POMIARY AUTOMATYKA KONTROLA Vol

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "POMIARY AUTOMATYKA KONTROLA Vol. 58-2012"

Transkrypt

1 POMIARY AUTOMATYKA KONTROLA Vol SPIS TREŚCI nr 1 ARTYKUŁY NAUKOWE SCIENTIFIC PAPERS 3 Porównanie cząstkowych modeli parametrycznych w zadaniu detekcji uszkodzeń sieci gazowej / Michał Syfert, Anna Jankowska, Zofia M. Łabęda- Grudziak, Łukasz Tabor Comparison of particular parametric models for faults detection in gas pipeline 9 Budowa, analiza i ocena niepewności pomiarów zestawu kalibracyjnego do sprawdzania gazomierzy u użytkownika / Orest Seredyuk, Lydia Vitvitskiy, Anna Vinnichuk, Zygmunt Warsza Design, theory and accuracy of the calibration device of domestic gas meters "in situ" 15 Analytical system of leak detection and localization for long range liquid pipelines / Andrzej Bratek, Mateusz Turkowski System wykrywania i lokalizacji wycieków w rurociągach cieczy dalekiego zasięgu 19 Szybka korekcja statycznych charakterystyk termometrycznych termistorów / Jacek Gołębiowskj, Roman Gozdur, Andrzej Majocha Fast static correction of triermometric NTC thermistor characteristics 23 Światło białe jako medium w pomiarze temperatury / Damian Śmierzchalski, Leszek Różański Visible light in temperature measuring process 27 Dwufazowy cyfrowy generator napięć sinusoidalnych do zastosowań w dokładnych pomiarach impedancji / Ryszard Rybski, Janusz Kaczmarek, Mirosław Kozioł Digital two-phase sinewave voltage generator for use in accurate impedance measurements 30 Algorytmy sprawdzania liczników energii elektrycznej / Mariusz Życiak Testing algorithms for electrical energy meters 33 Zastosowanie podwójnego szeregu Fouriera do analizy matrycoworeaktancyjnego przekształtnika częstotliwości prądu przemiennego / Beata Zięba, Igor Korotyeyev Application of the double Fourier series to analysis of AC matrix-reactance frequency converters 37 Pomiary topografii czynnej powierzchni foliowych taśm mikrościernych z wykorzystaniem konfokalnej laserowej mikroskopii skaningowej / Wojciech Kapłonek, Robert Tomkowski, Michał Zeleňák Measurements of surface topography of microfinishing films with use of confocal laser scanning microscopy 40 Diagnostyka stanu napełnienia sztucznej komory serca POLVAD / Alicja Siewnicka, Bartłomiej Fajdek, Krzysztof Janiszowski, Katarzyna Chołost Diagnosis of the POLVAD artificial assist device filling state

2 44 Dostosowanie funkcjonalności systemu edukacji w zakresie kardioimplantów do potrzeb osób z dysfunkcjami / Anna Pławiak- Mowna, Kamil Mielcarek Adaptation of functionality of education system in the field of electronic cardiac implants for people with disabilities 48 Wybrane problemy metrologiczne oceny morfologicznej i funkcjonalnej stopy w leczeniu palucha koślawego / Michał Wychowański, Krzysztof Nowiński, Bartosz Borucki, Andrzej Wit, Paweł Adamczyk, Jacek Laskowski Selected metrological problems of morphological and functional foot assessment 52 Fractal analysis limitations in digital analysis of Papanicolaou cytological images / Dorota Oszutowska, Grażyna Waker-Wójciuk, Przemysław Mazurek Ograniczenia w analizie fraktalnej dla obrazów rozmazów Papanicolaou 55 Segmentacja obrazów obiektów w postaci skupisk na przykładzie obrazów Kometowych / Artur Bal Aggregate object image segmentation on example of comet assay images 59 Analizy czasowe i przestrzenne w rozproszonym systemie wizyjnym / Marek Piszczek, Katarzyna Syska, Radosław Ryniec, Janusz Wawer Time and spatial analysis for a distributed vision system 63 Dobór elementów wizyjnego systemu monitorowania procesu spawania / Marek Fidali, Anna Bzymek, Wojciech Jamrozik, Artur Czupryński, Anna Timofiejczuk Selection of components of a vision monitoring system for welding process 71 Silnik PMSM: analiza matematyczna, układy sterowania / Tomasz Rudnicki, Robert Czerwinski, Aleksander Fręchowicz PMSM motor: analysis, control drivers 76 Conception of partial specification of logic controller deterministic state machine / Grzegorz Łabiak Koncepcja niepełnej specyfikacji deterministycznej maszyny stanów sterownika logicznego 80 Badanie i dobór elektrycznych jednostek napędowych wielowirnikowego robota latającego / Stanisław Gardecki, Andrzej Kasiński Testing and selection of electrical actuators for multi-rotor flying robot 84 Realizacja urządzeń automatyki elektroenergetycznej na bazie układów FPGA / Piotr Niklas Realization of automatic power system devices based on FPGA chip 88 Metoda sprzętowej realizacji programu LD z wykorzystaniem układów FPGA / Jan Mocha, Dariusz Kania A method of hardware implementation of LD programs in FPGA devices 93 Optimization of control unit based on construction of CPLD / Alesander Barkalov, Larysa Titarenko, Łukasz Smoliński Optymalizacja jednostki kontrolnej bazująca na budowie układów CPLD 97 Kodowanie klas POLC w mikroprogramowanych układach sterujących / Alesander Barkalov, Larysa Titarenko, Jacek Bieganowski The encoding of POLC classes in microprogram control units 101 Zmodyfikowana metoda budowy grafów przyczynowo-skutkowych procesów z wykorzystaniem archiwalnych przebiegów sygnałów / Łukasz Tabor Modified method for building cause-effect graphs of processes using archival signal values

3 105 Pomiary i diagnostyka wiązki laserowej jako narzędzia wytwarzania / Maksymilian Sidorowicz, Jacek Reiner, Tomasz Baraniecki Measurements and diagnostics of a laser beam as a manufacturing machine tool 109 Ocena dokładności odwzorowania kształtu powierzchni nieregularnych w tomografii komputerowej / Andrzej Ryniewicz Accuracy assessment of irregular surface shape mapping in computed tomography 112 Możliwość identyfikacji błędów kształtu przy wykorzystaniu skanera Optycznego / Barbara Juras, Jerzy Sładek, Danuta Szewczyk Possibilities of shape error identification using optical scanner 115 Pomiary odkształceń lokalnych w przestrzeni / Damian Śmierzchalski, Marek Radke Local 3 D deformation measurements 119 Wpływ luzu łożyskowego na nośność statyczną łożysk tocznych wieńcowych podwójnych w odniesieniu do oporów toczenia / Ludwik Kania, Szczepan Śpiewak The effect of bearing clearance on the static carrying capacity of twin slewing bearings in reference to friction torque 123 Wpływ konstrukcji obrabiarki na dokładność wykonania przedmiotu próbnego / Łukasz Nowakowski, Edward Miko Influence of machine tool construction on test workpieces accuracy 126 XPS measurements of AISI 430 SS surface after electropolishing operations in a transpassive region of polarisation characteristics / Tadeusz Hryniewicz, Krzesztof Rokosz, Steinar Raaen Badania XPS powierzchni stali ferrytycznej AISI 430 po operacjach elektropolerowania w transpasywnym obszarze charakterystyk polaryzacyjnych 130 Lokalne metody obliczania krzywych offset / Andrzej Kawalec, Marek Magdziak Local methods for computing offset curves regularności ciągłych układów / Aneta Szyda On regularity of continuous systems 136 Numerical modelling of strain and stress states in quick thread cold rolling process / Krzysztof Kukiełka Modelowanie numeryczne stanów odkształceń i naprężeń w procesie walcowania gwintów o dużym skoku na zimno 140 On the dynamic vulnerability of up-to-date structures Czułość dynamiczna nowoczesnych konstrukcji 144 Prace profesora Włodzimierza Krukowskiego ( ) w dziedzinie układów pomiarowych i ich rola w rozwoju metrologii elektrycznej The work of Professor Włodzimierz Krakowski ( ) in the field of measurement circuits and their role in the development of electrical metrology INFORMACJE INFORMATION 26 Informacje dla Autorów 51 V Targi Pneumatyki, Hydrauliki, Napędów i Sterowań PNEMATICON 96 Nowa inicjatywa PAK

