NVB-IR2KIT NVB-IR3KIT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "NVB-IR2KIT NVB-IR3KIT"

Transkrypt

1 user s manual NVB-IR2KIT NVB-IR3KIT

2 NVB-IR2KIT and NVB-IR3KIT user s manual ver. 1.0 SAFETY REQUIREMENTS NOTE: KNOWLEDGE OF THIS MANUAL PRIOR TO DEVICE MOUNTING AND OPERATION IS ADVISED. PLEASE FAMILIARIZE YOURSELF WITH THIS DOCUMENT PRIOR TO MOUNTING. NOTE: PRIOR TO UNDERTAKING ANY ACTION NOT PROVIDED FOR THIS DEVICE NOR DESCRIBED IN THIS MANUAL OR ANY OTHER DOCUMENTS ATTACHED, OR DOESN T ORIGINATE FROM COMMON USAGE OF A GIVEN DEVICE, CONSULT DEVICE MANUFACTURER UNDER THE RIGOR OF EXCLUDING MANUFACTURER S RESPONSIBILITY. TERMS OF SAFETY 1. We are kindly requesting for keeping this manual for lifespan of the device, in case when referring to manual s contents would be necessary; 2. Safety precautions included in this manual should be strictly followed, because they have a direct influence on user s safety, and also on device s durability and reliability; 3. All the actions conducted by the servicemen and users must be accomplished in accordance to the user s manual; 4. Usage of additional devices and components not provided nor recommended by the producer is forbidden; 5. Mounting the device on unstable surface is forbidden. Improperly mounted device may be the cause of fatal accident or be seriously damaged itself. Equipment must be mounted by qualified personnel with proper authorization, in accordance to user s manual; 6. User cannot repair or upgrade equipment himself. All maintenance actions and repairs should be done only by the qualified service personnel; Information The device, as a part of professional CCTV system used for surveillance and control, is not designed for self installation in households by individuals without technical knowledge. The manufacturer is not responsible for defects and damages resulted from improper or inconsistent with user s manual installation of the device in the system. Information All data contained in this manual are valid at the moment of printing. Manufacturer reserves the right to adjust and change current guide edition. Furthermore, manufacturer reserves the right to change parameters and design of device without further notice. All rights reserved AAT Holding Sp. z o.o. 2

3 NVB-IR2KIT and NVB-IR3KIT user s manual ver GENERAL CHARACTERISTICS NVB-IR2KIT is mounting kit for two NV-IR30/200LED IR Illuminators. NVB-IR3KIT is mounting kit for three NV-IR30/200LED IR Illuminators. 2. PACKAGE CONTENTS: FOREWORD INFORMATION No. Element name NVB-IR2KIT Quantity NVB-IR3KIT 1 M4*8 Hexagonal Screw M8*172 Machine Screw M8 Screw Nut M8*18 Hexagonal Screw M3*5 Hexagonal Screw M4 Metal Spring Pad M8 Metal Spring Pad M8 Metal Pad Hexagonal Screw Driver M8*30 Screw Bolt M8*22 Hexagonal Screw Connection Axis Connection Axis Cover Connection Bracket Fixed Bracket Right Linker Left Linker Anti-sliding Sheet Bottom Anti-sliding Sheet Signal Connection Cable Mounting Paper for Fixing Bracket Connection Bracket Right Part Connection Bracket Left Part - 2 If any of the listed equipment has been damaged during transport or if the package is incomplete, the contents of package should be packed back in to the original box. Please contact your local NOVUS distributor for further assistance. All rights reserved AAT Holding Sp. z o.o. 3

4 NVB-IR2KIT and NVB-IR3KIT user s manual ver. 1.0 SPECIFICATION 3. SPECIFICATION NVB-IR2KIT NVB-IR3KIT Type Wall mount bracket Wall mount bracket Application For mounting two IR Illuminators NV-IR30/200LED For mounting three IR Illuminators NV-IR30/200LED Material Aluminium Aluminium Color Black Black Dimensions (mm) 138 (W) x 178 (H) x 140 (L) 290 (W) x 188 (H) x 200 (L) Weight 580g 1090g 3.1. Dimensions NVB-IR2KIT: NVB-IR3KIT: All rights reserved AAT Holding Sp. z o.o. 4

5 NVB-IR2KIT and NVB-IR3KIT user s manual ver INSTALLATION INSTALLATION Please familiarize yourself with the device, its parameters and methods of mounting, before mounting NVB-IR2KIT Put mounting drawing paper to the wall and mark drill holes. Drill holes using markings. Using 3pcs M8*30 Screw Bolt, 3pcs M8*22 Hexagonal Screw attach the Fixed Bracket to the wall. Tighten the Connection Axis Cover on both illuminators with 2pcs M4*8 Hexagonal Screws and 2pcs M4 Spring Pads for each one. First illuminator Second illuminator Connect 2 Panels Illuminators with Connection Axis Fix 2pcs Bottom Anti-sliding Sheets on the each side of Connection Axis All rights reserved AAT Holding Sp. z o.o. 5

6 NVB-IR2KIT and NVB-IR3KIT user s manual ver. 1.0 INSTALLATION Fix 2pcs Left Linker and 2pcs Right Linker on Bottom Anti-sliding Sheets. Remove the film on the twin adhesive of Anti-sliding Sheet and fix with the Connection Bracket. Fix the bracket on the illuminators with M8*172 Machine Screw, M8 Metal Pad, M8 Metal Spring Pad, M8 Screw Nut, but not tighten the screws, before adjusting the angle of the illuminators. All rights reserved AAT Holding Sp. z o.o. 6

7 NVB-IR2KIT and NVB-IR3KIT user s manual ver. 1.0 INSTALLATION Connect illuminators with LED Signal Connection Cable like on the picture below. Fix the Fixed Bracket on the Connection Bracket with 2pcs M8 Metal Pads, 2pcs M8 Metal Spring Pads, 2pcs M8*18 Hexagonal Screws, 2pcs M3*5 Hexagonal Screws. Remove the protective film on the front glass of illuminators NVB-IR3KIT Put mounting drawing paper to the wall and mark drill holes. Drill holes using markings. Using 3pcs M8*30 Screw Bolt, 3pcs M8*22 Hexagonal Screw attach the Fixed Bracket to the wall. Tighten the Connection Axis Cover on three illuminators with 8pcs M4*8 Hexagonal Screws and 8pcs M4 Spring Pads. All rights reserved AAT Holding Sp. z o.o. 7

8 NVB-IR2KIT and NVB-IR3KIT user s manual ver. 1.0 INSTALLATION First illuminator Second illuminator Third illuminator Connect 3 Panels Illuminators with 2pcs Connection Axis Fix 2pcs Bottom Anti-sliding Sheets on the each side of Connection Axes All rights reserved AAT Holding Sp. z o.o. 8

9 NVB-IR2KIT and NVB-IR3KIT user s manual ver. 1.0 INSTALLATION Fix 4pcs Left Linker and 4pcs Right Linker on Bottom Anti-sliding Sheets. Fit 2pcs Connection Bracket Left and 2pcs Right Parts on the Connection Bracket with 2pcs M8 Metal Pad, 2pcs M8 Metal Spring Pad, 2pcs M8*18 Hexagonal Screw, but not tighten the screws in this step. Remove the film on the twin adhesive of Anti-sliding Sheets and fix them to the left and right parts of connection bracket. All rights reserved AAT Holding Sp. z o.o. 9

10 NVB-IR2KIT and NVB-IR3KIT user s manual ver. 1.0 INSTALLATION Fix the bracket parts on the illuminators with 2pcs M8*172 Machine Screw, 2pcs M8 Metal Pad, 2pcs M8 Metal Spring Pad, 2pcs M8 Screw Nut, but not tighten the screws at this step. Until finish adjusting the angle of the illuminators, tighten the screws. Connect illuminators with 2pcs LED Signal Connection Cable like on the picture below. All rights reserved AAT Holding Sp. z o.o. 10

11 NVB-IR2KIT and NVB-IR3KIT user s manual ver. 1.0 INSTALLATION Fix the Fixed Bracket on the Connection Bracket with 2pcs M8 Metal Pads, 2pcs M8 Metal Spring Pads, 2pcs M8*18 Hexagonal Screws, 2pcs M3*5 Hexagonal Screws. Remove the film on the glass of illuminators. Information They way of power supply connection and control elements description are shown in the NV-IR30/200LED IR illuminators user s manual. All rights reserved AAT Holding Sp. z o.o. 11

