1.1. Dynamiczna wymiana danych. Wprowadzenie do DDE. Wprowadzenie do DDE. Dynamiczna wymiana danych. Wprowadzenie do DDE. Zagadnienia: Zagadnienia:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "1.1. Dynamiczna wymiana danych. Wprowadzenie do DDE. Wprowadzenie do DDE. Dynamiczna wymiana danych. Wprowadzenie do DDE. Zagadnienia: Zagadnienia:"

Transkrypt

1 1 Katedra Optoelektroniki i Systemów Elektronicznych 2 Oprogramowanie Systemów Elektronicznych emat wykładu () 1. Wprowadzenie do 3. Funkcje biblioteki w LabWindows/CVI 4. Funkcja callback obsługi 5. Konwersacja z aplikacjami Excel i MALAB 6. et 3 Wprowadzenie do 4 Wprowadzenie do () opiera się na systemie komunikatów wbudowanym w Windows. Dwa programy przesyłając komunikaty prowadzą ze sobą konwersację. Jeden z nich jest serwerem, drugi klientem. to program, który ma dostęp do danych mogących przydać się innym programom. atomiast klient jest programem, który otrzymuje dane od serwera. ML ( Management Library) warstwa wysokopoziomowych funkcji izolująca program od komunikatów. Programy korzystające z ML odpowiadają na komunikaty przy użyciu funkcji callback. Wymianę danych inicjuje klient poprzez rozesłanie komunikatu _COEC do wszystkich aktualnie działających programów Windows. Komunikat ten informuje o rodzaju danych potrzebnych klientowi. dysponujący takimi danymi może odpowiedzieć na nadesłany komunikat Wprowadzenie do 6 Identyfikacja danych w protokole Gdy klient żąda danych od serwera, musi podać typ żądanych danych. Służą do tego następujące trzy elementy identyfikacji danych: nazwa aplikacji serwera Server_ame; nazwa tematu opic_ame; nazwa elementu Item_ame. apięcie DC SterownikHP Wynik Pomiaru apięcie AC Prąd DC Prąd AC Rezystancja 1. Wprowadzenie do 3. Funkcje biblioteki w LabWindows/CVI 4. Funkcja callback obsługi 5. Konwersacja z aplikacjami Excel i MALAB 6. et Konfiguracja GPIB SCPI 1.1

2 7 Rodzaje konwersacji 8 Rodzaje konwersacji Połączenie zimne ConnectoServer komunikaty _COEC (aplikacja, temat) Połączenie ciepłe (warm link) ConnectoServer komunikaty _COEC (aplikacja, temat) _ACK _ACK** SetUpWarmLink _ADVISELOOP ClientRead _REQUESDAA _DAAREADY AdviseDataReady DisconnectFromServer _DAAREADY (element) _DISCOEC ServerWrite ClientRead _REQUESDAA _DAAREADY (element) ServerWrite ** komunikat _ACK nie jest jawny. Obsługiwany jest automatycznie. ermiantelink. DisconnectFromServer _ADVISESOP _DISCOEC 9 Rodzaje konwersacji 10 Połączenie gorące (hot link) ConnectoServer SetUpHotLink (SetUpWarmLink) ermiantelink. DisconnectFromServer komunikaty _COEC (aplikacja, temat) _ACK _ADVISELOOP _DAAREADY (element) _ADVISESOP _DISCOEC AdviseDataReady 1. Wprowadzenie do 3. Funkcje biblioteki w LabWindows/CVI 4. Funkcja callback obsługi 5. Konwersacja z aplikacjami Excel i MALAB 6. et 11 Funkcje biblioteki 12 Funkcje biblioteki RegisterServer Funkcje serwera 1/2 int RegisterServer (char Server_ame[], ddefuncptr Callback_Function, void *Callback_Data); ServerWrite int ServerWrite (unsigned int Conversation_Handle, char Item_ame[], unsigned int Data_Format, void *Data_Ptr, unsigned int Data_Size, unsigned int ime_out); Za pomocą tej funkcji serwer wysyła elementy danych do klienta. Funkcji tej należy używać tylko wtedy gdy funkcja callback obsługi serwera odbierze komunikat _REQUESDAA (xype). AdviseDataReady Funkcje serwera 2/2 int AdviseDataReady (unsigned int Conversation_Handle, char Item_ame[], unsigned int Data_Format, void *Data_Pointer, unsigned int Data_Size, unsigned int ime_out); Funkcja ta pozwala na to, aby program będący serwerem mógł udostępniać dane klientowi za pomocą połączenia typu hot link lub warm link. Jeśli któreś z tych połączeń jest aktywne, to funkcja callback obsługi serwera odbiera komunikat _ADVISELOOP (xype), oraz nazwę żądanego elementu danych (Item_ame). W przypadku przerwania połączenia hot link lub warm link, funkcja obsługi serwera odbiera komunikat _ADVISESOP (xype). Jakakolwiek zmiana w bloku danych wymaga wywołania tej funkcji. UnregisterServer int UnregisterServer (char Server_ame[]); Data Format: CF_EX, CF_BIMAP, CF_MEAFILEPIC, CF_IFF, CF_OEMEX, CF_DIB, CF_PALEE, CF_RIFF, CF_WAVE, CF_OWERDISPLAY, CF_DSPEX 1.2

