wynika ze złożoności cech GD. Z uwagi na wybrane cechy GD (dot. zwłaszcza os. po 50 r.ż.), planuje się aktywne docieranie do potencjalnych uczestników proj. poprzez: -rozwieszanie plakatów w widocznych miejscach (słupy ogłosz.), -współpraca z IRP, NGO, urz. gmin/miast itp. (pośredn. w dystrybucji ulotek i plakatów), -darmowe publikacje na regionalnych str. www i str. www Wnioskodawcy. FORMY WSPARCIA Szkolenia ECDL Core: W szkoleniach udział weźmie 55 os. (33K/22M). Program szkolenia obejmuje 7 modułów: 1. podstawy technik informatycznych i komunikacyjnych; 2. użytkowanie komputerów; 3. przetwarzanie tekstów; 4. arkusze kalkulacyjne; 5. użytkowanie baz danych; 6. grafika menedżerska i prezentacyjna; 7. przeglądanie stron internetowych i komunikacja. Program szkolenia będzie zgodny z zakresem kompetencji przewidzianych na ww. poziomie ECDL. Szkolenie realizowane będzie w formie stacjonarnej na terenie woj., w średnio 11-os. grupach. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu będzie uczestnictwo w 80% zajęć. Egzaminy przeprowadzone będą przez certyfikowanego egzaminatora. Zdanie egzaminu zakończy się wydaniem certyfikatu zgodnego z obowiązującymi standardami dot. ECDL Core.

19 Akademia rozwoju zawodowego Levela WND-POKL /12 LEVEL Sp. z o.o. ul. Bytomska 134, Piekary Śląskie tel. (032) fax (032) osoba do kontaktów: Piotr Harwig Okres realizacji projektu 02/04/ /07/2014

20 Opis projektu Projekt adresowany jest do 198 uczestników (K-148,M-50), w wieku 18-64l, mieszkańców Bytomia i Piekar Śl., które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem umiejętności i kompetencji w obszarach umiejętności ICT i języków obcych. Za rekrutację będzie odpowiedzialny Specjalista ds. rekrutacji, ewaluacji i monitoringu. Rekrutacja (IV- V.2013r) będzie prowadzona zgodnie z Regulaminem Rekrutacji i zostanie poprzedzona szeroko prowadzoną akcją informacyjno-promocyjną, tak aby każda zainteresowana osoba spełniająca kryteria określone dla gr. docelowej, miała szansę przystąpienia do projektu. Ponadto do każdej grupy zwracać będziemy się w sposób indywidualny spotkania w przedszkolach, poprzez Uniwersytet III Wieku, Regionalną Fundację Pomocy Osobom Niewidomym i Polski Związek Niewidomych odział w Chorzowie. Nabór do projektu będzie miał charakter jawny i otwarty. Uczestnicy będą kwalifikowani na dzień podpisania umowy o uczestnictwie w projekcie, będą mogli wybrać obydwa typy kursów. Os. zainteresowane będą zobowiązane złożyć wypełniony i podpisany formularz zgłoszeniowy wraz z dok. potwierdzającymi przynależność do gr. docelowej. Zgłoszenia można będzie przekazać osobiście (w biurze projektu), fax, pocztą i poprzez . Osoby, które zostaną zakwalifikowane zostaną powiadomione tel. Zostanie utworzona również lista rezerwowa. Rekrutacja uczestników będzie prowadzona z zachowaniem równego dostępu i równego traktowania wszystkich zainteresowanych. Formy wsparcia: 1. Kurs z języka angielskiego na poziomie podstawowym i średniozaawansowanym i 1 grupa na poziomie zaawansowanym. O przydzieleniu do konkretnej grupy będą decydować wyniki testu przeprowadz. po rekrutacji. Kursy zakończone zostaną egzaminem LCCI. Zakłada się, iż min. 85% u/u otrzyma certyfikat potwierdzający osiągnięcie określonego poziomu kompetencji jęz.(a,b,c). oraz min. 85% u/u otrzyma świadectwa ukończenia kursu (warunek: obecność na min. 80% zajęć oraz zaliczenie testów wewn.). 2. Kurs komp. ECDL na poziomie Starter (60h/kurs) i na poziomie CORE (100h/kurs). Jednak o przydzieleniu do konkretnej grupy będą decydować wyniki testu przeprowadzonego po rekrutacji. Zakres tematyczny kursów zgodny będzie z kompetencjami wskazanymi w sylabusach ECDL. Uczestnicy otrzymają podręczniki. Zakończone egzaminem z 4 modułów dla kursu STARTER (podstawy technik informatycznych i komunikacyjnych; użytkowanie komputerów, przetwarzanie teksów, przeglądanie stron www i komunikacja) i 7 modułów dla kursu CORE (4moduły starter+ arkusze kalkulacyjne, bazy danych, grafika menedżerska i prezentacyjna). Egzaminy będą przeprowadzane przez zewnętrznych egzaminatorów posiadających odpowiednie uprawnienia. 3. W całości dla osób niepełnosprawnych (niewidomym i niedowidzącym) dostosowane do specyficznych potrzeb tej grupy: mniejsza intensywność kursu i mniejsze grupy, odpowiednie wyposażenie sali, prowadzenie kursu zgodnie z indywidualnie wypracowaną przez Wnioskodawcę metodą i pomocami dydaktycznymi, zapewnienie dojazdu z i na kurs. Zakłada się przeprowadzenie 2 kursów j. ang. na poziomie podstawowym dla max. 10 osobowych grup. Zajęcia będą prowadzone przez wykwalifikowaną kadrę z doświadczeniem w szkoleniach skierowanych do ON.

