Ogłoszenie konkursu na objęcie stanowiska WYKŁADOWCY języka angielskiego w Studium Języków Obcych POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ogłoszenie konkursu na objęcie stanowiska WYKŁADOWCY języka angielskiego w Studium Języków Obcych POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ"

Transkrypt

1 Ogłoszenie konkursu na objęcie stanowiska WYKŁADOWCY języka angielskiego w Studium Języków Obcych POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ Prorektor ds. Ogólnych ogłasza konkurs na objęcie stanowiska wykładowcy języka angielskiego w Studium Języków Obcych Politechniki Warszawskiej, która będzie stanowiła podstawowe miejsce pracy w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 33 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym. Od kandydatów wymagane jest: 1) ukończenie studiów wyższych i uzyskanie tytułu zawodowego magistra lub tytułu równorzędnego w zakresie języka angielskiego; 2) znajomość metodyki nauczania języka angielskiego, w tym umiejętność przygotowania dokumentów dydaktycznych takich jak testy, egzaminy, programy, itp.; 3) umiejętność prowadzenia zajęć dydaktycznych z języka angielskiego ogólnego, specjalistycznego oraz dla celów akademickich; 4) potwierdzony 5 letni staż pracy 5) wyróżniający dorobek zawodowy (mile widziana działalność organizacyjna, działalność w stowarzyszeniach, inne); 6) obsługa komputera w zakresie Office, Internet, poczta elektroniczna. Osoba ubiegająca się o wymienione stanowisko powinna spełniać wymagania określone w art. 114 ust. 5-7 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r., poz. 572) i w 138 Statutu PW. Kandydaci powinni złożyć następujące dokumenty: 1) podanie; 2) życiorys; 3) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie; 4) odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych i uzyskanie tytułu zawodowego magistra lub tytułu równorzędnego; 5) wykaz dorobku dydaktycznego; 6) inne dokumenty potwierdzające posiadanie dodatkowych kwalifikacji; 7) oświadczenie o uznaniu PW jako podstawowego miejsca pracy, w rozumieniu ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym; 8) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnej; 9) oświadczenie o niekaralności. Wymienione dokumenty należy składać w terminie do dnia r. w godz w Studium Języków Obcych Politechniki Warszawskiej, Plac Politechniki 1, Warszawa, Gmach Główny pokój 420, tel Bliższych informacji udziela: mgr Beata Pawelczyk. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi w terminie do dnia r. Politechnika Warszawska zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez wyłonienia kandydata. Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty. Wygranie konkursu nie jest gwarancją zatrudnienia. Warszawa, dnia 15 kwietnia 2015 Prorektor ds. Ogólnych

2 FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW INSTYTUCJA: Politechnika Warszawska Studium Języków Obcych MIASTO: Warszawa STANOWISKO: wykładowca języka angielskiego DATA OGŁOSZENIA: TERMIN SKŁADANIA OFERT: LINK DO STRONY: SŁOWA KLUCZOWE: język angielski, język ogólny, specjalistyczny i dla celów akademickich, studia stacjonarne i niestacjonarne, metodyka, CEFR, doświadczenie, OPIS (tematyka, oczekiwania, uwagi): a) nauczanie języka ogólnego, specjalistycznego (dla różnych kierunków studiów), na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych (zajęcia w weekendy) na różnych wydziałach PW, b) znajomość Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego, c) zaangażowanie w prace związane z przygotowaniem programów, testów, egzaminów, materiałów dydaktycznych itp. d) gotowość do podnoszenia kwalifikacji językowych i metodycznych, e) zaangażowanie w prace organizacyjne w Studium, f) znajomość i przestrzeganie regulaminów i procedur obowiązujących w Studium i na PW.

