SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZARZADU SSERB ZA ROK 2010

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZARZADU SSERB ZA ROK 2010"

Transkrypt

1 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZARZADU SSERB ZA ROK 2010 Rok 2010 charakteryzuje duża różnorodność wydarzeń organizowanych i nadzorowanych przez Zarząd Stowarzyszenia. W okresie sprawozdawczym Zarząd Stowarzyszenia zbierał się siedem razy: 2 lutego 2010 roku, 24 lutego 2010 roku, 23 marca 2010 roku, 15 kwietnia 2010 roku, 9 czerwca 2010 roku, 27 października 2010 roku, 28 grudnia 2010 roku. W trakcie swojej pracy w okresie sprawozdawczym Zarząd podjął 29 uchwał. W gronie Stowarzyszenia znalazły się dwa dalsze samorządy: gmina Dołhobyczów oraz gmina Zamość; członkami SSERB jest dziś 89 jednostek samorządu terytorialnego z obszaru Lubelszczyzny. W dniu 18 czerwca 2010 roku obchodziliśmy jubileusz XV - lecia działalności Związku Transgranicznego Euroregion Bug oraz X - lecia Stowarzyszenia Samorządów Euroregionu Bug. Uroczystości Jubileuszowe odbyły się na Zamku Królewskim w Lublinie. W konferencji jubileuszowej uczestniczyli Członkowie SSERB, Rady Związku Transgranicznego, przedstawiciele Urzędu Wojewódzkiego oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego, uczelni wyższych województwa lubelskiego, reprezentanci korpusu dyplomatycznego oraz pozostali goście. Podczas konferencji zostały zaprezentowane wyniki dotychczasowej działalności Euroregionu Bug. Osoby zasłużone dla Euroregionu, m.in. inicjatorzy powstania Stowarzyszenia otrzymały odznaczenia jubileuszowe. W tym samym dniu została podpisana umowa o współpracy pomiędzy Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug, a Instytucją Naukowo - Edukacyjną "Nowa Eurazja" z Mińska na Białorusi. W ramach tej umowy SSERB zorganizował wizytę studyjną 1

2 14 - osobowej grupy przedstawicieli białoruskich euroregionów w polskiej części Euroregionu Bug i Euroregionu Nysa. Celem wizyty była prezentacja struktur i zakresu działalności polskich euroregionów, możliwości finansowania działań o charakterze regionalnym i transgranicznym. Koszty pobytu Białorusinów zostały sfinansowane ze środków PAFW w ramach dotacji Programu RITA/STP- Wizyty Studyjne w Polsce Program pobytu gości obejmował między innymi cykl spotkań z przedstawicielami samorządów i organizacji pozarządowej na Lubelszczyźnie, zwiedzanie terenów przygranicznych oraz prezentację efektów wykorzystania środków zewnętrznych. Współpraca z tą jednostką ma charakter rozwojowy; NOWA EURAZJA jest żywo zainteresowana pozyskaniem polskiego doświadczenia w wielu dziedzinach. Realizując priorytetowy kierunek swojej działalności - pozyskiwanie środków na wspieranie współpracy transgranicznej naszych członków, w 2010 roku Stowarzyszenie realizowało autorski Programu Wspierania Inicjatyw Transgranicznych w Euroregionie Bug, współfinansowany z środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Celem głównym Programu było pobudzanie i rozwój nowych inicjatyw oraz wspieranie istniejącej polsko białoruskiej i polsko ukraińskiej współpracy transgranicznej samorządów z terenu województwa lubelskiego i jednostek im podległych z partnerami z Ukrainy i Białorusi z obszaru Związku Transgranicznego Euroregion Bug. Program był skierowany do samorządów i jednostek im podległych z województwa lubelskiego. W ramach programu realizowano tzw. miękkie projekty transgraniczne z udziałem partnerów z Ukrainy i Białorusi z obszaru Związku Transgranicznego Euroregionu Bug. Wartość dofinansowania w podprojektach wynosiła od 5 do 30 tysięcy EUR. Program opiewał na kwotę pół miliona EUR, z czego 450 tys. EUR zostało przeznaczone na regranting (przekazanie środków beneficjentom na realizację podprojektów). Po formalnej i merytorycznej ocenie oraz zatwierdzeniu listy podprojektów przez Zarząd, w dniu 10 lutego podpisano 26 umów na realizację podprojektów z udziałem partnerów z ukraińskiej i białoruskiej części Euroregionu Bug. W październiku, dzięki zaistniałym oszczędnościom udało nam się zakontraktować jeszcze jeden podprojekt. Wśród beneficjentów Programu między innymi są miasto Lublin, Chełm, Zamość, powiaty bialski, krasnostawski, łęczyński, włodawski, parczewski, gminy Wierzbica, Wisznice, Siennica Różana i inne. Nadmienić należy, że ze środków Programu Wspierania Inicjatyw Transgranicznych Euroregionu Bug współfinansowane były takie znaczące wydarzenia jak Dni Dobrosąsiedztwa w Kryłowie, Międzynarodowy Rajd Rowerowy w Lubyczy Królewskiej i inne. 2

