Meeting planner s guide. Przewodnik dla organizatorów kongresów i spotkań

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Meeting planner s guide. Przewodnik dla organizatorów kongresów i spotkań"

Transkrypt

1 Meeting planner s guide Przewodnik dla organizatorów kongresów i spotkań

2 Basic information Informacje ogólne 1 Old Market Square Stary Rynek

3 Contents Spis treści 1 Basic information Informacje ogólne 1A / B / The City of Poznań The Region of Wielkopolska Poznań i Wielkopolska Practical information Informacje praktyczne 2 / Conference centres Centra konferencyjne 3 / Hotels with conference facilities Hotele z zapleczem konferencyjnym 4 Historical venues, inspiring places Obiekty historyczne, inspirujące miejsca 4A / Poznań. Exceptional locations Poznań. Wyjątkowe przestrzenie 4B / The Region of Wielkopolska. Manor houses and palaces Wielkopolska. Dwory i pałace 5 Service providers Usługodawcy 5A / B / Professional Congress Organisers Profesjonalni Organizatorzy Konferencji Other service providers Inni usługodawcy 5B1 / 5.6 5B2 / 5.7 Exhibition companies Firmy wystawiennicze Incentive & Events Agencje incentive i eventowe 5B3 / 5.8 Translations Tłumaczenia 5B4 / 5.9 Catering 5B5 / 5.9 Transport service Firmy transportowe 5B6 / 5.10 Car rental Wypożyczalnie samochodów 5B7 / 5.10 Taxi Taksówki 6 / Restaurants & Clubs Restauracje i kluby 7 / Poznań Convention Bureau Biuro Kongresów i Spotkań 8 / Index Indeks 9 / Maps Mapy

4 1.1 1A / The City of Poznań The Region of Wielkopolska Poznań i Wielkopolska

5 Poznań. A city with a strong economy. The leading centre for business tourism. The capital of Wielkopolska, located at the very heart of the province, is a city which has for hundreds of years been one of Poland s largest and most developed in both the economic and cultural sphere. Home to over half a million people, Poznań is situated at the crossroads of Europe s most important transport routes, linking Moscow with Berlin and Paris, and Prague with the Baltic coast. This location provided favourable conditions for the co-existence of many nationalities and cultures, in this way shaping the identity of Poznań as a city and also the unique character of its residents. It is said that Poznanians are prudent, consistent and well-organised. Our ancestors must also have possessed these characteristics for it was here on the River Warta that the Polish state was founded over a thousand years ago. Poznań and the city of Gniezno situated 50 km away were its first capitals. The tombstones of Boleslav the Brave, the first crowned king of Poland and his father, Duke Mieszko, are housed in Poznań s Cathedral of St Peter and St Paul. Next in terms of value is the 16th-century Town Hall on the Old Market Square, ringed by historic tenement houses, which were painstakingly restored after the Second World War. Just a few steps from the Square is Poznań Parish Church, one of Poland s most impressive Baroque churches. Any visit to the Poznań s Old Market Square must include watching the Poznań Goats on the Town Hall tower (everyday at midday). Tasting some of the Wielkopolska region s delicacies in one of the Old Town s restaurants is also a must. Poznań abounds in historic places and buildings. Particularly impressive is the imposing mass of the Emperor s Castle, the last residence of its kind constructed on such a grand scale in Europe. We should also mention Poznań s many remarkable tenement houses, which were built at the close of the 19th century and are icons of Poznań s Art Nouveau architecture. All these places can be visited along the Royal-Imperial Route. Winding its way through Poznań, it reflects superbly 1,000 years of the city s turbulent history. The Route takes us from the distant past right up to presentday Poznań, pulsating with life and awaiting guests the only city in Poland where guests are treated like kings and emperors! Poznań. Miasto silnej gospodarki, wiodący ośrodek turystyki biznesowej. Stolica Wielkopolski, miasto położone w sercu regionu, od stuleci należy do największych i najbardziej rozwiniętych gospodarczo i kulturowo miast kraju. Poznań, zamieszkiwany przez ponad pół miliona ludzi, ulokowany jest na skrzyżowaniu najważniejszych europejskich szlaków komunikacyjnych, łączących Moskwę z Berlinem i Paryżem oraz Pragę z wybrzeżem Bałtyku. Takie usytuowanie miasta, sprzyjające współistnieniu wielu narodowości i kultur, ukształtowało tożsamość Poznania oraz wyjątkowy charakter i osobowość jego mieszkańców. Mówi się o mieszkańcach Poznania, że są zapobiegliwi, konsekwentni i dobrze zorganizowani. Te cechy mieli już zapewne nasi przodkowie, bo właśnie tu, nad rzeką Wartą, przed tysiącem lat powstało państwo polskie. Poznań i odległe o 50 km Gniezno były jego pierwszymi stolicami. Grobowce Bolesława Chrobrego, pierwszego koronowanego władcy Polski i jego ojca księcia Mieszka, znajdują się w katedrze pw. Św. Piotra i Pawła na Ostrowie Tumskim w Poznaniu. Najcenniejszą, obok katedry, budowlą jest XVI-wieczny renesansowy ratusz na Starym Rynku, okolony zabytkowymi kamieniczkami pieczołowicie odrestaurowanymi po II wojnie światowej. Stąd jest zaledwie parę kroków do poznańskiej fary, jednego z najbardziej okazałych kościołów barokowych w Polsce. Odwiedzając Rynek nie można pominąć poznańskich koziołków które na wieży ratuszowej bodą się codziennie w samo południe. Trzeba też zakosztować specjałów wielkopolskiej kuchni regionalnej w jednej z restauracji na starówce. Poznań ma wiele historycznych miejsc i budowli. Niezwykłe wrażenie robi potężna bryła zamku cesarskiego, ostatniej zbudowanej z takim rozmachem rezydencji cesarskiej w Europie. Warto wspomnieć także o niezwykłych poznańskich kamienicach, które powstały u schyłku XIX wieku i są ikoną architektoniczną poznańskiej secesji. Wszystkie te miejsca odwiedzić można przemierzając Trakt Królewsko-Cesarski. Ten szlak turystyczny przebiegający przez miasto, znakomicie odzwierciedla 1000 lat burzliwych dziejów Poznania. Prowadzi z odległej przeszłości prosto do współczesnego Poznania, tętniącego życiem i czekającego na gości jedynego miasta w Polsce, które gości po królewsku i cesarsku! Basic information Informacje ogólne 1.2

