Wybrane aspekty budowy łańcucha przetwarzania danych w zorientowanych usługowo rozproszonych systemach dostarczania informacji decyzyjnych

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wybrane aspekty budowy łańcucha przetwarzania danych w zorientowanych usługowo rozproszonych systemach dostarczania informacji decyzyjnych"

Transkrypt

1 Zakład Zaawansowanych Technik Informacyjnych (Z-6) Wybrane aspekty budowy łańcucha przetwarzania danych w zorientowanych usługowo rozproszonych systemach dostarczania informacji decyzyjnych Praca nr Warszawa, grudzień 2009

2 2

3 Wybrane aspekty budowy łańcucha przetwarzania danych w zorientowanych usługowo rozproszonych systemach dostarczania informacji decyzyjnych Praca nr Słowa kluczowe (maksimum 5 słów): SOA, Jakość danych, Metoda Punktów Funkcyjnych, Zarządzanie Reputacją, Sprawiedliwy Podziału Zasobów Kierownik pracy: mgr inż. Mariusz Pajer Wykonawcy pracy: mgr inż. Michał Majdan mgr inż. Paweł Olender inż. Agnieszka Gosk mgr inż. Piotr Celej Kierownik Zakładu: dr inż. Janusz Granat Copyright by Instytut Łączności, Warszawa

4 4

5 Spis Treści 1 Wstęp Metody zapewnienia jakości w usługowych łańcuchach przetwarzania Motywacja do budowy usługowo zorientowanych łańcuchów przetwarzania Massive Parallel Processing i Shared Nothing Architecture jako klucz do wydajności i efektywności Service Oriented Architecture jako klucz do efektywności i elastyczności Podsumowanie Metoda Punktów Funkcyjnych jako narzędzie konstrukcji łańcucha przetwarzania Wstęp Metoda Punktów Funkcyjnych krótka charakterystyka Podstawowe elementy metody Klasyfikacje Charakterystyka systemów informacyjnych w kontekście pomiaru wielkości Dostosowanie Metody Punktów Funkcyjnych propozycja Podsumowanie i Wnioski Zarządzanie Reputacją w Systemach Informacji Zarządczej o Niepewnej Jakości Źródeł Informacji Wstęp Operator agregacji WOWA Model systemu zarządzania reputacją Podsumowanie Sprawiedliwy podział zasobów a systemy oparte o SOA Wprowadzenie SOA w systemach wspomagania decyzji Sprawiedliwość jako warunek efektywności SOA Podsumowanie Podsumowanie...29 Bibliografia...29 Załącznik Załącznik

6 6

7 1 Wstęp Łańcuchy przetwarzania (ŁP) są jednym z podstawowych elementów nowoczesnych systemów informacyjnych. W Hurtowniach Danych (HD), które są szczególnym skłądniukiem a jednocześnie i rodzajem systemów informacyjnych, łańcuch przetwarzania jest tożsamy z kompletnym zbiorem procesów Ekstrakcji, Transformacji i Ładowania (ang. Extraction- Transorformation-Load ETL). W przypadku tradycyjnie zbudowanych systemów informacyjnych, łańcuchy składają się z procedur, funkcji lub skryptów implementowanych najczęściej w tej samej technologii lub technologiach powiązanych ze sobą poprzez narzędzia dostawcy tzw. silnika hurtowni danych. Monolityczna budowa łańcucha przetwarzania bywa często powodem wielu komplikacji już w trakcie projektowania i implementacji hurtowni danych, które wiążą się najczęściej ze zbyt płytką analizą źródeł, ograniczonym lub nie pełnym projektem koncepcyjno-funkcjonalny, heterogenicznością i nie kompatybilnością źródeł danych, ograniczeniami w zakresie dostępnych interfejsów wyjściowych. W dalszych etapach życia systemu informacyjnego, budowa monolityczna powoduje często ograniczenia w zakresie wydajności lub rozwoju systemu informatycznego, które często łączą się z podatnością na utratę jakości danych. Biorąc pod uwagę powyższe ułomności tradycyjnych monolitycznych łańcuchów przetwarzania, autorzy niniejszej pracy proponują konstruowanie elastycznych i rozproszonych łańcuchów przetwarzania danych w zorientowanych usługowo rozproszonych systemach dostarczania informacji decyzyjnych, które umożliwią przezwyciężyć ograniczenia monolitycznych łańcuchów przetwarzania. W niniejszej pracy przedstawiono kilka nowych propozycji i metod w zakresie wybranych aspektów budowy łańcucha przetwarzania danych w zorientowanych usługowo rozproszonych systemach dostarczania informacji decyzyjnych, wśród których znalazły się: problemy zapewnienia jakości, szacowanie złożoności przy użyciu metody punktów funkcyjnych, problemy zarządzania reputacją oraz problemy sprawiedliwego podziału zasobów. 2 Metody zapewnienia jakości w usługowych łańcuchach przetwarzania 2.1 Motywacja do budowy usługowo zorientowanych łańcuchów przetwarzania Schemat przepływu danych w tradycyjnym systemie dostarczającym informacje decyzyjne przedstawia Rysunek 1. Jak widać, system taki jest najczęściej oparty o monolityczną hurtownię danych, w której stosuje się dwie podstawowe formy organizacji przetwarzania i składowania danych: 1. łańcucha przetwarzania danych do informacji wyjściowej zapisywanej w Globalnym Zasobie Hurtowni Danych (GZHD) w tym przypadku procesy ETL formułują zwarty łańcuch przetwarzania, który jako monolityczny blok przetwarza dane źródłowe w informacje składowane w hurtowni danych i udostępniane użytkownikom, w tym przypadku, każda z aplikacji użytkownika może najczęściej korzystać z tego samego zestawu agregatów i wielowymiarowych kostek danych; 2. łańcucha przetwarzania do informacji operacyjnych zapisywanych w Operacyjnych Zasobach Hurtowni Danych (OZHD) i informacji wyjściowych zapisywanych w specjalizowanych Data Martach (DM) w tym przypadku łańcuch procesów ETL jest dzielony na dwa bloki, pierwszy służy do przetworzenia danych pochodzących ze źródeł danych w operacyjne dane HD składowane w Operacyjnych Zasobach Hurtowni Danych, drugi służy do przetworzenia informacji Operacyjnego Zasobu Hurtowni Danych w docelowe informacje HD, zgodne z oczekiwaniami aplikacji użytkowników, w tym przypadku, każda z aplikacji użytkownika korzystać z własnego, dedykowanego zestawu agregatów i wielowymiarowych kostek danych. 7

8 Jak widać na wymienionym rysunku, w obydwu przypadkach, procesy ETL formułują zwarty blok łańcucha przetwarzania, a jedynymi znaczącymi różnicami są: wykorzystanie OZHD, jako dodatkowego operacyjnego repozytorium danych i specjalizacja wyjściowych struktur danych dla potrzeb aplikacji użytkowników w drugiej ze stosowanych form. Źródła danych Baza danych Baza danych Procesy ETL Moduły ładowania danych Moduły transformacji danych Hurtownia Danych Globalny zasób HD Operacyjne zasoby HD Interfejsy użytkownika HD Aplikacja OLAP 1 S Pliki Moduły ekstrakcji danych Moduły TL Aplikacja OLAP n S OLTP Data Mart(y) Monolityczna Hurtownia Danych Rysunek 1: Schemat przepływu danych w systemie informacyjnym opartym o tradycyjną hurtownię danych Tradycyjny monolityczny łańcuch przetwarzania jest nie adekwatny wobec potrzeb odbiorców informacji decyzyjnych, którzy zgłaszają potrzeby w zakresie: 1. dodawania nowych typów źródeł danych (ŹD, ang. Data Source DS), którymi mogą być na przykład strumienie danych czy sieci czujników; 2. integracji danych pochodzących z wielu heterogenicznych źródeł danych, np. baz danych, plików tekstowych i binarne, dokumentów HTML i XML, różnorodnych systemów transakcyjnych (ang. On-line Transaction Processing OLTP); 3. adaptacji używanych łańcuchów przetwarzania do lawinowo narastającej liczby i różnorodności ładowanych danych, które pochodzą ze zmiennych w czasie źródeł danych; 4. dostarczania zawsze aktualnych danych w wyjściowych strukturach GZHD lub Data Mart, przy czym oznacza to, że użytkownicy coraz częściej chcą móc obserwować w czasie rzeczywistym propagację zmian zachodzących w ŹD do informacji będących na wyjściu HD; 5. możliwości otrzymywania informacji decyzyjnej w postaci konfigurowalnych analiz i analiz wykonywanych na bieżąco na zamówienie decydenta (ang. ad-hock). Należy tu ponadto zauważyć, że w znaczący sposób jest zauważalne wzrastanie presji na natychmiastowe zaspokajanie wszystkich powyższych potrzeb na żądanie odbiorców informacji oraz na udostępnienie decydentom narzędzi mogących służyć do samodzielnego definiowania i modyfikowania analiz (zawartości aplikacji) udostępniających informacje decyzyjne, a także uruchamiania łańcucha przetwarzania w celu odświeżenia wytworzonej informacji lub wytworzenia nowej informacji decyzyjnej. 8

