Anna Kudłaj Joanna Nowakowska Marlena Smolak Monika Zając Natalia Brzozowska

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Anna Kudłaj Joanna Nowakowska Marlena Smolak Monika Zając Natalia Brzozowska"

Transkrypt

1 Anna Kudłaj Joanna Nowakowska Marlena Smolak Monika Zając Natalia Brzozowska Forma reklamy bankowej a jej recepcja. Badanie okulograficzne i ankietowe wśród studentów Instytutu Kulturologii i Lingwistyki Antropocentrycznej Uniwersytetu Warszawskiego STUDENCKIE KOŁO NAUKOWE BAJT INSTYTUT KULTUROLOGII I LINGWISTYKI ANTROPOCENTRYCZNEJ UNIWERSYTET WARSZAWSKI Opieka naukowa nad projektem: Prof. dr hab. Sambor Grucza Mgr Anna Kudłaj Warszawa, 2013

2 Autorzy rozdziałów: Natalia Brzozowska II 1; Anna Kudłaj I 4,I I.I (5 8); Joanna Nowakowska I.II 1.1, II 2; Marlena Smolak I.II 9; Monika Zając I.II 10. Edycja: Monika Zając Spis treści 1. BADANIE OKULOGRAFICZNE WARUNKI I METODOLOGIA Warunki eksperymentu Grupa badana Materiał badawczy Opis badania OGÓLNE WYNIKI BADANIA OKULOGRAFICZNEGO Wyniki badania okulograficznego strony internetowej Credit Agricole Grupa żeńska Obszary najdłuższych fiksacji wzroku Ścieżka wzroku Część ustna Grupa męska Obszary najdłuższej fiksacji Ścieżka wzroku Część ustna Podsumowanie Raiffeisen Polbank Grupa żeńska Obszary najdłuższych fiksacji wzroku Ścieżka wzroku Część ustna Grupa męska Obszary fiksacji wzroku Ścieżka wzroku Część ustna Podsumowanie BPH Grupa żeńska Obszary najdłuższych fiksacji wzroku Ścieżka wzroku Część ustna grupa żeńska

3 Grupa męska Obszary fiksacji wzroku Ścieżka wzroku Część ustna grupa męska Podsumowanie Badania okulograficzne - część szczegółowa... Błąd! Nie zdefiniowano zakładki Credit Agricole Grupa żeńska Zadanie pierwsze szukanie kontaktu Zadanie drugie szukanie lokat Grupa męska Zadanie pierwsze szukanie kontaktu Zadanie drugie szukanie lokat Podsumowanie Raiffeisen Polbank Grupa żeńska Zadanie pierwsze szukanie kontaktu Zadanie drugie szukanie rachunku maklerskiego Grupa męska Zadanie pierwsze szukanie kontaktu Zadanie drugie szukanie rachunku maklerskiego Podsumowanie BPH Grupa żeńska i męska Zadanie pierwsze biura maklerskiego Zadanie drugie szukanie bankowości elektronicznej Wnioski na podstawie części szczegółowej WYNIKI BADANIA ANKIETOWEGO Uwagi ogólne Graficzne przedstawienie wyników Opisowa charakterystyka wyników ankiety Podsumowanie

4 1. BADANIE OKULOGRAFICZNE WARUNKI I METODOLOGIA 1.1. Warunki eksperymentu Badanie okulograficzne zostało przeprowadzone w Laboratorium Eksperymentalnej Lingwistyki Okulograficznej (LELO) na Wydziale Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego. Podczas badania sala była odizolowana dźwiękowo, a także nie była dostępna dla osób postronnych. Oświetlenie było przyciemnione, aby uwaga mogła być skupiona na monitorze. W badaniu użyto okulografu firmy SMI typu RED500 (Remote Eyetracking Device). Użyta częstotliwość próbkowania wynosiła 60 Hz, gdyż uzyskane za jej pomocą wyniki cechują się wysokim poziomem przejrzystości i jednoznaczności, a także jest zazwyczaj używana do badania tzw. usability czyli użyteczności stron internetowych. Użyty w badaniu okulograf zapewniał nieinwazyjność całego procesu badawczego zadaniem badanych była jedynie obserwacja pojawiających się na monitorze elementów, bez konieczności podłączania ich do innego sprzętu. Używane w badaniu oprogramowanie, stale i automatycznie lokalizuje położenie gałek ocznych osoby badanej, tym samym kompensując ruchy głowy, co gwarantowało osobom badanym swobodę poruszania się. Badanie każdego respondenta rozpoczęte było automatyczną kalibracją, która następnie była utrzymywana przez cały czas trwania badania. Wielkość monitora wyniosła 22. Odległość oczu badanych od monitora wynosiła ok cm, czyli tyle, ile powinna wynosić optymalna odległość oczu użytkownika od monitora. Rozdzielczość przestrzenna w użytym sprzęcie wynosi 0,03, maksymalne odchylenie pomiaru, latencja (end to end): ms (typ.), obszar śledzenia 40 w poziomie, w pionie. W badaniu uczestniczyło 20 osób (10 kobiet i 10 mężczyzn) studentów Instytutu Kulturologii i Lingwistyki Antropocentrycznej, w przedziale wiekowym lat. Każdy z respondentów został uprzednio poinformowany o formie i przebiegu badania. Podczas badania każda z osób wchodziła pojedynczo do sali. Podczas badania w sali, oprócz respondenta, znajdowały się także dwie osoby z grupy projektowej pierwsza osoba obsługująca okulograf oraz druga osoba, która zapisywała odpowiedzi i reakcje badanego. Zachowanie oraz odpowiedzi badanej osoby było ponadto nagrywane przy pomocy kamery video. Każdemu z respondentów zaprezentowano ten sam zestaw stron internetowych banków, w tej samej kolejności. Badanie jednej osoby trwało ok. 15 minut + 5 min przerwy potrzebnej na eksport danych Grupa badana Grupą badaną byli studenci studiów licencjackich Instytutu Kulturologii i Lingwistyki Antropocentrycznej Uniwersytetu Warszawskiego. Młodzi ludzie są potencjalnymi klientami banku, a istnieje duże prawdopodobieństwo, że z wybranym podczas studiów bankiem zostaną związani na dłuższy czas. Są to również ludzie, którzy częściej niż inne grupy wiekowe korzystają z Internetu (w tym bankowości elektronicznej) i ich opinia może mieć duże znaczenie w zakresie zarówno zwiększenia efektywności prezentowanych na stronach reklam, jak i sprawniejszej, a przez to szybszej i łatwiejszej, obsługi interfejsu strony, co m.in. pozytywnie wpłynie na stosunek klienta do banku. Dlatego warto zwrócić uwagę na opinię młodych ludzi w kwestii budowy, układu graficznego, efektywności reklamy, a także kolorystyki stron internetowych, jeśli celem instytucji finansowej jest pozyskanie szerszego kręgu odbiorców ich usług. W badaniu okulograficznym uczestniczyło 20 osób (50% kobiet, 50% mężczyzn) studentów i studentem od 1 roku do 3 roku studiów licencjackich (wiek osób badanych od 16 do 19 roku życia), zaś w części ankietowej w badaniu uczestniczyło 40 osób. Osoby badane są 4

