Wykład cz.2 INFORMATYKA W ZARZĄDZANIU 2. Plan prezentacji. Społeczeństwo Informacyjne. Rozwój SI. SI zagrożenia, konsekwencje E-zastosowania

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wykład cz.2 INFORMATYKA W ZARZĄDZANIU 2. Plan prezentacji. Społeczeństwo Informacyjne. Rozwój SI. SI zagrożenia, konsekwencje E-zastosowania"

Transkrypt

1 Wykład cz.2 INFORMATYKA W ZARZĄDZANIU 2 Paweł Boiński Plan prezentacji Rozwój SI Japonia USA Unia Europejska Polska SI zagrożenia, konsekwencje E-zastosowania Społeczeństwo Informacyjne Rozwój na świecie

2 Plan prezentacji Rozwój społeczeństwa informacyjnego Japonia USA UE Polska Zagrożenia społeczeństwa informacyjnego E-zastosowania w społeczeństwie informacyjnym Rozwój społeczeństwa informacyjnego Świat Japonia plan Masudy USA rozwój telekomunikacji (Al Gore) UE raport Bengemanna Polska I Kongres Informatyki Polskiej, 1994 W strategii rozwoju Polski należy przyjąć, że teleinformatyka jest jednym z podstawowych czynników gospodarczego i społecznego rozwoju kraju Rozwój SI w Japonii Rozwój SI w Japonii 1963 r. Narodziny terminu johoka shakai (Tadao Umesamo) Debata narodowa 1969 r. Zadania dla społeczeństwa - raport o rozwoju przemysłów przetwarzania informacji 1971 r. plan rozwoju zatwierdzony przez JACUDI Duże inwestycje w przemysł elektroniczny Projekt Technopolis wynik obawy o kolejny kryzys paliwowy Zespół uwarunkowań oraz infrastruktury dla rozwoju (lokalnego) społeczeństwa wysokich technologii Porównywane do Krzemowej Doliny Przykład realizacji: Tsakuba kilkadziesiąt instytutów badawczych Japonia - plan Masudy Plan utworzenia społeczeństwa informacyjnego jako cel narodowy na rok 2000 Okres Cel Podmiot Komputeryzacja nauki Kraj Komputeryzacja zarządzania Organizacja Komputeryzacja informacji społecznej Komputeryzacja działań jednostkowych Nieustanne podnoszenie kwalifikacji Upowszechnienie komputerów domowych Kształcenie informatyczne Społeczeństwo Jednostka ludzka

3 Rozwój SI w USA Rozwój SI w USA 1960 r. Commision of the Year r. Narodowa Akademia Nauk proklamowanie cywilizacji informacyjnej 1982 r. raport o nowych możliwościach i skutkach zmian [dla Klubu Rzymskiego] Lata 90 XX w. National Information Infrastructure Global Information Infrastructure (przedstawiona w 1994 r.) raport - Struktura Światowej Elektronicznej Gospodarki (1997 r.) Brak kompleksowego programu (odpowiednika planu Masudy) Szeroka swoboda telekomunikacyjna (idea superstrady) Siła amerykańskich spółek IT Parki technologiczne Cel: minimalizacja czasu wdrożenia Wnioski z wykładów Edisona Główne założenia ułatwienie kontaktów biznesowych i biznesowo-naukowych potencjał intelektualny uczelni + finanse biznesu współdzielenie infrastruktury Największe parki technologiczne Research Triangle Park - biotechnologie 1959 r. Stanford Research Park IT 1951 r. wygenerował Krzemową Dolinę Google, Oracle, Yahoo!, ebay, Cisco Systems, Apple Inc. Adobe Systems, Hewlett-Packard, Intel, Nvidia, Symantec, Facebook Korytarz Route 128 Mocno wspierany przez państwo Lycos, Kodak, Netscape, Lotus Rozwój SI w UE Francja 1978 r. raport (Alain Minc, Simon Nora) dla prezydenta Raport Martina Bengemanna,1994 r. Europe and the Global Information Society. Recommendations to the European Council. dotyczył sytuacji krajów UE w kontekście rozpowszechniania się technik informacyjnych (porównania np. do USA) praca i nowe technologie krytykowany przez wielu polityków przyczynek do dyskusji nad ideą SI w Europie Rozwój SI w UE Narodziny terminów wiek transmisji elektronicznej globalna wioska era technotroniczna społeczeństwo okablowane społeczeństwo telematyczne era trzeciej fali społeczeństwo sieciowe Aktualne propozycje terminów społeczeństwo cybernetyczne społeczeństwo cyfrowe mobilny kapitalizm cyfrowy kapitalizm społeczeństwo wiedzy (synonim czy przyszłość?)

4 Rozwój SI w UE konsekwencje raportu Bengemanna Liberalizacja rynku telekomunikacyjnego 1998 r. wzrost liczby usługodawców kilkukrotny (zarówno lokalnych jak i międzynarodowych) spadek cen np. połączeń telefonicznych European Policy Co-ordination for Academic and Industrial Research Networking data założenia 1995 r. początkowo finansowana z funduszy UE plany sześcioletnie kwestie sieci telekomunikacyjnych powszechny dostęp, bezpieczeństwo nowych technologii oparte o tzw. Memorandum of Understanding Rozwój SI w UE konsekwencje raportu Bengemanna eeurope - Information Society for all data powstania inicjatywy: 1999/2000 r. główne zadanie: zmniejszenie przepaści między wsią a miastami (infrastruktura) cele strategiczne administracja, szkoły, przedsiębiorstwa oparte o społeczeństwo informacyjne wspieranie rozwoju technologii komunikacyjnych/informatycznych Rozwój SI w Polsce Technologie IT SI - rozwój w Polsce Epoka komunizmu klasa robotnicza najważniejsza cenzura ukryte prognozy np r. Summa Technologiae, Stanisław Lem Lata 80-te XX w. komputery = maszyna obliczeniowa ZETO Zakłady Elektronicznej Techniki Obliczeniowej wprowadzono nowe specjalizacje na studiach wyższych oddolna (indywidualna) popularyzacja komputerów pirackie oprogramowanie złagodzenie barier celnych Stan na rok 1989 znaczące braki w infrastrukturze telekomunikacyjnej wysokie koszty instalacji nowych terminali słabe nasycenie aparatami telefonicznymi długi okres oczekiwania na przyłącze

5 Rozwój SI w Polsce Rozwój SI w Polsce Lata 90-te XX w. początek lat 90-tych sieć EARN European Academic Research Network Pierwsze połączenie z Kopenhagą ( ) Internet 17 sierpnia 1991 r. poczta elektroniczna wejście do Polski głównych graczy (Microsoft, Novell, IBM itd.) zaostrzenie przepisów o prawach autorskich rozwój lokalnych sieci teleinformatycznych brak ogólnopolskiej sieci teleinformatycznej utworzenie NASK początek budowy superstrady gwałtowny wzrost ilości publikacji i książek o tematyce informatycznej Rok 1995 opracowanie rządowego planu rozwoju do roku 2000 plan nieprecyzyjny, pozbawiony szczegółów Wrota Polski 2003 r. zintegrowany system usług e-administracja Korzyści usprawnienie transakcji (ok. 0.5 mld rocznie) oszczędność pieniędzy szerszy dostęp do usług zwiększenie komfortu wyeliminowanie prostych błędów wyeliminowanie spaghetti informacyjnego Medium Internet SMS WAP Wrota Polski Rozwój SI w Polsce Wybrane funkcje Podatek dochodowy od osób fizycznych Pośrednictwo pracy Proces obsługi ubezpieczeń społecznych dla osób fizycznych Proces zmiany zameldowania Proces obsługi dowodów osobistych Proces rejestracji/wyrejestrowania pojazdu Proces uzyskiwania pozwolenia na budowę/rozbiórkę Proces zgłoszenia zdarzenia na policję Proces uzyskania wymaganych dokumentów z urzędu stanu cywilnego Proces składania podania o przyjęcie na studia Proces umówienia wizyty lekarskiej Proces obsługi zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych Proces obsługi zasiłku dla poszukujących pracy Proces głosowania przez portal internetowy Proces rejestracji działalności gospodarczej Proces składania deklaracji PIT-11 przez Wrota Polski Wybrane programy rozwoju/opracowania Społeczeństwo informacyjne w Polsce. Wstęp do założeń polityki Państwa - Raport KRRiT 1996 Integracja europejska wobec wyzwań ery informacyjnej (postindustrialnej) raport z konferencji naukowej Polska wobec wyzwań społeczeństwa informacyjnego: aksjologiczne i społeczne dylematy integracji z Unią Europejską 1998 Pakt na rzecz budowy Społeczeństwa Informacyjnego w Polsce - Kongres Informatyki Polskiej Cele i kierunki rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce KBN i Min. Łączności PIONIER: Polski Internet Optyczny KBN Strategia rozwoju Polski do roku 2020 epolska Plan działań na rzecz rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce w latach Min. Gospodarki Diagnoza Społeczna 2003 (J. Czapiński, T. Panek) Narodowa Strategia Rozwoju Dostępu Szerokopasmowego do Internetu na lata Min Infrastruktury + Min. Nauki i Informatyzacji Strategia Państwa Polskiego w dziedzinie mediów elektronicznych na lata raporty instytucji niepublicznych np. InfoVide J.S. Nowak, R. Nowak, J. Grabara SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE W POLSCE PRZEGLĄD PROGRAMÓW ROZWOJU