4 100 Walne Zgromadzenie Polskiego Stowarzyszenia Pomiarów Automatyki i Robotyki POLSPAR" 118 Studia Podyplomowe Informatyka w systemach kontrolno-pomiarowych 125 Wortal branżowy 143 Informacja redakcji dotycząca artykułów współautorskich 154 Zmiany w składzie Rady Programowej PAK 154 Zmiany w redakcji miesięcznika PAK 154 Informacja o jawności informacji dotyczącej podmiotów przyczyniających się do powstania artykułu 154 KONFERENCJE NAUKOWO-TECHNICZNE CONFERENCES I,II,III,IV REKLAMY ADVERTISEMENTS

5 nr 2 ARTYKUŁY NAUKOWE SCIENTIFIC PAPERS 157 Niepewność typu A pomiaru o obserwacjach samoskorelowanych / Zygmunt L. Warsza, Andrzej Zięba Uncertainty of type A of the measurement with auto-correlated observations 163 Concepts of optical velocity sensors using spatial frequency / Ubbo Ricklefs, Huanping Luo Koncepcje optycznych czujników prędkości wykorzystujących częstotliwość przestrzenną 168 Szacowanie czasu uszkodzeń parametrycznych zaworów regulacyjnych modelami stochastycznymi / Ryszard Kopka Estimating the time to soft failures of control valves based on stochastic models 172 Pomiary drgań i obliczenia akustyczne tarcz łożyskowych silników asynchronicznych zasilanych przekształtnikowo / Damian Zieliiński, Łukasz Łudziński, Dariusz Karkosiński Vibration measurements and acoustic calculations of bearing shields of asynchronous motors powered by an inverter 176 Metoda aktywnych konturów w segmentacji znaków na tablicach rejestracyjnych / Edward Półrolniczak Application of active contour method to segmentation of characters on license plates 180 Prywatyzacja zmiennych skalarnych dla wyznaczania równoległości w pętlach programowych / Marek Pałkowski, Włodzimierz Bielecki Automatic privatization of scalar variables for coarse-grained parallelism extraction 184 Koncepcja wymiany informacji w systemie ochrony sieci federacyjnych / Rafał Kozik, Michał Choraś Information exchange between domains in the Federated Networks Protection System 188 Wpływ redukcji zależności na możliwość obliczenia tranzytywnego domknięcia grafu zależności / Krzysztof Siedlecki, Marek Pałkowski Impact of reducing dependence on possibility of calculating transitive closure of dependency graph 193 Obliczeniowe szacowanie czasu wykonania programu / Agnieszka Kamińska Estimation of program execution time 196 Tworzenie kontentu baz wiedzy IDSS: pełne i zredukowane systemy reguł modeli rozmytych / Tatiana Tretyakoya Creating content of IDSS knowledge bases: full and reduced rule base of fuzzy models 202 Use of the tiling method inside synchronization of free slices of code in OpenMP standard in order to achieve speedup cnhancement / Michał Gozdalik Zwiększanie przyspieszenia aplikacji równoległych przy użyciu metody podziału na bloki, wewnątrz części kodu wolnych od synchronizacji

6 206 Formalizmy lingwistyki matematycznej w komputerowym wspomaganiu detekcji zmian chorobowych unaczynienia wieńcowego / Mirosław Trzupek, Marek R. Ogiela, Ryszard Tadeusiewicz Mathematical linguistic in computer aided detection of pathological changes in coronary vessels 210 Kognitywne aplikacje dla znaczeniowej analizy danych / Lidia Ogiela, Dorota Srebrny Cognitive applications for semantic data analysis 214 Propozycja algorytmu steganograficznego z kluczem rozproszonym opartego na funkcji CSF / Jerzy Korostil, Łukasz Nozdrzykowski Proposition of the steganographic algorithm with dispersed key based on the CSF function 218 The system supporting project management as an example of web Technologies / Paweł Deka, Wojciech Zabierowski System wspierający zarządzanie projektami jako przykład wykorzystania technologii webowych 222 Parallelization of the ARIA Encryption Standard / Dariusz Burak Zrównoleglenie standardu szyfrowania ARIA 226 Visualisation metaphor as help in test case analysis and selection / Artur Sosnówka Analiza i selekcja testów za pomocą przenośni wizualizacyjnej INFORMACJE INFORMATION 156 Informacje dla Autorów 167 Nowa inicjatywa PAK 183 Informacja redakcji dotycząca artykułów współautorskich 201 Wydawnictwo PAK 209 Szanowni Autorzy artykułów publikowanych w PAK 221 V Targi Pneumatyki, Hydrauliki, Napędów i Sterowań PNEMATICON 225 Wortal branżowy 229 Newsletter PAK 230 Zmiany w składzie Rady Programowej PAK 230 Zmiany w redakcji miesięcznika PAK 230 Informacja o jawności informacji dotyczącej podmiotów przyczyniających się do powstania artykułu RECENZJE REVIEWS 179 Wybrane problemy współczesnej termografii i termometrii w podczerwieni / Bogusław Więcek III Handbook of Magnetic Measurements / Tadeusz Skubis 230 KONFERENCJE NAUKOWO-TECHNICZNE CONFERENCES I,II,IV REKLAMY ADVERTISEMENTS

7 nr 3 ARTYKUŁY NAUKOWE SCIENTIFIC PAPERS 233 O formalnych podstawach składania niepewności A i B / Jerzy Jakubiec On formal bases of composition of A and B type uncertainties 236 Zastosowanie fazy wzajemnej gęstości widmowej mocy w radioizotopowych pomiarach przepływów dwufazowych w rurociągach / Robert Hanus, Leszek Petryka, Marcin Zych Application of phase of the Cross-Power Spectral Density distribution to radioisotope measurement of two phase flows in pipelines 240 Wybrane aspekty wzorcowania mierników pola elektromagnetycznego / Paweł Bieńkowski, Marcin Świderski, Bartłomiej Zubrzak Selected aspects of electromagnetic field meter calibration 245 Bramka bezpieczeństwa z optoelektronicznym czujnikiem NO 2 / Janusz Wawer, Zbigniew Bielecki, Janusz Mikołajczyk, Jacek Wojtas, Robert Mędrzycki, Mirosław Nowakowskj Project of security portals for explosives detection using CEAS sensor 249 Hybrydowy system równoczesnego pomiaru rozkładu temperatury oraz przemieszczeń obiektów inżynierskich / Małgorzata Kujawińska, Bartłomiej Siwek, Grzegorz Dymny, Maciej Rzeczkowski A hybrid system for simultaneous measurements of temperature and displacement distributions of engineering objects 253 Wpływ niejednorodności temperatury w komorze termostatycznej na zgodność ze specyfikacją / Tomasz Bakoń Effect of temperature inhomogeneity in thermostatic chamber for compliance with specification 256 Analiza wrażliwościowa spektrometru mas z innowacyjnym układem polaryzacji źródła elektronów / Jarosław Sikora, Leszek Szczepaniak Sensitivity analysis of mass spectrometer with innovative biasing system ofin an electron source 260 Airborne laser scanning data for railway line survey / Krystian Pyka, Natalia Borowiec, Martyna Poręba, Małgorzata Słota, Tomasz Kundzierewicz Wykorzystanie lotniczego skaningu laserowego do pomiaru torów kolejowych 264 Zastosowanie elektromechanicznej folii EMFi do pomiaru tętna / Tadeusz Sondej, Krzysztof Różanowski, Łukasz Dziuda Heart rate measurement using EMFi sensors 268 System akwizycji sygnałów bioelektrycznych z programowanym układem ADS1298 / Stanisław Pietraszek, Dariusz Komorowski New generation universal programmable analog front-end for biopotential measurement 272 Badania nad wykorzystaniem spektrofotometru do pomiaru koloru i klasyfikacji bawełny / Małgorzata Matusiak, Anetta Walawska, Jerzy Andrysiak Use of a spectrophotometer for colour measurements and classification of cotton 276 Analiza falownikowego napędu hydraulicznej pompy tłoczkowej z zastosowaniem silnika synchronicznego PMSM / Tadeusz Stefański, Łukasz Zawarczyński Analysis of inverter-fed drive of hydraulic piston pump with use of PMSM motor 280 Wyznaczanie pochodnych prądów silnika w celu estymacji położenia kątowego wirnika w bezczujnikowym napędzie z silnikiem PMSM / Leszek Jarzębowicz Evaluation of motor current derivatives in order to estimate the rotor angular position in a sensorless PMSM drive

