Meeting planner s guide. Przewodnik dla organizatorów kongresów i spotkań

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Meeting planner s guide. Przewodnik dla organizatorów kongresów i spotkań"

Transkrypt

1 Meeting planner s guide Przewodnik dla organizatorów kongresów i spotkań

2 Basic information Informacje ogólne 1 Old Market Square Stary Rynek

3 Contents Spis treści 1 Basic information Informacje ogólne 1A / B / The City of Poznań The Region of Wielkopolska Poznań i Wielkopolska Practical information Informacje praktyczne 2 / Conference centres Centra konferencyjne 3 / Hotels with conference facilities Hotele z zapleczem konferencyjnym 4 Historical venues, inspiring places Obiekty historyczne, inspirujące miejsca 4A / Poznań. Exceptional locations Poznań. Wyjątkowe przestrzenie 4B / The Region of Wielkopolska. Manor houses and palaces Wielkopolska. Dwory i pałace 5 Service providers Usługodawcy 5A / B / Professional Congress Organisers Profesjonalni Organizatorzy Konferencji Other service providers Inni usługodawcy 5B1 / 5.6 5B2 / 5.7 Exhibition companies Firmy wystawiennicze Incentive & Events Agencje incentive i eventowe 5B3 / 5.8 Translations Tłumaczenia 5B4 / 5.9 Catering 5B5 / 5.9 Transport service Firmy transportowe 5B6 / 5.10 Car rental Wypożyczalnie samochodów 5B7 / 5.10 Taxi Taksówki 6 / Restaurants & Clubs Restauracje i kluby 7 / Poznań Convention Bureau Biuro Kongresów i Spotkań 8 / Index Indeks 9 / Maps Mapy

4 1.1 1A / The City of Poznań The Region of Wielkopolska Poznań i Wielkopolska

5 Poznań. A city with a strong economy. The leading centre for business tourism. The capital of Wielkopolska, located at the very heart of the province, is a city which has for hundreds of years been one of Poland s largest and most developed in both the economic and cultural sphere. Home to over half a million people, Poznań is situated at the crossroads of Europe s most important transport routes, linking Moscow with Berlin and Paris, and Prague with the Baltic coast. This location provided favourable conditions for the co-existence of many nationalities and cultures, in this way shaping the identity of Poznań as a city and also the unique character of its residents. It is said that Poznanians are prudent, consistent and well-organised. Our ancestors must also have possessed these characteristics for it was here on the River Warta that the Polish state was founded over a thousand years ago. Poznań and the city of Gniezno situated 50 km away were its first capitals. The tombstones of Boleslav the Brave, the first crowned king of Poland and his father, Duke Mieszko, are housed in Poznań s Cathedral of St Peter and St Paul. Next in terms of value is the 16th-century Town Hall on the Old Market Square, ringed by historic tenement houses, which were painstakingly restored after the Second World War. Just a few steps from the Square is Poznań Parish Church, one of Poland s most impressive Baroque churches. Any visit to the Poznań s Old Market Square must include watching the Poznań Goats on the Town Hall tower (everyday at midday). Tasting some of the Wielkopolska region s delicacies in one of the Old Town s restaurants is also a must. Poznań abounds in historic places and buildings. Particularly impressive is the imposing mass of the Emperor s Castle, the last residence of its kind constructed on such a grand scale in Europe. We should also mention Poznań s many remarkable tenement houses, which were built at the close of the 19th century and are icons of Poznań s Art Nouveau architecture. All these places can be visited along the Royal-Imperial Route. Winding its way through Poznań, it reflects superbly 1,000 years of the city s turbulent history. The Route takes us from the distant past right up to presentday Poznań, pulsating with life and awaiting guests the only city in Poland where guests are treated like kings and emperors! Poznań. Miasto silnej gospodarki, wiodący ośrodek turystyki biznesowej. Stolica Wielkopolski, miasto położone w sercu regionu, od stuleci należy do największych i najbardziej rozwiniętych gospodarczo i kulturowo miast kraju. Poznań, zamieszkiwany przez ponad pół miliona ludzi, ulokowany jest na skrzyżowaniu najważniejszych europejskich szlaków komunikacyjnych, łączących Moskwę z Berlinem i Paryżem oraz Pragę z wybrzeżem Bałtyku. Takie usytuowanie miasta, sprzyjające współistnieniu wielu narodowości i kultur, ukształtowało tożsamość Poznania oraz wyjątkowy charakter i osobowość jego mieszkańców. Mówi się o mieszkańcach Poznania, że są zapobiegliwi, konsekwentni i dobrze zorganizowani. Te cechy mieli już zapewne nasi przodkowie, bo właśnie tu, nad rzeką Wartą, przed tysiącem lat powstało państwo polskie. Poznań i odległe o 50 km Gniezno były jego pierwszymi stolicami. Grobowce Bolesława Chrobrego, pierwszego koronowanego władcy Polski i jego ojca księcia Mieszka, znajdują się w katedrze pw. Św. Piotra i Pawła na Ostrowie Tumskim w Poznaniu. Najcenniejszą, obok katedry, budowlą jest XVI-wieczny renesansowy ratusz na Starym Rynku, okolony zabytkowymi kamieniczkami pieczołowicie odrestaurowanymi po II wojnie światowej. Stąd jest zaledwie parę kroków do poznańskiej fary, jednego z najbardziej okazałych kościołów barokowych w Polsce. Odwiedzając Rynek nie można pominąć poznańskich koziołków które na wieży ratuszowej bodą się codziennie w samo południe. Trzeba też zakosztować specjałów wielkopolskiej kuchni regionalnej w jednej z restauracji na starówce. Poznań ma wiele historycznych miejsc i budowli. Niezwykłe wrażenie robi potężna bryła zamku cesarskiego, ostatniej zbudowanej z takim rozmachem rezydencji cesarskiej w Europie. Warto wspomnieć także o niezwykłych poznańskich kamienicach, które powstały u schyłku XIX wieku i są ikoną architektoniczną poznańskiej secesji. Wszystkie te miejsca odwiedzić można przemierzając Trakt Królewsko-Cesarski. Ten szlak turystyczny przebiegający przez miasto, znakomicie odzwierciedla 1000 lat burzliwych dziejów Poznania. Prowadzi z odległej przeszłości prosto do współczesnego Poznania, tętniącego życiem i czekającego na gości jedynego miasta w Polsce, które gości po królewsku i cesarsku! Basic information Informacje ogólne 1.2

6 The goats from the Town Hall tower, which have since become the symbol of the city, clash heads every day at noon after the midday fanfare sounded from the tower, a battle watched by the tourists who gather below. Koziołki, które stały się symbolem Miasta, trykają się codziennie w samo południe, a ich walkę oglądają zebrani przed Ratuszem turyści, słuchając odgrywanego z ratuszowej wieży hejnału. Poznań s Town Hall, a monument of the very highest category (0 class), is Wielkopolska s finest Renaissance building and one of the most beautiful in Poland. Poznański Ratusz, zabytek klasy zerowej, jest najwspanialszą budowlą renesansową w Wielkopolsce i jedną z najpiękniejszych w Polsce. 1.3 I. Paderewskiego Street leads to the Old Market Ulica Ignacego Paderewskiego prowadząca do Starego Rynku St. Roch s Bridge a steel bridge spanning the banks of the River Warta in Poznań. Most Świętego Rocha stalowy most spinający dwa brzegi Warty w Poznaniu.

7 Stary Browar: shops, restaurants, a theatre, a concert hall, exhibition spaces, a cinema, a hotel, clubs and a historic park everything can be found in the very centre of Poznań in the architecturally unique surroundings placed in the historical context of the former 19th-century Hugger brewery. Stary Browar: sklepy, restauracje, teatr, sala koncertowa, wnętrza wystawiennicze, kino, hotel, kluby muzyczne i zabytkowy park wszystko to w ścisłym centrum Poznania, w niezwykłym otoczeniu architektury o historycznym kontekście sięgającym XIX-wiecznego browaru Huggera. Archaelogical relics from Sudan, Pharoah Ramses II s obelisk, prehistory in Wielkopolska all this at one of Poland s oldest and largest archaeological museums. Zabytki archeologiczne z Sudanu, obelisk faraona Ramzesa II, pradzieje Wielkopolski wszystko to w jednym z najstarszych i największych muzeów archeologicznych w Polsce. Poznań s merchants accrued their wealth through crafts and trade. Indeed, for centuries Poznań has been renowned for its trade fairs and antiques fairs. The modern-day St. John s Fair (in June) attracts masters of artistic handicrafts from all over Poland: craftsmen, painters, sculptors, and also antiques enthusiasts. The prudent and wealthy Poznanians have always had great respect for science and knowledge. Poland s first institution of higher education, the Lubrański Academy, was founded in Poznań in There are now 26 institutions of higher education here, and this city of almost 600,000 has a student population of over 130,000. Poznań is famed for its tradition of economic management and frugality, and for over 85 years trade fairs and exhibitions have been organised here. Every year over 80 national and international trade fair events and over 3,000 conferences and congresses are held in the city. Located in the very centre of the city, the infrastructure and exhibition space of Poznań International Fair makes it the largest trade fair complex in the country and the third largest in Central Europe. Poznań is also a city rich in culture and home to the world-famous men and boys choir with its musical director, Stefan Stuligrosz, the country s only Polish Dance Theatre Poznań Ballet and Agnieszka Duczmal s Chamber Orchestra. The Henryk Wieniawski International Violin and Violin-making Competitions held every 5 years bring music lovers to the city. The memory of the outstanding Poznań-born composer Krzysztof Komeda also lives on in his hometown. He is known around the world for his film music, above all for his soundtrack to Roman Polanski s Rosemary s Baby. Poznań also has a rich theatre tradition. Enthusiasts of alternative theatre regularly come to the city every June for the annual MALTA International Theatre Festival, which has become the city s flagship theatre event. Poznanians live in a city of greenery with numerous parks and large recreation complexes and a regatta course regarded as one of the world s finest. With its close proximity to nature and the diverse sports facilities, including the Lake Malta all-year ski complex, and the new City Stadium (a venue for the EURO 2012 European Football Championships), Poznań is an excellent place for spending time actively. Źródłem bogactwa poznańskich mieszczan były rzemiosło i handel. Poznań znany jest od stuleci z targów i jarmarków. Na współczesny Jarmark Świętojański (organizowany w czerwcu) przyjeżdżają mistrzowie artystycznego rzemiosła z całej Polski: rękodzielnicy, malarze, rzeźbiarze, a także miłośnicy antyków. Zapobiegliwi i zamożni Poznaniacy mieli zawsze szacunek dla wiedzy i nauki. Pierwsza w Poznaniu wyższa uczelnia Akademia Lubrańskiego, założona została w 1518 roku. Teraz działa tu 26 szkół wyższych, w blisko 600-tysięcznym mieście uczy się ponad 130 tys. studentów. Poznań słynie z tradycji dobrej gospodarki oraz oszczędności. Od ponad 85 lat organizowane są tu przedsięwzięcia targowo-wystawiennicze. Corocznie odbywa się w Poznaniu ponad 80 krajowych i międzynarodowych imprez targowych, ponad 3 tys. konferencji i kongresów. Infrastruktura i przestrzeń Międzynarodowych Targów Poznańskich położonych w ścisłym centrum Miasta jest największą i najnowocześniejszą w Polsce, trzecią pod względem wielkości w Europie Środkowej. W Poznaniu, mieście bogatej kultury, działa m.in. znany na całym świecie chór męski i chłopięcy pod dyrekcją Stefana Stuligrosza, jedyny w kraju Polski Teatr Tańca Balet Poznański oraz Orkiestra Kameralna Agnieszki Duczmal. Melomanów przyciągają odbywające się co pięć lat skrzypcowe i lutnicze Międzynarodowe Konkursy im. Henryka Wieniawskiego. W Poznaniu żywa pozostaje pamięć o wybitnym poznańskim kompozytorze, Krzysztofie Komedzie, który międzynarodową sławę zdobył jako twórca muzyki filmowej, przede wszystkim do Dziecka Rosemary Romana Polańskiego. Poznań to także bogata scena teatralna. Miłośnicy teatru alternatywnego przyjeżdżają regularnie na corocznie organizowany Międzynarodowy Festiwal Teatralny MALTA, który stał się już czerwcową wizytówką Miasta. Mieszkańcy Poznania żyją w mieście zielonym, z licznymi parkami i dużymi kompleksami rekreacyjnymi, z torem regatowym cieszącym się opinią najładniejszego na świecie. Dzięki bliskości przyrody i różnorodnej bazie sportowej, w tym położonym nad Jeziorem Maltańskim całorocznemu stokowi narciarskiemu i nowoczesnemu stadionowi piłkarskiemu (arena Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej EURO 2012), Poznań to doskonałe miejsce na aktywne spędzenie wolnego czasu. Basic information Informacje ogólne 1.4