6 Rozwój SI w Polsce Rozwój SI w Polsce Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Osie priorytetowe Badania i rozwój nowoczesnych technologii Kapitał dla innowacji Inwestycja w innowacyjne przedsięwzięcia Dyfuzja innowacji Polska gospodarka na rynku międzynarodowym Społeczeństwo informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki Główne cele zachęcenie firm do: wdrażania nowych rozwiązań transferu technologii z nauki do biznesu i z biznesu do biznesu zakup wyników prac badawczo-rozwojowych wdrożenie/realizacja wyników badań naukowych Rozwój SI w Polsce Rozwój SI w Polsce Inne programy PARP Program Kapitał Ludzki Główny cel: rozwój kadr nowoczesnej gospodarki Przykłady: szkolenia, studia podyplomowe dla pracowników przedsiębiorstw, e-learning Program Rozwój Polski Wschodniej Główny cel: nowoczesne regiony oparte na bogatej tradycji Przykłady: rozwój sieci internetowej Ogólnie: poprawa infrastruktury województw Problemy (współcześnie) Opóźnienia we wdrażaniu systemów informatycznych Analfabetyzm cyfrowy ponad połowa osób po 40-tym roku życia e-wykluczeni Aktualne kierunki rozwoju rozbudowa sieci internetowej powszechny dostęp do informacji kształcenie ustawiczne

7 Rozwój SI w Polsce - statystyki Rozwój SI w Polsce - statystyki Rozwój SI w Polsce - statystyki Rozwój SI w Polsce - statystyki

8 Rozwój SI w Polsce - statystyki Technologie IT SI - zagrożenia Społeczeństwo informacyjne - zagrożenia Dwie skrajne ścieżki rozwoju Wariant pesymistyczny Wizja Orwella Społeczeństwo indywidualności Wariant optymistyczny Brak konieczności pracy Nadmiar wolnego czasu Rozwój osobowości Społeczeństwo informacyjne - zagrożenia Wielki brat patrzy Potrzeby informacyjne państwa np. rejestry bezrobotnych, dane policyjne itp. ogromne bazy danych ścisła kontrola dostępu do danych najsłabszym ogniwem czynnik ludzki Potrzeby informacyjne przedsiębiorstwa Systemy produkcyjne Systemy zarządzania Kontakt z klientem Portret psychologiczny klienta Kampanie marketingowe Wniosek: więcej = lepiej (dla firmy)

9 Społeczeństwo informacyjne - zagrożenia Możliwość utraty poufności informacji Alienacja społeczna Monopol na informację Ingerencja w prywatność obywateli Walka informacyjna Szpiegostwo technologiczne Wojna cybernetyczna (np. wirus atakujący instalacje nuklearne) Spowolnienie rozwoju trudności z przekazywaniem wiedzy Przestępczość komputerowa Wirusy, trojany Botnety kierowane przez małe grupy ludzi Społeczeństwo informacyjne - zagrożenia Problem udostępniania danych GIODO dostosowanie prawa (proces ciągły) sondaże: ponad 80% świadoma konieczności ochrony prywatności (wynik zbyt optymistyczny) Serwisy społecznościowe świadome udostępnianie udostępnianie przez niepełnoletnie osoby usuwanie danych gromadzenie danych przez zewnętrzne podmioty (np. przez API) Społeczeństwo informacyjne - zagrożenia Pracodawcy a serwisy społecznościowe Zagrożenia dla pracodawcy infekcje typu maleware utrata danych upublicznienie poufnych informacji mniejszą wydajność pracowników zwiększone obciążenie sieci komunikacyjnej (np. youtube) Blokowanie domen całkowite tylko w godzinach pracy brak blokad tylko dla wybranych pracowników Struktura społeczna SI Umberto Eco Podział na 3 klasy Telewizyjny proletariat osoby, które nie radzą sobie z IT Digitariat użytkownicy IT potrafią obsługiwać, nie znają szczegółów działania Kognitariat znają szczegóły działania programiści itp..

10 Wrota Polski Społeczeństwo Informacyjne E-zastosowania 2003 r. Potencjalna efektywność wzrost o 40% Rzeczywista efektywność wzrost o 10% Zastąpiony przez projekt e-puap Wrota Polski Wrota Polski podatek dochodowy Wybrane funkcje Podatek dochodowy od osób fizycznych Pośrednictwo pracy Proces obsługi ubezpieczeń społecznych dla osób fizycznych Proces zmiany zameldowania Proces obsługi dowodów osobistych Proces rejestracji/wyrejestrowania pojazdu Proces uzyskiwania pozwolenia na budowę/rozbiórkę Proces zgłoszenia zdarzenia na policję Proces uzyskania wymaganych dokumentów z urzędu stanu cywilnego Proces składania podania o przyjęcie na studia Proces umówienia wizyty lekarskiej Proces obsługi zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych Proces obsługi zasiłku dla poszukujących pracy Proces głosowania przez portal internetowy Proces rejestracji działalności gospodarczej Proces składania deklaracji PIT-11 przez Wrota Polski

11 Wrota Polski podatek dochodowy Wrota Polski podatek dochodowy Wrota Polski podatek dochodowy Wrota Polski podatek dochodowy

12 E-administracja - programy E-administracja Niektóre aktualne projekty (rządowe) Platforma Lokalizacyjno - Informacyjna z Centralną Bazą Danych (PLI CBD) Informatyzacja wydziałów ksiąg wieczystych pl.id - polska ID karta epuap 2 Ogólnopolska sieć teleinformatyczna na potrzeby obsługi numeru alarmowego 112 System Informacyjny Statystyki Publicznej (SISP) Geoportal 2 Platforma Usług Elektronicznych dla klientów ZUS - Platforma komunikacyjna obszaru zabezpieczenia społecznego e-rejestracja e-podatki e-deklaracje 2 Program e - Cło Konsolidacja i centralizacja systemów centralnych i podatkowych Platforma udostępniania on-line przedsiębiorcom usług i zasobów cyfrowych rejestrów medycznych Największe wyzwanie: integracja i standaryzacja usług E-ekologia Mapy cyfrowe Technologie systemy monitorowania środowiska mapy cyfrowe zaawansowana analiza danych (np. wykrywanie kolokacji przestrzennych) Oczekiwane korzyści ochrona środowiska w skali międzynarodowej zapobieganie katastrofom wczesne ostrzeganie likwidacja skutków katastrof symulacje postęp badań naukowych więcej dostępnych danych E-meteorologia? źródło: wikimedia commons Nie tylko Google Maps Dane przestrzenne (ang. spatial data) GIS (Geographic Information System) System Informacji Geograficznej

13 E-biuro E-praca/Telepraca Technologie Nowoczesne centrale telefoniczne PABX Private Automatic Branch Exchange Poczta głosowa (nagrane komunikaty) Pakiety biurowe (MS Office, IBM Lotus, OpenOffice/LibreOffice) Poczta elektroniczna Bazy danych Dokumenty elektroniczne Oczekiwane korzyści Spójność wiedzy Bezpieczeństwo danych Kontrola dostępu Globalna sieć powiązań Źródło: Technologie Szybkie sieci komputerowe Zdalny dostęp (pulpit/www/aplikacje) Systemy wielodostępne Systemy zarządzające współbieżną edycją Oczekiwane korzyści Lepsza wydajność Brak ograniczeń komunikacyjnych (w tradycyjnym sensie np. odległość, korki) Zmniejszenie kosztów (brak/ograniczona powierzchnia biurowa) Dostęp do specjalistów Możliwość współpracy specjalistów Zmniejszenie wydatków na pracowników (zasięg globalny) Dla pracownika możliwość pracy przy wielu projektach, nieregulowany czas pracy freelancers nomad workers/web commuters E-praca/Telepraca E-rekrutacja Oczekiwane korzyści c.d. aktywizacja ludzi z niepełnosprawnościami, samotnych rodziców więcej czasu na wypoczynek/kształcenie pracownika możliwość szybkiego reagowania w sytuacjach awaryjnych (np. administratorzy) Miejsce wykonywania pracy: biuro osobiste dom, kawiarenka internetowa, pokój hotelowy itp. biuro satelitarne pomieszczenia biurowe zlokalizowane z dala od centrów miast lokalne centrum biurowe zbiór pomieszczeń biurowych dla różnych firm, wyposażony we wszelkie udogodnienia, strefy rozrywki, bufet itp. Oczekiwane korzyści oszczędność czasu wygoda przetwarzania ofert (przeglądanie, wyszukiwanie) większa liczba ofert wykorzystanie szybkich środków komunikacji ( , sms) oszczędność pieniędzy automatyczne systemy rekrutacji (pre-rekrutacji) Zagrożenia masowość oferty z masowości wynika problem selekcji Źródło:

14 E-Transakcje/e-pieniądze Pieniądz bezwartościowy papier? podobny do czeku zastępowany pieniądzem elektronicznym Pieniądz plastikowy od lat 60-tych XX w. początkowo tylko dla banków potem dla instytucji, klientów indywidualnych EFT Electronic Fund Transfering Ograniczenie liczby transakcji międzybankowych Transakcje elektroniczne Oczekiwania wzrost jakości i szybkości usług łatwość dostępu do informacji pełniejsze statystyki kontrola skarbowa globalizacja rynku automatyzacja rozliczeń Zagrożenia możliwość oszustwa spekulacja koszty narzucone przez instytucje finansowe uzależnienie od działania sieci teleinformatycznych bezpieczeństwo danych (nieautoryzowany dostęp) E-nauka E-szkolnictwo Technologie Publikacje cyfrowe Wyszukiwarki naukowe Oczekiwania łatwość dostępu szybka propagacja wiedzy lepsza ocena naukowców mniejsze koszty dostępu do artykułów rozbudowana współpraca interdyscyplinarność Zagrożenia łatwość plagiatowania obniżenie poziomu artykułów (łatwość publikowania) potężna wiedza niewłaściwe ręce Technologie Cyfrowe źródła danych np. encyklopedie, słowniki on-line e-podręczniki łatwość dostępu, szybkość wyszukiwania niski koszt* Audiowizualne pomoce dydaktyczne projektor e-tablica Stoły interaktywne Symulacje np. fizyka cieczy redukcja kosztów, dla każdego Tutoriale, programy edukacyjne Automatyczna weryfikacja wiedzy Interaktywne personalizowane Implementacja mnemotechnik

15 E-szkolnictwo E-medycyna Oczekiwania mniejsze dla ucznia/studenta (większe dla twórcy) umożliwienie kształcenia ustawicznego (idea SI) (ang. Life-Long Learning) indywidualizm materiały dydaktyczne opracowane przez specjalistów Zagrożenia wtórny analfabetyzm (brak zrozumienia) analfabetyzm matematyczny pokolenie oglądających zanik wyobraźni plagiaty brak samodzielności uczenie tradycyjne czy e-learning? umasowienie kształcenia (platformy e-learningowe) łatwość publikowania materiałów dydaktycznych zagrożeniem ich jakości Poprzednio niespełnione oczekiwania Radio nauka języków Telewizja edukacja w domu Magnetofon /walkman nauka w każdym miejscu Technologie obrazowanie trójwymiarowe rezonans magnetyczny systemy ekspertowe (eksperckie) wspomaganie decyzji lekarzy precyzyjne roboty Oczekiwania łatwość konsultacji leczenie zdalne operacje nadzorowane przez rozproszone zespoły lekarzy zwiększona precyzja operacji komputerowo wspomagana diagnostyka Zagrożenia dostęp do danych wrażliwych możliwość sabotażu awaria sprzętowa (np. robota operującego) Tekstofon E-armia E-armia Technologie precyzyjnie naprowadzane pociski bezzałogowe samoloty bomby niszczące systemy elektroniczne samoloty bezzałogowe i bez sterowania zdalnego Oczekiwania ochrona życia ludzkiego precyzyjne eliminowanie zagrożenia Zagrożenia Skynet? USA 2007/2009 r. CYBERCOM 9ec4c12949a4f31474f299058ce2b22a nadzór NSA Cel: ochrona przed cyberatakiem infrastruktury wojskowej Korea Pd r. Cyber Warfare Korea Płn r. Cyber Warfare Unit Oficjalne prace nad utworzeniem cyber-jednostek: Wielka Brytania Chiny Rosja?

16 E-biblioteka E-biblioteka "Nie każda prawda jest dla każdych uszów, nie wszystkie kłamstwa będą rozpoznane przez pobożne duszyczki - powieść Imię róży Klasyczna biblioteka świątynia wiedzy lawinowy przyrost publikacji zwykłe katalogi niepraktyczne Nowoczesna biblioteka może być wspomagana komputerowo w pełni cyfrowa Biblioteka cyfrowa bez książek, koncepcja e-książki duże koszty największa wygoda(? Tablety, czytniki książek ) symulacja zużycia e-publikacji (analogia do książki tradycyjnej) Bardziej czytelnie niż wypożyczalnie Digitalizacja zbiorów Zabezpieczenie dziedzictwa kultury Wzrost publikacji born digital Standardy wymiany informacji (katalogi) Integracja E-biblioteka E-Policja Wybrane, planowane usługi e-zażalenia e-licencje (np. detektywa) e-skargi e-pozwolenia na broń Kioski elektroniczne z dostępem do serwisu Centralny rejestr zdarzeń

17 Programy PCSS PCSS Poznańskie Centrum Superkomputerowo Sieciowe Miejski Informator Multimedialny (od 1995 r.) formularze dla mieszkańców transmisja z obrad rady miasta Telewizja Interaktywna itvp Polski Portal Edukacyjny Platforma wymiany informacji dla uczniów i nauczycieli Wielkopolskie Centrum Telemedycyny telekonsultacje teleedukacja System rekrutacji elektronicznej do szkół i przedszkoli Rewolucja 2.0 Błyskawiczny przekaz informacji Serwisy mikroblogowe i społecznościowe Blokada sieci/usług np. Twitter i LinkedIn w Chinach wyłączenie sieci w Egipcie (5 dni) Iskra zapalna rewolucji Rewolucja 2.0 Inne e- E-logistyka E-szkolenia E-handel E-finanse E-makler E-ubezpieczenia E-bezpieczeństwo E-?

18 Pytania?

Polska Cyfrowa impulsem do e-rozwoju Marta Grabowska, Uniwersytet Warszawski. Warszawa, 26 maja 2015 r.

Polska Cyfrowa impulsem do e-rozwoju Marta Grabowska, Uniwersytet Warszawski. Warszawa, 26 maja 2015 r. Polska Cyfrowa impulsem do e-rozwoju Marta Grabowska, Uniwersytet Warszawski Warszawa, 26 maja 2015 r. Rozwój społeczny koncepcja Alvina Tofflera Trzecia fala Warszawa, 1997 Społeczeństwo agrarne * Społeczeństwo

Bardziej szczegółowo

Plan prezentacji SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE. Literatura. Inne źródła informacji. Materiały wykładowe - tylko dla studentów PP

Plan prezentacji SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE. Literatura. Inne źródła informacji. Materiały wykładowe - tylko dla studentów PP SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE Paweł Boiński Plan prezentacji Rozwój technologiczny Komunikacja Komputery Społeczeństwo Informacyjne Definicja Podział Rozwój SI Na świecie W Polsce Zagrożenia E-zastosowania

Bardziej szczegółowo

2013-04-23. Plan wykładu. Inne źródła informacji. Literatura. Społeczność a informacja. Społeczeństwo informacyjne

2013-04-23. Plan wykładu. Inne źródła informacji. Literatura. Społeczność a informacja. Społeczeństwo informacyjne Plan wykładu ZASTOSOWANIA INFORMATYKI W E-SPOŁECZEŃSTWIE I E-GOSPODARCE Paweł Boiński Społeczeństwo informacyjne Rozwój technologiczny: komunikacja, komputery Definicja Rozwój SI na świecie i w Polsce

Bardziej szczegółowo

Informatyzacja administracji publicznej w Polsce w świetle polityki społeczeństwa informacyjnego UE

Informatyzacja administracji publicznej w Polsce w świetle polityki społeczeństwa informacyjnego UE EDYTA BARACZ Informatyzacja administracji publicznej w Polsce w świetle polityki społeczeństwa informacyjnego UE Społeczeństwo informacyjne to typ społeczeństwa, którego kształtowanie się ściśle związane

Bardziej szczegółowo

Współpraca nauki z przemysłem ICT na przykładzie Wielkopolskiego Centrum Zaawansowanych Technologii Informacyjnych Maciej Stroiński

