Komunikat R. 8: 2010, nr 45 (297) poniedziałek, 13 grudnia 2010 roku

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Komunikat R. 8: 2010, nr 45 (297) poniedziałek, 13 grudnia 2010 roku"

Transkrypt

1 Kmunikat R. 8: 2010, nr 45 (297) pniedziałek, 13 grudnia 2010 rku Zapraszam d dwiedzenia blgów, aktualizwanych w zasadzie cdziennie, Twój Wjciech, redaktr, Bieżące infrmacje Knfraterni Turystycznej Stwarzyszenia Biblitekarzy Plskich: ISBNik: infrmatr Sekcji Biblitek Niepaństwwych Szkół Wyższych przy Zarządzie Głównym SBP: Grażyna Dktór i Wjciech Rzwadwski z Bibliteki Wyższej Szkły Organizacji Turystyki i Htelarstwa w Warszawie KONFERENCJE NAUKOWE i BRANŻOWE r e l a c j e Zbacz również pzstałe zaprszenia na knferencje pd adresem: Zbacz również terminarz knferencji naukwych pd adresem: Zbacz również terminarz knferencji branżwych pd adresem: Kultura fizyczna a glbalizacja Ogólnplskie sympzjum naukwe, Warszawa, 23 października 2010 rku relacja W Dmu reklekcyjn-frmacyjnym na Bielanach w Warszawie dbył się 23 października 2010 rku Ogólnplskie Sympzjum Naukwe nt. Kultura fizyczna a glbalizacja. Słw klicznściwe wygłsiła i dknała twarcia JM Rektr Akademii Wychwania Fizyczneg w Warszawie prf. Alicja Przyłuska-Fiszer. Pdczas sympzjum pchyln się nad następującymi blkami tematycznymi: kultura fizyczna w perspektywie filzfii i telgii, pedaggiczne i spłeczne aspekty kultury fizycznej raz kultura fizyczna z pzycji scjlgii i prawa. Sympzjum zgrmadził pnad 100 wybitnych specjalistów, prfesrów, wykładwców ze wszystkich niemal uczelni wyższych. 1

2 Ważnym wydarzeniem była becnść przełżnych sióstr salezjanek: s. inspektrki Teresy Czekały z prwincji warszawskiej i s. inspektrki Haliny Lewandwskiej z prwincji wrcławskiej. Owcem sympzjum jest książka z artykułami 48 autrów, która jest już 28 pzycją w bibliteczce Salezjańskiej Organizacji Sprtwej SALOS RP. Sympzjum zstał zrganizwane przez Salezjańską Organizację Sprtwą SALOS RP I Akademię Wychwania Fizyczneg w Warszawie. Prezes SALOS RP i prrektr AWF prf. dr hab. Zbigniew Dziubiński zapwiedział temat przyszłrczneg sympzjum: Kultura fizyczna a kultura maswa w kntekście Eur 2012, które dbędzie się 22 października 2011 rku w Warszawie. Źródł: Salezjańska Organizacja Sprtwa, data dstępu Wisła XXI wieku knferencja branzwa, Warszawa, listpada 2010 rku relacja W dniach listpada dbyła się knferencja rganizwana przez znaneg pdróżnika, Marka Kamińskieg, na temat Wisły. P bu biegunach, Amaznii itd. pan Marek dkrył Wisłę, płynąc nią zachwycny latem i zimą. Nawet w przeddzień knferencji, chć bk wielu gści zaprsił także klimat plarny, warszawską Wisłą jakieś 10 kilmetrów przepłynął wpław. Zaprsił wiele ważnych i znanych sób pierwszeg dnia był dwje wiceministrów Radsław Stępień z Ministerstwa Infrastruktury raz Katarzyna Sbierajska z Ministerstwa Sprtu i Turystyki. Znany także z tv prf. Witld Orłwski mówił zielnej eknmii, Janusz Palikt części uczestników pdpadł, wyzwlenie przedsiębirczści i demkracji widząc w rządwym prgramie dla Wisły. Dla dmiany prf. Zygmunt Babiński bardz brutalnie mówił i pkazywał, c się dzieje z Wisłą, gdy jest nie tylk dzika ale i zdziczała zaniedbana. W czasie dyskusji plenarnych i w zespłach pjawiały się zarówn mądre jak i głupie pmysły, jak zwykle. Oczywiście także skrajne rzbieżnści stanwisk eklgów, turystów, zwlenników żeglugi prfesjnalnej, specjalistów d gspdarki wdnej. W kuluarach z klegą z jedneg z ministerstw spiskwałem, by przy klejnej knferencji zaprsić VIP, ministrów itd. nie na pczątek, lecz zakńczenie knferencji. By wysłuchali pdsumwania, nie zaś tylk życzenia uczestnikm przekazali i słw bże. Jednym z wnisków knferencji był, by d Prezydenta i Parlamentu wystąpić uchwalenie Rku Wisły. Mże t będzię tylk gest mże zmbilizuje d kilku ważnych decyzji. Na knferencji widczne były knfrntacje pinii eklgów, specjalistów d gspdarki wdnej, turystów. Ja mówiłem, iż mżliwa jest gra sumie niezerwej, że wspólnie, dzięki synergii mżemy więcej siągnąć. Jedncześnie twierdząc, iż nie da się zrbić biektywneg prtalu internetweg Wiśle, biektywnej pinii c z rzeką i nad rzeką rbić. Jedyneg słuszneg stanwiska. Musimy się spierać. Ale w niektórych przypadkach chętnie bym skrzystał z mądrści Matki-Kściła gdy dla wybru papieża, by się dgadali kardynałwie, zamykan ich pd kluczem d skutku... Piękna idea zamknąć eklgów, hydrtechników itd. P tygdniu, miesiącu alb rku tylk wdę (z Wisły) i chleb suchy dawać, t się dgadają... Nie tylk ze względu na treść, ale i wydźwięk medialny kmferencja ważna. Marek Kamiński złżył zbwiązanie, iż wsparty przez Ministerstw Sprtu i Turystyki prtal będzie budwany jak wieltematyczne źródł infrmacji rzece, zwanej Królwą Plskich Rzek. Ja złśliwie stwierdziłem, że dla rwerzystów i kajakarzy Wisła przypmina złą teściwą dbrze wygląda na zdjęciach, grzej w cdziennym kntakcie... Lecz też przy kazji knferencji dstałem wydawnictw Wędrówki nadwiślańkie, gdzie zamiast wstępu napisałem pemat przą, że Wisła jest Warszawianką... Obiektywnie stwierdzam, iż pdba się! Dstałem też Marka Kamińskieg przewdnik wiślany ale nim z sbna napiszę. Mirsław Czerny Źródł: Mirsław Czerny, krespndencja nadesłana Analiza mżliwści budwy prduktów turystycznych wykrzystujących ptencjał szlaków wdnych wkół tzw. Małej Pętli Żuławskiej seminarium, Kąty Rybackie, 4 listpada 2010 rku - relacja Wicemarszałek wjewództwa pmrskieg Leszek Czarnbaj uczestniczył w seminarium, któreg głównym celem był zainaugurwanie prjektów turystycznych, wykrzystujących ptencjał szlaków wdnych w brębie tzw. Małej Pętli Żuławskiej. W sptkaniu wzięli udział przedstawiciele gmin Mierzei i Żuław Wiślanych, Parku Krajbrazweg Mierzeja Wiślana raz reprezentanci stwarzyszeń i przedsiębirstw związanych z gspdarką turystyczną. Głównym tematem seminarium był mówienie mżliwści współpracy na rzecz rzwju turystyki wdnej w wjewództwie pmrskim. Zstały przybliżne załżenia dtyczące kncepcji budwy prduktów turystycznych Małej Pętli Żuławskiej. Ten węzeł wdny bejmuje ujście Wisły i Szkarpawę, Wisłę Królewiecką, Tugę, część Ngatu, Kanał Jagiellński, Elbląg i Zalew Wiślany. 2

