Znak Sprawy nr S /08

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Znak Sprawy nr S-2710-012/08"

Transkrypt

1

2 I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Postpowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówie publicznych (Dz. U. Nr z 2007r. nr 223 poz ze zm.), Nadlenictwo Giycko, ul. Słowiaska 2, Giycko ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie zamówienia polegajcego na dostawie do siedziby Zamawiajcego nastpujcych urzdze : a) komputerów stacjonarnych PC w iloci 5 sztuk, b) komputerów przenonych w iloci 2 sztuk, c) zasilaczy UPS w iloci 5 sztuk, d) monitor LCD 19 w iloci 5 sztuk, e) pami do serwera HP ProLaiant ML350 G5 1 komplet, f) drukarka fiskalna. 2. Zamawiajcy dopuszcza składanie ofert czciowych zwanych dalej pakietami. - jako pakiet nr 1 okrela si dostaw urzdze wskazanych w ust. 1 litery a e, - jako pakiet nr 2 okrela si dostaw wraz z podłczeniem do Systemu Informatycznego Lasów Pastwowych urzdzenia wskazanego w ust. 1 litera f. PAKIET NR 1 Monitor 19 szt. 5 Kod CPV L.p. Parametr Monitor LCD typ II 1 Przektna ekranu 19 2 Rozdzielczo nominalna 1280 x Plamka 0,264 mm 4 Wywietlane kolory 16,7 mln 5 Jasno 300 cd/m 2 6 Kontrast 2000:1 7 Kt widzenia w poziomie 160 o 8 Kt widzenia w pionie 160 o 9 Łczny czas reakcji matrycy 5 ms 10 Złcza Mini D-SUB (15 pin) 11 Waga netto Poniej 4,0 kg 2

3 12 Głoniki - 13 Certyfikaty TCO 2003, TUV GS, ISO , CE 14 Obsługa i regulacje Jasno/kontrast, połoenie obrazu, automatyczna kalibracja obrazu, 15 Gwarancja 36 miesicy 16 Wymagania dodatkowe Kolor czarny, moliwo montau na cianie VESA 100 mm Komputer stacjonarny szt. 5 KOD CPV komputer stacjonarny L.p. Cz składowa / cechy podstawowe Komputer stacjonarny 1 Procesor Procesor: - klasy x86, uzyskujcy w tecie SiSoftware Sandra Pro Business ,CPU Arithmetic Benchmark wynik: * Dhrystone ALU 6200/MIPS * Whetstone FPU 5000 MFLOPS 2 Pami podrczna Cache Cache L2: 1024 kb 3 Płyta główna Płyta oparta na chipsecie rekomendowanym przez producenta procesora,, min 1 slotów PCI 2.3, jeden slot PCI-Express x16 o pełnej wysokoci, dwa sloty PCI Express x1 o pełnej wysokoci, 4 slotypamici DIMM, min. 4 x USB 2.0, karta dwikowa 4 Pami operacyjna RAM Min. 2 x 1024 MB DDR maksymalna pojemno 4 GB DDR2-Synch DRAM 6 Dysk twardy HDD 250GB, szybko dysku 7200 obr./min., kontroler dysku SATA 3.0 Gb/s 6 Napdy wewntrzne DVD SATA (±RW) x16 SuperMulti LightScribe wraz z oprogramowaniem do nagrywania DVD, 7 Karta graficzna Pami 128 MB, Pełna obsługa sprztowa standardów, DirectX 9.0, OpenGL, 8 Komunikacja LAN 10/100 /1000 Mb/s 9 Porty we./wy (złcza zewn.) 4 x USB 2.0 (w tym dwa z przodu obudowy), RJ 45,VGA, 2 x PS/2 (przypadku braku 2xPS/2 wymóg 6xUSB), Audio (równie z przodu obudowy) 10 Typ obudowy Microtower, min. 2 porty usb na przednim panelu, z certyfikatem bezpieczestwa CE, 11 Mysz optyczna z rolk, 2 przyciski 12 Klawiatura Klawiatura qwerty, standard amerykaski, polska programisty 13 Kontrola dostpu 1-14 System operacyjny Windows XP prof. PL / Windows Vista business PL 15 Gwarancja 36 miesicy 16 Wymagania dodatkowe nstrukcja iobsługi w jzyku polskim, nonik ze sterownikami urzdze zamontowanymi w komputerze 17 Certyfikaty CE, certyfikat zgodnoci z Microsoft (Microsoft Windows Marketplace Tested Products List) dla całego oferowanego komputera (wydruk ze strony Microsoft) Komputer przenony szt. 2 KOD CPV komputer przenony 1 Zakup czytnika kart chip jest opcjonalny 3

