Poziomy wymagań Dopełniające - D Rozszerzające -R Podstawowe -P Konieczne -K

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Poziomy wymagań Dopełniające - D Rozszerzające -R Podstawowe -P Konieczne -K"

Transkrypt

1 Język angielski zawodowy w branży informatycznej. Kl. II technik informatyk Podręcznik: CareerPaths. Information Technology. Wymagania programowe Dział. Information Technology Introduction to computing systems wie, czym jest technologia informacyjna zna zagadnienia technologii informacyjnej trafnie dopasowuje słowa do ich potrafi uzasadnić prośbę bezbłędnie konstruuje wypowiedź, o tym, jakiego typu komputera używa wypowiada się o tym, do czego używa się komputerów w pracy z powodzeniem dopasowuje słowa (jednego z dwóch) do kontekstu zdania, dopasowuje słowa do ich prawidłowo zadaje pytanie o Uczeń: wie, czym jest technologia informacyjna zna zagadnienia technologii informacyjnej zwykle trafnie dopasowuje słowa do ich potrafi uzasadnić prośbę poprawnie konstruuje wypowiedź, o tym, jakiego typu komputera używa wypowiada się o tym, do czego używa się komputerów w pracy na ogół z powodzeniem dopasowuje słowa (jednego z dwóch) do kontekstu zdania, dopasowuje słowa do ich Rozumie pojęcie technologia informacyjna zna zagadnienia technologii informacyjnej zwykle trafnie dopasowuje słowa do ich uzasadnia prośbę popełniając nieliczne błędy krótko wypowiada się, o tym, jakiego typu komputera używa wypowiada się o tym, do czego używa się komputerów w pracy dopasowuje słowa (jednego z dwóch) do kontekstu zdania, dopasowuje słowa do ich zadaje pytanie o informacje oraz udziela wskazówek.w ma trudności w wyjaśnieniu czym jest technologia informacyjna zna zagadnienia technologii informacyjnej czasem trafnie dopasowuje słowa do ich z trudem uzasadnia prośbę popełniając liczne błędy próbuje wypowiadać się, o tym, jakiego typu komputera używa oraz do czego używa się komputerów w pracy z trudem dopasowuje słowa (jednego z dwóch) do kontekstu zdania, dopasowuje słowa do ich zadaje pytanie o informacje oraz udziela wskazówek.w

2 Inside the computer Computing devices Zwykle prawidłowo zadaje wypowiedzi pojawiają się liczne pytanie o informacje oraz błędy prawidłowo udziela wskazówek potrafi napisać potrafi napisać nieskomplikowaną notatkę o nieskomplikowaną notatkę o komputerach dostępnych w komputerach dostępnych w korporacji (looking for korporacji (looking for informacje, prawidłowo udziela wskazówek prawidłowo formułuje notatkę o komputerach dostępnych w korporacji (looking for bezbłędnie mówi o tym, z jakich elementów składa się komputer, wypowiada się o pracy serwisanta komputerowego sugeruje rozwiązywanie problemów wypełnia formularz nt. wykonania usługi (filling out the form) mówi o tym, w jaki sposób informacje docierają od mówi o tym, z jakich elementów składa się komputer, wypowiada się o pracy serwisanta komputerowego sugeruje rozwiązywanie problemów wypełnia formularz nt. wykonania usługi filling out the form) niezakłócające komunikacji mówi o tym, w jaki sposób informacje docierają od zna elementy,z jakich składa się komputer, wie na czym polega praca serwisanta komputerowego rozumie instrukcje z pomocą nauczyciela wypełnia formularz nt. wykonania usługi filling out the form) popełnia liczne błędy niezakłócające komunikacji wie, w jaki sposób informacje docierają od użytkowników do wypowiedzi pojawiają się liczne błędy potrafi napisać nieskomplikowaną notatkę o komputerach dostępnych w korporacji (looking for zna elementy,z jakich składa się komputer, wie na czym polega praca serwisanta komputerowego na ogół rozumie instrukcje z pomocą nauczyciela wypełnia formularz nt. wykonania usługi filling out the form) popełnia liczne błędy czasem zakłócające komunikację wie, w jaki sposób informacje docierają od użytkowników do

