Ryzyko na rynkach finansowych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ryzyko na rynkach finansowych"

Transkrypt

1 Ryzyko na rynkach finansowych dr Tomasz Chmielewski Szkoła Główna Handlowa Katedra Polityki Pieniężnej Semestr letni 2011/2012

2 Wstęp Plan wykładu Wprowadzenie do pomiaru ryzyka rynkowego Rozkłady stóp zwrotu z różnych aktywów Realizm normalności Grube ogony Wybrane aspekty modelowania rozkładów Przeglad wybranych rozkładów Modele GARCH/MGARCH Miary ryzyka Pożadane cechy miar ryzyka VaR jako (nieidealna) miara ryzyka rynkowego Inne miary ryzyka Rozszerzenia

3 Wstęp (Wybrana) literatura do drugiej części zajęć (1) T.G. Andersen, T. Bollerslev, F.X. Diebold, Parametric and Nonparametric Volatility Measurement, w: L.P. Hansen, Y. Ait-Sahalia (red.) Handbook of Financial Econometrics, North-Holland, Amsterdam T.G. Andersen, T. Bollerslev, P.F. Christoffersen, F.X. Diebold, Practical Volatility and Correlation Modeling for Financial Market Risk Management, w: M. Carey, R. Stultz (red.), Risks of Financial Institutions, University of Chicago Press for NBER, T.G. Andersen, T. Bollerslev, P.F. Christoffersen, F.X. Diebold, Volatility and Correlation Forecasting, w: G. Elliot, C.W.J. Granger, A. Timmermann, Handbook of Economic Forecasting, North-Holland, Amsterdam 2006.

4 Wstęp (Wybrana) literatura do drugiej części zajęć (2) J.Y. Campbell, A.W. Lo, A.C. MacKinlay, The Econometrics of Financial Markets, Princeton University Press, Princeton C. Alexander, Market Models. A Guide to Financial Data Analysis, John Wiley & Sons, Chichester K. Dowd, Measuring Market Risk (2 wyd.), John Wiley & Sons, Chichester BIS (2011), Messages from the academic literature on risk measurement for the trading book, BCBS Working Papers No 19

5 Stopy zwrotu Wprowadzenie Outline 1 Wstęp 2 Stopy zwrotu Wprowadzenie Proces generujacy stopy zwrotu Alternatywne rozkłady 3 Modele warunkowej zmienności Warunkowa zmienność wprowadzenie Jednowymiarowe modele GARCH Wielowymiarowe modele GARCH 4 Podstawowe miary ryzyka Spójne miary ryzyka VaR Expected shortfall 5 Spektralne miary ryzyka Definicja 6 Wybrane modele ryzyka kredytowego

6 Stopy zwrotu Wprowadzenie Stopy zwrotu dla porzadku Prosta stopa zwrotu: Logarytmiczna stopa zwrotu: r t ln(1 + R t ) = ln R t = P t P t 1 P t 1 = P t P t 1 1 P t P t 1 = ln(p t ) ln(p t 1 ) = p t p t 1 O ile nie zaznaczono inaczej, w tej prezentacji wykorzystywane sa dzienne logarytmiczne stopy zwrotu Addytywność Pewne ułatwienia w modelowaniu stóp zwrotu jako szeregów czasowych Ostrożnie z portfelami

7 Stopy zwrotu Wprowadzenie Dlaczego rozkłady stóp zwrotu? Zwykle wygodniej modelować stopy zwrotu niż poziomy cen Stopy zwrotu być może sa niezależne w czasie, ceny na pewno sa zależne Problemy z integracja szeregów wygodniej jest nie mieć trendów Zarz adzanie ryzykiem: o ile i z jakim prawdopodobieństwem może zmienić się wartość mojego portfela?

8 Stopy zwrotu Proces generujacy stopy zwrotu Outline 1 Wstęp 2 Stopy zwrotu Wprowadzenie Proces generujacy stopy zwrotu Alternatywne rozkłady 3 Modele warunkowej zmienności Warunkowa zmienność wprowadzenie Jednowymiarowe modele GARCH Wielowymiarowe modele GARCH 4 Podstawowe miary ryzyka Spójne miary ryzyka VaR Expected shortfall 5 Spektralne miary ryzyka Definicja 6 Wybrane modele ryzyka kredytowego

9 Stopy zwrotu Proces generujacy stopy zwrotu Grube ogony rozkładów Centralne twierdzenie graniczne daje nadzieję na korzystne własności statystyczne rozkładów Badania empiryczne potwierdzaja odchylenia od normalności Odchylenia te zwykle tym większe, im stopy zwrotu dla krótszego okresu Grube ogony istotne w modelowaniu ryzyka znaczna modyfikacja tej części rozkładu, która jest przedmiotem największego zainteresowania

10 Stopy zwrotu Proces generujacy stopy zwrotu Dlaczego obserwujemy grube ogony? W rzeczywistości rozkład inny niż normalny? Heteroskedastyczność i niewłaściwe ujęcie efektów GARCH? Stopy zwrotów w rzeczywistości pochodza z mieszaniny rozkładów normalnych? Wpływ nieefektywności rynków? Wpływ mikrostruktury rynków? Zmienność stochastyczna? Proces nieciagły (skoki)? Tak naprawdę wszystko jest normalne, tylko mamy zbyt mało obserwacji, żeby to stwierdzić?

11 Stopy zwrotu Alternatywne rozkłady Outline 1 Wstęp 2 Stopy zwrotu Wprowadzenie Proces generujacy stopy zwrotu Alternatywne rozkłady 3 Modele warunkowej zmienności Warunkowa zmienność wprowadzenie Jednowymiarowe modele GARCH Wielowymiarowe modele GARCH 4 Podstawowe miary ryzyka Spójne miary ryzyka VaR Expected shortfall 5 Spektralne miary ryzyka Definicja 6 Wybrane modele ryzyka kredytowego

12 Stopy zwrotu Alternatywne rozkłady Rozkłady stabilne Szukamy rozkładów, dla których szansa zdarzeń odległych od średniej byłaby większa niż dla rozkładu normalnego Wśród kandydatów: rodzina rozkładów stabilnych Suma zmiennych losowych z rozkładów stabilnych ma rozkład stabilny Rozkład normalny szczególnym przypadkiem Znane postaci analityczne funkcji gęstości dla rozkładu Cauchy ego i Bernoulliego

13 Stopy zwrotu Alternatywne rozkłady Problemy z niektórymi rozkładami stabilnymi Niewygodne w wyprowadzeniach Ogony tak grube, że nie istnieja drugie momenty Czyli brak odchylenia standardowego Czyli brak korelacji Problemy z funkcja użyteczności (poza najbardziej trywialnymi przypadkami wyższe momenty rozkładu też się przydaja) Implikuj a tak samo nienormalne rozkłady stóp zwrotu dla dłuższych okresów utrzymywania wbrew wynikom empirycznym