3 13 Funkcje biblioteki 14 Funkcje biblioteki ConnectoServer Funkcje klienta 1/3 int ConnectoServer (unsigned int *Conversation_Handle, char Server_ame[], char opic_ame[], ddefuncptr Callback_Function, void *Callback_Data); ClientRead int ClientRead (unsigned int Conversation_Handle, char Item_ame[], unsigned int Data_Format, void *Data_Buf, unsigned int Data_Size,unsigned int ime_out); ClientWrite int ClientWrite (unsigned int Conversation_Handle, char Item_ame[], unsigned int Data_Format, void *Data_Pointer, unsigned int Data_Size, unsigned int ime_out); DisconnectFromServer int DisconnectFromServer (unsigned int Conversation_Handle); SetUpHotLink Funkcje klienta 2/3 int SetUpHotLink (unsigned int Conversation_Handle, char Item_ame[], unsigned int Data_Format, unsigned int ime_out); Funkcja ta pozwala na to, aby program będący klientem, korzystał z połączenia typu hot link z serwerem. Połączenie to udostępnia elementy danych identyfikowane za pomocą parametru Item_ame. Jeśli serwer oferuje połączenie typu hot link, to każdą zmianę obiektu danych powinien zgłaszać klientowi wraz z przekazaniem mu zmienionego elementu danych. Dane te zaopatrzone komunikatem _DAAREADY, są przyjmowane przez funkcję callback obsługi klienta. SetUpWarmLink int SetUpWarmLink (unsigned int Conversation_Handle, char Item_ame[], unsigned int Data_Format, unsigned int ime_out); Funkcja ta uaktywnia połączenie typu warm link pomiędzy klientem a serwerem. Połączenie to nie udostępnia natychmiast zmienionych elementów danych, lecz jedynie informuje klienta o tym, że dane, identyfikowane za pomocą parametru Item_ame, uległy zmianie. powinien każdą zmianę elementu danych zgłaszać klientowi. 15 Funkcje biblioteki 16 erminatelink Funkcje klienta 3/3 int erminatelink (unsigned int Conversation_Handle, char Item_ame[], unsigned int Data_Format, unsigned int ime_out); Funkcja ta przerywa powiadamianie w połączeniu hot link lub warm link dotyczące określonego elementu danych (Item_ame). Użycie tej funkcji jest zgłaszane komunikatem _ADVISESOP, odbieranym przez funkcję callback obsługi połączenia serwera. ClientExecute int ClientExecute (unsigned int Conversation_Handle, char Command_String[], unsigned int ime_out); Funkcja ta pozwala na to, aby program będący klientem mógł przesyłać do serwera komendy w formacie tekstowym. Każdy serwer powinien zawierać zdefiniowaną własną listę rozpoznawanych komend. 1. Wprowadzenie do 3. Funkcje biblioteki w LabWindows/CVI 4. Funkcja callback obsługi 5. Konwersacja z aplikacjami Excel i MALAB 6. et GetErrorString char* Message = GetErrorString(int Error_um); 17 Funkcje callback obsługi 18 Funkcje callback obsługi Prototyp funkcji: int Callback_Function (unsigned int Conversation_Handle, char *opic_ame, char *Item_ame, int xype, int Data_Format, int Data_Size, void *Data_Pointer, void *Callback_Data ); Parametry: Conversation_Handle uchwyt konwersacji ; opic_ame nazwa tematu konwersacji ; Item_ame nazwa elementu danych; xype komunikat ; Data_Format format przekazywanych danych; Data_Size liczba bajtów przekazywanych danych; Data_Pointer wskaźnik na przekazywany blok danych; Callback_Data wskaźnik to danych zdefiniowanych przez użytkownika. Parametry funkcji callback cd.: xype komunikat przesyłany do funkcji obsługi klienta lub serwera xype _COEC _DISCOEC _DAAREADY _REQUESDAA _ADVISELOOP _ADVISESOP _EXECUE Kiedy? Gdy nowy klient zgłasza połączenie Gdy konwersacja zostaje zamknięta Gdy zostaną przesłane dane Gdy klient zgłasza żądanie przesłanie danych Gdy klient zgłasza dostęp do pętli powiadamiającej Gdy klient zamyka dostęp do pętli powiadamiającej Gdy klient zgłasza żądanie wykonania komendy 1.3

