Nasza gospodarka jest różnorodna i dynamiczna

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Nasza gospodarka jest różnorodna i dynamiczna"

Transkrypt

1 MAŁOPOLSKA Nasza gospodarka jest różnorodna i dynamiczna Z MARKIEM NAWARĄ, marszałkiem województwa małopolskiego, rozmawia Jerzy Krajewski Jakie branże najlepiej rozwijają się w Waszym województwie? Małopolska gospodarka jest różnorodna i dynamiczna. Przyciągamy przedsiębiorstwa z bardzo wielu branż. To nasza silna strona. Brak wyraźnej dominacji jednej branży nad pozostałymi zapewnia zrównoważony rozwój województwa. W ramach Strategii Rozwoju W jaki sposób Urząd Marszałkowski wspiera rozwój przedsiębiorczości w Waszym województwie? Przeznaczyliśmy ponad 10 mln euro na wsparcie przedsiębiorczości w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata Dotacje unijne kierowane są na bezpośrednie wsparcie inwestycyjne mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw oraz instytucji oferujących usługi dla firm, a także na dofinansowanie projektów związanych z prowadzeniem działalności badawczo-rozwojowej. W ramach naszych działań na rzecz rozwoju i podniesienia konkurencyjności przedsiębiorstw podmioty komercyjne mogą uzyskać wsparcie na rozwój swojej firmy, a instytucje otoczenia biznesu na projekty, których celem jest pobudzanie lokalnej przedsiębiorczości. Dotowane są również przedsięwzięcia sprzyjające tworzeniu klastrów i innych inicjatyw gospodarczych. W obrębie wspierania komercjalizacji badań naukowych dofinansowanie mogą otrzymać instytucje badawczo-rozwojowe oraz firmy zajmujące się transferem technologii i uaktywnianiem współpracy pomiędzy instytucjami badawczymi a sektorem przedsiębiorstw. Podmioty komercyjne, które chcą prowadzić badania we własnej firmie, mogą ubiegać się o fundusze na zakup i instalację infrastruktury laboratoryjnej. Jedną z ważniejszych naszych inicjatyw dotyczących współpracy z przedsiębiorstwami jest Centrum Business in Malopolska (CeBiM) wspólny projekt Krakowskiego Parku Technologicznego, Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego i Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego. Główne zadania Centrum Business in Małopolska to usprawnienie obsługi inwestorów i eksporterów w naszym regionie oraz promocja Małopolski w kraju i za granicą. CeBiM jest wyjątkowym przedsięwzięciem w skali krajowej, które zapewnia pomoc i wsparcie przy przeprowadzaniu inwestycji w regionie. Przykładem realizowanych w tym zakresie działań z udziałem Urzędu Marszałkowskiego jest projekt str. 12 Europejska Firma Promocja małopolskiej oferty eksportowej na arenie międzynarodowej i projekt Invest in Małopolska, polegający na dotarciu do zagranicznych inwestorów zainteresowanych rozpoczęciem inwestycji na terenie województwa małopolskiego. Kładziemy również duży nacisk na działania wzmacniające innowacyjne branże gospodarki, pomagamy także przedsiębiorcom w poszukiwaniu i wdrażaniu innowacji. Zakrojonym na szeroką skalę projektem, który będzie służyć budowie nowoczesnej gospodarki, jest Małopolska Sieć Szerokopasmowa, która docelowo zapewni dostęp do szybkiego Internetu dla niemal 100 proc. przedsiębiorców w regionie. Innym przykładem jest pilotażowy projekt Małopolskich Targów Innowacji, który wspomaga rozbudowę więzi pomiędzy światem nauki a światem biznesu. Warto podkreślić, że ważną rolę we wspieraniu rozwoju przedsiębiorczości w Małopolsce odgrywa Krakowska Specjalna Strefa Ekonomiczna oraz jej 1 podstref w całym województwie. Krakowską Specjalną Strefą Ekonomiczną zarządza spółka Krakowski Park Technologiczny, którego jednym z udziałowców jest województwo małopolskie. Województwa Małopolskiego stawiamy na rozwój wysokich technologii i z powodzeniem zachęcamy inwestorów do lokowania na obszarze województwa przedsięwzięć z obszaru nowych gałęzi gospodarki. Cieszy nas rozwój klastra LifeScience, tworzonego z udziałem województwa małopolskiego. Wielką szansą na rozwój Małopolski jako regionu nowoczesnych technologii jest wspierany przez samorząd wojewódzki projekt budowy Węzła Wiedzy i Innowacji Zrównoważona energia, koordynowanego przez AGH we współpracy z UJ. Węzeł, powstający w Krakowie, będzie zajmować się m.in. rozwojem czystych technologii węglowych i ich zastosowaniem biznesowym. Coraz silniej obecne w świecie biznesu są szkoły wyższe to dobrze rokuje na przyszłość. Ostatnie lata przyniosły także dynamiczny rozwój sektora usług finansowych. W Krakowie powstają kolejne przedsiębiorstwa sektora usług opartych na wiedzy i firmy świadczące usługi outsourcingowe w ramach międzynarodowych korporacji. Bardzo dobrze rozwija się w Małopolsce turystyka. Świadczy o tym m.in. powiększenie w 200 roku bazy hotelowej w województwie o 13 proc.

2 MAŁOPOLSKA Rocznie nasz region odwiedza ponad 12 milionów turystów. Szybko rozwija się turystyka kulturowa, pielgrzymkowa i aktywna. Magnesem dla turystów są skarby małopolskiego dziedzictwa naturalnego i kulturowego, 8 obiektów z listy UNESCO, unikalny Szlak Architektury Drewnianej, Szlak Jana Pawła II, 6 parków narodowych, uzdrowisk. Małopolska pozostaje także ważnym regionem przemysłowym. Najbardziej istotne gałęzie przemysłu w regionie to produkcja artykułów spożywczych i napojów, pojazdów samochodowych, przyczep i naczep, wyrobów chemicznych, wyrobów z metali i metali, a także produkcja maszyn i urządzeń oraz produkcja wyrobów gumowych i tworzyw sztucznych. Czy mógłby Pan wskazać gminy, miasta i powiaty w Waszym województwie najbardziej przyjazne przedsiębiorczości? To niełatwe pytanie. Silnym ośrodkiem przyciągającym przedsiębiorców jest oczywiście, ale w Małopolsce jest wiele innych gmin i powiatów wyróżniających się pod względem wsparcia dla przedsiębiorczości. Najwięcej inwestycji współfinansowanych ze środków II Osi Priorytetowej Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego (Gospodarka Regionalnej Szansy) pochodzi z Krakowa; dalej plasuje się powiat krakowski, tarnowski i wadowicki. Pod względem wspieranych w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego inwestycji dotyczących rozwoju produktów i oferty turystycznej oraz poprawy bazy noclegowej najwięcej inwestycji przedsiębiorców zlokalizowanych jest na terenie powiatów: nowotarskiego, wadowickiego, tatrzańskiego i nowosądeckiego. Innym miernikiem może być wzrost liczby nowo rejestrowanych przedsiębiorstw; w tej kategorii duże postępy odnotowano w powiecie miechowskim, limanowskim, wielickim i w Nowym Sączu. Poza prężnymi ośrodkami miejskimi należy także zwrócić uwagę na niewielkie gminy, które wyróżniają się pod względem rozwoju gospodarki i infrastruktury takie jak Zielonki, Jabłonka czy Szczurowa. Jak przedsiębiorcy w Waszym województwie korzystają z funduszy unijnych? Małopolscy przedsiębiorcy są coraz bardziej świadomi możliwości, jakie stwarzają WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE im fundusze europejskie. Dotacje unijne w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego cieszą się dużym zainteresowaniem ze strony sektora małych i średnich przedsiębiorstw, dzięki czemu coraz więcej inwestycji realizowanych jest przy wsparciu z Unii Europejskiej. W ramach II Osi Priorytetowej Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego (Gospodarka Regionalnej Szansy) dofinansowanie otrzymało aż 86 projektów inwestycyjnych na łączną kwotę dotacji prawie 340 mln zł! Najwięcej aplikacji dotyczy bezzwrotnych dotacji przyznawanych w ramach bezpośredniego wsparcia inwestycji w małe średnie przedsiębiorstwa. W odpowiedzi na ostatni konkurs dla małych firm wpłynęło aż 338 wniosków o dofinansowanie, natomiast w ostatnim konkursie dla mikroprzedsiębiorstw złożono aż 46 projektów. Przedsiębiorcy korzystają także ze środków rozdzielanych w ramach wspierania turystyki i przemysłu kulturowego. W obszarze działań na rzecz rozwoju produktów i oferty turystycznej regionu wybrane do dofinansowania wnioski przedsiębiorców opiewają na kwotę blisko 30 mln zł. W obrębie działań wspierających inwestycje w poprawę bazy noclegowej oraz przystosowanie obiektów zabytkowych do celów turystycznych wybrane zostały do dofinansowania wnioski przedsiębiorców o wartości ponad 47 mln zł. Pod względem wykorzystania środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Małopolska wypada bardzo korzystnie na tle pozostałych województw. Zgodnie z danymi Ministerstwa Rozwoju Regionalnego z dnia 16 maja 2010 r., województwo małopolskie zajmuje drugie miejsce w Polsce w następujących kategoriach: liczba wniosków zatwierdzonych do dofinansowania, liczba zawartych umów o dofinansowanie, wartość wydatków kwalifikowanych we wnioskach o płatność (również tych wykazanych w deklaracjach do Instytucji Certyfikującej). Najczęściej dofinansowywane branże w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego to m.in.: produkcja (pokryć dachowych, opakowań, parkietów, elementów z metalu i betonu), usługi mechaniczne (stacje diagnostyki pojazdów, myjnie bezdotykowe), usługi budowlane (urządzenia do budowy sieci sanitarnych, urządzenia do wyburzania budynków), urządzenia medyczne (stomatologia, optyka, radiologia), usługi poligraficzne (drukarnie, branża reklamowa), usługi gastronomiczne (cukiernie, piekarnie, kawiarnie, domy weselne), technologie internetowe, usługi geodezyjne oraz inne (np. obróbka kamienia, usługi kosmetyczne, gospodarka odpadami, usługi telekomunikacyjne). Europejska Firma str. 13

3 Najdynamiczniejsze firmy ojewództwo małopolskie jest pierwsze, w którym podsumowujemy wyniki dużej grupy firm za lata W IV edycji konkursu Gepardy Biznesu bierzemy pod uwagę dynamikę przychodów operacyjnych i zysku netto. Doświadczenia i przemyślenia przedstawicieli szybko rozwijających się przedsiębiorstw mogą pomóc w działalności gospodarczej. W trzech pierwszych edycjach konkursu Gepardy Biznesu liczyliśmy wartość rynkową firm i ich dwuletnią dynamikę. W trzeciej edycji przeanalizowaliśmy wyniki 1168 firm z województwa małopolskiego. Najdynamiczniejsze okazały się Centrum REN-BET Sp. z o.o., Aspen Plus Sp. z o.o. i Primar B.S.J. Spośród nich 580 zasługuje na tytuł Gepard Biznesu 2008, bo ich wartość rynkowa wzrosła w dwa lata o 20 i więcej procent. Wartość rynkowa zwycięskiej spółki wzrosła o 2478 proc. W czwartej edycji konkursu zmieniliśmy metodologię. Bierzemy pod uwagę średnią z dynamik przychodów operacyjnych i zysku netto w latach Przeanalizowaliśmy wyniki 152 firm. W przypadku 1084 przedsiębiorstw średnia z tych dynamik wyniosła 20 i więcej procent. Zasługują one na tytuł Gepard Biznesu 200. Najdynamiczniejsze okazały się GÓROL-BUD Sp. z o.o. w Piwnicznej-Zdroju, WOJAS TRADE Sp. z o.o. w Nowym Targu i Net-Profit Warzywa & Owoce Sp. z o.o. w Krakowie. Dane finansowe do analizy dostarczyła nam Wywiadownia Handlowa InfoCredit z Warszawy. Spośród Gepardów Biznesu 2008 o wypowiedzi przedstawicieli poprosiliśmy firmy, które zgłosiły udział w Konferencji Lokalnego Biznesu Województwa Małopolskiego. Natomiast w przypadku Gepardów Biznesu 200 r. prośbę o wypowiedź skierowaliśmy do 20, do których mieliśmy adresy mejlowe. Wszyscy odpowiadali na pytanie o przyczyny dynamicznego rozwoju w latach Doświadczenia i przemyślenia przedstawicieli szybko rozwijających się przedsiębiorstw mogą pomóc w działalności gospodarczej. Pokazują też, jak mocno zróżnicowana jest gospodarka Małopolski. GEPARDY BIZNESU 2008 Firma PROINS funkcjonuje nieprzerwanie od 18 roku. Jest oparta w całości na polskim kapitale. W ramach zdywersyfikowanej działalności mamy introligatornię przemysłową, fabrykę domów, hotel & spa, biurowce. Jednak najważniejszym i najdynamiczniejszym segmentem jest deweloperstwo mieszkaniowe. W ostatnich latach budujemy średnio 300 mieszkań rocznie. Efekty naszej pracy zostały wyróżnione licznymi nagrodami oraz prestiżowymi tytułami, takimi jak: Złoty Certyfikat, Przedsiębiorstwo Piotr Baran Fair Play, Medal Europejski, Polski Sukces, Złoty Laur Małopolski, Złoty Krakowski Dukat, Gazela Biznesu. Nie boimy się nowych wyzwań. Z każdym rokiem staramy się zwiększać nasz potencjał gospodarczy, mówi Piotr Baran, prezes PROINS S.A. w Krakowie. Krakowskie Zakłady Automatyki są firmą działającą w niszowym obszarze infrastruktury kolejowej. Akcesja Polski do Unii Europejskiej przyniosła inwestycje w obrębie transportu kolejowego. Umiejętne wykorzystanie szansy, którą stworzył nam rynek, wpisanie się w oczekiwania zamawiających, pozwoliły na dynamiczny, acz bezpieczny wzrost naszej firmy. Przygotowanie odpowiedniego potencjału, w tym przede str. 14 Europejska Firma wszystkim wysoko wykwalifikowanej kadry zarówno monterów, jak i kierowników projektów pozwoliło na podejmowanie najtrudniejszych zadań i ich udaną realizację. Naszą ambicją jest utrzymanie pozycji lidera w zakresie montażu urządzeń automatyki sterowania ruchem kolejowym. Docelowo planujemy rozszerzyć zakres naszej aktywności rynkowej o serwisowanie urządzeń automatyki kolejowej oparte na wykwalifikowanej i doświadczonej kadrze, przygotowanej do obsługi urządzeń najnowszej generacji technicznej, wyjaśnia Edward Jacek Kwarciak, prezes Zarządu KZA S.A. w Krakowie. Miejskie Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Sp. z o.o. w Krakowie powstało w roku 13 w wyniku przekształcenia własnościowego. Od stycznia 200 roku po raz pierwszy w swojej historii jest ulokowane na jednym terenie z całym swoim potencjałem produkcyjno-administracyjnym przy ulicy Obrońców Modlina 12 w Krakowie. W ostatnich latach przeznaczyło znaczne środki finansowe na kompleksową modernizację wytwórni mas bitumicznych, wprowadzając komputerowe automatyczne dozowanie materiałów w procesie technologicznym, workowe odpylanie oraz możliwość korzystania z dwóch rodzajów paliw grzewczych. Przeprowadzono szereg remontów modernizacyjnych maszyn (ładowarki) oraz zakupiono koparko-ładowarki CAT, ciężkie walce firmy Amman i inne. Wykonane remonty sprzętu oraz zakup nowych, wydatnie zwiększyło potencjał produkcyjny przedsiębiorstwa. Nowoczesna linia technologiczna produkcji wszelkiego rodzaju mas bitumicznych pozwoliła na skuteczne podjęcie walki konkurencyjnej o zlecenia drogowe z przedsiębiorstwami z kapitałem zagranicznym o znacznie większym potencjale produkcyjnym. Uzdrowisko Wysowa S.A. to firma dwa w jednym, ponieważ zajmujemy się zarówno świadczeniem usług zdrowotnych i wypoczynkowych, w związku z prowadzeniem lecznictwa uzdrowiskowego, jak i produkcją wody mineralnej i leczniczej oraz napojów, wyjaśnia Wacław Furmanek, prezes Zarządu Uzdrowiska Wysowa S.A. Nasze przedsiębiorstwo ma długoletnią tradycję, a w 200 r. obchodziło jubileusz 50-lecia istnienia. Dlatego cieszy nas, że przy tej okazji doceniono nasze starania i uhonorowano nas różnymi nagrodami, w tym Gepardem Biznesu. Na ten sukces wpłynęła przede wszystkim konsekwencja w realizacji wyznaczonych celów oraz współpraca i zrozumienie dla wprowadzonych, często trudnych zmian. Wartość naszej firmy tworzą pracownicy i stanowią o jej sile, to wysoko kwalifikowana załoga będąca połączeniem młodości i doświadczenia. W najbliższych latach spółka w związku ze zmieniającym się otoczeniem gospodarczym oraz rosnącymi wymaganiami Edward Jacek Kwarciak Wacław Furmanek klientów ma zamiar kontynuować proces zmian organizacyjnych i inwestycyjnych. Obecnie w przeważającej części kierujemy swoją ofertę dla kuracjuszy przyjeżdżających w ramach skierowania z NFZ. Natomiast w planach jest poszerzenie oferty dla klienta komercyjnego, głównie poprzez budowę centrum odnowy biologicznej przy istniejącym już

