WYDZIAŁU TELEKOMUNIKACJI, INFORMATYKI I ELEKTROTECHNIKI

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WYDZIAŁU TELEKOMUNIKACJI, INFORMATYKI I ELEKTROTECHNIKI"

Transkrypt

1 OFERTA NAUKOWO-BADAWCZA WYDZIAŁU TELEKOMUNIKACJI, INFORMATYKI I ELEKTROTECHNIKI DLA GOSPODARKI Bezpłatny materiał informacyjny

2 Inkubator Innowacyjności Oferta naukowo-badawcza Wydziału Telekomunikacji, Informatyki i Elektrotechniki dla gospodarki Bydgoszcz 2014

3 Spis treści Oferta laboratoriów specjalistycznych dla gospodarki...3 Pracownia Sterowników Mikroprocesorowych, Układów Programowalnych i Automatyki Budynkowej... 3 Pracownia Pomiarów Układów i Systemów Elektryczno-Teleinformatycznych...4 Pracownia Teleinformatyki i Systemów Przetwarzania Sygnałów...6 Pracownia Sieci i Usług Nowej Generacji (NGN) oraz Architektur Usługowych (SOA)...8 Projektowanie Infrastruktury Sieciowej...10 Akademia Cisco...10 Certyfikowanie Okablowania Sieciowego Układy Automatyki Układy dla Telekomunikacji Systemy Komunikacyjne...18 Projektowanie Układów Elektronicznych...20 Analiza Jakości Energii Elektrycznej w Sieciach Rozdzielczych i Przesyłowych Symulacyjna Analiza Pracy Systemów Elektroenergetycznych Usługi w Zakresie Pozyskania Energii Elektrycznej ze Źródeł Energii Odnawialnej...24 Modelowanie Matematyczne i Symulacja Komputerowa Układów Elektroenergetycznych i Elektromechanicznych...24 Badania EMC Badanie Kabli Średnich Napięć...29 Badania Termowizyjne...29 Optymalizacja Systemu Zakupu i Efektywności Zużycia Energii Elektrycznej w Przedsiębiorstwie Wykonanie Pomiarów i Opracowanie Wyników Pomiaru Jakości Energii Elektrycznej w Polach Rozdziału Energii Elektrycznej w Przedsiębiorstwie Zgodnie z Normą PN-EN INSTYTUT TELEKOMUNIKACJI I INFORMATYKI Oferta laboratoriów specjalistycznych dla gospodarki Pracownia Pomiarów Układów i Systemów Elektryczno-Teleinformatycznych Oferta Pracowni: Pomiary teletransmisyjne w sieciach optycznych, miedzianych i bezprzewodowych w paśmie do 5 Gbit/s Badanie i testowanie urządzeń i systemów telekomunikacyjnych i teletransmisyjnych Pomiary w sieciach komputerowych WAN, MAN i LAN zrealizowanych z wykorzystaniem różnych technologii Ocena jakości usług w sieciach teleinformatycznych Kompleksowe pomiary systemów optycznych Pomiary bezprzewodowych sieci sensorycznych Projektowanie układów elektronicznych Testowanie układów elektronicznych Uruchamianie układów elektronicznych Programowanie układów elektronicznych Projektowanie protokołów komunikacyjnych Wyposażenie Pracowni: Analizator widma czasu rzeczywistego (wraz z adapterami i sondami) Analizator RF widma czasu rzeczywistego (wraz z zestawem anten pomiarowych) Optyczny analizator widma dla poszerzonego zakresu fal Dwukanałowy generator arbitralny 20 GS/s Źródła napięcia i prądu o szerokim zakresie regulacji prądowo-napięciowym Laserowe źródło fal o wąskiej i szerokiej charakterystyce widmowej Laserowe źródło światła białego Zestaw sond: różnicowych prądowych i wysokonapięciowych Spawarka światłowodowa wraz z sprzętem optoelektronicznym Reflektometr optyczny z możliwością pomiaru dyspersji Tester SDH z opcją NGSDH Mierniki poziomu sygnałów w zakresie 30 MHz - 5 GHz Częstotliwościomierz Sonometr Multimetry laboratoryjne wysokiej rozdzielczości do współpracy z komputerem klasy PC Oprogramowanie do projektowania układów elektronicznych Piotr Kiedrowski Oferta badawczo-naukowa Wydziału Telekomunikacji, Informatyki i Elektrotechniki dla gospodarki

4 INSTYTUT TELEKOMUNIKACJI I INFORMATYKI INSTYTUT TELEKOMUNIKACJI I INFORMATYKI Pracownia Pomiarów Układów i Systemów Elektryczno-Teleinformatycznych Oferta Pracowni: Projektowanie urządzeń elektronicznych wykorzystujących nowoczesne procesory i mikrokontrolery, Testowanie i pomiary układów elektronicznych. Projektowanie systemów wbudowanych czasu rzeczywistego, Projektowanie interfejsów człowiek-maszyna. Projektowanie modułów nowoczesnych systemów telekomunikacyjnych, Opracowania z dziedziny modeloania matematycznego rozproszonych i współbieżnych systemów sterowania, synteza i optymalizacja współbieżnych systemów cyfrowych, modelowanie i symulacja współbieżnych mikrosystemów cyfrowych, komputerowe wspomaganie projektowania cyfrowych systemów implementowanych w układach ASIC, Automatyzacja procesów przemysłowych, Projektowanie specjalizowanych układów DSP, Projektowanie specjalizowanych sterowników mikroprocesorowych (Hardware, Software), Opracowania konstrukcyjne i wdrożeniowe w zakresie automatyki budynkowej i inteligentnych budynków. Wyposażenie Pracowni: Oscyloskop 200 MHz, Oscyloskop 1 GHz, multimetr laboratoryjny wysokiej rozdzielczości do współpracy z PC, zasilacz z regulowanym napięciem w zakresie 0-30 V, generator funkcyjny 20 MHz, 100 MHz, 200 MHz, system kontroli położenia, moduł pozycjonowania 2 osiowy do sterowników przemysłowych z interpolacją osiową i liniową, napęd servo, 25 bitowy enkoder absolutny wieloobrotowy z kablem, płyta uruchomieniowa układów FPGA Spartan i Virtex, płytka prototypowa współpracująca z pakietem oprogramowania KEIL i adapterem ULINK2, zestaw z procesorem ARM programowalny, laboratoryjny zestaw testujący zawierający moduły National Instruments i oprogramowanie LabView, laboratorium do budowy systemów automatyki budynkwej pracującej w standardzie KNX, kamera pracująca w standardzie Gigabit Ethernet IEEE baseT, Wysokiej rozdzielczości kamera z soczewką do 5 megapikseli, kamera z funkcją inteligentnego auto focus-a, programowe przetwarzanie obrazów, system komputerowej wizji odpowiedzialny za akwizycję danych ze wszystkich źródeł włączając USB, FireWire, GigaBit Ethernet(bezpośrednie połączenie) i analogowego urządzenia przechwytywania wideo i analogowych wejść wideo. Łukasz Zabłudowski Oferta badawczo-naukowa Wydziału Telekomunikacji, Informatyki i Elektrotechniki dla gospodarki

5 INSTYTUT TELEKOMUNIKACJI I INFORMATYKI INSTYTUT TELEKOMUNIKACJI I INFORMATYKI Pracownia Teleinformatyki i Systemów Przetwarzania Sygnałów Oferta Pracowni: Projektowanie nowoczesnych urządzeń (stacjonarnych/przenośnych) wykorzystujących techniki przetwarzania sygnałów wideo i audio. Projektowanie urządzeń telekomunikacyjnych zgodnych z zaleceniami międzynarodowymi. Opracowania Urządzeń i kompleksowych rozwiązań wykorzystujących sztuczną inteligencję do rozpoznawania obiektów w systemach automatyki. Opracowania w zakresie konstrukcji i wdrożenia nowoczesnych systemy nadzoru wykorzystujące komputerową wizję. Zdalne systemy pomiarowe różnych parametrów elektrycznych i nieelektrycznych. Urządzenia telekomunikacyjne służące do obrony systemów komputerowych przed atakami sieciowymi. Projektowanie systemów wspomagających diagnozowanie dla potrzeb medycyny. Wyposażenie Pracowni: Nowoczesna infrastruktura sieciowa LAN/WAN w technologiach IPv6, Stanowisko do akwizycji sagnałów wizyjnych 3D wraz z Skanerem rotacyjnym 3D, Stanowisko do przetwarzania i obróbki sygnałów 3D, Stanowisko do akwizycji i przetwarzania obrazów 2D, Stanowisko komputerowe z mikroskopem optycznym do inspekcji materiałów, obrazów, Stanowiska do projektowania systemów video pracujących w czasie rzeczywistym, Stanowiska do projektowania systemów audio działających w czasie rzeczywistym, Zestawy projektowe w technologii FPGA (z układami klasy XILINX SPARTAN) do projektowania i analizy interfejsów telekomunikacyjnych (x4 szt.), Stanowiska do projektowania wbudowanych systemów czasu rzeczywistego, Urządzenie kontrolno/pomiarowe do analizy protokołów sieci telekomunikacyjnych, Generator arbitralny 240 Mhz, Kamera termowizyjna. Łukasz Saganowski Oferta badawczo-naukowa Wydziału Telekomunikacji, Informatyki i Elektrotechniki dla gospodarki