5 studentami Instytutu Kulturologii i Lingwistyki Antropocentrycznej, którzy kształcą się w zakresie wybranych języków obcych: angielski, niemiecki, rosyjski i polski, poznają podstawy gramatyki opisowej, stylistyki, literaturoznawstwa i kulturoznawstwa w wyżej wymienionych językach, ponadto rozwijają kompetencję translacyjną w wybranych językach w zakresie różnych rodzajów tekstów, w tym specjalistycznych, a także otrzymują wykształcenie w zakresie komunikacji międzykulturowej. Dlatego też wykształcenie wybranej grupy badawczej w najwyższym stopniu odpowiada postawionemu przez nas celowi, a mianowicie odpowiedzi na pytania odnośnie efektywności przedstawionej na stronie internetowej treści w stosunku do odbiorców w danej grupie wiekowej, a także odpowiedzi na pytanie, co powinno ulec zmianie, aby efektywność była jak najwyższa Materiał badawczy Strona internetowa jako źródło informacji o banku i jego ofertach jest również formą reklamy. Poprzez odpowiednie rozmieszczenie tekstu i elementów graficznych twórcy strony mogą przyciągnąć wzrok odwiedzającego witrynę do określonych obszarów i na nich umieścić informacje o aktualnie reklamowanych ofertach, zwiększając tym samym zainteresowanie klientów wybranymi produktami. Materiałem wykorzystanym w badaniu były strony internetowe banków Credit Agricole, Raiffeisen Polbank oraz BPH. Witryny te zostały przez nas uznane za reprezentatywne dla różnych typów układu graficznego i kolorystycznego. Tematyka i treść wybranych przez nas stron jest podobna. Zarówno usługi oferowane przez poszczególne instytucje, jak i sposoby formułowania haseł w menu nie odbiegają od siebie w sposób znaczący. Różnice dotyczą sposobu prezentacji oraz rozmieszczenia treści. Układ kolorystyczny wybranych witryn różni się znacząco. Na wybór kolorystyki stron miał wpływ wygląd logo banków we wszystkich trzech przypadkach kolor strony i logo banku był zbieżny. Jednakże pod względem doboru barw wszystkie służące jako materiał badawczy witryny różnią się między sobą, co ma istotny wpływ na odbiór stron przez klientów. Ponadto różnice dostrzec można również w układzie graficznym. Strona banku Credit Agricole ma względnie symetryczny układ z centralnie umieszczonym banerem reklamowym. Menu rozmieszczone jest w układzie horyzontalnym. Strona Raiffeisen Polbank ma układ kafelkowy. Odsyłacze do poszczególnych działów zostały umieszczone na wyróżnionych obszarach po prawej stronie, natomiast po lewej znajduje się baner z reklamą. Strona BPH różni się od pozostałych położeniem menu (oprócz standardowego poprzecznego menu witryna zawiera także usytuowane z prawej strony zakładki w układzie pionowym). We wszystkich badanych przez nas stronach występują banery reklamowe. Różnią się one usytuowaniem, prezentowanymi ofertami, układem i treścią. Na stronach internetowych banku Credit Agricole, a także Raiffeisen Polbank pojawiają się osoby publiczne, czego nie można powiedzieć o banku BPH. Elementy ruchome, hasła reklamowe oraz symbole, które można skojarzyć z ofertą banku np. skarbonka lub dom występują przeważnie na banerach reklamowych tych banków. Reklamowane na nich usługi, to głównie kredyty oraz możliwość założenia konta, a w przypadku banku BPH uczestnictwo w loterii. Hasła reklamowe wszystkich banków są kierowane bezpośrednio do klienta, posługując się formą ty. Zapewne ma to służyć zmniejszeniu dystansu między instytucją, a odbiorcą produktu oraz przekonać klienta, że skoro oferta kierowana jest bezpośrednio do niego, to będzie dla tej osoby najodpowiedniejsza. Efektywność zastosowanych powyżej form reklamy została sprawdzona w badaniu okulograficznymi, a także w powiązanej z nim części ustnej badania. 5

6 1.4. Opis badania Badanie składało się z dwóch części: części ogólnej i części szczegółowej. W pierwszej z nich zadaniem 20 osobowej grupy studentów (10 osób płci żeńskiej i 10 osób płci męskiej) była 30 sekundowa obserwacja strony głównej pierwszego banku Credit Agricole. Osoby badane otrzymały komunikat o następującej treści: Za chwilę zobaczysz stronę internetową banku. Postaraj się zapamiętać prezentowaną na ekranie treść, następnie opowiedz, co zapamiętałeś. Osoby mogły poruszać się swobodnie w ramach strony głównej, tzn. prezentowana treść nie była zaledwie zdjęciem strony banku. Następnie strona znikała z monitora i osoba badana musiała z pamięci opowiedzieć treść, którą zapamiętała. Ta część badania nie byłą ograniczona w czasie. Przy tym odpowiedzi osób były nagrywane przy pomocy sprzętu audio i video. Osobom zadawane były naprowadzające pytania, m.in. jaki to był bank, co prezentuje centralna reklama banku kto pojawia się w reklamie banku. Wyniki części ustnej są przedstawione dla każdego banku w dalszej części pracy. Celem tej części badania było ponadto sprawdzenie, w jaki sposób wzrok odbiorców porusza się po różnych treściach prezentowanych na stronie, przy czym chodzi o swobodne poruszanie się gałek ocznych, sterowanych jedynie poprzez właściwości układu i struktury strony. Celem pierwotnym tej części badania jest przedstawienie obszarów szczególnego zainteresowania elementami strony zarówno dla grupy żeńskiej, jak i męskiej, a także porównanie otrzymanych wyników dla obu płci. Zaś celem następczym tej części badania jest przedstawienie ścieżki wzroku, czyli kolejności padania wzroku na poszczególne elementy zarówno dla grupy żeńskiej, jak i męskiej. Kolejnym celem tej części badania, jest porównanie wyników badania okulograficznego z częścią ustną. Na podstawie uzyskanych wyników można wyciągnąć wnioski co do przejrzystości strony, stopnia retencji prezentowanych informacji, a także efektywności oddziaływania strony na odbiorcę. W części szczegółowej osoby otrzymywały dwa zadania do każdej strony banku. Zadania polegały na odnalezieniu informacji znajdującej się na stronie. Przy czym czas poszukiwań nie był ograniczony. W dalszej części badania przedstawiony będzie średni czas poszukiwania informacji. Celem tej części było sprawdzenie w jakim stopniu układ strony jest przyjazny dla użytkownika, czyli w taki sposób skonstruowany, iż umożliwia wychodząc z logicznej analizy struktury strony i ogólnie przyjętych zasad umieszczania informacji w określonych częściach strony, skutecznie odnaleźć potrzebną informację. Celem tej części badania było uzyskanie odpowiedzi odnośnie skuteczności w używaniu, przyjazności dla klienta i poprawności pod względem funkcjonowania strony głównej banku. Jeśli chodzi o aspekt techniczny przeprowadzonego badania, to pragnęliśmy w sposób optymalny dopasować możliwości okulografu do prezentowanej na stronach treści. Ponadto naszym celem było dostarczenie możliwie najbardziej przydatnych informacji i screenshotów dla banku. Dlatego też zastosowaliśmy różne metody oceny sposobu poruszania się gałek ocznych osób badanych. Te strony banków, które prezentują reklamę typu flash (czyli Credit Agricole i BPH), badane były w grupie męskiej przy pomocy opcji Screen Recording, czyli podczas analizy wyników uwzględniany był poruszający się element na stronie. Jednakże opcja ta uniemożliwia zestawienie map cieplnych i ścieżek fiksacji wzroku dla wszystkich uczestników badania w grupie męskiej. Dlatego też uzyskane wyniki zostały uśrednione poprzez obserwację pojedynczych osób badanych. Zaś badanie w grupie żeńskiej tych samych stron banków, zawierających element reklamy typu flash, został dokonany przy pomocy opcji przeznaczonej do badania stron internetowych, jednakże bez uwzględnienia reklamy typu flash. Dzięki tej metodzie możliwe było zestawienie map cieplnych i średnich ścieżek wzroku, co zapewne okaże się przydatne dla odbiorców tego raportu przy analizie uzyskanych wyników. 6