3 Wart wspmnieć, że sptkanie wpisał się również w Rk Turystyki Wdnej, głszny przez Światwą Organizację Turystyczną. Dzięki państwa zaangażwaniu i wsparciu Samrządu Wjewództwa Pmrskieg, w najbliższych latach będzie mżliwe turystyczne uruchmienie akwenów Delty Wisły wraz z atrakcjami i infrastrukturą turystyczną znajdującą się w tczeniu lądwym mówił wicemarszałek Leszek Czarnbaj. T właśnie z inicjatywy Samrządu Wjewództwa Pmrskieg pracwan prjekt Pętla Żuławska rzwój turystyki wdnej [http://www.wrtapmrza.pl/pl/turystyka/prjekty/petla_zulawska/petla], bejmujący bszar dwóch wjewództw: pmrskieg i warmińsk-mazurskieg. Prgram jest kwintesencją działań na rzecz rewitalizacji szlaków wdnych Delty Wisły i Zalewu Wiślaneg w celu ich wykrzystania turystyczneg. Prjekt uzyskał dfinanswanie Eurpejskieg Funduszu Rzwju Reginalneg w ramach Prgramu Operacyjneg Innwacyjna Gspdarka i będzie realizwany w latach W przedsięwzięcie zaangażwanych jest 14 partnerów z bu wjewództw. Pwstaną prty jachtwe, przystanie żeglarskie, pmsty i stanwiska cumwnicze. Pza tym zstanie wdrżny system infrmacji i prmcji turystyki wdnej. Wszyscy becni na sptkaniu ptwierdzili, że we wspmnianym reginie są dsknałe warunki d uprawiania turystyki wdnej w tym żeglarstwa i kajakarstwa. Malwnicze rzeki i kanały twrzą unikatwy, chć nie d kńca dkryty, szlak wdny zwany Małą Pętla Żuławską. Drga ta i jej tczenie nie są jednak jeszcze dbrze zagspdarwane na ptrzeby turystyki. Knferencja sptkała się z dużym zaintereswaniem i była dsknałą kazją d wymiany wiedzy i dświadczeń w zakresie działań wpływających na rzwój turystyki wdnej w tej części naszeg wjewództwa. Seminarium Analiza mżliwści budwy prduktów turystycznych wykrzystujących ptencjał szlaków wdnych wkół tzw. Małej Pętli Żuławskiej dbył się 4 listpada 2010 r. w Kątach Rybackich. Rafał Wasil Źródł: Wrta Pmrza, data dstępu Przewdnicy i pilci na styku kultur VI Frum Piltażu i Przewdnictwa, Szczecin, 2-3 grudnia 2010 rku relacja 2 i 3 grudnia 2010 rku, w Zamku Książąt Pmrskich w Szczecinie (sala ks. Bgusława) dbył się VI Frum Piltażu i Przewdnictwa,,Przewdnicy i pilci na styku kultur. Organizatrami teg wydarzenia pd auspicjami Plskiej Federacji Piltażu i Przewdnictwa byli: a) Samrząd Wjewództwa Zachdnipmrskieg, b) Zachdnipmrskie Stwarzyszenie Piltów i Przewdników. Celem frum była wymiana bgatych dświadczeń śrdwiska piltów i przewdników turystycznych z całeg kraju, z udziałem pracwników administracji rządwej i samrządwej raz kształcących w tym zakresie przedstawicieli uczelni, nakreślenie zadań związanych z pracą na styku kultur, prmcją Plski i reginów. Zamkwe sptkanie był też dsknałą kazją d prmcji Szczecina i całeg wjewództwa zachdnipmrskieg wśród gści z całej Plski. W sali księcia Bgusława na Zamku Książąt Pmrskich, Wicemarszałek Wjewództwa Zachdnipmrskieg Pan Jan Krawczuk przywitał zacnych gści Frum. Wraz z Przewdniczącym Zachdnipmrskieg Stwarzyszenia Piltów i Przewdników Panem Stanisławem Pilpem wręczyli zasłużnym piltm i przewdnikm dznaczenia. Prgram brad bejmwał także kilkanaście ciekawych wystąpień pdzielnych na trzy sesje tematyczne: 1.,,Pilci i przewdnicy na styku kultur, 2.,,Regin Zachdnipmrski w interpretacji dla przewdników i piltów, 3.,,Metdlgia pracy przewdników i piltów. Nwelizacja ustawy i c dalej? Pnadt dla uczestników frum przygtwan m.in. warsztaty metdyczne w frmie bjazdu p mieście Szczecinie, w tym wizytę w Bazylice Archikatedralnej pw. św. Jakuba, zwiedzanie Muzuem Nardweg w Szczecinie raz warsztaty metdyczne w Berlinie. Patrnat nad imprezą bjęli: Minister Sprtu i Turystyki, Marszałek Wjewództwa Zachdnipmrskieg, Prezydent Miasta Szczecin raz Plska Organizacja Turystyczna. Pniżej załączny zstał prgram raz zdjęcia z VI Frum Piltów i Przewdników w Szczecinie. Prgram VI Frum Piltażu i Przewdnictwa, dkument nline: Źródł: Urząd Marszałkwski Wjewództwa Zachdnipmrskieg, data dstępu