4 L.p. Cz składowa / cechy Komputer przenone typ I podstawowe 1 Procesor Zgodny z technologi x86, zaprojektowany do pracy w urzdzeniach przenonych, min 2MB pamici cache L2 uzyskujcy w tecie SiSoftware Sandra Pro Business , CPU Arithmetic Benchmark wynik: * Dhrystone ALU 6200/MIPS * Whetstone FPU 4800 MFLOPS 2 Płyta główna Płyta oparta na chipsecie rekomendowanym przez producenta procesora, pami RAM DDR II do 8GB, min. 4 x USB 2.0, karta dwikowa zgodna z AC97 3 Wywietlacz 15 TFT XGA/ 15,4 TFT WXGA 4 Rozdzielczo LCD 1280x800 5 Karta graficzna min. 64 MB pamici, 6 Pami RAM 1x 2048 MB DDR II 7 Dysk twardy 250 GB 8 Komunikacja zintegrowana karta sieciowa 10/100/1000, modem 56K (V.92), WiFi b/g, Bluetooth, Firewire (1394a) moduły wewntrzne 9 Porty min. 4 x USB 2.0, S-Video, VGA, wolne gniazdo 1 x PCMCIA TYP II, RJ-11 (modem),rj-45 (LAN) 10 Napdy DVD (±RW), LightScribe SuperMulti 11 Karta dwikowa zgodna z AC97, zintegrowany system audio z dwoma głonikami 12 Waga do 3.0 kg. 13 Wprowadzanie danych Klawiatura qwerty, standard amerykaski, polska programisty, wbudowany touchpad z dwoma przyciskami 14 Czas pracy baterii min. 3 godz. 15 Zarzdzanie komputerem Oprogramowanie do zarzdzania funkcjami sprztowymi 14 System operacyjny Windows XP prof. PL / Windows Vista business PL 15 Dodatkowe oprogramowanie Programowy odtwarzacz DVD, program do nagrywania płyt CD 16 Ochrona systemu hasło Setup, hasło Power On, 17 Kontrola dostpu 2-18 Gwarancja 24 miesicy 19 Wyposaenie dodatkowe Mysz optyczna USB z rolk, torba przenona, ZASILACZE UPS 5 szt. Kod CPV: Parametry minimalne Moc wyjciowa Czas podtrzymania przy obcieniu 300W Napicie wejciowe 400 W 8 minut 230V, sinusoida, 50 Hz 2 Zakup czytnika kart chip jest opcjonalny 4

5 Zakres napicia wejciowego 230 V Czas przełczania na UPS 5 ms Napicie wyjciowe 230V (+/- 5%) Ilo gniazd wyjciowych 3 Instrukcja obsługi w jzyku polskim, certyfikat CE, komplet przewodów do podłczenia UPS, urzdze podtrzymywanych i komunikacji z PC, filtr Inne przeciw zakłóceniowy Interfejs komunikacyjny Gwarancja RS232 lub USB 36 miesicy Zestaw pamici 4 GB do serwera HP Prowiant ML350 G5 2 x 2GB PC obsługujca wszystkie tryby pracy serwera 1 szt. Kod CPV

6 PAKIET NR 2 Drukarka fiskalna sztuk 1 Kod CPV DANE TECHNICZNE TYP PRZEZNACZENIE drukarka fiskalna stacjonarna rednie i due punkty sprzeday detalicznej i hurtowej PARAMETRY DANYCH liczba towarów liczba stawek PTU 7 liczba kasjerów nazwa towaru bez ogranicze 40 znaków MECHANIZM DRUKUJCY rodzaj szeroko papieru dwustacyjna drukarka termiczna 2 x 49 mm KLAWIATURA rodzaj liczba klawiszy switch'owa 4 + klawisz nawigacyjny WYWIETLACZE klient alfanumeryczny, obrotowy, podwietlany (niebieski) LCD, 4 x 20 znaków ZŁCZA złcza komunikacyjne współpraca z urzdzeniami sterowanie szuflad 3 x RS232 + USB (dwukanałowe) komputer, terminal EFT, PinPad, czytnik kart magnetycznych, skaner, modem i inne tak, 24 V ZASILANIE z sieci awaryjne 230 V, zasilacz zewntrzny wbudowany akumulator (2 x 12 V 1,2 Ah) GABARYTY waga 3,1 kg Gwarancja 12 miesice 6

7 II. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA Wymagany termin realizacji zamówienia: Podany termin zakoczenia realizacji zamówienia: do dnia 31 grudnia 2008r. III. WARUNKI UBIEGANIA SI O WYKONANIE ZAMÓWIENIA Zgodnie z art. 22 ustawy Prawo zamówie publicznych, o udzielenie zamówienia mog ubiega si Wykonawcy, którzy: a. posiadaj uprawnienia do wykonywania okrelonej działalnoci lub czynnoci, jeeli ustawy nakładaj obowizek posiadania takich uprawnie. b. posiadaj niezbdn wiedz i dowiadczenie oraz dysponuj potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawi pisemne zobowizanie innych podmiotów do udostpnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia. c. znajduj si w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniajcej wykonanie zamówienia. d. nie podlegaj wykluczeniu z Postpowania. Ocena spełnienia warunków nastpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawc dokumentów i owiadcze, o których mowa w punkcie IV SIWZ. IV. DOKUMENTY NA POTWIERDZENIE SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTPOWANIU ORAZ WYKAZ OWIADCZE LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJ DOSTARCZY WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTPOWANIU 1. Informacja o dokumentach jakie maj dostarczy Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia wymaganych warunków. L.p Warunek do spełnienia przez Nazwa wymaganego dokumentu. Wykonawc 1. Złoenie formularza ofertowego. DRUK Nr 1 załcznika Nr Spełnienie wymogów okrelonych w art. 22 ust. 1 oraz w art. 24 ust 1 ustawy Prawo zamówie publicznych 3. Posiadanie uprawnie do wykonywania działalnoci lub czynnoci, bdcych przedmiotem niniejszego zamówienia, jeeli ustawy nakładaj obowizek posiadania takich uprawnie. 4. Pozostawanie w sytuacji ekonomiczno finansowej zapewniajcej wykonanie zamówienia, w tym. brak Owiadczenie wykonawcy - DRUK Nr 2 załcznika Nr 1. Aktualny dokument potwierdzajcy, e Wykonawca jest uprawniony do wystpowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami ustawowymi (np. wypis z rejestru Krajowy Rejestr Sdowy, zawiadczenie o wpisie do ewidencji działalnoci gospodarczej), jeeli odrbne przepisy wymagaj wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalnoci gospodarczej. Owiadczenie o braku zaległoci podatkowych oraz braku zaległoci w opłacaniu składek na ubezpieczenie społeczne. Polisa odpowiedzialnoci cywilnej przedsibiorstwa. 7