12 PR, MM AAT Holding sp. z o.o., ul. Puławska 431, Warszawa, Polska tel.: , faks:

13 instrukcja obsługi NVB-IR2KIT NVB-IR3KIT

14 Instrukcja do NVB-IR2KIT i NVB-IR3KIT wer 1.0 WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA UWAGA! ZNAJOMOŚĆ NINIEJSZEJ INSTRUKCJI JEST NIEZBĘDNYM WARUNKIEM PRAWIDŁOWEJ EKSPLOATACJI URZĄDZENIA. PROSIMY O ZAPOZNANIE SIĘ Z NIM PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO INSTALACJI UCHWYTU. UWAGA! PRZED WYKONANIEM CZYNNOŚCI, KTÓRA NIE JEST PRZEWIDZIANA DLA DANEGO PRODUKTU W INSTRUKCJI OBSŁUGI, INNYCH DOKUMENTACH DOŁĄCZONYCH DO PRODUKTU LUB NIE WYNIKA ZE ZWYKŁEGO PRZEZNACZENIA PRODUKTU, NALEŻY, POD RYGOREM WYŁĄCZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI PRODUCENTA ZA NASTĘPSTWA TAKIEJ CZYNNOŚCI, SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z PRODUCENTEM. WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA 1. Uprasza się o zachowanie instrukcji na czas eksploatacji uchwytu na wypadek konieczności odniesienia się do zawartych w niej treści; 2. Należy skrupulatnie przestrzegać wymogów bezpieczeństwa opisanych w instrukcji, gdyż mają one bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo użytkowników i trwałość oraz niezawodność urządzenia; 3. Wszystkie czynności wykonywane przez instalatorów i użytkowników muszą być realizowane zgodnie z opisem zawartym w instrukcji; 4. Nie wolno stosować żadnych dodatkowych urządzeń lub podzespołów nie przewidzianych i nie zalecanych przez producenta; 5. Nie wolno mocować uchwytu na niestabilnych powierzchniach. Źle zamocowany uchwyt może być przyczyną groźnego dla ludzi wypadku lub sam ulec uszkodzeniu. Uchwyt musi być instalowany przez wykwalifikowany personel o odpowiednich uprawnieniach według zaleceń podanych w niniejszej instrukcji; 6. Użytkownik nie może dokonywać żadnych napraw lub modernizacji urządzenia. Wszystkie naprawy mogą być wykonywane jedynie przez wykwalifikowanych pracowników serwisu; Informacja Urządzenie, jako element profesjonalnego systemu telewizji dozorowej służącego do nadzoru i kontroli, nie jest przeznaczone do samodzielnego montażu w gospodarstwach domowych przez osoby nie posiadające specjalistycznej wiedzy. Producent urządzenia nie ponosi odpowiedzialności za wady i uszkodzenia wynikające z niewłaściwej lub niezgodnej z instrukcją obsługi instalacji urządzenia w systemie. Producent zastrzega sobie możliwość wystąpienia błędów w druku oraz zmian parametrów technicznych bez uprzedniego powiadomienia. AAT Holding Sp. z o.o, wszystkie prawa zastrzeżone 2

15 Instrukcja do NVB-IR2KIT i NVB-IR3KIT wer 1.0 ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA 1. CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU NVB-IR2KIT to zestaw montażowy, przeznaczony dla dwóch oświetlaczy IR NV-IR30/200LED. NVB-IR3KIT to zestaw montażowy, przeznaczony dla trzech oświetlaczy IR NV-IR30/200LED. 2. ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA No. Element name NVB-IR2KIT Quantity NVB-IR3KIT 1 Śruba sześciokątna M4* Śruba maszynowa M8* Nakrętka M Śruba sześciokątna M8* Śruba sześciokątna M3* Metalowa podkładka sprężysta M Metalowa podkładka sprężysta M Metalowa podkładka M Klucz imbusowy Metalowy kołek rozporowy M8* Śruba sześciokątna M8* Oś łącząca (Connection Axis) Osłona osi łączącej (Connection Axis Cover) Wspornik łączący (Connection Bracket) Mocowanie wspornika (Fixed Bracket) Prawy łącznik (Right Linker) Lewy łącznik (Left Linker) Warstwa antypoślizgowa (Anti-sliding Sheet) Element antypoślizgowy (Bottom Anti-sliding Sheet) Kabel sygnałowy Szablon montażowy Prawa część wspornika łączącego (Connection Bracket Right Part) Lewa część wspornika łączącego (Connection Bracket Left Part) Przed przystąpieniem do instalacji należy sprawdzić zawartość zestawu z powyższym wykazem. W przypadku stwierdzenie braków należy zaniechać instalacji i skontaktować się z dystrybutorem. AAT Holding Sp. z o.o, wszystkie prawa zastrzeżone 3

16 Instrukcja do NVB-IR2KIT i NVB-IR3KIT wer 1.0 DANE TECHNICZNE 3. DANE TECHNICZNE NVB-IR2KIT NVB-IR3KIT Typ uchwyt ścienny uchwyt ścienny Zastosowanie do zamocowania 2 sztuk oświetlaczy IR NV-IR30/200LED do zamocowania 3 sztuk oświetlaczy IR NV-IR30/200LED Materiał aluminium aluminium Kolor czarny czarny Wymiary (mm) 138 (szer) x 178 (wys) x (szer) x 188 (wys) x 200 (dł) (dł) Masa 580g 1090g 3.1. Wymiary NVB-IR2KIT: NVB-IR3KIT: AAT Holding Sp. z o.o, wszystkie prawa zastrzeżone 4

17 Instrukcja do NVB-IR2KIT i NVB-IR3KIT wer INSTALACJA INSTALACJA Przed procesem instalacji należy zapoznać się z produktem, z jego parametrami i sposobem instalacji NVB-IR2KIT Przyłożyć szablon montażowy do ściany i zaznaczyć miejsca pod otwory na wkręty mocujące. Wywiercić otwory na wkręty mocujące. Przykręcić mocowanie wspornika do powierzchni ściany za pomocą 3 szt. śrub sześciokątnych M8*22 i 3 szt. metalowych kołków rozporowych M8*30. Przykręcić osłonę osi łączącej do każdego z oświetlaczy, używając 4 szt. śrub sześciokątnych M4*8 i 4 szt. metalowych podkładek sprężystych M4, dołączonych do zestawu. Oświetlacz nr 1 Oświetlacz nr 2 Połączyć dwa oświetlacze za pomocą osi łączącej (tak jak na rysunku). Zamocować dwa elementy antypoślizgowe na osi łączącej (1 szt. po każdej stronie osi). AAT Holding Sp. z o.o, wszystkie prawa zastrzeżone 5

18 Instrukcja do NVB-IR2KIT i NVB-IR3KIT wer 1.0 INSTALACJA Zamocować 2 szt. lewych łączników i 2 szt. prawych łączników na elementach antypoślizgowych. Zdjąć folię zabezpieczającą z 2 szt. warstw antypoślizgowych i zamocować je na wsporniku łączącym. Zamontować wspornik łączący na oświetlaczach, przy użyciu śruby maszynowej M8*172, metalowej podkładki M8, metalowej podkładki sprężystej M8, nakrętki M8, tak jak na rysunku. Śrubę należy dokręcić dopiero po ustawieniu oświetlaczy w położeniu docelowym. AAT Holding Sp. z o.o, wszystkie prawa zastrzeżone 6

19 Instrukcja do NVB-IR2KIT i NVB-IR3KIT wer 1.0 INSTALACJA Połączyć oświetlacze przy użyciu kabla sygnałowego, dołączonego do zestawu (tak jak na rysunku). Przymocować wspornik łączący do mocowania wspornika, przy użyciu 2 szt. metalowych podkładek M8, 2 szt. metalowych podkładek sprężystych M8, 2 szt. śrub sześciokątnych M8*18, 2 szt. śrub sześciokątnych M3*5. Zdjąć folię ochronną z przedniej szyby oświetlaczy NVB-IR3KIT Przyłożyć szablon montażowy do ściany i zaznaczyć miejsca pod otwory na wkręty mocujące. Wywiercić otwory na wkręty mocujące. Przykręcić mocowanie wspornika do powierzchni ściany za pomocą 3 szt. śrub sześciokątnych M8*22 i 3 szt. metalowych kołków rozporowych M8*30. Przykręcić osłony osi łączących do każdego z oświetlaczy, używając 8 szt. śrub sześciokątnych M4*8 i 8 szt. metalowych podkładek sprężystych M4, dołączonych do zestawu. AAT Holding Sp. z o.o, wszystkie prawa zastrzeżone 7