21 Akademia Kompetencji WND-POKL /12 Powiatowy Urząd Pracy w Jaworznie ul. Północna 9b, Jaworzno tel: (32) fax: (32) osoba do kontaktów: Monika Mikrut Okres realizacji projektu 15/05/ /06/2014 Opis projektu Projekt skierowany jest do 60 osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP Jaworzno i zamieszkujących na terenie miasta Jaworzno, posiadających co najwyżej wykształcenie średnie, którzy z własnej inicjatywy pragną podnieść swoje kwalifikacje i umiejętności w zakresie znajomości obsługi komputera i języka angielskiego. Głównym celem projektu jest wzrost konkurencyjności na rynku pracy 60 os. bezrobotnych posiadających co najwyżej średnie wykształcenie, którzy z własnej inicjatywy chcą nabyć lub podwyższyć swoje umiejętności i kompetencje w zakresie wiedzy informatycznej i językowej potwierdzonych certyfikatem na przestrzeni lat Rekrutacja zostanie przeprowadzona w okresie 3 miesięcy w ramach kilku etapów: opracowanie regulaminu, formularzy; zamieszczenie informacji o naborze do projektu na stronie internetowej urzędu, w siedzibie PUP Jaworzno oraz lokalnych instytucjach; przyjmowanie formularzy zgłoszeniowych, ocena formalna; ocena merytoryczna; listy rankingowe. Formy wsparcia: - szkolenie z zakresu umiejętności komputerowych zakończonych egzaminem zewnętrznym ECDL, - szkolenie z zakresu języka angielskiego zakończone egzaminem zewnętrznym TOEIC.

22 Języki obce kluczem do sukcesu zawodowego osób dorosłych z województwa śląskiego WND-POKL /12 Learning Systems Poland Sp. z o.o. Al. Słowackiego 64-66, Kraków tel fax (012) osoba do kontaktów: Anna Chról Okres realizacji projektu 01/06/ /11/2014

