Policealne Studium Geodezyjne Im. Warszawa ul. Szanajcy 5

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Policealne Studium Geodezyjne Im. Warszawa ul. Szanajcy 5"

Transkrypt

1 Policealne Studium Geodezyjne Im. Warszawa ul. Szanajcy 5 Rozszerzenie możliwości arkusza kalkulacyjnego Microsoft Excel o typowe funkcje geodezyjne za pomocą języka programowania Visual Basic for Applications.

2 Spis treści: 1. Wstęp. Excel 97 jest prawdopodobnie najlepsza aplikacją, z dostępnych obecnie na rynku oprogramowania aplikacji, przeznaczonej do obsługi arkuszy kalkulacyjnych. Dzięki wszechstronności i łatwości w obsługi, wszystkie funkcje Excel mogą być wykorzystywane przez każdego użytkownika komputera osobistego. Excel jest wiec doskonałym narzędziem do obliczeń geodezyjnych. Nie posiada on jednak pewnych typowych dla geodezji funkcji. Jedną z najmocniejszych stron Excel zawsze był język makrodefinicji. Już od pierwszej wersji Excel był on najbardziej obszernym i elastycznym językiem wśród arkuszy kalkulacyjnych. Visual Basic for Aplications po raz pierwszy pojawił się w piątej wersji Excel. Dzięki zastosowaniu jego do tworzenia odpowiednich Macr, możemy wzbogacić Excel o potrzebne nam funkcje, mogą one ułatwić nam wiele obliczeń, zmniejszając czas pracy. Aplikacja moja tym różni się od samodzielnych programów tym, że dzięki wykorzystaniu wszystkich możliwości Excel można tworzyć długie łańcuchy obliczeń, które w czasie rzeczywistym obliczają arkusz dla dowolnie podstawianych współrzędnych początkowych. 2

3 2. Krótkie omówienie arkusza kalkulacyjnego Excel Anatomia obszaru roboczego Excel 97 Znajomość podstawowych elementów okna aplikacji ułatwia efektywne wykorzystanie Excel. Rysunek 1.1 przedstawia kluczowe komponenty Excel 97, które zostały szczegółowo omówione w dalszej części rozdziału. Komórka aktywna jest wyróżniona przez pogrubienie krawędzi. Pogrubiona krawędź jest określana jako wskaźnik komórki (cell selector). Komórka arkusza kalkulacyjnego powinna być zaznaczona przed wpisywaniem lub edycją danych. Nagłówki kolumn zawierają litery i są wyświetlone u góry obszaru roboczego Excel. Kliknięcie nagłówka spowoduje, że zaznaczona zostanie cała kolumna komórek. Zaznaczone komórki mogą być formatowane lub przesunięte w całości. 3

4 Nagłówki wierszy zawierają kolejne numery i są wyświetlone po lewej stronie obszaru roboczego Excel. Kliknięcie nagłówka spowoduje, że zaznaczony zostanie cały wiersz komórek. Zaznaczone komórki mogą być formatowane lub przesunięte w całości. Karty arkuszy służą do wyświetlenia arkuszy kalkulacyjnych w skoroszycie. Przyciski przewijania listy kart arkuszy służą do wyświetlenia kart, które nie są widoczne na liście. Pasek formuły zawiera dwa pola, w których wyświetlana jest nazwa (lub adres) zaznaczonej komórki oraz jej zawartość. Pasek narzędziowy ormatowanie (ormatting) jest niemal taki sam jak w aplikacji Word z wyjątkiem pięciu przycisków, które służą do formatowania liczb. Standardowy pasek narzędziowy zawiera kilka przycisków, które są dostępne tylko w aplikacji Excel: autosumowanie, Wklej funkcję, Rosnąco oraz Malejąco. Przyciski na standardowym pasku narzędziowym w Excel służą również do uruchomienia kreatora wykresów oraz kreatora map. Pole nazwy znajduje się po lewej stronie paska formuły i zawiera adres komórki lub adres zakresu komórek, który to zakres zaznaczony jest na arkuszu kalkulacyjnym. Pasek menu zawiera nowy element Dane, który zastąpił element Tabela w menu aplikacji Word Wykorzystanie myszki komputerowej w środowisku Excel Aby aktywować jedną z komórek arkusza kalkulacyjnego, należy ustawić kursor w odpowiednim miejscu i kliknąć Iewym przyciskiem myszki. Wskażnik aktywnej komórki (cienka, ciemna obwódka) zostanie wyświetlony w wybranej komórce. Jeżeli komórka, która powinna być zaznaczona, nie jest widoczna na ekranie monitora, to należy wykorzystać pionowy luh poziomu pasek przewijania i wyświetlić odpowiedni obszar arkusza kalkulmyjnego. Przyciski z ikonami strzałek na paskach przewijania służą do precyzyjnego przesunięcia widoku arkusza kalkulacyjnego w oknie aplikacji. Aby wyświetlić odległe obszary 4

5 arkusza, należy przeciągnąć suwak na pasku przewijania przy pomocy myszki komputerowej Przełączanie pomiędzy arkuszami kalkulacyjnymi Najprostsza metoda wyświetlenia określonego arkusza kalkulacyjnego w skoroszycie polega na kliknięciu odpowiedniej karty u dołu obszaru roboczego Excel. Jeżeli karta arkuszu nie jest widoczna na liście, to należy przesunąć listę kart arkuszy przy pomocy przycisków przewijania. Przyciski te służą do wyświetlenia karty pierwszego arkusza, przesunięcia listy w lewo lub w prawo i do wyświetlenia karty ostatniego arkusza w skoroszycie Wpisywanie etykiet kolumn i wierszy Jedną z podstawowych operacji, jakie wiążą się z przygotowaniem arkusza kalkulacyjnego, jest wpisanie etykiet kolumn i wierszy. Tytuły i nagłówki na arkuszu ułatwiają prawidłowe wpisanie danych. Etykiety mogą być wpisane na arkuszu w następujący sposób: 1. Aby rozpocząć wpisywanie etykiet kolumn, należy zaznaczyć pierwszą komórkę, w której zostanie wpisana etykieta. 2. Należy wpisać nagłówek pierwszej kolumny arkusza kalkulacyjnego. 3. Aby przesunąć kursor do następnej kolumny, należy wcisnąć Tab na klawiaturze komputera. Wciśnięcie Enter spowoduje, że wskaźnik aktywnej komórki zostanie przesunięty do kolejnego wiersza, a użytkownik będzie mógł wpisać nagłówek tego wiersza.. 4. Po wpisaniu nagłówka wiersza. należy wcisnąć Enter Wpisywanie wartości liczbowych Kolejny etap procesu tworzenia arkusza kalkulacyjnego polega na wpisaniu wartości liczbowych w odpowiednich kolumnach i wierszach. Po zaznaczeniu komórki arkusza za pomocą myszki komputerowej, 5

6 należy wpisać dane liczbowe. Komórka może być również zaznaczona przy pomocy przycisków klawiatury Zaznaczanie komórek arkuszy kalkulacyjnego Aby zaznaczyć pojedynczą komórkę arkusza kalkulacyjnego, należy kliknąć myszką w jej obszarze. Zakres komórek na arkuszu Excel może być zaznaczony w następujący sposób: Aby zaznaczyć zakres komórek widocznych na ekranie monitora, należy kliknąć w obszarze pierwszej komórki, wcisnąć lewy przycisk myszki i przeciągnąć kursor do ostatniej komórki zakresu (zob. rys.). Metoda ta pozwala szybko zaznaczyć zakres który zawiera dużą liczbę komórek widocznych na ekranie monitora. Aby zaznaczyć zakres, który obejmuje również komórki, które nie są widoczne na ekranie monitora, należy kliknąć w obszarze pierwszej 6

7 komórki, przesunąć widok arkusza za pomocą pasków przewijania, wcisnąć Shift i kliknąć w obszarze w ostatniej komórki zakresu. Zakresy komórek mogą być również zaznaczane za pomocą przycisków klawiatury. Po zaznaczeniu pierwszej komórki zakresu, należy wcisnąć Shift i zaznaczyć cały zakres za pomocą przycisków kierunkowych. Jeżeli konieczne jest zaznaczenie rozproszonych zakresów komórek, to należy kliknąć w obszarze pierwszej komórki, wcisnąć Ctrl i zaznaczyć pozostałe komórki przy pomocy myszki. Cały arkusz kalkulacyjny może być zaznaczony za pomocą przyciska Zaznacz wszystko. Przycisk ten znajduje się ponad numerami wierszy, po lewej stronie nagłówków kolumn. Aby zaznaczyć wiersz lub kolumnę arkusza kalkulacyjnego należy kliknąć odpowiedni nagłówek Edycja zawartości komórek arkuszy kalkulacyjnych Wpisy w komórki arkuszy kalkulacyjnych Excel mogą być edytowane w następujący : Należy zaznaczyć komórkę, która zostanie zmodyfikowana Proste funkcje obliczeniowe Excel Excel ułatwia wykonywanie prostych analiz wartości liczbowych, które są odnotowane w zaznaczonym zakresie komórek arkusza kalkulacyjnego. W obliczeniach mogą być wykorzystane następujące funkcje: SUMA (SUM) oblicza całkowitą sumę wartości, odnotowanych w zaznaczonym zakresie komórek. ŚREDNIA (AVERAGE) oblicza średnią z wartości liczbowych we wskazanym zakresie arkusza. MAX i MIN służą do wyznaczania największej lub najmniejszej wartości w danym zakresie komórek. 7