20 Instrukcja do NVB-IR2KIT i NVB-IR3KIT wer 1.0 INSTALACJA Oświetlacz nr 1 Oświetlacz nr 2 Oświetlacz nr 3 Połączyć trzy oświetlacze za pomocą dwóch osi łączących (tak jak na rysunku). Zamocować cztery elementy antypoślizgowe na osiach łączących (1 szt. po jednej stronie każdej z osi). AAT Holding Sp. z o.o, wszystkie prawa zastrzeżone 8

21 Instrukcja do NVB-IR2KIT i NVB-IR3KIT wer 1.0 INSTALACJA Zamocować 4 szt. lewych łączników i 4 szt. prawych łączników na elementach antypoślizgowych. Zamocować 2 szt. lewych części wspornika łączącego oraz 2 szt. prawych części wspornika łączącego na wsporniku łączącym, przy użyciu 2 szt. metalowych podkładek M8, 2 szt. metalowych podkładek sprężystych M8, 2 szt. śrub sześciokątnych M8*18. W tym punkcie instrukcji nie należy mocno dokręcać śrub (należy je dokręcić dopiero po ustawieniu oświetlaczy w położeniu docelowym). Zdjąć folię zabezpieczającą z 4 szt. warstw antypoślizgowych i zamocować je na prawych i le w yc h AAT Holding Sp. z o.o, wszystkie prawa zastrzeżone 9

22 Instrukcja do NVB-IR2KIT i NVB-IR3KIT wer 1.0 INSTALACJA Zamontować części wspornika łączącego na oświetlaczach, przy użyciu 2 szt. śrub maszynowych M8*172, 2 szt. metalowych podkładek M8, 2 szt. metalowych podkładek sprężystych M8, 2 szt. nakrętek M8, tak jak na rysunku. Śruby należy dokręcić dopiero po ustawieniu oświetlaczy w położeniu docelowym. Połączyć oświetlacze przy użyciu dwóch kabli sygnałowych, dołączonych do zestawu (tak jak na rysunku). AAT Holding Sp. z o.o, wszystkie prawa zastrzeżone 10

23 Instrukcja do NVB-IR2KIT i NVB-IR3KIT wer 1.0 INSTALACJA Przymocować wspornik łączący do mocowania wspornika, przy użyciu 2 szt. metalowych podkładek M8, 2 szt. metalowych podkładek sprężystych M8, 2 szt. śrub sześciokątnych M8*18, 2 szt. śrub sześciokątnych M3*5. Zdjąć folię ochronną z przedniej szyby oświetlaczy. Informacja Sposób podłączenia zasilania oraz opis elementów regulacyjnych oświetlaczy zostały przedstawione w instrukcji obsługi oświetlaczy IR NV-IR30/200LED. AAT Holding Sp. z o.o, wszystkie prawa zastrzeżone 11

24 PR, MM AAT Holding sp. z o.o., ul. Puławska 431, Warszawa, Polska tel.: , faks:

Bracket mounting manual NVB-2040VB

Bracket mounting manual NVB-2040VB Bracket mounting manual NVB-2040VB NVB-2040VB wall bracket mounting manual ver. 1.0 SAFETY PRECAUTIONS NOTE: KNOWLEDGE OF THIS MANUAL PRIOR TO DEVICE MOUNTING AND OPERATION IS ADVISED. PLEASE FAMILIARIZE

Bardziej szczegółowo

bracket mounting manual instrukcja instalacji uchwytu NVB-BEH24DB

bracket mounting manual instrukcja instalacji uchwytu NVB-BEH24DB bracket mounting manual instrukcja instalacji uchwytu NVB-BEH24DB NVB-BEH24DB wall bracket mounting manual ver. 1.0 SAFETY PRECAUTIONS NOTE: KNOWLEDGE OF THIS MANUAL PRIOR TO DEVICE MOUNTING AND OPERATION

Bardziej szczegółowo

user s manual instrukcja obsługi NVB-SD6PA

user s manual instrukcja obsługi NVB-SD6PA user s manual instrukcja obsługi NVB-SD6PA NVB-SD6PA manual ver. 1.0 SAFETY PRECAUTIO S OTE: KNOWLEDGE OF THIS MANUAL PRIOR TO DEVICE MOUNTING AND OPERATION IS ADVISED. PLEASE FAMILIARIZE YOURSELF WITH

Bardziej szczegółowo

user s manual instrukcja obsługi NVB-SD6CB

user s manual instrukcja obsługi NVB-SD6CB user s manual instrukcja obsługi NVB-SD6CB NVB-SD6CB manual ver. 1.0 SAFETY PRECAUTIO S OTE: KNOWLEDGE OF THIS MANUAL PRIOR TO DEVICE MOUNTING AND OPERATION IS ADVISED. PLEASE FAMILIARIZE YOURSELF WITH

Bardziej szczegółowo

Bracket mounting manual NVB-5000WB

Bracket mounting manual NVB-5000WB Bracket mounting manual NVB-5000WB NVB-5000WB wall bracket mounting manual ver. 1.0 SAFETY PRECAUTIONS NOTE: KNOWLEDGE OF THIS MANUAL PRIOR TO DEVICE MOUNTING AND OPERATION IS ADVISED. PLEASE FAMILIARIZE

Bardziej szczegółowo

instrukcja obsługi user s manual NVB-40PA

instrukcja obsługi user s manual NVB-40PA instrukcja obsługi user s manual NVB-40PA SAFETY PRECAUTIONS NOTE: KNOWLEDGE OF THIS MANUAL PRIOR TO DEVICE MOUNTING AND OPERATION IS ADVISED. PLEASE FAMILIARIZE YOURSELF WITH THIS DOCUMENT PRIOR TO MOUNTING.

Bardziej szczegółowo

User s manual NVB-SD71FMB

User s manual NVB-SD71FMB User s manual NVB-SD71FMB NVB-SD71FMB manual ver. 1.0 SAFETY PRECAUTIONS NOTE: KNOWLEDGE OF THIS MANUAL PRIOR TO DEVICE MOUNTING AND OPERATION IS ADVISED. PLEASE FAMILIARIZE YOURSELF WITH THIS DOCUMENT

Bardziej szczegółowo

instrukcja obsługi NVB-SD40W NVB-SD40CB

instrukcja obsługi NVB-SD40W NVB-SD40CB instrukcja obsługi NVB-SD40W NVB-SD40CB UWAGI I OSTRZEŻE IA UWAGA! ZNAJOMOŚĆ NINIEJSZEJ INSTRUKCJI JEST NIEZBĘDNYM WARUNKIEM PRAWIDŁOWEJ EKSPLOATACJI URZĄDZENIA. PROSIMY O ZAPOZNANIE SIĘ Z NIM PRZED PRZYSTĄPIENIEM

Bardziej szczegółowo

user s manual NVB-7000BIP

user s manual NVB-7000BIP user s manual NVB-7000BIP NVB-7000BIP manual ver. 1.3 SAFETY PRECAUTIONS NOTE: KNOWLEDGE OF THIS MANUAL PRIOR TO DEVICE MOUNTING AND OPERATION IS ADVISED. PLEASE FAMILIARIZE YOURSELF WITH THIS DOCUMENT

Bardziej szczegółowo

user s manual instrukcja obsługi NVB-SD70CB

user s manual instrukcja obsługi NVB-SD70CB user s manual instrukcja obsługi NVB-SD70CB NVB-SD70CB user s manual ver.1.0 IMPORTANT SAFEGUARD AND WARNINGS THE KNOWLEDGE OF THIS MANUAL IS AN INDESPENSIBLE CONDITION OF A PROPER DEVICE OPERATION. YOU

Bardziej szczegółowo

BLACKLIGHT SPOT 400W F

BLACKLIGHT SPOT 400W F BLACKLIGHT SPOT 400W F2000339 USER MANUAL / INSTRUKCJA OBSŁUGI BLACKLIGHT SPOT 400W F2000339 Table of Contents 1 Introduction... 2 2 Safety information... 2 3 Product information... 2 3.1 Specification...

