BIULETYN INFORMACYJNY ŚZPP Lewiatan Listopad 2013

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "BIULETYN INFORMACYJNY ŚZPP Lewiatan Listopad 2013"

Transkrypt

1 BIULETYN INFORMACYJNY ŚZPP Lewiatan Listopad 2013 UWAGA! W związku z faktem, iż Świętokrzyski Związek Pracodawców Prywatnych Lewiatan działa w oparciu o Ustawę z dnia 23 maja 1991 r. o organizacjach pracodawców, w załączeniu do bieżącego biuletynu wraz z rachunkiem przekazujemy Państwu Rozporządzenie Rady Ministrów z dn. 12 marca 2002 r. w sprawie wysokości, do jakiej składka na rzecz związku pracodawców jest zaliczana w koszty uzyskania przychodu. Dokument ten określa kwotę do jakiej składka członkowska wpłacona na rzecz związku pracodawców jest zaliczana w koszty uzyskania przychodu członka związku. Szanse i zagrożenia dla świętokrzyskich MSP 28 listopada br. odbyła się konferencja pt. " Szanse i zagrożenia dla świętokrzyskich MSP" organizowana przez Konfederację Lewiatan oraz ŚZPP Lewiatan. Spotkanie zostało zorganizowane w ramach projektu "Monitoring kondycji sektora MSP w latach " współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Oficjalnego otwarcia konferencji dokonał Jakub Wojnarowski - zastępca Dyrektora Generalnego Konfederacji Lewiatan oraz Tomasz Tworek Prezes Zarządu ŚZPP Lewiatan. Podczas pierwszej części spotkania zaprezentowane zostały wyniki badania kondycji sektora MSP przeprowadzonego już po raz jedenasty na reprezentatywnej próbie firm w regionie. Na podstawie wyników badania przedstawiono świętokrzyski sektor MSP na tle całego sektora mikro, małych i średnich firm w Polsce oraz wskazano na jego przewagi oraz słabości. Prezentacja dr. Bohdana Wyżnikiewicza oraz raport z bania dostępna jest na naszej stronie internetowej Kolejna część spotkania poświęcona została kwestii zwiększenia potencjału rozwojowego świętokrzyskich MSP. W dyskusji wzięli udział:wojciech Legawiec - Prezes Zarządu Uzdrowiska Busko-Zdrój S.A., Grzegorz Orawiec - Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, Artur Gierada - Poseł na Sejm RP, Tomasz Tworek - Prezes Zarządu Świętokrzyskiego Związku Pracodawców Prywatnych Lewiatan oraz Leszek Walczyk - Wiceprezes Odlewni Polskich S.A. Dyskusję moderował Jakub Wojnarowski z-ca Dyrektora Generalnego Konfederacji Lewiatan. JobTown 29 listopada w Urzędzie Miasta Kielce przy ulicy Strycharskiej odbyło się spotkanie Lokalnej Grupy Wsparcia projektu JobTown Europejska sieć dla lokalnego partnerstwa na rzecz polepszenia i zwiększenia szans zatrudnienia młodzieży, współfinansowanego ze środków europejskich w ramach programu URBACT.JOBTOWN to projekt partnerski, stworzony przez 11 europejskich miast z 9 krajów Europy.Piątkowe spotkanie dotyczyło dualnego systemu kształcenia zawodowego w Niemczech. Bezrobocie wśród młodzieży dotyczy całego społeczeństwa, dlatego musi być traktowane jako złożony problem, który ma konsekwencje nie tylko społeczne i gospodarcze, ale także polityczne. Nasz projekt jest próbą zdefiniowania najskuteczniejszych działań, które powinny zostać podjęte przez lokalne władze, by wesprzeć zatrudnienie młodzieży i zwiększyć jej szanse na rynku pracy informuje Natalia Luba-Chudzik lokalny koordynator projektu. Głównym celem projektu JobTown jest stworzenie lokalnego partnerstwa administracji publicznej, biznesu oraz organizacji pozarządowych na rzecz wsparcia zatrudnienia i rozwoju młodzieży. W spotkaniu uczestniczyli poza Świętokrzyskim Związkiem Pracodawców Prywatnych Lewiatan, m.in. przedstawiciele Miejskiego i Powiatowego Urzędu Pracy w Kielcach, Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, Stowarzyszenia Edukacja przez Internet oraz Wydziału Edukacji Sportu i Turystyki Urzędu Miasta Kielce.