8 1.5 WIELKOPOLSKA. HARMONY IN HISTORIC ARCHITECTURE AND DELIGHTFUL NATURAL SURROUNDINGS km 2 The area of the Wielkopolska Region is comparable with medium-sized European countries, for example, Belgium. Obszar regionu jest porównywalny ze średniej wielkości krajami Europy, np. z Belgią. 25.2% 25.2% of the Wielkopolska Region is forested, and includes two national parks, 12 landscape parks, 97 nature reserves and over 3000 natural monuments. Wielkopolska is a historic region of Poland, in the western part of the country and intersected by European transport routes: east-west and north-south. Wielkopolska also has a landscape abundant in lakes, forests and rivers, and with Poznań, the residence of the first rulers of Poland, it is the cradle of the Polish nation. Visitors can discover the region s fascinating history and beautiful natural environment in its museums, heritage parks, reserves and national parks, Wielkopolska is a unique place, with historic architecture and the Wielkopolskan traditions of its towns and villages. The region boasts numerous manor houses and palaces, which can prove to be excellent venues for conventions, conferences and meetings. 25,2% Wielkopolski stanowi obszar zalesiony. Dwa parki narodowe, 12 parków krajobrazowych, 97 rezerwatów oraz ponad 3 tys. pomników przyrody The population of the Wielkopolska Region exceeds the number of Latvian citizens and is only slightly smaller than the population of Ireland or Lithuania. Liczba ludności Wielkopolski przekracza liczbę obywateli Łotwy i niewiele ustępuje liczbie mieszkańców Irlandii czy Litwy. WIELKOPOLSKA. HARMONIA HISTORYCZNEJ ARCHITEKTURY I ZACHWYCAJĄCEJ PRZYRODY. Wielkopolska to historyczny region Polski, leżący w zachodniej części kraju, gdzie krzyżują się europejskie szlaki komunikacyjne: wschód-zachód, północ-południe. Wielkopolska kraina o krajobrazie bogatym w jeziora, lasy i rzeki oraz Poznań rezydencja pierwszych władców Polski są kolebką państwa polskiego. Fascynujące dzieje oraz piękną przyrodę regionu można poznać, odwiedzając liczne muzea, skanseny, rezerwaty oraz parki krajobrazowe. Wielkopolska to miejsca niepowtarzalne, zawarte w zabytkowej architekturze i tradycji wielkopolskich miast i wsi. Bogactwem regionu są liczne dwory i pałace, stanowiąc znakomite miejsca dla organizowania kongresów, konferencji i spotkań.

9 Basic information Informacje ogólne 1.6 Wielkopolska s varied landscape and the wealth of natural beauty make it an attractive tourist destination with favourable conditions for recreation. Różnorodność krajobrazu i bogactwo przyrody sprawiają, że Wielkopolska jest miejscem atrakcyjnym turystycznie i sprzyjającym rekreacji.

10 1.7 Practical Practical information information Informacje Informacje praktyczne praktyczne 1B /

11 2h49 The train journey from Poznań to Berlin takes approximately 3 hours. Podróż pociągiem do Berlina trwa ok. 3 godzin. 1h Poznań 1000km HOW TO TRAVEL TO POZNAŃ Situated exactly half-way between Berlin and Warsaw, Poznań lies at the crossroads of national and international routes. Poznań can be accessed from the A2 motorway, or domestic roads the 92 (east-west) and the 11 (north-south). Poznań is also an important rail hub with trains arriving from all over Poland and abroad. The journey to Berlin takes 3 hours. All trains stop at the centrally-located Poznań Główny main station, from where it is easy to reach every district of the city. Poznań Ławica Airport offers direct flights to Warsaw, Alicante, Barcelona, Bourgas, Bristol, Cork, Dortmund, Doncaster/Sheffield, Dublin, Edinburgh, Frankfurt, Gdańsk, Copenhagen, Krakow, London, Liverpool, Milan, Munich, Muenster, Oslo, Paris, Rome, Szczecin, Stockholm and Zurich. The airport is located 7 km from the city centre and can be reached by three municipal transport bus lines during the day and one nightbus line. 323 km to Warsaw do Warszawy POŁOŻENIE GEOGRAFICZNE, DOJAZD W Poznaniu, leżącym dokładnie w połowie szlaku łączącego Berlin i Warszawę, krzyżują się drogi o randze krajowej i międzynarodowej. Można tu dojechać autostradą A2, drogami krajowymi nr 92 (wschód-zachód) oraz nr 11 (północ-południe). Poznań jest też dużym węzłem kolejowym. Docierają tu pociągi z całego kraju i z zagranicy. Podróż z Berlina trwa ok. 3 godzin. Wszystkie pociągi zatrzymują się na dworcu Poznań Główny położonym w centrum miasta. Łatwo stąd dotrzeć do dowolnej dzielnicy. Poznański Port Lotniczy Ławica oferuje bezpośrednie połączenia z Warszawą, Alicante, Barceloną, Bourgas, Bristolem, Cork, Dortmundem, Doncaster/Sheffield, Dublinem, Edynburgiem, Frankfurtem, Gdańskiem, Kopenhagą, Krakowem, Londynem, Liverpoolem, Mediolanem, Monachium, Muenster, Oslo, Paryżem, Rzymem, Szczecinem, Sztokholmem i Zurychem. Lotnisko oddalone jest od centrum miasta o 7 km. Wygodnie dojedziemy tu autobusami komunikacji miejskiej trzech linii dziennych i jednej nocnej. Poznań s Art Nouveau architecture. Poznańska secesja.

12 ACCESS BY RAIL TRANSPORT KOLEJOWY ACCESS BY ROAD TRANSPORT DROGOWY Connection Połączenie Time Czas przejazdu Connection Połączenie Time Czas przejazdu Distance Dystans Poznań - Warsaw 3h00 Poznań - Warsaw 3h km 1.9 Poznań - Wrocław 2h11 Poznań - Wrocław 2h km Poznań - Krakow 6h25 Poznań - Krakow 5h km Poznań - Szczecin 2h20 Poznań - Szczecin 3h km Poznań - Gdańsk 5h08 Poznań - Gdańsk 4h km Poznań - Łódź 3h37 Poznań - Łódź 2h km Poznań - Lublin 6h11 Poznań - Lublin 6h km Poznań - Katowice 5h30 Poznań - Katowice 4h km Poznań - Berlin 2h49 Poznań - Berlin 3h km Poznań - Prague Poznań - Vienna Poznań - Munich Poznań - Brussels Poznań - Budapest Poznań - Frankfurt/M 9h00 10h48 9h52 11h41 14h52 7h24 Poznań - Prague 6h km Poznań - Vienna 8h km Poznań - Munich 7h km Poznań - Brussels 9h km Poznań - Budapest 11h km Poznań - Frankfurt/M 7h km CLIMATE Poznań lies in the temperate zone characterised by significant temperature variations. Winters are generally wet with temperatures falling below zero, while summers tend to be warm. The hottest months are July and August (when temperatures exceed 20 o C/ 68 o F). January and February, on the other hand, are the coldest months with sub-zero temperatures (below 0 o C/ 32 o F). MUNICIPAL TRANSPORT TIME ZONE Poznań boasts an extensive transport network encompassing tram and bus routes serviced by modern vehicles. With a timetable of services both day and night and divided into weekday, Saturday or Sunday and Holiday services, public transport is the most efficient means of getting around the city. Visitors to the city also receive assistance in the form of the electronic information system installed in vehicles, which announces the next stop. TRANSPORT MIEJSKI Poznań oferuje rozbudowaną sieć komunikacyjną obejmującą linie tramwajowe i autobusowe obsługiwane przez nowoczesny tabor. Funkcjonując wg rozkładu dziennego oraz nocnego z podziałem na dni powszednie, soboty i dni świąteczne, komunikacja miejska jest najbardziej efektywnym sposobem przemieszczania się w obrębie centrum miasta. Osobom goszczącym w Poznaniu podróż ułatwia elektroniczny system informacyjny z komunikatem głosowym, w który wyposażone są pojazdy komunikacji miejskiej. Poland lies in the Central European time zone (GMT+1). LANGUAGE Poland s official language is Polish. English can be spoken in most service points, hotels, restaurants and at city information desks. REACHING POLAND BY TELEPHONE Country code: (+48) Poznań area code: (+48 61) CURRENCY Poland s legal tender is the Polish zloty (PLN), which is divided into 100 groszes. USD 1 = ca. PLN 3.0; 1 = ca. PLN 4.0 (NBP rate as of 6th December 2010) Polish zloty banknotes are issued in denominations of 10, 20, 50, 100 and 200 zloties, while coins are for 1, 2, 5 zloties and 1, 2, 5, 10, 20 and 50 groszes. The currency may be converted at exchange points, in banks and hotels.

