Zasady i Procedury. Aktualizacja i data wprowadzenia w życie 11 listopad 2011 r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zasady i Procedury. Aktualizacja i data wprowadzenia w życie 11 listopad 2011 r."

Transkrypt

1 Zasady i Procedury Aktualizacja i data wprowadzenia w życie 11 listopad 2011 r. Sekcja 1 - Wstęp Misja firmy Założenia WowWe Zobowiązujemy się do tworzenia narzędzi i urządzeń internetowych oraz usług dodatkowych, które pomagają ludziom łączyć się, rozmawiać i komunikować w autentyczny i zrozumiały sposób. Zobowiązujemy się umożliwiać powstawanie związków, które są przyjazne, uczciwe, szczere i godne WowWe. Zobowiązujemy się dostarczyć przeżycia WowWe, które są najważniejszą wartością dla naszych klientów i wymierną możliwością dla naszych dystrybutorów Partnerski Kodeks Postępowania Wszyscy Niezależni Partnerzy Handlowi WowWe zgadzają się przestrzegać następującego Kodeksu Postępowania Partnera. 1. Jako Partner WowWe będę postępował uczciwie i sprawiedliwie. 2. Będę prowadził działalność biznesową w sposób, który wzmocni moją reputację i oraz ustaloną pozytywną opinię na temat WowWe. 3. Będę uprzejmie i z respektem traktował każdą osobę, z którą kontaktuję się w ramach moich działań jako Niezależnego Partnera. 4. Nie będę uczestniczył w czynnościach, które mogą nadszarpnąć reputację WowWe lub moją, nie będę też krytykował WowWe, jego pracowników lub innych Partnerów. 5. Będę w dalszym ciągu wspierał wzrost WowWe w formie ciągłego wsparcia oraz zachęty dla moich Klientów, jak również innych Partnerów, aby mieć pewność, że ich doświadczenia z WowWe są pozytywne. 6. Nie będę robił ani mówił nic, co zgodnie ze zdrowym rozsądkiem mogłoby nieść za sobą efekt oczernienia WowWe lub umniejszenia lub osłabienia ich dobrej woli i reputacji w usługach, które wykonują, w tym, lecz nie wyłącznie, nie będę składał oświadczeń, które mogą negatywnie wpłynąć na ich źródła klientów poleconych lub inne osoby, które są zaangażowane lub dotknięte przez ich usługi. 7. Nie będę fałszywie przedstawiał produktów, usług, ani Planu Kompensacyjnego WowWe 8. Nie będę zachęcał finansowo, ani usiłował zachęcić finansowo, jakiegokolwiek Partnera, pośrednio lub bezpośrednio, do uczestniczenia w innym sieciowym programie marketingowym lub angażował ich w nieprawdziwe lub nielegalne praktyki. 9. Będę pamiętał, że nawet moje osobiste doświadczenia lub zyski otrzymane w ramach produktów, usług lub programów WowWe, mogą zostać zinterpretowane jako nieuprawnione przekroczenie informacji na etykiecie. 10. Rozumiem i zgadzam się, że ponoszę wyłączną odpowiedzialność za wszelkie zobowiązania finansowe i/lub prawne, które nastąpią w trakcie mojego działania jako Partner i jako Partner spłacę wszelkie długi i zobowiązania. 11. Będę rywalizował agresywnie ale uczciwie i będę szanował uczestników innych sieciowych programów marketingowych. Nie będę próbował zdobyć list dystrybutorów lub list klientów innych sieciowych firm marketingowych, ani też koncentrował sprzedaży lub wysiłków rekrutacyjnych wyłącznie na klientach

2 lub dystrybutorach jakiejkolwiek innej firmy. Nie będę wykorzystywał materiałów sprzedażowych, które są uważane za własność innej firmy. Sekcja 2 - Informacje Ogólne 2.1. Zasady oraz Plan Kompensacyjny jako Część Umowy Partnerskiej Niniejsze Zasady i Procedury, w ich obecnej formie oraz wraz z poprawkami w wyłącznej gestii WowWe, Inc (dalej zwaną WowWe lub Firmą ), są związane i są integralną częścią Umowy Partnerskiej WowWe (dalej Umowa Partnerska ). Kiedykolwiek termin Umowa jest używany w Sekcji dotyczącej Zasad, odnosi się on zbiorczo do Wniosku o Współpracę oraz Umowy Partnerskiej, niniejszych Zasad i Procedur, Planu Marketingowego i Kompensacyjnego WowWe oraz Formularza Rejestracyjnego Podmiotu Gospodarczego (jeżeli ma zastosowanie). Te dokumenty są włączone na mocy niniejszego odwołania do Umowy Partnerskiej - Zasady i Procedury (w ich obecnej formie oraz wraz z poprawkami wprowadzonymi przez WowWe). Obowiązkiem każdego Partnera jest przeczytać, zrozumieć, trzymać się i upewnić się, że jest świadomy i stosuje najbardziej aktualną wersję niniejszych Zasad i Procedur. Podczas sponsorowania lub zapisywania nowego Partnera, obowiązkiem dotychczasowego Partnera jest dostarczenie najbardziej aktualnej wersji Zasad i Procedur oraz Planu Marketingowego i Kompensacyjnego WowWe wnioskodawcy przed podpisaniem Umowy Partnerskiej Cel Zasad WowWe jest firmą sprzedaży bezpośredniej, która handluje produktami oraz usługami komunikacji/prezentacji internetowej za pomocą Niezależnych Partnerów. Ważne jest, by zrozumieć, że sukces wasz oraz waszych Partnerów zależą od uczciwości osób sprzedających nasze produkty i usługi. Aby jasno zdefiniować związki istniejące pomiędzy Partnerem, a WowWe, Inc. (dalej zwaną WowWe ) oraz wyraźnie ustalić akceptowany standard postępowania biznesowego, WowWe ustanowił Umowę. Partnerzy WowWe są zobowiązani do postępowania zgodnie z wszystkimi Warunkami zawartymi w Umowie, a także przepisami prawa państwowego, federalnego, terytorialnego, samorządowego lub lokalnego, które mają zastosowanie do działania oraz postępowania firmy WowWe. Ponieważ istnieje możliwość, że wiele z niniejszych standardów postępowania może być nowością dla Partnerów, ważne jest, by każdy zapoznał się i przestrzegał zapisów Umowy. Prosimy o uważne zapoznanie się z informacjami z niniejszym Oświadczeniem dotyczącym Zasad i Procedur Wyjaśnia ono oraz ustala związek pomiędzy tobą, jako niezależnym kontrahentem, a Firmą. Jeśli mają Państwo jakieś pytania dotyczące jakichkolwiek zasad lub przepisów, prosimy nie wahać się i zwrócić się do swojego Sponsora lub do WowWe Zmiany w Umowie Ponieważ przepisy prawa państwowego, federalnego, terytorialnego, samorządowego lub lokalnego, a także środowiskowe, zmieniają się okresowo, WowWe zastrzega sobie prawo do zmiany zapisów Umowy oraz cen za produkty i usługi wedle swojego wyłącznego uznania. Przez podpisanie Umowy Partnerskiej, Partner wyraża zgodę na przestrzeganie wszystkich poprawek i modyfikacji, które WowWe uzna za stosowne. Poprawki wejdą w życie po zawiadomieniu wszystkich Partnerów, że Umowa uległa modyfikacji. Zawiadomienia na temat poprawek do umowy będą publikowane w oficjalnych Materiałach WowWe. Firma dostarczy lub udostępni wszystkim Partnerom kompletny egzemplarz poprawionych przepisów za pomocą co najmniej jednego z następujących sposobów: (1) publikacja na oficjalnej stronie internetowej Firmy; (2) poczta elektroniczna (e- mail); (3) faks na żądanie; (4) nagranie za pomocą poczty głosowej; (5) publikacja w czasopismach Firmy; (6) włączenie do zamówień towaru lub premii prowizyjnych; lub (7) wysyłek specjalnych Kontynuacja działań Partnera WowWe lub akceptacja premii lub prowizji przez Partnera oznacza akceptację jakiejkolwiek i wszystkich poprawek Opóźnienia WowWe nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia lub niepowodzenie w wykonaniu swoich zobowiązań, jeśli wykonanie tych czynności jest uniemożliwione z powodów znajdujących się poza jego świadomą kontrolą.

3 W tym, bez ograniczeń, odnosi się to do braku dostępu do internetu, ograniczeń zasilania jednej ze stron, strajków, problemów pracowniczych, buntów, wojen, powodzi, pożarów, śmierci lub decyzji lub rozkazów rządowych Rozdzielność Zasad i Prowizji Jeśli jakiekolwiek postanowienie Umowy, w obecnej formie lub po poprawkach, zostanie uznane za nieważne lub niemożliwe do wprowadzenia z jakiegokolwiek powodu, tylko nieważny fragment(y) postanowienia zostaną unieważnione, a pozostaje to bez wpływu na ważność pozostałych postanowień Umowy, a w efekcie Umowa będzie skonstruowana tak, jakby nieważne lub niemożliwe do wprowadzenia z jakiegokolwiek powodu zapisy nigdy nie były jej częścią Odstąpienie od Umowy Firma nigdy nie zrzeka się swojego prawa do nalegania na stosowanie się do zapisów Umowy i odpowiednich praw określających postępowanie w biznesie. Jakiekolwiek niepowodzenie WowWe, by wykorzystać wynikające z Umowy prawo egzekwowania stosowania się do jakichkolwiek zobowiązań lub zapisów Umowy przez Partnera i żadna zwyczajowa praktyka stron różniąca się od warunków Umowy nie oznacza odstąpienia przez WowWe od prawa żądania postępowania dokładnie zgodnego z zapisami Umowy. Odstąpienie od Umowy przez WowWe może nastąpić tylko w formie pisemnej przez autoryzowanego przedstawiciela Firmy. Odstąpienie przez WowWe egzekwowania złamania jakiegoś zapisu Umowy przez Partnera, nie ma wpływu i nie umniejsza praw WowWe związanych z innym złamaniem zapisu Umowy i nie ma wpływu na prawa i zobowiązania jakiegokolwiek innego Partnera; opóźnienie lub odstąpienie od egzekucji praw przez WowWe wynikających ze złamania danego zapisu Umowy nie będzie mieć wpływu i nie zmniejszy praw WowWe co do tego i kolejnych naruszeń zapisów Umowy. Istnienie roszczenia lub powództwa Partnera wobec WowWe nie stanowi obrony przed egzekucją przez WowWe praw wynikających z zasad lub zapisów Umowy. Sekcja 3 - Zostawanie Partnerem Wymagania, by Stać się Partnerem Aby stać się Partnerem WowWe, każdy kandydat musi: 1. Być osobą dorosłą w rozumieniu lokalnego prawa w swoim Państwie, Kraju, Prowincji lub Terytorium zamieszkania; 2. Musi posiadać ważny numer identyfikacji podatkowej, zgodnie z przepisami lokalnego prawa w swoim Państwie, Kraju, Prowincji lub Terytorium zamieszkania; (Na przykład: Obywatele USA muszą posiadać numer ubezpieczenia społecznego lub Federalny Numer Identyfikacji Podatkowej); 3. Zakupić Program Partnerski WowWe (opcjonalnie w stanie Płn Dakota); oraz 4. Dostarczyć do WowWe poprawnie wypełnioną (tylko oryginały - nie kopie) oraz podpisaną Umowę Partnerską oraz zapisać się jako Niezależny Sprzedawca poprzez stronę internetową WowWe osoby rekrutującej. Firma zastrzega sobie prawo odrzucenia jakiejkolwiek Umowy Partnerskiej dla nowego Centrum Partnerskiego Pakiet Partnerski (ABS): $69.95 W celu zapoznania nowych Partnerów z produktami WowWe, usługami, technikami sprzedaży, pomocy sprzedażowej oraz innymi kwestiami, Firma wymaga, by Partner zakupił Pakiet Partnerski ( ABS ) (opcjonalnie w stanie Płn Dakota). Poza zakupem płatnego Pakietu ABS, nikt nie jest zobowiązany do zakupu produktów WowWe, usług, pomocy sprzedażowych, ani też uiszczać jakiejkolwiek opłaty, by stać się Partnerem. ABS to narzędzie online, w którego skład wchodzą osobista Strona Internetowa oraz Wirtualne Biuro, a także Program Szkoleniowy online z podstawowymi narzędziami sprzedażowymi oraz marketingowymi, które mają pomóc Partnerom zbudować ich własny biznes WowWe.

4 Cena zakupu ABS $50 jest przeceniona do $10 w razie zakupu produktu detalicznego. Aby otrzymać zniżkę ABS, wnioskodawca musi zakupić produkt (lub produkty) wraz z ABS. Żaden rodzaj prowizji jakiegokolwiek rodzaju nie jest wypłacany z ABS Zapisywanie Nowego Partnera WowWe oferuje wygodną metodę zapisywania online dla nowych Partnerów za pomocą strony internetowej WowWe swojej osoby rekrutującej Zapisywanie Podmiotu Gospodarczego Podmioty gospodarcze takie jak spółki z o.o., spółki jawne, działalności jednoosobowe oraz handlowcy, mogą zostać Partnerami WowWe i mogą działać pod swoją nazwą handlową. Jeśli nowa działalność Partnerska będzie istnieć i działać w powyższej formie prawnej, w ciągu 30 (trzydziestu) dni od daty złożenia podania należy dostarczyć Pakiet Rejestracyjny Podmiotu Gospodarczego (Formularz Działalności Gospodarczej oraz Umowa lub Statut Spółki / organizacji) W przypadku, jeśli jakikolwiek akcjonariusz, partner, osoba zarządzająca lub też Partner jest jednostką prawną, informacje wymagane dla Partnera będą również wymagane dla danego akcjonariusza, partnera, lub osoby zarządzającej Korzyści dla Partnera Po akceptacji Podania Partnerskiego przez WowWe, nowy Partner może korzystać z korzyści Planu Marketingowego i Kompensacyjnego oraz Umowy Partnerskiej. Niniejsze korzyści to między innymi prawo do: 1. Zakupu produktów i usług WowWe po cenach Partnera; 2. Handlować i promować sprzedaż produktów i usług WowWe, a także osiągać zyski z tej sprzedaży; 3. Uczestniczyć w Planie Marketingowym i Kompensacyjnym WowWe (otrzymywać bonusy i prowizje, jeśli takowe są należne); 4. Rekrutować inne osoby oraz podmioty jako Partnerów do działalności WowWe i w ten sposób budować Organizację Marketingową oraz awansować w Planie Marketingowym i Kompensacyjnym WowWe. 5. Otrzymywać okresową literaturę WowWe oraz inne komunikaty i informacje WowWe; 6. Uczestniczyć we wsparciu, usługach, szkoleniach, spotkaniach motywacyjnych i integracyjnych, sponsorowanych przez WowWe lub, jeśli to konieczne, po uiszczeniu odpowiednich opłat; oraz 7. Uczestniczyć w konkursach promocyjnych i marketingowych oraz programach sponsorowanych przez WowWe dla swoich Partnerów Odnowienie Swojej Działalności WowWe Okres obowiązywania Umowy Partnerskiej to jeden (1) rok od daty jej akceptacji i jest ona automatycznie corocznie odnawialna przez WowWe pod warunkiem, że Partner nie złamał Warunków Firmy oraz Zasad i Procedur i nie zalega z odpowiednimi opłatami i płatnościami. Sekcja 4 - Działalność w ramach WowWe Przestrzeganie Planu Marketingowego i Kompensacyjnego WowWe Przepisy Ogólne Partnerzy muszą przestrzegać warunków Planu Marketingowego i Kompensacyjnego WowWe określonego w oficjalnych dokumentach WowWe. Partnerzy nie będą wykorzystywać możliwości WowWe poprzez, lub w kombinacji, z innym systemem, programem lub metodą marketingową w sposób inny niż określony w oficjalnych dokumentach WowWe. Partnerzy nie będą wymagać i zachęcać, by inni obecni lub potencjalni klienci lub Partnerzy uczestniczyli w WowWe w inny sposób niż jest to ujęte w programie określonym w oficjalnych dokumentach WowWe. Partnerzy nie będą wymagać i zachęcać innych obecnych lub potencjalnych klientów lub Partnerów, aby stosowali się do umów lub kontraktów innych niż oficjalne umowy lub kontrakty WowWe w celu zostania

