Anna Kudłaj Joanna Nowakowska Marlena Smolak Monika Zając Natalia Brzozowska

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Anna Kudłaj Joanna Nowakowska Marlena Smolak Monika Zając Natalia Brzozowska"

Transkrypt

1 Anna Kudłaj Joanna Nowakowska Marlena Smolak Monika Zając Natalia Brzozowska Forma reklamy bankowej a jej recepcja. Badanie okulograficzne i ankietowe wśród studentów Instytutu Kulturologii i Lingwistyki Antropocentrycznej Uniwersytetu Warszawskiego STUDENCKIE KOŁO NAUKOWE BAJT INSTYTUT KULTUROLOGII I LINGWISTYKI ANTROPOCENTRYCZNEJ UNIWERSYTET WARSZAWSKI Opieka naukowa nad projektem: Prof. dr hab. Sambor Grucza Mgr Anna Kudłaj Warszawa, 2013

2 Autorzy rozdziałów: Natalia Brzozowska II 1; Anna Kudłaj I 4,I I.I (5 8); Joanna Nowakowska I.II 1.1, II 2; Marlena Smolak I.II 9; Monika Zając I.II 10. Edycja: Monika Zając Spis treści 1. BADANIE OKULOGRAFICZNE WARUNKI I METODOLOGIA Warunki eksperymentu Grupa badana Materiał badawczy Opis badania OGÓLNE WYNIKI BADANIA OKULOGRAFICZNEGO Wyniki badania okulograficznego strony internetowej Credit Agricole Grupa żeńska Obszary najdłuższych fiksacji wzroku Ścieżka wzroku Część ustna Grupa męska Obszary najdłuższej fiksacji Ścieżka wzroku Część ustna Podsumowanie Raiffeisen Polbank Grupa żeńska Obszary najdłuższych fiksacji wzroku Ścieżka wzroku Część ustna Grupa męska Obszary fiksacji wzroku Ścieżka wzroku Część ustna Podsumowanie BPH Grupa żeńska Obszary najdłuższych fiksacji wzroku Ścieżka wzroku Część ustna grupa żeńska

3 Grupa męska Obszary fiksacji wzroku Ścieżka wzroku Część ustna grupa męska Podsumowanie Badania okulograficzne - część szczegółowa... Błąd! Nie zdefiniowano zakładki Credit Agricole Grupa żeńska Zadanie pierwsze szukanie kontaktu Zadanie drugie szukanie lokat Grupa męska Zadanie pierwsze szukanie kontaktu Zadanie drugie szukanie lokat Podsumowanie Raiffeisen Polbank Grupa żeńska Zadanie pierwsze szukanie kontaktu Zadanie drugie szukanie rachunku maklerskiego Grupa męska Zadanie pierwsze szukanie kontaktu Zadanie drugie szukanie rachunku maklerskiego Podsumowanie BPH Grupa żeńska i męska Zadanie pierwsze biura maklerskiego Zadanie drugie szukanie bankowości elektronicznej Wnioski na podstawie części szczegółowej WYNIKI BADANIA ANKIETOWEGO Uwagi ogólne Graficzne przedstawienie wyników Opisowa charakterystyka wyników ankiety Podsumowanie

4 1. BADANIE OKULOGRAFICZNE WARUNKI I METODOLOGIA 1.1. Warunki eksperymentu Badanie okulograficzne zostało przeprowadzone w Laboratorium Eksperymentalnej Lingwistyki Okulograficznej (LELO) na Wydziale Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego. Podczas badania sala była odizolowana dźwiękowo, a także nie była dostępna dla osób postronnych. Oświetlenie było przyciemnione, aby uwaga mogła być skupiona na monitorze. W badaniu użyto okulografu firmy SMI typu RED500 (Remote Eyetracking Device). Użyta częstotliwość próbkowania wynosiła 60 Hz, gdyż uzyskane za jej pomocą wyniki cechują się wysokim poziomem przejrzystości i jednoznaczności, a także jest zazwyczaj używana do badania tzw. usability czyli użyteczności stron internetowych. Użyty w badaniu okulograf zapewniał nieinwazyjność całego procesu badawczego zadaniem badanych była jedynie obserwacja pojawiających się na monitorze elementów, bez konieczności podłączania ich do innego sprzętu. Używane w badaniu oprogramowanie, stale i automatycznie lokalizuje położenie gałek ocznych osoby badanej, tym samym kompensując ruchy głowy, co gwarantowało osobom badanym swobodę poruszania się. Badanie każdego respondenta rozpoczęte było automatyczną kalibracją, która następnie była utrzymywana przez cały czas trwania badania. Wielkość monitora wyniosła 22. Odległość oczu badanych od monitora wynosiła ok cm, czyli tyle, ile powinna wynosić optymalna odległość oczu użytkownika od monitora. Rozdzielczość przestrzenna w użytym sprzęcie wynosi 0,03, maksymalne odchylenie pomiaru, latencja (end to end): ms (typ.), obszar śledzenia 40 w poziomie, w pionie. W badaniu uczestniczyło 20 osób (10 kobiet i 10 mężczyzn) studentów Instytutu Kulturologii i Lingwistyki Antropocentrycznej, w przedziale wiekowym lat. Każdy z respondentów został uprzednio poinformowany o formie i przebiegu badania. Podczas badania każda z osób wchodziła pojedynczo do sali. Podczas badania w sali, oprócz respondenta, znajdowały się także dwie osoby z grupy projektowej pierwsza osoba obsługująca okulograf oraz druga osoba, która zapisywała odpowiedzi i reakcje badanego. Zachowanie oraz odpowiedzi badanej osoby było ponadto nagrywane przy pomocy kamery video. Każdemu z respondentów zaprezentowano ten sam zestaw stron internetowych banków, w tej samej kolejności. Badanie jednej osoby trwało ok. 15 minut + 5 min przerwy potrzebnej na eksport danych Grupa badana Grupą badaną byli studenci studiów licencjackich Instytutu Kulturologii i Lingwistyki Antropocentrycznej Uniwersytetu Warszawskiego. Młodzi ludzie są potencjalnymi klientami banku, a istnieje duże prawdopodobieństwo, że z wybranym podczas studiów bankiem zostaną związani na dłuższy czas. Są to również ludzie, którzy częściej niż inne grupy wiekowe korzystają z Internetu (w tym bankowości elektronicznej) i ich opinia może mieć duże znaczenie w zakresie zarówno zwiększenia efektywności prezentowanych na stronach reklam, jak i sprawniejszej, a przez to szybszej i łatwiejszej, obsługi interfejsu strony, co m.in. pozytywnie wpłynie na stosunek klienta do banku. Dlatego warto zwrócić uwagę na opinię młodych ludzi w kwestii budowy, układu graficznego, efektywności reklamy, a także kolorystyki stron internetowych, jeśli celem instytucji finansowej jest pozyskanie szerszego kręgu odbiorców ich usług. W badaniu okulograficznym uczestniczyło 20 osób (50% kobiet, 50% mężczyzn) studentów i studentem od 1 roku do 3 roku studiów licencjackich (wiek osób badanych od 16 do 19 roku życia), zaś w części ankietowej w badaniu uczestniczyło 40 osób. Osoby badane są 4

5 studentami Instytutu Kulturologii i Lingwistyki Antropocentrycznej, którzy kształcą się w zakresie wybranych języków obcych: angielski, niemiecki, rosyjski i polski, poznają podstawy gramatyki opisowej, stylistyki, literaturoznawstwa i kulturoznawstwa w wyżej wymienionych językach, ponadto rozwijają kompetencję translacyjną w wybranych językach w zakresie różnych rodzajów tekstów, w tym specjalistycznych, a także otrzymują wykształcenie w zakresie komunikacji międzykulturowej. Dlatego też wykształcenie wybranej grupy badawczej w najwyższym stopniu odpowiada postawionemu przez nas celowi, a mianowicie odpowiedzi na pytania odnośnie efektywności przedstawionej na stronie internetowej treści w stosunku do odbiorców w danej grupie wiekowej, a także odpowiedzi na pytanie, co powinno ulec zmianie, aby efektywność była jak najwyższa Materiał badawczy Strona internetowa jako źródło informacji o banku i jego ofertach jest również formą reklamy. Poprzez odpowiednie rozmieszczenie tekstu i elementów graficznych twórcy strony mogą przyciągnąć wzrok odwiedzającego witrynę do określonych obszarów i na nich umieścić informacje o aktualnie reklamowanych ofertach, zwiększając tym samym zainteresowanie klientów wybranymi produktami. Materiałem wykorzystanym w badaniu były strony internetowe banków Credit Agricole, Raiffeisen Polbank oraz BPH. Witryny te zostały przez nas uznane za reprezentatywne dla różnych typów układu graficznego i kolorystycznego. Tematyka i treść wybranych przez nas stron jest podobna. Zarówno usługi oferowane przez poszczególne instytucje, jak i sposoby formułowania haseł w menu nie odbiegają od siebie w sposób znaczący. Różnice dotyczą sposobu prezentacji oraz rozmieszczenia treści. Układ kolorystyczny wybranych witryn różni się znacząco. Na wybór kolorystyki stron miał wpływ wygląd logo banków we wszystkich trzech przypadkach kolor strony i logo banku był zbieżny. Jednakże pod względem doboru barw wszystkie służące jako materiał badawczy witryny różnią się między sobą, co ma istotny wpływ na odbiór stron przez klientów. Ponadto różnice dostrzec można również w układzie graficznym. Strona banku Credit Agricole ma względnie symetryczny układ z centralnie umieszczonym banerem reklamowym. Menu rozmieszczone jest w układzie horyzontalnym. Strona Raiffeisen Polbank ma układ kafelkowy. Odsyłacze do poszczególnych działów zostały umieszczone na wyróżnionych obszarach po prawej stronie, natomiast po lewej znajduje się baner z reklamą. Strona BPH różni się od pozostałych położeniem menu (oprócz standardowego poprzecznego menu witryna zawiera także usytuowane z prawej strony zakładki w układzie pionowym). We wszystkich badanych przez nas stronach występują banery reklamowe. Różnią się one usytuowaniem, prezentowanymi ofertami, układem i treścią. Na stronach internetowych banku Credit Agricole, a także Raiffeisen Polbank pojawiają się osoby publiczne, czego nie można powiedzieć o banku BPH. Elementy ruchome, hasła reklamowe oraz symbole, które można skojarzyć z ofertą banku np. skarbonka lub dom występują przeważnie na banerach reklamowych tych banków. Reklamowane na nich usługi, to głównie kredyty oraz możliwość założenia konta, a w przypadku banku BPH uczestnictwo w loterii. Hasła reklamowe wszystkich banków są kierowane bezpośrednio do klienta, posługując się formą ty. Zapewne ma to służyć zmniejszeniu dystansu między instytucją, a odbiorcą produktu oraz przekonać klienta, że skoro oferta kierowana jest bezpośrednio do niego, to będzie dla tej osoby najodpowiedniejsza. Efektywność zastosowanych powyżej form reklamy została sprawdzona w badaniu okulograficznymi, a także w powiązanej z nim części ustnej badania. 5

