INTELIGENTNE TECHNOLOGIE PROSTO Z JAPONII

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INTELIGENTNE TECHNOLOGIE PROSTO Z JAPONII"

Transkrypt

1 e n l a w ramo g o H r P p S i k s i e i n r w e s o r Ste Fuji W Ó T K ODU R P G O L A T KA INTELIGENTNE TECHNOLOGIE PROSTO Z JAPONII

2 Spis treści Wstęp do sterowników MICREX-SX... 2 Cechy sterowników SPH... 3 Zgodnośd z międzynarodowymi standardami... 3 System zbudowany z wielu jednostek CPU... 4 Narzędzia developerskie... 5 Podstawy konfiguracji magistrali SX... 6 Ogólna Specyfikacja... 8 Płyty montażowe... 9 Zasilacze Jednostki centralne Moduły wejśd/wyjśd dyskretnych Moduły wejśd/wyjśd analogowych Moduły komunikacyjne Terminale wejśd/wyjśd Inne

3 Wstęp do sterowników MICREX-SX serii SPH Szybkie i zaawansowane sterowanie maszynami Możliwośd tworzenia programów o pojemności do 256K kroków i obsługujących do punktów pozwala na właściwą konfigurację i sterowanie różnorodnymi systemami - zarówno mniejszymi jak i tymi bardziej rozbudowanymi. Istnieje również możliwośd skanowania programu i odświeżania wejśd/wyjśd co 1 ms. W systemach wieloprocesorowych (składających się z maksymalnie 8 jednostek CPU) możliwy jest podział funkcji i obciążenia pomiędzy zastosowane jednostki centralne. Otwarte standardy sieciowe Zarówno urządzenia, jak i oprogramowanie, są zgodne z normą IEC międzynarodowym standardem stworzonym dla sterowników programowalnych. Sterowniki Fuji oferują wsparcie dla sieci Ethernet, LonWorks, DeviceNet, PROFIBUS-DP, AS-i oraz innych otwartych standardów sieciowych. Wbudowane funkcje wsparcia programowania Dla urządzeo Fuji dostępne jest środowisko, w którym każde narzędzie pomocy może byd uruchomione za pomocą kliknięcia tego urządzenia w diagramie struktury sieci lub w schemacie konfiguracji systemu na komputerze PC. Możliwa jest na przykład konfiguracja parametrów falownika i serwonapędu poprzez jednostkę SPH oraz zdalne monitorowanie danych, eliminując kłopotliwe zmiany okablowania. Zintegrowana kontrola, informacje i komunikacja Dzięki ulepszonej funkcji przetwarzania danych, pamięci masowej oraz wbudowanej funkcji Ethernetu, jednostka SPH umożliwia monitorowanie operacji i urządzeo w systemach produkcyjnych jak i rejestrowanie danych historycznych i błędów. Umożliwia to zastosowanie sterownika Fuji nie tylko w standardowych systemach automatyki przemysłowej, ale również w aplikacjach opartych na zdalnym monitorowaniu, wsparciu utrzymania ruchu oraz działaniach prewencyjnych. W odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie na dużą niezawodnośd systemów automatyki możliwe jest zrealizowanie redundancji jednostek CPU i/lub zasilaczy. 2

4 Cechy sterowników SPH Wyjątkowa szybkość działania sterownika 1 ms Okres skanowania wynoszący 1 ms: Szybkośd skanowania programu na poziomie 1 ms jest możliwa dzięki zwiększeniu szybkości przetwarzania instrukcji Operacje na liczbach rzeczywistych oraz precyzyjne regulowanie położenia są możliwe dzięki praktycznemu wykorzystaniu operacji zmiennoprzecinkowych, które są wykonywane ze znacznie większą szybkością Odświeżanie wejść/wyjść w czasie 1 ms: 1024 sygnały dwustanowe wejśd/wyjśd są odświeżane w czasie 1 ms Kontrola taktowania zapewnia stały okres odświeżania wejśd/wyjśd. Cykl odświeżania wejśd/wyjśd można ustawid na 1ms, 2ms, itd. aż do 10ms. Jest to przydatne w procesach wymagających sztywnego okresu taktowania. Minimalny czas cyklu dla jednostki SPH2000 wynosi 1ms i może byd ustawiany z krokiem 0,5ms. Zgodnośd z międzynarodowymi standardami Zgodnośd ze standardem IEC Zarówno urządzenia jak i oprogramowanie jest zgodne z normą IEC międzynarodowym standardem dla sterowników programowalnych. Języki programowania są zgodne z międzynarodowym standardem IEC Zgodnośd z międzynarodowymi standardami Zgodnośd z dyrektywą CE, normą UL, dyrektywą RoHS oraz standardem IEC Zgodnośd ze standardem morskim LR 3

5 System zbudowany z wielu jednostek CPU Przetwarzanie równoległe przy użyciu do 8 jednostek centralnych Mniejsze obciążenie procesora umożliwia szybsze przetwarzanie nawet bardzo rozbudowanej aplikacji. Przykładowo, obciążenie może byd rozłożone na dodatkowe jednostki CPU przy zaawansowanym przetwarzaniu i sterowaniu sekwencyjnym. Odświeżanie wejśd/wyjśd jest wykonywane automatycznie, nawet przy równoległym przetwarzaniu programu przez wiele jednostek CPU. Redundancja systemu zapewniająca bezpieczeostwo i niezawodnośd Redundancja 1-do-1 typu warm-standby Zastosowanie tego typu redundancji pozwala kontynuowad pracę bez przestoju systemu w przypadku awarii jednostki CPU (sterowanie może byd tymczasowo wstrzymane z powodu awarii i wymiany CPU). Ten sam program jest przechowywany w obydwu jednostkach CPU systemu, tj. jednostce aktywnej i jednostce zapasowej, co pozwala na ciągłą synchronizację danych procesowych. 4

6 Narzędzia developerskie SX-Programmer Expert (D300win) Narzędzie zapewniające efektywnośd tworzenia programów Standard Narzędzie zorientowane na operatywnośd Pełna zgodnośd z międzynarodowym standardem IEC Narzędzie Expert (D300win) oferuje 5 języków programowania zgodnych z międzynarodową normą IEC Pozwala to programiście na zastosowanie najbardziej odpowiedniego języka, który będzie najlepiej dostosowany do potrzeb kontroli i sterowania. Dostępne języki programowania sterownika PLC: język schematów drabinkowych (LD) język schematów bloków funkcyjnych (FBD) język strukturalny (ST) język listy instrukcji (IL) sekwencyjny język graficzny (SFC) Funkcja symulacji Narzędzie to umożliwia sprawdzenie poprawności działania napisanego programu, przy pomocy wbudowanego w SX-Programmer Expert (D300win) symulatora, bez konieczności używania rzeczywistego sterownika PLC. Możliwa jest symulacja dowolnego programu, napisanego w jednym z języków określonych w standardzie IEC Funkcja symulacji umożliwia wymuszanie zmian wejśd/wyjśd oraz monitorowanie dowolnego sygnału. Prowadzi ona również do znacznej poprawy jakości programowania i wydajności debugowania systemów serii SX. Dostęp do karty pamięci ROM użytkownika Projekty mogą byd wgrywane i zgrywane z karty pamięci ROM użytkownika (karty Compact Flash), która może byd umieszczona w jednostce centralnej sterowników serii SPH2000. Dodatkowo, karty pamięci umożliwiają zapis danych, jak również ich odczyt. Zgodnośd ze standardem IEC Program Standard umożliwia pisanie programów w języku schematów drabinkowych (LD), który jest najbardziej standardowym językiem programowania. Istnieje ponadto możliwośd programowania przy wykorzystaniu języka schematów bloków funkcyjnych (FBD) i tekstu strukturalnego (ST). Wykorzystanie programowania strukturalnego jest również możliwe poprzez tworzenie programów w jednostkach POU. Intuicyjna obsługa programu Przejrzysty i zrozumiały wygląd pozwala na łatwą obsługę narzędzia Standard. Uproszczone wprowadzanie instrukcji, dzięki wykorzystaniu listy rozwijanej oraz funkcji podpowiadania, filtrującej dostępne opcje na podstawie wprowadzonych znaków. Możliwośd wyświetlania wielu arkuszy oraz elastyczny wygląd pozwalają na znaczną poprawę wydajności pracy. Wykorzystywanie tylko jednego ekranu przy wyszukiwaniu instrukcji. Dostępnośd informacji i opisów instrukcji w oknie pomocy sprawia, że nie trzeba korzystad z podręcznika. Obsług wielu metod wprowadzania instrukcji Narzędzie Standard obsługuje trzy metody wprowadzania instrukcji, dzięki czemu każdy użytkownik może wybrad optymalną dla siebie metodę. Instrukcje mogą byd wprowadzane za pomocą myszki komputerowej, poprzez przewijanie i wybieranie odpowiedniej opcji. Można w ten sposób wybrad dowolną instrukcję. Jeśli nazwa instrukcji nie jest znana, wówczas można wykorzystad funkcję szukania, poprzez wprowadzenie słowa kluczowego. Dostępne opcje mogą byd automatycznie wyświetlane poprzez wprowadzenie kolejnych znaków, za pomocą klawiatury, i funkcji inteligentnego podpowiadania. 5

