Poradnik kredytowy Publikacja:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Poradnik kredytowy Publikacja: 29.06.2015"

Transkrypt

1 Poradnik kredytowy Publikacja:

2 Parę słów o nas: Lexperto tworzy zespół wykwalifikowanych prawników oraz współpracujący z nim sztab doradców. Dzięki ich pomocy udało nam się pomóc już osób, przy czym dziennie obsługujemy ponad 150 Klientów. W trosce o profesjonalną pomoc i pogłębianie wiedzy kredytobiorców w sprawach związanych z restrukturyzacją zadłużeń, stworzyliśmy ten oto poradnik. Mamy nadzieje że dzięki naszemu poradnikowi: Uzmysłowimy pojęcie długu oraz konsekwencje nie wywiązania się z obowiązków kredytobiorcy Poprawimy znajomość praw i obowiązków osoby zadłużonej Przekonamy o tym że warto włączyć w negocjacje profesjonalistów od restrukturyzacji zadłużenia Wyjaśnimy precedens,,przetrzymywania długu przez wierzyciela Wytłumaczymy możliwość zwolnienia z długu z tytułu Przedawnienia Wyjaśnimy które z praw windykatora oraz jego praktyk są zakazane i niedozwolone

3 Wstęp Nie jesteś w stanie opłacać swoich rachunków. Zdajesz sobie sprawę, że sytuacja jest trudna. Nie panujesz nad swoimi finansami, pieniądze przeciekają Ci przez palce, masz długi, czujesz się zagubiony, bezradny, otoczony barierami nie do przebrnięcia. Musisz coś zrobić, wprowadzić jakieś zmiany, uwierzyć w siebie. Jeżeli nie, sytuacja będzie jeszcze trudniejsza. Im wcześniej tym lepiej. Poradnik, który masz w ręku pomoże ci zmierzyć się z problemem zadłużenia, rozwinie podstawowe zagadnienia z dziedziny restrukturyzacji zobowiązań (zwanej też często oddłużaniem ) jak np. karencja kredytu, negocjacje z bankiem, uniknięcie kosztów komorniczych i wiele innych. Niezwykle istotne z punktu widzenia każdej zadłużonej osoby, uwikłanej w pętlę kredytową oraz borykającej się z wierzycielami, jest zrozumienie, jak ważna jest szybka i profesjonalna pomoc. Kredytobiorcy, którzy zaczynają mieć kłopoty z terminową obsługą zadłużenia, masowo obierają sposób działania, który w prostej linii prowadzi do pułapki wzrastającego zadłużenia. Ci, którzy posiadają karty kredytowe, ratują swoją płynność finansową poprzez finansowanie bieżących wydatków z karty lub nawet podejmując z niej gotówkę w celu spłaty rat kredytowych. Jeśli ich sytuacja finansowa nie poprawi się nagle wskutek szybkiego przypływu gotówki, np. z racji wyższych dochodów - co zdarza się przecież rzadko - ratując na krótko swoją sytuację finansową w dłuższej perspektywie wpadają w jeszcze większe zadłużenie. Po wyczerpaniu limitu kredytowego na karcie nie można już dalej nic finansować za jej pomocą, natomiast koszty obsługi zadłużenia ujawniają się ze zdwojoną siłą. Ze względu na ciągłe zmiany i związany z nimi wzrost odsetek czy kar finansowych, niesystematyczne spłacanie zadłużeń doprowadza do sytuacji, z której coraz trudniej wyjść. Dlatego należy pamiętać, że restrukturyzacja zobowiązań jest pomocna na każdym etapie spłaty należności i nie należy zwlekać z nią do ostatniej chwili, kiedy sytuacja staje się beznadziejna.

4 Spis Treści 1. Rozdział Pierwszy: O dłużniku, jego prawach i obowiązkach. Prawa dłużnika Obowiązki dłużnika 2. Rozdział Drugi: O procesie restrukturyzacji zadłużenia, kredytach oraz konsekwencji zadłużenia Prawidłowy proces restrukturyzacji zadłużenia Czemu służy oferowana przez niektóre firmy usługa restrukturyzacji zadłużenia? Negocjować samodzielnie czy z pomocą profesjonalisty? Kiedy warto skorzystać z restrukturyzacji zadłużenia? Jak uniknąć kosztów komorniczych? Zawieszenie raty kredytowej O wakacjach kredytowych Konsekwencje zaciągania kredytów oraz sprzedaż zadłużenia Słownik kredytobiorcy 3. Rozdział Trzeci: Negocjacje - od czego zacząć, czego się wystrzegać? Negocjacje z bankiem Co bankowi możemy zaproponować? 4. Rozdział Czwarty: Przedawnienie długu i przetrzymywanie zadłużeń przez firmy windykacyjne Przedawnienie długu Dlatego odradzamy prowadzenia samodzielnych rozmów z wierzycielami? Rodzaje oraz okresy przedawnień Co należy zrobić, gdy wierzyciel wskazał sądowi państwa nieaktualny adres i nie było możliwości podjęcia obrony? 5. Rozdział Piąty: Egzekucja komornicza, przepisy, nasze obowiązki jako dłużnika oraz możliwości obrony O egzekucji komorniczej Klauzula wykonalności 6. Rozdział Szósty: Windykator, czym może realnie zagrozić? Prawa wierzyciela Wierzyciel i nakaz zapłaty Praktyki zakazane i niedozwolone 7. Twoja Opinia

5 1. Rozdział pierwszy: O dłużniku, jego prawach i obowiązkach Dłużnik (łac. debitor) osoba zobowiązana do spełnienia świadczenia na rzecz innej osoby (wierzyciela). Podstawą do prowadzenia postępowania egzekucyjnego przeciwko dłużnikowi jest tytuł wykonawczy. Wiele osób zadłużonych nie ma świadomości jakie prawa im przysługują i jakie mają obowiązki w trakcie procesu windykacji, czy trwającego postępowania egzekucyjnego. Dlatego chcielibyśmy w dalszej części tego rozdziału je Państwu przybliżyć. Prawa dłużnika: Dług można spłacić przed terminem i wierzyciel nie może odmówić przyjęcia wcześniejszej spłaty. Dłużnik może płacić na raty i wierzyciel nie może odmówić przyjęcia takiej zapłaty, chyba że przyjęcie takiego świadczenia narusza jego uzasadniony interes. Dłużnik mający względem tego samego wierzyciela kilka długów może przy spełnieniu świadczenia wskazać, który dług chce zaspokoić. Jeżeli termin spełnienia świadczenia nie jest określony, świadczenie powinno być spełnione niezwłocznie po wezwaniu dłużnika do zapłaty. Dłużnik ma prawo znać podstawę dochodzonego zobowiązania, a także sposób naliczenia odsetek ze wskazaniem odpowiedniej podstawy prawnej Jeśli dłużnik uważa, że jest winien wierzycielowi zł, a wierzyciel upiera się, że przy zł, to dłużnik nie może czekać z zapłatą aż wierzyciel zmieni zdanie w takiej sytuacji dłużnik musi zapłacić chociaż taką część świadczenia, którą sam uważa za należną i która jest w związku z tym bezsporna. Jeżeli istnieje dokument stwierdzający zobowiązanie (Na przykład oświadczenie o treści: Ja, X, oświadczam, że pożyczyłem od Y zł. ), dłużnik spełniając świadczenie może żądać zwrotu dokumentu. Jednakże gdy wierzyciel ma interes w zachowaniu dokumentu (na przykład gdy świadczenie zostało spełnione tylko częściowo), dłużnik może żądać uczynienia odpowiedniej wzmianki na dokumencie. Dzięki temu wierzyciel nie będzie mógł ponownie użyć tego dokumentu, aby domagać się zapłaty już uiszczonych kwot.

