Komunikat R. 8: 2010, nr 45 (297) poniedziałek, 13 grudnia 2010 roku

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Komunikat R. 8: 2010, nr 45 (297) poniedziałek, 13 grudnia 2010 roku"

Transkrypt

1 Kmunikat R. 8: 2010, nr 45 (297) pniedziałek, 13 grudnia 2010 rku Zapraszam d dwiedzenia blgów, aktualizwanych w zasadzie cdziennie, Twój Wjciech, redaktr, Bieżące infrmacje Knfraterni Turystycznej Stwarzyszenia Biblitekarzy Plskich: ISBNik: infrmatr Sekcji Biblitek Niepaństwwych Szkół Wyższych przy Zarządzie Głównym SBP: Grażyna Dktór i Wjciech Rzwadwski z Bibliteki Wyższej Szkły Organizacji Turystyki i Htelarstwa w Warszawie KONFERENCJE NAUKOWE i BRANŻOWE r e l a c j e Zbacz również pzstałe zaprszenia na knferencje pd adresem: Zbacz również terminarz knferencji naukwych pd adresem: Zbacz również terminarz knferencji branżwych pd adresem: Kultura fizyczna a glbalizacja Ogólnplskie sympzjum naukwe, Warszawa, 23 października 2010 rku relacja W Dmu reklekcyjn-frmacyjnym na Bielanach w Warszawie dbył się 23 października 2010 rku Ogólnplskie Sympzjum Naukwe nt. Kultura fizyczna a glbalizacja. Słw klicznściwe wygłsiła i dknała twarcia JM Rektr Akademii Wychwania Fizyczneg w Warszawie prf. Alicja Przyłuska-Fiszer. Pdczas sympzjum pchyln się nad następującymi blkami tematycznymi: kultura fizyczna w perspektywie filzfii i telgii, pedaggiczne i spłeczne aspekty kultury fizycznej raz kultura fizyczna z pzycji scjlgii i prawa. Sympzjum zgrmadził pnad 100 wybitnych specjalistów, prfesrów, wykładwców ze wszystkich niemal uczelni wyższych. 1

2 Ważnym wydarzeniem była becnść przełżnych sióstr salezjanek: s. inspektrki Teresy Czekały z prwincji warszawskiej i s. inspektrki Haliny Lewandwskiej z prwincji wrcławskiej. Owcem sympzjum jest książka z artykułami 48 autrów, która jest już 28 pzycją w bibliteczce Salezjańskiej Organizacji Sprtwej SALOS RP. Sympzjum zstał zrganizwane przez Salezjańską Organizację Sprtwą SALOS RP I Akademię Wychwania Fizyczneg w Warszawie. Prezes SALOS RP i prrektr AWF prf. dr hab. Zbigniew Dziubiński zapwiedział temat przyszłrczneg sympzjum: Kultura fizyczna a kultura maswa w kntekście Eur 2012, które dbędzie się 22 października 2011 rku w Warszawie. Źródł: Salezjańska Organizacja Sprtwa, data dstępu Wisła XXI wieku knferencja branzwa, Warszawa, listpada 2010 rku relacja W dniach listpada dbyła się knferencja rganizwana przez znaneg pdróżnika, Marka Kamińskieg, na temat Wisły. P bu biegunach, Amaznii itd. pan Marek dkrył Wisłę, płynąc nią zachwycny latem i zimą. Nawet w przeddzień knferencji, chć bk wielu gści zaprsił także klimat plarny, warszawską Wisłą jakieś 10 kilmetrów przepłynął wpław. Zaprsił wiele ważnych i znanych sób pierwszeg dnia był dwje wiceministrów Radsław Stępień z Ministerstwa Infrastruktury raz Katarzyna Sbierajska z Ministerstwa Sprtu i Turystyki. Znany także z tv prf. Witld Orłwski mówił zielnej eknmii, Janusz Palikt części uczestników pdpadł, wyzwlenie przedsiębirczści i demkracji widząc w rządwym prgramie dla Wisły. Dla dmiany prf. Zygmunt Babiński bardz brutalnie mówił i pkazywał, c się dzieje z Wisłą, gdy jest nie tylk dzika ale i zdziczała zaniedbana. W czasie dyskusji plenarnych i w zespłach pjawiały się zarówn mądre jak i głupie pmysły, jak zwykle. Oczywiście także skrajne rzbieżnści stanwisk eklgów, turystów, zwlenników żeglugi prfesjnalnej, specjalistów d gspdarki wdnej. W kuluarach z klegą z jedneg z ministerstw spiskwałem, by przy klejnej knferencji zaprsić VIP, ministrów itd. nie na pczątek, lecz zakńczenie knferencji. By wysłuchali pdsumwania, nie zaś tylk życzenia uczestnikm przekazali i słw bże. Jednym z wnisków knferencji był, by d Prezydenta i Parlamentu wystąpić uchwalenie Rku Wisły. Mże t będzię tylk gest mże zmbilizuje d kilku ważnych decyzji. Na knferencji widczne były knfrntacje pinii eklgów, specjalistów d gspdarki wdnej, turystów. Ja mówiłem, iż mżliwa jest gra sumie niezerwej, że wspólnie, dzięki synergii mżemy więcej siągnąć. Jedncześnie twierdząc, iż nie da się zrbić biektywneg prtalu internetweg Wiśle, biektywnej pinii c z rzeką i nad rzeką rbić. Jedyneg słuszneg stanwiska. Musimy się spierać. Ale w niektórych przypadkach chętnie bym skrzystał z mądrści Matki-Kściła gdy dla wybru papieża, by się dgadali kardynałwie, zamykan ich pd kluczem d skutku... Piękna idea zamknąć eklgów, hydrtechników itd. P tygdniu, miesiącu alb rku tylk wdę (z Wisły) i chleb suchy dawać, t się dgadają... Nie tylk ze względu na treść, ale i wydźwięk medialny kmferencja ważna. Marek Kamiński złżył zbwiązanie, iż wsparty przez Ministerstw Sprtu i Turystyki prtal będzie budwany jak wieltematyczne źródł infrmacji rzece, zwanej Królwą Plskich Rzek. Ja złśliwie stwierdziłem, że dla rwerzystów i kajakarzy Wisła przypmina złą teściwą dbrze wygląda na zdjęciach, grzej w cdziennym kntakcie... Lecz też przy kazji knferencji dstałem wydawnictw Wędrówki nadwiślańkie, gdzie zamiast wstępu napisałem pemat przą, że Wisła jest Warszawianką... Obiektywnie stwierdzam, iż pdba się! Dstałem też Marka Kamińskieg przewdnik wiślany ale nim z sbna napiszę. Mirsław Czerny Źródł: Mirsław Czerny, krespndencja nadesłana Analiza mżliwści budwy prduktów turystycznych wykrzystujących ptencjał szlaków wdnych wkół tzw. Małej Pętli Żuławskiej seminarium, Kąty Rybackie, 4 listpada 2010 rku - relacja Wicemarszałek wjewództwa pmrskieg Leszek Czarnbaj uczestniczył w seminarium, któreg głównym celem był zainaugurwanie prjektów turystycznych, wykrzystujących ptencjał szlaków wdnych w brębie tzw. Małej Pętli Żuławskiej. W sptkaniu wzięli udział przedstawiciele gmin Mierzei i Żuław Wiślanych, Parku Krajbrazweg Mierzeja Wiślana raz reprezentanci stwarzyszeń i przedsiębirstw związanych z gspdarką turystyczną. Głównym tematem seminarium był mówienie mżliwści współpracy na rzecz rzwju turystyki wdnej w wjewództwie pmrskim. Zstały przybliżne załżenia dtyczące kncepcji budwy prduktów turystycznych Małej Pętli Żuławskiej. Ten węzeł wdny bejmuje ujście Wisły i Szkarpawę, Wisłę Królewiecką, Tugę, część Ngatu, Kanał Jagiellński, Elbląg i Zalew Wiślany. 2

3 Wart wspmnieć, że sptkanie wpisał się również w Rk Turystyki Wdnej, głszny przez Światwą Organizację Turystyczną. Dzięki państwa zaangażwaniu i wsparciu Samrządu Wjewództwa Pmrskieg, w najbliższych latach będzie mżliwe turystyczne uruchmienie akwenów Delty Wisły wraz z atrakcjami i infrastrukturą turystyczną znajdującą się w tczeniu lądwym mówił wicemarszałek Leszek Czarnbaj. T właśnie z inicjatywy Samrządu Wjewództwa Pmrskieg pracwan prjekt Pętla Żuławska rzwój turystyki wdnej [http://www.wrtapmrza.pl/pl/turystyka/prjekty/petla_zulawska/petla], bejmujący bszar dwóch wjewództw: pmrskieg i warmińsk-mazurskieg. Prgram jest kwintesencją działań na rzecz rewitalizacji szlaków wdnych Delty Wisły i Zalewu Wiślaneg w celu ich wykrzystania turystyczneg. Prjekt uzyskał dfinanswanie Eurpejskieg Funduszu Rzwju Reginalneg w ramach Prgramu Operacyjneg Innwacyjna Gspdarka i będzie realizwany w latach W przedsięwzięcie zaangażwanych jest 14 partnerów z bu wjewództw. Pwstaną prty jachtwe, przystanie żeglarskie, pmsty i stanwiska cumwnicze. Pza tym zstanie wdrżny system infrmacji i prmcji turystyki wdnej. Wszyscy becni na sptkaniu ptwierdzili, że we wspmnianym reginie są dsknałe warunki d uprawiania turystyki wdnej w tym żeglarstwa i kajakarstwa. Malwnicze rzeki i kanały twrzą unikatwy, chć nie d kńca dkryty, szlak wdny zwany Małą Pętla Żuławską. Drga ta i jej tczenie nie są jednak jeszcze dbrze zagspdarwane na ptrzeby turystyki. Knferencja sptkała się z dużym zaintereswaniem i była dsknałą kazją d wymiany wiedzy i dświadczeń w zakresie działań wpływających na rzwój turystyki wdnej w tej części naszeg wjewództwa. Seminarium Analiza mżliwści budwy prduktów turystycznych wykrzystujących ptencjał szlaków wdnych wkół tzw. Małej Pętli Żuławskiej dbył się 4 listpada 2010 r. w Kątach Rybackich. Rafał Wasil Źródł: Wrta Pmrza, data dstępu Przewdnicy i pilci na styku kultur VI Frum Piltażu i Przewdnictwa, Szczecin, 2-3 grudnia 2010 rku relacja 2 i 3 grudnia 2010 rku, w Zamku Książąt Pmrskich w Szczecinie (sala ks. Bgusława) dbył się VI Frum Piltażu i Przewdnictwa,,Przewdnicy i pilci na styku kultur. Organizatrami teg wydarzenia pd auspicjami Plskiej Federacji Piltażu i Przewdnictwa byli: a) Samrząd Wjewództwa Zachdnipmrskieg, b) Zachdnipmrskie Stwarzyszenie Piltów i Przewdników. Celem frum była wymiana bgatych dświadczeń śrdwiska piltów i przewdników turystycznych z całeg kraju, z udziałem pracwników administracji rządwej i samrządwej raz kształcących w tym zakresie przedstawicieli uczelni, nakreślenie zadań związanych z pracą na styku kultur, prmcją Plski i reginów. Zamkwe sptkanie był też dsknałą kazją d prmcji Szczecina i całeg wjewództwa zachdnipmrskieg wśród gści z całej Plski. W sali księcia Bgusława na Zamku Książąt Pmrskich, Wicemarszałek Wjewództwa Zachdnipmrskieg Pan Jan Krawczuk przywitał zacnych gści Frum. Wraz z Przewdniczącym Zachdnipmrskieg Stwarzyszenia Piltów i Przewdników Panem Stanisławem Pilpem wręczyli zasłużnym piltm i przewdnikm dznaczenia. Prgram brad bejmwał także kilkanaście ciekawych wystąpień pdzielnych na trzy sesje tematyczne: 1.,,Pilci i przewdnicy na styku kultur, 2.,,Regin Zachdnipmrski w interpretacji dla przewdników i piltów, 3.,,Metdlgia pracy przewdników i piltów. Nwelizacja ustawy i c dalej? Pnadt dla uczestników frum przygtwan m.in. warsztaty metdyczne w frmie bjazdu p mieście Szczecinie, w tym wizytę w Bazylice Archikatedralnej pw. św. Jakuba, zwiedzanie Muzuem Nardweg w Szczecinie raz warsztaty metdyczne w Berlinie. Patrnat nad imprezą bjęli: Minister Sprtu i Turystyki, Marszałek Wjewództwa Zachdnipmrskieg, Prezydent Miasta Szczecin raz Plska Organizacja Turystyczna. Pniżej załączny zstał prgram raz zdjęcia z VI Frum Piltów i Przewdników w Szczecinie. Prgram VI Frum Piltażu i Przewdnictwa, dkument nline: Źródł: Urząd Marszałkwski Wjewództwa Zachdnipmrskieg, data dstępu