Współpraca nauki z przemysłem ICT na przykładzie Wielkopolskiego Centrum Zaawansowanych Technologii Informacyjnych Maciej Stroiński Współpraca nauki z przemysłem ICT na przykładzie Wielkopolskiego Centrum Zaawansowanych Technologii Informacyjnych Maciej Stroiński stroins@man.poznan.pl Koncepcja WCZTI Wielkopolskie Centrum Zaawansowanych

Bardziej szczegółowo

Informatyzacja dla obywateli

Informatyzacja dla obywateli Ministerstwo Finansów Informatyzacja dla obywateli automatyzacja rozliczeń podatków (PIT ów) projekty e-deklaracje i e-podatki Grzegorz Fiuk Departament ds. Informatyzacji Resortu Ministerstwo Finansów

Bardziej szczegółowo

Możliwości pozyskiwania pozabudżetowych środków finansowych na digitalizację zasobów

Możliwości pozyskiwania pozabudżetowych środków finansowych na digitalizację zasobów Możliwości pozyskiwania pozabudżetowych środków finansowych na digitalizację zasobów Teresa E. Szymorowska Wojewódzka Biblioteka Publiczna Książnica Kopernikańska w Toruniu e-polska Biblioteki i archiwa

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020

Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020 Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020 Konferencja konsultacyjna Prognozy oddziaływania na środowisko dla projektu Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020 Warszawa, 9 grudnia 2013 r. Cele programu

Bardziej szczegółowo

Trzy pozostające ze sobą w określonych relacjach elementy składowe: 1. Rozwój infrastruktury jako podstawowego narzędzia transmisji informacji. 2.

Trzy pozostające ze sobą w określonych relacjach elementy składowe: 1. Rozwój infrastruktury jako podstawowego narzędzia transmisji informacji. 2. Trzy pozostające ze sobą w określonych relacjach elementy składowe: 1. Rozwój infrastruktury jako podstawowego narzędzia transmisji informacji. 2. Rozwój treści i systemów usług, dzięki którym owa infrastruktura

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia społeczeństwa informacyjnego jako element polityki spójności Unii Europejskiej oraz procesu jej rozszerzania

Zagadnienia społeczeństwa informacyjnego jako element polityki spójności Unii Europejskiej oraz procesu jej rozszerzania Europejską drogę w kierunku społeczeństwa informacyjnego Zagadnienia społeczeństwa informacyjnego jako element polityki spójności Unii Europejskiej oraz procesu jej rozszerzania Włodzimierz Marciński Radca

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Cel główny: Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa Cele szczegółowe: zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw, wzrost konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

Park Technologiczny - Miasteczko Multimedialne. Projekt dla Rozwoju Innowacyjnej Gospodarki

Park Technologiczny - Miasteczko Multimedialne. Projekt dla Rozwoju Innowacyjnej Gospodarki Park Technologiczny - Miasteczko Multimedialne Projekt dla Rozwoju Innowacyjnej Gospodarki 1 Charakterystyka i cele projektu Projekt ma na celu utworzenie parku technologicznego, który stanie się Centrum

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 3. E-Zdrowie karty działań Działanie nr 1 Nazwa Wdrożenie wybranych zarządczych narzędzi TIK obsługi systemów w ochronie zdrowia w szpitalach poprzez realizację projektu Podlaski system informacyjny e-zdrowie.

Bardziej szczegółowo

Zespół do spraw Transformacji Przemysłowej Departament Innowacji

Zespół do spraw Transformacji Przemysłowej Departament Innowacji Zespół do spraw Transformacji Przemysłowej 26.07.2016 Departament Innowacji Kierunki transformacji polskiej gospodarki 5 Filarów rozwoju gospodarczego Polski Reindustrializacja Rozwój innowacyjnych firm

Bardziej szczegółowo

Strategia informatyzacji RP e-polska i NPR a fundusze strukturalne

Strategia informatyzacji RP e-polska i NPR a fundusze strukturalne Społeczeństwo informacyjne powszechny dostęp do Internetu II KONFERENCJA Budowa lokalnej infrastruktury telekomunikacyjnej z wykorzystaniem funduszy strukturalnych UE Instytut Łączności, Warszawa 11 grudnia

Bardziej szczegółowo

Id: 43818419-2B28-41F7-A3EF-E67F59287B24. Projekt Strona 1

Id: 43818419-2B28-41F7-A3EF-E67F59287B24. Projekt Strona 1 Projekt z dnia... Informacja Nr... Prezydenta Miasta Opola z dnia... 2015 r. o roli i kierunkach rozwoju informatyki w procesie zarządzania miastem. Centralizacja i konsolidacja usług informatycznych dla

Bardziej szczegółowo

Internet a rozwój społeczny i zawodowy osób z niepełnosprawnością

Internet a rozwój społeczny i zawodowy osób z niepełnosprawnością Konferencja einclusion przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu od pomysłu do realizacji Warszawa 06.07.2009 Internet a rozwój społeczny i zawodowy osób z niepełnosprawnością Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji

Bardziej szczegółowo

Kluczowe projekty informatyczne MSWiA uwarunkowania prawne, koncepcyjne i realizacyjne

Kluczowe projekty informatyczne MSWiA uwarunkowania prawne, koncepcyjne i realizacyjne Kluczowe projekty informatyczne MSWiA uwarunkowania prawne, koncepcyjne i realizacyjne Ewa Szczepańska CPI MSWiA Warszawa, 22 września 2011r. 2 Mapa projektów informatycznych realizowanych przez CPI MSWiA

Bardziej szczegółowo

Industry 4.0. Kolejny etap rozwoju epoki przemysłowej

Industry 4.0. Kolejny etap rozwoju epoki przemysłowej Industry 4.0 Kolejny etap rozwoju epoki przemysłowej Wzrost PKB w epoce przemysłowej 45 40 35 30 25 Elektronika cyfrowa 20 15 10 Początek epoki przemysłowej Elektryfikacja Elektronika 5 10 1700 1750 1800

Bardziej szczegółowo

kierunkową rozwoju informatyzacji Polski do roku 2013 oraz perspektywiczną prognozą transformacji społeczeństwa informacyjnego do roku 2020.

kierunkową rozwoju informatyzacji Polski do roku 2013 oraz perspektywiczną prognozą transformacji społeczeństwa informacyjnego do roku 2020. Z A T W I E R D Z A M P R E Z E S Polskiego Komitetu Normalizacyjnego /-/ dr inż. Tomasz SCHWEITZER Strategia informatyzacji Polskiego Komitetu Normalizacyjnego na lata 2009-2013 1. Wprowadzenie Informatyzacja

Bardziej szczegółowo

Małopolska Chmura Edukacyjna Projekt pilotażowy MRPO, działanie 1.2

Małopolska Chmura Edukacyjna Projekt pilotażowy MRPO, działanie 1.2 Małopolska Chmura Edukacyjna Projekt pilotażowy MRPO, działanie 1.2 Sławomir Zieliński Katedra Informatyki AGH Wprowadzenie 2014 Katedra Informatyki, Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji,

Bardziej szczegółowo

Poznańska przestrzeń innowacji ICT. Jan Węglarz

Poznańska przestrzeń innowacji ICT. Jan Węglarz Poznańska przestrzeń innowacji ICT Jan Węglarz TRÓJKĄT WIEDZY I INNOWACJI BADANIA (np. II PP, PCSS) EDUKACJA (np. PP) INNOWACJE (np. WKT) WIELKOPOLSKI KLASTER TELEINFORMATYCZNY Powstał 19. marca 2008 roku

Bardziej szczegółowo

Iwona Wendel Podsekretarz Stanu Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Kraków, 16 maja 2011 r.