3 użytkowników do komputerów komputerów zna urządzenia, jakie można rozpoznaje urządzenia, jakie podłączyć do komputerów można podłączyć do dopasowuje słowa do komputerów zwykle trafnie określa czy czasem trafnie dopasowuje zdanie jest prawdziwe słowa do iokreśla czy -potrafi wypełnić formularz opinii zdanie jest prawdziwe klienta (filling out the form) - z pomocą potrafi wypełnić - popełnia nieliczne błędy formularz opinii klienta (filling out the form) - popełnia liczne błędy użytkowników do komputerów zna urządzenia, jakie można podłączyć do komputerów bezbłędnie dopasowuje słowa do trafnie określa czy zdanie jest prawdziwe - potrafi wypełnić formularz opinii klienta (filling out the form) komputerów rozpoznaje urządzenia, jakie można podłączyć do komputerów czasem trafnie dopasowuje słowa do iokreśla czy zdanie jest prawdziwe - z pomocą potrafi wypełnić formularz opinii klienta (filling out the form) - popełnia liczne błędy,które czasem zakłócają komunikację Networking The user interface Bezbłędnie podaje elementy sieci komputerowej Wypowiada się o tym, jak sieć komputerowa pomaga w pracy Poprawnie udziela instrukcji sugeruje proponuje rozwiązania trafnie dopasowuje słowa do bezbłędnie wypełnia arkusz opisu sieci (giving wypowiada sie, czym jest interfejs użytkownika bezbłędnie wypowiada się o tym, w jaki sposób interfejs użytkownika ułatwia obsługę Bezbłędnie podaje elementy sieci komputerowej Wypowiada się o tym, jak sieć komputerowa pomaga w pracy Poprawnie udziela instrukcji sugeruje proponuje rozwiązania trafnie dopasowuje słowa do bezbłędnie wypełnia arkusz opisu sieci (givinginformat wypowiada sie, czym jest interfejs użytkownika oraz o tym, w jaki sposób interfejs użytkownika ułatwia obsługę komputera zna większość słownictwa dotyczącego sieci komputerowej używa go na ogół prawidłowo w odpowiednich kontekstach sugeruje proponuje rozwiązania trafnie dopasowuje słowa do z pomocą wypełnia arkusz opisu sieci (givinginformat wie, czym jest interfejs użytkownika oraz o tym, w jaki sposób interfejs użytkownika ułatwia obsługę komputera rozpoznaje kluczowe terminy związane z systemem operacyjnym zna większość słownictwa dotyczącego sieci komputerowej używa go na ogół prawidłowo w odpowiednich kontekstach sugeruje proponuje rozwiązania wypowiedzi pojawiająsię liczne błędy z pomocą wypełnia arkusz opisu sieci (givinginformat wie, czym jest interfejs użytkownika oraz o tym, w jaki sposób interfejs użytkownika ułatwia obsługę komputera rozpoznaje kluczowe terminy związane z systemem operacyjnym

4 definiuje kluczowe terminy z pomocą wypełnia arkusz o związane z systemem wykonaniu usługi (filling out the howto sheet) operacyjnym wypełnia arkusz o wykonaniu usługi (filling out the how-to sheet) komputera trafnie definiuje kluczowe terminy związane z systemem operacyjnym prawidłowo wypełnia arkusz o wykonaniu usługi (filling out the how-to sheet) z pomocą wypełnia arkusz o wykonaniu usługi (filling out the howto sheet) Popełnia wiele błędów Word processing mówi o tym, kiedy ludzie używają edytorów tekstu mówi o dostępnych edytorach tekstu trafnie wybiera słowa, które najlepiej pasuje do kontekstu potrafipolecić nowy edytor tekstu bezbłędniewypełniania a (filling in the zna większość słownictwa dotyczącego sieci komputerowej używa go na ogół prawidłowo w odpowiednich kontekstach sugeruje proponuje rozwiązania trafnie dopasowuje słowa do wypełnia arkusz opisu sieci (giving zna większość słownictwa dotyczącego sieci komputerowej używa go na ogół prawidłowo w odpowiednich kontekstach sugeruje proponuje rozwiązania trafnie dopasowuje słowa do z pomocą wypełnia arkusz opisu sieci (givinginformat zna podstawowe słownictwo dotyczącesieci komputerowej udziela instrukcji stosując niezłożone formy gramatyczne dopasowuje słowa do z pomocą wypełnia arkusz opisu sieci (giving mówi o tym, jak pomocna ludziom i firmom jest poczta elektroniczna ( ) potrafi zgłosić problemy związane z em trafnie dopasowuje słowa do oraz wybiera słowa o mówi o tym, jak pomocna ludziom i firmom jest poczta elektroniczna ( ) mimo popełnianych błędów jest komunikatywny potrafi zgłosić problemy związane z em mówi o tym, jak pomocna ludziom i firmom jest poczta elektroniczna ( ) mimo popełnianych błędów jest komunikatywny potrafi zgłosić problemy związane z em dopasowuje słowa do oraz wybiera słowa o najbliższym mówi o tym, jak pomocna ludziom i firmom jest poczta elektroniczna ( ) mimo popełnianych błędów jest komunikatywny potrafi zgłosić problemy związane z e- mailem używa prostych słów dopasowuje słowa do oraz wybiera słowa o najbliższym znaczeniu