7 2. OGÓLNE WYNIKI BADANIA OKULOGRAFICZNEGO Część ogólna badania polega na tym, iż 20 uczestnikom badania (grupie żeńskiej oraz męskiej) prezentowana jest w ciągu 30 sekund zawartość strony głównej banku Credit Agricole (Ta sama procedura ma miejsce dla każdego z badanych banków.). Zadaniem badanych jest przyjrzenie się stronie, a także następcze przedstawienie zapamiętanej przez nich treści. Badanie odbywa się przy pomocy okulografu, który śledzi ruchy gałek ocznych, pokazując obszary zainteresowania badanych, ścieżki i fiksacje, a także kolejność padania wzroku. I. Pierwotnym celem tej części badania było określenie dla grupy żeńskiej i męskiej: obszarów szczególnego zainteresowania (obszarów fiksacji wzroku), ścieżki wzroku, kolejności padania wzroku, obszarów pominiętych przez badane osoby. Prezentowane wyniki stanowić będą średnie wartości dla 10 osób w grupie żeńskiej i 10 osób w grupie męskiej. Uzyskane wyniki poddane są gradacji w zakresie intensywności i długości wpatrywania się w dany element przez badaną grupę. W zależności od średniej długości fiksacji wzroku na danym elemencie elementy strony zostały one podzielone na poszczególne grupy intensywności, czyli grupa czerwona, żółta, zielona i niebieska. W prezentowanej części badania brak jest narzuconych zadań dla badanych, gdyż naszym celem jest sprawdzenie sposobu swobodnego poruszania się wzroku w zależności od cech graficznych strony, np. czcionki tekstu, obrazów, kolorystyki, układu strony, reklam, reklam flash prezentowanych na stronie głównej banku. Następczym celem tej części badania jest przedstawienie średniej ścieżki wzroku dla grupy żeńskiej i męskiej. W związku z tym, iż nie jest możliwe przedstawienie pojedynczych zdjęć dla każdej sekundy badania trwającego 30 sekund, zostały zestawione tabele, które przedstawiają poszczególny elementy znajdujące się na stronie internetowej (reklamy, zakładki, obrazy) wraz z zwiększającą się ilością osób, które spojrzały na dany element w danej sekundzie badania. Celem części ustnej badania było zbadanie stopnia retencji informacji, prezentowanych na stronie i porównanie jej wyników z wynikami badania okulograficznego, czyli przede wszystkim obszarami fiksacji wzroku. Gdyż nie można stawiać całkowitego znaku równości pomiędzy obszarami najdłużej fiksacji wzroku a faktycznie zapamiętaną treścią. Powyższe kryterium wchodzi w skład pięciu elementów niezbędnych do ogólnej oceny użyteczności tzw. usability stron internetowych. Na podstawie części ogólnej przedstawione będą wyniki analizy obszarów różnego stopnia zainteresowania w poszczególnych grupach, kolejności padania wzroku, częstotliwości i długości fiksacji wzroku na wybranych elementach tekstu, szaty graficznej, a także reklam znajdujących się na stronach internetowy banków Credit Agricole, Raiffeisen Polbank i BPH. Oprócz zaprezentowania wyników badań przedstawione będą propozycje odpowiedzi na pytanie, dlaczego w taki, a nie inny sposób doszło do wyżej opisanych zdarzeń. Zaś na podstawie części ogólnej i szczegółowej badania można będzie wysnuć wnioski na temat zwiększenia potencjału użyteczności stron. 7

8 2.1. Wyniki badania okulograficznego strony internetowej Credit Agricole Grupa żeńska Obszary najdłuższych fiksacji wzroku Rys. 1: Heat Map Credit Agricole 30 sec 10 kobiet Na podstawie mapy cieplnej, która prezentuje Fixation Time Avarage [ms] średnia długość fiksacji wzorku (10 badanych osób płci żeńskiej), stwierdzić można 5 obszarów, w których wzrok badanych tkwił najdłużej w ciągu trwania części ogólnej. Przy tym chodzi o średni czas, wyrażony w milisekundach. Poniższe tablice prezentują obszary 4 rodzajów zainteresowania, którym nadany został kolor odpowiadający kolorystyce użytej w tej mapie cieplnej. Są to: obszary największego zainteresowania (od 220 ms Fixation Time Avarage) kolor czerwony, obszary szczególnego zainteresowania (od 160 ms do 220 ms Fixation Time Avarage) kolor żółty obszary średniego zainteresowania (od 80 do 120 ms Fixation Time Avarage) kolor zielony obszary znikomego zainteresowania (od 20 do 60 ms Fixation Time Avarage) kolor niebieski Obszary największego zainteresowania (od 220 ms FixationTime Avarage): Wyrażenie Kredyty Klienci indywidualni Kredyt mieszkaniowy miejsce koncentracji uwagi na dy 8

