Twoja instrukcja użytkownika PHILIPS LX710

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Twoja instrukcja użytkownika PHILIPS LX710 http://pl.yourpdfguides.com/dref/1002921"

Transkrypt

1 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria, itp). Szczegółowe instrukcje użytkowania znajdują się w podręczniku użytkownika. Instrukcja obsługi Podręcznik użytkownika Instrukcje obsługi Instrukcje użytkowania Instrukcja użytkowania

2 Skrót instrukcji: M. 28 Agosto 1995 n new fuse which should be a BS Amp, A.S.T.A. or BSI approved type. Refit the fuse cover. the mains plug contains a fuse, this should have a value of 5 Amp. If a plug without a fuse is used, the fuse at the distribution board should not be greater than 5 Amp. Note: The severed plug must be disposed of to avoid a possible shock hazard should it be inserted into a 13 Amp socket elsewhere. Norge Typeskilt finnes på apparatens underside. Observer: Nettbryteren er sekundert innkoplet. Den innebygde netdelen er derfor ikke frakoplet nettet så lenge apparatet er tilsluttet nettkontakten. For å redusere faren for brann eller elektrisk støt, skal apparatet ikke utsettes for regn eller fuktighet. How to connect a plug The wires in the mains lead are coloured with the following code: blue = neutral (N), brown = live (L). As these colours may not correspond with the colour markings identifying the terminals in your plug, proceed as follows: Connect the blue wire to the terminal marked N or coloured black. Connect the brown wire to the terminal marked L or coloured red. Do not connect either wire to the earth terminal in the plug, marked E (or e) or coloured green (or green and yellow). Before replacing the plug cover, make certain that the cord grip is clamped over the sheath of the lead - not simply over the two wires. CAUTION Use of controls or adjustments or performance of procedures other than herein may result in hazardous radiation exposure or other unsafe operation. VAROITUS Muiden kuin tässä esitettyjen toimintojen säädön tai asetusten muutto saattaa altistaa vaaralliselle säteilylle tai muille vaarallisille toiminnoille. This AV Receiver is in conformity with the EMC directive and low-voltage directive. Copyright in the U.K. Recording and playback of material may require consent. See Copyright Act 1956 and The Performer's Protection Acts 1958 to LX Eng 2 3/30/04, 1:47 PM Spis treci Informacje ogólne Dostarczone akcesoria Informacje dotyczce konserwacji i bezpieczestwa pracy Ustawienia dwiku Wybór dwiku surround Wybór cyfrowych efektów dwikowych Regulacja poziomu niskich/wysokich tonów 106 Polczenia Krok 1: Instalacja gloników Krok 2: Rozmieszczenie gloników i subwoofer Krok 3: Podlczanie gloników i subwoofer Krok 4: Podlczanie anten FM /MW Krok 5: Podlczanie kabla zasilajcego.. 98 Regulacja glonoci i Inne funkcje Regulacja glonoci

3 Tryb nocny wlczanie/ wylczanie Przyciemnianie wywietlacza Nastawianie wylcznika nocnego Obsluga tunera Wyszukiwanie stacji radiowych Programowanie stacji radiowych Automatyczne zapamitywanie stacji Programowanie rczne Wybór jednej z zaprogramowanych stacji Opcjonalne polczenia Odtwarzanie Podlczanie do telewizora/ magnetowidu/ urzdze audio Podlczanie do odtwarzacza DVD / SACD Opcja 1: Wykorzystanie 7 ciokanalowych gniazd wejciowych Opcja 2: Wykorzystanie koncentrycznego gniazda wejciowego Opcja 3: Wykorzystanie optycznego gniazda wejciowego...

4 Rozwizywanie problemów Dane techniczne Slownik terminów Opcjonalne polczenia Nagrywanie Podlczanie do urzdzenia nagrywajcego Przegld funkcji Odtwarzacz i pilot zdalnego sterowania Przyciski sterujce dostpne tylko na pilocie zdalnego sterowania Czynnoci wstpne Krok 1: Wkladanie baterii do pilota zdalnego sterowania. 104 Korzystanie z pilota zdalnego sterowania 104 Krok 2: Wlczanie / wylczanie urzdzenia Przelczanie na aktywny tryb Przelczanie na trybu gotowoci Krok 3: Wybór wersji jzykowej Regulacja poziomu natenia dwiku z gloników..

5 . 105 Polski LX Pol 94 3/30/04, 2:37 PM Informacje ogólne Dostarczone akcesoria Informacje dotyczce konserwacji i bezpieczestwa pracy (6x) Wysokie temperatury, wilgo, woda i kurz Nie naraa urzdzenia na kontakt z kapic lub rozlan wod. Nie umieszcza niebezpiecznych przedmiotów na urzdzeniu (np. obiektów wypelnionych wod, zapalnych wieczek). Wentylacja Aby zapobiec przegrzewaniu si urzdzenia, umieci je w miejscu o odpowiedniej wentylacji. Wokól urzdzenia pozostawi co najmniej 10 cm wolnego miejsca, aby zapewni odpowiedni obieg powietrza. 10 cm (4 inches) Kable gloników Kable gloników subwooferów Kabli audio (kolor bialy/ czerwony) Przewód koncentryczny Antena przewodowa FM Antena ramowa MW 10 cm (4 inches) PHILIPS DVD Home Cinema System 10 cm (4 inches) TV DISC TUNER AUX Pilot zdalnego sterowania i dwie baterie (12nc: ) DISC DVD MENU SYSTEM VOL STOP PLAY/PAUSE RESUME SURROUND SOUND NIGHT MUTE Wybór odpowiedniego miejsca Odtwarzacz naley ustawi na plaskiej, twardej i stabilnej powierzchni. Pilot zdalnego sterowania i dwie baterie. Nie umieszcza zestawu na innych urzdzeniach mogcych powodowa jego podgrzewanie (np. odbiorniku lub wzmacniaczu). Czyszczenie obudowy Do czyszczenia obudowy naley uy mikkiej, nie strzpicej si ciereczki zwilonej lagodnym roztworem detergentu. Zabronione jest korzystanie ze rodków z zawartoci alkoholu, spirytusu, amoniaku oraz rodków mogcych zarysowa powierzchni obudowy. REPEAT REPEAT SLEEP DIM SUBW REAR CENTER TV VOL Kabel zasilajcy AC Uchwyty montaowe i wkrty (5x) Podstawki gloników (5x) LX Pol 95 3/30/04, 2:38 PM Polski Polczenia Krok 1: Instalacja gloników Krok 2: Rozmieszczenie gloników i subwoofer Przedni glonik rodkowy Odbiornik AV 2 Przedni glonik (lewy) 2 Przedni glonik (prawy) 1 1 LUB Tylny glonik rodkowy Glonik tylny (lewy) 5 3 Subwoofer Glonik tylny (prawy) 3 1 Jeli chcesz ustawi gloniki na plaskiej powierzchni, mona zamontowa je bezporednio na podstawkach. LUB Aby uzyska moliwie najdoskonalszy dwik przestrzenny, wszystkie gloniki powinny by ustawione w tej samej odlegloci od odbiorcy. 2 Zamontuj gloniki na cianie. 1 Ustaw przedni lewy oraz prawy glonik w równej odlegloci od odbiornika TV oraz pod ktem okolo 45 stopni wzgldem miejsca odsluchu. Za pomoc dostarczonych wkrtów przymocuj uchwyt montaowy do tylnej czci obudowy gloników. Nastpnie zamocuj glonik na cianie, wieszajc go na przymocowanym wczeniej wkrcie (nie nalecym do wyposaenia standardowego). OSTRZEENIE! Uchwyty montaowe powinny by mocowane do ciany przez odpowiednio wykwalifikowan osob. Samodzielny monta uchwytów grozi uszkodzeniem urzdzenia lub obraeniami osób. Przydatne wskazówki: Gloniki tylny posiadaj oznaczenia REAR C (rodkowy), REAR L (tylny lewy) lub REAR R (tylny prawy).