6 Obowiązki dłużnika: Kredytobiorca może oszczędzić sobie wielu nieprzyjemności i stresu dzięki świadomości swoich obowiązków względem wierzyciela lub komornika. Jednocześnie pozwala mu to na merytoryczne negocjacje bez obawy zostania oszukanym przez nadgorliwych windykatorów, którzy moga straszyć nieistniejącymi przepisami by,,wymusić na dłużniku uznanie długu bądź pozyskanie potrzebnych mu informacji. Spełnienie świadczenia Podstawowym obowiązkiem dłużnika jest spełnienie świadczenia. W przypadku świadczeń pieniężnych obowiązek ten polega na zapłacie komornikowi egzekwowanego świadczenia wraz z kosztami na rachunek bankowy komornika lub gotówką w kancelarii komornika. Pokwitowanie komornika ma taki sam skutek jak pokwitowanie sporządzone w formie dokumentu urzędowego. Poprzez zapłatę do komornika całości egzekwowanego świadczenia wraz z kosztami egzekucyjnymi dłużnik zwalnia się z długu, a postępowanie egzekucyjne ulega zakończeniu. Ponadto, komornik po dokonanej do niego zapłacie całości egzekwowanego świadczenia wraz z kosztami egzekucyjnymi odnotowuje o tym wzmiankę na tytule wykonawczym, który pozostaje w aktach bez zwrotu wierzycielowi. Egzekucja Sądowa Złożenie przez wierzyciela wniosku o wszczęcie egzekucji wraz z tytułem wykonawczym obliguje komornika do wszczęcia postępowania egzekucyjnego. Zgodnie z art. 804 kpc komornik nie jest uprawniony do badania zasadności i wymagalności obowiązku objętego tytułem wykonawczym. Dłużnik ma obowiązek współdziałania z komornikiem i nie utrudniania mu podejmowanych czynności. Dłużnik nie może usuwać, ukrywać, zbywać, darować, niszczyć, rzeczywiście lub pozornie obciążać albo uszkadzać składniki swojego majątku zajęte lub zagrożone zajęciem pod rygorem odpowiedzialności karnej. Udzielanie komornikowi wyjaśnień i stawianie się na wezwanie komornika. Informowanie komornika o zmianie miejsca pobytu Dłużnik ma obowiązek informowania komornika o zmianie miejsca pobytu trwającego dłużej niż miesiąc, pod rygorem nałożenia grzywny.

7 2. Rozdział drugi: O procesie restrukturyzacji długu, kredytach oraz konsekwencji zadłużenia W przypadku niedotrzymania przez kredytobiorcę warunków udzielenia kredytu albo w razie utraty przez kredytobiorcę zdolności kredytowej bank może obniżyć kwotę przyznanego kredytu albo wypowiedzieć umowę kredytu. W pierwszym przypadku może to oznaczać konieczność zwrócenia od razu znacznej części pożyczonego kapitału, a w drugim prawo banku do postawienia kredytu w stan natychmiastowej spłaty całego zobowiązania: kapitału oraz odsetek. Nieco inaczej, korzystniej dla kredytobiorcy, ta kwestia jest uregulowana w prawie, jeśli zobowiązanie jest kwalifikowane do kredytów konsumenckich. Prawidłowy proces restrukturyzacji zadłużenia: Analiza zadłużenia Wybór właściwego rozwiązania może to być kredyt konsolidacyjny, negocjacje z wierzycielem lub inne rozwiązania. Negocjacje z wierzycielem Uwaga: Wiele korzyści da spotkanie ze specjalistą od restrukturyzacji zadłużenia. Umożliwi zapoznanie się ze wszystkimi rozwiązaniami, które zostaną bardzo szczegółowo omówione, aby wspólnie z dłużnikiem wybrać najlepsze wyjście z zaistniałej sytuacji. Ten krok nie jest konieczny możesz działać samodzielnie ale po prostu nie warto. Specjaliści od restrukturyzacji zobowiązań mają szeroką wiedzę na temat prawa bankowego, cywilnego, karnego oraz ustaw.

8 Czemu służy oferowana przez niektóre firmy usługa restrukturyzacji zadłużenia? Celem usługi restrukturyzacji zobowiązań oferowanej na rynku przez firmy zewnętrzne, nie związane z bankami i innymi wierzycielami, jest przede wszystkim udzielenie pomocy dłużnikowi w negocjacjach z wierzycielami w temacie spłaty zobowiązań finansowych. Klientowi oferowana jest kompleksowa pomoc prawna i negocjacyjna, dzięki której zyskuje: dodatkowy czas na spłatę, zmniejszenie rat kredytu, okresy karencji lub wydłużenie okresu kredytowania. Profesjonalne poprowadzenie negocjacji może wstrzymać postępowanie komornicze czy zakończyć męczącą windykację. Skorzystanie z pomocy profesjonalisty jest korzystniejsze dla dłużnika przede wszystkim dlatego że zwieksza szanse na korzystną ugodę z bankiem, dzięki której nie zaciągnie on kolejnych zobowiązań i uniknie spirali kredytowej prowadzącej do bankructwa. Negocjować samodzielnie czy z pomocą profesjonalisty? Każdy dłużnik może podjąć samodzielne negocjacje i rozmowy z wierzycielem w sprawie spłaty zobowiązania. W praktyce takie negocjacje są bardzo trudne i narażone na niepowodzenie z powodu negatywnego nastawienia obu stron relacji. Dzięki pełnomocnikowi dłużnik uzyskuje pomoc prawną i gwarancję dobrej reprezentacji swoich interesów. Ustanowienie pełnomocnika ma swoje dodatkowe atuty również ze względu na stresogenny charakter negocjacji z wierzycielami, który dzięku wsparciu z zewnątrz może zostać zmniejszony. Kiedy warto przeprowadzić restrukturyzację zobowiązań? Z restrukturyzacji warto skorzystać m.in. w przypadkach gdy: mamy komornika i grozi nam egzekucja a chcemy spłacić zadłużenie w ratach bez kosztów czy utraty mienia. kiedy komornik blokuje nam środki na koncie jeżeli windykacja każe nam spłacić do danego dnia całość, przy jednoczesnym braku szans na raty oraz grożą nam sądem i komornikiem kiedy bank odmawia przyznania kredytu i jesteśmy zdani na usługi pozabankowe a chcemy przywrócenia zdolności kredytowej Restrukturyzacja kredytu może mieć rezultat w postaci: karencji w spłacie kredytów (wakacje kredytowe), odroczenia płatności rat zobowiązania finansowego na dłuższy lub krótszy okres, zmniejszenia rat miesięcznych na okres kilku lat, wydłużenia okresu kredytowania, obniżenia oprocentowania.

