WYDZIAŁU TELEKOMUNIKACJI, INFORMATYKI I ELEKTROTECHNIKI

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WYDZIAŁU TELEKOMUNIKACJI, INFORMATYKI I ELEKTROTECHNIKI"

Transkrypt

1 OFERTA NAUKOWO-BADAWCZA WYDZIAŁU TELEKOMUNIKACJI, INFORMATYKI I ELEKTROTECHNIKI DLA GOSPODARKI Bezpłatny materiał informacyjny

2 Inkubator Innowacyjności Oferta naukowo-badawcza Wydziału Telekomunikacji, Informatyki i Elektrotechniki dla gospodarki Bydgoszcz 2014

3 Spis treści Oferta laboratoriów specjalistycznych dla gospodarki...3 Pracownia Sterowników Mikroprocesorowych, Układów Programowalnych i Automatyki Budynkowej... 3 Pracownia Pomiarów Układów i Systemów Elektryczno-Teleinformatycznych...4 Pracownia Teleinformatyki i Systemów Przetwarzania Sygnałów...6 Pracownia Sieci i Usług Nowej Generacji (NGN) oraz Architektur Usługowych (SOA)...8 Projektowanie Infrastruktury Sieciowej...10 Akademia Cisco...10 Certyfikowanie Okablowania Sieciowego Układy Automatyki Układy dla Telekomunikacji Systemy Komunikacyjne...18 Projektowanie Układów Elektronicznych...20 Analiza Jakości Energii Elektrycznej w Sieciach Rozdzielczych i Przesyłowych Symulacyjna Analiza Pracy Systemów Elektroenergetycznych Usługi w Zakresie Pozyskania Energii Elektrycznej ze Źródeł Energii Odnawialnej...24 Modelowanie Matematyczne i Symulacja Komputerowa Układów Elektroenergetycznych i Elektromechanicznych...24 Badania EMC Badanie Kabli Średnich Napięć...29 Badania Termowizyjne...29 Optymalizacja Systemu Zakupu i Efektywności Zużycia Energii Elektrycznej w Przedsiębiorstwie Wykonanie Pomiarów i Opracowanie Wyników Pomiaru Jakości Energii Elektrycznej w Polach Rozdziału Energii Elektrycznej w Przedsiębiorstwie Zgodnie z Normą PN-EN INSTYTUT TELEKOMUNIKACJI I INFORMATYKI Oferta laboratoriów specjalistycznych dla gospodarki Pracownia Pomiarów Układów i Systemów Elektryczno-Teleinformatycznych Oferta Pracowni: Pomiary teletransmisyjne w sieciach optycznych, miedzianych i bezprzewodowych w paśmie do 5 Gbit/s Badanie i testowanie urządzeń i systemów telekomunikacyjnych i teletransmisyjnych Pomiary w sieciach komputerowych WAN, MAN i LAN zrealizowanych z wykorzystaniem różnych technologii Ocena jakości usług w sieciach teleinformatycznych Kompleksowe pomiary systemów optycznych Pomiary bezprzewodowych sieci sensorycznych Projektowanie układów elektronicznych Testowanie układów elektronicznych Uruchamianie układów elektronicznych Programowanie układów elektronicznych Projektowanie protokołów komunikacyjnych Wyposażenie Pracowni: Analizator widma czasu rzeczywistego (wraz z adapterami i sondami) Analizator RF widma czasu rzeczywistego (wraz z zestawem anten pomiarowych) Optyczny analizator widma dla poszerzonego zakresu fal Dwukanałowy generator arbitralny 20 GS/s Źródła napięcia i prądu o szerokim zakresie regulacji prądowo-napięciowym Laserowe źródło fal o wąskiej i szerokiej charakterystyce widmowej Laserowe źródło światła białego Zestaw sond: różnicowych prądowych i wysokonapięciowych Spawarka światłowodowa wraz z sprzętem optoelektronicznym Reflektometr optyczny z możliwością pomiaru dyspersji Tester SDH z opcją NGSDH Mierniki poziomu sygnałów w zakresie 30 MHz - 5 GHz Częstotliwościomierz Sonometr Multimetry laboratoryjne wysokiej rozdzielczości do współpracy z komputerem klasy PC Oprogramowanie do projektowania układów elektronicznych Piotr Kiedrowski Oferta badawczo-naukowa Wydziału Telekomunikacji, Informatyki i Elektrotechniki dla gospodarki

