Lista książek dostępnych w Czytelni Biblioteki Centralnej, zakupionych ze środkó w NBP

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Lista książek dostępnych w Czytelni Biblioteki Centralnej, zakupionych ze środkó w NBP"

Transkrypt

1 Lista książek dostępnych w Czytelni Biblioteki Centralnej, zakupionych ze środkó w NBP w układzie alfabetycznym w/g tytułów Lp. Tytuł Autor Rok wydani a 1. Analiza finansowa banku 2. Analiza sprawozdań finansowych 3. Antropologia organizacji 4. Aspekty prawne funkcjonowania rynku finansowego UE Wydaw c a Kopiński A PWE Nowak E 2008 PWE Kostera M PWN Nieborak T Difin 5. Audyt finansowy Winiarska K PWE 6. Audyt strategiczny jako szansa na poprawę pozycji rynkowej firmy Opolski K CeDeWu 7. Automatyzacja Mikulczyński T WNT procesów produkcyjnych 8. Badania operacyjne Sikora W 2008 PWE 9. Badania operacyjne Sikora W.(red.) 2008 PWE 10. Bankowa obsługa przedsiębiorstw 11. Bankowość detaliczna w Polsce 12. Bezpieczeństwo informacji i usług w nowoczesnej instytucji i firmie 13. Bezpieczeństwo rynku finansowego w świetle prawa UE 14. Biznes a ochrona konkurencji Dahmen A CeDeWu Harasim J CeDeWu Białas A WNT Jurkowska-Zeidler A Wolters Fornalczyk A Wolters 15. Biznesplan w praktyce Tokarski A CeDeWu Uwa gi

2 16. Business English Business Comunication 17. Business English Starting a campany Warżała-Wojtasik M Super Mmo World Warżała-Wojtasik M 2008 Super Mmo World 18. Business English Management 19 Co decyduje o konkurencyjności polskiej gospodarki Warżała-Wojtasik M 2008 Super Mmo World Noga M CeDeWu 20. Controlling Marciniak S Difin 21. Czego chcą klienci Ulwick A.W Wolters 22. Dyskryminacja i mobbing w zatrudnieniu Kędziora K C.H.Beck 23. Działalność kredytowa banku komercyjnego 24. Ekonometria finansowa 25. Ekonomia menedżerska 26. Ekonomia menedżerska dla MSP 27. Ekonomia międzynarodowa. Teoria i polityka. T.1 28 Ekonomia międzynarodowa.teoria i polityka T Ekonomia wolnego rynku T Ekonomia wolnego rynku. T Ekonomia wolnego rynku. T.3 Emerling I Marina Łuniewska M PWN Samuelson W.F 2009 PWE Piocha S Difin Krugman P PWN Krugman P PWN Rothbard M Fijorr Publishing Rothbard M Fijorr Publishing Rothbard M 2008 Fijorr Publishing 32. Ekonomika bankowości Matthews K 2007 PWE 33. Eksportowa działalność małych i średnich przedsiębiorstw 34. Elementy finansów i bankowości 35. Elementy statystyki w zadaniach Białecki K Difin Flejterski S.(red.) 2008 CeDeWu Kukuła K PWN 36. ing in English Wachter K 2008 BC Edukacja