9 Unikaj kosztów komorniczych! Skierowanie sprawy do egzekucji komorniczej to dodatkowe koszty, które zawsze zobowiązany jest pokryć dłużnik. Dlatego w sytuacji potencjalnie bez wyjścia, po wyroku sądowym, jeśli nadal nie możesz spłacić zobowiązania, powinieneś jak najszybciej przystąpić do restrukturyzacji zadłużenia. Każde działanie, które uratuje Cię przed dodatkowymi kosztami w tym przypadku kosztami komorniczymi jest korzystne dla Ciebie jako dłużnika. Wakacje kredytowe (tzw. karencja w spłacie) polecane są szczególnie wtedy, gdy pojawiają się dodatkowe lub nieprzewidziane wydatki, na przykład konieczność zakupu nowego sprzętu, koszty leczenia. Wtedy zamiast płatności raty jej wysokość przeznaczyć można na inny cel. Trzeba jednak pamiętać o tym, że pod pojęciem wakacji kredytowych mogą znajdować się różnego rodzaju procedury a sama oferta zależna jest od kredytodawcy. Wakacjami kredytowymi nazywa się albo zawieszenie spłaty całości raty albo zawieszenie spłaty części kapitałowej raty (wówczas do spłaty pozostaje jej część odsetkowa). W pierwszym przypadku spłata raty zostaje przeniesiona na dalszy termin, w drugim nadal płacić trzeba jej pewną część, zależnie od wysokości i oprocentowania kredytu. Należy pamiętać też o tym, że wakacje kredytowe mogą być dodatkowo płatne. Czy wakacje kredytowe przedłużają okres spłaty? Warto sprawdzić w umowie o kredyt gotówkowy, co dzieje się z zawieszoną ratą. W większości przypadków w następnym miesiącu po wakacjach kredytowych kredytobiorca zobowiązany jest do jednoczesnej spłaty dwóch rat jego ogólny wydatek będzie w tym miesiącu dwa razy wyższy lub też częściowo wyższy w przypadku konieczności spłaty raty kapitałowej. Najczęściej dzieje się tak, że odłożona rata kredytu w ostatecznym rozrachunku przedłuży jego okres spłaty, co z kolei nieco zwiększa całkowity koszt kredytu. W niektórych bankach stosuje się też rozłożenie pojedynczej raty na resztę rat kredytu w pozostałym okresie, co skutkuje nieco wyższą ratą miesięczną po poprzeprowadzeniu restrukturyzacji długu. Wakacje kredytowe nie oznaczają zatem, że można zapomnieć o spłacie jednej raty w roku. Rata ta zostaje przeniesiona na inny termin, co może skutkować przedłużeniem okresu spłaty kredytu lub wysokości raty, a tym samym wyższym zwiększonym koszcie kredytu.

10 Konsekwencje zaciągania kredytów oraz sprzedaż zadłużenia Zaciągając kredyt zwykle zakładamy, że przez najbliższe kilka lat nic złego się nie wydarzy i uda nam się spłacić kredyt zgodnie z umową. Niestety w życiu różnie bywa (utrata pracy, przewlekła choroba, wypadek), różne wydarzenia losowe powodują, że czasem nie jesteś w stanie dłużej spłacać kredytu. Co się dzieje w takiej sytuacji? Bank sam może próbować wymusić na Tobie spłatę lub powierzyć to zadanie firmie windykacyjnej. Może również całkowicie pozbyć się długu, sprzedając go firmie trzeciej. Czy to legalne? Tak, jest to legalne, ponieważ umowa kredytowa, którą podpisałeś, zawiera zwykle informację o tym, że wierzytelność może zostać sprzedana. Jeśli jesteś dłużnikiem banku masz niespłacony kredyt, kartę kredytową, limit w koncie w chwili otrzymania od komornika zawiadomienia o wszczęciu egzekucji na podstawie BTE (Bankowy Tutył Egzekucyjny) z klauzulą wykonalności, możemy sprawdzić, czy przypadkiem nie zachodzą przesłanki do złożenia zażalenia na postanowienie sądu o nadaniu klauzuli wykonalności. Pamiętajmy, że na złożenie zażalenia jest tylko 7 dni licząc od dnia odbioru zawiadomienia o wszczęciu egzekucji przez komornika. Dzięki złożonemu zażaleniu zyskamy cenny czas.

11 Pomoc: ANEKS pisemny zapis zmian warunków umowy, podpisywany w przypadku, gdy kredytobiorca zmienia walutę kredytu, dokonuje wcześniejszej spłaty, zmienia termin przelewu transzy itp. BTE Bankowy Tytuł Egzekucyjny. Bank nie musi kierować sprawy do sądu gdy dłużnik nie spłaci wymagalnego zadłużena. Wystarczy, że bank dysponuje oświadczeniem dłużnika o poddaniu się egzekucji i bez rozprawy sądowej wystawia bankowy tytuł egzekucyjny, stwierdzający stan zadłużenia. Tytuł taki jest równoznaczny z wyrokiem sądowym i tak jak orzeczenie sądu, wymaga nadania klauzuli wykonalności. Po jej nadaniu bank przesyła tytuł wykonawczy (BTE z klauzulą sądu) do komornika, który wszczyna egzekucję. KREDYT DENOMINOWANY kredyt udzielony w walucie obcej przeliczonej na walutę polską według aktualnego kursu. Podstawą oprocentowania kredytu denominowanego jest stopa procentowa wybranej waluty obcej. KREDYT REFINANSOWY to nowy kredyt, który ma być przeznaczony na spłatę innego, zazwyczaj jednego kredytu, który został udzielony wcześniej na mniej korzystnych warunkach. KREDYT KONSOLIDACYJNY to kredyt który ma być przeznaczony na skonsolidowanie długu, czyli spłatę kilku innych kredytów i pożyczek. KREDYT KONSUMPCYJNY to kredyt w przypadku którego w umowie z bankiem nie jest określony cel, na jaki zostaną wydatkowane pożyczone pieniądze. KREDYT HIPOTECZNY to kredyt którego zabezpieczeniem (docelowym) jest wpis hipoteki do księgi wieczystej nieruchomości. Przeznaczony jest zazwyczaj na inwestowanie w nieruchomość lub refinansowanie kredytu budowlanego, jednak coraz częściej w ofercie banków są takie kredyty służące konsolidacji zadłużenia. POŻYCZKA HIPOTECZNA to praktycznie to samo co kredyt hipoteczny, choć umowa między bankiem i pożyczającym oparta jest na przepisach kodeksu cywilnego. Pożyczkę taką zazwyczaj można też wykorzystać na dowolny cel konsumpcyjny, gdyż bank nie kontroluje sposobu wydatkowania pożyczonej kwoty. KARENCJA określony w umowie kredytowej okres zawieszenia spłaty kapitału. Kredytobiorca spłaca wówczas tylko odsetki. Niektóre banki dopuszczają także karencję w spłacie odsetek. WIERZYCIEL osoba prawna lub fizyczna, która może żądać spełnienia świadczenia od innej osoby (dłużnika). Łączy ją z nim stosunek zobowiązaniowy (dług) WKŁAD WŁASNY środki własne, które kredytobiorca przeznacza na zakup nieruchomości. Wkład własny pozwala na obniżenie oprocentowania kredytu, jednocześnie jego brak podwyższa oprocentowanie oraz wymaga dodatkowego kosztu w postaci ubezpieczenia brakującego wkładu.

