Przekaźnik bezpieczeństwa monitorujący prędkość GuardMaster MSR57P

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Przekaźnik bezpieczeństwa monitorujący prędkość GuardMaster MSR57P"

Transkrypt

1 Instrukcje instalacyjne Przekaźnik bezpieczeństwa monitorujący prędkość GuardMaster MSR57P Numer katalogowy 440R-S845AER-NNL Wymiary Encoder 1 Encoder 2 S32 S42 S52 S A1 S11 S21 S12 S DPI P Config Lock PWR/Fault Stop Inputs Status Limited Speed Standstill Safe Speed Motion Power Door S72 S82 X32 X42 Y1 Y2 S34 Y37 Y31 Y32 Y33 Y Y35 A mm (4.51 in.) 99 mm (3.9 in.) 67.5 mm (2.66 in.) Informacje dodatkowe Źródło Przekaźnik bezpieczeństwa monitorujący prędkość GuardMaster MSR57P Instrukcja obsługi, publikacja 440R-UM004 Opis Szczegółowe informacje dotyczące podłączeń, konfiguracji i działania przekaźnika MSR57P obejmujące wymagania bezpieczeństwa. Publikacje można przeglądać lub pobrać z Aby zamówić papierowe kopie dokumentacji technicznej, należy skontaktować się z lokalnym dystrybutorem lub przedstawicielem Rockwell Automation.

2 2 Przekaźnik bezpieczeństwa monitorujący prędkość GuardMaster MSR57P Instrukcje instalacyjne w innych językach English Deutsch Français Italiano Español Português Polski Czech Swedish Dutch Danish Chinese (complex) Chinese (simplified) Japanese This instruction sheet is available in multiple languages at Select publication language and type MSR57P in the search field. Dieses Instruktionsblatt kann in mehreren Sprachen unter gelesen werden. Bitte Ihre Sprache anwählen und MSR57P im Suchfeld eintippen. Ces instructions sont disponibles dans différentes langues à l adresse suivante: Sélectionner la langue puis taper << MSR57P >> dans le champ de recherche. La presente scheda d istruzione è disponibile in varie lingue sul sito Selezionare la lingua desiderata e digitare MSR57P nel campo di ricerca. Puede encontrar esta hoja de instrucciones en varios idiomas en Seleccione el idioma de publicación y escriba MSR57P en el campo de búsqueda. Esta folha de instruções está disponível em várias línguas em Seleccione a língua de publicação e entre com MSR57P no espaço de busca. Ta broszura jest dostępna w wielu językach na stronie Wybierz język publikacji i wpisz w polu wyszukiwania MSR57P. Tyto pokyny jsou k dispozici v nekolika jazycích na Zvolte si jazyk publikace a do vyhledávacího polícka vepište MSR57P. Detta instruktionsblad finns på olika språk på Välj önskat språk och skriv MSR57P i sökrutan. Dit instructieblad is beschikbaar in diverse talen op: Kies taal van publicatie en tik MSR57P in het zoekveld. Dette instruktionsblad kan hentes på mange sprog på Vælg det ønskede publikationssprog og skriv MSR57P i søgefeltet. 從 以 下 網 頁 可 以 獲 得 本 說 明 書 的 多 種 語 言 的 版 本 :http://rockwellautomation.com/literature 請 選 擇 出 版 物 的 語 言, 並 在 搜 索 欄 輸 入 MSR57P 从 以 下 网 页 可 以 获 得 本 说 明 书 的 多 种 语 言 的 版 本 :http://rockwellautomation.com/literature 请 选 择 出 版 物 的 语 言, 并 在 搜 索 栏 输 入 MSR57P 印 MSR57P

3 Przekaźnik bezpieczeństwa monitorujący prędkość GuardMaster MSR57P 3 Podstawowe informacje bezpieczeństwa Zachowaj dokument jako przyszłe źródło odniesienia. Rockwell Automation nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia produktu, jeśli jest on używany niezgodnie ze specyfikacjami zawartymi w tym dokumencie. UWAGA UWAGA Urządzenie jest zaprojektowane jako element systemu sterowania związanego z bezpieczeństwem. Przed zainstalowaniem należy przeprowadzić oszacowanie ryzyka, aby określić, czy specyfikacja tego urządzenia jest odpowiednia dla wszystkich przewidywanych parametrów pracy i środowisk maszyny, w której przekaźnik ma być stosowany. Przez cały czas użytkowania maszyny należy regularnie sprawdzać, czy przewidziane parametry pozostają aktualne. Programowalne elektroniczne systemy bezpieczeństwa (PES) Personel odpowiedzialny za instalację i stosowanie programowalnych elektronicznych systemów bezpieczeństwa (PES) musi być świadomy wymagań bezpieczeństwa danego systemu i musi być przeszkolony w zakresie korzystania z niego. Wymagania przestrzeni Wokół systemu (zespołu modułów) należy zapewnić dostateczną przestrzeń. Minimalne zalecane odstępy: 15 mm (0,6 cala) od góry 15 mm (0,6 cala) od dołu 2 3 mm (0,08 0,12 cala) między modułami przy temperaturze otoczenia wyższej niż 40 C (104 F). Montaż przekaźnika MSR57P Aby zamontować przekaźnik MSR57P na szynie DIN EN x 7.5, należy wykonać poniższe kroki. 1. Zaczep górny rowek na szynie DIN. 2. Zatrzaśnij urządzenie, przyciskając go w dół naprzeciw górnej części szyny. 3. Zamontuj płytki końcowe na każdym z końców szyny DIN. Aby zdemontować urządzenie z szyny DIN, użyj z płaskiego śrubokręta i opuść zatrzask, a następnie zdejmij urządzenie z szyny. Rowek Szyna DIN Zatrzask

4 4 Przekaźnik bezpieczeństwa monitorujący prędkość GuardMaster MSR57P Schemat obwodu S11 S21 S12 S22 S52 S62 S72 S82 S32 S42 X32 X42 A1 13 HIM Enkoder 2 Enkoder 1 Mini-DIN RJ45-2 RJ45-1 DPI enkodera PS 24 V DC Reset_In Sprzężenie (RL_In) Wyjścia testu impulsowego bezpieczne (SS_In) Wyjścia izolowane 24 V DC Polecenie Stop Polecenie_ Bezpieczna prędkość ograniczona (_In) GND Stan Stan błędu Łącznik zezwalający (ESM_In) SS_Out (Kaskada) 2 OSSD osłony (DM_In) _Out (Kaskada) 2 OSSD rygla (LM_In) Wyjścia Diagnostyczne Sterowanie rygla osłony (DC_Out) bipolarne Hi Lo Zasilanie napędu (MP_Out) 2 OSSD Sterowanie rygla osłony (DC_Out) kaskada Hi Lo Y1 S34 Y2 Y31 Y32 Y33 Y30 Y35 Y A Podłączenia zacisków Zacisk Funkcja A1 +24V DC, zasilanie A2 Wspólny, zasilanie S11, S21 Test_Out_0, Test_Out_1, wyjścia testu impulsowego funkcji bezpieczeństwa S12, S22 SS_In_Ch0, SS_In_Ch1, zatrzymanie bezpieczne (SS), wejście dwukanałowe S72, S82 ESM_In_Ch0, ESM_In_Ch1, łącznika zezwalającego (ESM), wejście dwukanałowe S52, S62 _In_Ch0, _In_Ch1, Bezpieczna prędkość ograniczona (), wejście dwukanałowe S32, S42 DM_In_Ch0, DM_In_Ch1, osłony (DM), wejście dwukanałowe X32, X42 LM_In_Ch0, LM_In_Ch1, rygla (LM), wejście dwukanałowe, położenie cewki Y1 24 V DC, wyjście zasilania resetu (S34) i sprzężenia (Y2) S34 Reset_In Y2 RL_In, wejście sprzężenia zwrotnego Y35 Wyjście stanu Y37 Wyjście błędu 13 Zasilanie napędu (MP) dla wyjść bezpieczeństwa 14 i 24 14, 24 MP_Out_Ch0, MP_Out_Ch1, wyjścia zasilania napędu (MP) 68, 78 _Out_Ch0, _Out_Ch1, wyjścia bezpiecznej prędkości ograniczonej () 51 DC_Out_Ch0 (Stan wysoki) wyjście sterowania osłoną [wyłącznik elektromagnetyczny osłony, bipolarny lub kaskadowy (1) ] 52 DC_Out_Ch1 (Stan niski) wyjście sterowania osłoną [wyłącznik elektromagnetyczny drzwi, bipolarny lub kaskadowy (1) ] 34, 44 SS_Out_Ch0, SS_Out_Ch1, wyjścia kaskady zatrzymania bezpieczego Y31 24 V DC, napięcie izolowanych wyjść Y32 Polecenie_Stop, wyjście izolowane Y33 Polecenie_, wyjście izolowane Y30 Uziemienie wyjść izolowanych (1) Wyjście DC_Out może być również skonfigurowane jako kaskadowe (źródło dwukanałowe). Informacje o stosowaniu tej konfiguracji w niektórych aplikacjach można znaleźć w instrukcji obsługi przekaźnika bezpieczeństwa monitorującego prędkość GuardMaster, publikacja 440R-UM004.