8 284 Realizacja adaptacyjnego algorytmu wstecznego całkowania w układzie sterowania poziomem cieczy / Marcin Jastrzębski, Jacek Król Realization of adaptive backstepping algorithm in level control system 288 Regulator rozmyty jako korektor nieliniowy / Krzysztof Wiktorowicz Fuzzy controller as a nonlinear corrector 294 Ocena jakości systemu przesyłania informacji z kodem dwukrotnie łączonym na bazie kodu Hamminga i rozszerzonego kodu Hamminga / Marek Fijałkowski Quality evaluation of the data transmission system with a twice merged code based on Hamming code and extended Hamming code 298 Opis i implementacja algorytmu wyznaczania rozkładu fazy obrazów prążkowych w układzie FPGA / Kamil Staszek Hardware implementation of phase extraction algorithm in fringe pattern analysis 302 Przybliżony model matematyczny procesu gięcia elementów rurkowych na giętarkach / Mirosław Wojtyła Approximate mathematical model of the process of bending tubular elements for benders INFORMACJE INFORMATION 232 Informacje dla Autorów 244 Informacja redakcji dotycząca artykułów współautorskich 259 Wydawnictwo PAK 259 Newsletter PAK 263 V Targi Pneumatyki, Hydrauliki, Napędów i Sterowań PNEMATICON 287 Nowa inicjatywa PAK 305 Wortal branżowy 306 Zmiany w składzie Rady Programowej PAK 306 Zmiany w redakcji miesięcznika PAK 306 Informacja o jawności informacji dotyczącej podmiotów przyczyniających się do powstania artykułu 306 KONFERENCJE NAUKOWO-TECHNICZNE CONFERENCES I,II,III,IV REKLAMY ADVERTISEMENTS

9 nr 4 ARTYKUŁY NAUKOWE SCIENTIFIC PAPERS 309 Urządzenie do pomiarów niskich ciśnień w czasie rzeczywistym w medycynie i fizjologii / Grzegorz Szczęsny, Leszek Adamowicz, Jan Grabski, Robert Szydłowski, Jarosław Marcinek Device for on-line measurement of low value pressures in medicine and physiology 313 Grafowa metoda segmentacji obiektów w postaci skupisk na przykładzie obrazów kometowych / Artur Bal Graph-based aggregate object image segmentation method on example of comet assay images 316 Graficzna interpretacja wyników regresji logistycznej w badaniu klinicznym dla dwustanowej zmiennej zależnej / Przemysław Korohoda, Monika Miklaszewska, Jacek Antoni Pietrzyk Graphical interpretation of logistic regression results for clinical investigation with binomial output variable 319 Aplikacja do wizualizacji danych DICOM z komunikacją z serwerem PACS / Przemysław Kozakiewicz, Andrzej Piątek, Mirosław Socha Application for medical image processing in DICOM format compatible with PACS server 323 Aplikacja wspierająca proces konturowania organów w danych medycznych / Edyta Flis, Mirosław Socha, Andrzej Skalski A software application supporting segmentation process for medical data 327 Akcelerometryczny system badania i analizy chodu / Piotr Maj, Katarzyna Barczewska, Aleksandra Drozd, Jakub Kowalski Gait analysis system based on accelerometers 331 Kapsułka endoskopowa nowej generacji / Paweł Turcza, Mariusz Duplaga New generation capsular endoscopy 335 Pomiary parametrów akustycznych mowy emocjonalnej - krok ku modelowaniu wokalnej ekspresji emocji / Magdalena Igras, Wiesław Wszołek Measurements of emotional speech acoustic parameters - a step towards vocal emotion expression modelling 339 Komputerowa ocena efektów leczenia bólu w odcinku lędźwiowym kręgosłupa / Andrzej Dyszkiewicz, Paweł Kępiński, Paweł Połeć, Damian Chachulski, Jan Szczegielniak Computer-based evaluation of low-back pain treatment 344 Badania modelu fragmentu systemu naczyń krwionośnych / Michał Bołtrukiewicz Investigations of a model of the blood vessel part 348 Układ do pomiaru biopotencjałów mięśniowych wykorzystywanych w systemach sterowania / Tomasz Garstka, Marcin Knapiński A system for measurement of control muscle biopotentials used in control systems 352 Wykorzystanie potencjałów mózgowych P300 do sterowania awatarem / Andrzej Majkowski, Marcin Kołodziej, Remigiusz Jan Rak Implementation of P300 potentials for controlling an avatar

10 355 System do wielokanałowej rejestracji in vitro potencjałów polowych i czynnościowych z wykorzystaniem płaskiej matrycy mikroelektrod / Mirosław Żołądź, Piotr Kmon, Jacek Rauza, Paweł Gryboś, Tomasz Kowalczyk A system for in vitro multichannel recording of field and action potentials using planar array of microelectrodes 358 Badania symulacyjne pojemnościowego detektora wilgotności skóry / Wacław Gawędzki, Zbigniew Marszałek Simulation studies of the capacitive skin humidity detector 361 Koncepcja systemu dwumodułowego, łączącego modelowanie populacyjne frakcji komórek neuronalnych z algorytmami analizy artefaktów sygnału EEG / Szczepan Paszkiel Conception of a two-module system connecting population modelling of neuron cells with algorithms of EEG signal analysis 365 Analiza wpływu wybranych czynników na entropię wieloskalową rytmu pracy serca w populacji badanych pochodzącej z laboratorium snu / Jakub Radliński, Zbigniew Baran, Waldemar Tomalak Multiscale entropy analysis of the influence of selected factors on heart rate time series in sleep laboratory based cohort 369 Porównanie i ocena metod klasyfikacji sygnałów EEG / Grzegorz Rutkowski, Krzysztof Patan Analysis and classification of EEG data. An evaluation of methods 372 Modelowanie struktur anatomicznych dla potrzeb planowania leczenia w procesie radioterapii nowotworu prostaty / Andrzej Skalski Anatomical structure modelling for treatment planning in prostate cancer radiotherapy process 376 Wielokanałowy układ scalony do złożonych eksperymentów neurobiologicznych / Piotr Kmon Multichannel integrated circuit for complex neurobiology experiments 379 Rejestracja i ocena ilościowa niestabilnych białek surowicy krwi / Irena Roterman-Konieczna, Leszek Konieczny, Janina Rybarska, Piotr ` Piwowar Registration and quantitative analysis of serum proteins of unstable structure 383 Analiza i modelowanie sygnałów osłuchu płuc / Marcin Wiśniewski, Tomasz Zieliński Analysis and modelling of lung sounds 387 Metoda znajdowania komórek i zliczania ognisk występowania histonu y-h2ax w obrazach na potrzeby detekcji dwuniciowych pęknięć DNA / Piotr Wojciechowski, Artur Bal Method for cell finding and histone y-h2ax foci counting in images for detecting DNA double-strand breaks 391 Niepewność decyzji o zgodności mierzonego obiektu z wymaganiami / Eugenij T. Volodarsky, Larisa A. Koshevaya, Zygmunt Warsza Uncertainty of the decision about the compliance of the measured object to given requirements 396 Odporna ocena dokładności metod pomiarowych / Eugenij T. Volodarsky, Zygmunt Warsza, Larisa A. Koshevaya Robust evaluation of the accuracy of measurement methods

