Znak Sprawy nr S /08

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Znak Sprawy nr S-2710-012/08"

Transkrypt

1

2 I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Postpowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówie publicznych (Dz. U. Nr z 2007r. nr 223 poz ze zm.), Nadlenictwo Giycko, ul. Słowiaska 2, Giycko ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie zamówienia polegajcego na dostawie do siedziby Zamawiajcego nastpujcych urzdze : a) komputerów stacjonarnych PC w iloci 5 sztuk, b) komputerów przenonych w iloci 2 sztuk, c) zasilaczy UPS w iloci 5 sztuk, d) monitor LCD 19 w iloci 5 sztuk, e) pami do serwera HP ProLaiant ML350 G5 1 komplet, f) drukarka fiskalna. 2. Zamawiajcy dopuszcza składanie ofert czciowych zwanych dalej pakietami. - jako pakiet nr 1 okrela si dostaw urzdze wskazanych w ust. 1 litery a e, - jako pakiet nr 2 okrela si dostaw wraz z podłczeniem do Systemu Informatycznego Lasów Pastwowych urzdzenia wskazanego w ust. 1 litera f. PAKIET NR 1 Monitor 19 szt. 5 Kod CPV L.p. Parametr Monitor LCD typ II 1 Przektna ekranu 19 2 Rozdzielczo nominalna 1280 x Plamka 0,264 mm 4 Wywietlane kolory 16,7 mln 5 Jasno 300 cd/m 2 6 Kontrast 2000:1 7 Kt widzenia w poziomie 160 o 8 Kt widzenia w pionie 160 o 9 Łczny czas reakcji matrycy 5 ms 10 Złcza Mini D-SUB (15 pin) 11 Waga netto Poniej 4,0 kg 2

3 12 Głoniki - 13 Certyfikaty TCO 2003, TUV GS, ISO , CE 14 Obsługa i regulacje Jasno/kontrast, połoenie obrazu, automatyczna kalibracja obrazu, 15 Gwarancja 36 miesicy 16 Wymagania dodatkowe Kolor czarny, moliwo montau na cianie VESA 100 mm Komputer stacjonarny szt. 5 KOD CPV komputer stacjonarny L.p. Cz składowa / cechy podstawowe Komputer stacjonarny 1 Procesor Procesor: - klasy x86, uzyskujcy w tecie SiSoftware Sandra Pro Business ,CPU Arithmetic Benchmark wynik: * Dhrystone ALU 6200/MIPS * Whetstone FPU 5000 MFLOPS 2 Pami podrczna Cache Cache L2: 1024 kb 3 Płyta główna Płyta oparta na chipsecie rekomendowanym przez producenta procesora,, min 1 slotów PCI 2.3, jeden slot PCI-Express x16 o pełnej wysokoci, dwa sloty PCI Express x1 o pełnej wysokoci, 4 slotypamici DIMM, min. 4 x USB 2.0, karta dwikowa 4 Pami operacyjna RAM Min. 2 x 1024 MB DDR maksymalna pojemno 4 GB DDR2-Synch DRAM 6 Dysk twardy HDD 250GB, szybko dysku 7200 obr./min., kontroler dysku SATA 3.0 Gb/s 6 Napdy wewntrzne DVD SATA (±RW) x16 SuperMulti LightScribe wraz z oprogramowaniem do nagrywania DVD, 7 Karta graficzna Pami 128 MB, Pełna obsługa sprztowa standardów, DirectX 9.0, OpenGL, 8 Komunikacja LAN 10/100 /1000 Mb/s 9 Porty we./wy (złcza zewn.) 4 x USB 2.0 (w tym dwa z przodu obudowy), RJ 45,VGA, 2 x PS/2 (przypadku braku 2xPS/2 wymóg 6xUSB), Audio (równie z przodu obudowy) 10 Typ obudowy Microtower, min. 2 porty usb na przednim panelu, z certyfikatem bezpieczestwa CE, 11 Mysz optyczna z rolk, 2 przyciski 12 Klawiatura Klawiatura qwerty, standard amerykaski, polska programisty 13 Kontrola dostpu 1-14 System operacyjny Windows XP prof. PL / Windows Vista business PL 15 Gwarancja 36 miesicy 16 Wymagania dodatkowe nstrukcja iobsługi w jzyku polskim, nonik ze sterownikami urzdze zamontowanymi w komputerze 17 Certyfikaty CE, certyfikat zgodnoci z Microsoft (Microsoft Windows Marketplace Tested Products List) dla całego oferowanego komputera (wydruk ze strony Microsoft) Komputer przenony szt. 2 KOD CPV komputer przenony 1 Zakup czytnika kart chip jest opcjonalny 3

4 L.p. Cz składowa / cechy Komputer przenone typ I podstawowe 1 Procesor Zgodny z technologi x86, zaprojektowany do pracy w urzdzeniach przenonych, min 2MB pamici cache L2 uzyskujcy w tecie SiSoftware Sandra Pro Business , CPU Arithmetic Benchmark wynik: * Dhrystone ALU 6200/MIPS * Whetstone FPU 4800 MFLOPS 2 Płyta główna Płyta oparta na chipsecie rekomendowanym przez producenta procesora, pami RAM DDR II do 8GB, min. 4 x USB 2.0, karta dwikowa zgodna z AC97 3 Wywietlacz 15 TFT XGA/ 15,4 TFT WXGA 4 Rozdzielczo LCD 1280x800 5 Karta graficzna min. 64 MB pamici, 6 Pami RAM 1x 2048 MB DDR II 7 Dysk twardy 250 GB 8 Komunikacja zintegrowana karta sieciowa 10/100/1000, modem 56K (V.92), WiFi b/g, Bluetooth, Firewire (1394a) moduły wewntrzne 9 Porty min. 4 x USB 2.0, S-Video, VGA, wolne gniazdo 1 x PCMCIA TYP II, RJ-11 (modem),rj-45 (LAN) 10 Napdy DVD (±RW), LightScribe SuperMulti 11 Karta dwikowa zgodna z AC97, zintegrowany system audio z dwoma głonikami 12 Waga do 3.0 kg. 13 Wprowadzanie danych Klawiatura qwerty, standard amerykaski, polska programisty, wbudowany touchpad z dwoma przyciskami 14 Czas pracy baterii min. 3 godz. 15 Zarzdzanie komputerem Oprogramowanie do zarzdzania funkcjami sprztowymi 14 System operacyjny Windows XP prof. PL / Windows Vista business PL 15 Dodatkowe oprogramowanie Programowy odtwarzacz DVD, program do nagrywania płyt CD 16 Ochrona systemu hasło Setup, hasło Power On, 17 Kontrola dostpu 2-18 Gwarancja 24 miesicy 19 Wyposaenie dodatkowe Mysz optyczna USB z rolk, torba przenona, ZASILACZE UPS 5 szt. Kod CPV: Parametry minimalne Moc wyjciowa Czas podtrzymania przy obcieniu 300W Napicie wejciowe 400 W 8 minut 230V, sinusoida, 50 Hz 2 Zakup czytnika kart chip jest opcjonalny 4

5 Zakres napicia wejciowego 230 V Czas przełczania na UPS 5 ms Napicie wyjciowe 230V (+/- 5%) Ilo gniazd wyjciowych 3 Instrukcja obsługi w jzyku polskim, certyfikat CE, komplet przewodów do podłczenia UPS, urzdze podtrzymywanych i komunikacji z PC, filtr Inne przeciw zakłóceniowy Interfejs komunikacyjny Gwarancja RS232 lub USB 36 miesicy Zestaw pamici 4 GB do serwera HP Prowiant ML350 G5 2 x 2GB PC obsługujca wszystkie tryby pracy serwera 1 szt. Kod CPV

6 PAKIET NR 2 Drukarka fiskalna sztuk 1 Kod CPV DANE TECHNICZNE TYP PRZEZNACZENIE drukarka fiskalna stacjonarna rednie i due punkty sprzeday detalicznej i hurtowej PARAMETRY DANYCH liczba towarów liczba stawek PTU 7 liczba kasjerów nazwa towaru bez ogranicze 40 znaków MECHANIZM DRUKUJCY rodzaj szeroko papieru dwustacyjna drukarka termiczna 2 x 49 mm KLAWIATURA rodzaj liczba klawiszy switch'owa 4 + klawisz nawigacyjny WYWIETLACZE klient alfanumeryczny, obrotowy, podwietlany (niebieski) LCD, 4 x 20 znaków ZŁCZA złcza komunikacyjne współpraca z urzdzeniami sterowanie szuflad 3 x RS232 + USB (dwukanałowe) komputer, terminal EFT, PinPad, czytnik kart magnetycznych, skaner, modem i inne tak, 24 V ZASILANIE z sieci awaryjne 230 V, zasilacz zewntrzny wbudowany akumulator (2 x 12 V 1,2 Ah) GABARYTY waga 3,1 kg Gwarancja 12 miesice 6

