Internet a skutki w relacjach rodzinnych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Internet a skutki w relacjach rodzinnych"

Transkrypt

1 Internet a skutki w relacjach rodzinnych Słowa kluczowe: problemy rodzinne, relacje międzyludzkie, uzależnienie, grupy samopomocowe, indywidualna psychoterapia. Key words: family problems, relationships, addiction, self-help groups, individual psychotherapy Streszczenie Jak świadczą wyniki licznych badań, nadużywanie Internetu wpływa na strefę relacji międzyludzkich osoby dotkniętej tym uzależnieniem. W miarę jak wydłuża się czas spędzania przed komputerem, zmniejszą się jego ilość poświęcaną bliskim i rodzinie. W ten sposób może dojść do zniszczenia więzi między rodzicami a dziećmi, ważnych przyjaźni, ale przede wszystkim małżeństw, które szczególny sposób są narażone na negatywne skutki patologicznego korzystania z sieci. Jakie ścieżki terapeutyczne obrać, by wyzwolić się z uzależnienia o tym jest mowa w niniejszym artykule. 1. Internet pomiędzy normalnością a patologią Internet jest zbiorem połączonych ze sobą sieci, tworzą gigantyczną Sieć światową. W związku z tym bywa też czasem nazywany Światowa Pajęczyną. Stanowi produkt technologiczny, który istnienie wpłynął na kształtowanie się ludzi nawyków i zwyczajów. To, że ten wytwór teleinformatyki, dziedziczny łączącej informatykę z telekomunikacją, pozwala wielu komputerom na komunikowanie się ze sobą i wymienianie wszelkich typów dokumentów (plików), doprowadziło do przedefiniowania pojęcia społeczeństwa. Sieć sieci tworzyła bowiem nowe możliwości poznawania świata: ludzie mogą nawiązywać znajomości, wchodzić w interakcje i z każdej dziedziny czerpać wiedze w przestrzeni wirtualnej- cyberprzestrzeni, różniącej się w zasadniczy sposób od przestrzeni świata fizycznego. Termin wirtualny pochodził od łacińskiego słowa Vitus, oznaczającego siłę, moc, stąd wirtualny to taki, jaki istnieje potencjalnie, a nie w sposób rzeczywisty, to coś możliwego do wprowadzenia w życie, ale jeszcze nie dokonanego. Potrzeba nabywania nowej wiedzy w dziedzinie umiejętności technicznych celem korzystania z nieskończonych możliwości, jakie pojawiły się wraz z rozwojem Internetu, jest bardzo silna, stąd można dziś mówić o zjawisku wyobcowania społeczno technologicznego w przypadku osób nie mających dostępy do świata wirtualnego. Istnieje jednak konieczność, by wraz z nabywaniem kompetencji technicznych równocześnie rozwijała się umiejętność odpowiedzialnego korzystania z sieci. O ile z jednej strony jest oczywiste, że rozwój Internetu wniósł wiele pozytywnych aspektów do życia poszczególnych jednostek, o tyle warto być świadomym, jakie zagrożenia mogą rodzic się w związku z posługiwanie się nim. 1

