MIĘDZYLESKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY W WARSZAWIE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "MIĘDZYLESKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY W WARSZAWIE"

Transkrypt

1 MIĘDZYLESKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY W WARSZAWIE Warszawa ul. Bursztynowa 2 tel. (+48 22) fax (+48 22) Warszawa, dnia r. W Y J A Ś N I E N I E Do specyfikacji istotnych warunków zamówienia na kompleksowa informatyzacja Międzyleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie sposobem na przeciwdziałanie wykluczeniu informatycznemu WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGI W RAMACH PRIORYTETU II Przyspieszenie e-rozwoju Mazowsza DZIAŁANIA 2.1 Przeciwdziałanie wykluczeniu informatycznemu REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego przez Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej dnia r. pod numerem 2014/S , oraz na własnej stronie internetowej i tablicy. Zgodnie z przepisami art. 38 ustawy prawo zamówień publicznych, Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie udziela odpowiedzi na poniższe pytanie zadane przez wykonawcę w dniu 11, 12, r. Treść niniejszego wyjaśnienia przesyła się wszystkim wykonawcom, którzy dotychczas zwrócili się o przysłanie specyfikacji oraz zamieszcza się na własnej stronie internetowej ( bez ujawniania źródła zapytania ). Pytania: 1. SIWZ obejmuje 14 zadań wzory umowy są dwa: na dostawę urządzeń i wdrożenie systemu. Zadanie X, na które chcemy złożyć ofertę dostawa i montaż systemu dostępu bezprzewodowego do sieci LAN i WLAN wymaga odrębnych zapisów nie ma nić wspólnego z wdrożeniem systemu. Czy do tego zadania będzie odrębna umowa, czy zastosowanie będzie miała umowa o dostawę i montaż sprzętu? 2. W umowie o wdrożenie systemu w 6 pkt. 1 określono, że po podpisaniu umowy, wykonawca ma przeprowadzić stadium wdrożenia, w oparciu o które wykonywany będzie przedmiot umowy; w 2 umowy określono, iż wykonawca zobowiązany jest uwzględnić strukturę organizacyjną, zasoby kadrowe, techniczne oraz uwzględnić zmiany, które mogą zajść u zamawiającego; w 6 pkt 7, 8, 11, 18, 19, 20 nakłada na wykonawcę obowiązek uwzględnienia zmian i modyfikacji w zakresie studium oprogramowania, a nawet sprzętu. Jak zatem, można prawidłowo złożyć ofertę skoro zakres prac będzie znany po stadium a dodatkowo w każdym czasie może być przez Zamawiającego zmieniany. 3.W 6 pkt 10 określono, iż zastrzeżenia mogą dotyczyć tylko niespełnienia wymagań określonych w załączniku nr 1 do umowy, studium wdrożeniowego lub protokołów uzgodnień. Skoro zarówno studium jak i funkcjonalność może być zmieniona na żądanie zamawiającego, jakie są gwarancje, że wykonawca wykona program zgodnie z załącznikiem nr 1, a zamawiający praktycznie zmieni

2 funkcjonalność z załącznika nr 1 w dowolny sposób i nie będzie chciał dokonywać odbioru, gdy wykonawca wykona funkcje oprogramowania zgodnie z załącznikiem nr 1 a nie będzie chciał dokonywać nieuzasadnionych zmian? 4. Żądanie zmian i modyfikacji przez zamawiającego, może w praktyce drastycznie zmienić funkcje systemu, a to wymaga czasu i dodatkowych środków. Jakie są gwarancje dla wykonawcy w zakresie terminów i ceny w przypadku zmian i modyfikacji i jakie są możliwości nie wykonania zmiany gdy w ocenie wykonawcy będą nieuzasadnione lub odbiegające znacznie od załącznika nr 1? 5.brak w umowie definicji zmian i modyfikacji. Modyfikacje mogą oznaczać nawet wykonanie nowych modułów systemu. Na czym mogą polegać modyfikacje wg. zamawiającego? 6. Czy w przypadku dokonania zmian modyfikacji, automatycznie będzie stosowany 18 i umowa będzie anektowana w zakresie terminu wykonania i ceny? 7. W 15 wykonawca ma płacić kary umowne za opóźnienie, a co jeżeli opóźnienie wynikać będzie z braku współdziałania przez Zamawiającego? 8. W 16 określono, że pozostała część zabezpieczenia, zostanie zwrócona po upływie okresu rękojmi. Zgodnie z Kodeksem Cywilnym, rękojmia wynosi 12 miesięcy, czy zatem zabezpieczenie zostanie zwrócone przed upływem gwarancji? 9. Czy konieczny jest dziesięcioletni dostęp do części zamiennych urządzeń, producenci na ogół ograniczają dostęp do 5 ciu lat? 10. Dotyczy Zadania IV A 80 tabletów z peryferiami i akcesoriami OPZ Część nr: 5 Nazwa: Zadanie IV 80 tabletów z peryferiami i akcesoriami pkt 1 czy Zamawiający dopuszcza brak powłoki oleofobowej? Powyższa funkcjonalność jest istotna z punktu widzenia użytkownika konsumenckiego. W środowisku pracy narażającym urządzenie na uszkodzenia/zachlapania oraz ekspozycję na czynniki organiczne istotniejsza jest dezynfekowalność roztworem z zawartością alkoholu, co często wyklucza opcję powłoki oleofobowej. 11. Dotyczy Zadania IV A 80 tabletów z peryferiami i akcesoriami OPZ Część nr: 5 Nazwa: Zadanie IV 80 tabletów z peryferiami i akcesoriami pkt 5 wbudowany akumulator czy zamawiający dopuszcza brak możliwości ładowania przez przewód USB (dołączony do zestawu), po podłączeniu do komputera? Tablet wyposażony w dedykowaną stację dokującą przeznaczoną do ładowania urządzenia, do której można popiąć również komputer i za jego pomocą połączyć się z tabletem, jest rozwiązaniem bezpieczniejszym i bardzie ergonomicznym. Stabilna podstawa stacji dokującej zapewnia tabletowi lepszą ekspozycję i zabezpiecza go przed upadkiem, zapewniając jednocześnie połączenie z komputerem. 12. Dotyczy Zadania IV A 80 tabletów z peryferiami i akcesoriami OPZ Część nr: 5 Nazwa: Zadanie IV 80 tabletów z peryferiami i akcesoriami pkt 8 wbudowana kamera tylna czy Zamawiający dopuszcza brak funkcji stabilizacji obrazu? Wymóg stabilizacji obrazu spełniają przede wszystkim tablety konsumenckie, które nie są dostosowane do pracy warunkach szpitalnych. Funkcjonalność ta nie ma praktycznego zastosowania w placówce medycznej. Do akwizycji obrazów medycznych służą bowiem specjalistyczna aparatura medyczna. Wymóg ten nie sprawdza się również w przypadku wbudowanego w tablet czytnika kodów kreskowych, znacznie szybszego, dokładniejszego i efektywniejszego rozwiązania od funkcji czytania kodów przy użyciu kamery. 13. Zadanie X

