tysięcy wirusów w 2005 roku, [w:]

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "1. 150 tysięcy wirusów w 2005 roku, [w:] http://www.veracomp.pl/150-tysiecywirusow-w-2005-roku.page.125.nid.1958.html,"

Transkrypt

1 Bibliografia Bibliografia tysięcy wirusów w 2005 roku, [w:] A.M.Y., Wygodniej i bezpieczniej, Rzeczpospolita, nr 29/ Baj L., Neostrada jeszcze szybsza, Gazeta Wyborcza nr 178, s. 21, r. 4. Bardziej docenić szybką pomoc medyczną na pokładzie samolotu, [w:] r. 5. Bernaczyk M., Z e-podaniem do urzędu nieprędko, Rzeczpospolita, 13 czerwca 2005 r. 6. Bigo Ł., Lepsze diagnozy dzięki Internetowi, [w:] r. 7. Biuletyn Kwartalny. Rynek ubezpieczeń 4/2004, KNUiFE, r. Brycki G., Dec Ł., Ciszewska B., W sieci można kupić wszystko, Rzeczpospolita nr 303, dod. Ekonomia i rynek, r. 8. Butkiewicz M., Kopia musi się różnić od oryginału, Rzeczpospolita, 22 grudnia 2005, nr 298, dod. Dobra firma, 9. Dąbrowska A., E-commerce w ocenie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, IRWiK, Warszawa 10. Dec Ł., Fala wzrostu wygasa, Rzeczpospolita nr 158, dod. Ekonomia i rynek, r. 11. Domagalski M., Rejestry w Internecie dlaczego nie, Rzeczpospolita, 7 lipca 2005 r., nr 5, dod. Prawo co dnia, 12. Domaszewicz Z., Internetowa przestępczość lepszy biznes niż narkotyki, Gazeta Wyborcza, 1 grudnia 2005 r., nr e-business Report; European Commission, Enterprise Directorate General 14. eeurope 2005: An information society for all, Brussels, , COM(2002) 263 final. 15. E-handel zdominowany przez wąską grupę użytkowników, [w:] Elektroniczna gospodarka w Polsce Raport 2004, ILiM, Biblioteka Logistyka, Poznań e-zdrowie, [w:] r. 379

2 Elektroniczna Gospodarka w Polsce Raport Frydrychowicz K., W sieci i na ziemi, Computerworld nr 36, r. 19. Fura M., E-sklepy zwiększają przychody, Gazeta Prawna, , nr Gacki G., E-Handel w Polsce, Gamdzyk P., Dotrzeć do klienta, Computerworld nr 41, r. 21. Głogowski T., Kompania Węglowa będzie sprzedawać węgiel przez Internet, Gazeta Wyborcza, , nr 283, 22. Górak M., Telemedycyna dzięki Internetowi ze szpitala wypiszą nas wcześniej, [w:] internetstandard.pl, r. 23. Górski P., E-faktury... i co dalej, efakty 5/ Grynkiewicz T., Baj L., Ciszewski B., Coraz więcej muzyki kupujemy przez Internet, Gazeta Wyborcza nr 236, r. 25. Henzler M., XXI wiek to czas telemedycyny, [w:] r. 26. Hojnacki L.W., Pokolenie m-learningu nowe wyzwanie dla szkoły, [w:] edu.pl. 27. Jakubski K.J., Przestępczość komputerowa zarys problematyki, Prokuratura i Prawo, nr 12/ Kaczała M., Dystrybucja ubezpieczeń przez Internet możliwości i zakres wykorzystania, Prawo Asekuracyjne, 2005 nr Kierzkowska P., Internet uzależnia!, Magazyn Internet 7/ Koczot S., Inwestowanie przez Internet, Gazeta Prawna nr 224, s. 15, r. 31. Koczot S., Karty kredytowe, Gazeta Prawna, nr 25/2006, 32. Komunikat komisji do rady, parlamentu europejskiego, Europejskiego komitetu ekonomiczno-społecznego oraz Komitetu regionów i2010 europejskie społeczeństwo informacyjne na rzecz wzrostu i zatrudnienia sec(2005) 717} Bruksela, dnia , COM(2005) 229 końcowy. 33. Koniewicz A., Glosa do postanowienia SN z dnia 10 grudnia 2003 r., V CZ 127/03, Orzecznictwo Sądów Polskich 2005/6/ Korus K., Oświadczenia elektroniczne związane z czynnością bankową a forma pisemna czynności prawnych, Prawo Bankowe, 2005/5/ Kowalczyk M., Uczenie się nie musi być obowiązkiem, Gazeta Prawna Kowalewski J., Portal to nie jest zwykłe czasopismo, Rzeczpospolita, 7 lipca 2005 r., nr 157, dod. Prawo co dnia, 37. Król T., Rozliczenia w internecie, Gazeta Prawna, 23 sierpnia 2005, nr 163, 38. Królak J., Rusza przetarg na e-deklaracje, Puls Biznesu nr 235, r. 380

