Studenckie Koło Naukowe Finansów Wydział Zarządzania UW. Poznaj spółkę: JSW S.A. Największy producent węgla koksowego w Unii Europejskiej.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Studenckie Koło Naukowe Finansów Wydział Zarządzania UW. Poznaj spółkę: JSW S.A. Największy producent węgla koksowego w Unii Europejskiej."

Transkrypt

1 Poznaj spółkę: JSW S.A. Największy producent węgla koksowego w Unii Europejskiej. Analiza Spółki JSW przygotowana przez członków Studenckiego Koła Naukowego Finansów, w ramach grupy analityczno-inwestycyjnej.

2 Spis treści 1. Profil spółki JSW S.A. (Robert Pietrzak) Analiza sektora i branży. (Jakub Marciniak) Otoczenie biznesowe spółki. (Maciej Sycewicz) Analiza sprawozdań finansowych spółki. (Michał Kajetan Dobrzaniecki) Wycena spółki JSW S.A. (Kamila Gozdowska) Analiza techniczna. (Michał Ficenes) Podsumowanie

3 1. Profil spółki JSW S.A. Informacje o spółce Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. powstała 1 kwietnia 1993 roku jako jedna z siedmiu stworzonych wówczas spółek węglowych. W jej skład weszło siedem samodzielnych przedsiębiorstw górniczych, które później przekształcono w jednoosobową spółkę Skarbu Państwa z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju. Grupa JSW jest obecnie największym producentem wysokiej jakości węgla koksowego typu 35 (hard) i znaczącym producentem koksu w całej Unii Europejskiej. Węgiel koksowy wykorzystywany jest przede wszystkim w produkcji koksu, który obok rudy żelaza jest podstawowym składnikiem wykorzystywanym przy wytwarzaniu stali. Grupa JSW produkuje również węgiel przeznaczony do celów energetycznych, który jest sprzedawany do elektrowni i elektrociepłowni. Warto zwrócić uwagę na fakt, że około 45% produkowanego przez grupę węgla koksowego jest przetwarzana we własnych koksowniach, dzięki czemu istnieje możliwość oferowania produktu lepiej przetworzonego i o większej wartości. Obecnie w skład spółki wchodzą 4 kopalnie węgla kamiennego: Pniówek, Krupiński, Borynia-Zofiówka-Jastrzębie oraz Budryk. W każdej z nich wydobywany jest zarówno węgiel koksowy jak i węgiel do celów energetycznych. W 2012 roku w kopalniach należących do JSW wydobyto 9,5 mln ton węgla koksowego (z czego 7,7 mln to węgiel koksowy typu 35) i 4 mln ton węgla do celów energetycznych. W skład grupy wchodzą również firmy wraz ze specjalistycznymi zakładami produkcyjnymi, zajmujące się działalnością koksowniczą: JSW Koks S.A. oraz Wałbrzyskie Zakłady Koksownicze Victoria S.A. Odbiorcami produktów JSW są zarówno przedsiębiorstwa krajowe jak i firmy zagraniczne działające między innymi w Niemczech, Czechach, Austrii, ale również w Indiach, Brazylii oraz Stanach Zjednoczonych. Klientem grupy jest przykładowo amerykańska korporacja U.S. Steel, czyli największy producent stali w USA i dziesiąty producent stali na świecie. Spółka zadebiutowała na giełdzie 6 lipca 2011 roku, a we wrześniu tego samego roku weszła w skład indeksu WIG20. Grupa JSW zatrudnia obecnie 29,7 tysięcy pracowników. Grupa JSW W skład grupy Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A wchodzą następujące podmioty: Spółka Energetyczna Jastrzębie S.A. Jastrzębskie Zakłady Remontowe Sp. z o.o. Jastrzębska Spółka Kolejowa Sp. z o.o.

4 JSU Sp. z o.o. JSW Koks S.A. Adivcom Sp. z o.o. Centralne laboratorium Pomiarowo Badawcze Sp. z o.o Polski Koks S.A. Przedsiębiorstwo Gospodarki Wodnej i Rekultywacji S.A. Wałbrzyskie Zakłady Koksownicze Victoria S.A. Zakład Przewozów i Spedycji SPEDKOKS Sp. z o.o. Akcjonariat Największym akcjonariuszem jest obecnie Skarb Państwa, który posiada akcji, wartych 2,85 mld złotych i jest to jedyny duży akcjonariusz. Reszta akcji stanowi free float na poziomie 44,84%. Struktura akcjonariatu JSW S.A. Pozostali akcjonariusze 44,840% Skarb Państwa 55,160% Źródło: opracowanie własne.

5 Miliony ton Studenckie Koło Naukowe Finansów 2. Analiza sektora i branży. Sektor wydobywczy jest jedną z największych gałęzi przemysłu w Polsce. Świadczy o tym indeks WIG20, w którego skład wchodzi 6 spółek, które zajmują się wydobyciem surowców. Są to: JSW, KGHM, PKN Orlen, Grupa Lotos, LW Bogdanka i PGNiG. Węgiel jest drugim po ropie najczęściej używanym surowcem energetycznym na świecie. Całkowite roczne zapotrzebowanie szacuje się na około 7,5 miliarda ton. Polska jest największym producentem i rynkiem zbytu dla węgla kamiennego w UE. W roku 2012 polskie kopalnie wyprodukowały ,4 tys. ton węgla, z czego ,5 tys. stanowił węgiel wykorzystywany w celach energetycznych. Głównymi odbiorcami węgla koksowego oraz koksu są huty i przemysł ciężki głównie producenci wyrobów stalowych. Jak widzimy na poniższym wykresie, wydobycie węgla kamiennego w Polsce sukcesywnie spada. Po roku 1979, kiedy to Polska wydobyła najwięcej węgla kamiennego w swojej historii (około 180 mln ton) widoczna jest tendencja spadkowa. Wydobycie węgla kamiennego w Polsce Źródło: opracowanie własne na podst. GUS Rynek węgla koksowego. Spółka JSW jest jedynym krajowym producentem węgla koksowego typu 35 i głównym producentem na rynku węgla koksowego typu 34 (w tym segmencie jedynym konkurentem jest Kompania Węglowa S.A.). Udział w całkowitej produkcji węgla koksowego wynosi 80% (w tym 66% dla typu 35 i 14% dla typu 34), natomiast udział w krajowej produkcji węgla do celów energetycznych wynosi około 6%.