3 Dotyczy Zadania IV A 80 tabletów z peryferiami i akcesoriami OPZ Część nr: 5 Nazwa: Zadanie IV 80 tabletów z peryferiami i akcesoriami pkt. 10 funkcja geotagowania zdjęć oraz filmów czy zamawiający dopuszcza tablet pozbawiony funkcji geotagowania zdjęć oraz filmów? Wymaga funkcjonalność stanowi rozwiązanie typowo konsumenckie wspierające media społecznościowe i nie ma zastosowania w środowisku profesjonalnym, szczególnie w warunkach szpitalnych 14. Czy Zamawiający mógłby opublikować formularze cenowe, formularz ofertowy, wzory wszystkie oświadczenia w formie edytowalnej np. MS WORD na stronie 15. Dotyczy Zadania X. Czy Zamawiający przewiduje instalację radiowych punktów dostępowych na poziomie -2 szpitala? 16. Dotyczy Zadania XI. Czy Zamawiający wymaga wykonania okablowania strukturalnego na poziomie -2 szpitala? 17.dotyczy Zadania XI. Czy Zamawiający wymaga działania systemu komunikacji bezprzewodowej na poziomie -2 szpitala? 18. Dotyczy zadania XI. Czy Zamawiający wymaga aby moduły przyłóżkowe wraz z modułami pacjenta medycznego systemu przywoławczego zostały zainstalowane przy wszystkich łóżkach znajdujących się w salach chorych na terenie całego szpitala? 19. Dotyczy Zadania XI. Czy Zamawiający dopuszcza, aby ładowarki zbiorcze do akumulatorów (wymienione w punkcie A.3.b) posiadały 6 slotów na akumulatory? 20. dotyczy Zadania XI. Czy Zamawiajacy może określić wymagania dla modułów łazienkowych/ toaletowych medycznego systemu przywoławczego? Czy moduły te muszą być zainstalowane we wszystkich taletach/łazienkach pacjentów na terenie całego szpitala? 21. Dotyczy Zadanie VII dostawa i wdrożenie systemu elektronicznego obiegu dokumentów, F. Wdrożenia oraz szkolenia 2. Wykonawca na podstawie informacji uzyskanych w wyniku przeprowadzonej analizy przedwdrożeniowej dokona wdrożenia systemu dla 120 jednostek obejmującego: a) instalację oraz konfigurację na serwerze Zamawiajacego wersji szkoleniowej oraz produkcyjnej systemu EZD, czy zamawiajacy mówiąc o 120 jednostkach ma na myśli jednostki organizacyjne w obrębie funkcjonowania Szpitala, czy poszczególne jednostki o odrębnych adresach? Czy Zamawiający ma na myśli jedną instalację systemową czy 120 odrębnych? Czy analiza przedwdrożeniowa odbywać się będzie w siedzibie Zamawiającego czy w 120 odrębnych Jednostkach? 22.. Dotyczy Zadanie VII dostawa i wdrożenie systemu elektronicznego obiegu dokumentów, H. Asysta techniczna W ramach świadczenia asysty technicznej Zamawiajacemu musi przysługiwać pula min 300 roboczogodzin specjalistów ds. wsparcia technocznego. Musi istnieć możliwosć zmiany godzin wsparcia technicznego na godziny prac programistycznych (po zaakceptowaniu przez obie strony warunków realizacji, w tym czasochłonności), 5. Przedmiotem usługi Asysty Technicznej świadczonej przez Wykonawcę na rzecz Zamawiajacego ma być: a) gotowość do świadczenia konsultacji telefonicznej; b) gotowość do świadczenia zdalnej pomocy użtkownikom systemów poprzez zdalne połączenia do komputera użtkownika z zgodą i pod nadzoremzamawiajacego. 6. W ramach zamówienia Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania dotatkowych, a nieprzewidzianych w SIWZ sunkcjonalności w systemie, po zaakceptowaniu przez obie strony warunków realizacji (w tym pracochłonności) w zakresie min. 300 roboczogodzin. Poroszę o doprecyzowanie którego zadania dotyczą 300 roboczogodziny? 23. Czy Zamawiajacy dopuści rozwiązanie składajace się z 4 kontrolerów pracujących w trybie redundantym? 24. Czy Zamawiajcy dopuści punkty dostępowe obsługujące 16 SSID?

4 25. Czy Zamawiajacy dopuści kontroler nie posiadający możliwości zarządzania przez CLI oraz nie posiadający portu konsoli? 26. Czy Zamawiający dopuści kontroler nie obsługujący sieci kratowych typu mash? 27. Zapis w SIWZ o treści: Urządzenie musi być wyposażone w zaawansowany system antenowy o następujących cechach: a) anteny wbudowane i zintergorwane z punktem dostepowym; b) system antenowy musi się składać z nie mniej niż 7 elementów; c) każdy element systemu antenowego musi być niezależnie sterowany przez element programowo sprzętowy punktu dostępowego, w celu uzyskania optymalnego pokrycia sygnałem radiowym- w sumie nie mniej niż 128 kombinacji aktywnego ustawienia systemu antenowego wskazuje na jednego producenta Urządzenia. Czy Zamawiajacy dopuszcza odstąpienie od nienijszego zapisu? 28. Z uwagi na występowanie dużego prawdopodobieństwa zakółceń sygnału propagowanego przez AP w 2,4Ghz przez inne urządzenia, czy Zamawiajacy nie rozpatruje rozszerzenia zakresu przcy AP również o możliwość pracy w częstotliwości 5Ghz 29. Zamawiajacy nie wymaga obsługi priorytetów ruchu dla np.: krytycznych aplikacji medycznych funkcjonalność ta może być niezbędna do obsługi urządzeń medycznych np. podtrzymujących funkcje życiowe. Czy zamawiajacy uzupełni SIWZ o zapis dotyczący priorytetyzacji ruchu? 30. Zamawiający wymaga aby system telefoniczny i przywoławczy pracował w częstotliwościach radiowych innych niż WiFi co będzie wiązało się z potrzebą położenia dodatkowj sieci kablowej pod system typu DECT. Na świecie są już sprawdzone systemy (telefoniczne i przywołwcze) pracujące na profesjonalnych systemach WiFi redukujących koszty podwójnego okablowania. W związku z tym czy Zamawiajacy odstąpi od niniejszego wymogu rodzielania częstotliwościowego sytemu telefonicznego i przywołwczego? 31. Dotyczy: Zadanie X WiFi - dostawa i montaż systemu dostępu bezprzewodowego do sieci LAN i WAN KONTROLER SIECI BEZPRZEWODOWEJ Zamawiający wymaga kontrolera oraz urządzenia AP obsługującego 23 punkty dostępowe. Według najlepszej wiedzy Oferenta, we wdrożeniach sieci WLAN stosuje się maksymalnie 5 SSID na urządzenie i jest to górny limit, który pozwala na sprawną pracę sieci bezprzewodowej, ponieważ każdy SSID generuje ruch sygnalizacyjny który zmniejsza efektywność wykorzystania medium radiowego. Oferent sugeruje zmianę wymaganej maksymalnej liczby SSID na Dotyczy: Zadanie X WiFi - dostawa i montaż systemu dostępu bezprzewodowego do sieci LAN i WAN KONTROLER SIECI BEZPRZEWODOWEJ Zamawiający buduje sieć mającą docelowo obsłużyć nawet 500 urządzeń, ale wymaga jedynie 2 miedzianych portów 10/100/1000 Mbit/s. Oczywistym jest, że nie cały ruch generowany przez urządzenia AP będzie docierał do kontrolera, jednak zakładając tylko 10 Mbit/s pochodzące z ruchu Guest, który według najlepszych praktyk powinien zostać zakończony na firewallu kontrolera, otrzymujemy 1230 Mbit/s dla obecnego wdrożenia i ponad 6 Gbit/s dla docelowej ilości AP. Oferent mając na uwadze dobro Zamawiającego sugeruje zmianę wymogu na minimum dwa pory 10 Gbit/s. 33. Dotyczy: Zadanie X WiFi - dostawa i montaż systemu dostępu bezprzewodowego do sieci LAN i WAN KONTROLER SIECI BEZPRZEWODOWEJ Ponieważ kontroler stanowi kluczowy element sieci, sugerowane jest aby został wyposażony w dwa zasilacze wymienne w czasie pracy urządzenia. Zamawiający zdecydował się na dwa kontrolery pracujące w trybie HA, jednak mimo to powinien umieścić taki wymóg, szczególnie że kontrolery tej klasy przeważnie posiadają dwa zasilacze. 34. Dotyczy: Zadanie X WiFi - dostawa i montaż systemu dostępu bezprzewodowego do sieci LAN i WAN RADIOWE PUNKTY DOSTĘPOWE

5 Zamawiający ogranicza maksymalną wagę punktu radiowego. Oferent postuluje wykreślenie tego zapisu jako parametru nie mającego wpływu na pracę czy użytkowanie urządzenia. 35. Dotyczy: Zadanie X WiFi - dostawa i montaż systemu dostępu bezprzewodowego do sieci LAN i WAN RADIOWE PUNKTY DOSTĘPOWE Zamawiający ogranicza pobór mocy urządzenia poniżej progu który jest zarezerwowany dla tego typu urządzeń. Oferent postuluje dopuszczenie urządzeń pobierających do 10W w stresie. 36. Dotyczy: Zadanie X WiFi - dostawa i montaż systemu dostępu bezprzewodowego do sieci LAN i WAN RADIOWE PUNKTY DOSTĘPOWE Zamawiający wymaga kontrolera oraz urządzenia AP obsługującego 23 punkty dostępowe. Według najlepszej wiedzy Oferenta, we wdrożeniach sieci WLAN stosuje się maksymalnie 5 SSID na urządzenie i jest to górny limit, który pozwala na sprawną pracę sieci bezprzewodowej, ponieważ każdy SSID generuje ruch sygnalizacyjny który zmniejsza efektywność wykorzystania medium radiowego. Oferent sugeruje zmianę wymaganej maksymalnej liczby SSID na Dotyczy: Zadanie X WiFi - dostawa i montaż systemu dostępu bezprzewodowego do sieci LAN i WAN RADIOWE PUNKTY DOSTĘPOWE Parametry podane w punktach 13 i 19: Urządzenie musi zapewniać maksymalne wzmocnienie co najmniej 4dBi dla nadawania i odbioru oraz filtrowanie interferencji na poziomie -10dB. Urządzenie musi być wyposażone w zaawansowany system antenowy o następujących cechach: a) anteny wbudowane i zintegrowane z punktem dostępowym; b) system antenowy musi się składać z nie mniej niż 7 elementów; c) każdy element systemu antenowego musi być niezależnie sterowany przez element programowo-sprzętowy punktu dostępowego, w celu uzyskania optymalnego pokrycia sygnałem radiowym w sumie nie mniej niż 128 kombinacji aktywnego ustawienia systemu antenowego. Odwołują się wprost do specyfikacji urządzeń firmy Ruckus i nie znajdują odzwierciedlenia w parametrach użytkowych u innych producentów, ponieważ są pojęciami właściwymi wyłącznie dla tego producenta nie mającymi potwierdzenia w standardach czy regulacjach. Urządzenia tego typu są charakteryzowane przez ilość fizycznych anten oraz ich wzmocnienie. Oferent postuluje wykreślenie obu zapisów i zastąpienie ich uniwersalnymi parametrami jakimi są ilość wbudowanych anten oraz ich wzmocnienie wyrażone w dbi. 38. Dotyczy: Zadanie X WiFi - dostawa i montaż systemu dostępu bezprzewodowego do sieci LAN i WAN MOSTY RADIOWE Zamawiający ogranicza maksymalną wagę punktu radiowego. Oferent postuluje wykreślenie tego zapisu jako parametru nie mającego wpływu na pracę czy użytkowanie urządzenia. 39. Dotyczy: Zadanie XI Interkom - dostawa i wdrożenie wewnętrznego systemu komunikacyjnego i przywoławczego W "opisie przedmiotu zamówienia" dla zadania XI, rozdz. A, pkt. 4, ppkt. c) Zamawiający wymaga: c) rozbudowa zlokalizowanych na terenie Szpitala węzłów dystrybucyjnych okablowania logicznego (z wymianą szafek dystrybucyjnych) Zwracamy się do Zamawiającego o doprecyzowanie wymaganej ilości i wielkości nowych szafek dystrybucyjnych. 40. Dotyczy: Zadanie XI Interkom - dostawa i wdrożenie wewnętrznego systemu komunikacyjnego i przywoławczego W "opisie przedmiotu zamówienia" dla zadania XI, rozdz. A, pkt. 1) Zamawiający wymaga: 1. Zamawiający Medyczny system przywoławczy musi być dostępny dla wszystkich pacjentów przebywających w salach chorych oraz w łazienkach na terenie Szpitala.