23 Grupę docelową projektu stanowić będzie 180 osób w wieku lat, z terenu woj. śląskiego, uczestniczących z własnej inicjatywy w szkoleniach i kursach, należących wyłącznie do jednej lub kilku grup, tj.: osoby, które ukończyły 50 rok życia, osoby powracające oraz wchodzące po raz pierwszy na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dzieci, osoby z wykształceniem co najwyżej średnim, osoby pozostające bez zatrudnienia przez okres ostatnich 6 miesięcy przed przystąpieniem do projektu. Dokumenty rekrutacyjne będzie można składać w biurze projektu (Katowice) oraz przesyłać pocztą: tradycyjną lub elektroniczną (decyduje data wpływu zgłoszenia). Dokumenty rekrutacyjne będą dostępne na stronie internetowej projektu oraz w biurze projektu. Dokumenty złożone w wersji elektronicznej muszą uzyskać potwierdzenie dzięki złożeniu papierowych oryginałów w terminie 5 dni roboczych. W procesie rekrutacji przewiduje się utworzenie podstawowej oraz rezerwowej listy uczestników szkoleń. Formy wsparcia: Opis projektu 1. Szkolenia z j. angielskiego zakończone egzaminem językowym - grupa docelowa: osoby dorosłe w wieku lata; 2. Szkolenia z j. niemieckiego zakończone egzaminem językowym - grupa docelowa: osoby dorosłe w wieku lata. Zajęcia będą realizowane w okresie VIII IX Zorganizowane zostanie 12 grup z j. angielskiego oraz 6 grup z j. niemieckiego dla średnio 10 uczestników (max. 12 uczestników) w wymiarze 120h lekcyjnych (2 x stawka jednostkowa) - średnio 4 godziny w tygodniu, w tym w weekendy, m.in. Katowice, miasta powiatowe. W ramach szkolenia położony zostanie nacisk na rozwój umiejętności komunikacyjnych i przełamanie barier psychologicznych w kontaktach z osobami posługującymi się językiem obcym. Szkolenie zostanie wzbogacone o scenariusze sytuacji, z jakimi mogą się spotkać uczestnicy objęci wsparciem. Zostaną omówione regulacje dotyczące stosowania zasady równości kobiet i mężczyzn w krajach niemieckojęzycznych. Szkolenie będzie zakończone egzaminem językowym przeprowadzonym przez podmiot niezależny od Wnioskodawcy (szkołę językową), na podstawie którego uczestnicy uzyskają certyfikat potwierdzający nabyte umiejętności zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego.

Skrócone opisy projektów realizowanych w ramach Poddziałania 8.1.1 PO KL. IMPULS S.C. Centrum Języków Obcych Tatiana Redel, Michał Redel

Skrócone opisy projektów realizowanych w ramach Poddziałania 8.1.1 PO KL. IMPULS S.C. Centrum Języków Obcych Tatiana Redel, Michał Redel Skrócone opisy projektów realizowanych w ramach Poddziałania 8.1.1 PO KL Tytuł Projektu LAST MINUTE - Nowoczesny pracownik WND-POKL.08.01.01-24-175/10 Beneficjent IMPULS S.C. Centrum Języków Obcych Tatiana

Bardziej szczegółowo

Skrócone opisy projektów realizowanych w ramach Poddziałania 8.1.1 PO KL. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Promocji i Ochrony Zdrowia

Skrócone opisy projektów realizowanych w ramach Poddziałania 8.1.1 PO KL. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Promocji i Ochrony Zdrowia Skrócone opisy projektów realizowanych w ramach Poddziałania 8.1.1 PO KL Tytuł Projektu Lekarze w trójwymiarze szkolenia z diagnostyki obrazowej USG WND-POKL.08.01.01-24-519/11 Beneficjent Dane teleadresowe

Bardziej szczegółowo

Skrócone opisy projektów realizowanych w ramach Poddziałania 8.1.1 PO KL. Fundacja Rozwoju Nauki i Przedsiębiorczości

Skrócone opisy projektów realizowanych w ramach Poddziałania 8.1.1 PO KL. Fundacja Rozwoju Nauki i Przedsiębiorczości Skrócone opisy projektów realizowanych w ramach Poddziałania 8.1.1 PO KL Tytuł Projektu Akademia IT POKL.08.01.01-24-060/11 Beneficjent Dane teleadresowe biura projektu Fundacja Rozwoju Nauki i Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Skrócone opisy projektów realizowanych w ramach Poddziałania 8.1.1 PO KL. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Promocji i Ochrony Zdrowia

Skrócone opisy projektów realizowanych w ramach Poddziałania 8.1.1 PO KL. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Promocji i Ochrony Zdrowia Skrócone opisy projektów realizowanych w ramach Poddziałania 8.1.1 PO KL Tytuł Projektu Lekarze w trójwymiarze szkolenia z diagnostyki obrazowej USG WND-POKL.08.01.01-24-519/11 Beneficjent Dane teleadresowe

Bardziej szczegółowo

Skrócone opisy projektów realizowanych w ramach Poddziałania 8.1.1 PO KL. Wojewódzkie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Katowicach

Skrócone opisy projektów realizowanych w ramach Poddziałania 8.1.1 PO KL. Wojewódzkie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Katowicach Skrócone opisy projektów realizowanych w ramach Poddziałania 8.1.1 PO KL Tytuł Projektu CAŁA NAPRZÓD Z WOPR szkolenia dla służb ratowniczych województwa śląskiego WND-POKL.08.01.01-24-245/11 Beneficjent

