NASZ BIULETYN PRZECZYTAJ I PODAJ DALEJ. Czerwiec 2013 r. Nr 06 (126) 2013 r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "NASZ BIULETYN PRZECZYTAJ I PODAJ DALEJ. Czerwiec 2013 r. Nr 06 (126) 2013 r."

Transkrypt

1 Państwowy Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku NASZ BIULETYN PRZECZYTAJ I PODAJ DALEJ Czerwiec 2013 r. Nr 06 (126) 2013 r. W tym numerze między innymi: Wiosna 2013 r., Moje ścieŝki - Rzym, Internetowe formy płatności, Marek Jackowski, Na wszystko placebo?, Sport moja pasja. Akcja Przeczytaj i podaj dalej nabiera tempa. Nawet misie czytają Nasz Biuletyn.

2 Str. 2 N ASZ BIUL ETYN Najserdeczniejsze Ŝyczenia dla czerwcowych Solenizantów przebywających w naszym szpitalu. śyczymy powrotu do zdrowia, spełnienia planów oraz wszelkiej pomyślności. Redakcja Wiosna 2013 r. POSŁUGA DUSZPASTERSKA W KOŚCIELE - KAPLICY Msza Święta: Niedziele i święta: 9.00 i W tygodniu: codziennie o (oprócz czwartku) Okazja do spowiedzi: przed kaŝdą Mszą św. Serdecznie zapraszam! ks. Zygmunt Wiśniowski O miłości człowieka do człowieka Oczekiwana nasza Królowo, Co suknie masz w kwiaty i piękną urodę. KaŜdego roku nawiedzasz nas na nowo, Czasami niosąc kapryśną pogodę. Ty, która kwiecia tyle rozrzucasz I ogród umajasz w bujnej zieleni. Dlaczego serca nasze zasmucasz W zaczarowanej świata przestrzeni? JuŜ nam Ŝyć się odechciewa, Co dzień tylko ulewa i ulewa. Uciekaj juŝ Wiosno i świata nie kalaj, Zabieraj swój deszczyk i się oddalaj. Zaprzestań piękna Pani nasz szokować I nam codziennie ten deszcz pompować. Zapytam Ciebie krótko Czy moŝna na podwórku pływać łódką? Przemokły kwiaty, przekwitł w deszczu modry bez, Skąd u Ciebie tyle łez? Przeminął miesiąc maj, W wodzie pogrąŝony cały kraj. Deszcz wciąŝ pada, jak szalony, Straty liczą się w miliony. Pogoda deszczowa wcale się nie zmienia. Czyś dostała Wiosno rozwolnienia? Wszędzie słychać chlup! i plusk!, Nie podoła temu Tusk. Tego roku niedobra byłaś, Niczym nas nie zachwyciłaś. Czekaliśmy, aŝ będzie słońca chwila, śeby sobie zrobić grilla. Lecz nadzieję mamy na to, śe piękniejsze będzie lato Józef Zubrzycki P.S. Przemiłej Pani Jolancie Drobny, reŝyser teatru My, wiersz ten dedykuję. M iłość róŝ ni się t akŝ e od współczucia. Współczucie jest reakcją e m o c j on a l n e j st r o ny n asz e j osobowości na cudze nieszczęście. Widok smutku, przygnębienia, lub rozpaczy bliźniego powoduje, Ŝe powstają w nas takie same doznania, jakie on przeŝywa. Współczuć to znaczy czuć to samo, co czuje nasz bliźni w chwilach Ŝyciowych klęsk. Współczuć to znaczy podzielać jego ból, czy jego nadzieję wyjścia ze stanu próby lub teŝ brak takiej nadziei. Współczucie skłania nas do niesienia pomocy bliźniemu, ale nie skłania nas do wzięcia na nasze barki brzemienia jego nieszczęścia. Oznacza wspólnotę emocjonalną z bliźnim, ale nie oznacza wspólnoty w niesieniu krzyŝa, który jest źródłem jego tragedii. Jestem obok ciebie w tym cierpieniu, jestem w twoim bólu z tobą związany, bo sam czuję ten ból w sobie, ale nie zmuszaj mnie do tego, bym wziął na swe barki jego źródło, bym rzeczywiście niósł twój krzyŝ. Współczucie ma coś z połowiczności właściwej sympatii, przerasta ją jednak siłą zaangaŝowania się w cudzy los. Miłość róŝni się od sympatii i od współczucia. RóŜni się przede wszystkim tym, Ŝe jest głębsza. Tamte obejmują jedynie powierzchnię mojej osoby, miłość przenika mnie całego i zmienia moją Ŝyciową postawę... Ciąg dalszy nastąpi. W oparciu o przemyślenia ks. prof. Józefa Tischnera Duszpasterz śyję tu na wiarę Z nadzieją na miłość Nic tak jeszcze Ŝarem serc nie rozpaliło. Władek Melski

3 N ASZ BIUL ETYN OPOWIADANIE W ODCINKACH CZ. 21 Zwiedzanie Ziemi Str. 3 Antek i Staszek po rozpakowaniu swoich podstawowych rzeczy zeszli do restauracyjki. Na kolację poprosili o mięso z renifera, trochę chleba, przyprawy i po kuflu tutejszego piwa, którego smaku byli ciekawi. Po zjedzeniu sporej ilości dziczyzny, rozpoczęli rozmowę na temat jutrzejszego dnia i sposobu zwiedzania półwyspu. Ostatecznie doszli do wniosku, Ŝe najlepszym sposobem zwiedzania będzie skorzystanie z helikoptera wycieczkowego. Poza tym uznali, a szczególnie Antek, Ŝe trzeba poświęcić jeden dzień na łowienie ryb, których jak juŝ mówiliśmy jest tutaj pod dostatkiem. Około godziny 22:00 poszli do swoich pokoju i po zrobieniu wieczornej toalety połoŝyli się spać. Jak zwykle kaŝdy z nich obudził się o godzinie 8:00. Po porannej toalecie, tym razem bez czekania w kolejce, spotkali się w hotelowej kawiarni przy mocnej czarnej kawie i słodkich ciastkach. Byli juŝ nieco zmęczeni tą ciągłą konsumpcją mięsa, a w związku z tym, Ŝe organizm sam reguluje swoje zapotrzebowanie na takie, a nie inne potrawy, więc wybrali sobie coś słodkiego. Jedzenie nie było jednak ich głównym zajęciem, rozmawiali nad wariantami zwiedzania półwyspu. Wybrali opcję według której najpierw polecą nad grzbietami gór środkowych zwanych Sriedinnyj Chrebet, a później skierują się nad obszar gór wschodnich gdzie znajduje się najwięcej czynnych wulkanów, do których naleŝy najwyŝszy szczyt Kamczatki Kluczewska Sopka. Wylądują na lotnisku wycieczkowym w okolicy doliny gejzerów, jednego z największych miejsc Kamczatki, po zwiedzeniu tej atrakcji turystycznej przelecą nad Pietropawłowskiem stolicą półwyspu, aŝ do południowego cypla. Na południu naładują baterie śmigłowca, po czym powrócą zachodnią-nizinną częścią półwyspu do Ossory. Po zjedzeniu śniadania i przeprowadzonej analizie zwiedzania półwyspu wyszli na zewnątrz hotelu. Po drodze spytali się recepcjonistki, gdzie tu moŝna najlepiej powędkować. Pani, której nie bardzo chyba interesowały ryby, nie znała dokładnie nazwy rzeki, ale powiedziała, Ŝe około stu kilometrów na południe znajduje się dość duŝa rzeka i tam wielu turystów jeździ łowić ryby i dodała: ponoć nie narzekają. Huzar wiernie pilnował auta. Obaj panowie nie namyślali się długo i wkrótce pędzili wykutą w skale autostradą. Po kilkudziesięciu minutach znaleźli się nad szerokim płynącym w kierunku morza potokiem. Zjechali nieco w dół do miejsca w którym koryto rzeki było dość szerokie, a woda płynęła nieco wolniej. Antek jako pierwszy w swym wędkarskim ubiorze wszedł do wody. Uśmiechnął się tylko. Woda była czysta, a pośród kamieni pływały sobie sporej wielkości łososie, róŝnych gatunków. W związku z duŝą ilością ryb, Antek jako doświadczony wędkarz doszedł do wniosku, Ŝe najlepszą metodą łowienia w tych warunkach będzie spining. Antek teŝ jako pierwszy zarzucił wędkę. Po paru obrotach kołowrotkiem poczuł nagły Ŝywy opór, Ŝyłka przechodziła raz na lewo, raz na prawo. Antek powoli przyciągał rybę do siebie. Gdy ryba była blisko, Staszek podsunął ostroŝnie podbierak i w siatce znalazł się kilkukilogramowy łosoś. Kolejny rzut wykonał Staszek. Sytuacja wyglądała podobnie. I tym razem w siatce podbieraka znalazła się duŝa ryba. W związku z tym, Ŝe łowienie przyniosło prawie stu procentowy efekt, nasi wędkarze uznali, Ŝe tym razem trzeba się przerzucić na łowienie sportowe, a na końcu wybrać tylko największe sztuki, wypuszczając resztę z powrotem do rzeki. Najczęściej łowionymi rybami były Malmy i Kety. Zdarzały się takŝe jaskrawo-czerwone KiŜucze z czarnymi kropkami na grzbiecie. Rybami które od razu wypuszczono, były pstrągi tęczowe, bardzo waleczne, ale niestety zbyt małej wielkości. Po trzech godzinach intensywnego łowienia postanowiono wziąć ze sobą tylko dwie czterokilogramowe Malmy, dwie KiŜucze których cięŝar wynosił 3 i 3,7 kg, oraz największą złowioną przez Antka 8 kilogramową KundŜę. Ryby wypatroszono i wyczyszczono, po czym z wyczuciem zasolono i umieszczono w samochodowej zamraŝalce. O godzinie 16:20 samochód wyruszył w powrotną drogę. Huzar który miał okazję solidnie się wybiegać, zadowolony leŝał na tylnym siedzeniu. Po czterdziestu minutach pojazd wjechał na parking obok hotelu brunatny niedźwiedź. Głodni wędkarze poprosili zaraz o obiadokolację. Po półgodzinie kaŝdy z nich otrzymał spory kawał pieczonego uda z renifera i dołączonymi do niego przyprawami oraz surówką. Przyjaciele niczym wilki rzucili się do pałaszowania podanych im potraw. Po spoŝytym posiłku od razu poprawił im się wewnętrzny humor i postanowili wybrać się jeszcze na brzeg morza. Po kilkunastu minutach przed ich oczyma pojawił się bezkres oceanu, który w tym miejscu był nazywany Morzem Barentsa. PrzybrzeŜne miejsce nie było osamotnione. Wokół rozlegały się krzyki róŝnych nadmorskich ptaków, a na występach skalnych wygrzewały się morsy i foki. Staszek wziął do ręki lornetkę i ze wzgórza na którym się znajdowali spojrzał w dal. Obok kutrów rybackich zauwaŝył wyskakujące z wody delfiny. Jeden ze stojących obok turystów zachęcał ich, aby skorzystali z wycieczkowca. Podczas takiej wycieczki mówił moŝna spotkać nawet wieloryby. Panowie przespacerowali się jeszcze brzegiem morza, zrobili parę filmów i udali się w drogę powrotną do hotelu. Huzar który tego dnia miał wyjątkowo dobry humor, podobnie jak niedawno jego właściciele, z wilczym apetytem zjadał swoją rację Ŝarcia. Antek spytał recepcjonistkę gdzie tu moŝna wynająć na dwa dni helikopter?. Okazało się, Ŝe lotnisko turystycznych helikopterów znajduje się niedaleko od hotelu, a rezerwację moŝna przeprowadzić telefonicznie. Antek od razu zarezerwował na drugi dzień mały helikopter, który miał być do dyspozycji od godziny dziesiątej. And Jan