6 Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o udostępnienie planów oddziałów szpitala wraz z naniesieniem rozmieszczenia łóżek oraz łazienek. 41. Dotyczy: Zadanie XI Interkom - dostawa i wdrożenie wewnętrznego systemu komunikacyjnego i przywoławczego W "opisie przedmiotu zamówienia" dla zadania XI, rozdz. A, pkt. 3) Zamawiający wymaga: Bramę VoIP, skonfigurowaną do współpracy z centralą Szpitala Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o udostępnienie informacji na temat producenta obecnej centrali telefonicznej oraz możliwym łączu za pomocą którego będzie można wykonać integrację z bramą VoIP. 42. Dotyczy: Zadanie XI Interkom - dostawa i wdrożenie wewnętrznego systemu komunikacyjnego i przywoławczego W "opisie przedmiotu zamówienia" dla zadania XI, rozdz. B, pkt. 1) Zamawiający wymaga: Rozbudowę okablowania i węzłów dystrybucyjnych Na udostępnionych planach zaznaczonych jest 382 punkty dostępowe LAN. Zwracamy się z prośbą o udostępnienie informacji w których miejscach przewidziana jest reszta punktów dostępowych w ilości 250 szt. 43. Dotyczy: Zadanie XI Interkom - dostawa i wdrożenie wewnętrznego systemu komunikacyjnego i przywoławczego: W "opisie przedmiotu zamówienia" dla zadania XI, rozdz. C, pkt. 2) Zamawiający wymaga: Aby system przywoławczy działał w oparciu o protokół IP. Czy ilość 510 punktów dostępowych przewidziana jest również dla systemu przywoławczego? Czy ilość ta przewiduje podłączenie stacji bazowych DECT? Odpowiedzi: 1. Zgodnie z SIWZ 2. Ofertę należy przygotować z należytą starannością zgodnie z SIWZ. 3. Projekt umowy należy czytać w całości, a nie tylko wybiórczo patrz 18 projektu umowy. gdyby zamawiajmy chciał zmienić cały opis przedmiotu zamówienia nie określał by go w prowadzonym postępowaniu. Ponadto istnieje jeszcze jedno ustawa Prawo zamówień publicznych dokładnie art Jak odpowiedź w pkt 3 5. Jak odpowiedź w pkt 3 6. dokonywane zmiany nie będą wykonywane automatycznie, każda zmiana wymaga formy pisemnej i zgody zamawiającego. 7. Zamawiający po to przeprowadza postępowanie aby zrealizować określone zadanie. Prawa i obowiązki określa dokumentacja przetargowa. 8. Zgodnie z zapisami SIWZ po okresie rękojmi jak i gwarancji. 9. Sprzęt i aparatura medyczna wymagany dostęp części zamiennych 10 lat; pozostały sprzęt i wyposażenie wymagany dostęp części zamiennych 5 lat 10. Zamawiający dopuszcza tablety z ekranem bez powłoki oleofobowej. 11. Zamawiający dopuszcza brak możliwości ładowania akumulatora tabletu poprzez przewód USB, o ile każdy tablet zostanie dostarczony wraz ze stacją dokującą, za pośrednictwem której akumulator będzie mógł być ładowany. 12. Zamawiający nie dopuszcza- funkcja stabilizacji obrazu jest istotna przy tworzeniu dokumentacji fotograficznej. 13. Zamawiający nie dopuszcza tabletów pozbawionych funkcji geotagowania dokumentacji fotograficznej. 14. Zamawiający nie ma takiej możliwości. Jednak może przesłać wykonawcy em na jego prośbę. 15. Nie. Zamawiający nie przewiduje budowy sieci bezprzewodowej na poziomie Nie. Zamawiający nie planuje budowy okablowania strukturalnego na poziomie -2

7 17. Nie. Zamawiający nie wymaga, aby system komunikacji bezprzewodowej funkcjonował na poziomie Tak. Zamawiający wymaga, aby przy wszystkich łóżkach pacjentów zostały zainstalowane moduły pacjenta. 19. Tak. Zamawiający dopuszcza, aby ładowarki zbiorcze były wyposażone w 6 slotów na akumulatory. 20. Moduł łazienkowy musi spełniać następujące wymagania: a) wyposażony w minimum 1 przycisk (wezwanie), podświetlany, sygnalizujący wciśnięcie; b) wyposażony w mechanizm pociągowy, umożliwiający wygenerowania wezwania; c) mechanizm pociągowy zaprojektowany tak, aby nie uległ uszkodzeniu przy wielokrotnym pociąganiu; d) klasa szczelności minimum IP40 (zgodnie z normą EN 60529); e) możliwość czyszczenia płynem dezynfekującym; f) każdy moduł musi być jednoznacznie identyfikowany w skali całej instalacji przywoławczej; Moduły łazienkowe muszą zostać zainstalowane w łazienkach wewnątrzoddziałowych, które są przeznaczone dla hospitalizowanych pacjentów. 21. Zamawiający wymaga, aby system EZD obsługiwał 120 jednostek funkcjonujących w siedzibie Zamawiającego, pod jednym adresem. O instalacji systemowej bądź 120 odrębnych instalacjach zdecyduje Wykonawca, po przeprowadzeniu szczegółowej analizy przedwdrożeniowej, przeprowadzonej w siedzibie Zamawiającego. Zamawiający wymaga dostarczenia systemu umożliwiającego sprawne zarządzanie dokumentacją, na Wykonawcy natomiast spoczywa obowiązek dobrania optymalnej konfiguracji systemu EZD umożliwiającej spełnienie wymagań stawianych przez Zamawiającego. 22. Wykonawca musi zapewnić gotowość do świadczenia usług programistycznych przy dostosowaniu systemu EZD do szczególnych i nie przewidzianych w SIWZ funkcjonalności tego systemu - w zakresie 300 roboczogodzin. Zamawiający wymaga ponadto, aby Wykonawca świadczył usługi asysty technicznej zakresie 300 roboczogodzin. Część zakontraktowanych roboczogodzin asysty technicznej może zostać zamieniona na dodatkowe roboczogodziny prac programistycznych związanych z systemem EZD - po zaakceptowaniu przez obie strony warunków realizacji zadań wymagających programowania. 23. Nie. Zgodnie z SIWZ. Zamawiający wymaga pojedynczego kontrolera sieci WiFi dla całej instalacji i zabezpieczenia przed jego usterką za pomocą urządzenia redundantnego. 24. Nie. Zgodnie z SIWZ. Zamawiający podtrzymuje zapisy specyfikacji w zakresie liczby SSID obsługiwanych przez punkt dostępowy WiFi. 25. Nie. Zgodnie z SIWZ. Funkcje zdalnego zarządzania kontrolerem za pośrednictwem CLI oraz konsoli serial są istotne dla Zamawiającego. 26. Zamawiający dopuszcza. Zamawiający wymaga, aby kontroler WiFi obsługiwał sieci kratowe (mesh) 27. NIE. Zgodnie z SIWZ. Zaawansowany system antenowy jest niezbędny dla zapewnienia właściwego pokrycia sygnałem sal i korytarzy budynków należących do Zamawiającego. Na funkcjonowanie sieci WiFi u Zamawiającego będą miały wpływ kształt poszczególnych budynków, ich rozmieszczenie oraz obecność różnorodnych instalacji biegnących w ścianach i stopach. 28. Zamawiający dopuszcza (ale nie wymaga), aby punkty dostępowe WiFi pracowały również w częstotliwości 5GHz. 29. NIE. Zgodnie z SIWZ. Zamawiający wymaga jedynie, aby radiowe punkty dostepowe pozwalały na konfigurowanie osobnych polityk dostępu i reguł obsługi (QoS, Quality of Service) dla co najmniej

