Studenckie Koło Naukowe Finansów Wydział Zarządzania UW. Poznaj spółkę: JSW S.A. Największy producent węgla koksowego w Unii Europejskiej.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Studenckie Koło Naukowe Finansów Wydział Zarządzania UW. Poznaj spółkę: JSW S.A. Największy producent węgla koksowego w Unii Europejskiej."

Transkrypt

1 Poznaj spółkę: JSW S.A. Największy producent węgla koksowego w Unii Europejskiej. Analiza Spółki JSW przygotowana przez członków Studenckiego Koła Naukowego Finansów, w ramach grupy analityczno-inwestycyjnej.

2 Spis treści 1. Profil spółki JSW S.A. (Robert Pietrzak) Analiza sektora i branży. (Jakub Marciniak) Otoczenie biznesowe spółki. (Maciej Sycewicz) Analiza sprawozdań finansowych spółki. (Michał Kajetan Dobrzaniecki) Wycena spółki JSW S.A. (Kamila Gozdowska) Analiza techniczna. (Michał Ficenes) Podsumowanie

3 1. Profil spółki JSW S.A. Informacje o spółce Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. powstała 1 kwietnia 1993 roku jako jedna z siedmiu stworzonych wówczas spółek węglowych. W jej skład weszło siedem samodzielnych przedsiębiorstw górniczych, które później przekształcono w jednoosobową spółkę Skarbu Państwa z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju. Grupa JSW jest obecnie największym producentem wysokiej jakości węgla koksowego typu 35 (hard) i znaczącym producentem koksu w całej Unii Europejskiej. Węgiel koksowy wykorzystywany jest przede wszystkim w produkcji koksu, który obok rudy żelaza jest podstawowym składnikiem wykorzystywanym przy wytwarzaniu stali. Grupa JSW produkuje również węgiel przeznaczony do celów energetycznych, który jest sprzedawany do elektrowni i elektrociepłowni. Warto zwrócić uwagę na fakt, że około 45% produkowanego przez grupę węgla koksowego jest przetwarzana we własnych koksowniach, dzięki czemu istnieje możliwość oferowania produktu lepiej przetworzonego i o większej wartości. Obecnie w skład spółki wchodzą 4 kopalnie węgla kamiennego: Pniówek, Krupiński, Borynia-Zofiówka-Jastrzębie oraz Budryk. W każdej z nich wydobywany jest zarówno węgiel koksowy jak i węgiel do celów energetycznych. W 2012 roku w kopalniach należących do JSW wydobyto 9,5 mln ton węgla koksowego (z czego 7,7 mln to węgiel koksowy typu 35) i 4 mln ton węgla do celów energetycznych. W skład grupy wchodzą również firmy wraz ze specjalistycznymi zakładami produkcyjnymi, zajmujące się działalnością koksowniczą: JSW Koks S.A. oraz Wałbrzyskie Zakłady Koksownicze Victoria S.A. Odbiorcami produktów JSW są zarówno przedsiębiorstwa krajowe jak i firmy zagraniczne działające między innymi w Niemczech, Czechach, Austrii, ale również w Indiach, Brazylii oraz Stanach Zjednoczonych. Klientem grupy jest przykładowo amerykańska korporacja U.S. Steel, czyli największy producent stali w USA i dziesiąty producent stali na świecie. Spółka zadebiutowała na giełdzie 6 lipca 2011 roku, a we wrześniu tego samego roku weszła w skład indeksu WIG20. Grupa JSW zatrudnia obecnie 29,7 tysięcy pracowników. Grupa JSW W skład grupy Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A wchodzą następujące podmioty: Spółka Energetyczna Jastrzębie S.A. Jastrzębskie Zakłady Remontowe Sp. z o.o. Jastrzębska Spółka Kolejowa Sp. z o.o.

4 JSU Sp. z o.o. JSW Koks S.A. Adivcom Sp. z o.o. Centralne laboratorium Pomiarowo Badawcze Sp. z o.o Polski Koks S.A. Przedsiębiorstwo Gospodarki Wodnej i Rekultywacji S.A. Wałbrzyskie Zakłady Koksownicze Victoria S.A. Zakład Przewozów i Spedycji SPEDKOKS Sp. z o.o. Akcjonariat Największym akcjonariuszem jest obecnie Skarb Państwa, który posiada akcji, wartych 2,85 mld złotych i jest to jedyny duży akcjonariusz. Reszta akcji stanowi free float na poziomie 44,84%. Struktura akcjonariatu JSW S.A. Pozostali akcjonariusze 44,840% Skarb Państwa 55,160% Źródło: opracowanie własne.

5 Miliony ton Studenckie Koło Naukowe Finansów 2. Analiza sektora i branży. Sektor wydobywczy jest jedną z największych gałęzi przemysłu w Polsce. Świadczy o tym indeks WIG20, w którego skład wchodzi 6 spółek, które zajmują się wydobyciem surowców. Są to: JSW, KGHM, PKN Orlen, Grupa Lotos, LW Bogdanka i PGNiG. Węgiel jest drugim po ropie najczęściej używanym surowcem energetycznym na świecie. Całkowite roczne zapotrzebowanie szacuje się na około 7,5 miliarda ton. Polska jest największym producentem i rynkiem zbytu dla węgla kamiennego w UE. W roku 2012 polskie kopalnie wyprodukowały ,4 tys. ton węgla, z czego ,5 tys. stanowił węgiel wykorzystywany w celach energetycznych. Głównymi odbiorcami węgla koksowego oraz koksu są huty i przemysł ciężki głównie producenci wyrobów stalowych. Jak widzimy na poniższym wykresie, wydobycie węgla kamiennego w Polsce sukcesywnie spada. Po roku 1979, kiedy to Polska wydobyła najwięcej węgla kamiennego w swojej historii (około 180 mln ton) widoczna jest tendencja spadkowa. Wydobycie węgla kamiennego w Polsce Źródło: opracowanie własne na podst. GUS Rynek węgla koksowego. Spółka JSW jest jedynym krajowym producentem węgla koksowego typu 35 i głównym producentem na rynku węgla koksowego typu 34 (w tym segmencie jedynym konkurentem jest Kompania Węglowa S.A.). Udział w całkowitej produkcji węgla koksowego wynosi 80% (w tym 66% dla typu 35 i 14% dla typu 34), natomiast udział w krajowej produkcji węgla do celów energetycznych wynosi około 6%.

6 Miliony ton Studenckie Koło Naukowe Finansów Oprócz Polski, znaczącymi graczami na rynku węgla kamiennego w Europie są Czechy, Niemcy, Ukraina i Rosja. Mimo tego, deficyt węgla kamiennego w Unii Europejskiej w 2011 roku wyniósł 180 mln ton, co powoduje konieczność importowania węgla, głównie z Indii czy Chin. W ciągu pierwszych trzech kwartałów 2013 roku sprzedaż węgla w Polsce wyniosła tys. ton, z czego tysięcy to sprzedaż krajowa, a tys. ton to eksport (w tym tys. ton to wywóz sprzedaż w granicach UE). Głównym odbiorcą polskiego węgla kamiennego w UE są Niemcy (34,2% wywozu), a poza UE - Maroko (33% eksportu). W przypadku JSW udział eksportu i wywozu węgla w roku 2012 w całkowitych przychodach grupy wyniósł 11,4%. Głównymi odbiorcami węgla koksowego produkowanego w Polsce są producenci stali z Europy. W 2012 roku rynki węgla, koksu i stali dotknięte zostały spowolnieniem gospodarczym, co spowodowało zmniejszenie sprzedaży i wzrost zapasów (nadpodaż na rynku globalnym wynosi obecnie ponad 40 mln ton). W łańcuchu dostaw węgiel koksowy - koks - stal niższe zapotrzebowanie na stal przełożyło się na spadek cen i przychodów ze sprzedaży koksu i węgla koksowego. Obniżenie popytu, w największym stopniu w Chinach, wpłynęło na to, że cena spot dla węgla koksowego typu hard (czyli typu 35) spadła od początku roku o ponad 30% i wynosi obecnie około 108 USD/t. Rynek koksu i węglopochodnych. Koks jest paliwem sztucznym, produkowanym z mieszanki naturalnych węgli koksowych. Konsumpcja koksu opiera się na wykorzystaniu go w procesie wielkopiecowym (80% produkcji) oraz w pozostałych sektorach poza hutnictwem, m.in. odlewnie, przemysł chemiczny (20% całkowitej produkcji). Co ciekawe, dzięki odpowiedniej zawartości spalin i niskiemu zapyleniu koks, jako jedyne paliwo jest dopuszczony do użytku w centrach miast. Na rynku Jastrzębska Spółka Węglowa oferuje koks wielkopiecowy, odlewniczy, przemysłowy, metalurgiczny i opałowy. Do produktów węglopochodnych zaliczamy smołę koksowniczą, benzol, siarkę płynną, siarczan amonu oraz gaz koksowniczy. Produkcja koksu w Polsce Źródło: opracowanie własne na podst. GUS

7 Między 2005 a 2010 rokiem produkcja koksu zwiększyła się o ponad 1,2 miliona ton, jednak od roku 2011 następuje stopniowy jej spadek. Z poziomu 9,7 milionów ton w 2010 roku zmniejszyła się ona do poziomu 8,9 miliona ton w roku W 2012 roku, który był kryzysowy produkcja koksu była o 6,1% niższa niż w 2011 roku, a poziom eksportu z polskich koksowni obniżył się o 7% i wyniósł około 5,4 milionów ton. Najistotniejszym rynkiem zbytu dla polskich koksowni przez wiele lat był rynek europejski (głównie producenci stali ArcelorMittal czy Voestalpine), ale z uwagi na spowolnienie gospodarcze, jakie dotknęło ten rynek grupa JSW i inne polskie spółki zmuszone były zwiększyć sprzedaż za oceanem. Poniższy wykres przedstawia udział poszczególnych producentów koksu w rynku (dane na rok 2010). Jego wartość wynosiła wtedy około 9,7 miliona ton. Udział spółek z grupy kapitałowej JSW w krajowej produkcji koksu wynosi ok. 45%, co plasuje ją na polskim rynku koksu na drugim miejscu, po spółkach grupy ArcelorMittal Poland. 5% 3% 2% Producenci koksu w Polsce 6% 44% Zakłady Koksownicze "Zdzieszowice" Koksownia Przyjaźń 12% Kombinat Koksochemiczny "Zabrze" ArcelorMittal Poland S.A. Kraków Wałbrzyskie Zakłady Koksownicze "Victoria" Koksownia Częstochowa Nowa 28% Carbo-Koks Źródło: opracowanie własne na podst. Polski Koks SA Największą koksownią w Polsce są Zakłady Koksownicze Zdzieszowice. Przejęte pod koniec 2010 roku, dają ArcelorMittal Poland, wraz z oddziałem w Krakowie, pierwsze miejsce na rynku z udziałem na poziomie 50%. Do Jastrzębskiej Spółki Węglowej należą 3 koksownie: Przyjaźń, Zabrze i Victoria, a także spółka Polski Koks SA jeden z wiodących eksporterów koksu na świecie.