4 Str. 4 N ASZ N ASZ BIUL BIULETYN Cz er C zerwiec ec r. r. Moje ścieŝki Rzym W moim artykule chciałbym się skupić na wymianie waluty z lirów włoskich na Euro, która miała miejsce w 2002 roku. Przyszła mi ta myśl do napisania po przeczytaniu artykułu redaktora Piotra Załuskiego w wydaniu Biuletynu z mają 2013 roku. Byłem bezpośrednim świadkiem tej przemiany wymiany waluty we Włoszech. Przelicznik lirów do Euro wynosił 1936,27 lira za jedno Euro. Na początku przez dwa miesiące obowiązywały dwie waluty. Ceny towarów zostały przeliczone według państwowego przelicznika. Jednak wielu nieuczciwych przedsiębiorców zaokrąglała ceny nieprawidłowo przeliczając jeden lir do jeden Euro, a wypłaty i renty pozostały takie same po naliczeniu jej po kursie państwowym. Ludziom zaczynało brakować pieniędzy, ceny wszystkich artykułów wzrosły o 100%, tak teŝ się stało z róŝnymi usługami, Euro obróciło się przeciwko obywatelom włoskim, niskie płace na wysokie ceny. Zyskali tylko nieuczciwi przedsiębiorcy i spekulanci. Do tego doszła duŝa inflacja i bezrobocie co doprowadziło wraz z nowym Euro do kryzysu we Włoszech. Dług publiczny zaczął wrastać, rozpoczęła się recesja jakiej nie było za wcześniejszej waluty lirów włoskich. Włosi niemal większość towarów: samochodów, telewizorów, telefonów komórkowych, róŝnych sprzętów zaczęli kupować na raty. Zyskały jedynie banki na coraz biedniejszych obywatelach włoskich. Ja mieszkałem w Rzymie i byłem częścią tej przemiany, a która doprowadziła mnie i moją rodzinę do powrotu do Polski, z powodu braku pracy a co za tym idzie braku pieniędzy na dalszą działalność. Moim zdaniem Włochy tak jak i Polska, jeŝeli ich gospodarki i obywatele nie będą przygotowane na odpowiedni wysoki i niestabilny poziom Ŝycia nie powinny przyjmować Euro do własnego kraju, co moŝe doprowadzić do kryzysu gospodarczego. Paweł śyła KTÓ RA SZARśA HUSARII BYŁA NAJBARDZIEJ SKUTECZNA? Historycy wojskowości najwyŝej cenią działania husarii w bitwie Kłuszynem (około 150 km na zachód od Moskwy). 4 lipca 1610 roku naprzeciwko 35 tys. Rosjan i ich najemników stanęło tam zaledwie 6,8 tys. Polaków, w tym 5556 husarzy. Dowodzący bitwą hetman Stanisław śółkiewski tak zaplanował atak, Ŝe nacierające chorągwie po szarŝy wycofywały się na tyły i atakowały po raz kolejny niektóre nawet osiem dziesięć razy. Dowódcy armii moskiewskiej, w tym brat cara Dymitr Szujski, byli więc przekonani, Ŝe atakują ich siły wielokrotnie większe. Pięciogodzinna bitwa, okupiona olbrzymim wysiłkiem husarzy i ich koni, kosztowała Ŝycie 100 jeźdźców i czterysta zwierząt. Armia moskiewska, którą po ucieczce Szujskiego ogarnęła panika, straciła 5 tys. Ŝołnierzy. PołoŜenie naszego kraju między wschodem, a zachodem Europy zmuszało nas do posiadania i utrzymywania dobrej i mobilnej armii, gdyŝ niejednokrotnie byliśmy atakowani raz przez Niemców, raz przez Rosjan i zawsze dawaliśmy im radę. Myślę Ŝe z polskiej armii moŝemy być dumni. Źródło wiedzy Focus Extra Szymek Nasz Biuletyn tym razem w ParyŜu, przy słynnej Katedrze Notre Dame. Dziękujemy panom Maćkowi i Łukaszowi, za korespondencję zagraniczną. Redakcja BIBLIOTEKA POLECA PoniewaŜ Nasz Biuletyn dotarł tym razem do ParyŜa, pomyślałam sobie, Ŝe polecę Państwu tym razem powieści w jakiś sposób związane z tym pięknym miastem. Pierwszą z nich jest Katedra Najświętszej Marii Panny w ParyŜu Wiktora Hugo. Powieść, osadzona w czasach późnego średniowiecza, według słów samego autora, stanowi "obraz piętnastowiecznego ParyŜa i całego piętnastego wieku przez pryzmat tego miasta". Osią powieści jest wątek miłosny archidiakona Klaudiusza Frollo do pięknej Cyganki Esmeraldy. Katedra Marii Panny w ParyŜu jest znana w Polsce równieŝ pod tytułem Dzwonnik z Notre-Dame. Drugą ksiąŝka to Pięć dni w ParyŜu Danielle Stelle. To interesująca opowieść o honorze i oddaniu, miłości i uczciwości, o odnajdywaniu na nowo nadziei. Akcja rozgrywa się w jednym z hoteli, gdzie przypadkowo natrafia na siebie dwoje nieznajomych: dyrektor potęŝnego koncernu farmaceutycznego i Ŝona znanego senatora. Obydwoje mają ustabilizowane Ŝycie rodzinne, jednak ani ona ani on nie są w pełni szczęśliwi. Co przyniesie im tytułowe pięć dni w ParyŜu? Przekonajcie się Państwo sami. Zapraszam do Biblioteki. I.N.

5 NStr ASZ. 5 BIUL ETYN Str. 5 OBRAZY 127 LECIA NASZEGO SZPITALA Oddział chorych w tzw. Józefowcu Główna śluza na Rudzie w Rybnickiej Kuźni

6 Str. 6 N ASZ N ASZ BIULETYN CzC er zerwiec ec 2013 r. r. Internetowe formy płatności Internetowy handel przeŝywa rozkwit, tylko w 2012 roku w europejskich sklepach i na aukcjach internetowych wydano 112 miliardów euro. Szacuje się Ŝe w Polsce w przyszłym roku wartość rynku internetowego prawdopodobnie przekroczy 4 proc. wartości całkowitej sprzedaŝy detalicznej. Większość klientów trzyma się starych przyzwyczajeń odnośnie formy płatności, 70 proc. środków wydawanych na e-zakupy przekazując sprzedawcom klasycznym przelewem, bądź płacąc gotówką przy odbiorze. Jednak zaufanie do nowoczesnych form płatności rośnie. Świadczy o tym fakt iŝ kwotowy udział płatności za pobraniem spadł w ciągu ostatnich latach o ponad 20 proc., wartość e-przelewów w tym samym czasie zwiększyła się dwukrotnie. Płatności kartą kredytową to zaledwie około 6 proc. ale i tu odnotowano wzrost o około jedną piątą. Wirtualne metody płatności takie jak PayPal są raczej egzotyczne w naszym kraju, korzystamy z nich podczas zakupów w zagranicznych e-sklepach. Krótka charakterystyka elektronicznych form płatności: e-przelew wymagania: konto bankowe z dostępem przez Internet zalety: szybkość, wygoda obsługi wady: Brak ochrony kupującego i moŝliwości cofnięcia transakcji Pobranie wymagania: brak zalety: Powszechne, moŝliwość płatności gotówką wady: WyŜsza opłata za przesyłkę, konieczność odbioru osobistego Płatność wirtualna (Paypal wymagania: Konto online zalety: MoŜliwość płatności za granicą, szybkość, wygoda obsługi wady: Prowizje przy transakcjach transgranicznych Karta płatnicza wymagania: Karta kredytowa/debetowa zalety: MoŜliwość płatności za granicą, szybkość wady: Konieczność podawania poufnych danych sprzedawcy Przelew bankowy wymagania: konto bankowe zalety: powszechne wady: Brak ochrony kupującego, długi czas realizacji płatności Ja sam często korzystam z e-przelewu (głó wnie przy transakcjach na aukcjach internetowych) i jestem bardzo zadowolony z tej formy płatności. Swego czasu przebywając za granicą (Stany Zjednoczone) korzystałem z usługi Pay Pal i równieŝ uwaŝam tego rodzaju płatność za godną polecenia. Wydaje mi się, Ŝe płatności typu pobranie, są juŝ archaiczne i będą stopniowo zastępowane przez nowoczesne płatności internetowe. Leszek godność. Nie michałki Starając się być dobrym, szanując innych ludzi, okazuje się własną Kto czyni dobro, na pewno stara się być lepszym. Ogólny pomyślunek ewolucji Ŝycia nie zawiesi się, jak niektóre komputery. Spodobał mi się świat w dniu dzisiejszym chociaŝby dlatego, Ŝe mam spokój ducha, a bliźni moi, nie są mi wrogami. Koniecznie spójrzcie na to, co robicie na co dzień, zauwaŝcie swoje błędy, tak wam dopomóŝ Bóg. Michał P. Wakacje Czas letni nadchodzi, Słońce ogrzewa Twe ciało Mogę wpatrywać się w Ciebie I wciąŝ mi mało. Jutro przepięknie tłumaczy dziś. Piękne słońce kocha Ŝyć. Karmi nas promieniem ciepłym, Serce aŝ chce bić. Kochamy wakacje, Jak słońce nas dziś. Shadow

7 N AS Z BIUL E TYN Cz er wi e c r. Str. 7 Z PRACOWNI ARTETERAPII Po dłuŝszym okresie nieobecności powrócił do naszego Grona Maciej S., który wsławił się ciekawą kolekcją obrazów. Kolekcja ta znajduje się w Galerii Pod WieŜą. Maciej maluje i pisze wiersze. T ak pisze o sobie w prowadzonym dzienniku: wszystkie myśli, które kieruję na kartki tego zeszytu, są inspirowane tym, co chwila przyniesie. Otwarcie oczu, krótka drzemka, kawa w gronie pacjentów, posiłki wspólnie zjadane, z krótkim chrząkaniem i komentarzem na temat smaków, co jest super, a co mogą wsadzić w d.. I ciągle Jej głos, oczy, twarz, nerwowe wybijanie numeru telefonu. Czekanie na ten niebiański pomruk jej głosu w słuchawce. Wyznania miłości na odległość, która nas dzieli, smutek, tęsknota po zakończonej rozmowie. Kocham Edi. Patrzę przez rozświetlone blaskiem liście. Widzę poranek - jest lekko mgliście. Myślę, czym dzisiaj mnie dzień zaskoczy. Chciałbym się budzić patrząc w jej oczy. Usta do ust zbliŝone znacznie. Kocham tak bardzo i miłość tę zacznę. Sutol Autoportre t stał się tematem prezentacji podczas Międzynarodowych Integracyjnych Warsztatów Artystycznych (informowaliśmy o nich w poprzednim wydaniu biuletynu). W ramach prezentacji przedstawiłam znaczący aspekt zmian, jakie zachodzą w pacjencie w czasie procesu terapii. Mówiąc o tym zjawisku oparłam się na autoportretach swoich pacjentów, z którymi pracowałam metodą psychorysunku. Okazuje się, iŝ dynamizm zmian w autoportrecie widoczny jest w wizerunku twarzy pacjenta, jego sylwetce ciała, kresce, barwie... Czasem te drobne z pozoru niuanse plastyczne mogą stać się początkiem, bądź uzupełnieniem dalszego poznawania pacjenta. W prezentacji nawiązałam do wielkich artystów i ich autoportretów, podkreślając ich znaczącą rolę w Ŝyciu emocjonalnym twórców: F. Kohlo, E. Munch, O. Redon. NaleŜy nadmienić, iŝ metody z zakresu arteterapii, będą w szerszym stopniu dostępne w naszym szpitalu, bowiem juŝ w lipcu rusza działalność Galerii Pod WieŜą, gdzie pacjenci będą mogli uczestniczyć we wspomnianym psychorysunku i nie tylko. Bogusława Jaworska - Zniszcz oł terapeuta oddz. VIII