6 INSTYTUT TELEKOMUNIKACJI I INFORMATYKI INSTYTUT TELEKOMUNIKACJI I INFORMATYKI Pracownia Sieci i Usług Nowej Generacji (NGN) oraz Architektur Usługowych (SOA) Oferta Pracowni: Symulacja sieci oraz systemów szerokopasmowych (WAN, LAN, WiFi, 4G - LTE, WiMAX), Pomiar/analiza/optymalizacja wydajności w sieciach IP (Ethernet, WLAN, 3G, 4G) ÎÎ w tym pomiary: SLA, QoS, QoE (oparte na odpowiednich RFC), ÎÎrzeczywiste terminale (telefony, tablety, modemy WiMAX, terminale VoIP), Badania dotyczące architektur, protokołów, mechanizmów oraz urządzeń sieciowych (m.in. wydajność, jakość usług, bezpieczeństwo/odporność na ataki, mobilność, multimedia), Prototypowanie i emulacja węzłów (i usług) sieci 2G, 3G, 4G za pomocą systemu USRP (Software Defined Radio) ÎÎnp. w połączeniu z ortwartymi platformami OpenBTS, OpenLTE, Badania w zakresie innowacyjnych usług (prototypowanie, testowanie) ÎÎusługi/aplikacje dla sieci SDN wykorzystujących protokół OpenFlow, ÎÎusługi dla architektur sieci następnej generacji (m.in. 3GPP IMS), ÎÎusługi oparte na paradygmacie SOA (ang. Service Oriented Architecture), ÎÎinnowacyjne interfejsy użytkownika (HMI), m.in. w oparciu o: EEG, Kinect, ÎÎOpracowanie/weryfikacja procedur testowania usług/urządzeń sieciowych (np. IPTV, VoIP etc), Pilotaż przed wdrożeniem usługi - tworzenie profili użytkowników usług (np. IPTV), przygotowanie/opracowanie skryptów automatyzujących zachowania użytkowników, testy. Wyposażenie Pracowni: Infrastruktura sieciowa LAN/WAN (przełączniki/routery, kontroler SDN firmy HP) Generator/analizator ruchu pakietowego (IXIA XM2) 4 x 1 Gb, ruch m.in. audio, wideo, routing, bezpieczeństwo, symulacja klientów usług; protokoły m.in.: Multicast Emulation; BGP/BGP+; OSPFv2/v3; ISISv4/v6; RIP/RIPng; LACP/PoLACP; STP/RSTP/MSTP; MPLS; RFC 2544/2889/3918; Profesjonalny symulator sieciowy OPNET (m.in. Etherhet, ATM, LTE, mobilność, QoS, usługi), Kompletne stanowisko do badań: WiMAX BTS/UE, GSM BTS/UE (wewnątrz, na zewnątrz), PureWave Q6600 (BTS/zewnętrzna), Alvarion BreezeMax Micro (wewnętrzna), 8 x WiMAX (802.16e) modemów (standalone, USB, minipci), Terminale m.in.: WLAN, 2G/3G/4G, IMS oraz multimedialne m.in. Kinect, Software Defined Radio: 2 x NI 2932 (400 Mhz 4,4 Ghz), 1 x USRP 210N (800 Mhz 2 Ghz), Urzadzenia Software Defined Radio peryferyjne: zestawy audio (x10), kamery web (x10), EEG (x6), Środowisko do testów technologii 3GPP IMS/SOA (serwery aplikacyjne, środowisko do tworzenia usług, + testowanie za pomogą generatora ruchu SIP/etc), Urządzenia do zapętlania ruchu i automatycznego badania SLA (MetroNID), Serwery obliczeniowe (chmura, obliczenia eksperckie, etc). Adam Flizikowski Oferta badawczo-naukowa Wydziału Telekomunikacji, Informatyki i Elektrotechniki dla gospodarki

7 INSTYTUT TELEKOMUNIKACJI I INFORMATYKI INSTYTUT TELEKOMUNIKACJI I INFORMATYKI Projektowanie Infrastruktury Sieciowej optymalizacja sieci pod kątem minimalizacji kosztów dobór urządzeń aktywnych i pasywnych szacowanie i prognozowanie ruchu telekomunikacyjnego sieci przewodowe i bezprzewodowe studia wykonalności programy funkcjonalno-użytkowe Łukasz Zabłudowski Akademia Cisco kursy przygotowujące do certyfikatu CCNA oraz (CISCO Certified Network Associate) certyfikat honorowany jest na całym świecie, potwierdza wysoki poziom wiedzy oraz znajomość rozwiązań technologicznych firmy CISCO Systems kurs podzielony jest na 4 semestry więcej informacji: cisco.utp.edu.pl Tomasz Marciniak Oferta badawczo-naukowa Wydziału Telekomunikacji, Informatyki i Elektrotechniki dla gospodarki

8 INSTYTUT TELEKOMUNIKACJI I INFORMATYKI INSTYTUT TELEKOMUNIKACJI I INFORMATYKI Certyfikowanie Okablowania Sieciowego obsługiwane normy: TSB 67, TSB 95, TIA/EIA 568-B Level III; normy pomiarowe: TIA Cat 5E, 6, ISO Class D (2002), EN Class D (2002); typy kabli: UTP, STP, ScTP, FTP. Testy Podstawowe: NEXT, zdalna NEXT, PSNEXT, zdalna PSNEXT, ELNEXT, PSELFEXT, Tłumienność, Stratność odbicia, zdalna ACR, PSACR, zdalne, PSACR, Długość, Opóźnienie propagacji, Przekos opóźnienia, Impedancja, Rezystancja prądu stałego, Mapa przewodów, Reflektometr TDR, Tdnext. Tomasz Marciniak Oferta badawczo-naukowa Wydziału Telekomunikacji, Informatyki i Elektrotechniki dla gospodarki

9 WYDZIAŁ TELEKOMUNIKACJI INFORMATYKI I ELEKTROTECHNIKI WYDZIAŁ TELEKOMUNIKACJI INFORMATYKI I ELEKTROTECHNIKI Układy Automatyki projektowanie i wykonywanie układów sterowania do maszyn i linii produkcyjnych integracja układów sterowania rożnych producentów układy zdalnego sterowania zdalne pomiary i akwizycja danych wizualizacje procesów produkcyjnych układy automatyki budynku systemy akwizycji danych monitoring i zdalne sterowanie Sławomir Bujnowski Oferta badawczo-naukowa Wydziału Telekomunikacji, Informatyki i Elektrotechniki dla gospodarki

10 INSTYTUT TELEKOMUNIKACJI I INFORMATYKI INSTYTUT TELEKOMUNIKACJI I INFORMATYKI Układy dla Telekomunikacji projektowanie i wykonywanie układów do zastosowań telekomunikacyjnych i teleinformatycznych integracja systemów telekomunikacyjnych projektowanie i implementacja nowych usług układy sterowania do urządzeń telekomunikacyjnych oprogramowanie interfejsów implementacje systemów sterowania w układach FPGA i procesorach sygnałowych Sławomir Bujnowski Oferta badawczo-naukowa Wydziału Telekomunikacji, Informatyki i Elektrotechniki dla gospodarki

11 INSTYTUT TELEKOMUNIKACJI I INFORMATYKI INSTYTUT TELEKOMUNIKACJI I INFORMATYKI Systemy Komunikacyjne projektowanie, implementacja, analiza i testowanie protokołów ocena jakości badanie na zgodności z zaleceniami dystrybucja i akwizycja danych sieci WSN pomiary teletransmisyjne systemy AMR i ADAM Piotr Kiedrowski Oferta badawczo-naukowa Wydziału Telekomunikacji, Informatyki i Elektrotechniki dla gospodarki

12 INSTYTUT TELEKOMUNIKACJI I INFORMATYKI INSTYTUT INŻYNIERII ELEKTRYCZNEJ Projektowanie Układów Elektronicznych projektowanie niskonapięciowych i niskomocowych układów analogowych i analogowo-cyfrowych realizowanych w technologii CMOS ochrona układów i urządzeń przed ESD (wyładowaniem elektrostatycznym) badanie i analiza torów światłowodowych oraz optymalizacji warunków spajania termicznego światłowodów telekomunikacyjnych pomiary parametrów układów i urządzeń elektronicznych projektowanie, analiza i symulacja sztucznych sieci neuronowych zrealizowanych w postaci układów elektronicznych (ASIC, FPGA, na mikrokontrolerze, itp.) projektowanie I specjalistyczna implementacja filtrów energooszczędnych i analogowo-cyfrowych przetworników (ADC) w technologii CMOS Tomasz Talaśka Analiza Jakości Energii Elektrycznej w Sieciach Rozdzielczych i Przesyłowych pomiary i rejestracja wielkości fizycznych w sieciach elektroenergetycznych opracowanie wyników pomiarów i rejestracji analiza jakości energii elektrycznej w sieciach elektroenergetycznych identyfikacja elementów systemu elektroenergetycznego pogarszających jakość energii elektrycznej Sławomir Cieślik Oferta Instytutu Telekomunikacji i Informatyki dla Gospodarki 21

13 INSTYTUT INŻYNIERII ELEKTRYCZNEJ INSTYTUT INŻYNIERII ELEKTRYCZNEJ Symulacyjna Analiza Pracy Systemów Elektroenergetycznych obliczanie prądów, mocy czynnej i biernej oraz napięć analiza zwarciowa z uwzględnieniem całego krajowego systemu elektroenergetycznego analiza jakości energii elektrycznej analiza stanów przejściowych w systemach elektroenergetycznych SYMULATORY SYSTEMÓW ELEKTROENERGETYCZNYCH PRACUJĄCE W CZASIE RZECZYWISTYM ĥ ĥpscad ĥ ĥpls-cadd ĥ ĥflux ĥ ĥplans SCC INDUSTRIAL Sławomir Cieślik Oferta Instytutu Telekomunikacji i Informatyki dla Gospodarki 23