Iwona Wendel Podsekretarz Stanu Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Kraków, 16 maja 2011 r. Wykorzystanie środków UE w budowaniu elektronicznej administracji w Polsce Iwona Wendel Podsekretarz Stanu Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Kraków, 16 maja 2011 r. Programy operacyjne Alokacja na społeczeństwo

Bardziej szczegółowo

Społeczeństwo informacyjne w Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2007-13

Społeczeństwo informacyjne w Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2007-13 Społeczeństwo informacyjne w Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2007-13 www.malopolskie.pl/rozwojregionalny/malopolska2015/ Kraków, 2 kwietnia 2004 r. 1 Strategia Rozwoju Małopolski Małopolska

Bardziej szczegółowo

Regionalny Ośrodek Rozwoju Innowacyjności i Społeczeństwa Informacyjnego

Regionalny Ośrodek Rozwoju Innowacyjności i Społeczeństwa Informacyjnego URZĄD MARSZAŁKOWSKI KUJAWSKO-POMORSKIEGO WOJEWÓDZTWA Regionalny Ośrodek Rozwoju Innowacyjności i Społeczeństwa Informacyjnego DEPARTAMENT PLANOWANIA STRATEGICZNEGO I GOSPODARCZEGO Regionalny Ośrodka Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020

Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020 Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020 III Konwent Informatyków Warmii i Mazur Ryn, 2829 listopada 2013 r. Cele programu Cel główny: Wzmocnienie cyfrowych fundamentów dla społecznogospodarczego rozwoju

Bardziej szczegółowo

BUDOWA SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM. Elżbieta Anna Polak Marszałek Województwa Lubuskiego

BUDOWA SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM. Elżbieta Anna Polak Marszałek Województwa Lubuskiego BUDOWA SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM Elżbieta Anna Polak Marszałek Województwa Lubuskiego Lubuskie... zielona kraina nowoczesnych technologii Lubuskie 2007-2014: RPO 17 projektów

Bardziej szczegółowo

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Iwona Wendel Podsekretarz Stanu Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Warszawa, 22 maja 2014

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (IG)

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (IG) Priorytet 1 - Badania i rozwój nowoczesnych technologii Działanie1.1. Wsparcie badań naukowych dla budowy gospodarki opartej na wiedzy Identyfikacja kierunków prac B+R mających na celu zdynamizowanie rozwoju

Bardziej szczegółowo

INNOWACYJNOŚĆ W DOBIE SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO

INNOWACYJNOŚĆ W DOBIE SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO INNOWACYJNOŚĆ W DOBIE SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO Andrzej M. Wilk 2010-11-21 1 PLAN PREZENTACJI TECHNIKA CYFROWA INNOWACJE - JEDYNIE PEWNE SĄ ZMIANY PRAKTYCZNE PRZYKŁADY BARIERA INNOWACYJNOŚCI 2010-11-21

Bardziej szczegółowo

Stan przygotowania i wdrożenia P1, P2, P4 oraz projekty w nowej perspektywie finansowej UE

Stan przygotowania i wdrożenia P1, P2, P4 oraz projekty w nowej perspektywie finansowej UE Stan przygotowania i wdrożenia P1, P2, P4 oraz projekty w nowej perspektywie finansowej UE Kajetan Wojsyk Zastępca Dyrektora ds. Europejskich Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia Zabrze, 2015-03-27

Bardziej szczegółowo

Dofinansowanie na inne obszary działania przedsiębiorstw Informatyzacja i działalność w internecie w ramach:

Dofinansowanie na inne obszary działania przedsiębiorstw Informatyzacja i działalność w internecie w ramach: Informatyzacja i działalność w internecie w ramach: Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020 Program Operacyjny Polska Cyfrowa Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020 Oś Priorytetowa 1 - Gospodarka

Bardziej szczegółowo

Możliwości finansowania transferu wiedzy ze środków dotacyjnych na Mazowszu w latach 2014-2020

Możliwości finansowania transferu wiedzy ze środków dotacyjnych na Mazowszu w latach 2014-2020 Możliwości finansowania transferu wiedzy ze środków dotacyjnych na Mazowszu w latach 2014-2020 Mariusz Frankowski p.o. Dyrektora Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych O MJWPU RPO WM PO KL

Bardziej szczegółowo

Internetowa ogólnopolska baza informatycznych projektów badawczych otwartej innowacji Platforma współpracy SPINACZ 1/46

Internetowa ogólnopolska baza informatycznych projektów badawczych otwartej innowacji Platforma współpracy SPINACZ 1/46 Internetowa ogólnopolska baza informatycznych projektów badawczych otwartej innowacji Platforma współpracy SPINACZ 1/46 Projekt jest współfinansowany w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Bardziej szczegółowo

Integracja czy Interoperacyjność?

Integracja czy Interoperacyjność? Integracja czy Interoperacyjność? Integracja? Interoperacyjność? Instytut Logistyki i Magazynowania Instytut Badawczy w Poznaniu Aktualnie ponad 20 projektów FP7, Interreg i CIP Ponad 250 partnerów w Europie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XII/134/11 RADY MIASTA KRAKOWA. z dnia 13 kwietnia 2011 r.

UCHWAŁA NR XII/134/11 RADY MIASTA KRAKOWA. z dnia 13 kwietnia 2011 r. UCHWAŁA NR XII/134/11 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 13 kwietnia 2011 r. w sprawie kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa w zakresie rozwoju gospodarczego i innowacji na terenie Gminy Miejskiej

Bardziej szczegółowo

Projekty Unijne realizowane przez Uniwersytet Zielonogórski w latach 2004-2011

Projekty Unijne realizowane przez Uniwersytet Zielonogórski w latach 2004-2011 Projekty Unijne realizowane przez Uniwersytet Zielonogórski w latach 2004-2011 Projekty zrealizowane w latach 2004-2010 Uniwersytet Zielonogórski w latach 2004 2010 zrealizował 24 projekty unijne: - łączna

Bardziej szczegółowo

Możliwości i wyzwania dla polskiej infrastruktury bibliotek cyfrowych

Możliwości i wyzwania dla polskiej infrastruktury bibliotek cyfrowych Możliwości i wyzwania dla polskiej infrastruktury bibliotek cyfrowych C. Mazurek, M.Stroiński, M.Werla, J.Węglarz Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe Europejska infrastruktura informatyczna nauki

Bardziej szczegółowo

WIEDZA PRAKTYKA INTEGRACJA

WIEDZA PRAKTYKA INTEGRACJA WARSZAWA miastem edukacji Wyzwania i zagrożenia stojące przed samorządem w 2012 roku Warszawa, 27 28 września 2012 r. WIEDZA PRAKTYKA INTEGRACJA -MOCNE STRONY EDUKACJI WARSZAWSKIEJ zewnętrznych poziom

Bardziej szczegółowo

Trwałość projektów 7 osi PO IG

Trwałość projektów 7 osi PO IG Warszawa, 6 października 2015 r. Konferencja podsumowująca wdrażanie 7 i 8 osi priorytetowej PO IG Trwałość projektów 7 osi PO IG Paweł Oracz Departament Strategii Systemu Informacyjnego Ministerstwo Finansów

Bardziej szczegółowo

Budowa Platformy e-finansów Publicznych. e-finanse Publiczne

Budowa Platformy e-finansów Publicznych. e-finanse Publiczne Budowa Platformy e-finansów Publicznych e-finanse Publiczne Przesłanie Państwo jak korporacja, skutecznie zarządzane i efektywnie wykorzystujące środki Zdiagnozowane potrzeby klientów usług, które stanowią

Bardziej szczegółowo

www.inteligentne-miasta.eu

www.inteligentne-miasta.eu ORGANIZATORZY GP Sp. z o.o. oferuje kompleksową organizację eventów, konferencji, spotkań biznesowych, szkoleń tematycznych. Na zlecenie klienta organizujemy również działania marketingowe oraz PR-owe,

Bardziej szczegółowo

Rola polskich bibliotek cyfrowych w zapewnianiu otwartego dostępu

Rola polskich bibliotek cyfrowych w zapewnianiu otwartego dostępu Rola polskich bibliotek cyfrowych w zapewnianiu otwartego dostępu Marcin Werla (mwerla@man.poznan.pl) Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe, Dział Bibliotek Cyfrowych i Platform Wiedzy Prezentacja

Bardziej szczegółowo

Wsparcie na e-biznes. Kielce 2012

Wsparcie na e-biznes. Kielce 2012 Wsparcie na e-biznes Kielce 2012 Priorytet VIII Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki Działanie 8.1 Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej

Bardziej szczegółowo

Wparcie społeczeństwa informacyjnego i e-biznesu

Wparcie społeczeństwa informacyjnego i e-biznesu Wparcie społeczeństwa informacyjnego i e-biznesu Wsparcie rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Tomasz Napiórkowski Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego

Bardziej szczegółowo

WiComm dla innowacyjnego Pomorza

WiComm dla innowacyjnego Pomorza Centrum Doskonałości WiComm WiComm dla innowacyjnego Pomorza Michał Mrozowski wicomm@wicomm.pl Centrum Doskonałości WiComm Inżynieria Systemów Komunikacji Bezprzewodowej Politechnika Gdańska Ul. Narutowicza

Bardziej szczegółowo

NAJCIEKAWSZE PRAKTYKI IDG NAJEFEKTYWNIEJSZE ROZWIĄZANIA W MARKETINGU IT

NAJCIEKAWSZE PRAKTYKI IDG NAJEFEKTYWNIEJSZE ROZWIĄZANIA W MARKETINGU IT NAJCIEKAWSZE PRAKTYKI IDG NAJEFEKTYWNIEJSZE ROZWIĄZANIA W MARKETINGU IT IDG GRUPY DOCELOWE IT DECISIONMAKERS Computerworld CIO Networld TECH ENTHUSIASTS IDG.PL PC World GameStar Android Life CMOs InternetStandard