5 Partnerem WowWe. W ten sam sposób, Partnerzy nie będą wymagać i zachęcać innych obecnych lub potencjalnych klientów lub Partnerów, aby dokonywali zakupów lub płatności osobom prywatnym lub podmiotom gospodarczym w celu uczestniczenia w Planie Marketingowym i Kompensacyjnym WowWe, innym niż zakupy i płatności określone jako rekomendowane lub konieczne w oficjalnych dokumentach WowWe Reklama i Marketing Przepisy Ogólne Wszyscy Partnerzy będą dbać i promować dobre imię WowWe oraz produktów Firmy. Marketing i promocja WowWe, możliwości związanych z WowWe, Planu Marketingowego i Kompensacyjnego oraz produktów i usług WowWe będą zgodne z interesem publicznym i muszą unikać wszelkich nieuprzejmych, kłamliwych, zwodniczych, nieetycznych lub niemoralnych postępowań i działań. WowWe zabrania Partnerom skłaniania kandydatów do przystąpienia do danego zespołu sprzedażowego za pomocą pokazania kopii prowizji lub kopii jakichkolwiek oświadczeń dotyczących prowizji. Partner nie może wysyłać faksem ani mailem ani też pokazywać w jakiejkolwiek formie kopii czeków/oświadczeń dotyczących prowizji potencjalnemu Partnerowi. Jest to uważane na niezgodne z prawem nakłanianie i wysoce nielegalne postępowanie w rozumieniu Firmy oraz regulacji rządowych. WowWe stosuje ścisłą politykę przeciwko fałszywym lub wyolbrzymionym roszczeniom finansowym lub fałszywej prezentacji ich produktów / usług w jakimkolwiek kształcie lub formie. Zaaprobowany pakiet reklamowy firmy WowWe zabrania Partnerom Sprzedażowym używania nazwy WowWe w reklamach, poza przypadkami, gdzie jest to wyraźnie dozwolone. W celu promocji produktów i usług oraz niesamowitych możliwości oferowanych przez WowWe, Partnerzy muszą używać pomocy sprzedażowych i materiałów pomocniczych wyprodukowanych przez WowWe. Wytłumaczenie tego wymagania jest łatwe. Produkty, etykiety, Plan Marketingowy i Kompensacyjny oraz materiały promocyjne WowWe zostały starannie zaprojektowane, tak, by każdy aspekt działań WowWe był uczciwy, zgodny z prawdą, oparty na faktach i zgodny z szerokimi i skomplikowanymi wymogami prawnymi. Jeśli Partnerzy WowWe mogliby tworzyć swoje własne pomoce sprzedażowe i materiały promocyjne (w tym reklamy internetowe), nie mówiąc o ich integralności i dobrych intencjach, istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo, że mogliby nieumyślnie złamać statuty i regulacje mające wpływ na działalność WowWe. Powyższe naruszenia prawa, pomimo iż może ich być stosunkowo mało, byłyby zagrożeniem dla możliwości oferowanych przez WowWe wszystkim Partnerom. Dlatego też, Partnerom nie wolno tworzyć własnych dokumentów, reklam, pomocy sprzedażowych i materiałów promocyjnych, wizytówek, stron internetowych, chyba że zostały one zaakceptowane na piśmie przez Firmę przed ich użyciem. Powyższe odnosi się również, ale nie ogranicza się, do materiałów takich jak czapki, koszulki T- shirt itp. Partner może dostarczyć wszelkie pisemne materiały promocyjne i sprzedażowe, reklamy i inne dokumenty (w tym proponowaną reklamę w internecie) do aprobaty przez Firmę; o ile Partner nie otrzyma pisemnej akceptacji użycia danego materiału, prośba będzie uważana za odrzuconą. WowWe może na bieżąco monitorować i dokumentować działalność promocyjną w internecie, w druku lub innymi nośnikami Marketing Elektroniczny Partnerzy nie mogą reklamować ani promować swoich działań Partnerskich ani działalności, produktów lub planów marketingowych WowWe, ani używać nazwy WowWe w jakichkolwiek mediach lub transmisjach elektronicznych, w tym w internecie na stronie internetowej lub w inny sposób, bez wcześniejszej pisemnej akceptacji WowWe, która może zostać wycofana według swojego uznania. Jeśli została wydana akceptacja na piśmie, Partnerzy muszą stosować się do wytycznych określonych przez WowWe, w tym, lecz nie wyłącznie; (a) Partnerzy nie będą składać ofert lub zaproszeń w formie badań, kwestionariuszy lub niejawnych komunikatów, podczas gdy prawdziwym powodem jest sprzedaż produktów lub usług lub sponsorowanie Partnera; (b) Partnerzy, którzy są operatorami zaakceptowanych stron internetowych, bez względu na to czy gromadzą dane osobowe lub klientów indywidualnych, ujawnią klientom na stronie internetowej w wyraźny sposób w jaki sposób dane klienta będą używane; (c) Partnerzy udostępniający dane osobowe gromadzone online umożliwią klientom indywidualnym zabronienie upowszechnianie tych informacji, a także (d) jeśli klient zażyczy sobie, by ich dane nie były rozpowszechniane, Partnerzy natychmiast zaprzestaną dzielenia się tymi

6 danymi; (e) Partnerzy muszą stosować się do praw i regulacji dotyczących komunikacji elektronicznej; (f) Partnerzy nie mogą dystrybuować zawartości za pomocą list dystrybucyjnych lub do osób, które nie wyraziły wyraźniej zgody na uczestnictwo w takim procesie; (g) Partnerzy nie mogą rozprowadzać materiałów, które są bezprawne, szkodliwe, prześladowcze, oszczercze, obraźliwe, wulgarne, obsceniczne lub w inny sposób niedopuszczalne, lub materiałów, które mogłyby stanowić powód wszczęcia sprawy cywilnej lub w inny sposób łamiące jakiekolwiek stosowne prawo lub przepisy lokalne, państwowe lub międzynarodowe, oraz (h) Partnerzy nie mogą, bezpośrednio lub pośrednio wysyłać niezamawianą pocztę masową do osób, z którymi nie mieli wcześniejszych kontaktów osobistych lub biznesowych. Partnerzy nie mogą usiłować rejestracji jakichkolwiek nazw towarowych WowWe, znaków firmowych, nazw usług, znaków usługowych, nazw produktów, nazwy Firmy lub jej pochodnych, dla jakichkolwiek nazw domen internetowych. Partnerzy nie mogą też włączać lub usiłować włączać jakichkolwiek nazw towarowych Firmy, znaków firmowych, nazw usług, znaków usługowych, nazw produktów, nazwy Firmy lub jej pochodnych, w adresach e- mailowych bez uprzedniej zgody. O ile Partner nie otrzyma pisemnej akceptacji, prośba będzie uważana za odrzuconą Znaki Towarowe i Prawa Autorskie Wszelkie nazwy handlowe, znaki towarowe oraz znaki usługowe używane przez WowWe są wyłączną wartością WowWe. WowWe nie pozwala na używanie swoich nazw handlowych, znaków towarowych, projektów lub symboli przez jakąkolwiek osobę, w tym Partnera WowWe, bez wcześniejszej, pisemnej zgody. Partnerzy nie mogą tworzyć w celach sprzedaży lub dystrybucji jakichkolwiek wydarzeń Firmowych i wypowiedzi bez wcześniejszej pisemnej zgody WowWe, nie mogą również kopiować w celach sprzedaży lub dla użytku osobistego jakichkolwiek nagrań audio wyprodukowanych przez Firmę lub prezentacji wideo. Nazwa WowWe i inne nazwy, które mogą zostać przybrane są własnymi nazwami handlowymi, znakami towarowymi oraz znakami usługowymi WowWe. Jako takie, powyższe symbole są dużą wartością dla WowWe i są przekazywane Partnerom do użytku w jasno sprecyzowany sposób. Użycie nazwy WowWe na czymkolwiek nie wyprodukowanym przez Firmę jest zabronione wyłączając następujące przypadki: Nazwa Partnera - - Niezależny Partner WowWe Wszyscy Partnerzy mogą opisywać się jako Niezależny Partner WowWe na białych lub żółtych stronach książek telefonicznych, poniżej swojej własnej nazwy. Partnerzy nie mogą umieszczać reklam w książkach telefonicznych używając nazwy lub logotypu WowWe. Partnerzy nie mogą odbierać telefonu mówiąc WowWe, lub firma WowWe, lub w jakikolwiek inny sposób, który sprawiłby, że rozmówca mógłby zrozumieć, że dodzwonił się do biur WowWe, Inc Media i Zapytania Mediów Partnerom nie wolno usiłować odpowiadać na zapytania mediów dotyczących WowWe, produktów lub usług lub też niezależnych działalności WowWe. Wszelkie zapytania ze strony jakichkolwiek mediów należy niezwłocznie zgłosić do Działu Komunikacji WowWe. Ta zasada ma na celu zapewnienie, że publicznie wyrażone informacje są dokładne i zgodne z odpowiednim wizerunkiem. Partnerom szczególnie nie wolno reprezentować WowWe w jakichkolwiek mediach oraz używać mediów w tym, lecz nie wyłącznie, informacji prasowych, artykułów, artykułów wstępnych, bezpłatnych ogłoszeń, reklam informacyjnych, artykułów sponsorowanych, a także występów telewizyjnych, kablowych lub radiowych w celu promocji lub reklamowania WowWe lub powiązanych produktów, poza przypadkami, kiedy zostało to zaakceptowane w formie pisemnej przez WowWe. Tego typu prośby muszą być dostarczone w formie pisemnej do Działu Komunikacji WowWe co najmniej 30 (trzydzieści) dni przed aktywnością medialną. Ta zasada ma na celu zapewnienie, że publiczny wizerunek WowWe oraz Partnerów będzie dokładny, zgodny z prawem i konsekwentny Spamowanie i Niezamawiane Faksy Poza sytuacjami opisanymi w tej sekcji, Partnerzy nie mogą używać lub przesyłać niezamawianych faksów, masowej wysyłki mailowej, niezamawianych e- maili, lub spamowania związanego z ich działalnością WowWe. Terminy niezamawiane faksy oraz niezamawiane e- maile oznaczają przesyłanie za pomocą,

7 odpowiednio, faksu lub poczty mailowej, jakichkolwiek materiałów lub informacji reklamowych lub promocyjnych dotyczących WowWe, powiązanych produktów, planu kompensacyjnego oraz innych aspektów Firmy, które są przesyłane komukolwiek, z wyjątkiem faksów i e- maili: (a) do osób, które wcześniej wyraziły chęć lub zgodę; lub (b) do osób, z którymi Partner ma ustalone stosunki biznesowe lub towarzyskie. Termin ustalone stosunki biznesowe lub towarzyskie oznacza wcześniejszy lub istniejący stosunek ustalony przez dobrowolną dwustronną komunikację między Partnerem oraz daną osobą, na podstawie: (a) zapytania, aplikacji, zakupu lub transakcji przez daną osobę dotyczącą produktów oferowanych przez Partnera; lub (b) osobisty lub rodzinny związek, który nie został wcześniej zakończony przez którąś za stron. Dodatkowo zabrania się komukolwiek, bezpośrednio lub pośrednio, pozyskiwania kontaktów, wysyłania do osób lub podmiotów e- maili marketingowych lub reklamowych, które odnoszą się do WowWe lub powiązanych stron internetowych, produktów lub usług bez wcześniejszej zgody odbiorcy. Dopiero po tym, jak potencjalny klient lub partner wyrazi chęć uzyskania konkretnej informacji lub zgodzi się na otrzymanie dodatkowych informacji na temat WowWe, będzie można odwołać się do WowWe lub powiązanych stron internetowych, produktów lub usług w e- mailu, i to tylko w zakresie, którym zainteresowany jest, lub na który wyraził zgodę potencjalny klient lub partner. Obecne i przyszłe skargi i zażalenia zgłaszane do WowWe będą rozwiązywane w następujący sposób: 1. Skargi dotyczące SPAMU złożone WowWe przez Go Daddy (lub inną firmę hostingową) muszą zostać zbadane i rozwiązane, a rezultaty zgłoszone Go Daddy (lub innej odpowiedniej firmie hostingowej) w ciągu 5 dni. 2. Jeśli Partner nie potrafi udowodnić, że skarga dotycząca SPAMU nie jest niezgodna z prawdą, Umowa Partnerska danego Partnera zostanie zakończona. Uwaga: po powstaniu skargi, obowiązkiem danego Partnera (nie WowWe) jest udowodnić, że skarga jest niezgodna z prawdą. Partnerzy powinni przechowywać bazę wszystkich wiadomości otrzymanych i wysłanych (listy dystrybucyjne opt- in opt- out). Takie informacje mogą być przydatne po otrzymaniu skargi, aby uniknąć rozwiązania umowy Zakaz Kupowania na Bonus Kupowanie na bonus jest rygorystycznie i całkowicie zabronione. Jako Kupowanie na bonus rozumiane jest: (a) zapisywanie osób prywatnych i podmiotów gospodarczych jako Partnerów lub klientów bez wiedzy i/lub podpisywanie Umowy Partnerskiej lub umowy klienta przez takie osoby lub podmioty; (b) nieuczciwy zapis osób prywatnych i podmiotów gospodarczych jako Partnerów lub klientów; (c) zapisywanie lub usiłowanie zapisywania nieistniejących osób lub podmiotów jako Partnerów lub klientów ( martwe dusze ); (d) używanie karty kredytowej przez, lub w imieniu Partnera lub klienta jeśli Partner lub klient nie jest posiadaczem konta, do którego przypisana jest ta karta; (e) zakup towarów lub usług WowWe w imieniu innego Partnera lub klienta, używając numeru identyfikacyjnego innego Partnera lub klienta, w celu uzyskania prowizji lub bonusu Zmiany w Działalności WowWe Przepisy Ogólne Każdy Partner musi natychmiast poinformować WowWe o wszystkich zmianach w stosunku do informacji zawartych w swoim Wniosku Partnerskim i Umowie Partnerskiej. Partnerzy mogą zmieniać swoją istniejącą Umowę Partnerską (tzn. zmienić numer Ubezpieczenia Społecznego na Federalny Numer Identyfikacyjny, lub zmienić formę własności z działalności jednoosobowej do podmiotu gospodarczego, którego Partner jest właścicielem) poprzez dostarczenie pisemnej prośby, odpowiednio wypełnionego Wniosku Partnerskiego oraz Umowy Partnerskiej i odpowiednich dokumentów Dodawanie Współwnioskodawców Przy dodawaniu współwnioskodawcy (zarówno osoby prywatnej jak i podmiotu gospodarczego) do istniejącej działalności WowWe, Firma wymaga pisemnej prośby, a także poprawnie wypełnionego Podania Partnerskiego oraz Umowy Partnerskiej zawierających Numery Ubezpieczenia Społecznego oraz podpisy wnioskodawcy oraz współwnioskodawcy. Aby uniknąć obejścia Sekcji 4.21 Sprzedaż, Transfer lub Przepisanie działalności WowWe, oryginalny wnioskodawca musi pozostać jako strona oryginalnego Wniosku

