Wycena spółki. Miłosz Papst. jedynym źródłem wiedzy o realnej wartości firmy. Praktyczne zasady wyceny spółek giełdowych. Analityk finansowy

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wycena spółki. Miłosz Papst. jedynym źródłem wiedzy o realnej wartości firmy. Praktyczne zasady wyceny spółek giełdowych. Analityk finansowy"

Transkrypt

1 Wycena spółki jedynym źródłem wiedzy o realnej wartości firmy Praktyczne zasady wyceny spółek giełdowych Miłosz Papst Analityk finansowy

2 Analiza fundamentalna Analiza fundamentalna to wieloetapowy proces szacowania wartości akcji danej spółki, obejmujący: Analizę makroekonomiczną Analizę sektorową Analizę sytuacyjną spółki Analizę finansową spółki Wycenę akcji spółki 2

3 Czy wycena akcji jest potrzebna? Inwestowanie, czyli kup tanio, sprzedaj drogo i zainkasuj dywidendy Które akcje kupić? Akcje spółek o dobrych perspektywach, rosnących przychodach i zyskach, zdobywających nowe rynki itd. Czy to wystarczy? 3

4 Zależność między ceną a wartością akcji Wniosek: analiza fundamentalna powinna prowadzić do wyceny akcji 4

5 Modele wyceny akcji stosowane w praktyce Wycena porównawcza (Peer valuation) Model DCF (Discounted Cash Flow) Model Gordona-Shapiro i jego odmiany Podejście NAV (Net asset value) Modele EVA / SVA (Economic / Shareholder value added) Inne 5

6 CZĘŚĆ I Analiza i prognoza sprawozdania finansowego 1. Raporty okresowe spółek giełdowych 2. Analiza i prognoza rachunku zysków i strat: a) Przychody top-down i bottom-up b) Marże c) Pozostałe elementy 3. Analiza i prognoza bilansu a) Rzeczowe aktywa trwałe b) Zapasy, zobowiązania i należności handlowe, c) Dług 4. Wskaźniki kontrolne 6

7 Polimex Mostostal S.A. Jedna z największych spółek budowlanych w Polsce Kapitalizacja rynkowa ok. 1,2 mld PLN Działa w segmentach: energetycznym, chemicznym, ogólnym budownictwie (w tym: budowie dróg i linii kolejowych) produkcji konstrukcji stalowych usług ocynkowania Portfel zamówień na poziomie blisko 6 mld PLN 7

8 Rodzaje raportów okresowych Spółka giełdowa obowiązana jest do przekazywania raportów: Kwartalnych (jednostkowe SA-Q, skonsolidowane SA-QS Półrocznych (za pierwsze półrocze każdego roku, jednostkowe SA-P, skonsolidowane SA-PS) Rocznych (jednostkowe SA-R, skonsolidowne SA-RS) 8

9 Terminy raportowania Skonsolidowany raport kwartalny - w terminie do 45 dni od dnia zakończenia kwartału roku obrotowego, którego dotyczy (wyjątek: raport za ostatni kwartał roku obrotowego 60 dni) Skonsolidowany raport półroczny w terminie do 4 miesięcy od zakończenia pierwszego półrocza roku obrotowego Skonsolidowany raport roczny: Niezwłocznie po wydaniu opinii przez audytora Nie później niż w terminie 7 dni od otrzymania opinii przez emitenta Nie później niż 15 dni przed terminem walnego zgromadzenia, które zatwierdza roczne sprawozdanie W praktyce okolice marca maja Polimex: 27 września (1HFY08), 5 sierpnia (2QFY08), 31 maja (FY07), 8 maja (1QFY08) 9

10 Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) Polimex Mostostal PLN '000 I półrocze 2008I półrocze 2007 Przychody netto ze sprzedaŝy produktów, towarów i materiałów 1,996,676 1,513,469 Koszt sprzedanych produktów, towarów i materiałów -1,785,035-1,360,100 Zysk brutto na sprzedaŝy 211, ,369 Koszty sprzedaŝy -15,836-12,870 Koszty ogólnego zarządu -83,938-61,719 Pozostałe przychody operacyjne 9,916 11,719 Pozostałe koszty operacyjne -14,005-9,634 Zysk operacyjny (EBIT) 107,778 80,865 Przychody finansowe 31,700 4,731 Koszty finansowe -54,853-9,684 Udział w zysku jednostek stowarzyszonych 871 1,096 Zysk brutto 85,496 77,008 Podatek dochodowy -20,341-15,690 Zysk netto 65,155 61,318 10

11 Marże Marża brutto na sprzedaży = Zysk brutto na sprzedaŝy Przychody ze sprzedaŝy Marża EBITDA = Zysk operacyjny + amortyzacja Przychody ze sprzedaŝy Marża operacyjna (EBIT) = Zysk operacyjny Przychody ze sprzedaŝy Marża netto = Zysk netto Przychody ze sprzedaŝy 11

12 Rachunek zysków i strat analiza Polimex Mostostal PLN '000 I półrocze 2008I półrocze 2007 zmiana Przychody netto ze sprzedaŝy produktów, towarów i materiałów 1,996,676 1,513, % Koszt sprzedanych produktów, towarów i materiałów -1,785,035-1,360, % Zysk brutto na sprzedaŝy 211, , % marŝa brutto na sprzedaŝy 10.60% 10.13% 0.47 ppts Koszty sprzedaŝy -15,836-12, % jako % przychodów ze sprzedaŝy -0.8% -0.9% Koszty ogólnego zarządu -83,938-61, % jako % przychodów ze sprzedaŝy -4.2% -4.1% Pozostałe przychody operacyjne 9,916 11, % Pozostałe koszty operacyjne -14,005-9, % Zysk operacyjny (EBIT) 107,778 80, % marŝa EBIT 5.40% 5.34% 0.06 ppts Przychody finansowe 31,700 4,731 n.m. Koszty finansowe -54,853-9,684 n.m. Udział w zysku jednostek stowarzyszonych 871 1, % Zysk brutto 85,496 77, % Podatek dochodowy -20,341-15, % Efektywna stopa podatkowa -24% -20% Zysk netto 65,155 61, % marŝa netto 3.26% 4.05% ppts 12

13 Dynamika przychodów i marże a cykl życia spółki / branży Przychody Etap I Faza początkowego rozwoju Etap II Faza gwałtownego wzrostu Etap III Faza stabilnego wzrostu Etap IV Faza stabilizacji i dojrzałości rynkowej Etap V Faza hamowania wzrostu i spadku Czas 13