4 INSTYTUT TELEKOMUNIKACJI I INFORMATYKI INSTYTUT TELEKOMUNIKACJI I INFORMATYKI Pracownia Pomiarów Układów i Systemów Elektryczno-Teleinformatycznych Oferta Pracowni: Projektowanie urządzeń elektronicznych wykorzystujących nowoczesne procesory i mikrokontrolery, Testowanie i pomiary układów elektronicznych. Projektowanie systemów wbudowanych czasu rzeczywistego, Projektowanie interfejsów człowiek-maszyna. Projektowanie modułów nowoczesnych systemów telekomunikacyjnych, Opracowania z dziedziny modeloania matematycznego rozproszonych i współbieżnych systemów sterowania, synteza i optymalizacja współbieżnych systemów cyfrowych, modelowanie i symulacja współbieżnych mikrosystemów cyfrowych, komputerowe wspomaganie projektowania cyfrowych systemów implementowanych w układach ASIC, Automatyzacja procesów przemysłowych, Projektowanie specjalizowanych układów DSP, Projektowanie specjalizowanych sterowników mikroprocesorowych (Hardware, Software), Opracowania konstrukcyjne i wdrożeniowe w zakresie automatyki budynkowej i inteligentnych budynków. Wyposażenie Pracowni: Oscyloskop 200 MHz, Oscyloskop 1 GHz, multimetr laboratoryjny wysokiej rozdzielczości do współpracy z PC, zasilacz z regulowanym napięciem w zakresie 0-30 V, generator funkcyjny 20 MHz, 100 MHz, 200 MHz, system kontroli położenia, moduł pozycjonowania 2 osiowy do sterowników przemysłowych z interpolacją osiową i liniową, napęd servo, 25 bitowy enkoder absolutny wieloobrotowy z kablem, płyta uruchomieniowa układów FPGA Spartan i Virtex, płytka prototypowa współpracująca z pakietem oprogramowania KEIL i adapterem ULINK2, zestaw z procesorem ARM programowalny, laboratoryjny zestaw testujący zawierający moduły National Instruments i oprogramowanie LabView, laboratorium do budowy systemów automatyki budynkwej pracującej w standardzie KNX, kamera pracująca w standardzie Gigabit Ethernet IEEE baseT, Wysokiej rozdzielczości kamera z soczewką do 5 megapikseli, kamera z funkcją inteligentnego auto focus-a, programowe przetwarzanie obrazów, system komputerowej wizji odpowiedzialny za akwizycję danych ze wszystkich źródeł włączając USB, FireWire, GigaBit Ethernet(bezpośrednie połączenie) i analogowego urządzenia przechwytywania wideo i analogowych wejść wideo. Łukasz Zabłudowski Oferta badawczo-naukowa Wydziału Telekomunikacji, Informatyki i Elektrotechniki dla gospodarki

5 INSTYTUT TELEKOMUNIKACJI I INFORMATYKI INSTYTUT TELEKOMUNIKACJI I INFORMATYKI Pracownia Teleinformatyki i Systemów Przetwarzania Sygnałów Oferta Pracowni: Projektowanie nowoczesnych urządzeń (stacjonarnych/przenośnych) wykorzystujących techniki przetwarzania sygnałów wideo i audio. Projektowanie urządzeń telekomunikacyjnych zgodnych z zaleceniami międzynarodowymi. Opracowania Urządzeń i kompleksowych rozwiązań wykorzystujących sztuczną inteligencję do rozpoznawania obiektów w systemach automatyki. Opracowania w zakresie konstrukcji i wdrożenia nowoczesnych systemy nadzoru wykorzystujące komputerową wizję. Zdalne systemy pomiarowe różnych parametrów elektrycznych i nieelektrycznych. Urządzenia telekomunikacyjne służące do obrony systemów komputerowych przed atakami sieciowymi. Projektowanie systemów wspomagających diagnozowanie dla potrzeb medycyny. Wyposażenie Pracowni: Nowoczesna infrastruktura sieciowa LAN/WAN w technologiach IPv6, Stanowisko do akwizycji sagnałów wizyjnych 3D wraz z Skanerem rotacyjnym 3D, Stanowisko do przetwarzania i obróbki sygnałów 3D, Stanowisko do akwizycji i przetwarzania obrazów 2D, Stanowisko komputerowe z mikroskopem optycznym do inspekcji materiałów, obrazów, Stanowiska do projektowania systemów video pracujących w czasie rzeczywistym, Stanowiska do projektowania systemów audio działających w czasie rzeczywistym, Zestawy projektowe w technologii FPGA (z układami klasy XILINX SPARTAN) do projektowania i analizy interfejsów telekomunikacyjnych (x4 szt.), Stanowiska do projektowania wbudowanych systemów czasu rzeczywistego, Urządzenie kontrolno/pomiarowe do analizy protokołów sieci telekomunikacyjnych, Generator arbitralny 240 Mhz, Kamera termowizyjna. Łukasz Saganowski Oferta badawczo-naukowa Wydziału Telekomunikacji, Informatyki i Elektrotechniki dla gospodarki