4 basenie rehabilitacyjnym oraz wprowadzanie nowych ciekawych profili i zabiegów leczniczych. Również produkcja wód wymaga szybkiego reagowania na zmiany na rynku i preferencje klienta. Dlatego i w tym przypadku nie możemy pozostawać w tyle, a z uwagi na posiadane przez nas unikalne zasoby wód leczniczych chcemy w szczególności rozwijać właśnie ten produkt, dodaje Wacław Furmanek. PIERWSZA SETKA GÓROL-BUD Sp. z o.o. w Piwnicznej-Zdroju to jedyna firm, od której redakcja Europejskiej Firmy uzyskała informacje przez telefon. Zrobiliśmy dla niej wyjątek, bo zajęła pierwsze miejsce wśród 152 firm. Specjalizujemy się w konstrukcjach żelbetowych. Nasz sukces związany jest z tym, że wyszliśmy z naszymi usługami za granicę, powiedział nam Mirosław Warzecha z firmy GÓROL-BUD. Większość naszych przychodów w latach uzyskaliśmy w Finlandii. W 2006 r. byliśmy aktywni również w Norwegii. Wygrywaliśmy konkurencję na tych rynkach dzięki niższym cenom i solidności prac, dodaje Mirosław Warzecha. Przyznaje, że od 200 r. coraz trudniej zdobyć zagraniczne zlecenia. W przypadku pozostałych firm prezentujemy przesłane przez nie wypowiedzi w kolejności według miejsc w IV edycji Konkursu Gepardy Biznesu w województwie małopolskim. W niektórych przedstawione są spektakularne sukcesy rynkowe, że wymienię Maspex, Fakro, Farma- Projekt. Lata to był bardzo dobry okres dla budownictwa. Spółka nasza oprócz działalności usługowej w zakresie budownictwa ogólnego realizowała również budownictwo mieszkaniowe na własnych terenach, pełniąc rolę dewelopera. Działalność ta wyraźnie pomogła spółce. Zwiększyły się obroty w wymiarze finansowym zwiększył się zysk bilansowy, co pozwoliło na dosprzętowienie spółki, zakup następnych terenów dla działalności deweloperskiej na najbliższe lata, mówi Janusz Szkatuła, prezes Budopol Sp. z o.o. w Krakowie, która Janusz Szkatuła zajęła. miejsce. W minionym okresie oprócz opisanych osiągnięć finansowych możemy się poszczycić kilkoma dużymi i pięknymi realizacjami: Krytą Pływalnią w Kazimierzy Wielkiej, Maltańskim Centrum Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym i ich Rodzinom w Krakowie, Małopolskim Ośrodkiem Ruchu Drogowego w Krakowie, salą gimnastyczną w Białym Kościele, salą sportową wielofunkcyjną w Skale, przedszkolem w Zabierzowie, budynkami mieszkalnymi w Krakowie. 15 marca 2010 r. spółka obchodziła 65-lecie powstania. Jubileusz obchodzono bardzo uroczyście. Pracownicy spółki zostali wyróżnieni ponad 30 odznaczeniami państwowymi, resortowymi i medalem Honoris Gratia, który przyznaje prezydent Krakowa. Medal ten otrzymała również spółka. Na uroczystości obecni byli m.in. wojewoda małopolski Stanisław Kracik, wiceprezydent Krakowa Kazimierz Bujakowski, starosta krakowski Józef Krzyworzeka, posłowie, przedstawiciel Głównego Nadzoru Budowlanego. Cały rok 2010 pracujemy pod hasłem 65 lat budujemy. Światowy kryzys gospodarczy dotarł do nas w drugiej połowie 200 r. i trwa nadal. Dzisiaj podstawowa troska firm budowlanych to przetrwać i przeczekać do poprawy koniunktury gospodarczej. Jest wyraźny zastój, który musimy przeczekać i nie dać się zniszczyć, mówi Janusz Szkatuła. W biznesie należy mieć dużo odwagi, trochę szczęścia oraz wiedzę i umiejętności. To nas wyróżnia, podkreśla Wiesław Nowak, prezes Zakładów Usług Energetycznych i Komunikacyjnych w Krakowie GRUPA ZUE S.A. (1. miejsce). Po dokładnych analizach rynku dostosowaliśmy do niego naszą ofertę. Nasza firma rozrastała się razem z ludźmi. Ludzie zaczynali pracę na samodzielnych stanowiskach, następnie przydzielano im kolejne osoby do pomocy, zostawali szefami swoich działów. Z Krakowem wiąże nas mocno utrzymaniowy charakter pracy, odpowiadamy bowiem za infrastrukturę tramwajową i oświetlenie uliczne. Zawsze byliśmy zaangażowani. Jeśli nie realizowaliśmy prac w Krakowie, to byliśmy obecni w innych miastach, rozszerzając zarówno ofertę, jak i teren prac. Dzięki temu nasi pracownicy nabierali poczucia stabilizacji oraz umiejętności pracy z innymi kontrahentami. Cieszy mnie, że większość osób, które dla nas pracują, od lat związana jest z firmą. Rotacja zatrudnienia jest u nas niewielka. Doświadczenie, wiedza oraz umiejętności pracownika decydują o sukcesie każdej firmy, bez względu na jej wielkość czy profil działalności. Dziś do osiągnięcia sukcesu oprócz kapitału materialnego niezbędny jest dobrze wy- Wiesław Nowak kwalifikowany personel. Naszą idee fix było wyspecjalizowanie się w tej branży i stać się taką firmą, która potrafi od projektu do wykonania zapewnić kompleksową obsługę. I tak jest, dodaje Wiesław Nowak. Reguły na sukces nie ma, bo byłoby to za proste. Składa się na to wiele zdarzeń. W każdej branży, biznesie i otoczeniu konkurencyjnym działa się inaczej, ocenia Krzysztof Pawiński, prezes Zarządu MW-GMW Sp. z o.o. Sp. Komandytowej w Wadowicach, która zajęła 40. miejsce. Spółka Maspex powstała w 10 roku. Rozpoczynaliśmy od konfekcjonowania śmietanki do kawy Coffeeta i kakao DecoMorreno. W tamtych czasach oferta rynkowa była ograniczona, a spragnieni marek konsumenci byli otwarci na nowe produkty. Przypominam sobie wiele firm z tamtego okresu, które odnosiły wtedy sukcesy, ale większość z nich nie pozostawiła trwałej wartości dodanej. Kiedy osłabła gotowość konsumentów do zakupu wszystkiego, co pojawiało się w sklepach, wiele produktów zniknęło z rynku. Myślę, że dużą rolę odegrała tu stworzona przez nas filozofia z lat 0., kiedy pracowaliśmy i skupialiśmy się nad markami, które mogą wybić się na marki premium z jednej strony popularne, a z drugiej prestiżowe, po które konsument będzie ze świadomością sięgał, gotów zapłacić odrobinę więcej w zamian za to, co marka oferuje. Tego planu, z małymi korektami, nigdy nie porzuciliśmy i staramy się go konsekwentnie realizować. Po drugie, mozolna, nieefektowna, ale efektywna praca. Nie ma od ręki biznesów w stylu Dynastii czy tym podobnych seriali telewizyjnych. Niezbędna jest codzienna praca i konsekwencja. Było też kilka kluczowych momentów, w których mogliśmy popełnić większe błędy, niż popełniliśmy. I co najważniejsze jesteśmy ciągle w tym samym składzie wspólników i w otoczeniu fantastycznego zespołu ludzi, których udało się nam wokół siebie skupić, podkreśla Krzysztof Pawiński. Podstawową przyczyną dynamicznego rozwoju Zakładu Opiekuńczo- Leczniczego w Krakowie jest nakierowanie wszelkiej działalności zakładu na realizowanie potrzeb pacjentów, ocenia Janusz Czekaj, dyrektor Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Krakowie, który zajął 41. miejsce. Od roku 2006 w naszym zakładzie wprowadzono wiele zmian, mających na celu jak najlepsze wykorzystanie posiadanych zasobów dla zapewnienia jak najlepszej opieki medycznej dla pacjentów. Dokonano szerokiej restrukturyzacji zatrudnionego personelu. Zwiększono liczbę etatów pielęgniarek i lekarzy. Zatrudniono nową kategorię pracowników opiekunki, które w wymierny sposób pomagają pielęgniarkom w sprawowaniu opieki nad pacjentem. Personel ma specjalistyczne wykształcenie medyczne niezbędne do sprawowania jak najlepszej opieki. Zapewniono pacjentom specjalistyczne konsultacje praktyczne z każdej z dziedzin medycyny. W personelu administracyjnym zlikwidowano część niepotrzebnych stanowisk pracy. Ponadto systematycznie prowadzone są szkolenia dla wszystkich zatrudnionych pracowników, dzięki czemu pozyskują oni nową wiedzę, którą następnie wykorzystują w wykonywaniu swoich obowiązków. Prowadzone są cykliczne badania satysfakcji zarówno pacjentów ze sprawowanej nad nimi opieki, jak i satysfakcji pracowników z wykonywanych przez nich obowiązków. Wykonywane są także przesunięcia pracownicze, co znacznie wpływa na niedopuszczenie do wystąpienia zjawiska wypalenia zawodowego. Cyklicznie odnawiane i ulepszane są procedury dotyczące wykonywanych przez pracowników obowiązków. Zakład przygotowuje się do uzyskania certyfikatu ISO, w związku z czym w sposób szczególny i dokładny są weryfikowane i ulepszane wszystkie procedury. Pracownicy są systematycznie oceniani przez kierowników komórek organizacyjnych i sukcesywnie motywowani do wykonywania swoich obowiązków w jak najlepszy sposób. Przeprowadzono wiele inwestycji mających na celu sprawowanie najlepszej opieki nad pacjentem. Europejska Firma str. 15

5 50 najdynamiczniejszych firm województwa małopolskiego według wzrostu wartości rynkowej w latach *) Lp. Nazwa Siedziba Przychody operacyjne w tys. zł Zysk netto w tys. zł Wartość rynkowa w końcu marca w tys. zł **) Wzrost wartości rynkowej w proc. 1. REN-BET Sp. z o.o. 2. Aspen Plus Sp. z o.o. 3. Primar B. S.J. 4. Wido-System Sp. z o.o. Myślenice 5. R.R. DONNELLEY POLAND 6. Era Sp. z o.o. Skawina 7. Zakład Robót Elektrycznych S.J. 8. PONAR WADOWICE S.A. Wadowice. MONTOCHEM OŚWIĘCIM Oświęcim 10. BIELENDA Kosmetyki Naturalne Sp. z o.o. 11. Kopalnie Odkrywkowe Surowców Drogowych S.A. Rudawa 12. Miejskie Przeds. Robót Inżynieryjnych Sp. z o.o. 13. STRUNBET Wytwórnia Podkładów Strunobetonowych Bogumiłowice 14. Kolejowe Zakł. Nawierzchniowe BIEŻANÓW Sp. z o.o. 15. Elektromontaż S.A. 16. Stalbud Budownictwo Sp. z o.o. 17. Gomibud Sp. z o.o. Skawina 18. Contractor Sp. z o.o. 1. GRUPA ZUE S.A STALBUD TARNÓW Sp. z o.o. PW Bogumiłowice 21. KRAKBAU S.A. 22. MONTOREM S.A. 23. Garden Sp. z o.o. Tarnów 2 4. Standard Kay Sp. z o.o. 25. Krak. Zakł. Automatyki S.A. 26. Zakłady Usług Elektrycznych KAPRE Sp. z o.o. 27. BOLESŁAW Zakłady Górniczo-Hutnicze S.A. Bukowno 28. GODROM Sp. z o.o. Przeds. Drogowo-Mostowe Gorlice 2. SALWATOR Sp. z o.o. Spółka Mieszkaniowa 3 0. Elpromont Sp. z o.o. 31. Cummins LTD Sp. z o.o. Oddział w Polsce 32. BIPROCEMWAP S.A. 33. Vegatechnik Sp. z o.o. 34. MGGP AERO Sp. z o.o. Tarnów 35. Fischerpolska Sp. z o.o. 36. EXCELLENT-USŁUGI Sp. z o.o. 37. LINTER Sp. z o.o. Wolbrom 38. BARWA Sp. z o.o. 3. Elektrownia Skawina S.A. Skawina 4 0. RIVER S.J. 41. ATRIA CONCEPT Sp. z o.o. 42. Biuro Rozwoju Krakowa S.A Toptextil Sp. z o.o Firma Wanicki Sp. z o.o. Mogilany 45. BIPROKOM KRAKÓW S.A. 46. Haar Polska Sp. z o.o. 47. ENERGOPOL Sp. z o.o FCA Sp. z o.o. Niepołomice 4. Kopalnia Surowców Skalnych Klęczany 50. Karpin Sp. z o.o *) Wartość rynkowa policzona z wykorzystaniem następujących wskaźników dla spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie: Cena/Zysk netto, Cena/Wartość księgowa, Cena/Przepływy gotówkowe źródło: Instytut Lokalnego Biznesu na podstawie danych Wywiadowni Gospodarczej InfoCredit, cały ranking na str. 16 Europejska Firma