2 Powszechnie zachowywana przez użytkowników sieć i anonimowość pozwala każdemu na wyrażanie siebie bez żadnych ograniczeń co czyni Internet znakomitym kanałem rozpowszechniania zarówno treści pozytywnych jak i patologii. W związku z tym kładzie się coraz większy nacisk na rozwijanie umiejętności odpowiedzialnego korzystania z Sieci i dogłębnego rozumowania, jakie to rodzi skutki na poziomie społecznym i psychologicznym. Internet addiction dis order (IAD) to zaburzenia przejawiające się w sposobie korzystania z tego nowego produktu technologicznego. Osoba u której rozwinęło się uzależnienie od Internetu pozostaje połączona z siecią przez długie godziny, tracąc zupełnie poczucie czasu. Głównym jej problemem jest niemożliwość kontrolowania potrzeby łączenia się z siecią, która staje się centrum niepokojów i frustracji uzależnionego podmiotu. 2. Cechy problematycznego korzystania z Internetu Problem tego rodzaju występuje w różnych kontekstach społecznych, edukacyjnych i ekonomicznych oraz w odniesieniu do różnych grup wiekowych. Mass media rozpowszechniły stereotyp osoby uzależnionej od Internet, przedstawiając ją najczęściej jako młodego, introwertycznego mężczyznę, siedzącego nieustannie przed komputerem. O ile w przyszłości wyobrażenie to mogło być uzasadnione, o tyle obecnie popularność komputerów i powszechna dostępność do Internetu doprawiają, że nie jest ono zgodne z rzeczywistością. Liczba kobiet używających Internetu ogromnie wzrosła, prawdopodobnie na skutek zmian w charakterze ról społecznych. Podstawowe rozróżnianie dotyczy starych i nowych użytkowników sieci. Nowi nawigatorzy wydają się bardziej podatni na patologiczne uzależnienie od Internetu. Po przełamaniu pierwszego onieśmielenia zaczynają stopniowo czerpać zadowolenie z opanowania umiejętności korzystania z technologii i sprawnego poruszania się po stronach sieci Uzależnieni nawigatorzy spędzają w sieci nawet czterdzieści godzin tygodniowo. Podają, że nadmierne korzystanie z Internetu naraziło ich na problemy rodzinne, zawodowe oraz ogólnie wywarło negatywny wpływ na ich życie. Pomimo to nie udaje im się ograniczyć swojego zaangażowania. Internet jest dla nich atrakcyjny również ze względu na swoją anonimowość, łatwość dostępu i użytkowania, stanowi skuteczny środek do uzyskania wsparcia społecznego, satysfakcji seksualnej, spojrzenia na siebie samego w inny sposób i zwieszenia poczucia władzy dzięki uczestnictwu w grach opartych na wyobraźni. Wiele patologicznych użytkowników Sieci określa się jako przygniecionych czy samotnych, nisko oceniających samych siebie czy też ogarniętych niepokojem. Dla nich Internet jest prawdopodobnie prze- 2

3 strzenią, w której doświadczają bardziej satysfakcjonujących przeżyć, niż zdarza im się to w rzeczywistości 3. Problemy fizyczne Zaburzenia fizyczne są spowodowane przede wszystkim spędzaniem wielkiej ilości czasu przed komputerem i prowadzenie siedzącego trybu życia. Najczęściej obserwuje się: Zaburzenia na przykład są spowodowane przez przyzwyczajenie do korzystania z sieci w późnych godzinach nocnych, co zaburza normalny tryb sen-czuwanie Nadmierne zmęczenie. Jest skutkiem utraty godziny snu i wpływa negatywnie na osiągniecie szkolne i zawodowe. Osłabienie systemu odpornościowego. Jest również skutkiem nie regularnego snu i powoduje większą podatność na wszelkiego rodzaju choroby. Nieregularne odżywianie się. Osoba uzależniona prze zapomnienie, a czasem celowo opuszcza posiłek, aby mieć więcej czasu na połączenie z Internetem. Zaniedbanie ciała i brak ćwiczeń fizycznych. Uga podmiotu jest skupiona na jednej czynności użytkowaniu Internetu i w związku z tym traci zainteresowanie innymi rodzajami aktywności. Bóle pleców. Są skutkiem prowadzenie siedzącego trybu życia i braku ćwiczeń fizycznych. Zespół ciśnień nadgarstka. Zazwyczaj osoby pracujące bardzo długo przed komputerem są bardziej narażone na rozwój tej patologii ze względu na pozycje, w jakiej znajdują sie nadgarstek reki trzymającej mysz. Bóle głowy. Zmęczenie oczu. Uzależnianie od Internetu nie niesie ze sobą tak poważnych problemów fizycznych jak te, które towarzyszą narkomanii czy alkoholizmowi. Na pierwszy plan, podobnie jak w przypadku patologicznego hazardu, wysuwają sie tutaj skutki psychologiczne, negatywny wpływ na relacje rodzinne, problemy ekonomiczne i zawodowe, przybierające czasem bardzo poważne rozmiary. 4. Skutki w relacjach rodzinnych Jak świadczą wyniki licznych badań, nadużywanie Internetu wpływa na strefę relacji międzyludzkich osoby dotkniętej tym uzależnieniem. 3

