Spojrzenie na rynki okiem ING Investment Management International i ING TFI Styczeń Outlook 2014

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Spojrzenie na rynki okiem ING Investment Management International i ING TFI Styczeń 2014. Outlook 2014"

Transkrypt

1 Spojrzenie na rynki okiem ING Investment Management International i ING TFI Styczeń 2014 Akcje rynków rozwiniętych są klasą aktywów która nas najbardziej przekonuje. Wzrost Outlook 2014 zysków spółek i dalszy spadek widocznych ryzyk powinny być głównymi źródłami stóp zwrotu w 2014 r. Banki centralne nadal będą odgrywały kluczową rolę w utrzymaniu ożywienia gospodarczego Rentowności obligacji skarbowych (Niemcy, USA) ubiły już dno i raczej będą rosły Wśród strategii dłużnych preferujemy dług emitowany przez korporacje 2014 będzie wymagającym rokiem dla polskiego rynku akcji i obligacji wstęp do tego widzieliśmy już w końcówce minionego roku. Proponujemy bezpieczną gotówkę

2 Outlook 2014 Jest miejsce na dalsze wzrosty cen akcji Podsumowanie Dzięki polityce banków centralnych, globalny wzrost gospodarczy przyspieszył i wiele ryzyk systemowych zostało zredukowanych (np. rozpad strefy euro czy masowe bankructwa banków). Politycy spostrzegli też, że promowanie wzrostu gospodarczego może istotnie przyczynić się do zmniejszenia zadłużenia. Programy oszczędnościowe w USA i Europie Zachodniej będą znacznie mniejsze w 2014 roku niż rok wcześniej rządy chcą swoimi wydatkami ponownie zastymulować gospodarki. Biorąc pod uwagę te czynniki sensowne wydaje się spojrzenie nie tylko na możliwe ryzyko (które rzecz jasna wisi nad rynkami), ale także na możliwe niespodzianki i zaskoczenia na korzyść rynków akcji. Biorąc pod uwagę oczekiwany wzrost zysków spółek i spodziewany dalszy wzrost apetytu na ryzyko jesteśmy najbardziej przekonani do akcji. Jeśli chodzi o regiony utrzymujemy nasze pozytywne nastawienie wobec Japonii i Europy Zachodniej. Wymagające wyceny i wysokie oczekiwania co do wyników spółek w USA skłaniają nas ku ostrożnemu podejściu do tego regionu. Dług korporacyjny high yield jest preferowaną klasą aktywów wśród strategii dłużnych. Przewidujemy nieznaczny dalszy wzrost rentowności obligacji skarbowych w USA i w Niemczech. Rok 2013 był kolejnym rokiem banków centralnych Stopy zwrotu z rynku akcji w 2013 roku były determinowane przede wszystkim przez bardzo luźną politykę monetarną i inne, często bardzo agresywne metody banków centralnych. Wspomagane przez wzrost zysków spółek i dalszy spadek awersji do ryzyka, globalne rynki akcji powinny wzrosnąć dalej w 2014 r. Banki centralne odegrały kluczową rolę w utrzymaniu bardzo korzystnego trendu na rynkach akcji i bardziej ryzykownych sektorach obligacji włączając w to dług korporacyjny high yield i obligacje krajów południa strefy euro. Banki centralne odniosły szczególne sukcesy w USA, Japonii i Wielkiej Brytanii. Po gospodarkach krajów strefy euro oczekuje się silnego zwrotu z recesji do wzrostu gospodarczego w wysokości 1%. Cięcie stóp procentowych przez ECB do poziomu 0,25% w listopadzie mocno wspiera tę prognozę. Gospodarka: banki centralne odgrywają kluczową rolę Wzrost gospodarczy w USA utrzyma się w 2014 i 2015 r. na poziomie 3% Gospodarki krajów strefy euro będą się rozwijać na poziomie historycznych średnich Abenomics w Japonii powinna skutkować wyższą inflacją Opóźnienie ożywienia w świecie gospodarek wschodzących Potencjał na pozytywne niespodzianki, zwłaszcza na rynkach rozwiniętych Prognozy wzrostu gospodarczego na świecie wg ING IM Growth outlook (%, real GDP) 2013E 2014E 2015E Global economy Developed economies US Eurozone Japan United Kingdom Emerging economies China Źródło: ING IM, Listopad 2013 Federalna rezerwa ograniczy dodruk pieniędzy W 2014 roku polityka banków centralnych także będzie aktywna w zakresie wspierania rynków i popytu prywatnego, co przeradza jej charakter z tymczasowego w stały. Nie spodziewamy się podwyżek stóp procentowych w USA przed 2015 rokiem. Polityka FED nie zmieni się w najbliższym czasie. Głównym celem Banku Japonii jest natomiast wzrost inflacji do 2%. By to osiągnąć w 2014 utrzyma on program stymulacji monetarnej. Ograniczenie dodruku pieniądza przez FED, czym jest tzw. tapering nie musi ograniczyć wzrostu gospodarczego. W mniejszym lub większym stopniu tapering jest już w cenach, rentowności 10-letnich obligacji skarbowych w USA wzrosły z poniżej 2% w maju 2013 do ponad 3% obecnie. Rynki nauczyły się poza tym rozumieć, że ograniczenie dodruku pieniądza poprzez skup aktywów na rynku to nie to samo co podwyżka stóp procentowych. ING INVESTMENT MANAGEMENT OUTLOOK

