BIULETYN INFORMACYJNY ŚZPP Lewiatan Listopad 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "BIULETYN INFORMACYJNY ŚZPP Lewiatan Listopad 2013"

Transkrypt

1 BIULETYN INFORMACYJNY ŚZPP Lewiatan Listopad 2013 UWAGA! W związku z faktem, iż Świętokrzyski Związek Pracodawców Prywatnych Lewiatan działa w oparciu o Ustawę z dnia 23 maja 1991 r. o organizacjach pracodawców, w załączeniu do bieżącego biuletynu wraz z rachunkiem przekazujemy Państwu Rozporządzenie Rady Ministrów z dn. 12 marca 2002 r. w sprawie wysokości, do jakiej składka na rzecz związku pracodawców jest zaliczana w koszty uzyskania przychodu. Dokument ten określa kwotę do jakiej składka członkowska wpłacona na rzecz związku pracodawców jest zaliczana w koszty uzyskania przychodu członka związku. Szanse i zagrożenia dla świętokrzyskich MSP 28 listopada br. odbyła się konferencja pt. " Szanse i zagrożenia dla świętokrzyskich MSP" organizowana przez Konfederację Lewiatan oraz ŚZPP Lewiatan. Spotkanie zostało zorganizowane w ramach projektu "Monitoring kondycji sektora MSP w latach " współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Oficjalnego otwarcia konferencji dokonał Jakub Wojnarowski - zastępca Dyrektora Generalnego Konfederacji Lewiatan oraz Tomasz Tworek Prezes Zarządu ŚZPP Lewiatan. Podczas pierwszej części spotkania zaprezentowane zostały wyniki badania kondycji sektora MSP przeprowadzonego już po raz jedenasty na reprezentatywnej próbie firm w regionie. Na podstawie wyników badania przedstawiono świętokrzyski sektor MSP na tle całego sektora mikro, małych i średnich firm w Polsce oraz wskazano na jego przewagi oraz słabości. Prezentacja dr. Bohdana Wyżnikiewicza oraz raport z bania dostępna jest na naszej stronie internetowej Kolejna część spotkania poświęcona została kwestii zwiększenia potencjału rozwojowego świętokrzyskich MSP. W dyskusji wzięli udział:wojciech Legawiec - Prezes Zarządu Uzdrowiska Busko-Zdrój S.A., Grzegorz Orawiec - Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, Artur Gierada - Poseł na Sejm RP, Tomasz Tworek - Prezes Zarządu Świętokrzyskiego Związku Pracodawców Prywatnych Lewiatan oraz Leszek Walczyk - Wiceprezes Odlewni Polskich S.A. Dyskusję moderował Jakub Wojnarowski z-ca Dyrektora Generalnego Konfederacji Lewiatan. JobTown 29 listopada w Urzędzie Miasta Kielce przy ulicy Strycharskiej odbyło się spotkanie Lokalnej Grupy Wsparcia projektu JobTown Europejska sieć dla lokalnego partnerstwa na rzecz polepszenia i zwiększenia szans zatrudnienia młodzieży, współfinansowanego ze środków europejskich w ramach programu URBACT.JOBTOWN to projekt partnerski, stworzony przez 11 europejskich miast z 9 krajów Europy.Piątkowe spotkanie dotyczyło dualnego systemu kształcenia zawodowego w Niemczech. Bezrobocie wśród młodzieży dotyczy całego społeczeństwa, dlatego musi być traktowane jako złożony problem, który ma konsekwencje nie tylko społeczne i gospodarcze, ale także polityczne. Nasz projekt jest próbą zdefiniowania najskuteczniejszych działań, które powinny zostać podjęte przez lokalne władze, by wesprzeć zatrudnienie młodzieży i zwiększyć jej szanse na rynku pracy informuje Natalia Luba-Chudzik lokalny koordynator projektu. Głównym celem projektu JobTown jest stworzenie lokalnego partnerstwa administracji publicznej, biznesu oraz organizacji pozarządowych na rzecz wsparcia zatrudnienia i rozwoju młodzieży. W spotkaniu uczestniczyli poza Świętokrzyskim Związkiem Pracodawców Prywatnych Lewiatan, m.in. przedstawiciele Miejskiego i Powiatowego Urzędu Pracy w Kielcach, Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, Stowarzyszenia Edukacja przez Internet oraz Wydziału Edukacji Sportu i Turystyki Urzędu Miasta Kielce.

2 Lokalna Grupa Wsparcia przez 2 lata będzie pracowała razem nad budowaniem stabilnych i długotrwałych partnerstw na rzecz promowania zatrudnienia i rozwoju młodzieży. Przedmiotem tego spotkania było wprowadzenie do Projektu oraz wymiana doświadczeń, obserwacji dotyczących sytuacji młodych ludzi na kieleckim rynku pracy. Gospodarzem spotkania był Referat Aktywizacji Gospodarczej i Centrum Obsługi Inwestora Wydziału Projektów Strukturalnych i Strategii Miasta, który jest odpowiedzialny za realizację projektu. Strona internetowa projektu: Konsultacje Strategii Badań i Innowacyjności 29 listopada odbyło się seminarium konsultacyjne, którego celem było pozyskanie informacji na temat dokumentu "Strategia Badań i Innowacyjności (RIS3). Od absorpcji do rezultatów - jak pobudzić potencjał Województwa Świętokrzyskiego ". - Kilka tygodni temu przedstawiliśmy projekt regionalnej strategii innowacji. O potrzebie wprowadzania innowacji i rozwijania innowacyjności wszyscy wiemy i rozumiemy, jak ważną rolę może ona odegrać dla przyszłości województwa świętokrzyskiego. Przyjęcie jej jest zgodą na zmiany, które proponujemy, a mówimy o konieczności zmian ponieważ nie dominujemy w rankingach innowacyjności, mamy niekorzystne prognozy demograficzne, a rozłożenie tradycyjnych branż w województwie powoduje, że znajdujemy się w nie najlepszym miejscu pod względem innowacji. Jest to jednak pozycja, z której skok, postęp będzie bardzo duży i bardzo widoczny. Musimy zacząć inaczej wydawać pieniądze publiczne - chcemy tak zainwestować pieniądze, aby stworzyć wartość dodaną, aby branże stanowiły siłę województwa również po okresie finansowania mówił podczas spotkania członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Jan Maćkowiak. Przedstawił on branże, na którą samorząd będzie zwracał szczególną uwagę w najbliższych latach Będą to branże metalowo-odlewnicza, turystyki prozdrowotnej, budownictwa, zielonej energii i zdrowej żywności. Chcemy wspierać również obszary horyzontalne - aby przenikały one wyżej wymienione. Chodzi przede wszystkim o branżę IT i centrum targowo - kongresowe. - To bardzo ważne, abyśmy mogli tu wypracować takie uzgodnienia i wskazać te mechanizmy, które pozwolą na to, aby Regionalny Program Operacyjny, wsparty programem innowacji wpisywały się w dalszy rozwój województwa, dając wyraźne efekty i duże sukcesy. Są nam one potrzebne na każdym etapie i cieszę się, że spotykamy się na tych konsultacjach mówił członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego, Kazimierz Kotowski. Działania w strategii zostały podzielone na 3 etapy: Rok badanie branż, wyłonienie grupy konkretnych przedsiębiorstw, gotowych przyjąć strumień wsparcia, Lata 2015, wdrożenie instrumentów, które będą dostosowane do potrzeb przedsiębiorców Lata od wdrażanie instrumentów wsparcia - Jesteśmy w dobrym momencie jeżeli chodzi o dyskusję o nowym okresie programowania, gdyż mamy już pewne wnioski z okresu programowania i wiemy, że nastąpiło pewne drgnięcie jeżeli chodzi o gospodarkę krajową i regionalną. Nasi przedsiębiorcy optymistycznie patrzą w przyszłość, co pozwala nam przedstawiać plany z dużą dozą pewności. Opracowując strategię innowacji, opieraliśmy się na doświadczeniach innych regionów Unii Europejskiej mówiła podczas seminarium Aleksandra Woźniak, kierownik Biura Innowacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego. Uczestnicy seminarium mogli wysłuchać trzech wykładów: Inteligentne specjalizacje: nowe wyzwanie dla polskiego sektora B+R - prof. dr hab. inż. M. Miller Projektowanie przyszłości: jak innowacyjne firmy powinny myśleć o swoim rozwoju? - dr hab. J.Fazlagić Ochrona własności intelektualnej a rozwój przedsiębiorczości - dr hab. A. Grzegorczyk Po nich odbyła się debata z udziałem przedstawicieli Świętokrzyskiej Rady Innowacji i zaproszonych gości. Przy okazji spotkania, projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata przedstawił Tomasz Janusz, zastępca dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego.