14 Stopy zwrotu Alternatywne rozkłady Rozkłady gruboogonowe z istniejacymi wyższymi momentami Rozkład t-studenta Mieszanina rozkładów normalnych (1 δ t )ε 1,t + δ t ε 2,t δ t zmienna binarna przełaczaj aca między rozkładami normalnymi o różnych wariancjach Procesy ze skokami

15 Stopy zwrotu Alternatywne rozkłady Przykład: Mieszanina rozkładów normalnych Dwie zmienne o rozkładzie normalnym ε i N(µ i, σ 2 i ), µ 1 = µ 2 = 0, σ 2 1 = 1, σ2 2 = 3 Z prawdopodobieństwem 95% losujemy z rozkładu ε 1, zaś z prawd. 5% z rozkładu ε 2 Generujemy szereg obserwacji W efekcie obserwowany rozkład bezwarunkowy będzie miał grube ogony

16 Stopy zwrotu Alternatywne rozkłady Mieszanina rozkładów normalnych

17 Stopy zwrotu Alternatywne rozkłady Mieszanina rozkładów normalnych

18 Stopy zwrotu Alternatywne rozkłady Mieszanina rozkładów normalnych Mieszanina Dopasowany rozkład normalny

19 Stopy zwrotu Alternatywne rozkłady Mieszanina rozkładów normalnych Dopasowany rozkład normalny Mieszanina

20 Wybrane rozkłady gruboogonowe Proces ze skokami Do typowego procesu generujacego stopy zwrotu dodajemy komponent odpowiedzialny za skoki nagłe, znaczne zmiany Możliwe jest wtedy uzyskanie niezerowej skośności rozkładu oraz efektu grubych ogonów r t = e t + et J e t N(0, σt 2) Zmienna et J jest suma N t zmiennych losowych J n, n = 1,..., N t N t jest zmienna losowa o rozkładzie Poissona ze średnia λ, gdzie λ jest liczba "skoków" w ciagu dnia J N N(µ J, σj 2)

21 Wybrane rozkłady gruboogonowe Proces ze skokami parametry Średnia: λµ J Wariancja: σ 2 + λ(µ 2 J + σ2 J ) Skośność: λµ J (µ 2 J + 3σ2 J ) Kurtoza: 3 + λ(µ 4 J + 6µ2 J σ2 J + 3σ4 J )

22 Wybrane rozkłady gruboogonowe GEV Teoria wartości ekstremalnych pozwala na wyprowadzenie rozkładu skrajnych realizacji zmiennych losowych przy dość ogólnych założeniach { exp[ (1 + ξ(x µ)/σ) H ξ,µ,σ = 1/ξ ], jeżeli ξ 0 exp[ exp( (x µ)/σ)], jeżeli ξ = 0 gdzie musi być spełniony warunek 1 + ξ(x µ)/σ > 0 Parametry położenia (µ) oraz skali (σ) nie moga być bezpośrednio utożsamiane ze średnia i odchyleniem standardowym

23 Wybrane rozkłady gruboogonowe GEV Parametr ξ decyduje o charakterze ogona rozkładu Dla ξ > 0 GEV daje rozkład Frécheta, co oznacza, że zmienna x ma rozkład gruboognowy Dla ξ = 0 otrzymujemy rozkład Gumbela z kurtoza taka, jak dla rozkładu normalnego (3) Dla ξ < 0 (rozkład Weibulla) mamy ogon cieńszy niż dla rozkładu normalnego Możliwe wyprowadzenie wielkości VaR; ξ > 0: VaR α = µ σ ξ [1 ( log(α)) ξ ] ξ = 0: VaR α = µ σ log[log(1/α)]

24 Wybrane rozkłady gruboogonowe POT uogólniony rozkład Pareto Niech X będzie zmienna losowa o dystrybuancie F(x), dla danego poziomu granicznego u można określić rozkład strat przekraczajacych u: F u (y) = P(X u y X > u) Dla dużych wartości u, rozkład F u (y) daży do uogólnionego rozkładu Pareto: G ξ,β = { 1 (1 + ξx/β) 1/ξ, jeżeli ξ 0 1 exp( x/β), jeżeli ξ = 0

25 Wybrane rozkłady gruboogonowe POT parametryzacja Rozkład zależy tylko od dwóch parametrów skali (β) oraz kształtu (ξ), decydujacym o charakterze ogona (tail index) Problem doboru granicznej wartości u wysoka wartość wymagana, żeby zadziałała asymptotyczna teoria, jednak to ogranicza liczbę obserwacji ekstremalnych Możliwe wyznaczenie { wartości VaR: [ } VaR α = u + β n ξ (1 α)] ξ Nu 1

26 Modele warunkowej zmienności Warunkowa zmienność wprowadzenie Outline 1 Wstęp 2 Stopy zwrotu Wprowadzenie Proces generujacy stopy zwrotu Alternatywne rozkłady 3 Modele warunkowej zmienności Warunkowa zmienność wprowadzenie Jednowymiarowe modele GARCH Wielowymiarowe modele GARCH 4 Podstawowe miary ryzyka Spójne miary ryzyka VaR Expected shortfall 5 Spektralne miary ryzyka Definicja 6 Wybrane modele ryzyka kredytowego

27 Modele warunkowej zmienności Warunkowa zmienność wprowadzenie Zmienność oszacowania czy zmienność parametru? okno22 okno60 okno250

28 Modele warunkowej zmienności Warunkowa zmienność wprowadzenie Modelowanie zmienności Zmienność jest zmienna w czasie Zmienność nie jest bezpośrednio obserwowalna Zmienność może być podstawa wyceny instrumentów finansowych Jaka jest wartość zmienności dzisiaj? Jaka będzie wartość zmienności jutro? Skad brać zmienność?

29 Modele warunkowej zmienności Warunkowa zmienność wprowadzenie Dlaczego modele warunkowej zmienności? Wycena opcji Realistyczne oszacowania ryzyka Szacowanie stóp zwrotu skorygowanych o ryzyko Wybór optymalnego portfela Zmienne w czasie β w CAPM

30 Modele warunkowej zmienności Warunkowa zmienność wprowadzenie Model wygładzania wykładniczego σ 2 t = λσ 2 t 1 + (1 λ)r 2 t 1 σt 2 = (1 λ)λ j rt 1 j 2 j=0 Podejście spopularyzowane przez RiskMetrics λ kalibrowana arbitralnie (zwykle 0,94 dla danych dziennych) Jak szybko model zapomina o historycznej zmienności

31 Modele warunkowej zmienności Jednowymiarowe modele GARCH Outline 1 Wstęp 2 Stopy zwrotu Wprowadzenie Proces generujacy stopy zwrotu Alternatywne rozkłady 3 Modele warunkowej zmienności Warunkowa zmienność wprowadzenie Jednowymiarowe modele GARCH Wielowymiarowe modele GARCH 4 Podstawowe miary ryzyka Spójne miary ryzyka VaR Expected shortfall 5 Spektralne miary ryzyka Definicja 6 Wybrane modele ryzyka kredytowego