3 37. Emisja akcji w Polsce w nowej europejskiej perspektywie 38. Encyklopedia rachunkowości Nawrot W CeDeWu Gmytrasiewicz M. (red.) 2005 LexisNexis 39. Etyka biznesu Kenneth B Emka 40. Etyka menedżera Rybak M 2008 PWN 41. Euro a integracja europejskich rynków finansowych 42. Europejskie prawo znaków towarowych Pszczółka J CeDeWu Załucki M Difin 43. Finanse publiczne Kosikowski C.(red.): 2008 Wolters 44. Finanse publiczne Owsiak S PWN 45. Finanse w nowoczesnej gospodarce.t Finansowanie firm na rynkach zagranicznych 47. Finansowanie rozwoju Jaworski J.(red.) 2008 CeDeWu Nawrot W CeDeWu Panfil M.(red.) 2008 Difin 48. Fundusze inwestycyjne Dawidowicz D CeDeWu 49. Fundusze pożyczkowe i poręczeniowe 50. Giełdowe instrumenty pochodne 51. Gospodarka finansowa samorządu terytorialnego w Polsce Bartkowiak B CeDeWu Wiśniewska E CeDeWu Jędrzejewski L Branta 52. Hotelarstwo red. Panasiuk A PWN 53. Hotelarstwo Panasiuk A PWN 54. Hotelarstwoorganizacja i technika pracy Mitura E Difin 55. Informacja w biznesie Forlicz S PWE 56. Innowacje w strategii rozwoju organizacji w UE 57. Innowacyjne usługi banku 58. Instrumenty bankowości Red. Janosz W Difin Korenik D.(red.) 2007 PWN Matuszczyk A CeDeWu

4 elektronicznej 59. Instytucje i uczestnicy rynku kapitałowego Banaszczak-Soroka U PWN 60. Integracja ze strefą euro Wójcik C PWN 61. Interpretacja danych Silverman D PWN jakościowych 62. Inwestycje finansowe Gabryelczyk K.(red.) 2008 CeDeWu 63. Jak dobrać bezbłędnych pracowników 64. Jak przygotować dobry wniosek czyli jak skutecznie pozyskiwać fundusze 65. Jak solidnie przygotować profesjonalny biznesplan 66. Jak założyć własną firmę 67. Jakość i efektywność usług hotelarskich 68. Jakość i marketing usług medycznych 69. Jakość w systemie zarządzania przedsiębiorstwem 70. Jakość w systemie zarządzania przedsiębiorstwem Wacławska P 2008 Wolters Szymańska A 2008 Placet Tokarski A CeDeWu Mućko P CeDeWu Borkowski S PWN Krot K Wolters Żemigała M 2008 Placet Żemigała M Placet 71. Jednoosobowa firma Młodzikowska D Blinfo 72. Kalkulacja ceny Bień W Difin pieniądza lokatach 73. Kapitał społeczny w Grzanka J CeDeWu relacjach z klientami 74. Kapitał finansowy banków Pyka J.(red.) 2008 PWE 75. Kapitał intelektualny współczesnego 76. Kierowanie handlem i firmą handlową 77. Klucz do biznesu miedzynarodowego 78. Kompendium terminów z zakresu Mroziewski M Difin Knecht Z C.H.Beck Sutherland J PWN Patterson R WAiP

5 rachunkowości 79. Kompetencje menedżerów w organizacji uczącej się 80. Komputerowe wspomaganie biznesu 81. Komputerowe wspomaganie zarządzania przedsiębiorstwem Sajkiewicz A.(red.) 2008 Difin Nowicki A.(red.): 2006 Placet Knosala R PWE 82. Konkurencyjność Olczyk M CeDeWu 83. Konkurencyjność gmin w kontekście relacji władze lokalne Dziemianowicz W Wydaw. UW 84. Kontrola wewnętrzna Kałużny S 2008 PWE 85. Kredyty bankowe i inne formy finansowania Chynał H Difin 86. Kreacja w reklamie Kłeczek R Wolter 87. Kreowanie i zarządzanie reputacją firmy 88. Kultura organizacyjna w zarządzaniu Krawiec F Difin Aniszewska G.(red.) 2007 PWE 89. Lider charyzmatyczny Conger J.A Centrum Kreowania Liderów 90. Logo Evamy M PWN 91. Małe i średnie Daszkiewicz N CeDeWu 92. Mały słownik VAT Rogala E Difin 93. Marketing mix Zollandz H BC Edukacja 94. Marketing na rynku międzynarodowym 95. Marketing na rynku nieruchomości 96. Marketing na rynku nieruchomości Grzegorczyk W Wolters Stachura E 2007 PWE Stachura E 2007 PWE 97. Marketing sportu Sznajder A 2008 PWE 98. Marketing usług zdrowotnych 99. Marketing w handlu detalicznym produktami spożywczymi Piestrzyńska- Bukowska A.: 2008 CeDeWu Łukasik P UMCS 100. Mechanizmy i źródła Bednarczyk J CeDeWu