8 Str. 8 N ASZ BIUL ETYN Zasłyszane Marek Jackowski Marek Jackowski nie Ŝyje. Twórca Maanamu, gitarzysta grup Osjan i Anawa, jeden z najwaŝniejszych polskich muzyków, zmarł 18 maja na zawał serca. Miał 66 lat. - Nie mogę w to uwierzyć. To nie do zrozumienia. Nie do pogodzenia. To jest przerwany lot mówi Kora, wokalistka Maanamu. Rzeczywiście, jeszcze kilkadziesiąt minut przed śmiercią Jackowski wrzucił na swój profil na Facebooku informację, Ŝe właśnie wchodzi do studia, pracuje nad nowym projektem. Kolejnym w jego trwającej 40 lat karierze. Swój pierwszy zespól załoŝył w Łodzi, gdzie studiował anglistykę. Po jednym z występów w krakowskiej Piwnicy Pod Baranami Zygmunt Konieczny i Piotr Skrzynecki namówili go na przenosiny, ale miał juŝ takŝe inny powód do przeprowadzki w Piwnicy poznał dziewczynę, za którą ciągnęła się sława królowej krakowskich hipisów. Nazywał się Kora. Na kilkadziesiąt lat stworzyli jeden z bardziej elektryzujących duetów w historii polskiej piosenki. Najpierw tylko w Ŝyciu prywatnym, potem takŝe na scenie. Potem juŝ tylko na scenie. Pierwszym krakowskim przystankiem Jackowskiego była grupa Anawa pracująca z Markiem Grechutą. Nagrywa z nią słynne płyty Marek Grechuta & Anawa (1970) oraz Korowód (1971). Potem razem z Jackiem Ostaszewskim i Tomaszem Hołujem zakłada Osjan. - Był wtedy wielkim mistykiem, studiował zen, wtedy bardzo modny wspomina Milo Kurtis. - W 1975 roku Marek odszedł z Osjana i tego samego dnia zatelefonował do mnie z pytaniem, czy nie zaczęlibyśmy grać razem. Z początku nazywaliśmy się Sensacyjna Grupa Okazjonalna, potem Marek postanowił zmienić nazwę. Od naszych imion miało to być M & M, ale stanęło na Maanam. Po roku dołączyła Kora, potem John Porter. Marek chciał grać akustyczny rock. Ja wybrałem Osjana, poniewaŝ wolałem grać muzykę improwizowaną. Marek lubił piosenki, ale w pierwszym Maanamie o piosenkach nie było mowy. Graliśmy world music, z tym Ŝe bardziej rytmicznie niŝ w Osjanie. Marek grał na 10 strunowej gitarze, na bębnach i trombitach. I obaj dawaliśmy głos. Tak naprawdę Marek był urodzonym rockmenem dodaje Milo Kurtis. Maanam kilkakrotnie zmienia skład i nabiera coraz wyraźniej rockowego kształtu. W 1979 r. zespól wydaje pierwszy singiel Hamlet. Rok później na festiwalu w Opolu wykonuje Boskie Buenos oraz śądzę pieniądza, stając się ogólnopolską sensacją. Wybucha maanamomania, a grupa nagrywa serię przebojowych płyt, na które Jackowski komponuje większość muzyki. Maanam był ewenementem. Gdyby grał nie w latach osiemdziesiątka za Ŝelazną kurtyną, miałby szansę na karierę międzynarodową. Format tandemu Kora Marek Jackowski, to dla mnie klasa światowa. Przełamywali bariery śro do wisk o we, by li k om un ik aty wn i. Marek by ł po p ro st u gen ialnym kompo zyto rem mówi Janek Benedek znany m.in. z Tiltu i T. Love. Maanam rozpada się pod koniec lat 80 tych, ale wraca na scenę w następnej dekadzie. I znów bije rekordy popularności. Ostatnią, jedenastą płytę Znaki szczególne wydaje w 2004 roku. Po raz drugi grupa zawiesza działalność w 2008 roku gdy Jackowski od kilku lat nie mieszka juŝ w Polsce, tylko wraz z rodziną w małej włoskiej miejscowości - San Marco. UwaŜam, Ŝe Marek Jackowski, to niekwestionowana gwiazda polskiej muzyki. Skomponowanej przez niego muzyki słuchały i słuchają miliony odbiorców w Polsce. Gdyby Maanam istniał do dzisiaj, z pewnością biłby rekordy popularności, a na jego koncerty pojawiałyby się tłumy fanów w róŝnym wieku. Jackowski i Kora z pewnością zaszczepiliby wśród młodych pokoleń uwielbienie do prawdziwego rocka. Warto dodać, Ŝe Marek Jackowski, o czym nie wszyscy wiedzą, był osobą bardzo religijną. Około dwadzieścia lat temu przeŝył on swoiste nawrócenie. Od tej pory, przed koncertami modlił się, bywał teŝ na rekolekcjach, gdzie dawał świadectwo wiary, która pomogła mu w zerwaniu z alkoholizmem. Za Gazetą Wyborczą i Gościem Niedzielnym Piotr Załuski To mnie kręci W aktualnym wydaniu biuletynu, pokrótce przedstawiam dwa sportowe samochody: JAGUAR XKR- S; silnik 5.0 litra V8 kompresor, prędkość max. 300 km/h, od 0 do 100 km/h w 4.1 sek. Samochód ten posiada 550 KM. Prowadzi się znakomicie pokonując zwinnie zakręty, a jego silnik bardzo ładnie brzmi; BMW M6 Coupe silnik 4.4 litra V8 biturbo, prędkość max km/h, silnik o mocy 560 KM. WyposaŜenie obu tych samochodów jest znakomite, choć wygrywa BMW. W kokpicie M 6 występują perfekcyjnie dopasowane i spasowane elementy. Wykorzystano tu: skórę, aluminium i karbon. Kokpit jest takŝe wyposaŝony w ogromny ekran i małą sportową kierownicę. Kabina BMW jest wyposaŝona w sportowe ultrakomfortowe fotele. Samochody wraz ze swoim nietuzinkowym wyglądem i wyposaŝeniem niosą w swym rynkowym segmencie ogromne emocje. BMW jest fantastycznie dopracowane, jednak to Jaguar ma w sobie tyle magii i wyrazistego charakteru, Ŝe BMW rodem z Bawarii moŝe wydawać się nudne. Samochody te są niewątpliwie sportowe i taki mają teŝ charakter. Samochody te pochodzą ze szczytu produktów obu marek samochodowych. Jaguara jest przepięknym sportowym samochodem, BMW M6 jest jego odpowiednikiem. Perfekcjonizm rzuca wyzwanie sztuce, zaś biturbo kompresorowi. Wybór samochodu wolny. Adam Węgrzyn

9 N ASZ BIUL ETYN Z POEZJĄ NA TY Str. 9 Logo! Uciekam gdzieś daleko, nie złapiesz mnie. Martwisz się o mnie? A ja mam to gdzieś. Nikt mnie nie zatrzyma, nie złapiesz mnie. Kiedyś w końcu to zrobię, samotnie gdzieś. O włos Kocham Twoje włosy, mają wiosenny zapach. Nie wiem od kiedy, ale zawsze i wciąŝ będę lubił, a zarazem kochał, splecione miłością nasze włosy. Kiedyś Cię spotkam. Dariusz I nigdy nikt mnie nie przekona, nie jestem taki zły. Wolę dziś umierać, NiŜ być taki jak WY. Przekonałem teraz się, Świat taki jest. Nic oprócz miłości Nie warte jest łez. Biegnę znów gdzieś, Nie złapiesz mnie. Jest zima zima, A mnie juŝ nie ma. O czym mówią ludzie? Nie chcę słuchać ich, Wracam do was, Tylko w snach złych. Nigdy juŝ nie wrócę, Nie goń mnie. Ja chcę umierać JuŜ teraz w ten dzień. Nie ma nadziei. Nie złapiecie mnie. Nie moje słowa I nie mój CEL. Flora Z kwiatów przykład idzie dla nas. Ktoś przytulił tulipana, CzyŜ to rzecz niespotykana? Bluszcz się splata wokół babki, Dalię kuszą małe bratki. Z głębi wody stary grzebień, Na niewinność lilii dybie. Do róŝ fiołek czuje miętę, CzyŜ to dziwy niepojęte? PoŜegnanie na noc Władek Melski Serce juŝ drzemie, prawie śpi, Sen cichutko puka do drzwi. Oczy się kleją, cichną juŝ myśli, Niech Ci się dzisiaj piękny sen przyśni. Zaśnij, zapomnij o świata wadach, Bo noc juŝ cichym krokiem się skrada. Więc zanim uśniesz, by znów wstać rano, Wpadam, by szepnąć cicho dobranoc. A. Sto. Siekierka

10 Str. 10 N ASZ BIULETYN C zerwiec 2013 r. Kulinarne smaki włoskie od Pawła Tym razem podaję przepis uŝywany często do kolacji na stołach włoskich. Spaghetti lub makaron cięty jajeczny z grzybami lub pieczarkami, czosnek, cebula, oliwa z oliwek, sól, pieprz czarny, śmietana, wegeta, natka pietruszki i ser Ŝółty. Składniki na jedną osobę: 1) makaron 150 gram, 2) grzyby 200 gram, 3) jedna duŝa cebula, 4) dwa ząbki czosnku, 5) oliwa z oliwek, 6) sól, 7) ser tarty Ŝółty 100 gram, 8) pieprz czarny mielony według gustu, 9) wegeta lub kucharek przyprawa w proszku, 10) natka pietruszki. Sposób przyrządzenia: Do wody dodać trochę soli i zagotować makaron według przepisu. Równocześnie do duŝej rozgrzanej patelni wlać trochę oliwy z oliwek i oczyszczone pokrojone grzyby wrzucić na patelnię. Dodać pokrojoną cebulę i czosnek wraz z pieprzem czarnym i wegetą moŝna trochę dosolić. Po podsmaŝeniu dodać śmietanę i wymieszać wszystko razem. Odcedzony makaron wrzucić na patelnię, posypać pokrojoną natką pietruszki i startym serem Ŝółtym. Mieszając wszytko razem na średnim ogniu doprowadzić aŝ ser się roztopi i pietruszka dokładnie wymiesza. Podać do stołu Ŝyczę smacznego. Paweł śyła Na wszystko placebo? MoŜe to wyglądać tak. ZbliŜa się północ, do dyŝurki pielęgniarek (np. naszego oddziału) wchodzi pacjent, który od kilku dni ma problemy z zaśnięciem. Dostaje lek, wraca na salę i zasypia. Okazuje się jednak, Ŝe siostry podały mu celowo preparat witaminowy, a nie lek nasenny. I to jest właśnie efekt placebo. Co ciekawe okazuje się to tym bardziej skuteczne im środki mające wywołać efekt terapeutyczny reklamowane są przez ekspertów: lekarzy, naukowców, farmaceutów zaopatrzonych w fartuch i stetoskop. Badania nad efektem placebo wykazały równieŝ większą skuteczność preparatów droŝszych, a wpływ mają nawet takie detale jak wygląd tabletki. Najlepsze działanie mają tabletki gorzkie, duŝe, czerwonego koloru. Co ciekawe pacjenci poinformowani o negatywnych skutkach leku posiadają silniejsze przeświadczenie o jego skuteczności. Tak teŝ trudniejsza i boleśniejsza terapia (np. zastrzyki domięśniowe) jest większym gwarantem zdrowia. Zdaniem naukowców na lepsze efekty lecznicze wpływa równieŝ poinformowanie pacjenta, iŝ posiada on ok. 75% szans na wyleczenie, w przeciwieństwie do informacji o 100% szansie, co wydaje się antyskuteczne. Samo placebo nie musi być terapeutycznym kłamstwem. Efekt ten moŝe być wykorzystany w trakcie podawania preparatów o udowodnionej skuteczności. Podając taką informację pacjentowi wraz ze specyfikiem neutralnym, moŝemy spowodować Ŝe skuteczność leku wzrasta ze średnio 20% do nawet ok. 50%. Placebo stało się zjawiskiem, które fascynuje badaczy. Jedyną wątpliwością jaka się z tym pojawia jest to, czy lekarz moŝe świadomie podawać pacjentowi preparat placebo, który nie posiada działania leczniczego, a pacjent znajduje się w stanie wymagającym owego działania? Nie wiemy do końca co dzieje się w mózgu człowieka, gdy zaŝywa substancję taką jak duŝa, czerwona, gorzka tabletka, podana mu przez profesora medycyny, zapewniającego o wyjątkowym działaniu? Jak to się dzieje, Ŝe na jednych działa taka forma leczenia, a na innych nie robi większego wraŝenia? Czy to jest etyczne ze strony lekarzy? A moŝe skoro pacjentowi z początku artykułu nie stała się krzywda, to zadawanie tych pytań jest bezcelowe? Być moŝe pierwszym placebo... jest juŝ sam lekarz. Tak jak w przykładzie podawanym przez słynnego psychiatrę Antoniego Kępińskiego, gdzie dwóch lekarzy leczyło pacjentów o identycznych rozpoznaniach za pomocą identycznych leków. Pierwszy odnosił spektakularne sukcesy, podczas gdy drugi tkwił z postępującą psychozą. Pisząc o placebo moŝna więc powiedzieć jak Sokrates: Wiem, Ŝe nic nie wiem. Na podst. Gościa Niedzielnego Marian Stasiowski