6 Przednie gloniki posiadaj oznaczenia FRONT L (przedni lewy) lub FRONT R (przedni prawy). 2 Glonik rodkowy umie nad odbiornikiem TV lub odbiornik AV w taki sposób, aby mona bylo zlokalizowa dwik rodkowego kanalu. Polski 3 Gloniki tylny umie na wysokoci uszu odbiorcy, zwracajc je ku sobie lub montujc na cianie. 4 Tylny glonik centralny umie za miejscem odsluchu lub zamocuj na cianie. 5 Postaw subwoofer na podlodze, w pobliu odbiornika TV. Przydatne wskazówki: Aby unikn wplywu zaklóce magnetycznych na jako obrazu, nie naley ustawia przednich gloników zbyt blisko odbiornika TV. Wokól odbiornik AV naley pozostawi woln przestrze zapewniajc odpowiedni wentylacj urzdzenia LX Pol 96 3/30/04, 2:38 PM Polczenia Krok 3: Podlczanie gloników i subwoofer Przedni glonik (lewy) Przedni glonik (prawy) Przedni glonik rodkowy AC MAINS DVD / SACD IN DIGITAL OUT TV L + AC V ~ 50Hz + FRONT LEFT REAR LEFT FRONT CENTER AUDIO AUX L MW FM 75 R FRONT RIGHT FRONT FRONT REAR LEFT CENTER RIGHT REAR REAR SUBLEFT CENTER WOOFER FRONT RIGHT REAR REAR RIGHT CENTER 7 CHANNEL IN SUBWOOFER OPTICAL COAXIAL R IN OUT SPEAKERS (4 ) (6 ) ANTENNA DIGITAL IN Subwoofer Glonik tylny (prawy) Glonik tylny Tylny rodkowy (lewy) q Gloniki naley podlczy przy uyciu dostarczonych kabli glonikowych, dopasowujc kolory gniazd i kabli glonikowych. Nieizolowany koniec kabla glonikowego naley wsun calkowicie do gniazda. Gloniki FRONT LEFT (FL) FRONT RIGHT (FR) FRONT CENTER (FC) REAR LEFT (RL) REAR CENTER (RR) REAR LEFT (RC) SUBWOOER (SUBW) czarny czarny czarny czarny czarny czarny czarny bialy czerwony zielony niebieski szary brzowy fioletowy Przydatne wskazówki: Naley sprawdzi, czy kable glonikowe zostaly prawidlowo podlczone. Nieprawidlowe podlczenie moe spowodowa uszkodzenie systemu wskutek zwarcia. Do danej pary gniazd +/- nie naley podlcza wicej ni jeden glonik. Nie naley podlcza gloników o niszej impedancji ni gloników dostarczonych w zestawie. Szczególowe informacje mona znale w dalszej czci niniejszej instrukcji, w rozdziale Dane techniczne LX Pol 97 3/30/04, 2:38 PM Polski Polczenia Krok 4: Podlczanie anten FM/ MW Krok 5: Podlczanie kabla zasilajcego zamocuj zaczep w szczelinie anten ramow MW anten FM Po prawidlowym podlczeniu wszystkich elementów wtyczk kabla zasilajcego naley umieci w gniazdku sieciowym. Po wlczeniu zasilania nie wolno wykonywa, ani zmienia polcze. Pomocna wskazówka: Dane identyfikacyjne i informacje o zasilaniu podano na tabliczce znamionowej na tylnej lub dolnej ciance urzdzenia. 1 DVD / SACD IN DIGITAL OUT TV FRONT LEFT REAR LEFT FRONT CENTER AUDIO AUX L MW L FM 75 R FRONT RIGHT REAR RIGHT REAR CENTER SUBWOOFER OPTICAL COAXIAL R IN OUT ANTENNA 7 CHANNEL IN DIGITAL IN 1 Podlcz dostarczon anten ramow MW do gniazda MW. Umie anten MW na pólce, stojaku lub przymocuj j do ciany. 