9 Małe i średnie firmy Karty kredytowe Obszary szczególnego zainteresowania (od 160 ms do 220 ms Fixation Time Avarage): Wyrażenie Kredyty hipoteczne Rolnictwo Oszczędności i inwestycje Kontakt 1 Kontakt 2 Obszary średniego zainteresowania (od 80 do 120 ms Fixation Time Avarage): Wyrażenie Przedsiębiorstwa Bankowość elektroniczna 3x0 Telefon Placówki Ubezpieczenia na życie Wpłaca Konkurs kart kredytowych Nowość Konta osobiste Kredyty 2 Obszary znikomego zainteresowania (od 20 do 60 ms Fixation Time Avarage): Wyrażenie Oszczędności i inwestycje 2 Pakiet życie / Multipakiet O nas 9

10 Ścieżka wzroku Kolejność średniego padania wzroku w 10 osobowej grupy żeńskiej można stwierdzić za pomocą różnych opcji, które oferowane są przez program w celu przetwarzania wyników badań okulograficznych. Są to: Scan Path opcja ukazująca ścieżki wzroku zarówno pojedynczych, jak i wszystkich badanych w danej sekundzie badania, Bee Swarm opcja śledząca wzrok badanych bez ukazywania miejsc fiksacji i sakkad, zaś opcja Subject Hit Count ukazuje liczbę osób, które spojrzały na dany obszar w danej sekundzie badania. Dlatego też wybrana została ostatnia metoda, gdyż jej wyniki prezentowane są od razu w postaci wartości liczbowych, co znacząco ułatwia zadanie w większej grupie badanych. Tabela została opracowana na podstawie danych przedstawionych przez program BeGaze wspomagający opracowywanie wyników badania okulograficznego. Na podstawie poniżej tabeli można stwierdzić w której kolejności (w której sekundzie) który element treści strony przyciągnął uwagę jakiej ilości osób. Poniższa tabela powstała dzięki obserwacji wartości prezentowanych dla każdej sekundy w danym obszarze zainteresowania. 10

11 Elementy [sekunda] 1 1, Klienci indywidualni + Logo Credit Agricole Małe i średnie firmy Przedsiębiorstwa Rolnictwo Kontakt Logowanie Kredyty Kredyty hipoteczne Kredyt Mieszkaniowy + Oszczędności i inwestycje 1 + Ubezpieczenia Bankowość elektroniczna Promocje + Twarz postaci Złóż wniosek online Kontakt x Sprawdź Ubezpieczenia na życie Polecaj 1 konto i wygraj 3000zł Konto Agricole Konkurs kart kredytowych Więcej aktualności Konta osobiste Karty kredytowe Kredyty Kontakt Oszczędności i inwestycje Ubezpieczenia O nas

12 Powyższa tabela zestawiona została na podstawie takich slajdów, jak wybrany slajd znajdujący się poniżej dla poszczególnych sekund badania. Dlatego też na jego podstawie można zaobserwować podział na obszary zainteresowania użyte w powyższej tabeli. Poniższy rysunek przedstawia podział strony internetowej na obszary zainteresowania z uwzględnieniem: intensywności uwagi osób badanych, liczby osób (10 badanych) w ciągu 30 sekund które popatrzyły na dany obszar. Użyta przy tym kolorystyka wyjaśniona jest w legendzie znajdującej się w dolnej części. Rys. 2: Subject Hit dla 30-tej sekundy dla grupy żeńskiej Część ustna Niniejsza część badania ma na celu sprawdzenie, czy treść zapamiętana koreluje, jeśli tak to w jaki sposób ze średnią ścieżką wzroku osób badanych, gdyż wychodzimy z założenia, iż fakt skierowania wzroku na dany element nie oznacza jeszcze, iż była świadomie recypowana. Po obejrzeniu strony głównej, które trwało 30 sekund, w części ustnej osoby badane opowiadały zapamiętane wrażenia. Z 10 osobowej grupy żeńskiej tylko jedna osoba nie była w stanie odpowiedzieć na pytanie stronę jakiego banku oglądała przez 30 sekund. Pozostałe osoby wskazały pełną bądź częściową nazwę banku. 4 osoby spośród 10 badanych nie pamiętało treść prezentowanej przez bank reklamy. W ustnym opisie zapamiętanych wrażeń najczęściej wspomniano o kredytach 8 osób spośród 10. Następująca tabela przedstawia elementy graficzne i informacyjne strony które zostały wspomniane przez co najmniej 2 osoby, a także ilość osób z 10 osobowej grupy żeńskiej, które wskazały dany element. W trzeciej kolumnie tabeli grupy żeńskiej wskazana jest relacja części ustnej do obszarów zainteresowań, widocznych na mapie cieplnej Heat Maps grupy żeńskiej w części 1. Obszary najdłuższych fiksacji wzroku Fixation Time Avarage (ms). Przy tym uwzględniona została tylko ta treść strony głównej, która przedstawiona jest na powyższej mapie cieplnej. 12

13 Nazwa elementu strony Ilość osób grupa żeńska Kredyty 1 8 od 220 ms Obszar zainteresowań Heat Map = odesłanie do mapy cieplnej Postać kobiety 6 od 80 do 120 ms logowanie 6 od 20 do 60 ms Konkurs 5 od 80 do 120 ms Apple 5 Klienci indywidualni 2 4 od 220 ms Minus 10 % 4 Kredyt mieszkaniowy Małe średnie firmy 4 od 220 ms 3 od 220 ms Rolnictwo 3 od 160 ms do 220 ms Kontakt 3 3 od 160 ms do 220 ms Promocje 3 od 20 do 60 ms Inwestycje 3 od 160 ms do 220 ms Postać mężczyzny Lokaty 2 wyszukiwarka 2 od 20 do 60 ms 3 Konto osobiste 2 od 80 do 120 ms Kolorystyka użyta w powyższej tabeli odpowiada kolorom mapy cieplnej grupy żeńskiej dla części ogólnej, czyli 30 sekundowa obserwacja strony. Wspomniana mapa cieplna prezentuje średni czas fiksacji wzroku w milisekundach. Dzięki wynikom przedstawionym w tabeli można ocenić zależność pomiędzy stopniem retencji informacji, a czasem patrzenia na dany element. Na podstawie analizy wyników można zaobserwować, że ta liczba wymienionych elementów prawie całkowicie pokrywa się z rysunkiem mapy cieplnej dla badanej grupy, czyli wynik części ustnej jest proporcjonalny do czasu fiksacji wzroku na danym elemencie. Jednakże należy pamiętać, iż chodzi o średni czas patrzenia dla całej grupy badanej. Zaobserwowane różnice wynikać mogą z wiedzy i doświadczenia osób badanych, uzyskanych dzięki 1 Element kredyty występuje na stronie dwa razy, przy czym kredyty 1 zgodnie z wynikiem zaobserwowanym na mapie cieplnej znajduje się w czerwonej grupie, zaś kredyty -2 w żółtej. Z tego względu uwzględniony on będzie w obu grupach. 2 Element klienci indywidualni tylko w niewielkim stopniu wyróżniony jest kolorem czerwonym (patrz mapa cieplna), zaś jego większa część znajduje się na żółtym tle. Z tej przyczyny dany element uwzględniony będzie zarówno w grupie czerwonej, jak i żółtej. 3 Element kontakt występuje na stronie dwa razy, przy czym kontakt 1 zgodnie z wynikiem zaobserwowanym na mapie cieplnej znajduje się w zielonej grupie, zaś kontakt -2 w żółtej. Z tego względu uwzględniony on będzie w obu grupach. 13

