NASZ BIULETYN PRZECZYTAJ I PODAJ DALEJ. Czerwiec 2013 r. Nr 06 (126) 2013 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "NASZ BIULETYN PRZECZYTAJ I PODAJ DALEJ. Czerwiec 2013 r. Nr 06 (126) 2013 r."

Transkrypt

1 Państwowy Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku NASZ BIULETYN PRZECZYTAJ I PODAJ DALEJ Czerwiec 2013 r. Nr 06 (126) 2013 r. W tym numerze między innymi: Wiosna 2013 r., Moje ścieŝki - Rzym, Internetowe formy płatności, Marek Jackowski, Na wszystko placebo?, Sport moja pasja. Akcja Przeczytaj i podaj dalej nabiera tempa. Nawet misie czytają Nasz Biuletyn.

2 Str. 2 N ASZ BIUL ETYN Najserdeczniejsze Ŝyczenia dla czerwcowych Solenizantów przebywających w naszym szpitalu. śyczymy powrotu do zdrowia, spełnienia planów oraz wszelkiej pomyślności. Redakcja Wiosna 2013 r. POSŁUGA DUSZPASTERSKA W KOŚCIELE - KAPLICY Msza Święta: Niedziele i święta: 9.00 i W tygodniu: codziennie o (oprócz czwartku) Okazja do spowiedzi: przed kaŝdą Mszą św. Serdecznie zapraszam! ks. Zygmunt Wiśniowski O miłości człowieka do człowieka Oczekiwana nasza Królowo, Co suknie masz w kwiaty i piękną urodę. KaŜdego roku nawiedzasz nas na nowo, Czasami niosąc kapryśną pogodę. Ty, która kwiecia tyle rozrzucasz I ogród umajasz w bujnej zieleni. Dlaczego serca nasze zasmucasz W zaczarowanej świata przestrzeni? JuŜ nam Ŝyć się odechciewa, Co dzień tylko ulewa i ulewa. Uciekaj juŝ Wiosno i świata nie kalaj, Zabieraj swój deszczyk i się oddalaj. Zaprzestań piękna Pani nasz szokować I nam codziennie ten deszcz pompować. Zapytam Ciebie krótko Czy moŝna na podwórku pływać łódką? Przemokły kwiaty, przekwitł w deszczu modry bez, Skąd u Ciebie tyle łez? Przeminął miesiąc maj, W wodzie pogrąŝony cały kraj. Deszcz wciąŝ pada, jak szalony, Straty liczą się w miliony. Pogoda deszczowa wcale się nie zmienia. Czyś dostała Wiosno rozwolnienia? Wszędzie słychać chlup! i plusk!, Nie podoła temu Tusk. Tego roku niedobra byłaś, Niczym nas nie zachwyciłaś. Czekaliśmy, aŝ będzie słońca chwila, śeby sobie zrobić grilla. Lecz nadzieję mamy na to, śe piękniejsze będzie lato Józef Zubrzycki P.S. Przemiłej Pani Jolancie Drobny, reŝyser teatru My, wiersz ten dedykuję. M iłość róŝ ni się t akŝ e od współczucia. Współczucie jest reakcją e m o c j on a l n e j st r o ny n asz e j osobowości na cudze nieszczęście. Widok smutku, przygnębienia, lub rozpaczy bliźniego powoduje, Ŝe powstają w nas takie same doznania, jakie on przeŝywa. Współczuć to znaczy czuć to samo, co czuje nasz bliźni w chwilach Ŝyciowych klęsk. Współczuć to znaczy podzielać jego ból, czy jego nadzieję wyjścia ze stanu próby lub teŝ brak takiej nadziei. Współczucie skłania nas do niesienia pomocy bliźniemu, ale nie skłania nas do wzięcia na nasze barki brzemienia jego nieszczęścia. Oznacza wspólnotę emocjonalną z bliźnim, ale nie oznacza wspólnoty w niesieniu krzyŝa, który jest źródłem jego tragedii. Jestem obok ciebie w tym cierpieniu, jestem w twoim bólu z tobą związany, bo sam czuję ten ból w sobie, ale nie zmuszaj mnie do tego, bym wziął na swe barki jego źródło, bym rzeczywiście niósł twój krzyŝ. Współczucie ma coś z połowiczności właściwej sympatii, przerasta ją jednak siłą zaangaŝowania się w cudzy los. Miłość róŝni się od sympatii i od współczucia. RóŜni się przede wszystkim tym, Ŝe jest głębsza. Tamte obejmują jedynie powierzchnię mojej osoby, miłość przenika mnie całego i zmienia moją Ŝyciową postawę... Ciąg dalszy nastąpi. W oparciu o przemyślenia ks. prof. Józefa Tischnera Duszpasterz śyję tu na wiarę Z nadzieją na miłość Nic tak jeszcze Ŝarem serc nie rozpaliło. Władek Melski

