Wycena spółki. Miłosz Papst. jedynym źródłem wiedzy o realnej wartości firmy. Praktyczne zasady wyceny spółek giełdowych. Analityk finansowy

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wycena spółki. Miłosz Papst. jedynym źródłem wiedzy o realnej wartości firmy. Praktyczne zasady wyceny spółek giełdowych. Analityk finansowy"

Transkrypt

1 Wycena spółki jedynym źródłem wiedzy o realnej wartości firmy Praktyczne zasady wyceny spółek giełdowych Miłosz Papst Analityk finansowy

2 Analiza fundamentalna Analiza fundamentalna to wieloetapowy proces szacowania wartości akcji danej spółki, obejmujący: Analizę makroekonomiczną Analizę sektorową Analizę sytuacyjną spółki Analizę finansową spółki Wycenę akcji spółki 2

3 Czy wycena akcji jest potrzebna? Inwestowanie, czyli kup tanio, sprzedaj drogo i zainkasuj dywidendy Które akcje kupić? Akcje spółek o dobrych perspektywach, rosnących przychodach i zyskach, zdobywających nowe rynki itd. Czy to wystarczy? 3

4 Zależność między ceną a wartością akcji Wniosek: analiza fundamentalna powinna prowadzić do wyceny akcji 4

5 Modele wyceny akcji stosowane w praktyce Wycena porównawcza (Peer valuation) Model DCF (Discounted Cash Flow) Model Gordona-Shapiro i jego odmiany Podejście NAV (Net asset value) Modele EVA / SVA (Economic / Shareholder value added) Inne 5

6 CZĘŚĆ I Analiza i prognoza sprawozdania finansowego 1. Raporty okresowe spółek giełdowych 2. Analiza i prognoza rachunku zysków i strat: a) Przychody top-down i bottom-up b) Marże c) Pozostałe elementy 3. Analiza i prognoza bilansu a) Rzeczowe aktywa trwałe b) Zapasy, zobowiązania i należności handlowe, c) Dług 4. Wskaźniki kontrolne 6

7 Polimex Mostostal S.A. Jedna z największych spółek budowlanych w Polsce Kapitalizacja rynkowa ok. 1,2 mld PLN Działa w segmentach: energetycznym, chemicznym, ogólnym budownictwie (w tym: budowie dróg i linii kolejowych) produkcji konstrukcji stalowych usług ocynkowania Portfel zamówień na poziomie blisko 6 mld PLN 7

8 Rodzaje raportów okresowych Spółka giełdowa obowiązana jest do przekazywania raportów: Kwartalnych (jednostkowe SA-Q, skonsolidowane SA-QS Półrocznych (za pierwsze półrocze każdego roku, jednostkowe SA-P, skonsolidowane SA-PS) Rocznych (jednostkowe SA-R, skonsolidowne SA-RS) 8

9 Terminy raportowania Skonsolidowany raport kwartalny - w terminie do 45 dni od dnia zakończenia kwartału roku obrotowego, którego dotyczy (wyjątek: raport za ostatni kwartał roku obrotowego 60 dni) Skonsolidowany raport półroczny w terminie do 4 miesięcy od zakończenia pierwszego półrocza roku obrotowego Skonsolidowany raport roczny: Niezwłocznie po wydaniu opinii przez audytora Nie później niż w terminie 7 dni od otrzymania opinii przez emitenta Nie później niż 15 dni przed terminem walnego zgromadzenia, które zatwierdza roczne sprawozdanie W praktyce okolice marca maja Polimex: 27 września (1HFY08), 5 sierpnia (2QFY08), 31 maja (FY07), 8 maja (1QFY08) 9

10 Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) Polimex Mostostal PLN '000 I półrocze 2008I półrocze 2007 Przychody netto ze sprzedaŝy produktów, towarów i materiałów 1,996,676 1,513,469 Koszt sprzedanych produktów, towarów i materiałów -1,785,035-1,360,100 Zysk brutto na sprzedaŝy 211, ,369 Koszty sprzedaŝy -15,836-12,870 Koszty ogólnego zarządu -83,938-61,719 Pozostałe przychody operacyjne 9,916 11,719 Pozostałe koszty operacyjne -14,005-9,634 Zysk operacyjny (EBIT) 107,778 80,865 Przychody finansowe 31,700 4,731 Koszty finansowe -54,853-9,684 Udział w zysku jednostek stowarzyszonych 871 1,096 Zysk brutto 85,496 77,008 Podatek dochodowy -20,341-15,690 Zysk netto 65,155 61,318 10

11 Marże Marża brutto na sprzedaży = Zysk brutto na sprzedaŝy Przychody ze sprzedaŝy Marża EBITDA = Zysk operacyjny + amortyzacja Przychody ze sprzedaŝy Marża operacyjna (EBIT) = Zysk operacyjny Przychody ze sprzedaŝy Marża netto = Zysk netto Przychody ze sprzedaŝy 11

12 Rachunek zysków i strat analiza Polimex Mostostal PLN '000 I półrocze 2008I półrocze 2007 zmiana Przychody netto ze sprzedaŝy produktów, towarów i materiałów 1,996,676 1,513, % Koszt sprzedanych produktów, towarów i materiałów -1,785,035-1,360, % Zysk brutto na sprzedaŝy 211, , % marŝa brutto na sprzedaŝy 10.60% 10.13% 0.47 ppts Koszty sprzedaŝy -15,836-12, % jako % przychodów ze sprzedaŝy -0.8% -0.9% Koszty ogólnego zarządu -83,938-61, % jako % przychodów ze sprzedaŝy -4.2% -4.1% Pozostałe przychody operacyjne 9,916 11, % Pozostałe koszty operacyjne -14,005-9, % Zysk operacyjny (EBIT) 107,778 80, % marŝa EBIT 5.40% 5.34% 0.06 ppts Przychody finansowe 31,700 4,731 n.m. Koszty finansowe -54,853-9,684 n.m. Udział w zysku jednostek stowarzyszonych 871 1, % Zysk brutto 85,496 77, % Podatek dochodowy -20,341-15, % Efektywna stopa podatkowa -24% -20% Zysk netto 65,155 61, % marŝa netto 3.26% 4.05% ppts 12

13 Dynamika przychodów i marże a cykl życia spółki / branży Przychody Etap I Faza początkowego rozwoju Etap II Faza gwałtownego wzrostu Etap III Faza stabilnego wzrostu Etap IV Faza stabilizacji i dojrzałości rynkowej Etap V Faza hamowania wzrostu i spadku Czas 13

14 Dynamika przychodów i marże a cykl życia spółki / branży Etap I umiarkowany wzrost sprzedaży + bardzo mała dodatnia / negatywna marża zysku Etap II wysoki wzrost sprzedaży + bardzo wysokie marże Etap III wzrost sprzedaży w tempie szybszym od całej gospodarki, ale nie przyspiesza+ stabilizacja / spadek marż Etap IV wzrost sprzedaży w tempie całej gospodarki + niższe marże Etap V wyhamowanie / spadek sprzedaży + spadek marży 14

15 Prognoza przychodów top-down Określić wartościową (i ewentualnie ilościową) aktualną wielkość rynku, w razie potrzeby z podziałem na segmenty Określić przyszłą dynamikę rynku w procentach Ustalić aktualną strukturę udziałów w rynku (łącznie z wycenianą spółką) i wyprognozować przyszłą na podstawie siły konkurencyjnej poszczególnych podmiotów Dla przykładu, jeżeli rynek jest wart 10 mld PLN i powinien rosnąć w tempie 10% rocznie, a spółka zachowa swój udział w rynku na poziomie 15%, to jej przychody wyniosą za rok: 10 mld PLN x 1.1 x 15% = 1.65 mld PLN, czyli wzrosną o 10%. 15

16 Prognoza przychodów bottom-up Dla spółek produkcyjnych: Ustalić aktualne moce produkcyjne oraz ich wykorzystanie Oszacować przyszłe moce produkcyjne oraz ich wykorzystanie Ustalić aktualny i przyszły poziom cen Na podstawie powyższych danych oszacować wartość produkcji, a tym samym sprzedaży (zakładamy, że spółka sprzedaje tyle, ile produkuje) Dla spółek handlowych Ustalić aktualną liczbę punktów sprzedaży Obliczyć wartość sprzedaży na jeden punkt (zgodnie ze średnią liczbą punktów w roku) Oszacować przyszłą liczbę punktów sprzedaży (otwarcia i zamknięcia) oraz wartość sprzedaży na jeden punkt Na podstawie powyższych danych obliczyć przychody ze sprzedaży w przyszłości 16

17 Prognoza przychodów Często wystarczy jeden rodzaj prognozy (top-down lub bottom-up), ale wykorzystanie obu podejść gwarantuje większą pewność stworzonej prognozy Czynniki wzrostu przychodów: Wzrost udziału w rynku Wzrost rynku (w tym wzrost cen produktów) Ekspansja na nowe rynki (geograficzne, ale też sprzedaż nowego produktu) Przejęcia spółek 17

