INTELIGENTNE TECHNOLOGIE PROSTO Z JAPONII

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INTELIGENTNE TECHNOLOGIE PROSTO Z JAPONII"

Transkrypt

1 e n l a w ramo g o H r P p S i k s i e i n r w e s o r Ste Fuji W Ó T K ODU R P G O L A T KA INTELIGENTNE TECHNOLOGIE PROSTO Z JAPONII

2 Spis treści Wstęp do sterowników MICREX-SX... 2 Cechy sterowników SPH... 3 Zgodnośd z międzynarodowymi standardami... 3 System zbudowany z wielu jednostek CPU... 4 Narzędzia developerskie... 5 Podstawy konfiguracji magistrali SX... 6 Ogólna Specyfikacja... 8 Płyty montażowe... 9 Zasilacze Jednostki centralne Moduły wejśd/wyjśd dyskretnych Moduły wejśd/wyjśd analogowych Moduły komunikacyjne Terminale wejśd/wyjśd Inne

3 Wstęp do sterowników MICREX-SX serii SPH Szybkie i zaawansowane sterowanie maszynami Możliwośd tworzenia programów o pojemności do 256K kroków i obsługujących do punktów pozwala na właściwą konfigurację i sterowanie różnorodnymi systemami - zarówno mniejszymi jak i tymi bardziej rozbudowanymi. Istnieje również możliwośd skanowania programu i odświeżania wejśd/wyjśd co 1 ms. W systemach wieloprocesorowych (składających się z maksymalnie 8 jednostek CPU) możliwy jest podział funkcji i obciążenia pomiędzy zastosowane jednostki centralne. Otwarte standardy sieciowe Zarówno urządzenia, jak i oprogramowanie, są zgodne z normą IEC międzynarodowym standardem stworzonym dla sterowników programowalnych. Sterowniki Fuji oferują wsparcie dla sieci Ethernet, LonWorks, DeviceNet, PROFIBUS-DP, AS-i oraz innych otwartych standardów sieciowych. Wbudowane funkcje wsparcia programowania Dla urządzeo Fuji dostępne jest środowisko, w którym każde narzędzie pomocy może byd uruchomione za pomocą kliknięcia tego urządzenia w diagramie struktury sieci lub w schemacie konfiguracji systemu na komputerze PC. Możliwa jest na przykład konfiguracja parametrów falownika i serwonapędu poprzez jednostkę SPH oraz zdalne monitorowanie danych, eliminując kłopotliwe zmiany okablowania. Zintegrowana kontrola, informacje i komunikacja Dzięki ulepszonej funkcji przetwarzania danych, pamięci masowej oraz wbudowanej funkcji Ethernetu, jednostka SPH umożliwia monitorowanie operacji i urządzeo w systemach produkcyjnych jak i rejestrowanie danych historycznych i błędów. Umożliwia to zastosowanie sterownika Fuji nie tylko w standardowych systemach automatyki przemysłowej, ale również w aplikacjach opartych na zdalnym monitorowaniu, wsparciu utrzymania ruchu oraz działaniach prewencyjnych. W odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie na dużą niezawodnośd systemów automatyki możliwe jest zrealizowanie redundancji jednostek CPU i/lub zasilaczy. 2

4 Cechy sterowników SPH Wyjątkowa szybkość działania sterownika 1 ms Okres skanowania wynoszący 1 ms: Szybkośd skanowania programu na poziomie 1 ms jest możliwa dzięki zwiększeniu szybkości przetwarzania instrukcji Operacje na liczbach rzeczywistych oraz precyzyjne regulowanie położenia są możliwe dzięki praktycznemu wykorzystaniu operacji zmiennoprzecinkowych, które są wykonywane ze znacznie większą szybkością Odświeżanie wejść/wyjść w czasie 1 ms: 1024 sygnały dwustanowe wejśd/wyjśd są odświeżane w czasie 1 ms Kontrola taktowania zapewnia stały okres odświeżania wejśd/wyjśd. Cykl odświeżania wejśd/wyjśd można ustawid na 1ms, 2ms, itd. aż do 10ms. Jest to przydatne w procesach wymagających sztywnego okresu taktowania. Minimalny czas cyklu dla jednostki SPH2000 wynosi 1ms i może byd ustawiany z krokiem 0,5ms. Zgodnośd z międzynarodowymi standardami Zgodnośd ze standardem IEC Zarówno urządzenia jak i oprogramowanie jest zgodne z normą IEC międzynarodowym standardem dla sterowników programowalnych. Języki programowania są zgodne z międzynarodowym standardem IEC Zgodnośd z międzynarodowymi standardami Zgodnośd z dyrektywą CE, normą UL, dyrektywą RoHS oraz standardem IEC Zgodnośd ze standardem morskim LR 3

5 System zbudowany z wielu jednostek CPU Przetwarzanie równoległe przy użyciu do 8 jednostek centralnych Mniejsze obciążenie procesora umożliwia szybsze przetwarzanie nawet bardzo rozbudowanej aplikacji. Przykładowo, obciążenie może byd rozłożone na dodatkowe jednostki CPU przy zaawansowanym przetwarzaniu i sterowaniu sekwencyjnym. Odświeżanie wejśd/wyjśd jest wykonywane automatycznie, nawet przy równoległym przetwarzaniu programu przez wiele jednostek CPU. Redundancja systemu zapewniająca bezpieczeostwo i niezawodnośd Redundancja 1-do-1 typu warm-standby Zastosowanie tego typu redundancji pozwala kontynuowad pracę bez przestoju systemu w przypadku awarii jednostki CPU (sterowanie może byd tymczasowo wstrzymane z powodu awarii i wymiany CPU). Ten sam program jest przechowywany w obydwu jednostkach CPU systemu, tj. jednostce aktywnej i jednostce zapasowej, co pozwala na ciągłą synchronizację danych procesowych. 4

6 Narzędzia developerskie SX-Programmer Expert (D300win) Narzędzie zapewniające efektywnośd tworzenia programów Standard Narzędzie zorientowane na operatywnośd Pełna zgodnośd z międzynarodowym standardem IEC Narzędzie Expert (D300win) oferuje 5 języków programowania zgodnych z międzynarodową normą IEC Pozwala to programiście na zastosowanie najbardziej odpowiedniego języka, który będzie najlepiej dostosowany do potrzeb kontroli i sterowania. Dostępne języki programowania sterownika PLC: język schematów drabinkowych (LD) język schematów bloków funkcyjnych (FBD) język strukturalny (ST) język listy instrukcji (IL) sekwencyjny język graficzny (SFC) Funkcja symulacji Narzędzie to umożliwia sprawdzenie poprawności działania napisanego programu, przy pomocy wbudowanego w SX-Programmer Expert (D300win) symulatora, bez konieczności używania rzeczywistego sterownika PLC. Możliwa jest symulacja dowolnego programu, napisanego w jednym z języków określonych w standardzie IEC Funkcja symulacji umożliwia wymuszanie zmian wejśd/wyjśd oraz monitorowanie dowolnego sygnału. Prowadzi ona również do znacznej poprawy jakości programowania i wydajności debugowania systemów serii SX. Dostęp do karty pamięci ROM użytkownika Projekty mogą byd wgrywane i zgrywane z karty pamięci ROM użytkownika (karty Compact Flash), która może byd umieszczona w jednostce centralnej sterowników serii SPH2000. Dodatkowo, karty pamięci umożliwiają zapis danych, jak również ich odczyt. Zgodnośd ze standardem IEC Program Standard umożliwia pisanie programów w języku schematów drabinkowych (LD), który jest najbardziej standardowym językiem programowania. Istnieje ponadto możliwośd programowania przy wykorzystaniu języka schematów bloków funkcyjnych (FBD) i tekstu strukturalnego (ST). Wykorzystanie programowania strukturalnego jest również możliwe poprzez tworzenie programów w jednostkach POU. Intuicyjna obsługa programu Przejrzysty i zrozumiały wygląd pozwala na łatwą obsługę narzędzia Standard. Uproszczone wprowadzanie instrukcji, dzięki wykorzystaniu listy rozwijanej oraz funkcji podpowiadania, filtrującej dostępne opcje na podstawie wprowadzonych znaków. Możliwośd wyświetlania wielu arkuszy oraz elastyczny wygląd pozwalają na znaczną poprawę wydajności pracy. Wykorzystywanie tylko jednego ekranu przy wyszukiwaniu instrukcji. Dostępnośd informacji i opisów instrukcji w oknie pomocy sprawia, że nie trzeba korzystad z podręcznika. Obsług wielu metod wprowadzania instrukcji Narzędzie Standard obsługuje trzy metody wprowadzania instrukcji, dzięki czemu każdy użytkownik może wybrad optymalną dla siebie metodę. Instrukcje mogą byd wprowadzane za pomocą myszki komputerowej, poprzez przewijanie i wybieranie odpowiedniej opcji. Można w ten sposób wybrad dowolną instrukcję. Jeśli nazwa instrukcji nie jest znana, wówczas można wykorzystad funkcję szukania, poprzez wprowadzenie słowa kluczowego. Dostępne opcje mogą byd automatycznie wyświetlane poprzez wprowadzenie kolejnych znaków, za pomocą klawiatury, i funkcji inteligentnego podpowiadania. 5

7 Podstawy konfiguracji magistrali SX Bardzo szybka magistrala SX umożliwia tworzenie rozproszonych instalacji, jednocześnie dając możliwość rozbudowy systemu, poprzez bezpośrednie przyłączenie do niej aż do 254 modułów Magistrala SX umożliwia tworzenie rozproszonych instalacji Standardowa długośd magistrali SX wynosi 25m. Umożliwia to podłączenie do 25 płyt montażowych, paneli operatorskich (POD) oraz innych urządzeo pracujących w oparciu o magistralę SX. Dodatkowo, korzystając z dedykowanych modułów (opartych o technologię światłowodową), można zwiększyd zasięg magistrali SX do 25.6km. Możliwośd podłączenia do 254 modułów Maksymalna liczba modułów, które mogą byd podłączone do magistrali SX, wynosi 254. Do magistrali SX można podłączad jednostki CPU, moduły komunikacyjne, moduły funkcyjne, moduły wejśd/wyjśd. Możliwośd tworzenia dowolnej topologii Korzystanie z modułu T-brunch (NP8B-TB) umożliwia stworzenie rozproszonej topologii magistrali SX. Moduł ten pozwala na optymalne rozłożenie elementów w strukturze sieci SX. Klasyfikacja konfiguracji systemu Limity liczby podłączonych modułów w pojedynczej konfiguracji Rodzaj modułu Maksymalna liczba podłączonych urządzeo Zasilacz Brak ograniczenia na liczbę podłączonych zasilaczy Jednostka CPU 8 jednostek (1 jednostka dla serii SPH200) Moduł łączący procesory Maksymalnie 8 modułów spośród następujących: FL-net, P-link, PE-link, LE-net, LE-net loop2 (dla serii SPH200 maksymalnie 2 moduły) Moduł typu A 8 modułów (zdalne moduły Wejśd/Wyjśd) Moduł typu B W sumie 16 urządzeo, wliczając panel POD podłączony do sieci SX Moduł typu C 238 modułów, wliczając podłączone moduły typu A i B (z wyjątkiem modułów łączących procesory oraz modułu AS-i master) Uwaga: Szczegółowe informacje można znaleźd w dokumentacji technicznej. Każdy zdalny moduł Wejśd/Wyjśd typu master posiada, oprócz normalnego trybu pracy, dwa następujące tryby: Tryb rozszerzony (Extension mode) Funkcja umożliwiająca zwiększenie całkowitej liczby słów wejściowych/wyjściowych z urządzeo, które mogą byd podłączone do jednego modułu typu master, ze 128 słów (2048 punktów) do 512 słów (8192 punktów). W przypadku modułu master PROFIBUS- DP maksymalna liczba słów wejściowych/wyjściowych po zwiększeniu wynosi 510 słów. Jednakże całkowita liczba słów wejściowych/wyjściowych dla jednej jednostki CPU wynosi 512 słów, co jest równe całkowitej liczbie słów wejściowych/wyjściowych magistrali SX i modułów Wejśd/Wyjśd typu master. Tryb Wejśd/Wyjśd rozszerzonych (I/O extension mode) Funkcja umożliwiająca zwiększenie, w połączeniu z trybem rozszerzonym, całkowitej liczby słów wejściowych/wyjściowych z urządzeo, które 6