8 Partnerskiego oraz Umowy Partnerskiej. Jeśli oryginalny Partner chce zakończyć swoją współpracę z Firmą, musi on przekazać lub przepisać swoją działalność zgodnie z Zasadami i Procedurami. Jeśli ten proces nie jest przestrzegany, działalność zostanie zlikwidowana po wycofaniu się oryginalnego Partnera. Wszelkie bonusy i prowizje zostaną przesłane na nr identyfikacyjny zgodny z danymi oryginalnego Partnera. Prosimy zwrócić uwagę na fakt, że zmiany dozwolone w tym paragrafie nie dotyczą zmiany sponsoringu. Zmiany sponsoringu są opisane poniżej w Sekcji Zmiana Sponsora. Konieczne jest uiszczenie opłaty administracyjnej w wysokości pięćdziesięciu dolarów ($50.00) za każdą wnioskowaną zmianę, która musi być dołączona z pisemną prośbą oraz wypełnioną Umową Partnerską. WowWe może, wedle własnego uznania, wymagać dokumentów potwierdzonych notarialnie przez wprowadzeniem jakichkolwiek zmian do działalności WowWe. Przetwarzanie otrzymanej prośby przez WowWe może potrwać do trzydziestu (30) dni od otrzymania prośby Zmiana Sponsora Aby chronić integralność wszystkich organizacji marketingowych oraz chronić ciężką pracę Partnerów, WowWe zdecydowanie odradza zmiany w sponsoringu. Utrzymywanie integralności sponsoringu jest niezmiernie ważne dla sukcesu każdego Partnera oraz Organizacji Marketingowej. Dlatego też, przekazywanie działalności WowWe przez jednego sponsora drugiemu jest rzadko dozwolone. Prośby o zmianę sponsoringu muszą być dostarczone na piśmie do Działu Usług Partnerskich oraz muszą w nich być podane powody zmiany. Zmiany będą uwzględniane tylko w dwóch (2) następujących okolicznościach: 1. W przypadkach nieuczciwego nakłaniania lub nieetycznego sponsoringu, Partner może prosić o przejście do innej organizacji pozostawiając całą Organizację Marketingową w stanie nienaruszonym. Wszelkie prośby o zmiany w wyniku rzekomych nieuczciwych praktyk rekrutacyjnych będą oceniane na podstawie poszczególnych przypadków. 2. Partner, który chce zmiany, dostarcza poprawny i całkowicie wypełniony Formularz Zmiany Sponsora, który zawiera pisemną akceptację jego bezpośrednich Partnerów, w tym wszystkich, na których dochód ta zmiana będzie miała wpływ. Skserowane lub skopiowane podpisy nie będą akceptowane. Wszystkie podpisy Partnerów muszą być potwierdzone notarialnie. Partner, który prosi o transfer musi uiścić opłatę w wysokości $25.00 za opłaty administracyjne oraz przetwarzanie danych. Jeśli przenoszący się Partner również chce przesunąć jakiegoś Partnera w swojej Organizacji Marketingowej, każdy Partner na niższym poziomie musi uzyskać poprawnie wypełniony Formularz Zmiany Sponsora oraz zwrócić go do WowWe wraz z opłatą $25.00 (tzn. przenoszący Partner oraz każdy Partner w jego Organizacji Marketingowej pomnożone przez $25.00 to koszt przeniesienia działalności WowWe). Jeśli nie wszystkie wymagania tego paragrafu zostaną spełnione, Partnerzy na niższym poziomie nie zostaną przeniesieni wraz z przenoszącym Partnerem. Przetwarzanie otrzymanej prośby o zmianę oraz weryfikacja przez WowWe może potrwać do trzydziestu (30) dni od otrzymania Formularza Zmiany Sponsora Zmiana Umiejscowienia Genealogii WowWe zastrzega sobie prawo zmienić umiejscowienie Partnera umieszczonego w systemie z powodu błędu Osoby rekrutującej lub komputerowego systemu zapisowego, do 72 godzin (trzech (3) dni roboczych) po wstępnym zapisie. Po dostarczeniu prośby w ciągu 72 (siedemdziesięciu dwóch) godzin, błąd zostanie poprawiony bez poniesienia kosztów zmiany. WowWe zastrzega sobie prawo dokonania zmiany w terminie do jednego (1) tygodnia po uzyskaniu informacji. Jednakże po upływie 72 godzin (3 dni roboczych) prośba o zmianę może nie zostać uwzględniona. Jeśli zmiana zostanie uwzględniona, należy wnieść opłatę w wysokości $25, które należy zapłacić Osobie Rekrutującej przed dokonaniem zmiany Rezygnacja i Ponowna Aplikacja Partner może zgodnie z prawem zmienić organizację poprzez dobrowolną rezygnację ze swojej działalności WowWe oraz pozostawianie nieaktywnym (tzn. brak sprzedaży produktów lub usług WowWe, brak

9 sponsoringu, brak obecności na spotkaniach WowWe, brak udziału w jakiejkolwiek formie działalności WowWe lub operacji powiązanej z WowWe) przez okres sześciu (6) pełnych miesięcy kalendarzowych. Po upływie sześciu (6) miesięcy nieaktywności, poprzedni Partner może ponownie aplikować pod nowym sponsorem. WowWe może wziąć pod uwagę uchylenie sześciomiesięcznego okresu oczekiwania w sytuacjach wyjątkowych. Podania o uchylenie okresu muszą zostać dostarczone do WowWe w formie pisemnej Nieuzasadnione Roszczenia i Działania Indemnizacja Partner jest w pełni odpowiedzialny za wszystkie swoje słowne i pisemne oświadczenia dotyczące produktów, usług oraz Planu Marketingowego i Kompensacyjnego WowWe, które nie są w sposób wyraźny zawarte w oficjalnych materiałach WowWe. Partner zgadza przejąć odpowiedzialność za WowWe oraz dyrektorów, osoby zarządzające, pracowników i przedstawicieli WowWe oraz zwolnić z odpowiedzialności z tytułu wszelkich roszczeń, w tym wyroków, kar cywilnych, odszkodowań, opłat prokuratorskich i sądowych lub utraty swojej działalności spowodowanej przez WowWe w wyniku nieautoryzowanych oświadczeń lub działań Partnera lub innego naruszenia Umowy, (b) działań jako Partnera, a także (c) naruszenia lub działania niezgodne z obowiązującym prawem lub przepisami międzynarodowymi, federalnymi, stanowymi lub lokalnymi. Niniejsze postanowienie będą ważne po okresie obowiązywania Umowy Partnerskiej Roszczenia Finansowe Podchodząc entuzjastycznie do rekrutowania potencjalnych Partnerów, niektórzy Partnerzy mają pokusę dokonywania obietnic finansowych lub oświadczeń zarobkowych. Wynik tego może być odwrotny od zamierzonego, ponieważ nowy Partner może się szybko rozczarować, jeśli jego wyniki nie są tak dobre i tak szybkie jak wyniki osiągnięte przez innych. W WowWe, szczerze wierzymy, że potencjalny dochód z WowWe jest wystarczająco duży, by być wysoce atrakcyjnym, bez potrzeby powoływania się na zarobki innych. Co więcej, Federalna Komisja Handlu oraz wiele regionalnych praw i regulacji ściśle określa i nawet zabrania pewnych rodzajów obietnic dotyczących dochodów. Mimo, iż Partnerzy mogą uważać, że pokazywanie czeków innych osób lub ujawnianie zarobków swoich lub innych osób może być korzystne, takie podejście może mieć konsekwencje prawne, które mogą mieć negatywny wpływ na WowWe oraz na Partnera dokonującego roszczenia, chyba, że odpowiednie ujawnienia wymagane przez prawo mają miejsce jednocześnie z roszczeniem finansowym lub oświadczeń zarobkowych. Ponieważ Partnerzy WowWe nie posiadają danych koniecznych, by postępować zgodnie z przepisami prawnymi dotyczącymi obietnic finansowych, Partner, podczas prezentacji lub dyskusji możliwości WowWe lub Planu Marketingowego i Kompensacyjnego z potencjalnym Partnerem, nie może dokonywać symulacji dochodu, twierdzeń na temat dochodów lub ujawniać swojego dochodu z działalności WowWe (w tym pokazywania czeków, kopii czeków, wyciągów bankowych lub zeznań podatkowych). Hipotetyczne przykłady dochodu, które są używane do wyjaśniania działania Planu Marketingowego i Kompensacyjnego, oparte tylko i wyłącznie na obliczeniach matematycznych, mogą zostać przedstawione potencjalnym Partnerom, pod warunkiem, że Partner, który używa tych hipotetycznych przykładów, w jasny sposób przedstawia potencjalnemu Partnerowi, że przedstawione dochody są hipotetyczne Zwolnienia z podatku i odpisy podatkowego Pomimo, iż posiadanie i działanie domowej firmy może stanowić dla Partnerów możliwość zwolnień podatkowych dla ich firm na zeznaniach podatkowych, istnieją różnorakie przepisy dotyczące dopuszczalnych zwolnień. Partnerzy WowWe nie mogą mieć żądań co do odpisów podatkowych lub potencjalnych roszczeń obniżenia podatku związanych z WowWe, ale mogą zachęcać ewentualnych lub obecnych Partnerów WowWe, aby szukali porad w kwestiach dotyczących zwolnień podatkowych u profesjonalnych doradców podatkowych Przeinaczanie Możliwości Oferowanych przez WowWe Partnerzy WowWe są niezależnymi kontrahentami, a nie pracownikami, współwłaścicielami, Partnerami w sensie prawnym, lub franczyzami WowWe. Jakiekolwiek starania marketingowe i rekrutacyjne związane z Możliwościami Niezależnego Partnera oferowanymi przez WowWe (w tym, lecz nie wyłącznie, ulotkami, listami, e- mailami oraz reklamami) nie mogą w żaden sposób stwierdzać ani sugerować, że jego pozycja jest pracą, że Partner jest pracownikiem lub, że Partner otrzymywać będzie wypłatę lub pensję. Pozycja

10 Niezależnego Partnera nie będzie interpretowana jako tworząca związek typu pracodawca- pracownik, agencja, spółkę lub przedsięwzięcie joint venture pomiędzy jakimkolwiek uczestnikiem, sponsorem oraz WowWe Sprzedaż w lokalach handlowych Lokale handlowe Partnerzy mogą wystawiać lub sprzedawać produkty, usługi lub literaturę WowWe w punktach sprzedażowych lub usługowych, pod warunkiem, że lokalizacja i Partner zostali zaakceptowani. Partnerzy muszą skontaktować się na piśmie z Działem Usług Partnerskich w celu akceptacji. WowWe zastrzega sobie prawo do odmowy autoryzacji jakiejkolwiek lokalizacji, której nie uważa za właściwą dla promocji swoich produktów, usług lub możliwości Wystawy na Targach, Wystawach i Innych Forach Sprzedażowych Partnerzy mogą wystawiać i/lub sprzedawać produkty lub usługi WowWe na targach i wystawach branżowych. Przed dostarczeniem depozytu do organizatora imprezy, Partner musi skontaktować się z Działem Usług Partnerskich w formie pisemnej w celu uzyskania warunkowej akceptacji, ponieważ zasadą WowWe jest autoryzowanie tylko jednej (1) działalności WowWe na dane wydarzenie. Końcowa akceptacja zostanie udzielona pierwszemu Partnerowi, który przedłoży oficjalną informację na temat wydarzenia, kopię umowy pomiędzy Partnerem, a przedstawicielem organizatora, a także rachunek zaświadczający wpłatę depozytu za miejsce wystawowe. Akceptacja jest udzielana tylko na dane wydarzenie. Jakiekolwiek prośby o uczestnictwo w przyszłych imprezach muszą być ponownie skierowane do Działu Usług Partnerskich. WowWe dodatkowo zastrzega sobie prawo do odmowy autoryzacji uczestnictwa w wydarzeniach, których nie uważa za właściwe za właściwe forum dla promocji swoich produktów, usług lub możliwości. Jakikolwiek materiał promocyjny, przeznaczony do dystrybucji w takich wydarzeniach musi zostać dostarczony i zaakceptowany w formie pisemnej do Działu Zgodności przed rozpoczęciem imprezy. Nie może zostać zmieniony żaden fragment tekstu, chyba, że materiał zostanie ponownie przesłany do oceny. WowWe może wynająć usługi anonimowych kupców, którzy będą uczestniczyć w takich imprezach, aby monitorować zgodność z Zasadami i Procedurami WowWe Konflikty Interesów Zakaz nakłaniania Partnerzy WowWe mogą uczestniczyć w firmach wielopoziomowych lub sieciowych przedsięwzięciach marketingowych lub innych możliwościach marketingowych (zwanych wspólnie marketing sieciowy ). Jednakże w okresie obowiązywania niniejszej Umowy oraz w okresie roku po jego zakończeniu, Partnerzy nie mogą rekrutować innych Partnerów WowWe do innych firm marketingu sieciowego, poza tymi, których osobiście zrekrutowali do WowWe. Termin rekrutować oznacza właściwe lub usiłowane namawianie, zapisywanie, nakłanianie lub starania, aby wpłynąć w jakikolwiek sposób, bezpośrednio lub poprzez stronę trzecią, na innego Partnera WowWe, aby zapisał się lub uczestniczył w innych wielopoziomowych przedsięwzięciach marketingowych, marketingu sieciowym lub sprzedaży bezpośredniej. Takie postępowanie jest rozumiane jako rekrutowanie nawet jeśli działania Partnera są odpowiedzią na zapytanie innego Partnera. Partnerzy nie mogą sprzedawać ani usiłować sprzedać klientom ani Partnerom WowWe jakichkolwiek konkurencyjnych produktów lub usług do produktów lub usług WowWe. Jakikolwiek produkt lub usługa należąca do tej samej kategorii produktów co produkty lub usługi WowWe są uważane za konkurencyjne. Partnerzy nie mogą prezentować produktów lub usług WowWe z innymi produktami lub usługami w sposób, który może mylić lub wprowadzać w błąd potencjalnego klienta lub Partnera, że istnieje związek pomiędzy produktami lub usługami WowWe i innymi niż WowWe. Partnerzy nie mogą oferować możliwości, produktów lub usług WowWe potencjalnym lub istniejącym klientom lub Partnerom w powiązaniu z innym, niż program WowWe możliwościami, produktami lub usługami. Partnerzy nie mogą oferować możliwości, produktów lub usług innych niż WowWe podczas spotkań, seminarium i konwencji powiązanych z WowWe lub też bezpośrednio po takim wydarzeniu Raporty Działalności Pozyskanych Dystrybutorów (Genealogiczne) Raporty Działalności Pozyskanych Dystrybutorów są dostępne dla Partnerów do wglądu na oficjalnej stronie internetowej WowWe. Dostęp Partnera do jego Raportów Działalności Pozyskanych Dystrybutorów jest

11 chroniony za pomocą hasła. Wszystkie Raporty Działalności Pozyskanych Dystrybutorów oraz zawarte w nich informacje są poufne i stanowią prawnie zastrzeżoną informację oraz tajemnicę handlową należącą do WowWe. Raporty Działalności Pozyskanych Dystrybutorów są udostępniane Partnerom w ścisłej tajemnicy oraz są udostępnione Partnerom w wyłącznym celu pomagania Partnerom w pracy z ich odpowiednią Organizacją Pozyskanych Partnerów w rozwijaniu ich działalności WowWe. Partnerzy powinni używać swoich Raportów Działalności Pozyskanych Dystrybutorów do pomocy, motywowania oraz szkoleń ich pozyskanych Partnerów. Partner oraz WowWe ustalają, że poza niniejszą umową zachowania tajemnicy oraz nie ujawniania informacji, WowWe nie udostępni Partnerowi Raportów Działalności Pozyskanych Dystrybutorów. Partner nie będzie w swoim własnym imieniu lub w imieniu innej osoby, spółki, związku, korporacji lub innej osoby prawnej: 1. Bezpośrednio lub pośrednio ujawniał informacji zawartych w Raporcie Działalności Pozyskanych Dystrybutorów innej osobie, spółce, związkowi, korporacji lub innej osobie prawnej; 2. Bezpośrednio lub pośrednio ujawniał innej osobie, spółce, związkowi, korporacji lub innej osobie prawnej, hasła lub innego kodu dostępu do swojego Raportu Działalności Pozyskanych Dystrybutorów; 3. Używać informacji zawartej w Raporcie Działalności Pozyskanych Dystrybutorów w celu konkurowania z WowWe lub z powodu innego niż promowanie lub wspomaganie swojej działalności WowWe; lub 4. Rekrutować lub nakłaniać jakiegokolwiek Partnera lub klienta umieszczonego na Raporcie Działalności Pozyskanych Dystrybutorów lub w inny sposób wpływać lub namawiać Partnera lub klienta do zmiany swojego stosunku biznesowego z WowWe. Na żądanie Firmy, jakikolwiek obecny lub były Partner zwróci Firmie oryginały i wszystkie kopie Raportów Działalności Pozyskanych Dystrybutorów Inne Usługi i Produkty Partnerzy WowWe nie są ograniczeni co do sprzedaży usług ani produktów innych firm. Jednakże bezpośrednia lub pośrednia promocja tych produktów i usług wśród Partnerów WowWe jest ograniczona do osób osobiście sponsorowanych przez Partnera Trans-sponsoring Rzeczywisty trans- sponsoring lub jego usiłowanie jest ściśle zabronione. Trans- sponsoring jest definiowany jako zapisywanie osoby lub podmiotu, którego Umowa Kliencka lub Partnerska z WowWe już jest w ewidencji, lub też miał taką umowę w ciągu ostatnich sześciu (6) miesięcy kalendarzowych, w ramach innej linii sponsoringu. Zabronione jest używanie nazwisk małżonków lub krewnych, nazw handlowych, nazw, pod którymi firma działa, nieprawdziwych imion, korporacji, spółek, trustów, federalnych numerów identyfikacyjnych lub fikcyjnych numerów identyfikacyjnych, aby obejść tą zasadę. Partnerzy nie będą poniżać, dyskredytować lub pomawiać innych Partnerów WowWe w celu przekonania innego Partnera do przynależności do Organizacji Marketingowej pierwszego Partnera. Ta zasada nie zabrania transferu działalności WowWe zgodnie z Sekcją Sprzedaż, Transfer lub Cesja Działalności WowWe. Jeśli zostanie zauważony przypadek Trans- sponsoringu, należy na niego zwrócić uwagę Działu Zgodności. WowWe może podjąć działania dyscyplinarne przeciwko Partnerowi, który zmienił organizacje i/lub Partnerom, którzy zachęcali lub uczestniczyli w Trans- sponsoringu. WowWe ma również prawo przesunąć całą lub częściową strukturę pozyskanych dystrybutorów łamiącego zasady Partnera do jego oryginalnej organizacji jeśli Firma uzna to za słuszne i wykonalne. Jednakże firma WowWe nie jest zobowiązana do przenoszenia organizacji pozyskanych dystrybutorów Partnera, a ostateczna decyzja pozostaje w wyłącznej gestii WowWe. Partnerzy zrzekają się wszelkich roszczeń lub powództw przeciwko WowWe powstałych w wyniku lub powiązanych z dyspozycją organizacji pozyskanych dystrybutorów Trans- sponsorowanego Partnera Błędy lub Zapytania Jeśli Partner ma Zapytanie lub uważa, że istnieją błędy dotyczące prowizji, bonusów, Raportów Działalności Pozyskanych Dystrybutorów, lub opłat, Partner musi powiadomić WowWe w formie pisemnej w ciągu 60 (sześćdziesięciu) dni od dnia popełnionego błędu lub danego zdarzenia. WowWe nie bierze odpowiedzialności