5 Przekaźnik bezpieczeństwa monitorujący prędkość GuardMaster MSR57P 5 Wskaźniki stanu Wskaźnik Stan Opis PWR/Fault (1) Zielony/Załączony Urządzenie pracuje normalnie i jest w trybie pracy. Czerwony/Miga Wystąpił błąd usuwalny. Czerwony/Załączony Wystąpił błąd nieusuwalny. Czerwony/Zielony Miga Trwa pobieranie konfiguracji lub aktualizacja firmware'u. Config Żółty/Załączony Konfiguracja urządzenia jest zablokowana. Lock (1) Żółty/Miga Konfiguracja urządzenia jest odblokowana. Stop Zielony/Załączony zatrzymania bezpiecznego (SS) jest zamknięte. Czerwony/Załączony SS jest otwarte lub naciśnięte. Czerwony/Miga SS ma błąd. Limited Zielony/Załączony bezpiecznej prędkości ograniczonej () jest Speed zamknięte w trybie pracy normalnej. Zielony/Miga jest otwarte ze względu na żądanie bezpiecznej prędkości, aby umożliwić dostęp do maszyny (czynność konserwacyjna). Wyłączony Funkcja nie została skonfigurowana. Czerwony/Miga ma błąd. Motion Zielony/Załączony Wyjście zasilania napędu (MP) jest załączone. Power Wyłączony Wyjście MP jest wyłączone. Czerwony/Miga Wyjście MP ma błąd. Door Zielony/Załączony Osłona jest zamknięta. Czerwony/Załączony Osłona jest otwarta. Czerwony/Miga Łącznik monitorowania osłony lub monitorowania rygla ma błąd. Wyłączony osłony nie zostało skonfigurowane. Safe Speed Zielony/Załączony Bezpieczna prędkość ograniczona jest aktywnie monitorowana i jest poniżej skonfigurowanej wartości bezpiecznej prędkości ograniczonej po żądaniu. Wyłączony Bezpieczna prędkość ograniczona nie jest monitorowana. Czerwony/Miga Wystąpił błąd prędkości. Standstill Zielony/Załączony Wykryta została prędkość zatrzymania. Wyłączony Prędkość jest większa niż skonfigurowana prędkość zatrzymania. Czerwony/Miga Po wystąpieniu warunku zatrzymania wykryto ruch lub wystąpił błąd zatrzymania. (1) Zielony wskaźnik PWR/Fault oraz wskaźnik Config Lock migają synchronicznie, gdy urządzenie jest w trybie programowania. Kiedy do urządzenia zostanie podłączone zasilanie, wskaźniki zielony i czerwony zaświecą dwukrotnie naprzemiennie, a wskaźnik Config Lock dwukrotnie załączy się i wyłączy, zanim wyłączą się wszystkie wskaźniki (z wyjątkiem wskaźnika PWR/Fault). Wskaźnik PWR/Fault będzie migał, dopóki urządzenie nie przejdzie w tryb pracy lub programowania.

6 6 Przekaźnik bezpieczeństwa monitorujący prędkość GuardMaster MSR57P Dane techniczne Przekaźnik bezpieczeństwa monitorujący prędkość GuardMaster MSR57P 440R-S845AER-NNL Parametr Wartość Normy IEC/EN , ISOTR12100, ISO , IEC Kategoria bezpieczeństwa Kat. 4 i PLe według EN ISO ; SIL CL1 do CL3 według IEC 61508/EN62061 Zasilanie 24 V DC, 0,8 1,1 x napięcie znamionowe (3) PELV/SELV Całkowite natężenie prądu Maks. 8 A na styku A MSR57P Pobór mocy 5 W Wyjścia 14, 24, 68, V DC, 2 A, zabezpieczone zwarciowo Wyjścia 34, V DC, 100 ma, zabezpieczone zwarciowo Wyjścia Y35, Y37 24 V DC, 50 ma, zabezpieczone zwarciowo Wyłączniki osłon 51, 52 (1) 24 V DC, zabezpieczone zwarciowo 1,5 A, konfiguracja bipolarna (zasilanie do zwolnienia/zasilanie do ryglowania) 20 ma, konfiguracja kaskadowa (źródło dwukanałowe) Wyjścia Y32, Y33 24 V DC, 100 ma, zabezpieczone zwarciowo Wyjście Y1 24V DC, 20 ma, zabezpieczone zwarciowo Wyjścia impulsowe S11, S21 24 V DC, 100 ma, zabezpieczone zwarciowo Wejścia impulsowe S12, 8,5 ma na wejście, maks. S22, S32, S42, S52, S62, S72, S82, X32, X42 Wejścia S34, Y2 8,5 ma na wejście, maks. Opóźnienie po załączeniu 3 s zasilania, maks. Czas reakcji Konfigurowalny przez użytkownika (4) Stopień zanieczyszczania 2 Ochrona obudowy IP40 Ochrona zacisków IP20 Typ okablowania Stosuj kable miedziane, wytrzymujące temperaturę 60/75 C (140/167 F) Przekrój kabla (2) 0,2 2,5 mm 2 (12 24 AWG) Moment dokręcenia śrub 0,6 0,8 Nm (5 7 funtów-cal) zacisków Materiał obudowy Poliamid PA 6.6 Montaż Szyna DIN 35 mm Masa, ok. 350 g (0,77 funta) (1) Informacje na temat używania wyjść w konfiguracji bipolarnej lub kaskadowej znajdziesz w instrukcji obsługi, publikacja 440R-UM004. (2) Zobacz dokument Wskazówki do okablowania automatyki i uziemiania, publikacja nr (3) Wyjścia bezpieczeństwa wymagają dodatkowego bezpiecznika do ochrony przed odwrotną polaryzacją obwodu sterowania. Zainstaluj bezpiecznik zwłoczny 6 A lub szybki 10 A. (4) Więcej informacji można znaleźć w instrukcji obsługi przekaźnika bezpieczeństwa monitorującego prędkość GuardMaster MSR57P, publikacja nr 440R-UM004.

7 Przekaźnik bezpieczeństwa monitorujący prędkość GuardMaster MSR57P 7 Specyfikacja środowiskowa Parametr Temperatura pracy Względna wilgotność Wibracje Wstrząsy, praca Odporność elektrostatyczna Odporność na zakłócenia radiowe Odporność EFT/B Odporność na szybkie przebiegi przejściowe Odporność na przewodzone częstotliwości radiowe Wartość C ( F) 90% RH bez kondensacji Hz, przemieszczenie: 0,35 mm 10 g, 16 ms, 100 wstrząsów Wyładowanie przy dotyku: 4 kv; wyładowania w powietrzu: 8 kv Normalna: 10 V/m od MHz; 3 V/m od 1,4 2,0 GHz; Zwiększona: 20 V/m od MHz; 6 V/m od 1,4 2,0 GHz; 3 V/m od 2,0 2,7 GHz; Zasilanie, DC: ±2 kv (normalna) oraz ±4 kv (zwiększona) Linie sygnałów I/O: ±1 kv (normalna) oraz ± 2 kv (zwiększona) Zasilanie, DC: ±1 kv linia-linia oraz ±2 kv linia-ziemia Linie sygnałów I/O: ±1 kv linia-ziemia oraz ±2 kv linia-ziemia 10V rms od 150 khz 80 MHz (normalna); 20V rms od 150 khz 80 MHz (zwiększona) Certyfikaty Certyfikat (1) c-ul-us CE C-Tick TÜV Wartość Certyfikat UL, certyfikat dla Stanów Zjednoczonych i Kanady. Dyrektywa EMC Unii Europejskiej nr 2004/108/EC, zgodność z normami: EN ; Emisje przemysłowe. EN Sterowniki programowalne (Rozdział 8, strefa A i B). EN 61326; Pomiary, Sterowanie, Laboratorium; Wymagania przemysłowe. EN ; Odporność przemysłowa.. Australijska ustawa radiokomunikacyjna, zgodnie z normą: AS/NZS CISPR 11; Emisje przemysłowe. Certyfikat TÜV dla bezpieczeństwa funkcjonalnego: SIL CL1 do CL3, zgodnie z normą IEC 61508/EN62061; kategoria 1 do 4 i Performace Level e zgodnie z normą EN ISO , w aplikacjach zgodnych z wytycznymi z instrukcji obsługi przekaźnika bezpieczeństwa monitorującego prędkość GuardMaster MSR57P, publikacja 440R-UM004. (1) Gdy produkt jest oznakowany. Należy kliknąć na link Product Certification (Certyfikaty produktów) dostępny na stronie aby uzyskać informacje o Deklaracjach Zgodności i certyfikatach.