8 ILE.LICZB (COUNT) zlicza komórki we wskazanym zakresie. unkcje te mogą być wykorzystane w następujący sposób: 1. W leży zaznaczyć komórkę arkusza, w której zostanie wyświetlony wynik obliczeń. 2. Po wpisaniu znaku równości (=) oraz nazwy jednej z funkcji, należy wpisać znak nawiasu (). Wzór obliczeniowy zostanie również wyświetlony na pasku formuły. 3. Po kliknięciu pierwszej komórki zakresu, który zawiera dane liczbowe, komórka zostanie wyróżniona linią przerywaną. 4. Po wciśnięciu lewego przycisku myszki, należy przeciągnąć kursor, zaznaczyć odpowiedni zakres komórek zawierający dane liczbowe i zwolnić przycisk myszki. Adres zaznaczonego zakresu komórek powinien być wyświetlony we wzorze obliczeniowym w aktywnej komórce i na pasku formuły. 5. Aby zakończyć wpisywanie formuły, należy wpisać prawy nawias ()). 6. Pełny wzór obliczeniowy zostanie wyświetlony po wciśnięciu Enter Złożone funkcje obliczeniowe Excel Oprócz podstawowych obliczeń, Excel ułatwia również konstruowanie skomplikowanych wzorów obliczeniowych przy pomocy palety formuły (ormula Palette). Dzieje się to zgodnie z następującą procedurą: 8

9 1. Należy zaznaczyć komórkę arkusza, w której zostanie wyświetlony wynik obliczeń. 2. Okno dialogowe Wklej funkcje (Paste unction), przedstawione na rysunku, zostanie wyświetlone po wybraniu z menu polecenia Wstaw > unkcja lub kliknięciu przycisku Wklej funkcję (unction) na standardowym pasku narzędziowym. Aby wyświetlić paletę formuły, należy kliknąć przycisk Edytuj funkcję (Edit unction) na pasku formuły i wyświetlić listę funkcji, która znajduje się w lewym rogu paska formuły. Jeżeli poszukiwana funkcja nie jest wyświetlona na liście, to należy I wybrać opcję Więcej funcji (More unctions). Excel wyświetli okno dialogowe Wklej funkcję, przedstawione na rysunku. Ta alternatywna metoda wyświetlania palety formuły może być wykorzystana tylko w wypadku powtórnego zastosowania jednej z ostatnio używanych funkcji. Metoda ta pozwala uniknąć konieczności przeglądania wszystkich kategorii funkcji wyświetlonych przez Excel w oknie dialogowym Wklej funkcję. 3. Lista Kategoria funkcji pozwala wybrać typ funkcji. 4. Składnia i opis funkcji, zaznaczonej na liście Nazwa funkcji (unction Name), zostaną wyświetlone u dołu okna dialogowego Wklej funkcję. 5. W wybraniu odpowiedniej funkcji, należy kliknąć przycisk OK. 9

10 6. Paleta formuły ułatwia wpisanie prawidłowych argumentów dla wybranej funkcji (zob. rys. 1 l.7). Opis aktywnego argumentu jest wyświetlany u dołu palety formuły. 7. Należy wpisać odpowiednie wartości lub wpisać adresy komórek, które zawierają wartość argumentów. 8. Wynik obliczeń zostanie wyświetlony w zaznaczonej komórce po wpisaniu wszystkich argumentów i kliknięciu przycisku OK. 10

11 3. Podstawowe elementy języka Visual Basic. Microsoft Excel jest wszechstronnym programem służącym do analizy i prezentacji danych. Jedną z jego najmocniejszych stron zawsze był język makrodefinicji. Już od pierwszej wersji Excela był on najbardziej obszernym i elastycznym językiem wśród arkuszy kalkulacyjnych. Visual Basic for Applications po raz pierwszy pojawił się w piątej wersji Excela. W porównaniu z poprzednią wersją, Visual Basic for Application zawarty w Excelu 97 stanowi znaczny krok naprzód. Mamy tu do czynienia z kompletnym środowiskiem tworzenia i testowania aplikacji, wspólnym zarówno dla wszystkich składników pakietu Office, jak i dla samodzielnej wersji Visual Basica. Aby rozpocząć pisanie makr w Excelu, tak naprawdę potrzebujesz nauczyć się dwóch rzeczy. Po pierwsze: umiejętności posługiwania się Visual Basicem, przy czym wszystko czego się o nim dowiemy, będziemy mogli wykorzystać nie tylko w Excelu, ale także we wszystkich innych aplikacjach, których częścią jest Visual Basic. Po drugie: musimy nauczyć się posługiwania Excelem. Im więcej wiemy o Excelu jako o arkuszu kalkulacyjnym, tym bardziej efektywne będą makra, które powstaną. Rozdział ten koncentruje się na Visual Basicu jako na środowisku tworzenia i rozwijania aplikacji Excela Automatyzacja Excel z Visual Basicem dla Aplikacji wprowadził nową metodę automatyzacji czynności zachodzących w aplikacji, zwaną automatyzacją. Piąta wersja Excela była pierwszą dużą aplikacją, która w pełni wykorzystała zalety nowej techniki. Przy takim podejściu Visual Basic wykorzystywany jest jako język ogólnego zastosowania, który jest całkowicie niezależny od aplikacji. Nagle okazało się, że każdy, kto wcześniej miał do czynienia z Basicem, rozpoczynając pracę z Excelem miał wielką przewagę nad innymi jego użytkownikami. Co więcej, wiedza zdobyta podczas pisania makr pracujących w Excelu mogła być następnie wykorzystywana podczas pisania programów w Visual Basku. Pomimo włączenia Visual Basica do Excela, nie ma on żadnych specjalnych powiązań ze strukturą arkusza. To raczej Excel udostępnia swoje możliwości za pomocą specjalnej biblioteki zwanej biblioteką obiektów. Tak więc Visual Basic porozumiewa się nie z Excelem, ale z jego biblioteką obiektów. 11

12 Visual Basic może współpracować nie tylko z Excelem, ale także z każdą aplikacją udostępniającą bibliotekę obiektów. Ponieważ wszystkie aplikacje wchodzące w skład pakietu Microsoft Office posiadają ją, Visual Basic współpracuje także z nimi. Dotyczy to też aplikacji pochodzących od niezależnych producentów. Visual Basic dostarczany razem z Excelem nie jest jedynym językiem programowania mogącym wykorzystywać możliwości biblioteki obiektów. Każdy język, który wspiera automatyzację, może kontrolować Excela. Do tego celu można użyć także Visual Basica dostarczanego przez Microsoft jako cześć Worda, lub jego samodzielną wersję. Można skorzystać także z C++ lub Delphi firmy Borland Użytkownik i obiekty Excela Biblioteka obiektów udostępnia możliwości Excela Visual Basicowi. O wiele ważniejsze jest to, że każdy maże z nich skorzystać. Jeżeli zrozumie się, w jaki sposób "czytać" bibliotekę obiektów, szybko zrozumie się jej funkcje i sposób ich wykorzystania. Najlepszym sposobem rozpoczęcia nauki o powiązaniach pomiędzy Visual Basiciem a Excelem jest zarejestrowanie prostego makra, a następnie 12

13 prześledzenie jego kodu. Oczywiście, można także rozszerzyć jego możliwości samodzielnie dopisując instrukcje Tworzenie prostego makra ormat użyty przez Excela po kliknięciu przycisku Zapis walutowy umożliwia wyświetlenie dwóch cyfr po przecinku. W większości przypadków jest to wystarczające. Jednak może się zdarzyć, że nie jest konieczne wyświetlanie cyfr po przecinku, ponieważ np. planowanie budżetu nie wymaga aż takiej dokładności. W tej sytuacji powinno się stworzyć makro, które wyświetli kwoty bez cyfr po przecinku Rejestrujemy makro formatowania komórek walutowych 1. Zaznaczamy komórki arkuszu kalkulacyjnym. 2. Na pasku narzędzi Visual Basic należy kliknąć przycisk Zarejestruj makro. 3. Następnie wpisuje się nazwę makra na dowolną (np. ormatujwalutę), i wciska przycisk OK. Po wykonaniu powyższych czynności w linii stanu pojawi się słowo "Rejestruj" oraz zostanie wyświetlony pasek narzędzi Zatrzymaj rejestrację, zawierający dwa przyciski. W ten sposób rozpoczyna się rejestrację makra. 3. W menu ormat wybiera się opcję Komórki, a następnie zakładkę Liczby. Należy wybrać Walutowe z listy dostępnych kategorii. W polu Miejsca dziesiętne wpisujemy 0, aby zablokować wyświetlanie cyfr po przecinku. Teraz możesz kliknąć przycisk OK. 13

14 Excel wykonał formatowanie zaznaczonej grupy komórek tak, że zawierają kwoty w walucie bez cyfr po przecinku. 5. Kliknij przycisk Koniec rejestracji. To wszystko! Zarejestrowano makro formatujące zaznaczoną grupę komórek tak, że zawierają kwoty podane w walucie, ale bez cyfr po przecinku. Teraz powinno się sprawdzić, jak działa to makro Uruchamianie makra 1. Zaznacza się dowolne komórki w arkuszu kalkulacyjnym. 2. Na pasku narzędzi Vsual Basic należy kliknąć przycisk Uruchom makro. 3. Z listy dostępnych makr wybiera się zarejestrowane makro (ormatujwalutę), a następnie wciska przycisk Uruchom. Uruchomienie makra powoduje zmianę formatu zaznaczonych komórek na walutowe ze zmodyfikowaną w stosunku do oryginału liczbą wyświetlanych cyfr po przecinku Przyporządkowanie makru klawisza skrótu 14