6 Praktycznie w całości zmieniono użytkowany w zakładzie sprzęt medyczny. Zakupione nowe urządzenia medyczne są bardzo wysokiej jakości, co znacznie obniża koszty leczenia pacjentów, gdyż nie trzeba wykonywać poszczególnych badań kilkukrotnie lub też zlecać ich wykonywanie zewnętrznym partnerom. Ponadto w całości zmodernizowano jeden z budynków zakładu, a drugi jest w końcowej fazie modernizacji. Działania te pozwoliły na uzyskanie lepszego komfortu dla pacjentów. Dzięki sukcesywnemu badaniu rynku zakład zdołał znacznie obniżyć koszty towarów i usług dostarczanych przez przedsiębiorstwa zewnętrzne. Wprowadzono procedury mające na celu pozyskiwanie towarów i usług najwyższej jakości po najniższych cenach. Na każdy rok obrachunkowy z wyprzedzeniem przygotowywany jest plan inwestycyjny, który w razie potrzeby w trakcie danego roku podlega modyfikacji. Zaciąganie wszelkich zobowiązań jest przemyślane i poparte dużą wiedzą na ich temat, podkreśla Janusz Czekaj. Dynamiczny rozwój naszej firmy w ciągu ostatnich kilku lat to zasługa przede wszystkim ciężkiej pracy całej załogi. Od wielu lat staramy się konsekwentnie rozwijać produkcję wiązek elektrycznych, mówi Kacper Gacek, prezes Zakładu Elektronicznego Omega Sp. z o.o. w Krakowie (8. miejsce). Naszą misją jest wytwarzanie wiązek elektrycznych i okablowania najwyższej jakości oraz dostarczanie ich na linie produkcyjne naszych klientów w celu zoptymalizowania procesu montażu wyrobu gotowego. Od kilku lat poszukujemy klientów wśród dużych stabilnych międzynarodowych koncernów, dbamy o jakość naszych produktów, a także staramy się ciągle optymalizować proces produkcji i zaopatrzenia tak, aby niskie koszty wytwarzania i wysoka jakość stanowiły naszą przewagę konkurencyjną. Konsekwentnie od wielu lat przeznaczamy zyski na nowe inwestycje w maszyny i szkolenia pracowników. Efektem jest ciągły wzrost obrotów i generowanie zysków mimo spowolnienia gospodarczego na świecie, dodaje Kacper Gacek. O grupie Linter piszmy dlatego, że na 1. miejscu znalazła się Linter Sp. z o.o. w Łobzowie. Jej prezesem jest Dariusz Łazarczyk, który w 188 r. założył rodzinną firmę w celu poprawienia swojego bytu. Dziś Linter to holding skupiający szesnaście podmiotów, działających w takich branżach jak: górnictwo, hutnictwo, przetwórstwo kopalin, usługi, przemysł wydobywczy oraz turystyka. Łącznie zatrudnia ponad 2000 pracowników, wyjaśnia Dariusz Łazarczyk. Na sukces Linter Group składa się wiele elementów, z których najważniejsze są: ciągły rozwój firmy, jej odpowiednia struktura organizacyjna, elastyczne podejście do sprzedaży swoich produktów i usług, a także praca zespołu. Iście linterowska struktura to: mała liczba szczebli i stanowisk kierowniczych, szybki przepływ informacji między pracownikami oraz decentralizacja procesu podejmowania decyzji. Dzięki temu zwiększa się odpowiedzialność pracowników. Są zachęcani do większej inicjatywy i kreatywności w załatwianiu trudnych spraw na bieżąco. Pełniejsze wykorzystanie kadry kierowniczej nie tylko usprawnia i czyni bardziej klarownym proces zarządzania, lecz również przyczynia się do znacznej redukcji kosztów jej utrzymania. Na wzrost Dariusz Łazarczyk zrealizowanych zamówień mają wpływ elastyczność i odpowiedzialność, wychodzenie naprzeciw, a także wyprzedzanie życzeń klientów. Indywidualne podejście do klienta nie jest w naszej firmie tylko utartym hasłem reklamowym. Wykonanie sprzętu opartego na zaawansowanych technologiach wymaga właśnie takiego podejścia. W działalności naszej firmy musimy mieć na uwadze tendencje rynkowe, a te nie pozostawiają złudzeń - przedsiębiorcy przemysłowi chcą korzystać z innowacji technicznych, dlatego i my stawiamy na nowe rozwiązania technologiczne, inwestujemy w sprzęt, a co najważniejsze w ludzi. Prócz szkoleń i możliwości podwyższania kwalifikacji, dajemy naszym pracownikom duże pole działania, co sprzyja odkrywaniu i wykorzystaniu ich potencjału, umożliwia ich samorealizację i stwarza możliwości rozwoju kariery. Jak widać, nie sposób rozdzielić wymienionych elementów. Są one ze sobą sprzężone i trzeba każdy z nich wziąć pod uwagę, by móc spokojnie patrzeć w przyszłość, dodaje Dariusz Łazarczyk. DRUGA SETKA Stanisław Hodorowicz Kopalnia i Prażalnia Dolomitu Żelatowa S.A. w Chrzanowie rozpoczęła działalność w 118 r. Zajmuje się wydobyciem i przetwórstwem kamienia dolomitowego z własnego złoża Żelatowa. Produkowane są z niego trzy podstawowe grupy asortymentowe wyrobów: kruszywa dolomitowe (stosowane do budowy i remontów dróg, parkingów, placów postojowych, stacji paliw, supermarketów), dolomit dla hutnictwa i przemysłu chemicznego (stosowany w hutnictwie żelaza i stali jako topnik w procesie wielkopiecowym) oraz nawozy mineralne wapniowomagnezowe (służą do odkwaszania oraz poprawy struktury gleby), wyjaśnia Jan Więcek, prezes Zarządu Kopalni i Prażalni Dolomitu Żelatowa S.A. w Chrzanowie (10. miejsce). Główną przyczyną dynamicznego rozwoju w latach był znaczny wzrost produkcji i sprzedaży kruszyw dolomitowych dla potrzeb budowy i remontów infrastruktury drogowej. Po wstąpieniu do Unii Europejskiej Polska uzyskała znaczne kwoty środków przeznaczonych na rozbudowę i modernizację dróg, co skutkowało zwiększeniem się zapotrzebowania na te kruszywa. Zakład nasz wykorzystał w pełni tę szansę, zwiększając znacznie produkcję i sprzedaż kruszyw dolomitowych, co skutkowało dynamicznym rozwojem firmy. Następowała coroczna poprawa wyniku finansowego spółki, która pozwoliła na wzrost wynagrodzeń oraz zakup wielu nowoczesnych maszyn i urządzeń produkcyjnych, dodaje Jan Więcek. Zarabianie pieniędzy nie jest celem uczelni wyższej. Jednak dobra sytuacja finansowa umożliwia uczelni dobre wypełnianie zadania podstawowego: dobrego kształcenia, przygotowującego do życia i do pracy, wyjaśnia prof. dr hab. Stanisław Hodorowicz, rektor Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu (113. miejsce). Uczelnia wyższa w Nowym Targu została powołana po to, by przybliżyć wyższe wykształcenie do młodych ludzi, dla których był zbyt odległy i zbyt drogi. I młodzi ludzie do nas przychodzą: w ostatnich latach liczba studentów wzrastała corocznie o kilkuset. Chyba więc otwierając nowe kierunki trafiamy w potrzeby młodych ludzi. A dla nas rozwój jest klasyczną ucieczką do przodu: większa uczelnia obniża jednostkowe koszty kształcenia i pozwala na jeszcze szybszy rozwój i jeszcze lepsze kształcenie. Aby się rozwijać, w roku 2007 zaryzykowaliśmy i jako pierwsza uczelnia w kraju rozpoczęliśmy inwestycję, opierając budżetowanie na obietnicy marszałka Małopolski, że dotację unijną otrzymamy. Umowę dotacyjną podpisaliśmy w grudniu Ryzyko się opłaciło. Cieszymy się, że nasz rozwój został zauważony nawet w kręgu biznesu; cieszymy się także z najwyższej w rankingu pozycji spośród uczelni małopolskich. W 2001 roku zaczynaliśmy z 300 studentami, dzisiaj mamy ich W październiku 2010 oddajemy nowy budynek i nasza baza dydaktyczna wzrośnie z 5000 m kw. do m kw. Planujemy trzy nowe kierunki. Chyba rzeczywiście dynamicznie się rozwijamy, ocenia Stanisław Hodorowicz. W latach polska gospodarka rozwijała się szybko, a wydatki konsumentów na wyposażenie wnętrz rosły. Z tego powodu notowaliśmy stały wzrost przychodów, przy stosunkowo stabilnych kosztach operacyjnych. Jeszcze w naszym roku obrotowym 2008/200 odnotowaliśmy wzrost sprzedaży na poziomie 8 procent, wyjaśnia Piotr Krzanowski, prezes firmy ABRA S.A. w Krakowie (120. miejsce). Na Piotr Krzanowski Jan Więcek pozytywny wynik finansowy wpływ miała również zmiana sytuacji wewnątrz spółki. Europejska Firma str. 17

7 50 najdynamiczniejszych firm z województwa małopolskiego według średniej z dynamik przychodów i zysku netto w latach Lp. Nazwa Siedziba 1. GÓROL-BUD Sp. z o.o. Piwniczna-Zd. 2. WOJAS TRADE Sp. z o.o. Nowy Targ 3. Net-Profit Warzywa&Owoce 4. Przeds. Wielobranż. MINIX S.A. Gorlice 5. FIDELTRONIK-INIGO Sp. z o.o. Sucha Besk. 6. MONTOREM S.A. Przeds. Inwest.-Remont. Przemysłu 7. Kegel Błażusiak Sp. z o.o. Nowy Targ 8. BUDOPOL Sp. z o.o.. Gall-MED Sp. z o.o. 10. SĄDECKIE WODOCIĄGI Sp. z o.o. Nowy Sącz 11. Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Szczurowej Szczurowa 12. Sądeckie Towarzystwo Budownictwa Społ. Sp. z o.o. Nowy Sącz 13. Prebut-Elt Sp. z o.o. Przeds. Robót Elektro-Energetycznych 14. Kon-Ins-Bud Montaż Sp. z o.o. Tarnów 15. PREUWOD Sp. z o.o. Wadowice 16. TELBESKID Sp. z o.o. Nowy Sącz 17. F.H. FRAJDA 2 S.J. 18. SOLAR-TECH Sp. z o.o. 1. Mobilbud Sp. z o.o Kołbon SJ Antoni Kołbon, Tadeusz Kołbon Nawojowa 21. Alpinex Sp. z o.o. Specjalistyczne Przeds. Usług Tech. i Handlu 22. Stoop Sp. z o.o. 23. LINEA Systemy Chłodnicze Sp. z o.o. 24. Spółdzielnia Handlowo-Usługowa Samopomoc Chłopska w Kłaju Kłaj 25. Wido-Profil Sp. z o.o. 26. Zdania Sp. z o.o. 27. Przeds. Transportu Samoch.S.A. 28. Software Mind S.A. 2. Kopalnia Surowców Skalnych Klęczany Sp. z o.o. Klęczany 30. LURGI S.A. 31. Krakowskie Pogotowie Ratunkowe 32. System Sp. z o.o. Olkusz 33. Owoc Łącki Sp. z o.o. Łącko 34. WREMGÓR Sp. z o.o. Libiąż 35. Przeds. TELETRANS-ELCOMP 36. PPU FARES Sp. z o.o. 37. Judym Sp. z o.o. 38. TELKOM-TELOS S.A. 3. ALU-GLAS Sp. z o.o MW-GMW Sp. z o.o. Sp. Komand. Wadowice 41. Zakład Opiekuńczo-Leczniczy 4 2. Miejski Zarząd Budynków Sp. z o.o. Tarnów 43. Społem PSS Andrychów 4 4. Kopalnia Soli WIELICZKA S.A. Wieliczka 45. Dom-Bud S.J. 46. Imel Poland Sp. z o.o. Sucha Besk. 47. SPOŁEM PSS Wadowice 4 8. Konspol Holding Sp. z o.o. Nowy Sącz 4. Miejska Przychodnia Lekarska nr IV NZOZ Sp. z o.o. w Tarnowie Tarnów 50. ZORZA Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko Własnościowa Myślenice Przychody operacyjne Dynamika przychodów operacyjnych w proc Zysk netto Dynamika zysku netto w proc Średnia dynamika w proc. *) *) Średnia z dynamik przychodów i zysku netto w latach str. 18 Europejska Firma źródło: Instytut Lokalnego Biznesu na podstawie danych Wywiadowni Gospodarczej InfoCredit, cały ranking na

8 W tym czasie zwiększyliśmy naszą sieć sprzedaży o 8 sklepów, unowocześniliśmy zaplecze logistyczne, uruchamiając pierwszy magazyn klasy A w Dąbrowie Górniczej i przenosząc kolejny magazyn do Strykowa. Nakłady finansowe poniesione na rozwój sieci ABRA będą jeszcze procentować w kolejnych latach, w którym mamy nadzieję, koniunktura gospodarcza odmieni się i jeśli chodzi o wydatki na meble, Polska nadal będzie zmierzać do poziomu notowanego w krajach zachodnich, ocenia Piotr Krzanowski. W latach mieliśmy w Polsce okres dużego zapotrzebowania na pracowników tymczasowych. Duży popyt na pracę i mała podaż pracownika pozwoliły rozwinąć się naszej firmie, która potrafiła profesjonalnie odpowiedzieć na potrzeby klienta m.in. dzięki inwestowaniu w innowacyjne rozwiązania, wyjaśnia Adrian Sysiak, specjalista ds. sprzedaży i marketingu Biura Promo Sp. z o.o. w Krakowie (126. miejsce). Wdrożyliśmy system informatyczny wspomagający zarządzanie pracownikami tymczasowymi oraz jako jedyna agencja wprowadziliśmy elastyczne formy rozliczenia z pracownikami tymczasowymi. Nasi pracownicy otrzymywali wynagrodzenie po każdym dniu pracy. Nowatorskie podejście do współpracy z klientem i zastosowanie wymienionych narzędzi przyczyniły się do dynamicznego rozwoju firmy w tym okresie, dodaje Adrian Sysiak. Działamy w branży wyjazdów zimowych Polaków przede wszystkim w Alpy. Naszą dewizą jest dobry produkt za rozsądną cenę, mówi Dariusz Stanisz, prezes Otium Polska Sp. z o.o. w Krakowie (138. miejsce). Mam nadzieję, że działa sprawny marketing, nasze doświadczenie w branży, dobre kontakty z partnerami zagranicznymi, zaufanie klientów i agentów. Firma ruszyła w Od tamtej pory rozwija się dynamicznie, dodaje Dariusz Stanisz. Aktywna działalność na rynku polskim i rynkach zagranicznych, stałe poszerzanie oferty i reagowanie na głosy klientów gwarantują dynamiczny rozwój firmy Wienkra, ocenia Elżbieta Krawczyk-Grzyb, dyrektor ds. importu Wienkra Sp. z o.o. w Krakowie (148. miejsce). Rok 2008 obfitował w dużą liczbę inwestycji zagranicznych, w których firma Wienkra brała czynny udział. Doświadczenie zdobyte podczas wielu lat od 11 r. zajmowania się w Europie systemami klimatyzacji, wentylacji, systemami wody lodowej oraz instalacjami grzewczymi czyni nas liderami w tej dziedzinie. Rozwój tej sfery działalności zawdzięczamy umiejętności dopasowywania się do indywidualnych wymagań rynków. Mamy w swojej ofercie Elżbieta Krawczyk- -Grzyb Adrian Sysiak urządzenia producentów takich jak: LG, TOSHIBA, CARRIER, GREE liderów na światowym rynku. Osiągając najlepsze wyniki w sprzedaży urządzeń, zdobyliśmy tytuł Dealer Prestige Carrier oraz Dealer Nr 1 LG. Wychodząc naprzeciw najbardziej wymagającym klientom, poszerzamy swoją ofertę o najnowsze ekologiczne produkty, takie jak klimatyzatory inwerterowe, pompy ciepła oraz kolektory słoneczne. Ponadto profesjonalna obsługa serwisowa, jaką zajmujemy się od początku działalności zarówno w Polsce, jak i za granicą, gwarantuje wysoki standard wykonywanych przez nas inwestycji. Nasz rozwój zawdzięczamy zaufaniu, jakim obdarzyli nas nasi klienci, za co serdecznie dziękujemy. Mamy nadzieję, że opierając się na dotychczasowych zasadach działania, będziemy stale polepszać standard wykonywanych przez nas usług, zyskując tym samym zaufanie nowych klientów, mówi Elżbieta Krawczyk-Grzyb. Dynamiczny rozwój firmy jest mieszanką wielu czynników, zarówno zewnętrznych, leżących poza spółką, jak i wewnętrznych. Do czynników zewnętrznych można zaliczyć...kryzys, mówi Leszek Rożdżeński, prezes Firmy Web Inn SA w Krakowie (157. miejsce). Zwłaszcza w outsourcingu usług informatycznych odnotowujemy zwiększony popyt z racji możliwości uziemienia kosztów, rozwiązania problemów związanych z redukcjami etatów, zwiększenia efektywności, wyjaśnia. Zewnętrznym istotnym dla firmy czynnikiem było pozyskanie mocnego inwestora finansowego Enterprise Inwestor. Dał on nam stabilną bazę wzrostów. Inne wewnętrzne czynniki to jasne cele, pomysł na biznes, kompetentni i zmotywowani pracownicy. Potrzebne jest jeszcze jedno... szczęście, a to jest już trudniejsze do opisania i zamodelowania, dodaje Leszek Rożdżeński Leszek Rożdżeński Firma od samego początku, i nieprzerwanie do dziś, stawia na jakość, nowoczesność i innowacyjność. Bardzo ważne jest dla nas dążenie do tego, by realizowane przez nas projekty przynosiły klientom realne korzyści, zapewnia Andrzej Martyna, dyrektor Pionu Jakości i Rozwoju Vsoft S.A. w Krakowie (163. miejsce). Optymizm, zaangażowanie i ambicja w konsekwentnej realizacji takiego podejścia procentuje z roku na rok większym zaufaniem klientów, a co za tym idzie, większą liczbą i złożonością zamawianych u nas projektów. Nasza firma dynamicznie rozwija się, ponieważ zadbaliśmy o budowanie trwałej wartości. Systemy, które zrealizowaliśmy, stale są rozwijane. Działające systemy są najlepszą referencją w zdobywaniu nowych zamówień. Dbamy o trwałą poprawę jakości oraz inwestujemy w rozwój technologiczny. Spokojnie podchodzimy także do okresu dekoniunktury, ponieważ przekonaliśmy się już o tym, iż jakość, nowoczesność i innowacyjność jest doceniania przez klientów, mówi Andrzej Martyna. TRZECIA SETKA Dynamiczny rozwój Marketing Investment Group w ostatnich latach jest efektem konsekwentnego wdrożenia przyjętej strategii ekspansji na rynku sprzedaży detalicznej. Za cel postawiliśmy sobie osiągnięcie pozycji lidera w segmencie obuwia sport - lifestyle, informuje Andrzej Osika, członek Zarządu Marketing Investment Group w Krakowie (221. miejsce). Biorąc pod uwagę obecną wielkość sieci dystrybucji MIG, jak i komplementarność marek znajdujących się w portfolio grupy, ten ambitny cel udało się zrealizować. W segmencie rynku, na którym działa Marketing Investment Group, nie ma obecnie podobnej firmy pod względem skali działania, liczby punktów detalicznych, sposobu zaopatrzenia - połączenie sprzedaży detalicznej z wyłączną dystrybucją i działalnością hurtową oraz kompletności kanałów dystrybucji. Mam tu na myśli połączenie monoi multibrandowych sklepów regularnych oraz outletowych. Model biznesowy MIG dzięki dużej dywersyfikacji kanałów dystrybucji, przy jednoczesnej koncentracji na jednym, określonym segmencie rynku pozwala nam na dynamiczne reakcje na potrzeby otoczenia mikroi makroekonomicznego, a co za tym idzie - na dalszy rozwój, nawet w trudnej sytuacji rynkowej, dodaje Andrzej Osika. Dynamiczny rozwój naszej firmy spowodowany jest tym, że posiadamy 60-letnie doświadczenie w produkcji kart do gry, w której duży udział stanowią licencje. Współpracujemy z największymi hurtowniami w kraju, inwestujemy w nowe technologie. Działamy w Grupie Trefl. Z roku na rok rośnie liczba stałych klientów na rynkach Europy Wschodniej i Zachodniej, wyjaśnia Marian Kleczek, dyrektor finansowy Trefl (235. miejsce). Firma Duhabex Sp. z o.o. znalazła się w gronie wielu renomowanych firm nie przypadkiem. Jesteśmy przekonani, iż jest to wynikiem wielkiego poświęcania, ciężkiej pracy oraz wyboru właściwej strategii rozwoju i konsekwencji w jej realizacji, ocenia Przemysław Radosh, prezes Zarządu Duhabex Sp. z o.o. w Trzebini (255. miejsce). Rok 2005 to początek naszej działalności jako odrębnego podmiotu w transporcie międzynarodowym. Naszą misją i nadrzędnym celem jest gotowość realizacji każdego zamówienia z zakresu świadczonych usług, przez zapewnienie profesjonalnej i kompleksowej obsługi na najwyższym poziomi, a dzięki temu zdobycie zaufania i zadowolenia naszych partnerów. Europejska Firma str. 1