8 zaległoci wobec US i ZUS oraz posiadanie polisy OC przedsibiorstwa 5. Zobowizanie do udzielenia gwarancji zgodnie z opisem poszczególnych urzdze 6. Posiadanie niezbdnej wiedzy i dowiadczenia oraz dysponowanie potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. 7. W przypadku gdy Wykonawca prowadzi działalno gospodarcz w formie spółki cywilnej lub gdy podmioty wspólnie ubiegaj si o udzielenie zamówienia 8. Niewypełniony, podpisany projekt umowy. Odpowiednie wypełnienie i podpisanie wzoru umowy, bd złoenie odrbnego owiadczenia o udzieleniu gwarancji. Wykaz wykonanych dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczcia postpowania o udzielenie Zamówienia, a jeeli okres prowadzenia działalnoci jest krótszy w tym okresie, odpowiadajcych swoim rodzajem i wartoci dostawie stanowicej przedmiot zamówienia co najmniej wartoci złoonej oferty, z podaniem ich wartoci, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców. DRUK Nr 3 załcznika nr 1. Pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawców ubiegajcych si wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego do reprezentowania ich w postpowaniu albo reprezentowania w postpowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (art. 23 ustawy Prawo zamówie publicznych). DRUK Nr 4 załcznika Nr Wymagane dokumenty, o których mowa w punktach od 1 do 8 niniejszej tabeli Wykonawca przedstawia w formie oryginału lub kserokopii, powiadczonej za zgodno z oryginałem przez osob upowanion do reprezentowania firmy. 3. Aktualny dokument rozumie si jako wystawiony lub uaktualniony nie wczeniej ni 6 miesicy przed upływem terminu składania ofert 4. Wykonawcy, którzy nie zło wymaganych owiadcze, zawiadcze, dokumentów z uwzgldnieniem art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówie publicznych (wymienionych w tabeli j.w.) lub nie spełni innych wymaga okrelonych w niniejszej Specyfikacji podlegaj wykluczeniu i ich oferta zostanie odrzucona. 5. Złoone w ofercie dokumenty stanowice tajemnic przedsibiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji winny by opatrzenie napisem TAJNE. Zamawiajcy oceni spełnienie ww. warunków udziału w postpowaniu na podstawie analizy dokumentów i informacji przedłoonych przez Wykonawców. Ocena spełnienia warunku bdzie dokonana na podstawie oceny spełnia / nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i owiadczeniach wchodzcych w skład oferty. Nie spełnienie któregokolwiek ze wskazanych wyej warunków i wymogów (braku prawidłowych owiadcze i dokumentów wymienionych w ust. 1, skutkowa bdzie wykluczeniem wykonawcy z udziału w postpowaniu, z zastrzeeniem art.26 ust.3 ustawy. W przypadku braku czytelnoci lub wtpliwoci natury formalno-prawnej zamawiajcy moe zada przedstawienia oryginałów lub notarialnie potwierdzonych kopii dokumentów. Jeeli Wykonawca (Wykonawcy) maj siedzib lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast w/w dokumentów składaj dokumenty wymienione w 2 rozporzdzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie 8

9 rodzajów dokumentów, jakich moe da zamawiajcy od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mog by składane (D. U. z 2006 r., nr 87, poz. 605 oraz Dz. U. z 2008r., nr 188, poz. 1155) Niespełnienie choby jednego z powyszych warunków udziału w postpowaniu bdzie skutkowa wykluczeniem Wykonawcy z postpowania. Ofert Wykonawcy wykluczonego z postpowania uznaje si za odrzucon. V. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SI ZAMAWIAJCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OWIADCZE LUB DOKUMENTÓW, A TAKE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SI Z WYKONAWCAMI; 1. Osob uprawnion przez Zamawiajcego do kontaktów z Wykonawcami jest Pan Sławomir Kowalczyk w dniach od poniedziałku do pitku, w godzinach od 8 00 do tel. 0/ , numer faksu 0/ Adres do korespondencji: Nadlenictwo Giycko, ul. Słowiaska 2, Giycko. 2. Owiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje - Zamawiajcy i Wykonawca przekazuj pisemnie lub faksem w jzyku polskim. W takim przypadku zgodnie z art. 27 ust. 2 ustawy Prawo zamówie publicznych, kada ze stron na danie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 3. Zamawiajcy nie dopuszcza porozumiewania si drog elektroniczn. 4. Wyjanienia dotyczce siwz udzielane bd z zachowaniem zasad okrelonych w art. 38 ustawy Prawo zamówie publicznych. 5. Zamawiajcy udostpnia specyfikacj istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej VI. WADIUM Zamawiajcy nie da od Wykonawców wniesienia wadium. VII. TERMIN ZWIZANIA OFERT 1. Termin zwizania ofert, wynosi 30 dni. 2. W uzasadnionych przypadkach co najmniej na 7 dni przed upływem terminu zwizania ofert zamawiajcy moe tylko raz zwróci si do wykonawców o wyraenie zgody na przedłuenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuszy jednak ni 60 dni. 3. Odmowa wyraenia zgody, o której mowa w ust. 2, nie powoduje utraty wadium. 4. Zgoda wykonawcy na przedłuenie okresu zwizania ofert jest dopuszczalna tylko z jednoczesnym przedłueniem okresu wanoci wadium albo, jeeli nie jest to moliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłuony okres zwizania ofert. 5. Bieg terminu zwizania ofert rozpoczyna si wraz z upływem terminu składania ofert. VIII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT 1. Wykonawca przedstawi jedn ofert z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem niewanoci. Oferty musz obejmowa cało zamówienia, bd przedstawione pakiety. Złoenie ofert wariantowych lub równowanych spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złoonych przez danego Wykonawc. 9