6 The goats from the Town Hall tower, which have since become the symbol of the city, clash heads every day at noon after the midday fanfare sounded from the tower, a battle watched by the tourists who gather below. Koziołki, które stały się symbolem Miasta, trykają się codziennie w samo południe, a ich walkę oglądają zebrani przed Ratuszem turyści, słuchając odgrywanego z ratuszowej wieży hejnału. Poznań s Town Hall, a monument of the very highest category (0 class), is Wielkopolska s finest Renaissance building and one of the most beautiful in Poland. Poznański Ratusz, zabytek klasy zerowej, jest najwspanialszą budowlą renesansową w Wielkopolsce i jedną z najpiękniejszych w Polsce. 1.3 I. Paderewskiego Street leads to the Old Market Ulica Ignacego Paderewskiego prowadząca do Starego Rynku St. Roch s Bridge a steel bridge spanning the banks of the River Warta in Poznań. Most Świętego Rocha stalowy most spinający dwa brzegi Warty w Poznaniu.

7 Stary Browar: shops, restaurants, a theatre, a concert hall, exhibition spaces, a cinema, a hotel, clubs and a historic park everything can be found in the very centre of Poznań in the architecturally unique surroundings placed in the historical context of the former 19th-century Hugger brewery. Stary Browar: sklepy, restauracje, teatr, sala koncertowa, wnętrza wystawiennicze, kino, hotel, kluby muzyczne i zabytkowy park wszystko to w ścisłym centrum Poznania, w niezwykłym otoczeniu architektury o historycznym kontekście sięgającym XIX-wiecznego browaru Huggera. Archaelogical relics from Sudan, Pharoah Ramses II s obelisk, prehistory in Wielkopolska all this at one of Poland s oldest and largest archaeological museums. Zabytki archeologiczne z Sudanu, obelisk faraona Ramzesa II, pradzieje Wielkopolski wszystko to w jednym z najstarszych i największych muzeów archeologicznych w Polsce. Poznań s merchants accrued their wealth through crafts and trade. Indeed, for centuries Poznań has been renowned for its trade fairs and antiques fairs. The modern-day St. John s Fair (in June) attracts masters of artistic handicrafts from all over Poland: craftsmen, painters, sculptors, and also antiques enthusiasts. The prudent and wealthy Poznanians have always had great respect for science and knowledge. Poland s first institution of higher education, the Lubrański Academy, was founded in Poznań in There are now 26 institutions of higher education here, and this city of almost 600,000 has a student population of over 130,000. Poznań is famed for its tradition of economic management and frugality, and for over 85 years trade fairs and exhibitions have been organised here. Every year over 80 national and international trade fair events and over 3,000 conferences and congresses are held in the city. Located in the very centre of the city, the infrastructure and exhibition space of Poznań International Fair makes it the largest trade fair complex in the country and the third largest in Central Europe. Poznań is also a city rich in culture and home to the world-famous men and boys choir with its musical director, Stefan Stuligrosz, the country s only Polish Dance Theatre Poznań Ballet and Agnieszka Duczmal s Chamber Orchestra. The Henryk Wieniawski International Violin and Violin-making Competitions held every 5 years bring music lovers to the city. The memory of the outstanding Poznań-born composer Krzysztof Komeda also lives on in his hometown. He is known around the world for his film music, above all for his soundtrack to Roman Polanski s Rosemary s Baby. Poznań also has a rich theatre tradition. Enthusiasts of alternative theatre regularly come to the city every June for the annual MALTA International Theatre Festival, which has become the city s flagship theatre event. Poznanians live in a city of greenery with numerous parks and large recreation complexes and a regatta course regarded as one of the world s finest. With its close proximity to nature and the diverse sports facilities, including the Lake Malta all-year ski complex, and the new City Stadium (a venue for the EURO 2012 European Football Championships), Poznań is an excellent place for spending time actively. Źródłem bogactwa poznańskich mieszczan były rzemiosło i handel. Poznań znany jest od stuleci z targów i jarmarków. Na współczesny Jarmark Świętojański (organizowany w czerwcu) przyjeżdżają mistrzowie artystycznego rzemiosła z całej Polski: rękodzielnicy, malarze, rzeźbiarze, a także miłośnicy antyków. Zapobiegliwi i zamożni Poznaniacy mieli zawsze szacunek dla wiedzy i nauki. Pierwsza w Poznaniu wyższa uczelnia Akademia Lubrańskiego, założona została w 1518 roku. Teraz działa tu 26 szkół wyższych, w blisko 600-tysięcznym mieście uczy się ponad 130 tys. studentów. Poznań słynie z tradycji dobrej gospodarki oraz oszczędności. Od ponad 85 lat organizowane są tu przedsięwzięcia targowo-wystawiennicze. Corocznie odbywa się w Poznaniu ponad 80 krajowych i międzynarodowych imprez targowych, ponad 3 tys. konferencji i kongresów. Infrastruktura i przestrzeń Międzynarodowych Targów Poznańskich położonych w ścisłym centrum Miasta jest największą i najnowocześniejszą w Polsce, trzecią pod względem wielkości w Europie Środkowej. W Poznaniu, mieście bogatej kultury, działa m.in. znany na całym świecie chór męski i chłopięcy pod dyrekcją Stefana Stuligrosza, jedyny w kraju Polski Teatr Tańca Balet Poznański oraz Orkiestra Kameralna Agnieszki Duczmal. Melomanów przyciągają odbywające się co pięć lat skrzypcowe i lutnicze Międzynarodowe Konkursy im. Henryka Wieniawskiego. W Poznaniu żywa pozostaje pamięć o wybitnym poznańskim kompozytorze, Krzysztofie Komedzie, który międzynarodową sławę zdobył jako twórca muzyki filmowej, przede wszystkim do Dziecka Rosemary Romana Polańskiego. Poznań to także bogata scena teatralna. Miłośnicy teatru alternatywnego przyjeżdżają regularnie na corocznie organizowany Międzynarodowy Festiwal Teatralny MALTA, który stał się już czerwcową wizytówką Miasta. Mieszkańcy Poznania żyją w mieście zielonym, z licznymi parkami i dużymi kompleksami rekreacyjnymi, z torem regatowym cieszącym się opinią najładniejszego na świecie. Dzięki bliskości przyrody i różnorodnej bazie sportowej, w tym położonym nad Jeziorem Maltańskim całorocznemu stokowi narciarskiemu i nowoczesnemu stadionowi piłkarskiemu (arena Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej EURO 2012), Poznań to doskonałe miejsce na aktywne spędzenie wolnego czasu. Basic information Informacje ogólne 1.4