6 1.4. Opis badania Badanie składało się z dwóch części: części ogólnej i części szczegółowej. W pierwszej z nich zadaniem 20 osobowej grupy studentów (10 osób płci żeńskiej i 10 osób płci męskiej) była 30 sekundowa obserwacja strony głównej pierwszego banku Credit Agricole. Osoby badane otrzymały komunikat o następującej treści: Za chwilę zobaczysz stronę internetową banku. Postaraj się zapamiętać prezentowaną na ekranie treść, następnie opowiedz, co zapamiętałeś. Osoby mogły poruszać się swobodnie w ramach strony głównej, tzn. prezentowana treść nie była zaledwie zdjęciem strony banku. Następnie strona znikała z monitora i osoba badana musiała z pamięci opowiedzieć treść, którą zapamiętała. Ta część badania nie byłą ograniczona w czasie. Przy tym odpowiedzi osób były nagrywane przy pomocy sprzętu audio i video. Osobom zadawane były naprowadzające pytania, m.in. jaki to był bank, co prezentuje centralna reklama banku kto pojawia się w reklamie banku. Wyniki części ustnej są przedstawione dla każdego banku w dalszej części pracy. Celem tej części badania było ponadto sprawdzenie, w jaki sposób wzrok odbiorców porusza się po różnych treściach prezentowanych na stronie, przy czym chodzi o swobodne poruszanie się gałek ocznych, sterowanych jedynie poprzez właściwości układu i struktury strony. Celem pierwotnym tej części badania jest przedstawienie obszarów szczególnego zainteresowania elementami strony zarówno dla grupy żeńskiej, jak i męskiej, a także porównanie otrzymanych wyników dla obu płci. Zaś celem następczym tej części badania jest przedstawienie ścieżki wzroku, czyli kolejności padania wzroku na poszczególne elementy zarówno dla grupy żeńskiej, jak i męskiej. Kolejnym celem tej części badania, jest porównanie wyników badania okulograficznego z częścią ustną. Na podstawie uzyskanych wyników można wyciągnąć wnioski co do przejrzystości strony, stopnia retencji prezentowanych informacji, a także efektywności oddziaływania strony na odbiorcę. W części szczegółowej osoby otrzymywały dwa zadania do każdej strony banku. Zadania polegały na odnalezieniu informacji znajdującej się na stronie. Przy czym czas poszukiwań nie był ograniczony. W dalszej części badania przedstawiony będzie średni czas poszukiwania informacji. Celem tej części było sprawdzenie w jakim stopniu układ strony jest przyjazny dla użytkownika, czyli w taki sposób skonstruowany, iż umożliwia wychodząc z logicznej analizy struktury strony i ogólnie przyjętych zasad umieszczania informacji w określonych częściach strony, skutecznie odnaleźć potrzebną informację. Celem tej części badania było uzyskanie odpowiedzi odnośnie skuteczności w używaniu, przyjazności dla klienta i poprawności pod względem funkcjonowania strony głównej banku. Jeśli chodzi o aspekt techniczny przeprowadzonego badania, to pragnęliśmy w sposób optymalny dopasować możliwości okulografu do prezentowanej na stronach treści. Ponadto naszym celem było dostarczenie możliwie najbardziej przydatnych informacji i screenshotów dla banku. Dlatego też zastosowaliśmy różne metody oceny sposobu poruszania się gałek ocznych osób badanych. Te strony banków, które prezentują reklamę typu flash (czyli Credit Agricole i BPH), badane były w grupie męskiej przy pomocy opcji Screen Recording, czyli podczas analizy wyników uwzględniany był poruszający się element na stronie. Jednakże opcja ta uniemożliwia zestawienie map cieplnych i ścieżek fiksacji wzroku dla wszystkich uczestników badania w grupie męskiej. Dlatego też uzyskane wyniki zostały uśrednione poprzez obserwację pojedynczych osób badanych. Zaś badanie w grupie żeńskiej tych samych stron banków, zawierających element reklamy typu flash, został dokonany przy pomocy opcji przeznaczonej do badania stron internetowych, jednakże bez uwzględnienia reklamy typu flash. Dzięki tej metodzie możliwe było zestawienie map cieplnych i średnich ścieżek wzroku, co zapewne okaże się przydatne dla odbiorców tego raportu przy analizie uzyskanych wyników. 6

7 2. OGÓLNE WYNIKI BADANIA OKULOGRAFICZNEGO Część ogólna badania polega na tym, iż 20 uczestnikom badania (grupie żeńskiej oraz męskiej) prezentowana jest w ciągu 30 sekund zawartość strony głównej banku Credit Agricole (Ta sama procedura ma miejsce dla każdego z badanych banków.). Zadaniem badanych jest przyjrzenie się stronie, a także następcze przedstawienie zapamiętanej przez nich treści. Badanie odbywa się przy pomocy okulografu, który śledzi ruchy gałek ocznych, pokazując obszary zainteresowania badanych, ścieżki i fiksacje, a także kolejność padania wzroku. I. Pierwotnym celem tej części badania było określenie dla grupy żeńskiej i męskiej: obszarów szczególnego zainteresowania (obszarów fiksacji wzroku), ścieżki wzroku, kolejności padania wzroku, obszarów pominiętych przez badane osoby. Prezentowane wyniki stanowić będą średnie wartości dla 10 osób w grupie żeńskiej i 10 osób w grupie męskiej. Uzyskane wyniki poddane są gradacji w zakresie intensywności i długości wpatrywania się w dany element przez badaną grupę. W zależności od średniej długości fiksacji wzroku na danym elemencie elementy strony zostały one podzielone na poszczególne grupy intensywności, czyli grupa czerwona, żółta, zielona i niebieska. W prezentowanej części badania brak jest narzuconych zadań dla badanych, gdyż naszym celem jest sprawdzenie sposobu swobodnego poruszania się wzroku w zależności od cech graficznych strony, np. czcionki tekstu, obrazów, kolorystyki, układu strony, reklam, reklam flash prezentowanych na stronie głównej banku. Następczym celem tej części badania jest przedstawienie średniej ścieżki wzroku dla grupy żeńskiej i męskiej. W związku z tym, iż nie jest możliwe przedstawienie pojedynczych zdjęć dla każdej sekundy badania trwającego 30 sekund, zostały zestawione tabele, które przedstawiają poszczególny elementy znajdujące się na stronie internetowej (reklamy, zakładki, obrazy) wraz z zwiększającą się ilością osób, które spojrzały na dany element w danej sekundzie badania. Celem części ustnej badania było zbadanie stopnia retencji informacji, prezentowanych na stronie i porównanie jej wyników z wynikami badania okulograficznego, czyli przede wszystkim obszarami fiksacji wzroku. Gdyż nie można stawiać całkowitego znaku równości pomiędzy obszarami najdłużej fiksacji wzroku a faktycznie zapamiętaną treścią. Powyższe kryterium wchodzi w skład pięciu elementów niezbędnych do ogólnej oceny użyteczności tzw. usability stron internetowych. Na podstawie części ogólnej przedstawione będą wyniki analizy obszarów różnego stopnia zainteresowania w poszczególnych grupach, kolejności padania wzroku, częstotliwości i długości fiksacji wzroku na wybranych elementach tekstu, szaty graficznej, a także reklam znajdujących się na stronach internetowy banków Credit Agricole, Raiffeisen Polbank i BPH. Oprócz zaprezentowania wyników badań przedstawione będą propozycje odpowiedzi na pytanie, dlaczego w taki, a nie inny sposób doszło do wyżej opisanych zdarzeń. Zaś na podstawie części ogólnej i szczegółowej badania można będzie wysnuć wnioski na temat zwiększenia potencjału użyteczności stron. 7

8 2.1. Wyniki badania okulograficznego strony internetowej Credit Agricole Grupa żeńska Obszary najdłuższych fiksacji wzroku Rys. 1: Heat Map Credit Agricole 30 sec 10 kobiet Na podstawie mapy cieplnej, która prezentuje Fixation Time Avarage [ms] średnia długość fiksacji wzorku (10 badanych osób płci żeńskiej), stwierdzić można 5 obszarów, w których wzrok badanych tkwił najdłużej w ciągu trwania części ogólnej. Przy tym chodzi o średni czas, wyrażony w milisekundach. Poniższe tablice prezentują obszary 4 rodzajów zainteresowania, którym nadany został kolor odpowiadający kolorystyce użytej w tej mapie cieplnej. Są to: obszary największego zainteresowania (od 220 ms Fixation Time Avarage) kolor czerwony, obszary szczególnego zainteresowania (od 160 ms do 220 ms Fixation Time Avarage) kolor żółty obszary średniego zainteresowania (od 80 do 120 ms Fixation Time Avarage) kolor zielony obszary znikomego zainteresowania (od 20 do 60 ms Fixation Time Avarage) kolor niebieski Obszary największego zainteresowania (od 220 ms FixationTime Avarage): Wyrażenie Kredyty Klienci indywidualni Kredyt mieszkaniowy miejsce koncentracji uwagi na dy 8

9 Małe i średnie firmy Karty kredytowe Obszary szczególnego zainteresowania (od 160 ms do 220 ms Fixation Time Avarage): Wyrażenie Kredyty hipoteczne Rolnictwo Oszczędności i inwestycje Kontakt 1 Kontakt 2 Obszary średniego zainteresowania (od 80 do 120 ms Fixation Time Avarage): Wyrażenie Przedsiębiorstwa Bankowość elektroniczna 3x0 Telefon Placówki Ubezpieczenia na życie Wpłaca Konkurs kart kredytowych Nowość Konta osobiste Kredyty 2 Obszary znikomego zainteresowania (od 20 do 60 ms Fixation Time Avarage): Wyrażenie Oszczędności i inwestycje 2 Pakiet życie / Multipakiet O nas 9

10 Ścieżka wzroku Kolejność średniego padania wzroku w 10 osobowej grupy żeńskiej można stwierdzić za pomocą różnych opcji, które oferowane są przez program w celu przetwarzania wyników badań okulograficznych. Są to: Scan Path opcja ukazująca ścieżki wzroku zarówno pojedynczych, jak i wszystkich badanych w danej sekundzie badania, Bee Swarm opcja śledząca wzrok badanych bez ukazywania miejsc fiksacji i sakkad, zaś opcja Subject Hit Count ukazuje liczbę osób, które spojrzały na dany obszar w danej sekundzie badania. Dlatego też wybrana została ostatnia metoda, gdyż jej wyniki prezentowane są od razu w postaci wartości liczbowych, co znacząco ułatwia zadanie w większej grupie badanych. Tabela została opracowana na podstawie danych przedstawionych przez program BeGaze wspomagający opracowywanie wyników badania okulograficznego. Na podstawie poniżej tabeli można stwierdzić w której kolejności (w której sekundzie) który element treści strony przyciągnął uwagę jakiej ilości osób. Poniższa tabela powstała dzięki obserwacji wartości prezentowanych dla każdej sekundy w danym obszarze zainteresowania. 10

