I. Organizator. II. Termin. III. Miejsce. IV. Cele konkursu. V. Zasady uczestnictwa

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "I. Organizator. II. Termin. III. Miejsce. IV. Cele konkursu. V. Zasady uczestnictwa"

Transkrypt

1 REGULAMIN I MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU RECYTATORSKIEGO POEZJI BRYTYJSKIEJ POETRY LOVERS I. Organizator Organizatorem I Międzyszkolnego Konkursu Recytatorskiego Poezji Brytyjskiej jest Szkoła Podstawowa im. Żwirki i Wigury w Maliszewie. II. Termin Konkurs odbędzie się 13 lutego 2015 roku o godz III. Miejsce Szkoła Podstawowa im. Żwirki i Wigury w Maliszewie, Maliszewo 29, Lipno. IV. Cele konkursu - pogłębienie wiedzy o literaturze anglojęzycznej, - poszerzenie znajomości twórczości poetów anglojęzycznych, - kreowanie wzorców literackich, - doskonalenie umiejętności recytatorskich, - zainteresowanie uczniów poezją obcojęzyczną, - zachęcenie do prezentacji swoich umiejętności recytatorskich przed publicznością. V. Zasady uczestnictwa 1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych (klasy I-III, IV-VI). 2. Nauczyciele języka angielskiego, typują w danej szkole uczniów i zgłaszają ich do konkursu. 3. W konkursie może uczestniczyć maksymalnie jeden uczeń w kategorii I-III oraz IV-VI, jeżeli w szkole jest jeden oddział z danego rocznika, oraz maksymalnie dwóch uczniów w kategorii klas I-III oraz IV-VI, jeżeli w szkole jest więcej niż jeden oddział z danego rocznika. 4. Każdy uczeń przygotowuje recytację jednego wiersza z literatury brytyjskiej, dostosowanego do wieku uczestnika oraz jego predyspozycji osobistych.

2 5. Niedopuszczone są wiersze polskich autorów przetłumaczone na język angielski. 6. Wiersz może recytować tylko jedna osoba. 7. Czas prezentacji utworu nie może przekraczać 5 minut. 8. Podczas prezentacji dozwolone jest wykorzystanie środków artystycznych (mimika, gesty, ruch, strój, rekwizyty, tło muzyczne oraz inne pomoce). 9. Karta zgłoszenia uczestników (załącznik nr 1) jest do pobrania na stronie internetowej szkoły 10. Wypełnioną kartę zgłoszeniową wraz z dołączonym tekstem, będącym przedmiotem interpretacji oraz podpisane zgody przez rodziców / opiekunów prawnych uczestników konkursu, należy przesłać najpóźniej do r. drogą pocztową na adres: Szkoła Podstawowa im. Żwirki i Wigury w Maliszewie, Maliszewo 29, Lipno z dopiskiem Poetry Lovers, pocztą na adres: lub złożyć w sekretariacie szkoły. W przypadku skorzystania z poczty należy przesłać skan wypełnionej karty zgłoszeniowej oraz podpisane zgody. 11. Zgłoszenie powinno zawierać imię i nazwisko ucznia, nazwę i adres reprezentowanej szkoły, tytuł wiersza, imię i nazwisko autora wiersza, imię i nazwisko nauczyciela przygotowującego uczniów do konkursu oraz adres , na który będą przesyłane wszystkie informacje związane z konkursem, nr telefonu kontaktowego. 12. Organizator konkursu może udostępnić magnetofon lub odtwarzacz CD. VI. Kryteria oceny 1. Uczniowie będą oceniani w dwóch kategoriach wiekowych: klasy I-III klasy IV-VI 2. Każdy przedstawiciel jury może przyznać 0-6 punktów. Przy ocenie recytacji wierszy brane są po uwagę trzy kryteria: poprawność wymowy, interpretacja oraz wrażenie artystyczne. 3. Kwestie sporne rozstrzyga przewodniczący jury.