18 Struktura przychodów Polimex Mostostal Źródło: Spółka 18

19 Prognoza przychodów Polimex Mostostal Segment energetyczny: Potrzebne inwestycje odtworzeniowe oraz w rozbudowę mocy w sektorze energetycznym Blisko 40% bloków energetycznych jest starszych niż 35 lat a kolejne 10% - starszych niż 50 lat W okresie polskie spółki energetyczne planują inwestycje na poziomie 135 mld PLN, z czego do 2015 zainwestują 86,5 mld PLN Na podstawie deklaracji poszczególnych podmiotów, można stworzyć prognozę nakładów inwestycyjnych w kolejnych latach Dynamika tych nakładów pozwoli ustalić potencjalne tempo wzrostu przychodów Polimexu w tym segmencie Segment ogólnego budownictwa W średnim terminie osłabienie w segmencie mieszkaniowym, może również biurowym i handlowym Budowa stadionów, hoteli w związku z EURO2012 Krajowy plan budowy dróg i autostrad oraz rozbudowy sieci kolejowych 19

20 Prognoza przychodów Polimex Mostostal Segment produkcji konstrukcji stalowych i ocynkowania: Pogorszenie koniunktury w sektorach konsumujących stal Plany w zakresie rozbudowy mocy (m.in. Siedlce, Żytomierz) oraz przejęć (Coifer) Założenia w zakresie wykorzystania mocy produkcyjnych Prognoza cen produkcji Segment chemiczny Projekty inwestycyjne Lotosu i PKN Orlen Silna potrzeba inwestycji odtworzeniowych w segmencie wielkiej syntezy chemicznej (w tym: plany giełdowych spółek chemicznych) Dodatkowe informacje: Prognozy zarządu Skład portfela zamówień 20

21 Prognoza przychodów Polimex Mostostal* E 2009E 2010E 2011E 2012E 2013E 2014E 2015E Energetyka 1,045 1,109 1,276 1,467 1,798 2,130 2,224 2,006 1,873 dynamika % - 6.2% 15.0% 15.0% 22.6% 18.4% 4.4% -9.8% -6.6% Ogólne budownictwo (bez budowy dróg, autostrad i linii kolejowych od 2008) 1,337 1,250 1,438 1,653 1,901 2,186 2,449 2,742 3,072 dynamika % % 15.0% 15.0% 15.0% 15.0% 12.0% 12.0% 12.0% Budowa dróg i autostrad dynamika % % 3.8% -10.0% -10.0% 4.0% 4.0% 4.0% Budowa linii kolejowych dynamika % % 31.2% 23.5% 10.2% 4.5% -36.3% 4.0% Produkcja konstrukcji stalowych i usług ocynkowania ,099 1,200 1,297 1,400 1,510 dynamika % - 8.2% 6.6% 8.3% 13.0% 9.2% 8.0% 8.0% 7.9% Chemia dynamika % % 3.9% -4.6% -9.2% 7.0% 7.0% 7.0% 7.0% RAZEM 3,720 4,386 5,092 5,710 6,456 7,230 7,770 7,697 8,082 dynamika % 17.9% 16.1% 12.1% 13.1% 12.0% 7.5% -0.9% 5.0% Przychody na rok 2008 na podstawie prognoz zarządu i portfela zamówień (fikcyjne) * Szacunki fikcyjne 21

22 Prognoza marż brutto na sprzedaży Tworzymy prognozę marży brutto na sprzedaży, ponieważ jest ona najbardziej stabilna spośród wszystkich marż 1. Oszacować aktualne marże brutto na sprzedaży na poszczególnych produktach / towarach / usługach 2. Sprawdzić powyższe założenia dla danych historycznych 3. Ustalić przyszłe marże brutto na sprzedaży na poszczególnych produktach / towarach / usługach w oparciu o czynniki kształtujące poziom cen i kosztów spółki 4. Obliczyć całkowitą marżę brutto na sprzedaży w oparciu o powyższe szacunki marż dla poszczególnych produktów oraz przewidywaną struktury sprzedaży spółki Niekiedy zaczynamy od innej marży (np. EBITDA), w zależności od tego, na czym bazuje zarząd spółki w swoich prognozach i celach strategicznych 22

23 Prognoza marż brutto na sprzedaży Polimex Mostostal 1HFY Energetyka 4.3% 5.0% 7.0% 7.0% 7.0% 7.0% 7.0% 7.0% 7.0% Chemia 21.4% 17.0% 15.0% 15.0% 15.0% 15.0% 15.0% 15.0% 15.0% Drogi i autostrady 2.0% 2.0% 2.0% 4.0% 5.0% 5.0% 5.0% 5.0% 5.0% Koleje 8.0% 8.0% 8.0% 8.0% 8.0% 8.0% 8.0% 8.0% 8.0% Produkcja 23.0% 22.0% 19.0% 19.0% 19.0% 19.0% 19.0% 19.0% 19.0% Ogólne budownictwo i inne 6.9% 7.0% 7.0% 7.0% 7.0% 7.0% 7.0% 7.0% 7.0% Całkowite przychody 1,997 4,386 5,092 5,710 6,456 7,230 7,770 7,697 8,082 Energetyka 556 1,109 1,276 1,467 1,798 2,130 2,224 2,006 1,873 Chemia Drogi i autostrady Koleje Produkcja ,099 1,200 1,297 1,400 1,510 Ogólne budownictwo i inne 534 1,250 1,438 1,653 1,901 2,186 2,449 2,742 3,072 Struktura przychodów 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Energetyka 28% 25% 25% 26% 28% 29% 29% 26% 23% Chemia 11% 11% 10% 9% 7% 7% 7% 7% 7% Drogi i autostrady 9% 9% 10% 9% 8% 6% 6% 6% 6% Koleje 6% 7% 9% 10% 11% 11% 11% 7% 7% Produkcja 20% 19% 18% 17% 17% 17% 17% 18% 19% Ogólne budownictwo i inne 27% 28% 28% 29% 29% 30% 32% 36% 38% Całkowita marża brutto 10.6% 10.1% 9.5% 9.5% 9.6% 9.5% 9.5% 9.7% 9.8% Zysk brutto na sprzedaży * Szacunki fikcyjne 23

24 Dalsze kroki w prognozie RZiS Zysk brutto na sprzedaży iloczyn przychodów ze sprzedaży i prognozy marż brutto na sprzedaży Koszty sprzedaży, koszty ogólnego zarządu jako % przychodów Pozostałe przychody operacyjne i pozostałe koszty operacyjne osobno pozycje powtarzalne i jednorazowe (tzw. one-off y) Zysk brutto na sprzedaży pomniejszony o powyższe koszty oraz powiększony o pozostałe przychody operacyjne netto da zysk operacyjny (EBIT). Warto wyliczyć marżę EBIT aby prześledzić, czy stworzona prognoza jest racjonalna Przychody finansowe na podstawie bilansu (inwestycje finansowe) Koszty finansowe na podstawie bilansu (zobowiązania oprocentowane dług) Efektywna stopa podatkowa Zysk netto 24

25 Prognoza RZiS Polimex Mostostal RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT [PLN '000] half Przychody ze sprzedaŝy 1,725,113 1,849,903 2,483,405 3,720,486 1,996,676 4,386,222 5,091,880 5,709,976 6,455,604 7,229,892 7,769,793 7,697,255 8,081,885 18% 16% 12% 13% 12% 7% -1% 5% Koszt sprzedanych prod., tow. i mat. -1,520,959-1,650,280-2,239,144-3,398,295-1,785,035-3,942,362-4,608,285-5,164,865-5,838,888-6,542,695-7,030,561-6,951,297-7,292,906 Zysk brutto ze sprzedaŝy 204, , , , , , , , , , , , ,978 marŝa brutto 11.8% 10.8% 9.8% 8.7% 10.6% 10.1% 9.5% 9.5% 9.6% 9.5% 9.5% 9.7% 9.8% Koszty sprzedaŝy -31,794-27,946-28,101-28,322-15,836-34,089-39,573-44,377-50,172-56,189-60,385-59,822-62, % -1.51% -1.13% -0.76% -0.79% -0.78% -0.78% -0.78% -0.78% -0.78% -0.78% -0.78% -0.78% Koszty ogólnego zarządu -102,942-95, , ,115-83, , , , , , , , , % -5.15% -4.29% -3.69% -4.20% -4.06% -4.06% -4.06% -4.06% -4.06% -4.06% -4.06% -4.06% Pozostałe przychody operacyjne 21,246 12,925 9,311 33,330 9,916 27,042 31,393 35,203 39,800 44,574 47,903 47,455 49, % 0.70% 0.37% 0.90% 0.50% 0.62% 0.62% 0.62% 0.62% 0.62% 0.62% 0.62% 0.62% Pozostałe koszty operacyjne -21,556-16,063-20,398-29,690-14,005-33,932-39,391-44,172-49,941-55,930-60,107-59,546-62, % -0.87% -0.82% -0.80% -0.70% -0.77% -0.77% -0.77% -0.77% -0.77% -0.77% -0.77% -0.77% Zysk operacyjny (EBIT) 69,108 73,213 98, , , , , , , , , , ,326 marŝa EBIT 4.0% 4.0% 4.0% 4.3% 5.4% 5.1% 4.5% 4.6% 4.6% 4.5% 4.5% 4.7% 4.8% Przychody finansowe 5,784 8,873 12,357 19,532 31,700 22,099 10,316 11,092 12,152 8,629 9,075 9,099 9,440 Koszty finansowe -27,134-17,366-17,621-34,893-54,853-50,445-62,225-73,430-75,310-66,845-60,658-50,274-38,088 Udział w zyskach / stratach jednostek stow. 5, ,817 4, ,253 1,328 1,408 1,492 1,582 1,677 1,777 Zysk brutto 53,521 64,714 91, ,418 85, , , , , , , , ,456 Podatek dochodowy -1,323-15,733-17,360-32,734-20,341-37,489-27,857-31,713-28,545-35,544-41,585-45,546-52, % -24.3% -19.0% -21.9% -23.8% -19.0% -19.0% -15.9% -12.3% -13.2% -13.8% -14.1% -14.6% Zysk netto 52,198 48,981 74, ,684 65, , , , , , , , ,986 przypisany: Akcjonariuszom jednostki dominującej 37,814 42,793 62, ,073 58, , , , , , , , ,614 39% -6% 11% 22% 15% 11% 7% 11% Udziałowcom mniejszościowym 14,384 6,188 11,419 16,611 6,468 21,087 19,892 22,061 26,915 30,852 34,249 36,478 40, % 12.6% 15.4% 14.2% 9.9% 13.2% 13.2% 13.2% 13.2% 13.2% 13.2% 13.2% 13.2% MarŜa netto 2.2% 2.3% 2.5% 2.7% 2.9% 3.2% 2.6% 2.5% 2.7% 2.8% 2.9% 3.1% 3.3% * Szacunki fikcyjne 25

