Chory leczony przeciwkrzepliwie lub przeciwpłytkowo sytuacje szczególne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Chory leczony przeciwkrzepliwie lub przeciwpłytkowo sytuacje szczególne"

Transkrypt

1 Chory leczony przeciwkrzepliwie lub przeciwpłytkowo sytuacje szczególne Piotr Pruszczyk, Klinika Chorób Wewnętrznych i Kardiologii z Centrum Diagnostyki i Leczenia Żylnej Choroby Zakrzepowo Zatorowej Szpital Dzieciątka Jezus, Warszawski Uniwersytet Medyczny PP_1

2 Sytuacje szczególne 1. Przewleka choroba nerek 2. Kobiety 3. Krwawienia, monitorowanie i kontrola leczenia 4. W leczeniu MP 5. W leczeniu zatorowości płucnej i zakrzepicy żylnej 6. Chory z chorobą wieńcową i wskazaniami do antykoagulacji 7. Zabieg operacja - terapia pomostowa PP_2

3 Przewlekła choroba nerek Przewlekła choroba nerek z egfr <30ml/min p-wskazanie do stosowania DAnonVK PP_3

4 Creatinine clearance was calculated according to the Cockcroft Gault method... PP_4

5 Przewlekła choroba nerek W dużych badaniach klinicznych w tym badanie RELY egfr oceniane przy zastosowaniu wzoru Cockroft Gaulta Praktyka kliniczna zastosowanie wzoru MRDR Brak danych dotyczących bezpieczeństwa stosowania MDRD. MDRD=186 (kreat/88.4) wiek (0.742 jeżeli kobieta) (1.21 jeżeli AfroAm) (ml/min/1.73 m2) Cockcroft-Gault=(140 wiek) masa kg 1.23 ( 0.85 jeżeli kobieta) 72kreat ( ml/min). (mała masa + duży wiek = niski egfr) PP_5

6 Czynność nerek ocena egfr MDRD czy CG? Londyn, GPs, 4712 ch z MP (2706 ch. <80 rż ; rż) PP_6

7 Ocena egfr CG vs MDRD 80 r.ż. mylnie zakwalifikowani do leczenia 14.9% MDRD >30ml/min <80 rż jedynie 0.8% mylnie zakwalifikowani na podstawie MDRD, 5.3% otrzyma za dużą dawkę PP_7

8 PP_8 coraz szersze zastosownie DanonVKA szczególnie w opiece podstawowej.. Firmy farmaceutyczne i odpowiednie władze powinny nakłaniać do stosowania wzoru Cockcroft- Gault do oceny możliwosci stosowania DAnonVKA i ich dawek u chorych z podeszłym wieku a nie ograniczenie się do wzoru MDRD

9 Monitorowanie DAnonVK Zaleca się kontrolę klirensu kreatyniny przed leczeniem U osób z prawidłowym klirensem kreatyniny kontrola co najmniej 1 x w roku U chorych z granicznymi wartościami CrCl 2-3/rok (egfr/10 np. jeżeli egfr 40ml/min to nie rzadziej niż co 4 mce) PP_9

10 Leczenie p-krzepliwe główne zastosowania Prewencja udaru u chorych z migotaniem przedsionków Prewencja zatorów u chorych z protezami mechanicznymi Leczenie zakrzepicy żylnej i zatorowości płucnej PP_10

11 Ciąża/ wiek rozrodczy/ karmienie piersią rywaroksaban..nie ustalono bezpieczeństwa stosowania i skuteczności Xareltou kobiet w okresie ciąży. Badania na zwierzętach wykazały szkodliwy wpływ na reprodukcję. rywaroksaban przenika przez łożysko, stosowanie Xareltojest przeciwwskazane w okresie ciąży. Kobiety w wieku rozrodczym powinny unikać zajścia w ciążę podczas leczenia rywaroksabanem. Xarelto jest przeciwwskazane podczas karmienia piersią. Należy podjąć decyzję, czy przerwać karmienie piersią, czy przerwać podawanie leku. Dabigaran..Kobiety w wieku rozrodczym Kobiety w wieku rozrodczym powinny unikać zajścia w ciążę podczas leczenia eteksylanem dabigatranu. Pradaxa nie należy stosować podczas ciąży, jeśli nie jest to bezwzględnie konieczne.. Należy przerwać karmienie piersią w trakcie leczenia produktem Pradaxa. Apiksaban Nie zaleca się stosowania apiksabanu w trakcie ciąży. Nie można wykluczyć istnienia ryzyka dla noworodków i niemowląt. Należy podjąć decyzję o przerwaniu karmienia piersią lub odstawieniu leczenia apiksabanem. PP_11

12 PP_12 Krwawienie

13 1 ch na 208/rok 1 ch na 99/rok DAnonVKA 2 razy mniej Ale 1/ PP_13

14 PP_14 lek lepszy Warfaryna lepsza

15 Wyniki badań z DAnonVKA NDA Śmiertelność całkowita Udary mózgu i zatorowość systemowa Udar niedokrwienny Udar krwotoczny Poważne krwawienia Krwawienia z przewodu pokarmowego dabigatran 150 mg 110 mg riwaroksaba n (on treatment) apiksaban PP_15 Conolly S i wsp. NEJM 2009; Patel i wsp. NEJM 2011; Granger i wsp. NEJM 2011, Giugliano RP i wsp. NEJM 2013

16 Śmiertelne krwawienia 18 tys chorych z MP Duże krwawienia API 2.13%/rok Warfa 3.09%/rok HR 0.69, 95%CI ; p < 0.001). PP_16

17 RIWA w leczeniu ŻChZZ poważne krwawienia (badanie Xalia, 2015) Skumulowany współczynnik (%) rywaroksaban Terapia standardowa 5142 pacjentów z ZChZZ Czas do zdarzenia (dni) HR=0.41 (95% CI ) PP_17 Populacja bezpieczeństwa, z poprawką na obecność raka na wizycie wstępnej

18 PP_18 Wiek (co 5 lat) Płeć Fvs M RRd <90mmHg co 5mmHg RRd >90mmHg co 5 mmhg POCHP Przebyte krwawienie ASA Niedokrwistość

19 Uwaga Osoby starsze>75rz Z niedokrwistością, niewydolnością nerek Wywiad krwawień z pp Leki p-płytkowe POChP NT źle kontrolowane PP_19

20 Zalecane opracowanie zasad postępowania w przypadku krwawienia u osób otrzymujących doustne leki przeciwzakrzepowe (zarówno VKA, jak i DAnonVKA) Pojawienie się pacjenta w szpitalu to zły moment na podejmowanie decyzji dotyczących jego leczenia 1 Zalecamy przeprowadzenie konsultacji między kardiologami, specjalistami z zakresu hemostazy oraz lekarzami z oddziału ratunkowego w celu opracowania obowiązujących w całym szpitalu zasad dotyczących postępowania w przypadku krwawienia 2 DAnonVKA = doustne antykoagulanty nie antagoniści wit.k 1. Kumar R i wsp. J Intensive Care Med doi: / ; PP_20 2. Heidbuchel H i wsp. Europace 2013;15:

21 Wywiad medyczny i badania wspomagające podejmowanie decyzji Wywiad medyczny Czy pacjent przyjął doustny lek przeciwzakrzepowy? Czy wiadomo, jaki to był lek? Jaką dawkę przyjął pacjent? Kiedy została przyjęta ostatnia dawka? Jakie inne leki przyjmuje pacjent? Jakie choroby współistniejące występują u pacjenta? Badania laboratoryjne Należy wykonać badania czynności układu krzepnięcia w celu oceny, czy za wystąpienie krwawienia odpowiada koagulopatia, jeśli po uwzględnieniu godziny przyjęcia ostatniej dawki podejrzewa się udział DAnonVKA. Należy ocenić czynność nerek w celu oszacowania czasu eliminacji. Należy ocenić ogólny stan kliniczny, parametry czynności życiowych oraz stopień ciężkości krwawienia. PP_21

22 Monitorowanie leczenia Jak monitorować leczenie DAnonVK? 1. INR 2. APTT 3. TT 4.?? PP_22

23 Postępowanie w krwawieniach w trakcie leczenia DAnonVK Wydłużony PT i/lub APTT uprawdopodabnia hipotezę, że przyczyną krwawienia może być DAnonVK. Czas protrombinowy różnica w sekundach pomiędzy PT osoby badanej i osocza kontrolnego - wskaźnik Quicka procentowy wskaźnik czasu protrombinowego INR międzynarodowy współczynnik znormalizowany PP_23