4 19 Funkcje callback obsługi 20 Funkcje callback obsługi int hotlinkenabled = FALSE; unsigned convid = -1; static int ServerCallback (unsigned int handle, char *topicame, char *itemame, int xype, int datafmt, int datasize, void *dataptr, void *callbackdata) { switch (xype) { case _COEC: convid = handle; case _DISCOEC: convid = -1; case _ADVISELOOP: if (strcmp(itemame, ElementyXYZ )!= 0) return FALSE; hotlinkenabled = RUE; case _DAAREADY: if (strcmp(itemame, ElementX )!= 0) return FALSE; // Pobranie danych poprzez wskaźnik dataptr case _REQUESDAA: if (strcmp (itemame, ElementX )!= 0) return FALSE; //Wysłanie danych do klienta ServerWrite (convid, ElementX, CF_EX, &A, 8, _IMEOU); 21 Funkcje callback obsługi 22 Funkcje callback obsługi case _ADVISESOP: if (strcmp(itemame, ElementyXYZ )!= 0) return FALSE; hotlinkenabled = FALSE; case _EXECUE: // Wykonanie komendy wskazywanej przez itemame default: return FALSE; // ie obsłużono komunikatu! return RUE; // Komunikat obsłużono pomyślnie RegisterServer ( azwa serwera, ServerCallback, 0); AdviseDataReady (convid, ElementyXYZ, CF_EX, &A, 8, _IMEOU); unsigned convid = -1; static int ClientCallback (unsigned int handle, char *topicame, char *itemame, int xype, int datafmt, int datasize, void *dataptr, void *callbackdata) { if (handle!= convid) return FALSE; switch (xype) { case _DISCOEC: convid = -1; 23 Funkcje callback obsługi 24 case _DAAREADY: if (strcmp(itemame, ElementyXYZ ) datafmt!= CF_EX strcmp (topicame, emat_a )) return FALSE; // Pobranie danych poprzez wskaźnik dataptr default: return FALSE; // ie obsłużono komunikatu! return RUE; // Komunikat obsłużono pomyślnie 1. Wprowadzenie do 3. Funkcje biblioteki w LabWindows/CVI 4. Funkcja callback obsługi 5. Konwersacja z aplikacjami Excel i MALAB 6. et ConnectoServer (&convid, azwa serwera, emat_a, ClientCallback, 0); SetUpHotLink (convid, ElementyXYZ, CF_EX, _IMEOU); 1.4