13 TOURIST SUPPORT WSPARCIE DLA TURYSTÓW SHOPPING Poznań is known and highly regarded for its shopping centres and shops. Shoppers in its arcades and shopping centres will find goods by producers known the world over and also locally-produced items. Shopping in Poznań also means visiting a variety of small art galleries, jeweller s shops, antique stores and souvenirs fairs traditionally organised every weekend in the post-industrial surroundings of the former slaughterhouse. ZAKUPY Poznań to znane i cenione w Polsce centrum handlu i zakupów. W poznańskich pasażach i centrach handlowych dostępne są zarówno produkty światowych marek jak i rodzimych producentów. Zakupy w Poznaniu to także małe galerie sztuki, sklepy jubilerskie, antykwariaty oraz targi pamiątek organizowane tradycyjnie w weekendy w postindustrialnych przestrzeniach dawnej rzeźni. Tourist Information Centre : Stary Rynek 59/60, Poznań phone: e-: City Information Centre : ul. Ratajczaka 44, Poznań phone: e-: Tourist Service Office : Stary Rynek 90, Poznań phone: e-: TRAKT Center for Cultural Tourism : ul. Zagórze 6A, Poznań phone: e-: Poznań Local Tourist Organization : pl. Kolegiacki 17, Poznań phone/fax: e-: Centrum Informacji Turystycznej Stary Rynek 59/60, Poznań tel.: e-: Centrum Informacji Miejskiej ul. Ratajczaka 44, Poznań tel.: e-: Biuro Obsługi Ruchu Turystycznego Stary Rynek 90, Poznań tel.: e-: Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT ul. Zagórze 6A, Poznań tel.: e-: Poznańska Lokalna Organizacja Turystyczna pl. Kolegiacki 17, Poznań tel./fax: e-: Basic information Informacje ogólne 1.10 Stary Browar

14 2 / Conference centres Centra konferencyjne

15 Over the 12 days of the COP14 Conference, Poznań International Fair hosted over 12,000 participants representing 190 nation states. W ciągu 12 dni Konferencji Klimatycznej (COP14) teren Międzynarodowych Targów Poznańskich odwiedziło 12 tys. uczestników reprezentujących 189 państw świata. POZNAŃ S INFRASTRUC- TURE SUPPORTING THE ORGANISATION OF CON- FERENCES, CONGRESSES AND MEETINGS IS BOTH POLAND S LARGEST AND ALSO MEETS THE VERY HIGHEST EUROPEAN STANDARDS. The quality of Poznań s conference organising is proved not only by its diversity and multifunctional nature, but also its extensive experience of staging prestigious conference events. In 2008 Poznań hosted the COP14 United Nations Climate Change Conference, one of the world s premier political events. Over the 12 days of the Conference, Poznań International Fair hosted over 12,000 participants, including presidents, ministers, scientists and the leaders of non-governmental organisations representing 190 nation states. The COP14 United Nations Climate Change Conference in Poznań was awarded the highest marks by organisers and participants. POZNAŃSKA, NAJWIĘKSZA W POLSCE, INFRASTRUKTURA KONFERENCYJNA SPEŁNIA NAJWYŻSZE, EUROPEJSKIE STANDARDY. O jakości poznańskiej oferty konferencyjnej świadczy nie tylko jej różnorodność i wielofunkcyjność, ale także bogate doświadczenie organizacyjne gospodarzy. Na przestrzeni ostatnich lat w Poznaniu organizowano prestiżowe wydarzenia kongresowe na skalę niespotykaną dotąd w kraju. W 2008 roku Poznań był miejscem organizacji Konferencji Narodów Zjednoczonych w sprawie Zmian Klimatu COP14, która należy do największych kongresów politycznych na świecie. W ciągu dwunastu dni Konferencji, teren Międzynarodowych Targów Poznańskich odwiedziło 12 tys. uczestników prezydentów państw, ministrów, naukowców i liderów organizacji pozarządowych reprezentujących 189 państw świata. Conference centres Centra konferencyjne 2.2 Konferencja COP14 w Poznaniu uzyskała najwyższe oceny organizatorów i uczestników.

16 2.3 Conference centres Centra konferencyjne The COP14 Conference, Poznań International Fair Konferencja Klimatyczna COP14, teren Międzynarodowych Targów Poznańskich

17 Poznań International Fair Poznań Congress Center Międzynarodowe Targi Poznańskie Centrum Kongresowe Poznań Conference centres Centra konferencyjne 6,9 KM 2,2 KM meeting rooms / sal places / miejsc ul. Głogowska 14, Poznań phone: fax: mtp.pl The Poznań International Fair (MTP) has long been the leader of the Polish trade fair market and the second largest exhibition organiser in Central Eastern Europe. It ranks 33rd on the world list of trade fair cities (data: AUMA 2009). Poznań Congress Center offers the quality the clients expect. It includes 81 well-equipped conference rooms of various sizes and characteristics (the largest facility can host up to 12,000 participants). It also includes exhibition meeting rooms that can be adjusted to the needs of large congresses. It offers excellent conditions for conducting various events, great sport competitions and cultural performances. Międzynarodowe Targi Poznańskie to lider polskiego przemysłu targowego. Posiada niemal 50% udziałów w rynku targowym w Polsce i jest drugim organizatorem targów w Europie Środkowo-Wschodniej. Jako jedyny ośrodek w Polsce, Poznań został ujęty w światowym rankingu miast targowych AUMA (33. miejsce w 2009 r.). Centrum Kongresowe Poznań to 81 doskonale wyposażonych sal konferencyjnych, o zróżnicowanej wielkości i charakterze. To także pawilony targowe z możliwością dostosowania do potrzeb organizacji dużych kongresów (w największym obiekcie pomieścić można nawet 10 tysięcy uczestników). To także świetne warunki do przeprowadzenia eventów i wielkich wydarzeń sportowych i kulturalnych.

18 room / sala m 2 1 Pawilon/ Pavilion ,2 m 2 2 Pawilon/ Pavilion 3A ,1 m 2 3 Pawilon/ Pavilion ,3 m 2 4 Pawilon/ Pavilion ,0 m Pawilon/ Pavilion ,7 m 2 6 Pawilon/ Pavilion 7A ,7 m 2 7 Pawilon/ Pavilion 6A ,7 m 2 8 Pawilon/ Pavilion ,7 m 2 9 Pawilon/ Pavilion ,5 m 2 10 Pawilon/ Pavilion 8A (poziom B/ level B) ,3 m 2 11 Pawilon/ Pavilion ,0 m 2 12 Pawilon/ Pavilion 15 sala kongresowa/ Congress Hall ,0 m 2 13 Pawilon/ Pavilion 15C (sala C2/ room C2) ,0 m 2 14 Pawilon/ Pavilion 15C (sala C3/ room C3) ,0 m 2 15 Pawilon/ Pavilion 15C (sala C4/ room C4) ,0 m 2 16 Pawilon/ Pavilion 15C (sala C5/ room C5) ,0 m 2 17 Pawilon/ Pavilion 14B (I piętro/ first floor) ,0 m 2 18 Pawilon/ Pavilion 14B (I piętro/ first floor) ,0 m 2 19 Pawilon/ Pavilion 14B (sala A+B+C) ,0 m 2 20 Hol wejściowy/ Entrance Meeting room (sala Zielona/ Green Room) ,0 m 2 21 Pawilon/ Pavilion 14B (sala A+B/ rooms A+B) ,0 m 2 22 Pawilon/ Pavilion 14B (sala B+C/ rooms B+C) ,0 m 2 23 Pawilon/ Pavilion 14A (sala Duża/ Large Room) ,0 m 2 24 Pawilon/ Pavilion 14A (I piętro/ first floor) ,0 m 2 25 Pawilon/ Pavilion 14A (II piętro/ second floor) ,0 m 2 26 Hol wejściowy/ Entrance Meeting room (sala Niebieska/ Blue Room) ,0 m 2