6 Miliony ton Studenckie Koło Naukowe Finansów Oprócz Polski, znaczącymi graczami na rynku węgla kamiennego w Europie są Czechy, Niemcy, Ukraina i Rosja. Mimo tego, deficyt węgla kamiennego w Unii Europejskiej w 2011 roku wyniósł 180 mln ton, co powoduje konieczność importowania węgla, głównie z Indii czy Chin. W ciągu pierwszych trzech kwartałów 2013 roku sprzedaż węgla w Polsce wyniosła tys. ton, z czego tysięcy to sprzedaż krajowa, a tys. ton to eksport (w tym tys. ton to wywóz sprzedaż w granicach UE). Głównym odbiorcą polskiego węgla kamiennego w UE są Niemcy (34,2% wywozu), a poza UE - Maroko (33% eksportu). W przypadku JSW udział eksportu i wywozu węgla w roku 2012 w całkowitych przychodach grupy wyniósł 11,4%. Głównymi odbiorcami węgla koksowego produkowanego w Polsce są producenci stali z Europy. W 2012 roku rynki węgla, koksu i stali dotknięte zostały spowolnieniem gospodarczym, co spowodowało zmniejszenie sprzedaży i wzrost zapasów (nadpodaż na rynku globalnym wynosi obecnie ponad 40 mln ton). W łańcuchu dostaw węgiel koksowy - koks - stal niższe zapotrzebowanie na stal przełożyło się na spadek cen i przychodów ze sprzedaży koksu i węgla koksowego. Obniżenie popytu, w największym stopniu w Chinach, wpłynęło na to, że cena spot dla węgla koksowego typu hard (czyli typu 35) spadła od początku roku o ponad 30% i wynosi obecnie około 108 USD/t. Rynek koksu i węglopochodnych. Koks jest paliwem sztucznym, produkowanym z mieszanki naturalnych węgli koksowych. Konsumpcja koksu opiera się na wykorzystaniu go w procesie wielkopiecowym (80% produkcji) oraz w pozostałych sektorach poza hutnictwem, m.in. odlewnie, przemysł chemiczny (20% całkowitej produkcji). Co ciekawe, dzięki odpowiedniej zawartości spalin i niskiemu zapyleniu koks, jako jedyne paliwo jest dopuszczony do użytku w centrach miast. Na rynku Jastrzębska Spółka Węglowa oferuje koks wielkopiecowy, odlewniczy, przemysłowy, metalurgiczny i opałowy. Do produktów węglopochodnych zaliczamy smołę koksowniczą, benzol, siarkę płynną, siarczan amonu oraz gaz koksowniczy. Produkcja koksu w Polsce Źródło: opracowanie własne na podst. GUS

7 Między 2005 a 2010 rokiem produkcja koksu zwiększyła się o ponad 1,2 miliona ton, jednak od roku 2011 następuje stopniowy jej spadek. Z poziomu 9,7 milionów ton w 2010 roku zmniejszyła się ona do poziomu 8,9 miliona ton w roku W 2012 roku, który był kryzysowy produkcja koksu była o 6,1% niższa niż w 2011 roku, a poziom eksportu z polskich koksowni obniżył się o 7% i wyniósł około 5,4 milionów ton. Najistotniejszym rynkiem zbytu dla polskich koksowni przez wiele lat był rynek europejski (głównie producenci stali ArcelorMittal czy Voestalpine), ale z uwagi na spowolnienie gospodarcze, jakie dotknęło ten rynek grupa JSW i inne polskie spółki zmuszone były zwiększyć sprzedaż za oceanem. Poniższy wykres przedstawia udział poszczególnych producentów koksu w rynku (dane na rok 2010). Jego wartość wynosiła wtedy około 9,7 miliona ton. Udział spółek z grupy kapitałowej JSW w krajowej produkcji koksu wynosi ok. 45%, co plasuje ją na polskim rynku koksu na drugim miejscu, po spółkach grupy ArcelorMittal Poland. 5% 3% 2% Producenci koksu w Polsce 6% 44% Zakłady Koksownicze "Zdzieszowice" Koksownia Przyjaźń 12% Kombinat Koksochemiczny "Zabrze" ArcelorMittal Poland S.A. Kraków Wałbrzyskie Zakłady Koksownicze "Victoria" Koksownia Częstochowa Nowa 28% Carbo-Koks Źródło: opracowanie własne na podst. Polski Koks SA Największą koksownią w Polsce są Zakłady Koksownicze Zdzieszowice. Przejęte pod koniec 2010 roku, dają ArcelorMittal Poland, wraz z oddziałem w Krakowie, pierwsze miejsce na rynku z udziałem na poziomie 50%. Do Jastrzębskiej Spółki Węglowej należą 3 koksownie: Przyjaźń, Zabrze i Victoria, a także spółka Polski Koks SA jeden z wiodących eksporterów koksu na świecie.

8 Pozostałe spółki na rynku to Koksownia Częstochowa Nowa oraz Carbo Koks, ale ich łączny udział w rynku (około 5%) jest stosunkowo niewielki, dlatego można stwierdzić, że rynek koksu w Polsce należy do dwóch graczy AcrelorMittal i Jastrzębskiej Spółki Węglowej. 3. Otoczenie biznesowe spółki. Jastrzębska Spółka Węglowa to obecnie największy producent wysokiej jakości węgla koksowego, a także największa komercyjna grupa koksowni w Unii Europejskiej. Napływające dane rynkowe na temat przemysłu w UE wskazują na powolne wychodzenie z kryzysu. Co więcej, perspektywy dla europejskiego rynku węgla koksowego są znaczenie lepsze od prognoz dedykowanych dla rynku światowego. Jest to niewątpliwie szansa dla JSW, ponieważ spółka jest głównym dostawcą węgla koksowego do największych hut w Europie Środkowo-Wschodniej. Grupa Jastrzębskiej Spółki Węglowej zamierza inwestować w energetyczne wykorzystanie gazu koksowniczego oraz w przetwarzanie produktów węglopodobnych. Oznacza to wzmocnienie filaru energetycznego grupy - trzeciego, co do wielkości (po produkcji koksu i węgla) segmentu jej działalności. W efekcie tych inwestycji spółka stanie się samowystarczalna energetycznie, jednocześnie będzie miała szansę zarabiać na sprzedaży nadwyżek prądu i ciepła na rynku. Obecnie największym projektem inwestycyjnym realizowanym prze JSW jest budowa bloku energetycznego w Elektrociepłowni Zofiówka. Jednym z zagrożeniem, z jakimi na co dzień spotyka się spółka jest relatywnie duża aktywność związków zawodowych skupiających pracowników spółki. W zatrudniającej prawie 30 tysięcy pracowników spółce działa już 39 takich organizacji. Silna pozycja negocjacyjna przedstawicieli związków stwarza pole do częstych konfliktów, a w konsekwencji zwiększa się ryzyko strajków. Dodatkowym problemem, któremu JSW musi stawić czoła są koszty wynagrodzeń związkowców. Mocne strony. Pozycja rynkowa - grupa ma mocne podstawy, aby utrzymać wiodącą pozycję na europejskim rynku węgla koksowego. Wielkość wydobycia - spółka posiada niewykorzystane zdolności pozwalające na zwiększenie rocznego wydobycia węgla. Dywersyfikacja produktów - duża różnorodność produktów węglowych i koksowych pozwala działać Grupie na wielu rynkach i elastycznie zarządzać polityką handlową, dostosowując się do bieżących uwarunkowań rynkowych.