11 N ASZ BIUL ETYN Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób Psychicznie Chorych w Rybniku - Niedobczycach Cogito Noster ul. Andersa 6 tel , Oferuje pomoc w zakresie: - terapii dziennej - całodobowego hostelu - usług Zespołu Psychiatrii Środowiskowej (rehabilitacja poprzez specjalistyczne oddziaływania terapeutyczne w miejscu zamieszkania). JEśELI TY LUB KTOŚ Z TWOICH BLISKICH, JESTEŚCIE OFIARAMI PRZEMOCY ZE STRONY CZŁONKA RODZINY... Nie wstydź się, skorzystaj z pomocy OPS SPECJALISTA PRACY Z RODZINĄ mgr Hanna Szwagierczak prosi o kontakt tel Oddział Dzienny Terapii UzaleŜnienia od Alkoholu w SPZOZ Państwowym Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku, ul. Gliwicka 33, tel Program terapeutyczny jest realizowany przez 7-8 tygodni. Zajęcia terapeutyczne odbywają się codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do W ramach świadczeń pacjenci otrzymują dwa posiłki (śniadanie i obiad). Na czas leczenia istnieje moŝliwość wydania zwolnienia L 4 Wstępne rozmowy diagnostyczno-kwalifikacyjne odbywają się w środę, czwartek i piątek od godziny do Po zakwalifikowaniu do przyjęcia do programu terapii ustalany jest termin przyjęcia. Uczestniczysz w terapii, a jednocześnie nie tracisz kontaktu z bliskimi na czas leczenia! BIBLIOTEKA SZPITALNA ZAPRASZA! Zachęcamy do skorzystania z bogatego księgozbioru. Oferujemy powieści historyczne, obyczajowe, wojenne, przygodowe, reporterskie. Literaturę popularno-naukową, fantastykę, literaturę dziecięcą oraz młodzieŝową. Na miejscu działa czytelnia, w której moŝna przejrzeć prasę i skorzystać z księgozbioru podręcznego. Czynn a: od pon ied ziałku d o p iątku w g od zin ach od 8.30 do WypoŜyczalnia Zbiorów Muzycznych Miejska Biblioteka Publiczna przy ul. Szafranka 7, pierwsze piętro. Godziny otwarcia: Pn , Wt. Śr. Pt , Czw Do dyspozycji wypoŝyczających wyłoŝone są katalogi alfabetyczne. Pamiętajmy Muzyka łagodzi obyczaje! Poradnia Zdrowia Psychicznego Rybnik, ul. Gliwicka 33 tel (moŝliwość rejestracji telefonicznej) REDAKCJA DZIĘKUJE Dyrekcji Szpitala ZA UśYCZENIE ŚRODKÓW TECHNICZNYC H NIEZBĘDNYCH DO DRUKU Naszego Biu letynu Klub Pacjenta Czynny codziennie od Str. 11 Stowarzyszenie działające na rzecz osób chorych psychicznie i ich rodzin Homo - Homini Rybnik, ul. Gliwicka 33, tel Zaprasza na spotkanie Grupy Wsparcia dla osób chorych psychicznie i ich rodzin. Spotkania odbywają się w Klubie Pacjenta w czwartki o godz (zadzwoń przed przyjściem). CENTRUM MEDYCZNE Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Rybnik, ul. Śląska 1 (Chwałowice) Poradnia Zdrowia Psychicznego i Zdrowia Psychicznego dla Dzieci. Tel ODDZIAŁ PSYCHIATRYCZNY DZIENNY Szpital Psychiatryczny Rybnik, ul. Gliwicka 33 Tel , lub Proponuje następujące formy leczenia i rehabilitacji; Farmakoterapię Psychoterapię indywidualną i grupową Społeczność terapeutyczną Treningi umiejętności społecznych Muzykoterapię i relaksację Psychorysunek Terapię zajęciową Psychoedukację Czas trwania zajęć: (oprócz sobót i niedziel) w godz

12 Str. 12 KRZYśÓWKA N ASZ BIUL ETYN A to ciekawe! Ciąg dalszy cyklu herbacianego: Siatka wędkarska 2. Patowa sytuacja 3. Pieśń Dawida 4. Rysunek konturowy 5. Pamiętna miejscowość na zachód od Smoleńska 6. Pas gruntu przynaleŝny do toru kolejowego 7. Domowy gatunek Figowca 8. Trenował piłkarzy Legii (następnie prowadził reprezentację narodową) 9. Niewola u dawnych Turków i Tatarów Janusz J. Dewar wykonał naczynie laboratoryjne o podwójnych ściankach oddzielonych próŝnią. Wkrótce odkrył, Ŝe doskonale utrzymuje ono ciepło herbaty. Wynalazł termos. Pragnienie, by ludzie na świcie mogli się z sobą porozumiewać, sprawiło Ŝe L. Zamenhof stworzył uniwersalny język esperanto, co znaczy mający nadzieję. D. Shore, tworząc medyczny serial tv Dr House inspirował się postacią Sherlocka Holmesa oraz rubryką w gazecie N.Y.Times z ciekawostkami lekarskimi. Paweł śyła Sport moja pasja Interesuję się sportem i przez 5 lat trenowałem piłkę noŝną w klubie UKS Jesieniec w Radostowicach. Obecnie ze sportów pozostaje mi kibicowanie w tv. Skąd pomysł na przedstawienie Mameda Chalidowa? Walczy on w MMA i podoba mi się jego styl. Nie znam powodów dla których Mamed opuścił Czeczenię, mogę się domyślać, Ŝe pewnie związane to było z wojną domową. Mamed Chalidow w wieku 17 lat trafił do Wrocławia, gdzie nauczył się języka polskiego. Później rozpoczął studia na uniwersytecie Warmińsko - Mazurskim. Dzisiaj mieszka w Olsztynie, ma Ŝonę Ewę i pięcioletniego syna Karima. Chalidow jest praktykującym muzułmaninem i modli się pięć razy dziennie. Sporty walki trenował od 12 roku Ŝycia - uczył się karate, taekwondo i zapasów. W Olsztynie trafił do klubu Arrachion MMA (2003 r.). Trenował takŝe zapasy klasyczne i kiedy pojawił się w klubie umiał tylko rzucać innych na matę. W grudniu ubiegłego roku dostał polskie obywatelstwo i zmienił pisownię nazwiska (wcześniej podpisywał się Khalidow). Mamed to chłopak skromny, tak po prostu, nie na pokaz. Taki typ człowieka. Obserwuję jego karierę i jest on najlepszy w swoim zawodzie. śyczę mu zdrowia i aby nie został kontuzjowany. Kuti Uśmiechnij się! - DuŜe sumy... Jakie są ulubione ryby lekarzy? Pacjent w szpitalu mówi do pielęgniarki: - Ale to lekarstwo jest niedobre! Obrzydliwe! - To nie lekarstwo to obiad mówi pielęgniarka. Trzech przedszkolaków spiera się, który ma najlepszą pamięć. - Ja pamiętam pierwszy dzień w przedszkolu. - To nic, ja pamiętam pierwszy dzień po urodzeniu mówi drugi. A na to trzeci: - Ja pamiętam jak jechałem pod namiot z tatą, a wracałem do domu z mamą. Wiesz, sąsiedzi nazywają mnie kopciuszkiem - mówi dziewczyna. - O, szukasz księcia z bajki? - Nie... palę trzy paczki papierosów dziennie. Michał NASZ BIULET YN Wy dawca: Oddział IX Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie C hory ch w Ry bniku, Redaktor Naczelny : Krzysztof Kutry b. Zastępca Red. Nacz. Janusz Kuraś. Zespół redakcyjny : Wojciech Konieczny, Leszek, Piotr Załuski, Marian Stasiowski, Michał, M. B., Sebastian, Paweł śy ła, Shadow, Szymek, Janusz, Adam Węgrzy n, Leszek, Kuti. Druk: Maciej Fry decki. KolportaŜ: oddział IX, tel w. 269, , nakład: 100 egzemplarzy. wydanie internetowe - chiatria.com

Raport o kursie. Strona 0. www.oczyszczanieumyslu.pl www.czystyumysl.com

Raport o kursie. Strona 0. www.oczyszczanieumyslu.pl www.czystyumysl.com Raport o kursie Strona 0 Raport o kursie Marcin Tereszkiewicz Raport o kursie Strona 1 Oczyszczanie Umysłu Oczyść swój umysł aby myśleć pozytywnie i przyciągać to czego chcesz Raport o kursie Strona 2

Bardziej szczegółowo

Podziękowania naszych podopiecznych:

Podziękowania naszych podopiecznych: Podziękowania naszych podopiecznych: W imieniu swoim jak i moich rodziców składam ogromne podziękowanie Stowarzyszeniu za pomoc finansową. Dzięki działaniu właśnie tego Stowarzyszenia osoby niepełnosprawne

Bardziej szczegółowo

Jak Polacy korzystają z kart bankowych Raport Money.pl. Autor: Bartosz Chochołowski, Money.pl

Jak Polacy korzystają z kart bankowych Raport Money.pl. Autor: Bartosz Chochołowski, Money.pl Jak Polacy korzystają z kart bankowych Raport Money.pl Autor: Bartosz Chochołowski, Money.pl Wrocław, kwiecień 2008 Wartość transakcji przeprowadzonych kartami bankowymi w 2007 roku wzrosła do 265 miliardów

Bardziej szczegółowo

FILM - W INFORMACJI TURYSTYCZNEJ (A2 / B1)

FILM - W INFORMACJI TURYSTYCZNEJ (A2 / B1) FILM - W INFORMACJI TURYSTYCZNEJ (A2 / B1) Turysta: Dzień dobry! Kobieta: Dzień dobry panu. Słucham? Turysta: Jestem pierwszy raz w Krakowie i nie mam noclegu. Czy mogłaby mi Pani polecić jakiś hotel?