14 Dynamika przychodów i marże a cykl życia spółki / branży Etap I umiarkowany wzrost sprzedaży + bardzo mała dodatnia / negatywna marża zysku Etap II wysoki wzrost sprzedaży + bardzo wysokie marże Etap III wzrost sprzedaży w tempie szybszym od całej gospodarki, ale nie przyspiesza+ stabilizacja / spadek marż Etap IV wzrost sprzedaży w tempie całej gospodarki + niższe marże Etap V wyhamowanie / spadek sprzedaży + spadek marży 14

15 Prognoza przychodów top-down Określić wartościową (i ewentualnie ilościową) aktualną wielkość rynku, w razie potrzeby z podziałem na segmenty Określić przyszłą dynamikę rynku w procentach Ustalić aktualną strukturę udziałów w rynku (łącznie z wycenianą spółką) i wyprognozować przyszłą na podstawie siły konkurencyjnej poszczególnych podmiotów Dla przykładu, jeżeli rynek jest wart 10 mld PLN i powinien rosnąć w tempie 10% rocznie, a spółka zachowa swój udział w rynku na poziomie 15%, to jej przychody wyniosą za rok: 10 mld PLN x 1.1 x 15% = 1.65 mld PLN, czyli wzrosną o 10%. 15

16 Prognoza przychodów bottom-up Dla spółek produkcyjnych: Ustalić aktualne moce produkcyjne oraz ich wykorzystanie Oszacować przyszłe moce produkcyjne oraz ich wykorzystanie Ustalić aktualny i przyszły poziom cen Na podstawie powyższych danych oszacować wartość produkcji, a tym samym sprzedaży (zakładamy, że spółka sprzedaje tyle, ile produkuje) Dla spółek handlowych Ustalić aktualną liczbę punktów sprzedaży Obliczyć wartość sprzedaży na jeden punkt (zgodnie ze średnią liczbą punktów w roku) Oszacować przyszłą liczbę punktów sprzedaży (otwarcia i zamknięcia) oraz wartość sprzedaży na jeden punkt Na podstawie powyższych danych obliczyć przychody ze sprzedaży w przyszłości 16

17 Prognoza przychodów Często wystarczy jeden rodzaj prognozy (top-down lub bottom-up), ale wykorzystanie obu podejść gwarantuje większą pewność stworzonej prognozy Czynniki wzrostu przychodów: Wzrost udziału w rynku Wzrost rynku (w tym wzrost cen produktów) Ekspansja na nowe rynki (geograficzne, ale też sprzedaż nowego produktu) Przejęcia spółek 17

18 Struktura przychodów Polimex Mostostal Źródło: Spółka 18

19 Prognoza przychodów Polimex Mostostal Segment energetyczny: Potrzebne inwestycje odtworzeniowe oraz w rozbudowę mocy w sektorze energetycznym Blisko 40% bloków energetycznych jest starszych niż 35 lat a kolejne 10% - starszych niż 50 lat W okresie polskie spółki energetyczne planują inwestycje na poziomie 135 mld PLN, z czego do 2015 zainwestują 86,5 mld PLN Na podstawie deklaracji poszczególnych podmiotów, można stworzyć prognozę nakładów inwestycyjnych w kolejnych latach Dynamika tych nakładów pozwoli ustalić potencjalne tempo wzrostu przychodów Polimexu w tym segmencie Segment ogólnego budownictwa W średnim terminie osłabienie w segmencie mieszkaniowym, może również biurowym i handlowym Budowa stadionów, hoteli w związku z EURO2012 Krajowy plan budowy dróg i autostrad oraz rozbudowy sieci kolejowych 19

20 Prognoza przychodów Polimex Mostostal Segment produkcji konstrukcji stalowych i ocynkowania: Pogorszenie koniunktury w sektorach konsumujących stal Plany w zakresie rozbudowy mocy (m.in. Siedlce, Żytomierz) oraz przejęć (Coifer) Założenia w zakresie wykorzystania mocy produkcyjnych Prognoza cen produkcji Segment chemiczny Projekty inwestycyjne Lotosu i PKN Orlen Silna potrzeba inwestycji odtworzeniowych w segmencie wielkiej syntezy chemicznej (w tym: plany giełdowych spółek chemicznych) Dodatkowe informacje: Prognozy zarządu Skład portfela zamówień 20

21 Prognoza przychodów Polimex Mostostal* E 2009E 2010E 2011E 2012E 2013E 2014E 2015E Energetyka 1,045 1,109 1,276 1,467 1,798 2,130 2,224 2,006 1,873 dynamika % - 6.2% 15.0% 15.0% 22.6% 18.4% 4.4% -9.8% -6.6% Ogólne budownictwo (bez budowy dróg, autostrad i linii kolejowych od 2008) 1,337 1,250 1,438 1,653 1,901 2,186 2,449 2,742 3,072 dynamika % % 15.0% 15.0% 15.0% 15.0% 12.0% 12.0% 12.0% Budowa dróg i autostrad dynamika % % 3.8% -10.0% -10.0% 4.0% 4.0% 4.0% Budowa linii kolejowych dynamika % % 31.2% 23.5% 10.2% 4.5% -36.3% 4.0% Produkcja konstrukcji stalowych i usług ocynkowania ,099 1,200 1,297 1,400 1,510 dynamika % - 8.2% 6.6% 8.3% 13.0% 9.2% 8.0% 8.0% 7.9% Chemia dynamika % % 3.9% -4.6% -9.2% 7.0% 7.0% 7.0% 7.0% RAZEM 3,720 4,386 5,092 5,710 6,456 7,230 7,770 7,697 8,082 dynamika % 17.9% 16.1% 12.1% 13.1% 12.0% 7.5% -0.9% 5.0% Przychody na rok 2008 na podstawie prognoz zarządu i portfela zamówień (fikcyjne) * Szacunki fikcyjne 21

22 Prognoza marż brutto na sprzedaży Tworzymy prognozę marży brutto na sprzedaży, ponieważ jest ona najbardziej stabilna spośród wszystkich marż 1. Oszacować aktualne marże brutto na sprzedaży na poszczególnych produktach / towarach / usługach 2. Sprawdzić powyższe założenia dla danych historycznych 3. Ustalić przyszłe marże brutto na sprzedaży na poszczególnych produktach / towarach / usługach w oparciu o czynniki kształtujące poziom cen i kosztów spółki 4. Obliczyć całkowitą marżę brutto na sprzedaży w oparciu o powyższe szacunki marż dla poszczególnych produktów oraz przewidywaną struktury sprzedaży spółki Niekiedy zaczynamy od innej marży (np. EBITDA), w zależności od tego, na czym bazuje zarząd spółki w swoich prognozach i celach strategicznych 22