4 NOWOŚCI WYDAWNICZE Acta Scientiarum Plnrum: Oecnmia Acta Scientiarum Plnrum: Oecnmia: Ecnmics: Eknmia, T.9: 2010, z. 4: egzemplarz specjalny wydany z kazji V Gremium Ekspertów Turystyki, Warszawa, listpada 2010 r. / red. [Irena Jędrzejczyk, Marek Migdal]. Warszawa: Wydawnictw SGGW, 2010, 688, [7] s.; ISSN Zawartść tmu dstępna nline tutaj: _4_2010a.pdf Recenzenci: prf. dr hab. Małgrzata Bednarczyk; prf. dr hab. Irena Jędrzejczyk; prf. dr hab. Bgdan Klepacki; dr hab. Beata Meyer, prf. US; dr hab. Władysław Mynarski, prf. AWF; dr hab. Irena Ozimek, prf. SGGW; dr hab. Aleksander Panasiuk, prf. US; prf. dr hab. Janina Sawicka; dr hab. Izabella Sikrska-Wlak, prf. SGGW; prf. dr hab. Andrzej Wiatrak Spis treści Agata Balińska: Knkurencyjnść prduktu turystyki wiejskiej w pinii turystów:: Cmpetitiveness f rural turism prduct in respndents pinin Ewa Baran, Bgumiła Grzebyk: Uwarunkwania rzwju turystyki na bszarach niekrzystnych warunkach gspdarwania Pdkarpacia: Factrs f turism develpment in less-favured areas f the Pdkarpackie Viddship Agata Basińska-Zych, Adrian P. Lubwiecki-Vikuk: Interwencjnizm samrządwy w bszarze turystyki i rekreacji w wybranych państwach Unii Eurpejskiej:: Interventin f lcal gvernment in turism and recreatin develpment in selected cuntries f the Eurpean Unin Jarema Batrski, Agnieszka Lentner: Zaufanie jak czynnik przewagi knkurencyjnej w htelarstwie:: Trust as a factr f a cmpetitive advantage in a htel business Małgrzata Bednarczyk: Ku przyszłści plskiej turystyki - ptencjał knkurencyjnści sektra turystyczneg:: Twards future f Plish turism - a ptential f cmpetitiveness f the turist industry Maria Bigs, Bgusław Sawicki: Wybrane aspekty kształtwania jakści w htelarstwie na przykładzie grupy Plish Prestige Htels & Resrts:: Selected aspects f quality develpment in htel industry n the example f the Plish Prestige Htels & Resrts grup Zbigniew Binderman, Blesław Brkwski, Wiesław Szczesny: Reginalne zróżnicwanie gspdarki turystycznej w Plsce w latach :: Reginal differentiatin f Plish turism ecnmy within Stefan Bsiacki, Janna Śniadek: Funkcjnwanie plskich firm turystycznych w warunkach Wspólnty Eurpejskiej:: Plish turist enterprises activity within the Eurpean Unin Lngina Chjnacka-Ożga, Wjciech Ożga: Znaczenie edukacji przyrdnicz-leśnej dla turystyki przyjaznej śrdwisku:: The imprtance f natural resurces educatin t the ec-friendly turism Jacek Gancarczyk: Wpływ klastrów na aktywizację gspdarczą reginów turystycznych:: Impact f clusters n ecnmic activatin f turism regins Zbigniew Gąbiński: Kształtwanie jakści prduktu turystyki dzieci i młdzieży jak czynnik żywienia gspdarczeg bszaru:: Determining the quality f a turist prduct f children and the yuth, as a factr f an ecnmic revival in the area Katarzyna Górnik, Magdalena Świdrm: Metda SERVQUAL jak narzędzie pmiaru jakści usług htelarskich:: The SERVQUAL methd as an instrument fr the measurement f htel services quality Ewa Górska: Turystyka spłeczna jak frma aktywizacji rynków turystycznych na przykładzie prgramów turystyki spłecznej w Hiszpanii:: The rle f scial turism in bsting ecnmic activity, based n Spanish scial plicy prgrams in Spain Pitr Gryszel, Andrzej Rapacz, Daria E. Jaremen: Innwacyjnść przedsiębirstw turystycznych na przykładzie Karpacza:: Innvatin f turism enterprises based n the example f Karpacz Andrzej Hadzik, Adam R. Szrmek, Danuta Żylak: Knkurencyjnść prduktu turystyczneg uzdrwiska Kłbrzeg:: Cmpetitiveness f the turism prduct f Kłbrzeg spa Daria E. Jaremen, Andrzej Rapacz, Pitr Gryszel: Innwacje na atrakcyjnść turystyczną wybranych miejscwści sudeckich:: The influence f innvatin n turism attractiveness in selected lcatins in the Sudety Muntains Renata Jarszewska-Brudnicka: Dziedzictw kulturwe w rzwju spłecznści małych miast:: Cultural heritage in develpment f small twn scieties 4