8 440R-IN016A-PL-P.fm Page 8 Thursday, October 2, :55 AM 8 Przekaźnik bezpieczeństwa monitorujący prędkość GuardMaster MSR57P Przykładowe zastosowanie 1 Ten przykład jest konfiguracją zatrzymania bezpiecznego 1. Szafa sterująca zawiera przekaźnik MSR57P, napęd AC PowerFlex 70 z funkcją Safe-Off oraz terminal PanelView. Przekaźnik MSR57P monitoruje prędkość poprzez enkoder TTL podłączony do napędu Power Flex 70. awaryjne Kasowanie Uruchamianie Bezpieczna prędkość Praca Konserwacja Tryb Panel operatorski umożliwia operatorowi wybór prędkości normalnej lub trybu konserwacji. Osłony są wyposażone w wyłącznik blokujący z ryglem ograniczający dostęp do maszyny, gdy pracuje ona z prędkością normalną. O stanie maszyny informuje wieża świetlna. Przykład 1: Rozmieszczenie systemu Napęd PowerFlex 70 z funkcją Safe-Off bezpieczne Żądanie Kabel enkodera 1585J-M8RB-2M5 Narzędzia konfiguracyjne 20-HIM-A3 20-HIM-H10 S32 S42 S52 S62 S11 S21 S12 S P Encoder 1 24 A Komputer PC Config Lock PWR/Fault Stop Inputs DPI enkodera 1 Limited Speed -LUB- Standstill 1203-USB lub 1203-SSS(B) Status Safe Speed Motion Power Door Encoder 2 Kabel zasilający silnik S72 S82 X32 X42 Y31 Y32 Y33 Y30 Wyjścia polecenia Start/Stop oraz zasilania napędu Y1 Y2 S34 Y Y35 A2 Przekaźnik MSR57P Kabel sprzężenia enkodera M Główny enkoder (przykład, numer katalogowy: 845T-HZ42EEN) Publikacja 440R-IN016B-PL-P listopad Marzec Wyłącznik blokujący TLS3-GD2

9 Przekaźnik bezpieczeństwa monitorujący prędkość GuardMaster MSR57P 9 Przykład 1: Okablowanie systemu Żądanie SS Żądanie 800FM-KM23 800F-MX02V Zasilanie do zwolnienia awaryjne 800FM-MT44 800F-MX02V A1 A2 A1 S11 S21 S12 S22 S52 S62 S72 S X32 X42 Wyjścia testu impulsowego SS ESM Sterowanie ryglem osłony rygla S32 S42 osłony 13 RJ45 enkodera 1 Stan Stan błędu RJ45 enkodera 2 Wyjście SS DPI Sprzężenie zwrotne Zasilenie RL Przekaźnik MSR57P Reset Izolowana diagnostyka izasilanie Polec. Polec. Stop GND A2 Y35 Y Y1 S34 Y2 Y33 Y32 Y30 Y31 24 V DC Wyjście zasilania napędu A1 Wyjście Reset 800FM-F6MX10 Sygnały pomocnicze do PLC (1) cyfrowe 4. Wymagana jest prawidłowa konfiguracja wejść 1, 2, 4 i 6 napędu PowerFlex TLS3-GD2 440G-T27260 Usuń dwie wewnętrzne zworki 9 24 V DC 8 DC Wsp. 7 Cyfr. Wsp. Napęd AC PowerFlex 70 z funkcją DriveGuard 1 Stop 2 Start 4 (1) Zasilanie obwodu sterowania bramek 1 3 Opcja Safe-Off Zezwolenie Obwód sterowania bramek Należy usunąć zworki 24 V DC Wsp.. +24V dc L1 L2 L3 Silnik

10 440R-IN016A-PL-P.fm Page 10 Thursday, October 2, :55 AM 10 Przekaźnik bezpieczeństwa monitorujący prędkość GuardMaster MSR57P Przykładowe zastosowanie 2 Ten przykład jest konfiguracją zatrzymania bezpiecznego 1. Szafa sterująca zawiera przekaźnik MSR57P, napęd Kinetix 6000 z funkcją Safe-Off oraz terminal PanelView. Przekaźnik MSR57P monitoruje prędkość za pomocą enkodera Sin/Cos, podłączonego do napędu Kinetix awaryjne Kasowanie Bezpieczna prędkość Praca Uruchamianie Konserwacja Tryb Panel operatorski umożliwia operatorowi wybór prędkości normalnej lub trybu konserwacji. Drzwi Osłony są wyposażone w wyłącznik blokujący z ryglem ograniczający dostęp do maszyny, gdy pracuje ona z prędkością normalną. Dodatkowo, łącznik zezwalający musi znajdować się w pozycji środkowej, jeśli operatorzy są w strefie niebezpiecznej, aby maszyna pracowała z prędkością bezpieczną. O stanie maszyny informuje wieża świetlna. Przykład 2: Rozmieszczenie systemu Napęd Kinetix 6000 lub Kinetix 7000 z funkcją Safe-Off Łącznik zezwalający awaryjne Złącze niskoprofilowe 2090-K6CK-D15M Żądanie Wyjścia zasilania napędu i monitorowanie sprzężenia z przekaźnika MSR57P do interfejsu Safe-Off napędu Kinetix Narzędzia konfiguracyjne Kabel enkodera 1585J-M8RB-2M5 20-HIM-A3 S32 S42 S52 S62 S11 S21 S12 S22 20-HIM-H A P Encoder 1 Komputer PC Config Lock PWR/Fault Kabel sprzężenia enkodera Stop Inputs DPI enkodera 1 Limited Speed Status Motion Power Door Encoder 2 S72 S82 X32 X42 Y31 Y32 Y33 Y30 Kabel zasilający silnika -LUB- Standstill Safe Speed 1203-USB lub 1203-SSS(B) Y1 Y2 S34 Y Y35 A2 Przekaźnik MSR57P Polecenie Start/Stop do sterownika Logix Silniki servo MPL serii MP Publikacja 440R-IN016B-PL-P listopad Marzec Wyłącznik blokujący TLS3-GD2

11 Przekaźnik bezpieczeństwa monitorujący prędkość GuardMaster MSR57P 11 Przykład 2: Okablowanie systemu +24V dc Żądanie SS Żądanie 800FM-KM23 800F-MX02V Zasilanie do awaryjne 800FM-MT44 800F-MX02V 2 1 Łącznik zezwalający 440J-N21TNPM 4 3 A1 A TLS3-GD2 440G-T27260 Usuń dwie wewnętrzne zworki A1 RJ45 enkoder a 1 S11 S21 S12 S22 S52 S62 S72 S X32 X42 Wyjścia testu impulsowego Stan Stan błędu RJ45 enkoder a 2 SS Wyjście SS DPI Zasilenie RL Reset ESM Przekaźnik MSR57P Sprzężenie zwrotne Polec. Sterowanie rygla osłony Izolowan diagnostyka izasilanie Polec. Stop GND A2 Y35 Y Y1 S34 Y2 Y33 Y32 Y30 Y31 rygla 24 V DC Wyjście zasilania napędu S32 S42 osłony A1 13 Wyjście Napęd AC Kinetix 6000 i 7000 z funkcją GuardMotion SAFETY EN1+ SAFETY EN- SAFETY EN2+ FDBK1 FDBK1 FDBK2 FDBK2 R1 R1 R2 R1 R2 Monitor bezpieczeństwa Zasilanie obwodu sterowania bramek R2 Obwód sterowa nia bramek Zezwolenie sterowania bramek Reset 800FM-F6MX10 Sygnały pomocnicze do sterownika Logix Sygnały pomocnicze do sterownika Logix 24 V DC Wsp. L1 L2 L3 Silnik

12 Rockwell Automation, Allen-Bradley, GuardMaster, PowerFlex, Kinetix, PanelView, DriveExplorer, DriveGuard, GuardMotion oraz seria MP są znakami towarowymi Rockwell Automation, Inc. Znaki towarowe nie będące własnością Rockwell Automation należą do odpowiednich dla nich firm. PN Copyright 2008 Rockwell Automation, Inc. Wszystkie prawa zastrzeżone. Wydrukowano w Stanach Zjednoczonych

STEROWNIKI BEZPIECZEŃSTWA

STEROWNIKI BEZPIECZEŃSTWA STEROWNIKI BEZPIECZEŃSTWA www.oemautomatic.pl www.oemautomatic.pl SPIS TREŚCI SmartGuard 600 strona 22 Moduły we/wy bezpieczeństwa strona 24 Sterowniki bezpieczeństwa www.oemautomatic.pl www.oemautomatic.pl

Bardziej szczegółowo

Seria 85 - Miniaturowy przekaźnik czasowy, 7-10A Funkcje

Seria 85 - Miniaturowy przekaźnik czasowy, 7-10A Funkcje Seria - Miniaturowy przekaźnik czasowy, - 0A Funkcje.0.0.0 Przekaźnik czasowy montowany do gniazd serii, lub zestyki przełączne zakresów czasowych od 0,0s do 00h Zakres czasu i funkcje wybierane przełącznikami

Bardziej szczegółowo

Licznik energii typu KIZ z zatwierdzeniem typu MID i legalizacją pierwotną. Instrukcja obsługi i instalacji

Licznik energii typu KIZ z zatwierdzeniem typu MID i legalizacją pierwotną. Instrukcja obsługi i instalacji Licznik energii typu KIZ z zatwierdzeniem typu MID i legalizacją pierwotną Instrukcja obsługi i instalacji 1 Spis treści: 1. Ważne wskazówki. 2 1.1. Wskazówki bezpieczeństwa....2 1.2. Wskazówki dot. utrzymania

Bardziej szczegółowo

NJB1-Y Przekaźnik napięcia jednofazowego Instrukcja obsługi

NJB1-Y Przekaźnik napięcia jednofazowego Instrukcja obsługi 0 Przed rozpoczęciem montażu i eksploatacji uważnie przeczytać instrukcję. Norma: IEC 60947-5-1 NJB1-Y Przekaźnik napięcia jednofazowego Instrukcja obsługi 1. Przeznaczenie Przekaźniki utraty i kolejności

Bardziej szczegółowo

Strona 21-3. WYKONANIE PRZEMYSŁOWE DO MONTAŻU NA SZYNIE DIN Jednofazowe, dwufazowe i trójfazowe Napięcie wyjściowe: 24VDC Moc wyjściowa: 5-960W

Strona 21-3. WYKONANIE PRZEMYSŁOWE DO MONTAŻU NA SZYNIE DIN Jednofazowe, dwufazowe i trójfazowe Napięcie wyjściowe: 24VDC Moc wyjściowa: 5-960W WYKONANIE MODUŁOWE Jednofazowe Napięcie wyjściowe: 12 lub Moc wyjściowa: 10-100W Strona -2 Strona -3 WYKONANIE PRZEMYSŁOWE DO MONTAŻU NA SZYNIE DIN Jednofazowe, dwufazowe i trójfazowe Napięcie wyjściowe:

Bardziej szczegółowo

SM213, SM214 Moduł Ethernet JBUS/MODBUS dla SM103E Moduł Ethernet + RS485 dla SM103E. Æ Instrukcja obsługi

SM213, SM214 Moduł Ethernet JBUS/MODBUS dla SM103E Moduł Ethernet + RS485 dla SM103E. Æ Instrukcja obsługi SM213, SM214 Moduł Ethernet JBUS/MODBUS dla SM103E Moduł Ethernet + RS485 dla SM103E Æ Instrukcja obsługi Æ Spis treści Przygotowanie... 1 Informacje ogólne... 1 Montaż... 3 Diagnostyka wzrokowa... 4 Programowanie...