8 1.5 WIELKOPOLSKA. HARMONY IN HISTORIC ARCHITECTURE AND DELIGHTFUL NATURAL SURROUNDINGS km 2 The area of the Wielkopolska Region is comparable with medium-sized European countries, for example, Belgium. Obszar regionu jest porównywalny ze średniej wielkości krajami Europy, np. z Belgią. 25.2% 25.2% of the Wielkopolska Region is forested, and includes two national parks, 12 landscape parks, 97 nature reserves and over 3000 natural monuments. Wielkopolska is a historic region of Poland, in the western part of the country and intersected by European transport routes: east-west and north-south. Wielkopolska also has a landscape abundant in lakes, forests and rivers, and with Poznań, the residence of the first rulers of Poland, it is the cradle of the Polish nation. Visitors can discover the region s fascinating history and beautiful natural environment in its museums, heritage parks, reserves and national parks, Wielkopolska is a unique place, with historic architecture and the Wielkopolskan traditions of its towns and villages. The region boasts numerous manor houses and palaces, which can prove to be excellent venues for conventions, conferences and meetings. 25,2% Wielkopolski stanowi obszar zalesiony. Dwa parki narodowe, 12 parków krajobrazowych, 97 rezerwatów oraz ponad 3 tys. pomników przyrody The population of the Wielkopolska Region exceeds the number of Latvian citizens and is only slightly smaller than the population of Ireland or Lithuania. Liczba ludności Wielkopolski przekracza liczbę obywateli Łotwy i niewiele ustępuje liczbie mieszkańców Irlandii czy Litwy. WIELKOPOLSKA. HARMONIA HISTORYCZNEJ ARCHITEKTURY I ZACHWYCAJĄCEJ PRZYRODY. Wielkopolska to historyczny region Polski, leżący w zachodniej części kraju, gdzie krzyżują się europejskie szlaki komunikacyjne: wschód-zachód, północ-południe. Wielkopolska kraina o krajobrazie bogatym w jeziora, lasy i rzeki oraz Poznań rezydencja pierwszych władców Polski są kolebką państwa polskiego. Fascynujące dzieje oraz piękną przyrodę regionu można poznać, odwiedzając liczne muzea, skanseny, rezerwaty oraz parki krajobrazowe. Wielkopolska to miejsca niepowtarzalne, zawarte w zabytkowej architekturze i tradycji wielkopolskich miast i wsi. Bogactwem regionu są liczne dwory i pałace, stanowiąc znakomite miejsca dla organizowania kongresów, konferencji i spotkań.

9 Basic information Informacje ogólne 1.6 Wielkopolska s varied landscape and the wealth of natural beauty make it an attractive tourist destination with favourable conditions for recreation. Różnorodność krajobrazu i bogactwo przyrody sprawiają, że Wielkopolska jest miejscem atrakcyjnym turystycznie i sprzyjającym rekreacji.

10 1.7 Practical Practical information information Informacje Informacje praktyczne praktyczne 1B /

11 2h49 The train journey from Poznań to Berlin takes approximately 3 hours. Podróż pociągiem do Berlina trwa ok. 3 godzin. 1h Poznań 1000km HOW TO TRAVEL TO POZNAŃ Situated exactly half-way between Berlin and Warsaw, Poznań lies at the crossroads of national and international routes. Poznań can be accessed from the A2 motorway, or domestic roads the 92 (east-west) and the 11 (north-south). Poznań is also an important rail hub with trains arriving from all over Poland and abroad. The journey to Berlin takes 3 hours. All trains stop at the centrally-located Poznań Główny main station, from where it is easy to reach every district of the city. Poznań Ławica Airport offers direct flights to Warsaw, Alicante, Barcelona, Bourgas, Bristol, Cork, Dortmund, Doncaster/Sheffield, Dublin, Edinburgh, Frankfurt, Gdańsk, Copenhagen, Krakow, London, Liverpool, Milan, Munich, Muenster, Oslo, Paris, Rome, Szczecin, Stockholm and Zurich. The airport is located 7 km from the city centre and can be reached by three municipal transport bus lines during the day and one nightbus line. 323 km to Warsaw do Warszawy POŁOŻENIE GEOGRAFICZNE, DOJAZD W Poznaniu, leżącym dokładnie w połowie szlaku łączącego Berlin i Warszawę, krzyżują się drogi o randze krajowej i międzynarodowej. Można tu dojechać autostradą A2, drogami krajowymi nr 92 (wschód-zachód) oraz nr 11 (północ-południe). Poznań jest też dużym węzłem kolejowym. Docierają tu pociągi z całego kraju i z zagranicy. Podróż z Berlina trwa ok. 3 godzin. Wszystkie pociągi zatrzymują się na dworcu Poznań Główny położonym w centrum miasta. Łatwo stąd dotrzeć do dowolnej dzielnicy. Poznański Port Lotniczy Ławica oferuje bezpośrednie połączenia z Warszawą, Alicante, Barceloną, Bourgas, Bristolem, Cork, Dortmundem, Doncaster/Sheffield, Dublinem, Edynburgiem, Frankfurtem, Gdańskiem, Kopenhagą, Krakowem, Londynem, Liverpoolem, Mediolanem, Monachium, Muenster, Oslo, Paryżem, Rzymem, Szczecinem, Sztokholmem i Zurychem. Lotnisko oddalone jest od centrum miasta o 7 km. Wygodnie dojedziemy tu autobusami komunikacji miejskiej trzech linii dziennych i jednej nocnej. Poznań s Art Nouveau architecture. Poznańska secesja.

