BEZPIECZEŃSTWO SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "BEZPIECZEŃSTWO SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH"

Transkrypt

1 BEZPIECZEŃSTWO SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH MICHAŁ SZYCHOWIAK

2 Bezpieczeństwo Co to jest bezpieczeństwo? Def.: System informatyczny jest bezpieczny, jeśli jego użytkownik może na nim polegać, a zainstalowane oprogramowanie działa zgodnie ze swoją specyfikacją. Simson Garfinkel, Gene Spafford Practical Unix and Internet Security Możemy mówić, że system jest bezpieczny, jeśli np. zawsze można od niego oczekiwać, że wprowadzone dziś na stałe dane będą w nim jeszcze za tydzień, nie ulegną zniekształceniu i nie zostaną odczytane przez nikogo nieuprawnionego ufamy, że system będzie przechowywał i chronił dane.

3 Szerszy kontekst WIARYGODNOŚĆ System wiarygodny = dyspozycyjny (available) = dostępny na bieżąco niezawodny (reliable) = odporny na awarie bezpieczny (safe) = bezpieczny dla otoczenia bezpieczny (secure) = zapewniający ochronę danych

4 Normy i zalecenia zarządzania bezpieczeństwem ISO/IEC Technical Report GMIST (PN-I-13335) Wytyczne do zarządzania bezpieczeństwem systemów informatycznych TR TR TR terminologia i modele metodyka planowania i prowadzenia analizy ryzyka, specyfikacja wymagań stanowisk pracy związanych z bezpieczeństwem systemów informatycznych techniki zarządzania bezpieczeństwem zarządzanie ochroną informacji zarządzanie konfiguracją systemów IT zarządzanie zmianami TR WD metodyka doboru zabezpieczeń zabezpieczanie połączeń z sieciami zewnętrznymi

5 Normy i zalecenia (c.d.) Inne normy w Polsce PN-ISO/IEC 17799:2003 (British Standard 7799 z 1995 r.) Technika informatyczna. Praktyczne zasady zarządzania bezpieczeństwem informacji PN-I :2005 (British Standard z 2002 r.) Systemy zarządzania bezpieczeństwem informacji. Część 2: Specyfikacja i wytyczne stosowania ISO Guide 73:2002 Zarządzanie ryzykiem Ustawa o ochronie danych osobowych z (z poprawkami ) Ustawa o ochronie informacji niejawnych z (z poprawkami ) Rozporządzenie MSWiA z w sprawie warunków technicznych i organizacyjnych... przetwarzania danych osobowych

6 Przestępstwa komputerowe włamanie do systemu komputerowego nieuprawnione pozyskanie informacji destrukcja danych i programów sabotaż (sparaliżowanie pracy) systemu piractwo komputerowe, kradzież oprogramowania oszustwo komputerowe i fałszerstwo komputerowe szpiegostwo komputerowe...

7 Przestępstwa komputerowe Praktycznie wszystkie przypadki naruszające bezpieczeństwo w sieci Internet wyczerpują znamiona przestępstw określonych w obowiązującym prawie RP. W szczególności mają tu zastosowanie: artykuły KK artykuł 287 Kodeksu Karnego Zazwyczaj przestępstwa te nie są ścigane z oskarżenia publicznego, lecz na wniosek pokrzywdzonego.

8 Atak na system informatyczny Klasy ataków pasywne / aktywne pasywny: ALICJA BOLEK aktywny: ALICJA BOLEK lokalne/zdalne lokalny: atakujący już ma dostęp do systemu (konto) i próbuje zwiększyć swe uprawnienia

9 Atak na system operacyjny Scenariusz typowego ataku na system operacyjny 1. zlokalizowanie systemu do zaatakowania 2. wtargnięcie na konto legalnego użytkownika (brak hasła, złamanie łatwego hasła, podsłuchanie hasła) 3. wykorzystanie błędów i luk w komponentach systemu lub w ich konfiguracji w celu uzyskania dostępu do konta uprzywilejowanego 4. wykonanie nieuprawnionych działań 5. zainstalowanie furtki dla bieżącego lub przyszłego wykorzystania 6. zatarcie śladów działalności (usunięcie zapisów z rejestrów systemowych) 7. ataki na inne komputery

10 Zabezpieczenia Elementarne pojęcia: 1. Identyfikacja (ang. identification) użytkownicy są identyfikowani w systemie za pomocą UID (user identifier) 2. Uwierzytelnianie (ang. authentication) jest to proces weryfikacji tożsamości użytkownika; najczęściej opiera się na tym: co użytkownik wie (proof by knowledge), np. hasło co użytkownik ma (proof by possession), np. elektroniczną kartę identyfikacyjną