2 Lokalna Grupa Wsparcia przez 2 lata będzie pracowała razem nad budowaniem stabilnych i długotrwałych partnerstw na rzecz promowania zatrudnienia i rozwoju młodzieży. Przedmiotem tego spotkania było wprowadzenie do Projektu oraz wymiana doświadczeń, obserwacji dotyczących sytuacji młodych ludzi na kieleckim rynku pracy. Gospodarzem spotkania był Referat Aktywizacji Gospodarczej i Centrum Obsługi Inwestora Wydziału Projektów Strukturalnych i Strategii Miasta, który jest odpowiedzialny za realizację projektu. Strona internetowa projektu: Konsultacje Strategii Badań i Innowacyjności 29 listopada odbyło się seminarium konsultacyjne, którego celem było pozyskanie informacji na temat dokumentu "Strategia Badań i Innowacyjności (RIS3). Od absorpcji do rezultatów - jak pobudzić potencjał Województwa Świętokrzyskiego ". - Kilka tygodni temu przedstawiliśmy projekt regionalnej strategii innowacji. O potrzebie wprowadzania innowacji i rozwijania innowacyjności wszyscy wiemy i rozumiemy, jak ważną rolę może ona odegrać dla przyszłości województwa świętokrzyskiego. Przyjęcie jej jest zgodą na zmiany, które proponujemy, a mówimy o konieczności zmian ponieważ nie dominujemy w rankingach innowacyjności, mamy niekorzystne prognozy demograficzne, a rozłożenie tradycyjnych branż w województwie powoduje, że znajdujemy się w nie najlepszym miejscu pod względem innowacji. Jest to jednak pozycja, z której skok, postęp będzie bardzo duży i bardzo widoczny. Musimy zacząć inaczej wydawać pieniądze publiczne - chcemy tak zainwestować pieniądze, aby stworzyć wartość dodaną, aby branże stanowiły siłę województwa również po okresie finansowania mówił podczas spotkania członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Jan Maćkowiak. Przedstawił on branże, na którą samorząd będzie zwracał szczególną uwagę w najbliższych latach Będą to branże metalowo-odlewnicza, turystyki prozdrowotnej, budownictwa, zielonej energii i zdrowej żywności. Chcemy wspierać również obszary horyzontalne - aby przenikały one wyżej wymienione. Chodzi przede wszystkim o branżę IT i centrum targowo - kongresowe. - To bardzo ważne, abyśmy mogli tu wypracować takie uzgodnienia i wskazać te mechanizmy, które pozwolą na to, aby Regionalny Program Operacyjny, wsparty programem innowacji wpisywały się w dalszy rozwój województwa, dając wyraźne efekty i duże sukcesy. Są nam one potrzebne na każdym etapie i cieszę się, że spotykamy się na tych konsultacjach mówił członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego, Kazimierz Kotowski. Działania w strategii zostały podzielone na 3 etapy: Rok badanie branż, wyłonienie grupy konkretnych przedsiębiorstw, gotowych przyjąć strumień wsparcia, Lata 2015, wdrożenie instrumentów, które będą dostosowane do potrzeb przedsiębiorców Lata od wdrażanie instrumentów wsparcia - Jesteśmy w dobrym momencie jeżeli chodzi o dyskusję o nowym okresie programowania, gdyż mamy już pewne wnioski z okresu programowania i wiemy, że nastąpiło pewne drgnięcie jeżeli chodzi o gospodarkę krajową i regionalną. Nasi przedsiębiorcy optymistycznie patrzą w przyszłość, co pozwala nam przedstawiać plany z dużą dozą pewności. Opracowując strategię innowacji, opieraliśmy się na doświadczeniach innych regionów Unii Europejskiej mówiła podczas seminarium Aleksandra Woźniak, kierownik Biura Innowacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego. Uczestnicy seminarium mogli wysłuchać trzech wykładów: Inteligentne specjalizacje: nowe wyzwanie dla polskiego sektora B+R - prof. dr hab. inż. M. Miller Projektowanie przyszłości: jak innowacyjne firmy powinny myśleć o swoim rozwoju? - dr hab. J.Fazlagić Ochrona własności intelektualnej a rozwój przedsiębiorczości - dr hab. A. Grzegorczyk Po nich odbyła się debata z udziałem przedstawicieli Świętokrzyskiej Rady Innowacji i zaproszonych gości. Przy okazji spotkania, projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata przedstawił Tomasz Janusz, zastępca dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego.