2 Podlcz d dostarczon anten FM do gniazda FM. Rozwi anten FM i przymocuj jej koce do ciany. Aby odbiór sygnalu stereo FM byl lepszy, naley podlczy anten zewntrzn FM (nie nalec do wyposaenia). Polski Przydatne wskazówki: Anten naley ustawi w taki sposób, aby uzyska optymalny odbiór. Anteny naley ustawia moliwie jak najdalej od telewizora, magnetowidu czy innego ródla promieniowania, aby unikn zaklóce LX Pol 98 3/30/04, 2:38 PM Opcjonalne polczenia Odtwarzanie UWAGA! Moliwe jest podlczenie innego sprztu audio oraz audio /wideo do odbiornika AV w celu wykorzystania moliwoci dwiku surround systemu audio kina domowego. Przewody audio/ wideo umoliwiajce podlczenie odtwarzacza do urzdze dodatkowych stanowi element wyposaenia dodatkowego. Podczas wykonywania polcze naley zwrtarczonego w zestawie) polcz gniazdo OPTICAL IN odbiornika AV z gniazdem wyjciowym OPTICAL odtwarzacza DVD/SACD (patrz rys. C). 1 Rozpocznij odtwarzanie z podlczonego ródla. 2 Nacinij przycisk DISC na pilocie, aby wybra opcj "DISC OPTI", a nastpnie nacinij przycisk VOL +-, aby ustawi poziom glonoci. Przed uruchomieniem urzdzenia, LX Pol 100 3/30/04, 2:39 PM Opcjonalne polczenia Nagrywanie Podlczanie do urzdzenia nagrywajcego AUDIO IN L COAXIAL IN / DIGITAL IN R Urzdzenie do zapisu analogowego Urzdzenie do zapisu cyfrowego DVD / SACD IN DIGITAL OUT TV + + FRONT LEFT REAR LEFT FRONT CENTER AUDIO AUX L MW L FM 75 R FRONT FRONT FRONT REAR RIGHT LEFT CENTER RIGHT REAR REAR SUBLEFT CENTER WOOFER FRONT RIGHT REAR RIGHT REAR CENTER SUBWOOFER OPTICAL COAXIAL R IN OUT SPEAKERS (4 ) (6 ) ANTENNA 7 CHANNEL IN DIGITAL IN q Polcz gniazdo COAXIAL OUT odbiornik AV z gniazdem DIGITAL (COAXIAL) IN urzdzenia do nagrywania cyfrowego (zgodnego z systemem DTS-Digital Theatre System wyposaonym na przyklad w dekoder Dolby Digital). Umoliwia uzyskanie cyfrowego lub analogowego zapisu sygnalów odebranych z odbiornika AV. ORAZ/LUB q Polcz gniazda AUDIO OUT odbiornika AV z gniazdami AUDIO IN analogowego urzdzenia nagrywajcego. Pozwoli to dokona analogowego nagrania stereofonicznego (dwa kanaly, prawy i lewy). Przydatne wskazówki: Nie jest moliwe nagrywanie sygnalów Dolby Digital, DTS lub MPEG z odbiornika AV. Nagrywanie cyfrowe nie jest moliwe, jeli cyfrowy material ródlowy jest zabezpieczony przed kopiowaniem. Przed rozpoczciem nagrywania 1 Nacinij przycisk DISC,TUNER,TV lub AUX, aby wybra dane ródlo zapisywanego sygnalu. Nazwa ródla zostanie wywietlona na panelu wywietlacza. 2 Rozpocznij nagrywanie na zewntrznym urzdzeniu nagrywajcym. Przydatne wskazówki: Nie jest moliwe nagrywanie z 7 kanalowego ródla wejciowego. Ustawienia dwiku nie maj wplywu na nagranie LX Pol 101 3/30/04, 2:39 PM Polski Przegld funkcji Odtwarzacz i pilot zdalnego sterowania 1 DIGITAL A/V SURROUND RECEIVER SOURCE 90 VOLUME PHONES SURROUND PROGRAM TUNING BASS TREBLE STANDBY- ON 1 STANDBY ON (B) Sluy do wlczania urzdzenia lub przelczania go w tryb gotowoci. 8 SOURCE Sluy do wybierania odpowiedniego ródla dwiku: DISC (7CH/ COAX/ OPTI), TUNER (FM/ MW), AUX lub TV. (odbiornika TV firmy Philips) TV: przelcza tryb ródla dwiku na TV DISC: sluy do przelczania pomidzy ródlami dwiku DISC 7CH, DISC COAX oraz DISC OPTI. TUNER (Tuner): sluy do przelczania pomidzy odbiorem w pamie FM i MW. AUX: trybu AUX (równolegly). 2 Panel wywietlacza gloników 3 SURROUND Umoliwia wybór trybu wielokanalowego dwiku przestrzennego lub dwiku stereofonicznego.