15 1. Na pasku narzędzi Visual Basic klika się przycisk Uruchom makro. 2. Z listy dostępnych makr należy wybrać interesujące nas (ormatujwalutę), a następnie kliknąć przycisk Opcje. Okno dialogowe Opcje makra pozwala na przypisanie lub zmianę klawisza skrótu uruchamiającego makro. Możesz także zmodyfikować opis makra. 3. Jeżeli chcemy przyporządkować makru kombinację klawiszy [Ctrl+Shift+C]. W polu znajdującym się poniżej etykiety Klawisz skrótu naciśnij [Shift+C]. WAŻNE Excel posiada predefiniowany zestaw klawiszy skrótów wykorzystujących klawisz [Ctrl]. Na przykład: [Ctrl+C] jest wykorzystywane do kopiowania tekstu do Schowka. Jeżeli jedna z tych kombinacji zostanie przyporządkowana naszemu makru, za każdym razem kiedy się ją wykorzysta, zostanie uruchomione makro zamiast standardowego polecenia. Jeżeli do uruchamiania makr będzie zawsze używana kombinacja [Ctrl+Shift], o wiele trudniej będzie nadpisać któryś z predefiniowanych skrótów. 4. Następnie klikamy przycisk OK, aby powrócić do okna dialogowego z listą zarejestrowanych makr. Następnie klikając przycisk Anuluj powracamy do skoroszytu. 5. Po zaznaczeniu dowolnych komórek w arkuszu, a następnie wciśnięciu skrótu [Ctrl+Shift+C] uruchamia się makro. W ten sposób nawet nie oglądając makra zostało ono zarejestrowane i wzbogacone o klawisz skrótu. 15

16 Podgląd kodu makra. Tekst makra nie jest teraz widoczny. Jeżeli chce się je obejrzeć, należy uruchomić edytor Visual Basica. 1. Na pasku narzędzi Visual Basica klikamy przycisk Uruchom makro. 2. Włączamy makro (ormatujwalutę), a następnie przycisk Edycji. Spowoduje to pojawienie się na ekranie okna edytora Visual Basica. Wygląda on zupełnie jak osobna aplikacja, ale jego właścielem jest Excel. Jeżeli zakończy się pracę z Excelem, okno edytora Visual Basic zostanie automatycznie zamknięte. Wewnątrz edytora pojawiło się okno o nazwie Moduł1. Okno o nazwie Moduł1, moduł, jest miejscem, w którym Rejestrator zapamiętuje makro. Nasze makro znajduje się w module Moduł1. Wygląda ono następująco: Sub ormatujwalutę() makrotest Makro Makro zarejestrowane , autor Beniamin Sowiński 16

17 Selection.Numberormat = "#,##0 $" End Sub Pięć linii rozpoczynających się od apostrofów to komentarz. W każdej linii wszystko, co występuje po apostrofie, jest traktowane jako komentarz. (Pusta linia pomiędzy komentarzami to miejsce, w którym Rejestrator zapisałby klawisz skrótu, jeżeli zostałby on podany podczas rejestracji makra). Rejestrator w tekście makra umieszcza komentarze, aby przypomnieć w ten sposób o potrzebie komentowania pisanych programów. Komentarze mogą być zmieniane, usuwane, dodawane bez żadnego wpływu na sposób działania makra. Tekst komentarza jest zaznaczony kolorem zielonym. Dzięki temu łatwo można go odróżnić od tych fragmentów kodu, które są poleceniami. Ponieważ makro zostało napisane w Visual Basicu, jest zgodne z jego składnią. Zaczyna się od słowa Sub, które poprzedza nazwę nadaną przez użytkownika. W Visual Basku słowo Sub oznacza początek podprogramu (ang. Subroutine). Ostatnia linia makra zawiera słowa End Sub, oznaczające jego koniec. Całą pracę wykonuje linia zawierająca wyrażenie Selection.Numberormat. To ciało makra. Selection oznacza aktualnie zaznaczoną grupę komórek. Natomiast Numberormat odnosi się do jej atrybutu - lub, inaczej mówiąc, właściwości. Jeżeli chce się poprawnie zinterpretować instrukcję Visual Basic to, powinno się przeczytać ją rozpoczynając od prawej strony. Zabrzmi ona następująco: "Spraw, aby "#.##0 $" zostało użyte jako format liczb znajdującej się w zaznaczonej grupie komórek" Excel ostrzega przed wirusami Kiedy otwiera się skoroszyt, który zawiera makra, na ekranie pojawia się ostrzeżenie informujące o możliwości zakażenia komputera wirusem, który w najlepszym przypadku może uprzykrzyć życie. W idealnym przypadku Excel powinien odróżnić skoroszyt, który został stworzony przez właściciela sprzętu od skoroszytu ściągniętego z Internetu. Niestety, technologia umożliwiająca takie rozróżnianie nie jest jeszcze dostępna. W oczekiwaniu na nią powstało to okno dialogowe. Jego zadaniem jest ostrzeganie wszystkich tych, którzy ściągają skoroszyty z internetu, ale nie zdają sobie sprawy, że mogą one zawierać makra. 17

18 Ponieważ stworzyłem swoje własne makra, można odznaczyć kontrolkę, która zapewnia, że okno dialogowe nie będzie wyświetlone przed każdym otworzeniem skoroszytu. 18

19 4. Tworzenie typowych funkcji geodezyjnych w języku Visual Basic. W rozdziale tym przedstawię jak napisać prostą funkcję oraz w jaki sposób tworzyłem swoje funkcje geodezyjne i do czego one służą Jak napisać prostą funkcję w języku Visual Basic. unkcja jest pewnego rodzaju zmienną oczywiście jest znacznie sprytniejsza. unkcja to taka zmienna, która wylicza swoją wartość za każdym razem, kiedy jest używana. Na przykład w Visual Basic została zdefiniowana funkcja Time. Kiedy wykonywane jest wyrażenie warunkowe Time > #8:00 PM#, funkcja Time sprawdza, jaki jest aktualny czas i zwraca odpowiednią wartość. Visual Basic ma wiele gotowych funkcji. Podobnie Excel Tworzenie własnej funkcji z arkusza Zarówno Visual Basic, jak i Excel posiadają funkcję zwracającą przypadkową liczbę z przedziału od 0 do 1. unkcja Excela to LOS(), natomiast funkcyja Visual Basica to Rnd. unkcję Excela można wykorzystać do nadawania wartości komórkom, natomiast Visual Basica - tylko wewnątrz makr. Można napisać swoją własną funkcję, która generowałaby przypadkową liczbę - nazwijmy ją GenerujLiczbę - którą można wywołać z poziomu arkusza kalkulacyjnego. Własną funkcję można dostosować do swoich potrzeb tak, aby robiła dokładnie to, czego od niej oczekujemy. 1. Po rozpoczęciu rejestracji makra GenerujLiczbę, natychmiast zatrzymuję Rejestrator i wyedytuje makro. 2. Należy kliknąć dwukrotnie słowo Sub znajdujące się na samym początku makra i zmienić je na unction. Powinno się także zmienić wyrażenie End Sub na End unction. W ten sposób otrzymaliśmy gotową funkcję. Teraz trzeba poinformować Excela, czego ma używać jako jej wartości. 3. Wprowadzam wyrażenie Generuj Liczbę = Rnd w ciele makra. Zmodyfikowane makro powinno wyglądać tak: 19

20 unction GenerujLiczbę() GenerujLiczbę = Rnd End unction Aby powiedzieć funkcji, jaką wartość ma zwracać, wystarczy przypisać jej nazwie odpowiednią wartość tak, jakby nazwa była zmienną. Ta funkcja po prostu pobiera wartość funkcji Rnd zdefiniowanej w Visual Basicu i przypisuje ją funkcji GenerujLiczbę. 4. Przełączamy się z powrotem do Excela, zaznacz zaznaczamy dowolną komórkę i wstawiamy funkcję z menu użytkownika. Excel wyświetli okno Edytor formuły. Pojawi się w nim informacja, że funkcja nie ma żadnych argumentów. Klikamy OK, aby wprowadzić przypadkową wartość do komórki. To już wszystko, co trzeba zrobić, aby napisać własną funkcję, która może zostać wykorzystana do wypełniania komórek arkusza. W oknie edytora Visual Basica zastampiamy słowo Sub przez unction, a następnie gdzieś w ciele funkcji przypisz jej nazwie wartość. W Excelu wstawiamy nazwę funkcji do formuły i umieszczasz za nią dwa nawiasy: otwierający i zamykający Dodawanie argumentów do funkcji użytkownika Załóżmy, że chcesz wygenerować przypadkowe liczby znajdujące się w przedziale 100 plus lub minus 25. Lub że mają się one znajdować w przedziale 1000 plus lub minus 100. Standardowa funkcja Excela nie może wygenerować takich liczb. W tej chwili nie potrafi tego także funkcja przed chwilą stworzona. Ale możesz ją zmodyfikować. Aby wygenerować opisane powyżej liczby, potrzebne są trzy parametry przekazywane do funkcji. Pierwszy z nich to punkt środkowy przedziału, 20

21 z którego mają być generowane liczby. Drugi określa szerokość przedział. Trzeci natomiast - czy wynik ma być zaokrąglany, czy nie. 1. W oknie edytora Visual Basica wpisać należy: Środek, Zakres, Zaokrąglanie pomiędzy nawiasami znajdującymi się za nazwą funkcji. Wyrażenie, które zawiera nazwę funkcji i jej parametry, nazywamy deklaracją funkcja. W tym wyrażeniu deklaruje się nazwę funkcji oraz nazwy jej parametrów. Poprawiona deklaracja funkcji powinna wyglądać następująco: unction GenerujLiczbę(Środek, Zakres, Zaokraglanie) Trzy słowa znajdujące się w nawiasach to argumenty funkcji. Wewnątrz funkcji można ich używać dokładnie tak samo jak zmiennych, którymi została nadana wartość początkowa. 2. Zmieniamy wyrażenie, które przypisuje nazwie funkcji wartość, na: Rnd * (Zakres * 2) + (Środek - Zakres) unkcja Rnd zwraca przypadkową liczbę z przedziału od 0 do 1. Jeżeli argument Zakres ma wartość 25, oznacza to, że chcemy generować liczbę większe lub mniejsze o 25 od punktu środkowego przedziału. Oznacza to, że całkowita szerokość przedziału wynosi 50. Pomnożenie wartości i zwróconej przez funkcję Rnd przez 2 * Zakres powinno zwrócić liczbę z przedziału od 0 do 50. jeżeli punktem środkowym przedziału ma być 100, musisz dodać 75 (Środek - Zakres) do wygenerowanej liczby. Tak w skrócie przedstawia się to, co robi powyższe wyrażenie. 3. Wstawiamy do ciała funkcji trzy poniższe wyrażenia, aby, jeżeli to koniecznie, zaokrąglić wynik. If Zaokrąglanie Then GenerujLiczbę = CLng(GenerujLiczbę) W Visual Basicu typ Long jest liczbą całkowitą umożliwiającą przechowywanie dużych wartości. unkcja CLng przeprowadza konwersję liczby na liczbę typu Long, przy okazji zaokrąglając ją. Operacja zaokrąglania powinna być wykonana jedynie w przypadku, kiedy argument Zaokrąglanie ma wartość True. (Ponieważ argument Zaokrąglanie ma już wartość True lub alse, nie potrzeba porównywać go z czymkolwiek, aby otrzymać wyrażenie warunkowe). 4. W arkuszu Excela wprowadź do dowolnych trzech komórek wartość 100, 25 i TRUE. 21