3 Odbicie na rynku pracy w USA utrzymuje się Wysokie bezrobocie i spadająca inflacja w strefie euro Globalna gospodarka Globalna aktywność gospodarcza w sektorze przemysłowym i usługowym osiągnęła poziom 55,5 w październiku i była na najwyższym poziomie od 2011 roku. Gospodarki USA, Japonii i Wielkiej Brytanii wyróżniały się najmocniej. Niemrawe ożywienie w strefie euro i problemy strukturalne na rynkach wschodzących (włączając problemy sektora finansowego w Chinach) ważyły in minus. Gospodarka USA Gospodarka USA kieruje się ku poziomowi wzrostu gospodarczego na poziomie 3% w 2014 i 2015 roku. Rząd Stanów Zjednoczonych ma wyraźnie zamiar oszczędzać mniej niż w 2013 roku, pozytywny sygnał płynie też z amerykańskiego sektora finansowego. Zdrowsze bilanse banków z USA powodują, że znacznie łatwiej jest uzyskać kredyt nie tylko dla dużych firm, ale mniejszych przedsiębiorstw, co przekłada się na dalszą poprawę na rynku pracy. Gospodarka strefy euro Wskaźniki makroekonomiczne strefy euro zmierzają we właściwym kierunku. Przykładowo wzrost widać na rynku kredytów. Niektóre kraje znacząco poprawiły swoją konkurencyjność (np. Hiszpania), ale inne (Francja i Włochy) wciąż odstają w tym zakresie. Wiele jest do zrobienia w sektorze finansowym, co powinna ułatwić unia bankowa. W wielu krajach potrzebne są dalsze bolesne reformy. Biorąc pod uwagę wysoki poziom bezrobocia (12,1%) i spadającą inflację, poziom aktywności gospodarczej w regionie jest znacznie poniżej długoterminowej średniej. Z tego powodu listopadowe cięcie stóp procentowych w strefie euro do 0,25% było bardzo pożądane. Mario Draghi, szef ECB chce zatrzymać dalsze spadki inflacji i uniknąć doświadczeń Japonii z ubiegłego dziesięciolecia. Gospodarka Japonii Japońskie firmy inwestują bardzo mocno i tworzą nowe miejsca pracy. Zgodnie z oczekiwaniami gospodarka Japonii będzie się rozwijać w tempie 3-4%, a optymizm płynie zarówno ze strony biznesu jak i konsumentów. Inwestorzy czekają na propozycje premiera Abe związane ze strukturalnymi reformami gospodarki. Po raz pierwszy od długiego czasu na podwyżki czekają pracownicy co dodatkowo stwarza presję na inflację. Dla zagranicznych inwestorów ryzyko niesie jen. Japońskie gospodarstwa domowe posiadają olbrzymie depozyty w rodzimej walucie. Po latach deflacji pojawił się wzrost cen inflacja i oczekiwania do jej dalszego wzrostu. Dla Japończyków oznacza to atrakcyjność inwestycji zagranicznych, a więc wypływ oszczędności z kraju i osłabienie JPY. Inwestowanie w Japonii ma sens przy zabezpieczeniu ryzyka kursowego. Gospodarki rynków wschodzących Rynki wschodzące korzystają na ożywieniu na świecie tzw. rozwiniętym, ale za mało by przełożyło się to na zachowanie rynków akcji. Marże firm z rynków wschodzących są zazwyczaj niskie, co ogranicza ożywienie gospodarcze, inwestycje i wzrost zatrudnienia. Wiele krajów nie jest też już tak konkurencyjnych jak wcześniej z powodu wysokich wzrostów zarobków. Także zależność rynków wschodzących od kredytowania zewnętrznego zwiększyła się w ostatnich latach, co przy interwencjonizmie i braku reform skutkuje niechęcią inwestorów do akcji z rynków wschodzących. ING INVESTMENT MANAGEMENT OUTLOOK