4 W miarę jak wydłuża się czas spędzania przed komputerem, zmniejszą się jego ilość poświęcaną bliskim i rodzinie. W ten sposób może dojść do zniszczenia więzi między rodzicami a dziećmi, ważnych przyjaźni, ale przede wszystkim małżeństw, które szczególny sposób są narażone na negatywne skutki patologicznego korzystania z sieci. Na początku Internet jest znakomitym narzędziem ucieczki od codzienności, dla której podmiot stopniowo traci zainteresowanie, aż do zaniedbania obowiązków domowych, pracy i samego małżeństwa. Znane są przypadki zapomnienia przez uzależnione od Internetu matki o odebraniu dzieci ze szkoły czy przygotowaniu dla nich posiłków. Narodziny romansu często doprowadzają życie partnerów do ruiny; jedno z nich, uzależnione od Internetu, szuka ucieczki w wirtualnym związku i oddala się od rzeczywistego towarzysza życia, który czuje się odrzucony. 5. Problemy w szkole i w pracy Od dłuższego czasu Internet jest nieodłączną częścią edukacji i życia zawodowego, zwłaszcza pracowników umysłowych. Jest z jednej strony czynnikiem pozytywnym oddziałującym na wzrost wydajności, z drugiej strony jednak stwarza niebezpieczeństwo pojawienia się uzależnienia. Oba konteksty ułatwiają korzystanie z niego bez trzymania się odpowiednich reguł. Osoba uzależniona, która jest połączona z siecią przez większą cześć dnia, z godzinami nocnymi włącznie, nie może z powodu zmęczenia uzyskiwać dobrych wyników ani w nauce, ani w pracy. Young uważa ze 58% studentównależących do jej grupy badawczej online wykazuje spadek wyników w nauce wskutek nadmiernej ilości czasu spędzonego na przeglądaniu stron Internetu. Korzystanie z sieci jest znakomitą pomocą naukową dla studentów, ale też źródłem rozproszenia uwagi i trudności z koncentracją, ponieważ oferuje niezliczoną ilość różnych możliwości rozrywki i łatwo korzystać z niego w niewłaściwy sposób. Również tak zwani pracownicy umysłowi mogą bez trudu używać Internetu w firmie, której są zatrudnieni, w celach pozazawodowych. Bywa, że staje się to powodem zwolnienia z pracy. 6. Problemy finansowe Pojawiają się one zwłaszcza wówczas, gdy osoba uzależniona bierze udział w licytacji, kupuje online i uprawia wirtualne gry hazardowe. Szczególnie zakupy przez Internet stwarzają okazję do oszustw, bo jako sodek płatniczy stosuje się karty kredytowe. Przesyłane kody mogą zostać niewłaściwie użyte lub trafić w ręce telekomunikacyjnych piratów hakerów, którymi kierują pobudki ideologiczne oraz rządza ryzyka. Istnieje również inna kategoria oszustw określanych przez hakerów pogardliwym mianem crackerów, działających na szkodę 4