12 za jakiekolwiek błędy, pominięcia lub problemy, które nie zostały zgłoszone Firmie w ciągu 60 (sześćdziesięciu) dni Aprobata lub Poparcie Rządowe Państwowe, federalne, lokalne lub stanowe rządowe agencje regulacyjne nie aprobują lub wspierają jakichkolwiek firm lub programów sprzedaży bezpośredniej. Dlatego też, Partnerzy nie będą przedstawiać lub sugerować, że WowWe lub Plan Marketingowy i Kompensacyjny WowWe zostały zaaprobowane, poparte lub w inny sposób usankcjonowane przez jakąkolwiek agencję rządową Wstrzymywanie Aplikacji lub Zamówień Partnerom nie wolno manipulować zapisami nowych Partnerów lub klientów. Wszystkie Umowy Partnerskie oraz umowy klienckie muszą zostać wysłane do WowWe lub wprowadzone do komputera w ciągu siedemdziesięciu dwóch (72) godzin od momentu podpisania przez Partnera lub od złożenia przez klienta Identyfikacja Wszyscy Partnerzy są zobowiązani do przekazania WowWe swojego numeru ubezpieczenia społecznego, lub numeru identyfikacyjny pracownika federalnego na swoim Podaniu Partnerskim oraz Umowie. Przy zapisie, Firma przydzieli Partnerowi unikatowy Numer Identyfikacyjny Partnera, którym Partner będzie identyfikowany. Ten numer będzie używany, by składać zamówienia, a także śledzić prowizje i bonusy Podatki Dochodowe Każdy Partner jest zobowiązany do płacenia lokalnych, stanowych oraz państwowych podatków z tytułu jakiegokolwiek dochodu zgromadzonego jako Niezależny Partner bez względu na miejsce zamieszkania. Jeśli działalność WowWe jest zwolniona z podatku, Federalny numer identyfikacji podatkowej musi zostać dostarczony do WowWe. Każdego roku, WowWe dostarczy formularz IRS 1099 MISC (płatności osobom niezatrudnionym) - zeznanie dochodowe, dla obywateli USA Status Niezależnego Kontrahenta Partnerzy są niezależnymi kontrahentami, a nie kupcami franczyzy lub działalności. Umowa pomiędzy WowWe, a Partnerami nie tworzy związku typu Pracodawca / Pracownik, spółki lub spółki joint venture pomiędzy Firmą, a Partnerem. Partner nie będzie traktowany jako pracownik z powodu wykonywania swoich usług lub tytułem podatków państwowych / federalnych. Wszyscy Partnerzy są odpowiedzialni za opłacanie lokalnych, stanowych lub państwowych podatków należnych tytułem zarobków jako Partner Firmy. Partner nie ma prawa (wyrażonego lub domniemanego), aby pociągać Firmę do jakiejkolwiek odpowiedzialności. Każdy Partner ustala swoje własne cele, godziny i metody sprzedaży, pod warunkiem, że są one zgodne z przepisami Umowy Partnerskiej, niniejszych Zasad i Procedur oraz odpowiednich przepisów prawa Ubezpieczenie Istnieje możliwość ubezpieczenia swojej działalności. Skontaktuj się ze swoim agentem ubezpieczeniowym w celu upewnienia się, że miejsce prowadzenia biznesu jest chronione. Można to zrobić za pomocą prostego potwierdzenia prowadzenia działalności gospodarczej Przestrzeganie Praw i Zarządzeń Zarządzenia lokalne W wielu miastach i państwach istnieją prawa regulujące pewne działalności domowe. W wielu przypadkach te zarządzenia nie mają zastosowania do Partnerów z powodu natury prowadzonej działalności. Jednakże Partnerzy muszą działać zgodnie z tymi prawami, które mają w ich przypadku zastosowanie Zgodność z Międzynarodowym, Federalnym, Państwowym i Lokalnym Prawem Partnerzy będą postępować zgodnie z międzynarodowym, federalnym, państwowym i lokalnym prawem oraz regulacjami dotyczącymi prowadzonej działalności Osoby Niepełnoletnie Osoba zgodnie z prawem uważana za niepełnoletnią w stanie / kraju przebywania nie może stać się Partnerem WowWe. Partnerzy nie mogą zapisywać ani rekrutować osób niepełnoletnich do programu WowWe.

13 Jedna Działalność WowWe na Osobę / Partnera Partnerzy mogą działać lub posiadać tylko jeden udział, prawny lub zwyczajowy, jako działalność jednoosobowa, udziałowiec, powiernik lub beneficjent, w tylko jednym (1) Centrum Biznesu WowWe. Partnerzy mogą otwierać wiele kont Klienta Postępowanie Członków Rodziny lub Osób Powiązanych Jeśli jakikolwiek bliski członek rodziny Partnera uczestniczy w działaniach, które, jeśli wykonywałby je Partner, naruszałyby jakiekolwiek postanowienia Umowy, takie działania będą uznane za naruszenie Umowy przez Partnera i WowWe może przedsięwziąć postępowanie dyscyplinarne przeciwko Partnerowi zgodnie z Założeniami Polityki. W identyczny sposób, jeśli jakikolwiek Partner jest związany w jakiś sposób z korporacją, spółką, trustem, Spółką z o.o. lub innymi podmiotem prawnym (zwanym wspólnie osobą stowarzyszoną ) narusza Umowę, takie działania będą uważane za naruszenie Umowy przez podmiot prawny i WowWe może przedsięwziąć postępowanie dyscyplinarne przeciwko temu podmiotowi prawnemu Prośba o Kopię Rejestru Jakakolwiek prośba Partnera o kopię faktur, aplikacji, Raportów Działalności Pozyskanych Dystrybutorów lub inne kopie akt wymagają uiszczenia opłaty administracyjnej w wysokości $10 (10 dolarów). Opłata pokrywa koszt wysyłki oraz czas wymagany, by znaleźć plik i wykonać kopię akt Sprzedaż, Transfer lub Cesja Działalności WowWe Pomimo iż działalność WowWe jest niezależnie działającą własnością prywatną, sprzedaż, transfer lub cesja działalności WowWe są ograniczone. Jeśli Partner chce sprzedać swoją działalność WowWe, muszą zostać spełnione następujące kryteria WowWe: 1. Ochrona istniejącej linii sponsoringu musi zostać zachowana, tak, by działalność WowWe działała w tej linii sponsoringu. 2. Zanim sprzedaż, transfer lub cesja WowWe mogą zostać zakończone i zaaprobowane przez WowWe, należy uregulować wszystkie zobowiązania ustępującego Partnera w stosunku do WowWe. 3. Ustępujący Partner musi działać prawidłowo i zgodnie z przepisami Umowy, aby mieć prawo do sprzedaży, transferu lub cesji działalności WowWe. Przed sprzedażą działalności WowWe, sprzedający Partner musi zawiadomić WowWe o swojej chęci sprzedaży działalności WowWe. Po całkowitym przeprowadzeniu umowy kupna i sprzedaży, strony muszą dostarczyć do WowWe Formularz Sprzedaży i Transferu WowWe do wglądu. WowWe zastrzega sobie prawo do zażądania dodatkowych dokumentów, które mogą być konieczne do przeprowadzenia transakcji pomiędzy kupującym i sprzedającym. WowWe, wedle swojego wyłącznego uznania, zaaprobuje lub odrzuci sprzedaż, transfer lub cesję w ciągu trzydziestu (30) dni po otrzymaniu od stron wszystkich koniecznych dokumentów. Jeśli strony nie otrzymają zgody WowWe na transakcję, transfer się nie odbędzie. Kupujący istniejącą działalność WowWe przejmuje zobowiązania i pozycję sprzedającego Partnera. Partner, który sprzedaje swoją działalność WowWe nie będzie miał prawa złożenia aplikacji na Partnera WowWe przez okres co najmniej sześciu (6) pełnych miesięcy kalendarzowych od daty sprzedaży. Kupujący wyraża zgodę, by stać się Partnerem WowWe i być związanym wszystkimi warunkami oraz niniejszą Umową. Wszystkie wyniki sprzedaży oraz Partnerzy zostają przeniesione wraz z niniejszą pozycją. Żadne zmiany w linii sponsoringu nie mogą być wynikiem sprzedaży lub transferu działalności WowWe Rozdzielenie Działalności WowWe Partnerzy WowWe czasami działają jako związki mąż- żona, spółki, korporacje lub trusty. W takich przypadkach, małżeństwa mogą zakończyć się rozwodem, a korporacje, spółki, firmy z o.o. lub trusty (trzy ostatnie zwane dalej wspólnie podmiotami gospodarczymi ) mogą zostać rozwiązane; należy wtedy zapewnić rozwiązania, które zapewnią, że rozdzielenie lub podział biznesu nie będą miały negatywnego wpływu na interesy i dochód innych działalności w górę lub w dół linii sponsoringu. Podczas przebiegu sprawy rozwodowej lub rozwiązywania podmiotu, strony muszą przyjąć jedną z następujących metod działania:

14 1. Jedna ze stron może, za zgodą drugiej, prowadzić działalność WowWe zgodnie z pisemnym przeniesieniem własności, gdzie rezygnujący współmałżonek, udziałowiec, członek, partner lub powiernik autoryzuje WowWe do prowadzenia interesów bezpośrednio i wyłącznie z drugim współmałżonkiem lub pozostałym udziałowcem, partnerem lub powiernikiem. 2. Strony mogą w dalszym ciągu prowadzić działalność WowWe wspólnie na zasadzie rutynowego prowadzenia biznesu, kiedy to wszystkie płatności wypłacane przez WowWe będą płacone na wspólne konto Partnerów lub na rzecz podmiotu, który ma zostać podzielony, a strony mogą dojść do porozumienia niezależnie od WowWe. 3. Jeśli nie strony nie mogą porozumieć się między sobą w jaki sposób prowadzić działalność podczas trwania sprawy rozwodowej lub rozwiązywania podmiotu, Firma może traktować działalność na zasadzie status quo w stosunku do okresu poprzedzającego rozwód lub rozwiązanie. W przypadku rozwodu, WowWe przepisze działalność zgodnie z decyzją sądu. W żadnym przypadku nie można podzielić Organizacji Pozyskanych Dystrybutorów rozwodzących się małżonków lub rozwiązującego się podmiotu gospodarczego. W podobny sposób, w żadnym przypadku firma WowWe nie będzie dzieliła prowizji i bonusów pomiędzy rozwodzących się małżonków lub rozwiązującego się podmiotu gospodarczego. WowWe przyznaje tylko jedną (1) Organizację Pozyskanych Dystrybutorów i wyda tylko jedną (1) płatność prowizyjną na działalność WowWe na jeden cykl prowizyjny. Prowizje będą zawsze wypłacane tej samej osobie lub podmiotowi. Jeśli strony rozwodu lub rozwiązywanego podmiotu nie mogą porozumieć się między sobą co do dyspozycji dotyczących prowizji lub własności działalności, Umowa Partnerska zostanie rozwiązana bez zgody stron. Jeśli były współmałżonek lub były członek podmiotu całkowicie zrzekł się praw w stosunku do swojej oryginalnej działalności WowWe, może zapisać się ponownie pod Sponsorem wedle swojego wyboru, pod warunkiem spełnienia zasad okresu oczekiwania określonych w Sekcji Rezygnacja i Ponowna Aplikacja. Jednakże w takim przypadku, były współmałżonek lub były członek podmiotu nie będzie miał żadnych praw do Partnerów w ich byłych organizacjach ani do żadnych byłych klientów. Muszą rozwijać nową działalność w taki sam sposób, jak każdy inny Partner Sponsorowanie i Zapisywanie Wszyscy Aktywni Partnerzy działający prawidłowo mają prawo do sponsorowania i zapisywania innych do WowWe. Każdy potencjalny Partner ma prawo do ostatecznego wyboru swojej Osoby Rekrutującej. Jeśli dwóch (2) Partnerów twierdzi, że zrekrutowali tego samego nowego Partnera, Firma weźmie pod uwagę i uzna jako obowiązującą pierwszą aplikację otrzymaną przez Firmę Składowanie Składowanie jest ściśle zabronione. Termin składowanie odnosi się do (a) nie przysłania do WowWe lub przytrzymania Wniosku Partnerskiego oraz Umowy ponad trzy (3) dni robocze po ich podpisaniu; (b) rozmieszczenie lub manipulacja Umowami w celu maksymalizacji zarobków zgodnie z Planem Marketingowym i Kompensacyjnym WowWe; lub (c) wspieranie finansowe nowych Partnerów w celu maksymalizacji zarobków zgodnie z Planem Marketingowym i Kompensacyjnym WowWe; (d) złamanie zasady jednej (1) działalności na jeden numer identyfikacji podatkowej Spadkobranie W przypadku śmierci lub niepełnosprawności Partnera, jego działalność może zostać przekazana jego spadkobiercom. Należy dostarczyć Firmie właściwą dokumentację prawną zaświadczającą, że transfer jest zgodny z prawem. W związku z tym, Partner powinien skonsultować się z prawnikiem w celu pomocy w przygotowaniu testamentu lub innego rozporządzenia testamentowego. W przypadku, kiedy działalność WowWe jest przeniesiona za sprawą testamentu lub innego rozporządzenia testamentowego, beneficjent przejmuje prawo do bonusów i prowizji Organizacji marketingowej zmarłego Partnera o ile spełnione są następujące warunki: Następca / następcy musi / muszą: 1. Wypełnić i podpisać Umowę Partnerską;