23 Prognoza marż brutto na sprzedaży Polimex Mostostal 1HFY Energetyka 4.3% 5.0% 7.0% 7.0% 7.0% 7.0% 7.0% 7.0% 7.0% Chemia 21.4% 17.0% 15.0% 15.0% 15.0% 15.0% 15.0% 15.0% 15.0% Drogi i autostrady 2.0% 2.0% 2.0% 4.0% 5.0% 5.0% 5.0% 5.0% 5.0% Koleje 8.0% 8.0% 8.0% 8.0% 8.0% 8.0% 8.0% 8.0% 8.0% Produkcja 23.0% 22.0% 19.0% 19.0% 19.0% 19.0% 19.0% 19.0% 19.0% Ogólne budownictwo i inne 6.9% 7.0% 7.0% 7.0% 7.0% 7.0% 7.0% 7.0% 7.0% Całkowite przychody 1,997 4,386 5,092 5,710 6,456 7,230 7,770 7,697 8,082 Energetyka 556 1,109 1,276 1,467 1,798 2,130 2,224 2,006 1,873 Chemia Drogi i autostrady Koleje Produkcja ,099 1,200 1,297 1,400 1,510 Ogólne budownictwo i inne 534 1,250 1,438 1,653 1,901 2,186 2,449 2,742 3,072 Struktura przychodów 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Energetyka 28% 25% 25% 26% 28% 29% 29% 26% 23% Chemia 11% 11% 10% 9% 7% 7% 7% 7% 7% Drogi i autostrady 9% 9% 10% 9% 8% 6% 6% 6% 6% Koleje 6% 7% 9% 10% 11% 11% 11% 7% 7% Produkcja 20% 19% 18% 17% 17% 17% 17% 18% 19% Ogólne budownictwo i inne 27% 28% 28% 29% 29% 30% 32% 36% 38% Całkowita marża brutto 10.6% 10.1% 9.5% 9.5% 9.6% 9.5% 9.5% 9.7% 9.8% Zysk brutto na sprzedaży * Szacunki fikcyjne 23

24 Dalsze kroki w prognozie RZiS Zysk brutto na sprzedaży iloczyn przychodów ze sprzedaży i prognozy marż brutto na sprzedaży Koszty sprzedaży, koszty ogólnego zarządu jako % przychodów Pozostałe przychody operacyjne i pozostałe koszty operacyjne osobno pozycje powtarzalne i jednorazowe (tzw. one-off y) Zysk brutto na sprzedaży pomniejszony o powyższe koszty oraz powiększony o pozostałe przychody operacyjne netto da zysk operacyjny (EBIT). Warto wyliczyć marżę EBIT aby prześledzić, czy stworzona prognoza jest racjonalna Przychody finansowe na podstawie bilansu (inwestycje finansowe) Koszty finansowe na podstawie bilansu (zobowiązania oprocentowane dług) Efektywna stopa podatkowa Zysk netto 24

25 Prognoza RZiS Polimex Mostostal RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT [PLN '000] half Przychody ze sprzedaŝy 1,725,113 1,849,903 2,483,405 3,720,486 1,996,676 4,386,222 5,091,880 5,709,976 6,455,604 7,229,892 7,769,793 7,697,255 8,081,885 18% 16% 12% 13% 12% 7% -1% 5% Koszt sprzedanych prod., tow. i mat. -1,520,959-1,650,280-2,239,144-3,398,295-1,785,035-3,942,362-4,608,285-5,164,865-5,838,888-6,542,695-7,030,561-6,951,297-7,292,906 Zysk brutto ze sprzedaŝy 204, , , , , , , , , , , , ,978 marŝa brutto 11.8% 10.8% 9.8% 8.7% 10.6% 10.1% 9.5% 9.5% 9.6% 9.5% 9.5% 9.7% 9.8% Koszty sprzedaŝy -31,794-27,946-28,101-28,322-15,836-34,089-39,573-44,377-50,172-56,189-60,385-59,822-62, % -1.51% -1.13% -0.76% -0.79% -0.78% -0.78% -0.78% -0.78% -0.78% -0.78% -0.78% -0.78% Koszty ogólnego zarządu -102,942-95, , ,115-83, , , , , , , , , % -5.15% -4.29% -3.69% -4.20% -4.06% -4.06% -4.06% -4.06% -4.06% -4.06% -4.06% -4.06% Pozostałe przychody operacyjne 21,246 12,925 9,311 33,330 9,916 27,042 31,393 35,203 39,800 44,574 47,903 47,455 49, % 0.70% 0.37% 0.90% 0.50% 0.62% 0.62% 0.62% 0.62% 0.62% 0.62% 0.62% 0.62% Pozostałe koszty operacyjne -21,556-16,063-20,398-29,690-14,005-33,932-39,391-44,172-49,941-55,930-60,107-59,546-62, % -0.87% -0.82% -0.80% -0.70% -0.77% -0.77% -0.77% -0.77% -0.77% -0.77% -0.77% -0.77% Zysk operacyjny (EBIT) 69,108 73,213 98, , , , , , , , , , ,326 marŝa EBIT 4.0% 4.0% 4.0% 4.3% 5.4% 5.1% 4.5% 4.6% 4.6% 4.5% 4.5% 4.7% 4.8% Przychody finansowe 5,784 8,873 12,357 19,532 31,700 22,099 10,316 11,092 12,152 8,629 9,075 9,099 9,440 Koszty finansowe -27,134-17,366-17,621-34,893-54,853-50,445-62,225-73,430-75,310-66,845-60,658-50,274-38,088 Udział w zyskach / stratach jednostek stow. 5, ,817 4, ,253 1,328 1,408 1,492 1,582 1,677 1,777 Zysk brutto 53,521 64,714 91, ,418 85, , , , , , , , ,456 Podatek dochodowy -1,323-15,733-17,360-32,734-20,341-37,489-27,857-31,713-28,545-35,544-41,585-45,546-52, % -24.3% -19.0% -21.9% -23.8% -19.0% -19.0% -15.9% -12.3% -13.2% -13.8% -14.1% -14.6% Zysk netto 52,198 48,981 74, ,684 65, , , , , , , , ,986 przypisany: Akcjonariuszom jednostki dominującej 37,814 42,793 62, ,073 58, , , , , , , , ,614 39% -6% 11% 22% 15% 11% 7% 11% Udziałowcom mniejszościowym 14,384 6,188 11,419 16,611 6,468 21,087 19,892 22,061 26,915 30,852 34,249 36,478 40, % 12.6% 15.4% 14.2% 9.9% 13.2% 13.2% 13.2% 13.2% 13.2% 13.2% 13.2% 13.2% MarŜa netto 2.2% 2.3% 2.5% 2.7% 2.9% 3.2% 2.6% 2.5% 2.7% 2.8% 2.9% 3.1% 3.3% * Szacunki fikcyjne 25