22 Używać można zawartości tych komórek, aby przekazać funkcji wartość argumentów Środek, Zakres i Zaokrąglanie. 5 Zaznacz pustą komórkę i klikamy przycisk Wstaw formuły znajdujący się na pasku narzędzi. Na ekranie pojawiło się okno dialogowe Edytor formuły, pokazujące trzy nowe parametry funkcji. 6. W odpowiednie okna wpisujemy wartości. Aby zakończyć przyporządkowywanie komórek arkusza parametrom funkcji, klikamy przycisk OK. Komórka w którą wstawiliśmy naszą funkcję będzie teraz wyświetlała losową wartość z przedziału od 75 do 125. Dodawanie argumentów sprawia, że funkcje stają się bardziej elastyczna unkcję geodezyjne Miary kątowe - transformacje Jednostkami kąta są stopnie, grady i radiany. Arkusz kalkulacyjny Excel wyposażony jest jedynie w funkcję transformującą decygrady na radiany i radiany na decygrady. 1. Miary stopniowe S t o p i e ń jest jedni trzystasześćdziesiątą częścią kąta pełnego. Jako podwielokrotne stopnia mogą być używane: 22

23 1) dziesiętne części stopnia (decygrady), 2) minuta (1 ) = 1/60 stopnia oraz sekunda (1 ) =1/60 minuty. System pierwszy nazywany bywa w literaturze systemem mieszanym lub decygradowym. System ten spotykamy bardzo rzadko w instrumentach geodezyjnych. Daje on te same udogodnienia w obliczeniach, co podział gradowy, zachowując równocześnie przyjęty w matematyce podział kąta pełnego na 360. System drugi nazywamy zwykle systemem sześćdziesiątkowym lub seksagezimalnym, a potocznie starym podziałem. 1 o = 1 / 360 kąta pełnego, 1 o = 60, 1 = 60". 2. Miary gradowe G r a d (1 g ) jest jedną czterechsetną częścią kąta pełnego. Jako podwielokrotne grada używane są jego dziesiętne części, a zatem 1 g = = 100 centygradów (minut setkowych, symbol: 100 c ), 1 c = 100 decymiligradów (sekund setkowych, symbol: 100 cc ). System ten nazywamy zwykle systemem gradowym, a potocznie nowym podziałem. W literaturze spotyka się również określenie go jako systemu setkowego lub centezimalnego. Zależność pomiędzy systemem stopniowym a gradowym można wyrazić następująco: stąd = 400 g 0 0 g 9 1 = = 10 9 lub 1 g Miary łukowe Wielkością kąta w mierze łukowej jest r a d i a n. Według matematycznej definicji jest to stosunek łuku do pdomienia. Zależność pomiędzy między miarą łukową a stopniową można wyznaczyć w sposób następujący: 1radian 360 = 2 Π 0 unkcje które dodałem do Excel to: 23

24 1. Grady_Decygrady - konwertuje ono grady na decygardy 2. Decygrady_Grady - konwertuje ono decygrady na grady 3. Radiany_Grady - konwertuje ono radiany na grady 4. Grady_Radiany - konwertuje ono grady na radiany 5. Decygrady_Stopnie - konwertuje ono decygrady na stopnie 6. Stopnie_Decygrady - konwertuje ono stopnie na decygrady 7. Stopnie_Radiany - konwertuje ono stopnie na radiany 8. Radiany_Stopnie - konwertuje ono radiany na stopnie 9. Stopnie_Grady - konwertuje ono stopnie na grady 10. Grady_Stopnie - konwertuje ono grady na stopnie Obsługa tych form jest bardzo prosta należy zaznaczyć dowolną komórkę w arkuszu kalkulacyjnym i wstawić do niego odpowiednia funkcję z menu użytkownika. Pojawi się wtedy okno w które należy wpisać odpowiednią wartość kąta. Należy pamiętać o tym, że jeśli transformujemy stopnie na jakąkolwiek inna miarę kątową wartości wpisywane po przecinku (zarówno dla minut, jak i sekund) nie mogą być większe lub równe sześćdziesięciu. ormy te pozwalają przeliczać wszelkiego rodzaju miary kąta we wszystkich kierunkach. Poniżej przedstawiony jest zapis w edytorze Visual Basic kilku z tych funkcji. Ciemniejszym krojem pisma wpisany jest komentarz. a) unkcja konwertująca stopnie na decygrady unction Stopnie_Decygrady(Kąt) - deklaracja nazwy funkcji i zmiennych (w tym przypadku jest tylko jedna zmienna o warkości kąt ) Stopnie_Decygrady Macro Konwertuje stopnie na decygrady 24

25 - w tym miejscu wpisywany jest komentarz a1 = ix(kąt) - funkcja ix służy do obcinania cyfr po przecinku. a2 = (Kąt) - a1 a3 = a2 * 100 If a3 >= 60 Then - wyrażenie If służy do tworzenia wyrażenia warunkowego. MsgBox "Nieprawidłowa wartość kąta" - funkcja MsgBox służy do wyświetlania komunikatów. Exit unction - zakończenie wyrażenia warunkowego a4 = ix(a3) a5 = (a3 - a4) * wartości a1,a2,a3,a4,a5 służą jedynie do obliczeń i nie są nigdzie edytowane If a5 >= 60 Then MsgBox "Nieprawidłowa wartość kąta" Exit unction Stopnie_Decygrady = a1 + (a4 / 60) + (a5 / 3600) - w ostatniej linii przyporządkowaliśmy funkcji wartość End unction b) unkcja konwertująca grady na radiany unction Grady_Radiany(Kąt) Grady_Radiany Makro7 Konwertuje grady na radiany Grady_Radiany = (Kąt) / do tej transformacji wystarczyło wartość zmiennej podzielić przez ro gradowe End unction Jak widać niektóre funkcje mają bardzo prostą strukturę a mogą być bardzo pomocne w codziennych obliczeniach. c) unkcja ta konwertuje radiany na grady 25

Makropolecenia w Excelu

Makropolecenia w Excelu Makropolecenia w Excelu Trochę teorii Makropolecenie w skrócie nazywane makro ma za zadanie automatyczne wykonanie powtarzających się po sobie określonych czynności. Na przykładzie arkusza kalkulacyjnego

Bardziej szczegółowo

Zastanawiałeś się może, dlaczego Twój współpracownik,

Zastanawiałeś się może, dlaczego Twój współpracownik, Kurs Makra dla początkujących Wiadomości wstępne VBI/01 Piotr Dynia, specjalista ds. MS Office Czas, który poświęcisz na naukę tego zagadnienia, to 15 20 minut. Zastanawiałeś się może, dlaczego Twój współpracownik,

Bardziej szczegółowo

Visual Basic w programie Excel dla Windows

Visual Basic w programie Excel dla Windows Visual Basic w programie Excel dla Windows Ćwiczenie nr 1 Makrodefinicje. Zakres ćwiczenia: Nagrywanie, odtwarzanie, modyfikowanie i upraszczanie makrodefinicji. Makrodefinicje lokalne i globalne. Przyporządkowanie

Bardziej szczegółowo

Trik 1 Edycja wykresu bezpośrednio w dokumencie Worda

Trik 1 Edycja wykresu bezpośrednio w dokumencie Worda :: Trik 1. Edycja wykresu bezpośrednio w dokumencie Worda :: Trik 2. Automatyczne usuwanie nadanych nazw zakresów :: Trik 3. Warunki przy określaniu jednostek miary :: Trik 4. Najszybszy sposób podświetlenia

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM 6: ARKUSZ MS EXCEL JAKO BAZA DANYCH

LABORATORIUM 6: ARKUSZ MS EXCEL JAKO BAZA DANYCH UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI INSTYTUT INFORMATYKI I ELEKTROTECHNIKI ZAKŁAD INŻYNIERII KOMPUTEROWEJ Przygotował: dr inż. Janusz Jabłoński LABORATORIUM 6: ARKUSZ MS EXCEL JAKO BAZA DANYCH Jeżeli nie jest potrzebna

Bardziej szczegółowo

Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy

Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy Podstawowe informacje o skoroszycie Excel jest najczęściej wykorzystywany do tworzenia skoroszytów. Skoroszyt jest zbiorem informacji, które są przechowywane w

Bardziej szczegółowo

Automatyzowanie zadan przy uz yciu makr języka Visual Basic

Automatyzowanie zadan przy uz yciu makr języka Visual Basic Automatyzowanie zadan przy uz yciu makr języka Visual Basic Jeśli użytkownik nie korzystał nigdy z makr, nie powinien się zniechęcać. Makro jest po prostu zarejestrowanym zestawem naciśnięć klawiszy i

Bardziej szczegółowo

Co to jest arkusz kalkulacyjny?