15 2. Postępować zgodnie z warunkami i zapisami Umowy; oraz 3. W dalszym ciągu spełniać kwalifikacje wymagane na różnych Rankingach planu kompensacyjnego. Bonusy i prowizje działalności WowWe przeniesione zgodnie z tą sekcją będą wypłacone spadkobiercom pojedynczą płatnością. Spadkobiercy muszą przedstawić WowWe adres rejestru, na który wysyłane będą wszystkie bonusy i prowizje. Jeśli działalność jest zapisana wielu spadkobiercom, muszą oni utworzyć podmiot gospodarczy i otrzymać federalny numer identyfikacji podatkowej. WowWe przekaże wszystkie bonusy i prowizje oraz formularz 1099 podmiotowi gospodarczemu Transfery Transfer na Wypadek Śmierci Partnera W celu dokonaniu transferu testamentowego działalności WowWe, następca musi przekazać WowWe następujące dokumenty: (1) oryginalne świadectwo zgonu; (2) kopię notarialną testamentu lub innego rozporządzenia potwierdzającego prawo następcy do działalności WowWe; oraz (3) wypełnioną i podpisaną Umowę Partnerską Transfer na Wypadek Niepełnosprawności Partnera Aby dokonać transferu działalności WowWe z powodu niepełnosprawności, następca musi przekazać WowWe następujące dokumenty: (1) kopię notarialną mianowania powiernikiem; (2) kopię notarialną dokumentu powierniczego lub innego dokumentu ustalającego prawo powiernika do zarządzania działalnością WowWe; oraz (3) wypełnioną Umowę Partnerską podpisaną przez powiernika Telemarketing Federalna Komisja Handlu oraz Federalna Komisja Łączności mają swoje prawa, które ograniczają praktyki telemarketingowe. Zarówno agencje federalne jak i wiele stanów posiada regulacje nie dzwonić jako część ich praw telemarketingowych. Podczas, gdy Partner może nie uważać się za telemarketera w klasycznym sensie słowa, te regulacje szeroko definiują termin telemarketer oraz telemarketing w taki sposób, by nieumyślne zadzwonienie do kogoś, czyj numer telefoniczny jest umieszczony w federalnym rejestrze nie dzwonić było uznane za złamanie prawa. Co więcej, nie należy lekceważyć tych regulacji, ponieważ ich złamanie grozi poważnymi karami. Dodatkowo, Partnerzy nie mogą używać systemu automatycznego wybierania numerów w związku ze swoją działalnością WowWe. Termin system automatycznego wybierania numerów oznacza sprzęt i/lub oprogramowanie, które jest w stanie: (a) przechowywać i tworzyć numery telefonów, na które należy zadzwonić, przy użyciu przypadkowego lub sekwencyjnego generatora numerów; oraz (b) wybieranie takich numerów Zakaz Nadmiernych Opłat WowWe zabrania Partnerowi Sprzedawcy pobieranie od innych Partnerów Sprzedawców opłat przekraczających $20 dziennie za jakiekolwiek szkolenie dotyczące WowWe. Przykładowo, jeśli Partner Sprzedawca WowWe przeprowadza dwudniowe szkolenie, największą możliwą opłatą za to szkolenie wynosi 40$ od osoby. Uwaga: Szkolenia i spotkania zespołów Partnerskich mogą być monitorowane przez WowWe na bieżąco poprzez zewnętrzne anonimowe źródła Poufność Informacji Podczas okresu obowiązywania Umowy, Firma może dostarczyć Partnerom poufne i prawnie zastrzeżone informacje, które nie mogą być rozprowadzane i nadużywane, w tym, lecz nie wyłącznie, Raporty Działalności Pozyskanych Dystrybutorów oraz genealogicznych, listy klientów, informacje dotyczące klientów opracowanych przez Firmę lub opracowane dla i w imieniu Firmy przez Partnerów, (w tym, lecz nie wyłącznie, dane kredytowe, profile klientów i Partnerów oraz informacje dotyczące preferencji zakupowych). Listy Partnerów, informacje biznesowe dotyczące sprzedawców i dostawców (w formie pisemnej lub elektronicznej), które Firma uzna za poufne. Informacje poufne nie mogą być używane, powielane, rozpowszechniane bezpośrednio i pośrednio przez Partnera bez wcześniejszej pisemnej zgody Działu Zgodności WowWe.

16 Sekcja 5 - Obowiązki Partnera Zmiana Adresu lub Numeru Telefonu W celu zapewnienia czasowego dostarczenia produktów, materiałów pomocniczych oraz prowizji, niezwykle ważne jest uaktualnianie ewidencji WowWe. Partnerzy planujący przeprowadzkę powinni uaktualnić swoje dane osobiste przy użyciu funkcji Virtual Office (Wirtualne Biuro) na stronie internetowej Partnera Zakaz naruszania dobrego imienia WowWe pragnie zapewnić swoim Niezależnym Partnerom najlepsze w swojej dziedzinie produkty, plan kompensacyjny i usługi. W związku z tym, ceni sobie konstruktywną krytykę i komentarze Partnerów. Podczas, gdy WowWe chętnie wysłucha konstruktywnych uwag, publiczne negatywne komentarze i uwagi na temat Firmy, produktów lub planu kompensacyjnego są bezużyteczne i służą jedynie ostudzeniu entuzjazmu innych Partnerów WowWe. Z tego powodu, a także, by służyć jako dobry przykład swoim Pozyskanym Dystrybutorom, Partnerzy nie mogą oczerniać, poniżać, ani wyrażać negatywnych uwag na temat WowWe, innych Partnerów WowWe, produktów WowWe, Planu Marketingowego i Kompensacyjnego, a także dyrekcji, kadry zarządzającej, ani pracowników WowWe. Partnerzy nie będą zniesławiać, lżyć, nękać, prześladować, grozić lub w inny sposób naruszać prawa innych (takich jak prawo do prywatności i jawności). Partnerzy nie będą publikować, wysyłać, uruchamiać, rozpowszechniać lub komunikować jakichkolwiek niewłaściwych, bluźnierczych, oszczerczych, łamiących prawo, obscenicznych, nieprzyzwoitych lub bezprawnych tematów, nazw, materiałów lub informacji. Partnerzy nie będą reklamować lub oferować sprzedaży jakichkolwiek towarów lub usług w celu handlowym lub przeprowadzać i przesyłać dalej badań rynku, konkursów, schematów piramid lub łańcuszków św. Antoniego Zapewnianie Dokumentów Aplikantom Partnerzy muszą zapewnić najbardziej aktualną wersję Zasad i Procedur oraz Planu Kompensacyjnego osobom, które rekrutują jako Partnerów przed tym, jak podpiszą oni Umową Partnerską lub zanim osoba zapisywana potwierdzi swoje zrozumienie i wyrazi zgodę na warunki Zasad i Procedur oraz Planu Kompensacyjnego poprzez stronę internetową Partnera Raportowanie Naruszeń Zasad Partnerzy, którzy zauważą naruszenie Zasad przez innego Partnera powinni dostarczyć pisemny raport naruszenia bezpośrednio do Działu Zgodności WowWe. Szczegóły incydentów, takie jak daty, ilość zdarzeń, powiązane osoby i inna dokumentacja pomocnicza powinny być załączone do raportu Postępowanie w Biznesie Każdy Partner będzie wykonywał swoje działania biznesowe w sposób profesjonalny i etyczny, co wzmocni reputację Partnera i pozytywną reputację WowWe. Partnerzy będą grzecznie i z szacunkiem odnosili się do każdej osoby, z którą się kontaktują, w tym pracowników i dyrekcji biur WowWe i będą prowadzić działalność w sposób zachowujący szacunek do produktów, usług i profesjonalizmu WowWe oraz innych Partnerów. Jakikolwiek Partner, który naruszy ten zapis może zostać poddany karze dyscyplinarnej Podarunki dla Pracowników Pracownicy WowWe mogą akceptować wyrazy wdzięczności w formie prezentu od Niezależnego Partnera lub grupy Partnerów. Wartość takich prezentów nie może przekraczać $50.00 (pięćdziesiąt dolarów). Wszystkie podarunki, bez względu na rozmiar i wartość, muszą być przedstawione Działowi Zgodności WowWe przed podarowaniem i przyjęciem. Sekcja 6 - Wymogi Sprzedażowe Sprzedaż Produktów Plan Marketingowy i Kompensacyjny WowWe jest oparty na sprzedaży produktów i usług WowWe Użytkownikom Końcowym. Partnerzy muszą spełniać osobiste wymogi sprzedażowe oraz wymogi dotyczące Organizacji Pozyskanych Dystrybutorów (a także spełniać inne wymagania określone w Umowie), aby kwalifikować się do otrzymania bonusów, prowizji oraz awansu na wyższe poziomy osiągnięć. Następujące wymogi sprzedażowe muszą zostać spełnione, aby Partnerzy kwalifikowali się do otrzymania prowizji:

17 1. Partnerzy muszą spełnić wymogi Kwalifikowanej Sprzedaży wyszczególnione w Planie Marketingowym i Kompensacyjnym WowWe w celu otrzymania bonusów lub prowizji. 2. Partnerzy muszą uzyskać i utrzymać co najmniej jednego (1) Klienta Detalicznego każdego miesiąca Brak Ograniczeń Terytorialnych Nie istnieją ograniczenia w formie terytoriów przypisanych dla konkretnych Partnerów. Sekcja 7 - Bonusy i Prowizje Kwalifikowanie się do Bonusów i Prowizji Partner musi być aktywny i działać zgodnie z Umową, aby kwalifikować się do otrzymania bonusów i prowizji. Jeśli tylko Partner działa zgodnie z warunkami Umowy, WowWe będzie wypłacać prowizje i bonusy danemu Partnerowi zgodnie z Planem Marketingowym i Kompensacyjnym Prowizja zostaje przyznana po realizacji Przycisku Wypłaty i wysłaniu funduszy do centrum płatności osoby trzeciej. Wymagane jest co najmniej $20 w celu realizacji Przycisku Wypłaty. Obowiązkiem Partnera jest wniosek o dokonanie wypłaty; na wniosek zostaje odjęte $2 w celu przelania funduszy do systemu płatności osoby trzeciej. WowWe dysponuje panelem płatności, który wyświetla potencjalnie zarobione prowizje oparte na dziennie zgromadzonym obrocie. Bilans Księgowy to ilość potencjalnych prowizji zarobionych w punkcie sprzedaży. Bilans Dostępny to ilość prowizji, które Partner zarobi po realizacji Przycisku Wypłaty Korekta Bonusów i Prowizji Korekta względem Zwróconych Produktów lub Odwołanych Usług Partnerzy otrzymują bonusy i prowizje oparte na rzeczywistej sprzedaży produktów i usług klientom. Jeśli produkt jest zwrócony do WowWe lub odwołana jest usługa, a klient lub Partner zwracający produkt lub odwołujący usługę jest uprawiony do zwrotu pieniędzy zgodnie z niniejszymi Zasadami i Procedurami lub przepisami prawa, bonusy i prowizje przypadające na zwrócony produkt lub odwołaną usługę zostaną odliczone w miesiącu, w którym zwrot jest dokonany, i jest kontynuowany w każdym kolejnym okresie rozliczeniowym, aż wszystkie bonusy i prowizje zostaną odzyskane od Partnera, który otrzymał bonusy i prowizje za sprzedaż zwróconego produktu lub odwołanej usługi. WowWe również zastrzega sobie prawo do dokonania zwrotu za zakup produktu w każdej chwili, w swojej wyłącznej gestii Nieodebrane Prowizje i Kredyty Partnerzy muszą zdeponować lub wypłacić prowizje w ciągu sześciu (6) miesięcy od daty ich przyznania lub zgodnie z miejscowym prawem. Bilans Dostępny, który pozostaje niewykonany po sześciu miesiącach zostanie uznany za nieważny. Zostanie naliczona opłata w wysokości $30 na miesiąc w terminie 30 dni po okresie Bezczynności. Partner ma 60 dni od czasu bezczynności, aby reaktywować rachunek i wypłacić Bilans Dostępny, po 60 dniach konto jest skompresowane i usunięte z systemu WowWe, a w wyniku tego wszystkie ewentualne prowizje są unieważnione Raporty Aktywności Online Wszystkie informacje biznesowe oraz raporty aktywności są dostarczane przez WowWe online w Wirtualnym Biurze, w tym, lecz nie wyłącznie, osobiste i Grupowe Wartości Sprzedaży; wszystkie raporty uważa się za dokładne i wiarygodne. Bez względu na to, z powodu różnych czynników, w tym niemożliwego do wykluczenia błędu ludzkiego lub mechanicznego, dokładności, kompletności oraz czasowości zamówień; odmowy przyjęcia karty kredytowej lub płatności czekami elektronicznymi; zwrotów produktów; wpłat zwrotnych na karty kredytowe i czeki elektroniczne; informacje nie są gwarantowane przez WowWe lub inne osoby tworzące lub przekazujące informacje. Wszystkie informacje dotyczące osobistych i grupowych wyników sprzedaży są dostarczone na zasadzie jak jest bez gwarancji, wyrażonych lub domniemanych, lub innego typu zapewnień. W szczególności, ale bez

18 ograniczenia do tego, nie ma gwarancji dotyczących przydatności handlowej, konkretnej użyteczności lub nienaruszalności. W najwyższym dopuszczalnym przez prawo stopniu, WowWe i/lub inne osoby tworzące lub przekazujące informacje w żadnym przypadku nie będą odpowiedzialni w stosunku do Partnera lub kogokolwiek innego za jakąkolwiek bezpośrednie, pośrednie, konsekwentne, przypadkowe, specjalne lub karne straty, które powstały w wyniku użycia lub dostępu do informacji na temat wielkości sprzedaży indywidualnej lub grupowej (w tym, lecz nie wyłącznie, utraconych zysków, bonusów lub prowizji, utraty możliwości, oraz strat, które mogą pochodzić z niedokładności, niepełności, kłopotliwości, opóźnienia lub utraty użycia informacji), nawet jeśli WowWe lub inne osoby tworzące lub przekazujące informacje zostałyby powiadomione o możliwości takich strat. W najwyższym dopuszczalnym przez prawo stopniu, WowWe i/lub inne osoby tworzące lub przekazujące informacje w żadnym przypadku nie będą odpowiedzialni w stosunku do Partnera lub innej osobie niezależnie od deliktów, kontraktów, zaniedbań, obiektywnej odpowiedzialności, odpowiedzialności z tytułu wad produktu lub innych kwestii w odniesieniu do jakiegokolwiek przedmiotu podlegającemu tej umowie lub związanych z nią warunków. Dostęp do usług raportowych online WowWe oraz ich użytkowanie i poleganie na nich to działanie na własne ryzyko użytkownika. Wszystkie takie informacje są dostępne na zasadzie jak jest. Jeśli użytkownik jest niezadowolony z dokładności lub jakości informacji, jedynym możliwym rozwiązaniem jest zaprzestanie użytkowania i dostępu do usług raportowych online WowWe oraz polegania na tych informacjach. Sekcja 8 - Gwarancje Produktów, Zwroty Towaru, Zwroty Środków, Anulowanie i Odkupywanie Towaru Anulowanie i Zwroty Towaru Jeśli Partner jest niezadowolony z zakupionego na własny użytek produktu lub usługi WowWe, Partner może anulować usługę w ciągu trzech (3) dni roboczych, otrzymując zwrot pełnej kwoty zakupu. Jeśli produkt zostaje zwrócony do WowWe lub usługa WowWe jest anulowana, klient lub Partner zwracający produkt lub anulujący usługę może być uprawiony do zwrotu środków zgodnie z niniejszymi Zasadami i Procedurami oraz zgodnie z prawem. WowWe zastrzega sobie prawo do jakichkolwiek zwrotów pieniędzy, w swojej wyłącznej gestii Rezydenci Stanu Montana Rezydent stanu Montana może anulować swoją Umowę Partnerską w ciągu 15 (piętnastu) dni od daty zapisu i może zwrócić swój System Działalności Partnerskiej za pełnym zwrotem gotówki w tym samym okresie czasu Zwrot Pomocy Sprzedażowych przez Partnera Firma odkupi od rezygnującego Partnera nieużywane zbywalne pomoce sprzedażowe zakupione od Firmy w ciągu 1 roku od daty otrzymania produktów wcześniej zamówionych w cenie 90% ceny netto zakupu przez Partnera, nie licząc odpowiednich potrąceń i roszczeń prawnych. Jeśli zakupy zostały dokonane za pomocą karty kredytowej, zwrot środków zostanie dokonany na to samo konto Procedury Zwrotów Pomocy Sprzedażowych Następujące procedury mają zastosowanie do wszelkich zwrotów towaru celem zwrotu środków, odkupienia lub wymiany: 1. Cały towar musi zostać zwrócony przez Partnera, który go zakupił bezpośrednio od WowWe. 2. Żadne wysyłki zwrotu towaru nie będą akceptowane przez wcześniejszej autoryzacji przez zespół Usług Klienckich WowWe. 3. Podczas wysyłki jakichkolwiek wysyłanych materiałów należy używać odpowiednich opakowań kartonowych i materiałów zabezpieczających. Wysyłka wszelkich zwrotów towaru musi zostać opłacona z góry. WowWe nie akceptuje przesyłek płatnych przy odbiorze. Ryzyko utraty towaru w trakcie przesyłki za zwrócone towary ponosi Partner. Jeśli zwracany towar nie zostanie otrzymany przez Firmę, odpowiedzialnością Partnera jest śledzić przesyłkę. Jeśli niniejsze warunki nie zostaną spełnione, nie zostanie dokonany zwrot środków lub wymiana towaru.