11 Zabezpieczenia Elementarne pojęcia: 3. Autoryzacja (ang. authorization) jest to proces przydzielania praw (dostępu do zasobów) użytkownikowi 4. Kontrola dostępu (ang. access control) jest to procedura nadzorowania przestrzegania praw (dostępu do zasobów)

12 Zabezpieczenia Elementarne pojęcia: 5. Poufność (ang. confidentiality) ochrona informacji przed nieautoryzowanym jej ujawnieniem 6. Nienaruszalność (integralność; ang. data integrity) ochrona informacji przed nieautoryzowanym jej zmodyfikowaniem (ew. detekcja takiej modyfikacji) 7. Niezaprzeczalność (ang. nonrepudiation) ochrona przed fałszywym zaprzeczeniem przez nadawcę faktu wysłania danych przez odbiorcę faktu otrzymania danych

13 Ogólne własności bezpieczeństwa C I A confidentiality (poufność informacji) integrity (nienaruszalność informacji) availability (dostępność informacji) MICHAŁ SZYCHOWIAK

14 Ogólne własności bezpieczeństwa C I A confidentiality (poufność informacji) integrity (nienaruszalność informacji) availability (dostępność informacji)

15 Poufność informacji Zagrożenia: 1. nieuprawniony dostęp do danych w miejscu składowania 2. nieuprawniony dostęp do danych w miejscu przetwarzania 3. podsłuchanie danych przesyłanych w sieci

16 Poufność informacji Mechanizmy obrony: uwierzytelnianie użytkowników autoryzacja i kontrola dostępu do zasobów utrudnianie podsłuchu

17 Uwierzytelnianie Rodzaje uwierzytelniania: uwierzytelnianie jednokierunkowe: dane uwierzytelniające serwer uwierzytelnia klienta klient uwierzytelnianie dwukierunkowe: dwuetapowe (2 x jednostronne) jednoetapowe (obustronne) serwer uwierzytelnia klienta a klient uwierzytelnia serwer

18 Uwierzytelnianie Rodzaje uwierzytelniania: uwierzytelnianie z udziałem zaufanej trzeciej strony klient 1: dane uwierzytelniające 2: poświadczenie zaufana trzecia strona 3: poświadczenie serwer

19 Uwierzytelnianie Klasyczne uwierzytelnianie użytkownika: serwer pyta o nazwę użytkownika, a następnie o hasło i decyduje o dopuszczeniu do sieci hasło klient serwer nazwa użytkownika i hasło są przesyłane tekstem jawnym!

20 Uwierzytelnianie Hasła hasło można złamać: odgadnąć, np. metodą przeszukiwania wyczerpującego (brute-force attack) lub słownikową (dictionary attack) podsłuchać w trakcie niezabezpieczonej transmisji wykraść z systemowej bazy haseł użytkowników pozyskać inną metodą (np. kupić) hasła się starzeją Uwaga: hasła domyślne (instalacyjne)!

21 Uwierzytelnianie Hasła złamanie hasła Metoda przeszukiwania wyczerpującego (brut-force attack): przyjmijmy mechanizm kodowania haseł 25-DES (Unix) załóżmy moc obliczeniową o wydajności 6,4 miliona iteracji DES na sekundę 8 znaków z 36-znakowego alfabetu: 36 8 czyli ok. 2,8 biliona kombinacji 25 iteracji dla każdego kombinacji 1 milion kombinacji w 4 sek. dowolne hasło zostanie złamane (2,8 biliona kombinacji) w 4 miesiące

22 Uwierzytelnianie Hasła atak słownikowy Raport Klaina (1990,1995): wejściowy rozmiar słownika: ok haseł nazwy użytkowników w systemie, ich inicjały oraz inne dostępne informacje (np. daty urodzin) imiona i ich permutacje, nazwy miejsc, nazwiska sławnych ludzi, tytuły filmów i książek S-F oraz nazwiska postaci, dziedziny sportu i terminy sportowe przekształcenia: np. zmiana pierwszej litery na wielką, zastąpienie pierwszej litery znakiem sterującym, zamianę litery o na 0 czy l na 1, utworzenie liczby mnogiej, dodanie przed- i przyrostków kombinacje małych i wielkich liter łącznie ok słów

23 Uwierzytelnianie Hasła atak słownikowy Raport Klaina rezultaty: nazwa użytkownika: ponad 10% nazwy pospolite: ponad 16% imiona żeńskie: 4,8% imiona męskie: 4% mity i legendy: 2% sport: 0,8%...