26 Bilans Polimex-Mostostal BILANS [ PLN '000] 2007 I połowa I połowa 2008 AKTYWA PASYWA Aktywa trwałe 986,205 1,194,489 Kapitał akcyjny 18,549 15,248 Rzeczowe aktywa trwałe 431, ,103 Nadwyżka ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej 513, ,466 Nieruchomości inwestycyjne 39,445 41,645 Akcje własne -6,884-6,884 Wartości niematerialne i prawne 11,047 20,224 Różnice kursowe z przeliczenia jednostki zagranicznej -1,703-1,255 Udziały w jednostkach stowarzyszonych 19,989 19,361 Kapitał zapasowy 242, ,905 Długoterminowe aktywa finansowe 8,508 4,349 Kapitał rezerwowy 12,091 15,037 Aktywa z tytułu podatku dochodowego 18,242 22,843 Zyski zatrzymane / Niepokryte straty 194, ,377 Wartości firmy 427, ,862 Kapitały akcjonariuszy mniejszościowych 102, ,649 Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe Kapitał własny ogółem 1,075,566 1,138,869 Należności długoterminowe 29,860 44,061 Zobowiązania długoterminowe 461, ,418 Aktywa obrotowe 1,813,106 1,929,913 Oprocentowane kredyty i pożyczki 12,363 96,865 Zapasy 348, ,144 Inne zobowiązania 356, ,938 Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe 1,272,108 1,306,189 w tym obligacje długoterminowe 317, ,062 Rozliczenia międzyokresowe 9,779 13,842 Rezerwy 73,267 79,028 Środki trwałe i ekwiwalenty 143, ,534 Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 19,330 16,587 Krótkoterminowe aktywa finansowe 31,675 42,966 Zobowiązania krótkoterminowe 1,258,611 1,383,066 Należności z tytułu podatku dochodowego 7,547 1,238 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług 855, ,926 Bieżąca część oprocentowanych kredytów i pożyczek 192, ,151 Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego 7,491 16,076 Obligacje krótkoterminowe 37,292 39,532 Rezerwy 39,546 34,662 Rozliczenia międzyokresowe 126, ,719 ZOBOWIĄZANIA OGÓŁEM 1,723,745 1,985,533 AKTYWA RAZEM 2,799,311 3,124,402 PASYWA OGÓŁEM 2,799,311 3,124,402 26

27 Analiza i prognoza bilansu Wartość rzeczowych aktywów trwałych (w szczególności środków trwałych) na kolejne lata jest wyznaczana (przy założeniu amortyzacji degresywnej) jako: TA 0 +CAPEX - (TA 0 +CAPEX)+TA 0 2 x stawka amortyzacji, gdzie: TA 0 wartość rzeczowych aktywów trwałych na początek okresu CAPEX poziom nakładów inwestycyjnych na rzeczowe aktywa trwałe Przykład: Rzeczowe aktywa trwałe Polimexu na 30 czerwca 2008: 572,103 tys. PLN Planowane nakłady inwestycyjne w drugiej połowie 2008: 150,000 tys. PLN (fikcyjne) Średnia roczna stawka amortyzacji na rzeczowych aktywach trwałych: 15% (fikcyjna) Stan rzeczowych aktywów trwałych na koniec 2008 wyniesie: (572,103 tys. PLN + 150,000 tys. PLN) + 572,103 tys. PLN 572,103 tys. PLN + 150,000 tys. PLN - x 7,5% = 2 = 673,570 tys. PLN 27

28 Analiza i prognoza bilansu Zapasy i zobowiązania handlowe są analizowane i prognozowane jako % kosztów sprzedaży wytworzonych produktów, materiałów i towarów. Z kolei należności handlowe (i ewentualnie środki pieniężne) wyrażane są jako procent przychodów ze sprzedaży PLN [ ' 000 ] I połowa 2008 Przychody ze sprzedaży 1,725,113 1,849,903 2,483,405 3,720,486 1,996,676 Koszt wytworzenia -1,520,959-1,650,280-2,239,144-3,398,295-1,785,035 Zapasy 159, , , , ,144 jako % kosztów wytworzenia -10.5% -7.1% -7.5% -10.3% -11.8% Należności z tytułu dostaw i usług 486, , ,119 1,272,108 1,306,189 jako % przychodów 28.2% 31.2% 34.9% 34.2% 32.7% Zobowiązania z tytułu dostaw i usług 412, , , , ,926 jako % kosztów wytworzenia -27.1% -30.4% -33.2% -25.2% -25.5% Prognoza zysku (straty) netto z lat ubiegłych kalkulowana jest jako stan na początek okresu + zysk netto z bieżącego okresu x wskaźnik zatrzymania Dług (kredyty i pożyczki, wyemitowane obligacje) są ustalone na poziomie bilansującym aktywa i pasywa (opcja: Solver w Excelu). Ważne, aby skalkulować wskaźniki zadłużenia z przeszłości i prognozowanych okresów aby ustalić, czy nasz model nie zakłada nadmiernego zadłużenia spółki. 28

29 Analiza i prognoza bilansu Na zakończenie budowy prognozy rachunku zysków i strat oraz bilansu warto policzyć: Wskaźniki rentowności (ROE, ROA) Wskaźnik przychodów do aktywów (sales-to-capital ratio) Cykl konwersji gotówki oraz wyznaczyć kapitał pracujący netto half ROE 12.3% 15.4% 10.6% 11.1% 12.1% 10.1% 10.2% 11.2% 11.5% 11.5% 11.0% 11.0% Sales-to-capital ratio * Szacunki fikcyjne 29

30 Memento Noty objaśniające! 30

31 CZĘŚĆ II Wycena spółki metodą porównawczą 1. Określenie grupy spółek porównawczych 2. Dobór wskaźników 3. Wybór okresu danych finansowych 4. Ustalenie wag przypisanych wskaźnikom 5. Kalkulacja dyskonta / premii spółki wycenianej wobec grupy odniesienia 6. Określenie rozpiętości wyceny 7. Ostateczna wycena akcji 31

32 Dobór spółek porównawczych Jednakowa branża Podobna skala działalności Podobna dojrzałość rynku, na którym operuje Odpowiednie wartości wskaźników - nieujemne, racjonalne wartości Liczba: co najmniej trzy Im więcej, tym większa grupa porównawcza która jednak wymusza dobór spółek mniej podobnych do wycenianej 32

33 Spółki porównawcze Polimex Mostostal PBG inwestycje środowiskowe, petrochemia, drogi, ogólne budownictwo Budimex drogi i mosty, ogólne budownictwo, inwestycje środowiskowe, mieszkania, zarządzanie nieruchomościami Pol-Aqua roboty inżynieryjne, inwestycje środowiskowe, drogi, petrochemia Mostostal Warszawa budownictwo ogólne, przemysłowe, inżynieryjne, inwestycje środowiskowe, drogi Trakcja Polska usługi budowlano-montażowe dla infrastruktury transportu szynowego w Polsce Mostostal Płock branża chemiczna i petrochemiczna Erbud obiekty użyteczności publicznej, handlowe, mieszkania, hotele, obiekty przemysłowe, hale, budownictwo infrastrukturalne i specjalistyczne Projprzem obiekty przemysłowe, obiekty użyteczności publicznej, obiekty handlowo usługowe, obiekty biurowe, eksport konstrukcji stalowych i urządzeń technicznych 33