7 4 Panel wywietlacza odtwarzacza 5 PROGRAM *Wywietlenie menu ustawie amplitunera. TUNER (Tuner): wlcza tryb automatycznego/ rcznego programowania stacji radiowych. TUNING T sluy do dostrojenia czstotliwoci w gór 9 VOLUME (VOL +-) Sluy do regulacji poziomu glonoci. Sluy do wyboru ustawie w menu odbiornika. 6S 0 PHONES Gniazdo do podlczania sluchawek. Podlczenie sluchawek powoduje wyciszenie dwiku gloników. Polski 7 BASS / TREBLE Umoliwia wybór przewagi tonów niskich lub wysokich. Do regulacji poziomu tonów niskich i wysokich sluy pokrtlo VOLUME. * = Nacinij i przytrzymaj przycisk przez co najmniej 5 sekundy LX Pol 102 3/30/04, 2:39 PM Przegld funkcji Przyciski sterujce dostpne tylko na pilocie zdalnego sterowania ( 8 TV DISC TUNER Do wyboru zaprogramowanej stacji radiowej slu przyciski 1 SOUND Umoliwia wybór rodzaju dwiku. DISC * # SUBW + Umoliwia regulacj poziomu dwiku subwooferów. temu po wloeniu plyty menu bdzie wywietlane w wybranym jzyku. wskazówka: Jeeli zostal wybrany tryb Stereo lub VSS, regulacja poziomu natenia dwiku z glonika centralnego i gloników tylnych nie spowoduje adnych zmian. Regulacja poziomu natenia dwiku z gloników Moliwa jest regulacja poziomu natenia dwiku dla gloników tylnych, glonika centralnego i glonika niskotonowego (subwoofera) poprzez porównanie natenia dwiku z gloników przednich. REPEAT REPEAT SLEEP DIM SUBW REAR CENTER TV VOL 4 Przy uyciu regulacji glonoci VOLUME wybierz ustawienia najbardziej odpowiadajce potrzebom dwiku surround. Jeeli pokrtlo regulacji glonoci nie zostanie uyte w cigu 5 sekund, odtwarzacz powróci do funkcji regulacji glonoci. 5 Nacinij przycisk PROGRAM, aby potwierdzi wybór. Przydatne wskazówki: Naley zastosowa wikszy czas opónienia, jeli gloniki satelitarne znajduj si bliej sluchacza ni gloniki przednie. Jeeli na wywietlaczu pokazuje si komunikat "CHECK SURROUND SETTINGS" (SPRAWD USTAWIENIA SURROUND), nacinij przycisk SURROUND, aby wybra tryb surround. Funkcja "AUTO PROG" jest dostpna tylko w trybie tunera LX Pol 105 3/30/04, 2:40 PM Polski Ustawienia dwiku WANE! Aby uzyska odpowiedni dwik przestrzenny, naley sprawdzi, czy podlczone zostaly gloniki i subwoofer (patrz strona 97). Dostpno poszczególnych trybów dwiku przestrzennego zaley od liczby gloników oraz rodzaju cieki dwikowej na plycie. Wybór dwiku surround W trybie DISC COAX lub DISC OPTI q Jeli do urzdzenia jest doprowadzany sygnal w formacie Dolby Digital EX lub Dolby Digital 5.1, kade nacinicie przycisku SURROUND powoduje wybór jednego z nastpujcych ustawie: DOLBY EX TM DOLBY D (Digital) TM STEREO TM VSS (Virtual Surround Sound) q Gdy aktywny jest tryb Dolby Digital 2,1 oraz PCM, mona wybra nastpujce opcje: DOLBY PLII MOVIE TM DOLBY PLII MUSIC TM DOLBY PL (ProLogic) TM STEREO TM VSS (Virtual Surround Sound) q Gdy aktywny jest tryb DTS, mona wybra nastpujce opcje: DTS (Digital Theatre Systems) TM STEREO TM VSS (Virtual Surround Sound) W trybie TV,TUNER lub AUX q Kade nacinicie przycisku SURROUND powoduje wybór jednego z nastpujcych ustawie: DOLBY PLII MOVIE TM DOLBY PLII MUSIC TM DOLBY PL (ProLogic) TM STEREO TM VSS (Virtual Surround Sound) Wybór cyfrowych efektów dwikowych Istnieje moliwo wyboru predefiniowanych efektów dwikowych odpowiadajcych zawartoci plyty lub optymalizujcych odbiór okrelonego stylu muzycznego. q Aby wybra dany efekt dwikowy, nacinij kilkakrotnie przycisk SOUND. Gdy aktywny jest tryb Dolby Digital EX, Dolby Digital, DTS, PRO LOGIC lub PRO LOGIC II (MOVIE), mona wybra nastpujce opcje: CONCERT, DRAMA, ACTION lub SCI-FI. Gdy aktywny jest tryb VSS, PRO LOGIC II (MUSIC) lub ródlem sygnalu jest tuner radiowy, mona wybra nastpujce opcje: JAZZ, ROCK, DIGITAL lub CLASSIC. Pomocna wskazówka: W celu uzyskania plaskiej charakterystki wyjciowej dwiku wybierz CONCERT lub CLASSIC. Regulacja poziomu niskich/ wysokich tonów Funkcje BASS (niskie tony) oraz TREBLE (wysokie tony) pozwalaj zdefiniowa ustawienia procesora dwiku. Polski Przydatne wskazówki: Dostpne s nastpujce opcje dwiku surround: Dolby Digital EX, Dolby Digital, DTS (Digital Theatre Systems) Surround, Dolby Pro Logic II oraz Dolby Pro Logic. W trybie VSS (Virtual Surround Sound) kanal surround jest odtwarzany przez dwa gloniki przednie. MOVIE oraz MUSIC to dwik surround Dolby Pro Logic II. Funkcja surround nie jest dostpna w trybie DISC 7CH. Gloniki rodkowy i satelitarne dzialaj tylko wtedy, gdy zestaw kina domowego zostal ustawiony na tryb Multi-channel (Wielokanalowy). 1 Nacinij przycisk BASS lub TREBLE. 2 W przecigu dwie sekund uyj pokrtla VOLUME aby ustawi poziom niskich lub wysokich tonów (-10dB ~ 10dB, domylne 0dB). Jeeli pokrtlo regulacji glonoci nie zostanie uyte w cigu dwie sekund, odtwarzacz powróci do funkcji regulacji glonoci. Podlczenie sluchawek powoduje wylczenie regulacji nasycenia niskich/ wysokich tonów LX Pol 106 3/30/04, 2:40 PM Regulacja glonoci i Inne funkcje Regulacja glonoci q Naley obraca pokrtlo VOLUME (lub naciska przycisk VOL+/- na pilocie zdalnego sterowania), aby zwikszy lub zmniejszy poziom glonoci. "VOL MIN" odpowiada minimalnemu poziomowi glonoci, a "VOL MAX" maksymalnemu poziomowi glonoci. Tylko odbiorniki TV Philips q Do regulacji poziomu glonoci odbiornika TV marki Philips uyj przycisków TV VOL +/na pilocie. Sluchanie przez sluchawki q Wtyk sluchawek naley podlczy do gniazda z przodu odbiornik AV PHONE. Gloniki zostan wyciszone. Dwik przestrzenny zostanie zmieniony na stereofoniczny. Chwilowe wyciszanie dwiku q Naley nacisn przycisk MUTE na pilocie. Odtwarzanie bdzie kontynuowane bez dwiku i wywietlony zostanie komunikat "MUTE" (Bez dwiku). Aby przywróci odtwarzanie dwiku, nacinij ponownie przycisk MUTE lub zwiksz poziom glonoci. Przyciemnianie wywietlacza q Naciskajc kilkakrotnie przycisk DIM na pilocie wybierz jeden z dostpnych poziomów jasnoci wywietlacza: HIGH [jasny] (domylne), MID [redni] lub LOW [ciemny]. Nastawianie wylcznika nocnego Wylcznik nocny powoduje automatyczne przejcie odtwarzacza do trybu gotowoci o okrelonej porze. q Naley naciska przycisk SLEEP na pilocie zdalnego sterowania do momentu osignicia danego, predefiniowanego czasu wylczenia. Dostpne s nastpujce opcje (czas w minutach): 15 TM 30 TM 45 TM 60 TM 90 TM 120 TM OFF TM Na wywietlaczu pojawi si ikona "SLEEP", chyba e zestaw jest wylczony "OFF" (WYL.