11 INFORMACJE INFORMATION 308 Nowa inicjatywa PAK 312 Wydawnictwo PAK 312 Newsletter PAK 343 Informacja redakcji dotycząca artykułów współautorskich 351 Wortal branżowy 401 Informacje dla Autorów 402 Zmiany w składzie Rady Programowej PAK 402 Zmiany w redakcji miesięcznika PAK 402 Informacja o jawności informacji dotyczącej podmiotów przyczyniających się do powstania artykułu II,III Z żałobnej karty 402 KONFERENCJE NAUKOWO-TECHNICZNE CONFERENCES I,IV REKLAMY ADVERTISEMENTS

12 nr 5 ARTYKUŁY NAUKOWE SCIENTIFIC PAPERS 407 Delermination of the set of Metzler matrices for given stable polynomials / Tadeusz Kaczorek Wyznaczanie zbioru macierzy Metzlera dla danych stabilnych wielomianów 413 Positive realization of fractional continuous-time linear systems with delays / Łukasz Sajewski Realizacje dodatnie ciągłych układów niecałkowitego rzędu z opóźnieniami 418 Perfect observers for standard linear systems / Maciej Sławiński Obserwatory doskonałe standardowych układów liniowych 422 Zjawiska komutacyjne w biegunowym rezonansowym falowniku napięcia o modulacji typu PWM / Sławomir Karyś Commutation effects in the resonant pole voltage feed inverter with PWM modulation 427 Dobór nastaw regulatora PID zaimplementowanego w sterowniku PLC przy wykorzystaniu algorytmów genetycznych / Robert Sałat, Radosław Winiczenko, Michał Awtoniuk Tuning PID controller implemented in the PLC using genetic algorithms 431 Pomiary i symulacje prądów załączania transformatorów energetycznych / Jakub Furgał, Maciej Kuniewski, Piotr Pająk Measurements and simulations of inrush currents of power transformers 435 Wykorzystanie ekwiwalentnej stałej czasowej w pomiarach szybkozmiennych temperatur w regeneratorze zintegrowanym z palnikiem gazowym / Mariusz Wnęk Use of equivalent time-constant for measurement of rapidly changing temperatures in the regenerator integrated with gas burner 439 Wyznaczanie prędkości przemieszczania się zaburzeń w skraplającym się czynniku chłodniczym / Tadeusz Bohdal Determination of propoagation velocity of disturbances in condensing refrigerant 443 High-accuracy surface topography measurements of abrasive tools using a 3D optical profiling system / Wojciech Kapłonek, Krzysztof Nadolny, Robert Tomkowski, Ján Valíček Precyzyjne pomiary topografii powierzchni narzędzi ściernych z wykorzystaniem optycznego systemu profilometrycznego 448 Mapping of the topography of abrasive tool cutting surfaces, with use of analyses of cast shadow distributions / Artur Bernat Odwzorowywanie topografii powierzchni czynnych narzędzi ściernych z wykorzystaniem analiz rozkładu cieni rzutowanych 452 Methodology of using the visual inspection and 3D reconstruction methods aimed at contactless diagnosing of abrasive tool wearing / Artur Bernat Metodologia wykorzystania inspekcji wizualnej oraz metod rekonstrukcji 3D w bezstykowej diagnostyce zużycia narzędzia ściernego 456 Identification of the impact of tool coating on the surface microroughness in turning of hardened steel / Anna Zawada-Tomkiewicz Identyfikacja wpływu powłoki na ostrzu na mikrochropowatość powierzchni w toczeniu stali w stanie utwardzonym

13 460 Nanoindentation measurements of AISI 316L SS biomaterial samples after annual immersion in Ringer's solution followed by electrochemical polishing in a magnetic field / Krzysztof Rokosz, Tadeusz Hryniewicz, Ján Valíček, Marta Harničarová, Michal Vyležik Badania nanoindentacji biomateriału stali AIST 316L po polerowaniu elektrolitycznym w polu magnetycznym i całorocznym zanurzeniu próbek w roztworze Ringera 464 Wyznaczanie geometrii ziarna ściernego w modelu numerycznym na podstawie jego obrazów / Monika Forysiewicz, Przemysław Bartosik, Leon Kukiełka Determination of abrasive grain numerical model geometry based on pictures of real grain 468 Oddziaływanie warunków procesu cięcia AWJ na wybrane wskaźniki SGP / Józef A. Borkowski, Marzena Sutowska The influence of AWJ cutting process conditions on chosen SGP indicators 471 Inteligentne, interaktywne, zautomatyzowane systemy projektowania elementów i zespołów maszyn na podstawie ich cech opisywanych w języku naturalnym / Wojciech Kacalak, Maciej Majewski Intelligent interactive automated systems for design of machine elements and assemblies on the basis of their features described in a natural language 475 Analiza porównawcza witryn internetowych w skali pomiarowej HHS / Sebastian Pieczyński, Walery Susłow Comparative analysis of websites based on a HHS (U. S. Department of Health and Human Services) measurement scale 480 Ocena tekstury mięsa z wykorzystaniem środowiska Matlab / Jarosław Diakun, Kamil Dolik, Mariusz Seńcio, Dariusz Tomkiewicz Meat texture evaluation in the Matlab software INFORMACJE INFORMATION 404 Informacje dla Autorów 405 Jubileusz Profesora Tadeusza Kaczorka 412 Zapraszamy do publikacji artykułów naukowych w czasopiśmie PAK 417 Wydawnictwo PAK 417 Newsletter PAK 438 Wortal branżowy 479 Nowa inicjatywa PAK 484 Zmiany w składzie Rady Programowej PAK 484 Zmiany w redakcji miesięcznika PAK 484 Informacja o jawności informacji dotyczącej podmiotów przyczyniających się do powstania artykułu 484 KONFERENCJE NAUKOWO-TECHNICZNE CONFERENCES I,II,III,IV REKLAMY ADVERTISEMENTS

