Efektywna organizacja zadań w systemie handlu emisjami.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Efektywna organizacja zadań w systemie handlu emisjami."

Transkrypt

1 Efektywna organizacja zadań w systemie handlu emisjami. Autor: dr inż. Bolesław Jankowski (Badania Systemowe "EnergSys" Sp. z o.o.) "Energetyka Cieplna i Zawodowa", nr 2/2006 Wprowadzenie 31 marca 2006 mija termin składania zweryfikowanych raportów emisyjnych za ubiegły rok. Tymczasem proces wydawania zezwoleń na uczestnictwo w tym systemie dopiero teraz nabiera tempa. Brak rejestru, a także opóźnienia w procesie wydawania uprawnień audytorom, mającym weryfikować raporty roczne, stanowią kolejną barierę we wdrażaniu systemu. Tym niemniej można uznać, że handel emisjami w Polsce powoli staje się faktem. Dla przedsiębiorstw oznacza to konieczność realizacji wielu nowych zadań. Poniżej przedstawiono sposób podejścia do organizacji nowych zadań w formie procesu z wbudowanymi mechanizmami samouczenia i adaptacji Co to jest proces biznesowy? Proces to zestaw uporządkowanych i powiązanych ze sobą działań o zdefiniowanym wejściu i wyjściu oraz jasno określonej powstającej wartości dodanej. Pojęcie procesu biznesowego lub procesu gospodarczego należy do podstawowych w teorii zarządzania. Mówiąc o efektywnej organizacji działalności przedsiębiorstwa coraz częściej mówi się o zarządzaniu przez procesy lub reorganizacji jej procesów biznesowych (BPR Business Proces Reengineering). W warunkach polskiego sektora energetycznego z pojęciem procesów biznesowych najczęściej można się spotkać przy okazji wdrażania systemu zarządzania jakością np. ISO W praktyce jednak, opracowane przy tej okazji modele procesów gospodarczych bardzo często pozostają na papierze, a rzeczywistość toczy się swoim torem. Dlaczego tak się dzieje? Powodów jest wiele. Jednym z ważniejszych jest szybka dezaktualizacja dokumentacji, brak skutecznych mechanizmów jej udostępniania oraz aktualizacji. Czasem są to tez błędy w sposobie zamodelowania i udokumentowania procesów gospodarczych przedsiębiorstwa. Te problemy często skutecznie blokują rozwój zarządzania przez procesy. Dlatego opracowując w naszym zespole propozycje dotyczące realizacji zadań Badania Systemowe EnergSys Sp. z o.o. 1

2 wynikających z handlu emisjami szczególna uwagę zwróciliśmy na rozwiązania, które pozwolą uniknąć typowych kłopotów, o których mowa powyżej. Co obejmuje proces wypełniania wymagań przedsiębiorstwa w systemie handlu emisjami? W typowym przypadku celem procesu jest wypełnienie zobowiązań systemu handlu emisjami w sposób najbardziej efektywny ekonomicznie. Podstawowym zobowiązaniem jest pokrycie wszystkich emisji z instalacji posiadanymi uprawnieniami. Wymóg najbardziej efektywnych ekonomicznie działań nakazuje rozpatrzenie różnych opcji takiego zbilansowania, zarówno poprzez zwiększanie produkcji i zakup uprawnień jak i działania zmniejszające emisje i obejmujące sprzedaż uprawnień. Proces taki musi obejmować wszystkie wymagane prawem działania (monitoring, raportowanie itp.), a także działania, które są niezbędne do maksymalizacji efektywności ekonomicznej (np. sprzedaż uprawnień). Działania te należy powiązać w podprocesy, których sposób wykonania opisywany jest procedurami realizacyjnymi. Według analiz wykonanych w EnergSys proces realizacji wymagań systemu handlu emisjami dla przedsiębiorstwa obejmować powinien 8-10 procedur w wersji podstawowej. Przykładowy ich układ przedstawiono poniżej. Procedura Aktualizacja zezwolenia w przypadku zmiany w instalacji i/lub nowej inwestycji Monitorowanie emisji CO 2 z instalacji objętej systemem handlu uprawnieniami do emisji Rozliczanie emisji CO 2 z instalacji objętej systemem handlu uprawnieniami do emisji z uwzględnieniem przenoszenia uprawnień w czasie Cel i zakres procedury zebranie informacji do opracowania wniosku na zmianę zezwolenia, przygotowanie wniosku, w tym opracowania zasad monitorowania emisji oraz wnioskowanych zmian przydziału uprawnień, złożenie i uzgadnianie całokształt działań związanych z pomiarem aktywności i innych wymaganych parametrów, gromadzeniem danych, wyliczaniem emisji CO 2, nadzorowaniem urządzeń pomiarowych, archiwizowaniem danych przygotowanie i weryfikacja raportów rocznych, złożenie raportu, uzgadnianie, wnioskowanie o przeniesienie uprawnień w czasie Badania Systemowe EnergSys Sp. z o.o. 2