8 mogą byd podłączone do jednej jednostki CPU, z 512 słów (8192 punktów) do 4096 słów (65536 punktów). Tryb ten jest stosowany, gdy całkowita liczba słów wejściowych/wyjściowych przekracza 512 słów, na skutek podłączenia wielu zdalnych modułów Wejśd/Wyjśd typu master do jednej jednostki CPU. Należy pamiętad o tym, że korzystanie z tej funkcji wpływa na wydłużenie czasu odpowiedzi Wejśd/Wyjśd proporcjonalnie do liczby zamontowanych zdalnych modułów Wejśd/Wyjśd typu master. Klasyfikacja modułów Moduły typu A Moduły typu B Moduły typu C OPCN-1 master (NP1L-JP1) OPCN-1 slave (NP1L-JS1) DeviceNet master (NP1L-DN1) DeviceNet slave (NP1L-DS1) PROFIBUS-DP master (NP1L-PD1) PROFIBUS-DP slave (NP1L-PS1) T-link master (NP1L-TL1) T-link slave (NP1L-TS1) Moduł zdalnego terminala master/slave (NP1L-RM1) Web (NP1L-WE1) Ethernet (NP1L-ET1) FL-net (NP1L-FL3) P-link (NP1L-PL1) PE-link (NP1L-PE1) LE-net (NP1L-LE1) LE-net loop2 (NP1L-LL2) RS (NP1L-RS1/RS2/RS3/RS4/RS5) Moduł interfejsu karty pamięci (NP1L-MM1) Wszystkie moduły inne niż typu A i B Moduł AS-i master (NP1L- AS1/AS2) Liczba płyt montażowych/urządzeń możliwych do podłączenia Urządzenia dostarczające sygnał do magistrali SX Urządzenia odbierające sygnał z magistrali SX Płyty montażowe (zasilanie włączone) Terminal Wejśd/Wyjśd Konwerter optyczny magistrali SX (zewnętrzne Konwerter optyczny magistrali SX (niezasilany) zasilanie 24V) Panel operatorski serii MONITOUCH (POD) Wzmacniacz sygnału elektrycznego magistrali SX Wysoce wydajna karta rozszerzeo pracująca z (zewnętrzne zasilanie 24V) wykorzystaniem magistrali PCI (wbudowana w komputer osobisty) Serwonapędy serii FALDIC-α/ALPHA5 Płyty montażowe (niezasilane) Uwaga: Do 10 urządzeo odbierających sygnał z magistrali SX może byd stale podłączonych do każdego ze złącz IN/OUT urządzenia dostarczającego sygnał do magistrali SX. Inne uwagi dotyczące podłączeń: Należy pamiętad o tym, aby po lewej stronie każdej z płyt montażowych instalowad zasilacz i przynajmniej jeden inny moduł. Jednocześnie do magistrali SX może byd podłączonych do 25 płyt montażowych (także przy zastosowaniu struktury sieci typu T). Ważne, aby zasilane płyty montażowe (znajdujące się w jednej konfiguracji sprzętowej) były włączane w tym samym momencie. W sytuacji, gdy pojawia się koniecznośd wyłączenia kilku płyt montażowych (poprzez odłączenie zasilania), wówczas istnieje możliwośd wyłączenia do 3 płyt montażowych (znajdujących się w jednej konfiguracji sprzętowej). 7

9 Ogólna Specyfikacja Warunki środowiskowe Warunki mechaniczne Warunki elektryczne Cecha Temperatura otoczenia Temperatura magazynowania Wilgotnośd względna Stopieo zanieczyszczenia Odpornośd na korozję Wysokośd operacyjna Wibracje Wstrząsy Wyładowania elektrostatyczne Promieniowanie, częstotliwośd radiowa, pole magnetyczne Szybkie elektryczne stany przejściowe (EFT/B) Ochrona przeciwprzepięciowa 0 do 55 C -25 do 70 C 20 do 95% (bez kondensacji) 2 (środowisko wolne od pyłu przewodzącego) Specyfikacja Brak odporności na gazy korozyjne i rozpuszczalniki organiczne 2000m npm lub mniej (warunki transportu: 70kPa lub więcej) Połowa amplitudy: 0.15mm Stałe przyspieszenie: 147 m/s², dwie godziny dla każdej z osi ( w sumie 6 godzin) Chwilowe przyspieszenia: 147 m/s², trzy razy dla każdej z trzech osi Wyładowania powierzchniowe: ±4kV Wyładowania przestrzenne: ±8kV 80 do 1000MHz (10V/m) 1.4~2.0GHz (3V/m) 2.0~2.7GHz (1V/m) Linie zasilające i sygnałowe wejśd/wyjśd (nieekranowana linia AC): ±2kV Linie komunikacyjne i sygnałowe wejśd/wyjśd (ekranowania linia AC, DC): ±1kV Zasilanie AC: tryb wspólny ±2kV, tryb normalny ±1kV Zasilanie DC: tryb wspólny ±0.5kV, tryb normalny ±0.5kV IEC IEC IEC IEC IEC Przewodzona częstotliwośd radiowa 150kHz do 80MHz, 10V IEC Częstotliwośd i natężenie pola magnetycznego Przebieg prostokątny Konstrukcja Chłodzenie 50Hz, 30A/m IEC ±1.5kV czas narastania 1ns, szerokośd impulsu 1µs 50Hz Urządzenie otwartego typu Samoczynne chłodzenie 8

10 Płyty montażowe Płyty montażowe: NP1B_- Nazwa Płyty standardowe Typ Ilośd slotów Maksymalna ilośd modułów Pobór prądu Masa Uwagi NP1BS max 45mA 420g Szyna procesorowa: 4 sloty, szyna SX bus: 6 slotów NP1BS max 50mA 540g Szyna procesorowa: 3 sloty, szyna SX bus: 8 slotów NP1BS max 60mA 720g Szyna procesorowa: 3 sloty, szyna SX bus: 11 slotów NP1BS Max 70mA 840g Szyna procesorowa: 3 sloty, szyna SX bus: 13 slotów Płyty wysokiej wydajności NP1BP max 70mA 840g Szyna procesorowa: 10 slotów, szyna SX bus: 13 slotów Płyty wysokiej wydajności z indeksacją Płyty standardowe z indeksacją i opcją Hot Plug NP1BP-13S max 80mA 850g Szyna procesorowa: 10 slotów, szyna SX bus: 13 slotów NP1BS-08D 8 6 max 70mA 550g Szyna procesorowa: 3 sloty, szyna SX bus: 8 slotów Uwagi: Przynajmniej jeden moduł zasilania i jeden inny moduł niż moduł zasilania powinien byd zamontowany na płycie montażowej. Moduł zasilania musi byd zamontowany po lewej stronie płyty montażowej. Płyty wysokiej wydajności wykorzystywane są w konfiguracjach systemów wieloprocesorowych i redundancji gdzie szyna procesorowa jest mocno obciążona. Moduły korzystające z szyny procesorowej: o Moduły CPU o Moduły P/PE Link o Moduły FL-net o Moduły LE-net Wymiary w mm: Ilośd slotów W1 W

11 Zasilacze Zasilacze: NP1S- Funkcje i cechy: Redundancja zasilaczy (NP1S-22/NP1S-42) Redundancja modułów zasilających jest realizowana poprzez dostarczanie energii z wielu (maksimum 3) zasilaczy. Zastosowanie redundantnych zasilaczy pozwala zwiększyd niezawodnośd działania systemu. Zasilacze dostępne w ofercie: NP1S-22 zasilacz 120/240V AC, 35W, dwugniazdowy, redundantny NP1S-42 zasilacz 24V DC, 35W, dwugniazdowy, redundantny 10

12 Cecha Specyfikacja Typ NP1S-22 NP1S-42 Znamionowe napięcie wejściowe Tolerancja napięcia 100 do 120V AC / 200 do 240V AC 85 do 132V AC / 170 do 264 AC 24V DC 19.2 do 30V DC Częstotliwośd znamionowa 50/60Hz - Tolerancja przerywania Zniekształcenie współczynnika przebiegu prądu zmiennego 1 cykl lub mniej (dla napięcia znamionowego i obciążenia znamionowego) Tolerancja współczynnika tętnieo - Prąd upływu Prąd rozruchu Pobór mocy (przy maksymalnym obciążeniu i znamionowym napięciu zasilania) Znamionowe napięcie wyjściowe 10ms lub mniej (dla napięcia znamionowego i obciążenia znamionowego) 5% lub mniej - Wartośd szczytowa 22.5A lub mniej (dla temperatury otoczenia wynoszącej 25ºC) 110VA lub mniej 0.25mA lub mniej 24V DC (22.8 do 26.4V DC) Prąd wyjściowy 0 do 1.46A Sposób izolacji Wytrzymałośd dielektryczna Rezystancja izolacji Ilośd zajmowanych slotów Wyjście alarmowe Montowanie kilku zasilaczy na jednej płycie Masa Napięcie przemienne o wartości skutecznej 2300V, 1 sekunda, pomiędzy zaciskami wejściowymi zasilania i uziemieniem Przetwornik 5% lub mniej (przy zastosowaniu prostownika pełnookresowego trójfazowego) Wartośd szczytowa 150A lub mniej; czas 2ms lub mniej 45W lub mniej Napięcie przemienne o wartości skutecznej 510V, 1 sekunda, pomiędzy zaciskami wejściowymi zasilania i uziemieniem 10 MΩ lub więcej (przy pomiarze induktorem 500 V DC) 2 sloty Wyjście przekaźnikowe typu NC (monitorowanie napięcia wyjściowego: 24V DC, 0.3A lub mniej) Możliwe (można montowad do 3 zasilaczy na jednej płycie) Około 360g 11

13 Budowa zasilaczy NP1S-22 i NP1S-42: Uwaga: W celu wyjaśnienia poszczególnych funkcji, z rysunku została usunięta osłona zacisków modułu zasilania. Wymiary zasilaczy NP1S-22 i NP1S-42 w mm: 12

14 Jednostki centralne Jednostki centralne: NP1P_- Funkcje: Bardzo szybkie przetwarzanie Jednostki CPU serii SPH200 przetwarzają podstawowe instrukcje w czasie 70ns. Jednostki CPU serii SPH2000 przetwarzają podstawowe instrukcje w czasie 30ns. System zbudowany z wielu jednostek CPU (SPH2000) Do 8 jednostek centralnych może byd skonfigurowanych w jednym systemie; umożliwia to rozkład obciążenia i efektywne sterowanie. Standard IEC Pełna zgodnośd z międzynarodowym standardem IEC pozwala zrozumied napisane programy na całym świecie. Dostępnośd interfejsu USB i karty ROM Jednostki centralne serii SPH2000 posiadają interfejs USB oraz interfejs karty ROM użytkownika. Jednostki centralne dostępne w ofercie: NP1PH-16 jednostka serii SPH200; 16-bitowy procesor systemowy; pamięd programu: kroków; maksymalny rozmiar jednostki organizacyjnej programu: 4096 kroków; czas wykonywania instrukcji podstawowej: 70ns; wbudowane porty: RS-422 NP1PM-48E jednostka serii SPH2000; 32-bitowy procesor systemowy; pamięd programu: kroków; maksymalny rozmiar jednostki organizacyjnej programu: kroków; czas wykonywania instrukcji podstawowej: 30ns; wbudowane porty: RS-422, USB, Ethernet; karta pamięci CF NP1PM-256E jednostka serii SPH2000; 32-bitowy procesor systemowy; pamięd programu: kroków; maksymalny rozmiar jednostki organizacyjnej programu: kroków; czas wykonywania instrukcji podstawowej: 30ns; wbudowane porty: RS-422, USB, Ethernet; karta pamięci CF 13