14 nr 6 ARTYKUŁY NAUKOWE SCTENTIFIC PAPERS 487 Testowanie mierników migotania światła flikermetrów / Andrzej Olencki Testing of Flickermeters 491 Pozanormatywne metody pomiarów zaburzeń przewodzonych EMC / Krzysztof Duzinkiewicz Non-normative methods for measurements of interference conducted in EMC 493 Zastosowanie nowoczesnych metod oceny jakości obrazów do weryfikacji algorytmów splattingu w subpikselowej metodzie Image Based Rendering / Krzysztof Okarma, Mateusz Tecław Application of modern image quality assessment methods to verification of splatting algorithms in the sub-pixel Image Based Rendering 498 Analiza wpływu segmentacji jąder komórkowych w rozmazach Papanicolaou na pomiar wymiaru fraktalnego / Przemysław Mazurek, Dorota Oszutowska-Mazurek Analysis of influence of celi nuclei segmentation in Papanicolaou smears on fractal dimension measurements 502 Rozproszony system sterowania o architekturze GALS projektowany z wykorzystaniem sieci Petriego / Arkadiusz Bukowiec Distributed control system with GALS architecture with use of Petri net 506 Odwzorowanie hierarchicznych interpretowanych sieci Petriego sterowania z makromiejscami w diagramach aktywności UML / Michał Grobelny Mapping of hierarchical control interpreted Petri nets with macroplaces in UML activity diagrams 510 Inhibitor and enabling arcs in logic controller design / Iwona Grobelna, Michał Grobelny Łuki zakazujące i zezwalające w projektowaniu sterowników logicznych 514 Synthesis of Moore FSM with encoding of collections of microoperations implemented with ASIC / Alexander Barkalov, Larysa Titarenko, Olena Hebda Synteza skończonego automatu stanu typu Moore'a z kodowaniem zbiorów mikrooperacji implementowanego w układach o strukturze matrycowej 519 Verification of logical descriptions with functional indeterminacy / Liudmila Cheremisinova Weryfikacja specyfikacji logicznych z indeterminizmem funkcjonalnym 524 Selekcja residualna w metodach rzutowych dla problemów dopuszczalności liniowej / Robert Dylewski Residual selection in projection methods for linear feasibility problems 527 Optymalizacja kolejności zleceń produkcyjnych ze względu na minimalną sumę opóźnień / Robert Dylewski, Andrzej Jardzioch Optimization of the sequence of production orders on account of minimum delay 530 Platforma do zarządzania zadaniami wielokrotnego użycia / Tomasz Gratkowski Management platform for reusable tasks 532 Emisja cyfrowa programów telewizyjnych na obszarze województwa lubuskiego w okresie przejściowym wdrażania naziemnej telewizji cyfrowej / Michał Półtorak Implementation of the Digital Terrestrial Television (DDT) in the Lubuskie Province area in transitional period

15 536 Redukcja hałasu w pomieszczeniu z zaburzeniem wibroakustycznym poprzez optymalny rozkład materiału dźwiękochłonnego / Andrzej Błażejewski Noise reduction in a room with vibroacoustic disturbance by the optimal absorptive material distribution 540 Ocena potencjału technologicznego diamentowych folii ściernych z wykorzystaniem informacji o topografii powierzchni czynnej / Wojciech Kacalak, Katarzyna Tandecka Assessment of the technological potential of Diamond Lapping Films to superfinishing using information about the active surface topography 545 Badania XPS powierzchni stali martenzytycznej 4H13 po elektropolerowaniu z mieszaniem elektrolitu / Krzysztof Rokosz, Tadeusz Hryntewicz, Steinar Raaen XPS measurement of 4H13 martensitic steel after electropolishing operation with electrolyte stirring 549 Numeryczne metody określania jakości wyrobów w procesach cięcia blach na gilotynie / Łukasz Bohdal Numerical methods for determining the quality of products in guillotining process 554 A non-contact laser method based on the imaging and analysis of scattered light used for assessment of surface imperfections / Wojciech Kapłonek, Krzysztof Nadolny, Ján Valiček, Michał Zeleňák Bezstykowa metoda laserowa wykorzystująca obrazowanie i analizę rozpraszania światła przeznaczona do oceny skaz powierzchni 559 Pomiary oporów przepływu podczas skraplania w minikanałach rurowych / Małgorzata Sikora Measures of pressure drops during condensation in tubular minichannels INFORMACJE INFORMATION 486 Informacje dla Autorów 518 Szanowni Autorzy artykułów publikowanych w PAK 523 Newsletter PAK 523 Nowy dział Niepewność wyników pomiarów" na stronie internetowej PAK 544 Nowa inicjatywa PAK 553 Informacja redakcji dotycząca artykułów współautorskich 563 Wydawnictwo PAK 563 Wortal branżowy 564 Zmiany w składzie Rady Programowej PAK 564 Zmiany w redakcji miesięcznika PAK 564 Informacja o jawności informacji dotyczącej podmiotów przyczyniających się do powstania artykułu II Prof. Marian P. Kaźmierkowski Doktorem Honoris Causa Uniwersytetu Zielonogórskiego III Z żałobnej karty 564 KONFERENCJE NAUKOWO-TECHNICZNE CONFERENCES I,IV REKLAMY

16 nr 7 ARTYKUŁY NAUKOWE SCTENTIFIC PAPERS 567 Częstościomierz z układem CPLD i mikroprocesorem AVR / Sławomir Michalak Frequency meter with CPLD and AVR microprocessor 569 Precyzyjny przetwornik czas-liczba z powielaniem i uśrednianiem czasu trwania impulsu / Ryszard Szplet, Michał Poteralski A high precision time-to-digital converter based on pulse repetition and time width averaging 572 Bezpośrednia cyfrowa synteza częstotliwości realizowana dla potrzeb techniki radarowej / Bogdan Olech Direct Digital Synthesis (DDS) for radar applications 575 Metoda przetwarzania obrazu termowizyjnego i obrazu wizyjnego we wspólnym systemie cyfrowym / Michał Krupiński, Henryk Madura, Tomasz Sosnowski, Grzegorz Bieszczad The method for vision and infrared image processing in a single digital system 578 Zastosowanie algorytmów przeszukiwania grafów do analizy obrazów Medycznych / Teodora Dimitrova-Grekow, Sebastian Dąbkowski Analysis of medical images based on graph search algorithms 581 Analiza efektywności sprzętowych implementacji algorytmów detekcji twarzy w obrazach cyfrowych / Paweł Wujek, Ryszard Pełka Effectiveness analysis of hardware implementations of face detection algorithms in digital images 584 Rekonfigurowalny system wizyjnego nadzoru do detekcji naruszenia obszarów chronionych / Tomasz Kryjak, Mateusz Komorkiewicz, Marek Gorgoń Reconfigurable video surveillance system for detecting intrusion into protected areas 587 Optymalizacja transformaty Hougha dla okręgu z wykorzystaniem techniki odrzucenia implementowana na GPGPU / Przemysław Mazurek Optimization of Hough transform for circle processing using drop technique implemented on GPGPU 590 GPGPU-based implementation of chi-square spatio-temporal track-beforedetect algorithm / Przemysław Mazurek Implementacja algorytmu chi-kwadrat przestrzenno-czasowego śledzenia przed detekcją z wykorzystaniem GPGPU 593 Sprzętowa akceleracja wybranych algorytmów kompresji obrazu nieruchomego w standardzie JPEG / Sebastian Koryciak, Agnieszka Dąbrowska-Boruch, Kazimierz Wiatr Hardware acceleration of image compression algorithms in JPEG standard 596 Diagramy aktywności UML w projektowaniu rekonfigurowalnych sterowników logicznych / Michał Grobelny, Iwona Grobelna 599 Synteza hierarchicznych struktur automatów mikroprogramowalnych / Valery Salauyou, Irena Bułatowa Synthesis of hierarchical structures of microprogram automata 602 Wykorzystanie OPC i Modbus w zarządzaniu siecią sterowników PLC / Sławomir Jaszczak, Krzysztof Małecki, Rafał Sokołowski Management of the PLC controllers network using OPC and Modbus