10 2. Oferta winna by sporzdzona w jzyku polskim, winna by napisana przy pomocy komputera, maszyny do pisania, bd rcznie długopisem lub niecieralnym atramentem. 3. Tre oferty musi odpowiada treci Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 4. Wypełniony formularz oferty winien by opiecztowany pieczci firmow Wykonawcy i podpisany przez przedstawiciela (-li) upowanionego (-nych) do reprezentowania Wykonawcy. 5. Upowanienie do podpisania oferty winno by dołczone do oferty, o ile nie wynika to z ustawy lub innych dokumentów załczonych do oferty. 6. Wszystkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany winny by podpisane przez osob (-y) podpisujc (-e) ofert. Poprawki mog by dokonane jedynie przez czytelne przekrelenie błdnego zapisu i wstawienie poprawnego. 7. Wymagane informacje winny by przedstawione na formularzach zgodnych z wzorami stanowicymi Załczniki do SIWZ oraz winny by opiecztowane pieczci firmow Wykonawcy i podpisane przez upowanionego (-nych) przedstawiciela (-li) Wykonawcy. 8. Załczone dokumenty winny by przedstawione w formie oryginałów lub kserokopii powiadczonych za zgodno z oryginałem przez przedstawiciela (-li) upowanionego (-nych) do reprezentowania Wykonawcy. 9. Wszystkie strony oferty zawierajce jakkolwiek tre musz by podpisane przez przedstawiciela (-li) upowanionego (-nych) do reprezentowania Wykonawcy i ponumerowane rosnco kolejnymi liczbami całkowitymi poczwszy od liczby 1, przy czym strona tytułowa oferty winna by stron pierwsz. 10. Wszystkie strony oferty musz by trwale ze sob połczone. 11. Wykonawcy ponosz wszelkie koszty zwizane z przygotowaniem i złoeniem oferty. 12. Ofert naley złoy (wraz z załcznikami) w dwóch zamknitych kopertach (opakowaniach): wewntrznej i zewntrznej: a ) oferta zewntrzna opatrzona winna by wyłcznie adresem Zamawiajcego i nazw zamówienia: Nadlenictwo Giycko : Dostawa sprztu komputerowego do Nadlenictwa Giycko w roku 2008 b ) koperta wewntrzna z ofert, opisana pełn nazw i adresem wykonawcy, aby mona było j odesła nienaruszon, w przypadku stwierdzenia opónienia złoenia oferty lub jej wycofania we właciwym terminie. Konsekwencje złoenia oferty niezgodnie z w/w opisem ponosi Wykonawca. IX. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 1. Ofert naley złoy do dnia 11grudnia 2008r. do godz w siedzibie Zamawiajcego tj. w Nadlenictwie Giycko w Giycku przy ul. Słowiaskiej 2, pok. Nr 1 (sekretariat) 2. Otwarcie ofert nastpi w dniu 11 grudnia 2008r. o godz w siedzibie Zamawiajcego, sala konferencyjna. 10

11 X. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 1. Wykonawca winien poda w ofercie cen łczn składajc si z cen składowych okrelonych odrbnie dla: Pakiet nr 1: a) komputerów stacjonarnych PC w iloci 5 szt, b) komputerów przenonych w iloci 2 sztuk, c) zasilaczy UPS w iloci 5 sztuk, d) monitor LCD 19 w iloci 5 sztuk, e) pami do serwera 1 komplet. Pakiet nr 2: a) drukarka fiskalna w iloci 1 sztuki. 2. Cena oferty musi uwzgldnia wszystkie zobowizania, musi by podana w PLN z wyodrbnieniem podatku VAT z dokładnoci do dwóch miejsc po przecinku cyfrowo dla kadej pozycji przedmiotu zamówienia oraz słownie dla wartoci netto i brutto całej złoonej oferty. 3. Cena podana w ofercie powinna obejmowa wszystkie koszty zwizane z wykonaniem przedmiotu Zamówienia. 4. W przypadku oceny oferty podmiotów zagranicznych w kontekcie oferowanej ceny i jej porównywalnoci zamawiajcy doliczy do ceny ofertowej podmiotów zagranicznych kwot obciajcego zamawiajcego, nalenego z tytułu realizacji umowy podatku VAT oraz cła. 5. Cena podana w ofercie moe by tylko jedna, nie dopuszcza si wariantowoci cen. 6. Zamawiajcy poprawi omyłki w treci oferty (na podstawie art. 87 ust 2 ustawy) niezwłocznie zawiadamiajc o tym wykonawc, którego oferta została poprawiona. 7. Zamawiajcy bdzie prowadził rozliczenia w złotych polskich (PLN). XI. KRYTERIA OCENY OFERT Przy ocenie ofert Zamawiajcy bdzie kierował si nastpujcymi kryteriami oceny: 1. cena= cena minimalna x 100 cena oferty Za najkorzystniejsz ofert zamawiajcy uzna ofert która uzyskała najwysz warto punktow. W toku dokonywania badania i oceny ofert zamawiajcy moe da udzielenia przez wykonawc wyjanie co do treci złoonych przez niego ofert. XII. SESJA PUBLICZNEGO OTWARCIA OFERT 1. Bezporednio przed otwarciem ofert zamawiajcy poda kwot, któr zamierza przeznaczy na sfinansowanie zamówienia. 2. Oferty oznaczone jako wycofane zostan otwarte jako pierwsze (tylko koperta zewntrzna) i zwrócone wnoszcym je Wykonawcom. 11