24 Algorytm laboratoryjny do oceny czynności układu krzepnięcia w przypadku leków DAnonVK Podstawowe badania czynności układu krzepnięcia (aptt, TT, PT) Wszystkie wyniki prawidłowe Należy uwzględnić porę wykonania badań w odniesieniu do momentu przyjęcia ostatniej dawki DAnonVKA. Wystąpienie istotnego działania przeciwzakrzepowego jest mało prawdopodobne. W przypadku apiksabanu należy zmierzyć swoisty dla leku poziom aktywności anty-fxa, o ile to oznaczenie jest dostępne. Wydłużony PT > wydłużony aptt; prawidłowy TT Sugeruje bezpośredni wpływ aktywności anty- FXa, np. rywaroksaban, o ile wykluczono warfarynę i chorobę wątroby. Badanie potwierdzające: swoiste dla leku oznaczenie aktywności anty-fxa Wydłużony aptt > wydłużony PT; wydłużony TT Sugeruje wpływ dabigatranu, o ile wykluczono heparynę i niskie stężenie fibrynogenu. Badanie potwierdzające: oznaczenie dtt, np. HEMOCLOT PP_24 Tran H i wsp. Internal Med J 2014;44:525 36

25 krwawienia Przy krwawieniach podczas stosowania antykoagulantów nie ma uzasadnienia dla stosowania siarczanu protaminy, witaminy K, aprotyniny, antyfibrynolityków PP_25

26 Czas działania leków p-krzepliwych Ważne są nerki i ich funkcja!!! PP_26

27 Postępowanie w powikłaniach krwotocznych po nowych doustnych antykoagulantach Sposób postępowania w powikłaniach krwotocznych w trakcie leczenia zależy od nasilenia i umiejscowienia krwawienia. W razie masywnego krwawienia należy zawsze odstawić stosowany lek. Gdy jest to możliwe, zastosować miejscowy ucisk na źródło krwawienia lub chirurgiczne zabezpieczenie miejsca krwawienia. PP_27

28 Postępowanie przy krwawieniu Pacjent otrzymujący DAnonVKA zgłaszający się z krwawieniem stan hemodynamiczny, podstawowe badania krzepnięcia w celu oceny działania przeciwkrzepliwego (np. aptt w przypadku dabigatranu, PT lub aktywność anty-xa w przypadku riwaroksabanu), kreatynina, itd. Niewielkie Przesunąć na później kolejna dawkę lub przerwać leczenie Umiarkowane do poważnego Leczenie objawowe/podtrzymujące Ucisk mechaniczny Uzupełnienie płynów Przetoczenie krwi Węgiel doustnie, jeśli lek połknięty niedawno* Bardzo poważne Rozważyć rfviia lub PCC Filtracja węglowa*/hemodializa* PP_28 28

29 Krwawienia podczas stosowania DAnonVKA Łagodne krwawienie Umiarkowane/ciężkie krwawienie + + Krwawienie zagrażające życiu Opóźnienie lub nieprzyjęcie kolejnej dawki Ponowne rozważenie stosowanych jednocześnie leków Działania pomocnicze Ucisk mechaniczny Chirurgiczne opanowanie krwawienia Uzupełnienie płynów (za pomocą koloidów, jeśli to konieczne) Substytucja krwinek czerwonych, jeśli to konieczne Zastosowanie FFP (jako preparatu zwiększającego objętość osocza) Substytucja płytek krwi (jeśli liczba płytek /l) Dodatkowe opcje w przypadku dabigatranu Podanie 5g idarucyzymab iv* Utrzymanie odpowiedniej diurezy Wzięcie pod uwagę możliwości hemodializy Rozważyć podanie PCC w dawce 25 j./kg mc.; należy powtórzyć 1 /2 w przypadku wskazań apcc w dawce 50 j.m./kg mc.; maks. 200 j.m./kg mc./dobę rfviia w dawce 90 µg/kg mc. apcc = aktywowany koncentrat kompleksu protrombiny FEIBA. FFP = świeże mrożone osocze; PCC = koncentrat kompleksu protrombiny np Octaplex, Beriplex ; rfviia = rekombinowany czynnik VIIa PP_29 Heidbuchel H i wsp. Europace 2013;15:625 5

30 Idarucizumab (Praxbind) 2x2,5 g co max 15 min, akceptacja FDA i EMA Groźne krwawienie N=51 Konieczność operacji t<8godz n=39 Idarucizumab completely reversed the anticoagulant effect of dabigatran within minutes. PP_30

31 PP_31 Zdrowi ochotnicy

32 PP_32

33 Możliwości stosowana DAnonVK/AWK u chorych z MP PP_33

34 ZChZZ bez neo antykoagulacja 3 mcy Sugerowane DABI, RIWA, API, nad AWK, zalecenie 2B idiopatyczna ZChZZ - i niskie ryzyko krwawień wydłużona terapia I wysokie ryzyko krwawień terapia 3 mce (2B) ZChZZ z NEO 3 mce LMWH a nie AWK, DABI, RIWA, API, zalecenie 2C idiopatyczna ZChZZ Którzy przerwali antykoagulację i nie mają pswk do aspiryny sugerowane jej stosowanie 2B PP_34 Nawrót ZChZZ podczas leczenia AWK, DABI, RIWA, API przynajmniej czasowe leczenie LMWH (1mc) zalecenie 2C

35 PP_35 Choroba wieńcowa.

36 Leczenie przeciwpłytkowe i przeciwkrzepliwe po OZW PP_36

37 Conclusions In AF with stable coronary artery disease, the addition of antiplatelet therapy to VKA therapy is not associated with a reduction in risk of recurrent coronary events or thromboembolism, whereas risk of Krwawienia Śmiertelność bleeding is increased significantly. PP_37

38 1. U pacjentów leczonych przeciwzakrzepowo przed procedurą należy ocenić ryzyko zakrzepowo-zatorowe oraz ryzyko powikłań krwotocznych 2. Nawet w przypadku pilnych zabiegów minimalny okres podwójnej terapii przeciwpłytkowej wynosi 1 miesiąc po implantacji stentu typu BMS i 3 miesiące stentu DES niezależnie od postaci choroby wieńcowej. 3. W okresie okołozabiegowym u chorych leczonych VKA przejściowo należy obniżyć intensywność antykoagulacji do INR 2,0 2,5. Jedynie w wybranych przypadkach można zastosować terapię pomostową. 4. gdy DAnonVK konieczne jest precyzyjne zaplanowanie czasu odstawienia tych leków PP_38

39 PP_39 Odstawianie NDA przed zabiegami zależne od czynności nerek, leku i zabiegu

40 PP_40

41 PP_41

42 Chorzy wysokiego ryzyka powikłań zakrzepowo zatorowych w okresie okołooperacyjnym 1. MP w CHA2DS2-VASc min 4 2. Proteza mechaniczna lub nowa biologiczna (3 mce) 3. Plastyka mitralna 3 mce 4. ZCHZZ 3 mce Postępowanie: Odstawienie leczenia p-zakrzepowego AWK u ch. wysokiego ryzyka ryzykowne wówczas terapia pomostowa Dla chorych leczonych DAnonVKA odpowiedni czas od ostatniej dawki - efekt terapeutyczny 2-4 godzpo podaniu leku p.o. PP_42

43 PP_43

44 PP_44 Zatorowość płucna zakrzepica żylna

45 DAnonVKA w ostrej fazie u chorych niewysokiego ryzyka Rekomendacja Klasa Poziom Jako alternatywa do połączenia leczenia parenteralnego z AWK zalecane jest leczenie riwaroksabanem2x15mg przez 3 tyg., a następnie 1x20mg/d Jako alternatywa do połączenia leczenia parenteralnego z AWK zalecane jest leczenie apiksabanem 10mg 2xd przez 7 dni a następnie 5mg 2xd Jako alternatywa dla AWK zalecane jest zastosowanie dabigatranu po ostrej fazie (5dni) leczenia parenteralnego 2x150mg lub 2x110mg u chorych >80rż lub przyjmujących werapamil DAnonVKA nie są zalecane u chorych ze znaczną dysfunkcją nerek III A I I I B B B PP_45 Uwaga rozpoczęcie leczenia doustnymi antykoagulantami wskazane jedynie u chorych w pełni stabilnych hemodynamicznie, bez ryzyka dekompensacji hemodynamicznej.