14 INSTYTUT INŻYNIERII ELEKTRYCZNEJ INSTYTUT INŻYNIERII ELEKTRYCZNEJ Usługi w Zakresie Pozyskania Energii Elektrycznej ze Źródeł Energii Odnawialnej ekspertyzy możliwości przyłączenia jednostek wytwórczych do systemu elektroenergetycznego rozwiązania techniczne przyłączeń jednostek wytwórczych do systemu elektroenergetycznego projekty budowlane przyłączy elektroenergetycznych studia wykonalności dostosowania elektroenergetycznych linii napowietrznych 110 kv do zwiększonej przepustowości prądowej badania eksperymentalne współpracy jednostki wytwórczej z systemem elektroenergetycznym Modelowanie Matematyczne i Symulacja Komputerowa Układów Elektroenergetycznych i Elektromechanicznych CYFROWE SYMULATORY SYSTEMÓW ELEKTROENERGETYCZNYCH I ELEKTROMECHANICZNYCH PRACUJĄCE W CZASIE RZECZYWISTYM. Sławomir Cieślik Oferta Instytutu Telekomunikacji i Informatyki dla Gospodarki 25

15 INSTYTUT INŻYNIERII ELEKTRYCZNEJ INSTYTUT INŻYNIERII ELEKTRYCZNEJ Badania EMC BADANIE ODPORNOŚCI NA SINUSOIDALNE ZABURZENIA PROMIENIOWANE I PRZEWODZONE ORAZ POMIAR EMISJI PROMIENIOWANEJ I PRZEWODZONEJ. Pomiar odporności na sinusoidalne zaburzenia promieniowane w komorze GTEM. System umożliwia wygenerowanie pola o natężeniu 10 V/m w zakresie częstotliwości 80 MHz 1 GHz z modulacją AM 80% i modulacją PULSE, rozmiar max EUT: 0,74 x 0,74 x 0,66 [m]; rozmiar EUT (wg normatywnego kryterium odchyleń: +/-3dB): 0,60 x 0,60 x 0,30 [m]; główne drzwi o wymiarach 0,48 x 0,68 [m]. Odbiornik pomiarowy EMI z wbudowanym analizatorem widma: pełna zgodność z wymaganiem specyfikacji CISPR zakres częstotliwości pracy 9 khz do 3 GHz Sztuczna sieć trójfazowa: typu V, pełna zgodność z wymaganiem specyfikacji CISPR Zakres częstotliwości pracy 9 khz 30 MHz. Obciążalność prądowa 4 25 A prąd ciągły, 4 50 A do 2 minut. Pomiar odporności na sinusoidalne zaburzenia przewodzone i indukowane przez pola o częstotliwości radiowej, zgodnie z normą podstawową IEC oraz normami zharmonizowanymi. BADANIE ODPORNOŚCI NA ZABURZENIA IMPULSOWE ESD IEC/EN EFT/Burst IEC Surge - IEC PQT: Wahania i zaniki napięcia w liniach AC wg IEC Wahania i zaniki napięcia w liniach DC wg Odporność na sieciowe pole magnetyczne wg IEC/EN : maksymalne natężenie pola 40 A/m. Odporność na impulsowe pole magnetyczne wg IEC/EN , maksymalne natężenie pola 1200 A/m. Piotr Boniewicz Badania EMC BADANIA ODPORNOŚCI NA ZMIANY CZĘSTOTLIWOŚCI Analiza 1-fazowych urządzeń o sieciowym jak i obniżonym napięciu AC w następujących podzakresach: VAC (prąd obciążenia ciągłego: 37 A), możliwość rozszerzenia zakresu napięciowego do 150 VAC przy zachowaniu stałości mocy 5 kva, VAC (prąd obciążenia ciągłego: 18,5 A), możliwość rozszerzenia zakresu napięciowego do 300 VAC przy zachowaniu stałości mocy 5 kva. Analiza urządzeń zasilanych napięciem stałym w zakresach: VDC (prąd obciążenia ciągłego: 26 A) przy zachowaniu stałości mocy 3,5 kw, VDC (prąd obciążenia ciągłego: 13 A) przy zachowaniu stałości mocy 3,5 kw. Realizowanie badań w pełnej zgodności z wymaganiami standardów: IEC Ed / Ed 3 A / Ed 3 A2 2009), IEC Ed / Ed1 A / Ed1 A / Ed2 2008), IEC : 2009, IEC : 2009, IEC : 2009, IEC : 2009, Precompliance IEC : 2000 Piotr Boniewicz Oferta Instytutu Telekomunikacji i Informatyki dla Gospodarki 27

16 INSTYTUT INŻYNIERII ELEKTRYCZNEJ INSTYTUT INŻYNIERII ELEKTRYCZNEJ Badanie Kabli Średnich Napięć BADANIE ODPORNOŚCI NA CYKLE CIEPLNE KABLI ENERGETYCZNYCH BADANIE SKURCZU POWŁOKI KABLI ENERGETYCZ- NYCH (ZGODNIE Z WYMAGANIAMI NORM PN, ISO, CIGRE) Ś PO SH (IN OF Badania Termowizyjne GENERATORÓW LINII PRZESYŁOWYCH I BEZPIECZNIKÓW LINII WN IZOLATORÓW TRANSFORMATORÓW ROZDZIELNI I SZAFEK ELEKTRYCZNYCH BEZPIECZNIKÓW STYKÓW I ZŁĄCZ ELEKTRYCZNYCH WYŁĄCZNIKÓW I ODŁĄCZNIKÓW PRZEKŁADNIKÓW BATERII KONDENSATORÓW Sławomir Cieślik Oferta Instytutu Telekomunikacji i Informatyki dla Gospodarki 29

17 INSTYTUT INŻYNIERII ELEKTRYCZNEJ INSTYTUT INŻYNIERII ELEKTRYCZNEJ Optymalizacja Systemu Zakupu i Efektywnoœci Zużycia Energii Elektrycznej w Przedsiębiorstwie Głównym celem prac jest przeprowadzenie analizy opłacalności zmiany sposobu zakupu energii elektrycznej zużywanej przez obiekty badanego przedsiębiorstwa stosowaną jako jedną z metod minimalizacji kosztów ponoszonych z tytułu zużycia energii elektrycznej. Dodatkowo w opracowaniu wskazane są możliwości podwyższenia efektywności energetycznej w badanym obiekcie zużywającym energię elektryczną. Ponadto praca wypełnia ważny cel poznawczy dotyczący oceny stanu efektywności energetycznej i dostarcza informacje na temat obowiązujących przepisów prawa związanych z efektywnością energetyczną i zakupami energii elektrycznej na Rynku energii w Polsce. Stany postulowane: wykazanie warunków, jakie musi spełnić badane przedsiębiorstwo, aby swobodnie wybierać sprzedawcę energii elektrycznej, wykazanie możliwości uzyskania oszczędności w kosztach zakupu energii elektrycznej na drodze zmiany sposobu zakupu energii elektrycznej. Wskazanie wariantu najkorzystniejszego z punktu widzenia minimalizacji kosztów zakupu energii elektrycznej, wskazanie kroków dochodzenia do pełnego uczestnictwa w rynku energii. Kazimierz Bieliński Oferta Instytutu Telekomunikacji i Informatyki dla Gospodarki 31

18 INSTYTUT INŻYNIERII ELEKTRYCZNEJ Wykonanie Pomiarów i Opracowanie Wyników Pomiaru Jakości Energii Elektrycznej w Polach Rozdziału Energii Elektrycznej w Przedsiębiorstwie Zgodnie z Normą PN-EN Głównym celem prac jest przeprowadzenie pomiarów i ocena jakości energii elektrycznej dostarczanej do odbiorników z rozdzielni elektrycznych oraz w głównym punkcie rozdziału energii elektrycznej w przedsiębiorstwie. Ponadto praca ma wypełnić cel poznawczy w zakresie zwiększenia wiedzy na temat konsekwencji wynikających z przekroczenia limitów wartości parametrów napięcia elektrycznego, a także na temat przepisów prawa dotyczących zagadnień jakości energii elektrycznej w Polsce. Stany postulowane: ocena parametrów napięcia energii elektrycznej zgodnie z wymaganiami normy PN- -EN Ocena parametrów prądów elektrycznych przepływających w wyznaczonych punktach pomiaru. wskazanie kroków dochodzenia do kompensacji niepożądanych zjawisk. Kazimierz Bieliński

19 Projekt Współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Dział Współpracy z Gospodarką ul. Kaliskiego 7, Bydgoszcz

Większe możliwości dzięki LabVIEW 2009: programowanie równoległe, technologie bezprzewodowe i funkcje matematyczne w systemach czasu rzeczywistego

Większe możliwości dzięki LabVIEW 2009: programowanie równoległe, technologie bezprzewodowe i funkcje matematyczne w systemach czasu rzeczywistego Większe możliwości dzięki LabVIEW 2009: programowanie równoległe, technologie bezprzewodowe i funkcje matematyczne w systemach czasu rzeczywistego Dziś bardziej niż kiedykolwiek narzędzia używane przez

Bardziej szczegółowo

Laboratorium Kompatybilności Elektromagnetycznej i Jakości Energii Elektrycznej.