Bardziej szczegółowo

LED WASHER 30x3W WHITE IP65 F

LED WASHER 30x3W WHITE IP65 F USER MANUAL / INSTRUKCJA OBSŁUGI LED WASHER 30x3W WHITE IP65 F7200171 LED WASHER 30x3W WHITE IP65 F7200171 Table of contents 1 Introduction... 2 2 Safety information... 2 3 Product information... 2 3.1

Bardziej szczegółowo

user s manual NV-RCUTC-35HD

user s manual NV-RCUTC-35HD user s manual NV-RCUTC-35HD NV-RCUTC-35HD - ver. 1.0 - User s manual INFORMATION / SAFETY REQUIREMENTS WEEE Directive 2002/96/EC Information on Disposal for Users of Waste Electrical and Electronic Equipment

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Zasilacz PoE NV-100PS Zasilacz PoE NV-1000PS/P+

Instrukcja obsługi. Zasilacz PoE NV-100PS Zasilacz PoE NV-1000PS/P+ Instrukcja obsługi Zasilacz PoE NV-100PS Zasilacz PoE NV-1000PS/P+ NV-100PS, NV-1000PS/P+ instrukcja obsługi wer. 1.0 INFORMACJE Dyrektywy EMC (2004/108/EC) i LVD (2006/95/EC) Oznakowanie CE Nasze produkty

Bardziej szczegółowo

User s manual NV-01SFP

User s manual NV-01SFP User s manual NV-01SFP NV-01SFP User s manual ver. 1.0 INFORMATION EMC (2004/108/EC) and LVD (2006/95/EC ) Directives CE Marking Our products are manufactured to comply with requirements of following directives

Bardziej szczegółowo

NVB-H3234JBB NVB-H3234JBS NVB-3234PA

NVB-H3234JBB NVB-H3234JBS NVB-3234PA user s manual NVB-H3234JBB NVB-H3234JBS NVB-3234PA NVB-H3234JBB, NVB-H3234JBS, NVB-3234PA - user s manual, ver 1.4 INFORMATION Information The device, as a part of professional CCTV system used for surveillance

Bardziej szczegółowo

User s manual. PoE Injector NV-1001PS/P+

User s manual. PoE Injector NV-1001PS/P+ User s manual PoE Injector NV-1001PS/P+ NV-1001PS/P+ User s manual ver. 1.0 INFORMATION EMC (2004/108/EC) and LVD (2006/95/EC ) Directives CE Marking Our products are manufactured to comply with the requirements

Bardziej szczegółowo

users s manual NVB-5100JBB NVB-5100JBS NVB-5100PA

users s manual NVB-5100JBB NVB-5100JBS NVB-5100PA users s manual NVB-5100JBB NVB-5100JBS NVB-5100PA NVB-5100JBB, NVB-5100JBS, NVB-5100PA - user s manual, ver. 1.1 INFORMATION Information The device, as a part of professional CCTV system used for surveillance

Bardziej szczegółowo

user s manual NVAHD-1DN3101H/IR-1

user s manual NVAHD-1DN3101H/IR-1 user s manual NVAHD-1DN3101H/IR-1 NVAHD-1DN3101H/IR-1 - ver. 1.0 - User s manual INFORMATION EMC (2004/108/EC) and LVD (2006/95/EC ) Directives CE Marking Our products are manufactured to comply with the

Bardziej szczegółowo

u s e r s m a n u a l NVG-031TLIB

u s e r s m a n u a l NVG-031TLIB u s e r s m a n u a l NVG-031TLIB NVG-031TLIB - User s Manual version 1.2. INFORMATION EMC (2004/108/EC) and LVD (2006/95/EC ) Directives CE Marking Our products are manufactured to comply with the requirements

Bardziej szczegółowo

Jøtul I 570 FL. Szyba / Glass. Jøtul I 570 FL. Art.no. TS39B002. PL - Instrukcja montażu dodatkowej szyby 2 GB - Installation Instructions 4

Jøtul I 570 FL. Szyba / Glass. Jøtul I 570 FL. Art.no. TS39B002. PL - Instrukcja montażu dodatkowej szyby 2 GB - Installation Instructions 4 Jøtul I 570 FL Szyba / Glass Jøtul I 570 FL PL - Instrukcja montażu dodatkowej szyby 2 G - Installation Instructions 4 rt.no. TS39002 PL - Przed użyciem prosimy dokładnie przeczytać instrukcje ogólnego

Bardziej szczegółowo

LED MAGIC BALL MP3 F

LED MAGIC BALL MP3 F USER MANUAL / INSTRUKCJA OBSŁUGI LED MAGIC BALL MP3 F7000623 LED MAGIC BALL MP3 F7000623 Table of contents 1 Introduction... 2 2 Safety information... 2 3 Product information... 2 3.1 Specification...

Bardziej szczegółowo

u s e r s m a n u a l NVC-201D

u s e r s m a n u a l NVC-201D u s e r s m a n u a l NVC-201D NVC-201D - User s manual ver. 1.0 INFORMATION EMC (2004/108/EC) and LVD (2006/95/EC ) Directives CE Marking Our products are manufactured to comply with the requirements

Bardziej szczegółowo

TR18 INSTALATION MANUAL / INSTRUKCJA MONTAŻU. cart for flat displays

TR18 INSTALATION MANUAL / INSTRUKCJA MONTAŻU. cart for flat displays INSTLTION NUL / INSTRUKCJ ONTŻU cart for flat displays WRNING: Please read this manual before the installation to ensure proper assembly. The assembly should be carried out in accordance with this manual

Bardziej szczegółowo

user s manual NV-002MIC

user s manual NV-002MIC user s manual NV-002MIC NV-002MIC - user's manual, ver. 1.0 INFORMATION EMC (2004/108/EC) and LVD (2006/95/EC ) Directives CE Marking Our products are manufactured to comply with requirements of following

Bardziej szczegółowo

user s manual NVC-CDN3113H/IR NVC-CDN3112H/IR NVC-CDN3111H/IR NVC-CDN3110H/IR

user s manual NVC-CDN3113H/IR NVC-CDN3112H/IR NVC-CDN3111H/IR NVC-CDN3110H/IR user s manual NVC-CDN3113H/IR NVC-CDN3112H/IR NVC-CDN3111H/IR NVC-CDN3110H/IR User s manual ver. 1.0 INFORMATION EMC (2004/108/EC) and LVD (2006/95/EC ) Directives CE Marking Our products are manufactured

Bardziej szczegółowo

User s manual NV-108S/P+

User s manual NV-108S/P+ User s manual NV-108S/P+ NV-108S/P+ User s manual ver. 1.0 INFORMATION EMC (2004/108/EC) and LVD (2006/95/EC ) Directives CE Marking Our products are manufactured to comply with the requirements of the

Bardziej szczegółowo

u s e r s m a n u a l NV-202VIP

u s e r s m a n u a l NV-202VIP u s e r s m a n u a l NV-202VIP NV-202VIP - User s Manual version 1.1. INFORMATION INFORMACJE EMC (2004/108/EC) and LVD (2006/95/EC ) Directives CE Marking Our products are manufactured to comply with

Bardziej szczegółowo

user s manual NVS-1601CB

user s manual NVS-1601CB user s manual NVS-1601CB NVS-1601CB - user s manual ver. 1.0 I FORMATIO I FORMACJE EMC (2004/108/EC) and LVD (2006/95/EC ) Directives CE Marking Our products are manufactured to comply with the requirements

Bardziej szczegółowo

Zwora Yale US06. Yale seria US kg. Zastosowanie. Właściwości. Parametry techniczne

Zwora Yale US06. Yale seria US kg. Zastosowanie. Właściwości. Parametry techniczne Zwora Yale US06 Yale seria US06 270 kg Zastosowanie Zwory serii US06 przeznaczone są do realizowania kontroli dostępu w pomieszczeniach wymagających podstawowej ochrony np. drzwi wewnętrzne. Właściwości

Bardziej szczegółowo

user s manual NVL-3MP2812D/IR

user s manual NVL-3MP2812D/IR user s manual NVL-3MP2812D/IR NVL-3MP2812D/IR, user s manual, ver. 1.0 INFORMATION EMC (2004/108/EC) and LVD (2006/95/EC ) Directives CE Marking Our products are manufactured to comply with requirements

Bardziej szczegółowo

LS-082. System podnoszenia szyb pojedyńczych i zespolonych. Professional lift up opening for flat linear glasses System LS-082 02.