6 INSTYTUT TELEKOMUNIKACJI I INFORMATYKI INSTYTUT TELEKOMUNIKACJI I INFORMATYKI Pracownia Sieci i Usług Nowej Generacji (NGN) oraz Architektur Usługowych (SOA) Oferta Pracowni: Symulacja sieci oraz systemów szerokopasmowych (WAN, LAN, WiFi, 4G - LTE, WiMAX), Pomiar/analiza/optymalizacja wydajności w sieciach IP (Ethernet, WLAN, 3G, 4G) ÎÎ w tym pomiary: SLA, QoS, QoE (oparte na odpowiednich RFC), ÎÎrzeczywiste terminale (telefony, tablety, modemy WiMAX, terminale VoIP), Badania dotyczące architektur, protokołów, mechanizmów oraz urządzeń sieciowych (m.in. wydajność, jakość usług, bezpieczeństwo/odporność na ataki, mobilność, multimedia), Prototypowanie i emulacja węzłów (i usług) sieci 2G, 3G, 4G za pomocą systemu USRP (Software Defined Radio) ÎÎnp. w połączeniu z ortwartymi platformami OpenBTS, OpenLTE, Badania w zakresie innowacyjnych usług (prototypowanie, testowanie) ÎÎusługi/aplikacje dla sieci SDN wykorzystujących protokół OpenFlow, ÎÎusługi dla architektur sieci następnej generacji (m.in. 3GPP IMS), ÎÎusługi oparte na paradygmacie SOA (ang. Service Oriented Architecture), ÎÎinnowacyjne interfejsy użytkownika (HMI), m.in. w oparciu o: EEG, Kinect, ÎÎOpracowanie/weryfikacja procedur testowania usług/urządzeń sieciowych (np. IPTV, VoIP etc), Pilotaż przed wdrożeniem usługi - tworzenie profili użytkowników usług (np. IPTV), przygotowanie/opracowanie skryptów automatyzujących zachowania użytkowników, testy. Wyposażenie Pracowni: Infrastruktura sieciowa LAN/WAN (przełączniki/routery, kontroler SDN firmy HP) Generator/analizator ruchu pakietowego (IXIA XM2) 4 x 1 Gb, ruch m.in. audio, wideo, routing, bezpieczeństwo, symulacja klientów usług; protokoły m.in.: Multicast Emulation; BGP/BGP+; OSPFv2/v3; ISISv4/v6; RIP/RIPng; LACP/PoLACP; STP/RSTP/MSTP; MPLS; RFC 2544/2889/3918; Profesjonalny symulator sieciowy OPNET (m.in. Etherhet, ATM, LTE, mobilność, QoS, usługi), Kompletne stanowisko do badań: WiMAX BTS/UE, GSM BTS/UE (wewnątrz, na zewnątrz), PureWave Q6600 (BTS/zewnętrzna), Alvarion BreezeMax Micro (wewnętrzna), 8 x WiMAX (802.16e) modemów (standalone, USB, minipci), Terminale m.in.: WLAN, 2G/3G/4G, IMS oraz multimedialne m.in. Kinect, Software Defined Radio: 2 x NI 2932 (400 Mhz 4,4 Ghz), 1 x USRP 210N (800 Mhz 2 Ghz), Urzadzenia Software Defined Radio peryferyjne: zestawy audio (x10), kamery web (x10), EEG (x6), Środowisko do testów technologii 3GPP IMS/SOA (serwery aplikacyjne, środowisko do tworzenia usług, + testowanie za pomogą generatora ruchu SIP/etc), Urządzenia do zapętlania ruchu i automatycznego badania SLA (MetroNID), Serwery obliczeniowe (chmura, obliczenia eksperckie, etc). Adam Flizikowski Oferta badawczo-naukowa Wydziału Telekomunikacji, Informatyki i Elektrotechniki dla gospodarki

7 INSTYTUT TELEKOMUNIKACJI I INFORMATYKI INSTYTUT TELEKOMUNIKACJI I INFORMATYKI Projektowanie Infrastruktury Sieciowej optymalizacja sieci pod kątem minimalizacji kosztów dobór urządzeń aktywnych i pasywnych szacowanie i prognozowanie ruchu telekomunikacyjnego sieci przewodowe i bezprzewodowe studia wykonalności programy funkcjonalno-użytkowe Łukasz Zabłudowski Akademia Cisco kursy przygotowujące do certyfikatu CCNA oraz (CISCO Certified Network Associate) certyfikat honorowany jest na całym świecie, potwierdza wysoki poziom wiedzy oraz znajomość rozwiązań technologicznych firmy CISCO Systems kurs podzielony jest na 4 semestry więcej informacji: cisco.utp.edu.pl Tomasz Marciniak Oferta badawczo-naukowa Wydziału Telekomunikacji, Informatyki i Elektrotechniki dla gospodarki

8 INSTYTUT TELEKOMUNIKACJI I INFORMATYKI INSTYTUT TELEKOMUNIKACJI I INFORMATYKI Certyfikowanie Okablowania Sieciowego obsługiwane normy: TSB 67, TSB 95, TIA/EIA 568-B Level III; normy pomiarowe: TIA Cat 5E, 6, ISO Class D (2002), EN Class D (2002); typy kabli: UTP, STP, ScTP, FTP. Testy Podstawowe: NEXT, zdalna NEXT, PSNEXT, zdalna PSNEXT, ELNEXT, PSELFEXT, Tłumienność, Stratność odbicia, zdalna ACR, PSACR, zdalne, PSACR, Długość, Opóźnienie propagacji, Przekos opóźnienia, Impedancja, Rezystancja prądu stałego, Mapa przewodów, Reflektometr TDR, Tdnext. Tomasz Marciniak Oferta badawczo-naukowa Wydziału Telekomunikacji, Informatyki i Elektrotechniki dla gospodarki

9 WYDZIAŁ TELEKOMUNIKACJI INFORMATYKI I ELEKTROTECHNIKI WYDZIAŁ TELEKOMUNIKACJI INFORMATYKI I ELEKTROTECHNIKI Układy Automatyki projektowanie i wykonywanie układów sterowania do maszyn i linii produkcyjnych integracja układów sterowania rożnych producentów układy zdalnego sterowania zdalne pomiary i akwizycja danych wizualizacje procesów produkcyjnych układy automatyki budynku systemy akwizycji danych monitoring i zdalne sterowanie Sławomir Bujnowski Oferta badawczo-naukowa Wydziału Telekomunikacji, Informatyki i Elektrotechniki dla gospodarki