11 Elementy [sekunda] 1 1, Klienci indywidualni + Logo Credit Agricole Małe i średnie firmy Przedsiębiorstwa Rolnictwo Kontakt Logowanie Kredyty Kredyty hipoteczne Kredyt Mieszkaniowy + Oszczędności i inwestycje 1 + Ubezpieczenia Bankowość elektroniczna Promocje + Twarz postaci Złóż wniosek online Kontakt x Sprawdź Ubezpieczenia na życie Polecaj 1 konto i wygraj 3000zł Konto Agricole Konkurs kart kredytowych Więcej aktualności Konta osobiste Karty kredytowe Kredyty Kontakt Oszczędności i inwestycje Ubezpieczenia O nas

12 Powyższa tabela zestawiona została na podstawie takich slajdów, jak wybrany slajd znajdujący się poniżej dla poszczególnych sekund badania. Dlatego też na jego podstawie można zaobserwować podział na obszary zainteresowania użyte w powyższej tabeli. Poniższy rysunek przedstawia podział strony internetowej na obszary zainteresowania z uwzględnieniem: intensywności uwagi osób badanych, liczby osób (10 badanych) w ciągu 30 sekund które popatrzyły na dany obszar. Użyta przy tym kolorystyka wyjaśniona jest w legendzie znajdującej się w dolnej części. Rys. 2: Subject Hit dla 30-tej sekundy dla grupy żeńskiej Część ustna Niniejsza część badania ma na celu sprawdzenie, czy treść zapamiętana koreluje, jeśli tak to w jaki sposób ze średnią ścieżką wzroku osób badanych, gdyż wychodzimy z założenia, iż fakt skierowania wzroku na dany element nie oznacza jeszcze, iż była świadomie recypowana. Po obejrzeniu strony głównej, które trwało 30 sekund, w części ustnej osoby badane opowiadały zapamiętane wrażenia. Z 10 osobowej grupy żeńskiej tylko jedna osoba nie była w stanie odpowiedzieć na pytanie stronę jakiego banku oglądała przez 30 sekund. Pozostałe osoby wskazały pełną bądź częściową nazwę banku. 4 osoby spośród 10 badanych nie pamiętało treść prezentowanej przez bank reklamy. W ustnym opisie zapamiętanych wrażeń najczęściej wspomniano o kredytach 8 osób spośród 10. Następująca tabela przedstawia elementy graficzne i informacyjne strony które zostały wspomniane przez co najmniej 2 osoby, a także ilość osób z 10 osobowej grupy żeńskiej, które wskazały dany element. W trzeciej kolumnie tabeli grupy żeńskiej wskazana jest relacja części ustnej do obszarów zainteresowań, widocznych na mapie cieplnej Heat Maps grupy żeńskiej w części 1. Obszary najdłuższych fiksacji wzroku Fixation Time Avarage (ms). Przy tym uwzględniona została tylko ta treść strony głównej, która przedstawiona jest na powyższej mapie cieplnej. 12

13 Nazwa elementu strony Ilość osób grupa żeńska Kredyty 1 8 od 220 ms Obszar zainteresowań Heat Map = odesłanie do mapy cieplnej Postać kobiety 6 od 80 do 120 ms logowanie 6 od 20 do 60 ms Konkurs 5 od 80 do 120 ms Apple 5 Klienci indywidualni 2 4 od 220 ms Minus 10 % 4 Kredyt mieszkaniowy Małe średnie firmy 4 od 220 ms 3 od 220 ms Rolnictwo 3 od 160 ms do 220 ms Kontakt 3 3 od 160 ms do 220 ms Promocje 3 od 20 do 60 ms Inwestycje 3 od 160 ms do 220 ms Postać mężczyzny Lokaty 2 wyszukiwarka 2 od 20 do 60 ms 3 Konto osobiste 2 od 80 do 120 ms Kolorystyka użyta w powyższej tabeli odpowiada kolorom mapy cieplnej grupy żeńskiej dla części ogólnej, czyli 30 sekundowa obserwacja strony. Wspomniana mapa cieplna prezentuje średni czas fiksacji wzroku w milisekundach. Dzięki wynikom przedstawionym w tabeli można ocenić zależność pomiędzy stopniem retencji informacji, a czasem patrzenia na dany element. Na podstawie analizy wyników można zaobserwować, że ta liczba wymienionych elementów prawie całkowicie pokrywa się z rysunkiem mapy cieplnej dla badanej grupy, czyli wynik części ustnej jest proporcjonalny do czasu fiksacji wzroku na danym elemencie. Jednakże należy pamiętać, iż chodzi o średni czas patrzenia dla całej grupy badanej. Zaobserwowane różnice wynikać mogą z wiedzy i doświadczenia osób badanych, uzyskanych dzięki 1 Element kredyty występuje na stronie dwa razy, przy czym kredyty 1 zgodnie z wynikiem zaobserwowanym na mapie cieplnej znajduje się w czerwonej grupie, zaś kredyty -2 w żółtej. Z tego względu uwzględniony on będzie w obu grupach. 2 Element klienci indywidualni tylko w niewielkim stopniu wyróżniony jest kolorem czerwonym (patrz mapa cieplna), zaś jego większa część znajduje się na żółtym tle. Z tej przyczyny dany element uwzględniony będzie zarówno w grupie czerwonej, jak i żółtej. 3 Element kontakt występuje na stronie dwa razy, przy czym kontakt 1 zgodnie z wynikiem zaobserwowanym na mapie cieplnej znajduje się w zielonej grupie, zaś kontakt -2 w żółtej. Z tego względu uwzględniony on będzie w obu grupach. 13

14 korzystaniu z podobnych stron internetowych, co oznacza znaczny wpływ cech osobistych osób badanych na stopień retencji informacji. Największa część wymienionych elementów pochodzi z grupy czerwonej i żółtej, to znaczy, iż wymieniono 4 elementy z obszarów zainteresowania od 160 ms do 220 ms, a także 4 elementy z obszaru zainteresowania od 220ms. Nasuwa się wniosek, iż w celu świadomego zapamiętania i odtworzenia danego elementu niezbędny jest czas przynajmniej 160 ms, oczywiście jest to wartość w ujęciu średnim dla grupy 10 badanych. Z grupy zielonej wspomniano o 3 elementach. Ta sama ilość elementów z grupy niebieskiej była wspomniana przez osoby badane. Na podstawie powyżej obserwacji stwierdzić można, iż długość fiksacji wzroku na danym elemencie jest wprost proporcjonalna do świadomego odbioru i zapamiętania danej informacji. Informacje o kredytach wspomniało 8 badanych z 10, przy tym podczas 30 sekundowej obserwacji spojrzały na nią wszystkie osoby badane. Średni czas fiksacji wzroku stanowił powyżej 220 ms, co kategoryzuje dany element w czołówce, czyli w grupie elementów, które najdłużej były obserwowane. Na drugim miejscu pod względem częstotliwości relacji w grupie żeńskiej była postać kobiety i logowanie. Oba elementy wymienione były 6 razy. Przy czym na ostatni element w ciągu 30 sekund spojrzało 6 badanych, zaś na postać kobiety 8 osób. Zgodnie z kolorystyką użytą na mapie cieplnej dla elementu logowanie średni czas fiksacji był skrajnie krótki około 40 ms, co powoduje, iż ta opcja znajduje się w grupie elementów, które przyciągnęły najmniej uwagi. Można zatem przypuszczać, iż osoby badane niejako z doświadczenia mogły przypuszczać, iż ta opcja na stronie powinna być. Z drugiej zaś strony, charakterystyczny znak zamku symbolizujący opcję logowania, mógł być zauważony niejako kątem oka bez konieczności fiksacji wzroku w danym miejscu. Informację na temat organizowanego konkursu wspomniało 5 osób z 10, lecz zgodnie z mapą cieplną nie jest to miejsce największego zainteresowania, gdyż zaznaczone jest kolorem zielonym, czyli średnia długość fiksacji to od 80 ms do 120 ms. Niniejsze dane opierają się na powyższej tabeli, gdzie uwzględnione zostały tylko elementy stałe i niezmienne, tzn. bez uwzględnienia treści zmieniających się podczas 30 sekundowej obserwacji strony. Powyższe wyniki analizy mogą wynikać nie tylko z osobistych uwarunkowań osób badanych, ale także z długości wyrażeń, niezrozumiałych skrótów myślowych, tworzonych ze względu na ograniczone miejsce na stronie głównej, skomplikowanych nazw, które nie wzbudzają w odbiorcy żadnych skojarzeń, bądź po prostu nie przemawiają do niego. Należy przy tym wspomnieć, iż wiek grupy badanej stanowi od 10 do 23 lat, co powodować może taki a nie inny wynik Grupa męska Obszary najdłuższej fiksacji 10 osobowej grupie męskiej zaprezentowane były strony internetowe banków przy pomocy opcji Screen Recording, nie zaś jak to miało miejsce w grupie badanych kobiet WEB. Różnica wynika z chęci osiągnięcia większej wiarygodności badania i uwzględnienia różnorodności prezentowanej na stronach treści. Przy tym chodzi o uwzględnienie elementów ruchomych podczas przetwarzania wyników badania, w tym reklam typu flash. Opcja Screen Recording na etapie przetwarzania wyników najdokładniej pokazuje reakcję wzroku na elementy ruchome strony, zapisując sposób poruszania się wzroku osoby badanej. Jednakże opcja ta nie daje możliwości zestawienia wszystkich wyników badania w danej grupie za pomocą map cieplnych ani ścieżek wzroku. Spośród metod ukazujących długość fiksacji wzroku wybrana została opcja Dwell Time ukazująca długość trwania w ms i fiksacji i sakkad w 14

15 danym wyszczególnionym obszarze. Dlatego też przedstawione wyniki opcji Dwell Time w grupie męskiej są wynikiem zsumowania wszystkich 10 osób. Otrzymane wyniki zostały pogrupowane w kolejności od największego zainteresowania danym elementem strony do najniższego stopnia zainteresowania danym elementem strony. Hierarchię otrzymanych wartości odzwierciedlają rzymskie liczby. Element [ms] Kredyt Prostoliczony [ zawsze + wiesz ] Twarz Małe i średnie firmy Klient indywidualny Przedsiębiorstwa Rolnictwo Złóż wniosek online Kredyt Zawsze Konta osobiste ile zapłacisz Uwaga sprzęt Apple Prostoliczony + wiesz Ubezpieczenie na życie Przenieś do nas konto Oszczędzaj naokrągło Ubezpieczenia 2 Figura Karty kredytowe Konkurs kart kredytowych Logo Kontakt 1 Kontakt 2 Kredyty 2 Oszczędności i inwestycje Chcesz mieć pole do popisu Średnia długość fiksacji wzroku na danym elemencie = obszary zainteresowania 159 I 148 II 137 III 132 IV 124 V 101 VI 99 VII 95 VIII 89 IX 85 X 82 XI 63 XII 74 XIII 61 XIV 57 XV 53 XVIII 48 XVI 47 XIX 45 XVII 42 XX 33 XXI 29 XXII 28 XXIII 22 XXIV 16 XXV 15

