Poradnik kredytowy Publikacja:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Poradnik kredytowy Publikacja: 29.06.2015"

Transkrypt

1 Poradnik kredytowy Publikacja:

2 Parę słów o nas: Lexperto tworzy zespół wykwalifikowanych prawników oraz współpracujący z nim sztab doradców. Dzięki ich pomocy udało nam się pomóc już osób, przy czym dziennie obsługujemy ponad 150 Klientów. W trosce o profesjonalną pomoc i pogłębianie wiedzy kredytobiorców w sprawach związanych z restrukturyzacją zadłużeń, stworzyliśmy ten oto poradnik. Mamy nadzieje że dzięki naszemu poradnikowi: Uzmysłowimy pojęcie długu oraz konsekwencje nie wywiązania się z obowiązków kredytobiorcy Poprawimy znajomość praw i obowiązków osoby zadłużonej Przekonamy o tym że warto włączyć w negocjacje profesjonalistów od restrukturyzacji zadłużenia Wyjaśnimy precedens,,przetrzymywania długu przez wierzyciela Wytłumaczymy możliwość zwolnienia z długu z tytułu Przedawnienia Wyjaśnimy które z praw windykatora oraz jego praktyk są zakazane i niedozwolone

3 Wstęp Nie jesteś w stanie opłacać swoich rachunków. Zdajesz sobie sprawę, że sytuacja jest trudna. Nie panujesz nad swoimi finansami, pieniądze przeciekają Ci przez palce, masz długi, czujesz się zagubiony, bezradny, otoczony barierami nie do przebrnięcia. Musisz coś zrobić, wprowadzić jakieś zmiany, uwierzyć w siebie. Jeżeli nie, sytuacja będzie jeszcze trudniejsza. Im wcześniej tym lepiej. Poradnik, który masz w ręku pomoże ci zmierzyć się z problemem zadłużenia, rozwinie podstawowe zagadnienia z dziedziny restrukturyzacji zobowiązań (zwanej też często oddłużaniem ) jak np. karencja kredytu, negocjacje z bankiem, uniknięcie kosztów komorniczych i wiele innych. Niezwykle istotne z punktu widzenia każdej zadłużonej osoby, uwikłanej w pętlę kredytową oraz borykającej się z wierzycielami, jest zrozumienie, jak ważna jest szybka i profesjonalna pomoc. Kredytobiorcy, którzy zaczynają mieć kłopoty z terminową obsługą zadłużenia, masowo obierają sposób działania, który w prostej linii prowadzi do pułapki wzrastającego zadłużenia. Ci, którzy posiadają karty kredytowe, ratują swoją płynność finansową poprzez finansowanie bieżących wydatków z karty lub nawet podejmując z niej gotówkę w celu spłaty rat kredytowych. Jeśli ich sytuacja finansowa nie poprawi się nagle wskutek szybkiego przypływu gotówki, np. z racji wyższych dochodów - co zdarza się przecież rzadko - ratując na krótko swoją sytuację finansową w dłuższej perspektywie wpadają w jeszcze większe zadłużenie. Po wyczerpaniu limitu kredytowego na karcie nie można już dalej nic finansować za jej pomocą, natomiast koszty obsługi zadłużenia ujawniają się ze zdwojoną siłą. Ze względu na ciągłe zmiany i związany z nimi wzrost odsetek czy kar finansowych, niesystematyczne spłacanie zadłużeń doprowadza do sytuacji, z której coraz trudniej wyjść. Dlatego należy pamiętać, że restrukturyzacja zobowiązań jest pomocna na każdym etapie spłaty należności i nie należy zwlekać z nią do ostatniej chwili, kiedy sytuacja staje się beznadziejna.

4 Spis Treści 1. Rozdział Pierwszy: O dłużniku, jego prawach i obowiązkach. Prawa dłużnika Obowiązki dłużnika 2. Rozdział Drugi: O procesie restrukturyzacji zadłużenia, kredytach oraz konsekwencji zadłużenia Prawidłowy proces restrukturyzacji zadłużenia Czemu służy oferowana przez niektóre firmy usługa restrukturyzacji zadłużenia? Negocjować samodzielnie czy z pomocą profesjonalisty? Kiedy warto skorzystać z restrukturyzacji zadłużenia? Jak uniknąć kosztów komorniczych? Zawieszenie raty kredytowej O wakacjach kredytowych Konsekwencje zaciągania kredytów oraz sprzedaż zadłużenia Słownik kredytobiorcy 3. Rozdział Trzeci: Negocjacje - od czego zacząć, czego się wystrzegać? Negocjacje z bankiem Co bankowi możemy zaproponować? 4. Rozdział Czwarty: Przedawnienie długu i przetrzymywanie zadłużeń przez firmy windykacyjne Przedawnienie długu Dlatego odradzamy prowadzenia samodzielnych rozmów z wierzycielami? Rodzaje oraz okresy przedawnień Co należy zrobić, gdy wierzyciel wskazał sądowi państwa nieaktualny adres i nie było możliwości podjęcia obrony? 5. Rozdział Piąty: Egzekucja komornicza, przepisy, nasze obowiązki jako dłużnika oraz możliwości obrony O egzekucji komorniczej Klauzula wykonalności 6. Rozdział Szósty: Windykator, czym może realnie zagrozić? Prawa wierzyciela Wierzyciel i nakaz zapłaty Praktyki zakazane i niedozwolone 7. Twoja Opinia

5 1. Rozdział pierwszy: O dłużniku, jego prawach i obowiązkach Dłużnik (łac. debitor) osoba zobowiązana do spełnienia świadczenia na rzecz innej osoby (wierzyciela). Podstawą do prowadzenia postępowania egzekucyjnego przeciwko dłużnikowi jest tytuł wykonawczy. Wiele osób zadłużonych nie ma świadomości jakie prawa im przysługują i jakie mają obowiązki w trakcie procesu windykacji, czy trwającego postępowania egzekucyjnego. Dlatego chcielibyśmy w dalszej części tego rozdziału je Państwu przybliżyć. Prawa dłużnika: Dług można spłacić przed terminem i wierzyciel nie może odmówić przyjęcia wcześniejszej spłaty. Dłużnik może płacić na raty i wierzyciel nie może odmówić przyjęcia takiej zapłaty, chyba że przyjęcie takiego świadczenia narusza jego uzasadniony interes. Dłużnik mający względem tego samego wierzyciela kilka długów może przy spełnieniu świadczenia wskazać, który dług chce zaspokoić. Jeżeli termin spełnienia świadczenia nie jest określony, świadczenie powinno być spełnione niezwłocznie po wezwaniu dłużnika do zapłaty. Dłużnik ma prawo znać podstawę dochodzonego zobowiązania, a także sposób naliczenia odsetek ze wskazaniem odpowiedniej podstawy prawnej Jeśli dłużnik uważa, że jest winien wierzycielowi zł, a wierzyciel upiera się, że przy zł, to dłużnik nie może czekać z zapłatą aż wierzyciel zmieni zdanie w takiej sytuacji dłużnik musi zapłacić chociaż taką część świadczenia, którą sam uważa za należną i która jest w związku z tym bezsporna. Jeżeli istnieje dokument stwierdzający zobowiązanie (Na przykład oświadczenie o treści: Ja, X, oświadczam, że pożyczyłem od Y zł. ), dłużnik spełniając świadczenie może żądać zwrotu dokumentu. Jednakże gdy wierzyciel ma interes w zachowaniu dokumentu (na przykład gdy świadczenie zostało spełnione tylko częściowo), dłużnik może żądać uczynienia odpowiedniej wzmianki na dokumencie. Dzięki temu wierzyciel nie będzie mógł ponownie użyć tego dokumentu, aby domagać się zapłaty już uiszczonych kwot.

6 Obowiązki dłużnika: Kredytobiorca może oszczędzić sobie wielu nieprzyjemności i stresu dzięki świadomości swoich obowiązków względem wierzyciela lub komornika. Jednocześnie pozwala mu to na merytoryczne negocjacje bez obawy zostania oszukanym przez nadgorliwych windykatorów, którzy moga straszyć nieistniejącymi przepisami by,,wymusić na dłużniku uznanie długu bądź pozyskanie potrzebnych mu informacji. Spełnienie świadczenia Podstawowym obowiązkiem dłużnika jest spełnienie świadczenia. W przypadku świadczeń pieniężnych obowiązek ten polega na zapłacie komornikowi egzekwowanego świadczenia wraz z kosztami na rachunek bankowy komornika lub gotówką w kancelarii komornika. Pokwitowanie komornika ma taki sam skutek jak pokwitowanie sporządzone w formie dokumentu urzędowego. Poprzez zapłatę do komornika całości egzekwowanego świadczenia wraz z kosztami egzekucyjnymi dłużnik zwalnia się z długu, a postępowanie egzekucyjne ulega zakończeniu. Ponadto, komornik po dokonanej do niego zapłacie całości egzekwowanego świadczenia wraz z kosztami egzekucyjnymi odnotowuje o tym wzmiankę na tytule wykonawczym, który pozostaje w aktach bez zwrotu wierzycielowi. Egzekucja Sądowa Złożenie przez wierzyciela wniosku o wszczęcie egzekucji wraz z tytułem wykonawczym obliguje komornika do wszczęcia postępowania egzekucyjnego. Zgodnie z art. 804 kpc komornik nie jest uprawniony do badania zasadności i wymagalności obowiązku objętego tytułem wykonawczym. Dłużnik ma obowiązek współdziałania z komornikiem i nie utrudniania mu podejmowanych czynności. Dłużnik nie może usuwać, ukrywać, zbywać, darować, niszczyć, rzeczywiście lub pozornie obciążać albo uszkadzać składniki swojego majątku zajęte lub zagrożone zajęciem pod rygorem odpowiedzialności karnej. Udzielanie komornikowi wyjaśnień i stawianie się na wezwanie komornika. Informowanie komornika o zmianie miejsca pobytu Dłużnik ma obowiązek informowania komornika o zmianie miejsca pobytu trwającego dłużej niż miesiąc, pod rygorem nałożenia grzywny.