3 Przedsiębiorcy i osoby zainteresowane programem innowacji zachęcamy do zapoznania się z dokumentem "Strategia Badań i Innowacyjności (RIS3). Od absorpcji do rezultatów - jak pobudzić potencjał Województwa Świętokrzyskiego " pod adresem oraz zgłoszenia do niego własne uwagi i spostrzeżenia na Konsultacje Strategii Badań i Innowacyjności na specjalnym formularzu. Lewiatan o rządowych propozycjach zmian w OFE Od 3 grudnia br. Sejm zajmuje się rządowym projektem zmian w OFE. Realizacja zawartych w nim propozycji doprowadzi do całkowitej likwidacji kapitałowej części systemu emerytalnego, co zmniejszy jawny dług publiczny w krótkim okresie, ale przyspieszy narastanie zobowiązań państwa wobec przyszłych emerytów - uważa Lewiatan. Zmiany te przyniosą więc tylko tymczasową ulgę" finansom publicznym, ale zwiększą ryzyko ich niezrównoważenia w długim okresie. Żyjemy coraz dłużej i coraz dłużej pobieramy emerytury i do tego kolejne pokolenia są mniej liczne od poprzednich, oszczędzanie na emeryturę jest więc koniecznością. Wysokość naszych emerytur będzie zależała od sytuacji demograficznej, długości okresu aktywności zawodowej, a także tempa wzrostu gospodarczego. To zaś zależy od poziomu i efektywności inwestycji. Dlatego Polska bardzo potrzebuje długoterminowych oszczędności dla sfinansowania długoterminowych inwestycji, np. w energetyce, infrastrukturze. Dziś oszczędności emerytalne za pośrednictwem OFE zasilają przedsiębiorstwa, które dzięki nim mogą szybciej się rozwijać, zwiększać produktywność i zatrudnienie. Dodatkowo OFE wpływają na jakość zarządzania spółkami, a jednocześnie są inwestorami długoterminowymi. Dzięki funduszom emerytalnym wzrasta efektywność inwestycji i w konsekwencji wzrastają: produktywność, wynagrodzenia i emerytury. Reforma systemu emerytalnego, zaproponowana przez rząd, nie jest reformą, która ma na celu zwiększenie efektywności II filara systemu emerytalnego, ani zwiększenie bezpieczeństwa przyszłych emerytów. Faktycznym celem wszystkich proponowanych w projekcie zmian jest zmniejszenie długu publicznego, a także marginalizacja, a następnie całkowita likwidacja OFE. Krótkookresowy cel fiskalny dominuje nad długoterminowym zrównoważeniem systemu emerytalnego. Konfederacja Lewiatan pragnie również zwrócić uwagę na liczne wątpliwości proponowanych w projekcie rozwiązań co do ich zgodności z Konstytucją RP i prawem europejskim. I. Przesunięcie środków zgromadzonych w OFE na 10 lat przed osiągnięciem wieku emerytalnego na subkonto w ZUS (tzw. suwak bezpieczeństwa).realizacja tej propozycji oznacza całkowitą, stopniową w ciągu najbliższych kilku lat, likwidację emerytur kapitałowych i powrót do jednofilarowego międzypokoleniowego systemu emerytalnego. Państwo przejmie aktywa zgromadzone w OFE w zamian za zobowiązanie do wypłacenia emerytury w przyszłości. Całość emerytury będzie finansowana składkami i podatkami płaconymi przez osoby aktualnie pracujące. Jest to propozycja niekorzystna dla ubezpieczonych i gospodarki, bo oznacza skrócenie okresu inwestowania i zwiększenie ryzyka niskich emerytur w przyszłości. Po pierwsze, kapitał gromadzony na emeryturę, który powinien być inwestowany w gospodarce przez około 60 lat, 45 lat gromadzenia składek i 15 lat emerytury, będzie pracował tylko 40 lat. Po drugie, prawo majątkowe silnie chronione przez Konstytucję RP zostanie zamienione na prawo do świadczenia emerytalnego od państwa, chronione słabiej, bo jego realizacja jest uzależniona od stanu finansów publicznych. II. Przeniesienie obligacji Skarbu Państwa z OFE do ZUS i ich umorzenie oraz wprowadzenie zakazu inwestowania przez OFE w obligacje skarbowe.zdaniem rządu: Spowoduje to redukcję długu publicznego w relacji do PKB, co z kolei podniesie wiarygodność Polski na rynkach finansowych i pozytywnie wpłynie na rating."jest to jednak propozycja niekorzystna z trzech powodów: Jawny dług publiczny zostanie zamieniony na ukryte zobowiązania skarbu państwa, co ułatwi politykom dalsze zadłużanie państwa i zwiększy ryzyko kryzysu nadmiernego zadłużenia i konieczności zmniejszenia emerytur w przyszłości. Reguły wydatkowe są przydatne, ale mogą być dość łatwo zmieniane. Przy czym taki księgowy zabieg nie podniesie wiarygodności Polski, bo w wyniku kryzysu finansowego zobowiązania emerytalne państw znajdują się pod obserwacją władz UE i rynków finansowych. Prawa osób płacących składki będą słabiej chronione, bo rządowi łatwiej jest zmniejszyć waloryzację emerytur niż zaprzestać

4 wykupu obligacji. Potwierdzeniem jest np. zamiana waloryzacji proporcjonalnej na kwotową. Inwestowanie w obligacje skarbowe zwiększa bezpieczeństwo i efektywność funduszy, jest potrzebne dla amortyzacji wahań na giełdzie, więc zakaz inwestowania w obligacje skarbowe byłby pierwszym takim zakazem na świecie, dodatkowo naruszającym również europejską zasadę swobody przepływu kapitału. Propozycje rządu w sposób nieuprawniony traktują OFE jako część sektora finansów publicznych, z racji ich obowiązkowego charakteru, choć decyzją Eurostatu z 2004 r. OFE klasyfikowane są poza sektorem publicznym. Zdaniem Lewiatana, nie ma również żadnych podstaw do tego aby klasyfikować środki zgromadzone w OFE jako publiczne, co dawałoby państwu możliwość niemal dowolnych zmian w prawie w zakresie dysponowania tymi środkami. Biorąc powyższe pod uwagę, zarówno umorzenie obligacji SP, jak i stopniowe przekazywanie środków zgromadzonych w OFE do ZUS nosi znamiona nacjonalizacji środków OFE (przewłaszczenie środków prywatnych na rzecz instytucji publicznej bez odszkodowania!), co jest prawnie niedopuszczalnym sposobem naruszenia przez władze publiczne własności prywatnej. Wszelkie wątpliwości, w szczególności te dotyczące zgodności proponowanych przez rząd rozwiązań z Konstytucją RP, należy rozwiać do czasu ostatecznego przyjęcia ustawy przez Sejm. III. Dobrowolność.Propozycja rządu umożliwiająca rzekomo ubezpieczonym wybór nie jest uczciwa i może stanowić pułapkę! Po pierwsze, ubezpieczeni będą mieli zaledwie 4 miesiące na podjęcie decyzji o tym, czy ich przyszłe składki będą szły tylko do ZUS czy nadal także do OFE. Jeśli nie złożą stosownego oświadczenia w ZUS, w ww. terminie, ich przyszła składka będzie automatycznie kierowana do ZUS. Po drugie, w okresie tzw. wyboru będzie funkcjonował totalny zakaz reklamy i informacji o OFE! Ubezpieczonym trudno będzie podjąć racjonalną decyzję jeśli pozbawieni zostaną dostępu do wszelkich informacji o OFE. Po trzecie, warto zauważyć, że ubezpieczonym, którzy mają mniej niż 10 lat do emerytury nie przysługuje żaden wybór. Jeśli nawet złożą oświadczenie o tym, aby ich składka nadal przekazywana była do OFE, w ich przypadku zastosowanie będą miały automatycznie przepisy o tzw. suwaku, tzn. zostaną przesunięte do ZUS. Po czwarte, nie widzimy uzasadnienia, aby osoby urodzone do dnia 31 grudnia 1968 roku, które nie były zobligowane do uczestnictwa w kapitałowej części systemu emerytalnego, ale jednak dobrowolnie przystąpiły do OFE, musiały dokonywać wyboru po raz drugi. IV. Zakaz reklamy funduszy emerytalnych w okresie tzw. okienek transferowych.z uzasadnienia do projektu wynika, że wprowadzenie zakazu reklamy OFE ma na celu zapobieganie ewentualnym próbom przekazywania nierzetelnej, zawierającej nieprawdziwe treści oraz wprowadzającej w błąd informacji reklamowej do obecnych oraz potencjalnych członków OFE. Trzeba jednak zwrócić uwagę, iż zakaz reklamy nierzetelnej i wprowadzającej w błąd jest uregulowany w treści art. 4 pkt 41) projektu, który w sposób właściwy zmienia treść dotychczasowego art. 197 u.o.i.f.fe. i który w sposób wystarczający chroni ubezpieczonych przed nieuczciwą reklamą. Warto podkreślić, iż w obowiązującym porządku prawnym istnieją już przepisy, które dodatkowo wzmocnią ww. przepis gdyż chronią one różne podmioty (w tym konsumentów) przed tzw. reklamą wprowadzającą w błąd, np. a) Dziś, organem kontrolnym jest Komisja Nadzoru Finansowego, która ma szerokie uprawnienia w zakresie kontroli rzetelności reklamy. b) Reklama wprowadzająca w błąd stanowi czyn nieuczciwej konkurencji zakazany na mocy ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji z 16 kwietnia 1993 roku (u.z.n.k.) (art. 16 ust. 1 pkt 2 u.z.n.k.). c) Podobne uprawnienia przysługują konsumentom na mocy ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym z 23 sierpnia 2007 roku (u.p.n.p.r.). d) Reklama wprowadzająca w błąd jest również praktyką naruszającą zbiorowe interesy konsumentów. Tymczasem, autor regulacji poza zakazem nieuczciwej reklamy wprowadzającej w błąd, wprowadza drugi! zakaz reklamy i informacji o OFE w treści art. 4 pkt 42 (art. 197a u.o.i.f.fe.) i art. 38 projektu, który jest już zakazem nieuzasadnionym, nadmiernym, noszącym wręcz znamiona cenzury, bo ograniczającym obywatelom dostęp do informacji o funkcjonowaniu OFE.