15 Seria SPH200 SPH2000 Typ NP1PH-16 NP1PM-48E NP1PM-256E Realizacja programu sterującego Sposób podłączania wejśd/wyjśd Sposób nadzoru wejśd/wyjśd Czas wykonywania instrukcji Procesor Języki programowania Cykliczna, okresowa, zdarzeniowa Bezpośrednio (przez magistralę SX), zdalnie (DeviceNet, OPCN-1 i inne) Magistrala SX: zsynchronizowane odświeżanie. Zdalne We/Wy: odświeżanie co 10 ms (nie zsynchronizowane ze skanowaniem). 16-bitowy procesor systemowy, 16-bitowy procesor wykonujący 32-bitowy procesor systemowy IL (Lista instrukcji), ST (Tekst strukturalny), LD (Język drabinkowy), FBD (Język schematów bloków funkcyjnych), SFC (Sekwencyjny język graficzny) - zgodnie z normą IEC Instrukcje podstawowe 70ns lub więcej / instrukcję 30ns lub więcej / instrukcję Instrukcje wykonujące 140ns lub więcej / instrukcję 40ns lub więcej / instrukcję Pamięd programu kroków kroków kroków Ilośd kroków w jednostce organizacyjnej programu 4096 kroków kroków Pamięd wejśd/wyjśd 512 słów (maksymalnie 8192 punktów) Pamięd (*1) Ogólnego zastosowania 8192 słów słów słów Pamięd trwała 4096 słów 8192 słów słów Pamięci instancji bloków funkcyjnych użytkownika Pamięd instancji systemowych bloków funkcyjnych 4096 słów 8192 słów słów 8192 słów słów słów Zegary Zegary z pamięcią Liczniki Wykrywanie zboczy Inne 4096 słów 8192 słów słów Pamięd systemowa Obszar tymczasowy Dostępne typy danych (*2) Ilośd zadao 512 słów słów / zadanie 4096 słów 4096 słów / jednostkę organizacyjną programu BOOL, INT, DINT, UINT, UDINT, REAL, TIME, DATE, TOD, DT, STRING, WORD, DWORD Zadania domyślne (cykliczne): 1, Zadania okresowe: 4, Zadania oparte o zdarzenia: 4 (w sumie 4 zadania, gdy wykorzystywane są zadania okresowe) Ilośd jednostek organizacji programu na program 2000 (wliczając jednostki organizacji programu z bibliotek) Karta pamięci ROM użytkownika Interfejsy (SD/CF) ROM dla SPH200 + (karta CF) + (karta CF) (*3) USB (*4) Ethernet (*5) Funkcje diagnostyczne Funkcje ochrony Kalendarz Zasilanie awaryjne (*7) Kopia pamięci na karcie ROM (znajdującej się w module CPU) Kopia pamięci na karcie ROM użytkownika (opcjonalne) Autodiagnostyka (kontrola pamięci, sprawdzanie sumy kontrolnej karty ROM), nadzór konfiguracji systemu, monitoring błędów w modułach Ustawianie hasła dostępu na ściągnięcie/wysłanie projektu, wykorzystywanie referencji, wprowadzanie zmian w programie, itd. Do 31 grudnia :59:59, błąd: 27sek/miesiąc (gdy kalendarz jest aktywny) Zasilane komponenty: programy, definicje systemu, pliki ZIP, pamięd danych, kalendarz Zastosowana bateria: Bateria litowa Czas zasilania: 5 lat przy 25 C Czas podmiany: do 5 minut przy 25 C Programy, konfiguracja sprzętowa i pliki ZIP mogą byd zapisane na karcie ROM użytkownika Programy, konfiguracja sprzętowa i pliki ZIP mogą byd zapisane na karcie ROM użytkownika Do 31 grudnia :59:59, błąd: 27sek/miesiąc (gdy kalendarz jest aktywny). Synchronizacja czasu dla systemów z wieloma procesorami. Zasilane komponenty: pamięd danych, kalendarz Zastosowana bateria: Bateria litowa Czas zasilania: 5 lat przy 25 C Czas podmiany: do 5 minut przy 25 C Programy, konfiguracja sprzętowa i pliki ZIP mogą byd zapisane na karcie flash wbudowanej w moduł Programy, konfiguracja sprzętowa, pliki ZIP, skompresowane projekty i dane użytkownika mogą byd zapisane na karcie ROM użytkownika (karta CF) Zużycie prądu 24V DC 85mA lub mniej 24V DC 200mA lub mniej Masa Ok. 170g Ok. 200g 14

16 Uwagi: (*1) Obszary pamięci ogólnego przeznaczenia, pamięci trwałej, pamięci dla instancji bloków funkcyjnych użytkownika i systemowych mogą z łatwością byd zwiększone lub zmniejszone. W tabeli powyżej znajdują się ich domyślne rozmiary. (*2) Zależy głównie od funkcji (*3) "+" - dostępne "-" - niedostępne (*4) Specyfikacja USB: - wykorzystany standard USB: USB1.1 - złącza USB: USB-miniB (NP1PM-48E/256E) (*5) Interfejs Ethernet w standardzie 10Base-T/100Base-TX (*6) W przypadku realizacji redundancji 1:1, port Etherentowy wykorzystywany jest tylko do synchronizacji danych. W pozostałych przypadkach może byd on wykorzystywany do dowolnych celów. (*7) Powiększone baterie nie mogą byd montowane w następujących jednostkach: NP1PH-16, NP1PM-48E, NP1PM-256E/256H Funkcje serii SPH2000: Jednostki centralne z wbudowanym interfejsem Ethernet W porównaniu z wcześniejszymi seriami, seria SPH2000 umożliwia bardziej ekonomiczną komunikację z komputerem, poprzez wykorzystanie wbudowanego interfejsu Ethernetowego. Serwer i klient FTP Pliki danych (np. kontrola produkcji, archiwa operacji) mogą byd w łatwy sposób przesyłane pomiędzy jednostką CPU sterownika (z wbudowanym interfejsem Ethernet), a komputerem. Klient SNTP Umożliwia ustawienie aktualnego czasu poprzez pobieranie czasu z serwera NTP. Gniazdo kart CompactFlash na wyposażeniu standardowym Karta pamięci CompactFlash (CF) o pojemności do 2 GB może byd wykorzystana jako dodatkowa pamięd do przechowywania danych i programów. Łatwa wymiana danych w formacie CSV Dedykowane bloki funkcyjne (FB) umożliwiają w łatwy sposób odczyt i zapis plików w formacie CSV. Największa pojemnośd pamięci w tej klasie sterowników Pamięd wielkości 48K kroków może pomieścid do 96K słów, co stanowi największą pojemnośd w tej klasie sterowników; natomiast 256K kroków może pomieścid do 512K słów, co znacznie przewyższa rozmiar pamięci standardowego sterownika PLC. Interfejs USB na wyposażeniu standardowym Złącze typu USB-miniB, służące do komunikacji z komputerem PC, stanowi standardowe wyposażenie jednostek centralnych serii SPH2000. Funkcje podwójnej precyzji dla liczb zmiennoprzecinkowych Dzięki dostępności funkcji (FCT) podwójnej precyzji dla liczb zmiennoprzecinkowych możliwe jest wykonywanie obliczeo ze znacznie większa precyzją. 15

17 Budowa jednostek centralnych: Budowa NP1PH-16: Budowa NP1PM-48E i NP1PM-256E: 16

18 Wymiary jednostek centralnych w mm: Wymiary NP1PH-16: Uwaga: W jednostkach CPU, w celu włożenia/usunięcia karty ROM, należy najpierw otworzyd panel baterii pod kątem 180. Wymiary NP1PM-48E i NP1PM-256E: Uwaga: Promienie zginania kabli programatora należy sprawdzid w ich specyfikacji. 17

19 Moduły wejść/wyjść dyskretnych Moduły dostępne w ofercie: NP1X1606-W 16 wejśd dyskretnych izolowanych, 24V DC, logika dodatnia/ujemna NP1X3206-W 32 wejścia dyskretne izolowane, 24V DC, logika dodatnia/ujemna NP1X6406-W 64 wejścia dyskretne izolowane, 24V DC, logika dodatnia/ujemna NP1Y16U09P6 16 wyjśd dyskretnych, 12/24V DC, 0.6A, logika dodatnia NP1Y64U09P1 64 wyjścia dyskretne, 12/24V DC, 0.12A, logika dodatnia NP1Y08R-00 8 wyjśd dyskretnych przekaźnikowych, 240V AC, 2.2A, niezależne styki 18

20 Moduły wejść dyskretnych: NP1X 06 - _ Moduł 16 wejść dyskretnych: NP1X1606-W Parametry sygnału wejściowego Charakterystyka obwodu wejściowego Podłączanie przewodów Cecha Typ Liczba wejśd Napięcie znamionowe Tolerancja napięcia znamionowego Procent tętnieo Rodzaj logiki wejściowej Prąd znamionowy Impedancja wejściowa Zakresy napięcia pracy Opóźnienie sygnału wejściowego Sygnał '1' Specyfikacja NP1X1606-W 16 (jeden obwód z 16 wejściami) 24V DC lub 24V AC 30V DC 5% lub mniej Dodatnia lub ujemna 7mA (24V DC) 3.3kΩ 15 do 30V Sygnał '0' 0 do 5V Zmiana z '0' na '1' Zmiana z '1' na '0' Typ złącza wejściowego DC typ 1 Zewnętrzne podłączanie przewodów 0.7ms (czas filtru sprzętowego) + (czas filtru programowego) Czas filtru programowego jest parametrem, który można ustawiad. Możliwe wartości (WYŁ na WŁ) do (WŁ na WYŁ): 1 do 1ms, 3 do 3ms (wartośd domyślna), 3 do 10ms, 10 do 10ms, 30 do 30ms, 100 do 100ms Wymienny panel z 20 zaciskami śrubowymi Rodzaj przewodów 0.3 do 0.8 mm 2 Diody sygnalizacyjne Sposób izolacji Wytrzymałośd dielektryczna Rezystancja izolacji Ilośd punktów mogących byd wyzwolonych jednocześnie Zasilanie zewnętrzne Wewnętrzne zużycie prądu Ilośd zajętych słów Masa Diody sygnałowe zaświecają się, gdy dane wejście zostaje załączone. Dioda ONL, świecąca się na zielono, sygnalizuje tryb normalnej pracy. Dioda ERR, świecąca się na czerwono, sygnalizuje wystąpienie błędu lub przepalenie się bezpiecznika. Transoptor 1500V AC, 1 minuta (pomiędzy zaciskami wejściowymi i uziemieniem) 10MΩ lub więcej przy pomiarze induktorem 500 V DC (pomiędzy zaciskami wejściowymi i uziemieniem) Maksymalnie 100% (przy zasilaniu 26.4V DC i temperaturze 55 C) Maksymalnie 75% (przy zasilaniu 30V DC i temperaturze 55 C) 24V DC (dla sygnałów) 24V DC, 35mA lub mniej (gdy wszystkie wejścia są włączone) Przy bezpośrednim podłączeniu do magistrali SX: 2 słowa Przy wykorzystywaniu zdalnego podłączenia wejśd/wyjśd: 1 słowo Około 150g 19

21 Budowa: Schemat podłączeo: Uwagi: 1) Wspólne zaciski C0 i C1 są elektrycznie odseparowane i izolowane od siebie. 2) Symbolem NC oznaczono zaciski, które nie są podłączone do wewnętrznego obwodu. Dlatego nie można ich używad jako zacisków zapasowych. Konfiguracja obwodu: 20

22 Moduł 32 wejść dyskretnych: NP1X3206-W Parametry sygnału wejściowego Charakterystyka obwodu wejściowego Podłączanie przewodów Cecha Typ Liczba wejśd Napięcie znamionowe Tolerancja napięcia znamionowego Procent tętnieo Rodzaj logiki wejściowej Prąd znamionowy Impedancja wejściowa Zakresy napięcia Sygnał '1' pracy Sygnał '0' Opóźnienie sygnału wejściowego Zmiana z '0' na '1' Zmiana z '1' na '0' Specyfikacja NP1X3206-W 32 (jeden obwód z 32 wejściami) 24V DC 30V DC 5% lub mniej Dodatnia lub ujemna 4mA (24V DC) 5.6kΩ 15 do 30V 0 do 5V 0.7ms (czas filtru sprzętowego) + (czas filtru programowego) Czas filtru programowego jest parametrem, który można ustawiad. Możliwe wartości (WYŁ na WŁ) do (WŁ na WYŁ): 1 do 1ms, 3 do 3ms (wartośd domyślna), 3 do 10ms, 10 do 10ms, 30 do 30ms, 100 do 100ms Typ złącza wejściowego DC typ 1 Zewnętrzne podłączanie przewodów Rodzaj przewodów Wtyczka 40-pin 0.25 mm 2 lub mniej (dla wtyczek lutowanych) Diody sygnalizacyjne Sposób izolacji Wytrzymałośd dielektryczna Rezystancja izolacji Ilośd punktów mogących byd wyzwolonych jednocześnie Zasilanie zewnętrzne Wewnętrzne zużycie prądu Ilośd zajętych słów Masa Diody sygnałowe zaświecają się, gdy dane wejście zostaje załączone (dodatkowy przełącznik na module umożliwia wybór zakresu wejśd). Dioda ONL, świecąca się na zielono, sygnalizuje tryb normalnej pracy. Dioda ERR, świecąca się na czerwono, sygnalizuje wystąpienie błędu lub przepalenie się bezpiecznika. Transoptor 1500V AC, 1 minuta (pomiędzy zaciskami wejściowymi i uziemieniem) 10MΩ lub więcej przy pomiarze induktorem 500 V DC (pomiędzy zaciskami wejściowymi i uziemieniem) Maksymalnie 100% (przy zasilaniu 26.4V DC i temperaturze 55 C) Maksymalnie 75% (przy zasilaniu 30V DC i temperaturze 55 C) 24V DC (dla sygnałów) 24V DC, 50mA lub mniej (gdy wszystkie wejścia są włączone) 2 słowa Około 130g 21

