Przekaźnik bezpieczeństwa monitorujący prędkość GuardMaster MSR57P

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Przekaźnik bezpieczeństwa monitorujący prędkość GuardMaster MSR57P"

Transkrypt

1 Instrukcje instalacyjne Przekaźnik bezpieczeństwa monitorujący prędkość GuardMaster MSR57P Numer katalogowy 440R-S845AER-NNL Wymiary Encoder 1 Encoder 2 S32 S42 S52 S A1 S11 S21 S12 S DPI P Config Lock PWR/Fault Stop Inputs Status Limited Speed Standstill Safe Speed Motion Power Door S72 S82 X32 X42 Y1 Y2 S34 Y37 Y31 Y32 Y33 Y Y35 A mm (4.51 in.) 99 mm (3.9 in.) 67.5 mm (2.66 in.) Informacje dodatkowe Źródło Przekaźnik bezpieczeństwa monitorujący prędkość GuardMaster MSR57P Instrukcja obsługi, publikacja 440R-UM004 Opis Szczegółowe informacje dotyczące podłączeń, konfiguracji i działania przekaźnika MSR57P obejmujące wymagania bezpieczeństwa. Publikacje można przeglądać lub pobrać z Aby zamówić papierowe kopie dokumentacji technicznej, należy skontaktować się z lokalnym dystrybutorem lub przedstawicielem Rockwell Automation.

2 2 Przekaźnik bezpieczeństwa monitorujący prędkość GuardMaster MSR57P Instrukcje instalacyjne w innych językach English Deutsch Français Italiano Español Português Polski Czech Swedish Dutch Danish Chinese (complex) Chinese (simplified) Japanese This instruction sheet is available in multiple languages at Select publication language and type MSR57P in the search field. Dieses Instruktionsblatt kann in mehreren Sprachen unter gelesen werden. Bitte Ihre Sprache anwählen und MSR57P im Suchfeld eintippen. Ces instructions sont disponibles dans différentes langues à l adresse suivante: Sélectionner la langue puis taper << MSR57P >> dans le champ de recherche. La presente scheda d istruzione è disponibile in varie lingue sul sito Selezionare la lingua desiderata e digitare MSR57P nel campo di ricerca. Puede encontrar esta hoja de instrucciones en varios idiomas en Seleccione el idioma de publicación y escriba MSR57P en el campo de búsqueda. Esta folha de instruções está disponível em várias línguas em Seleccione a língua de publicação e entre com MSR57P no espaço de busca. Ta broszura jest dostępna w wielu językach na stronie Wybierz język publikacji i wpisz w polu wyszukiwania MSR57P. Tyto pokyny jsou k dispozici v nekolika jazycích na Zvolte si jazyk publikace a do vyhledávacího polícka vepište MSR57P. Detta instruktionsblad finns på olika språk på Välj önskat språk och skriv MSR57P i sökrutan. Dit instructieblad is beschikbaar in diverse talen op: Kies taal van publicatie en tik MSR57P in het zoekveld. Dette instruktionsblad kan hentes på mange sprog på Vælg det ønskede publikationssprog og skriv MSR57P i søgefeltet. 從 以 下 網 頁 可 以 獲 得 本 說 明 書 的 多 種 語 言 的 版 本 :http://rockwellautomation.com/literature 請 選 擇 出 版 物 的 語 言, 並 在 搜 索 欄 輸 入 MSR57P 从 以 下 网 页 可 以 获 得 本 说 明 书 的 多 种 语 言 的 版 本 :http://rockwellautomation.com/literature 请 选 择 出 版 物 的 语 言, 并 在 搜 索 栏 输 入 MSR57P 印 MSR57P

3 Przekaźnik bezpieczeństwa monitorujący prędkość GuardMaster MSR57P 3 Podstawowe informacje bezpieczeństwa Zachowaj dokument jako przyszłe źródło odniesienia. Rockwell Automation nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia produktu, jeśli jest on używany niezgodnie ze specyfikacjami zawartymi w tym dokumencie. UWAGA UWAGA Urządzenie jest zaprojektowane jako element systemu sterowania związanego z bezpieczeństwem. Przed zainstalowaniem należy przeprowadzić oszacowanie ryzyka, aby określić, czy specyfikacja tego urządzenia jest odpowiednia dla wszystkich przewidywanych parametrów pracy i środowisk maszyny, w której przekaźnik ma być stosowany. Przez cały czas użytkowania maszyny należy regularnie sprawdzać, czy przewidziane parametry pozostają aktualne. Programowalne elektroniczne systemy bezpieczeństwa (PES) Personel odpowiedzialny za instalację i stosowanie programowalnych elektronicznych systemów bezpieczeństwa (PES) musi być świadomy wymagań bezpieczeństwa danego systemu i musi być przeszkolony w zakresie korzystania z niego. Wymagania przestrzeni Wokół systemu (zespołu modułów) należy zapewnić dostateczną przestrzeń. Minimalne zalecane odstępy: 15 mm (0,6 cala) od góry 15 mm (0,6 cala) od dołu 2 3 mm (0,08 0,12 cala) między modułami przy temperaturze otoczenia wyższej niż 40 C (104 F). Montaż przekaźnika MSR57P Aby zamontować przekaźnik MSR57P na szynie DIN EN x 7.5, należy wykonać poniższe kroki. 1. Zaczep górny rowek na szynie DIN. 2. Zatrzaśnij urządzenie, przyciskając go w dół naprzeciw górnej części szyny. 3. Zamontuj płytki końcowe na każdym z końców szyny DIN. Aby zdemontować urządzenie z szyny DIN, użyj z płaskiego śrubokręta i opuść zatrzask, a następnie zdejmij urządzenie z szyny. Rowek Szyna DIN Zatrzask

