POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH"

Transkrypt

1 POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH w Customeritum Centrum Obsługi Klienta i Logistyki Sp. z o.o.

2 1 WSTĘP Zarząd Customeritum Centrum Obsługi Klienta i Logistyki Sp. z o.o. ma świadomość, że aktualna pozycja przedsiębiorstwa i jego przyszłość zależą od niezakłóconego funkcjonowania procesów przetwarzania danych osobowych. Zapewnienie ciągłości działalności Spółki i jej rozwoju zależy przede wszystkim od bezpieczeństwa danych osobowych oraz systemów, w których są one przetwarzane. Zarząd Customeritum Centrum Obsługi Klienta i Logistyki Sp. z o.o. jest także świadomy obowiązku ochrony tajemnic przedsiębiorstwa oraz przestrzegania przepisów prawa dotyczących ochrony danych osobowych, które są przetwarzane w bieżącej działalności Spółki, jak i potrzeby ponoszenia kosztów związanych z realizacją tego obowiązku. Gwarancją sprawnej i skutecznej ochrony danych osobowych jest zapewnienie wysokiego poziomu kultury ochrony danych osobowych. W związku z powyższym wprowadza się Politykę Bezpieczeństwa Danych Osobowych, której podstawowe założenia określa niniejszy dokument. Polityka Bezpieczeństwa Danych Osobowych jest zbiorem powiązanych ze sobą dokumentów określających sposób, w jaki informacje są zarządzane, zabezpieczane i przetwarzane. Polityka Bezpieczeństwa Danych Osobowych określa, które informacje podlegają ochronie ze względu na dobro przedsiębiorstwa i wymogi prawa oraz wprowadza zasady ich ochrony. Do tworzenia i rozwijania zasad Polityki Bezpieczeństwa Danych Osobowych wykorzystywane są obowiązujące w tym zakresie normy i standardy oraz doświadczenia płynące ze sprawdzonych rozwiązań praktycznych. Zasady te są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa nakładającymi obowiązek ochrony danych osobowych. W Customeritum Centrum Obsługi Klienta i Logistyki Sp. z o.o. dane osobowe są chronione zgodnie z wymogami prawa w zakresie ochrony danych osobowych, a w szczególności z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926, ze zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych.

3 2 CELE Celem wszystkich działań w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych jest osiągnięcie takiego poziomu organizacyjnego i technicznego, który: zapewni zachowanie: poufności, integralności, rozliczalności i dostępności danych osobowych, zagwarantuje odpowiedni poziom bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych zarówno w systemach informatycznych, jak i papierowych, maksymalnie ograniczy występowanie zagrożeń, które wynikają z celowej bądź niezamierzonej działalności człowieka, zapewni bezpieczne funkcjonowanie systemów informatycznych w zakresie ochrony przetwarzanych w nich danych osobowych, zapewni podjęcie właściwych działań w sytuacjach kryzysowych dot. bezpieczeństwa danych osobowych, umożliwi efektywne zarządzanie bezpieczeństwem danych osobowych poprzez ujednolicenie stosowanych zasad i procedur.

4 3 ZASADY BEZPIECZEŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH 3.1 Postanowienia ogólne W systemach informatycznych przetwarzane są informacje stanowiące dane osobowe w rozumieniu art. 6 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) Przetwarzanie danych osobowych w systemach informatycznych Spółki odbywa się na wysokim poziomie bezpieczeństwa Zastosowanie wysokiego poziomu bezpieczeństwa przetwarzanych danych w Systemach informatycznych wynika z podłączenia poprzez urządzenie zabezpieczające urządzeń przetwarzających danych osobowe do sieci publicznej. 3.2 Gromadzenie oraz cel przetwarzania danych osobowych Dane osobowe przetwarzane w Spółce mogą pochodzić: bezpośrednio od osób, których dane dotyczą, od partnerów handlowych, którzy na podstawie umów przekazują Spółce dane do przetwarzania Zebrane dane osobowe mogą być wykorzystane wyłącznie do celów, dla jakich były, są lub będą zbierane i przetwarzane Po wykorzystaniu dane osobowe powinny być usuwane lub przechowywane w postaci uniemożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, o ile inne przepisy nie stanową inaczej Spółka zbiera i przetwarza dane osobowe w celu realizacji zadań i celów biznesowych, w szczególności świadczenia usług obsługi klienta, wysyłki materiałów reklamowych, telemarketingu, pakowania i wysyłki produktów oraz obsługi posprzedażowej.

