Projekt Rozwój klastra Dolina Ekologicznej Żywności" jako sposób na współpracę i promocję producentów żywności ekologicznej

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Projekt Rozwój klastra Dolina Ekologicznej Żywności" jako sposób na współpracę i promocję producentów żywności ekologicznej"

Transkrypt

1 Projekt Rozwój klastra Dolina Ekologicznej Żywności" jako sposób na współpracę i promocję producentów żywności ekologicznej Dr Krzysztof Jończyk Kongres Innowacji Polskich, Kraków, r.

2 Klaster gospodarczy Geograficzne skupisko wzajemnie powiązanych firm, wyspecjalizowanych dostawców, jednostek świadczących usługi, zakładów działających w pokrewnych sektorach oraz związanych z nimi instytucji (np. uniwersytetów, jednostek normalizacyjnych i stowarzyszeń branżowych). Cechy charakterystyczne klastra Bliskość geograficzna lokalizacji podmiotów klastra Różnorodność związków pomiędzy firmami należącymi do klastra Charakter związków pomiędzy podmiotami wybiegający poza relacje typowo rynkowe. Występowanie korzyści wspólnej lokalizacji i kooperacji w ramach grupy firm.

3 Klaster to przestrzenna i sektorowa koncentracja podmiotów działających na rzecz rozwoju gospodarczego lub innowacyjności, wykonujących działalność gospodarczą na terenie jednego lub kilku sąsiednich województw, konkurujących i współpracujących w tych samych lub pokrewnych branżach oraz powiązanych rozbudowaną siecią relacji o formalnym i nieformalnym charakterze, przy czym co najmniej połowę podmiotów funkcjonujących w ramach klastra stanowią przedsiębiorcy. Źródło: Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 grudnia 2006 roku w sprawie udzielenia przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej niezwiązanej z programami operacyjnymi.

4 Skąd pomysł na ekologiczny klaster Koncepcja stworzenia klastra r. (partnerstwo, współpraca środowisk akademickich i samorządowych, nowe możliwości w ramach Programu Rozwój Polski Wschodniej); Dorobek IUNG-PIB w zakresie badań na rzecz rolnictwa ekologicznego; Coraz większa świadomość konsumentów dotycząca żywienia; Wzrost obrotów na rynku EKO; Chęć integracji rolników ekologicznych i podjęcie wspólnych działań mających na celu wzmocnienie ich siły rynkowej; Chęć rozwinięcia sieci dystrybucji przez producentów; Dobre zachodnioeuropejskie wzorce; Moda na bycie EKO.

5 Oś priorytetowa I: Nowoczesna gospodarka Działanie I.4: Promocja i współpraca Komponent: Współpraca Obszar: Tworzenie i rozwój klastrów Okres realizacji: Obszar: Polska Wschodnia lubelskie podkarpackie POLSKA WSCHODNIA 47% wszystkich gospodarstw ekologicznych 26% przetwórstwa ekologicznego ZACHODNIOPOMORSKIE LUBUSKIE POMORSKIE KUJAWSKO-POMORSKIE WIELKOPOLSKIE DOLNOŚLĄSKIE Liczba gosp. POLSKA > 2000 Pow do tys. POLSKA ha 500 do 1000 Liczba do gosp ,9 944 tys. 894 WARMIŃSKO-MAZURSKIE ŁÓDZKIE OPOLSKIE ŚLĄSKIE MAZOWIECKIE ŚWIĘTOKRZYSKIE PODLASKIE LUBELSKIE PODKARPACKIE MAŁOPOLSKIE

6 Klaster Dolina Ekologicznej Żywności Podstawowy cel projektu Zbudowanie na terenie Polski Wschodniej ponadregionalnej platformy współpracy w zakresie rozwoju i promowania ekologicznych produktów żywnościowych

7 Cele szczegółowe projektu: Wsparcie rozwoju klastra Doliny Ekologicznej Żywności jako ponadregionalnej struktury współpracy; Rozwój współpracy klastrowej pomiędzy ośrodkami naukowymi, podmiotami działającymi na rzecz innowacyjności oraz przedsiębiorcami zajmującymi się produkcją, przetwórstwem i dystrybucją produktów ekologicznych; Podniesienie konkurencyjność i innowacyjności uczestników klastra poprzez wprowadzanie nowych lub udoskonalonych produktów i usług; Zwiększenie skali produkcji ekologicznej oraz wzrost liczby miejsc pracy w sektorze produktów ekologicznych (m.in. poprzez bliską współpracę sieciową i promowanie wspólnej oferty produktów i usług klastra); Poprawa dostępu uczestników klastra do kompleksowej informacji i wiedzy w zakresie produkcji, przetwórstwa i marketingu produktów ekologicznych (m.in. poprzez uruchomienie tematycznego geoportalu i systemem usług teleinformatycznych), Zwiększenie popytu na produkty ekologiczne wśród potencjalnych konsumentów (m.in. poprzez działania uświadamiające i promocyjne).