32 Modele warunkowej zmienności Jednowymiarowe modele GARCH Model GARCH σt 2 = ω + αrt βσ2 t 1 ; ω, α, β 0; α + β 1 σ 2 t = ω 1 β + α β j 1 r 2 t j Możliwe uogólnienie na GARCH(m,n) Liczne wersje modelu GARCH (asymetryczne, zapadkowe, modyfikacje procesu r,...) Estymacja zwykle poprzez (quasi) MNW Model wygładzania wykładniczego jest szczególnym przypadkiem GARCH(1,1)

33 Modele warunkowej zmienności Jednowymiarowe modele GARCH Model GARCH σ 2 t = ω + αr 2 t 1 + βσ2 t 1 σ 2 ω 1 α β Zależność od wartości długookresowej: σ 2 t = σ 2 + α(r 2 t 1 σ2 ) + β(σ 2 t 1 σ2 ) Warunkowa prognoza zmienności: σ 2 t+k t = σ2 + (α + β) k 1 (σ 2 t+1 t σ2 )

34 Modele warunkowej zmienności Wielowymiarowe modele GARCH Outline 1 Wstęp 2 Stopy zwrotu Wprowadzenie Proces generujacy stopy zwrotu Alternatywne rozkłady 3 Modele warunkowej zmienności Warunkowa zmienność wprowadzenie Jednowymiarowe modele GARCH Wielowymiarowe modele GARCH 4 Podstawowe miary ryzyka Spójne miary ryzyka VaR Expected shortfall 5 Spektralne miary ryzyka Definicja 6 Wybrane modele ryzyka kredytowego

35 Modele warunkowej zmienności Wielowymiarowe modele GARCH Wielowymiarowe modele warunkowej zmienności (MGARCH) Zmienność na różnych rynkach może zależeć od wspólnych czynników Wzrost zmienności na jednym rynku może powodować zmianę zmienności na innym rynku Zależności (kowariancje/korelacje) między rynkami mog a być zmienne w czasie

36 Modele warunkowej zmienności Wielowymiarowe modele GARCH Ogólna specyfikacja modelu R t = Ω 1 2 t Z t E(Z t ) = 0 Z t i.i.d var(z t ) = I Ω to wielowymiarowa analogia wariancji W modelowaniu konieczne zapewnienie, by macierz Ω była nieujemnie określona Dla N aktywów w macierzy Ω mamy N(N + 1)/2 wolnych parametrów do oszacowania W praktyce konieczne nałożenie restrykcji w celu zmniejszenia wymiarowości problemu

37 Modele warunkowej zmienności Wielowymiarowe modele GARCH Wygładzanie wykładnicze Dla macierzy robimy to samo co wcześniej dla skalarów Ω t = λω t 1 + (1 λ)r t 1 R t 1 Podejście bardzo restrykcyjne implikowane założenie o takim samym stopniu wygładzania dla wszystkich parametrów Ale mamy gwarancję nieujemnej określoności macierzy Ω t

38 Modele warunkowej zmienności Wielowymiarowe modele GARCH Wielowymiarowy GARCH Wielowymiarowy odpowiednik modelu GARCH(1,1): vech(ω t ) = vech(c) + Bvech(Ω t 1 ) + Avech(R t 1 R t 1 ) Operator vech przekształca macierz symetryczna w wektor N(N + 1)/2 1 Macierze A oraz B maja wymiary N(N + 1)/2 N(N + 1)/2 W najbardziej ogólnej postaci w modelu trzeba oszacować O(N 4 ) parametrów Czyli dla N = 100 aktywów ponad 51mln parametrów do oszacowania!

39 Modele warunkowej zmienności Wielowymiarowe modele GARCH MGARCH vech(1,1) h 11t h 21t h 22t = c 1 c 2 c a 11 a 12 a 13 a 21 a 22 a 23 a 31 a 32 a 33 b 11 b 12 b 13 b 21 b 22 b 23 b 31 b 32 b 33 h 11,t 1 h 21,t 1 h 22,t 1 ɛ 2 1,t 1 ɛ 1,t 1 ɛ 2,t 1 ɛ 2 2,t 1

40 Modele warunkowej zmienności Wielowymiarowe modele GARCH Nakładamy restrykcje Musimy coś zrobić najlepiej z macierzami A oraz B Wersja najbardziej restrykcyjna: Ω t = C + βω t 1 + αr t 1 R t 1 Przekształcajac podobnie jak dla GARCH: Ω t = Ω + β(ω t 1 Ω) + α(r t 1 R t 1 Ω) Ponownie wersja nieco mniej restrykcyjna niż wygładzanie wykładnicze Szukamy czegoś bardziej ogólnego

41 Modele warunkowej zmienności Wielowymiarowe modele GARCH Model BEKK Reparametryzujemy specyfikację vech Zapewnienie nieujemnej określoności szacowanej macierzy wariancji-kowariancji Ω t = C C + B Ω t 1 B + A (R t 1 R t 1)A N(5N + 1)/2 parametrów do oszacowania Możemy nałożyć dodatkowe restrykcje na macierze A oraz B

42 Modele warunkowej zmienności Wielowymiarowe modele GARCH BEKK(1,1,1) [ ] [ ] [ ] h11t h 12t c11 0 c11 c = 21 + h 21t h 22t c 21 c 22 0 c 22 [ ] [ a11 a + 12 ɛ 2 ] [ ] 1,t 1 ɛ 1,t 1 ɛ 2,t 1 a11 a 12 a 21 a 22 ɛ 1,t 1 ɛ 2,t 1 ɛ 2 + 2,t 1 a 21 a 22 [ ] [ ] [ ] b11 b + 12 h11,t 1 h 12,t 1 b11 b 12 b 21 b 22 h 21,t 1 h 22,t 1 b 21 b 22

43 Modele warunkowej zmienności Wielowymiarowe modele GARCH DCC Dynamic Condition Correlation Korzystamy z dekompozycji macierzy wariancji-kowariancji: Ω t D t Γ t D t Γ t macierz korelacji D t diagonalna macierz odchyleń standardowych Możliwe jest indywidualne modelowanie warunkowej zmienności dla poszczególnych szeregów Zwykle dość restrykcyjna specyfikacja dla procesu zmian korelacji W wersji Γ t = Γ model stałych warunkowych korelacji (CCC) Ale takie założenie może być zbyt restrykcyjne