3 N ASZ BIUL ETYN OPOWIADANIE W ODCINKACH CZ. 21 Zwiedzanie Ziemi Str. 3 Antek i Staszek po rozpakowaniu swoich podstawowych rzeczy zeszli do restauracyjki. Na kolację poprosili o mięso z renifera, trochę chleba, przyprawy i po kuflu tutejszego piwa, którego smaku byli ciekawi. Po zjedzeniu sporej ilości dziczyzny, rozpoczęli rozmowę na temat jutrzejszego dnia i sposobu zwiedzania półwyspu. Ostatecznie doszli do wniosku, Ŝe najlepszym sposobem zwiedzania będzie skorzystanie z helikoptera wycieczkowego. Poza tym uznali, a szczególnie Antek, Ŝe trzeba poświęcić jeden dzień na łowienie ryb, których jak juŝ mówiliśmy jest tutaj pod dostatkiem. Około godziny 22:00 poszli do swoich pokoju i po zrobieniu wieczornej toalety połoŝyli się spać. Jak zwykle kaŝdy z nich obudził się o godzinie 8:00. Po porannej toalecie, tym razem bez czekania w kolejce, spotkali się w hotelowej kawiarni przy mocnej czarnej kawie i słodkich ciastkach. Byli juŝ nieco zmęczeni tą ciągłą konsumpcją mięsa, a w związku z tym, Ŝe organizm sam reguluje swoje zapotrzebowanie na takie, a nie inne potrawy, więc wybrali sobie coś słodkiego. Jedzenie nie było jednak ich głównym zajęciem, rozmawiali nad wariantami zwiedzania półwyspu. Wybrali opcję według której najpierw polecą nad grzbietami gór środkowych zwanych Sriedinnyj Chrebet, a później skierują się nad obszar gór wschodnich gdzie znajduje się najwięcej czynnych wulkanów, do których naleŝy najwyŝszy szczyt Kamczatki Kluczewska Sopka. Wylądują na lotnisku wycieczkowym w okolicy doliny gejzerów, jednego z największych miejsc Kamczatki, po zwiedzeniu tej atrakcji turystycznej przelecą nad Pietropawłowskiem stolicą półwyspu, aŝ do południowego cypla. Na południu naładują baterie śmigłowca, po czym powrócą zachodnią-nizinną częścią półwyspu do Ossory. Po zjedzeniu śniadania i przeprowadzonej analizie zwiedzania półwyspu wyszli na zewnątrz hotelu. Po drodze spytali się recepcjonistki, gdzie tu moŝna najlepiej powędkować. Pani, której nie bardzo chyba interesowały ryby, nie znała dokładnie nazwy rzeki, ale powiedziała, Ŝe około stu kilometrów na południe znajduje się dość duŝa rzeka i tam wielu turystów jeździ łowić ryby i dodała: ponoć nie narzekają. Huzar wiernie pilnował auta. Obaj panowie nie namyślali się długo i wkrótce pędzili wykutą w skale autostradą. Po kilkudziesięciu minutach znaleźli się nad szerokim płynącym w kierunku morza potokiem. Zjechali nieco w dół do miejsca w którym koryto rzeki było dość szerokie, a woda płynęła nieco wolniej. Antek jako pierwszy w swym wędkarskim ubiorze wszedł do wody. Uśmiechnął się tylko. Woda była czysta, a pośród kamieni pływały sobie sporej wielkości łososie, róŝnych gatunków. W związku z duŝą ilością ryb, Antek jako doświadczony wędkarz doszedł do wniosku, Ŝe najlepszą metodą łowienia w tych warunkach będzie spining. Antek teŝ jako pierwszy zarzucił wędkę. Po paru obrotach kołowrotkiem poczuł nagły Ŝywy opór, Ŝyłka przechodziła raz na lewo, raz na prawo. Antek powoli przyciągał rybę do siebie. Gdy ryba była blisko, Staszek podsunął ostroŝnie podbierak i w siatce znalazł się kilkukilogramowy łosoś. Kolejny rzut wykonał Staszek. Sytuacja wyglądała podobnie. I tym razem w siatce podbieraka znalazła się duŝa ryba. W związku z tym, Ŝe łowienie przyniosło prawie stu procentowy efekt, nasi wędkarze uznali, Ŝe tym razem trzeba się przerzucić na łowienie sportowe, a na końcu wybrać tylko największe sztuki, wypuszczając resztę z powrotem do rzeki. Najczęściej łowionymi rybami były Malmy i Kety. Zdarzały się takŝe jaskrawo-czerwone KiŜucze z czarnymi kropkami na grzbiecie. Rybami które od razu wypuszczono, były pstrągi tęczowe, bardzo waleczne, ale niestety zbyt małej wielkości. Po trzech godzinach intensywnego łowienia postanowiono wziąć ze sobą tylko dwie czterokilogramowe Malmy, dwie KiŜucze których cięŝar wynosił 3 i 3,7 kg, oraz największą złowioną przez Antka 8 kilogramową KundŜę. Ryby wypatroszono i wyczyszczono, po czym z wyczuciem zasolono i umieszczono w samochodowej zamraŝalce. O godzinie 16:20 samochód wyruszył w powrotną drogę. Huzar który miał okazję solidnie się wybiegać, zadowolony leŝał na tylnym siedzeniu. Po czterdziestu minutach pojazd wjechał na parking obok hotelu brunatny niedźwiedź. Głodni wędkarze poprosili zaraz o obiadokolację. Po półgodzinie kaŝdy z nich otrzymał spory kawał pieczonego uda z renifera i dołączonymi do niego przyprawami oraz surówką. Przyjaciele niczym wilki rzucili się do pałaszowania podanych im potraw. Po spoŝytym posiłku od razu poprawił im się wewnętrzny humor i postanowili wybrać się jeszcze na brzeg morza. Po kilkunastu minutach przed ich oczyma pojawił się bezkres oceanu, który w tym miejscu był nazywany Morzem Barentsa. PrzybrzeŜne miejsce nie było osamotnione. Wokół rozlegały się krzyki róŝnych nadmorskich ptaków, a na występach skalnych wygrzewały się morsy i foki. Staszek wziął do ręki lornetkę i ze wzgórza na którym się znajdowali spojrzał w dal. Obok kutrów rybackich zauwaŝył wyskakujące z wody delfiny. Jeden ze stojących obok turystów zachęcał ich, aby skorzystali z wycieczkowca. Podczas takiej wycieczki mówił moŝna spotkać nawet wieloryby. Panowie przespacerowali się jeszcze brzegiem morza, zrobili parę filmów i udali się w drogę powrotną do hotelu. Huzar który tego dnia miał wyjątkowo dobry humor, podobnie jak niedawno jego właściciele, z wilczym apetytem zjadał swoją rację Ŝarcia. Antek spytał recepcjonistkę gdzie tu moŝna wynająć na dwa dni helikopter?. Okazało się, Ŝe lotnisko turystycznych helikopterów znajduje się niedaleko od hotelu, a rezerwację moŝna przeprowadzić telefonicznie. Antek od razu zarezerwował na drugi dzień mały helikopter, który miał być do dyspozycji od godziny dziesiątej. And Jan

4 Str. 4 N ASZ N ASZ BIUL BIULETYN Cz er C zerwiec ec r. r. Moje ścieŝki Rzym W moim artykule chciałbym się skupić na wymianie waluty z lirów włoskich na Euro, która miała miejsce w 2002 roku. Przyszła mi ta myśl do napisania po przeczytaniu artykułu redaktora Piotra Załuskiego w wydaniu Biuletynu z mają 2013 roku. Byłem bezpośrednim świadkiem tej przemiany wymiany waluty we Włoszech. Przelicznik lirów do Euro wynosił 1936,27 lira za jedno Euro. Na początku przez dwa miesiące obowiązywały dwie waluty. Ceny towarów zostały przeliczone według państwowego przelicznika. Jednak wielu nieuczciwych przedsiębiorców zaokrąglała ceny nieprawidłowo przeliczając jeden lir do jeden Euro, a wypłaty i renty pozostały takie same po naliczeniu jej po kursie państwowym. Ludziom zaczynało brakować pieniędzy, ceny wszystkich artykułów wzrosły o 100%, tak teŝ się stało z róŝnymi usługami, Euro obróciło się przeciwko obywatelom włoskim, niskie płace na wysokie ceny. Zyskali tylko nieuczciwi przedsiębiorcy i spekulanci. Do tego doszła duŝa inflacja i bezrobocie co doprowadziło wraz z nowym Euro do kryzysu we Włoszech. Dług publiczny zaczął wrastać, rozpoczęła się recesja jakiej nie było za wcześniejszej waluty lirów włoskich. Włosi niemal większość towarów: samochodów, telewizorów, telefonów komórkowych, róŝnych sprzętów zaczęli kupować na raty. Zyskały jedynie banki na coraz biedniejszych obywatelach włoskich. Ja mieszkałem w Rzymie i byłem częścią tej przemiany, a która doprowadziła mnie i moją rodzinę do powrotu do Polski, z powodu braku pracy a co za tym idzie braku pieniędzy na dalszą działalność. Moim zdaniem Włochy tak jak i Polska, jeŝeli ich gospodarki i obywatele nie będą przygotowane na odpowiedni wysoki i niestabilny poziom Ŝycia nie powinny przyjmować Euro do własnego kraju, co moŝe doprowadzić do kryzysu gospodarczego. Paweł śyła KTÓ RA SZARśA HUSARII BYŁA NAJBARDZIEJ SKUTECZNA? Historycy wojskowości najwyŝej cenią działania husarii w bitwie Kłuszynem (około 150 km na zachód od Moskwy). 4 lipca 1610 roku naprzeciwko 35 tys. Rosjan i ich najemników stanęło tam zaledwie 6,8 tys. Polaków, w tym 5556 husarzy. Dowodzący bitwą hetman Stanisław śółkiewski tak zaplanował atak, Ŝe nacierające chorągwie po szarŝy wycofywały się na tyły i atakowały po raz kolejny niektóre nawet osiem dziesięć razy. Dowódcy armii moskiewskiej, w tym brat cara Dymitr Szujski, byli więc przekonani, Ŝe atakują ich siły wielokrotnie większe. Pięciogodzinna bitwa, okupiona olbrzymim wysiłkiem husarzy i ich koni, kosztowała Ŝycie 100 jeźdźców i czterysta zwierząt. Armia moskiewska, którą po ucieczce Szujskiego ogarnęła panika, straciła 5 tys. Ŝołnierzy. PołoŜenie naszego kraju między wschodem, a zachodem Europy zmuszało nas do posiadania i utrzymywania dobrej i mobilnej armii, gdyŝ niejednokrotnie byliśmy atakowani raz przez Niemców, raz przez Rosjan i zawsze dawaliśmy im radę. Myślę Ŝe z polskiej armii moŝemy być dumni. Źródło wiedzy Focus Extra Szymek Nasz Biuletyn tym razem w ParyŜu, przy słynnej Katedrze Notre Dame. Dziękujemy panom Maćkowi i Łukaszowi, za korespondencję zagraniczną. Redakcja BIBLIOTEKA POLECA PoniewaŜ Nasz Biuletyn dotarł tym razem do ParyŜa, pomyślałam sobie, Ŝe polecę Państwu tym razem powieści w jakiś sposób związane z tym pięknym miastem. Pierwszą z nich jest Katedra Najświętszej Marii Panny w ParyŜu Wiktora Hugo. Powieść, osadzona w czasach późnego średniowiecza, według słów samego autora, stanowi "obraz piętnastowiecznego ParyŜa i całego piętnastego wieku przez pryzmat tego miasta". Osią powieści jest wątek miłosny archidiakona Klaudiusza Frollo do pięknej Cyganki Esmeraldy. Katedra Marii Panny w ParyŜu jest znana w Polsce równieŝ pod tytułem Dzwonnik z Notre-Dame. Drugą ksiąŝka to Pięć dni w ParyŜu Danielle Stelle. To interesująca opowieść o honorze i oddaniu, miłości i uczciwości, o odnajdywaniu na nowo nadziei. Akcja rozgrywa się w jednym z hoteli, gdzie przypadkowo natrafia na siebie dwoje nieznajomych: dyrektor potęŝnego koncernu farmaceutycznego i Ŝona znanego senatora. Obydwoje mają ustabilizowane Ŝycie rodzinne, jednak ani ona ani on nie są w pełni szczęśliwi. Co przyniesie im tytułowe pięć dni w ParyŜu? Przekonajcie się Państwo sami. Zapraszam do Biblioteki. I.N.