4 NOWOŚCI WYDAWNICZE Acta Scientiarum Plnrum: Oecnmia Acta Scientiarum Plnrum: Oecnmia: Ecnmics: Eknmia, T.9: 2010, z. 4: egzemplarz specjalny wydany z kazji V Gremium Ekspertów Turystyki, Warszawa, listpada 2010 r. / red. [Irena Jędrzejczyk, Marek Migdal]. Warszawa: Wydawnictw SGGW, 2010, 688, [7] s.; ISSN Zawartść tmu dstępna nline tutaj: _4_2010a.pdf Recenzenci: prf. dr hab. Małgrzata Bednarczyk; prf. dr hab. Irena Jędrzejczyk; prf. dr hab. Bgdan Klepacki; dr hab. Beata Meyer, prf. US; dr hab. Władysław Mynarski, prf. AWF; dr hab. Irena Ozimek, prf. SGGW; dr hab. Aleksander Panasiuk, prf. US; prf. dr hab. Janina Sawicka; dr hab. Izabella Sikrska-Wlak, prf. SGGW; prf. dr hab. Andrzej Wiatrak Spis treści Agata Balińska: Knkurencyjnść prduktu turystyki wiejskiej w pinii turystów:: Cmpetitiveness f rural turism prduct in respndents pinin Ewa Baran, Bgumiła Grzebyk: Uwarunkwania rzwju turystyki na bszarach niekrzystnych warunkach gspdarwania Pdkarpacia: Factrs f turism develpment in less-favured areas f the Pdkarpackie Viddship Agata Basińska-Zych, Adrian P. Lubwiecki-Vikuk: Interwencjnizm samrządwy w bszarze turystyki i rekreacji w wybranych państwach Unii Eurpejskiej:: Interventin f lcal gvernment in turism and recreatin develpment in selected cuntries f the Eurpean Unin Jarema Batrski, Agnieszka Lentner: Zaufanie jak czynnik przewagi knkurencyjnej w htelarstwie:: Trust as a factr f a cmpetitive advantage in a htel business Małgrzata Bednarczyk: Ku przyszłści plskiej turystyki - ptencjał knkurencyjnści sektra turystyczneg:: Twards future f Plish turism - a ptential f cmpetitiveness f the turist industry Maria Bigs, Bgusław Sawicki: Wybrane aspekty kształtwania jakści w htelarstwie na przykładzie grupy Plish Prestige Htels & Resrts:: Selected aspects f quality develpment in htel industry n the example f the Plish Prestige Htels & Resrts grup Zbigniew Binderman, Blesław Brkwski, Wiesław Szczesny: Reginalne zróżnicwanie gspdarki turystycznej w Plsce w latach :: Reginal differentiatin f Plish turism ecnmy within Stefan Bsiacki, Janna Śniadek: Funkcjnwanie plskich firm turystycznych w warunkach Wspólnty Eurpejskiej:: Plish turist enterprises activity within the Eurpean Unin Lngina Chjnacka-Ożga, Wjciech Ożga: Znaczenie edukacji przyrdnicz-leśnej dla turystyki przyjaznej śrdwisku:: The imprtance f natural resurces educatin t the ec-friendly turism Jacek Gancarczyk: Wpływ klastrów na aktywizację gspdarczą reginów turystycznych:: Impact f clusters n ecnmic activatin f turism regins Zbigniew Gąbiński: Kształtwanie jakści prduktu turystyki dzieci i młdzieży jak czynnik żywienia gspdarczeg bszaru:: Determining the quality f a turist prduct f children and the yuth, as a factr f an ecnmic revival in the area Katarzyna Górnik, Magdalena Świdrm: Metda SERVQUAL jak narzędzie pmiaru jakści usług htelarskich:: The SERVQUAL methd as an instrument fr the measurement f htel services quality Ewa Górska: Turystyka spłeczna jak frma aktywizacji rynków turystycznych na przykładzie prgramów turystyki spłecznej w Hiszpanii:: The rle f scial turism in bsting ecnmic activity, based n Spanish scial plicy prgrams in Spain Pitr Gryszel, Andrzej Rapacz, Daria E. Jaremen: Innwacyjnść przedsiębirstw turystycznych na przykładzie Karpacza:: Innvatin f turism enterprises based n the example f Karpacz Andrzej Hadzik, Adam R. Szrmek, Danuta Żylak: Knkurencyjnść prduktu turystyczneg uzdrwiska Kłbrzeg:: Cmpetitiveness f the turism prduct f Kłbrzeg spa Daria E. Jaremen, Andrzej Rapacz, Pitr Gryszel: Innwacje na atrakcyjnść turystyczną wybranych miejscwści sudeckich:: The influence f innvatin n turism attractiveness in selected lcatins in the Sudety Muntains Renata Jarszewska-Brudnicka: Dziedzictw kulturwe w rzwju spłecznści małych miast:: Cultural heritage in develpment f small twn scieties 4

5 Irena Jędrzejczyk: Kndycja krajweg sektra turystyczneg u prgu prezydencji plski w radzie UE:: Cnditin f the dmestic turism sectr n the verge f plish presidency in the Cuncil f the EU Marzena Kacprzak: Rla funduszy unijnych w zachwaniu dziedzictwa kulturweg, na przykładzie Chełmskieg Dmu Kultury:: The rle f Eurpean funds in preservatin f cultural heritage n the example f Chełm Cmmunity Centre Anna Kaczmarska: Mżliwści rzwju agr- i ekturystyki w Plsce na przykładzie wjewództwa śląskieg:: The grwth ptential f agr-and ec-turism in Pland as exemplified by the Silesian Prvince Janna Ksmaczewska: Witryna internetwa jak narzędzie krewania knkurencyjnści w agrturystyce:: Internet webpage as a tl fr creating cmpetitiveness in agriturism Izabela Kurtyka: Różnicwanie źródeł dchdów gspdarstw agrturystycznych na bszarach prawnie chrninych:: Diversifying incme surces f agriturism farms in legally prtected areas Wiesława Kuźniar: Rla prduktów tradycyjnych w rzwju usług agrturystycznych (na przykładzie wjewództwa pdkarpackieg):: The rle f traditinal prducts in develpment f agrituristic services (n the example f Pdkarpackie Prvince) Marzena Lemanwicz, Ewa Puciata: Czynniki warunkujące sukces prduktów turystycznych wjewództwa małplskieg:: Factrs determining success f turist prducts in Malplska Izabela Lipińska: Ochrna prawa własnści intelektualnej w turystyce na przykładzie znaków twarwych i usługwych:: The legal prtectin f intellectual prperty in turism a case f trade s and services marks Marila Łuczak: Rla identyfikacji wizualnej w krewaniu marki i aktywizacji bszaru turystyczneg:: System f visual identificatin in creatin f the turistic brand and activatin f the regin Janusz Majewski: Wiejskść jak rdzeń prduktu turystyczneg - użytecznść pdejść gegraficzneg i eknmiczneg:: Rurality as the cre f turism prduct - usefulness f gegraphic and ecnmic appraches Mirsław Marczak, Jacek Brzyszkwski: Analiza działań prmcyjnych pdejmwanych przez gspdarstwa agrturystyczne na Pmrzu Śrdkwym:: Analysis f prmtinal actins taken by agrturistic farms n Middle Pmerania Anna Mazurek-Kusiak: Zagspdarwanie niszy rynkwej w agrturystyce pprzez uwzględnienie w żywieniu psiłków wlnych d alergenów:: Filling the market niche in agriturism by taking int accunt allergen-free meals Beata Meyer: Nwe trendy w kształtwaniu prduktów turystycznych:: New trends in shaping turism prducts Władysław Mynarski, Wacław Snelski: Rekreacja przygdwa jak czynnik innwacyjnści krajweg prduktu turystyczneg:: Adventure recreatin as innvatin factr f the natinal turism prdukt Marta Najda-Janszka: Wspólntwe znakwanie eklgiczne w turystyce:: EU eclabel in turism industry Agata Niemczyk, Renata Seweryn: Uczestnictw w targach turystycznych jak czynnik aktywizacji bszarów recepcji:: Participatin in turist fairs as a factr f destinatin areas activatin Agnieszka Niezgda: Spłeczne uwarunkwania rzwju turystyki zrównważnej przykład mieszkańców Pznania:: Scial cnditins f sustainable turism develpment case f residents f Pznań Irena Ozimek: Rla instytucji państwwych i rganizacji knsumenckich w pprawie chrny knsumentów na rynku usług turystycznych:: The rle f institutins and cnsumer rganizatins in ensuring increasing level f cnsumer prtectin in turist services market Aleksander Panasiuk: Uwarunkwania plityki turystycznej w Plsce w aspekcie glbalizacji, kryzysu eknmiczneg raz prezydencji plski w unii eurpejskiej:: Determinants f turism plicy in Pland in the aspect f glbalizatin, ecnmic crisis and Plish presidency in the Eurpean Unin Eugenia Panfiluk: Fundusze eurpejskie jak instrument rzwju sektra turystyczneg w wjewództwie pdlaskim:: Eurpean funds as an instrument fr turism sectr develpment in Pdlaskie Prvince Wjciech Pizł, Anna Mazurkiewicz-Pizł: Turystyka śródlądwa szansą budwy przewagi knkurencyjnej reginów:: Inland turism as a chance t gain cmpetitive advantage fr regins Andrzej Rapacz, Daria E. Jaremen, Pitr Gryszel: Dlina Pałaców i Ogrdów jak przejaw współpracy na rynku turystycznym:: The Valley f Palaces and Gardens as an example f cperatin at turism market Michał Rudnicki: Turystyczna aktywizacja zdegradwanych bszarów pprzemysłwych na przykładzie wyrbiska Kpalni Siarki Machów :: Turist activatin f degraded areas n the example f pst-pit sulfur mine Machów Jacek M. Ruszkwski, Włdzimierz Banasik: Szlak Zabytków Techniki wj. śląskieg jak przykład innwacyjnści i trafnści wybru twrzenia sieciweg prduktu turystyczneg reginu:: Industrial Mnuments Rute f the Silesian Vivdeship as an example f innvatin and chice apprpriateness f creating a chain turist prduct f a regin Janina Sawicka: Determinanty knkurencyjnści plskieg sektra rln-żywnściweg - rla ppytu turystyczneg:: Determinants f Plish agr-fd sectr cmpetitiveness the rle f turism demand Bgusław Sawicki: Stan aktualny i perspektywy rzwju usług turystycznych w gminie Kazimierz Dlny:: Perspectives f turism service develpment in Kazimierz Dlny cmmune Jan Siekierski: Miejsce małych i średnich miast w rzwju turystyki na przykładzie Tarnwa:: The psitin f small and medium twns in turism develpment n the example f Tarnów 5

6 Izabella Sikrska-Wlak: Turystyka w aktywizacji spłeczn-gspdarczej bszarów wiejskich (na przykładzie wjewództwa lubelskieg):: Turism in a sci-ecnmic activatin f cuntry areas (Lubelszczyzna case study) Grzegrz Srślak: Państwwe stymulwanie rzwju turystyki w Federacji Rsyjskiej:: Gvernment stimulatin f turism develpment in Russian Federatin Bgusław Stankiewicz: Sektr turystyki zdrwtnej Pmrza Zachdnieg na tle przebrażeń spłeczneknmicznych Unii Eurpejskiej:: West Pmeranian health turism n the backgrund f sci-ecnmic transfrmatins f the Eurpean Unin Krzysztf Stepaniuk: Wybrane kncepcje związane z prjektwaniem, wdrżeniem i rzwjem działalnści e-agrturystycznej na przykładzie wjewództwa pdlaskieg:: Selected cncepts f design, implementatin and develpment f e-agriturist activity in Pdlaskie Vivdeship Tmasz Studzienicki, Ewa Kurjata: Destinatin branding in the Baltic Eurpe:: Branding destynacji w Eurpie Bałtyckiej Ewa Szczepanwska, Emilia Wdyk: Specyfika ferty nadmrskich śrdków uzdrwiskwych w Plsce na przykładzie Kamienia Pmrskieg i Mielna:: The specifics f seaside health care resrts in Pland n the example f Kamień Pmrski and Mieln Adam Edward Szczepanwski: Zintegrwany mdel przedsiębirczści dla turystyki:: Integrated entrepreneurship mdel fr turism Ewa Szymańska: Fundusze UE jak frma wsparcia dla przedsiębirstw turystycznych w plskich reginach:: The EU funds as a frm f supprt fr turism enterprises in Plish regins Rajmund Tmik: Turystyka aktywna w kntakcie z przyrdą innwacyjnym prduktem dla turystyki szklnej:: Active turism in cntact with nature an innvative prduct fr schl turism Marzena Wanags: Event marketing w aktywizacji bszarów turystycznych:: Event marketing in activatin f turism areas Andrzej Pitr Wiatrak: Kierunki i uwarunkwania wspierania współpracy terytrialnej Plski w turystyce:: Trends and determinants f supprt f Plish territrial cperatin in turism Jlanta Wjciechwska: Agrturystyka signum plskiej turystyki:: Agrturism as a manifestatin f Plish turism Sławmir Wróblewski: Wkład Plski w umacnianie knkurencyjnści Eurpy na światwym rynku turystyki bizneswej:: Cntributin f Pland int cmpetitiveness f Eurpe n the glbal market f business turism Ewa Wszendybył-Skulska: Źródła innwacyjnści w turystyce:: Surces f innvativeness in turism Jan Zawadka: Ewlucja działalnści agrturystycznej w Plsce i typlgia wiejskich gspdarstw turystycznych:: Evlutin f agrturistic activity in Pland and typlgy f rural turism farms Hanna Zawistwska: Ochrna praw pasażerów w regulacjach UE:: Prtectin f passenger right in the EU law Patrycja Żegleń: Plskie praw turystyczne a prawdawstw w Unii Eurpejskiej:: Plish turism law and the Eurpean Unin law Rmuald Ziółkwski: Charakterystyka aktywnści turystycznej na bszarach dminujących walrach przyrdniczych:: Characteristics f turism activity in areas f high nature value Zbigniew Zntek, Ewa Lipianin-Zntek: Strategie innwacji a współpraca na rzecz rzwju turystyki w reginie:: Innvatin strategies and cperatin fr reginal turism develpment Źródł: Acta Scientiarum Plnrum: Oecnmia, data dstępu Eurpejczyk w pdróży Eurpejczyk w pdróży / red. Ewa Ihnatwicz, Stefan Ciara. Warszawa: Neritn, 2010, 488 s.; ISBN , seria: Prace Instytutu Histryczneg UW Autrzy histrycy i literaturznawcy piszą pdróży rzumianej i jak pknywanie przestrzeni, i jak relacja z pdróżwania, i jak temat literacki. Rzważają zwłaszcza zjawisk pdróżwania jak dzwierciedlenie funkcjnujących ówcześnie mdeli pznawczych i byczajwych. Analizują skutki wywierane przez peregrynacje w indywidualnej i zbirwej świadmści, a także ówczesne dświadczanie eurpejskści, filzfię i frmułę pdróżwania Eurpejczyka p Eurpie i pza nią. Zamówienia realizuje księgarnia internetwa wydawcy, dkument nline: data dstępu 6