Laboratorium Kompatybilności Elektromagnetycznej i Jakości Energii Elektrycznej. Laboratorium Kompatybilności Elektromagnetycznej i Jakości Energii. Opiekun: mgr inż. Piotr Leżyński Sala nr 9, budynek A-9 Laboratorium świadczy usługi pomiarowe w obszarze EMC i jakości energii elektrycznej.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 WYMOGI TECHNICZNE APARATURY DO BADAŃ EMC ZADANIE 1: 1.1 Dostawa urządzeń do pomiaru emisji promieniowanej i przewodzonej: 1.1 Analizator widma umożliwiający, przy zastosowaniu wyposażenia

Bardziej szczegółowo

Zakład Układów Elektronicznych i Termografii (www.thermo.p.lodz.pl) Prezentacja bloków i przedmiotów wybieralnych

Zakład Układów Elektronicznych i Termografii (www.thermo.p.lodz.pl) Prezentacja bloków i przedmiotów wybieralnych Zakład Układów Elektronicznych i Termografii (www.thermo.p.lodz.pl) Prezentacja bloków i przedmiotów wybieralnych Łódź, 21 kwietnia 2010r. Projektowanie układów analogowych i impulsowych Projektowanie

Bardziej szczegółowo

Oferta badawcza Politechniki Gdańskiej dla przedsiębiorstw

Oferta badawcza Politechniki Gdańskiej dla przedsiębiorstw KATEDRA AUTOMATYKI kierownik katedry: dr hab. inż. Kazimierz Kosmowski, prof. nadzw. PG tel.: 058 347-24-39 e-mail: kazkos@ely.pg.gda.pl adres www: http://www.ely.pg.gda.pl/kaut/ Systemy sterowania w obiektach

Bardziej szczegółowo

Komputerowe systemy pomiarowe. Dr Zbigniew Kozioł - wykład Mgr Mariusz Woźny - laboratorium

Komputerowe systemy pomiarowe. Dr Zbigniew Kozioł - wykład Mgr Mariusz Woźny - laboratorium Komputerowe systemy pomiarowe Dr Zbigniew Kozioł - wykład Mgr Mariusz Woźny - laboratorium 1 - Cel zajęć - Orientacyjny plan wykładu - Zasady zaliczania przedmiotu - Literatura Klasyfikacja systemów pomiarowych

Bardziej szczegółowo

Laboratorium Badawcze LAB6 na Wydziale Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej w ramach projektu:

Laboratorium Badawcze LAB6 na Wydziale Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej w ramach projektu: Mirosław Włas Wydział Elektrotechniki i Automatyki Politechnika Gdańska miroslaw.wlas@pg.gda.pl Tel. +48 58 347 23 37 Laboratorium Badawcze LAB6 na Wydziale Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia: Zestaw do badania cyfrowych układów logicznych

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia: Zestaw do badania cyfrowych układów logicznych ZP/UR/46/203 Zał. nr a do siwz Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia: Zestaw do badania cyfrowych układów logicznych Przedmiot zamówienia obejmuje następujące elementy: L.p. Nazwa Ilość. Zestawienie komputera

Bardziej szczegółowo

Konferencja: Własność intelektualna w innowacyjnej gospodarce

Konferencja: Własność intelektualna w innowacyjnej gospodarce Konferencja: Własność intelektualna w innowacyjnej gospodarce Temat pracy doktorskiej: Analiza i badania wpływu technik modulacji w układach z falownikami napięcia na elektromagnetyczne zaburzenia przewodzone

Bardziej szczegółowo

Zakład Układów Elektronicznych i Termografii

Zakład Układów Elektronicznych i Termografii Zakład Układów Elektronicznych i Termografii Dr hab. Bogusław Więcek Prof. dr hab. Witold Pawelski Dr inŝ. Krzysztof Napiórkowski Dr inŝ. Mariusz Felczak Dr inŝ. Marcin KałuŜa Mgr inŝ. Krzysztof Tomalczyk

Bardziej szczegółowo

Wydział Elektrotechniki i Automatyki. Katedra Energoelektroniki i Maszyn Elektrycznych

Wydział Elektrotechniki i Automatyki. Katedra Energoelektroniki i Maszyn Elektrycznych Wydział Elektrotechniki i Automatyki Katedra Energoelektroniki i Maszyn Elektrycznych Jakość Energii Elektrycznej (Power Quality) I Wymagania, normy, definicje I Parametry jakości energii I Zniekształcenia

Bardziej szczegółowo

Specjalność: Sieci komputerowe (SK)

Specjalność: Sieci komputerowe (SK) Specjalność: Sieci komputerowe (SK) Katedra Teleinformatyki Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechnika Gdańska Sieci komputerowe 1 Katedra Teleinformatyki Prof. J. Woźniak kierownik

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia egzaminacyjne TELEKOMUNIKACJA studia rozpoczynające się po 1.10.2012 r.

Zagadnienia egzaminacyjne TELEKOMUNIKACJA studia rozpoczynające się po 1.10.2012 r. (TEM) Telekomunikacja mobilna 1. Pasmo zajmowane przez transmisję cyfrową, a szybkość transmisji i przepustowość łącza radiowego. 2. Kodowanie informacji transmitowanej w cyfrowych systemach wizyjnych.

Bardziej szczegółowo

Katedra Systemów Decyzyjnych. Kierownik: prof. dr hab. inż. Zdzisław Kowalczuk ksd@eti.pg.gda.pl

Katedra Systemów Decyzyjnych. Kierownik: prof. dr hab. inż. Zdzisław Kowalczuk ksd@eti.pg.gda.pl Katedra Systemów Decyzyjnych Kierownik: prof. dr hab. inż. Zdzisław Kowalczuk ksd@eti.pg.gda.pl 2010 Kadra KSD profesor zwyczajny 6 adiunktów, w tym 1 z habilitacją 4 asystentów 7 doktorantów Wydział Elektroniki,

Bardziej szczegółowo

Kompatybilność elektromagnetyczna urządzeń górniczych w świetle doświadczeń

Kompatybilność elektromagnetyczna urządzeń górniczych w świetle doświadczeń mgr inż. ROMAN PIETRZAK Instytut Technik Innowacyjnych EMAG Kompatybilność elektromagnetyczna urządzeń górniczych w świetle doświadczeń Omówiono problemy wynikłe w pracy urządzeń podczas oceny ich funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

Główne dziedziny aktywności

Główne dziedziny aktywności 1 Główne dziedziny aktywności - Elektroniczne wyposażenie sklepów - Systemy pomiaru energii elektrycznej - Oświetlenie LED - Wielkowymiarowe ekrany informacyjne - Profesjonalne urządzenia dla telewizji

Bardziej szczegółowo

KARTA KATALOGOWA. Koncentrator komunikacyjny dla zespołów CZAZ ZEG-E EE426063

KARTA KATALOGOWA. Koncentrator komunikacyjny dla zespołów CZAZ ZEG-E EE426063 Koncentrator komunikacyjny dla zespołów CZAZ EUKALIPTUS ZEG-E PRZEZNACZENIE Koncentrator komunikacyjny Eukaliptus przeznaczony jest do zapewnienia zdalnego dostępu, kontroli, sterowania oraz nadzoru nad

Bardziej szczegółowo

KAM-TECH sklep internetowy

KAM-TECH sklep internetowy TV PRZEMYSŁOWA > przyrządy pomiarowe > Model : Producent : Wielofunkcyjny tester kamer AHD, IP, kamer analogowych, szybkoobrotowych (PTZ), wyposażony w wiele dodatkowych funkcji, niezbędnych przy uruchamianiu

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Poznań, 16.05.2012r. Raport z promocji projektu Nowa generacja energooszczędnych

Bardziej szczegółowo

Katedra Mikroelektroniki i Technik Informatycznych

Katedra Mikroelektroniki i Technik Informatycznych Katedra Mikroelektroniki i Technik Informatycznych Bloki obieralne na kierunku Mechatronika rok akademicki 2013/2014 ul. Wólczańska 221/223, budynek B18 www.dmcs.p.lodz.pl Nowa siedziba Katedry 2005 2006

Bardziej szczegółowo

Urządzenia Elektroniki Morskiej Systemy Elektroniki Morskiej

Urządzenia Elektroniki Morskiej Systemy Elektroniki Morskiej Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej Katedra Systemów Elektroniki Morskiej Stacja Badań Hydroakustycznych Urządzenia Elektroniki Morskiej Systemy Elektroniki Morskiej

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3. Lp. Nazwa towaru 1. tester usterek układów sterowania pojazdu

Załącznik nr 3. Lp. Nazwa towaru 1. tester usterek układów sterowania pojazdu Załącznik nr 3 Lp. Nazwa towaru 1. tester usterek układów sterowania pojazdu 2. diagnoskop układów sterowania pojazdu (tester silników spalinowych) Jednostka miary Liczba Specyfikacja sztuka 1 Główne cechy:

Bardziej szczegółowo

Zasilanie rezerwowe - UPS

Zasilanie rezerwowe - UPS power solutions 2011 Zasilanie rezerwowe - UPS Urządzenia tego typu stosowane są najczęściej do zasilania komputerów, a zwłaszcza serwerów. Dzięki ich zastosowaniu, w przypadku awarii zasilania zmniejsza