24 Uwierzytelnianie Hasła podstawowe reguły czego nie wolno: wybierać hasła o długości krótszej niż 6 znaków wybierać jako hasło znanego słowa, imienia, nazwiska, daty urodzenia, numeru telefonu, numeru rejestracyjnego zmieniać hasła tak, by nowe było zależne od starego (np. z na ) zapisywać hasła w widocznych lub łatwo dostępnych miejscach (jak np. fragment biurka zakryty klawiaturą, wnętrze szuflady czy dyskietka / płyta z danymi) informować nikogo o swoim haśle

25 Uwierzytelnianie Hasła podstawowe reguły co należy: wybierać długie i mało znane słowo lub frazę (kombinacja różnych znaków) wybrać hasło w sposób na tyle losowy na ile tylko możliwe zmieniać hasło możliwie często, lecz w nieprzewidywalny sposób zmienić hasło natychmiast, jak tylko rodzi się podejrzenie, że ktoś mógł je poznać co można: zlecić systemowi wygenerowanie trudnego hasła Przykładem trudnego do złamania hasła może być SzNsndJsAsz, które powstało z fragmentu fraszki Jana Kochanowskiego pod tytułem Na zdrowie : Ślachetne zdrowie, Nikt się nie dowie, Jako smakujesz, Aż się zepsujesz

26 Uwierzytelnianie Uwierzytelnianie jednokrotne (SSO single sign-on): tylko jeden serwer dokonuje uwierzytelniania hasło klient serwery

27 Uwierzytelnianie Hasła jednorazowe (OTP one-time passwords) Metoda z synchronizacją czasu (time synchronization): klient generuje unikalny kod w funkcji pewnego parametru X użytkownika (identyfikatora, kodu PIN, hasła, numeru seryjnego karty identyfikacyjnej) oraz bieżącego czasu serwer weryfikuje otrzymany kod korzystając z identycznej funkcji (z odpowiednią tolerancją czasu) ID, kod ID f (X,czas) czas kod = f (X,czas) klient usługi serwer usługi kod

28 Hasła jednorazowe produkty SecureID (Security Dynamics / RSA Security Inc.) S/Key (Fill Carn, Bellcore Bell Communication Research) OPIE (NRL US Naval Research Laboratory)

29 Uwierzytelnianie Karty identyfikacyjne (security tokens): smart cards smart keys i-buttons USB tokens

30 Uwierzytelnianie Uwierzytelnianie biometryczne (a) klucz DNA (b) małżowina uszna (c) geometria twarzy (d) termogram twarzy (e) termogram dłoni (f) obraz żył krwionośnych na zaciśniętej pięści (g) odcisk palca (dermatoglify) (h) chód (i) (j) geometria dłoni tęczówka oka (k) odcisk dłoni (l) obraz siatkówki (m) podpis odręczny (n) głos

31 Poufność informacji Zagrożenia (c.d.): Uwaga: przypadkowy dostęp do pozostawionej aplikacji!

32 Ogólne własności bezpieczeństwa C I A confidentiality (poufność informacji) integrity (nienaruszalność informacji) availability (dostępność informacji)

33 Nienaruszalność informacji (integralność) Zagrożenia: nieuprawniona lub przypadkowa modyfikacja danych Mechanizmy obrony: kontrola dostępu do danych: sumy kontrolne kryptograficzne sumy kontrolne = podpis elektroniczny rejestracja operacji na danych (auditing) kontrola antywirusowa

34 Autoryzacja Pojęcia podstawowe: Zasób (obiekt) jest jednostką, do której dostęp podlega kontroli przykłady: programy, pliki, relacje bazy danych, czy całe bazy danych obiekty o wysokiej granulacji: poszczególne krotki bazy danych Podmiot ma dostęp do zasobu przykłady: użytkownik, grupa użytkowników, terminal, komputer, aplikacja, proces Prawa dostępu określają dopuszczalne sposoby wykorzystania zasobu przez podmiot

35 Ogólne własności bezpieczeństwa C I A confidentiality (poufność informacji) integrity (nienaruszalność informacji) availability (dostępność informacji)

36 Dostępność informacji Zagrożenia: awaria sprzętu i błędy oprogramowania, klęska żywiołu, celowy sabotaż Mechanizmy obrony: ciągłość zasilania urządzeń sieciowych systemy redundantnych usług: macierze dyskowe RAID redundancja interfejsu sieciowego i połączeń sieciowych grona serwerów (clusters) archiwizacja (backup) danych kontrola antywirusowa

37 ELEMENTY KRYPTOGRAFII

38 Elementy kryptografii - zagadnienia 1. Terminologia 2. Szyfry symetryczne i asymetryczne 3. Funkcje skrótu i podpis cyfrowy 4. Dystrybucja i certyfikacja kluczy publicznych