10 INSTYTUT TELEKOMUNIKACJI I INFORMATYKI INSTYTUT TELEKOMUNIKACJI I INFORMATYKI Układy dla Telekomunikacji projektowanie i wykonywanie układów do zastosowań telekomunikacyjnych i teleinformatycznych integracja systemów telekomunikacyjnych projektowanie i implementacja nowych usług układy sterowania do urządzeń telekomunikacyjnych oprogramowanie interfejsów implementacje systemów sterowania w układach FPGA i procesorach sygnałowych Sławomir Bujnowski Oferta badawczo-naukowa Wydziału Telekomunikacji, Informatyki i Elektrotechniki dla gospodarki

11 INSTYTUT TELEKOMUNIKACJI I INFORMATYKI INSTYTUT TELEKOMUNIKACJI I INFORMATYKI Systemy Komunikacyjne projektowanie, implementacja, analiza i testowanie protokołów ocena jakości badanie na zgodności z zaleceniami dystrybucja i akwizycja danych sieci WSN pomiary teletransmisyjne systemy AMR i ADAM Piotr Kiedrowski Oferta badawczo-naukowa Wydziału Telekomunikacji, Informatyki i Elektrotechniki dla gospodarki

12 INSTYTUT TELEKOMUNIKACJI I INFORMATYKI INSTYTUT INŻYNIERII ELEKTRYCZNEJ Projektowanie Układów Elektronicznych projektowanie niskonapięciowych i niskomocowych układów analogowych i analogowo-cyfrowych realizowanych w technologii CMOS ochrona układów i urządzeń przed ESD (wyładowaniem elektrostatycznym) badanie i analiza torów światłowodowych oraz optymalizacji warunków spajania termicznego światłowodów telekomunikacyjnych pomiary parametrów układów i urządzeń elektronicznych projektowanie, analiza i symulacja sztucznych sieci neuronowych zrealizowanych w postaci układów elektronicznych (ASIC, FPGA, na mikrokontrolerze, itp.) projektowanie I specjalistyczna implementacja filtrów energooszczędnych i analogowo-cyfrowych przetworników (ADC) w technologii CMOS Tomasz Talaśka Analiza Jakości Energii Elektrycznej w Sieciach Rozdzielczych i Przesyłowych pomiary i rejestracja wielkości fizycznych w sieciach elektroenergetycznych opracowanie wyników pomiarów i rejestracji analiza jakości energii elektrycznej w sieciach elektroenergetycznych identyfikacja elementów systemu elektroenergetycznego pogarszających jakość energii elektrycznej Sławomir Cieślik Oferta Instytutu Telekomunikacji i Informatyki dla Gospodarki 21

13 INSTYTUT INŻYNIERII ELEKTRYCZNEJ INSTYTUT INŻYNIERII ELEKTRYCZNEJ Symulacyjna Analiza Pracy Systemów Elektroenergetycznych obliczanie prądów, mocy czynnej i biernej oraz napięć analiza zwarciowa z uwzględnieniem całego krajowego systemu elektroenergetycznego analiza jakości energii elektrycznej analiza stanów przejściowych w systemach elektroenergetycznych SYMULATORY SYSTEMÓW ELEKTROENERGETYCZNYCH PRACUJĄCE W CZASIE RZECZYWISTYM ĥ ĥpscad ĥ ĥpls-cadd ĥ ĥflux ĥ ĥplans SCC INDUSTRIAL Sławomir Cieślik Oferta Instytutu Telekomunikacji i Informatyki dla Gospodarki 23

14 INSTYTUT INŻYNIERII ELEKTRYCZNEJ INSTYTUT INŻYNIERII ELEKTRYCZNEJ Usługi w Zakresie Pozyskania Energii Elektrycznej ze Źródeł Energii Odnawialnej ekspertyzy możliwości przyłączenia jednostek wytwórczych do systemu elektroenergetycznego rozwiązania techniczne przyłączeń jednostek wytwórczych do systemu elektroenergetycznego projekty budowlane przyłączy elektroenergetycznych studia wykonalności dostosowania elektroenergetycznych linii napowietrznych 110 kv do zwiększonej przepustowości prądowej badania eksperymentalne współpracy jednostki wytwórczej z systemem elektroenergetycznym Modelowanie Matematyczne i Symulacja Komputerowa Układów Elektroenergetycznych i Elektromechanicznych CYFROWE SYMULATORY SYSTEMÓW ELEKTROENERGETYCZNYCH I ELEKTROMECHANICZNYCH PRACUJĄCE W CZASIE RZECZYWISTYM. Sławomir Cieślik Oferta Instytutu Telekomunikacji i Informatyki dla Gospodarki 25