6 wzrostu gospodarczego 101. Mechanizmy rynku wewnętrznego UE 102. Metodologia i techniki programowania 103. Metody badania wizerunku w mediach 104. Metody i modele eksploracji danych 105. Między tworczością a biznesem 106. Międzynarodowe standardy rachunkowości 107. Międzynarodowe stosunki ekonomiczne 108. Mikroekonomia bankowa 109. Naruszenie obowiązków przez pracownika 110. Natura i kształtowanie systemu zarządzania przedsiębiorstwem Zombirt J Difin Malina W PWN Red.Gackowski T CeDeWu Larose D PWN Kowalski T WAiP Walińska E Wolters Bożyk P PWE Freixas Y CeDeWu Klucz D C.H.Beck Witczak H PWN 111. Nauka o organizacji Kożuch B 2008 CeDeWu 112. Nieruchomość kredyt hipoteka 113. Nietypowe formy zatrudnienia na rynku pracy 114. Nowe Zarządzanie Publiczne 115. Nowoczesna bankowość 116. Obieg i ochrona dokumentów w zarządzaniu jakością 117. Odpowiedzialność administracyjna w obrocie instrumentami finansowymi Główki G.(red.) 2008 Poltex Bąk E C.H.Beck Lubińska T Difin Hefferman S PWN Bral W Difin Michór A Wolters 118. Odpowiedzialność Korenik D Difin banku komercyjnego 119. Odpowiedzialność Witosz A Lexis Nexis wspólników spółek osobowych 120. Opłata produktowa Draniewicz B C.H.Beck

7 121. Opakowania 2008 PWN 122. Organizacja pracy w hotelarstwie cz Partnerstwo publicznoprywatne 124. Podatki i prawo podatkowe Orłowska J 2008 REA Kopańska A CeDeWu Gomułowicz A Lexis Nexis 125. Podatki w Polsce Wyrzykowski W SPG 126. Podręcznik do bankowości 127. Podstawy bankowości z zadaniami 128. Podstawy ekonomiczne i prawne w hotelarstwie 129. Podstawy nauki o organizacji 130. Podstawy rachunkowości zarządczej Cwynar W Wolters Dobosiewicz Z PWN Wajgner M REA Marek S PWE Czubakowska K PWE 131. Polityka pieniężna NBP Sobol M CeDeWu 132. Polityka pieniężna w gospodarce otwartej 133. Polityka rachunkowości w jednostkach finansów publicz Polityka wzrostu gospodarczego w Polsce i w UE Kaźmierczak A PWN Cellary M C.H.Beck Bednarczyk J CeDeWu 135. Polska w strefie euro Pronobis M C.H.Beck 136. Polski system podatkowy Rosiński R Difin 137. Połączenia spółek Maruszewska E Difin 138. Pomoc publiczna a rozwój firmy 139. Postępowanie w sprawach gospodarczych 140. Pośrednictwo kredytowe w Polsce 141. Praktyczny przewodnik rozwoju zawodowego pracowników 142. Prawne podstawy przedsiębiorczości Choroszczak J Poltex Żuk A Wolters Gostomski E CeDeWu Fryczyńska M 2008 Placet Horosz P.(red.) 2009 Wolters