4 4 Przekaźnik bezpieczeństwa monitorujący prędkość GuardMaster MSR57P Schemat obwodu S11 S21 S12 S22 S52 S62 S72 S82 S32 S42 X32 X42 A1 13 HIM Enkoder 2 Enkoder 1 Mini-DIN RJ45-2 RJ45-1 DPI enkodera PS 24 V DC Reset_In Sprzężenie (RL_In) Wyjścia testu impulsowego bezpieczne (SS_In) Wyjścia izolowane 24 V DC Polecenie Stop Polecenie_ Bezpieczna prędkość ograniczona (_In) GND Stan Stan błędu Łącznik zezwalający (ESM_In) SS_Out (Kaskada) 2 OSSD osłony (DM_In) _Out (Kaskada) 2 OSSD rygla (LM_In) Wyjścia Diagnostyczne Sterowanie rygla osłony (DC_Out) bipolarne Hi Lo Zasilanie napędu (MP_Out) 2 OSSD Sterowanie rygla osłony (DC_Out) kaskada Hi Lo Y1 S34 Y2 Y31 Y32 Y33 Y30 Y35 Y A Podłączenia zacisków Zacisk Funkcja A1 +24V DC, zasilanie A2 Wspólny, zasilanie S11, S21 Test_Out_0, Test_Out_1, wyjścia testu impulsowego funkcji bezpieczeństwa S12, S22 SS_In_Ch0, SS_In_Ch1, zatrzymanie bezpieczne (SS), wejście dwukanałowe S72, S82 ESM_In_Ch0, ESM_In_Ch1, łącznika zezwalającego (ESM), wejście dwukanałowe S52, S62 _In_Ch0, _In_Ch1, Bezpieczna prędkość ograniczona (), wejście dwukanałowe S32, S42 DM_In_Ch0, DM_In_Ch1, osłony (DM), wejście dwukanałowe X32, X42 LM_In_Ch0, LM_In_Ch1, rygla (LM), wejście dwukanałowe, położenie cewki Y1 24 V DC, wyjście zasilania resetu (S34) i sprzężenia (Y2) S34 Reset_In Y2 RL_In, wejście sprzężenia zwrotnego Y35 Wyjście stanu Y37 Wyjście błędu 13 Zasilanie napędu (MP) dla wyjść bezpieczeństwa 14 i 24 14, 24 MP_Out_Ch0, MP_Out_Ch1, wyjścia zasilania napędu (MP) 68, 78 _Out_Ch0, _Out_Ch1, wyjścia bezpiecznej prędkości ograniczonej () 51 DC_Out_Ch0 (Stan wysoki) wyjście sterowania osłoną [wyłącznik elektromagnetyczny osłony, bipolarny lub kaskadowy (1) ] 52 DC_Out_Ch1 (Stan niski) wyjście sterowania osłoną [wyłącznik elektromagnetyczny drzwi, bipolarny lub kaskadowy (1) ] 34, 44 SS_Out_Ch0, SS_Out_Ch1, wyjścia kaskady zatrzymania bezpieczego Y31 24 V DC, napięcie izolowanych wyjść Y32 Polecenie_Stop, wyjście izolowane Y33 Polecenie_, wyjście izolowane Y30 Uziemienie wyjść izolowanych (1) Wyjście DC_Out może być również skonfigurowane jako kaskadowe (źródło dwukanałowe). Informacje o stosowaniu tej konfiguracji w niektórych aplikacjach można znaleźć w instrukcji obsługi przekaźnika bezpieczeństwa monitorującego prędkość GuardMaster, publikacja 440R-UM004.