3 Przedsiębiorcy i osoby zainteresowane programem innowacji zachęcamy do zapoznania się z dokumentem "Strategia Badań i Innowacyjności (RIS3). Od absorpcji do rezultatów - jak pobudzić potencjał Województwa Świętokrzyskiego " pod adresem oraz zgłoszenia do niego własne uwagi i spostrzeżenia na Konsultacje Strategii Badań i Innowacyjności na specjalnym formularzu. Lewiatan o rządowych propozycjach zmian w OFE Od 3 grudnia br. Sejm zajmuje się rządowym projektem zmian w OFE. Realizacja zawartych w nim propozycji doprowadzi do całkowitej likwidacji kapitałowej części systemu emerytalnego, co zmniejszy jawny dług publiczny w krótkim okresie, ale przyspieszy narastanie zobowiązań państwa wobec przyszłych emerytów - uważa Lewiatan. Zmiany te przyniosą więc tylko tymczasową ulgę" finansom publicznym, ale zwiększą ryzyko ich niezrównoważenia w długim okresie. Żyjemy coraz dłużej i coraz dłużej pobieramy emerytury i do tego kolejne pokolenia są mniej liczne od poprzednich, oszczędzanie na emeryturę jest więc koniecznością. Wysokość naszych emerytur będzie zależała od sytuacji demograficznej, długości okresu aktywności zawodowej, a także tempa wzrostu gospodarczego. To zaś zależy od poziomu i efektywności inwestycji. Dlatego Polska bardzo potrzebuje długoterminowych oszczędności dla sfinansowania długoterminowych inwestycji, np. w energetyce, infrastrukturze. Dziś oszczędności emerytalne za pośrednictwem OFE zasilają przedsiębiorstwa, które dzięki nim mogą szybciej się rozwijać, zwiększać produktywność i zatrudnienie. Dodatkowo OFE wpływają na jakość zarządzania spółkami, a jednocześnie są inwestorami długoterminowymi. Dzięki funduszom emerytalnym wzrasta efektywność inwestycji i w konsekwencji wzrastają: produktywność, wynagrodzenia i emerytury. Reforma systemu emerytalnego, zaproponowana przez rząd, nie jest reformą, która ma na celu zwiększenie efektywności II filara systemu emerytalnego, ani zwiększenie bezpieczeństwa przyszłych emerytów. Faktycznym celem wszystkich proponowanych w projekcie zmian jest zmniejszenie długu publicznego, a także marginalizacja, a następnie całkowita likwidacja OFE. Krótkookresowy cel fiskalny dominuje nad długoterminowym zrównoważeniem systemu emerytalnego. Konfederacja Lewiatan pragnie również zwrócić uwagę na liczne wątpliwości proponowanych w projekcie rozwiązań co do ich zgodności z Konstytucją RP i prawem europejskim. I. Przesunięcie środków zgromadzonych w OFE na 10 lat przed osiągnięciem wieku emerytalnego na subkonto w ZUS (tzw. suwak bezpieczeństwa).realizacja tej propozycji oznacza całkowitą, stopniową w ciągu najbliższych kilku lat, likwidację emerytur kapitałowych i powrót do jednofilarowego międzypokoleniowego systemu emerytalnego. Państwo przejmie aktywa zgromadzone w OFE w zamian za zobowiązanie do wypłacenia emerytury w przyszłości. Całość emerytury będzie finansowana składkami i podatkami płaconymi przez osoby aktualnie pracujące. Jest to propozycja niekorzystna dla ubezpieczonych i gospodarki, bo oznacza skrócenie okresu inwestowania i zwiększenie ryzyka niskich emerytur w przyszłości. Po pierwsze, kapitał gromadzony na emeryturę, który powinien być inwestowany w gospodarce przez około 60 lat, 45 lat gromadzenia składek i 15 lat emerytury, będzie pracował tylko 40 lat. Po drugie, prawo majątkowe silnie chronione przez Konstytucję RP zostanie zamienione na prawo do świadczenia emerytalnego od państwa, chronione słabiej, bo jego realizacja jest uzależniona od stanu finansów publicznych. II. Przeniesienie obligacji Skarbu Państwa z OFE do ZUS i ich umorzenie oraz wprowadzenie zakazu inwestowania przez OFE w obligacje skarbowe.zdaniem rządu: Spowoduje to redukcję długu publicznego w relacji do PKB, co z kolei podniesie wiarygodność Polski na rynkach finansowych i pozytywnie wpłynie na rating."jest to jednak propozycja niekorzystna z trzech powodów: Jawny dług publiczny zostanie zamieniony na ukryte zobowiązania skarbu państwa, co ułatwi politykom dalsze zadłużanie państwa i zwiększy ryzyko kryzysu nadmiernego zadłużenia i konieczności zmniejszenia emerytur w przyszłości. Reguły wydatkowe są przydatne, ale mogą być dość łatwo zmieniane. Przy czym taki księgowy zabieg nie podniesie wiarygodności Polski, bo w wyniku kryzysu finansowego zobowiązania emerytalne państw znajdują się pod obserwacją władz UE i rynków finansowych. Prawa osób płacących składki będą słabiej chronione, bo rządowi łatwiej jest zmniejszyć waloryzację emerytur niż zaprzestać