19 room / sala m 2 27 Pawilon/ Pavilion 14B (sala A/ room A) ,0 m 2 28 Pawilon/ Pavilion 14B (sala B/ room B) ,0 m 2 29 Pawilon/ Pavilion 14B (sala C/ room C) ,0 m 2 30 Pawilon/ Pavilion 15 (sala 502/ room 502) ,0 m 2 31 Pawilon/ Pavilion 15 (sala 402/ room 402) ,0 m 2 32 Pawilon/ Pavilion 15 (sala 403/ room 403) ,0 m 2 Conference centres Centra konferencyjne Pawilon/ Pavilion 15 (sala 503/ room 503) ,0 m 2 34 Pawilon/ Pavilion 15 (sala 401/ room 401) ,0 m 2 35 Pawilon/ Pavilion 15 (sala 501/ room 501) ,0 m 2 36 Pawilon/ Pavilion 15C (sala 414/ room 414) ,0 m 2 37 Sala w Klubie Wystawców/ Room in the Exhibitor s Club ,8 m 2 38 Pawilon/ Pavilion 14A (sala Mała/ Small Room) ,0 m 2 39 Pawilon/ Pavilion 14B (sala 101/ room 101) ,0 m 2 40 Pawilon/ Pavilion 14B (sala 102/ room 102) - 6-9,0 m 2 41 Pawilon/ Pavilion 14B (sala 103/ room 103) - 6-9,0 m 2 42 Pawilon/ Pavilion 14B (sala 104/ room 104) ,0 m 2 43 Pawilon/ Pavilion 14B (sala 105/ room 105) - 6-9,0 m 2 44 Pawilon/ Pavilion 14B (sala 201/ room 201) ,0 m 2 45 Pawilon/ Pavilion 14B (sala 202/ room 202) ,0 m 2 46 Pawilon/ Pavilion 14B (sala 203/ room 203) ,0 m 2 47 Pawilon/ Pavilion 14B (sala 204/ room 204) ,0 m 2 48 Pawilon/ Pavilion 14B (sala 205/ room 205) ,0 m 2 49 Pawilon/ Pavilion 14B (sala 206/ room 206) ,2 m 2 50 Pawilon/ Pavilion 14B (sala 301/ room 301) ,2 m 2 51 Pawilon/ Pavilion 14B (sala 302/ room 302) ,0 m 2 52 Pawilon/ Pavilion 14B (sala 303/ room 303) ,1 m 2 53 Pawilon/ Pavilion 14B (sala 304/ room 304) ,8 m 2 54 Pawilon/ Pavilion 14B (sala 305/ room 305) - 6-9,0 m 2 55 Pawilon/ Pavilion 7 (sala A/ room A) ,0 m 2

20 room / sala m 2 56 Pawilon/ Pavilion 7 (sala B/ room B) ,0 m 2 57 Pawilon/ Pavilion 7 (sala C/ room C) ,0 m 2 58 Pawilon/ Pavilion 7 (sala D/ room D) ,0 m 2 59 Pawilon/ Pavilion 7 (sala E/ room E) ,5 m Pawilon/ Pavilion 7 (sala F/ room F) ,5 m 2 61 Pawilon/ Pavilion 7 (sala G/ room G) ,6 m 2 62 Pawilon/ Pavilion 7 (sala H/ room H) ,4 m 2 63 Pawilon/ Pavilion 7 (sala A + B/ room A +B) ,0 m 2 64 Pawilon/ Pavilion 7 (sala C + D/ room C + D) ,0 m 2 65 Pawilon/ Pavilion 7 (sala E + F/ room E + F) ,0 m 2 66 Pawilon/ Pavilion 7 (sala G +H/ room G + H) ,0 m 2 67 Pawilon/ Pavilion 15B (sala 201/ room 201) ,4 m 2 68 Pawilon/ Pavilion 15B (sala 202/ room 202) ,4 m 2 69 Pawilon/ Pavilion 15B (sala 203/ room 203) ,4 m 2 70 Pawilon/ Pavilion 15B (sala 204/ room 204) ,4 m 2 71 Pawilon/ Pavilion 15B (sala 205/ room 205) ,4 m 2 72 Pawilon/ Pavilion 15B (sala 206/ room 206) ,4 m 2 73 Pawilon/ Pavilion 15B (sala 207/ room 207) ,8 m 2 74 Pawilon/ Pavilion 15B (sala 209/ room 209) ,8 m 2 75 Pawilon/ Pavilion 15B (sala 213/ room 213) ,8 m 2 76 Pawilon/ Pavilion 15B (sale połączone ) (linked rooms ) ,8 m 2 77 Pawilon/ Pavilion 8A (sala 1/ room 1) ,9 m 2 78 Pawilon/ Pavilion 8A (sala 2/ room 2) ,9 m 2 79 Pawilon/ Pavilion 8A (sala 3/ room 3) ,9 m 2 80 Pawilon/ Pavilion 8A (sala 4/ room 4) ,0 m 2 81 Pawilon/ Pavilion 8A (sala 5/ room 5) ,3 m 2

Galeria Handlowa Starogard Gdański

Galeria Handlowa Starogard Gdański Galeria Handlowa Starogard Gdański Parkridge Retail Miasto Starogard Gdański leży w południowo-wschodniej części województwa pomorskiego, w pobliżu Borów Tucholskich, nad rzeką Wierzycą na Pojezierzu Starogardzkim.

Bardziej szczegółowo

Konferencje uszyte na miarę i kreatywny set up sal konferencyjnych, konkurencyjne ceny i profesjonalna obsluga z uśmiechem.

Konferencje uszyte na miarę i kreatywny set up sal konferencyjnych, konkurencyjne ceny i profesjonalna obsluga z uśmiechem. Konferencje uszyte na miarę i kreatywny set up sal konferencyjnych, konkurencyjne ceny i profesjonalna obsluga z uśmiechem. Tailor made conference offer and creative meeting set up, best value for money

Bardziej szczegółowo

ANDEL S BY VIENNA HOUSE CRACOW ul. Pawia 3, Cracow, PL viennahouse.com

ANDEL S BY VIENNA HOUSE CRACOW ul. Pawia 3, Cracow, PL viennahouse.com Nowoczesne i kreatywne spotkania - indywidualna obsługa i pomysły szyte na miarę. Idealna powierzchnia konferencyjna dla 350 uczestników, w tym letni ogród i wielofunkcyjne foyer. Fresh and creative meetings

Bardziej szczegółowo

Liebrecht & wood Group, BBI Development Awards

Liebrecht & wood Group, BBI Development Awards www.placunii.pl Plac Unii City Shopping, opened in October 2013, is part of Plac Unii the largest mixed-use investment completed in Warsaw in the recent years. The three level shopping centre offers 15,500

Bardziej szczegółowo

Warszawa, Śródmieście, Emilii Plater Penthouse PLN PLN / m²

Warszawa, Śródmieście, Emilii Plater Penthouse PLN PLN / m² NA SPRZEDAŻ Warszawa, Śródmieście, Emilii Plater Penthouse 2 900 000 PLN 26 364 PLN / m² POWIERZCHNIA: 110 M² LICZBA POKOI: 3 LICZBA SYPIALNI: 2 PIĘTRO: 7/7 ROK BUDOWY: 2009 NUMER OFERTY: 21037 Opis Ekskluzywny

Bardziej szczegółowo

HOTEL ORBIS PROSNA KALISZ. Teresa Kucharska Wrocław, 4th July 2006

HOTEL ORBIS PROSNA KALISZ. Teresa Kucharska Wrocław, 4th July 2006 HOTEL ORBIS PROSNA KALISZ Teresa Kucharska Wrocław, 4th July 2006 Hotel Orbis Prosna 5 apartamentów 40 pokojów 1 os. 58 pokojów 2 os. sale wielofunkcyjne dla ok. 200 os. restauracja dla 70 os. klub nocny

Bardziej szczegółowo

BULLETIN 2 II TRAINING CAMP POLISH OPEN MTBO CHAMPIONSHIPS 19-22.06.2014 MICHAŁOWO 23-29.06.2014 TRAINING CAMP WORLD MTB ORIENTEERING CHAMPIONSHIPS

BULLETIN 2 II TRAINING CAMP POLISH OPEN MTBO CHAMPIONSHIPS 19-22.06.2014 MICHAŁOWO 23-29.06.2014 TRAINING CAMP WORLD MTB ORIENTEERING CHAMPIONSHIPS BULLETIN 2 II TRAINING CAMP POLISH OPEN MTBO CHAMPIONSHIPS 19-22.06.2014 MICHAŁOWO 23-29.06.2014 TRAINING CAMP WORLD MTB ORIENTEERING CHAMPIONSHIPS MASTERS WORLD MTB ORIENTEERING CHAMPIONSHIPS MTB ORIENTEERING

Bardziej szczegółowo

THE INVESTMENT AREAS - BYTOM, LEŚNA STREET TERENY INWESTYCYJNE - BYTOM, ULICA LEŚNA

THE INVESTMENT AREAS - BYTOM, LEŚNA STREET TERENY INWESTYCYJNE - BYTOM, ULICA LEŚNA TERENY INWESTYCYJNE - BYTOM, ULICA LEŚNA Atrakcyjne tereny inwestycyjne znajdują się przy ul. Leśnej w Bytomiu, w bezpośrednim sąsiedztwie Alei Jana Nowaka-Jeziorańskiego. Przeznaczona do sprzedaży uzbrojona

Bardziej szczegółowo

Zakład Zieleni Miejskiej w Katowicach. Pan Lech Marek

Zakład Zieleni Miejskiej w Katowicach. Pan Lech Marek Przygotowano dla: Osoba kontaktowa: Termin obowiązywania oferty: Zakład Zieleni Miejskiej w Katowicach Pani Magdalena Biela Pan Lech Marek 09-12.06.2015r. Pokój 1-osobowy ze śniadaniem Pokój 2-osobowy

Bardziej szczegółowo

2 nd ClimMani EU COST Action Meeting Poznań, Poland 28-30 September, 2015

2 nd ClimMani EU COST Action Meeting Poznań, Poland 28-30 September, 2015 nd ClimMani EU COST Action Meeting, oland 8-30 September, 015 Venue HOTEL MERCURE**** - OZNAŃ Address: ul. Roosvelta 0, 60-89, oland Tel. +48 61 855 80 00 e-mail: H3393@accor.com mercure-poznan-centrum.com

Bardziej szczegółowo

CITY HOTEL ZAPRASZA DO BYDGOSZCZY.