39 Krótka historia kryptografii Kamienie milowe postępu kryptograficznego: kryptós ukryte gráphein pismo ok p.n.e. pierwsze znane przykłady przekształceń kryptograficznych (w inskrypcjach grobowych) ok. 475 p.n.e. w Sparcie pierwsze zastosowanie szyfrowania w celach łączności ok. 60 p.n.e. szyfr Cezara 1412 egipski uczony Kalkashandi pisze pierwszy znany nam traktat o kryptologii 1971 Lucifer system szyfrowania stworzony przez IBM (Horst Faistel, IBM 3514) 1975 opracowanie standardu szyfrowania danych DES 1976 Diffie i Hellman koncepcja szyfrowania asymetrycznego 1978 Rivest, Shamir, Adelman algorytm RSA 1991 James L.Massey i Xuejia Lai algorytm IDEA

40 Podstawowe pojęcia Kryptologia wiedza dotycząca bezpiecznej komunikacji, obejmująca kryptografię i kryptoanalizę. Kryptografia dziedzina wiedzy obejmująca zagadnienia związane z utajnieniem danych (przesyłanie wiadomości i zabezpieczenia dostępu do informacji) przed niepożądanymi osobami. Utajnienie oznacza tu, że wiadomość jest trudna do odczytania (rozszyfrowania) przez osobę nie znającą tzw. klucza rozszyfrowującego dla niej wiadomość będzie wyłącznie niezrozumiałym ciągiem znaków. Kryptoanaliza dziedzina wiedzy zajmująca się łamaniem szyfrów, czyli odczytywaniem zaszyfrowanych wiadomości bez znajomości kluczy rozszyfrowujących.

41 Podstawowe pojęcia Kryptogram (szyfrogram) zaszyfrowana postać wiadomości czytelnej. Klucz szyfrowania ciąg danych służących do szyfrowania wiadomości czytelnej w kryptogram za pomocą algorytmu szyfrowania. Klucz ten jest odpowiednio ustalany (uzgadniany) przez nadawcę w fazie szyfrowania. Klucz rozszyfrowujący ciąg danych służących do rozszyfrowania kryptogramu do postaci wiadomości czytelnej za pomocą algorytmu deszyfrowania. Klucz ten odpowiada kluczowi szyfrowania wykorzystanemu w fazie szyfrowania. Przemienność kluczy oznacza, że role dwóch kluczy z pary mogą ulec przestawieniu. W takiej parze kluczy informację zaszyfrowaną jednym kluczem można rozszyfrować tylko przy pomocy odpowiadającego mu drugiego klucza z pary, i odwrotnie, informację zaszyfrowaną drugim kluczem można rozszyfrować wyłącznie przy pomocy klucza pierwszego.

42 Proste szyfry Szyfrowanie metodą podstawiania Monogram, przekształcenie szyfrujące f(x) = x + Δ szyfr Cezara "A" ( "A" + 3 ) = "D" kod Captain Midnight "A" ( "A" + Δ); Δ = 1,...,26

43 Proste szyfry Szyfrowanie metodą przestawiania Przestawianie z macierzą przekształceń: rolę figury transpozycji pełni macierz kluczem jest rozmiar macierzy, np. k = (5,4)

44 Współczesna kryptografia Zasada Kerckhoffsa Algorytm szyfrowania i deszyfrowania jest jawny siła metody kryptograficznej nie polega na tajności algorytmu lecz na tajności pewnego zmiennego parametru tego algorytmu (klucza)

45 Szyfrowanie z kluczem Schemat ogólny ALICJA wiadomość czytelna E[] zaszyfrowanie metoda + klucz szyfrogram rozszyfrowanie metoda + klucz M S M D[] wiadomość czytelna BOLEK K A K B EK A [M] = S S D K B [S] = M

46 Kryptoanaliza M szyfro-wanie nadanie ALICJA PRÓBUJE OKREŚLIĆ ZASTOSOWANY KLUCZ I ODSZYFROWAĆ DANE SZYFROGRAM BOLEK KRYPTOANALITYK M DEszyfrowanie odbiór

47 Szyfrowanie symetryczne wspólny tajny klucz KA-B (dalej oznaczany K) EK[M] = S S DK[S] = M BOLEK ALICJA M szyfro-wanie K S DEszyfrowanie K M Cecha: DK [ EK [M] ] = M

48 Szyfrowanie symetryczne Podstawowe problemy: problem tajności klucza wiadomość jest bezpieczna dopóki osoba trzecia nie pozna tajnego klucza K problem dystrybucji klucza jak uzgodnić wspólny klucz bez osób trzecich, będąc oddalonym o setki, a nawet tysiące kilometrów problem skalowalności 2 os. = 1 kl.; 3 os. = 3 kl.; 4 os. = 6 kl.; 10 os. = 45 kl.; 100 os. = 4950 kl.;... autentyczność czy tajność klucza zapewnia autentyczność?