46 Leczenie przewlekłe Rekomendacja Klasa Poziom u chorych z przemijającymi czynnikami ryzyka zalecana jest 3 miesięczna antykoagulacja U chorych idiopatyczna OZP zalecana jest antykoagulacja przez co najmniej 3 mce Wydłużona antykoagulacja powinna być rozważona u chorych po pierwszym epizodzie idiopatycznej OZP i niskim ryzyku krwawień Bezterminowa antykoagulacja jest zalecana u chorych z drugim epizodem idiopatycznej OZP Riwaroksaban 20mg/d, dabigatran 2x150mg lub 2x110mg u chorych >80rż lub przyjmujących werapamil, lub apiksaban 2x2,5mg powinny być rozważone jako alternatywa dla AWK z wyjątkiem chorych ze znaczną dysfunkcją nerek U chorych otrzymujących antykoagulację zalecana jest okresowa ocena bilansu korzyści ryzyko U chorych odmawiających przyjmowania antykoagulacji lub jej nietolerujących w wydłużonej terapii można rozważyć stosowanie kwasu acetylosalicylowego I I IIA I IIA I IIB B A B B B C B PP_46

47 Operacje dużego, małego ryzyka, a także nie wymagające przerywania leczenia przeciwzakrzepowego Duże ryzyko Małe ryzyko Bez przerywania Ablacja (izolacja żył, VT) Endoskopia z biopsją Stomatologia: implanty, usunięcie 1-3 zębów Punkcja, znieczulenie zewnątrzoponowe Torakochirurgia Biopsja prostaty, pęcherza moczowego Bad. elektrofizjologiczne, ablacja RF SVT (w tym transseptalna) Zabiegi okulistyczne, np. zaćma Endoskopia bez interwencji Operacje jamy brzusznej Angiografia Zabiegi na skórze Duże operacje ortopedyczne Biopsja wątroby, nerek Przezcewkowe operacje prostaty Wszczepienie układu stymulującego, ICD (chyba, że trudne warunki, np. w wadach wrodzonych) Usunięcie ropnia PP_47 Europace 2013; 15:

48 Zanim przyjdzie do kardiologa. chory leczony przeciwpłytkowo lub przeciwkrzepliwie Piotr Pruszczyk Klinika Chorób Wewnętrznych i Kardiologii z Centrum Diagnostyki i Leczenia Żylnej Choroby Zakrzepowo Zatorowej Szpital Dzieciątka Jezus Warszawski Uniwersytet Medyczny Łódź, 30 maja 2015 PP_48

49 PP_49

50 76 letni mężczyzna Utrwalone migotanie przedsionków Nadciśnienie tętnicze dobrze kontrolowane Niewydolność serca po przebytym przed laty zawale Cukrzyca t 2 leczona śr doustnymi Klinicznie: bez dolegliwości wieńcowych, bez cech niewydolności serca sprawny, zdrowy, w średnim wieku Leczenie: bisoprolol 5mg/d, ramipril2,5mg/d atorwastatyna40mg/d, hydrochlorotiazyd 25mg/d, warfaryna INR 2,6, metformina3x Czy dobrze leczony? 2. Czy powinien dodatkowo otrzymywać ASA? 3. Może sama aspiryna wystarczy? PP_50

51 Skala CHA 2 DS 2 Vasc ocena ryzyka udaru u chorego z MP Czynnik ryzyka Punktacja Niewydolność serca/ dysfunkcja LK 1 Nadciśnienie tętnicze 1 Wiek 75 lat 2 Cukrzyca 1 Udar/TIA, zator obwodowy 2 Wiek Pleć żeńska 1 Maksymalny wynik PP_51 51

52 PP_52 Chory ze stabilna miażdżycą min rok od OZW wymagający leczenia p-krzepliwego nie powinien otrzymywać jednoczasowo leków p- płytkowych i aspiryny

53 Zbliża się zabieg.. zaplanowano biopsję prostaty Odstawić czy nie odstawić??? Bridge or not to bridge??? PP_53

54 Wzrost ryzyka zakrzepicy w stencie PCI w OZW przebyta zakrzepica w stencie, LVEF <35%, Niewydolność nerek lub cukrzyca, odstawienie DAPT PP_54

55 Chory przed pilną operacją leczony p- płytkowo po implantacji stentów wieńcowych niezależnie od ostrości ch. wieńcowej DAPT (BMS) min 1 mc DAPT (DES nowej generacji) min 3 mce Zabiegi chirurgiczne w ośrodkach z 24/7 hemodynamiką Odstawienie jednego leku p-płytkowego na 5/7 dni przed zabiegiem. Powrót gdy jak tylko hemostaza pozwala. Uwaga cały czas należy kontynuować ASA PP_55

56 UWAGA U chorych po niedawnym OZW czy po implantacji stentów tt wieńcowych nie można zastąpić leczenia p-płytkowego leczeniem heparynami Heparyny do prewencji zakrzepicy żylnej a nie w stencie PP_56

Leczenie chorych z niewydolnością serca i obniżoną czynnością skurczową LK "niezastąpiona trójca"

Leczenie chorych z niewydolnością serca i obniżoną czynnością skurczową LK niezastąpiona trójca Leczenie chorych z niewydolnością serca i obniżoną czynnością skurczową LK "niezastąpiona trójca" Piotr Pruszczyk, Klinika Chorób Wewnętrznych i Kardiologii z Centrum Diagnostyki i Leczenia Żylnej Choroby

Bardziej szczegółowo

Postępowanie z chorym przed i po implantacji leczonym doustnymi lekami p-zakrzepowymi

Postępowanie z chorym przed i po implantacji leczonym doustnymi lekami p-zakrzepowymi Postępowanie z chorym przed i po implantacji leczonym doustnymi lekami p-zakrzepowymi Dr hab.n.med.barbara Małecka Krakowski Szpital Specjalistyczny im.jana Pawła II 1 1. Leczenie przeciwzakrzepowe wiąże

Bardziej szczegółowo

Chory po ostrej zatorowości płucnej i co dalej (wytyczne ESC 2014)

Chory po ostrej zatorowości płucnej i co dalej (wytyczne ESC 2014) Chory po ostrej zatorowości płucnej i co dalej (wytyczne ESC 2014) Piotr Pruszczyk, Klinika Chorób Wewnętrznych i Kardiologii z Centrum Diagnostyki i Leczenia Żylnej Choroby Zakrzepowo Zatorowej PP_1 PP_2

Bardziej szczegółowo

Chory leczony przeciwpłytkowo lub przeciwkrzepliwie w okresie okołooperacyjnym

Chory leczony przeciwpłytkowo lub przeciwkrzepliwie w okresie okołooperacyjnym Chory leczony przeciwpłytkowo lub przeciwkrzepliwie w okresie okołooperacyjnym Piotr Pruszczyk, Klinika Chorób Wewnętrznych i Kardiologii Warszawski Uniwersytet Medyczny Centrum Diagnostyki i Leczenia

Bardziej szczegółowo

Prewencja powikłań zatorowych AD 2017

Prewencja powikłań zatorowych AD 2017 Prewencja powikłań zatorowych AD 2017 Piotr Pruszczyk Klinika Chorób Wewnętrznych i Kardiologii z Centrum Diagnostyki i Leczenia Żylnej Choroby Zakrzepowo Zatorowej Szpital Dzieciątka Jezus Warszawski

Bardziej szczegółowo

Migotanie przedsionków czynniki ograniczające dostępności do współczesnej terapii

Migotanie przedsionków czynniki ograniczające dostępności do współczesnej terapii Migotanie przedsionków czynniki ograniczające dostępności do współczesnej terapii Piotr Pruszczyk, Klinika Chorób Wewnętrznych i Kardiologii Warszawski Uniwersytet Medyczny Centrum Diagnostyki i Leczenia

Bardziej szczegółowo

Chory ze stentem wieńcowym do operacji niekardiochirurgicznej

Chory ze stentem wieńcowym do operacji niekardiochirurgicznej Trudni chorzy na sali operacyjnej Chory ze stentem wieńcowym do operacji niekardiochirurgicznej Anna Dylczyk-Sommer Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii Gdański Uniwersytet Medyczny Deklaruję brak

Bardziej szczegółowo

Profilaktyka przeciwzakrzepowa. Łukasz Krzych

Profilaktyka przeciwzakrzepowa. Łukasz Krzych Profilaktyka przeciwzakrzepowa Łukasz Krzych Czym jest profilaktyka p/zakrzepowa? Zapobieganie DVT / PE Element protokołu ERAS Postępowanie mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa choremu w obliczu ryzyka,

Bardziej szczegółowo

Udary mózgu w przebiegu migotania przedsionków

Udary mózgu w przebiegu migotania przedsionków Udary mózgu w przebiegu migotania przedsionków Dr hab. med. Adam Kobayashi INSTYTUT PSYCHIATRII I NEUROLOGII, WARSZAWA Pacjenci z AF cechują się w pięciokrotnie większym ryzykiem udaru niedokrwiennego

Bardziej szczegółowo

Co możemy zaoferować chorym z rozpoznanym migotaniem przedsionków? Możliwości terapii przeciwkrzepliwej.