23 Budowa: Schemat podłączeo: Uwaga: Symbolem NC oznaczono zaciski, które nie są podłączone do wewnętrznego obwodu. Dlatego nie można ich używad jako zacisków zapasowych. Konfiguracja obwodu: 22

24 Moduł 64 wejść dyskretnych: NP1X6406-W Parametry sygnału wejściowego Charakterystyka obwodu wejściowego Podłączanie przewodów Cecha Typ Liczba wejśd Napięcie znamionowe Tolerancja napięcia znamionowego Procent tętnieo Rodzaj logiki wejściowej Prąd znamionowy Impedancja wejściowa Zakresy napięcia Sygnał '1' pracy Sygnał '0' Opóźnienie sygnału wejściowego Zmiana z '0' na '1' Zmiana z '1' na '0' Specyfikacja NP1X6406-W 64 (dwa obwody z 32 wejściami każdy) 24V DC 30V DC 5% lub mniej Dodatnia lub ujemna 4mA (24V DC) 5.6kΩ 15 do 30V 0 do 5V 0.7ms (czas filtru sprzętowego) + (czas filtru programowego) Czas filtru programowego jest parametrem, który można ustawiad. Możliwe wartości (WYŁ na WŁ) do (WŁ na WYŁ): 1 do 1ms, 3 do 3ms (wartośd domyślna), 3 do 10ms, 10 do 10ms, 30 do 30ms, 100 do 100ms Typ złącza wejściowego DC typ 1 Zewnętrzne podłączanie przewodów Rodzaj przewodów Dwie wtyczki 40-pin 0.25 mm 2 lub mniej (dla wtyczek lutowanych) Diody sygnalizacyjne Sposób izolacji Wytrzymałośd dielektryczna Rezystancja izolacji Ilośd punktów mogących byd wyzwolonych jednocześnie Zasilanie zewnętrzne Wewnętrzne zużycie prądu Ilośd zajętych słów Masa Diody sygnałowe zaświecają się, gdy dane wejście zostaje załączone (dodatkowy przełącznik na module umożliwia wybór zakresu wejśd). Dioda ONL, świecąca się na zielono, sygnalizuje tryb normalnej pracy. Dioda ERR, świecąca się na czerwono, sygnalizuje wystąpienie błędu lub przepalenie się bezpiecznika. Transoptor 1500V AC, 1 minuta (pomiędzy zaciskami wejściowymi i uziemieniem) 10MΩ lub więcej przy pomiarze induktorem 500 V DC (pomiędzy zaciskami wejściowymi i uziemieniem) Maksymalnie 60% (przy zasilaniu 26.4V DC i temperaturze 55 C) Maksymalnie 45% (przy zasilaniu 30V DC i temperaturze 55 C) 24V DC (dla sygnałów) 24V DC, 85mA lub mniej (gdy wszystkie wejścia są włączone) 4 słowa Około 180g 23

25 Budowa: Schemat podłączeo: Uwagi: 1) Wspólne zaciski C0 i C1 są elektrycznie odseparowane i izolowane od siebie. 2) Symbolem NC oznaczono zaciski, które nie są podłączone do wewnętrznego obwodu. Dlatego nie można ich używad jako zacisków zapasowych. Konfiguracja obwodu: 24

26 Moduły wyjść dyskretnych: NP1Y _ 09 / NP1Y R - 0 _ Moduł 16 wyjść dyskretnych: NP1Y16U09P6 Parametry sygnału wyjściowego Charakterystyka obwodu wyjściowego Metody ochrony wyjścia Podłączanie przewodów Cecha Typ Liczba wyjśd Napięcie znamionowe Tolerancja napięcia znamionowego Rodzaj logiki wyjściowej Maksymalne obciążenie prądowe Spadek napięcia wyjściowego Czas odpowiedzi Zmiana z '0' na '1' Zmiana z '1' na '0' Prąd upływu w stanie WYŁ Element wyjściowy Prąd rozruchu Wbudowany bezpiecznik Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe Liczba przełączeo Inne Zewnętrzne podłączanie przewodów Specyfikacja NP1Y16U09P6 16 (dwa obwody z 8 wyjściami każdy) 12 do 24V DC 10.2 do 30V DC Dodatnia 0.6A/punkt, 4A dla wszystkich 1.5V lub mniej (przy obciążeniu 0.6A) 1ms lub mniej 1ms lub mniej 0.1mA lub mniej Tranzystor 3A, 10ms 125V, 7A, dwa niewymienialne bezpieczniki Warystor Brak Maksymalnie 1800 razy/godzinę (obciążenie reaktancją indukcyjną); Bez limitu (obciążenie rezystancją) Wymienny panel z 20 zaciskami śrubowymi Rodzaj przewodów 0.3 do 0.8 mm 2 Diody sygnalizacyjne Sposób izolacji Wytrzymałośd dielektryczna Rezystancja izolacji Ilośd punktów mogących byd wyzwolonych jednocześnie Zasilanie zewnętrzne Wewnętrzne zużycie prądu Ilośd zajętych słów Masa Diody sygnałowe zaświecają się, gdy dane wyjście zostaje załączone. Dioda ONL, świecąca się na zielono, sygnalizuje tryb normalnej pracy. Dioda ERR, świecąca się na czerwono, sygnalizuje wystąpienie błędu lub przepalenie się bezpiecznika. Transoptor 1500V AC, 1 minuta (pomiędzy zaciskami wyjściowymi i uziemieniem) 10MΩ lub więcej przy pomiarze induktorem 500 V DC (pomiędzy zaciskami wyjściowymi i uziemieniem) Maksymalnie 100% (przy zasilaniu 24V DC i temperaturze 55 C) Maksymalnie 90% (przy zasilaniu 26.4V DC i temperaturze 55 C) Maksymalnie 75% (przy zasilaniu 30V DC i temperaturze 55 C) 12 do 24V DC (dla sygnałów), 30mA (dla tranzystora) 24V DC, 43mA lub mniej (gdy wszystkie wyjścia są włączone) Przy bezpośrednim podłączeniu do magistrali SX: 2 słowa Przy wykorzystywaniu zdalnego podłączenia wejśd/wyjśd: 1 słowo Około 160g 25

27 Budowa: Schemat podłączeo: Uwagi: 1) Wspólne zaciski M0 i M1 są elektrycznie odseparowane i izolowane od siebie. 2) Wspólne zaciski P0 i P1 są elektrycznie odseparowane i izolowane od siebie. Konfiguracja obwodu: 26

28 Moduł 64 wyjść dyskretnych: NP1Y64U09P1 Parametry sygnału wyjściowego Charakterystyka obwodu wyjściowego Metody ochrony wyjścia Podłączanie przewodów Cecha Typ Liczba wyjśd Napięcie znamionowe Tolerancja napięcia znamionowego Rodzaj logiki wyjściowej Maksymalne obciążenie prądowe Spadek napięcia wyjściowego Zmiana z '0' na '1' Czas odpowiedzi Zmiana z '1' na '0' Prąd upływu w stanie WYŁ Element wyjściowy Prąd rozruchu Wbudowany bezpiecznik Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe Inne Liczba przełączeo Zewnętrzne podłączanie przewodów Rodzaj przewodów Diody sygnalizacyjne Specyfikacja NP1Y64U09P1 64 (dwa obwody z 32 wyjściami każdy) 12 do 24V DC 10.2 do 30V DC Dodatnia 0.12A/punkt, 3.2A dla wszystkich 1.5V lub mniej (przy obciążeniu 0.12A) 1ms lub mniej 1ms lub mniej 0.1mA lub mniej Tranzystor 0.8A, 10ms 125V, 2.5A, dwa niewymienialne bezpieczniki Dioda Zenera Brak Maksymalnie 3600 razy/godzinę (obciążenie reaktancją indukcyjną); Bez limitu (obciążenie rezystancją) Dwie wtyczki 40-pin 0.25 mm 2 lub mniej (dla wtyczek lutowanych) Diody sygnałowe zaświecają się, gdy dane wyjście zostaje załączone (dodatkowy przełącznik na module umożliwia wybór zakresu wyjśd). Dioda ONL, świecąca się na zielono, sygnalizuje tryb normalnej pracy. Dioda ERR, świecąca się na czerwono, sygnalizuje wystąpienie błędu lub przepalenie się bezpiecznika. Sposób izolacji Wytrzymałośd dielektryczna Rezystancja izolacji Ilośd punktów mogących byd wyzwolonych jednocześnie Zasilanie zewnętrzne Wewnętrzne zużycie prądu Ilośd zajętych słów Masa Transoptor 1500V AC, 1 minuta (pomiędzy zaciskami wyjściowymi i uziemieniem) 10MΩ lub więcej przy pomiarze induktorem 500 V DC (pomiędzy zaciskami wyjściowymi i uziemieniem) Maksymalnie 90% (przy zasilaniu 24V DC i temperaturze 55 C) Maksymalnie 85% (przy zasilaniu 26.4V DC i temperaturze 55 C) Maksymalnie 65% (przy zasilaniu 30V DC i temperaturze 55 C) 12 do 24V DC (dla sygnałów), 80mA (dla tranzystora) 24V DC, 90mA lub mniej (gdy wszystkie wyjścia są włączone) 4 słowa Około 180g 27

29 Budowa: Schemat podłączeo: Uwagi: 1) Wspólne zaciski M0 i M1 są elektrycznie odseparowane i izolowane od siebie. 2) Wspólne zaciski P0 i P1 są elektrycznie odseparowane i izolowane od siebie. 3) Symbolem NC oznaczono zaciski, które nie są podłączone do wewnętrznego obwodu. Dlatego nie można ich używad jako zacisków zapasowych. Konfiguracja obwodu: 28

30 Moduł 8 wyjść dyskretnych przekaźnikowych: NP1Y08R-00 Parametry sygnału wyjściowego Charakterystyka obwodu wyjściowego Metody ochrony wyjścia Podłączanie przewodów Cecha Typ Liczba wyjśd Napięcie znamionowe Tolerancja napięcia znamionowego Częstotliwośd znamionowa Tolerancja częstotliwości znamionowej Maksymalne obciążenie prądowe Najmniejszy prąd wyłączający Czas odpowiedzi Zmiana z '0' na '1' Zmiana z '1' na '0' Prąd upływu w stanie WYŁ Wbudowany bezpiecznik Element wyjściowy Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe Liczba przełączeo Inne Zewnętrzne podłączanie przewodów Specyfikacja NP1Y08R-00 8 (wszystkie wyjścia niezależne) 240V AC lub 110V DC 264V AC lub mniej, 140V DC lub mniej 50/60 Hz 47 do 63 Hz Przy zasilaniu 30V DC / 264V AC: 2.2A/punkt Przy zasilaniu 110V DC: 0.2A/punkt 5V DC, 1mA 10ms lub mniej 10ms lub mniej 0.1mA lub mniej (przy zasilaniu 200V AC i 60Hz) Brak Przekaźnik (AC, DC) Warystor Brak Maksymalnie 1800 razy/godzinę Wymienny panel z 20 zaciskami śrubowymi Rodzaj przewodów 0.3 do 0.8 mm 2 Diody sygnalizacyjne Sposób izolacji Wytrzymałośd dielektryczna Rezystancja izolacji Ilośd punktów mogących byd wyzwolonych jednocześnie Zasilanie zewnętrzne Wewnętrzne zużycie prądu Ilośd zajętych słów Masa Diody sygnałowe zaświecają się, gdy dane wyjście zostaje załączone. Dioda ONL, świecąca się na zielono, sygnalizuje tryb normalnej pracy. Dioda ERR, świecąca się na czerwono, sygnalizuje wystąpienie błędu lub przepalenie się bezpiecznika. Przekaźnik 1500V AC, 1 minuta (pomiędzy zaciskami wyjściowymi i uziemieniem) 10MΩ lub więcej przy pomiarze induktorem 500 V DC (pomiędzy zaciskami wyjściowymi i uziemieniem) Bez ograniczeo 240V AC lub 110V DC (dla sygnałów) 24V DC, 100mA lub mniej (gdy wszystkie wyjścia są włączone) Przy bezpośrednim podłączeniu do magistrali SX: 2 słowa Przy wykorzystywaniu zdalnego podłączenia wejśd/wyjśd: 1 słowo Około 170g 29