7 Podstawy konfiguracji magistrali SX Bardzo szybka magistrala SX umożliwia tworzenie rozproszonych instalacji, jednocześnie dając możliwość rozbudowy systemu, poprzez bezpośrednie przyłączenie do niej aż do 254 modułów Magistrala SX umożliwia tworzenie rozproszonych instalacji Standardowa długośd magistrali SX wynosi 25m. Umożliwia to podłączenie do 25 płyt montażowych, paneli operatorskich (POD) oraz innych urządzeo pracujących w oparciu o magistralę SX. Dodatkowo, korzystając z dedykowanych modułów (opartych o technologię światłowodową), można zwiększyd zasięg magistrali SX do 25.6km. Możliwośd podłączenia do 254 modułów Maksymalna liczba modułów, które mogą byd podłączone do magistrali SX, wynosi 254. Do magistrali SX można podłączad jednostki CPU, moduły komunikacyjne, moduły funkcyjne, moduły wejśd/wyjśd. Możliwośd tworzenia dowolnej topologii Korzystanie z modułu T-brunch (NP8B-TB) umożliwia stworzenie rozproszonej topologii magistrali SX. Moduł ten pozwala na optymalne rozłożenie elementów w strukturze sieci SX. Klasyfikacja konfiguracji systemu Limity liczby podłączonych modułów w pojedynczej konfiguracji Rodzaj modułu Maksymalna liczba podłączonych urządzeo Zasilacz Brak ograniczenia na liczbę podłączonych zasilaczy Jednostka CPU 8 jednostek (1 jednostka dla serii SPH200) Moduł łączący procesory Maksymalnie 8 modułów spośród następujących: FL-net, P-link, PE-link, LE-net, LE-net loop2 (dla serii SPH200 maksymalnie 2 moduły) Moduł typu A 8 modułów (zdalne moduły Wejśd/Wyjśd) Moduł typu B W sumie 16 urządzeo, wliczając panel POD podłączony do sieci SX Moduł typu C 238 modułów, wliczając podłączone moduły typu A i B (z wyjątkiem modułów łączących procesory oraz modułu AS-i master) Uwaga: Szczegółowe informacje można znaleźd w dokumentacji technicznej. Każdy zdalny moduł Wejśd/Wyjśd typu master posiada, oprócz normalnego trybu pracy, dwa następujące tryby: Tryb rozszerzony (Extension mode) Funkcja umożliwiająca zwiększenie całkowitej liczby słów wejściowych/wyjściowych z urządzeo, które mogą byd podłączone do jednego modułu typu master, ze 128 słów (2048 punktów) do 512 słów (8192 punktów). W przypadku modułu master PROFIBUS- DP maksymalna liczba słów wejściowych/wyjściowych po zwiększeniu wynosi 510 słów. Jednakże całkowita liczba słów wejściowych/wyjściowych dla jednej jednostki CPU wynosi 512 słów, co jest równe całkowitej liczbie słów wejściowych/wyjściowych magistrali SX i modułów Wejśd/Wyjśd typu master. Tryb Wejśd/Wyjśd rozszerzonych (I/O extension mode) Funkcja umożliwiająca zwiększenie, w połączeniu z trybem rozszerzonym, całkowitej liczby słów wejściowych/wyjściowych z urządzeo, które 6

8 mogą byd podłączone do jednej jednostki CPU, z 512 słów (8192 punktów) do 4096 słów (65536 punktów). Tryb ten jest stosowany, gdy całkowita liczba słów wejściowych/wyjściowych przekracza 512 słów, na skutek podłączenia wielu zdalnych modułów Wejśd/Wyjśd typu master do jednej jednostki CPU. Należy pamiętad o tym, że korzystanie z tej funkcji wpływa na wydłużenie czasu odpowiedzi Wejśd/Wyjśd proporcjonalnie do liczby zamontowanych zdalnych modułów Wejśd/Wyjśd typu master. Klasyfikacja modułów Moduły typu A Moduły typu B Moduły typu C OPCN-1 master (NP1L-JP1) OPCN-1 slave (NP1L-JS1) DeviceNet master (NP1L-DN1) DeviceNet slave (NP1L-DS1) PROFIBUS-DP master (NP1L-PD1) PROFIBUS-DP slave (NP1L-PS1) T-link master (NP1L-TL1) T-link slave (NP1L-TS1) Moduł zdalnego terminala master/slave (NP1L-RM1) Web (NP1L-WE1) Ethernet (NP1L-ET1) FL-net (NP1L-FL3) P-link (NP1L-PL1) PE-link (NP1L-PE1) LE-net (NP1L-LE1) LE-net loop2 (NP1L-LL2) RS (NP1L-RS1/RS2/RS3/RS4/RS5) Moduł interfejsu karty pamięci (NP1L-MM1) Wszystkie moduły inne niż typu A i B Moduł AS-i master (NP1L- AS1/AS2) Liczba płyt montażowych/urządzeń możliwych do podłączenia Urządzenia dostarczające sygnał do magistrali SX Urządzenia odbierające sygnał z magistrali SX Płyty montażowe (zasilanie włączone) Terminal Wejśd/Wyjśd Konwerter optyczny magistrali SX (zewnętrzne Konwerter optyczny magistrali SX (niezasilany) zasilanie 24V) Panel operatorski serii MONITOUCH (POD) Wzmacniacz sygnału elektrycznego magistrali SX Wysoce wydajna karta rozszerzeo pracująca z (zewnętrzne zasilanie 24V) wykorzystaniem magistrali PCI (wbudowana w komputer osobisty) Serwonapędy serii FALDIC-α/ALPHA5 Płyty montażowe (niezasilane) Uwaga: Do 10 urządzeo odbierających sygnał z magistrali SX może byd stale podłączonych do każdego ze złącz IN/OUT urządzenia dostarczającego sygnał do magistrali SX. Inne uwagi dotyczące podłączeń: Należy pamiętad o tym, aby po lewej stronie każdej z płyt montażowych instalowad zasilacz i przynajmniej jeden inny moduł. Jednocześnie do magistrali SX może byd podłączonych do 25 płyt montażowych (także przy zastosowaniu struktury sieci typu T). Ważne, aby zasilane płyty montażowe (znajdujące się w jednej konfiguracji sprzętowej) były włączane w tym samym momencie. W sytuacji, gdy pojawia się koniecznośd wyłączenia kilku płyt montażowych (poprzez odłączenie zasilania), wówczas istnieje możliwośd wyłączenia do 3 płyt montażowych (znajdujących się w jednej konfiguracji sprzętowej). 7