LS-082. System podnoszenia szyb pojedyńczych i zespolonych. Professional lift up opening for flat linear glasses System LS-082 02. LS-082 Professional lift up opening for flat linear glasses System LS-082 System podnoszenia szyb pojedyńczych i zespolonych 02.20 LS-082/01 0 600 (Max) 0 47 1000 1016 749 (Max) 785 16 47 8 8 50 Lw/Lt LS-082.0021

Bardziej szczegółowo

User s manual NVS-021PS

User s manual NVS-021PS User s manual NVS-021PS NVS-021PS user's manual, ver. 1.0 IMPORTANT INFORMACJE SAFEGUARDS AND WARNINGS EMC (2004/108/EC) and LVD (2006/95/EC ) Directives CE Marking Our products are manufactured to comply

Bardziej szczegółowo

Jazz EB207S is a slim, compact and outstanding looking SATA to USB 2.0 HDD enclosure. The case is

Jazz EB207S is a slim, compact and outstanding looking SATA to USB 2.0 HDD enclosure. The case is 1. Introduction Jazz EB207S is a slim, compact and outstanding looking SATA to USB 2.0 HDD enclosure. The case is made of aluminum and steel mesh as one of the coolest enclosures available. It s also small

Bardziej szczegółowo

OTS1 19" szafa sieciowa/serwerowa network/server cabinet. instrukcja montażu assembly manual. ZPAS GROUP

OTS1 19 szafa sieciowa/serwerowa network/server cabinet. instrukcja montażu assembly manual. ZPAS GROUP OTS1 19" szafa sieciowa/serwerowa network/server cabinet instrukcja montażu assembly manual Wydanie/Edition: 05.2015 M1Z-00-1665 ZPS GROUP info@zpasgroup.eu www.zpasgroup.eu OTS1 19" instrukcja montażu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu / Assembling instruction

Instrukcja montażu / Assembling instruction Wykaz elementów do montażu / Parts list Instrukcja montażu / Assembling instruction Lp. Position Elementy / Parts Ilość (szt./ komplet) / Quantity Obudowy/Cabinets: OS, OSZ, OSi, OSZi - typ/type:, 0; KS,

Bardziej szczegółowo

User s manual (short) NVPT-A151VR-HD

User s manual (short) NVPT-A151VR-HD User s manual (short) NVPT-A151VR-HD NVPT-A151VR-HD user's manual, ver. 1.0 IMPOANT INFORMACJE SAFEGUARDS AND WARNINGS EMC (2004/108/EC) and LVD (2006/95/EC ) Directives CE Marking Our products are manufactured

Bardziej szczegółowo

System z przesuwnym mechanizmem otwierania szyb giętych LS-150 Traverse opening for linear and curved glasses System LS

System z przesuwnym mechanizmem otwierania szyb giętych LS-150 Traverse opening for linear and curved glasses System LS System z przesuwnym mechanizmem otwierania szyb giętych LS-150 Traverse opening for linear and curved glasses System 09.2012 01.2017 LS-150 LS-150/01 z szybą pod kątem with angle glass System LS-150 System

Bardziej szczegółowo

EURO Plus DALI TRACK 3F Track 3F

EURO Plus DALI TRACK 3F Track 3F System aluminiowych szynoprzewodów oraz akcesoriów łączących, zasilających i montażowych. Do systemu można podpiąć wszystkie oprawy (reflektory) z oznaczeniem Adaptor 3F. Szyna wyposażona jest w dwa dodatkowe

Bardziej szczegółowo

Profile aluminiowe Systemy podnoszenia szyb do lad i witryn przeszklonych

Profile aluminiowe Systemy podnoszenia szyb do lad i witryn przeszklonych Profile aluminiowe Systemy podnoszenia szyb do lad i witryn przeszklonych Aluminium profiles Glass opening systems for counters and display cases www.aifo.pl A i F O GROUP 32-700 Bochnia, ul. Łany 23 POLAND

Bardziej szczegółowo

Hippo Boombox MM209N CD. Instrukcja obsługi User s Manual

Hippo Boombox MM209N CD. Instrukcja obsługi User s Manual Hippo Boombox Instrukcja obsługi User s Manual OPIS PRZYCISKÓW: PL ON-OFF/MODE: 1. Włącz on/off: Naciśnij przycisk, aby włączyć urządzenie. Przytrzymaj dłużej, aby wyłączyć. 2. MODE: Wybierz źródło sygnału:

Bardziej szczegółowo

Robotic Arm Assembly Manual

Robotic Arm Assembly Manual Robotic Arm Assembly Manual 1. List of materials 3D printed Parts: Part Quantity Arm 1 gear.stl 1 Arm 1 lower.stl 1 Arm 1 upper.stl 1 Arm 2.STL 1 Arm 3.STL 1 Base gear.stl 1 Base.STL 1 Grasper 1.STL 1

Bardziej szczegółowo

Uchwyt sufitowy BRATECK-PLB-CE344 47" INSTRUKCJA MONTAŻU. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

Uchwyt sufitowy BRATECK-PLB-CE344 47 INSTRUKCJA MONTAŻU. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. INSTRUKCJA MONTAŻU Uchwyt sufitowy BRATECK-PLB-CE344 UWAGA: PRZEKROCZENIE MAKSYMALNEJ OBCIĄŻALNOŚCI UCHWYTU GROZI USZKODZENIEM URZĄDZENIA ORAZ ZAGROŻENIEM ŻYCIA OSOBOM ZNAJDUJĄCYM SIĘ W POBLIŻU UCHWYTU

Bardziej szczegółowo

User s manual NVPT-A122VRH

User s manual NVPT-A122VRH User s manual NVPT-A122VRH NVPT-A122VRH user's manual, ver. 1.0 IMPORTANT INFORMACJE SAFEGUARDS AND WARNINGS EMC (2004/108/EC) and LVD (2006/95/EC ) Directives CE Marking Our products are manufactured

Bardziej szczegółowo

Wodoodporna sieciowa minikamera stałopozycyjna HD z. promiennikiem podczerwieni. Krótka instrukcja obsługi. Delta-Opti, Wersja 1.2.

Wodoodporna sieciowa minikamera stałopozycyjna HD z. promiennikiem podczerwieni. Krótka instrukcja obsługi. Delta-Opti, Wersja 1.2. Wodoodporna sieciowa minikamera stałopozycyjna HD z promiennikiem podczerwieni Krótka instrukcja obsługi Delta-Opti, 2016 Wersja 1.2.0 Spis treści 1 Konstrukcja... 1 1.1 Zewnętrzny przewód urządzenia...

Bardziej szczegółowo

User s manual NVS-021CB

User s manual NVS-021CB User s manual NVS-021CB NVS-021CB user's manual, ver. 1.0 IMPORTANT INFORMACJE SAFEGUARDS AND WARNINGS EMC (2004/108/EC) and LVD (2006/95/EC ) Directives CE Marking Our products are manufactured to comply

Bardziej szczegółowo

System opuszczania szyb giętych i sferycznych LS-077 Lift down opening for spherical and linear glasses System LS-077

System opuszczania szyb giętych i sferycznych LS-077 Lift down opening for spherical and linear glasses System LS-077 System opuszczania szyb giętych i sferycznych LS-077 Lift down opening for spherical and linear glasses System LS-077 06.2014 LS-077/01 50 Z szybą pod kątem - R1016 R1016 - angle glass 50 50 90 Z szybą

Bardziej szczegółowo

LED PAR 18x10W RGBW 4in1 IP65 F

LED PAR 18x10W RGBW 4in1 IP65 F LED PAR 18x10W RGBW 4in1 IP65 F7100310 USER MANUAL / INSTRUKCJA OBSŁUGI LED PAR 18x10W RGBW 4in1 IP65 F7100310 Table of contents 1 Introduction... 2 2 Safety information... 2 2.1 Specification... 2 3 Installation...

Bardziej szczegółowo

TRIESTE SF40 SF50 SF56

TRIESTE SF40 SF50 SF56 TRIESTE SF40 SF50 SF56 System przesuwny Sliding system SYSTEMY PRZESUWNE SLIDING SYSTEMS Quality product of System przesuwny Sliding system Zestaw na jedno skrzydło zawiera: One panel set includes: Zestaw

Bardziej szczegółowo

LED PAR 18x10W RGBW 4in1 Aluminum single cast II ver. F

LED PAR 18x10W RGBW 4in1 Aluminum single cast II ver. F LED PAR 18x10W RGBW 4in1 Aluminum single cast II ver. F71000269 USER MANUAL / INSTRUKCJA OBSŁUGI LED PAR 18x 10W RGBW 4in1 Aluminium single cast II ver. F71000269 Table of Contents 1 Introduction... 2

Bardziej szczegółowo

LED WASHER RGB IP34 F

LED WASHER RGB IP34 F USER MANUAL / INSTRUKCJA OBSŁUGI LED WASHER RGB IP34 F7200182 LED WASHER RGB IP34 F7200182 Table of contents 1 Introduction... 2 2 Safety information... 2 3 Product information... 2 3.1 Specification...