12 3. Nastpnie sprawdzone zostanie zabezpieczenie kolejnych ofert. Po sprawdzeniu zabezpieczenia Zamawiajcy dokona publicznego ich otwarcia. 4. Zamawiajcy ogłosi nazwy, adresy wykonawców, a take informacje dotyczce ceny, terminu wykonania, okresu gwarancji i warunków płatnoci zawartych w ofertach. 5. Informacje, o których mowa w ust. 4, Zamawiajcy przekazuje niezwłocznie Wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek. 6. W czci niejawnej posiedzenia bdzie dokonana kwalifikacja ofert zgodnie ze specyfikacj istotnych warunków zamówienia. XIII. WYNIKI POSTPOWANIA I WARUNKI ZAWARCIA UMOWY 1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiajcy zawiadamia wykonawców, którzy złoyli oferty, o: 1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podajc nazw (firm), siedzib i adres wykonawcy, którego ofert wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, a take nazwy (firmy) wykonawców, którzy złoyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złoonych ofert zawierajcym punktacj przyznan ofertom w kadym kryterium oceny ofert i łczn punktacj, 2) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podajc uzasadnienie faktyczne i prawne; 3) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postpowania o udzielenie zamówienia, podajc uzasadnienie faktyczne i prawne - jeeli postpowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, negocjacji bez ogłoszenia albo zapytania o cen. 2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiajcy zamieszcza informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 1, równie na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostpnym w swojej siedzibie. 3. Umowa zostanie zawarta w złotych polskich na podan kwot ryczałtow brutto. Zamawiajcy zawiera umow w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym ni 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, nie póniej ni przed upływem terminu zwizania ofert, z zastrzeeniem, e umowa w sprawie zamówienia publicznego moe zosta zawarta po upływie terminu zwizania ofert, jeeli zamawiajcy przekazał wykonawcom informacj o wyborze oferty przed upływem terminu zwizania ofert, a wykonawca wyraził zgod na zawarcie umowy na warunkach okrelonych w złoonej ofercie. 4. Jeeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla si od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia naleytego wykonania umowy, zamawiajcy moe wybra ofert najkorzystniejsz sporód pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba e zachodz przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1 PZP. XIV. FORMALNOCI JAKIE POWINNY BY DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA Zamawiajcy nie bdzie dał wniesienia zabezpieczenia naleytego wykonania umowy. XV. RODKI OCHRONY PRAWNEJ Wykonawcom, a take innym osobom, których interes prawny doznał uszczerbku lub moe dozna uszczerbku, w wyniku naruszenia przez Zamawiajcego zasad okrelonych w ustawie 12

13 Prawo zamówie publicznych, przysługuj rodki ochrony prawnej przewidziane w dziale IV ustawy, gdzie zostały okrelone. XVI. POZOSTAŁE POSTANOWIENIA 1. Zamawiajcy nie dopuszcza udzielenia Wykonawcy zamówienia uzupełniajcego w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt. 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 Ustawy - prawo zamówie publicznych. 2. Zamawiajcy nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 3. Zamawiajcy nie dopuszcza składania wariantowych. 4. Obowizujc dla stron jest waluta polska - PLN. 5. Zamawiajcy nie przewiduje aukcji elektronicznej. 6. Sprawy nie okrelone w niniejszej specyfikacji bd podlega rozstrzygniciom na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówie publicznych (Dz. U. Nr z 2007r. Nr 223 poz ze zm.) Załczniki : 1. Załcznik nr 1 DRUKI a) Druk nr 1 Formularz ofertowy b) Druk nr 2 Owiadczenie wykonawcy c) Druk nr 3 Wykaz wykonanych robót budowlanych d) Druk nr 4 - Projekt umowy 13

14 ZAŁCZNIK NR 1 DRUKI DRUK NR 1 Oferta dotyczca postpowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawa sprztu komputerowego do Nadlenictwa Giycko w roku 2008 Nazwa i adres wykonawcy Oferujemy wykonanie zamówienia za łczn cen w wysokoci:.. zł brutto (słownie: ) w tym netto zł, ( słownie : ) + naley podatek VAT..... zł W tym : Składowa cz ceny za komputery stacjonarne w wysokoci :.. zł brutto ( słownie :..... ) w tym netto. zł, ( słownie : ) + naley podatek VAT..... zł Składowa cz ceny za komputery przenone w wysokoci :.. zł brutto ( słownie :..... ) w tym netto. zł, ( słownie : ) + naley podatek VAT.....zł Składowa cz ceny za zasilacze UPS w wysokoci :.. zł brutto ( słownie :..... ) w tym netto. zł, ( słownie : ) + naley podatek VAT.....zł Składowa cz ceny za monitor LCD 19 w wysokoci :.. zł brutto ( słownie :..... ) w tym netto. zł, ( słownie : ) + naley podatek VAT

15 Składowa cz ceny za pami do serwera HP ProLaiant ML350 G5 w wysokoci:.. zł brutto (słownie:..... ) w tym netto. zł, ( słownie : ) + naley podatek VAT..... Składowa cz ceny za drukarka fiskalna w wysokoci:.. zł brutto (słownie:..... ) w tym netto. zł, ( słownie : ) + naley podatek VAT..... Wyej podana cena za wykonanie przedmiotu zamówienia zawiera wszystkie koszty niezbdne do realizacji zamówienia i obejmuje wszystkie koszty realizacji przedmiotowego zamówienia. Owiadczamy, e: 1. zapoznalimy si ze szczegółowymi warunkami przetargu zawartymi w SIWZ i nie wnosimy do niej zastrzee oraz zdobylimy wszelkie niezbdne informacje do przygotowania oferty. 2. czujemy, si zwizani ofert 30 dni, przy czym okres zwizania ofert zaczyna swój bieg wraz z terminem składania ofert 3. wykonamy zamówienie w terminie 21 dni od daty zawarcia umowy. 4. akceptujemy warunki płatnoci okrelone w załczonym wzorze umowy, 5. zapoznalimy si z ogólnymi warunkami umowy oraz zawrzemy pisemn umow na przedmiot zamówienia w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiajcego Załcznikami do niniejszej oferty s: ( miejsce i data) (podpis upowanionego przedstawiciela wykonawcy) 15