4 wykupu obligacji. Potwierdzeniem jest np. zamiana waloryzacji proporcjonalnej na kwotową. Inwestowanie w obligacje skarbowe zwiększa bezpieczeństwo i efektywność funduszy, jest potrzebne dla amortyzacji wahań na giełdzie, więc zakaz inwestowania w obligacje skarbowe byłby pierwszym takim zakazem na świecie, dodatkowo naruszającym również europejską zasadę swobody przepływu kapitału. Propozycje rządu w sposób nieuprawniony traktują OFE jako część sektora finansów publicznych, z racji ich obowiązkowego charakteru, choć decyzją Eurostatu z 2004 r. OFE klasyfikowane są poza sektorem publicznym. Zdaniem Lewiatana, nie ma również żadnych podstaw do tego aby klasyfikować środki zgromadzone w OFE jako publiczne, co dawałoby państwu możliwość niemal dowolnych zmian w prawie w zakresie dysponowania tymi środkami. Biorąc powyższe pod uwagę, zarówno umorzenie obligacji SP, jak i stopniowe przekazywanie środków zgromadzonych w OFE do ZUS nosi znamiona nacjonalizacji środków OFE (przewłaszczenie środków prywatnych na rzecz instytucji publicznej bez odszkodowania!), co jest prawnie niedopuszczalnym sposobem naruszenia przez władze publiczne własności prywatnej. Wszelkie wątpliwości, w szczególności te dotyczące zgodności proponowanych przez rząd rozwiązań z Konstytucją RP, należy rozwiać do czasu ostatecznego przyjęcia ustawy przez Sejm. III. Dobrowolność.Propozycja rządu umożliwiająca rzekomo ubezpieczonym wybór nie jest uczciwa i może stanowić pułapkę! Po pierwsze, ubezpieczeni będą mieli zaledwie 4 miesiące na podjęcie decyzji o tym, czy ich przyszłe składki będą szły tylko do ZUS czy nadal także do OFE. Jeśli nie złożą stosownego oświadczenia w ZUS, w ww. terminie, ich przyszła składka będzie automatycznie kierowana do ZUS. Po drugie, w okresie tzw. wyboru będzie funkcjonował totalny zakaz reklamy i informacji o OFE! Ubezpieczonym trudno będzie podjąć racjonalną decyzję jeśli pozbawieni zostaną dostępu do wszelkich informacji o OFE. Po trzecie, warto zauważyć, że ubezpieczonym, którzy mają mniej niż 10 lat do emerytury nie przysługuje żaden wybór. Jeśli nawet złożą oświadczenie o tym, aby ich składka nadal przekazywana była do OFE, w ich przypadku zastosowanie będą miały automatycznie przepisy o tzw. suwaku, tzn. zostaną przesunięte do ZUS. Po czwarte, nie widzimy uzasadnienia, aby osoby urodzone do dnia 31 grudnia 1968 roku, które nie były zobligowane do uczestnictwa w kapitałowej części systemu emerytalnego, ale jednak dobrowolnie przystąpiły do OFE, musiały dokonywać wyboru po raz drugi. IV. Zakaz reklamy funduszy emerytalnych w okresie tzw. okienek transferowych.z uzasadnienia do projektu wynika, że wprowadzenie zakazu reklamy OFE ma na celu zapobieganie ewentualnym próbom przekazywania nierzetelnej, zawierającej nieprawdziwe treści oraz wprowadzającej w błąd informacji reklamowej do obecnych oraz potencjalnych członków OFE. Trzeba jednak zwrócić uwagę, iż zakaz reklamy nierzetelnej i wprowadzającej w błąd jest uregulowany w treści art. 4 pkt 41) projektu, który w sposób właściwy zmienia treść dotychczasowego art. 197 u.o.i.f.fe. i który w sposób wystarczający chroni ubezpieczonych przed nieuczciwą reklamą. Warto podkreślić, iż w obowiązującym porządku prawnym istnieją już przepisy, które dodatkowo wzmocnią ww. przepis gdyż chronią one różne podmioty (w tym konsumentów) przed tzw. reklamą wprowadzającą w błąd, np. a) Dziś, organem kontrolnym jest Komisja Nadzoru Finansowego, która ma szerokie uprawnienia w zakresie kontroli rzetelności reklamy. b) Reklama wprowadzająca w błąd stanowi czyn nieuczciwej konkurencji zakazany na mocy ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji z 16 kwietnia 1993 roku (u.z.n.k.) (art. 16 ust. 1 pkt 2 u.z.n.k.). c) Podobne uprawnienia przysługują konsumentom na mocy ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym z 23 sierpnia 2007 roku (u.p.n.p.r.). d) Reklama wprowadzająca w błąd jest również praktyką naruszającą zbiorowe interesy konsumentów. Tymczasem, autor regulacji poza zakazem nieuczciwej reklamy wprowadzającej w błąd, wprowadza drugi! zakaz reklamy i informacji o OFE w treści art. 4 pkt 42 (art. 197a u.o.i.f.fe.) i art. 38 projektu, który jest już zakazem nieuzasadnionym, nadmiernym, noszącym wręcz znamiona cenzury, bo ograniczającym obywatelom dostęp do informacji o funkcjonowaniu OFE.