14 korzystaniu z podobnych stron internetowych, co oznacza znaczny wpływ cech osobistych osób badanych na stopień retencji informacji. Największa część wymienionych elementów pochodzi z grupy czerwonej i żółtej, to znaczy, iż wymieniono 4 elementy z obszarów zainteresowania od 160 ms do 220 ms, a także 4 elementy z obszaru zainteresowania od 220ms. Nasuwa się wniosek, iż w celu świadomego zapamiętania i odtworzenia danego elementu niezbędny jest czas przynajmniej 160 ms, oczywiście jest to wartość w ujęciu średnim dla grupy 10 badanych. Z grupy zielonej wspomniano o 3 elementach. Ta sama ilość elementów z grupy niebieskiej była wspomniana przez osoby badane. Na podstawie powyżej obserwacji stwierdzić można, iż długość fiksacji wzroku na danym elemencie jest wprost proporcjonalna do świadomego odbioru i zapamiętania danej informacji. Informacje o kredytach wspomniało 8 badanych z 10, przy tym podczas 30 sekundowej obserwacji spojrzały na nią wszystkie osoby badane. Średni czas fiksacji wzroku stanowił powyżej 220 ms, co kategoryzuje dany element w czołówce, czyli w grupie elementów, które najdłużej były obserwowane. Na drugim miejscu pod względem częstotliwości relacji w grupie żeńskiej była postać kobiety i logowanie. Oba elementy wymienione były 6 razy. Przy czym na ostatni element w ciągu 30 sekund spojrzało 6 badanych, zaś na postać kobiety 8 osób. Zgodnie z kolorystyką użytą na mapie cieplnej dla elementu logowanie średni czas fiksacji był skrajnie krótki około 40 ms, co powoduje, iż ta opcja znajduje się w grupie elementów, które przyciągnęły najmniej uwagi. Można zatem przypuszczać, iż osoby badane niejako z doświadczenia mogły przypuszczać, iż ta opcja na stronie powinna być. Z drugiej zaś strony, charakterystyczny znak zamku symbolizujący opcję logowania, mógł być zauważony niejako kątem oka bez konieczności fiksacji wzroku w danym miejscu. Informację na temat organizowanego konkursu wspomniało 5 osób z 10, lecz zgodnie z mapą cieplną nie jest to miejsce największego zainteresowania, gdyż zaznaczone jest kolorem zielonym, czyli średnia długość fiksacji to od 80 ms do 120 ms. Niniejsze dane opierają się na powyższej tabeli, gdzie uwzględnione zostały tylko elementy stałe i niezmienne, tzn. bez uwzględnienia treści zmieniających się podczas 30 sekundowej obserwacji strony. Powyższe wyniki analizy mogą wynikać nie tylko z osobistych uwarunkowań osób badanych, ale także z długości wyrażeń, niezrozumiałych skrótów myślowych, tworzonych ze względu na ograniczone miejsce na stronie głównej, skomplikowanych nazw, które nie wzbudzają w odbiorcy żadnych skojarzeń, bądź po prostu nie przemawiają do niego. Należy przy tym wspomnieć, iż wiek grupy badanej stanowi od 10 do 23 lat, co powodować może taki a nie inny wynik Grupa męska Obszary najdłuższej fiksacji 10 osobowej grupie męskiej zaprezentowane były strony internetowe banków przy pomocy opcji Screen Recording, nie zaś jak to miało miejsce w grupie badanych kobiet WEB. Różnica wynika z chęci osiągnięcia większej wiarygodności badania i uwzględnienia różnorodności prezentowanej na stronach treści. Przy tym chodzi o uwzględnienie elementów ruchomych podczas przetwarzania wyników badania, w tym reklam typu flash. Opcja Screen Recording na etapie przetwarzania wyników najdokładniej pokazuje reakcję wzroku na elementy ruchome strony, zapisując sposób poruszania się wzroku osoby badanej. Jednakże opcja ta nie daje możliwości zestawienia wszystkich wyników badania w danej grupie za pomocą map cieplnych ani ścieżek wzroku. Spośród metod ukazujących długość fiksacji wzroku wybrana została opcja Dwell Time ukazująca długość trwania w ms i fiksacji i sakkad w 14

15 danym wyszczególnionym obszarze. Dlatego też przedstawione wyniki opcji Dwell Time w grupie męskiej są wynikiem zsumowania wszystkich 10 osób. Otrzymane wyniki zostały pogrupowane w kolejności od największego zainteresowania danym elementem strony do najniższego stopnia zainteresowania danym elementem strony. Hierarchię otrzymanych wartości odzwierciedlają rzymskie liczby. Element [ms] Kredyt Prostoliczony [ zawsze + wiesz ] Twarz Małe i średnie firmy Klient indywidualny Przedsiębiorstwa Rolnictwo Złóż wniosek online Kredyt Zawsze Konta osobiste ile zapłacisz Uwaga sprzęt Apple Prostoliczony + wiesz Ubezpieczenie na życie Przenieś do nas konto Oszczędzaj naokrągło Ubezpieczenia 2 Figura Karty kredytowe Konkurs kart kredytowych Logo Kontakt 1 Kontakt 2 Kredyty 2 Oszczędności i inwestycje Chcesz mieć pole do popisu Średnia długość fiksacji wzroku na danym elemencie = obszary zainteresowania 159 I 148 II 137 III 132 IV 124 V 101 VI 99 VII 95 VIII 89 IX 85 X 82 XI 63 XII 74 XIII 61 XIV 57 XV 53 XVIII 48 XVI 47 XIX 45 XVII 42 XX 33 XXI 29 XXII 28 XXIII 22 XXIV 16 XXV 15