8 ). NIGHT SLEEP MUTE PRESET PROGRAM Tryb nocny wlczanie/ wylczanie Po uruchomieniu trybu nocnego gloniejsze dwiki s przyciszane, a ciche dwiki s odtwarzane gloniej, na poziomie slyszalnoci. Opcja ta jest przydatna podczas ogldania w nocy ulubionych filmów akcji, nie przeszkadzajc innym. WANE! Ta funkcja jest dostpna tylko w przypadku filmów nagranych w systemie Dolby Digital EX lub Dolby Digital. q Nacinij kilkakrotnie na pilocie przycisk NIGHT, aby wlczy lub wylczy (domylne OFF [Wylczone]) tryb nocny. Pomocna wskazówka: Opcja trybu nocnego nie jest dostpna w trybie DISC 7CH. Sprawdzanie lub zmiana ustawienia q Aby sprawdzi czas pozostaly do wylczenia, naley jeden raz nacisn przycisk SLEEP. Kolejne nacinicie przycisku SLEEP spowoduje wywietlenie na wywietlaczu nastpnej opcji wylcznika nocnego. Wylczanie wylcznika nocnego q Naley nacisn przycisk SLEEP do momentu pojawienia si komunikatu "OFF" (Wylczony) lub nacisn przycisk STANDBY ON LX Pol 107 3/30/04, 2:40 PM Polski Obsluga tunera WANE! Naley upewni si, czy podlczono anteny FM i MW. 4 Nacinij ponownie przycisk PROGRAM, aby rozpocz automatyczne programowanie stacji. "SEARCH" s'affiche. Wszystkie stacje nadajce silny sygnal zostan zapisane w pamici. Automatyczne programowanie rozpocznie si od pozycji (1), a uprzednio zaprogramowane stacje zostan zastpione nowymi. Wyszukiwanie stacji radiowych 1 Nacinij przycisk TUNER na pilocie zdalnego sterowania, aby wybra "FM" lub "MW". 2 Nacinij i przytrzymaj przycisk S / T na pilocie zdalnego sterowania do momentu, gdy czstotliwo na wskaniku zacznie si zmienia, a nastpnie zwolnij przycisk. "FM SEARCH" s'affiche. Zostanie automatycznie ustawiona nastpna stacja radiowa. Programowanie rczne Istnieje moliwo zaprogramowania wylcznie ulubionych stacji radiowych. 1 Znajd dan stacj radiow (patrz "Wyszukiwanie stacji radiowych"). 3 Aby dostroi stacje o slabym sygnale, naciskaj na krótko przyciski S / T do momentu uzyskania optymalnego odbioru. 2 Nacinij przycisk PROGRAM. TUNER Na ekranie pojawi si ikony "PROGRAM" i "PRESET". NIGHT SLEEP MUTE PRESET PROGRAM Pomocna wskazówka: Jeeli stacja radiowa FM nadaje dane RDS (Radio Data System), nazwa RDS zostanie wywietlona i zapisana. 3 Uyj klawiatury numerycznej (0-9), aby wybra numer pamici, od której zacznie si programowanie stacji. Jeli ikona "PROGRAM" zganie zanim wybierzesz dany numer programu, nacinij ponownie przycisk PROGRAM. Programowanie stacji radiowych Istnieje moliwo zaprogramowania do 40 stacji radiowych, niezalenie od jakoci odbioru. 4 Nacinij przycisk PROGRAM, aby zaprogramowa stacj. Automatyczne zapamitywanie stacji Istnieje moliwo automatycznego zapisania w pamici wszystkich dostpnych stacji radiowych. 5 W celu zaprogramowania innych stacji powtórz czynnoci 1~4. Przydatne wskazówki: W przypadku próby zaprogramowania wicej ni 40 stacji radiowych na wywietlaczu pojawi si komunikat "PROG FULL". System wyjdzie z trybu programowania, jeeli w cigu 2 sekund nie zostanie nacinity aden przycisk. Polski 1 W trybie tunera nacinij i przytrzymaj przez pi sekund przycisk PROGRAM, aby wej do ustawie systemu. 2 Nacinij przycisk S / T, aby wybra opcj "AUTO PROG'. AUTO PROG 3 Nacinij przycisk PROGRAM, aby potwierdzi wybór. "CONFIRM" s'affiche. Wybór jednej z zaprogramowanych stacji q Naciskaj przyciski 1 2 lub uyj klawiatury numerycznej (0-9), aby wybra numer zaprogramowanej stacji. Wywietlony zostanie numer stacji, jej czstotliwo oraz pasmo, w którym stacja jest nadawana LX Pol 108 3/30/04, 2:40 PM Rozwizywanie problemów OSTRZEENIE Pod adnym warunkiem nie naley podejmowa prób samodzielnej naprawy urzdzenia. W przeciwnym wypadku uniewaniona zostanie gwarancja. Nie naley otwiera obudowy zestawu, aby unikn poraenia prdem. W przypadku nieprawidlowej pracy urzdzenia naley wykona ponisze czynnoci kontrolne. Jeli nie pomog one w rozwizaniu problemu, naley skontaktowa si z przedstawicielem lub oddzialem firmy Philips. Problem Wylczone zasilanie Brak dwiku lub dwik znieksztalcony Rozwizanie Sprawd, czy kabel zasilajcy jest prawidlowo podlczony. Ustaw wlaciwy poziom glonoci. Sprawd ustawienia i podlczenia gloników. Odlcz sluchawki. Nacinij przycisk odpowiadajcy danemu ródlu dwiku na pilocie zdalnego sterowania (na przyklad TV lub AUX), aby wybra urzdzenie, z którego ma by odtwarzany dwik poprzez odbiornik AV. Uyj przycisków CENTER +/- lub REAR +/-, aby zmieni poziom glonoci. Upewnij si, czy glonik tylny i satelitarne zostaly prawidlowo podlczone. Nacinij przycisk SURROUND, aby wybra prawidlowe ustawienie dwiku przestrzennego. Upewnij si, czy odtwarzane ródlo zostalo nagrane lub jest nadawane w systemie dwiku przestrzennego (DTS, Dolby Digital itd.). Jeeli sygnal jest zbyt slaby, zmie poloenie anteny lub podlcz zewntrzn anten, aby uzyska lepszy odbiór. Zwiksz odleglo pomidzy zestawem, a telewizorem lub magnetowidem. Ustaw prawidlow czstotliwo. Umie anten z daleka od urzdze, które mog by przyczyn zaklóce. Wybierz ródlo sygnalu (na przyklad DISC lub TUNER) zanim naciniesz przycisk funkcji (S, T). Zmniejsz odleglo pomidzy pilotem zdalnego sterowania, a zestawem. Wymie baterie na nowe. Skieruj pilot zdalnego sterowania bezporednio w stron czujnika IR. Sprawd, czy baterie s prawidlowo wloone. Umie odbiornik AV moliwie najdalej od urzdze elektrycznych, które mog by przyczyn zaklóce. Z gloników rodkowego i satelitarnych nie wydobywa si aden dwik. Odbiór radia jest slaby. Pilot zdalnego sterowania nie dziala prawidlowo. Slucha ciche brzczenie lub buczenie. wys. wys. wys. x glb.) Masa 40 Hz 200 Hz mm x 360 mm x 350 mm 4,93 kg Polski Dane techniczne mog ulec zmianie bez powiadomienia LX Pol 110 3/30/04, 2:41 PM Slownik terminów Dwik analogowy: Drgania powietrza o rónych parametrach odbierane przez ucho. Dwik analogowy jest zmienny, natomiast dwik cyfrowy posiada okrelone wartoci numeryczne. Wyjcia analogowe przesylaj sygnal dwikowy dwoma kanalami, lewym i prawym. Gniazda wyjciowe dwiku: Gniazda umieszczone z tylu odbiornik AV, sluce do przesylu sygnalu audio do innego urzdzenia (telewizora, zestawu stereo itd.). Dwik cyfrowy: Dwik przekonwertowany na wartoci numeryczne. Dwik cyfrowy jest dostpny w przypadku korzystania z gniazd DIGITAL AUDIO OUT COAXIAL (koncentryczne wyjcie cyfrowe) lub OPTICAL (wyjcie optyczne). Za porednictwem tych gniazd wysylany jest dwik wielokanalowy, w odrónieniu od jedynie dwóch kanalów w przypadku dwiku analogowego.