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie Safety Integrated na przykładzie obrabiarki Scharmann Heavycut

Zastosowanie Safety Integrated na przykładzie obrabiarki Scharmann Heavycut Zastosowanie Safety Integrated na przykładzie obrabiarki Scharmann Heavycut Charakterystyka maszyny - Scharmann Heavycut Rodzaj maszyny wytaczarka Układ sterowania Stary Sinumerik 8 + Sinumerik 840D (MMC

Bardziej szczegółowo

Przetwornik wilgotności względnej i entalpii

Przetwornik wilgotności względnej i entalpii 1 899 1899P01 Przetwornik wilgotności względnej i entalpii AQF61.1 ikroprocesorowy przetwornik służący do obliczania wilgotności względnej, entalpii i różnicy entalpii. Zastosowanie W instalacjach wentylacji

Bardziej szczegółowo

REMOTE CONTROLLER RADIO 4

REMOTE CONTROLLER RADIO 4 PY 500 REMOTE CONTROLLER RADIO INSTRUKCJA OBSŁUGI R SPIS TREŚCI 1. Opis ogólny... 3 2. Opis złączy i elementów sterowania... 3. Montaż... 5. Programowanie odbiornika.... 6.1. Dodawanie pilotów... 6.2.

Bardziej szczegółowo

Przetworniki ciśnienia do zastosowań ogólnych typu MBS 1700 i MBS 1750

Przetworniki ciśnienia do zastosowań ogólnych typu MBS 1700 i MBS 1750 MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Karta katalogowa Przetworniki ciśnienia do zastosowań ogólnych typu MBS 1700 i MBS 1750 Kompaktowe przetworniki ciśnienia typu MBS 1700 i MBS 1750 przeznaczone są do pracy

Bardziej szczegółowo

Przetwornik temperatury RT-01

Przetwornik temperatury RT-01 Przetwornik temperatury RT-01 Wydanie LS 13/01 Opis Głowicowy przetwornik temperatury programowalny za pomoca PC przetwarzający sygnał z czujnika Pt100 na skalowalny analogowy sygnał wyjściowy 4 20 ma.

Bardziej szczegółowo

PRZEKAŹNIKI CZASOWE W PRZEKAŹNIKI CZASOWE I KONTROLI SERIA 5 PRZEKAŹNIKI MODUŁOWE SERIA 6 PRZEKAŹNIKI PRZEMYSŁOWE. strona 440

PRZEKAŹNIKI CZASOWE W PRZEKAŹNIKI CZASOWE I KONTROLI SERIA 5 PRZEKAŹNIKI MODUŁOWE SERIA 6 PRZEKAŹNIKI PRZEMYSŁOWE. strona 440 PRZEKAŹNIKI CZASOWE W PRZEKAŹNIKI CZASOWE I KONTROLI SERIA 5 PRZEKAŹNIKI MODUŁOWE 440 SERIA 6 PRZEKAŹNIKI PRZEMYSŁOWE PRZEKAŹNIKI CZASOWE W PRZEKAŹNIKI CZASOWE W SERIA 5 PRZEKAŹNIKI MODUŁOWE WSKAŹNIK PRACY

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI / KARTA GWARANCYJNA ESM-1510 REGULATOR TEMPERATURY. wersja 3.1

INSTRUKCJA OBSŁUGI / KARTA GWARANCYJNA ESM-1510 REGULATOR TEMPERATURY. wersja 3.1 INSTRUKCJA OBSŁUGI / KARTA GWARANCYJNA ESM-1510 REGULATOR TEMPERATURY wersja 3.1 1 1. CHARAKTERYSTYKA REGULATORA Regulator temperatury przeznaczony do współpracy z czujnikami rezystancyjnymi PTC, Pt100,

Bardziej szczegółowo

STEROWNIK MODUŁÓW PRZEKAŹNIKOWYCH SMP-8

STEROWNIK MODUŁÓW PRZEKAŹNIKOWYCH SMP-8 STEROWNIK MODUŁÓW PRZEKAŹNIKOWYCH SMP-8 Przeznaczenie i ogólna charakterystyka Sterownik modułów przekaźnikowych SMP-8 jest urządzeniem mogącym pracować w dwóch niezależnych trybach pracy: Master lub Slave.

Bardziej szczegółowo

ZASILACZE TYPU ZSC INSTRUKCJA OBS UGI

ZASILACZE TYPU ZSC INSTRUKCJA OBS UGI ZASILACZE TYPU ZSC INSTRUKCJA OBS UGI 1 Spis treści 1. Zastosowanie...5 2. Zestaw zasilacza...5 3. Wymagania podstawowe, bezpieczeñstwo u ytkowania...6 4. widok p yty czo³owej...7 5. Funkcje wyjścia Power

Bardziej szczegółowo

Przetworniki ciśnienia do zastosowań przemysłowych typu MBS 4510

Przetworniki ciśnienia do zastosowań przemysłowych typu MBS 4510 MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Karta katalogowa Przetworniki ciśnienia do zastosowań przemysłowych typu MBS 4510 Przetworniki ciśnienia MBS 4510 z płaską membraną przeznaczone są do stosowania z medium

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALATORA

INSTRUKCJA INSTALATORA -1- Zakład Elektroniki COMPAS 05-110 Jabłonna ul. Modlińska 17 B tel. (+48 22) 782-43-15 fax. (+48 22) 782-40-64 e-mail: ze@compas.com.pl INSTRUKCJA INSTALATORA MTR 105 STEROWNIK BRAMKI OBROTOWEJ AS 13

Bardziej szczegółowo

Pobór mocy praca w spoczynku moc znamionowa. Styk pomocniczy. silnik. sprężyna powrotna

Pobór mocy praca w spoczynku moc znamionowa. Styk pomocniczy. silnik. sprężyna powrotna Karta katalogowa SF230A-S2 Siłownik ze sprężyną powrotną, do przestawiania przepustnic powietrza w systemach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych w budynkach. Do przepustnic o powierzchni do ok. 4 m 2 Moment

Bardziej szczegółowo

Wyłączniki bezpieczeństwa RS-Titan www.eaton.pl. Bezkontaktowe monitorowanie ruchomych osłon przy użyciu RS-Titan

Wyłączniki bezpieczeństwa RS-Titan www.eaton.pl. Bezkontaktowe monitorowanie ruchomych osłon przy użyciu RS-Titan Wyłączniki bezpieczeństwa RS-Titan www.eaton.pl Bezkontaktowe monitorowanie ruchomych osłon przy użyciu RS-Titan Niezawodna ochrona maszyn z bezdotykowymi wyłącznikami bezpieczeństwa RS-Titan Bezkontaktowe

Bardziej szczegółowo

Napięcie zasilania 24 V AC Sygnały wejściowe V DC Sygnał wyjściowy V DC

Napięcie zasilania 24 V AC Sygnały wejściowe V DC Sygnał wyjściowy V DC 1 959 1959P02 Konwerter sygnału zapotrzebowania na wentylację do czujników CO 2 /VOC typu QPA63... AQP63.1 Napięcie zasilania 24 V AC Sygnały wejściowe 0...10 V DC Sygnał wyjściowy 0...10 V DC Zastosowanie

Bardziej szczegółowo

Kontrola prędkości bezpiecznej za pomocą przekaźnika GLP. ProductUpdate

Kontrola prędkości bezpiecznej za pomocą przekaźnika GLP. ProductUpdate Kontrola prędkości bezpiecznej za pomocą przekaźnika GLP ProductUpdate 2013 Kontrola prędkości bezpiecznej za pomocą przekaźnika GLP IInstrukcjja do ćwiczeń SPIS TREŚCI Laboratorium praktyczne O laboratorium

Bardziej szczegółowo

Aplikacje bezpieczeństwa z przekaźnikami 3SK1 Siemens Sp. z o.o. 2014. Wszelkie prawa zastrzeżone. siemens.pl/safety

Aplikacje bezpieczeństwa z przekaźnikami 3SK1 Siemens Sp. z o.o. 2014. Wszelkie prawa zastrzeżone. siemens.pl/safety Konferencja Bezpieczeństwa Przemysłowego 2014 Aplikacje bezpieczeństwa z przekaźnikami 3SK1 siemens.pl/safety Rodzina przekaźników SIRIUS 3SK1 Strona 2 Komponenty SIRIUS Strona 3 Aplikacje bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Liczniki nastawne, elektroniczne Licznik nastawny LED - Codix 560

Liczniki nastawne, elektroniczne Licznik nastawny LED - Codix 560 Wyświetlacz LED Napięcie zasilania Temperatura pracy Wymiary Stopień ochrony Częstotliwość zliczania Dokładny Programowalny pomiar niskich częstotliwości Wielofunkcyjny Wskaźnik pozycji Zliczanie serii

Bardziej szczegółowo

Aktywne Rozwiązania Sieciowe. Przemysłowe przełączniki 5-portowe Fast Ethernet z 1 slotem SFP oraz 4 portami PoE+ PSE. Seria KSD-541, KSD-541-HP