5 Irena Jędrzejczyk: Kndycja krajweg sektra turystyczneg u prgu prezydencji plski w radzie UE:: Cnditin f the dmestic turism sectr n the verge f plish presidency in the Cuncil f the EU Marzena Kacprzak: Rla funduszy unijnych w zachwaniu dziedzictwa kulturweg, na przykładzie Chełmskieg Dmu Kultury:: The rle f Eurpean funds in preservatin f cultural heritage n the example f Chełm Cmmunity Centre Anna Kaczmarska: Mżliwści rzwju agr- i ekturystyki w Plsce na przykładzie wjewództwa śląskieg:: The grwth ptential f agr-and ec-turism in Pland as exemplified by the Silesian Prvince Janna Ksmaczewska: Witryna internetwa jak narzędzie krewania knkurencyjnści w agrturystyce:: Internet webpage as a tl fr creating cmpetitiveness in agriturism Izabela Kurtyka: Różnicwanie źródeł dchdów gspdarstw agrturystycznych na bszarach prawnie chrninych:: Diversifying incme surces f agriturism farms in legally prtected areas Wiesława Kuźniar: Rla prduktów tradycyjnych w rzwju usług agrturystycznych (na przykładzie wjewództwa pdkarpackieg):: The rle f traditinal prducts in develpment f agrituristic services (n the example f Pdkarpackie Prvince) Marzena Lemanwicz, Ewa Puciata: Czynniki warunkujące sukces prduktów turystycznych wjewództwa małplskieg:: Factrs determining success f turist prducts in Malplska Izabela Lipińska: Ochrna prawa własnści intelektualnej w turystyce na przykładzie znaków twarwych i usługwych:: The legal prtectin f intellectual prperty in turism a case f trade s and services marks Marila Łuczak: Rla identyfikacji wizualnej w krewaniu marki i aktywizacji bszaru turystyczneg:: System f visual identificatin in creatin f the turistic brand and activatin f the regin Janusz Majewski: Wiejskść jak rdzeń prduktu turystyczneg - użytecznść pdejść gegraficzneg i eknmiczneg:: Rurality as the cre f turism prduct - usefulness f gegraphic and ecnmic appraches Mirsław Marczak, Jacek Brzyszkwski: Analiza działań prmcyjnych pdejmwanych przez gspdarstwa agrturystyczne na Pmrzu Śrdkwym:: Analysis f prmtinal actins taken by agrturistic farms n Middle Pmerania Anna Mazurek-Kusiak: Zagspdarwanie niszy rynkwej w agrturystyce pprzez uwzględnienie w żywieniu psiłków wlnych d alergenów:: Filling the market niche in agriturism by taking int accunt allergen-free meals Beata Meyer: Nwe trendy w kształtwaniu prduktów turystycznych:: New trends in shaping turism prducts Władysław Mynarski, Wacław Snelski: Rekreacja przygdwa jak czynnik innwacyjnści krajweg prduktu turystyczneg:: Adventure recreatin as innvatin factr f the natinal turism prdukt Marta Najda-Janszka: Wspólntwe znakwanie eklgiczne w turystyce:: EU eclabel in turism industry Agata Niemczyk, Renata Seweryn: Uczestnictw w targach turystycznych jak czynnik aktywizacji bszarów recepcji:: Participatin in turist fairs as a factr f destinatin areas activatin Agnieszka Niezgda: Spłeczne uwarunkwania rzwju turystyki zrównważnej przykład mieszkańców Pznania:: Scial cnditins f sustainable turism develpment case f residents f Pznań Irena Ozimek: Rla instytucji państwwych i rganizacji knsumenckich w pprawie chrny knsumentów na rynku usług turystycznych:: The rle f institutins and cnsumer rganizatins in ensuring increasing level f cnsumer prtectin in turist services market Aleksander Panasiuk: Uwarunkwania plityki turystycznej w Plsce w aspekcie glbalizacji, kryzysu eknmiczneg raz prezydencji plski w unii eurpejskiej:: Determinants f turism plicy in Pland in the aspect f glbalizatin, ecnmic crisis and Plish presidency in the Eurpean Unin Eugenia Panfiluk: Fundusze eurpejskie jak instrument rzwju sektra turystyczneg w wjewództwie pdlaskim:: Eurpean funds as an instrument fr turism sectr develpment in Pdlaskie Prvince Wjciech Pizł, Anna Mazurkiewicz-Pizł: Turystyka śródlądwa szansą budwy przewagi knkurencyjnej reginów:: Inland turism as a chance t gain cmpetitive advantage fr regins Andrzej Rapacz, Daria E. Jaremen, Pitr Gryszel: Dlina Pałaców i Ogrdów jak przejaw współpracy na rynku turystycznym:: The Valley f Palaces and Gardens as an example f cperatin at turism market Michał Rudnicki: Turystyczna aktywizacja zdegradwanych bszarów pprzemysłwych na przykładzie wyrbiska Kpalni Siarki Machów :: Turist activatin f degraded areas n the example f pst-pit sulfur mine Machów Jacek M. Ruszkwski, Włdzimierz Banasik: Szlak Zabytków Techniki wj. śląskieg jak przykład innwacyjnści i trafnści wybru twrzenia sieciweg prduktu turystyczneg reginu:: Industrial Mnuments Rute f the Silesian Vivdeship as an example f innvatin and chice apprpriateness f creating a chain turist prduct f a regin Janina Sawicka: Determinanty knkurencyjnści plskieg sektra rln-żywnściweg - rla ppytu turystyczneg:: Determinants f Plish agr-fd sectr cmpetitiveness the rle f turism demand Bgusław Sawicki: Stan aktualny i perspektywy rzwju usług turystycznych w gminie Kazimierz Dlny:: Perspectives f turism service develpment in Kazimierz Dlny cmmune Jan Siekierski: Miejsce małych i średnich miast w rzwju turystyki na przykładzie Tarnwa:: The psitin f small and medium twns in turism develpment n the example f Tarnów 5

6 Izabella Sikrska-Wlak: Turystyka w aktywizacji spłeczn-gspdarczej bszarów wiejskich (na przykładzie wjewództwa lubelskieg):: Turism in a sci-ecnmic activatin f cuntry areas (Lubelszczyzna case study) Grzegrz Srślak: Państwwe stymulwanie rzwju turystyki w Federacji Rsyjskiej:: Gvernment stimulatin f turism develpment in Russian Federatin Bgusław Stankiewicz: Sektr turystyki zdrwtnej Pmrza Zachdnieg na tle przebrażeń spłeczneknmicznych Unii Eurpejskiej:: West Pmeranian health turism n the backgrund f sci-ecnmic transfrmatins f the Eurpean Unin Krzysztf Stepaniuk: Wybrane kncepcje związane z prjektwaniem, wdrżeniem i rzwjem działalnści e-agrturystycznej na przykładzie wjewództwa pdlaskieg:: Selected cncepts f design, implementatin and develpment f e-agriturist activity in Pdlaskie Vivdeship Tmasz Studzienicki, Ewa Kurjata: Destinatin branding in the Baltic Eurpe:: Branding destynacji w Eurpie Bałtyckiej Ewa Szczepanwska, Emilia Wdyk: Specyfika ferty nadmrskich śrdków uzdrwiskwych w Plsce na przykładzie Kamienia Pmrskieg i Mielna:: The specifics f seaside health care resrts in Pland n the example f Kamień Pmrski and Mieln Adam Edward Szczepanwski: Zintegrwany mdel przedsiębirczści dla turystyki:: Integrated entrepreneurship mdel fr turism Ewa Szymańska: Fundusze UE jak frma wsparcia dla przedsiębirstw turystycznych w plskich reginach:: The EU funds as a frm f supprt fr turism enterprises in Plish regins Rajmund Tmik: Turystyka aktywna w kntakcie z przyrdą innwacyjnym prduktem dla turystyki szklnej:: Active turism in cntact with nature an innvative prduct fr schl turism Marzena Wanags: Event marketing w aktywizacji bszarów turystycznych:: Event marketing in activatin f turism areas Andrzej Pitr Wiatrak: Kierunki i uwarunkwania wspierania współpracy terytrialnej Plski w turystyce:: Trends and determinants f supprt f Plish territrial cperatin in turism Jlanta Wjciechwska: Agrturystyka signum plskiej turystyki:: Agrturism as a manifestatin f Plish turism Sławmir Wróblewski: Wkład Plski w umacnianie knkurencyjnści Eurpy na światwym rynku turystyki bizneswej:: Cntributin f Pland int cmpetitiveness f Eurpe n the glbal market f business turism Ewa Wszendybył-Skulska: Źródła innwacyjnści w turystyce:: Surces f innvativeness in turism Jan Zawadka: Ewlucja działalnści agrturystycznej w Plsce i typlgia wiejskich gspdarstw turystycznych:: Evlutin f agrturistic activity in Pland and typlgy f rural turism farms Hanna Zawistwska: Ochrna praw pasażerów w regulacjach UE:: Prtectin f passenger right in the EU law Patrycja Żegleń: Plskie praw turystyczne a prawdawstw w Unii Eurpejskiej:: Plish turism law and the Eurpean Unin law Rmuald Ziółkwski: Charakterystyka aktywnści turystycznej na bszarach dminujących walrach przyrdniczych:: Characteristics f turism activity in areas f high nature value Zbigniew Zntek, Ewa Lipianin-Zntek: Strategie innwacji a współpraca na rzecz rzwju turystyki w reginie:: Innvatin strategies and cperatin fr reginal turism develpment Źródł: Acta Scientiarum Plnrum: Oecnmia, data dstępu Eurpejczyk w pdróży Eurpejczyk w pdróży / red. Ewa Ihnatwicz, Stefan Ciara. Warszawa: Neritn, 2010, 488 s.; ISBN , seria: Prace Instytutu Histryczneg UW Autrzy histrycy i literaturznawcy piszą pdróży rzumianej i jak pknywanie przestrzeni, i jak relacja z pdróżwania, i jak temat literacki. Rzważają zwłaszcza zjawisk pdróżwania jak dzwierciedlenie funkcjnujących ówcześnie mdeli pznawczych i byczajwych. Analizują skutki wywierane przez peregrynacje w indywidualnej i zbirwej świadmści, a także ówczesne dświadczanie eurpejskści, filzfię i frmułę pdróżwania Eurpejczyka p Eurpie i pza nią. Zamówienia realizuje księgarnia internetwa wydawcy, dkument nline: data dstępu 6