CITY HOTEL ZAPRASZA DO BYDGOSZCZY. CITY HOTEL ZAPRASZA DO BYDGOSZCZY www.city-hotel.pl CITY HOTEL - PRZYWIĄZUJEMY SIĘ DO NASZYCH GOŚCI. City Hotel w Bydgoszczy jest hotelem czterogwiazdkowym. Zarówno osoby podróżujące służbowo jak i turyści

Bardziej szczegółowo

Krowoderska 52 Apartament Oferta Idealnej Inwestycji

Krowoderska 52 Apartament Oferta Idealnej Inwestycji Krowoderska 52 Apartament Oferta Idealnej Inwestycji FISHEYE Properties Establishment Real Estate Consultants sp.k. ul. Krowoderska 52/4, 31-158 Kraków, Poland, tel. +48 12 630 93 00, fax. +48 12 630 93

Bardziej szczegółowo

Aleje Ujazdowskie 41, Warszawa 41 Ujazdowskie Avenue, Warsaw

Aleje Ujazdowskie 41, Warszawa 41 Ujazdowskie Avenue, Warsaw Aleje Ujazdowskie 41, Warszawa 41 Ujazdowskie Avenue, Warsaw Budynek został wzniesiony około 1876 roku przy Trakcie Królewskim, historycznie najważniejszej arterii Warszawy. Lokalizacja u zbiegu ulicy

Bardziej szczegółowo

novotel.com accorhotels.com ŁÓDŹ CENTRUM POLSKA 1/7

novotel.com accorhotels.com ŁÓDŹ CENTRUM POLSKA 1/7 novotel.com accorhotels.com ŁÓDŹ CENTRUM POLSKA 1/7 PROFESJONALNE SPOTKANIA W HOTELU NOVOTEL ŁÓDŹ CENTRUM Novotel łódź centrum to hotel położony w sercu miasta, w bezpośrednim sąsiedztwie słynnej ulicy

Bardziej szczegółowo

Największy hotel konferencyjny w Katowicach - dla 700 uczestników. Biggest conference hotel in Katowice, able to host more than 700 participants

Największy hotel konferencyjny w Katowicach - dla 700 uczestników. Biggest conference hotel in Katowice, able to host more than 700 participants Największy hotel konferencyjny w Katowicach - dla 700 uczestników Biggest conference hotel in Katowice, able to host more than 700 participants CENTRUM KONFERENCYJNE Nowoczesne centrum konferencyjne o

Bardziej szczegółowo

Vice-mayor of Zakopane Wojciech Solik. Polish Ministry of the Environment Chief Specialist for. Tatras National Park (Slovakia) Director Pawel Majko

Vice-mayor of Zakopane Wojciech Solik. Polish Ministry of the Environment Chief Specialist for. Tatras National Park (Slovakia) Director Pawel Majko April 22, 2012 Vice-mayor of Zakopane Wojciech Solik Tatrzanski Park Narodowy Director Pawel Skawinski (host) Polish Ministry of the Environment Chief Specialist for National Parks Jan Reklewski Tatras

Bardziej szczegółowo

Hershey Resorts. W skład Hershey Resorts wchodzi m.in. szereg hoteli, restauracji, sklepów i przede wszystkim wielki park rozrywki.

Hershey Resorts. W skład Hershey Resorts wchodzi m.in. szereg hoteli, restauracji, sklepów i przede wszystkim wielki park rozrywki. www.hersheypa.com Hershey Resort znajduje się w bliskim sąsiedztwie z Nowym Jorkiem, Baltimore i Waszyngtonem. Hershey w stanie Pennsylvania jest znane jako najsłodsze miejsce na ziemi, ponieważ słynie

Bardziej szczegółowo

Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych

Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych Dlaczego powstało? - świat przeżywa dziś rewolucję w obszarze edukacji, - naszym celem jest promocja śląskiego jako regionu opartego na wiedzy, i najnowszych technologiach,

Bardziej szczegółowo

IBB ANDERSIA HOTEL **** Plac Andersa 3, 61-894 Poznań Tel. +48 61 66 78 1000 e-mail: andersia@andersiahotel.pl www.andersiahotel.

IBB ANDERSIA HOTEL **** Plac Andersa 3, 61-894 Poznań Tel. +48 61 66 78 1000 e-mail: andersia@andersiahotel.pl www.andersiahotel. 19min Ławica Airport 7,6 km IBB ANDERSIA HOTEL **** Plac Andersa 3, 61-894 Poznań Tel. +48 61 66 78 1000 e-mail: andersia@andersiahopl www.andersiahopl 14min Stary Rynek 5min Lokalizacja w samym centrum:

Bardziej szczegółowo

Test sprawdzający znajomość języka angielskiego

Test sprawdzający znajomość języka angielskiego Test sprawdzający znajomość języka angielskiego Imię i Nazwisko Kandydata/Kandydatki Proszę wstawić X w pole zgodnie z prawdą: Brak znajomości języka angielskiego Znam j. angielski (Proszę wypełnić poniższy

Bardziej szczegółowo

PRODUCTION HALL OFFER

PRODUCTION HALL OFFER PRODUCTION HALL OFFER 1. Name of production hall / Nazwa hali produkcyjnej Bałtowska 2. Location / Lokalizacja PRODUCTION HALL DATA Town / Street Miasto / Ulica Ostrowiec Świętokrzyski/Bałtowska Street

Bardziej szczegółowo

IBB ANDERSIA HOTEL **** Plac Andersa 3, Poznań Tel

IBB ANDERSIA HOTEL **** Plac Andersa 3, Poznań Tel 19min Ławica Airport 7,6 km LOKALIZACJA IBB ANDERSIA HOTEL **** Plac Andersa 3, 61-894 Poznań Tel. +48 61 66 78 1000 e-mail: andersia@andersiahotel.pl www.andersiahotel.pl Lokalizacja w samym centrum:

Bardziej szczegółowo

VIP Services VIP SERVICES / 01

VIP Services VIP SERVICES / 01 VIP SERVICES VIP Services W trosce o najbardziej wymagających pasażerów Port Lotniczy Gdańsk im. Lecha Wałęsy oferuje szeroki zakres usług vip. Do skorzystania z oferty zapraszamy pasażerów podróżujących

Bardziej szczegółowo

QUALITY SYSTEM HOTELS

QUALITY SYSTEM HOTELS QUALITY SYSTEM HOTELS Quality System Hotel Kraków Quality System Hotel Katowice Eco System Hotel Katowice Quality System Hotel Poznań Quality System Hotel Wrocław Quality System Hotels Eco System Hotels

Bardziej szczegółowo

OKECIE BUSINESS POINT Oferta sprzedaży

OKECIE BUSINESS POINT Oferta sprzedaży OKECIE BUSINESS POINT Oferta sprzedaży Oferta budynku biurowego Warszawa, Sabały 60 Okęcie Business Point Office building offer Warsaw, Sabały 60 Street Okecie Business Point Witamy w 5th Avenue Holding

Bardziej szczegółowo

PRZESTRZEŃ PUBLICZNA W MIEŚCIE PRZYJAZNYM DLA PIESZYCH I ROWERZYSTÓW PUBLIC SPACE MAKING CITIES MORE PEDESTRIAN AND CYCLIST FRIENDLY

PRZESTRZEŃ PUBLICZNA W MIEŚCIE PRZYJAZNYM DLA PIESZYCH I ROWERZYSTÓW PUBLIC SPACE MAKING CITIES MORE PEDESTRIAN AND CYCLIST FRIENDLY PRZESTRZEŃ PUBLICZNA W MIEŚCIE PRZYJAZNYM DLA PIESZYCH I ROWERZYSTÓW PUBLIC SPACE MAKING CITIES MORE PEDESTRIAN AND CYCLIST FRIENDLY 15.09.2011 PAULINA SZEWCZYK Plan prezentacji / Presentation plan WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

Katalog konferencyjny

Katalog konferencyjny Katalog konferencyjny kongresy l konferencje l szkolenia www.gromada.pl Legenda/Legend Nagłośnienie/ Sound system Mikrofon bezprzewodowy/ Wireless microphone TV/SAT/ TV/SAT Projektor wideo-komputerowy/

Bardziej szczegółowo

Nowy ośrodek targowy w aglomeracji śląskiej

Nowy ośrodek targowy w aglomeracji śląskiej Targowy komfort Nowy ośrodek targowy w aglomeracji śląskiej Expo Silesia to nowoczesne Centrum Wystawiennicze w największej polskiej aglomeracji przemysłowej. Dysponujemy 13,5 tysiąca m 2 powierzchni ekspozycyjnej

Bardziej szczegółowo

"Strategic management in organizations XXI Century"

Strategic management in organizations XXI Century INTERNATIONAL CONFERENCE "Strategic management in organizations XXI Century" On the days:15 th -17 th of September 2016 in Gdansk POLAND Organizator: Groupivg.com e-mail: biuro@groupivg.com www.groupivg.com

Bardziej szczegółowo

Post-iGeo: Kraków-Toruń-Gdańsk-Warszawa 19.08.-23.08.2014

Post-iGeo: Kraków-Toruń-Gdańsk-Warszawa 19.08.-23.08.2014 Kraków 2014 Travel Office Pedagogical University of Cracow Photo by Mariusz Szubert & Anna Winiarczyk-Raźniak Institute of Geography Pedagogical University of Cracow Post-iGeo: Kraków-Toruń-Gdańsk-Warszawa

Bardziej szczegółowo

spotkanie z sukcesem w hotelach novotel

spotkanie z sukcesem w hotelach novotel novotel warszawa CENTRUM spotkanie z sukcesem w hotelach novotel SPOTKANIE Z SUKCESEM W HOTELACH NOVOTEL Pozwól nam zadbać o każdy szczegół Twojej konferencji, spotkania czy seminarium. Zależy nam na Twoim

Bardziej szczegółowo

Extraclass. Football Men. Season 2009/10 - Autumn round

Extraclass. Football Men. Season 2009/10 - Autumn round Extraclass Football Men Season 2009/10 - Autumn round Invitation Dear All, On the date of 29th July starts the new season of Polish Extraclass. There will be live coverage form all the matches on Canal+

Bardziej szczegółowo

Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia pięknego hotelu Pałac Lucja w Zakrzowie (www.pałaclucja.pl).

Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia pięknego hotelu Pałac Lucja w Zakrzowie (www.pałaclucja.pl). Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia pięknego hotelu Pałac Lucja w Zakrzowie (www.pałaclucja.pl). Nasz hotel to idealne miejsce na organizację m.in.: spotkań biznesowych, konferencji, szkoleń oraz imprez

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI / INDEX OGRÓD GARDEN WYPOSAŻENIE DOMU HOUSEHOLD PRZECHOWYWANIE WINA WINE STORAGE SKRZYNKI BOXES

SPIS TREŚCI / INDEX OGRÓD GARDEN WYPOSAŻENIE DOMU HOUSEHOLD PRZECHOWYWANIE WINA WINE STORAGE SKRZYNKI BOXES KATALOG 2016 CATALOGUE 2016 SPIS TREŚCI / INDEX WYPOSAŻENIE DOMU HOUSEHOLD OGRÓD GARDEN PRZECHOWYWANIE WINA WINE STORAGE 31-38 21-30 4-20 SKRZYNKI BOXES 39-65 3 WYPOSAŻENIE DOMU HOUSEHOLD 4 WYPOSAŻENIE

Bardziej szczegółowo

III FORUM Polskiej Organizacji Turystycznej, Regionalnych i Lokalnych Organizacji Turystycznych z udziałem Dyrektorów Zagranicznych Ośrodków POT

III FORUM Polskiej Organizacji Turystycznej, Regionalnych i Lokalnych Organizacji Turystycznych z udziałem Dyrektorów Zagranicznych Ośrodków POT III FORUM Polskiej Organizacji Turystycznej, Regionalnych i Lokalnych Organizacji Turystycznych z udziałem Dyrektorów Zagranicznych Ośrodków POT 16-18 listopada 2015 r. Światowe Dni Młodzieży, wydarzenie

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT 2. The 44 th International Biometrical Colloquium and IV Polish-Portuguese Workshop on Biometry. Conference information:

KOMUNIKAT 2. The 44 th International Biometrical Colloquium and IV Polish-Portuguese Workshop on Biometry. Conference information: AT 1 KOMUNIKAT 2 The 44 th International Biometrical Colloquium and IV Polish-Portuguese Workshop on Biometry Conference information: AT 1 PLACE OF CONFERENCE Address: ACH - DS "Krakowiak" 30-150 Kraków

Bardziej szczegółowo

1. Al. Grunwaldzka 244, 80-314 Gdańsk tel./fax (+48) 58-341-16-60, (+48) 58-341-41-08, (+48) 58-341-33-06 email: ssm.grunwaldzka@neostrada.

1. Al. Grunwaldzka 244, 80-314 Gdańsk tel./fax (+48) 58-341-16-60, (+48) 58-341-41-08, (+48) 58-341-33-06 email: ssm.grunwaldzka@neostrada. Hotele i schroniska w okolicy Gdańskiej Wyższej Szkoły Humanistycznej Schroniska Młodzieżowe 1. Al. Grunwaldzka 244, 80-314 Gdańsk tel./fax (+48) 58-341-16-60, (+48) 58-341-41-08, (+48) 58-341-33-06 email:

Bardziej szczegółowo

POLISH CULTURAL FOUNDATION

POLISH CULTURAL FOUNDATION 177 Broadway Clark, New Jersey 07066 Tel: 732-382-7197 Fax: 732-382-7169 web: www.pcfnj.org e-mail: pcf@pcfnj.org Accept our cordial invitation to JOIN TODAY! Come visit and experience our hospitality.

Bardziej szczegółowo

PORTS AS LOGISTICS CENTERS FOR CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE OFFSHORE WIND FARMS - CASE OF SASSNITZ

PORTS AS LOGISTICS CENTERS FOR CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE OFFSHORE WIND FARMS - CASE OF SASSNITZ Part-financed by EU South Baltic Programme w w w. p t m e w. p l PROSPECTS OF THE OFFSHORE WIND ENERGY DEVELOPMENT IN POLAND - OFFSHORE WIND INDUSTRY IN THE COASTAL CITIES AND PORT AREAS PORTS AS LOGISTICS

Bardziej szczegółowo

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS.

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. Strona 1 1. Please give one answer. I am: Students involved in project 69% 18 Student not involved in

Bardziej szczegółowo

SEGRO BUSINESS PARK WARSAW

SEGRO BUSINESS PARK WARSAW SEGRO BUSINESS PARK WARSAW OŻAROWSKA 40/42 DUCHNICE NOWOCZESNA POWIERZCHNIA BIZNESOWA MODERN BUSINESS SPACE 36 400 m 2 / 36,400 sq m SEGRO.pl SEGRO BUSINESS PARK WARSAW Nowoczesny park logistyczno-biznesowy

Bardziej szczegółowo

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł)

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) Financial support for start-uppres Where to get money? - Equity - Credit - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) - only for unymployed people - the company must operate minimum

Bardziej szczegółowo

Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1: = City map (Polish Edition)

Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1: = City map (Polish Edition) Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1:15 000 = City map (Polish Edition) Click here if your download doesn"t start automatically Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1:15 000 = City map (Polish Edition) Zakopane,

Bardziej szczegółowo

Your bridge to opportunities+

Your bridge to opportunities+ Goodman Wrocław IV 64,000 sqm warehouse space in strategic location Your bridge to opportunities+ Goodman Wrocław IV Wrocław, ul. Kwiatkowskiego Goodman Wrocław IV Wrocław, Kwiatkowskiego Street Zbliż

Bardziej szczegółowo

OFFICE. Unique place for business

OFFICE. Unique place for business OFFICE The essence of our startegy is accomplishment of our building projects in great locations. They are excellently designed buildings offering the latest technological solutions. Sednem naszej strategii

Bardziej szczegółowo

Konferencje i obiekty konferencyjne na Dolnym Śląsku. Szanowni Państwo!

Konferencje i obiekty konferencyjne na Dolnym Śląsku. Szanowni Państwo! Szanowni Państwo! Głównym celem działania Convention Bureau jest spowodowanie wzrostu liczby organizowanych na Dolnym Śląsku spotkań. Wiąże się to ze wzrostem liczby klientów biznesowych, a tym samym rozwojem

Bardziej szczegółowo

Welcome to Focus Hotels!

Welcome to Focus Hotels! Welcome to Focus Hotels! Focus Hotels: a dynamically developing Polish chain awarded the Best Hotel Award 2014 in the Hotel Chain category budget hotels that stand out by their favorable relation of quality

Bardziej szczegółowo

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu IONS-14 / OPTO Meeting For Young Researchers 2013 Khet Tournament On 3-6 July 2013 at the Faculty of Physics, Astronomy and Informatics of Nicolaus Copernicus University in Torun (Poland) there were two

Bardziej szczegółowo

Lokalizacja południowo-wschodnia część miasta, przy ul. Nad Drwiną 10; w przemysłowym i logistycznomagazynowym

Lokalizacja południowo-wschodnia część miasta, przy ul. Nad Drwiną 10; w przemysłowym i logistycznomagazynowym NOWE POWIERZCHNIE MAGAZYNOWE Oferowane powierzchnie magazynowe i biurowo-socjalne znajdować się będą w kompleksie obiektów położonych są na terenie MARR Business Park, zlokalizowanym w Krakowie, przy ul.

Bardziej szczegółowo

DoubleTree by Hilton Hotel & Conference Centre Warsaw

DoubleTree by Hilton Hotel & Conference Centre Warsaw DoubleTree by Hilton Hotel & Conference Centre Warsaw Where the little things mean everything. DoubleTreeWarsaw.com Hilton Worldwide ponad 4000 obiektów na świecie Hilton Worldwide marki full service w

Bardziej szczegółowo

Plaskowicki & Partnerzy Architekci Studio was established in 2000 and it is owned by architect Piotr Płaskowicki.

Plaskowicki & Partnerzy Architekci Studio was established in 2000 and it is owned by architect Piotr Płaskowicki. Plaskowicki & Partnerzy Architekci Studio was established in 2000 and it is owned by architect Piotr Płaskowicki. Since the beginning of our activity we are taking part in many architectural competitions

Bardziej szczegółowo

Dwór Giemzów. ul. Giemzów 5B, Łódź. Dostępność: całoroczna. Informacje podstawowe

Dwór Giemzów. ul. Giemzów 5B, Łódź.  Dostępność: całoroczna. Informacje podstawowe Dwór Giemzów ul. Giemzów 5B, 95-006 Łódź 42 226 91 03 www.dworgiemzow.pl info@dworgiemzow.pl Dostępność: całoroczna Informacje podstawowe Ten wyjątkowy XIX wieczny Dwór o charakterze hotelowo- konferencyjnym,

Bardziej szczegółowo

» meble gabinetowe. executive furniture systems. INTER OFFICE UL.INŻYNIERSKA 5 20-484 LUBLIN TEL/FAX 81-744-52-09 interoffice@poczta.onet.

» meble gabinetowe. executive furniture systems. INTER OFFICE UL.INŻYNIERSKA 5 20-484 LUBLIN TEL/FAX 81-744-52-09 interoffice@poczta.onet. meble gabinetowe executive furniture systems INTER OFFICE UL.INŻYNIERSKA 5 20-484 LUBLIN TEL/FAX 81-744-52-09 interoffice@poczta.onet.pl meble gabinetowe executive furniture 0 Rio Potrzeba nowoczesności

Bardziej szczegółowo

Centrum Konferencyjne. Wrocław, ul. Kazimierza Wielkiego 27a

Centrum Konferencyjne. Wrocław, ul. Kazimierza Wielkiego 27a Centrum Konferencyjne Wrocław, ul. Kazimierza Wielkiego 27a Hotel Europeum Hotel Europeum to miejsce zaprojektowane bez kompromisów, które za sprawą swojej lokalizacji, wystroju, atmosfery oraz poziomu

Bardziej szczegółowo

O FIRMIE. Wspierajmy Polskie produkty!

O FIRMIE. Wspierajmy Polskie produkty! O FIRMIE W 2015 roku Firma Icar obchodzi 25-lecie swojej działalności. Obecnie jesteśmy niekwestionowanym liderem w produkcji ram drewnianych w Polsce. Posiadamy także bardzo silną pozycję w produkcji

Bardziej szczegółowo

Egzamin maturalny z języka angielskiego na poziomie dwujęzycznym Rozmowa wstępna (wyłącznie dla egzaminującego)

Egzamin maturalny z języka angielskiego na poziomie dwujęzycznym Rozmowa wstępna (wyłącznie dla egzaminującego) 112 Informator o egzaminie maturalnym z języka angielskiego od roku szkolnego 2014/2015 2.6.4. Część ustna. Przykładowe zestawy zadań Przykładowe pytania do rozmowy wstępnej Rozmowa wstępna (wyłącznie

Bardziej szczegółowo

The price offer for University of Zielona Góra (the offer includes the dates of the conference metal structures ).