3 Advertisement for the post of LECTURER FOR ENGLISH LANGUAGE at the Foreign LanguageCentre of WARSAW UNIVERSITY OF TECHNOLOGY Vice-Rector for General Affairs of Warsaw University of Technology hereby advertises for the post of Lecturer in English language at the Foreign Language Center of Warsaw University of Technology, which shall be his/her place of primary employment pursuant to art. 2 section 1 point 33 of the act Law on Higher Education Requirements for applicants: completion of higher education and academic degree of M.A. in the English Language 1) knowledge of methodology of teaching English as a foreign language including the ability to prepare tests, examinations and curricula 2) experience in conducting classes in General English and English for Specific and Academic Purposes 3) teaching experience of 5 years certified by previous employers 4) excellent profesional experience (involved in organisational activities, associations, etc.) 5) basic computer skills (Office, Internet, ) Applicants for the post mentioned above should comply with the requirements specified in art. 114 sections 5-7 of the Act of 27 July 2005, Law on Higher Education (Journal of Acts of 2012, item 572) and in 138 of the WUT Statute. Applicants should submit the following documents: 1) application; 2) curriculum vitae; 3) personal information form for person applying for employment; 4) copy of the higher education diploma of being awarded the professional degree of M.A. or an equivalent degree; 5) the list of professional achievement 6) other documents certifying additional qualifications; 7) the applicant s statement that Warsaw University of Technology shall be her/his place of primary employment pursuant to the act Law on Higher Education 8) declaration of full legal capacity; 9) certificate of clean criminal record. The documents mentioned above should be submitted by , duty hours 9-15 at The Foreign Language Center at the University of Technology, Plac Politechniki 1, Warszawa, the Main Building, room 420, Phone: Further information is provided by: Beata Pawelczyk, Final decisions on the competition shall be taken by Warsaw University of Technology reserves the right to terminate the competition without making a selection in the recruitment process. Failure to inform the applicant about the results of the competition is equivalent to rejection of her/his application. Selection in the recruitment process does not guarantee employment. Warsaw, 15 April 2015 Vice Rector for General Affairs

4 * Required field Job Description Job Title * (English) Job Summary * (English, max 1000 characters) Job Description (English, detailed information max 3000 characters) Nr. job position * Main Research Field * Job Description (mandatory) Agricultural sciences Anthropology Agriculture Arts Astronomy Biological sciences Chemistry Communication sciences Computer sciences Criminology Cultural studies Demography Economics Educational sciences Engineering Environmental sciences Ethics in health sciences Ethics in natural sciences Ethics in physical sciences Ethics in social sciences Geography History Information sciences Juridical sciences Language sciences Literature Mathematics Medical sciences Neurosciences Pharmacological sciences Philosophy Physics Political sciences Psychological sciences Religious sciences Sociology Technology Other All

5 Sub Research Field Career Stage * Research Profile * Benefits (English, parental leave, vacation days, etc.) Comment/web site for additional job details (English) Early stage researcher or 0-4 yrs (Post graduate) Experienced researcher or 4-10 yrs (Post- Doc) More Experienced researcher Or 10 yrs (Senior) First Stage Researcher (R1) Recognised Researcher (R2) Established Researcher (R3) Leading Researcher (R4) Comment/web site for additional job details: Free text comment. When indicating a web site providing more in depth information about the job vacancy, please try to link to pages in EN. * Required field Job Details Type of Contract * Status * Job Details (mandatory) Pernament Temporary To be defined Other Full-time Part-time Negotiable Other Hours Per Week (mandatory only for 12 Full-time and Part-time status) Company/Institute * Country * (where job is carried out) State/Province City Warsaw Postal Code Street Plac Politechniki 1 Warsaw University of Technology POLAND

6 Organisation/Institute Contact Data * Required field Organisation * Organisation/Institution Type * Faculty/Department/Research Lab Country * City * State/Province Organisation/Institute Contact Data (mandatory) Warsaw University of Technology the Faculty/Centre of Academic Foreign Language Center POLAND Warsaw Postal Code Street Plac Politechniki 1 * Website Phone Mobile Phone Fax Application Details * Required field Application Details (mandatory) Envisaged Job Starting Date (dd/mm/yyyy) Application Deadline * How To Apply * website other

Ogłoszenie konkursu na objęcie stanowiska LEKTORA języka polskiego w Studium Języków Obcych POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ

Ogłoszenie konkursu na objęcie stanowiska LEKTORA języka polskiego w Studium Języków Obcych POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 4 /2012 Rektora PW z dnia 12 stycznia 2012 r. Ogłoszenie konkursu na objęcie stanowiska LEKTORA języka polskiego w Studium Języków Obcych POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ Prorektor

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr R-59/2009 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 14 października 2009 r.