16 O nas Logo 16 XXVI 11 XXVII Ścieżka wzroku Poniższa tabela przedstawia średnią arytmetyczną kolejności padania wzroku na dany element dla dziesięciu osób w grupie męskiej. Wartości zostały zestawione na podstawie zdjęć stron dla każdej pojedynczej osoby z grupy męskiej, które przedstawiają sekwencje, czyli kolejność padania wzroku na dany obszar zainteresowania dla każdej osoby. Na tej podstawie została zestawiona średnia padania wzroku na dany element dla każdego pojedynczego obszaru zainteresowania znajdującego się na stronie. Treść znajdująca się w obszarze zainteresowania została podana w lewej kolumnie tabeli. Ponadto otrzymane wartości zostały przedstawione od wartości najmniejszej do największej, aby unaocznić średnią kolejność padania wzroku w danej grupie. Na podstawie poniższej tabeli dla grupy męskiej (10 osób badanych) można stwierdzić, który element najczęściej, zaś który najrzadziej, był na pierwszym miejscu pod względem kolejność padania wzroku osób badany na niego. Kredyt + zawsze 3,22 Rolnictwo 5,86 zapłacisz 7,50 Bankowość elektroniczna 8,20 Prostoliczony 8,44 Agricole + logo 9,62 Promocje 9,88 Oszczędności i inwestycje 10,09 Przedsiębiorstwa 10,63 Kredyt hipoteczny 11,40 Twarz modelki 11,50 Firma 11,13 Klienci indywidualni 11,88 Oszczędzaj na okrągło 12,20 ile 12,50 Uwaga sprzęt Apple 12,90 Małe i średnie firmy 13,00 Kontakt 13,40 Złóż wniosek online 13,57 Zadbaj o to, co najważniejsze 13,83 Kontakt 14,00 16

17 Część ustna Credit lewy górny róg 17,83 Karty kredytowe 18,00 Płać kartą i zgarniaj 19,38 Konto osobiste 19,44 Wygraj ipad 20,00 Kredyty 20,40 Konkurs kart kredytowych 20,71 Przenieś do nas konto 21,67 Więcej aktualności 21,70 O nas 22,75 Kontakt 23,71 Oszczędności i inwestycje 25,00 Ubezpieczenia 26,00 Nowość 27,33 Poniższa tabela przedstawia element strony internetowej banku wraz z liczbą osób z grupy męskiej, które przy ustnym sprawozdaniu zapamiętanej treści wspomniały o danym elemencie. Ponadto te same elementy poddane były porównaniu z wynikami w grupie żeńskiej a także ze średnim czasem [w ms] spoglądania na dany obszar. Celem niniejszego zestawienia jest przedstawienie relacji zachodzących pomiędzy stopniem retencji informacji a długością wpatrywania się w dany element strony. Ponadto kolejność elementów przedstawionych w tabeli została ułożona w zależności od długości wpatrywania się od obszarów, którym poświęcono najwięcej uwagi do obszarów o najmniejszym zainteresowaniu. Obszary te zostały ponumerowane cyframi rzymskimi. Element [ms] Kredyt Prostoliczony [ zawsze + wiesz ] Średni czas [ms] Osoby grupa męska Osoby grupa żeńska I 5 (kredyt) 8 (kredyt) Twarz 1.485,9 II 3 (kobieta) 6 (kobieta) Małe i średnie firmy III 3 3 Klient indywidualny IV 2 4 Przedsiębiorstwa V 2 0 Rolnictwo VI 2 3 Złóż wniosek online 995 VII 0 0 Kredyt Zawsze 958 VIII - - Konta osobiste 891 IX

18 ile zapłacisz 854 X - - Uwaga sprzęt Apple 820 XI 4 5 Prostoliczony + wiesz 630 XII - - Ubezpieczenie na życie 746 XIII 0 0 Przenieś do nas konto 617 XIV 0 0 Oszczędzaj na Okrągło 577 XV 0 0 Ubezpieczenia XVI 0 0 Karty kredytowe 478 XVII 1 0 Konkurs kart kredytowych 454 XVIII 0 5 Logo 428 XIX 0 0 Kontakt XX 1 3 Kontakt XXI Jak wyżej Jak wyżej Kredyty XXII Jak wyżej Jak wyżej Oszczędności i inwestycje 223 XXIII 1 Chcesz mieć pole do popisu 3 (inwestycje) 166 XXIV 0 0 O nas 164 XXV Podsumowanie Średnia długość fiksacji wzroku w grupie żeńskiej i męskiej została wyrażona przy pomocy milisekund i zaklasyfikowana do różnych grup. W grupie żeńskiej obszary intensywności padania wzroku zostały podzielone dla ułatwienia na cztery grupy: czerwona od 220 ms, grupa żółta od 160 ms do 220 ms, grupa zielona od 80 do 120 ms, grupa niebieska od 20 do 60 ms. Przy tym okulograf mierzył średni czas fiksacji wzroku w danym miejscu (Fixation Time Avarage). Zaś w grupie męskiej uzyskaliśmy średnią długość padania wzroku zarówno fiksacji, jak i sakkad w danym obszarze zainteresowania (Dwell Time). Wynika to z zastosowania różnych metod badania okulograficznego. Dzięki temu mogliśmy zaprezentować wyniki w postaci m.in. map cieplnych. Na podstawie uzyskanych wyników z pewnością można stwierdzić, iż reklama, znajdująca się na samym środku strony, jest obszarem zainteresowania, który przyciągnął w obu grupach największą uwagę, czyli długość fiksacji wzroku była najwyższa. Postać kobiety, która reklamuje daną usługę banku w grupie męskiej jest od razu na drugim miejscu pod względem długości fiksacji wzroku, zaś w grupie żeńskiej znajduje się nie w pierwszej czerwonej grupie, lecz w drugiej żółtej grupie. Zakładki znajdujące się w górnej części strony z lewej strony w obu grupach cieszyły się największą popularnością. Wynikać to może z kierunku, w jakim odczytujemy tekst, czyli od lewej do prawej. Wzrok w obu grupach następnie kieruje się wzdłuż górnych zakładek w lewym kierunku, czyli Małe i średnie firmy, przedsiębiorstwa i rolnictwo. Odmiennością w obu badanych grupach jest odwrotna intensywność padania wzroku na dwie ostatnio wymienione zakładki. W grupie żeńskiej rolnictwo przyciągnęło więcej uwagi niż zakładka przedsiębiorstwa, zaś w grupie męskiej, odwrotnie, zakładka przedsiębiorstwa wyprzedza zakładkę rolnictwo pod względem długości fiksacji 18

19 wzroku. W grupie męskiej następnym elementem pod względem długości fiksacji wzroku jest Złóż wniosek online, zaś w grupie żeńskiej obszar ten nie przyciągnął uwagi osób badanych. W grupie żeńskiej dużym zainteresowaniem cieszył się obraz przy zakładce Polecaj 1 konto i wygraj nawet 3000 zł, zaś w grupie męskiej nie przyciągnął tak dużego zainteresowania. Pod względem długości wpatrywania się w dany obszar, zakładka karty kredytowe są kolejnym znaczącym obszarem w grupie żeńskiej, zaś w grupie męskiej zakładka ta znajduje się na dopiero na 19 miejscu pod względem stopnia zainteresowania. Obserwując grupę męską stwierdzić można, iż długość fiksacji wzroku maleje wraz z kolejną zakładką i opcja o nas znajduje się na samym końcu tego rankingu, tego samego nie można powiedzieć o obszarach zainteresowania w grupie damskiej, gdzie długość fiksacji wzroku nie maleje wraz z pojawieniem się kolejnych zakładek typu konta osobiste, karty kredytowe, kredyty, kontakt, oszczędności i inwestycje, ubezpieczenia i ona, lecz ich wzroku raczej spoczywa wybiórczo na danych elementach. Są to raczej centralnie położone elementy strony. Z tego można wysnuć wniosek, iż grupa męska w sposób systematyczny oglądała wszystkie opcje znajdujące się na stronie od lewej do prawej. Długość fiksacji wzrok w grupie damskiej nie odpowiadała kolejności, w jakiej przedstawione są elementy strony, lecz spoczywał wybiórczo na danych elementach, ze szczególnym uwzględnieniem ich centralnego położenia Raiffeisen Polbank Grupa żeńska Obszary najdłuższych fiksacji wzroku Rys. 3: Heat Map Raiffeisen Polbank 30 sec 10 kobiet 19