3 Bibliografia 39. Kuśmierz M., E-nauka jest efektywniejsza i tańsza, Gazeta Prawna nr 39, dod. Innowacyjna firma, s. 1, r. 40. Kuśmierz M., Sieć, muzyka oraz Coca Cola, Puls Biznesu, nr 36/ Kwaśniak M., Zyski już w miliardach, Gazeta Prawna nr 207, s. 14, r. 42. Lokata w sieci, Rzeczpospolita nr 198/2005, Łamek W., Dyplom z sieci, Magazyn Internetowy, czerwiec Maciejewski A., e-deklaracje: rusza przetarg, Computerworld, Mazurkiewicz P., Wirtualne apteki sposobem na tańsze leki?, Gazeta Wyborcza, nr 246/ Myczkowska A., Aktywni klienci wybierają Internet, Rzeczpospolita nr 242, dod. Ekonomia i ry nek, r. 47. Myczkowska A., Wciąż wolimy bankomaty, Rzeczpospolita, nr 249/2005, dod. Ekonomia i rynek, 48. Nogacki R., Prawne aspekty internetowej reklamy banku, część I. Poczta elektroniczna, Prawo Bankowe, 2005/10/ OECD Annual Theme Reports; Public Affairs and Communications Directorate; The European e-business Report; European Commission, Enterprise Directorate General 50. Piętak P., Sprzeczności III Rzeczpospolitej, prawo.vagla.pl 51. Pogański P., Decyzje i podania doręczane Internetem, Gazeta Prawna, 16 listopada 2005 r., nr 222, dod. Urząd i obywatel, 52. Prensky M., Digital Natives, Digital Immigrants, [w:] 53. Program Wieloletni na lata Tworzenie mechanizmów i struktur rozwoju handlu elektronicznego w Polsce, przyjęty przez Radę Ministrów 22 lipca 2003 roku; 54. Projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych Druk nr 4173 z 10 czerwca 2005 r. 55. Propozycja współpracy w zakresie obsługi płatności kartami płatniczymi online, ecard, 56. Przegląd rynku ubezpieczeniowego 2004, KNUiFE, 57. Radzikowska B., Aspekty prawne oraz zasady finansowania projektu e- PUAP, e-puap, MNiI, Warszawa, r. 58. Raport otwarcia 2005/2006, Centrum im. Adama Smitha, 21 listopada Rączka G., Zagadnienie dóbr osobistych w świetle ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Radca Prawny, 2004/4/