9 Zasoby gotówki - spółka JSW posiada spore zasoby gotówki pozwalające na realizację przewidzianych inwestycji. Kapitalizacja - duża wartość kapitalizacji spółki (5,49 mld PLN) oraz jej obecność w indeksie WIG20 zwiększa jej atrakcyjność w oczach inwestorów zagranicznych. Szanse. Poprawa koniunktury - wzrost koniunktury powoduje większe zapotrzebowanie przemysłu na węgiel i koks. Nowe technologie - rozwój technologii wydobywczych pozwoliłby na zmniejszenie kosztów wydobycia oraz zwiększenie jego efektywności. Nowe koncesje wydobywcze - pozyskanie nowych koncesji pozwoliłoby zwiększyć poziom wydobycia. Inwestycje energetyczne - spółka chce inwestować m.in. w energetyczne wykorzystanie gazu koksowniczego i przetwarzanie produktów węglopochodnych. Słabe strony. Zależność od koniunktury na rynku stali - korelacja z koniunkturą na rynku stali często odbija się na wynikach JSW. Popyt na główne produkty spółki, czyli węgiel i koks w dużej mierze zależny jest właśnie od popytu na stal. Koszty produkcji - spółka charakteryzuje się wysokimi kosztami produkcji oraz dużym udziałem płac w kosztach. Słaba wydajność produkcji - niekorzystna w porównaniu do branży wielkość wydobycia przypadająca na jednego zatrudnionego pracownika. Zagrożenia. Polityka UE - zagrożeniem jest zaostrzająca się polityka klimatyczna Unii Europejskiej, przede wszystkim mająca na celu zmniejszenie emisji CO2. Wzrost wielkości importu - polscy odbiorcy mają możliwość importu tańszego węgla, głównie zza wschodniej granicy. Związki zawodowe - silna pozycja negocjacyjna związków zawodowych oraz możliwość konfliktu pracowników z zarządem (potencjalny skutek - strajki). Koszty transportu - wzrost kosztów transportu surowców przekłada się na wzrost cen oferowanych przez grupę produktów.

10 Mocne strony: Pozycja rynkowa Wielkość wydobycia Dywersyfikacja produktowa Zasoby gotówki Kapitalizacja Słabe strony: Zależność od koniunktury na rynku stalii Koszty produkcji Słaba wydajność produkcji Szanse Inwestycje energetyczne Poprawa koniunktury Wprowadzenie nowych technologi Nowe koncesje wydobywcze Polityka UE Zagrożenia Wzrost importu węgla ze Wschodu Związki zawodowe Koszty transportu Źródło: opracowanie własne. Siła nacisku ze strony dostawców Zagrożenie nowymi wejściami Siła nacisku ze strony odbiorców Zagrożenie ze strony substytutów Konkurencja w branży Źródło: opracowanie własne.

11 Zachodząca interakcja 0 brak 2 mała 4 wysoka 1 mało zauważalna 3 średnia 5 bardzo wysoka ` Źródło: opracowanie własne. Zagrożenie wejściem nowych konkurentów: 1) Konieczny dostęp do złóż surowca. 2) Duże początkowe nakłady na uruchomienie działalności. 3) Przestarzałe regulacje prawne blokujące wzrost efektywności. 4) Wysoki udział kosztów stałych w kosztach całkowitych. 5) Intensywny dyktat związków zawodowych. 6) Silna ingerencja Państwa w branżę. Siła nacisku ze strony dostawców: 1) Relatywnie duża ilość dostawców. 2) Niskie koszty zmiany dostawcy. 3) Zmniejszenie siły przetargowej dostawców energii poprzez inwestycje energetyczne spółki. Siła nacisku ze strony odbiorców: 1) Duża liczba odbiorców krajowych. 2) Możliwość sprzedaży produktów odbiorcom zagranicznym. 3) Brak (lub bardzo kosztowna) możliwości integracja wstecz przez nabywców. Konkurencja w branży: 1) Konkurencja cenowa. 2) Mała liczba liczących się konkurentów w kraju. 3) Konkurenci międzynarodowi. Zagrożenie ze strony substytutów: 1) Gaz łupkowy. 2) Ropa naftowa. 3) Paliwo jądrowe. 4) Alternatywne źródła pozyskiwania energii.

12 4. Analiza sprawozdań finansowych spółki. Udział niektórych grup aktywów jest względnie stabilny. Suma bilansowa uległa niewielkiemu zwiększeniu o 3,31%. Spółka zwiększyła w 2012 roku nakłady inwestycyjne (1816,7 mln zł - o ponad 22% w porównaniu z rokiem 2011) m.in. na unowocześnianie/zakup urządzeń i technologii wydobycia węgla z nowych pokładów (mające na celu zwiększenie wydajności oraz bezpieczeństwa pracy), koncesje na jego pozyskiwanie (np. możliwość eksploatacji złoża "Pawłowice 1" do końca 2051 roku) oraz budowę bloków energetycznych (np. podjęcie decyzji budowy bloku 71 MWe w Koksowni Przyjaźń). Największą zmianę zanotowano w rzeczowych aktywach trwałych 9,13%. Zauważyć można dość dynamiczne zmiany w pozycjach bilansu dotyczących przede wszystkim założenia lokat krótkoterminowych (od 3 do 12 miesięcy) i powiązane z tym zmniejszenie stanu środków pieniężnych oraz zmiany aktywów dotyczących podatku dochodowego. Spółka czyni także inwestycje w zakresie przyrostu zapasów. Aktywa (mln PLN) Udział Stopa zmiany /2011 Aktywa trwałe (długoterminowe) 9 792, ,6 69,61% 65,17% 10,35% 1 Rzeczowe aktywa trwałe 9 230, ,8 94,27% 95,33% 9,13% 2 Wartości niematerialne 77,3 64,9 0,79% 0,73% 19,11% 3 Nieruchomości inwestycyjne 23,1 0,0 0,24% 0,00% 4 Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych 10,8 9,1 0,11% 0,10% 18,68% 5 Aktywa z tytułu podatku odroczonego 184,2 101,6 1,88% 1,14% 81,30% 6 Pozostałe długoterminowe aktywa 265,7 239,2 2,71% 2,70% 11,08% Aktywa obrotowe (krótkoterminowe) 4 275, ,4 30,39% 34,83% -9,87% 1 Zapasy 806,1 739,7 18,86% 15,59% 8,98% 2 Należności handlowe oraz pozostałe należności 1 020, ,2 23,87% 28,74% -25,15% 3 Należności z tytułu podatku dochodowego 4,2 22,0 0,10% 0,46% -80,91% 4 Pochodne instrumenty finansowe 3,9 4,0 0,09% 0,08% -2,50% 5 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe 948,9 24,6 22,20% 0,52% 3757,32% 6 Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 1 490, ,0 34,87% 54,58% -42,42% 7 Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży 0,9 0,9 0,02% 0,02% 0,00% AKTYWA RAZEM , ,0 3,31% Źródło: opracowanie własne na podstawie Raportu Rocznego JSW za 2012 rok. W kwestii pasywów zarówno kapitał własny, jak i sam kapitał podstawowy w ujęciu księgowym został właściwie niezmieniony. Spółka część zysku wypracowanego w 2011 roku (2 mld zł) przeznaczyła na finansowanie inwestycji, natomiast odnotowała ona dwukrotnie mniejszy zysk w porównaniu z poprzednim rokiem. W 2011 roku ceny węgla i koksu były odpowiednio wyższe - stąd takie rekordowe zyski. JSW S.A. spłaciła kredyty (zarówno