9 W związku z rozwojem rynku transportu międzynarodowego oraz zmianami wynikającymi z przystąpienia do Unii Europejskiej pojawiły się nowe możliwości. My je dostrzegliśmy i skutecznie wykorzystaliśmy. Jedną z nich okazała się forma działalności określana jako hauling, oznaczająca podnajmowanie kierowcy wraz z ciągnikiem firmie spedycyjnej. Firmy te, w odróżnieniu od znanych w Polsce form pracy spedycji, posiadały własne naczepy. Rok Przemysław Radosh 2006 to decyzja związania się z największymi spedycjami na rynku europejskim i dynamiczne inwestycje w tabor samochodowy. Pomimo trudnych warunków kredytowych udało się przekonać bank do naszego biznesplanu i rozpoczęliśmy wyścig, którego cel pozostaje nadal ten sam: zostać największym polskim przewoźnikiem typu haulage na terenie Europy. Współpraca z najlepszymi to podniesienie poziomu naszych usług do najwyższych standardów. To szybka transformacja i zmiana systemu pracy zarówno biura, jak i organizacji pracy kierowców. To zerwanie z mentalnością i tradycją w transporcie. To innowacyjne rozwiązania upraszczające pracę i pomniejszające koszty. To wykorzystanie dominujących obecnie polskich cech narodowych, jak pracowitość, kreatywność oraz determinacja. Dzisiaj możemy poszczycić się obecnością w największych firmach i zamówieniami na kolejne samochody obejmującymi 54 proc. naszego obecnego taboru, mówi Przemysław Radosh. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe JUKA istnieje na rynku krajowym i zagranicznym od 11 roku. Działalność produkcyjna obejmuje komercyjne urządzenia chłodnicze (lady chłodnicze, regały, konserwatory do lodów) do sklepów i sieci handlowych, cukierni i lodziarni, restauracji, hoteli i placówek gastronomicznych oraz urządzenia do krioterapii, komory i kabiny do leczenia zimnem, wyjaśnia Józef Pawłowski, właściciel firmy JUKA (275. miejsce). Korzystne wyniki naszej działalności w latach uzyskaliśmy głównie dzięki wprowadzeniu nowych rozwiązań technicznych i technologicznych, unowocześnieniu parku maszynowego, poprawie jakości produkowanych wyrobów, wysokim kwalifikacjom pracowników. Mam nadzieję, że doskonalenie technologiczne i techniczne oraz ciągła poprawa jakości pozwoli na utrzymanie uzyskanych wyników, dodaje Józef Pawłowski. str. 20 Europejska Firma CZWARTA SETKA Niezmiernie cieszy nas przyznanie tytułu Geparda Biznesu. To dla nas ogromne wyróżnienie, potwierdzenie wysokiej jakości projektów oraz dynamicznego rozwoju całej firmy. Jest to również niepodważalny dowód, że wybraliśmy prawidłową politykę firmy, ocenia Thomas Podstawski, pełnomocnik Zarządu Activ Investment Sp. z o.o. w Krakowie (333. miejsce). Przyczyn rozwoju naszej firmy jest kilka. Przede wszystkim mamy kilkunastoletnie doświadczenie, dlatego nasza działalność jest przemyślana, sprawdzona. Wiarygodność dewelopera w dzisiejszych czasach jest ogromnym atutem. Liczne inwestycje zrealizowane zarówno w Krakowie, jak i innych miastach potwierdzają rzetelność i profesjonalizm firmy. Od samego początku stawialiśmy na jakość, jednocześnie czujnie obserwowaliśmy i reagowaliśmy na potrzeby lokalnego rynku i klientów. Dlatego też spowolnienie na polskim rynku nieruchomości nie było w naszej firmie odczuwalne. Dodatkowym atutem jest fakt, iż Activ Investment realizuje inwestycje z własnych środków, a nie zaciągniętego kredytu. Dorobek Activ Investment to ponad 3000 wybudowanych mieszkań, domów i lokali użytkowych. W ciągu najbliższych trzech lat zamierzamy oddać kolejne 2500 mieszkań. Wyrażamy nadzieję, że będą to udane lata, co potwierdzą kolejne Thomas Podstawski rankingi ekonomiczne wśród firm małopolskich, zapewnia Thomas Podstawski. Historia produkcji w Kolejowych Zakładach Nawierzchniowych Bieżanów Sp. z o.o. sięga roku 145, kiedy w strukturach PKP utworzono firmę produkującą rozjazdy kolejowe dla potrzeb infrastruktury kolejowej. W roku 11 KZN Bieżanów zostały wydzielone z PKP i przeszły jako przedsiębiorstwo państwowe pod nadzór Ministerstwa Transportu i Gospodarki Morskiej. Następnie w roku 17 organem założycielskim został wojewoda małopolski, informuje Ryszard Leszczyński, prezes Zarządu KZN Bieżanów (354 miejsce). W 2005 roku Jacek Bryll Ryszard Leszczyński Przedsiębiorstwo Państwowe KZN Bieżanów zostały sprywatyzowane i od tej daty nastąpił dynamiczny rozwój firmy zarówno w strefie ekonomicznej, jak i technicznej. Dotychczas firma była tylko producentem rozjazdów i części rozjazdowych przeznaczonych zasadniczo dla PKP i w małym stopniu dla odbiorców z przemysłu. W ciągu trzech lat po prywatyzacji firma zdywersyfikowała produkcję, wprowadzając nowe wyroby, w tym w szczególności rozjazdy tramwajowe oraz uruchomiła segment budownictwa kolejowego i tramwajowego. Z funkcji producenta przeistoczyła się w producenta i wykonawcę kompleksowych robót torowych, rozszerzając przez to swą ofertę do stale rosnących wymagań klientów. Firma przykłada bardzo dużą wagę do rozwoju nowoczesnych technologii. Inwestuje w zakup nowoczesnych maszyn i urządzeń oraz programów badawczych nowych materiałów. Ma stosowne certyfikaty dopuszczeń do eksploatacji i aprobaty techniczne oraz wzory użytkowe. Zarządzana jest według wymogów systemu ISO 001:2008 oraz jako jedyny producent rozjazdów w Polsce dysponuje certyfikatem Normy Kolejowej IRIS (International Railway Industry Standard), w ramach której gwarantuje posprzedażowy serwis i opiekę nad wyrobem aż do jego technicznej śmierci. Ponadto spółka rośnie przez powiązania kapitałowe z kolejnymi firmami, jedną z rynku niemieckiego, w której posiada mniejszościowy pakiet udziałów, oraz jedną polską z rynku kolejowego, w której jest większościowym udziałowcem. Tak dynamiczny rozwój firmy nie byłby możliwy, gdyby nie lojalny i wykwalifikowany personel, który jest zdecydowanie naszym największym kapitałem i co ważne cechuje go duża determinacja związana z osiąganiem sukcesów rynkowych przez naszą spółkę, ocenia Ryszard Leszczyński. Farma-Projekt Sp. z o.o. powstała w 2001 r., a pierwszy lek Rx (na receptę) został zarejestrowany w 2003 r. Od tego momentu rozpoczął się bardzo dynamiczny rozwój, mówi Jacek Bryll, dyrektor handlowy Farma-Projekt Sp. z o.o. w Krakowie (361. miejsce). Jego przyczyn jest kilka. Po pierwsze ludzie. Na koniec 2006 roku zespół sprzedażowy Farma-Projekt liczył 46 przedstawicieli medycznych i 5 regionalnych kierowników sprzedaży. W 2007 roku nastąpiło zwiększenie zespołu do 66 przedstawicieli medycznych i 7 regionalnych kierowników sprzedaży. Obecnie zatrudniamy 114 przedstawicieli, 11 kierowników regionalnych i 2 kierowników krajowych. Zawsze bardzo mocno stawialiśmy na jakość procesu rekrutacyjnego dobór pracowników na stanowisko przedstawiciela medycznego musi być bardzo staranny, trudno znaleźć osoby, które potrafią łączyć cechy dobrego handlowca i jednocześnie partnera lekarza. Zatrudnionym pracownikom staramy się zapewniać dostosowane do ich potrzeb szkolenia, które mają z założenia mieć charakter ciągły, nie incydentalny. Staramy się, aby nasi pracownicy czuli się bezpieczni, za dobrą pracę odpowiednio docenieni, budujemy dobrą atmosferę w zespole. Po drugie produkty. Bardzo starannie budujemy nasze portfolio produktowe, wnikliwie analizując otoczenie i trendy rynkowe. W 2005 roku wprowadziliśmy na rynek probiotyk o nazwie Lactiv Up, który dzięki unikatowej wtedy na rynku promocji skierowanej do lekarzy odniósł duży sukces i wniósł znaczący wkład we wzrost sprzedaży w 2006 roku. Zachęceni tym sukce-

10 sem zaczęliśmy, oprócz szybkich rejestracji, jak się wkrótce okazało, bardzo trafionych produktów Rx (7 leków w okresie ), wprowadzać na rynek innowacyjne suplementy diety i kierować ich promocję do lekarzy. I tak w okresie wprowadziliśmy na rynek takie produkty, jak: Uro Up, Laryng Up, Immuno Up i Vislea. Suplementy diety wniosły znaczącą kontrybucję do wzrostu naszej sprzedaży i obecnie mamy bardziej zdywersyfikowane portfolio produktowe: suplementy diety stanowią teraz blisko 50 proc. naszej sprzedaży. Po trzecie daleko od korporacji. Większość firm farmaceutycznych obecnych na polskim rynku to filie zagranicznych korporacji z centralami poza granicami Polski. Na tym tle Farma-Projekt z jasną strukturą właścicielską, z polskim kapitałem, z szybkim procesem decyzyjnym wyraźnie się wyróżnia. Nakładając na to wspomnianą dobrą atmosferę panującą w firmie, dzięki której wszystkie najbardziej nawet szalone pomysły są mile widziane, zyskujemy przewagę konkurencyjną, która powoduje, że z optymizmem patrzymy w przyszłość i jesteśmy przekonani, że bieżący rok zamknie się kolejnym ponad 50 proc. wzrostem sprzedaży w stosunku do 200, zapewnia Jacek Bryll. Auxilium S.A,. realizując bieżącą strategię rozwoju, dzięki przyjętym standardom pracy odnosi sukcesy zarówno finansowe, jak i wśród konkurencji. Spółka jest reprezentantem branży outsourcingu usług finansowych. Skupia się na świadczeniu usług księgowych, doradztwie prawno-podatkowym i giełdowym oraz przez spółkę zależną na usługach audytorskich, wyjaśnia Zofia Podhorodecka, prezes Zarządu Auxilium S.A. w Krakowie (370. miejsce). Lata to okres dynamicznego rozwoju. Spółka w tym czasie dwukrotnie podwyższyła kapitał zakładowy, a we wrześniu 2007 roku zadebiutowała na rynku kapitałowym na platformie NewConnect. Zofia Podhorodecka Przez te wszystkie lata dynamicznie wzrastały jej przychody oraz wypracowany zysk netto. Przyczyniły się to tego czynniki związane z przyjęciem nowych zasad pracy oraz modernizacją strategii rozwoju. Postawiono na innowacje i nowe techniki komunikacji. Wprowadzono innowacyjne rozwiązania logistyczne oraz nowe standardy pracy, które z kolei pozwoliły na realizację nowej strategii sprzedaży usług. Powstały dwa oddziały spółki w Łodzi i Gdyni oraz punkt franczyzowy w Krakowie. Portfel klientów Auxilium rozszerzył się o nowe duże firmy, w tym również z rynku kapitałowego. Rok 2010 to także uruchomienie kolejnego, trzeciego oddziału spółki w Bielsku-Białej. Celem Auxilium S.A. na najbliższy czas jest budowa mocnej grupy kapitałowej, w skład której wejdą projekty na różnym etapie rozwoju, dlatego też spółka poszukuje nowych ciekawych rozwiązań inwestycyjnych wpisujących się w obszar zainteresowań grupy, mogących uzupełnić istniejący portfel usług. Podstawowym założeniem jest również zwiększenie kapitalizacji spółki do poziomu umożliwiającego zmianę platformy obrotu i przejście na rynek regulowany GPW. Zarząd spółki dąży do poszerzenie udziału w rynku usług doradczych z zakresu podatkowego oraz audytu systemów księgowych. Realizowane przedsięwzięcia wykazują dynamikę wzrostu, zapewnia Zofia Podhorodecka. PIĄTA SETKA SoftNet Sp. z o.o. istnieje na rynku od 11 roku. Została założona przez grupę czterech projektantów i programistów, którzy mieli jasną i sprecyzowaną wizję jej rozwoju. Skupiliśmy się na konkretnym segmencie rynku obsłudze banków spółdzielczych i nasza oferta jest w pełni dostosowana do jego potrzeb, mówi Zbigniew Kwater, prezes Zarządu SoftNet Sp. z o.o. w Krakowie (444. miejsce). Dodatkowo każdego dnia pracujemy nad podnoszeniem jakości naszych produktów i staramy się usprawniać procesy zachodzące w organizacji. Przykładem jest podjęta przez zarząd firmy decyzja dotycząca poddaniu się audytom certyfikującym potwierdzającym zgodność zakładowego systemu zarządzania z normami ISO 001 oraz Jesteśmy jedną z niewielu firm na polskim rynku, które zamierzają jednocześnie uzyskać certyfikat zarządzania jakością oraz bezpieczeństwem informacji. Rozwój firmy przyczynił się do założenia w 2006 roku przez grupę banków spółdzielczych spółki PartNet Sp. z o.o., która stała się udziałowcem firmy SoftNet. Obecnie mamy w swojej ofercie następujące grupy produktów: systemy transakcyjne (EuroBank- Net ORACLE Enterprise kompleksowy, zintegrowany system bankowy), usługi zapewniające ciągłość działania banku (Arkanem centrum zapasowe, Euro- BankNet StandBy i Spare usługi wspomagające procesy ciągłości działania na serwerach Spółka SoftNet dostała Geparda Biznesu 2008 za dobre wyniki w branży informatycznej. Statuetkę odebrał Prezes Zarządu Zbigniew Kwater (pierwszy z prawej) z rąk prof. Grzegorza W. Kołodki (w środku) i Jerzego Krajewskiego rezerwowym i zapasowym), systemy analizy i sprawozdawczości (EuroBankNetC system analiz i sprawozdawczości, CorNet - tworzenie sprawozdawczości COREP, SokNet system oceny kredytobiorców, OperNet system monitorowania ryzyka operacyjnego, CrmNet oprogramowanie wspomagające proces zarządzania relacjami z klientem, WindykNet system do automatyzacji procesu windykacji, DocNet procesowy system udzielania kredytów) oraz bankowość elektroniczną (ecorponet nowoczesny system bankowości internetowej, ułatwiającym zarządzanie środkami finansowymi korporacji, ebanknet system zarządzania rachunkami przez Internet, HomeNet system bankowości korporacyjnej, smsbanknet system informowania o zadanych zdarzeniach na rachunkach klienta lub na jego życzenie, BankNetPhone system BankNetPhone to system dostępu do banku przez telefon). W 17 r. system BankNet otrzymał jako pierwszy rekomendację Stowarzyszenia Księgowych w Polsce w zakresie zgodności z ustawą o rachunkowości i innymi zarządzeniami prezesa NBP. W 2007 r. wielowalutowa wersja systemu EuroBankNet otrzymała powtórnie rekomendację Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. Obecnie system EuroBankNet obsługuje 142 centrale banków spółdzielczych. Naszymi strategicznymi partnerami są firmy IBM oraz ORACLE. Soft- Net wyróżniana jest prestiżowymi tytułami i nagrodami. Otrzymaliśmy m.in. statuetkę Wiktorii 2006 wyróżnienie w kategorii Partner Roku 2006, największe osiągnięcia w sprzedaży produktów IBM ExpressSeller, nagrodę Oracle Polska 2007 statuetkę za osiągnięcia w sprzedaży, nagrodę rankingu Najlepsze Firmy Informatyczne dla Sektora Finansowego 2008 II i III miejsce, Geparda Biznesu 2008 w kategorii Najdynamiczniejsza firma branży informatycznej, Solidna Firma oraz Przejrzysta Firma 2008, tytuł JAKOŚĆ ROKU 2008 i 200. Zwieńczeniem serii nagród i wyróżnień jest coraz większa liczba zadowolonych kontrahentów i klientów, podkreśla Zbigniew Kwater. Do dynamicznego rozwoju naszej firmy przyczyniły się: ciągła kontrola sytuacji rynkowej, umiejętność szybkiego reagowania, będąca wynikiem doświadczenia i wieloletniej obserwacji rynku, polityki sprzedażowej adekwatnie do zmian na rynku, inwestowanie z głową (bez przeinwestowania), stali klienci i kontrahenci (jako dowód zaufania do marki i firmy), rosnące grono klientów, stabilna pozycja na rynku, będąca wynikiem silnej marki, znajomość nowych tendencji i trendów na rynku, bardzo dobra znajomość potrzeb klienta, konsekwentna polityka zatrudnienia, ocenia Włodzimierz Kortyna, prezes Zarządu ATUT PL Sp. z o.o. w Krakowie (446. miejsce). SZÓSTA SETKA Dynamiczny rozwój Certech w latach jest wynikiem stałego dążenia do utrzymania wysokiej jakości oferowanych produktów. Europejska Firma str. 21