5 Przekaźnik bezpieczeństwa monitorujący prędkość GuardMaster MSR57P 5 Wskaźniki stanu Wskaźnik Stan Opis PWR/Fault (1) Zielony/Załączony Urządzenie pracuje normalnie i jest w trybie pracy. Czerwony/Miga Wystąpił błąd usuwalny. Czerwony/Załączony Wystąpił błąd nieusuwalny. Czerwony/Zielony Miga Trwa pobieranie konfiguracji lub aktualizacja firmware'u. Config Żółty/Załączony Konfiguracja urządzenia jest zablokowana. Lock (1) Żółty/Miga Konfiguracja urządzenia jest odblokowana. Stop Zielony/Załączony zatrzymania bezpiecznego (SS) jest zamknięte. Czerwony/Załączony SS jest otwarte lub naciśnięte. Czerwony/Miga SS ma błąd. Limited Zielony/Załączony bezpiecznej prędkości ograniczonej () jest Speed zamknięte w trybie pracy normalnej. Zielony/Miga jest otwarte ze względu na żądanie bezpiecznej prędkości, aby umożliwić dostęp do maszyny (czynność konserwacyjna). Wyłączony Funkcja nie została skonfigurowana. Czerwony/Miga ma błąd. Motion Zielony/Załączony Wyjście zasilania napędu (MP) jest załączone. Power Wyłączony Wyjście MP jest wyłączone. Czerwony/Miga Wyjście MP ma błąd. Door Zielony/Załączony Osłona jest zamknięta. Czerwony/Załączony Osłona jest otwarta. Czerwony/Miga Łącznik monitorowania osłony lub monitorowania rygla ma błąd. Wyłączony osłony nie zostało skonfigurowane. Safe Speed Zielony/Załączony Bezpieczna prędkość ograniczona jest aktywnie monitorowana i jest poniżej skonfigurowanej wartości bezpiecznej prędkości ograniczonej po żądaniu. Wyłączony Bezpieczna prędkość ograniczona nie jest monitorowana. Czerwony/Miga Wystąpił błąd prędkości. Standstill Zielony/Załączony Wykryta została prędkość zatrzymania. Wyłączony Prędkość jest większa niż skonfigurowana prędkość zatrzymania. Czerwony/Miga Po wystąpieniu warunku zatrzymania wykryto ruch lub wystąpił błąd zatrzymania. (1) Zielony wskaźnik PWR/Fault oraz wskaźnik Config Lock migają synchronicznie, gdy urządzenie jest w trybie programowania. Kiedy do urządzenia zostanie podłączone zasilanie, wskaźniki zielony i czerwony zaświecą dwukrotnie naprzemiennie, a wskaźnik Config Lock dwukrotnie załączy się i wyłączy, zanim wyłączą się wszystkie wskaźniki (z wyjątkiem wskaźnika PWR/Fault). Wskaźnik PWR/Fault będzie migał, dopóki urządzenie nie przejdzie w tryb pracy lub programowania.

6 6 Przekaźnik bezpieczeństwa monitorujący prędkość GuardMaster MSR57P Dane techniczne Przekaźnik bezpieczeństwa monitorujący prędkość GuardMaster MSR57P 440R-S845AER-NNL Parametr Wartość Normy IEC/EN , ISOTR12100, ISO , IEC Kategoria bezpieczeństwa Kat. 4 i PLe według EN ISO ; SIL CL1 do CL3 według IEC 61508/EN62061 Zasilanie 24 V DC, 0,8 1,1 x napięcie znamionowe (3) PELV/SELV Całkowite natężenie prądu Maks. 8 A na styku A MSR57P Pobór mocy 5 W Wyjścia 14, 24, 68, V DC, 2 A, zabezpieczone zwarciowo Wyjścia 34, V DC, 100 ma, zabezpieczone zwarciowo Wyjścia Y35, Y37 24 V DC, 50 ma, zabezpieczone zwarciowo Wyłączniki osłon 51, 52 (1) 24 V DC, zabezpieczone zwarciowo 1,5 A, konfiguracja bipolarna (zasilanie do zwolnienia/zasilanie do ryglowania) 20 ma, konfiguracja kaskadowa (źródło dwukanałowe) Wyjścia Y32, Y33 24 V DC, 100 ma, zabezpieczone zwarciowo Wyjście Y1 24V DC, 20 ma, zabezpieczone zwarciowo Wyjścia impulsowe S11, S21 24 V DC, 100 ma, zabezpieczone zwarciowo Wejścia impulsowe S12, 8,5 ma na wejście, maks. S22, S32, S42, S52, S62, S72, S82, X32, X42 Wejścia S34, Y2 8,5 ma na wejście, maks. Opóźnienie po załączeniu 3 s zasilania, maks. Czas reakcji Konfigurowalny przez użytkownika (4) Stopień zanieczyszczania 2 Ochrona obudowy IP40 Ochrona zacisków IP20 Typ okablowania Stosuj kable miedziane, wytrzymujące temperaturę 60/75 C (140/167 F) Przekrój kabla (2) 0,2 2,5 mm 2 (12 24 AWG) Moment dokręcenia śrub 0,6 0,8 Nm (5 7 funtów-cal) zacisków Materiał obudowy Poliamid PA 6.6 Montaż Szyna DIN 35 mm Masa, ok. 350 g (0,77 funta) (1) Informacje na temat używania wyjść w konfiguracji bipolarnej lub kaskadowej znajdziesz w instrukcji obsługi, publikacja 440R-UM004. (2) Zobacz dokument Wskazówki do okablowania automatyki i uziemiania, publikacja nr (3) Wyjścia bezpieczeństwa wymagają dodatkowego bezpiecznika do ochrony przed odwrotną polaryzacją obwodu sterowania. Zainstaluj bezpiecznik zwłoczny 6 A lub szybki 10 A. (4) Więcej informacji można znaleźć w instrukcji obsługi przekaźnika bezpieczeństwa monitorującego prędkość GuardMaster MSR57P, publikacja nr 440R-UM004.