7 II. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA Wymagany termin realizacji zamówienia: Podany termin zakoczenia realizacji zamówienia: do dnia 31 grudnia 2008r. III. WARUNKI UBIEGANIA SI O WYKONANIE ZAMÓWIENIA Zgodnie z art. 22 ustawy Prawo zamówie publicznych, o udzielenie zamówienia mog ubiega si Wykonawcy, którzy: a. posiadaj uprawnienia do wykonywania okrelonej działalnoci lub czynnoci, jeeli ustawy nakładaj obowizek posiadania takich uprawnie. b. posiadaj niezbdn wiedz i dowiadczenie oraz dysponuj potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawi pisemne zobowizanie innych podmiotów do udostpnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia. c. znajduj si w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniajcej wykonanie zamówienia. d. nie podlegaj wykluczeniu z Postpowania. Ocena spełnienia warunków nastpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawc dokumentów i owiadcze, o których mowa w punkcie IV SIWZ. IV. DOKUMENTY NA POTWIERDZENIE SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTPOWANIU ORAZ WYKAZ OWIADCZE LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJ DOSTARCZY WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTPOWANIU 1. Informacja o dokumentach jakie maj dostarczy Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia wymaganych warunków. L.p Warunek do spełnienia przez Nazwa wymaganego dokumentu. Wykonawc 1. Złoenie formularza ofertowego. DRUK Nr 1 załcznika Nr Spełnienie wymogów okrelonych w art. 22 ust. 1 oraz w art. 24 ust 1 ustawy Prawo zamówie publicznych 3. Posiadanie uprawnie do wykonywania działalnoci lub czynnoci, bdcych przedmiotem niniejszego zamówienia, jeeli ustawy nakładaj obowizek posiadania takich uprawnie. 4. Pozostawanie w sytuacji ekonomiczno finansowej zapewniajcej wykonanie zamówienia, w tym. brak Owiadczenie wykonawcy - DRUK Nr 2 załcznika Nr 1. Aktualny dokument potwierdzajcy, e Wykonawca jest uprawniony do wystpowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami ustawowymi (np. wypis z rejestru Krajowy Rejestr Sdowy, zawiadczenie o wpisie do ewidencji działalnoci gospodarczej), jeeli odrbne przepisy wymagaj wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalnoci gospodarczej. Owiadczenie o braku zaległoci podatkowych oraz braku zaległoci w opłacaniu składek na ubezpieczenie społeczne. Polisa odpowiedzialnoci cywilnej przedsibiorstwa. 7

8 zaległoci wobec US i ZUS oraz posiadanie polisy OC przedsibiorstwa 5. Zobowizanie do udzielenia gwarancji zgodnie z opisem poszczególnych urzdze 6. Posiadanie niezbdnej wiedzy i dowiadczenia oraz dysponowanie potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. 7. W przypadku gdy Wykonawca prowadzi działalno gospodarcz w formie spółki cywilnej lub gdy podmioty wspólnie ubiegaj si o udzielenie zamówienia 8. Niewypełniony, podpisany projekt umowy. Odpowiednie wypełnienie i podpisanie wzoru umowy, bd złoenie odrbnego owiadczenia o udzieleniu gwarancji. Wykaz wykonanych dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczcia postpowania o udzielenie Zamówienia, a jeeli okres prowadzenia działalnoci jest krótszy w tym okresie, odpowiadajcych swoim rodzajem i wartoci dostawie stanowicej przedmiot zamówienia co najmniej wartoci złoonej oferty, z podaniem ich wartoci, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców. DRUK Nr 3 załcznika nr 1. Pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawców ubiegajcych si wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego do reprezentowania ich w postpowaniu albo reprezentowania w postpowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (art. 23 ustawy Prawo zamówie publicznych). DRUK Nr 4 załcznika Nr Wymagane dokumenty, o których mowa w punktach od 1 do 8 niniejszej tabeli Wykonawca przedstawia w formie oryginału lub kserokopii, powiadczonej za zgodno z oryginałem przez osob upowanion do reprezentowania firmy. 3. Aktualny dokument rozumie si jako wystawiony lub uaktualniony nie wczeniej ni 6 miesicy przed upływem terminu składania ofert 4. Wykonawcy, którzy nie zło wymaganych owiadcze, zawiadcze, dokumentów z uwzgldnieniem art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówie publicznych (wymienionych w tabeli j.w.) lub nie spełni innych wymaga okrelonych w niniejszej Specyfikacji podlegaj wykluczeniu i ich oferta zostanie odrzucona. 5. Złoone w ofercie dokumenty stanowice tajemnic przedsibiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji winny by opatrzenie napisem TAJNE. Zamawiajcy oceni spełnienie ww. warunków udziału w postpowaniu na podstawie analizy dokumentów i informacji przedłoonych przez Wykonawców. Ocena spełnienia warunku bdzie dokonana na podstawie oceny spełnia / nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i owiadczeniach wchodzcych w skład oferty. Nie spełnienie któregokolwiek ze wskazanych wyej warunków i wymogów (braku prawidłowych owiadcze i dokumentów wymienionych w ust. 1, skutkowa bdzie wykluczeniem wykonawcy z udziału w postpowaniu, z zastrzeeniem art.26 ust.3 ustawy. W przypadku braku czytelnoci lub wtpliwoci natury formalno-prawnej zamawiajcy moe zada przedstawienia oryginałów lub notarialnie potwierdzonych kopii dokumentów. Jeeli Wykonawca (Wykonawcy) maj siedzib lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast w/w dokumentów składaj dokumenty wymienione w 2 rozporzdzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie 8

9 rodzajów dokumentów, jakich moe da zamawiajcy od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mog by składane (D. U. z 2006 r., nr 87, poz. 605 oraz Dz. U. z 2008r., nr 188, poz. 1155) Niespełnienie choby jednego z powyszych warunków udziału w postpowaniu bdzie skutkowa wykluczeniem Wykonawcy z postpowania. Ofert Wykonawcy wykluczonego z postpowania uznaje si za odrzucon. V. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SI ZAMAWIAJCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OWIADCZE LUB DOKUMENTÓW, A TAKE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SI Z WYKONAWCAMI; 1. Osob uprawnion przez Zamawiajcego do kontaktów z Wykonawcami jest Pan Sławomir Kowalczyk w dniach od poniedziałku do pitku, w godzinach od 8 00 do tel. 0/ , numer faksu 0/ Adres do korespondencji: Nadlenictwo Giycko, ul. Słowiaska 2, Giycko. 2. Owiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje - Zamawiajcy i Wykonawca przekazuj pisemnie lub faksem w jzyku polskim. W takim przypadku zgodnie z art. 27 ust. 2 ustawy Prawo zamówie publicznych, kada ze stron na danie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 3. Zamawiajcy nie dopuszcza porozumiewania si drog elektroniczn. 4. Wyjanienia dotyczce siwz udzielane bd z zachowaniem zasad okrelonych w art. 38 ustawy Prawo zamówie publicznych. 5. Zamawiajcy udostpnia specyfikacj istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej VI. WADIUM Zamawiajcy nie da od Wykonawców wniesienia wadium. VII. TERMIN ZWIZANIA OFERT 1. Termin zwizania ofert, wynosi 30 dni. 2. W uzasadnionych przypadkach co najmniej na 7 dni przed upływem terminu zwizania ofert zamawiajcy moe tylko raz zwróci si do wykonawców o wyraenie zgody na przedłuenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuszy jednak ni 60 dni. 3. Odmowa wyraenia zgody, o której mowa w ust. 2, nie powoduje utraty wadium. 4. Zgoda wykonawcy na przedłuenie okresu zwizania ofert jest dopuszczalna tylko z jednoczesnym przedłueniem okresu wanoci wadium albo, jeeli nie jest to moliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłuony okres zwizania ofert. 5. Bieg terminu zwizania ofert rozpoczyna si wraz z upływem terminu składania ofert. VIII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT 1. Wykonawca przedstawi jedn ofert z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem niewanoci. Oferty musz obejmowa cało zamówienia, bd przedstawione pakiety. Złoenie ofert wariantowych lub równowanych spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złoonych przez danego Wykonawc. 9

10 2. Oferta winna by sporzdzona w jzyku polskim, winna by napisana przy pomocy komputera, maszyny do pisania, bd rcznie długopisem lub niecieralnym atramentem. 3. Tre oferty musi odpowiada treci Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 4. Wypełniony formularz oferty winien by opiecztowany pieczci firmow Wykonawcy i podpisany przez przedstawiciela (-li) upowanionego (-nych) do reprezentowania Wykonawcy. 5. Upowanienie do podpisania oferty winno by dołczone do oferty, o ile nie wynika to z ustawy lub innych dokumentów załczonych do oferty. 6. Wszystkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany winny by podpisane przez osob (-y) podpisujc (-e) ofert. Poprawki mog by dokonane jedynie przez czytelne przekrelenie błdnego zapisu i wstawienie poprawnego. 7. Wymagane informacje winny by przedstawione na formularzach zgodnych z wzorami stanowicymi Załczniki do SIWZ oraz winny by opiecztowane pieczci firmow Wykonawcy i podpisane przez upowanionego (-nych) przedstawiciela (-li) Wykonawcy. 8. Załczone dokumenty winny by przedstawione w formie oryginałów lub kserokopii powiadczonych za zgodno z oryginałem przez przedstawiciela (-li) upowanionego (-nych) do reprezentowania Wykonawcy. 9. Wszystkie strony oferty zawierajce jakkolwiek tre musz by podpisane przez przedstawiciela (-li) upowanionego (-nych) do reprezentowania Wykonawcy i ponumerowane rosnco kolejnymi liczbami całkowitymi poczwszy od liczby 1, przy czym strona tytułowa oferty winna by stron pierwsz. 10. Wszystkie strony oferty musz by trwale ze sob połczone. 11. Wykonawcy ponosz wszelkie koszty zwizane z przygotowaniem i złoeniem oferty. 12. Ofert naley złoy (wraz z załcznikami) w dwóch zamknitych kopertach (opakowaniach): wewntrznej i zewntrznej: a ) oferta zewntrzna opatrzona winna by wyłcznie adresem Zamawiajcego i nazw zamówienia: Nadlenictwo Giycko : Dostawa sprztu komputerowego do Nadlenictwa Giycko w roku 2008 b ) koperta wewntrzna z ofert, opisana pełn nazw i adresem wykonawcy, aby mona było j odesła nienaruszon, w przypadku stwierdzenia opónienia złoenia oferty lub jej wycofania we właciwym terminie. Konsekwencje złoenia oferty niezgodnie z w/w opisem ponosi Wykonawca. IX. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 1. Ofert naley złoy do dnia 11grudnia 2008r. do godz w siedzibie Zamawiajcego tj. w Nadlenictwie Giycko w Giycku przy ul. Słowiaskiej 2, pok. Nr 1 (sekretariat) 2. Otwarcie ofert nastpi w dniu 11 grudnia 2008r. o godz w siedzibie Zamawiajcego, sala konferencyjna. 10