3 Obsługa rozdziału uprawnień na kolejne okresy rozliczeniowe Wypełnianie obowiązków informacyjnych w systemie Tworzenie planów pokrycia emisji uprawnieniami Rynkowy obrót uprawnieniami do emisji. Monitorowanie zmian w otoczeniu biznesowym firmy wpływających na przyszłe zasady funkcjonowania systemu handlu uprawnieniami do emisji przekazanie informacji niezbędnych do opracowania Krajowego Planu Rozdziału Uprawnień (KPRU), uzgadnianie metod rozdziału, opiniowanie projektów KPRU, składanie ewentualnych protestów i zażaleń przekazywanie informacji dla Krajowego Administratora na formularzach, składanie informacji z tytułu opłat emisyjnych oraz tworzenie raportów na potrzeby wewnętrzne działania związane z prognozowaniem bilansów emisji i uprawnień oraz wypracowaniem planu bilansowania z uwzględnieniem obrotu uprawnień i planów produkcyjnych realizacja decyzji dotyczących kupna lub sprzedaży uprawnień na rynku analiza działań w kraju i UE, które skutkować mogą zmianą zasad działania systemu handlu uprawnieniami do emisji w przyszłości Jak opracować i skutecznie stosować procedury? Właściwe i kompletne opracowanie systemu procedur działania firmy w warunkach handlu emisjami obejmuje następujące zadania: 1. Sporządzenie listy i charakterystyki nowych zadań; 2. Opracowanie listy procesów do opracowania wraz z ich zakresem; 3. Projektowanie procesów w formie diagramów i opisów czynności; 4. Określenie odpowiedzialności: proces i poszczególne czynności; 5. Opracowanie dodatkowych instrukcji, formularzy, szablonów dokumentów; 6. Określenie zasad nadzoru i modyfikacji procedur realizacyjnych; 7. Powiązanie z innymi procesami (produkcja, sprzedaż, gospodarka finansowa, zarządzanie). Do właściwego wykonania całości prac potrzebne są trzy kluczowe elementy: (i) odpowiednia metodyka, (ii) efektywne narzędzia i (iii) kompetencje merytoryczne. Stosowanie sprawdzonej metodyki ogranicza ryzyko popełnienia istotnych błędów przy zaprojektowaniu procesu. Warto oprzeć prace na standardzie BPMN (Business Process Modelling Notation), który jest stosowany na całym świecie. W Polsce dostępne jest także specjalistyczne oprogramowanie I_grafx wykorzystujące tą metodykę do modelowania procesów. Badania Systemowe EnergSys Sp. z o.o. 3