9 Częściowe spełnienie potrzeb 3 i 5 można uzyskuje się poprzez zwiększenie wydajności i efektywności przetwarzania danych, przy czym samo zastosowanie bardziej wydajnego sprzętu i oprogramowania tzw. silników przetwarzania danych jest tu nie wystarczające i konieczne staje się wprowadzanie zmian w konstrukcji używanych łańcuchów przetwarzania danych. Wszelkie wprowadzanie zmian w monolitycznych łańcuchach jest pracochłonne i obarczone ryzykiem wprowadzenia błędu, który nie zaburzając działania aktualnie modyfikowanego ogniwa łańcucha, będzie rzutował na działanie innych ogniw, a przez to będzie trudny do identyfikacji i usunięcia. Dodatkowe komplikacje pojawiają się w przypadku wprowadzania nowych funkcjonalności, które poszerzają zakres obsługiwanych źródeł, zwiększają złożoność przetwarzania I zmieniają zakres i formę informacji wyjściowych, tak jak tego wymagają wszystkie powyższe potrzeby. Z powyższych względów konieczne staje podzielenie łańcucha przetwarzania na mniejsze części, które staną się nie zależnymi ogniwami, które będzie można elastycznie modyfikować, dodawać i usuwać bez wpływu na inne ogniwa. Podsumowując, aby móc spełnić potrzeby 1-5, konieczne jest spełnienie trzech fundamentalnych postulatów jakościowych, które stawia się wobec nowoczesnych łańcuchów przetwarzania w systemach dostarczania informacji decyzyjnych: 1. większa wydajność; 2. większe efektywność; 3. większa elastyczność. 2.2 Massive Parallel Processing i Shared Nothing Architecture jako klucz do wydajności i efektywności Jak już wcześniej wspomniano, jedną z metod zwiększania efektywności i wydajności łańcuchów przetwarzania danych w systemach decyzyjnych jest zastosowanie bardziej wydajnego sprzętu i oprogramowania tzw. silników przetwarzania danych. Jedną z najbardziej obiecujących technologii stosowanych obecnie do osiągnięcia tych celów jest Massive Parallel Processing (MPP), co tłumaczy się na język polski jako Komputery Masowo Równoległe. MPP jest terminem oznaczającym bardzo wydajną architekturę komputerową i technologię wielostrumieniowego przetwarzania danych, zgodnie z którą pojedynczy i złożony system komputerowy budowany jest z użyciem wielu niezależnych od siebie jednostek obliczeniowych, które mogą być jednostkami arytmetycznymi, logicznymi lub pełnymi procesorami, z których każdy dysponuje własną prywatną pamięcią operacyjną i przestrzenią składowania danych, choć np. pamięć operacyjna może być również współdzielona. Wszystkie jednostki obliczeniowe, które wchodzącą w skład pojedynczego systemu MPP, działają równolegle i nie zależnie od siebie. Dzięki temu możliwe jest rozłożenie złożonych i zasobochłonnych obliczeń na kilka strumieni przetwarzanych równolegle na wielu jednostkach obliczeniowych. W przypadku łańcuchów przetwarzania danych, zastosowanie MPP umożliwia wprowadzenie wielu równoległych strumieni wprowadzania ustrukturalizowanych i nieustrukturalizowanych danych, ich transformacji i ładowania w ramach jednego wspólnego łańcucha przetwarzania, a także umożliwia stosowanie równoległych strumieni podłańcucha przetwarzania pomiędzy OZHD i DM, które mogą mieć formę strumieni zapytań pracujących na ustrukturalizowanych i nieustrukturalizowanych danych. Nowoczesne silniki hurtowni danych zbudowane w oparciu o architekturę MPP są obecnie coraz częściej implementowane w postaci wirtualnych hurtowni danych, które korzystają 9

10 z wirtualnych serwerów obliczeniowych osadzonych na sprzętowych rozwiązaniach typu serwery kasetowe (ang. Blade). Serwery kasetowe są rozwiązaniem polegającym na umieszczeniu od kilku do kilkunastu serwerów w jednej specjalizowanej obudowie, która zapewnia im korzystanie z wysokowydajnych i zwielokrotnionych szyn wymiany danych, komunikacji sieciowej i zasilania. Zastosowanie serwerów kasetowych, które korzystają z procesorów kompatybilnych z x86, pozwala nie tylko na minimalizację kosztów zakupu sprzętu, ale i na minimalizację kosztów utrzymania platformy sprzętowej, dzięki mniejszemu zużyciu energii, mniejszym wymaganiom wobec potrzebnej powierzchni użytkowej i mniejszej generacji ciepła. Jednak w przypadku wykorzystania MPP dla obsługi łańcuchów przetwarzania danych, podstawowe znaczenie ma możliwość skonstruowania przy użyciu platformy wirtualizacyjnej systemu MPP, w którym rolę jednostek obliczeniowych mogą pełnić poszczególne serwery kasetowe albo serwery wirtualne współdzielące fizyczne zasoby fizycznych serwerów kasetowych. Przykładem rozwiązania implementującego wirtualną hurtownię danych w architekturze MPP w oparciu o serwery kasetowe i wirtualizację jest rozwiązanie Kognitio WX 2. Upowszechnianie się technik wirtualizacyjnych, doprowadziło również do powstania nowych rozwiązań hybrydowych, które połączyły cechy klasycznie rozumianej architektury MPP z rozwiązaniami typowymi bardziej dla konkurencyjnej technologii wielostrumieniowego przetwarzania wielkich zbiorów danych w postaci obliczeń rozproszonych (ang. distributed computing). Przykładem takiego rozwiązania hybrydowego jest Shared Nothing Architecture (SN), w której każdy z węzłów obliczeniowych (jednostek obliczeniowych) jest nie zależny i samowystarczalny, przy czym węzły są zbudowane w oparciu o pojedyncze fizyczne serwery, które z założenia mogą być rozproszone lokalizacyjnie i fizycznie połączone siecią komputerową. Charakterystyczną cechą SN jest brak pojedynczych punktów dostępu do łańcuchów przetwarzania oraz informacji przetwarzanych i składowanych. Jest to cecha różniąca SN od tradycyjnych systemów obliczeń rozproszonych, w których poszczególne węzły mają ściśle określony zakres obsługiwanych funkcjonalności i porcji informacji, w SN każdemu z węzłów można zlecić wykonanie ten samego łańcucha obliczeniowego i uzyskać dostęp do tej samej porcji informacji, co oznacza, że systemem wewnętrznie i niejako poza kontrolą użytkownika dokona dystrybucji zleceń przetwarzania i odczyta rozproszone porcje informacji. Przykładem rozwiązania będącego implementacją wirtualnego systemu MPP w oparciu o SN jest Teradata, o której traktuje artykuł Agnieszki Gosk Query optimization in Teradata warehouse, kóry stanowi Załącznik 1 do niniejszego opracowania. Innym przykładem system zbudowanego z użyciem MPP SN jest GreenPlenum (produkt komercyjny). Wśród wysoko wydajnych systemów niekomercyjnych na uwagę zasługuje Apache Hadoop, który jest systemem zmierzającym w kierunku MPP SN pod względem sposobu przechowywania danych i organizacji przetwarzania i wyszukiwania informacji, jednak brak w nim jeszcze mechanizmów pełnej niezależności i samo wystarczalności wszystkich węzłow. 2.3 Service Oriented Architecture jako klucz do efektywności i elastyczności Zastosowanie MPP i SN umożliwia konstruowanie łańcuchów przetwarzania danych, które w swojej wydajności zbliżają się do przetwarzania w czasie rzeczywistym, o ile strumień przetwarzanych danych ma ograniczoną pojemność, do której dopasowano skalowanie wdrożonego silnika przetwarzania danych. Praktyka utrzymywania hurtowni danych dowodzi, że nie w dłuższym horyzoncie czasu nie jest możliwe utrzymanie zakładanej efektywności, a co za tym idzie wydajności przetwarzania, bez zastosowania dodatkowych rozwiązań, które umożliwią obsługę nie przewidywalnych zmiany w pojemności wejściowych strumieni danych, jakości danych wprowadzanych i przetwarzanych w łańcuchu przetwarzania, nawet przy zapewnieniu nie zmienności źródeł danych, konstrukcji łańcuchów przetwarzania i struktur informacji wyjściowych. Co więcej dynamika zmian zachodzących w źródłach 10

11 danych oraz wymagań wobec zawartości informacji decyzyjnych, które mają być produkowane przez łańcuchy przetwarzania powoduje, że konieczne jest wprowadzenie dodatkowych rozwiązań, które poprzez modularyzację łańcuchów przetwarzania zapewnią ich elastyczność, a poprzez to wymaganą efektywności i wydajność. Dla przykładu częstym problemem występującym w łańcuchach przetwarzania jest chwilowa utrata jakości danych pochodzących z jednego ze źródeł, która prowadzi do uzyskania pozbawionej jakości informacji wyjściowej. W takim przypadku konieczne jest powtórzenie przetwarzania dla poprawionego zbioru danych źródłowych. W przypadku monolitycznych łańcuchów przetwarzania, oznacza to powtórne wykonanie całego łańcucha, co w znaczącym stopniu skonsumuje część mocy obliczeniowej zasobów przewidywanych do wykonywania tego samego łańcucha dla aktualnych porcji danych źródłowych, a to może oznaczać nawet 50-o procentowy spadek efektywności i wydajności przetwarzania danych. Metodą pozwalającą na uniknięcie takiego spadku efektywności i wydajności przetwarzania jest taki podział łańcucha na moduły, aby konieczne było wykonanie tylko części z modułów łańcucha przetwarzani, które skonsumują dalece mniej zasobów niż cały łańcuch. Przytoczony powyżej przykład wskazuje również na konieczność zapewnienia konstruowania elastycznych modułowych łańcuchów przetwarzania, w celu uzyskania odpowiedniego poziomu zapewnienia jakości danych, co jest możliwe jedynie w przypadku wprowadzenia kontroli jakości na poziomie produktów poszczególnych modułów (ogniw) łańcucha przetwarzania. Innym częstym przykładem związanych z kwestią zapewnienia jakości przetwarzanych jest wprowadzenie do łańcucha przetwarzania zmian związanych z dodaniem, usunięciem czy modyfikacją źródła danych lub, co bardziej znaczące, zmian w logice przetwarzania danych w samym łańcuchu. W takim przypadku (jak to już wcześniej wspomniano) monolityczny łańcuch przetwarzania jest bardziej podatny na propagację utraty jakości danych będącej konsekwencją błędów w implementacji lub niezgodności z innymi niż modyfikowany partiami kodu. W celu zapewnienia odpowiedniego poziomu efektywności i elastyczności, konieczne jest zastosowanie architektury, która pozwoli na: ϖ rozdrobnienie i modularność łańcucha przetwarzania dzięki czemu łańcuch przestanie być monolityczną aplikacji, a stanie się zbiorem niezależnych modułów, które pozwolą na osiągnięcie najbardziej optymalnego rozdrobnienia procesów przetwarzania; ϖ możliwość wielokrotnego wykorzystania każdego z modułów łańcucha przetwarzania; ϖ możliwość nie zależnego budowania i modyfikacji poszczególnych modułów, jako komponentów wytwarzanych przez różnych dostawców; ϖ możliwość komponowania z dostępnych modułów dowolnej liczby różnych procesów przetwarzania danych; ϖ możliwość interakcji modułów pomiędzy sobą oraz pomiędzy nimi a źródłami danych i aplikacjami interfejsu użytkownika; ϖ zgodność modułów ze wspólnymi standardami tworzenia i interakcji niezależnych komponentów oprogramowania; ϖ zgodność modułów ze standardami wymiany i przepływu struktur danych i informacji specyficznymi dla rodzaju działalności biznesowej, w której konieczne będzie zastosowanie modułów przetwarzania; ϖ automatyzację identyfikacji, kategoryzacji, wyszukiwania, dostarczenia, zabezpieczenia i monitorowania udostępnionych modułów. Wszystkie wymienione powyżej postulaty spełnia Architektura Zorientowana Usługowo (ang. Service Oriented Architecture SOA), która umożliwia budowę łańcucha przetwarzania 11