5 25 Konwersacja 26 Konwersacja Konwersacja z programem Excel ConnectoServer(&convID, serverame, topicame, ClientCallback, 0); serverame excel topicame nazwa tematu (nazwa pliku arkusza lub identyfikator system ). Określanie współrzędnych komórek: Rwiersz1Ckolumna1:Rwiersz2Ckolumna2 ClientWrite(convID, itemame, CF_EX, data_ptr, data_len, _IMEOU); data_ptr wskaźnik na ciąg tekstowy zawierający sformatowane dane. data_len wielkość w bajtach wysyłanych danych. Konwersacja z programem Excel cd. void SendDataoExcel(double *data, int datasize) { int i, j=0; char buf[2000], itemame[10]; for (i = 0; i < datasize; i++) { sprintf(&buf[j],"%f\n", data[i]); j = strlen(buf); sprintf(itemame,"r1c2:r%dc2", datasize); ClientWrite(datalink, itemame, CF_EX, buf, strlen(buf), 1000); 27 Konwersacja 28 Konwersacja Konwersacja z programem Excel cd. e xcel - nazwa s erwera lwcvi.xls - nazwa tematu R5C2 - nazwa elementu danych R - ro w, wie rs z, C - column, ko lumna Przykładowe komendy programu Excel: [OPE("sheet.xls")] [SAVE()] [CLOSE(X)] jeśli X = 1 to z zapisem, jeśli X = 0 to bez zapisu. [QUI( )] [RU("sheet.xls!macroname")] [APP.MIIMIZE()] [FO.PROPERIES("Bold")] [ALER("Hello world")] [SELEC("R1C1:R20C3")] [SOR(1,"R1C1",1)] [FORMULA( 10,1","R1C1")] [FORMULA( 20,2","R1C2")] [FORMULA("=R1C1+R1C2","R1C3")] 29 Konwersacja 30 Konwersacja Konwersacja z programem MALAB SysItems: SysItems \t Format \t opics Format: ext \t Metafilepict \t XLable opics: System \t Engine Konwersacja z programem MALAB Wysyłanie danych Item Format ext XLable Poke Data Character buffer, tab-delimited columns, CR/LF-delimited rows Binary data in a format compatible with Microsoft Excel EngEvalString nazwa elementu (itemame) przy wysyłaniu polecenia do MALABa EngStringResult napis odebrany po wywołaniu funkcji ClientExecute EngFigureResult dane graficzne odebrane po wywołaniu funkcji ClientExecute nazwa zmiennej, która ma być utworzona, zaktualizowana lub pobrana Przykład: ConnectoServer (&convid, "matlab", "engine", ddefunc, 0); // Utworzenie w MALABie zmiennej a i nadanie jej wartości 12 char buf[10], size; strcpy(buf,"12"); size = strlen(buf); buf[size] = 0x0d; buf[size+1] = 0x0a; status = ClientWrite(convID, "a", CF_EX, buf, size+2, 2000); 1.5

6 31 Konwersacja 32 Konwersacja Konwersacja z programem MALAB Pobieranie danych Item EngStringResult EngFigureResult EngFigureResult Format ext ext Metafilepict ext XLable String Yes/o Metafile of the current figure Result Character buffer, tab-delimited columns, CR/LF-delimited rows Binary data in a format compatible with Microsoft Excel Przykład: ConnectoServer (&convid, "matlab", "engine", ddefunc, 0); // Odczytanie wartości zmiennej a char buf[100]; status = ClientRead(convID, "a", CF_EX, buf, 100, 2000); // a = 12 Konwersacja z programem MALAB Wysyłanie komend EngEvalSring null Item Format ext ext String String Command Przykład: ConnectoServer (&convid, "matlab", "engine", ddefunc, 0); // Utworzenie w MALABie zmiennej a i nadanie jej wartości 12 ClientExecute (convid, "a=12", 2000); 33 Konwersacja 34 Konwersacja Konwersacja między programami MALAB i Excel Konwersacja między programami MALAB i Excel Function ddeinit ddeterm ddepoke ddereq ddeexec ddeadv ddeunadv Excel Description Initiates conversation between MALAB and another application erminates conversation between MALAB and server application Sends data from MALAB to server application Requests data from server application Sends execution string to server application Sets up advisory link between MALAB and server application Releases advisory link between MALAB and server application % Initialize conversation with Excel chan = ddeinit('excel', 'Arkusz1'); % Create a surface of peaks plot. h = surf(peaks(20)); % Get the z data of the surface z = get(h, 'zdata'); % Set range of cells in Excel for poking. range = 'r1c1:r20c20'; % Poke the z data to the Excel spread sheet. rc = ddepoke(chan, range, z); 35 Konwersacja 36 Konwersacja między programami MALAB i Excel % Set up a hot link ADVISE loop with Excel % and the MALAB matrix 'z'. % he callback sets the zdata and cdata for % the surface h to be the new data sent from Excel. rc = ddeadv(chan, range,... 'set(h,''zdata'',z);set(h,''cdata'',z);','z'); % Create a push button that will end the ADVISE link, % terminate the conversation, % and close the figure window. c = uicontrol('string','&close','position',[ ],... 'Callback',... 'rc = ddeunadv(chan,range);ddeterm(chan);close;'); 1. Wprowadzenie do 3. Funkcje biblioteki w LabWindows/CVI 4. Funkcja callback obsługi 5. Konwersacja z aplikacjami Excel i MALAB 6. et 1.6