8 Pozostałe spółki na rynku to Koksownia Częstochowa Nowa oraz Carbo Koks, ale ich łączny udział w rynku (około 5%) jest stosunkowo niewielki, dlatego można stwierdzić, że rynek koksu w Polsce należy do dwóch graczy AcrelorMittal i Jastrzębskiej Spółki Węglowej. 3. Otoczenie biznesowe spółki. Jastrzębska Spółka Węglowa to obecnie największy producent wysokiej jakości węgla koksowego, a także największa komercyjna grupa koksowni w Unii Europejskiej. Napływające dane rynkowe na temat przemysłu w UE wskazują na powolne wychodzenie z kryzysu. Co więcej, perspektywy dla europejskiego rynku węgla koksowego są znaczenie lepsze od prognoz dedykowanych dla rynku światowego. Jest to niewątpliwie szansa dla JSW, ponieważ spółka jest głównym dostawcą węgla koksowego do największych hut w Europie Środkowo-Wschodniej. Grupa Jastrzębskiej Spółki Węglowej zamierza inwestować w energetyczne wykorzystanie gazu koksowniczego oraz w przetwarzanie produktów węglopodobnych. Oznacza to wzmocnienie filaru energetycznego grupy - trzeciego, co do wielkości (po produkcji koksu i węgla) segmentu jej działalności. W efekcie tych inwestycji spółka stanie się samowystarczalna energetycznie, jednocześnie będzie miała szansę zarabiać na sprzedaży nadwyżek prądu i ciepła na rynku. Obecnie największym projektem inwestycyjnym realizowanym prze JSW jest budowa bloku energetycznego w Elektrociepłowni Zofiówka. Jednym z zagrożeniem, z jakimi na co dzień spotyka się spółka jest relatywnie duża aktywność związków zawodowych skupiających pracowników spółki. W zatrudniającej prawie 30 tysięcy pracowników spółce działa już 39 takich organizacji. Silna pozycja negocjacyjna przedstawicieli związków stwarza pole do częstych konfliktów, a w konsekwencji zwiększa się ryzyko strajków. Dodatkowym problemem, któremu JSW musi stawić czoła są koszty wynagrodzeń związkowców. Mocne strony. Pozycja rynkowa - grupa ma mocne podstawy, aby utrzymać wiodącą pozycję na europejskim rynku węgla koksowego. Wielkość wydobycia - spółka posiada niewykorzystane zdolności pozwalające na zwiększenie rocznego wydobycia węgla. Dywersyfikacja produktów - duża różnorodność produktów węglowych i koksowych pozwala działać Grupie na wielu rynkach i elastycznie zarządzać polityką handlową, dostosowując się do bieżących uwarunkowań rynkowych.

9 Zasoby gotówki - spółka JSW posiada spore zasoby gotówki pozwalające na realizację przewidzianych inwestycji. Kapitalizacja - duża wartość kapitalizacji spółki (5,49 mld PLN) oraz jej obecność w indeksie WIG20 zwiększa jej atrakcyjność w oczach inwestorów zagranicznych. Szanse. Poprawa koniunktury - wzrost koniunktury powoduje większe zapotrzebowanie przemysłu na węgiel i koks. Nowe technologie - rozwój technologii wydobywczych pozwoliłby na zmniejszenie kosztów wydobycia oraz zwiększenie jego efektywności. Nowe koncesje wydobywcze - pozyskanie nowych koncesji pozwoliłoby zwiększyć poziom wydobycia. Inwestycje energetyczne - spółka chce inwestować m.in. w energetyczne wykorzystanie gazu koksowniczego i przetwarzanie produktów węglopochodnych. Słabe strony. Zależność od koniunktury na rynku stali - korelacja z koniunkturą na rynku stali często odbija się na wynikach JSW. Popyt na główne produkty spółki, czyli węgiel i koks w dużej mierze zależny jest właśnie od popytu na stal. Koszty produkcji - spółka charakteryzuje się wysokimi kosztami produkcji oraz dużym udziałem płac w kosztach. Słaba wydajność produkcji - niekorzystna w porównaniu do branży wielkość wydobycia przypadająca na jednego zatrudnionego pracownika. Zagrożenia. Polityka UE - zagrożeniem jest zaostrzająca się polityka klimatyczna Unii Europejskiej, przede wszystkim mająca na celu zmniejszenie emisji CO2. Wzrost wielkości importu - polscy odbiorcy mają możliwość importu tańszego węgla, głównie zza wschodniej granicy. Związki zawodowe - silna pozycja negocjacyjna związków zawodowych oraz możliwość konfliktu pracowników z zarządem (potencjalny skutek - strajki). Koszty transportu - wzrost kosztów transportu surowców przekłada się na wzrost cen oferowanych przez grupę produktów.

10 Mocne strony: Pozycja rynkowa Wielkość wydobycia Dywersyfikacja produktowa Zasoby gotówki Kapitalizacja Słabe strony: Zależność od koniunktury na rynku stalii Koszty produkcji Słaba wydajność produkcji Szanse Inwestycje energetyczne Poprawa koniunktury Wprowadzenie nowych technologi Nowe koncesje wydobywcze Polityka UE Zagrożenia Wzrost importu węgla ze Wschodu Związki zawodowe Koszty transportu Źródło: opracowanie własne. Siła nacisku ze strony dostawców Zagrożenie nowymi wejściami Siła nacisku ze strony odbiorców Zagrożenie ze strony substytutów Konkurencja w branży Źródło: opracowanie własne.

11 Zachodząca interakcja 0 brak 2 mała 4 wysoka 1 mało zauważalna 3 średnia 5 bardzo wysoka ` Źródło: opracowanie własne. Zagrożenie wejściem nowych konkurentów: 1) Konieczny dostęp do złóż surowca. 2) Duże początkowe nakłady na uruchomienie działalności. 3) Przestarzałe regulacje prawne blokujące wzrost efektywności. 4) Wysoki udział kosztów stałych w kosztach całkowitych. 5) Intensywny dyktat związków zawodowych. 6) Silna ingerencja Państwa w branżę. Siła nacisku ze strony dostawców: 1) Relatywnie duża ilość dostawców. 2) Niskie koszty zmiany dostawcy. 3) Zmniejszenie siły przetargowej dostawców energii poprzez inwestycje energetyczne spółki. Siła nacisku ze strony odbiorców: 1) Duża liczba odbiorców krajowych. 2) Możliwość sprzedaży produktów odbiorcom zagranicznym. 3) Brak (lub bardzo kosztowna) możliwości integracja wstecz przez nabywców. Konkurencja w branży: 1) Konkurencja cenowa. 2) Mała liczba liczących się konkurentów w kraju. 3) Konkurenci międzynarodowi. Zagrożenie ze strony substytutów: 1) Gaz łupkowy. 2) Ropa naftowa. 3) Paliwo jądrowe. 4) Alternatywne źródła pozyskiwania energii.

12 4. Analiza sprawozdań finansowych spółki. Udział niektórych grup aktywów jest względnie stabilny. Suma bilansowa uległa niewielkiemu zwiększeniu o 3,31%. Spółka zwiększyła w 2012 roku nakłady inwestycyjne (1816,7 mln zł - o ponad 22% w porównaniu z rokiem 2011) m.in. na unowocześnianie/zakup urządzeń i technologii wydobycia węgla z nowych pokładów (mające na celu zwiększenie wydajności oraz bezpieczeństwa pracy), koncesje na jego pozyskiwanie (np. możliwość eksploatacji złoża "Pawłowice 1" do końca 2051 roku) oraz budowę bloków energetycznych (np. podjęcie decyzji budowy bloku 71 MWe w Koksowni Przyjaźń). Największą zmianę zanotowano w rzeczowych aktywach trwałych 9,13%. Zauważyć można dość dynamiczne zmiany w pozycjach bilansu dotyczących przede wszystkim założenia lokat krótkoterminowych (od 3 do 12 miesięcy) i powiązane z tym zmniejszenie stanu środków pieniężnych oraz zmiany aktywów dotyczących podatku dochodowego. Spółka czyni także inwestycje w zakresie przyrostu zapasów. Aktywa (mln PLN) Udział Stopa zmiany /2011 Aktywa trwałe (długoterminowe) 9 792, ,6 69,61% 65,17% 10,35% 1 Rzeczowe aktywa trwałe 9 230, ,8 94,27% 95,33% 9,13% 2 Wartości niematerialne 77,3 64,9 0,79% 0,73% 19,11% 3 Nieruchomości inwestycyjne 23,1 0,0 0,24% 0,00% 4 Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych 10,8 9,1 0,11% 0,10% 18,68% 5 Aktywa z tytułu podatku odroczonego 184,2 101,6 1,88% 1,14% 81,30% 6 Pozostałe długoterminowe aktywa 265,7 239,2 2,71% 2,70% 11,08% Aktywa obrotowe (krótkoterminowe) 4 275, ,4 30,39% 34,83% -9,87% 1 Zapasy 806,1 739,7 18,86% 15,59% 8,98% 2 Należności handlowe oraz pozostałe należności 1 020, ,2 23,87% 28,74% -25,15% 3 Należności z tytułu podatku dochodowego 4,2 22,0 0,10% 0,46% -80,91% 4 Pochodne instrumenty finansowe 3,9 4,0 0,09% 0,08% -2,50% 5 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe 948,9 24,6 22,20% 0,52% 3757,32% 6 Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 1 490, ,0 34,87% 54,58% -42,42% 7 Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży 0,9 0,9 0,02% 0,02% 0,00% AKTYWA RAZEM , ,0 3,31% Źródło: opracowanie własne na podstawie Raportu Rocznego JSW za 2012 rok. W kwestii pasywów zarówno kapitał własny, jak i sam kapitał podstawowy w ujęciu księgowym został właściwie niezmieniony. Spółka część zysku wypracowanego w 2011 roku (2 mld zł) przeznaczyła na finansowanie inwestycji, natomiast odnotowała ona dwukrotnie mniejszy zysk w porównaniu z poprzednim rokiem. W 2011 roku ceny węgla i koksu były odpowiednio wyższe - stąd takie rekordowe zyski. JSW S.A. spłaciła kredyty (zarówno