5 NStr ASZ. 5 BIUL ETYN Str. 5 OBRAZY 127 LECIA NASZEGO SZPITALA Oddział chorych w tzw. Józefowcu Główna śluza na Rudzie w Rybnickiej Kuźni

6 Str. 6 N ASZ N ASZ BIULETYN CzC er zerwiec ec 2013 r. r. Internetowe formy płatności Internetowy handel przeŝywa rozkwit, tylko w 2012 roku w europejskich sklepach i na aukcjach internetowych wydano 112 miliardów euro. Szacuje się Ŝe w Polsce w przyszłym roku wartość rynku internetowego prawdopodobnie przekroczy 4 proc. wartości całkowitej sprzedaŝy detalicznej. Większość klientów trzyma się starych przyzwyczajeń odnośnie formy płatności, 70 proc. środków wydawanych na e-zakupy przekazując sprzedawcom klasycznym przelewem, bądź płacąc gotówką przy odbiorze. Jednak zaufanie do nowoczesnych form płatności rośnie. Świadczy o tym fakt iŝ kwotowy udział płatności za pobraniem spadł w ciągu ostatnich latach o ponad 20 proc., wartość e-przelewów w tym samym czasie zwiększyła się dwukrotnie. Płatności kartą kredytową to zaledwie około 6 proc. ale i tu odnotowano wzrost o około jedną piątą. Wirtualne metody płatności takie jak PayPal są raczej egzotyczne w naszym kraju, korzystamy z nich podczas zakupów w zagranicznych e-sklepach. Krótka charakterystyka elektronicznych form płatności: e-przelew wymagania: konto bankowe z dostępem przez Internet zalety: szybkość, wygoda obsługi wady: Brak ochrony kupującego i moŝliwości cofnięcia transakcji Pobranie wymagania: brak zalety: Powszechne, moŝliwość płatności gotówką wady: WyŜsza opłata za przesyłkę, konieczność odbioru osobistego Płatność wirtualna (Paypal wymagania: Konto online zalety: MoŜliwość płatności za granicą, szybkość, wygoda obsługi wady: Prowizje przy transakcjach transgranicznych Karta płatnicza wymagania: Karta kredytowa/debetowa zalety: MoŜliwość płatności za granicą, szybkość wady: Konieczność podawania poufnych danych sprzedawcy Przelew bankowy wymagania: konto bankowe zalety: powszechne wady: Brak ochrony kupującego, długi czas realizacji płatności Ja sam często korzystam z e-przelewu (głó wnie przy transakcjach na aukcjach internetowych) i jestem bardzo zadowolony z tej formy płatności. Swego czasu przebywając za granicą (Stany Zjednoczone) korzystałem z usługi Pay Pal i równieŝ uwaŝam tego rodzaju płatność za godną polecenia. Wydaje mi się, Ŝe płatności typu pobranie, są juŝ archaiczne i będą stopniowo zastępowane przez nowoczesne płatności internetowe. Leszek godność. Nie michałki Starając się być dobrym, szanując innych ludzi, okazuje się własną Kto czyni dobro, na pewno stara się być lepszym. Ogólny pomyślunek ewolucji Ŝycia nie zawiesi się, jak niektóre komputery. Spodobał mi się świat w dniu dzisiejszym chociaŝby dlatego, Ŝe mam spokój ducha, a bliźni moi, nie są mi wrogami. Koniecznie spójrzcie na to, co robicie na co dzień, zauwaŝcie swoje błędy, tak wam dopomóŝ Bóg. Michał P. Wakacje Czas letni nadchodzi, Słońce ogrzewa Twe ciało Mogę wpatrywać się w Ciebie I wciąŝ mi mało. Jutro przepięknie tłumaczy dziś. Piękne słońce kocha Ŝyć. Karmi nas promieniem ciepłym, Serce aŝ chce bić. Kochamy wakacje, Jak słońce nas dziś. Shadow

7 N AS Z BIUL E TYN Cz er wi e c r. Str. 7 Z PRACOWNI ARTETERAPII Po dłuŝszym okresie nieobecności powrócił do naszego Grona Maciej S., który wsławił się ciekawą kolekcją obrazów. Kolekcja ta znajduje się w Galerii Pod WieŜą. Maciej maluje i pisze wiersze. T ak pisze o sobie w prowadzonym dzienniku: wszystkie myśli, które kieruję na kartki tego zeszytu, są inspirowane tym, co chwila przyniesie. Otwarcie oczu, krótka drzemka, kawa w gronie pacjentów, posiłki wspólnie zjadane, z krótkim chrząkaniem i komentarzem na temat smaków, co jest super, a co mogą wsadzić w d.. I ciągle Jej głos, oczy, twarz, nerwowe wybijanie numeru telefonu. Czekanie na ten niebiański pomruk jej głosu w słuchawce. Wyznania miłości na odległość, która nas dzieli, smutek, tęsknota po zakończonej rozmowie. Kocham Edi. Patrzę przez rozświetlone blaskiem liście. Widzę poranek - jest lekko mgliście. Myślę, czym dzisiaj mnie dzień zaskoczy. Chciałbym się budzić patrząc w jej oczy. Usta do ust zbliŝone znacznie. Kocham tak bardzo i miłość tę zacznę. Sutol Autoportre t stał się tematem prezentacji podczas Międzynarodowych Integracyjnych Warsztatów Artystycznych (informowaliśmy o nich w poprzednim wydaniu biuletynu). W ramach prezentacji przedstawiłam znaczący aspekt zmian, jakie zachodzą w pacjencie w czasie procesu terapii. Mówiąc o tym zjawisku oparłam się na autoportretach swoich pacjentów, z którymi pracowałam metodą psychorysunku. Okazuje się, iŝ dynamizm zmian w autoportrecie widoczny jest w wizerunku twarzy pacjenta, jego sylwetce ciała, kresce, barwie... Czasem te drobne z pozoru niuanse plastyczne mogą stać się początkiem, bądź uzupełnieniem dalszego poznawania pacjenta. W prezentacji nawiązałam do wielkich artystów i ich autoportretów, podkreślając ich znaczącą rolę w Ŝyciu emocjonalnym twórców: F. Kohlo, E. Munch, O. Redon. NaleŜy nadmienić, iŝ metody z zakresu arteterapii, będą w szerszym stopniu dostępne w naszym szpitalu, bowiem juŝ w lipcu rusza działalność Galerii Pod WieŜą, gdzie pacjenci będą mogli uczestniczyć we wspomnianym psychorysunku i nie tylko. Bogusława Jaworska - Zniszcz oł terapeuta oddz. VIII