3 VII. Nagrody 1. Organizator przewiduje dla laureatów dyplomy i nagrody dla wszystkich uczestników konkursu dyplomy pamiątkowe i podziękowania dla nauczycieli przygotowujących uczniów do recytacji wierszy. VIII. Przebieg konkursu 1. Pierwszy etap eliminacji powinien odbyć się indywidualnie we wszystkich szkołach bez określenia terminu. 2. Drugi etap (finałowy) odbędzie się w Szkole Podstawowej im. F. Żwirki i S. Wigury w Maliszewie w dniu r. o godz. 9:00. IX. Program konkursu 1. Przybycie i rejestracja uczestników godz Udział w konkursie prezentacja utworów literackich od 9: Przerwa na podsumowanie wyników praca komisji konkursowej. 4. Ogłoszenie wyników. Wyniki zostaną ogłoszone po zakończeniu recytacji wiersz przez uczestników oraz po obradach jury. 5. Wręczenie dyplomów i rozdanie nagród zwycięzcom. 6. Podsumowanie konkursu, wspólna fotografia do 14:00. X. Postanowienia końcowe 1. Sprawy nieujęte w regulaminie rozstrzyga Jury i Organizator. 2. Uczestnik zezwala na wykorzystywanie i przetwarzanie w bazie danych informacji osobowych zawartych w Karcie Zgłoszenia na cele związane z organizacją i przeprowadzeniem konkursu. 3. Wszelkich informacji dotyczących konkursu udzielają Koordynatorzy Konkursu: Magdalena Kucińska, telefon kontaktowy: Joanna Słaboszewska,telefon kontaktowy:

4 KARTA ZGŁOSZENIOWA I MIĘDZYSZKOLNY KONKURS RECYTATORSKI POEZJI BRYTYJSKIEJ POETRY LOVERS Dane uczestnika konkursu: Imię:... Nazwisko:. Nazwa i adres szkoły:.... Informacje o utworze: Tytuł wybranego wiersza: Autor:... Imię i nazwisko nauczyciela przygotowującego do konkursu: Adres *: Numer kontaktowy*:

5 * dane posłużą Organizatorowi na poinformowanie o ewentualnych zmianach lub szczegółach związanych z konkursem Zgoda opiekuna prawnego (rodzica) uczestnika konkursu recytatorskiego na przetwarzanie i publikację danych osobowych: Wyrażam zgodę na podawanie do wiadomości publicznej imienia i nazwiska oraz wizerunku uczestnika konkursu w związku z udziałem w I Międzyszkolnym Konkursie Recytatorskim Poezji Brytyjskiej Poetry Lovers, w ogłoszeniach i informacjach o tym konkursie i jego wynikach. Wyrażam również zgodę na przetwarzanie przez organizatora konkursu danych osobowych umieszczonych w zgłoszeniu, w zakresie prowadzenia i realizacji konkursu. Jednocześnie oświadczam, że jestem świadomy dobrowolności podania danych oraz, że zostałem poinformowany o prawie wglądu do podanych danych oraz możliwości ich poprawiania."... (data i czytelny podpis opiekuna prawnego / rodzica) Oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem konkursu: Oświadczam, że zapoznałem/am się z regulaminem I Międzyszkolnego Konkursu Recytatorskiego Poezji Brytyjskiej Poetry Lovers organizowanego przez Szkołę Podstawową im. Żwirki i Wigury w Maliszewie oraz akceptuję jego warunki.... (data i czytelny podpis opiekuna prawnego / rodzica)

Regulamin Konkursu Multimedialnego dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych pod hasłem Jan Paweł II wzorem dla młodzieży

Regulamin Konkursu Multimedialnego dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych pod hasłem Jan Paweł II wzorem dla młodzieży Wymagajcie od siebie, choćby inni od was nie wymagali. Regulamin Konkursu Multimedialnego dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych pod hasłem Jan Paweł II wzorem dla młodzieży 1. Organizatorzy

Bardziej szczegółowo

[WARSZAWA, 19 LISTOPADA 2014 ROKU]

[WARSZAWA, 19 LISTOPADA 2014 ROKU] REGULAMIN KONKURSU NA MATERIAŁ FILMOWY PROMUJĄCY NOSZENIE ELEMENTÓW ODBLASKOWYCH pn. BŁYSKOTLIWI [WARSZAWA, 19 LISTOPADA 2014 ROKU] TERMIN SKŁADANIA PRAC: 19 GRUDNIA 2014 roku I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.