16 DRUK Nr 2 OWIADCZENIE WYKONAWCY w trybie art.22 ust.1 i art.24 ustawy Prawo zamówie publicznych (Dz. U. Nr z 2007r. Nr 223 poz ze zm.) Nazwa i adres wykonawcy Przystpujc do udziału w niniejszym przetargu owiadczam(y), e: 1. posiadamy uprawnienia do wykonywania działalnoci lub czynnoci, bdcych przedmiotem niniejszego zamówienia, jeeli ustawy nakładaj obowizek posiadania takich uprawnie, 2. posiadamy niezbdn wiedz i dowiadczenie oraz dysponujemy potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawimy pisemne zobowizanie innych podmiotów do udostpnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia, 3. znajdujemy si w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniajcej wykonanie zamówienia, 4. nie podlegamy wykluczeniu z postpowania o udzielenie zamówienia publicznego na podst. art. 24 Ustawy - Prawo zamówie publicznych ( miejsce i data) (podpis upowanionego przedstawiciela wykonawcy) 16

17 DRUK NR 3 Nazwa i adres wykonawcy Wykaz wykonanych dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczcia postpowania o udzielenie Zamówienia, a jeeli okres prowadzenia działalnoci jest krótszy w tym okresie, z których co najmniej jedna odpowiada swoim rodzajem i wartoci, co najmniej wartoci złoonej oferty, z podaniem ich wartoci, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załczenia dokumentów potwierdzajcych, e te dostawy zostały wykonane naleycie; Składajc ofert w przetargu nieograniczonym owiadczamy, e reprezentowana przez nas firma zrealizowała w ww okresie niej wymienione dostawy : L.p. Warto zamówienia Data i miejsce realizacji Opis rodzaju zrealizowanego, realizowanego zamówienia Data Miejsce Nazwa, adres, nr telefonu zamawiajcego Załczniki: dokumenty potwierdzajce, e dostawy zostały wykonane naleycie ( miejsce i data) (podpis upowanionego przedstawiciela wykonawcy) 17

18 DRUK Nr 4 Projekt umowy UMOWA Nr S zawarta w dniu r. pomidzy Nadlenictwem Giycko w Giycku, przy ul. Słowiaskiej 2, Giycko, zwanym dalej ZAMAWIAJCYM, reprezentowanym przez : 1. mgr in. Grayn Czalej-Gawryck Nadleniczego Nadlenictwa a... z siedzib w..., którego działalno zarejestrowana jest pod nr... w... prowadzonym przez... reprezentowan przez :... zwanym dalej Wykonawc W wyniku przeprowadzonej procedury udzielenia zamówienia publicznego o wartoci poniej kwot okrelonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8 w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art.39 i nastpnych ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówie publicznych, została zawarta umowa nastpujcej treci: Umowa niniejsza zostaje zawarta na podstawie przyjtej przez Zamawiajcego oferty z dnia...r., złoonej na realizacj przedmiotowego zamówienia. 2. Oferta Wykonawcy sporzdzona została na podstawie SIWZ, która stanowi załcznik nr 1 do niniejszej umowy. 3. Zakres dostawy stanowicych przedmiot niniejszej umowy okrelony jest w ofercie. 4. Przedmiotem umowy jest dostawa: W pakiecie nr 1 * : a) komputerów stacjonarnych PC w iloci 5 sztuk, b) komputerów przenonych w iloci 2 sztuk, c) zasilaczy UPS w iloci 5 sztuk, d) monitor LCD 19 w iloci 5 sztuk, e) pami 1 komplet. W pakiecie nr 2 * : a) drukarka fiskalna. Wraz z : a) pisemnymi instrukcjami obsługi i gwarancjami na dostarczony sprzt b) pisemnym wskazania punktu serwisowego, gdzie naley zgłasza informacje dotyczce usterek w funkcjonowaniu sprztu c) certyfikatów CE na sprzt objty zamówieniem d) złoenia przez Wykonawc owiadczenia, i zamówienia zostało wykonane zgodnie z umow 5. Wykonawca owiadcza, e sprzedawany sprzt odpowiada wszystkim parametrom technicznym okrelonym w SIWZ, a take e nie posiada wad fizycznych i prawnych. 6. Wykonawca owiadcza, e sprzedawany sprzt jest fabrycznie nowy i objty jest gwarancj zgodnie z opisem poszczególnych urzdze. 18