7 Narty. Dancing. Brydż: w kurrtach Drugiej Rzeczypsplitej Narty. Dancing. Brydż: w kurrtach Drugiej Rzeczypsplitej / Maja Łzińska, Jan Łziński. Warszawa: Wydawnictw Naukweg PWN, 2010, 180 s.; ISBN: Narty - Dancing - Brydż t nazwa ppularneg w kresie międzywjennym pciągu, który kurswał u pdnóża plskich gór. W ncy dancingi i brydż, za dnia białe szaleństw. Cdziennie na innym stku. Ciekawe czy dziś przyjąłby się taki pmysł na zimwy urlp. Zapraszamy d lektury a przede wszystkim glądania. Książka jest pełna pięknych zdjęć i reprdukcji ddających klimat tamtych lat. Dwudziestlecie międzywjenne był czasem dsknałej zabawy zarówn zwykłych Plaków, jak i przedstawicieli ówczesnych kręgów artystycznych i świata plityki. D ulubinych rzrywek bywalców mdnych miejscwści należały jazda na nartach, zabawa na dancingach i gra w brydża. Wszystkie te przyjemnści były także ferwane w specjalnych pciągach rajdwych, których trasa widła przez pdnóże plskich gór, d Jaremcza u stóp Czarnhry p Wisłę w Beskidzie Śląskim. Ncą pdróżwan, za dnia zaś zatrzymywan się w znanych miejscwściach narciarskich. Autrzy książki zabierają czytelników w pdróż p tętniących życiem kurrtach Drugiej Rzeczypsplitej. Uzupełnieniem pełneg anegdt i fragmentów wspmnień tekstu jest znakmity zbiór wcześniej niepublikwanych ftgrafii dkumentujących letnie i zimwe wjaże znanych plityków, między innymi Józefa Piłsudskieg, Ignaceg Mścickieg, Józefa Becka, a także aktrów, sprtwców i artystów, takich jak Adlf Dymsza, Hanka Ordnówna czy Witkacy. Przeczytaj fragment: Zamówienia realizuje księgarnia internetwa Wydawnictwa Naukweg PWN, dkument nline: data dstępu Pedaggiczne aspekty rekreacji, turystyki i wypczynku dzieci i młdzieży w przedszklu, szkle i pza szkłą Pedaggiczne aspekty rekreacji, turystyki i wypczynku dzieci i młdzieży w przedszklu, szkle i pza szkłą: praca zbirwa / pd red. nauk. Mirsława Kisiela; Wyższa Szkła Biznesu w Dąbrwie Górniczej. Dąbrwa Górnicza:Wyższa Szkła Biznesu, s.: il.; 24 cm. (Prace Naukwe Wyższej Szkły Biznesu w Dąbrwie Górniczej). ISBN Od redaktra. Prezentwana Państwu publikacja składa się z pięciu tematycznie zróżnicwanych rzdziałów, w których dwudziestu sześciu autrów prezentuje swje przemyślenia, dświadczenia i spstrzeżenia naukw-badawcze raz dydaktyczn-innwacyjne dtyczące pedaggicznych aspektów rekreacji, turystyki i wypczynku dzieci i młdzieży. Rzdział pierwszy przedstawia teretyczne rzważania nad sbą nauczyciela, jak kreatra wypczynku, turystyki i rekreacji młdych. W drugim rzdziale zaprezentwane zstały treści dtyczące rzwijania zaintereswań artystycznych pdczas zajęć pzalekcyjnych raz różneg typu zajęć ddatkwych w przedszklu. Rzdział trzeci pświęcny zstał prblemwi rekreacji fizycznej, bezpieczeństwu raz zdrwemu stylwi życia. Teksty zamieszczne w rzdziale czwartym dnszą się d animacji turystyki i wypczynku młdeg pklenia. Rzdział piąty dwłuje się d zagadnień związanych z prcesem kształtwania zaintereswań i stymulwania aktywnści pznawczej dzieci i młdzieży. Przygtwana przez nas wielwątkwa praca zbirwa adreswana jest d szerkieg grna pedaggów, nauczycieli i studentów zaintereswanych szukaniem innwacyjnych rzwiązań w dziedzinie rganizacji zajęć pzalekcyjnych i pzaszklnych z wykrzystaniem różnych technik rekreacji raz frm wypczynku i urystyki. dr hab. Mirsław Kisiel Spis treści: Zamówienia realizuje Wyższa Szkła Biznesu w Dąbrwie Górniczej, dkument nline: data dstępu

8 Plskie Twarzystw Krajznawcze , Plskie Twarzystw Turystyczn-Krajznawcze w Suwałkach Plskie Twarzystw Krajznawcze , Plskie Twarzystw Turystyczn-Krajznawcze w Suwałkach / Andrzej Matusiewicz. Suwałki: Plskie Twarzystw Turystyczn- Krajznawcze. Oddział [etc.], s.: il. (w tym klr.); 24 cm. ISBN (PTT-K. O) Wydana pzycja książkwa pświęcne zstała zagadnienim szerk rzumianeg krajznawstwa, turystyki, śrdwiska przyrdniczeg raz histrii półncnej części wjewództwa pdlaskieg a zwłaszcza Suwałk i ziem klicznych. Umieszczne w książce materiały pchdzą ze zbirów muzealnych raz archiwalnych, w tym własnych Oddziału. Znajdą się także materiały pchdzące ze zbirów lkalnych klekcjnerów. W pszczególnych rzdziałach książki zaprezentwan wartści turystyczne i krajznawcze Suwałk i klic. Składa się na t przedstawienie wydarzeń i faktów histrycznych, ciekawy pis zdarzeń, szczególnie pd kątem atrakcyjnści turystycznej reginu, piękna natury i chrny świata przyrdniczeg, siągnięcia lkalnych śrdwisk twórczych w tym zakresie i wreszcie ukazanie ciekawych sylwetek sób zasłużnych dla reginu i turystyki (becnie bądź w przeszłści). Zamówienia realizuje Oddział PTTK w Suwałkach, dkument nline: data dstępu Przedsiębirczść w turystyce. Zasady i praktyka Przedsiębirczść w turystyce. Zasady i praktyka / red. Małgrzata Bednarczyk. Warszawa: CeDeWu, 2010, 286 s.; ISBN: Pdręcznik Przedsiębirczść w turystyce wraz z praktycznymi przykładami jest przewdnikiem dla nwczesnych menedżerów rynku turystyczneg. Pzwala na: zrzumienie znaczenia przedsiębirczści w zarządzaniu; bniżanie ryzyka planwania przedsięwzięć; frmułwanie i wdrażanie przedsięwzięć przedsiębirczych; pznanie przedsiębirczści międzynardwej na przykładzie rynku Ukrainy i Federacji Rsyjskiej. Dlaczeg wart studiwać pdręcznik? Rbert Krzeniwski w pierwszym rzdziale książki dwdzi, że sukces jest bezpśredni związany z prfesjnalizacją i działaniami przedsiębirczymi. Publikacja zstała przygtwana przez Zespół i Partnerów Katedry Zarządzania w Turystyce Uniwersytetu Jagiellńskieg w Krakwie. Pdręcznik jest adreswany d studentów, aktualnych i ptencjalnych przedsiębirców raz pracwników instytucji publicznych, a także spłecznych, wspmagających prfesjnalizm i przedsiębirczść w zarządzaniu turystyką. Spis treści Przedmwa - Małgrzata Bednarczyk Wprwadzenie - Rbert Krzeniwski prfesjnalizacji współczesneg sprtu i przedsiębirczści - Rbert Krzeniwski Rzdział 1: C t jest przedsiębirczść? - Małgrzata Bednarczyk 1.1. Pjęcie przedsiębirczści 1.2. Prces przedsiębirczści 1.3. Typy przedsiębirczści Bibligrafia Rzdział 2: Przedsiębirczść rganizacyjna 2.1. Przedsiębircza rientacja firmy - rganizacyjne uczenie się - Jarema Batrski 2.2. Przedsiębirczść jak prces zarządzania wiedzą - Jarema Batrski, Janna Skrzypczak Bibligrafia Rzdział 3: E-przedsiębirczść 3.1. Frmaln-prawne uwarunkwania prwadzenia biznesu turystyczneg w sieci - Sebastian Kpera 3.2. Jak załżyć e-biur pdróży? - Sebastian Kpera, Jacek Panek 3.3. Cyfrwe instrumenty przedsiębirczści turystycznej - Sebastian Kpera Bibligrafia Rzdział 4: Współczesny rynek turystyczny 4.1. Specyfika rynku turystyczneg - Małgrzata Bednarczyk 4.2. Jakść i persnel w przedsiębirczści turystycznej - Ewa Wszendybył-Skulska 8

9 4.3. Bezpieczeństw prduktów i usług w turystyce - Marta Najda-Janszka 4.4. Opisy przypadków: jak zapewnić bezpieczeństw żywnści? Bibligrafia Rzdział 5: Zarządzanie marketingwe - Ewa Grabińska 5.1. Znaczenie marketingu dla menadżerów turystyki 5.2. Kncepcja marketingu-mix dla htelu 4* w Krakwie 5.3. Plan marketingwy w przedsiębirstwie turystycznym 5.4. Badania marketingwe na rynku turystycznym 5.5. Budwa marki firmy turystycznej Bibligrafia Rzdział 6: Planwanie i finanse w firmach turystycznych 6.1. Plan biznesu - Jacek Chudzik 6.2. Pdatki w biznesie turystycznym - Zbigniew Michalik Bibligrafia Rzdział 7: Instytucje wspierające przedsiębirczść w turystyce 7.1. Franchising - Marek Świerad 7.2. Turystyczny samrząd gspdarczy - Jarema Batrski 7.3. Klastry i inkubatry przedsiębirczści - Jacek Gancarczyk 7.4. Wsparcie funduszy Unii Eurpejskiej - Jacek Gancarczyk Bibligrafia Rzdział 8: Przedsiębirczść międzynardwa - przykłady rynków i firm na Ukrainie i w Federacji Rsyjskiej 8.1. Uwarunkwania prwadzenia biznesu turystyczneg na Ukrainie - Mariusz Żurek 8.2. Rynek i przedsiębirstw turystyczne w Federacji Rsyjskiej - Grzegrz Srślak Bibligrafia Załączniki Zamówienia realizuje księgarnia internetwa Wydawnictwa Fachweg CeDeWu, Zarys histrii narciarstwa i snwbardingu Zarys histrii narciarstwa i snwbardingu / Rafał Kłdziej, Krzysztf Aftaruk. Rzeszów: Wydawnictw Uniwersytetu Rzeszwskieg, s.: il.; 23 cm. ISBN Praca składa się z dwóch części. Pierwsza z nich dtyczy narciarstwa i zawiera pdrzdziały pisujące klejn: pczątki narciarstwa na świecie, histrię współczesneg narciarstwa, pczątki plskieg narciarstwa, zarys rganizacji narciarstwa w Plsce w skali gólnkrajwej d 1919 rku d czasów nwżytnych. Część druga dtyczy snwbardu. W klejnych pdrzdziałach autrzy pisują nardziny i rzwój snwbardingu na świecie raz w Plsce. Obydwie części uzupełnin licznymi ftgrafiami, a całść dpełnia aneks składający się z 27 tabel. Zamówienia realizuje: Wydawnictw Uniwersytetu Rzeszwskieg, dkument nline: data dstępu EKSPERTYZY i WYNIKI BADAŃ Zbacz również pzstałe ekspertyzy i wyniki badań pd adresem: Sprawdź również: Struktura krajweg i zagraniczneg ruchu turystyczneg w wjewództwie zachdnipmrskim w kresie seznu letnieg raz pza seznem w 2010 rku raprt z badań W śrdę 17 listpada 2010 rku, w htelu Nvtel w Szczecinie, dbyła się knferencja, na której przedstawine zstały wyniki przeprwadznych badań Struktura krajweg i zagraniczneg ruchu turystyczneg w wjewództwie zachdnipmrskim w kresie seznu letnieg raz pza seznem w 2010 rku. Zarząd Wjewództwa Zachdnipmrskieg uchwałą nr 90/10 z dnia 28 stycznia 2010 rku wszczął pstępwanie udzielenie zamówienia publiczneg prwadzneg w trybie przetargu niegraniczneg, na badania turystyczne wraz z pracwaniem raprtu. W wyniku teg 13 kwietnia 2010 rku zawarta zstała umwa z firmą 2ba Agnieszka Nwak z siedzibą w Nysie. 9