Bardziej szczegółowo

I Komunia Święta. Parafia pw. Bł. Jana Pawła II w Gdańsku

I Komunia Święta. Parafia pw. Bł. Jana Pawła II w Gdańsku I Komunia Święta Parafia pw. Bł. Jana Pawła II w Gdańsku Ktoś cię dzisiaj woła, Ktoś cię dzisiaj szuka, Ktoś wyciąga dzisiaj swoją dłoń. Wyjdź Mu na spotkanie Z miłym powitaniem, Nie lekceważ znajomości

Bardziej szczegółowo

Dorota Sosulska pedagog szkolny

Dorota Sosulska pedagog szkolny Czasem zapominamy o prostych potrzebach, które dzieci komunikują nam na co dzień. Zapraszam więc wszystkich dorosłych do zatrzymania się w biegu, pochylenia się nad swoimi pociechami i usłyszenia, co mają

Bardziej szczegółowo

to myśli o tym co teraz robisz i co ja z Tobą

to myśli o tym co teraz robisz i co ja z Tobą DZIEŃ BEZ CIEBIE Dzień bez Ciebie Dzień bez Ciebie jakoś tak szary to brak mej części i mało widzę co istnieje najpiękniej gdy nie błyszczą Twe słowa tylko przy Tobie nie wiem czy się martwić to myśli

Bardziej szczegółowo

GAZETKA W ZESPOLE SZKÓŁ NR 91 W WARSZAWIE Rok szkolny 2014/15 Luty www: zssnr91.waw.pl

GAZETKA W ZESPOLE SZKÓŁ NR 91 W WARSZAWIE Rok szkolny 2014/15 Luty www: zssnr91.waw.pl GAZETKA W ZESPOLE SZKÓŁ NR 91 W WARSZAWIE Rok szkolny 2014/15 Luty www: zssnr91.waw.pl Wywiad z Panią Olą Pajączkowską, kierownikiem szkolnej akcji Zima w mieście 3 Dziennik Sylwii 4 Największe atrakcje

Bardziej szczegółowo

Igor Siódmiak. Moim wychowawcą był Pan Łukasz Kwiatkowski. Lekcji w-f uczył mnie Pan Jacek Lesiuk, więc chętnie uczęszczałem na te lekcje.

Igor Siódmiak. Moim wychowawcą był Pan Łukasz Kwiatkowski. Lekcji w-f uczył mnie Pan Jacek Lesiuk, więc chętnie uczęszczałem na te lekcje. Igor Siódmiak Jak wspominasz szkołę? Szkołę wspominam bardzo dobrze, miałem bardzo zgraną klasę. Panowała w niej bardzo miłą atmosfera. Z nauczycielami zawsze można było porozmawiać. Kto był Twoim wychowawcą?

Bardziej szczegółowo

Magiczne słowa. o! o! wszystko to co mam C a D F tylko tobie dam wszystko to co mam

Magiczne słowa. o! o! wszystko to co mam C a D F tylko tobie dam wszystko to co mam Magiczne słowa C tylko tobie ccę powiedzieć to / / C / a / C a / / C / a / to co czuję dziś kiedy przycodzi noc / e / C / a / / e / C / a / tylko tobie C a / / C / a / tylko tobie dam białą róże i wszystko

Bardziej szczegółowo

Miłosne Wierszyki. Noc nauczyła mnie marzyć. Gwiazdy miłością darzyć. Deszcz nauczył mnie szlochać A ty nauczyłeś mnie kochać!

Miłosne Wierszyki. Noc nauczyła mnie marzyć. Gwiazdy miłością darzyć. Deszcz nauczył mnie szlochać A ty nauczyłeś mnie kochać! Miłosne Wierszyki Noc nauczyła mnie marzyć. Gwiazdy miłością darzyć. Deszcz nauczył mnie szlochać A ty nauczyłeś mnie kochać! Miłość jedyna jest Miłość nie zna końca Miłość cierpliwa jest zawsze ufająca

Bardziej szczegółowo

Przed podróŝą na Litwę

Przed podróŝą na Litwę Przed podróŝą na Litwę Źródło: http://www.hotels-europe.com/lithuania/images/lithuania-map-large.jpg BirŜai to niewielkie miasto litewskie wyznaczone jako miejsce kolejnego, juŝ piątego spotkania przedstawicieli

Bardziej szczegółowo

Co Polacy kupują w Internecie? Raport Money.pl i ecard S.A. Autor: Marta Smaga, Money.pl m.smaga@money.pl

Co Polacy kupują w Internecie? Raport Money.pl i ecard S.A. Autor: Marta Smaga, Money.pl m.smaga@money.pl Co Polacy kupują w Internecie? Raport Money.pl i ecard S.A. Autor: Marta Smaga, Money.pl m.smaga@money.pl Wrocław, luty 2008 W 2007 roku juŝ 42 proc. internautów robiło zakupy w sklepach internetowych,

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRACY W II KWARTALE 2009 ROKU. Dane za raportu opracowanego przez konsultantów portalu pracuj.pl

RYNEK PRACY W II KWARTALE 2009 ROKU. Dane za raportu opracowanego przez konsultantów portalu pracuj.pl RYNEK PRACY W II KWARTALE 2009 ROKU Dane za raportu opracowanego przez konsultantów portalu pracuj.pl W II kwartale 2009 w portalu Pracuj.pl pracodawcy opublikowali 38261 ofert o 3% więcej niŝ minionym

Bardziej szczegółowo

Newsletter. DeNews. Nr. 3 Dziewczyna z Nazaretu. SPOTKANIE DeNews. Temat: Matka Jedyna Taka. Wyjątkowo godz 22:00

Newsletter. DeNews. Nr. 3 Dziewczyna z Nazaretu. SPOTKANIE DeNews. Temat: Matka Jedyna Taka. Wyjątkowo godz 22:00 2 Newsletter DeNews Maj 2015 Nr. 3 Dziewczyna z Nazaretu 3 4 Dycha dziennie SPOTKANIE DeNews Temat: Matka Jedyna Taka Wyjątkowo 23.05.2015 godz 22:00 Jak zacząć biegać? Dziewczyna z Nazaretu Zwykła - Niezwykła

Bardziej szczegółowo

Na skraju nocy & Jarosław Bloch Rok udostępnienia: 1994

Na skraju nocy & Jarosław Bloch Rok udostępnienia: 1994 Na skraju nocy & Jarosław Bloch Rok udostępnienia: 1994 NA SKRAJU NOCY Moje obrazy Na skraju nocy widziane oczyma dziecka Na skraju nocy życie wygląda inaczej Na moich obrazach...w nocy Życie w oczach

Bardziej szczegółowo

PODRÓŻE - SŁUCHANIE A2

PODRÓŻE - SŁUCHANIE A2 PODRÓŻE - SŁUCHANIE A2 (Redaktor) Witam państwa w audycji Blisko i daleko. Dziś o podróżach i wycieczkach będziemy rozmawiać z gośćmi. Zaprosiłem panią Iwonę, panią Sylwię i pana Adama, żeby opowiedzieli

Bardziej szczegółowo

Hektor i tajemnice zycia

Hektor i tajemnice zycia François Lelord Hektor i tajemnice zycia Przelozyla Agnieszka Trabka WYDAWNICTWO WAM Był sobie kiedyś chłopiec o imieniu Hektor. Hektor miał tatę, także Hektora, więc dla odróżnienia rodzina często nazywała

Bardziej szczegółowo

a przez to sprawimy dużo radości naszym rodzicom. Oprócz dobrych ocen, chcemy dbać o zdrowie: uprawiać ulubione dziedziny sportu,

a przez to sprawimy dużo radości naszym rodzicom. Oprócz dobrych ocen, chcemy dbać o zdrowie: uprawiać ulubione dziedziny sportu, IMIENINY ŚWIĘTEGO STANISŁAWA KOSTKI- -Patrona dzieci i młodzieży (8 września) Opracowała: Teresa Mazik Początek roku szkolnego wiąże się z różnymi myślami: wracamy z jednej strony do minionych wakacji

Bardziej szczegółowo

Nowy projekt Leonardo da Vinci w ZSZ Nr 3. "Perspektywy twojej przyszłej kariery zawodowej"

Nowy projekt Leonardo da Vinci w ZSZ Nr 3. Perspektywy twojej przyszłej kariery zawodowej Nowy projekt Leonardo da Vinci w ZSZ Nr 3 "Perspektywy twojej przyszłej kariery zawodowej" w marcu 2012 r. do Plymouth w Wielkiej Brytanii, na praktyki zagraniczne pojedzie: 9 elektroników i 5 elektryków.

Bardziej szczegółowo

SP 20 I GIM 14 WSPARŁY AKCJĘ DZIĘKUJEMY ZA WASZE WIELKIE SERCA!!!

SP 20 I GIM 14 WSPARŁY AKCJĘ DZIĘKUJEMY ZA WASZE WIELKIE SERCA!!! SP 20 I GIM 14 WSPARŁY AKCJĘ DZIĘKUJEMY ZA WASZE WIELKIE SERCA!!! Relacja ze spotkania z nr 1 rodziną przy wręczeniu paczki. Rodzina wyczekiwała wolontariuszy. Poza panią Anną i Mają był również dziadek,

Bardziej szczegółowo

W MOJEJ RODZINIE WYWIAD Z OPĄ!!!

W MOJEJ RODZINIE WYWIAD Z OPĄ!!! W MOJEJ RODZINIE WYWIAD Z OPĄ!!! W dniu 30-04-2010 roku przeprowadziłem wywiad z moim opą -tak nazywam swojego holenderskiego dziadka, na bardzo polski temat-solidarność. Ten dzień jest może najlepszy

Bardziej szczegółowo

Zasady Byłoby bardzo pomocne, gdyby kwestionariusz został wypełniony przed 3 czerwca 2011 roku.

Zasady Byłoby bardzo pomocne, gdyby kwestionariusz został wypełniony przed 3 czerwca 2011 roku. Opieka zdrowotna przyjazna dziecku - Dzieci i młodzież: powiedz nam co myślisz! Rada Europy jest międzynarodową organizacją, którą tworzy 47 krajów członkowskich. Jej działania obejmują 150 milionów dzieci

Bardziej szczegółowo

Sytuacja zawodowa pracujących osób niepełnosprawnych

Sytuacja zawodowa pracujących osób niepełnosprawnych Sytuacja zawodowa pracujących osób niepełnosprawnych dr Renata Maciejewska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie Struktura próby według miasta i płci Lublin Puławy Włodawa Ogółem

Bardziej szczegółowo

Chcesz zrobić kulinarną niespodziankę. najbliższym. Co przygotujesz? Opowiedz jaką wpadkę kulinarną zaliczyłeś?

Chcesz zrobić kulinarną niespodziankę. najbliższym. Co przygotujesz? Opowiedz jaką wpadkę kulinarną zaliczyłeś? Gdybyś mogła zaprosić na kolację dowolną osobę, kto to by był? Dlaczego właśnie ta osoba? Zadaj to pytanie swoim rodzicom/ dziadkom. Chcesz zrobić kulinarną niespodziankę swoim najbliższym. Co przygotujesz?

Bardziej szczegółowo

Filip idzie do dentysty. 1 Proszę aapisać pytania do tekstu Samir jest przeziębiony.

Filip idzie do dentysty. 1 Proszę aapisać pytania do tekstu Samir jest przeziębiony. 114 Lekcja 12 Tak ubrany wychodzi na ulicę. Rezultat jest taki, że Samir jest przeziębiony. Ma katar, kaszel i temperaturę. Musi teraz szybko iść do lekarza. Lekarz bada Samira, daje receptę i to, co Samir

Bardziej szczegółowo

Dzięki ćwiczeniom z panią Suzuki w szkole Hagukumi oraz z moją mamą nauczyłem się komunikować za pomocą pisma. Teraz umiem nawet pisać na komputerze.

Dzięki ćwiczeniom z panią Suzuki w szkole Hagukumi oraz z moją mamą nauczyłem się komunikować za pomocą pisma. Teraz umiem nawet pisać na komputerze. Przedmowa Kiedy byłem mały, nawet nie wiedziałem, że jestem dzieckiem specjalnej troski. Jak się o tym dowiedziałem? Ludzie powiedzieli mi, że jestem inny niż wszyscy i że to jest problem. To była prawda.

Bardziej szczegółowo

LP JA - autoprezentacja JA - autoidentyfikacja MY ONI 1. SZKOŁA: nie było jakiejś fajnej paczki, było ze Ŝeśmy się spotykali w bramie rano i palili

LP JA - autoprezentacja JA - autoidentyfikacja MY ONI 1. SZKOŁA: nie było jakiejś fajnej paczki, było ze Ŝeśmy się spotykali w bramie rano i palili LP JA - autoprezentacja JA - autoidentyfikacja MY ONI 1. SZKOŁA: nie było jakiejś fajnej paczki, było ze Ŝeśmy się spotykali w bramie rano i palili papierosy a później wieczorem po szkole tez Ŝeśmy się

Bardziej szczegółowo

Nr 2(14).Rok4.Listopad, grudzień 2010r.