7 Przekaźnik bezpieczeństwa monitorujący prędkość GuardMaster MSR57P 7 Specyfikacja środowiskowa Parametr Temperatura pracy Względna wilgotność Wibracje Wstrząsy, praca Odporność elektrostatyczna Odporność na zakłócenia radiowe Odporność EFT/B Odporność na szybkie przebiegi przejściowe Odporność na przewodzone częstotliwości radiowe Wartość C ( F) 90% RH bez kondensacji Hz, przemieszczenie: 0,35 mm 10 g, 16 ms, 100 wstrząsów Wyładowanie przy dotyku: 4 kv; wyładowania w powietrzu: 8 kv Normalna: 10 V/m od MHz; 3 V/m od 1,4 2,0 GHz; Zwiększona: 20 V/m od MHz; 6 V/m od 1,4 2,0 GHz; 3 V/m od 2,0 2,7 GHz; Zasilanie, DC: ±2 kv (normalna) oraz ±4 kv (zwiększona) Linie sygnałów I/O: ±1 kv (normalna) oraz ± 2 kv (zwiększona) Zasilanie, DC: ±1 kv linia-linia oraz ±2 kv linia-ziemia Linie sygnałów I/O: ±1 kv linia-ziemia oraz ±2 kv linia-ziemia 10V rms od 150 khz 80 MHz (normalna); 20V rms od 150 khz 80 MHz (zwiększona) Certyfikaty Certyfikat (1) c-ul-us CE C-Tick TÜV Wartość Certyfikat UL, certyfikat dla Stanów Zjednoczonych i Kanady. Dyrektywa EMC Unii Europejskiej nr 2004/108/EC, zgodność z normami: EN ; Emisje przemysłowe. EN Sterowniki programowalne (Rozdział 8, strefa A i B). EN 61326; Pomiary, Sterowanie, Laboratorium; Wymagania przemysłowe. EN ; Odporność przemysłowa.. Australijska ustawa radiokomunikacyjna, zgodnie z normą: AS/NZS CISPR 11; Emisje przemysłowe. Certyfikat TÜV dla bezpieczeństwa funkcjonalnego: SIL CL1 do CL3, zgodnie z normą IEC 61508/EN62061; kategoria 1 do 4 i Performace Level e zgodnie z normą EN ISO , w aplikacjach zgodnych z wytycznymi z instrukcji obsługi przekaźnika bezpieczeństwa monitorującego prędkość GuardMaster MSR57P, publikacja 440R-UM004. (1) Gdy produkt jest oznakowany. Należy kliknąć na link Product Certification (Certyfikaty produktów) dostępny na stronie aby uzyskać informacje o Deklaracjach Zgodności i certyfikatach.

8 440R-IN016A-PL-P.fm Page 8 Thursday, October 2, :55 AM 8 Przekaźnik bezpieczeństwa monitorujący prędkość GuardMaster MSR57P Przykładowe zastosowanie 1 Ten przykład jest konfiguracją zatrzymania bezpiecznego 1. Szafa sterująca zawiera przekaźnik MSR57P, napęd AC PowerFlex 70 z funkcją Safe-Off oraz terminal PanelView. Przekaźnik MSR57P monitoruje prędkość poprzez enkoder TTL podłączony do napędu Power Flex 70. awaryjne Kasowanie Uruchamianie Bezpieczna prędkość Praca Konserwacja Tryb Panel operatorski umożliwia operatorowi wybór prędkości normalnej lub trybu konserwacji. Osłony są wyposażone w wyłącznik blokujący z ryglem ograniczający dostęp do maszyny, gdy pracuje ona z prędkością normalną. O stanie maszyny informuje wieża świetlna. Przykład 1: Rozmieszczenie systemu Napęd PowerFlex 70 z funkcją Safe-Off bezpieczne Żądanie Kabel enkodera 1585J-M8RB-2M5 Narzędzia konfiguracyjne 20-HIM-A3 20-HIM-H10 S32 S42 S52 S62 S11 S21 S12 S P Encoder 1 24 A Komputer PC Config Lock PWR/Fault Stop Inputs DPI enkodera 1 Limited Speed -LUB- Standstill 1203-USB lub 1203-SSS(B) Status Safe Speed Motion Power Door Encoder 2 Kabel zasilający silnik S72 S82 X32 X42 Y31 Y32 Y33 Y30 Wyjścia polecenia Start/Stop oraz zasilania napędu Y1 Y2 S34 Y Y35 A2 Przekaźnik MSR57P Kabel sprzężenia enkodera M Główny enkoder (przykład, numer katalogowy: 845T-HZ42EEN) Publikacja 440R-IN016B-PL-P listopad Marzec Wyłącznik blokujący TLS3-GD2