Zarządzenie Nr R-59/2009 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 14 października 2009 r. Zarządzenie Nr R-59/2009 w sprawie wydawania dodatkowych odpisów dyplomów ukończenia studiów oraz suplementów do dyplomów w języku angielskim Na podstawie art. 66 ust. 2 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym

Bardziej szczegółowo

6. FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW INSTYTUCJA: UNIWERSYTET OPOLSKI-INSTYTUT NAUK PEDAGOGICZNYCH

6. FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW INSTYTUCJA: UNIWERSYTET OPOLSKI-INSTYTUT NAUK PEDAGOGICZNYCH 6. FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW INSTYTUCJA: UNIWERSYTET OPOLSKI-INSTYTUT NAUK PEDAGOGICZNYCH MIASTO: OPOLE STANOWISKO: ADIUNKT DYSCYPLINA NAUKOWA: PEDAGOGIKA, SPECJALNOŚĆ-PRACA SOCJALNA DATA OGŁOSZENIA:...20

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 34/2013 z 25 listopada 2013 r.

Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 34/2013 z 25 listopada 2013 r. Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 34/2013 z 25 listopada 2013 r. w sprawie: zmiany Zarządzenia Rektora PG nr 15/2011 z 1 lipca 2011 r. w sprawie zasad i trybu wydawania dyplomów ukończenia

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁOWA KSIĘGA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA. Procedura 23 WYJAZD STUDENTÓW NA STUDIA I PRAKTYKI ZAGRANICZNE W RAMACH LIFELONG LEARNING PROGRAMME

WYDZIAŁOWA KSIĘGA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA. Procedura 23 WYJAZD STUDENTÓW NA STUDIA I PRAKTYKI ZAGRANICZNE W RAMACH LIFELONG LEARNING PROGRAMME Procedura 23 WYJAZD STUDENTÓW NA STUDIA I PRAKTYKI ZAGRANICZNE W RAMACH LIFELONG LEARNING PROGRAMME 1 1. ZAKRES PROCEDURY Procedura dotyczy wszystkich studentów wyjeżdżających na studia i praktyki zagraniczne

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 53/2013 z dnia 14 czerwca 2013 r. Official stamp of the awarding Wzór suplementu do dyplomu w języku angielskim Higher Education Institution Uniwersytet Warmińsko-Mazurski

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr R-14/2014 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 11 marca 2014 r.

Zarządzenie Nr R-14/2014 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 11 marca 2014 r. Zarządzenie Nr R-14/2014 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie wydawania dodatkowych odpisów dyplomów ukończenia studiów wyższych w tłumaczeniu na język obcy oraz suplementu

Bardziej szczegółowo

COURSE CATALOGUE (ECTS INFORMATION PACKAGE) INFORMATION ON THE UNIVERSITY

COURSE CATALOGUE (ECTS INFORMATION PACKAGE) INFORMATION ON THE UNIVERSITY COURSE CATALOGUE (ECTS INFORMATION PACKAGE) INFORMATION ON THE UNIVERSITY Legnica 2011/2012 ECTS GENERAL INFORMATION* The European Credit Transfer System was initially set up in 1989 as a pilot scheme

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 15/2011 z 1 lipca 2011 r.

Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 15/2011 z 1 lipca 2011 r. Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 15/2011 z 1 lipca 2011 r. w sprawie: zasad i trybu wydawania dyplomów ukończenia studiów na Politechnice Gdańskiej Na podstawie art. 66 ust. 2 oraz art. 167

Bardziej szczegółowo

SZKOŁY WYŻSZE I ICH FINANSE w województwie pomorskim w 2012 r. HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS AND THEIR FINANCES in Pomorskie Voivodship in 2012

SZKOŁY WYŻSZE I ICH FINANSE w województwie pomorskim w 2012 r. HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS AND THEIR FINANCES in Pomorskie Voivodship in 2012 SZKOŁY WYŻSZE I ICH FINANSE w województwie pomorskim w 2012 r. HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS AND THEIR FINANCES in Pomorskie Voivodship in 2012 2013 w województwie pomorskim w 2012 r. HIGHER EDUCATION

Bardziej szczegółowo

Poland Tender. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Poland Tender. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Poland Tender Szczytno: Usługi szkoleniowe dla skierowanych osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Szczytnie, realizowane w ramach projektu NOWE PERSPEKTYWY współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

Umowa nr... o warunkach wnoszenia opłat przez Studentów cudzoziemców podejmujących studia na zasadach odpłatności

Umowa nr... o warunkach wnoszenia opłat przez Studentów cudzoziemców podejmujących studia na zasadach odpłatności Załącznik nr 4 do Uchwały Senatu nr R-0000-35/14 Umowa nr... o warunkach wnoszenia opłat przez Studentów cudzoziemców podejmujących studia na zasadach odpłatności zawarta na podstawie ustawy z dnia 27