17 605 Projektowanie sterowników logicznych z wykorzystaniem łuków zezwalających i zakazujących sieci Petriego / Iwona Grobelna, Michał Grobelny Logic controller design using enabling and inhibitor arcs of Petri nets 608 Synteza sprzętowa i programowa symulatora sterowania ruchem pojazdów na określonym obszarze / Krzysztof Małecki, Sławomir Jaszczak, Rafał Sokołowski Hardware and software synthesis of a traffic control simulator for a specific area 611 Asocjacyjno-metryczny sposób planowania drogi w zamkniętej przestrzeni / Teodora Dimitrova-Grekow, Monika Beata Zach Topological-metric indoor path planning 614 Zastosowanie układów reprogramowalnych FPGA w projekcie Inteligentny Dom" / Łukasz Stefanowicz, Remigiusz Wiśniewski, Marek Węgrzyn Application of reprogrammable devices FPGA based on Smart Home project 617 Synteza diagramu LD z operacjami arytmetycznymi przeznaczona dla układów FPGA / Adam Milik LD synthesis with arithmetic operations for FPGA 620 Modelowanie w FPGA szyfratorów implementowanych w logice odwracalnej / Andrzej Skorupski, Marek Pawłowski, Krzysztof Gracki, Paweł Kerntopf FPGA-based modeling of encryption systems implemented in reversible logic 623 Wykorzystanie zasobów FPGA do wyrównywania faz przebiegów taktujących / Łukasz Matuszewski, Mieczysław Jessa, Piotr Ślęzak Use of FPGA resources for phase aligning of timing signals 626 Zastosowanie języka Impulse C do implementacji sprzętowej algorytmów kryptograficznych w FPGA na przykładzie algorytmu DES A case study on implementation of the DES algorithm on the FPGA platform using the Impulse-C language 629 Moduł wydajnego przetwarzania sygnałów dedykowany dla systemu wbudowanego opartego na układzie FPGA / Ernest Jamro, Maciej Wielgosz, Witold Cioch, Sławomir Bieniasz Dedicated module for digital signal processing and FPGA-based embedded system 632 Metoda implementacji trójwymiarowej dyskretnej transformaty falkowej strumienia wideo w układach FPGA / Wiesław Pamuła Implemention of 3D DWT of video stream in FPGA 635 Implementacja kontrolera mikroprocesorowych układów transmisji równoległej w strukturach CPLD / Krzysztof Arnold, Sławomir Michalak Implementation of a hardware controller of microprocessor PPI devices in CPLD structures 638 Mikroprocesor PicoBlaze na platformie CPLD w dydaktyce systemów wbudowanych / Mirosław Łazoryszczak PicoBlaze microprocessor CPLD implementation for teaching embedded systems 641 Ocena efektu samopodgrzewania układu PLD w niskich temperaturach / Krzysztof Arnold, Jakub Pająkowski, Sławomir Michalak Evaluation of self-heating of PLD structure in low temperatures 644 Odwracalne układy programowalne / Marek Szyprowski, Paweł Kerntopf Reversible programmable circuits 647 Metody konstrukcji optymalnych układów odwracalnych / Marek Szyprowski, Paweł Kerntopf Techniques for constructing optimal reversible circuits

18 650 Wielomianowy algorytm wyznaczania hipergrafu współbieżności w sieciach Petriego swobodnego wyboru / Remigiusz Wiśniewski, Monika Wiśniewska, Marian Adamski A polynomial algorithm to compute the concurrency hypergraph in Petri nets 653 Zastosowanie wspólnego modelu automatów Mealy'ego i Moore'a do realizacji układów sekwencyjnych w układach programowalnych / Adam Klimowicz, Valery Salauyou Application of the common model of Mealy and Moore finite state machines to realization of sequential circuits on programmable logic devices 656 Transmisja danych z pojazdów bezzałogowych z wykorzystaniem modułów XBee / Radosław Maciaszczyk Data transmission from unmanned aerial vehicles using XBee modules 659 Linear optimization of multi-path routing in network on chips / Piotr Dziurzański, Tomasz Mąka Liniowa optymalizacja wielościeżkowego routingu w sieciach wewnatrzukładowych 662 Realizacja kompresji danych metodą Huffmana z ograniczeniem długości słów kodowych / Krzysztof Rybak, Ernest Jamro, Kazimierz Wiatr Implementation of Huffman compression with limited codeword length 665 Gas-flow computer with SBST / Michał Mosdorf, Konrad Grochowski, Janusz Sosnowski, Piotr Gawkowski Komputerowy przelicznik przepływu gazu z wbudowanym SBST 668 Oparta o układy Spartan 6 wielokanałowa karta pomiarowo-sterująca w systemach sterowania piezoelektrycznych elementów wykonawczych / Konrad Przygoda, Tomasz Poźniak, Damian Kacperski Spartan 6 based multichannel measurement-control board for piezoelectric actuator control systems 671 Elementary functions in HLL on example of CORDIC algorithm implemented in Mitrion-C language / Marcin Pietroń, Kazimierz Wiatr Implementacja funkcji elementarnych w FPGA na przykładzie algorytmu CORDIC w języku wysokiego poziomu Mitrion-C 674 A rationalized algorithm for complex-valued inner product calculation / Aleksandr Cariow, Galina Cariowa Zracjonalizowany algorytm wyznaczania zespolonego iloczynu skalarnego 677 A rationalized structure of processing unit to multiply 3x3 matrices / Aleksandr Cariow, Wojciech Sysło, Galina Cariowa, Marek Gliszczyński Zracjonalizowana struktura jednostki procesorowej do mnożenia macierzy trzeciego stopnia 681 Badanie właściwości oscylatora pierścieniowego w temperaturze 77 K / Sławomir Michalak Examination of a ring oscillator at 77 K 684 Sprzętowy układ do estymacji siły oraz zmęczenia mięśni na podstawie sygnału elektromiograficznego / Marek Kraft, Michał Fularz, Piotr Kaczmarek, Adam Schmidt A hardware system for muscle force and tiredness estimation from electromyographic signal 687 Koncepcyjne aspekty projektowania inteligentnego umundurowania dla osób prowadzących akcje ratownicze i interwencyjne / Jarosław Kraszewski, Aleksandr Cariow Conceptual aspects of smart uniform designing for rescue and emergency assisting

19 INFORMACJE INFORMATION 571 Zapraszamy do publikacji artykułów naukowych w czasopiśmie PAK 686 Informacja redakcji dotycząca artykułów współautorskich 690 Zmiany w składzie Rady Programowej PAK 690 Zmiany w redakcji miesięcznika PAK 690 Informacja o jawności informacji dotyczącej podmiotów przyczyniających się do powstania artykułu 690 KONFERENCJE NAUKOWO-TECHNICZNE CONFERENCES I,II,III,IV REKLAMY ADVERTISEMENTS

20 nr 8 ARTYKUŁY NAUKOWE SCIENTIFIC PAPERS 693 Wykorzystanie komparatora RLC w pomiarach elementów państwowego wzorca jednostki miary pojemności elektrycznej / Adam Ziółek, Maciej Koszarny Use of RLC comparator for measurements of elements of national standard of capacitance unit 697 Badania korelacji między podstawowymi estymatorami parametru położenia dla serii obserwacji nieskorelowanych / Mykhaylo Dorozhovets Investigations of correlation between the main location parameter estimators of random uncorrelated observations 701 Niskokosztowe sensory MEMS w systemach nawigacji inercyjnej / Marek Sawicki, Tadeusz Sondej Low-cost MEMS sensors for inertial navigation systems 704 Koncepcja sterowania rojem bezzałogowych obiektów latających / Cezary Kownacki The concept of flight control of unmanned aerial vehicles swarm 712 Pomiary w układach napędowych z zastosowaniem sensora Ferraris / Jerzy Kasprzyk, Stanisław Musielak Measurement in drives using Ferraris sensors 717 Prosta metoda pomiaru prognozy zmian mesurandu w funkcji czasu / Adam Żuchowski Simple Measurement Method for Forecast of Mesurand Variations 721 Układ regulacji ekstremalnej z grzebieniową" składową sygnału sterującego obiektem / Adam Żuchowski The Extreme Control System with "Comb - Form" Component of Plant Input Signal 724 Wireless passive RFID-based sensor for crack detection / Mateusz Lisowski, Tadeusz Uhl Bezprzewodowy, pasywny czujnik uszkodzeń powierzchni oparty na technologii RFTD 728 Wpływ odległości pomiędzy urządzeniami w sieci ZigBee na parametry transmisyjne na dystansie do 100 metrów w otwartej przestrzeni / Janusz Tokarski, Ryszard Bogacz, Beata Krupanek Effect of distance between devices in ZigBee network on transmission parameters 733 Pomiar aktywności serca przy użyciu sensorów ze sprzężeniem pojemnościowym / Rafał Szymanowski, Krzysztof Różanowski, Łukasz Dziuda Heart activity measurement using capacitive coupled body sensors 737 Analiza danych niezrównoważonych we wstępnej diagnostyce raka pęcherza moczowego / Ewelina Piotrowska, Włodzimierz Stanisławski Analysis of imbalanced data using morphometric parameters in diagnosis of bladder cancer 741 Opracowanie materiałów odniesienia do sprawdzania stanowiska do badań odporności odzieży ochronnej na promieniowanie cieplne / Sylwia Krzemińska, Grażyna Bartkowiak Development of reference materials for calibration of a stand for testing the resistance of protective clothing to radiation heat