Bardziej szczegółowo

user s manual NVL-2812D/IR-II NVL-358D/IRA NVL-550D/IR

user s manual NVL-2812D/IR-II NVL-358D/IRA NVL-550D/IR user s manual NVL-2812D/IR-II NVL-358D/IRA NVL-550D/IR NVL-2812D/IR-II, NVL-358D/IRA, NVL-550D/IR, user s manual, ver. 2.3 I,FORMATIO, EMC (2004/108/EC) and LVD (2006/95/EC ) Directives CE Marking Our

Bardziej szczegółowo

Śruba M10x ; Bolt. Śruba M10x ; Bolt. Podkł. okr. 2 x pow. 10,5 x 56 x 4 ; Plain Washer

Śruba M10x ; Bolt. Śruba M10x ; Bolt. Podkł. okr. 2 x pow. 10,5 x 56 x 4 ; Plain Washer Śruba M10x100-8.8 ; Bolt F H Śruba M10x110-8.8 ; Bolt Pkt. 6 Pkt. 2 Śruba M10x100-8.8 ; Bolt G Podkł. okr. 2 x pow. 10,5 x 56 x 4 ; Plain Washer Śruba M12x35-8.8 ; Bolt Nakrętka M12 ; Nut Podkł. okr. pow.

Bardziej szczegółowo

SYSTEM OKUĆ DO DRZWI I ŚCIANEK SWING DOOR AND GLASS WALL SYSTEM

SYSTEM OKUĆ DO DRZWI I ŚCIANEK SWING DOOR AND GLASS WALL SYSTEM m SYSTEM OKUĆ DO DRZWI I ŚCIANEK SWING DOOR AND GLASS WALL SYSTEM www.morad.pl www.morad.eu SYSTEM OKUĆ DO DRZWI I ŚCIANEK SWING DOOR AND GLASS WALL SYSTEM M-800 M-828 Zawias dolny drzwi zawieszanych Bottom

Bardziej szczegółowo

LS-085. System bistro. Bistrò hardware System LS LS-085/01

LS-085. System bistro. Bistrò hardware System LS LS-085/01 LS-85 Bistrò hardware System LS-85 System bistro 6.214 1.217 LS-85/1 Przykład montażu Composition and installation examples 33 1 8.5 3 18 Ø1 R5 LS-85/3 35 Wspornik główny Neutral upright profile L=5mm

Bardziej szczegółowo

379-075. Bruksanvisning för skoställ Bruksanvisning for skostativ Instrukcja obsługi stojaka na buty User instructions for shoe rack

379-075. Bruksanvisning för skoställ Bruksanvisning for skostativ Instrukcja obsługi stojaka na buty User instructions for shoe rack 379-075 Bruksanvisning för skoställ Bruksanvisning for skostativ Instrukcja obsługi stojaka na buty User instructions for shoe rack SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original PL - Instrukcja

Bardziej szczegółowo

User s manual Instrukcja obsługi NVPT-111VTS-II NVPT-111VTP-II NVPT-111VT-II

User s manual Instrukcja obsługi NVPT-111VTS-II NVPT-111VTP-II NVPT-111VT-II User s manual Instrukcja obsługi NVPT-111VTS-II NVPT-111VTP-II NVPT-111VT-II NVPT-111VTS-II/NVPT-111VT-II/NVPT-111VTP-II user's manual, ver. 1.0 IMPORTANT INFORMACJE SAFEGUARDS AND WARNINGS EMC (2004/108/EC)

Bardziej szczegółowo

099 Łóżko półpiętrowe 2080x1010(1109)x Bunk bed 2080x1010(1109)x1600 W15 INSTRUKCJA MONTAŻU ASSEMBLY INSTRUCTION

099 Łóżko półpiętrowe 2080x1010(1109)x Bunk bed 2080x1010(1109)x1600 W15 INSTRUKCJA MONTAŻU ASSEMBLY INSTRUCTION INSTRUKCJA MONTAŻU ASSEMBLY INSTRUCTION 2 WAŻNE, ZACHOWAĆ DO PÓŹNIEJSZEGO STOSOWANIA- UWAŻNIE PRZECZYTAĆ IMPORTANT, SAVE FOR FURTHER USAGE- READ CAREFULLY INSTRUKCJA UZYTKOWANIA USER S MANUAL. Aby uniknąć

Bardziej szczegółowo

Hydrauliczny system podnoszenia szyb giętych LS-061 Lift up opening for linear glasses System LS LS-061/01

Hydrauliczny system podnoszenia szyb giętych LS-061 Lift up opening for linear glasses System LS LS-061/01 Hydrauliczny system podnoszenia szyb giętych LS-061 Lift up opening for linear glasses System 10.2014 01.2017 LS-061 LS-061/01 Zobacz str. LS-210/02 See sheet LS-210/02 150 95 62.5 822.5 R9 01 6 757.5

Bardziej szczegółowo

Oświetlacze hybrydowe LED dalekiego zasięgu

Oświetlacze hybrydowe LED dalekiego zasięgu Generalny dystrybutor na Polskę produktów: Oświetlacze hybrydowe LED dalekiego zasięgu podczerwień 850nm/940nm i pasmo widzialne białe INSTRUKCJA MONTAŻU HI-1709 HI-2508 HW-3000 HI-1308 HW-1500 www.enilta.pl

Bardziej szczegółowo

User s manual NVS-021VPS-HD

User s manual NVS-021VPS-HD User s manual NVS-021VPS-HD NVS-021VPS-HD user's manual, ver. 1.0 IMPORTANT INFORMACJE SAFEGUARDS AND WARNINGS EMC (2004/108/EC) and LVD (2006/95/EC ) Directives CE Marking Our products are manufactured

Bardziej szczegółowo

TRAPANI BALUSTRADY BALUSTRADES. Balustrada Frameless balustrade system

TRAPANI BALUSTRADY BALUSTRADES. Balustrada Frameless balustrade system Balustrada Frameless balustrade system BALUSTRADY BALUSTRADES PROFILE BALUSTRADOWE ALUMINIUM CHANNEL SHOE BAL-D BAL-S BAL-F Profil balustradowy Montaż do podłogi Channel Shoe Floor installation Profil

Bardziej szczegółowo

3$/(502 2ĤFLHİQLFD GR GU]ZL V]NODQ\FK 'RRU IUDPH IRU JODVV GRRU SYSTEMY ģ&,$1(. 6=./$1<&+ 3$57,7,216 SYSTEMS

3$/(502 2ĤFLHİQLFD GR GU]ZL V]NODQ\FK 'RRU IUDPH IRU JODVV GRRU SYSTEMY ģ&,$1(. 6=./$1<&+ 3$57,7,216 SYSTEMS SYSTEMY SYSTEMS Quality product of Ościeżnica do drzwi szklanych, stosowana przy szklanych ścianach działowych Door frame, installed on glass partition walls Detal 1 / Detail 1 FCM or DRM Panel rail Detal

Bardziej szczegółowo

System opuszczania szyb giętych i sferycznych. Lift down opening for spherical and linear glasses System LS-077

System opuszczania szyb giętych i sferycznych. Lift down opening for spherical and linear glasses System LS-077 LS-077 Lift down opening for spherical and linear glasses System LS-077 System opuszczania szyb giętych i sferycznych 02.2015 01.2017 LS-077/01 Z szybą pod kątem 10.5 - R1016 R1016-10.5 angle glass Z szybą

Bardziej szczegółowo

KARTA KATALOGOWA RODZINY PRODUKTÓW PrevaLED Flat AC HF

KARTA KATALOGOWA RODZINY PRODUKTÓW PrevaLED Flat AC HF PrevaLED Flat AC HF Systemy oświetleniowe i moduły Spot-, Down- oraz Wallmount OBSZAR ZASTOSOWAŃ Korytarze Schody Lotniska Korytarze KORZYŚCI ZE STOSOWANIA PRODUKTU Akcesoria zabezpieczające przed dotykaniem

Bardziej szczegółowo

Obudowa betonowa do wkładu kominkowego Blanka 8 kw. Instrukcja obsługi i karta gwarancyjna ver. 2

Obudowa betonowa do wkładu kominkowego Blanka 8 kw. Instrukcja obsługi i karta gwarancyjna ver. 2 Obudowa betonowa do wkładu kominkowego Blanka 8 kw Instrukcja obsługi i karta gwarancyjna ver. 2 (PL) The concrete casing for fireplace insert Blanka 8 kw User Manual and Warranty Card (EN) Obudowa betonowa

Bardziej szczegółowo

instrukcja obsługi NVRS-004DD NVRS-016DD

instrukcja obsługi NVRS-004DD NVRS-016DD instrukcja obsługi NVRS-004DD NVRS-016DD INFORMACJE Dyrektywy EMC (2004/108/EC) i LVD (2006/95/EC) Oznakowanie CE Nasze produkty spełniają wymagania zawarte w dyrektywach oraz przepisach krajowych wprowadzających

Bardziej szczegółowo

LED PAR 64 18x10W 4in1 CLASSIC F

LED PAR 64 18x10W 4in1 CLASSIC F LED PAR 64 18x10W 4in1 CLASSIC F7100309 USER MANUAL / INSTRUKCJA OBSŁUGI LED PAR 64 18x10W 4in1 CLASSIC F7100309 Table of Contents 1 Introduction... 2 2 Safety information... 2 3 Product information...