13 długoterminowe, jak i krótkoterminowe). W odniesieniu do pasywów, dług nie jest na niskim poziomie. Spółka stosuje także program akcji pracowniczych polegający na nadaniu pracownikom i innym osobom uprawnienia do nieodpłatnego nabycia akcji spółki JSW od Skarbu Państwa. JSW S.A. znacząco zwiększyła swoje zobowiązania pracownicze (na odprawy emerytalne, węgla deputatowego dla emerytów i rencistów, renty wyrównawcze, nagrody jubileuszowe, etc.). Spółka powiększyła także zobowiązania na rzecz podatku dochodowego oraz innych potencjalnych, aczkolwiek niepewnych obciążeń (np. podatku od nieruchomości, szkód górniczych, likwidacji zakładu górniczego). Pasywa (mln PLN) Udział Stopa zmiany /2011 Kapitał własny 8 573, ,4 60,95% 62,01% 1,55% 1 Kapitał podstawowy 1 251, ,9 14,60% 14,93% -0,71% Nadwyżka wartości emisyjnej akcji nad ich 2 905,0 905,0 10,56% 10,72% wartością nominalną 0,00% 3 Zyski zatrzymane 6 245, ,4 2,89% - zysk (strata) z lat ubiegłych 5 257, ,4 61,32% 47,19% 31,95% - zysk (strata) netto bieżącego okresu 988, ,0 11,52% 24,71% -52,63% 4 Udziały niekontrolujące 171,4 207,1 2,00% 2,45% -17,24% Zobowiązania długoterminowe 3 036, ,1 21,58% 19,54% 14,13% 1 Kredyty bankowe i pożyczki 189,9 241,2 6,25% 9,07% -21,27% 2 Zobowiązania z tytułu odroczonego podatku 47,4 0,0 1,56% 0,00% 3 Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych 2 084, ,3 68,66% 66,70% 17,49% 4 Rezerwy 502,9 436,6 16,56% 16,41% 15,19% 5 Zobowiązania handlowe oraz pozostałe 211,2 208,0 6,96% 7,82% 1,54% Zobowiązania krótkoterminowe 2 457, ,5 17,47% 18,46% -2,24% 1 Kredyty i pożyczki 75,7 187,6 3,08% 7,46% -59,65% 2 Pochodne instrumenty finansowe 0,3 0,1 0,01% 0,00% 200,00% 3 Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku odroczonego40,4 3,6 1,64% 0,14% 1022,22% 4 Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych 269,7 239,7 10,98% 9,54% 12,52% 5 Rezerwy 286,7 246,4 11,67% 9,80% 16,36% 6 Zobowiązania handlowe oraz pozostałe 1 784, ,1 72,62% 73,05% -2,82% Źródło: opracowanie własne na podstawie Raportu Rocznego JSW za 2012 rok. W roku 2012 w porównaniu z rokiem 2011, przychody ze sprzedaży spadły o niecałe 6%. Jest to przede wszystkim skutek kilkunastoprocentowego (około 15-16%) spadku cen węgla, natomiast wydobycie węgla energetycznego oraz produkcja węgla koksowego były znacznie wyższe niż rok przedtem (około 11-12%). Różnica ta przekłada się na utratę ponad 550 mln zł przychodów oraz spadek marży o około 970 mln zł. Wzrost wydobycia implikuje wzrost pozostałych kosztów działalności operacyjnej podstawowej (koszty sprzedaży i administracyjne). Analizując pozostałe części rachunku zysków, widzimy, iż kolejne segmenty działalności również cechują się spadkami wartości w porównaniu z rokiem poprzednim. W wyniku takiego "nakładania się" spadków na kolejnych pozycjach wynikowych (-28,58% na wyniku brutto ze sprzedaży, -39,6% na wyniku ze sprzedaży, itd.) obniżenie zysku netto wyniosło 52,63%. Przyrost pozostałych kosztów operacyjnych wiązał się głównie z

14 rekalkulacją rezerwy na podatek od nieruchomości (uprzednio rozwiązanej w 2011 roku - stąd wysoki przychód operacyjny pozostały w poprzednim okresie). Rachunek zysków i strat (mln PLN) Stopa zmiany 2012/2011 Przychody ze sprzedaży 8 821, ,8-5,93% Koszt sprzedanych produktów, towarów i materiałów 6 385, ,1 7,02% Zysk (strata) brutto na sprzedaży 2 435, ,7-28,58% Koszty sprzedaży 361,9 272,2 32,95% Koszty administracyjne 662,5 508,9 30,18% Program akcji pracowniczych 0,0 293,0-100,00% Zysk (strata) ze sprzedaży 1 410, ,6-39,60% Pozostałe przychody operacyjne 57,4 421,7-86,39% Pozostałe koszty operacyjne 160,0 48,8 227,87% Zysk (Strata) z działalnosci operacyjnej 1 308, ,5-51,70% Przychody finansowe 121,8 119,2 2,18% Koszty finansowe 153,1 152,7 0,26% Zysk (Strata) brutto 1 276, ,0-52,27% Podatek dochodowy 288,8 589,0-50,97% Zysk (strata) netto 988, ,0-52,63% Źródło: opracowanie własne na podstawie Raportu Rocznego JSW za 2012 rok. Zestawienie Cash Flow przedstawia dodatnie przepływy z działalności operacyjnej, natomiast ujemne z działalności inwestycyjnej oraz finansowej. Taka struktura jest właściwa dla przedsiębiorstw dojrzałych, rentownych, które swoje zyski przeznaczają na finansowanie inwestycji oraz spłatę zobowiązań. Niestety, wartość wygenerowana w segmencie operacyjnym (spadek o 16,78% - o 475,9 mln zł) nie pokrywa ujemnych przepływów w pozostałych, w związku z czym stan środków pieniężnych spadł o ponad 1 mld zł. Wynika to częściowo ze spadku przychodów (patrz rachunek zysków i strat). Z drugiej strony, spółka posiada wciąż bardzo duże rezerwy wolnych środków pieniężnych. Na większy spadek przepływów z działalności inwestycyjnej oraz finansowej miało wpływ głównie założenie lokat, spłaty kredytów oraz zwiększenie inwestycji w aktywa trwałe właściwie wszystko to zostało poruszone już przy analizie bilansu. Warto jeszcze wyszczególnić fakt wypłaty dywidend w kwocie dwukrotnie większej w porównaniu z rokiem poprzednim (5,38 zł dywidendy na akcję za rok 2011), co przekłada się sumarycznie na kwotę 631,7 mln zł. Ujemny bilans przepływów finansowych wzrósł niemal dwukrotnie (o nieco poniżej 90% o 384,6 mln zł), natomiast przepływów inwestycyjnych o ponad połowę (o około 58% - o 967,1 mln zł). Po uwzględnieniu wszystkich rodzajów działalności, spółka wygenerowała ujemny przepływ pieniężny, co przekłada się na zmianę stanu środków pieniężnych na kwotę 1 490,7 mln zł (spadek o 42,42%).