7 Narty. Dancing. Brydż: w kurrtach Drugiej Rzeczypsplitej Narty. Dancing. Brydż: w kurrtach Drugiej Rzeczypsplitej / Maja Łzińska, Jan Łziński. Warszawa: Wydawnictw Naukweg PWN, 2010, 180 s.; ISBN: Narty - Dancing - Brydż t nazwa ppularneg w kresie międzywjennym pciągu, który kurswał u pdnóża plskich gór. W ncy dancingi i brydż, za dnia białe szaleństw. Cdziennie na innym stku. Ciekawe czy dziś przyjąłby się taki pmysł na zimwy urlp. Zapraszamy d lektury a przede wszystkim glądania. Książka jest pełna pięknych zdjęć i reprdukcji ddających klimat tamtych lat. Dwudziestlecie międzywjenne był czasem dsknałej zabawy zarówn zwykłych Plaków, jak i przedstawicieli ówczesnych kręgów artystycznych i świata plityki. D ulubinych rzrywek bywalców mdnych miejscwści należały jazda na nartach, zabawa na dancingach i gra w brydża. Wszystkie te przyjemnści były także ferwane w specjalnych pciągach rajdwych, których trasa widła przez pdnóże plskich gór, d Jaremcza u stóp Czarnhry p Wisłę w Beskidzie Śląskim. Ncą pdróżwan, za dnia zaś zatrzymywan się w znanych miejscwściach narciarskich. Autrzy książki zabierają czytelników w pdróż p tętniących życiem kurrtach Drugiej Rzeczypsplitej. Uzupełnieniem pełneg anegdt i fragmentów wspmnień tekstu jest znakmity zbiór wcześniej niepublikwanych ftgrafii dkumentujących letnie i zimwe wjaże znanych plityków, między innymi Józefa Piłsudskieg, Ignaceg Mścickieg, Józefa Becka, a także aktrów, sprtwców i artystów, takich jak Adlf Dymsza, Hanka Ordnówna czy Witkacy. Przeczytaj fragment: Zamówienia realizuje księgarnia internetwa Wydawnictwa Naukweg PWN, dkument nline: data dstępu Pedaggiczne aspekty rekreacji, turystyki i wypczynku dzieci i młdzieży w przedszklu, szkle i pza szkłą Pedaggiczne aspekty rekreacji, turystyki i wypczynku dzieci i młdzieży w przedszklu, szkle i pza szkłą: praca zbirwa / pd red. nauk. Mirsława Kisiela; Wyższa Szkła Biznesu w Dąbrwie Górniczej. Dąbrwa Górnicza:Wyższa Szkła Biznesu, s.: il.; 24 cm. (Prace Naukwe Wyższej Szkły Biznesu w Dąbrwie Górniczej). ISBN Od redaktra. Prezentwana Państwu publikacja składa się z pięciu tematycznie zróżnicwanych rzdziałów, w których dwudziestu sześciu autrów prezentuje swje przemyślenia, dświadczenia i spstrzeżenia naukw-badawcze raz dydaktyczn-innwacyjne dtyczące pedaggicznych aspektów rekreacji, turystyki i wypczynku dzieci i młdzieży. Rzdział pierwszy przedstawia teretyczne rzważania nad sbą nauczyciela, jak kreatra wypczynku, turystyki i rekreacji młdych. W drugim rzdziale zaprezentwane zstały treści dtyczące rzwijania zaintereswań artystycznych pdczas zajęć pzalekcyjnych raz różneg typu zajęć ddatkwych w przedszklu. Rzdział trzeci pświęcny zstał prblemwi rekreacji fizycznej, bezpieczeństwu raz zdrwemu stylwi życia. Teksty zamieszczne w rzdziale czwartym dnszą się d animacji turystyki i wypczynku młdeg pklenia. Rzdział piąty dwłuje się d zagadnień związanych z prcesem kształtwania zaintereswań i stymulwania aktywnści pznawczej dzieci i młdzieży. Przygtwana przez nas wielwątkwa praca zbirwa adreswana jest d szerkieg grna pedaggów, nauczycieli i studentów zaintereswanych szukaniem innwacyjnych rzwiązań w dziedzinie rganizacji zajęć pzalekcyjnych i pzaszklnych z wykrzystaniem różnych technik rekreacji raz frm wypczynku i urystyki. dr hab. Mirsław Kisiel Spis treści: Zamówienia realizuje Wyższa Szkła Biznesu w Dąbrwie Górniczej, dkument nline: data dstępu