Bardziej szczegółowo

System podnoszenia szyb giętych i sferycznych. Lift up opening for linear and spherical glasses System LS-067

System podnoszenia szyb giętych i sferycznych. Lift up opening for linear and spherical glasses System LS-067 LS-07 Lift up opening for linear and spherical glasses System LS-07 System podnoszenia szyb giętych i sferycznych 0.2014 01.2017 LS-07/01 Str. LS-210/01 See sheet LS-210/01 180 99 Pokrywa Case cover LS-07.0272

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu i konserwacji

Instrukcja montażu i konserwacji SPORT GRUPA Sp. z o.o. ul. Dźwigowa 0-00 Mińsk Mazowiecki www.sportgrupa.pl info@sportgrupa.pl tel.+ 7 00 MacShot model 790 Instrukcja montażu i konserwacji Przed rozpoczęciem montażu zestawu MacShot model

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU INSTALLATION

INSTRUKCJA MONTAŻU INSTALLATION WARUNKI GWARANCJI LEON Witas S.J., ul. Dąbrowska 05, -50 Będzin tel. 3/33 33 5, 3/75000 e-mail: biuro@leon.info.pl NIP: 3-3--9 REGON: 7773 KRS: 53 KOMPLETNY SYSTEM DO DRZWI PRZESUWNYCH SPAZIO B COMPLETE

Bardziej szczegółowo

LED PAR 36 12x3W RGBW F

LED PAR 36 12x3W RGBW F USER MANUAL / INSTRUKCJA OBSŁUGI LED PAR 36 12x3W RGBW F7000251 LED PAR 36 12x3W RGBW F7000251 Table of contents 1 Introduction... 2 2 Safety information... 2 3 Product information... 2 3.1 Specification...

Bardziej szczegółowo

Sieciowa kamera HD z obiektywem stałoogniskowym i. promiennikiem podczerwieni firmy Dahua. Krótka instrukcja obsługi

Sieciowa kamera HD z obiektywem stałoogniskowym i. promiennikiem podczerwieni firmy Dahua. Krótka instrukcja obsługi Sieciowa kamera HD z obiektywem stałoogniskowym i Krótka instrukcja obsługi Wersja 1.0.2 Dahua Technology CO., LTD Spis treści 1 Konstrukcja urządzenia... 2 1.1 Zewnętrzny przewód urządzenia... 2 1.2 Konstrukcja

Bardziej szczegółowo

User s manual NVS-021VPSD-HD

User s manual NVS-021VPSD-HD User s manual NVS-021VPSD-HD NVS-021VPSD-HD user's manual, ver. 1.0 IMPORTANT INFORMACJE SAFEGUARDS AND WARNINGS EMC (2004/108/EC) and LVD (2006/95/EC ) Directives CE Marking Our products are manufactured

Bardziej szczegółowo

Oprawy oświetleniowe LED Lumination

Oprawy oświetleniowe LED Lumination GE Lighting Solutions Instrukcja instalacji Oprawy oświetleniowe LED Lumination Podwieszana oprawa LED (seria EP14) Cechy Długi okres trwałości (trwałość znamionowa 50 000 godzin) 5-letnia gwarancja IP30

Bardziej szczegółowo

YKXS, YKXSżo 0,6/1 kv. Kable elektroenergetyczne z izolacją XLPE. Norma IEC :2004. Konstrukcja. Zastosowanie. Właściwości

YKXS, YKXSżo 0,6/1 kv. Kable elektroenergetyczne z izolacją XLPE. Norma IEC :2004. Konstrukcja. Zastosowanie. Właściwości Kable elektroenergetyczne z izolacją XLPE Power cables with XLPE insulation YKXS, YKXSżo 0,6/1 kv Norma Standard IEC - 60502-1:2004 3 2 1 Konstrukcja Construction Żyła przewodząca miedziana Copper Izolacja

Bardziej szczegółowo

LED MINI DERBY 4x3W RGBW F

LED MINI DERBY 4x3W RGBW F USER MANUAL / INSTRUKCJA OBSŁUGI LED MINI DERBY 4x3W RGBW F7000598 LED MINI DERBY 4x3W RGBW F7000598 Table of contents 1 Introduction... 2 2 Safety information... 2 3 Product information... 2 3.1 Specification...

Bardziej szczegółowo

YAKXS, YAKXSżo 0,6/1 kv. Kable elektroenergetyczne z izolacją XLPE. Norma IEC :2004. Konstrukcja. Zastosowanie.

YAKXS, YAKXSżo 0,6/1 kv. Kable elektroenergetyczne z izolacją XLPE. Norma IEC :2004. Konstrukcja. Zastosowanie. Kable elektroenergetyczne z izolacją XLPE Power cables with XLPE insulation YKXS, YKXSżo 0,6/1 kv Norma Standard IEC - 60502-1:04 3 2 1 Konstrukcja Construction Żyła przewodząca aluminiowa luminium Izolacja

Bardziej szczegółowo

098 Łóżko piętrowe 2080x1010(1109)x Double bunk bed 2080x1010(1109)x1600 W15 MONTAGEANLEITUNG ASSEMBLY INSTRUCTION

098 Łóżko piętrowe 2080x1010(1109)x Double bunk bed 2080x1010(1109)x1600 W15 MONTAGEANLEITUNG ASSEMBLY INSTRUCTION 098 Double bunk bed 2080x(9)x600 W5 MONTAGEANLEITUNG ASSEMBLY INSTRUCTION 2 WAŻNE, ZACHOWAĆ DO PÓŹNIEJSZEGO STOSOWANIA- UWAŻNIE PRZECZYTAĆ IMPORTANT, SAVE FOR FURTHER USAGE- READ CAREFULLY INSTRUKCJA UZYTKOWANIA

Bardziej szczegółowo

SG-MICRO... SPRĘŻYNY GAZOWE P.103

SG-MICRO... SPRĘŻYNY GAZOWE P.103 SG-MICRO... SG-MICRO 19 SG-MICRO SG-MICRO H SG-MICRO R SG-MICRO 32 SG-MICRO 32H SG-MICRO 32R SG-MICRO SG-MICRO H SG-MICRO R SG-MICRO 45 SG-MICRO SG-MICRO SG-MICRO 75 SG-MICRO 95 SG-MICRO 0 cylindra body

Bardziej szczegółowo

Oświetlacze hybrydowe LED dalekiego zasięgu

Oświetlacze hybrydowe LED dalekiego zasięgu Generalny dystrybutor na Polskę produktów: Oświetlacze hybrydowe LED dalekiego zasięgu podczerwień 850nm/940nm i pasmo widzialne białe INSTRUKCJA MONTAŻU HI-1709 HW-3000 HI-2508 HI-1308 HW-1500 www.enilta.pl

Bardziej szczegółowo

User s manual NV-116S/P+ NV-124S/P+

User s manual NV-116S/P+ NV-124S/P+ User s manual NV-116S/P+ NV-124S/P+ NV-116S/P+, NV-124S/P+,User s manual ver. 1.0 INFORMATION EMC (2004/108/EC) and LVD (2006/95/EC ) Directives CE Marking Our products are manufactured to comply with

Bardziej szczegółowo

LED PAR 56 7*10W RGBW 4in1 SLIM

LED PAR 56 7*10W RGBW 4in1 SLIM LED PAR 56 7*10W RGBW 4in1 SLIM USER MANUAL Attention: www.flash-butrym.pl Strona 1 1. Please read this specification carefully before installment and operation. 2. Please do not transmit this specification