8 16 odrębnych sieci WiFi. Instalacja WiFi nie będzie służyć do kontrolowania pracy urządzeń podtrzymujących funkcje życiowe pacjentów. 30. NIE. Zgodnie z SIWZ. Zamawiający wymaga, aby system telefoniczny i przywoławczy korzystał ze standardu DECT w zakresie łączności z terminalami bezprzewodowymi. 31. Zgodnie z SIWZ. 32. Zgodnie z SIWZ. 33. Zgodnie z SIWZ. 34. Konieczność określenia maksymalnej dopuszczalnej wagi punktów dostępowych wynika ze specyfiki miejsc, w których urządzenia te zostaną zainstalowane (np. ponad sufitami podwieszanymi). Zamawiający nie godzi się na zniesienie limitu wagi urządzenia. 35. Zamawiający akceptuje propozycje podniesienia dopuszczalnego poboru mocy urządzeń WiFi do poziomu określonego w standardzie IEEE 802.2af. 36. Nie. Zgodnie z SIWZ. Zamawiający podtrzymuje zapisy specyfikacji w zakresie liczby SSID obsługiwanych przez punkt dostępowy WiFi. 37. Zgodnie z SIWZ 38. Zgodnie z SIWZ. Konieczność określenia maksymalnej dopuszczalnej wagi mostów radiowych wynika ze specyfikacji miejsc, w których urządzenia te zostaną zainstalowane (np. ponad chodnikiem, na ścianie budynku). Zamawiający nie godzi się na zniesienie limitu wagi urządzeń 39. Liczbę szafek dystrybucyjnych określi samodzielnie Wykonawca, po wizji lokalnej i zaprojektowaniu przebiegu instalacji. Wykonawca ustali również rozmiary szafek - w zależności od liczby połączeń doprowadzonych do poszczególnych punktów dystrybucyjnych, przy uwzględnieniu wymogów opisanych w specyfikacji: o konstrukcja szafki musi być przystosowana do montażu urządzeń w obudowach typu "rack 19 cali" o łębokości do 45cm; o wysokość zastosowanych szafek musi pozwalać na zamontowanie: - paneli rozdzielczych i urządzeń użytkowanych obecnie przez Szpital, - paneli rozdzielczych RJ45, - urządzeń o wysokości 8U, do zamontowania przez pracowników Szpitala. 40. Wykonawca może zapoznać się z planami oddziałów i z rozmieszczeniem łóżek oraz łazienek podczas wizji lokalnej. 41. Producentem centrali telefonicznej jest: PLATAN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. ul. Platanowa Sopot Polska Centrala telefoniczna to urządzenie PLATAN DELTA, skomunikowane z siecią telefoniczną za pośrednictwem linii E1, z obsługą protokołu DSS Istniejąca instalacja, obsługuje 250 istniejących punktów dostępowych Ethernet (RJ45). Z lokalizacją istniejących 250 punktów dostępowych Ethernet Wykonawca może się zapoznać podczas wizji lokalnej. 43. Zamawiający nie przewiduje podłączenia stacji bazowych DECT do punktów dostępowych przeznaczonych dla stacji roboczych. Okablowanie UTP do stacji bazowych DECT musi zostać doprowadzone niezależnie. Ponadto na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy prawo zamówień publicznych oraz zapisów pkt. VIII specyfikacji istotnych warunków zamówienia, Zamawiający dokonuję zamian przedmiotu zamówienia, polegające na zmianie błędnie zamieszczonego formularza cenowego na poprawny w zakresie zadania VII

9 Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian. W związku ze zmianą zapisów SIWZ, Zamawiający zgodnie z art. 12a ustawy Prawo zamówień publicznych przesuwa termin składania ofert na dzień r. do godziny 12:00 oraz termin otwarcie ofert na dzień r. godzina 12:30

MIĘDZYLESKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY W WARSZAWIE

MIĘDZYLESKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY W WARSZAWIE MIĘDZYLESKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY W WARSZAWIE 04 749 Warszawa ul. Bursztynowa 2 tel. (+48 22) 47 35 145 fax (+48 22) 613 19 92 www.mssw.pl zamowienia@mssw.pl Warszawa, dnia 10.03.2014 r. W Y J A Ś N

Bardziej szczegółowo

Wymagania w zakresie instalacji przywoławczej

Wymagania w zakresie instalacji przywoławczej Załącznik nr 17 Wymagania w zakresie instalacji przywoławczej WYMAGANIA OGÓLNE DOTYCZĄCE SYSTEMU PRZYWOŁAWCZEGO rozproszona architektura, tzn. awaria któregokolwiek z elementów instalacji przywoławczej

Bardziej szczegółowo

Zadanie 1. Dostawa kontrolera sieci bezprzewodowej obsługujący nie mniej niż 500 access-pointów z

Zadanie 1. Dostawa kontrolera sieci bezprzewodowej obsługujący nie mniej niż 500 access-pointów z Zamówienie realizowane w ramach projektu "Budowa i wyposażenie Interdyscyplinarnego Centrum Badań Naukowych KUL" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej na podstawie umowy o dofinansowanie z dnia

Bardziej szczegółowo

WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGI W RAMACH PRIORYTETU II

WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGI W RAMACH PRIORYTETU II 1 z 5 2015-01-21 11:36 Warszawa: kompleksowa informatyzacja Międzyleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie sposobem na przeciwdziałanie wykluczeniu informatycznemu WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EUROPEJSKIEGO

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Łódź, dnia 27 maja 2014 r. MK.2370.8.1.2014 WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Dostawa sprzętu

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 14940-2012 z dnia 2012-01-17 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Nowe Warpno ZADANIE 1 1) dostarczenie Internetu dla 30 gospodarstw domowych z terenu gminy Nowe Warpno - dostarczenie

Bardziej szczegółowo

o udzielenie zamówienia publicznego na Dostawę sprzętu komputerowego

o udzielenie zamówienia publicznego na Dostawę sprzętu komputerowego Gdynia, dnia 27.07.2015 r. o udzielenie zamówienia publicznego na Dostawę sprzętu komputerowego Wykonawcy w postępowaniu Na podstawie art. 38 ust. 1a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

Dostawę wraz z wdrożeniem sprzętu i oprogramowania pod Internetowy Portal Pacjenta E-Pacjent oraz Zintegrowany System Informatyczny

Dostawę wraz z wdrożeniem sprzętu i oprogramowania pod Internetowy Portal Pacjenta E-Pacjent oraz Zintegrowany System Informatyczny SZPITAL POWIATOWY IM. DR TYTUSA CHAŁUBIŃSKIEGO W ZAKOPANEM 34-500 Zakopane, ul. Kamieniec 10 tel. (0-18) 20-120-21, fax (0-18) 20-153-51 e-mail: szpital_zakopane@wp.pl http://www.szpital-zakopane.pl OGŁASZENIE

Bardziej szczegółowo

PARAMETRY TECHNICZNE I EKSPLOATACYJNE system przyzywowy. 1. Oferowany system jest zgodny z normą DIN VDE 0834 1 / 2 TAK

PARAMETRY TECHNICZNE I EKSPLOATACYJNE system przyzywowy. 1. Oferowany system jest zgodny z normą DIN VDE 0834 1 / 2 TAK Załącznik nr 7 do SIWZ (Załącznik nr 1 do umowy) Pieczęć firmowa Wykonawcy PARAMETRY TECHNICZNE I EKSPLOATACYJNE system przyzywowy 1. Aplikacja wizualizacyjno raportująca Wymagania ogólne 1. Oferowany

Bardziej szczegółowo

AE/ZP-27-16/14 Wymagane i oferowane paramtery techniczne WEWNĘTRZNA SIEĆ WIFI. Załącznik nr Z6

AE/ZP-27-16/14 Wymagane i oferowane paramtery techniczne WEWNĘTRZNA SIEĆ WIFI. Załącznik nr Z6 AE/ZP-27-16/14 Wymagane i oferowane paramtery techniczne WEWNĘTRZNA SIEĆ WIFI Załącznik nr Z6 Lp. Wymagane parametry przedmiotu zamówienia Oferowane paramtery przedmiotu zamówienia podać zakres/wartość,

Bardziej szczegółowo

Wymagania dotyczące sieci radiowej WiFi

Wymagania dotyczące sieci radiowej WiFi Załącznik nr 8 do Opisu Przedmiotu Zamówienia Sieć radiowa WiFi Wymagania dotyczące sieci radiowej WiFi 1. Wstęp 1.1. W zakresie przedmiotu zamówienia jest usługa zaprojektowania rozbudowy sieci radiowej