Nr 2(14).Rok4.Listopad, grudzień 2010r. Miejskie Przedszkole Nr 2 w Chodzieży im. Szewczyka Dratewki Nr 2(14).Rok4.Listopad, grudzień 2010r. Nasz adres internetowy:www.przedszkole2chodziez.neostrada.pl red. Wanda Generowicz Styczeń Dzisiaj jestem

Bardziej szczegółowo

Własność : Anny i Szczepana Polachowskich

Własność : Anny i Szczepana Polachowskich 1 Opracowanie: Anna Polachowska Korekta: Anna i Szczepan Polachowski Okładka : Anna Polachowska Zdjęcia wykorzystane do tej książki są autorstwa : Anna i Szczepana Polachowskich I pochodzą z własnej kolekcji

Bardziej szczegółowo

Sprawdzian kompetencji trzecioklasisty 2014

Sprawdzian kompetencji trzecioklasisty 2014 Imię i nazwisko Klasa III Sprawdzian kompetencji trzecioklasisty 2014 Zestaw humanistyczny Kurs fotografii Instrukcja dla ucznia 1. Wpisz swoje imię i nazwisko oraz klasę. 2. Bardzo uważnie czytaj tekst

Bardziej szczegółowo

Kolejny udany, rodzinny przeszczep w Klinice przy ulicy Grunwaldzkiej w Poznaniu. Mama męża oddała nerkę swojej synowej.

Kolejny udany, rodzinny przeszczep w Klinice przy ulicy Grunwaldzkiej w Poznaniu. Mama męża oddała nerkę swojej synowej. Kolejny udany, rodzinny przeszczep w Klinice przy ulicy Grunwaldzkiej w Poznaniu. Mama męża oddała nerkę swojej synowej. 34-letnia Emilia Zielińska w dniu 11 kwietnia 2014 otrzymała nowe życie - nerkę

Bardziej szczegółowo

Emile Kuijvenhoven. Źródło: veganbodybuilding.com. Tłumaczenie: Karolina Kłosek. Imię: Emile Kuijvenhoven. Wiek: 29. Wzrost: 180 cm.

Emile Kuijvenhoven. Źródło: veganbodybuilding.com. Tłumaczenie: Karolina Kłosek. Imię: Emile Kuijvenhoven. Wiek: 29. Wzrost: 180 cm. Emile Kuijvenhoven Źródło: veganbodybuilding.com Tłumaczenie: Karolina Kłosek Imię: Emile Kuijvenhoven Wiek: 29 Wzrost: 180 cm Waga: 63 kg Miejsce urodzenia: Amsterdam (Holandia) Obecne miejsce zamieszkania:

Bardziej szczegółowo

Copyright 2015 Monika Górska

Copyright 2015 Monika Górska 1 Wiesz jaka jest różnica między produktem a marką? Produkt się kupuje a w markę się wierzy. Kiedy używasz opowieści, budujesz Twoją markę. A kiedy kupujesz cos markowego, nie zastanawiasz się specjalnie

Bardziej szczegółowo

Skrajne ubóstwo. 2717 rodzin włączonych do projektu. 33% z nich to rodziny dotknięte chorobą. żyje w skrajnym ubóstwie. bądź niepełnosprawnością.

Skrajne ubóstwo. 2717 rodzin włączonych do projektu. 33% z nich to rodziny dotknięte chorobą. żyje w skrajnym ubóstwie. bądź niepełnosprawnością. Skrajne ubóstwo 2717 rodzin włączonych do projektu żyje w skrajnym ubóstwie. 33% z nich to rodziny dotknięte chorobą bądź niepełnosprawnością. tyle, co na papierosy 66% rodzin włączonych do Paczki w 2013

Bardziej szczegółowo

Piaski, r. Witajcie!

Piaski, r. Witajcie! Piszemy listy Witajcie! Na początek pozdrawiam Was serdecznie. Niestety nie znamy się osobiście ale jestem waszą siostrą. Bardzo się cieszę, że rodzice Was adoptowali. Mieszkam w Polsce i dzieli nas ocean.

Bardziej szczegółowo

Kielce, Drogi Mikołaju!

Kielce, Drogi Mikołaju! I miejsce Drogi Mikołaju! Kielce, 02.12.2014 Mam na imię Karolina, jestem uczennicą klasy 5b Szkoły Podstawowej nr 15 w Kielcach. Uczę się dobrze. Zbliża się 6 grudnia. Tak jak każde dziecko, marzę o tym,

Bardziej szczegółowo

145 cm i mniej 146 cm-154 cm 155 cm-164 cm 165 cm-174 cm 175 cm i więcej

145 cm i mniej 146 cm-154 cm 155 cm-164 cm 165 cm-174 cm 175 cm i więcej ILE MAMY 145 cm i mniej 146 cm-154 cm 155 cm-164 cm 165 cm-174 cm 175 cm i więcej 10 8 6 4 2 0 JAKIEGO KOLORU MAMY OCZY Niebieskie Zielone Piwne 12 10 8 6 4 2 0 Niebieskie Zielone Piwne Kiedy się urodziliśmy???

Bardziej szczegółowo

Szczęść Boże, wujku! odpowiedział weselszy już Marcin, a wujek serdecznie uściskał chłopca.

Szczęść Boże, wujku! odpowiedział weselszy już Marcin, a wujek serdecznie uściskał chłopca. Sposób na wszystkie kłopoty Marcin wracał ze szkoły w bardzo złym humorze. Wprawdzie wyjątkowo skończył dziś lekcje trochę wcześniej niż zwykle, ale klasówka z matematyki nie poszła mu najlepiej, a rano

Bardziej szczegółowo

Nazywam się Maria i chciałabym ci opowiedzieć, jak moja historia i Święta Wielkanocne ze sobą się łączą

Nazywam się Maria i chciałabym ci opowiedzieć, jak moja historia i Święta Wielkanocne ze sobą się łączą Nazywam się Maria i chciałabym ci opowiedzieć, jak moja historia i Święta Wielkanocne ze sobą się łączą Jako mała dziewczynka miałam wiele marzeń. Chciałam pomagać innym ludziom. Szczególnie starzy, samotni

Bardziej szczegółowo

Możesz miksować jak SAM chcesz!

Możesz miksować jak SAM chcesz! Podręcznik opracowano z uwzględnieniem standardów wymagań egzaminacyjnych Państwowej Komisji Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego Możesz miksować jak SAM chcesz! Seria do nauki języka

Bardziej szczegółowo

Indywidualny Zawodowy Plan

Indywidualny Zawodowy Plan Indywidualny Zawodowy Plan Wstęp Witaj w Indywidualnym Zawodowym Planie! Zapraszamy Cię do podróży w przyszłość, do stworzenia swojego własnego planu działania, indywidualnego pomysłu na życie i pracę

Bardziej szczegółowo

AUDIO / VIDEO (A 2 / B1 ) (wersja dla studenta) ROZMOWY PANI DOMU ROBERT KUDELSKI ( Pani domu, nr )

AUDIO / VIDEO (A 2 / B1 ) (wersja dla studenta) ROZMOWY PANI DOMU ROBERT KUDELSKI ( Pani domu, nr ) AUDIO / VIDEO (A 2 / B1 ) (wersja dla studenta) ROZMOWY PANI DOMU ROBERT KUDELSKI ( Pani domu, nr 4-5 2009) Ten popularny aktor nie lubi udzielać wywiadów. Dla nas jednak zrobił wyjątek. Beata Rayzacher:

Bardziej szczegółowo

Wizyta w Gazecie Krakowskiej

Wizyta w Gazecie Krakowskiej Wizyta w Gazecie Krakowskiej fotoreportaż 15.04.2013 byliśmy w Gazecie Krakowskiej w Nowym Sączu. Dowiedzieliśmy, się jak ciężka i wymagająca jest praca dziennikarza. Opowiedzieli nam o tym pan Paweł Szeliga

Bardziej szczegółowo

Polska na urlop oraz Polska Pełna Przygód to nasze wakacyjne propozycje dla Was

Polska na urlop oraz Polska Pełna Przygód to nasze wakacyjne propozycje dla Was Polska na urlop oraz Polska Pełna Przygód to nasze wakacyjne propozycje dla Was Nie tylko człowiek internetem żyje, miło mieć pod ręka ciekawą książkę. Od wydawnictwa Burda Książki otrzymaliśmy dwie ciekawe

Bardziej szczegółowo

AUDIO A2/B1 IDZIEMY NA ZAKUPY! (wersja dla studenta)

AUDIO A2/B1 IDZIEMY NA ZAKUPY! (wersja dla studenta) AUDIO A2/B1 IDZIEMY NA ZAKUPY! (wersja dla studenta) 1. Przed przeczytaniem proszę pomyśleć nad pytaniami i napisać odpowiedzi: 1. Czy lubisz robić zakupy? Co najczęściej kupujesz? Gdzie? 2. Co myślisz

Bardziej szczegółowo

Jak motywować uczniów do nauki

Jak motywować uczniów do nauki Jak motywować uczniów do nauki Właściwa nagroda/ pochwała zawiera konkretne i precyzyjne informacje, które dokładnie wskazują, co dziecko osiągnęło, w czym się poprawiło docenianie nie tylko końcowego

Bardziej szczegółowo

Jak Zarobić Na Fakcie Własnego Rozwoju I Edukacji. Czyli propozycja, której NIKT jeszcze nie złożył w e-biznesie ani w Polsce ani na świecie.

Jak Zarobić Na Fakcie Własnego Rozwoju I Edukacji. Czyli propozycja, której NIKT jeszcze nie złożył w e-biznesie ani w Polsce ani na świecie. Jak Zarobić Na Fakcie Własnego Rozwoju I Edukacji Czyli propozycja, której NIKT jeszcze nie złożył w e-biznesie ani w Polsce ani na świecie. Przede wszystkim dziękuję Ci, że chciałeś zapoznać się z moją

Bardziej szczegółowo

Izabella Mastalerz siostra, III kl. S.P. Nr. 156 BAJKA O WARTOŚCIACH. Dawno, dawno temu, w dalekim kraju istniały następujące osady,

Izabella Mastalerz siostra, III kl. S.P. Nr. 156 BAJKA O WARTOŚCIACH. Dawno, dawno temu, w dalekim kraju istniały następujące osady, Laura Mastalerz, gr. IV Izabella Mastalerz siostra, III kl. S.P. Nr. 156 BAJKA O WARTOŚCIACH Dawno, dawno temu, w dalekim kraju istniały następujące osady, w których mieszkały wraz ze swoimi rodzinami:

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Empatyczna komunikacja w rodzinie Beata Kosiacka, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 27 marca 2012 r. EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY WWW.UNIWERSYTET-DZIECIECY.PL Porozumienie

Bardziej szczegółowo

Witaj, Odważ się i podejmij wyzwanie- zbuduj wizję kariery, która będzie odzwierciedleniem Twoim unikalnych umiejętności, talentów i pragnień.

Witaj, Odważ się i podejmij wyzwanie- zbuduj wizję kariery, która będzie odzwierciedleniem Twoim unikalnych umiejętności, talentów i pragnień. Witaj, Nazywam się Magdalena Kluszczyk. Jestem self-leadership coachem i coachem kariery. Wspieram ludzi w budowaniu i odkrywaniu sukcesu na własnych warunkach. Stwórz wizję kariery to pierwszy krok na

Bardziej szczegółowo

Z wizytą u Lary koleżanki z wymiany międzyszkolnej r r. Dzień I r.