12 danych w zorientowanych usługowo rozproszonych systemach dostarczania informacji decyzyjnych. Jest to możliwe między innymi dlatego, ze każda z usług zgodnych z SOA może działać jako dostawca i odbiorca usług, co oznacza, że usługi-moduły łańcucha przetwarzania zaimplementowanego w SOA są w pełni wzajemnie interaktywne. Spośród wielu możliwych sposobów implementacji rozwiązań opartych o SOA, najbardziej efektywne, elastyczne i coraz popularniejsze są implementacje korzystające z taskanych usług sieciowych (ang. Web Service WS). W przypadku zastosowania WS do implementacji modułów łańcucha przetwarzania każdy moduł łańcucha jest implementowany jako usługa sieciowa. Jeżeli, w formę usług sieciowych zostaną również opakowane źródła danych i aplikacji interfejsu, to wtedy możliwa jest budowa kompletnego Zorientowanego Usługowo Rozproszonego Systemu Dostarczania Informacji Decyzyjnych (ZURSDID), a dzięki temu możliwe jest spełnienie wszystkich postulatów 1-5 wymienionych w punkcie 2.1 niniejszego opracowania. Filozofia SOA promuje wprowadzenie nowych narzędzi zapewniania jakości w zakresie efektywnego rozdrobnienia funkcjonalności łańcucha przetwarzania danych pomiędzy poszczególnymi modułami-usługami. Rozdrobnienie funkcjonalności musi zapewniać bowiem jednoznaczną identyfikację zakresu i celu działania usługi oraz przeciwdziałać nadmiernym narzutom na obsługę interfejsów usług-modułów, co może mieć miejsce przy zbyt dużym rozdrobnieniu. Nowym użytecznym narzędziem zapewnienia jakości staje się w tym przypadku Business Process Modeling Notation (BPMN), który pozwala na zdefiniowanie logiki łańcucha przetwarzania zgodnie z logiką działań biznesowych, przez odbiorców informacji decyzyjnych, ekspertów w zakresie przedmiotu analiz zawierających informacje decyzyjne, ekspertów w zakresie zawartości źródeł danych i ekspertów w zakresie metod stosowanych w łańcuchach przetwarzania. Dzięki BPMN można wyodrębnić zbiory funkcjonalności, które zostaną zaimplementowane później jako usługimoduły oraz zdefiniować łańcuchy przetwarzania z nich korzystające. Dzięki możliwości przełożenia diagramów BPMN na język Web Services Business Process Execution Language (WS-BPEL), który specyfikuje interakcję pomiędzy usługami sieciowymi, można bezpośrednio zamieniać zdefiniowaną logikę dziedzinową na logikę działania łańcucha przetwarzania przy użyciu modułów-usług. W ten sposób decydenci mogą samodzielnie definiować nowe łańcuchy przetwarzania i tworzyć nowe aplikacje informacyjne bez utraty zapewnienia jakości wynikłej z ich braku wiedzy w zakresie działania samych modułowusług. Co więcej rozwiązania wypracowane przez ekspertów dziedzinowych w celu zapewnienia jakości na poziomie BPMN, mogą być łatwo przenoszone na poziom interakcji modułów-usług. Dzięki WS SOA, moduły łańcucha przetwarzania stają się luźno powiązanymi usługami, pomiędzy którymi nie ma żadnych bezpośrednich zależności. Konieczne jest przy tym natomiast dostarczenie informacji niezbędnych do zapewnia interakcji pomiędzy modułami, które muszą być świadome istnienia, interfejsów i możliwości usług kooperujących. Dlatego tworzone są kontrakty usług, które opisują warunki korzystania z pracy poszczególnych modułów i komunikacji z nimi. Kontrakt opisujący moduł-sługę może być ponadto istotnym nowym narzędziem zapewnienia jakości w łańcuchu przetwarzania, ponieważ w ramach zawartej w nim umowy Zapewnienia Poziomu Usługi (ang. Service Level Ageerment SLA), można zapisać wymagania co do jakości jego działania, wymagania warunkujące jakość jego działania w trakcie interakcji z innymi usługami. Kontrakty opisujące usługi są również konieczne z tego powodu, że każdy z modułów przetwarzania jest abstrakcyjną usługą, która enkapsuluje (opakowuje, ukrywa przedświtem zewnętrznym) swoje wewnętrzne mechanizmy działania przy użyciu zewnętrznych interfejsów. Dzięki temu, każdy moduł-usługa uzyskuje pełną autonomię w zakresie kontrolowania swojej wewnętrznej logiki działania. Abstrakcyjność, enakpsulacja i autonomia usług są kolejnymi nowymi narzędziami zapewnienia jakości, ponieważ uodparniają moduł usługę od błędów poczynionych w pracy nad innymi modułami i chronią inne moduły od błędów poczynionych w pracach nad aktualnym modułem. Pozwalają ponadto na 12

13 podniesienie jakości wdrażania ZURSDID, a szczególnie transformacji tradycyjnego systemu dostarczania informacji decyzyjnych w ZURSDID, gdzie w pierwszym etapie wdrażania ZURSDID, można dokonać tylko opakowywania wyodrębnionych modułów przetwarzania w interfejsy usługowe, co pozwoli wprowadzanie zmian w logice działania poszczególnych modułów w dowolnych kolejnych etapach i w dowolnej kolejności. Kontrakty są ponadto niezbędne dla poprawnego działania narzędzi do odkrywania usług dostępnych do użycia w budowanych aplikacjach. Mechanizm ten pozwala na odnalezienie i dostęp do dobrze zdefiniowanych usług. Z tego powodu w ZURSDID konieczne jest zapewnienie nowych narzędzi, które pozwolą na weryfikację jakości oferowanych kontraktów i działania mechanizmu wyszukiwania. Dzięki powyższych mechanizmom, moduły-usługi mogą być dowolnie komponowane w usługi złożone, które składają się z grup połączonych, skoordynowanych i pozostających w interakcji usług. Zdolność do kompozycji i ponownego wykorzystania raz utworzonych modułów-usług jest następnym nowym narzędziem, które pozwala zapewnić wymagany poziom jakości w trakcie tworzenia łańcucha przetwarzania lub jego złożonego elementu o nowej funkcjonalności. Wymaga to jednak zastosowania dodatkowych nowych narzędzi w postaci standardów specyfikujących zasady i organizację współpracy pomiędzy modułamiusługami, do czego w WS służą języki Web Services Choreography Description Language (WS-CDL) i WS-BPEL. Zgodnie z założeniami SOA, systemy informacyjne oparte o tę architekturę mogą korzystać z usług-modułów, które choć mogą być dostarczane przez różnych dostawców, to powinny być traktowane równorzędnie. Jednocześnie SOA przewiduje i promuje wprowadzanie zasad umożliwiających wybór usług działających i pasujących w sposób najbardziej optymalny do logiki działania aplikacji składającej się z tych usług. W przypadku ZURSDID stwarza to możliwość wprowadzenia nowego narzędzia do oceny jakości działania modułów-usług w łańcuchów przetwarzania danych, które pozwoli na preferowanie usług-modułów o najwyższej jakości. Źródła danych Usługi ŹD i HD ETL ZURSDID Struktury Hurtowni Danych Usługi UI Aplikacje Interfejsu Baza danych Baza danych Pliki Moduł Moduł Moduł Moduł Moduł Moduł Moduł Moduł Moduł A diti Moduł Moduł Globalny zasób HD Metadane HD Zasób Operacyjny Moduł Moduł Moduł Moduł OLAP OLAP OLTP Moduł Data Mart(y) Moduł OLTP Rysunek 2: Schemat przepływu danych w Zorientowanego Usługowo Rozproszonego Systemu Dostarczania Informacji Decyzyjnych (widoczne moduły-usługi łańcucha przetwarzania) 13