12 ACCESS BY RAIL TRANSPORT KOLEJOWY ACCESS BY ROAD TRANSPORT DROGOWY Connection Połączenie Time Czas przejazdu Connection Połączenie Time Czas przejazdu Distance Dystans Poznań - Warsaw 3h00 Poznań - Warsaw 3h km 1.9 Poznań - Wrocław 2h11 Poznań - Wrocław 2h km Poznań - Krakow 6h25 Poznań - Krakow 5h km Poznań - Szczecin 2h20 Poznań - Szczecin 3h km Poznań - Gdańsk 5h08 Poznań - Gdańsk 4h km Poznań - Łódź 3h37 Poznań - Łódź 2h km Poznań - Lublin 6h11 Poznań - Lublin 6h km Poznań - Katowice 5h30 Poznań - Katowice 4h km Poznań - Berlin 2h49 Poznań - Berlin 3h km Poznań - Prague Poznań - Vienna Poznań - Munich Poznań - Brussels Poznań - Budapest Poznań - Frankfurt/M 9h00 10h48 9h52 11h41 14h52 7h24 Poznań - Prague 6h km Poznań - Vienna 8h km Poznań - Munich 7h km Poznań - Brussels 9h km Poznań - Budapest 11h km Poznań - Frankfurt/M 7h km CLIMATE Poznań lies in the temperate zone characterised by significant temperature variations. Winters are generally wet with temperatures falling below zero, while summers tend to be warm. The hottest months are July and August (when temperatures exceed 20 o C/ 68 o F). January and February, on the other hand, are the coldest months with sub-zero temperatures (below 0 o C/ 32 o F). MUNICIPAL TRANSPORT TIME ZONE Poznań boasts an extensive transport network encompassing tram and bus routes serviced by modern vehicles. With a timetable of services both day and night and divided into weekday, Saturday or Sunday and Holiday services, public transport is the most efficient means of getting around the city. Visitors to the city also receive assistance in the form of the electronic information system installed in vehicles, which announces the next stop. TRANSPORT MIEJSKI Poznań oferuje rozbudowaną sieć komunikacyjną obejmującą linie tramwajowe i autobusowe obsługiwane przez nowoczesny tabor. Funkcjonując wg rozkładu dziennego oraz nocnego z podziałem na dni powszednie, soboty i dni świąteczne, komunikacja miejska jest najbardziej efektywnym sposobem przemieszczania się w obrębie centrum miasta. Osobom goszczącym w Poznaniu podróż ułatwia elektroniczny system informacyjny z komunikatem głosowym, w który wyposażone są pojazdy komunikacji miejskiej. Poland lies in the Central European time zone (GMT+1). LANGUAGE Poland s official language is Polish. English can be spoken in most service points, hotels, restaurants and at city information desks. REACHING POLAND BY TELEPHONE Country code: (+48) Poznań area code: (+48 61) CURRENCY Poland s legal tender is the Polish zloty (PLN), which is divided into 100 groszes. USD 1 = ca. PLN 3.0; 1 = ca. PLN 4.0 (NBP rate as of 6th December 2010) Polish zloty banknotes are issued in denominations of 10, 20, 50, 100 and 200 zloties, while coins are for 1, 2, 5 zloties and 1, 2, 5, 10, 20 and 50 groszes. The currency may be converted at exchange points, in banks and hotels.

13 TOURIST SUPPORT WSPARCIE DLA TURYSTÓW SHOPPING Poznań is known and highly regarded for its shopping centres and shops. Shoppers in its arcades and shopping centres will find goods by producers known the world over and also locally-produced items. Shopping in Poznań also means visiting a variety of small art galleries, jeweller s shops, antique stores and souvenirs fairs traditionally organised every weekend in the post-industrial surroundings of the former slaughterhouse. ZAKUPY Poznań to znane i cenione w Polsce centrum handlu i zakupów. W poznańskich pasażach i centrach handlowych dostępne są zarówno produkty światowych marek jak i rodzimych producentów. Zakupy w Poznaniu to także małe galerie sztuki, sklepy jubilerskie, antykwariaty oraz targi pamiątek organizowane tradycyjnie w weekendy w postindustrialnych przestrzeniach dawnej rzeźni. Tourist Information Centre : Stary Rynek 59/60, Poznań phone: e-: City Information Centre : ul. Ratajczaka 44, Poznań phone: e-: Tourist Service Office : Stary Rynek 90, Poznań phone: e-: TRAKT Center for Cultural Tourism : ul. Zagórze 6A, Poznań phone: e-: Poznań Local Tourist Organization : pl. Kolegiacki 17, Poznań phone/fax: e-: Centrum Informacji Turystycznej Stary Rynek 59/60, Poznań tel.: e-: Centrum Informacji Miejskiej ul. Ratajczaka 44, Poznań tel.: e-: Biuro Obsługi Ruchu Turystycznego Stary Rynek 90, Poznań tel.: e-: Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT ul. Zagórze 6A, Poznań tel.: e-: Poznańska Lokalna Organizacja Turystyczna pl. Kolegiacki 17, Poznań tel./fax: e-: Basic information Informacje ogólne 1.10 Stary Browar

14 2 / Conference centres Centra konferencyjne

15 Over the 12 days of the COP14 Conference, Poznań International Fair hosted over 12,000 participants representing 190 nation states. W ciągu 12 dni Konferencji Klimatycznej (COP14) teren Międzynarodowych Targów Poznańskich odwiedziło 12 tys. uczestników reprezentujących 189 państw świata. POZNAŃ S INFRASTRUC- TURE SUPPORTING THE ORGANISATION OF CON- FERENCES, CONGRESSES AND MEETINGS IS BOTH POLAND S LARGEST AND ALSO MEETS THE VERY HIGHEST EUROPEAN STANDARDS. The quality of Poznań s conference organising is proved not only by its diversity and multifunctional nature, but also its extensive experience of staging prestigious conference events. In 2008 Poznań hosted the COP14 United Nations Climate Change Conference, one of the world s premier political events. Over the 12 days of the Conference, Poznań International Fair hosted over 12,000 participants, including presidents, ministers, scientists and the leaders of non-governmental organisations representing 190 nation states. The COP14 United Nations Climate Change Conference in Poznań was awarded the highest marks by organisers and participants. POZNAŃSKA, NAJWIĘKSZA W POLSCE, INFRASTRUKTURA KONFERENCYJNA SPEŁNIA NAJWYŻSZE, EUROPEJSKIE STANDARDY. O jakości poznańskiej oferty konferencyjnej świadczy nie tylko jej różnorodność i wielofunkcyjność, ale także bogate doświadczenie organizacyjne gospodarzy. Na przestrzeni ostatnich lat w Poznaniu organizowano prestiżowe wydarzenia kongresowe na skalę niespotykaną dotąd w kraju. W 2008 roku Poznań był miejscem organizacji Konferencji Narodów Zjednoczonych w sprawie Zmian Klimatu COP14, która należy do największych kongresów politycznych na świecie. W ciągu dwunastu dni Konferencji, teren Międzynarodowych Targów Poznańskich odwiedziło 12 tys. uczestników prezydentów państw, ministrów, naukowców i liderów organizacji pozarządowych reprezentujących 189 państw świata. Conference centres Centra konferencyjne 2.2 Konferencja COP14 w Poznaniu uzyskała najwyższe oceny organizatorów i uczestników.