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II. Usługa bezprzewodowego dostępu do Internetu wraz z dostawą 15 modemów.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II. Usługa bezprzewodowego dostępu do Internetu wraz z dostawą 15 modemów. Załącznik nr 1c OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II Usługa bezprzewodowego dostępu do Internetu wraz z dostawą 15 modemów. OFERTA WYKONAWCY Lp. WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO Informacja o spełnianiu lub nie spełnianiu

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIA I WYJAŚNIENIA DO SIWZ

ZAPYTANIA I WYJAŚNIENIA DO SIWZ Projekt pn. Budowa użytecznych usług epuap oraz kreowanie świadomości mieszkańców w celu stworzenia Opole, 2014-11-24 AG.272.18.2014.HS Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn. Dostawa licencji i wdrożenie

Bardziej szczegółowo

PLAN KONSPEKT. do przeprowadzenia zajęć z przedmiotu. Wprowadzenie do projektowania sieci LAN

PLAN KONSPEKT. do przeprowadzenia zajęć z przedmiotu. Wprowadzenie do projektowania sieci LAN PLAN KONSPEKT do przeprowadzenia zajęć z przedmiotu Wprowadzenie do projektowania sieci LAN TEMAT: Wprowadzenie do projektowania sieci LAN CEL: Zapoznanie uczniów z podstawami zasadami projektowania sieci

Bardziej szczegółowo

Postępowanie pt. Przyspieszenie e-rozwoju Mazowsza poprzez informatyzację SPZOZ ZZLOiZ w Makowie Mazowieckim, Znak sprawy 15/2014.

Postępowanie pt. Przyspieszenie e-rozwoju Mazowsza poprzez informatyzację SPZOZ ZZLOiZ w Makowie Mazowieckim, Znak sprawy 15/2014. Maków Mazowiecki 14.08.2014 Postępowanie pt. Przyspieszenie e-rozwoju Mazowsza poprzez informatyzację SPZOZ ZZLOiZ w Makowie Mazowieckim, Znak sprawy 15/2014. Pyt Nr 1 1. Dotyczy: Specyfikacja Istotnych

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 4 maja 2010r. Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego

Warszawa, dnia 4 maja 2010r. Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego Warszawa, dnia 4 maja 2010r. Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego Narodowe Centrum Sportu Sp. z o.o. z siedzibą przy al. ks. J. Poniatowskiego 1 w Warszawie prowadzący postępowanie

Bardziej szczegółowo

WARUNKI ŚWIADCZENIA SERWISU GWARANCYJNEGO WSPARCIA UŻYTKOWNIKÓW HELP DESK ORAZ ASYSTY TECHNICZNEJ

WARUNKI ŚWIADCZENIA SERWISU GWARANCYJNEGO WSPARCIA UŻYTKOWNIKÓW HELP DESK ORAZ ASYSTY TECHNICZNEJ Załącznik nr 6 do SIWZ WARUNKI ŚWIADCZENIA SERWISU GWARANCYJNEGO WSPARCIA UŻYTKOWNIKÓW HELP DESK ORAZ ASYSTY TECHNICZNEJ I. Warunki ogólne 1. Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia Zamawiającemu gwarancji

Bardziej szczegółowo

WARUNKI ŚWIADCZENIA SERWISU GWARANCYJNEGO ORAZ ASYSTY TECHNICZNEJ

WARUNKI ŚWIADCZENIA SERWISU GWARANCYJNEGO ORAZ ASYSTY TECHNICZNEJ Załącznik nr 6 do SIWZ WARUNKI ŚWIADCZENIA SERWISU GWARANCYJNEGO ORAZ ASYSTY TECHNICZNEJ I. Warunki ogólne 1. Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia Zamawiającemu gwarancji na przedmiot Umowy i zobowiązuje

Bardziej szczegółowo

4 4-2 wewnętrzny 3 Czujnik dualny. 150 130-50 PIR/mikrofala 4 Czujnik zalania 20 5-5 5 Zewnętrzny sygnalizator świetlnoakustyczny

4 4-2 wewnętrzny 3 Czujnik dualny. 150 130-50 PIR/mikrofala 4 Czujnik zalania 20 5-5 5 Zewnętrzny sygnalizator świetlnoakustyczny Zał. Nr 5 do SIWZ/ nr 1 do umowy Postępowanie nr OI/UP/145/2014 SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU SYGNALIZACJI WŁAMANIA I NAPADU 2014 1. Założenia ogólne Instalacja systemu sygnalizacji włamania i napadu

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II. spawana

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II. spawana Załącznik nr 2 do zapytania z dnia 10.12.2014 r. Kody CPV: SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II Dostawa sprzętu serwerowego i akcesoriów sieciowych 32520000-4 Sprzęt i kable telekomunikacyjne

Bardziej szczegółowo

IZ Dostawa, instalacja i konfiguracja centrali telefonicznej oraz urządzeń

IZ Dostawa, instalacja i konfiguracja centrali telefonicznej oraz urządzeń IZ.272.6.2017 Dostawa, instalacja i konfiguracja centrali telefonicznej oraz urządzeń współpracujących dla Starostwa Powiatowego w Złotoryi wraz ze świadczeniem usług telekomunikacyjnych Zapytanie ofertowe

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERTY CENOWEJ. GMINA MIASTKÓW KOŚCIELNY ul. Rynek 6, 08-420 Miastków Kościelny

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERTY CENOWEJ. GMINA MIASTKÓW KOŚCIELNY ul. Rynek 6, 08-420 Miastków Kościelny Gmina Miastków Kościelny 08-420 Miastków Kościelny, ul. Rynek 6, tel. (025) 751-12-86, fax. (025) 754-40-07 NIP: 826-203-72-96, REGON: 711582322 E-mail: gmina@miastkowkoscielny.pl Strona internetowa: www.miastkowkoscielny.pl

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERTY CENOWEJ. GMINA MIASTKÓW KOŚCIELNY ul. Rynek 6, 08-420 Miastków Kościelny

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERTY CENOWEJ. GMINA MIASTKÓW KOŚCIELNY ul. Rynek 6, 08-420 Miastków Kościelny Gmina Miastków Kościelny 08-420 Miastków Kościelny, ul. Rynek 6, tel. (025) 751-12-86, fax. (025) 754-40-07 NIP: 826-203-72-96, REGON: 711582322 E-mail: gmina@miastkowkoscielny.pl Strona internetowa: www.miastkowkoscielny.pl

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Terminale do centralnego modułu zarządzania stacjonarne 11 szt. Terminale do centralnego modułu zarządzania mobilne 4 szt.

Zapytanie ofertowe. Terminale do centralnego modułu zarządzania stacjonarne 11 szt. Terminale do centralnego modułu zarządzania mobilne 4 szt. Zapytanie ofertowe Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013 Działanie 4.3 Kredyt technologiczny Wniosek o dofinansowanie nr: WND-POIG.04.03.00-00-D90/12 Chechło Drugie, dn. 10.03.2015

Bardziej szczegółowo

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA załącznik nr 6 do SIWZ Nr sprawy AG.26.23.2014 I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Poniższy dokument opisuje przedmiot zamówienia polegającego na dostawie łączy telekomunikacyjnych w ramach realizacji projektu:

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIE treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

WYJAŚNIENIE treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Gmina Miasta Łowicza Urząd Miejski w Łowiczu Stary Rynek 1 99-400 Łowicz Do wszystkich Wykonawców nr post.: 2009/S 204-293627 nazwa: PL-Łowicz: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne Znak: PŚZ

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia CZĘŚĆ 16

Opis przedmiotu zamówienia CZĘŚĆ 16 Poz. A Opis przedmiotu zamówienia CZĘŚĆ 16 Szczegółowa specyfikacja technicznych, funkcjonalnych i użytkowych wymagań Zamawiającego Oferowane przez Wykonawców produkty muszą posiadać parametry nie gorsze

Bardziej szczegółowo

przedsiębiorstwo wielobranżowe M E G A MAREK SKIERSKI Oddział operacyjny w płocku Marek Skierski ul. antolka gradowskiego 11

przedsiębiorstwo wielobranżowe M E G A MAREK SKIERSKI Oddział operacyjny w płocku Marek Skierski ul. antolka gradowskiego 11 Załącznik Nr 1 do SIWZ OC.341-2/08 Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 1. Nazwa zamówienia Wykonanie Systemów zabezpieczenia Elektronicznego obejmujących System telewizji Dozorowej na terenie

Bardziej szczegółowo

tel. sekr. (12) 64 68 502, fax (12) 64 68 930, e-mail: rydygier@rydygierkrakow.pl

tel. sekr. (12) 64 68 502, fax (12) 64 68 930, e-mail: rydygier@rydygierkrakow.pl Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, os. Złotej Jesieni 1, 31-826 Kraków Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia Kraków, 21 stycznia 2013 r. DZPiZ

Bardziej szczegółowo

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu przetargowym

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu przetargowym RGPOŚiI.271.15.3.2012 Krośnice, dnia 13 września 2012 roku Wykonawcy biorący udział w postępowaniu przetargowym dotyczy: zamówienia publicznego znak: RGPOŚiI.271.15.2012 z dnia 23 sierpnia 2012 r., pn.:

Bardziej szczegółowo

e. Antena musi spełniać normę min. IP66 12. Zasilacz

e. Antena musi spełniać normę min. IP66 12. Zasilacz OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II DOSTAWA SATELITARNYCH TERMINALI DO TRANSMISJI DANYCH L.p. Cecha wymagana przez Zamawiającego Informacja o spełnieniu lub nie spełnieniu wymaganego parametru. *( SPEŁNIA

Bardziej szczegółowo

IZ Zakup centrali telefonicznej na potrzeby Starostwa Powiatowego w Złotoryi

IZ Zakup centrali telefonicznej na potrzeby Starostwa Powiatowego w Złotoryi IZ.272.1.2017 Zakup centrali telefonicznej na potrzeby Starostwa Powiatowego w Złotoryi Powiat Złotoryjski - Zamawiający w związku z sygnałami zgłaszanymi przez Wykonawców niniejszym dokonuje modyfikacji

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR UE/6

ZAPYTANIE OFERTOWE NR UE/6 Elbląg, dnia 29.05.2015r. Firma Handlowo-Usługowa Mak-chemia, M. Osiński i B. Półtorak-Osińska Spółka Jawna ul. Panieńska 17/18 82-300 Elbląg (pełna nazwa i adres podmiotu) ZAPYTANIE OFERTOWE NR UE/6 Dot.:

Bardziej szczegółowo

Teatr Narodowy Warszawa, 26 czerwca 2014r. Pl. Teatralny Warszawa Nr sprawy: 24/2014

Teatr Narodowy Warszawa, 26 czerwca 2014r. Pl. Teatralny Warszawa Nr sprawy: 24/2014 Teatr Narodowy Warszawa, 26 czerwca 2014r. Pl. Teatralny 3 00 077 Warszawa Nr sprawy: 24/2014 Do zainteresowanych udziałem w przetargu nieograniczonym na świadczenie usług telekomunikacyjnych w telefonii

Bardziej szczegółowo

WSPRiTS/ZP/102/2007 Warszawa dn. 15.06.2007 r.

WSPRiTS/ZP/102/2007 Warszawa dn. 15.06.2007 r. Projekt Budowa infrastruktury użytkowej systemu pozycjonowania satelitarnego w Województwie Mazowieckim jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Page 1 of 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital.gorlice.pl Gorlice: Dostawa serwera, dostawa, konfiguracja i wdrożenie oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Pytania i odpowiedzi do SPECYFIKACJI ISTOTNYCHWARUNKÓW ZAMÓWIENIA do przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia publicznego:

Pytania i odpowiedzi do SPECYFIKACJI ISTOTNYCHWARUNKÓW ZAMÓWIENIA do przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia publicznego: Pytania i odpowiedzi do SPECYFIKACJI ISTOTNYCHWARUNKÓW ZAMÓWIENIA do przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia publicznego: Dostawa i instalacja infrastruktury sieciowo-serwerowej oraz wdrożenie

Bardziej szczegółowo

ZP/W-MBP/1/2011/WND-RPWM.07.02.01-28-001/10

ZP/W-MBP/1/2011/WND-RPWM.07.02.01-28-001/10 Olsztyn, dnia 05-05-2011 r. Wszyscy Wykonawcy Dotyczy: postępowania nr ZP/W-MBP/1/2011/WND-RPWM.07.02.01-28-001/10 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn: Dostawa sprzętu komputerowego, urządzeń,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr Z1. AE/ZP-27-68/14 Wymagane i oferowane paramtery techniczne. Oferowane paramtery przedmiotu zamówienia podać zakres/wartość, opisać

Załącznik nr Z1. AE/ZP-27-68/14 Wymagane i oferowane paramtery techniczne. Oferowane paramtery przedmiotu zamówienia podać zakres/wartość, opisać AE/ZP-27-68/14 Wymagane i oferowane paramtery techniczne Załącznik nr Z1 Lp. 1. Wymagane parametry przedmiotu zamówienia Serwer, biblioteka taśmowa Wszystkie wymienione niżej elementy / pozycje muszą być

Bardziej szczegółowo

Akademickie Centra Kreatywności Germanistyka

Akademickie Centra Kreatywności Germanistyka UNIWERSYTET ŚLĄSKI Katowice, dnia 13.03.2015 r. ul. Bankowa 12, 40-007 KATOWICE NIP 634-019-71-34; REGON 000001347 UCZESTNICY POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NR DZP.381.22.2015.DW WYJAŚNIENIA

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Do Umowy nr z dnia. . Wymagania techniczne sieci komputerowej.

Załącznik nr 1 Do Umowy nr z dnia. . Wymagania techniczne sieci komputerowej. Załącznik nr 1 Do Umowy nr z dnia.. Wymagania techniczne sieci komputerowej. 1. Sieć komputerowa spełnia następujące wymagania techniczne: a) Prędkość przesyłu danych wewnątrz sieci min. 100 Mbps b) Działanie

Bardziej szczegółowo

Or.V.271.21.2013 Wykonawcy zainteresowani uczestnictwem w postępowaniu

Or.V.271.21.2013 Wykonawcy zainteresowani uczestnictwem w postępowaniu Strona 1 Ostrowiec Świętokrzyski, 07.06.2013 r. Or.V.271.21.2013 Wykonawcy zainteresowani uczestnictwem w postępowaniu W nawiązaniu do ogłoszenia o zamówieniu (DUUE Nr 2013/S 087-147731 z dnia 04.05.2013)

Bardziej szczegółowo

Do wszystkich wykonawców

Do wszystkich wykonawców ZSP3.ZP.1.2013 Tarnobrzeg 18.01.2013r. Do wszystkich wykonawców Dotyczy : przetargu nieograniczonego pn. Dostawa komputerowego oraz wyposażenia multimedialnego dla Zespołu Szkól Ponadgimnazjalnych nr 3

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr ZO/03/2015

Zapytanie ofertowe nr ZO/03/2015 Koniecpol, dn. 05.01.2015 r. Zamawiający: F.H.U. OKO Krzysztof Jęczmyk ul. Słowackiego 53, 42-230 Koniecpol tel (34) 355-16-08 tel/fax (34) 355-16-09 email: biuro@budowlanyoko.pl Zapytanie ofertowe nr

Bardziej szczegółowo

Istotne postanowienia umowy

Istotne postanowienia umowy Załącznik nr 7 Istotne postanowienia umowy Zgodnie z wynikiem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nieprzekraczającej kwoty określonej w przepisach

Bardziej szczegółowo

PAS SYSTEM OCENY BÓLU

PAS SYSTEM OCENY BÓLU PAS SYSTEM OCENY BÓLU PAS pain assessment system Bezprzewodowy system oceny bólu SPOSÓB FUNKCJONOWANIA System pozwala na przeprowadzenie kontroli bólu pacjentów na terenie dowolnej placówki medycznej.

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA

PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA ul. Podgórna 22 65-424 Zielona Góra DO-ZP.271.15.11.2017 Zielona Góra, 3 marca 2017 r. RISS 3594784 Wykonawcy zainteresowani udziałem w nw. postępowaniu dotyczy: postępowania

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

na dostawę systemu zarządzającego zasobami projektorów w sali projekcji audiowizualnej

na dostawę systemu zarządzającego zasobami projektorów w sali projekcji audiowizualnej Warszawa, dnia 04.11.2015 ZAPYTANIE OFERTOWE na dostawę systemu zarządzającego zasobami projektorów w sali projekcji audiowizualnej Do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo

Bardziej szczegółowo

ZSO - 272.1.2012 www.zso8.bialnet.pl

ZSO - 272.1.2012 www.zso8.bialnet.pl Białystok, dn. 08.09.2012r. ZSO - 272.1.2012 www.zso8.bialnet.pl Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759

Bardziej szczegółowo

WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGI W RAMACH PRIORYTETU II

WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGI W RAMACH PRIORYTETU II 1 z 5 2014-06-16 13:56 Warszawa: kompleksową informatyzację Międzyleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie sposobem na przeciwdziałanie wykluczeniu informatycznemu WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EUROPEJSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia Główny Urząd Geodezji i Kartografii Cześć I Opis Przedmiotu Zamówienia Dostawa serwera typu rack i pakietu licencji na oprogramowanie 1 1. Przedmiot zamówienia 1. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Opis przedmiotu zamówienia. Przedmiot zamówienia obejmuje: Rozbudowa systemu kontroli dostępu w jednym z obiektów Uniwersytetu Śląskiego". 2. Przedmiotem zamówienia

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ III

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ III Załącznik nr 3 do SIWZ ZP.342-7/PW/14 Kody CPV: SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ III Dostawa sprzętu serwerowego i akcesoriów sieciowych 32520000-4 Sprzęt i kable telekomunikacyjne 30230000-0

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ GOSPODARKI

FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ GOSPODARKI Zapytanie ofertowe Główiew, 16.08.2014r. W związku z realizacją projektu pn. Szerokopasmowy Internet w powiecie kaliskim, konińskim, słupeckim i tureckim współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Elektroniczna platforma danych B2B usprawniająca procesy biznesowe pomiędzy firmą AGRO-PARTNER a partnerami handlowymi

ZAPYTANIE OFERTOWE. Elektroniczna platforma danych B2B usprawniająca procesy biznesowe pomiędzy firmą AGRO-PARTNER a partnerami handlowymi Gorzyce Wielkie, dnia 03.12.2012 r. Nr Sprawy: 01/12/AGRO-PARTNER/2012 ZAPYTANIE OFERTOWE Przedmiot zamówienia stanowi: Zakup kompleksowych usług informatycznych i programistycznych w zakresie działań

Bardziej szczegółowo

Pytanie nr 2 * Zał 4 pkt 3.2.1 Czy Zamawiający mógłby rozwinąć zdanie "Wykonawca zapewni poprawną współpracę z aplikacjami SWD zamawiającego"?