ELEKTRONIKA R. 54-2013

ELEKTRONIKA R. 54-2013 ELEKTRONIKA R. 54-2013 SPIS TREŚCI nr 1 7 Wytwarzanie warstw wieloskładnikowych metodą rozpylania magnetronowego / B. Adamiak, J. Domaradzki, D. Kaczmarek, M. Mazur, D. Wojcieszak, A. Szatkowski, M. Lis,

Bardziej szczegółowo

ELEKTRONIKA R. 52-2011

ELEKTRONIKA R. 52-2011 ELEKTRONIKA R. 52-2011 SPIS TREŚCI nr 1 9 Od monotonii do stereofonii wielokanałowej / Z. Kulka From mono to surround sound 16 Metody wizualizacji przepływu dźwięku w polu źródeł rzeczywistych / S. Weyna

Bardziej szczegółowo

Analysis, comparison and viualization of the sorting algorithms. Idea of generic programming and selected implementations. Recurrence in programming.

Analysis, comparison and viualization of the sorting algorithms. Idea of generic programming and selected implementations. Recurrence in programming. Lp. Thesis Topic (in Polish) Thesis Topic (in English) Supevisor - second name Supevisor - first name 1 Analiza, porównanie i wizualizacja działania algorytmów sortowania. Analysis, comparison and viualization

Bardziej szczegółowo

Planning the monitoring systems supporting the communal water nets management

Planning the monitoring systems supporting the communal water nets management PAR POMIARY AUTOMATYKA ROBOTYKA R. 16-2012 SPIS TREŚCI nr 1(179) NOWOŚCI 6 Nowe produkty 41 Możliwości komunikacyjne sterowników PLC+HMI nowej generacji firmy Unitronics 42 Ha-VIS RFID - solidny i bezpieczny

Bardziej szczegółowo

ELEKTRONIKA R. 53-2012

ELEKTRONIKA R. 53-2012 ELEKTRONIKA R. 53-2012 SPIS TREŚCI nr 1 11 Study of IDE as a sensor head for interfacing with handheld electrochemical analyzer system / V. Velusamy, K. Arshak, O. Korostynska, C. Adley Projekt głowicy

Bardziej szczegółowo

WYKAZ OSIĄGNIĘĆ W ZAKRESIE DYDAKTYKI...1

WYKAZ OSIĄGNIĘĆ W ZAKRESIE DYDAKTYKI...1 WYKAZ OSIĄGNIĘĆ W ZAKRESIE DYDAKTYKI...1 Opiekun inżynierskich prac dyplomowych... 1 Opiekun magisterskich prac dyplomowych... 4 Opiekun prac DEA (Diplôme d'etudes Approfondies):... 28 Lista opracowanych

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT INFORMATYKI STOSOWANEJ

INSTYTUT INFORMATYKI STOSOWANEJ INSTYTUT INFORMATYKI STOSOWANEJ TEMATY PRAC DYPLOMOWYCH studia I stopnia Lp Jednostka Kierujący pracą Temat Temat w języku angielskim 1 I-24 prof. dr hab. inż. Dominik Sankowski Porównanie wydajności technologii

Bardziej szczegółowo

Thesis Topic (in English) Logical and physical project development of the computer network for a multidivisional enterprise

Thesis Topic (in English) Logical and physical project development of the computer network for a multidivisional enterprise Lp. Thesis Topic (in Polish) 1 Opracowanie projektu logicznego i fizycznego sieci komputerowej dla przedsiębiorstwa wielooddziałowego Thesis Topic (in English) Logical and physical project development

Bardziej szczegółowo

Cele kształcenia. Treści programowe. Uzyskane umiejętności. Przedmiot: Projektowanie cyfrowych układów ASIC w technologiach submikronowych

Cele kształcenia. Treści programowe. Uzyskane umiejętności. Przedmiot: Projektowanie cyfrowych układów ASIC w technologiach submikronowych Kierunek: Informatyka Poziom: jednolite magisterskie Przedmiot: Projektowanie cyfrowych układów ASIC w technologiach submikronowych Wymiar - wykład: 15 godz. laboratorium: 15 godz. System: studia stacjonarne

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Produkty końcowe projektu POIG 01.03.01-02-002/08. Dane kontaktowe:

Spis treści. Produkty końcowe projektu POIG 01.03.01-02-002/08. Dane kontaktowe: 1 Produkty końcowe projektu POIG 01.03.01-02-002/08 Spis treści I. Opis projektu..4 II. Czujniki pól elektromagnetycznych 1. Detektor pola magnetycznego (50 Hz)...6 2. Detektor szerokopasmowy pola elektromagnetycznego

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIA TRANSPORTU MI DZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA

POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIA TRANSPORTU MI DZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIA TRANSPORTU MI DZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA THE TRANSPORT OF THE 21 st CENTURY MATERIA Y KONFERENCYJNE CONFERENCE PROCEEDINGS BIA OWIE A 21 24 wrze nia 2010 Redakcja naukowa

Bardziej szczegółowo

2 Dr D. Karwowski Złożoność obliczeniowa współczesnych technik kodowania nieruchomego obrazu

2 Dr D. Karwowski Złożoność obliczeniowa współczesnych technik kodowania nieruchomego obrazu PRACE INŻYNIERSKIE (rok akademicki 2014/2015) L.p. PROMOTOR TEMAT PRACY (język PL + ENG) KRÓTKI OPIS (3-4 ZDANIA) 1 Dr D. Karwowski Analizator wybranych części strumienia standardu HEVC Opracowanie oraz

Bardziej szczegółowo

INŻYNIERIA PRZYSZŁOŚCI 2014

INŻYNIERIA PRZYSZŁOŚCI 2014 INŻYNIERIA PRZYSZŁOŚCI 2014 K o n f e r e n c j a N a u k o w o - B i z n e s o w a INTELIGENTNE ROZWIĄZANIA TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE DLA PRZEMYSŁU KSIĘGA ABSTRAKTÓW ISBN 978-83-7789-302-9 Copyright

Bardziej szczegółowo

XV Krajowa Konferencja Inżynierii Oprogramowania. Systemy Czasu Rzeczywistego XX edycja. Sejmik Młodych Informatyków 2013 - VIII edycja

XV Krajowa Konferencja Inżynierii Oprogramowania. Systemy Czasu Rzeczywistego XX edycja. Sejmik Młodych Informatyków 2013 - VIII edycja XV Krajowa Konferencja Inżynierii Oprogramowania Systemy Czasu Rzeczywistego XX edycja Sejmik Młodych Informatyków 2013 - VIII edycja Szczecin, 18-20 września 2013 Konferencje naukowe XV edycja Krajowej

Bardziej szczegółowo

Spis treści/contents. 11 Neuroscience of my own subjective perspective Jan Jakub Trąbka. 13 Editorial note Irena Roterman-Konieczna

Spis treści/contents. 11 Neuroscience of my own subjective perspective Jan Jakub Trąbka. 13 Editorial note Irena Roterman-Konieczna Spis treści/contents 11 Neuroscience of my own subjective perspective Jan Jakub Trąbka 13 Editorial note Irena Roterman-Konieczna 15 Modelowanie cybernetyczne systemu nerwowego od struktur neuropodobnych,