The price offer for University of Zielona Góra (the offer includes the dates of the conference metal structures ). 2016-02-16 Zielona Góra The price offer for University of Zielona Góra (the offer includes the dates of the conference metal structures 14-18.06.2016). Dear Sirs, thank you for choosing Qubus Hotel Zielona

Bardziej szczegółowo

Goodman Kraków Airport Logistics Centre. 62,350 sqm available. Units from 1,750 sqm for immediate lease. space for growth+

Goodman Kraków Airport Logistics Centre. 62,350 sqm available. Units from 1,750 sqm for immediate lease. space for growth+ Goodman Kraków Airport Logistics Centre 62,350 sqm available. Units from 1,750 sqm for immediate lease. space for growth Goodman Kraków Airport Logistics Centre ul. Komandosów 1, 32-085 Modlniczka Goodman

Bardziej szczegółowo

BIZNES I KONFERENCJE

BIZNES I KONFERENCJE BIZNES I KONFERENCJE Jest takie miejsce... Hotel Senator to doskonale wyposażony obiekt wypoczynkowo-rekreacyjny położony zaledwie 80 m od morza, z bogatym zapleczem gastronomicznym i rekreacyjnym. Szeroka

Bardziej szczegółowo

Centrum biznesowo - rekreacyjne zlokalizowane w Zgierzu, 8,5 km od centrum Łodzi.

Centrum biznesowo - rekreacyjne zlokalizowane w Zgierzu, 8,5 km od centrum Łodzi. Stacja Nowa Gdynia Business & wellness Resort 95-100 Zgierz k/łodzi Sosnowa 1 +48 42 714 21 61 / fax: +48 42 714 21 62 www.hotelnowagdynia.pl hotel@nowa-gdynia.pl Dostępność: całoroczna Informacje podstawowe

Bardziej szczegółowo

HISTORY REVIVED. Historia odżywa

HISTORY REVIVED. Historia odżywa KOZUBNIK SPA RESORT Luksusowe apartamenty w projekcie polegającym na rewitalizacji 8 ekskluzywnych budynków położonych w Kozubniku na terenie Beskidu Małego, w Gminie Porąbka. HISTORY REVIVED Historia

Bardziej szczegółowo

OFERTA NOCLEGOWA. Hotel Qubus ****

OFERTA NOCLEGOWA. Hotel Qubus **** Ul. Uniwersytecka 13, 40-007 Katowice Tel. / fax 32 601 0 100, 32 601 0 885 http://www.qubushotel.com OFERTA NOCLEGOWA Hotel Qubus **** Qubus Hotel Prestige to nowo oddany, czterogwiazdkowy hotel, połoŝony

Bardziej szczegółowo

photo graphic Jan Witkowski Project for exhibition compositions typography colors : +48 506 780 943 : janwi@janwi.com

photo graphic Jan Witkowski Project for exhibition compositions typography colors : +48 506 780 943 : janwi@janwi.com Jan Witkowski : +48 506 780 943 : janwi@janwi.com Project for exhibition photo graphic compositions typography colors Berlin London Paris Barcelona Vienna Prague Krakow Zakopane Jan Witkowski ARTIST FROM

Bardziej szczegółowo

Hotele Focus to: dynamicznie rozwijająca się polska sieć

Hotele Focus to: dynamicznie rozwijająca się polska sieć Hotele Focus to: dynamicznie rozwijająca się polska sieć hotele ekonomiczne zorientowane na Gościa biznesowego, konferencyjnego oraz turystę indywidualnego doskonałe lokalizacje hoteli w centrach miast

Bardziej szczegółowo

WSPIERAMY TWOJĄ LOGISTYKĘ

WSPIERAMY TWOJĄ LOGISTYKĘ WSPIERAMY TWOJĄ LOGISTYKĘ WE SUPPORT YOUR LOGISTIC KATALOG PRODUKTÓW PRODUCT CATALOGUE SKRZYNKI TRANSPORTOWE / TRANSPORT CRATES PIWO / BEER Skrzynki na piwo marki ERG-SYSTEM to praktyczne i sprawdzone

Bardziej szczegółowo

Poznaj. nasze osiedle.

Poznaj. nasze osiedle. Poznaj nasze osiedle www.osiedlebotanika.pl NOWA HUTA C.H. Krokus O WSKIEG O KOMOR Dzielnica XIV CZYŻYNY Park Technologiczny Muzeum Lotnictwa Teatr Ludowy Zalew Nowohucki C.H. Czyżyny MEIS Biuro Sprzedaży

Bardziej szczegółowo

Has the heat wave frequency or intensity changed in Poland since 1950?

Has the heat wave frequency or intensity changed in Poland since 1950? Has the heat wave frequency or intensity changed in Poland since 1950? Joanna Wibig Department of Meteorology and Climatology, University of Lodz, Poland OUTLINE: Motivation Data Heat wave frequency measures

Bardziej szczegółowo

WAREHOUSE AND PRODUCTION HALL OFFER poz. schematu nr 1 position 1 on the sketch

WAREHOUSE AND PRODUCTION HALL OFFER poz. schematu nr 1 position 1 on the sketch WAREHOUSE AND PRODUCTION HALL OFFER poz. schematu nr 1 position 1 on the sketch PRODUCTION HALL DATA 1. Name of production hall / Nazwa hali produkcyjnej Hala magazynowo- produkyjna (oznaczona na schemacie

Bardziej szczegółowo

Goodman Poznań Airport Logistics Centre 16,734 sqm warehouse space available as from Q3 2016. Best placed for business+

Goodman Poznań Airport Logistics Centre 16,734 sqm warehouse space available as from Q3 2016. Best placed for business+ Goodman Poznań Airport 16,734 sqm warehouse space available as from Q3 2016. Best placed for business Goodman Poznań Airport ul. Batorowska 35, 62-081 Wysogotowo, Poznań Najlepsze miejsce dla biznesu Goodman

Bardziej szczegółowo

Najlepsze hotele w Rzeszowie

Najlepsze hotele w Rzeszowie Najlepsze hotele w Rzeszowie Analizując dane z najpopularniejszego systemu rezerwacyjnego booking.com wzięliśmy pod uwagę oceny wystawiane przez gości w trzech aspektach: ocena ogólna, ocena personelu

Bardziej szczegółowo

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl Back Twoje konto Wyloguj magda.szewczyk@slo-wroc.pl BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students Tworzenie ankiety Udostępnianie Analiza (55) Wyniki

Bardziej szczegółowo

Vienna International Hotels & Resorts. Hotele w Polsce

Vienna International Hotels & Resorts. Hotele w Polsce Vienna International Hotels & Resorts Hotele w Polsce VIENNA INTERNATIONAL HOTELMANAGEMENT AG Podsumowanie Rok założenia: Obecne portfolio: Sieć jest obecna w 9 krajach: VI w liczbach: 1989; 5 hoteli w

Bardziej szczegółowo

Połączenie różnorodności i jakości ze stylem i designem

Połączenie różnorodności i jakości ze stylem i designem Połączenie różnorodności i jakości ze stylem i designem Diversity & quality meets style & design UNIKALNE CECHY Najlepsza lokalizacja w mieście - tuż przy Manufakturze Wielokrotnie nagradzany designerski

Bardziej szczegółowo

WAN S.A. P R E-L E T. Powierzchnia użytkowa (naziemna) 3 820 m Powierzchnia działki 1 865 m2. Usable surface 3 820 sq. m Area of the plot 1 865 sq.

WAN S.A. P R E-L E T. Powierzchnia użytkowa (naziemna) 3 820 m Powierzchnia działki 1 865 m2. Usable surface 3 820 sq. m Area of the plot 1 865 sq. WAN S.A. P R E-L E T Budynek Biurowy Gdańsk, ul. Śląska 12 Office Building - Gdansk, 12 Slaska Street OFERTA WYNAJMU LEASE OFFER Czynsz pow. biurowa 12 Euro/m2 Czynsz pow. usługowa 16 Euro/m2 Koszty eksploatacyjne

Bardziej szczegółowo

» meble gabinetowe. executive furniture systems

» meble gabinetowe. executive furniture systems » meble gabinetowe executive furniture systems » meble gabinetowe» executive furniture 0 Rio Potrzeba nowoczesności» Forma gabinetu podkreśla jego wysoką klasę. Docenią ją osoby, dla których istotne są

Bardziej szczegółowo

SEGRO LOGISTICS PARK STRYKÓW. SEGRO.pl. NOWOCZESNY PARK LOGISTYCZNY MODERN LOGISTICS PARK 400 000 m 2 / 400,000 sq m STRYKÓW, SMOLICE 1

SEGRO LOGISTICS PARK STRYKÓW. SEGRO.pl. NOWOCZESNY PARK LOGISTYCZNY MODERN LOGISTICS PARK 400 000 m 2 / 400,000 sq m STRYKÓW, SMOLICE 1 STRYKÓW, SMOLICE 1 NOWOCZESNY PARK LOGISTYCZNY MODERN LOGISTICS PARK 400 000 m 2 / 400,000 sq m SEGRO.pl SPECYFIKACJA TECHNICZNA Wysokość netto 10 m Siatka słupów 12 m x 22,5 m Wytrzymałość posadzki 5

Bardziej szczegółowo

Program of Multinational CLIMS Camp Rogowo

Program of Multinational CLIMS Camp Rogowo Program of Multinational CLIMS Camp Rogowo 02.08.2017 16.08.2017 MYC ROGOWO Details: - date of: 2.08.2017-16.08.2017 - accommodation: room for 3 people with bathroom in Agatka building - 3 meals a day

Bardziej szczegółowo

LEŚNY OŚRODEK SZKOLENIOWY

LEŚNY OŚRODEK SZKOLENIOWY LEŚNY OŚRODEK SZKOLENIOWY Jeden z najlepiej przygotowanych obiektów w okolicach Poznania do przyjmowania dużych grup gości. Idealnie nadaje się do planowania różnego rodzaju szkoleń, spotkań, zjazdów,

Bardziej szczegółowo

AN INVITATION TO POLAND

AN INVITATION TO POLAND AN INVITATION TO POLAND Poland is a central European country situated to the south of the Baltic Sea, bordered on the west by the River Oder with the River Vistula running through the center of the country.