9 Przekaźnik bezpieczeństwa monitorujący prędkość GuardMaster MSR57P 9 Przykład 1: Okablowanie systemu Żądanie SS Żądanie 800FM-KM23 800F-MX02V Zasilanie do zwolnienia awaryjne 800FM-MT44 800F-MX02V A1 A2 A1 S11 S21 S12 S22 S52 S62 S72 S X32 X42 Wyjścia testu impulsowego SS ESM Sterowanie ryglem osłony rygla S32 S42 osłony 13 RJ45 enkodera 1 Stan Stan błędu RJ45 enkodera 2 Wyjście SS DPI Sprzężenie zwrotne Zasilenie RL Przekaźnik MSR57P Reset Izolowana diagnostyka izasilanie Polec. Polec. Stop GND A2 Y35 Y Y1 S34 Y2 Y33 Y32 Y30 Y31 24 V DC Wyjście zasilania napędu A1 Wyjście Reset 800FM-F6MX10 Sygnały pomocnicze do PLC (1) cyfrowe 4. Wymagana jest prawidłowa konfiguracja wejść 1, 2, 4 i 6 napędu PowerFlex TLS3-GD2 440G-T27260 Usuń dwie wewnętrzne zworki 9 24 V DC 8 DC Wsp. 7 Cyfr. Wsp. Napęd AC PowerFlex 70 z funkcją DriveGuard 1 Stop 2 Start 4 (1) Zasilanie obwodu sterowania bramek 1 3 Opcja Safe-Off Zezwolenie Obwód sterowania bramek Należy usunąć zworki 24 V DC Wsp.. +24V dc L1 L2 L3 Silnik

10 440R-IN016A-PL-P.fm Page 10 Thursday, October 2, :55 AM 10 Przekaźnik bezpieczeństwa monitorujący prędkość GuardMaster MSR57P Przykładowe zastosowanie 2 Ten przykład jest konfiguracją zatrzymania bezpiecznego 1. Szafa sterująca zawiera przekaźnik MSR57P, napęd Kinetix 6000 z funkcją Safe-Off oraz terminal PanelView. Przekaźnik MSR57P monitoruje prędkość za pomocą enkodera Sin/Cos, podłączonego do napędu Kinetix awaryjne Kasowanie Bezpieczna prędkość Praca Uruchamianie Konserwacja Tryb Panel operatorski umożliwia operatorowi wybór prędkości normalnej lub trybu konserwacji. Drzwi Osłony są wyposażone w wyłącznik blokujący z ryglem ograniczający dostęp do maszyny, gdy pracuje ona z prędkością normalną. Dodatkowo, łącznik zezwalający musi znajdować się w pozycji środkowej, jeśli operatorzy są w strefie niebezpiecznej, aby maszyna pracowała z prędkością bezpieczną. O stanie maszyny informuje wieża świetlna. Przykład 2: Rozmieszczenie systemu Napęd Kinetix 6000 lub Kinetix 7000 z funkcją Safe-Off Łącznik zezwalający awaryjne Złącze niskoprofilowe 2090-K6CK-D15M Żądanie Wyjścia zasilania napędu i monitorowanie sprzężenia z przekaźnika MSR57P do interfejsu Safe-Off napędu Kinetix Narzędzia konfiguracyjne Kabel enkodera 1585J-M8RB-2M5 20-HIM-A3 S32 S42 S52 S62 S11 S21 S12 S22 20-HIM-H A P Encoder 1 Komputer PC Config Lock PWR/Fault Kabel sprzężenia enkodera Stop Inputs DPI enkodera 1 Limited Speed Status Motion Power Door Encoder 2 S72 S82 X32 X42 Y31 Y32 Y33 Y30 Kabel zasilający silnika -LUB- Standstill Safe Speed 1203-USB lub 1203-SSS(B) Y1 Y2 S34 Y Y35 A2 Przekaźnik MSR57P Polecenie Start/Stop do sterownika Logix Silniki servo MPL serii MP Publikacja 440R-IN016B-PL-P listopad Marzec Wyłącznik blokujący TLS3-GD2

11 Przekaźnik bezpieczeństwa monitorujący prędkość GuardMaster MSR57P 11 Przykład 2: Okablowanie systemu +24V dc Żądanie SS Żądanie 800FM-KM23 800F-MX02V Zasilanie do awaryjne 800FM-MT44 800F-MX02V 2 1 Łącznik zezwalający 440J-N21TNPM 4 3 A1 A TLS3-GD2 440G-T27260 Usuń dwie wewnętrzne zworki A1 RJ45 enkoder a 1 S11 S21 S12 S22 S52 S62 S72 S X32 X42 Wyjścia testu impulsowego Stan Stan błędu RJ45 enkoder a 2 SS Wyjście SS DPI Zasilenie RL Reset ESM Przekaźnik MSR57P Sprzężenie zwrotne Polec. Sterowanie rygla osłony Izolowan diagnostyka izasilanie Polec. Stop GND A2 Y35 Y Y1 S34 Y2 Y33 Y32 Y30 Y31 rygla 24 V DC Wyjście zasilania napędu S32 S42 osłony A1 13 Wyjście Napęd AC Kinetix 6000 i 7000 z funkcją GuardMotion SAFETY EN1+ SAFETY EN- SAFETY EN2+ FDBK1 FDBK1 FDBK2 FDBK2 R1 R1 R2 R1 R2 Monitor bezpieczeństwa Zasilanie obwodu sterowania bramek R2 Obwód sterowa nia bramek Zezwolenie sterowania bramek Reset 800FM-F6MX10 Sygnały pomocnicze do sterownika Logix Sygnały pomocnicze do sterownika Logix 24 V DC Wsp. L1 L2 L3 Silnik