10 Głównym celem badania była wielstrnna i pełna charakterystyka krajweg raz zagraniczneg ruchu turystyczneg w wjewództwie zachdnipmrskim w 2010 rku w seznie letnim (lipiec, sierpień) i pza nim (październik). Załżn następujące cele szczegółwe: charakterystyka ruchu turystyczneg w wjewództwie zachdnipmrskim, w tym: identyfikacje najważniejszych źródeł z których respndenci czerpią infrmację Wjewództwie Zachdnipmrskim, częsttliwść przyjazdów, w tym w ciągu statnich dwóch lat, średnia długść pbytu, cele i mtywy dwiedzin, dwiedzane i planwane d dwiedzenia destynacje raz atrakcje, wielkść wydatków dwiedzających, pznanie preferencji turystów dwiedzających wjewództw zachdnipmrskie w ciągu statnich dwóch lat, w tym: preferwane destynacje i frmy wypczynku, spsób rganizacji przyjazdu, śrdek transprtu, preferwany typ biektu, pznanie pstrzegania i ceny ferty turystycznej wjewództwa zachdnipmrskieg, w tym: dknanie rankingu atrakcji turystycznych i destynacji Reginu w pinii dwiedzających, cena atrakcyjnści ferty turystycznej, cena atrakcyjnści i knkurencyjnści wjewództwa zachdnipmrskieg, identyfikacja różnic w mdelu zachwań pmiędzy turystami krajwymi i zagranicznymi, charakterystyka zmiennych demgraficznych, scjlgicznych i eknmicznych, kreślających ruch turystyczny raz kreślenie prfilu becnych i ptencjalnych dwiedzających, kreślenie ptencjalneg ppytu na fertę turystyczną Zachdnipmrskieg. D tej pry nie były realizwane systematyczne i kmplekswe badania ruchu turystyczneg, które bejmwały swim zasięgiem całe wjewództw. Zarząd Wjewództwa Zachdnipmrskieg zlecił przeprwadzenie badania struktury krajweg i zagraniczneg ruchu turystyczneg, które bjęły łącznie 3200 respndentów. Badania zstały przeprwadzne za pmcą wywiadów bezpśrednich PAPI (2200 wywiadów, w tym 1000 z turystami zagranicznymi), które bjęły dziewięć destynacji: Szczecin, Kszalin, Świnujście, Kłbrzeg, Rewal, Darłw, Szczecinek, Czaplinek i Cedynię. Wyknane zstały wśród mieszkańców Plski również wywiady telefniczne wspmagane kmputerw CAPI (1000 wywiadów). Pniżej załączny zstał raprt z badań w frmacie PDF raz streszczenie (prezentacja). Załączniki: Struktura krajweg i zagraniczneg ruchu turystyczneg w Wjewództwie Zachdnipmrskim w kresie seznu letnieg raz pza seznem w 2010 r. Raprt z badań. [Szczecin 2010], 154 s.; dkument nline: Streszczenie raprtu Badania krajweg i zagraniczneg ruchu turystyczneg w Wjewództwie Zachdnipmrskim w seznie letnim i pza nim, Nysa Szczecin [Szczecin 2010], 128 s.; dkument nline: Źródł: Urząd Marszałkwski Wjewództwa Zachdnipmrskieg, data dstępu Plskie raprty przemysłu sptkań: statystyki UNWTO Światwa Organizacja Turystyki (Wrld Turism Organizatin) w pracwaniach statystycznych bierze pd uwagę sptkania i wydarzenia bizneswe, które spełniają następujące warunki: skupiają minimum 10 uczestników trwają c najmniej pół dnia, tj. 4 gdziny i więcej miejsce (biekt), w którym dbywa się sptkanie zstał płacne specjalnie w tym celu. ICCA Internatinal Cngress and Cnventin Assciatins pracwuje swój ranking na pdstawie zebranych danych sptkaniach stwarzyszeń (assciatin meetings) z pdziałem na 2 kategrie: międzynardwe stwarzyszenia rządwe (internatinal gvernmental assciatins) raz międzynardwe stwarzyszenia pzarządwe (internatinal nn-gvernmental rganizatins/assciatins), które spełniają jedncześnie trzy warunki: dbywają się cyklicznie skupiają minimum 50 uczestników uczestnicy pchdzą z c najmniej 3 różnych krajów UIA Unin f Internatinal Assciatin pracwuje swój ranking na pdstawie zebranych danych międzynardwych sptkaniach (internatinal meetings), które spełniają jedncześnie 4 kryteria: trwają c najmniej 3 dni skupiają minimum 300 uczestników uczestnicy pchdzą z minimum 5 krajów przynajmniej 40% uczestników pchdzi z zagranicy 10

11 Zbacz plskie raprty przemysłu sptkań Prmcja turystyki bizneswej jak markweg prduktu Trójmiasta: stan becny i perspektywy rzwju rynku sptkań: raprt dtyczący badań statystycznych / Pitr Kurpatwiński, Andrzej B.Pitrwicz. Gdańsk: Gdańska Organizacja Turystyczna, Gdańsk Cnventin Bureau, [2010], 24 s.; tab,. wykr.; Dkument nline: Turystyka MICE w Krakwie w latach : gestrzy turystyki MICE: raprt kńcwy / Jadwiga Berbera [i in.]. Kraków, [Biur Marketingu Turystyczneg Urzędu Miasta Krakwa, 2010], 160 s.; tab., wykr. Dkument nline: Przemysł sptkań w Warszawie 2007: raprt / Krzysztf Celuch; Warsaw Cnventin Bureau. Warszawa: Eursystem - Jarsław Śleszyński, 2007, - 21 s.; tab., wykr.; Dkument nline: Warsaw Meetings Industry Reprt:: Przemysł sptkań w Warszawie 2008: raprt / Krzysztf Celuch; Warsaw Cnventin Bureau. Warszawa: Eursystem - Jarsław Śleszyński, 2007, - 28 s.;.tab., wykr.; Dkument nline: Raprt: Przemysł sptkań w Warszawie 2009:: Warsaw Meetings Industry: Reprt 2009 / Krzysztf Celuch; Ewa Dziedzic, Hanna Zawistwska.- wyd. 3, zaktualiz. Warszawa: Stłeczne Biur Turystyki, 2009,- 36 s.; ISBN Dkument nline: Źródł: Plska Organizacja Turystyczna, Pland Cnventin Bureau, data dstępu Infrmacje Dziennik Turystyczny: cdzienne infrmacje z branży turystycznej: Baza Traper: definicje, analizy, dane liczbwe i prgnzy: Instytut Turystyki, infrmacje publikacjach: Eurmnitr Internatinal: Bank Danych Reginalnych Główneg Urzędu Statystyczneg: EUROSTAT Urząd Statystyczny Unii Eurpejskiej: UNWTO: Facts and Figures: INFORMACJE DLA FACHOWCÓW Zbacz również pzstałe infrmacje dla fachwców pd adresem: Sprawdź również narzędzia infrmacji naukwej pd adresem: Sprawdź terminy najbliższych targów turystycznych pd adresem: Teraz Plska Prmcja najlepsze magisterki wybrane Trzy nagrdy główne i trzy wyróżnienia przyznała kapituła knkursu na najlepsze prace magisterskie dtyczące prmcji Plski pt. Teraz Plska Prmcja. W tegrcznej edycji knkursu, kapituła nie przyznała pierwszej nagrdy, a jedynie dwa drugie miejsca (z nagrdą w wyskści pięciu tys. zł) raz jedn trzecie (trzy tys. zł). Pnadt wręczn cztery nagrdy specjalne. Tematem knkursu jest szerk rzumiana prmcja Plski d zagraniczneg wizerunku naszeg kraju, przez prmcję gspdarczą, a w tym eksprt, inwestycje i turystykę, p prmcję rzwju reginalneg, edukacji, nauki, kultury, czy sprtu. Dla autrów najlepszych prac magisterskich przygtwan bardz atrakcyjną pulę nagród finanswych łącznie blisk 50 tysięcy złtych. Z rku na rk bserwujemy nie tylk przyrst liczby prac, ale także wzrst ich jakści, mierzny m.in. craz większą różnrdnścią pdejmwanych tematów. Oprócz prac znaczeniu gólnkrajwym, dtyczących np. zagadnień wizerunku Plski czy prmcji plskieg eksprtu, jest rsnąca liczba pracwań pdejmujących kwestie dść szczegółwe, takie jak atrakcyjnść turystyczna knkretnych reginów czy cena działań prmcyjnych wskazanych miast. Przybywa zatem prac bardz praktycznym znaczeniu, które bazując na dbrym warsztacie metdlgicznym prezentują zbiór przydatnych wnisków i rekmendacji pwiedział prf. dr hab. Krzysztf Oplski, przewdniczący Kmisji Ekspertów. Wśród sprej liczby prac dbrych, zabrakł jednej takiej, która byłaby bezsprnie uznana za najlepszą i gdną najwyższeg wyróżnienia stąd też zdecydwan dstąpieniu d przyznania pierwszej nagrdy głównej. Niemniej wszystkie prace nagrdzne w tym te, który zyskały branżwe nagrdy specjalne wy- 11

12 różniają się innwacyjnścią pdjętych tematów, głębią analizy raz ryginalnścią wnisków. Ich autrm należą się grmne gratulacje. Mgę chyba pwiedzieć w imieniu rganizatrów knkursu, że pkaźny, bardz dbry drbek dtychczaswych laureatów świadczy tym, że tematyka prmcji Plski zyskuje uznanie w badaniach na plskich uczelniach - pwiedział prf. dr hab. Aljzy Nwak, przewdniczący kapituły knkursu. Głównym rganizatrem prjektu jest Fundacja Plskieg Gdła Prmcyjneg Teraz Plska. Inicjatywę współrganizują Plska Agencja Infrmacji i Inwestycji Zagranicznych, Plska Organizacja Turystyczna, a także Plska Agencja Rzwju Przedsiębirczści. Patrnat hnrwy nad prjektem bjęli Ministrwie: Gspdarki, Spraw Zagranicznych, Sprtu i Turystyki, Nauki i Szklnictwa Wyższeg, Rlnictwa i Rzwju Wsi, Rzwju Reginalneg raz Nardwy Bank Plski. W grnie licznych Partnerów znajdują się m.in. największe warszawskie uczelnie: UW, SGH i SGGW. Z rku na rk knkurs ma craz większą renmę i t, c chyba cieszy mnie najbardziej t wyjątkw wcna współpraca z pracwnikami naukwymi wielu uczelni, którzy prmują ideę naszeg knkursu wśród swich studentów. Dceniamy ich zaangażwanie i chęć współpracy przy tym prjekcie mówi Krzysztf Przybył, prezes zarządu Fundacji Plskieg Gdła Prmcyjneg Teraz Plska. Laureaci II nagrda Katarzyna Małgrzata Jędrusik Wystawy EXPO jak skuteczne narzędzie prmcji Plski na świecie na przykładzie Wystawy EXPO 2008 w Saragssie, Wydział Nauk Eknmicznych, Szkła Główna Gspdarstwa Wiejskieg. Prmtr: prf. dr hab. Eugeniusz Pudełkiewicz. II nagrda Paulina Etterle Kaszwska Prmcja Krakwa na hiszpańskim rynku turystycznym, Wydział Zarządzania i Kmunikacji Spłecznej, Katedra Zarządzania w Turystyce, Uniwersytet Jagiellński. Prmtr: dr Barbara Dbrzańska-Scha. III nagrda Malwina Agnieszka Jeka Perspektywy rzwju turystyki żeglarskiej jak markweg prduktu turystyczneg Plski, Międzynardwe [Międzywydziałwe red. KT] Studium Turystyki i Rekreacji, Szkła Główna Gspdarstwa Wiejskieg. Prmtr: dr Halina Pwęska. Nagrdy specjalne Nagrda Specjalna Ministra Gspdarki: Elżbieta Antnina Bgatk, Prównanie kncepcji prmcji kraju w celu przyciągania bezpśrednich inwestycji zagranicznych na przykładzie Plski i Republiki Czeskiej, Instytut Międzynardweg Zarządzania i Marketingu, Szkła Główna Handlwa. Prmtr: dr Wjciech Budzyński. Nagrda Specjalna Ministra Rzwju Reginalneg: Marta Agnieszka Adamek, Spłeczeństw infrmacyjne a kapitał spłeczny. Na przykładzie wjewództwa pdkarpackieg, Wydział Humanistyczny, Akademia Górnicz-Hutnicza im. St. Staszica w Krakwie. Prmtr: prf. dr hab. Ignacy Fiut. Nagrda Specjalna Ministra Nauki i Szklnictwa Wyższeg: Marta Mnika Chwalińska, Orawskść: między pczuciem reginalnści a ljalnścią państwwą, Instytut Etnlgii i Antrplgii Kulturwej, Uniwersytet Warszawski. Prmtr: prf. dr hab. Lech Mróz. Nagrda Specjalna Ministra Sprtu i Turystyki: Izabela Sulimwicz, Rzeki bydgsk-truńskieg bszaru metrplitalneg; ich zagspdarwanie i użytkwanie turystyczne, Wydział Turystyki i Gegrafii, Wyższa Szkła Gspdarki. Prmtr: dr Janusz Sewerniak. Wyróżnienia Beata Małgrzata Bgucka Analiza i prównanie kampanii prmcyjnych wybranych miast eurpejskich, Międzynardwe [Międzywydziałwe red. KT] Studium Turystyki i Rekreacji, Szkła Główna Gspdarstwa Wiejskieg. Prmtr: dr inż. Marzena Lemanwicz. Mnika Steltmann, Plany rzwjwe miast funkcji turystycznej i ich realizacja. Przykład Chełmna, Wydział Turystyki i Gegrafii, Wyższa Szkła Gspdarki. Prmtr: dr Janusz Sewerniak. Bartsz Szmit, Prces krewania wizerunku Plski: analiza sytuacji i wytyczne dla dalszeg rzwju, Wydział Zarządzania, Uniwersytet Eknmiczny w Pznaniu. Prmtr: dr hab. Ireneusz Rutkwski. Źródł: Dziennik Turystyczny, data dstępu Zbacz również: Knkurs Teraz Plska Prmcja rzstrzygnięty! [w:] Plska Organizacja Turystyczna, dkument nline: Laureaci IV edycji Knkursu TERAZ POLSKA PROMOCJA, dkument nline: data dstępu