11 X. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 1. Wykonawca winien poda w ofercie cen łczn składajc si z cen składowych okrelonych odrbnie dla: Pakiet nr 1: a) komputerów stacjonarnych PC w iloci 5 szt, b) komputerów przenonych w iloci 2 sztuk, c) zasilaczy UPS w iloci 5 sztuk, d) monitor LCD 19 w iloci 5 sztuk, e) pami do serwera 1 komplet. Pakiet nr 2: a) drukarka fiskalna w iloci 1 sztuki. 2. Cena oferty musi uwzgldnia wszystkie zobowizania, musi by podana w PLN z wyodrbnieniem podatku VAT z dokładnoci do dwóch miejsc po przecinku cyfrowo dla kadej pozycji przedmiotu zamówienia oraz słownie dla wartoci netto i brutto całej złoonej oferty. 3. Cena podana w ofercie powinna obejmowa wszystkie koszty zwizane z wykonaniem przedmiotu Zamówienia. 4. W przypadku oceny oferty podmiotów zagranicznych w kontekcie oferowanej ceny i jej porównywalnoci zamawiajcy doliczy do ceny ofertowej podmiotów zagranicznych kwot obciajcego zamawiajcego, nalenego z tytułu realizacji umowy podatku VAT oraz cła. 5. Cena podana w ofercie moe by tylko jedna, nie dopuszcza si wariantowoci cen. 6. Zamawiajcy poprawi omyłki w treci oferty (na podstawie art. 87 ust 2 ustawy) niezwłocznie zawiadamiajc o tym wykonawc, którego oferta została poprawiona. 7. Zamawiajcy bdzie prowadził rozliczenia w złotych polskich (PLN). XI. KRYTERIA OCENY OFERT Przy ocenie ofert Zamawiajcy bdzie kierował si nastpujcymi kryteriami oceny: 1. cena= cena minimalna x 100 cena oferty Za najkorzystniejsz ofert zamawiajcy uzna ofert która uzyskała najwysz warto punktow. W toku dokonywania badania i oceny ofert zamawiajcy moe da udzielenia przez wykonawc wyjanie co do treci złoonych przez niego ofert. XII. SESJA PUBLICZNEGO OTWARCIA OFERT 1. Bezporednio przed otwarciem ofert zamawiajcy poda kwot, któr zamierza przeznaczy na sfinansowanie zamówienia. 2. Oferty oznaczone jako wycofane zostan otwarte jako pierwsze (tylko koperta zewntrzna) i zwrócone wnoszcym je Wykonawcom. 11

12 3. Nastpnie sprawdzone zostanie zabezpieczenie kolejnych ofert. Po sprawdzeniu zabezpieczenia Zamawiajcy dokona publicznego ich otwarcia. 4. Zamawiajcy ogłosi nazwy, adresy wykonawców, a take informacje dotyczce ceny, terminu wykonania, okresu gwarancji i warunków płatnoci zawartych w ofertach. 5. Informacje, o których mowa w ust. 4, Zamawiajcy przekazuje niezwłocznie Wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek. 6. W czci niejawnej posiedzenia bdzie dokonana kwalifikacja ofert zgodnie ze specyfikacj istotnych warunków zamówienia. XIII. WYNIKI POSTPOWANIA I WARUNKI ZAWARCIA UMOWY 1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiajcy zawiadamia wykonawców, którzy złoyli oferty, o: 1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podajc nazw (firm), siedzib i adres wykonawcy, którego ofert wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, a take nazwy (firmy) wykonawców, którzy złoyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złoonych ofert zawierajcym punktacj przyznan ofertom w kadym kryterium oceny ofert i łczn punktacj, 2) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podajc uzasadnienie faktyczne i prawne; 3) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postpowania o udzielenie zamówienia, podajc uzasadnienie faktyczne i prawne - jeeli postpowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, negocjacji bez ogłoszenia albo zapytania o cen. 2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiajcy zamieszcza informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 1, równie na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostpnym w swojej siedzibie. 3. Umowa zostanie zawarta w złotych polskich na podan kwot ryczałtow brutto. Zamawiajcy zawiera umow w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym ni 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, nie póniej ni przed upływem terminu zwizania ofert, z zastrzeeniem, e umowa w sprawie zamówienia publicznego moe zosta zawarta po upływie terminu zwizania ofert, jeeli zamawiajcy przekazał wykonawcom informacj o wyborze oferty przed upływem terminu zwizania ofert, a wykonawca wyraził zgod na zawarcie umowy na warunkach okrelonych w złoonej ofercie. 4. Jeeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla si od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia naleytego wykonania umowy, zamawiajcy moe wybra ofert najkorzystniejsz sporód pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba e zachodz przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1 PZP. XIV. FORMALNOCI JAKIE POWINNY BY DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA Zamawiajcy nie bdzie dał wniesienia zabezpieczenia naleytego wykonania umowy. XV. RODKI OCHRONY PRAWNEJ Wykonawcom, a take innym osobom, których interes prawny doznał uszczerbku lub moe dozna uszczerbku, w wyniku naruszenia przez Zamawiajcego zasad okrelonych w ustawie 12

13 Prawo zamówie publicznych, przysługuj rodki ochrony prawnej przewidziane w dziale IV ustawy, gdzie zostały okrelone. XVI. POZOSTAŁE POSTANOWIENIA 1. Zamawiajcy nie dopuszcza udzielenia Wykonawcy zamówienia uzupełniajcego w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt. 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 Ustawy - prawo zamówie publicznych. 2. Zamawiajcy nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 3. Zamawiajcy nie dopuszcza składania wariantowych. 4. Obowizujc dla stron jest waluta polska - PLN. 5. Zamawiajcy nie przewiduje aukcji elektronicznej. 6. Sprawy nie okrelone w niniejszej specyfikacji bd podlega rozstrzygniciom na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówie publicznych (Dz. U. Nr z 2007r. Nr 223 poz ze zm.) Załczniki : 1. Załcznik nr 1 DRUKI a) Druk nr 1 Formularz ofertowy b) Druk nr 2 Owiadczenie wykonawcy c) Druk nr 3 Wykaz wykonanych robót budowlanych d) Druk nr 4 - Projekt umowy 13

14 ZAŁCZNIK NR 1 DRUKI DRUK NR 1 Oferta dotyczca postpowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawa sprztu komputerowego do Nadlenictwa Giycko w roku 2008 Nazwa i adres wykonawcy Oferujemy wykonanie zamówienia za łczn cen w wysokoci:.. zł brutto (słownie: ) w tym netto zł, ( słownie : ) + naley podatek VAT..... zł W tym : Składowa cz ceny za komputery stacjonarne w wysokoci :.. zł brutto ( słownie :..... ) w tym netto. zł, ( słownie : ) + naley podatek VAT..... zł Składowa cz ceny za komputery przenone w wysokoci :.. zł brutto ( słownie :..... ) w tym netto. zł, ( słownie : ) + naley podatek VAT.....zł Składowa cz ceny za zasilacze UPS w wysokoci :.. zł brutto ( słownie :..... ) w tym netto. zł, ( słownie : ) + naley podatek VAT.....zł Składowa cz ceny za monitor LCD 19 w wysokoci :.. zł brutto ( słownie :..... ) w tym netto. zł, ( słownie : ) + naley podatek VAT

15 Składowa cz ceny za pami do serwera HP ProLaiant ML350 G5 w wysokoci:.. zł brutto (słownie:..... ) w tym netto. zł, ( słownie : ) + naley podatek VAT..... Składowa cz ceny za drukarka fiskalna w wysokoci:.. zł brutto (słownie:..... ) w tym netto. zł, ( słownie : ) + naley podatek VAT..... Wyej podana cena za wykonanie przedmiotu zamówienia zawiera wszystkie koszty niezbdne do realizacji zamówienia i obejmuje wszystkie koszty realizacji przedmiotowego zamówienia. Owiadczamy, e: 1. zapoznalimy si ze szczegółowymi warunkami przetargu zawartymi w SIWZ i nie wnosimy do niej zastrzee oraz zdobylimy wszelkie niezbdne informacje do przygotowania oferty. 2. czujemy, si zwizani ofert 30 dni, przy czym okres zwizania ofert zaczyna swój bieg wraz z terminem składania ofert 3. wykonamy zamówienie w terminie 21 dni od daty zawarcia umowy. 4. akceptujemy warunki płatnoci okrelone w załczonym wzorze umowy, 5. zapoznalimy si z ogólnymi warunkami umowy oraz zawrzemy pisemn umow na przedmiot zamówienia w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiajcego Załcznikami do niniejszej oferty s: ( miejsce i data) (podpis upowanionego przedstawiciela wykonawcy) 15

16 DRUK Nr 2 OWIADCZENIE WYKONAWCY w trybie art.22 ust.1 i art.24 ustawy Prawo zamówie publicznych (Dz. U. Nr z 2007r. Nr 223 poz ze zm.) Nazwa i adres wykonawcy Przystpujc do udziału w niniejszym przetargu owiadczam(y), e: 1. posiadamy uprawnienia do wykonywania działalnoci lub czynnoci, bdcych przedmiotem niniejszego zamówienia, jeeli ustawy nakładaj obowizek posiadania takich uprawnie, 2. posiadamy niezbdn wiedz i dowiadczenie oraz dysponujemy potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawimy pisemne zobowizanie innych podmiotów do udostpnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia, 3. znajdujemy si w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniajcej wykonanie zamówienia, 4. nie podlegamy wykluczeniu z postpowania o udzielenie zamówienia publicznego na podst. art. 24 Ustawy - Prawo zamówie publicznych ( miejsce i data) (podpis upowanionego przedstawiciela wykonawcy) 16