16 O nas Logo 16 XXVI 11 XXVII Ścieżka wzroku Poniższa tabela przedstawia średnią arytmetyczną kolejności padania wzroku na dany element dla dziesięciu osób w grupie męskiej. Wartości zostały zestawione na podstawie zdjęć stron dla każdej pojedynczej osoby z grupy męskiej, które przedstawiają sekwencje, czyli kolejność padania wzroku na dany obszar zainteresowania dla każdej osoby. Na tej podstawie została zestawiona średnia padania wzroku na dany element dla każdego pojedynczego obszaru zainteresowania znajdującego się na stronie. Treść znajdująca się w obszarze zainteresowania została podana w lewej kolumnie tabeli. Ponadto otrzymane wartości zostały przedstawione od wartości najmniejszej do największej, aby unaocznić średnią kolejność padania wzroku w danej grupie. Na podstawie poniższej tabeli dla grupy męskiej (10 osób badanych) można stwierdzić, który element najczęściej, zaś który najrzadziej, był na pierwszym miejscu pod względem kolejność padania wzroku osób badany na niego. Kredyt + zawsze 3,22 Rolnictwo 5,86 zapłacisz 7,50 Bankowość elektroniczna 8,20 Prostoliczony 8,44 Agricole + logo 9,62 Promocje 9,88 Oszczędności i inwestycje 10,09 Przedsiębiorstwa 10,63 Kredyt hipoteczny 11,40 Twarz modelki 11,50 Firma 11,13 Klienci indywidualni 11,88 Oszczędzaj na okrągło 12,20 ile 12,50 Uwaga sprzęt Apple 12,90 Małe i średnie firmy 13,00 Kontakt 13,40 Złóż wniosek online 13,57 Zadbaj o to, co najważniejsze 13,83 Kontakt 14,00 16

17 Część ustna Credit lewy górny róg 17,83 Karty kredytowe 18,00 Płać kartą i zgarniaj 19,38 Konto osobiste 19,44 Wygraj ipad 20,00 Kredyty 20,40 Konkurs kart kredytowych 20,71 Przenieś do nas konto 21,67 Więcej aktualności 21,70 O nas 22,75 Kontakt 23,71 Oszczędności i inwestycje 25,00 Ubezpieczenia 26,00 Nowość 27,33 Poniższa tabela przedstawia element strony internetowej banku wraz z liczbą osób z grupy męskiej, które przy ustnym sprawozdaniu zapamiętanej treści wspomniały o danym elemencie. Ponadto te same elementy poddane były porównaniu z wynikami w grupie żeńskiej a także ze średnim czasem [w ms] spoglądania na dany obszar. Celem niniejszego zestawienia jest przedstawienie relacji zachodzących pomiędzy stopniem retencji informacji a długością wpatrywania się w dany element strony. Ponadto kolejność elementów przedstawionych w tabeli została ułożona w zależności od długości wpatrywania się od obszarów, którym poświęcono najwięcej uwagi do obszarów o najmniejszym zainteresowaniu. Obszary te zostały ponumerowane cyframi rzymskimi. Element [ms] Kredyt Prostoliczony [ zawsze + wiesz ] Średni czas [ms] Osoby grupa męska Osoby grupa żeńska I 5 (kredyt) 8 (kredyt) Twarz 1.485,9 II 3 (kobieta) 6 (kobieta) Małe i średnie firmy III 3 3 Klient indywidualny IV 2 4 Przedsiębiorstwa V 2 0 Rolnictwo VI 2 3 Złóż wniosek online 995 VII 0 0 Kredyt Zawsze 958 VIII - - Konta osobiste 891 IX

18 ile zapłacisz 854 X - - Uwaga sprzęt Apple 820 XI 4 5 Prostoliczony + wiesz 630 XII - - Ubezpieczenie na życie 746 XIII 0 0 Przenieś do nas konto 617 XIV 0 0 Oszczędzaj na Okrągło 577 XV 0 0 Ubezpieczenia XVI 0 0 Karty kredytowe 478 XVII 1 0 Konkurs kart kredytowych 454 XVIII 0 5 Logo 428 XIX 0 0 Kontakt XX 1 3 Kontakt XXI Jak wyżej Jak wyżej Kredyty XXII Jak wyżej Jak wyżej Oszczędności i inwestycje 223 XXIII 1 Chcesz mieć pole do popisu 3 (inwestycje) 166 XXIV 0 0 O nas 164 XXV Podsumowanie Średnia długość fiksacji wzroku w grupie żeńskiej i męskiej została wyrażona przy pomocy milisekund i zaklasyfikowana do różnych grup. W grupie żeńskiej obszary intensywności padania wzroku zostały podzielone dla ułatwienia na cztery grupy: czerwona od 220 ms, grupa żółta od 160 ms do 220 ms, grupa zielona od 80 do 120 ms, grupa niebieska od 20 do 60 ms. Przy tym okulograf mierzył średni czas fiksacji wzroku w danym miejscu (Fixation Time Avarage). Zaś w grupie męskiej uzyskaliśmy średnią długość padania wzroku zarówno fiksacji, jak i sakkad w danym obszarze zainteresowania (Dwell Time). Wynika to z zastosowania różnych metod badania okulograficznego. Dzięki temu mogliśmy zaprezentować wyniki w postaci m.in. map cieplnych. Na podstawie uzyskanych wyników z pewnością można stwierdzić, iż reklama, znajdująca się na samym środku strony, jest obszarem zainteresowania, który przyciągnął w obu grupach największą uwagę, czyli długość fiksacji wzroku była najwyższa. Postać kobiety, która reklamuje daną usługę banku w grupie męskiej jest od razu na drugim miejscu pod względem długości fiksacji wzroku, zaś w grupie żeńskiej znajduje się nie w pierwszej czerwonej grupie, lecz w drugiej żółtej grupie. Zakładki znajdujące się w górnej części strony z lewej strony w obu grupach cieszyły się największą popularnością. Wynikać to może z kierunku, w jakim odczytujemy tekst, czyli od lewej do prawej. Wzrok w obu grupach następnie kieruje się wzdłuż górnych zakładek w lewym kierunku, czyli Małe i średnie firmy, przedsiębiorstwa i rolnictwo. Odmiennością w obu badanych grupach jest odwrotna intensywność padania wzroku na dwie ostatnio wymienione zakładki. W grupie żeńskiej rolnictwo przyciągnęło więcej uwagi niż zakładka przedsiębiorstwa, zaś w grupie męskiej, odwrotnie, zakładka przedsiębiorstwa wyprzedza zakładkę rolnictwo pod względem długości fiksacji 18

19 wzroku. W grupie męskiej następnym elementem pod względem długości fiksacji wzroku jest Złóż wniosek online, zaś w grupie żeńskiej obszar ten nie przyciągnął uwagi osób badanych. W grupie żeńskiej dużym zainteresowaniem cieszył się obraz przy zakładce Polecaj 1 konto i wygraj nawet 3000 zł, zaś w grupie męskiej nie przyciągnął tak dużego zainteresowania. Pod względem długości wpatrywania się w dany obszar, zakładka karty kredytowe są kolejnym znaczącym obszarem w grupie żeńskiej, zaś w grupie męskiej zakładka ta znajduje się na dopiero na 19 miejscu pod względem stopnia zainteresowania. Obserwując grupę męską stwierdzić można, iż długość fiksacji wzroku maleje wraz z kolejną zakładką i opcja o nas znajduje się na samym końcu tego rankingu, tego samego nie można powiedzieć o obszarach zainteresowania w grupie damskiej, gdzie długość fiksacji wzroku nie maleje wraz z pojawieniem się kolejnych zakładek typu konta osobiste, karty kredytowe, kredyty, kontakt, oszczędności i inwestycje, ubezpieczenia i ona, lecz ich wzroku raczej spoczywa wybiórczo na danych elementach. Są to raczej centralnie położone elementy strony. Z tego można wysnuć wniosek, iż grupa męska w sposób systematyczny oglądała wszystkie opcje znajdujące się na stronie od lewej do prawej. Długość fiksacji wzrok w grupie damskiej nie odpowiadała kolejności, w jakiej przedstawione są elementy strony, lecz spoczywał wybiórczo na danych elementach, ze szczególnym uwzględnieniem ich centralnego położenia Raiffeisen Polbank Grupa żeńska Obszary najdłuższych fiksacji wzroku Rys. 3: Heat Map Raiffeisen Polbank 30 sec 10 kobiet 19

20 Obszary największego zainteresowania grupa czerwona Element treści Polbank Kredyt bez odsetek bez wychodzenia z domu Twarz Justyny Kowalczyk Klienci indywidualni Złóż wniosek online Obsługa klienta Kursy walut Konto osobiste Premium Oddziały i bankomaty Obszary szczególnego zainteresowania grupa żółta Element treści Oszczędności Karty Inwestycje Kup ubezpieczenie online Konto Comfort direct Konkurs wiosenny kart kredytowych Obszary średniego zainteresowania grupa zielona Element treści Klienci Premium Korporacje Logowanie Kredyty Ubezpieczenia Programy Bankowość elektroniczna FriedrichWilhelm Małe firmy Karty 20

Koryna Lewandowska, Barbara Wachowicz dla. What if...?

Koryna Lewandowska, Barbara Wachowicz dla. What if...? Koryna Lewandowska, Barbara Wachowicz dla What if...? 4 Wprowadzenie Spośród dwóch rodzajów reklamy, które mają szerokie spektrum zastosowania baneru i product placement, za bardziej skuteczny, np. w

Bardziej szczegółowo

Metody badawcze Marta Więckowska

Metody badawcze Marta Więckowska Metody badawcze Marta Więckowska Badania wizualne pozwalają zrozumieć proces postrzegania oraz obserwować jakie czynniki wpływają na postrzeganie obrazu. Czynniki wpływające na postrzeganie obrazu to:

Bardziej szczegółowo

Zasady projektowania plakatów outdoorowych

Zasady projektowania plakatów outdoorowych Zasady projektowania plakatów outdoorowych Dlaczego projektowanie plakatu jest ważne Wyzwania dla kreacji Przekazać pożądane treści za pomocą przekazu, z którym odbiorca ma kontakt przeciętnie przez ok.

Bardziej szczegółowo

Wpływ języka oryginału na czytanie napisów filmowych

Wpływ języka oryginału na czytanie napisów filmowych Wpływ języka oryginału na czytanie napisów filmowych Monika Laskowska 1, Agnieszka Szarkowska 1, Olga Pilipczuk 2, Andreu Oliver 3 1 Instytut Lingwistyki Stosowanej, Uniwersytet Warszawski 2 Wydział Nauk

Bardziej szczegółowo

Raport z cen korepetycji w Polsce Na podstawie cen z serwisu e-korepetycje.net

Raport z cen korepetycji w Polsce Na podstawie cen z serwisu e-korepetycje.net Raport z cen korepetycji w Polsce 2016 Na podstawie cen z serwisu e-korepetycje.net Spis treści WSTĘP... 3 ZAŁOŻENIA DO RAPORTU... 3 ANALIZA WOJEWÓDZTW... 3 Województwo dolnośląskie... 6 Województwo kujawsko-pomorskie...