8 Str. 8 N ASZ BIUL ETYN Zasłyszane Marek Jackowski Marek Jackowski nie Ŝyje. Twórca Maanamu, gitarzysta grup Osjan i Anawa, jeden z najwaŝniejszych polskich muzyków, zmarł 18 maja na zawał serca. Miał 66 lat. - Nie mogę w to uwierzyć. To nie do zrozumienia. Nie do pogodzenia. To jest przerwany lot mówi Kora, wokalistka Maanamu. Rzeczywiście, jeszcze kilkadziesiąt minut przed śmiercią Jackowski wrzucił na swój profil na Facebooku informację, Ŝe właśnie wchodzi do studia, pracuje nad nowym projektem. Kolejnym w jego trwającej 40 lat karierze. Swój pierwszy zespól załoŝył w Łodzi, gdzie studiował anglistykę. Po jednym z występów w krakowskiej Piwnicy Pod Baranami Zygmunt Konieczny i Piotr Skrzynecki namówili go na przenosiny, ale miał juŝ takŝe inny powód do przeprowadzki w Piwnicy poznał dziewczynę, za którą ciągnęła się sława królowej krakowskich hipisów. Nazywał się Kora. Na kilkadziesiąt lat stworzyli jeden z bardziej elektryzujących duetów w historii polskiej piosenki. Najpierw tylko w Ŝyciu prywatnym, potem takŝe na scenie. Potem juŝ tylko na scenie. Pierwszym krakowskim przystankiem Jackowskiego była grupa Anawa pracująca z Markiem Grechutą. Nagrywa z nią słynne płyty Marek Grechuta & Anawa (1970) oraz Korowód (1971). Potem razem z Jackiem Ostaszewskim i Tomaszem Hołujem zakłada Osjan. - Był wtedy wielkim mistykiem, studiował zen, wtedy bardzo modny wspomina Milo Kurtis. - W 1975 roku Marek odszedł z Osjana i tego samego dnia zatelefonował do mnie z pytaniem, czy nie zaczęlibyśmy grać razem. Z początku nazywaliśmy się Sensacyjna Grupa Okazjonalna, potem Marek postanowił zmienić nazwę. Od naszych imion miało to być M & M, ale stanęło na Maanam. Po roku dołączyła Kora, potem John Porter. Marek chciał grać akustyczny rock. Ja wybrałem Osjana, poniewaŝ wolałem grać muzykę improwizowaną. Marek lubił piosenki, ale w pierwszym Maanamie o piosenkach nie było mowy. Graliśmy world music, z tym Ŝe bardziej rytmicznie niŝ w Osjanie. Marek grał na 10 strunowej gitarze, na bębnach i trombitach. I obaj dawaliśmy głos. Tak naprawdę Marek był urodzonym rockmenem dodaje Milo Kurtis. Maanam kilkakrotnie zmienia skład i nabiera coraz wyraźniej rockowego kształtu. W 1979 r. zespól wydaje pierwszy singiel Hamlet. Rok później na festiwalu w Opolu wykonuje Boskie Buenos oraz śądzę pieniądza, stając się ogólnopolską sensacją. Wybucha maanamomania, a grupa nagrywa serię przebojowych płyt, na które Jackowski komponuje większość muzyki. Maanam był ewenementem. Gdyby grał nie w latach osiemdziesiątka za Ŝelazną kurtyną, miałby szansę na karierę międzynarodową. Format tandemu Kora Marek Jackowski, to dla mnie klasa światowa. Przełamywali bariery śro do wisk o we, by li k om un ik aty wn i. Marek by ł po p ro st u gen ialnym kompo zyto rem mówi Janek Benedek znany m.in. z Tiltu i T. Love. Maanam rozpada się pod koniec lat 80 tych, ale wraca na scenę w następnej dekadzie. I znów bije rekordy popularności. Ostatnią, jedenastą płytę Znaki szczególne wydaje w 2004 roku. Po raz drugi grupa zawiesza działalność w 2008 roku gdy Jackowski od kilku lat nie mieszka juŝ w Polsce, tylko wraz z rodziną w małej włoskiej miejscowości - San Marco. UwaŜam, Ŝe Marek Jackowski, to niekwestionowana gwiazda polskiej muzyki. Skomponowanej przez niego muzyki słuchały i słuchają miliony odbiorców w Polsce. Gdyby Maanam istniał do dzisiaj, z pewnością biłby rekordy popularności, a na jego koncerty pojawiałyby się tłumy fanów w róŝnym wieku. Jackowski i Kora z pewnością zaszczepiliby wśród młodych pokoleń uwielbienie do prawdziwego rocka. Warto dodać, Ŝe Marek Jackowski, o czym nie wszyscy wiedzą, był osobą bardzo religijną. Około dwadzieścia lat temu przeŝył on swoiste nawrócenie. Od tej pory, przed koncertami modlił się, bywał teŝ na rekolekcjach, gdzie dawał świadectwo wiary, która pomogła mu w zerwaniu z alkoholizmem. Za Gazetą Wyborczą i Gościem Niedzielnym Piotr Załuski To mnie kręci W aktualnym wydaniu biuletynu, pokrótce przedstawiam dwa sportowe samochody: JAGUAR XKR- S; silnik 5.0 litra V8 kompresor, prędkość max. 300 km/h, od 0 do 100 km/h w 4.1 sek. Samochód ten posiada 550 KM. Prowadzi się znakomicie pokonując zwinnie zakręty, a jego silnik bardzo ładnie brzmi; BMW M6 Coupe silnik 4.4 litra V8 biturbo, prędkość max km/h, silnik o mocy 560 KM. WyposaŜenie obu tych samochodów jest znakomite, choć wygrywa BMW. W kokpicie M 6 występują perfekcyjnie dopasowane i spasowane elementy. Wykorzystano tu: skórę, aluminium i karbon. Kokpit jest takŝe wyposaŝony w ogromny ekran i małą sportową kierownicę. Kabina BMW jest wyposaŝona w sportowe ultrakomfortowe fotele. Samochody wraz ze swoim nietuzinkowym wyglądem i wyposaŝeniem niosą w swym rynkowym segmencie ogromne emocje. BMW jest fantastycznie dopracowane, jednak to Jaguar ma w sobie tyle magii i wyrazistego charakteru, Ŝe BMW rodem z Bawarii moŝe wydawać się nudne. Samochody te są niewątpliwie sportowe i taki mają teŝ charakter. Samochody te pochodzą ze szczytu produktów obu marek samochodowych. Jaguara jest przepięknym sportowym samochodem, BMW M6 jest jego odpowiednikiem. Perfekcjonizm rzuca wyzwanie sztuce, zaś biturbo kompresorowi. Wybór samochodu wolny. Adam Węgrzyn