Bardziej szczegółowo

Skrócone opisy projektów realizowanych w ramach Poddziałania 6.1.1 PO KL. Uniwersytet Śląski w Katowicach

Skrócone opisy projektów realizowanych w ramach Poddziałania 6.1.1 PO KL. Uniwersytet Śląski w Katowicach Skrócone opisy projektów realizowanych w ramach Poddziałania 6.1.1 PO KL Tytuł Projektu Programowanie kariery - wsparcie młodych osób na rynku pracy WND-POKL.06.01.01-24-229/13 Uniwersytet Śląski w Katowicach

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku: Numer kancelaryjny wniosku: Numer wniosku w Krajowym

Bardziej szczegółowo

KOMPUTER 50+ - rozwój kapitału ludzkiego województwa dolnośląskiego poprzez wzrost kompetencji ICT

KOMPUTER 50+ - rozwój kapitału ludzkiego województwa dolnośląskiego poprzez wzrost kompetencji ICT REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE KOMPUTER 50+ - rozwój kapitału ludzkiego województwa dolnośląskiego poprzez wzrost kompetencji ICT 1 1 Przedmiot regulaminu 1. Niniejszy regulamin określa zasady realizacji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW Projekt Powrót na rynek pracy IV czas na nowy start współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany jest przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne w Bydgoszczy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W RAMACH PROJEKTU - R E C E P T A N A K R Y Z Y S -

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W RAMACH PROJEKTU - R E C E P T A N A K R Y Z Y S - REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W RAMACH PROJEKTU - R E C E P T A N A K R Y Z Y S - 1 Informacje ogólne 1. Projekt Recepta na Kryzys współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku: Numer kancelaryjny wniosku: Numer wniosku w Krajowym

Bardziej szczegółowo

Regulamin projektu CENTRUM AKTYWIZACJI BEZROBOTNYCH Nr POKL.07.02.01-14-142/12

Regulamin projektu CENTRUM AKTYWIZACJI BEZROBOTNYCH Nr POKL.07.02.01-14-142/12 Regulamin projektu CENTRUM AKTYWIZACJI BEZROBOTNYCH Nr POKL.07.02.01-14-142/12 I. Postanowienia ogólne 1 1. Projekt Centrum Aktywizacji Bezrobotnych ( Projekt ) jest realizowany na terenie województwa

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rekrutacji oraz Przyznania Środków Finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach projektu Czas na biznes!

Regulamin Rekrutacji oraz Przyznania Środków Finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach projektu Czas na biznes! Regulamin Rekrutacji oraz Przyznania Środków Finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach projektu Czas na biznes! 1 Informacja ogólne 1. Projekt pn. Czas na biznes! współfinansowany jest

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Dobre perspektywy. 1 Przepisy ogólne

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Dobre perspektywy. 1 Przepisy ogólne Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Dobre perspektywy 1 Przepisy ogólne 1. Firma Consultor Sp. z o.o. realizuje projekt nr POKL.06.02.00-12-076/12 Dobre perspektywy 2. Projekt jest realizowany

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA projektu Wsparcie na starcie realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.2 Wsparcie oraz

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYBORU UCZESTNIKÓW ORAZ PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH W RAMACH PROJEKTU PT. MÓJ BIZNES MOJA SZANSA

REGULAMIN WYBORU UCZESTNIKÓW ORAZ PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH W RAMACH PROJEKTU PT. MÓJ BIZNES MOJA SZANSA REGULAMIN WYBORU UCZESTNIKÓW ORAZ PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH W RAMACH PROJEKTU PT. MÓJ BIZNES MOJA SZANSA Regulamin wyboru uczestników oraz przyznawania środków finansowych w ramach projektu pt.