14 2.4 Podsumowanie Dzięki zastosowaniu Service Oriented Architecture zaimplementowanemu przy użyciu Web Services w połączeniu z Massive Parallel Processing lub Shared Nothing Architecture możliwe stało się zbudowanie Zorientowanych Usługowo Rozproszonych Systemów Dostarczania Informacji Decyzyjnych, które spełniają wymagania jakościowe względem wydajności, efektywności i elastyczności przetwarzania. Kluczem do realizacji tych wszystkich tych postulatów stało się przekształcenie monolitycznego łańcucha przetwarzania w elastyczny modułowo-usługowy łańcuch przetwarzania. Rozdrobnienie i racjonalność enkapsulowania funkcjonalności w modułach, ich autonomia, wzajemna niezależność i zdolność do kompozycji w bardziej złożone grupy usług stały się nowymi strategicznymi narzędziami do zapewnienia jakości w łańcuchu przetwarzania ZURSDID. Operacyjnymi nowymi narzędziami zapewnienia jakości są Business Process Modeling Notation, Web Services Business Process Execution Language, Web Services Choreography Description Language I kontrakty definiujące warunki działania usług. 3 Metoda Punktów Funkcyjnych jako narzędzie konstrukcji łańcucha przetwarzania 3.1 Wstęp Nieodłącznym elementem budowy systemów informatycznych, w tym także systemów informacyjnych i przetwarzania danych jest szacowanie wielkości systemu. Szacowania takie wykonuje się w różnych celach, do których należy między innymi ocena pracy wymaganej do budowy systemu, ocena złożoności jak i ocena wydajności. W przypadku systemów transakcyjnych, zbudowanych w celu przetwarzania operacyjnego danych oraz wykonywania czynności związanych z obsługiwanymi obszarami, szacowanie takie jest uproszczone, gdyż związane jest ono bezpośrednio z liczbą funkcjonalności, jakie implementuje dana aplikacja. Znacznie większy problem jest w przypadku systemów informacyjnych, w przypadku których, na najwyższym poziomie abstrakcji można powiedzieć, że implementowana jest jedna funkcjonalność dostarczanie informacji (danych, raportów itp.). Z oczywistych względów takie przedstawienie systemu informacyjnego jest zbyt dużym uproszczeniem i nie ma żadnego praktycznego zastosowania. W tej części pracy zaprezentowano metodę szacowania wielkości systemów zwaną metodą Punktów Funkcyjnych (Function Points Analysis) oraz zaproponowano modyfikacje związane z jej zastosowaniem w systemach dostarczających informacje. 3.2 Metoda Punktów Funkcyjnych krótka charakterystyka Metoda Punktów Funkcyjnych została po raz pierwszy zaproponowana przez Allana J. Albrechta z IBM w roku Pierwotnie miała na celu poprawienie możliwości szacowania wielkości aplikacji komputerowych jaką wcześniej wykonywano poprzez zliczanie linii kodu aplikacji. Metoda ta proponowała podejście od strony funkcjonalności dostarczanych użytkownikom, a nie od strony programisty, co pozwalało na szacowanie wielkości systemów niezależnie od zastosowanej technologii. W bardzo krótkim czasie metoda okazała się przydatna do szacowania większych aplikacji i pozwalała na wytłumaczenie zakładanej lub wyprodukowanej złożoności systemu stronie zamawiającej czyli w większości przypadków osobom bez doświadczenia informatycznego Podstawowe elementy metody 14

15 Określenie granic systemu Najważniejszym elementem szacowania wielkości systemu metodą Punktów Funkcyjnych jest określenie granic systemu. Związane jest to z dalszymi krokami tej metody. Każdy nowocześnie budowany system jest w jakiś sposób powiązany z innymi działającymi w organizacji i już samo to zadanie może okazać się skomplikowane. Każdy z działających systemów wyposażony jest także w szereg strumieni danych, poprzez które wymienia informacje z otoczeniem (w tym wypadku interfejs użytkownika też może być traktowany jako specyficzny strumień wymiany danych). System Zewnętrzny 1 Strumień Wejściowy Strumień Wyjściowy System Zewnętrzny 4 System Zewnętrzny 2 Strumień Wejściowy Opisywany System Strumień We-Wy System Zewnętrzny 3 Strumień We-Wy Rysunek 3: Schemat systemu i otoczenia Wyznaczenie granic opisywanego systemu jest istotne dla określenia w którym momencie wymieniane z otoczeniem pliki (w ramach strumieni) lub zapytania przekraczają jego granice, a gdzie są one jedynie przetwarzane wewnątrz systemu. Takie określenie przetwarzanych danych jest konieczne, gdyż idea metody Punktów Funkcyjnych opiera się na identyfikacji tych właśnie plików i operacji Elementy Szacowania Wyróżnienie poszczególnych elementów szacowania pozwala na określenie wielkości systemu. Jednocześnie ułatwia to badanie informacji o systemie, gdyż wyznaczony jest konkretny cel poszukiwanie opisu elementów. Informacje o tych elementach można znaleźć w projekcie systemu, dokumentacji technicznej, dokumentacji przepływów danych i innych dokumentach opisujących techniczne rozwiązania w systemie i otoczeniu. W metodzie Punktów Funkcyjnych wyróżnione są następujące elementy szacowania (podano wraz z krótką definicją): 1. Zewnętrzne Wejścia (External Inputs) Jako Zewnętrzne Wejście (EI) określany jest atomowy proces, w którym przetwarzane dane przekraczają granice systemu wchodząc 15

Usługi analityczne budowa kostki analitycznej Część pierwsza.

Usługi analityczne budowa kostki analitycznej Część pierwsza. Usługi analityczne budowa kostki analitycznej Część pierwsza. Wprowadzenie W wielu dziedzinach działalności człowieka analiza zebranych danych jest jednym z najważniejszych mechanizmów podejmowania decyzji.

Bardziej szczegółowo

Skrócone opisy pryncypiów architektury korporacyjnej podmiotów publicznych

Skrócone opisy pryncypiów architektury korporacyjnej podmiotów publicznych Skrócone opisy pryncypiów architektury korporacyjnej podmiotów publicznych Wersja: 1.0 17.06.2015 r. Wstęp W dokumencie przedstawiono skróconą wersję pryncypiów architektury korporacyjnej podmiotów publicznych.

Bardziej szczegółowo

Baza danych to zbiór wzajemnie powiązanych ze sobą i zintegrowanych danych z pewnej dziedziny.

Baza danych to zbiór wzajemnie powiązanych ze sobą i zintegrowanych danych z pewnej dziedziny. PI-14 01/12 Baza danych to zbiór wzajemnie powiązanych ze sobą i zintegrowanych danych z pewnej dziedziny.! Likwidacja lub znaczne ograniczenie redundancji (powtarzania się) danych! Integracja danych!

Bardziej szczegółowo

Budowa systemu wspomagającego podejmowanie decyzji. Metodyka projektowo wdrożeniowa

Budowa systemu wspomagającego podejmowanie decyzji. Metodyka projektowo wdrożeniowa Budowa systemu wspomagającego podejmowanie decyzji Metodyka projektowo wdrożeniowa Agenda Systemy wspomagające decyzje Business Intelligence (BI) Rodzaje systemów BI Korzyści z wdrożeń BI Zagrożenia dla

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do Hurtowni Danych. Mariusz Rafało

Wprowadzenie do Hurtowni Danych. Mariusz Rafało Wprowadzenie do Hurtowni Danych Mariusz Rafało mariusz.rafalo@hotmail.com WPROWADZENIE DO HURTOWNI DANYCH Co to jest hurtownia danych? Hurtownia danych jest zbiorem danych zorientowanych tematycznie, zintegrowanych,

Bardziej szczegółowo

Problemy niezawodnego przetwarzania w systemach zorientowanych na usługi

Problemy niezawodnego przetwarzania w systemach zorientowanych na usługi Problemy niezawodnego przetwarzania w systemach zorientowanych na usługi Jerzy Brzeziński, Anna Kobusińska, Dariusz Wawrzyniak Instytut Informatyki Politechnika Poznańska Plan prezentacji 1 Architektura

Bardziej szczegółowo

Wykład I. Wprowadzenie do baz danych

Wykład I. Wprowadzenie do baz danych Wykład I Wprowadzenie do baz danych Trochę historii Pierwsze znane użycie terminu baza danych miało miejsce w listopadzie w 1963 roku. W latach sześcdziesątych XX wieku został opracowany przez Charles

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do technologii Business Intelligence i hurtowni danych

Wprowadzenie do technologii Business Intelligence i hurtowni danych Wprowadzenie do technologii Business Intelligence i hurtowni danych 1 Plan rozdziału 2 Wprowadzenie do Business Intelligence Hurtownie danych Produkty Oracle dla Business Intelligence Business Intelligence

Bardziej szczegółowo

Pierwsze wdrożenie SAP BW w firmie

Pierwsze wdrożenie SAP BW w firmie Pierwsze wdrożenie w firmie Mirosława Żurek, BCC Poznao, maj 2013 Zakres tematyczny wykładu Podstawowe założenia i pojęcia hurtowni danych ; Przykładowe pierwsze wdrożenie w firmie i jego etapy; Przykładowe

Bardziej szczegółowo

Hurtownie danych. 31 stycznia 2017

Hurtownie danych. 31 stycznia 2017 31 stycznia 2017 Definicja hurtowni danych Hurtownia danych wg Williama Inmona zbiór danych wyróżniający się następującymi cechami uporządkowany tematycznie zintegrowany zawierający wymiar czasowy nieulotny

Bardziej szczegółowo

<Nazwa firmy> <Nazwa projektu> Specyfikacja dodatkowa. Wersja <1.0>

<Nazwa firmy> <Nazwa projektu> Specyfikacja dodatkowa. Wersja <1.0> Wersja [Uwaga: Niniejszy wzór dostarczony jest w celu użytkowania z Unified Process for EDUcation. Tekst zawarty w nawiasach kwadratowych i napisany błękitną kursywą

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu umowy. 1. Środowisko SharePoint UWMD (wewnętrzne) składa się z następujących grup serwerów:

Szczegółowy opis przedmiotu umowy. 1. Środowisko SharePoint UWMD (wewnętrzne) składa się z następujących grup serwerów: Rozdział I Szczegółowy opis przedmiotu umowy Załącznik nr 1 do Umowy Architektura środowisk SharePoint UMWD 1. Środowisko SharePoint UWMD (wewnętrzne) składa się z następujących grup serwerów: a) Środowisko

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY. CONCEPTO Sp. z o.o.