15 INSTYTUT INŻYNIERII ELEKTRYCZNEJ INSTYTUT INŻYNIERII ELEKTRYCZNEJ Badania EMC BADANIE ODPORNOŚCI NA SINUSOIDALNE ZABURZENIA PROMIENIOWANE I PRZEWODZONE ORAZ POMIAR EMISJI PROMIENIOWANEJ I PRZEWODZONEJ. Pomiar odporności na sinusoidalne zaburzenia promieniowane w komorze GTEM. System umożliwia wygenerowanie pola o natężeniu 10 V/m w zakresie częstotliwości 80 MHz 1 GHz z modulacją AM 80% i modulacją PULSE, rozmiar max EUT: 0,74 x 0,74 x 0,66 [m]; rozmiar EUT (wg normatywnego kryterium odchyleń: +/-3dB): 0,60 x 0,60 x 0,30 [m]; główne drzwi o wymiarach 0,48 x 0,68 [m]. Odbiornik pomiarowy EMI z wbudowanym analizatorem widma: pełna zgodność z wymaganiem specyfikacji CISPR zakres częstotliwości pracy 9 khz do 3 GHz Sztuczna sieć trójfazowa: typu V, pełna zgodność z wymaganiem specyfikacji CISPR Zakres częstotliwości pracy 9 khz 30 MHz. Obciążalność prądowa 4 25 A prąd ciągły, 4 50 A do 2 minut. Pomiar odporności na sinusoidalne zaburzenia przewodzone i indukowane przez pola o częstotliwości radiowej, zgodnie z normą podstawową IEC oraz normami zharmonizowanymi. BADANIE ODPORNOŚCI NA ZABURZENIA IMPULSOWE ESD IEC/EN EFT/Burst IEC Surge - IEC PQT: Wahania i zaniki napięcia w liniach AC wg IEC Wahania i zaniki napięcia w liniach DC wg Odporność na sieciowe pole magnetyczne wg IEC/EN : maksymalne natężenie pola 40 A/m. Odporność na impulsowe pole magnetyczne wg IEC/EN , maksymalne natężenie pola 1200 A/m. Piotr Boniewicz Badania EMC BADANIA ODPORNOŚCI NA ZMIANY CZĘSTOTLIWOŚCI Analiza 1-fazowych urządzeń o sieciowym jak i obniżonym napięciu AC w następujących podzakresach: VAC (prąd obciążenia ciągłego: 37 A), możliwość rozszerzenia zakresu napięciowego do 150 VAC przy zachowaniu stałości mocy 5 kva, VAC (prąd obciążenia ciągłego: 18,5 A), możliwość rozszerzenia zakresu napięciowego do 300 VAC przy zachowaniu stałości mocy 5 kva. Analiza urządzeń zasilanych napięciem stałym w zakresach: VDC (prąd obciążenia ciągłego: 26 A) przy zachowaniu stałości mocy 3,5 kw, VDC (prąd obciążenia ciągłego: 13 A) przy zachowaniu stałości mocy 3,5 kw. Realizowanie badań w pełnej zgodności z wymaganiami standardów: IEC Ed / Ed 3 A / Ed 3 A2 2009), IEC Ed / Ed1 A / Ed1 A / Ed2 2008), IEC : 2009, IEC : 2009, IEC : 2009, IEC : 2009, Precompliance IEC : 2000 Piotr Boniewicz Oferta Instytutu Telekomunikacji i Informatyki dla Gospodarki 27

16 INSTYTUT INŻYNIERII ELEKTRYCZNEJ INSTYTUT INŻYNIERII ELEKTRYCZNEJ Badanie Kabli Średnich Napięć BADANIE ODPORNOŚCI NA CYKLE CIEPLNE KABLI ENERGETYCZNYCH BADANIE SKURCZU POWŁOKI KABLI ENERGETYCZ- NYCH (ZGODNIE Z WYMAGANIAMI NORM PN, ISO, CIGRE) Ś PO SH (IN OF Badania Termowizyjne GENERATORÓW LINII PRZESYŁOWYCH I BEZPIECZNIKÓW LINII WN IZOLATORÓW TRANSFORMATORÓW ROZDZIELNI I SZAFEK ELEKTRYCZNYCH BEZPIECZNIKÓW STYKÓW I ZŁĄCZ ELEKTRYCZNYCH WYŁĄCZNIKÓW I ODŁĄCZNIKÓW PRZEKŁADNIKÓW BATERII KONDENSATORÓW Sławomir Cieślik Oferta Instytutu Telekomunikacji i Informatyki dla Gospodarki 29

17 INSTYTUT INŻYNIERII ELEKTRYCZNEJ INSTYTUT INŻYNIERII ELEKTRYCZNEJ Optymalizacja Systemu Zakupu i Efektywnoœci Zużycia Energii Elektrycznej w Przedsiębiorstwie Głównym celem prac jest przeprowadzenie analizy opłacalności zmiany sposobu zakupu energii elektrycznej zużywanej przez obiekty badanego przedsiębiorstwa stosowaną jako jedną z metod minimalizacji kosztów ponoszonych z tytułu zużycia energii elektrycznej. Dodatkowo w opracowaniu wskazane są możliwości podwyższenia efektywności energetycznej w badanym obiekcie zużywającym energię elektryczną. Ponadto praca wypełnia ważny cel poznawczy dotyczący oceny stanu efektywności energetycznej i dostarcza informacje na temat obowiązujących przepisów prawa związanych z efektywnością energetyczną i zakupami energii elektrycznej na Rynku energii w Polsce. Stany postulowane: wykazanie warunków, jakie musi spełnić badane przedsiębiorstwo, aby swobodnie wybierać sprzedawcę energii elektrycznej, wykazanie możliwości uzyskania oszczędności w kosztach zakupu energii elektrycznej na drodze zmiany sposobu zakupu energii elektrycznej. Wskazanie wariantu najkorzystniejszego z punktu widzenia minimalizacji kosztów zakupu energii elektrycznej, wskazanie kroków dochodzenia do pełnego uczestnictwa w rynku energii. Kazimierz Bieliński Oferta Instytutu Telekomunikacji i Informatyki dla Gospodarki 31