19 Sekcja 9 - Rozwiązywanie Sporów i Procedury Dyscyplinarne Sankcje Dyscyplinarne Naruszenie Umowy, niniejszych Zasad i Procedur, jak i jakiekolwiek nieuczciwe, kłamliwe lub nieetyczne postępowanie biznesowe Partnera może spowodować, zależnie od decyzji WowWe, zastosowanie jednego lub więcej środków zaradczych: 1. Wystosowanie pisemnego ostrzeżenia lub napomnienia; 2. Wymaganie od Partnera, by przedsięwziął środki zaradcze; 3. Powstrzymanie prowizji i bonusów oraz/lub nałożenie kar finansowych, w wielkości określonej przez i w wyłącznej gestii WowWe; 4. Utrata praw do jednego lub więcej bonusów lub prowizji. 5. WowWe może wstrzymać wypłatę Partnerowi części lub całości bonusów i prowizji na okres, kiedy WowWe rozpatruje domniemane naruszenie przepisów. 6. Rozwiązanie Umowy Partnerskiej osoby naruszającej przepisy wbrew jej woli; 7. Jakiekolwiek inne środki jasno przewidziane w jakimkolwiek zapisie Umowy, lub które WowWe uzna za właściwe do użycia i odpowiednie do sprawiedliwego naprawienia szkody spowodowanej częściowo lub całkowicie przez złamanie zasad lub naruszenie umowy przez Partnera Zażalenia i Skargi Jeśli Partner chce złożyć zażalenie lub skargę na innego Partnera dotyczącą jego praktyk lub postępowania względem jego działalności WowWe, Partner składający skargę musi najpierw zgłosić problem swojemu Sponsorowi, który powinien przyjrzeć się sprawie i spróbować ją rozwiązać z pomocą Sponsora danej osoby. Jeśli sprawa nie może zostać rozwiązana, należy ją zgłosić do Działu Zgodności WowWe w formie pisemnej i na zgłoszeniu należy umieścić nazwisko (nazwę) i numer identyfikacyjny stron(y) zgłaszającej formalne zażalenie. Nie będą akceptowane rozmowy telefoniczne dotyczące tych kwestii, jako, że dokumentacja musi zostać zaprezentowana na piśmie zarówno ze stron(y) zgłaszającej zażalenie, jak i wreszcie ze strony osoby, która jest oskarżona o naruszenie zasad. Dział Zgodności rozpatrzy fakty i postara się znaleźć rozwiązanie. Jeśli sprawa nie zostanie rozwiązana, zostanie przekazana do Komisji Rozjemczej w celu ostatecznego rozpatrzenia sprawy i podjęcia decyzji Komisja Rozjemcza Komisja Rozjemcza przygląda się dowodom, omawia i odpowiada na nierozstrzygnięte w danej chwili kwestie na zasadzie zbiorowej. Celem Komisji Rozjemczej ( DRB ) jest: (1) opiniować podania o sankcje dyscyplinarne; oraz (2) opiniować sprawy pomiędzy Partnerami WowWe, które nie zostały rozwiązane po przesłaniu do Działu Obsługi Klienta. Partner może zwrócić się z pisemną prośbą o telefoniczne lub osobiste przesłuchanie w ciągu 15 (piętnastu) dni roboczych od daty: (1) pisemnego zawiadomienia przez WowWe o sankcjach dyscyplinarnych; lub (2) pisemnej decyzji Działu Zgodności dotyczącej sporu pomiędzy Partnerami. Wszelka korespondencja pomiędzy WowWe a Partnerem (Partnerami) dotycząca rozwiązania sporu musi odbywać się w formie pisemnej. Od decyzji Komisji Rozjemczej zależy, czy sprawa zostanie rozpatrzona. Jeśli Komisja Rozjemcza wyrazi zgodę na rozpatrzenie sprawy, zaplanuje przesłuchanie w ciągu 15 (piętnastu) dni od otrzymania pisemnej prośby Partnera. Cały materiał dowodowy (np. dokumenty, eksponaty itp), który Partner chce, by został wzięty pod uwagę przez Komisję Rozjemczą, musi zostać przedstawiony WowWe nie później niż 7 (siedem) dni roboczych przed datą przesłuchania. Partner poniesie wszelkie koszta związane ze swoją obecnością lub obecnością wszystkich świadków, których obecności wymaga na przesłuchaniu. Decyzja Komisji Rozjemczej będzie decydująca i nie będzie podlegać dalszym odwołaniom, poza sytuacjami opisanymi w Sekcji Arbitraż, poniżej. Podczas trwania procedury odwoławczej przed Komisją Rozjemczą, Partner zrzeka się swoich praw do arbitrażu lub innych środków naprawczych.

20 Po wydaniu sankcji dyscyplinarnych, ukarany Partner może odwołać się od sankcji do Komisji Rozjemczej. Odwołanie Partnera musi być w formie pisemnej i musi zostać dostarczone do Firmy w ciągu 15 (piętnastu) dni od daty otrzymania sankcji dyscyplinarnej od WowWe. Jeśli odwołanie nie jest dostarczone do Firmy w ciągu 7 (siedmiu) dni, sankcja jest ostateczna. Partner musi dostarczyć dokumentację dowodową wraz z korespondencją ze swym odwołaniem. Jeśli Partner czasowo się odwoła od sankcji dyscyplinarnej, Komisja Rozjemcza zrewiduje i ponownie rozpatrzy sankcję, weźmie pod uwagę inne rozwiązanie i powiadomi Partnera na piśmie o swojej decyzji Arbitraż Jakakolwiek kontrowersja lub roszczenie pochodzące lub związane z Umową, lub jej naruszeniem, zostanie rozstrzygnięta arbitrażem administrowanym przez Amerykańskie Stowarzyszenie Arbitrażowe zgodnie z Zasadami Arbitrażu Handlowego, a klauzula wykonalności orzeczenia arbitrażowego może zostać wydana przez każdy sąd, któremu przysługuje dana jurysdykcja. Partnerzy zrzekają się praw do rozprawy sądowej z udziałem przysięgłych. Wszystkie sprawy arbitrażowe będą odbywać się w Sądzie Rejonowym Harris County Texas, chyba, że prawa stanu, którego rezydentem jest Partner wyraźnie wymagają zastosowania przepisów, zgodnie z którymi arbitraż odbywać się będzie w stolicy stanu. Wszystkie strony będą miały prawo zapoznania się z materiałem dowodowym zgodnie z Federalnymi Zasadami Procedur Cywilnych. Będzie jeden arbiter, radca prawny, który będzie posiadał wiedzę i doświadczenie w kwestiach prawa handlowego, o ile to możliwe prawnik specjalizujący się w dziedzinie sprzedaży bezpośredniej, wybrany z panelu zaproponowanego przez Amerykański Panel Arbitrażowy. Każda ze stron podlegająca arbitrażowi poniesie swoje własne koszta i wydatki związane z arbitrażem, w tym opłaty prawne i sądowe. Decyzja arbitra będzie ostateczna i wiążąca strony i może, jeśli będzie to konieczne, zredukowane do wyroku przez jakikolwiek sąd o kompetentnej jurysdykcji. Zgoda na arbitraż pozostanie w mocy po zakończeniu lub wygaśnięciu Umowy. Żaden z zapisów w niniejszych Zasadach i Procedurach nie powstrzyma WowWe od podania o i uzyskania od jakiegokolwiek sądu posiadającego odpowiednią jurysdykcję zajęcia nieruchomości, nakazu tymczasowego, nakazu stałego lub innego zabezpieczenia roszczeń dostępnych, by zabezpieczyć i chronić interesy WowWe przed, podczas i po podaniu o arbitraż lub innych dochodzeń lub oczekujących na wydanie decyzji lub wyroku w związku z jakimkolwiek arbitrażem lub innymi dochodzeniami. Niezależnie od powyższego, arbiter nie będzie miał obowiązku lub jurysdykcji dotyczącej sporów dotyczących własności, ważności lub rejestracji lub jakiegokolwiek znaku innej własności intelektualnej lub prawnie zastrzeżonej lub tajnej informacji na temat Firmy, bez pisemnej zgodny Firmy. Firma może dochodzić odpowiednich środków prawnych na stosownym forum dotyczącym danych sporów. Poza stratami finansowymi, Firma może otrzymać nakaz sądowy o zaprzestaniu szkodliwej działalności przeciwko Partnerowi, który łamie Umowę oraz jest winny pogwałcenia lub nadużycia znaku firmowego Firmy, praw autorskich lub zasad dotyczących tajnych informacji. Żaden zapis w tej zasadzie nie powstrzyma Firmy przez rozwiązaniem Umowy Partnerskiej. Żaden zapis tu zawarty nie zostanie uznane jako dające arbitrowi kompetencje, władzę, prawo do wprowadzania zmian, modyfikacji, dodawania i ujmowania zapisów Zasad i Procedur, Planu Kompensacyjnego lub Umowy Partnerskiej Obowiązujące Prawo, Właściwości Sądu i Właściwość Miejscowa Sądem właściwym dla spraw nie objętych arbitrażem jest Sąd Rejonowy w Harris County w stanie Texas, chyba, że prawa stanu, którego rezydentem jest Partner wyraźnie wymagają zastosowania przepisów tego stanu. Wszelkie sprawy związane z arbitrażem będą podlegały pod Federalny Akt Arbitrażowy. Prawu stanu Texas będą podlegały wszystkie inne kwestie związane z lub powstałe w związku z Umową, chyba, że prawa stanu, którego rezydentem jest Partner wyraźnie wymagają zastosowania przepisów tego stanu Rezydenci Stanu Louisiana Niezależnie od powyższego, rezydenci stanu Louisiana mogą wnieść pozew przeciwko Firmie z sądem właściwym w stanie Louisiana zgodnie z przepisami prawa stanu Louisiana.

Regulamin współpracy w zakresie promowania Usługi Konto ifaktury24 przez Partnera ifaktura24

Regulamin współpracy w zakresie promowania Usługi Konto ifaktury24 przez Partnera ifaktura24 Regulamin współpracy w zakresie promowania Usługi Konto ifaktury24 przez Partnera ifaktura24 Wydany w dniu 7 czerwca 2012 roku przez Operatora Serwisu ifaktury24: 1 Regulamin współpracy promowania Usługi

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Konferencji e Delivery Postanowienia ogólne

REGULAMIN Konferencji e Delivery Postanowienia ogólne REGULAMIN Konferencji e Delivery 2016 1 Postanowienia ogólne 1. Przepisy niniejszego regulaminu mają zastosowanie wobec Uczestników i Partnerów Konferencji, której organizatorem jest Grupa Furgonetka Sp.

Bardziej szczegółowo

MILLENNIUM BANK NIP

MILLENNIUM BANK NIP Regulamin Programu Promotor Senior w Promujesz-Zyskujesz 1. Regulamin Programu Promotor Senior w Promujesz-Zyskujesz (zwany dalej Programem ) organizowany jest przez Biuro Podróży Funclub Sp. z o.o. z

Bardziej szczegółowo

Zasady ochrony danych osobowych w ramach Programu BONUS. 1. Warunki ogólne

Zasady ochrony danych osobowych w ramach Programu BONUS. 1. Warunki ogólne Zasady ochrony danych osobowych w ramach Programu BONUS 1. Warunki ogólne Niniejsze zasady dotyczą przetwarzania danych osobowych uczestników Programu Lojalnościowego ( Uczestnik ). Państwa dane osobowe

Bardziej szczegółowo

Kodeks Etyczny Oxyprogram

Kodeks Etyczny Oxyprogram Kodeks Etyczny Oxyprogram with its registered office at CKR HOUSE, 70 East Hill, Dartford, Kent, DA1 1RZ, Londok, UK 1 SPIS TREŚCI Kodeks Etyczny Oxyprogram... 1 Komunikacja... 1 Sponsorowanie... 2 Wydarzenia...

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w konferencjach. 1. Zasady Ogólne. a) Konferencja spotkanie branżowe w wyznaczonym przez Organizatora miejscu i czasie

Regulamin uczestnictwa w konferencjach. 1. Zasady Ogólne. a) Konferencja spotkanie branżowe w wyznaczonym przez Organizatora miejscu i czasie Regulamin uczestnictwa w konferencjach 1. Zasady Ogólne 1. Definicje. a) Konferencja spotkanie branżowe w wyznaczonym przez Organizatora miejscu i czasie b) Organizator Magma Rafał Krzycki, ul. Górczewska

Bardziej szczegółowo

Regulamin programu partnerskiego SheeplaPARTNER

Regulamin programu partnerskiego SheeplaPARTNER Regulamin programu partnerskiego SheeplaPARTNER Regulamin określa zasady uczestnictwa w Programie Partnerskim SheeplaPARTNER prowadzonym przez firmę Sheepla S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Żelaznej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Współpracy - Program Partnerski BiG.org.pl

Regulamin Współpracy - Program Partnerski BiG.org.pl Regulamin Współpracy - Program Partnerski BiG.org.pl Niniejszy Regulamin określa warunki współpracy pomiędzy firmą Kancelaria Finansowa B&G Sp. z o.o. Sp. k. a Partnerami Programu Partnerskiego BiG.org.pl.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU DAX COSMETICS obowiązujący od dnia 25.12.2014 roku

REGULAMIN SKLEPU DAX COSMETICS obowiązujący od dnia 25.12.2014 roku REGULAMIN SKLEPU DAX COSMETICS obowiązujący od dnia 25.12.2014 roku Regulamin określa zasady sprzedaży kosmetyków firmy Dax Cosmetics Sp. z o.o. oferowanych w sklepie internetowym sklep.dax.com.pl 1. Informacje

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne

1. Postanowienia ogólne 1. Postanowienia ogólne 1.1. Regulamin określa warunki i zasady sprzedaży usług edukacyjnych przez serwis internetowy www.erudio.com.pl należący do firmy ERUDIO Bartosz Zarębki z siedzibą w Łodzi przy

Bardziej szczegółowo

1 - POSTANOWIENIA OGÓLNE

1 - POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 - POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Niniejszy Regulamin określa warunki programu lojalnościowego o nazwie "Sephora White", zwanego dalej "Programem". 1.2 Organizatorem Programu jest Spółka pod firmą Sephora Polska

Bardziej szczegółowo

Regulamin Karty Stałego Klienta

Regulamin Karty Stałego Klienta Regulamin Karty Stałego Klienta Dział Karta Stałego Klienta Jean Louis David" 1. Regulamin określa warunki programu lojalnościowego Karta Stałego Klienta Jean Louis David", zwanego dalej "Programem". 2.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Rekomendacyjnego Deltis energia

Regulamin Programu Rekomendacyjnego Deltis energia Regulamin Programu Rekomendacyjnego Deltis energia Obowiązuje od 20.05.2015 r. 1 Postanowienia wstępne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady Programu Rekomendacyjnego Deltis Energia, zwanego dalej Programem.