Aktywne Rozwiązania Sieciowe. Przemysłowe przełączniki 5-portowe Fast Ethernet z 1 slotem SFP oraz 4 portami PoE+ PSE. Seria KSD-541, KSD-541-HP Przemysłowe przełączniki 5-portowe Fast Ethernet z 1 slotem SFP oraz 4 portami PoE+ PSE Seria KSD-541, KSD-541-HP Cechy kluczowe: 5 portów RJ-45 10/100Mb/s oraz jeden slot 100Mb/s SFP Wszystkie porty miedziane

Bardziej szczegółowo

Regulatory mocy ACI. Dane techniczne

Regulatory mocy ACI. Dane techniczne Regulatory mocy ACI ACI regulatory mocy są przeznaczone do bardzo dokładnej regulacji temperatury w obwodach grzejnych lub do łagodnego załączania transformatorów. Wbudowany mikroporocesor umożliwia pracę

Bardziej szczegółowo

Wyświetlacz cyfrowy do montażu panelowego Model DI25, z wejściem wielofunkcyjnym

Wyświetlacz cyfrowy do montażu panelowego Model DI25, z wejściem wielofunkcyjnym Akcesoria Wyświetlacz cyfrowy do montażu panelowego Model DI25, z wejściem wielofunkcyjnym Karta katalogowa WIKA AC 80.02 Zastosowanie Budowa instalacji Obrabiarki Technologia i przetwarzanie plastików

Bardziej szczegółowo

6.4 WZMACNIACZE ASTOR GE INTELLIGENT PLATFORMS - SERWONAPĘDY VERSAMOTION

6.4 WZMACNIACZE ASTOR GE INTELLIGENT PLATFORMS - SERWONAPĘDY VERSAMOTION 6.4 WZMACNIACZE Wzmacniacz naleŝy dobrać tak, aby był kompatybilny pod względem mocy, ze sterowanym przez niego silnikiem. Numery katalogowe wzmacniaczy Nr katalogowy Moc Zasilanie IC800VMA012 100 W 1-fazowe

Bardziej szczegółowo

Aparat Silnik Przewody 2) Ochrona przewodów 4) Stycznik sieciowy (opcja) 5) I A. I ea I 2) A

Aparat Silnik Przewody 2) Ochrona przewodów 4) Stycznik sieciowy (opcja) 5) I A. I ea I 2) A Styczniki półprzewodnikowe i układy łagodnego rozruchu 14/6 Typ Projektowanie Elementy przeznaczone do łączenia i zabezpieczenia Moc silnika przy 400 V P kw Prąd znamionowy 1) Działanie softstartera Aparat

Bardziej szczegółowo

ET2007 KATALOG SYSTEMÓW STEROWANIA

ET2007 KATALOG SYSTEMÓW STEROWANIA ASTOR KATALOG SYSTEMÓW STEROWANIA ET2007 Współpracuje z EC, ECC, DC Ekran QVGA TFT 512 MB pamięci flash 512 MB pamięci RAM Środowisko CODESYS Port Ethernet Port USB Port microsd Zasilanie +24V DC, 0.3A

Bardziej szczegółowo

Softstart z hamulcem MCI 25B

Softstart z hamulcem MCI 25B MCI 25B softstart z hamulcem stałoprądowym przeznaczony jest to kontroli silników indukcyjnych klatkowych nawet do mocy 15kW. Zarówno czas rozbiegu, moment początkowy jak i moment hamujący jest płynnie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI I KONSERWACJI. Szlifierko-Polerka MAP-2 Art. 330/00. carlo de giorgi s.r.l.

INSTRUKCJA OBSŁUGI I KONSERWACJI. Szlifierko-Polerka MAP-2 Art. 330/00. carlo de giorgi s.r.l. INSTRUKCJA OBSŁUGI I KONSERWACJI Szlifierko-Polerka MAP-2 Art. 330/00 carlo de giorgi s.r.l. UWAGA: w przypadku uszkodzenia lub awarii urządzenia w celu naprawy należy skontaktować się z serwisem: Sanitex

Bardziej szczegółowo

Styczniki i przekaźniki easyconnect SmartWire

Styczniki i przekaźniki easyconnect SmartWire Styczniki i przekaźniki Łączenie zamiast okablowania Duża część układów sterowania maszyn jest obecnie realizowana przez sterowniki swobodnie programowalne (PLC). Sterownik PLC jest instalowany w szafce

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika JAZZ OPLC. Modele JZ20-T10/JZ20-J-T10 i JZ20-T18/JZ20-J-T18. Poradnik montażu Micro OPLC JZ20-T10/JZ20-J-T10

Instrukcja użytkownika JAZZ OPLC. Modele JZ20-T10/JZ20-J-T10 i JZ20-T18/JZ20-J-T18. Poradnik montażu Micro OPLC JZ20-T10/JZ20-J-T10 Instrukcja użytkownika JAZZ OPLC Modele JZ20-T10/JZ20-J-T10 i JZ20-T18/JZ20-J-T18 Poradnik montażu Micro OPLC JZ20-T10/JZ20-J-T10 6 wejść cyfrowych, 4 wyjścia tranzystorowe JZ20-T18/JZ20-J-T18 6 wejść

Bardziej szczegółowo

Zasada i wymagania dotyczące ryglowania i blokowania osłon ruchomych. Marek Trajdos LUC-CE Consulting

Zasada i wymagania dotyczące ryglowania i blokowania osłon ruchomych. Marek Trajdos LUC-CE Consulting Zasada i wymagania dotyczące ryglowania i blokowania osłon ruchomych. Marek Trajdos LUC-CE Consulting Norma PN-EN ISO 14119 Osłony blokujące należy instalować w takiej minimalnej odległości od zagrożenia,

Bardziej szczegółowo

Mocowanie. Zawiera ogólne wytyczne dotyczące instalowania systemów firmy Rockwell Automation.

Mocowanie. Zawiera ogólne wytyczne dotyczące instalowania systemów firmy Rockwell Automation. Wyłącznik ryglujący osłony 440G-LZ Instrukcja instalacji Tłumaczenie instrukcji oryginalnej Dodatkowe zasoby Kod QR, który znajduje się na przełączniku, zawiera łącze do publikacji 440G-LZ Guard Locking

Bardziej szczegółowo

Sterownik napędów 4AC

Sterownik napędów 4AC Instrukcja instalacji Sterownik napędów 4AC Sterownik do montażu natynkowego Sterownik do montażu na szynie DIN ref. 1860049 ref. 1860081 Przed wykonaniem instalacji urządzenia prosimy uważnie zapoznać

Bardziej szczegółowo

Pozycjoner silnika CMMO-ST

Pozycjoner silnika CMMO-ST Główne cechy Krótki przegląd może pracować w zamkniętej i otwartej pętli sterowania Oddzielne zasilanie obciążenia i logiki Obsługuje funkcję bezpieczeństwa "Safe Torque Off" (STO) Łatwe sterowanie przez:

Bardziej szczegółowo

pod kontroląg.1 Przemienniki częstotliwości Styczniki pomocznicze i przekaźniki wtykowe Zabezpieczenia silników Styczniki i przekaźniki termiczne

pod kontroląg.1 Przemienniki częstotliwości Styczniki pomocznicze i przekaźniki wtykowe Zabezpieczenia silników Styczniki i przekaźniki termiczne Przemienniki częstotliwości Styczniki pomocznicze i przekaźniki wtykowe Zabezpieczenia silników Styczniki i przekaźniki termiczne Rozruszniki silników 2 3 VT20 - Micro przemienniki częstotliwości Symbole

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 4: Eksploatacja systemu kontroli dostępu jednego Przejścia REGIONALNE CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ W BIŁGORAJU

Ćwiczenie 4: Eksploatacja systemu kontroli dostępu jednego Przejścia REGIONALNE CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ W BIŁGORAJU REGIONALNE CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ W BIŁGORAJU R C E Z w B I Ł G O R A J U Eksploatacja URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH Ćwiczenie 4: Eksploatacja systemu kontroli dostępu jednego Przejścia Opracował mgr inż.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI Przekaźnik na USB Nr katalogowy RELx-USB-00

INSTRUKCJA OBSŁUGI Przekaźnik na USB Nr katalogowy RELx-USB-00 INSTRUKCJA OBSŁUGI Przekaźnik na USB Nr katalogowy RELx-USB-00 data publikacji kwiecień 2010 Strona 2 z 8 SPIS TREŚCI 1. Charakterystyka ogólna... 3 1.1 Sygnalizacja... 3 1.2 Obudowa... 3 2. Zastosowanie...