15 Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (mln PLN) Stopa zmian 2012/2011 A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 1 Wpływy pieniężne z działalności operacyjnej 2 608, ,2-21,78% 2 Odsetki zapłacone -24,0-8,9 169,66% 3 Zmiana stanu pochodnych instrumentów finansowych 0,3-2,6-111,54% 4 Podatek dochodowy zapłacony -225,0-487,4-53,84% Przepływy pienięzne netto z działalności operacyjnej 2 359, ,3-16,78% B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej 1 Nabycie rzeczowych aktywów trwałych , ,0 41,89% 2 Nabycie wartości niematerialnych -24,7-19,0 30,00% 3 Nabycie aktywów finansowych -926,9-25,6 3520,70% 4 Transakcje połączeń jednostek gospodarczych pod wspólną kontrolą0,0-470,1-100,00% 5 Wpływy ze sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych 6,5 8,0-18,75% 6 Dywidendy otrzymane 0,5 0,5 0,00% 7 Odsetki otrzymane 115,1 111,0 3,69% Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej , ,2 58,01% C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej 1 Otrzymane kredyty i pożyczki 91,6 125,7-27,13% 2 Spłaty kredytów i pożyczek -256,7-61,7 316,05% 3 Dywidendy wypłacone akcjonariuszom jednostki dominującej -631,7-298,0 111,98% 4 Dywidendy wypłacone udziałom niekontrolującym -6,0-2,4 150,00% 5 Transakcje z udziałowcami niekontrolującymi -0,2-185,4-99,89% 6 Płatności związane z leasingiem finansowym -7,4-1,4 428,57% 7 Pozostałe przepływy -11,1-13,7-18,98% Przepływy pieniężne netto z działalnosci finansowej -821,5-436,9 88,03% Przepływy pieniężne netto, razem ,4 731,2-249,95% Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: ,3 733,2-249,80% - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych -1,9 2,0-195,00% Środki pieniężne na początek okresu 2 589, ,8 39,51% Środki pieniężne na koniec okresu 1 490, ,0-42,42% Źródło: opracowanie własne na podstawie Raportu Rocznego JSW za 2012 rok. We wszystkich obszarach wskaźniki rentowności za 2012 rok osiągnęły spadki, co wiązało się z niższymi cenami surowców (do sprzedaży) w porównaniu z rokiem W związku z tym, najbardziej dotkliwie spadł wskaźnik rentowności w segmencie działalności operacyjnej. Oprócz niego, wskaźniki ROA i ROE za 2012 rok spadły o ponad 50%. Spółka generalnie ma dobrą sytuację płynnościową. Wskaźnik bieżącej płynności wynosi ok. 1,74, natomiast szybkiej płynności 1,41. W porównaniu z rokiem 2011, płynność została nieco zachwiana, jednak wciąż jest to dobry wynik (niewielki spadek). W sferze rotacji majątku, spółka w niewielkim zakresie zwiększyła swój obrót. Skróciła też cykl rotacji należności w dniach, co może wiązać się z nieco bardziej agresywną polityką w zakresie kapitału obrotowego. Ogólne zadłużenie spółki pozostaje właściwie nienaruszone. Wskaźniki wykazują niewielki wzrost zadłużenia, natomiast dług netto wzrósł o połowę (głównie jest to konsekwencja zmniejszenia środków pieniężnych i ich ekwiwalentów).

16 Wskaźniki finansowe Zmiana 2012/2011 EBITDA Wskaźniki rentowności 2374,8 3552,8-1178,0 Wskaźnik rentowności sprzedaży brutto 27,61% 36,36% -8,76% Wskaźnik rentowności EBITDA 26,90% 37,90% -11,00% Wskaźnik rentowności operacyjnej 14,83% 28,89% -14,05% Wskaźnik rentowności brutto 14,48% 28,53% -14,05% Wskaźnik rentowności netto 11,20% 22,25% -11,04% ROA 7,02% 15,32% -8,29% ROE 11,52% 24,71% -13,18% Wskażniki płynności Wskaźnik bieżącej płynności 1, , ,15 Wskaźnik szybkiej płynności 1, , ,18 Poziom kapitału obrotowego (mln PLN) ,90 Wskaźniki rotacji Wskażnik rotacji majątku obrotowego 2,06 1,98 0,09 Cykl rotacji zapasów w dniach 33,36 28,79 4,56 Cykl rotacji należności w dniach 42,22 53,06-10,84 Wskaźniki zadłużenia Wskaźnik ogólnego zadłużenia 39,05% 37,99% 1,06% Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego 0,64 0,61 2,79% Dług netto (mln PLN) ,9 Źródło: opracowanie własne na podstawie Raportu Rocznego JSW za 2012 rok. 5. Wycena spółki JSW S.A. Metoda DCF Do wyceny DCF przyjęto następujące założenia: Wzrost przychodów ze sprzedaży w tempie 6%. Spadek dynamiki wzrostu kosztów sprzedaży i zarządu do 4%, przy jednoczesnym utrzymaniu dynamiki technicznych kosztów wytwarzania. Rosnący zysk operacyjny EBIT. Pomimo spadku w 2012 roku o 50%, a w 2013 roku o 80% w stosunku do lat poprzednich, Zarząd spółki deklaruje wzrost produkcji oraz poprawę rentowności sprzedaży. Stopą wolną od ryzyka jest rentowność 10-letnich obligacji skarbowych (kwiecień 2014 r. 4,23%). Rosnące nakłady na inwestycje rzeczowe. W ramach realizacji planów strategicznych na lata , przyjmuje się największe nakłady w latach ; w kolejnych latach przewiduje się zmniejszenie się dynamiki wzrostu. Zwiększające się zapotrzebowanie na kapitał obrotowy. Premia za ryzyko dla kapitału właścicielskiego wynosi 5,1%, dla długu 1,8% (zwiększająca się w kolejnych latach koszt kapitału finansującego inwestycje). Współczynnik beta wynosi 1,4.

17 Stopa wzrostu wartości rezydualnej wynosi 1%. Dług netto koniec 2013 roku wyniósł 3,4735 mln zł. Przepływy pieniężne (w mln PLN) Rok analizy po 2022 Przychody netto ze sprzedaży 8,09 8,58 9,09 9,64 10,21 10,83 11,48 12,16 12,89 13,67 Zysk netto 123,12 143,88 141,46 160,47 206,18 233,05 207,20 200,08 171,29 163,94 Nakłady inwestycyjne (CAPEX) 584,12 642,53 706,78 777,46 855,21 684,17 547,33 383,13 249,04 149,42 Amortyzacja 1,26 1,38 1,39 1,52 1,53 1,67 1,22 1,34 0,85 0,87 Zmiana kapitału obrotowego 1172,9 1011,4 1135,6 1171,6 1196,0 1202,5 1060,7 1173,6 1207,3 1215,0 Zmiana zapasów -9,3-174,2-56,2-26,4-8,4-8,4-156,8-50,6-23,8-23,0 Zmiana należności 35,5 35,3 35,1 34,8 34,6 34,3 34,1 33,8 33,6 33,4 Zmiana gotówki 885,6 894,4 903,4 912,4 921,5 930,7 940,0 949,4 958,9 968,5 Zmiana zobowiązań krótkoterminowych 261,1 255,9 253,3 250,8 248,3 245,8 243,4 240,9 238,5 236,1 Wolny cash flow 713,20 514,15 571,62 556,15 548,49 753,06 721,80 991, , ,37 Źródło: sprawozdania JSW S.A. za lata , opracowanie własne. Wycena metodą DCF (w mln PLN) Rok analityczny P2014 P2015 P2016 P2017 P2018 P2019 P2020 P2021 P2022 Po P2022 Wolny cash flow 713,20 514,15 571,62 556,15 548,49 753,06 721,80 991, , ,37 Stopa risk-free 4,23% 4,23% 4,23% 4,23% 4,23% 4,23% 4,23% 4,23% 4,23% 4,23% Risk premium 5,10% 5,10% 5,10% 5,10% 5,10% 5,10% 5,10% 5,10% 5,10% 5,10% Beta 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 Koszt kapitału własnego 11,37% 11,37% 11,37% 11,37% 11,37% 11,37% 11,37% 11,37% 11,37% 11,37% Premia za dług 1,90% 1,95% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,10% 2,00% Koszt długu 6,13% 6,18% 6,23% 6,23% 6,23% 6,23% 6,23% 6,23% 6,33% 6,23% Efektywna stopa podatkowa 19,00% 19,00% 19,00% 19,00% 19,00% 19,00% 19,00% 19,00% 19,00% 19,00% Efektywny koszt długu 4,97% 5,01% 5,05% 5,05% 5,05% 5,05% 5,05% 5,05% 5,13% 5,05% Dług/aktywa 39,02% 38,07% 37,14% 36,24% 35,35% 40,40% 44,89% 44,89% 44,89% 44,89% WACC 8,87% 8,95% 9,02% 9,08% 9,13% 8,81% 8,53% 8,53% 8,57% 8,53% Stopa wzrostu wartości rezydualnej 1,00% Współczynnik dyskontujący 0,9185 0,8425 0,7717 0,7064 0,6459 0,6024 0,5638 0,5195 0,4772 0,4410 Wartość bieżąca przepływów 655,09 433,17 441,14 392,86 354,29 453,63 406,95 515,28 539, ,94 Razem: 9476,80 Dług netto 3473,50 Wartość DCF netto 6003,30 Liczba akcji (w mln szt.) 177,41 Wartość DCF netto na akcję (PLN) 33,84 Koszt kapitału akcyjnego 11,37% Implikowana cena docelowa (PLN) 37,69 Źródło: sprawozdania JSW S.A. za lata , opracowanie własne. Model wolnych przepływów pieniężnych oraz wycena zdyskontowanych przepływów pieniężnych zostały zbudowane w oparciu o dane historyczne zaczerpnięte ze sprawozdań finansowych JSW S.A. oraz prognoz i planów strategicznych Zarządu Spółki w kolejnych latach. Analiza została przeprowadzona w perspektywie 10 lat, zakładając jednocześnie, że po upływie tego czasu spółka będzie nadal prowadzić działalność gospodarczą. Implikowana cena docelowa akcji ukształtowała się na poziomie 37,69 zł/akcja. Z przeprowadzonej wyceny DCF wartość wewnętrzna akcji wyniosła 33,84 zł. Porównanie