Z wizytą u Lary koleżanki z wymiany międzyszkolnej r r. Dzień I r. Z wizytą u Lary koleżanki z wymiany międzyszkolnej 29.01.2017r. - 04.02.2017r. Dzień I - 29.01.2017r. O północy przyjechałam do Berlina. Stamtąd FlixBusem pojechałam do Hannoveru. Tam już czekała na mnie

Bardziej szczegółowo

Scenariusz ślubowania klas pierwszych połączony z obchodami Dnia Komisji Edukacji Narodowej. Wstęp

Scenariusz ślubowania klas pierwszych połączony z obchodami Dnia Komisji Edukacji Narodowej. Wstęp Scenariusz ślubowania klas pierwszych połączony z obchodami Dnia Komisji Edukacji Narodowej Wstęp Uroczystości zostały przygotowane przez uczniów klas drugich pod kierunkiem ich wychowawców. Osobą prowadzącą

Bardziej szczegółowo

W numerze: 2014, numer 1 Grudzień

W numerze: 2014, numer 1 Grudzień 2014, numer 1 Grudzień W numerze: Wywiad z kierownikiem świetlicy p. Lidią Majewską Zimowe trendy Skąd się wzięła kolęda? Kącik plastyczny Uśmiechnij się Chwila relaksu GADU-GADU Z P. LIDIĄ MAJEWSKĄ- KIEROWNIKIEM

Bardziej szczegółowo

Wolontariat. Igor Jaszczuk kl. IV

Wolontariat. Igor Jaszczuk kl. IV Wolontariat Wolontariat ważna sprawa, nawet super to zabawa. Nabierz w koszyk groszy parę, będziesz miał ich całą chmarę. Z serca swego daj znienacka, będzie wnet Szlachetna Paczka. Komuś w trudzie dopomoże,

Bardziej szczegółowo

FILM - BANK (A2 / B1)

FILM - BANK (A2 / B1) FILM - BANK (A2 / B1) Pierre i Maria: Dzień dobry Pani! Pracownik: Dzień dobry! W czym mogę pomóc? Pierre: Jesteśmy zainteresowani założeniem konta w Państwa banku. Pochodzimy z Francji, ale teraz mieszkamy

Bardziej szczegółowo

W związku z duŝym zainteresowaniem noworocznym treningiem rozwoju osobistego postanowiliśmy zorganizować II edycję treningu: Start:1 marzec

W związku z duŝym zainteresowaniem noworocznym treningiem rozwoju osobistego postanowiliśmy zorganizować II edycję treningu: Start:1 marzec W związku z duŝym zainteresowaniem noworocznym treningiem rozwoju osobistego postanowiliśmy zorganizować II edycję treningu: Start:1 marzec Trening rozwoju osobistego przez Internet Chcesz zmienić swoje

Bardziej szczegółowo

MAŁA JADWINIA nr 11. o mała Jadwinia p. dodatek do Jadwiżanki 2 (47) Opracowała Daniela Abramczuk

MAŁA JADWINIA nr 11. o mała Jadwinia p. dodatek do Jadwiżanki 2 (47) Opracowała Daniela Abramczuk o mała Jadwinia p MAŁA JADWINIA nr 11 Opracowała Daniela Abramczuk Zdjęcie na okładce Julia na huśtawce pochodzą z książeczki Julia święta Urszula Ledóchowska za zgodą Wydawnictwa FIDES. o Mała Jadwinia

Bardziej szczegółowo

Moje pierwsze wrażenia z Wielkiej Brytanii

Moje pierwsze wrażenia z Wielkiej Brytanii Moje pierwsze wrażenia z Wielkiej Brytanii Polska Szkoła Sobotnia im. Jana Pawla II w Worcester Opracował: Maciej Liegmann 30/03hj8988765 03/03/2012r. Wspólna decyzja? Anglia i co dalej? Ja i Anglia. Wielka

Bardziej szczegółowo

MARZEC 2017 III INNE NUTKI

MARZEC 2017 III INNE NUTKI MARZEC 2017 GRUPA TYDZEŃ OPS Środki transportu (Moje auto i mój rower; To, co lata: samolot, helikopter, balon; To, co pływa: łódź, statek; To, co jeździ: ciężarówka, pociąg, traktor; Na ratunek: wóz strażacki,

Bardziej szczegółowo

TRENER MARIUSZ MRÓZ - JEDZ TO, CO LUBISZ I WYGLĄDAJ JAK CHCESZ!

TRENER MARIUSZ MRÓZ - JEDZ TO, CO LUBISZ I WYGLĄDAJ JAK CHCESZ! TRENER MARIUSZ MRÓZ - JEDZ TO, CO LUBISZ I WYGLĄDAJ JAK CHCESZ! Witaj! W tym krótkim PDFie chcę Ci wytłumaczyć dlaczego według mnie jeżeli chcesz wyglądać świetnie i utrzymać świetną sylwetkę powinieneś

Bardziej szczegółowo

Trening INTEGRA Dodatkowe dialogi

Trening INTEGRA Dodatkowe dialogi Trening INTEGRA Dodatkowe dialogi Pobieranie pieniędzy z banku Wersja 1 - Chciałbym/abym wypłacić pieniądze. - Ile dokładnie? - 100 Euro - Proszę o okazanie dokumentu tożsamości. - Mam ze sobą mój paszport

Bardziej szczegółowo

Jak zbadać satysfakcję pacjenta?

Jak zbadać satysfakcję pacjenta? Jak zbadać satysfakcję pacjenta? IBRKiK dr hab. Dominika Maison, Prof. UW Konsument wobec nowych wyzwań Dom Badawczy Maison Uniwersytet Warszawski Warszawa, 17 października 2015 VI Forum Marketingu, Komunikacji

Bardziej szczegółowo

Złota Emerytura http://zlotaemerytura.blogspot.com

Złota Emerytura http://zlotaemerytura.blogspot.com Złota Emerytura http://zlotaemerytura.blogspot.com 1 Złota Emerytura W jakim wieku przejdziesz na emeryturę? Dzisiaj już nikt nie wie kiedy przejdziemy na emeryturę ani jakiej wielkości emeryturę dostaniemy.

Bardziej szczegółowo

Equity Point London JULITA JÓŹWIAK - RAJ DLA TURYSTY W SAMYM SERCU LONDYNU

Equity Point London JULITA JÓŹWIAK - RAJ DLA TURYSTY W SAMYM SERCU LONDYNU Equity Point London - RAJ DLA TURYSTY W SAMYM SERCU LONDYNU JULITA JÓŹWIAK Projekt numer: ESF01-2013 1 PL1 LEO01 37042 Uczniowie z Malborka wybierają zawody z przyszłością Projekt: Staże i praktyki zagraniczne

Bardziej szczegółowo

Domowe pesto z bazylii

Domowe pesto z bazylii Domowe pesto z bazylii Dzisiaj mam dla Was przepis na szybki, ale bardzo bardzo przepyszny domowy obiadek. Ale zanim przejdę do przepisu, chce podzielić się z Wami jedną z lekcji z książki Reginy Brett

Bardziej szczegółowo

Sprawdzian. na zakończenie nauki. w trzeciej klasie szkoły podstawowej. Przeziębienie. Część I. Kod ucznia. Czas pracy: do 45 minut

Sprawdzian. na zakończenie nauki. w trzeciej klasie szkoły podstawowej. Przeziębienie. Część I. Kod ucznia. Czas pracy: do 45 minut Kod ucznia Sprawdzian na zakończenie nauki w trzeciej klasie szkoły podstawowej Przeziębienie Czas pracy: do 45 minut Część I 1. Przeczytaj uważnie wszystkie teksty i zadania. 2. Wszystkie zadania rozwiąż

Bardziej szczegółowo

02.12.2010 r. Jadą, jadą sanie, księŝyc złoty świeci. Hej, jedzie w nich Mikołaj do wszyściutkich dzieci.

02.12.2010 r. Jadą, jadą sanie, księŝyc złoty świeci. Hej, jedzie w nich Mikołaj do wszyściutkich dzieci. 02.12.2010 r. Jadą, jadą sanie, księŝyc złoty świeci. Hej, jedzie w nich Mikołaj do wszyściutkich dzieci. Wszystkie przedszkolaki z utęsknieniem czekały na niezwykłego gościa Mikołaja. paniami powitały

Bardziej szczegółowo

zdrowia Zaangażuj się

zdrowia Zaangażuj się Ochrona Twojego zdrowia Zaangażuj się Niniejszy projekt jest finansowany przez Ochrona Twojego zdrowia Zaangażuj się www.oha.com 1. Zainteresuj się ochroną swojego zdrowia. Jeśli masz pytania lub wątpliwości

Bardziej szczegółowo

POMOC W REALIZACJI CELÓW FINANSOWYCH

POMOC W REALIZACJI CELÓW FINANSOWYCH POMOC W REALIZACJI CELÓW FINANSOWYCH Szczegółową instrukcję znajdziesz tu: http://marciniwuc.com/ Miesiąc:. (np. Styczeń 2015) Punkt 1: Wyznacz Twoje 20 minut z finansami. Moje 20 minut na finanse to:

Bardziej szczegółowo

Jaki sposób płatności wybrać dla swojego sklepu internetowego? biznes

Jaki sposób płatności wybrać dla swojego sklepu internetowego? biznes biznes www.pigulkiwiedzy.tv 9. Przelew bankowy Zalety: 3. 4. Wpłaty przekazywane są bezpośrednio na rachunek bankowy sklepu. Za przyjmowanie wpłat nie są pobierane opłaty od właściciela sklepu. Wpłata

Bardziej szczegółowo

Trzy kroki do e-biznesu

Trzy kroki do e-biznesu Wstęp Świat wokół nas pędzi w niewiarygodnym tempie - czy Ty też chwilami masz wrażenie, że nie nadążasz? Może zastanawiasz się, czy istnieje sposób, by dogonić ten pędzący pociąg życia pełen różnego rodzaju

Bardziej szczegółowo

5. To, jak Ci idzie w szkole jest dla Twoich rodziców (opiekunów): A niezbyt ważne B ważne C bardzo ważne 1 ANKIETA DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM

5. To, jak Ci idzie w szkole jest dla Twoich rodziców (opiekunów): A niezbyt ważne B ważne C bardzo ważne 1 ANKIETA DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM ANKIETA DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM 5. To, jak Ci idzie w szkole jest dla Twoich rodziców (opiekunów): A niezbyt ważne B ważne C bardzo ważne 1 kod ucznia Drodzy Pierwszoklasiści! Niedawno rozpoczęliście naukę

Bardziej szczegółowo

Kazanie na uroczystość ustanowienia nowych animatorów. i przyjęcia kandydatów do tej posługi.

Kazanie na uroczystość ustanowienia nowych animatorów. i przyjęcia kandydatów do tej posługi. SŁUŻYĆ JEDNEMU PANU. Kazanie na uroczystość ustanowienia nowych animatorów i przyjęcia kandydatów do tej posługi. Katowice, krypta katedry Chrystusa Króla, 18 czerwca 2016 r. "Swojemu słudze Bóg łaskę

Bardziej szczegółowo

pozytonowa emisyjna tomografia komputerowa

pozytonowa emisyjna tomografia komputerowa pozytonowa emisyjna tomografia komputerowa informacje dla pacjentów PET/CT 1 najważniejsze jest zdrowie Dla wygody naszych pacjentów stworzyliśmy portal Wyniki Online, gdzie, bez wychodzenia z domu, można

Bardziej szczegółowo

WIERSZ "Na wakacje ruszać czas" Za dni kilka o tej porze będę witać polskie morze. Bo najbardziej mi się marzy żeby bawić się na plaży.

WIERSZ Na wakacje ruszać czas Za dni kilka o tej porze będę witać polskie morze. Bo najbardziej mi się marzy żeby bawić się na plaży. WIERSZ "Na wakacje ruszać czas" Za dni kilka o tej porze będę witać polskie morze. Bo najbardziej mi się marzy żeby bawić się na plaży. A ja chciałbym dotknąć chmury i dlatego jadę w góry. Razem z mamą,

Bardziej szczegółowo

Platforma Inwestycyjna CARFORFRIEND.DE Jak to działa? tel.