4 Nie widać wzrostu gospodarczego na rynkach wschodzących Q Q Q Q Q Źródło: ING IM, średnia ważona 15 głównych gospodarek rynków wschodzących. Niebieska linia to prognoza na Duże pozycje w akcjach i obligacjach rynków wschodzących są wciąż w rękach inwestorów zagranicznych. Ich wrażliwość w 2013 roku może się powtórzyć, gdy polityka FED doprowadzi do większych niż się oczekuje obecnie ograniczeń w programie QE3. Waluty rynków wschodzących umocniły się realnie o 30% w latach , a ich wyprzedaż w maju 2013 była dość ograniczona (-5%). Akcje: wzrost zysków spółek głównym źródłem wzrostów cen akcji W 2014 spodziewamy się, że akcje nie będą już rosły dzięki polityce monetarnej (płynności), ale wzrostowi gospodarczemu i wzrostowi zysków spółek. Nasze szacunki dla poszczególnych rynków prezentuje tabela. Nasze preferencje co do typu akcji: Spółki dywidendowe Spółki o mocnych bilansach Akcje dużych spółek (zamiast średnich i małych) Obligacje: rentowności obligacji skarbowych (USA i Niemcy) już nie spadną Rentowności obligacji skarbowych na rynkach rozwiniętych wzrosną, ale raczej w ograniczonym zakresie Polityka banków centralnych i sytuacja w gospodarce raczej wyklucza silne wzrosty stóp procentownych Najbardziej jesteśmy przekonani do obligacji korporacyjnych high yield Przewidujemy ograniczony wzrost rentowności obligacji skarbowych w Niemczech i USA Ryzyko powtórki z silnej wyprzedaży obligacji skarbowych w USA i w Niemczech w okresie maj wrzesień 2013 jest naszym zdaniem niewielkie. Rentowności będą pod presją, ale dalsze wzrosty powinny być umiarkowane. Naszą prognozę najlepiej obrazuje wykres. Maksymalny zakres wzrostów 10-letnich rentowności obligacji w 2014 to naszym zdaniem 2,5% w Niemczech i 3,5% w USA. Earnings estimates (top-down) 2013E 2014E US 7.0% 10.0% Europe 5.0% 12.0% United Kingdom 5.0% 12.0% Japan 40.0% 17.0% Emerging markets 7.0% 10.0% Źródło: ING IM, Listopad 2013 Wyceny akcji Wyceny w USA i w Europie Zachodniej są na poziomie historycznych średnich P/E W porónaniu do obligacji, akcje są wyceniane bardziej atrakcyjnie (są tańsze) Stopy dywidend w strefie euro są wyższe niż rentowności obligacji korporacyjnych Nasze preferencje: akcje, regiony, sektory Akcje bardziej niż obligacje Akcje z Europy Zachodniej i Japonii bardziej niż z rynków wschodzących i USA Sektory cykliczne bardziej niż defensywne W 2014 roku widzimy nie tylko ryzyka, ale też szanse na pozytywne niespodzianki na rynkach Po kryzysie kredytowym w 2008 roku inwestorzy rozmawiali tylko o ryzykach. W ostatnich latach główne banki centralne (FED, Bank Japonii, ECB, Bank Anglii) podjęły zdecydowane kroki, które miały za zadanie przywrócić wzrost gospodarczy i ograniczyć tzw. systemowe ryzyka. Doprowadziło to do hossy i redukcji tzw. premii za ryzyko, także na rynkach obligacji. Ważne jest więc, by inwestorzy wzięli pod uwagę także możliwość zaskoczeń in plus w szczególności w USA i Japonii, a także krajach południa strefy euro. ING INVESTMENT MANAGEMENT OUTLOOK