Bardziej szczegółowo

kyłatwy wybór kiedy potrzebujesz dokładnych wskazań IndiTop 8-30 VDC/AC

kyłatwy wybór kiedy potrzebujesz dokładnych wskazań IndiTop 8-30 VDC/AC . kyłatwy wybór kiedy potrzebujesz dokładnych wskazań IndiTop 8-30 VDC/AC Informacje ogólne Urządzenie wskazujące IndiTop z Alfa Laval jest prostym i łatwym w obsłudze elektrycznym urządzeniem zwrotnym

Bardziej szczegółowo

Tyrystorowy przekaźnik mocy

Tyrystorowy przekaźnik mocy +44 1279 63 55 33 +44 1279 63 52 62 sales@jumo.co.uk www.jumo.co.uk Tyrystorowy przekaźnik mocy ze zintegrowanym radiatorem do montażu na szynie DIN lub powierzchniach płaskich Karta katalogowa 70.9020

Bardziej szczegółowo

Siłowniki elektryczne

Siłowniki elektryczne 4 863 Siłowniki elektryczne do zaworów VVI46..., VXI46..., VVS46... i VXS46... SFA21/18 SFA21/18 napięcie zasilania 230 V AC, sygnał sterujący 2-stawny napięcie zasilania 24 V AC, sygnał sterujący 2-stawny

Bardziej szczegółowo

Aktywne Rozwiązania Sieciowe. Przemysłowe, kompaktowe konwertery 10/100BASE-TX do 100BASE-FX Seria KFC-241

Aktywne Rozwiązania Sieciowe. Przemysłowe, kompaktowe konwertery 10/100BASE-TX do 100BASE-FX Seria KFC-241 Przemysłowe, kompaktowe konwertery 10/100BASE-TX do 100BASE-FX Seria KFC-241 Cechy kluczowe : ź bsługa konwersji w pełnej szybkości kablowej dla prędkości 10/100 oraz typów mediów ź bsługa automatycznej

Bardziej szczegółowo

System DeviceNet Safety NE1A/DST1

System DeviceNet Safety NE1A/DST1 System Safety Firma Omron oferuje zgodny ze standardem system, którego można używać na 3 sposoby: jako samodzielny sterownik, jako sieć, którą można rozszerzyć o zdalne moduły, lub przy zastosowaniu rozwiązań

Bardziej szczegółowo

RS485 MODBUS Module 6RO

RS485 MODBUS Module 6RO Wersja 2.0 19.12.2012 Dystrybutor Dziękujemy za wybór naszego produktu. Niniejsza instrukcja ułatwi Państwu prawidłową obsługę i poprawną eksploatację opisywanego urządzenia. Informacje zawarte w niniejszej

Bardziej szczegółowo

Wyłączniki silnikowe MS132 ochrona do 32 A w obudowie 45 mm

Wyłączniki silnikowe MS132 ochrona do 32 A w obudowie 45 mm Wyłączniki silnikowe MS132 ochrona do 32 A w obudowie 45 mm Wyłączniki silnikowe MS132 ochrona do 32 A w obudowie 45 mm Wyłączniki silnikowe MS132 są nowymi termomagnetycznymi urządzeniami zabezpieczającymi

Bardziej szczegółowo

Szybkie siłowniki do przepustnic powietrza Wersja obrotowa, bardzo krótki czas przebiegu, AC/DC 24 V

Szybkie siłowniki do przepustnic powietrza Wersja obrotowa, bardzo krótki czas przebiegu, AC/DC 24 V 4 608 OpenAir TM Szybkie siłowniki do przepustnic powietrza Wersja obrotowa, bardzo krótki czas przebiegu, GAP19 Siłownik z silnikiem elektrycznym do regulacji 2-stawnej, 3-stawnej, lub analogowej, nominalny

Bardziej szczegółowo

Siłowniki elektryczne

Siłowniki elektryczne 4 865 Siłowniki elektryczne do zaworów VVP47..., VXP47..., VMP47... SFP21/18 SFP21/18 napięcie zasilania 230 V AC, sygnał sterujący 2-stawny napięcie zasilania 24 V AC, sygnał sterujący 2-stawny Siła pozycjonowania

Bardziej szczegółowo

AP3.8.4 Adapter portu LPT

AP3.8.4 Adapter portu LPT AP3.8.4 Adapter portu LPT Instrukcja obsługi PPH WObit mgr inż. Witold Ober 61-474 Poznań, ul. Gruszkowa 4 tel.061/8350-620, -800 fax. 061/8350704 e-mail: wobit@wobit.com.pl Instrukcja AP3.8.4 1 23 październik

Bardziej szczegółowo

Pobór mocy praca w spoczynku moc znamionowa. ( % nastawialny) Połączenia silnik. styk pomocniczy

Pobór mocy praca w spoczynku moc znamionowa. ( % nastawialny) Połączenia silnik. styk pomocniczy Karta katalogowa NR23A-S Siłownik obrotowy do zaworów kulowych (regulacyjnych) 2- oraz 3-drogowych Moment obrotowy Nm Napięcie znamionowe... 24 VAC Sterowanie: Zamknij/otwórz lub 3-punktowe Wbudowany Dane

Bardziej szczegółowo

Funkcje bezpieczeństwa w maszynach monitorowanie z przekaźnikami bezpieczeństwa ESR5

Funkcje bezpieczeństwa w maszynach monitorowanie z przekaźnikami bezpieczeństwa ESR5 Opis Funkcje bezpieczeństwa w maszynach monitorowanie z przekaźnikami bezpieczeństwa ESR5 Wyłączanie awaryjne Monitorowanie osłon ruchomych i drzwi ochronnych z blokadą lub bez blokady Monitorowanie niebezpiecznego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika JAZZ OPLC JZ20-R31. Poradnik montażu Micro OPLC

Instrukcja użytkownika JAZZ OPLC JZ20-R31. Poradnik montażu Micro OPLC Instrukcja użytkownika JAZZ OPLC JZ20-R31 Poradnik montażu Micro OPLC 16 wejść cyfrowych, 2 wejścia analogowe/cyfrowe, 2 wejścia analogowe, 11 wyjść przekaźnikowych Przed użyciem produktu użytkownik musi

Bardziej szczegółowo

Szybkie siłowniki do przepustnic powietrza Wersja obrotowa z funkcją bezpieczeństwa, bardzo krótki czas przebiegu, AC/DC 24 V

Szybkie siłowniki do przepustnic powietrza Wersja obrotowa z funkcją bezpieczeństwa, bardzo krótki czas przebiegu, AC/DC 24 V 4 609 OpenAir TM Szybkie siłowniki do przepustnic powietrza GNP19 Wersja obrotowa z funkcją bezpieczeństwa, bardzo krótki czas przebiegu, Siłownik z silnikiem elektrycznym do regulacji 2-stawnej, 3-stawnej,

Bardziej szczegółowo

Moduł I/O sieci PROFIBUS-DP 16 wejść dwustanowych PNP TBDP-L2-16DIP

Moduł I/O sieci PROFIBUS-DP 16 wejść dwustanowych PNP TBDP-L2-16DIP 2 x złącze męskie M12, 5-pinowe, kodowanie B, podłączenie sieci PROFI- BUS-DP Złącza męskie 7/8", 5-pinowe, podłączenie zasilania Wejście diagnostyczne na port Obudowa wzmacniana włóknem szklanym Testowane

Bardziej szczegółowo

Modułowy programowalny przekaźnik czasowy firmy Aniro.

Modułowy programowalny przekaźnik czasowy firmy Aniro. Modułowy programowalny przekaźnik czasowy firmy Aniro. Rynek sterowników programowalnych Sterowniki programowalne PLC od wielu lat są podstawowymi systemami stosowanymi w praktyce przemysłowej i stały

Bardziej szczegółowo

Uniwersalny wyświetlacz cyfrowy

Uniwersalny wyświetlacz cyfrowy 5 312 5312P01 Uniwersalny wyświetlacz cyfrowy Programowalny sygnał wejściowy BAU200 Uniwersalny jednokanałowy wyświetlacz cyfrowy Przystosowany do montażu na elewacji szafy sterowniczej Z wyświetlaczem

Bardziej szczegółowo

RS485 MODBUS Module 8I8O

RS485 MODBUS Module 8I8O Wersja 2.2 12.01.2014 wyprodukowano dla Dziękujemy za wybór naszego produktu. Niniejsza instrukcja ułatwi Państwu prawidłową obsługę i poprawną eksploatację opisywanego urządzenia. Informacje zawarte w

Bardziej szczegółowo

Przekaźnik sygnalizacyjny typu PS-1

Przekaźnik sygnalizacyjny typu PS-1 Przekaźnik sygnalizacyjny typu PS-1 Zastosowanie Przekaźnik sygnalizacyjny PS-1 przeznaczony jest do użytku w układach automatyki i zabezpieczeń. Urządzenie umożliwia wizualizację i powielenie jednego

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo i monitoring dla Twoich maszyn

Bezpieczeństwo i monitoring dla Twoich maszyn Bezpieczeństwo i monitoring dla Twoich maszyn Przekaźniki bezpieczeństwa urządzenia dla wyłączników awaryjnych i drzwi ochronnych monitoring pozycji krańcowych ruchomych części maszyn monitorowanie jednostki

Bardziej szczegółowo

MIERNIK PARAMETRÓW SIECI NA SZYNÊ TYPU N27D INSTRUKCJA OBS UGI

MIERNIK PARAMETRÓW SIECI NA SZYNÊ TYPU N27D INSTRUKCJA OBS UGI MIERNIK PARAMETRÓW SIECI NA SZYNÊ TYPU N27D INSTRUKCJA OBS UGI 1 Spis treści 1. PRZEZNACZENIE i budowa miernika... 5 2. ZESTAW MIERNIKA... 6 3. WYMAGANIA PODSTAWOWE, BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA... 6 4.