17 DRUK NR 3 Nazwa i adres wykonawcy Wykaz wykonanych dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczcia postpowania o udzielenie Zamówienia, a jeeli okres prowadzenia działalnoci jest krótszy w tym okresie, z których co najmniej jedna odpowiada swoim rodzajem i wartoci, co najmniej wartoci złoonej oferty, z podaniem ich wartoci, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załczenia dokumentów potwierdzajcych, e te dostawy zostały wykonane naleycie; Składajc ofert w przetargu nieograniczonym owiadczamy, e reprezentowana przez nas firma zrealizowała w ww okresie niej wymienione dostawy : L.p. Warto zamówienia Data i miejsce realizacji Opis rodzaju zrealizowanego, realizowanego zamówienia Data Miejsce Nazwa, adres, nr telefonu zamawiajcego Załczniki: dokumenty potwierdzajce, e dostawy zostały wykonane naleycie ( miejsce i data) (podpis upowanionego przedstawiciela wykonawcy) 17

18 DRUK Nr 4 Projekt umowy UMOWA Nr S zawarta w dniu r. pomidzy Nadlenictwem Giycko w Giycku, przy ul. Słowiaskiej 2, Giycko, zwanym dalej ZAMAWIAJCYM, reprezentowanym przez : 1. mgr in. Grayn Czalej-Gawryck Nadleniczego Nadlenictwa a... z siedzib w..., którego działalno zarejestrowana jest pod nr... w... prowadzonym przez... reprezentowan przez :... zwanym dalej Wykonawc W wyniku przeprowadzonej procedury udzielenia zamówienia publicznego o wartoci poniej kwot okrelonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8 w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art.39 i nastpnych ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówie publicznych, została zawarta umowa nastpujcej treci: Umowa niniejsza zostaje zawarta na podstawie przyjtej przez Zamawiajcego oferty z dnia...r., złoonej na realizacj przedmiotowego zamówienia. 2. Oferta Wykonawcy sporzdzona została na podstawie SIWZ, która stanowi załcznik nr 1 do niniejszej umowy. 3. Zakres dostawy stanowicych przedmiot niniejszej umowy okrelony jest w ofercie. 4. Przedmiotem umowy jest dostawa: W pakiecie nr 1 * : a) komputerów stacjonarnych PC w iloci 5 sztuk, b) komputerów przenonych w iloci 2 sztuk, c) zasilaczy UPS w iloci 5 sztuk, d) monitor LCD 19 w iloci 5 sztuk, e) pami 1 komplet. W pakiecie nr 2 * : a) drukarka fiskalna. Wraz z : a) pisemnymi instrukcjami obsługi i gwarancjami na dostarczony sprzt b) pisemnym wskazania punktu serwisowego, gdzie naley zgłasza informacje dotyczce usterek w funkcjonowaniu sprztu c) certyfikatów CE na sprzt objty zamówieniem d) złoenia przez Wykonawc owiadczenia, i zamówienia zostało wykonane zgodnie z umow 5. Wykonawca owiadcza, e sprzedawany sprzt odpowiada wszystkim parametrom technicznym okrelonym w SIWZ, a take e nie posiada wad fizycznych i prawnych. 6. Wykonawca owiadcza, e sprzedawany sprzt jest fabrycznie nowy i objty jest gwarancj zgodnie z opisem poszczególnych urzdze. 18

19 7. Usunicie awarii/usterek sprztu nastpi w terminach podanych w opisach poszczególnych urzdze, przy czym dopuszcza si wymian na sprzt zastpczy na czas naprawy. Serwis gwarancyjny wiadczony w miejscu dostawy. Koszt transportu (wysyłki) ponosi wykonawca Termin realizacji zamówienia strony ustalaj na dzie 31 grudnia 2008r. 2. Wraz ze sprztem stanowicym przedmiot umowy wydane zostan Zamawiajcemu: a/ gwarancje, b/ instrukcje obsługi w jzyku polskim, c/ noniki z oprogramowaniem, klucze i dokumenty licencyjne, 3. Przedmiot umowy o którym mowa w 1 umowy zostanie dostarczony w oryginalnych zamknitych opakowaniach. 4. Zamawiajcy bdzie zgłaszał wady sprztu i noników z oprogramowaniem na numer tel... lub em na konto Jeeli uruchomienie sprztu nie bdzie moliwe w siedzibie Zamawiajcego, Wykonawca zobowizuje si odebra i dostarczy prawidłowy sprzt z oprogramowaniem z/do siedziby Kupujcego na własny koszt. 6. W przypadku awarii lub problemów konfiguracyjnych, Wykonawca zapewnia bezpłatn pomoc telefoniczn pod numerem.. lub em.... udzielan przez wykwalifikowanych pracowników Wykonawcy Całkowite wynagrodzenie Wykonawcy za realizacj przedmiotowego zamówienia wyniesie.. zł netto (słownie: złotych../100 netto) tj... zł brutto (słownie:. złotych../100 brutto) w tym naleny podatek VAT 22% w kwocie. zł. 2. Zamawiajcy dokona zapłaty wynagrodzenia na podstawie faktury VAT Wykonawcy wystawionej w oparciu o zatwierdzony przez Zamawiajcego protokół zdawczoodbiorczy. 3. Naleno z tytułu faktury płatna bdzie przez Zamawiajcego przelewem na konto Wykonawcy podane na fakturze VAT, w terminie 14 dni od daty podpisania protokółu o którym jest mowa w ust2. 4. Zamawiajcy owiadcza e jest płatnikiem podatku VAT. 5. Wykonawca owiadcza, e jest płatnikiem podatku VAT Wykonawca zapłaci Zamawiajcemu kar umown za odstpienie od umowy z przyczyn zalenych od Wykonawcy w wysokoci 5% wynagrodzenia za dostaw od której odstpiono. 2. Zamawiajcy zapłaci Wykonawcy kar umown za odstpienie od umowy z przyczyn zalenych od Zamawiajcego w wysokoci 5% wynagrodzenia za dostaw od której odstpiono. 3. Strony mog dochodzi odszkodowania przewyszajcego kary umowne na zasadach ogólnych Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagaj zachowania formy pisemnej pod rygorem ich niewanoci. 19

20 2. Zakazuje si dokonywania zmian postanowie umowy oraz wprowadzania nowych postanowie do umowy, niekorzystnych dla Zamawiajcego. 6. Wszelkie spory mogce wynikn podczas realizacji niniejszej umowy załatwiane bd w sposób polubowny, a dopiero w przypadku braku ich polubownego załatwienia bd rozstrzygane przez Sd właciwy dla siedziby Zamawiajcego. 1. Strony ustalaj, e w sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie bd miały zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówie publicznych i Kodeks cywilny oraz w sprawach procesowych, przepisy kodeksu postpowania cywilnego. 2. Umow sporzdzono w 2 egzemplarzach, w tym 1 egzemplarz dla Zamawiajcego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy. 7 ZAMAWIAJCY WYKONAWCA Załczniki : 1. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia * - niepotrzebne skreli 20

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM O WARTOCI SZACUNKOWEJ PONIEJ 60 000 EURO

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM O WARTOCI SZACUNKOWEJ PONIEJ 60 000 EURO Gmina Bełyce ul. Lubelska 3 24-200 Bełyce tel.: (081) 517-27-28, fax.: (081) 517-25-06 internet: www.belzyce.pl e-mail: belzyce_m@woi.lublin.pl REGON: 000524039 NIP: 717-12-88-833 Nasz znak: SR.7322-3/02/07

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Komputery przenośne Załącznik nr 1 do SIWZ 1. Producent Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 2. Model. Tabela nr 1 L.P. Część składowa sprzętu Minimalne parametry techniczne wymagane przez zamawiającego

Bardziej szczegółowo

WYJCIOWE WYMAGANIA Bdce podstaw do przygotowania oferty. ul. Kociuszki 17 88-200 Radziejów tel. 0 54 285 35 53, faks 0 54 285 30 87

WYJCIOWE WYMAGANIA Bdce podstaw do przygotowania oferty. ul. Kociuszki 17 88-200 Radziejów tel. 0 54 285 35 53, faks 0 54 285 30 87 WYJCIOWE WYMAGANIA Bdce podstaw do przygotowania oferty Zamawiajcy: Powiat Radziejowski ul. Kociuszki 17 88-200 Radziejów tel. 0 54 285 35 53, faks 0 54 285 30 87 Przedmiot zamówienia: Przewóz osób autokarami

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY ... ... 7. Nie zgłaszamy adnych uwag co do procedury udzielania zamówienia publicznego. ., dnia...

FORMULARZ OFERTOWY ... ... 7. Nie zgłaszamy adnych uwag co do procedury udzielania zamówienia publicznego. ., dnia... Załcznik nr 1 do SIWZ Nazwa wykonawcy Adres wykonawcy Telefon/fax wykonawcy Adres e-mail wykonawcy Przedmiot oferty* (poda nr czci) Nazwa Szkoły Cena brutto za jedn godzin lekcyjn prowadzenia zaj. FORMULARZ

Bardziej szczegółowo

Zamawiajcy: Starostwo Powiatowe ul. Kociuszki 17 88-200 Radziejów tel. 0 54 285 35 53, 0 54 285 30 18, 0 54 285 06 18 faks 0 54 285 35 53

Zamawiajcy: Starostwo Powiatowe ul. Kociuszki 17 88-200 Radziejów tel. 0 54 285 35 53, 0 54 285 30 18, 0 54 285 06 18 faks 0 54 285 35 53 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Podstawa prawna: ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówie publicznych ( Pzp ) ( tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z pón. zm. ) Zamawiajcy: Starostwo

Bardziej szczegółowo

WYJCIOWE WYMAGANIA Bdce podstaw do przygotowania oferty. ul. Kociuszki 17 88-200 Radziejów tel. 0 54 285 35 53, faks 0 54 285 30 87

WYJCIOWE WYMAGANIA Bdce podstaw do przygotowania oferty. ul. Kociuszki 17 88-200 Radziejów tel. 0 54 285 35 53, faks 0 54 285 30 87 WYJCIOWE WYMAGANIA Bdce podstaw do przygotowania oferty Zamawiajcy: Starosta Radziejowski ul. Kociuszki 17 88-200 Radziejów tel. 0 54 285 35 53, faks 0 54 285 30 87 Przedmiot zamówienia: Archiwizacja powiatowego

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... a..., z siedzib w... NIP:... REGON:... któr reprezentuje:... zwanym w dalszej czci umowy Dostawc.