26 Bilans Polimex-Mostostal BILANS [ PLN '000] 2007 I połowa I połowa 2008 AKTYWA PASYWA Aktywa trwałe 986,205 1,194,489 Kapitał akcyjny 18,549 15,248 Rzeczowe aktywa trwałe 431, ,103 Nadwyżka ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej 513, ,466 Nieruchomości inwestycyjne 39,445 41,645 Akcje własne -6,884-6,884 Wartości niematerialne i prawne 11,047 20,224 Różnice kursowe z przeliczenia jednostki zagranicznej -1,703-1,255 Udziały w jednostkach stowarzyszonych 19,989 19,361 Kapitał zapasowy 242, ,905 Długoterminowe aktywa finansowe 8,508 4,349 Kapitał rezerwowy 12,091 15,037 Aktywa z tytułu podatku dochodowego 18,242 22,843 Zyski zatrzymane / Niepokryte straty 194, ,377 Wartości firmy 427, ,862 Kapitały akcjonariuszy mniejszościowych 102, ,649 Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe Kapitał własny ogółem 1,075,566 1,138,869 Należności długoterminowe 29,860 44,061 Zobowiązania długoterminowe 461, ,418 Aktywa obrotowe 1,813,106 1,929,913 Oprocentowane kredyty i pożyczki 12,363 96,865 Zapasy 348, ,144 Inne zobowiązania 356, ,938 Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe 1,272,108 1,306,189 w tym obligacje długoterminowe 317, ,062 Rozliczenia międzyokresowe 9,779 13,842 Rezerwy 73,267 79,028 Środki trwałe i ekwiwalenty 143, ,534 Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 19,330 16,587 Krótkoterminowe aktywa finansowe 31,675 42,966 Zobowiązania krótkoterminowe 1,258,611 1,383,066 Należności z tytułu podatku dochodowego 7,547 1,238 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług 855, ,926 Bieżąca część oprocentowanych kredytów i pożyczek 192, ,151 Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego 7,491 16,076 Obligacje krótkoterminowe 37,292 39,532 Rezerwy 39,546 34,662 Rozliczenia międzyokresowe 126, ,719 ZOBOWIĄZANIA OGÓŁEM 1,723,745 1,985,533 AKTYWA RAZEM 2,799,311 3,124,402 PASYWA OGÓŁEM 2,799,311 3,124,402 26

27 Analiza i prognoza bilansu Wartość rzeczowych aktywów trwałych (w szczególności środków trwałych) na kolejne lata jest wyznaczana (przy założeniu amortyzacji degresywnej) jako: TA 0 +CAPEX - (TA 0 +CAPEX)+TA 0 2 x stawka amortyzacji, gdzie: TA 0 wartość rzeczowych aktywów trwałych na początek okresu CAPEX poziom nakładów inwestycyjnych na rzeczowe aktywa trwałe Przykład: Rzeczowe aktywa trwałe Polimexu na 30 czerwca 2008: 572,103 tys. PLN Planowane nakłady inwestycyjne w drugiej połowie 2008: 150,000 tys. PLN (fikcyjne) Średnia roczna stawka amortyzacji na rzeczowych aktywach trwałych: 15% (fikcyjna) Stan rzeczowych aktywów trwałych na koniec 2008 wyniesie: (572,103 tys. PLN + 150,000 tys. PLN) + 572,103 tys. PLN 572,103 tys. PLN + 150,000 tys. PLN - x 7,5% = 2 = 673,570 tys. PLN 27

28 Analiza i prognoza bilansu Zapasy i zobowiązania handlowe są analizowane i prognozowane jako % kosztów sprzedaży wytworzonych produktów, materiałów i towarów. Z kolei należności handlowe (i ewentualnie środki pieniężne) wyrażane są jako procent przychodów ze sprzedaży PLN [ ' 000 ] I połowa 2008 Przychody ze sprzedaży 1,725,113 1,849,903 2,483,405 3,720,486 1,996,676 Koszt wytworzenia -1,520,959-1,650,280-2,239,144-3,398,295-1,785,035 Zapasy 159, , , , ,144 jako % kosztów wytworzenia -10.5% -7.1% -7.5% -10.3% -11.8% Należności z tytułu dostaw i usług 486, , ,119 1,272,108 1,306,189 jako % przychodów 28.2% 31.2% 34.9% 34.2% 32.7% Zobowiązania z tytułu dostaw i usług 412, , , , ,926 jako % kosztów wytworzenia -27.1% -30.4% -33.2% -25.2% -25.5% Prognoza zysku (straty) netto z lat ubiegłych kalkulowana jest jako stan na początek okresu + zysk netto z bieżącego okresu x wskaźnik zatrzymania Dług (kredyty i pożyczki, wyemitowane obligacje) są ustalone na poziomie bilansującym aktywa i pasywa (opcja: Solver w Excelu). Ważne, aby skalkulować wskaźniki zadłużenia z przeszłości i prognozowanych okresów aby ustalić, czy nasz model nie zakłada nadmiernego zadłużenia spółki. 28

29 Analiza i prognoza bilansu Na zakończenie budowy prognozy rachunku zysków i strat oraz bilansu warto policzyć: Wskaźniki rentowności (ROE, ROA) Wskaźnik przychodów do aktywów (sales-to-capital ratio) Cykl konwersji gotówki oraz wyznaczyć kapitał pracujący netto half ROE 12.3% 15.4% 10.6% 11.1% 12.1% 10.1% 10.2% 11.2% 11.5% 11.5% 11.0% 11.0% Sales-to-capital ratio * Szacunki fikcyjne 29