7 37 et 38 et et (ang. etwork Dynamic Data Exchange) - sieciowa wersja standardu wymiany danych. Posiada wszystkie właściwości, rozszerzone o zastosowania sieciowe. Po utworzeniu tzw. udziału (czyli share), et zapewnia przesył danych pomiędzy komputerami. et wykorzystuje protokół sieciowy etbios lub etbeui. Przy pomocy et można przekazywać dane wyłącznie w jednej sieci lokalnej. Ustawienia po stronie serwera et 1/2 1. Uruchomienie usługi DSDM zarządzającej udziałami sieciowymi (Win XP) 2. Uruchomienie et (program netdde.exe) 3. Dodanie udziału za pomocą menadżera (program ddeshare.exe) Program ddeshare.exe (Udział ) jest narzędziem służącym do zarządzania sieciowymi konwersacjami. Za pomocą tego programu można tworzyć, modyfikować i usuwać udziały, tak aby programy zainstalowane na jednym komputerze mogły się komunikować i współużytkować dane z programami zainstalowanymi na innych komputerach. 39 et 40 et Ustawienia po stronie serwera et 2/ Konfiguracja udziału za pomocą menadżera - Share name: nazwa udziału zakończona znakiem '$', np. MALAB$ - Application name: np. matlab.exe - opic name: np. engine - Acces type: FULL lub READOLY - Start Application Enable Ustawienia po stronie klienta 1. Uruchomienie usługi DSDM i programu netdde.exe 2. awiązanie połączenia z serwerem ConnectoServer(&convID, \\machine_name\\ndde$,netopicame, ClientCallback, 0 ); Parametry: convid machine_name netopicame ClientCallback uchwyt konwersacji (unsigned int), sieciowa nazwa komputera z aplikacją serwera, nadana nazwa udziału MALAB$, funkcja callback obsługi. 1.7

Copyright International Business Machines Corporation 1998, 2001. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Copyright International Business Machines Corporation 1998, 2001. Wszelkie prawa zastrzeżone. iseries FTP iseries FTP Copyright International Business Machines Corporation 1998, 2001. Wszelkie prawa zastrzeżone. Spis treści FTP...................................... 1 Co nowego w wersji V5R1..............................

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo Usług Sieciowych SSL API. dr inż. Tomasz Surmacz. 28 listopada 2011

Bezpieczeństwo Usług Sieciowych SSL API. dr inż. Tomasz Surmacz. 28 listopada 2011 Bezpieczeństwo Usług Sieciowych SSL API dr inż. Tomasz Surmacz 28 listopada 2011 SSL API Utworzenie kontekstu SSL (SSL CTX) do kontekstu można dodawać certyfikaty i klucze prywatne, a także wybierać dopuszczalne

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika produktu WebSphere Adapter for FTP wersja 7 wydanie 1

Podręcznik użytkownika produktu WebSphere Adapter for FTP wersja 7 wydanie 1 WebSphere Adapters Wersja 7 Wydanie 1 Podręcznik użytkownika produktu WebSphere Adapter for FTP wersja 7 wydanie 1 WebSphere Adapters Wersja 7 Wydanie 1 Podręcznik użytkownika produktu WebSphere Adapter

Bardziej szczegółowo

Systemy operacyjne Laboratorium

Systemy operacyjne Laboratorium Katedra Informatyki i Automatyki Systemy operacyjne Laboratorium Kierunek: Informatyka (EF-DI) Rok: 2 Rzeszów 2009 Systemy operacyjne Laboratorium Ćwiczenie 1 Architektura systemów Windows NT(2000,XP)