12 Rockwell Automation, Allen-Bradley, GuardMaster, PowerFlex, Kinetix, PanelView, DriveExplorer, DriveGuard, GuardMotion oraz seria MP są znakami towarowymi Rockwell Automation, Inc. Znaki towarowe nie będące własnością Rockwell Automation należą do odpowiednich dla nich firm. PN Copyright 2008 Rockwell Automation, Inc. Wszystkie prawa zastrzeżone. Wydrukowano w Stanach Zjednoczonych

Funkcja bezpiecznego wyłączania momentu w przemienniku serii PowerFlex 750

Funkcja bezpiecznego wyłączania momentu w przemienniku serii PowerFlex 750 Podręcznik użytkownika Funkcja bezpiecznego wyłączania momentu w przemienniku serii PowerFlex 750 Numer katalogowy20-750-s Oryginalna instrukcja Ważne informacje dla użytkowników Charakterystyki eksploatacyjne

Bardziej szczegółowo

Mocowanie. Zawiera ogólne wytyczne dotyczące instalowania systemów firmy Rockwell Automation.

Mocowanie. Zawiera ogólne wytyczne dotyczące instalowania systemów firmy Rockwell Automation. Wyłącznik ryglujący osłony 440G-LZ Instrukcja instalacji Tłumaczenie instrukcji oryginalnej Dodatkowe zasoby Kod QR, który znajduje się na przełączniku, zawiera łącze do publikacji 440G-LZ Guard Locking

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Bezstykowy wyłącznik bezpieczeństwa. CES-AP-C01- (Uni-/Multicode)

Instrukcja obsługi. Bezstykowy wyłącznik bezpieczeństwa. CES-AP-C01- (Uni-/Multicode) Bezstykowy wyłącznik bezpieczeństwa CES-AP-C01- (Uni-/Multicode) PL Spis treści 1. Informacje dotyczące tego dokumentu... 4 1.1. Zakres obowiązywania... 4 1.2. Grupa docelowa... 4 1.3. Objaśnienie rysunków...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi MOVITRAC LTE-B

Instrukcja obsługi MOVITRAC LTE-B Technika napędowa \ Automatyka napędowa \ Integracja systemów \ y Instrukcja obsługi MOVITRAC LTE-B Wydanie 11/2012 20045476 / PL SEW-EURODRIVE Driving the world Spis tresci 1 Wskazówki ogólne... 5 1.1

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO Nr dokumentu: DPD00849, data publikacji: 10.11.2011 VACON 1

BEZPIECZEŃSTWO Nr dokumentu: DPD00849, data publikacji: 10.11.2011 VACON 1 BEZPIECZEŃSTWO Nr dokumentu: DPD00849, data publikacji: 10.11.2011 VACON 1 Niniejsza skrócona instrukcja zawiera opis podstawowych kroków umożliwiających łatwą instalację i konfigurację przemiennika częstotliwości

Bardziej szczegółowo

SIMATIC. Rozproszony system wejść/wyjść ET200M. Przedmowa. Opis produktu. Szybkie uruchomienie. Planowanie zastosowania. Montaż.

SIMATIC. Rozproszony system wejść/wyjść ET200M. Przedmowa. Opis produktu. Szybkie uruchomienie. Planowanie zastosowania. Montaż. s Przedmowa Opis produktu 1 Szybkie uruchomienie 2 Planowanie zastosowania 3 Montaż 4 Podłączanie 5 Uruchomienie 6 Konserwacja i serwis 7 Funkcje 8 Alarmy, błędy i komunikaty systemowe 9 Specyfikacja techniczna

Bardziej szczegółowo

2354235 11/2008. Altivar 12. Przemienniki częstotliwości do silników asynchronicznych. Podręcznik Użytkownika

2354235 11/2008. Altivar 12. Przemienniki częstotliwości do silników asynchronicznych. Podręcznik Użytkownika 2354235 11/2008 Altivar 12 Przemienniki częstotliwości do silników asynchronicznych Podręcznik Użytkownika Zawartość podręcznika Ważne informacje 4 Przed przystąpieniem do pracy 5 Struktura Instrukcji

Bardziej szczegółowo

KURTYNY I BARIERY ŚWIETLNE

KURTYNY I BARIERY ŚWIETLNE KURTYNY I BRIERY ŚWIETLNE www.oemautomatic.pl www.oemautomatic.pl SPIS TREŚCI Informacje ogólne strona 192 Kurtyny świetlne GuardShield strona 196 Bariery świetlne GuardShield PC strona 200 Kurtyny świetlne

Bardziej szczegółowo

PumpDrive. Instrukcja obsługi. Przetwornica częstotliwości samoczynnie chłodzona, niezależna od silników

PumpDrive. Instrukcja obsługi. Przetwornica częstotliwości samoczynnie chłodzona, niezależna od silników Instrukcja obsługi 4070.81/7--61 PumpDrive Przetwornica częstotliwości samoczynnie chłodzona, niezależna od silników przeznaczona do: montażu nasilniku(mm) montażu naścianie (WM) montażu w szafie rozdzielczej

Bardziej szczegółowo

Podręcznik montażu i szybkiej konfiguracji

Podręcznik montażu i szybkiej konfiguracji Podręcznik montażu i szybkiej konfiguracji NetBotz Rack Monitor 200 NBRK0200 This manual is available in English on the enclosed CD. Dieses Handbuch ist in Deutsch auf der beiliegenden CD-ROM verfügbar.