11 Firma śledzi także nowe trendy rynkowe, co skutkuje poszerzaniem oraz modyfikacją gamy produkowanych wyrobów, mówi Mateusz Kuca, kierownik Działu Handlu i Kooperacji PTH CERTECH (51. miejsce). Firma przeznacza znaczne środki finansowe na badanie nad nowymi produktami, które w przyszłości mają zapewnić utrzymanie wzrostu przychodów. Podejmujemy również działania zmierzające do mocniejszego zaistnienia naszych produktów w sektorach gospodarki, które dotychczas nie stanowiły naszego głównego obszaru działania, czyli m.in. w budownictwie, przez oferowanie klientom materiałów budowlanych na bazie perlitu. Atrakcyjność oferty firmy Certech znajduje potwierdzenie w dynamicznym rozwoju eksportu, co w zdecydowanym stopniu przekłada się na wysoką dynamikę wzrostu przychodów ze sprzedaży. Zwiększamy zarówno liczbę krajów, do których eksportujemy, jak i gamę naszych produktów dostępnych dla klientów za granicą. Sukces eksportowy jest możliwy dzięki realizacji długoterminowych planów działań proeksportowych, które finansujemy w części z funduszy europejskich przeznaczonych na wzmocnienie obecności polskiej gospodarki na rynkach międzynarodowych. Do utrzymania wzrostu niezbędne jest stałe inwestowanie w technologie i park maszynowy, co od lat czynimy, aktywnie wykorzystując fundusze europejskie. Warto nadmienić, iż długotrwały wzrost nie byłby możliwy bez naszych partnerów biznesowych, z którymi od lat budujemy trwałe relacje oparte na wzajemnym zaufaniu. Dla firmy Certech wzrost przychodów to przede wszystkim wyzwanie do budowania silnych marek naszych produktów, gdyż w naszej ocenie silna marka to najlepsze zabezpieczenie przyszłości przedsiębiorstwa, dodaje Mateusz Kuca. Przyczyny dynamicznego rozwoju firmy w latach najogólniej dzielimy na zewnętrzne i wewnętrzne. Zewnętrzne to dynamicznie rozwijająca się gospodarka, bogatsi obywatele, postęp świadomości i potrzeb. Nie bez znaczenia była szybko rosnąca liczba nowo budowanych mieszkań oraz inwestycji komercyjnych, wyjaśnia Piotra Kurleto, właściciel Firmy Handlowej MAX-FLIZ S.J. w Krakowie (528. miejsce). 17 lat doświadczeń naszej firmy to nie tylko znajomość know-how, ale również znacząca umiejętność wyławiania tematów wiodących spośród miliona codziennych spraw, wątpliwości i decyzji. Ponadto decyzje inwestycyjne ostatnich lat, baczne śledzenie i szybka reakcja na zmieniające się trendy i style w architekturze wnętrzarskiej przyciągnęła klientów najbardziej wymagających. Ten fakt oraz poszerzenie branży łazienkowej o meblarską i oświetleniowej przyspieszyły znacznie rozwój. Jeżeli mówimy o rozwoju firmy, jednym z ważniejszych czynników jest dodatkowo mentalność właścicieli i zarządzających - traktowanie firmy jak hobby, jak własnego dziecka, o które trzeba dbać i kochać, a wówczas po latach uzyskujemy powód do dumy, przekonuje Piotr Kurleto. Dzisiejsza pozycja Instytutu Nafty i Gazu jest wynikiem wprowadzenia kompleksowej strategii działań, nakierowanych przede wszystkim na rozwój kadry oraz na jak najszerszą współpracę z przemysłem, mówi Joanna Chwastek, głównej księgowa Instytutu Nafty i Gazu w Krakowie (581. miejsce). W szczególności rozwój jednostki zależy od takich czynników, jak: szeroka współpraca z przemysłem naftowym i gazowniczym. Przez wiele lat wypracowaliśmy sobie opinię wiarygodnego partnera, oferującego swoje usługi i rozwiązania na najwyższym poziomie. Ważne jest wdrażanie w praktyce przemysłowej rozwiązań innowacyjnych i uzyskiwanie z tego tytułu korzyści finansowych, za co instytut uzyskał status Lidera Innowacyjności 200, otrzymał godło Teraz Polska 2010, a także został wyróżniony 40 medalami na międzynarodowych targach i wystawach wynalazków w roku 200. Przydaje się mobilizujący system rozliczeń wewnętrznych, którego efektem jest włączenie całego zespołu pracowników merytorycznych w proces pozyskiwania zleceń; duże zaangażowanie kadry w przygotowywanie wniosków na projekty badawcze finansowane przez UE czy budżet państwa. Atmosfera str. 22 Europejska Firma Joanna Chwastek pracy w instytucie sprzyja rozwojowi pracowników, za co instytut został dwukrotnie Laureatem Konkursu Great Place to Work 200 i Korzyści przynosi podejmowanie nowych kierunków badań dotyczących m.in. zastosowania nanotechnologii, biotechnologii czy nowych źródeł energii; ciągłe poszerzanie oferty instytutu na prace badawcze i rozwojowe w dziedzinach obejmujących zarówno poszukiwanie i eksploatację złóż węglowodorów, jak i przerób i wykorzystywanie. Cenna jest współpraca międzynarodowa, m.in. w ramach programów badawczych, a także działalność komercyjna na rynkach zagranicznych. Instytut jako jednostka non profit wypracowany zysk przeznacza na cele statutowe, wyjaśnia Joanna Chwastek. SIÓDMA SETKA Nasza firma działa na rynku inżynieryjno-budowlanym od 2000 roku. Początkowo jako Tele-Kan Sp. z o.o. zajmowała się budową i obsługą linii optotelekomunikacyjnych w sieci kanalizacyjnej miasta Krakowa. W 2005 roku spółka poszerzyła zakres swojej działalności: od udrażniania i czyszczenia kanalizacji nieprzełazowej oraz przełazowej, budowy sieci i przyłączy wodociągowych oraz kanalizacyjnych po bezwykopowe naprawy kanalizacji metodą punktową, badania szczelności przewodów kanalizacyjnych, a także wykonanie telewizyjnej inspekcji sieci kanalizacyjnych, mówi Marek Grotkowski, prezes Zakład Usług Specjalistycznych MPWiK Sp. z o.o. w Krakowie (642. miejsce). Instalację linii optotelekomunikacyjnych w sieciach kanalizacyjnych wykonujemy w technologii STAR (Sewage Telekommunikation Access by Robot) opracowanej w 187 r. w Japonii. Do mocowania kabli wykorzystujemy specjalistycznego samojezdnego robota sterowanego z samochodu z podglądem 4 kamer śledzących pracę robota. Starając się wyjść poza granice miasta Krakowa z technologią STAR, zaprezentowaliśmy ją m.in. w Łodzi, gdzie została ona przyjęta z pełną aprobatą i stała się, na zlecenie Spółki Infrastrukturalnej, podstawą opracowania projektu budowy ponad 100 km sieci światłowodowej. Robota i technologię zaprezentowano również w 200 roku na stoisku MPWiK S.A. na branżowych targach w Bydgoszczy, a także na targach telekomunikacyjnych w Łodzi. Efektem tych prezentacji była pierwsza poza Krakowem realizacja zadania połączenia kablem światłowodowym w kanalizacji nieprzełazowej budynków Urzędu Miejskiego oraz Starostwa Powiatowego w Kwidzynie. Po wcześniejszym podpisaniu umowy o współpracy z łódzką firmą informatyczno-telekomunikacyjną TECHNITEL POLSKA przystąpiliśmy do przetargu, wygrywając go. Realizacja inwestycji pn. e-administracja w służbie ludności powiatu kwidzyńskiego wdrożenie Kwidzyńskiego Systemu Informacji Przestrzennej (Etap I) zakończyła się pełnym sukcesem w listopadzie 200 r. Nasza firma jako pierwsza w Polsce otrzymała referencje na wykonanie takiego zdania ze środków unijnych. Obecnie spółka świadczy wiele usług zarówno dla przedsiębiorstw, spółdzielni mieszkaniowych, deweloperów, jak i klientów indywidualnych. Dzięki wysokim kwalifikacjom naszych pracowników oraz sprawdzonemu i nowoczesnemu sprzętowi zlecone prace wykonujemy szybko i fachowo, zyskując zadowolenie klientów, dodaje Marek Grotkowski. Przyczyn dynamicznego rozwoju firmy w latach upatrujemy w korzystnej koniunkturze oraz kierunkach rozwoju gospodarczego, która umożliwiła wzrost sprzedaży oferowanych przez nas specjalistycznych maszyn rębaków, frezarek oraz recyklerów produkcji amerykańskiej firmy Bandit Industries, Inc., wyjaśnia Artur Głowa z Zakładu Urządzania i Utrzymania Zieleni A.Popek, J.Franek Sp.j. w Krakowie (653 miejsce). W roku 2008 byliśmy nawet na świecie w pierwszej dziesiątce dealerów pod względem wartości sprzedanych urządzeń, co przy ogólnej liczbie ponad 100 dealerów było niezłym wynikiem. Możliwe było także dokonanie pewnych inwestycji, które uaktywniły firmę również w innych obszarach, jak handel (nowy punkt sprzedaży maszyn Bandit), recykling (szeroko pojęte usługi rozdrabniania materiałów organicznych) oraz produkcja (produkcja zrębków dekoracyjnych). Jako firma o wypracowanej przez

12 lata renomie, doświadczeniu oraz solidnym zapleczu kadrowym i magazynowym mamy ugruntowaną pozycję na rynku usług pielęgnacji i utrzymania zieleni. Pomimo dużej konkurencji w tym obszarze wyróżnia nas możliwość zaoferowania najwyższej jakości usług, popartych wiedzą, profesjonalnym wykonaniem oraz wieloletnim doświadczeniem. Mamy nadzieję, że pomimo mniej sprzyjających w ostatnim czasie warunków gospodarczych podtrzymamy ten trend jak najdłużej, mówi Artur Głowa. C.C. Mailer Sp. z o.o. jest niedużą firmą, zatrudniającą kilkunastu pracowników, działającą w branży poligraficzno-reklamowej. Zajmujemy się przygotowywaniem masowych kampanii pocztowych, personalizacją listów i maszynowym kopertowaniem przesyłek. Naszą receptą na dynamiczny rozwój jest: rzetelność, wysoka jakość, dobra komunikacja z klientem oraz terminowość, elastyczne dostosowywanie tempa i kierunku rozwoju do potrzeb klientów, stała kontrola kosztów działalności, wysoka wydajność, przemyślane i rozsądne inwestycje, minimum biurokracji, dobór profesjonalnej, zaangażowanej i dobrze zmotywowanej załogi. Nie boimy się nowych wyzwań i ciągle poszukujemy doskonalszych rozwiązań, zapewnia Iwona Gubała, prezes Zarządu, współwłaściciel C.C. Mailer Sp. z o.o. w Węgrzcach (657. miejsce). Sukces spółek z Grupy Integer.pl jest efektem elastycznego podejścia do prowadzonego biznesu oraz odważnych i szybkich decyzji w zależności od zmieniających się warunków rynkowych, mówi Rafał Brzoska, prezes Grupy Integer.pl S.A. w Krakowie (671. miejsce). Dzięki wykorzystaniu nowoczesnych technologii oraz niespotykanych na krajowym rynku rozwiązań skutecznie zmieniamy wizerunek polskiej branży pocztowo-kurierskiej. Rozszerzamy zakres prowadzonej działalności o nowe segmenty oraz rozwijamy współpracę międzynarodową, nie pozostając przy tym obojętnym na ekonomiczny rozwój Małopolski. Czujemy się mocno związani z naszym regionem, dlatego w planowaniu i realizacji kolejnych przedsięwzięć mamy na względzie zmniejszanie bezrobocia, a tym samym wzrost atrakcyjności gospodarczej całego województwa. Aktywna polityka biznesowa naszej grupy i dobre wyniki finansowe od początku działalności pozwalają nam zakładać dynamiczny wzrost wartości przedsiębiorstwa w kolejnych latach, zapewnia Rafał Brzoska. ÓSMA SETKA Iwona Gubała Rafał Brzoska GRUPA ATTIC jest krakowską firmą, która od wielu lat rozwija się w branży budowlanej w sposób dynamiczny i innowacyjny. Dążymy do tego, aby udoskonalać procesy zachodzące w grupie, bo w ten sposób jesteśmy w stanie nie tylko ciągle podążać za zmieniającym się rynkiem, ale przede wszystkim kształtować go, mówi Piotr Reguła, prezes Zarządu GRUPY ATTIC (742. miejsce). W obecnym momencie na Grupę składają się trzy aktywności: Centrum Budowlane ATTIC (dedykowane firmom usługowym), ATTIC Dystrybucja (firmy handlowe) oraz Małopolskie Centrum Edukacji Budowlanej, które ma za zadanie integrować rynek w obrębie edukacji biznesowej i branżowej, mówi Piotr Reguła. Piotr Reguła DZIEWIĄTA SETKA Dynamika rozwoju firmy CEM w ostatnich latach ściśle związana była z przeprowadzeniem inwestycji w innowacyjne technologie. Zastosowanie nowych technologii zwiększyło potencjał realizacyjny naszej firmy oraz przyczyniło się do wzrostu efektywności pracy. W konsekwencji umożliwiło to dostarczenie klientom usług o wyższej jakości i wpłynęło na umocnienie pozycji firmy na bardzo konkurencyjnym rynku, jakim jest rynek badań marketingowych, mów Łukasz Pytliński, wiceprezes CEM Instytut Badań Rynku i Opinii Publicznej Sp. z o.o. w Krakowie (802. miejsce). Mlektar S.A. w Tarnowie rozpoczęła działalność w 13 r. z kapitałem wartości 100 tys. zł. W 200 r. wartość aktywów spółki wynosiła 8,4 mln zł. Tworząc spółkę, postawiliśmy sobie cel, aby produkować wyroby wysokiej jakości, stosując do produkcji tylko surowiec i dodatki naturalne. W ten sposób wyszliśmy naprzeciw oczekiwaniom konsumentów, ocenia Jan Gołąbek, prezes Zarządu Mlektar S.A. w Tarnowie (815. miejsce). Produkujemy nie tylko tradycyjne wyroby mleczarskie, ale wprowadzamy też nowości, uwzględniając polepszenie ich wartości odżywczej i smakowej. Wprowadzamy nowe technologie i uzbrojenie technologiczne. Nasze wyroby otrzymały wiele wyróżnień na targach i wystawach. Dzięki dobrym wyrobom wypracowaliśmy markę firmy, mamy stałych klientów, pozyskujemy też nowych odbiorców. Sprzedaż naszych wyrobów ma stały progres. Rozszerzamy też handel towarami mleczarskimi od innych producentów. Powiększamy z roku na rok wartości aktywów, rośnie wydajność pracy i średnia płaca, wypracowujemy z naszej działalności dodatnią akumulację środków finansowych, co pozwala na ciągłe umacnianie się spółki, dodaje Jan Gołąbek. Jan Gołąbek Rozwój sieci laboratoriów medycznych DIAGNOSTYKA jest efektem wielu czynników; zarówno wewnętrznych, opartych na właściwym zarządzaniu strategicznym i operacyjnym, jak i zewnętrznych ze specjalnym uwzględnieniem właściwego wykorzystania szans oraz możliwości towarzyszących rozwojowi całej branży, ocenia Grzegorz Polus, dyrektor Działu Marketingu Diagnostyka Sp. z o.o. Spółka Komandytowa w Krakowie (836. miejsce). Wspólny mianownik jak zawsze stanowią zasoby ludzkie, co jest o tyle specyficzne dla DIAGNOSTYKI, że inwestuje ona równolegle w stałe podnoszenie twardych i miękkich kwalifikacji swojego personelu, jak i w nieustanne polepszanie szeroko rozumianych standardów obsługi klienta. Bardzo nas cieszy wyróżnienie w rankingu Gepardów Biznesu, stanowi ono bowiem równolegle z zadowoleniem naszych klientów niezależne potwierdzenie słusznie obranego kierunku rozwoju przedsiębiorstwa oraz skutecznego wdrażania zgodnych z nim działań, dodaje Grzegorz Polus. Nasza firma od lat pozostaje jednym z wiodących przedsiębiorstw branży hodowlano-nasiennej, mówi Kamil Kaliński, specjalista ds. marketingu POLAN Sp. z o.o. w Krakowie (86. miejsce). Osiągnięty sukces na rynku, potwierdzony otrzymaniem tytułu Geparda Biznesu oraz wielu innych nagród, wynika z wielu czynników. Firma od lat wdraża politykę jakościową, mającą na celu ciągłe ulepszanie produktów, uatrakcyjnianie oferty kierowanej na rynek profesjonalny i amatorski, a także zwiększanie satysfakcji klientów i kontrahentów przez profesjonalną obsługę. Badania prowadzone we własnej bazie hodowlanej umożliwiają poszerzanie dotychczasowego asortymentu o nowe pozycje, spełniające wymagania rynku i odpowiadające występującym tendencjom. Lata to także dynamiczny rozwój eksportu, głównie do krajów Europy Środkowo-Wschodniej, a także krajów Unii Europejskiej. Nie bez znaczenia pozostaje również prowadzenie odpowiedzialnego modelu biznesu, dzięki któremu firma POLAN postrzegana jest jako wiarygodny i solidny partner, wspierający działania lokalnych społeczności, podkreśla Kamil Kaliński. DZIESIĄTA SETKA Nasza firma zajmuje się profesjonalną realizacją projektów BTL, korzystając z wieloletnich doświadczeń na rynku ogólnopolskim. Europejska Firma str. 23