Bardziej szczegółowo

IPCorder Podręcznik Użytkownika

IPCorder Podręcznik Użytkownika IPCorder Podręcznik Użytkownika Spis treści: 1 Wprowadzenie... 5 1.1 Opis systemu...6 1.2 Wymagania Systemowe...7 2 Zarządzanie... 7 2.1 Konfiguracja...7 2.1.1 Ustawienia Sieci... 8 2.1.2 E-Mail... 10

Bardziej szczegółowo

PRAWA AUTORSKIE I ZNAKI HANDLOWE STANOWISKO FCC DEKLARACJA ZGODNOŚCI EC (EUROPA)

PRAWA AUTORSKIE I ZNAKI HANDLOWE STANOWISKO FCC DEKLARACJA ZGODNOŚCI EC (EUROPA) PRAWA AUTORSKIE I ZNAKI HANDLOWE Charakterystyka produktu może ulec zmianie bez powiadomienia. jest zarejestrowanym znakiem handlowym firmy TP-LINK Technologies Co., Ltd. Inne marki i nazwy produktów są

Bardziej szczegółowo

Pomoc do programu MT4

Pomoc do programu MT4 Pomoc do MT4 w języku polskim Spis treści: Rozpoczęcie pracy 1 Konfiguracja Terminalu Klienta 4 Interfejs użytkownika 13 Praca z wykresami 31 Pomoc do programu MT4 Rozpoczęcie pracy Narzędzia analityczne

Bardziej szczegółowo

PRAWA AUTORSKIE I ZNAKI HANDLOWE STANOWISKO FCC DEKLARACJA ZGODNOŚCI EC (EUROPA)

PRAWA AUTORSKIE I ZNAKI HANDLOWE STANOWISKO FCC DEKLARACJA ZGODNOŚCI EC (EUROPA) PRAWA AUTORSKIE I ZNAKI HANDLOWE Charakterystyka produktu może ulec zmianie bez powiadomienia. jest zarejestrowanym znakiem handlowym firmy TP-LINK Technologies Co., Ltd. Inne marki i nazwy produktów są

Bardziej szczegółowo

JDBC - Obsługa baz danych w języku Java

JDBC - Obsługa baz danych w języku Java JDBC - Obsługa baz danych w języku Java JDBC (Java Database Conectiviti) jest interfejsem pozwalającym połączyć aplikację Javy z zewnętrzną bazą danych za pomocą odpowiednich sterowników. Dużą zaletą JDBC

Bardziej szczegółowo

Analiza przypadku: botnet PowerZeus

Analiza przypadku: botnet PowerZeus R A P O R T Analiza przypadku: botnet PowerZeus Przypadek infekcji polskich użytkowników 18 października 2013 Spis treści 1 Wstęp 1 1.1 Historia..................................... 2 1.2 Webinjecty -

Bardziej szczegółowo

Podstawowy projekt OpenGL utworzony przy użyciu środowisk programistycznych firmy Microsoft.

Podstawowy projekt OpenGL utworzony przy użyciu środowisk programistycznych firmy Microsoft. Podstawowy projekt OpenGL utworzony przy użyciu środowisk programistycznych firmy Microsoft. Autor: Radosław Płoszajczak Spis treści I. Wymagania i utworzenie projektu w Visual Studio 2005...2 II. Absolutne

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika. Terminal GUI Terminal Console V. 2.4

Podręcznik użytkownika. Terminal GUI Terminal Console V. 2.4 Dokument opisuje sposób uruchamiania aplikacji graficznych i konsolowych z oprogramowaniem OTC Terminal. Terminal GUI Terminal Console V. 2.4 Podręcznik użytkownika OTC S.A., 2008 Spis Treści I. Ogólna

Bardziej szczegółowo

INICJUJ. DHCPNACK LUB skończył się czas wynajmu PRZEWIĄŻ

INICJUJ. DHCPNACK LUB skończył się czas wynajmu PRZEWIĄŻ USŁUGA DHCP - CZ.II INICJUJ [ ] / DHCPDISCOVER DHCPNAK / [ ] WYBIERZ DHCPNACK LUB skończył się czas wynajmu DHCPOFFER / [ ] PRZEWIĄŻ DHCPREQUEST (minął czas przewiązywania stand. 87,5% czasu wynajmu) ODNÓW