18 rynkowej oraz wewnętrznej wartości akcji daje przekonanie, że akcje spółki JSW są przewartościowane. Również rynek trafnie ocenia wyniki spółki. W ostatnich dniach wiele domów maklerskich obniżyło cenę docelową akcji spółki z rekomendacjami sprzedaży. Wynika to także z otrzymanych wyników metody DCF. Metoda porównawcza. W przeprowadzonej metodzie porównawczej uwzględniono spółki sektora surowcowego, których akcje notowane są na giełdowym rynku regulowanym. Z bazy porównawczej odrzucono spółki, których wielkości znacznie odstawały od analizowanej. Do wyceny użyto wskaźników P/C oraz EV/EBITDA. Wartości prognozowane zostały obliczone w oparciu o dane historyczne oraz przewidywane perspektywy rozwoju (dane rynkowe). SPÓŁKA 2013 P2014 P P2014 P2015 JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA S. A. 0,71 0,72 0,72 2,91 2,98 2,98 KGHM POLSKA MIEDŹ S. A. 0,87 0,90 0,90 3,90 4,06 4,10 LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA S. A. 2,22 2,27 2,31 5,86 5,80 5,60 NEW WORLD RESOURCES PLC 0,14 0,14 0,14 0,02 0,02 0,02 Źródło: opracowanie własne. P/C EV / EBITDA Wskaźnik C/P jest ilorazem rynkowej ceny akcji i wielkości sprzedaży spółki przypadającej na jedną akcję. Informuje, że za 1 złotówkę wartości sprzedaży realizowanej przez firmę trzeba zapłacić 0,71zł. Drugi wskaźnik przyjęty do analizy porównawczej to EV/EBIDTA. Wyraża on stosunek wartości przedsiębiorstwa do zysku operacyjnego powiększonego o amortyzację. Informuje o stopniu pokrycia EBIDTA wartością przedsiębiorstwa. Im mniejsza wartość wskaźnika tym inwestycja w akcje spółki może być bardziej atrakcyjna. Średnie C/P Rok analizy 2013 P2014 P2015 Wartość 1,08 1,10 1,12 Premia/dyskonto -0,3406-0,3484-0,3553 Sumy cząstkowe 70,18 71,02 71,78 Źródło: opracowanie własne. Średnie EV/EBITDA Rok analizy 2013 P2014 P2015 Wartość 3,26 3,29 3,24 Premia/dyskonto -0,1074-0,0953-0,0806 Sumy cząstkowe 51,85 51,15 50,34 Wartości w powyższych tabelach prezentują średnie wartości wskaźników przyjętych do wyceny. Sumy cząstkowe wartości wewnętrzne akcji oszacowane według przyjętych wskaźników, odniesione do aktualnego kursu akcji wskazują na ich rynkowe niedowartościowanie. Syntetyczne ujęcie metody porównawczej zostało przedstawione poniżej.

19 Cena akcji: 46, P2014 P2015 Średnia sum cząstkowych Waga Wycena końcowa Suma Źródło: opracowanie własne. 61,01 61,09 61,06 50% 25% 25% 30,51 15,27 15,26 61,04 Metoda porównawcza wyceny JSW S.A. dała wynik 61,04 PLN za jedną akcję. Wartość ta jest sumą odpowiednich iloczynów średnich sum cząstkowych z przyporządkowanymi im wagami. Przyjęcie wag na odpowiednio niższym poziomie (25%) w latach wynika przede wszystkim z większej niepewności, co do wartości oszacowanych wskaźników. Wartość teoretyczna akcji wyliczona za pomocą tej metody odbiega od aktualnego kursu notowań spółki o około 15zł/akcję. Podsumowanie wyceny. Zastosowana metoda porównawcza ma charakter pomocniczy w stosunku do wyceny akcji spółki metodą DCF. Ostateczna wartość teoretyczna akcji spółki wyrażona została, jako średnia ważona wyników dwóch zastosowanych metod. Źródło: opracowanie własne. Podsumowanie wyceny Waga Wycena Metoda DCF 75% 37,69 Metoda porównawcza 25% 61,04 Wycena końcowa 43,53 Bieżąca cena akcji 46,28 Różnica (PLN) -2,75 Rożnica (% obecnej ceny) -5,95% Cena akcji wyliczona za pomocą opisanych algorytmów ukształtowała się na poziomie 43,53 zł. Różnica między bieżącym kursem akcji jest ujemna i wynosi 2,75 zł. Kurs akcji wykazuje tendencję spadkową. Przewiduje się, że w najbliższym czasie wartość akcji spółki zostanie doszacowana przez rynek. Aby móc wyciągnąć bardziej trafne wnioski, należałoby przeprowadzić analizę techniczną, a otrzymane wyniki powiązać z estymowanymi wartościami wyceny akcji spółki. 6. Analiza techniczna. Jastrzębska Spółka Węglowa w zasadzie nie widziała jeszcze hossy na swoich papierach od momentu wejścia na giełdę w 2011 roku. Doświadczyła od tego czasu przeceny na poziomie % (na dzień ). Od strony technicznej znajdujemy się cały czas w

20 trendzie spadkowym i długoterminowo nie pojawiły się jeszcze żadne poważne sygnały wieszczące jego koniec. Nie oznacza to jednak, że nie widać pierwszych jego oznak, co wzbudza co raz większe zainteresowanie tym walorem. JSW Wykres 1-roczny, interwał 1-dniowy Pierwszy sygnał wskazujący na możliwe odwrócenie trendu to MACD. Marcowy dołek na poziomie dokładnie PLN na wykresie, oscylator pokazał już na wyższych niż poprzednio poziomach co nazywamy negatywną dywergencją cenową, oznaczającą wytracenie impetu przez aktualny trend oraz możliwe jego zakończenie. Zakładając, iż jest to ugruntowany dołek trwającego od pół roku średnioterminowego trendu spadkowego można pokusić się o wyznaczenie podstawowych poziomów zniesienia Fibonacciego. Z najważniejszymi poziomami zniesienia bessy na poziomie odpowiednio PLN, 56 PLN i 61 PLN można oczekiwać krótkoterminowych wzrostów co potwierdza również ostatnie zamknięcie na poziomach wyższych niż wykreślałaby to linia trendu. Analiza krótkoterminowa. Bardzo optymistyczną wizję kreuje nie tylko oscylator MACD, potwierdzający rosnącą siłę kupujących, ale również najzwyklejsze średnie kroczące.