Bardziej szczegółowo

Wydział Elektroniki w Mławie

Wydział Elektroniki w Mławie PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W CIECHANOWIE Wydział Elektroniki w Mławie www.elektronikawmlawie.pl WYDZIAŁ ELEKTRONIKI W MŁAWIE 06-500 Mława ul. Warszawska 52 tel. (23) 654 98 08 SPECJALNOŚCI KSZTAŁCENIA

Bardziej szczegółowo

Małopolska Platforma Elektronicznej Komunikacji Policji

Małopolska Platforma Elektronicznej Komunikacji Policji Małopolska Platforma Elektronicznej Komunikacji Policji Planowana ealizacja projektu: 2009 2010 (24 miesiące) Cele Projektu: 1. rozbudowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego w Małopolsce poprzez

Bardziej szczegółowo

Zawody przyszłości. Zawody przyszłości

Zawody przyszłości. Zawody przyszłości Dr Monika Kwiecińska-Zdrenka Instytut Socjologii UMK Seminarium dotyczące realizacji projektu systemowego WUP w Toruniu Rynek Pracy pod Lupą Toruń, 15.06.2012 r. Istnieją trzy najczęstsze podstawy dyskusji

Bardziej szczegółowo

E-learning i blended learning. jako innowacyjne metody kształtowania. aktywnych postaw na rynku pracy. Gdańsk, 18/06/2007

E-learning i blended learning. jako innowacyjne metody kształtowania. aktywnych postaw na rynku pracy. Gdańsk, 18/06/2007 E-learning i blended learning jako innowacyjne metody kształtowania aktywnych postaw na rynku pracy Gdańsk, 18/06/2007 YDP: ElŜbieta Błaszkiewicz, Mariusz Kuskowski Plan Prezentacji Kim jesteśmy YDP nowoczesne

Bardziej szczegółowo

IDEA. Integracja różnorodnych podmiotów. Budowa wspólnego stanowiska w dyskursie publicznym. Elastyczność i szybkość działania

IDEA. Integracja różnorodnych podmiotów. Budowa wspólnego stanowiska w dyskursie publicznym. Elastyczność i szybkość działania Integracja różnorodnych podmiotów Budowa wspólnego stanowiska w dyskursie publicznym Elastyczność i szybkość działania IDEA Platforma współpracy/ networking Wsparcie rozwoju Niezależność badawcza, technologiczna

Bardziej szczegółowo

Plan Informatyzacji Państwa

Plan Informatyzacji Państwa Plan Informatyzacji Państwa Dr inż. Grzegorz Bliźniuk Podsekretarz Stanu Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Warszawa, 2006 r. 1 Plan Informatyzacji Państwa wynika z : Ustawy z dnia 17 lutego

Bardziej szczegółowo

Linia Współpracy. państwo optimum. Michał Boni Minister Administracji i Cyfryzacji. Warszawa, 21 lutego 2013r.

Linia Współpracy. państwo optimum. Michał Boni Minister Administracji i Cyfryzacji. Warszawa, 21 lutego 2013r. Linia Współpracy rząd samorząd państwo optimum Michał Boni Minister Administracji i Cyfryzacji Warszawa, 21 lutego 2013r. 1 ZASADY KLUCZOWE DLA LINII WSPÓŁPRACY Zasada Państwa Optimum Zasada Sprawnego

Bardziej szczegółowo

W perspektywie kluczowych projektów informatycznych MSWiA uwarunkowania prawne, koncepcyjne i realizacyjne

W perspektywie kluczowych projektów informatycznych MSWiA uwarunkowania prawne, koncepcyjne i realizacyjne Czy realizacja projektu to dostarczenie narzędzia biznesowego, czy czynnik stymulujący rozwój społeczeństwa informacyjnego? W perspektywie kluczowych projektów informatycznych MSWiA uwarunkowania prawne,

Bardziej szczegółowo

e-podatki elektroniczne usługi nowoczesnego państwa Grzegorz Fiuk Departament ds. Informatyzacji Resortu Ministerstwo Finansów

e-podatki elektroniczne usługi nowoczesnego państwa Grzegorz Fiuk Departament ds. Informatyzacji Resortu Ministerstwo Finansów e-podatki elektroniczne usługi nowoczesnego państwa Grzegorz Fiuk Departament ds. Informatyzacji Resortu Ministerstwo Finansów IV Forum Informatyki w Administracji Ciechocinek, 20-21 kwiecień 2005 Filary

Bardziej szczegółowo

Wykonanie i wdrożenie Platformy e-learning oraz wykonanie i przeprowadzenie kursów e-learning

Wykonanie i wdrożenie Platformy e-learning oraz wykonanie i przeprowadzenie kursów e-learning Wykonanie i wdrożenie Platformy e-learning oraz wykonanie i przeprowadzenie kursów e-learning Konferencja organizowana w ramach projektu Implementacja i rozwój systemu informacyjnego publicznych służb

Bardziej szczegółowo

Jak moŝna wspierać innowacyjność sektora publicznego w Polsce. Gerard Frankowski, Norbert Meyer PCSS

Jak moŝna wspierać innowacyjność sektora publicznego w Polsce. Gerard Frankowski, Norbert Meyer PCSS Jak moŝna wspierać innowacyjność sektora publicznego w Polsce Gerard Frankowski, Norbert Meyer PCSS 1 Plan prezentacji Czym jest Centrum Innowacji (MIC)? MIC w Poznaniu Główne obszary działania Mechanizm

Bardziej szczegółowo

Innowacyjne rozwiązania w ochronie zdrowia szybsza diagnoza, lepsza opieka, obniŝanie kosztów. Konferencja KIG. Warszawa, 26 kwietnia 2012 r.

Innowacyjne rozwiązania w ochronie zdrowia szybsza diagnoza, lepsza opieka, obniŝanie kosztów. Konferencja KIG. Warszawa, 26 kwietnia 2012 r. Innowacyjne rozwiązania w ochronie zdrowia szybsza diagnoza, lepsza opieka, obniŝanie kosztów Konferencja KIG Warszawa, 26 kwietnia 2012 r. 1 Orange Polska a Integrated Solutions oczekiwania pacjenta wobec

Bardziej szczegółowo

Cyfrowa Małopolska w stronę e-administracji i cyfrowych zasobów

Cyfrowa Małopolska w stronę e-administracji i cyfrowych zasobów Cyfrowa Małopolska 2014-20 w stronę e-administracji i cyfrowych zasobów Łukasz Foltyn Zastępca Dyrektora Departamentu Zarządzania Programami Operacyjnymi Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Nowy

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp... 9

Spis treści. Wstęp... 9 Wstęp... 9 Rozdział 1 ZARYS TEORII STEROWANIA PROCESAMI PRZEDSIĘBIORSTWA... 11 1. Zakres i potencjalne zastosowania teorii... 11 2. Opis szkieletowego systemu EPC II... 12 2.1. Poziomy organizacyjne, warstwy

Bardziej szczegółowo

Park Naukowo-Technologiczny Uniwersytetu Zielonogórskiego Centrum Technologii Informatycznych

Park Naukowo-Technologiczny Uniwersytetu Zielonogórskiego Centrum Technologii Informatycznych Uniwersytetu Zielonogórskiego Centrum Technologii Informatycznych dr inż. Wojciech Zając Geneza Przykład wzorowej współpracy interdyscyplinarnej specjalistów z dziedzin: mechaniki, technologii, logistyki,

Bardziej szczegółowo

Statystyka publiczna źródłem wiedzy w programowaniu krajowym i regionalnym

Statystyka publiczna źródłem wiedzy w programowaniu krajowym i regionalnym GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Statystyka publiczna źródłem wiedzy w programowaniu krajowym i regionalnym Janusz Witkowski OPOLSKA KONFERENCJA MONITOROWANIA I EWALUACJI POLITYKI PUBLICZNEJ doświadczenia przeszłości

Bardziej szczegółowo

Informatyzacja Publicznych Służb Zatrudnienia w kontekście współpracy z innymi placówkami (ZUS, NFZ, US, MOPS) Kazimierz Wiśniewski

Informatyzacja Publicznych Służb Zatrudnienia w kontekście współpracy z innymi placówkami (ZUS, NFZ, US, MOPS) Kazimierz Wiśniewski Informatyzacja Publicznych Służb Zatrudnienia w kontekście współpracy z innymi placówkami (ZUS, NFZ, US, MOPS) Kazimierz Wiśniewski Informatyzacja Publicznych Służb Zatrudnienia w kontekście współpracy

Bardziej szczegółowo

Elastyczność i mobilność w jednym, kompletnym pakiecie Panasonic UC Pro. Doskonała łączność gdziekolwiek się znajdujesz