3 Warto zaznaczyć, iż do końca marca 2011 roku wszystkim beneficjentom zrefundowano już poniesione w trakcie realizacji wspólnych działań koszty. Kolejnym realizowanym w 2010 roku przez SSERB przedsięwzięciem był projekt "Współpraca europejska na rzecz turystyki ekologicznej w Euroregionie Bug". Miał on na celu promocję modelowych projektów partnerstwa międzynarodowego w przekazywaniu skutecznych rozwiązań problemów lokalnych jako czynnika wspierającego rozwój regionalny i lokalny. Projekt był realizowany w szerokim partnerstwie z Niemiecko - Białoruskim Domem (Niemcy), Wołyńską Obwodową Organizacją Społeczną "Agencja Rozwoju Wsi Wołyńskiej" (Ukraina) oraz organizacją pozarządową Interaction (Białoruś). Wykonując projekt zorganizowaliśmy konferencje z udziałem gości z Ukrainy i Białorusi, a także przedstawicieli samorządów, organizacji turystycznych i gospodarstw agroturystycznych; odbyły się dwie wizyty studyjne, w tym na Ukrainę i Białoruś oraz kilka paneli ekspertów. Finalnym rezultatem projektu było wydanie dwujęzycznego opracowania eksperckiego dotyczącego rozwoju turystyki aktywnej w Euroregionie Bug. Na realizację Projektu pozyskaliśmy środki z Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz z Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP. Realizacja projektu trwała od 1 czerwca do 31 grudnia 2010 roku. Całkowity budżet wyniósł EUR, w tym EUR ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych. W 2010 roku Stowarzyszenia Samorządów Euroregionu Bug zakończyło realizację projektu ISO 9001 w administracji samorządowej Polski Wschodniej, w którym stowarzyszenie było partnerem regionalnym. Projekt miał na celu usprawnienie zarządzania w administracji samorządów województw objętych wsparciem poprzez wdrożenie systemu zarządzania jakością ISO Swoim zasięgiem projekt obejmował województwa warmińsko - mazurskie, podlaskie, lubelskie oraz podkarpackie. W jego wyniku nadano certyfikacji ISO 9001 sześciu samorządom członkowskim: Starostwu Powiatowemu w Puławach, Starostwu Powiatowemu we Włodawie, Miastu Terespol, Gminie Rejowiec, Gminie Tarnogród i Gminie Sosnowica. Realizacja projektu przyczyniła się do poprawy zarządzania w administracji samorządowej umożliwiając zainteresowanym JST udział w kompleksowym procesie szkoleniowo-doradczym 3