9 N ASZ BIUL ETYN Z POEZJĄ NA TY Str. 9 Logo! Uciekam gdzieś daleko, nie złapiesz mnie. Martwisz się o mnie? A ja mam to gdzieś. Nikt mnie nie zatrzyma, nie złapiesz mnie. Kiedyś w końcu to zrobię, samotnie gdzieś. O włos Kocham Twoje włosy, mają wiosenny zapach. Nie wiem od kiedy, ale zawsze i wciąŝ będę lubił, a zarazem kochał, splecione miłością nasze włosy. Kiedyś Cię spotkam. Dariusz I nigdy nikt mnie nie przekona, nie jestem taki zły. Wolę dziś umierać, NiŜ być taki jak WY. Przekonałem teraz się, Świat taki jest. Nic oprócz miłości Nie warte jest łez. Biegnę znów gdzieś, Nie złapiesz mnie. Jest zima zima, A mnie juŝ nie ma. O czym mówią ludzie? Nie chcę słuchać ich, Wracam do was, Tylko w snach złych. Nigdy juŝ nie wrócę, Nie goń mnie. Ja chcę umierać JuŜ teraz w ten dzień. Nie ma nadziei. Nie złapiecie mnie. Nie moje słowa I nie mój CEL. Flora Z kwiatów przykład idzie dla nas. Ktoś przytulił tulipana, CzyŜ to rzecz niespotykana? Bluszcz się splata wokół babki, Dalię kuszą małe bratki. Z głębi wody stary grzebień, Na niewinność lilii dybie. Do róŝ fiołek czuje miętę, CzyŜ to dziwy niepojęte? PoŜegnanie na noc Władek Melski Serce juŝ drzemie, prawie śpi, Sen cichutko puka do drzwi. Oczy się kleją, cichną juŝ myśli, Niech Ci się dzisiaj piękny sen przyśni. Zaśnij, zapomnij o świata wadach, Bo noc juŝ cichym krokiem się skrada. Więc zanim uśniesz, by znów wstać rano, Wpadam, by szepnąć cicho dobranoc. A. Sto. Siekierka

10 Str. 10 N ASZ BIULETYN C zerwiec 2013 r. Kulinarne smaki włoskie od Pawła Tym razem podaję przepis uŝywany często do kolacji na stołach włoskich. Spaghetti lub makaron cięty jajeczny z grzybami lub pieczarkami, czosnek, cebula, oliwa z oliwek, sól, pieprz czarny, śmietana, wegeta, natka pietruszki i ser Ŝółty. Składniki na jedną osobę: 1) makaron 150 gram, 2) grzyby 200 gram, 3) jedna duŝa cebula, 4) dwa ząbki czosnku, 5) oliwa z oliwek, 6) sól, 7) ser tarty Ŝółty 100 gram, 8) pieprz czarny mielony według gustu, 9) wegeta lub kucharek przyprawa w proszku, 10) natka pietruszki. Sposób przyrządzenia: Do wody dodać trochę soli i zagotować makaron według przepisu. Równocześnie do duŝej rozgrzanej patelni wlać trochę oliwy z oliwek i oczyszczone pokrojone grzyby wrzucić na patelnię. Dodać pokrojoną cebulę i czosnek wraz z pieprzem czarnym i wegetą moŝna trochę dosolić. Po podsmaŝeniu dodać śmietanę i wymieszać wszystko razem. Odcedzony makaron wrzucić na patelnię, posypać pokrojoną natką pietruszki i startym serem Ŝółtym. Mieszając wszytko razem na średnim ogniu doprowadzić aŝ ser się roztopi i pietruszka dokładnie wymiesza. Podać do stołu Ŝyczę smacznego. Paweł śyła Na wszystko placebo? MoŜe to wyglądać tak. ZbliŜa się północ, do dyŝurki pielęgniarek (np. naszego oddziału) wchodzi pacjent, który od kilku dni ma problemy z zaśnięciem. Dostaje lek, wraca na salę i zasypia. Okazuje się jednak, Ŝe siostry podały mu celowo preparat witaminowy, a nie lek nasenny. I to jest właśnie efekt placebo. Co ciekawe okazuje się to tym bardziej skuteczne im środki mające wywołać efekt terapeutyczny reklamowane są przez ekspertów: lekarzy, naukowców, farmaceutów zaopatrzonych w fartuch i stetoskop. Badania nad efektem placebo wykazały równieŝ większą skuteczność preparatów droŝszych, a wpływ mają nawet takie detale jak wygląd tabletki. Najlepsze działanie mają tabletki gorzkie, duŝe, czerwonego koloru. Co ciekawe pacjenci poinformowani o negatywnych skutkach leku posiadają silniejsze przeświadczenie o jego skuteczności. Tak teŝ trudniejsza i boleśniejsza terapia (np. zastrzyki domięśniowe) jest większym gwarantem zdrowia. Zdaniem naukowców na lepsze efekty lecznicze wpływa równieŝ poinformowanie pacjenta, iŝ posiada on ok. 75% szans na wyleczenie, w przeciwieństwie do informacji o 100% szansie, co wydaje się antyskuteczne. Samo placebo nie musi być terapeutycznym kłamstwem. Efekt ten moŝe być wykorzystany w trakcie podawania preparatów o udowodnionej skuteczności. Podając taką informację pacjentowi wraz ze specyfikiem neutralnym, moŝemy spowodować Ŝe skuteczność leku wzrasta ze średnio 20% do nawet ok. 50%. Placebo stało się zjawiskiem, które fascynuje badaczy. Jedyną wątpliwością jaka się z tym pojawia jest to, czy lekarz moŝe świadomie podawać pacjentowi preparat placebo, który nie posiada działania leczniczego, a pacjent znajduje się w stanie wymagającym owego działania? Nie wiemy do końca co dzieje się w mózgu człowieka, gdy zaŝywa substancję taką jak duŝa, czerwona, gorzka tabletka, podana mu przez profesora medycyny, zapewniającego o wyjątkowym działaniu? Jak to się dzieje, Ŝe na jednych działa taka forma leczenia, a na innych nie robi większego wraŝenia? Czy to jest etyczne ze strony lekarzy? A moŝe skoro pacjentowi z początku artykułu nie stała się krzywda, to zadawanie tych pytań jest bezcelowe? Być moŝe pierwszym placebo... jest juŝ sam lekarz. Tak jak w przykładzie podawanym przez słynnego psychiatrę Antoniego Kępińskiego, gdzie dwóch lekarzy leczyło pacjentów o identycznych rozpoznaniach za pomocą identycznych leków. Pierwszy odnosił spektakularne sukcesy, podczas gdy drugi tkwił z postępującą psychozą. Pisząc o placebo moŝna więc powiedzieć jak Sokrates: Wiem, Ŝe nic nie wiem. Na podst. Gościa Niedzielnego Marian Stasiowski