5 trafnie dopasowuje słowa do znaczeniu do podanego do podanego oraz wybiera słowa o zgłasza problemy zgłasza problemy uzyskiwanie potrzebnych informacji najbliższym znaczeniu do w większości prawidłowo wypełnia podanego strony z poradnika (asking for zgłasza problemy uzyskiwanie potrzebnych informacji bezbłędnie wypełnia strony z poradnika (asking for najbliższym znaczeniu do podanego zgłasza problemy uzyskiwanie potrzebnych informacji bezbłędnie wypełnia strony z poradnika (asking for uzyskiwanie potrzebnych informacji z pomocą wypełnia strony z poradnika (asking for Web browsing mówi o tym, kiedy przeglądamy w pracy strony internetowe mówi o tym, jakiego typu informacji szukamy w trafnie dopasowuje słowa do wybiera słowa o najbliższym znaczeniu do podanego opisuje zmiany na stronie internetowej podaje adresy stron internetowych poprawnie wypowiada się o tym, kiedy przeglądamy w pracy strony internetowe mówi o tym, jakiego typu informacji szukamy w dopasowuje słowa do wybiera słowa o najbliższym znaczeniu do podanego opisuje zmiany na stronie internetowej podaje adresy stron internetowych Prostymi słowami wypowiada się o tym, kiedy przeglądamy w pracy strony internetowe Popełnia liczne błędy, które czasem zakłócają komunikację mówi o tym, jakiego typu informacji szukamy w dopasowuje słowa do wybiera słowa o najbliższym znaczeniu do podanego opisuje zmiany na stronie Prostymi słowami wypowiada się o tym, kiedy przeglądamy w pracy strony internetowe Popełnia liczne błędy, które czasem zakłócają komunikację mówi o tym, jakiego typu informacji szukamy w dopasowuje słowa do wybiera słowa o najbliższym znaczeniu do podanego

6 Images and graphic design Databases vs. spreadsheets internetowej podaje adresy stron internetowych zna podstawowe słownictwo dotyczące edytowania zdjęć bezbłędnie mówi o tym, dlaczego ludzie edytują zdjęcia i jak ludzie edytują zdjęcia udzielanie wskazówek na ogół poprawnie tworzy pisanie notatkę i udziela w niej rad (givingadvice) wie, jakiego rodzaju informacje znajdują się w bazach danych oraz, do czego używa się arkusza kalkulacyjnego dopasowuje słowa do potrafi zwrócić się o pomoc i udzielić wskazówek uzupełnia wskazówki dot. korzystania z arkusza kalkulacyjnego (givinginstructions) zna większość słownictwa dotyczącego edytowania zdjęć mówi o tym, dlaczego ludzie edytują zdjęcia i jak ludzie edytują zdjęcia udziela wskazówek na ogół poprawnie tworzy notatkę i udziela w niej rad (givingadvice) wie, jakiego rodzaju informacje znajdują się w bazach danych oraz, do czego używa się arkusza kalkulacyjnego dopasowuje słowa do potrafi zwrócić się o pomoc i udzielić wskazówek uzupełnia wskazówki dot. korzystania z arkusza kalkulacyjnego (givinginstructions) zna większość słownictwa dotyczącego edytowania zdjęć mówi o tym, dlaczego ludzie edytują zdjęcia i jak ludzie edytują zdjęcia udziela wskazówek popełnia błędy w wypowiedzi z pomocą tworzy notatkę i udziela w niej rad (givingadvice) wie, jakiego rodzaju informacje znajdują się w bazach danych oraz, do czego używa się arkusza kalkulacyjnego na ogół trafnie dopasowuje słowa do zwracając się o pomoc popełnia liczne błedy językowe uzupełnia wskazówki dot. korzystania z arkusza kalkulacyjnego (givinginstructions) zna podstawowe słownictwo dotycząceedytowania zdjęć mówi o tym, dlaczego ludzie edytują zdjęcia i jak ludzie edytują zdjęcia popełnia błędy w wypowiedzi z pomocą tworzy notatkę i udziela w niej rad (givingadvice) zna podstawowe informacje jakie znajdują się w bazach danych oraz, do czego używa się arkusza kalkulacyjnego czasem trafnie dopasowuje słowa do zwracając się o pomoc popełnia liczne błedy językowe uzupełnia wskazówki dot. korzystania z arkusza kalkulacyjnego (givinginstructions)