13 Oferujemy szeroką gamę usług z zakresu komunikacji marketingowej (leasing pracowniczy, merchandising, promocje bezpośrednie, akcje typu: tajemniczy klient, event marketing), informuje Jarosław Major, General Manager TOP PROMOTION w Krakowie (72. miejsce). Naszymi atutami są elastyczność, doświadczenie i nowocześnie rozumiana kreatywność. Przez lata działalności zaufało nam wiele firm począwszy od lokalnych przedsiębiorców po międzynarodowe koncerny. To dzięki naszym klientom stale rozwijamy się, podnosimy sobie kolejne poprzeczki, zdywersyfikujemy usługi. Jednak największy potencjał, jakim dysponuje nasza firma, to ludzie w niej pracujący. Każdy projekt to praca setek osób w całej Polsce, pełne zaangażowanie i dbałość, aby maksymalnie odciążyć działy marketingowe i handlowe naszych klientów. To nasi pracownicy są motorem innowacyjności i nowych trendów, a zarząd poprzez reinwestowanie zysków zapewnia dobrą kondycję finansową. Ostatnim naszym działaniem było utworzenie samodzielnego działu eventów Top Events, który rozwija się bardzo dynamicznie i wierzymy, że dzięki niemu uda się jeszcze bardziej zwiększyć tempo rozwoju, dodaje Jarosław Major. Dynamiczny rozwój firmy NetArt w latach to efekt zarówno znacznego wzrostu potencjału rynku rejestracji domen i hostingu w tym czasie, ale także efekt wytężonej pracy 200-osobowego zespołu firmy. Na nasz sukces składa się wysoka jakość świadczonych usług, profesjonalizm pracowników, najwyższy poziom obsługi klientów. Wszystko to powoduje, że firma znalazła się na pozycji lidera rynku hostingu i rejestracji domen w Polsce i ma 30 proc. udziału w polskim rynku komercyjnych usług IT. Firma NetArt obsługuje obecnie ponad 300 tys. klientów, w tym 25 proc. abonentów domen.pl mówi Daniel Kotyras. dyrektor ds. marketingu i PR w NetArt Sp. z o.o. w Krakowie (75. miejsce). str. 24 Europejska Firma DRUGI TYSIĄC Jarosław Major Daniel Kotyras Krzysztof Krzysztofiak Dziś, po 17 latach działalności, z nieukrywaną satysfakcją mogę powiedzieć: tak, odnieśliśmy sukces! Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego jest największą w regionie i równocześnie jedną z największych w Polsce instytucją otoczenia biznesu, chwali się Krzysztof Krzysztofiak, prezes Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego (1010. miejsce). Stworzyliśmy sprawnie działający system wsparcia przedsiębiorczości oraz zintensyfikowaliśmy współpracę z lokalnymi agencjami, centrami biznesu i transferu technologii. Przez konsekwentne działania, które wciąż prowadzimy na rzecz rozwoju małopolskiego biznesu, umacniamy jednocześnie wizerunek MARR aktywnego partnera realizacji polityki regionalnej, partnera Małopolski regionu wiedzy i innowacji, dodaje Krzysztof Krzysztofiak. Głównym problemem leżącym w sferze zainteresowań leczniczych i naukowych naszego szpitala są wszelkie wrodzone i nabyte deformacje narządu ruchu. Wprowadzamy najnowsze techniki operacyjne, pozwalające na minimalizację pola operacyjnego, zabiegi endoskopowe, a także operacje z użyciem nowoczesnych systemów nawigacyjnych. Doświadczenie i stale podnoszone kwalifikacje personelu, a także własne zaplecze diagnostyczne sprawiają, że znacznemu skróceniu uległ średni czas pobytu pacjentów w szpitalu, podkreśla Maciej Frączek, zastępca dyrektora ds. Administracyjno-Ekonomicznych Uniwersyteckiego Szpitala Ortopedyczno-Rehabilitacyjny w Zakopanem (1018. miejsce). Pomieszczenia szpitalne, jak również jego wyposażenie są ciągle unowocześniane, tak by spełniać rosnące wymogi współczesnej medycyny. Sale operacyjne pozwalają na przeprowadzenie skomplikowanych i wielogodzinnych operacji ortopedycznych. Proces leczenia w szpitalu jest ściśle zintegrowany z działalnością dydaktycznonaukową, obejmującą: studentów VI roku Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz specjalistyczne szkolenia lekarzy, rehabilitantów i fizykoterapeutów z całego kraju. Szpital posiada akredytację Ministerstwa Zdrowia do prowadzenia specjalizacji z zakresu ortopedii i traumatologii narządu ruchu oraz anestezjologii i intensywnej terapii. Pracownicy szpitala są autorami książek, rozpraw habilitacyjnych oraz doktoratów. Proces leczenia od chwili powstania szpitala jest ściśle związany z działalnością szkolną i wychowawczą małych pacjentów. W szpitalu działają: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum i liceum ogólnokształcące, dodaje Maciej Frączek. Stały, dynamiczny rozwój FAKRO to przede wszystkim konsekwentny rozwój eksportu, który stanowi obecnie 70 proc. naszej produkcji. Nasze okna dachowe sprzedawane są w ponad 40 krajach świata, wszędzie tam, gdzie produkt znajduje zastosowanie, chwali się Janusz Komurkiewicz, dyrektora marketingu FAKRO Polska w Nowym Sączu (1037. miejsce). Dzisiaj po okno z Nowego Sącza sięga co drugi Polak. Co piąte okno dachowe kupowane na świecie to okno dachowe FAKRO. Nasza droga do sukcesu wiedzie przez innowacyjność. To nieustanna praca nad poszerzaniem i uatrakcyjnianiem naszej oferty, nad nowatorskimi rozwiązaniami i przygotowywaniem kolejnych nowości. Stawiamy na bezpieczeństwo naszych produktów. Nie mniej ważna jest ich energooszczędność. To odpowiedź na wciąż rosnące ceny gazu i prądu. Inwestujemy także w najlepszych fachowców. Nad nowymi rozwiązaniami pracuje ponad 40 konstruktorów autorów patentów. Biorąc pod uwagę liczbę zgłaszanych rocznie patentów firma FAKRO to najbardziej innowacyjna polska firma, twierdzi Janusz Komurkiewicz. Naszemu rozwojowi w latach sprzyjała hossa na rynku budowlanym, dzięki czemu mogliśmy stabilnie inwestować w rozwój potencjału produkcyjnego (nowe hale produkcyjne, nowe technologie). Okres rynkowej prosperity zaowocował powstaniem nowych konstrukcji okien dachowych. Opracowaliśmy i wdrożyliśmy linię niezwykle innowacyjnych okien dachowych o podwyższonej osi obrotu prosky. Kluczem do zdobywania kolejnych rynków jest innowacja i konsekwencja w kreowaniu strategii firmy. Dziś marka FAKRO kojarzy się z najlepszą jakością, bezpieczeństwem i innowacyjnością. Udowadniamy, że nasze produkty mogą być najlepsze nie tylko w Polsce, ale również za granicą. W ten sposób przyczyniamy się do kształtowania pozytywnego wizerunku Polski w wielu krajach świata, podkreśla Janusz Komurkiewicz. Nasza firma to od wielu lat niezmiennie kluczowe przedsiębiorstwo polskiej chemii, od 2008 roku notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Przejrzyście realizujemy cele emisyjne, mówi Jerzy Marciniak, Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny Zakładów Azotowych w Tarnowie-Mościcach (1058 miejsce). Od lat jesteśmy wiodącym eksporterem lokującym około 60 proc. sprzedaży poza granicami kraju. Nasza działalność to nie tylko core business. Wspólnie z Mitsubishi Corporation zrealizowaliśmy pionierski w kraju, wysoce proekologiczny projekt wspólnych wdrożeń, który dotyczy sprzedaży wygenerowanych jednostek redukcji emisji (ERU) z instalacji kwasu azotowego. O naszej wiarygodności i biznesowej odpowiedzialności świadczy zakwalifikowanie się Azotów Tarnów do nowego elitarnego giełdowego Indeksu RESPECT, będącego narzędziem promocji działań na rzecz środowiska naturalnego, spraw społecznych oraz ładu korporacyjnego. Działalność największego pracodawcy i mecenasa w regionie tarnowskim została zauważona, dodaje Jerzy Marciniak. Janusz Komurkiewicz Jerzy Marciniak

Regionalna Strategia Innowacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego Inteligentne specjalizaje

Regionalna Strategia Innowacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego Inteligentne specjalizaje Regionalna Strategia Innowacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego Inteligentne specjalizaje Toruń, 13.12.2012 Co oznacza inteligentna specjalizacja? Inteligentna specjalizacja to: identyfikowanie wyjątkowych

Bardziej szczegółowo

Instrumenty wsparcia przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Instrumenty wsparcia przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Urząd d Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego Instrumenty wsparcia przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - Ostrowiec Świętokrzyski,

Bardziej szczegółowo

Profil Grupy Spółka dominująca

Profil Grupy Spółka dominująca Agenda Profil Grupy PÓŁNOC Nieruchomości S.A. Segmenty działalności Grupy Inwestowanie w nieruchomości Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Sieć franczyzowa PÓŁNOC Nieruchomości Zarządzanie nieruchomościami

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013 Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013 Warszawa, 11 kwiecień 2014 Już po raz czwarty Bank Pekao przedstawia raport o sytuacji mikro i małych firm 7 tysięcy wywiadów z właścicielami firm, Badania

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Cel główny: Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa Cele szczegółowe: zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw, wzrost konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

Profesjonalizm, przewidywalność, jakość

Profesjonalizm, przewidywalność, jakość Profesjonalizm, przewidywalność, jakość Założenia programu wspierania inwestycji w Małopolsce Marek Sowa Członek Zarządu Województwa Małopolskiego 29 października 2010 Pozycja wyjściowa i potencjałregionalny

Bardziej szczegółowo

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Iwona Wendel Podsekretarz Stanu Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Warszawa, 22 maja 2014

Bardziej szczegółowo

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. www.marr.pl

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. www.marr.pl Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. MARR SA: Założona w 1993 Główny udziałowiec Województwo Małopolskie 88,8% 170 pracowników Kapitał założycielski: 87 675 000 PLN (~20 mln EUR) Oferta MARR SA

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013. Wrocław, 9 kwietnia 2014

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013. Wrocław, 9 kwietnia 2014 Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013 Wrocław, 9 kwietnia 2014 Już po raz czwarty Bank Pekao przedstawia raport o sytuacji mikro i małych firm 7 tysięcy wywiadów z właścicielami firm, Badania

Bardziej szczegółowo

Dofinansowanie na rozwój działalności i wdrożenie innowacji

Dofinansowanie na rozwój działalności i wdrożenie innowacji RPO Lubuskie 2020 Oś Priorytetowa 1 Gospodarka i innowacje PI 3 c Zwiększone zastosowanie innowacji w przedsiębiorstwach sektora MŚP W ramach PI mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa mogą uzyskać wsparcie

Bardziej szczegółowo

Projekty proinnowacyjne inicjatywy instytucji otoczenia biznesu wspierające innowacyjność firm

Projekty proinnowacyjne inicjatywy instytucji otoczenia biznesu wspierające innowacyjność firm Projekty proinnowacyjne inicjatywy instytucji otoczenia biznesu wspierające innowacyjność firm Bydgoszcz, 14.05.2014 Pracodawcy Pomorza i Kujaw Związek Pracodawców Pracodawcy Pomorza i Kujaw to regionalny

Bardziej szczegółowo

W porównaniu z poprzednimi w obecnej edycji Phare zmienił się zakres przedmiotowy inwestycji. Firmy produkcyjne i usługowe

W porównaniu z poprzednimi w obecnej edycji Phare zmienił się zakres przedmiotowy inwestycji. Firmy produkcyjne i usługowe Pierwsze wnioski o dotacje z Phare 2002 Znane są terminy składania wniosków przez firmy z sektora MŚP o dofinansowanie działań w ramach programów Phare 2002. Już w lipcu 2004 r. małe i średnie przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Dotacje dla wiedzy i technologii

Dotacje dla wiedzy i technologii Dotacje dla wiedzy i technologii Ewelina Hutmańska, Wiceprezes Zarządu Capital-ECI sp. z o.o. Polskie firmy wciąż są wtórnymi innowatorami Ponad 34,5 mld zł wydały na innowacje firmy, zatrudniające powyżej

Bardziej szczegółowo

CO NOWEGO W RPO WK-P dla PRZEDSIĘBIORCÓW? Opracował: Lech Światły

CO NOWEGO W RPO WK-P dla PRZEDSIĘBIORCÓW? Opracował: Lech Światły CO NOWEGO W RPO WK-P dla PRZEDSIĘBIORCÓW? Opracował: Lech Światły URZĄD MARSZAŁKOWSKI WK-P zamierza uruchomić wsparcie m.in. na następujące projekty w ramach osi priorytetowej 1 Wzmocnienie innowacyjności

Bardziej szczegółowo

Prezentacja inwestorska

Prezentacja inwestorska Prezentacja inwestorska Profil biznesu kooperacja w zakresie produkcji elementów wykonanych z blach + PRODUKCJA SYSTEMÓW ODPROWADZANIA SPALIN WYKONANYCH ZE STALI NIERDZEWNYCH + handel akcesoriami i elementami

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013. Olsztyn, 24 marca 2014

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013. Olsztyn, 24 marca 2014 Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013 Olsztyn, 24 marca 2014 Już po raz czwarty Bank Pekao przedstawia raport o sytuacji mikro i małych firm 7 tysięcy wywiadów z właścicielami firm, Badania

Bardziej szczegółowo

Jerzy Majchrzak Dyrektor Departamentu Innowacji i Przemysłu

Jerzy Majchrzak Dyrektor Departamentu Innowacji i Przemysłu Jerzy Majchrzak Dyrektor Departamentu Innowacji i Przemysłu AUTOEVENT 2014 2 PRZEMYSŁ MOTORYZACYJNY Jeden z największych producentów samochodów i komponentów motoryzacyjnych w regionie Europy Środkowo-Wschodniej.

Bardziej szczegółowo

Usługi dystrybucyjne FMCG

Usługi dystrybucyjne FMCG Usługi dystrybucyjne FMCG 1990 powstaje firma handlowa Mister w Tychach 1992 rozpoczynamy współpracę z firmą Procter&Gamble jako jedna z 650 polskich hurtowni 1993 25 firm zostaje regionalnymi dystrybutorami

Bardziej szczegółowo

Spółka prowadzi działalność na terenie całej Europy, w czym niezmiernie pomagają dwa biura operacyjne: we Francji oraz w Holandii.

Spółka prowadzi działalność na terenie całej Europy, w czym niezmiernie pomagają dwa biura operacyjne: we Francji oraz w Holandii. Profil firmy Trans Polonia S.A. jest wyspecjalizowanym operatorem logistycznym świadczącym usługi z zakresu transportu oraz kompleksowej organizacji logistyki ciekłych ładunków chemicznych, Spółka prowadzi

Bardziej szczegółowo

Kontekst sytuacyjny: Pytanie pozostaje tylko w jakich obszarach ich rozwijać?

Kontekst sytuacyjny: Pytanie pozostaje tylko w jakich obszarach ich rozwijać? WPŁYW POZIOMU ŚWIADOMOŚCI BIZNESOWEJ NA ROZWÓJ ORGANIZACJI SPRZEDAŻY NA RYNKU PRODUKTÓW FMCG Szanowni Państwo, Przedstawiamy Państwu poniższą ofertę dotyczącą wsparcia pracowników działu sprzedaży w Państwa

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku Szczecin, 18 marca 2014

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku Szczecin, 18 marca 2014 Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013 Szczecin, 18 marca 2014 Już po raz czwarty Bank Pekao przedstawia raport o sytuacji mikro i małych firm 7 tysięcy wywiadów z właścicielami firm, Badania

Bardziej szczegółowo

MOTOMED Raport CSR. Strona 1

MOTOMED Raport CSR.  Strona 1 MOTOMED 2016 Raport CSR www.motomed.com.pl Strona 1 Strategia CSR Głównymi celami projektu Wdrożenie CSR były rozwinięcie i wdrożenie strategii CSR w trzech obszarach: 1. Ochrona środowiska naturalnego

Bardziej szczegółowo

Analiza strategiczna SWOT innowacyjności gospodarki Małopolski. Kraków, 9 marca 2012 r.