13 Rusza plska baza ekspertów naukwych Kjarzenie przedstawicieli biznesu ze specjalistami, którzy swim dświadczeniem i umiejętnściami mgą wesprzeć różnrdne prjekty t cel serwisu W bazie jest już 80 tys. ekspertów. Grmadzimy infrmacje ekspertach (naukwcach) i ich zaintereswaniach, psiłkując się ich publikacjami naukwymi, pracami dktrskimi, prjektami, w których uczestniczą czy też wniskami patentwymi - wyjaśnia przedstawiciel serwisu dr inż. Łukasz Sławiński. Kiedy przedstawiciel biznesu chce zlecić prace ekspertwi, przedstawia charakterystykę zadania alb pisuje, jakiej wiedzy eksperckiej ptrzebuje. Przedstawiciele serwisu prównują wówczas drbek naukwy zarejestrwanych w specjalistów z pdanym pisem. Na tej pdstawie, przy zastswaniu algrytmów typu Text Mining, wyszukujemy ekspertów najbardziej pasujących d zadania. Klejnym krkiem jest nawiązanie kntaktu z ekspertami i uzgdnienie, czy są zaintereswani zleceniem - ddaje Sławiński. W kńcu klient trzymuje listę ekspertów, którzy są gtwi wyknać zamówine prace. Zdaniem twórców serwisu, z praktyki wynika, że częst pdejmujący się autrskich prjektów biznesmeni, mają zbyt małą wiedzę, by je samdzielnie realizwać. Ptrzebują zatem pmcy specjalistów, którzy wydadzą ekspertyzę, wyknają badania empiryczne i zapiniują pdane tezy. Intuicyjna nawigacja serwisu, wyska funkcjnalnść i łatwść rejestracji zarówn klientów, jak i samych ekspertów, sprawiają, że jest t prjekt internetwy niepwtarzalnym jak dtychczas charakterze - zapewniają przedstawiciele serwisu. Deklarują, że becnie jest t największa plska baza ekspertów (w szczególnści naukwców) ze wszystkich dziedzin wiedzy. Inicjatywa jest współfinanswana ze śrdków Unii Eurpejskiej w ramach Eurpejskieg Funduszu Rzwju Reginalneg. Źródł: PAP - Nauka w Plsce, data dstępu Prjekty rzprządzeń w sprawie zabezpieczenia finansweg rganizatrów turystyki i pśredników turystycznych Minister Finansów 10 grudnia 2010 rku na strnie Biuletynu Infrmacji Publicznej (http://www.mf.gv.pl/index.php?cnst=6) publikwał dwa prjekty rzprządzeń w sprawie zabezpieczenia finansweg rganizatrów turystyki i pśredników turystycznych: 1) prjekt z dnia 9 grudnia 2010 r. - rzprządzenie Ministra Finansów z dnia... w sprawie bwiązkweg ubezpieczenia na rzecz klientów w związku z działalnścią wyknywaną przez rganizatrów turystyki i pśredników turystycznych; 2) prjekt z dnia 9 grudnia - rzprządzenie Ministra Finansów z dnia r. w sprawie minimalnej wyskści sumy gwarancji bankwej lub ubezpieczeniwej wymaganej w związku z działalnścią wyknywaną przez rganizatrów turystyki i pśredników turystycznych. Prjekty publikwane zstały wraz z uzasadnieniem i Oceną Skutków Regulacji. Mają ne wejść w życie z dniem ich głszenia, c z uwagi na upływający termin ich wydania pwinn nastąpić w najbliższym tygdniu. Źródł: Pitr Cybula, blg Praw turystyczne, data dstępu Odpwiedzialnść za zmarnwany urlp uchwała Sądu Najwyższeg Uchwała Izby Cywilnej Sądu Najwyższeg (III CZP 79/2010) z dnia 19 listpada 2010 rku uprządkuje niejednlite jak dtąd rzecznictw sądów w naszym kraju raz zbliży je d pwszechneg w Unii Eurpejskiej mdelu. W becnej chwili dpwiedzialnść za szkdy niematerialne klientów biur pdróży jest uznawana w większści państw człnkwskich UE ale w różnym zakresie. Jest t miedzy innymi efektem rzeczenia Eurpejskieg Trybunału Sprawiedliwści, który dknał interpretacji art. 5 dyrektywy 90/314/EWG i stwierdził, iż przyznaje n turystm uprawnienie dchdzenia szkód niematerialnych. W plskim prawie zadśćuczynienie mżna uzyskać jedynie w przypadkach kreślnych ustaww, a przepisy nie przewidują dpwiedzialnści za szkdę niematerialną w pstaci zmarnwaneg urlpu. Ustawdawca nie wykrzystał szansy aby pdczas przeprwadznej niedawn nwelizacji ustawy usługach turystycznych wprwadzić d plskieg prawa zwiększną chrnę knsumentów. Zamiast teg Sąd Najwyższy pdjął uchwałę, która ma mc zasady prawnej i wszystkie sądy będą dtąd związane tą decyzją. Nwe rzstrzygnięcie znacza, iż dpwiedzialnść rganizatra turystyki za niewyknanie lub nienależyte wyknanie umwy mże bejmwać także szkdę niemajątkwą klienta w pstaci tzw. zmarnwaneg urlpu. Dla klientów i biur pdróży będzie t miał taki skutek, iż pza rszczeniami majątkwymi wynikającymi rzbieżnści pmiędzy fertą, a prawdziwą jakścią świadcznych usług turysta będzie mógł dchdzić 13

14 również dszkdwania za szkdę niemajątkwą w pstaci zmarnwaneg urlpu. Orzecznictw wprwadza zasadę, iż urlp i wypczynek z nim związany są dla knsumentów dbrem samym w sbie i utrata przyjemnści czerpanej z wakacji mże być pdstawą d dszkdwania. Niewątpliwym prblemem jest kwestia kreślenia wyskści takieg dszkdwania, pnieważ nie ma żadnej tabeli ani zasady jej bliczania. Dbrym przykładem jest tu żądanie skierwane przez parę turystów przed Sądem Okręgwym w Radmiu, które piewa na 2/3 wyskści ceny imprezy turystycznej tytułem dszkdwania raz p 3,5 tyś. PLN tytułem zadśćuczynienia za zmarnwany urlp. W tym przypadku żądane dszkdwanie przekracza pnad dwukrtnie cenę samej imprezy turystycznej. Jeżeli spjrzymy jak radzą sbie z tym prblemem inne państwa człnkwskie t mżemy stwierdzić, iż przeważa uznaniwść sądów. Próba uprządkwania systemu dszkdwań za szkdy niemajątkwe pdjęta np. w prawie niemieckim nie przynisła czekiwaneg efektu. Od strny klienta dwdzenie pniesinej krzywdy nie będzie różnić się d dwdzenia niewyknania lub nienależyteg wyknania usługi. Turyści już teraz rientują się w kniecznści zebrania materiału dwdweg przeciwk rganizatrwi turystyki w pstaci zdjęć, prtkłów czy pwływania świadków. Jak dtychczas nie mieliśmy d czynienia z dużą ilścią sprów pmiędzy knsumentami a biurami pdróży, które kńczyły się w sądzie i był t między innymi knsekwencją stsunkw niskich kwt będących przedmitem spru raz wyskie kszty dchdzenia swich praw. Omawiana uchwała SN mże twrzyć mżliwść dla wyższych dszkdwań, a wraz z niedawnym wprwadzeniem pstępwań grupwych dprwadzić d częstszeg występwania na drgę prceswą przez klientów biur pdróży. Dla rganizatrów najlepszym spsbem na brnę przed wypłatą dszkdwań za utracny urlp jest przygtwanie wyważnej ferty pisującej w mżliwie biektywny spsób prpnwane usługi i ich jakść raz wszelkie starania dla załagdzenia ewentualnych niedciągnięć. Chć znane jest już na rynku zjawisk turysty wyjeżdżająceg na wakacje z przygtwaną reklamacją, t jednak rganizatrzy muszą pamiętać, że najlepszą brną przed rszczeniami jest wyski pzim świadcznych usług. Autrem tekstu jest Krzysztf Wilk, twórca blga Praw i Turystyka [http://www.prawturystyczne.pl/] Źródł: Dziennik Turystyczny, data dstępu Wpływ transfrmacji ustrjwej na kierunki i typy plskich wypraw wyskgórskich rzprawa dktrska Prmtr pdał d wiadmści, że publiczna dyskusja nad rzprawą dktrską magister Anety Marek Wpływ transfrmacji ustrjwej na kierunki i typy plskich wypraw wyskgórskich dbyła się 29 września 2010 rku na Wydziale Oceangrafii i Gegrafii Uniwersytetu Gdańskieg. Prmtrem był prf. dr hab. Krzysztf M. Mazurski. Dr Aneta Marek jest adiunktem w Zakładzie Gegrafii Spłeczn-Eknmicznej i Turystyki Akademii Pmrskiej w Słupsku, specjalnść: gegrafia turystyczna, tel. (59) , wew. 220, Źródł: Krzysztf M. Mazurski, krespndencja nadesłana Bibliteka Instytutu Turystyki w Warszawie Od czwartku rku Bibliteka Instytutu Turystyki wznawia działalnść w nwym lkalu przy ul. Grchwskiej 341/235 (budynek Allegr). Djazd d przystanku Lubelska tramwajem 3, 8, 26, 28, autbusem 125, 135, pciągiem d dwrca PKP Warszawa Stadin lub Warszawa Wschdnia. Bibliteka czynna w pniedziałki, wtrki i czwartki w gdzinach 9-14 Źródł: Bibliteka Instytutu Turystyki, data dstępu Ruszył sklepik internetwy Święta za pasem, tymczasem zachęcamy d dwiedzenia sklepiku internetweg Mazwieckieg Centrum Kultury i Sztuki. Dzięki witrynie mgą Państw zamówić interesujące książki i płyty bez wychdzenia z dmu. Niektóre publikacje plecamy szczególnie jak niebanalny prezent gwiazdkwy: i dla drsłych, i dla najmłdszych. Tutaj znajdą Państw kilkadziesiąt różnrdnych publikacji kulturze, sztuce, tradycji i histrii Mazwsza i Warszawy. Są wśród nich serie wydawnicze i samdzielne pzycje: Mazwiecka Akademia Książki, Tradycja Mazwsza. Przewdniki subiektywne, Odkrywanie Tradycji Mazwsza, Tradycje Kulinarne Mazwsza, album dla dzieci Mazurek: książka z płytą CD Fryderyku Chpinie i jeg muzyce, czterpłytwe wydawnictw Chpin Multimedialny, 14

15 publikacja Flklr Puszczy Białej. Większść pzycji dstępna jest wyłącznie w naszym sklepiku. Istnieje mżliwść trzymania ich drgą pcztwą lub dbiru sbisteg w siedzibie Mazwieckieg Centrum Kultury i Sztuki przy ul. Elektralnej 12 w Warszawie. Wystarczy tylk kliknąć! Jest z czeg wybierać. Zapraszamy! Kntakt: Magdalena Machała, tel , Źródł: Mazwiecka Książka, data dstępu Nasze kujawsk-pmrskie : edukacja reginalna na nwym prtalu Ruszył przygtwany przez Urząd Marszałkwski internetwy prtal edukacyjn-krajznawczy T źródł wiedzy histrii, tradycji, kulturze, raz walrach krajznawczych i przyrdniczych naszeg wjewództwa. Premierwa dsłna witryny dbyła się 9 grudnia w trakcie knferencji Edukacja reginalna w terii i praktyce w wjewództwie kujawsk-pmrskim. Przyrda - Krajznawstw Etngrafia - Histria w Centrum Kształcenia Ustawiczneg w Truniu. - Nasze.kujawsk-pmrskie.pl t prtal dla wszystkich mieszkańców reginu i nie tylk. Dzieci i młdzież znajdą tutaj wiadmści, które uzupełnią wiedzę zdbytą w szkle, nauczyciele m.in. scenariusze lekcji reginie, prpzycje zajęć w muzeach i biblitekach, a rdzice dwiedzą się, gdzie mgą spędzić wlny czas z dziećmi, łącząc rekreację i rzrywkę z edukacją mówi marszałek Pitr Całbecki. Prtal zawiera wiele infrmacji wjewództwie kujawsk-pmrskim. T kł 500 strn tekstu, prawie 1000 ilustracji, dcelw znajdzie się tu kł 40 specjalnie pracwanych map wjewództwa, na których będą wizualizwane infrmacje edukacyjne. Witryna składa się z pięciu blków tematycznych: przyrda, ciekawstki krajznawcze, etngrafia histria, raz pdstawwe infrmacje wjewództwie kujawskpmrskim. W blku Przyrda zwiedzimy kmpleksy leśne naszeg reginu, pznamy strugi, rzeki i kanały, zbaczymy pmniki przyrdy raz sbliwści reginalnej fauny i flry, a nawet zajrzymy d jaskiń. Odbędziemy też pdróż przez parki krajbrazwe i rezerwaty. Dzięki Ciekawstkm krajznawczym mżna dbyć wirtualną pdróż d najpiękniejszych zabytków w Kujawsk-Pmrskiem, m.in.: zamków i pałaców, kściłów i klasztrów, kamienic i pmników. Miłśnicy architektury znajdą tu ślady przeszłści, m.in. rmańskiej, gtyckiej i renesanswej, kuracjusze uzdrwiska z najsłynniejszym Ciechcinkiem, a pasjnaci archelgii grdziska i sady na czele z Biskupinem. W blku Etngrafia kryje się całe bgactw naszeg reginu: Bry Tuchlskie, Kciewie, Ziemia Chełmińska, Ziemia Dbrzyńska, Kujawy, Pałuki i Krajna. Barwne strje, tradycyjne brzędy i zwyczaje, budwnictw, gwara, sztuka ludwa i jej twórcy. Nie zapmnieliśmy także czymś dla łakmczuchów, czyli przysmakach reginalnej kuchni. Na prtalu pznamy także Histrię ziem wchdzących w skład becneg wjewództwa kujawskpmrskieg; d średniwiecza przez czasy nwżytne, kres zabrów aż p dzieje najnwsze. Zbaczymy tu m.in. słynne sby, najważniejsze wydarzenia w naszym reginie, prześledzimy rzwój gspdarki, spłeczeństwa, kultury i sztuki. Miłśnicy histrii dkryją wiele ciekawstek z naszych dziejów. Internauci znajdą tu pdstawwe dane naszym reginie, pznają jeg symble: insygnia i fanfarę. Mżna dbyć także wirtualną pdróż przez wszystkie pwiaty i gminy wjewództwa, by przyjrzeć się bliżej naszym małym jczyznm. Uzupełnieniem prtalu jest strna internetwa na której dzieci znajdą ciekawe quizy, zagadki, klrwanki i gry związane z Kujawami i Pmrzem. Premiera witryny dbyła się w czwartek (9 grudnia) w Auli Centrum Kształcenia Ustawiczneg przy placu św. Katarzyny 8 w Truniu w trakcie knferencji Edukacja reginalna w terii i praktyce w wjewództwie kujawsk-pmrskim. Przyrda - Krajznawstw - Etngrafia - Histria. W ptkaniu wzięli udział nauczyciele histrii, gegrafii, j. plskieg i bilgii ze szkół gimnazjalnych raz pnadgimnazjalnych, a także pracwnicy działu edukacji muzeów i biblitek. Organizatrami knferencji są Urząd Marszałkwski, Kujawsk-Pmrskie Kuratrium Oświaty, Centrum Kształcenia Ustawiczneg w Truniu - Truński Ośrdek Dradztwa Metdyczneg i Dsknalenia Nauczycieli. Prtal nasze.kujawsk-pmrskie.pl pwstał w ramach prgramu edukacji reginalnej, który służy krzewieniu wiedzy naszym wjewództwie. Urząd Marszałkwski w ramach teg prgramu realizuje wiele innych przedsięwzięć. Wśród nich jest m.in. prtal Szlaki Pamięci. Klejna prpzycja t Knkurs im. gen. bryg. prf. Elżbiety Zawackiej Oni twrzyli naszą histrię. Kujawsk-Pmrski Festiwal Gimnazjalnych Prjektów Edukacyjnych ma na celu uwzględnienie w prjektach edukacyjnych zagadnień związanych z reginem. Kujawsk-Pmrska Bibliteka Reginalna plega na grmadzeniu księgzbiru pświęcneg naszemu reginwi w Wjewódzkiej i Miejskiej Biblitece Publicznej w Bydgszczy raz w Wjewódzkiej Biblitece Publicznej - Książnica Kpernikańska w Truniu. Jest także Pakiet reginalny dla studenta, który zawiera mapę przyrdnicz-turystyczną wjewództwa raz infrmatr przyrdnicz-turystyczny Kujawsk- Pmrskiem i trafi d 1,5 tys. studentów pierwszeg rku z naszeg reginu na kierunku: turystyka i rekreacja raz gegrafia. Beata Krzemińska rzecznik praswa Urzędu Marszałkwskieg Źródł: Kujawsk-pmrskie, data dstępu