Bardziej szczegółowo

1. Organizatorzy: Wydział Edukacji Urzędu Miasta Częstochowy Samorządowy Ośrodek Doskonalenia w Częstochowie

1. Organizatorzy: Wydział Edukacji Urzędu Miasta Częstochowy Samorządowy Ośrodek Doskonalenia w Częstochowie Jestem tylko łowcą słów Czujny i zasłuchany Wyszedłem w świat na łów. Julian Tuwim Regulamin festiwalu ekspresji twórczej dzieci i młodzieży Ja też mogę zostać magiem słów związanego z podjęciem przez

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU ETIUD I ANIMACJI 4. FESTIWAL KRYTYKÓW SZTUKI FILMOWEJ KAMERA AKCJA

REGULAMIN KONKURSU ETIUD I ANIMACJI 4. FESTIWAL KRYTYKÓW SZTUKI FILMOWEJ KAMERA AKCJA REGULAMIN KONKURSU ETIUD I ANIMACJI 4. FESTIWAL KRYTYKÓW SZTUKI FILMOWEJ KAMERA AKCJA POSTANOWIENIA OGÓLNE Konkurs Etiud i Animacji odbywa się w ramach 4. Festiwalu Krytyków Sztuki Filmowej KAMERA AKCJA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU HISTORYCZNEGO DLA MŁODZIEŻY SZKÓŁ PONADGIMANZAJALNYCH. Ku wolności

REGULAMIN KONKURSU HISTORYCZNEGO DLA MŁODZIEŻY SZKÓŁ PONADGIMANZAJALNYCH. Ku wolności REGULAMIN KONKURSU HISTORYCZNEGO DLA MŁODZIEŻY SZKÓŁ PONADGIMANZAJALNYCH Ku wolności 1 ZAŁOŻENIA OGÓLNE I CELE KONKURSU 1. Organizatorem konkursu jest Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Koninie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Unijne rymy

Regulamin Konkursu Unijne rymy Regulamin Konkursu Unijne rymy 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa, zasady organizacji oraz nagrodę w konkursie Unijne Rymy (zwany dalej Konkursem ). 2. Organizatorem

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. stwórz dobre Kino, realizując swój własny scenariusz! Niezależnego Festivalu Filmowego QL. 1 Postanowienia Ogólne

Regulamin konkursu. stwórz dobre Kino, realizując swój własny scenariusz! Niezależnego Festivalu Filmowego QL. 1 Postanowienia Ogólne Regulamin konkursu stwórz dobre Kino, realizując swój własny scenariusz! Niezależnego Festivalu Filmowego QL 1 Postanowienia Ogólne 1. Organizatorem konkursu jest Wydział Mediów, Aktorstwa i Reżyserii

Bardziej szczegółowo

Regulamin I Konkursu Filmowego Kamera! Akcja! Bezpieczna Edukacja! czyli krótki film o bezpieczeństwie

Regulamin I Konkursu Filmowego Kamera! Akcja! Bezpieczna Edukacja! czyli krótki film o bezpieczeństwie Regulamin I Konkursu Filmowego Kamera! Akcja! Bezpieczna Edukacja! czyli krótki film o bezpieczeństwie temat przewodni konkursu w roku szkolnym 2013/2014 Rescue moja pierwsza pomoc Postanowienia wstępne.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO NA PRZYGOTOWANIE PRACY PLASTYCZNEJ ZWIĄZANEJ Z TEMATYKĄ PROEKOLOGICZNĄ PT.: WODA NASZYM NAJWIĘKSZYM SKARBEM ŚRODA WLKP., KWIECIEŃ 2011r. 1 Przedmiot Konkursu Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DLA STUDENTÓW UCZESTNIKÓW II EDYCJI PROJEKTU Mała ojczyzna wspólna sprawa

REGULAMIN DLA STUDENTÓW UCZESTNIKÓW II EDYCJI PROJEKTU Mała ojczyzna wspólna sprawa REGULAMIN DLA STUDENTÓW UCZESTNIKÓW II EDYCJI PROJEKTU Mała ojczyzna wspólna sprawa 1 1. Projekt Mała ojczyzna wspólna sprawa jest realizowany przez Fundację Rozwoju Wolontariatu oraz Fundację BGK i finansowany

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU na najlepsze zdjęcie z gadżetem Solaris Bus & Coach S.A. zwanego dalej Konkursem

REGULAMIN KONKURSU na najlepsze zdjęcie z gadżetem Solaris Bus & Coach S.A. zwanego dalej Konkursem REGULAMIN KONKURSU na najlepsze zdjęcie z gadżetem Solaris Bus & Coach S.A. zwanego dalej Konkursem 1. Organizator i czas trwania Konkursu 1.1. Organizatorem konkursu, zwanego dalej Konkursem jest SOLARIS

Bardziej szczegółowo

Kim jest INNY? Czy INNY to ten, który się ode mnie różni? Czy INNY to nie ja? Czy temat INNEGO można potraktować INACZEJ?