UMOWA Nr... a..., z siedzib w... NIP:... REGON:... któr reprezentuje:... zwanym w dalszej czci umowy Dostawc. Załcznik Nr 4 do SIWZ UMOWA Nr... została zawarta w dniu...r. w Kolbuszowej po przeprowadzeniu postpowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego pomidzy POWIATEM KOLBUSZOWSKIM, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Bezpieczestwa Ruchu Drogowego dla dzieci i młodziey oraz elementów dodatkowych.szczegółowy opis

Bezpieczestwa Ruchu Drogowego dla dzieci i młodziey oraz elementów dodatkowych.szczegółowy opis Page 1 of 4 Warszawa: Wykonanie zestawów Bezpieczestwa Ruchu Drogowego dla dzieci i młodziey oraz elementów dodatkowych Numer ogłoszenia: 192509-2009; data zamieszczenia: 30.10.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU na wiadczenie usług przewozowych jednym statkiem pomidzy portem w Gdasku (Nabrzee Motławy), Sopotem (Molo) a Sobieszewem w roku 2009 I. Zamawiajcy: Zarzd Transportu Miejskiego w

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) zwany dalej Zamawiajcym z siedzib w Katowicach przy ul. Paderewskiego 32b, zaprasza do złoenia oferty na dostaw sprztu komputerowego 1. Dane zamawiajcego

Bardziej szczegółowo

ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialnoci cywilnej (CPV: 66515400-7, 66515000-3, 66516000-0)

ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialnoci cywilnej (CPV: 66515400-7, 66515000-3, 66516000-0) Strona 1 z 5 Chojnice: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialnoci cywilnej Urzdu Miejskiego w Chojnicach wraz z jednostkami organizacyjnymi Numer ogłoszenia: 194104-2012; data zamieszczenia: 08.06.2012 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

WYJCIOWE WYMAGANIA Bdce podstaw do przygotowania oferty

WYJCIOWE WYMAGANIA Bdce podstaw do przygotowania oferty WYJCIOWE WYMAGANIA Bdce podstaw do przygotowania oferty Zamawiajcy: Starostwo Powiatowe w Radziejowie ul. Kociuszki 17 88-200 Radziejów tel. 0 54 285 35 53, faks 0 54 285 30 87 Przedmiot zamówienia: Dostawa

Bardziej szczegółowo

NA-P/ 40 /2009 Załcznik nr 3

NA-P/ 40 /2009 Załcznik nr 3 NA-P/ 40 /2009 Załcznik nr 3 UMOWA DOSTAWY Nr... Zawarta w dniu... 2009 r. we Wrocławiu pomidzy: Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu, z siedzib we Wrocławiu przy ul. Norwida 25, 50-375 Wrocław nr

Bardziej szczegółowo

Znak Sprawy nr S-2710-005/08

Znak Sprawy nr S-2710-005/08 I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Postpowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówie publicznych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr postpowania: ZP / 3 / 055/D/07 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA sukcesywn dostaw wody mineralnej oraz dzieraw dystrybutorów na Zamawiajcym w postpowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

WYJCIOWE WYMAGANIA Bdce podstaw do przygotowania oferty. ul. Kociuszki Radziejów tel , faks

WYJCIOWE WYMAGANIA Bdce podstaw do przygotowania oferty. ul. Kociuszki Radziejów tel , faks WYJCIOWE WYMAGANIA Bdce podstaw do przygotowania oferty Zamawiajcy: Starosta Radziejowski ul. Kociuszki 17 88-200 Radziejów tel. 0 54 285 35 53, faks 0 54 285 30 87 Przedmiot zamówienia: Dostawa sprztu

Bardziej szczegółowo

O G Ł O S Z E N I E O Z A M Ó W I E N I U

O G Ł O S Z E N I E O Z A M Ó W I E N I U Numer sprawy: 66 / SR/ NM / 2008 Pozna, dnia 04.06.2008 r. O G Ł O S Z E N I E O Z A M Ó W I E N I U dot.: postpowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostaw sprztu komputerowego do Sdu Rejonowego

Bardziej szczegółowo

NA-P/ 37 /09 PROJEKT. Załcznik nr 5 ''( ) *

NA-P/ 37 /09 PROJEKT. Załcznik nr 5 ''( ) * NA-P/ 37 /09 PROJEKT UMOWA DOSTAWY Nr... Zawarta w dniu... 2009 r. we Wrocławiu pomidzy: Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu, z siedzib we Wrocławiu przy ul. Norwida 25, 50-375 Wrocław nr identyfikacyjny

Bardziej szczegółowo

Przetarg nieograniczony poniej kwoty okrelonej w art. 11 ust 8 zgodnie z ustaw Prawo zamówie publicznych

Przetarg nieograniczony poniej kwoty okrelonej w art. 11 ust 8 zgodnie z ustaw Prawo zamówie publicznych Radziejów: Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia w kierunku: projektowanie ogrodów Numer ogłoszenia:151938 2010; data zamieszczenia: 01.06.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi Przetarg nieograniczony

Bardziej szczegółowo

Przetarg nieograniczony na wykonanie projektu budowlanego ulicy Granicznej w Bukownie

Przetarg nieograniczony na wykonanie projektu budowlanego ulicy Granicznej w Bukownie Zamawiajcy bdzie wymagał zabezpieczenia naleytego wykonania umowy w wysokoci 7% ceny całkowitej podanej w ofercie. Zabezpieczenie moe by wnoszone w formach okrelonych w art. 148 ust.1. Prawa zamówie publicznych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA BF.IV.WA/ZP/U /09

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA BF.IV.WA/ZP/U /09 Województwa Mazowieckiego ul. Jagielloska 26, 03-719 Warszawa, tel. 022 59 79 100, faks 022 59 79 290, http://www.mazovia.pl, e-mail: a.radzik@mazovia.pl. w postpowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

Przetarg nieograniczony poniej kwoty okrelonej w art. 11 ust 8 zgodnie z ustaw Prawo zamówie publicznych

Przetarg nieograniczony poniej kwoty okrelonej w art. 11 ust 8 zgodnie z ustaw Prawo zamówie publicznych Radziejów: Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu w kierunku: obsługi wózków widłowych napdzanych silnikami z uprawnieniami do wymiany butli propan butan. Numer ogłoszenia: 132270 2010; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOCI CYWILNEJ Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i

UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOCI CYWILNEJ Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Page 1 of 6 Zielona Góra: PRZETARG NIEOGRANICZONY NA UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOCI CYWILNEJ Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze Numer ogłoszenia: 259951-2012;

Bardziej szczegółowo

IV. Wykaz o wiadcze i dokumentów, jakie nale y dostarczy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w zapytaniu ofertowym.

IV. Wykaz o wiadcze i dokumentów, jakie nale y dostarczy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w zapytaniu ofertowym. N/zn.: ATZ_12_NZU_2011_EL_4918_2011 (Prosimy powoła si na numer sprawy) Warszawa, dn.30-05-2011r Zapytanie o ofert (dla zamówie o wartoci szacunkowej nie przekraczajcej równowartoci kwoty 14.000 euro)

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Strona 1 z 4 Wrocław: Usługa wywozu nieczystoci stałych - odpadów komunalnych z obiektów Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu RAP 19 2009 Numer ogłoszenia: 91363-2009; data zamieszczenia: 10.06.2009

Bardziej szczegółowo

)* +,- $"'./ 0& 1 1%/ * 1,2'+ *4*' +*64!7 64!*!'. $'4, +,' *!8*'$ * $' +,' $"'9* **'+!"!9$ '*9'*'9* '! "# $!7 '4' **6! 64!.

)* +,- $'./ 0& 1 1%/ * 1,2'+ *4*' +*64!7 64!*!'. $'4, +,' *!8*'$ * $' +,' $'9* **'+!!9$ '*9'*'9* '! # $!7 '4' **6! 64!. !"!#$!%&!'(!' %)* +,- $"'./ 0& 1 1%/ * 1,2'+ +'+3*,4'4!*!!'".+/5 *4*' +*64!7 64!*!'. $'4, +,' *!8*'$ * $' +,' $"'9* **'+!"!9$ '*9'*'9* '! "# $ *9.'+':!7 '4' **6! 64!.''*6*'9* +*!$+,'/ $!: '*!7; '4 ' *

Bardziej szczegółowo

-. / $ - - - - $ $!.$!//+0%1 23" 45#67!/*./8 #" 3 #$,

-. / $ - - - - $ $!.$!//+0%1 23 45#67!/*./8 # 3 #$, !"#!% &'()**! "#+", %&'() * + "#+",##, -. / - - - -!.!//+0%1 23" 45#67!/*./8 #" 3 #,# 01#1,!-",9 : -2 3# ; " #," '..22*.! "# < 3 ## 2 -,9" 4-1 2 - ",9,"=+ ## -'!""1 #3" - 43 6 " 39 3 3, 3 "# ##- # 3#">3

Bardziej szczegółowo

- 1 - SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

- 1 - SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - 1 - SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na Udzielenie i obsług kredytu złotowego na finansowanie wydatków nie znajdujcych pokrycia w planowanych dochodach na 2006r. Nr sprawy FN 3054/4/2006 I.

Bardziej szczegółowo

Dostawa gazów technicznych i najem butli.