4 prowadzącym do wdrożenia systemu zarządzania jakością, przyjęcia normy ISO 9001 i certyfikacji końcowej. Dodatkowo, w ramach oszczędności zostały zakupiony system wspomagający zarządzanie JST w oparciu o normy ISO. Na realizację tego Projektu pozyskano środki z Europejskiego Funduszu Społecznego. W minionym roku kontynuowaliśmy rozpoczęte w latach poprzednich prace zmierzające do nawiązania przez członków Stowarzyszenia współpracy partnerskiej z samorządami z terenu obwodu brzeskiego i wołyńskiego. Dzięki tym staraniom w marcu ubiegłego roku gminy Dołhobyczów, Ruda Huta, Rejowiec Fabryczny, Goraj oraz Miedzyrzec Podlaski podpisały porozumienie o współpracy z partnerami z obwodu brzeskiego na Białorusi. Euroregion Bug jest znanym i doświadczonym partnerem w dziedzinie współpracy transgranicznej. Przedstawiciel naszego stowarzyszenia pracuje w składzie Komitetu Wykonawczego Europejskiego Stowarzyszenia Regionów Granicznych oraz Podkomisji ds. Współpracy Międzyregionalnej funkcjonującej w ramach Polsko-Białoruskiej Międzyrządowej Komisji Koordynacyjnej ds. Współpracy Transgranicznej. Uczestniczyliśmy w wielu konferencjach międzynarodowych w Polsce, Białorusi i Ukrainie. Stoiska Euroregionu Bug były eksponowane na Dniach Dobrosąsiedztwa w Kryłowie oraz Konkursie o Kryształową Cegłę. Wnioski 1. Okres sprawozdawczy charakteryzuje się dalszym rozwojem Stowarzyszenia Samorządów Euroregionu Bug. Niemniej jednak, w celu pozyskania nowych członków, w następnych latach warto zintensyfikować promocję działalności Stowarzyszenia i jego poszczególnych członków. 2. Przeprowadzono wiele działań w zakresie pozyskania i obsługi funduszy unijnych. Pragnęlibyśmy jednak wykorzystywać te środki w jeszcze szerszym zakresie. Dlatego w przyszłości warto rozszerzać i kontynuować współpracę z stroną ukraińską i białoruską promując ideę współpracy euroregionalnej i zachęcając partnerów z Ukrainy i Białorusi do tworzenia struktur organizacyjnych Euroregionu Bug po ich stronie w celu większej absorpcji środków unijnych na całym obszarze Związku Transgranicznego. 4

5 3. Należy realizować projekty o zasięgu lokalnym i regionalnym skierowane na rozwój członkowskich JST i współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 4. Warto kontynuować pracę z zakresu udzielania pomocy polskim samorządom w poszukiwaniach partnerów zagranicznych z obszaru Związku Transgranicznego Euroregionu Bug. 5. Należy skierować szczególną uwagę na wspieranie istniejących polsko-białoruskich oraz polsko-ukraińskich sieci współpracy transgranicznej skupiających organizacje lokalne i regionalne w dziedzinie społecznej, kulturalnej, edukacyjnej i gospodarczej. 5

Promocja efektów Programu Partnerstwa Transgranicznego

Promocja efektów Programu Partnerstwa Transgranicznego Projekt dofinansowany w ramach Programu Partnerstwa Transgranicznego realizowanego przez Wschodnioeuropejskie Centrum Demokratyczne przy wsparciu finansowym udzielonym przez Norwegię ze środków Norweskiego

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ. Członkostwo Stowarzyszenia w Krajowym Systemie Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw (KSU)

ORGANIZACJA PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ. Członkostwo Stowarzyszenia w Krajowym Systemie Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw (KSU) UNIA GOSPODARCZA REGIONU ŚREMSKIEGO - ŚREMSKI OŚRODEK WSPIERANIA MAŁEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI ul. Okulickiego 3, 63-100 Śrem tel./fax: (061) 28 32 704 www.unia.srem.com.pl, e-mail:unia@srem.com.pl NIP 7851708599

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA WSPÓŁPRACY TERYTORIALNEJ MIASTA LUBLIN NA LATA 2014-2020 W PRZESTRZENI EUROPY ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ

STRATEGIA WSPÓŁPRACY TERYTORIALNEJ MIASTA LUBLIN NA LATA 2014-2020 W PRZESTRZENI EUROPY ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ STRATEGIA WSPÓŁPRACY TERYTORIALNEJ MIASTA LUBLIN NA LATA 2014-2020 W PRZESTRZENI EUROPY ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ Zespół redakcyjny: 1. Krzysztof Łątka, Urząd Miasta Lublin, przewodniczący komitetu sterującego