20 Obszary największego zainteresowania grupa czerwona Element treści Polbank Kredyt bez odsetek bez wychodzenia z domu Twarz Justyny Kowalczyk Klienci indywidualni Złóż wniosek online Obsługa klienta Kursy walut Konto osobiste Premium Oddziały i bankomaty Obszary szczególnego zainteresowania grupa żółta Element treści Oszczędności Karty Inwestycje Kup ubezpieczenie online Konto Comfort direct Konkurs wiosenny kart kredytowych Obszary średniego zainteresowania grupa zielona Element treści Klienci Premium Korporacje Logowanie Kredyty Ubezpieczenia Programy Bankowość elektroniczna FriedrichWilhelm Małe firmy Karty 20

Eyetracking w e-mail marketingu

Eyetracking w e-mail marketingu Jak konstruować mailingi i newslettery Eyetracking w e-mail marketingu Kraków, lipiec 2013 user experience studio Eyetracking w e-mail marketingu Naocznie o mailingach i newsletterach 2 Wprowadzenie Kluczowym

Bardziej szczegółowo

Wybrane metody oceny użyteczności stron i aplikacji internetowych

Wybrane metody oceny użyteczności stron i aplikacji internetowych KRAINA BIZNESU Otoczenie przyjazne rozwojowi biznesu UX & Business Consulting Paweł Kopyść Wybrane metody oceny użyteczności stron i aplikacji internetowych Biała Księga Kraków 2014 Kraina Biznesu - UX

Bardziej szczegółowo

Jak przygotować skuteczny mailing?

Jak przygotować skuteczny mailing? Jak przygotować skuteczny mailing? Raport z badania eyetracking Patronat: 2 Wstęp E-mail marketing nadal pozostaje jedną z ważniejszych form reklamy w sieci Konstrukcja przesyłki, oprócz samego nagłówka,

Bardziej szczegółowo

Użyteczność portali banków działających na polskim rynku Banki w Internecie. Monika Telega Hubert Turaj. Raport pod patronatem Gazety Bankowej

Użyteczność portali banków działających na polskim rynku Banki w Internecie. Monika Telega Hubert Turaj. Raport pod patronatem Gazety Bankowej Użyteczność portali banków działających na polskim rynku Banki w Internecie Monika Telega Hubert Turaj Raport pod patronatem Gazety Bankowej Kraków, Grudzień 2008 Spis treści 1. Streszczenie 3 2. Wstęp

Bardziej szczegółowo

Jak przeprowadzić badania satysfakcji użytkowników biblioteki?

Jak przeprowadzić badania satysfakcji użytkowników biblioteki? Jak przeprowadzić badania satysfakcji użytkowników biblioteki? Poradnik dla bibliotekarzy Satysfakcja klienta to stan pozytywnego odbioru usługi, który pośrednio świadczy o akceptacji jakości usługi, jak

Bardziej szczegółowo

Gmina na piątkę! Dobre praktyki w obsłudze przedsiębiorców. Edycja 2014

Gmina na piątkę! Dobre praktyki w obsłudze przedsiębiorców. Edycja 2014 Gmina na piątkę! Dobre praktyki w obsłudze przedsiębiorców Edycja 2014 Opieka naukowa: prof. SGH dr hab. Hanna Godlewska-Majkowska, mgr Magdalena Typa Autorzy raportu: Maciej Boncławek, mgr Mariusz Czarnecki,

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po Google Analytics

Przewodnik po Google Analytics Przewodnik po Google Analytics Spis treści Spis treści...2 Wstęp...4 1. Czym jest Google Analytics...5 1.1. Możliwości Google Analytics...5 1.1.1. ROI z reklam...5 1.1.2. Śledzenie multimedialne i wielokanałowe...5

Bardziej szczegółowo

Modelowanie witryn internetowych uczelni wyższych o profilu ekonomicznym

Modelowanie witryn internetowych uczelni wyższych o profilu ekonomicznym UNIWERSYTET WARSZAWSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA mgr Marek Rafał Zborowski Praca doktorska p.t. Modelowanie witryn internetowych uczelni wyższych o profilu ekonomicznym Promotor: prof. zw. dr hab. Witold Chmielarz

Bardziej szczegółowo

Internet dla użytkowników w wieku 50+ Najpopularniejsze w Polsce serwisy internetowe a dobre praktyki projektowania dla użytkowników 50+

Internet dla użytkowników w wieku 50+ Najpopularniejsze w Polsce serwisy internetowe a dobre praktyki projektowania dla użytkowników 50+ Internet dla użytkowników w wieku 50+ Najpopularniejsze w Polsce serwisy internetowe a dobre praktyki projektowania dla użytkowników 50+ Autorzy: Paweł Majnert, Rafał Machul i Dominik Batorski Internet

Bardziej szczegółowo

PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA

PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA WYDZIAŁ INŻYNIERII METALI I INFORMATYKI PRZEMYSŁOWEJ PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA Narzędzie do optymalizacji i pozycjonowania stron internetowych dla wyszukiwarki

Bardziej szczegółowo

Adam Zalepa DIRECTORY OPUS 5. Podręcznik użytkownika

Adam Zalepa DIRECTORY OPUS 5. Podręcznik użytkownika Adam Zalepa DIRECTORY OPUS 5 Podręcznik użytkownika ŁÓDŹ 2013 1 ISBN 978-83-937613-0-2 Układ typograficzny autora. Wydawca: Producent programu: Tomasz Bernacik GPSoftware PO Box 570 Ashgrove Queensland

Bardziej szczegółowo

Praktyczne wykorzystanie IBM SPSS Statistics (wersja 21 PL)

Praktyczne wykorzystanie IBM SPSS Statistics (wersja 21 PL) Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Dr Krzysztof Jurek Praktyczne wykorzystanie IBM SPSS Statistics (wersja 21 PL) Kurs dla użytkowników początkujących i średniozaawansowanych Lublin SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Joanna Burawa PROJEKTOWANIE FUNKCJONALNYCH I DOSTĘPNYCH APLIKACJI INTERNETOWYCH NA PRZYKŁADZIE BAZY POMIARÓW HYDROMETEOROLOGICZNYCH