4 Złe doświadczenia z papierową dokumentacją procesów w wielu firmach skłoniły do szukania innych rozwiązań. Chodzi o to, by dokumentacja była łatwo dostępna dla wszystkich uczestników procesu (np. przez wewnętrzny intranet), mogła być łatwo aktualizowana, uzupełniana o dowolne, łatwo udostępniane załączniki, instrukcje i inne dokumenty związane. Dzięki takim cechom można uzyskać efekt kumulowania wiedzy i realizować proces samouczenia w firmie. Jest to bardzo ważne przy realizacji zadań w systemie handlu emisjami, który ciągle podlega ciągle znaczącym zmianom. Przykładem takiej aplikacji jest program QualiMan opracowany przez EnergSys. Jest on wykorzystywany jako narzędzie wspierające realizację i doskonalenie wszystkich procesów biznesowych firmy. Może być także wykorzystany do wspierania działań firmy w obszarze handlu emisjami. Trzecim wymienionym elementem jest wiedza merytoryczna. Z naszych doświadczeń wynika, że kluczowym czynnikiem sukcesu przy opracowaniu procedur jest zintegrowanie wiedzy merytorycznej z trzech obszarów: (i) znajomości zasad funkcjonowania systemu handlu emisjami (ii) znajomości metodyki modelowania procesów biznesowych (iii) znajomości rzeczywistego sposobu działania w przedsiębiorstwie. Na ogół wiedza ta jest rozproszona, dlatego najlepsze efekty daje wspólne opracowanie procedur przez zespół tworzony przez pracowników firmy i konsultanta. Pracownicy wnoszą znajomość realiów firmy, a konsultanci wiedzę nt. modelowania procesów i systemu handlu emisjami. Efekty z opracowania procedur Całościowe zaprojektowanie i udokumentowanie procesu wypełniania wymagań systemu handlu emisjami znacząco ułatwia kontrolę i doskonalenie wszystkich działań poprzez: precyzyjne określenie działań i ich powiązań, jednoznaczną odpowiedzialność za realizację wszystkich uwzględnionych działań i decyzji, klarowny obieg informacji oraz zdefiniowaną formę przekazywania, przetwarzania, przechowywania i udostępniania danych uruchomiony mechanizm kumulowania wiedzy i doskonalenia sposobu realizacji nowych procesów, ułatwione określenie kompetencji wymaganych dla poszczególnych stanowisk, wewnętrzną spójność realizowanych działań z aktami prawnymi. W końcowym efekcie, mimo wymaganych początkowych nakładów pracy i środków na pozyskanie narzędzi, prace owocują w dłuższym okresie dzięki: Badania Systemowe EnergSys Sp. z o.o. 4

5 1. Ograniczeniu ryzyka biznesowego poprzez ujęcie wszystkich działań wynikających z regulacji prawnych oraz dobrej praktyki biznesowej, 2. Ograniczeniu ryzyka prawnego poprzez wbudowany mechanizm aktualizacji procedur odpowiednio do zachodzących zmian prawnych, 3. Wysokiej efektywność działań poprzez klarowne określenie tego co należy robić, a także tego czego robić nie należy (unikanie rzeczy zbędnych). W systemie handlu emisjami przewagę zyskają te przedsiębiorstwa, które będą potrafiły swoje procesy biznesowe dostosować w pełni do nowych warunków działania. Zmiany takie powinny być dobrze przemyślane i oparte na sprawdzonej metodyce i narzędziach. Przedstawione podejście spełnia te warunki i pozwala objąć nim stopniowo wszystkie istotne procesy biznesowe. Badania Systemowe EnergSys Sp. z o.o. 5

Zastosowanie metodyki wdro eniowej systemu klasy ERP na przyk adzie CDN Egeria

Zastosowanie metodyki wdro eniowej systemu klasy ERP na przyk adzie CDN Egeria Zeszyty Naukowe nr 753 Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 2007 Krzysztof Wilczyƒski Studium Doktoranckie Wydzia u Zarzàdzania Zastosowanie metodyki wdro eniowej systemu klasy ERP na przyk adzie CDN