7 Web design vs. web development Desktop publishing Videoconferencing zna komponenty dobrej strony zna komponenty dobrej strony zna komponenty dobrej internetowej firmy internetowej firmy strony internetowej firmy wypowiada się o tym, z jakich wypowiada się o tym, z jakich z trudem zadaje pytanie i stron internetowych lubimy stron internetowych lubimy udzielić odpowiedzi, korzystać korzystać dotyczących projektowania przedstawia oferty kursów potrafi zadać pytanie i udzielić stron internetowych potrafi zadać pytanie i udzielić odpowiedzi, dotyczących rozwiązuje test dotyczący odpowiedzi, dotyczących projektowania stron stron internetowych projektowania stron internetowych (answeringquestions)ie internetowych rozwiązuje test dotyczący stron popełnia liczne błędy rozwiązuje test dotyczący stron internetowych internetowych (answeringquestions)ie (answeringquestions)ie popełnia liczne błędy zna komponenty dobrej strony internetowej firmy wypowiada się o tym, z jakich stron internetowych lubimy korzystać przedstawia oferty kursów potrafi prawidłowo zadać pytanie i udzielić odpowiedzi, dotyczących projektowania stron internetowych bezbłędnie rozwiązuje test dotyczący stron internetowych (answeringquestions) Zna pojęcie DTP oraz potrzebne umiejętności przy tworzeniu publikacji Potrafi przeprowadzić rozmowę o pracę i powiedzieć o swoim doświadczeniu zawodowym Bezbłędnie pisze notatkę z rozmowy kwalifikacyjnej (givingpersonal wie, czym jest wideokonferencja wypowiada się o tym, do czego może być wykorzystana wideokonferencja zna różnice pomiędzy systemami Zna pojęcie DTP oraz potrzebne umiejętności przy tworzeniu publikacji Potrafi przeprowadzić rozmowę o pracę i powiedzieć o swoim doświadczeniu zawodowym pisze notatkę z rozmowy kwalifikacyjnej (givingpersonalinformation wie, czym jest wideokonferencja wypowiada się o tym, do czego może być wykorzystana wideokonferencja potrafi wypełnić formularz zamówienia (orderingthings) Zna pojęcie DTP oraz potrzebne umiejętności przy tworzeniu publikacji Potrafi przeprowadzić rozmowę o pracę i powiedzieć o swoim doświadczeniu zawodowym umie napisać notatkę z rozmowy kwalifikacyjnej (givingpersonalinformation wie, czym jest wideokonferencja wypowiada się o tym, do czego może być wykorzystana wideokonferencja potrafi wypełnić formularz -Zna pojęcie DTP wie jak przeprowadzić rozmowę o pracę i powiedzieć o swoim doświadczeniu zawodowym umie napisać notatkę z rozmowy kwalifikacyjnej (givingpersonalinformation popełnia liczne błędy wie, czym jest wideokonferencja zna jej możliwości wykorzystania pomocą wypełnia formularz zamówienia (orderingthings)

8 potrafi wypełnić formularz zamówienia (orderingthings) zamówienia (orderingthings) popełnia nieliczne błedy popełnia liczne błedy E- commerce Computer memory mówi o tym, co kupujemy online mówi o tym, jak prowadzenie sprzedaży online może pomóc firmom opisuje zasady, na jakich działa program partnerski wypełnia rekomendację (recommending) potrafi wypowiedzieć się na temat skutków powiększenia, pamięci komputerów mówi o tym, w jakich sytuacjach ludzie powinni powiększyć pamięć komputera umie zgłosić problem bezbłędnie wypełnia formularz potwierdzenia usługi (completing the receipt) mówi o tym, co kupujemy online mówi o tym, jak prowadzenie sprzedaży online może pomóc firmom opisuje zasady, na jakich działa program partnerski wypełnia rekomendację (recommending) językowe potrafi wypowiedzieć się na temat skutków powiększenia, pamięci komputerów popełnia nieliczne błędy mówi o tym, w jakich sytuacjach ludzie powinni powiększyć pamięć komputera umie zgłosić problem wypełnia formularz potwierdzenia usługi (completing the receipt) mówi o tym, co kupujemy online zna zasady, na jakich działa program partnerski z pomoca wypełnia rekomendację (recommending) językowe zna skutki powiększenia, pamięci komputerów popełnia dość liczne błędy umie zgłosić problem wypełnia formularz potwierdzenia usługi (completing the receipt) mówi o tym, co kupujemy online zna zasady, na jakich działa program partnerski z pomoca wypełnia rekomendację (recommending) popełnia liczne błędy językoweh zna skutki powiększenia, pamięci komputerów popełnia dość liczne błędy, które często zakłócają komunikację umie zgłosić problem wypełnia formularz potwierdzenia usługi (completing the receipt)