49 Popularne algorytmy DES (Data Encryption Standard) i 3DES RC bardzo wydajne algorytmy symetryczne o zmiennej długości klucza (prawnie zastrzeżone RSA Data Security): RC2, RC5, RC6 blokowe RC4 strumieniowy Blowfish (łac. Arothron hispidus) IDEA (International Data Encryption Algorithm) opracowany w 1991r. przez Swiss Federal Institute of Technology (James L. Massey i Xuejia Lai)

50 Szyfrowanie asymetryczne odbiorca B posiada parę kluczy: prywatny klucz kb oraz publiczny klucz KB EK B [M] = S S Dk b [S] = M znajomość klucza publicznego KB nie wystarcza do naruszenia poufności szyfrogramu uzyskanego przy zastosowaniu tego klucza BOLEK ALICJA szyfro-wanie DEszyfrowanie KB kb

51 Szyfrowanie asymetryczne Cechy: przemienność kluczy: Dk [ EK [M] ] = M DK [ Ek [M] ] = M BOLEK ALICJA szyfro-wanie DEszyfrowanie ka KA

52 Szyfrowanie asymetryczne zapewnienie poufności: BOLEK ALICJA SZYFRO- WANIE DEszyfrowanie KB kb zapewnienie autentyczności: BOLEK ALICJA SZYFRO- WANIE DESZYFRO- WANIE ka KA

53 Autentyczność Metoda 1: szyfrujemy całą wiadomość kluczem prywatnym nadawcy kosztowne obliczeniowo koszt rośnie z wielkością wiadomości Metoda 2: tworzymy skrót wiadomości o ustalonym z góry rozmiarze n szyfrujemy kluczem prywatnym nadawcy tylko skrót koszt mały n małe koszt stały nie rośnie z wielkością wiadomości i zależy tylko od n

54 Skrót Funkcja skrótu jednokierunkowa funkcja h[m] jej zadaniem jest dostarczyć odbiorcy narzędzia do zweryfikowania czy treść wiadomości nie została zmodyfikowana (za pomocą nieautoryzowanych środków) wynik d=h[m] skrót o stałym rozmiarze skrót = message digest, message authentication code (MAC), fingerprint

55 Skrót Wymagane własności: kompresja: d < M odporność na podmianę argumentu: dla danego h[m] obliczeniowo trudne znalezienie M :: h[m] = h[m ] odporności na kolizje: obliczeniowo trudne znalezienie dwóch dowolnych argumentów M M :: h[m] = h[m ]

56 Podpis cyfrowy BOLEK ALICJA M M M skrót + H =? H szyfro-wanie H ' DEszyfrowanie H ka KA

57 All in one integralność autentyczność i poufność ALICJA ka KA M H Eka[H] = H' BOLEK kb KB EK B [M + H'] = S Dk b [S] = M + H' M H ' S M H ' H = DK A [H'] = H H

58 Dystrybucja kluczy publicznych Warianty 1. pobranie klucza bezpośrednio od właściciela B 2. pobranie klucza z centralnej bazy danych 3. pobranie z własnej prywatnej bazy danych zapamiętanego wcześniej klucza pozyskanego sposobem 1 lub 2 w ogólności istnieje ryzyko podstawienia przez nieuczciwą osobę własnego klucza pod klucz użytkownika B

59 Certyfikaty kluczy publicznych Certyfikacja w celu uniknięcia podstawienia klucza publicznego stosuje się certyfikację certyfikat jest podpisany przez osobę (instytucję) godną zaufania jest nią urząd poświadczający CA (Certification Authority) urząd poświadczający CA potwierdza, iż informacja opisująca użytkownika B jest prawdziwa a klucz publiczny faktycznie do niego należy certyfikat zawiera podstawowe dane identyfikujące właściciela posiada też okres ważności niezależnie od okresu ważności klucze mogą zostać uznane za niepoprawne urząd poświadczający CA musi przechowywać listę niepoprawnych i nieaktualnych certyfikatów

60 Certyfikaty kluczy publicznych Dystrybucja kluczy KB CB= kca[t, IDB, KB] urząd certyfikujący CA KCA IDB KB CB T kca KCA identyfikator Bolka klucz publiczny Bolka certyfikat klucza Bolka czas ważności certyfikatu klucze urzędu certyfikującego Bolek kb CB S = KB [M] Alicja w celu uzyskania certyfikatu użytkownik zwraca się do urzędu certyfikującego CA dostarczając mu swój klucz jawny do odczytania certyfikatu niezbędny jest tylko i wyłącznie klucz jawny urzędu certyfikującego użytkownik może przesłać swój certyfikat do innych użytkowników w celu zweryfikowania jego autentyczności (Web of Trust)

61 Certyfikaty kluczy publicznych Przykład certyfikatu

62 Certyfikaty kluczy publicznych Hierarchia urzędów poświadczających dylemat komu na tyle zaufać, aby mógł być w pełni wiarygodny i wydawać certyfikaty? rozwiązanie certyfikat musi przebyć pewną procedurę uwierzytelniającą urzędy CA mogą tworzyć wielopoziomową hierarchię urzędy na danym poziomie wystawiają certyfikaty kluczy publicznych urzędom lub użytkownikom (U) znajdującym się na niższym poziomie