Co to jest arkusz kalkulacyjny? Co to jest arkusz kalkulacyjny? Arkusz kalkulacyjny jest programem służącym do wykonywania obliczeń matematycznych. Za jego pomocą możemy również w czytelny sposób, wykonane obliczenia przedstawić w postaci

Bardziej szczegółowo

Praktyczne wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego w pracy nauczyciela część 1

Praktyczne wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego w pracy nauczyciela część 1 Praktyczne wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego w pracy nauczyciela część 1 Katarzyna Nawrot Spis treści: 1. Podstawowe pojęcia a. Arkusz kalkulacyjny b. Komórka c. Zakres komórek d. Formuła e. Pasek formuły

Bardziej szczegółowo

Arkusz kalkulacyjny EXCEL

Arkusz kalkulacyjny EXCEL ARKUSZ KALKULACYJNY EXCEL 1 Arkusz kalkulacyjny EXCEL Aby obrysować tabelę krawędziami należy: 1. Zaznaczyć komórki, które chcemy obrysować. 2. Kursor myszy ustawić na menu FORMAT i raz kliknąć lewym klawiszem

Bardziej szczegółowo

WyŜsza Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy MS EXCEL CZ.2

WyŜsza Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy MS EXCEL CZ.2 - 1 - MS EXCEL CZ.2 FUNKCJE Program Excel zawiera ok. 200 funkcji, będących predefiniowanymi formułami, słuŝącymi do wykonywania określonych obliczeń. KaŜda funkcja składa się z nazwy funkcji, która określa

Bardziej szczegółowo

Dodawanie grafiki i obiektów

Dodawanie grafiki i obiektów Dodawanie grafiki i obiektów Word nie jest edytorem obiektów graficznych, ale oferuje kilka opcji, dzięki którym można dokonywać niewielkich zmian w rysunku. W Wordzie możesz zmieniać rozmiar obiektu graficznego,

Bardziej szczegółowo

Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz. 1

Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz. 1 Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania Informatyka Arkusz kalkulacyjny 2010 dla WINDOWS cz. 1 Slajd 1 Slajd 2 Ogólne informacje Arkusz kalkulacyjny podstawowe narzędzie pracy menadżera Arkusz kalkulacyjny

Bardziej szczegółowo

Zadanie 1. Stosowanie stylów

Zadanie 1. Stosowanie stylów Zadanie 1. Stosowanie stylów Styl to zestaw elementów formatowania określających wygląd: tekstu atrybuty czcionki (tzw. styl znaku), akapitów np. wyrównanie tekstu, odstępy między wierszami, wcięcia, a

Bardziej szczegółowo

Kolumna Zeszyt Komórka Wiersz Tabela arkusza Zakładki arkuszy

Kolumna Zeszyt Komórka Wiersz Tabela arkusza Zakładki arkuszy 1 Podstawowym przeznaczeniem arkusza kalkulacyjnego jest najczęściej opracowanie danych liczbowych i prezentowanie ich formie graficznej. Ale formuła arkusza kalkulacyjnego jest na tyle elastyczna, że

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia nr 4. Arkusz kalkulacyjny i programy do obliczeń statystycznych

Ćwiczenia nr 4. Arkusz kalkulacyjny i programy do obliczeń statystycznych Ćwiczenia nr 4 Arkusz kalkulacyjny i programy do obliczeń statystycznych Arkusz kalkulacyjny składa się z komórek powstałych z przecięcia wierszy, oznaczających zwykle przypadki, z kolumnami, oznaczającymi

Bardziej szczegółowo

Przewodnik dla każdego po: Dla każdego coś miłego Microsoft Excel 2010

Przewodnik dla każdego po: Dla każdego coś miłego Microsoft Excel 2010 Przewodnik dla każdego po: Dla każdego coś miłego Microsoft Excel 2010 Czym jest Excel 2010 Excel jest programem umożliwiającym tworzenie tabel, a także obliczanie i analizowanie danych. Należy do typu

Bardziej szczegółowo

4.Arkusz kalkulacyjny Calc

4.Arkusz kalkulacyjny Calc 4.Arkusz kalkulacyjny Calc 4.1. Okno programu Calc Arkusz kalkulacyjny Calc jest zawarty w bezpłatnym pakiecie OpenOffice.org 2.4. Można go uruchomić, podobnie jak inne aplikacje tego środowiska, wybierając

Bardziej szczegółowo

Wstęp Arkusz kalkulacyjny Za co lubimy arkusze kalkulacyjne Excel

Wstęp Arkusz kalkulacyjny Za co lubimy arkusze kalkulacyjne Excel SPIS TREŚCI Wstęp... 7 1 Arkusz kalkulacyjny... 11 Za co lubimy arkusze kalkulacyjne... 14 Excel 2007... 14 2 Uruchamianie programu... 17 3 Okno programu... 21 Komórka aktywna... 25 4 Nawigacja i zaznaczanie...

Bardziej szczegółowo

MS Excel 2007 Kurs zaawansowany Obsługa baz danych. prowadzi: Dr inż. Tomasz Bartuś. Kraków: 2008 04 25

MS Excel 2007 Kurs zaawansowany Obsługa baz danych. prowadzi: Dr inż. Tomasz Bartuś. Kraków: 2008 04 25 MS Excel 2007 Kurs zaawansowany Obsługa baz danych prowadzi: Dr inż. Tomasz Bartuś Kraków: 2008 04 25 Bazy danych Microsoft Excel 2007 udostępnia szereg funkcji i mechanizmów obsługi baz danych (zwanych

Bardziej szczegółowo

14. TWORZENIE MAKROPOLECEŃ

14. TWORZENIE MAKROPOLECEŃ 14. TWORZENIE MAKROPOLECEŃ Makro (inaczej makropolecenie) jest ciągiem poleceń i instrukcji programu MS Word, działającym i uruchamianym podobnie jak pojedyncze polecenie, służące do automatycznego wykonania

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do MS Excel

Wprowadzenie do MS Excel Wprowadzenie do MS Excel Czym jest Excel? Excel jest programem umożliwiającym tworzenie tabel, a także obliczanie i analizowanie danych. Należy do typu programów nazywanych arkuszami kalkulacyjnymi. W

Bardziej szczegółowo

Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz. 1

Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz. 1 Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz. 1 Slajd 1 Excel Slajd 2 Ogólne informacje Arkusz kalkulacyjny podstawowe narzędzie pracy menadżera Arkusz

Bardziej szczegółowo

Pracownia Informatyczna Instytut Technologii Mechanicznej Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki. Podstawy Informatyki i algorytmizacji

Pracownia Informatyczna Instytut Technologii Mechanicznej Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki. Podstawy Informatyki i algorytmizacji Pracownia Informatyczna Instytut Technologii Mechanicznej Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki Podstawy Informatyki i algorytmizacji wykład 1 dr inż. Maria Lachowicz Wprowadzenie Dlaczego arkusz

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia: Program ten umożliwi Tobie między innymi: tworzenie arkuszy kalkulacyjnych wyszukiwanie i analizę danych tworzenie wykresów (diagramów)

Zagadnienia: Program ten umożliwi Tobie między innymi: tworzenie arkuszy kalkulacyjnych wyszukiwanie i analizę danych tworzenie wykresów (diagramów) Rozdział 5: Zagadnienia: Tworzenie arkuszy kalkulacyjnych 1. Wprowadzanie i formatowanie danych 2. Praktyczne wykorzystanie możliwości Microsoft Office Excel 3. Podstawowe opcje Microsoft Office Excel

Bardziej szczegółowo

Arkusz strona zawierająca informacje. Dokumenty Excela są jakby skoroszytami podzielonymi na pojedyncze arkusze.

Arkusz strona zawierająca informacje. Dokumenty Excela są jakby skoroszytami podzielonymi na pojedyncze arkusze. ARKUSZ KALKULACYJNY Arkusz strona zawierająca informacje Dokumenty Excela są jakby skoroszytami podzielonymi na pojedyncze arkusze. Obszar roboczy fragment ekranu, na którym dokonywane są obliczenia Wiersze

Bardziej szczegółowo

najlepszych trików Excelu

najlepszych trików Excelu 70 najlepszych trików W Excelu 70 najlepszych trików w Excelu Spis treści Formatowanie czytelne i przejrzyste zestawienia...3 Wyświetlanie tylko wartości dodatnich...3 Szybkie dopasowanie szerokości kolumny...3

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY OBSŁUGI ARKUSZA KALKULACYJNEGO

PODSTAWY OBSŁUGI ARKUSZA KALKULACYJNEGO PODSTAWY OBSŁUGI ARKUSZA KALKULACYJNEGO 1. Wstęp Arkusz kalkulacyjny jest programem służącym do wykonywania wszelkiego rodzaju obliczeń matematycznych, statystycznych, finansowych, tworzenia zestawień,

Bardziej szczegółowo

BIBLIOTEKA LOKALNE CENTRUM WIEDZY PRAKTYCZNEJ PRZEWODNIK PO NARZĘDZIACH WARSZTAT NR 1: ARKUSZE KALKULACYJNE - MINI SKRYPT

BIBLIOTEKA LOKALNE CENTRUM WIEDZY PRAKTYCZNEJ PRZEWODNIK PO NARZĘDZIACH WARSZTAT NR 1: ARKUSZE KALKULACYJNE - MINI SKRYPT BIBLIOTEKA LOKALNE CENTRUM WIEDZY PRAKTYCZNEJ PRZEWODNIK PO NARZĘDZIACH WARSZTAT NR 1: ARKUSZE KALKULACYJNE - MINI SKRYPT 1. Wprowadzenie Arkusze kalkulacyjne Google umożliwiają łatwe tworzenie, udostępnianie

Bardziej szczegółowo

Po wstawieniu tabeli (i zawsze wtedy, gdy w tabeli jest kursor) pojawia się na wstążce nowa grupa zakładek o nazwie Narzędzia tabel.