Bardziej szczegółowo

1. Handel ma wysoce spekulacyjny charakter i wiąże się z ryzykiem.

1. Handel ma wysoce spekulacyjny charakter i wiąże się z ryzykiem. OSTRZEŻENIE O RYZYKU Mając na względzie zgodę OX Capital Markets Ltd (zwaną dalej Spółką ) na zawarcie transakcji na opcje binarne z niżej podpisanym (zwanym dalej Klientem ), Klient oświadcza, że rozumie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO z dnia 11 lutego 2017

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO  z dnia 11 lutego 2017 REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.medikononline.pl z dnia 11 lutego 2017 Celem sklepu internetowego jest umożliwienie dostępu do szybkich i zgodnych z aktualnym stanem faktycznym informacji na temat udzielania

Bardziej szczegółowo

Cel. Gromadzenie danych osobowych

Cel. Gromadzenie danych osobowych Cel Spot Capital Markets Ltd, dalej zwana "Spółką", jest odpowiedzialny za ochronę prywatności i ochronę danych osobowych i finansowych klientów. Otwierając konto handlowe w Spółce, lient wyraża zgodę

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki polityki zakupu

Ogólne warunki polityki zakupu Ogólne warunki polityki zakupu Definicje Regulamin: Niniejszy Regulamin Sprzedaży Sprzętu (zwany dalej RSS). Fon Technology, S.L.: Firma dostarczająca lub sprzedająca produkty przez stronę internetową,

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu GrzechuWarci.pl. Dział I - Wstęp. Art. 1 Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z i funkcjonowania serwisu GrzechuWarci.pl.

Regulamin serwisu GrzechuWarci.pl. Dział I - Wstęp. Art. 1 Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z i funkcjonowania serwisu GrzechuWarci.pl. Dział I - Wstęp Art. 1 Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z i funkcjonowania serwisu GrzechuWarci.pl. Art. 2 Niniejszy Regulamin i przepisy prawa obowiązującego na terenie Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

Regulamin programu partnerskiego Mixprofit.com. 1 Postanowienia ogólne

Regulamin programu partnerskiego Mixprofit.com. 1 Postanowienia ogólne Regulamin programu partnerskiego Mixprofit.com 1 Postanowienia ogólne 1. Organizator: Właścicielem Programu Partnerskiego dostępnego pod adresem mixprofit.com jest: Nuvoxa LLC 3422 Old Capitol Trail 700

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w wydarzeniach i szkoleniach organizowanych przez IACL Międzynarodowe Stowarzyszenie Ekspertów Komunikacji i Przywództwa

Regulamin uczestnictwa w wydarzeniach i szkoleniach organizowanych przez IACL Międzynarodowe Stowarzyszenie Ekspertów Komunikacji i Przywództwa Regulamin uczestnictwa w wydarzeniach i szkoleniach organizowanych przez IACL Międzynarodowe Stowarzyszenie Ekspertów Komunikacji i Przywództwa Przez następujące określenia użyte w niniejszym Regulaminie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG. Postanowienia ogólne

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG. Postanowienia ogólne REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin, określa rodzaje, zakres oraz warunki świadczenia usług szkoleniowych przez INPROGRESS, warunki zawierania umów o świadczenie takich usług,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO budohurt24.pl

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO budohurt24.pl REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO budohurt24.pl I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, , zwany dalej Sklepem, prowadzi wysyłkową sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet.

Szanowni Państwo, , zwany dalej Sklepem, prowadzi wysyłkową sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet. Szanowni Państwo, złożenie zamówienia w naszym sklepie internetowym jest równoznaczne z akceptacją wszystkich zasad zawartych w niniejszym regulaminie. Prosimy o szczegółowe zapoznanie się z tymi zasadami

Bardziej szczegółowo

1 Postanowienia ogólne

1 Postanowienia ogólne 1 POLITYKA PRYWATNOŚCI Administratorem danych osobowych Klientów będących osobami fizycznymi, w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2016.922.), jest Vescom

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI 0% z kartą

REGULAMIN PROMOCJI 0% z kartą REGULAMIN PROMOCJI 0% z kartą 1 Definicje ORGANIZATOR Sygma Bank Polska S.A., o kapitale zakładowym wynoszącym 25 000 000 zł (opłacony w całości), z siedzibą w Warszawie, ul. Suwak 3, 02-676 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KLUBU Członkostwo w Klubie

REGULAMIN KLUBU Członkostwo w Klubie REGULAMIN KLUBU 1. Przyjęcie do Klubu jest bezpłatne, następuje na okres 12 miesięcy i może zostać przedłużone. 2. Członkowie Klubu dzielą się na: Stałych Klientów oraz Niezależnych Przedstawicieli. 3.

Bardziej szczegółowo

XVIII Forum Energetyki Wiatrowej 24 Listopada 2015r. Warszawa, hotel Radisson Blu Centrum

XVIII Forum Energetyki Wiatrowej 24 Listopada 2015r. Warszawa, hotel Radisson Blu Centrum XVIII Forum Energetyki Wiatrowej 24 Listopada 2015r. Warszawa, hotel Radisson Blu Centrum REGULAMIN XVIII FORUM ENERGETYKI WIATROWEJ organizowanego przez Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej ( Regulamin

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO POLEĆ SĄSIADA (dalej Regulamin ) 1. Postanowienia ogólne 1. Program lojalnościowy którego dotyczy Regulamin jest prowadzony pod nazwą POLEĆ SĄSIADA (dalej: Program Lojalnościowy

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z serwisu EFIX Explorer

Regulamin korzystania z serwisu EFIX Explorer Regulamin korzystania z serwisu EFIX Explorer Serwis EFIX Explorer (zwany dalej Serwisem) jest prowadzony przez spółkę EFIX Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Poznaniu, zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy Poznań

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU STARTUJ Z INFINITE

REGULAMIN PROJEKTU STARTUJ Z INFINITE Lublin, 1 marzec 2015 rok REGULAMIN PROJEKTU STARTUJ Z INFINITE 1 Informacje i postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa warunki zgłaszania projektów, ogólne kryteria selekcji oraz informacje

Bardziej szczegółowo

KARTA STAŁEGO KLIENTA

KARTA STAŁEGO KLIENTA KARTA STAŁEGO KLIENTA Korzystając z usług w naszym Salonie, możesz zmienić zakupy w rabaty i przywileje. Spring Garden wynagradza Twoją lojalność! Dzięki Karcie Stałego Klienta Spring Garden za swoje zakupy

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, wyklucza jego postanowień. p Zdrowy But, zwany dalej Sklepem, prowadzi wysyłkową sprzedaż towarów za pośrednictwem serwisu Allegro.

Szanowni Państwo, wyklucza jego postanowień. p Zdrowy But, zwany dalej Sklepem, prowadzi wysyłkową sprzedaż towarów za pośrednictwem serwisu Allegro. Szanowni Państwo, Dokonanie zakupu na naszych aukcjach jest równoznaczne z akceptacją wszystkich zasad zawartych w niniejszym regulaminie. Prosimy o szczegółowe zapoznanie się z wyklucza jego postanowień.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Partnerskiego Programu rejestracji oraz utrzymania nazwy domeny

Regulamin Partnerskiego Programu rejestracji oraz utrzymania nazwy domeny Regulamin Partnerskiego Programu rejestracji oraz utrzymania nazwy domeny 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin Partnerskiego Programu rejestracji oraz utrzymania nazwy domeny, zwany dalej Regulaminem

Bardziej szczegółowo

Regulamin portalu tubalubartowa.pl z dnia 6 sierpnia 2015 roku. Dział I- Wstęp

Regulamin portalu tubalubartowa.pl z dnia 6 sierpnia 2015 roku. Dział I- Wstęp Regulamin portalu tubalubartowa.pl z dnia 6 sierpnia 2015 roku. Dział I- Wstęp 1 Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z portalu Tuba Lubartowa 2 Niniejszy Regulamin i przepisy prawa obowiązującego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 3000 punktów Sygma Bonus za 4 transakcje kartą 14.09-31.10.15

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 3000 punktów Sygma Bonus za 4 transakcje kartą 14.09-31.10.15 REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 3000 punktów Sygma Bonus za 4 transakcje kartą 14.09-31.10.15 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin (dalej zwany Regulaminem ) określa zasady uczestnictwa w programie

Bardziej szczegółowo

Regulamin dostępu testowego do Aplikacji erecruiter

Regulamin dostępu testowego do Aplikacji erecruiter Regulamin dostępu testowego do Aplikacji erecruiter 1 DEFINICJE Użyte w niniejszym Regulaminie określenia posiadają następujące znaczenie: 1. Usługodawca lub erecruitment Solutions erecruitment Solutions

Bardziej szczegółowo

Regulamin szkoleń organizowanych przez INSTYTUT KOSMETOLOGII STOSOWANEJ Sp. z o.o., 1 Postanowienia ogólne

Regulamin szkoleń organizowanych przez INSTYTUT KOSMETOLOGII STOSOWANEJ Sp. z o.o., 1 Postanowienia ogólne Regulamin szkoleń organizowanych przez INSTYTUT KOSMETOLOGII STOSOWANEJ Sp. z o.o., Strona 1 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w szkoleniach organizowanych przez INSTYTUT

Bardziej szczegółowo

1 Podstawowe obowiązki EuroBook.pl. EuroBook.pl zobowiązuje się, za wynagrodzeniem, w szczególności do:

1 Podstawowe obowiązki EuroBook.pl. EuroBook.pl zobowiązuje się, za wynagrodzeniem, w szczególności do: OGÓLNE WARUNKI UMOWY Przedmiot umowy. Zamawiający zleca EuroBook.pl sp. z o.o. ("EuroBook.pl"), na warunkach określonych poniżej oraz w "Zamówieniu reklamy (obowiązujące wzory umów), a także w Załącznikach

Bardziej szczegółowo

Regulamin RPSA Sp. z o.o. Postanowienia ogólne

Regulamin RPSA Sp. z o.o. Postanowienia ogólne Regulamin RPSA Sp. z o.o. 1 Postanowienia ogólne 1. Poniższy Regulamin stanowi podstawę funkcjonowania Firmy RPSA Sp. z o.o. 2. RPSA jest prowadzony przez RPSA Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie przy ul.

Bardziej szczegółowo

MILLENNIUM BANK NIP

MILLENNIUM BANK NIP Regulamin Programu PROMUJESZ-ZYSKUJESZ 1. Regulamin Programu PROMUJESZ-ZYSKUJESZ (zwany dalej Programem ) organizowany jest przez Biuro Podróży Funclub Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Grunwaldzkiej 399,

Bardziej szczegółowo

Umowa współpracy. Partner akceptując warunki Regulaminu wyraża zgodę na współpracę z Wydawnictwem Strefa Kursów zgodnie z Regulaminem.

Umowa współpracy. Partner akceptując warunki Regulaminu wyraża zgodę na współpracę z Wydawnictwem Strefa Kursów zgodnie z Regulaminem. Umowa współpracy Niniejszy regulamin określa zasady współpracy pomiędzy 1. zwanym dalej Partnerem, oraz 2. Wydawnictwo Strefa Kursów Śleboda Łukasz, Józefa Szujskiego 66/304, 33-100 Tarnów NIP 993-043-08-05

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG INFORMATYCZNYCH

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG INFORMATYCZNYCH Grupa PROMOMEDIA Łukasz Rubacki, ul. Szosa Polska 54 lok. 1, 71-800 Szczecin, NIP: 851-298-06-55, REGON: 320617135, e-mail: bok@promo-media.pl, tel. kom: +48 518 875 703 UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG INFORMATYCZNYCH

Bardziej szczegółowo

Regulamin przystępowania Organizacji Korzystających do Programu Lista Robinsonów Polskiego Stowarzyszenia Marketingu SMB

Regulamin przystępowania Organizacji Korzystających do Programu Lista Robinsonów Polskiego Stowarzyszenia Marketingu SMB Regulamin przystępowania Organizacji Korzystających do Programu Lista Robinsonów Polskiego Stowarzyszenia Marketingu SMB Dział I: Postanowienie wstępne Niniejszy regulamin reguluje zasady przystępowania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI. Kredyt 0% na start

REGULAMIN PROMOCJI. Kredyt 0% na start REGULAMIN PROMOCJI Kredyt 0% na start 1 Definicje KARTA Karta kredytowa Sygma Bank MasterCard wydana przez Organizatora NAGRODA Możliwość dokonania zmiany opcji spłaty wybranej Transakcji Kartą dokonanej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sprzedaży Premiowej,, Akcja SMS

Regulamin Sprzedaży Premiowej,, Akcja SMS Regulamin Sprzedaży Premiowej,, Akcja SMS 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin Programu Sprzedaży Premiowej Akcja SMS (dalej zwany Regulaminem) określa zasady uczestnictwa w Programie Sprzedaży

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG SZKOLENIOWYCH. Rozdział 1. Definicje

OGÓLNE WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG SZKOLENIOWYCH. Rozdział 1. Definicje OGÓLNE WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG SZKOLENIOWYCH Rozdział 1. Definicje Ilekroć w niniejszych Ogólnych Warunkach występują poniżej zdefiniowane pojęcia należy je rozumieć w sposób następujący: Organizator

Bardziej szczegółowo

Regulamin Akcji marketingowej Domowa Strefa Kibica Zwrot Pieniędzy!

Regulamin Akcji marketingowej Domowa Strefa Kibica Zwrot Pieniędzy! Regulamin Akcji marketingowej Domowa Strefa Kibica Zwrot Pieniędzy! 1 Definicje 1. Akcja marketingowa - Domowa Strefa Kibica Zwrot Pieniędzy! (dalej Akcja marketingowa ) jest sprzedażą premiową przeznaczona

Bardziej szczegółowo

V Warsztaty Energetyki Wiatrowej Integracja energetyki wiatrowej w sieci 21 października 2015, Konstancin Jeziorna, siedziba PSE S.A.

V Warsztaty Energetyki Wiatrowej Integracja energetyki wiatrowej w sieci 21 października 2015, Konstancin Jeziorna, siedziba PSE S.A. V Warsztaty Energetyki Wiatrowej Integracja energetyki wiatrowej w sieci 21 października 2015, Konstancin Jeziorna, siedziba PSE S.A. REGULAMIN V WARSZTATÓW ENERGETYKI WIATROWEJ 2015 organizowanego przez

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w IV KONGRESIE DYREKTORÓW E-COMMERCE maja 2017 roku, WROCŁAW. 1. Zasady Ogólne

Regulamin uczestnictwa w IV KONGRESIE DYREKTORÓW E-COMMERCE maja 2017 roku, WROCŁAW. 1. Zasady Ogólne Regulamin uczestnictwa w IV KONGRESIE DYREKTORÓW E-COMMERCE 24-26 maja 2017 roku, WROCŁAW 1. Zasady Ogólne 1. Definicje: a) Kongres międzynarodowa konferencja pt. IV KONGRES DYREKTORÓW E-COMMERCE, która

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN usługi AdReport

REGULAMIN usługi AdReport REGULAMIN usługi AdReport 1 Definicje Dla potrzeb niniejszego Regulaminu przyjmuje się następujące definicje wyrażeń występujących w tekście niniejszego Regulaminu: Abonament opłacone prawo do korzystania

Bardziej szczegółowo

Regulamin sprzedaży i rezerwacji biletów. w Domu Kultury Kadr w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy. ul. Gotarda 16, 02-683 Warszawa

Regulamin sprzedaży i rezerwacji biletów. w Domu Kultury Kadr w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy. ul. Gotarda 16, 02-683 Warszawa Regulamin sprzedaży i rezerwacji biletów w Domu Kultury Kadr w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy ul. Gotarda 16, 02-683 Warszawa Obowiązuje od dnia 26.09.2014 r. do odwołania I. Sprzedaż on-line i dostawa

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu Internetowego E-JTP.

Regulamin Sklepu Internetowego E-JTP. Regulamin Sklepu Internetowego E-JTP. I. Definicje. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osoba prawną, której przepisy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO KLUBU SPORTOWEGO VIVE KIELCE Z DNIA 01.01.2015 r.