5 4 Środki fizycznej ochrony w zakresie bezpieczeństwa danych osobowych 4.1 Nadzór obszarów przetwarzania danych osobowych Dostęp do budynków, w których zlokalizowane są obszary przetwarzania danych osobowych jest nadzorowany przez całą dobę. W godzinach pracy nadzór prowadzą pracownicy recepcji. Poza godzinami pracy nadzór prowadzą pracownicy ochrony Obszar przetwarzania danych osobowych objęty jest automatycznym systemem sygnalizacji włamań Obszar przetwarzania danych osobowych objęty jest automatycznym systemem sygnalizacji pożarowej. 4.2 Dostęp do obszarów przetwarzania danych osobowych Urządzenia służące do przetwarzania danych osobowych znajdują się w pomieszczeniach zabezpieczonych drzwiami z zamkiem elektromagnetycznym Dostęp do pomieszczeń, w których przetwarzane są dane osobowe, kontrolowany jest przy pomocy systemu kontroli dostępu wykorzystującego karty zbliżeniowe Karty zbliżeniowe wydawane są pracownikom oraz osobom współpracującym ze Spółką Karty zbliżeniowe odbierane lub dezaktywowane są pracownikom w momencie ustania stosunku pracy Każda karta zbliżeniowa przypisana jest do jednego pracownika i każdy pracownik posiada tylko jedną kartę Zabronione jest posługiwanie się kartą, która należy do innego pracownika Administrator Bezpieczeństwa Informacji prowadzi ewidencję kart wydanych pracownikom Spółki.

6 4.2.3 Dostęp fizyczny do pomieszczeń, w których zlokalizowane są systemy informatyczne i elementy sieci telekomunikacyjnej, jest dodatkowo ograniczony i wymaga dodatkowych upoważnień, wydawanych przez Administratora Bezpieczeństwa Informacji Przebywanie osób postronnych, nie będących pracownikami Spółki, w pomieszczeniach obszaru przetwarzania danych osobowych jest możliwy wyłącznie w towarzystwie pracowników Spółki Pracownicy Spółki zobowiązani są do informowania przełożonych w przypadku zauważenia faktu przebywania osób postronnych, którym nie towarzyszą pracownicy Spółki.

7 5 Organizacyjne środki ochrony niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych Osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych przed dopuszczeniem ich do tych danych są szkolone w zakresie obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych, procedur przetwarzania danych oraz informowane o podstawowych zagrożeniach związanych z przetwarzaniem danych w systemach informatycznych Prowadzona jest ewidencja osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych Dla każdego systemu informatycznego stworzono Instrukcję Zarządzania Systemem Informatycznym Pracownicy zobowiązani są do przestrzegania zasady czystego biurka, tzn. do chowania wszelkich nośników informacji (papierowych lub informatycznych) w zamykanych pojemnikach (np. szafy lub szuflady) po zakończeniu pracy. 6 Podsumowanie Polityka Bezpieczeństwa Danych osobowych musi być na bieżąco aktualizowane, tak aby uwzględniała zmiany prawne oraz szybko postępujący rozwój technologii i usług informatycznych. Aktualizacja ta z reguły pociąga za sobą konieczność wprowadzenia nowych zabezpieczeń oraz wymaga poniesienia dodatkowych nakładów inwestycyjnych, np.: w infrastrukturę sieci, systemy informatyczne, oprogramowanie, zabezpieczenia fizyczne obszarów związanych z ochroną danych osobowych czy kształcenie specjalistycznej kadry.

8 Załącznik 1. Obszar przetwarzania danych osobowych Obszar przetwarzania danych osobowych w Spółce stanowią: Budynek w Warszawie przy ul. Łotewskiej 9A Budynek w Sulejówku przy ul. Paderewskiego 167 Budynek C6 w Warszawie przy ul. Matuszewskiej 14

Polityka Bezpieczeństwa. w Axami s.c. Anna Gołębiowska, Edyta Skutnicka. Białystok, maj 2012 r.