9 ISPs and Internet access Storage devices Peripherals Dopełniające -D Rozszerzające -R Podstawowe - P Konieczne -K Zna sposoby dostępu do Internetu Potrafi przedstawić korzyści Potrafi wypełnić formularz opinii klienta (answeringquestions) wie, jakich rodzajów pamięci masowej ludzie używają oraz zna przeznaczenie pamięci flash USB potrafi bezbłędnie napisać wiadomość dla współpracowników (writing a memo) wypowiada się o tym, jak technologia cyfrowa zmieniła fotografię i drukowanie zna możliwości wykorzystania skanerów, drukarek i aparatów cyfrowych dopasowuje słowa do potrafi udzielić informacji pisze opinie o zakupionym towarze na forum internetowym (filling in the customer sreview) Uczeń: Zna sposoby dostępu do Internetu Potrafi przedstawić korzyści Potrafi wypełnić formularz opinii klienta (answeringquestions) Popełnia nieliczne błędy wie, jakich rodzajów pamięci masowej ludzie używają oraz zna przeznaczenie pamięci flash USB potrafi napisać wiadomość dla współpracowników (writing a memo) wypowiada się o tym, jak technologia cyfrowa zmieniła fotografię i drukowanie zna możliwości wykorzystania skanerów, drukarek i aparatów cyfrowych potrafi udzielić informacji potrafi napisać opinie o zakupionym towarze na forum internetowym (filling in the customer sreview) Zna sposoby dostępu do Internetu Potrafi przedstawić korzyści Potrafi wypełnić formularz opinii klienta (answeringquestions) Popełnia dość liczne błędy wie, jakich rodzajów pamięci masowej ludzie używają oraz zna przeznaczenie pamięci flash USB potrafi z pomocą napisać wiadomość dla współpracowników (writing a memo) zna możliwości wykorzystania skanerów, drukarek i aparatów cyfrowych dopasowuje słowa do potrafi udzielić informacji pisze opinie o zakupionym towarze na forum internetowym (filling in the customer sreview) popełnia dość liczne błędy Zna sposoby dostępu do Internetu Potrafi przedstawić korzyści Z pomocą wypełnia wypełnić formularz opinii klienta (answeringquestions) Popełnia dość liczne błędy wie, jakich rodzajów pamięci masowej ludzie używają oraz zna przeznaczenie pamięci flash USB potrafi z pomocą napisać wiadomość dla współpracowników (writing a memo) popełnia wiele błędów zna możliwości wykorzystania skanerów, drukarek i aparatów cyfrowych dopasowuje słowa do potrafi udzielić informacji pisze opinie o zakupionym towarze na forum internetowym (filling in the customer sreview) popełnia dość liczne błędy

10 Dopełniające -D Rozszerzające -R Podstawowe - P Konieczne -K MP3 Players wie, do czego używamy odtwarzaczy MP3 mówi o tym, czy zdarzyło się nam, że odtwarzacz MP3 się zawiesił potrafi uzasadnić podjętą potrafi udzielić instrukcji umie napisać list do firmy komputerowej (writing a letter wie, do czego używamy odtwarzaczy MP3 mówi o tym, czy zdarzyło się nam, że odtwarzacz MP3 się zawiesił uzasadnia podjętą umie napisać list do firmy komputerowej (writing a letter mówi o tym, czy zdarzyło się nam, że odtwarzacz MP3 się zawiesił uzasadnia podjętą umie napisać list do firmy komputerowej (writing a letter) popełnia błędy językowe mówi o tym, czy zdarzyło się nam, że odtwarzacz MP3 się zawiesił uzasadnia podjętą umie napisać list do firmy komputerowej (writing a letter) popełnia liczne błędy językowe w wypowiedzi ustnej odpowiada krótko na większość pytań, mimo błędów jest na ogół komunikatywny Cell phones mówi o tym, w jaki sposób telefony komórkowe zmieniły firmy opisuje cechy i możliwości telefonu komórkowego potrafi opisać nowe aplikacje (writing a description) mówi o tym, w jaki sposób telefony komórkowe zmieniły firmy opisuje cechy i możliwości telefonu komórkowego potrafi opisać nowe aplikacje (writing a description) Popełnia nieliczne błedy mówi o tym, w jaki sposób telefony komórkowe zmieniły firmy opisuje cechy i możliwości telefonu komórkowego potrafi opisać nowe aplikacje (writing a description) Popełnia błedy językowe,które nie zakócająkomunikacji mówi o tym, w jaki sposób telefony komórkowe zmieniły firmy opisuje cechy i możliwości telefonu komórkowego potrafi opisać nowe aplikacje (writing a description) Popełnia błedy językowe,które wielokrotnie zakłócają zrozumienie komunikatu Communications mówi o sposobach mówi o sposobach mówi o sposobach zna sposoby komunikowania

11 Entertainment and social networking Dopełniające -D Rozszerzające -R Podstawowe - P Konieczne -K komunikowania się między firmami oraz o korzyściach płynących z różnych sposobów komunikacji elektronicznej pisze a (writing an ) na ogół nie popełnia błędów mówio tym, jak portale społecznościowe mogą pomagać w biznesie oraz dlaczego ludzie korzystają z portali społecznościowych i stron z grami on-line potrafi utworzyć profil o nowym komputerze (describing a komputer) komunikowania się między firmami oraz o korzyściach płynących z różnych sposobów komunikacji elektronicznej pisze a (writing an ) popełnianielicznebłędy mówio tym, jak portale społecznościowe mogą pomagać w biznesie oraz dlaczego ludzie korzystają z portali społecznościowych i stron z grami on-line potrafi utworzyć profil o nowym komputerze (describing a komputer) językowe komunikowania się między firmami oraz o korzyściach płynących z różnych sposobów komunikacji elektronicznej pisze a (writing an ) popełnianielicznebłędy mówi o tym, jak portale społecznościowe mogą pomagać w biznesie oraz dlaczego ludzie korzystają z portali społecznościowych i stron z grami on-line potrafi utworzyć profil o nowym komputerze (describing a komputer) popełnia dość liczne błędy językowe się między firmami oraz o korzyści płynące z różnych sposobów komunikacji elektronicznej pisze a (writing an ) popełnialicznebłędy mówi o tym, jak portale społecznościowe mogą pomagać w biznesie oraz dlaczego ludzie korzystają z portali społecznościowych i stron z grami on-line w jego wypowiedzi pojawiają się błędy językowe, które czasem uniemożliwiają zrozumienie komunikatu z pomocą potrafi utworzyć profil o nowym komputerze (describing a komputer) GPS systems podaje powody, dla których ludzie używają urządzeń GPS podaje powody, dla których ludzie używają urządzeń GPS podaje powody, dla których ludzie używają urządzeń GPS podaje powody, dla których ludzie używają urządzeń GPS