12 Jesteśmy wśród największych w Polsce. LEXPERTO to największa e-kancelaria prawna wyspecjalizowana w obsłudze wierzytelności osób fiz. oraz firm. Z naszego biura w centrum Warszawy, świadczymy skuteczną pomoc prawną na terenie całego kraju. Skuteczność Profesjonalizm Współpraca Poszukujemy i wdrażamy nowe rozwiązania, które gwarantują skuteczność i najwyższą jakość obsługi spraw naszych Klientów. Koncentrujemy się na efektach Tylu osobom i firmom już pomogliśmy Tyle osób codziennie obsługujemy. LEXPERTO to zespół wykwalifikowanych prawników doświadczonych specjalistów z zakresu prawa cywilnego oraz prawa bankowego oraz współpracujący z nim sztab doradców. 3 mln zł Tyle łącznie pomagamy zaoszczędzać naszym Klientom miesięcznie. Najważniejsi dla nas są ludzie: nasi Klienci. W trakcie trwania współpracy pozostajemy w stałym kontakcie z Klientem, który jest na bieżąco informowany o postępach w sprawie. Dedykowany doradca monitoruje sprawę i odpowiada na wszelkie pytania i wątpliwości. Kancelaria Lexperto (22) ul. Tamka , Warszawa lexperto.pl CENY? Już od 0 zł! Część naszych usług jest całkowicie bezpłatna Dołącz do 20 tysięcy zadowolonych klientów! Skontaktuj się z nami

13 3. Rozdział trzeci: Negocjacje: od czego zacząć, czego się wystrzegać? Skuteczne umiejętności negocjacyjne są konieczne jeśli chcemy zrealizować nasze potrzeby. Umiejętnie przeprowadzone negocjacje są najlepszą i najskuteczniejszą metodą rozwiązywania konfliktów, jakie istnieją pomiędzy dłużnikiem a wierzycielem. Jeśli w naszej skrzynce znajdujemy wezwania do zapłaty, nie powinniśmy nigdy ich lekceważyć. Wielu pożyczkobiorców myśli, że jeśli je zignoruje, to sprawa się przedawni i problem zniknie. W przypadku ignorowania wezwań do spłaty rat kredytu, bank ma prawo wypowiedzieć nam umowę. I co gorsza, może zażądać uregulowania zobowiązania w całości albo naliczać karne odsetki. Na pewno czekać nas będzie kontakt z działem windykacyjnym. Negocjacje z bankiem: Należy rozmawiać z bankiem, najszybciej jak tylko się da. Strategia oparta na założeniu, że jakoś to będzie, jest najgorszą z możliwych. Przed zgłoszeniem się do banku przygotujemy Ci propozycję programu naprawczego. Nie oczekujmy, że to bank nam zaoferuje, co mamy zrobić, by nie skorzystał on z możliwości wystawienia bankowego tytułu egzekucyjnego. Poza tym pamiętajmy, że jeśli mamy kilka długów, negocjować możemy od razu ze wszystkimi wierzycielami. Jeśli dostajemy tzw. zadyszki finansowej, negocjujmy nawet z tymi wierzycielami, względem których spłacamy zobowiązania terminowo.informacja o naszych kłopotach ze spłatą jednego zobowiązania trafi bowiem natychmiast do Biura Informacji Kredytowej, a tym samym inni wierzyciele uzyskają tę informację chociażby w toku rutynowych czynności dotyczących monitorowania nas jako dłużników. Potencjalne zagrożenie niewypłacalnością kredytobiorcy z tytułu innych zobowiązań może być dla nich dostatecznym powodem do wypowiedzenia umowy kredytu lub pożyczki z żądaniem natychmiastowej spłaty pozostałej części długu.

14 Stawiając długi w stan natychmiastowej wymagalności wszyscy kredytodawcy i inni wierzyciele wykorzystają zapisy w umowach kredytowych, które w takiej sytuacji dają im prawo do naliczania (w miejsce umownych odsetek) odsetek od przeterminowanych zobowiązań. Aktualnie w wysokości 8% rocznie. Sprawi to, że spirala naszego zadłużenia zacznie się nakręcać w tak szybkim tempie, że zaspokojenie wierzycieli może przerosnąć nasze możliwości. Dlatego też lepiej jeśli uprzedzimy ewentualne ruchy banku i wystąpimy o restrukturyzację kredytu zanim dowie sie on o naszych kłopotach u innych wierzycieli. Co możemy zaproponować bankowi? 1. W pierwszej kolejności wydłużenie okresu spłaty kredytu, dzięki czemu możliwe będzie dostosowanie (przez odpowiednie zmniejszenie części kapitałowej) bieżących rat kredytu do naszych nowych możliwości finansowych. 2. Niestety, jeśli utraciliśmy zdolność kredytową (np. wskutek braku stałego źródła dochodów spowodowanego rozwiązaniem umowy o pracę), przekonanie banku do takich zmian w umowie kredytowej będzie trudne. Nie powinniśmy się jednak zrażać, gdyż negocjacje są naszą specjalnością o czym mogą zaświadczyć Klienci, którym już udało się nam pomóc. 3. Jeśli już utraciliśmy zdolność kredytową, a wcześniej nie podjęliśmy odpowiednich działań, to zwykle nie mamy co liczyć na kredyt refinansowy czy tym bardziej konsolidacyjny, tym nie mniej ostatecznie wszystko zależy od wierzyciela i odpowiednio przeprowadzonych negocjacji.