Bardziej szczegółowo

Inteligentny system monitorowania kompaktowy, bezpieczny, efektywny

Inteligentny system monitorowania kompaktowy, bezpieczny, efektywny Inteligentny system monitorowania kompaktowy, bezpieczny, efektywny Transparencja dla większej efektywności Ciągła rejestracja oraz monitorowanie zużycia energii maszyn i urządzeń Wizualizacja na wyświetlaczu

Bardziej szczegółowo

Politechnika Śląska Wydział Elektryczny Katedra Mechatroniki. Koncepcja przyłączania mikroinstalacji prosumenckich (gniazd) do laboratorium ilabepro

Politechnika Śląska Wydział Elektryczny Katedra Mechatroniki. Koncepcja przyłączania mikroinstalacji prosumenckich (gniazd) do laboratorium ilabepro 1 Koncepcja przyłączania mikroinstalacji prosumenckich (gniazd) do laboratorium ilabepro 2 W ramach opracowania realizowana jest: Indywidualna diagnoza wybranych gniazd pod względem możliwości ich podłączenia

Bardziej szczegółowo

Specjalność Elektronika Przemysłowa w ramach kierunku Elektrotechnika na Wydziale Elektrycznym Politechniki Warszawskiej

Specjalność Elektronika Przemysłowa w ramach kierunku Elektrotechnika na Wydziale Elektrycznym Politechniki Warszawskiej Specjalność Elektronika Przemysłowa w ramach kierunku Elektrotechnika na Wydziale Elektrycznym Politechniki Warszawskiej Instytut Sterowania i Elektroniki Przemysłowej - ISEP Zakład Elektroniki Przemysłowej

Bardziej szczegółowo

Oferta usługowo badawcza

Oferta usługowo badawcza POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY http://www.we.pb.edu.pl Oferta usługowo badawcza Wydział Elektryczny Politechnika Białostocka 15-351 Białystok ul. Wiejska 45D NIP 542-020-87-21 REGON 000001672

Bardziej szczegółowo

wiedza podstawowa: Absolwent posiada wiedzę podstawową z zakresu: matematyki, fizyki, metrologii, obwodów i sygnałów oraz technik komputerowych.

wiedza podstawowa: Absolwent posiada wiedzę podstawową z zakresu: matematyki, fizyki, metrologii, obwodów i sygnałów oraz technik komputerowych. USTALENIA OGÓLNE Studia trwają 7 semestrów i kończą się nadaniem tytułu zawodowego inżyniera. Liczba godzin zajęć nie powinna być mniejsza niż 2500, a liczba punktów ECTS mniejsza niż 210. Absolwent jest

Bardziej szczegółowo

Wskazówki i deklaracja producenta Emisje elektromagnetyczne i odporność. Strona S8 & S8 Series II / VPAP III Series 1 3 S9 Series 4 6 Stellar 7 9

Wskazówki i deklaracja producenta Emisje elektromagnetyczne i odporność. Strona S8 & S8 Series II / VPAP III Series 1 3 S9 Series 4 6 Stellar 7 9 Wskazówki i deklaracja producenta Emisje elektromagnetyczne i odporność Strona S8 & S8 Series II / VPAP III Series 1 3 S9 Series 4 6 Stellar 7 9 Wskazówki i deklaracja producenta Emisje elektromagnetyczne

Bardziej szczegółowo

Telekomunikacyjne Sieci

Telekomunikacyjne Sieci Telekomunikacyjne Sieci Szerokopasmowe Dr inż. Jacek Oko Wydział Elektroniki Instytut Telekomunikacji, Teleinformatyki i Akustyki Katedra Radiokomunikacji i Teleinformatyki Pracownia Sieci Telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

Kierunek Informatyka stosowana Studia stacjonarne Studia pierwszego stopnia

Kierunek Informatyka stosowana Studia stacjonarne Studia pierwszego stopnia Studia pierwszego stopnia I rok Matematyka dyskretna 30 30 Egzamin 5 Analiza matematyczna 30 30 Egzamin 5 Algebra liniowa 30 30 Egzamin 5 Statystyka i rachunek prawdopodobieństwa 30 30 Egzamin 5 Opracowywanie

Bardziej szczegółowo

Numeron. System ienergia

Numeron. System ienergia System ienergia - efektywne zarządzanie mediami SEMINARIUM POPRAWA EFEKTYWNOŚCI WYKORZYSTANIA ENERGII - WZORCOWA ROLA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO DWÓR W TOMASZOWICACH K/KRAKOWA Profil firmy Tworzenie innowacyjnych

Bardziej szczegółowo

BADANIA KOMPATYBILNOŚCI ELEKTROMAGNETYCZNEJ

BADANIA KOMPATYBILNOŚCI ELEKTROMAGNETYCZNEJ Zakup aparatury współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Jerzy PIETRUSZEWSKI BADANIA KOMPATYBILNOŚCI ELEKTROMAGNETYCZNEJ 1. Wprowadzenie Współczesne

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTY STUDIÓW STACJONARNYCH II STOPNIA

PRZEDMIOTY STUDIÓW STACJONARNYCH II STOPNIA PRZEDMIOTY STUDIÓW STACJONARNYCH II STOPNIA Tabela 1-1 Matematyka - Metody numeryczne 30 15 4 2a 2b Teoria sterowania (kierunek AUTOMATYKA i ROBOTYKA) Systemy mikroprocesorowe w mechatronice (kierunek

Bardziej szczegółowo

Embedded Solutions Automaticon 2012. Efektywne pomiary i sterowanie przy użyciu systemu wbudowanego MicroDAQ

Embedded Solutions Automaticon 2012. Efektywne pomiary i sterowanie przy użyciu systemu wbudowanego MicroDAQ Embedded Solutions Automaticon 2012 Efektywne pomiary i sterowanie przy użyciu systemu wbudowanego MicroDAQ Grzegorz Skiba info@embedded-solutions.pl 1 Plan seminarium Budowa systemu MicroDAQ Zastosowanie

Bardziej szczegółowo

OFERTA BLOKÓW WYBIERALNYCH 2012/2013

OFERTA BLOKÓW WYBIERALNYCH 2012/2013 OFERTA BLOKÓW WYBIERALNYCH 2012/2013 STUDIA I STOPNIA ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA Politechnika Łódzka Instytut Elektroniki Instytut Elektroniki Zakład Elektroniki Medycznej Przetwarzanie i analiza obrazów

Bardziej szczegółowo

Oferta dydaktyczna. INSTYTUTU METROLOGII, ELEKTRONIKI i INFORMATYKI

Oferta dydaktyczna. INSTYTUTU METROLOGII, ELEKTRONIKI i INFORMATYKI Oferta dydaktyczna INSTYTUTU METROLOGII, ELEKTRONIKI i INFORMATYKI Zielona Góra, 2015 Na Wydziale Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki prowadzone są studia: stacjonarne (dzienne), niestacjonarne (zaoczne).

Bardziej szczegółowo

STUDIA I STOPNIA STACJONARNE ELEKTROTECHNIKA

STUDIA I STOPNIA STACJONARNE ELEKTROTECHNIKA STUDIA I STOPNIA STACJONARNE ELEKTROTECHNIKA PRZEDMIOT: ROK: 3 SEMESTR: 5 (zimowy) RODZAJ ZAJĘĆ I LICZBA GODZIN: LICZBA PUNKTÓW ECTS: RODZAJ PRZEDMIOTU: URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE 5 Wykład 30 Ćwiczenia Laboratorium

Bardziej szczegółowo

Lekcja 10. Temat: Moc odbiorników prądu stałego. Moc czynna, bierna i pozorna w obwodach prądu zmiennego.

Lekcja 10. Temat: Moc odbiorników prądu stałego. Moc czynna, bierna i pozorna w obwodach prądu zmiennego. Lekcja 10. Temat: Moc odbiorników prądu stałego. Moc czynna, bierna i pozorna w obwodach prądu zmiennego. 1. Moc odbiorników prądu stałego Prąd płynący przez odbiornik powoduje wydzielanie się określonej

Bardziej szczegółowo

Czym jest OnDynamic? OnDynamic dostarcza wartościowych danych w czasie rzeczywistym, 24/7 dni w tygodniu w zakresie: czasu przejazdu,

Czym jest OnDynamic? OnDynamic dostarcza wartościowych danych w czasie rzeczywistym, 24/7 dni w tygodniu w zakresie: czasu przejazdu, Czym jest OnDynamic? OnDynamic (Multimodalny System Monitoringu Ruchu Drogowego) to inteligentna architektura czujników i specjalistycznego oprogramowania, które gwarantują przetwarzanie dużej ilości różnorodnych

Bardziej szczegółowo

www.atende.pl Prezentacja firmy

www.atende.pl Prezentacja firmy www.atende.pl Prezentacja firmy Grupa Atende fakty i liczby Nowa marka na rynku teleinformatycznym Zmiana nazwy firmy z ATM Systemy Informatyczne (2013 r.) Jedna z czołowych firm branży IT Ponad 20 lat

Bardziej szczegółowo

OPIS USŁUG LABORATORIUM INTELIGENTNYCH SIECI ENERGETYCZNYCH

OPIS USŁUG LABORATORIUM INTELIGENTNYCH SIECI ENERGETYCZNYCH OPIS USŁUG LABORATORIUM INTELIGENTNYCH SIECI ENERGETYCZNYCH Pomiar jakości energii elektrycznej Procedura pomiaru jakości energii elektrycznej rozpoczyna się od analizy technicznej opartej o parametry

Bardziej szczegółowo

Tematy prac dyplomowych w Katedrze Awioniki i Sterowania. Studia: I stopnia (inżynierskie)