Dostawa gazów technicznych i najem butli. Załcznik nr 1.1 do SIWZ AZP/40/ZP/AGZ/D/2010... Piecz nagłówkowa Wykonawcy Data. FORMULARZ OFERTOWY DLA CZCI I OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nazwa Wykonawcy: Adres do korespondencji: Tel.: Fax:.... Adres

Bardziej szczegółowo

nastpujce czci (pakiety). Zamawiajcy dopuszcza moliwo złoenia oferty na dowoln liczb pakietów.

nastpujce czci (pakiety). Zamawiajcy dopuszcza moliwo złoenia oferty na dowoln liczb pakietów. 1 z 5 2014-10-14 11:41 Pozna: Usługa kompleksowego ubezpieczenia Wielkopolskiego Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej - Curie w Poznaniu Numer ogłoszenia: 340136-2014; data zamieszczenia: 14.10.2014

Bardziej szczegółowo

Zielona Góra: UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE POJAZDÓW Numer ogłoszenia: 252779-2010; data zamieszczenia: 15.09.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zielona Góra: UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE POJAZDÓW Numer ogłoszenia: 252779-2010; data zamieszczenia: 15.09.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Page 1 of 5 Zielona Góra: UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE POJAZDÓW Numer ogłoszenia: 252779-2010; data zamieszczenia: 15.09.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowizkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

U M O W A Nr RAP/74/2007

U M O W A Nr RAP/74/2007 U M O W A Nr RAP/74/2007 załcznik nr 6 Zawarta w dniu...2007 roku pomidzy: Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu, ul. Mikulicza Radeckiego 6, 50-345 Wrocław nr identyfikacyjny VAT: 896-000-53-54 Regon:

Bardziej szczegółowo

druk O F E R T A NIP REGON Miasto Stołeczne Warszawa - Stołeczny Zarzd Rozbudowy Miasta ul. Senatorska 29/31 00-099 Warszawa

druk O F E R T A NIP REGON Miasto Stołeczne Warszawa - Stołeczny Zarzd Rozbudowy Miasta ul. Senatorska 29/31 00-099 Warszawa druk O F E R T A (piecz Wykonawcy [ów]) NIP REGON NUMER pod którym wpisano do ewidencji działalnoci gospodarczej wraz z podaniem organu prowadzcego ww. ewidencj (dotyczy os. fizycznych prowadzcych działalno

Bardziej szczegółowo

WARUNKI SZCZEGÓŁOWE dostawy szczepionki przeciwko grypie do: Miejskiej Przychodni Wieloprofilowej ródmiecie

WARUNKI SZCZEGÓŁOWE dostawy szczepionki przeciwko grypie do: Miejskiej Przychodni Wieloprofilowej ródmiecie WARUNKI SZCZEGÓŁOWE dostawy szczepionki przeciwko grypie do: Miejskiej Przychodni Wieloprofilowej ródmiecie I Informacje ogólne 1.Zamawiajcy Miejska Przychodnia Wieloprofilowa ródmiecie ul. Próchnika 11,

Bardziej szczegółowo

Kod pocztowy 00-928. Województwo Mazowieckie. Faks 630-10-19. Adres internetowy (URL) www.mi.gov.pl

Kod pocztowy 00-928. Województwo Mazowieckie. Faks 630-10-19. Adres internetowy (URL) www.mi.gov.pl OGŁOSZE O ZAMÓWIENIU Roboty budowlane Dostawy Usługi Wypełnia Urzd Zamówie Publicznych Data otrzymania ogłoszenia Numer identyfikacyjny SEKCJA I: ZAMAWIAJCY I.1) OFICJALNA NAZWA I ADRES ZAMAWIAJCEGO Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

Przetarg nieograniczony poniej kwoty okrelonej w art. 11 ust 8 zgodnie z ustaw Prawo zamówie publicznych

Przetarg nieograniczony poniej kwoty okrelonej w art. 11 ust 8 zgodnie z ustaw Prawo zamówie publicznych Radziejów: Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia w kierunku: operator koparko-ładowarki. Numer ogłoszenia: 317164 2010; data zamieszczenia: 04.10.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi Przetarg nieograniczony

Bardziej szczegółowo

realizacja w całoci dostaw urzdze komputerowych i oprogramowania partiami wg potrzeb

realizacja w całoci dostaw urzdze komputerowych i oprogramowania partiami wg potrzeb Page 1 of 6 Zielona Góra: DOSTAWA URZDZE KOMPUTEROWYCH I OPROGRAMOWANIA Numer ogłoszenia: 240363-2010; data zamieszczenia: 03.09.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowizkowe.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJCEGO Zamawiajcy: Urzd Skarbowy Pozna-Jeyce Adres: ul. Słowackiego 22, 60-823 Pozna Adres do korespondencji: ul. Słowackiego 22,

Bardziej szczegółowo

NA-P/ 29 /2010 załcznik nr 5

NA-P/ 29 /2010 załcznik nr 5 NA-P/ 29 /2010 załcznik nr 5 UMOWA DOSTAWY Nr... Zawarta w dniu... 2010 r. we Wrocławiu pomidzy: Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu, z siedzib we Wrocławiu przy ul. Norwida 25, 50-375 Wrocław nr

Bardziej szczegółowo

Wypełnia Urzd Zamówie Publicznych

Wypełnia Urzd Zamówie Publicznych Rzeczpospolita Polska Urzd Zamówie Publicznych Al. Szucha 2/4; 00-582 Warszawa : (022) 45 87 700 Przesyłanie ogłosze on-line: http://www.uzp.gov.pl OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Roboty budowlane Dostawy Usługi

Bardziej szczegółowo

zakup i dostaw sprztu technicznego oraz sprztu RTV

zakup i dostaw sprztu technicznego oraz sprztu RTV Województwa Mazowieckiego ul. Bertolta Brechta 3, 03-472 Warszawa, tel. (22) 59 79 604, faks (22) 59 79 603, http://www.mazovia.pl, b.malinowski@mazovia.pl. w postpowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE CENOWE Nr 5/2016

ZAPYTANIE CENOWE Nr 5/2016 Łochów, dnia 23.08.2016 r. ZAPYTANIE CENOWE Nr 5/2016 Zamawiający: Zespół Obsługi Szkół Samorządowych w Łochowie Aleja Pokoju 75 07-130 Łochów NIP 824-11-83-029 zoss_lochow@wp.pl Tel. 25 643 78 50 I. Opis

Bardziej szczegółowo

obejmuje usług w zakresie tłumacze (z jzyka polskiego na jzyk obcy, a take z jzyka obcego

obejmuje usług w zakresie tłumacze (z jzyka polskiego na jzyk obcy, a take z jzyka obcego Warszawa: wiadczenie usług w zakresie tłumacze jzykowych ZP_9_2012 Numer ogłoszenia: 43569-2012; data zamieszczenia: 23.02.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowizkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. file://c:\documents and Settings\zampub2\Ustawienia lokalne\temporary Internet Fil...

SEKCJA I: ZAMAWIAJCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. file://c:\documents and Settings\zampub2\Ustawienia lokalne\temporary Internet Fil... Strona 1 z 4 Wrocław: Postpowanie w trybie przetargu nieograniczonego którego przedmiotem jest kompleksowa dostawa energii elektrycznej i wiadczenie usług dystrybucji do Centrum Nauk o ywnoci i ywieniu

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K. Nazwa Wykonawcy / Konsorcjum ze wskazaniem Lidera i osoby do kontaktu: ... ... ...

W N I O S E K. Nazwa Wykonawcy / Konsorcjum ze wskazaniem Lidera i osoby do kontaktu: ... ... ... . Data. W N I O S E K O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W POSTPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU OGRANICZONEGO NA PODSTAWIE ART. 47 USTAWY PZP. I. Przedmiotem Zamówienia

Bardziej szczegółowo

Koszalinie, ul. Partyzantów 15A, Koszalin, woj. zachodniopomorskie, tel , ,

Koszalinie, ul. Partyzantów 15A, Koszalin, woj. zachodniopomorskie, tel , , Page 1 of 6 Koszalin: Wykonanie robót budowlanych - rozbiórka całkowita budynków i budowli (zawierajcych azbest) połoonych w miejscowoci Dziki, gmina Szczecinek, powiat szczecinecki, województwo zachodniopomorskie

Bardziej szczegółowo

Zarzd Transportu Miejskiego w Gdasku ul. Na Stoku 49, Gdask Tel./fax

Zarzd Transportu Miejskiego w Gdasku ul. Na Stoku 49, Gdask Tel./fax Załcznik nr 7 do SIWZ WZÓR UMOWY Zawarta w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówie Publicznych (Tekst jednolity: Dz. U. z 2006r. nr 164, poz.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT. W rezultacie dokonania przez Zamawiajcego w trybie przetargu nieograniczonego wyboru Wykonawcy została zawarta umowa nastpujcej treci:

PROJEKT. W rezultacie dokonania przez Zamawiajcego w trybie przetargu nieograniczonego wyboru Wykonawcy została zawarta umowa nastpujcej treci: NA-P/ 40 /08 Załcznik nr 7 PROJEKT UMOWA DOSTAWY Nr... Zawarta w dniu... 2008 r. we Wrocławiu pomidzy: Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu, ul. Norwida 25, 50-375 Wrocław (nr identyfikacyjny NIP:

Bardziej szczegółowo

Zamawiaj cy : Techniczne Zak ady Naukowe, Cz stochowa, ul. Jasnogórska 84/90

Zamawiaj cy : Techniczne Zak ady Naukowe, Cz stochowa, ul. Jasnogórska 84/90 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Dla zamówienia o wartoci poniej 140000 euro. Postpowanie prowadzone zgodnie z Ustaw o Prawie Zamówie Publicznych w trybie przetargu nieograniczonego /Tekst ustawy

Bardziej szczegółowo

Mielec: Dostawa mikroelektrowni wiatrowych Numer og!oszenia: 329766-2011; data zamieszczenia: 11.10.2011 OG!OSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Mielec: Dostawa mikroelektrowni wiatrowych Numer og!oszenia: 329766-2011; data zamieszczenia: 11.10.2011 OG!OSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Mielec: Dostawa mikroelektrowni wiatrowych Numer og!oszenia: 329766-2011; data zamieszczenia: 11.10.2011 OG!OSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie og!oszenia: obowi"zkowe. Og!oszenie dotyczy: zamówienia

Bardziej szczegółowo

Wicej informacji mona uzyska pod adresem jak podano wyej dla osoby upowanionej do kontaktów

Wicej informacji mona uzyska pod adresem jak podano wyej dla osoby upowanionej do kontaktów Urzd Zamówie Publicznych Al. Szucha 2/4; 00-582 Warszawa Faks: (022) 45 87 700 Przesyłanie ogłosze on-line: http://www.uzp.gov.pl FORMULARZ ZP-300 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Rodzaj zamówienia Roboty budowlane

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiaj cy udost pnia Specyfikacj Istotnych Warunków Zamówienia: www.sar.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiaj cy udost pnia Specyfikacj Istotnych Warunków Zamówienia: www.sar.gov.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiajcy udostpnia Specyfikacj Istotnych Warunków Zamówienia: www.sar.gov.pl Gdynia: sukcesywna dostawa oleju opaowego na potrzeby jednostek organizacyjnych MSPiR,

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Strona 1 z 5 Wrocław: Dostawa systemu zarzdzania i rezerwacji sali oraz dostawa urzdze aktywnych i elementów pasywnych niezbdnych do uruchomienia sieci w budowanym obiekcie Centrum Nauk o ywnoci i ywieniu.