11 N ASZ BIUL ETYN Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób Psychicznie Chorych w Rybniku - Niedobczycach Cogito Noster ul. Andersa 6 tel , Oferuje pomoc w zakresie: - terapii dziennej - całodobowego hostelu - usług Zespołu Psychiatrii Środowiskowej (rehabilitacja poprzez specjalistyczne oddziaływania terapeutyczne w miejscu zamieszkania). JEśELI TY LUB KTOŚ Z TWOICH BLISKICH, JESTEŚCIE OFIARAMI PRZEMOCY ZE STRONY CZŁONKA RODZINY... Nie wstydź się, skorzystaj z pomocy OPS SPECJALISTA PRACY Z RODZINĄ mgr Hanna Szwagierczak prosi o kontakt tel Oddział Dzienny Terapii UzaleŜnienia od Alkoholu w SPZOZ Państwowym Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku, ul. Gliwicka 33, tel Program terapeutyczny jest realizowany przez 7-8 tygodni. Zajęcia terapeutyczne odbywają się codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do W ramach świadczeń pacjenci otrzymują dwa posiłki (śniadanie i obiad). Na czas leczenia istnieje moŝliwość wydania zwolnienia L 4 Wstępne rozmowy diagnostyczno-kwalifikacyjne odbywają się w środę, czwartek i piątek od godziny do Po zakwalifikowaniu do przyjęcia do programu terapii ustalany jest termin przyjęcia. Uczestniczysz w terapii, a jednocześnie nie tracisz kontaktu z bliskimi na czas leczenia! BIBLIOTEKA SZPITALNA ZAPRASZA! Zachęcamy do skorzystania z bogatego księgozbioru. Oferujemy powieści historyczne, obyczajowe, wojenne, przygodowe, reporterskie. Literaturę popularno-naukową, fantastykę, literaturę dziecięcą oraz młodzieŝową. Na miejscu działa czytelnia, w której moŝna przejrzeć prasę i skorzystać z księgozbioru podręcznego. Czynn a: od pon ied ziałku d o p iątku w g od zin ach od 8.30 do WypoŜyczalnia Zbiorów Muzycznych Miejska Biblioteka Publiczna przy ul. Szafranka 7, pierwsze piętro. Godziny otwarcia: Pn , Wt. Śr. Pt , Czw Do dyspozycji wypoŝyczających wyłoŝone są katalogi alfabetyczne. Pamiętajmy Muzyka łagodzi obyczaje! Poradnia Zdrowia Psychicznego Rybnik, ul. Gliwicka 33 tel (moŝliwość rejestracji telefonicznej) REDAKCJA DZIĘKUJE Dyrekcji Szpitala ZA UśYCZENIE ŚRODKÓW TECHNICZNYC H NIEZBĘDNYCH DO DRUKU Naszego Biu letynu Klub Pacjenta Czynny codziennie od Str. 11 Stowarzyszenie działające na rzecz osób chorych psychicznie i ich rodzin Homo - Homini Rybnik, ul. Gliwicka 33, tel Zaprasza na spotkanie Grupy Wsparcia dla osób chorych psychicznie i ich rodzin. Spotkania odbywają się w Klubie Pacjenta w czwartki o godz (zadzwoń przed przyjściem). CENTRUM MEDYCZNE Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Rybnik, ul. Śląska 1 (Chwałowice) Poradnia Zdrowia Psychicznego i Zdrowia Psychicznego dla Dzieci. Tel ODDZIAŁ PSYCHIATRYCZNY DZIENNY Szpital Psychiatryczny Rybnik, ul. Gliwicka 33 Tel , lub Proponuje następujące formy leczenia i rehabilitacji; Farmakoterapię Psychoterapię indywidualną i grupową Społeczność terapeutyczną Treningi umiejętności społecznych Muzykoterapię i relaksację Psychorysunek Terapię zajęciową Psychoedukację Czas trwania zajęć: (oprócz sobót i niedziel) w godz

12 Str. 12 KRZYśÓWKA N ASZ BIUL ETYN A to ciekawe! Ciąg dalszy cyklu herbacianego: Siatka wędkarska 2. Patowa sytuacja 3. Pieśń Dawida 4. Rysunek konturowy 5. Pamiętna miejscowość na zachód od Smoleńska 6. Pas gruntu przynaleŝny do toru kolejowego 7. Domowy gatunek Figowca 8. Trenował piłkarzy Legii (następnie prowadził reprezentację narodową) 9. Niewola u dawnych Turków i Tatarów Janusz J. Dewar wykonał naczynie laboratoryjne o podwójnych ściankach oddzielonych próŝnią. Wkrótce odkrył, Ŝe doskonale utrzymuje ono ciepło herbaty. Wynalazł termos. Pragnienie, by ludzie na świcie mogli się z sobą porozumiewać, sprawiło Ŝe L. Zamenhof stworzył uniwersalny język esperanto, co znaczy mający nadzieję. D. Shore, tworząc medyczny serial tv Dr House inspirował się postacią Sherlocka Holmesa oraz rubryką w gazecie N.Y.Times z ciekawostkami lekarskimi. Paweł śyła Sport moja pasja Interesuję się sportem i przez 5 lat trenowałem piłkę noŝną w klubie UKS Jesieniec w Radostowicach. Obecnie ze sportów pozostaje mi kibicowanie w tv. Skąd pomysł na przedstawienie Mameda Chalidowa? Walczy on w MMA i podoba mi się jego styl. Nie znam powodów dla których Mamed opuścił Czeczenię, mogę się domyślać, Ŝe pewnie związane to było z wojną domową. Mamed Chalidow w wieku 17 lat trafił do Wrocławia, gdzie nauczył się języka polskiego. Później rozpoczął studia na uniwersytecie Warmińsko - Mazurskim. Dzisiaj mieszka w Olsztynie, ma Ŝonę Ewę i pięcioletniego syna Karima. Chalidow jest praktykującym muzułmaninem i modli się pięć razy dziennie. Sporty walki trenował od 12 roku Ŝycia - uczył się karate, taekwondo i zapasów. W Olsztynie trafił do klubu Arrachion MMA (2003 r.). Trenował takŝe zapasy klasyczne i kiedy pojawił się w klubie umiał tylko rzucać innych na matę. W grudniu ubiegłego roku dostał polskie obywatelstwo i zmienił pisownię nazwiska (wcześniej podpisywał się Khalidow). Mamed to chłopak skromny, tak po prostu, nie na pokaz. Taki typ człowieka. Obserwuję jego karierę i jest on najlepszy w swoim zawodzie. śyczę mu zdrowia i aby nie został kontuzjowany. Kuti Uśmiechnij się! - DuŜe sumy... Jakie są ulubione ryby lekarzy? Pacjent w szpitalu mówi do pielęgniarki: - Ale to lekarstwo jest niedobre! Obrzydliwe! - To nie lekarstwo to obiad mówi pielęgniarka. Trzech przedszkolaków spiera się, który ma najlepszą pamięć. - Ja pamiętam pierwszy dzień w przedszkolu. - To nic, ja pamiętam pierwszy dzień po urodzeniu mówi drugi. A na to trzeci: - Ja pamiętam jak jechałem pod namiot z tatą, a wracałem do domu z mamą. Wiesz, sąsiedzi nazywają mnie kopciuszkiem - mówi dziewczyna. - O, szukasz księcia z bajki? - Nie... palę trzy paczki papierosów dziennie. Michał NASZ BIULET YN Wy dawca: Oddział IX Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie C hory ch w Ry bniku, Redaktor Naczelny : Krzysztof Kutry b. Zastępca Red. Nacz. Janusz Kuraś. Zespół redakcyjny : Wojciech Konieczny, Leszek, Piotr Załuski, Marian Stasiowski, Michał, M. B., Sebastian, Paweł śy ła, Shadow, Szymek, Janusz, Adam Węgrzy n, Leszek, Kuti. Druk: Maciej Fry decki. KolportaŜ: oddział IX, tel w. 269, , nakład: 100 egzemplarzy. wydanie internetowe - chiatria.com

NASZ BIULETYN Wrzesień 2013 r. Nr 08 (128) 2013 r.

NASZ BIULETYN Wrzesień 2013 r. Nr 08 (128) 2013 r. Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku NASZ BIULETYN Wrzesień 2013 r. Nr 08 (128) 2013 r. W tym numerze między innymi: Księdzu Zygmuntowi podziękowanie, Mała Bazylika..., Jastrzębie Zdrój,

Bardziej szczegółowo

NASZ BIULETYN Listopad 2013 r. Nr 10 (130) 2013 r.