12 Dopełniające -D Rozszerzające -R Podstawowe - P Konieczne -K mówi o tym, jak GPS może pomóc w prowadzeniu biznesu dopasowuje słowa do potrafi przedstawić oferty urządzeń GPS i ich funkcji bezbłędnie pisze notatkę z informacjami dotyczącymi planowanych zakupów urządzeń GPS dla firmy (writing a note to employees) mówi o tym, jak GPS może pomóc w prowadzeniu biznesu dopasowuje słowa do potrafi przedstawić oferty urządzeń GPS i ich funkcji potrafi napisać notatkę z informacjami dotyczącymi planowanych zakupów urządzeń GPS dla firmy (writing a note to employees) mówi o tym, jak GPS może pomóc w prowadzeniu biznesu dopasowuje słowa do z pomocą nauczyciela przedstawia ofertę urządzeń GPS i ich funkcji potrafi napisać notatkę z informacjami dotyczącymi planowanych zakupów urządzeń GPS dla firmy (writing a note to employees) popełnia liczne błędy językowe Kryteria ocen: Dopuszczający: otrzymuje uczeń, który opanował 80 % wymagań z poziomu koniecznego Dostateczny: otrzymuje uczeń, który opanował 100% wymagań z poziomu K i 75% z poziomu P Dobry: otrzymuje uczeń, który opanował 100% wymagań z poziomu K i P oraz 75% z poziomu D Bardzo dobry: otrzymuje uczeń, który opanował 100 % wymagań z poziomu K, P i R oraz 75% z poziomu D Celujący: otrzymuje uczeń, który opanował 100 % treści programowych, a ponadto proponuje rozwiązania nietypowe, bierze udział w konkursach przedmiotowych z pomocą nauczyciela przedstawia ofertę urządzeń GPS i ich funkcji potrafi napisać notatkę z informacjami dotyczącymi planowanych zakupów urządzeń GPS dla firmy (writing a note to employees) popełnia liczne błędy językowe, które na ogół utrudniają komunikację

Olga Górnicka. (konsultacja: Alicja Cholewa-Zawadzka)

Olga Górnicka. (konsultacja: Alicja Cholewa-Zawadzka) Olga Górnicka (konsultacja: Alicja Cholewa-Zawadzka) Rozkład materiału z tematami lekcji (opracowany zgodnie z nową podstawą programową obowiązującą od 2012 r. w zakresie języka obcego ukierunkowanego

Bardziej szczegółowo

ROZKŁAD MATERIAŁU. English for IT 2 POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG CEF A2/B1

ROZKŁAD MATERIAŁU. English for IT 2 POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG CEF A2/B1 ROZKŁAD MATERIAŁU English for IT 2 POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG CEF A2/B1 1 Temat : IT jobs, duties and organisations - zakres obowiązków na stanowiskach w firmach z branży IT. Rozdział 1 Working in

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Język francuski opracowała Sylwia Włodarczyk Rok szkolny 2011/2012

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Język francuski opracowała Sylwia Włodarczyk Rok szkolny 2011/2012 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Język francuski opracowała Sylwia Włodarczyk Rok szkolny 2011/2012 I. Zakres i sposoby oceniania 1. Uczniowie uczący się języka francuskiego oceniani są w zakresie czterech

Bardziej szczegółowo

Program nauczania informatyki w gimnazjum

Program nauczania informatyki w gimnazjum Program nauczania informatyki w gimnazjum Grzegorz Hawrylak Numer dopuszczenia PGŁ-4040-19 Spis treści 1. Założenia dydaktyczne i wychowawcze 3 1.1. Wstęp 3 1.2. Założenia charakteryzujące program 4 1.3.

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z informatyki

Przedmiotowy system oceniania z informatyki Przedmiotowy system oceniania z informatyki 1. Cel. 2. Założenia ogólne. 3. Zakres aktywności a ocena. 4. Ocena bieżąca. 5. Ocena semestralna. 6. Kryteria wymagań klasy II do III 7. Szczegółowy opis wymagań

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy nauczania informatyki w gimnazjum w wymiarze 1 godziny w trzyletnim cyklu kształcenia

Plan wynikowy nauczania informatyki w gimnazjum w wymiarze 1 godziny w trzyletnim cyklu kształcenia Plan wynikowy nauczania informatyki w gimnazjum w wymiarze y w trzyletnim cyklu kształcenia Autor: Jolanta Pańczyk Podręcznik: Informatyka Europejczyka. Podręcznik dla gimnazjum (Nr dopuszczenia: część

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na ocenę z informatyki KLASA II

Wymagania edukacyjne na ocenę z informatyki KLASA II Wymagania edukacyjne na ocenę z informatyki KLASA II 5. Internet i sieci [6 godz.] PODSTAWA PROGRAMOWA: Bezpieczne posługiwanie się komputerem i jego oprogramowaniem, korzystanie z sieci komputerowej.