18 INSTYTUT INŻYNIERII ELEKTRYCZNEJ Wykonanie Pomiarów i Opracowanie Wyników Pomiaru Jakości Energii Elektrycznej w Polach Rozdziału Energii Elektrycznej w Przedsiębiorstwie Zgodnie z Normą PN-EN Głównym celem prac jest przeprowadzenie pomiarów i ocena jakości energii elektrycznej dostarczanej do odbiorników z rozdzielni elektrycznych oraz w głównym punkcie rozdziału energii elektrycznej w przedsiębiorstwie. Ponadto praca ma wypełnić cel poznawczy w zakresie zwiększenia wiedzy na temat konsekwencji wynikających z przekroczenia limitów wartości parametrów napięcia elektrycznego, a także na temat przepisów prawa dotyczących zagadnień jakości energii elektrycznej w Polsce. Stany postulowane: ocena parametrów napięcia energii elektrycznej zgodnie z wymaganiami normy PN- -EN Ocena parametrów prądów elektrycznych przepływających w wyznaczonych punktach pomiaru. wskazanie kroków dochodzenia do kompensacji niepożądanych zjawisk. Kazimierz Bieliński

19 Projekt Współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Dział Współpracy z Gospodarką ul. Kaliskiego 7, Bydgoszcz

1. EiT dr inż. Arkadiusz Rajs Implementacja eyetrackingu w komputerze przenośnym inż. 2

1. EiT dr inż. Arkadiusz Rajs Implementacja eyetrackingu w komputerze przenośnym inż. 2 Lp. Kierunek Promotor Temat pracy w j. polskim 1. EiT dr inż. Arkadiusz Rajs Implementacja eyetrackingu w komputerze przenośnym inż. 2 Stopień (inż./mgr) Ilość osób Przemysł/ Zamawiany 2. EiT dr inż. Arkadiusz

Bardziej szczegółowo

Regionalna Sieć Transferu Technologii. Pod redakcją: Józefa Korbicza, Justyny Patalas, Romana Kielec

Regionalna Sieć Transferu Technologii. Pod redakcją: Józefa Korbicza, Justyny Patalas, Romana Kielec Regionalna Sieć Transferu Technologii Pod redakcją: Józefa Korbicza, Justyny Patalas, Romana Kielec Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego 2008 Regionalna Sieć Transferu Technologii Raport końcowy

Bardziej szczegółowo

Tematy prac dyplomowych dla studentów studiów II stopnia kierunku Elektrotechnika

Tematy prac dyplomowych dla studentów studiów II stopnia kierunku Elektrotechnika Tematy prac dyplomowych dla studentów studiów II stopnia kierunku Elektrotechnika Lp. Temat Promotor 1 Analiza stosowanych rozwiązań i projekt instalacji dla Data Center Dr inż. Marek Horyński 2 Analiza

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE ZP/UR/111/2012 Załącznik nr 1a do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ 1: I Dostawa zintegrowanego stanowiska badawczego: Eksperymentalne obiekty mechatroniczne Aparatura

Bardziej szczegółowo

,,Stop wykluczeniu cyfrowemu w mieście Łomża

,,Stop wykluczeniu cyfrowemu w mieście Łomża Załącznik nr 9 do SIWZ Zamawiający: Miasto Łomża - Urząd Miejski w Łomży Siedziba: ul. Stary Rynek 14, 18-400 Łomża Szczegółowe wymagania realizacji przedmiotu zamówienia Opracowanie zgodne z Rozporządzeniem

Bardziej szczegółowo

Oferta dla Placówek Edukacyjnych

Oferta dla Placówek Edukacyjnych Oferta dla Placówek Edukacyjnych Jak Klienci oceniają współpracę z naszą firmą?* Zawsze otwarcie i szczerze można im zaufać. Jak się wezmą za robotę, to zawsze doprowadzą do końca. Jeszcze bardziej zadowolony?

Bardziej szczegółowo

Kompatybilność systemów nowej generacji oraz zagadnienie kompatybilności elektromagnetycznej w środowiskach specjalnych

Kompatybilność systemów nowej generacji oraz zagadnienie kompatybilności elektromagnetycznej w środowiskach specjalnych Zakład Kompatybilności Elektromagnetycznej ul. Swojczycka 38 51-501 Wrocław T:[+71] 36 99 803, F:[+71] 37 28 8788 www.itl.waw.pl sekretariat@il.wroc.pl National Institute of Telecommunications ul. Szachowa

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 7 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 1. CZĘŚĆ OGÓLNA a) Przedmiot i zakres stosowania Przedmiotem niniejszej specyfikacji jest zadanie polegające na budowie sieci bezprzewodowej,