8 Plskie Twarzystw Krajznawcze , Plskie Twarzystw Turystyczn-Krajznawcze w Suwałkach Plskie Twarzystw Krajznawcze , Plskie Twarzystw Turystyczn-Krajznawcze w Suwałkach / Andrzej Matusiewicz. Suwałki: Plskie Twarzystw Turystyczn- Krajznawcze. Oddział [etc.], s.: il. (w tym klr.); 24 cm. ISBN (PTT-K. O) Wydana pzycja książkwa pświęcne zstała zagadnienim szerk rzumianeg krajznawstwa, turystyki, śrdwiska przyrdniczeg raz histrii półncnej części wjewództwa pdlaskieg a zwłaszcza Suwałk i ziem klicznych. Umieszczne w książce materiały pchdzą ze zbirów muzealnych raz archiwalnych, w tym własnych Oddziału. Znajdą się także materiały pchdzące ze zbirów lkalnych klekcjnerów. W pszczególnych rzdziałach książki zaprezentwan wartści turystyczne i krajznawcze Suwałk i klic. Składa się na t przedstawienie wydarzeń i faktów histrycznych, ciekawy pis zdarzeń, szczególnie pd kątem atrakcyjnści turystycznej reginu, piękna natury i chrny świata przyrdniczeg, siągnięcia lkalnych śrdwisk twórczych w tym zakresie i wreszcie ukazanie ciekawych sylwetek sób zasłużnych dla reginu i turystyki (becnie bądź w przeszłści). Zamówienia realizuje Oddział PTTK w Suwałkach, dkument nline: data dstępu Przedsiębirczść w turystyce. Zasady i praktyka Przedsiębirczść w turystyce. Zasady i praktyka / red. Małgrzata Bednarczyk. Warszawa: CeDeWu, 2010, 286 s.; ISBN: Pdręcznik Przedsiębirczść w turystyce wraz z praktycznymi przykładami jest przewdnikiem dla nwczesnych menedżerów rynku turystyczneg. Pzwala na: zrzumienie znaczenia przedsiębirczści w zarządzaniu; bniżanie ryzyka planwania przedsięwzięć; frmułwanie i wdrażanie przedsięwzięć przedsiębirczych; pznanie przedsiębirczści międzynardwej na przykładzie rynku Ukrainy i Federacji Rsyjskiej. Dlaczeg wart studiwać pdręcznik? Rbert Krzeniwski w pierwszym rzdziale książki dwdzi, że sukces jest bezpśredni związany z prfesjnalizacją i działaniami przedsiębirczymi. Publikacja zstała przygtwana przez Zespół i Partnerów Katedry Zarządzania w Turystyce Uniwersytetu Jagiellńskieg w Krakwie. Pdręcznik jest adreswany d studentów, aktualnych i ptencjalnych przedsiębirców raz pracwników instytucji publicznych, a także spłecznych, wspmagających prfesjnalizm i przedsiębirczść w zarządzaniu turystyką. Spis treści Przedmwa - Małgrzata Bednarczyk Wprwadzenie - Rbert Krzeniwski prfesjnalizacji współczesneg sprtu i przedsiębirczści - Rbert Krzeniwski Rzdział 1: C t jest przedsiębirczść? - Małgrzata Bednarczyk 1.1. Pjęcie przedsiębirczści 1.2. Prces przedsiębirczści 1.3. Typy przedsiębirczści Bibligrafia Rzdział 2: Przedsiębirczść rganizacyjna 2.1. Przedsiębircza rientacja firmy - rganizacyjne uczenie się - Jarema Batrski 2.2. Przedsiębirczść jak prces zarządzania wiedzą - Jarema Batrski, Janna Skrzypczak Bibligrafia Rzdział 3: E-przedsiębirczść 3.1. Frmaln-prawne uwarunkwania prwadzenia biznesu turystyczneg w sieci - Sebastian Kpera 3.2. Jak załżyć e-biur pdróży? - Sebastian Kpera, Jacek Panek 3.3. Cyfrwe instrumenty przedsiębirczści turystycznej - Sebastian Kpera Bibligrafia Rzdział 4: Współczesny rynek turystyczny 4.1. Specyfika rynku turystyczneg - Małgrzata Bednarczyk 4.2. Jakść i persnel w przedsiębirczści turystycznej - Ewa Wszendybył-Skulska 8

9 4.3. Bezpieczeństw prduktów i usług w turystyce - Marta Najda-Janszka 4.4. Opisy przypadków: jak zapewnić bezpieczeństw żywnści? Bibligrafia Rzdział 5: Zarządzanie marketingwe - Ewa Grabińska 5.1. Znaczenie marketingu dla menadżerów turystyki 5.2. Kncepcja marketingu-mix dla htelu 4* w Krakwie 5.3. Plan marketingwy w przedsiębirstwie turystycznym 5.4. Badania marketingwe na rynku turystycznym 5.5. Budwa marki firmy turystycznej Bibligrafia Rzdział 6: Planwanie i finanse w firmach turystycznych 6.1. Plan biznesu - Jacek Chudzik 6.2. Pdatki w biznesie turystycznym - Zbigniew Michalik Bibligrafia Rzdział 7: Instytucje wspierające przedsiębirczść w turystyce 7.1. Franchising - Marek Świerad 7.2. Turystyczny samrząd gspdarczy - Jarema Batrski 7.3. Klastry i inkubatry przedsiębirczści - Jacek Gancarczyk 7.4. Wsparcie funduszy Unii Eurpejskiej - Jacek Gancarczyk Bibligrafia Rzdział 8: Przedsiębirczść międzynardwa - przykłady rynków i firm na Ukrainie i w Federacji Rsyjskiej 8.1. Uwarunkwania prwadzenia biznesu turystyczneg na Ukrainie - Mariusz Żurek 8.2. Rynek i przedsiębirstw turystyczne w Federacji Rsyjskiej - Grzegrz Srślak Bibligrafia Załączniki Zamówienia realizuje księgarnia internetwa Wydawnictwa Fachweg CeDeWu, Zarys histrii narciarstwa i snwbardingu Zarys histrii narciarstwa i snwbardingu / Rafał Kłdziej, Krzysztf Aftaruk. Rzeszów: Wydawnictw Uniwersytetu Rzeszwskieg, s.: il.; 23 cm. ISBN Praca składa się z dwóch części. Pierwsza z nich dtyczy narciarstwa i zawiera pdrzdziały pisujące klejn: pczątki narciarstwa na świecie, histrię współczesneg narciarstwa, pczątki plskieg narciarstwa, zarys rganizacji narciarstwa w Plsce w skali gólnkrajwej d 1919 rku d czasów nwżytnych. Część druga dtyczy snwbardu. W klejnych pdrzdziałach autrzy pisują nardziny i rzwój snwbardingu na świecie raz w Plsce. Obydwie części uzupełnin licznymi ftgrafiami, a całść dpełnia aneks składający się z 27 tabel. Zamówienia realizuje: Wydawnictw Uniwersytetu Rzeszwskieg, dkument nline: data dstępu EKSPERTYZY i WYNIKI BADAŃ Zbacz również pzstałe ekspertyzy i wyniki badań pd adresem: Sprawdź również: Struktura krajweg i zagraniczneg ruchu turystyczneg w wjewództwie zachdnipmrskim w kresie seznu letnieg raz pza seznem w 2010 rku raprt z badań W śrdę 17 listpada 2010 rku, w htelu Nvtel w Szczecinie, dbyła się knferencja, na której przedstawine zstały wyniki przeprwadznych badań Struktura krajweg i zagraniczneg ruchu turystyczneg w wjewództwie zachdnipmrskim w kresie seznu letnieg raz pza seznem w 2010 rku. Zarząd Wjewództwa Zachdnipmrskieg uchwałą nr 90/10 z dnia 28 stycznia 2010 rku wszczął pstępwanie udzielenie zamówienia publiczneg prwadzneg w trybie przetargu niegraniczneg, na badania turystyczne wraz z pracwaniem raprtu. W wyniku teg 13 kwietnia 2010 rku zawarta zstała umwa z firmą 2ba Agnieszka Nwak z siedzibą w Nysie. 9

Komunikat R. 8: 2010, nr 19 (261) poniedziałek, 10 maja 2010 roku

Komunikat R. 8: 2010, nr 19 (261) poniedziałek, 10 maja 2010 roku Kmunikat R. 8: 2010, nr 19 (261) pniedziałek, 10 maja 2010 rku Zapraszam d dwiedzin blgów, aktualizwanych w zasadzie cdziennie, Twój Wjciech, redaktr, Wjciech.Rzwadwski@gmail.cm Bieżące infrmacje Knfraterni