63 Certyfikaty kluczy publicznych Hierarchia urzędów poświadczających

64 Instytucje certyfikujące w Polsce Krajowa Izba Rozliczeniowa Sigillum Certum

5. Wykorzystanie kryptografii

5. Wykorzystanie kryptografii 5. Wykorzystanie kryptografii Bieżący moduł przedstawia koncepcje związane z wykorzystaniem mechanizmów kryptograficznych w systemach informatycznych. Potwierdzanie autentyczności danych Szyfrowanie asymetryczne,

Bardziej szczegółowo

Potencjalne ataki Bezpieczeństwo

Potencjalne ataki Bezpieczeństwo Potencjalne ataki Bezpieczeństwo Przerwanie przesyłania danych informacja nie dociera do odbiorcy Przechwycenie danych informacja dochodzi do odbiorcy, ale odczytuje ją również strona trzecia szyfrowanie

Bardziej szczegółowo

Doc. dr inż. Maria Chałon. Ochrona i bezpieczeństwo danych

Doc. dr inż. Maria Chałon. Ochrona i bezpieczeństwo danych Doc. dr inż. Maria Chałon Ochrona i bezpieczeństwo danych TEMAT2 NIEUPOWAŻNIONY DOSTĘP DO DANYCH W dzisiejszych czasach najcenniejsza jest informacja. Dla wielu firm dane są wręcz bezcenne, a ich utrata

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie docsystemów informacyjnych

Wprowadzenie docsystemów informacyjnych Wprowadzenie docsystemów informacyjnych Problem bezpieczeństwa Tylko system zapewniający całkowite bezpieczeństwo pracy oraz danych może być akceptowany jako narzędzie biznesowe! Dlatego projektowanie

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie: zagrożenia, standardy bezpieczeństwa (do przeczytania)

Wprowadzenie: zagrożenia, standardy bezpieczeństwa (do przeczytania) Bezpieczeństwo sieci komputerowych. Szyfrowanie z kluczem symetrycznym, szyfrowanie z kluczem publicznym i prywatnym, certyfikaty cyfrowe, podpis elektroniczny. Zagadnienie jest rozległe i obejmuje bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

KRAKOWSKA AKADEMIA im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

KRAKOWSKA AKADEMIA im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego KRAKOWSKA AKADEMIA im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Wydział Ekonomii i Zarządzania Kierunek: Informatyka i Ekonometria Specjalność: Bezpieczeństwo i kontrola systemów informacyjnych Marcin Prządło PODPIS

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo w sieciach rozległych

Bezpieczeństwo w sieciach rozległych Bezpieczeństwo w sieciach rozległych Piotr Steć P.Stec@issi.uz.zgora.pl 14 grudnia 2002 roku 1. Zagrożenia dla sieci. 1.1. Krakerzy. Kraker 1 jest to najczęściej spotykane zagrożenie dla sieci. Zwykle

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo systemów komputerowych

Bezpieczeństwo systemów komputerowych Program zajęć Bezpieczeństwo systemów komputerowych 1. Wprowadzenie, podstawy i terminologia; Pojęcie informacji; Typy zagrożeń systemów informatycznych i ich klasyfikacja; Pojęcie bezpieczeństwa SI; Polityka

Bardziej szczegółowo

ul. Plac Trzech Krzyży 3/5, Warszawa 00-507 Tel. +22/ 628-09-81, Fax: +22/ 693-40-30, E-mail: sekretariatdwo@mg.gov.pl

ul. Plac Trzech Krzyży 3/5, Warszawa 00-507 Tel. +22/ 628-09-81, Fax: +22/ 693-40-30, E-mail: sekretariatdwo@mg.gov.pl 2 Nadzór merytoryczny: Departament Przedsiębiorczości Ministerstwa Gospodarki Autorzy: Artur Kruk Unizeto Technologies S.A. Piotr Matusiewicz Unizeto Technologies S.A. Jerzy Pejaś Politechnika Szczecińska,

Bardziej szczegółowo

Podpis elektroniczny rozwiązania techniczne i uwarunkowania prawne

Podpis elektroniczny rozwiązania techniczne i uwarunkowania prawne Podpis elektroniczny rozwiązania techniczne i uwarunkowania prawne 265 Grzegorz Kozieł Wydział Elektrotechniki i Informatyki Politechnika Lubelska Podpis elektroniczny rozwiązania techniczne i uwarunkowania