5 Polska: rok kończymy w nienajlepszych nastrojach Rok 2013 WIG zamyka 8,1% na plusie, choć pod koniec listopada wynik (i nastroje) były 2 razy lepsze. Polska gospodarka weszła w fazę ożywienia, które choć niemrawe na pewno nie szkodziło giełdzie. Akcje wspierały też rekordowo niskie stopy procentowe i olbrzymie oszczędności Polaków i polskich firm, które zaczęły wyraźnie szybciej krążyć w gospodarce. Wyceny są już jednak nieco powyżej długoterminowych średnich P/E na poziomie 18,5 bez dalszej poprawy w zyskach będzie trudne do utrzymania. W pierwszych miesiącach 2014 roku GPW ma szanse na całkiem dobry wynik spodziewamy się kumulacji dobrych danych makro. Rosnący PMI, sprzedaż detaliczna i produkcja przemysłowa powinny przyczynić się do wzrostu gospodarczego w całym 2014 na poziomie 3,2%. Krajowe obligacje optymistyczna prognoza to zyski rzędu 3% W 4 kwartale 2013 rynek polskich obligacji skarbowych uspokoił się po burzliwej wiośnie i lecie stał się w końcu dość stabilny. Także 2014 powinien być relatywnie nudny nie oczekujemy gwałtownej wyprzedaży naszych obligacji, a dane makro i nacjonalizacja części środków z OFE pozwalają oczekiwać wyniku z ING Obligacji na poziomie 3%. Deficyt budżetowy za 2013 był mniejszy od oczekiwań, inflacja jest pod kontrolą, a stopy powinny pozostać przez najbliższe kilkanaście miesięcy na obecnym poziomie. Naszą propozycją dla osób preferujących bezpieczne rozwiązania jest jednak ING Gotówkowy. Przy obecnych rentownościach krótkoterminowych papierów skarbowych oczekujemy nieco ponad 2% wyniku w 2014 roku, przy znacznie mniejszym ryzyku niż obligacje. To tyle dobrych wiadomości. W drugiej połowie roku efekt OFE powinien być już znacznie bardziej widoczny na rynku, baza wskaźników makro i wyników spółek będzie wyższa niż w 2013, a na przełomie 2014/15 oczekujemy pierwszej podwyżki stóp procentowych. Propozycje produktowe ING TFI na 2014 rok: Rynek długu i gotówki: ING (L) Globalny Długu Korporacyjnego Najbardziej naszym zdaniem atrakcyjna klasa długu, wciąż korzystająca z niskich stóp procentowych i bardzo niskich współczynników niewypłacalności. Prognozujemy około 5% stopy zwrotu z tego subfunduszu w 2014 roku. ING Gotówkowy Nasz najbardziej bezpieczny subfundusz w ofercie, będący alternatywą dla lokaty i oferujący obecnie podobne rentowności co depozyty na rynku bankowym. Konserwatywna strategia pod względem ryzyka kredytowego inwestuje przede wszystkim w papiery skarbowe emitowane w PLN. Rynki akcji: ING (L) Globalny Spółek Dywidendowych Ekspozycja na gospodarki krajów rozwiniętych na wysokiej jakości spółki, płacące wysoką i przewidywalną stopę dywidendy. W portfelu rynek amerykański, zachodnioeuropejski i Japonia. ING (L) Europejski Spółek Dywidendowych, ING (L) Japonia Preferowane przez nas regiony na 2014 rok. Europa Zachodnia to wciąż miejsce o wysokim stopniu potencjalnych pozytywnych niespodzianek, a także atrakcyjnych wycen i stóp dywidend. Japonia natomiast jest najsilniej rosnącą gospodarką z grupy G8 i w 2014 roku czeka ją drugi rok silnej stymulacji ze strony taniego pieniądza z BoJ. Adam Łaganowski, CFA ING INVESTMENT MANAGEMENT OUTLOOK