15 4. Rozdział czwarty: Przedawnienie długu, jak również przetrzymywanie zadłużeń przez firmy windykacyjne Przedawnienie długu jest bardzo ważnym zagadnieniem dla dłużnika, gdyż może pozwolić mu na umorzenie długu. Nic dziwnego zatem że kontaktujący się z nami windykator nie udzieli żadnych informacji o powyższej możliwości. Dlatego tak ważne jest by dłużnik był świadomy swoich praw i nie ufał,,na ślepo wszystkiemu co mu przekaże wierzyciel lub jego pełnomocnicy. Przedawnienie długu Według art. 118 kodeksu cywilnego: Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat dziesięć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej trzy lata. Do roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej mogą należeć również długi z tytułu kredytów bankowych i pożyczek, a do świadczeń okresowych raty tych kredytów. Roszczenia przedawniają się po trzech lub dziesięciu latach od momentu kiedy stały się wymagalne, czyli od momentu, kiedy upłynał ich termin spłaty. Każda kolejna rata pożyczki czy kredytu przedawnia się po upływie trzech lub dziesięciu lat licząc od terminu jej spłaty, a jeżeli kredyt był postawiony przez bank w stan wymagalności okres liczy się od dnia, kiedy dłużnik miał wyznaczony termin spłaty długu. Podkreślenia wymaga fakt, że wierzyciel pomimo upływu terminu przedawnienia może skierować sprawę do sądu. W takiej sytuacji musisz zachować szczególną staranność, bowiem sąd z własnej inicjatywy nie ma możliwości oddalić roszczenia dlatego, że jest ono przedawnione. To w Twoim interesie jest podniesienie zarzutu przedawnienia przy pierwszej czynności procesowej, czyli np. w odpowiedzi na pozew czy w sprzeciwie od nakazu zapłaty. Jeżeli dłużnik tego nie zrobi, to uzna dług i będzie musiał go spłacać. A zatem ustawodawca umożliwił wierzycielom zastawianie kolejnych pułapek na dłużników. Niewiele osób zdaje sobie sprawę, że długi z czasem ulegają przedawnieniu oraz że zarzut przedawnienia musimy zgłosić sami, żeby się obronić. Sąd sam z siebie za nas tego nie zrobi.

16 O czym należy pamiętać gdy wierzyciel windykuje przedawniony dług? 1. Windykując dług który jest przedawniony, wierzyciel może narazić się na dodatkowe koszty. Warto więc przedsięwziąć odpowiednie kroki zniechęcające wierzyciela do dochodzenia przedawnionych roszczeń i prowadzące do zawarcia korzystnej ugody. 2. Dłużnik musi bardzo uważać na pisma i telefony od firm windykacyjnych, by niechcący nie uznać długu. 3. Sprzedaż długu do firmy windykacyjnej nie przerywa biegu przedawnienia. Czyli jeżeli dług jest przedawniony możemy oddalić roszczenie zarówno wierzyciela pierwotnego, jak i firmy windykacyjnej, która kupiła ten dług. 4. Od dnia otrzymania nakazu jest tylko 14 dni na wniesienie do sądu sprzeciwu od nakazu zapłaty. W sprzeciwie podniesiemy zarzut przedawnienia. Sąd w takim wypadku ustali termin rozprawy, gdzie podniesiemy ponownie ten zarzut. 5. Jeżeli wierzyciel wszczął egzekucję długu, zgodnie z art. 123, nadal jest możliwość wniesienia powództwa w celu uznania przedawnienia, chociaż jego bieg zostanie wówczas przerwany. Art Bieg przedawnienia przerywa się: 1) przez każdą czynność przed sądem lub innym organem powołanym do rozpoznawania spraw lub egzekwowania roszczeń danego rodzaju albo przed sądem polubownym, przedsięwziętą bezpośrednio w celu dochodzenia lub ustalenia albo zaspokojenia lub zabezpieczenia roszczenia; 2) przez uznanie roszczenia przez osobę, przeciwko której roszczenie przysługuje. 3) przez wszczęcie mediacji. Powództwo można wnieść w terminie miesiąca od dnia dowiedzenia się o naruszeniu prawa.

17 A zatem uwaga: poprzez jakikolwiek kontakt z wierzycielem albo firmą windykacyjną, nawet ustny czy telefoniczny można niechcący uznać dług. Dlatego odradzamy prowadzenia jakichkolwiek samodzielnych rozmów z wierzycielami, a w szczególności: Zobowiązania się do spłaty długu, nawet w późniejszym nieokreślonym terminie Wnoszenia do wierzyciela czy firmy windykacyjnej o rozłożenie długu ma mniejsze raty Umorzenia odsetek, a nawet umorzenia długu Zapłaty jakiejkolwiek kwoty na konto wierzyciela. Wszystkie powyższe czynności mogą prowadzić do uznania długu, nawet nienależnego, jeżeli miały one formę rozmowy telefonicznej. Należy również pamiętać, że rozmowy telefoniczne z bankiem lub firmą windykacyjną najczęściej są nagrywane i mogą przed sądem stanowić dowód uznania długu, a wtedy już uniknięcie spłaty staje się niemożliwe, nawet jeżeli pierwotnie był to przedawniony dług. Poniżej przytoczyliśmy przykładowe rodzaje przedawnień i potrzebny czas by się uprawomocniły. Rodzaje oraz czas przedawnień: Czas przedawnienia Rodzaj zadłużenia 10 lat Roszczenie nadane przez sąd w firmie prawomocnego wyroku, lub też innej instytucji powołanej do rozpatrywania spraw tego rodzaju, lub też orzeczenie sądu polubownego zawarte w formie ugody przed mediatorem, a następnie zatwierdzone przez sąd 10 lat należności wobec ZUS-u z tytułu nieopłaconych składek 3 lata Roszczenie alimentacyjne 3 lata Roszczenie z tytułu czynszu 3 lata Liczone od dnia w, którym pracodawca powinien zapłacić wynagrodzenie pracownikowi wynikające z zawartej umowy o pracę

18 3 lata Roszczenie z umowy ubezpieczeniowej 3 lata Zadłużenie wynikające z niespłaconej karty kredytowej 3 lata Zobowiązanie wynikające z niespłaconej umowy pożyczki czy też kredytu 2 lata Mandat za podróż bez ważnego biletu 2 lata Roszczenie z umowy sprzedaży 2 lata od dnia oddania dzieła Roszczenia z Umowy o dzieło 2 lata Wszelkiego rodzaju usługi telekomunikacyjne 2 lata Debet na koncie bankowym od mementu daty wymaganej spłaty obciążenia konta bankowego Zaznaczamy jednak, że powyższa praktyka jest właściwa tylko w przypadku, gdy pierwszy raz dłużnik uzyskał informację o sprawie sądowej dopiero od komornika, a to z uwagi na podanie przez wierzyciela nieaktualnego adresu w pozwie. Jeśli z kolei pozew był nadany na właściwy adres, a nie dowiedziałeś się o nim z innych przyczyn, np. pobyt w tym czasie w szpitalu właściwy będzie wniosek o przywrócenie terminu.