Kim jest INNY? Czy INNY to ten, który się ode mnie różni? Czy INNY to nie ja? Czy temat INNEGO można potraktować INACZEJ? Kim jest INNY? Czy INNY to ten, który się ode mnie różni? Czy INNY to nie ja? Czy temat INNEGO można potraktować INACZEJ? konkurs plastyczny INNY format pracy i technika wykonania dowolne termin: 30 kwietnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Myśliwi w sieci 2012

REGULAMIN KONKURSU Myśliwi w sieci 2012 1 POLSKI ZWIĄZEK ŁOWIECKI ZARZĄD GŁÓWNY KOMISJA PROMOCJI ŁOWIECTWA NACZELNEJ RADY ŁOWIECKIEJ REGULAMIN KONKURSU Myśliwi w sieci 2012 2 Regulamin Konkursu na najlepszą stronę internetową o tematyce łowieckiej

Bardziej szczegółowo

Regulamin ogólnopolskiego konkursu SElfie+ 2015. 1 Organizator i cel konkursu

Regulamin ogólnopolskiego konkursu SElfie+ 2015. 1 Organizator i cel konkursu Regulamin ogólnopolskiego konkursu SElfie+ 2015 1 Organizator i cel konkursu 1. Organizatorem ogólnopolskiego konkursu SElfie+, zwanego dalej Konkursem jest Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Komitet Główny Olimpiady Wiedzy o Turystyce REGULAMIN OLIMPIADY WIEDZY O TURYSTYCE

Komitet Główny Olimpiady Wiedzy o Turystyce REGULAMIN OLIMPIADY WIEDZY O TURYSTYCE LIMPIADA 4 REGULAMIN LIMPIADY 1. Uwagi ogólne 1. Podstawę do przeprowadzenia limpiady Wiedzy o Turystyce zwanej dalej limpiadą stanowią: Akt Powołania zgodny z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

Regulamin ogólnopolskiego konkursu Generalnego Konserwatora Zabytków na projekt edukacyjny o dziedzictwie kulturowym

Regulamin ogólnopolskiego konkursu Generalnego Konserwatora Zabytków na projekt edukacyjny o dziedzictwie kulturowym Regulamin ogólnopolskiego konkursu Generalnego Konserwatora Zabytków na projekt edukacyjny o dziedzictwie kulturowym I. Postanowienia ogólne Regulamin ustala zasady i warunki organizacji ogólnopolskiego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN HISTORYCZNEJ GRY MIEJSKIEJ KRAKOWSKIM TARGIEM" SOBOTA 12 PAŹDZIERNIKA 2013 r. ( REGULAMIN )

REGULAMIN HISTORYCZNEJ GRY MIEJSKIEJ KRAKOWSKIM TARGIEM SOBOTA 12 PAŹDZIERNIKA 2013 r. ( REGULAMIN ) REGULAMIN HISTORYCZNEJ GRY MIEJSKIEJ KRAKOWSKIM TARGIEM" SOBOTA 12 PAŹDZIERNIKA 2013 r. ( REGULAMIN ) 1. Organizatorzy 1. Organizatorem historycznej gry miejskiej Krakowskim targiem poświęconej krakowskim

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU III POWIATOWY KONKURS WIEDZY O PRZEDSIĘBIORCZOŚCI POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU III POWIATOWY KONKURS WIEDZY O PRZEDSIĘBIORCZOŚCI POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU III POWIATOWY KONKURS WIEDZY O PRZEDSIĘBIORCZOŚCI POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się III Powiatowy Konkurs Wiedzy o Przedsiębiorczości,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Nowy Smak przerwy z Żabką 1. [POSTANOWIENIA OGÓLNE]

REGULAMIN KONKURSU Nowy Smak przerwy z Żabką 1. [POSTANOWIENIA OGÓLNE] REGULAMIN KONKURSU Nowy Smak przerwy z Żabką 1. [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1. Konkurs jest organizowany za pośrednictwem strony marki Sunbites na stronie internetowej: www.przerwanabierasmaku.pl 2. Konkurs

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. Konkurs karaoke - Mam tę Moc

REGULAMIN KONKURSU. Konkurs karaoke - Mam tę Moc REGULAMIN KONKURSU Konkurs karaoke - Mam tę Moc w CH Blue City Warszawa dnia 31.05.2015r. 1. ORGANIZATOR, MIEJSCE I CZAS TRWANIA KONKURSU 1.1. Organizatorem Konkursu Karaoke Mam tę moc w Centrum Handlowym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU NA ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENI PUBLICZNEJ W RZEKUNIU POPRZEZ UTWORZENIE SKWERU PRZY KOŚCIELE I PRZEBUDOWĘ UL. ARMII KRAJOWEJ.