13 długoterminowe, jak i krótkoterminowe). W odniesieniu do pasywów, dług nie jest na niskim poziomie. Spółka stosuje także program akcji pracowniczych polegający na nadaniu pracownikom i innym osobom uprawnienia do nieodpłatnego nabycia akcji spółki JSW od Skarbu Państwa. JSW S.A. znacząco zwiększyła swoje zobowiązania pracownicze (na odprawy emerytalne, węgla deputatowego dla emerytów i rencistów, renty wyrównawcze, nagrody jubileuszowe, etc.). Spółka powiększyła także zobowiązania na rzecz podatku dochodowego oraz innych potencjalnych, aczkolwiek niepewnych obciążeń (np. podatku od nieruchomości, szkód górniczych, likwidacji zakładu górniczego). Pasywa (mln PLN) Udział Stopa zmiany /2011 Kapitał własny 8 573, ,4 60,95% 62,01% 1,55% 1 Kapitał podstawowy 1 251, ,9 14,60% 14,93% -0,71% Nadwyżka wartości emisyjnej akcji nad ich 2 905,0 905,0 10,56% 10,72% wartością nominalną 0,00% 3 Zyski zatrzymane 6 245, ,4 2,89% - zysk (strata) z lat ubiegłych 5 257, ,4 61,32% 47,19% 31,95% - zysk (strata) netto bieżącego okresu 988, ,0 11,52% 24,71% -52,63% 4 Udziały niekontrolujące 171,4 207,1 2,00% 2,45% -17,24% Zobowiązania długoterminowe 3 036, ,1 21,58% 19,54% 14,13% 1 Kredyty bankowe i pożyczki 189,9 241,2 6,25% 9,07% -21,27% 2 Zobowiązania z tytułu odroczonego podatku 47,4 0,0 1,56% 0,00% 3 Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych 2 084, ,3 68,66% 66,70% 17,49% 4 Rezerwy 502,9 436,6 16,56% 16,41% 15,19% 5 Zobowiązania handlowe oraz pozostałe 211,2 208,0 6,96% 7,82% 1,54% Zobowiązania krótkoterminowe 2 457, ,5 17,47% 18,46% -2,24% 1 Kredyty i pożyczki 75,7 187,6 3,08% 7,46% -59,65% 2 Pochodne instrumenty finansowe 0,3 0,1 0,01% 0,00% 200,00% 3 Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku odroczonego40,4 3,6 1,64% 0,14% 1022,22% 4 Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych 269,7 239,7 10,98% 9,54% 12,52% 5 Rezerwy 286,7 246,4 11,67% 9,80% 16,36% 6 Zobowiązania handlowe oraz pozostałe 1 784, ,1 72,62% 73,05% -2,82% Źródło: opracowanie własne na podstawie Raportu Rocznego JSW za 2012 rok. W roku 2012 w porównaniu z rokiem 2011, przychody ze sprzedaży spadły o niecałe 6%. Jest to przede wszystkim skutek kilkunastoprocentowego (około 15-16%) spadku cen węgla, natomiast wydobycie węgla energetycznego oraz produkcja węgla koksowego były znacznie wyższe niż rok przedtem (około 11-12%). Różnica ta przekłada się na utratę ponad 550 mln zł przychodów oraz spadek marży o około 970 mln zł. Wzrost wydobycia implikuje wzrost pozostałych kosztów działalności operacyjnej podstawowej (koszty sprzedaży i administracyjne). Analizując pozostałe części rachunku zysków, widzimy, iż kolejne segmenty działalności również cechują się spadkami wartości w porównaniu z rokiem poprzednim. W wyniku takiego "nakładania się" spadków na kolejnych pozycjach wynikowych (-28,58% na wyniku brutto ze sprzedaży, -39,6% na wyniku ze sprzedaży, itd.) obniżenie zysku netto wyniosło 52,63%. Przyrost pozostałych kosztów operacyjnych wiązał się głównie z

14 rekalkulacją rezerwy na podatek od nieruchomości (uprzednio rozwiązanej w 2011 roku - stąd wysoki przychód operacyjny pozostały w poprzednim okresie). Rachunek zysków i strat (mln PLN) Stopa zmiany 2012/2011 Przychody ze sprzedaży 8 821, ,8-5,93% Koszt sprzedanych produktów, towarów i materiałów 6 385, ,1 7,02% Zysk (strata) brutto na sprzedaży 2 435, ,7-28,58% Koszty sprzedaży 361,9 272,2 32,95% Koszty administracyjne 662,5 508,9 30,18% Program akcji pracowniczych 0,0 293,0-100,00% Zysk (strata) ze sprzedaży 1 410, ,6-39,60% Pozostałe przychody operacyjne 57,4 421,7-86,39% Pozostałe koszty operacyjne 160,0 48,8 227,87% Zysk (Strata) z działalnosci operacyjnej 1 308, ,5-51,70% Przychody finansowe 121,8 119,2 2,18% Koszty finansowe 153,1 152,7 0,26% Zysk (Strata) brutto 1 276, ,0-52,27% Podatek dochodowy 288,8 589,0-50,97% Zysk (strata) netto 988, ,0-52,63% Źródło: opracowanie własne na podstawie Raportu Rocznego JSW za 2012 rok. Zestawienie Cash Flow przedstawia dodatnie przepływy z działalności operacyjnej, natomiast ujemne z działalności inwestycyjnej oraz finansowej. Taka struktura jest właściwa dla przedsiębiorstw dojrzałych, rentownych, które swoje zyski przeznaczają na finansowanie inwestycji oraz spłatę zobowiązań. Niestety, wartość wygenerowana w segmencie operacyjnym (spadek o 16,78% - o 475,9 mln zł) nie pokrywa ujemnych przepływów w pozostałych, w związku z czym stan środków pieniężnych spadł o ponad 1 mld zł. Wynika to częściowo ze spadku przychodów (patrz rachunek zysków i strat). Z drugiej strony, spółka posiada wciąż bardzo duże rezerwy wolnych środków pieniężnych. Na większy spadek przepływów z działalności inwestycyjnej oraz finansowej miało wpływ głównie założenie lokat, spłaty kredytów oraz zwiększenie inwestycji w aktywa trwałe właściwie wszystko to zostało poruszone już przy analizie bilansu. Warto jeszcze wyszczególnić fakt wypłaty dywidend w kwocie dwukrotnie większej w porównaniu z rokiem poprzednim (5,38 zł dywidendy na akcję za rok 2011), co przekłada się sumarycznie na kwotę 631,7 mln zł. Ujemny bilans przepływów finansowych wzrósł niemal dwukrotnie (o nieco poniżej 90% o 384,6 mln zł), natomiast przepływów inwestycyjnych o ponad połowę (o około 58% - o 967,1 mln zł). Po uwzględnieniu wszystkich rodzajów działalności, spółka wygenerowała ujemny przepływ pieniężny, co przekłada się na zmianę stanu środków pieniężnych na kwotę 1 490,7 mln zł (spadek o 42,42%).