4 Elektroniczna Gospodarka w Polsce Raport Rozwój e-government w Polsce, 3 edycja badań eeurope, Capgemini Polska, Raport. Monitoring realizacji działań Strategii Informatyzacji Rzeczpospolitej Polskiej epolska na lata (za okres 1.VII 31.XII 2004 r.), MNiI 2005, php?dzial= Rynek pracy specjalistów podsumowanie 2005 roku, Informacja prasowa serwisu pracuj.pl, r. 63. Rzeczpospolita, , nr 11, dod. Ekonomia i rynek, 64. Schmid B., Electronic Markets in Tourism, SMS-y prosto z serca, [w:] r. 66. Stopień informatyzacji urzędów w Polsce, ARC Rynek i Opinia, Raport generalny z badań ilościowych, dla Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Warszawa listopad 2005 r. 67. Syska E., Ekonomia e-learningu, Gazeta IT 2005, nr System tele-ekg, [w:] r. 69. Szetyński T., Elektroniczne rozliczenia z fiskusem, e-fakty 2006, nr Szetyński T., Inteligentne karty chipowe, e-fakty 2005, nr Szetyński T., Zmierzch tradycyjnej telefonii, e-fakty 2005, nr Szkolnictwo wyższe w Polsce. Uwarunkowania, ocena i rekomendacje, pod red. Dytkowski M., Insty tut Badań nad Gospodarką Rynkową, 28/ Szyfter J., Sieć ma miliard użytkowników, Gazeta Prawna nr 4, dod. Innowacyjna firma, s. 3, r. 74. Świąder B., Formularze SAD: poczta elektroniczna zastąpiła papier, Gazeta Prawna Tarka A., Jak przechować faktury, Gazeta Prawna 27 września 2005, nr Telemedycyna w regionie, [w:] 77. Telemedycyna wchodzi na pokład A380, [w:] r. 78. Telemedycyna wypływa na pełne morze, [w:] r. 79. TMT Telemedycyna sprawdza się wysoko w górach, [w:] r. 80. Tomaszek A., Cybernaruszenia dóbr osobistych, Gazeta Wyborcza, 5 grudnia 2004 r. 81. QUARTERLY RETAIL E-COMMERCE SALES 4th QUARTER 2005, U.S. Census Bureau, 382

5 Bibliografia 82. Ulanowski K., Mobilna przyszłość?, e-fakty nr 1/ Ustawa z dnia 14 lutego 2003 r. o zmianie ustawy Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z dnia 24 marca 2003 r.). 84. Ustawa z dnia 16 kwiet nia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz.1503, z 2004 r. Nr 96,poz. 959, Nr 162, poz.1693, Nr 172, poz.1804, z 2005 r. Nr 10,poz Ustawa z dnia 16 kwiet nia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz.1503, z 2004 r. Nr 96,poz. 959, Nr 162, poz.1693, Nr 172, poz.1804, z 2005 r. Nr 10,poz Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, Dz. U. z 2004 r. Nr W kierunku społeczeństwa informacyjnego, Informacja o działaniach Ministerstwa Nauki i Infor matyzacji, wrzesień Wikariak S., Trudno będzie złożyć podanie przez Internet, Rzeczpospolita, listopada 2005 r., nr Wykorzystanie technologii informacyjno-telekomunikacyjnych w 2005 r., materiał na konferencję prasową, r. 91. Zalewski Ł., Firmy boją się e-faktur, Gazeta Prawna 22 lutego 2006, nr 38 (1656) 92. Założenia kierunkowe do Planu Informatyzacji Państwa, Ministerstwo Nauki i Informatyzacji, Warszawa 14 września 2005 r. 93. Zasady metodyczne cz. I, GUS, 94. Zwierzchowski Z., Informatyka w samorządach to nie tylko Biuletyn Informacji Publicznej, Rzeczpospolita Zwierzchowski Z., Na razie dostępne są tylko informacje, Rzeczpospolita, , nr 279. Strony www:

6 Elektroniczna Gospodarka w Polsce Raport

Redakcja: Zespół autorski: Wydawca: Zleceniodawca: Instytucje współpracujące:

Redakcja: Zespół autorski: Wydawca: Zleceniodawca: Instytucje współpracujące: Redakcja: dr Marcin Kraska Zespół autorski: Instytut Logistyki i Magazynowania: dr Marcin Kraska, dr inż. Bogusław Śliwczyński, dr Stanisław Wałcerz, mgr inż. Rafał Kałuża, mgr Michał Koralewski, mgr Tomasz

Bardziej szczegółowo

Elektroniczna gospodarka w Polsce RAPORT 2005

Elektroniczna gospodarka w Polsce RAPORT 2005 Elektroniczna gospodarka w Polsce RAPORT 2005 Praca zbiorowa pod redakcją Marcina Kraski Poznań 2006 BIBLIOTEKA LOGISTYKA Redakcja: dr Marcin Kraska Zespół autorski: Instytut Logistyki i Magazynowania:

Bardziej szczegółowo

Elektroniczna gospodarka w Polsce RAPORT 2008

Elektroniczna gospodarka w Polsce RAPORT 2008 Elektroniczna gospodarka w Polsce RAPORT 2008 Praca zbiorowa pod redakcją Marcina Kraski Poznań 2009 BIBLIOTEKA LOGISTYKA Redakcja: dr Marcin Kraska Zespół autorski: Instytut Logistyki i Magazynowania

Bardziej szczegółowo

Elektroniczna gospodarka w Polsce RAPORT 2007

Elektroniczna gospodarka w Polsce RAPORT 2007 Elektroniczna gospodarka w Polsce RAPORT 2007 Praca zbiorowa pod redakcją Marcina Kraski Poznań 2008 BIBLIOTEKA LOGISTYKA Redakcja: dr Marcin Kraska Zespół autorski: Instytut Logistyki i Magazynowania

Bardziej szczegółowo

Elektroniczna gospodarka w Polsce RAPORT 2004

Elektroniczna gospodarka w Polsce RAPORT 2004 Elektroniczna gospodarka w Polsce RAPORT 2004 Redakcja: dr Marcin Kraska Zespół autorski: Instytut Logistyki i Magazynowania: dr Marcin Kraska, dr inż. Bogusław Śliwczyński, dr Stanisław Wałcerz, mgr inż.

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z studium wykonalności dla projektu Przebudowa i integracja systemu rejestrów państwowych

Wyciąg z studium wykonalności dla projektu Przebudowa i integracja systemu rejestrów państwowych Wyciąg z studium wykonalności dla projektu Przebudowa i integracja systemu rejestrów państwowych Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Departament Rejestrów Państwowych Warszawa wrzesień 2004

Bardziej szczegółowo

PPPPPPP PPPP P PP P sspss sss P PPPP spp GP s s P s - s s

PPPPPPP PPPP P PP P sspss sss P PPPP spp GP s s P s - s s PPPPPPP PPPP P PP P sspss sss P PPPP spp Spis treści Wstęp... 8 Słownik pojęć i terminów... 9 1. Uwarunkowania i perspektywy rozwju społeczeństwa informacyjnego... 13 1.1 Definicje społeczeństwa informacyjnego...

Bardziej szczegółowo

Rozwój usług e-government w Polsce

Rozwój usług e-government w Polsce dr Agnieszka Budziewicz-Guźlecka Katedra Ekonomiki i Organizacji Telekomunikacji Uniwersytet Szczeciński e-mail: agnieszka.budziewicz@wzieu.pl Rozwój usług e-government w Polsce Streszczenie W artykule

Bardziej szczegółowo

e-głogów strategia budowy i rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Głogowie.

e-głogów strategia budowy i rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Głogowie. Bogusław Dyduch e-głogów strategia budowy i rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Głogowie. Temat opracowania: koncepcja radiowego systemu transmisyjnego Streszczenie: Niniejsze opracowanie stanowi koncepcję

Bardziej szczegółowo

WSTĘP DO E-BIZNESU. Społeczeństwo informacyjne

WSTĘP DO E-BIZNESU. Społeczeństwo informacyjne WSTĘP DO E-BIZNESU Społeczeństwo informacyjne Społeczeństwo informacyjne to społeczeństwo, w którym towarem staje się informacja traktowana jako szczególne dobro niematerialne, równoważne lub cenniejsze

Bardziej szczegółowo

WYKAZ DZIAŁÓW SPIS TREŚCI

WYKAZ DZIAŁÓW SPIS TREŚCI WYKAZ DZIAŁÓW SPIS TREŚCI 1. Informacja biznesowa... 2 3. Biznes i ekonomia, ekonometria i statystyka, e-biznes... 3 4. Biznes międzynarodowy, handel zagraniczny, promocja Polski... 4 5. Unia Europejska...