8 Realizacja projektu przebiegała w trzech zasadniczych fazach, tj.: Faza koncepcyjna, polegająca na opracowaniu strategii funkcjonowania klastra w układzie ponadregionalnym oraz strategii jego rozwoju : - analiza stanu wyjściowego dotycząca potencjału rozwojowego klastra ; - badania ankietowe dotyczące identyfikacji potrzeb partnerów klastra DEŻ, podaży i popytu na produkty ekologiczne; - opracowanie sytemu identyfikacji wizualnej klastra. Faza tworzenia niezbędnych narzędzi do rozwoju i promocji klastra: - opracowane strategii promocji i niezbędnych materiałów informacyjnych i promocyjnych; - uruchomienie geoportalu promującego potencjał DEŻ; - opracowanie wspólnej oferty członków klastra DEŻ. Faza wdrożeniowa, polegająca na wdrożeniu zaplanowanych działań promocyjnych i marketingowych oraz współpracy ze sferą B+R : -organizacja imprez i wydarzeń promocyjnych, organizacja EKOFORÓW - udział w misjach zagranicznych, - badania i projekty wykonywane na rzecz partnerów klastra DEŻ (badania laboratoryjne, warsztaty i seminaria poświęcone doskonaleniu agrotechniki i jakości produktów ekologicznych; - konferencje naukowe

9 Badanie ankietowe - CZŁONKOWIE KLASTRA DEŻ Jakich działań oczekują od klastra DEŻ? ułatwienia kontaktów z potencjalnymi dostawcami ułatwienia kontaktów ze sferą badawczorozwojową rozszerzenia wiedzy w zakresie żywności ekoloczinej promocji Na jakie bariery napotykają w związku z rynkiem produktów ekologicznych? brak informacji o potrzebach klienta problem bazy surowcowej brak rynku zbytu problemy kooperacyjne z przedsiębiorcami proces certyfikacji promocja konkurencja

10 KOORDYNATOR INSTYTUT UPRAWY NAWOŻENIA I GLEBOZNAWSTWA -PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY W PUŁAWACH Zespół Szkół Agrobiznesu Klementowice Przetwórstwo Owoców i Warzyw - Furgała

11 Cele promocji Przekonanie, że to co reklamujesz jest wartościowe, to już połowa sukcesu promocji! 1. Promowanie ekologicznego systemu produkcji 2. Promowanie żywności ekologicznej 3. Promowanie idei klastra DEŻ

12 Komunikacja marketingowa klastra DEŻ cele Cele strategiczne komunikowanie potencjalnym członkom klastra DEŻ korzyści płynących z członkostwa, komunikowanie konsumentom przewag żywności ekologicznej nad tradycyjną. Cele taktyczne budowa świadomości marki klastra DEŻ, budowa pozytywnego wizerunku klastra DEŻ.

13 Marketing klastra DEŻ grupy docelowe Grupy docelowe strategiczne: obecni i potencjalni członkowie klastra DEŻ, obecni i potencjalni konsumenci żywności ekologicznej. Grupy docelowe taktyczne: media, ośrodki opiniotwórcze, blogerzy, administratorzy ekologicznych fan pages (Facebook).

14 Komunikacja marketingowa klastra DEŻ narzędzia i działania Marketing klasyczny : - zbudowanie spójnej identyfikacji wizualnej marki (logo i SIW), - reklama prasowa (18 tytułów), - katalog klastra DEŻ (2 edycje), - inne materiały informacyjne, reklamowe. Marketing internetowy: - spot reklamowy (You Tube), - kampanie display owe, - kampanie Adwords, - kampanie ingowe.