5 Te ww. przepisy wprowadzają bowiem zakaz jakiejkolwiek reklamy zawierającej jakiekolwiek informacje o OFE lub informacje sugerujące, że reklama odnosi się do OFE. Zakaz ten wprowadzany jest pod rygorem kary pieniężnej w wysokości 3 mln. zł. Zakaz ten ma obowiązywać tylko: w okresie od wejścia w życie przepisów procedowanej ustawy do 31 lipca 2014 r. (okres kiedy to ubezpieczeni mają zdecydować o tym czy ich przyszła składka ma iść w całości do ZUS czy tak jak dotychczas także do OFE) oraz w okresie tzw. okienek transferowych (kolejne okresy, co 4 lata, kiedy ubezpieczeni będą mieli kolejne szanse aby decydować o tym, czy ich przyszła składka ma iść w całości do ZUS czy tak jak dotychczas także do OFE). Zgodnie więc z brzmieniem ww. przepisów, w tym czasie zakazana będzie nie tylko nierzetelna reklama wprowadzająca w błąd, ale każda reklama, która zawiera nawet te jasne, prawdziwe, rzetelne informacje o funkcjonowaniu OFE. Na przykład, według tych przepisów w okresie obowiązywania zakazu trzeba będzie zlikwidować strony internetowe o OFE, bo strona internetowa jest formą reklamy! Każdy pozytywny artykuł w prasie o OFE może być poczytany za formę ukrytej reklamy! A wszystko po to, aby ludzie mogli się jak najmniej dowiedzieć o OFE i żeby jak najwięcej ludzi nie złożyło oświadczeń o tym, żeby ich składki dalej trafiały także do OFE, a nie tylko do ZUS. Trzeba pamiętać, że brak działania po stronie ubezpieczonych spowoduje, iż ich przyszłe składki trafią z automatu tylko do ZUS. Trzeba zwrócić również uwagę, iż przepis ten potencjalnie może naruszać również konstytucyjną zasadę równego traktowania podmiotów wobec prawa. Przy tej propozycji brzmienia przepisu zachodzi wyraźna dysproporcja między sytuacją ZUS, który może się reklamować i sytuacją OFE, które po wejściu w życie tych przepisów nie będą mogły się reklamować w ogóle. Dobrowolność" wg koncepcji zawartej w projekcie staje się więc fikcją wobec braku dostępu obywateli do informacji o funkcjonowaniu OFE. Wprowadzenie przepisów zakazujących wszelkiej reklamy i informacji dotyczącej OFE nie znajduje więc żadnego racjonalnego uzasadnienia, nosi wręcz znamiona cenzury. Gospodarkę zaczynają wspierać konsumpcja i inwestycje W trzecim kwartale br. PKB wzrósł o 1,9% - podał Główny Urząd Statystyczny. Komentarz dr Małgorzaty Starczewskiej-Krzysztoszek, głównej ekonomistki Konfederacji Lewiatan Trzeci kwartał wyraźnie pokazał, że gospodarka jest na ścieżce wychodzenia z osłabienia. Do przyspieszenia wzrostu gospodarczego przyczyniły się bowiem zarówno spożycie indywidualne, eksport netto, jak i inwestycje. Spożycie indywidualne wzrosło co prawda tylko o 1 % (r/r), ale stało się to po okresie ostrego hamowania, który trwał od trzeciego kwartału 2012 roku. W trzecim kwartale br. gospodarstwa domowe już znacznie chętniej podejmowały decyzje konsumpcyjne. Bardzo ważne, że po raz pierwszy od trzeciego kwartału 2012 wzrosły - o 0,6 % (r/r) -nakłady brutto na środki trwałe. To przede wszystkim rezultat ożywienia inwestycji przedsiębiorstw, ponieważ inwestycje finansowane ze środków publicznych zmalały. Mimo ciągle jeszcze słabego popytu wewnętrznego - po 9 miesiącach br. przychody firm 50+ były mniejsze o 0,3 proc. niż w analogicznym okresie ubiegłego roku - przedsiębiorstwa zaczęły jednak inwestować. Taka sytuacja, gdy przychody firm nie rosną, a przedsiębiorstwa jednak zaczynają już inwestować, zdarza się pierwszy raz. Zawsze inwestycje ruszały, gdy miały wyraźne potwierdzenie w swojej sytuacji finansowej (w przychodach właśnie). Uważam, że ten wzrost nakładów przedsiębiorstw na inwestycje generowany był przede wszystkim przez eksporterów. Wzrost eksportu bowiem zaimponował (6,4 %). Należy jednak zwrócić uwagę na to, że po raz pierwszy od drugiego kwartału 2012 przyspieszył także import. Wzrost importu jest także sygnałem, że polska gospodarka wchodzi w fazę ożywienia. W III kwartale najbardziej dynamicznie rozwijał się przemysł, wzrost wartości dodanej brutto, którą wytworzył, wyniósł 4,4 %. Możemy się spodziewać, że przemysł pociągnie pozostałe sektory gospodarki i wpłynie także na poprawę sytuacji na rynku pracy. Generuje on bowiem sporą część popytu kierowanego do sektora usług, a jedno nowe miejsce pracy utworzone w przemyśle daje trzy nowe w usługach. Nadal pod kreską jest budownictwo, ale spadek wartości dodanej brutto, odnotowany w trzecim kwartale jest znacznie niższy niż w pierwszej połowie roku.po 3 kwartałach 2013 roku wzrost PKB wyniósł 1,1 %. Biorąc pod uwagę wyniki gospodarki po 9 miesiącach oraz dostępne już dane za październik można prognozować, że w 2013 roku wzrost gospodarczy przyspieszy do nie mniej niż 1,3-1,4 %.