44 Modele warunkowej zmienności Wielowymiarowe modele GARCH Modele czynnikowe Być może stopy zwrotu danej klasy aktywów zależa od stosunkowo niewielkiej liczby (być może nieobserwowalnych) czynników Przykład wycena obligacji i modelowanie krzywej dochodowości Budujemy model MGARCH tylko dla czynników, a następnie odtwarzamy odpowiednie parametry dla rzeczywistych aktywów Powiazana klasa ortogonalne modele GARCH

45 Podstawowe miary ryzyka Spójne miary ryzyka Outline 1 Wstęp 2 Stopy zwrotu Wprowadzenie Proces generujacy stopy zwrotu Alternatywne rozkłady 3 Modele warunkowej zmienności Warunkowa zmienność wprowadzenie Jednowymiarowe modele GARCH Wielowymiarowe modele GARCH 4 Podstawowe miary ryzyka Spójne miary ryzyka VaR Expected shortfall 5 Spektralne miary ryzyka Definicja 6 Wybrane modele ryzyka kredytowego

46 Podstawowe miary ryzyka Spójne miary ryzyka Pożadane właściwości miar ryzyka Niech X oraz Y oznaczaja (nominalne) zwroty z dwóch portfeli Miarę ryzyka ρ nazywamy spójna, gdy spełnia: Y X ρ(y ) ρ(x) ρ(x + Y ) ρ(x) + ρ(y ) (subaddytywność) ρ(hx) = hρ(x) dla h > 0 Dla znanej (pozbawionej ryzyka) kwoty n: ρ(x + n) = ρ(x) n W praktyce najważniejsza jest subaddytywność Uwaga: miara ryzyka rozważana z punktu widzenia indywidualnego podmiotu/portfela, perspektywa np. ryzyka systemowego może być inna

47 Podstawowe miary ryzyka VaR Outline 1 Wstęp 2 Stopy zwrotu Wprowadzenie Proces generujacy stopy zwrotu Alternatywne rozkłady 3 Modele warunkowej zmienności Warunkowa zmienność wprowadzenie Jednowymiarowe modele GARCH Wielowymiarowe modele GARCH 4 Podstawowe miary ryzyka Spójne miary ryzyka VaR Expected shortfall 5 Spektralne miary ryzyka Definicja 6 Wybrane modele ryzyka kredytowego

48 Podstawowe miary ryzyka VaR Value at Risk (VaR) Wartość zagrożona Wartość narażona na ryzyko...ale nie VAR Vector AutoRegression! Popularna miara ryzyka Popularność wspierana regulacjami nadzorczymi...ale od strony teorii ma pewne wady Dla ogólnych rozkładów nie jest spójna miara ryzyka

49 Podstawowe miary ryzyka VaR Definicja VaR Oszacowanie, przy założonym poziomie prawdopodobieństwa, straty w danym horyzoncie czasowym Na przykład: szacujemy, że z prawdopodobieństwem 99% w ciagu kolejnych 10 dni roboczych nie stracimy więcej niż 10 mln PLN

50 Podstawowe miary ryzyka VaR VaR uwagi do definicji VaR nie jest maksymalna możliwa wielkościa straty VaR nie określa, jak dużo możemy stracić, jeśli strata przekroczy wartość VaR VaR zakłada typowe warunki rynkowe Oszacowana wartość VaR jest warunkowana modelem zachowania się stóp zwrotu Przekroczenia przez straty poziomu VaR jest normalne (byle nie za często)

51 Podstawowe miary ryzyka VaR Prawdopodobieństwo przekroczenia VaR (1 dzień, 99%) Liczba Prawdop. Prawdop. przekroczeń skumulowane 0 8,11% 8,11% 1 20,47% 28,58% 2 25,74% 54,32% 3 21,50% 75,81% 4 13,41% 89,22% 5 6,66% 95,88% 6 2,75% 98,63% 7 0,97% 99,60% 8 0,30% 99,89% 9 0,08% 99,98% 10 0,02% 100,00% 11 0,00% 100,00%

52 Podstawowe miary ryzyka VaR Niespójność VaR jako miary ryzyka Portfel dwóch obligacji (A i B) Wartość nominalna każdej wynosi 100 Prawdopobieństwo upadłości: 4%, upadłości niezależne Rozkład możliwych wartości portfela: P(W = 200) = 0,96 2 = 0,9216 P(W = 0) = 0,04 2 = 0,0016 P(W = 100) = 1 0,9216 0,0016 = 0,0768 VaR 95% (A) = VaR 95% (B) = 0 VaR 95% (A + B) = 100 > 0 = VaR 95% (A) + VaR 95% (B)

53 Podstawowe miary ryzyka VaR VaR sposoby wyznaczania Metoda wariancji-kowariancji Symulacja historyczna Symulacja Monte Carlo

54 Podstawowe miary ryzyka VaR Metoda wariancji-kowariancji Założenie: normalny rozkład wszystkich czynników ryzyka Portfel instrumentów liniowych względem czynników ryzyka Zmiany wartości portfela również rozkład normalny Wyprowadzamy wzór, podstawiamy zmienności i korelacje

55 Podstawowe miary ryzyka VaR Metoda wariancji-kowariancji Zalety: Względnie prosta do zrozumienia i wdrożenia Niewielkie zapotrzebowanie na zasoby Problemy: Niezbyt realistyczne założenia o rozkładach czynników ryzyka Nie można uwzględnić bardziej skomplikowanych instrumentów pochodnych Dla portfeli o dużej liczbie składników oszacowanie macierzy wariancji-kowariancji może być trudne

56 Podstawowe miary ryzyka VaR Symulacja historyczna Zbieramy dane o przeszłych wartościach czynników ryzyka Wyceniamy posiadany portfel dla takich wartości czynników ryzyka Sortujemy zmiany Bierzemy odpowiedni percentyl

57 Podstawowe miary ryzyka VaR Symulacja historyczna Zalety: (Prawie) żadnych założeń parametrycznych! prawie robi różnicę szczegóły za chwilę Łatwa do zrozumienia Problemy: Konieczne przechowywanie wielu danych Dane historyczne niedostępne dla części aktywów (np. nowe produkty) Co ze zmianami strukturalnymi na rynkach?