Bardziej szczegółowo

Aplikacja mobilna na ipada dla klientów Citi Handlowy

Aplikacja mobilna na ipada dla klientów Citi Handlowy Warszawa, 24 września 2013 Aplikacja mobilna na ipada dla klientów Citi Handlowy Citi Handlowy uruchomił nową aplikację bankowości mobilnej, tym razem na ipada. Aplikacja od początku do końca została zaprojektowana

Bardziej szczegółowo

Wśród ankietowanych aż 73,5% stanowiły kobiety. Świadczyć to może o większym zainteresowaniu niezależną modą i dizajnem wśród kobiet.

Wśród ankietowanych aż 73,5% stanowiły kobiety. Świadczyć to może o większym zainteresowaniu niezależną modą i dizajnem wśród kobiet. Podsumowanie ankiety przeprowadzonej podczas targów SILESIA BAZAAR vol.3 opracowanej przez organizację PRogress przy Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach Spis treści 1. Pytania o płeć... 2 2. Pytanie

Bardziej szczegółowo

Jak zmierzyd intuicyjnośd serwisu WWW z wykorzystaniem narzędzia WebDefiner?

Jak zmierzyd intuicyjnośd serwisu WWW z wykorzystaniem narzędzia WebDefiner? Jak zmierzyd intuicyjnośd serwisu WWW z wykorzystaniem narzędzia WebDefiner? Data: 18-19.05.2011 a.radwan@hypermediaisobar.pl j.rzepecki@hypermediaisobar.pl Agenda Droga Banku do pozyskania Klienta jest

Bardziej szczegółowo

Smacznego.rzeszow.pl. Instrukcja obsługi

Smacznego.rzeszow.pl. Instrukcja obsługi Smacznego.rzeszow.pl Instrukcja obsługi Ostatnia aktualizacja 13.01.2010 13:05 Spis treści 1. Rejestracja... 1 1.1. Rejestracja w portalu... 1 1.2. Zapomniałem hasła... 2 2. Logowanie... 0 2.1. Menu użytkownika...

Bardziej szczegółowo

Bankowość internetowa

Bankowość internetowa Piotr Zygmuntowicz 23.04.2010 nr albumu 74686 SUM INF GE Bankowość internetowa Organizacja usług komercyjnych w Internecie - Laboratorium 1. Definicja i początki bankowości internetowej Bankowość internetowa

Bardziej szczegółowo

Kształtowanie kompetencji personalnych i społecznych w szkole zawodowej drogą do sukcesu na rynku pracy

Kształtowanie kompetencji personalnych i społecznych w szkole zawodowej drogą do sukcesu na rynku pracy Wyniki cząstkowe testów ex ante z uczniami. We wszystkich pięciu uczestniczących w tym etapie projektu szkołach ponadgimnazjalnych rozpoczęły się zajęcia Innowacyjnego Programu Szkolnego Doradztwa Zawodowego.

Bardziej szczegółowo

RAPORT. z wykonania pilotażowego badania znajomości wybranych założeń polityki młodzieżowej województwa lubuskiego. MlodziOnLife.konfrontuj.

RAPORT. z wykonania pilotażowego badania znajomości wybranych założeń polityki młodzieżowej województwa lubuskiego. MlodziOnLife.konfrontuj. RAPORT z wykonania pilotażowego badania znajomości wybranych założeń polityki młodzieżowej województwa lubuskiego MlodziOnLife.konfrontuj.pl Zielona Góra, grudzień 2016 1 z 13 Główne informacje dotyczące

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007)

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Instrukcja numer D1/02_05/Z7 Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Opiekun pracowni internetowej cz. 1 Tworzenie własnej witryny WWW - Zadanie 7 (D1) Zadanie 7 Modyfikowanie właściwości

Bardziej szczegółowo

Usługi finansowe. Raport z badania ilościowego przeprowadzonego w Internecie. 7-25 października 2004

Usługi finansowe. Raport z badania ilościowego przeprowadzonego w Internecie. 7-25 października 2004 Usługi finansowe Raport z badania ilościowego przeprowadzonego w Internecie 7-25 października 2004 Spis treści Podsumowanie... 3 O badaniu... 6 Znajomość dostępnych w Internecie usług finansowych. Źródła

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dot. używania logotypu eraty Santander Consumer Bank w materiałach reklamowych Banku

Instrukcja dot. używania logotypu eraty Santander Consumer Bank w materiałach reklamowych Banku 01. Logotyp Raty Santander Consumer Bank siatka konstrukcyjna strona 1 Instrukcja dot. używania logotypu eraty Santander Consumer Bank w materiałach reklamowych Banku Wrocław, sierpień 2016 r. 1. Logotyp

Bardziej szczegółowo

2. Facebook,,lubię to", wtyczka facebook pokazująca ilość osób które lubią naszą stronę internetową, z możliwością dołączenia do tego grona.

2. Facebook,,lubię to, wtyczka facebook pokazująca ilość osób które lubią naszą stronę internetową, z możliwością dołączenia do tego grona. STRONA GŁÓWNA 1. Logo z hiperłączem do strony głównej serwisu. 2. Facebook,,lubię to", wtyczka facebook pokazująca ilość osób które lubią naszą stronę internetową, z możliwością dołączenia do tego grona.

Bardziej szczegółowo

Raciborski Portal Internetowy Reklama w portalu raciborz.com.pl cennik i specyfikacja techniczna

Raciborski Portal Internetowy Reklama w portalu raciborz.com.pl cennik i specyfikacja techniczna Raciborski Portal Internetowy Reklama w portalu raciborz.com.pl cennik i specyfikacja techniczna Obowiązuje od maja 2007 r. Wydawnictwo Raciborski Portal Internetowy, działające w oparciu o witrynę Internetową

Bardziej szczegółowo

Opis systemu lojalnościowego e-lar bank. www.e-lar.pl

Opis systemu lojalnościowego e-lar bank. www.e-lar.pl Opis systemu lojalnościowego e-lar bank www.e-lar.pl 1 Spis treści 1. strona startowa 2. założenie konta - rejestracja 3. logowanie 4. panel menu: 1. jak to działa 2. nagrody 3. sklepy 4. kontakt 5. menu

Bardziej szczegółowo

URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO

URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO NOTATKA DOTYCZĄCA SYTUACJI FINANSOWEJ DOMÓW MAKLERSKICH W 2012 ROKU URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, KWIECIEŃ 2013 SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 WSTĘP... 3 I. PODSTAWOWE INFORMACJE O RYNKU DOMÓW

Bardziej szczegółowo

INTERNET - NOWOCZESNY MARKETING

INTERNET - NOWOCZESNY MARKETING STRONA INTERNETOWA TO JUŻ ZBYT MAŁO! INTERNET ROZWIJA SIĘ Z KAŻDYM DNIEM MÓWIMY JUŻ O: SEM Search Engine Marketing, czyli wszystko co wiąże się z marketingiem internetowym w wyszukiwarkach. SEM jest słowem

Bardziej szczegółowo

GSMONLINE.PL. UKE: Polacy o rynku telekomunikacyjnym w roku

GSMONLINE.PL. UKE: Polacy o rynku telekomunikacyjnym w roku GSMONLINE.PL UKE: Polacy o rynku telekomunikacyjnym w roku 2013 2013-12-13 UKE opublikowało raporty z badań w zakresie korzystania z usług telekomunikacyjnych. Uzyskane rezultaty zawierają opinie konsumentów

Bardziej szczegółowo

ERGODESIGN - Podręcznik użytkownika. Wersja 1.0 Warszawa 2010

ERGODESIGN - Podręcznik użytkownika. Wersja 1.0 Warszawa 2010 ERGODESIGN - Podręcznik użytkownika Wersja 1.0 Warszawa 2010 Spis treści Wstęp...3 Organizacja menu nawigacja...3 Górne menu nawigacyjne...3 Lewe menu robocze...4 Przestrzeń robocza...5 Stopka...5 Obsługa

Bardziej szczegółowo

Opis serwisu IT-PODBESKIDZIE Wersja 1.0

Opis serwisu IT-PODBESKIDZIE Wersja 1.0 Opis serwisu IT-PODBESKIDZIE Wersja 1.0 Projekt współfinansowany przez Unię Społecznego Spis treści 1.Wstęp...3 2.Założenia serwisu...3 3.Opis serwisu...4 4.Użytkownicy...4 5.Grupy tematyczne...5 6.Funkcjonalność

Bardziej szczegółowo

Raport z badania satysfakcji klientów z jakości usług świadczonych przez Urząd Miasta Chełm. za okres 01 lipca 2013 r. 31 grudnia 2013 r.

Raport z badania satysfakcji klientów z jakości usług świadczonych przez Urząd Miasta Chełm. za okres 01 lipca 2013 r. 31 grudnia 2013 r. Raport z badania satysfakcji klientów z jakości usług świadczonych przez Urząd Miasta Chełm za okres 01 lipca 2013 r. 31 grudnia 2013 r. WPROWADZENIE Cel badania, przedmiot oraz metodologia Od dnia 04

Bardziej szczegółowo

Reklama w portalu MaratonyPolskie.PL. formy, cennik, warunki emisji

Reklama w portalu MaratonyPolskie.PL. formy, cennik, warunki emisji Reklama w portalu MaratonyPolskie.PL formy, cennik, warunki emisji 1. PODSTAWOWE GRAFICZNE FORMY REKLAMOWE 2. INNE ELEMENTY REKLAMOWE 3. ZNIŻKI 4. SPECYFIKACJE TECHNICZNE ELEMENTÓW GRAFICZNYCH Obowiązuje

Bardziej szczegółowo

Raport z badania ankietowego dot. Stopnia zadowolenia klienta z poziomu usług świadczonych przez Powiatowy Urząd Pracy w Rykach.

Raport z badania ankietowego dot. Stopnia zadowolenia klienta z poziomu usług świadczonych przez Powiatowy Urząd Pracy w Rykach. Raport z badania ankietowego dot. Stopnia zadowolenia klienta z poziomu usług świadczonych przez Powiatowy Urząd Pracy w Rykach. Ryki, styczeń 2013r. 1 Wstęp Powiatowy Urząd Pracy w Rykach w okresie od

Bardziej szczegółowo

Reklama w portalu MaratonyPolskie.PL. formy, cennik, warunki emisji

Reklama w portalu MaratonyPolskie.PL. formy, cennik, warunki emisji Reklama w portalu MaratonyPolskie.PL formy, cennik, warunki emisji 1. PODSTAWOWE GRAFICZNE FORMY REKLAMOWE 2. INNE ELEMENTY REKLAMOWE 3. ZNIŻKI 4. SPECYFIKACJE TECHNICZNE ELEMENTÓW GRAFICZNYCH Obowiązuje

Bardziej szczegółowo

Wszyscy mają konto, mam i ja!