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO GOSPODARKI

MINISTERSTWO GOSPODARKI MINISTERSTWO GOSPODARKI PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ WSPIERANIA ELEKTRONICZNEGO HANDLU I USŁUG NA LATA 2009-2010 Warszawa, grudzień 2008 r. SPIS TREŚCI WSTĘP...3 1. DIAGNOZA OBSZARÓW SŁUśĄCYCH ROZWOJOWI HANDLU

Bardziej szczegółowo

Europejska Agenda Cyfrowa

Europejska Agenda Cyfrowa Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Departament Społeczeństwa Informacyjnego Europejska Agenda Cyfrowa w pracach i planach polskich instytucji rządowych Wydanie I WYDAWCA: MINISTERSTWO SPRAW

Bardziej szczegółowo

Program Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Lubuskiego na lata 2009-2015

Program Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Lubuskiego na lata 2009-2015 Program Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Lubuskiego na lata 2009-2015 Opracowano dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego, z siedzibą w Zielonej Górze, ul. Podgórna 7, 65-057

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce na lata 2007-2013

Strategia rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce na lata 2007-2013 Strategia rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce na lata 2007-2013 Warszawa, 27 czerwca 2007 Spis treści: I. Cele i uwarunkowania rozwoju społeczeństwa informacyjnego...1 I.1. Uwarunkowania europejskie

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA EZDROWIA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO na lata 2007-2013

STRATEGIA EZDROWIA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO na lata 2007-2013 STRATEGIA EZDROWIA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO na lata 2007-2013 Uwaga! Coraz częściej pojawiają się niepokojące sygnały, iż obecne krajowe systemy opieki zdrowotnej na całym świecie staną się niestabilne, jeśli

Bardziej szczegółowo

Opracowanie wykonane przez InfoStrategia Sp.J. w ramach projektu evita-ii

Opracowanie wykonane przez InfoStrategia Sp.J. w ramach projektu evita-ii Strategia informatyzacji i rozwoju społeczeństwa informacyjnego w gminie Myszyniec Opracowanie wykonane przez InfoStrategia Sp.J. w ramach projektu evita-ii Myszyniec, czerwiec wrzesień 2006 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Elektroniczna gospodarka w Polsce RAPORT 2006. Praca zbiorowa pod redakcj Marcina Kraski

Elektroniczna gospodarka w Polsce RAPORT 2006. Praca zbiorowa pod redakcj Marcina Kraski 1 2 Elektroniczna gospodarka w Polsce RAPORT 2006 Praca zbiorowa pod redakcj Marcina Kraski Pozna 2007 3 Redakcja: dr Marcin Kraska Zespół autorski: Autor Przygotowane rozdziały Instytut Logistyki i Magazynowania

Bardziej szczegółowo

Tworzenie mechanizmów i struktur rozwoju handlu elektronicznego w Polsce

Tworzenie mechanizmów i struktur rozwoju handlu elektronicznego w Polsce MINISTERSTWO GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Program na lata 2003-2006 Tworzenie mechanizmów i struktur rozwoju handlu elektronicznego w Polsce /Elektroniczna Platforma Wspomagania Handlu - ehandel/

Bardziej szczegółowo

Opracowanie wykonane przez InfoStrategia Sp.J. w ramach projektu evita-ii

Opracowanie wykonane przez InfoStrategia Sp.J. w ramach projektu evita-ii Strategia informatyzacji i rozwoju społeczeństwa informacyjnego w gminie Zawady Opracowanie wykonane przez InfoStrategia Sp.J. w ramach projektu evita-ii Zawady, czerwiec wrzesień 2006 1 Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

Elektroniczne usługi finansowe charakterystyka rynku, wyzwania i inicjatywy regulacyjne

Elektroniczne usługi finansowe charakterystyka rynku, wyzwania i inicjatywy regulacyjne Narodowy Bank Polski Materiały i Studia Zeszyt nr 139 Elektroniczne usługi finansowe charakterystyka rynku, wyzwania i inicjatywy regulacyjne (stan na koniec 2001 r.) Małgorzata Szcześ Sebastian Jakubiec

Bardziej szczegółowo

Instytucjonalno-prawny aspekt promowania handlu elektronicznego w ramach rynku wewnętrznego Unii Europejskiej