6 Informacje prawne Niniejszy materiał został przygotowany przez ING TFI przy dołożeniu należytej staranności i zgodnie z jego najlepszą wiedzą oraz przekonaniami. Wszelkie informacje zawarte w niniejszym materiale pochodzą ze źródeł własnych ING TFI lub źródeł zewnętrznych uznanych przez ING TFI za wiarygodne, lecz nie istnieje gwarancja, iż są one wyczerpujące i w pełni odzwierciedlają stan faktyczny. ING TFI nie może jednak zagwarantować poprawności i kompletności informacji zawartych w niniejszym materiale i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku jego wykorzystania niezgodnie z jej przeznaczeniem. Wszelkie opinie i oceny wyrażane w niniejszym materiale są opiniami i ocenami ING TFI lub jej doradców będącymi wyrazem ich najlepszej wiedzy popartej informacjami z kompetentnych rynkowych źródeł, obowiązującymi w chwili jej sporządzania. Mogą one podlegać zmianie w każdym momencie, bez uprzedniego powiadomienia. Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie informacyjny i został sporządzony wyłącznie dla tego celu do wyłącznego użytku adresata. Nie stanowi on oferty, doradztwa inwestycyjnego ani rekomendacji kupna lub sprzedaży instrumentów finansowych, nie zwalnia adresata z konieczności dokonania własnej oceny. Informacje zawarte w niniejszym materiale nie mogą stanowić podstawy do podejmowania decyzji inwestycyjnych. Przedstawione wyniki mają charakter historyczny (źródło: ING TFI) i dotyczą jednostek uczestnictwa kategorii A. ING TFI i Fundusze Inwestycyjne ING nie gwarantują osiągnięcia celów inwestycyjnych funduszy i subfunduszy ani uzyskania podobnych wyników w przyszłości. Inwestycje w Fundusze Inwestycyjne ING są obarczone ryzykiem inwestycyjnym, a Uczestnik musi liczyć się z istnieniem możliwości utraty części zainwestowanych środków. Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym Funduszu i jest uzależniona od wartości jednostki uczestnictwa w momencie jej zbycia i odkupienia przez Fundusz oraz od wysokości pobranych opłat manipulacyjnych i należnych podatków. Tabele Opłat znajdują się na stronie Informacje o Funduszach Inwestycyjnych ING oraz o ich ryzyku inwestycyjnym zawarte są w Prospektach Informacyjnych dostępnych w siedzibie ING TFI i na stronie oraz w Kluczowych Informacjach dla Inwestorów dostępnych w siedzibie ING TFI, u Dystrybutorów i na stronie Wartość aktywów netto ING Subfunduszu Ochrony Kapitału 90, ING Subfunduszu Stabilnego Wzrostu, ING Subfunduszu Zrównoważonego, ING Subfunduszu Akcji, ING Subfunduszu Średnich i Małych Spółek, ING Subfunduszu Akcji Środkowoeuropejskich, ING Subfunduszu Środkowoeuropejskiego Sektora Finansowego, ING Subfunduszu Środkowoeuropejskiego Budownictwa i Nieruchomości oraz ING Subfunduszu Selektywnego będących subfunduszami ING Parasol FIO może się cechować dużą zmiennością, ze względu na inwestowanie aktywów tych subfunduszy w akcje. Wartość aktywów netto ING Subfunduszu Chiny i Indie USD oraz ING Subfunduszu Rosja EUR może się cechować dużą zmiennością, ze względu na inwestowanie aktywów tych subfunduszy w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych i instytucji wspólnego inwestowania mających siedzibę za granicą lokujących w akcje. Wartość aktywów netto wszystkich subfunduszy ING SFIO (poza ING (L) Depozytowym) może się cechować dużą zmiennością, ze względu na inwestowanie aktywów subfunduszy w jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych lub w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych lokujących w akcje lub instrumenty dłużne o podwyższonym ryzyku. Subfundusze ING SFIO (za wyjątkiem ING (L) Depozytowego) lokują wszystkie swoje aktywa w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych zarządzanych przez podmiot z grupy kapitałowej ING TFI oraz w jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych zarządzanych przez ING TFI. ING Subfundusz Gotówkowy, ING Subfundusz Obligacji, ING Subfundusz Ochrony Kapitału 90, ING Subfundusz Stabilnego Wzrostu i ING Subfundusz Zrównoważony będące subfunduszami ING Parasol FIO oraz ING (L) Depozytowy będący subfunduszem ING SFIO mogą lokować powyżej 35% wartości swoich aktywów w papiery wartościowe emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa. W przypadku ING Subfunduszu Ochrony Kapitału 90 Towarzystwo, Fundusz ani żaden podmiot trzeci nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego subfunduszu. ING Subfundusz Gotówkowy, ING Subfundusz Obligacji, ING Subfundusz Stabilnego Wzrostu, ING Subfundusz Zrównoważony, ING Subfundusz Akcji, ING Subfundusz Średnich i Małych Spółek, ING Subfundusz Chiny i Indie USD oraz ING Subfundusz Rosja EUR powstały z przekształcenia odpowiednio ING FIO Gotówkowego, ING FIO Obligacji, ING FIO Stabilnego Wzrostu, ING FIO Zrównoważonego, ING FIO Akcji, ING FIO Średnich i Małych Spółek, ING FIO Chiny i Indie USD oraz ING FIO Rosja EUR w nowe subfundusze ING Parasol FIO. Dane sprzed przekształcenia odnoszą się do tych funduszy. ING Subfundusz Środkowoeuropejski Budownictwa i Nieruchomości do 29 maja 2008 r. działał jako ING Subfundusz Budownictwa i Nieruchomości Plus. Po rozpoczęciu działalności fundusze i subfundusze dostosowywały strukturę swojego portfela do wymagań określonych w statucie, co mogło wpłynąć na ich wynik inwestycyjny w tym okresie. Prognozowane stopy zwrotu są oparte na przedstawionych założeniach, które niekoniecznie muszą się spełnić. Zmiana sytuacji ekonomicznej lub warunków rynkowych mogą spowodować, że rzeczywiste stopy zwrotu będą niższe od prognozowanych. ING TFI, Fundusz, ING Investment Management (Europe) ani żaden inny podmiot nie udzielają żadnej gwarancji, że przedstawione prognozowane stopy zwrotu zostaną rzeczywiście osiągnięte. ING INVESTMENT MANAGEMENT OUTLOOK

Przegląd sytuacji rynkowej Podsumowanie marca 2015

Przegląd sytuacji rynkowej Podsumowanie marca 2015 Przegląd sytuacji rynkowej Podsumowanie marca 2015 Warszawa, dnia 09.04.2015 r. KOMENTARZ MAKROEKONOMICZNY Napływające z miesiąca na miesiąc dane makroekonomiczne potwierdzają budowanie się pozytywnego

Bardziej szczegółowo

PIONEER. Kryzys da się lubić. Tadeusz Sendzimir. Stopy w dół, akcje w górę? Akcje w akcji