6 Przemysł coraz mocniejszy W listopadzie indeks PMI dla Polski wzrósł do 54,4 pkt. z 53,4 pkt. w październiku - podał HSBC. Komentarz dr Małgorzaty Starczewskiej-Krzysztoszek, głównej ekonomistki Konfederacji Lewiatan Ostatnio wskaźnik PMI taki poziom odnotował ponad dwa lata temu. Już nie tylko eksport ciągnie polską gospodarkę. Przyspieszył również popyt krajowy. Produkcja rośnie w najwyższym tempie od ponad dwóch lat. W trzecim kwartale przemysł rozwijał się najbardziej dynamicznie, bowiem wzrost wartości dodanej brutto, którą wytworzył, wyniósł 4,4 %. Możemy się spodziewać, że przemysł pociągnie pozostałe sektory gospodarki i wpłynie także na poprawę sytuacji na rynku pracy. Czwarty miesiąc z rzędu przedsiębiorstwa przemysłowe sygnalizują wzrost zatrudnienia, a co ważniejsze - deklarują dalszy wzrost zapotrzebowania na pracowników w 2014 r. Idący w górę wskaźnik PMI daje nadzieję nie tylko na poprawę sytuacji na rynku pracy, ale także na wyraźniejsze przyspieszenie wzrostu gospodarczego. Po trzech kwartałach 2013 roku wzrost PKB wyniósł 1,1 %. Biorąc pod uwagę wyniki gospodarki po 9 miesiącach br. oraz dostępne już dane za październik, pierwszy miesiąc czwartego kwartału, można prognozować, że w 2013 roku wzrost gospodarczy przyspieszy do nie mniej niż 1,3-1,4 %. Bezrobocie jednak wzrosło Stopa bezrobocia w listopadzie wzrosła do 13,2-13,3 %, z 13 % w październiku - szacuje Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Komentarz dr Grażyny Spytek-Bandurskiej, ekspertki Konfederacji Lewiatan W listopadzie spodziewaliśmy się pogorszenia sytuacji na rynku pracy, bo na koniec roku w wielu firmach kończą się umowy terminowe. Nie są już prowadzone prace sezonowe, dorywcze, chociaż w budownictwie sytuacja nie jest najgorsza, gdyż łagodna pogoda sprzyja budowlańcom. Stopa bezrobocia byłaby zapewne wyższa, gdyby nie pieniądze z Funduszu Pracy na aktywizację tych osób, które tracą pracę. Grudzień powinien sprzyjać pracy tymczasowej. Wiele osób może znaleźć zatrudnienie, zwłaszcza w handlu, także usługach, co poprawi sytuację na niektórych rynkach lokalnych, ale nie wiadomo czy powstrzyma dalszy wzrost bezrobocia. Produkcja rośnie w najwyższym tempie od ponad dwóch lat. Możemy się więc spodziewać, że przemysł wesprze pozostałe sektory gospodarki i wpłynie także na poprawę sytuacji na rynku pracy. Czwarty miesiąc z rzędu w produkcji przemysłowej odnotowuje się wzrost zatrudnienia, poza tym firmy deklarują dalszy wzrost zapotrzebowania na pracowników w przyszłym roku. Jednak styczeń 2014 r. może nie wypaść optymistycznie w statystykach rynku pracy. Ważne terminy! Termin Nazwa wydarzenia Spotkanie konsultacyjne w powiecie Ostrowieckim dot. projektu RPO Województwa Świętokrzyskiego na lata Spotkanie opłatkowe Forum Pracodawców Spotkanie konsultacyjne w powiecie kieleckim dot. projektu RPO Województwa Świętokrzyskiego na lata JobTown Urząd Miasta w Kielcach, ul. Strycharska Podsumowanie konsultacji dot. projektu RPO Województwa Świętokrzyskiego na lata Biuletyn zredagowała:katarzyna Pustuła Źródło: własne,konfederacja Lewiatan. Świętokrzyski Związek Pracodawców Prywatnych LEWIATAN; Kielce, ul. Warszawska 25/4; tel./fax: ;

Kopiowanie i rozpowszechnianie może być dokonywane z podaniem źródła.

Kopiowanie i rozpowszechnianie może być dokonywane z podaniem źródła. Publikacja przygotowana w ramach projektu badawczego Mazowieckie Obserwatorium Rynku Pracy III. Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI - Priorytet VI Rynek pracy

Bardziej szczegółowo

RZECZPOSPOLITA POLSKA

RZECZPOSPOLITA POLSKA RZECZPOSPOLITA POLSKA PROGRAM KONWERGENCJI (przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 30.04.2004 r.) Warszawa, kwiecień 2004 r. SPIS TREŚCI I. Ogólne założenia i cele polityki makroekonomicznej... 5 I.1. Cele

Bardziej szczegółowo

Bruksela, dnia 28.11.2014 r. COM(2014) 902 final

Bruksela, dnia 28.11.2014 r. COM(2014) 902 final KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 28.11.2014 r. COM(2014) 902 final KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO,

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W POLSCE

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W POLSCE PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W POLSCE Warszawa, wrzesień 2014 Misją Ministerstwa Gospodarki jest stworzenie najlepszych w Europie warunków prowadzenia działalności gospodarczej. Opracowanie: Ministerstwo Gospodarki

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNI PLAN FINANSOWY PAŃSTWA NA LATA 2015 2018

WIELOLETNI PLAN FINANSOWY PAŃSTWA NA LATA 2015 2018 RADA MINISTRÓW WIELOLETNI PLAN FINANSOWY PAŃSTWA NA LATA 2015 2018 Warszawa, kwiecień 2015 r. Wstęp Przyjęcie wieloletniej perspektywy planowania budżetowego sprzyja przejrzystości i racjonalności polityki

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W POLSCE 2007

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W POLSCE 2007 Ministerstwo Gospodarki PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W POLSCE 2007 Dokument przyjęty przez Radę Ministrów 27 lipca 2007 r. Warszawa, lipiec 2007 Opracowanie: Ministerstwo Gospodarki Departament Analiz i Prognoz przy

Bardziej szczegółowo

Systemy emerytalne wybranych krajów Chile, Niemiec, Polski, Szwecji, Wielkiej Brytanii i Włoch na przełomie XX i XXI wieku

Systemy emerytalne wybranych krajów Chile, Niemiec, Polski, Szwecji, Wielkiej Brytanii i Włoch na przełomie XX i XXI wieku nr 6 (123) 2014 Systemy emerytalne wybranych krajów Chile, Niemiec, Polski, Szwecji, Wielkiej Brytanii i Włoch na przełomie XX i XXI wieku SPIS TREŚCI OD REDAKCJI..................................... 1

Bardziej szczegółowo

zatrudnianie i zwalnianie pracowników / rejestrowanie tytułu własności / dostępność

zatrudnianie i zwalnianie pracowników / rejestrowanie tytułu własności / dostępność Warunki prowadzenia firm w Polsce 2014 zakładanie firmy / uzyskiwanie pozwoleń budowlanych zatrudnianie i zwalnianie pracowników / rejestrowanie tytułu własności / dostępność kredytu ochrona inwestycji