31 Budowa: Schemat podłączeo: Uwaga: Symbolem NC oznaczono zaciski, które nie są podłączone do wewnętrznego obwodu. Dlatego nie można ich używad jako zacisków zapasowych. Konfiguracja obwodu: 30

32 Wymiary modułów wejść/wyjść dyskretnych w mm: Moduły mające 8 punktów: Moduły mające 16 punktów: 31

33 Moduły mające 32 punkty: Moduły mające 64 punkty: 32

34 Moduły wejść/wyjść analogowych Moduły dostępne w ofercie: NP1AXH4-MR 4 wejścia analogowe (prądowe/napięciowe), szybkie, wielozakresowe; rozdzielczośd: 14 bitów NP1AXH8I-MR 8 wejśd analogowych (prądowych), szybkich, wielozakresowych; rozdzielczośd: 14 bitów NP1AYH4I-MR 4 wejścia analogowe (prądowe), szybkie, wielozakresowe; rozdzielczośd: 14 bitów NP1AYH8I-MR 8 wejśd analogowych (prądowych), szybkich, wielozakresowych; rozdzielczośd: 14 bitów 33

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia: Zestaw do badania cyfrowych układów logicznych

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia: Zestaw do badania cyfrowych układów logicznych ZP/UR/46/203 Zał. nr a do siwz Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia: Zestaw do badania cyfrowych układów logicznych Przedmiot zamówienia obejmuje następujące elementy: L.p. Nazwa Ilość. Zestawienie komputera

Bardziej szczegółowo

JAZZ OPLC JZ20-R10 i JZ20-R16

JAZZ OPLC JZ20-R10 i JZ20-R16 Karta katalogowa JAZZ OPLC i W dokumencie znajduje się specyfikacja Unitronics Jazz Micro-OPLC oraz. Dodatkowe informacje znajdują się na płycie instalacyjnej CD Unitronics i w bibliotece technicznej na

Bardziej szczegółowo

Opracował: Jan Front

Opracował: Jan Front Opracował: Jan Front Sterownik PLC PLC (Programowalny Sterownik Logiczny) (ang. Programmable Logic Controller) mikroprocesorowe urządzenie sterujące układami automatyki. PLC wykonuje w sposób cykliczny

Bardziej szczegółowo

Moduł wejść/wyjść VersaPoint

Moduł wejść/wyjść VersaPoint Moduł obsługuje wyjściowe sygnały dyskretne 24VDC. Parametry techniczne modułu Wymiary (szerokość x wysokość x głębokość) Rodzaj połączeń 12.2mm x 120mm x 71.5mm (0.480in. x 4.724in. x 2.795in.) 2-, 3-

Bardziej szczegółowo

3.2 INFORMACJE OGÓLNE O UKŁADACH WEJŚĆ/WYJŚĆ ODDALONYCH SMARTSTIX I/O

3.2 INFORMACJE OGÓLNE O UKŁADACH WEJŚĆ/WYJŚĆ ODDALONYCH SMARTSTIX I/O 3.2 INFORMACJE OGÓLNE O UKŁADACH WEJŚĆ/WYJŚĆ ODDALONYCH SMARTSTIX I/O SmartStix I/O są układami wejść/wyjść oddalonych przeznaczonych do rozbudowy wszystkich sterowników Horner APG wyposażonych w port

Bardziej szczegółowo

NX70 PLC www.atcontrol.pl

NX70 PLC www.atcontrol.pl NX70 PLC NX70 Właściwości Rozszerzalność, niezawodność i łatwość w integracji Szybki procesor - zastosowanie technologii ASIC pozwala wykonywać CPU proste instrukcje z prędkością 0,2 us/1 krok Modyfikacja

Bardziej szczegółowo

Koncentrator komunikacyjny Ex-mBEL_COM

Koncentrator komunikacyjny Ex-mBEL_COM Koncentrator komunikacyjny Ex-mBEL_COM Koncentrator komunikacyjny Ex-mBEL_COM Przeznaczenie Sterownik Ex-mBEL_COM jest koncentratorem dla urządzeń z rodziny Ex-mBEL lub innych urządzeń cyfrowych (zabezpieczeń,

Bardziej szczegółowo

Moduł wejść/wyjść VersaPoint

Moduł wejść/wyjść VersaPoint Analogowy wyjściowy napięciowo-prądowy o rozdzielczości 16 bitów 1 kanałowy Moduł obsługuje wyjście analogowe sygnały napięciowe lub prądowe. Moduł pracuje z rozdzielczością 16 bitów. Parametry techniczne

Bardziej szczegółowo

Sterowniki PLC seria NX700

Sterowniki PLC seria NX700 Sterowniki PLC seria NX700 Jednostki centralne CPU Pamięć programu 20K kroków (wbudowana), obsługa 1600 punktów (12 slotów i 1 rozszerzenie) lub do 2048 punktów w systemie oddalonych wejść/wyjść, 0,2 usek/instrukcję,

Bardziej szczegółowo

Regulator napięcia transformatora

Regulator napięcia transformatora Regulator napięcia transformatora Zastosowanie Regulator RNTr-1 Wykorzystywany jest do stabilizacji napięcia na stacjach elektroenergetycznych lub końcach energetycznych linii przesyłowych. Przeznaczony

Bardziej szczegółowo

Karta katalogowa JAZZ OPLC JZ10-11-PT15/JZ10-J-PT15. 3 wejścia cyfrowe, 3 wejścia analogowe/cyfrowe, 3 wejścia PT1000/NI1000

Karta katalogowa JAZZ OPLC JZ10-11-PT15/JZ10-J-PT15. 3 wejścia cyfrowe, 3 wejścia analogowe/cyfrowe, 3 wejścia PT1000/NI1000 Karta katalogowa JAZZ OPLC JZ10-11-PT15/JZ10-J-PT15 3 wejścia cyfrowe, 3 wejścia analogowe/cyfrowe, 3 wejścia PT1000/NI1000 5 wyjść przekaźnikowych, 1 wyjście tranzystorowe pnp/npn Specyfikacja techniczna

Bardziej szczegółowo

Seria 7E licznik energii

Seria 7E licznik energii Cechy Licznik energii (kwh) jednofazowy Typ 7E.13 5(32)A szerokość 1 modułu Typ 7E.16 10(65)A szerokośc 2 modułów Zgodny z EN 62053-21 i EN 50470 Zgodny z dyrektywą UE 2004/22/EG (Dyrektywa o Instrumentach

Bardziej szczegółowo

4.2 STEROWNIKI SERII RCC

4.2 STEROWNIKI SERII RCC ASTOR KATALOG SYSTEMÓW STEROWANIA ASTRAADA PLC 4.2 STEROWNIKI SERII RCC HERCC972-8 wejść dyskretnych (12/24 VDC), 4 wyjścia dyskretne (24VDC), 8 wejść analogowych (0 20 ma), 4 wyjścia analogowe (0 20 ma),

Bardziej szczegółowo

Koncentrator komunikacyjny Ex-mBEL_COM

Koncentrator komunikacyjny Ex-mBEL_COM Koncentrator komunikacyjny Ex-mBEL_COM Ex-mBEL_COM - koncentrator komunikacyjny Przeznaczenie Ex-mBEL_COM jest koncentratorem dla urządzeń z rodziny Ex-mBEL lub innych urządzeń cyfrowych (zabezpieczeń,

Bardziej szczegółowo

PUNKTOWE STEROWNIKI VERSAMAX MICRO

PUNKTOWE STEROWNIKI VERSAMAX MICRO 1.7 64-PUNKTOWE STEROWNIKI VERSAMAX MICRO IC200UDD064 40 wejść dyskretnych 24 VDC, 24 wyjścia tranzystorowe 24 VDC (zabezpieczenie przed zwarciem i przeciąŝeniem), wbudowany port RS232, drugi port dostępny

Bardziej szczegółowo

NX700 PLC www.atcontrol.pl

NX700 PLC www.atcontrol.pl NX700 PLC NX700 Podstawowe cechy Rozszerzalność, niezawodność i łatwość w integracji Szybki procesor - zastosowanie technologii ASIC pozwala wykonywać CPU proste instrukcje z prędkością 0,2 us/1 krok Modyfikacja

Bardziej szczegółowo

System powiadamiania TS400

System powiadamiania TS400 System powiadamiania TS400 System powiadamiania i wskazywania awarii TS400 opracowany zgodnie z DIN 19235 stanowi ofertę doskonałej platformy monitorującej, w szczególności systemy techniczne i instalacje

Bardziej szczegółowo

Cyfrowy regulator temperatury

Cyfrowy regulator temperatury Cyfrowy regulator temperatury Atrakcyjna cena Łatwa obsługa Szybkie próbkowanie Precyzyjna regulacja temperatury Bardzo dokładna regulacja temperatury Wysoka dokładność wyświetlania wartości temperatury

Bardziej szczegółowo

Sterownik PLC ELP11R32-BASIC Dokumentacja techniczna (ver. 1.0)

Sterownik PLC ELP11R32-BASIC Dokumentacja techniczna (ver. 1.0) Sterownik PLC ELP11R32-BASIC Dokumentacja techniczna (ver. 1.0) Spis treści 1.Informację ogólne...2 2.Podstawowe parametry...2 3.Wejścia / wyjścia...2 4.Schemat blokowy...5 5.Zegar czasu rzeczywistego...6

Bardziej szczegółowo

EPPL 1-1. KOMUNIKACJA - Interfejs komunikacyjny RS 232 - Sieciowa Karta Zarządzająca SNMP/HTTP

EPPL 1-1. KOMUNIKACJA - Interfejs komunikacyjny RS 232 - Sieciowa Karta Zarządzająca SNMP/HTTP EPPL 1-1 Najnowsza seria zaawansowanych technologicznie zasilaczy klasy On-Line (VFI), przeznaczonych do współpracy z urządzeniami zasilanymi z jednofazowej sieci energetycznej ~230V: serwery, sieci komputerowe

Bardziej szczegółowo

Sterownik PLC ELP10T32-VH Dokumentacja techniczna

Sterownik PLC ELP10T32-VH Dokumentacja techniczna Sterownik PLC ELP10T32-VH Dokumentacja techniczna Spis treści 1. Informację ogólne...2 2. Podstawowe parametry...2 3. Wejścia / wyjścia...2 4. Schemat blokowy...5 5. Zegar czasu rzeczywistego...6 6. Łącza

Bardziej szczegółowo

E-TRONIX Sterownik Uniwersalny SU 1.2

E-TRONIX Sterownik Uniwersalny SU 1.2 Obudowa. Obudowa umożliwia montaż sterownika na szynie DIN. Na panelu sterownika znajduje się wyświetlacz LCD 16x2, sygnalizacja LED stanu wejść cyfrowych (LED IN) i wyjść logicznych (LED OUT) oraz klawiatura

Bardziej szczegółowo

Sterownik PLC ELP11R32-MOD Dokumentacja techniczna (ver. 1.1)

Sterownik PLC ELP11R32-MOD Dokumentacja techniczna (ver. 1.1) Sterownik PLC ELP11R32-MOD Dokumentacja techniczna (ver. 1.1) Spis treści 1.Informację ogólne...2 2.Podstawowe parametry...2 3.Wejścia / wyjścia...2 4.Schemat blokowy...5 5.Zegar czasu rzeczywistego...6

Bardziej szczegółowo

Modem radiowy MR10-GATEWAY-S

Modem radiowy MR10-GATEWAY-S Modem radiowy MR10-GATEWAY-S - instrukcja obsługi - (dokumentacja techniczno-ruchowa) Spis treści 1. Wstęp 2. Budowa modemu 3. Parametry techniczne 4. Parametry konfigurowalne 5. Antena 6. Dioda sygnalizacyjna

Bardziej szczegółowo

Zastosowania mikrokontrolerów w przemyśle

Zastosowania mikrokontrolerów w przemyśle Zastosowania mikrokontrolerów w przemyśle Cezary MAJ Katedra Mikroelektroniki i Technik Informatycznych Budowa sterownika PLC Moduł jednostka centralna Zasilacz Moduły wejść/wyjść Moduły komunikacyjne

Bardziej szczegółowo

Karta katalogowa JAZZ OPLC JZ10-11-UN20/JZ10-J-UN20. 9 wejść cyfrowych, 2 wejścia analogowe/cyfrowe, 1 wejście analogowe, 1 wejście PT100/Termoparowe

Karta katalogowa JAZZ OPLC JZ10-11-UN20/JZ10-J-UN20. 9 wejść cyfrowych, 2 wejścia analogowe/cyfrowe, 1 wejście analogowe, 1 wejście PT100/Termoparowe Karta katalogowa JAZZ OPLC JZ10-11-UN20/JZ10-J-UN20 9 wejść cyfrowych, 2 wejścia analogowe/cyfrowe, 1 wejście analogowe, 1 wejście PT100/Termoparowe 5 wyjść przekaźnikowych, 2 wyjścia tranzystorowe pnp

Bardziej szczegółowo

Terminal TR01. Terminal jest przeznaczony do montażu naściennego w czystych i suchych pomieszczeniach.