30 Memento Noty objaśniające! 30

31 CZĘŚĆ II Wycena spółki metodą porównawczą 1. Określenie grupy spółek porównawczych 2. Dobór wskaźników 3. Wybór okresu danych finansowych 4. Ustalenie wag przypisanych wskaźnikom 5. Kalkulacja dyskonta / premii spółki wycenianej wobec grupy odniesienia 6. Określenie rozpiętości wyceny 7. Ostateczna wycena akcji 31

32 Dobór spółek porównawczych Jednakowa branża Podobna skala działalności Podobna dojrzałość rynku, na którym operuje Odpowiednie wartości wskaźników - nieujemne, racjonalne wartości Liczba: co najmniej trzy Im więcej, tym większa grupa porównawcza która jednak wymusza dobór spółek mniej podobnych do wycenianej 32

33 Spółki porównawcze Polimex Mostostal PBG inwestycje środowiskowe, petrochemia, drogi, ogólne budownictwo Budimex drogi i mosty, ogólne budownictwo, inwestycje środowiskowe, mieszkania, zarządzanie nieruchomościami Pol-Aqua roboty inżynieryjne, inwestycje środowiskowe, drogi, petrochemia Mostostal Warszawa budownictwo ogólne, przemysłowe, inżynieryjne, inwestycje środowiskowe, drogi Trakcja Polska usługi budowlano-montażowe dla infrastruktury transportu szynowego w Polsce Mostostal Płock branża chemiczna i petrochemiczna Erbud obiekty użyteczności publicznej, handlowe, mieszkania, hotele, obiekty przemysłowe, hale, budownictwo infrastrukturalne i specjalistyczne Projprzem obiekty przemysłowe, obiekty użyteczności publicznej, obiekty handlowo usługowe, obiekty biurowe, eksport konstrukcji stalowych i urządzeń technicznych 33

34 Dobór wskaźników P/E, gdzie P cena akcji, E (inaczej EPS, czyli earnings per share) zysk netto przypadający na jedną akcję, EV/EBITDA, gdzie EV (enterprise value) = kapitalizacja rynkowa + dług odsetkowy gotówka = kapitalizacja rynkowa + dług netto, zaś EBITDA (earnings before interest, tax, depreciation and amortization) = zysk operacyjny + amortyzacja 34

35 Dobór wskaźników P/BV, gdzie BV (inaczej BVPS, czyli book value per share) wartość kapitału własnego przypadająca na jedną akcję EV/sales, gdzie sales to całkowite przychody ze sprzedaży EV/EBIT, gdzie EBIT (earnings before interest and tax) zysk operacyjny 35

36 Dobór wskaźników P/CF, gdzie CF (cash flow) to przepływ pieniężny przypadający na jedną akcję (często rozumiany jako zysk netto + amortyzacja) Ile wskaźników wykorzystywać na raz? Co najmniej dwa. Można trzy, cztery lub nawet więcej Dla Polimexu wybrano dwa wskaźniki P/E oraz EV/EBITDA 36

37 Dobór okresu Kupujemy przyszłość, a nie przeszłość spółki: Ostatni raportowany rok, najbliższy i kolejny Trzy kolejne lata W naszym przykładzie wybrano wariant drugi 37

38 Polimex Mostostal dane [ PLN ' 000] Cena (PLN) 3.05 Liczba akcji 464,355,625 Kapitalizacja rynkowa 1,416,285 Dług 728,610 Gotówka 187,500 EV 1,957,395 [ PLN ' 000] Zysk netto 138, , ,141 Liczba akcji (szt.) 464,355, ,355, ,355,625 EPS EBIT 224, , ,924 Amortyzacja 71,197 86, ,674 EBITDA 295, , ,598 P/E EV/EBITDA * Szacunki fikcyjne 38

39 Wskaźniki spółki porównawcze P/E EV/EBiTDA PBG PBG Budimex Budimex Pol-Aqua Pol-Aqua Mostostal Warszawa Mostostal Warszawa Trakcja Polska Trakcja Polska Mostostal Płock Mostostal Płock Erbud Erbud Projprzem Projprzem ŚREDNIA ŚREDNIA

40 Kolejne etapy na drodze do wyceny Dobór wag wskaźników Przy wycenie Polimexu wskaźniki P/E i EV/EBITDA otrzymały równe wagi po 0,5 Kalkulacja premii / dyskonta na poszczególnych wskaźnikach i latach Czy dyskonto / premia jest uzasadnione?? 40

41 Dyskonto / premia Polimex Mostostal P/E EV/EBiTDA PBG PBG Budimex Budimex Pol-Aqua Pol-Aqua Mostostal Warszawa Mostostal Warszawa Trakcja Polska Trakcja Polska Mostostal Płock Mostostal Płock Erbud Erbud Projprzem Projprzem ŚREDNIA ŚREDNIA Polimex Mostostal S.A Polimex Mostostal S.A Dyskonto / premia % 8.39% 18.81% Dyskonto / premia % -3.57% 2.63% * Szacunki fikcyjne 41

42 Kolejne etapy na drodze do wyceny Określenie zakresu wyceny (valuation range) P/E EV/EBiTDA ŚREDNIA ŚREDNIA Polimex Mostostal S.A Polimex Mostostal S.A Dyskonto / premia % 8.39% 18.81% Dyskonto / premia % -3.57% 2.63% Wycena cząstkowa Wycena cząstkowa * Szacunki fikcyjne 42

43 Kolejne etapy na drodze do wyceny Kalkulacja wartości akcji na podstawie wskaźników pogrupowanych według lat Ostateczna kalkulacja wartości akcji (Analiza wrażliwości) (Skapitalizowanie wartości akcji na okres przyszły) 43

44 Polimex Mostostal wynik wyceny (fikcyjny) Wycena cząstkowa P/E Wycena EV/EBITDA Wycena cząstkowa Waga Ostateczna wycena Potencjał wzrostu / spadku % * Szacunki fikcyjne 44

45 Zalety wyceny porównawczej Stosunkowo prosta Wymaga prognoz niewielu danych finansowych Wymaga niewielu założeń Mierzy również nastroje panujące na rynku Uniwersalna można ją zastosować praktycznie do każdej spółki 45

46 Wady wyceny porównawczej Nie pozwala ustalić wartości niezależnie od nastrojów inwestorów - jeżeli branża jest przewartościowana, to uzyskamy zawyżoną wycenę Stosowanie wskaźników jest uproszczeniem złożonej sytuacji spółek w branży Uproszczona wycena porównawcza, bez określenia, czy dyskonto / premia na wskaźnikach jest uzasadniona czy nie, jest bezużyteczna Trudność w znalezieniu odpowiednich spółek do porównania Rozrzut wartości wskaźników Łatwo zaburzyć reprezentatywność spółek Niejednoznaczność komponentów wskaźników 46