15 Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (mln PLN) Stopa zmian 2012/2011 A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 1 Wpływy pieniężne z działalności operacyjnej 2 608, ,2-21,78% 2 Odsetki zapłacone -24,0-8,9 169,66% 3 Zmiana stanu pochodnych instrumentów finansowych 0,3-2,6-111,54% 4 Podatek dochodowy zapłacony -225,0-487,4-53,84% Przepływy pienięzne netto z działalności operacyjnej 2 359, ,3-16,78% B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej 1 Nabycie rzeczowych aktywów trwałych , ,0 41,89% 2 Nabycie wartości niematerialnych -24,7-19,0 30,00% 3 Nabycie aktywów finansowych -926,9-25,6 3520,70% 4 Transakcje połączeń jednostek gospodarczych pod wspólną kontrolą0,0-470,1-100,00% 5 Wpływy ze sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych 6,5 8,0-18,75% 6 Dywidendy otrzymane 0,5 0,5 0,00% 7 Odsetki otrzymane 115,1 111,0 3,69% Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej , ,2 58,01% C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej 1 Otrzymane kredyty i pożyczki 91,6 125,7-27,13% 2 Spłaty kredytów i pożyczek -256,7-61,7 316,05% 3 Dywidendy wypłacone akcjonariuszom jednostki dominującej -631,7-298,0 111,98% 4 Dywidendy wypłacone udziałom niekontrolującym -6,0-2,4 150,00% 5 Transakcje z udziałowcami niekontrolującymi -0,2-185,4-99,89% 6 Płatności związane z leasingiem finansowym -7,4-1,4 428,57% 7 Pozostałe przepływy -11,1-13,7-18,98% Przepływy pieniężne netto z działalnosci finansowej -821,5-436,9 88,03% Przepływy pieniężne netto, razem ,4 731,2-249,95% Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: ,3 733,2-249,80% - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych -1,9 2,0-195,00% Środki pieniężne na początek okresu 2 589, ,8 39,51% Środki pieniężne na koniec okresu 1 490, ,0-42,42% Źródło: opracowanie własne na podstawie Raportu Rocznego JSW za 2012 rok. We wszystkich obszarach wskaźniki rentowności za 2012 rok osiągnęły spadki, co wiązało się z niższymi cenami surowców (do sprzedaży) w porównaniu z rokiem W związku z tym, najbardziej dotkliwie spadł wskaźnik rentowności w segmencie działalności operacyjnej. Oprócz niego, wskaźniki ROA i ROE za 2012 rok spadły o ponad 50%. Spółka generalnie ma dobrą sytuację płynnościową. Wskaźnik bieżącej płynności wynosi ok. 1,74, natomiast szybkiej płynności 1,41. W porównaniu z rokiem 2011, płynność została nieco zachwiana, jednak wciąż jest to dobry wynik (niewielki spadek). W sferze rotacji majątku, spółka w niewielkim zakresie zwiększyła swój obrót. Skróciła też cykl rotacji należności w dniach, co może wiązać się z nieco bardziej agresywną polityką w zakresie kapitału obrotowego. Ogólne zadłużenie spółki pozostaje właściwie nienaruszone. Wskaźniki wykazują niewielki wzrost zadłużenia, natomiast dług netto wzrósł o połowę (głównie jest to konsekwencja zmniejszenia środków pieniężnych i ich ekwiwalentów).

16 Wskaźniki finansowe Zmiana 2012/2011 EBITDA Wskaźniki rentowności 2374,8 3552,8-1178,0 Wskaźnik rentowności sprzedaży brutto 27,61% 36,36% -8,76% Wskaźnik rentowności EBITDA 26,90% 37,90% -11,00% Wskaźnik rentowności operacyjnej 14,83% 28,89% -14,05% Wskaźnik rentowności brutto 14,48% 28,53% -14,05% Wskaźnik rentowności netto 11,20% 22,25% -11,04% ROA 7,02% 15,32% -8,29% ROE 11,52% 24,71% -13,18% Wskażniki płynności Wskaźnik bieżącej płynności 1, , ,15 Wskaźnik szybkiej płynności 1, , ,18 Poziom kapitału obrotowego (mln PLN) ,90 Wskaźniki rotacji Wskażnik rotacji majątku obrotowego 2,06 1,98 0,09 Cykl rotacji zapasów w dniach 33,36 28,79 4,56 Cykl rotacji należności w dniach 42,22 53,06-10,84 Wskaźniki zadłużenia Wskaźnik ogólnego zadłużenia 39,05% 37,99% 1,06% Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego 0,64 0,61 2,79% Dług netto (mln PLN) ,9 Źródło: opracowanie własne na podstawie Raportu Rocznego JSW za 2012 rok. 5. Wycena spółki JSW S.A. Metoda DCF Do wyceny DCF przyjęto następujące założenia: Wzrost przychodów ze sprzedaży w tempie 6%. Spadek dynamiki wzrostu kosztów sprzedaży i zarządu do 4%, przy jednoczesnym utrzymaniu dynamiki technicznych kosztów wytwarzania. Rosnący zysk operacyjny EBIT. Pomimo spadku w 2012 roku o 50%, a w 2013 roku o 80% w stosunku do lat poprzednich, Zarząd spółki deklaruje wzrost produkcji oraz poprawę rentowności sprzedaży. Stopą wolną od ryzyka jest rentowność 10-letnich obligacji skarbowych (kwiecień 2014 r. 4,23%). Rosnące nakłady na inwestycje rzeczowe. W ramach realizacji planów strategicznych na lata , przyjmuje się największe nakłady w latach ; w kolejnych latach przewiduje się zmniejszenie się dynamiki wzrostu. Zwiększające się zapotrzebowanie na kapitał obrotowy. Premia za ryzyko dla kapitału właścicielskiego wynosi 5,1%, dla długu 1,8% (zwiększająca się w kolejnych latach koszt kapitału finansującego inwestycje). Współczynnik beta wynosi 1,4.

17 Stopa wzrostu wartości rezydualnej wynosi 1%. Dług netto koniec 2013 roku wyniósł 3,4735 mln zł. Przepływy pieniężne (w mln PLN) Rok analizy po 2022 Przychody netto ze sprzedaży 8,09 8,58 9,09 9,64 10,21 10,83 11,48 12,16 12,89 13,67 Zysk netto 123,12 143,88 141,46 160,47 206,18 233,05 207,20 200,08 171,29 163,94 Nakłady inwestycyjne (CAPEX) 584,12 642,53 706,78 777,46 855,21 684,17 547,33 383,13 249,04 149,42 Amortyzacja 1,26 1,38 1,39 1,52 1,53 1,67 1,22 1,34 0,85 0,87 Zmiana kapitału obrotowego 1172,9 1011,4 1135,6 1171,6 1196,0 1202,5 1060,7 1173,6 1207,3 1215,0 Zmiana zapasów -9,3-174,2-56,2-26,4-8,4-8,4-156,8-50,6-23,8-23,0 Zmiana należności 35,5 35,3 35,1 34,8 34,6 34,3 34,1 33,8 33,6 33,4 Zmiana gotówki 885,6 894,4 903,4 912,4 921,5 930,7 940,0 949,4 958,9 968,5 Zmiana zobowiązań krótkoterminowych 261,1 255,9 253,3 250,8 248,3 245,8 243,4 240,9 238,5 236,1 Wolny cash flow 713,20 514,15 571,62 556,15 548,49 753,06 721,80 991, , ,37 Źródło: sprawozdania JSW S.A. za lata , opracowanie własne. Wycena metodą DCF (w mln PLN) Rok analityczny P2014 P2015 P2016 P2017 P2018 P2019 P2020 P2021 P2022 Po P2022 Wolny cash flow 713,20 514,15 571,62 556,15 548,49 753,06 721,80 991, , ,37 Stopa risk-free 4,23% 4,23% 4,23% 4,23% 4,23% 4,23% 4,23% 4,23% 4,23% 4,23% Risk premium 5,10% 5,10% 5,10% 5,10% 5,10% 5,10% 5,10% 5,10% 5,10% 5,10% Beta 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 Koszt kapitału własnego 11,37% 11,37% 11,37% 11,37% 11,37% 11,37% 11,37% 11,37% 11,37% 11,37% Premia za dług 1,90% 1,95% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,10% 2,00% Koszt długu 6,13% 6,18% 6,23% 6,23% 6,23% 6,23% 6,23% 6,23% 6,33% 6,23% Efektywna stopa podatkowa 19,00% 19,00% 19,00% 19,00% 19,00% 19,00% 19,00% 19,00% 19,00% 19,00% Efektywny koszt długu 4,97% 5,01% 5,05% 5,05% 5,05% 5,05% 5,05% 5,05% 5,13% 5,05% Dług/aktywa 39,02% 38,07% 37,14% 36,24% 35,35% 40,40% 44,89% 44,89% 44,89% 44,89% WACC 8,87% 8,95% 9,02% 9,08% 9,13% 8,81% 8,53% 8,53% 8,57% 8,53% Stopa wzrostu wartości rezydualnej 1,00% Współczynnik dyskontujący 0,9185 0,8425 0,7717 0,7064 0,6459 0,6024 0,5638 0,5195 0,4772 0,4410 Wartość bieżąca przepływów 655,09 433,17 441,14 392,86 354,29 453,63 406,95 515,28 539, ,94 Razem: 9476,80 Dług netto 3473,50 Wartość DCF netto 6003,30 Liczba akcji (w mln szt.) 177,41 Wartość DCF netto na akcję (PLN) 33,84 Koszt kapitału akcyjnego 11,37% Implikowana cena docelowa (PLN) 37,69 Źródło: sprawozdania JSW S.A. za lata , opracowanie własne. Model wolnych przepływów pieniężnych oraz wycena zdyskontowanych przepływów pieniężnych zostały zbudowane w oparciu o dane historyczne zaczerpnięte ze sprawozdań finansowych JSW S.A. oraz prognoz i planów strategicznych Zarządu Spółki w kolejnych latach. Analiza została przeprowadzona w perspektywie 10 lat, zakładając jednocześnie, że po upływie tego czasu spółka będzie nadal prowadzić działalność gospodarczą. Implikowana cena docelowa akcji ukształtowała się na poziomie 37,69 zł/akcja. Z przeprowadzonej wyceny DCF wartość wewnętrzna akcji wyniosła 33,84 zł. Porównanie