Instytucjonalno-prawny aspekt promowania handlu elektronicznego w ramach rynku wewnętrznego Unii Europejskiej Instytucjonalno-prawny aspekt promowania handlu elektronicznego w ramach rynku wewnętrznego Unii Europejskiej Dr Izabela Wróbel Adiunkt w Instytucie Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Wrocławskiego

Bardziej szczegółowo

Ocena stron internetowych podmiotów gospodarki społecznej na przykładzie organizacji pozarządowych z terenu województwa podkarpackiego

Ocena stron internetowych podmiotów gospodarki społecznej na przykładzie organizacji pozarządowych z terenu województwa podkarpackiego Ocena stron internetowych podmiotów gospodarki społecznej... 113 mgr Małgorzata Kuta-Pałach Instytut Socjologii, Wydział Socjologiczno-Historyczny Uniwersytet Rzeszowski Ocena stron internetowych podmiotów

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET GDAŃSKI WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

UNIWERSYTET GDAŃSKI WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ UNIWERSYTET GDAŃSKI WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI Katarzyna Zarębska Kierunek studiów: PRAWO Numer albumu: 147031 ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ OCHRONA KONSUMENTA ORAZ NARUSZENIA DÓBR OSOBISTYCH

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Gospodarki

Ministerstwo Gospodarki Ministerstwo Gospodarki >>>> >>>> NOWE PODEJŚCIE DO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH +++++++++++++++++ Zamówienia publiczne a małe i średnie przedsiębiorstwa, innowacje i zrównoważony rozwój +++++++++++++++++++++++

Bardziej szczegółowo

1. Idea społeczeństwa informacyjnego... 5. 1.1. Pół wieku o społeczeństwie informacyjnym... 5 1.2. Co to jest społeczeństwo informacyjne?...

1. Idea społeczeństwa informacyjnego... 5. 1.1. Pół wieku o społeczeństwie informacyjnym... 5 1.2. Co to jest społeczeństwo informacyjne?... Spis treści 1. Idea społeczeństwa informacyjnego... 5 1.1. Pół wieku o społeczeństwie informacyjnym... 5 1.2. Co to jest społeczeństwo informacyjne?... 8 2. Przedsięwzięcia na rzecz rozwoju SI w woj. śląskim...

Bardziej szczegółowo

C2. E-usługi. C2.1. Internet szerokopasmowy

C2. E-usługi. C2.1. Internet szerokopasmowy C2. E-usługi Rozwój Internetu pozwala na wdrażanie coraz nowszych i odważniejszych pomysłów jego wykorzystania, coraz częściej mających komercyjny charakter. Upowszechnieniu podlegają usługi, które wymagały

Bardziej szczegółowo

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach. Karty płatnicze. zestawienie bibliograficzne w wyborze. Wybór i opracowanie Marta Boszczyk

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach. Karty płatnicze. zestawienie bibliograficzne w wyborze. Wybór i opracowanie Marta Boszczyk Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Karty płatnicze zestawienie bibliograficzne w wyborze Wybór i opracowanie Marta Boszczyk Kielce 2011 Wydawnictwa zwarte 1. Borcuch, Artur : Pieniądz elektroniczny

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE W E-ADMINISTRACJI

TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE W E-ADMINISTRACJI Technologie informacyjne i komunikacyjne w e-administracji 1 2 Autor raportu Dr inż. Anna Sołtysik-Piorunkiewicz (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Katedra Informatyki) Publikacja współfinansowana

Bardziej szczegółowo

ISBN (wersja drukowana) 978-83-7525-932-2 ISBN (ebook) 978-83-7969-336-8

ISBN (wersja drukowana) 978-83-7525-932-2 ISBN (ebook) 978-83-7969-336-8 Anna Kaczorowska Katedra Informatyki Wydział Zarządzania, Uniwersytet Łódzki, 90-237 Łódź, ul. Matejki 22/26 RECENZENT Gabriela Idzikowska OPRACOWANIE REDAKCYJNE Ewa Siwińska SKŁAD I ŁAMANIE Katarzyna

Bardziej szczegółowo