REGULAMIN KONKURSU NA ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENI PUBLICZNEJ W RZEKUNIU POPRZEZ UTWORZENIE SKWERU PRZY KOŚCIELE I PRZEBUDOWĘ UL. ARMII KRAJOWEJ. REGULAMIN KONKURSU NA ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENI PUBLICZNEJ W RZEKUNIU POPRZEZ UTWORZENIE SKWERU PRZY KOŚCIELE I PRZEBUDOWĘ UL. ARMII KRAJOWEJ. POD PATRONATEM WÓJTA GMINY RZEKUŃ 1. 1. Rozbudzenie aktywności

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN GRY MIEJSKIEJ PT. GIGAWĘZEŁ. 1. Organizator. 2. Zasady Gry

REGULAMIN GRY MIEJSKIEJ PT. GIGAWĘZEŁ. 1. Organizator. 2. Zasady Gry REGULAMIN GRY MIEJSKIEJ PT. GIGAWĘZEŁ 1. Organizator 1. Organizatorem Gry Miejskiej pt. GIGAWĘZEŁ (zwanej dalej Grą) jest BringMore Advertsing Włodzimierz Rajczyk, ul. Armii Krajowej 9A, Chorzów (zwanym

Bardziej szczegółowo

2 Informacje o projekcie

2 Informacje o projekcie Regulamin projektu "Europejskie staże kluczem do zawodowego sukcesu" realizowanego przez Zespół Szkół Budowlanych w Bydgoszczy w ramach programu "Erasmus+" 1 Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa

Bardziej szczegółowo

Cross-technologiczny hakaton dla doświadczonych programistów

Cross-technologiczny hakaton dla doświadczonych programistów Cross-technologiczny hakaton dla doświadczonych programistów Regulamin SiriusCoding Hakaton edycja 2015 I POSTANOWIENIA OGÓLNE: 1. Organizatorem konkursu pod nazwą SiriusCoding edycja 2015 (dalej zwanego

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne

1. Postanowienia ogólne Regulamin Konkursu Wyślij rodzinę na wakacje (dalej zwany Regulaminem ) 1. Postanowienia ogólne 1.1. Konkurs organizowany jest pod nazwą Wyślij rodzinę na wakacje (zwany dalej Konkursem ). 1.2. Regulamin

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Wedlowy konkurs deserowy

Regulamin Konkursu Wedlowy konkurs deserowy Regulamin Konkursu Wedlowy konkurs deserowy 1. Definicje Zawarte w punkcie 1 wyjaśnienia stanowią definicje pojęć zawartych w regulaminie i należy je rozumieć w taki sposób jaki zostały tu opisane. 1.1.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu dla wielkopolskich szkół podstawowych - Moja miejscowość w 2030. 1. Ogólne zasady Konkursu

Regulamin Konkursu dla wielkopolskich szkół podstawowych - Moja miejscowość w 2030. 1. Ogólne zasady Konkursu Regulamin Konkursu dla wielkopolskich szkół podstawowych - Moja miejscowość w 2030. 1. Ogólne zasady Konkursu 1. Organizatorem Konkursu jest: Województwo Wielkopolskie z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego

Bardziej szczegółowo

I OGÓLNOPOLSKI FESTIWAL POLSKICH TAŃCÓW NARODOWYCH

I OGÓLNOPOLSKI FESTIWAL POLSKICH TAŃCÓW NARODOWYCH & I OGÓLNOPOLSKI FESTIWAL POLSKICH TAŃCÓW NARODOWYCH 12-15 maja 2015 roku REGULAMIN KOSZĘCIN 2015 Taniec narodowy w każdej odmianie jest artystyczną manifestacją przynależności do grupy etnicznej i jej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN II POWIATOWEGO KONKURSU - OBLICZA EKONOMII HASŁO II EDYCJI

REGULAMIN II POWIATOWEGO KONKURSU - OBLICZA EKONOMII HASŁO II EDYCJI REGULAMIN II POWIATOWEGO KONKURSU - OBLICZA EKONOMII HASŁO II EDYCJI Giełda Rozdział 1 Cele konkursu 1. Edukacja ekonomiczna młodzieży. 2. Inspirowanie twórczych postaw uczniów wobec zagadnień informatycznoekonomicznych.

Bardziej szczegółowo