58 Podstawowe miary ryzyka VaR Symulacja Monte Carlo Sztuczne generowanie ścieżek czynników ryzyka Na tej podstawie wycena posiadanego portfela Sortujemy zmiany wartości Bierzemy odpowiedni percentyl

59 Podstawowe miary ryzyka VaR Symulacja Monte Carlo Zalety: Potencjalnie najbardziej elastyczne podejście Można wyceniać dowolne instrumenty Problemy Dużo zależy od założeń co do procesów generujacych dane Duża złożoność obliczeniowa Najtrudniejsza do implementacji Sztuczki numeryczne Przybliżenie delta-gamma (intuicja: podobnie jak duration i convexity dla obligacji) Metody redukowania zmienności estymatora

60 Podstawowe miary ryzyka Dekompozycja VaR Dekompozycja VaR Wkład poszczególnych ekspozycji do VaR portfela zwykle mniejszy niż VaR dla danej pozycji (efekt dywersyfikacji) W wielu przypadkach istotne jest określenie wielkości wpływu ekspozycji (lub jej zmiany) na VaR Budżetowanie ryzyka/kapitału Pomiar rentowności skorygowanej o ryzyko Ocena kapitałochłonności różnych potencjalnych inwestycji

61 Podstawowe miary ryzyka Dekompozycja VaR Horyzont czasowy VaR Co jeśli interesuje nas dłuższy okres utrzymywania pozycji? Prosto jeśli założymy i.i.d. procesu stóp zwrotu Promowane przez regulatorów: reguła pierwiastka czasu Problem jeśli chcemy uwzględnić efekty GARCH W metodzie MC możemy założyć dowolny proces Trzeba oszacować proces generujacy dane problem dużych portfeli Rośnie złożoność obliczeniowa Bardziej skomplikowane dla symulacji historycznej metoda przestaje być wolna od założeń! Co jeśli chcemy agregować VaR dla różnych horyzontów czasowych?

62 Podstawowe miary ryzyka Backtest VaR wybrane testy VaR jako statystyka Oszacowanie VaR jest percentylem rozkładu, możemy więc stosować wszystkie narzędzia statystyczne zwiazane z testowaniem hipotez dotyczacych parametrów Niepewność co do oszacowania wartości VaR jako wyniku szacowanego wcześniej modelu, problemy szczególnie duże dla VaR szacowanego dla wysokim poziomów ufności (mało obserwacji szeroki przedział ufności oszacowania parametru) Obok poziomu ufności VaR, należy wybrać poziom istotności dla testu W ogólności, przy testowaniu oszacowań miar ryzyka chcielibyśmy móc odnosić się do modeli dla całych rozkładów

63 Podstawowe miary ryzyka Backtest VaR wybrane testy Testy oparte na częstości ekstremalnych zwrotów Pytanie, czy częstość przekroczeń wartości VaR jest zgodna z przyjętym poziomem ufności dla VaR Założenie, że poszczególne realizacje (i ewentualne przekroczenia) sa zdarzeniami niezależnymi Możliwe wyniki dane rozkładem dwumianowym

64 Podstawowe miary ryzyka Backtest VaR wybrane testy Test częstości przekroczeń Test "wbudowany" w konstrukcję wymogu kapitałowego (Bazylea II) dla metody zaawansowanej ryzyka rynkowego Test może być nieefektywny (mieć słaba moc) przy wykrywaniu niewłaściwego modelu z uwagi na ignorowanie znacznej ilości informacji Wielkość przekroczenia Niezależność przekroczeń w wymiarze czasowym (ewentualna koncentracja) Wymagana znaczna wielkość próby szerokość przedziału ufności dla uzyskanej liczby przekroczeń Problem przy zwiększaniu horyzontu czasowego utrzymywania ekspozycji

65 Podstawowe miary ryzyka Backtest VaR wybrane testy Testy rozkładu warunkowego Porównujemy empiryczny rozkład strat przekraczajacych wielkość VaR z rozkładem teoretycznym wynikajacym ze stosowanego modelu Statystyczne testy różnicy rozkładów np. Kołmogorow-Smirnow Możliwe odrzucenie modelu w sytuacjach, gdy testy oparte na liczbie przekroczeń VaR nie dawałyby do tego podstawy (np. przekroczenia z przewidywana częstościa, ale znacznie większe niż implikowane przez model) Problem gdy nie mamy jawnie określonego modelu do porównań (metoda symulacji historycznej)

66 Podstawowe miary ryzyka Backtest VaR wybrane testy Testy zgodności rozkładów Postępowanie analogiczne jak dla testów rozkładu warunkowego, ale z uwzględnieniem całości rozkładu Może mieć uzasadnienie, jeśli model ryzyka wykorzystywany w procesie konstrukcji portfela lub oceny efektywności inwestycji Podstawowe (dyskusyjne) założenie: zgodność centrum porównywanych rozkładów daje informację o zgodności ich ogonów Przy nisko ustawionym progu testy zgodności dla całych rozkładów i rozkładów warunkowych "zbliżaja się" do siebie

67 Podstawowe miary ryzyka Expected shortfall Outline 1 Wstęp 2 Stopy zwrotu Wprowadzenie Proces generujacy stopy zwrotu Alternatywne rozkłady 3 Modele warunkowej zmienności Warunkowa zmienność wprowadzenie Jednowymiarowe modele GARCH Wielowymiarowe modele GARCH 4 Podstawowe miary ryzyka Spójne miary ryzyka VaR Expected shortfall 5 Spektralne miary ryzyka Definicja 6 Wybrane modele ryzyka kredytowego

68 Podstawowe miary ryzyka Expected shortfall Expected shortfall (ES) Inne pseudonimy: Expected (tail) loss Conditional VaR Wartość oczekiwana straty pod warunkiem, że strata przekracza VaR Różnica między ES a VaR tym większa, im rozkład bardziej gruboogonowy

69 Spektralne miary ryzyka Definicja Outline 1 Wstęp 2 Stopy zwrotu Wprowadzenie Proces generujacy stopy zwrotu Alternatywne rozkłady 3 Modele warunkowej zmienności Warunkowa zmienność wprowadzenie Jednowymiarowe modele GARCH Wielowymiarowe modele GARCH 4 Podstawowe miary ryzyka Spójne miary ryzyka VaR Expected shortfall 5 Spektralne miary ryzyka Definicja 6 Wybrane modele ryzyka kredytowego

70 Spektralne miary ryzyka Definicja Definicja miary ryzyka Rozważmy miarę ryzyka M φ : M φ = 1 0 φ(p)q p dp q p p-ty percentyl rozkładu strat φ(p) funkcja wag zdefiniowana dla p [0, 1] M φ jest miara ryzyka oparta na kwantylach rozkładu, zróżnicowanie w zależności od przyjętej funkcji wag Chcielibyśmy uzależnić φ(p) od stopnia awersji do ryzyka

71 Spektralne miary ryzyka Definicja Szczególne przypadki VaR α = q α funkcja wag skoncentrowana w jednym punkcie ES α = α α q pdp schodkowa funkcja wag Te specyfikacje nie sa zależne od stopnia awersji do ryzyka Gubimy znaczna część informacji o rozkładzie

72 Spektralne miary ryzyka Definicja Restrykcje dla φ(p) φ(p) φ(p)dp = 1 φ (p) 0 (w celu wyeliminowania neutralności względem ryzyka czasem warunek formułowany jako φ (p) > 0) Miara spełniajaca te warunki nazywana jest spektralna miara ryzyka Spełnia warunki spójnej miary ryzyka Do pełnego zdefiniowania spektralnej miary ryzyka konieczne jest również wskazanie postaci i parametryzacji funkcji użyteczności