15 System Identyfikacji Wizualnej klastra DEŻ Rejestracja znaku ochrona prawna

16 PR klastra DEŻ narzędzia i działania PR tradycyjny : - Biuro Prasowe DEŻ, - monitoring mediów, - informacje prasowe, - 3 duże konferencje prasowe, -15 spotkań z dziennikarzami e-pr: - newsletter prasowy (2/3 w miesiącu), - strona www, - fan page Żyję Szybko, Jem Zdrowo na Facebooku, - kampanie Facebook Ads, - bloger relations

17 Portal DEŻ Możliwość prezentacji uczestników klastra DEŻ i ich oferty Platforma wymiany wiedzy Miejsce do nawiązania współpracy

18 Event marketing klastra DEŻ narzędzia i działania 33 Ekofora Misje branżowe Wsparcie udziału członków klastra w targach i innych imprezach promocyjnych Warsztaty, seminaria dla członków klastra

19 Oferta klastra DEŻ skierowano do potencjalnych partnerów Promocja Szkolenia Badania Wyjazdy, misje

20 Oferta Klastra Dolina Ekologicznej Żywności cd. Udział w corocznych targach żywności ekologicznej BIOFACH w Norymberdze. Zapewnienie wystawienia swoich produktów i materiałów reklamowych na powierzchni wystawienniczej udostępnianej klastrowi DEŻ w ramach współpracy z MRiRW, Urzędami Marszałkowskimi (podkarpackim i lubelskim). Udział w innych cyklicznych imprezach o charakterze promocyjnym: np. EKO GALA w Rzeszowie, Polagra FOOD w Poznaniu, ORGANIC Marketing Forum (prezentacja oferty klastra DEŻ, udział w misjach branżowych w latach ; Przeprowadzenie badań laboratoryjnych na pozostałości substancji aktywnych w próbkach surowców, produktach itp. Wykonanie innych badań o charakterze konsumenckim, rynkowym; Skorzystanie z działań promocyjnych prowadzonych w ramach projektu

21 Misje branżowe BioFach Norymberga 2010,2011,2012,2013

22 Marketing klastra DEŻ efekty Kluczowe efekty: - zbudowanie rozpoznawalnej marki, - wzrost liczby członków klastra DEŻ do 21 firm i instytucji, - zainicjowanie współpracy międzynarodowej - współpraca z MRiRW i samorządami. Dodatkowe osiągnięcia: - dotarcie z przekazem do ponad 82 proc. odbiorców z grup docelowych, - prawie 500 publikacji medialnych o klastrze DEŻ, - ponad 900 uczestników Ekoforów, - zdobyte nagrody m.in. I miejsce w konkursie Pokaż swoją stronę.

23 Współpraca międzynarodowa Współpraca w ramach projektów Rozwój klastra DEŻ i BERAS wizyta w Szwecji, organizacja rynku produktów EKO nowe formy dystrybucji produktów EKO utworzenie centrum BIC przewodnik marketingowy

24 Zdjęcia produktów partnerów klastra DEŻ Wspólna oferta klastra DEŻ

25 EKOBAZAR w Lublinie

26 Warsztaty serowarskie BIO Bazar Lublin

27 Co się zmieniło u Państwa od czasu przystąpienia do klastra DEŻ? 6 podmiotów zadeklarowało, iż powstało u nich łącznie 23 nowe produkty i usługi 5 podmiotów zadeklarowało, iż udoskonaliło łącznie 15 produktów i usług 10 podmiotów zadeklarowało, iż odnosiło korzyści w związku z pojawieniem się profilu firmy na stronie klastra DEŻ Poziom innowacyjności przedsiębiorstw 9 podmiotów wdrożyło łącznie 26 innowacji wg stanu na koniec 2012 roku w stosunku do roku Były to następujące rodzaje innowacji: Produktowa Procesowa Organizacyjna Marketingowa

28 Osiągnięcia klastra DEŻ Zwiększenie liczby członków klastra DEŻ Powstanie powiązań kooperacyjnych Poprawa wskaźników ekonomicznych, zwiększenie skali produkcji, wzrost zatrudnienia Rozpoznawalność marki klaster DEŻ Zainicjowanie współpracy międzynarodowej Współpraca z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, samorządami woj. lubelskiego, podkarpackiego Utrwalona pozycja i stała obecność na targach BIO Fach w Norymberdze, targi krajowe : Natura Food, Polagra Food, Eko Gala III miejsce w konkursie Promuj z pomysłem I miejsce w konkursie Pokaż swoją stronę

29 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY

Dlaczego warto działać w klastrze? Klastry a rozwój lokalnej przedsiębiorczości

Dlaczego warto działać w klastrze? Klastry a rozwój lokalnej przedsiębiorczości Dlaczego warto działać w klastrze? Klastry a rozwój lokalnej przedsiębiorczości DEFINICJE KLASTRA: Klastry to geograficzne skupiska wzajemnie powiązanych firm, wyspecjalizowanych dostawców, jednostek świadczących