Platforma Inwestycyjna CARFORFRIEND.DE Jak to działa?     tel. Platforma Inwestycyjna CARFORFRIEND.DE Jak to działa? www.carforfriend.pl www.carforfriend.de Dlaczego używane samochody? Rynek używanych samochodów szybko wzrasta. Z jednej strony wręcz nieetycznie drogie

Bardziej szczegółowo

Liczą się proste rozwiązania wizyta w warsztacie

Liczą się proste rozwiązania wizyta w warsztacie Liczą się proste rozwiązania wizyta w warsztacie Szybciej poznaję ceny. To wszystko upraszcza. Mistrz konstrukcji metalowych, Martin Elsässer, w rozmowie o czasie. Liczą się proste rozwiązania wizyta w

Bardziej szczegółowo

Ilość dni: 3 lub 5. Obszar geograficzny: Mazury Zachodnie. Pory roku: wiosna, lato, jesień, zima JAK MAZURY TO TYLKO ZACHODNIE!

Ilość dni: 3 lub 5. Obszar geograficzny: Mazury Zachodnie. Pory roku: wiosna, lato, jesień, zima JAK MAZURY TO TYLKO ZACHODNIE! Mazury Zachodnie i kulinaria Ilość dni: 3 lub 5 Obszar geograficzny: Mazury Zachodnie Pory roku: wiosna, lato, jesień, zima JAK MAZURY TO TYLKO ZACHODNIE! Ten pakiet proponujemy wszystkim poszukiwaczom

Bardziej szczegółowo

Jak skutecznie podnieść sprzedaż w 97 dni? WARSZTATY

Jak skutecznie podnieść sprzedaż w 97 dni? WARSZTATY Edycja 2015 Jak skutecznie podnieść sprzedaż w 97 dni? WARSZTATY Grant z Programu Rozwoju Sprzedaży Projekt i realizacja dr Mariusz Salamon 1 Czy w 97 dni da się naprawdę znacząco zwiększyć sprzedaż? Tak,

Bardziej szczegółowo

OKOLICZNOŚCIOWE WYDANIE GAZETKI SZKOLNEJ KLASY III PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. ARMII KRAJOWEJ

OKOLICZNOŚCIOWE WYDANIE GAZETKI SZKOLNEJ KLASY III PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. ARMII KRAJOWEJ OKOLICZNOŚCIOWE WYDANIE GAZETKI SZKOLNEJ KLASY III PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. ARMII KRAJOWEJ 1 Drogi Czytelniku! Życzymy Ci przyjemnej lektury Szkolnego Newsa. Zachęcamy do refleksji nad pytaniem

Bardziej szczegółowo

Znamy się na dzieciach. i rozumiemy rodziców

Znamy się na dzieciach. i rozumiemy rodziców Znamy się na dzieciach i rozumiemy rodziców Jesteś ekspertem w sprawach dotyczących Twojego dziecka Jesteśmy specjalistami w dziedzinie zdrowia dziecka Zostać rodzicem to ogromne i niesamowite przeżycie.

Bardziej szczegółowo

Dziecko małe, lekkie, mniej go jest. Musimy się pochylić, zniżyć ku Niemu - Janusz Korczak

Dziecko małe, lekkie, mniej go jest. Musimy się pochylić, zniżyć ku Niemu - Janusz Korczak Dziecko małe, lekkie, mniej go jest. Musimy się pochylić, zniżyć ku Niemu - Janusz Korczak Rok 2012 powoli dobiega do końca, a wraz z nim obchody Roku Korczakowskiego. Postać wybitnego lekarza, pedagoga

Bardziej szczegółowo

Manny Escalante Jr. Źródło: veganbodybuilding.com. Tłumaczenie: Karolina Kłosek. Imię: Manny Escalante Jr. Wiek: 30. Wzrost: 160 cm.

Manny Escalante Jr. Źródło: veganbodybuilding.com. Tłumaczenie: Karolina Kłosek. Imię: Manny Escalante Jr. Wiek: 30. Wzrost: 160 cm. Manny Escalante Jr Źródło: veganbodybuilding.com Tłumaczenie: Karolina Kłosek Imię: Manny Escalante Jr Wiek: 30 Wzrost: 160 cm Waga: 61 kg Miejsce urodzenia: San Jose, Kostaryka Obecne miejsce zamieszkania:

Bardziej szczegółowo

Raport ewaluacji wewnętrznej

Raport ewaluacji wewnętrznej Raport ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w Szkole Podstawowej nr 17 im. Bohaterów Westerplatte w Zabrzu w roku szkolnym 2009/2010 1. Opis ewaluowanego obszaru: obszar efekty działalności dydaktycznej,

Bardziej szczegółowo

Projekty. Webinaria, warsztaty, spotkania branżowe VAT ZAIKS Badania rynkowe. PwC

Projekty. Webinaria, warsztaty, spotkania branżowe VAT ZAIKS Badania rynkowe. PwC INICJATYWA Projekty Webinaria, warsztaty, spotkania branżowe VAT ZAIKS Badania rynkowe PwC KONTAKT - INICJATYWA FITNESS - PZPF Paweł Grzywna Przedstawiciel INICJATYWY FITNESS - PZPF e-mail: info@inicjatywafitness.pl

Bardziej szczegółowo

Program Coachingu dla młodych osób

Program Coachingu dla młodych osób Program Coachingu dla młodych osób "Dziecku nie wlewaj wiedzy, ale zainspiruj je do działania " Przed rozpoczęciem modułu I wysyłamy do uczestników zajęć kwestionariusz 360 Moduł 1: Samoznanie jako część

Bardziej szczegółowo

KSIĄŻECZKA ZUCHA SPRAWNEGO. 21 Gromada Zuchowa Misie Patysie. Opracowała: pwd. Aleksandra Nowak

KSIĄŻECZKA ZUCHA SPRAWNEGO. 21 Gromada Zuchowa Misie Patysie. Opracowała: pwd. Aleksandra Nowak KSIĄŻECZKA ZUCHA SPRAWNEGO 21 Gromada Zuchowa Misie Patysie Opracowała: pwd. Aleksandra Nowak JA W przyszłości chciałabym być, opowiedziałam o tym na zbiórce. Nazywam się W wolnym czasie lubię Urodziny

Bardziej szczegółowo

3 dzień: Poznaj siebie, czyli współmałżonek lustrem

3 dzień: Poznaj siebie, czyli współmałżonek lustrem 3 dzień: Poznaj siebie, czyli współmałżonek lustrem Trzeba wierzyć w to, co się robi i robić to z entuzjazmem. Modlić się to udać się na pielgrzymkę do wewnętrznego sanktuarium, aby tam uwielbiać Boga

Bardziej szczegółowo

Jaki jest Twój ulubiony dzień tygodnia? Czy wiesz jaki dzień tygodnia najbardziej lubią Twoi bliscy?

Jaki jest Twój ulubiony dzień tygodnia? Czy wiesz jaki dzień tygodnia najbardziej lubią Twoi bliscy? Kogo podziwiasz dzisiaj, a kogo podziwiałeś w przeszłości? Jaki jest Twój ulubiony dzień tygodnia? Czy wiesz jaki dzień tygodnia najbardziej lubią Twoi bliscy? Jaka jest Twoja ulubiona potrawa? Czy wiesz

Bardziej szczegółowo

Klub Sportowy Akademia Piłkarska Silesia oraz Ośrodek Wypoczynkowy Banderoza

Klub Sportowy Akademia Piłkarska Silesia oraz Ośrodek Wypoczynkowy Banderoza Klub Sportowy Akademia Piłkarska Silesia oraz Ośrodek Wypoczynkowy Banderoza Zaprasza na SIERPNIOWY letni Obóz Piłkarski do Banderozy 2015r. Wyjazd odbędzie się w terminie: 31.07 07.08 (45 osób) Gościć

Bardziej szczegółowo

Muchomorki Maj. W maju Muchomorki dowiedziały się jakie cechy. charakteru i działania sprzyjają pogłębianiu wiedzy.

Muchomorki Maj. W maju Muchomorki dowiedziały się jakie cechy. charakteru i działania sprzyjają pogłębianiu wiedzy. Muchomorki Maj Bloki tematyczne: 1. Sztuka bycia mądrym 2. Łąka wiosna 3. Aktywnie, zdrowo, rodzinnie 4. Dzieci Świata W maju Muchomorki dowiedziały się jakie cechy charakteru i działania sprzyjają pogłębianiu

Bardziej szczegółowo

Czas wolny młodzieży gimnazjalnej

Czas wolny młodzieży gimnazjalnej Nr ankiety Czas wolny młodzieży gimnazjalnej Droga Koleżanko, Drogi Kolego, Chciałybyśmy się dowiedzieć, jak gimnazjaliści z naszego województwa spędzają swój czas wolny. Prosimy, abyś odpowiedział/a szczerze

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie. Świat, który rozumie jąkanie

Zaproszenie. Świat, który rozumie jąkanie Zaproszenie na Ogólnopolski Zjazd Osób Jąkających się pod hasłem Świat, który rozumie jąkanie Termin Zjazdu: 19 21 października 2012 Miejsce: Hotel Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach ul. Mikołowska

Bardziej szczegółowo

Instytut Badania Opinii HOMO HOMINI BADANIE OPINII PUBLICZNEJ PRZEPROWADZONE NA ZLECENIE BZWBK JAK POLACY KORZYSTAJĄ Z KART PŁATNICZYCH?

Instytut Badania Opinii HOMO HOMINI BADANIE OPINII PUBLICZNEJ PRZEPROWADZONE NA ZLECENIE BZWBK JAK POLACY KORZYSTAJĄ Z KART PŁATNICZYCH? BADANIE OPINII PUBLICZNEJ JAK POLACY KORZYSTAJĄ Z KART PŁATNICZYCH? CZERWIEC 2010 Instytut Badania Opinii HOMO HOMINI BADANIE OPINII PUBLICZNEJ PRZEPROWADZONE NA ZLECENIE BZWBK JAK POLACY KORZYSTAJĄ Z

Bardziej szczegółowo

Ulubione zabawki. "Pluszowy miś" Ola Szulejko. "Mój misiaczek" Karolina Parzybut. "Mój misiaczek" Karolina Parzybut

Ulubione zabawki. Pluszowy miś Ola Szulejko. Mój misiaczek Karolina Parzybut. Mój misiaczek Karolina Parzybut Ulubione zabawki "Pluszowy miś" Ola Szulejko Miś, miś, piękny miś, z którym każdy śpi dziś. Już zgadliście? Bo ja tak! To wasz wspaniały pluszak. Wasza mama i wasz tata, też z nim kiedyś spali. A wiecie,

Bardziej szczegółowo

4. po Wielkanocy CANTATE

4. po Wielkanocy CANTATE Centrum Misji i Ewangelizacji / www.cme.org.pl 4. po Wielkanocy CANTATE Główna myśl: Wysławiaj Boga! Wiersz przewodni: Wysławiam cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi. Mt 11,25a Fragment biblijny: Jezus wysławia

Bardziej szczegółowo

PRZEZNACZONY DLA UCZNIÓW KLASY I

PRZEZNACZONY DLA UCZNIÓW KLASY I PROGRAM DZIAŁAŃ EDUKACYJNO- WYCHOWAWCZYCH BEZPIECZNA SZKOŁA PRZEZNACZONY DLA UCZNIÓW KLASY I AUTOR: mgr Ewa Herczyńska MIEJSCE ZAJĘĆ: sala szkolna PROWADZĄCY: autor programu 1 CELE PROGRAMU: OGÓLNE 1.

Bardziej szczegółowo

Przygotuj się do użytkowania protezy zębowej

Przygotuj się do użytkowania protezy zębowej Przygotuj się do użytkowania Jak rozpocząć życie z protezą zębową? Rozpoczynam życie z protezą zębową Czy zdecydować się na protezę zębową? Dla wielu osób proteza zębowa to integralna część ich funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

Propozycje śpiewów na Rekolekcje Oazowe stopnia podstawowego

Propozycje śpiewów na Rekolekcje Oazowe stopnia podstawowego Propozycje śpiewów na Rekolekcje Oazowe stopnia podstawowego Wersja robocza 1999 Diakonia Muzyczna Ruchu Światło Życie Archidiecezji Warszawskiej i Diecezji Warszawsko Praskiej Objaśnienia: Pd: Piosenka

Bardziej szczegółowo