Bardziej szczegółowo

JAGIELLONIAN UNIVERSITY 645 YEARS OF HISTORY THE OLDEST UNIVERSITY IN POLAND

JAGIELLONIAN UNIVERSITY 645 YEARS OF HISTORY THE OLDEST UNIVERSITY IN POLAND JAGIELLONIAN UNIVERSITY 645 YEARS OF HISTORY THE OLDEST UNIVERSITY IN POLAND POLISH LANGUAGE CLASSES AT ALL LEVELS CLASSES IN POLISH CULTURE, LITERATURE, THEATER, FILM, HISTORY AND SOCIOLOGY CLASSES BEGIN

Bardziej szczegółowo

4. SUPLEMENT DO DYPLOMU 5.

4. SUPLEMENT DO DYPLOMU 5. Zarządzenie Nr 28/2014 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach z dnia 21 lipca 2014 roku w sprawie wprowadzenia uczelnianych wzorów dyplomów ukończenia studiów wyższych,

Bardziej szczegółowo

Comparing Qualifications Translating the value of your existing qualifications for the UK

Comparing Qualifications Translating the value of your existing qualifications for the UK 3 Comparing Qualifications Translating the value of your existing qualifications for the UK Porównanie kwalifikacji Jak przetłumaczyć swoje umiejętności i kwalifikacje w Wielkiej Brytanii Porównanie kwalifikacji

Bardziej szczegółowo

Pol. J. Sport Tourism 2009, 16, 135-142

Pol. J. Sport Tourism 2009, 16, 135-142 Pol. J. Sport Tourism 2009, 16, 135-142 135 Review papers UNIVERSITY EDUCATION QUALITY SYSTEM ASSUMPTIONS VS. PRACTICE IN THE CONTEXT OF THE BOLOGNA PROCESS University education quality system RYSZARD

Bardziej szczegółowo

Urząd Statystyczny w Olsztynie Statistical Office in Olsztyn EDUKACJA I WYCHOWANIE W WOJEWÓDZTWIE WARMIOSKO-MAZURSKIM W ROKU SZKOLNYM 2013/2014

Urząd Statystyczny w Olsztynie Statistical Office in Olsztyn EDUKACJA I WYCHOWANIE W WOJEWÓDZTWIE WARMIOSKO-MAZURSKIM W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 Urząd Statystyczny w Olsztynie Statistical Office in Olsztyn Informacje i opracowania statystyczne Statistical information and elaborations EDUKACJA I WYCHOWANIE W WOJEWÓDZTWIE WARMIOSKO-MAZURSKIM W ROKU

Bardziej szczegółowo

Lifelong Learning Programme Erasmus Application Form 2013 for Intensive Programmes (IP)

Lifelong Learning Programme Erasmus Application Form 2013 for Intensive Programmes (IP) Lifelong Learning Programme Erasmus Application Form 2013 for (IP) PLEASE NOTE THAT THE TABLES REFERRED TO CERTAIN FIELDS OF THIS FORM CAN BE FOUND IN THE ANNEX ON THE WEBSITE: www.erasmus.org.pl 1. SUBMISSION

Bardziej szczegółowo

Higher education in Poland

Higher education in Poland Session 2.04 Evaluation of credentials from Poland Higher education in Poland part I. Before 1991 2005-09-14 Nina Kowalewska nina.kowalewska@hsv.se National Agency for Higher Education Stockholm, Sweden

Bardziej szczegółowo

Erasmus Intensive Programme (IP) 2013-2014 FINAL REPORT FORM FOR THE BENEFICIARY

Erasmus Intensive Programme (IP) 2013-2014 FINAL REPORT FORM FOR THE BENEFICIARY ERA_IP_2013 - Załącznik III cz. 1-2-4 Erasmus Intensive Programme (IP) 2013-2014 FINAL REPORT FORM FOR THE BENEFICIARY Grant agreement reference number: 2013-X-PL1-ERA10-XXXXX Numer umowy finansowej z

Bardziej szczegółowo

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Kursy: Cieśla budowlany z egzaminem czeladniczym oraz Blacharz - Dekarz - dwie części.