Elastyczność i mobilność w jednym, kompletnym pakiecie Panasonic UC Pro. Doskonała łączność gdziekolwiek się znajdujesz Elastyczność i mobilność w jednym, kompletnym pakiecie Panasonic UC Pro Doskonała łączność gdziekolwiek się znajdujesz Aplikacja UC Pro oferuje szeroki zakres możliwości Wykonywanie połączeń Szybkie i

Bardziej szczegółowo

AVTEL Telekomunikacja Informatyka ul. Albatrosów 1E19 05-500 Piaseczno NIP 578-215-48-65 tel. +48 606 103 211 mail: biuro@avtel.pl

AVTEL Telekomunikacja Informatyka ul. Albatrosów 1E19 05-500 Piaseczno NIP 578-215-48-65 tel. +48 606 103 211 mail: biuro@avtel.pl AVTEL Telekomunikacja Informatyka ul. Albatrosów 1E19 05-500 Piaseczno NIP 578-215-48-65 tel. +48 606 103 211 mail: biuro@avtel.pl http://www.avtel.pl O nas - działamy od 2004 roku - dostarczamy usługi

Bardziej szczegółowo

Implementacja Agendy Cyfrowej 2020 w Polsce

Implementacja Agendy Cyfrowej 2020 w Polsce Implementacja Agendy Cyfrowej 2020 w Polsce Czy Internet mobilny będzie substytutem stacjonarnego dostępu? Konferencja PIIT 28 października 2011 roku 2011, PIIT 1 PRAGNIENIA 2011, PIIT 2 Internet dobrem

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie wiedzą w instytucji naukowej cz. I

Zarządzanie wiedzą w instytucji naukowej cz. I Zarządzanie wiedzą w instytucji naukowej cz. I Jolanta Przyłuska Dział Zarządzania Wiedzą IMP Łódź Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Poznańskie Centrum Superkomputerowo - Sieciowe

Poznańskie Centrum Superkomputerowo - Sieciowe Centrum Innowacji Microsoft w Poznaniu Poznańskie Centrum Superkomputerowo - Sieciowe Jerzy Mikołajczak, Marcin Jerzak Szczawno Zdrój, 24.02.2011 r. 1 Poznańskie Centrum Superkomputerowo- Sieciowe Operator

Bardziej szczegółowo

e-administracja Uniwersytet Jagielloński Wydział Prawa i Administracji mgr inż.piotr Jarosz

e-administracja Uniwersytet Jagielloński Wydział Prawa i Administracji mgr inż.piotr Jarosz e-administracja Uniwersytet Jagielloński Wydział Prawa i Administracji mgr inż.piotr Jarosz Definicje e-administracji Elektroniczna administracja to wykorzystanie technologii informatycznych i telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie wiedzą w opiece zdrowotnej

Zarządzanie wiedzą w opiece zdrowotnej Zarządzanie wiedzą w opiece zdrowotnej Magdalena Taczanowska Wiceprezes Zarządu Sygnity SA Agenda Procesy decyzyjne w ochronie zdrowia Zarządzanie wiedzą w ochronie zdrowia Typologia wiedzy w opiece zdrowotnej

Bardziej szczegółowo

Informatyzacja Województwa Małopolskiego - załoŝenia, realizacja i plany na przyszłość

Informatyzacja Województwa Małopolskiego - załoŝenia, realizacja i plany na przyszłość Informatyzacja Województwa Małopolskiego - załoŝenia, realizacja i plany na przyszłość Warsztaty Lwów Małopolska, Kraków 6.II.2006 Kraków, 2 kwietnia 2004 r. Warsztaty Lwów Małopolska, Kraków 6.II.2006

Bardziej szczegółowo

Implementacja chmury prywatnej dla potrzeb administracji publicznej miasta Opola na przykładzie projektu E-Opole.

Implementacja chmury prywatnej dla potrzeb administracji publicznej miasta Opola na przykładzie projektu E-Opole. Implementacja chmury prywatnej dla potrzeb administracji publicznej miasta Opola na przykładzie projektu E-Opole. Jarosław Starszak Naczelnik Wydziału Informatyki Urzędu Miasta Opola E-mail: Jaroslaw.Starszak@um.opole.pl

Bardziej szczegółowo

Inteligentne organizacje zarządzanie wiedzą i kompetencjami pracowników

Inteligentne organizacje zarządzanie wiedzą i kompetencjami pracowników 2010 Inteligentne organizacje zarządzanie wiedzą i kompetencjami pracowników Paulina Zadura-Lichota Zespół Przedsiębiorczości Warszawa, styczeń 2010 r. Pojęcie inteligentnej organizacji Organizacja inteligentna

Bardziej szczegółowo

Międzyrzecki model wykorzystania technologii WiMax w rozwoju miasta i regionu

Międzyrzecki model wykorzystania technologii WiMax w rozwoju miasta i regionu Urząd Miejski w Międzyrzeczu Międzyrzecki model wykorzystania technologii WiMax w rozwoju miasta i regionu Międzyrzecka bezprzewodowa sieć informatyczna Agenda Międzyrzecka bezprzewodowa sieć informatyczna

Bardziej szczegółowo

Efekty wdrażania Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka w województwie śląskim

Efekty wdrażania Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka w województwie śląskim Efekty wdrażania Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka w województwie śląskim Anna Bobka-Adwent GARR S.A. Forum Gospodarcze InvestExpo, 21.03.2011 r. Programy Operacyjne Podstawowymi instrumentami

Bardziej szczegółowo

Demokracja elektroniczna (e-demokracja) to rządy demokratyczne z wykorzystaniem elektronicznych technologii komunikacyjnych.

Demokracja elektroniczna (e-demokracja) to rządy demokratyczne z wykorzystaniem elektronicznych technologii komunikacyjnych. Demokracja elektroniczna (e-demokracja) to rządy demokratyczne z wykorzystaniem elektronicznych technologii komunikacyjnych. W szerszym znaczeniu termin "demokracja elektroniczna" obejmuje również elektroniczny

Bardziej szczegółowo

Czwarte warsztaty Biblioteki cyfrowe dzień 1. Poznań 12 listopada 2007 r.

Czwarte warsztaty Biblioteki cyfrowe dzień 1. Poznań 12 listopada 2007 r. Czwarte warsztaty Biblioteki cyfrowe dzień 1 Poznań 12 listopada 2007 r. Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe Założone w 1993 roku Afiliowane przy Instytucie Chemii Bioorganicznej PAN Obecnie 5

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka. Mój region w Europie

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka. Mój region w Europie Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Działanie 4.4 Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym Oś priorytetowa IV Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w Polsce

Strategia Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w Polsce Strategia Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w Polsce Dokumenty List od Premiera Czasy, w których żyjemy, to czasy komputerów, telefonów komórkowych, SMSów, czatów, Internetu i serwisów społecznościowych.

Bardziej szczegółowo

Fundusze unijne dla przedsiębiorców wdrażane przez PARP, ze szczególnym uwzględnieniem dofinansowania na tworzenie i świadczenie e-usług

Fundusze unijne dla przedsiębiorców wdrażane przez PARP, ze szczególnym uwzględnieniem dofinansowania na tworzenie i świadczenie e-usług 2009 Fundusze unijne dla przedsiębiorców wdrażane przez PARP, ze szczególnym uwzględnieniem dofinansowania na tworzenie i świadczenie e-usług Tomasz Czerwoniak Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Zaufanie i bezpieczeństwo w Europejskiej Agendzie Cyfrowej. Od idei do wdrożenia. Sesja Europejska droga do nowego ładu informacyjnego

Zaufanie i bezpieczeństwo w Europejskiej Agendzie Cyfrowej. Od idei do wdrożenia. Sesja Europejska droga do nowego ładu informacyjnego Zaufanie i bezpieczeństwo w Europejskiej Agendzie Cyfrowej. Od idei do wdrożenia XVII Forum Teleinformatyki Sesja Europejska droga do nowego ładu informacyjnego 22-23 września 2011 r. Miedzeszyn Nota:

Bardziej szczegółowo

PRZEŁOMOWA INNOWACJA CYFROWA KLUCZ DO SPECJALIZACJI PRZEMYSŁOWEJ ISTOTA ROZWOJU CYFROWEGO INFRASTRUKTURY I PRZEMYSŁU

PRZEŁOMOWA INNOWACJA CYFROWA KLUCZ DO SPECJALIZACJI PRZEMYSŁOWEJ ISTOTA ROZWOJU CYFROWEGO INFRASTRUKTURY I PRZEMYSŁU PRZEŁOMOWA INNOWACJA CYFROWA KLUCZ DO SPECJALIZACJI PRZEMYSŁOWEJ ISTOTA ROZWOJU CYFROWEGO INFRASTRUKTURY I PRZEMYSŁU IDENTYFIKACJA BARIER BUDOWA FUNDAMENTÓW SPOŁECZNYCH INNOWACYJNOŚCI CEL 2: BUDOWA SPECJALIZACJI