7 2. Rozdział drugi: O procesie restrukturyzacji długu, kredytach oraz konsekwencji zadłużenia W przypadku niedotrzymania przez kredytobiorcę warunków udzielenia kredytu albo w razie utraty przez kredytobiorcę zdolności kredytowej bank może obniżyć kwotę przyznanego kredytu albo wypowiedzieć umowę kredytu. W pierwszym przypadku może to oznaczać konieczność zwrócenia od razu znacznej części pożyczonego kapitału, a w drugim prawo banku do postawienia kredytu w stan natychmiastowej spłaty całego zobowiązania: kapitału oraz odsetek. Nieco inaczej, korzystniej dla kredytobiorcy, ta kwestia jest uregulowana w prawie, jeśli zobowiązanie jest kwalifikowane do kredytów konsumenckich. Prawidłowy proces restrukturyzacji zadłużenia: Analiza zadłużenia Wybór właściwego rozwiązania może to być kredyt konsolidacyjny, negocjacje z wierzycielem lub inne rozwiązania. Negocjacje z wierzycielem Uwaga: Wiele korzyści da spotkanie ze specjalistą od restrukturyzacji zadłużenia. Umożliwi zapoznanie się ze wszystkimi rozwiązaniami, które zostaną bardzo szczegółowo omówione, aby wspólnie z dłużnikiem wybrać najlepsze wyjście z zaistniałej sytuacji. Ten krok nie jest konieczny możesz działać samodzielnie ale po prostu nie warto. Specjaliści od restrukturyzacji zobowiązań mają szeroką wiedzę na temat prawa bankowego, cywilnego, karnego oraz ustaw.

8 Czemu służy oferowana przez niektóre firmy usługa restrukturyzacji zadłużenia? Celem usługi restrukturyzacji zobowiązań oferowanej na rynku przez firmy zewnętrzne, nie związane z bankami i innymi wierzycielami, jest przede wszystkim udzielenie pomocy dłużnikowi w negocjacjach z wierzycielami w temacie spłaty zobowiązań finansowych. Klientowi oferowana jest kompleksowa pomoc prawna i negocjacyjna, dzięki której zyskuje: dodatkowy czas na spłatę, zmniejszenie rat kredytu, okresy karencji lub wydłużenie okresu kredytowania. Profesjonalne poprowadzenie negocjacji może wstrzymać postępowanie komornicze czy zakończyć męczącą windykację. Skorzystanie z pomocy profesjonalisty jest korzystniejsze dla dłużnika przede wszystkim dlatego że zwieksza szanse na korzystną ugodę z bankiem, dzięki której nie zaciągnie on kolejnych zobowiązań i uniknie spirali kredytowej prowadzącej do bankructwa. Negocjować samodzielnie czy z pomocą profesjonalisty? Każdy dłużnik może podjąć samodzielne negocjacje i rozmowy z wierzycielem w sprawie spłaty zobowiązania. W praktyce takie negocjacje są bardzo trudne i narażone na niepowodzenie z powodu negatywnego nastawienia obu stron relacji. Dzięki pełnomocnikowi dłużnik uzyskuje pomoc prawną i gwarancję dobrej reprezentacji swoich interesów. Ustanowienie pełnomocnika ma swoje dodatkowe atuty również ze względu na stresogenny charakter negocjacji z wierzycielami, który dzięku wsparciu z zewnątrz może zostać zmniejszony. Kiedy warto przeprowadzić restrukturyzację zobowiązań? Z restrukturyzacji warto skorzystać m.in. w przypadkach gdy: mamy komornika i grozi nam egzekucja a chcemy spłacić zadłużenie w ratach bez kosztów czy utraty mienia. kiedy komornik blokuje nam środki na koncie jeżeli windykacja każe nam spłacić do danego dnia całość, przy jednoczesnym braku szans na raty oraz grożą nam sądem i komornikiem kiedy bank odmawia przyznania kredytu i jesteśmy zdani na usługi pozabankowe a chcemy przywrócenia zdolności kredytowej Restrukturyzacja kredytu może mieć rezultat w postaci: karencji w spłacie kredytów (wakacje kredytowe), odroczenia płatności rat zobowiązania finansowego na dłuższy lub krótszy okres, zmniejszenia rat miesięcznych na okres kilku lat, wydłużenia okresu kredytowania, obniżenia oprocentowania.

9 Unikaj kosztów komorniczych! Skierowanie sprawy do egzekucji komorniczej to dodatkowe koszty, które zawsze zobowiązany jest pokryć dłużnik. Dlatego w sytuacji potencjalnie bez wyjścia, po wyroku sądowym, jeśli nadal nie możesz spłacić zobowiązania, powinieneś jak najszybciej przystąpić do restrukturyzacji zadłużenia. Każde działanie, które uratuje Cię przed dodatkowymi kosztami w tym przypadku kosztami komorniczymi jest korzystne dla Ciebie jako dłużnika. Wakacje kredytowe (tzw. karencja w spłacie) polecane są szczególnie wtedy, gdy pojawiają się dodatkowe lub nieprzewidziane wydatki, na przykład konieczność zakupu nowego sprzętu, koszty leczenia. Wtedy zamiast płatności raty jej wysokość przeznaczyć można na inny cel. Trzeba jednak pamiętać o tym, że pod pojęciem wakacji kredytowych mogą znajdować się różnego rodzaju procedury a sama oferta zależna jest od kredytodawcy. Wakacjami kredytowymi nazywa się albo zawieszenie spłaty całości raty albo zawieszenie spłaty części kapitałowej raty (wówczas do spłaty pozostaje jej część odsetkowa). W pierwszym przypadku spłata raty zostaje przeniesiona na dalszy termin, w drugim nadal płacić trzeba jej pewną część, zależnie od wysokości i oprocentowania kredytu. Należy pamiętać też o tym, że wakacje kredytowe mogą być dodatkowo płatne. Czy wakacje kredytowe przedłużają okres spłaty? Warto sprawdzić w umowie o kredyt gotówkowy, co dzieje się z zawieszoną ratą. W większości przypadków w następnym miesiącu po wakacjach kredytowych kredytobiorca zobowiązany jest do jednoczesnej spłaty dwóch rat jego ogólny wydatek będzie w tym miesiącu dwa razy wyższy lub też częściowo wyższy w przypadku konieczności spłaty raty kapitałowej. Najczęściej dzieje się tak, że odłożona rata kredytu w ostatecznym rozrachunku przedłuży jego okres spłaty, co z kolei nieco zwiększa całkowity koszt kredytu. W niektórych bankach stosuje się też rozłożenie pojedynczej raty na resztę rat kredytu w pozostałym okresie, co skutkuje nieco wyższą ratą miesięczną po poprzeprowadzeniu restrukturyzacji długu. Wakacje kredytowe nie oznaczają zatem, że można zapomnieć o spłacie jednej raty w roku. Rata ta zostaje przeniesiona na inny termin, co może skutkować przedłużeniem okresu spłaty kredytu lub wysokości raty, a tym samym wyższym zwiększonym koszcie kredytu.

10 Konsekwencje zaciągania kredytów oraz sprzedaż zadłużenia Zaciągając kredyt zwykle zakładamy, że przez najbliższe kilka lat nic złego się nie wydarzy i uda nam się spłacić kredyt zgodnie z umową. Niestety w życiu różnie bywa (utrata pracy, przewlekła choroba, wypadek), różne wydarzenia losowe powodują, że czasem nie jesteś w stanie dłużej spłacać kredytu. Co się dzieje w takiej sytuacji? Bank sam może próbować wymusić na Tobie spłatę lub powierzyć to zadanie firmie windykacyjnej. Może również całkowicie pozbyć się długu, sprzedając go firmie trzeciej. Czy to legalne? Tak, jest to legalne, ponieważ umowa kredytowa, którą podpisałeś, zawiera zwykle informację o tym, że wierzytelność może zostać sprzedana. Jeśli jesteś dłużnikiem banku masz niespłacony kredyt, kartę kredytową, limit w koncie w chwili otrzymania od komornika zawiadomienia o wszczęciu egzekucji na podstawie BTE (Bankowy Tutył Egzekucyjny) z klauzulą wykonalności, możemy sprawdzić, czy przypadkiem nie zachodzą przesłanki do złożenia zażalenia na postanowienie sądu o nadaniu klauzuli wykonalności. Pamiętajmy, że na złożenie zażalenia jest tylko 7 dni licząc od dnia odbioru zawiadomienia o wszczęciu egzekucji przez komornika. Dzięki złożonemu zażaleniu zyskamy cenny czas.

11 Pomoc: ANEKS pisemny zapis zmian warunków umowy, podpisywany w przypadku, gdy kredytobiorca zmienia walutę kredytu, dokonuje wcześniejszej spłaty, zmienia termin przelewu transzy itp. BTE Bankowy Tytuł Egzekucyjny. Bank nie musi kierować sprawy do sądu gdy dłużnik nie spłaci wymagalnego zadłużena. Wystarczy, że bank dysponuje oświadczeniem dłużnika o poddaniu się egzekucji i bez rozprawy sądowej wystawia bankowy tytuł egzekucyjny, stwierdzający stan zadłużenia. Tytuł taki jest równoznaczny z wyrokiem sądowym i tak jak orzeczenie sądu, wymaga nadania klauzuli wykonalności. Po jej nadaniu bank przesyła tytuł wykonawczy (BTE z klauzulą sądu) do komornika, który wszczyna egzekucję. KREDYT DENOMINOWANY kredyt udzielony w walucie obcej przeliczonej na walutę polską według aktualnego kursu. Podstawą oprocentowania kredytu denominowanego jest stopa procentowa wybranej waluty obcej. KREDYT REFINANSOWY to nowy kredyt, który ma być przeznaczony na spłatę innego, zazwyczaj jednego kredytu, który został udzielony wcześniej na mniej korzystnych warunkach. KREDYT KONSOLIDACYJNY to kredyt który ma być przeznaczony na skonsolidowanie długu, czyli spłatę kilku innych kredytów i pożyczek. KREDYT KONSUMPCYJNY to kredyt w przypadku którego w umowie z bankiem nie jest określony cel, na jaki zostaną wydatkowane pożyczone pieniądze. KREDYT HIPOTECZNY to kredyt którego zabezpieczeniem (docelowym) jest wpis hipoteki do księgi wieczystej nieruchomości. Przeznaczony jest zazwyczaj na inwestowanie w nieruchomość lub refinansowanie kredytu budowlanego, jednak coraz częściej w ofercie banków są takie kredyty służące konsolidacji zadłużenia. POŻYCZKA HIPOTECZNA to praktycznie to samo co kredyt hipoteczny, choć umowa między bankiem i pożyczającym oparta jest na przepisach kodeksu cywilnego. Pożyczkę taką zazwyczaj można też wykorzystać na dowolny cel konsumpcyjny, gdyż bank nie kontroluje sposobu wydatkowania pożyczonej kwoty. KARENCJA określony w umowie kredytowej okres zawieszenia spłaty kapitału. Kredytobiorca spłaca wówczas tylko odsetki. Niektóre banki dopuszczają także karencję w spłacie odsetek. WIERZYCIEL osoba prawna lub fizyczna, która może żądać spełnienia świadczenia od innej osoby (dłużnika). Łączy ją z nim stosunek zobowiązaniowy (dług) WKŁAD WŁASNY środki własne, które kredytobiorca przeznacza na zakup nieruchomości. Wkład własny pozwala na obniżenie oprocentowania kredytu, jednocześnie jego brak podwyższa oprocentowanie oraz wymaga dodatkowego kosztu w postaci ubezpieczenia brakującego wkładu.