ZAMAWIAJĄCY. CONCEPTO Sp. z o.o. Grodzisk Wielkopolski, dnia 11.02.2013r. ZAMAWIAJĄCY z siedzibą w Grodzisku Wielkopolskim (62-065) przy ul. Szerokiej 10 realizując zamówienie w ramach projektu dofinansowanego z Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

DLA SEKTORA INFORMATYCZNEGO W POLSCE

DLA SEKTORA INFORMATYCZNEGO W POLSCE DLA SEKTORA INFORMATYCZNEGO W POLSCE SRK IT obejmuje kompetencje najważniejsze i specyficzne dla samego IT są: programowanie i zarządzanie systemami informatycznymi. Z rozwiązań IT korzysta się w każdej

Bardziej szczegółowo

XQTav - reprezentacja diagramów przepływu prac w formacie SCUFL przy pomocy XQuery

XQTav - reprezentacja diagramów przepływu prac w formacie SCUFL przy pomocy XQuery http://xqtav.sourceforge.net XQTav - reprezentacja diagramów przepływu prac w formacie SCUFL przy pomocy XQuery dr hab. Jerzy Tyszkiewicz dr Andrzej Kierzek mgr Jacek Sroka Grzegorz Kaczor praca mgr pod

Bardziej szczegółowo

Co to jest Business Intelligence?

Co to jest Business Intelligence? Cykl: Cykl: Czwartki z Business Intelligence Sesja: Co Co to jest Business Intelligence? Bartłomiej Graczyk 2010-05-06 1 Prelegenci cyklu... mariusz@ssas.pl lukasz@ssas.pl grzegorz@ssas.pl bartek@ssas.pl

Bardziej szczegółowo

Standard określania klasy systemu informatycznego resortu finansów

Standard określania klasy systemu informatycznego resortu finansów Dane dokumentu Nazwa Projektu: Kontrakt Konsolidacja i Centralizacja Systemów Celnych i Podatkowych Studium Projektowe Konsolidacji i Centralizacji Systemów Celnych i Podatkowych (SPKiCSCP) Numer wersji

Bardziej szczegółowo

Hurtownie danych. Wstęp. Architektura hurtowni danych. http://zajecia.jakubw.pl/hur CO TO JEST HURTOWNIA DANYCH

Hurtownie danych. Wstęp. Architektura hurtowni danych. http://zajecia.jakubw.pl/hur CO TO JEST HURTOWNIA DANYCH Wstęp. Architektura hurtowni. Jakub Wróblewski jakubw@pjwstk.edu.pl http://zajecia.jakubw.pl/hur CO TO JEST HURTOWNIA DANYCH B. Inmon, 1996: Hurtownia to zbiór zintegrowanych, nieulotnych, ukierunkowanych

Bardziej szczegółowo

Wymiarowanie projektów informatycznych Metoda punktów funkcyjnych.

Wymiarowanie projektów informatycznych Metoda punktów funkcyjnych. Nr indeksu: 14051 Wymiarowanie projektów informatycznych Metoda punktów funkcyjnych. 1. Wstęp Statystyki wyraźnie pokazują, że obecnie większość projektów informatycznych kończy się porażką. Niemal 31%

Bardziej szczegółowo

SOA Web Services in Java

SOA Web Services in Java Wydział Informatyki i Zarządzania Wrocław,16 marca 2009 Plan prezentacji SOA 1 SOA 2 Usługi Przykłady Jak zacząć SOA Wycinek rzeczywistości Problemy zintegrowanych serwisów : Wycinek Rzeczywistości Zacznijmy

Bardziej szczegółowo

Opis znaczenia kryterium. Lp. Nazwa kryterium Opis kryterium

Opis znaczenia kryterium. Lp. Nazwa kryterium Opis kryterium Kryteria merytoryczne wyboru projektów dla poddziałania 2.3.2 Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Typ projektu Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury

Bardziej szczegółowo

INFORMATYKA, TECHNOLOGIA INFORMACYJNA ORAZ INFORMATYKA W LOGISTYCE

INFORMATYKA, TECHNOLOGIA INFORMACYJNA ORAZ INFORMATYKA W LOGISTYCE Studia podyplomowe dla nauczycieli INFORMATYKA, TECHNOLOGIA INFORMACYJNA ORAZ INFORMATYKA W LOGISTYCE Przedmiot JĘZYKI PROGRAMOWANIA DEFINICJE I PODSTAWOWE POJĘCIA Autor mgr Sławomir Ciernicki 1/7 Aby

Bardziej szczegółowo

Opis znaczenia kryterium. Lp. Nazwa kryterium Opis kryterium. 1. Wnioskodawca przeprowadził inwentaryzację zasobów nauki objętych projektem.

Opis znaczenia kryterium. Lp. Nazwa kryterium Opis kryterium. 1. Wnioskodawca przeprowadził inwentaryzację zasobów nauki objętych projektem. Kryteria merytoryczne wyboru projektów dla poddziałania 2.3.1 Cyfrowe udostępnianie informacji sektora publicznego (ISP) ze źródeł administracyjnych oraz zasobów nauki Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa

Bardziej szczegółowo

Pojęcie bazy danych. Funkcje i możliwości.

Pojęcie bazy danych. Funkcje i możliwości. Pojęcie bazy danych. Funkcje i możliwości. Pojęcie bazy danych Baza danych to: zbiór informacji zapisanych według ściśle określonych reguł, w strukturach odpowiadających założonemu modelowi danych, zbiór

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie standardów serii ISO 19100 oraz OGC dla potrzeb budowy infrastruktury danych przestrzennych

Wykorzystanie standardów serii ISO 19100 oraz OGC dla potrzeb budowy infrastruktury danych przestrzennych Wykorzystanie standardów serii ISO 19100 oraz OGC dla potrzeb budowy infrastruktury danych przestrzennych dr inż. Adam Iwaniak Infrastruktura Danych Przestrzennych w Polsce i Europie Seminarium, AR Wrocław

Bardziej szczegółowo

Komputerowe Systemy Przemysłowe: Modelowanie - UML. Arkadiusz Banasik arkadiusz.banasik@polsl.pl

Komputerowe Systemy Przemysłowe: Modelowanie - UML. Arkadiusz Banasik arkadiusz.banasik@polsl.pl Komputerowe Systemy Przemysłowe: Modelowanie - UML Arkadiusz Banasik arkadiusz.banasik@polsl.pl Plan prezentacji Wprowadzenie UML Diagram przypadków użycia Diagram klas Podsumowanie Wprowadzenie Języki

Bardziej szczegółowo

Metodyka projektowania komputerowych systemów sterowania

Metodyka projektowania komputerowych systemów sterowania Metodyka projektowania komputerowych systemów sterowania Andrzej URBANIAK Metodyka projektowania KSS (1) 1 Projektowanie KSS Analiza wymagań Opracowanie sprzętu Projektowanie systemu Opracowanie oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Multi-wyszukiwarki. Mediacyjne Systemy Zapytań wprowadzenie. Architektury i technologie integracji danych Systemy Mediacyjne

Multi-wyszukiwarki. Mediacyjne Systemy Zapytań wprowadzenie. Architektury i technologie integracji danych Systemy Mediacyjne Architektury i technologie integracji danych Systemy Mediacyjne Multi-wyszukiwarki Wprowadzenie do Mediacyjnych Systemów Zapytań (MQS) Architektura MQS Cechy funkcjonalne MQS Cechy implementacyjne MQS

Bardziej szczegółowo

Maciej Oleksy Zenon Matuszyk

Maciej Oleksy Zenon Matuszyk Maciej Oleksy Zenon Matuszyk Jest to proces związany z wytwarzaniem oprogramowania. Jest on jednym z procesów kontroli jakości oprogramowania. Weryfikacja oprogramowania - testowanie zgodności systemu

Bardziej szczegółowo

Hurtownie danych i business intelligence. Plan na dziś : Wprowadzenie do przedmiotu

Hurtownie danych i business intelligence. Plan na dziś : Wprowadzenie do przedmiotu i business intelligence Paweł Skrobanek, C-3 pok. 321 pawel.skrobanek@pwr.wroc.pl Wrocław 2005-2007 Plan na dziś : 1. Wprowadzenie do przedmiotu (co będzie omawiane oraz jak będę weryfikował zdobytą wiedzę

Bardziej szczegółowo

Model referencyjny doboru narzędzi Open Source dla zarządzania wymaganiami

Model referencyjny doboru narzędzi Open Source dla zarządzania wymaganiami Politechnika Gdańska Wydział Zarządzania i Ekonomii Katedra Zastosowań Informatyki w Zarządzaniu Zakład Zarządzania Technologiami Informatycznymi Model referencyjny Open Source dla dr hab. inż. Cezary

Bardziej szczegółowo

Oszacowanie pracochłonności wykonania systemu metodą punktów funkcyjnych

Oszacowanie pracochłonności wykonania systemu metodą punktów funkcyjnych Oszacowanie pracochłonności wykonania systemu metodą punktów funkcyjnych Data sporządzenia: 29.11.2007 Przygotowana przez: Radosław Hęś, Krzysztof Fligiel 1 1. Wprowadzenie W dokumencie użyto następujących

Bardziej szczegółowo

Analiza i projektowanie oprogramowania. Analiza i projektowanie oprogramowania 1/32

Analiza i projektowanie oprogramowania. Analiza i projektowanie oprogramowania 1/32 Analiza i projektowanie oprogramowania Analiza i projektowanie oprogramowania 1/32 Analiza i projektowanie oprogramowania 2/32 Cel analizy Celem fazy określania wymagań jest udzielenie odpowiedzi na pytanie:

Bardziej szczegółowo

Zapewnij sukces swym projektom

Zapewnij sukces swym projektom Zapewnij sukces swym projektom HumanWork PROJECT to aplikacja dla zespołów projektowych, które chcą poprawić swą komunikację, uprościć procesy podejmowania decyzji oraz kończyć projekty na czas i zgodnie

Bardziej szczegółowo

Hurtownie danych w praktyce

Hurtownie danych w praktyce Hurtownie danych w praktyce Fakty i mity Dr inż. Maciej Kiewra Parę słów o mnie... 8 lat pracy zawodowej z hurtowniami danych Projekty realizowane w kraju i zagranicą Certyfikaty Microsoft z Business Intelligence

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA TECHNICZNO-TECHNOLOGICZNE SYSTEMU BUDOWANEGO W RAMACH PROJEKTU

ZAŁOŻENIA TECHNICZNO-TECHNOLOGICZNE SYSTEMU BUDOWANEGO W RAMACH PROJEKTU Projekt Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa ZAŁOŻENIA TECHNICZNO-TECHNOLOGICZNE SYSTEMU BUDOWANEGO

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Część I Wprowadzenie do pakietu oprogramowania Analysis Services

Spis treści. Część I Wprowadzenie do pakietu oprogramowania Analysis Services Spis treści Wstęp... ix Odkąd najlepiej rozpocząć lekturę?... ix Informacja dotycząca towarzyszącej ksiąŝce płyty CD-ROM... xi Wymagania systemowe... xi Instalowanie i uŝywanie plików przykładowych...