NASZ BIULETYN Listopad 2013 r. Nr 10 (130) 2013 r. Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku NASZ BIULETYN Listopad 2013 r. Nr 10 (130) 2013 r. W tym numerze między innymi: Świętych obcowanie, Święto Niepodległości, Syreny, Szybka pomoc, Moja

Bardziej szczegółowo

NASZ BIULETYN PRZECZYTAJ I PODAJ DALEJ

NASZ BIULETYN PRZECZYTAJ I PODAJ DALEJ Państwowy Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku NASZ BIULETYN PRZECZYTAJ I PODAJ DALEJ Marzec 2011 r. Nr 3 (103) 2011 r. W tym numerze między innymi: Adam i Ewa, Spotkanie z Bogiem, Smutek,

Bardziej szczegółowo

NASZ BIULETYN. Maj 2007 r. Nr 5(66) 2007 r. PRZECZYTAJ I PODAJ DALEJ

NASZ BIULETYN. Maj 2007 r. Nr 5(66) 2007 r. PRZECZYTAJ I PODAJ DALEJ Maj 2007 r. Nr 5(66) 2007 r. SP Z OZ Pańs tw ow y Sz pit al dla N erw ow o i Psy c hic z nie C hory c h w R y bnik u NASZ BIULETYN W tym numerze między innymi: Prawo i medycyna, Sądownictwo monarsze, Adventure...,

Bardziej szczegółowo

Miesięcznik Ogólnopolski Istnieje od 2004 ISSN 1733-9561 Nr 3/2010 egzemplarz bezpłatny

Miesięcznik Ogólnopolski Istnieje od 2004 ISSN 1733-9561 Nr 3/2010 egzemplarz bezpłatny Miesięcznik Ogólnopolski Istnieje od 2004 ISSN 1733-9561 Nr 3/2010 egzemplarz bezpłatny Zapraszamy do zamieszczenia artykułów i informacji o swojej działalności na łamach naszego miesięcznika. Teksty i

Bardziej szczegółowo

B i u l e t y n R e g i o n u W a r s z a w a MITYNG

B i u l e t y n R e g i o n u W a r s z a w a MITYNG 24 KALENDARIUM SPOTKAŃ SŁUśB AA W REGIONIE WARSZAWA INTERGRUPA AA ATLAS trzecia niedziela godz. 14 00 spotkania w terenie adres koresp. 08-110 SIEDLCE 2, skrytka pocztowa 24 INTERGRUPA AA MAZOWIECKA pierwsza

Bardziej szczegółowo

Państwowy Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku NASZ BIULETYN

Państwowy Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku NASZ BIULETYN Państwowy Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku NASZ BIULETYN STYCZEŃ 2004 ROKU Nr 1 (27) 2004 W tym numerze między innymi: Sport, Zmiany w przykazaniach kościelnych, Poezja, Gdzie jest wieża

Bardziej szczegółowo

Drodzy Czytelnicy... 1. I. CO NOWEGO... CZYLI O STARYM INACZEJ... 3 Depresja... i co dalej?... 3

Drodzy Czytelnicy... 1. I. CO NOWEGO... CZYLI O STARYM INACZEJ... 3 Depresja... i co dalej?... 3 Drodzy Czytelnicy Przygotowaliśmy dla Was nowy numer do czytania na letnie dni. Jak zwykle trochę wiedzy, trochę tekstu do przemyśleń, dobrych rad i historii wziętych z naszego życia. Chwalimy się tym

Bardziej szczegółowo

Dobre. Od redakcji WIADOMOŚCI

Dobre. Od redakcji WIADOMOŚCI Od redakcji która opada wskazując dokładny czas o Festiwalu Rzeźby z Piasku Duch godzinie 12, 14, 16 i 18. Ten ostatni spadek Gdańskiej Architektury. Są to gdańskie kuli czasu jest sygnałem do opuszczenia

Bardziej szczegółowo

s. 22 Z PRZYJACIELSKĄ WIZYTĄ NA UKRAINIE JUBILEUSZ sm JOACHIMY ŚWIAT ZNANY I NIEZNANY WYSTAWA, KTÓRA ZAWSZE ZASKAKUJE s. 4

s. 22 Z PRZYJACIELSKĄ WIZYTĄ NA UKRAINIE JUBILEUSZ sm JOACHIMY ŚWIAT ZNANY I NIEZNANY WYSTAWA, KTÓRA ZAWSZE ZASKAKUJE s. 4 Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Branicach Wojewódzki Specjalistyczny Zespół Neuropsychiatryczny w Opolu Wyd. 171 LIPIEC-SIERPIEŃ-WRZESIEŃ 2013 Rok XVI s. 22 ŚWIAT ZNANY I NIEZNANY Z PRZYJACIELSKĄ

Bardziej szczegółowo

Pryzmat. Sekrety działania Call Center. Temat miesiąca: str 4. Czy każdego stać na zdrową żywność? str 14

Pryzmat. Sekrety działania Call Center. Temat miesiąca: str 4. Czy każdego stać na zdrową żywność? str 14 www.ujk.edu.pl/ibib Nr. 1 listopad 2014 Czasopismo Studenckie Pryzmat Nasz punkt widzenia fot. bartkowy.blox.pl Temat miesiąca: Sekrety działania Call Center str 4 Czy każdego stać na zdrową żywność? str

Bardziej szczegółowo

Życie codzienne u Terapia u Samopomoc u Współpraca. Czasopismo dla rodzin osób chorujących psychicznie. ISSN 1898-0007 Półrocznik Nr 109

Życie codzienne u Terapia u Samopomoc u Współpraca. Czasopismo dla rodzin osób chorujących psychicznie. ISSN 1898-0007 Półrocznik Nr 109 Życie codzienne u Terapia u Samopomoc u Współpraca RODZINY Grudzień Czerwiec ISSN 1898-0007 Półrocznik Nr 109 2011 Czasopismo dla rodzin osób chorujących psychicznie Pierwsza Doroczna Konwencja Europejskiej

Bardziej szczegółowo

popiel nie marudzą Lidia Profesjonaliści Kultura ygor przebindowski Raport urlop w polsce Psychologia sos dla par Moda Monte carlo Hobby nurkowanie

popiel nie marudzą Lidia Profesjonaliści Kultura ygor przebindowski Raport urlop w polsce Psychologia sos dla par Moda Monte carlo Hobby nurkowanie Nr 2(2) jesień 2014 Cena 7,00 zł w tym 8% VAT M A G A Z Y N L U D Z I C I E K A W Y C H Ż Y C I A Lidia popiel Profesjonaliści nie marudzą Kultura ygor przebindowski Raport urlop w polsce Psychologia sos

Bardziej szczegółowo

N u m e r8 / 2 0 1 5 ( 1 2 ) s i e r p i e ń 2 0 1 5 w w w. n ow i n k i. co m. n l W yd aw n i c t wo b ez p ł a t n e

N u m e r8 / 2 0 1 5 ( 1 2 ) s i e r p i e ń 2 0 1 5 w w w. n ow i n k i. co m. n l W yd aw n i c t wo b ez p ł a t n e N u m e r8 / 2 0 1 5 ( 1 2 ) s i e r p i e ń 2 0 1 5 w w w. n ow i n k i. co m. n l W yd aw n i c t wo b ez p ł a t n e 2 nr 8 (12) sierpień 2015 nr 8 (12) sierpień 2015 Felieton Wakacje to takie m Wakacje

Bardziej szczegółowo

str. 5 Warszawskie Hospicjum dla Dzieci Informator bezpłatny nr 3 (49) wrzesień 2009 r.

str. 5 Warszawskie Hospicjum dla Dzieci Informator bezpłatny nr 3 (49) wrzesień 2009 r. Warszawskie Hospicjum dla Dzieci Informator bezpłatny nr 3 (49) wrzesień 2009 r. str. 5 1% podatku Organizacja Pożytku Publicznego www.hospicjum.waw.pl Aktualności Opieka paliatywna nad dziećmi w Polsce

Bardziej szczegółowo

19/2013. Początek to tylko ciąg dalszy, polecamy. czyli o jubileuszu SKOK PIAST. W tym numerze. Lubię to! Zawsze czytaj treść umowy.

19/2013. Początek to tylko ciąg dalszy, polecamy. czyli o jubileuszu SKOK PIAST. W tym numerze. Lubię to! Zawsze czytaj treść umowy. 19/2013 PIAST Początek to tylko ciąg dalszy, czyli o jubileuszu SKOK PIAST W tym numerze polecamy Każdy przecież początek to tylko ciąg dalszy, a księga zdarzeń zawsze otwarta w połowie. Nieprzypadkowo

Bardziej szczegółowo

KAśDY INNY, WSZYSCY RÓWNI...