12 Jesteśmy wśród największych w Polsce. LEXPERTO to największa e-kancelaria prawna wyspecjalizowana w obsłudze wierzytelności osób fiz. oraz firm. Z naszego biura w centrum Warszawy, świadczymy skuteczną pomoc prawną na terenie całego kraju. Skuteczność Profesjonalizm Współpraca Poszukujemy i wdrażamy nowe rozwiązania, które gwarantują skuteczność i najwyższą jakość obsługi spraw naszych Klientów. Koncentrujemy się na efektach Tylu osobom i firmom już pomogliśmy Tyle osób codziennie obsługujemy. LEXPERTO to zespół wykwalifikowanych prawników doświadczonych specjalistów z zakresu prawa cywilnego oraz prawa bankowego oraz współpracujący z nim sztab doradców. 3 mln zł Tyle łącznie pomagamy zaoszczędzać naszym Klientom miesięcznie. Najważniejsi dla nas są ludzie: nasi Klienci. W trakcie trwania współpracy pozostajemy w stałym kontakcie z Klientem, który jest na bieżąco informowany o postępach w sprawie. Dedykowany doradca monitoruje sprawę i odpowiada na wszelkie pytania i wątpliwości. Kancelaria Lexperto (22) ul. Tamka , Warszawa lexperto.pl CENY? Już od 0 zł! Część naszych usług jest całkowicie bezpłatna Dołącz do 20 tysięcy zadowolonych klientów! Skontaktuj się z nami

13 3. Rozdział trzeci: Negocjacje: od czego zacząć, czego się wystrzegać? Skuteczne umiejętności negocjacyjne są konieczne jeśli chcemy zrealizować nasze potrzeby. Umiejętnie przeprowadzone negocjacje są najlepszą i najskuteczniejszą metodą rozwiązywania konfliktów, jakie istnieją pomiędzy dłużnikiem a wierzycielem. Jeśli w naszej skrzynce znajdujemy wezwania do zapłaty, nie powinniśmy nigdy ich lekceważyć. Wielu pożyczkobiorców myśli, że jeśli je zignoruje, to sprawa się przedawni i problem zniknie. W przypadku ignorowania wezwań do spłaty rat kredytu, bank ma prawo wypowiedzieć nam umowę. I co gorsza, może zażądać uregulowania zobowiązania w całości albo naliczać karne odsetki. Na pewno czekać nas będzie kontakt z działem windykacyjnym. Negocjacje z bankiem: Należy rozmawiać z bankiem, najszybciej jak tylko się da. Strategia oparta na założeniu, że jakoś to będzie, jest najgorszą z możliwych. Przed zgłoszeniem się do banku przygotujemy Ci propozycję programu naprawczego. Nie oczekujmy, że to bank nam zaoferuje, co mamy zrobić, by nie skorzystał on z możliwości wystawienia bankowego tytułu egzekucyjnego. Poza tym pamiętajmy, że jeśli mamy kilka długów, negocjować możemy od razu ze wszystkimi wierzycielami. Jeśli dostajemy tzw. zadyszki finansowej, negocjujmy nawet z tymi wierzycielami, względem których spłacamy zobowiązania terminowo.informacja o naszych kłopotach ze spłatą jednego zobowiązania trafi bowiem natychmiast do Biura Informacji Kredytowej, a tym samym inni wierzyciele uzyskają tę informację chociażby w toku rutynowych czynności dotyczących monitorowania nas jako dłużników. Potencjalne zagrożenie niewypłacalnością kredytobiorcy z tytułu innych zobowiązań może być dla nich dostatecznym powodem do wypowiedzenia umowy kredytu lub pożyczki z żądaniem natychmiastowej spłaty pozostałej części długu.

14 Stawiając długi w stan natychmiastowej wymagalności wszyscy kredytodawcy i inni wierzyciele wykorzystają zapisy w umowach kredytowych, które w takiej sytuacji dają im prawo do naliczania (w miejsce umownych odsetek) odsetek od przeterminowanych zobowiązań. Aktualnie w wysokości 8% rocznie. Sprawi to, że spirala naszego zadłużenia zacznie się nakręcać w tak szybkim tempie, że zaspokojenie wierzycieli może przerosnąć nasze możliwości. Dlatego też lepiej jeśli uprzedzimy ewentualne ruchy banku i wystąpimy o restrukturyzację kredytu zanim dowie sie on o naszych kłopotach u innych wierzycieli. Co możemy zaproponować bankowi? 1. W pierwszej kolejności wydłużenie okresu spłaty kredytu, dzięki czemu możliwe będzie dostosowanie (przez odpowiednie zmniejszenie części kapitałowej) bieżących rat kredytu do naszych nowych możliwości finansowych. 2. Niestety, jeśli utraciliśmy zdolność kredytową (np. wskutek braku stałego źródła dochodów spowodowanego rozwiązaniem umowy o pracę), przekonanie banku do takich zmian w umowie kredytowej będzie trudne. Nie powinniśmy się jednak zrażać, gdyż negocjacje są naszą specjalnością o czym mogą zaświadczyć Klienci, którym już udało się nam pomóc. 3. Jeśli już utraciliśmy zdolność kredytową, a wcześniej nie podjęliśmy odpowiednich działań, to zwykle nie mamy co liczyć na kredyt refinansowy czy tym bardziej konsolidacyjny, tym nie mniej ostatecznie wszystko zależy od wierzyciela i odpowiednio przeprowadzonych negocjacji.

15 4. Rozdział czwarty: Przedawnienie długu, jak również przetrzymywanie zadłużeń przez firmy windykacyjne Przedawnienie długu jest bardzo ważnym zagadnieniem dla dłużnika, gdyż może pozwolić mu na umorzenie długu. Nic dziwnego zatem że kontaktujący się z nami windykator nie udzieli żadnych informacji o powyższej możliwości. Dlatego tak ważne jest by dłużnik był świadomy swoich praw i nie ufał,,na ślepo wszystkiemu co mu przekaże wierzyciel lub jego pełnomocnicy. Przedawnienie długu Według art. 118 kodeksu cywilnego: Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat dziesięć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej trzy lata. Do roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej mogą należeć również długi z tytułu kredytów bankowych i pożyczek, a do świadczeń okresowych raty tych kredytów. Roszczenia przedawniają się po trzech lub dziesięciu latach od momentu kiedy stały się wymagalne, czyli od momentu, kiedy upłynał ich termin spłaty. Każda kolejna rata pożyczki czy kredytu przedawnia się po upływie trzech lub dziesięciu lat licząc od terminu jej spłaty, a jeżeli kredyt był postawiony przez bank w stan wymagalności okres liczy się od dnia, kiedy dłużnik miał wyznaczony termin spłaty długu. Podkreślenia wymaga fakt, że wierzyciel pomimo upływu terminu przedawnienia może skierować sprawę do sądu. W takiej sytuacji musisz zachować szczególną staranność, bowiem sąd z własnej inicjatywy nie ma możliwości oddalić roszczenia dlatego, że jest ono przedawnione. To w Twoim interesie jest podniesienie zarzutu przedawnienia przy pierwszej czynności procesowej, czyli np. w odpowiedzi na pozew czy w sprzeciwie od nakazu zapłaty. Jeżeli dłużnik tego nie zrobi, to uzna dług i będzie musiał go spłacać. A zatem ustawodawca umożliwił wierzycielom zastawianie kolejnych pułapek na dłużników. Niewiele osób zdaje sobie sprawę, że długi z czasem ulegają przedawnieniu oraz że zarzut przedawnienia musimy zgłosić sami, żeby się obronić. Sąd sam z siebie za nas tego nie zrobi.

16 O czym należy pamiętać gdy wierzyciel windykuje przedawniony dług? 1. Windykując dług który jest przedawniony, wierzyciel może narazić się na dodatkowe koszty. Warto więc przedsięwziąć odpowiednie kroki zniechęcające wierzyciela do dochodzenia przedawnionych roszczeń i prowadzące do zawarcia korzystnej ugody. 2. Dłużnik musi bardzo uważać na pisma i telefony od firm windykacyjnych, by niechcący nie uznać długu. 3. Sprzedaż długu do firmy windykacyjnej nie przerywa biegu przedawnienia. Czyli jeżeli dług jest przedawniony możemy oddalić roszczenie zarówno wierzyciela pierwotnego, jak i firmy windykacyjnej, która kupiła ten dług. 4. Od dnia otrzymania nakazu jest tylko 14 dni na wniesienie do sądu sprzeciwu od nakazu zapłaty. W sprzeciwie podniesiemy zarzut przedawnienia. Sąd w takim wypadku ustali termin rozprawy, gdzie podniesiemy ponownie ten zarzut. 5. Jeżeli wierzyciel wszczął egzekucję długu, zgodnie z art. 123, nadal jest możliwość wniesienia powództwa w celu uznania przedawnienia, chociaż jego bieg zostanie wówczas przerwany. Art Bieg przedawnienia przerywa się: 1) przez każdą czynność przed sądem lub innym organem powołanym do rozpoznawania spraw lub egzekwowania roszczeń danego rodzaju albo przed sądem polubownym, przedsięwziętą bezpośrednio w celu dochodzenia lub ustalenia albo zaspokojenia lub zabezpieczenia roszczenia; 2) przez uznanie roszczenia przez osobę, przeciwko której roszczenie przysługuje. 3) przez wszczęcie mediacji. Powództwo można wnieść w terminie miesiąca od dnia dowiedzenia się o naruszeniu prawa.