Pytanie nr 2 * Zał 4 pkt 3.2.1 Czy Zamawiający mógłby rozwinąć zdanie Wykonawca zapewni poprawną współpracę z aplikacjami SWD zamawiającego? Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku (znak sprawy 188/2012) Cp.2380.1-188/2012 ID: 512859, 502845 Gdańsk, dnia 29.01.2013 r. --------------------------------- -------wg rozdzielnika------- ---------------------------------

Bardziej szczegółowo

3.Przedmiot umowy będzie realizowany z materiałów dostarczonych przez Wykonawcę.

3.Przedmiot umowy będzie realizowany z materiałów dostarczonych przez Wykonawcę. UMOWA zawarta w Krakowie dnia... pomiędzy: Krakowskim Szpitalem Specjalistycznym im. Jana Pawła II w Krakowie, ul. Prądnicka 80, 31-202 Kraków wpisanym do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych

Bardziej szczegółowo

Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia ul. Arkońska 45 71-470 Szczecin

Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia ul. Arkońska 45 71-470 Szczecin Szczecin, dnia 25 sierpnia 2015 r. Zamawiający: Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia ul. Arkońska 45 71-470 Szczecin ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ W ZAKRESIE DOSTAWY

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 4-11/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 4-11/2014 RANET Rafał Sproch Lipnica Wielka, 03.11.2014 r. Lipnica Wielka 859 34-483 Lipnica Wielka Tel: 601 570 813, Fax: 18 264 26 40 ZAPYTANIE OFERTOWE nr 4-11/2014 Na dostarczenie sprzętu na wyposażenie 4 wież

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni

ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni 1. Serwer główny 1 szt. Komponent Obudowa Płyta główna Wydajność Pamięć RAM Karta

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU SYGNALIZACJI WŁAMANIA 2015

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU SYGNALIZACJI WŁAMANIA 2015 Załącznik nr 4 do SIWZ/ nr 1 do umowy postępowanie nr OI/MP/053/2015 SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU SYGNALIZACJI WŁAMANIA 2015 1. Założenia ogólne Instalacja systemu sygnalizacji włamania (SSWiN) ma być

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ

DOTACJE NA INNOWACJE INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ Mrągowo, dn. 21.01.2014 r Szanowni Państwo! Firma AdamS H. Pędzich z siedzibą w Mrągowie ul. Giżycka 5, producent okien i drzwi, na potrzeby realizacji projektu Wdrożenie systemu do zarządzania produkcją

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 2 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem zamówienia jest: a) świadczenie usług telekomunikacyjnych w sieci telefonii stacjonarnej dla potrzeb Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O DOKONYWANYM ZAKUPIE

OGŁOSZENIE O DOKONYWANYM ZAKUPIE Dotyczy realizacji projektu w ramach PO IG 8.4 Numer umowy: POIG.08.04.00-20-189/10-00 Numer projektu: POIG.08.04.00-20-189/10 Tytuł projektu: Zapewnienie dostępu do Internetu szerokopasmowego w gminach

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzi na pytania do treści SIWZ Modyfikacja treści SIWZ

Odpowiedzi na pytania do treści SIWZ Modyfikacja treści SIWZ Kraków, dnia 11.07.2014 r. Odpowiedzi na pytania do treści SIWZ Modyfikacja treści SIWZ dot. postepowania przetargowego na udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu AV, sprzętu teleinformatycznego

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe 1/2012. W związku z realizacją projektu pt. Wdrożenie systemu B2B w celu elektronicznej wymiany

Zapytanie ofertowe 1/2012. W związku z realizacją projektu pt. Wdrożenie systemu B2B w celu elektronicznej wymiany Lublin, 11.06.2012 Zapytanie ofertowe 1/2012 I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: JS Sp. z o.o. ul. Smoluchowskiego 1 20-474 Lublin II. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu pt. Wdrożenie systemu B2B w

Bardziej szczegółowo

Czy system scala będzie wizualizował tylko instalowany sterownik czy inne. Jeżeli inne to prosimy o podanie ich parametrów oraz ilości wejść. Wyjść.

Czy system scala będzie wizualizował tylko instalowany sterownik czy inne. Jeżeli inne to prosimy o podanie ich parametrów oraz ilości wejść. Wyjść. Pytania Wykonawców i odpowiedzi Zamawiającego L.p. Pytania z dnia 14.09.2011 r. Odpowiedzi z dnia 21.09.2011 r. 1. Czy system scala będzie wizualizował tylko instalowany sterownik czy inne. Jeżeli inne

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA MODYFIKACJA / ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA INFORMACJA O ZMIANIE OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU

ODPOWIEDZI NA PYTANIA MODYFIKACJA / ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA INFORMACJA O ZMIANIE OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU Łódź, dnia 24 stycznia 2017 r. AG.271.01.2017 ODPOWIEDZI NA PYTANIA MODYFIKACJA / ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA INFORMACJA O ZMIANIE OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU Dotyczy: postępowania

Bardziej szczegółowo

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Cyfryzacja szkoły w zakresie: rozbudowa,montaż i instalacja oraz uruchomienie szkolnej sieci

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Cyfryzacja szkoły w zakresie: rozbudowa,montaż i instalacja oraz uruchomienie szkolnej sieci Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sp.4.nstrefa.pl Ostrów Wielkopolski: Cyfryzacja szkoły w zakresie: rozbudowa,montaż i instalacja

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ. w Świętochłowicach sp. z o.o.

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ. w Świętochłowicach sp. z o.o. ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ w Świętochłowicach sp. z o.o. ul. Chorzowska 38, 41-605 Świętochłowice tel. 032/245 50 41 do 5, tel/fax: 032/245 34 40 Sąd Rejonowy Katowice-Wschód Wydział VIII Gospodarczy KRS

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 04/03/2017

Zapytanie ofertowe nr 04/03/2017 nr 04/03/2017 Zatrudnienie na podstawie umowy o dzieło Programista / Specjalista ds. baz danych i integracji systemu KD z innymi systemami bezpieczeństwa Warszawa, 10 marca 2017 Zakład Elektroniki Compas

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia 108/PNE/DOT/2013 Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia System dostępu bezprzewodowego WiFi wraz z tabletami stanowią zintegrowany system obsługi pacjenta w każdym pomieszczeniu bloku łóżkowego

Bardziej szczegółowo

S P E C Y F I K A C J A I L O Ś C I O W A S P R Z Ę T U, O P R O G R A M O W A N I A O R A Z U S Ł U G

S P E C Y F I K A C J A I L O Ś C I O W A S P R Z Ę T U, O P R O G R A M O W A N I A O R A Z U S Ł U G Załącznik nr 1 S P E C Y F I K A C J A I L O Ś C I O W A S P R Z Ę T U, O P R O G R A M O W A N I A O R A Z U S Ł U G 1. W ramach zamówienia Wykonawca dostarczy, zainstaluje oraz skonfiguruje sprzęt (w

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Tel/Fax (22) 886 55 79, dane kontaktowe: Krystian Chemski, Tel.: +(48)785 830 455, e-mail: k.chemski@vinderen.

Zapytanie ofertowe. Tel/Fax (22) 886 55 79, dane kontaktowe: Krystian Chemski, Tel.: +(48)785 830 455, e-mail: k.chemski@vinderen. Zapytanie ofertowe Spółka VINDEREN Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Łopuszańska 22 zaprasza do składania ofert do realizacji projektu wdrożenia platformy sprzętowej i systemowej w Zakładzie Spółki

Bardziej szczegółowo

Odpowiedź 1 Zamawiający dopuści nowoczesny defibrylator z energią wyładowania 200J w trybie półautomatycznym (AED)

Odpowiedź 1 Zamawiający dopuści nowoczesny defibrylator z energią wyładowania 200J w trybie półautomatycznym (AED) Warszawa, dnia 28.10.2015 r. ZZP/ZP/174/837/15 W Y K O N A W C Y Dotyczy: zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w sprawie: zakup, dostawa i montaż nowej aparatury medycznej:

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE na:

ZAPYTANIE OFERTOWE na: Warszawa, 16.12.2011 ZAPYTANIE OFERTOWE na: Dostarczenie urządzeń stanowiących podstawę do budowy macierzy dyskowych w/g specyfikacji do celów wdrożenia wyników prac B+R dla K2 Internet S.A na potrzeby

Bardziej szczegółowo

Gil, Piotr Trybuchowicz zwraca się o prośbą o przedstawienie oferty cenowej na zakup:

Gil, Piotr Trybuchowicz zwraca się o prośbą o przedstawienie oferty cenowej na zakup: Lublin, dnia 10.02.2012 Zapytanie ofertowe 1/2012 Do:. I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: DATASOFT S.C. Beata Gil, Piotr Trybuchowicz Ul. Magnoliowa 4 20-143 Lublin II. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu

Bardziej szczegółowo

Szczecin, dnia r. ZZ /13 informacja na stronę internetową

Szczecin, dnia r. ZZ /13 informacja na stronę internetową Szczecin, dnia 03.07.2013 r. ZZ-2380-102/13 informacja na stronę internetową dotyczy: dot. postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

Cena powinna zawierać koszt użytkowania niezbędnego oprogramowania serwera i bazy danych na okres obowiązywania umowy.