Bardziej szczegółowo

Dostawa pojemników na mieci V-1100 i V-110 na kółkach

Dostawa pojemników na mieci V-1100 i V-110 na kółkach Lubartów, dnia 11 lipca 2008 r. Zwizek Komunalny Gmin Ziemi Lubartowskiej ul. Lubelska 68 21-100 Lubartów NIP 714-188-86-46 REGON 432725102 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dostawa pojemników

Bardziej szczegółowo

IM.JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 00-178 WARSZAWA UL.STAWKI 14

IM.JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 00-178 WARSZAWA UL.STAWKI 14 ZESPÓŁ SZKÓŁ POLIGRAFICZNYCH IM.JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 00-178 WARSZAWA UL.STAWKI 14 Warszawa, dnia 05.09.2014r. ZAPYTANIE OFERTOWE 1/2014 Niniejsze zapytanie ma formę rozeznania rynku i nie stanowi zapytania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ON.AG.III/ZP/D 335 384/07 Urzdu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego ul. Bertolta Brechta 3, 03-472 Warszawa, tel. (22) 59 79 100, faks (22) 59 79 290, http://www.mazovia.pl, e-mail: j.rybak@mazovia.pl.

Bardziej szczegółowo

U M O W A nr. /2007. na wykonanie robót dekarskich

U M O W A nr. /2007. na wykonanie robót dekarskich U M O W A nr. /2007 na wykonanie robót dekarskich zawarta w dniu. pomidzy: Zamawiajcym - Wspólnot Mieszkaniow Nieruchomoci Opolska 2 w Głuchołazach w imieniu,której zarzd sprawuje Prezes Głuchołaskiego

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZD PRACY W RADZIEJOWIE ul. Kociuszki 20/22, 88-200 Radziejów,

POWIATOWY URZD PRACY W RADZIEJOWIE ul. Kociuszki 20/22, 88-200 Radziejów, POWIATOWY URZD PRACY W RADZIEJOWIE ul. Kociuszki 20/22, 88-200 Radziejów, tel. (054) 285 29 91, fax. (054) 285 29 91, mail: tora@praca.gov.pl Znak sprawy: KO.KŁ-343/11/2010 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

Bardziej szczegółowo

1. Zamawiajcy - Głuchołaskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp.z o.o. z siedzib : Głuchołazy ul.plac Basztowy 3.

1. Zamawiajcy - Głuchołaskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp.z o.o. z siedzib : Głuchołazy ul.plac Basztowy 3. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA SUKCESYWN DOSTAW TARCICY IGLASTEJ OBRZYNANEJ OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA -----------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) 1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJCEGO Gmina Rejowiec Fabryczny ul.lubelska 16 22-169 Rejowiec Fabryczny, tel./fax 082 5663-103 lub 082 5664-121,e-mail: www.rada@ug.rejowiec.pl

Bardziej szczegółowo

budowa dwóch stawów retencyjnych w Wolsztynie w rejonie ulic Dbrowskiego, Prusa i Doktora Kocha.

budowa dwóch stawów retencyjnych w Wolsztynie w rejonie ulic Dbrowskiego, Prusa i Doktora Kocha. Wolsztyn: Budowa stawów retencyjnych w rejonie ul. Dbrowskiego i ul. Prusa w Wolsztynie Numer ogłoszenia: 39590-2010; data zamieszczenia: 11.02.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. file://c:\documents and Settings\zampub2\Ustawienia lokalne\temporary Internet Fil...

SEKCJA I: ZAMAWIAJCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. file://c:\documents and Settings\zampub2\Ustawienia lokalne\temporary Internet Fil... Strona 1 z 4 Wrocław: Remont laboratorium nr 212, magazynu odczynników oraz pomieszczenia 213 w Katedrze Chemii Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, ul. Norwida 25 27 RAP 31 2009 Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiaj cego: www.przewozyregionalne.pl

Adres strony internetowej zamawiaj cego: www.przewozyregionalne.pl Szczecin: Usuga polegajca na zorganizowaniu imprez kulturalnorozrywkowych dla pracowników, emerytów oraz rencistów Zamawiajcego i ich rodzin. Numer ogoszenia: 361404-2012; data zamieszczenia: 24.09.2012

Bardziej szczegółowo

Zatwierdzam : Rogoźno, dnia 2.07.2008r. Burmistrz Bogusław Janus OR 3410-1/2008 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zatwierdzam : Rogoźno, dnia 2.07.2008r. Burmistrz Bogusław Janus OR 3410-1/2008 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zatwierdzam : Burmistrz Bogusław Janus Rogoźno, dnia 2.07.2008r. OR 3410-1/2008 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA I. Informacje o Zamawiającym: GMINA ROGOŹNO, 64-610 Rogoźno ul. Nowa 2, tel. +48

Bardziej szczegółowo

Kod CPV 90212000-6 - usługi odnieania 90213000-3 usługi usuwania oblodze

Kod CPV 90212000-6 - usługi odnieania 90213000-3 usługi usuwania oblodze Zatwierdzam : Dyrektor Zarzdu Dróg Powiatowych mgr Zbigniew Zajczkowski SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy ZDP- 343-9/08/pn Kod CPV 90212000-6 - usługi odnieania 90213000-3 usługi usuwania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Biuro Urzdzania Lasu i Geodezji Lenej Oddział w Gdyni ul. witojaska 44, 81-393 Gdynia Znak sprawy: KO-32-2012 Gdynia, dnia 03 lipca 2012 r SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na Remont elewacji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ ZAMAWIAJĄCY: KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W BRZEGU 49-300 BRZEG, UL. SAPERSKA 16 Nr sprawy: PT.2370.1.2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ Postępowanie prowadzone

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiot zamówienia. Specyfikacja techniczna. Komputer stacjonarny 3 sztuki (producent/model)..

Szczegółowy opis przedmiot zamówienia. Specyfikacja techniczna. Komputer stacjonarny 3 sztuki (producent/model).. Zał. do oferty Szczegółowy opis przedmiot zamówienia. Specyfikacja techniczna. Komputer stacjonarny 3 sztuki (producent/model).. LP Część składowa/cechy podstawowe Komputer stacjonarny Typ II 1 Procesor

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia *Załącznik nr 1 do SIWZ DI-2710/3/2007 Załącznik nr 1 do Umowy nr DI-2710/3/2007 z dnia... Opis przedmiotu zamówienia KOMPUTERY PRZENOŚNE / NOTEBOOK / - szt. 15 w tym : Typ 1. Komputer przenośny /notebook/

Bardziej szczegółowo

Zał cznik nr 6 do SIWZ UMOWA Nr. 1

Zał cznik nr 6 do SIWZ UMOWA Nr. 1 Załcznik nr 6 do SIWZ UMOWA Nr.. W dniu... 2008 r. w Radziejowie pomidzy Powiatem Radziejowskim, reprezentowanym przez Zarzd Powiatu w Radziejowie z siedzib w Radziejowie przy ul. Kociuszki 17, w imieniu

Bardziej szczegółowo

Roboty budowlane publikacja obowizkowa publikacja nieobowizkowa Usługi

Roboty budowlane publikacja obowizkowa publikacja nieobowizkowa Usługi OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Roboty budowlane publikacja obowizkowa Dostawy publikacja nieobowizkowa Usługi SEKCJA I: ZAMAWIAJCY I.1) NAZWA, ADRESY I OSOBY UPOWANIONE DO KONTAKTÓW Nazwa: Powiatowy Urzd Pracy

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Zaproszenia nr 03/07/2014

Załącznik nr 1 do Zaproszenia nr 03/07/2014 Załącznik nr 1 do Zaproszenia nr 03/07/2014 FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY Zamawiający wymaga dostawy urządzeń komputerowych w podanej niżej ilości oraz o określonych poniżej parametrach technicznych

Bardziej szczegółowo

Węgliniec dnia r. Gmina Węgliniec ul. Sikorskiego Węgliniec , tel/fax

Węgliniec dnia r. Gmina Węgliniec ul. Sikorskiego Węgliniec , tel/fax PR.ZP.4-8/4/13 ( nr postępowania) Węgliniec dnia 07.06.2013r. Gmina Węgliniec ul. Sikorskiego 3 59-940 Węgliniec 075 77 11 435, tel/fax. 075 77 12 551 Na podstawie art. 4, pkt. 8 ustawy z dnia 29.01.2004r.

Bardziej szczegółowo

realizacja w całoci dostaw urzdze komputerowych i oprogramowania partiami wg potrzeb

realizacja w całoci dostaw urzdze komputerowych i oprogramowania partiami wg potrzeb Page 1 of 6 Zielona Góra: DOSTAWA URZDZE KOMPUTEROWYCH ORAZ OPROGRAMOWANIA Numer ogłoszenia: 13795-2012; data zamieszczenia: 13.01.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowizkowe.