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI BIURA OBSŁUGI RUCHU INICJATYW SPOŁECZNYCH BORIS W 2001 R.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI BIURA OBSŁUGI RUCHU INICJATYW SPOŁECZNYCH BORIS W 2001 R. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI BIURA OBSŁUGI RUCHU INICJATYW SPOŁECZNYCH BORIS W 2001 R. BORIS jest niezależną i niedochodową organizacją pozarządową, która od 1992r. wspiera szeroko pojętą aktywność obywatelską,

Bardziej szczegółowo

Innowacyjna platforma współpracy Sieci Miast Euroregionu Karpackiego

Innowacyjna platforma współpracy Sieci Miast Euroregionu Karpackiego Innowacyjna platforma współpracy Sieci Miast Euroregionu Karpackiego Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska - Republika

Bardziej szczegółowo

Raport podsumowujący działania Sygnatariuszy Małopolskiego Paktu Na Rzecz Ekonomii Społecznej w roku 2009.

Raport podsumowujący działania Sygnatariuszy Małopolskiego Paktu Na Rzecz Ekonomii Społecznej w roku 2009. Raport podsumowujący działania Sygnatariuszy Małopolskiego Paktu Na Rzecz Ekonomii Społecznej w roku 2009. Podstawą powołania w Małopolsce w roku 2008 pierwszego w Polsce paktu na rzecz ekonomii społecznej

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie środków polityki spójności UE w działaniach antykryzysowych na przykładzie Dolnego Śląska

Wykorzystanie środków polityki spójności UE w działaniach antykryzysowych na przykładzie Dolnego Śląska Podinspektor w Wydziale Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego Wykorzystanie środków polityki spójności UE w działaniach antykryzysowych na przykładzie Dolnego Śląska 1

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach kontroli funkcjonowania parków przemysłowych i ośrodków innowacji w województwie podlaskim

Informacja o wynikach kontroli funkcjonowania parków przemysłowych i ośrodków innowacji w województwie podlaskim N A J W Y Ż S Z A I Z B A K O N T R O L I DELEGATURA W BIAŁYMSTOKU LBI-4101-14-00/2010 Nr ewid. 126/2011/P10123/LBI Informacja o wynikach kontroli funkcjonowania parków przemysłowych i ośrodków innowacji

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR O DOSTĘPNYCH ŚRODKACH ZE ŹRÓDEŁ ZEWNĘTRZNYCH

INFORMATOR O DOSTĘPNYCH ŚRODKACH ZE ŹRÓDEŁ ZEWNĘTRZNYCH INFORMATOR O DOSTĘPNYCH ŚRODKACH ZE ŹRÓDEŁ ZEWNĘTRZNYCH Starostwo Powiatowe w Rawiczu /styczeń-marzec 2014/ Informator opracowano na podstawie informacji przekazanych przez członków Zespołu Konsultacyjno-Doradczego

Bardziej szczegółowo

POTENCJALNE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA WKŁADU WŁASNEGO W PROJEKTACH SPÓŁFINANSOWANYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH PROGRAMU EUROPA DLA OBYWATELI

POTENCJALNE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA WKŁADU WŁASNEGO W PROJEKTACH SPÓŁFINANSOWANYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH PROGRAMU EUROPA DLA OBYWATELI POTENCJALNE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA WKŁADU WŁASNEGO W PROJEKTACH SPÓŁFINANSOWANYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH PROGRAMU EUROPA DLA OBYWATELI zebrała i opracowała Marcela Wasilewska przy współpracy

Bardziej szczegółowo

POZYSKIWANIE ŚRODKÓW Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ PRZEZ MAŁE JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

POZYSKIWANIE ŚRODKÓW Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ PRZEZ MAŁE JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO KAP-4101-03-00/2011 Nr ewid. 30/2012/P/11/002/KAP Informacja o wynikach kontroli POZYSKIWANIE ŚRODKÓW Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ PRZEZ MAŁE JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO MARZEC 2 01 1 MISJĄ Najwyższej

Bardziej szczegółowo

Sprawozdania. Polskiego Towarzystwa. z działalności Oddziałów. Ekonomicznego w latach 2010 2015