8 143. Prawo bankowe.komentarz Mazur L C.H.Beck 144. Prawo finansowe w UE Kosikowski C 2008 Branta 145. Prawo handlowe Kidyba A C.H.Beck 146. Prawo papierów wartościowych Mojak J 2008 LexisNexis 147. Prawo reklamy Grzybczyk K Wolters 148. Prawo własności przemysłowej 149. Prawo wobec nowoczesnych technologii 150. Prawo zarządzania projektami finansowymi z funduszy europejskich 151. Procedury badania sprawozdań finansowych 152. Prognozowanie ekonomiczne 153. Projektowanie dla nowych mediów Nowińska E Lexis Nexis Girdwoń P 2008 Liber Perkowski M Wolters Garstka M CeDeWu Zeliaś A PWN Austin T PWN 154. Promocja Pabian A Difin 155. Prowadzenie małej firmy w XXI wieku 156. Przedsiębiorstwo usługowe.zarządzanie 157. Przepływy pieniężne w zarządzaniu finansami przedsiębiorstw Kirk P 2008 MT Biznes Filipiak B.(red.) 2008 PWN Maślanka T CeDeWu 158. Przywództwo w Avery Gayle C PWE organizacji 159. Psychologia finansowa Wąsowicz-Kiryło G Difin 160. Psychologiczne mechanizmy reklamy 161. Public relations w czasach mp3 i Internetu Dolinski D GWP Tworzydło D WSTiZ 162. Public relatons Oledzki J PWN 163. Rachunek efektywności inwestycji 164. Rachunkowość bankowa po zmianach Rogowski W Wolters Popowska E Difin

9 165. Rachunkowość finansowa i podatkowa Cebrowska T 2008 PWN 166. Rachunkowość małych firm wg wymogów funduszy unijnych 167. Rachunkowość w zarządząniu strategicznym 168. Rachunkowość zarządcza w banku 169. Rachunkowość zarządcza 170. Reklama.Co tak naprawdę wpływa na jej skuteczność? 171. Restrukturyzacja 172. Rola audytu finansowego w wykrywaniu przestępstw gospodarczych 173. Rozwiązywanie konfliktów 174. Rozwój małych przedsiębiorstw 175. Samorząd lokalny a dobro publiczne 176. Scenariusze,dialogi i procesy zarządzania wiedzą 177. Słownik finansów i bankowości Osikowicz M Wolters Nita B Wolters Piechocka-Kałużna A PWN Szczypa P CeDeWu Heath R 2008 GWP Garstka M CeDeWu Kutera M Difin Bohm F Blinfo Gudkora S 2008 WAiP Kleer J.(red.) 2008 CeDeWu Perechuda K.(red.) 2008 Difin 2008 PWN 178. Słownik ekonomii Black J PWN 179. Słownik informatyki stosowanej 180. Słownik terminologii biznesowej pol.-ang., ang.-pol Słownik transportu i logistyki 182. Stabilność i bezpieczeństwo systemu bankowego Trojański M C.H.Beck Kozierkiewicz R 2008 C.H.Beck Kozierkiewicz R C.H.Beck Nowakowski J Difin

10 183. Statystyka dla ekonomistów Pułaska-Turyna B Difin 184. Strategiczna rachunkowość zarządcza 185. Techniki informacyjne w badaniach systemowych Nowak E.(red.) 2008 PWE Kulczycki P WNT 186. Umowa leasingu Koralewski M CeDeWu 187. Wartościowanie stanowisk pracy 188. Władza,wpływ i perswazja 189. Współczesna polityka pieniężna 190. Współczesne koncepcje i metody zarządzania 191. Wzory pism procesowych w sprawach cywilnych, gospodarczych 192. Wzory umów i dokumentów 193. Zabezpieczenia w bankowości Armstrong M Wolters 2008 Mt Biznes Przybylska Difin Kapuścińska W. Zimniewicz K PWE Bugajna-Sporczyk D Lexis Nexis Młodzikowska D Blinfo Koleśnik J Wolters 194. Zachowania nabywców Sobocińska M 2008 PWE 195. Zamknięcie ksiąg Charytoniuk J Infor rachunkowych i sprawozdania finansowe w sektorze finansów publicznych 196. Zarządzanie Kisielnicki J PWE 197. Zarządzanie finansami 198. Zarządzanie inwestycjami komunalnymi Bień W Difin Graczyk M 2008 Branta 199. Zarządzanie jakością Hamrol A PWN 200. Zarządzanie jakością w urzędach administracji publicznej 201. Zarządzanie jakością w usługach publicznych 202. Zarządzanie jakością z przykładami Bugdol M Difin Opolski K 2008 CeDeWu Hamrol A 2008 PWN