Terminal TR01. Terminal jest przeznaczony do montażu naściennego w czystych i suchych pomieszczeniach. Terminal TR01 Terminal jest m, umożliwiającym odczyt i zmianę nastaw parametrów, stanów wejść i wyjść współpracujących z nim urządzeń automatycznej regulacji wyposażonych w port komunikacyjny lub i obsługujących

Bardziej szczegółowo

ASTOR IC200ALG320 4 wyjścia analogowe prądowe. Rozdzielczość 12 bitów. Kod: B8. 4-kanałowy moduł ALG320 przetwarza sygnały cyfrowe o rozdzielczości 12

ASTOR IC200ALG320 4 wyjścia analogowe prądowe. Rozdzielczość 12 bitów. Kod: B8. 4-kanałowy moduł ALG320 przetwarza sygnały cyfrowe o rozdzielczości 12 2.11 MODUŁY WYJŚĆ ANALOGOWYCH IC200ALG320 4 wyjścia analogowe prądowe, rozdzielczość 12 bitów IC200ALG321 4 wyjścia analogowe napięciowe (0 10 VDC), rozdzielczość 12 bitów IC200ALG322 4 wyjścia analogowe

Bardziej szczegółowo

Ex-mBEL_ARN mikroprocesorowa automatyka ARN

Ex-mBEL_ARN mikroprocesorowa automatyka ARN Ex-mBEL_ARN mikroprocesorowa automatyka ARN Ex-mBEL_ARN - mikroprocesorowa automatyka ARN Przeznaczenie Automatyka Ex-mBEL_ARN przeznaczona jest do utrzymania stałego poziomu napięcia w sieci elektroenergetycznej

Bardziej szczegółowo

DZT Licznik energii elektrycznej Sieć trójfazowa 4-przewodowa Połączenie bezpośrednie 100A Wyjście impulsowe oraz RS485/Modbus.

DZT Licznik energii elektrycznej Sieć trójfazowa 4-przewodowa Połączenie bezpośrednie 100A Wyjście impulsowe oraz RS485/Modbus. DZT 6037 Licznik energii elektrycznej Sieć trójfazowa 4-przewodowa Połączenie bezpośrednie 100A Wyjście impulsowe oraz RS485/Modbus. WEJŚCIE Napięcie znamionowe: (U n ) 3x230/400V AC Napięciowy zakres

Bardziej szczegółowo

System sygnalizacji centralnej

System sygnalizacji centralnej System sygnalizacji centralnej Ex-SSC2 - System sygnalizacji centralnej Przeznaczenie System sygnalizacji centralnej jest elementem systemu nadzoru stacji energetycznej służącym do wizualizacji sygnalizacji

Bardziej szczegółowo

JĘZYKI PROGRAMOWANIA STEROWNIKÓW

JĘZYKI PROGRAMOWANIA STEROWNIKÓW JĘZYKI PROGRAMOWANIA STEROWNIKÓW dr inż. Wiesław Madej Wstęp Języki programowania sterowników 15 h wykład 15 h dwiczenia Konsultacje: - pokój 325A - środa 11 14 - piątek 11-14 Literatura Tadeusz Legierski,

Bardziej szczegółowo

EPPL , 15-31, 20-31

EPPL , 15-31, 20-31 Najnowsza seria zaawansowanych technologicznie zasilaczy klasy On-Line (VFI), przeznaczonych do współpracy z urządzeniami zasilanymi z jednofazowej sieci energetycznej ~230V: serwery, sieci komputerowe

Bardziej szczegółowo

3.0 FALOWNIKI ASTRAADA DRV

3.0 FALOWNIKI ASTRAADA DRV ASTOR KATALOG PRZEMIENNIKÓW CZĘSTOTLIWOŚCI - ASTRAADA DRV 3.0 FALOWNIKI ASTRAADA DRV INFORMACJE OGÓLNE O FALOWNIKACH ASTRAADA DRV 3.1 FALOWNIKI ASTRAADA DRV 3.2 2015-06-05 3.2-1 KATALOG PRZEMIENNIKÓW CZĘSTOTLIWOŚCI

Bardziej szczegółowo

DTR PICIO v1.0. 1. Przeznaczenie. 2. Gabaryty. 3. Układ złącz

DTR PICIO v1.0. 1. Przeznaczenie. 2. Gabaryty. 3. Układ złącz DTR PICIO v1.0 1. Przeznaczenie Moduł PICIO jest uniwersalnym modułem 8 wejść cyfrowych, 8 wyjść cyfrowych i 8 wejść analogowych. Głównym elementem modułu jest procesor PIC18F4680. Izolowane galwanicznie

Bardziej szczegółowo

RS485 MODBUS Module 6RO

RS485 MODBUS Module 6RO Wersja 2.0 19.12.2012 Dystrybutor Dziękujemy za wybór naszego produktu. Niniejsza instrukcja ułatwi Państwu prawidłową obsługę i poprawną eksploatację opisywanego urządzenia. Informacje zawarte w niniejszej

Bardziej szczegółowo

UWAGA: w zależności od zamówienia od poniższych cen oferujemy atrakcyjne rabaty!

UWAGA: w zależności od zamówienia od poniższych cen oferujemy atrakcyjne rabaty! Cennik nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu kodeksu cywilnego. Cennik może ulec zmianie. CENNIK DETALICZNY [ceny netto zł] UWAGA: w zależności od zamówienia od poniższych cen oferujemy atrakcyjne

Bardziej szczegółowo

Przemiennik częstotliwości VFD2800CP43A-21

Przemiennik częstotliwości VFD2800CP43A-21 Przemiennik częstotliwości Specyfikacja techniczna Specyfikacja Oznaczenie modelu Znamionowy prąd wyjściowy Moc wyjściowa silnika Przeciążalność 530 A (lekki rozruch) 460 A (normalny rozruch) 280 kw (lekki

Bardziej szczegółowo

Rys. 1. Schemat blokowy rejestratora ZRZ-28

Rys. 1. Schemat blokowy rejestratora ZRZ-28 Rys. 1. Schemat blokowy rejestratora ZRZ-28 Rys. 2. Widok wyświetlacza LCD zgłoszenie alarmu. 1. pole daty Mm-Dz, gdzie Mm-miesiąc, Dz-dzień 2. pole godziny GG:MM:SS, gdzie GG-godziny, MM-minuty, SS-sekundy

Bardziej szczegółowo

3.1 INFORMACJE OGÓLNE O UKŁADACH WEJŚĆ/WYJŚĆ ODDALONYCH SMARTMOD I/O

3.1 INFORMACJE OGÓLNE O UKŁADACH WEJŚĆ/WYJŚĆ ODDALONYCH SMARTMOD I/O ASTOR KATALOG SYSTEMÓW STEROWANIA HORNER APG 3.1 INFORMACJE OGÓLNE O UKŁADACH WEJŚĆ/WYJŚĆ ODDALONYCH SMARTMOD I/O Moduły rozszerzeń SmartMod to ekonomiczne rozwiązanie pozwalające na rozbudowę sterowników

Bardziej szczegółowo

sterownik VCR v 1. 0

sterownik VCR v 1. 0 sterownik VCR v 1.0 1 I. DANE TECHNICZNE...2 1 Budowa...2 2 Dane znamionowe...2 II. INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA...3 1 Programowanie sterownika...3 2 Symulacja algorytmu...3 3 Możliwości kalendarza...4 3.1 Wgrywanie

Bardziej szczegółowo

1. Cel ćwiczenia. Celem ćwiczenia jest zestawienie połączenia pomiędzy dwoma sterownikami PLC za pomocą protokołu Modbus RTU.

1. Cel ćwiczenia. Celem ćwiczenia jest zestawienie połączenia pomiędzy dwoma sterownikami PLC za pomocą protokołu Modbus RTU. 1. Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest zestawienie połączenia pomiędzy dwoma sterownikami PLC za pomocą protokołu Modbus RTU. 2. Porty szeregowe w sterowniku VersaMax Micro Obydwa porty szeregowe sterownika

Bardziej szczegółowo

KARTA KATALOGOWA. Koncentrator komunikacyjny dla zespołów CZAZ ZEG-E EE426063

KARTA KATALOGOWA. Koncentrator komunikacyjny dla zespołów CZAZ ZEG-E EE426063 Koncentrator komunikacyjny dla zespołów CZAZ EUKALIPTUS ZEG-E PRZEZNACZENIE Koncentrator komunikacyjny Eukaliptus przeznaczony jest do zapewnienia zdalnego dostępu, kontroli, sterowania oraz nadzoru nad

Bardziej szczegółowo

dokument DOK 02-05-12 wersja 1.0 www.arskam.com

dokument DOK 02-05-12 wersja 1.0 www.arskam.com ARS3-RA v.1.0 mikro kod sterownika 8 Linii I/O ze zdalną transmisją kanałem radiowym lub poprzez port UART. Kod przeznaczony dla sprzętu opartego o projekt referencyjny DOK 01-05-12. Opis programowania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji modułów wejść M910E M920E, modułu wejść/wyjść M921E oraz modułu wyjść M901E.

Instrukcja instalacji modułów wejść M910E M920E, modułu wejść/wyjść M921E oraz modułu wyjść M901E. 1 Instrukcja instalacji modułów wejść M910E M920E, modułu wejść/wyjść M921E oraz modułu wyjść M901E. Informacje ogólne: Seria 900 jest rodziną mikroprocesorowych urządzeń służących do monitorowania stanów

Bardziej szczegółowo

Programowanie sterowników PLC wprowadzenie

Programowanie sterowników PLC wprowadzenie Programowanie sterowników PLC wprowadzenie Zakład Teorii Maszyn i Automatyki Katedra Podstaw Techniki Felin p.110 http://ztmia.ar.lublin.pl/sips waldemar.samociuk@up.lublin,pl Sterowniki programowalne

Bardziej szczegółowo

Generator przebiegów pomiarowych Ex-GPP2

Generator przebiegów pomiarowych Ex-GPP2 Generator przebiegów pomiarowych Ex-GPP2 Przeznaczenie Generator przebiegów pomiarowych GPP2 jest programowalnym sześciokanałowym generatorem napięć i prądów, przeznaczonym do celów pomiarowych i diagnostycznych.

Bardziej szczegółowo

Modem radiowy MR10-NODE-S

Modem radiowy MR10-NODE-S Modem radiowy MR10-NODE-S - instrukcja obsługi - (dokumentacja techniczno-ruchowa) Spis treści 1. Wstęp 2. Wygląd urządzenia 3. Parametry techniczne 4. Parametry konfigurowalne 5. Antena 6. Dioda sygnalizacyjna

Bardziej szczegółowo

Moduł rozszerzeń ATTO dla systemu monitorującego SMOK.