16 Prśba wzajemnść Będę wdzięczny niezmiernie za aktywne redagwanie naszeg elektrniczneg czaspisma infrmacyjneg, czyli nadsyłanie infrmacji: planwanych knferencjach i seminariach naukwych (wraz z adresem strny internetwej), nwściach wydawniczych z zakresu nauk turystyce, w tym materiałach pknferencyjnych będę wdzięczny za elektrniczną wersje: kładki raz spisu treści), spsbie ich bezpłatneg pzyskania lub warunkach zakupu, zakńcznych badaniach naukwych, zakńcznych przewdach dktrskich i habilitacyjnych. innych faktach, które mżna zamieścić w krnice dkumentującej działalnść naukw-badawczą w turystyce. Zapewniam rzpwszechnienie infrmacji: w frmie listów elektrnicznych (Kmunikatów Knfraterni Turystycznej SBP), umieszczenie ich na blgu Knfraterni Turystycznej Stwarzyszenia Biblitekarzy Plskich. Serdecznie dziękuję i pzdrawiam Wjciech Rzwadwski Adres redakcji kmunikatów Knfraterni Turystycznej SBP. Redaktr: Wjciech Rzwadwski. Bibliteka Wyższej Szkły Organizacji Turystyki i Htelarstwa, ul. 17 Stycznia 32, Warszawa, tel , , fax , . * * Stale współpracują: Wiesław Alejziak Akademia Wychwania Fizyczneg im. Brnisława Czecha w Krakwie, Wydział Turystyki i Rekreacji raz Wyższa Szkła Infrmatyki i Zarządzania w Rzeszwie, Katedra Gspdarki Turystycznej; Karlina Buczkwska Akademia Wychwania Fizyczneg im. Eugeniusza Piaseckieg w Pznaniu, Wydział Turystyki i Rekreacji, Zakład Kulturwych Pdstaw Turystyki; Julian Bystrzanwski Wyższa Szkła Organizacji Turystyki i Htelarstwa; Mirsław Czerny Centrum Turystyki Wdnej PTTK; Krzysztf M. Mazurski Plitechnika Wrcławska, Wydział Architektury; Katedra Planwania Przestrzenneg raz Wyższa Szkła Zarządzania Edukacja, Wydział Turystyki w Kłdzku, Katedra Turystyki; Aleksander Panasiuk Uniwersytet Szczeciński, Wydział Zarządzania i Eknmiki Usług; Katedra Zarządzania Turystyką Knfraternia Turystyczna Stwarzyszenia Biblitekarzy Plskich, działająca pd auspicjami Bibliteki Wyższej Szkły Organizacji Turystyki i Htelarstwa w Warszawie, dkłada wszelkich starań, aby nie rzsyłać niechcianej pczty. Uprzejmie infrmujemy, iż Państwa adres zstał pzyskany bezpśredni z Państwa strny internetwej lub z ficjalnych i gólnie dstępnych baz danych i w związku z tym, w myśl art.10 par. 2 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 rku, świadczeniu usług drgą elektrniczną (Dz. U ) niniejszy nie stanwi przesyłki mającej znamina spamu. Jeżeli jednak nie życzycie sbie Państw dalszych infrmacji na temat naszej ferty prsimy dpwiedź z NIE w tytule. 16

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.fapa.org.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.fapa.org.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.fapa.rg.pl Warszawa: Zakup usług plegających na zapewnieniu kmplekswej realizacji prjektu: Prgram

Bardziej szczegółowo

potrzeb współpracy potencjalnych zainteresowanych z Instytutem; - weryfikowanie i zatwierdzanie

potrzeb współpracy potencjalnych zainteresowanych z Instytutem; - weryfikowanie i zatwierdzanie Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.pan.lsztyn/bip Olsztyn: świadczenie usług w prjekcie Oficer Łącznikwy Numer głszenia: 268761-2012;

Bardziej szczegółowo

Biuro Partnera projektu F5 Konsulting Sp. z o.o. ul. Składowa 5, 61-897 Poznań T: 061 856 69 60 F: 061 853 02 95

Biuro Partnera projektu F5 Konsulting Sp. z o.o. ul. Składowa 5, 61-897 Poznań T: 061 856 69 60 F: 061 853 02 95 Plan Kmunikacji na temat prjektu samceny Urząd Gminy Janów Pdlaski Urząd Gminy Janów Pdlaski, maj 2011 r. Biur Partnera prjektu F5 Knsulting Sp. z.. ul. Składwa 5, 61-897 Pznań SPIS TREŚCI: WPROWADZENIE...

Bardziej szczegółowo

Interreg Europa Środkowa

Interreg Europa Środkowa Warszawa, 5 listpada 2015 r. Interreg Eurpa Śrdkwa Agnieszka Burda Departament Współpracy Terytrialnej Zagadnienia prezentacji 1. Charakterystyka prgramu 2. Kt mże być partnerem 3. Prirytety i przykłady

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji Światowego Tygodnia. Przedsiębiorczości w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Jasieńcu

Sprawozdanie z realizacji Światowego Tygodnia. Przedsiębiorczości w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Jasieńcu Sprawzdanie z realizacji Światweg Tygdnia Przedsiębirczści w Zesple Szkół Pnadgimnazjalnych w Jasieńcu W dniach 17 23 listpada 2008 rku, p raz pierwszy w Plsce, zrganizwany zstał Światwy Tydzień Przedsiębirczści.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: zszplelubelskie.pl Ople Lubelskie: Wdrżenia systemu zarządzania jakścią w placówce światwej ISO 9001.

Bardziej szczegółowo

Koncepcja KLASTRA SZLAKU JANA III SOBIESKIEGO. wraz z przygotowaniem dokumentacji prawnej partnerstwa,

Koncepcja KLASTRA SZLAKU JANA III SOBIESKIEGO. wraz z przygotowaniem dokumentacji prawnej partnerstwa, Kncepcja KLASTRA SZLAKU JANA III SOBIESKIEGO wraz z przygtwaniem dkumentacji prawnej partnerstwa, wytycznych strategicznych i prgramów peracyjnych Cel główny i pdstawwe załżenia Kncepcji Celem głównym

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Łódź: Szklenia w ramach prjektu: Prfesjnalna pieka nad dziećmi realizwaneg przez Łódzką Agencję Rzwju Reginalneg S.A OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie dtyczy:

Bardziej szczegółowo

XV Forum Edukacyjne dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw 8/06/2015

XV Forum Edukacyjne dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw 8/06/2015 XV Frum Edukacyjne dla Małych i Średnich Przedsiębirstw 8/06/2015 O PROGRAMIE Prgram Erasmus dla młdych przedsiębirców jest transgranicznym prgramem wymiany, który daje przyszłym i pczątkującym przedsiębircm

Bardziej szczegółowo

Partner projektu F5 Konsulting Sp. z o.o. ul. Składowa 5, 61-897 Poznań T: 061 856 69 60 F: 061 853 02 95

Partner projektu F5 Konsulting Sp. z o.o. ul. Składowa 5, 61-897 Poznań T: 061 856 69 60 F: 061 853 02 95 Plan Kmunikacji na temat prjektu samceny , 2010 Partner prjektu F5 Knsulting Sp. z.. ul. Składwa 5, 61-897 Pznań T: 061 856 69 60 F: 061 853 02 95 SPIS TREŚCI: WPROWADZENIE...

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA, ul. Wspólna 30, 00-

I. 1) NAZWA I ADRES: Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA, ul. Wspólna 30, 00- Warszawa: Usługi plegające na wydaniu, druku i dystrybucji dwóch publikacji pknferencyjnych zatytułwanych dpwiedni Eknmiczne mechanizmy wspierania i chrny rlnictwa rdzinneg w Plsce i innych państwach Unii

Bardziej szczegółowo

II runda (dla 16 województw) 23 713 260,50 euro

II runda (dla 16 województw) 23 713 260,50 euro Publikacja współfinanswana ze śrdków Eurpejskieg Funduszu Rzwju Reginalneg raz przez budżet państwa w ramach pmcy technicznej Prgramu Operacyjneg Innwacyjna Gspdarka Dtacje na Innwacje Inwestujemy w Waszą

Bardziej szczegółowo

WARSZTATY EDUKACJI SPRAWOZDANIE

WARSZTATY EDUKACJI SPRAWOZDANIE WARSZTATY EDUKACJI MIĘDZYKULTUROWEJ DLA STUDENTEK I STUDENTÓW SPRAWOZDANIE Nardwa Agencja Prgramu Młdzież w działaniu raz Plsk-Niemiecka Współpraca Młdzieży przedstawiają raprt z drugiej edycji prjektu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.podkarpackie.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.podkarpackie.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.bip.pdkarpackie.pl Rzeszów: Kmplekswa rganizacja raz bsługa imprezy plenerwej prmującej Reginalny

Bardziej szczegółowo

Warszawa: Kampania promocyjno-informacyjna projektu

Warszawa: Kampania promocyjno-informacyjna projektu Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.mpips.gv.pl/bip/zamwienia-publiczne/ Warszawa: Kampania prmcyjn-infrmacyjna prjektu Równść kbiet

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.powiat.elk.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.powiat.elk.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.pwiat.elk.pl Ełk: Prwadzenie przez ekspertów frm dsknalenia wynikających z sieci współpracy i samkształcenia

Bardziej szczegółowo

FORUM PRZESTRZENIE MIEJSKIE ORGANIZATORZY WSPÓŁORGANIZATORZY PARTNERZY WSPIERAJĄCY

FORUM PRZESTRZENIE MIEJSKIE ORGANIZATORZY WSPÓŁORGANIZATORZY PARTNERZY WSPIERAJĄCY Biur Praswe tel. + 48 502 772 363; e-mail: artmedis@artmedis.pl RAMOWY PROGRAM FORUM - 04.02.2015r. FORUM PRZESTRZENIE MIEJSKIE gólnplska knferencja naukwa pt. Budwnictw infrastrukturalne miejskie w prgramach

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Rzeszowski al. Rejtana 16c 35-959 Rzeszów tel. +48 17 872 10 00 ZP/IPN/16/2012 Rzeszów dnia 15.06.2012r.