Co możemy zaoferować chorym z rozpoznanym migotaniem przedsionków? Możliwości terapii przeciwkrzepliwej. Adam Sokal Śląskie Centrum Chorób Serca Zabrze Kardio-Med Silesia Co możemy zaoferować chorym z rozpoznanym migotaniem przedsionków? Możliwości terapii przeciwkrzepliwej. AF i udar U ok. 1 z 3 chorych

Bardziej szczegółowo

Uwaga! Pojawiły się nowe doustne antykoagulanty

Uwaga! Pojawiły się nowe doustne antykoagulanty Uwaga! Pojawiły się nowe doustne antykoagulanty Beata Średniawa Katedra Kardiologii, Wrodzonych Wad Serca i Elektroterapii, SUM Śląskie Centrum Chorób Serca, Zabrze Grupa nowych doustnych antykoagulantów

Bardziej szczegółowo

Stosowanie leków przeciwkrzepliwych i przeciwpłytkowych w trakcie procedur endoskopowych. Marcin Manerowski Zebranie Oddziału PTG,

Stosowanie leków przeciwkrzepliwych i przeciwpłytkowych w trakcie procedur endoskopowych. Marcin Manerowski Zebranie Oddziału PTG, Stosowanie leków przeciwkrzepliwych i przeciwpłytkowych w trakcie procedur endoskopowych Marcin Manerowski Zebranie Oddziału PTG, 06.09.2010. Stosowanie leków przeciwkrzepliwych i przeciwpłytkowych w trakcie

Bardziej szczegółowo

Zaburzenia układu hemostazy i ich znaczenie w chirurgii. Propedeutyka chirurgii Seminarium dla studentów III roku kierunku lekarskiego

Zaburzenia układu hemostazy i ich znaczenie w chirurgii. Propedeutyka chirurgii Seminarium dla studentów III roku kierunku lekarskiego Zaburzenia układu hemostazy i ich znaczenie w chirurgii Propedeutyka chirurgii Seminarium dla studentów III roku kierunku lekarskiego dr n. med. Paweł Świercz Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej

Bardziej szczegółowo

Zdrowotne i społeczne problemy wieku starszego - sprzężenia zwrotne

Zdrowotne i społeczne problemy wieku starszego - sprzężenia zwrotne Zdrowotne i społeczne problemy wieku starszego - sprzężenia zwrotne Piotr Pruszczyk, Klinika Chorób Wewnętrznych i Kardiologii z Centrum Diagnostyki i Leczenia Żylnej Choroby Zakrzepowo Zatorowej Szpital

Bardziej szczegółowo

Chory po ostrej zatorowości płucnej - na co uważać

Chory po ostrej zatorowości płucnej - na co uważać VII Spotkania Sercowo-Naczyniowe Standardy, praktyka, najnowsze wytyczne 20 luty 2016r, Warszawa Chory po ostrej zatorowości płucnej - na co uważać Dr hab. n. med. Maciej Kostrubiec Klinika Chorób Wewnętrznych

Bardziej szczegółowo

MIGOTANIE PRZEDSIONKÓW A LECZENIE ZABIEGOWE I PRZECIWKRZEPLIWE

MIGOTANIE PRZEDSIONKÓW A LECZENIE ZABIEGOWE I PRZECIWKRZEPLIWE MIGOTANIE PRZEDSIONKÓW A LECZENIE ZABIEGOWE I PRZECIWKRZEPLIWE Lek. med. Agnieszka Piątkowska I Katedra i Klinika Kariologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego AF świeżo rozpoznane Napadowe (zazwyczaj

Bardziej szczegółowo

Nowe wytyczne ACCP. Jak długo stosować leczenie przeciwzakrzepowe po ostrym epizodzie zatorowości płucnej? Bożena Sobkowicz

Nowe wytyczne ACCP. Jak długo stosować leczenie przeciwzakrzepowe po ostrym epizodzie zatorowości płucnej? Bożena Sobkowicz Nowe wytyczne ACCP Jak długo stosować leczenie przeciwzakrzepowe po ostrym epizodzie zatorowości płucnej? Bożena Sobkowicz Klinika Kardiologii Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Konflikt interesów Brak

Bardziej szczegółowo

Nowe leki przeciwkrzepliwe zamiast Warfaryny

Nowe leki przeciwkrzepliwe zamiast Warfaryny Nowe leki przeciwkrzepliwe zamiast Warfaryny Czy jesteśmy na to gotowi? Mirosław Dłużniewski Katedra i Klinika Kardiologii, Nadciśnienia Tętniczego i Chorób Wewnętrznych II Wydział Lekarski, Warszawski

Bardziej szczegółowo

Od prewencji do ablacji: nowoczesne leczenie migotania przedsionków - zmiany w stosunku do wcześniejszych wytycznych wg ESC, cz. I

Od prewencji do ablacji: nowoczesne leczenie migotania przedsionków - zmiany w stosunku do wcześniejszych wytycznych wg ESC, cz. I Od prewencji do ablacji: nowoczesne leczenie migotania przedsionków - zmiany w stosunku do wcześniejszych wytycznych wg ESC, cz. I Nowoczesne leczenie pacjenta z migotaniem przedsionków to złożony proces.

Bardziej szczegółowo

Szacuje się, że około 5% dorosłych osób poddawanych zabiegom stomatologicznym przyjmuje przewlekle co najmniej jeden z leków przeciwzakrzepowych, do

Szacuje się, że około 5% dorosłych osób poddawanych zabiegom stomatologicznym przyjmuje przewlekle co najmniej jeden z leków przeciwzakrzepowych, do Szacuje się, że około 5% dorosłych osób poddawanych zabiegom stomatologicznym przyjmuje przewlekle co najmniej jeden z leków przeciwzakrzepowych, do których należą: KS NRL Jolanta Małmyga 18 X 2013 1)

Bardziej szczegółowo

Układ krzepnięcia a znieczulenia przewodowe

Układ krzepnięcia a znieczulenia przewodowe Układ krzepnięcia a znieczulenia przewodowe We wszystkich obecnie dyscyplinach zabiegowych obowiązuje standard profilaktyki przeciwzakrzepowej z zastosowaniem heparyn (zwłaszcza drobnocząsteczkowych).

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze informacje dla przepisujących Xarelto (rywaroksaban) dotyczące bezpiecznego i skutecznego stosowania leku

Najważniejsze informacje dla przepisujących Xarelto (rywaroksaban) dotyczące bezpiecznego i skutecznego stosowania leku Najważniejsze informacje dla przepisujących Xarelto (rywaroksaban) dotyczące bezpiecznego i skutecznego stosowania leku Najważniejsze informacje dla przepisujących Xarelto (rywaroksaban) dotyczące bezpiecznego

Bardziej szczegółowo

Stany nadkrzepliwości (trombofilie)

Stany nadkrzepliwości (trombofilie) Stany nadkrzepliwości (trombofilie) DEFINICJA I ETIOPATOGENEZA Genetycznie uwarunkowana lub nabyta skłonność do zakrzepicy żylnej lub (rzadko) tętniczej, związana z nieprawidłowościami hematologicznymi.

Bardziej szczegółowo

Nazwa programu LECZENIE NADPŁYTKOWOŚCI SAMOISTNEJ ICD - 10 D75.2 - nadpłytkowość samoistna Dziedzina medycyny: hematologia.

Nazwa programu LECZENIE NADPŁYTKOWOŚCI SAMOISTNEJ ICD - 10 D75.2 - nadpłytkowość samoistna Dziedzina medycyny: hematologia. Załącznik nr 10 do Zarządzenia Nr 59/2011/DGL Prezesa NFZ z dnia 10 października 2011 roku Nazwa programu LECZENIE NADPŁYTKOWOŚCI SAMOISTNEJ ICD - 10 D75.2 - nadpłytkowość samoistna Dziedzina medycyny:

Bardziej szczegółowo

LECZENIE NADPŁYTKOWOŚCI SAMOISTNEJ ICD - 10 D75.2

LECZENIE NADPŁYTKOWOŚCI SAMOISTNEJ ICD - 10 D75.2 załącznik nr 11 do zarządzenia Nr 36/2008/DGL Prezesa NFZ z dnia 19 czerwca 2008 r. Nazwa programu LECZENIE NADPŁYTKOWOŚCI SAMOISTNEJ ICD - 10 D75.2 - nadpłytkowość samoistna Dziedzina medycyny: hematologia.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM. Hotel Golden Tulip Warsaw Centre ul. Towarowa 2

PROGRAM. Hotel Golden Tulip Warsaw Centre ul. Towarowa 2 PROGRAM Hotel Golden Tulip Warsaw Centre ul. Towarowa 2 09.00-10.30 NOWE/INNE NIŻ ANTAGONIŚCI WITAMINY K DOUSTNE LEKI PRZECIKRZEPLIWE (NOAC) konkurs który najlepszy? Pięciu bohaterów i głosowanie publiczności

Bardziej szczegółowo

Leczenie przeciwpłytkowe przed i po zabiegach elektroterapii. dr Dariusz Górko, dr hab. n.med. Marcin Grabowski SPCSK, Warszawa