5 Te ww. przepisy wprowadzają bowiem zakaz jakiejkolwiek reklamy zawierającej jakiekolwiek informacje o OFE lub informacje sugerujące, że reklama odnosi się do OFE. Zakaz ten wprowadzany jest pod rygorem kary pieniężnej w wysokości 3 mln. zł. Zakaz ten ma obowiązywać tylko: w okresie od wejścia w życie przepisów procedowanej ustawy do 31 lipca 2014 r. (okres kiedy to ubezpieczeni mają zdecydować o tym czy ich przyszła składka ma iść w całości do ZUS czy tak jak dotychczas także do OFE) oraz w okresie tzw. okienek transferowych (kolejne okresy, co 4 lata, kiedy ubezpieczeni będą mieli kolejne szanse aby decydować o tym, czy ich przyszła składka ma iść w całości do ZUS czy tak jak dotychczas także do OFE). Zgodnie więc z brzmieniem ww. przepisów, w tym czasie zakazana będzie nie tylko nierzetelna reklama wprowadzająca w błąd, ale każda reklama, która zawiera nawet te jasne, prawdziwe, rzetelne informacje o funkcjonowaniu OFE. Na przykład, według tych przepisów w okresie obowiązywania zakazu trzeba będzie zlikwidować strony internetowe o OFE, bo strona internetowa jest formą reklamy! Każdy pozytywny artykuł w prasie o OFE może być poczytany za formę ukrytej reklamy! A wszystko po to, aby ludzie mogli się jak najmniej dowiedzieć o OFE i żeby jak najwięcej ludzi nie złożyło oświadczeń o tym, żeby ich składki dalej trafiały także do OFE, a nie tylko do ZUS. Trzeba pamiętać, że brak działania po stronie ubezpieczonych spowoduje, iż ich przyszłe składki trafią z automatu tylko do ZUS. Trzeba zwrócić również uwagę, iż przepis ten potencjalnie może naruszać również konstytucyjną zasadę równego traktowania podmiotów wobec prawa. Przy tej propozycji brzmienia przepisu zachodzi wyraźna dysproporcja między sytuacją ZUS, który może się reklamować i sytuacją OFE, które po wejściu w życie tych przepisów nie będą mogły się reklamować w ogóle. Dobrowolność" wg koncepcji zawartej w projekcie staje się więc fikcją wobec braku dostępu obywateli do informacji o funkcjonowaniu OFE. Wprowadzenie przepisów zakazujących wszelkiej reklamy i informacji dotyczącej OFE nie znajduje więc żadnego racjonalnego uzasadnienia, nosi wręcz znamiona cenzury. Gospodarkę zaczynają wspierać konsumpcja i inwestycje W trzecim kwartale br. PKB wzrósł o 1,9% - podał Główny Urząd Statystyczny. Komentarz dr Małgorzaty Starczewskiej-Krzysztoszek, głównej ekonomistki Konfederacji Lewiatan Trzeci kwartał wyraźnie pokazał, że gospodarka jest na ścieżce wychodzenia z osłabienia. Do przyspieszenia wzrostu gospodarczego przyczyniły się bowiem zarówno spożycie indywidualne, eksport netto, jak i inwestycje. Spożycie indywidualne wzrosło co prawda tylko o 1 % (r/r), ale stało się to po okresie ostrego hamowania, który trwał od trzeciego kwartału 2012 roku. W trzecim kwartale br. gospodarstwa domowe już znacznie chętniej podejmowały decyzje konsumpcyjne. Bardzo ważne, że po raz pierwszy od trzeciego kwartału 2012 wzrosły - o 0,6 % (r/r) -nakłady brutto na środki trwałe. To przede wszystkim rezultat ożywienia inwestycji przedsiębiorstw, ponieważ inwestycje finansowane ze środków publicznych zmalały. Mimo ciągle jeszcze słabego popytu wewnętrznego - po 9 miesiącach br. przychody firm 50+ były mniejsze o 0,3 proc. niż w analogicznym okresie ubiegłego roku - przedsiębiorstwa zaczęły jednak inwestować. Taka sytuacja, gdy przychody firm nie rosną, a przedsiębiorstwa jednak zaczynają już inwestować, zdarza się pierwszy raz. Zawsze inwestycje ruszały, gdy miały wyraźne potwierdzenie w swojej sytuacji finansowej (w przychodach właśnie). Uważam, że ten wzrost nakładów przedsiębiorstw na inwestycje generowany był przede wszystkim przez eksporterów. Wzrost eksportu bowiem zaimponował (6,4 %). Należy jednak zwrócić uwagę na to, że po raz pierwszy od drugiego kwartału 2012 przyspieszył także import. Wzrost importu jest także sygnałem, że polska gospodarka wchodzi w fazę ożywienia. W III kwartale najbardziej dynamicznie rozwijał się przemysł, wzrost wartości dodanej brutto, którą wytworzył, wyniósł 4,4 %. Możemy się spodziewać, że przemysł pociągnie pozostałe sektory gospodarki i wpłynie także na poprawę sytuacji na rynku pracy. Generuje on bowiem sporą część popytu kierowanego do sektora usług, a jedno nowe miejsce pracy utworzone w przemyśle daje trzy nowe w usługach. Nadal pod kreską jest budownictwo, ale spadek wartości dodanej brutto, odnotowany w trzecim kwartale jest znacznie niższy niż w pierwszej połowie roku.po 3 kwartałach 2013 roku wzrost PKB wyniósł 1,1 %. Biorąc pod uwagę wyniki gospodarki po 9 miesiącach oraz dostępne już dane za październik można prognozować, że w 2013 roku wzrost gospodarczy przyspieszy do nie mniej niż 1,3-1,4 %.