Bardziej szczegółowo

REGULOWANE ZASILACZE DC SERIA DPD

REGULOWANE ZASILACZE DC SERIA DPD REGULOWANE ZASILACZE DC SERIA DPD 3 WYJŚCIOWY KLASA LABORATORYJNA INSTRUKCJA OBSŁUGI SPIS TREŚCI 1. Wstęp 2. Informacje i wskazówki dotyczące bezpieczeństwa 3. Ogólne wskazówki 4. Specyfikacje 5. Regulatory

Bardziej szczegółowo

RPTC CONTROLLER (v1.11) STEROWNIK PRZEMIENNIKA RADIOWEGO OBSŁUGA KOMUNIKATÓW GŁOSOWYCH OBSŁUGA KOMUNIKATÓW IDCW OPCJONALNY MODUŁ GSM

RPTC CONTROLLER (v1.11) STEROWNIK PRZEMIENNIKA RADIOWEGO OBSŁUGA KOMUNIKATÓW GŁOSOWYCH OBSŁUGA KOMUNIKATÓW IDCW OPCJONALNY MODUŁ GSM RPTC CONTROLLER (v1.11) STEROWNIK PRZEMIENNIKA RADIOWEGO OBSŁUGA KOMUNIKATÓW GŁOSOWYCH OBSŁUGA KOMUNIKATÓW IDCW OPCJONALNY MODUŁ GSM Instrukcja użytkownika Instrukcja oprogramowania konfiguracyjnego Designer:

Bardziej szczegółowo

Sterownik przekaźników S4P-01

Sterownik przekaźników S4P-01 EL-TEC Sp. z o.o. ul. Wierzbowa 46/48 93-133 Łódź tel: +48 42 663 89 05 fax: +48 42 663 89 04 e-mail: info@el-tec.com.pl http://www.el-tec.com.pl Sterownik przekaźników Dokumentacja Techniczno Ruchowa

Bardziej szczegółowo

REGULATORY TRÓJFAZOWE PRĘDKOŚCI OBROTOWEJ Z SERII FCS FIRMYY CAREL

REGULATORY TRÓJFAZOWE PRĘDKOŚCI OBROTOWEJ Z SERII FCS FIRMYY CAREL REGULATORY TRÓJFAZOWE PRĘDKOŚCI OBROTOWEJ Z SERII FCS FIRMYY CAREL Charakterystyka Regulatory z serii FCS wyposażone są w trójfazową elektroniczną napięciową regulację działającą na zasadzie obcinania

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 7: WYKONANIE INSTALACJI kontroli dostępu jednego Przejścia REGIONALNE CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ W BIŁGORAJU

Ćwiczenie 7: WYKONANIE INSTALACJI kontroli dostępu jednego Przejścia REGIONALNE CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ W BIŁGORAJU REGIONALNE CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ W BIŁGORAJU R C E Z w B I Ł G O R A J U INSTALACJA URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH Ćwiczenie 7: WYKONANIE INSTALACJI kontroli dostępu jednego Przejścia Opracował mgr inż.

Bardziej szczegółowo

Centrala Sterująca 540BPR

Centrala Sterująca 540BPR Centrala Sterująca 540BPR 1.OSTRZEŻENIE Uwagi: Przed jakąkolwiek próbą pracy przy elektronicznym sprzęcie (połączenia, konserwacja), zawsze odłącz urządzenie od zasilania. - Zawsze instaluj w urządzeniu

Bardziej szczegółowo

Styczniki elektroniczne ECI - przekaźniki półprzewodnikowe

Styczniki elektroniczne ECI - przekaźniki półprzewodnikowe ECI - Styczniki elektroniczne zostały zaprojektowane do aplikacji wymagających bardzo częstych i szybkich załączeń elementów grzejnych zarówno oporowych jak i indukcyjnych. Styczniki te posiadają SCR power

Bardziej szczegółowo

HIGROSTAT PRZEMYSŁOWY

HIGROSTAT PRZEMYSŁOWY MR - elektronika Instrukcja obsługi HIGROSTAT PRZEMYSŁOWY Regulator Wilgotności SH-12 MR-elektronika Warszawa 2013 MR-elektronika 01-908 Warszawa 118 skr. 38, ul. Wólczyńska 57 tel. /fax 22 834-94-77,

Bardziej szczegółowo

Funkcja bezpiecznego wyłączania momentu w przemienniku serii PowerFlex 750

Funkcja bezpiecznego wyłączania momentu w przemienniku serii PowerFlex 750 Podręcznik użytkownika Funkcja bezpiecznego wyłączania momentu w przemienniku serii PowerFlex 750 Numer katalogowy20-750-s Oryginalna instrukcja Ważne informacje dla użytkowników Charakterystyki eksploatacyjne

Bardziej szczegółowo

1. Opis urządzenia. 2. Zastosowanie. 3. Cechy urządzenia -3-

1. Opis urządzenia. 2. Zastosowanie. 3. Cechy urządzenia -3- INSTRUKCJA OBSŁUGI Spis treści Spis treści... 2 1. Opis urządzenia... 3 2. Zastosowanie... 3 3. Cechy urządzenia... 3 4. Sposób montażu... 4 4.1. Uniwersalne wejścia... 4 4.2. Uniwersalne wyjścia... 4

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi AP3.8.4 Adapter portu LPT

Instrukcja obsługi AP3.8.4 Adapter portu LPT Instrukcja obsługi AP3.8.4 Adapter portu LPT P.P.H. WObit E.K.J. Ober s.c. 62-045 Pniewy, Dęborzyce 16 tel.48 61 22 27 422, fax. 48 61 22 27 439 e-mail: wobit@wobit.com.pl www.wobit.com.pl SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

J7KNA. Zgodność z normami. Specyfikacja. Miniaturowy stycznik silnikowy. Oznaczenia modelu: Stycznik główny. Akcesoria

J7KNA. Zgodność z normami. Specyfikacja. Miniaturowy stycznik silnikowy. Oznaczenia modelu: Stycznik główny. Akcesoria Miniaturowy stycznik silnikowy J7KNA ) Stycznik główny Sterowanie prądem zmiennym (AC) i stałym (DC) Zintegrowane styki pomocnicze Mocowanie śrubowe i zatrzaskowe (szyna DIN 35 mm) Zakres od 4 do 5,5 kw

Bardziej szczegółowo

Wyłączniki różnicowoprądowe Ex9CL-H, 10 ka

Wyłączniki różnicowoprądowe Ex9CL-H, 10 ka Wyłączniki różnicowoprądowe Ex9CL-H, 0 ka Wyłączniki różnicowoprądowe zgodne z IEC / E 6008- Znamionowy warunkowy prąd zwarciowy c 0 ka oraz 4-bieguny Znamionowy prąd 30, 00, 300 ma Prąd znamionowy do

Bardziej szczegółowo

1. Wskazówki bezpieczeństwa. 2. Opis optoizolatora

1. Wskazówki bezpieczeństwa. 2. Opis optoizolatora 1. Wskazówki bezpieczeństwa Przed pierwszym uruchomieniem urządzenia, prosimy o uważne przeczytanie niniejszej instrukcji obsługi. UWAGA!!! Każda maszyna jest potencjalnie niebezpieczna. Obrabiarki sterowane

Bardziej szczegółowo

CSMIO-ENC. Moduł do gwintowania. Rev 1.1. copyright 2012 CS-Lab s.c.

CSMIO-ENC. Moduł do gwintowania. Rev 1.1. copyright 2012 CS-Lab s.c. CSMIO-ENC Moduł do gwintowania Rev 1.1 copyright 2012 CS-Lab s.c. Spis treści 1. Informacje ogólne... 3 1.1 Oznaczenia używane w niniejszej instrukcji... 3 1.2 Zgodność z normami... 3 2. Złącze sygnałów

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki online. UE410-GU3 Flexi Classic STEROWNIKI BEZPIECZEŃSTWA

Karta charakterystyki online. UE410-GU3 Flexi Classic STEROWNIKI BEZPIECZEŃSTWA Karta charakterystyki online UE410-GU3 Flexi Classic UE410-GU3 Flexi Classic A B C D E F Rysunek może się różnić Informacje do zamówienia Typ Nr artykułu UE410-GU3 1072177 więcej wersji urządzeń i akcesoriów

Bardziej szczegółowo

Interfejs komunikacyjny RCI-2 v1.0

Interfejs komunikacyjny RCI-2 v1.0 Roger Access Control System Interfejs komunikacyjny RCI-2 v1.0 Oprogramowanie wbudowane: 1.0.2 Wersja dokumentu: Rev. A 1. OPIS I DANE TECHNICZNE Interfejs RCI-2 umożliwia za pośrednictwem portu USB PC

Bardziej szczegółowo

Pobór mocy Sprężyna powrotna Utrzymywanie położenia Moc znamionowa. Moment obrotowy (znamionowy) Silnik Min. 2 Nm przy napięciu znamionowymmin.

Pobór mocy Sprężyna powrotna Utrzymywanie położenia Moc znamionowa. Moment obrotowy (znamionowy) Silnik Min. 2 Nm przy napięciu znamionowymmin. Karta katalogowa Siłownik obrotowy TRF24-2 (-O) Siłownik 3-punktowy z funkcją bezpieczeństwa do zaworów kulowych z kryzą regulacyjną 2- oraz 3-drogowych Moment obrotowy 2 Nm Napięcie znamionowe 24 VAC

Bardziej szczegółowo

Informacje techniczne

Informacje techniczne Rozdzielnice elektryczne od 63 A do 2500 A dla budownictwa oraz przemsłu. Nowoczesna i elastyczna konstrukcja rozdzielnic umożliwia szybki montaż aparatury. Wysokiej jakości system okablowania strukturalnego

Bardziej szczegółowo

Moduł 6-osiowego manipulatora ręcznego

Moduł 6-osiowego manipulatora ręcznego Moduł 6-osiowego manipulatora ręcznego CSMIO-MPG Instrukcja użytkownika Spis treści 1 Informacje ogólne... 3 1.1 Oznaczenia używane w niniejszej instrukcji... 3 1.2 Zgodność z normami... 4 1.3 Dane techniczne...