Bardziej szczegółowo

Komunikat R. 8: 2010, nr 24 (266) poniedziałek, 14 czerwca 2010 roku

Komunikat R. 8: 2010, nr 24 (266) poniedziałek, 14 czerwca 2010 roku Kmunikat R. 8: 2010, nr 24 (266) pniedziałek, 14 czerwca 2010 rku Zapraszam d dwiedzin blgów, aktualizwanych w zasadzie cdziennie, Twój Wjciech, redaktr, Wjciech.Rzwadwski@gmail.cm Bieżące infrmacje Knfraterni

Bardziej szczegółowo

Konfraternia Turystyczna

Konfraternia Turystyczna ISSN 2082-8454 Knfraternia Turystyczna Tygdnik Wyższej Szkły Organizacji Turystyki i Htelarstwa R.9: 2011, nr 30 (327) 29 sierpnia 2011 rku Zapraszam na strnę Knfraterni Turystycznej na Facebku: http://www.facebk.cm/pages/knfraternia-turystyczna/174569065948556?sk=wall

Bardziej szczegółowo

Konfraternia Turystyczna

Konfraternia Turystyczna ISSN 2082-8454 Knfraternia Turystyczna Tygdnik Wyższej Szkły Organizacji Turystyki i Htelarstwa R.9: 2011, nr 33 (330) 19 września 2011 rku Zapraszam na strnę Knfraterni Turystycznej na Facebku: http://www.facebk.cm/pages/knfraternia-turystyczna/174569065948556?sk=wall

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorczość wiejska

Przedsiębiorczość wiejska Nr 1/2012 Przedsiębirczść wiejska e-biuletyn W numerze: Zdarzył się w CDR Planwane szklenia Praw i pdatki WPR a przedsiębirczśd Scjlgia i psychlgia w przedsiębirczści Przedsiębirczśd wiadmści rżne Ciekawe

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Gdańska do roku 2015

Strategia Rozwoju Gdańska do roku 2015 Strategia Rzwju Gdańska d rku 2015 Opracwanie dkumentu Kmitet ds. aktualizacji Strategii Rzwju Gdańska i mnitrwania prgramów peracyjnych pd kierwnictwem Prezydenta Miasta Gdańska Pawła Adamwicza i Zastępcy

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Gminy Rabka-Zdrój. na lata 2014-2020

Strategia Rozwoju Gminy Rabka-Zdrój. na lata 2014-2020 Strategia Rzwju Gminy Rabka-Zdrój na lata 2014-2020 RABKA-ZDRÓJ, STYCZEŃ 2014 Spis treści 1. Wstęp... 4 2. Miejsce strategii w zarządzaniu gminą... 8 2.1. Wielletni Plan Finanswy (WPF)... 8 2.2. Budżet...

Bardziej szczegółowo

Ocena potencjału zachodniopomorskich uczelni pod względem zaspokojenia popytu przedsiębiorców na badania związane z inteligentnymi specjalizacjami

Ocena potencjału zachodniopomorskich uczelni pod względem zaspokojenia popytu przedsiębiorców na badania związane z inteligentnymi specjalizacjami Ocena ptencjału zachdnipmrskich uczelni pd względem zaspkjenia ppytu przedsiębirców na badania związane z inteligentnymi specjalizacjami Luk Palmen, Marcin Barn, Jacek Drżdżal Anna Dmwska Katwice, marzec

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM OPIEKI NAD ZABYTKAMI DLA MIASTA EŁK NA LATA 2010-2013 SPRAWOZDANIE ZA OKRES 01.10.2012-30.09.2014

GMINNY PROGRAM OPIEKI NAD ZABYTKAMI DLA MIASTA EŁK NA LATA 2010-2013 SPRAWOZDANIE ZA OKRES 01.10.2012-30.09.2014 GMINNY PROGRAM OPIEKI NAD ZABYTKAMI DLA MIASTA EŁK NA LATA 2010-2013 SPRAWOZDANIE ZA OKRES 01.10.2012-30.09.2014 Opracwał: W YDZIAŁ STRATEGII I ROZW OJU URZĘDU MIASTA EŁKU LISTOPAD 2014 Gminny Prgram Opieki

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA JAKOŚCI Bielskiej Wyższej Szkoły im. Józefa Tyszkiewicza

KSIĘGA JAKOŚCI Bielskiej Wyższej Szkoły im. Józefa Tyszkiewicza KSIĘGA JAKOŚCI Bielskiej Wyższej Szkły im. Józefa Tyszkiewicza Księga jakści zstała zatwierdzna decyzją Rektra dnia 1.10.2014r 0 2 S t r n a 0Człwiek najlepsza inwestycja 00 Człweik WPROWADZENIE W trsce

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Prgramwanie perspektywy finanswej na lata 2014-2020 21 maja 2014 r. Prgramwanie perspektywy finanswej 2014-2020 - Umwa Partnerstwa - Ministerstw Infrastruktury i Rzwju SPIS TREŚCI 1 ROZWIĄZANIA ZAPEWNIAJĄCE

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU TURYSTYKI MIASTA GDYNI WRAZ Z PROGRAMEM ROZWOJU PRODUKTÓW TURYSTYCZNYCH CZĘŚĆ I AUDYTOWO-ANALITYCZNA

STRATEGIA ROZWOJU TURYSTYKI MIASTA GDYNI WRAZ Z PROGRAMEM ROZWOJU PRODUKTÓW TURYSTYCZNYCH CZĘŚĆ I AUDYTOWO-ANALITYCZNA STRATEGIA ROZWOJU TURYSTYKI MIASTA GDYNI WRAZ Z PROGRAMEM ROZWOJU PRODUKTÓW TURYSTYCZNYCH CZĘŚĆ I AUDYTOWO-ANALITYCZNA ZAMAWIAJĄCY GMINA MIASTA GDYNI Warszawa - Gdynia marzec sierpień 2007 Strategia Rzwju

Bardziej szczegółowo

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Badanie współfinanswane ze śrdków Unii Eurpejskiej pchdzących z Eurpejskieg Funduszu Rzwju Reginalneg w ramach prgramu INTERREG IVC RAPORT z badania rynku funduszy kapitału zalążkweg raz funduszy venture

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały nr 208/XXVIII/12 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 25 września 2012 r. Z Strategia rozwoju Aglomeracji Wałbrzyskiej na lata 2013-2020

Załącznik do uchwały nr 208/XXVIII/12 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 25 września 2012 r. Z Strategia rozwoju Aglomeracji Wałbrzyskiej na lata 2013-2020 Załącznik d uchwały nr 208/XXVIII/12 Rady Gminy Nwa Ruda z dnia 25 września 2012 r. Z Strategia rzwju Aglmeracji Wałbrzyskiej na lata 2013-2020 5 wrzesień 2012 Spis treści Spis treści...2 I. Wprwadzenie...4

Bardziej szczegółowo

WDRAŻANIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W AM WROCŁAW

WDRAŻANIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W AM WROCŁAW WDRAŻANIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W AM WROCŁAW W nawiązaniu d artykułu "Nasza drga d ISO 9001", który ukazał się w numerze 8(57) Gazety Uczelnianej w maju 2001 r. pragnę przedstawić kilka faktów związanych