Studenckie Koło Naukowe Finansów Wydział Zarządzania UW. Poznaj spółkę: ZPC Mieszko S.A. Czy restrukturyzacja okaże się skuteczna?

Studenckie Koło Naukowe Finansów Wydział Zarządzania UW. Poznaj spółkę: ZPC Mieszko S.A. Czy restrukturyzacja okaże się skuteczna? Poznaj spółkę: ZPC Mieszko S.A. Czy restrukturyzacja okaże się skuteczna? Analiza Spółki ZPC Mieszko przygotowana przez członków Studenckiego Koła Naukowego Finansów, w ramach Strefy Analitycznej SKNF

Bardziej szczegółowo

Poznaj spółkę: J.W. Construction Holding S.A.

Poznaj spółkę: J.W. Construction Holding S.A. Poznaj spółkę: J.W. Construction Holding S.A. Pierwsza połowa 2014 roku, a sytuacja w branży. Analiza Spółki J.W. Construction Holding S.A. przygotowana przez członków Studenckiego Koła Naukowego Finansów,

Bardziej szczegółowo

Poznaj spółkę: Action S.A.

Poznaj spółkę: Action S.A. Poznaj spółkę: Action S.A. Zmodernizowane centrum logistyczne, a wyniki spółki. Analiza Spółki przygotowana została przez członków Strefy Analitycznej SKNF WZ UW. Spis treści Wstęp... 3 1. Profil spółki

Bardziej szczegółowo

AKUMULUJ - cena docelowa: 6,25 PLN

AKUMULUJ - cena docelowa: 6,25 PLN Data sporządzenia: 1 grudnia 2014 Raport analityczny CUBE.ITG S.A. AKUMULUJ - cena docelowa: 6,25 PLN W kontekście obserwowanego w ostatnich tygodniach spadku kursu CUBE.ITG uważamy, iż w chwili obecnej

Bardziej szczegółowo

2007 2008 2009P 2010P 2011P 2012P

2007 2008 2009P 2010P 2011P 2012P KUPUJ WYCENA 44,2 PLN 20 LIPIEC 2009 Indykpol jest największym krajowym producentem mięsa indyczego oraz jego przetworów. Spółka posiada zakłady produkcyjne zlokalizowane w Olsztynie, Lublinie oraz Świebodzinie,

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA działalności górnictwa węgla kamiennego w Polsce w latach 2007-2015

STRATEGIA działalności górnictwa węgla kamiennego w Polsce w latach 2007-2015 STRATEGIA działalności górnictwa węgla kamiennego w Polsce w latach 2007-2015 (Dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 31 lipca 2007r.) Warszawa, 31 lipca 2007 roku SPIS TRESCI Wprowadzenie...3 1.

Bardziej szczegółowo

2009 2010 2011P 2012P 2013P 2014P. Przychody [mln PLN] 52,9 69,0 92,4 93,5 93,9 94,2. EBITDA [mln PLN] 8,2 16,1 25,7 26,2 29,1 29,3

2009 2010 2011P 2012P 2013P 2014P. Przychody [mln PLN] 52,9 69,0 92,4 93,5 93,9 94,2. EBITDA [mln PLN] 8,2 16,1 25,7 26,2 29,1 29,3 AKUMULUJ WYCENA 21,4 PLN 13 MAJA 2011 Spodziewamy się silnych wyników Bumechu w 1Q 11 i 2Q 11. Oczekujemy, że przychody wzrosną odpowiednio do 21,9 mln PLN (+36,7% r/r) i 26,0 mln PLN (+100,1% r/r), a

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI ZAKŁADÓW AZOTOWYCH PUŁAWY SPÓŁKA AKCYJNA za okres 1 lipiec 2008 31 grudzień 2008

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI ZAKŁADÓW AZOTOWYCH PUŁAWY SPÓŁKA AKCYJNA za okres 1 lipiec 2008 31 grudzień 2008 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI ZAKŁADÓW AZOTOWYCH PUŁAWY SPÓŁKA AKCYJNA za okres 1 lipiec 2008 31 grudzień 2008 Luty 2009 Spis treści 1. Podstawowe informacje o Spółce w I półroczu roku obrotowego

Bardziej szczegółowo

Wydział Doradztwa i Analiz Rynkowych

Wydział Doradztwa i Analiz Rynkowych ul. Marszałkowska 78/80, 00-517 Warszawa tel. 022 504 33 25, fax. 022 504 31 00 e-mail: m.stalmach@bossa.pl http://bossa.pl MIRBUD S.A. Wysokie prognozy na 2011 rok Rekomendacja Maj 2011 Niniejsza rekomendacja

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności FAMUR SA za rok 2011

Sprawozdanie Zarządu z działalności FAMUR SA za rok 2011 Sprawozdanie Zarządu z działalności FAMUR SA za rok 2011 Katowice, 2012-03-12 SPIS TREŚCI 1. Podstawowe informacje 3 1.1. Zasady sporządzenia rocznego sprawozdania finansowego. 3 1.2. Informacje o Famur

Bardziej szczegółowo

Polwax Przemysł chemiczny Polska

Polwax Przemysł chemiczny Polska EQUITY RESEARCH PARTNER Polwax Przemysł chemiczny Polska Cena docelowa: 26.1 PLN Raport inicjujący Jeden z dwóch liderów na rynku wyrobów parafinowych w Polsce Prognozujemy EBITDA na poziomie PLN 31.4m

Bardziej szczegółowo

7 dni 1 m-c 3 mc-e 6 mc-e 1 rok. 10,80 10,51 9,40 9,60 7,00 11,79 Zmiana w proc. 2,76% 14,89% 12,50% 54,29% -8,40% WIG Zmiana w proc.

7 dni 1 m-c 3 mc-e 6 mc-e 1 rok. 10,80 10,51 9,40 9,60 7,00 11,79 Zmiana w proc. 2,76% 14,89% 12,50% 54,29% -8,40% WIG Zmiana w proc. Rekomendacja ZPC Otmuchów S.A. Kupuj - cena docelowa: 13,72 PLN Data sporządzenia: 23 lipca 2012r. Wykres 1. ZPC Otmuchów vs WIG-Spożywczy Źródło: Bloomberg Udział w indeksie WIG: Udział w WIG-PL: Udział

Bardziej szczegółowo

Raport analityczny: ZAMET Industry S.A. 2012 07 16 ; Strona 2/17

Raport analityczny: ZAMET Industry S.A. 2012 07 16 ; Strona 2/17 Raport analityczny: ZAMET Industry S.A. 2012 07 16 ; Strona 2/17 SPIS TREŚCI portret inwestycji 1 konkurs piękności 7 kokpit inwestora 2 liczydło centusia 9 szkielet spółki 3 kalejdoskop 11 szybka wróżba

Bardziej szczegółowo

P/OP P/BV MC/S EV/EBITDA

P/OP P/BV MC/S EV/EBITDA poniedziałek, 5 września 2011 Wydział Doradztwa i Analiz Rynkowych Informatyka MACROLOGIC Rekordowa sprzedaż Grupa Macrologic, która w ubiegłym roku negatywnie odczuła skutki przedłużającej się dekoniunktury

Bardziej szczegółowo

Raport na temat oferty publicznej spółki SKARBIEC HOLDING S.A.