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO KLUBU SPORTOWEGO VIVE KIELCE Z DNIA 01.01.2015 r. REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO KLUBU SPORTOWEGO VIVE KIELCE Z DNIA 01.01.2015 r. I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN*WSPÓŁPRACY*PARTNERSKIEJ**

REGULAMIN*WSPÓŁPRACY*PARTNERSKIEJ** REGULAMINWSPÓŁPRACYPARTNERSKIEJ NASZAERASp.zo.o. I. DEFINICJE SformułowaniaużytewniniejszymRegulaminiemająnastępująceznaczenie: NASZAERA NaszaEraSp.zo.o.zsiedzibąwŻyrardowiepodadresem:ul.Okrzei29b,wpisanado

Bardziej szczegółowo

Następujące terminy użyte w Regulaminie mają znaczenie zdefiniowane poniżej:

Następujące terminy użyte w Regulaminie mają znaczenie zdefiniowane poniżej: REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 2000 PUNKTÓW ZA PŁATNOŚĆ KARTĄ KREDYTOWĄ NA WWW.SYGMADIRECT.PL 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin (dalej zwany Regulaminem ) określa zasady uczestnictwa w programie

Bardziej szczegółowo

Regulamin usług świadczonych drogą elektroniczną dla strony www.tauron-pe.pl

Regulamin usług świadczonych drogą elektroniczną dla strony www.tauron-pe.pl Regulamin usług świadczonych drogą elektroniczną dla strony www.tauron-pe.pl 2012-05-22 TAURON Obsługa Klienta Strona 2 z 10 Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy regulamin (dalej zwany Regulaminem)

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI 0% z kartą w sklepach meblowych. 1 Definicje

REGULAMIN PROMOCJI 0% z kartą w sklepach meblowych. 1 Definicje REGULAMIN PROMOCJI 0% z kartą w sklepach meblowych 1 Definicje ORGANIZATOR Sygma Bank Polska S.A., o kapitale zakładowym wynoszącym 25 000 000 zł (opłacony w całości), z siedzibą w Warszawie, ul. Suwak

Bardziej szczegółowo

Regulamin panelu Opinie.pl

Regulamin panelu Opinie.pl Regulamin panelu Opinie.pl I. Definicje pojęć i terminologia 1. Regulamin niniejszy zbiór postanowień będący regulaminem w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI MAŁE FORMATY ZŁOTA JESIEŃ 2012

REGULAMIN PROMOCJI MAŁE FORMATY ZŁOTA JESIEŃ 2012 I. DEFINICJE Użyte w niniejszym Regulaminie terminy oznaczają: 1. Promocja - promocja Cerkolor Sp. z o.o., o nazwie Małe Formaty", realizowana na zasadach niniejszego Regulaminu. 2. Organizator Promocji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ I. Postanowienia ogólne 1. Polska Izba Firm Szkoleniowych z siedzibą w Warszawie na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną RIDE

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną RIDE Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną RIDE Postanowienia ogólne: 1. Ride Warsaw Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (03-994) przy ul. Wał Miedzeszyński 604E, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAWODÓW PIŁKARSKICH TEST MECZ - ORGANIZOWANYCH PRZEZ STOWARZYSZENIE FOOTBALL TRIAL.

REGULAMIN ZAWODÓW PIŁKARSKICH TEST MECZ - ORGANIZOWANYCH PRZEZ STOWARZYSZENIE FOOTBALL TRIAL. REGULAMIN ZAWODÓW PIŁKARSKICH TEST MECZ - ORGANIZOWANYCH PRZEZ STOWARZYSZENIE FOOTBALL TRIAL. 1 WYDARZENIE I REGULAMIN 1. Wydarzenie TEST MECZ (zwane dalej Wydarzeniem) to turniej piłkarski organizowany

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO I. Definicje

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO I. Definicje REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU SERWISOWEGO "Saeco Premium Service" (dalej Regulamin ) 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN PROGRAMU SERWISOWEGO Saeco Premium Service (dalej Regulamin ) 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN PROGRAMU SERWISOWEGO "Saeco Premium Service" (dalej Regulamin ) 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem programu serwisowego Saeco Premium Service (zwanego dalej Programem ) i administratorem

Bardziej szczegółowo

Regulamin szkolenia Poranek z email marketingiem organizowanego przez FRESHMAIL SP. Z O. O.

Regulamin szkolenia Poranek z email marketingiem organizowanego przez FRESHMAIL SP. Z O. O. Regulamin szkolenia Poranek z email marketingiem organizowanego przez FRESHMAIL SP. Z O. O. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin określa warunki uczestnictwa w szkoleniach pod nazwą Poranki z e-mail marketingiem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI "Kompensator dla mikroprzedsiębiorcy"

REGULAMIN PROMOCJI Kompensator dla mikroprzedsiębiorcy Załącznik do Uchwały Nr 93/2013 Zarządu BOŚ S.A. z dnia 12.03. 2013r. REGULAMIN PROMOCJI "Kompensator dla mikroprzedsiębiorcy" I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem Promocji jest Bank Ochrony Środowiska

Bardziej szczegółowo

1. Informacje ogólne

1. Informacje ogólne Regulamin Serwisu (obowiązujący z dniem 7 luty 2010) 1. Informacje ogólne Homepay jest serwisem obsługującym płatności internetowe prowadzonym przez firmę PeSoft Paweł Wachnik zwaną dalej PeSoft z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI Kredyt 0% na ubezpieczenie na www.sygmadirect.pl

REGULAMIN PROMOCJI Kredyt 0% na ubezpieczenie na www.sygmadirect.pl REGULAMIN PROMOCJI Kredyt 0% na ubezpieczenie na www.sygmadirect.pl 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin (dalej zwany Regulaminem) Promocji Kredyt 0% na ubezpieczenie na www.sygmadirect.pl (dalej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN akcji promocyjnej Kup Lumia, odbierz premię

REGULAMIN akcji promocyjnej Kup Lumia, odbierz premię REGULAMIN akcji promocyjnej Kup Lumia, odbierz premię 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin (dalej Regulamin ) określa warunki, na jakich odbywa się akcja promocyjna pod nazwą Kup Lumia, odbierz

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI

UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI zawartą w dniu... 2015 roku w Warszawie pomiędzy: PIT-RADWAR S.A. z siedzibą w Warszawie (04-051), przy ul. Poligonowej 30, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

Warunki sprzedaży obowiązujące w GSK Services Sp. z o.o. dla aptek otwartych

Warunki sprzedaży obowiązujące w GSK Services Sp. z o.o. dla aptek otwartych Warunki sprzedaży obowiązujące w GSK Services Sp. z o.o. dla aptek otwartych I. Definicje Kupujący apteka otwarta składająca Zamówienie na Towar u Sprzedającego. Sprzedający - oznacza GSK Services Sp.

Bardziej szczegółowo

ul. Czerska 8/10 Tel. +48 022/555 33 10 info@smb.pl 00-732 Warszawa www.smb.pl

ul. Czerska 8/10 Tel. +48 022/555 33 10 info@smb.pl 00-732 Warszawa www.smb.pl Regulamin przystępowania Organizacji Korzystających do Programu Lista Robinsonów Stowarzyszenia Marketingu Bezpośredniego Dział I: Postanowienie wstępne Niniejszy regulamin reguluje zasady przystępowania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU HAIKU TERIYAKI

REGULAMIN KONKURSU HAIKU TERIYAKI REGULAMIN KONKURSU HAIKU TERIYAKI Niniejszy regulamin ( Regulamin ) określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w konkursie Haiku Teriyaki ( Konkurs ) organizowanym za pośrednictwem portalu Facebook.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 2x więcej punktów w RTV EURO AGD. 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 2x więcej punktów w RTV EURO AGD. 1. Postanowienia ogólne REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 2x więcej punktów w RTV EURO AGD 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa i zasady Sprzedaży Premiowej. 2. Organizatorem Sprzedaży Premiowej

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w Programie Lojalnościowym dla klientów Martex Sp. z o.o.

Regulamin uczestnictwa w Programie Lojalnościowym dla klientów Martex Sp. z o.o. Regulamin uczestnictwa w Programie Lojalnościowym dla klientów Martex Sp. z o.o. Definicje: Organizator i Zarządzający Programem - Martex Sp. z o.o. z siedzibą 44-203 Rybnik ul. Sosnowa 7, NIP: 6422466043.

Bardziej szczegółowo

Regulamin. 1. Postanowienia wstępne

Regulamin. 1. Postanowienia wstępne Dokonując sprzedaży używanych telefonów komórkowych pomagasz chronić nasze środowisko naturalne poprzez bezpieczną zbiórkę materiałów zawierających niebezpieczne dla zdrowia metale ciężkie. Telefony komórkowe

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z usług Laboratorium Pomiarów Metrologicznych Długości i Kąta-Sekcja BHP dotyczących szkoleń na odległość (e-learning) 1

Regulamin korzystania z usług Laboratorium Pomiarów Metrologicznych Długości i Kąta-Sekcja BHP dotyczących szkoleń na odległość (e-learning) 1 Regulamin korzystania z usług Laboratorium Pomiarów Metrologicznych Długości i Kąta-Sekcja BHP dotyczących szkoleń na odległość (e-learning) 1 Postanowienia ogólne Regulaminu 1. Niniejszy Regulamin, zwany

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ Chorzów, dnia 16.03.2012 r. Regionalne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. ul. Dworcowa 3/3 41-500 Chorzów REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ SPIS TREŚCI: I. Postanowienia wstępne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO FRIENDS

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO FRIENDS REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO FRIENDS 1. Postanowienia wstępne. 1.1 Niniejszy Regulamin określa warunki programu lojalnościowego Friends, zwanego dalej "Programem". 1.2 Organizatorem Programu jest

Bardziej szczegółowo

2. Klient dokona wyboru obowiązującego w Sklepie internetowym sposobu płatności:

2. Klient dokona wyboru obowiązującego w Sklepie internetowym sposobu płatności: REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.VITADIET.PL INFORMACJE OGÓLNE 1. Sprzedaż odbywa się za pośrednictwem Internetu w formie umowy zawieranej na odległość, pomiędzy składającym zamówienie, zwanym dalej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU NOWE LOGO RADIA BONUS

REGULAMIN KONKURSU NOWE LOGO RADIA BONUS REGULAMIN KONKURSU NOWE LOGO RADIA BONUS I. Organizatorem konkursu jest INSTYTUT DZIENNIKARSTWA I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ z siedzibą: ul. Grodzka 40, II piętro. 31-044 Kraków. II. Celem konkursu jest stworzenie

Bardziej szczegółowo

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin, wydany na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2013.1422 j.t.), określa zasady świadczenia

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin stosuje się do usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem Strony internetowej oraz Sklepu internetowego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY SKLEPU INTERNETOWEGO UBIERZSIEPOSWOJEMU.PL

REGULAMIN SPRZEDAŻY SKLEPU INTERNETOWEGO UBIERZSIEPOSWOJEMU.PL REGULAMIN SPRZEDAŻY SKLEPU INTERNETOWEGO UBIERZSIEPOSWOJEMU.PL 1. Definicje Regulaminu Wszystkie terminy niżej wymienione, pisane dużą literą, będą miały na użytek niniejszego regulaminu następujące znaczenie:

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI

UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI strona 1/5 Zawarta w Szczecinie w dniu. pomiędzy: UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI NAZWA, z siedzibą w MIASTO (KOD KOD), ul. ADRES wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonym

Bardziej szczegółowo

Regulamin programu lojalnościowego MaxFloVIP

Regulamin programu lojalnościowego MaxFloVIP Regulamin programu lojalnościowego MaxFloVIP I. Informacje podstawowe. Baza Danych Zbiór danych osobowych Uczestników biorących udział w programie lojalnościowym MaxFloVIP. Organizator Programu (dalej

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Umów (OWU) ELAMED Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa. 1 Postanowienia Ogólne

Ogólne Warunki Umów (OWU) ELAMED Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa. 1 Postanowienia Ogólne Ogólne Warunki Umów (OWU) ELAMED Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa 1 Postanowienia Ogólne 1. ELAMED Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa,wpisana do Krajowego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Uczestnik Akcji: osoba nabywająca objęte promocją modele telefonów marki Prestigio.

REGULAMIN. Uczestnik Akcji: osoba nabywająca objęte promocją modele telefonów marki Prestigio. REGULAMIN akcji promocyjnej 40 zł w prezencie na rabat posprzedażowy w postaci zwrotu gotówki i bezpłatnej Nawigacji NaviExpert po zakupie wybranych modeli telefonów marki Prestigio. Definicje pojęć: Uczestnik

Bardziej szczegółowo

Regulamin portalu tubagliwic.pl z dnia 20 lutego 2015 roku.

Regulamin portalu tubagliwic.pl z dnia 20 lutego 2015 roku. Regulamin portalu tubagliwic.pl z dnia 20 lutego 2015 roku. Dział I - Wstęp Art. 1 Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z portalu Tuba Gliwic. Art. 2 Niniejszy Regulamin i przepisy prawa obowiązującego

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi - pośrednictwo w zakupie domeny. regulamin świadczenia usług przez Domeny.pl;

Regulamin usługi - pośrednictwo w zakupie domeny. regulamin świadczenia usług przez Domeny.pl; I. Postanowienia ogólne Regulamin usługi - pośrednictwo w zakupie domeny 1. Regulamin określa zasady świadczenia Usług dostępnych w ramach serwisu internetowego administrowanego przez Domeny.pl sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI DEWELOPERSKI PAKIET KORZYŚCI

REGULAMIN PROMOCJI DEWELOPERSKI PAKIET KORZYŚCI REGULAMIN PROMOCJI DEWELOPERSKI PAKIET KORZYŚCI 1 1. Organizatorem Promocji prowadzonej pod nazwą Deweloperski Pakiet Korzyści (dalej Promocja ) jest Open Finance SA, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYCZNY I. WSTĘP

KODEKS ETYCZNY I. WSTĘP KODEKS ETYCZNY Wykonując swój stały nadzór nad działalnością Spółki oraz mając na celu jej jak najefektywniejsze działanie, Rada Nadzorcza niniejszym przyjmuje Kodeks Etyczny dla Spółki o następującym

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu internetowego ehominis.pl. 1 Zasady ogólne

Regulamin serwisu internetowego ehominis.pl. 1 Zasady ogólne Regulamin serwisu internetowego ehominis.pl Uwaga! Korzystanie z serwisu ehominis.pl jest równoznaczne z akceptacją poniższych warunków. 1 Zasady ogólne E-Hominis - Centrum Wsparcia Psychologicznego Online

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z Systemu Platforma Transportowa CEMEX Polska

Regulamin korzystania z Systemu Platforma Transportowa CEMEX Polska Warszawa 10.05.2010r. Regulamin korzystania z Systemu Platforma Transportowa CEMEX Polska 1. Postanowienia ogólne 1. Zakres. Postanowienia Regulaminu korzystania z Systemu Platforma Transportowa CEMEX

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji konsumenckiej. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy

Regulamin promocji konsumenckiej. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy Regulamin promocji konsumenckiej Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Regulamin określa zasady urządzania i warunki udziału w akcji promocyjnej prowadzonej pod nazwą

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sprzedaży Premiowej,,Kredyt z bonusem

Regulamin Sprzedaży Premiowej,,Kredyt z bonusem Regulamin Sprzedaży Premiowej,,Kredyt z bonusem 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa i zasady Sprzedaży Premiowej. 2. Organizatorem Sprzedaży Premiowej jest Bank.

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z bazy WiseBase

Regulamin korzystania z bazy WiseBase Regulamin korzystania z bazy WiseBase 1 Definicje Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa: a) Administratorze rozumie się przez to podmiot świadczący usługi WiseBase WiseBase sp.z.o.o b) Użytkowniku

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne. 2. Definicje

1. Postanowienia ogólne. 2. Definicje REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 3x więcej w restauracjach Sphinx 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin (dalej zwany Regulaminem ) określa zasady uczestnictwa w programie sprzedaży premiowej 3x więcej

Bardziej szczegółowo

Polityka i procedury w zakresie konfliktu interesów

Polityka i procedury w zakresie konfliktu interesów Polityka i procedury w zakresie konfliktu interesów AGENCJA RATINGOWA: Warszawa, styczeń 2015 PREAMBUŁA 1. 1. Niemniejszy dokument opisuje politykę i procedury agencji ratingu kredytowego Rating Sp. z

Bardziej szczegółowo

GOOGLE MAPY BUSINESS VIEW UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG FOTOGRAFICZNYCH

GOOGLE MAPY BUSINESS VIEW UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG FOTOGRAFICZNYCH DOSTAWCA USŁUG FOTOGRAFICZNYCH: Adres: E-mail: Telefon: NAZWA FIRMY: Adres firmy: E-mail: Telefon: Data wizyty: Godzina wizyty: Usługodawca i Firma mogą uzgodnić, że Zdjęcia będą robione w różnych lokalizacjach

Bardziej szczegółowo