Leczenie przeciwpłytkowe przed i po zabiegach elektroterapii. dr Dariusz Górko, dr hab. n.med. Marcin Grabowski SPCSK, Warszawa Leczenie przeciwpłytkowe przed i po zabiegach elektroterapii dr Dariusz Górko, dr hab. n.med. Marcin Grabowski SPCSK, Warszawa 1 Ryzyko krwawienia okołooperacyjnego 1. Zabiegi implantacji wszczepialnych

Bardziej szczegółowo

znieczulenie zewnątrzoponowe znieczulenie podpajęczynówkowe połączone znieczulenie zewnątrzoponowe i podpajęczynówkowe blokady nerwów obwodowych i

znieczulenie zewnątrzoponowe znieczulenie podpajęczynówkowe połączone znieczulenie zewnątrzoponowe i podpajęczynówkowe blokady nerwów obwodowych i Leki przeciwkrzepliwe a anestezja regionalna Anestezja regionalna znieczulenie zewnątrzoponowe znieczulenie podpajęczynówkowe połączone znieczulenie zewnątrzoponowe i podpajęczynówkowe blokady nerwów obwodowych

Bardziej szczegółowo

Stosowanie preparatu BioCardine900 u chorych. z chorobą wieńcową leczonych angioplastyką naczyń

Stosowanie preparatu BioCardine900 u chorych. z chorobą wieńcową leczonych angioplastyką naczyń Jan Z. Peruga, Stosowanie preparatu BioCardine900 u chorych z chorobą wieńcową leczonych angioplastyką naczyń wieńcowych II Katedra Kardiologii Klinika Kardiologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi 1 Jednym

Bardziej szczegółowo

Aspekty ekonomiczne dostępności do nowoczesnego leczenia przeciwkrzepliwego w profilaktyce udaru mózgu. Maciej Niewada

Aspekty ekonomiczne dostępności do nowoczesnego leczenia przeciwkrzepliwego w profilaktyce udaru mózgu. Maciej Niewada Aspekty ekonomiczne dostępności do nowoczesnego leczenia przeciwkrzepliwego w profilaktyce udaru mózgu Maciej Niewada PLAN Udar epidemia? Jak migotanie przedsionków wpływa na udar? Nowe leki przeciwkrzepliwe:

Bardziej szczegółowo

Czyli co anestezjolog powinien wiedzieć o nowoczesnych doustnych antykoagulantach. Łukasz Krzych

Czyli co anestezjolog powinien wiedzieć o nowoczesnych doustnych antykoagulantach. Łukasz Krzych Czyli co anestezjolog powinien wiedzieć o nowoczesnych doustnych antykoagulantach Łukasz Krzych Czym dysponujemy? Antagoniści witaminy K (VKA) Acenokumarol Warfaryna Bezpośredni antagoniści czynników krzepnięcia

Bardziej szczegółowo

Różne stenty dla różnych chorych w różnych sytuacjach klinicznych, co każdy lekarz wiedzieć powinien. Dominik Wretowski

Różne stenty dla różnych chorych w różnych sytuacjach klinicznych, co każdy lekarz wiedzieć powinien. Dominik Wretowski Różne stenty dla różnych chorych w różnych sytuacjach klinicznych, co każdy lekarz wiedzieć powinien. Dominik Wretowski Dr Andreas Gruentzig (1939-1985) 23 lata po PCI Restenoza po 6 tygodniach Bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

ANEKS I CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

ANEKS I CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO ANEKS I CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1 Niniejszy produkt leczniczy będzie dodatkowo monitorowany. Umożliwi to szybkie zidentyfikowanie nowych informacji o bezpieczeństwie. Osoby należące do fachowego

Bardziej szczegółowo

ANEKS I CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

ANEKS I CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO ANEKS I CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1 Niniejszy produkt leczniczy będzie dodatkowo monitorowany. Umożliwi to szybkie zidentyfikowanie nowych informacji o bezpieczeństwie. Osoby należące do fachowego

Bardziej szczegółowo

Migotanie przedsionków i leczenie przeciwzakrzepowe. Małgorzata Kuzin Instytut Kardiologii Klinika Intensywnej Terapii Kardiologicznej

Migotanie przedsionków i leczenie przeciwzakrzepowe. Małgorzata Kuzin Instytut Kardiologii Klinika Intensywnej Terapii Kardiologicznej Migotanie przedsionków i leczenie przeciwzakrzepowe Małgorzata Kuzin Instytut Kardiologii Klinika Intensywnej Terapii Kardiologicznej (ang. atrial fibrillation, AF) Migotanie przedsionków - definicja

Bardziej szczegółowo

Agnieszka Kołacz II Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii UM w Lublinie

Agnieszka Kołacz II Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii UM w Lublinie Postępowanie okołooperacyjne u pacjentów ze stentami wieńcowymi Agnieszka Kołacz II Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii UM w Lublinie Implantacja stentu 5% pacjentów poddawanych jest operacji

Bardziej szczegółowo

Chory na cukrzycę i leczenie przeciwkrzepliwe błogosławieństwo czy przekleństwo dla diabetologa?

Chory na cukrzycę i leczenie przeciwkrzepliwe błogosławieństwo czy przekleństwo dla diabetologa? Chory na cukrzycę i leczenie przeciwkrzepliwe błogosławieństwo czy przekleństwo dla diabetologa? Piotr Jędrusik Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych, Nadciśnienia Tętniczego i Angiologii Warszawski Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

Aneks III. Zmiany w odpowiednich punktach skróconej charakterystyki produktu leczniczego i ulotce dla pacjenta.

Aneks III. Zmiany w odpowiednich punktach skróconej charakterystyki produktu leczniczego i ulotce dla pacjenta. Aneks III Zmiany w odpowiednich punktach skróconej charakterystyki produktu leczniczego i ulotce dla pacjenta. Uwaga: Niniejsze zmiany w odpowiednich punktach skróconej charakterystyki produktu leczniczego

Bardziej szczegółowo

Postępowanie w migotaniu przedsionków z uwzględnieniem profilaktyki udaru mózgu

Postępowanie w migotaniu przedsionków z uwzględnieniem profilaktyki udaru mózgu Postępowanie w migotaniu przedsionków z uwzględnieniem profilaktyki udaru mózgu Piotr Pruszczyk, Klinika Chorób Wewnętrznych i Kardiologii Warszawski Uniwersytet Medyczny Centrum Diagnostyki i Leczenia

Bardziej szczegółowo

Zasady stosowania leczenia przeciwpłytkowego i przeciwzakrzepowego w okresie okołooperacyjnym

Zasady stosowania leczenia przeciwpłytkowego i przeciwzakrzepowego w okresie okołooperacyjnym Zasady stosowania leczenia przeciwpłytkowego i przeciwzakrzepowego w okresie okołooperacyjnym Marek Dąbrowski Klinika Kardiologii Oddziału Fizjoterapii II-go Wydziału Lekarskiego WUM. Szpital Bielański,

Bardziej szczegółowo

Agencja Oceny Technologii Medycznych

Agencja Oceny Technologii Medycznych Agencja Oceny Technologii Medycznych Rada Przejrzystości Opinia Rady Przejrzystości nr 379/2013 z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie zasadności dalszego finansowania produktów leczniczych zawierających

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ I IMMUNOLOGII KLINICZNEJ WIEKU ROZOJOWEGO AM W WARSZAWIE.

ZAKŁAD DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ I IMMUNOLOGII KLINICZNEJ WIEKU ROZOJOWEGO AM W WARSZAWIE. ZAKŁAD DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ I IMMUNOLOGII KLINICZNEJ WIEKU ROZOJOWEGO AKADEMII MEDYCZNEJ W WARSZAWIE. ZAKŁAD DIAGNOSTYKI LABORATOTORYJNEJ WYDZIAŁU NAUKI O ZDROWIU AKADEMII MEDYCZNEJ W WARSZAWIE Przykładowe

Bardziej szczegółowo

Ostre Zespoły Wieńcowe znaczenie leczenia przeciwpłytkowego, możliwości realizacji w polskich warunkach

Ostre Zespoły Wieńcowe znaczenie leczenia przeciwpłytkowego, możliwości realizacji w polskich warunkach Ostre Zespoły Wieńcowe znaczenie leczenia przeciwpłytkowego, możliwości realizacji w polskich warunkach Andrzej Budaj Przewodniczący komisji Wytycznych i Szkolenia PTK Kierownik Kliniki Kardiologii CMKP,

Bardziej szczegółowo

CIBA-GEIGY Sintrom 4

CIBA-GEIGY Sintrom 4 CIBA-GEIGY Sintrom 4 Sintrom 4 Substancja czynna: 3-[a-(4-nitrofenylo-)-0- -acetyloetylo]-4-hydroksykumaryna /=acenocoumarol/. Tabletki 4 mg. Sintrom działa szybko i jest wydalany w krótkim okresie czasu.