9 Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Dolby Digital: System dwiku przestrzennego stworzony przez Dolby Laboratories, zawierajcy do szeciu kanalów dwiku cyfrowego (przedni prawy i lewy, surround prawy i lewy oraz rodkowy). Dolby Surround Pro Logic: Technologia dekodowania dwiku zapisanego w formacie Dolby Surround. W odpowiednie dekodery wyposaony jest niemal kady z dostpnych na rynku zestawów kina domowego. Podobnie jak profesjonalne dekodery uywane w kinach, uklady dekodujce sygnal w formacie Dolby Surround Pro Logic przetwarzaj dwik stereofoniczny do postaci czterokanalowej: z kanalem lewym, centralnym, prawym i surround. Dolby Surround Pro Logic II: Opracowana stosunkowo niedawno technologia matrycowego dekodowania dwiku zapewniajca lepsz przestrzenno i kierunkowo dwiku ni format Dolby Surround. Dwik stereofoniczny jest przetwarzany do postaci wielokanalowej, dziki czemu uzyskuje si realistyczne efekty przestrzenne. Format ten idealnie nadaje si do tworzenia efektów przestrzennych w samochodowych systemach audio. Z formatem Dolby Surround Pro Logic II s zgodne nagrania zrealizowane tradycyjnymi metodami. W przypadku cieek dwikowych do filmów istnieje take moliwo uycia metody kodowania do formatu Pro Logic II zapewniajcej wykorzystanie take lewego i prawego kanalu surround. (Nagrania takie s zgodne take z formatem Pro Logic). DTS: Digital Theatre Systems (Systemy kina cyfrowego). Jest to system dwiku przestrzennego inny ni Dolby Digital. Formaty te zostaly opracowane przez róne firmy. Wielokanalowy: Na plytach DVD kada cieka stanowi odrbne pole dwikowe. W przypadku plyt obslugujcych formaty dwiku wielokanalowego cieki tworz struktur obejmujc trzy lub nawet wiksz liczb kanalów. Super Audio CD (SACD): Ten format dwiku oparty jest na aktualnych standardach CD, ale zawiera wiksz ilo informacji, co zapewnia wysz jako dwiku. Istniej trzy typy plyt: jednowarstwowe, dwuwarstwowe oraz hybrydowe. Plyty hybrydowe zawieraj zarówno informacje audio CD, jak i Super Audio CD. Dwik przestrzenny: Realistyczny dwik trójwymiarowy generowany przez kilka gloników rozmieszczonych wokól sluchacza. VSS (Wirtualny dwik przestrzenny): Dwik przestrzenny w formacie ProLogic MPEG lub Dolby Digital jest przetwarzany przez procesor DSP, co umoliwia uzyskanie efektu dwiku przestrzennego z jedynie dwóch przednich gloników LX Pol 111 3/30/04, 2:41 PM Polski H G B C A F J 12nc: LX710 LX710 Front Speaker (right) A B Front Speaker (left) Centre Speaker C MW loop antenna FM antenna E D AC MAINS DVD / SACD IN DIGITAL OUT TV + AC V ~ 50Hz + FRONT LEFT REAR LEFT FRONT CENTER AUDIO AUX L MW L FM 75 R FRONT FRONT FRONT REAR RIGHT LEFT CENTER RIGHT SUBREAR REAR LEFT CENTER WOOFER FRONT RIGHT REAR REAR CENTER RIGHT 7 CHANNEL IN SUBWOOFER OPTICAL COAXIAL R IN OUT SPEAKERS (4 ) (6 ) ANTENNA DIGITAL IN LX710 Rear Speaker (right) J H Rear Speaker (left) Rear Speaker G (centre) F Subwoofer Connecting to a TV Connecting to a CD Recorder TV TV/AV DISC TUNER AUX DISC DVD MENU SYSTEM VOL STOP PLAY/PAUSE RESUME SURROUND SOUND NIGHT MUTE REPEAT REPEAT SLEEP DIM SUBW REAR CENTER TV VOL DVD / SACD IN DIGITAL OUT TV + FRONT LEFT REAR LEFT FRONT CENTER AUDIO AUX L MW DVD / SACD IN DIGITAL OUT TV + + FRONT LEFT REAR LEFT FRONT CENTER AUDIO AUX L MW L L FM 75 FM 75 R FRONT RIGHT REAR REAR RIGHT CENTER 7 CHANNEL IN SUBWOOFER OPTICAL COAXIAL R IN OUT R R IN OUT ANTENNA REAR SUBCENTER WOOFER DIGITAL IN (6 ) FRONT RIGHT REAR REAR CENTER RIGHT 7 CHANNEL IN SUBWOOFER OPTICAL COAXIAL ANTENNA DIGITAL IN LX710 LX710 Connecting to a VCR AUX TV DISC TUNER AUX DISC DVD MENU SYSTEM VOL AC V ~ 50Hz STOP PLAY/PAUSE RESUME SURROUND SOUND NIGHT MUTE REPEAT REPEAT SLEEP DIM recording SUBW REAR CENTER TV VOL playback DVD / SACD IN DIGITAL OUT TV AC MAINS + AC V ~ 50Hz + FRONT LEFT REAR LEFT FRONT CENTER AUDIO AUX L MW L FM 75 R FRONT FRONT FRONT REAR RIGHT LEFT CENTER RIGHT SUBREAR REAR LEFT CENTER WOOFER FRONT RIGHT REAR REAR RIGHT CENTER 7 CHANNEL IN SUBWOOFER OPTICAL COAXIAL R IN OUT SPEAKERS (4 ) (6 ) ANTENNA DIGITAL IN LX710 Connecting to a DVD player DISC COAX DI DISC TV/AV DISC NER AUX TV DISC TUNER AUX DISC 7CH TV DI DISC TV/AV DISC NER AUX VOL VOL +DISC DISC DVD MENU SYSTEM VOL DVD MENU SYSTEM VOL OR DVD / SACD IN DIGITAL OUT TV + FRONT LEFT REAR LEFT FRONT CENTER AUDI AUX DVD / SACD IN DIGITAL OUT TV + L + FRONT LEFT REAR LEFT FRONT CENTER AUDIO AUX L L R ONT FRONT REAR EFT CENTER RIGHT SUBREAR REAR LEFT CENTER WOOFER FRONT RIGHT REAR REAR RIGHT CENTER 7 CHANNEL IN SUBWOOFER OPTICAL COAXIAL R FRONT RIGHT FRONT FRONT REAR LEFT CENTER RIGHT SUBREAR REAR LEFT CENTER WOOFER FRONT RIGHT REAR RIGHT REAR CENTER SUBWOOFER OPTICAL COAXIAL SPEAKERS (4 ) (6 ) IN DIGITAL IN SPEAKERS (4 ) (6 ) IN 7 CHANNEL IN DIGITAL IN LX710 LX710 Detailed playback features and additional functions are described in the accompanying owner's manual..