Bardziej szczegółowo

Asmax GIGA NAS Print Serwer

Asmax GIGA NAS Print Serwer Asmax GIGA NAS Print Serwer Instrukcja obsługi Nowości, dane techniczne http://www.asmax.pl Sterowniki, firmware ftp://ftp.asmax.pl/pub/sterowniki Instrukcje, konfiguracje ftp://ftp.asmax.pl/pub/instrukcje

Bardziej szczegółowo

Korzystanie Smart Touch

Korzystanie Smart Touch A-61770_pl Korzystanie Smart Touch Wersja 1.7 Korzystanie z funkcji Smart Touch Spis treści Przegląd... 2 Uruchamianie funkcji Smart Touch... 2 Korzystanie z funkcji Smart Touch z domyślnymi numerami funkcji

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 10 JDBC. Wywoływanie poleceń SQL z języków programowania. Ćwiczenie 10 JDBC. Wymagania: Bazy Danych

Ćwiczenie 10 JDBC. Wywoływanie poleceń SQL z języków programowania. Ćwiczenie 10 JDBC. Wymagania: Bazy Danych Bazy Danych Ćwiczenie 10 JDBC Wywoływanie poleceń SQL z języków programowania. Ćwiczenie 10 JDBC Na dotychczasowych ćwiczeniach wykorzystywaliście państwo program pozwalający na bezpośrednie wydawanie

Bardziej szczegółowo

Programowanie Sieciowe 2 Protokoły komunikacyjne: FTP

Programowanie Sieciowe 2 Protokoły komunikacyjne: FTP Programowanie Sieciowe 2 Protokoły komunikacyjne: FTP mgr inż. Tomasz Jaworski tjaworski@kis.p.lodz.pl http://tjaworski.kis.p.lodz.pl/ Protokoły komunikacyjne FTP File Transfer Protocol 2 Informacje o

Bardziej szczegółowo

ECOD CONNECTOR 2 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA COMARCH SA. Identyfikator Dokumentu ECOD_WWW/DB/04/2003. Wersja dokumentu 1.0. Autor. Revision dokumentu

ECOD CONNECTOR 2 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA COMARCH SA. Identyfikator Dokumentu ECOD_WWW/DB/04/2003. Wersja dokumentu 1.0. Autor. Revision dokumentu ECOD CONNECTOR 2 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA COMARCH SA Identyfikator Dokumentu ECOD_WWW/DB/04/2003 Wersja dokumentu 1.0 Autor Revision dokumentu Dystrybucja COMARCH S.A. SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 1 PODSTAWOWE

Bardziej szczegółowo

A-61708_pl. Korzystanie Smart Touch Wersja 1.6

A-61708_pl. Korzystanie Smart Touch Wersja 1.6 A-61708_pl Korzystanie Smart Touch Wersja 1.6 Korzystanie z funkcji Smart Touch Spis treści Przegląd... 2 Uruchamianie funkcji Smart Touch... 2 Korzystanie z funkcji Smart Touch z domyślnymi numerami funkcji

Bardziej szczegółowo

DOMIQ, SIP i kamery Mobotix

DOMIQ, SIP i kamery Mobotix DOMIQ, SIP i kamery Mobotix Ten samouczek jest drugim z serii samouczków, w którym przedstawiamy sposoby integracji systemu DOMIQ z urządzeniami Mobotix. Tematem przewodnim tego samouczka jest realizacja

Bardziej szczegółowo

Programowanie współbieżne i rozproszone

Programowanie współbieżne i rozproszone Programowanie współbieżne i rozproszone WYKŁAD 7 Jan Kazimirski 1 Programowanie serwisów WEB SOAP 2 Literatura Programming Web Services with SOAP, D. Tidwell, J. Snell, P. Kulchenko, O'Reilly, 2001 Understanding

Bardziej szczegółowo

1. Administrowanie bazą danych MS SQL Serwer 2005

1. Administrowanie bazą danych MS SQL Serwer 2005 1. Administrowanie bazą danych MS SQL Serwer 2005 Opracowali: Sławomir Samolej, Andrzej Bożek Politechnika Rzeszowska, Katedra Informatyki i Automatyki, Rzeszów, 2008. 1.1. Wprowadzenie Duże bazy danych