Bardziej szczegółowo

Definicja MIGOTANIE PRZEDSIONKÓW. Epidemiologia. Etiologia 2015-04-23

Definicja MIGOTANIE PRZEDSIONKÓW. Epidemiologia. Etiologia 2015-04-23 Definicja MIGOTANIE PRZEDSIONKÓW tachyarytmia nadkomorowa, którą cechuje szybka (350-600/min), nieskoordynowana aktywacja przedsionków, z niemiarową czynnością komór II KATEDRA KARDIOLOGII CM UMK II KATEDRA

Bardziej szczegółowo

MIGOTANIE PRZEDSIONKÓW

MIGOTANIE PRZEDSIONKÓW MIGOTANIE PRZEDSIONKÓW II KATEDRA KARDIOLOGII CM UMK II KATEDRA KARDIOLOGII CM UMK 2014 2014 Definicja tachyarytmia nadkomorowa, którą cechuje szybka (350-600/min), nieskoordynowana aktywacja przedsionków,

Bardziej szczegółowo

Nowe leki w terapii niewydolności serca.

Nowe leki w terapii niewydolności serca. Nowe leki w terapii niewydolności serca. Michał Ciurzyński Klinika Chorób Wewnętrznych i Kardiologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z Centrum Diagnostyki i Leczenia Żylnej Choroby Zakrzepowo Zatorowej

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa Badanie pacjenta z chorobami sercowo-naczyniowymi... 13

Spis treści. Przedmowa Badanie pacjenta z chorobami sercowo-naczyniowymi... 13 Spis treści Przedmowa................ 11 1. Badanie pacjenta z chorobami sercowo-naczyniowymi.................. 13 Najważniejsze problemy diagnostyczne....... 13 Ból w klatce piersiowej........... 14 Ostry

Bardziej szczegółowo

ReoPro - Specjalne ostrzeżenia

ReoPro - Specjalne ostrzeżenia ReoPro - Specjalne ostrzeżenia 4.4 Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania Przed podaniem abciximabu należy dokonać dokładnej analizy zagrożeń i korzyści związanych z jego stosowaniem.

Bardziej szczegółowo

VI KONFERENCJA POSTĘPY TERAPII PRZECIWKRZEPLIWEJ I PRZECIWPŁYTKOWEJ

VI KONFERENCJA POSTĘPY TERAPII PRZECIWKRZEPLIWEJ I PRZECIWPŁYTKOWEJ VI KONFERENCJA POSTĘPY TERAPII PRZECIWKRZEPLIWEJ I PRZECIWPŁYTKOWEJ PIĄTEK, 24 LISTOPADA 2017 ROKU 09.00 10.05 Sesja 1. Migotanie przedsionków w codziennej praktyce... Przewodniczący: prof. dr hab. n.

Bardziej szczegółowo

Pradaxa jest lekiem zawierającym substancję czynną eteksylan dabigatranu. Lek jest dostępny w postaci kapsułek (75, 110 i 150 mg).

Pradaxa jest lekiem zawierającym substancję czynną eteksylan dabigatranu. Lek jest dostępny w postaci kapsułek (75, 110 i 150 mg). EMA/47517/2015 EMEA/H/C/000829 Streszczenie EPAR dla ogółu społeczeństwa eteksylan dabigatranu Niniejszy dokument jest streszczeniem Europejskiego Publicznego Sprawozdania Oceniającego (EPAR) dotyczącego

Bardziej szczegółowo

Każda kapsułka, twarda zawiera 110 mg eteksylanu dabigatranu (w postaci mezylanu).

Każda kapsułka, twarda zawiera 110 mg eteksylanu dabigatranu (w postaci mezylanu). 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Pradaxa 110 mg, kapsułki, twarde 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Każda kapsułka, twarda zawiera 110 mg eteksylanu dabigatranu (w postaci mezylanu). Substancja(e) pomocnicza(e)

Bardziej szczegółowo

Trombofilia. Genetycznie uwarunkowana lub nabyta skłonność do. występowania zakrzepicy żylnej, rzadko tętniczej, spowodowana nieprawidłowościami

Trombofilia. Genetycznie uwarunkowana lub nabyta skłonność do. występowania zakrzepicy żylnej, rzadko tętniczej, spowodowana nieprawidłowościami Trombofilie Trombofilia Genetycznie uwarunkowana lub nabyta skłonność do występowania zakrzepicy żylnej, rzadko tętniczej, spowodowana nieprawidłowościami hematologicznymi Naturalna ochrona przed zakrzepicą

Bardziej szczegółowo

Żylna choroba zakrzepowo-zatorowa w świetle nowych badań

Żylna choroba zakrzepowo-zatorowa w świetle nowych badań Krystyna Zawilska Żylna choroba zakrzepowo-zatorowa w świetle nowych badań U jakich pacjentów warto diagnozować wrodzoną trombofilię? Trombofilią nazywamy wrodzone lub nabyte zaburzenia mechanizmu hemostazy

Bardziej szczegółowo

ANEKS I CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

ANEKS I CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO ANEKS I CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Xarelto 2,5 mg tabletki powlekane 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Każda tabletka powlekana zawiera 2,5 mg rywaroksabanu. Substancja

Bardziej szczegółowo

u Czynniki ryzyka wystąpienia zakrzepicy? - przykłady cech osobniczych i stanów klinicznych - przykłady interwencji diagnostycznych i leczniczych

u Czynniki ryzyka wystąpienia zakrzepicy? - przykłady cech osobniczych i stanów klinicznych - przykłady interwencji diagnostycznych i leczniczych 1 TROMBOFILIA 2 Trombofilia = nadkrzepliwość u Genetycznie uwarunkowana lub nabyta skłonność do występowania zakrzepicy żylnej, rzadko tętniczej, spowodowana nieprawidłowościami hematologicznymi 3 4 5

Bardziej szczegółowo

Czy dobrze leczymy w Polsce ostre zespoły wieńcowe?

Czy dobrze leczymy w Polsce ostre zespoły wieńcowe? Czy dobrze leczymy w Polsce ostre zespoły wieńcowe? co można jeszcze poprawić? Grzegorz Opolski I Katedra i Klinika Kardiologii WUM Porównanie liczby ppci/mln mieszkańców w 37 krajach (dane za 2007 i

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK DLA LEKARZY PRZEPISUJĄCYCH PRODUKT LECZNICZY PRADAXA (eteksylan dabigatranu)

PRZEWODNIK DLA LEKARZY PRZEPISUJĄCYCH PRODUKT LECZNICZY PRADAXA (eteksylan dabigatranu) PRZEWODNIK DLA LEKARZY PRZEPISUJĄCYCH PRODUKT LECZNICZY PRADAXA (eteksylan dabigatranu) Aktualizacja styczeń 2016 r. Zalecenia dotyczą wyłącznie wskazania: prewencji udarów u pacjentów z migotaniem przedsionków

Bardziej szczegółowo

Skrócona informacja o leku Pradaxa Nazwa produktu leczniczego, dawka i postać farmaceutyczna: Pradaxa 110 mg, 150 mg, kapsułki twarde.

Skrócona informacja o leku Pradaxa Nazwa produktu leczniczego, dawka i postać farmaceutyczna: Pradaxa 110 mg, 150 mg, kapsułki twarde. Skrócona informacja o leku Pradaxa Nazwa produktu leczniczego, dawka i postać farmaceutyczna: Pradaxa 110 mg, 150 mg, kapsułki twarde. Każda kapsułka, twarda zawiera 110 mg lub 150 mg eteksylanu dabigatranu

Bardziej szczegółowo

ZAPOTRZEBOWANIE NA KONCENTRAT CZYNNIKA KRZEPNIĘCIA

ZAPOTRZEBOWANIE NA KONCENTRAT CZYNNIKA KRZEPNIĘCIA Rozpoznanie skazy krwotocznej /postać : KONCENTRAT CZYNNIKA VIII Leczenie w warunkach domowych chorego na ciężką postać hemofilii A Program ITI u dorosłego chorego na hemofilię A powikłaną inhibitorem

Bardziej szczegółowo

Żylna choroba zakrzepowo-zatorowa Niedoceniany problem?