Polityka Bezpieczeństwa. w Axami s.c. Anna Gołębiowska, Edyta Skutnicka. Białystok, maj 2012 r. Polityka Bezpieczeństwa w Axami s.c. Anna Gołębiowska, Edyta Skutnicka Białystok, maj 2012 r. SPIS TREŚCI 1. Terminologia i skróty 4 2. Wstęp 5 3. Cele Polityki Bezpieczeństwa 6 4. Zakres Polityki Bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Polityka bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Gminy Bobrowniki

Polityka bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Gminy Bobrowniki Załącznik nr 1 do Zarządzenia Wójta Nr 39/2015 z dnia 8 czerwca 2015r. Polityka bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Gminy Bobrowniki Opracowała: Małgorzata Rutkowska Referent ds. odpadów

Bardziej szczegółowo

Polityka Bezpieczeństwa Informacji i Ochrony Danych Osobowych w Urzędzie Gminy Kęty

Polityka Bezpieczeństwa Informacji i Ochrony Danych Osobowych w Urzędzie Gminy Kęty Polityka Bezpieczeństwa Informacji i Ochrony Danych Osobowych w Urzędzie Gminy Kęty Sporządził: data Sprawdził: data Zatwierdził: data Wymagania normy PN ISO/IEC 27001:2007 Jacek Jarosz ABI 21 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 28 czerwca 2012 r. Poz. 93

Warszawa, dnia 28 czerwca 2012 r. Poz. 93 Warszawa, dnia 28 czerwca 2012 r. ZARZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie wprowadzenia Polityki Bezpieczeństwa Informacji Ministerstwa Sprawiedliwości i sądów powszechnych

Bardziej szczegółowo

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA. Rozdział 2. Deklaracja intencji, cele i zakres polityki bezpieczeństwa.

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA. Rozdział 2. Deklaracja intencji, cele i zakres polityki bezpieczeństwa. Załącznik nr 1 do zarządzenia Rektora nr 22 z dn.2.07.2008 r. POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA Rozdział 1. Postanowienia ogólne. Rozdział 2. Deklaracja intencji, cele i zakres polityki bezpieczeństwa. Rozdział

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Starosty Bielskiego

ZARZĄDZENIE Starosty Bielskiego - Zarządzenia Nr 4/2009 Starosty Bielskiego z dnia 14 stycznia 2009 roku; - Zarządzenia Nr 12/2010 Starosty Bielskiego z dnia 24 marca 2010 roku; - Zarządzenia Nr 18/2011 Starosty Bielskiego z dnia 21

Bardziej szczegółowo

Polityka bezpieczeństwa ochrony i przetwarzania danych osobowych wraz z instrukcją zarządzania systemem informatycznym

Polityka bezpieczeństwa ochrony i przetwarzania danych osobowych wraz z instrukcją zarządzania systemem informatycznym Polityka bezpieczeństwa ochrony i przetwarzania danych osobowych wraz z instrukcją zarządzania systemem informatycznym w Indywidualnej Specjalistycznej Praktyce Lekarskiej Piotr Wiśniewski wydana w dniu

Bardziej szczegółowo

Polityka Bezpieczeństwa Danych Osobowych wraz z Instrukcją zarządzania systemem informatycznym przetwarzającym dane osobowe

Polityka Bezpieczeństwa Danych Osobowych wraz z Instrukcją zarządzania systemem informatycznym przetwarzającym dane osobowe Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 12/2014 Dyrektora Powiatowej Biblioteki Publicznej w Otwocku z dnia 17 czerwca 2014 r. Polityka Bezpieczeństwa Danych Osobowych wraz z Instrukcją zarządzania systemem informatycznym

Bardziej szczegółowo

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA OCHRONY I PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W GIMNAZJUM Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA OCHRONY I PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W GIMNAZJUM Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA OCHRONY I PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W GIMNAZJUM Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI nr 7 im. CZESŁAWA MIŁOSZA w RYBNIKU wydana dnia 01.01.2015r. przez DYREKTORA SZKOŁY ROZDZIAŁ I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA Strona/Stron 1/34

PROCEDURA Strona/Stron 1/34 PROCEDURA Strona/Stron 1/34 Centrum Wodne Laguna w Gryfinie Zasad realizacji przetwarzania danych osobowych oraz stosowanych środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę przetwarzanych