KAśDY INNY, WSZYSCY RÓWNI... gazetka szkolna II LO im. Romualda Traugutta w Częstochowie ul. Kilińskiego 62 tel. (034) 361 25 68 e-mail: agnieszka.henel@vp.pl Wszelkie uwagi na temat gazetki proszę pisać na Forum Traugutta w kategorii

Bardziej szczegółowo

Numer 17 Czerwiec 2007

Numer 17 Czerwiec 2007 W tym numerze : Numer 17 Czerwiec 2007 KANZAS NA WAKACJACH, czyli sondaŝ uliczny Tymek: Nad naszym konstantynowskim morzem, Zgniłe Błota ze znajomymi, moŝe do Łodzi na imprezy okolicznościowe.str 2 I minął

Bardziej szczegółowo

bajkę Elżbietą Wierzchowską temat numeru: str. 14 Wywiad z dyr. Biura Polityki Zdrowotnej str. 8 Ponadto: Lekarz radzi - Nerwice Zioła na każdym stole

bajkę Elżbietą Wierzchowską temat numeru: str. 14 Wywiad z dyr. Biura Polityki Zdrowotnej str. 8 Ponadto: Lekarz radzi - Nerwice Zioła na każdym stole Lecznictwo Otwarte Kwartalnik Nr 01/2007 (23) Wydawany przez SZPZLO Warszawa Praga Południe ISSN: 1897-1903 temat numeru: Stwórz bajkę terapeutyczną dla dziecka! str. 8 str. 14 Wywiad z dyr. Biura Polityki

Bardziej szczegółowo

WSTĘPNIAK. rok 2013/14, nr 3

WSTĘPNIAK. rok 2013/14, nr 3 Cena 2 zł Czy szkodzi? Czy masz problem z wagą? Co ciekawego na projekcie unijnym? 11 listopadaczy ważny? Co na siebie włożyć w zimie? Czy to Święto? Opiekun Gazetki: mgr Jolanta Wątorczyk Redaktor Naczelny:

Bardziej szczegółowo

Bogusława Towalewska KANDYDAT NA BURMISTRZA WAŁCZA. Bogusława Towalewska. Weekendowe wydanie Pojezierza Wałeckiego. (Nr 13) 28 listopada 2014 SUPER

Bogusława Towalewska KANDYDAT NA BURMISTRZA WAŁCZA. Bogusława Towalewska. Weekendowe wydanie Pojezierza Wałeckiego. (Nr 13) 28 listopada 2014 SUPER Bogusława Towalewska KANDYDAT NA BURMISTRZA WAŁCZA Publikacja sfinansowana ze środków KWW WSPÓLNY WAŁCZ Dlaczego Pan Matela przestał być moim zastępcą? Kampanię wyborczą staram się prowadzić zgodnie z

Bardziej szczegółowo

EGZAMINY CERTYFIKATOWE Z JĘZYKA POLSKIEGO JAKO OBCEGO

EGZAMINY CERTYFIKATOWE Z JĘZYKA POLSKIEGO JAKO OBCEGO ROZUMIENIE TEKSTU PISANEGO EGZAMINY CERTYFIKATOWE Z JĘZYKA POLSKIEGO JAKO OBCEGO INFORMACJE OGÓLNE Ogólny opis umiejętności 1 Zdający powinni rozumieć pojedyncze napisy, fragmenty tekstów o długości jednego

Bardziej szczegółowo

Najważniejszy mecz Przemka. Sieć ma być dla wszystkich! str. 6-7. Na wózku szybciej str. 16-17

Najważniejszy mecz Przemka. Sieć ma być dla wszystkich! str. 6-7. Na wózku szybciej str. 16-17 Sieć ma być dla wszystkich! str. 6-7 ISSN 1895 4987 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY KWIECIEŃ 4/71/2015 Najważniejszy mecz Przemka str. 14-15 Wszystkiego co najlepsze na Święta Wielkiej Nocy, wiosennych nastrojów,

Bardziej szczegółowo

Wkraczamy do (read)akcji!

Wkraczamy do (read)akcji! strona REaDakcji gazetka uczniów I LO im. M. Kopernika ul. Łopuskiego 42-44 78-100 Kołobrzeg tel. 943544633 redakcjaread@gmail.com www.readakcja.republika.pl nr 1(14) 2013/2014 nakład 80 egzemplarzy Opiekun

Bardziej szczegółowo

WAŁCZ. Drzewa pod piłę

WAŁCZ. Drzewa pod piłę 78-600 Wałcz, Tęczowa 5-7 +48 67 250 0 18, +48 601 210 010 www.proeste.eu, info@proeste.eu BOTOX KWAS HIALURONOWY AQUALYX LIPOLIZA FARMAKOLOGICZNA Variable Pulsed Light TM - dowiedziona skuteczność w leczeniu

Bardziej szczegółowo

1-2 Dłonie i Słowo. Magazyn Towarzystwa Pomocy Głuchoniewidomym. Maraton w Nowym Jorku. s. 4. Wyprawa na rowerach. s. 11. Biblioteka dla wszystkich

1-2 Dłonie i Słowo. Magazyn Towarzystwa Pomocy Głuchoniewidomym. Maraton w Nowym Jorku. s. 4. Wyprawa na rowerach. s. 11. Biblioteka dla wszystkich 2013 rok 1-2 Dłonie i Słowo Magazyn Towarzystwa Pomocy Głuchoniewidomym Maraton w Nowym Jorku s. 4 Wyprawa na rowerach s. 11 Biblioteka dla wszystkich s. 63 od redakcji Drodzy Czytelnicy, za nami gorące

Bardziej szczegółowo

Nasza Historia. Dużo już za nami, ale wciąż jeszcze wiele przed... str. 8

Nasza Historia. Dużo już za nami, ale wciąż jeszcze wiele przed... str. 8 Warszawskie Hospicjum dla Dzieci Informator bezpłatny nr 2 (56) czerwiec 2011 r. Nasza Historia Dużo już za nami, ale wciąż jeszcze wiele przed... str. 8 1% podatku Organizacja Pożytku Publicznego www.hospicjum.waw.pl

Bardziej szczegółowo

Wiosną chce się żyć!

Wiosną chce się żyć! ISSN 1642-2457 kwartalnik nr 2, kwiecień 2008 (29) FOT. A. KULIKOWSKA Wiosną chce się żyć! Bywa, że czujemy się obciążeni nieustanną obecnością innych ludzi: w pracy, na ulicy, w gwarnym, pełnym ludzi

Bardziej szczegółowo

PORADNIK. Jak wyszliśmy z długów. Sprawdź się! popadamy w zadłużenie? wyjście 4z długów. Czy podejmujesz rozsądne decyzje finansowe?

PORADNIK. Jak wyszliśmy z długów. Sprawdź się! popadamy w zadłużenie? wyjście 4z długów. Czy podejmujesz rozsądne decyzje finansowe? Bez długów Bez PROBLEMÓW Bez ZMARTWIEŃ PORADNIK Jak wyszliśmy z długów Historie i porady osób zadłużonych kroki na wyjście 4z długów Zagrożenie współzadłużeniem Co zrobić, gdy bliska osoba popadnie w tarapaty

Bardziej szczegółowo

Trudny wybór. Borkowo bolszewicki marsz powstrzymany DODATEK TV. czeka na Twoją reklamę. str. 2. str. 3. str. 3. str. 5. Na razie miernie. str.

Trudny wybór. Borkowo bolszewicki marsz powstrzymany DODATEK TV. czeka na Twoją reklamę. str. 2. str. 3. str. 3. str. 5. Na razie miernie. str. DODATEK TV To miejsce czeka na Twoją reklamę tel./fax 023 691 23 43 e mail:zycie@nasielsk.pl www.zycie.nasielsk.pl O zdrowiu i zarobkach str. 2 Poradnia w nowym entourag u str. 3 Rodzina po wypadkach Na

Bardziej szczegółowo