11 203. Zarządzanie marką Gordon W Rebis 204. Zarządzanie od podstaw Koźmiński A WAiP 205. Zarządzanie projektami informatycznymi 206. Zarządzanie rozwojem 207. Zarządzanie ryzykiem stopy procentowej 208. Zarządzanie ryzykiem systemu finansowego 209. Zarządzanie w służbie zdrowia Flasinski M PWN Żuber R Difin Kalinowski M CeDeWu Solarz J PWN Durlik M Placet 210. Zasady bhp w praktyce Stec D Wszechnica Podatkowa

Z-056. Analiza ekonomiczno-finansowa

Z-056. Analiza ekonomiczno-finansowa 13 Administracja publiczna E-034 Administracja publiczna w społeczeństwie E-035 informacyjnym Agrobiznes E-133 Agrobiznes na rynkach światowych E-134 Akredytacja i certyfikacja T-001 Akredytacja, certyfikacja

Bardziej szczegółowo

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W GLIWICACH. WYKAZ KSIĄŻEK DOSTĘPNYCH Z BAZY IBUK.PL OD PAŹDZIERNIKA 2013 r. DO PAŹDZIERNIKA 2014 R.

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W GLIWICACH. WYKAZ KSIĄŻEK DOSTĘPNYCH Z BAZY IBUK.PL OD PAŹDZIERNIKA 2013 r. DO PAŹDZIERNIKA 2014 R. MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W GLIWICACH WYKAZ KSIĄŻEK DOSTĘPNYCH Z BAZY IBUK.PL OD PAŹDZIERNIKA 2013 r. DO PAŹDZIERNIKA 2014 R. Lp. 1 "Trzynastki" - po wyroku TK 2 100 roślin w Twojej kuchni Analiza duration

Bardziej szczegółowo

Biblioteka. Nowości książkowe semestr zimowy 2012/2013

Biblioteka. Nowości książkowe semestr zimowy 2012/2013 Biblioteka Nowości książkowe semestr zimowy /2013 1) Finanse publiczne i samorządowe. System podatkowy 2) Integracja europejska. Fundusze UE i polityka regionalna 3) Polityka społeczno-gospodarcza. Gospodarka

Bardziej szczegółowo

Dr Ireneusz Badowski

Dr Ireneusz Badowski Dr Ireneusz Badowski Rola, miejsce i znaczenie sektora bankowego w systemie finansowym w gospodarce rynkowej Charakterystyka sektora bankowego w Polsce przemiany jakościowe w ujęciu historycznym Rozwój

Bardziej szczegółowo

spis treści 2 www.difin.pl Finanse MSR 37. Rezerwy, zobowiązania, warunkowe i aktywa warunkowe 22 MSR 41. Rolnictwo 22

spis treści 2 www.difin.pl Finanse MSR 37. Rezerwy, zobowiązania, warunkowe i aktywa warunkowe 22 MSR 41. Rolnictwo 22 spis treści Rachunkowość Rachunkowość na tle rozwiązań międzynarodowych. Wydanie II 4 Rachunkowość podatkowa. Wydanie 8 4 Audyt wewnętrzny w jednostkach sektora finansów publicznych Wydanie II rozszerzone

Bardziej szczegółowo

LISTA UDOSTĘPNIONYCH TYTUŁÓW WYDAŃ ELEKTRONICZNYCH

LISTA UDOSTĘPNIONYCH TYTUŁÓW WYDAŃ ELEKTRONICZNYCH LISTA UDOSTĘPNIONYCH TYTUŁÓW WYDAŃ ELEKTRONICZNYCH L.p. Ibuk ID Tytuł ISBN 1 13 Administracja publiczna 978-83-01-14995-6 2 93673 Aksjologia życia publicznego 978-83-7405-582-6 3 96021 Aksjomaty prawa