Bardziej szczegółowo

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA WRAZ Z INSTRUKCJĄ ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM W ART N MEDIA FUJARSKA S.K.A. Z SIEDZIBĄ W WOJKOWICACH

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA WRAZ Z INSTRUKCJĄ ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM W ART N MEDIA FUJARSKA S.K.A. Z SIEDZIBĄ W WOJKOWICACH Spis treści: POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA WRAZ Z INSTRUKCJĄ ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM W ART N MEDIA FUJARSKA S.K.A. Z SIEDZIBĄ W WOJKOWICACH Polityka bezpieczeństwa: I. Postanowienia ogólne. II. Wykaz

Bardziej szczegółowo

Polityka Bezpieczeństwa Informacji PIN BG AGH. (w wyborze)

Polityka Bezpieczeństwa Informacji PIN BG AGH. (w wyborze) Polityka Bezpieczeństwa Informacji PIN BG AGH (w wyborze) Opis Punktu Informacji Normalizacyjnej (PIN) Punkt Informacji Normalizacyjnej znajduje się w Bibliotece Głównej Akademii Górniczo-Hutniczej im.

Bardziej szczegółowo

ABC. bezpieczeństwa danych osobowych przetwarzanych przy użyciu systemów informatycznych

ABC. bezpieczeństwa danych osobowych przetwarzanych przy użyciu systemów informatycznych ABC bezpieczeństwa danych osobowych przetwarzanych przy użyciu systemów informatycznych WYDAWNICTWO SEJMOWE Warszawa 2007 BIURO GENERALNEGO INSPEKTORA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 0050.39.2012 WÓJTA GMINY DOBROMIERZ z dnia 30 marca 2012 roku

ZARZĄDZENIE NR 0050.39.2012 WÓJTA GMINY DOBROMIERZ z dnia 30 marca 2012 roku ZARZĄDZENIE NR 0050.39.2012 WÓJTA GMINY DOBROMIERZ z dnia 30 marca 2012 roku w sprawie ustanowienia Polityki Bezpieczeństwa Informacji, Instrukcji Zarządzania Systemem Informatycznym i Instrukcji Zasad

Bardziej szczegółowo

Certyfikat Bezpieczeństwa Związku Powiatów Polskich

Certyfikat Bezpieczeństwa Związku Powiatów Polskich Certyfikat Bezpieczeństwa Związku Powiatów Polskich Strona O NAS 3 AUDIT CERTYFIKUJĄCY 6 AUDIT WERYFIKACYJNY 10 ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM INFORMAJI 11 POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI 12 INSTRUKCJA

Bardziej szczegółowo

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA W ZAKRESIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH W INSTYTUCIE SPAWALNICTWA W GLIWICACH

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA W ZAKRESIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH W INSTYTUCIE SPAWALNICTWA W GLIWICACH Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 1/2012 z dnia 02.01.2012 r. Dyrektora Instytutu Spawalnictwa POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA W ZAKRESIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH W INSTYTUCIE SPAWALNICTWA W GLIWICACH Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Polityka Bezpieczeństwa Ochrony Danych Osobowych

Polityka Bezpieczeństwa Ochrony Danych Osobowych Polityka Bezpieczeństwa Ochrony Danych Osobowych w Gimnazjum nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im. Adama Mickiewicza Pieczęć firmowa: Opracował: Data: Zatwierdził: Data: Ryszard Gołębiowski B. Wężyk ABI

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (SZBI) według normy PN-ISO/IEC 27001:2013

System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (SZBI) według normy PN-ISO/IEC 27001:2013 Załącznik do Zarządzenia Nr R/0210/137/13 System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (SZBI) według normy PN-ISO/IEC 27001:2013 ZATWIERDZIŁ JM REKTOR dr hab. prof. nadzw. Roman Drozd.. /podpis na oryginale/

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA organizacji przetwarzania danych osobowych w Liceum Ogólnokształcącym Nr XVII im. Agnieszki Osieckiej we Wrocławiu

INSTRUKCJA organizacji przetwarzania danych osobowych w Liceum Ogólnokształcącym Nr XVII im. Agnieszki Osieckiej we Wrocławiu INSTRUKCJA organizacji przetwarzania danych osobowych w Liceum Ogólnokształcącym Nr XVII im. Agnieszki Osieckiej we Wrocławiu Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Starosty Bielskiego