17 A zatem uwaga: poprzez jakikolwiek kontakt z wierzycielem albo firmą windykacyjną, nawet ustny czy telefoniczny można niechcący uznać dług. Dlatego odradzamy prowadzenia jakichkolwiek samodzielnych rozmów z wierzycielami, a w szczególności: Zobowiązania się do spłaty długu, nawet w późniejszym nieokreślonym terminie Wnoszenia do wierzyciela czy firmy windykacyjnej o rozłożenie długu ma mniejsze raty Umorzenia odsetek, a nawet umorzenia długu Zapłaty jakiejkolwiek kwoty na konto wierzyciela. Wszystkie powyższe czynności mogą prowadzić do uznania długu, nawet nienależnego, jeżeli miały one formę rozmowy telefonicznej. Należy również pamiętać, że rozmowy telefoniczne z bankiem lub firmą windykacyjną najczęściej są nagrywane i mogą przed sądem stanowić dowód uznania długu, a wtedy już uniknięcie spłaty staje się niemożliwe, nawet jeżeli pierwotnie był to przedawniony dług. Poniżej przytoczyliśmy przykładowe rodzaje przedawnień i potrzebny czas by się uprawomocniły. Rodzaje oraz czas przedawnień: Czas przedawnienia Rodzaj zadłużenia 10 lat Roszczenie nadane przez sąd w firmie prawomocnego wyroku, lub też innej instytucji powołanej do rozpatrywania spraw tego rodzaju, lub też orzeczenie sądu polubownego zawarte w formie ugody przed mediatorem, a następnie zatwierdzone przez sąd 10 lat należności wobec ZUS-u z tytułu nieopłaconych składek 3 lata Roszczenie alimentacyjne 3 lata Roszczenie z tytułu czynszu 3 lata Liczone od dnia w, którym pracodawca powinien zapłacić wynagrodzenie pracownikowi wynikające z zawartej umowy o pracę

18 3 lata Roszczenie z umowy ubezpieczeniowej 3 lata Zadłużenie wynikające z niespłaconej karty kredytowej 3 lata Zobowiązanie wynikające z niespłaconej umowy pożyczki czy też kredytu 2 lata Mandat za podróż bez ważnego biletu 2 lata Roszczenie z umowy sprzedaży 2 lata od dnia oddania dzieła Roszczenia z Umowy o dzieło 2 lata Wszelkiego rodzaju usługi telekomunikacyjne 2 lata Debet na koncie bankowym od mementu daty wymaganej spłaty obciążenia konta bankowego Zaznaczamy jednak, że powyższa praktyka jest właściwa tylko w przypadku, gdy pierwszy raz dłużnik uzyskał informację o sprawie sądowej dopiero od komornika, a to z uwagi na podanie przez wierzyciela nieaktualnego adresu w pozwie. Jeśli z kolei pozew był nadany na właściwy adres, a nie dowiedziałeś się o nim z innych przyczyn, np. pobyt w tym czasie w szpitalu właściwy będzie wniosek o przywrócenie terminu.

19 5. Rozdział piąty: Egzekucja komornicza, przepisy, nasze obowiązki jako dłużnika oraz możliwość obrony W postępowaniu egzekucyjnym prowadzonym przez komornika organ egzekucyjny ma obowiązek doręczenia zawiadomienia o wszczęciu egzekucji. Może mieć ono formę pisemnego zawiadomienia, odpisu zajęcia (np. wynagrodzenia za pracę, rachunku bankowego) lub protokołu zajęcia ruchomości. Z chwilą doręczenia dłużnikowi zawiadomienia o wszczęciu egzekucji rozpoczyna się bieg terminu do wniesienia przez niego zażalenia na postanowienie o nadaniu tytułowi egzekucyjnemu klauzuli wykonalności. Po wszczęciu postępowania egzekucyjnego przysługuje Ci skarga na czynność komornika. Wniesienie skargi nie wstrzymuje dokonania zaskarżonej czynności, chyba że postępowanie egzekucyjne zostanie zawieszone decyzją sądu. Warto pamiętać: Sposobem na legalne ograniczenie wynagrodzenia komornika jest zaspokojenie wierzytelności poprzez wpłatę dokonaną bezpośrednio do rąk lub na rachunek wierzyciela. Należy zawiadamiać komornika w terminie 7 dni o każdej zmianie miejsca swego pobytu trwającej dłużej niż miesiąc. W razie zaniedbania tego obowiązku korespondencję pozostawia się w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia. Jeśli zaniedbasz dostarczenia powiadomienia w terminie siedmiu dni komornika o każdej zmianie miejsca swego pobytu, trwającej dłużej niż jeden miesiąc, możesz być ukarany grzywną w wysokości do 2 000zł. W postępowaniu egzekucyjnym obowiązuje zasada, zgodnie z którą powinieneś zwrócić wierzycielowi koszty niezbędne do przeprowadzenia egzekucji, jeśli tylko była ona celowa (czyli słuszna). Innymi słowy przyjmuje się, że do egzekucji komorniczej dochodzi niejako z winy dłużnika. W związku z tym powinien on zostać obciążony opłatą, proporcjonalną do nakładu pracy komornika. Do niedawna jedynym odstępstwem od tej zasady był ust. 4 art. 49 Ustawy o komornikach sądowych i egzekucji, przewidujący możliwość obciążenia tymi kosztami wierzyciela w przypadku egzekucji niecelowej.

20 W ostatnim czasie, a dokładnie 26 grudnia 2013 r., weszła w życie nowelizacja art. 49 ww. ustawy, przerzucająca (w niektórych sytuacjach) ciężar ponoszenia tej opłaty z dłużnika na wierzyciela. Tytułem wyjaśnienia we wcześniejszej wersji ustawy funkcjonowała reguła, zgodnie z którą, jeśli postępowanie egzekucyjne zostało umorzone na wniosek wierzyciela. lub na podstawie art. 823 K.p.c., to koszty postępowania ponosił zawsze dłużnik. Art. 823 K.p.c. dotyczy umorzenia postępowania egzekucyjnego z mocy samego prawa z uwagi na bezczynność wierzyciela. Sytuacja taka powodowała, że nawet w przypadku, gdy faktyczną przyczyną umorzenia postępowania egzekucyjnego była utrata mocy tytułu wykonawczego, to i tak dłużnik musiał zapłacić koszty prowadzonej egzekucji. Warto zaznaczyć, że opłaty egzekucyjne potrafią przewyższać nawet kwotę dochodzonej przez wierzyciela należności głównej. Nowelizacja ustawy wprowadziła procedurę uprawniającą dłużnika do wystąpienia z żądaniem uchylenia postanowienia komornika o obciążeniu dłużnika opłatą egzekucyjną lub zwrotu już uiszczonej opłaty. Kiedy przysługuje Ci takie uprawnienie? Gdy wykażesz, że orzeczenie na którym oparto klauzulę wykonalności zostało uchylone lub zmienione w taki sposób, iż nie nadaje się do wykonania, utraciło moc lub tytuł wykonawczy został pozbawiony wykonalności z przyczyn innych niż zaspokojenie wierzyciela. Chodzi więc np. o uchylenie klauzuli wykonalności nakazu zapłaty w wyniku złożenia zażalenia na postanowienie o jej nadaniu. Z kolei uchylenie klauzuli powoduje, iż nakaz zapłaty nie może stanowić tytułu wykonawczego, a tym samym komornik na jego podstawie nie może prowadzić egzekucji. Nakaz zapłaty (będący tytułem wykonawczym) może utracić moc również w wyniku skutecznego wniesienia sprzeciwu. Tak więc obecnie, w ww. wypadkach, wykorzystując dowolne środki, np. wniosek do komornika, czy też skargę na czynności komornika, możemy spowodować uchylenie postanowienia o obciążeniu dłużnika z opłat za prowadzenie egzekucji komorniczej. Dłużnik o fakcie nadania klauzuli wykonalności, zgodnie z dzisiejszym stanem prawnym, dowiaduje się dopiero od komornika, gdy ten wszczyna egzekucję. Bardzo często słyszeliśmy w naszej kancelarii pretensje Klientów, że nic o tym fakcie nie wiedzieli, a co za tym idzie, czują się oszukani przez wymiar sprawiedliwości. W tym miejscu chcielibyśmy podkreślić, że rozpoznanie wniosku banku o nadaniu klauzuli wykonalności odbywa się na posiedzeniu niejawnym, o którym sąd nie informuje

PORADNIK KREDYTOWY Publikacja: 08.06.2015

PORADNIK KREDYTOWY Publikacja: 08.06.2015 PORADNIK KREDYTOWY Publikacja: 08.06.2015 Parę słów o nas: Lexperto tworzy zespół wykwalifikowanych prawników oraz współpracujący z nim sztab doradców. Dzięki ich pomocy udało nam się pomóc już 20 000

Bardziej szczegółowo

JAK ZMINIMALIZOWAĆ KOSZTY ZWIĄZANE Z DŁUGIEM? (odsetki, koszty procesu, koszty egzekucji komorniczej)

JAK ZMINIMALIZOWAĆ KOSZTY ZWIĄZANE Z DŁUGIEM? (odsetki, koszty procesu, koszty egzekucji komorniczej) Radca Prawny Mateusz Data ul. św. Maksymiliana Kolbe 2 64-100 Leszno NIP 697-211-85-19 Pz-3775 JAK ZMINIMALIZOWAĆ KOSZTY ZWIĄZANE Z DŁUGIEM? (odsetki, koszty procesu, koszty egzekucji komorniczej) Wprowadzenie.

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR Wzór, Zał. Nr 2 o udzielenie kredytu długoterminowego. W dniu... pomiędzy... zarejestrowany w... - wysokość kapitału akcyjnego -...

UMOWA NR Wzór, Zał. Nr 2 o udzielenie kredytu długoterminowego. W dniu... pomiędzy... zarejestrowany w... - wysokość kapitału akcyjnego -... UMOWA NR Wzór, Zał. Nr 2 o udzielenie kredytu długoterminowego W dniu... pomiędzy... zarejestrowany w... - wysokość kapitału akcyjnego -... reprezentowanego przez... zwanym dalej Bankiem" oraz Gminą Wierzbica,

Bardziej szczegółowo

o udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 200.000 PLN z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów.

o udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 200.000 PLN z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów. -WZÓR- Załącznik Nr 3 do Specyfikacji Nr PF. 271.02.2013 UMOWA KREDYTOWA Nr 02/2013 o udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 200.000 PLN z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY WINDYKACJI NALEŻNOŚCI SKARBU PAŃSTWA I POWIATU LĘBORSKIEGO W STAROSTWIE POWIATOWYM W LĘBORKU. Rozdział I Postanowienia ogólne

PROCEDURY WINDYKACJI NALEŻNOŚCI SKARBU PAŃSTWA I POWIATU LĘBORSKIEGO W STAROSTWIE POWIATOWYM W LĘBORKU. Rozdział I Postanowienia ogólne PROCEDURY WINDYKACJI NALEŻNOŚCI SKARBU PAŃSTWA I POWIATU LĘBORSKIEGO W STAROSTWIE POWIATOWYM W LĘBORKU Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Terminologia na użytek niniejszej procedury: 1. Należność cywilnoprawna

Bardziej szczegółowo

Wzór wniosku o nadanie klauzuli wykonalności

Wzór wniosku o nadanie klauzuli wykonalności Wzór wniosku o nadanie klauzuli wykonalności Karol Sienkiewicz 2 Dzień dobry! Dziękuję, że zajrzałeś na mój Blog. Cieszy mnie również, że zainteresowałeś się tym poradnikiem, który ułatwi Ci złożenie do

Bardziej szczegółowo

uwagi prawne i instrukcja do wzoru dokumentu oraz wzory dokumentu: WEZWANIE DO ZAPŁATY

uwagi prawne i instrukcja do wzoru dokumentu oraz wzory dokumentu: WEZWANIE DO ZAPŁATY uwagi prawne i instrukcja do wzoru dokumentu oraz wzory dokumentu: WEZWANIE DO ZAPŁATY SERWISPRAWA.PL SP. Z O.O. e-mail: biuro@serwisprawa.pl tel.: (71) 390 84 08 Plac Powstańców Śląskich 7 53-332 Wrocław

Bardziej szczegółowo

Tytuł procedury: Procedura windykacji należności cywilnoprawnych

Tytuł procedury: Procedura windykacji należności cywilnoprawnych do Zarządzenia Nr 0152-61/08 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 12.11.2008 roku Tytuł procedury: Procedura windykacji należności cywilnoprawnych Spis treści 1. Cel wprowadzenia procedury... 3 2.