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1- Przedmiot zamówienia do zapytania ofertowego nr 1/2015/E

Załącznik nr 1- Przedmiot zamówienia do zapytania ofertowego nr 1/2015/E Załącznik nr 1- Przedmiot zamówienia do zapytania ofertowego nr 1/2015/E Świadczenie: zakup i dostawa poniższych książek Zleceniodawca: Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku, Biblioteka, ul. Dolna Brama 8, 80-821

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2- Formularz oferty nr 1/2015/E

Załącznik nr 2- Formularz oferty nr 1/2015/E Dane oferenta: Osoba do kontaktu: Załącznik nr 2- Formularz oferty nr 1/2015/E Zamówienie obejmuje zakup i dostawę niżej wymienionych książek: Lp. Tytuł Autor Wydawni ctwo Rok Ilość 1. Ekonomika współczesnej

Bardziej szczegółowo

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMIKI USŁUG Plan i sylabusy przedmiotów studiów niestacjonarnych I stopnia KIERUNEK STUDIÓW FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług

Bardziej szczegółowo

PROPOZYCJE TEMATÓW SEMINARIUM MAGISTERSKIEGO

PROPOZYCJE TEMATÓW SEMINARIUM MAGISTERSKIEGO Dr inŝ. Agnieszka Wrzochalska Warszawa 28.02.2011 PROPOZYCJE TEMATÓW SEMINARIUM MAGISTERSKIEGO ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI 1. Metody zarządzania personelem (w firmie X) 2. Relacje pomiędzy strategią

Bardziej szczegółowo

k a t a l o g w y d a w n i c z y 2012/2013 prawo ekonomia zarządzanie www.ksiegarnia.difin.pl www.ksiegarniasgh.pl Difin

k a t a l o g w y d a w n i c z y 2012/2013 prawo ekonomia zarządzanie www.ksiegarnia.difin.pl www.ksiegarniasgh.pl Difin k a t a l o g w y d a w n i c z y 2012/2013 prawo ekonomia zarządzanie www.ksiegarnia.difin.pl www.ksiegarniasgh.pl Difin spis treści 101 kompetencji pilota wycieczek. Turystyka motocyklowa w Polsce...

Bardziej szczegółowo

6. Ocena działalności portu morskiego w.. w latach. 7. Analiza wielkości i struktury towarów obsługiwanych w. w latach

6. Ocena działalności portu morskiego w.. w latach. 7. Analiza wielkości i struktury towarów obsługiwanych w. w latach KATEDRA ANALIZY SYSTEMOWEJ I FINANSÓW 1. Analiza produkcyjności przedsiębiorstwa.. z wykorzystaniem funkcji produkcji. 2. Wykorzystanie współczynnika elastyczności w analizie popytu na... 3. Wpływ funduszy

Bardziej szczegółowo

PROFILE KATEDR WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA, INFORMATYKI I FINANSÓW SPRAWUJĄCYCH OPIEKĘ NAD PRACAMI DOKTORSKIMI

PROFILE KATEDR WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA, INFORMATYKI I FINANSÓW SPRAWUJĄCYCH OPIEKĘ NAD PRACAMI DOKTORSKIMI PROFILE KATEDR WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA, INFORMATYKI I FINANSÓW SPRAWUJĄCYCH OPIEKĘ NAD PRACAMI DOKTORSKIMI 1. INSTYTUT ZASTOSOWAŃ MATEMATYKI: - Katedra Badań Operacyjnych Modelowanie procesów gospodarczych