Tematy prac dyplomowych w Katedrze Awioniki i Sterowania. Studia: I stopnia (inżynierskie) Tematy prac dyplomowych w Katedrze Awioniki i Sterowania Studia I stopnia (inżynierskie) Temat: Skalowanie czujników prędkości kątowej i orientacji przestrzennej 1. Analiza właściwości czujników i układów

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 323

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 323 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 323 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 13 Data wydania: 24 lutego 2015 r. Nazwa i adres: AB 323 INSTYTUT

Bardziej szczegółowo

Zaawansowane metody pomiarów i diagnostyki w rozległych sieciach teleinformatycznych Pomiary w sieciach pakietowych. Tomasz Szewczyk PCSS

Zaawansowane metody pomiarów i diagnostyki w rozległych sieciach teleinformatycznych Pomiary w sieciach pakietowych. Tomasz Szewczyk PCSS Zaawansowane metody pomiarów i diagnostyki w rozległych sieciach teleinformatycznych Pomiary w sieciach pakietowych Tomasz Szewczyk PCSS Plan prezentacji Rodzaje pomiarów Sprzęt pomiarowy Analiza wyników

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia Stanowiska do badań algorytmów sterowania interfejsów energoelektronicznych zasobników energii bazujących na układach programowalnych FPGA. Stanowiska laboratoryjne mają służyć

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIA NA EGZAMIN DYPLOMOWY STUDIA I STOPNIA KIERUNEK ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA

ZAGADNIENIA NA EGZAMIN DYPLOMOWY STUDIA I STOPNIA KIERUNEK ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA ZAGADNIENIA NA EGZAMIN DYPLOMOWY STUDIA I STOPNIA KIERUNEK ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA ZAKŁAD INFORMATYKI STOSOWANEJ I INŻYNIERII SYSTEMÓW 1. Transformacje Fouriera (ciągła, dyskretna), widma sygnałów

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik 1 Dotyczy projektu nr WND-RPPD.01.01.00-20-021/13 Badania systemów wbudowanych do sterowania zasilania gazem oraz komunikacji w pojazdach realizowanego na podstawie umowy UDA-RPPD.01.01.00-20-

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA LABORATORIUM AUTOMATYKI I TELEKOMUNIKACJI IK W ZAKRESIE PROWADZENIA BADAŃ SYSTEMU GSM-R

STRATEGIA LABORATORIUM AUTOMATYKI I TELEKOMUNIKACJI IK W ZAKRESIE PROWADZENIA BADAŃ SYSTEMU GSM-R STRATEGIA LABORATORIUM AUTOMATYKI I TELEKOMUNIKACJI IK W ZAKRESIE PROWADZENIA BADAŃ SYSTEMU GSM-R mgr inż.. Artur DłużniewskiD 1 1 Wybrane prace realizowane w Laboratorium Automatyki i Telekomunikacji

Bardziej szczegółowo

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 07 listopad 2014

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 07 listopad 2014 Model : - Producent : AV-LINK częstotliwość 5.8 GHz 7 kanałów radiowych 1 kanał video 2 kanały audio zasięg do 2,5km antena kierunkowa aktywna zabezpieczenie przeciwprzepięciowe wbudowany transformator

Bardziej szczegółowo

Tematy prac dyplomowych w Katedrze Awioniki i Sterowania Studia I stopnia (inżynierskie)

Tematy prac dyplomowych w Katedrze Awioniki i Sterowania Studia I stopnia (inżynierskie) Tematy prac dyplomowych w Katedrze Awioniki i Sterowania Studia I stopnia (inżynierskie) Temat: Pomiar prędkości kątowych samolotu przy pomocy czujnika ziemskiego pola magnetycznego 1. Analiza właściwości

Bardziej szczegółowo

Realizacja idei OpenADR dwukierunkowa komunikacja dostawcy energii-odbiorcy rozwój i implementacja niezbędnej infrastruktury systemowej i programowej

Realizacja idei OpenADR dwukierunkowa komunikacja dostawcy energii-odbiorcy rozwój i implementacja niezbędnej infrastruktury systemowej i programowej Realizacja idei OpenADR dwukierunkowa komunikacja dostawcy energii-odbiorcy rozwój i implementacja niezbędnej infrastruktury systemowej i programowej dr inŝ. Andrzej OŜadowicz Wydział Elektrotechniki,

Bardziej szczegółowo

ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA CENTRUM WSPARCIA TELEINFORMATYCZNEGO SIŁ ZBROJNYCH 00-909 Warszawa, ul. Żwirki i Wigury 9/13 tel.: (22) 6848 333, 6847 154 tel./faks 6848 017, fax: 6847 310 19 marca 2013r. dot.: dostawa przyrządów pomiarowych

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 Wymogi techniczne urządzeń. Stanowisko montażowo - pomiarowe Dotyczy: Zapytanie ofertowe nr POIG 4.4/07/11/2015 r. z dnia 10 listopada 2015 r. str. 1 1. Oscyloskop Liczba: 1 Parametr Pasmo

Bardziej szczegółowo

20140428-1610. Oferta Firmy 2014. www.apautomatyka.pl

20140428-1610. Oferta Firmy 2014. www.apautomatyka.pl 20140428-1610 Oferta Firmy 2014 www.apautomatyka.pl Oferta firmy AP Automatyka urządzenia do pomiaru wilgotności i temperatury Rotronic urządzenia do pomiaru stężenia CO2 Rotronic urządzenia do kontroli

Bardziej szczegółowo

Audyt okablowania strukturalnego. Artur Sierszeń asiersz@kis.p.lodz.pl http://bzyczek.kis.p.lodz.pl

Audyt okablowania strukturalnego. Artur Sierszeń asiersz@kis.p.lodz.pl http://bzyczek.kis.p.lodz.pl Audyt okablowania strukturalnego Artur Sierszeń asiersz@kis.p.lodz.pl http://bzyczek.kis.p.lodz.pl Co badamy? Technologie Dostosowanie do potrzeb Schematy połączeń Topologia z uwzględnieniem bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Rejestratory Sił, Naprężeń.

Rejestratory Sił, Naprężeń. JAS Projektowanie Systemów Komputerowych Rejestratory Sił, Naprężeń. 2012-01-04 2 Zawartość Typy rejestratorów.... 4 Tryby pracy.... 4 Obsługa programu.... 5 Menu główne programu.... 7 Pliki.... 7 Typ

Bardziej szczegółowo

Katedra Teleinformatyki

Katedra Teleinformatyki Katedra Teleinformatyki Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechnika Gdańska Profil: Teleinformatyka Specjalność: Sieci komputerowe Teleinformatyka/Sieci komputerowe 1 Katedra Teleinformatyki

Bardziej szczegółowo

ROK AKADEMICKI 2012/2013 studia stacjonarne BLOKI OBIERALNE KATEDRA PRZYRZĄDÓW PÓŁPRZEWODNIKOWYCH I OPTOELEKTRONICZNYCH

ROK AKADEMICKI 2012/2013 studia stacjonarne BLOKI OBIERALNE KATEDRA PRZYRZĄDÓW PÓŁPRZEWODNIKOWYCH I OPTOELEKTRONICZNYCH ROK AKADEMICKI 2012/2013 studia stacjonarne BLOKI OBIERALNE KATEDRA PRZYRZĄDÓW PÓŁPRZEWODNIKOWYCH I OPTOELEKTRONICZNYCH PROPONOWANE BLOKI Systemy i sieci światłowodowe Elektronika motoryzacyjna Mikro-

Bardziej szczegółowo

Mechatronika Uniwersytet Rzeszowski

Mechatronika Uniwersytet Rzeszowski Mechatronika Uniwersytet Rzeszowski Plan studiów inżynierskich STUDIA INŻYNIERKSIE (7 semestrów) Studia stacjonarne i niestacjonarne Specjalności: Projektowanie systemów mechatronicznych Systemy wbudowane

Bardziej szczegółowo

Wydział Elektroniki w Mławie

Wydział Elektroniki w Mławie PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W CIECHANOWIE Wydział Elektroniki w Mławie www.elektronikawmlawie.pl WYDZIAŁ ELEKTRONIKI W MŁAWIE 06-500 Mława ul. Warszawska 52 tel. (23) 654 98 08 SPECJALNOŚCI KSZTAŁCENIA

Bardziej szczegółowo

Tematy prac dyplomowych dla studentów studiów II stopnia niestacjonarnych kierunku Elektrotechnika

Tematy prac dyplomowych dla studentów studiów II stopnia niestacjonarnych kierunku Elektrotechnika Tematy prac dyplomowych dla studentów studiów II stopnia niestacjonarnych kierunku Elektrotechnika Lp. temat pracy dyplomowej 1. Radiowa transmisja zmiennokodowa w systemach alarmowych 2. 3. 4. Pomiar

Bardziej szczegółowo

KONTROLUJ SWÓJ ŚWIAT SYSTEMY AUTOMATYKI

KONTROLUJ SWÓJ ŚWIAT SYSTEMY AUTOMATYKI KONTROLUJ SWÓJ ŚWIAT SYSTEMY AUTOMATYKI MIKRONIKA MIKRONIKA jest jednym z ważniejszych krajowych dostawcow rozwiązań systemowych dla automatyki przemysłowej. Swoją działalność opiera na autorskim oprogramowaniu