5 pojedynczych osób lub firm. Problemy finansowe mogą pojawić się również w związku z kosztami połączeń, w niektórych przypadkach sięgających pięćdziesięciu godzin tygodniowo. Innym działaniem, który może narazić na straty finansowe, jest korzystanie z materiałów pornograficznych. Wiele stron tej kategorii otwiera się po podaniu numeru karty kredytowej użytkownika. 7. Ucieczka od problemów osobistych Wiele osób szuka w pracy ucieczki od problemów w związku, rodzinie i od poczucia wewnętrznej pustki. Zbytnie zaangażowanie w pracy pozwala uniknąć konieczności zmierzenia się z problemami dnia codziennego związanymi z życiem uczuciowym. Praca w takich wypadkach przestaje być tylko sposobem na zapewnienie środków do życia. Staje się narkotykiem pozwalającym zaspokoić braki egzystencjalne i rozwijać konflikty rodzinne. 8. Leczenie uzależnienia od Internetu W leczeniu IAD można obrać różne ścieżki terapeutyczne, odpowiednio do sytuacji i indywidualnych predyspozycji 1. GRUPY SAMOPOMOCOWE W Stanach Zjednoczonych istnieją liczne grupy samopomocowe dla uzależnionych od Internetu składają się z osób, których łączy zmaganie się z tym samym problemem. Uczestnicy terapii spotykają się regularnie, alby dzielić się swoimi doświadczeniami, rozmawiać o zasadach, jakich warto przestrzegać, przy korzystaniu z Internetu, by odzyskać kontrole nad własnym życiem 2. COUNSELING TERAPEUTYCZNY stawia na uzyskanie świadomości motywacji, jakie kieruje korzystanie z Sieci. Może Stanowic silny bodziec i wsparcie w okresie zmian. 3. INDYWIDUALNA PSYCHOTERAPIA szczególnie wskazana jest w przypadku nałożenia się uzależnienia od Internetu na wcześniej występującą patologie. Właściwy program terapeutyczny pozwala na osiągniecie świadomości głębokich pokładów własnej osobowości i wprowadzenie w ich zmian. Tak jak counseling terapeutyczny, również psychoterapię można prowadzić sposób zarówno tradycyjny, jak i online. Amerykańska psycholog klinicznie zajmująca się zachowaniami uzależnionymi w McLean Hospital w Belmont uważa że computer addiction jest podobne do wszystkich innych uzależnień, w związku z czym powinno się je leczyć w ten sam sposób. Według niej odpowiednia w tym przypadku jest terapia poznawczo behawioralna po- 5

6 nieważ pozwala podmiotowi zidentyfikować problem, rozwiązać go i rozwinąć strategię zapobiegającą nawrotom. 6

Małgorzata Przybysz-Zaremba. Uzależnienie młodzieży od współczesnych mediów

Małgorzata Przybysz-Zaremba. Uzależnienie młodzieży od współczesnych mediów Małgorzata Przybysz-Zaremba Uzależnienie młodzieży od współczesnych mediów Olsztyn 2008 1 SPIS TREŚCI Strona Wstęp 4 1. Uzależnienie młodzieży od współczesnych mediów jako problem społeczny 7 1.1. Próba

Bardziej szczegółowo

UZALEŻNIENIE OD INTERNETU PRZYBLIŻENIE ZJAWISKA

UZALEŻNIENIE OD INTERNETU PRZYBLIŻENIE ZJAWISKA Studia z psychologii w KUL. Tom 13 red.: P. Francuz, W. Otrębski Lublin: Wyd. KUL 2006 s. 99-119 Anna Wołpiuk-Ochocińska Katedra Psychologii Różnic Indywidualnych Instytut Psychologii KUL UZALEŻNIENIE

Bardziej szczegółowo

Profilaktyka zachowań ryzykownych w opinii uczniów klas gimnazjalnych oraz nauczycieli

Profilaktyka zachowań ryzykownych w opinii uczniów klas gimnazjalnych oraz nauczycieli WYŻSZA SZKOŁA ZARZĄDZANIA I ADMINISTRACJI W OPOLU Adam Rybarz Profilaktyka zachowań ryzykownych w opinii uczniów klas gimnazjalnych oraz nauczycieli Praca magisterska napisana pod kierunkiem: dr Beaty

Bardziej szczegółowo

Jak reagować na problem nadmiernego korzystania z internetu przez dzieci i młodzież. Poradnik dla szkół

Jak reagować na problem nadmiernego korzystania z internetu przez dzieci i młodzież. Poradnik dla szkół Jak reagować na problem nadmiernego korzystania z internetu przez dzieci i młodzież Poradnik dla szkół Jak reagować na problem nadmiernego korzystania z internetu przez dzieci i młodzież Poradnik dla szkół

Bardziej szczegółowo

DWUMIESIĘCZNIK BIURA RZECZNIKA PRAW DZIECKA Egzemplarz bezpłatny ISSN 1898-0449 4/2014

DWUMIESIĘCZNIK BIURA RZECZNIKA PRAW DZIECKA Egzemplarz bezpłatny ISSN 1898-0449 4/2014 DWUMIESIĘCZNIK BIURA RZECZNIKA PRAW DZIECKA Egzemplarz bezpłatny ISSN 1898-0449 4/2014 SPIS TREŚCI 1 Środowisko lokalne wobec zagrożeń dzieci i młodzieży w cyberprzestrzeni 1 Cyberprzestrzeń wynikiem przemian