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA. Podręcznik Matura Repetytorium 2015 Express Publishing POZIOM PODSTAWOWY KLASA III C

KRYTERIA OCENIANIA. Podręcznik Matura Repetytorium 2015 Express Publishing POZIOM PODSTAWOWY KLASA III C KRYTERIA OCENIANIA Podręcznik Matura Repetytorium 2015 Express Publishing POZIOM PODSTAWOWY KLASA III C WYMOGI EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KRYTERIA OCENIANIA EXPRESS PUBLISHING

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum klasa 1

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum klasa 1 Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum klasa dwuletni cykl kształcenia (I rok nauki godzina, II rok nauki - godzina łącznie 68 godzin) Podręcznik: Informatyka Europejczyka.

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum Podręcznik: Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum trzyletni cykl kształcenia (I rok nauki a, II rok nauki - a, III rok nauki - a) Informatyka Europejczyka. Podręcznik dla

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH ul. M.Curie-Skłodowskiej 2 58-400 Kamienna Góra tel.: (+48) 75-645-01-82 fax: (+48) 75-645-01-83 E-mail: zso@kamienna-gora.pl WWW: http://www.zso.kamienna-gora.pl PRZEDMIOTOWY

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY do realizacji zajęć komputerowych KLASA IV. Wymagania programowe Wymagania podstawowe. Wymagania ponadpodstawowe

PLAN WYNIKOWY do realizacji zajęć komputerowych KLASA IV. Wymagania programowe Wymagania podstawowe. Wymagania ponadpodstawowe Liczba godzin Podręcznik do zajęć komputerowych dla szkoły podstawowej Informatyka Europejczyka Klasa IV Rozdział 1 Bezpieczne posługiwanie się komputerem i jego oprogramowaniem (4 godziny) Lp Temat lekcji

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy nauczania informatyki w gimnazjum w dwuletnim cyklu kształcenia

Plan wynikowy nauczania informatyki w gimnazjum w dwuletnim cyklu kształcenia Plan wynikowy nauczania informatyki w gimnazjum w dwuletnim cyklu kształcenia Podręcznik: I rok nauki godzina, II rok nauki - godzina (łącznie 68 godzin) Informatyka Europejczyka. Podręcznik dla gimnazjum.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI GIMNAZJUM

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI GIMNAZJUM PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI GIMNAZJUM opracowany na podstawie: 1.Rozporządzenia MENiS z dnia 30kwietnia 2007r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK INFORMATYK. 351203/ KOWEZiU/2012 - modyfikowany. Nr dopuszczenia programu: PR-N 19/2012/T

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK INFORMATYK. 351203/ KOWEZiU/2012 - modyfikowany. Nr dopuszczenia programu: PR-N 19/2012/T PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK INFORMATYK 351203/ KOWEZiU/2012 - modyfikowany Nr dopuszczenia programu: PR-N 19/2012/T Opracowano na podstawie programu autorów: mgr Zbigniew Sobór, mgr inż. Sławomir

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA INFORMATYKA, ZAJĘCIA KOMPUTEROWE W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 IM. HENRYKA SIENKIEWICZA W MUROWANEJ GOŚLINIE

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA INFORMATYKA, ZAJĘCIA KOMPUTEROWE W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 IM. HENRYKA SIENKIEWICZA W MUROWANEJ GOŚLINIE PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA INFORMATYKA, ZAJĘCIA KOMPUTEROWE W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 IM. HENRYKA SIENKIEWICZA W MUROWANEJ GOŚLINIE Niniejszy system dotyczy przedmiotu Informatyka nauczanego w klasie

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne klasa 2c nauczyciel Tomasz Deskiewicz Podział na rozdziały wg podręcznika Activate! B1

Wymagania edukacyjne klasa 2c nauczyciel Tomasz Deskiewicz Podział na rozdziały wg podręcznika Activate! B1 Wymagania edukacyjne klasa 2c nauczyciel Tomasz Deskiewicz Podział na rozdziały wg podręcznika Activate! B1 Unit 1 A new you! Środki językowe Zna niektóre słowa i wyrażenia z rozdziału 1. Zna i stosuje

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne KLASA IV. Wymagania podstawowe Wymagania ponadpodstawowe Wymagania wykraczające Uczeń: Uczeń: Uczeń: 1 2 3 4 5 6.

Wymagania edukacyjne KLASA IV. Wymagania podstawowe Wymagania ponadpodstawowe Wymagania wykraczające Uczeń: Uczeń: Uczeń: 1 2 3 4 5 6. Liczba godzin Podręcznik do zajęć komputerowych dla szkoły podstawowej. Informatyka Europejczyka. Rozdział. Bezpieczne posługiwanie się komputerem i jego oprogramowaniem (4 godziny) Wymagania programowe

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLAS IV-VI SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. WOJSKA POLSKIEGO W OBORNIKACH I.