73 Spektralne miary ryzyka Funkcje użyteczności Wykładnicza funkcja użyteczności Wykładnicza funkcja użyteczności: U(x) = e kx, k > 0 M φ = R A (x) = U (x) U (x) = k R R (x) = xu (x) U (x) = xk Możliwa funkcja wag: φ(p) = λe k(1 p) = ke k(1 p) 1 e k k 1 e k 1 e k(1 p) q p dp 0

74 Spektralne miary ryzyka Funkcje użyteczności Potęgowa funkcja użyteczności Potęgowa funkcja użyteczności, γ > 0: U(x) = x 1 γ 1 1 γ W przypadku granicznym, gdy γ = 1: U(x) = ln(x) R A (x) = U (x) U (x) = γ x R R (x) = xu (x) U (x) = γ Możliwa funkcja wag: φ(p) = λ (1 p)γ 1 1 γ M φ = 1 γ(1 p) γ 1 q p dp 0 = γ(1 p) γ 1

75 Spektralne miary ryzyka Funkcje użyteczności Modelowanie ryzyka na rynkach finansowych niektóre problemy Zmienność Jak ja mierzyć? Jak brać pod uwagę zmiany zmienności? Jaka ma być rola zmienności implikowanych? Pamięć oszacowań zmienności Kowariancje/korelacje Coraz istotniejsze dla wyceny strukturyzowanych produktów finansowych Problem wymiarów! Modelowanie ich zmian w czasie

76 Spektralne miary ryzyka Funkcje użyteczności Modelowanie ryzyka na rynkach finansowych niektóre problemy Jak uwzględniać strukturę terminowa zmienności? W symulacjach Monte Carlo różnice w modelach dla stóp procentowych i innych rodzajów aktywów Czy można lepiej modelować same ogony rozkładów? Modelowanie współwystępowania zdarzeń ekstremalnych

77 Wybrane modele ryzyka kredytowego CreditMetrics Podstawowe założenia Ekspozycjom można przypisać ratingi z powiazanymi prawdopodobieństwami upadłości Znane sa prawdopodobieństwa zmian przypisanych ratingów (macierz przejść) proces Markowa Znana jest struktura terminowa premii za ryzyko dla poszczególnych klas ratingowych (lub odpowiednie procesy stochastyczne) Na podstawie powyższych możliwe jest wyznaczenie rozkładu przyszłej wartości danej ekspozycji

78 Wybrane modele ryzyka kredytowego CreditMetrics Efekty dywersyfikacji w ramach portfela Prawdopodobieństwa upadłości nie sa niezależne problem określenia współzależności między nimi Możliwe rozwiazanie korelacja między wartościa aktywów firm (przybliżana przez rynkowa wartość akcji), w powiazaniu z uproszczonym modelem Mertona Wyznaczanie korelacji może być uproszczone w ramach analizy czynnikowej (problem wymiarów)

79 Wybrane modele ryzyka kredytowego CreditMetrics Problemy Macierz przejść through-the-cycle może nie być odpowiednia dla analiz w krótszym niż pełen cykl horyzoncie czasowym Losowość elementów macierzy przejść (moga być traktowane jako oszacowania nieznanych prawdziwych wartości parametrów) Założenie homogeniczności ekspozycji w ramach danej grupy ratingowej Uwzględnienie losowości w odniesieniu do stóp procentowych (zarówno wolnych od ryzyka, jak i komponentu premii za ryzyko) Ekspozycje musza mieć przypisane ratingi

80 Wybrane modele ryzyka kredytowego Model KMV Podstawowe założenia Rezygnacja z macierzy przejść na rzecz oparcia się na danych rynkowych, w powiazaniu z informacja o strukturze finansowania przedsiębiorstwa Prawdopodobieństwo upadłości określane na podstawie oszacowania zmienności wartości kapitału (distance-to-default) Teoretycznie możliwość lepszego ujęcia zależności między ekspozycjami w ramach portfela

81 Wybrane modele ryzyka kredytowego Model KMV Problemy Utrudnione (ale nie niemożliwe) stosowanie do firm niepublicznych Konieczność dodatkowego mapowania pomiędzy wyznaczonym bezpośrednio distance-to-default a faktycznym prawdopodobieństwem upadłości Nie dla wszystkich branż model działa równie dobrze (np. instytucje finansowe)

82 Wybrane modele ryzyka kredytowego CreditRisk+ Podstawowe założenia Podejście aktuarialne upadłość lub brak zmiany stanu Liczba upadłości w danym okresie dana rozkładem Poissona (λ) Brak bezpośrednio uwzględnionej korelacji między ekspozycjami Podejście względnie proste obliczeniowo

83 Wybrane modele ryzyka kredytowego CreditRisk+ Rozszerzenia Rozkład Poissona określony jednym parametrem zmienność implikowanej stopy upadłości może być zaniżona w stosunku do faktycznie obserwowanych wartości Ustochastycznienie parametru λ w tym uzależnienie od czynników zewnętrznych Ustochastycznienie stopy odzysku

Value at Risk: pomiar i wykorzystanie w zarządzaniu ryzykiem

Value at Risk: pomiar i wykorzystanie w zarządzaniu ryzykiem http://www.value-at-risk.prv.pl roguzinski@poczta.onet.pl UWAGA!!! Dokument zaindeksowany w bazie www.plagiat.pl WYŻSZA SZKOŁA FINANSÓW I ZARZĄDZANIA W BIAŁYMSTOKU WYDZIAŁ FINANSÓW I INFORMATYKI KIERUNEK:

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE METODY VALUE AT RISK W ESTYMACJI RYZYKA INWESTYCYJNEGO W SPÓŁKI BRANŻY METALURGICZNEJ

WYKORZYSTANIE METODY VALUE AT RISK W ESTYMACJI RYZYKA INWESTYCYJNEGO W SPÓŁKI BRANŻY METALURGICZNEJ WYKORZYSTANIE METODY VALUE AT RISK W ESTYMACJI RYZYKA INWESTYCYJNEGO W SPÓŁKI BRANŻY METALURGICZNEJ Ewa Miłoś 1 Streszczenie Celem opracowania jest analiza zasadności wykorzystania metody Valua at Risk

Bardziej szczegółowo

Praktyczne aspekty wdrożenia ORSA. 11 maja 2011, Warszawa, Hotel Marriott

Praktyczne aspekty wdrożenia ORSA. 11 maja 2011, Warszawa, Hotel Marriott Praktyczne aspekty wdrożenia ORSA 11 maja 2011, Warszawa, Hotel Marriott Agenda 9.30 10.15 Wstęp do ORSA Cele i zakres ORSA Kluczowe cechy systemu ORSA ORSA a ICAAP (Basel II) - na ile można skorzystać

Bardziej szczegółowo

Wybrane zagadnienia modelowania zmienności na rynkach finansowych z wykorzystaniem kopuli i procesów GARCH