Raport na temat oferty publicznej spółki SKARBIEC HOLDING S.A. Raport na temat oferty publicznej spółki SKARBIEC HOLDING S.A. Podsumowanie warunków oferty Liczba akcji oferowanych Do 3 160 000 Struktura oferty 5 listopada ustalenie i opublikowanie ostatecznej liczby

Bardziej szczegółowo

Raport analityczny. Raport analityczny 1 GPM,,VINDEXUS S.A. GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS S.A. z siedzibą w Warszawie

Raport analityczny. Raport analityczny 1 GPM,,VINDEXUS S.A. GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS S.A. z siedzibą w Warszawie GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS S.A. z siedzibą w Warszawie Analityk Krzysztof Masalski, k.masalski@idmsa.pl, +48 501 519 775 30 grudnia 2008 r. 1 INFORMACJE I OPINIE ZAWARTE W NINIEJSZYM DOKUMENCIE ZOSTAŁY

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu. z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2009 r.

Sprawozdanie Zarządu. z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2009 r. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2009 r. SPIS TREŚCI LIST PREZESA ZARZĄDU BANKU... 3 I. WARUNKI RYNKOWE W 2009 ROKU

Bardziej szczegółowo

Grupa Amica Wronki S.A. Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Kwartalne. 31 grudnia 2005

Grupa Amica Wronki S.A. Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Kwartalne. 31 grudnia 2005 2 Grupa Amica Wronki S.A. Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Kwartalne 31 grudnia 2005 Raport śródroczny, zgodny z wymogami MSR34 Śródroczna sprawozdawczość finansowa Indeks do skonsolidowanego sprawozdania

Bardziej szczegółowo

R A P O R T. Korzyści wynikające z konsolidacji sektora technologii wydobycia węgla w Polsce

R A P O R T. Korzyści wynikające z konsolidacji sektora technologii wydobycia węgla w Polsce WARUNKI PROWADZENIA FIRM W POLSCE 2014 1 Raport Związku Przedsiębiorców i Pracodawców C R A P O R T Korzyści wynikające z konsolidacji sektora technologii wydobycia węgla w Polsce spis treści Streszczenie

Bardziej szczegółowo

HYPERION S.A. Raport analityczny. Kraków, 24 lipca 2006. Marcin Bogucki - analityk Domu Maklerskiego IDMSA

HYPERION S.A. Raport analityczny. Kraków, 24 lipca 2006. Marcin Bogucki - analityk Domu Maklerskiego IDMSA HYPERION S.A. Raport analityczny Kraków, 24 lipca 2006 Marcin Bogucki - analityk Domu Maklerskiego IDMSA Pomiędzy Domem Maklerskim IDMSA a Hyperion S.A występują następujące umowy i powiązania: - Dom Maklerski

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ VI OCENY I PERSPEKTYWY ROZWOJU EMITENTA

ROZDZIAŁ VI OCENY I PERSPEKTYWY ROZWOJU EMITENTA ROZDZIAŁ VI OCENY I PERSPEKTYWY ROZWOJU EMITENTA 1 Ocena zarządzania zasobami finansowymi Decora 1.1 Wprowadzenie Oceny zarządzania zasobami finansowymi dokonano na podstawie sprawozdania finansowego Decora

Bardziej szczegółowo

DY 2015E EV/EBITDA EV/EBITDA

DY 2015E EV/EBITDA EV/EBITDA Energetyka Energetyka 18 września 2014 Wartość ukryta w aktywach regulowanych Rozpoczynamy wydawanie rekomendacji dla czterech polskich spółek energetycznych od zalecenia Kupuj dla Tauronu, Energi i spółki

Bardziej szczegółowo

RELPOL AKUMULUJ WYCENA 67,9 PLN RAPORT ANALITYCZNY

RELPOL AKUMULUJ WYCENA 67,9 PLN RAPORT ANALITYCZNY AKUMULUJ WYCENA 67,9 PLN 11 LIPCA 2006 Wartość godziwą jednej akcji Relpolu ustaliliśmy na poziomie 67,9 PLN i odpowiada ona naszej cenie docelowej w perspektywie 6 miesięcy. Na tej podstawie wydajemy

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ VI Oceny i perspektywy rozwoju Emitenta

ROZDZIAŁ VI Oceny i perspektywy rozwoju Emitenta ROZDZIAŁ VI Oceny i perspektywy rozwoju Emitenta 6.1. Ocena zarządzania zasobami finansowymi 6.1.1. Podstawa ocen Oceny zarządzania zasobami finansowymi Emitenta dokonano na podstawie sprawozdań finansowych

Bardziej szczegółowo

EFEKTYWNOŚĆ ŚRODOWISKO A W KTÓRĄ POWINNA?! W którą stronę pójdzie polska ENERGETYKA? Raport gospodarczy na temat sytuacji polskiej energetyki

EFEKTYWNOŚĆ ŚRODOWISKO A W KTÓRĄ POWINNA?! W którą stronę pójdzie polska ENERGETYKA? Raport gospodarczy na temat sytuacji polskiej energetyki EFEKTYWNOŚĆ ŚRODOWISKO W którą stronę pójdzie polska ENERGETYKA? A W KTÓRĄ POWINNA?! Raport gospodarczy na temat sytuacji polskiej energetyki investio.pl Czy warto inwestować w polskie spółki energetyczne?

Bardziej szczegółowo

Poznaj gospodarkę: Niemcy. Największa gospodarka w UE

Poznaj gospodarkę: Niemcy. Największa gospodarka w UE Poznaj gospodarkę: Niemcy Największa gospodarka w UE Analiza gospodarki niemieckiej przygotowana przez członków Studenckiego Koła Naukowego Finansów, w ramach Strefy Analitycznej SKNF WZ UW. Spis treści

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SONEL SA ZA 2013 ROK

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SONEL SA ZA 2013 ROK SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SONEL SA ZA 2013 ROK SONEL Spółka Akcyjna ul. Stanisława Wokulskiego 11 58-100 Świdnica Świdnica, marzec 2014 I. WSTĘP SONEL S.A. jest firmą produkcyjną specjalizującą się w

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2014 r.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2014 r. 1 Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2014 r. 2 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU MILLENNIUM

Bardziej szczegółowo

Wprowadzający: Skarb Państwa Oferujący:

Wprowadzający: Skarb Państwa Oferujący: Raport analityczny Oferta Polmos Białystok S.A. ul. Elewatorska 20, 15-950 Białystok Wprowadzający: Skarb Państwa Oferujący: www.penetrator.com.pl, www.doakcji.pl Żubr w akcji Sporządzono: 14 kwietnia

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ZA ROK 2013

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ZA ROK 2013 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ZA ROK 2013 Żary, kwiecień 2014 Spis treści 1 Informacje podstawowe o spółkach objętych konsolidacją... 3 2 Informacje podstawowe o spółkach wyłączonych

Bardziej szczegółowo