9 Ogólna Specyfikacja Warunki środowiskowe Warunki mechaniczne Warunki elektryczne Cecha Temperatura otoczenia Temperatura magazynowania Wilgotnośd względna Stopieo zanieczyszczenia Odpornośd na korozję Wysokośd operacyjna Wibracje Wstrząsy Wyładowania elektrostatyczne Promieniowanie, częstotliwośd radiowa, pole magnetyczne Szybkie elektryczne stany przejściowe (EFT/B) Ochrona przeciwprzepięciowa 0 do 55 C -25 do 70 C 20 do 95% (bez kondensacji) 2 (środowisko wolne od pyłu przewodzącego) Specyfikacja Brak odporności na gazy korozyjne i rozpuszczalniki organiczne 2000m npm lub mniej (warunki transportu: 70kPa lub więcej) Połowa amplitudy: 0.15mm Stałe przyspieszenie: 147 m/s², dwie godziny dla każdej z osi ( w sumie 6 godzin) Chwilowe przyspieszenia: 147 m/s², trzy razy dla każdej z trzech osi Wyładowania powierzchniowe: ±4kV Wyładowania przestrzenne: ±8kV 80 do 1000MHz (10V/m) 1.4~2.0GHz (3V/m) 2.0~2.7GHz (1V/m) Linie zasilające i sygnałowe wejśd/wyjśd (nieekranowana linia AC): ±2kV Linie komunikacyjne i sygnałowe wejśd/wyjśd (ekranowania linia AC, DC): ±1kV Zasilanie AC: tryb wspólny ±2kV, tryb normalny ±1kV Zasilanie DC: tryb wspólny ±0.5kV, tryb normalny ±0.5kV IEC IEC IEC IEC IEC Przewodzona częstotliwośd radiowa 150kHz do 80MHz, 10V IEC Częstotliwośd i natężenie pola magnetycznego Przebieg prostokątny Konstrukcja Chłodzenie 50Hz, 30A/m IEC ±1.5kV czas narastania 1ns, szerokośd impulsu 1µs 50Hz Urządzenie otwartego typu Samoczynne chłodzenie 8

10 Płyty montażowe Płyty montażowe: NP1B_- Nazwa Płyty standardowe Typ Ilośd slotów Maksymalna ilośd modułów Pobór prądu Masa Uwagi NP1BS max 45mA 420g Szyna procesorowa: 4 sloty, szyna SX bus: 6 slotów NP1BS max 50mA 540g Szyna procesorowa: 3 sloty, szyna SX bus: 8 slotów NP1BS max 60mA 720g Szyna procesorowa: 3 sloty, szyna SX bus: 11 slotów NP1BS Max 70mA 840g Szyna procesorowa: 3 sloty, szyna SX bus: 13 slotów Płyty wysokiej wydajności NP1BP max 70mA 840g Szyna procesorowa: 10 slotów, szyna SX bus: 13 slotów Płyty wysokiej wydajności z indeksacją Płyty standardowe z indeksacją i opcją Hot Plug NP1BP-13S max 80mA 850g Szyna procesorowa: 10 slotów, szyna SX bus: 13 slotów NP1BS-08D 8 6 max 70mA 550g Szyna procesorowa: 3 sloty, szyna SX bus: 8 slotów Uwagi: Przynajmniej jeden moduł zasilania i jeden inny moduł niż moduł zasilania powinien byd zamontowany na płycie montażowej. Moduł zasilania musi byd zamontowany po lewej stronie płyty montażowej. Płyty wysokiej wydajności wykorzystywane są w konfiguracjach systemów wieloprocesorowych i redundancji gdzie szyna procesorowa jest mocno obciążona. Moduły korzystające z szyny procesorowej: o Moduły CPU o Moduły P/PE Link o Moduły FL-net o Moduły LE-net Wymiary w mm: Ilośd slotów W1 W

11 Zasilacze Zasilacze: NP1S- Funkcje i cechy: Redundancja zasilaczy (NP1S-22/NP1S-42) Redundancja modułów zasilających jest realizowana poprzez dostarczanie energii z wielu (maksimum 3) zasilaczy. Zastosowanie redundantnych zasilaczy pozwala zwiększyd niezawodnośd działania systemu. Zasilacze dostępne w ofercie: NP1S-22 zasilacz 120/240V AC, 35W, dwugniazdowy, redundantny NP1S-42 zasilacz 24V DC, 35W, dwugniazdowy, redundantny 10

12 Cecha Specyfikacja Typ NP1S-22 NP1S-42 Znamionowe napięcie wejściowe Tolerancja napięcia 100 do 120V AC / 200 do 240V AC 85 do 132V AC / 170 do 264 AC 24V DC 19.2 do 30V DC Częstotliwośd znamionowa 50/60Hz - Tolerancja przerywania Zniekształcenie współczynnika przebiegu prądu zmiennego 1 cykl lub mniej (dla napięcia znamionowego i obciążenia znamionowego) Tolerancja współczynnika tętnieo - Prąd upływu Prąd rozruchu Pobór mocy (przy maksymalnym obciążeniu i znamionowym napięciu zasilania) Znamionowe napięcie wyjściowe 10ms lub mniej (dla napięcia znamionowego i obciążenia znamionowego) 5% lub mniej - Wartośd szczytowa 22.5A lub mniej (dla temperatury otoczenia wynoszącej 25ºC) 110VA lub mniej 0.25mA lub mniej 24V DC (22.8 do 26.4V DC) Prąd wyjściowy 0 do 1.46A Sposób izolacji Wytrzymałośd dielektryczna Rezystancja izolacji Ilośd zajmowanych slotów Wyjście alarmowe Montowanie kilku zasilaczy na jednej płycie Masa Napięcie przemienne o wartości skutecznej 2300V, 1 sekunda, pomiędzy zaciskami wejściowymi zasilania i uziemieniem Przetwornik 5% lub mniej (przy zastosowaniu prostownika pełnookresowego trójfazowego) Wartośd szczytowa 150A lub mniej; czas 2ms lub mniej 45W lub mniej Napięcie przemienne o wartości skutecznej 510V, 1 sekunda, pomiędzy zaciskami wejściowymi zasilania i uziemieniem 10 MΩ lub więcej (przy pomiarze induktorem 500 V DC) 2 sloty Wyjście przekaźnikowe typu NC (monitorowanie napięcia wyjściowego: 24V DC, 0.3A lub mniej) Możliwe (można montowad do 3 zasilaczy na jednej płycie) Około 360g 11

13 Budowa zasilaczy NP1S-22 i NP1S-42: Uwaga: W celu wyjaśnienia poszczególnych funkcji, z rysunku została usunięta osłona zacisków modułu zasilania. Wymiary zasilaczy NP1S-22 i NP1S-42 w mm: 12

14 Jednostki centralne Jednostki centralne: NP1P_- Funkcje: Bardzo szybkie przetwarzanie Jednostki CPU serii SPH200 przetwarzają podstawowe instrukcje w czasie 70ns. Jednostki CPU serii SPH2000 przetwarzają podstawowe instrukcje w czasie 30ns. System zbudowany z wielu jednostek CPU (SPH2000) Do 8 jednostek centralnych może byd skonfigurowanych w jednym systemie; umożliwia to rozkład obciążenia i efektywne sterowanie. Standard IEC Pełna zgodnośd z międzynarodowym standardem IEC pozwala zrozumied napisane programy na całym świecie. Dostępnośd interfejsu USB i karty ROM Jednostki centralne serii SPH2000 posiadają interfejs USB oraz interfejs karty ROM użytkownika. Jednostki centralne dostępne w ofercie: NP1PH-16 jednostka serii SPH200; 16-bitowy procesor systemowy; pamięd programu: kroków; maksymalny rozmiar jednostki organizacyjnej programu: 4096 kroków; czas wykonywania instrukcji podstawowej: 70ns; wbudowane porty: RS-422 NP1PM-48E jednostka serii SPH2000; 32-bitowy procesor systemowy; pamięd programu: kroków; maksymalny rozmiar jednostki organizacyjnej programu: kroków; czas wykonywania instrukcji podstawowej: 30ns; wbudowane porty: RS-422, USB, Ethernet; karta pamięci CF NP1PM-256E jednostka serii SPH2000; 32-bitowy procesor systemowy; pamięd programu: kroków; maksymalny rozmiar jednostki organizacyjnej programu: kroków; czas wykonywania instrukcji podstawowej: 30ns; wbudowane porty: RS-422, USB, Ethernet; karta pamięci CF 13