Po wstawieniu tabeli (i zawsze wtedy, gdy w tabeli jest kursor) pojawia się na wstążce nowa grupa zakładek o nazwie Narzędzia tabel. Tabelę można szybko wstawić do dokumentu, korzystając z przycisku Tabela w zakładce Wstawianie na wstążce. Komputer umożliwia zakreślenie myszką, ile wierszy i kolumn ma mieć tabela. Można też skorzystać

Bardziej szczegółowo

MS Word 2010. Długi dokument. Praca z długim dokumentem. Kinga Sorkowska 2011-12-30

MS Word 2010. Długi dokument. Praca z długim dokumentem. Kinga Sorkowska 2011-12-30 MS Word 2010 Długi dokument Praca z długim dokumentem Kinga Sorkowska 2011-12-30 Dodawanie strony tytułowej 1 W programie Microsoft Word udostępniono wygodną galerię wstępnie zdefiniowanych stron tytułowych.

Bardziej szczegółowo

Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz. 2

Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz. 2 Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz. 2 Slajd 1 Excel Slajd 2 Redagowanie danych Wprowadzanie danych do pustej komórki Po kliknięciu na komórkę

Bardziej szczegółowo

Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint

Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint Program PowerPoint dostarczany jest w pakiecie Office i daje nam możliwość stworzenia prezentacji oraz uatrakcyjnienia materiału, który chcemy przedstawić. Prezentacje

Bardziej szczegółowo

Praca w edytorze WORD

Praca w edytorze WORD 1 Praca w edytorze WORD Interfejs Cały interfejs tworzy pojedynczy mechanizm. Głównym jego elementem jest wstęga. Wstęga jest podzielona na karty. Zawierają one wszystkie opcje formatowania dokumentu.

Bardziej szczegółowo

Formuły formułom funkcji adresowania odwoływania nazwy Funkcja SUMA argumentami SUMA

Formuły formułom funkcji adresowania odwoływania nazwy Funkcja SUMA argumentami SUMA Formuły Dzięki formułom Excel jest potężnym narzędziem wykonującym na bieżąco skomplikowane obliczenia. Bez nich byłby jedynie martwą tabelą rozciągniętą na wiele kolumn i wierszy, taką pokratkowaną komputerową

Bardziej szczegółowo

Formularze w programie Word

Formularze w programie Word Formularze w programie Word Formularz to dokument o określonej strukturze, zawierający puste pola do wypełnienia, czyli pola formularza, w których wprowadza się informacje. Uzyskane informacje można następnie

Bardziej szczegółowo

Rys. 1. DuŜa liczba nazw zakresów. Rys. 2. Procedura usuwająca wszystkie nazwy w skoroszycie

Rys. 1. DuŜa liczba nazw zakresów. Rys. 2. Procedura usuwająca wszystkie nazwy w skoroszycie :: Trik 1. Hurtowe usuwanie niepotrzebnych nazw zakresów :: Trik 2. WyróŜnianie powtórzonych wartości w kolumnie :: Trik 3. Oznaczenie wierszy kolejnymi literami alfabetu :: Trik 4. Obliczanie dziennych

Bardziej szczegółowo

Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.3

Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.3 Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.3 Slajd 1 Slajd 2 Numerowanie i punktowanie Automatyczne ponumerowanie lub wypunktowanie zaznaczonych akapitów w

Bardziej szczegółowo

Dlaczego stosujemy edytory tekstu?

Dlaczego stosujemy edytory tekstu? Edytor tekstu Edytor tekstu program komputerowy służący do tworzenia, edycji i formatowania dokumentów tekstowych za pomocą komputera. Dlaczego stosujemy edytory tekstu? możemy poprawiać tekst możemy uzupełniać

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do formuł i funkcji

Wprowadzenie do formuł i funkcji Wprowadzenie do formuł i funkcji Wykonywanie obliczeń, niezależnie od tego, czy są one proste czy złożone, może być nużące i czasochłonne. Przy użyciu funkcji i formuł programu Excel można z łatwością

Bardziej szczegółowo

Przenoszenie, kopiowanie formuł

Przenoszenie, kopiowanie formuł Przenoszenie, kopiowanie formuł Jeżeli będziemy kopiowali komórki wypełnione tekstem lub liczbami możemy wykorzystywać tradycyjny sposób kopiowania lub przenoszenia zawartości w inne miejsce. Jednak przy

Bardziej szczegółowo

Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz. 2

Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz. 2 Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania Excel Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz. 2 Slajd 1 Slajd 2 Wprowadzanie danych do pustej komórki Po kliknięciu na komórkę rozpoczynamy wprowadzanie

Bardziej szczegółowo

Skróty klawiaturowe w programie Microsoft Excel 2013

Skróty klawiaturowe w programie Microsoft Excel 2013 y klawiaturowe w programie Microsoft Excel 2013 Przewodnik y klawiaturowe w programie Microsoft Excel 2013 zawiera ponad 200 różnych kombinacji klawiszy wraz z opisem ich działania, których użycie pozwala

Bardziej szczegółowo

Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.3

Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.3 Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.3 Slajd 1 Slajd 2 Numerowanie i punktowanie Automatyczne ponumerowanie lub wypunktowanie zaznaczonych akapitów w

Bardziej szczegółowo

Excel 2016 PL w biurze i nie tylko / Sergiusz Flanczewski. Gliwice, cop Spis treści

Excel 2016 PL w biurze i nie tylko / Sergiusz Flanczewski. Gliwice, cop Spis treści Excel 2016 PL w biurze i nie tylko / Sergiusz Flanczewski. Gliwice, cop. 2016 Spis treści Rozdział 1. Podstawowe informacje o obsłudze arkusza kalkulacyjnego 9 Uruchamianie i zamykanie programu 9 Wstążka

Bardziej szczegółowo

Edytor tekstu MS Office Word

Edytor tekstu MS Office Word Edytor tekstu program komputerowy ukierunkowany zasadniczo na samo wprowadzanie lub edycję tekstu, a nie na nadawanie mu zaawansowanych cech formatowania (do czego służy procesor tekstu). W zależności

Bardziej szczegółowo

Struktura dokumentu w arkuszu kalkulacyjnym MS EXCEL

Struktura dokumentu w arkuszu kalkulacyjnym MS EXCEL Lekcja 1. Strona 1 z 13 Struktura dokumentu w arkuszu kalkulacyjnym MS EXCEL Zeszyt Nowy plik programu Excel nazywany zeszytem lub skoroszytem składa się na ogół z trzech arkuszy. Przykładowe okno z otwartym

Bardziej szczegółowo

Obsługa programu EXCEL. poziom podstawowy. Materiały szkoleniowe

Obsługa programu EXCEL. poziom podstawowy. Materiały szkoleniowe Obsługa programu EXCEL poziom podstawowy Materiały szkoleniowe Nota Materiał powstał w ramach realizacji projektu e-kompetencje bez barier dofinansowanego z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa działanie

Bardziej szczegółowo

1. Opis okna podstawowego programu TPrezenter.

1. Opis okna podstawowego programu TPrezenter. OPIS PROGRAMU TPREZENTER. Program TPrezenter przeznaczony jest do pełnej graficznej prezentacji danych bieżących lub archiwalnych dla systemów serii AL154. Umożliwia wygodną i dokładną analizę na monitorze

Bardziej szczegółowo

MS Excel. Podstawowe wiadomości

MS Excel. Podstawowe wiadomości MS Excel Podstawowe wiadomości Do czego służy arkusz kalkulacyjny? Arkusz kalkulacyjny wykorzystywany jest tam gdzie wykonywana jest olbrzymia ilość żmudnych, powtarzających się według określonego schematu

Bardziej szczegółowo

Podstawowe czynnos ci w programie Excel

Podstawowe czynnos ci w programie Excel Podstawowe czynnos ci w programie Excel Program Excel to zaawansowana aplikacja do obsługi arkuszy kalkulacyjnych i analizy danych, jednak aby w pełni wykorzystać jej możliwości, należy najpierw poznać

Bardziej szczegółowo

Zaznaczanie komórek. Zaznaczenie pojedynczej komórki polega na kliknięciu na niej LPM

Zaznaczanie komórek. Zaznaczenie pojedynczej komórki polega na kliknięciu na niej LPM Zaznaczanie komórek Zaznaczenie pojedynczej komórki polega na kliknięciu na niej LPM Aby zaznaczyć blok komórek które leżą obok siebie należy trzymając wciśnięty LPM przesunąć kursor rozpoczynając od komórki

Bardziej szczegółowo

ABC 2002/XP PL EXCEL. Autor: Edward C. Willett, Steve Cummings. Rozdział 1. Podstawy pracy z programem (9) Uruchamianie programu (9)

ABC 2002/XP PL EXCEL. Autor: Edward C. Willett, Steve Cummings. Rozdział 1. Podstawy pracy z programem (9) Uruchamianie programu (9) ABC 2002/XP PL EXCEL Autor: Edward C. Willett, Steve Cummings Rozdział 1. Podstawy pracy z programem (9) Uruchamianie programu (9) Obszar roboczy programu (10) o Pasek tytułowy (10) o Przyciski Minimalizuj

Bardziej szczegółowo

Trik 1 Autorejestrowanie zmian dokonanych w obliczeniach

Trik 1 Autorejestrowanie zmian dokonanych w obliczeniach :: Trik 1. Autorejestrowanie zmian dokonanych w obliczeniach :: Trik 2. Czytelne formatowanie walutowe :: Trik 3. Optymalny układ wykresu punktowego :: Trik 4. Szybkie oznaczenie wszystkich komórek z formułami

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 1 - Arkusze kalkulacyjne

Ćwiczenie 1 - Arkusze kalkulacyjne Ćwiczenie 1 - Arkusze kalkulacyjne 1. Uruchomić program Excel, utworzyć plik o nazwie Ćwiczenia_excel.xls, a następnie zapisać go na dysku D w swoim folderze. 2. Ćwiczenia wstępne Zaznaczyć pojedynczą