16 2.3 Conference centres Centra konferencyjne The COP14 Conference, Poznań International Fair Konferencja Klimatyczna COP14, teren Międzynarodowych Targów Poznańskich

17 Poznań International Fair Poznań Congress Center Międzynarodowe Targi Poznańskie Centrum Kongresowe Poznań Conference centres Centra konferencyjne 6,9 KM 2,2 KM meeting rooms / sal places / miejsc ul. Głogowska 14, Poznań phone: fax: mtp.pl The Poznań International Fair (MTP) has long been the leader of the Polish trade fair market and the second largest exhibition organiser in Central Eastern Europe. It ranks 33rd on the world list of trade fair cities (data: AUMA 2009). Poznań Congress Center offers the quality the clients expect. It includes 81 well-equipped conference rooms of various sizes and characteristics (the largest facility can host up to 12,000 participants). It also includes exhibition meeting rooms that can be adjusted to the needs of large congresses. It offers excellent conditions for conducting various events, great sport competitions and cultural performances. Międzynarodowe Targi Poznańskie to lider polskiego przemysłu targowego. Posiada niemal 50% udziałów w rynku targowym w Polsce i jest drugim organizatorem targów w Europie Środkowo-Wschodniej. Jako jedyny ośrodek w Polsce, Poznań został ujęty w światowym rankingu miast targowych AUMA (33. miejsce w 2009 r.). Centrum Kongresowe Poznań to 81 doskonale wyposażonych sal konferencyjnych, o zróżnicowanej wielkości i charakterze. To także pawilony targowe z możliwością dostosowania do potrzeb organizacji dużych kongresów (w największym obiekcie pomieścić można nawet 10 tysięcy uczestników). To także świetne warunki do przeprowadzenia eventów i wielkich wydarzeń sportowych i kulturalnych.

18 room / sala m 2 1 Pawilon/ Pavilion ,2 m 2 2 Pawilon/ Pavilion 3A ,1 m 2 3 Pawilon/ Pavilion ,3 m 2 4 Pawilon/ Pavilion ,0 m Pawilon/ Pavilion ,7 m 2 6 Pawilon/ Pavilion 7A ,7 m 2 7 Pawilon/ Pavilion 6A ,7 m 2 8 Pawilon/ Pavilion ,7 m 2 9 Pawilon/ Pavilion ,5 m 2 10 Pawilon/ Pavilion 8A (poziom B/ level B) ,3 m 2 11 Pawilon/ Pavilion ,0 m 2 12 Pawilon/ Pavilion 15 sala kongresowa/ Congress Hall ,0 m 2 13 Pawilon/ Pavilion 15C (sala C2/ room C2) ,0 m 2 14 Pawilon/ Pavilion 15C (sala C3/ room C3) ,0 m 2 15 Pawilon/ Pavilion 15C (sala C4/ room C4) ,0 m 2 16 Pawilon/ Pavilion 15C (sala C5/ room C5) ,0 m 2 17 Pawilon/ Pavilion 14B (I piętro/ first floor) ,0 m 2 18 Pawilon/ Pavilion 14B (I piętro/ first floor) ,0 m 2 19 Pawilon/ Pavilion 14B (sala A+B+C) ,0 m 2 20 Hol wejściowy/ Entrance Meeting room (sala Zielona/ Green Room) ,0 m 2 21 Pawilon/ Pavilion 14B (sala A+B/ rooms A+B) ,0 m 2 22 Pawilon/ Pavilion 14B (sala B+C/ rooms B+C) ,0 m 2 23 Pawilon/ Pavilion 14A (sala Duża/ Large Room) ,0 m 2 24 Pawilon/ Pavilion 14A (I piętro/ first floor) ,0 m 2 25 Pawilon/ Pavilion 14A (II piętro/ second floor) ,0 m 2 26 Hol wejściowy/ Entrance Meeting room (sala Niebieska/ Blue Room) ,0 m 2

19 room / sala m 2 27 Pawilon/ Pavilion 14B (sala A/ room A) ,0 m 2 28 Pawilon/ Pavilion 14B (sala B/ room B) ,0 m 2 29 Pawilon/ Pavilion 14B (sala C/ room C) ,0 m 2 30 Pawilon/ Pavilion 15 (sala 502/ room 502) ,0 m 2 31 Pawilon/ Pavilion 15 (sala 402/ room 402) ,0 m 2 32 Pawilon/ Pavilion 15 (sala 403/ room 403) ,0 m 2 Conference centres Centra konferencyjne Pawilon/ Pavilion 15 (sala 503/ room 503) ,0 m 2 34 Pawilon/ Pavilion 15 (sala 401/ room 401) ,0 m 2 35 Pawilon/ Pavilion 15 (sala 501/ room 501) ,0 m 2 36 Pawilon/ Pavilion 15C (sala 414/ room 414) ,0 m 2 37 Sala w Klubie Wystawców/ Room in the Exhibitor s Club ,8 m 2 38 Pawilon/ Pavilion 14A (sala Mała/ Small Room) ,0 m 2 39 Pawilon/ Pavilion 14B (sala 101/ room 101) ,0 m 2 40 Pawilon/ Pavilion 14B (sala 102/ room 102) - 6-9,0 m 2 41 Pawilon/ Pavilion 14B (sala 103/ room 103) - 6-9,0 m 2 42 Pawilon/ Pavilion 14B (sala 104/ room 104) ,0 m 2 43 Pawilon/ Pavilion 14B (sala 105/ room 105) - 6-9,0 m 2 44 Pawilon/ Pavilion 14B (sala 201/ room 201) ,0 m 2 45 Pawilon/ Pavilion 14B (sala 202/ room 202) ,0 m 2 46 Pawilon/ Pavilion 14B (sala 203/ room 203) ,0 m 2 47 Pawilon/ Pavilion 14B (sala 204/ room 204) ,0 m 2 48 Pawilon/ Pavilion 14B (sala 205/ room 205) ,0 m 2 49 Pawilon/ Pavilion 14B (sala 206/ room 206) ,2 m 2 50 Pawilon/ Pavilion 14B (sala 301/ room 301) ,2 m 2 51 Pawilon/ Pavilion 14B (sala 302/ room 302) ,0 m 2 52 Pawilon/ Pavilion 14B (sala 303/ room 303) ,1 m 2 53 Pawilon/ Pavilion 14B (sala 304/ room 304) ,8 m 2 54 Pawilon/ Pavilion 14B (sala 305/ room 305) - 6-9,0 m 2 55 Pawilon/ Pavilion 7 (sala A/ room A) ,0 m 2