Bardziej szczegółowo

User Manual. Page 2 of 133

User Manual. Page 2 of 133 Page 2 of 133 Spis treści Informacje o Instrukcji Obsługi...7 Informacje o routerze... 8 Wymagania... 8 Oprogramowanie... 8 Sprzęt... 8 Wygląd urządzenia... 9 Panel przedni... 9 Panel tylny... 10 Rozpoczęcie

Bardziej szczegółowo

Raport projektu celowego Obliczenia wielkiej skali i wizualizacja do zastosowań w wirtualnym laboratorium z użyciem klastra SGI

Raport projektu celowego Obliczenia wielkiej skali i wizualizacja do zastosowań w wirtualnym laboratorium z użyciem klastra SGI Raport projektu celowego Obliczenia wielkiej skali i wizualizacja do zastosowań w wirtualnym laboratorium z użyciem klastra SGI Zadanie WP 2.1. Zdalny dostęp do bibliotek naukowych WP. 2.1.5. Integracja

Bardziej szczegółowo

iseries Programowanie z użyciem gniazd

iseries Programowanie z użyciem gniazd iseries Programowanie z użyciem gniazd iseries Programowanie z użyciem gniazd Copyright International Business Machines Corporation 2000, 2001. Wszelkie prawa zastrzeżone. Spis treści Część 1. Programowanie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE SPRZĘTEM I OPROGRAMOWANIEM NA ZDALNYCH KOMPUTERACH

ZARZĄDZANIE SPRZĘTEM I OPROGRAMOWANIEM NA ZDALNYCH KOMPUTERACH STUDIA INFORMATICA 2010 Volume 31 Number 2B (90) Dariusz DOLIWA, Wojciech HORZELSKI Uniwersytet Łódzki, Wydział Matematyki i Informatyki ZARZĄDZANIE SPRZĘTEM I OPROGRAMOWANIEM NA ZDALNYCH KOMPUTERACH Streszczenie.

Bardziej szczegółowo

KONWERTER INTERFEJSÓW RS-485/ETHERNET Wi-Fi TYPU PD8W INSTRUKCJA OBS UGI

KONWERTER INTERFEJSÓW RS-485/ETHERNET Wi-Fi TYPU PD8W INSTRUKCJA OBS UGI KONWERTER INTERFEJSÓW RS-485/ETHERNET Wi-Fi TYPU PD8W INSTRUKCJA OBS UGI 1 2 SPIS TREŒCI 1. ZASTOSOWANIE...5 2. ZESTAW KONWERTERA...10 3. WYMAGANIA PODSTAWOWE, BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWNIKA...10 4. MONTAŻ...11

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obsługi

Instrukcja instalacji i obsługi PL Instrukcja instalacji i obsługi PL PENTAGRAM Cerberus [P 6367] Najnowsze wersje instrukcji, sterowników i oprogramowania dostępne są na stronie www.pentagram.pl. v.2.101102.1504 Ważne informacje Środki

Bardziej szczegółowo

PRZYKŁAD WYKORZYSTANIA PROTOKOŁU DATA CONCENTRATOR SIMPLE ACQUISITION PROTOCOL (DCSAP)

PRZYKŁAD WYKORZYSTANIA PROTOKOŁU DATA CONCENTRATOR SIMPLE ACQUISITION PROTOCOL (DCSAP) PRZYKŁAD WYKORZYSTANIA PROTOKOŁU DATA CONCENTRATOR SIMPLE ACQUISITION PROTOCOL (DCSAP) 1/89 Spis treści Spis treści... 2 1 Słownik pojęć... 7 2 Wstęp... 9 3 Założenia protokołu... 11 3.1 Utrzymywanie sesji

Bardziej szczegółowo

przewodnik użytkownika zestaw instalacyjny usługi neostrada tp z modemem Ethernet switch SpeedTouch 546 router-switch

przewodnik użytkownika zestaw instalacyjny usługi neostrada tp z modemem Ethernet switch SpeedTouch 546 router-switch przewodnik użytkownika zestaw instalacyjny usługi neostrada tp z modemem Ethernet switch SpeedTouch 546 router-switch Neostrada tp Witamy w strefie neostrada tp Neostrada tp to szerokopasmowa usługa dostępu

Bardziej szczegółowo