Bardziej szczegółowo

Q3 Autonomiczny czytnik kart i zamek kodowy z kontrolerem dostępu, przyciskiem dzwonka i interfejsem Wiegand

Q3 Autonomiczny czytnik kart i zamek kodowy z kontrolerem dostępu, przyciskiem dzwonka i interfejsem Wiegand Q3 Autonomiczny czytnik kart i zamek kodowy z kontrolerem dostępu, przyciskiem dzwonka i interfejsem Wiegand Instrukcja obsługi Copyright Domster T. Szydłowski . Opis, funkcje i parametry techniczne. Opis:

Bardziej szczegółowo

Aktywne Rozwiązania Sieciowe

Aktywne Rozwiązania Sieciowe Przemysłowy, optycznie izolowany konwerter sygnału szeregowego RS-232 do światłowodu Seria KSC-200 Konwerter został skonstruowany z myślą o dostarczaniu najbardziej uniwersalnego połączenia pomiędzy 2

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki online. IN40-D0303K IN4000 Standard BEZKONTAKTOWE WYŁĄCZNIKI BEZPIECZEŃSTWA

Karta charakterystyki online. IN40-D0303K IN4000 Standard BEZKONTAKTOWE WYŁĄCZNIKI BEZPIECZEŃSTWA Karta charakterystyki online IN40-D0303K IN4000 Standard A B C D E F H I J K L M N O P Q R S T Szczegółowe dane techniczne Cechy Typ czujnika Liczba bezpiecznych wyjść 1 Zwłoka przełączenia od momentu

Bardziej szczegółowo

Regulator napięcia transformatora

Regulator napięcia transformatora Regulator napięcia transformatora Zastosowanie Regulator RNTr-1 Wykorzystywany jest do stabilizacji napięcia na stacjach elektroenergetycznych lub końcach energetycznych linii przesyłowych. Przeznaczony

Bardziej szczegółowo

Sonda do pomiaru prądu zmiennego IAC-15

Sonda do pomiaru prądu zmiennego IAC-15 Sonda do pomiaru prądu zmiennego IAC-15 INSTRUKCJA OBSŁUGI Wersja 1.1 Spis treści 1. Opis ogólny i rozmieszczenie wyprowadzeń...3 2. Sposób przyłączenia sondy...3 3. Parametry techniczne...4 4. Informacje

Bardziej szczegółowo

Kurs Projektowanie i programowanie z Distributed Safety. Spis treści. Dzień 1. I Bezpieczeństwo funkcjonalne - wprowadzenie (wersja 1212)

Kurs Projektowanie i programowanie z Distributed Safety. Spis treści. Dzień 1. I Bezpieczeństwo funkcjonalne - wprowadzenie (wersja 1212) Spis treści Dzień 1 I Bezpieczeństwo funkcjonalne - wprowadzenie (wersja 1212) I-3 Cel stosowania bezpieczeństwa funkcjonalnego I-4 Bezpieczeństwo funkcjonalne I-5 Zakres aplikacji I-6 Standardy w zakresie

Bardziej szczegółowo

Przekaźnik sygnalizacyjny PS-1 DTR_2011_11_PS-1

Przekaźnik sygnalizacyjny PS-1 DTR_2011_11_PS-1 Przekaźnik sygnalizacyjny 1. ZASTOSOWANIE Przekaźnik sygnalizacyjny przeznaczony jest do użytku w układach automatyki i zabezpieczeń. Urządzenie umożliwia wizualizację i powielenie jednego sygnału wejściowego.

Bardziej szczegółowo

Gate. www.getproxi.com

Gate. www.getproxi.com Gate www.getproxi.com Informacje o module rb-to2s2 Przeznaczenie Moduł służy do sterowania bramami wjazdowymi i garażowymi przy pomocy urządzenia mobilnego. Współpracuje ze sterownikami bram oferowanych

Bardziej szczegółowo

LUZS-12 LISTWOWY UNIWERSALNY ZASILACZ SIECIOWY DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA. Wrocław, kwiecień 1999 r.

LUZS-12 LISTWOWY UNIWERSALNY ZASILACZ SIECIOWY DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA. Wrocław, kwiecień 1999 r. LISTWOWY UNIWERSALNY ZASILACZ SIECIOWY DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA Wrocław, kwiecień 1999 r. 50-305 WROCŁAW TEL./FAX (+71) 373-52-27 ul. S. Jaracza 57-57a TEL. 602-62-32-71 str.2 SPIS TREŚCI 1.OPIS

Bardziej szczegółowo

GA-1. Instrukcja montażu i obsługi. Urządzenie alarmowe do separatora smaru

GA-1. Instrukcja montażu i obsługi. Urządzenie alarmowe do separatora smaru Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tel.: +358 29 006 260 Faks: +358 29 006 1260 19.1.2015 Internet: www.labkotec.com 1/11 GA-1 Urządzenie alarmowe do separatora smaru Prawa autorskie

Bardziej szczegółowo

safety Przekaźniki bezpieczeństwa wyłącznik bezpieczeństwa/drzwi bezpieczeństwa SNO 4063K/SNO 4063KM/SNO 4063KR

safety Przekaźniki bezpieczeństwa wyłącznik bezpieczeństwa/drzwi bezpieczeństwa SNO 4063K/SNO 4063KM/SNO 4063KR SNO 4063K//SNO 4063KR wyłącznik bezpieczeństwa/drzwi bezpieczeństwa Urządzenie bazowe do nazdoru jedno- i dwukanałowego wyłączników bezpieczeństwa, drzwi bezpieczeństwa, mat bezpieczeństwa i osłon bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

SZLABAN AUTOMATYCZNY HATO-3306

SZLABAN AUTOMATYCZNY HATO-3306 SZLABAN AUTOMATYCZNY HATO-3306 Instrukcja montażu i obsługi Szlaban automatyczny nie jest przeznaczony do obsługi ruchu pieszych. Szlaban automatyczny jest przeznaczony do obsługi ruchu pojazdów. UWAGA!

Bardziej szczegółowo

Str Str Str ZASILACZE MODUŁOWE DO MONTAŻU NA SZYNIE DIN Jednofazowe. Napięcie wyjściowe: 12 lub 24VDC. Moc wyjściowa: W.

Str Str Str ZASILACZE MODUŁOWE DO MONTAŻU NA SZYNIE DIN Jednofazowe. Napięcie wyjściowe: 12 lub 24VDC. Moc wyjściowa: W. ZASIACZE MODUŁOWE DO MOTAŻU A SZYIE DI Jednofazowe. apięcie wyjściowe: 12 lub 24VDC. Moc wyjściowa: 10...100W. Str. -2 Str. -3 ZASIACZE PRZEMYSŁOWE DO MOTAŻU A SZYIE DI Jednofazowe, dwufazowe i trójfazowe.

Bardziej szczegółowo

APS Właściwości. ZASILACZ BUFOROWY aps-412_pl 04/15

APS Właściwości. ZASILACZ BUFOROWY aps-412_pl 04/15 APS-412 ZASILACZ BUFOROWY aps-412_pl 04/15 Impulsowy zasilacz buforowy APS-412 umożliwia zasilanie urządzeń wymagających napięcia stałego 12 V. Posiada dedykowane złącze pozwalające na integrację z urządzeniami

Bardziej szczegółowo

SITOP modular Modułowe zasilacze sieciowe

SITOP modular Modułowe zasilacze sieciowe SITOP modular Modułowe zasilacze sieciowe Specyfikacja techniczna Zasilacze SITOP 1- i 2-fazowe Zasilacze SITOP 3-fazowe SITOP Moduł podstawowy 24 V/5 A Moduł podstawowy 24 V/10 A Moduł podstawowy 24 V/20

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI

INSTRUKCJA INSTALACJI INSTRUKCJA INSTALACJI II.SZB2v1.01 ZASILACZ BUFOROWY SZB2v1. Strona: Stron: 1 6 INSTRUKCJA INSTALACJI ZASILACZ BUFOROWY SZB2v1 13,8V 2,2A V1.0 Opracował Sprawdził Zatwierdził Imię i nazwisko Podpis Data

Bardziej szczegółowo

mh-s4 Czterokanałowy moduł czujników temperatury systemu F&Home.

mh-s4 Czterokanałowy moduł czujników temperatury systemu F&Home. KARTA KATALOGOWA mh-s4 Czterokanałowy moduł czujników temperatury systemu F&Home. Moduł mh-s4 jest czterokanałowym wejściem sensorów (czujników) temperatury rozlokowanych w budynku. Czujnikami są elementy

Bardziej szczegółowo

Dane elektryczne Napięcie znamionowe AC 24 V, 50/60 Hz DC 24 V. DC 21, ,8 V Pobór mocy Sprężyna powrotna Utrzymywanie położenia moc znamionowa

Dane elektryczne Napięcie znamionowe AC 24 V, 50/60 Hz DC 24 V. DC 21, ,8 V Pobór mocy Sprężyna powrotna Utrzymywanie położenia moc znamionowa Karta katalogowa Siłownik obrotowy TRFD24 (-O) Siłownik Zamknij/Otwórz z funkcją bezpieczeństwa do zaworów kulowych 2- oraz 3-drogowych Moment obrotowy 1,6 Nm Napięcie znamionowe AC / DC 24 V Sterowanie:

Bardziej szczegółowo

Inteligentny Konwerter Mediów 10/100/1000Base-T do Fiber Dual-speed z obsługą Power over Ethernet Plus

Inteligentny Konwerter Mediów 10/100/1000Base-T do Fiber Dual-speed z obsługą Power over Ethernet Plus Inteligentny Konwerter Mediów 10/100/1000Base-T do Fiber Dual-speed z obsługą Power over Ethernet Plus Seria KGC-320-HP Cechy kluczowe: ź Konwersja sygnału miedzianego o potrujnej prędkości 10/100/1000Mbps

Bardziej szczegółowo