Bardziej szczegółowo

Instalacja i podstawowa konfiguracja instrukcja obsługi

Instalacja i podstawowa konfiguracja instrukcja obsługi Instalacja i podstawowa konfiguracja instrukcja obsługi NetBotz Room Monitor 455 NBWL0455 NBWL0456 This manual is available in English on the enclosed CD. Dieses Handbuch ist in Deutsch auf der beiliegenden

Bardziej szczegółowo

vacon nx przemienniki częstotliwości instrukcja obsługi

vacon nx przemienniki częstotliwości instrukcja obsługi vacon nx przemienniki częstotliwości instrukcja obsługi V A C O N 1 PODCZAS INSTALACJI I URUCHAMIANIA PRZEMIENNIKA NALEŻY PRZESTRZEGAĆ PONIŻSZYCH 10 PUNKTÓW SKRÓCONEJ INSTRUKCJI URUCHAMIANIA. W PRZYPADKU

Bardziej szczegółowo

512C REGULATOR PRĘDKOŚCI PODRĘCZNIK OBSŁUGI. do silników prądu stałego

512C REGULATOR PRĘDKOŚCI PODRĘCZNIK OBSŁUGI. do silników prądu stałego OŚRODEK BADAWCZO ROZWOJOWY URZĄDZEŃ STEROWANIA NAPĘDÓW 87-100 Toruń, ul.batorego 107; tel. (056)6234021 24; fax (056)6234425 i 6232535; www.obrusn.torun.pl e-mail: obrusn@obrusn.torun.pl EU RO TH ERM DRIVES

Bardziej szczegółowo

Dziękujemy, że wybrali Państwo produkty firmy EURA Drives! Doskonałą, jakość, obsługę gwarancyjną i pogwarancyjną zapewnia firma HF Inverter Polska.

Dziękujemy, że wybrali Państwo produkty firmy EURA Drives! Doskonałą, jakość, obsługę gwarancyjną i pogwarancyjną zapewnia firma HF Inverter Polska. Instrukcja obsługi Przemienniki częstotliwości serii E2 (,2kW 25kW) Przemienniki częstotliwości serii E2IP55 (,75kW 15kW) Uwaga! prosimy bardzo dokładnie przeczytać niniejszą instrukcje obsługi! przed

Bardziej szczegółowo

Moduł zdalnego sterowania SMS-3 MICRO. INSTRUKCJA OBSŁUGI Wersja 2.0

Moduł zdalnego sterowania SMS-3 MICRO. INSTRUKCJA OBSŁUGI Wersja 2.0 Moduł zdalnego sterowania SMS-3 MICRO INSTRUKCJA OBSŁUGI Wersja 2.0 PROGSTAR Zakład Elektroniki, Automatyki i Informatyki ul. Lipowa 12 27-200 Starachowice tel./fax +48 41 274 86 52 e-mail: progstar@progstar.com.pl

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. MOVIDRIVE compact MCF/MCV/MCS4_A. Wydanie 11/2006 11535148 / PL

Instrukcja obsługi. MOVIDRIVE compact MCF/MCV/MCS4_A. Wydanie 11/2006 11535148 / PL Motoreduktory \ Przekładnie przemysłowe \ Technika napędowa \ Automatyka napędowa \ Serwisy MOVIDRIVE compact MCF/MCV/MCS4_A Wydanie 11/2006 11535148 / PL Instrukcja obsługi SEW-EURODRIVE Driving the world

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji SUNNY TRIPOWER 60

Instrukcja instalacji SUNNY TRIPOWER 60 Instrukcja instalacji SUNNY TRIPOWER 60 STP60-10-IA-pl-10 Wersja 1.0 POLSKI Przepisy prawne SMA Solar Technology AG Przepisy prawne Informacje zawarte w niniejszych materiałach są własnością firmy SMA

Bardziej szczegółowo

Instalacja i podstawowa konfiguracja. Moduł główny Menedżera warunków otoczenia AP9340

Instalacja i podstawowa konfiguracja. Moduł główny Menedżera warunków otoczenia AP9340 Instalacja i podstawowa konfiguracja Moduł główny Menedżera warunków otoczenia AP9340 This manual is available in English on the enclosed CD. Dieses Handbuch ist in Deutsch auf der beiliegenden CD-ROM

Bardziej szczegółowo

Tłumaczenie polskie oryginalnej wersji niemieckiej. Instrukcja obsługi

Tłumaczenie polskie oryginalnej wersji niemieckiej. Instrukcja obsługi Powador 30.0 TL3 M/XL 33.0 TL3 M/XL 36.0 TL3 M/XL 39.0 TL3 M/XL 40.0 TL3 M/XL 48.0 TL3 Park 60.0 TL3 M/XL 72.0 TL3 Park Instrukcja obsługi Tłumaczenie polskie oryginalnej wersji niemieckiej Instrukcja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Interroll DriveControl DriveControl 20 DriveControl 54