Wszyscy mają konto, mam i ja! Wszyscy mają konto, mam i ja! Banki oraz ich oferty nadal pozostają często sferą znaną dla większości ludzi. Seminarium Bank Bez Tajemnic dla Ciebie było okazją do przeprowadzenia ankiety dotyczącej znajomości

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADANIA SATYSFAKCJI KLIENTÓW KORZYSTAJĄCYCH Z USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ URZĄD MIASTA RZESZOWA

RAPORT Z BADANIA SATYSFAKCJI KLIENTÓW KORZYSTAJĄCYCH Z USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ URZĄD MIASTA RZESZOWA RAPORT Z BADANIA SATYSFAKCJI KLIENTÓW KORZYSTAJĄCYCH Z USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ URZĄD MIASTA RZESZOWA Rzeszów, sierpień 2016 r. Spis treści 1 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA ORAZ CEL BADAŃ... 3 2 METODOLOGIA... 5

Bardziej szczegółowo

Znak wersja podstawowa

Znak wersja podstawowa Księga znaku Spis treści Znak wersja podstawowa...2 Układ poziomy...2 Układ pionowy...2 Konstrukcja znaku...3 Symbol...3 Napis...3 Siatka modułowa...4 Układ poziomy...4 Układ pionowy...4 Pole ochronne

Bardziej szczegółowo

Skuteczna prezentacja PowerPoint. Opracowanie: Anna Walkowiak

Skuteczna prezentacja PowerPoint. Opracowanie: Anna Walkowiak Skuteczna prezentacja PowerPoint Opracowanie: Anna Walkowiak Pomoce wizualne Pomoc wizualna jest dobra gdy: treść i obraz pomocy wizualnej są łatwo zrozumiałe, jest ona czytelna, przekazuje pojedynczą

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE. Strona 1/14

WPROWADZENIE. Strona 1/14 URZĄD MIASTA CHEŁM Raport z badania satysfakcji klientów z jakości usług świadczonych przez Urząd Miasta Chełm za okres 01 lipca 2012 r. 31 grudnia 2012 r. WPROWADZENIE Cel badania, przedmiot oraz metodologia

Bardziej szczegółowo

Bankowość mobilna w oczach %&'(')#*+,- Polaków./&'01-%2$013/./& 2-#1*0'#41+/)2'+#'#$'& *3-%-2+-)51'.-# Warszawa, 6*&+-)17$0*4189:;<:=;88&:

Bankowość mobilna w oczach %&'(')#*+,- Polaków./&'01-%2$013/./& 2-#1*0'#41+/)2'+#'#$'& *3-%-2+-)51'.-# Warszawa, 6*&+-)17$0*4189:;<:=;88&: Bankowość!"#$ mobilna w oczach %&'(')#*+,- Polaków./&'01-%2$013/./& 2-#1*0'#41+/)2'+#'#$'& *3-%-2+-)51'.-# Warszawa, 6*&+-)17$0*4189:;

Bardziej szczegółowo

CitiDirect Online Banking. Logowanie

CitiDirect Online Banking. Logowanie 1 CitiDirect Online Banking Logowanie CitiService Pomoc Techniczna CitiDirect Tel. 0 801-343-978, +48 (22) 690-15-21 Poniedziałek Piątek 8:00 17:00 helpdesk.ebs@citi.com Logowanie W przeglądarce internetowej

Bardziej szczegółowo

WORDPRESS INSTRUKCJA OBSŁUGI

WORDPRESS INSTRUKCJA OBSŁUGI WORDPRESS INSTRUKCJA OBSŁUGI Zapraszamy do zapoznania się z Instrukcją obsługi panelu CMS Wordpress, która w krótkim czasie i bez większego kłopotu pozwoli na edycję treści i zawartości strony, w tym:

Bardziej szczegółowo

WPROWADZANIE ZLECEŃ POPRZEZ STRONĘ WWW.KACZMARSKI.PL INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

WPROWADZANIE ZLECEŃ POPRZEZ STRONĘ WWW.KACZMARSKI.PL INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA WPROWADZANIE ZLECEŃ POPRZEZ STRONĘ WWW.KACZMARSKI.PL INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA WSTĘP... 2 1 UWARUNKOWANIA TECHNICZNE... 2 2 UWARUNKOWANIA FORMALNE... 2 3 LOGOWANIE DO SERWISU... 2 4 WIDOK STRONY GŁÓWNEJ...

Bardziej szczegółowo

Twitter opis serwisu

Twitter opis serwisu Twitter opis serwisu Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi

Bardziej szczegółowo

Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint

Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint Program PowerPoint dostarczany jest w pakiecie Office i daje nam możliwość stworzenia prezentacji oraz uatrakcyjnienia materiału, który chcemy przedstawić. Prezentacje

Bardziej szczegółowo

ADMINISTRACJA STRONĄ EMPIRE MUSIC

ADMINISTRACJA STRONĄ EMPIRE MUSIC ADMINISTRACJA STRONĄ EMPIRE MUSIC I.Nawigacja / Poruszanie się pomiędzy działami. Po zalogowaniu na panel należy wybrać do którego działu chcemy wprowadzić zmiany. Lista z działami znajduję po prawej stronie

Bardziej szczegółowo

I N S T R U K C J A O B S Ł U G I P L AT F O R M Y E N E R G I A S P O Ł E C Z N A. Spis treści

I N S T R U K C J A O B S Ł U G I P L AT F O R M Y E N E R G I A S P O Ł E C Z N A. Spis treści Spis treści 1.Logowanie do systemu e-learningowego... 3 2.Jak wybrać kurs w systemie e-learningowym?... 5 3.Omówienie typów testów... 8 4. Omówienie testów końcowych... 10 5.Jak korzystać z czatu?... 11

Bardziej szczegółowo

Bankowa jakość obsługi sektora MSP. Badania benchmarkingowe w ramach IX edycji konkursu Bank Przyjazny dla Przedsiębiorców.

Bankowa jakość obsługi sektora MSP. Badania benchmarkingowe w ramach IX edycji konkursu Bank Przyjazny dla Przedsiębiorców. Bankowa jakość obsługi sektora MSP. Badania benchmarkingowe w ramach IX edycji konkursu Bank Przyjazny dla. Ewa Jakubowska-Krajewska, Członek Zarządu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Doradztwa dla Małych

Bardziej szczegółowo

Oferta reklamowa 2012

Oferta reklamowa 2012 Oferta reklamowa 2012 To jedna z najlepszych stron internetowych o tematyce Franczyzy w sieci. Portalfranczyza.pl jest portalem internetowym przedstawiającym system franczyzy w Polsce. Działąjący już od

Bardziej szczegółowo

e-finanse rosną w siłę Autor: Maciej Miskiewicz, Arkadiusz Droździel, Money.pl

e-finanse rosną w siłę Autor: Maciej Miskiewicz, Arkadiusz Droździel, Money.pl e-finanse rosną w siłę Autor: Maciej Miskiewicz, Arkadiusz Droździel, Money.pl Wrocław, maj 2008 Internauci Money.pl w sieci najczęściej zakładają konta osobiste, kupują jednostki funduszy inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

Oferta reklamowa 2013

Oferta reklamowa 2013 Oferta reklamowa 2013 To jedna z najlepszych stron internetowych o tematyce Franczyzy w sieci. Portalfranczyza.pl jest portalem internetowym przedstawiającym system franczyzy w Polsce. Działąjący już od

Bardziej szczegółowo

Oferta reklamowa portalu

Oferta reklamowa portalu Oferta reklamowa portalu Szanowni Państwo, Chcielibyśmy przedstawić ofertę reklamową portalu tarnowskieinfo.pl uwzględniającą atrakcyjne i skuteczne formy promocji Tarnowa i regionu. Informacje podstawowe

Bardziej szczegółowo

Nazwa firmy lub projektu: 1. Grafika

Nazwa firmy lub projektu: 1. Grafika Nazwa firmy lub projektu: Ogólne informacje o firmie i branży: Prosimy w kilku słowach opisać Państwa firmę, rodzaj produktów lub usług, elementy charakterystyczne dla Państwa branży, jej specyfikę, opis

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG W TWOIM MIEŚCIE

CENNIK USŁUG W TWOIM MIEŚCIE CENNIK USŁUG W TWOIM MIEŚCIE Znajdź! Porównaj! Wybieraj! Gezoruj! 1 Dzięki wciąż rosnącej roli internetu wśród konsumentów budujemy portal www.gezor.pl, który powstał z myślą o rosnącej konkurencji na

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi platformy B2B Polcolorit S.A.

Instrukcja obsługi platformy B2B Polcolorit S.A. Instrukcja obsługi platformy B2B Polcolorit S.A. www.polcolorit.com.pl Spis treści: 1. Wstęp... 2 2. Logowanie... 3 3. Układ B2B... 5 4. Składanie zamówień... 9 5. Zarządzanie użytkownikami... 13 1. Wstęp

Bardziej szczegółowo

Przyciągnij wzrok, a osiągniesz sukces!

Przyciągnij wzrok, a osiągniesz sukces! Przyciągnij wzrok, a osiągniesz sukces! Eyetracking jako narzędzie badania internetowych klientów Poznań, 30 czerwca 2007 Plan prezentacji 1. O Symetrii 2. Śledzenie wzroku jak i po co 3. Zakres zastosowań

Bardziej szczegółowo

Legia Warszawa S.A. ul. Łazienkowska 3, 00-449 Warszawa. Zasady sprzedaży karnetów/biletów w systemie on-line sezon 2012/2013

Legia Warszawa S.A. ul. Łazienkowska 3, 00-449 Warszawa. Zasady sprzedaży karnetów/biletów w systemie on-line sezon 2012/2013 Legia Warszawa S.A. ul. Łazienkowska 3, 00-449 Warszawa Zasady sprzedaży karnetów/biletów w systemie on-line sezon 2012/2013 Legia Warszawa obok tradycyjnego zakupu karnetu/biletu w kasach Klubu umożliwia

Bardziej szczegółowo

Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o. w Grudziądzu. ibok. Internetowe Biuro Obsługi Klienta. Instrukcja obsługi

Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o. w Grudziądzu. ibok. Internetowe Biuro Obsługi Klienta. Instrukcja obsługi Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o. w Grudziądzu ibok Internetowe Biuro Obsługi Klienta Instrukcja obsługi SPIS TREŚCI 1. AUTORYZACJA UŻYTKOWNIKA W SYSTEMIE IBOK... 3 1.1 Logowanie... 3 1.2 Przywracanie

Bardziej szczegółowo

Tworzenie stron www. Standard. Cena: 1950 zł netto

Tworzenie stron www. Standard. Cena: 1950 zł netto Tworzenie stron www Szanowni Państwo, przedstawiamy ofertę na tworzenie stron www. Dla Państwa wygody strony zostały podzielone na cztery warianty, z których każdy zawiera system zarządzania treścią CMS

Bardziej szczegółowo

Sztuka tworzenia prezentacji multimedialnej

Sztuka tworzenia prezentacji multimedialnej Sztuka tworzenia prezentacji multimedialnej 1 Zasady dobrej prezentacji Zapoznaj słuchaczy z twoimi zamierzeniami Daj im szansę na rozłożenie uwagi Skup się na treści technika ma cię wspomagać, a nie przeszkadzać

Bardziej szczegółowo

Cennik reklam w Raciborskim Portalu Internetowym raciborz.com.pl

Cennik reklam w Raciborskim Portalu Internetowym raciborz.com.pl Cennik reklam w Raciborskim Portalu Internetowym raciborz.com.pl 47-400 Racibórz, ul Klasztorna 12 tel. 032 414 90 30, kom. 509 38 12 63 www.raciborskiemedia.pl Biuro@raciborskiemedia.pl Obowiazuje od

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna www.wprost24.pl

Specyfikacja techniczna www.wprost24.pl Specyfikacja techniczna www.wprost24.pl 1. Baner 468x60 Graficzny element reklamowy w postaci poziomego paska na górze strony. Zawiera statyczną lub animowaną grafikę i stanowi odnośnik do strony reklamodawcy.