47 CZĘŚĆ III Wycena spółki metodą DCF 1. Ustalenie okresu szczegółowej prognozy 2. Ustalenie wolnych przepływów pieniężnych firmy (Free Cash Flow to firm FCFF) 3. Kalkulacja średniego ważonego kosztu kapitału (WACC) 4. Obliczenie zdyskontowanych przepływów pieniężnych 5. Ustalenie wartości rezydualnej 6. Odjęcie długu netto 7. Inne korekty 8. Przeliczenie wartości bieżącej na jedną akcję 9. Ustalenie ceny docelowej akcji 10. Analiza wrażliwości 47

48 Filozofia wyceny DCF Wartość bieżąca inwestycji (wartość pieniężna, jaką inwestor będzie gotowy zainwestować) równa się zdyskontowanym przepływom pieniężnym generowanym przez ten projekt inwestycyjny PV CF CF CF CF n t = t 2 3 t = 1 (1 + k ) 1+ k (1 + k ) (1 + k ) (1 + = CFn k ) n 48

49 Okres prognozy szczegółowej Dla każdego roku objętego tym okresem kalkulowany jest szczegółowo przepływ pieniężny Powinien obejmować lata, kiedy stopa zwrotu z aktywów przewyższa koszt kapitału W praktyce zwykle wynosi 6-15 lat Przy wycenie Polimexu zastosujemy okres 8 lat ( ) 49

50 Ustalenie FCFF kolejne kroki Przychody x marża zysku operacyjnego (EBIT) = zysk operacyjny (EBIT) x (1-t) = NOPLAT + Amortyzacja - CAPEX - zmiana NWC = FCFF 50

51 Ustalenie FCFF - NOPLAT NOPLAT mierzy zysk dostępny wszystkim kapitałodawcom Stopa podatkowa wykorzystywana do opodatkowania EBITu musi zostać skorygowana należy wyeliminować wpływ tarczy podatkowej na wielkość płaconego podatku W praktyce kalkulacja wygląda następująco: EBIT- zysk brutto x t odsetki zapłacone x t Oznacza to, że potrzebna jest prognoza płaconych odsetek Eliminacja tarczy podatkowej 51

52 Ustalenie WACC WACC (weighted average cost of capital), czyli średni ważony koszt kapitału: PV = n CF t (1 + WACC t t = 1 + ) To już mamy Gdzie: k e k d E D t WACC - koszt kapitału własnego - koszt kapitału obcego - wartość rynkowa kapitału własnego - wartość rynkowa kapitału obcego - marginalna stopa podatkowa E D = k e + k d ( 1 t) V = E + D V V 52

53 Koszt kapitału własnego Bazujemy na modelu CAPM R = R + β F ( RM RF ) Stopa zwrotu wolna od ryzyka Wrażliwość na ryzyko rynkowe Premia za ryzyko rynkowe 53

54 Komponenty kosztu kapitału własnego Stopa wolna od ryzyka (Risk free rate RFR) rentowność instrumentu wolnego od ryzyka. W praktyce częściej stosuje się rentowność obligacji (w Polsce np. rentowność obligacji 10-cioletnich) Premia za ryzyko rynkowe (Equity risk premium ERP) -średnia różnica w stopach zwrotu między rynkiem akcji a rynkiem obligacji (w USA na poziomie około 5%, w Polsce 6-8%) Beta - mierzy o ile procent wzrośnie (spadnie) stopa zwrotu z akcji, gdy rynkowa stopa zwrotu (z indeksu giełdowego) wzrośnie (spadnie) o jeden procent β > 1 akcje agresywne β = 1 zachowanie w pełni zgodne z rynkiem 0 < β < 1 akcje defensywne β = 0 instrument wolny od ryzyka β < 0 kurs akcji rośnie (spada) gdy rynek spada (rośnie) 54

55 Beta (nie)lewarowana Warto uwzględnić we współczynniku beta indywidualną strukturę kapitału wycenianej spółki Możemy tego dokonać w oparciu o następujący wzór: β L = βu D ( t) E β L β U t D E - Beta lewarowana - Beta nielewarowana - Marginalna stopa podatkowa - Stosunek wartości długu oprocentowanego i kapitału własnego Wartości bety nielewarowanej branży można skalkulować samodzielnie lub skorzystać np. z serwisu 55

56 Koszt kapitalu własnego Polimex Mostostal Kosztu kapitału własnego dla Polimexu na rok 2008: Stopa wolna od ryzyka = 6,87% (aktualna rentowność obligacji 10-cioletnich) Premia za ryzyko = 5,75% Nielewarowana beta (średnia na podstawie serwisu Damodarana z sektora heavy construction i home building stan na styczeń 2007) = 1.02 Lewarowana beta = 1,60 Koszt kapitału własnego równy zatem: 16,1% 56

57 Koszt kapitału obcego Jest to koszt, po którym spółka mogłaby aktualnie zaciągnąć dług Efektywne oprocentowanie zaciągniętego kredytu Rentowność wyemitowanych przez spółkę instrumentów dłużnych (obligacji lub KPD) Efektywna stopa wynikająca z umowy leasingu finansowego Przy włączaniu kosztu kapitału obcego do WACC należy go skorygować o oszczędność podatkową gdzie: i t K d - oprocentowanie długu - stopa podatku dochodowego = i ( 1 t ) Warunek wykorzystania osłony podatkowej w pełnym zakresie: zysk przed spłatą odsetek i opodatkowaniem (ang. earnings before interest and tax EBIT) musi być co najmniej równy kwocie odsetek. 57

Analiza spółek giełdowych

Analiza spółek giełdowych Analiza spółek giełdowych Warszawa, kwiecień 2008 1 Azimutus S.A. Azimutus działa od 2003 roku, w obszarach doradztwa strategicznego i transakcji kapitałowych, utrzymując aktywny 19-osobowy zespół z doświadczeniem

Bardziej szczegółowo

Raport analityczny. Raport analityczny 1 GPM,,VINDEXUS S.A. GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS S.A. z siedzibą w Warszawie

Raport analityczny. Raport analityczny 1 GPM,,VINDEXUS S.A. GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS S.A. z siedzibą w Warszawie GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS S.A. z siedzibą w Warszawie Analityk Krzysztof Masalski, k.masalski@idmsa.pl, +48 501 519 775 30 grudnia 2008 r. 1 INFORMACJE I OPINIE ZAWARTE W NINIEJSZYM DOKUMENCIE ZOSTAŁY