Bardziej szczegółowo

Ramy finansowe zaktualizowanej Strategii rozwoju województwa podkarpackiego na lata 2007-2020

Ramy finansowe zaktualizowanej Strategii rozwoju województwa podkarpackiego na lata 2007-2020 Rzeszów 2012 Ramy finansowe zaktualizowanej Strategii rozwoju województwa podkarpackiego na lata 27-2020 Opracowanie: Paweł Czapliński Piotr Klimczak Joanna Kudełko Spis treści Wstęp... 3 1. Uwarunkowania

Bardziej szczegółowo

Informacja o realizacji Strategii Rozwoju Kraju 2007-2015 w roku 2011

Informacja o realizacji Strategii Rozwoju Kraju 2007-2015 w roku 2011 MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO Informacja o realizacji Strategii Rozwoju Kraju 2007-2015 w roku 2011 Warszawa, lipiec 2012 r. 2 Spis treści Wprowadzenie... 4 I. Działania systemowe... 6 1. System zarządzania

Bardziej szczegółowo

Przegląd funkcjonowania systemu emerytalnego

Przegląd funkcjonowania systemu emerytalnego Przegląd funkcjonowania systemu emerytalnego wynikający z art. 32 ustawy z dnia 25 marca 2011 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem systemu ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2011 r.

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNI PLAN FINANSOWY PAŃSTWA NA LATA 2014 2017

WIELOLETNI PLAN FINANSOWY PAŃSTWA NA LATA 2014 2017 RADA MINISTRÓW WIELOLETNI PLAN FINANSOWY PAŃSTWA NA LATA 2014 2017 Warszawa, kwiecień 2014 r. Wstęp Przyjęcie wieloletniej perspektywy planowania budżetowego sprzyja przejrzystości i racjonalności polityki

Bardziej szczegółowo

ZUS CZY OFE? Przeczytaj zanim zdecydujesz! Niczego nie przegapisz! Plusy i minusy wyboru ZUS lub OFE

ZUS CZY OFE? Przeczytaj zanim zdecydujesz! Niczego nie przegapisz! Plusy i minusy wyboru ZUS lub OFE PRAWO PRACY I ZUS INDEKS 502081 ISBN 978-83-7440-341-2 MAJ 2014 CENA 14,90 ZŁ (W TYM 5% VAT) ZUS CZY OFE? Plusy i minusy wyboru ZUS lub OFE Opinie w zakresie wyboru ZUS lub OFE najlepszych ekspertów w

Bardziej szczegółowo

Inicjatywy i opinie Komisji Europejskiej grudzień 2010 (wybrane)

Inicjatywy i opinie Komisji Europejskiej grudzień 2010 (wybrane) Bruksela, dnia 31 grudnia 2010 r. Sprawozdanie nr 100/2010 Inicjatywy i opinie Komisji Europejskiej grudzień 2010 (wybrane) 1. RYNEK WEWNĘTRZNY I USŁUGI Patenty: Komisja daje możliwość pewnej grupie państw

Bardziej szczegółowo

Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw. w Polsce w latach 2006 2007

Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw. w Polsce w latach 2006 2007 2008 Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2006 2007 Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2006 2007 Publikacja pod redakcją

Bardziej szczegółowo

Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu

Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu 2050 Spis treści Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu 2050 str. 06 1. Wstęp 2. Polska

Bardziej szczegółowo

Business. Crowley. More. Przepis na sukces. Balcerowicz Droga do euro prowadzi przez reformy. Innowacje są jak zastrzyk

Business. Crowley. More. Przepis na sukces. Balcerowicz Droga do euro prowadzi przez reformy. Innowacje są jak zastrzyk Business Magazyn BRE Banku dla ludzi przedsiębiorczych Nr 1 / lato 2010& More Balcerowicz Droga do euro prowadzi przez reformy Innowacje są jak zastrzyk Crowley Przepis na sukces business ludzie 06 Rozmowa

Bardziej szczegółowo

OBYWATELSKI KONTRRAPORT

OBYWATELSKI KONTRRAPORT OBYWATELSKI KONTRRAPORT Krytyczna analiza rządowego przeglądu systemu emerytalnego Komitet Obywatelski do spraw Bezpieczeństwa Emerytalnego Warszawa Lipiec 2013 Autorzy Maciej Bitner Wealth Solutions,

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju Funduszu Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A. Na lata 2015-2020

Strategia rozwoju Funduszu Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A. Na lata 2015-2020 Strategia rozwoju Funduszu Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A. Na lata 2015-2020 Poznań, czerwiec 2015 Spis treści I. Cel stworzenia wieloletniej strategii przedsiębiorstwa. s. 3 1. Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Unia gospodarcza i walutowa oraz euro

Unia gospodarcza i walutowa oraz euro ZROZUMIEĆ POLITYKĘ UNII EUROPEJSKIEJ Wspieranie stabilności, wzrostu gospodarczego i dobrobytu w Europie Unia gospodarcza i walutowa oraz euro Dobrze funkcjonująca unia gospodarcza i walutowa oraz silne