Twoja instrukcja użytkownika SONY KDL-40X4500 http://pl.yourpdfguides.com/dref/2161371

Twoja instrukcja użytkownika SONY KDL-40X4500 http://pl.yourpdfguides.com/dref/2161371 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

MEDION MINIWIEA MICRO AUDIO SYSTEM LIFE P64001 MD

MEDION MINIWIEA MICRO AUDIO SYSTEM LIFE P64001 MD Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla MEDION MINIWIEA MICRO AUDIO SYSTEM LIFE P64001 MD 82224. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG SYNCMASTER 920XT http://pl.yourpdfguides.com/dref/790266

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG SYNCMASTER 920XT http://pl.yourpdfguides.com/dref/790266 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla SAMSUNG SYNCMASTER 920XT. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje,

Bardziej szczegółowo

Skrót instrukcji: ... ... ... @@@@@@@@vii Rozdzial 1 Powitanie... ... ... ... 1-1 Zawarto opakowania... ... ... ... 1-1 Podstawowe dane techniczne...

Skrót instrukcji: ... ... ... @@@@@@@@vii Rozdzial 1 Powitanie... ... ... ... 1-1 Zawarto opakowania... ... ... ... 1-1 Podstawowe dane techniczne... Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika FLYBOOK DIALOGUE http://pl.yourpdfguides.com/dref/708495

Twoja instrukcja użytkownika FLYBOOK DIALOGUE http://pl.yourpdfguides.com/dref/708495 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla FLYBOOK DIALOGUE. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla FLYBOOK DIALOGUE (informacje,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SONY SA-NS300 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3866372

Twoja instrukcja użytkownika SONY SA-NS300 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3866372 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika GENUIS MP3-DJ VIVID http://pl.yourpdfguides.com/dref/2862972

Twoja instrukcja użytkownika GENUIS MP3-DJ VIVID http://pl.yourpdfguides.com/dref/2862972 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG OMNIA II http://pl.yourpdfguides.com/dref/2597695

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG OMNIA II http://pl.yourpdfguides.com/dref/2597695 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG YP-D1Z http://pl.yourpdfguides.com/dref/789863

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG YP-D1Z http://pl.yourpdfguides.com/dref/789863 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG GT-I5500 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3380359

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG GT-I5500 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3380359 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika XEROX PHASER 3140 http://pl.yourpdfguides.com/dref/4277361

Twoja instrukcja użytkownika XEROX PHASER 3140 http://pl.yourpdfguides.com/dref/4277361 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika WESTERN DIGITAL WORLD EDITION II http://pl.yourpdfguides.com/dref/3643191

Twoja instrukcja użytkownika WESTERN DIGITAL WORLD EDITION II http://pl.yourpdfguides.com/dref/3643191 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla WESTERN DIGITAL WORLD EDITION II. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika GENIUS DV210 http://pl.yourpdfguides.com/dref/2861229