6 Przemysł coraz mocniejszy W listopadzie indeks PMI dla Polski wzrósł do 54,4 pkt. z 53,4 pkt. w październiku - podał HSBC. Komentarz dr Małgorzaty Starczewskiej-Krzysztoszek, głównej ekonomistki Konfederacji Lewiatan Ostatnio wskaźnik PMI taki poziom odnotował ponad dwa lata temu. Już nie tylko eksport ciągnie polską gospodarkę. Przyspieszył również popyt krajowy. Produkcja rośnie w najwyższym tempie od ponad dwóch lat. W trzecim kwartale przemysł rozwijał się najbardziej dynamicznie, bowiem wzrost wartości dodanej brutto, którą wytworzył, wyniósł 4,4 %. Możemy się spodziewać, że przemysł pociągnie pozostałe sektory gospodarki i wpłynie także na poprawę sytuacji na rynku pracy. Czwarty miesiąc z rzędu przedsiębiorstwa przemysłowe sygnalizują wzrost zatrudnienia, a co ważniejsze - deklarują dalszy wzrost zapotrzebowania na pracowników w 2014 r. Idący w górę wskaźnik PMI daje nadzieję nie tylko na poprawę sytuacji na rynku pracy, ale także na wyraźniejsze przyspieszenie wzrostu gospodarczego. Po trzech kwartałach 2013 roku wzrost PKB wyniósł 1,1 %. Biorąc pod uwagę wyniki gospodarki po 9 miesiącach br. oraz dostępne już dane za październik, pierwszy miesiąc czwartego kwartału, można prognozować, że w 2013 roku wzrost gospodarczy przyspieszy do nie mniej niż 1,3-1,4 %. Bezrobocie jednak wzrosło Stopa bezrobocia w listopadzie wzrosła do 13,2-13,3 %, z 13 % w październiku - szacuje Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Komentarz dr Grażyny Spytek-Bandurskiej, ekspertki Konfederacji Lewiatan W listopadzie spodziewaliśmy się pogorszenia sytuacji na rynku pracy, bo na koniec roku w wielu firmach kończą się umowy terminowe. Nie są już prowadzone prace sezonowe, dorywcze, chociaż w budownictwie sytuacja nie jest najgorsza, gdyż łagodna pogoda sprzyja budowlańcom. Stopa bezrobocia byłaby zapewne wyższa, gdyby nie pieniądze z Funduszu Pracy na aktywizację tych osób, które tracą pracę. Grudzień powinien sprzyjać pracy tymczasowej. Wiele osób może znaleźć zatrudnienie, zwłaszcza w handlu, także usługach, co poprawi sytuację na niektórych rynkach lokalnych, ale nie wiadomo czy powstrzyma dalszy wzrost bezrobocia. Produkcja rośnie w najwyższym tempie od ponad dwóch lat. Możemy się więc spodziewać, że przemysł wesprze pozostałe sektory gospodarki i wpłynie także na poprawę sytuacji na rynku pracy. Czwarty miesiąc z rzędu w produkcji przemysłowej odnotowuje się wzrost zatrudnienia, poza tym firmy deklarują dalszy wzrost zapotrzebowania na pracowników w przyszłym roku. Jednak styczeń 2014 r. może nie wypaść optymistycznie w statystykach rynku pracy. Ważne terminy! Termin Nazwa wydarzenia Spotkanie konsultacyjne w powiecie Ostrowieckim dot. projektu RPO Województwa Świętokrzyskiego na lata Spotkanie opłatkowe Forum Pracodawców Spotkanie konsultacyjne w powiecie kieleckim dot. projektu RPO Województwa Świętokrzyskiego na lata JobTown Urząd Miasta w Kielcach, ul. Strycharska Podsumowanie konsultacji dot. projektu RPO Województwa Świętokrzyskiego na lata Biuletyn zredagowała:katarzyna Pustuła Źródło: własne,konfederacja Lewiatan. Świętokrzyski Związek Pracodawców Prywatnych LEWIATAN; Kielce, ul. Warszawska 25/4; tel./fax: ;

Biuletyn ZPPZ Lewiatan 40(72) r. Lewiatan komentuje w Kurierze Szczecińskim. Spis treści

Biuletyn ZPPZ Lewiatan 40(72) r. Lewiatan komentuje w Kurierze Szczecińskim. Spis treści Biuletyn ZPPZ Lewiatan 40(72)2013 09.12.2013 r. Lewiatan komentuje w Kurierze Szczecińskim Gospodarkę zaczynają wspierać konsumpcja i inwestycje Jak podał Główny Urząd Statystyczny, w trzecim kwartale

Bardziej szczegółowo

Reforma emerytalna. Co zrobimy? ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. www.mf.gov.pl

Reforma emerytalna. Co zrobimy? ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. www.mf.gov.pl Reforma emerytalna Co zrobimy? Grudzień, 2013 Kilka podstawowych pojęć.. ZUS Zakład Ubezpieczeń Społecznych to państwowa instytucja ubezpieczeniowa. Gromadzi składki na ubezpieczenia społeczne obywateli

Bardziej szczegółowo

REFORMA SYSTEMU EMERYTALNEGO Z ROKU 2013

REFORMA SYSTEMU EMERYTALNEGO Z ROKU 2013 REFORMA SYSTEMU EMERYTALNEGO Z ROKU 2013 Dnia 14 lutego 2014 weszła w życie ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z określeniem zasad wypłaty emerytur ze środków zgromadzonych

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty dziewiąty kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (IV kwartał 2015 r.) oraz prognozy na lata 2016 2017

Bardziej szczegółowo

Jesienna prognoza gospodarcza na 2014 r.: powolne ożywienie i bardzo niska inflacja

Jesienna prognoza gospodarcza na 2014 r.: powolne ożywienie i bardzo niska inflacja Komisja Europejska - Komunikat prasowy Jesienna prognoza gospodarcza na 2014 r.: powolne ożywienie i bardzo niska inflacja Bruksela, 04 listopad 2014 Zgodnie z prognozą gospodarczą Komisji Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty siódmy kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce ( kwartał 2015 r.) oraz prognozy na lata 2015 2016 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

Mikro, małe i średnie firmy prognoza 2014-2015

Mikro, małe i średnie firmy prognoza 2014-2015 Badanie Konfederacji Lewiatan Kondycja sektora MMŚP 2014 Mikro, małe i średnie firmy prognoza 2014- Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek Konfederacja Lewiatan Warszawa, 21 sierpnia 2014 Dane wykorzystane

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty piąty kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (IV kwartał 2014 r.) oraz prognozy na lata 2015 2016 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty szósty kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (I kwartał 2015 r.) oraz prognozy na lata 2015 2016 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

Inwestować czy przeczekać?

Inwestować czy przeczekać? Inwestować czy przeczekać? prezentacja dla uczestników Zachodniopomorskiego Dnia Instrumentów Inżynierii Finansowej Jakub Wojnarowski 26 października 2016 O Lewiatanie - jesteśmy głosem biznesu Jesteśmy

Bardziej szczegółowo

Propozycja reformy systemu emerytalnego: wprowadzenie PPK i przekształcenie OFE Europejski Kongres Finansowy 7 czerwca 2017 r.

Propozycja reformy systemu emerytalnego: wprowadzenie PPK i przekształcenie OFE Europejski Kongres Finansowy 7 czerwca 2017 r. Propozycja reformy systemu emerytalnego: wprowadzenie PPK i przekształcenie OFE Europejski Kongres Finansowy 7 czerwca 2017 r. Mateusz Walewski Reforma systemu emerytalnego jest ważnym elementem Programu

Bardziej szczegółowo

OCENA PRZEGLĄDU FUNKCJONOWANIA SYSTEMU EMERYTALNEGO

OCENA PRZEGLĄDU FUNKCJONOWANIA SYSTEMU EMERYTALNEGO OCENA PRZEGLĄDU FUNKCJONOWANIA SYSTEMU EMERYTALNEGO Poprawna diagnoza błędne wnioskowanie Centrum im. Adama Smitha 27 czerwca 2013 roku 1 Centrum wobec OFE Nie jesteśmy przeciwnikami OFE Jesteśmy zwolennikami

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty drugi kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (I kwartał 2014 r.) oraz prognozy na lata 2014 2015 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia dziewięćdziesiąty trzeci kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (IV kwartał 2016 r.) oraz prognozy na lata 2017 2018

Bardziej szczegółowo

Sytuacja gospodarcza Grecji w 2014 roku :11:20

Sytuacja gospodarcza Grecji w 2014 roku :11:20 Sytuacja gospodarcza Grecji w 2014 roku 2015-02-11 20:11:20 2 Dzięki konsekwentnie wprowadzanym reformom grecka gospodarka wychodzi z 6 letniej recesji i przechodzi obecnie przez fazę stabilizacji. Prognozy

Bardziej szczegółowo

JAKĄ EMERYTKĄ / JAKIM EMERYTEM ZOSTANIESZ?

JAKĄ EMERYTKĄ / JAKIM EMERYTEM ZOSTANIESZ? JAKĄ EMERYTKĄ / JAKIM EMERYTEM ZOSTANIESZ? MATERIAŁ INFORMACYJNY DLA STUDENTÓW I MŁODYCH PRACOWNIKÓW OPRACOWANY PRZEZ IZBĘ GOSPODARCZĄ TOWARZYSTW EMERYTALNYCH, WWW.IGTE.PL POLSKA EMERYTURA 2015 1960 1970

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty czwarty kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce ( kwartał 2014 r.) oraz prognozy na lata 2014 2015 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

Wpływ bieżącej sytuacji gospodarczej na sektor małych i średnich przedsiębiorstw MSP

Wpływ bieżącej sytuacji gospodarczej na sektor małych i średnich przedsiębiorstw MSP Wpływ bieżącej sytuacji gospodarczej na sektor małych i średnich przedsiębiorstw MSP Prof. Anna Zielińska-Głębocka Uniwersytet Gdański Rada Polityki Pieniężnej 1.Dynamika wzrostu gospodarczego spowolnienie

Bardziej szczegółowo

Konferencja prasowa Forum Obywatelskiego Rozwoju. 28 czerwca 2013 r.