15 Seria SPH200 SPH2000 Typ NP1PH-16 NP1PM-48E NP1PM-256E Realizacja programu sterującego Sposób podłączania wejśd/wyjśd Sposób nadzoru wejśd/wyjśd Czas wykonywania instrukcji Procesor Języki programowania Cykliczna, okresowa, zdarzeniowa Bezpośrednio (przez magistralę SX), zdalnie (DeviceNet, OPCN-1 i inne) Magistrala SX: zsynchronizowane odświeżanie. Zdalne We/Wy: odświeżanie co 10 ms (nie zsynchronizowane ze skanowaniem). 16-bitowy procesor systemowy, 16-bitowy procesor wykonujący 32-bitowy procesor systemowy IL (Lista instrukcji), ST (Tekst strukturalny), LD (Język drabinkowy), FBD (Język schematów bloków funkcyjnych), SFC (Sekwencyjny język graficzny) - zgodnie z normą IEC Instrukcje podstawowe 70ns lub więcej / instrukcję 30ns lub więcej / instrukcję Instrukcje wykonujące 140ns lub więcej / instrukcję 40ns lub więcej / instrukcję Pamięd programu kroków kroków kroków Ilośd kroków w jednostce organizacyjnej programu 4096 kroków kroków Pamięd wejśd/wyjśd 512 słów (maksymalnie 8192 punktów) Pamięd (*1) Ogólnego zastosowania 8192 słów słów słów Pamięd trwała 4096 słów 8192 słów słów Pamięci instancji bloków funkcyjnych użytkownika Pamięd instancji systemowych bloków funkcyjnych 4096 słów 8192 słów słów 8192 słów słów słów Zegary Zegary z pamięcią Liczniki Wykrywanie zboczy Inne 4096 słów 8192 słów słów Pamięd systemowa Obszar tymczasowy Dostępne typy danych (*2) Ilośd zadao 512 słów słów / zadanie 4096 słów 4096 słów / jednostkę organizacyjną programu BOOL, INT, DINT, UINT, UDINT, REAL, TIME, DATE, TOD, DT, STRING, WORD, DWORD Zadania domyślne (cykliczne): 1, Zadania okresowe: 4, Zadania oparte o zdarzenia: 4 (w sumie 4 zadania, gdy wykorzystywane są zadania okresowe) Ilośd jednostek organizacji programu na program 2000 (wliczając jednostki organizacji programu z bibliotek) Karta pamięci ROM użytkownika Interfejsy (SD/CF) ROM dla SPH200 + (karta CF) + (karta CF) (*3) USB (*4) Ethernet (*5) Funkcje diagnostyczne Funkcje ochrony Kalendarz Zasilanie awaryjne (*7) Kopia pamięci na karcie ROM (znajdującej się w module CPU) Kopia pamięci na karcie ROM użytkownika (opcjonalne) Autodiagnostyka (kontrola pamięci, sprawdzanie sumy kontrolnej karty ROM), nadzór konfiguracji systemu, monitoring błędów w modułach Ustawianie hasła dostępu na ściągnięcie/wysłanie projektu, wykorzystywanie referencji, wprowadzanie zmian w programie, itd. Do 31 grudnia :59:59, błąd: 27sek/miesiąc (gdy kalendarz jest aktywny) Zasilane komponenty: programy, definicje systemu, pliki ZIP, pamięd danych, kalendarz Zastosowana bateria: Bateria litowa Czas zasilania: 5 lat przy 25 C Czas podmiany: do 5 minut przy 25 C Programy, konfiguracja sprzętowa i pliki ZIP mogą byd zapisane na karcie ROM użytkownika Programy, konfiguracja sprzętowa i pliki ZIP mogą byd zapisane na karcie ROM użytkownika Do 31 grudnia :59:59, błąd: 27sek/miesiąc (gdy kalendarz jest aktywny). Synchronizacja czasu dla systemów z wieloma procesorami. Zasilane komponenty: pamięd danych, kalendarz Zastosowana bateria: Bateria litowa Czas zasilania: 5 lat przy 25 C Czas podmiany: do 5 minut przy 25 C Programy, konfiguracja sprzętowa i pliki ZIP mogą byd zapisane na karcie flash wbudowanej w moduł Programy, konfiguracja sprzętowa, pliki ZIP, skompresowane projekty i dane użytkownika mogą byd zapisane na karcie ROM użytkownika (karta CF) Zużycie prądu 24V DC 85mA lub mniej 24V DC 200mA lub mniej Masa Ok. 170g Ok. 200g 14

16 Uwagi: (*1) Obszary pamięci ogólnego przeznaczenia, pamięci trwałej, pamięci dla instancji bloków funkcyjnych użytkownika i systemowych mogą z łatwością byd zwiększone lub zmniejszone. W tabeli powyżej znajdują się ich domyślne rozmiary. (*2) Zależy głównie od funkcji (*3) "+" - dostępne "-" - niedostępne (*4) Specyfikacja USB: - wykorzystany standard USB: USB1.1 - złącza USB: USB-miniB (NP1PM-48E/256E) (*5) Interfejs Ethernet w standardzie 10Base-T/100Base-TX (*6) W przypadku realizacji redundancji 1:1, port Etherentowy wykorzystywany jest tylko do synchronizacji danych. W pozostałych przypadkach może byd on wykorzystywany do dowolnych celów. (*7) Powiększone baterie nie mogą byd montowane w następujących jednostkach: NP1PH-16, NP1PM-48E, NP1PM-256E/256H Funkcje serii SPH2000: Jednostki centralne z wbudowanym interfejsem Ethernet W porównaniu z wcześniejszymi seriami, seria SPH2000 umożliwia bardziej ekonomiczną komunikację z komputerem, poprzez wykorzystanie wbudowanego interfejsu Ethernetowego. Serwer i klient FTP Pliki danych (np. kontrola produkcji, archiwa operacji) mogą byd w łatwy sposób przesyłane pomiędzy jednostką CPU sterownika (z wbudowanym interfejsem Ethernet), a komputerem. Klient SNTP Umożliwia ustawienie aktualnego czasu poprzez pobieranie czasu z serwera NTP. Gniazdo kart CompactFlash na wyposażeniu standardowym Karta pamięci CompactFlash (CF) o pojemności do 2 GB może byd wykorzystana jako dodatkowa pamięd do przechowywania danych i programów. Łatwa wymiana danych w formacie CSV Dedykowane bloki funkcyjne (FB) umożliwiają w łatwy sposób odczyt i zapis plików w formacie CSV. Największa pojemnośd pamięci w tej klasie sterowników Pamięd wielkości 48K kroków może pomieścid do 96K słów, co stanowi największą pojemnośd w tej klasie sterowników; natomiast 256K kroków może pomieścid do 512K słów, co znacznie przewyższa rozmiar pamięci standardowego sterownika PLC. Interfejs USB na wyposażeniu standardowym Złącze typu USB-miniB, służące do komunikacji z komputerem PC, stanowi standardowe wyposażenie jednostek centralnych serii SPH2000. Funkcje podwójnej precyzji dla liczb zmiennoprzecinkowych Dzięki dostępności funkcji (FCT) podwójnej precyzji dla liczb zmiennoprzecinkowych możliwe jest wykonywanie obliczeo ze znacznie większa precyzją. 15

17 Budowa jednostek centralnych: Budowa NP1PH-16: Budowa NP1PM-48E i NP1PM-256E: 16

18 Wymiary jednostek centralnych w mm: Wymiary NP1PH-16: Uwaga: W jednostkach CPU, w celu włożenia/usunięcia karty ROM, należy najpierw otworzyd panel baterii pod kątem 180. Wymiary NP1PM-48E i NP1PM-256E: Uwaga: Promienie zginania kabli programatora należy sprawdzid w ich specyfikacji. 17

19 Moduły wejść/wyjść dyskretnych Moduły dostępne w ofercie: NP1X1606-W 16 wejśd dyskretnych izolowanych, 24V DC, logika dodatnia/ujemna NP1X3206-W 32 wejścia dyskretne izolowane, 24V DC, logika dodatnia/ujemna NP1X6406-W 64 wejścia dyskretne izolowane, 24V DC, logika dodatnia/ujemna NP1Y16U09P6 16 wyjśd dyskretnych, 12/24V DC, 0.6A, logika dodatnia NP1Y64U09P1 64 wyjścia dyskretne, 12/24V DC, 0.12A, logika dodatnia NP1Y08R-00 8 wyjśd dyskretnych przekaźnikowych, 240V AC, 2.2A, niezależne styki 18