Bardziej szczegółowo

IMPLEMENTATION OF WDROŻENIE COMARCHW MINISTERSTWIE FINANSÓW SINDBAD RAPORTY ANALIZY BADANIA PROGNOZY CASE STUDY 1

IMPLEMENTATION OF WDROŻENIE COMARCHW MINISTERSTWIE FINANSÓW SINDBAD RAPORTY ANALIZY BADANIA PROGNOZY CASE STUDY 1 IMPLEMENTATION OF WDROŻENIE COMARCHW MINISTERSTWIE FINANSÓW M2M SINDBAD PLATFORM RAPORTY ANALIZY BADANIA PROGNOZY CASE STUDY 1 MINISTERSTWO FINANSÓW Ministerstwo Finansów zapewnia obsługę Ministra Finansów

Bardziej szczegółowo

Architektura Systemu. Architektura systemu umożliwia kontrolowanie iteracyjnego i przyrostowego procesu tworzenia systemu.

Architektura Systemu. Architektura systemu umożliwia kontrolowanie iteracyjnego i przyrostowego procesu tworzenia systemu. Architektura Systemu Architektura systemu umożliwia kontrolowanie iteracyjnego i przyrostowego procesu tworzenia systemu. Architektura jest zbiorem decyzji dotyczących: organizacji systemu komputerowego,

Bardziej szczegółowo

Modelowanie i Programowanie Obiektowe

Modelowanie i Programowanie Obiektowe Modelowanie i Programowanie Obiektowe Wykład I: Wstęp 20 październik 2012 Programowanie obiektowe Metodyka wytwarzania oprogramowania Metodyka Metodyka ustandaryzowane dla wybranego obszaru podejście do

Bardziej szczegółowo

Faza strategiczna. Synteza. Analiza. Instalacja. Faza strategiczna. Dokumentacja. kodowanie implementacja. produkt konserwacja

Faza strategiczna. Synteza. Analiza. Instalacja. Faza strategiczna. Dokumentacja. kodowanie implementacja. produkt konserwacja Faza strategiczna określenie wymagań specyfikowanie projektowanie kodowanie implementacja testowanie produkt konserwacja Faza strategiczna Analiza Synteza Dokumentacja Instalacja Faza strategiczna (ang.

Bardziej szczegółowo

Hurtownie danych i business intelligence. Plan na dziś : Wprowadzenie do przedmiotu

Hurtownie danych i business intelligence. Plan na dziś : Wprowadzenie do przedmiotu i business intelligence Paweł Skrobanek, C-3 pok. 321 pawel.skrobanek@pwr.wroc.pl Wrocław 2005-2012 Plan na dziś : 1. Wprowadzenie do przedmiotu (co będzie omawiane oraz jak będę weryfikował zdobytą wiedzę

Bardziej szczegółowo

Stan zaawansowania prac dotyczących zamówienia na opracowanie i wdrożenie rdzenia systemu e Urząd.

Stan zaawansowania prac dotyczących zamówienia na opracowanie i wdrożenie rdzenia systemu e Urząd. Stan zaawansowania prac dotyczących zamówienia na opracowanie i wdrożenie rdzenia systemu e Urząd. Andrzej Natuniewicz, Andrzej Perkowski Departament Geodezji i Kartografii Urząd Marszałkowski Województwa

Bardziej szczegółowo

Automatyczne decyzje kredytowe, siła szybkiego reagowania i optymalizacji kosztów. Roman Tyszkowski ING Bank Śląski S.A. roman.tyszkowski@ingbank.

Automatyczne decyzje kredytowe, siła szybkiego reagowania i optymalizacji kosztów. Roman Tyszkowski ING Bank Śląski S.A. roman.tyszkowski@ingbank. Automatyczne decyzje kredytowe, siła szybkiego reagowania i optymalizacji kosztów. Roman Tyszkowski ING Bank Śląski S.A. roman.tyszkowski@ingbank.pl Obsługa wniosków kredytowych Potrzeba elastyczności

Bardziej szczegółowo

Projekt dotyczy stworzenia zintegrowanego, modularnego systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie pracownikami i projektami w firmie

Projekt dotyczy stworzenia zintegrowanego, modularnego systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie pracownikami i projektami w firmie Projekt dotyczy stworzenia zintegrowanego, modularnego systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie pracownikami i projektami w firmie informatycznej. Zadaniem systemu jest rejestracja i przechowywanie

Bardziej szczegółowo

Opis spełnienia wymagań (PSBD)

Opis spełnienia wymagań (PSBD) Numer sprawy: DPZ/4/15 Nr arch. DPZ/087/059-16/15 1. Zakres przedmiotu zamówienia: Opis spełnienia wymagań (PSBD) Załącznik nr 1d do formularza ofertowego Wykonanie dzieła polegającego na dostawie, kompleksowym

Bardziej szczegółowo

Tom 6 Opis oprogramowania

Tom 6 Opis oprogramowania Część 4 Narzędzie do wyliczania wielkości oraz wartości parametrów stanu Diagnostyka stanu nawierzchni - DSN Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Warszawa, 30 maja 2012 Historia dokumentu Nazwa

Bardziej szczegółowo

Autor: Artur Lewandowski. Promotor: dr inż. Krzysztof Różanowski

Autor: Artur Lewandowski. Promotor: dr inż. Krzysztof Różanowski Autor: Artur Lewandowski Promotor: dr inż. Krzysztof Różanowski Przegląd oraz porównanie standardów bezpieczeństwa ISO 27001, COSO, COBIT, ITIL, ISO 20000 Przegląd normy ISO 27001 szczegółowy opis wraz

Bardziej szczegółowo

Informatyzacja przedsiębiorstw WYKŁAD

Informatyzacja przedsiębiorstw WYKŁAD Informatyzacja przedsiębiorstw WYKŁAD dr inż. Piotr Zabawa IBM/Rational Certified Consultant pzabawa@pk.edu.pl wersja 0.1.0 07.10.2010 Wykład 1 Modelowanie procesów biznesowych Przypomnienie rodzajów narzędzi

Bardziej szczegółowo

Monitoring procesów z wykorzystaniem systemu ADONIS

Monitoring procesów z wykorzystaniem systemu ADONIS Monitoring procesów z wykorzystaniem systemu ADONIS BOC Information Technologies Consulting Sp. z o.o. e-mail: boc@boc-pl.com Tel.: (+48 22) 628 00 15, 696 69 26 Fax: (+48 22) 621 66 88 BOC Management

Bardziej szczegółowo

Usługa: Testowanie wydajności oprogramowania

Usługa: Testowanie wydajności oprogramowania Usługa: Testowanie wydajności oprogramowania testerzy.pl przeprowadzają kompleksowe testowanie wydajności różnych systemów informatycznych. Testowanie wydajności to próba obciążenia serwera, bazy danych

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. nr 1/UE/2014. z dnia 7.01.2014 r. w związku z realizacją projektu pn.

ZAPYTANIE OFERTOWE. nr 1/UE/2014. z dnia 7.01.2014 r. w związku z realizacją projektu pn. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ZAPYTANIE OFERTOWE nr /UE/204 z dnia 7.0.204 r. w związku z realizacją projektu pn. Wdrożenie

Bardziej szczegółowo

Programowanie obiektowe - 1.

Programowanie obiektowe - 1. Programowanie obiektowe - 1 Mariusz.Masewicz@cs.put.poznan.pl Programowanie obiektowe Programowanie obiektowe (ang. object-oriented programming) to metodologia tworzenia programów komputerowych, która

Bardziej szczegółowo

P.2.1 WSTĘPNA METODA OPISU I

P.2.1 WSTĘPNA METODA OPISU I 1 S t r o n a P.2.1 WSTĘPNA METODA OPISU I ZNAKOWANIA DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ W POSTACI ELEKTRONICZNEJ P.2. REKOMENDACJA OPISU I OZNAKOWANIA DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ W POSTACI ELEKTRONICZNEJ 2 S t r o n a

Bardziej szczegółowo

ECDL/ICDL Użytkowanie baz danych Moduł S1 Sylabus - wersja 5.0

ECDL/ICDL Użytkowanie baz danych Moduł S1 Sylabus - wersja 5.0 ECDL/ICDL Użytkowanie baz danych Moduł S1 Sylabus - wersja 5.0 Przeznaczenie Sylabusa Dokument ten zawiera szczegółowy Sylabus dla modułu ECDL/ICDL Użytkowanie baz danych. Sylabus opisuje zakres wiedzy

Bardziej szczegółowo

Hurtownie danych a transakcyjne bazy danych

Hurtownie danych a transakcyjne bazy danych Hurtownie danych a transakcyjne bazy danych Materiały źródłowe do wykładu: [1] Jerzy Surma, Business Intelligence. Systemy wspomagania decyzji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009 [2] Arkadiusz Januszewski,