18 rynkowej oraz wewnętrznej wartości akcji daje przekonanie, że akcje spółki JSW są przewartościowane. Również rynek trafnie ocenia wyniki spółki. W ostatnich dniach wiele domów maklerskich obniżyło cenę docelową akcji spółki z rekomendacjami sprzedaży. Wynika to także z otrzymanych wyników metody DCF. Metoda porównawcza. W przeprowadzonej metodzie porównawczej uwzględniono spółki sektora surowcowego, których akcje notowane są na giełdowym rynku regulowanym. Z bazy porównawczej odrzucono spółki, których wielkości znacznie odstawały od analizowanej. Do wyceny użyto wskaźników P/C oraz EV/EBITDA. Wartości prognozowane zostały obliczone w oparciu o dane historyczne oraz przewidywane perspektywy rozwoju (dane rynkowe). SPÓŁKA 2013 P2014 P P2014 P2015 JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA S. A. 0,71 0,72 0,72 2,91 2,98 2,98 KGHM POLSKA MIEDŹ S. A. 0,87 0,90 0,90 3,90 4,06 4,10 LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA S. A. 2,22 2,27 2,31 5,86 5,80 5,60 NEW WORLD RESOURCES PLC 0,14 0,14 0,14 0,02 0,02 0,02 Źródło: opracowanie własne. P/C EV / EBITDA Wskaźnik C/P jest ilorazem rynkowej ceny akcji i wielkości sprzedaży spółki przypadającej na jedną akcję. Informuje, że za 1 złotówkę wartości sprzedaży realizowanej przez firmę trzeba zapłacić 0,71zł. Drugi wskaźnik przyjęty do analizy porównawczej to EV/EBIDTA. Wyraża on stosunek wartości przedsiębiorstwa do zysku operacyjnego powiększonego o amortyzację. Informuje o stopniu pokrycia EBIDTA wartością przedsiębiorstwa. Im mniejsza wartość wskaźnika tym inwestycja w akcje spółki może być bardziej atrakcyjna. Średnie C/P Rok analizy 2013 P2014 P2015 Wartość 1,08 1,10 1,12 Premia/dyskonto -0,3406-0,3484-0,3553 Sumy cząstkowe 70,18 71,02 71,78 Źródło: opracowanie własne. Średnie EV/EBITDA Rok analizy 2013 P2014 P2015 Wartość 3,26 3,29 3,24 Premia/dyskonto -0,1074-0,0953-0,0806 Sumy cząstkowe 51,85 51,15 50,34 Wartości w powyższych tabelach prezentują średnie wartości wskaźników przyjętych do wyceny. Sumy cząstkowe wartości wewnętrzne akcji oszacowane według przyjętych wskaźników, odniesione do aktualnego kursu akcji wskazują na ich rynkowe niedowartościowanie. Syntetyczne ujęcie metody porównawczej zostało przedstawione poniżej.

19 Cena akcji: 46, P2014 P2015 Średnia sum cząstkowych Waga Wycena końcowa Suma Źródło: opracowanie własne. 61,01 61,09 61,06 50% 25% 25% 30,51 15,27 15,26 61,04 Metoda porównawcza wyceny JSW S.A. dała wynik 61,04 PLN za jedną akcję. Wartość ta jest sumą odpowiednich iloczynów średnich sum cząstkowych z przyporządkowanymi im wagami. Przyjęcie wag na odpowiednio niższym poziomie (25%) w latach wynika przede wszystkim z większej niepewności, co do wartości oszacowanych wskaźników. Wartość teoretyczna akcji wyliczona za pomocą tej metody odbiega od aktualnego kursu notowań spółki o około 15zł/akcję. Podsumowanie wyceny. Zastosowana metoda porównawcza ma charakter pomocniczy w stosunku do wyceny akcji spółki metodą DCF. Ostateczna wartość teoretyczna akcji spółki wyrażona została, jako średnia ważona wyników dwóch zastosowanych metod. Źródło: opracowanie własne. Podsumowanie wyceny Waga Wycena Metoda DCF 75% 37,69 Metoda porównawcza 25% 61,04 Wycena końcowa 43,53 Bieżąca cena akcji 46,28 Różnica (PLN) -2,75 Rożnica (% obecnej ceny) -5,95% Cena akcji wyliczona za pomocą opisanych algorytmów ukształtowała się na poziomie 43,53 zł. Różnica między bieżącym kursem akcji jest ujemna i wynosi 2,75 zł. Kurs akcji wykazuje tendencję spadkową. Przewiduje się, że w najbliższym czasie wartość akcji spółki zostanie doszacowana przez rynek. Aby móc wyciągnąć bardziej trafne wnioski, należałoby przeprowadzić analizę techniczną, a otrzymane wyniki powiązać z estymowanymi wartościami wyceny akcji spółki. 6. Analiza techniczna. Jastrzębska Spółka Węglowa w zasadzie nie widziała jeszcze hossy na swoich papierach od momentu wejścia na giełdę w 2011 roku. Doświadczyła od tego czasu przeceny na poziomie % (na dzień ). Od strony technicznej znajdujemy się cały czas w

20 trendzie spadkowym i długoterminowo nie pojawiły się jeszcze żadne poważne sygnały wieszczące jego koniec. Nie oznacza to jednak, że nie widać pierwszych jego oznak, co wzbudza co raz większe zainteresowanie tym walorem. JSW Wykres 1-roczny, interwał 1-dniowy Pierwszy sygnał wskazujący na możliwe odwrócenie trendu to MACD. Marcowy dołek na poziomie dokładnie PLN na wykresie, oscylator pokazał już na wyższych niż poprzednio poziomach co nazywamy negatywną dywergencją cenową, oznaczającą wytracenie impetu przez aktualny trend oraz możliwe jego zakończenie. Zakładając, iż jest to ugruntowany dołek trwającego od pół roku średnioterminowego trendu spadkowego można pokusić się o wyznaczenie podstawowych poziomów zniesienia Fibonacciego. Z najważniejszymi poziomami zniesienia bessy na poziomie odpowiednio PLN, 56 PLN i 61 PLN można oczekiwać krótkoterminowych wzrostów co potwierdza również ostatnie zamknięcie na poziomach wyższych niż wykreślałaby to linia trendu. Analiza krótkoterminowa. Bardzo optymistyczną wizję kreuje nie tylko oscylator MACD, potwierdzający rosnącą siłę kupujących, ale również najzwyklejsze średnie kroczące.

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1 SKONSOLIDOWANY BILANS AKTYWA 30/09/2005 31/12/2004 30/09/2004 tys. zł tys. zł tys. zł Aktywa trwałe (długoterminowe) Rzeczowe aktywa trwałe 99 877 100 302 102 929 Nieruchomości inwestycyjne 24 949 44 868

Bardziej szczegółowo

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego PCC Rokita Spółka Akcyjna zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Niniejszy aneks został sporządzony w związku z opublikowaniem przez

Bardziej szczegółowo

Przeanalizuj spółkę i oceń, czy warto w nią zainwestować, czyli o fundamentach "od kuchni"

Przeanalizuj spółkę i oceń, czy warto w nią zainwestować, czyli o fundamentach od kuchni Przeanalizuj spółkę i oceń, czy warto w nią zainwestować, czyli o fundamentach "od kuchni" Prowadzący: Marcin Dybek Centrum Analiz Finansowych EBIT marcin.dybek@rsg.pl www.rsg.pl Stosowane standardy rachunkowości

Bardziej szczegółowo

Prognoza sprawozdania finansowego spółki giełdowej Synthos S.A.

Prognoza sprawozdania finansowego spółki giełdowej Synthos S.A. Prognoza sprawozdania finansowego spółki giełdowej Synthos S.A. (Podstawą zaprezentowanego tutaj materiału jest praca przygotowana przez studentów na zaliczenie przedmiotu z WPD w roku akademickim 2012/2013)

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 30 WRZEŚNIA 2010 ROKU Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Przedsiębiorstwa Instalacji Przemysłowych INSTAL - LUBLIN Spółka

Bardziej szczegółowo

Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF. MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA

Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF. MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA Łódź, dn. 14.05.2015 Spis treści Jednostkowy rachunek zysków i strat

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe MNI S.A. Data sporządzenia: 22-11-2006 UTRZYMANIE POZYTYWNYCH TRENDÓW ROZWOJU GRUPY MNI

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe MNI S.A. Data sporządzenia: 22-11-2006 UTRZYMANIE POZYTYWNYCH TRENDÓW ROZWOJU GRUPY MNI Skonsolidowane sprawozdanie finansowe MNI S.A. Data sporządzenia: 22-11-2006 UTRZYMANIE POZYTYWNYCH TRENDÓW ROZWOJU GRUPY MNI W III kwartale 2006 roku Grupa Kapitałowa MNI S.A. (Grupa MNI) odnotowała dobre

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia)

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) od 01/01/2016 od 01/01/2015 do 30/06/2016 do 30/06/2015 Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej Zysk za rok obrotowy -627-51 183 Korekty:

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Drozapol-Profil S.A. i grupy kapitałowej w 2014 roku. Kwiecień 2015

Wyniki finansowe Drozapol-Profil S.A. i grupy kapitałowej w 2014 roku. Kwiecień 2015 Wyniki finansowe Drozapol-Profil S.A. i grupy kapitałowej w 214 roku Kwiecień 215 Komentarz do sytuacji w 214 roku Czynniki rynkowe w 214 roku Działania w Spółce Rosnący import stali z krajów spoza UE

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A.

RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A. RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A. 1 w TYS PLN w TYS PLN w TYS EURO w TYS EURO Wybrane dane finansowe Za okres Za okres Za okres Za okres od 01.01.2013 od 01.01.2012 od 01.01.2013 od 01.01.2012 do 31.12.2013

Bardziej szczegółowo

Okres zakończony 30/09/09. Okres zakończony 30/09/09. Razem kapitał własny 33 723 33 122 30 460 29 205

Okres zakończony 30/09/09. Okres zakończony 30/09/09. Razem kapitał własny 33 723 33 122 30 460 29 205 BILANS AKTYWA 30/09/09 30/06/09 31/12/08 30/09/08 Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe 20 889 21 662 22 678 23 431 Wartość firmy 0 0 0 0 wartości niematerialne 31 40 30 42 Aktywa finansowe Aktywa z tytułu

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz Spis treści Wstęp Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych 1. Standaryzacja i harmonizacja sprawozdań finansowych 2. Cele sprawozdań finansowych 3. Użytkownicy

Bardziej szczegółowo

Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF

Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską GRUPA KAPITAŁOWA REDAN Łódź, dn. 14.05.2015 Spis treści Skonsolidowany

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK REDAN za pierwszy kwartał 2014 roku

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK REDAN za pierwszy kwartał 2014 roku SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2014 DO 31 MARCA 2014 [WARIANT PORÓWNAWCZY] Działalność kontynuowana Przychody ze sprzedaży 103 657 468 315 97 649 Pozostałe przychody operacyjne

Bardziej szczegółowo

LSI Software Codzienna praca staje się łatwiejsza SKONSOLIDOWANE SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE. za okres

LSI Software Codzienna praca staje się łatwiejsza SKONSOLIDOWANE SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE. za okres LSI Software Codzienna praca staje się łatwiejsza SKONSOLIDOWANE SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres 01.01.2016 31.03.2016 roku Bilans Aktywa LSI SOFTWARE GRUPA KAPITAŁOWA podstawa prawna

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ LSI SOFTWARE

SKONSOLIDOWANE SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ LSI SOFTWARE LSI Software Codzienna praca staje się łatwiejsza SKONSOLIDOWANE SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ LSI SOFTWARE za okres 01.01.2016 30.09.2016 roku Śródroczne skrócone skonsolidowane

Bardziej szczegółowo

AGORA S.A. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy zakończone 30 czerwca 2014 r.