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie. "Młodzi na starcie kompleksowe wsparcie osób do 30 roku życia"

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie. Młodzi na starcie kompleksowe wsparcie osób do 30 roku życia Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie "Młodzi na starcie kompleksowe wsparcie osób do 30 roku życia" Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU W kierunku do samozatrudnienia

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU W kierunku do samozatrudnienia Biuro Projektu: REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU W kierunku do samozatrudnienia WND-POKL.08.01.02-18-090/14 Realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N R E K R U T A C J I I U C Z E S T N I C T W A W P R O J E K C I E. w r a m a c h

R E G U L A M I N R E K R U T A C J I I U C Z E S T N I C T W A W P R O J E K C I E. w r a m a c h R E G U L A M I N R E K R U T A C J I I U C Z E S T N I C T W A W P R O J E K C I E N A P O D K A R P A C I U Z A T R U D N I J S I Ę S A M! w r a m a c h P r o g r a m u O p e r a c y j n e g o K a p

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu PYTANIA ZGŁASZANE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZED SPOTKANIEM INFORMACYJNYM W RAMACH DOKUMENTACJI KONKURSOWEJ Z PODDZIAŁANIA 9.6.2 PO KL Pytanie nr 1: Wyjaśnienie kwestii problemowych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE POZYTYWNA ZMIANA

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE POZYTYWNA ZMIANA REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE POZYTYWNA ZMIANA Nr UDA POKL 8.1.2-14-105/14 Realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII. Regionalne kadry gospodarki, Działanie

Bardziej szczegółowo

45+ - Zintegrowany projekt wsparcia samozatrudnienia osób po 45 roku życia.

45+ - Zintegrowany projekt wsparcia samozatrudnienia osób po 45 roku życia. REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE w ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 w województwie dolnośląskim

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Mój własny biznes, POKL.06.02.00-30-020/12 Strona 1 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet: VI Rynek Pracy otwarty dla wszystkich

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU pn. Zawodowe skrzydła II

REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU pn. Zawodowe skrzydła II 1 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe Rarytas J. i R. Markowscy Spółka Jawna REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU

Bardziej szczegółowo

Nr projektu WND-POKL.07.02.01-04-096/13

Nr projektu WND-POKL.07.02.01-04-096/13 REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE OD BARIERY DO KARIERY 100 % Nr projektu WND-POKL.07.02.01-04-096/13 1 Przepisy ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji, w tym naboru i doboru

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja naboru projektów urzędów pracy w trybie pozakonkursowym

Dokumentacja naboru projektów urzędów pracy w trybie pozakonkursowym Dokumentacja naboru projektów urzędów pracy w trybie pozakonkursowym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa VIII Rozwój rynku pracy Działanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU MOJA FIRMA-MOJA PRZYSZŁOŚĆ. Postanowienia ogólne. 2 Słownik pojęć

REGULAMIN PROJEKTU MOJA FIRMA-MOJA PRZYSZŁOŚĆ. Postanowienia ogólne. 2 Słownik pojęć REGULAMIN PROJEKTU MOJA FIRMA-MOJA PRZYSZŁOŚĆ 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa procedurę rekrutacji oraz zakres i warunki udzielania wsparcia finansowego w ramach : Moja firma-moja

Bardziej szczegółowo

Fundusze unijne. dla przedsiębiorstw i ich pracowników z województwa zachodniopomorskiego. Numer 15 wrzesień 2013. Człowiek najlepsza inwestycja

Fundusze unijne. dla przedsiębiorstw i ich pracowników z województwa zachodniopomorskiego. Numer 15 wrzesień 2013. Człowiek najlepsza inwestycja dla przedsiębiorstw i ich pracowników z województwa zachodniopomorskiego Numer 15 wrzesień 2013 Fundusze unijne Wpływ funduszy unijnych na podnoszenie kwalifikacji pracowników Gdzie szukać unijnych szkoleń

Bardziej szczegółowo

,,Osoba nieaktywna zawodowo Obszar wiejski Obszar miejski Wykształcenie: Informacje o projekcie

,,Osoba nieaktywna zawodowo Obszar wiejski Obszar miejski Wykształcenie: Informacje o projekcie Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie,,Nowe Kompetencje Nowe Perspektywy realizowanym przez, ul. Armii Krajowej 59/17, 1 Definicje Użyte w niniejszym regulaminie określenia oznaczają: 1. Realizator

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu NA PROJEKTY W RAMACH GWARANCJI DLA MŁODZIEŻY

Regulamin konkursu NA PROJEKTY W RAMACH GWARANCJI DLA MŁODZIEŻY Regulamin konkursu NR POWR.01.02.02-IP.15-12-002/15 NA PROJEKTY W RAMACH GWARANCJI DLA MŁODZIEŻY W RAMACH OSI PRIORYTETOWEJ I OSOBY MŁODE NA RYNKU PRACY PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ 2014-2020

Bardziej szczegółowo