Uniwersytet Rzeszowski al. Rejtana 16c 35-959 Rzeszów tel. +48 17 872 10 00 ZP/IPN/16/2012 Rzeszów dnia 15.06.2012r. ZP/IPN/16/2012 Rzeszów dnia 15.06.2012r. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.univ.rzeszw.pl Rzeszów: Tłumaczenie materiałów naukwych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mogilenska.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mogilenska.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: mgilenska.pl Pznań: Wyknanie usługi szkleniwej plegającej na pracwaniu, zrganizwaniu i przeprwadzeniu

Bardziej szczegółowo

XVII Konferencja IPMA Polska

XVII Konferencja IPMA Polska XVII Knferencja IPMA Plska SKUTECZNE SPOSOBY NA TRUDNE PROJEKTY Oferta współpracy knferencja.ipma.pl Zarządzanie prjektami w Plsce Szanwni Państw! Ostatnia dekada t w Plsce czas niezwykle dynamiczneg rzwju

Bardziej szczegółowo

LGD DUNAJEC-BIAŁA łączny budżet: 7 117 320,00

LGD DUNAJEC-BIAŁA łączny budżet: 7 117 320,00 LGD DUNAJEC-BIAŁA łączny budżet: 7 117 320,00 Z czeg na peracje: 4.4 Małe prjekty 1 200 000 Beneficjenci 1. sby fizyczne 2. sby fizyczne prwadzące działalnść gspdarczą na bszarze bjętym LSR 3. sby prawne

Bardziej szczegółowo

3 Nad przebiegiem prac Kapituły czuwa Przedstawiciel Audytora Konkursu i Partnera Merytorycznego KPMG.

3 Nad przebiegiem prac Kapituły czuwa Przedstawiciel Audytora Konkursu i Partnera Merytorycznego KPMG. REGULAMIN KONKURSU LIDER NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII edycja 2008 1 CEL Instytut Nwych Technlgii w Łdzi w ramach wspierania przedsiębirczści raz prmcji Łdzi jak miasta nwych technlgii - rganizuje knkurs Lider

Bardziej szczegółowo

Jaświły: Mój dom, moje środowisko - promocja zachowań Numer ogłoszenia: 17310-2015; data zamieszczenia: 23.01.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Jaświły: Mój dom, moje środowisko - promocja zachowań Numer ogłoszenia: 17310-2015; data zamieszczenia: 23.01.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www: zkbiebrza.pl Jaświły: Mój dm, mje śrdwisk - prmcja zachwań Numer głszenia: 17310-2015; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.bip.ciz.walbrzych.pl Wałbrzych: usługa wynajmu sali knferencyjnej wraz z usługą gastrnmiczną dla

Bardziej szczegółowo

LIFE 08/NAT/PL/000511

LIFE 08/NAT/PL/000511 Gniądz: Usługa w zakresie przygtwania d druku (tłumaczenie, skład i łamanie) i druk ffsetwy, prawa, przygtwanie d dystrybucji i dystrybucja książki rliku grubdzibym, wydanej w ramach prjektu LIFE 08/NAT/PL/000511

Bardziej szczegółowo

Informacja na temat stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia dla studentów na rok akademicki 2015/2016

Informacja na temat stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia dla studentów na rok akademicki 2015/2016 Infrmacja na temat stypendiów ministra za wybitne siągnięcia dla studentów na rk akademicki 2015/2016 Kwestie przyznawania stypendiów ministra za wybitne siągnięcia dla studentów regulują przepisy: art.

Bardziej szczegółowo

Wałbrzych: Realizacja usługi gastronomicznej podczas for zawodowych realizowanych w szkołach w podziale na 7 części OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Wałbrzych: Realizacja usługi gastronomicznej podczas for zawodowych realizowanych w szkołach w podziale na 7 części OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Wałbrzych: Realizacja usługi gastrnmicznej pdczas fr zawdwych realizwanych w szkłach w pdziale na 7 części OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie dtyczy: zamówienia

Bardziej szczegółowo

Partner projektu F5 Konsulting Sp. z o.o. ul. Składowa 5, 61-897 Poznań T: 061 856 69 60 F: 061 853 02 95

Partner projektu F5 Konsulting Sp. z o.o. ul. Składowa 5, 61-897 Poznań T: 061 856 69 60 F: 061 853 02 95 Plan Kmunikacji na temat prjektu samceny Urząd Gminy ZŁOTA ZŁOTA czerwiec 2011 Partner prjektu F5 Knsulting Sp. z.. ul. Składwa 5, 61-897 Pznań T: 061 856 69 60 F: 061 853 02 95 SPIS TREŚCI: WPROWADZENIE...

Bardziej szczegółowo

Młodzież odkrywa dziedzictwo kulturowe swojej społeczności spotkanie międzypokoleniowe w bibliotece

Młodzież odkrywa dziedzictwo kulturowe swojej społeczności spotkanie międzypokoleniowe w bibliotece PROJEKT MODELOWY Młdzież dkrywa dziedzictw kulturwe swjej spłecznści sptkanie międzypkleniwe w biblitece Autrka: Janna Pietrasik Wiceprezeska Zarządu Fundacji Civis Plnus Isttą prpnwaneg prjektu jest dnalezienie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sse.krakow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sse.krakow.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.sse.krakw.pl Kraków: Organizacja knferencji Annual Business in Małplska Meeting 2012 Numer głszenia:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY XXVIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO

PROGRAM WYCHOWAWCZY XXVIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO PROGRAM WYCHOWAWCZY XXVIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. JANA KOCHANOWSKIEGO W WARSZAWIE Załżenia gólne: 1. Szklny prgram wychwawczy zawiera pis zadań wychwawczych i jest realizwany przez wszystkich nauczycieli.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.opssokolka.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.opssokolka.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.pssklka.pl Skółka: Zrganizwanie i przeprwadzenie pięciu kursów w zakresie prawa jazdy kat. B i C

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Biała Pdlaska: Wyjazd szkleniw - integracyjny dla uczestników prjektu systemweg pn.: Uwierz w siebie - dknaj metamrfzy w ramach PAL wychwanków pieczy zastępczej Numer głszenia: 255606-2012; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.podkarpackie.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.podkarpackie.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.bip.pdkarpackie.pl Rzeszów: Zaplanwanie i realizacja kampanii twierającej Reginalny Prgram Operacyjny

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wrclaw.pl Wrcław: Usługi htelarskie wraz z wyżywieniem na ptrzeby Prjektu Akademia Chóralna Numer

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie zgłoszonych rekomendacji:

Podsumowanie zgłoszonych rekomendacji: Ministerstw Nauki i Szklnictwa Wyższeg Rekmendacje wypracwane przez uczestników warsztatów Okrągłeg Stłu Wyskiej Jakści Praktyk Studenckich Pdsumwanie zgłsznych rekmendacji: Uczestnicy warsztatów Okrągłeg

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.centrump-sucha.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.centrump-sucha.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.centrump-sucha.pl Sucha Beskidzka: świadczenie usług dradztwa indywidualneg raz dradztwa grupweg

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mogilenska.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mogilenska.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: mgilenska.pl Pznań: Kmplekswa rganizacja dwóch pikników i dwóch knferencji Numer głszenia: 137486-2015;

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Gdańsk: Przetarg niegraniczny na świadczenie usług htelarskich w zakresie sptkań i knferencji, plegających na rezerwacji i udstępnieniu sal szkleniwych wraz z usługą gastrnmiczną i nclegwą dla Plitechniki

Bardziej szczegółowo

PRZEPROWADZENIE BADANIA Z OBSZARU POLITYKI SPOŁECZNEJ

PRZEPROWADZENIE BADANIA Z OBSZARU POLITYKI SPOŁECZNEJ Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.prjekt.rps-bialystk.pl Białystk: PRZEPROWADZENIE BADANIA Z OBSZARU POLITYKI SPOŁECZNEJ na temat:

Bardziej szczegółowo

Oferta współpracy badania motywacji on-line kwestionariusz TMZ

Oferta współpracy badania motywacji on-line kwestionariusz TMZ Trafny wybór sukces w selekcji Oferta współpracy badania mtywacji n-line kwestinariusz TMZ Rekrutacja i selekcja Assessment / Develpement Centre Szklenia Bussines Caching Badania wskaźników HR Analiza

Bardziej szczegółowo

Informacja na temat stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia dla studentów na rok akademicki 2015/2016

Informacja na temat stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia dla studentów na rok akademicki 2015/2016 Infrmacja na temat stypendiów ministra za wybitne siągnięcia dla studentów na rk akademicki 2015/2016 Kwestie przyznawania stypendiów ministra za wybitne siągnięcia dla studentów regulują przepisy: art.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.miiz.waw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.miiz.waw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.miiz.waw.pl Warszawa: Wyknanie audytu zewnętrzneg prjektu pn.: Opracwanie innwacyjnych metd szybkiej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.us.edu.pl/zamowienia-publiczne-0

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.us.edu.pl/zamowienia-publiczne-0 Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.us.edu.pl/zamwienia-publiczne-0 Katwice: Opracwanie graficzne, wyknanie raz druk plakatów prmcyjnych

Bardziej szczegółowo

Tczew: Usługę szkolenia w zakresie przeprowadzenia kursu

Tczew: Usługę szkolenia w zakresie przeprowadzenia kursu Tczew: Usługę szklenia w zakresie przeprwadzenia kursu zawdweg w celu uzyskania zawdu/przygtwania zawdweg bsługi kas fiskalnych z gspdarką magazynwą i fakturwaniem dla 32 sób, pracwnika gspdarczeg z bsługą

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Szopena 51, 35-959

I. 1) NAZWA I ADRES: Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Szopena 51, 35-959 Rzeszów: Leasing peracyjny samchdu na ptrzeby bieżącej bsługi inwestra typu bus (7 sbwy) bez pcji wykupu. Numer głszenia: 24215-2011; data zamieszczenia: 20.01.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dstawy Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszow.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszw.pl Rzeszów: Zapewnienie wyżywienia/cateringu dla uczestników szkleń w ramach Prjektu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mops.nowysacz.pl/; www.nowysacz.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mops.nowysacz.pl/; www.nowysacz. Nr sprawy: MOPS.IX.2710.ZP.07.2014 Nwy Sącz, dnia 30.07.2014r. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.mps.nwysacz.pl/; www.nwysacz.pl/ Nwy

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. 23 Października 20, 16-400

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. 23 Października 20, 16-400 Suwałki: Przeprwadzenie szklenia kursu Praw jazdy kat. B Numer głszenia: 213741-2011; data zamieszczenia: 08.08.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie dtyczy:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mogilenska.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mogilenska.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: mgilenska.pl Pznań: Świadczenie usługi szkleniwej dla rdzin i piekunów sób niepełnsprawnych, niesamdzielnych,

Bardziej szczegółowo

ANKIETA. Strategia Rozwoju Gminy Sośnie na lata 2015-2022 - Konsultacje społeczne

ANKIETA. Strategia Rozwoju Gminy Sośnie na lata 2015-2022 - Konsultacje społeczne ANKIETA Strategia Rzwju Gminy Sśnie na lata 2015-2022 - Knsultacje spłeczne Szanwni Państw W związku prwadzeniem prac nad pracwaniem Strategii Rzwju Gminy Sśnie na lata 2015-2022, zwracamy się d Państwa

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.zsb.gliwice.pl Gliwice: Usługa pracwania interdyscyplinarneg prgramu nauczania dla IV etapu edukacyjneg

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.czerwiensk.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.czerwiensk.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.bip.czerwiensk.pl Czerwieńsk: Opracwanie gminnej ewidencji zabytków wspólnej dla całeg bszaru funkcjnalneg

Bardziej szczegółowo

Postępowanie nr A120-211-149/11/SS

Postępowanie nr A120-211-149/11/SS Gdańsk: usługa tłczenia płyt DVD i druk przewdnika dydaktyczneg d kmputerwej gry edukacyjnej Klimatyczna ruletka w ramach prjektu Kmputerwa gra edukacyjna Klimatyczna Ruletka dfinanswaneg ze śrdków Nardweg

Bardziej szczegółowo

OFERTA EDUKACYJNA. Muzeum Solca im. księcia Przemysła. Oferta edukacyjna na rok 2012: * Życie dawnego człowieka- warsztaty archeologiczne

OFERTA EDUKACYJNA. Muzeum Solca im. księcia Przemysła. Oferta edukacyjna na rok 2012: * Życie dawnego człowieka- warsztaty archeologiczne OFERTA EDUKACYJNA Muzeum Slca im. księcia Przemysła 2012 Oferta edukacyjna na rk 2012: * Życie dawneg człwieka- warsztaty archelgiczne * Wypsażenie żłnierza plskieg z września 1939 rku * Histria pieniądza

Bardziej szczegółowo

Projekty rozwojowe. Numer ogłoszenia: 281417-2010; data zamieszczenia: 11.10.2010. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Projekty rozwojowe. Numer ogłoszenia: 281417-2010; data zamieszczenia: 11.10.2010. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Gdańsk: dstawa aparatury d pmiarów EKG w warunkach stacjnarnych i mbilnych, tj. aparatu EKG raz zestawu hlterwskieg w ramach Prjektu Dmwy asystent sób starszych i chrych, współfinanswaneg ze śrdków Unii

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mos.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mos.gov.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.ms.gv.pl Warszawa: Publikacje głszeń prmujących Prgram Infrastruktura i Śrdwisk raz fundusze EOG

Bardziej szczegółowo

w Gimnazjum nr 3 w Jelnej

w Gimnazjum nr 3 w Jelnej Wewnątrzszklny System Dradztwa Zawdweg w Gimnazjum nr 3 w Jelnej Opracwany dla klasy I na lata 2014/2015 d 2016/2017 Opracwanie: mgr Elżbieta Plata (pedagg szklny) mgr Wjciech Mróz (szklny dradca zawdwy)

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 - Rolnicze Centrum Kształcenia

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 - Rolnicze Centrum Kształcenia Łwicz: Świadczenie usług instruktrów prawa jazdy kategrii B i T w ramach prjektu pn. Dsknalenie kmpetencji kluczwych i zawdwych uczniów ZSP nr 2 RCKU i P im. Tadeusza Kściuszki w Łwiczu Numer głszenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl Warszawa: Pstępwanie udzielenie zamówienia publiczneg na sprzedaż, szklenie, dstawę, mntaż

Bardziej szczegółowo

Informacje o firmie IMPULS-LEASING Polska Sp. z o.o.