Konferencja prasowa Forum Obywatelskiego Rozwoju. 28 czerwca 2013 r. Konferencja prasowa Forum Obywatelskiego Rozwoju 28 czerwca 2013 r. Polska na tle regionu Spośród krajów regionu, które rozpoczęły budowę II filara, tylko Węgry zdecydowały się na de facto nacjonalizację

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013. Olsztyn, 24 marca 2014

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013. Olsztyn, 24 marca 2014 Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013 Olsztyn, 24 marca 2014 Już po raz czwarty Bank Pekao przedstawia raport o sytuacji mikro i małych firm 7 tysięcy wywiadów z właścicielami firm, Badania

Bardziej szczegółowo

OCENA PRZEGLĄDU FUNKCJONOWANIA SYSTEMU EMERYTALNEGO

OCENA PRZEGLĄDU FUNKCJONOWANIA SYSTEMU EMERYTALNEGO OCENA PRZEGLĄDU FUNKCJONOWANIA SYSTEMU EMERYTALNEGO Poprawna diagnoza niepełne wnioski Centrum im. Adama Smitha 27 czerwca 2013 roku Centrum wobec OFE Nie jesteśmy przeciwnikami OFE Jesteśmy zwolennikami

Bardziej szczegółowo

Strategia Badań i Innowacyjności (RIS3) Od absorpcji do rezultatów jak pobudzić potencjał Województwa Świętokrzyskiego

Strategia Badań i Innowacyjności (RIS3) Od absorpcji do rezultatów jak pobudzić potencjał Województwa Świętokrzyskiego Strategia Badań i Innowacyjności (RIS3) Od absorpcji do rezultatów jak pobudzić potencjał Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020+ Spotkanie animacyjne 12.12.2013 r. Główne założenia: Efektywne środki unijne

Bardziej szczegółowo

Rozwój konkurencyjności polskiej gospodarki poprzez cyfryzację Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Rozwój konkurencyjności polskiej gospodarki poprzez cyfryzację Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020. Raport Społeczeństwo informacyjne w liczbach 2012 http://www.mac.gov.pl/raporty-i-dane/ 2 3% populacji firm w Polsce 1540 firm dużych Potencjał sektora

Bardziej szczegółowo

Rozwój Polski w warunkach stagnacji gospodarczej Unii Europejskiej

Rozwój Polski w warunkach stagnacji gospodarczej Unii Europejskiej Witold Grostal, Dyrektor Biura Strategii Polityki Pieniężnej w NBP Rozwój Polski w warunkach stagnacji gospodarczej Unii Europejskiej VII Konferencja dla Budownictwa / 14 kwietnia 2015 r. 2005Q1 2006Q1

Bardziej szczegółowo

System emerytalny w Polsce

System emerytalny w Polsce System emerytalny w Polsce 1 Reformy systemów emerytalnych w wybranych krajach Europy Środkowo- Wschodniej i Ameryki Łacińskiej 20 18 16 Bułgaria Chorwacja Estonia Litwa Dominikana 14 12 10 Kazachstan

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty pierwszy kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (IV kwartał 2013 r.) oraz prognozy na lata 2014 2015

Bardziej szczegółowo

Przegląd prognoz gospodarczych dla Polski i świata na lata 2013-2014. Aleksander Łaszek

Przegląd prognoz gospodarczych dla Polski i świata na lata 2013-2014. Aleksander Łaszek Przegląd prognoz gospodarczych dla Polski i świata na lata 2013-2014 Aleksander Łaszek Wzrost gospodarczy I Źródło: Komisja Europejska Komisja Europejska prognozuje w 2014 i 2015 roku przyspieszenie tempa

Bardziej szczegółowo

Sektor Gospodarstw Domowych. Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk GOSPODARKA POLSKI PROGNOZY I OPINIE. Warszawa

Sektor Gospodarstw Domowych. Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk GOSPODARKA POLSKI PROGNOZY I OPINIE. Warszawa Sektor Gospodarstw Domowych Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk GOSPODARKA POLSKI PROGNOZY I OPINIE Raport nr 12 maj 2008 Warszawa 1 Gospodarka Polski Prognozy i opinie Raport Gospodarka

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty trzeci kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce ( kwartał 2014 r.) oraz prognozy na lata 2014 2015 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

Bilans płatniczy Polski w I kwartale 2017 r.

Bilans płatniczy Polski w I kwartale 2017 r. Warszawa, dnia 30 czerwca 2017 r. Bilans płatniczy Polski w I kwartale 2017 r. Kwartalny bilans płatniczy został sporządzony przy wykorzystaniu danych miesięcznych i kwartalnych przekazanych przez polskie

Bardziej szczegółowo

Długoterminowe oszczędzanie emerytalne. 16 maja 2012

Długoterminowe oszczędzanie emerytalne. 16 maja 2012 Długoterminowe oszczędzanie emerytalne 16 maja 2012 Polski system emerytalny ZUS OFE III FILAR BEZPIECZEŃSTWO dzięki RÓŻNORODNOŚCI Składka kluczowy element systemu Z systemu emerytalnego otrzymamy tyle

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku Białystok, 3 kwietnia 2014

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku Białystok, 3 kwietnia 2014 Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013 Białystok, 3 kwietnia 2014 Już po raz czwarty Bank Pekao przedstawia raport o sytuacji mikro i małych firm 7 tysięcy wywiadów z właścicielami firm, Badania

Bardziej szczegółowo

Strategiczne planowanie na Mazowszu jako Regionie Wiedzy

Strategiczne planowanie na Mazowszu jako Regionie Wiedzy Strategiczne planowanie na Mazowszu jako Regionie Wiedzy Konferencja pt. Innowacyjność i e-rozwój Województwa Mazowieckiego jako kluczowe czynniki wdrażania polityki strukturalnej w latach 2007-2013 26

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego we Wrocławiu Styczeń kwiecień 2012 roku

Sprawozdanie z działalności Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego we Wrocławiu Styczeń kwiecień 2012 roku Sprawozdanie z działalności Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego we Wrocławiu Styczeń kwiecień 2012 roku Statystyka: 2 posiedzenie plenarne WKDS, 3 posiedzenia Prezydium WKDS, Posiedzenia Zespołów

Bardziej szczegółowo

Dług publiczny w Polsce

Dług publiczny w Polsce Dług publiczny w Polsce dług publiczny jest to zadłużenie wszystkich podmiotów sektora finansów publicznych, po wyeliminowaniu przepływów finansowych pomiędzy tymi podmiotami, przy czym w Polsce do sektora

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY LISTOPAD 2013 R.

MAZOWIECKI RYNEK PRACY LISTOPAD 2013 R. MAZOWIECKI RYNEK PRACY LISTOPAD 2013 R. Po raz pierwszy od ośmiu miesięcy nastąpił wzrost stopy bezrobocia zarówno w Polsce, jak i na Mazowszu. Bardziej optymistyczna informacja dotyczy zatrudnienia w

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2014 roku

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2014 roku GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 24 kwietnia 2015 r. Opracowanie sygnalne Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2014 roku Wynik finansowy otwartych

Bardziej szczegółowo

BANK BPH KONTYNUUJE DYNAMICZNY ROZWÓJ

BANK BPH KONTYNUUJE DYNAMICZNY ROZWÓJ Warszawa, 27 lipca 2005 r. Informacja prasowa BANK BPH KONTYNUUJE DYNAMICZNY ROZWÓJ Skonsolidowane wyniki finansowe Banku BPH po II kwartałach 2005 roku według MSSF osiągnięcie w I półroczu 578 mln zł

Bardziej szczegółowo

Osoby, które dopiero wchodzą na rynek pracy, będą mogły w ciągu 3 miesięcy podjąć decyzję, czy chcą zostać członkami OFE.

Osoby, które dopiero wchodzą na rynek pracy, będą mogły w ciągu 3 miesięcy podjąć decyzję, czy chcą zostać członkami OFE. Co zakłada proponowana przez rząd reforma? W ramach gruntowanej przebudowy II filaru (OFE) rząd proponuje: przeniesienie obligacji skarbowych i papierów dłużnych gwarantowanych przez Skarb Państwa, z OFE

Bardziej szczegółowo

ZUS CZY ZUS I OFE? PO PIERWSZE, CO WYBIERAMY PO DRUGIE, JAK WYBIERAMY

ZUS CZY ZUS I OFE? PO PIERWSZE, CO WYBIERAMY PO DRUGIE, JAK WYBIERAMY 01 kwietnia 2014 r. Od dziś, 1 kwietnia 2014 r., przez najbliższe cztery miesiące, ubezpieczeni płacący składki emerytalne będą mogli zdecydować gdzie chcą gromadzić kapitał na przyszłe emerytury: czy

Bardziej szczegółowo

Podstawy procesu programowania perspektywy finansowej 2014-2020. Konsultacje społeczne Gliwice, 24 maja 2013 r.