Bardziej szczegółowo

RÓWNOWAŻNOŚĆ METOD BADAWCZYCH

RÓWNOWAŻNOŚĆ METOD BADAWCZYCH RÓWNOWAŻNOŚĆ METOD BADAWCZYCH Piotr Konieczka Katedra Chemii Analitycznej Wydział Chemiczny Politechnika Gdańska Równoważność metod??? 2 Zgodność wyników analitycznych otrzymanych z wykorzystaniem porównywanych

Bardziej szczegółowo

1. Zestaw Eye- tracker z częstotliwością próbkowania 30Hz i kamerą HD:

1. Zestaw Eye- tracker z częstotliwością próbkowania 30Hz i kamerą HD: Strona1 Załącznik nr 1 1. Zestaw Eye- tracker z częstotliwością próbkowania 30Hz i kamerą HD: 1. Zestaw mobilny z oprogramowaniem Lp. Opis parametrów Komponent Wymagane parametry techniczne 1. typ urządzenia

Bardziej szczegółowo

RAPORT MEDIALNY PRO PLUS

RAPORT MEDIALNY PRO PLUS 1. Rozkład publikacji w czasie 0:43:12 180 0:36:00 150 0:28:48 120 Czas trwania materiałów 0:21:36 0:14:24 0:07:12 0:00:00 90 60 30 0 1 III 3 III 5 III Liczba publikacji 7 III 9 III 11 III 13 III 15 III

Bardziej szczegółowo

Serwis Inwestycje Polbank24

Serwis Inwestycje Polbank24 Serwis Inwestycje Polbank24 Spis Treści: 1. Logowanie do Serwisu Inwestycje Polbank24...2 1.1. Logowanie do serwisu...2 1.2. Zmiana hasła...3 1.3. Wylogowanie...3 2. Aktualizacja danych...4 2.1. Rachunek

Bardziej szczegółowo

Użytkownik zewnętrzny (UZ) może wykonywać następujące czynności:

Użytkownik zewnętrzny (UZ) może wykonywać następujące czynności: Instrukcja obsługi Aplikacji Zarządzania Uprawnieniami (AZU) dla użytkowników zewnętrznych (UZ) w Zintegrowanym Systemie Zarządzania Tożsamością (ZSZT) Użytkownik zewnętrzny (UZ) może wykonywać następujące

Bardziej szczegółowo

Zadanie Wstaw wykres i dokonaj jego edycji dla poniższych danych. 8a 3,54 8b 5,25 8c 4,21 8d 4,85

Zadanie Wstaw wykres i dokonaj jego edycji dla poniższych danych. 8a 3,54 8b 5,25 8c 4,21 8d 4,85 Zadanie Wstaw wykres i dokonaj jego edycji dla poniższych danych Klasa Średnia 8a 3,54 8b 5,25 8c 4,21 8d 4,85 Do wstawienia wykresu w edytorze tekstu nie potrzebujemy mieć wykonanej tabeli jest ona tylko

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE INFORMACJE

PODSTAWOWE INFORMACJE PODSTAWOWE INFORMACJE STRONA GŁÓWNA REJESTRACJA/ LOGOWANIE ZASADY ZAMAWIANIA POSIŁKÓW Zamówienia należy składać tylko poprzez naszą stronę internetową: www.kuchniacateringowa.pl Zamówienie należy złożyć

Bardziej szczegółowo

wprowadzenie do badań eyetrackingowych

wprowadzenie do badań eyetrackingowych wprowadzenie do badań eyetrackingowych prezentacja BCMM badania marketingowe sp. z o.o. 21 stycznia 2015 r. BCMM badania marketingowe sp. z o.o., 40-048 Katowice, ul. Kościuszki 23; NIP: 954-00-22-369;

Bardziej szczegółowo

BANK NAJLEPSZY DLA ROLNIKA

BANK NAJLEPSZY DLA ROLNIKA 2017 BANK NAJLEPSZY DLA ROLNIKA 2017 Martin & Jacob przygotował ranking Bank Najlepszy dla Rolnika. Wstęp Ranking Bank Najlepszy dla Rolnika jest pierwszym tego typu rankingiem w Polsce. Zrealizowała go

Bardziej szczegółowo

Wskazówki: 1. Proszę wypełnić dwie sąsiadujące komórki zgodne z zasadą ciągu, a następnie zaznaczyć komórki w następujący sposób:

Wskazówki: 1. Proszę wypełnić dwie sąsiadujące komórki zgodne z zasadą ciągu, a następnie zaznaczyć komórki w następujący sposób: Zadaniem tego laboratorium będzie zaznajomienie się z podstawowymi możliwościami wprowadzania, przetwarzania i prezentacji danych z wykorzystaniem Excel 2010. Ms Excel umożliwia wprowadzanie, przetwarzanie

Bardziej szczegółowo

Krok 1. Krok 2. Krok 3

Krok 1. Krok 2. Krok 3 Krok 1 W pasku adresu przeglądarki internetowej wpisujemy adres www.google.com i zatwierdzamy naciskając Enter. Powinniśmy zostać przeniesieni na stronę internetową przeglądarki internetowej Google (obrazek

Bardziej szczegółowo

Biuro ds. Jakości Kształcenia OCENA PRACOWNIKÓW ADMINISTRACYJNYCH DOKONYWANA PRZEZ STUDENTÓW SZKOŁY WYŻSZEJ IM. PAWŁA WŁODKOWICA W PŁOCKU RAPORT

Biuro ds. Jakości Kształcenia OCENA PRACOWNIKÓW ADMINISTRACYJNYCH DOKONYWANA PRZEZ STUDENTÓW SZKOŁY WYŻSZEJ IM. PAWŁA WŁODKOWICA W PŁOCKU RAPORT Biuro ds. Jakości Kształcenia OCENA PRACOWNIKÓW ADMINISTRACYJNYCH DOKONYWANA PRZEZ STUDENTÓW SZKOŁY WYŻSZEJ IM. PAWŁA WŁODKOWICA W PŁOCKU RAPORT Płock, kwiecień 2016 Spis treści Termin badania 3 Cel badania

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA DLA FIRM SZKOLENIOWYCH JAK KORZYSTAĆ Z MODUŁU FIRMY SZKOLENIOWEJ narzędzia informatycznego opracowanego w ramach projektu Czas zawodowców wielkopolskie kształcenie zawodowe Wielkopolski

Bardziej szczegółowo

Pomelo do celó Raport z badania efektywności kampanii reklamowej. Lipiec Sierpień 2004

Pomelo do celó Raport z badania efektywności kampanii reklamowej. Lipiec Sierpień 2004 Pomelo do celó Raport z badania efektywności kampanii reklamowej Lipiec Sierpień 2004 1 Spis treści O badaniu...3 Podsumowanie...8 Zauważalność kampanii i zapamiętanie przekazu reklamowego...12 Zapamiętanie

Bardziej szczegółowo

Komunikacja. Bez zakłóceń i szumów, czyli bez problemów.

Komunikacja. Bez zakłóceń i szumów, czyli bez problemów. Komunikacja Komunikacja to przekaz informacji od nadawcy do odbiorcy. Maksimum zgodności pomiędzy komunikatem nadawcy a interpretacją przekazu przez odbiorcę stanowi o sukcesie komunikacji. Bez zakłóceń

Bardziej szczegółowo

mapy cyfrowe dla biznesu Emapa Księga Znaku

mapy cyfrowe dla biznesu Emapa Księga Znaku Księga znaku Emapa Księga Znaku Niniejsza księga znaku określa zasady użytkowania i prezentowania logo Spółki Emapa. Została stworzona, aby pomóc Partnerom i Klientom Spółki Emapa zrozumieć, jak używać

Bardziej szczegółowo

Rozdział ten zawiera informacje o sposobie konfiguracji i działania Modułu OPC.

Rozdział ten zawiera informacje o sposobie konfiguracji i działania Modułu OPC. 1 Moduł OPC Moduł OPC pozwala na komunikację z serwerami OPC pracującymi w oparciu o model DA (Data Access). Dzięki niemu można odczytać stan obiektów OPC (zmiennych zdefiniowanych w programie PLC), a

Bardziej szczegółowo

Oferta reklamowa 2013

Oferta reklamowa 2013 Oferta reklamowa 2013 Nr 1 w Polsce Biuranet.pl jest największym portalem o tematyce nieruchomości komercyjnych w Polsce. Działąjący już od 2006, systematycznie rozwijany, od lat pomaga w wynajęciu wolnej

Bardziej szczegółowo

Patroni medialni SPONSOR RAPORTU

Patroni medialni SPONSOR RAPORTU Monika Mikowska N Patroni medialni Partner social media SPONSOR RAPORTU Diagnoza stanu obecnego polskiego mobile commerce. Polscy dostawcy oprogramowania m commerce. Polskie case studies. Wskazówki dla

Bardziej szczegółowo

darmowe zdjęcia - allegro.pl

darmowe zdjęcia - allegro.pl darmowe zdjęcia - allegro.pl 1 Darmowe zdjęcia w Twoich aukcjach allegro? Tak to możliwe. Wielu sprzedających robi to od dawna i wbrew pozorom jest to bardzo proste. Serwis allegro oczywiście umożliwia

Bardziej szczegółowo

Wnioski z raportu ewaluacji końcowej VI edycji projektu Żyj finansowo! czyli jak zarządzać finansami w życiu osobistym

Wnioski z raportu ewaluacji końcowej VI edycji projektu Żyj finansowo! czyli jak zarządzać finansami w życiu osobistym Wnioski z raportu ewaluacji końcowej VI edycji projektu Żyj finansowo! czyli jak zarządzać finansami w życiu osobistym zrealizowanego w roku szkolnym 2013/2014 1 Wnioski Celem badania ewaluacyjnego jest

Bardziej szczegółowo

Pulpit Inwestora. Profesjonalne narzędzia. 1. Komponenty prezentujące stan rachunku. Biuro Maklerskie. 1.1. Portfel

Pulpit Inwestora. Profesjonalne narzędzia. 1. Komponenty prezentujące stan rachunku. Biuro Maklerskie. 1.1. Portfel Pulpit Inwestora Profesjonalne narzędzia Biuro Maklerskie 1. Komponenty prezentujące stan rachunku 1.1. Portfel W komponencie Portfel prezentowany jest stan papierów wartościowych na rachunku klienta.