Moduł rozszerzeń ATTO dla systemu monitorującego SMOK. Moduł rozszerzeń ATTO dla systemu monitorującego SMOK. ATTO-UIO jest przeznaczony do systemów rozproszonych bazujących na magistrali RS485 obsługującej protokół MODBUS RTU. Sterownik może pracować jako

Bardziej szczegółowo

Łączenie, sterowanie, wizualizacja Modułowe sterowniki PLC, XC100/XC200

Łączenie, sterowanie, wizualizacja Modułowe sterowniki PLC, XC100/XC200 0 0 XC-CPU0 0 0 XC-CPU0 0 8 9 0 DC INPUT EH-XD 0 8 9 0 DC INPUT EH-XD 0 8 9 0 DC INPUT EH-XD 0 8 9 0 DC INPUT EH-XD Modułowe sterowniki PLC, XC00/XC00 Poradnik układów elektrycznych Moeller 0/07 XC00 Modułowy

Bardziej szczegółowo

Architektura komputerów

Architektura komputerów Architektura komputerów Wykład 12 Jan Kazimirski 1 Magistrale systemowe 2 Magistrale Magistrala medium łączące dwa lub więcej urządzeń Sygnał przesyłany magistralą może być odbierany przez wiele urządzeń

Bardziej szczegółowo

Millenium II+ Moduły programowalne. jeszcze więcej możliwości NOWOŚĆ! FUNKCJA

Millenium II+ Moduły programowalne. jeszcze więcej możliwości NOWOŚĆ! FUNKCJA NOWOŚĆ! Moduły programowalne Millenium II+ jeszcze więcej możliwości FUNKCJA Łatwość i intuicyjność programowania, szeroka oferta oraz olbrzymie możliwości w postaci wejścia analogowego 0-10V, potencjometrycznego,

Bardziej szczegółowo

SmartGuard 600. Funkcja. Dane techniczne. Produkty Komponenty bezpieczeństwa Sterowniki bezpieczeństwa S

SmartGuard 600. Funkcja. Dane techniczne. Produkty Komponenty bezpieczeństwa Sterowniki bezpieczeństwa S Produkty Komponenty bezpieczeństwa Sterowniki bezpieczeństwa S SmartGuard 600 Programowalny sterownik bezpieczeństwa Łatwo radzi sobie ze skomplikowanymi aplikacjami Obsługuje do 32 modułów rozproszonych

Bardziej szczegółowo

CLIMATE 5000 VRF. Cyfrowy licznik energii DPA-3. Instrukcja montażu (2015/07) PL

CLIMATE 5000 VRF. Cyfrowy licznik energii DPA-3. Instrukcja montażu (2015/07) PL CLIMATE 5000 VRF Cyfrowy licznik energii DPA-3 Instrukcja montażu 6720844961 (2015/07) PL Dziękujemy za zakup naszego klimatyzatora. Przed użyciem klimatyzatora należy uważnie przeczytać niniejszy podręcznik

Bardziej szczegółowo

STEROWNIKI PROGRAMOWALNE PLC

STEROWNIKI PROGRAMOWALNE PLC STEROWNIKI PROGRAMOWALNE PLC SPIS TREŚCI PROGRAMOWALNE UKŁADY AUTOMATYKI ZADANIA STEROWNIKÓW PLC CECHY STEROWNIKÓW PLC RODZAJE STEROWNIKÓW PLC OBSZARY ZASTOSOWAŃ STEROWNIKÓW PLC BUDOWA STEROWNIKÓW PLC

Bardziej szczegółowo

Przekaźnik mieści się w uniwersalnej obudowie zatablicowej wykonanej z tworzywa niepalnego ABS o wymiarach 72x72x75 mm.

Przekaźnik mieści się w uniwersalnej obudowie zatablicowej wykonanej z tworzywa niepalnego ABS o wymiarach 72x72x75 mm. 1. ZASTOSOWANIE Przekaźnik PS-1 służy do optycznej sygnalizacji zadziałania zabezpieczeń a także sygnalizuje awarię i zakłócenie w pracy urządzeń elektroenergetycznych. Umożliwia wizualizację i powielenie

Bardziej szczegółowo

Modułowy programowalny przekaźnik czasowy firmy Aniro.

Modułowy programowalny przekaźnik czasowy firmy Aniro. Modułowy programowalny przekaźnik czasowy firmy Aniro. Rynek sterowników programowalnych Sterowniki programowalne PLC od wielu lat są podstawowymi systemami stosowanymi w praktyce przemysłowej i stały

Bardziej szczegółowo

Rezystor rozładowczy BLU200A Producent: DV-Power

Rezystor rozładowczy BLU200A Producent: DV-Power 1 Rezystor rozładowczy BLU200A Producent: DV-Power Lekki tylko 14,5kg Wydajny do 200A ( krok 1A) Zakres pomiaru napięcia 10V-300V DC Zakres pomiaru prądu za pomocą cęgów 0-1000A DC Rozdzielczość prąd 0,1A,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. SmartLink DP AC1335 7390843 / 00 07 / 2010

Instrukcja obsługi. SmartLink DP AC1335 7390843 / 00 07 / 2010 Instrukcja obsługi SmartLink P AC1335 PL 7390843 / 00 07 / 2010 Spis treści 1 Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa 3 2 Funkcje i własności 3 3 Interfejs Profibus-P 3 4 Montaż 3 5 Podłączenie elektryczne

Bardziej szczegółowo

Moduł CNT020. Przeznaczenie. Oprogramowanie i użyteczne właściwości modułu

Moduł CNT020. Przeznaczenie. Oprogramowanie i użyteczne właściwości modułu Moduł CNT020 9 wejść licznikowych 24V DC Interfejs komunikacyjny: RS-485 Kontrolki LED stanu wejść i wyjść na płycie czołowej Zasilanie 24V DC / 60mA Bezpłatny i w pełni udokumentowany protokół komunikacji

Bardziej szczegółowo

4/80. Przegląd systemu. Modułowe sterowniki PLC XC100/XC200. http://catalog.moeller.net. Moeller HPL0211-2007/2008 F6 F7 F8 F9 F10 F11 +/- F12 F13 F14

4/80. Przegląd systemu. Modułowe sterowniki PLC XC100/XC200. http://catalog.moeller.net. Moeller HPL0211-2007/2008 F6 F7 F8 F9 F10 F11 +/- F12 F13 F14 DC INPUT EH-XD1 DC INPUT EH-XD1 4/80 Przegląd systemu Modułowe sterowniki PLC XC0/XC00 F1 F F1 F F F F1 F F +/-, 0 F4 4 1 F5 8 5 F F F8 F9 9 SHIFT ESC ENTER CLEAR 1 180 Moeller HPL0-00/008 http://catalog.moeller.net

Bardziej szczegółowo

RS485 MODBUS Module 16I

RS485 MODBUS Module 16I Wersja 2.0 18.12.2012 wyprodukowano dla Dziękujemy za wybór naszego produktu. Niniejsza instrukcja ułatwi Państwu prawidłową obsługę i poprawną eksploatację opisywanego urządzenia. Informacje zawarte w

Bardziej szczegółowo

WYJŚCIA PRZEKAŹNIKOWE

WYJŚCIA PRZEKAŹNIKOWE BC-3N, BC-3 Dozownik Do trzech (A, B, C) układów dozowania Tryb dozowania jedno- lub dwustopniowy 5 wejść pomiarowych 4 półprzewodnikowe przekaźniki wyjściowe 2 opcjonalne wyjścia analogowe 4-20mA Sterowanie

Bardziej szczegółowo

MultiTool instrukcja użytkownika 2010 SFAR

MultiTool instrukcja użytkownika 2010 SFAR MultiTool instrukcja użytkownika 2010 SFAR Tytuł dokumentu: MultiTool instrukcja użytkownika Wersja dokumentu: V1.0 Data: 21.06.2010 Wersja urządzenia którego dotyczy dokumentacja: MultiTool ver. 1.00

Bardziej szczegółowo

Licznik energii typu KIZ z zatwierdzeniem typu MID i legalizacją pierwotną. Instrukcja obsługi i instalacji

Licznik energii typu KIZ z zatwierdzeniem typu MID i legalizacją pierwotną. Instrukcja obsługi i instalacji Licznik energii typu KIZ z zatwierdzeniem typu MID i legalizacją pierwotną Instrukcja obsługi i instalacji 1 Spis treści: 1. Ważne wskazówki. 2 1.1. Wskazówki bezpieczeństwa....2 1.2. Wskazówki dot. utrzymania

Bardziej szczegółowo

Mini Modbus 1AO. Moduł rozszerzający 1 wyjście analogowe, 2 wyjście cyfrowe. Wyprodukowano dla

Mini Modbus 1AO. Moduł rozszerzający 1 wyjście analogowe, 2 wyjście cyfrowe. Wyprodukowano dla Wersja 1.0 14.08.2014 Wyprodukowano dla Dziękujemy za wybór naszego produktu. Niniejsza instrukcja ułatwi Państwu prawidłową obsługę i poprawną eksploatację opisywanego urządzenia. Informacje zawarte w

Bardziej szczegółowo

1.10 MODUŁY KOMUNIKACYJNE

1.10 MODUŁY KOMUNIKACYJNE ASTOR GE INTELLIGENT PLATFORMS - VERSAMAX NANO/MICRO 1.10 MODUŁY KOMUNIKACYJNE IC200SET001 konwerter łącza RS (RS232 lub RS485) na Ethernet (10/100Mbit), obsługiwane protokoły: SRTP, Modbus TCP IC200USB001

Bardziej szczegółowo

ELEKTRONICZNY MODUŁ WAŻĄCY WIN3. WIN3 Ana WIN3 RS485. WIN3 Profibus INSTRUKCJA INSTALACJI. Wersja 1.1

ELEKTRONICZNY MODUŁ WAŻĄCY WIN3. WIN3 Ana WIN3 RS485. WIN3 Profibus INSTRUKCJA INSTALACJI. Wersja 1.1 ELEKTRONICZNY MODUŁ WAŻĄCY WIN3 WIN3 Ana WIN3 RS485 WIN3 Profibus INSTRUKCJA INSTALACJI Wersja 1.1 SPIS TREŚCI WŁAŚCIWOŚCI URZĄDZENIA DANE TECHNICZNE Str. 3 DANE TECHNICZNE (ciąg dalszy) Str. 4 SYMBOLE

Bardziej szczegółowo

KOMPAKTOWE PRZEKAŹNIKI PÓŁPRZEWODNIKOWE

KOMPAKTOWE PRZEKAŹNIKI PÓŁPRZEWODNIKOWE Przekaźniki półprzewodnikowe KOMPAKTOWE PRZEKAŹNIKI PÓŁPRZEWODNIKOWE Seria G3_ niezawodne łączenie i przełączanie Przełączające przekaźniki półprzewodnikowe (SSR) firmy Omron przeznaczone są do montażu

Bardziej szczegółowo

DTR.ZSP-41.SP-11.SP-02 APLISENS PRODUKCJA PRZEMYSŁOWEJ APARATURY POMIAROWEJ I ELEMENTÓW AUTOMATYKI INSTRUKCJA OBSŁUGI

DTR.ZSP-41.SP-11.SP-02 APLISENS PRODUKCJA PRZEMYSŁOWEJ APARATURY POMIAROWEJ I ELEMENTÓW AUTOMATYKI INSTRUKCJA OBSŁUGI DTR.ZSP-41.SP-11.SP-02 APLISENS PRODUKCJA PRZEMYSŁOWEJ APARATURY POMIAROWEJ I ELEMENTÓW AUTOMATYKI INSTRUKCJA OBSŁUGI ZASILACZ SEPARATOR PRZETWORNIK SYGNAŁÓW ZSP-41 ZASILACZ SEPARATOR PRZETWORNIK SYGNAŁÓW

Bardziej szczegółowo

Inteligentny system monitorowania kompaktowy, bezpieczny, efektywny

Inteligentny system monitorowania kompaktowy, bezpieczny, efektywny Inteligentny system monitorowania kompaktowy, bezpieczny, efektywny Transparencja dla większej efektywności Ciągła rejestracja oraz monitorowanie zużycia energii maszyn i urządzeń Wizualizacja na wyświetlaczu

Bardziej szczegółowo

1. Podstawowe wiadomości...9. 2. Możliwości sprzętowe... 17. 3. Połączenia elektryczne... 25. 4. Elementy funkcjonalne programów...

1. Podstawowe wiadomości...9. 2. Możliwości sprzętowe... 17. 3. Połączenia elektryczne... 25. 4. Elementy funkcjonalne programów... Spis treści 3 1. Podstawowe wiadomości...9 1.1. Sterowniki podstawowe wiadomości...10 1.2. Do czego służy LOGO!?...12 1.3. Czym wyróżnia się LOGO!?...12 1.4. Pierwszy program w 5 minut...13 Oświetlenie

Bardziej szczegółowo

Konwerter Transmisji KT-02

Konwerter Transmisji KT-02 EL-TEC Sp. z o.o. e-mail: info@el-tec.com.pl http://www.el-tec.com.pl Konwerter Transmisji KT-02 Dokumentacja Techniczno Ruchowa Spis treści 1. Opis działania...3 1.1. Dane techniczne...4 1.2. Instalacje

Bardziej szczegółowo

Przekaźnik sygnalizacyjny PS-1 DTR_2011_11_PS-1

Przekaźnik sygnalizacyjny PS-1 DTR_2011_11_PS-1 Przekaźnik sygnalizacyjny 1. ZASTOSOWANIE Przekaźnik sygnalizacyjny przeznaczony jest do użytku w układach automatyki i zabezpieczeń. Urządzenie umożliwia wizualizację i powielenie jednego sygnału wejściowego.

Bardziej szczegółowo

Interfejs USB-RS485 KOD: INTUR. v.1.0. Zastępuje wydanie: 2 z dnia 19.12.2012

Interfejs USB-RS485 KOD: INTUR. v.1.0. Zastępuje wydanie: 2 z dnia 19.12.2012 Interfejs USB-RS485 v.1.0 KOD: PL Wydanie: 3 z dnia 05.12.2013 Zastępuje wydanie: 2 z dnia 19.12.2012 SPIS TREŚCI 1. Opis ogólny.... 3 2. Instalacja interfejsu w systemie operacyjnym.... 4 3. Przyłączenie

Bardziej szczegółowo

DZT Licznik energii elektrycznej Sieć trójfazowa 4-przewodowa Połączenie bezpośrednie 100A Wyjście impulsowe oraz RS485/Modbus.