34 Dobór wskaźników P/E, gdzie P cena akcji, E (inaczej EPS, czyli earnings per share) zysk netto przypadający na jedną akcję, EV/EBITDA, gdzie EV (enterprise value) = kapitalizacja rynkowa + dług odsetkowy gotówka = kapitalizacja rynkowa + dług netto, zaś EBITDA (earnings before interest, tax, depreciation and amortization) = zysk operacyjny + amortyzacja 34

35 Dobór wskaźników P/BV, gdzie BV (inaczej BVPS, czyli book value per share) wartość kapitału własnego przypadająca na jedną akcję EV/sales, gdzie sales to całkowite przychody ze sprzedaży EV/EBIT, gdzie EBIT (earnings before interest and tax) zysk operacyjny 35

36 Dobór wskaźników P/CF, gdzie CF (cash flow) to przepływ pieniężny przypadający na jedną akcję (często rozumiany jako zysk netto + amortyzacja) Ile wskaźników wykorzystywać na raz? Co najmniej dwa. Można trzy, cztery lub nawet więcej Dla Polimexu wybrano dwa wskaźniki P/E oraz EV/EBITDA 36

37 Dobór okresu Kupujemy przyszłość, a nie przeszłość spółki: Ostatni raportowany rok, najbliższy i kolejny Trzy kolejne lata W naszym przykładzie wybrano wariant drugi 37

38 Polimex Mostostal dane [ PLN ' 000] Cena (PLN) 3.05 Liczba akcji 464,355,625 Kapitalizacja rynkowa 1,416,285 Dług 728,610 Gotówka 187,500 EV 1,957,395 [ PLN ' 000] Zysk netto 138, , ,141 Liczba akcji (szt.) 464,355, ,355, ,355,625 EPS EBIT 224, , ,924 Amortyzacja 71,197 86, ,674 EBITDA 295, , ,598 P/E EV/EBITDA * Szacunki fikcyjne 38

39 Wskaźniki spółki porównawcze P/E EV/EBiTDA PBG PBG Budimex Budimex Pol-Aqua Pol-Aqua Mostostal Warszawa Mostostal Warszawa Trakcja Polska Trakcja Polska Mostostal Płock Mostostal Płock Erbud Erbud Projprzem Projprzem ŚREDNIA ŚREDNIA

40 Kolejne etapy na drodze do wyceny Dobór wag wskaźników Przy wycenie Polimexu wskaźniki P/E i EV/EBITDA otrzymały równe wagi po 0,5 Kalkulacja premii / dyskonta na poszczególnych wskaźnikach i latach Czy dyskonto / premia jest uzasadnione?? 40

41 Dyskonto / premia Polimex Mostostal P/E EV/EBiTDA PBG PBG Budimex Budimex Pol-Aqua Pol-Aqua Mostostal Warszawa Mostostal Warszawa Trakcja Polska Trakcja Polska Mostostal Płock Mostostal Płock Erbud Erbud Projprzem Projprzem ŚREDNIA ŚREDNIA Polimex Mostostal S.A Polimex Mostostal S.A Dyskonto / premia % 8.39% 18.81% Dyskonto / premia % -3.57% 2.63% * Szacunki fikcyjne 41

42 Kolejne etapy na drodze do wyceny Określenie zakresu wyceny (valuation range) P/E EV/EBiTDA ŚREDNIA ŚREDNIA Polimex Mostostal S.A Polimex Mostostal S.A Dyskonto / premia % 8.39% 18.81% Dyskonto / premia % -3.57% 2.63% Wycena cząstkowa Wycena cząstkowa * Szacunki fikcyjne 42

43 Kolejne etapy na drodze do wyceny Kalkulacja wartości akcji na podstawie wskaźników pogrupowanych według lat Ostateczna kalkulacja wartości akcji (Analiza wrażliwości) (Skapitalizowanie wartości akcji na okres przyszły) 43

44 Polimex Mostostal wynik wyceny (fikcyjny) Wycena cząstkowa P/E Wycena EV/EBITDA Wycena cząstkowa Waga Ostateczna wycena Potencjał wzrostu / spadku % * Szacunki fikcyjne 44

45 Zalety wyceny porównawczej Stosunkowo prosta Wymaga prognoz niewielu danych finansowych Wymaga niewielu założeń Mierzy również nastroje panujące na rynku Uniwersalna można ją zastosować praktycznie do każdej spółki 45

46 Wady wyceny porównawczej Nie pozwala ustalić wartości niezależnie od nastrojów inwestorów - jeżeli branża jest przewartościowana, to uzyskamy zawyżoną wycenę Stosowanie wskaźników jest uproszczeniem złożonej sytuacji spółek w branży Uproszczona wycena porównawcza, bez określenia, czy dyskonto / premia na wskaźnikach jest uzasadniona czy nie, jest bezużyteczna Trudność w znalezieniu odpowiednich spółek do porównania Rozrzut wartości wskaźników Łatwo zaburzyć reprezentatywność spółek Niejednoznaczność komponentów wskaźników 46

47 CZĘŚĆ III Wycena spółki metodą DCF 1. Ustalenie okresu szczegółowej prognozy 2. Ustalenie wolnych przepływów pieniężnych firmy (Free Cash Flow to firm FCFF) 3. Kalkulacja średniego ważonego kosztu kapitału (WACC) 4. Obliczenie zdyskontowanych przepływów pieniężnych 5. Ustalenie wartości rezydualnej 6. Odjęcie długu netto 7. Inne korekty 8. Przeliczenie wartości bieżącej na jedną akcję 9. Ustalenie ceny docelowej akcji 10. Analiza wrażliwości 47

48 Filozofia wyceny DCF Wartość bieżąca inwestycji (wartość pieniężna, jaką inwestor będzie gotowy zainwestować) równa się zdyskontowanym przepływom pieniężnym generowanym przez ten projekt inwestycyjny PV CF CF CF CF n t = t 2 3 t = 1 (1 + k ) 1+ k (1 + k ) (1 + k ) (1 + = CFn k ) n 48

49 Okres prognozy szczegółowej Dla każdego roku objętego tym okresem kalkulowany jest szczegółowo przepływ pieniężny Powinien obejmować lata, kiedy stopa zwrotu z aktywów przewyższa koszt kapitału W praktyce zwykle wynosi 6-15 lat Przy wycenie Polimexu zastosujemy okres 8 lat ( ) 49

50 Ustalenie FCFF kolejne kroki Przychody x marża zysku operacyjnego (EBIT) = zysk operacyjny (EBIT) x (1-t) = NOPLAT + Amortyzacja - CAPEX - zmiana NWC = FCFF 50

51 Ustalenie FCFF - NOPLAT NOPLAT mierzy zysk dostępny wszystkim kapitałodawcom Stopa podatkowa wykorzystywana do opodatkowania EBITu musi zostać skorygowana należy wyeliminować wpływ tarczy podatkowej na wielkość płaconego podatku W praktyce kalkulacja wygląda następująco: EBIT- zysk brutto x t odsetki zapłacone x t Oznacza to, że potrzebna jest prognoza płaconych odsetek Eliminacja tarczy podatkowej 51

52 Ustalenie WACC WACC (weighted average cost of capital), czyli średni ważony koszt kapitału: PV = n CF t (1 + WACC t t = 1 + ) To już mamy Gdzie: k e k d E D t WACC - koszt kapitału własnego - koszt kapitału obcego - wartość rynkowa kapitału własnego - wartość rynkowa kapitału obcego - marginalna stopa podatkowa E D = k e + k d ( 1 t) V = E + D V V 52

53 Koszt kapitału własnego Bazujemy na modelu CAPM R = R + β F ( RM RF ) Stopa zwrotu wolna od ryzyka Wrażliwość na ryzyko rynkowe Premia za ryzyko rynkowe 53

54 Komponenty kosztu kapitału własnego Stopa wolna od ryzyka (Risk free rate RFR) rentowność instrumentu wolnego od ryzyka. W praktyce częściej stosuje się rentowność obligacji (w Polsce np. rentowność obligacji 10-cioletnich) Premia za ryzyko rynkowe (Equity risk premium ERP) -średnia różnica w stopach zwrotu między rynkiem akcji a rynkiem obligacji (w USA na poziomie około 5%, w Polsce 6-8%) Beta - mierzy o ile procent wzrośnie (spadnie) stopa zwrotu z akcji, gdy rynkowa stopa zwrotu (z indeksu giełdowego) wzrośnie (spadnie) o jeden procent β > 1 akcje agresywne β = 1 zachowanie w pełni zgodne z rynkiem 0 < β < 1 akcje defensywne β = 0 instrument wolny od ryzyka β < 0 kurs akcji rośnie (spada) gdy rynek spada (rośnie) 54

55 Beta (nie)lewarowana Warto uwzględnić we współczynniku beta indywidualną strukturę kapitału wycenianej spółki Możemy tego dokonać w oparciu o następujący wzór: β L = βu D ( t) E β L β U t D E - Beta lewarowana - Beta nielewarowana - Marginalna stopa podatkowa - Stosunek wartości długu oprocentowanego i kapitału własnego Wartości bety nielewarowanej branży można skalkulować samodzielnie lub skorzystać np. z serwisu 55