PIONEER. Kryzys da się lubić. Tadeusz Sendzimir. Stopy w dół, akcje w górę? Akcje w akcji Wydarzenia Wiedza Edukacja LIPIEC 2013 PIONEER Tadeusz Sendzimir Polski Edison metalurgii Stopy w dół, akcje w górę? rekordowo niskie oprocentowanie lokat Akcje w akcji subfundusz pioneer dynamicznych

Bardziej szczegółowo

Stanowisko w sprawie sytuacji gospodarczej i strategii

Stanowisko w sprawie sytuacji gospodarczej i strategii Schroders Stanowisko w sprawie sytuacji gospodarczej i strategii Keith Wade Główny ekonomista i strateg (44-2) 7658 6296 Azad Zangana Ekonomista ds. europejskich (44-2) 7658 2671 James Bilson Ekonomista

Bardziej szczegółowo

E K S P E R C I T R E N D Y A K T U A L N O Ś C I I N W E S T Y C J E E M E R Y T U R A

E K S P E R C I T R E N D Y A K T U A L N O Ś C I I N W E S T Y C J E E M E R Y T U R A Biuletyn Inwestycyjny Xelion NR 12(46) 17 grudnia 2014 r. E K S P E R C I T R E N D Y A K T U A L N O Ś C I I N W E S T Y C J E E M E R Y T U R A Szanowni Czytelnicy, Na łamach bieżącego, jakby nie patrzeć,

Bardziej szczegółowo

Portfele Allianz. Sytuacja na rynkach finansowych w październiku 2014 roku. listopad. Zmienny, jesienny październik

Portfele Allianz. Sytuacja na rynkach finansowych w październiku 2014 roku. listopad. Zmienny, jesienny październik TFI Allianz Polska S.A. Portfele Allianz listopad Sytuacja na rynkach finansowych w październiku roku Artur Jusiński Główny Analityk TFI Allianz Polska S.A. Zmienny, jesienny październik Po udanym wrześniu,

Bardziej szczegółowo

Outlook 2014. Dokument ten przedstawia poglądy zarządzających i dyrektorów inwestycyjnych odnośnie perspektyw na 2014 rok.

Outlook 2014. Dokument ten przedstawia poglądy zarządzających i dyrektorów inwestycyjnych odnośnie perspektyw na 2014 rok. Niniejsze informacje przeznaczone są wyłącznie dla Klientów Profesjonalnych i nie powinny być przekazywane ani wykorzystywane przez inwestorów prywatnych. GRUDZIEŃ 2013 Outlook 2014 Fidelity Worldwide

Bardziej szczegółowo

Grecja kupuje czas. Barometr Inwestycyjny. 16 marca 2015 r.

Grecja kupuje czas. Barometr Inwestycyjny. 16 marca 2015 r. Grecja kupuje czas Barometr Inwestycyjny 16 marca 2015 r. 1 Luty na światowych rynkach finansowych przyniósł silne wzrosty większości indeksów akcyjnych, przy jednoczesnej korekcie większości indeksów

Bardziej szczegółowo

Przebudzenie chińskiego smoka. Barometr Inwestycyjny. 8 maja 2015 r.

Przebudzenie chińskiego smoka. Barometr Inwestycyjny. 8 maja 2015 r. Przebudzenie chińskiego smoka Barometr Inwestycyjny 8 maja 2015 r. 1 Kwiecień był znakomitym miesiącem dla inwestorów lokujących kapitał na rynkach wschodzących. Najmocniej zyskiwały europejskie kraje

Bardziej szczegółowo

PZU INWESTOR biuletyn PZU Inwestycje

PZU INWESTOR biuletyn PZU Inwestycje PZU INWESTOR biuletyn PZU Inwestycje 24 stycznia 2013 r. Słowem wstępu W numerze Piotr Krawczyński Analityk PZU Inwestycje AUKCJA DŁUGU MF PRZYSŁOWIOWĄ KROPKĄ NAD I Gdyby nie aukcja obligacji ze środy

Bardziej szczegółowo

Czy burzę mamy już za sobą?

Czy burzę mamy już za sobą? Lipiec 2014 25 stron Czy burzę mamy już za sobą? Perspektywy rynkowe Biura Doradztwa Inwestycyjnego Pierwszą połowę tego roku inwestorzy zapamiętają jako nerwową i mocno wymagającą. Choć stopy zwrotu z

Bardziej szczegółowo

W tempie odrzutowym. BRE Bank Securities. 24 sierpnia 2009. Polska. BRE Bank Securities

W tempie odrzutowym. BRE Bank Securities. 24 sierpnia 2009. Polska. BRE Bank Securities 24 sierpnia 2009 Aktualizacja raportu BRE Bank Securities P/E 10 WIG Banki 6785 5908 5031 4154 3277 2400 08-08-18 08-12-14 09-04-11 09-08-07 24 sierpnia 2009 Banki Polska P/E 09 21,8 Kurs akcji WIG Banki