AGORA S.A. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy zakończone 30 czerwca 2014 r. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy r. 14 sierpnia 2014 r. [www.agora.pl] Strona 1 Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na r.

Bardziej szczegółowo

Bank of America Corp.(DE) (BAC) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE).

Bank of America Corp.(DE) (BAC) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE). Bank of America Corp.(DE) (BAC) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE). Czym zajmuje się firma? Bank of America jeden z największych banków świata. Pod względem wielkości aktywów zajmuje 3.

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2011 roku 1

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2011 roku 1 Warszawa 18.05.2012 Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2011 roku 1 W końcu grudnia 2011 r. w ewidencji Centralnego Rejestru Członków prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe domów i biur maklerskich w I półroczu 2009 roku 1

Wyniki finansowe domów i biur maklerskich w I półroczu 2009 roku 1 Warszawa,16 października 2009 r. Wyniki finansowe domów i biur maklerskich w I półroczu 2009 roku 1 Dane te prezentują wyniki finansowe 42 domów i 7 biur maklerskich (przed rokiem 39 domów i 6 biur maklerskich)

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 80 867 22 150 II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 3 021 829

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS (zgodnie z 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z późn. zm.) (dla

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2013 roku a

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2013 roku a Warszawa, 09.05.2014 r. Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2013 roku a W końcu grudnia 2013 r. w ewidencji Centralnego Rejestru Członków otwartych

Bardziej szczegółowo

RADA NADZORCZA SPÓŁKI

RADA NADZORCZA SPÓŁKI Poznań, 07.04.2015 r. OCENA SYTUACJI SPÓŁKI INC S.A. ZA ROK 2014 DOKONANA PRZEZ RADĘ NADZORCZĄ Rada Nadzorcza działając zgodnie z przyjętymi przez Spółkę Zasadami Ładu Korporacyjnego dokonała zwięzłej

Bardziej szczegółowo

Zobowiązania pozabilansowe, razem

Zobowiązania pozabilansowe, razem Talex SA skonsolidowany raport roczny SA-RS WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 83 399 22 843 towarów i materiałów II. Zysk

Bardziej szczegółowo

Jastrzębska Spółka Węglowa Spółka Akcyjna

Jastrzębska Spółka Węglowa Spółka Akcyjna Informacja o publicznej ofercie akcji Węglowa Spółka Akcyjna 2011-06-13 www.bm.aliorbank.pl 1 Podstawowe informacje o Ofercie Na podstawie Prospektu w ramach pierwszej oferty publicznej oferowanych jest

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 1 z dnia 20 listopada 2012 r.

Aneks nr 1 z dnia 20 listopada 2012 r. Aneks nr 1 z dnia 20 listopada r. do prospektu emisyjnego Marvipol S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 9 listopada r. Terminy pisane wielką literą w niniejszym dokumencie mają

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2013 roku 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2013 roku 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 25 października 2013 r. Informacja sygnalna WYNIKI BADAŃ GUS Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Stalprofil S.A. w roku 2010

Sprawozdanie Zarządu z działalności Stalprofil S.A. w roku 2010 Sprawozdanie Zarządu z działalności Stalprofil S.A. w roku 2010 26 maj 2011 26 maj 2011 1 Wzrost produkcji stali surowej w roku 2010. Dynamika produkcji stali surowej 2010/2009: Polska +12% UE 27 +25%

Bardziej szczegółowo

RACHUNEK PRZEPØYWÓW PIENIÉÆNYCH. Jerzy T. Skrzypek

RACHUNEK PRZEPØYWÓW PIENIÉÆNYCH. Jerzy T. Skrzypek RACHUNEK PRZEPØYWÓW PIENIÉÆNYCH Jerzy T. Skrzypek Rachunek zysków i strat Bilans Rachunek przepływów pieniężnych Ocena efektywności projektu Analiza płynności Rachunek przepływów pieniężnych a plan finansowy

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2013 roku 1

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2013 roku 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Informacja sygnalna Warszawa, 25 czerwca 2014 r. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości.

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. PAS KONSOLIDACJA IQ 00 Raport przedstawia skonsoliwane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. Szczegółowe informacje na temat działalności

Bardziej szczegółowo

Grupa AB. WYNIKI FINANSOWE za IV kwartał 2013

Grupa AB. WYNIKI FINANSOWE za IV kwartał 2013 Grupa AB WYNIKI FINANSOWE za IV kwartał 2013 Warszawa, 27-28 lutego 2014 SKONSOLIDOWANE WYNIKI FINANSOWE AB Q4/2013 WYNIKI SKONSOLIDOWANE GRUPY AB WYNIKI ZA OKRES Q4/2013 Zysk netto 1 900 000 1 700 000

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2014 r. 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2014 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 24 października 2014 r. Informacja sygnalna WYNIKI BADAŃ GUS Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje o spółce PKO BP

Podstawowe informacje o spółce PKO BP Podstawowe informacje o spółce PKO BP PKO BANK POLSKI S.A. jeden z najstarszych banków w Polsce. W opinii wielu pokoleń Polaków uważany jest za bezpieczną i silną instytucję finansową. Większościowym akcjonariuszem

Bardziej szczegółowo

Zatwierdzonego w dniu 28 września 2011 roku.

Zatwierdzonego w dniu 28 września 2011 roku. Aneks numer 2 Do Memorandum Informacyjnego Comp S.A. Przygotowanego w związku z emisją do 1.239.129 akcji serii L o wartości nominalnej 2,50 zł każda Comp S.A. dla akcjonariuszy spółki przejmowanej Novitus

Bardziej szczegółowo

3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA

3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA 3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA 31.12.2015 r. 31.12.2014 r 1. A. AKTYWA TRWAŁE 18 041 232,38 13 352 244,38 I. Wartości niematerialne i prawne 1 599 414,82 1 029 346,55 1. Koszty zakończonych

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS stan na 2006- koniec kwartału / 2006 2006-06- poprz. kwartału / 2006 2005- poprz. roku / 2005 2005-06- stan na koniec kwartału / 2005

Bardziej szczegółowo

Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych. Wydanie 2. Irena Olchowicz, Agnieszka Tłaczała

Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych. Wydanie 2. Irena Olchowicz, Agnieszka Tłaczała Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych. Wydanie 2. Irena Olchowicz, Celem opracowania jest przedstawienie istoty i formy sprawozdań finansowych na tle standaryzacji i

Bardziej szczegółowo

QSr 3/2010 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE

QSr 3/2010 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE QSr 3/2010 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (rok bieżący) w tys. zł (rok poprzedni (rok bieżący) w tys. EUR (rok poprzedni 1

Bardziej szczegółowo

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku Budimex SA Skrócone sprawozdanie finansowe za I kwartał 2007 roku BILANS 31.03.2007 31.12.2006 31.03.2006 (tys. zł) (tys. zł) (tys. zł) AKTYWA I. AKTYWA TRWAŁE 638 189 638 770 637 863 1. Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

BILANS Aktywa (w złotych) AMERICAN HEART OF POLAND SPÓŁKA AKCYJNA Sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku Bilans Na dzień 31 grudnia 2013 roku Na dzień 31 grudnia 2012 roku A.

Bardziej szczegółowo

Planowanie przychodów ze sprzedaży na przykładzie przedsiębiorstwa z branży transportowej

Planowanie przychodów ze sprzedaży na przykładzie przedsiębiorstwa z branży transportowej M.Ryng Wroclaw University of Economycs Planowanie przychodów ze sprzedaży na przykładzie przedsiębiorstwa z branży transportowej Working paper Słowa kluczowe: Planowanie finansowe, metoda procentu od sprzedaży,

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2009 roku 1

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2009 roku 1 Warszawa, 7 maja 2010 r. Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2009 roku 1 Zakład Ubezpieczeń Społecznych w okresie od 19.05.1999 r. do 31.12.2009 r.

Bardziej szczegółowo

Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie Wprowadzenie

Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie Wprowadzenie Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie Wprowadzenie Marcin Dwórznik Katedra Bankowości, Finansów i Rachunkowości Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego Plan zajęć poruszane obszary w ciągu

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2014 roku

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2014 roku GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 24 kwietnia 2015 r. Opracowanie sygnalne Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2014 roku Wynik finansowy otwartych

Bardziej szczegółowo

Ebay Inc. (EBAY) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NASDAQ).