Podstawy procesu programowania perspektywy finansowej 2014-2020. Konsultacje społeczne Gliwice, 24 maja 2013 r. Podstawy procesu programowania perspektywy finansowej 2014-2020 Konsultacje społeczne Gliwice, 24 maja 2013 r. Uwarunkowania programowe Unia Europejska Strategia Europa 2020 Pakiet legislacyjny dla Polityki

Bardziej szczegółowo

Rynek Pracy Specjalistów w II kwartale 2017 roku. Raport Pracuj.pl

Rynek Pracy Specjalistów w II kwartale 2017 roku. Raport Pracuj.pl Rynek Pracy Specjalistów w II kwartale 2017 roku Raport Pracuj.pl Rynek Pracy Specjalistów - II kwartał 2017 w liczbach Wzrost całkowitej liczby ofert pracy o 4% w porównaniu do II kwartału 2016 r. Najwięcej

Bardziej szczegółowo

Raport upadłości polskich firm D&B Poland / II kwartał 2011 roku

Raport upadłości polskich firm D&B Poland / II kwartał 2011 roku Raport upadłości polskich firm D&B Poland / II kwartał roku W pierwszych sześciu miesiącach roku sądy gospodarcze ogłosiły upadłość 307 polskich przedsiębiorstw. Tym samym blisko 12 tys. Polaków straciło

Bardziej szczegółowo

Bilans płatniczy Polski w III kwartale 2016 r.

Bilans płatniczy Polski w III kwartale 2016 r. Warszawa, dnia 30 grudnia 2016 r. Bilans płatniczy Polski w III kwartale 2016 r. Kwartalny bilans płatniczy został sporządzony przy wykorzystaniu danych miesięcznych i kwartalnych przekazanych przez polskie

Bardziej szczegółowo

Zadłużenie Sektora Finansów Publicznych I kw/2015 Biuletyn kwartalny

Zadłużenie Sektora Finansów Publicznych I kw/2015 Biuletyn kwartalny Warszawa, 1 czerwca 215 r. Zadłużenie Sektora Finansów Publicznych I kw/215 Biuletyn kwartalny 1. Państwowy dług publiczny (PDP, zadłużenie sektora finansów publicznych po konsolidacji) na koniec I kwartału

Bardziej szczegółowo

Sektor Gospodarstw Domowych. Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk GOSPODARKA POLSKI PROGNOZY I OPINIE. Warszawa

Sektor Gospodarstw Domowych. Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk GOSPODARKA POLSKI PROGNOZY I OPINIE. Warszawa Sektor Gospodarstw Domowych Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk GOSPODARKA POLSKI PROGNOZY I OPINIE Raport nr 13 LIStopad 2008 Warszawa 1 Gospodarka Polski Prognozy i opinie Raport Gospodarka

Bardziej szczegółowo

Oferta NCBR: wsparcie przedsiębiorców w prowadzeniu prac B+R w POIR

Oferta NCBR: wsparcie przedsiębiorców w prowadzeniu prac B+R w POIR Oferta NCBR: wsparcie przedsiębiorców w prowadzeniu prac B+R w POIR M arcin Chrzanowski Wsparcie nauki i biznesu w POIR Lidia Sadowska Plan NCBR w latach 2013-2016 ( w t y s. z ł ) 6 000 000 5 317 761

Bardziej szczegółowo

98 283 tys. - tyle ofert pracy opublikowały firmy w serwisie Pracuj.pl w I kwartale 2014 roku

98 283 tys. - tyle ofert pracy opublikowały firmy w serwisie Pracuj.pl w I kwartale 2014 roku Warszawa, 8 kwietnia 2014 r. Firmy znów szukają więcej osób do pracy Raport Pracuj.pl Rynek Pracy Specjalistów w I kwartale 2014 Jak wynika z kwartalnego raportu Pracuj.pl, znów jest nieco lepiej na rynku

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013. Wrocław, 9 kwietnia 2014

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013. Wrocław, 9 kwietnia 2014 Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013 Wrocław, 9 kwietnia 2014 Już po raz czwarty Bank Pekao przedstawia raport o sytuacji mikro i małych firm 7 tysięcy wywiadów z właścicielami firm, Badania

Bardziej szczegółowo

Ocena wpływu podniesienia wieku emerytalnego zgodnie z projektem rządowym i propozycją PKPP Lewiatan na rynek pracy i wzrost gospodarczy 1

Ocena wpływu podniesienia wieku emerytalnego zgodnie z projektem rządowym i propozycją PKPP Lewiatan na rynek pracy i wzrost gospodarczy 1 Ocena wpływu podniesienia wieku emerytalnego zgodnie z projektem rządowym i propozycją PKPP Lewiatan na rynek pracy i wzrost gospodarczy 1 Piotr Lewandowski (red.), Kamil Wierus Warszawa, marzec 2012 1

Bardziej szczegółowo

INWESTYCJE ZAGRANICZNE W POLSCE

INWESTYCJE ZAGRANICZNE W POLSCE Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur INWESTYCJE ZAGRANICZNE W POLSCE 2009-2011 XXI Raport Roczny Warszawa, 20 grudnia 2011 r. Program seminarium Koniunkturalne i strukturalne wyzwania dla sektora

Bardziej szczegółowo

Wspieranie kształcenia i zatrudniania ludzi młodych

Wspieranie kształcenia i zatrudniania ludzi młodych Międzynarodowe warsztaty Zatrudnienie, równouprawnienie, bezpieczeństwo socjalne (nestor) Wspieranie kształcenia i zatrudniania ludzi młodych Nikogo nie wolno pozostawić samemu sobie pomysły działań i

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia siedemdziesiąty drugi kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce ( kwartał 2011 r.) oraz prognozy na lata 2011 2012 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

Sytuacja gospodarcza Polski

Sytuacja gospodarcza Polski Sytuacja gospodarcza Polski Bohdan Wyżnikiewicz Warszawa, 4 czerwca 2014 r. Plan prezentacji I. Bieżąca sytuacja polskiej gospodarki II. III. Średniookresowa perspektywa wzrostu gospodarczego polskiej

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia dziewięćdziesiąty drugi kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce ( kwartał 2016 r.) oraz prognozy na lata 2016 2017 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

obowiązków informacyjnych (zarówno przed, jak i po zawarciu umowy z konsumentem).

obowiązków informacyjnych (zarówno przed, jak i po zawarciu umowy z konsumentem). Biuletyn ZPPZ Lewiatan 35(67)2013 21.10.2013 r. Lewiatan komentuje w Kurierze Szczecińskim Nowe przepisy zaszkodzą małym firmom Eksperci twierdzą, że w przypadku umów zawieranych poza lokalem przedsiębiorstwa,

Bardziej szczegółowo

Instrumenty II i III osi priorytetowej Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

Instrumenty II i III osi priorytetowej Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 Instrumenty II i III osi priorytetowej Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Założeniem POIR jest wsparcie realizacji całego procesu powstawania

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia siedemdziesiąty dziewiąty kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce ( kwartał 2013 r.) oraz prognozy na lata 2013 2014

Bardziej szczegółowo

Dofinansowanie na rozwój działalności i wdrożenie innowacji

Dofinansowanie na rozwój działalności i wdrożenie innowacji RPO Lubuskie 2020 Oś Priorytetowa 1 Gospodarka i innowacje PI 3 c Zwiększone zastosowanie innowacji w przedsiębiorstwach sektora MŚP W ramach PI mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa mogą uzyskać wsparcie

Bardziej szczegółowo

Jerzy Majchrzak Dyrektor Departamentu Innowacji i Przemysłu

Jerzy Majchrzak Dyrektor Departamentu Innowacji i Przemysłu Jerzy Majchrzak Dyrektor Departamentu Innowacji i Przemysłu AUTOEVENT 2014 2 PRZEMYSŁ MOTORYZACYJNY Jeden z największych producentów samochodów i komponentów motoryzacyjnych w regionie Europy Środkowo-Wschodniej.