56 Koszt kapitalu własnego Polimex Mostostal Kosztu kapitału własnego dla Polimexu na rok 2008: Stopa wolna od ryzyka = 6,87% (aktualna rentowność obligacji 10-cioletnich) Premia za ryzyko = 5,75% Nielewarowana beta (średnia na podstawie serwisu Damodarana z sektora heavy construction i home building stan na styczeń 2007) = 1.02 Lewarowana beta = 1,60 Koszt kapitału własnego równy zatem: 16,1% 56

57 Koszt kapitału obcego Jest to koszt, po którym spółka mogłaby aktualnie zaciągnąć dług Efektywne oprocentowanie zaciągniętego kredytu Rentowność wyemitowanych przez spółkę instrumentów dłużnych (obligacji lub KPD) Efektywna stopa wynikająca z umowy leasingu finansowego Przy włączaniu kosztu kapitału obcego do WACC należy go skorygować o oszczędność podatkową gdzie: i t K d - oprocentowanie długu - stopa podatku dochodowego = i ( 1 t ) Warunek wykorzystania osłony podatkowej w pełnym zakresie: zysk przed spłatą odsetek i opodatkowaniem (ang. earnings before interest and tax EBIT) musi być co najmniej równy kwocie odsetek. 57

Podsumowanie raportu z wyceny wartości Hubstyle Sp. z o.o.

Podsumowanie raportu z wyceny wartości Hubstyle Sp. z o.o. Podsumowanie raportu z wyceny wartości Hubstyle Sp. z o.o. Niniejszy dokument stanowi podsumowanie raportu z wyceny wartości Spółki Hubstyle Sp. z o.o. na 9 kwietnia 2014 roku. Podsumowanie przedstawia

Bardziej szczegółowo

Metoda DCF. Dla lepszego zobrazowania procesu przeprowadzania wyceny DCF, przedstawiona zostanie przykładowa wycena spółki.

Metoda DCF. Dla lepszego zobrazowania procesu przeprowadzania wyceny DCF, przedstawiona zostanie przykładowa wycena spółki. Metoda DCF Metoda DCF (ang. discounted cash flow), czyli zdyskontowanych przepływów pieniężnych to jedna z najpopularniejszych metod wyceny przedsiębiorstw stosowanych przez analityków. Celem tej metody

Bardziej szczegółowo

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1 SKONSOLIDOWANY BILANS AKTYWA 30/09/2005 31/12/2004 30/09/2004 tys. zł tys. zł tys. zł Aktywa trwałe (długoterminowe) Rzeczowe aktywa trwałe 99 877 100 302 102 929 Nieruchomości inwestycyjne 24 949 44 868

Bardziej szczegółowo

QSr 3/2010 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE

QSr 3/2010 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE QSr 3/2010 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (rok bieżący) w tys. zł (rok poprzedni (rok bieżący) w tys. EUR (rok poprzedni 1

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A.

RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A. RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A. 1 w TYS PLN w TYS PLN w TYS EURO w TYS EURO Wybrane dane finansowe Za okres Za okres Za okres Za okres od 01.01.2013 od 01.01.2012 od 01.01.2013 od 01.01.2012 do 31.12.2013

Bardziej szczegółowo

Przeanalizuj spółkę i oceń, czy warto w nią zainwestować, czyli o fundamentach "od kuchni"

Przeanalizuj spółkę i oceń, czy warto w nią zainwestować, czyli o fundamentach od kuchni Przeanalizuj spółkę i oceń, czy warto w nią zainwestować, czyli o fundamentach "od kuchni" Prowadzący: Marcin Dybek Centrum Analiz Finansowych EBIT marcin.dybek@rsg.pl www.rsg.pl Stosowane standardy rachunkowości

Bardziej szczegółowo

Wycena przedsiębiorstw w MS Excel

Wycena przedsiębiorstw w MS Excel Wycena przedsiębiorstw w MS Excel Piotr Kawala Co właściwie wyceniamy? Wyceniając firmę szacujemy zazwyczaj rynkową wartość kapitału własnego (wartość netto), W przypadku wyceny spółki akcyjnej szacujemy

Bardziej szczegółowo

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości.

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. PAS KONSOLIDACJA IQ 00 Raport przedstawia skonsoliwane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. Szczegółowe informacje na temat działalności

Bardziej szczegółowo

Okres zakończony 30/09/09. Okres zakończony 30/09/09. Razem kapitał własny 33 723 33 122 30 460 29 205

Okres zakończony 30/09/09. Okres zakończony 30/09/09. Razem kapitał własny 33 723 33 122 30 460 29 205 BILANS AKTYWA 30/09/09 30/06/09 31/12/08 30/09/08 Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe 20 889 21 662 22 678 23 431 Wartość firmy 0 0 0 0 wartości niematerialne 31 40 30 42 Aktywa finansowe Aktywa z tytułu

Bardziej szczegółowo

LSI Software Codzienna praca staje się łatwiejsza SKONSOLIDOWANE SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE. za okres

LSI Software Codzienna praca staje się łatwiejsza SKONSOLIDOWANE SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE. za okres LSI Software Codzienna praca staje się łatwiejsza SKONSOLIDOWANE SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres 01.01.2016 31.03.2016 roku Bilans Aktywa LSI SOFTWARE GRUPA KAPITAŁOWA podstawa prawna

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA KOELNER SA

GRUPA KAPITAŁOWA KOELNER SA GRUPA KAPITAŁOWA KOELNER SA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za 4 kwartał 2007 r. sporządzone według MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ WYBRANE DANE FINANSOWE SKONSOLIDOWANE w

Bardziej szczegółowo

AGORA S.A. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy zakończone 30 czerwca 2014 r.

AGORA S.A. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy zakończone 30 czerwca 2014 r. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy r. 14 sierpnia 2014 r. [www.agora.pl] Strona 1 Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na r.

Bardziej szczegółowo

01.01.2011 do 31.12.2011

01.01.2011 do 31.12.2011 SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR IV kwartały IV kwartały IV kwartały IV kwartały (rok bieżący) (rok poprzedni) (rok bieżący) (rok poprzedni) WYBRANE DANE FINANSOWE 01.01.2011

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK REDAN za pierwszy kwartał 2014 roku

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK REDAN za pierwszy kwartał 2014 roku SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2014 DO 31 MARCA 2014 [WARIANT PORÓWNAWCZY] Działalność kontynuowana Przychody ze sprzedaży 103 657 468 315 97 649 Pozostałe przychody operacyjne

Bardziej szczegółowo

Budowanie strategii przed debiutem na rynku NewConnect

Budowanie strategii przed debiutem na rynku NewConnect ekspert Klubu Przedsiębiorców i Ekspertów przy Polskim Towarzystwie Ekonomicznym ekspert CASE Doradcy Sp. z o.o. Budowanie strategii przed debiutem na rynku NewConnect P1 Plan prezentacji 1 Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 30 WRZEŚNIA 2010 ROKU Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Przedsiębiorstwa Instalacji Przemysłowych INSTAL - LUBLIN Spółka

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 80 867 22 150 II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 3 021 829

Bardziej szczegółowo

Zobowiązania pozabilansowe, razem

Zobowiązania pozabilansowe, razem Talex SA skonsolidowany raport roczny SA-RS WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 83 399 22 843 towarów i materiałów II. Zysk

Bardziej szczegółowo

Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF. MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA

Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF. MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA Łódź, dn. 14.05.2015 Spis treści Jednostkowy rachunek zysków i strat

Bardziej szczegółowo

Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF

Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską GRUPA KAPITAŁOWA REDAN Łódź, dn. 14.05.2015 Spis treści Skonsolidowany

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ LSI SOFTWARE

SKONSOLIDOWANE SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ LSI SOFTWARE LSI Software Codzienna praca staje się łatwiejsza SKONSOLIDOWANE SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ LSI SOFTWARE za okres 01.01.2016 30.09.2016 roku Śródroczne skrócone skonsolidowane

Bardziej szczegółowo

III kwartały (rok bieżący) okres od 01.01.2014 do 30.09.2014

III kwartały (rok bieżący) okres od 01.01.2014 do 30.09.2014 SKRÓCONE KWARTALNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wybrane dane finansowe (rok bieżący) (rok poprzedni) (rok bieżący) (rok poprzedni) 1 Przychody ze sprzedaży i dochody z dotacji 105 231 89 823 25

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY

SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY sporządzony zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za okres od 01-01-2016 do 30-09-2016 Świdnica, listopad 2016 Wybrane dane finansowe

Bardziej szczegółowo

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01-07-2009 do 30-09-2009

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01-07-2009 do 30-09-2009 Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01072009 do 30092009 Sprawozdanie jednostkowe za okres od 01072009 do 30092009 nie było zbadane przez Biegłego Rewidenta, jak również nie podlegało przeglądowi.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia)

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) od 01/01/2016 od 01/01/2015 do 30/06/2016 do 30/06/2015 Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej Zysk za rok obrotowy -627-51 183 Korekty:

Bardziej szczegółowo

w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009 31.03.2008 31.03.2009 31.03.2008 tys. zł

w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009 31.03.2008 31.03.2009 31.03.2008 tys. zł Zastosowane do przeliczeń kursy EUR 31.03.2009 31.03.2008 kurs średnioroczny 4,5994 3,5574 kurs ostatniego dnia okresu sprawozdawczego 4,7013 3,5258 tys. zł w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009

Bardziej szczegółowo

Średnio ważony koszt kapitału

Średnio ważony koszt kapitału Średnio ważony koszt kapitału WACC Weighted Average Cost of Capital 1 Średnio ważony koszt kapitałuwacc Weighted Average Cost of Capital Plan wykładu: I. Koszt kapitału a metody dyskontowe II. Źródła finansowania

Bardziej szczegółowo

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01-01-2008 do 30-06-2008

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01-01-2008 do 30-06-2008 Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01012008 do 30062008 Sprawozdanie jednostkowe za okres od 01012008 do 30062008 nie było zbadane przez Biegłego Rewidenta, jak również nie podlegało przeglądowi.