Bardziej szczegółowo

Public Key Infrastructure (PKI) Krzysztof Boryczko Remigiusz Górecki

Public Key Infrastructure (PKI) Krzysztof Boryczko Remigiusz Górecki Infrastruktura klucza Publicznego Public Key Infrastructure (PKI) Krzysztof Boryczko Remigiusz Górecki Bezpieczna komunikacja Poufność (ang. Confidentiality) Przesyłanie informacji w sposób tajny tylko

Bardziej szczegółowo

Systemy Ochrony Informacji INEU 001 dr inż. Tomasz Surmacz. 29 maja 2015

Systemy Ochrony Informacji INEU 001 dr inż. Tomasz Surmacz. 29 maja 2015 Systemy Ochrony Informacji INEU 001 dr inż. Tomasz Surmacz 29 maja 2015 Zagadnienia organizacyjne Zagadnienia organizacyjne Konsultacje i formy kontaktu Konsultacje: środa 13:00-15:00, czwartek 15:00-17:00,

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo. Wiesław Płaczek Systemy Operacyjne: Wykład 11 1

Bezpieczeństwo. Wiesław Płaczek Systemy Operacyjne: Wykład 11 1 Ochrona i bezpieczeństwo Ochrona Cele ochrony Domeny ochrony Macierz dostępów Implementacja macierzy dostępów Cofanie praw dostępu Systemy działające na zasadzie uprawnień Ochrona na poziomie języka programowania

Bardziej szczegółowo

Zakł ad Sieci (Z-2) Zadanie nr 2

Zakł ad Sieci (Z-2) Zadanie nr 2 Zakł ad Sieci (Z-2) WYBRANE ASPEKTY ELEKTRONICZNEJ ŁĄCZNOŚCI MULTIMEDIALNEJ STOSOWANEJ W NOWOCZESNYCH JEDNOSTKACH SAMORZĄDOWEJ ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ Zadanie nr 2 Model bezpieczeństwa informatycznego

Bardziej szczegółowo

PRAWNE I EKONOMICZNE ASPEKTY PODPISU ELEKTRONICZNEGO

PRAWNE I EKONOMICZNE ASPEKTY PODPISU ELEKTRONICZNEGO Paweł Stańczyk PRAWNE I EKONOMICZNE ASPEKTY PODPISU ELEKTRONICZNEGO Praca dyplomowa napisana pod kierunkiem dr. Grzegorza Kotlińskiego Katedra Bankowości Akademia Ekonomiczna w Poznaniu POZNAŃ 2001 O Autorze:

Bardziej szczegółowo

SIECI KOMPUTEROWO-TELEINFORMATYCZNYCH (SKI)

SIECI KOMPUTEROWO-TELEINFORMATYCZNYCH (SKI) Wykład 1 TEMAT: PODSTAWY BEZPIECZEŃSTWA SIECI KOMPUTEROWO-TELEINFORMATYCZNYCH (SKI) 1.1. Ogólne pojęcie bezpieczeństwa Próba określenia bezpieczeństwa za pomocą jednej definicji może okazać się nie wystarczająca.

Bardziej szczegółowo

Piotr Kucharski. Infrastruktura klucza publicznego

Piotr Kucharski. Infrastruktura klucza publicznego Infrastruktura klucza publicznego Infrastruktura klucza publicznego Wstęp do kryptografii Podstawy podpisu elektronicznego Infrastruktura klucza publicznego Wprowadzenie do kryptografii Podstawowe terminy

Bardziej szczegółowo

Wyznaczenie bezpieczeństwa sieci komputerowej poprzez analizę czasową zdarzeń

Wyznaczenie bezpieczeństwa sieci komputerowej poprzez analizę czasową zdarzeń POLITECHNIKA SZCZECIŃSKA WYDZIAŁ INFORMATYKI Rozprawa doktorska Wyznaczenie bezpieczeństwa sieci komputerowej poprzez analizę czasową zdarzeń mgr inż. Grzegorz Śliwiński Promotor: prof. dr hab. inż. Jerzy

Bardziej szczegółowo

iseries IBM SecureWay: iseries 400 i Internet

iseries IBM SecureWay: iseries 400 i Internet iseries IBM SecureWay: iseries 400 i Internet iseries IBM SecureWay: iseries 400 i Internet Copyright International Business Machines Corporation 1999,2000. Wszelkie prawa zastrzeżone. Spis treści Część

Bardziej szczegółowo

7. Podstawowe problemy bezpieczeństwa systemów operacyjnych

7. Podstawowe problemy bezpieczeństwa systemów operacyjnych 7. Podstawowe problemy bezpieczeństwa systemów operacyjnych Bieżący moduł przedstawia wybrane zagadnienia bezpieczeństwa dotyczące systemów operacyjnych. Przedstawione zostaną naruszenia bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