20 Moduły wejść dyskretnych: NP1X 06 - _ Moduł 16 wejść dyskretnych: NP1X1606-W Parametry sygnału wejściowego Charakterystyka obwodu wejściowego Podłączanie przewodów Cecha Typ Liczba wejśd Napięcie znamionowe Tolerancja napięcia znamionowego Procent tętnieo Rodzaj logiki wejściowej Prąd znamionowy Impedancja wejściowa Zakresy napięcia pracy Opóźnienie sygnału wejściowego Sygnał '1' Specyfikacja NP1X1606-W 16 (jeden obwód z 16 wejściami) 24V DC lub 24V AC 30V DC 5% lub mniej Dodatnia lub ujemna 7mA (24V DC) 3.3kΩ 15 do 30V Sygnał '0' 0 do 5V Zmiana z '0' na '1' Zmiana z '1' na '0' Typ złącza wejściowego DC typ 1 Zewnętrzne podłączanie przewodów 0.7ms (czas filtru sprzętowego) + (czas filtru programowego) Czas filtru programowego jest parametrem, który można ustawiad. Możliwe wartości (WYŁ na WŁ) do (WŁ na WYŁ): 1 do 1ms, 3 do 3ms (wartośd domyślna), 3 do 10ms, 10 do 10ms, 30 do 30ms, 100 do 100ms Wymienny panel z 20 zaciskami śrubowymi Rodzaj przewodów 0.3 do 0.8 mm 2 Diody sygnalizacyjne Sposób izolacji Wytrzymałośd dielektryczna Rezystancja izolacji Ilośd punktów mogących byd wyzwolonych jednocześnie Zasilanie zewnętrzne Wewnętrzne zużycie prądu Ilośd zajętych słów Masa Diody sygnałowe zaświecają się, gdy dane wejście zostaje załączone. Dioda ONL, świecąca się na zielono, sygnalizuje tryb normalnej pracy. Dioda ERR, świecąca się na czerwono, sygnalizuje wystąpienie błędu lub przepalenie się bezpiecznika. Transoptor 1500V AC, 1 minuta (pomiędzy zaciskami wejściowymi i uziemieniem) 10MΩ lub więcej przy pomiarze induktorem 500 V DC (pomiędzy zaciskami wejściowymi i uziemieniem) Maksymalnie 100% (przy zasilaniu 26.4V DC i temperaturze 55 C) Maksymalnie 75% (przy zasilaniu 30V DC i temperaturze 55 C) 24V DC (dla sygnałów) 24V DC, 35mA lub mniej (gdy wszystkie wejścia są włączone) Przy bezpośrednim podłączeniu do magistrali SX: 2 słowa Przy wykorzystywaniu zdalnego podłączenia wejśd/wyjśd: 1 słowo Około 150g 19

21 Budowa: Schemat podłączeo: Uwagi: 1) Wspólne zaciski C0 i C1 są elektrycznie odseparowane i izolowane od siebie. 2) Symbolem NC oznaczono zaciski, które nie są podłączone do wewnętrznego obwodu. Dlatego nie można ich używad jako zacisków zapasowych. Konfiguracja obwodu: 20

22 Moduł 32 wejść dyskretnych: NP1X3206-W Parametry sygnału wejściowego Charakterystyka obwodu wejściowego Podłączanie przewodów Cecha Typ Liczba wejśd Napięcie znamionowe Tolerancja napięcia znamionowego Procent tętnieo Rodzaj logiki wejściowej Prąd znamionowy Impedancja wejściowa Zakresy napięcia Sygnał '1' pracy Sygnał '0' Opóźnienie sygnału wejściowego Zmiana z '0' na '1' Zmiana z '1' na '0' Specyfikacja NP1X3206-W 32 (jeden obwód z 32 wejściami) 24V DC 30V DC 5% lub mniej Dodatnia lub ujemna 4mA (24V DC) 5.6kΩ 15 do 30V 0 do 5V 0.7ms (czas filtru sprzętowego) + (czas filtru programowego) Czas filtru programowego jest parametrem, który można ustawiad. Możliwe wartości (WYŁ na WŁ) do (WŁ na WYŁ): 1 do 1ms, 3 do 3ms (wartośd domyślna), 3 do 10ms, 10 do 10ms, 30 do 30ms, 100 do 100ms Typ złącza wejściowego DC typ 1 Zewnętrzne podłączanie przewodów Rodzaj przewodów Wtyczka 40-pin 0.25 mm 2 lub mniej (dla wtyczek lutowanych) Diody sygnalizacyjne Sposób izolacji Wytrzymałośd dielektryczna Rezystancja izolacji Ilośd punktów mogących byd wyzwolonych jednocześnie Zasilanie zewnętrzne Wewnętrzne zużycie prądu Ilośd zajętych słów Masa Diody sygnałowe zaświecają się, gdy dane wejście zostaje załączone (dodatkowy przełącznik na module umożliwia wybór zakresu wejśd). Dioda ONL, świecąca się na zielono, sygnalizuje tryb normalnej pracy. Dioda ERR, świecąca się na czerwono, sygnalizuje wystąpienie błędu lub przepalenie się bezpiecznika. Transoptor 1500V AC, 1 minuta (pomiędzy zaciskami wejściowymi i uziemieniem) 10MΩ lub więcej przy pomiarze induktorem 500 V DC (pomiędzy zaciskami wejściowymi i uziemieniem) Maksymalnie 100% (przy zasilaniu 26.4V DC i temperaturze 55 C) Maksymalnie 75% (przy zasilaniu 30V DC i temperaturze 55 C) 24V DC (dla sygnałów) 24V DC, 50mA lub mniej (gdy wszystkie wejścia są włączone) 2 słowa Około 130g 21

23 Budowa: Schemat podłączeo: Uwaga: Symbolem NC oznaczono zaciski, które nie są podłączone do wewnętrznego obwodu. Dlatego nie można ich używad jako zacisków zapasowych. Konfiguracja obwodu: 22

24 Moduł 64 wejść dyskretnych: NP1X6406-W Parametry sygnału wejściowego Charakterystyka obwodu wejściowego Podłączanie przewodów Cecha Typ Liczba wejśd Napięcie znamionowe Tolerancja napięcia znamionowego Procent tętnieo Rodzaj logiki wejściowej Prąd znamionowy Impedancja wejściowa Zakresy napięcia Sygnał '1' pracy Sygnał '0' Opóźnienie sygnału wejściowego Zmiana z '0' na '1' Zmiana z '1' na '0' Specyfikacja NP1X6406-W 64 (dwa obwody z 32 wejściami każdy) 24V DC 30V DC 5% lub mniej Dodatnia lub ujemna 4mA (24V DC) 5.6kΩ 15 do 30V 0 do 5V 0.7ms (czas filtru sprzętowego) + (czas filtru programowego) Czas filtru programowego jest parametrem, który można ustawiad. Możliwe wartości (WYŁ na WŁ) do (WŁ na WYŁ): 1 do 1ms, 3 do 3ms (wartośd domyślna), 3 do 10ms, 10 do 10ms, 30 do 30ms, 100 do 100ms Typ złącza wejściowego DC typ 1 Zewnętrzne podłączanie przewodów Rodzaj przewodów Dwie wtyczki 40-pin 0.25 mm 2 lub mniej (dla wtyczek lutowanych) Diody sygnalizacyjne Sposób izolacji Wytrzymałośd dielektryczna Rezystancja izolacji Ilośd punktów mogących byd wyzwolonych jednocześnie Zasilanie zewnętrzne Wewnętrzne zużycie prądu Ilośd zajętych słów Masa Diody sygnałowe zaświecają się, gdy dane wejście zostaje załączone (dodatkowy przełącznik na module umożliwia wybór zakresu wejśd). Dioda ONL, świecąca się na zielono, sygnalizuje tryb normalnej pracy. Dioda ERR, świecąca się na czerwono, sygnalizuje wystąpienie błędu lub przepalenie się bezpiecznika. Transoptor 1500V AC, 1 minuta (pomiędzy zaciskami wejściowymi i uziemieniem) 10MΩ lub więcej przy pomiarze induktorem 500 V DC (pomiędzy zaciskami wejściowymi i uziemieniem) Maksymalnie 60% (przy zasilaniu 26.4V DC i temperaturze 55 C) Maksymalnie 45% (przy zasilaniu 30V DC i temperaturze 55 C) 24V DC (dla sygnałów) 24V DC, 85mA lub mniej (gdy wszystkie wejścia są włączone) 4 słowa Około 180g 23

25 Budowa: Schemat podłączeo: Uwagi: 1) Wspólne zaciski C0 i C1 są elektrycznie odseparowane i izolowane od siebie. 2) Symbolem NC oznaczono zaciski, które nie są podłączone do wewnętrznego obwodu. Dlatego nie można ich używad jako zacisków zapasowych. Konfiguracja obwodu: 24