Analiza strategiczna SWOT innowacyjności gospodarki Małopolski. Kraków, 9 marca 2012 r. Analiza strategiczna SWOT innowacyjności gospodarki Małopolski Kraków, 9 marca 2012 r. Etap diagnostyczny Diagnoza pogłębiona (załącznik do RSI WM 2012-2020) Synteza diagnozy część 2 dokumentu RSI Analiza

Bardziej szczegółowo

Możliwości funkcjonowania i rozwoju Klastra Turystyki Medycznej i Uzdrowiskowej w województwie kujawskopomorskim

Możliwości funkcjonowania i rozwoju Klastra Turystyki Medycznej i Uzdrowiskowej w województwie kujawskopomorskim Możliwości funkcjonowania i rozwoju Klastra Turystyki Medycznej i Uzdrowiskowej w województwie kujawskopomorskim Dr inż. Agnieszka Goździewska-Nowicka Cel badania Celem badania było dokonanie analizy potencjału

Bardziej szczegółowo

Małopolskie Regionalny Program Operacyjny 2007-2013 DZIAŁANIE 2.1 ROZWOJ I PODNIESIENIE KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW Schemat A

Małopolskie Regionalny Program Operacyjny 2007-2013 DZIAŁANIE 2.1 ROZWOJ I PODNIESIENIE KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW Schemat A Małopolskie Regionalny Program Operacyjny 2007-2013 DZIAŁANIE 2.1 ROZWOJ I PODNIESIENIE KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW Numer i nazwa priorytetu Oś Priorytetowa 2. Gospodarka regionalnej szansy Instytucja

Bardziej szczegółowo

Instytut Keralla Research Raport sygnalny Sygn /271

Instytut Keralla Research Raport sygnalny Sygn /271 Instytut Keralla Research Raport sygnalny Sygn. 13.09.2016/271 2016 1.1. Małe, średnie i duże firmy w 2015 roku Jak wynika z danych GUS, liczba firm zatrudniających w 2015 roku co najmniej 10 osób wyniosła

Bardziej szczegółowo

MAŁOPOLSKO PODKARPACKIEGO KLASTRA CZYSTEJ ENERGII. 03 czerwca 2008 r

MAŁOPOLSKO PODKARPACKIEGO KLASTRA CZYSTEJ ENERGII. 03 czerwca 2008 r Możliwości finansowania dla MAŁOPOLSKO PODKARPACKIEGO KLASTRA CZYSTEJ ENERGII 03 czerwca 2008 r OLGA WARZECHA CENTRUM TRANSFERU TECHNOLOGII AGH Dział Obsługi Funduszy Strukturalnych tel. 12 617 31 59 warzecha@agh.edu.pl

Bardziej szczegółowo

Planowane kierunki instrumentów wsparcia dla MŚP w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata

Planowane kierunki instrumentów wsparcia dla MŚP w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata Planowane kierunki instrumentów wsparcia dla MŚP w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Rafał Solecki Dyrektor MCP Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości (MCP) jest

Bardziej szczegółowo

Grupa Hoteli WAM Sp. z o. o.

Grupa Hoteli WAM Sp. z o. o. Grupa Hoteli WAM Sp. z o. o. Opis działalności Grupa Hoteli WAM Sp. z o.o. to sieć polskich hoteli działająca na terenie Polski, od lat budująca stabilną i przyjazną markę hoteli na rynku usług turystycznych.

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Klaster Grupa Meblowa HORECA. Toruń, 28.04.2015 r.

Stowarzyszenie Klaster Grupa Meblowa HORECA. Toruń, 28.04.2015 r. Stowarzyszenie Klaster Grupa Meblowa HORECA Toruń, 28.04.2015 r. GRUPA MEBLOWA HORECA 9 firm produkcyjnych oraz WSZP/UMK 2 firmy z branży informatycznej Produkcja mebli w technologiach: drewno, płyty meblowe,

Bardziej szczegółowo

Projekt Europejski Wymiar Łodzi Wsparcie przedsiębiorców z Łodzi środkami Unii Europejskiej

Projekt Europejski Wymiar Łodzi Wsparcie przedsiębiorców z Łodzi środkami Unii Europejskiej Projekt Europejski Wymiar Łodzi Wsparcie przedsiębiorców z Łodzi środkami Unii Europejskiej Towarzystwo Inicjatyw Europejskich ul. Próchnika 1 lok. 303 90-408 Maj 2013 Operator Programu Wolontariatu Długoterminowego

Bardziej szczegółowo

Prowadzący Andrzej Kurek

Prowadzący Andrzej Kurek Prowadzący Andrzej Kurek Centrala Rzeszów Oddziały Lublin, Katowice Zatrudnienie ponad 70 osób SprzedaŜ wdroŝenia oprogramowań firmy Comarch Dopasowania branŝowe Wiedza i doświadczenie Pełna obsługa: Analiza

Bardziej szczegółowo

Współpraca pracowników naukowych z parkami technologicznymi na przykładzie Finlandii - propozycja implementacji rozwiązań dla Polski

Współpraca pracowników naukowych z parkami technologicznymi na przykładzie Finlandii - propozycja implementacji rozwiązań dla Polski Współpraca pracowników naukowych z parkami technologicznymi na przykładzie Finlandii - propozycja implementacji rozwiązań dla Polski Dr inż. MBA Janusz Marszalec Centrum Edisona, Warszawa 8 kwietnia 2014

Bardziej szczegółowo

BOŚ Eko Profit S.A. nowa oferta dla inwestorów realizujących projekty energetyki odnawialnej

BOŚ Eko Profit S.A. nowa oferta dla inwestorów realizujących projekty energetyki odnawialnej UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO BOŚ Eko Profit S.A. nowa oferta dla inwestorów realizujących projekty energetyki odnawialnej Poznań, 24.11.2010 r. Rynek Zielonych

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego. na lata 2014-2020. Kraków, 15 czerwca 2015 r.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego. na lata 2014-2020. Kraków, 15 czerwca 2015 r. Kraków, 15 czerwca 2015 r. Tomasz Sokół Zastępca Dyrektora Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 1 na lata 2014-2020 2 Środki na wsparcie przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Inwestycje zagraniczne w Małopolsce 2009-2010

Inwestycje zagraniczne w Małopolsce 2009-2010 Inwestycje zagraniczne w Małopolsce 2009-2010 Inwestycje zagraniczne w Małopolsce 2009-2010 Plan prezentacji 1. Metody badań 2. Dynamika napływu inwestycji 3. Typy inwestycji 4. Struktura branżowa inwestycji

Bardziej szczegółowo

Małopolska tu warto inwestować! Rafał Solecki Dyrektor Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości

Małopolska tu warto inwestować! Rafał Solecki Dyrektor Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości Małopolska tu warto inwestować! Rafał Solecki Dyrektor Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości Rezultaty wdrażania funduszy europejskich na rzecz przedsiębiorstw - perspektywa 2007-2013 zakontraktowano

Bardziej szczegółowo

Comarch: Profil firmy 2008

Comarch: Profil firmy 2008 I www.comarch.com Krakowska Konferencja Giełdowa Comarch: Profil firmy 2008 Konrad Tarański Dyrektor Finansowy Comarch październik 2008, Kraków Comarch: Historia Misja Sfera działań Rozwój W ujęciu globalnym

Bardziej szczegółowo

ROTOPINO.PL SPÓŁKA AKCYJNA

ROTOPINO.PL SPÓŁKA AKCYJNA RAPORT KWARTALNY ROTOPINO.PL SPÓŁKA AKCYJNA z siedziba w Bydgoszczy za okres 01.10.2012r. 31.12.2012r. Bydgoszcz, dnia 14.02.2013 roku 1 Spis treści 1. Wybrane dane finansowe Emitenta... 3 2. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Wrocławskie Centrum Transferu Technologii Politechniki Wrocławskiej

Wrocławskie Centrum Transferu Technologii Politechniki Wrocławskiej Wrocławskie Centrum Transferu Technologii Politechniki Wrocławskiej Prof. zw. dr hab. inż. Jan Koch Wrocław, 14 grudnia 2011 r. Akt powołania i statut WCTT Centrum powołano 23 marca 1995 r. WCTT jest pierwszym

Bardziej szczegółowo

Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości S.A.

Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości S.A. Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości S.A. powstała w 1997 r. w ramach Kontraktu Regionalnego dla województwa śląskiego. W 2000 r. Agencja została włączona w Krajowy System Usług dla małych i średnich przedsiębiorstw.

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE 31-223 Kraków, ul. Kazimierza Wyki 3 e-mail:sekretariatuskrk@stat.gov.pl tel. 012 415 60 11 Internet: http://www.stat.gov.pl/krak Informacja sygnalna - Nr 15 Data opracowania

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku Białystok, 3 kwietnia 2014

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku Białystok, 3 kwietnia 2014 Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013 Białystok, 3 kwietnia 2014 Już po raz czwarty Bank Pekao przedstawia raport o sytuacji mikro i małych firm 7 tysięcy wywiadów z właścicielami firm, Badania

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku Zielona Góra, 13 marca 2014

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku Zielona Góra, 13 marca 2014 Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013 Zielona Góra, 13 marca 2014 Już po raz czwarty Bank Pekao przedstawia raport o sytuacji mikro i małych firm 7 tysięcy wywiadów z właścicielami firm, Badania

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla mikroprzedsiębiorstw

Wsparcie dla mikroprzedsiębiorstw Wsparcie dla mikroprzedsiębiorstw Portal finansowy IPO.pl Każde mikroprzedsiębiorstwo powinno skorzystać ze wsparcia funduszy unijnych. Fundusze te mają bardzo wiele zalet, które wpływają pozytywnie na

Bardziej szczegółowo

RAPORT ZA III KWARTAŁ 2010 R. WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA. z siedzibą w Poznaniu

RAPORT ZA III KWARTAŁ 2010 R. WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA. z siedzibą w Poznaniu RAPORT ZA III KWARTAŁ 2010 R. WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Poznaniu 15-11-2010 1. Podstawowe informacje o Emitencie Nazwa WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA Siedziba ul. Szarych Szeregów 27, 60-462 Poznań

Bardziej szczegółowo

KSU - usługi dla firm i osób pragnących je założyć

KSU - usługi dla firm i osób pragnących je założyć KSU - usługi dla firm i osób pragnących je założyć Opracowano w CIiPKZ w Tarnowie na podstawie: 1 SPIS TREŚCI: KSU usługi dla firmy i osób pragnących je założyć O KSU 3 Rodzaje usług 4 Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem działalności innowacyjnej- działania PARP

Wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem działalności innowacyjnej- działania PARP Mirosław Marek PARP, Prezes Zarządu Wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem działalności innowacyjnej- działania PARP Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP)

Bardziej szczegółowo

Komisja Nadzoru Finansowego. Raport bieżący nr 10/2009

Komisja Nadzoru Finansowego. Raport bieżący nr 10/2009 NORDEA BANK POLSKA S.A. Komisja Nadzoru Finansowego Raport bieżący nr 10/2009 Data sporządzenia: 2009-04-07 Temat: Opinia Rady Nadzorczej na temat sytuacji spółki Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt. 2

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Grupy Impel 25 września 2003

Prezentacja Grupy Impel 25 września 2003 Prezentacja Grupy Impel 25 września 2003 Grupa Impel - podstawowe informacje Największa w Polsce grupa firm świadczących usługi wspierające funkcjonowanie przedsiębiorstw i instytucji. Lider na polskim

Bardziej szczegółowo

BADANIE RYNKU KONSTRUKCJI STALOWYCH W POLSCE

BADANIE RYNKU KONSTRUKCJI STALOWYCH W POLSCE INSTYTUT INFORMACJI RYNKOWEJ DPCONSULTING WWW.IIR-DPC.PL BADANIE RYNKU KONSTRUKCJI STALOWYCH W POLSCE Dla POLSKIEJ IZBY KONSTRUKCJI STALOWYCH lipiec - sierpień 2015 METODOLOGIA Badanie przeprowadzono techniką

Bardziej szczegółowo

Grupa Hoteli WAM Sp. z o. o.

Grupa Hoteli WAM Sp. z o. o. Powrót do wyników Grupa Hoteli WAM Sp. z o. o. Zatrudnieni e Na dzień 2 czerwca 2014 r. 400 pracowników (suma uwzględnia uczniów praktycznej nauki zawodu, osoby na urlopach macierzyńskich, rodzicielskich,

Bardziej szczegółowo

Badanie strategicznych strategicznych branż bran w M a Małopolsce branże IT i B&R Krakó ków, 1 8 gru n a 2008 r.

Badanie strategicznych strategicznych branż bran w M a Małopolsce branże IT i B&R Krakó ków, 1 8 gru n a 2008 r. wmałopolsce branże IT i B&R Kraków, 18 grudnia 2008 r. CEL BADANIA: uzyskanie informacji na temat sytuacji przedsiębiorstw oraz na temat zapotrzebowania na kadry wśród podmiotów gospodarczych działających

Bardziej szczegółowo

Publikacja wyników finansowych za rok marca 2016 roku

Publikacja wyników finansowych za rok marca 2016 roku Publikacja wyników finansowych za rok 18 marca 2016 roku AGENDA Podstawowe informacje o działalności Grupy PEKAES Kluczowe informacje za rok Otoczenie ekonomiczne Wyniki finansowe za rok Informacje dodatkowe

Bardziej szczegółowo

Fundusze strukturalne i przedakcesyjne dla MŚP

Fundusze strukturalne i przedakcesyjne dla MŚP Fundusze strukturalne i przedakcesyjne dla MŚP Michał Janas Centrum Wspierania Biznesu w Rzeszowie www.spp.org.pl Plan 1) PHARE 2002 2) 3) Phare 2002 Program Rozwoju Przedsiębiorstw Usługi doradcze w następuj

Bardziej szczegółowo

BANK ZACHODNI WBK STRATEGIA, CELE I SUKCESY

BANK ZACHODNI WBK STRATEGIA, CELE I SUKCESY BANK ZACHODNI WBK STRATEGIA, CELE I SUKCESY GRUPA BANKU ZACHODNIEGO WBK BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych BZ WBK Asset Management BZ WBK Leasing BZ WBK Faktor BZ WBK Aviva W oparciu o współpracę

Bardziej szczegółowo

I oś priorytetowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Szczecinek, 24 września 2015r.

I oś priorytetowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Szczecinek, 24 września 2015r. I oś priorytetowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Szczecinek, 24 września 2015r. GOSPODARKA- INNOWACJE- NOWOCZESNE TECHNOLOGIE Celem głównym OP 1 jest podniesienie

Bardziej szczegółowo

Rozwój przedsiębiorczości w województwie śląskim w kontekście CSR Działania GARR S.A. na rzecz rozwoju przedsiębiorczości w województwie śląskim

Rozwój przedsiębiorczości w województwie śląskim w kontekście CSR Działania GARR S.A. na rzecz rozwoju przedsiębiorczości w województwie śląskim Rozwój przedsiębiorczości w województwie śląskim w kontekście CSR Działania GARR S.A. na rzecz rozwoju przedsiębiorczości w województwie śląskim Katowice, 22.11.2013 r. Główne obszary działalności DOTACJE

Bardziej szczegółowo

HISTORIA JAKOŚĆ, SKUTECZNOŚĆ, NOWOCZESNOŚĆ. Jesteśmy z tego dumni! Małgorzata i Jerzy Wiśniewscy

HISTORIA JAKOŚĆ, SKUTECZNOŚĆ, NOWOCZESNOŚĆ. Jesteśmy z tego dumni! Małgorzata i Jerzy Wiśniewscy P ÓSPÓŁKA POLSKA POLSKA I PRYWATNA I PRYWATNA HISTORIA Był rok 1994. Mieliśmy pomysł na biznes. I tak powstał garażowy Piecobiogaz. Dziś giełdowe PBG stoi na czele Grupy firm zatrudniającej kilka tysięcy

Bardziej szczegółowo

Oferujemy kompleksową obsługę inwestycji "od projektu do efektu".

Oferujemy kompleksową obsługę inwestycji od projektu do efektu. O nas Przedsiębiorstwo Inżynierii Środowiska EkoWodrol Spółka z o.o. z siedzibą w Koszalinie istnieje od roku 1992, jednak tradycje firmy na Pomorzu Środkowym sięgają 1959 roku. Od wielu lat z powodzeniem

Bardziej szczegółowo

Doradcy24 - Strategia i założenia modelu biznesowego. Doradcy24 sp. z o.o., ul. Pańska 73, Warszawa

Doradcy24 - Strategia i założenia modelu biznesowego. Doradcy24 sp. z o.o., ul. Pańska 73, Warszawa Doradcy24 - Strategia i założenia modelu biznesowego AGENDA 1. Informacje o spółce 2. Rynek 3. Działalność Doradcy24 4. Strategia na lata 2008-2012 5. Cele emisji i debiutu na NewConnect Profil firmy W

Bardziej szczegółowo

Dorota Bryk Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Lublin, 23.03.2010 r.