Bardziej szczegółowo

Rynek wewnętrzny. Od kryzysu do nowych możliwości jak zapewnić dobrobyt społeczeństwu i przedsiębiorstwom ZROZUMIEĆ POLITYKĘ UNII EUROPEJSKIEJ

Rynek wewnętrzny. Od kryzysu do nowych możliwości jak zapewnić dobrobyt społeczeństwu i przedsiębiorstwom ZROZUMIEĆ POLITYKĘ UNII EUROPEJSKIEJ ZROZUMIEĆ POLITYKĘ UNII EUROPEJSKIEJ Rynek wewnętrzny Od kryzysu do nowych możliwości jak zapewnić dobrobyt społeczeństwu i przedsiębiorstwom Sprawne funkcjonowanie rynku wewnętrznego ma zasadnicze znaczenie

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA PROEKSPORTOWEGO ROZWOJU GOSPODARKI POLSKIEJ

STRATEGIA PROEKSPORTOWEGO ROZWOJU GOSPODARKI POLSKIEJ STOWARZYSZENIE EKSPORTERÓW POLSKICH STRATEGIA PROEKSPORTOWEGO ROZWOJU GOSPODARKI POLSKIEJ Warszawa, 23 października 2008 r. SPIS TREŚCI Strona Wstęp 3 1. Diagnoza stanu wyjściowego 5 1.1. Sytuacja polskiego

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 13 lutego 2013 r. Poz. 73

Warszawa, dnia 13 lutego 2013 r. Poz. 73 Warszawa, dnia 13 lutego 2013 r. Poz. 73 UCHWAŁA Nr 7 RADY MINISTRÓW z dnia 15 stycznia 2013 r. w sprawie Strategii Innowacyjności i Efektywności Gospodarki Dynamiczna Polska 2020 Na podstawie art. 14

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA DLA POLSKI

STRATEGIA DLA POLSKI DOKUMENT EUROPEJSKIEGO BANKU ODBUDOWY I ROZWOJU STRATEGIA DLA POLSKI Zatwierdzona przez Zarząd na posiedzeniu w dniu 17 grudnia 2013 r. Tłumaczenie oryginalnego (angielskiego) tekstu dokumentu zostało

Bardziej szczegółowo

SZOK REGULACYJNY A KONKURENCYJNOŚĆ I ROZWÓJ SEKTORA BANKOWEGO

SZOK REGULACYJNY A KONKURENCYJNOŚĆ I ROZWÓJ SEKTORA BANKOWEGO SZOK REGULACYJNY A KONKURENCYJNOŚĆ I ROZWÓJ SEKTORA BANKOWEGO Redakcja naukowa: Stanisław Kasiewicz Lech Kurkliński Warszawa, marzec 2012 Fundacja Warszawski Instytut Bankowości ul. Wiejska 12A, 00-490

Bardziej szczegółowo

Polityka wobec pracy w Polsce i w innych krajach

Polityka wobec pracy w Polsce i w innych krajach Rozdział IV Polityka wobec pracy w Polsce i w innych krajach Wprowadzenie Mimo że miejsca pracy powstają w firmach i instytucjach, a decydują o tym pracodawcy, to politykę w tej dziedzinie tworzą podmioty

Bardziej szczegółowo

OTWARTE FUNDUSZE EMERYTALNE I GOSPODARKA POLSKI W LATACH 1999-2013

OTWARTE FUNDUSZE EMERYTALNE I GOSPODARKA POLSKI W LATACH 1999-2013 OTWARTE FUNDUSZE EMERYTALNE I GOSPODARKA POLSKI Mirosław Gronicki Janusz Jankowiak Gdynia-Warszawa, 26 kwietnia 2013 Spis treści I. Podsumowanie... 3 II Wprowadzenie... 4 III. Oktrojowanie reformy: skutki...

Bardziej szczegółowo

2 Warunki prowadzenia firm w Polsce Raport Związku Przedsiębiorców i Pracodawców

2 Warunki prowadzenia firm w Polsce Raport Związku Przedsiębiorców i Pracodawców 2 Warunki prowadzenia firm w Polsce 4 Warunki prowadzenia firm w Polsce Streszczenie Sytuacja makroekonomiczna Polski w 2012 roku była postrzegana jako dobra. W 2012 roku Polska osiągnęła najwyższy wzrost

Bardziej szczegółowo

Raport z konferencji POWER RING 2011 ENERGY ROADMAP 2050. Europejska polityka energetyczno-klimatyczna a polskie cele gospodarki niskoemisyjnej

Raport z konferencji POWER RING 2011 ENERGY ROADMAP 2050. Europejska polityka energetyczno-klimatyczna a polskie cele gospodarki niskoemisyjnej Raport z konferencji POWER RING 2011 ENERGY ROADMAP 2050 Europejska polityka energetyczno-klimatyczna a polskie cele gospodarki niskoemisyjnej Ministerstwo Gospodarki, Pl. Trzech Krzyży 3/5 Warszawa, 16

Bardziej szczegółowo

Regionalna Strategia Innowacyjności w Województwie Zachodniopomorskim

Regionalna Strategia Innowacyjności w Województwie Zachodniopomorskim Regionalna Strategia Innowacyjności Strona 1 z 83 Regionalna Strategia Innowacyjności opracowana w ramach Projektu Analiza, opracowanie i doskonalenie regionalnej strategii innowacyjności w regionie zachodniopomorskim

Bardziej szczegółowo