Bardziej szczegółowo

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego PCC Rokita Spółka Akcyjna zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Niniejszy aneks został sporządzony w związku z opublikowaniem przez

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ CERSANIT IV kw 2007 (kwartał/rok)

SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ CERSANIT IV kw 2007 (kwartał/rok) SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ CERSANIT IV kw 2007 (kwartał/rok) Wybrane dane finansowe IV kwartał 2007 od 01.01.2007 do 31.12.2007 IV kwartał 2006 od 01.01.2006 do 31.12.2006

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PBG

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PBG SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PBG OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Grant Thornton Frąckowiak Sp. z o.o. pl. Wiosny Ludów 2 61-831 Poznań Polska tel.: +48

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ FINANSOWA RAPORTU

CZĘŚĆ FINANSOWA RAPORTU CZĘŚĆ FINANSOWA RAPORTU (wszystkie dane w tysiącach złotych, o ile nie zaznaczono inaczej) I. SPRAWOZDANIE SKONSOLIDOWANE Skonsolidowany rachunek zysków i strat za 3 miesiące zakończone 31 marca 2009r.

Bardziej szczegółowo

GRUPA ERGIS ul. Tamka Warszawa

GRUPA ERGIS ul. Tamka Warszawa GRUPA ERGIS ul. Tamka 16 00 349 Warszawa SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA I KWARTAŁ 2016 ROKU (01.01.2016 31.03.2016) sporządzone zgodnie z MSSF SPIS TREŚCI: I. Wybrane dane finansowe... 2 II.

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS stan na 2006- koniec kwartału / 2006 2006-06- poprz. kwartału / 2006 2005- poprz. roku / 2005 2005-06- stan na koniec kwartału / 2005

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS (zgodnie z 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z późn. zm.) (dla

Bardziej szczegółowo

Prognoza sprawozdania finansowego spółki giełdowej Synthos S.A.

Prognoza sprawozdania finansowego spółki giełdowej Synthos S.A. Prognoza sprawozdania finansowego spółki giełdowej Synthos S.A. (Podstawą zaprezentowanego tutaj materiału jest praca przygotowana przez studentów na zaliczenie przedmiotu z WPD w roku akademickim 2012/2013)

Bardziej szczegółowo

Talex SA skonsolidowany raport półroczny SA-PS

Talex SA skonsolidowany raport półroczny SA-PS Talex SA skonsolidowany raport półroczny SAPS WYBRANE DANE FINANSOWE tys. zł tys. EUR półrocze półrocze półrocze półrocze / 2002 / 2001 / 2002 / 2001 I. Przychody netto ze 50 003 13 505 sprzedaży produktów,

Bardziej szczegółowo

SANWIL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA

SANWIL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA SANWIL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA PÓŁROCZNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZAKOOCZONE 30 CZERWCA 2011 ROKU ORAZ 30 CZERWCA 2010 ROKU PRZYGOTOWANE ZGODNIE Z MSR 34 załącznik do skonsolidowanego

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe MNI S.A. Data sporządzenia: 22-11-2006 UTRZYMANIE POZYTYWNYCH TRENDÓW ROZWOJU GRUPY MNI

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe MNI S.A. Data sporządzenia: 22-11-2006 UTRZYMANIE POZYTYWNYCH TRENDÓW ROZWOJU GRUPY MNI Skonsolidowane sprawozdanie finansowe MNI S.A. Data sporządzenia: 22-11-2006 UTRZYMANIE POZYTYWNYCH TRENDÓW ROZWOJU GRUPY MNI W III kwartale 2006 roku Grupa Kapitałowa MNI S.A. (Grupa MNI) odnotowała dobre

Bardziej szczegółowo

Wycena przedsiębiorstwa. Bartłomiej Knichnicki b.knichnicki@volante.pl

Wycena przedsiębiorstwa. Bartłomiej Knichnicki b.knichnicki@volante.pl Wycena przedsiębiorstwa Bartłomiej Knichnicki b.knichnicki@volante.pl 1. Cel wyceny 2. Metody majątkowe 3. Metody dochodowe 4. Metody porównawcze Agenda Cel wyceny motywy wyceny Transakcje kupna-sprzedaży

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny SA-Q

Raport kwartalny SA-Q KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Raport kwartalny SA-Q 2 / 2005 kwartał / rok (zgodnie z 93 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) (dla emitentów

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA BIOTON S.A.

GRUPA KAPITAŁOWA BIOTON S.A. GRUPA KAPITAŁOWA BIOTON S.A. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 01 STYCZNIA 2005 DO 30 WRZEŚNIA 2005 ORAZ OD 01 LIPCA 2005 DO 30 WRZEŚNIA 2005 SPORZĄDZONE WEDŁUG MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW

Bardziej szczegółowo

Rekomendacja - narzędzie manipulacji, czy skuteczne narzędzie inwestycyjne? Dr Piotr Sieradzan, CFA Członek Zarządu Pocztylion-Arka PTE S.A.

Rekomendacja - narzędzie manipulacji, czy skuteczne narzędzie inwestycyjne? Dr Piotr Sieradzan, CFA Członek Zarządu Pocztylion-Arka PTE S.A. Rekomendacja - narzędzie manipulacji, czy skuteczne narzędzie inwestycyjne? Dr Piotr Sieradzan, CFA Członek Zarządu Pocztylion-Arka PTE S.A. Rekomendacja wycena, a obiektywna wartość spółki Ciężko jest

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2015

Raport półroczny SA-P 2015 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

za okres do za okres do

za okres do za okres do SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: Przychody netto ze sprzedaży produktów Przychody

Bardziej szczegółowo

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku Budimex SA Skrócone sprawozdanie finansowe za I kwartał 2007 roku BILANS 31.03.2007 31.12.2006 31.03.2006 (tys. zł) (tys. zł) (tys. zł) AKTYWA I. AKTYWA TRWAŁE 638 189 638 770 637 863 1. Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA ZAWIERAJĄCA KWARTALNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA ZAWIERAJĄCA KWARTALNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA ZAWIERAJĄCA KWARTALNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES TRZECH MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 31 MARCA 2016 ROKU

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 1 z dnia 20 listopada 2012 r.

Aneks nr 1 z dnia 20 listopada 2012 r. Aneks nr 1 z dnia 20 listopada r. do prospektu emisyjnego Marvipol S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 9 listopada r. Terminy pisane wielką literą w niniejszym dokumencie mają

Bardziej szczegółowo

STALEXPORT AUTOSTRADY S.A.

STALEXPORT AUTOSTRADY S.A. SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres 6 miesięcy kończący się 30 czerwca 2014 roku Mysłowice, 25 lipca 2014 roku Spis treści Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie z całkowitych

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz Spis treści Wstęp Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych 1. Standaryzacja i harmonizacja sprawozdań finansowych 2. Cele sprawozdań finansowych 3. Użytkownicy

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA DO ANALIZY FINANSOWEJ

ZAŁOŻENIA DO ANALIZY FINANSOWEJ Załącznik nr 1 do Szczegółowych wymogów w zakresie analizy finansowej i ekonomicznej projektów ubiegających się o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZA I KWARTAŁ 2007 GRUPA KAPITAŁOWA HAWE S.A. SPRAWOZDANIA FINANSOWE

SPRAWOZDANIE ZA I KWARTAŁ 2007 GRUPA KAPITAŁOWA HAWE S.A. SPRAWOZDANIA FINANSOWE SPRAWOZDANIE ZA I KWARTAŁ 2007 GRUPA KAPITAŁOWA HAWE S.A. SPRAWOZDANIA FINANSOWE Sprawozdania skonsolidowane Grupy Kapitałowej HAWE S.A. BILANS AKTYWA 31-03-2007 31-12-2006 Aktywa trwałe 58 655 55 085

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD strona tyt KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Raport kwartalny QSr za 1 kwartał roku obrotowego 2006 obejmujący okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 Zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe

Bardziej szczegółowo

PKF Capital Sp. z o.o. <> 01-747 Warszawa, ul. Elbląska 15/17, tel/fax (0-22) 495 76 00, 495 76 06 2

PKF Capital Sp. z o.o. <> 01-747 Warszawa, ul. Elbląska 15/17, tel/fax (0-22) 495 76 00, 495 76 06 2 Oszacowanie wartości Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa spółki MOSTOSTAL-EXPORT S.A. z siedzibą w Warszawie wg stanu na dzień 30.09.2011 r. wersja z dnia 15.12.2011 r. Wykonawca: PKF Capital Sp. z

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ DECORA

SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ DECORA SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ DECORA za III. kwartał 2012 r. 1 / 58 SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ DECORA ZA OKRES 9 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 30.