Bardziej szczegółowo

REGIONALNE ŚRODKI NA WSPIERANIE DZIAŁÓW R&D. Mariusz Frankowski p.o. Dyrektora Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych

REGIONALNE ŚRODKI NA WSPIERANIE DZIAŁÓW R&D. Mariusz Frankowski p.o. Dyrektora Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych REGIONALNE ŚRODKI NA WSPIERANIE DZIAŁÓW R&D Mariusz Frankowski p.o. Dyrektora Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych Jaka jest Rola MJWPU? Wprowadzanie w świat finansowania innowacji na Mazowszu

Bardziej szczegółowo

Prowadzący Andrzej Kurek

Prowadzący Andrzej Kurek Prowadzący Andrzej Kurek Centrala Rzeszów Oddziały Lublin, Katowice Zatrudnienie ponad 70 osób SprzedaŜ wdroŝenia oprogramowań firmy Comarch Dopasowania branŝowe Wiedza i doświadczenie Pełna obsługa: Analiza

Bardziej szczegółowo

Popularyzacja podpisu elektronicznego w Polsce

Popularyzacja podpisu elektronicznego w Polsce Popularyzacja podpisu elektronicznego w Polsce Rola administracji w budowaniu gospodarki elektronicznej Warszawa, 25 września 2006 r. Poruszane tematy Wprowadzenie i kontekst prezentacji Rola administracji

Bardziej szczegółowo

Konferencja prasowa: CEIDG, czyli zero okienka co daje przedsiębiorcom? Warszawa, 4 sierpnia 2011r.

Konferencja prasowa: CEIDG, czyli zero okienka co daje przedsiębiorcom? Warszawa, 4 sierpnia 2011r. Konferencja prasowa: CEIDG, czyli zero okienka co daje przedsiębiorcom? Warszawa, 4 sierpnia 2011r. Czy w Polsce łatwo jest założyć biznes? Wg Rankingu Doing Business 2011, przygotowanego przez Bank Światowy

Bardziej szczegółowo

Samorząd bliżej obywatela i przedsiębiorcy. Zastosowanie nowych technologii w administracji samorządowej

Samorząd bliżej obywatela i przedsiębiorcy. Zastosowanie nowych technologii w administracji samorządowej Samorząd bliżej obywatela i przedsiębiorcy. Zastosowanie nowych technologii w administracji samorządowej Marcin Kowalski, Wiceprezes zarządu Wałbrzych, dnia 24 września 2014 r. Agenda wystąpienia Cyfryzacja

Bardziej szczegółowo

Wykład 1. Cechy inwestycji/biznesu w telekomunikacji Różna systematyka Problem ostatniej mili, dobra rzadkie Efektywność ekonomiczna sieci

Wykład 1. Cechy inwestycji/biznesu w telekomunikacji Różna systematyka Problem ostatniej mili, dobra rzadkie Efektywność ekonomiczna sieci Wykład 1 Cechy inwestycji/biznesu w telekomunikacji Różna systematyka Problem ostatniej mili, dobra rzadkie Efektywność ekonomiczna sieci Cel przedmiotu OST (ORGANIZACJA SEKTORA TELEKOMUNIKACYJNEGO) Przekazanie

Bardziej szczegółowo

Elastyczność i mobilność w jednym, kompletnym pakiecie Panasonic UC Pro. Doskonała łączność gdziekolwiek się znajdujesz

Elastyczność i mobilność w jednym, kompletnym pakiecie Panasonic UC Pro. Doskonała łączność gdziekolwiek się znajdujesz Elastyczność i mobilność w jednym, kompletnym pakiecie Panasonic UC Pro Doskonała łączność gdziekolwiek się znajdujesz Chcesz oszczędzać czas i zwiększyć produktywność? Chcesz bezproblemowo pozostawać

Bardziej szczegółowo

VI posiedzenie Małopolskiej Rady ds. Społeczeństwa Informacyjnego

VI posiedzenie Małopolskiej Rady ds. Społeczeństwa Informacyjnego VI posiedzenie Małopolskiej Rady ds. Społeczeństwa Informacyjnego 03.02.2006 Porządek obrad: 1. Sprawozdanie z realizacji Programu Informatyzacja Województwa Małopolskiego w latach 2004 2006 ze szczególnym

Bardziej szczegółowo

PLAN PREZENTACJI STRATEGIA OFERTA I PROWADZONE PROJEKTY REZULTATY REORGANIZACJI I WYNIKI FINANSOWE PERSPEKTYWY NA 2006

PLAN PREZENTACJI STRATEGIA OFERTA I PROWADZONE PROJEKTY REZULTATY REORGANIZACJI I WYNIKI FINANSOWE PERSPEKTYWY NA 2006 2 PLAN PREZENTACJI STRATEGIA 2004-2006 OFERTA I PROWADZONE PROJEKTY REZULTATY REORGANIZACJI I WYNIKI FINANSOWE PERSPEKTYWY NA 2006 3 STRATEGIA 2004 2006 koncentracja na silnych stronach 1. Koncentracja

Bardziej szczegółowo

Projekt SIPS. Prezentacja na posiedzenie Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. Warszawa, 25 lipca 2012 r. POIG

Projekt SIPS. Prezentacja na posiedzenie Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. Warszawa, 25 lipca 2012 r. POIG Projekt SIPS Prezentacja na posiedzenie Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego Warszawa, 25 lipca 2012 r. SIPS System Informacyjny Polska Szerokopasmowa Informacje ogólne o Projekcie Cel Projektu:

Bardziej szczegółowo

założenia a rzeczywistość

założenia a rzeczywistość Katedra Ekonomiki i Organizacji Telekomunikacji Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej (epuap) założenia a rzeczywistość

Bardziej szczegółowo

Sage ACT! Twój CRM! Zdobywaj, zarządzaj, zarabiaj! Zdobywaj nowych Klientów! Zarządzaj relacjami z Klientem! Zarabiaj więcej!

Sage ACT! Twój CRM! Zdobywaj, zarządzaj, zarabiaj! Zdobywaj nowych Klientów! Zarządzaj relacjami z Klientem! Zarabiaj więcej! Sage ACT! Twój CRM! Zdobywaj, zarządzaj, zarabiaj! Zdobywaj nowych Klientów! Zarządzaj relacjami z Klientem! Zarabiaj więcej! Sage ACT! Sprawdzone przez miliony Użytkowników i skuteczne rozwiązanie z rodziny

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie procesowe w Urzędzie Miasta Lublin. Krzysztof Łątka

Zarządzanie procesowe w Urzędzie Miasta Lublin. Krzysztof Łątka Zarządzanie procesowe w Urzędzie Miasta Lublin wykorzystanie nowoczesnych technologii Krzysztof Łątka Poznań 28.02.2008 Agenda Lublin w liczbach Projekty IT UM Lublin Sieć i jej funkcjonalność Usługi w

Bardziej szczegółowo

Maria Karlińska. Paweł Masiarz. Ryszard Mężyk. Zakład Informatyki Medycznej i Telemedycyny Warszawski Uniwersytet Medyczny

Maria Karlińska. Paweł Masiarz. Ryszard Mężyk. Zakład Informatyki Medycznej i Telemedycyny Warszawski Uniwersytet Medyczny Maria Karlińska Zakład Informatyki Medycznej i Telemedycyny Warszawski Uniwersytet Medyczny Paweł Masiarz Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia Ryszard Mężyk Świętokrzyskie Centrum Onkologii

Bardziej szczegółowo

Szkolnictwo Wyższe i Nauka

Szkolnictwo Wyższe i Nauka Szkolnictwo Wyższe i Nauka Priorytet IV Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Paulina Gąsiorkiewicz-Płonka 20.11.2008 r. Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

SIŁA PROSTOTY. Business Suite

SIŁA PROSTOTY. Business Suite SIŁA PROSTOTY Business Suite REALNE ZAGROŻENIE Internetowe zagrożenia czyhają na wszystkie firmy bez względu na to, czym się zajmują. Jeśli masz dane lub pieniądze, możesz stać się celem ataku. Incydenty

Bardziej szczegółowo

Bezpieczna transmisja danych w układach automatyki zdalna diagnostyka układów

Bezpieczna transmisja danych w układach automatyki zdalna diagnostyka układów Automation www.paragraf34.pl and Drives GG-Kennung Trendy Wymagania i zadania Przykłady rozwiązań i zastosowań Bezpieczna transmisja danych w układach automatyki zdalna diagnostyka układów Przykłady 3

Bardziej szczegółowo