Bardziej szczegółowo

p r o b l e m, z a p o b i e g a n i e, t e r a p i a

p r o b l e m, z a p o b i e g a n i e, t e r a p i a p r o b l e m, z a p o b i e g a n i e, t e r a p i a główny partner Wstęp 2 Problem nadużywania Internetu 4 Korzystanie z Internetu przez młodzież 4 Kiedy możemy mówić o nadużywaniu Internetu? 5 Czynniki

Bardziej szczegółowo

Problem zagrożenia uzależnieniem od Internetu wśród studentów kierunku fizjoterapia The problem of the Interent addcition among physiotherapy students

Problem zagrożenia uzależnieniem od Internetu wśród studentów kierunku fizjoterapia The problem of the Interent addcition among physiotherapy students Elżbieta Krajewska-Kułak, Wojciech Kułak, Bogdan Wieczorek, Katarzyna Van Damme-Ostapowicz, Cecylia Łukaszuk, Jolanta Lewko Problem zagrożenia uzależnieniem od Internetu wśród studentów kierunku fizjoterapia

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJA MIĘDZYNARODOWA GÓRA ŚW. ANNY. 21 22.10.2009 r. Poradnik. opracowany na podstawie wystąpień na konferencji pod hasłem: MEDIA A PRZEMOC

KONFERENCJA MIĘDZYNARODOWA GÓRA ŚW. ANNY. 21 22.10.2009 r. Poradnik. opracowany na podstawie wystąpień na konferencji pod hasłem: MEDIA A PRZEMOC KONFERENCJA MIĘDZYNARODOWA GÓRA ŚW. ANNY 21 22.10.2009 r. Poradnik opracowany na podstawie wystąpień na konferencji pod hasłem: MEDIA A PRZEMOC Komenda Powiatowa Policji Powiat Strzelecki Centrum Szkolenia

Bardziej szczegółowo

Uzależnienie od seksu i pornografii. Paulina Grabowska. IV rok PSYCHOLOGIA

Uzależnienie od seksu i pornografii. Paulina Grabowska. IV rok PSYCHOLOGIA UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO Uzależnienie od seksu i pornografii. Paulina Grabowska IV rok PSYCHOLOGIA SPIS TREŚCI: Wstęp I. Co to jest uzależnienie od seksu? Czynniki ryzyka erotomanii II.

Bardziej szczegółowo

Uzależnienia wśród młodzieży. Uzależnienie od alkoholu

Uzależnienia wśród młodzieży. Uzależnienie od alkoholu Uzależnienia wśród młodzieży Problem uzależnień wśród dzieci i młodzieży jest powszechnie znany w obecnych czasach. Uzależnienia są jednym z największych zagrożeń współczesności. Przyczyn upatrywać należy,

Bardziej szczegółowo

4.2. Niektóre formy patologicznej aktywności dzieci i młodzieży w Internecie gry komputerowe

4.2. Niektóre formy patologicznej aktywności dzieci i młodzieży w Internecie gry komputerowe Internetoholizm, gry komputerowe i hazard internetowy 117 4.2. Niektóre formy patologicznej aktywności dzieci i młodzieży w Internecie gry komputerowe Uzależnienie psychiczne i społeczne w grach Uzależnienie

Bardziej szczegółowo

Wolni od uzależnień behawioralnych

Wolni od uzależnień behawioralnych Przedstawiona do recenzji publikacja podejmuje w sposób wieloaspektowy niezwykle ważną i aktualną problematykę uzależnień. Nie tylko wypełnia istniejącą na lokalnym rynku wydawniczym lukę, ale z pewnością

Bardziej szczegółowo

Janina Węgrzecka-Giluń Przewodnik dla Rodziców. Uzależnienia behawioralne HAZARD I INTERNET

Janina Węgrzecka-Giluń Przewodnik dla Rodziców. Uzależnienia behawioralne HAZARD I INTERNET Janina Węgrzecka-Giluń Przewodnik dla Rodziców Uzależnienia behawioralne P A T O L O G I C Z N Y HAZARD I INTERNET Konsultacja naukowa: dr Krzysztof Ostaszewski Korekta: Aneta Zdunek Projekt graficzny:

Bardziej szczegółowo

Agata Jasińska Anna Klimkiewicz Kuba Sękowski Marcin Wojnar. Uzależnienia behawioralne w praktyce lekarskiej

Agata Jasińska Anna Klimkiewicz Kuba Sękowski Marcin Wojnar. Uzależnienia behawioralne w praktyce lekarskiej Agata Jasińska Anna Klimkiewicz Kuba Sękowski Marcin Wojnar Uzależnienia behawioralne w praktyce lekarskiej UzaleŜnienia behawioralne w praktyce lekarskiej Agata Jasińska Anna Klimkiewicz Kuba Sękowski

Bardziej szczegółowo

TEMATYKA GODZENIA ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO W PRZYGOTOWANIU ZAWODOWYM DORADCÓW ZAWODOWYCH I HR ORAZ JEGO WSKAŹNIKI

TEMATYKA GODZENIA ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO W PRZYGOTOWANIU ZAWODOWYM DORADCÓW ZAWODOWYCH I HR ORAZ JEGO WSKAŹNIKI Załącznik nr 1 do Strategii wdrażania projektu innowacyjnego testującego TEMATYKA GODZENIA ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO W PRZYGOTOWANIU ZAWODOWYM DORADCÓW ZAWODOWYCH I HR ORAZ JEGO WSKAŹNIKI Raport z

Bardziej szczegółowo

redakcja naukowa Piotr Plichta i Jacek Pyżalski Wychowanie i kształcenie w erze cyfrowej

redakcja naukowa Piotr Plichta i Jacek Pyżalski Wychowanie i kształcenie w erze cyfrowej redakcja naukowa Piotr Plichta i Jacek Pyżalski Wychowanie i kształcenie w erze cyfrowej Wychowanie i kształcenie w erze cyfrowej redakcja naukowa Piotr Plichta i Jacek Pyżalski Łódź 2013 Copyright by

Bardziej szczegółowo

P R O B L E M Y U Z A L E Ż N I E Ń

P R O B L E M Y U Z A L E Ż N I E Ń P R O B L E M Y U Z A L E Ż N I E Ń Vademecum problematyki uzależnień - gdzie szukać pomocy Informator opracowany przez Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego w Radomiu Autorki opracowania:

Bardziej szczegółowo

Hazard. Jan Madeyski Studia dzienne, II rok Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego

Hazard. Jan Madeyski Studia dzienne, II rok Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego Hazard Jan Madeyski Studia dzienne, II rok Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego Praca roczna napisana pod kierunkiem prof. dr hab. Elżbiety Aranowskiej Warszawa, 2007 Spis treści Streszczenie...

Bardziej szczegółowo

Andrzej Augustynek Uzależnienie od czynności Można uzależnić się praktycznie od wszystkiego (alkoholu, nikotyny, kawy, herbaty, narkotyków, lekarstw,

Andrzej Augustynek Uzależnienie od czynności Można uzależnić się praktycznie od wszystkiego (alkoholu, nikotyny, kawy, herbaty, narkotyków, lekarstw, Andrzej Augustynek Uzależnienie od czynności Można uzależnić się praktycznie od wszystkiego (alkoholu, nikotyny, kawy, herbaty, narkotyków, lekarstw, a także od kosmetyków, operacji plastycznych, czekolady,

Bardziej szczegółowo

ROZWAŻANIA O CZASIE WOLNYM WYBRANE ZAGADNIENIA. Krzysztof KWILECKI

ROZWAŻANIA O CZASIE WOLNYM WYBRANE ZAGADNIENIA. Krzysztof KWILECKI ROZWAŻANIA O CZASIE WOLNYM WYBRANE ZAGADNIENIA Krzysztof KWILECKI Katowice 2011 Recenzent: Prof. dr hab. WIESŁAW SIWIŃSKI Redakcja: Agnieszka Łukaszewicz Projekt okładki: Tatiana Hojczyk Skład i łamanie:

Bardziej szczegółowo

Online Elektroniczna wersja publikacji dostępna jest na stronie internetowej projektu http://www.tcteacher.eu

Online Elektroniczna wersja publikacji dostępna jest na stronie internetowej projektu http://www.tcteacher.eu Projekt Nauczyciel w sieci/tc*teacher został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Zarówno projekt jak i publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autorów a Komisja Europejska