Bardziej szczegółowo

Dotacje na innowacje

Dotacje na innowacje Dotacje na innowacje Przewodnik po działaniach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka realizowanych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości dla rozwoju Innowacyjnej Gospodarki Dotacje na

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania działalności eksportowej

Źródła finansowania działalności eksportowej Źródła finansowania działalności eksportowej Warszawa 2011 Publikacja została przygotowana w ramach projektu Eksport kierunek sukcesu, realizowanego przez Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej na zlecenie

Bardziej szczegółowo

DOTACJE UNIJNE 2014-2020 KOMPLEKSOWY PRZEGLĄD FUNDUSZY EUROPEJSKICH DLA FIRM. www.dotacje.pl

DOTACJE UNIJNE 2014-2020 KOMPLEKSOWY PRZEGLĄD FUNDUSZY EUROPEJSKICH DLA FIRM. www.dotacje.pl DOTACJE UNIJNE 2014-2020 KOMPLEKSOWY PRZEGLĄD FUNDUSZY EUROPEJSKICH DLA FIRM www.dotacje.pl Wydawca: Dotacje.pl ul. Sokołowska 9 01 142 Warszawa tel.: 0 22 354 68 00 kontakt@dotacje.pl http://www.dotacje.pl

Bardziej szczegółowo

Spotkanie informacyjne Fundusze Europejskie 2014-2020 na badania naukowe i biznes

Spotkanie informacyjne Fundusze Europejskie 2014-2020 na badania naukowe i biznes S t r o n a 1 Spotkanie informacyjne Fundusze Europejskie 2014-2020 na badania naukowe i biznes S t r o n a 2 Spis treści 1. WPROWADZENIE DO FUNDUSZY NA LATA 2014-2020... 3 2. WSPÓŁPRACA NAUKA - BIZNES...

Bardziej szczegółowo

Regionalna Strategia Współpracy Ogniw Pośredniczących

Regionalna Strategia Współpracy Ogniw Pośredniczących Regionalna Strategia Współpracy Ogniw Pośredniczących Opracowanie: Zespół ResPublic sp. z o.o. przy współpracy pracowników Krakowskiego Parku Technologicznego. Kraków, maj 2011 I. SPIS TREŚCI I. Wprowadzenie...

Bardziej szczegółowo

Studium przypadku tworzenia klastra w województwie mazowieckim.

Studium przypadku tworzenia klastra w województwie mazowieckim. Studium przypadku tworzenia klastra w województwie mazowieckim. Jednym z powiązań kooperacyjnych, które znalazło się na Interaktywnej Mapie Klastrów przygotowanej przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 1 Spis treści Wprowadzenie... 3 I. Charakterystyka projektu... 4 1. Główne założenia... 6 2. Analiza trendów w obszarze rozwoju technologii... 7 3. Analiza szans i zagrożeń... 7 4. Cele...10 Cel strategiczny...10

Bardziej szczegółowo

2010 Benchmarking klastrów w Polsce - 2010. Raport z badania UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY

2010 Benchmarking klastrów w Polsce - 2010. Raport z badania UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY 2010 Benchmarking klastrów w Polsce - 2010 Raport z badania UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Benchmarking

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI: str. 10 A. DEFINICJE

SPIS TREŚCI: str. 10 A. DEFINICJE S t r o n a 1 SPIS TREŚCI: A. Definicje str. 1 B. Środki na rozwój firm dziś str. 4 C. Środki na rozwój firm w latach 2014 2020 str. 8 1. Mapa pomocy regionalnej i inne zasady finansowania str. 8 2. Obszary

Bardziej szczegółowo

PRZEGLĄD ISTNIEJACYCH / DZIAŁAJĄCYCH KLASTRÓW ICT

PRZEGLĄD ISTNIEJACYCH / DZIAŁAJĄCYCH KLASTRÓW ICT Przegląd istniejących/działających klastrów ICT w województwie śląskim oraz analiza ich potencjału 1 2 Autor raportu Dr inż. Sławomir Olko (Politechnika Śląska, Wydziała Organizacji i Zarządzania) Publikacja

Bardziej szczegółowo

PLAN DZIAŁANIA NA LATA 2014-2015 PRZYJĘTY PRZEZ RADĘ POT

PLAN DZIAŁANIA NA LATA 2014-2015 PRZYJĘTY PRZEZ RADĘ POT PLAN DZIAŁANIA NA LATA 2014-2015 PRZYJĘTY PRZEZ RADĘ POT W DNIU 18.02.2014 1 Spis treści 1. Wstęp... 4 1.1. Aktualna sytuacja w turystyce międzynarodowej... 4 1.2. Rezultaty działao promocyjnych POT...