26 Moduły wyjść dyskretnych: NP1Y _ 09 / NP1Y R - 0 _ Moduł 16 wyjść dyskretnych: NP1Y16U09P6 Parametry sygnału wyjściowego Charakterystyka obwodu wyjściowego Metody ochrony wyjścia Podłączanie przewodów Cecha Typ Liczba wyjśd Napięcie znamionowe Tolerancja napięcia znamionowego Rodzaj logiki wyjściowej Maksymalne obciążenie prądowe Spadek napięcia wyjściowego Czas odpowiedzi Zmiana z '0' na '1' Zmiana z '1' na '0' Prąd upływu w stanie WYŁ Element wyjściowy Prąd rozruchu Wbudowany bezpiecznik Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe Liczba przełączeo Inne Zewnętrzne podłączanie przewodów Specyfikacja NP1Y16U09P6 16 (dwa obwody z 8 wyjściami każdy) 12 do 24V DC 10.2 do 30V DC Dodatnia 0.6A/punkt, 4A dla wszystkich 1.5V lub mniej (przy obciążeniu 0.6A) 1ms lub mniej 1ms lub mniej 0.1mA lub mniej Tranzystor 3A, 10ms 125V, 7A, dwa niewymienialne bezpieczniki Warystor Brak Maksymalnie 1800 razy/godzinę (obciążenie reaktancją indukcyjną); Bez limitu (obciążenie rezystancją) Wymienny panel z 20 zaciskami śrubowymi Rodzaj przewodów 0.3 do 0.8 mm 2 Diody sygnalizacyjne Sposób izolacji Wytrzymałośd dielektryczna Rezystancja izolacji Ilośd punktów mogących byd wyzwolonych jednocześnie Zasilanie zewnętrzne Wewnętrzne zużycie prądu Ilośd zajętych słów Masa Diody sygnałowe zaświecają się, gdy dane wyjście zostaje załączone. Dioda ONL, świecąca się na zielono, sygnalizuje tryb normalnej pracy. Dioda ERR, świecąca się na czerwono, sygnalizuje wystąpienie błędu lub przepalenie się bezpiecznika. Transoptor 1500V AC, 1 minuta (pomiędzy zaciskami wyjściowymi i uziemieniem) 10MΩ lub więcej przy pomiarze induktorem 500 V DC (pomiędzy zaciskami wyjściowymi i uziemieniem) Maksymalnie 100% (przy zasilaniu 24V DC i temperaturze 55 C) Maksymalnie 90% (przy zasilaniu 26.4V DC i temperaturze 55 C) Maksymalnie 75% (przy zasilaniu 30V DC i temperaturze 55 C) 12 do 24V DC (dla sygnałów), 30mA (dla tranzystora) 24V DC, 43mA lub mniej (gdy wszystkie wyjścia są włączone) Przy bezpośrednim podłączeniu do magistrali SX: 2 słowa Przy wykorzystywaniu zdalnego podłączenia wejśd/wyjśd: 1 słowo Około 160g 25

27 Budowa: Schemat podłączeo: Uwagi: 1) Wspólne zaciski M0 i M1 są elektrycznie odseparowane i izolowane od siebie. 2) Wspólne zaciski P0 i P1 są elektrycznie odseparowane i izolowane od siebie. Konfiguracja obwodu: 26

28 Moduł 64 wyjść dyskretnych: NP1Y64U09P1 Parametry sygnału wyjściowego Charakterystyka obwodu wyjściowego Metody ochrony wyjścia Podłączanie przewodów Cecha Typ Liczba wyjśd Napięcie znamionowe Tolerancja napięcia znamionowego Rodzaj logiki wyjściowej Maksymalne obciążenie prądowe Spadek napięcia wyjściowego Zmiana z '0' na '1' Czas odpowiedzi Zmiana z '1' na '0' Prąd upływu w stanie WYŁ Element wyjściowy Prąd rozruchu Wbudowany bezpiecznik Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe Inne Liczba przełączeo Zewnętrzne podłączanie przewodów Rodzaj przewodów Diody sygnalizacyjne Specyfikacja NP1Y64U09P1 64 (dwa obwody z 32 wyjściami każdy) 12 do 24V DC 10.2 do 30V DC Dodatnia 0.12A/punkt, 3.2A dla wszystkich 1.5V lub mniej (przy obciążeniu 0.12A) 1ms lub mniej 1ms lub mniej 0.1mA lub mniej Tranzystor 0.8A, 10ms 125V, 2.5A, dwa niewymienialne bezpieczniki Dioda Zenera Brak Maksymalnie 3600 razy/godzinę (obciążenie reaktancją indukcyjną); Bez limitu (obciążenie rezystancją) Dwie wtyczki 40-pin 0.25 mm 2 lub mniej (dla wtyczek lutowanych) Diody sygnałowe zaświecają się, gdy dane wyjście zostaje załączone (dodatkowy przełącznik na module umożliwia wybór zakresu wyjśd). Dioda ONL, świecąca się na zielono, sygnalizuje tryb normalnej pracy. Dioda ERR, świecąca się na czerwono, sygnalizuje wystąpienie błędu lub przepalenie się bezpiecznika. Sposób izolacji Wytrzymałośd dielektryczna Rezystancja izolacji Ilośd punktów mogących byd wyzwolonych jednocześnie Zasilanie zewnętrzne Wewnętrzne zużycie prądu Ilośd zajętych słów Masa Transoptor 1500V AC, 1 minuta (pomiędzy zaciskami wyjściowymi i uziemieniem) 10MΩ lub więcej przy pomiarze induktorem 500 V DC (pomiędzy zaciskami wyjściowymi i uziemieniem) Maksymalnie 90% (przy zasilaniu 24V DC i temperaturze 55 C) Maksymalnie 85% (przy zasilaniu 26.4V DC i temperaturze 55 C) Maksymalnie 65% (przy zasilaniu 30V DC i temperaturze 55 C) 12 do 24V DC (dla sygnałów), 80mA (dla tranzystora) 24V DC, 90mA lub mniej (gdy wszystkie wyjścia są włączone) 4 słowa Około 180g 27

29 Budowa: Schemat podłączeo: Uwagi: 1) Wspólne zaciski M0 i M1 są elektrycznie odseparowane i izolowane od siebie. 2) Wspólne zaciski P0 i P1 są elektrycznie odseparowane i izolowane od siebie. 3) Symbolem NC oznaczono zaciski, które nie są podłączone do wewnętrznego obwodu. Dlatego nie można ich używad jako zacisków zapasowych. Konfiguracja obwodu: 28

30 Moduł 8 wyjść dyskretnych przekaźnikowych: NP1Y08R-00 Parametry sygnału wyjściowego Charakterystyka obwodu wyjściowego Metody ochrony wyjścia Podłączanie przewodów Cecha Typ Liczba wyjśd Napięcie znamionowe Tolerancja napięcia znamionowego Częstotliwośd znamionowa Tolerancja częstotliwości znamionowej Maksymalne obciążenie prądowe Najmniejszy prąd wyłączający Czas odpowiedzi Zmiana z '0' na '1' Zmiana z '1' na '0' Prąd upływu w stanie WYŁ Wbudowany bezpiecznik Element wyjściowy Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe Liczba przełączeo Inne Zewnętrzne podłączanie przewodów Specyfikacja NP1Y08R-00 8 (wszystkie wyjścia niezależne) 240V AC lub 110V DC 264V AC lub mniej, 140V DC lub mniej 50/60 Hz 47 do 63 Hz Przy zasilaniu 30V DC / 264V AC: 2.2A/punkt Przy zasilaniu 110V DC: 0.2A/punkt 5V DC, 1mA 10ms lub mniej 10ms lub mniej 0.1mA lub mniej (przy zasilaniu 200V AC i 60Hz) Brak Przekaźnik (AC, DC) Warystor Brak Maksymalnie 1800 razy/godzinę Wymienny panel z 20 zaciskami śrubowymi Rodzaj przewodów 0.3 do 0.8 mm 2 Diody sygnalizacyjne Sposób izolacji Wytrzymałośd dielektryczna Rezystancja izolacji Ilośd punktów mogących byd wyzwolonych jednocześnie Zasilanie zewnętrzne Wewnętrzne zużycie prądu Ilośd zajętych słów Masa Diody sygnałowe zaświecają się, gdy dane wyjście zostaje załączone. Dioda ONL, świecąca się na zielono, sygnalizuje tryb normalnej pracy. Dioda ERR, świecąca się na czerwono, sygnalizuje wystąpienie błędu lub przepalenie się bezpiecznika. Przekaźnik 1500V AC, 1 minuta (pomiędzy zaciskami wyjściowymi i uziemieniem) 10MΩ lub więcej przy pomiarze induktorem 500 V DC (pomiędzy zaciskami wyjściowymi i uziemieniem) Bez ograniczeo 240V AC lub 110V DC (dla sygnałów) 24V DC, 100mA lub mniej (gdy wszystkie wyjścia są włączone) Przy bezpośrednim podłączeniu do magistrali SX: 2 słowa Przy wykorzystywaniu zdalnego podłączenia wejśd/wyjśd: 1 słowo Około 170g 29