Sprawozdania. Polskiego Towarzystwa. z działalności Oddziałów. Ekonomicznego w latach 2010 2015 Sprawozdania z działalności Oddziałów Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w latach 2010 2015 SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI ODDZIAŁÓW POLSKIEGO TOWARZYSTWA EKONOMICZNEGO W LATACH 2010 2015 SPIS TREŚCI Oddział

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ROZWOJU DEMOKRACJI LOKALNEJ W 2013 r. Warszawa 2014. Strona 1

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ROZWOJU DEMOKRACJI LOKALNEJ W 2013 r. Warszawa 2014. Strona 1 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ROZWOJU DEMOKRACJI LOKALNEJ W 2013 r. Warszawa 2014 Strona 1 SPIS TREŚCI WŁADZE ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

Warszawa 2015 Spis treści Wprowadzenie.... 7 1 Charakterystyka projektu.... 9 1.1. Zadania projektowe.... 10 1.2. Charakterystyka uczestników.... 11 1.3. Charakterystyka działań.... 13 1.4. Metodologia

Bardziej szczegółowo

Fundacja Rozwoju Regionu Rabka

Fundacja Rozwoju Regionu Rabka Fundacja Rozwoju Regionu Rabka powstała w 1998 roku w wyniku przekształcenia Komitetu Regionalnego Polsko-Szwajcarskiego Programu Regionalnego i została powołana do prowadzenia działalności na rzecz wszechstronnego

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Społeczny Europejsk

Europejski Fundusz Społeczny Europejsk w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej w latach 2004 2006 undusz Społeczny i Fundusz Spo pejski Fundusz Społeczny i Fundu pejski Fundusz Społeczny pejsk łeczny i Fundusz Społeczny Eu usz Społeczny

Bardziej szczegółowo

funkcjonowania Mieleńskiej Lokalnej Grupy Rybackiej oraz wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Rybackich

funkcjonowania Mieleńskiej Lokalnej Grupy Rybackiej oraz wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Rybackich Instytut Badań i Analiz Smart Research Grzegorz Ogonowski Ewaluacja funkcjonowania Mieleńskiej Lokalnej Grupy Rybackiej oraz wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Rybackich Mielno 2013 ul. Pimpickiego

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY FUNDACJI FUNDUSZ WSPÓŁPRACY

RAPORT ROCZNY FUNDACJI FUNDUSZ WSPÓŁPRACY RAPORT ROCZNY FUNDACJI FUNDUSZ WSPÓŁPRACY 2013 Warszawa, czerwiec 2014 r. Fundacja Fundusz Współpracy ul. Górnośląska 4a, 00-444 Warszawa tel.: +48 22 4509 810 fax: +48 22 4509 803 e-mail: cofund@cofund.org.pl

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO GOSPODARKI I PRACY DEPARTAMENT TURYSTYKI INFORMACJA

MINISTERSTWO GOSPODARKI I PRACY DEPARTAMENT TURYSTYKI INFORMACJA MINISTERSTWO GOSPODARKI I PRACY DEPARTAMENT TURYSTYKI INFORMACJA o stanie realizacji w roku 2003 zadań zapisanych w dokumencie rządowym Strategia rozwoju turystyki w latach 2001-2006. Rządowy program wsparcia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr.../.../2013 RADY GMINY SADKI z dnia... r.

UCHWAŁA Nr.../.../2013 RADY GMINY SADKI z dnia... r. UCHWAŁA Nr.../.../2013 RADY GMINY SADKI z dnia... r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Sadki na 2014 rok z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY 2013 ELBLĄG 2013

RAPORT ROCZNY 2013 ELBLĄG 2013 ELBLĄG 2013 RAPORT ROCZNY 2013 STOWARZYSZENIE ESWIP SIEDZIBA W ELBLĄGU ul. Związku Jaszczurczego 17 82-300 Elbląg tel./faks 55 236 27 16, 55 235 33 88 e-mail: eswip@eswip.pl, www.eswip.pl SIEDZIBA W OLSZTYNIE

Bardziej szczegółowo

Program działania na rok 2012

Program działania na rok 2012 Program działania na rok 2012 (przyjęty uchwałą nr 29/2011 Rady Krajowej Izby Gospodarczej na posiedzeniu 15 grudnia 2011 r.) Warszawa, 15 grudnia 2011 r. Spis treści I. Wstęp...3 II. Działalność statutowa...4

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 Warszawa, 29 stycznia 2015 r. Spis treści Spis treści... 2 1 Wstęp/ Preambuła...