Wybrane zagadnienia modelowania zmienności na rynkach finansowych z wykorzystaniem kopuli i procesów GARCH Wybrane zagadnienia modelowania zmienności na rynkach finansowych z wykorzystaniem kopuli i procesów GARCH Piotr Jaworski Uniwersytet Warszawski Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki 13 lipca 2012

Bardziej szczegółowo

BADANIE ZGODNOŚCI ROZKŁADU STÓP ZWROTU NA GPW W WARSZAWIE Z ROZKŁADAMI GAUSSA I CAUCHY EGO

BADANIE ZGODNOŚCI ROZKŁADU STÓP ZWROTU NA GPW W WARSZAWIE Z ROZKŁADAMI GAUSSA I CAUCHY EGO AKADEMIA EKONOMICZNA W POZNANIU Krzysztof Cichy BADANIE ZGODNOŚCI ROZKŁADU STÓP ZWROTU NA GPW W WARSZAWIE Z ROZKŁADAMI GAUSSA I CAUCHY EGO PRACA MAGISTERSKA Wydział Zarządzania Kierunek: Zarządzanie i

Bardziej szczegółowo

Wyznaczanie zabezpieczenia kwantylowego opcji w modelu zmienności stochastycznej metodą programowania dynamicznego

Wyznaczanie zabezpieczenia kwantylowego opcji w modelu zmienności stochastycznej metodą programowania dynamicznego Paweł Kliber Wyznaczanie zabezpieczenia kwantylowego opcji w modelu zmienności stochastycznej metodą programowania dynamicznego 1. Wstęp Jednym z najważniejszych zadań nowoczesnej matematyki finansowej

Bardziej szczegółowo

INNOWACJE W FINANSACH I UBEZPIECZENIACH METODY MATEMATYCZNE I INFORMATYCZNE

INNOWACJE W FINANSACH I UBEZPIECZENIACH METODY MATEMATYCZNE I INFORMATYCZNE INNOWACJE W FINANSACH I UBEZPIECZENIACH METODY MATEMATYCZNE I INFORMATYCZNE Studia Ekonomiczne ZESZYTY NAUKOWE WYDZIAŁOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W KATOWICACH INNOWACJE W FINANSACH I UBEZPIECZENIACH

Bardziej szczegółowo

Karol Klimczak ZARZĄDZANIE RYZYKIEM W PRZEDSIĘBIORSTWIE MIĘDZYNARODOWYM

Karol Klimczak ZARZĄDZANIE RYZYKIEM W PRZEDSIĘBIORSTWIE MIĘDZYNARODOWYM Uniwersytet Łódzki Karol Klimczak ZARZĄDZANIE RYZYKIEM W PRZEDSIĘBIORSTWIE MIĘDZYNARODOWYM Praca magiserska napisana w Katedrze Stosunków Międzynarodowych Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

EKONOMIKA i ORGANIZACJA GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ NR 66 (2008)

EKONOMIKA i ORGANIZACJA GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ NR 66 (2008) ZESZYTY NAUKOWE Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie EKONOMIKA i ORGANIZACJA GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ NR 66 (2008) Wydawnictwo SGGW Warszawa 2008 KOMITET REDAKCYJNY Zbigniew Adamowski, Wojciech

Bardziej szczegółowo

Przemysław Noetzel. Abstract. Wstęp

Przemysław Noetzel. Abstract. Wstęp Strukturalne i zredukowane modele pomiaru ryzyka kredytowego wykorzystywane w praktyce bankowej Structural and reduced credit risk measurement models used in banking practice Przemysław Noetzel German

Bardziej szczegółowo

PRACA DYPLOMOWA. Wydziaª Podstawowych Problemów Techniki. Metody Oceny Ryzyka Operacyjnego (Methods of Operational Risk Assessment) Katarzyna Smaga

PRACA DYPLOMOWA. Wydziaª Podstawowych Problemów Techniki. Metody Oceny Ryzyka Operacyjnego (Methods of Operational Risk Assessment) Katarzyna Smaga Wydziaª Podstawowych Problemów Techniki PRACA DYPLOMOWA Metody Oceny Ryzyka Operacyjnego (Methods of Operational Risk Assessment) Katarzyna Smaga Promotor: dr hab. Rafaª Weron sªowa kluczowe: Ryzyko Operacyjne

Bardziej szczegółowo

Nieparametryczne estymatory jądrowe regresji w zastosowaniach ekonomicznych

Nieparametryczne estymatory jądrowe regresji w zastosowaniach ekonomicznych Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Praca magisterska Nieparametryczne estymatory jądrowe regresji w zastosowaniach ekonomicznych Anna Węgrzynkiewicz Kierunek: Informatyka i Ekonometria Specjalność: Modelowanie

Bardziej szczegółowo

SGH, Rynki Finansowe, 2015, Anna Chmielewska 1

SGH, Rynki Finansowe, 2015, Anna Chmielewska 1 Wykład 10 Instrumenty pochodne - obligacje KONTRAKTY TERMINOWE NA OBLIGACJE SGH, Rynki Finansowe, 2015, Anna Chmielewska 1 Pytanie do Napoleona: O czym wystarczy pamiętać, by wiedzieć jak funkcjonuje rynek

Bardziej szczegółowo

Matematyka ubezpieczeń maj atkowych i osobowych (MUMIO) Ryszard Szekli

Matematyka ubezpieczeń maj atkowych i osobowych (MUMIO) Ryszard Szekli Matematyka ubezpieczeń maj atkowych i osobowych (MUMIO) Ryszard Szekli Skrypt do wykładu - Uniwersytet Wrocławski -212/213 2 Spis treści 1 Wprowadzenie 11 2 Rozkłady wielkości portfela 17 2.1 Rozkład wielkości

Bardziej szczegółowo

Dynamiczne Modele Ekonometryczne

Dynamiczne Modele Ekonometryczne XIII Ogólnopolskie Seminarium Naukowe Profesora Zygmunta Zielińskiego Dynamiczne Modele Ekonometryczne Program Seminarium Streszczenia wystąpień 3-5 września 2013, Toruń Lokalizacja Wydział Nauk Ekonomicznych

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie ryzykiem finansowym w przedsiębiorstwie

Zarządzanie ryzykiem finansowym w przedsiębiorstwie Zenon Marciniak Zarządzanie ryzykiem finansowym w przedsiębiorstwie Szkoła Główna Handlowa Kolegium Gospodarki Światowej Instytut Polityki Handlu Zagranicznego i Studiów Europejskich Warszawa 013 SPIS

Bardziej szczegółowo

4.1. Wstęp... 52 4.2. Opis metody... 53 4.2.1. Definiowanie danych wejściowych... 54 4.2.2. Symulacja stochastyczna... 57 4.2.3.