31 Budowa: Schemat podłączeo: Uwaga: Symbolem NC oznaczono zaciski, które nie są podłączone do wewnętrznego obwodu. Dlatego nie można ich używad jako zacisków zapasowych. Konfiguracja obwodu: 30

32 Wymiary modułów wejść/wyjść dyskretnych w mm: Moduły mające 8 punktów: Moduły mające 16 punktów: 31

33 Moduły mające 32 punkty: Moduły mające 64 punkty: 32

34 Moduły wejść/wyjść analogowych Moduły dostępne w ofercie: NP1AXH4-MR 4 wejścia analogowe (prądowe/napięciowe), szybkie, wielozakresowe; rozdzielczośd: 14 bitów NP1AXH8I-MR 8 wejśd analogowych (prądowych), szybkich, wielozakresowych; rozdzielczośd: 14 bitów NP1AYH4I-MR 4 wejścia analogowe (prądowe), szybkie, wielozakresowe; rozdzielczośd: 14 bitów NP1AYH8I-MR 8 wejśd analogowych (prądowych), szybkich, wielozakresowych; rozdzielczośd: 14 bitów 33

Systemy sterowania obiektowego

Systemy sterowania obiektowego Systemy sterowania obiektowego Opracował: mgr inż.henryk Kasprowicz - Biłgoraj 2001r - Spis treści 1. Sterowniki programowalne... 3 str. 1. 1. Podstawowe parametry sterowników... 3 str. 1. 2. Schemat blokowy

Bardziej szczegółowo

Informacje techniczne

Informacje techniczne Informacje techniczne Sterowniki swobodnie programowalne: PCD1 PCD2 Zwarta budowa, wyjątkowa funkcjonalność Controls Division Bogata funkcjonalność w pełni zintegrowana w jednostce bazowej Do 1023 lokalnych

Bardziej szczegółowo

SIMATIC S7-200 Pewny i niezawodny system sterowania

SIMATIC S7-200 Pewny i niezawodny system sterowania SIMATIC S7-200 Pewny i niezawodny system sterowania Simatic S7-200 www.siemens.pl/simatic Modułowy, kompaktowy, o dużych możliwościach komunikacyjnych. Mały, a wydajny SIMATIC S7-200 jest nowoczesnym sterownikiem

Bardziej szczegółowo

SIMATIC. Rozproszony system wejść/wyjść ET200M. Przedmowa. Opis produktu. Szybkie uruchomienie. Planowanie zastosowania. Montaż.

SIMATIC. Rozproszony system wejść/wyjść ET200M. Przedmowa. Opis produktu. Szybkie uruchomienie. Planowanie zastosowania. Montaż. s Przedmowa Opis produktu 1 Szybkie uruchomienie 2 Planowanie zastosowania 3 Montaż 4 Podłączanie 5 Uruchomienie 6 Konserwacja i serwis 7 Funkcje 8 Alarmy, błędy i komunikaty systemowe 9 Specyfikacja techniczna

Bardziej szczegółowo

Przejrzysty odczyt i wizualizacja

Przejrzysty odczyt i wizualizacja MITSUBISHI EECTRIC FACTORY AUTOMATION HMI Panele operatorskie Skuteczna komunikacja Przejrzysty odczyt i wizualizacja Wizualizacja systemu i procesu /// Ekran dotykowy i przyciski funkcyjne /// Narzędzia

Bardziej szczegółowo

Materiały dydaktyczne. Systemy automatyki okrętowej. Semestr VI. Wykłady

Materiały dydaktyczne. Systemy automatyki okrętowej. Semestr VI. Wykłady Materiały dydaktyczne Systemy automatyki okrętowej Semestr VI Wykłady 1 Temat: Przetworniki analogowe / cyfrowe Większość urządzeń pomiarowych lub rejestratorów sygnałów w systemach pomiarowych kontaktujących

Bardziej szczegółowo

SŁAWOMIR WIAK (redakcja)

SŁAWOMIR WIAK (redakcja) SŁAWOMIR WIAK (redakcja) Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT Recenzenci: Prof. Janusz Turowski Politechnika Łódzka Prof. Ewa Napieralska Juszczak University Lille Nord de France, LSEE, UA, Francja Autorzy

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PRAKTYCZNY DLA. ... for new solutions... DETALISTÓW PROJEKTANTÓW TECHNIKÓW

PRZEWODNIK PRAKTYCZNY DLA. ... for new solutions... DETALISTÓW PROJEKTANTÓW TECHNIKÓW 2015 PRAKTYCZNY PRZEWODNIK DLA DETALISTÓW PROJEKTANTÓW TECHNIKÓW IP CCTV EZS Sprawdź wejście Systemy ochrony obwodu Audio Pomiary Systemy sterowania Systemy ewakuacyjne LAN... for new solutions... SPIS

Bardziej szczegółowo

Sterowniki Premium. Procesory TSX 57 / PMX 57 / PCX 57. Instalowanie, montaż. Wydanie - Maj 1999

Sterowniki Premium. Procesory TSX 57 / PMX 57 / PCX 57. Instalowanie, montaż. Wydanie - Maj 1999 Sterowniki Premium Procesory TSX 57 / PMX 57 / PCX 57 Instalowanie, montaż Wydanie - Maj 1999 TOM 1 Konfigurowanie, procesory i dyskretne I/O Sterowniki TSX / PMX / PCX 57: Podstawki, procesory, zasilacze,

Bardziej szczegółowo

Zadanie : Wybudowanie infrastruktury technicznej - Program Funkcjonalno-Użytkowy

Zadanie : Wybudowanie infrastruktury technicznej - Program Funkcjonalno-Użytkowy Załącznik Nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Dotyczy : Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy zamówienia związanego z realizacją projektu w ramach działania

Bardziej szczegółowo

Uniwersalne 1-16 kanałowe systemy monitoringu Monitoring online Alarmowanie Rejestracja Regulacja i sterowanie procesami

Uniwersalne 1-16 kanałowe systemy monitoringu Monitoring online Alarmowanie Rejestracja Regulacja i sterowanie procesami Spójny certyfikat kalibracji od producenta zgodny z normą EN ISO/IEC 17025 Uniwersalne 1-16 kanałowe systemy monitoringu Monitoring online Alarmowanie Rejestracja Regulacja i sterowanie procesami Monitoring

Bardziej szczegółowo

DLA SERII REJESTRATORÓW Z OBUDOWAMI: 1U: 31XX, 31XX-E, 31XX-H, LE-A/AS/AN, HF-A/AT/AS/AN, LF-A/AE 1,5U: LE-L/SL, LF-L/AL, HF-A/AL 2U: LF-S, HF-S/S-E,

DLA SERII REJESTRATORÓW Z OBUDOWAMI: 1U: 31XX, 31XX-E, 31XX-H, LE-A/AS/AN, HF-A/AT/AS/AN, LF-A/AE 1,5U: LE-L/SL, LF-L/AL, HF-A/AL 2U: LF-S, HF-S/S-E, DLA SERII REJESTRATORÓW Z OBUDOWAMI: 1U: 31XX, 31XX-E, 31XX-H, LE-A/AS/AN, HF-A/AT/AS/AN, LF-A/AE 1,5U: LE-L/SL, LF-L/AL, HF-A/AL 2U: LF-S, HF-S/S-E, LE-U, HE-T, HEL Witamy Dziękujemy za zakup rejestratora

Bardziej szczegółowo

Sterowniki PLC - Konfiguracja, diagnostyka i programowanie na przykładzie sterowników firmy Siemens

Sterowniki PLC - Konfiguracja, diagnostyka i programowanie na przykładzie sterowników firmy Siemens Sterowniki PLC - Konfiguracja, diagnostyka i programowanie na przykładzie sterowników firmy Siemens PLC (Programowalny Sterownik Logiczny) (ang. Programmable Logic Controller) uniwersalne urządzenie mikroprocesorowe