19 5. Rozdział piąty: Egzekucja komornicza, przepisy, nasze obowiązki jako dłużnika oraz możliwość obrony W postępowaniu egzekucyjnym prowadzonym przez komornika organ egzekucyjny ma obowiązek doręczenia zawiadomienia o wszczęciu egzekucji. Może mieć ono formę pisemnego zawiadomienia, odpisu zajęcia (np. wynagrodzenia za pracę, rachunku bankowego) lub protokołu zajęcia ruchomości. Z chwilą doręczenia dłużnikowi zawiadomienia o wszczęciu egzekucji rozpoczyna się bieg terminu do wniesienia przez niego zażalenia na postanowienie o nadaniu tytułowi egzekucyjnemu klauzuli wykonalności. Po wszczęciu postępowania egzekucyjnego przysługuje Ci skarga na czynność komornika. Wniesienie skargi nie wstrzymuje dokonania zaskarżonej czynności, chyba że postępowanie egzekucyjne zostanie zawieszone decyzją sądu. Warto pamiętać: Sposobem na legalne ograniczenie wynagrodzenia komornika jest zaspokojenie wierzytelności poprzez wpłatę dokonaną bezpośrednio do rąk lub na rachunek wierzyciela. Należy zawiadamiać komornika w terminie 7 dni o każdej zmianie miejsca swego pobytu trwającej dłużej niż miesiąc. W razie zaniedbania tego obowiązku korespondencję pozostawia się w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia. Jeśli zaniedbasz dostarczenia powiadomienia w terminie siedmiu dni komornika o każdej zmianie miejsca swego pobytu, trwającej dłużej niż jeden miesiąc, możesz być ukarany grzywną w wysokości do 2 000zł. W postępowaniu egzekucyjnym obowiązuje zasada, zgodnie z którą powinieneś zwrócić wierzycielowi koszty niezbędne do przeprowadzenia egzekucji, jeśli tylko była ona celowa (czyli słuszna). Innymi słowy przyjmuje się, że do egzekucji komorniczej dochodzi niejako z winy dłużnika. W związku z tym powinien on zostać obciążony opłatą, proporcjonalną do nakładu pracy komornika. Do niedawna jedynym odstępstwem od tej zasady był ust. 4 art. 49 Ustawy o komornikach sądowych i egzekucji, przewidujący możliwość obciążenia tymi kosztami wierzyciela w przypadku egzekucji niecelowej.

20 W ostatnim czasie, a dokładnie 26 grudnia 2013 r., weszła w życie nowelizacja art. 49 ww. ustawy, przerzucająca (w niektórych sytuacjach) ciężar ponoszenia tej opłaty z dłużnika na wierzyciela. Tytułem wyjaśnienia we wcześniejszej wersji ustawy funkcjonowała reguła, zgodnie z którą, jeśli postępowanie egzekucyjne zostało umorzone na wniosek wierzyciela. lub na podstawie art. 823 K.p.c., to koszty postępowania ponosił zawsze dłużnik. Art. 823 K.p.c. dotyczy umorzenia postępowania egzekucyjnego z mocy samego prawa z uwagi na bezczynność wierzyciela. Sytuacja taka powodowała, że nawet w przypadku, gdy faktyczną przyczyną umorzenia postępowania egzekucyjnego była utrata mocy tytułu wykonawczego, to i tak dłużnik musiał zapłacić koszty prowadzonej egzekucji. Warto zaznaczyć, że opłaty egzekucyjne potrafią przewyższać nawet kwotę dochodzonej przez wierzyciela należności głównej. Nowelizacja ustawy wprowadziła procedurę uprawniającą dłużnika do wystąpienia z żądaniem uchylenia postanowienia komornika o obciążeniu dłużnika opłatą egzekucyjną lub zwrotu już uiszczonej opłaty. Kiedy przysługuje Ci takie uprawnienie? Gdy wykażesz, że orzeczenie na którym oparto klauzulę wykonalności zostało uchylone lub zmienione w taki sposób, iż nie nadaje się do wykonania, utraciło moc lub tytuł wykonawczy został pozbawiony wykonalności z przyczyn innych niż zaspokojenie wierzyciela. Chodzi więc np. o uchylenie klauzuli wykonalności nakazu zapłaty w wyniku złożenia zażalenia na postanowienie o jej nadaniu. Z kolei uchylenie klauzuli powoduje, iż nakaz zapłaty nie może stanowić tytułu wykonawczego, a tym samym komornik na jego podstawie nie może prowadzić egzekucji. Nakaz zapłaty (będący tytułem wykonawczym) może utracić moc również w wyniku skutecznego wniesienia sprzeciwu. Tak więc obecnie, w ww. wypadkach, wykorzystując dowolne środki, np. wniosek do komornika, czy też skargę na czynności komornika, możemy spowodować uchylenie postanowienia o obciążeniu dłużnika z opłat za prowadzenie egzekucji komorniczej. Dłużnik o fakcie nadania klauzuli wykonalności, zgodnie z dzisiejszym stanem prawnym, dowiaduje się dopiero od komornika, gdy ten wszczyna egzekucję. Bardzo często słyszeliśmy w naszej kancelarii pretensje Klientów, że nic o tym fakcie nie wiedzieli, a co za tym idzie, czują się oszukani przez wymiar sprawiedliwości. W tym miejscu chcielibyśmy podkreślić, że rozpoznanie wniosku banku o nadaniu klauzuli wykonalności odbywa się na posiedzeniu niejawnym, o którym sąd nie informuje

PrzeWodnik po usługach finansowych

PrzeWodnik po usługach finansowych PrzeWodnik po usługach finansowych Warszawa, 2012 r. Spis treści Wstęp... 5 Pytania i odpowiedzi... 7 1. Jakie są rodzaje kredytów?...7 2. Jaka jest różnica między kredytem a pożyczką?...9 3. Czy w przypadku

Bardziej szczegółowo

Spotkanie nr 3 Kredyty jak wybrać najkorzystniejszą ofertę bankową?