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA I PROGRAM STUDIÓW LICENCJACKICH ZARZĄDZANIE

ORGANIZACJA I PROGRAM STUDIÓW LICENCJACKICH ZARZĄDZANIE WYDZIAŁ EKONOMICZNY UNIWERSYTET OPOLSKI ORGANIZACJA I PROGRAM STUDIÓW LICENCJACKICH ZARZĄDZANIE STUDIA STACJONARNE STUDIA NIESTACJONARNE Opracowanie Adam Siwerski OPOLE 2010 REDAKCJA I KOREKTA Aleksandra

Bardziej szczegółowo

SPOŁECZNA AKADEMIA NAUK WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA

SPOŁECZNA AKADEMIA NAUK WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA SPOŁECZNA AKADEMIA NAUK WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA Zagadnienia na egzamin dyplomowy studia drugiego stopnia kierunek zarządzanie w roku akademickim 2014/2015 Treści podstawowe i kierunkowe profil specjalnościowy

Bardziej szczegółowo

Przedstawiamy Państwu wykaz nowości w Bibliotece Wydziałowej

Przedstawiamy Państwu wykaz nowości w Bibliotece Wydziałowej Przedstawiamy Państwu wykaz nowości w Bibliotece Wydziałowej 1. Longman preparation course for the TOEFL Test : ibt / Deborah Phillips. White Plains, NY : Pearson Education, 2007. Biblioteka Wydziału Zarządzania

Bardziej szczegółowo

STUDIA PODYPLOMOWE. Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego. www.wzieu.pl

STUDIA PODYPLOMOWE. Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego. www.wzieu.pl STUDIA PODYPLOMOWE Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego www.wzieu.pl KRAKOWSKA Kontakt: mgr Kinga Cieślicka Dziekanat WZiEU(pokój 014) ul. Cukrowa 8, 71-004 Zapraszamy do elektronicznej

Bardziej szczegółowo

Liczba i struktura punktów ECTS: 2 Formy zajęć Liczba godzin zajęć Sposób realizacji Sposób zaliczenia Wykład 15 zajęcia w sali dydaktycznej egzamin

Liczba i struktura punktów ECTS: 2 Formy zajęć Liczba godzin zajęć Sposób realizacji Sposób zaliczenia Wykład 15 zajęcia w sali dydaktycznej egzamin Nazwa przedmiotu: Bankowość inwestycyjna i hipoteczna Kod ECTS Moduł kształcenia: przedmiot specjalizacyjny Status przedmiotu: kurs do wyboru Język wykładowy: polski Liczba i struktura punktów ECTS: Formy

Bardziej szczegółowo

Społeczna Akademia Nauk Wydział Zarządzania. Sylabusy modułów/przedmiotów na kierunku

Społeczna Akademia Nauk Wydział Zarządzania. Sylabusy modułów/przedmiotów na kierunku Społeczna Akademia Nauk Wydział Zarządzania Sylabusy modułów/przedmiotów na kierunku Zarządzanie studia drugiego stopnia rozpoczynające się w roku akademickim 2012-2013 Spis treści Wstęp... 5 1. KARTY

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Edu kacji Narodowej

Ministerstwo Edu kacji Narodowej Ministerstwo Edu kacji Narodowej PROGRAM NAUCZANIA TECHNIK PRAC BIUROWYCH 419[01] Zatwierdza Minister Edukacji Narodowej Warszawa 2009 Autorzy: mgr Anetta Jurkowska mgr Katarzyna Knapik mgr inż. Paweł

Bardziej szczegółowo

Obszary tematyczne prac dyplomowych, prowadzonych przez pracowników Katedr Wydziału Zarządzania PL

Obszary tematyczne prac dyplomowych, prowadzonych przez pracowników Katedr Wydziału Zarządzania PL Obszary tematyczne, przez owników Katedr Wydziału Zarządzania PL Nazwisko i imię Arent Anna Dr 214 Banek Tadeusz Baum Tadeusz Dr inŝ. prof. PL 23 114 Blicharz Piotr Dr inŝ. 208 Bojar Ewa 241 Bojar Matylda

Bardziej szczegółowo

Promotorzy studia stacjonarne pierwszego stopnia 2014/2015. Zagadnienia z zakresu Analizy finansowej