Bardziej szczegółowo

UZALEŻNIENIA BEHAWIORALNE

UZALEŻNIENIA BEHAWIORALNE UZALEŻNIENIA BEHAWIORALNE RODZAJE ORAZ SKALA ZJAWISKA SYGNAŁY OSTRZEGAWCZE I SKUTKI Kompendium wiedzy dla Rodziców Opracowanie: Janina Węgrzecka-Giluń Konsultacja naukowa: dr Krzysztof Ostaszewski Korekta:

Bardziej szczegółowo

Poradnik dotyczący realizacji wsparcia dla osób wykluczonych społecznie oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym w ramach Programu Operacyjnego

Poradnik dotyczący realizacji wsparcia dla osób wykluczonych społecznie oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym w ramach Programu Operacyjnego Poradnik dotyczący realizacji wsparcia dla osób wykluczonych społecznie oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Poradnik dotyczący realizacji wsparcia dla

Bardziej szczegółowo

Uzależnienie od alkoholu między diagnozą a działaniem Seria poświęcona klientom pomocy społecznej Poradnik dla pracowników służb społecznych

Uzależnienie od alkoholu między diagnozą a działaniem Seria poświęcona klientom pomocy społecznej Poradnik dla pracowników służb społecznych Uzależnienie od alkoholu między diagnozą a działaniem Seria poświęcona klientom pomocy społecznej Poradnik dla pracowników służb społecznych Jadwiga Fudała Kama Dąbrowska Katarzyna Łukowska Publikacja

Bardziej szczegółowo

NA UZALEŻNIENIA BEHAWIORALNE

NA UZALEŻNIENIA BEHAWIORALNE NA UZALEŻNIENIA BEHAWIORALNE ROZWÓJ PSYCHOSPOŁECZNY A UZALEŻNIENIA BEHAWIORALNE EDYTA BIADUŃ-KORULCZYK Diagnoza czynników wpływających na popadanie w uzależnienia stanowi interesujące zagadnienie dla wielu

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁ SZKOLENIOWY PRACA Z OSOBĄ CHORUJĄCĄ PSYCHICZNIE ZAŁĄCZNIK NR 10

MATERIAŁ SZKOLENIOWY PRACA Z OSOBĄ CHORUJĄCĄ PSYCHICZNIE ZAŁĄCZNIK NR 10 ZAŁĄCZNIK NR 10 MATERIAŁ SZKOLENIOWY PRACA Z OSOBĄ CHORUJĄCĄ PSYCHICZNIE 1 Wstęp W centrum naszego zainteresowania znalazł się młody człowiek z poważnymi zaburzeniami psychicznymi. Kto to jest młody człowiek

Bardziej szczegółowo

Uzależnienie od alkoholu między diagnozą a działaniem

Uzależnienie od alkoholu między diagnozą a działaniem Uzależnienie od alkoholu między diagnozą a działaniem Seria poświęcona klientom pomocy społecznej. Poradnik dla pracowników służb społecznych. Jadwiga Fudała Kama Dąbrowska Katarzyna Łukowska Publikacja

Bardziej szczegółowo

Profil psychologiczny osób samotnie wychowujących dzieci

Profil psychologiczny osób samotnie wychowujących dzieci Profil psychologiczny osób samotnie wychowujących dzieci 1 Anna Siudem, Ireneusz Siudem Profil psychologiczny osób samotnie wychowujących dzieci 2 Anna Siudem, Ireneusz Siudem Biuro projektu @lterego ul.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 179/XLVIII/2013 RADY GMINY OPATÓW. z dnia 30 grudnia 2013 r.

UCHWAŁA NR 179/XLVIII/2013 RADY GMINY OPATÓW. z dnia 30 grudnia 2013 r. UCHWAŁA NR 179/XLVIII/2013 RADY GMINY OPATÓW z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2014 rok Na podstawie art. 18, ust.2

Bardziej szczegółowo

Warszawa, październik 2009 r.

Warszawa, październik 2009 r. Poradnik dotyczący realizacji wsparcia dla osób wykluczonych społecznie oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Warszawa, październik 2009 r. Poradnik został

Bardziej szczegółowo