Ebay Inc. (EBAY) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NASDAQ). Ebay Inc. (EBAY) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NASDAQ). Czym zajmuje się firma? ebay - portal internetowy prowadzący największy serwis aukcji internetowych na świecie. ebay został założony

Bardziej szczegółowo

Innowacyjni w działaniu stabilni nansowo

Innowacyjni w działaniu stabilni nansowo Innowacyjni w działaniu stabilni nansowo Główną przyczyną spadku przychodów w 2015 roku były niższe notowania ropy i produktów naftowych na rynkach światowych. W efekcie zmalały przychody zarówno w segmencie

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe domów i biur maklerskich w 2008 roku 1

Wyniki finansowe domów i biur maklerskich w 2008 roku 1 Warszawa, 2009.06.19 Wyniki finansowe domów i biur maklerskich w 2008 roku 1 W 2008 r. na wartość majątku i wyniki finansowe przedsiębiorstw maklerskich niekorzystny wpływ wywarły psychologiczne następstwa

Bardziej szczegółowo

SANWIL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA

SANWIL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA SANWIL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA PÓŁROCZNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZAKOOCZONE 30 CZERWCA 2011 ROKU ORAZ 30 CZERWCA 2010 ROKU PRZYGOTOWANE ZGODNIE Z MSR 34 załącznik do skonsolidowanego

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2015

Raport półroczny SA-P 2015 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009 31.03.2008 31.03.2009 31.03.2008 tys. zł

w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009 31.03.2008 31.03.2009 31.03.2008 tys. zł Zastosowane do przeliczeń kursy EUR 31.03.2009 31.03.2008 kurs średnioroczny 4,5994 3,5574 kurs ostatniego dnia okresu sprawozdawczego 4,7013 3,5258 tys. zł w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2011 roku 1

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2011 roku 1 Warszawa, 4 listopada 2011 r. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2011 roku 1 W dniu 30 czerwca 2011 r. na polskim rynku finansowym funkcjonowało

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD strona tyt KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Raport kwartalny QSr za 1 kwartał roku obrotowego 2006 obejmujący okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 Zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DOMU MAKLERSKIEGO VENTUS ASSET MANAGEMENT S.A.

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DOMU MAKLERSKIEGO VENTUS ASSET MANAGEMENT S.A. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DOMU MAKLERSKIEGO VENTUS ASSET MANAGEMENT S.A. POZIOM NADZOROWANYCH KAPITAŁÓW (w zł) Data KAPITAŁY NADZOROWANE KAPITAŁY PODSTAWOWE 31.01.2013

Bardziej szczegółowo

VII.1. Rachunek zysków i strat t Grupy BRE Banku

VII.1. Rachunek zysków i strat t Grupy BRE Banku VII.1. Rachunek zysków i strat t Grupy BRE Banku Grupa BRE Banku zakończyła rok 2012 zyskiem brutto w wysokości 1 472,1 mln zł, wobec 1 467,1 mln zł zysku wypracowanego w 2011 roku (+5,0 mln zł, tj. 0,3%).

Bardziej szczegółowo

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01-07-2009 do 30-09-2009

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01-07-2009 do 30-09-2009 Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01072009 do 30092009 Sprawozdanie jednostkowe za okres od 01072009 do 30092009 nie było zbadane przez Biegłego Rewidenta, jak również nie podlegało przeglądowi.

Bardziej szczegółowo

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. ul. Św.Wawrzyńca Kraków BILANS

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. ul. Św.Wawrzyńca Kraków BILANS Stan na Stan na Stan na Stan na T r e ś ć T r e ś ć 2012-12-31 2013-09-30 2012-12-31 2013-09-30 A K T Y W A BILANS P A S Y W A A Aktywa trwałe 01 723 342 699,93 764 659 962,67 A Kapitał (fundusz) własny

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny Wierzyciel S.A. I kwartał 2011r. (dane za okres 01-01-2011r. do 31-03-2011r.)

Raport kwartalny Wierzyciel S.A. I kwartał 2011r. (dane za okres 01-01-2011r. do 31-03-2011r.) Raport kwartalny Wierzyciel S.A. I kwartał 2011r. (dane za okres 01-01-2011r. do 31-03-2011r.) Mikołów, dnia 9 maja 2011 r. REGON: 278157364 RAPORT ZAWIERA: 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE 2. WYBRANE

Bardziej szczegółowo

Ad. 3. Nadwyżka rynkowej wartości spółki ponad wartość księgową (MVA - Market Value Added) lub ciche rezerwy":

Ad. 3. Nadwyżka rynkowej wartości spółki ponad wartość księgową (MVA - Market Value Added) lub ciche rezerwy: Metody majątkowe Zadanie 1 Poniższe dane dotyczą Spółki Beta", notowanej na giełdzie: Wyszczególnienie Rok 1 Rok 2 Kapitał podstawowy 900 000 1 080 000 Należne, nie wniesione wpłaty na poczet kapitału

Bardziej szczegółowo

LPP SA SAPSr 2004 tys. zł tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE półrocze / 2004 półrocze / 2003 półrocze / 2004 półrocze / 2003 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 223 176 47 172

Bardziej szczegółowo

Metoda DCF. Dla lepszego zobrazowania procesu przeprowadzania wyceny DCF, przedstawiona zostanie przykładowa wycena spółki.

Metoda DCF. Dla lepszego zobrazowania procesu przeprowadzania wyceny DCF, przedstawiona zostanie przykładowa wycena spółki. Metoda DCF Metoda DCF (ang. discounted cash flow), czyli zdyskontowanych przepływów pieniężnych to jedna z najpopularniejszych metod wyceny przedsiębiorstw stosowanych przez analityków. Celem tej metody

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2015 roku

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2015 roku GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 4 maja 2016 r. Opracowanie sygnalne Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2015 roku Wynik finansowy otwartych funduszy

Bardziej szczegółowo

N. Zysk (strata) netto (K-L-M) 48-1 129 134,12 365,00

N. Zysk (strata) netto (K-L-M) 48-1 129 134,12 365,00 Skonsolidowany Rachunek Zysków i Strat Rachunek Zysków i Strat ROK A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym 1 68 095,74 - od jednostek powiązanych 2 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów,

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA KOELNER SA

GRUPA KAPITAŁOWA KOELNER SA GRUPA KAPITAŁOWA KOELNER SA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za 4 kwartał 2007 r. sporządzone według MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ WYBRANE DANE FINANSOWE SKONSOLIDOWANE w

Bardziej szczegółowo

W. - Zarządzanie kapitałem obrotowym

W. - Zarządzanie kapitałem obrotowym W. - Zarządzanie kapitałem obrotowym FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW Marek 2011 Agenda - Zarządzanie kapitałem obrotowym Znaczenie kapitału obrotowego dla firmy Cykl gotówkowy Kapitał obrotowy brutto i netto.

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT PRASOWY LW BOGDANKA S.A. PO I KWARTALE 2014 ROKU: WZROST WYDOBYCIA I SOLIDNE WYNIKI FINANSOWE POMIMO TRUDNYCH WARUNKÓW RYNKOWYCH

KOMUNIKAT PRASOWY LW BOGDANKA S.A. PO I KWARTALE 2014 ROKU: WZROST WYDOBYCIA I SOLIDNE WYNIKI FINANSOWE POMIMO TRUDNYCH WARUNKÓW RYNKOWYCH Bogdanka, 8 maja 2014 roku KOMUNIKAT PRASOWY LW BOGDANKA S.A. PO I KWARTALE 2014 ROKU: WZROST WYDOBYCIA I SOLIDNE WYNIKI FINANSOWE POMIMO TRUDNYCH WARUNKÓW RYNKOWYCH Grupa Kapitałowa Lubelskiego Węgla

Bardziej szczegółowo

Aneks do Prospektu Emisyjnego CHEMOSERVIS DWORY S.A.

Aneks do Prospektu Emisyjnego CHEMOSERVIS DWORY S.A. ANEKS NR 4 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO SPÓŁKI CHEMOSERVIS - DWORY S.A. ZATWIERDZONEGO DNIA 15 STYCZNIA 2010 ROKU W związku z opublikowaniem w dniu 1 marca 2010 roku skonsolidowanego raportu kwartalnego za

Bardziej szczegółowo

III kwartały (rok bieżący) okres od 01.01.2014 do 30.09.2014

III kwartały (rok bieżący) okres od 01.01.2014 do 30.09.2014 SKRÓCONE KWARTALNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wybrane dane finansowe (rok bieżący) (rok poprzedni) (rok bieżący) (rok poprzedni) 1 Przychody ze sprzedaży i dochody z dotacji 105 231 89 823 25

Bardziej szczegółowo

Rachunek Zysków i Strat ROK ROK 31-03-2013 31-03-2014

Rachunek Zysków i Strat ROK ROK 31-03-2013 31-03-2014 Rachunek Zysków i Strat ROK ROK A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym 1 365 000,00 12 589,30 - od jednostek powiązanych 2 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, usług 3 365 000,00

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Grupy Impel 25 września 2003

Prezentacja Grupy Impel 25 września 2003 Prezentacja Grupy Impel 25 września 2003 Grupa Impel - podstawowe informacje Największa w Polsce grupa firm świadczących usługi wspierające funkcjonowanie przedsiębiorstw i instytucji. Lider na polskim

Bardziej szczegółowo

Wyniki Q3 2014. 12 listopada 2014

Wyniki Q3 2014. 12 listopada 2014 Wyniki Q3 2014 12 listopada 2014 Agenda 01 Wyniki finansowe 3 kwartały 2014 02 Prognoza 2014 03 Program skupu akcji 04 Planowana emisja obligacji 2 01 Wyniki finansowe 3 kwartały 2014 Parametry finansowe

Bardziej szczegółowo

Bilansowe wyniki finansowe podmiotów gospodarczych za 2013 r.

Bilansowe wyniki finansowe podmiotów gospodarczych za 2013 r. Warszawa, 31.10.2014 r. Bilansowe wyniki finansowe podmiotów gospodarczych za 2013 r. Wartość aktywów badanych podmiotów 1) na dzień 31 grudnia 2013 r. wyniosła 2562,2 mld zł (o 5,3% więcej niż na koniec

Bardziej szczegółowo

NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA 2014 R

NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA 2014 R 1 CDRL S.A. Spółka jest wiodącym na rynku polskim i w Europie Środkowo-Wschodniej dystrybutorem odzieży dziecięcej sprzedawanej pod własną marką COCCODRILLO Główni akcjonariusze od ponad 20 lat prowadzą

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie raportu z wyceny wartości Hubstyle Sp. z o.o.