Promotorzy studia stacjonarne pierwszego stopnia 2014/2015. Zagadnienia z zakresu Analizy finansowej Promotorzy studia stacjonarne pierwszego stopnia 2014/2015 Zagadnienia z zakresu Analizy finansowej dr Maciej Baranowski 12 osób dr Joanna Cichorska 10 osób dr Bożena Frączek 10 osób Finanse korporacyjne:

Bardziej szczegółowo

Zestawienie WypoŜyczanych KsiąŜek

Zestawienie WypoŜyczanych KsiąŜek Zestawienie WypoŜyczanych KsiąŜek Autor Tytuł ksiąŝki Tematyka L.KsiaŜ Wyd. Stan Lis M. 101 praktycznych skryptów na stronę WWW informatyka KrzyŜanowski L.J. 50-lecie pracy naukowo - dydaktycznej... inne

Bardziej szczegółowo

WYKAZ SYLABUSÓW STACJONARNE JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE KIERUNEK ZARZĄDZANIE I MARKETING ROK 2008/2009

WYKAZ SYLABUSÓW STACJONARNE JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE KIERUNEK ZARZĄDZANIE I MARKETING ROK 2008/2009 WYKAZ SYLABUSÓW STACJONARNE JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE KIERUNEK ZARZĄDZANIE I MARKETING ROK 2008/2009 BADANIA JAKOŚCIOWE W MARKETINGU... 3 BADANIA RYNKOWE I MARKETINGOWE... 5 BANKOWOŚĆ... 6 CENA W ZARZĄDZANIU

Bardziej szczegółowo

Studia II stopnia (magisterskie) stacjonarne rok akademicki 2014/2015 Wybór promotorów prac magisterskich na kierunku Zarządzanie

Studia II stopnia (magisterskie) stacjonarne rok akademicki 2014/2015 Wybór promotorów prac magisterskich na kierunku Zarządzanie Studia II stopnia (magisterskie) stacjonarne rok akademicki 2014/2015 Wybór promotorów prac magisterskich na kierunku Zarządzanie Katedry zasilające tzw. minimum kadrowe dla kierunku Zarządzanie Katedra

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku. Katalog Przedmiotów. Wydział Nauk Ekonomicznych (język polski)

Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku. Katalog Przedmiotów. Wydział Nauk Ekonomicznych (język polski) Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku Katalog Przedmiotów Wydział Nauk Ekonomicznych (język polski) Katalog zawiera: nazwę przedmiotów wymienionych w kolejności alfabetycznej ilość punktów

Bardziej szczegółowo

dr hab. Agnieszka Alińska

dr hab. Agnieszka Alińska dr hab. Agnieszka Alińska specjalności: Bankowość Finanse publiczne 1. Restrukturyzacja polskiego sektora bankowego 2. Funkcjonowanie sektora bankowości spółdzielczej 3. Banki lokalne w systemie bankowym

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE : ZARZĄDZANIE FINANSAMI PRZEDSIĘBIORSTW

ZARZĄDZANIE : ZARZĄDZANIE FINANSAMI PRZEDSIĘBIORSTW PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU PROGRAM NAUCZANIA 3 LETNICH (6 SEMESTRALNYCH) STUDIÓW ZAWODOWYCH KIERUNEK: ZARZĄDZANIE SPECJALNOŚĆ: ZARZĄDZANIE FINANSAMI PRZEDSIĘBIORSTW STUDIA NIESTACJONARNE

Bardziej szczegółowo

SEMINARIA DYPLOMOWE 2010/2011 studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia

SEMINARIA DYPLOMOWE 2010/2011 studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia dr Adam Baszyński Katedra Makroekonomii i Badań nad Gospodarką Narodową 1. Systemy motywowania do pracy w organizacjach gospodarczych 2. Oceny pracownicze w gospodarowaniu zasobem pracy motywacja, motywowanie

Bardziej szczegółowo