Żylna choroba zakrzepowo-zatorowa Niedoceniany problem? Żylna choroba zakrzepowo-zatorowa Niedoceniany problem? Żylna Choroba Zakrzepowo-Zatorowa (ŻChZZ) stanowi ważny ny, interdyscyplinarny problem współczesnej medycyny Zakrzepica żył głębokich (ZŻG) (Deep

Bardziej szczegółowo

Nowe leki przeciwkrzepliwe 2011

Nowe leki przeciwkrzepliwe 2011 Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia; Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Krystyna Zawilska Nowe leki przeciwkrzepliwe 2011 Wskazania do stosowania doustnych leków

Bardziej szczegółowo

Doustne środki antykoncepcyjne a ryzyko wystąpienia zakrzepicy. Dr hab. Jacek Golański Zakład Zaburzeń Krzepnięcia Krwi Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Doustne środki antykoncepcyjne a ryzyko wystąpienia zakrzepicy. Dr hab. Jacek Golański Zakład Zaburzeń Krzepnięcia Krwi Uniwersytet Medyczny w Łodzi Doustne środki antykoncepcyjne a ryzyko wystąpienia zakrzepicy Dr hab. Jacek Golański Zakład Zaburzeń Krzepnięcia Krwi Uniwersytet Medyczny w Łodzi Żylna choroba zakrzepowozatorowa (ŻChZZ) stanowi ważny

Bardziej szczegółowo

Oddział Chorób Wewnętrznych - ARION Szpitale sp. z o.o. Zespół Opieki Zdrowotnej w Biłgoraju

Oddział Chorób Wewnętrznych - ARION Szpitale sp. z o.o. Zespół Opieki Zdrowotnej w Biłgoraju Nazwa świadczenia A26 zabiegi zwalczające ból i na układzie współczulnym A31 choroby nerwów obwodowych A32 choroby mięśni A33 zaburzenia równowagi A34c guzy mózgu i rdzenia kręgowego < 4 dni A34d guzy

Bardziej szczegółowo

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO. Pradaxa 110 mg, kapsułki twarde 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO. Pradaxa 110 mg, kapsułki twarde 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Pradaxa 110 mg, kapsułki twarde 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Każda kapsułka twarda zawiera 110 mg eteksylanu dabigatranu (w postaci mezylanu) Substancje pomocnicze: każda

Bardziej szczegółowo

ANEKS III UZUPEŁNIENIA DO CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO ORAZ ULOTKI PLA PACJENTA

ANEKS III UZUPEŁNIENIA DO CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO ORAZ ULOTKI PLA PACJENTA ANEKS III UZUPEŁNIENIA DO CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO ORAZ ULOTKI PLA PACJENTA 42 UZUPEŁNIENIA ZAWARTE W ODPOWIEDNICH PUNKTACH CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO DLA PRODUKTÓW ZAWIERAJĄCYCH

Bardziej szczegółowo

Kardiologiczne konsultacje w ortopedii u chorych przyjmujących leki przeciwzakrzepowe

Kardiologiczne konsultacje w ortopedii u chorych przyjmujących leki przeciwzakrzepowe praca POGLĄDOWA Kardiologiczne konsultacje w ortopedii u chorych przyjmujących leki przeciwzakrzepowe Folia Cardiologica 2015 tom 10, nr 6, strony 423 427 DOI: 10.5603/FC.2015.0080 Copyright 2015 Via Medica

Bardziej szczegółowo

OCENA RYZYKA OPERACYJNEGO U CHORYCH KARDIOLOGICZNYCH Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii Kardiologicznej I Katedry Kardiologii i Kardiochirurgii UM w Łodzi Jak ocenić ryzyko i zakwalifikować chorego

Bardziej szczegółowo

Leczenie przeciwpłytkowe w niewydolności nerek (PCHN) Dr hab. Dorota Zyśko, prof. nadzw Łódź 2014

Leczenie przeciwpłytkowe w niewydolności nerek (PCHN) Dr hab. Dorota Zyśko, prof. nadzw Łódź 2014 Leczenie przeciwpłytkowe w niewydolności nerek (PCHN) Dr hab. Dorota Zyśko, prof. nadzw Łódź 2014 Leki przeciwpłytkowe (ASA, clopidogrel) Leki przeciwzakrzepowe (heparyna, warfin, acenocumarol) Leki trombolityczne

Bardziej szczegółowo

Przywrócenie rytmu zatokowego i jego utrzymanie

Przywrócenie rytmu zatokowego i jego utrzymanie Przywrócenie rytmu zatokowego i jego utrzymanie Jak wspomniano we wcześniejszych artykułach cyklu, strategia postępowania w migotaniu przedsionków (AF) polega albo na kontroli częstości rytmu komór i zapobieganiu

Bardziej szczegółowo

ANEKS I CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

ANEKS I CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO ANEKS I CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1 Niniejszy produkt leczniczy będzie dodatkowo monitorowany. Umożliwi to szybkie zidentyfikowanie nowych informacji o bezpieczeństwie. Osoby należące do fachowego

Bardziej szczegółowo

LECZENIE CHOROBY LEŚNIOWSKIEGO - CROHNA (chlc) (ICD-10 K 50)

LECZENIE CHOROBY LEŚNIOWSKIEGO - CROHNA (chlc) (ICD-10 K 50) Załącznik B.32. LECZENIE CHOROBY LEŚNIOWSKIEGO - CROHNA (chlc) (ICD-10 K 50) ZAKRES ŚWIADCZENIA GWARANTOWANEGO ŚWIADCZENIOBIORCY A. Leczenie infliksymabem 1. Leczenie choroby Leśniowskiego-Crohna (chlc)

Bardziej szczegółowo

Marcin Leszczyk SKN przy Klinice Chorób Wewnętrznych i Kardiologii WUM

Marcin Leszczyk SKN przy Klinice Chorób Wewnętrznych i Kardiologii WUM Marcin Leszczyk SKN przy Klinice Chorób Wewnętrznych i Kardiologii WUM Definicja NS to zespół kliniczny, w którym wskutek dysfunkcji serca jego pojemność minutowa jest zmniejszona w stosunku do zapotrzebowania

Bardziej szczegółowo

www.polfawarszawa.pl ul. Karolkowa 22/24, 01-207 Warszawa, tel. (0-22) 691 39 00, fax (0-22) 691 38 27

www.polfawarszawa.pl ul. Karolkowa 22/24, 01-207 Warszawa, tel. (0-22) 691 39 00, fax (0-22) 691 38 27 Polfa Warszawa S.A. dziękuje Pani doc. dr hab. Idalii Cybulskiej wieloletniemu lekarzowi Instytutu Kardiologii w Aninie za pomoc w opracowaniu niniejszego materiału. ul. Karolkowa 22/24, 01-207 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Problemy płodności i ciąży w nieswoistych zapalnych chorobach jelit. Maria Kłopocka Bydgoszcz

Problemy płodności i ciąży w nieswoistych zapalnych chorobach jelit. Maria Kłopocka Bydgoszcz Problemy płodności i ciąży w nieswoistych zapalnych chorobach jelit Maria Kłopocka Bydgoszcz Płodność Przebieg ciąży i poród Bezpieczeństwo leczenia w okresie ciąży i karmienia Sytuacje szczególne Edukacja

Bardziej szczegółowo

Desogestrel SUBSTANCJE CZYNNE. Grupa farmakoterapeutyczna: progestageny i estrogeny, produkty złożone. GRUPA FARMAKOTERAPEUTYCZNA (KOD ATC)

Desogestrel SUBSTANCJE CZYNNE. Grupa farmakoterapeutyczna: progestageny i estrogeny, produkty złożone. GRUPA FARMAKOTERAPEUTYCZNA (KOD ATC) SUBSTANCJE CZYNNE Desogestrel GRUPA FARMAKOTERAPEUTYCZNA (KOD ATC) Grupa farmakoterapeutyczna: progestageny i estrogeny, produkty złożone. Kod ATC: G03AC09 PODMIOT ODPOWIEDZIALNY NAZWA HANDLOWA PRODUKTU

Bardziej szczegółowo

Diagnostyka różnicowa przedłużonego APTT

Diagnostyka różnicowa przedłużonego APTT Maria Podolak-Dawidziak Diagnostyka różnicowa przedłużonego APTT Katedra i Klinika Hematologii, Nowotworów Krwi i Transplantacji Szpiku AM, Wrocław Czas częściowej tromboplastyny po aktywacji APTT czas

Bardziej szczegółowo

LEKI PRZECIWKRWOTOCZNE i PRZECIWKRZEPLIWE. opr. dr Anna Wiktorowska-Owczarek

LEKI PRZECIWKRWOTOCZNE i PRZECIWKRZEPLIWE. opr. dr Anna Wiktorowska-Owczarek LEKI PRZECIWKRWOTOCZNE i PRZECIWKRZEPLIWE Leki przeciwkrwotoczne Kwas traneksamowy Aprotynina Siarczan protaminy Witamina K Trombina Spongostan Etamsylat Inne leki i sposoby zahamowania krwawienia Leki

Bardziej szczegółowo

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA. Clexane, 100 mg/ml (300 mg/3 ml), roztwór do wstrzykiwań (Enoxaparinum natricum)

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA. Clexane, 100 mg/ml (300 mg/3 ml), roztwór do wstrzykiwań (Enoxaparinum natricum) ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA Clexane, 100 mg/ml (300 mg/3 ml), roztwór do wstrzykiwań (Enoxaparinum natricum) ((logo sanofi-aventis)) Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem

Bardziej szczegółowo

Fraxiparine Multi (Nadroparinum calcicum)

Fraxiparine Multi (Nadroparinum calcicum) CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Fraxiparine Multi (Nadroparinum calcicum) 9 500 j.m. AXa/ml (47 500 j.m. AXa/5 ml), roztwór do wstrzykiwań 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie i opieka nad chorym kierowanym do ablacji. lek. Janusz Śledź

Przygotowanie i opieka nad chorym kierowanym do ablacji. lek. Janusz Śledź Przygotowanie i opieka nad chorym kierowanym do ablacji lek. Janusz Śledź Kwalifikacja do EPS i ablacji Wnikliwa ocena EKG w czasie arytmii i w czasie rytmu zatokowego Badanie echokardiograficzne EKG m.