Instrukcja obsługi Interroll DriveControl DriveControl 20 DriveControl 54 Instrukcja obsługi Interroll DriveControl DriveControl 20 DriveControl 54 Wersja 2.1 (06/2014) pl Adres producenta Interroll Engineering GmbH Hoeferhof 16 D-42929 Wermelskirchen Tel. +49 2193 23 0 Faks

Bardziej szczegółowo

Environmental Monitoring Unit

Environmental Monitoring Unit Environmental Monitoring Unit AP9319 Instrukcja instalacji i uruchamiania This manual is available in English on the enclosed CD. Dieses Handbuch ist in Deutsch auf der beiliegenden CD-ROM verfügbar. Este

Bardziej szczegółowo

Technika napędowa \ Automatyka napędowa \ Integracja systemu \ Serwisy. Panele operatorskie DOP11B. Podręcznik systemowy. Wydanie 11/2008 16666941 PL

Technika napędowa \ Automatyka napędowa \ Integracja systemu \ Serwisy. Panele operatorskie DOP11B. Podręcznik systemowy. Wydanie 11/2008 16666941 PL Technika napędowa \ Automatyka napędowa \ Integracja systemu \ Serwisy Panele operatorskie DOP11B Wydanie 11/28 Podręcznik systemowy 16666941 PL SEW-EURODRIVE Driving the world Spis tresci 1 Wskazówki

Bardziej szczegółowo

Sterowniki Premium. Procesory TSX 57 / PMX 57 / PCX 57. Instalowanie, montaż. Wydanie - Maj 1999

Sterowniki Premium. Procesory TSX 57 / PMX 57 / PCX 57. Instalowanie, montaż. Wydanie - Maj 1999 Sterowniki Premium Procesory TSX 57 / PMX 57 / PCX 57 Instalowanie, montaż Wydanie - Maj 1999 TOM 1 Konfigurowanie, procesory i dyskretne I/O Sterowniki TSX / PMX / PCX 57: Podstawki, procesory, zasilacze,

Bardziej szczegółowo

Przemienniki częstotliwości

Przemienniki częstotliwości Instrukcja obsługi Przemienniki częstotliwości HFinverter F15-G (,4kW 75kW) Wersja instrukcji 5/27 Przemienniki częstotliwości Dziękujemy, że wybrali Państwo produkty firmy HFinverter! Celem poniższej

Bardziej szczegółowo

RTD-20. realtime. Instrukcja montażu. realtime. polski. Instrukcja montażu RTD-20. RTD-20 Retail Economiser 100.00 100.00 22.00. Control Systems 0V +V

RTD-20. realtime. Instrukcja montażu. realtime. polski. Instrukcja montażu RTD-20. RTD-20 Retail Economiser 100.00 100.00 22.00. Control Systems 0V +V LED3 LED1 LED2 SW1 LED4 LED5 LED6 RTD-20 Instrukcja montażu 0V +V POWER 15-24VDC 0V S1 S2 S3 0V S4 S5 S6 polski Instrukcja montażu RTD-20 100.00 RTD-20 Retail Economiser realtime Control Systems 24VAC/30VDC,

Bardziej szczegółowo

Cyfrowy serwo-napęd z serii 631

Cyfrowy serwo-napęd z serii 631 Cyfrowy serwo-napęd z serii 631 Podręcznik obsługi HA469016U001 wydanie 2 Zgodny z oprogramowaniem EASYRIDER wersja 5.x Copyright Eurotherm Drives Limited 2007 All rights strictly reserved. No part of

Bardziej szczegółowo

Pluto Sterowniki bezpieczeństwa

Pluto Sterowniki bezpieczeństwa Pluto Sterowniki bezpieczeństwa z sygnałami dynamicznymi, nowe podejście do funkcji bezpieczeństwa. Pluto/Gateway/Encoder Profibus DP DeviceNet CANopen Ethernet AS-i 12 I/O 20 I/O 6 I/O + 31 AS-i safety

Bardziej szczegółowo

Monitor UV-900. Instrukcja obsługi. Dokument przetłumaczony z języka angielskiego

Monitor UV-900. Instrukcja obsługi. Dokument przetłumaczony z języka angielskiego Monitor UV-900 Instrukcja obsługi Dokument przetłumaczony z języka angielskiego Strona celowo pozostawiona pusta Spis treści Spis treści Wprowadzenie.... Wymagania wstępne....2 Ważne informacje dla Użytkownika....3

Bardziej szczegółowo

Zarządzana listwa zasilająca do montażu w szafie

Zarządzana listwa zasilająca do montażu w szafie Zarządzana listwa zasilająca do montażu w szafie AP7922 Instrukcja montażu oraz Skrócona instrukcja obsługi This manual is available in English on the enclosed CD. Dieses Handbuch ist in Deutsch auf der

Bardziej szczegółowo

40kW InfraStruXure PDU PDU z układem obejściowym 40kW

40kW InfraStruXure PDU PDU z układem obejściowym 40kW 40kW InfraStruXure PDU PDU z układem obejściowym 40kW PD40H5HK1-M PDRPP1000-M Obsługa i konfiguracja 400/230V Tutaj wpisaæ nazwê produktu APXXXX APYYYYi This manual is available in English on the enclosed

Bardziej szczegółowo