Bardziej szczegółowo

21 marca 2013 r. Główne zalety rozwiązania:

21 marca 2013 r. Główne zalety rozwiązania: 21 marca 2013 r. Stanowisko Izby Gospodarczej Towarzystw Emerytalnych w kwestii wypłat świadczeń z kapitałowego systemu emerytalnego Rozwiązanie wypłat z korzyścią dla gospodarki i klientów Główne zalety

Bardziej szczegółowo

Podstawowe wskaźniki rozwoju gospodarczego Grecji w 2013 roku :34:49

Podstawowe wskaźniki rozwoju gospodarczego Grecji w 2013 roku :34:49 Podstawowe wskaźniki rozwoju gospodarczego Grecji w 2013 roku 2014-03-21 12:34:49 2 Rok 2013 był siódmym rokiem recesji w Grecji. Jednak zauważalna jest poprawa sytuacji gospodarczej Grecji. Następuje

Bardziej szczegółowo

Realizacja: MillwardBrown SMG/KRC Warszawa, ul. Nowoursynowska 154A

Realizacja: MillwardBrown SMG/KRC Warszawa, ul. Nowoursynowska 154A Badanie specyfiki bezrobocia w wybranych powiatach województwa mazowieckiego, w zakresie stanu obecnego, perspektyw rozwoju sytuacji na lokalnych rynkach pracy oraz wniosków dla polityki rynku pracy. Wyniki

Bardziej szczegółowo

Raport Przedsiębiorczość w Polsce Edycja 2014

Raport Przedsiębiorczość w Polsce Edycja 2014 Raport Edycja 2014 2 CHARAKTER I CELE RAPORTU Raport ma charakter informacyjny i dotyczy szeroko rozumianej przedsiębiorczości. Cele raportu: Ukazanie aktualnej sytuacji ekonomiczno finansowej przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY. I-II kwartały 2010 narastająco okres. II kwartał 2010 okres. od 01-04-2010 do 30-06-2010. od 01-01-2010 do 30-06-2010

RAPORT KWARTALNY. I-II kwartały 2010 narastająco okres. II kwartał 2010 okres. od 01-04-2010 do 30-06-2010. od 01-01-2010 do 30-06-2010 Wybrane dane finansowe: Jednostkowe II kwartał 2010 Waluta sprawozdawcza: tysiące PLN RAPORT KWARTALNY DIVICOM Spółka Akcyjna ul. Strzeszyńska 31 60-479 Poznań KRS 0000267611 NIP 779-22-95-628 Tel. 061/839-90-68

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.)

Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.) Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.) za okres I kwartału 2012 r. (od 01 stycznia 2012 r. do 31 marca 2012 r.) 15 maj 2012 r. Wrocław 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE

Bardziej szczegółowo

MINOX S.A. RAPORT MIESIĘCZNY GRUDZIEŃ

MINOX S.A. RAPORT MIESIĘCZNY GRUDZIEŃ MINOX S.A. RAPORT MIESIĘCZNY GRUDZIEŃ 2012 r. Zarząd Spółki z siedzibą w Warszawie, działając w oparciu o pkt. 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2016 I KWARTAŁ 2016 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2016 I KWARTAŁ 2016 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2016 I KWARTAŁ 2016 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Na Mazowszu nie pracowało 44,3% ludności w wieku 15 lat i więcej, co oznacza pogorszenie sytuacji w ujęciu rocznym o 1,1 p.

Bardziej szczegółowo

XXIII Raport Roczny BEZPOŚREDNIE INWESTYCJE ZAGRANICZNE W POLSCE Warszawa, 8 kwietnia 2014 r.

XXIII Raport Roczny BEZPOŚREDNIE INWESTYCJE ZAGRANICZNE W POLSCE Warszawa, 8 kwietnia 2014 r. XXIII Raport Roczny BEZPOŚREDNIE INWESTYCJE ZAGRANICZNE W POLSCE 2011-2013 Warszawa, 8 kwietnia 2014 r. Program seminarium Napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych i kondycja sektora zagranicznego

Bardziej szczegółowo

RAPORT ZA III KWARTAŁ 2010 R. WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA. z siedzibą w Poznaniu

RAPORT ZA III KWARTAŁ 2010 R. WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA. z siedzibą w Poznaniu RAPORT ZA III KWARTAŁ 2010 R. WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Poznaniu 15-11-2010 1. Podstawowe informacje o Emitencie Nazwa WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA Siedziba ul. Szarych Szeregów 27, 60-462 Poznań

Bardziej szczegółowo

Ukryty dług na liczniku długu publicznego. 30 IX 2013 Aleksander Łaszek

Ukryty dług na liczniku długu publicznego. 30 IX 2013 Aleksander Łaszek Ukryty dług na liczniku długu publicznego Aleksander Łaszek Ukryty dług na liczniku długu publicznego 1. Dlaczego dług ukryty jest ważny? 2. Zakres ukrytego długu, różne metodologie 3. Metodologia ESA

Bardziej szczegółowo

Projekcja inflacji i wzrostu gospodarczego Narodowego Banku Polskiego na podstawie modelu NECMOD

Projekcja inflacji i wzrostu gospodarczego Narodowego Banku Polskiego na podstawie modelu NECMOD Warszawa,.. r. Projekcja inflacji i wzrostu gospodarczego Narodowego Banku Polskiego na podstawie modelu NECMOD Instytut Ekonomiczny Plan prezentacji. Zmiany pomiędzy rundami Projekcja listopadowa na tle

Bardziej szczegółowo

ANALIZY MAKROEKONOMICZNE KOMENTARZ BIEŻĄCY. 28 sierpnia W II kw. lekki spadek dynamiki wzrostu PKB

ANALIZY MAKROEKONOMICZNE KOMENTARZ BIEŻĄCY. 28 sierpnia W II kw. lekki spadek dynamiki wzrostu PKB ANALIZY MAKROEKONOMICZNE KOMENTARZ BIEŻĄCY 28 sierpnia 2015 W II kw. lekki spadek dynamiki wzrostu W II kw. 2015 r. dynamika wzrostu obniżyła się do 3,3 z 3,6 w I kw. Wynik jest zbieżny z tzw. szacunkiem

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY IV KWARTAŁ 2015 IV KWARTAŁ 2015 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

MAZOWIECKI RYNEK PRACY IV KWARTAŁ 2015 IV KWARTAŁ 2015 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE MAZOWIECKI RYNEK PRACY IV KWARTAŁ 2015 IV KWARTAŁ 2015 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Na Mazowszu nie pracowało 41,9% ludności w wieku 15 lat i więcej, co oznacza poprawę sytuacji w ujęciu rocznym o 0,5 p. proc.

Bardziej szczegółowo

RAPORT. z wykonania projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

RAPORT. z wykonania projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki RAPORT z wykonania projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Nazwa projektu: Profesjonalizacja i konkurencyjność szkolenia specjalistyczne dla instalatorów i projektantów instalacji wodociągowych

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorczość na wsi współczesne wyzwania i koncepcja rozwoju

Przedsiębiorczość na wsi współczesne wyzwania i koncepcja rozwoju Przedsiębiorczość na wsi współczesne wyzwania i koncepcja rozwoju Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Marcin Twardokus Departament Programów Regionalnych Główny Punkt

Bardziej szczegółowo

Projekt Programu FIO na lata 2014-2020 Kontynuacja

Projekt Programu FIO na lata 2014-2020 Kontynuacja 1 PROGRAM FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH NA LATA 2014-2020 2020 Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Departament PoŜytku Publicznego 2 Projekt Programu FIO na lata 2014-2020 Kontynuacja Projekt jest

Bardziej szczegółowo

Krajobraz. po bitwie, krajobraz. przed bitwą?

Krajobraz. po bitwie, krajobraz. przed bitwą? Krajobraz po bitwie, czy krajobraz przed bitwą? Co stracą członkowie OFE? Dlaczego potrzebujemy obu filarów? Czy OFE mechanicznie kupują obligacje skarbowe? Jakie naprawdę są wyniki inwestycyjne OFE? Czy

Bardziej szczegółowo

RAPORT MIESIĘCZNY. za miesiąc luty 2015. 13 marca 2015

RAPORT MIESIĘCZNY. za miesiąc luty 2015. 13 marca 2015 za miesiąc luty 2015 3 13 marca 2015 RAPORT MIESIĘCZNY ZA LUTY 2015 Zarząd Spółki LOYD S.A. z siedzibą w Warszawie działając w oparciu o postanowienia Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy

Bardziej szczegółowo

DR GRAŻYNA KUŚ. specjalność: Gospodarowanie zasobami ludzkimi

DR GRAŻYNA KUŚ. specjalność: Gospodarowanie zasobami ludzkimi DR GRAŻYNA KUŚ specjalność: Gospodarowanie zasobami ludzkimi 1. Motywacja pracowników jako element zarządzania przedsiębiorstwem 2. Pozapłacowe formy motywowania pracowników na przykładzie wybranej organizacji

Bardziej szczegółowo

Wykres 1 EBIT i EBITDA w pierwszym kwartale lat 2010, 2011 i 2012

Wykres 1 EBIT i EBITDA w pierwszym kwartale lat 2010, 2011 i 2012 KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIETE WYNIKI FINANSOWE Niniejszy raport prezentuje wybrane dane bilansu oraz rachunku zysków i strat, przepływy pieniężne i wskaźniki