19 7. Usunicie awarii/usterek sprztu nastpi w terminach podanych w opisach poszczególnych urzdze, przy czym dopuszcza si wymian na sprzt zastpczy na czas naprawy. Serwis gwarancyjny wiadczony w miejscu dostawy. Koszt transportu (wysyłki) ponosi wykonawca Termin realizacji zamówienia strony ustalaj na dzie 31 grudnia 2008r. 2. Wraz ze sprztem stanowicym przedmiot umowy wydane zostan Zamawiajcemu: a/ gwarancje, b/ instrukcje obsługi w jzyku polskim, c/ noniki z oprogramowaniem, klucze i dokumenty licencyjne, 3. Przedmiot umowy o którym mowa w 1 umowy zostanie dostarczony w oryginalnych zamknitych opakowaniach. 4. Zamawiajcy bdzie zgłaszał wady sprztu i noników z oprogramowaniem na numer tel... lub em na konto Jeeli uruchomienie sprztu nie bdzie moliwe w siedzibie Zamawiajcego, Wykonawca zobowizuje si odebra i dostarczy prawidłowy sprzt z oprogramowaniem z/do siedziby Kupujcego na własny koszt. 6. W przypadku awarii lub problemów konfiguracyjnych, Wykonawca zapewnia bezpłatn pomoc telefoniczn pod numerem.. lub em.... udzielan przez wykwalifikowanych pracowników Wykonawcy Całkowite wynagrodzenie Wykonawcy za realizacj przedmiotowego zamówienia wyniesie.. zł netto (słownie: złotych../100 netto) tj... zł brutto (słownie:. złotych../100 brutto) w tym naleny podatek VAT 22% w kwocie. zł. 2. Zamawiajcy dokona zapłaty wynagrodzenia na podstawie faktury VAT Wykonawcy wystawionej w oparciu o zatwierdzony przez Zamawiajcego protokół zdawczoodbiorczy. 3. Naleno z tytułu faktury płatna bdzie przez Zamawiajcego przelewem na konto Wykonawcy podane na fakturze VAT, w terminie 14 dni od daty podpisania protokółu o którym jest mowa w ust2. 4. Zamawiajcy owiadcza e jest płatnikiem podatku VAT. 5. Wykonawca owiadcza, e jest płatnikiem podatku VAT Wykonawca zapłaci Zamawiajcemu kar umown za odstpienie od umowy z przyczyn zalenych od Wykonawcy w wysokoci 5% wynagrodzenia za dostaw od której odstpiono. 2. Zamawiajcy zapłaci Wykonawcy kar umown za odstpienie od umowy z przyczyn zalenych od Zamawiajcego w wysokoci 5% wynagrodzenia za dostaw od której odstpiono. 3. Strony mog dochodzi odszkodowania przewyszajcego kary umowne na zasadach ogólnych Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagaj zachowania formy pisemnej pod rygorem ich niewanoci. 19

20 2. Zakazuje si dokonywania zmian postanowie umowy oraz wprowadzania nowych postanowie do umowy, niekorzystnych dla Zamawiajcego. 6. Wszelkie spory mogce wynikn podczas realizacji niniejszej umowy załatwiane bd w sposób polubowny, a dopiero w przypadku braku ich polubownego załatwienia bd rozstrzygane przez Sd właciwy dla siedziby Zamawiajcego. 1. Strony ustalaj, e w sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie bd miały zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówie publicznych i Kodeks cywilny oraz w sprawach procesowych, przepisy kodeksu postpowania cywilnego. 2. Umow sporzdzono w 2 egzemplarzach, w tym 1 egzemplarz dla Zamawiajcego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy. 7 ZAMAWIAJCY WYKONAWCA Załczniki : 1. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia * - niepotrzebne skreli 20

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze (RCKiK) ul. Zyty 2165-046 Zielona Góra tel. 068/329 83 60, faks 068/329 83 99 znak sprawy: 7/P/2010 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAW URZDZE KOMPUTEROWYCH I OPROGRAMOWANIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAW URZDZE KOMPUTEROWYCH I OPROGRAMOWANIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAW URZDZE KOMPUTEROWYCH I OPROGRAMOWANIA I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJCEGO Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze (RCKiK) ul. Zyty

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Podstawa prawna: ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówie publicznych ( Pzp ) ( tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ) Zamawiajcy: Powiat Radziejowski

Bardziej szczegółowo

Zamawiajcy: Powiat Radziejowski ul. Kociuszki 17 88-200 Radziejów tel. 0 54 285 35 53, 0 54 285 30 18, 0 54 285 06 18 faks 0 54 285 35 53

Zamawiajcy: Powiat Radziejowski ul. Kociuszki 17 88-200 Radziejów tel. 0 54 285 35 53, 0 54 285 30 18, 0 54 285 06 18 faks 0 54 285 35 53 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Podstawa prawna: ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówie publicznych ( Pzp ) ( tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z pón. zm. ) Zamawiajcy: Powiat Radziejowski

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postpowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: dostaw i wdroenie Elektronicznego Systemu Obiegu Dokumentów i zestawów do składania bezpiecznego podpisu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy przetargu nieograniczonego o szacunkowej wartości nie przekraczającej kwot określonych w przepisach art. 11 ust 8 Ustawy Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa sprzętu komputerowego Znak sprawy ADZ-23-07/2012

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa sprzętu komputerowego Znak sprawy ADZ-23-07/2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dostawa sprzętu komputerowego Znak sprawy ADZ-23-07/2012 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, o wartości poniżej

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Elektronicznych i Licealnych Ul. Gen. Zajączka 7, 01-518 Warszawa

Zespół Szkół Elektronicznych i Licealnych Ul. Gen. Zajączka 7, 01-518 Warszawa Zespół Szkół Elektronicznych i Licealnych Ul. Gen. Zajączka 7, 01-518 Warszawa www.zseil.edu.pl Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na dostawę sprzętu komputerowego Nr sprawy: ZP/02/11 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

PRZETARG NIEOGRANICZONY

PRZETARG NIEOGRANICZONY PRZETARG NIEOGRANICZONY o wartości zamówienia nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM,

Bardziej szczegółowo

Radio PiK S.A. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZO-261-08-2013

Radio PiK S.A. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZO-261-08-2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na na dostawę 30 sztuk komputerów biurowych stacjonarnych klasy PC, 35 sztuk monitorów, 4 sztuk tabletów, 1 notebooka. znak sprawy: ZO-261-08-2013 Postępowanie