Cena powinna zawierać koszt użytkowania niezbędnego oprogramowania serwera i bazy danych na okres obowiązywania umowy. ZAPYTANIE OFERTOWE Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRiRW) zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej zgodnie z przedstawionymi wymogami: 1. Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest hosting

Bardziej szczegółowo

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zmianę terminu uruchomienia usługi na 60 dni od dnia podpisania umowy.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zmianę terminu uruchomienia usługi na 60 dni od dnia podpisania umowy. Ad.1. Pytanie: W załączniku nr 1 pkt. 3 Zamawiający wykazuje ilości ogólne telefonów. Aby Wykonawca mógł poprawnie przygotować konfigurację zamawianych central wymagane jest precyzyjne przypisanie ich

Bardziej szczegółowo

OFERTA ... ... b) Zarejestrowany adres wykonawcy ... tel. (kier.)...fax... internet: http://... e-mail:... Regon... NIP... ...województwo...

OFERTA ... ... b) Zarejestrowany adres wykonawcy ... tel. (kier.)...fax... internet: http://... e-mail:... Regon... NIP... ...województwo... Z a ł ą c z n i k n r 2 S I W Z OFERTA Sprawa nr ZDW-DI-3-271-82/12 1. Dane wykonawcy : a) Zarejestrowana nazwa wykonawcy Zamawiający : Zarząd Dróg Wojewódzkich ul. Głowackiego 56, 30-085 Kraków www.zdw.krakow.pl

Bardziej szczegółowo

Miasto Łomża jako Zamawiający odpowiada na pytania otrzymane od Wykonawcy.

Miasto Łomża jako Zamawiający odpowiada na pytania otrzymane od Wykonawcy. Łomża, dn. 15.07.2014 r. WIN. 271.2.8.1.2014 Do wszystkich zainteresowanych Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie: Stop wykluczeniu cyfrowemu w mieście Łomża dostawa komputerów,

Bardziej szczegółowo

Współpraca modułu Access Point SCALANCE W788-2PRO ze stacjami klienckimi Windows.

Współpraca modułu Access Point SCALANCE W788-2PRO ze stacjami klienckimi Windows. Współpraca modułu Access Point SCALANCE W788-2PRO ze stacjami klienckimi Windows. Moduły SCALANCE W mogą pracować zarówno w trybie Access Point, jak i Client. Jeżeli posiadamy w naszej sieci AP oraz stacje

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI SUPLEMENT

INSTRUKCJA OBSŁUGI SUPLEMENT INSTRUKCJA OBSŁUGI SUPLEMENT PROGRAM SONEL ANALIZA 2 Dotyczy analizatorów jakości zasilania PQM-710 i PQM-711 i instrukcji obsługi programu w wersji 1.1 SONEL SA ul. Wokulskiego 11 58-100 Świdnica, Poland

Bardziej szczegółowo

WDROŻENIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA RUCHEM ITS

WDROŻENIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA RUCHEM ITS Załącznik nr 1 do SIWZ Znak sprawy MZD 28.3/2017 SPECYFIKACJA I WYMAGANIA FUNKCJONALNE SYSTEM ZARZĄDZANIA I ORGANIZACJI RUCHU WDROŻENIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA RUCHEM ITS Kody i nazwy wg CPV 34996000- - Drogowe

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA, NUMER POSTĘPOWANIA D/66/2016

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA, NUMER POSTĘPOWANIA D/66/2016 2 REGIONALNA BAZA LOGISTYCZNA 04-470 Warszawa, ul. Marsa 110 RBL - 5 Warszawa, dnia 01.07.2016 r. WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA, NUMER POSTĘPOWANIA D/66/2016 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Słupsk, dnia 08.05.2013 r. L.dz. ZAM /23/ 2013. Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia

Słupsk, dnia 08.05.2013 r. L.dz. ZAM /23/ 2013. Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia Słupsk, dnia 08.05.2013 r. L.dz. ZAM /23/ 2013 Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia na dostawę o montaż kompleksowego systemu lokalizacji i monitorowania

Bardziej szczegółowo

3. Wykonawca zamontuje i podłączy tablicę rozdzielczą wyposażoną w odpowiednie zabezpieczenia przeciążeniowe i zwarciowe, zasilającą gniazda PEL.

3. Wykonawca zamontuje i podłączy tablicę rozdzielczą wyposażoną w odpowiednie zabezpieczenia przeciążeniowe i zwarciowe, zasilającą gniazda PEL. Załącznik nr 2 Szczegółowe wymagania/opis przedmiotu zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja projektu High Availability Network Schema (HANS) ujętego w Projekcie E-Akademia Punkt 1d Budynek

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo uczestnicy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego - numer ogłoszenia o zamówieniu z dnia r.

Szanowni Państwo uczestnicy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego - numer ogłoszenia o zamówieniu z dnia r. Rzeszów, dn. 14.10.2016 r. Zamawiający: Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie 35-010 Rzeszów, ul. Sokoła 13 Znak postępowania: WiMBP-VI-212/04/2016 Szanowni Państwo uczestnicy postępowania

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 01/POIG 8.2/2014/HEBAN

Zapytanie ofertowe nr 01/POIG 8.2/2014/HEBAN Heban Sp. z o.o. Sp. k. ul. Kosocicka 7 30-694 Kraków Uczestnik Sieci Kontrahentów Miejsce, dnia 27.10.2014 _ (dane oferenta) Zapytanie ofertowe nr 01/POIG 8.2/2014/HEBAN W związku z realizacją projektu

Bardziej szczegółowo

1. System przywoławczy

1. System przywoławczy 1. System przywoławczy Opis ogólny systemu W budynku projekt przewiduje zainstalowanie cyfrowego systemu przywoławczego z optyczną i akustyczną sygnalizacją wezwań, priorytetyzacją i wizualizacją zdarzeń

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.klinika.katowice.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.klinika.katowice.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej. Szanowni Państwo, Uprzejmie informujemy, że Państwa Ogłoszenie o zamówieniu przesłane w dniu 2015-02-24 o godzinie 09:17 zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 2015-02-24 o godzinie

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE "Dostawa i wdrożenie systemu informatycznego INTEGRATOR"

ZAPYTANIE OFERTOWE Dostawa i wdrożenie systemu informatycznego INTEGRATOR FINN Sp. z o.o. Wrońsko 1A 98-313 Konopnica NIP: 8321912565 REGON: 731586439 ZAPYTANIE OFERTOWE "Dostawa i wdrożenie systemu informatycznego INTEGRATOR" Zapytanie ofertowe obejmuje: Zakup analizy przedwdrożeniowej

Bardziej szczegółowo

1. Wymagania funkcjonalne dla modułu pozycjonowania patroli zainstalowany moduł musi posiadać następującą funkcjonalność:

1. Wymagania funkcjonalne dla modułu pozycjonowania patroli zainstalowany moduł musi posiadać następującą funkcjonalność: SPECYFIKACJA TECHNICZNA I ZAKRES RZECZOWY załącznik nr 6 do SIWZ nr 1 do umowy 1. Wymagania funkcjonalne dla modułu pozycjonowania patroli zainstalowany moduł musi posiadać następującą funkcjonalność:

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ GOSPODARKI. Zapytanie ofertowe

FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ GOSPODARKI. Zapytanie ofertowe FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ GOSPODARKI Zapytanie ofertowe Spółka VINDEREN Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Łopuszańska 22 zaprasza do składania ofert do realizacji projektu wdrożenia

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.staszow.pl Staszów: Budowa sieci szerokopasmowej w ramach projektu pn. Eliminacja wykluczenia

Bardziej szczegółowo

20. Czy serwerownia spełnia standardowe wymagania techniczne dla takich pomieszczeń?

20. Czy serwerownia spełnia standardowe wymagania techniczne dla takich pomieszczeń? 1 z 5 2008-12-01 10:54 Część III: Infrastruktura teleinformatyczna 19. Czy w budynku urzędu gminy urządzona jest serwerownia? 20. Czy serwerownia spełnia standardowe wymagania techniczne dla takich pomieszczeń?

Bardziej szczegółowo