Bardziej szczegółowo

Wsparcie przedsiębiorczości jako jeden z głównych priorytetów NSRO. Opole, 7 marca 2008

Wsparcie przedsiębiorczości jako jeden z głównych priorytetów NSRO. Opole, 7 marca 2008 Wsparcie przedsiębiorczości jako jeden z głównych priorytetów NSRO ElŜbieta Bieńkowska Minister Rozwoju Regionalnego Fundusze strukturalne jako instrument wsparcia rozwoju gospodarczego Opolszczyzny Opole,

Bardziej szczegółowo

Czynniki wzrostu innowacyjności regionu i przedsiębiorstw

Czynniki wzrostu innowacyjności regionu i przedsiębiorstw Czynniki wzrostu innowacyjności regionu i przedsiębiorstw prof. dr hab. Krystyna Poznańska Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Katedra Zarządzania Innowacjami Poziom innowacyjności Polski na tle UE W raporcie

Bardziej szczegółowo

Projekt Europejski Wymiar Łodzi Wsparcie przedsiębiorców z Łodzi środkami Unii Europejskiej

Projekt Europejski Wymiar Łodzi Wsparcie przedsiębiorców z Łodzi środkami Unii Europejskiej Projekt Europejski Wymiar Łodzi Wsparcie przedsiębiorców z Łodzi środkami Unii Europejskiej Towarzystwo Inicjatyw Europejskich ul. Próchnika 1 lok. 303 90-408 Maj 2013 Operator Programu Wolontariatu Długoterminowego

Bardziej szczegółowo

AKTUALNA SYTUACJA NA RYNKU PRACY MAŁOPOLSKI INFORMACJE SPRAWOZDAWCZE

AKTUALNA SYTUACJA NA RYNKU PRACY MAŁOPOLSKI INFORMACJE SPRAWOZDAWCZE AKTUALNA SYTUACJA NA RYNKU PRACY MAŁOPOLSKI INFORMACJE SPRAWOZDAWCZE stan na koniec maja 2012 r. (na podstawie miesięcznej sprawozdawczości statystycznej z Powiatowych Urzędów Pracy) W maju, podobnie jak

Bardziej szczegółowo

Maciej Rapkiewicz, Instytut Sobieskiego,

Maciej Rapkiewicz, Instytut Sobieskiego, sektor rządowy (Skarb Państwa, samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej z.o.z., państwowe szkoły wyższe) sektor samorządowy (jednostki samorządu terytorialnego, samodzielne publiczne z.o.z., samorządowe

Bardziej szczegółowo

OFERT PRZYBYWA, ALE NIE DLA WSZYSTKICH

OFERT PRZYBYWA, ALE NIE DLA WSZYSTKICH Warszawa, 18 kwietnia 2011 r. OFERT PRZYBYWA, ALE NIE DLA WSZYSTKICH Raport Pracuj.pl Rynek Pracy Specjalistów w I kwartale 2011 roku Przybywa ofert pracy. W I kwartale 2011 ogłoszeń w serwisie Pracuj.pl

Bardziej szczegółowo

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Program Badań Stosowanych Projekty Badawcze Rozwojowe Projekty Celowe Inicjatywa Technologiczna Innotech Program Badań Stosowanych PBS Program Badań Stosowanych Narodowego

Bardziej szczegółowo

Prawo konsumenckie dla przedsiębiorców

Prawo konsumenckie dla przedsiębiorców Prawo konsumenckie dla przedsiębiorców czyli dlaczego warto dbać o konsumenta European Commission Enterprise and Industry PRAWO KONSUMENCKIE DLA Title PRZEDSIĘBIORCÓW of the presentation 22.11.2010 Date

Bardziej szczegółowo

KULA ŚNIEGOWA W POLSKICH FINANSACH PUBLICZNYCH JJ CONSULTING JANUSZ JANKOWIAK

KULA ŚNIEGOWA W POLSKICH FINANSACH PUBLICZNYCH JJ CONSULTING JANUSZ JANKOWIAK KULA ŚNIEGOWA W POLSKICH FINANSACH PUBLICZNYCH JJ CONSULTING JANUSZ JANKOWIAK KULA ŚNIEGOWA DEFICYTU I DŁUGU ŹRÓDŁO GUS, KWIECIEŃ 2011 2007 2008 2009 2010 PKB 1 176 737 1 275 432 1 343 657 1 415 514 DEFICYT

Bardziej szczegółowo

Emerytura (zwana dawniej rentą starczą) świadczenie pieniężne mające służyć jako zabezpieczenie bytu na starość dla osób, które ze względu na wiek

Emerytura (zwana dawniej rentą starczą) świadczenie pieniężne mające służyć jako zabezpieczenie bytu na starość dla osób, które ze względu na wiek Emerytura (zwana dawniej rentą starczą) świadczenie pieniężne mające służyć jako zabezpieczenie bytu na starość dla osób, które ze względu na wiek nie posiadają już zdolności do pracy zarobkowej (jako

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania badań przemysłowych i prac rozwojowych oraz wdrożeń innowacji

Źródła finansowania badań przemysłowych i prac rozwojowych oraz wdrożeń innowacji Źródła finansowania badań przemysłowych i prac rozwojowych oraz wdrożeń innowacji Agnieszka Matuszak 1 Strona 0 ŹRÓDŁA FINANSOWANIA BADAŃ PRZEMYSŁOWYCH I PRAC ROZWOJOWYCH ORAZ WDROŻEŃ INNOWACJI Jednym

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df nstytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia sześćdziesiąty piąty kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (V kwartał 2009 r.) oraz prognozy na lata 2010 2011 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

Unia Europejska wspiera eksport mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw z województwa wielkopolskiego

Unia Europejska wspiera eksport mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw z województwa wielkopolskiego Unia Europejska wspiera eksport mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw z województwa wielkopolskiego Dnia 20.08.2015 r. został ogłoszony konkurs w ramach poddziałania 1.4.1 Kompleksowe wsparcie działalności

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Wyzwania stojące przed Polską gospodarką Paweł Kruk Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie 04-12-2014 r. Jeśli nie wiadomo o co chodzi, chodzi o : Pieniądze

Bardziej szczegółowo

w mld USD MOFCOM UNCTAD SAFE Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych MOFCOM, UNCTAD i SAFE.

w mld USD MOFCOM UNCTAD SAFE Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych MOFCOM, UNCTAD i SAFE. A. BEZPOŚREDNI 1. Poprzez działalność produkcyjną lub usługową import technologii ze spółki macierzystej i wykorzystywanie jej w procesie produkcyjnym prowadzenie działalności w branżach wysokiej techniki

Bardziej szczegółowo

człowiek najlepsza inwestycja Ocena ex-ante instrumentów finansowych w zakresie wsparcia podmiotów ekonomii społecznej i osób młodych

człowiek najlepsza inwestycja Ocena ex-ante instrumentów finansowych w zakresie wsparcia podmiotów ekonomii społecznej i osób młodych człowiek najlepsza inwestycja Ocena ex-ante instrumentów finansowych w zakresie wsparcia podmiotów ekonomii społecznej i osób młodych OCENA EX-ANTE INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH W ZAKRESIE WSPARCIA PODMIOTÓW

Bardziej szczegółowo

Gwałtowny spadek kursu rubla białoruskiego spowodował wzrost cen we wrześniu 2015-11-16 08:43:09

Gwałtowny spadek kursu rubla białoruskiego spowodował wzrost cen we wrześniu 2015-11-16 08:43:09 Gwałtowny spadek kursu rubla białoruskiego spowodował wzrost cen we wrześniu 2015-11-16 08:43:09 2 ANALITYKA: Gwałtowny spadek kursu rubla białoruskiego spowodował wzrost cen we wrześniu Przegląd realnego

Bardziej szczegółowo

lipiec 2013 r. Projekt badawczy: Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce oraz Krajowego Rejestru Długów Informacja sygnalna

lipiec 2013 r. Projekt badawczy: Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce oraz Krajowego Rejestru Długów Informacja sygnalna lipiec 2013 r. Projekt badawczy: Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce oraz Krajowego Rejestru Długów Informacja sygnalna PORTFEL NALEŻNOŚCI POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW dr Piotr Białowolski lipiec

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Wprowadzenie

Rozdział I Wprowadzenie Rozdział I Wprowadzenie Przedmiotem Strategii Nowe szanse, nowe możliwości wspierania przedsiębiorczości MMSP na terenie powiatu bełchatowskiego, 2005-2013 jest pokazanie możliwości współfinansowania zadań

Bardziej szczegółowo