ZARZĄDZENIE Starosty Bielskiego - Zarządzenia Nr 4/2009 Starosty Bielskiego z dnia 14 stycznia 2009 roku; - Zarządzenia Nr 12/2010 Starosty Bielskiego z dnia 24 marca 2010 roku; - Zarządzenia Nr 18/2011 Starosty Bielskiego z dnia 21

Bardziej szczegółowo

Marcin Soczko. Agenda

Marcin Soczko. Agenda System ochrony danych osobowych a System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji - w kontekście normy PN-ISO 27001:2014 oraz Rozporządzenia o Krajowych Ramach Interoperacyjności Marcin Soczko Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

Nowoczesny Bank Spółdzielczy to bezpieczny bank. Aleksander Czarnowski AVET Information and Network Security Sp. z o.o.

Nowoczesny Bank Spółdzielczy to bezpieczny bank. Aleksander Czarnowski AVET Information and Network Security Sp. z o.o. Nowoczesny Bank Spółdzielczy to bezpieczny bank Aleksander Czarnowski AVET Information and Network Security Sp. z o.o. Bezpieczeństwo nie jest przywilejem banków komercyjnych System prawny na podstawie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 9/11 Rektora Państwowej WyŜszej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy z dnia 21 marca 2011 r.

Zarządzenie Nr 9/11 Rektora Państwowej WyŜszej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy z dnia 21 marca 2011 r. Zarządzenie Nr 9/11 Rektora Państwowej WyŜszej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy z dnia 21 marca 2011 r. w sprawie ustalenia Polityki Bezpieczeństwa i Instrukcji Zarządzania Systemem Informatycznym

Bardziej szczegółowo

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH Grudzień 2014 issn 2391-5781 nr 3 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH Praktyczne porady Instrukcje krok po kroku Wzory Zmiany w ochronie danych Najczęściej popełniane błędy w związku z ochroną danych Zasady tworzenia

Bardziej szczegółowo

Zalecenia dla podmiotów wdrażających realizujących zadania delegowane w ramach PROW na lata 2014-2020

Zalecenia dla podmiotów wdrażających realizujących zadania delegowane w ramach PROW na lata 2014-2020 Al. Jana Pawła II nr 70 00-175 Warszawa Zalecenia dla podmiotów wdrażających realizujących zadania delegowane w ramach PROW na lata 2014-2020 Warszawa, kwiecień 2015 r. Strona 2 z 20 Spis treści: SŁOWNIK

Bardziej szczegółowo

Polityka prywatności wraz z instrukcją

Polityka prywatności wraz z instrukcją Profitta sp. z o.o. Polityka prywatności wraz z instrukcją Na podstawie art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U.1997 Nr 133 poz. 883 ze zm.) oraz Rozdziału VIII ust. 2 Regulaminu Partnera

Bardziej szczegółowo

Komisja Nadzoru Finansowego. Wytyczne

Komisja Nadzoru Finansowego. Wytyczne Komisja Nadzoru Finansowego Wytyczne dotyczące zarządzania obszarami technologii informacyjnej i bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego w firmach inwestycyjnych Warszawa, 16 grudnia 2014 r. Spis

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE (nr poz. Rej. 101/14) WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO z dnia 17 kwietnia 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ochrony danych osobowych

ZARZĄDZENIE (nr poz. Rej. 101/14) WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO z dnia 17 kwietnia 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ochrony danych osobowych ZARZĄDZENIE (nr poz. Rej. 101/14) WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO z dnia 17 kwietnia 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ochrony danych osobowych Data utworzenia 2014-04-17 Numer aktu 101 Akt prawa miejscowego

Bardziej szczegółowo

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA firmy Dreamtec spółka z o.o. 1 Zagadnienia wstępne i definicje 1. Zarząd Dreamtec sp. z o.o. deklaruje zaangażowanie w prawidłowym zarządzaniu bezpieczeostwem informacji w spółce.

Bardziej szczegółowo

Księga Jakości Urzędu Miasta Rydułtowy

Księga Jakości Urzędu Miasta Rydułtowy Strona 1/30 Załącznik do Zarządzenia nr 122.BSE.OR.2013 z dnia 2013-06-17 Strona 2/30 Polityka jakości Urzędu Miasta Staramy się, aby klient był zadowolony z naszych usług a jego sprawy były załatwiane

Bardziej szczegółowo