Bardziej szczegółowo

LED PAR 64 18x10W RGBW 4in1 IP64 PFC F

LED PAR 64 18x10W RGBW 4in1 IP64 PFC F LED PAR 64 18x10W RGBW 4in1 IP64 PFC F7100305 USER MANUAL / INSTRUKCJA OBSŁUGI LED PAR 64 18x10W RGBW 4in1 IP65 PFC F7100305 Table of Contents 1 Introduction... 2 2 Safety information... 2 3 Product information...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU MARBO E SPORT LISTA CZĘŚCI (PARTS LIST) (ASSEMBLY INSTRUCTION) MH-W102 NR CZĘŚCI (PART NO.) ILOŚĆ (QUANTITY) OPIS (DESCRIPTION)

INSTRUKCJA MONTAŻU MARBO E SPORT LISTA CZĘŚCI (PARTS LIST) (ASSEMBLY INSTRUCTION) MH-W102 NR CZĘŚCI (PART NO.) ILOŚĆ (QUANTITY) OPIS (DESCRIPTION) LISTA CZĘŚCI (PARTS LIST) NR CZĘŚCI (PART NO.) ILOŚĆ (QUANTITY) OPIS (DESCRIPTION) 1 ŚRUBA (HEX BOLT) x70 6 ŚRUBA (HEX BOLT) 0 3 ŚRUBA (CARRIAGE BOLT) 5 INSTRUKCJA MONTAŻU (ASSEMBLY INSTRUCTION) MH-W10

Bardziej szczegółowo

LED PAR 64 7x10W RGBW 4in1 ABS Remote Control F

LED PAR 64 7x10W RGBW 4in1 ABS Remote Control F LED PAR 64 7x10W RGBW 4in1 ABS Remote Control F7100303 USER MANUAL / INSTRUKCJA OBSŁUGI LED PAR 64 7x10W RGBW 4in1 ABS Remote Control F7100303 Table of Contents 1 Introduction... 2 2 Safety information...

Bardziej szczegółowo

311186J. Copyright 2004, Graco Inc. is registered to I.S. EN ISO 9001

311186J. Copyright 2004, Graco Inc. is registered to I.S. EN ISO 9001 311186J Copyright 2004, Graco Inc. is registered to I.S. EN ISO 9001 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Graco warrants all equipment referenced in this document which is manufactured by

Bardziej szczegółowo

ETNA BOXES DO KABIN PRYSZNICOWYCH SHOWER. Zawiasy i klamry do kabin prysznicowych Shower hinges and clamps AKCESORIA ACCESSORIES

ETNA BOXES DO KABIN PRYSZNICOWYCH SHOWER. Zawiasy i klamry do kabin prysznicowych Shower hinges and clamps AKCESORIA ACCESSORIES Zawiasy i klamry do kabin prysznicowych Shower hinges and clamps AKCESORIA DO KABIN PRYSZNICOWYCH SHOWER BOXES ACCESSORIES ZAWIASY I KLAMRY DO KABIN PRYSZNICOWYCH SHOWER HINGES AND CLAMPS TGHU - ZAWIASY

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu i konserwacji

Instrukcja montażu i konserwacji SPORT GRUPA Sp. z o.o. ul. Dźwigowa 05-300 Mińsk Mazowiecki www.sportgrupa.pl info@sportgrupa.pl tel.+8 5 758 66 00 I / LiteShot - model 795 Instrukcja montażu i konserwacji UWAGA! - Sprzęt należy stosować

Bardziej szczegółowo

MM210. Instrukcja obsługi User s Manual

MM210. Instrukcja obsługi User s Manual Chilli Boombox Instrukcja obsługi User s Manual OPIS PRZYCISKÓW: PL ON-OFF/MODE: 1. Włącz on/off: Naciśnij przycisk, aby włączyć urządzenie. Przytrzymaj dłużej, aby wyłączyć. 2. MODE: Wybierz źródło sygnału:

Bardziej szczegółowo

USER MANUAL / INSTRUKCJA OBSŁUGI. LED Double Derby 2x10W 4in1 F

USER MANUAL / INSTRUKCJA OBSŁUGI. LED Double Derby 2x10W 4in1 F USER MANUAL / INSTRUKCJA OBSŁUGI LED Double Derby 2x10W 4in1 F7300228 LED Double Derby 2x10W RGBW 4in1 F7300228 Table of contents 1 Introduction... 2 2 Safety information... 2 3 Specification... 2 4 Installation...

Bardziej szczegółowo

LED PAR 18x 10W RGBW 4in1 Aluminium single cast v.iii F B

LED PAR 18x 10W RGBW 4in1 Aluminium single cast v.iii F B LED PAR 18x 10W RGBW 4in1 Aluminium single cast v.iii F7000048B USER MANUAL / INSTRUKCJA OBSŁUGI LED PAR 18x 10W RGBW 4in1 Aluminium single cast v.iii F7000048B Table of Contents 1 Introduction... 2 2

Bardziej szczegółowo

Bauhaus, Cool Wall, Verve, Edge & Edge Plus, Flat Steel, Glass & Profil Ramy

Bauhaus, Cool Wall, Verve, Edge & Edge Plus, Flat Steel, Glass & Profil Ramy Bauhaus, Cool Wall, Verve, Edge & Edge Plus, Flat Steel, Glass & Profil Ramy Na Riva Studio 500, 1, & 3 Instrukcja obsługi, montażu i naprawy PM378PL Wydanie (Listopad 01) Spis Treści Ramy dla Riva Studio

Bardziej szczegółowo

Fixtures LED HEDRION

Fixtures LED HEDRION K A R T Y K ATA L O G O W E Fixtures LED HEDRION Oprawy lampy LED Hedrion do zastosowań profesjonalnych Fixtures LED lamps Hedrion for professional applications NATRIUM Sp. z o.o. ul. Grodziska 15, 05-870

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. ibind A8/A12/A15/A20. instruction manual. 80-393 GDAŃSK ul. Krynicka 1 tel.: (058) 55 43 555 fax: (058) 55 43 500

Instrukcja obsługi. ibind A8/A12/A15/A20. instruction manual. 80-393 GDAŃSK ul. Krynicka 1 tel.: (058) 55 43 555 fax: (058) 55 43 500 Instrukcja obsługi instruction manual 80-9 GDAŃSK ul. Krynicka tel.: (08) fax: (08) 00 ODDZIAŁ: 0-78 WARSZAWA ul. Janowskiego 9 tel.: (0) 8 0 8..9 fax: (0) 8 0 0 BindownicE ibind A8/A/A/A0 BINDING MACHINEs

Bardziej szczegółowo

User s manual Instrukcja obsługi NVPT-414V-II

User s manual Instrukcja obsługi NVPT-414V-II User s manual Instrukcja obsługi NVPT-414V-II NVPT-414V-II user's manual, ver. 1.0 IMPORTANT INFORMACJE SAFEGUARDS AND WARNINGS EMC (2004/108/EC) and LVD (2006/95/EC ) Directives CE Marking Our products

Bardziej szczegółowo

user s manual instrukcja obsługi NVH-160H/230 NVH-160H/12/24

user s manual instrukcja obsługi NVH-160H/230 NVH-160H/12/24 user s manual instrukcja obsługi NVH-160H/230 NVH-160H/12/24 NVH-160H /230, NVH-160H/12/24 user s manual, ver.1.0 IMPORTANT INFORMACJE SAFEGUARDS AND WARNINGS EMC (2004/108/EC) and LVD (2006/95/EC ) Directives

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. binding machine KRIS. instruction manual. 80-393 GDAŃSK ul. Krynicka 1 tel.: (058) 55 43 555 fax: (058) 55 43 500 ODDZIAŁ:

Instrukcja obsługi. binding machine KRIS. instruction manual. 80-393 GDAŃSK ul. Krynicka 1 tel.: (058) 55 43 555 fax: (058) 55 43 500 ODDZIAŁ: Instrukcja obsługi instruction manual 80-393 GDAŃSK ul. Krynicka 1 tel.: (058) 55 43 555 fax: (058) 55 43 500 ODDZIAŁ: 02-784 WARSZAWA ul. Janowskiego 9 tel.: (022) 648 03 48..49 fax: (022) 648 03 50 bindownica

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI SILENTIUMPC BRUTUS 410 PURE BLACK (BT-410)

INSTRUKCJA OBSŁUGI SILENTIUMPC BRUTUS 410 PURE BLACK (BT-410) INSTRUKCJA OBSŁUGI SILENTIUMPC BRUTUS 410 PURE BLACK (BT-410) www.silentiumpc.com SilentiumPC Brutus 410 to kompaktowa obudowa zgodna ze standardem ATX/mATX, z miejscem na zasilacz umiejscowionym na spodzie,

Bardziej szczegółowo