DZT Licznik energii elektrycznej Sieć trójfazowa 4-przewodowa Połączenie bezpośrednie 100A Wyjście impulsowe oraz RS485/Modbus. DZT 6037 Licznik energii elektrycznej Sieć trójfazowa 4-przewodowa Połączenie bezpośrednie 100A Wyjście impulsowe oraz RS485/Modbus. WEJŚCIE Napięcie znamionowe: (U n ) 3x230/400V AC Napięciowy zakres

Bardziej szczegółowo

Andover ContinuumTM Infinet II

Andover ContinuumTM Infinet II Andover ContinuumTM Infinet II Seria sterowników lokalnych i2600 została zaprojektowana do monitorowania małych lub średnich grup punktów analogowych, cyfrowych lub nadzorowanych. 02 Andover Continuum

Bardziej szczegółowo

Światłowodowy multiplekser styków RS-232, RS-485, RS-422

Światłowodowy multiplekser styków RS-232, RS-485, RS-422 RSMUX2-FO V4.06 Światłowodowy multiplekser styków RS-232, RS-485, RS-422 RSMUX2-FO Dostępne cztery interfejsy RS-232/422/485 lub dwa w wersji ze złączem śrubowym z wykorzystaniem łączy światłowodowych

Bardziej szczegółowo

UNIGYR Karty magistrali PROFIBUS. Modele z interfejsami kart PCI i PC (PCMCIA)

UNIGYR Karty magistrali PROFIBUS. Modele z interfejsami kart PCI i PC (PCMCIA) 8 554 UNIGYR Karty magistrali PROFIBUS Modele z interfejsami kart PCI i PC (PCMCIA) CP5511 CP5611 CP5511 CP5611 Karty PROFIBUS przeznaczone są do sprzętowego i programowego łączenia instalacji obsługiwanych

Bardziej szczegółowo

EMDX 3 system nadzoru

EMDX 3 system nadzoru EMDX 3 liczniki poboru energii na wspornik TH 35 EMDX 3 system nadzoru serwery sieciowe, oprogramowanie, konwerter 0046 83 4120 65 0261 78 0046 89 Dane techniczne str. 205 Pomiar zużycia energii elektrycznej

Bardziej szczegółowo

Moduł monitoringu energii elektrycznej

Moduł monitoringu energii elektrycznej Cztery wejścia impulsowe współpracujące ze stykiem beznapięciowym lub licznikiem z wyjściem OC Monitoring czterech liczników energii elektrycznej Wbudowane funkcje liczników impulsów z nieulotną pamięcią

Bardziej szczegółowo

3. Sieć PLAN. 3.1 Adresowanie płyt głównych regulatora pco

3. Sieć PLAN. 3.1 Adresowanie płyt głównych regulatora pco 3. Sieć PLAN Wszystkie urządzenia podłączone do sieci plan są identyfikowane za pomocą swoich adresów. Ponieważ terminale użytkownika i płyty główne pco wykorzystują ten sam rodzaj adresów, nie mogą posiadać

Bardziej szczegółowo

IIPW_SML3_680 (Z80) przewodnik do ćwiczeń laboratoryjnych

IIPW_SML3_680 (Z80) przewodnik do ćwiczeń laboratoryjnych IIPW_SML3_680 (Z80) przewodnik do ćwiczeń laboratoryjnych wrzesieo 2010 UWAGA: Moduł jest zasilany napięciem do 3.3V i nie może współpracowad z wyjściami układów zasilanych z wyższych napięd. Do pracy

Bardziej szczegółowo

Kurs Certyfikowany Inżynier Sieci PROFIBUS DP. Spis treści. Dzień 1

Kurs Certyfikowany Inżynier Sieci PROFIBUS DP. Spis treści. Dzień 1 Spis treści Dzień 1 I Sieć PROFIBUS wprowadzenie (wersja 1405) I-3 FMS, DP, PA - 3 wersje protokołu PROFIBUS I-4 Zastosowanie sieci PROFIBUS w automatyzacji zakładu I-5 Architektura protokołu PROFIBUS

Bardziej szczegółowo

SDM-8AO. Moduł rozszerzający 8 wyjść analogowych. wyprodukowano dla

SDM-8AO. Moduł rozszerzający 8 wyjść analogowych. wyprodukowano dla Wersja 1.0 16.05.2014 wyprodukowano dla Dziękujemy za wybór naszego produktu. Niniejsza instrukcja ułatwi Państwu prawidłową obsługę i poprawną eksploatację opisywanego urządzenia. Informacje zawarte w

Bardziej szczegółowo

Widok z przodu. Interfejs parametryzacji. Power Bus

Widok z przodu. Interfejs parametryzacji. Power Bus Przetwornik pomiarowy Charakterystyka Konstrukcja 1-kanałowy separator sygnału Zasilanie 24 V DC Wejście termopary, rezystancyjnego czujnika temperatury, potencjometru lub mv Wejście do termistora PTC

Bardziej szczegółowo

Terminal zasilający VersaPoint

Terminal zasilający VersaPoint Segment Terminal 24V z zabezpieczeniem i diagnostyką Moduł Segment Terminal jest wykorzystywany do tworzenia zabezpieczonego obwodu częściowego (obwodu segmentu) wewnątrz głównego obwodu 24V. Nie jest

Bardziej szczegółowo

M-1TI. PRECYZYJNY PRZETWORNIK RTD, TC, R, U NA SYGNAŁ ANALOGOWY 4-20mA Z SEPARACJĄ GALWANICZNĄ. 2

M-1TI. PRECYZYJNY PRZETWORNIK RTD, TC, R, U NA SYGNAŁ ANALOGOWY 4-20mA Z SEPARACJĄ GALWANICZNĄ.  2 M-1TI PRECYZYJNY PRZETWORNIK RTD, TC, R, U NA SYGNAŁ ANALOGOWY 4-20mA Z SEPARACJĄ GALWANICZNĄ www.metronic.pl 2 CECHY PODSTAWOWE Przetwarzanie sygnału z czujnika na sygnał standardowy pętli prądowej 4-20mA

Bardziej szczegółowo

Rejestratory Sił, Naprężeń.

Rejestratory Sił, Naprężeń. JAS Projektowanie Systemów Komputerowych Rejestratory Sił, Naprężeń. 2012-01-04 2 Zawartość Typy rejestratorów.... 4 Tryby pracy.... 4 Obsługa programu.... 5 Menu główne programu.... 7 Pliki.... 7 Typ

Bardziej szczegółowo

kyłatwy wybór kiedy potrzebujesz dokładnych wskazań IndiTop 8-30 VDC/AC

kyłatwy wybór kiedy potrzebujesz dokładnych wskazań IndiTop 8-30 VDC/AC . kyłatwy wybór kiedy potrzebujesz dokładnych wskazań IndiTop 8-30 VDC/AC Informacje ogólne Urządzenie wskazujące IndiTop z Alfa Laval jest prostym i łatwym w obsłudze elektrycznym urządzeniem zwrotnym

Bardziej szczegółowo

PRZEKAŹNIKI CZASOWE W PRZEKAŹNIKI CZASOWE I KONTROLI SERIA 5 PRZEKAŹNIKI MODUŁOWE SERIA 6 PRZEKAŹNIKI PRZEMYSŁOWE. strona 440

PRZEKAŹNIKI CZASOWE W PRZEKAŹNIKI CZASOWE I KONTROLI SERIA 5 PRZEKAŹNIKI MODUŁOWE SERIA 6 PRZEKAŹNIKI PRZEMYSŁOWE. strona 440 W PRZEKAŹNIKI CZASOWE I KONTROLI SERIA 5 PRZEKAŹNIKI MODUŁOWE 440 SERIA 6 PRZEKAŹNIKI PRZEMYSŁOWE W PRZEKAŹNIKI CZASOWE W SERIA 5 PRZEKAŹNIKI MODUŁOWE WSKAŹNIK PRACY SZEROKI ZAKRES CZASOWY 50 ms 100 h

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Dzień 1. I Konfiguracja sterownika (wersja 1312) II Tryby pracy CPU (wersja 1312) III Bloki funkcyjne (wersja 1312)

Spis treści. Dzień 1. I Konfiguracja sterownika (wersja 1312) II Tryby pracy CPU (wersja 1312) III Bloki funkcyjne (wersja 1312) Spis treści Dzień 1 I Konfiguracja sterownika (wersja 1312) I-3 Zadanie Tworzenie konfiguracji sprzętowej I-4 Tworzenie nowego projektu I-5 Tworzenie stacji poprzez wybór CPU z katalogu I-6 Dodawanie modułów

Bardziej szczegółowo

Siemens Simatic S7-300 Informacje podstawowe o sterowniku programowalnym

Siemens Simatic S7-300 Informacje podstawowe o sterowniku programowalnym Siemens Simatic S7-300 Informacje podstawowe o sterowniku programowalnym Zakład Napędu Elektrycznego ISEP PW Wstęp Sterowniki swobodnie programowalne S7-300 należą do sterowników średniej wielkości. Są

Bardziej szczegółowo

STEROWNIK MODUŁÓW PRZEKAŹNIKOWYCH SMP-8

STEROWNIK MODUŁÓW PRZEKAŹNIKOWYCH SMP-8 STEROWNIK MODUŁÓW PRZEKAŹNIKOWYCH SMP-8 Przeznaczenie i ogólna charakterystyka Sterownik modułów przekaźnikowych SMP-8 jest urządzeniem mogącym pracować w dwóch niezależnych trybach pracy: Master lub Slave.

Bardziej szczegółowo

Biomonitoring system kontroli jakości wody

Biomonitoring system kontroli jakości wody FIRMA INNOWACYJNO -WDROŻENIOWA ul. Źródlana 8, Koszyce Małe 33-111 Koszyce Wielkie tel.: 0146210029, 0146360117, 608465631 faks: 0146210029, 0146360117 mail: biuro@elbit.edu.pl www.elbit.edu.pl Biomonitoring

Bardziej szczegółowo

E300 - Wielofunkcyjne zabezpieczenie silnikowe. Copyright 2013 Rockwell Automation, Inc. All Rights Reserved.

E300 - Wielofunkcyjne zabezpieczenie silnikowe. Copyright 2013 Rockwell Automation, Inc. All Rights Reserved. E300 - Wielofunkcyjne zabezpieczenie silnikowe Rev 5058-CO900E E300 Elektroniczne zabezpieczenie silnikowe Inteligentne Sterowanie Polem Silnikowym Ethernet/IP + elastyczna konfiguracja, uruchomienie,

Bardziej szczegółowo

HART-COM - modem / przenośny komunikator HART

HART-COM - modem / przenośny komunikator HART CECHY Kalibracja przyrządów obiektowych wyposażonych w protokół HART Praca jako przenośny komunikator HART lub modem HART / USB Wbudowany zasilacz przetworników 2-przew. Wbudowana funkcja rezystora 250Ω

Bardziej szczegółowo

STHR-6610 Naścienny przetwornik temperatury i wilgotności

STHR-6610 Naścienny przetwornik temperatury i wilgotności STHR-6610 Naścienny przetwornik temperatury i wilgotności AN-STHR-6610v1_01 Data aktualizacji: 05/2011r. 05/2011 AN-STHR-6610v1_01 1 Spis treści Symbole i oznaczenia... 3 Ogólne zasady instalacji i bezpieczeństwa...

Bardziej szczegółowo

SERIA 7E Licznik energii

SERIA 7E Licznik energii SRIA 7 SRIA 7 kwh jednofazowy z wielofunkcyjnym 7.23.8.230.0001 7.23.8.230.00x0 Typ 7.23 5(32)A - szerokość 1 modułu Zgodność z N 62053-21 i N 50470 Wyświetlacz wskazuje całkowite zużycie energii, częściowe

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Tablicowy wskaźnik pętli prądowej. Typ: NEF30 MC LPI

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Tablicowy wskaźnik pętli prądowej. Typ: NEF30 MC LPI INSTRUKCJA OBSŁUGI Tablicowy wskaźnik pętli prądowej Typ: NEF30 MC LPI Wejście analogowe prądowe Zasilanie 24V DC Zakres prądowy od 3.6 do 20.4mA Zakres wyświetlania od -1999 do 9999 Łatwy montaż w otworze

Bardziej szczegółowo