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. Termin dostarczenia dokumentu 1

FORMULARZ OFERTOWY. Termin dostarczenia dokumentu 1 strona 1 Zał. 1 do zapytania ofertowego FORMULARZ OFERTOWY Opteam S.A. o/lublin ul. Budowlana 30 20-469 Lublin W związku z realizacją projektu pod nazwą,,opracowanie nowoczesnego i zaawansowanego systemu

Bardziej szczegółowo

Komunikacja i wymiana danych

Komunikacja i wymiana danych Budowa i oprogramowanie komputerowych systemów sterowania Wykład 10 Komunikacja i wymiana danych Metody wymiany danych Lokalne Pliki txt, csv, xls, xml Biblioteki LIB / DLL DDE, FastDDE OLE, COM, ActiveX

Bardziej szczegółowo

Problemy optymalizacji, rozbudowy i integracji systemu Edu wspomagającego e-nauczanie i e-uczenie się w PJWSTK

Problemy optymalizacji, rozbudowy i integracji systemu Edu wspomagającego e-nauczanie i e-uczenie się w PJWSTK Problemy optymalizacji, rozbudowy i integracji systemu Edu wspomagającego e-nauczanie i e-uczenie się w PJWSTK Paweł Lenkiewicz Polsko Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych Plan prezentacji PJWSTK

Bardziej szczegółowo

Zasady organizacji projektów informatycznych

Zasady organizacji projektów informatycznych Zasady organizacji projektów informatycznych Systemy informatyczne w zarządzaniu dr hab. inż. Joanna Józefowska, prof. PP Plan Definicja projektu informatycznego Fazy realizacji projektów informatycznych

Bardziej szczegółowo

PLAN ZARZĄDZANIA WYMAGANIAMI PROJEKT <NAZWA PROJEKTU> WERSJA <NUMER WERSJI DOKUMENTU>

PLAN ZARZĄDZANIA WYMAGANIAMI PROJEKT <NAZWA PROJEKTU> WERSJA <NUMER WERSJI DOKUMENTU> Załącznik nr 4.4 do Umowy nr 35-ILGW-253-.../20.. z dnia... MINISTERSTWO FINANSÓW DEPARTAMENT INFORMATYKI PLAN ZARZĄDZANIA WYMAGANIAMI PROJEKT WERSJA numer wersji

Bardziej szczegółowo

Opis podstawowych modułów

Opis podstawowych modułów Opis podstawowych modułów Ofertowanie: Moduł przeznaczony jest dla działów handlowych, pozwala na rejestrację historii wysłanych ofert i istotnych zdarzeń w kontaktach z kontrahentem. Moduł jest szczególnie

Bardziej szczegółowo

Oferta szkoleniowa Yosi.pl 2012/2013

Oferta szkoleniowa Yosi.pl 2012/2013 Oferta szkoleniowa Yosi.pl 2012/2013 "Podróżnik nie posiadający wiedzy, jest jak ptak bez skrzydeł" Sa'Di, Gulistan (1258 rok) Szanowni Państwo, Yosi.pl to dynamicznie rozwijająca się firma z Krakowa.

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Kadowski. PL-E3579, PL-EA0312,

Krzysztof Kadowski. PL-E3579, PL-EA0312, Krzysztof Kadowski PL-E3579, PL-EA0312, kadowski@jkk.edu.pl Bazą danych nazywamy zbiór informacji w postaci tabel oraz narzędzi stosowanych do gromadzenia, przekształcania oraz wyszukiwania danych. Baza

Bardziej szczegółowo

Część I Istota analizy biznesowej a Analysis Services

Część I Istota analizy biznesowej a Analysis Services Spis treści Część I Istota analizy biznesowej a Analysis Services 1 Analiza biznesowa: podstawy analizy danych... 3 Wprowadzenie do analizy biznesowej... 3 Wielowymiarowa analiza danych... 5 Atrybuty w

Bardziej szczegółowo

Virtual Grid Resource Management System with Virtualization Technology

Virtual Grid Resource Management System with Virtualization Technology Virtual Grid Resource Management System with Virtualization Technology System zarządzania zasobami wirtualnego Gridu z wykorzystaniem technik wirtualizacji Joanna Kosińska Jacek Kosiński Krzysztof Zieliński

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja wstępna TIN. Rozproszone repozytorium oparte o WebDAV

Dokumentacja wstępna TIN. Rozproszone repozytorium oparte o WebDAV Piotr Jarosik, Kamil Jaworski, Dominik Olędzki, Anna Stępień Dokumentacja wstępna TIN Rozproszone repozytorium oparte o WebDAV 1. Wstęp Celem projektu jest zaimplementowanie rozproszonego repozytorium

Bardziej szczegółowo

Definicja bazy danych TECHNOLOGIE BAZ DANYCH. System zarządzania bazą danych (SZBD) Oczekiwania wobec SZBD. Oczekiwania wobec SZBD c.d.

Definicja bazy danych TECHNOLOGIE BAZ DANYCH. System zarządzania bazą danych (SZBD) Oczekiwania wobec SZBD. Oczekiwania wobec SZBD c.d. TECHNOLOGIE BAZ DANYCH WYKŁAD 1 Wprowadzenie do baz danych. Normalizacja. (Wybrane materiały) Dr inż. E. Busłowska Definicja bazy danych Uporządkowany zbiór informacji, posiadający własną strukturę i wartość.

Bardziej szczegółowo

Wykład I. Podstawowe pojęcia. Studia Podyplomowe INFORMATYKA Architektura komputerów

Wykład I. Podstawowe pojęcia. Studia Podyplomowe INFORMATYKA Architektura komputerów Studia Podyplomowe INFORMATYKA Architektura komputerów Wykład I Podstawowe pojęcia 1, Cyfrowe dane 2 Wewnątrz komputera informacja ma postać fizycznych sygnałów dwuwartościowych (np. dwa poziomy napięcia,

Bardziej szczegółowo

Hurtownie danych. Przetwarzanie zapytań. http://zajecia.jakubw.pl/hur ZAPYTANIA NA ZAPLECZU

Hurtownie danych. Przetwarzanie zapytań. http://zajecia.jakubw.pl/hur ZAPYTANIA NA ZAPLECZU Hurtownie danych Przetwarzanie zapytań. Jakub Wróblewski jakubw@pjwstk.edu.pl http://zajecia.jakubw.pl/hur ZAPYTANIA NA ZAPLECZU Magazyny danych operacyjnych, źródła Centralna hurtownia danych Hurtownie

Bardziej szczegółowo

Laboratorium Technologii Informacyjnych. Projektowanie Baz Danych

Laboratorium Technologii Informacyjnych. Projektowanie Baz Danych Laboratorium Technologii Informacyjnych Projektowanie Baz Danych Komputerowe bazy danych są obecne podstawowym narzędziem służącym przechowywaniu, przetwarzaniu i analizie danych. Gromadzone są dane w

Bardziej szczegółowo

REKOMENDACJE DOTYCZĄCE PLATFORMY ZARZĄDZANIA KOMPETENCJAMI

REKOMENDACJE DOTYCZĄCE PLATFORMY ZARZĄDZANIA KOMPETENCJAMI REKOMENDACJE DOTYCZĄCE PLATFORMY ZARZĄDZANIA KOMPETENCJAMI WYTYCZNE DO MODELU DANIEL WOJEWÓDZKI Rekomendacje dotyczące Platformy Zarządzania Kompetencjami System adresowany do małych przedsiębiorstw do

Bardziej szczegółowo

Planowanie przestrzenne

Planowanie przestrzenne Planowanie przestrzenne Powszechny, szybki dostęp do pełnej i aktualnej informacji planistycznej jest niezbędny w realizacji wielu zadań administracji publicznej. Digitalizacja zbioru danych planistycznych

Bardziej szczegółowo

Architektura korporacyjna jako narzędzie koordynacji wdrażania przetwarzania w chmurze

Architektura korporacyjna jako narzędzie koordynacji wdrażania przetwarzania w chmurze Architektura korporacyjna jako narzędzie koordynacji wdrażania przetwarzania w chmurze Prof. SGH, dr hab. Andrzej Sobczak, Kierownik Zakładu Systemów Informacyjnych, Katedra Informatyki Gospodarczej SGH

Bardziej szczegółowo

Analityka danych w środowisku Hadoop. Piotr Czarnas, 5 czerwca 2017

Analityka danych w środowisku Hadoop. Piotr Czarnas, 5 czerwca 2017 Analityka danych w środowisku Hadoop Piotr Czarnas, 5 czerwca 2017 Pytania stawiane przez biznes 1 Jaka jest aktualnie sytuacja w firmie? 2 Na czym jeszcze możemy zarobić? Które procesy możemy usprawnić?

Bardziej szczegółowo

Warstwa integracji. wg. D.Alur, J.Crupi, D. Malks, Core J2EE. Wzorce projektowe.