Bardziej szczegółowo

Zakładane efekty kształcenia dla kierunku

Zakładane efekty kształcenia dla kierunku Załącznik nr 1a do wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych do tworzenia nowych i weryfikacji istniejących programów studiów I i II stopnia w UTP w Bydgoszczy Zakładane efekty dla kierunku

Bardziej szczegółowo

O BIURZE HANDLOWYM Energoelektronika Napędy Produkty niskiego napięcia Produkty średniego napięcia Produkty wysokiego napięcia

O BIURZE HANDLOWYM Energoelektronika Napędy Produkty niskiego napięcia Produkty średniego napięcia Produkty wysokiego napięcia SPIS TREŚCI O BIURZE HANDLOWYM ABB ALLEN-BRADLEY APAR APLISENS BECKHOFF DANFOSS DKC EATON EMERSON HACH LANGE HONEYWELL IFM ELECTRONIC LIMATHERM SENSOR LUMEL MEAN WELL METRONIC NORGREN OMRON PHOENIX CONTACT

Bardziej szczegółowo

Kod CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

Kod CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne PRACOWNIA PROJEKTOWA REGON: 634453564 64-600 OBORNIKI ul. Kowanowska 55 tel.: 6039630 ; 6039632 www. anmarprojekt.pl ; e-mail: anmarprojekt@wp.pl SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Działanie 8.3, Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Dla sieci bezprzewodowej dla realizacji programu Przeciwdziałanie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do swiz ZP 12/2013/CZP szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Ogólne zestawienie

Załącznik nr 1 do swiz ZP 12/2013/CZP szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Ogólne zestawienie Ogólne zestawienie Przedmiot zamówienia został podzielony na 21 części (zadań). Numer części (zadania) Nazwa laboratorium wyposażenie ogólnie 1 Laboratorium Komputerowego Wspomagania Badań i Projektowania

Bardziej szczegółowo

NIDays 2013 przegląd prezentacji 16 października 2013 - Warszawa

NIDays 2013 przegląd prezentacji 16 października 2013 - Warszawa NIDays 2013 przegląd prezentacji 16 października 2013 - Warszawa NIDays 2013 przegląd prezentacji... 2 Myśl przewodnia innowacje w świecie platform (National Instruments)... 4 Co nowego w LabVIEW 2013

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY PRACOWNIA PROJEKTOWA PAWEŁ PRACZYK SPÓŁKA Z O.O. TOM Xb BUDOWA BUDYNKU CHŁODNI Z ZAPLECZEM SOCJALNO-TECHNICZNYM

PROJEKT WYKONAWCZY PRACOWNIA PROJEKTOWA PAWEŁ PRACZYK SPÓŁKA Z O.O. TOM Xb BUDOWA BUDYNKU CHŁODNI Z ZAPLECZEM SOCJALNO-TECHNICZNYM PRACOWNIA PROJEKTOWA PAWEŁ PRACZYK SPÓŁKA Z O.O. 6 4-100 LESZN O U L.DUŃSKA 17 tel. +48 65 526 29 73 e-mail: ppawel@post.pl NIP: 697-23-03-576 REGON: 301939900 Konto bankowe: Raiffeisen Bank Polska SA,

Bardziej szczegółowo

Internet dla mieszkańców gminy Rzekuń

Internet dla mieszkańców gminy Rzekuń Program funkcjonalno-użytkowy dla projektu: Internet dla mieszkańców gminy Rzekuń współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK TECHNICZNYCH DOLNOŚLĄSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I TECHNIKI W POLKOWICACH

WYDZIAŁ NAUK TECHNICZNYCH DOLNOŚLĄSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I TECHNIKI W POLKOWICACH WYDZIAŁ NAUK TECHNICZNYCH DOLNOŚLĄSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I TECHNIKI W POLKOWICACH TEMATY PRAC DYPLOMOWYCH INŻYNIERSKICH dla studentów semestru 6 w roku akad. 2014/2015 Po wybraniu tematu

Bardziej szczegółowo

NOWOŚCI 2013 MAGAZYN TELEMETRYCZNY. Seria MOBICON Produktem Roku 2012! poświęcony profesjonalnym rozwiązaniom telemetrii GPRS i lokalizacji GPS

NOWOŚCI 2013 MAGAZYN TELEMETRYCZNY. Seria MOBICON Produktem Roku 2012! poświęcony profesjonalnym rozwiązaniom telemetrii GPRS i lokalizacji GPS wydanie 1/13 (6), marzec 2013 Seria MOBICON Produktem Roku 2012! NOWOŚCI 2013 MAGAZYN TELEMETRYCZNY poświęcony profesjonalnym rozwiązaniom telemetrii GPRS i lokalizacji GPS Copyright 2013 Inventia Sp.

Bardziej szczegółowo

TOM III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WSTĘP

TOM III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WSTĘP TOM III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WSTĘP na zadanie pn.: Budowa zintegrowanego systemu zarządzania ruchem i transportem publicznym w mieście Legnica Opis przedmiotu zamówienia sporządzono za pomocą dokumentów:

Bardziej szczegółowo

Zakład Systemów Komputerowych Sp. z o.o. oferta wyrobów

Zakład Systemów Komputerowych Sp. z o.o. oferta wyrobów Zakład Systemów Komputerowych Sp. z o.o. oferta wyrobów Kraków 2014 Spis treści 1) SYSTEMY INTELIGENTNEGO BUDYNKU... 5 a) System Zarządzania Bezpieczeństwem w obiekcie... 5 i) System Kontroli Dostępu...