Bardziej szczegółowo

Fundusze strukturalne w Polsce przeznaczone na rozwój infrastruktury teleinformatycznej

Fundusze strukturalne w Polsce przeznaczone na rozwój infrastruktury teleinformatycznej Fundusze strukturalne w Polsce przeznaczone na rozwój infrastruktury teleinformatycznej Dokumenty programowe Zintegrowany Pakiet Wytycznych Strategiczne Wytyczne Wspólnoty (SWW) Rada Europejska Komisja

Bardziej szczegółowo

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego al. Piłsudskiego 8 90-051 Łódź

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego al. Piłsudskiego 8 90-051 Łódź Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego al. Piłsudskiego 8 90-051 Łódź Ocena funkcjonowania klastrów województwa łódzkiego studia przypadków w kontekście realizacji RPO WŁ. RAPORT KOŃCOWY Policy & Action

Bardziej szczegółowo

Lista dobrych praktyk w podziale nad obszary Benchmarking klastrów w Polsce edycja 2010

Lista dobrych praktyk w podziale nad obszary Benchmarking klastrów w Polsce edycja 2010 Lista dobrych praktyk w podziale nad obszary Benchmarking klastrów w Polsce edycja 2010 1. Rozwój zasobów ludzkich Obszar: 1. Rozwój zasobów ludzkich Lubuski Klaster Metalowy Podlaski Klaster Obróbki Metali

Bardziej szczegółowo

Analiza strategiczna potencjału inwestycyjnego Miasta Zamość

Analiza strategiczna potencjału inwestycyjnego Miasta Zamość Analiza strategiczna potencjału inwestycyjnego Miasta Zamość Propozycje rozwiązań i wyjaśnienia do założonych elementów kampanii promującej inwestowanie w Zamościu, w oparciu o dane z przeprowadzonych

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 2014-06-26

ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 2014-06-26 PLAN DOKUMENTU: A. Definicje str. 1 B. Środki na rozwój firm dziś str. 4 C. Środki na rozwój firm w latach 2014 2020 str. 8 1. Mapa pomocy regionalnej i inne zasady finansowania str. 8 2. Obszary wspierania

Bardziej szczegółowo

Inicjatywy klastrowe:

Inicjatywy klastrowe: Polskie klastry i polityka klastrowa 2011 Inicjatywy klastrowe: skuteczne działanie i strategiczny rozwój Redakcja: Marita Koszarek Inicjatywy klastrowe: skuteczne działanie i strategiczny rozwój pod redakcją

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju Gdańskiego Parku Naukowo Technologicznego w ramach projektu DISKE

Strategia rozwoju Gdańskiego Parku Naukowo Technologicznego w ramach projektu DISKE Strategia rozwoju Gdańskiego Parku Naukowo Technologicznego w ramach projektu DISKE BDKM Grupa Doradcza Warszawa, czerwiec 2011 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Programu Współpracy Transgranicznej

Bardziej szczegółowo

BRANŻOWEGO CENTRUM KOMPETENCJI

BRANŻOWEGO CENTRUM KOMPETENCJI PRACOWNIA MARKETINGOWA dr Marzena Frankowska ul. Dolomitów 15 71-784 Szczecin tel: (48) 91 880 35 04 fax: (48) 91 880 35 17 kom: (48) 606 280 653 e-mail: office@promarket.pl www.promarket.pl Strategia

Bardziej szczegółowo

XV FORUM EDUKACYJNE MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW 15 LAT INNOWACJI W BIZNESIE

XV FORUM EDUKACYJNE MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW 15 LAT INNOWACJI W BIZNESIE INFORMACJA PRASOWA 8.06.2015 XV FORUM EDUKACYJNE MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW 15 LAT INNOWACJI W BIZNESIE Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ul. Pańska 81/83 00-834 Warszawa Miłosz Marczuk

Bardziej szczegółowo

,,Warunki, obszar i założenia do działania Sieci Współpracy Aglomeracji. Kalisko-Ostrowskiej. Opracował: Andrzej Spychalski