Warstwa integracji. wg. D.Alur, J.Crupi, D. Malks, Core J2EE. Wzorce projektowe. Warstwa integracji wg. D.Alur, J.Crupi, D. Malks, Core J2EE. Wzorce projektowe. 1. Ukrycie logiki dostępu do danych w osobnej warstwie 2. Oddzielenie mechanizmów trwałości od modelu obiektowego Pięciowarstwowy

Bardziej szczegółowo

Alicja Marszałek Różne rodzaje baz danych

Alicja Marszałek Różne rodzaje baz danych Alicja Marszałek Różne rodzaje baz danych Rodzaje baz danych Bazy danych można podzielić wg struktur organizacji danych, których używają. Można podzielić je na: Bazy proste Bazy złożone Bazy proste Bazy

Bardziej szczegółowo

SYSTEM VILM ZARZĄDZANIE CYKLEM ŻYCIA ŚRODOWISK WIRTUALNYCH. info@prointegra.com.pl tel: +48 (032) 730 00 42

SYSTEM VILM ZARZĄDZANIE CYKLEM ŻYCIA ŚRODOWISK WIRTUALNYCH. info@prointegra.com.pl tel: +48 (032) 730 00 42 SYSTEM VILM ZARZĄDZANIE CYKLEM ŻYCIA ŚRODOWISK WIRTUALNYCH info@prointegra.com.pl tel: +48 (032) 730 00 42 1. WPROWADZENIE... 3 2. KORZYŚCI BIZNESOWE... 4 3. OPIS FUNKCJONALNY VILM... 4 KLUCZOWE FUNKCJE

Bardziej szczegółowo

Jarosław Żeliński analityk biznesowy, projektant systemów

Jarosław Żeliński analityk biznesowy, projektant systemów Czy chmura może być bezpiecznym backupem? Ryzyka systemowe i prawne. Jarosław Żeliński analityk biznesowy, projektant systemów Agenda Definicja usługi backup i cloud computing Architektura systemu z backupem

Bardziej szczegółowo

Opis wymagań i program szkoleń dla użytkowników i administratorów

Opis wymagań i program szkoleń dla użytkowników i administratorów Załącznik nr 3 do OPZ Opis wymagań i program szkoleń dla użytkowników i administratorów Spis treści Wprowadzenie...2 1. Typ i zakres szkoleń...2 2. Grupy użytkowników...2 3. Warunki ogólne szkoleń...3

Bardziej szczegółowo

Maciej Kiewra mkiewra@qbico.pl. Quality Business Intelligence Consulting http://www.qbico.pl

Maciej Kiewra mkiewra@qbico.pl. Quality Business Intelligence Consulting http://www.qbico.pl Maciej Kiewra mkiewra@qbico.pl Quality Business Intelligence Consulting http://www.qbico.pl Wstęp Integration Services narzędzie do integracji danych Pomyślane do implementacji procesów ETL Extract ekstrakcja

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający. Przedmiot zapytania ofertowego. Wrocław, dnia 23.03.2015 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający. Przedmiot zapytania ofertowego. Wrocław, dnia 23.03.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Wrocław, dnia 23.03.2015 r. W związku z realizacją przez Nova Telecom spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, projektu pn.: Wdrożenie zintegrowanego systemu klasy B2B, umożliwiającego

Bardziej szczegółowo

INFORMATYKA Pytania ogólne na egzamin dyplomowy

INFORMATYKA Pytania ogólne na egzamin dyplomowy INFORMATYKA Pytania ogólne na egzamin dyplomowy 1. Wyjaśnić pojęcia problem, algorytm. 2. Podać definicję złożoności czasowej. 3. Podać definicję złożoności pamięciowej. 4. Typy danych w języku C. 5. Instrukcja

Bardziej szczegółowo

Katalog handlowy e-production

Katalog handlowy e-production 1 / 12 Potęga e-innowacji Katalog handlowy e-production 2 / 12 e-production to zaawansowany system informatyczny przeznaczony do opomiarowania pracy maszyn produkcyjnych w czasie rzeczywistym. Istotą systemu

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie. Dariusz Wawrzyniak. Miejsce, rola i zadania systemu operacyjnego w oprogramowaniu komputera

Wprowadzenie. Dariusz Wawrzyniak. Miejsce, rola i zadania systemu operacyjnego w oprogramowaniu komputera Dariusz Wawrzyniak Plan wykładu Definicja, miejsce, rola i zadania systemu operacyjnego Klasyfikacja systemów operacyjnych Zasada działania systemu operacyjnego (2) Miejsce, rola i zadania systemu operacyjnego

Bardziej szczegółowo

AUREA BPM HP Software. TECNA Sp. z o.o. Strona 1 z 7

AUREA BPM HP Software. TECNA Sp. z o.o. Strona 1 z 7 AUREA BPM HP Software TECNA Sp. z o.o. Strona 1 z 7 HP APPLICATION LIFECYCLE MANAGEMENT Oprogramowanie Application Lifecycle Management (ALM, Zarządzanie Cyklem życia aplikacji) wspomaga utrzymanie kontroli

Bardziej szczegółowo

Faza Określania Wymagań

Faza Określania Wymagań Faza Określania Wymagań Celem tej fazy jest dokładne określenie wymagań klienta wobec tworzonego systemu. W tej fazie dokonywana jest zamiana celów klienta na konkretne wymagania zapewniające osiągnięcie

Bardziej szczegółowo

Tom 6 Opis oprogramowania Część 8 Narzędzie do kontroli danych elementarnych, danych wynikowych oraz kontroli obmiaru do celów fakturowania

Tom 6 Opis oprogramowania Część 8 Narzędzie do kontroli danych elementarnych, danych wynikowych oraz kontroli obmiaru do celów fakturowania Część 8 Narzędzie do kontroli danych elementarnych, danych wynikowych oraz kontroli Diagnostyka stanu nawierzchni - DSN Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Warszawa, 21 maja 2012 Historia dokumentu

Bardziej szczegółowo

Katalog handlowy e-quality

Katalog handlowy e-quality 1 / 12 Potęga e-innowacji Katalog handlowy e-quality 2 / 12 e-quality to system ERP do zarządzania obsługą reklamacji, oparty na aplikacjach webowo-mobilnych działających w czasie rzeczywistym. Istotą

Bardziej szczegółowo

CENTRUM PROJEKTÓW INFORMATYCZNYCH MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI

CENTRUM PROJEKTÓW INFORMATYCZNYCH MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI CENTRUM PROJEKTÓW INFORMATYCZNYCH MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI Instrukcja użytkownika Narzędzie do modelowania procesów BPEL Warszawa, lipiec 2009 r. UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do projektowania i wykorzystania baz danych Relacje i elementy projektowania baz

Wprowadzenie do projektowania i wykorzystania baz danych Relacje i elementy projektowania baz Wprowadzenie do projektowania i wykorzystania baz danych Relacje i elementy projektowania baz Katarzyna Klessa RELACJE dwa sposoby tworzenia Tworzenie relacji: ręcznie za pomocą odpowiednich zapytań (ALTER

Bardziej szczegółowo

Prezentacja firmy WYDAJNOŚĆ EFEKTYWNOŚĆ SKUTECZNOŚĆ. http://www.qbico.pl

Prezentacja firmy WYDAJNOŚĆ EFEKTYWNOŚĆ SKUTECZNOŚĆ. http://www.qbico.pl Prezentacja firmy { WYDAJNOŚĆ EFEKTYWNOŚĆ SKUTECZNOŚĆ http://www.qbico.pl Firma ekspercka z dziedziny Business Intelligence Srebrny Partner Microsoft w obszarach Business Intelligence i Data Platform Tworzymy

Bardziej szczegółowo

Analizy na podstawie danych sprawozdawczych - Moduł analiz z obsługą broszur

Analizy na podstawie danych sprawozdawczych - Moduł analiz z obsługą broszur Analizy na podstawie danych sprawozdawczych - Moduł analiz z obsługą broszur Marzec 2013 Wszelkie prawa zastrzeżone. Dokument może być reprodukowany lub przechowywany bez ograniczeń tylko w całości. W

Bardziej szczegółowo

Zaawansowane narzędzia programowania rozproszonego

Zaawansowane narzędzia programowania rozproszonego Zaawansowane narzędzia programowania rozproszonego Karol Gołąb karol.golab@tls-technologies.com 28 listopada 2001 1 Streszczenie Omówienie i porównanie popularnych standardów mechanizmów komunikacyjnych:

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ LEKCJI. TEMAT LEKCJI: Zastosowanie średnich w statystyce i matematyce. Podstawowe pojęcia statystyczne. Streszczenie.

SCENARIUSZ LEKCJI. TEMAT LEKCJI: Zastosowanie średnich w statystyce i matematyce. Podstawowe pojęcia statystyczne. Streszczenie. SCENARIUSZ LEKCJI OPRACOWANY W RAMACH PROJEKTU: INFORMATYKA MÓJ SPOSÓB NA POZNANIE I OPISANIE ŚWIATA. PROGRAM NAUCZANIA INFORMATYKI Z ELEMENTAMI PRZEDMIOTÓW MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZYCH Autorzy scenariusza:

Bardziej szczegółowo

Analiza ilościowa w przetwarzaniu równoległym

Analiza ilościowa w przetwarzaniu równoległym Komputery i Systemy Równoległe Jędrzej Ułasiewicz 1 Analiza ilościowa w przetwarzaniu równoległym 10. Analiza ilościowa w przetwarzaniu równoległym...2 10.1 Kryteria efektywności przetwarzania równoległego...2

Bardziej szczegółowo

Galileo - encyklopedia internetowa Plan testów

Galileo - encyklopedia internetowa Plan testów Galileo - encyklopedia internetowa Plan testów Sławomir Pawlewicz Alan Pilawa Joanna Sobczyk Matek Sobierajski 5 czerwca 2006 1 Spis treści 1 Wprowadzenie 3 1.1 Cel..........................................

Bardziej szczegółowo

Architektury i protokoły dla budowania systemów wiedzy - zadania PCSS w projekcie SYNAT

Architektury i protokoły dla budowania systemów wiedzy - zadania PCSS w projekcie SYNAT Architektury i protokoły dla budowania systemów wiedzy - zadania PCSS w projekcie SYNAT A. Dudczak, C. Mazurek, T. Parkoła, J. Pukacki, M. Stroiński, M. Werla, J. Węglarz Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe

Bardziej szczegółowo

Kompleksowe zarządzanie jakością informacji Warunek konieczny efektywności wdrożenia systemów informacyjnych

Kompleksowe zarządzanie jakością informacji Warunek konieczny efektywności wdrożenia systemów informacyjnych Kompleksowe zarządzanie jakością informacji Warunek konieczny efektywności wdrożenia systemów informacyjnych Dorota Kazanecka Pieńkosz dyrektor pionu Business Intelligence Grupa Antares Plan Potrzeba kompleksowego

Bardziej szczegółowo