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY MM CONFERENCES S.A. z siedzibą w Warszawie

RAPORT KWARTALNY MM CONFERENCES S.A. z siedzibą w Warszawie RAPORT KWARTALNY MM CONFERENCES S.A. z siedzibą w Warszawie Za okres 01.07.2011-30.09.2011 SPIS TREŚCI 1. Wybrane dane finansowe 2. Komentarz Zarządu na temat czynników i zdarzeo, które miały wpływ na

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-QS. III / 2004 (kwartał/rok)

Formularz SA-QS. III / 2004 (kwartał/rok) Formularz SAQS. III / 2004 (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 1 ust. 2 i 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

WYCENA PRZEDSIĘBIORSTWA NAJISTOTNIEJSZE CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA WARTOŚĆ SPÓŁKI W METODZIE DCF. Marek Zieliński

WYCENA PRZEDSIĘBIORSTWA NAJISTOTNIEJSZE CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA WARTOŚĆ SPÓŁKI W METODZIE DCF. Marek Zieliński WYCENA PRZEDSIĘBIORSTWA NAJISTOTNIEJSZE CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA WARTOŚĆ SPÓŁKI W METODZIE DCF Marek Zieliński Wybór metody oszacowania wartości jednostki determinuje szereg czynników, w szczególności sytuacja

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2011 roku 1

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2011 roku 1 Warszawa 18.05.2012 Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2011 roku 1 W końcu grudnia 2011 r. w ewidencji Centralnego Rejestru Członków prowadzonego

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS 2004 (zgodnie z 93 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 14 listopada 2016 roku

Warszawa, 14 listopada 2016 roku PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA ZAWIERAJĄCA KWARTALNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES DZIEWIĘCIU MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 30 WRZEŚNIA 2016

Bardziej szczegółowo

BILANS Aktywa (w złotych) AMERICAN HEART OF POLAND SPÓŁKA AKCYJNA Sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku Bilans Na dzień 31 grudnia 2013 roku Na dzień 31 grudnia 2012 roku A.

Bardziej szczegółowo

MODEL FINANSOWY W EXCELU

MODEL FINANSOWY W EXCELU MODEL FINANSOWY W EXCELU Model finansowy / założenia Model finansowy w excelu. Wycena przedsiębiorstwa, opłacalność inwestycji, analiza finansowa, progoza finansowa, wycena startupu, ocena opłacalności,

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny SA-Q I/2008

Raport kwartalny SA-Q I/2008 (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 57 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. - Dz.U. Nr 139,

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-Q II / 2004r

Formularz SA-Q II / 2004r Formularz SA-Q II / 2004r (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 57 ust. 1 pkt 1 oraz 61 Rozporządzenia Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA

3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA 3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA 31.12.2015 r. 31.12.2014 r 1. A. AKTYWA TRWAŁE 18 041 232,38 13 352 244,38 I. Wartości niematerialne i prawne 1 599 414,82 1 029 346,55 1. Koszty zakończonych

Bardziej szczegółowo

Wycena wartości przedsiębiorstwa między teorią a praktyką. Prowadzący: Marcin Roj

Wycena wartości przedsiębiorstwa między teorią a praktyką. Prowadzący: Marcin Roj Wycena wartości przedsiębiorstwa między teorią a praktyką Prowadzący: Marcin Roj Przesłanki i cele wyceny przedsiębiorstw Zmiana właściciela (transakcja kupnasprzedaży), Pozyskiwanie dodatkowych źródeł

Bardziej szczegółowo

stan na dzień 30/09/08 stan na dzień 30/09/08 Razem kapitał własny 29 205 28 051 26 874 26 468

stan na dzień 30/09/08 stan na dzień 30/09/08 Razem kapitał własny 29 205 28 051 26 874 26 468 BILANS AKTYWA 30/09/08 30/06/08 31/12/07 30/09/07 Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe 23 431 24 114 23 485 23 787 Wartość firmy 0 0 0 0 Pozostałe wartości niematerialne 42 49 30 38 Aktywa finansowe Aktywa

Bardziej szczegółowo

FIRMA CHEMICZNA DWORY S.A.

FIRMA CHEMICZNA DWORY S.A. FIRMA CHEMICZNA DWORY S.A. Oświęcim, ul. Chemików 1 Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres 6 miesięcy kończących się 30.06. Oświęcim, 26 września Spis treści Strona Skrócone śródroczne

Bardziej szczegółowo

CCC SA-QSr 4/2004 pro forma. SKONSOLIDOWANY BILANS w tys. zł

CCC SA-QSr 4/2004 pro forma. SKONSOLIDOWANY BILANS w tys. zł Skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporządzone na dzień 31.12.2004 r. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe obejmuje okres od początku roku obrotowego 2004 oraz dane porównywalne za poprzedni rok obrotowy

Bardziej szczegółowo

Aneks NR 1 do prospektu emisyjnego EMC Instytut Medyczny SA zatwierdzonego w przez KNF w dniu 05 października 2011 roku.

Aneks NR 1 do prospektu emisyjnego EMC Instytut Medyczny SA zatwierdzonego w przez KNF w dniu 05 października 2011 roku. Aneks NR 1 do prospektu emisyjnego EMC Instytut Medyczny SA zatwierdzonego w przez KNF w dniu 05 października 2011 roku. Niniejszy Aneks nr 1 został sporządzony w związku opublikowaniem przez Emitenta

Bardziej szczegółowo

STALEXPORT AUTOSTRADY S.A.

STALEXPORT AUTOSTRADY S.A. SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres 6 miesięcy kończący się 30 czerwca 2015 roku Mysłowice, 24 lipca 2015 roku Spis treści Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie z całkowitych

Bardziej szczegółowo

WYCENA PRZEDSIĘBIORSTWA METODĄ DCF NA PRZYKŁADZIE SPÓŁKI CIECH S.A.

WYCENA PRZEDSIĘBIORSTWA METODĄ DCF NA PRZYKŁADZIE SPÓŁKI CIECH S.A. CIECH S.A. Aleksandra Wojciechowska mail: aleksandra.wojciechowska11@gmail.com 1. Wstęp Metoda zdyskontowanych wolnych przepływów pieniężnych DCF (ang. Discounted Cash Flows) jest jedną z dochodowych metod

Bardziej szczegółowo

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH ZAJĘCIA II

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH ZAJĘCIA II RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH ZAJĘCIA II PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE Przepływy pieniężne są wpływami lub wypływami środków pieniężnych oraz ekwiwalentów środków pieniężnych. Podstawowe wpływy: przychody ze sprzedaży

Bardziej szczegółowo

http://www.gpwinfostrefa.pl/palio/html.run?_instance=cms_gpw.pap.pl&_pageid=6...

http://www.gpwinfostrefa.pl/palio/html.run?_instance=cms_gpw.pap.pl&_pageid=6... Strona 1 z 13 SA-Q: Data: 2011-05-16 Firma: Zakłady Urządzeń Kotłowych "Stąporków" Spółka Akcyjna Spis treści: 1. STRONA TYTUŁOWA 2. WYBRANE DANE FINANSOWE 3. KOREKTA RAPORTU 4. OPINIA O BADANYM KWARTALNYM

Bardziej szczegółowo

Narodowy Fundusz Inwestycyjny "HETMAN" Spółka Akcyjna - Raport kwartalny SAF-Q

Narodowy Fundusz Inwestycyjny HETMAN Spółka Akcyjna - Raport kwartalny SAF-Q Narodowy Fundusz Inwestycyjny "HETMAN" Spółka Akcyjna Raport kwartalny SAFQ WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 1 kwartały narastająco / 2004 okres od 20040101 do 20040331

Bardziej szczegółowo

1. Wzrost zbyt szybki prowadzi do utraty samodzielności firmy (take-over). 2. Jednym z założeń modelu wzrostu zrównoważonego jest płynna struktura

1. Wzrost zbyt szybki prowadzi do utraty samodzielności firmy (take-over). 2. Jednym z założeń modelu wzrostu zrównoważonego jest płynna struktura 1. Wzrost zbyt szybki prowadzi do utraty samodzielności firmy (take-over). 2. Jednym z założeń modelu wzrostu zrównoważonego jest płynna struktura kapitałowa. 3. Wskaźnik zysku zatrzymanego to iloraz przyrostu

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny SA-Q 1 / 2016 kwartał /

Raport kwartalny SA-Q 1 / 2016 kwartał / skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny SA-Q 1 / 2016 kwartał / rok (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) za 1 kwartał

Bardziej szczegółowo

PLANOWANIE I OCENA PRZEDSIĘWZIĘĆ INWESTYCYJNYCH

PLANOWANIE I OCENA PRZEDSIĘWZIĘĆ INWESTYCYJNYCH Mariusz Próchniak Katedra Ekonomii II, SGH PLANOWANIE I OCENA PRZEDSIĘWZIĘĆ INWESTYCYJNYCH Ekonomia menedżerska 1 2 Wartość przyszła (FV future value) r roczna stopa procentowa B kwota pieniędzy, którą

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny SA-Q 1 / 2011

Raport kwartalny SA-Q 1 / 2011 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny SAQ 1 / 2011 kwartał / rok (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259) (dla emitentów

Bardziej szczegółowo

SYGNITY S.A. IT. Informacje o powiązaniach DM AmerBrokers ze Spółką znajdują się na ostatniej stronie, w rozdziale Informacje dodatkowe.