Bardziej szczegółowo

Dostosowanie szerokości kolumn

Dostosowanie szerokości kolumn Dostosowanie szerokości kolumn Po wpisaniu tekstu do komórki może zdarzyć się, że nie mieści się on w szerokości komórki. Aby dostosować szerokość kolumny do tekstu należy najechać kursorem na linię oddzielającą

Bardziej szczegółowo

Zarejestruj makro w trybie względnego adresowania które będzie wpisywało bieżącą datę w

Zarejestruj makro w trybie względnego adresowania które będzie wpisywało bieżącą datę w Makra 2 Makra 2... 1 Własne menu z makrami.... 1 Zadanie 1... 1 Zadanie 2... 4 Wskazówki:... 4 Zadanie 3... 4 Scenariusz sytuacji:... 4 Cel:... 4 Umiejętności zdobyte po wykonaniu ćwiczenia:... 4 Proponowane

Bardziej szczegółowo

Instrukcja szybkiej obsługi

Instrukcja szybkiej obsługi Instrukcja szybkiej obsługi Uwaga!!! Dla prawidłowego działania wymagany jest program Excel 2003 lub nowszy. Program należy ściągnąć ze strony internetowej i zapisać na dysku twardym. Wyjście z programu

Bardziej szczegółowo

Zadaniem tego laboratorium będzie zaznajomienie się z podstawowymi możliwościami operacji na danych i komórkach z wykorzystaniem Excel 2010

Zadaniem tego laboratorium będzie zaznajomienie się z podstawowymi możliwościami operacji na danych i komórkach z wykorzystaniem Excel 2010 Zadaniem tego laboratorium będzie zaznajomienie się z podstawowymi możliwościami operacji na danych i komórkach z wykorzystaniem Excel 2010 Ms Excel jest przykładem arkusza kalkulacyjnego, grupy oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Formularz pierwszej oceny w służbie cywilnej

Formularz pierwszej oceny w służbie cywilnej Narzędzie informatyczne wspomagające dokonywanie pierwszej oceny w służbie cywilnej przygotowane w ramach projektu pn. Strategia zarządzania zasobami ludzkimi w służbie cywilnej współfinansowanego przez

Bardziej szczegółowo

CorelDRAW. 1. Rysunek rastrowy a wektorowy. 2. Opis okna programu

CorelDRAW. 1. Rysunek rastrowy a wektorowy. 2. Opis okna programu 1. Rysunek rastrowy a wektorowy CorelDRAW Różnice między rysunkiem rastrowym (czasami nazywanym bitmapą) a wektorowym są olbrzymie. Szczególnie widoczne są podczas skalowania (czyli zmiany rozmiaru) rysunku

Bardziej szczegółowo

Przypisy i przypisy końcowe

Przypisy i przypisy końcowe - 1 - Przypisy i przypisy końcowe Przypisami nazywamy pewne teksty służące do podawania wyjaśnień, komentarzy, odsyłaczy do tekstu, do bibliografii itp. Edytor WORD rozróżnia dwa rodzaje przypisów: przypisy

Bardziej szczegółowo

Edytor tekstu MS Word 2010 PL. Edytor tekstu to program komputerowy umożliwiający wprowadzenie lub edycję tekstu.

Edytor tekstu MS Word 2010 PL. Edytor tekstu to program komputerowy umożliwiający wprowadzenie lub edycję tekstu. Edytor tekstu MS Word 2010 PL. Edytor tekstu to program komputerowy umożliwiający wprowadzenie lub edycję tekstu. SP 8 Lubin Zdjęcie: www.softonet.pl Otwieranie programu MS Word. Program MS Word można

Bardziej szczegółowo

Zajęcia: VBA TEMAT: VBA PROCEDURY NUMERYCZNE Metoda bisekcji i metoda trapezów

Zajęcia: VBA TEMAT: VBA PROCEDURY NUMERYCZNE Metoda bisekcji i metoda trapezów Zajęcia: VBA TEMAT: VBA PROCEDURY NUMERYCZNE Metoda bisekcji i metoda trapezów W ramach zajęć oprogramujemy jedną, wybraną metodę numeryczną: metodę bisekcji numerycznego rozwiązywania równania nieliniowego

Bardziej szczegółowo

Prezentacja multimedialna MS PowerPoint 2010 (podstawy)

Prezentacja multimedialna MS PowerPoint 2010 (podstawy) Prezentacja multimedialna MS PowerPoint 2010 (podstawy) Cz. 1. Tworzenie slajdów MS PowerPoint 2010 to najnowsza wersja popularnego programu do tworzenia prezentacji multimedialnych. Wygląd programu w

Bardziej szczegółowo

mgr inż. Adam Pinkowski

mgr inż. Adam Pinkowski mgr inż. Adam Pinkowski Tel. 058 661 78 50 tel. kom. (0) 502 180 637 Adres domowy: 81-342 Gdynia, ul. Waszyngtona 18/23 e-mail: pinkowski@geoprogram.eu INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA PROGRAMU PROFILGEO (v.7.1.235)

Bardziej szczegółowo

PRZYKŁADOWY TEST EGZAMINACYJNY

PRZYKŁADOWY TEST EGZAMINACYJNY European Computer Competence Certificate PRZYKŁADOWY TEST EGZAMINACYJNY Europejskiego Certyfikatu Kompetencji Informatycznych ECCC Moduł: IT M3 Arkusze kalkulacyjne Poziom: B Średniozaawansowany FUNDACJA

Bardziej szczegółowo

Klawiatura. Klawisze specjalne. Klawisze specjalne. klawisze funkcyjne. Klawisze. klawisze numeryczne. sterowania kursorem. klawisze alfanumeryczne

Klawiatura. Klawisze specjalne. Klawisze specjalne. klawisze funkcyjne. Klawisze. klawisze numeryczne. sterowania kursorem. klawisze alfanumeryczne Klawiatura Klawisze specjalne klawisze funkcyjne Klawisze specjalne klawisze alfanumeryczne Klawisze sterowania kursorem klawisze numeryczne Klawisze specjalne Klawisze specjalne Klawiatura Spacja służy

Bardziej szczegółowo

Zadanie 3. Praca z tabelami

Zadanie 3. Praca z tabelami Zadanie 3. Praca z tabelami Niektóre informacje wygodnie jest przedstawiać w tabeli. Pokażemy, w jaki sposób można w dokumentach tworzyć i formatować tabele. Wszystkie funkcje związane z tabelami dostępne

Bardziej szczegółowo

Arkusz kalkulacyjny MS Excel

Arkusz kalkulacyjny MS Excel Arkusz kalkulacyjny MS Excel I. Wprowadzenie do arkusza kalkulacyjnego Program Excel służy do tworzenia elektronicznego arkusza kalkulacyjnego, który umożliwia dokumentowanie i analizę danych numerycznych.

Bardziej szczegółowo

Aplikacje w środowisku VBA. Visual Basic for Aplications

Aplikacje w środowisku VBA. Visual Basic for Aplications Aplikacje w środowisku VBA Visual Basic for Aplications Podstawowe informacje o VBA Visual Basic for Aplications, w skrócie VBA, to język programowania rozwijany przez Microsoft, którego zastosowanie pozwala

Bardziej szczegółowo

5.2. Pierwsze kroki z bazami danych

5.2. Pierwsze kroki z bazami danych 5.2. Pierwsze kroki z bazami danych Uruchamianie programu Podobnie jak inne programy, OO Base uruchamiamy z Menu Start, poprzez zakładkę Wszystkie programy, gdzie znajduje się folder OpenOffice.org 2.2,

Bardziej szczegółowo

EXCEL wprowadzenie Ćwiczenia

EXCEL wprowadzenie Ćwiczenia EXCEL wprowadzenie Ćwiczenia 1. Nadaj nazwę arkuszowi Ćwiczenie 1 W lewej, dolnej części okna programu znajdują się nazwy otwartych arkuszy programu (Arkusz 1..). Zmiana nazwy, w tym celu należy kliknąć

Bardziej szczegółowo

Po naciśnięciu przycisku Dalej pojawi się okienko jak poniżej,

Po naciśnięciu przycisku Dalej pojawi się okienko jak poniżej, Tworzenie wykresu do danych z tabeli zawierającej analizę rozwoju wyników sportowych w pływaniu stylem dowolnym na dystansie 100 m, zarejestrowanych podczas Igrzysk Olimpijskich na przestrzeni lat 1896-2012.

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ A PIERWSZE KROKI Z KOMPUTEREM

CZĘŚĆ A PIERWSZE KROKI Z KOMPUTEREM CZĘŚĆ A PIERWSZE KROKI Z KOMPUTEREM 1.1. PODSTAWOWE INFORMACJE PC to skrót od nazwy Komputer Osobisty (z ang. personal computer). Elementy komputera można podzielić na dwie ogólne kategorie: sprzęt - fizyczne

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wprowadzania graficznych harmonogramów pracy w SZOI Wg stanu na 21.06.2010 r.