Spotkanie nr 3 Kredyty jak wybrać najkorzystniejszą ofertę bankową? Scenariusz pilotażowy dla prowadzącego spotkanie O finansach w bibliotece Spotkanie nr 3 Kredyty jak wybrać najkorzystniejszą ofertę bankową? Styczeń 2014 Cele zajęć : przypomnienie wiadomości o podstawowych

Bardziej szczegółowo

opracowanie: Katarzyna Marczyńska, Arbiter Bankowy redakcja: Grażyna Rokicka, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich

opracowanie: Katarzyna Marczyńska, Arbiter Bankowy redakcja: Grażyna Rokicka, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich ISBN 978-83-60632-18-5 URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW 00-950 Warszawa, Plac Powstańców Warszawy 1 tel. 022 55 60 800 www.uokik.gov.pl opracowanie: Katarzyna Marczyńska, Arbiter Bankowy redakcja:

Bardziej szczegółowo

WINDYKACJA. 28 września 4 października 2012 r.

WINDYKACJA. 28 września 4 października 2012 r. 20 28 września 4 października 2012 r. WINDYKACJA PORTRET POLSKIEGO DŁUŻNIKA Spoglądając w przeszłość i analizując przebieg ostatnich 10 lat w branży windykacyjnej pod kątem profilu dłużnika, pozornie możnaby

Bardziej szczegółowo

Jak bezpiecznie korzystać z kredytu? Poradnik dla konsumenta

Jak bezpiecznie korzystać z kredytu? Poradnik dla konsumenta Jak bezpiecznie korzystać z kredytu? Poradnik dla konsumenta Poradnik dla konsumenta SPIS TREŚCI SŁowniczek... 4 Wstęp... 6 Co to znaczy nadmiernie się zadłużyć?... 6 Kogo dotyczy ten problem?... 6 Problem

Bardziej szczegółowo

Jakie prawa ma firma windykacyjna?

Jakie prawa ma firma windykacyjna? Jakie prawa ma firma windykacyjna? Redakcja: dr Małgorzata Wysoczyńska Autorzy: Justyna Kopałka Siwińska, Magdalena Wiankowska Według badań przeprowadzonych przez Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor,

Bardziej szczegółowo

Rynek zarządzania wierzytelnościami w Polsce oraz perspektywy jego rozwoju do 2014 roku

Rynek zarządzania wierzytelnościami w Polsce oraz perspektywy jego rozwoju do 2014 roku Rynek zarządzania wierzytelnościami w Polsce oraz perspektywy jego rozwoju do 2014 roku Warszawa Październik 2010 Spis treści: Wprowadzenie... 3 1. Podstawowe aspekty zjawiska nieregulowania zobowiązań...

Bardziej szczegółowo

Szkoła mądrego pożyczania

Szkoła mądrego pożyczania L Szkoła mądrego pożyczania poradnik dla uczestników szkoleń z zakresu edukacji finansowej i zarządzania długiem Program dofinansowany ze środków Narodowego Banku Polskiego Szkoła mądrego pożyczania poradnik

Bardziej szczegółowo

2/2012 Egzemplarz bezpłatny

2/2012 Egzemplarz bezpłatny 2/2012 Egzemplarz bezpłatny W tym numerze m.in: Ustawa antydyskryminacyjna i jej wpływ na sytuację osób niepełnosprawnych - strona 8 Zmiany w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu

Bardziej szczegółowo

PORADNIK PRAWA RODZINNEGO I OPIEKUŃCZEGO

PORADNIK PRAWA RODZINNEGO I OPIEKUŃCZEGO PORADNIK PRAWA RODZINNEGO I OPIEKUŃCZEGO Fundacja Energia dla Europy, Warszawa 2013 ISBN 978-83-936459-2-3 Zespół redakcyjny: Grzegorz Kądzielawski, Karolina Krasnowska, Teresa Mioduszewska, Ewelina Palcar,

Bardziej szczegółowo

NIE TAKI KREDYT STRASZNY USTAWA O KREDYCIE KONSUMENCKIM W PYTANIACH I ODPOWIEDZIACH

NIE TAKI KREDYT STRASZNY USTAWA O KREDYCIE KONSUMENCKIM W PYTANIACH I ODPOWIEDZIACH NIE TAKI KREDYT STRASZNY USTAWA O KREDYCIE KONSUMENCKIM W PYTANIACH I ODPOWIEDZIACH MACIEJ CZAPLIŃSKI Warszawa, sierpień 2012 Copyright by Maciej Czapliński and Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Bardziej szczegółowo

Copyright by Dom Kredytowy Notus S.A zdjęcia: Fotolia, istcok International Inc., Shutterstock, Inc. Warszawa, 2013 r.

Copyright by Dom Kredytowy Notus S.A zdjęcia: Fotolia, istcok International Inc., Shutterstock, Inc. Warszawa, 2013 r. Drogi Czytelniku, Copyright by Dom Kredytowy Notus S.A zdjęcia: Fotolia, istcok International Inc., Shutterstock, Inc. Warszawa, 2013 r. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie, przedrukowywanie i rozpowszechnianie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRODUKTÓW KREDYTOWYCH DLA MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW W RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A.

REGULAMIN PRODUKTÓW KREDYTOWYCH DLA MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW W RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. REGULAMIN PRODUKTÓW KREDYTOWYCH DLA MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW W RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. 1 DEFINICJE I INTERPRETACJE Regulamin Produktów Kredytowych dla Małych Przedsiębiorstw w Raiffeisen Bank Polska

Bardziej szczegółowo

PRZEZNACZENIE I CECHY PRAWNYCH ZABEZPIECZEŃ KREDYTU

PRZEZNACZENIE I CECHY PRAWNYCH ZABEZPIECZEŃ KREDYTU PRZEZNACZENIE I CECHY PRAWNYCH ZABEZPIECZEŃ KREDYTU Dobry kredytobiorca charakteryzuje się trzema podstawowymi cechami: (1) zdolnością kredytową, tzn. zdolnością do spłaty zaciągniętego kredytu wraz z

Bardziej szczegółowo

PUNKTY INFORMACJI PRAWNEJ I OBYWATELSKIEJ P R Z E W O D N I K

PUNKTY INFORMACJI PRAWNEJ I OBYWATELSKIEJ P R Z E W O D N I K PUNKTY INFORMACJI PRAWNEJ I OBYWATELSKIEJ P R Z E W O D N I K PUNKTY INFORMACJI PRAWNEJ I OBYWATELSKIEJ P R Z E W O D N I K Wrocław 2011 Współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

USŁUGI FINANSOWE PORADNIK DLA OSÓB STARSZYCH

USŁUGI FINANSOWE PORADNIK DLA OSÓB STARSZYCH USŁUGI FINANSOWE PORADNIK DLA OSÓB STARSZYCH BIULETYN RPO-Materiały nr 73 Usługi finansowe. Poradnik dla osób starszych Redaktor Naczelny: Stanisław Trociuk Opracowanie: Publikacja przygotowana w ramach