SYGNITY S.A. IT. Informacje o powiązaniach DM AmerBrokers ze Spółką znajdują się na ostatniej stronie, w rozdziale Informacje dodatkowe. Data: 07.07.2009 Rekomendacja: TRZYMAJ Wycena: 16,38 zł Aleje Jerozolimskie 123a, 02-017 Warszawa Tel.: (48-22) 397-60-60, Fax.: (48-22) 397-60-61 e-mail: abrok@amerbrokers.pl Analityk: Robert Kurowski,

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe i ich struktura

Wyniki finansowe i ich struktura Wyniki finansowe i ich struktura Rok 2004 był okresem, kiedy Spółka dyskontowała efekty przedsięwzięć inwestycyjnych z lat poprzednich, efektywnie wykorzystywała zarówno szanse, jakie pojawiły się w otoczeniu,

Bardziej szczegółowo

LPP SA SAPSr 2004 tys. zł tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE półrocze / 2004 półrocze / 2003 półrocze / 2004 półrocze / 2003 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 223 176 47 172

Bardziej szczegółowo

W p r o w a d z e n i e d o s p r a w o z d a n i a f i n a n s o w e g o

W p r o w a d z e n i e d o s p r a w o z d a n i a f i n a n s o w e g o Załącznik nr 2 do ustawy z dnia Załącznik nr 5 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA JEDNOSTEK MAŁYCH KORZYSTAJĄCYCH Z UPROSZCZEŃ ODNOSZĄCYCH SIĘ

Bardziej szczegółowo

Mercator Medical S.A.

Mercator Medical S.A. Mercator Medical S.A. PÓŁROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres sześciu miesięcy zakończony 30 czerwca 2015 r. SPORZĄDZONE WEDŁUG MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ Kraków,

Bardziej szczegółowo

Księgarnia PWN: Robert Machała - Praktyczne zarządzanie finansami firmy

Księgarnia PWN: Robert Machała - Praktyczne zarządzanie finansami firmy Księgarnia PWN: Robert Machała - Praktyczne zarządzanie finansami firmy Wstęp 1. do zarządzania finansami firmy 1.1. Zarządzanie firmą a budowanie jej wartości Obszary zarządzania przedsiębiorstwem Proces

Bardziej szczegółowo

Formularz SAB-Q I/2006 (kwartał/rok)

Formularz SAB-Q I/2006 (kwartał/rok) Formularz SAB-Q I/2006 (kwartał/rok) (dla banków) Zgodnie z 86 ust.1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. (Dz.U. Nr 209, poz. 1744) Zarząd Spółki Fortis Bank Polska S.A.

Bardziej szczegółowo

RAPORT SA-Q 3/99 PRZYCHODY 449 MLN PLN, WZROST O 28%. WYNIK NETTO O 14.5% WYŻSZY

RAPORT SA-Q 3/99 PRZYCHODY 449 MLN PLN, WZROST O 28%. WYNIK NETTO O 14.5% WYŻSZY RAPORT SAQ 3/99 PRZYCHODY 449 MLN PLN, WZROST O 28%. WYNIK NETTO O 14.5% WYŻSZY NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Przychody wzrosły o 28% do 498,5 mln PLN ( w 1998 389,5 mln PLN) Sprzedaż egzemplarzy wzrosła o

Bardziej szczegółowo

stan na 2006.09.30 koniec kwartału /2006

stan na 2006.09.30 koniec kwartału /2006 Skrócone kwartalne sprawozdanie finansowe "BEEF-SAN" ZAKŁADY MIĘSNE S.A.-QSr 3/2006 w tyś. zł BILANS kwartału /2006 2006.06.30 poprzed. kwartału /2006 kwartału /2005 2005.06.30 poprzed. kwartału /2005

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2009 roku 1

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2009 roku 1 Warszawa, 7 maja 2010 r. Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2009 roku 1 Zakład Ubezpieczeń Społecznych w okresie od 19.05.1999 r. do 31.12.2009 r.

Bardziej szczegółowo

ROZWIĄZANIE ZADANIA 1 Cash flow

ROZWIĄZANIE ZADANIA 1 Cash flow ROZWIĄZANIE ZADANIA Cash flow A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej I. Wynik finansowy netto 44 II. Korekty o pozycje: -67.Amortyzacja 30 2.Odsetki i udziały w zyskach 8 3.Zmiana

Bardziej szczegółowo

N. Zysk (strata) netto (K-L-M) 48-1 129 134,12 365,00

N. Zysk (strata) netto (K-L-M) 48-1 129 134,12 365,00 Skonsolidowany Rachunek Zysków i Strat Rachunek Zysków i Strat ROK A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym 1 68 095,74 - od jednostek powiązanych 2 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów,

Bardziej szczegółowo

STALEXPORT AUTOSTRADY S.A.

STALEXPORT AUTOSTRADY S.A. SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres 6 miesięcy kończący się 30 czerwca 2016 roku Mysłowice, 1 sierpnia 2016 roku Spis treści Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie z całkowitych

Bardziej szczegółowo

IX INFORMACJE DODATKOWE 9.1 JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ Tras - Tychy S.A.

IX INFORMACJE DODATKOWE 9.1 JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ Tras - Tychy S.A. Rozdział IX Informacje datkowe IX INFORMACJE DODATKOWE 9.1 JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2005 Formularz SA-Q 1/2005 ( I/kwartał/2005 ) (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej,

Bardziej szczegółowo

Zatwierdzonego w dniu 28 września 2011 roku.

Zatwierdzonego w dniu 28 września 2011 roku. Aneks numer 2 Do Memorandum Informacyjnego Comp S.A. Przygotowanego w związku z emisją do 1.239.129 akcji serii L o wartości nominalnej 2,50 zł każda Comp S.A. dla akcjonariuszy spółki przejmowanej Novitus

Bardziej szczegółowo

LPP - Kupuj. Kupuj Cena bieżąca (zł) 1 470 Cena docelowa (zł) 1 626 WIG LPP

LPP - Kupuj. Kupuj Cena bieżąca (zł) 1 470 Cena docelowa (zł) 1 626 WIG LPP Kupuj Cena bieżąca (zł) 1 470 Cena docelowa (zł) 1 626 Dane na 19.10.2009 r. Kurs (zł) 1 470 WIG (pkt.) 39 014 Kapitalizacja (mln zł) 2 572 Free float (mln) 1 128 Free float (%) 48,43 Liczba akcji(tys.

Bardziej szczegółowo

STUDIUM WYKONALNOŚCI INWESTYCJI PREZENTACJA WYNIKÓW

STUDIUM WYKONALNOŚCI INWESTYCJI PREZENTACJA WYNIKÓW Załącznik nr 1.1. Załącznik nr 1.1. STUDIUM WYKONALNOŚCI INWESTYCJI PREZENTACJA WYNIKÓW 477 Załącznik nr 1.1. Poniższy przykład ma na celu przybliżenie logiki wynikającej z Wytycznych. Założenia projekcji

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2013 roku a

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2013 roku a Warszawa, 09.05.2014 r. Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2013 roku a W końcu grudnia 2013 r. w ewidencji Centralnego Rejestru Członków otwartych

Bardziej szczegółowo

Ad. 3. Nadwyżka rynkowej wartości spółki ponad wartość księgową (MVA - Market Value Added) lub ciche rezerwy":

Ad. 3. Nadwyżka rynkowej wartości spółki ponad wartość księgową (MVA - Market Value Added) lub ciche rezerwy: Metody majątkowe Zadanie 1 Poniższe dane dotyczą Spółki Beta", notowanej na giełdzie: Wyszczególnienie Rok 1 Rok 2 Kapitał podstawowy 900 000 1 080 000 Należne, nie wniesione wpłaty na poczet kapitału

Bardziej szczegółowo

Jarosław Tomczyk Członek Zarządu, RDM Wealth Management S.A. Warszawa 2015-11-17

Jarosław Tomczyk Członek Zarządu, RDM Wealth Management S.A. Warszawa 2015-11-17 Jarosław Tomczyk Członek Zarządu, RDM Wealth Management S.A. Warszawa 2015-11-17 Agenda Źródła danych o majątku przedsiębiorcy Podstawowe elementy sprawozdania finansowego Bilans kluczowe pozycje pasywów

Bardziej szczegółowo