Informacje o firmie IMPULS-LEASING Polska Sp. z o.o. Infrmacje firmie IMPULS-LEASING Plska Sp. z.. Kim jesteśmy? IMPULS-LEASING Plska Sp. z.. wchdzi w skład międzynardwej grupy finanswej IMPULS-LEASING Internatinal z siedzibą w Szwajcarii. Pza Plską d Hldingu

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA PROGRES Komorniki Puszczykowo KWESTIONARIUSZ ANKIETY KONSULTACJE SPOŁECZNE

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA PROGRES Komorniki Puszczykowo KWESTIONARIUSZ ANKIETY KONSULTACJE SPOŁECZNE STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA PROGRES Kmrniki Puszczykw KWESTIONARIUSZ ANKIETY KONSULTACJE SPOŁECZNE Szanwni Państw! W związku z rzpczęciem prac nad przygtwaniem strategii rzwju bszaru na lata

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mogilenska.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mogilenska.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: mgilenska.pl Pznań: Przeprwadzenie terapii zajęciwej w ramach prjektu Pprawa jakści pieki nad sbami niesamdzielnymi,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 23/2015 Wójta Gminy Krotoszyce z dnia 17 marca 2015r

ZARZĄDZENIE NR 23/2015 Wójta Gminy Krotoszyce z dnia 17 marca 2015r ZARZĄDZENIE NR 23/2015 Wójta Gminy Krtszyce z dnia 17 marca 2015r w sprawie przeprwadzenia knsultacji prjektu uchwały Rady Gminy Krtszyce w sprawie trybu i szczegółwych kryteriów ceny wnisków realizację

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mogilenska.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mogilenska.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: mgilenska.pl Pznań: pełnienie funkcji asystentów krdynatra części nieinwestycyjnej w ramach prjektu Pprawa

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mogilenska.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mogilenska.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: mgilenska.pl Pznań: Przeprwadzenie specjalistycznych, indywidualnych zajęcia terapeutyczne dla pacjentów

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Przeprwadzenie kampanii prmcyjnej Małplskieg Parku Technlgii Infrmacyjnych - Ośrdka Innwacyjnści Krakwskieg Parku Technlgiczneg raz wyknanie prtalu internetweg stanwiąceg

Bardziej szczegółowo

Opis możliwości pozyskania wsparcia w ramach Programów Operacyjnych na lata 2007-2013

Opis możliwości pozyskania wsparcia w ramach Programów Operacyjnych na lata 2007-2013 Opis mżliwści pzyskania wsparcia w ramach Prgramów Operacyjnych na lata 2007-2013 Badania i rzwój dla przedsiębirców Przedstawine infrmacje mają charakter autrski i mgą byd wykrzystane wyłącznie p zawiadmieniu

Bardziej szczegółowo

data zamieszczenia: 26.05.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

data zamieszczenia: 26.05.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Gdańsk: wyknanie i dstawa materiałów prmcyjnych, tj. ultek i plakatów w ramach Prjektu Dmwy asystent sób starszych i chrych, współfinanswaneg ze śrdków Unii Eurpejskiej w ramach Prgramu Operacyjneg Innwacyjna

Bardziej szczegółowo

Olsztyn: świadczenie usług gastronomiczno-hotelarskich na. na potrzeby organizacji: Rady Naukowej oraz Konferencji.

Olsztyn: świadczenie usług gastronomiczno-hotelarskich na. na potrzeby organizacji: Rady Naukowej oraz Konferencji. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.pan.lsztyn.pl Olsztyn: świadczenie usług gastrnmiczn-htelarskich na ptrzeby rganizacji: Rady Naukwej

Bardziej szczegółowo

Poznań: Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. parku położonego przy osiedlu Polan w Poznaniu.

Poznań: Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. parku położonego przy osiedlu Polan w Poznaniu. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: zzmpznan.pl Pznań: Wyknanie dkumentacji prjektw-ksztryswej parku płżneg przy siedlu Plan w Pznaniu Numer

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie, ul. Lisa Kuli 20, 35-025 Rzeszów,

I. 1) NAZWA I ADRES: Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie, ul. Lisa Kuli 20, 35-025 Rzeszów, Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.wup-rzeszw.e-zet.pl/?c=mdtresc-cmpkaz-552 Rzeszów: usługa szkleniwa w zakresie dsknalenia warsztatu

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY Szczecinek, dnia 29.08.2012r. Szczecinek: Zrganizwanie i przeprwadzenie szklenia dla sób ubiegających się praw jazdy kategrii B, C, uczestników prjektu systemweg

Bardziej szczegółowo

Toruński Zlot Miłośników Astronomii 2012. Oferta dla Sponsorów

Toruński Zlot Miłośników Astronomii 2012. Oferta dla Sponsorów Truński Zlt Miłśników Astrnmii 2012 Oferta dla Spnsrów INFORMACJE OGÓLNE ORGANIZATORZY Truński Zlt Miłśników Astrnmii jest klejną inicjatywą widąceg prtalu astrnmiczneg AstrVisiN.pl, w skład któreg wchdzą

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Świętokrzyskie Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu

I. 1) NAZWA I ADRES: Świętokrzyskie Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Kielce: Rzbudwa istniejąceg systemu z dstawą i mntażem urządzeń ptrzebnych d pracy systemu lkalizacji i zarządzania karetkami ŚCRMiTS. Numer głszenia: 101971-2011; data zamieszczenia: 30.03.2011 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.umwo.opole.pl; www.opolskie.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.umwo.opole.pl; www.opolskie. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.umw.ple.pl; www.plskie.pl/bip Ople: Opracwanie graficzne, redakcja techniczna, krekta językwa, skład

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Centrum Doskonalenia Nauczycieli, ul. Bydgoska 21, 64-920 Piła, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Centrum Doskonalenia Nauczycieli, ul. Bydgoska 21, 64-920 Piła, woj. Piła: Przedmitem zamówienia jest pracwanie harmngramu, zrganizwanie i przeprwadzenie szkleń zawdwych dla uczniów szkół pnadgimnazjalnych wjewództwa wielkplskieg w ramach prjektu Czas zawdwców- wielkplskie

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 199507-2013; data zamieszczenia: 30.09.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Numer ogłoszenia: 199507-2013; data zamieszczenia: 30.09.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: bip.warmia.mazury.pl/pwiat_elcki/97/zamowienia_publiczne/ Ełk: Kurs Nauki języka angielskieg na pzimie

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 - Rolnicze Centrum Kształcenia

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 - Rolnicze Centrum Kształcenia Łwicz: Organizacja i bsługa zagranicznych wyjazdów na praktyki uczniwskie raz wizyt studyjnych dla nauczycieli w ramach prjektu pn. PWP Wykrzystanie eurpejskich dświadczeń z dziedziny rlnictwa i gastrnmii

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Szopena 51, 35-959

I. 1) NAZWA I ADRES: Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Szopena 51, 35-959 Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszw.pl Rzeszów: Przeprwadzenie usługi szkleniwej z zakresu szkleń zawdwych według ptrzeb

Bardziej szczegółowo

CO 2. emisje - fundusze KE - projekty. Newsletter Faber Consulting styczeń 2012

CO 2. emisje - fundusze KE - projekty. Newsletter Faber Consulting styczeń 2012 CO 2 OL emisje - fundusze KE - prjekty Newsletter Faber Cnsulting styczeń 2012 Udaneg i radsneg 2012 rku - samych sukcesów, pgdnych dni i zadwlenia w życiu prywatnym raz zawdwym życzy zespół Faber Cnsulting

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie (w organizacji), ul. Lipowa 4, 30-

I. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie (w organizacji), ul. Lipowa 4, 30- Kraków: Usługi transprtwe na rzecz Muzeum Sztuki Współczesnej Krakwie (w rganizacji) w rku 2013 Numer głszenia: 412932-2012; data zamieszczenia: 23.10.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Młodzieżowa Rada Programowa - decydujmy wspólnie z młodymi

Młodzieżowa Rada Programowa - decydujmy wspólnie z młodymi PROJEKT MODELOWY Młdzieżwa Rada Prgramwa - decydujmy wspólnie z młdymi Autrka: Miłsz Ukleja, Fundacja Civis Plnus Isttą prjektu jest pwłanie Młdzieżwej Rady Bibliteki działającej przy biblitece, której

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 7/POZ/2011/NP3/2 dot. realizacji zajęć wyrównawczych z J.NIEMIECKEGO.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 7/POZ/2011/NP3/2 dot. realizacji zajęć wyrównawczych z J.NIEMIECKEGO. Prjekt współfinanswany przez Unię Eurpejską w ramach Eurpejskieg Funduszu Spłeczneg O C H O T N I C Z E H U F C E P R A C Y W I E L K O P O L S K A W O J E W Ó D Z K A K O M E N D A O H P W P O Z N A N

Bardziej szczegółowo

Program Współpracy Interreg V A Meklemburgia-Pomorze Przednie / Brandenburgia / Polska

Program Współpracy Interreg V A Meklemburgia-Pomorze Przednie / Brandenburgia / Polska Prgram Współpracy Interreg V A Meklemburgia-Pmrze Przednie / Brandenburgia / Plska Osie prirytetwe Prgram Współpracy Interreg V A Meklemburgia-Pmrze Przednie / Brandenburgia / Plska Ośś pprri irryytteettwaa

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.artmuseum.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.artmuseum.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.artmuseum.pl Warszawa: Przeprwadzenie kampanii reklamwej Muzeum Sztuki Nwczesnej w Warszawie Numer

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY XIV LO.ZP/3410-1/2011 Pznań: Szklenie teretyczne i praktyczne uczniów XIV Liceum Ogólnkształcąceg w Pznaniu w zakresie sprtów ltniczych w rku 2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia:

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Al. Racławickie 14, 20-950

I. 1) NAZWA I ADRES: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Al. Racławickie 14, 20-950 Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.kul.lublin.pl/zamwienia-publiczne.1650.html Lublin: PRZEPROWADZENIE ZAJĘĆ WYRÓWNAWCZYCH Z KOMUNIKACJI

Bardziej szczegółowo

Wałbrzych: LIDERZY OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Wałbrzych: LIDERZY OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Wałbrzych: LIDERZY OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie dtyczy: zamówienia publiczneg. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Dlnśląskie Centrum Infrmacji Zawdwej

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Sąd Rejonowy w Bielsku Podlaskim, ul. 3 Maja 7, 17-100 Bielsk Podlaski,

I. 1) NAZWA I ADRES: Sąd Rejonowy w Bielsku Podlaskim, ul. 3 Maja 7, 17-100 Bielsk Podlaski, Bielsk Pdlaski: Usługa grupweg ubezpieczenia na życie pracwników raz człnków rdzin pracwników Sądu Rejnweg w Bielsku Pdlaskim Numer głszenia: 28137-2014; data zamieszczenia: 12.02.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ilot.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ilot.edu.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.ilt.edu.pl Warszawa: Zakup i dstawa bezterminwych licencji prgramwania dtycząceg baz danych Numer

Bardziej szczegółowo

Warszawa: Kompleksowa obsługa transportu dzieł sztuki Numer ogłoszenia: 90010-2011; data zamieszczenia: 22.04.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Warszawa: Kompleksowa obsługa transportu dzieł sztuki Numer ogłoszenia: 90010-2011; data zamieszczenia: 22.04.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Warszawa: Kmplekswa bsługa transprtu dzieł sztuki Numer głszenia: 90010-2011; data zamieszczenia: 22.04.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie dtyczy: zamówienia

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Prjekt współfinanswany przez Unię Eurpejską w ramach Eurpejskieg Funduszu Spłeczneg O C H O T N I C Z E H U F C E P R A C Y W I E L K O P O L S K A W O J E W Ó D Z K A K O M E N D A O H P W P O Z N A N

Bardziej szczegółowo

NA DOSTAWĘ GADŻETÓW I MATERIAŁÓW REKLAMOWYCH

NA DOSTAWĘ GADŻETÓW I MATERIAŁÓW REKLAMOWYCH OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU w trybie przetargu niegraniczneg wartści zamówienia mniejszej niż wyrażna w złtych równwartść 193 000 eur NA DOSTAWĘ GADŻETÓW I MATERIAŁÓW REKLAMOWYCH Niniejsze głszenie zamówieniu

Bardziej szczegółowo

Hyżne: Nabór personelu w projekcie Przyjazna szkoła Numer ogłoszenia: 316246-2011; data zamieszczenia: 03.10.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Hyżne: Nabór personelu w projekcie Przyjazna szkoła Numer ogłoszenia: 316246-2011; data zamieszczenia: 03.10.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Hyżne: Nabór persnelu w prjekcie Przyjazna szkła Numer głszenia: 316246-2011; data zamieszczenia: 03.10.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie dtyczy: zamówienia

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Nr 4 w Skierniewicach, ul. Podkładowa 2, 96-100

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Nr 4 w Skierniewicach, ul. Podkładowa 2, 96-100 Skierniewice: Zrganizwanie i przeprwadzenie kursu na praw jazdy kategrii B na terenie miasta Skierniewice dla uczniów Zespłu Szkół Nr 4 w Skierniewicach w ramach prjektu pn.: Wykształceni Technicy Numer

Bardziej szczegółowo

zamówienia jest wybór ekspertów do realizacji form doskonalenia (wykładów, warsztatów,

zamówienia jest wybór ekspertów do realizacji form doskonalenia (wykładów, warsztatów, Ełk: Prwadzenie przez ekspertów frm dsknalenia wynikających z Rcznych Planów Wspmagania 23 szkół i przedszkli w ramach prjektu pn. Wspmaganie placówek światwych w Pwiecie Ełckim w rku szklnym 2013/14 Numer

Bardziej szczegółowo

O NAS. TRMEW zrzesza 25% właścicieli małych elektrowni wodnych w Polsce. Towarzystwo Rozwoju Małych Elektrowni Wodnych

O NAS. TRMEW zrzesza 25% właścicieli małych elektrowni wodnych w Polsce. Towarzystwo Rozwoju Małych Elektrowni Wodnych u j w z r w t s y z r a w t i n w r t k e l e h małyc h c y n d w TRMEW zrzesza 25% właścicieli małych elektrwni wdnych w Plsce TRMEW O NAS Twarzystw Rzwju Małych Elektrwni Wdnych jest największą i najstarszą

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.orpeg.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.orpeg.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.rpeg.pl Warszawa: Pełnienie funkcji redaktra strny internetwej www.plska-szkla.pl. Numer głszenia:

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 3, Publicznym Gimnazjum Nr 3 im. Emilii Plater w Białej Podlaskiej

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 3, Publicznym Gimnazjum Nr 3 im. Emilii Plater w Białej Podlaskiej Wewnątrzszklny System Dradztwa Zawdweg w Zesple Szkół Ogólnkształcących nr 3, Publicznym Gimnazjum Nr 3 im. Emilii Plater w Białej Pdlaskiej Wstęp Wewnątrzszklny System Dradztwa Zawdweg (WSDZ) jest skierwany

Bardziej szczegółowo