Bardziej szczegółowo

Dochodzenie roszczeń między przedsiębiorcami. Marcin Świerżewski, aplikant radcowski

Dochodzenie roszczeń między przedsiębiorcami. Marcin Świerżewski, aplikant radcowski Dochodzenie roszczeń między przedsiębiorcami Marcin Świerżewski, aplikant radcowski Dokumenty niezbędne do wytoczenia powództwa umowa zawarta między stronami, faktura VAT, wezwanie do dobrowolnego spełnienia

Bardziej szczegółowo

do ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o zmianie ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (druk nr 790)

do ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o zmianie ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (druk nr 790) BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy M A T E R I A Ł P O R Ó W N AW C Z Y do ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o zmianie ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach

Bardziej szczegółowo

Komornik zawsze zarabia

Komornik zawsze zarabia Komornik zawsze zarabia Uwagi do Ustawy o komornikach sądowych i egzekucji Zapisy art. 49 Ustawy o komornikach sądowych i egzekucji stawiają w uprzywilejowanej sutuacji komorników. Naruszają w oczywisty

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WINDYKACYJNA. Zmień zwyczaj pożyczaj!

INSTRUKCJA WINDYKACYJNA. Zmień zwyczaj pożyczaj! Projekt Zmień zwyczaj - pożyczaj! jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 3 do Regulaminu udzielania pożyczek INSTRUKCJA WINDYKACYJNA do projektu

Bardziej szczegółowo

Umowa kredytu. zawarta w dniu. zwanym dalej Kredytobiorcą, przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu.

Umowa kredytu. zawarta w dniu. zwanym dalej Kredytobiorcą, przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu. Umowa kredytu Załącznik nr 4 do siwz PROJEKT zawarta w dniu. między: reprezentowanym przez: 1. 2. a Powiatem Skarżyskim reprezentowanym przez: zwanym dalej Kredytobiorcą, przy kontrasygnacie Skarbnika

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁY PODJĘTE NA POSIEDZENIU PLENARNYM RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ NADODRZE W GŁOGOWIE W DNIU 17 MARCA 2016 ROKU

UCHWAŁY PODJĘTE NA POSIEDZENIU PLENARNYM RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ NADODRZE W GŁOGOWIE W DNIU 17 MARCA 2016 ROKU UCHWAŁY PODJĘTE NA POSIEDZENIU PLENARNYM RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ NADODRZE W GŁOGOWIE W DNIU 17 MARCA 2016 ROKU U C H W A Ł Y Nr 25-32/2016 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Nadodrze

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy o udzielenie kredytu długoterminowego.... reprezentowanym przez :... zwanym dalej Bankiem

Wzór umowy o udzielenie kredytu długoterminowego.... reprezentowanym przez :... zwanym dalej Bankiem Wzór umowy o udzielenie kredytu długoterminowego Załącznik Nr 4 W dniu... pomiędzy:...... reprezentowanym przez :...... zwanym dalej Bankiem a Gminą i Miastem Czerwionka Leszczyny, 44-230 Czerwionka Leszczyny

Bardziej szczegółowo

OFERTA SPIS TREŚCI RAPACKI

OFERTA SPIS TREŚCI RAPACKI BIURO DETEKTYWISTYCZNE RAPACKI OFERTA SPIS TREŚCI OFERTA...2 WPROWADZENIE, INFORMACJE OGÓLNE... 2 ETAP I. CZYNNOŚCI PRZEDSĄDOWE...3 Windykacja listowna:...3 Windykacja telefoniczna:...3 Negocjacje i rozłożenie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI KREDYTOWEJ DEUTSCHE BANK POLSKA S.A. 1 DEFINICJE

REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI KREDYTOWEJ DEUTSCHE BANK POLSKA S.A. 1 DEFINICJE REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI KREDYTOWEJ DEUTSCHE BANK POLSKA S.A. 1 DEFINICJE Bank Deutsche Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie. Kredytobiorca będąca Konsumentem osoba fizyczna lub osoby fizyczne wymienione

Bardziej szczegółowo

Procedury windykacyjne należności cywilno prawnych występujących w JOSz i szkołach Gminy Siechnice

Procedury windykacyjne należności cywilno prawnych występujących w JOSz i szkołach Gminy Siechnice Załącznik do Zarządzenia Dyrektora Josz nr 27.2013 nr z dnia 28.II.2013 Procedury windykacyjne należności cywilno prawnych występujących w JOSz i szkołach Gminy Siechnice ( ) Rozdział 1 Cel i przedmiot

Bardziej szczegółowo

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA GÓRNIK Al. Tysiąclecia 2-14 43 603 Jaworzno

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA GÓRNIK Al. Tysiąclecia 2-14 43 603 Jaworzno 1. Postanowienia ogólne Procedura Windykacji Należności 1.1 Procedura określa sposób postępowania prowadzonego w celu skutecznego wyegzekwowania należności od dłużników. Procedura dotyczy wszystkich osób

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt II CSK 212/08 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 2 października 2008 r. SSN Helena Ciepła (przewodniczący) SSN Marian Kocon SSN Krzysztof Strzelczyk (sprawozdawca)

Bardziej szczegółowo

UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA ASPEKTY PRAKTYCZNE

UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA ASPEKTY PRAKTYCZNE UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA ASPEKTY PRAKTYCZNE Studium przypadku praktyka Sądu Rejonowego dla m. st. W-wy, Wydział X Gospodarczy dla spraw upadłościowych i naprawczych. SŁOWO WSTĘPNE Postępowanie upadłościowe

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KREDYTOWANIA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

REGULAMIN KREDYTOWANIA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 125/Z/2009 Zarządu Łużyckiego Banku Spółdzielczego w Lubaniu z dnia 17.12.2009r. REGULAMIN KREDYTOWANIA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Lubań 2009 SPIS TREŚCI: ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

WYKAZ NAJWAŻNIEJSZYCH ZMIAN (wprowadzanych z dniem połączenia działalności operacyjnej Alior Banku i Meritum Banku)

WYKAZ NAJWAŻNIEJSZYCH ZMIAN (wprowadzanych z dniem połączenia działalności operacyjnej Alior Banku i Meritum Banku) WYKAZ NAJWAŻNIEJSZYCH ZMIAN (wprowadzanych z dniem połączenia działalności operacyjnej Alior Banku i Meritum Banku) Karty Kredytowe CLUBCARD Wprowadzana zmiana Przed zmianą Po zmianie Komentarz Numer rachunku

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy o udzielenie kredytu inwestycyjnego

Wzór umowy o udzielenie kredytu inwestycyjnego Zał. Nr 2 Wzór umowy o udzielenie kredytu inwestycyjnego W dniu... pomiędzy:...... reprezentowanym przez : zwanym dalej Bankiem a Gminą Wierzbica, 26-680 Wierzbica, ul. Kościuszki 73, Regon : 670224054

Bardziej szczegółowo

WYKAZ NAJWAŻNIEJSZYCH ZMIAN (wprowadzanych z dniem połączenia działalności operacyjnej Alior Banku i Meritum Banku)

WYKAZ NAJWAŻNIEJSZYCH ZMIAN (wprowadzanych z dniem połączenia działalności operacyjnej Alior Banku i Meritum Banku) WYKAZ NAJWAŻNIEJSZYCH ZMIAN (wprowadzanych z dniem połączenia działalności operacyjnej Alior Banku i Meritum Banku) Wprowadzana zmiana Przed zmianą Po zmianie Komentarz Nazwy Kart kredytowych Numer rachunku

Bardziej szczegółowo

W publikacji znajdują się następujące wzory z komentarzem: 1. Postanowienie sądu o odrzuceniu pozwu z powodu niedopuszczalności drogi sadowej; 2.

W publikacji znajdują się następujące wzory z komentarzem: 1. Postanowienie sądu o odrzuceniu pozwu z powodu niedopuszczalności drogi sadowej; 2. W publikacji znajdują się następujące wzory z komentarzem: 1. Postanowienie sądu o odrzuceniu pozwu z powodu niedopuszczalności drogi sadowej; 2. Postanowienie sądu o podjęciu sprawy w trybie nieprocesowym;

Bardziej szczegółowo

Czym się zajmujemy? Ile to kosztuje? Jak działamy? Co oferujemy?

Czym się zajmujemy? Ile to kosztuje? Jak działamy? Co oferujemy? ,, ul. M. Chwiałkowskiego 32/3, 61-553 Poznań Czym się zajmujemy? Kancelaria Windykacja Isalski oferuje swoje usługi w ściśle określonym sektorze branży doradczo-prawnej, wspierając zarówno przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN windykacji należności z tytułu opłat za używanie lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej w Luboniu

REGULAMIN windykacji należności z tytułu opłat za używanie lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej w Luboniu REGULAMIN windykacji należności z tytułu opłat za używanie lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej w Luboniu 1 Rozdział I. Podstawa prawna l. Ustawa z dnia 16.09.1982 r. Prawo spółdzielcze (Dz.U. z 2003 r.