Bardziej szczegółowo

2009 2010 2011P 2012P 2013P 2014P

2009 2010 2011P 2012P 2013P 2014P KUPUJ WYCENA 16.5 PLN 15 GRUDZIEŃ 211 Zwracamy uwagę na spółkę Pragma Faktoring. Podmioty z obszaru finansów notowane na GPW są wg nas ciągle obszarem o podwyższonym ryzyku inwestycyjnym (w przyszłym roku

Bardziej szczegółowo

WYCENA PRZEDSIĘBIORSTWA DLA POTRZEB FUZJI I PRZEJĘĆ

WYCENA PRZEDSIĘBIORSTWA DLA POTRZEB FUZJI I PRZEJĘĆ WYCENA PRZEDSIĘBIORSTWA DLA POTRZEB FUZJI I PRZEJĘĆ Dr Marek Panfil Senior Consultant, SEENDICO Instytut Zarządzania Wartością, SGH Kierownik Podyplomowych Studiów Metody wyceny spółki kapitałowej Agenda

Bardziej szczegółowo

P/OP P/BV MC/S EV/EBITDA

P/OP P/BV MC/S EV/EBITDA poniedziałek, 5 września 2011 Wydział Doradztwa i Analiz Rynkowych Informatyka MACROLOGIC Rekordowa sprzedaż Grupa Macrologic, która w ubiegłym roku negatywnie odczuła skutki przedłużającej się dekoniunktury

Bardziej szczegółowo

RELPOL AKUMULUJ WYCENA 67,9 PLN RAPORT ANALITYCZNY

RELPOL AKUMULUJ WYCENA 67,9 PLN RAPORT ANALITYCZNY AKUMULUJ WYCENA 67,9 PLN 11 LIPCA 2006 Wartość godziwą jednej akcji Relpolu ustaliliśmy na poziomie 67,9 PLN i odpowiada ona naszej cenie docelowej w perspektywie 6 miesięcy. Na tej podstawie wydajemy

Bardziej szczegółowo

AKUMULUJ - cena docelowa: 6,25 PLN

AKUMULUJ - cena docelowa: 6,25 PLN Data sporządzenia: 1 grudnia 2014 Raport analityczny CUBE.ITG S.A. AKUMULUJ - cena docelowa: 6,25 PLN W kontekście obserwowanego w ostatnich tygodniach spadku kursu CUBE.ITG uważamy, iż w chwili obecnej

Bardziej szczegółowo

Raport analityczny: ZAMET Industry S.A. 2012 07 16 ; Strona 2/17

Raport analityczny: ZAMET Industry S.A. 2012 07 16 ; Strona 2/17 Raport analityczny: ZAMET Industry S.A. 2012 07 16 ; Strona 2/17 SPIS TREŚCI portret inwestycji 1 konkurs piękności 7 kokpit inwestora 2 liczydło centusia 9 szkielet spółki 3 kalejdoskop 11 szybka wróżba

Bardziej szczegółowo

Poprzednie zalecenie: KUPUJ (9,31 zł) ISIN: PLAMBRA00013 10,63. wysokości 2,3 mln zł.

Poprzednie zalecenie: KUPUJ (9,31 zł) ISIN: PLAMBRA00013 10,63. wysokości 2,3 mln zł. Ambra sektor / branża: Ticker: AMB przemysł spożywczy Poprzednie zalecenie: KUPUJ (9,31 zł) KUPUJ ISIN: PLAMBRA00013 10,63 5 marzec 2013 Profil Grupa Ambra jest liderem dystrybucji wina w Polsce. Poprzez

Bardziej szczegółowo

2007 2008 2009P 2010P 2011P 2012P

2007 2008 2009P 2010P 2011P 2012P KUPUJ WYCENA 44,2 PLN 20 LIPIEC 2009 Indykpol jest największym krajowym producentem mięsa indyczego oraz jego przetworów. Spółka posiada zakłady produkcyjne zlokalizowane w Olsztynie, Lublinie oraz Świebodzinie,

Bardziej szczegółowo

ARMATURA. Wycena: 3,11 PLN

ARMATURA. Wycena: 3,11 PLN Sektor: Przemysł materiałów budowlanych Kurs akcji: 2,83 PLN ARMATURA Reuters: ARMR.WA Wycena: 3,11 PLN GPW: ARM akumuluj Profil spółki Armatura Kraków SA to największy w Polsce producent armatury sanitarnej.

Bardziej szczegółowo

Metody wyceny przedsiębiorstw

Metody wyceny przedsiębiorstw Metody wyceny przedsiębiorstw 1. Wprowadzenie do metod wyceny przedsiębiorstw Wycena przedsiębiorstwa (firmy, spółki) ma na celu ustalenie wartości przedsiębiorstwa (firmy, spółki), która to wielkość ma

Bardziej szczegółowo

KGHM. Gra w Chińczyka

KGHM. Gra w Chińczyka RAPORT Kupuj (nowa) KGHM Gra w Chińczyka Sektor wydobywczy Wysokie ceny miedzi, sprzedaż aktywów telekomunikacyjnych, rekordowy poziom gotówki i 14,9 PLN dywidendy na akcję oraz coraz śmielsze kroki na

Bardziej szczegółowo

RELPOL AKUMULUJ WYCENA 72,2 PLN RAPORT ANALITYCZNY - AKTUALIZACJA. 05 Październik 2006 POPRZEDNIA WYCENA 67,9 PLN

RELPOL AKUMULUJ WYCENA 72,2 PLN RAPORT ANALITYCZNY - AKTUALIZACJA. 05 Październik 2006 POPRZEDNIA WYCENA 67,9 PLN AKUMULUJ Od czasu wydania poprzedniej rekomendacji kurs Relpolu wzrósł o 15% przekraczając cenę docelową ustaloną przez nas na poziomie 67,9 PLN. W związku z aktualizacją wyceny porównawczej podtrzymujemy

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Łódzki Wydział Matematyki i Informatyki

Uniwersytet Łódzki Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytet Łódzki Wydział Matematyki i Informatyki STUDIA PODYPLOMOWE ANALIZA DANYCH I DATA MINING ANALIZA TECHNICZNA I FUNDAMENTALNA dr Sebastian Sakowski Rok akademicki 2014/2015 Sebastian Sakowski