20 room / sala m 2 56 Pawilon/ Pavilion 7 (sala B/ room B) ,0 m 2 57 Pawilon/ Pavilion 7 (sala C/ room C) ,0 m 2 58 Pawilon/ Pavilion 7 (sala D/ room D) ,0 m 2 59 Pawilon/ Pavilion 7 (sala E/ room E) ,5 m Pawilon/ Pavilion 7 (sala F/ room F) ,5 m 2 61 Pawilon/ Pavilion 7 (sala G/ room G) ,6 m 2 62 Pawilon/ Pavilion 7 (sala H/ room H) ,4 m 2 63 Pawilon/ Pavilion 7 (sala A + B/ room A +B) ,0 m 2 64 Pawilon/ Pavilion 7 (sala C + D/ room C + D) ,0 m 2 65 Pawilon/ Pavilion 7 (sala E + F/ room E + F) ,0 m 2 66 Pawilon/ Pavilion 7 (sala G +H/ room G + H) ,0 m 2 67 Pawilon/ Pavilion 15B (sala 201/ room 201) ,4 m 2 68 Pawilon/ Pavilion 15B (sala 202/ room 202) ,4 m 2 69 Pawilon/ Pavilion 15B (sala 203/ room 203) ,4 m 2 70 Pawilon/ Pavilion 15B (sala 204/ room 204) ,4 m 2 71 Pawilon/ Pavilion 15B (sala 205/ room 205) ,4 m 2 72 Pawilon/ Pavilion 15B (sala 206/ room 206) ,4 m 2 73 Pawilon/ Pavilion 15B (sala 207/ room 207) ,8 m 2 74 Pawilon/ Pavilion 15B (sala 209/ room 209) ,8 m 2 75 Pawilon/ Pavilion 15B (sala 213/ room 213) ,8 m 2 76 Pawilon/ Pavilion 15B (sale połączone ) (linked rooms ) ,8 m 2 77 Pawilon/ Pavilion 8A (sala 1/ room 1) ,9 m 2 78 Pawilon/ Pavilion 8A (sala 2/ room 2) ,9 m 2 79 Pawilon/ Pavilion 8A (sala 3/ room 3) ,9 m 2 80 Pawilon/ Pavilion 8A (sala 4/ room 4) ,0 m 2 81 Pawilon/ Pavilion 8A (sala 5/ room 5) ,3 m 2

International Conferencing & Entertainment

International Conferencing & Entertainment International Conferencing & Entertainment Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Szanowni Państwo DEAR LADIES AND GENTLEMEN

Bardziej szczegółowo

International Conferencing & Entertainment

International Conferencing & Entertainment International Conferencing & Entertainment Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Szanowni Państwo DEAR LADIES AND GENTLEMEN

Bardziej szczegółowo

Grodzisk. Mazowiecki. www.grodzisk.pl

Grodzisk. Mazowiecki. www.grodzisk.pl Grodzisk Mazowiecki www.grodzisk.pl Grodzisk Mazowiecki to gmina godna zaufania, otwarta na nowe inicjatywy gospodarczo-inwestycyjne, zapewniająca inwestorom przyjazny klimat oraz profesjonalną obsługę.

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Katowice Międzynarodowe Centrum Kongresowe. Destination: Katowice The International Congress Centre

Kierunek: Katowice Międzynarodowe Centrum Kongresowe. Destination: Katowice The International Congress Centre Kierunek: Katowice Międzynarodowe Centrum Kongresowe Destination: Katowice The International Congress Centre 01 Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego realna odpowiedź na realne potrzeby Piotr

Bardziej szczegółowo

magazyn bezpłatny free magazine 5 (25) 2009

magazyn bezpłatny free magazine 5 (25) 2009 magazyn bezpłatny free magazine 5 (25) 2009 Jeśli latać, to tylko z Katowic! Katowice the only airport worth flying from linie czarterowe charter airlines Oslo Malmö Sztokholm Fuerteventura Teneryfa Faro

Bardziej szczegółowo

Branża Spotkań w Krakowie The Meetings Industry in Krakow

Branża Spotkań w Krakowie The Meetings Industry in Krakow Branża Spotkań w Krakowie The Meetings Industry in Krakow Kraków destynacją kongresową Najważniejsze fakty Krakow as convention destination Key figures 1. KRAKÓW to wiodąca destynacja organizatorów kongresów

Bardziej szczegółowo

Let s travel. Let s do business. Let s look around. 1 No 1. CHARTER MIX Prawdziwa gratka dla amatorów podróżowania

Let s travel. Let s do business. Let s look around. 1 No 1. CHARTER MIX Prawdziwa gratka dla amatorów podróżowania KWARTALNIK PORTU LOTNICZEGO POZNAŃ-ŁAWICA 1 No 1 2010 Port lotniczy Poznań-Ławica im. Henryka Wieniawskiego www.airport-poznan.com.pl POZNAN AIRPORT MAGAZINE Let s travel CHARTER MIX Prawdziwa gratka dla

Bardziej szczegółowo

Starostwo Powiatowe w Radomiu 26-600 Radom, ul. Domagalskiego 7 tel. 48 365 58 01, fax 48 365 58 07 e-mail: powiat@radompowiat.pl www.radompowiat.