Bardziej szczegółowo

WINDYKACJA NALEŻNOŚCI OFERTA WSPÓŁPRACY

WINDYKACJA NALEŻNOŚCI OFERTA WSPÓŁPRACY Kancelaria Radcy Prawnego Andrzej Stachowiak WINDYKACJA NALEŻNOŚCI OFERTA WSPÓŁPRACY Kancelaria: Biuro Windykacji: Rynek 46/47 lok. 5 ul. Sztabowa 76B 60-116 Wrocław 53-310 Wrocław tel. (071) 369 90 70

Bardziej szczegółowo

KANCELARIA DORADZTWA FINANSOWO PRAWNEGO INSTYTUT BADAŃ I EKSPERTYZ GOSPODARCZYCH. Przedsiębiorca dziś i jutro Edycja 2014

KANCELARIA DORADZTWA FINANSOWO PRAWNEGO INSTYTUT BADAŃ I EKSPERTYZ GOSPODARCZYCH. Przedsiębiorca dziś i jutro Edycja 2014 KANCELARIA DORADZTWA FINANSOWO PRAWNEGO INSTYTUT BADAŃ I EKSPERTYZ GOSPODARCZYCH Przedsiębiorca dziś i jutro Edycja 2014 E-SĄD ELEKTRONICZNE POSTĘPOWANIE UPOMINAWCZE Zobowiązanie stosunek cywilnoprawny

Bardziej szczegółowo

Egzekucja z nieruchomości podstawowe zasady

Egzekucja z nieruchomości podstawowe zasady 2014-05-06 10:59:54 Egzekucja z nieruchomości podstawowe zasady AUTOR: Jacek Kotowski Egzekucja z nieruchomości należy do komornika działającego przy sądzie, w którego okręgu nieruchomość jest położona.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZASAD PROWADZENIA WINDYKACJI NALEŻNOŚCI SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ RAZEM W ŁAZISKACH GÓRNYCH

REGULAMIN ZASAD PROWADZENIA WINDYKACJI NALEŻNOŚCI SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ RAZEM W ŁAZISKACH GÓRNYCH REGULAMIN ZASAD PROWADZENIA WINDYKACJI NALEŻNOŚCI SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ RAZEM W ŁAZISKACH GÓRNYCH I. Postanowienia ogólne 1. Podstawy prawne: a) Ustawa Prawo Spółdzielcze z 16 września 1982r. (Dz.

Bardziej szczegółowo

UMOWA BGR/272- /2014. W dniu.. r. w Komprachcicach przy ul. Kolejowej 3 pomiędzy:

UMOWA BGR/272- /2014. W dniu.. r. w Komprachcicach przy ul. Kolejowej 3 pomiędzy: BGR.Z.271.3.2014 UMOWA BGR/272- /2014 W dniu.. r. w Komprachcicach przy ul. Kolejowej 3 pomiędzy: Gminą Komprachcice REGON 531413082, NIP 9910471296 reprezentowaną przez: Wójta Gminy Pawła Smolarek zwaną

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp. Wykaz użytych skrótów. Wykaz aktów prawnych dot. egzekucji administracyjnej

Spis treści. Wstęp. Wykaz użytych skrótów. Wykaz aktów prawnych dot. egzekucji administracyjnej Spis treści Wstęp Wykaz użytych skrótów Wykaz aktów prawnych dot. egzekucji administracyjnej I. Zadania wierzyciela w zakresie likwidacji zaległości pieniężnych II. Wzory pism, postanowień i zażaleń sporządzanych

Bardziej szczegółowo

WARUNKOWA UMOWA KREDYTU TERMOMODERNIZACYJNEGO Nr.../...

WARUNKOWA UMOWA KREDYTU TERMOMODERNIZACYJNEGO Nr.../... Załącznik nr 4 do SIWZ PROJEKT WARUNKOWA UMOWA KREDYTU TERMOMODERNIZACYJNEGO Nr.../... zawarta w... w dniu... między Bankiem..., zwanym dalej Bankiem, reprezentowanym przez:....... a Gminą Ropczyce...

Bardziej szczegółowo

Windykacja zaległości podatkowych zabezpieczonych hipoteką przymusową. Tomasz Jasiński Wydział Podatków i Opłat UM w Gliwicach

Windykacja zaległości podatkowych zabezpieczonych hipoteką przymusową. Tomasz Jasiński Wydział Podatków i Opłat UM w Gliwicach Windykacja zaległości podatkowych zabezpieczonych hipoteką przymusową Tomasz Jasiński Wydział Podatków i Opłat UM w Gliwicach zabezpieczonych hipoteką przymusową Skutki wyroku TK z dnia 8 października

Bardziej szczegółowo

Procedura windykacji należności za posiłki w MZS w Czeladzi

Procedura windykacji należności za posiłki w MZS w Czeladzi Procedura windykacji należności za posiłki w MZS w Czeladzi Sporządzona na podstawie: 1. Art.42 ust.5 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych(t.jdz.u. z 2013r poz. 885 z póz. zm) Uwzględniając

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONITORINGU I WINDYKACJI NALEŻNOŚCI W UNIWERSYTECIE GDAŃSKIM

INSTRUKCJA MONITORINGU I WINDYKACJI NALEŻNOŚCI W UNIWERSYTECIE GDAŃSKIM załącznik nr 1 do zarządzenia Kanclerza UG nr 2/K/16 INSTRUKCJA MONITORINGU I WINDYKACJI NALEŻNOŚCI W UNIWERSYTECIE GDAŃSKIM 1. 1. Niniejsza Instrukcja monitoringu i windykacji należności w Uniwersytecie

Bardziej szczegółowo

URZÑD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW. Kredyt bankowy. Publikacja przygotowana dzi ki wsparciu finansowemu Unii Europejskiej

URZÑD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW. Kredyt bankowy. Publikacja przygotowana dzi ki wsparciu finansowemu Unii Europejskiej URZÑD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW Kredyt bankowy Publikacja przygotowana dzi ki wsparciu finansowemu Unii Europejskiej Kredyt bankowy Przez umowę kredytu bank zobowiązuje się oddać do Państwa dyspozycji

Bardziej szczegółowo

Procedura windykacji należności, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa

Procedura windykacji należności, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa Załącznik Nr 1 do Zarządzenia nr 7/11 Burmistrza Drezdenka z dnia 03.01.2011r Procedura windykacji należności, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa 1 Spis treści Rozdział I.

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr... o kredyt na pokrycie planowanego deficytu budżetu Miasta. zawarta w Legnicy w dniu... między

Umowa Nr... o kredyt na pokrycie planowanego deficytu budżetu Miasta. zawarta w Legnicy w dniu... między Umowa Nr... o kredyt na pokrycie planowanego deficytu budżetu Miasta zawarta w Legnicy w dniu... między. reprezentowanym przez: 1) 2) zwanym dalej Bankiem, a Gminą Legnica zwaną dalej Kredytobiorcą, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

Wartość egzekwowanego roszczenia: 500,00 zł (pięćset złotych 00/100

Wartość egzekwowanego roszczenia: 500,00 zł (pięćset złotych 00/100 WZÓR NR 90 SKARGA NA CZYNNOŚCI KOMORNIKA Wałbrzych, 3 kwietnia 2009 r. Do Sądu Rejonowego Wydział I Cywilny w Wałbrzychu Dłużnik: Adam Makowski zam. w Wałbrzychu, ul. Stawowa 12 m.1 Wierzyciel: Gmina Wałbrzych,

Bardziej szczegółowo

Materiał porównawczy do ustawy z dnia 29 lipca 2011 r. o zmianie ustawy Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw. (druk nr 1325)

Materiał porównawczy do ustawy z dnia 29 lipca 2011 r. o zmianie ustawy Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw. (druk nr 1325) BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy Materiał porównawczy do ustawy z dnia 29 lipca 2011 r. o zmianie ustawy Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1325) USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997

Bardziej szczegółowo

Zał. nr 5 do SIWZ WZÓR UMOWY kredytu inwestycyjnego w rachunku kredytowym w walucie polskiej. Zawarta w dniu., pomiędzy:

Zał. nr 5 do SIWZ WZÓR UMOWY kredytu inwestycyjnego w rachunku kredytowym w walucie polskiej. Zawarta w dniu., pomiędzy: Zał. nr 5 do SIWZ WZÓR UMOWY kredytu inwestycyjnego w rachunku kredytowym w walucie polskiej Zawarta w dniu., pomiędzy: (NAZWA BANKU), w imieniu którego działają : 1. 2.... a Gminą Złota z siedzibą : Złota,

Bardziej szczegółowo

Autorzy Przedmowa Wykaz skrótów Część

Autorzy Przedmowa Wykaz skrótów Część Spis treści Autorzy... Przedmowa... Wykaz skrótów... IX XI XIII Część I. Wzory pism procesowych... 1 Rozdział 1. Wzory pism w postępowaniu pojednawczym przed sądem pracy i zakładową komisją pojednawczą...

Bardziej szczegółowo

Wyrok z dnia 17 grudnia 2008 r., I CSK 243/08

Wyrok z dnia 17 grudnia 2008 r., I CSK 243/08 Wyrok z dnia 17 grudnia 2008 r., I CSK 243/08 Jeżeli posiadacz karty kredytowej wydanej przez wystawcę na podstawie umowy zawartej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 12 września 2002 r. o elektronicznych

Bardziej szczegółowo

EGZEKUCJA ADMINISTRACYJNA

EGZEKUCJA ADMINISTRACYJNA EGZEKUCJA ADMINISTRACYJNA 1 DZIAŁANIA PRZEDEGZEKUCYJNE Ponieważ podatnik może po prostu przegapić termin zapłaty, naczelnik urzędu skarbowego jako wierzyciel nieuregulowanego zobowiązania, przed wystąpieniem

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Teresa Bielska-Sobkowicz (przewodniczący) SSN Irena Gromska-Szuster (sprawozdawca) SSN Wojciech Katner

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Teresa Bielska-Sobkowicz (przewodniczący) SSN Irena Gromska-Szuster (sprawozdawca) SSN Wojciech Katner Sygn. akt V CSK 445/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 29 kwietnia 2015 r. SSN Teresa Bielska-Sobkowicz (przewodniczący) SSN Irena Gromska-Szuster (sprawozdawca)

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONITORINGU I WINDYKACJI NALEŻNOŚCI W UNIWERSYTECIE GDAŃSKIM

INSTRUKCJA MONITORINGU I WINDYKACJI NALEŻNOŚCI W UNIWERSYTECIE GDAŃSKIM załącznik nr 1 do zarządzenia Kanclerza UG nr 3/K/12 INSTRUKCJA MONITORINGU I WINDYKACJI NALEŻNOŚCI W UNIWERSYTECIE GDAŃSKIM 1 1. Niniejsza Instrukcja monitoringu i windykacji należności w Uniwersytecie

Bardziej szczegółowo

Windykacja należności - prawne i psychologiczne aspekty

Windykacja należności - prawne i psychologiczne aspekty Windykacja należności - prawne i psychologiczne aspekty Cele szkolenia Przekonanie dłużnika, żeby spłacił swój dług często zmienia się w "grę", która ma swoje reguły. Umiejętne wykorzystywanie technik

Bardziej szczegółowo

ZASADY DOBRYCH PRAKTYK WINDYKACYJNYCH. Część I. Definicje

ZASADY DOBRYCH PRAKTYK WINDYKACYJNYCH. Część I. Definicje Księga trzecia ZASADY DOBRYCH PRAKTYK WINDYKACYJNYCH Część I Definicje 47 1. Poniższe określenia użyte w Zasadach oznaczają: a) przedsiębiorstwo windykacyjne - przedsiębiorca profesjonalnie zajmujący się

Bardziej szczegółowo

Wyrok z dnia 17 czerwca 2008 r. I UK 392/07

Wyrok z dnia 17 czerwca 2008 r. I UK 392/07 Wyrok z dnia 17 czerwca 2008 r. I UK 392/07 Sprawdzenie przez poborcę podatkowego stanu majątkowego dłużnika na podstawie tytułów wykonawczych i sporządzenie z tej czynności protokołu w obecności dłużnika

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTU W RACHUNKU BIEŻĄCYM VAT- KONTO

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTU W RACHUNKU BIEŻĄCYM VAT- KONTO REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTU W RACHUNKU BIEŻĄCYM VAT- KONTO 1 Kredytów w rachunku bankowym VAT- Konto udziela Polski Bank Spółdzielczy w Ciechanowie rolnikom i osobom prowadzącym działy specjalne produkcji

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów... Wykaz literatury... Część I. Postępowanie zabezpieczające

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów... Wykaz literatury... Część I. Postępowanie zabezpieczające Przedmowa... Wykaz skrótów... Wykaz literatury... XV XVII XXIII Część I. Postępowanie zabezpieczające A. Komentarz tezowy... 3 Ustawa z 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (t.j. Dz.U. z 2014 r.