Bardziej szczegółowo

PIONEER. Na dobrym kursie. na dywidendę. Solidne fundamenty. Wszyscy patrzą na Chiny

PIONEER. Na dobrym kursie. na dywidendę. Solidne fundamenty. Wszyscy patrzą na Chiny Wydarzenia Wiedza Edukacja Kwiecień 2013 PIONEER Czas na dywidendę Rosnące znaczenie spółek dywidendowych Solidne fundamenty Subfundusz Pioneer Stabilnego Inwestowania Wszyscy patrzą na Chiny Gdzie zmierza

Bardziej szczegółowo

Materiał przeznaczony wyłącznie dla doradców i profesjonalnych inwestorów

Materiał przeznaczony wyłącznie dla doradców i profesjonalnych inwestorów Wydane w Listopadzie 2013 r. Materiał przeznaczony wyłącznie dla doradców i profesjonalnych inwestorów Schroders Strategie oparte na wielu klasach Analizy i oceny Część 1: Analizy dotyczące inwestowania

Bardziej szczegółowo

Strategia na 2014. Kontynuacja hossy wsparta wzrostem PKB. Departament Analiz

Strategia na 2014. Kontynuacja hossy wsparta wzrostem PKB. Departament Analiz Strategia na 214 21 stycznia 214 Kontynuacja hossy wsparta wzrostem PKB Uważamy, że pomimo ryzyk związanych głéwnie z reformą OFE, akcje nadal pozostają atrakcyjną inwestycją, szczegélnie poréwnując z

Bardziej szczegółowo

Opracowanie cykliczne. Kwiecień 2009. Rynek akcji

Opracowanie cykliczne. Kwiecień 2009. Rynek akcji 2 kwietnia 2009 Opracowanie cykliczne BRE Bank Securities 53000 46000 39000 32000 25000 pkt BUX PX 18000 2008-03-27 2008-07-22 2008-11-13 2009-03-12 Zespół Analiz: Michał Marczak (+48 22) 697 47 38 michal.marczak@dibre.com.pl

Bardziej szczegółowo

Cele inwestycyjne Union Investment TFI na 2013 r.

Cele inwestycyjne Union Investment TFI na 2013 r. Cele inwestycyjne Union Investment TFI na 2013 r. Chociaż na początku 2012 r. sytuacja gospodarcza w Polsce wyróżniała się pozytywnie na tle kłopotów finansowych części państw strefy euro, dla wielu obserwatorów

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY ŻYCZENIA NOWOROCZNE ZŁOTE INWESTYCJE NA TRUDNE CZASY

BIULETYN INFORMACYJNY ŻYCZENIA NOWOROCZNE ZŁOTE INWESTYCJE NA TRUDNE CZASY BIULETYN INFORMACYJNY BANK MILLENNIUM BIULETYN INFORMACYJNY nr 1 STYCZEŃ MARZEC 2012 r. TEMAT MIESIĄCA CZAS NA BANKOWOŚĆ PRYWATNĄ WYWIAD Z ARTUREM KLIMCZAKIEM, CZŁONKIEM ZARZĄDU BANKU MILLENNIUM NOWOŚCI

Bardziej szczegółowo

Miesięczny raport rynkowy

Miesięczny raport rynkowy 15 marca 15 kwietnia 215 r. str. 1 Główne wydarzenia Świat Ryzyka polityczne: Trwający konflikt na Ukrainie. Nierozwiązana kwestia ISIS. Działania wojenne w Jemenie i umowa z Iranem. Fundamenty: Poprawiły

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności ING Banku Śląskiego S.A. w 2013 roku

Sprawozdanie Zarządu z działalności ING Banku Śląskiego S.A. w 2013 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności ING Banku Śląskiego S.A. w 2013 roku SPIS TREŚCI LIST PRZEWODNICZĄCEJ RADY NADZORCZEJ... 5 LIST PREZES ZARZĄDU... 6 I. UWARUNKOWANIA MAKROEKONOMICZNE ROZWOJU POLSKIEGO

Bardziej szczegółowo

E K S P E R C I T R E N D Y A K T U A L N O Ś C I I N W E S T Y C J E E M E R Y T U R A

E K S P E R C I T R E N D Y A K T U A L N O Ś C I I N W E S T Y C J E E M E R Y T U R A NR 05 (27) 17 maja 2013 r. E K S P E R C I T R E N D Y A K T U A L N O Ś C I I N W E S T Y C J E E M E R Y T U R A Szanowni Czytelnicy, Zawirowania na rynkach zawsze zmuszają do zastanowienia się, co dalej.