Bardziej szczegółowo

Terapia przeciwkrzepliwa punkt widzenia gastroenterologa. Ewa Nowakowska-Duława Klinika Gastroenterologii i Hepatologii SUM, Katowice

Terapia przeciwkrzepliwa punkt widzenia gastroenterologa. Ewa Nowakowska-Duława Klinika Gastroenterologii i Hepatologii SUM, Katowice Terapia przeciwkrzepliwa punkt widzenia gastroenterologa Ewa Nowakowska-Duława Klinika Gastroenterologii i Hepatologii SUM, Katowice Terapia przeciwkrzepliwa - punkt widzenia gastrenterologa klasyfikacja

Bardziej szczegółowo

Postępowanie w migotaniu przedsionków

Postępowanie w migotaniu przedsionków Postępowanie w migotaniu przedsionków Najnowsze wytyczne American College of Cardiology, American Heart Association i European Society of Cardiology Na podstawie: ACC/AHA/ESC 2006 Guidelines for the Management

Bardziej szczegółowo

Żylna choroba zakrzepowo- -zatorowa w położnictwie i ginekologii

Żylna choroba zakrzepowo- -zatorowa w położnictwie i ginekologii Żylna choroba zakrzepowo- -zatorowa w położnictwie i ginekologii Gdańsk 2012 Redaktor prowadzący: Agnieszka Frankiewicz Redakcja: Agnieszka Frankiewicz, Izabela Siemaszko Korekta: Lena Bułakowska, Agnieszka

Bardziej szczegółowo

LECZENIE CHOROBY LEŚNIOWSKIEGO - CROHNA (chlc) (ICD-10 K 50)

LECZENIE CHOROBY LEŚNIOWSKIEGO - CROHNA (chlc) (ICD-10 K 50) Załącznik B.32. LECZENIE CHOROBY LEŚNIOWSKIEGO - CROHNA (chlc) (ICD-10 K 50) ZAKRES ŚWIADCZENIA GWARANTOWANEGO ŚWIADCZENIOBIORCY SCHEMAT DAWKOWANIA LEKÓW W PROGRAMIE BADANIA DIAGNOSTYCZNE WYKONYWANE W

Bardziej szczegółowo

ANEKS I CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

ANEKS I CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO ANEKS I CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1 Niniejszy produkt leczniczy będzie dodatkowo monitorowany. Umożliwi to szybkie zidentyfikowanie nowych informacji o bezpieczeństwie. Osoby należące do fachowego

Bardziej szczegółowo

Nowe doustne antykoagulanty. okiem diagnosty laboratoryjnego.

Nowe doustne antykoagulanty. okiem diagnosty laboratoryjnego. Nowe doustne antykoagulanty okiem diagnosty laboratoryjnego. Paweł Kozłowski Laboratorium Centralne Samodzielny Publiczny Centralny Szpital Kliniczny Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej Warszawski Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

LECZENIE CHOROBY LEŚNIOWSKIEGO - CROHNA (chlc) (ICD-10 K 50)

LECZENIE CHOROBY LEŚNIOWSKIEGO - CROHNA (chlc) (ICD-10 K 50) Załącznik B.32.a. LECZENIE CHOROBY LEŚNIOWSKIEGO - CROHNA (chlc) (ICD-10 K 50) ZAKRES ŚWIADCZENIA GWARANTOWANEGO ŚWIADCZENIOBIORCY SCHEMAT DAWKOWANIA LEKÓW W PROGRAMIE BADANIA DIAGNOSTYCZNE WYKONYWANE

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie chorego z zaburzeniami hemostazy do zabiegu operacyjnego

Przygotowanie chorego z zaburzeniami hemostazy do zabiegu operacyjnego Przygotowanie chorego z zaburzeniami hemostazy do zabiegu operacyjnego Krzysztof Chojnowski Klinika Hematologii UM w Łodzi Łódź, 26.01.2010 Plan wykładu Przedoperacyjna ocena ryzyka wystąpienia krwawień

Bardziej szczegółowo

ANEKS I CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

ANEKS I CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO ANEKS I CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1 Niniejszy produkt leczniczy będzie dodatkowo monitorowany. Umożliwi to szybkie zidentyfikowanie nowych informacji o bezpieczeństwie. Osoby należące do fachowego

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Clexane, 100 mg/ml; roztwór do wstrzykiwań lub do linii tętniczej układu dializacyjnego. 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY SUBSTANCJI CZYNNYCH

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie danych o bezpieczeństwie stosowania produktu leczniczego Demezon

Podsumowanie danych o bezpieczeństwie stosowania produktu leczniczego Demezon VI.2 VI.2.1 Podsumowanie danych o bezpieczeństwie stosowania produktu leczniczego Demezon Omówienie rozpowszechnienia choroby Deksametazonu sodu fosforan w postaci roztworu do wstrzykiwań stosowany jest

Bardziej szczegółowo

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika. Clexane, 100 mg/ml (300 mg/3 ml), roztwór do wstrzykiwań Enoxaparinum natricum

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika. Clexane, 100 mg/ml (300 mg/3 ml), roztwór do wstrzykiwań Enoxaparinum natricum Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika Clexane, 100 mg/ml (300 mg/3 ml), roztwór do wstrzykiwań Enoxaparinum natricum (logo podmiotu odpowiedzialnego) Należy uważnie zapoznać się z

Bardziej szczegółowo

Chronic ambulatory therapeutic use of anticoagulants after the implantation of artificial heart valve

Chronic ambulatory therapeutic use of anticoagulants after the implantation of artificial heart valve Chronic ambulatory therapeutic use of anticoagulants after the implantation of artificial heart valve Przewlekła ambulatoryjna terapia antykoagulantami u chorych po wszczepieniu sztucznej zastawki serca

Bardziej szczegółowo

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta Neoparin, 20 mg/0,2 ml, roztwór do wstrzykiwań Neoparin, 40 mg/0,4 ml, roztwór do wstrzykiwań Neoparin, 60 mg/0,6 ml, roztwór do wstrzykiwań Neoparin,

Bardziej szczegółowo

Okołooperacyjna profilaktyka przeciwzakrzepowa - oficjalne wytyczne

Okołooperacyjna profilaktyka przeciwzakrzepowa - oficjalne wytyczne Okołooperacyjna profilaktyka przeciwzakrzepowa - oficjalne wytyczne Jednym z najczęstszych powikłań okołooperacyjnych jest żylna choroba zakrzepowozatorowa (ŻChZZ) oraz jej najpoważniejsze następstwo -

Bardziej szczegółowo

Materiały edukacyjne. Diagnostyka i leczenie nadciśnienia tętniczego

Materiały edukacyjne. Diagnostyka i leczenie nadciśnienia tętniczego Materiały edukacyjne Diagnostyka i leczenie nadciśnienia tętniczego Klasyfikacja ciśnienia tętniczego (mmhg) (wg. ESH/ESC )

Bardziej szczegółowo

Doustne antykoagulanty nowej generacji aspekty praktyczne Stanowisko Sekcji Farmakoterapii Sercowo-Naczyniowej Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego

Doustne antykoagulanty nowej generacji aspekty praktyczne Stanowisko Sekcji Farmakoterapii Sercowo-Naczyniowej Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego praca POGLĄDOWA Folia Cardiologica 2016 tom 11, nr 5, strony 377 393 DOI: 10.5603/FC.2016.0064 Copyright 2016 Via Medica ISSN 2353 7752 Doustne antykoagulanty nowej generacji aspekty praktyczne Stanowisko

Bardziej szczegółowo

Kardiologia Polska 2016; 74, supl. VII: ; DOI: /KP ISSN ArtykuŁ poglądowy / Review article

Kardiologia Polska 2016; 74, supl. VII: ; DOI: /KP ISSN ArtykuŁ poglądowy / Review article Kardiologia Polska 2016; 74, supl. VII: 99 117; DOI: 10.5603/KP.2016.0150 ISSN 0022 9032 ArtykuŁ poglądowy / Review article Uaktualnienie praktycznego przewodnika EHRA dotyczącego stosowania doustnych

Bardziej szczegółowo