Starostwo Powiatowe w Radomiu 26-600 Radom, ul. Domagalskiego 7 tel. 48 365 58 01, fax 48 365 58 07 e-mail: powiat@radompowiat.pl www.radompowiat. p o w i a t r a d o m s k i p o w i a t r a d o m s k i t h e p o v i a t o f r a d o m Urząd Miasta Pionki 26-670 Pionki, ul. Aleja Jana Pawła II 15 tel. 48 341 42 00, www.pionki.pl Urząd Miasta i Gminy

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR GOSPODARCZY BUSINESS GUIDE

INFORMATOR GOSPODARCZY BUSINESS GUIDE INFORMATOR GOSPODARCZY BUSINESS GUIDE 2 0 0 9 makieta_new_koniec.indd 1 2009-01-06 12:31:46 POŁOŻENIE INFRASTRUKTURA DROGOWA, KOLEJOWA, LOTNICZA DANE DEMOGRAFICZNE SZKOLNICTWO RYNEK PRACY PRZEMYSŁ, HANDEL,

Bardziej szczegółowo

liwice. Stare Miasto. Nowy Świat. Gliwice. Old City. New World.

liwice. Stare Miasto. Nowy Świat. Gliwice. Old City. New World. G liwice. Stare Miasto. Nowy Świat. Gliwice. Old City. New World. GLIWICE Rynek i dawny Ratusz / Market Square and the old town Hall Gliwice leżą nad rzeką Kłodnicą, w zachodniej części województwa śląskiego.

Bardziej szczegółowo

Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie. maj 2012 (06) The Royal Lazienki Museum. zeskanuj!

Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie. maj 2012 (06) The Royal Lazienki Museum. zeskanuj! m a g a z i n e maj 2012 (06) Miesięcznik Pasażerów eurolot.com / eurolot.com Passengers monthly Egzemplarz bezpłatny / Free copy zeskanuj! Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie The Royal Lazienki Museum

Bardziej szczegółowo

ISSN 1644-289X. wczoraj.dziś.jutro. yesterday. today. tomorrow gestern. heute. morgen

ISSN 1644-289X. wczoraj.dziś.jutro. yesterday. today. tomorrow gestern. heute. morgen > ISSN 1644-289X wczoraj.dziś.jutro yesterday. today. tomorrow gestern. heute. morgen information for tourists & businesspeople with map summer. 2/2011 > > > > > > > > > > Urząd Miasta Kielce 25-303,

Bardziej szczegółowo

Kielce. Innsbruck. Gazeta Pokładowa. w w w. m a g a z y n s w i a t. p l. Szlak MuzeÓw / The trail of Museums. Białe szaleństwo / Snow frenzy

Kielce. Innsbruck. Gazeta Pokładowa. w w w. m a g a z y n s w i a t. p l. Szlak MuzeÓw / The trail of Museums. Białe szaleństwo / Snow frenzy ISSN 1644-4183 STYCZEŃ / LUTY January / february (35) 2014 Kielce Szlak MuzeÓw / The trail of Museums Innsbruck Białe szaleństwo / Snow frenzy Gazeta Pokładowa www.pkspolonus.pl wyspa z wielką historią

Bardziej szczegółowo

We encourage you to visit our website to download more office sector related reports

We encourage you to visit our website to download more office sector related reports 2 On Point Wrocław City Report November 2012 We encourage you to visit our website to download more office sector related reports Zachęcamy do odwiedzenia naszej strony w celu pobrania innych publikacji

Bardziej szczegółowo

Czechy. Dominikana. Gazeta Pokładowa. w w w. m a g a z y n s w i a t. p l. Na stoku / On the slope. Wakacje z dzieckiem / Vacations with children

Czechy. Dominikana. Gazeta Pokładowa. w w w. m a g a z y n s w i a t. p l. Na stoku / On the slope. Wakacje z dzieckiem / Vacations with children ISSN 1644-4183 WRZESIEŃ, PAŹDZIERNIK SEPTEMBER, OCTOBER (33) 2013 Czechy Na stoku / On the slope Dominikana PERŁA KARAIBóW / the pearl of the Caribbean Gazeta Pokładowa www.pkspolonus.pl Wakacje z dzieckiem

Bardziej szczegółowo

3 (57) / 2015 KATOWICE AIRPORT MAGAZINE EGZEMPLARZ BEZPŁATNY FREE COPY. Montaż atrakcji Montage of Attractions

3 (57) / 2015 KATOWICE AIRPORT MAGAZINE EGZEMPLARZ BEZPŁATNY FREE COPY. Montaż atrakcji Montage of Attractions 3 (57) / 2015 KATOWICE AIRPORT MAGAZINE EGZEMPLARZ BEZPŁATNY FREE COPY 12 Z wizytą u szejków Visiting the Sheikhs 16 Dwa oblicza Holandii w 48 godzin Two faces of Holland in 48 hours 30 Montaż atrakcji

Bardziej szczegółowo

Invest in Bydgoszcz YOUR BUSINESS DESTINATION. www.bydgoszcz.pl www.fb.com/bydgoszczpl

Invest in Bydgoszcz YOUR BUSINESS DESTINATION. www.bydgoszcz.pl www.fb.com/bydgoszczpl Invest in Bydgoszcz YOUR BUSINESS DESTINATION www.bydgoszcz.pl www.fb.com/bydgoszczpl Miasto Bydgoszcz Czy wiesz, że... / Did you know... W Bydgoszczy znajduje się jedyne w tej części Europy międzynarodowe

Bardziej szczegółowo

Perły Mazowsza. Fundusze europejskie w obiektywie

Perły Mazowsza. Fundusze europejskie w obiektywie Perły Mazowsza Fundusze europejskie w obiektywie PeArLS OF Mazovia European Funds through the lens Zdjęcia nr 1-4 ze stron 66-69 pochodzą z archiwum Urzędu Gminy w Strzegowie Zdjęcia nr 1-4 ze stron 106-109

Bardziej szczegółowo

WSTĘP INTRODUCTION WIELOZADANIOWOŚĆ MULTITASKING BUDOWANIE SPOŁECZNOŚCI COMMUNITY BUILDING MOBILNOŚĆ MOBILITY KOMFORT COMFORT NOWE NARZĘDZIA NEW TOOLS