Bardziej szczegółowo

Przetworniki AC i CA

Przetworniki AC i CA KATEDRA INFORMATYKI Wydział EAIiE AGH Laboratorium Techniki Mikroprocesorowej Ćwiczenie 4 Przetworniki AC i CA Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest poznanie budowy i zasady działania wybranych rodzajów przetworników

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia na kierunku AiR drugiego stopnia - Wiedza Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki Politechniki Opolskiej

Efekty kształcenia na kierunku AiR drugiego stopnia - Wiedza Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki Politechniki Opolskiej Efekty na kierunku AiR drugiego stopnia - Wiedza K_W01 K_W02 K_W03 K_W04 K_W05 K_W06 K_W07 K_W08 K_W09 K_W10 K_W11 K_W12 K_W13 K_W14 Ma rozszerzoną wiedzę dotyczącą dynamicznych modeli dyskretnych stosowanych

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia CZĘŚĆ 1

Opis przedmiotu zamówienia CZĘŚĆ 1 Opis przedmiotu zamówienia CZĘŚĆ 1 Stanowiska do badań algorytmów sterowania interfejsów energoelektronicznych zasobników energii bazujących na układach programowalnych FPGA. Stanowiska laboratoryjne mają

Bardziej szczegółowo

IMPLEMENTATION OF THE SPECTRUM ANALYZER ON MICROCONTROLLER WITH ARM7 CORE IMPLEMENTACJA ANALIZATORA WIDMA NA MIKROKONTROLERZE Z RDZENIEM ARM7

IMPLEMENTATION OF THE SPECTRUM ANALYZER ON MICROCONTROLLER WITH ARM7 CORE IMPLEMENTACJA ANALIZATORA WIDMA NA MIKROKONTROLERZE Z RDZENIEM ARM7 Łukasz Deńca V rok Koło Techniki Cyfrowej dr inż. Wojciech Mysiński opiekun naukowy IMPLEMENTATION OF THE SPECTRUM ANALYZER ON MICROCONTROLLER WITH ARM7 CORE IMPLEMENTACJA ANALIZATORA WIDMA NA MIKROKONTROLERZE

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Kurowski Bartosz Lewandowski Cezary Mazurek Ariel Oleksiak Michał Witkowski

Krzysztof Kurowski Bartosz Lewandowski Cezary Mazurek Ariel Oleksiak Michał Witkowski SMOA Devices system monitorowania i zarządzania energią w lokalnych i rozległych sieciach oraz systemach komputerowych Krzysztof Kurowski Bartosz Lewandowski Cezary Mazurek Ariel Oleksiak Michał Witkowski

Bardziej szczegółowo

Przykład zastosowania. x12. Pomiar, wizualizacja i rejestracja ponad 300 parametrów 3-fazowej symetrycznej i niesymetrycznej sieci energetycznej

Przykład zastosowania. x12. Pomiar, wizualizacja i rejestracja ponad 300 parametrów 3-fazowej symetrycznej i niesymetrycznej sieci energetycznej Cechy użytkowe: THD IP65 RTC Ochrona hasłem Wejście: ND1 analizator jakości sieci energetycznej PKWiU 33.20.70-90.00 Pomiar i rejestracja ponad 300 parametrów jakości energii elektrycznej wg normy PN-EN

Bardziej szczegółowo

Wymiar: Forma: Semestr: 30 h wykład VII 30 h laboratoria VII

Wymiar: Forma: Semestr: 30 h wykład VII 30 h laboratoria VII Pomiary przemysłowe Wymiar: Forma: Semestr: 30 h wykład VII 30 h laboratoria VII Efekty kształcenia: Ma uporządkowaną i pogłębioną wiedzę z zakresu metod pomiarów wielkości fizycznych w przemyśle. Zna

Bardziej szczegółowo

Marek Parfieniuk, Tomasz Łukaszuk, Tomasz Grześ. Symulator zawodnej sieci IP do badania aplikacji multimedialnych i peer-to-peer

Marek Parfieniuk, Tomasz Łukaszuk, Tomasz Grześ. Symulator zawodnej sieci IP do badania aplikacji multimedialnych i peer-to-peer Marek Parfieniuk, Tomasz Łukaszuk, Tomasz Grześ Symulator zawodnej sieci IP do badania aplikacji multimedialnych i peer-to-peer Plan prezentacji 1. Cel projektu 2. Cechy systemu 3. Budowa systemu: Agent

Bardziej szczegółowo

teoria i praktyka Laboratorium wirtualne: 20 luty 2014 Remigiusz RAK, OKNO PW Warszawskie Seminarium Środowiskowe Postępy edukacji internetowej

teoria i praktyka Laboratorium wirtualne: 20 luty 2014 Remigiusz RAK, OKNO PW Warszawskie Seminarium Środowiskowe Postępy edukacji internetowej Laboratorium wirtualne: teoria i praktyka Remigiusz RAK, OKNO PW 20 luty 2014 Plan prezentacji: e-eksperyment Laboratorium wirtualne Przykłady ćwiczeń Podsumowanie Obserwacja przebiegu eksperymentu Symulacja

Bardziej szczegółowo

sterownik VCR v 1. 0

sterownik VCR v 1. 0 sterownik VCR v 1.0 1 I. DANE TECHNICZNE...2 1 Budowa...2 2 Dane znamionowe...2 II. INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA...3 1 Programowanie sterownika...3 2 Symulacja algorytmu...3 3 Możliwości kalendarza...4 3.1 Wgrywanie

Bardziej szczegółowo

TP-LINK rozszerza ofertę urządzeń w standardzie 802.11ac

TP-LINK rozszerza ofertę urządzeń w standardzie 802.11ac TP-LINK rozszerza ofertę urządzeń w standardzie 802.11ac Dzięki najnowszym propozycjom TP-LINK routerom Archer C2 i Archer D7 oraz karcie sieciowej Archer T4U, możesz cieszyć się z zalet transmisji danych

Bardziej szczegółowo

Prezentacja specjalności Elektroenergetyka. Instytut Systemów Elektronicznych

Prezentacja specjalności Elektroenergetyka. Instytut Systemów Elektronicznych Prezentacja specjalności Elektroenergetyka Instytut Systemów Elektronicznych Plan prezentacji: Charakterystyka specjalności i profil absolwenta Wybrane realizowane przedmioty Współpracujące Instytucje

Bardziej szczegółowo

MODUŁ: SIECI KOMPUTEROWE. Dariusz CHAŁADYNIAK Józef WACNIK

MODUŁ: SIECI KOMPUTEROWE. Dariusz CHAŁADYNIAK Józef WACNIK MODUŁ: SIECI KOMPUTEROWE Dariusz CHAŁADYNIAK Józef WACNIK WSZECHNICA PORANNA Wykład 1. Podstawy budowy i działania sieci komputerowych Korzyści wynikające z pracy w sieci. Role komputerów w sieci. Typy

Bardziej szczegółowo

BIATEL BIT S.A. kompetencje i doświadczenie w budowie szerokopasmowych sieci teleinformatycznych

BIATEL BIT S.A. kompetencje i doświadczenie w budowie szerokopasmowych sieci teleinformatycznych BIATEL BIT S.A. kompetencje i doświadczenie w budowie szerokopasmowych sieci teleinformatycznych Omówienie zrealizowanych projektów, z uwzględnieniem technologii, zakresu i zasięgu sieci. Bobrowa Dolina,

Bardziej szczegółowo

System zasilania Potrzeb własnych Kontroler Systemu zawiszaip.

System zasilania Potrzeb własnych Kontroler Systemu zawiszaip. System zasilania Potrzeb własnych Kontroler Systemu zawiszaip. opis systemu Oczekiwanym wyposażeniem rozdzielnic potrzeb własnych ZaWiSZa firmy ETCplus jest kontroler nadzoru rozdzielnic nn ZaWiSZaIP.

Bardziej szczegółowo

Rok akademicki: 2013/2014 Kod: IET-2-411-US-n Punkty ECTS: 3. Poziom studiów: Studia II stopnia Forma i tryb studiów: Niestacjonarne

Rok akademicki: 2013/2014 Kod: IET-2-411-US-n Punkty ECTS: 3. Poziom studiów: Studia II stopnia Forma i tryb studiów: Niestacjonarne Nazwa modułu: Nowoczesne technologie bezprzewodowe Rok akademicki: 2013/2014 Kod: IET-2-411-US-n Punkty ECTS: 3 Wydział: Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji Kierunek: Elektronika i Telekomunikacja

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI 1. WSTĘP.......................................................................... 9 1.1. Podstawowy zakres wiedzy wymagany przy projektowaniu urządzeń piorunochronnych................................................

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA BUDOWY SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ DLA PARKU PRZEMYSŁOWEGO W PATERKU

KONCEPCJA BUDOWY SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ DLA PARKU PRZEMYSŁOWEGO W PATERKU Bydgoszcz 14.01.2008r. KONCEPCJA BUDOWY SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ DLA PARKU PRZEMYSŁOWEGO W PATERKU Inwestor: Urząd Miasta i Gminy w Nakle n/notecią Wydział Gospodarki Przestrzennej i Inwestycji Autor

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Do Umowy nr z dnia. . Wymagania techniczne sieci komputerowej.