Bardziej szczegółowo

Profesjonalne narzędzia informatyczne brokera informacji biznesowych seminarium szkoleniowe, Warszawa, 15 lipca 2008 roku

Profesjonalne narzędzia informatyczne brokera informacji biznesowych seminarium szkoleniowe, Warszawa, 15 lipca 2008 roku ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Idzie lat zajrzyj : http://kartki.wp.pl/kat,67,kid,2261,main,65,title,uwaga-naraka,nwakartka.html

Bardziej szczegółowo

Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa

Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa Prgram Zintegrwanej Infrmatyzacji Państwa Warszawa, Marzec 2013 Ministerstw Administracji i Cyfryzacji SPIS TREŚCI Wstęp... 4 1. Nwe pdejście d infrmatyzacji państwa infrmatyzacja zintegrwana... 5 2. Wyzwania

Bardziej szczegółowo

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy. Plan realizacji Projektu ISOK zgodnie z metodyką ustaloną z Zamawiającym

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy. Plan realizacji Projektu ISOK zgodnie z metodyką ustaloną z Zamawiającym Instytut Meterlgii i Gspdarki Wdnej Państwwy Instytut Badawczy Plan realizacji Prjektu ISOK zgdnie z metdyką ustalną z Zamawiającym Dkumentacja Inicjująca Prjekt \ KPMG Advisry Spółka z graniczną dpwiedzialnścią

Bardziej szczegółowo

INNOWACYJNOŚĆ A SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU WŚRÓD NAJWIĘKSZYCH PRZEDSIĘBIORSTW

INNOWACYJNOŚĆ A SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU WŚRÓD NAJWIĘKSZYCH PRZEDSIĘBIORSTW INNOWACYJNOŚĆ A SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU WŚRÓD NAJWIĘKSZYCH PRZEDSIĘBIORSTW R A P O R T Przygtwany dla: Autr: Anna Lesik, Maciej Brysiak 1 INFORMACJE O BADANIU CEL BADANIA METODOLOGIA TECHNIKA

Bardziej szczegółowo

Strategia wdraŝania projektu Broker innowacji jako narzędzie efektywnego rozwoju systemu nowoczesnej gospodarki Małopolski

Strategia wdraŝania projektu Broker innowacji jako narzędzie efektywnego rozwoju systemu nowoczesnej gospodarki Małopolski Strategia wdraŝania prjektu Brker innwacji jak narzędzie efektywneg rzwju systemu nwczesnej gspdarki Małplski Opracwanie dr Janusz Fudaliński Kraków, maj 2011 Urząd Marszałkwski Wjewództwa Małplskieg ul.

Bardziej szczegółowo

40-045 Katowice, ul. Astrów 10 tel.: 0 / 32 203 30 79, fax 0 / 32 203 30 41. w w w. n i z i e l s k i b o r y s. p l

40-045 Katowice, ul. Astrów 10 tel.: 0 / 32 203 30 79, fax 0 / 32 203 30 41. w w w. n i z i e l s k i b o r y s. p l Niniejsze pracwanie zstał przygtwane przez: 40-045 Katwice, ul. Astrów 10 tel.: 0 / 32 203 30 79, fax 0 / 32 203 30 41 e-m ail: biur@nizi els k ibr ys.pl w w w. n i z i e l s k i b r y s. p l na zlecenie

Bardziej szczegółowo

Praktyczne porady w zakresie poprawy rentowności

Praktyczne porady w zakresie poprawy rentowności PODRĘCZNIK ZARZĄDZANIA MARINĄ Praktyczne prady w zakresie pprawy rentwnści pracwany przez PLANCO Cnsulting GmbH Am Waldthausenpark 11 45127 Essen, Niemcy Tel: 0201-43771-0 Fax: 0201-411468 E-mail: planc@planc.de

Bardziej szczegółowo

LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU NA LATA 2008-2015. Lokalna Grupa Działania. Bractwo Kuźnic

LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU NA LATA 2008-2015. Lokalna Grupa Działania. Bractwo Kuźnic LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU NA LATA 2008-2015 Lkalna Grupa Działania Bractw Kuźnic Styczeń 2009 Niniejsze pracwanie zstał przygtwane przez: 40-045 Katwice, ul. Astrów 10 tel.: 0 / 32 203 30 79, fax 0 / 32

Bardziej szczegółowo

Plan działania na lata 2007-2008 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI

Plan działania na lata 2007-2008 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Załącznik nr 4 Plan działania na lata 2007-2008 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Numer Prirytetu: IX Nazwa Prirytetu: Rzwój wykształcenia i kmpetencji w reginach Nazwa Instytucji Pśredniczącej: Samrząd

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ DZIELNICY WOLA M.ST. WARSZAWY ZA ROK 2006

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ DZIELNICY WOLA M.ST. WARSZAWY ZA ROK 2006 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ DZIELNICY WOLA M.ST. WARSZAWY ZA ROK 2006 p.. Dyrektra Ośrdka Olga Filipiak-Wadas 1 WARSZAWA styczeń 2007 Spis treści 3.1. DZIAŁY OPS WRAZ Z ICH LOKALIZACJĄ...

Bardziej szczegółowo

Krajowy Program Ochrony Powietrza w Polsce

Krajowy Program Ochrony Powietrza w Polsce Prjekt Krajwy Prgram Ochrny Pwietrza w Plsce Departament Ochrny Pwietrza Warszawa, dnia 9 marca 2015 r. 1 2 Spis treści I. SYNTEZA... 4 II. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA KRAJOWEGO PROGRAMU OCHRONY POWIETRZA...

Bardziej szczegółowo

CO ROBIMY NA KOMPUTERACH W BIBLIOTECE I CO Z TEGO MAMY?

CO ROBIMY NA KOMPUTERACH W BIBLIOTECE I CO Z TEGO MAMY? 01 wstęp CO ROBIMY NA KOMPUTERACH W BIBLIOTECE I CO Z TEGO MAMY? Badania użytkwników kmputerów dstarcznych w ramach Prgramu Rzwju Biblitek (maj 2012) Hubert Brwski WARSZAWA, MAJ 2012 Plsk-Amerykańska Fundacja

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN. dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie projektu w ramach. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

BIZNES PLAN. dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie projektu w ramach. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka PO_IG/8.2/13/02 BIZNES PLAN dla Wniskdawców ubiegających się dfinanswanie prjektu w ramach Prgramu Operacyjneg Innwacyjna Gspdarka Prirytet 8: Spłeczeństw infrmacyjne zwiększanie innwacyjnści gspdarki

Bardziej szczegółowo

Notka biograficzna Streszczenie

Notka biograficzna Streszczenie Ntka bigraficzna Dr inż. Mariusz Trzaska jest adiunktem w Plsk-Japńskiej Wyższej Szkle Technik Kmputerwych, gdzie zajmuje się działalnścią dydaktyczną raz naukwą. Oprócz teg bierze udział w różnych prjektach

Bardziej szczegółowo