Bardziej szczegółowo

Arteria Outsourcing Polska

Arteria Outsourcing Polska EQUITY RESEARCH PARTNER Arteria Outsourcing Polska Cena docelowa: PLN 23.8 Aktualizacja raportu Podtrzymujemy cenę docelową na poziomie PLN 23.8/akcję Podwyższamy naszą prognozę zysku netto w 2015-2016p

Bardziej szczegółowo

Wierzytelności w cenie

Wierzytelności w cenie MAŁE I ŚREDNIE MAŁE I ŚREDNIE SPÓŁKI SPÓŁKI Aktualizacja raportu Kruk Kredyt Inkaso Wierzytelności w cenie 21.4.2015 Od początku roku kursy akcji zarówno Kruka, jak i Kredyt Inkaso zachowywały się znacznie

Bardziej szczegółowo

Wydział Doradztwa i Analiz Rynkowych

Wydział Doradztwa i Analiz Rynkowych ul. Marszałkowska 78/80, 00-517 Warszawa tel. 022 504 33 25, fax. 022 504 31 00 e-mail: m.stalmach@bossa.pl http://bossa.pl MIRBUD S.A. Wysokie prognozy na 2011 rok Rekomendacja Maj 2011 Niniejsza rekomendacja

Bardziej szczegółowo

Inwestycje w sieci energetyczne: ZPUE, Elektrobudowa

Inwestycje w sieci energetyczne: ZPUE, Elektrobudowa RAPORT Inwestycje w sieci energetyczne: ZPUE, Elektrobudowa ZPUE Rekomendacja KUPUJ Cena docelowa (PLN) 310,00 Cena bieżąca (PLN) 268,80 Stopa dywidendy (%) 2,5% Potencjał wzrostu (%) 15,3% Kapitalizacja

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok 2009 Grupy Macrologic. sporządzone według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok 2009 Grupy Macrologic. sporządzone według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok 2009 Grupy Macrologic sporządzone według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej Sporządzono: Warszawa, 18 marca 2010 roku Oświadczenia: Oświadczamy,

Bardziej szczegółowo

Robyg. Trzymaj. Sektor deweloperski RAPORT

Robyg. Trzymaj. Sektor deweloperski RAPORT RAPORT Robyg Sektor deweloperski Trzymaj Dane podstawowe Cena bieżąca (PLN) 2.29 Cena docelowa (PLN) 2.30 Min 52 tyg (PLN) 1.24 Max 52 tyg (PLN) 2.56 Kapitalizacja (mln PLN) 600.19 EV (mln PLN) 755.08

Bardziej szczegółowo

Kredyt Inkaso Kupuj, cena docelowa 19,8 zł

Kredyt Inkaso Kupuj, cena docelowa 19,8 zł 211-12-21 Kredyt Inkaso Kupuj, cena docelowa 19,8 zł Kredyt Inkaso operuje w branży zarządzania wierzytelnościami uczestnicząc w procesach inwestowania w portfele, których głównymi inicjatorami jest krajowy

Bardziej szczegółowo

2011 2012 2013P 2014P 2015P 2016P

2011 2012 2013P 2014P 2015P 2016P KUPUJ WYCENA 21.14 PLN 27 LISTOPAD 213 Po kilku trudnych dla spółki kwartałach dostrzegamy pierwsze sygnały, że Pragma Faktoring wchodzi na ścieżkę odbudowy wyników. Pozytywnie oceniamy też widoczny już

Bardziej szczegółowo

ELZAB S.A. Nie tylko dla FISKUSA

ELZAB S.A. Nie tylko dla FISKUSA ELZAB S.A. Nie tylko dla FISKUSA Wyceniliśmy jedną akcję Elzabu metodą DCF na 16 zł. Otrzymaną wycenę powiększyliśmy o szacunkową wartość przejętych przez Elzab Spółek: MEDESA Sp. z o.o. i MICRA METRIPOND

Bardziej szczegółowo

JSW, NWR: Na miejsca, gotowi, falstart?

JSW, NWR: Na miejsca, gotowi, falstart? Sektor wydobywczy RAPORT JSW, NWR: Na miejsca, gotowi, falstart? JSW Rekomendacja Trzymaj Cena docelowa (PLN) 88,00 Cena bieżąca (PLN) 83,00 Stopa dywidendy 3,0% Potencjał wzrostu 6,0% Kapitalizacja (mln

Bardziej szczegółowo

Ceramika Nowa Gala SA

Ceramika Nowa Gala SA Skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku Końskie, 18 marca 2013 roku Wprowadzenie Podmiot sporządzający sprawozdanie Niniejsze

Bardziej szczegółowo

PAWEŁ PABIANIAK PORADNIK ŚWIADOMEGO INWESTORA CZYLI JAK SKUTECZNIE ANALIZOWAĆ I WYCENIAĆ SPÓŁKI GIEŁDOWE

PAWEŁ PABIANIAK PORADNIK ŚWIADOMEGO INWESTORA CZYLI JAK SKUTECZNIE ANALIZOWAĆ I WYCENIAĆ SPÓŁKI GIEŁDOWE e-bizcom.net PAWEŁ PABIANIAK PORADNIK ŚWIADOMEGO INWESTORA CZYLI JAK SKUTECZNIE ANALIZOWAĆ I WYCENIAĆ SPÓŁKI GIEŁDOWE ISBN 978-83-65215-02-4 PORADNIK ŚWIADOMEGO INWESTORA CZYLI JAK SKUTECZNIE ANALIZOWAĆ

Bardziej szczegółowo

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej BARLINEK S.A.

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej BARLINEK S.A. Grupa Kapitałowa Barlinek SA Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe na dzień i za okres sześciu miesięcy zakończony 30 czerwca roku. Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA Skystone Capital S.A.

GRUPA KAPITAŁOWA Skystone Capital S.A. GRUPA KAPITAŁOWA Skystone Capital S.A. Śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za I kwartał 2014 roku Sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej 1/49 I. ŚRÓDROCZNE

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO ROZSZERZONEGO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO ZA PIERWSZY KWARTAŁ 2015 ROKU

INFORMACJA DODATKOWA DO ROZSZERZONEGO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO ZA PIERWSZY KWARTAŁ 2015 ROKU INFORMACJA DODATKOWA DO ROZSZERZONEGO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO ZA PIERWSZY KWARTAŁ 2015 ROKU Nazwa i siedziba emitenta: REDAN SA, 94-250 Łódź, ul. Żniwna 10/14 Sąd rejestrowy i numer rejestru:

Bardziej szczegółowo