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA WINDYKACJI NALEŻNOŚCI W PRZEDSZKOLU MIEJSKIM NR 3 W TORUNIU. Dział I. Postanowienia ogólne

PROCEDURA WINDYKACJI NALEŻNOŚCI W PRZEDSZKOLU MIEJSKIM NR 3 W TORUNIU. Dział I. Postanowienia ogólne PROCEDURA WINDYKACJI NALEŻNOŚCI W PRZEDSZKOLU MIEJSKIM NR 3 W TORUNIU Dział I Postanowienia ogólne 1 1. Procedura windykacji należności w Przedszkolu Miejskim Nr 3 w Toruniu zwana dalej procedurą określa

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA WINDYKACJI NALEŻNOŚCI W MIEJSKIM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W BYDGOSZCZY

PROCEDURA WINDYKACJI NALEŻNOŚCI W MIEJSKIM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W BYDGOSZCZY Załącznik nr 8 do Zasad (polityki) Rachunkowości Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej PROCEDURA WINDYKACJI NALEŻNOŚCI W MIEJSKIM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W BYDGOSZCZY I. Cel wprowadzenia procedury Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

UMOWA KREDYTOWA Nr GKIZP.272..2014

UMOWA KREDYTOWA Nr GKIZP.272..2014 Załącznik nr 5 UMOWA KREDYTOWA Nr GKIZP.272..2014 o udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 800.000,00 zł na sfinansowanie planowanego w 2014 roku deficytu budżetu Gminy Lubawa w dniu... w Fijewie

Bardziej szczegółowo

Ustawa z dnia.. o sposobach przywrócenia równości stron niektórych umów kredytu i zmianie niektórych innych ustaw

Ustawa z dnia.. o sposobach przywrócenia równości stron niektórych umów kredytu i zmianie niektórych innych ustaw Ustawa z dnia.. o sposobach przywrócenia równości stron niektórych umów kredytu i zmianie niektórych innych ustaw Art. 1. Ustawa określa zasady, na jakich nastąpi przywrócenie ekwiwalentności świadczeń

Bardziej szczegółowo

Egzekucja z rachunków bankowych. Paweł Pyzik

Egzekucja z rachunków bankowych. Paweł Pyzik Egzekucja z rachunków bankowych Paweł Pyzik Egzekucja z rachunków bankowych sądowa egzekucja z rachunku bankowego prowadzona przez komornika sądowego administracyjna egzekucja z rachunku bankowego prowadzona

Bardziej szczegółowo

WZÓR WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY PAŃSTWA W SPŁACIE KREDYTU MIESZKANIOWEGO

WZÓR WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY PAŃSTWA W SPŁACIE KREDYTU MIESZKANIOWEGO Załączniki do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia.. Załącznik nr 1 WZÓR... Miejsce i data złożenia wniosku)... pieczęć organu przyjmującego wniosek WNIOSEK O PRZYZNA POMOCY PAŃSTWA

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Część I. Postępowanie zabezpieczające. Przedmowa... Wykaz skrótów... Wykaz literatury...

Spis treści. Część I. Postępowanie zabezpieczające. Przedmowa... Wykaz skrótów... Wykaz literatury... Przedmowa............................................... Wykaz skrótów............................................ Wykaz literatury........................................... XIII XV XIX Część I. Postępowanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WINDYKACJI WIERZYTELNOŚCI SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ LOKATORSKO- WŁASNOŚCIOWEJ JEDNOŚĆ W OSTRÓDZIE

REGULAMIN WINDYKACJI WIERZYTELNOŚCI SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ LOKATORSKO- WŁASNOŚCIOWEJ JEDNOŚĆ W OSTRÓDZIE REGULAMIN WINDYKACJI WIERZYTELNOŚCI SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ LOKATORSKO- WŁASNOŚCIOWEJ JEDNOŚĆ W OSTRÓDZIE Załącznik do uchwały Rady Nadzorczej nr 32 z dnia 23.09.2010 prot. nr 9/2010 I. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

UMOWA O WSPÓŁPRACY W PRZEDMIOCIE DOCHODZENIA NALEŻNOŚCI HANDLOWYCH

UMOWA O WSPÓŁPRACY W PRZEDMIOCIE DOCHODZENIA NALEŻNOŚCI HANDLOWYCH Strona1 UMOWA O WSPÓŁPRACY W PRZEDMIOCIE DOCHODZENIA NALEŻNOŚCI HANDLOWYCH zawarta w dniu... w..., pomiędzy:... z siedzibą w... przy ul.... zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w... Wydziale Gospodarczym

Bardziej szczegółowo

WERYFIKACJA ZAWARTEJ UGODY ORAZ POSTĘPOWANIE PO ZAKOŃCZENIU MEDIACJI

WERYFIKACJA ZAWARTEJ UGODY ORAZ POSTĘPOWANIE PO ZAKOŃCZENIU MEDIACJI dr Marta Janina Skrodzka WERYFIKACJA ZAWARTEJ UGODY ORAZ POSTĘPOWANIE PO ZAKOŃCZENIU MEDIACJI Wprowadzenie Najbardziej pożądanym rezultatem prowadzenia postępowania mediacyjnego jest zawarcie przez strony

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do SIWZ ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

Załącznik nr 4 do SIWZ ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Załącznik nr 4 do SIWZ ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Zawarta w dniu.. w UMOWA NR :.. pomiędzy: Miastem Limanowa, ul. Jana Pawła II 9, 34-600 Limanowa REGON 491893233, NIP 737-10-04-591 reprezentowanym przez

Bardziej szczegółowo

Ustawa z dnia 2015 r. o sposobach przywrócenia równości stron niektórych umów kredytu i zmianie niektórych innych ustaw

Ustawa z dnia 2015 r. o sposobach przywrócenia równości stron niektórych umów kredytu i zmianie niektórych innych ustaw Ustawa z dnia 2015 r. o sposobach przywrócenia równości stron niektórych umów kredytu i zmianie niektórych innych ustaw Projekt z 24.11.2015 Art. 1. Ustawa określa zasady, na jakich nastąpi przywrócenie

Bardziej szczegółowo

1.1. Wykorzystanie ksiąg wieczystych dla zabezpieczenia wierzytelności bankowych

1.1. Wykorzystanie ksiąg wieczystych dla zabezpieczenia wierzytelności bankowych Tytuł: Bank w sądzie. Hipoteka po nowelizacji oraz bankowe tytuły egzekucyjne (wyd. II) Autorzy: Bartosz Łopalewski, Paweł Cetnarowski Wydawnictwo: CeDeWu.pl Rok wydania: 2011 Opis: Działalność każdego

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ZASTĘPSTWO PROCESOWE

UMOWA O ZASTĘPSTWO PROCESOWE ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU UMOWA O ZASTĘPSTWO PROCESOWE zawarta w w dniu..., zwana dalej Umową, pomiędzy: zwanym dalej Pełnomocnikiem, oraz... zwanym dalej Mocodawcą ; o następującej treści: 1 WARUNKI

Bardziej szczegółowo

Wybrane aspekty windykacji wierzytelności bankowych Ujęcie praktyczne

Wybrane aspekty windykacji wierzytelności bankowych Ujęcie praktyczne Wybrane aspekty windykacji wierzytelności bankowych Ujęcie praktyczne Prowadzący: Michał Krawczyk Partner Zarządzający kancelarii Krawczyk i Wspólnicy www.krawczyk-legal.com Specyfika windykacji bankowej?

Bardziej szczegółowo

zawarta w dniu r. w Gdyni pomiędzy:

zawarta w dniu r. w Gdyni pomiędzy: UMOWA PRZELEWU WIERZYTELNOŚCI zawarta w dniu r. w Gdyni pomiędzy: Panią/Panem.., zam..., legitymującym się dowodem osobistym serii.. nr, posiadającym PESEL, zwanym dalej Cedentem oraz Centrum Windykacji

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki umowy

Ogólne warunki umowy Załącznik nr 5 do SIWZ zmieniony dnia 21.09.2016 r. Ogólne warunki umowy 1. 1. W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego znak WO.271.26.2016, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego,

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... (projekt)

UMOWA Nr... (projekt) zał. nr 3 do SIWZ.ZP.f.272.1.2014 UMOWA Nr... (projekt) zawarta w dniu w Przytyku pomiędzy: Gminą Przytyk z siedzibą w Przytyku ul. Zachęta 57, 26-650 Przytyk REGON 670223936, NIP 948-238-04-24 Reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG WINDYKACJI WIERZYTELNOŚCI Nr...