Twoja instrukcja użytkownika GENIUS DV210 http://pl.yourpdfguides.com/dref/2861229 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG SGH-I200 http://pl.yourpdfguides.com/dref/789272

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG SGH-I200 http://pl.yourpdfguides.com/dref/789272 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP STORAGEWORKS D2D100 BACKUP SYSTEM http://pl.yourpdfguides.com/dref/923988

Twoja instrukcja użytkownika HP STORAGEWORKS D2D100 BACKUP SYSTEM http://pl.yourpdfguides.com/dref/923988 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP STORAGEWORKS D2D100 BACKUP SYSTEM. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla HP

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG ML-2251N http://pl.yourpdfguides.com/dref/790626

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG ML-2251N http://pl.yourpdfguides.com/dref/790626 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla SAMSUNG ML-2251N. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla SAMSUNG ML-2251N (informacje,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika LENCO SCD-37 USB http://pl.yourpdfguides.com/dref/2905847

Twoja instrukcja użytkownika LENCO SCD-37 USB http://pl.yourpdfguides.com/dref/2905847 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla LENCO SCD-37 USB. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla LENCO SCD-37 USB (informacje,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP STORAGEWORKS RDX REMOVABLE DISK BACKUP SYSTEM http://pl.yourpdfguides.com/dref/924010

Twoja instrukcja użytkownika HP STORAGEWORKS RDX REMOVABLE DISK BACKUP SYSTEM http://pl.yourpdfguides.com/dref/924010 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP STORAGEWORKS RDX REMOVABLE DISK BACKUP. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla

Bardziej szczegółowo

1 Spis treci 2 Instrukcje dotyczce bezpieczestwa 2.1 Przerwy w uytkowaniu 2.2 Wskazówki dotyczce utylizacji 2.3 Wane wskazówki dotyczce obsługi 2.

1 Spis treci 2 Instrukcje dotyczce bezpieczestwa 2.1 Przerwy w uytkowaniu 2.2 Wskazówki dotyczce utylizacji 2.3 Wane wskazówki dotyczce obsługi 2. 1 Spis treci 2 Instrukcje dotyczce bezpieczestwa 2.1 Przerwy w uytkowaniu 2.2 Wskazówki dotyczce utylizacji 2.3 Wane wskazówki dotyczce obsługi 2.4 Wana wskazówka dotyczca zabezpieczenia danych 3 Ilustracje

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika GRUNDIG GV 29 VPS/5 http://pl.yourpdfguides.com/dref/2918502

Twoja instrukcja użytkownika GRUNDIG GV 29 VPS/5 http://pl.yourpdfguides.com/dref/2918502 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika WESTERN DIGITAL WD SHARESPACE http://pl.yourpdfguides.com/dref/3594227

Twoja instrukcja użytkownika WESTERN DIGITAL WD SHARESPACE http://pl.yourpdfguides.com/dref/3594227 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla WESTERN DIGITAL WD SHARESPACE. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika LINKSYS SPA922 http://pl.yourpdfguides.com/dref/602140

Twoja instrukcja użytkownika LINKSYS SPA922 http://pl.yourpdfguides.com/dref/602140 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SONY ERICSSON XPERIA X1 http://pl.yourpdfguides.com/dref/1311014

Twoja instrukcja użytkownika SONY ERICSSON XPERIA X1 http://pl.yourpdfguides.com/dref/1311014 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla SONY ERICSSON XPERIA X1. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje,

Bardziej szczegółowo

LC-32D65E LC-32DH65E LC-32DH65S LC-37D65E LC-37DH65E LC-37DH65S

LC-32D65E LC-32DH65E LC-32DH65S LC-37D65E LC-37DH65E LC-37DH65S LC-D65E LC-DH65E LC-DH65S LC-7D65E LC-7DH65E LC-7DH65S TELEWIZOR KOLOROWY LCD LCD SZÍNESTELEVÍZIÓ TELEVIZOR S BAREVNOU LCD OBRAZOVKOU TELEVÍZOR S FAREBNOU LCD OBRAZOVKOU КОЛЬОРОВИЙ ТЕЛЕВІЗОР З INSTRUKCJA

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SONY ERICSSON T280I http://pl.yourpdfguides.com/dref/819986

Twoja instrukcja użytkownika SONY ERICSSON T280I http://pl.yourpdfguides.com/dref/819986 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SHARP SHARPDESK R3.1 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3873778

Twoja instrukcja użytkownika SHARP SHARPDESK R3.1 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3873778 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP LASERJET 1160 http://pl.yourpdfguides.com/dref/900800

Twoja instrukcja użytkownika HP LASERJET 1160 http://pl.yourpdfguides.com/dref/900800 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP LASERJET 1160. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla HP LASERJET 1160 (informacje,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika KONICA MINOLTA BIZHUB C350 http://pl.yourpdfguides.com/dref/588462

Twoja instrukcja użytkownika KONICA MINOLTA BIZHUB C350 http://pl.yourpdfguides.com/dref/588462 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla KONICA MINOLTA BIZHUB C350. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje,

Bardziej szczegółowo

AVR 1710, AVR 171, AVR 171/230C AVR 1610, AVR 161, AVR 161/230C

AVR 1710, AVR 171, AVR 171/230C AVR 1610, AVR 161, AVR 161/230C AVR 1710, AVR 171, AVR 171/230C AVR 1610, AVR 161, AVR 161/230C Odbiornik audio/wideo Instrukcja obsługi AVR Spis treści WPROWADZENIE 3 AKCESORIA WCHODZĄCE W ZAKRES DOSTAWY 3 WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE

Bardziej szczegółowo

LC-32LE700E LC-40LE700E LC-46LE700E LC-52LE700E

LC-32LE700E LC-40LE700E LC-46LE700E LC-52LE700E LC-32LE700E LC-40LE700E LC-46LE700E LC-52LE700E LC-32LX700E LC-40LX700E LC-46LX700E LC-32LU700E LC-40LU700E LC-46LU700E LC-32LE705E LC-40LE705E LC-46LE705E LC-52LE705E LC-32LX705E LC-40LX705E LC-46LX705E

Bardziej szczegółowo