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIA ELEKTROMAGNETYZMU W NOWOCZESNYCH TECHNIKACH I INFORMATYCE

ZASTOSOWANIA ELEKTROMAGNETYZMU W NOWOCZESNYCH TECHNIKACH I INFORMATYCE POLSKIE TOWARZYSTWO ZASTOSOWAŃ ELEKTROMAGNETYZMU Współorganizatorzy: CENTRALNY INSTYTUT OCHRONY PRACY PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY POLSKO-JAPOŃSKA WYŻSZA SZKOŁA TECHNIK KOMPUTEROWYCH POLITECHNIKA LUBELSKA

Bardziej szczegółowo

RADA PROGRAMOWA / PROGRAM COUNCIL

RADA PROGRAMOWA / PROGRAM COUNCIL prof. dr hab. inż. Jan ADAMCZYK AGH w Krakowie RADA PROGRAMOWA / PROGRAM COUNCIL PRZEWODNICZĄCY / CHAIRMAN: prof. dr hab. dr h.c. mult. Czesław CEMPEL Politechnika Poznańska REDAKTOR NACZELNY / CHIEF EDITOR:

Bardziej szczegółowo

Tytuł po angielsku The Method of producing polymer tubes, particularly for medical applications, and the machine for producing these tubes

Tytuł po angielsku The Method of producing polymer tubes, particularly for medical applications, and the machine for producing these tubes Projekty 2013/2014 Nazwa Instytucji Politechnika Łódzka Michał Tylman, Katarzyna Nawrotek, Jacek Balcerzak, Kamil Kamiński, Sposób wytwarzania rurek polimerowych, zwłaszcza do zastosowań medycznych oraz

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowe Targi Innowacji Gospodarczych i Naukowych. International Exhibition of Economic and Scientific Innovations INTARG 2015

Międzynarodowe Targi Innowacji Gospodarczych i Naukowych. International Exhibition of Economic and Scientific Innovations INTARG 2015 Międzynarodowe Targi Innowacji Gospodarczych i Naukowych International Exhibition of Economic and Scientific Innovations INTARG 2015 25-26. 06. 2015 Kraków, ICE Kraków Congress Centre Udział jednostek

Bardziej szczegółowo

XI KONFERENCJA Naukowa

XI KONFERENCJA Naukowa XI KONFERENCJA Naukowa Wybrane Zagadnienia Elektrotechniki i Elektroniki (WZEE) 27-30 września 2013 PIĄTEK 27.09.2013 8.00-9.00 Msza Święta za zmarłych Profesorów w Kościele O. Dominikanów, ul. Dominikańska

Bardziej szczegółowo

Tematy dyplomowe magisterskie

Tematy dyplomowe magisterskie Stopień Promot. Imię Promotora Nazwisko Promotora Tematy dyplomowe magisterskie Współpromotor Temat Temat (ang) Radosław Bednarski Animacja postaci bajkowej w środowisku 3D Fable character animation in

Bardziej szczegółowo

RADA PROGRAMOWA. Wydanie dofinansowane przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

RADA PROGRAMOWA. Wydanie dofinansowane przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego RADA PROGRAMOWA PRZEWODNICZĄCY: prof. dr hab. dr h.c. mult. Czesław CEMPEL Politechnika Poznańska REDAKTOR NACZELNY: prof. dr hab. inż. Ryszard MICHALSKI UWM w Olsztynie prof. dr hab. inż. Jan ADAMCZYK

Bardziej szczegółowo

Supervisor - second name

Supervisor - second name Lp. Thesis Topic (in English) Thesis Topic (in English) Supervisor - second name Supervisor - first name 1 Opracowanie koncepcji i projektu sieci rozległej dla przedsiębiorstwa wielooddziałowego. Conception

Bardziej szczegółowo

ADVANCED SYSTEMS FOR AUTOMATION AND DIAGNOSTICS Edited by Z. Kowalczuk, M. Domżalski, 2015 ENGLISH ABSTRACTS

ADVANCED SYSTEMS FOR AUTOMATION AND DIAGNOSTICS Edited by Z. Kowalczuk, M. Domżalski, 2015 ENGLISH ABSTRACTS ADVANCED SYSTEMS FOR AUTOMATION AND DIAGNOSTICS Edited by Z. Kowalczuk, M. Domżalski, 2015 PWNT Gdańsk ENGLISH ABSTRACTS Chapter 1. Issues of fault diagnosis and fault tolerant control for aerospace systems.

Bardziej szczegółowo

Spis treści 2014. Rocznik LXVI NR 1 12. Autor Tytuł nr strona

Spis treści 2014. Rocznik LXVI NR 1 12. Autor Tytuł nr strona Spis treści 2014 Rocznik LXVI NR 1 12 Autor Tytuł nr strona Artykuły Bentkowska-Senator Krystyna, Zdzisław Kordel Zdzisław, Wilk Tadeusz Problematyka opłat drogowych 9 6 The issue of road charges Bielas

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE WYNIKÓW BADAŃ NAUKOWYCH

ZESTAWIENIE WYNIKÓW BADAŃ NAUKOWYCH INSTYTUT MECHANIKI ŚRODOWISKA I INFORMATYKI STOSOWANEJ Wydział Matematyki, Fizyki i Techniki Uniwersytet Kazimierza Wielkiego ZESTAWIENIE WYNIKÓW BADAŃ NAUKOWYCH wykonanych w r. 2006 Bydgoszcz SPIS TREŚCI:

Bardziej szczegółowo

Wenke GAO, Zhisheng ZHANG, Yifan ZHOU, Rujiao WANG, Lei JIANG. Pavel FUCHS, Jaroslav ZAJICEK

Wenke GAO, Zhisheng ZHANG, Yifan ZHOU, Rujiao WANG, Lei JIANG. Pavel FUCHS, Jaroslav ZAJICEK Spi s tr e ś c i Co n t e n t s Science and Technology Abstracts... III Wenke GAO, Zhisheng ZHANG, Yifan ZHOU, Rujiao WANG, Lei JIANG Optimal combinatorial replacement policy under a given maintenance

Bardziej szczegółowo

OCTOBER 10, 2012 / 10 PAŹDZIERNIKA 2012 KATOWICE AIRPORT, PYRZOWICE

OCTOBER 10, 2012 / 10 PAŹDZIERNIKA 2012 KATOWICE AIRPORT, PYRZOWICE OCTOBER 10, 2012 / 10 PAŹDZIERNIKA 2012 KATOWICE AIRPORT, PYRZOWICE 9.30 DEPARTURE OF THE BUS FROM KATOWICE TO AIRPORT/ODJAZD AUTOBUSU Z KATOWIC NA LOTNISKO 10.00 REGISTRATION/REJESTRACJA UCZESTNIKÓW 11.00-11.15

Bardziej szczegółowo

INŻYNIERIA PRZYSZŁOŚCI 2015. dla przemysłu księga abstraktów

INŻYNIERIA PRZYSZŁOŚCI 2015. dla przemysłu księga abstraktów INŻYNIERIA PRZYSZŁOŚCI 2015 II K o n f e r e n c j a N a u k o w o - B i z n e s o w a INTELIGENTNE ROZWIĄZANIA TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE dla przemysłu księga abstraktów Patronat Honorowy Konferencji

Bardziej szczegółowo

Innowacyjne technologie geodezyjne zastosowanie w różnych dziedzinach gospodarki

Innowacyjne technologie geodezyjne zastosowanie w różnych dziedzinach gospodarki 1 Wyższa Szkoła Inżynieryjno-Ekonomiczna w Rzeszowie Geokart International Sp. z o.o. Instytut Geodezji Politechniki Lwowskiej Lwowski Narodowy Uniwersytet Rolniczy w Dublanach V MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA

Bardziej szczegółowo