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Kursy: Cieśla budowlany z egzaminem czeladniczym oraz Blacharz - Dekarz - dwie części. Poland Tender Zamość: Kursy: Cieśla budowlany z egzaminem czeladniczym oraz Blacharz - Dekarz - dwie części Numer ogłoszenia: 29855-2010; data zamieszczenia: 12.02.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Bardziej szczegółowo

Erasmus Incoming Students 2013/2014 Basic Information

Erasmus Incoming Students 2013/2014 Basic Information Erasmus Incoming Students 2013/2014 Basic Information Erasmus students have to be nominated by their home university. There has to be a valid bilateral agreement between the University of Warsaw (UW) and

Bardziej szczegółowo

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna, ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa, Polska, nr KRS: 0000026438

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna, ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa, Polska, nr KRS: 0000026438 NATWEST and the THREE CHEVRONS logo are trade marks of National Westminster Bank Plc, used under licence by PKO Bank Polski National Westminster Bank Plc, 135 Bishopsgate, London EC2M 3UR Registered number:

Bardziej szczegółowo

BSc thesis guidelines

BSc thesis guidelines BSc thesis guidelines BSc thesis is a final thesis that students write to complete their bachelor degree program. It is compatible with the description of a graduate profile included in the standards of

Bardziej szczegółowo

THE BIALYSTOK SCHOOL OF ECONOMICS

THE BIALYSTOK SCHOOL OF ECONOMICS THE BIALYSTOK SCHOOL OF ECONOMICS ECTS INFORMATION PACKAGE EUROPEAN CREDIT TRANSFER SYSTEM BIALYSTOK 2003 Copyright c 2003 The Bialystok School of Economics. This Information Package has been prepared

Bardziej szczegółowo

concluded on in Warsaw zawarta dnia. w Warszawie pomiędzy

concluded on in Warsaw zawarta dnia. w Warszawie pomiędzy AGREEMENT ON EDUCATION UMOWA O KSZTAŁCENIE concluded on in Warsaw zawarta dnia. w Warszawie between Szkoła Międzynarodowa, KRS 0000279411, REGON 140952440, NIP 9512220784, operating body for The Middle

Bardziej szczegółowo

NATURALNE, ROLNICTWO I LEŚNICTWO BIOSTRATEG A. INFORMACJE OGÓLNE O PRZEDMIOCIE WNIOSKU I WNIOSKODAWCY

NATURALNE, ROLNICTWO I LEŚNICTWO BIOSTRATEG A. INFORMACJE OGÓLNE O PRZEDMIOCIE WNIOSKU I WNIOSKODAWCY Wzór wniosku projektowego w II konkursie w ramach Strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych "ŚRODOWISKO NATURALNE, ROLNICTWO I LEŚNICTWO BIOSTRATEG A. INFORMACJE OGÓLNE O PRZEDMIOCIE WNIOSKU

Bardziej szczegółowo

UMOWA Z UŻYTKOWNIKIEM / USER CONTRACT. (dalej: Umowa / hereinafter: the Contract )

UMOWA Z UŻYTKOWNIKIEM / USER CONTRACT. (dalej: Umowa / hereinafter: the Contract ) UMOWA Z UŻYTKOWNIKIEM / USER CONTRACT KONTA W TRYBIE Z ODROCZONĄ PŁATNOŚCIĄ / ACCOUNT IN POST-PAID MODE KONTA W TRYBIE PRZEDPŁACONYM / ACCOUNT IN PRE-PAID MODE Numer identyfikacyjny klienta / Customer

Bardziej szczegółowo

Instrukcja UKSW wypisywania suplementu do dyplomu

Instrukcja UKSW wypisywania suplementu do dyplomu Załącznik nr 5 do Zarządzenia nr 42 /2013 Rektora UKSW z dnia 20 czerwca 2013 r. Instrukcja UKSW wypisywania suplementu do dyplomu I. Informacje ogólne A. Suplement do dyplomu jest integralną częścią dyplomu.

Bardziej szczegółowo

Regulamin użytkowania Platformy Komunikacji (Baza badaczy i przedsiębiorców)

Regulamin użytkowania Platformy Komunikacji (Baza badaczy i przedsiębiorców) Wersja angielska str. 9 English version page 9 Regulamin użytkowania Platformy Komunikacji (Baza badaczy i przedsiębiorców) (wersja z dnia 15.12.2014 r.) I. Informacje o projekcie 1 1. Platforma Komunikacji

Bardziej szczegółowo