Bardziej szczegółowo

Jak uzyskać kredyt eksportowy. Zakup nieruchomości przez obywateli ukraińskich w Polsce. ATLAS na Ukrainie 1(13) 2013

Jak uzyskać kredyt eksportowy. Zakup nieruchomości przez obywateli ukraińskich w Polsce. ATLAS na Ukrainie 1(13) 2013 Jak uzyskać kredyt eksportowy Zakup nieruchomości przez obywateli ukraińskich w Polsce ATLAS na Ukrainie Kijów Gabinet Rady Ministrów Ukrainy фот. R. Paszkowski Szanowni Państwo! Drodzy Przyjaciele! Po

Bardziej szczegółowo

Polityka promowania Funduszy Europejskich w działalności samorządów wojewódzkich na przykładzie województwa lubelskiego (2007 20123)

Polityka promowania Funduszy Europejskich w działalności samorządów wojewódzkich na przykładzie województwa lubelskiego (2007 20123) Polityka promowania Funduszy Europejskich w działalności samorządów wojewódzkich na przykładzie województwa lubelskiego (2007 20123) [w:] Współczesne uwarunkowania promocji i reklamy, pod redakcją A. J.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT PROGRAMU PODLASKIE OTWARTE

PROJEKT PROGRAMU PODLASKIE OTWARTE PROJEKT PROGRAMU PODLASKIE OTWARTE DO 2020 ROKU Białystok 2015 Podlaskie Otwarte projekt realizowany przez OWOP w Białymstoku we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Podlaskiego w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

Lokalna Strategia Rozwoju obszaru Dolina Karpia

Lokalna Strategia Rozwoju obszaru Dolina Karpia SPYTKOWICE ZATOR PRZECISZÓW POLANKA WIELKA OSIEK BRZEŹNICA TOMICE Lokalna Strategia Rozwoju obszaru Dolina Karpia Opracowanie: Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Gospodarczych DELTA PARTNER Cieszyn, 2008

Bardziej szczegółowo

Regulamin Komitetu Monitorującego Program Polska Cyfrowa 2014-2020. Komitet Monitorujący Program Polska Cyfrowa, 22 grudnia 2014 r.

Regulamin Komitetu Monitorującego Program Polska Cyfrowa 2014-2020. Komitet Monitorujący Program Polska Cyfrowa, 22 grudnia 2014 r. Regulamin Komitetu Monitorującego Program Polska Cyfrowa 2014-2020 Komitet Monitorujący Program Polska Cyfrowa, 22 grudnia 2014 r. podstawa prawna skład komitetu grupy robocze uwagi do regulaminu Podstawa

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 13 (308)/2015 (7 kwietnia 12 kwietnia 2015 r.)

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 13 (308)/2015 (7 kwietnia 12 kwietnia 2015 r.) INFORMATOR EUROPEJSKI NR 13 (308)/2015 (7 kwietnia 12 kwietnia 2015 r.) WAŻNE INFORMACJE Ogłoszenie o naborze na kandydatów na ekspertów oceniających wnioski o dofinansowanie projektów w ramach Regionalny

Bardziej szczegółowo

Dr Jolanta Taczyńska. Adiunkt w Katedrze Europejskiego Prawa Gospodarczego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego

Dr Jolanta Taczyńska. Adiunkt w Katedrze Europejskiego Prawa Gospodarczego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego Współpraca polskich jednostek samorządu terytorialnego z władzami regionalnymi i lokalnymi oraz innymi podmiotami z państw objętych inicjatywą Partnerstwa Wschodniego Dr Jolanta Taczyńska Adiunkt w Katedrze

Bardziej szczegółowo