,,Warunki, obszar i założenia do działania Sieci Współpracy Aglomeracji. Kalisko-Ostrowskiej. Opracował: Andrzej Spychalski Sieć Współpracy Aglomeracji Kalisko Ostrowskiej. Raport końcowy Zespołu Projektowego opracowany w ramach projektu: POKL.08.01.02 30 012/11 Sieć Współpracy Aglomeracji Kalisko Ostrowskiej współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA PRZESTRZENNA I FUNKCJONOWANIE KLASTRÓW W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM

ORGANIZACJA PRZESTRZENNA I FUNKCJONOWANIE KLASTRÓW W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM ORGANIZACJA PRZESTRZENNA I FUNKCJONOWANIE KLASTRÓW W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM Zespół badawczy w składzie: prof. dr hab. Tadeusz Stryjakiewicz, mgr inż. Wojciech Dyba Publikacja na podstawie ekspertyzy

Bardziej szczegółowo

Waldemar W. Budner Katedra Ekonomiki Przestrzennej i Środowiskowej Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Waldemar W. Budner Katedra Ekonomiki Przestrzennej i Środowiskowej Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Waldemar W. Budner Katedra Ekonomiki Przestrzennej i Środowiskowej Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Klastry w gospodarce lokalnej - znaczenie, czynniki i bariery rozwoju Wprowadzenie Koncepcja klastra

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROMOCJI PRZEDSIĘBIORCZOŚCI POWIATU KIELECKIEGO NA LATA 2012-2014

PROGRAM PROMOCJI PRZEDSIĘBIORCZOŚCI POWIATU KIELECKIEGO NA LATA 2012-2014 PROGRAM PROMOCJI PRZEDSIĘBIORCZOŚCI POWIATU KIELECKIEGO NA LATA 2012-2014 Kielce, 2011 Spis treści Wstęp...3 1. Diagnoza sytuacji społeczno - gospodarczej powiatu kieleckiego...5 1.1 Ogólna charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Promocja w ujęciu krajowym i międzynarodowym firm z branży informatycznej w województwie zachodniopomorskim

Promocja w ujęciu krajowym i międzynarodowym firm z branży informatycznej w województwie zachodniopomorskim Promocja w ujęciu krajowym i międzynarodowym firm z branży informatycznej w województwie zachodniopomorskim Dokument opracowany przez Collect Consulting Sp. z o.o. Skład zespołu ekspertów: 1. Mariusz Bryła

Bardziej szczegółowo

WPŁYW FUNDUSZY UNIJNYCH PERSPEKTYWY 2007-2013 NA ROZWÓJ POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW

WPŁYW FUNDUSZY UNIJNYCH PERSPEKTYWY 2007-2013 NA ROZWÓJ POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW Marek Krzywonos 1 Zuzanna Korońska 2 WPŁYW FUNDUSZY UNIJNYCH PERSPEKTYWY 2007-2013 NA ROZWÓJ POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW Streszczenie: Perspektywa finansowa 2007-2013 otworzyła przed Polską znaczące możliwości

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W KONINIE NA LATA 2014 2016 MIASTO KONIN PROGRAM OPERACYJNY. Załącznik do Uchwały Nr 826. Rady Miasta Konina

PROGRAM WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W KONINIE NA LATA 2014 2016 MIASTO KONIN PROGRAM OPERACYJNY. Załącznik do Uchwały Nr 826. Rady Miasta Konina Załącznik do Uchwały Nr 826 Rady Miasta Konina z dnia 25 czerwca 2014 roku MIASTO KONIN PROGRAM WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W KONINIE NA LATA 2014 2016 PROGRAM OPERACYJNY Konin, 2014 r. Wersja z 2_06_2014

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Wspierania Klastrów dla Województwa Pomorskiego na lata 2009-2015

Regionalny Program Wspierania Klastrów dla Województwa Pomorskiego na lata 2009-2015 Regionalny Program Wspierania Klastrów dla Województwa Pomorskiego na lata 2009-2015 Wspólnie możemy osiągnąć więcej Regionalny Program Wspierania Klastrów dla Województwa Pomorskiego na lata 2009-2015

Bardziej szczegółowo

Rozwój klastrów w Polsce Wschodniej

Rozwój klastrów w Polsce Wschodniej 2012 Rozwój klastrów w Polsce Wschodniej Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Publikacja bezpłatna Stan na listopad 2012 r. ISBN 978-83-7633-131-7 Nakład: 2000 egz. Realizacja: Smartlink

Bardziej szczegółowo