Bardziej szczegółowo

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach. od godz. 7:15 do 15:15

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach. od godz. 7:15 do 15:15 Z A T W I E R D Z A M: Z upoważnienia Dyrektora Izby Celnej w Katowicach Zastępca Dyrektora młodszy inspektor celny /-/ Mariusz Gojny Katowice, dnia 20.11.2013 roku data zatwierdzenia: 2013-11-22 Numer

Bardziej szczegółowo

S Ą D REJONOWY W BYDGOSZCZY SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

S Ą D REJONOWY W BYDGOSZCZY SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA S Ą D REJONOWY W BYDGOSZCZY 85-128 BYDGOSZCZ UL. WAŁY JAGIELLOŃSKIE 4 TEL. 52 32 53 100 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PN 1/2013 Przedmiot zamówienia: Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowania komputerowego na potrzeby Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie Znak sprawy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: AZP 2611-53/13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DOSTAWA KOMPUTERÓW STACJONARNYCH, PRZENOŚNYCH I MONITORÓW 1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Narodowy Fundusz Zdrowia Centrala (w skrócie

Bardziej szczegółowo

NK.3411/2-7/10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na zadanie pn. Zakup wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego fabrycznie nowego

NK.3411/2-7/10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na zadanie pn. Zakup wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego fabrycznie nowego NK.3411/2-7/10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na zadanie pn. Zakup wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego fabrycznie nowego sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz urządzeń biurowych.

Bardziej szczegółowo

dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem i akcesoriami IT

dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem i akcesoriami IT Zamawiający Narodowe Centrum Kultury ul. Płocka 13, 01 231 Warszawa tel. 22 2 100 100, faks 22 2 100 101 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w przetargu nieograniczonym na dostawa sprzętu komputerowego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na dostawę jednostek centralnych dla Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na dostawę jednostek centralnych dla Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu PROKURATURA OKRĘGOWA WE WROCŁAWIU Wydział VII Budżetowo-Administracyjny ul. Podwale 30 50-950 Wrocław tel. centr. 71/371 81 14-18, fax :71/371 81 52 Wrocław, dnia 27 sierpnia 2013 r. VII.2711/16/13 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

ZP/SL I-II/5/2015. Katowice, dnia 12.05.2015 ZATWIERDZAM. 1. Informacje o Zamawiającym

ZP/SL I-II/5/2015. Katowice, dnia 12.05.2015 ZATWIERDZAM. 1. Informacje o Zamawiającym Katowice, dnia 12.05.2015.. ZATWIERDZAM 1. Informacje o Zamawiającym PRZETARG NIEOGRANICZONY na dostawę 2 serwerów i/lub 1 laptopa z systemem operacyjnym w zakresach I - II dla Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu

Bardziej szczegółowo

zakup i dostarczenie sprzętu komputerowego

zakup i dostarczenie sprzętu komputerowego Zamawiający Narodowe Centrum Kultury ul. Płocka 13 01 231 Warszawa tel. 22 2 100 100, fax. 22 2 100 101 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w przetargu nieograniczonym na zakup i dostarczenie sprzętu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Rozbudowa infrastruktury informatycznej MIBMiK Znak sprawy ADZ-23-08/2012

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Rozbudowa infrastruktury informatycznej MIBMiK Znak sprawy ADZ-23-08/2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Rozbudowa infrastruktury informatycznej MIBMiK Znak sprawy ADZ-23-08/2012 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego,

Bardziej szczegółowo

BIURO RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH 00-090 Warszawa, Al. Solidarności 77

BIURO RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH 00-090 Warszawa, Al. Solidarności 77 BIURO RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH 00-090 Warszawa, Al. Solidarności 77 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

dostawę sprzętu komputerowego dla IFJ PAN

dostawę sprzętu komputerowego dla IFJ PAN Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk ul. Radzikowskiego 152 31-342 Kraków Znak sprawy: ZP/22/2007 Kraków, 7 listopada 2007 r SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ UL. Filtrowa 1 00-611 WARSZAWA. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na:

INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ UL. Filtrowa 1 00-611 WARSZAWA. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na: INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ UL. Filtrowa 1 00-611 WARSZAWA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na: Dostawa komputerów, oprogramowania i urządzeń peryferyjnych. Zatwierdził: ZASTĘPCA DYREKTORA ds.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej w skrócie SIWZ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej w skrócie SIWZ BIURO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO Ul. Gołębia 6/2, 31-007 Kraków tel. +4812-432-44-50, fax +4812-432-44-51; e-mail: bzp@uj.edu.pl www.uj.edu.pl Kraków, dnia 09 lipca 2012 r. SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 4 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA POSTĘPOWANIE PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO WARTOŚĆ

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ )

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ ) IP.ZP.341-32-2/06 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ ) postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z przepisami ustawy- Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19 poz. 177 z 2004r

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr postępowania: WPR.341-31/1/2010 Zatwierdzam: Wójt Gminy Chełmiec Bernard Stawiarski SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie

Bardziej szczegółowo

Dostawa zestawów komputerowych

Dostawa zestawów komputerowych SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY: Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie, ul. Niepodległości 16, 10 045 Olsztyn, tel: 089-522-95-00, fax. 089-522-95-05, www.kwpsp.olsztyn.pl

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Biura Bezpieczeństwa Narodowego.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Warszawa, dnia 8 lipca 2008r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Biura Bezpieczeństwa Narodowego. I. PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA SPECYFIKACJI

Bardziej szczegółowo

BIURO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO

BIURO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO BIURO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO Ul.Straszewskiego 25/9, 31-113 Kraków tel. +4812-432-44-50, fax +4812-432-44-51; e-mail: bzp@adm.uj.edu.pl www.uj.edu.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

Bardziej szczegółowo