Bardziej szczegółowo

Internecik też dla dzieci Etap V

Internecik też dla dzieci Etap V PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY W zakresie realizacji zadań inwestycyjnych w ramach projektu pn. Internecik też dla dzieci Etap V Opis przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 324 18000-6

Bardziej szczegółowo

Usługi Oferujemy kompleksową obsługę przy projektowaniu, budowie i eksploatacji sieci transmisji danych w wielu dostępnych technologiach, zarówno

Usługi Oferujemy kompleksową obsługę przy projektowaniu, budowie i eksploatacji sieci transmisji danych w wielu dostępnych technologiach, zarówno Usługi Oferujemy kompleksową obsługę przy projektowaniu, budowie i eksploatacji sieci transmisji danych w wielu dostępnych technologiach, zarówno sieci światłowodowych, miedzianych jak i radiowych. Naszą

Bardziej szczegółowo

Spis treści. SIMATIC dla szkolnictwa. 160 lat Siemensa: od małego warsztatu do globalnego koncernu...3. Zestawy szkoleniowe przegląd...

Spis treści. SIMATIC dla szkolnictwa. 160 lat Siemensa: od małego warsztatu do globalnego koncernu...3. Zestawy szkoleniowe przegląd... Spis treści 160 lat Siemensa: od małego warsztatu do globalnego koncernu...3 Sterownik SIMATIC ponad 50 lat i wiecznie młody...4 Totally Integrated Automation (TIA)...5 Sterowniki LOGO!...5 Sterowniki

Bardziej szczegółowo

Program e-szkoła Specyfikacja techniczna wersja 2.34

Program e-szkoła Specyfikacja techniczna wersja 2.34 Program e-szkoła Specyfikacja techniczna wersja 2.34 SPIS TREŚĆI 1 Specyfikacja Techniczna załącznik nr.1...3 1.1 Router, Firewall, sonda IPS...3 1.2 Przełącznik PoE...5 1.3 Punkt dostępowy sieci bezprzewodowej...5

Bardziej szczegółowo

,,Internet w twoim zasięgu - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Turośń Kościelna w województwie podlaskim

,,Internet w twoim zasięgu - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Turośń Kościelna w województwie podlaskim PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY,,Internet w twoim zasięgu - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Turośń Kościelna w województwie podlaskim Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY W zakresie zadania inwestycyjnego pt. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Wąsewo

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY W zakresie zadania inwestycyjnego pt. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Wąsewo Oznaczenie sprawy: AW.271.4.10.2014 Załącznik nr 1 do SIWZ ZAŁĄCZNIK NR 1. Program Funkcjonalno-Użytkowy PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY W zakresie zadania inwestycyjnego pt. Przeciwdziałanie wykluczeniu

Bardziej szczegółowo

BranŜa Imię i nazwisko Numer uprawnień Data Podpis

BranŜa Imię i nazwisko Numer uprawnień Data Podpis Jednostka projektowania: Team s.c. www.team.busko.pl 28-100 Busko-Zdrój, ul. Wojska Polskiego 18a tel./fax 0-41 378 74 65, e-mail: biuro@team.busko.pl 1 Egzemplarz Symbol projektu: 11.1220.7 Symbol opracowania:

Bardziej szczegółowo

TELETECHNIKA I INSTALACJE NISKOPRĄDOWE

TELETECHNIKA I INSTALACJE NISKOPRĄDOWE 2 TELETECHNIKA I INSTALACJE NISKOPRĄDOWE C.P.U. ZETO Sp. z o.o to przedsiębiorstwo branży informatycznej, posiadające również wieloletnie już doświadczenie w projektowaniu i realizacji usług teletechnicznych.

Bardziej szczegółowo

Lista promotorów i zakres tematyczny prac dyplomowych na specjalności

Lista promotorów i zakres tematyczny prac dyplomowych na specjalności Lista promotorów i zakres tematyczny prac dyplomowych na specjalności TECHNOLOGIE BIOMEDYCZNE I MATERIAŁOWE dr Katarzyna Karpińska 1. Monsanto - żywność GMO (2 os.) 2. Produkcja nowoczesnych szczepionek

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJE SPÓŁEK WCHODZĄCYCH W SKŁAD EC GRUPY: PREZENTACJE SPÓŁEK WSPÓŁPRACUJĄCYCH Z EC GRUPĄ:

PREZENTACJE SPÓŁEK WCHODZĄCYCH W SKŁAD EC GRUPY: PREZENTACJE SPÓŁEK WSPÓŁPRACUJĄCYCH Z EC GRUPĄ: PREZENTACJE SPÓŁEK WCHODZĄCYCH W SKŁAD EC GRUPY: 6 12 16 18 20 24 26 28 PREZENTACJE SPÓŁEK WSPÓŁPRACUJĄCYCH Z EC GRUPĄ: 30 32 34 36 szeroką, interdyscyplinarną wiedzę, umiejętność pracy w zespole, umie-

Bardziej szczegółowo