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG WINDYKACJI WIERZYTELNOŚCI Nr... ..., dn.... miejscowość data UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG WINDYKACJI WIERZYTELNOŚCI Nr... Zawarta pomiędzy Agencją Handlowo Usługową Tracker z siedzibą w Łodzi, przy ul. Czorsztyńskiej 3A, NIP: 728-002-00-06,

Bardziej szczegółowo

1) ogłoszono upadłość Kredytobiorcy, 2) wszczęto wobec Kredytobiorcy postępowanie układowe, ugodowe lub upadłościowe,

1) ogłoszono upadłość Kredytobiorcy, 2) wszczęto wobec Kredytobiorcy postępowanie układowe, ugodowe lub upadłościowe, UMOWA Nr -Wzór Zał. nr 2 o udzielenie kredytu długoterminowego W dniu... pomiędzy... wpisana do... - wysokość kapitału akcyjnego -... reprezentowanego przez... zwanym dalej Bankiem" oraz..., reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

UMOWA (PROJEKT) NR... o udzieleniu kredytu w walucie polskiej

UMOWA (PROJEKT) NR... o udzieleniu kredytu w walucie polskiej Załącznik nr 3 UMOWA (PROJEKT) NR... o udzieleniu kredytu w walucie polskiej W dniu... pomiędzy wybranym w drodze przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 113/2014 Burmistrza Miasta Chodzieży z dnia 4 sierpnia 2014 r. P R O C E D U R A

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 113/2014 Burmistrza Miasta Chodzieży z dnia 4 sierpnia 2014 r. P R O C E D U R A Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 113/2014 Burmistrza Miasta Chodzieży z dnia 4 sierpnia 2014 r. P R O C E D U R A windykacji należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny w Urzędzie Miejskim

Bardziej szczegółowo

Umorzenie odsetek od opłat w lokalach mieszkalnych:

Umorzenie odsetek od opłat w lokalach mieszkalnych: REGULAMIN naliczania odsetek od zaległości czynszowych oraz ustalenia warunków dokonywania odstępstw od ich egzekwowania w Spółdzielni Mieszkaniowej w Ciechocinku 1. 1. Regulamin ustala zasady naliczania

Bardziej szczegółowo

JAK SKUTECZNIE WALCZYĆ Z EGZEKUCJĄ KOMORNICZĄ

JAK SKUTECZNIE WALCZYĆ Z EGZEKUCJĄ KOMORNICZĄ poradnik nie tylko dla dłużników JAK SKUTECZNIE WALCZYĆ Z EGZEKUCJĄ KOMORNICZĄ praktyczne wzory pism procesowych komentarz i orzecznictwo ustawa o komornikach sądowych i egzekucji Sławomir Turkowski Warszawa

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt III CSK 38/06 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 30 marca 2006 r. SSN Marek Sychowicz (przewodniczący) SSN Barbara Myszka SSN Dariusz Zawistowski (sprawozdawca)

Bardziej szczegółowo

Regulamin zasad windykacji należności z tytułu opłat za korzystanie z lokali użytkowych w Spółdzielni Mieszkaniowej Kuźniki we Wrocławiu.

Regulamin zasad windykacji należności z tytułu opłat za korzystanie z lokali użytkowych w Spółdzielni Mieszkaniowej Kuźniki we Wrocławiu. Regulamin zasad windykacji należności z tytułu opłat za korzystanie z lokali użytkowych w Spółdzielni Mieszkaniowej Kuźniki we Wrocławiu. I. PODSTAWA PRAWNA 1. Ustawa z dnia 16.09.1982r. Prawo Spółdzielcze.

Bardziej szczegółowo

Sąd Wydział ul. WNIOSEK O NADANIE KLAUZULI WYKONALNOŚCI. . 3. Obciążenie dłużnika kosztami postępowania wg. norm przepisanych.

Sąd Wydział ul. WNIOSEK O NADANIE KLAUZULI WYKONALNOŚCI. . 3. Obciążenie dłużnika kosztami postępowania wg. norm przepisanych. Sąd Wydział ul. Dot. sygn. Akt Wierzyciel: _ Pesel: Dłużnik: _ Pesel: WNIOSEK O NADANIE KLAUZULI WYKONALNOŚCI Działając imieniem własnym, niniejszym wnoszę o: 1. Nadanie klauzuli wykonalności prawomocnemu

Bardziej szczegółowo

1) rozpatrzenie wniosku, przygotowanie i zawarcie umowy o kredyt

1) rozpatrzenie wniosku, przygotowanie i zawarcie umowy o kredyt TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH ZA CZYNNOŚCI BANKOWE OD KLIENTÓW DETALICZNYCH lipca 009 r. DZIAŁ VII. KREDYTY ROZDZIAŁ. Kredyty dla posiadaczy konta osobistego ) Aktywny Opłata przygotowawcza za: (w

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 2 stycznia 2015 r. Poz. 2 USTAWA z dnia 5 grudnia 2014 r. o zmianie ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach

Bardziej szczegółowo

U S T A W A. z dnia. o zmianie ustawy o księgach wieczystych i hipotece oraz niektórych innych ustaw 1)

U S T A W A. z dnia. o zmianie ustawy o księgach wieczystych i hipotece oraz niektórych innych ustaw 1) Projekt U S T A W A z dnia o zmianie ustawy o księgach wieczystych i hipotece oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (Dz. U. z 2001 r.

Bardziej szczegółowo

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA PRZYSZŁOŚĆ W IŁAWIE

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA PRZYSZŁOŚĆ W IŁAWIE SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA PRZYSZŁOŚĆ W IŁAWIE REGULAMIN WINDYKACJI NALEŻNOŚCI ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 Czynności wstępne 1. Instrukcja reguluje zasady i tryb postępowania w przypadku wystąpienia

Bardziej szczegółowo

O ZABEZPIECZENIU DO CZASU WPISU HIPOTEKI

O ZABEZPIECZENIU DO CZASU WPISU HIPOTEKI Treść pisma aktualna na dzień 1.12.2015 Kolejna weryfikacja aktualności 1.02.2016 O ZABEZPIECZENIU DO CZASU WPISU HIPOTEKI 1. O zabezpieczeniu do czasu wpisu hipoteki 2. Podstawy prawne 3. Jak ustalić

Bardziej szczegółowo

Regulamin postępowania przy prowadzeniu windykacji należności w Spółdzielni Mieszkaniowej Hutnik w Sosnowcu

Regulamin postępowania przy prowadzeniu windykacji należności w Spółdzielni Mieszkaniowej Hutnik w Sosnowcu Regulamin postępowania przy prowadzeniu windykacji należności w Spółdzielni Mieszkaniowej Hutnik w Sosnowcu I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Podstawy prawne : 1 Ustawa prawo spółdzielcze z 16.09.1982r. (Dz.

Bardziej szczegółowo

Firma Windykacyjna DELEGAT

Firma Windykacyjna DELEGAT Oferta Firmy DELEGAT. MATERIAŁ POUFNY str. 1 SPIS TREŚCI Oświadczenie o zachowaniu poufności Str. 3 Kilka słów o Firmie DELEGAT Str. 4 Windykacja Polubowna Str. 5 Propozycja cenowa w zakresie windykacji

Bardziej szczegółowo

Nadmierne zadłużanie się

Nadmierne zadłużanie się Nadmierne zadłużanie się Kredyt jako kategoria ekonomiczna Kredyt bankowy to stosunek prawno - finansowy pomiędzy bankiem a kredytobiorcą. Stosunek ten wyraża się przekazaniem przez bank określonej kwoty

Bardziej szczegółowo

Klauzule niedozwolone. możliwości dochodzenia roszczeń

Klauzule niedozwolone. możliwości dochodzenia roszczeń Klauzule niedozwolone możliwości dochodzenia roszczeń mbank klauzula nr: 4704 klauzula nr: 4704 Na czym polega niedozwolony charakter tej klauzuli? Uprawnia bank do zmiany wysokości oprocentowania kredytów

Bardziej szczegółowo

w postępowaniu nakazowym art. 485 par. 2a kpc#

w postępowaniu nakazowym art. 485 par. 2a kpc# Pozew o zapłatę w postępowaniu nakazowym art. 485 par. 2a kpc# , dnia r. Sąd 1 w Wydział ul., _ Powód: (imię i nazwisko/firma i siedziba/w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą

Bardziej szczegółowo

2) Klauzula potrącenia wierzytelności z rachunków Kredytobiorcy prowadzonych w Banku.

2) Klauzula potrącenia wierzytelności z rachunków Kredytobiorcy prowadzonych w Banku. 2015-04-14 18:18 MLP GROUP SA Podpisanie znaczących umów Raport bieżący 8/2015 Zarząd Spółki MLP GROUP S.A. ("Spółka") niniejszym zawiadamia, że w dniu 13 kwietnia 2015 roku zostały podpisane umowy kredytowe

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne. Postępowanie przygotowawcze

Postanowienia ogólne. Postępowanie przygotowawcze 1 Postanowienia ogólne 1. Procedura reguluje zasady i tryb postępowania Toruńskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w zakresie dochodzenia należności wynikających

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt I CSK 762/10 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 26 października 2011 r. SSN Tadeusz Wiśniewski (przewodniczący) SSN Iwona Koper (sprawozdawca) SSA Marek

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH w Banku Spółdzielczym w Chodzieży

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH w Banku Spółdzielczym w Chodzieży Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 103 /B/2013 Zarządu Banku Spółdzielczego w Chodzieży z 23 grudnia 2013 r. REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH w Banku Spółdzielczym w Chodzieży Chodzież, grudzień 2013

Bardziej szczegółowo

UMOWA STAŁEJ WINDYKACJI WIERZYTELNOŚCI nr.../...

UMOWA STAŁEJ WINDYKACJI WIERZYTELNOŚCI nr.../... UMOWA STAŁEJ WINDYKACJI WIERZYTELNOŚCI nr.../... zawarta w...dnia... pomiędzy: przedsiębiorstwem..., adres...nip..., nr tel...e-mail..., nr. rachunku bankowego... zwanym dalej Zleceniodawcą a DMK Money

Bardziej szczegółowo

ELEKTRONICZNY OBRÓT GOSPODARCZY I JEGO BEZPIECZEŃSTWO. 2015/2016 I SNE II stopnia

ELEKTRONICZNY OBRÓT GOSPODARCZY I JEGO BEZPIECZEŃSTWO. 2015/2016 I SNE II stopnia ELEKTRONICZNY OBRÓT GOSPODARCZY I JEGO BEZPIECZEŃSTWO 2015/2016 I SNE II stopnia V. Elektroniczne postępowanie upominawcze 2 Postępowanie upominawcze ogólne informacje Postępowanie upominawcze stanowi

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów... Wykaz literatury... Część I. Postępowanie zabezpieczające

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów... Wykaz literatury... Część I. Postępowanie zabezpieczające Przedmowa... Wykaz skrótów... Wykaz literatury... XIII XV XIX Część I. Postępowanie zabezpieczające A. Komentarz tezowy... 3 Ustawa z 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. Nr 43, poz. 296

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY POŻYCZKI

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY POŻYCZKI FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY POŻYCZKI 1. Dane identyfikacyjne i kontaktowe dotyczące Pożyczkodawcy Pożyczkodawca Adres: Numer telefonu: Adres poczty elektronicznej: Adres strony internetowej: SuperGrosz

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIE PRAWNE. Uzasadnienie

ZAGADNIENIE PRAWNE. Uzasadnienie Sygn. akt III CZP 110/13 ZAGADNIENIE PRAWNE W sprawie z powództwa J. P. przeciwko T. C. o pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności na skutek apelacji powódki od wyroku Sądu Rejonowego w B. z dnia 3

Bardziej szczegółowo