Załącznik nr 1 Do Umowy nr z dnia. . Wymagania techniczne sieci komputerowej. Załącznik nr 1 Do Umowy nr z dnia.. Wymagania techniczne sieci komputerowej. 1. Sieć komputerowa spełnia następujące wymagania techniczne: a) Prędkość przesyłu danych wewnątrz sieci min. 100 Mbps b) Działanie

Bardziej szczegółowo

Praktyki zawodowe. Program nauczania dla zawodu technik teleinformatyk 351103 o strukturze przedmiotowej

Praktyki zawodowe. Program nauczania dla zawodu technik teleinformatyk 351103 o strukturze przedmiotowej rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego raktyki zawodowe 1. Bezpieczeństwo i organizacja pracy podczas wykonywania zadań 2. omiary mediów i torów transmisyjnych

Bardziej szczegółowo

Aktywne Rozwiązania Sieciowe. Przemysłowe, kompaktowe konwertery 10/100BASE-TX do 100BASE-FX Seria KFC-241

Aktywne Rozwiązania Sieciowe. Przemysłowe, kompaktowe konwertery 10/100BASE-TX do 100BASE-FX Seria KFC-241 Przemysłowe, kompaktowe konwertery 10/100BASE-TX do 100BASE-FX Seria KFC-241 Cechy kluczowe : ź bsługa konwersji w pełnej szybkości kablowej dla prędkości 10/100 oraz typów mediów ź bsługa automatycznej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.erzeszow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.erzeszow.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.erzeszow.pl Rzeszów: Sprzedaż i dostarczenie Zamawiającemu sprzętu elektrotechnicznego i elektronicznego

Bardziej szczegółowo

Millenium II+ Moduły programowalne. jeszcze więcej możliwości NOWOŚĆ! FUNKCJA

Millenium II+ Moduły programowalne. jeszcze więcej możliwości NOWOŚĆ! FUNKCJA NOWOŚĆ! Moduły programowalne Millenium II+ jeszcze więcej możliwości FUNKCJA Łatwość i intuicyjność programowania, szeroka oferta oraz olbrzymie możliwości w postaci wejścia analogowego 0-10V, potencjometrycznego,

Bardziej szczegółowo

Kontrola ruchu i napędy spis treści. Kontrolery ruchu 4. Serwonapędy 5. Falowniki 6. Kontrola ruchu i napędy. Ogólny opis produktów 74

Kontrola ruchu i napędy spis treści. Kontrolery ruchu 4. Serwonapędy 5. Falowniki 6. Kontrola ruchu i napędy. Ogólny opis produktów 74 Kontrola ruchu i napędy spis treści Kontrolery ruchu 4 Ogólny opis produktów 74 Tabela wyboru 77 Sterowanie za pomocą EtherCAT Trajexia stand-alone 78 Sterowanie za pomocą MECHATROLINK-II CJ1W-NC_8_ 81

Bardziej szczegółowo

System TEO Kompleksowa obsługa energetyki trakcyjnej prądu stałego

System TEO Kompleksowa obsługa energetyki trakcyjnej prądu stałego System TEO Kompleksowa obsługa energetyki trakcyjnej prądu stałego Charakterystyka systemu W ramach systemu TEO oferowana jest rodzina zabezpieczeń dedykowanych dla różnych pól rozdzielni prądu stałego

Bardziej szczegółowo

POMIARY JAKOŚCI ENERGII ELEKTRYCZNEJ Z WYKORZYSTANIEM TECHNIKI

POMIARY JAKOŚCI ENERGII ELEKTRYCZNEJ Z WYKORZYSTANIEM TECHNIKI POMIARY JAKOŚCI ENERGII ELEKTRYCZNEJ Z WYKORZYSTANIEM TECHNIKI MIKROPROCESOROWEJ Krzysztof Urbański Instytut Informatyki i Elektroniki, Uniwersytet Zielonogórski 65-246 Zielona Góra, ul. Podgórna 50 e-mail:

Bardziej szczegółowo

Cyfrowy wzmacniacz AED dla przetworników tensometrycznych.

Cyfrowy wzmacniacz AED dla przetworników tensometrycznych. Cyfrowy wzmacniacz AED dla przetworników tensometrycznych. Zamień swoje analogowe przetworniki wagi na cyfrowe. AED sprawia, że wdrażanie systemów sterowania procesami jest łatwe i wygodne. AED przetwarza

Bardziej szczegółowo

WSPÓŁPRACA PRODUCENTA I ODBIORCY ENERGII Z SAMORZĄDEM dla realizacji ISE w przestrzeni pilotażowej na przykładzie regionu olkuskiego.

WSPÓŁPRACA PRODUCENTA I ODBIORCY ENERGII Z SAMORZĄDEM dla realizacji ISE w przestrzeni pilotażowej na przykładzie regionu olkuskiego. Henryk Kaliś FORUM Odbiorców Energii Elektrycznej i Gazu WSPÓŁPRACA PRODUCENTA I ODBIORCY ENERGII Z SAMORZĄDEM dla realizacji ISE w przestrzeni pilotażowej na przykładzie regionu olkuskiego. Warszawa,

Bardziej szczegółowo

czas trwania (ilość semestrów/ dni oraz godzin) cena szkolenia/ os. lub grupę 2 semestry/ ok. 28 dni / razem 196 godzin 7000 PLN za osobę

czas trwania (ilość semestrów/ dni oraz godzin) cena szkolenia/ os. lub grupę 2 semestry/ ok. 28 dni / razem 196 godzin 7000 PLN za osobę OFERTA EDUKACYJNA DLA SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM OFERTA WYDZIAŁU INFORMATYKI, ELEKTROTECHNIKI I AUTOMTYKI UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO Lp. 1. 2. nazwa kursu/ szkolenia lub studiów

Bardziej szczegółowo

Identyfikacja potencjału oszczędności energii jako podstawa w procesie poprawy efektywności energetycznej przedsiębiorstwa

Identyfikacja potencjału oszczędności energii jako podstawa w procesie poprawy efektywności energetycznej przedsiębiorstwa Identyfikacja potencjału oszczędności energii jako podstawa w procesie poprawy efektywności energetycznej przedsiębiorstwa TOMASZ SŁUPIK Konferencja techniczna Jak obniżać koszty remontów i utrzymania

Bardziej szczegółowo

wiedza podstawowa: Absolwenci posiadają wiedzę podstawową z zakresu metod: analitycznych i numerycznych, optymalizacji i sztucznej inteligencji.

wiedza podstawowa: Absolwenci posiadają wiedzę podstawową z zakresu metod: analitycznych i numerycznych, optymalizacji i sztucznej inteligencji. USTALENIA OGÓLNE Studia trwają 3 semestry. Liczba godzin zajęć nie powinna być mniejsza niż 900, a liczba punktów ECTS mniejsza niż 90. Studia kończą się nadaniem tytułu zawodowego magistra. Absolwent

Bardziej szczegółowo

Laboratorium przez Internet w modelu studiów inżynierskich

Laboratorium przez Internet w modelu studiów inżynierskich Laboratorium przez Internet w modelu studiów inżynierskich Remigiusz Rak Marcin Godziemba-Maliszewski Andrzej Majkowski Adam Jóśko POLITECHNIKA WARSZAWSKA Ośrodek Kształcenia na Odległość Laboratorium

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla działań na rzecz poprawy efektywności energetycznej ze strony systemów informatycznych

Wsparcie dla działań na rzecz poprawy efektywności energetycznej ze strony systemów informatycznych Wsparcie dla działań na rzecz poprawy efektywności energetycznej ze strony systemów informatycznych Potencjał efektywności energetycznej w przemyśle Seminarium Stowarzyszenia Klaster 3x20 Muzeum Górnictwa

Bardziej szczegółowo

Tematy prac dyplomowych w roku akademickim 2012/2013 zgłoszone w Zakładzie Systemów Rozproszonych

Tematy prac dyplomowych w roku akademickim 2012/2013 zgłoszone w Zakładzie Systemów Rozproszonych Tematy prac dyplomowych w roku akademickim 2012/2013 zgłoszone w Zakładzie Systemów Rozproszonych L.p. Opiekun pracy Temat 1. dr hab. inż. Franciszek Grabowski 2. dr hab. inż. Franciszek Grabowski 3. dr

Bardziej szczegółowo

PROPOZYCJE TEMATÓW PRAC DYPLOMOWYCH INŻYNIERSKICH NA ROK AKADEMICKI 2011/2012

PROPOZYCJE TEMATÓW PRAC DYPLOMOWYCH INŻYNIERSKICH NA ROK AKADEMICKI 2011/2012 PROPOZYCJE TEMATÓW PRAC DYPLOMOWYCH INŻYNIERSKICH NA ROK AKADEMICKI 2011/2012 Zakład ELEKTROWNI I GOSPODARKI ELEKTROENERGETYCZNEJ Adres strony WWW zakładu: www.ien.pw.edu.pl/eig Lp. Temat pracy dyplomowej

Bardziej szczegółowo

Dostawca skutecznych rozwiązań

Dostawca skutecznych rozwiązań Dostawca skutecznych rozwiązań Spółka Inżynierów SIM Sp. z o. o. ul. Stefczyka 34 20-151 Lublin, Polska Tel.: +48 81 718 78 00 www.sim.com.pl O firmie SIM Sp. z o.o. Firma z ponad 25 letnim doświadczeniem

Bardziej szczegółowo

Inżynieria Środowiska dyscypliną przyszłości!

Inżynieria Środowiska dyscypliną przyszłości! Warto budować lepszą przyszłość! Czyste środowisko, efektywne systemy energetyczne, komfort życia dr inż. Piotr Ziembicki Instytut Inżynierii Środowiska Uniwersytet Zielonogórski WYZWANIA WSPÓŁCZESNOŚCI

Bardziej szczegółowo