Joanna Burawa PROJEKTOWANIE FUNKCJONALNYCH I DOSTĘPNYCH APLIKACJI INTERNETOWYCH NA PRZYKŁADZIE BAZY POMIARÓW HYDROMETEOROLOGICZNYCH INSTYTUT INŻYNIERII I GOSPODARKI WODNEJ POLITECHNIKA KRAKOWSKA im. TADEUSZA KOŚCIUSZKI Joanna Burawa PROJEKTOWANIE FUNKCJONALNYCH I DOSTĘPNYCH APLIKACJI INTERNETOWYCH NA PRZYKŁADZIE BAZY POMIARÓW HYDROMETEOROLOGICZNYCH

Bardziej szczegółowo

6 badania w projektowaniu projekt narzędzia aplikacji do przeprowadzania badań użyteczności stron www

6 badania w projektowaniu projekt narzędzia aplikacji do przeprowadzania badań użyteczności stron www 6 badania w projektowaniu projekt narzędzia aplikacji do przeprowadzania badań użyteczności stron www 05 06 Spis treści: 07. Wstęp 09 Cele projektu 09. Stan wiedzy Proces projektowania stron www Modele

Bardziej szczegółowo

Elementy wizualne tożsamości organizacji

Elementy wizualne tożsamości organizacji Pozarządowa Placówka Kształcenia Dorosłych Stowarzyszenie Pro Publico Bono ul. Jedności Narodowej 171a 50-301 Wrocław tel./fax: 071 322 06 65 e-mail: ppkd@propublicobono.org Zeszyt nr 6 Elementy wizualne

Bardziej szczegółowo

Rola User Experience w powodzeniu e-usług

Rola User Experience w powodzeniu e-usług Rola User Experience w powodzeniu e-usług Szymon Błaszczyk Krzysztof Urbański UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Autorzy: Szymon Błaszczyk Krzysztof Urbański UBIK Business Consulting

Bardziej szczegółowo

Badania marketingowe online (CAWI) na platformie www.pbonline.pl

Badania marketingowe online (CAWI) na platformie www.pbonline.pl Badania marketingowe online (CAWI) na platformie www.pbonline.pl czyli jak skutecznie badać rynek Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach

Bardziej szczegółowo

Efektywne i intuicyjne serwisy WWW

Efektywne i intuicyjne serwisy WWW Efektywne i intuicyjne serwisy WWW www.webusability.pl 1 Efektywne i intuicyjne serwisy WWW WERSJA ROZWOJOWA 1.2 Informacje o prawach autorskich: Autorem dokumentu oraz właścicielem praw autorskich jest

Bardziej szczegółowo

Wybrane techniki przygotowywania rekomendacji dla użytkowników serwisu internetowego

Wybrane techniki przygotowywania rekomendacji dla użytkowników serwisu internetowego POLITECHNIKA ŁÓDZKA Wydział Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej Praca dyplomowa Wybrane techniki przygotowywania rekomendacji dla użytkowników serwisu internetowego Artur Ziółkowski

Bardziej szczegółowo

Ocena czynników kształtujących wiarygodność internetowych serwisów handlowych

Ocena czynników kształtujących wiarygodność internetowych serwisów handlowych Post-print of: Garnik I., Basińska B. Ocena czynników kształtujących wiarygodność internetowych serwisów handlowych. Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej Organizacja i Zarządzanie, Volume 50, 2008,

Bardziej szczegółowo

Kiedy stosować napisy a kiedy język migowy? Głusi i słabosłyszący odbiorcy internetu.

Kiedy stosować napisy a kiedy język migowy? Głusi i słabosłyszący odbiorcy internetu. Kiedy stosować napisy a kiedy język migowy? Głusi i słabosłyszący odbiorcy internetu. Wydawca Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego 31-261 Kraków, ul. Wybickiego 3A tel.: 12 629 85 14, faks: 12 629 85

Bardziej szczegółowo

Raport z działalności Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

Raport z działalności Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości 2013 Każdy pracownik jest ważny - doświadczenia projektu Raport z działalności Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości za rok 2007 Każdy pracownik jest ważny doświadczenia projektu Niniejszy raport

Bardziej szczegółowo

Informatyka - ocena efektywności

Informatyka - ocena efektywności Polskie Towarzystwo Informatyczne Informatyka - ocena efektywności Redakcja naukowa: Helena Dudycz Mirosław Dyczkowski ' v; 1 : Jerzy S. Nowak Informatyka - ocena efektywności s : : # v B i ; r n t ; '

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika programu Asystent CRM 2012. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk

Instrukcja użytkownika programu Asystent CRM 2012. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Instrukcja użytkownika programu Asystent CRM 2012 Autorzy: omasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Spis treści 1 WSĘP 3 2 Asystent CRM 5 3 Instalacja 6 4 Pierwsze uruchomienie 8 4.1 Kreator pierwszego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika programu Asystent CRM 2014. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk

Instrukcja użytkownika programu Asystent CRM 2014. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Instrukcja użytkownika programu Asystent CRM 2014 Autorzy: omasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Spis treści 1 WSĘP 3 2 Asystent CRM 5 3 Instalacja 6 4 Pierwsze uruchomienie 8 4.1 Kreator pierwszego

Bardziej szczegółowo

Jak zarabiać w Internecie 100 euro dziennie?

Jak zarabiać w Internecie 100 euro dziennie? Jak zarabiać w Internecie 100 euro dziennie? www.100eurodziennie.pl Jest to robocza wersja poradnika na temat zarabiania w Internecie. H. Bernaciak J. Gortatowska Sz. Miałkas M. Rogoziński P. Wójcik 1

Bardziej szczegółowo

Pieniądz wirtualny i determinanty jego rozwoju w sferze ekonomii, finansów i prawa

Pieniądz wirtualny i determinanty jego rozwoju w sferze ekonomii, finansów i prawa Pieniądz wirtualny i determinanty jego rozwoju w sferze ekonomii, finansów i prawa Pieniądz wirtualny i determinanty jego rozwoju w sferze ekonomii, finansów i prawa Wnioski z badań empirycznych Redakcja

Bardziej szczegółowo

Copyright by Vestigio Sp. z o.o. Warszawa 2014. Menedżer projektu: Radosław Karbowski

Copyright by Vestigio Sp. z o.o. Warszawa 2014. Menedżer projektu: Radosław Karbowski 1 Copyright by Vestigio Sp. z o.o. Warszawa 2014 Menedżer projektu: Radosław Karbowski Redakcja i korekta: Partnerzy: Vestigio Sp. z o.o. ul. Domaniewska 17/19 lok. 133 02-663 Warszawa http://vestigio.pl

Bardziej szczegółowo