4.1. Wstęp... 52 4.2. Opis metody... 53 4.2.1. Definiowanie danych wejściowych... 54 4.2.2. Symulacja stochastyczna... 57 4.2.3. WYDZIAŁ INFORMATYKI Paweł WŁOCH Rozprawa doktorska Metoda analizy poziomu ryzyka powielarnych procesów biznesowych z wykorzystaniem algorytmów stochastycznych Promotor: Dr hab. inż. Leonard Rozenberg,

Bardziej szczegółowo

NAUKI O FINANSACH FINANCIAL SCIENCES 1(14) 2013

NAUKI O FINANSACH FINANCIAL SCIENCES 1(14) 2013 NAUKI O FINANSACH FINANCIAL SCIENCES 1(14) 2013 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Wrocław 2013 Redaktor Wydawnictwa: Jadwiga Marcinek Redakcja techniczna i korekta: Barbara Łopusiewicz

Bardziej szczegółowo

Adekwatność kapitałowa i zarządzanie ryzykiem w IPOPEMA Asset Management S.A.

Adekwatność kapitałowa i zarządzanie ryzykiem w IPOPEMA Asset Management S.A. Załącznik do uchwały nr 1 Zarządu IPOPEMA Asset Management S.A. z dnia 31 lipca 2013 r. Adekwatność kapitałowa i zarządzanie ryzykiem w IPOPEMA Asset Management S.A. według stanu na dzień 31 grudnia 2012

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Strategiczne

Zarządzanie Strategiczne Zarządzanie Strategiczne konspekt wykładu ZAH opracowała dr inż. Izabela Żółtowska 1 Wprowadzenie Istotą zarządzania strategicznego jest zapewnienie sukcesu przedsiębiorstwa w horyzoncie strategicznym.

Bardziej szczegółowo

MSSF dla spółek giełdowych

MSSF dla spółek giełdowych Kwiecień 2013 r. MSSF dla spółek giełdowych Newsletter nr 8 W tym wydaniu: 1. Działalność RMSR w IV kwartale 2012 oraz I kwartale 2013 2. Spojrzenie z bliska: Wycena instrumentów finansowych w wartości

Bardziej szczegółowo

Wpływ ogłoszeń NBP o zmianach podstawowych stóp procentowych na kurs złotego

Wpływ ogłoszeń NBP o zmianach podstawowych stóp procentowych na kurs złotego Ekonomia Menedżerska 2009, nr 5, s. 8 95 Piotr Gurgul*, Krzysztof Kłęk** Wpływ ogłoszeń NBP o zmianach podstawowych stóp procentowych na kurs złotego. Wprowadzenie Czynniki określające kurs walutowy zależą

Bardziej szczegółowo

Adekwatność kapitałowa i zarzadzanie ryzykiem w Credit Suisse Asset Management (Polska) S.A.

Adekwatność kapitałowa i zarzadzanie ryzykiem w Credit Suisse Asset Management (Polska) S.A. Adekwatność kapitałowa i zarzadzanie ryzykiem w Credit Suisse Asset Management (Polska) S.A. Warszawa, 2010 1 Spis treści 1. Informacje o spółce... 3 2. Regulamin organizacyjny i struktura organizacyjna...

Bardziej szczegółowo

Wybrane estymatory parametrów prostej regresji w strumieniowym przetwarzaniu danych

Wybrane estymatory parametrów prostej regresji w strumieniowym przetwarzaniu danych Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Praca licencjacka Wybrane estymatory parametrów prostej regresji w strumieniowym przetwarzaniu danych Zygmunt Zawadzki Kierunek: Finanse i Rachunkowość Specjalność: Rynki

Bardziej szczegółowo

Recenzenci dr inż. Stanisław Gędek, UP w Lublinie dr Rafał Kusy, WSFiZ w Warszawie. Korekta Barbara Walkiewicz. Redakcja techniczna Leszek Ślipski

Recenzenci dr inż. Stanisław Gędek, UP w Lublinie dr Rafał Kusy, WSFiZ w Warszawie. Korekta Barbara Walkiewicz. Redakcja techniczna Leszek Ślipski Pracę zrealizowano w ramach tematu Rozwój i aplikacja zaawansowanych metod analitycznych do ewolucji ex-ante i ex-post efektów zmian we Wspólnej Polityce Rolnej i w uwarunkowaniach makroekonomicznych w

Bardziej szczegółowo

Modele matematyczne rynków instrumentów pochodnych I

Modele matematyczne rynków instrumentów pochodnych I Matematyka stosowana Modele matematyczne rynków instrumentów pochodnych I Jacek Jakubowski jakub@mimuw.edu.pl Uniwersytet Warszawski, 2011 Streszczenie. Wykład jest wprowadzeniem do modelowania rynków

Bardziej szczegółowo

Przeglàd metod badania płynnoêci banków Review of Methods for Liquidity Analysis of Banks

Przeglàd metod badania płynnoêci banków Review of Methods for Liquidity Analysis of Banks 14 Rynki i Instytucje Finansowe Bank i Kredyt lipiec 2008 Przeglàd metod badania płynnoêci banków Review of Methods for Liquidity Analysis of Banks Grzegorz Hałaj * pierwsza wersja: 16 października 2007

Bardziej szczegółowo

SYMULACJE KOMPUTEROWE PROCESÓW SINGULARNYCH I OSOBLIWYCH W FINANSACH - WYBRANE ALGORYTMY Szkic

SYMULACJE KOMPUTEROWE PROCESÓW SINGULARNYCH I OSOBLIWYCH W FINANSACH - WYBRANE ALGORYTMY Szkic SYMULACJE KOMPUTEROWE PROCESÓW SINGULARNYCH I OSOBLIWYCH W FINANSACH - WYBRANE ALGORYTMY Szkic Ryszard Kutner Zakład Dydaktyki Fizyki, Instytut Fizyki Doświadczalnej Wydział Fizyki, Uniwersytet Warszawski

Bardziej szczegółowo

Matematyka i informatyka na usługach ekonomii

Matematyka i informatyka na usługach ekonomii Ogólnopolska Konferencja Naukowa Matematyka i informatyka na usługach ekonomii dedykowana pamięci Profesora Zbigniewa Czerwińskiego, twórcy poznańskiej szkoły ekonometrii i ekonomii matematycznej Poznań

Bardziej szczegółowo

5 Uwaga ogólna. IZFiA w języku polskim wyraz ryzyko nie występuje w liczbie mnogiej - (uwaga m. in. do 4 Projektu). 6 Uwaga ogólna

5 Uwaga ogólna. IZFiA w języku polskim wyraz ryzyko nie występuje w liczbie mnogiej - (uwaga m. in. do 4 Projektu). 6 Uwaga ogólna Zestawienie uwag do projektu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie dokonywania przez fundusz inwestycyjny zamknięty lokat, których przedmiotem są instrumenty pochodne oraz niektóre prawa majątkowe.

Bardziej szczegółowo