Bardziej szczegółowo

PIONEER. O krok przed innymi. Indyjska gospodarka. Program Moja Perspektywa. Czy Rosji grozi bankructwo?

PIONEER. O krok przed innymi. Indyjska gospodarka. Program Moja Perspektywa. Czy Rosji grozi bankructwo? Wydarzenia Wiedza Edukacja lipiec 2015 PIONEER Indyjska gospodarka Z potencjałem, ale też słabościami Program Moja Perspektywa Nowy Portfel Globalny Czy Rosji grozi bankructwo? Felieton prof. Witolda Orłowskiego

Bardziej szczegółowo

E K S P E R C I T R E N D Y A K T U A L N O Ś C I I N W E S T Y C J E E M E R Y T U R A

E K S P E R C I T R E N D Y A K T U A L N O Ś C I I N W E S T Y C J E E M E R Y T U R A Biuletyn Inwestycyjny Xelion NR 06(40) 18 czerwca 2014 r. E K S P E R C I T R E N D Y A K T U A L N O Ś C I I N W E S T Y C J E E M E R Y T U R A Szanowni Czytelnicy, Bieżący numer Biuletynu Inwestycyjnego

Bardziej szczegółowo

PIONEER. Zawsze jest czas na akcje. Inwestycja z potencjałem SUBFUNDUSZ PIONEER OBLIGACJI I DOCHODU

PIONEER. Zawsze jest czas na akcje. Inwestycja z potencjałem SUBFUNDUSZ PIONEER OBLIGACJI I DOCHODU WYDARZENIA WIEDZA EDUKACJA PAŹDZIERNIK 2014 PIONEER Inwestycja z potencjałem SUBFUNDUSZ PIONEER OBLIGACJI I DOCHODU Japonia: reaktywacja TRZECIA GOSPODARKA ŚWIATA ROZWIJA SIĘ NAJSZYBCIEJ OD LAT Gdy spadają

Bardziej szczegółowo

Lipiec 2014 r. Raport o stabilności systemu finansowego

Lipiec 2014 r. Raport o stabilności systemu finansowego Lipiec 2014 r. Raport o stabilności systemu finansowego Lipiec 2014 r. Raport o stabilności systemu finansowego Departament Stabilności Finansowej Warszawa, 2014 r. Redakcja: Piotr Szpunar Adam Głogowski

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. w 2013 roku

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. w 2013 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. w 2013 roku SPIS TREŚCI LIST PRZEWODNICZĄCEJ RADY NADZORCZEJ... 5 LIST PREZES ZARZĄDU... 6 KRÓTKA CHARAKTERYSTYKA GRUPY KAPITAŁOWEJ

Bardziej szczegółowo

Strategia na 2015. Rekordowa atrakcyjność dywidend w Polsce. Departament Analiz

Strategia na 2015. Rekordowa atrakcyjność dywidend w Polsce. Departament Analiz 2 stycznia 215 Rekordowa atrakcyjność dywidend w Polsce Miniony rok nie był szczegålnie udany dla polskiego rynku akcji. Podczas gdy głåwne indeksy giełdowe zakończyły 2 r. na poziomach zbliżonych do tych

Bardziej szczegółowo

Giełdowi poszukiwacze zysków

Giełdowi poszukiwacze zysków 26 INWESTOR GF Giełdowi poszukiwacze zysków Od początku 2015 r. na większości rynków panuje umiarkowany optymizm. W Europie kluczem do pobudzenia aktywności było ogłoszenie w styczniu i rozpoczęcie w marcu

Bardziej szczegółowo

Komentarz miesięczny. Zarządzającego Funduszami Investors TFI. Jarosław Niedzielewski Dyrektor Departamentu Inwestycji

Komentarz miesięczny. Zarządzającego Funduszami Investors TFI. Jarosław Niedzielewski Dyrektor Departamentu Inwestycji Komentarz miesięczny Zarządzającego Funduszami Investors TFI Jarosław Niedzielewski Dyrektor Departamentu Inwestycji Październik 213 Podsumowanie Zgodnie ze schematem przerabianym w ostatnich kilku dziesięcioleciach,

Bardziej szczegółowo

Raiffeisen Forecaster

Raiffeisen Forecaster W którą stronę zaskoczy PKB? RPP potwierdza długoterminową stabilizację stóp EBC trzyma kurs Czerwcowa podwyżka Fedu pozostaje w grze EURPLN nowe minima i korekta Spowolnienie, odbicie czy stabilizacja

Bardziej szczegółowo

Sektor polskich małych i średnich spółek

Sektor polskich małych i średnich spółek Sektor polskich małych i średnich spółek Komentarz rynkowy Łukasz Hejak Zarządzający Funduszami: Investor Top 25 Małych Spółek FIO i Investor Top 5 Małych i Średnich Spółek FIO Czerwiec 213 Małe i średnie

Bardziej szczegółowo