Bardziej szczegółowo

Sieci przemysłowe w sterowaniu maszyn

Sieci przemysłowe w sterowaniu maszyn POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII MECHANICZNEJ I INFORMATYKI Sieci przemysłowe w sterowaniu maszyn Dr inż. Andrzej Piotrowski Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji Wykład 1

Bardziej szczegółowo

PROFInet. Technologie i aplikacje. Opis systemu. Standard dla zastosowań w automatyce

PROFInet. Technologie i aplikacje. Opis systemu. Standard dla zastosowań w automatyce PROFInet Technologie i aplikacje Opis systemu Standard dla zastosowań w automatyce Peryferia rozproszone Integracja systemów polowych Rozproszona Automatyka Integracja IT Komunikacja PROFInet Instalacja

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Cyfrowe rejestratory rozmów seria KSRC. TRX Krzysztof Kryński. Wersja 9.23 Marzec 2015 Copyright TRX

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Cyfrowe rejestratory rozmów seria KSRC. TRX Krzysztof Kryński. Wersja 9.23 Marzec 2015 Copyright TRX TRX Krzysztof Kryński Cyfrowe rejestratory rozmów seria KSRC INSTRUKCJA OBSŁUGI Wersja 9.23 Marzec 2015 Copyright TRX TRX ul. Garibaldiego 4 04-078 Warszawa tel. 22 871 33 33 fax 22 871 57 30 www.trx.com.pl

Bardziej szczegółowo

Gama produktów UPS Delta

Gama produktów UPS Delta The power behind competitiveness Gama produktów UPS Delta Zasilacze awaryjne UPS www.deltapowersolutions.com Spis treści Grupa Delta 1 O dziale MCIS 3 Zasilacze awaryjne UPS firmy Delta 4 Produkty 6 seria

Bardziej szczegółowo

SŁAWOMIR WIAK (redakcja)

SŁAWOMIR WIAK (redakcja) SŁAWOMIR WIAK (redakcja) Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT Recenzenci: Prof. Janusz Turowski Politechnika Łódzka Prof. Ewa Napieralska Juszczak University Lille Nord de France, LSEE, UA, Francja Autorzy

Bardziej szczegółowo

GE Fanuc Automation. Seria 90-30/VersaMax/Micro. Sterowniki programowalne. Opis funkcji

GE Fanuc Automation. Seria 90-30/VersaMax/Micro. Sterowniki programowalne. Opis funkcji GE Fanuc Automation Sterowniki programowalne Seria 90-30/VersaMax/Micro Opis funkcji Kraków, wrzesień 1999 Znaki ostrzegawcze i uwagi Niebezpieczeństwo Symbolem tym oznaczone są w niniejszej publikacji

Bardziej szczegółowo

Temat numeru: ESAWARE nowa generacja HMI, IPC i zdalnego dostępu serwisowego do instalacji automatyki. str. 8 9. Jeszcze szybszy radiomodem RipEX

Temat numeru: ESAWARE nowa generacja HMI, IPC i zdalnego dostępu serwisowego do instalacji automatyki. str. 8 9. Jeszcze szybszy radiomodem RipEX BIULETYN INFORMACYJNY FIRMY SABUR ISSN 1898-522X www.sabur.com.pl nr 2[54]/2014 str. 8 9 Temat numeru: ESAWARE nowa generacja HMI, IPC i zdalnego dostępu serwisowego do instalacji automatyki PCD1.Room

Bardziej szczegółowo

strona 14 strona 10 strona 20 strona 4

strona 14 strona 10 strona 20 strona 4 Astraada HMI Panele operatorskie i komputery przemysłowe strona 14 Nowe produkty Kawasaki strona 10 Nowy Historian od Wonderware strona 20 GE Intelligent Platforms - oferta ASTOR rodem z General Electric

Bardziej szczegółowo

Minimalne wymagania techniczne dotyczące projektowania i budowy systemu ochrony obwodowej dla Lotniska w Szymanach

Minimalne wymagania techniczne dotyczące projektowania i budowy systemu ochrony obwodowej dla Lotniska w Szymanach Minimalne wymagania techniczne dotyczące projektowania i budowy systemu ochrony obwodowej dla Lotniska w Szymanach 1. System ochrony obwodowej opis ogólny Należy wykonać system składający się z 14 kamer

Bardziej szczegółowo

VIP X1 XF VIP-X1XF VIP-X1XF-E. Instrukcja instalacji i obsługi

VIP X1 XF VIP-X1XF VIP-X1XF-E. Instrukcja instalacji i obsługi VIP X1 XF VIP-X1XF VIP-X1XF-E pl Instrukcja instalacji i obsługi VIP X1 XF Spis treści pl 3 Spis treści 1 Przedmowa 6 1.1 Informacje dotyczące niniejszej instrukcji 6 1.2 Konwencje przyjęte w instrukcji

Bardziej szczegółowo

Sterowniki PLC oraz panele graficzne

Sterowniki PLC oraz panele graficzne Sterowniki PLC oraz panele graficzne PLC: Panele: MasterK/ GLOFA/ XGB/ XGI/ XGK/ XGR XP10/ XP30/ XP50/ XP70/ XP80/ XP90. Rozwiązania Automatyki XGT XGT PLC Wysoka wydajność Typ modułowy (Seria XGR/XGK/XGI)

Bardziej szczegółowo

Przekaźniki programowalne easy w wybranych procesach automatyzacji i sterowania www.moeller.pl

Przekaźniki programowalne easy w wybranych procesach automatyzacji i sterowania www.moeller.pl Przekaźniki programowalne easy w wybranych procesach automatyzacji i sterowania www.moeller.pl Spis treści: Wstęp...3 Oznaczenia stosowane w serii easy...4 Wytyczne ogólne... 5 Oprzewodowanie... 5 Instalacja...

Bardziej szczegółowo

Narzędzia informatyki

Narzędzia informatyki Narzędzia informatyki dr inż. Anna Kobusińska Anna.Kobusinska@cs.put.poznan.pl www.cs.put.poznan.pl/akobusinska Literatura Duch W., Fascynujący świat komputerów, Nakom, Poznań 1997 Skorupski P., Podstawy

Bardziej szczegółowo

Systemy powiadamiania

Systemy powiadamiania Systemy powiadamiania Specjaliści od zarządzania bezpieczeństwem monitorowanie wizualizacja alarm sterowanie rejestracja Zalety systemów powiadamiania Funkcjonowanie budynków i nieruchomości przemysłowych

Bardziej szczegółowo

vacon nx przemienniki częstotliwości instrukcja obsługi

vacon nx przemienniki częstotliwości instrukcja obsługi vacon nx przemienniki częstotliwości instrukcja obsługi V A C O N 1 PODCZAS INSTALACJI I URUCHAMIANIA PRZEMIENNIKA NALEŻY PRZESTRZEGAĆ PONIŻSZYCH 10 PUNKTÓW SKRÓCONEJ INSTRUKCJI URUCHAMIANIA. W PRZYPADKU

Bardziej szczegółowo

UWAGA! Producent zastrzega sobie prawo dokonywania zmian parametrów i sposobu obsługi bez wcześniejszego poinformowania. Ze względu na ciągłą

UWAGA! Producent zastrzega sobie prawo dokonywania zmian parametrów i sposobu obsługi bez wcześniejszego poinformowania. Ze względu na ciągłą Rejestrator cyfrowy serii Instrukcja obsługi UWAGA! Producent zastrzega sobie prawo dokonywania zmian parametrów i sposobu obsługi bez wcześniejszego poinformowania. Ze względu na ciągłą modyfikację i

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY PRACOWNIA PROJEKTOWA PAWEŁ PRACZYK SPÓŁKA Z O.O. TOM Xb BUDOWA BUDYNKU CHŁODNI Z ZAPLECZEM SOCJALNO-TECHNICZNYM

PROJEKT WYKONAWCZY PRACOWNIA PROJEKTOWA PAWEŁ PRACZYK SPÓŁKA Z O.O. TOM Xb BUDOWA BUDYNKU CHŁODNI Z ZAPLECZEM SOCJALNO-TECHNICZNYM PRACOWNIA PROJEKTOWA PAWEŁ PRACZYK SPÓŁKA Z O.O. 6 4-100 LESZN O U L.DUŃSKA 17 tel. +48 65 526 29 73 e-mail: ppawel@post.pl NIP: 697-23-03-576 REGON: 301939900 Konto bankowe: Raiffeisen Bank Polska SA,

Bardziej szczegółowo