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE INFORMACJE PRAWNE

PODSTAWOWE INFORMACJE PRAWNE PODSTAWOWE INFORMACJE PRAWNE Warszawa 2011 1 WSTĘP Każdego roku ginie w Polsce ponad 15 tysięcy osób. Powody zaginięć są rozmaite: wypadek komunikacyjny, zaburzenia psychiczne, napad, porwanie, ucieczka

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KREDYTOWANIA. Idea Bank SA

REGULAMIN KREDYTOWANIA. Idea Bank SA 1/10 REGULAMIN KREDYTOWANIA SPIS TREŚCI 1. PRZEDMIOT REGULAMINU... 1 2. DEFINICJE... 1 3. OBOWIĄZYWANIE REGULAMINU... 2 4. FORMA UMOWY... 2 5. OBOWIĄZKI BANKU... 2 6. OBOWIĄZKI KREDYTOBIORCY I UPRAWNIENIA

Bardziej szczegółowo

ZASADY DOBRYCH PRAKTYK

ZASADY DOBRYCH PRAKTYK ZASADY DOBRYCH PRAKTYK PRZEDSIĘBIORSTW ZRZESZONYCH W KONFERENCJI PRZEDSIĘBIORSTW FINANSOWYCH W POLSCE czerwiec, 2012 rok Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce Związek Pracodawców, powstała 27

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ DS. PRAWA UPADŁOŚCIOWEGO, NAPRAWCZEGO i EGZEKUCYJNEGO TRZECI KONGRES PRAWNIKÓW WIELKOPOLSKI PRAWNICY DLA GOSPODARKI

ZESPÓŁ DS. PRAWA UPADŁOŚCIOWEGO, NAPRAWCZEGO i EGZEKUCYJNEGO TRZECI KONGRES PRAWNIKÓW WIELKOPOLSKI PRAWNICY DLA GOSPODARKI ZESPÓŁ DS. PRAWA UPADŁOŚCIOWEGO, NAPRAWCZEGO i EGZEKUCYJNEGO TRZECI KONGRES PRAWNIKÓW WIELKOPOLSKI PRAWNICY DLA GOSPODARKI I. Ocena stanu regulacji w zakresie prawa upadłościowego i naprawczego wraz z

Bardziej szczegółowo

PRAWNICZY BIULETYN INFORMACYJNY GRUDZIEŃ 2014 AKTUALNOŚCI PRAWNE PRAKTYCZNE INFORMACJE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW PREZENTACJE KANCELARII

PRAWNICZY BIULETYN INFORMACYJNY GRUDZIEŃ 2014 AKTUALNOŚCI PRAWNE PRAKTYCZNE INFORMACJE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW PREZENTACJE KANCELARII PRAWNICZY BIULETYN INFORMACYJNY GRUDZIEŃ 2014 AKTUALNOŚCI PRAWNE PRAKTYCZNE INFORMACJE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW PREZENTACJE KANCELARII SPIS TREŚCI Bartosz Łuć Wstęp str. 1 Opracowania prawnicze Anna Kowalkiewicz

Bardziej szczegółowo

Raport z badania Federacji Konsumentów Pożyczki chwilówki na podstawie analizy wybranych wzorców umownych

Raport z badania Federacji Konsumentów Pożyczki chwilówki na podstawie analizy wybranych wzorców umownych Raport z badania Federacji Konsumentów Pożyczki chwilówki na podstawie analizy wybranych wzorców umownych Warszawa, 2013 r. Spis treści Wstęp Rozdział 1. Czym jest pożyczka typu chwilówka? Kto jej udziela?

Bardziej szczegółowo

CZY TYLKO SĄD ROZSTRZYGNIE W SPORZE? MEDIACJA I SĄDOWNICTWO POLUBOWNE

CZY TYLKO SĄD ROZSTRZYGNIE W SPORZE? MEDIACJA I SĄDOWNICTWO POLUBOWNE CZY TYLKO SĄD ROZSTRZYGNIE W SPORZE? MEDIACJA I SĄDOWNICTWO POLUBOWNE Informator o alternatywnych sposobach rozwiązywania sporów Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW I POŻYCZEK KONSUMENCKICH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW I POŻYCZEK KONSUMENCKICH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW I POŻYCZEK KONSUMENCKICH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ I. Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin określa, z zastrzeżeniem ust.3, zasady udzielania przez

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania kredytów i pożyczek konsumenckich

Regulamin udzielania kredytów i pożyczek konsumenckich Regulamin udzielania kredytów i pożyczek konsumenckich SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWEJ JAWORZNO W JAWORZNIE Data zatwierdzenia: 15.01.2014 r. Podpisy Zarządu: Jacek Gębala, Tadeusz Dubiański,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW I POŻYCZEK SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW I POŻYCZEK SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW I POŻYCZEK SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ I. Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin określa zasady udzielania przez Spółdzielczą Kasę Oszczędnościowo-Kredytową,

Bardziej szczegółowo

Senior w banku. Konsumencka kampania edukacyjna. Projekt został zrealizowany dzięki dofinansowaniu ze środków m. st. Warszawy

Senior w banku. Konsumencka kampania edukacyjna. Projekt został zrealizowany dzięki dofinansowaniu ze środków m. st. Warszawy Senior w banku Konsumencka kampania edukacyjna Projekt został zrealizowany dzięki dofinansowaniu ze środków m. st. Warszawy Warszawa 2009 Ul. Gizów 6 01-249 Warszawa tel. +22 634 0668 fax: +22 634 0667

Bardziej szczegółowo

Stanowisko w sprawie dopuszczalno ci i skuteczno ci dochodzenia przedawnionych roszcze o zapłat zaległej składki lub jej raty z tytułu umowy obowi

Stanowisko w sprawie dopuszczalno ci i skuteczno ci dochodzenia przedawnionych roszcze o zapłat zaległej składki lub jej raty z tytułu umowy obowi Stanowisko w sprawie dopuszczalności i skuteczności dochodzenia przedawnionych roszczeń o zapłatę zaległej składki lub jej raty z tytułu umowy obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych

Bardziej szczegółowo

JAK POPRAWIĆ PŁYNNOŚĆ FINANSOWĄ. Jak poprawić płynność finansową w firmie

JAK POPRAWIĆ PŁYNNOŚĆ FINANSOWĄ. Jak poprawić płynność finansową w firmie JAK POPRAWIĆ PŁYNNOŚĆ FINANSOWĄ W FIRMIE Jak poprawić płynność finansową w firmie 1 2 Jak poprawić płynność finansową w firmie Faktoring Spis treści Rynek faktoringu w Polsce i na świecie...4 Definicja

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KREDYTOWANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

REGULAMIN KREDYTOWANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ` Załącznik do Uchwały Nr 51/27/AB/DMP/2013 Zarządu Banku BPS S.A. z dnia 24 września 2013 roku REGULAMIN KREDYTOWANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Warszawa, 2013 r. SPIS TREŚCI Rozdział 1. Postanowienia

Bardziej szczegółowo