Instrukcja wprowadzania graficznych harmonogramów pracy w SZOI Wg stanu na 21.06.2010 r. Instrukcja wprowadzania graficznych harmonogramów pracy w SZOI Wg stanu na 21.06.2010 r. W systemie SZOI została wprowadzona nowa funkcjonalność umożliwiająca tworzenie graficznych harmonogramów pracy.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA PORTALU SIDGG

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA PORTALU SIDGG INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA PORTALU SIDGG dla Państwowy Instytut Geologiczny Państwowy Instytut Badawczy 1. Uruchomienie aplikacji. a. Wprowadź nazwę użytkownika w miejsce Nazwa użytkownika b. Wprowadź hasło

Bardziej szczegółowo

PRZEMYSŁAW DZIERŻAWSKI

PRZEMYSŁAW DZIERŻAWSKI https://app.wsipnet.pl/podreczniki/strona/38559 Stephen John Purnell/Shutterstock.com Funkcje losowe w arkuszu kalkulacyjnym Symulacja procesu o losowym przebiegu Wykres kolumnowy częstości wyników Fraktale:

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ KALKULACYJNY komórka

ARKUSZ KALKULACYJNY komórka ARKUSZ KALKULACYJNY Arkusz kalkulacyjny program służący do obliczeń, kalkulacji i ich interpretacji graficznej w postaci wykresów. Przykłady programów typu Arkusz Kalkulacyjny: - Ms Excel (*.xls; *.xlsx)

Bardziej szczegółowo

Rys. 1. Zestawienie rocznych kosztów ogrzewania domów

Rys. 1. Zestawienie rocznych kosztów ogrzewania domów :: Trik 1. Wykres, w którym oś pozioma jest skalą wartości :: Trik 2. Automatyczne uzupełnianie pominiętych komórek :: Trik 3. Niestandardowe sortowanie wg 2 kluczy :: Trik 4. Przeliczanie miar za pomocą

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 1 Obsługa makr

Ćwiczenie 1 Obsługa makr Ćwiczenie 1 Obsługa makr Celem ćwiczenia jest pokazanie podstaw pracy z makrami w MS Excel. Makra można tworzyć szybko nagrywać - bez koniecznej znajomości języka Visual Basic, w którym zapisywane jest

Bardziej szczegółowo

SPIS ILUSTRACJI, BIBLIOGRAFIA

SPIS ILUSTRACJI, BIBLIOGRAFIA SPIS ILUSTRACJI, BIBLIOGRAFIA Ćwiczenie 1 Automatyczne tworzenie spisu ilustracji 1. Wstaw do tekstu roboczego kilka rysunków (WSTAWIANIE OBRAZ z pliku). 2. Ustaw kursor w wersie pod zdjęciem i kliknij

Bardziej szczegółowo

TEMAT: SPOSOBY ADRESOWANIA W

TEMAT: SPOSOBY ADRESOWANIA W CENTRUM EDUKACJI AKADEMIA SUKCESU Praca Semestralna TEMAT: SPOSOBY ADRESOWANIA W ARKUSZU KALKULACYJNYM EXCEL. Kierunek: Technik Informatyk Semestr: II Wykładowca: Jan Nosal Słuchacz: Łukasz Stocki CO TO

Bardziej szczegółowo

dokumentacja Edytor Bazy Zmiennych Edytor Bazy Zmiennych Podręcznik użytkownika

dokumentacja Edytor Bazy Zmiennych Edytor Bazy Zmiennych Podręcznik użytkownika asix 4 Edytor Bazy Zmiennych Podręcznik użytkownika asix 4 dokumentacja Edytor Bazy Zmiennych ASKOM i asix to zastrzeżone znaki firmy ASKOM Sp. z o. o., Gliwice. Inne występujące w tekście znaki firmowe

Bardziej szczegółowo

Przed rozpoczęciem pracy otwórz nowy plik (Ctrl +N) wykorzystując szablon acadiso.dwt

Przed rozpoczęciem pracy otwórz nowy plik (Ctrl +N) wykorzystując szablon acadiso.dwt Przed rozpoczęciem pracy otwórz nowy plik (Ctrl +N) wykorzystując szablon acadiso.dwt Zadanie: Utwórz szablon rysunkowy składający się z: - warstw - tabelki rysunkowej w postaci bloku (według wzoru poniżej)

Bardziej szczegółowo

Klawisze funkcyjne w OpenOffice.org Writer

Klawisze funkcyjne w OpenOffice.org Writer Klawisze funkcyjne w OpenOffice.org Writer F2 Ctrl + F2 F3 Ctrl + F3 F4 Shift + F4 F5 Ctrl + Shift + F5 F7 Ctrl + F7 F8 Ctrl + F8 Shift + F8 Ctrl+Shift+F8 F9 Ctrl + F9 Shift + F9 Ctrl + Shift + F9 Ctrl

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z informatyki dla klasy szóstej szkoły podstawowej.

Wymagania edukacyjne z informatyki dla klasy szóstej szkoły podstawowej. Wymagania edukacyjne z informatyki dla klasy szóstej szkoły podstawowej. Dział Zagadnienia Wymagania podstawowe Wymagania ponadpodstawowe Arkusz kalkulacyjny (Microsoft Excel i OpenOffice) Uruchomienie

Bardziej szczegółowo

Tworzenie formularzy w Microsoft Office Word 2007

Tworzenie formularzy w Microsoft Office Word 2007 Tworzenie formularzy w Microsoft Office Word 2007 Opublikowano: 5 kwietnia 2007 Autor: Michał Staniszewski W życiu codziennym często wypełniamy różnego rodzaju formularze, podania i coraz częściej mają

Bardziej szczegółowo

I. Spis treści I. Spis treści... 2 II. Kreator szablonów... 3 1. Tworzenie szablonu... 3 2. Menu... 4 a. Opis ikon... 5 3. Dodanie nowego elementu...

I. Spis treści I. Spis treści... 2 II. Kreator szablonów... 3 1. Tworzenie szablonu... 3 2. Menu... 4 a. Opis ikon... 5 3. Dodanie nowego elementu... Kreator szablonów I. Spis treści I. Spis treści... 2 II. Kreator szablonów... 3 1. Tworzenie szablonu... 3 2. Menu... 4 a. Opis ikon... 5 3. Dodanie nowego elementu... 7 a. Grafika... 7 b. Tekst... 7 c.

Bardziej szczegółowo

Edytor tekstu OpenOffice Writer Podstawy

Edytor tekstu OpenOffice Writer Podstawy Edytor tekstu OpenOffice Writer Podstawy Cz. 5. Tabulatory i inne funkcje edytora OpenOffice Writer Tabulatory umożliwiają wyrównanie tekstu do lewej, do prawej, do środka, do znaku dziesiętnego lub do

Bardziej szczegółowo

Obsługa programu Paint. mgr Katarzyna Paliwoda

Obsługa programu Paint. mgr Katarzyna Paliwoda Obsługa programu Paint. mgr Katarzyna Paliwoda Podstawowo program mieści się w Systemie a dojście do niego odbywa się przez polecenia: Start- Wszystkie programy - Akcesoria - Paint. Program otwiera się

Bardziej szczegółowo

Dane w poniższej tabeli przedstawiają sprzedaż w dolarach i sztukach oraz marżę wyrażoną w dolarach dla:

Dane w poniższej tabeli przedstawiają sprzedaż w dolarach i sztukach oraz marżę wyrażoną w dolarach dla: Przykład 1. Dane w poniższej tabeli przedstawiają sprzedaż w dolarach i sztukach oraz marżę wyrażoną w dolarach dla: 24 miesięcy, 8 krajów, 5 kategorii produktów, 19 segmentów i 30 brandów. Tabela ta ma

Bardziej szczegółowo

Formularz oceny okresowej arkusz B w służbie cywilnej Instrukcja użytkownika

Formularz oceny okresowej arkusz B w służbie cywilnej Instrukcja użytkownika Narzędzie informatyczne wspomagające dokonywanie ocen okresowych w służbie cywilnej przygotowane w ramach projektu pn. Strategia zarządzania zasobami ludzkimi w służbie cywilnej współfinansowanego przez

Bardziej szczegółowo

Temat: Arkusze kalkulacyjne. Program Microsoft Office Excel. Podstawy

Temat: Arkusze kalkulacyjne. Program Microsoft Office Excel. Podstawy Temat: Arkusze kalkulacyjne. Program Microsoft Office Excel. Podstawy Arkusz kalkulacyjny to program przeznaczony do wykonywania różnego rodzaju obliczeń oraz prezentowania i analizowania ich wyników.

Bardziej szczegółowo

Wstęp 7 Rozdział 1. OpenOffice.ux.pl Writer środowisko pracy 9

Wstęp 7 Rozdział 1. OpenOffice.ux.pl Writer środowisko pracy 9 Wstęp 7 Rozdział 1. OpenOffice.ux.pl Writer środowisko pracy 9 Uruchamianie edytora OpenOffice.ux.pl Writer 9 Dostosowywanie środowiska pracy 11 Menu Widok 14 Ustawienia dokumentu 16 Rozdział 2. OpenOffice

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do programowania w języku Visual Basic. Podstawowe instrukcje języka

Wprowadzenie do programowania w języku Visual Basic. Podstawowe instrukcje języka Wprowadzenie do programowania w języku Visual Basic. Podstawowe instrukcje języka 1. Kompilacja aplikacji konsolowych w środowisku programistycznym Microsoft Visual Basic. Odszukaj w menu startowym systemu

Bardziej szczegółowo

Operacje na Wielu Arkuszach

Operacje na Wielu Arkuszach Operacje na Wielu Arkuszach 1. Operacje na wielu arkuszach na raz. 2. Przenoszenie i kopiowanie arkuszy pomiędzy plikami. 3. Ukrywanie arkuszy. Przykład 1. Operacje na wielu arkuszach na raz. Często pracując

Bardziej szczegółowo

Visual Basic w programie Excel

Visual Basic w programie Excel Visual Basic w programie Excel Ćwiczenie nr 3 Obiekty, właściwości, metody. Obiekty standardowe, kolekcje standardowe. Dostęp do komórek arkusza. Operacje na standardowych bibliotekach. CEL ĆWICZENIA.

Bardziej szczegółowo

Kontrola poprawności danych:

Kontrola poprawności danych: Kontrola poprawności danych:... 1 Zadanie 1 Filtrowanie unikatowych rekordów w nowe miejsce:... 1 Zadanie 2: Tworzenie listy rozwijanej:... 2 Zadanie 3 Wprowadzanie warunkowych ograniczeń wpisywanych wartości...

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia nr 2. Edycja tekstu (Microsoft Word)

Ćwiczenia nr 2. Edycja tekstu (Microsoft Word) Dostosowywanie paska zadań Ćwiczenia nr 2 Edycja tekstu (Microsoft Word) Domyślnie program Word proponuje paski narzędzi Standardowy oraz Formatowanie z zestawem opcji widocznym poniżej: Można jednak zmodyfikować

Bardziej szczegółowo