Bardziej szczegółowo

Pokaz slajdów na stronie internetowej

Pokaz slajdów na stronie internetowej Pokaz slajdów na stronie internetowej... 1 Podpisy pod zdjęciami... 3 Publikacja pokazu slajdów w Internecie... 4 Generator strony Uczelni... 4 Funkcje dla zaawansowanych użytkowników... 5 Zmiana kolorów

Bardziej szczegółowo

stronakultury.pl Numer 1 lider usług dla ośrodków kultury!

stronakultury.pl Numer 1 lider usług dla ośrodków kultury! stronakultury.pl Numer 1 lider usług dla ośrodków kultury! Szanowni Państwo! Dziękujemy za zainteresowanie naszą ofertą i zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami oferowanych przez nas usług. Jesteśmy

Bardziej szczegółowo

Sposoby prezentacji problemów w statystyce

Sposoby prezentacji problemów w statystyce S t r o n a 1 Dr Anna Rybak Instytut Informatyki Uniwersytet w Białymstoku Sposoby prezentacji problemów w statystyce Wprowadzenie W artykule zostaną zaprezentowane podstawowe zagadnienia z zakresu statystyki

Bardziej szczegółowo

Prezentacja programu. Parentis Sp. z o.o. Dział Informatyki. Kartoszyno, ul. Przemysłowa 5, 84-110 Krokowa

Prezentacja programu. Parentis Sp. z o.o. Dział Informatyki. Kartoszyno, ul. Przemysłowa 5, 84-110 Krokowa Prezentacja programu Parentis Sp. z o.o. Dział Informatyki Kartoszyno, ul. Przemysłowa 5, 84-110 Krokowa OPIS PROGRAMU I ZASADY UŻYTKOWANIA System CRM współpracuje z programami do obsługi magazynowej,

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE do Otwartego Systemu Antyplagiatowego

WPROWADZENIE do Otwartego Systemu Antyplagiatowego WPROWADZENIE do Otwartego Systemu Antyplagiatowego opracowanie: dr Natalia Kohtamäki WPiA UKSW system nie stwierdza wprost, czy praca jest plagiatem. Oceny dokonuje Promotor pracy na podstawie raportu

Bardziej szczegółowo

Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta wersja 2.2. Instrukcja dla Interesanta

Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta wersja 2.2. Instrukcja dla Interesanta Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta wersja 2.2 Instrukcja dla Interesanta Poznań 2011 1 Spis treści 1.Dostęp do EBOI... str.3 1.1.Zakładanie konta EBOI 1.2.Logowanie do systemu EBOI 1.3. Logowanie

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY - udostępnianie materiałów dydaktycznych w sieci SGH

MATERIAŁY - udostępnianie materiałów dydaktycznych w sieci SGH MATERIAŁY - udostępnianie materiałów dydaktycznych w sieci SGH SPIS TREŚCI i EKRANÓW WSTĘP Ekran1: Wstęp. Logowanie Ekran2: Strona początkowa UDOSTEPNIONE MATERIAŁY Ekran3: Dostępne materiały Ekran4: Zawartość

Bardziej szczegółowo

Instrukcja rejestrowania na portalu eraport Podmiot Ekonomii Społecznej

Instrukcja rejestrowania na portalu eraport Podmiot Ekonomii Społecznej Instrukcja rejestrowania na portalu eraport Podmiot Ekonomii Społecznej Na portalu erpes.pl http://erpes.pl znajduje się formularz, umożliwiający rejestrację nowych użytkowników będących przedstawicielami

Bardziej szczegółowo

AUKCJE LIVE! PRZEWODNIK! licytowanie na żywo przez Internet razem z salą! AGRAART.ONEBID.PL! Agra-Art SA 2015

AUKCJE LIVE! PRZEWODNIK! licytowanie na żywo przez Internet razem z salą! AGRAART.ONEBID.PL! Agra-Art SA 2015 AUKCJE LIVE licytowanie na żywo przez Internet razem z salą PRZEWODNIK AGRAART.ONEBID.PL Agra-Art SA 2015 Przewodnik Aukcji Live 2 z 10 Agra-Art SA i Onebid.pl, 2015 JAK TO DZIAŁA Licytacja Live razem

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE SPRZEDAŻĄ W CENTRALNYM SYSTEMIE REZERWACJI ONLINE WWW.HOTELE.PL

ZARZĄDZANIE SPRZEDAŻĄ W CENTRALNYM SYSTEMIE REZERWACJI ONLINE WWW.HOTELE.PL ZARZĄDZANIE SPRZEDAŻĄ W CENTRALNYM SYSTEMIE REZERWACJI ONLINE WWW.HOTELE.PL I. LOGOWANIE Po otrzymaniu podpisanej przez obydwie strony Umowy o Współpracy dostają Państwo login i hasło nadane przez Operatora,

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK. Wymiana walut w kantorze internetowym topfx

PRZEWODNIK. Wymiana walut w kantorze internetowym topfx PRZEWODNIK Wymiana walut w kantorze internetowym topfx Aby wykonać operację wymiany walut, Użytkownik kantoru internetowego topfx.pl musi posiadać minimum dwa rachunki bankowe: rachunek złotówkowy (PLN)

Bardziej szczegółowo

Po wpisaniu adresu w oknie przeglądarki powinien się ukazać formularz logowania.

Po wpisaniu adresu w oknie przeglądarki powinien się ukazać formularz logowania. Dodawanie i edytowanie treści jest możliwe poprzez panel administracyjny, do którego dostęp mamy poprzez wpisanie w przeglądarce adresu http://christianitas.jedryka.com/admin (na razie), a w przyszłości

Bardziej szczegółowo

Co to jest usability?

Co to jest usability? Co to jest usability? Użyteczność produktów interaktywnych stron internetowych, programów komputerowych, telefonów komórkowych to odczuwana przez użytkowników prostota i wygoda, naturalność wykonywania

Bardziej szczegółowo

Formy reklamowe. Specyfikacja techniczna

Formy reklamowe. Specyfikacja techniczna Formy reklamowe Specyfikacja techniczna Spis treści SPIS TREŚCI...1 OGÓLNE ZASADY DOTYCZĄCE KREACJI REKLAMOWYCH WYKONANYCH W TECHNOLOGII MACROMEDIA FLASH....3 1. BILLBOARD...4 1.1 BILLBOARD STATYCZNY...4

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZARZĄDZANIA RELACJAMI Z KLIENTEM CRM7

SYSTEM ZARZĄDZANIA RELACJAMI Z KLIENTEM CRM7 SYSTEM ZARZĄDZANIA RELACJAMI Z KLIENTEM CRM7 Administracja instrukcja Panel administracyjny jest dostępny z menu po lewej stronie ekranu. Użytkownicy bez uprawnień administracyjnych mają tylko możliwość

Bardziej szczegółowo

Badanie satysfakcji klientów Urzędu. Urząd Gminy Czarnków

Badanie satysfakcji klientów Urzędu. Urząd Gminy Czarnków Badanie satysfakcji klientów Urzędu w ramach projektu: Dobry i przyjazny Urząd Urząd Gminy Czarnków Raport nr 1: Ocena syntetyczna: Urząd - wszystkie sprawy Wygenerowano za okres od Lipiec 2012 do Grudzień

Bardziej szczegółowo

edycja szablonu za pomocą serwisu allegro.pl

edycja szablonu za pomocą serwisu allegro.pl edycja szablonu za pomocą serwisu allegro.pl 2 Do obsługi Twojego szablonu nie jest wymagane żadne dodatkowe oprogramowanie - jedyne czego potrzebujesz to aktywne konto w serwisie allegro.pl. Dokładne

Bardziej szczegółowo

Internetowy System Składania Wniosków PISF wersja 2.2. Instrukcja dla Wnioskodawców

Internetowy System Składania Wniosków PISF wersja 2.2. Instrukcja dla Wnioskodawców Internetowy System Składania Wniosków PISF wersja 2.2 Instrukcja dla Wnioskodawców Poznań 2011 1 Spis treści 1.Dostęp do ISSW... str.3 1.1.Zakładanie konta ISSW 1.2.Logowanie do systemu ISSW 1.3. Logowanie

Bardziej szczegółowo

Inicjatywa JESSICA wskazówki dotyczące sporządzania tablic informacyjnych

Inicjatywa JESSICA wskazówki dotyczące sporządzania tablic informacyjnych Inicjatywa JESSICA wskazówki dotyczące sporządzania tablic informacyjnych Logo JESSICA Wersja podstawowa kolorowa Logo składa się ze skrótu JESSICA od pierwszych liter angielskiej nazwy inicjatywy: Joint

Bardziej szczegółowo

Ankieta oceny jakości zajęć dydaktycznych oraz pracy jednostek administracji w roku akademickim 2012/2013

Ankieta oceny jakości zajęć dydaktycznych oraz pracy jednostek administracji w roku akademickim 2012/2013 Ankieta oceny jakości zajęć dydaktycznych oraz pracy jednostek administracji w roku akademickim 2012/2013 Raport z badania Chełm 2013 Metody i cele badania Ankieta studencka jest podstawowym narzędziem

Bardziej szczegółowo

P R Z E T W A R Z A N I E S Y G N A Ł Ó W B I O M E T R Y C Z N Y C H

P R Z E T W A R Z A N I E S Y G N A Ł Ó W B I O M E T R Y C Z N Y C H W O J S K O W A A K A D E M I A T E C H N I C Z N A W Y D Z I A Ł E L E K T R O N I K I Drukować dwustronnie P R Z E T W A R Z A N I E S Y G N A Ł Ó W B I O M E T R Y C Z N Y C H Grupa... Data wykonania

Bardziej szczegółowo

Reklama w portalu MaratonyPolskie.PL. formy, cennik, warunki emisji

Reklama w portalu MaratonyPolskie.PL. formy, cennik, warunki emisji Reklama w portalu MaratonyPolskie.PL formy, cennik, warunki emisji 1. PODSTAWOWE GRAFICZNE FORMY REKLAMOWE 2. INNE ELEMENTY REKLAMOWE 3. ZNIŻKI 4. SPECYFIKACJE TECHNICZNE ELEMENTÓW GRAFICZNYCH Obowiązuje

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z POMIARU SATYSFAKCJI KLIENTA W URZĘDZIE MIASTA LUBAWA. GRUDZIEŃ 2010 r.

RAPORT Z POMIARU SATYSFAKCJI KLIENTA W URZĘDZIE MIASTA LUBAWA. GRUDZIEŃ 2010 r. URZĄD MIASTA LUBAWA 14-260 Lubawa, ul. Rzepnikowskiego 9a, centr.: (0-89) 645-53-00; fax: (0-89) 645-25-58; www.lubawa.pl e-mail: urzad-miasta@lubawa.pl RAPORT Z POMIARU SATYSFAKCJI KLIENTA W URZĘDZIE

Bardziej szczegółowo