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZP/3411/1/2011 pieczęć zamawiającego Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ROZDZIAŁ I ( I ) Informacje ogólne Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Miejski Ośrodek Zdrowia w

Bardziej szczegółowo

V-DAG-343/28/2007 Człuchów, dnia 11.10.2007r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

V-DAG-343/28/2007 Człuchów, dnia 11.10.2007r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU V-DAG-343/28/2007 Człuchów, dnia.0.2007r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Przedmiot zamówienia: Zakup, dostawa i montaż sprzętu komputerowego.. Nazwa (firma) i adres zamawiającego: Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy,

Bardziej szczegółowo

ogłasza przetarg nieograniczony do 60 000 EURO na dozorowanie na targowisku miejskim przy ul. Moniuszki w Głuchołazach.

ogłasza przetarg nieograniczony do 60 000 EURO na dozorowanie na targowisku miejskim przy ul. Moniuszki w Głuchołazach. Głuchołazy, 01.12.2006 r. Głuchołaskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Głuchołazach ul. Plac Basztowy 3 tel./fax 077 40 92 631 wewn. 45 (Wspólny Słownik Zamówie - CPV 746130000-9.) ogłasza

Bardziej szczegółowo

Formularz cenowy Pakiet nr 4. Zestawienie parametrów technicznych oferowanego sprzętu

Formularz cenowy Pakiet nr 4. Zestawienie parametrów technicznych oferowanego sprzętu ... nazwa i adres wykonawcy Załącznik r 4 Formularz cenowy Pakiet nr 4 Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego nr ZP-4/09 p.n. Dostawa sprzętu komputerowego Lp. Wyszczególnienie Cena

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi hotelarskiej, konferencyjnej i

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA NR PO-II-370/ZZP-3/33/13

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA NR PO-II-370/ZZP-3/33/13 Urząd Morski w Szczecinie na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz. U.z 2010 r., Nr 113, poz. 759 ) ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

UMOWA. reprezentowaną przez:

UMOWA. reprezentowaną przez: Projekt UMOWA zawarta w dniu roku w siedzibie Urzędu Gminy w Sławnie pow. opoczyński, woj. łódzkie pomiędzy Gminą Sławno reprezentowaną przez Wójta Gminy Sławno mgr Tadeusza Wojciechowskiego zwanym dalej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 24/2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi restauracyjnej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA OR AG I.ZP.U AR

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA OR AG I.ZP.U AR Urzdu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie ul. Jagielloska 26, 03-719 Warszawa, tel. 22 59 79 600, faks 22 59 79 603, http://www.mazovia.pl, e-mail: a.radzik@mazovia.pl w postpowaniu

Bardziej szczegółowo

1. ZESTAW KOMPUTEROWY STACJONARNY BEZ SYSTEMU ( szt. 10 )

1. ZESTAW KOMPUTEROWY STACJONARNY BEZ SYSTEMU ( szt. 10 ) Specyfikacja sprzętu 1. ZESTAW KOMPUTEROWY STACJONARNY BEZ SYSTEMU ( szt. 10 ) Załącznik nr 2 do SIWZ Komputer (szt. 10) Typ obudowy Mini Tower ATX z zasilaczem 400 W, posiadająca panel USB z przodu (2

Bardziej szczegółowo

1. Komputer przenośny (notebook) 14 szt.

1. Komputer przenośny (notebook) 14 szt. Lp. 1. Komputer przenośny (notebook) 14 szt. Część składowa / cechy podstawowe 1 PROCESOR 2 DYSK TWARDY [Dell Precision M4300] Parametry nie gorsze niż Intel Core i5 (2.60GHz/3MB/1066MHz) lub równoważny

Bardziej szczegółowo

Szkoła Muzyczna I st. w Kozienicach zaprasza do złożenia oferty cenowej na: zakup i dostawę zestawów komputerowych stacjonarnych

Szkoła Muzyczna I st. w Kozienicach zaprasza do złożenia oferty cenowej na: zakup i dostawę zestawów komputerowych stacjonarnych Kozienice, dnia 26.09.2016 r. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro Szkoła Muzyczna I

Bardziej szczegółowo

Roboty budowlane publikacja obowizkowa Dostawy publikacja nieobowizkowa x Usługi x

Roboty budowlane publikacja obowizkowa Dostawy publikacja nieobowizkowa x Usługi x Numer sprawy nadany przez zamawiajcego: ZP-300 Urzd Zamówie Publicznych Al. Szucha 2/4, 00-582 Warszawa Faks: (022) 45 87 700 Przesyłanie ogłosze on-line: http://www.uzp.gov.pl OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

OFERTA. Pełna nazwa Wykonawcy:... Adres siedziby:... NIP:... REGON:...

OFERTA. Pełna nazwa Wykonawcy:... Adres siedziby:... NIP:... REGON:... Nr postępowania: ZSMI.271.6.2014 Załącznik nr 1 do SIWZ... dnia..... pieczątka firmy Zespół Szkół Mechaniczno- Informatycznych ul. Marcinkowskiego 1 84-300 Lębork woj. pomorskie I. Dane dotyczące Wykonawcy:

Bardziej szczegółowo

Zamawiajcy: Powiat Radziejowski ul. Kociuszki 17 88-200 Radziejów tel. 0 54 285 35 53, 0 54 285 30 18, 0 54 285 06 18 faks 0 54 285 35 53

Zamawiajcy: Powiat Radziejowski ul. Kociuszki 17 88-200 Radziejów tel. 0 54 285 35 53, 0 54 285 30 18, 0 54 285 06 18 faks 0 54 285 35 53 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Podstawa prawna: ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówie publicznych ( Pzp ) ( tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z pón. zm. ) Zamawiajcy: Powiat Radziejowski

Bardziej szczegółowo

KALKULACJA CENY OFERTY Sprzęt informatyczny Część I

KALKULACJA CENY OFERTY Sprzęt informatyczny Część I Lp. Przedmiot zamówienia Szczegółowy opis KALKULACJA CENY OFERTY Sprzęt informatyczny Część I, model/typ oferowanego przez Wykonawcę sprzętu/oprogramowania * Jednostka Ilość jednostek Cena jednostkowa

Bardziej szczegółowo

druk O F E R T A (piecz Wykonawcy [ów]) NIP REGON

druk O F E R T A (piecz Wykonawcy [ów]) NIP REGON Projekt: Rozbudowa i przebudowa budynku szkoły na fili Domu Pomocy Społecznej Na Przedwioniu jest współfinansowany przez Uni Europejsk z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zatwierdzam: Chocianów 08.07.2010 r. Franciszek Skibicki Burmistrz Miasta i Gminy Chocianów Nr sprawy: 3410 11/2010 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Nazwa oraz adres zamawiającego Gmina Chocianów

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY. Imiona i nazwiska osób reprezentujcych wykonawc

FORMULARZ OFERTY. Imiona i nazwiska osób reprezentujcych wykonawc Załcznik nr do SIWZ ON.AG.I/ZP/D-5-60/07, dnia r. Piecz wykonawcy(ów) FORMULARZ OFERTY Urzd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego ul. Bertolta Brechta 0 47 Warszawa Ja (my), działajc w imieniu i na rzecz

Bardziej szczegółowo

znak postępowania OIGd-2800-15/13 załącznik nr 2 FORMULARZ OFERTY CZĘŚĆ I

znak postępowania OIGd-2800-15/13 załącznik nr 2 FORMULARZ OFERTY CZĘŚĆ I znak postępowania OIGd-2800-15/13 załącznik nr 2 FORMULARZ OFERTY CZĘŚĆ I, dnia (miejscowość) (data) Wykonawca,......, (pełna nazwa, firma, imię i nazwisko wykonawcy albo wykonawców wspólnie ubiegających

Bardziej szczegółowo

Formularz cenowy Pakiet nr 2

Formularz cenowy Pakiet nr 2 ... nazwa i adres wykonawcy Załącznik r 2 Formularz cenowy Pakiet nr 2 Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego nr ZP-4/09 p.n. Dostawa sprzętu komputerowego Lp. Wyszczególnienie Cena

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU OFERT NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO DLA MIASTA ZIELONA GÓRA, JEGO JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ORAZ SPÓŁEK KOMUNALNYCH.

REGULAMIN KONKURSU OFERT NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO DLA MIASTA ZIELONA GÓRA, JEGO JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ORAZ SPÓŁEK KOMUNALNYCH. REGULAMIN KONKURSU OFERT NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO DLA MIASTA ZIELONA GÓRA, JEGO JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ORAZ SPÓŁEK KOMUNALNYCH. I. INFORMACJE PODSTAWOWE Prezydent Miasta Zielona góra ogłasza

Bardziej szczegółowo

znak postępowania OIGd-2800-15/13 załącznik nr 4 FORMULARZ OFERTY CZĘŚĆ III

znak postępowania OIGd-2800-15/13 załącznik nr 4 FORMULARZ OFERTY CZĘŚĆ III znak postępowania OIGd-2800-15/13 załącznik nr 4 FORMULARZ OFERTY CZĘŚĆ III, dnia (miejscowość) (data) Wykonawca,......, (pełna nazwa, firma, imię i nazwisko wykonawcy albo wykonawców wspólnie ubiegających

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZETARGU NA SPRZEDA SAMOCHODÓW SŁUBOWYCH

REGULAMIN PRZETARGU NA SPRZEDA SAMOCHODÓW SŁUBOWYCH REGULAMIN PRZETARGU NA SPRZEDA SAMOCHODÓW SŁUBOWYCH 1. Podstawa i forma prawna. I POSTPOWANIE PRZETARGOWE 1.1. Przetarg odbywa si zgodnie z 70¹ ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY. Urzd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie ul. Jagielloska Warszawa

FORMULARZ OFERTY. Urzd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie ul. Jagielloska Warszawa Załcznik nr, dnia r. Piecz wykonawcy(ów) FORMULARZ OFERTY Urzd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie ul. Jagielloska 26 03 79 Warszawa Ja (my), działajc w imieniu i na rzecz wykonawcy Imiona

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony roboty budowlane: Wymiana drzwi w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony roboty budowlane: Wymiana drzwi w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie ZSB/RO/4/2012. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony roboty budowlane: Wymiana drzwi w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie CPV: 45.21.00.00-2 Roboty budowlane w zakresie

Bardziej szczegółowo