System ochrony poczty elektronicznej wykorzystujący oprogramowanie PGP

System ochrony poczty elektronicznej wykorzystujący oprogramowanie PGP BIULETYN INSTYTUTU AUTOMATYKI I ROBOTYKI NR 17, 2002 System ochrony poczty elektronicznej wykorzystujący oprogramowanie PGP Zbigniew ŚWIERCZYŃSKI Zakład Teleinformatyki, Instytut Automatyki i Robotyki

Bardziej szczegółowo

1. Pojęcia. 2. Dokumenty normatywne. 3. Polityka bezpieczeństwa WAFEL.COM

1. Pojęcia. 2. Dokumenty normatywne. 3. Polityka bezpieczeństwa WAFEL.COM 1. Pojęcia Trusted Computer System Evaluation Criteria (TCSEC) - "Orange Book" D -Ochrona minimalna (Minimal Protection) C - Ochrona uznaniowa (Discretionary Protection) C2 - Ochrona z kontrolą dostępu

Bardziej szczegółowo

System Symfonia e-dokumenty

System Symfonia e-dokumenty System Symfonia e-dokumenty Podręcznik użytkownika Wersja 2012 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi

Bardziej szczegółowo

LTC-Root-CA CPS Kodeks Postępowania Certyfikacyjnego LTC Root CA

LTC-Root-CA CPS Kodeks Postępowania Certyfikacyjnego LTC Root CA LTC Sp. z o.o. Siedziba 98-300 Wieluń, ul. Narutowicza 2 NIP 8270007803 REGON 005267185 KRS 0000196558 Kapitał zakł. 5 000 000 PLN Sąd Rej. Łódź-Śródmieście XX Wydział KRS Adres kontaktowy Oddział w Łodzi

Bardziej szczegółowo

Sieci Komputerowe Bezpieczeństwo sieci komputerowych

Sieci Komputerowe Bezpieczeństwo sieci komputerowych Sieci Komputerowe Bezpieczeństwo sieci komputerowych dr Zbigniew Lipiński Instytut Matematyki i Informatyki ul. Oleska 48 50-204 Opole zlipinski@math.uni.opole.pl Zagadnienia Zasady bezpieczeństwa w sieciach

Bardziej szczegółowo

PRACA DYPLOMOWA STACJONARNE STUDIA I

PRACA DYPLOMOWA STACJONARNE STUDIA I WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA im. Jarosława Dąbrowskiego WYDZIAŁ CYBERNETYKI PRACA DYPLOMOWA STACJONARNE STUDIA I Temat: SYSTEM REJESTRACJI UŻYTKOWNIKÓW W SERWISIE INTERNETOWYM Autor: Piotr KWIATEK Kierownik

Bardziej szczegółowo

1. Wprowadzenie do problematyki bezpieczeństwa systemów komputerowych

1. Wprowadzenie do problematyki bezpieczeństwa systemów komputerowych 1. Wprowadzenie do problematyki bezpieczeństwa systemów komputerowych Co to jest bezpieczeństwo? Przedstawienie problematyki bezpieczeństwa systemów komputerowych systemów komputerowych należy rozpocząć

Bardziej szczegółowo

PROBLEMY OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH WE WSPÓŁCZESNYCH, ROZPROSZONYCH SYSTEMACH TELEINFORMATYCZNYCH. Andrzej Kaczmarek

PROBLEMY OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH WE WSPÓŁCZESNYCH, ROZPROSZONYCH SYSTEMACH TELEINFORMATYCZNYCH. Andrzej Kaczmarek Biuro Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, Pl. Powstańców Warszawy 1 00-030 Warszawa PROBLEMY OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH WE WSPÓŁCZESNYCH, ROZPROSZONYCH SYSTEMACH TELEINFORMATYCZNYCH Andrzej

Bardziej szczegółowo

Zasady działania i praktyczne implementacje sieci VPN na bazie protokołów IPSec/IKE

Zasady działania i praktyczne implementacje sieci VPN na bazie protokołów IPSec/IKE Zasady działania i praktyczne implementacje sieci VPN na bazie protokołów IPSec/IKE 1. Techniczne zasady funkcjonowania sieci IPSec Protokół IPSec (IP Security) jest powszechnie stosowany do zabezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Sigillum Sign 4. Instrukcja Użytkownika. Wersja dokumentu 4.0. Data: wrzesień 2010 r.

Sigillum Sign 4. Instrukcja Użytkownika. Wersja dokumentu 4.0. Data: wrzesień 2010 r. Instrukcja Użytkownika Wersja dokumentu 4.0 Data: wrzesień 2010 r. Spis treści 1 WPROWADZENIE... 5 1.1 SŁOWNIK... 5 1.2 O PODPISIE ELEKTRONICZNYM... 12 1.3 SZYFROWANIE DANYCH... 13 1.4 CERTYFIKATY... 14

Bardziej szczegółowo