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE DOLNOŚLĄSKIE PROVINCE TERENY INWESTYCYJNE WSSE INVESTMENT AREAS WSEZ

WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE DOLNOŚLĄSKIE PROVINCE TERENY INWESTYCYJNE WSSE INVESTMENT AREAS WSEZ Kontakt: doi@invest-park.com.pl Contact: doi@invest-park.com.pl DOŁĄCZ DO NAJLEPSZYCH! www.invest-park.com.pl JOIN THE BEST! www.invest-park.com WSSE WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE WSEZ DOLNOŚLĄSKIE PROVINCE

Bardziej szczegółowo

Cracow University of Economics Poland. Overview. Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005

Cracow University of Economics Poland. Overview. Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 Cracow University of Economics Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 - Key Note Speech - Presented by: Dr. David Clowes The Growth Research Unit CE Europe

Bardziej szczegółowo

Goodman Poznań Airport Logistics Centre 46,000 sqm of warehouse space. 11,410 sqm for immediate lease. Best placed for business+

Goodman Poznań Airport Logistics Centre 46,000 sqm of warehouse space. 11,410 sqm for immediate lease. Best placed for business+ Goodman Poznań Airport 46,000 sqm of warehouse space. 11,410 sqm for immediate lease. Best placed for business+ Goodman Poznań Airport ul. Batarowska, Wysogotowo, Poznań Najlepsze miejsce dla biznesu Goodman

Bardziej szczegółowo

Mercure KASPROWY ZAKOPANE*** W zimowej stolicy Polski, u podnóża malowniczych polskich Tatr.

Mercure KASPROWY ZAKOPANE*** W zimowej stolicy Polski, u podnóża malowniczych polskich Tatr. *** W zimowej stolicy Polski, u podnóża malowniczych polskich Tatr. Przyjemność podróżowania czerpiemy z odwiedzania nowych miejsc. Inne zapachy, odmienny klimat oraz specyfika każdego regionu sprawiają,

Bardziej szczegółowo

ALA MA KOTA PRESCHOOL URSYNÓW WARSAW POLAND

ALA MA KOTA PRESCHOOL URSYNÓW WARSAW POLAND ALA MA KOTA PRESCHOOL URSYNÓW WARSAW POLAND Ala ma kota is a network of non-public education preschools which are entered into the register of non-public schools and institutions of the Capital City of

Bardziej szczegółowo

Instructions for student teams

Instructions for student teams The EduGIS Academy Use of ICT and GIS in teaching of the biology and geography subjects and environmental education (junior high-school and high school level) Instructions for student teams Additional

Bardziej szczegółowo

Awareness campaign Safe rail-road level crossing "Stop and Live!"

Awareness campaign Safe rail-road level crossing Stop and Live! Awareness campaign Safe rail-road level crossing "Stop and Live!" www.plk-sa.pl Geneva, 12-13 May 2014 The key objective of the campaign is: What are our objectives? - to promote the correct patterns of

Bardziej szczegółowo

Description. Warszawa, Wilanów PLN. Contact the agent ANNA ŻYWULT PLN / m². Offer number 102/4290/ODS

Description. Warszawa, Wilanów PLN. Contact the agent ANNA ŻYWULT PLN / m². Offer number 102/4290/ODS Description Luxury villa in semi-detached houses with an area of 292m2, 5 bedrooms, 4 levels (basement, ground floor, first floor, second floor) with a garden area of 125 m2 HOUSE: Modern, spacious and luxurious

Bardziej szczegółowo

Hotel ARA ** Jastrzębia Góra

Hotel ARA ** Jastrzębia Góra Hotel ARA ** Jastrzębia Góra Hotel ARA ** położony jest w centrum Jastrzebiej Góry tylko 100 m. od piaszczystej plaży. Ta piękna miejscowość to malowniczy kurort na klifie, który jest krajobrazową atrakcją

Bardziej szczegółowo

RESTAURACJA I APARTAMENTY ZA MUREM

RESTAURACJA I APARTAMENTY ZA MUREM RESTAURACJA I APARTAMENTY ZA MUREM...Są miejsca które wywierają niezapomniane wrażenia dlatego z ogromną radością pragniemy zaprosić Państwa do nowo powstałego, unikatowego zakątka Stworzyliśmy miejsce,

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT ROZWOJU BIZNESU USŁUGI KONFERENCYJNE. Warszawa, 29 sierpnia 2012. Inspiracje Innowacje Rozwój

INSTYTUT ROZWOJU BIZNESU USŁUGI KONFERENCYJNE. Warszawa, 29 sierpnia 2012. Inspiracje Innowacje Rozwój INSTYTUT ROZWOJU BIZNESU USŁUGI KONFERENCYJNE Warszawa, 29 sierpnia 2012 Inspiracje Innowacje Rozwój AGENDA 1. Informacje o Instytucie Rozwoju Biznesu 2. Usługi szkoleniowo-konferencyjne Instytutu nasza

Bardziej szczegółowo

NAJPIĘKNIEJSZE CHOINKI TYLKO U NAS! THE MOST BEAUTIFUL CHRISTMAS TREES ONLY FROM US! SPRZEDAŻ HURTOWA WHOLESALE Plantacja Ale Choinki osiąga dużą wydajność dzięki zautomatyzowaniu uprawy, odpowiedniej

Bardziej szczegółowo

Warszawa Al. Jerozolimskich przy ul. Badylarskiej

Warszawa Al. Jerozolimskich przy ul. Badylarskiej Warszawa Al. Jerozolimskich przy ul. Badylarskiej Warszawa,,Jerozolimskie Point to nowoczesny obiekt biurowy o p.u. 4 157 m 2 zaprojektowany zgodnie z najwyższymi standardami i dbałością o komfort pracy.

Bardziej szczegółowo

Konferencje Integracja Noclegi Wypoczynek Przyjęcia. osrodekszkoleniowy.pl

Konferencje Integracja Noclegi Wypoczynek Przyjęcia. osrodekszkoleniowy.pl Konferencje Integracja Noclegi Wypoczynek Przyjęcia osrodekszkoleniowy.pl Green Park Conference Centre w Serocku to idealne miejsce na szkolenie, konferencję, udany wypoczynek czy rodzinne przyjęcie. Centrum

Bardziej szczegółowo

Nowoczesny i elegancki, czterogwiazdkowy Hotel Holiday Inn Lodz zlokalizowany w samym centrum miasta przy ulicy Piotrkowskiej 229/231.

Nowoczesny i elegancki, czterogwiazdkowy Hotel Holiday Inn Lodz zlokalizowany w samym centrum miasta przy ulicy Piotrkowskiej 229/231. Holiday Inn 90-456 Łódź ul. Piotrkowska 229/231 +42 208 20 06 / fax: +42 208 20 02 www: hilodz.com info@hilodz.com Dostępność: całoroczna Informacje podstawowe Nowoczesny i elegancki, czterogwiazdkowy

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYNARODOWE SZKOLENIE MOTYWACYJNE WROCŁAW 15 MAJA 2010 INTERNATIONAL MOTIVATIONAL TRAINING WROCŁAW 15TH MAY 2010. HOTELE/ Accommodation

MIĘDZYNARODOWE SZKOLENIE MOTYWACYJNE WROCŁAW 15 MAJA 2010 INTERNATIONAL MOTIVATIONAL TRAINING WROCŁAW 15TH MAY 2010. HOTELE/ Accommodation MIĘDZYNARODOWE SZKOLENIE MOTYWACYJNE WROCŁAW 15 MAJA 2010 INTERNATIONAL MOTIVATIONAL TRAINING WROCŁAW 15TH MAY 2010 HOTELE/ Accommodation W ramach organizacji naszego majowego spotkania przygotowaliśmy

Bardziej szczegółowo

art of living Sztuka Ż ycia Od początku swego istnienia ulica Hoża uważana jest za jeden From the very beginning, Hoża Street was regarded as one of

art of living Sztuka Ż ycia Od początku swego istnienia ulica Hoża uważana jest za jeden From the very beginning, Hoża Street was regarded as one of art of living Sztuka Ż ycia 2 Od początku swego istnienia ulica Hoża uważana jest za jeden z najbardziej prestiżowych i znanych adresów w centrum Warszawy. Powstała w XVIII w., Hoża do dzisiaj zachowała

Bardziej szczegółowo

karczma-tatrzanska.pl

karczma-tatrzanska.pl Piyknie witomy! U progu gór, choć na Górnym Śląsku... W małym Kobiórze, ale dogodnie położona... Wykwintna restauracja, ale w drewnianej chacie. Taka właśnie jest Karczma Tatrzańska. To tutaj tradycja

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT EUROPEISTYKI WYDZIAŁ PRAWA, PRAWA KANONICZNEGO I ADMINISTRACJI Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

INSTYTUT EUROPEISTYKI WYDZIAŁ PRAWA, PRAWA KANONICZNEGO I ADMINISTRACJI Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II INSTYTUT EUROPEISTYKI WYDZIAŁ PRAWA, PRAWA KANONICZNEGO I ADMINISTRACJI Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II European studies at KUL About the studies European Studies (BA) and European

Bardziej szczegółowo

Goodman Toruń Logistics Centre. Up to 26,000 sqm available for built to suit development. regional choices+

Goodman Toruń Logistics Centre. Up to 26,000 sqm available for built to suit development. regional choices+ Goodman Toruń Logistics Centre Up to 26,000 sqm available for built to suit development regional choices Goodman Toruń Logistics Centre Ostaszewo 57B, 87-148 Łysomice/Toruń, Poland Elastyczna powierzchnia

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYNARODOWY TRIATHLON MTB W DĄBROWIE GÓRNICZEJ

MIĘDZYNARODOWY TRIATHLON MTB W DĄBROWIE GÓRNICZEJ Klub Rekreacyjno-Sportowy TKKF Triathlon w Dąbrowie Górniczej oraz Morawskośląski Związek Triathlonu w Ostrawie zapraszają na MIĘDZYNARODOWY TRIATHLON MTB W DĄBROWIE GÓRNICZEJ w ramach Morawskośląskiego

Bardziej szczegółowo