Dorota Bryk Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Lublin, 23.03.2010 r. Dorota Bryk Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Lublin, 23.03.2010 r. Projekt Tendencje rozwojowe przedsiębiorstw i popyt na pracę w województwie lubelskim w kontekście organizacji przez Polskę

Bardziej szczegółowo

Działalność przedsiębiorstw leasingowych w 2013 roku

Działalność przedsiębiorstw leasingowych w 2013 roku GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 10 września 2014 r. Działalność przedsiębiorstw leasingowych w 2013 roku Badaniem objęte zostały 123 przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Jesteśmy tam, gdzie się buduje

Jesteśmy tam, gdzie się buduje Jesteśmy tam, gdzie się buduje WKT to wiodący dystrybutor specjalistycznych materiałów i systemów budowlanych wysokiej jakości produkty sygnowane markami światowych producentów ogólnopolska sieć sprzedaży

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE W POLIGRAFII 2014-2020

DOTACJE NA INNOWACJE W POLIGRAFII 2014-2020 DOTACJE NA INNOWACJE W POLIGRAFII 2014-2020 inż. Paweł Szarubka Integrator Systemów Poligraficznych Sp. z o.o. Reprograf Group Warszawa Polska poligrafia posiada bardzo duży potencjał, a dzięki ogromnym

Bardziej szczegółowo

Business in Małopolska. MARR S.A. dla inwestora Współpraca z JST. tworzenie marki gospodarczej regionu. Kraków 13 listopada 2013

Business in Małopolska. MARR S.A. dla inwestora Współpraca z JST. tworzenie marki gospodarczej regionu. Kraków 13 listopada 2013 Business in Małopolska tworzenie marki gospodarczej regionu MARR S.A. dla inwestora Współpraca z JST Kraków 13 listopada 2013 MARR S.A. Departament Obsługi Inwestora Centrum Business in Małopolska Oferta

Bardziej szczegółowo

2016 CONSULTING DLA MŚP. Badanie zapotrzebowania na usługi doradcze

2016 CONSULTING DLA MŚP. Badanie zapotrzebowania na usługi doradcze 2016 CONSULTING DLA MŚP Badanie zapotrzebowania na usługi doradcze 1 O raporcie Wraz ze wzrostem świadomości polskich przedsiębiorców rośnie zapotrzebowanie na różnego rodzaju usługi doradcze. Jednakże

Bardziej szczegółowo

GOSPODARKĘ REGIONALNEJ SZANSY

GOSPODARKĘ REGIONALNEJ SZANSY Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości jako Instytucja Pośrednicząca II stopnia w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 wdraża II Osi Priorytetową GOSPODARKĘ REGIONALNEJ

Bardziej szczegółowo

KLUCZOWE INDYKATORY OSIĄGNIĘĆ O CHARAKTERZE POWSZECHNYM

KLUCZOWE INDYKATORY OSIĄGNIĘĆ O CHARAKTERZE POWSZECHNYM Spis treści Wstęp 15 KLUCZOWE INDYKATORY OSIĄGNIĘĆ O CHARAKTERZE POWSZECHNYM A.1. Płaszczyzna finansowa 19 A.1.1. Tworzenie wartości przedsiębiorstwa 19 A.1.2. Tworzenie wartości dla akcjonariuszy przez

Bardziej szczegółowo

Agro Klaster Kujawy regionalna organizacja przedsiębiorców sektora rolno-spożywczego

Agro Klaster Kujawy regionalna organizacja przedsiębiorców sektora rolno-spożywczego Agro Klaster Kujawy regionalna organizacja przedsiębiorców sektora rolno-spożywczego Michał Majcherek Agro Klaster Kujawy Stowarzyszenie Na Rzecz Innowacji i Rozwoju W dzisiejszych warunkach konkurencyjność

Bardziej szczegółowo

budujemy zaufanie w audycie

budujemy zaufanie w audycie budujemy zaufanie w audycie Misją 4AUDYT jest dostarczanie klientom najlepszych, zindywidualizowanych i kompleksowych rozwiązań biznesowych w zakresie finansów i rachunkowości, z uwzględnieniem ich skutków

Bardziej szczegółowo

PRZYKŁADOWE STRONY. Sektor. budowlany. w Polsce 2016 Analiza regionalna. Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata

PRZYKŁADOWE STRONY. Sektor. budowlany. w Polsce 2016 Analiza regionalna. Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata PRZYKŁADOWE STRONY Sektor budowlany w Polsce 2016 Analiza regionalna Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2016-2021 RYNEK BUDOWLANY OGÓŁEM Produkcja budowlano-montażowa Największy udział w produkcji

Bardziej szczegółowo

UBOJNIA DROBIU Inwestycja WIPASZ SA w Międzyrzecu Podlaskim

UBOJNIA DROBIU Inwestycja WIPASZ SA w Międzyrzecu Podlaskim UBOJNIA DROBIU Inwestycja WIPASZ SA w Międzyrzecu Podlaskim WIPASZ SA PODSTAWOWE INFORMACJE WIPASZ SA funkcjonuje na rynku od 20 lat i jest w 100% polskim przedsiębiorstwem. Spółka jest największym polskim

Bardziej szczegółowo

Oferta handlowa Outsourcing usług

Oferta handlowa Outsourcing usług Oferta handlowa Outsourcing usług Informacja o firmie Towarzystwo Zarządzające SKOK oferuje nowoczesne produkty i usługi przede wszystkim Kasom Stefczyka oraz podmiotom systemu SKOK w Polsce. Specjalizujemy

Bardziej szczegółowo

Priorytety ZWM w zakresie polityki regionalnej na rzecz rozwoju gospodarczego

Priorytety ZWM w zakresie polityki regionalnej na rzecz rozwoju gospodarczego XXXVI posiedzenie Komisji Wspólnej Samorządów Terytorialnych i Gospodarczych Małopolski Marek Sowa Marszałek Województwa Małopolskiego Kluczowe zadania dla Regionu: 1. Finalizacja pakietu planowania strategicznego

Bardziej szczegółowo

Debiut na NewConnect. Autoryzowanym Doradcą spółki jest Grant Thornton Frąckowiak. Warszawa, 31 sierpnia 2011 r.

Debiut na NewConnect. Autoryzowanym Doradcą spółki jest Grant Thornton Frąckowiak. Warszawa, 31 sierpnia 2011 r. Debiut na NewConnect Autoryzowanym Doradcą spółki jest Grant Thornton Frąckowiak Warszawa, 31 sierpnia 2011 r. Historia spółki 1949 rozpoczęcie działalności Spółdzielnia Farmaceutyczna POLON. 2001 przekształcenie

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania finansowe, na których można polegać Financial Services

Rozwiązania finansowe, na których można polegać Financial Services Łatwiejszy leasing w Siemens Rozwiązania finansowe, na których można polegać Financial Services s 6% Struktura portfela środków trwałych sfinansowanych przez Siemens Finance Sp. z o.o. w roku 21 (w procentach)

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku Poznań, 26 marca 2014

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku Poznań, 26 marca 2014 Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013 Poznań, 26 marca 2014 Już po raz czwarty Bank Pekao przedstawia raport o sytuacji mikro i małych firm 7 tysięcy wywiadów z właścicielami firm, Badania

Bardziej szczegółowo

Czy ochrona środowiska i odnawialne źródła energii są efektywne finansowo?

Czy ochrona środowiska i odnawialne źródła energii są efektywne finansowo? Czy ochrona środowiska i odnawialne źródła energii są efektywne finansowo? Dariusz Lipka, Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Kraków, 11.12.2013 r. Specyfika projektów energetyki odnawialnej -

Bardziej szczegółowo

NOWY HORYZONT MYŚLENIA O BIZNESIE

NOWY HORYZONT MYŚLENIA O BIZNESIE NOWY HORYZONT MYŚLENIA O BIZNESIE Przewodnik dla przedsiębiorców o nowych możliwościach finansowania z programu Instrument dla MŚP w ramach Horyzontu 2020 80 mld euro na innowacje! HORYZONT 2020 to największy

Bardziej szczegółowo

Pożyczki dla przedsiębiorców w ramach funduszy pożyczkowych prowadzonych przez Fundację Rozwoju Regionu Rabka

Pożyczki dla przedsiębiorców w ramach funduszy pożyczkowych prowadzonych przez Fundację Rozwoju Regionu Rabka Pożyczki dla przedsiębiorców w ramach funduszy pożyczkowych prowadzonych przez Fundację Rozwoju Regionu Rabka O FRRR Fundacja Rozwoju Regionu Rabka powstała w1998 roku w wyniku przekształcenia Komitetu

Bardziej szczegółowo

ergo energy to: www.ergoenergy.pl

ergo energy to: www.ergoenergy.pl ergo energy to: Sprzedaż energii elektrycznej na terenie całego kraju. Lider w implementacji nowatorskich rozwiązań. Realizacja projektów w ramach programów unijnych. Realizacja programów inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJA OTWARCIA OTK 2015 PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ NA ŚCIEŻKACH KARIERY

KONFERENCJA OTWARCIA OTK 2015 PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ NA ŚCIEŻKACH KARIERY KONFERENCJA OTWARCIA OTK 2015 PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ NA ŚCIEŻKACH KARIERY Organizatorzy: Urząd Miasta Rybnika Izba Przemysłowo - Handlowa Rybnickiego Okręgu Przemysłowego GRUPA FIRM MUTAG Temat: CIT RYBNIK

Bardziej szczegółowo

Akcjonariusze TIM S.A.

Akcjonariusze TIM S.A. Wrocław, 20.03.2015 r. Krzysztof Folta Prezes Zarządu TIM S.A. Akcjonariusze TIM S.A. Szanowni Państwo, Mam zaszczyt przekazać Państwu jednostkowy Raport Roczny TIM SA oraz skonsolidowany Raport Roczny

Bardziej szczegółowo

20 LAT DOŚWIADCZEŃ Rok założenia 1989

20 LAT DOŚWIADCZEŃ Rok założenia 1989 20 LAT DOŚWIADCZEŃ Rok założenia 1989 Nowa jakość konstrukcji stalowych Konstrukcje specjalne Quinto Sp. z o.o. 41-922 Radzionków, ul. Objazdowa 5-9 tel. +48 32 289 04 15, fax.: +48 32 289 57 82 Dział

Bardziej szczegółowo

Inwestycje Kapitałowe

Inwestycje Kapitałowe Inwestycje Kapitałowe Twoje pomysły i nasz kapitał 27 mln na innowacje 1 Nie wystarczy być we właściwym miejscu we właściwym czasie. Musisz być z właściwą osobą we właściwym miejscu we właściwym czasie.

Bardziej szczegółowo

List Prezesa Zarządu Grupy Kapitałowej Colian Holding S.A. do Akcjonariuszy

List Prezesa Zarządu Grupy Kapitałowej Colian Holding S.A. do Akcjonariuszy List Prezesa Zarządu Grupy Kapitałowej Colian Holding S.A. do Akcjonariuszy Szanowni Akcjonariusze, Miniony rok był dla naszej Grupy bardzo intensywny. Za nami wiele niezwykle ważnych i zakończonych sukcesem

Bardziej szczegółowo

Agenda. www.polnoc.pl

Agenda. www.polnoc.pl Agenda Profil Grupy PÓŁNOC Nieruchomości S.A. Segmenty działalności Grupy Inwestowanie w nieruchomości Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Sieć franczyzowa Zarządzanie nieruchomościami Wybrane wyniki

Bardziej szczegółowo

Potencjał inwestycyjny w polskim sektorze budownictwa energetycznego sięga 30 mld euro

Potencjał inwestycyjny w polskim sektorze budownictwa energetycznego sięga 30 mld euro Kwiecień 2013 Katarzyna Bednarz Potencjał inwestycyjny w polskim sektorze budownictwa energetycznego sięga 30 mld euro Jedną z najważniejszych cech polskiego sektora energetycznego jest struktura produkcji

Bardziej szczegółowo

Profil Grupy Spółka dominująca

Profil Grupy Spółka dominująca Agenda Profil Grupy PÓŁNOC Nieruchomości S.A. Segmenty działalności Grupy Inwestowanie w nieruchomości Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Sieć franczyzowa PÓŁNOC Nieruchomości Zarządzanie nieruchomościami

Bardziej szczegółowo

Programowanie perspektywy finansowej w Wielkopolsce. Oś Priorytetowa I- Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka

Programowanie perspektywy finansowej w Wielkopolsce. Oś Priorytetowa I- Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka 1 Programowanie perspektywy finansowej 2014-2020 w Wielkopolsce Oś Priorytetowa I- Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka 2 Alokacja środków na WRPO 2014+ WRPO 2014+ 2 450,2 mln euro (EFRR 1 760,9 mln

Bardziej szczegółowo

Obszary inteligentnych specjalizacji

Obszary inteligentnych specjalizacji Obszary inteligentnych specjalizacji Województwa Lubuskiego Wprowadzenie Inteligentna specjalizacja jest narzędziem programowania polityki innowacyjności, którego celem jest realizacja Strategii na rzecz

Bardziej szczegółowo

DEBIUT NA NEWCONNECT 13 LIPCA 2011 R. Siedziba: Wrocław Strona Emitenta: www.internetworks.pl. Prezentacja Spółki

DEBIUT NA NEWCONNECT 13 LIPCA 2011 R. Siedziba: Wrocław Strona Emitenta: www.internetworks.pl. Prezentacja Spółki DEBIUT NA NEWCONNECT Siedziba: Wrocław Strona Emitenta: www.internetworks.pl 13 LIPCA 2011 R. Prezentacja Spółki PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI WDRAŻANIE OPROGRAMOWANIA WSPIERAJĄCEGO ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA WYNIKÓW GRUPY KAPITAŁOWEJ EMMERSON REALTY S.A. 2014 r. I-III kw. 2015 r.

PREZENTACJA WYNIKÓW GRUPY KAPITAŁOWEJ EMMERSON REALTY S.A. 2014 r. I-III kw. 2015 r. PREZENTACJA WYNIKÓW GRUPY KAPITAŁOWEJ EMMERSON REALTY S.A. 2014 r. I-III kw. 2015 r. AGENDA Profil firmy Grupa Emmerson Realty S.A. Wybrane wyniki finansowe Zasięg działania Kierunki rozwoju Jeden z liderów

Bardziej szczegółowo

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA Oś Priorytetowa I Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA Oś Priorytetowa I Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020 Oś Priorytetowa I Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka Alokacja środków na WRPO 2014+ WRPO 2014+ 2 450,2 mln euro (EFRR 1 760,9 mln euro;

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZ POŻYCZKOWY DLA KOBIET. Ministerstwo Gospodarki Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Jelenia Góra, grudzień 2014 r.

FUNDUSZ POŻYCZKOWY DLA KOBIET. Ministerstwo Gospodarki Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Jelenia Góra, grudzień 2014 r. FUNDUSZ POŻYCZKOWY DLA KOBIET Ministerstwo Gospodarki Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Jelenia Góra, grudzień 2014 r. I. Fundusz pożyczkowy dla kobiet... 3 1. Termin przyjmowania wniosków... 3 2. Limity

Bardziej szczegółowo

SEKTOR METALOWO-ODLEWNICZY W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM

SEKTOR METALOWO-ODLEWNICZY W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM Ankieta na potrzeby raportu pt.: Opracowanie analizy i rekomendacji dot. Rozwoju innowacyjnych gałęzi gospodarki regionu branży metalowo- odlewniczej SEKTOR METALOWO-ODLEWNICZY W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM

Bardziej szczegółowo

ROTOPINO.PL SPÓŁKA AKCYJNA

ROTOPINO.PL SPÓŁKA AKCYJNA RAPORT KWARTALNY ROTOPINO.PL SPÓŁKA AKCYJNA z siedziba w Bydgoszczy za okres 01.07.2012r. 30.09.2012r. Bydgoszcz, dnia 08.11.2012 roku 1 Spis treści 1. Wybrane dane finansowe Emitenta... 3 2. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

KIM JESTEŚMY? ASM GROUP S.A., ul. Świętokrzyska 18, 00-052 Warszawa, tel.: (+48) 22 892 94 61, fax: (+48) 22 892 94 62, www.asmgroup.

KIM JESTEŚMY? ASM GROUP S.A., ul. Świętokrzyska 18, 00-052 Warszawa, tel.: (+48) 22 892 94 61, fax: (+48) 22 892 94 62, www.asmgroup. KIM JESTEŚMY? ASM GROUP S.A. wraz ze spółkami zależnymi tworzy grupę kapitałową specjalizującą się w kompleksowych usługach wsparcia sprzedaży i outsourcingu w Polsce i za granicą. DLACZEGO WARTO INWESTOWAĆ

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA LIBET S.A. 27 MARCA 2013 R.

PREZENTACJA LIBET S.A. 27 MARCA 2013 R. PREZENTACJA LIBET S.A. 27 MARCA 2013 R. Skuteczne zarządzanie Thomas Lehmann Prezes Zarządu Dyrektor Zarządzający Libet S.A. Udział w rynku Ireneusz Gronostaj Członek Zarządu Dyrektor Finansowy Libet S.A.

Bardziej szczegółowo