Podsumowanie raportu z wyceny wartości Hubstyle Sp. z o.o. Podsumowanie raportu z wyceny wartości Hubstyle Sp. z o.o. Niniejszy dokument stanowi podsumowanie raportu z wyceny wartości Spółki Hubstyle Sp. z o.o. na 9 kwietnia 2014 roku. Podsumowanie przedstawia

Bardziej szczegółowo

Zgłoszenie poszkodowanego do VOTUM S.A. Ustalenie sprawcy wypadku i jego ubezpieczyciela

Zgłoszenie poszkodowanego do VOTUM S.A. Ustalenie sprawcy wypadku i jego ubezpieczyciela VOTUM S.A. jest największym na polskim rynku pod względem przychodów ze sprzedaży podmiotem oferującym kompleksową pomoc w sprawach odszkodowawczych. Specjalizuje się w postępowaniach dotyczących roszczeń

Bardziej szczegółowo

Średnio ważony koszt kapitału

Średnio ważony koszt kapitału Średnio ważony koszt kapitału WACC Weighted Average Cost of Capital 1 Średnio ważony koszt kapitałuwacc Weighted Average Cost of Capital Plan wykładu: I. Koszt kapitału a metody dyskontowe II. Źródła finansowania

Bardziej szczegółowo

BIZNESPLAN (WZÓR) WYTYCZNE DO PRZYGOTOWANIA BIZNESPLANU

BIZNESPLAN (WZÓR) WYTYCZNE DO PRZYGOTOWANIA BIZNESPLANU Załącznik nr 1 do uchwały nr 2/15/VII/2016 z dnia 8 czerwca 2016 roku BIZNESPLAN (WZÓR) WYTYCZNE DO PRZYGOTOWANIA BIZNESPLANU I. OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA CHARAKTERYSTYKA PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-QS. III / 2004 (kwartał/rok)

Formularz SA-QS. III / 2004 (kwartał/rok) Formularz SAQS. III / 2004 (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 1 ust. 2 i 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

Noty do sprawozdania finasowego 2004 rok CERSANIT SA

Noty do sprawozdania finasowego 2004 rok CERSANIT SA Wybrane dane finansowe tys. zł tys. EUR 2004 2003 2004 2003 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 579 534 517 794 128 268 116 427 II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej

Bardziej szczegółowo

Google Inc. (GOOG) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NASDAQ).

Google Inc. (GOOG) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NASDAQ). Google Inc. (GOOG) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NASDAQ). Czym zajmuje się firma? Google Inc. - znana amerykańska firma z branży internetowej. Jej flagowym produktem jest wyszukiwarka Google,

Bardziej szczegółowo

Talex SA skonsolidowany raport półroczny SA-PS

Talex SA skonsolidowany raport półroczny SA-PS Talex SA skonsolidowany raport półroczny SAPS WYBRANE DANE FINANSOWE tys. zł tys. EUR półrocze półrocze półrocze półrocze / 2002 / 2001 / 2002 / 2001 I. Przychody netto ze 50 003 13 505 sprzedaży produktów,

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA ZAWIERAJĄCA KWARTALNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA ZAWIERAJĄCA KWARTALNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA ZAWIERAJĄCA KWARTALNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES TRZECH MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 31 MARCA 2016 ROKU

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-Q II / 2004r

Formularz SA-Q II / 2004r Formularz SA-Q II / 2004r (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 57 ust. 1 pkt 1 oraz 61 Rozporządzenia Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

Przepływy finansowe r

Przepływy finansowe r Przepływy finansowe 11.05.2015r Rachunek wyników vs rachunek przepływów Przychody Koszty Wpływy Wydatki Zasada memoriałowa Zasada kasowa Wynik finansowy Przepływy pieniężne Zasada memoriałowa należy uwzględnić

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY

SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY sporządzony zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za okres od 01-01-2016 do 30-09-2016 Świdnica, listopad 2016 Wybrane dane finansowe

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Stalprofil S.A. w roku 2011. 6 czerwiec 2012 1

Sprawozdanie Zarządu z działalności Stalprofil S.A. w roku 2011. 6 czerwiec 2012 1 Sprawozdanie Zarządu z działalności Stalprofil S.A. w roku 2011. 6 czerwiec 2012 1 W 2011 r. światowa produkcja stali osiągnęła wzrost (o 7%). W 2011 Polska wyprodukowała 8,8 mln ton stali, odnotowując

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ FINANSOWA RAPORTU

CZĘŚĆ FINANSOWA RAPORTU CZĘŚĆ FINANSOWA RAPORTU (wszystkie dane w tysiącach złotych, o ile nie zaznaczono inaczej) I. SPRAWOZDANIE SKONSOLIDOWANE Skonsolidowany rachunek zysków i strat za 3 miesiące zakończone 31 marca 2009r.

Bardziej szczegółowo

01.01.2011 do 31.12.2011

01.01.2011 do 31.12.2011 SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR IV kwartały IV kwartały IV kwartały IV kwartały (rok bieżący) (rok poprzedni) (rok bieżący) (rok poprzedni) WYBRANE DANE FINANSOWE 01.01.2011

Bardziej szczegółowo

W p r o w a d z e n i e d o s p r a w o z d a n i a f i n a n s o w e g o

W p r o w a d z e n i e d o s p r a w o z d a n i a f i n a n s o w e g o Załącznik nr 2 do ustawy z dnia Załącznik nr 5 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA JEDNOSTEK MAŁYCH KORZYSTAJĄCYCH Z UPROSZCZEŃ ODNOSZĄCYCH SIĘ

Bardziej szczegółowo

Stopa zwrotu a ryzyko inwestycji na NewConnect. Marek Zuber Dexus Partners

Stopa zwrotu a ryzyko inwestycji na NewConnect. Marek Zuber Dexus Partners Stopa zwrotu a ryzyko inwestycji na NewConnect Marek Zuber Dexus Partners Ryzyko na rynkach finansowych Skąd się bierze? Generalna zasada: -Im większe ryzyko tym większy zysk -Im większy zysk tym większe

Bardziej szczegółowo

Zachowania indeksów branżowych GPW czerwiec październik 2013, część 1

Zachowania indeksów branżowych GPW czerwiec październik 2013, część 1 Zachowania indeksów branżowych GPW czerwiec październik 2013, część 1 WIG Budownictwo oraz WIG Inaczej Warszawski Indeks Giełdowy. W jego skład wchodzą wszystkie spółki z Głównego Rynku Giełdy Papierów

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe i ich struktura

Wyniki finansowe i ich struktura Wyniki finansowe i ich struktura Rok 2004 był okresem, kiedy Spółka dyskontowała efekty przedsięwzięć inwestycyjnych z lat poprzednich, efektywnie wykorzystywała zarówno szanse, jakie pojawiły się w otoczeniu,

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe towarzystw i funduszy emerytalnych 1 w 2007 roku

Wyniki finansowe towarzystw i funduszy emerytalnych 1 w 2007 roku Warszawa, 2008.04.21 Wyniki finansowe towarzystw i funduszy emerytalnych 1 w 2007 roku W prowadzonym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych Centralnym Rejestrze Członków według stanu na koniec grudnia 2007

Bardziej szczegółowo

Aneks NR 1 do prospektu emisyjnego EMC Instytut Medyczny SA zatwierdzonego w przez KNF w dniu 05 października 2011 roku.

Aneks NR 1 do prospektu emisyjnego EMC Instytut Medyczny SA zatwierdzonego w przez KNF w dniu 05 października 2011 roku. Aneks NR 1 do prospektu emisyjnego EMC Instytut Medyczny SA zatwierdzonego w przez KNF w dniu 05 października 2011 roku. Niniejszy Aneks nr 1 został sporządzony w związku opublikowaniem przez Emitenta

Bardziej szczegółowo

CCC SA-QSr 4/2004 pro forma. SKONSOLIDOWANY BILANS w tys. zł

CCC SA-QSr 4/2004 pro forma. SKONSOLIDOWANY BILANS w tys. zł Skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporządzone na dzień 31.12.2004 r. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe obejmuje okres od początku roku obrotowego 2004 oraz dane porównywalne za poprzedni rok obrotowy

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS 2004 (zgodnie z 93 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT PRASOWY LW BOGDANKA S.A. PO 2013 ROKU: WZROST WYDOBYCIA I BARDZO DOBRE WYNIKI FINANSOWE POMIMO TRUDNYCH WARUNKÓW RYNKOWYCH

KOMUNIKAT PRASOWY LW BOGDANKA S.A. PO 2013 ROKU: WZROST WYDOBYCIA I BARDZO DOBRE WYNIKI FINANSOWE POMIMO TRUDNYCH WARUNKÓW RYNKOWYCH Bogdanka, 20 marca 2014 KOMUNIKAT PRASOWY LW BOGDANKA S.A. PO 2013 ROKU: WZROST WYDOBYCIA I BARDZO DOBRE WYNIKI FINANSOWE POMIMO TRUDNYCH WARUNKÓW RYNKOWYCH Grupa Kapitałowa Lubelskiego Węgla BOGDANKA,

Bardziej szczegółowo

FIRMA CHEMICZNA DWORY S.A.

FIRMA CHEMICZNA DWORY S.A. FIRMA CHEMICZNA DWORY S.A. Oświęcim, ul. Chemików 1 Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres 6 miesięcy kończących się 30.06. Oświęcim, 26 września Spis treści Strona Skrócone śródroczne

Bardziej szczegółowo

"Wybrane wyniki finansowe Raiffeisen Bank Polska S.A. i Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. za I kwartał 2016 roku"

Wybrane wyniki finansowe Raiffeisen Bank Polska S.A. i Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. za I kwartał 2016 roku Warszawa, dnia 20.05.2016 Raport bieżący nr 8/2016 "Wybrane wyniki finansowe Raiffeisen Bank Polska S.A. i Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. za I kwartał 2016 roku" Zarząd Raiffeisen Bank Polska

Bardziej szczegółowo