WSTĘP INTRODUCTION WIELOZADANIOWOŚĆ MULTITASKING BUDOWANIE SPOŁECZNOŚCI COMMUNITY BUILDING MOBILNOŚĆ MOBILITY KOMFORT COMFORT NOWE NARZĘDZIA NEW TOOLS WSTĘP INTRODUCTION 4 WIELOZADANIOWOŚĆ MULTITASKING 9 BUDOWANIE SPOŁECZNOŚCI COMMUNITY BUILDING 27 MOBILNOŚĆ MOBILITY 39 KOMFORT COMFORT 47 NOWE NARZĘDZIA NEW TOOLS 57 WSTĘP / INTRODUCTION Dawniej świat

Bardziej szczegółowo

Invest in. Czestochowa. www.czestochowa.pl

Invest in. Czestochowa. www.czestochowa.pl Invest in Czestochowa www.czestochowa.pl Made in Częstochowa - the structure of the Warsaw Świętokrzyski Bridge was made in Częstochowa - vast majority of masts for German wind turbines were made in Częstochowa

Bardziej szczegółowo

ISSN 1644-289X. information for tourists & businesspeople with map summer 2/2014

ISSN 1644-289X. information for tourists & businesspeople with map summer 2/2014 ISSN 1644-289X information for tourists & businesspeople with map summer 2/2014 Urząd Miasta Kielce 25-303, Rynek 1, www.um.kielce.pl, www.itv.kielce.eu Biuro Obsługi Interesanta tel. 48 41 36 76 009

Bardziej szczegółowo

Invest in. Czestochowa. www.czestochowa.pl

Invest in. Czestochowa. www.czestochowa.pl Invest in Czestochowa www.czestochowa.pl Made in Częstochowa - the structure of the Warsaw Świętokrzyski Bridge was made in Częstochowa - vast majority of masts for German wind turbines were made in Częstochowa

Bardziej szczegółowo

ISSN 1644-4183 WAKACJE 2012 / HOLIDAYS 2012 COLORS OF PERU PORTUGAL ON THE PLATE. Nysa 28 LIPCA BITWA O TWIERDZĘ NYSA IMPRESSIONS

ISSN 1644-4183 WAKACJE 2012 / HOLIDAYS 2012 COLORS OF PERU PORTUGAL ON THE PLATE. Nysa 28 LIPCA BITWA O TWIERDZĘ NYSA IMPRESSIONS ISSN 1644-4183 WAKACJE 2012 / HOLIDAYS 2012 Kolory Peru COLORS OF PERU Portugalia na talerzu PORTUGAL ON THE PLATE Nysa 28 LIPCA BITWA O TWIERDZĘ NYSA KALEJDOSKOP WRAŻEŃ Ż Ń / KALEIDOSCOPE OF IMPRESSIONS

Bardziej szczegółowo

mrągowo resort & spa

mrągowo resort & spa ODKRYJ discover mercure mercure hotel pokoje W harmonii z ludźmi i miejscami In harmony with people and places Ponad 700 hoteli na świecie More than 700 hotels around the world Hotele Mercure Wypoczynek

Bardziej szczegółowo

SILESIA. Warto latać do Chorzowa! Chorzów is worth flying to! Lataj z Katowic! do Grecji Fly from Katowice! to Greece 4 (12) 2007

SILESIA. Warto latać do Chorzowa! Chorzów is worth flying to! Lataj z Katowic! do Grecji Fly from Katowice! to Greece 4 (12) 2007 SILESIA 4 (12) 2007 Magazyn Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice Katowice International Airport Magazine Warto latać do Chorzowa! Chorzów is worth flying to! www.katowice-airport.com Lataj z Katowic!

Bardziej szczegółowo

ODKRYJ / DiscOveR mercure wrocław centrum

ODKRYJ / DiscOveR mercure wrocław centrum ODKRYJ discover mercure mercure hotel pokoje W harmonii z ludźmi i miejscami In harmony with people and places Ponad 700 hoteli na świecie More than 700 hotels around the world Hotele Mercure Wypoczynek

Bardziej szczegółowo

Contents. ATTENTION! All telephone numbers shoud be preceded by +48 when calling from abroad. HOW TO GET TO WARSAW?

Contents. ATTENTION! All telephone numbers shoud be preceded by +48 when calling from abroad. HOW TO GET TO WARSAW? Warsaw in short Contents photo: PZ Studio HOW TO GET TO WARSAW? 2 HOW TO TRAVEL AROUND WARSAW? 3 TOURIST INFORMATION 7 PRACTICAL INFORMATION 8 ACCOMMODATION 16 TOURIST ATTRACTIONS 19 Music halls, theatres,

Bardziej szczegółowo

Spis treści Spis Treści Okolice Sochaczewa Okolice Ostrołęki Okolice Płocka Okolice Płońska Okolice Radomia Okolice Siedlec Okolice Warszawy

Spis treści Spis Treści Okolice Sochaczewa Okolice Ostrołęki Okolice Płocka Okolice Płońska Okolice Radomia Okolice Siedlec Okolice Warszawy Spis treści 1 Spis Treści Opis piktogramów... 2 Słowo wstępne Marszałka Województwa Mazowieckiego... 3 Słowo wstępne Dyrektora Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego... 4 Informacja o szlakach turystycznych

Bardziej szczegółowo

Suwałki wczoraj i dziś

Suwałki wczoraj i dziś Suwałki wczoraj i dziś TransFormacja Miasta The Past and Present of Suwalki The TransFormation of a City Suwałki wczoraj i dziś TransFormacja Miasta The Past and Present of Suwalki The TransFormation

Bardziej szczegółowo

Przegląd Targowy. 2 012 jesień/autumn. 20 lat MSPO. Koncert z udziałem Ennio Morricone. 20-lecie Targów Kielce. Kielce Fair Review.

Przegląd Targowy. 2 012 jesień/autumn. 20 lat MSPO. Koncert z udziałem Ennio Morricone. 20-lecie Targów Kielce. Kielce Fair Review. Kielecki Kielce Fair Review Przegląd Targowy www.targikielce.pl 2 012 jesień/autumn ISSN 2299-307X 20-lecie Targów Kielce Targi Kielce celebrates its 20 th anniversary str. 6-7 20 lat MSPO 20 years of

Bardziej szczegółowo