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLAS IV-VI SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. WOJSKA POLSKIEGO W OBORNIKACH I. PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLAS IV-VI SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. WOJSKA POLSKIEGO W OBORNIKACH I. CELE PZO : Informacja o efektywności procesu nauczania, motywowanie do aktywności

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Temat 1. Bezpiecznie z komputerem Bezpieczeństwo i higiena pracy z komputerem 2 Potrafi wymienić zasady bezpiecznej pracy z komputerem w szkolnej pracowni komputerowej i w

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z INFORMATYKI w klasach 1 3 w Gimnazjum im. 25 ppak w Żarnowie zgodne z nową podstawą programową

Przedmiotowy System Oceniania z INFORMATYKI w klasach 1 3 w Gimnazjum im. 25 ppak w Żarnowie zgodne z nową podstawą programową Przedmiotowy System Oceniania z INFORMATYKI w klasach 1 3 w Gimnazjum im. 25 ppak w Żarnowie zgodne z nową podstawą programową Niniejsze zasady opracował Bogusław Godziątkowski w oparciu o: 1. Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum Podręcznik: Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum (I rok nauki a, II rok nauki a, III rok nauki a łącznie 97 ) Informatyka Europejczyka. Podręcznik dla gimnazjum. Edycja:

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z języka polskiego dla programu Słowa na czasie KLASA III

Kryteria oceniania z języka polskiego dla programu Słowa na czasie KLASA III Kryteria oceniania z języka polskiego dla programu Słowa na czasie KLASA III OGÓLNE KRYTERIA OCENIANIA (źródło: wydawnictwo Nowa Era) Stopień celujący (6) Uczeń wykonał większość zadań dodatkowych, a jego

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA Wstęp II. Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych, II etap edukacyjny zajęcia komputerowe III.

PROGRAM NAUCZANIA Wstęp II. Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych, II etap edukacyjny zajęcia komputerowe III. ROGRAM NAUCZANIA I. Wstęp II. odstawa programowa kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych, II etap edukacyjny zajęcia komputerowe III. Założenia programu IV. Cele edukacyjne i wychowawcze V. VI. Metody

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy nauczania informatyki w gimnazjum w dwuletnim cyklu kształcenia

Plan wynikowy nauczania informatyki w gimnazjum w dwuletnim cyklu kształcenia Podręcznik: Plan wynikowy nauczania informatyki w gimnazjum w dwuletnim cyklu kształcenia I rok nauki godzina, II rok nauki - godzina (łącznie 68 godzin) Informatyka Europejczyka. Podręcznik dla gimnazjum.

Bardziej szczegółowo

Olga Górnicka. (konsultacja: Alicja Cholewa-Zawadzka)

Olga Górnicka. (konsultacja: Alicja Cholewa-Zawadzka) Olga Górnicka (konsultacja: Alicja Cholewa-Zawadzka) Rozkład materiału z tematami lekcji (opracowany zgodnie z nową podstawą programową obowiązującą od 2012 r. w zakresie języka obcego ukierunkowanego

Bardziej szczegółowo

3. Podstawa programowa nauczania informatyki na drugim etapie edukacyjnym (klasy 4 6) 7. 4. Cele edukacji w szkole podstawowej 9

3. Podstawa programowa nauczania informatyki na drugim etapie edukacyjnym (klasy 4 6) 7. 4. Cele edukacji w szkole podstawowej 9 1. Wprowadzenie 5 2. Założenia programu 6 3. Podstawa programowa nauczania informatyki na drugim etapie edukacyjnym (klasy 4 6) 7 4. Cele edukacji w szkole podstawowej 9 5. Zadania ogólne szkoły 10 6.

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum dwuletni cykl kształcenia (I rok nauki godzina, II rok nauki - godzina łącznie 68 godzin) Podręcznik: Informatyka Europejczyka. Podręcznik

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy nauczania informatyki w gimnazjum w dwuletnim cyklu kształcenia

Plan wynikowy nauczania informatyki w gimnazjum w dwuletnim cyklu kształcenia Plan wynikowy nauczania informatyki w gimnazjum w dwuletnim cyklu kształcenia Podręcznik: I rok nauki godzina, II rok nauki - godzina (łącznie 65 godzin) Informatyka Europejczyka. Podręcznik dla gimnazjum.

Bardziej szczegółowo

Olga Górnicka. (konsultacja: Alicja Cholewa-Zawadzka)

Olga Górnicka. (konsultacja: Alicja Cholewa-Zawadzka) Olga Górnicka (konsultacja: Alicja Cholewa-Zawadzka) Rozkład materiału z tematami lekcji (opracowany zgodnie z nową podstawą programową obowiązującą od 2012 r. w zakresie języka obcego ukierunkowanego

Bardziej szczegółowo