Bardziej szczegółowo

Normatywne systemy zarządzania jakością. Seria ISO 9000

Normatywne systemy zarządzania jakością. Seria ISO 9000 MODUŁ III Systemy zarządzania jakością. Struktura norm ISO serii 9000. Wymagania normy ISO 9001. Orientacja procesowa. Audyt jako narzędzie diagnozy i doskonalenia. Certyfikacja i akredytacja 1 Normatywne

Bardziej szczegółowo

Przewodnik ISO 14000

Przewodnik ISO 14000 Przewodnik ISO 14000 Materiały informacyjne nt. wdrażania systemu zarządzania środowiskowego wg norm ISO serii 14000 Opracowano w ramach zamówienia Ministerstwa Gospodarki i Pracy Wydanie II uzupełnione,

Bardziej szczegółowo

Komisja Nadzoru Finansowego. Rekomendacja W

Komisja Nadzoru Finansowego. Rekomendacja W PROJEKT Komisja Nadzoru Finansowego Rekomendacja W dotycząca zarządzania ryzykiem modeli w bankach Warszawa, kwiecień 2015 r. Spis treści Spis treści... 2 I. Wstęp... 3 II. Słownik pojęć... 6 III. Lista

Bardziej szczegółowo

Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS)

Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS) Spis treści 1 Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu () PORADNIK DLA ADMINISTRACJI Listopad 2005 2 Poradnik dla administracji Wydanie: Listopad 2005 r. ISBN 83-921140-6-X Autorzy: Robert Pochyluk Małgorzata

Bardziej szczegółowo

PROPOZYCJE INSTYTUTU LOGISTYKI I MAGAZYNOWANIA DOTYCZĄCE ULEPSZENIA SYSTEMU TWORZENIE PRAWA W POLSCE. uwzględniają stan prawny na dzień: 20.03.2012 r.

PROPOZYCJE INSTYTUTU LOGISTYKI I MAGAZYNOWANIA DOTYCZĄCE ULEPSZENIA SYSTEMU TWORZENIE PRAWA W POLSCE. uwzględniają stan prawny na dzień: 20.03.2012 r. PROPOZYCJE INSTYTUTU LOGISTYKI I MAGAZYNOWANIA DOTYCZĄCE ULEPSZENIA SYSTEMU TWORZENIE PRAWA W POLSCE uwzględniają stan prawny na dzień: 20.03.2012 r. Oznaczenie podmiotu Instytut Logistyki i Magazynowania

Bardziej szczegółowo

Paweł Kamecki Umbrella Consulting Sp. z o.o. Projsystem. Zawartość. Kraków 11 październik 2007 1 opracował: Paweł Kamecki

Paweł Kamecki Umbrella Consulting Sp. z o.o. Projsystem. Zawartość. Kraków 11 październik 2007 1 opracował: Paweł Kamecki System bezpieczeostwa informacji i ochrony danych osobowych oraz zarządzanie usługami IT w urzędzie warunkiem prawidłowej realizacji projektów teleinformatycznych finansowanych ze środków UE. Paweł Kamecki

Bardziej szczegółowo

RODZAJE AUDYTU. Barbara Dmowska - Stefanowska. praca dyplomowa napisana pod kierunkiem dr Piotra Ostaszewicza

RODZAJE AUDYTU. Barbara Dmowska - Stefanowska. praca dyplomowa napisana pod kierunkiem dr Piotra Ostaszewicza Międzynarodowe Centrum Szkolenia i Doradztwa w Warszawie Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle Orgmasz Studium Audyt wewnętrzny i kontrola finansowa RODZAJE AUDYTU Barbara Dmowska - Stefanowska

Bardziej szczegółowo

WYNIKI DZIĘKI SZKOLENIOM. WIEDZA ZAPEWNIAJĄCA

WYNIKI DZIĘKI SZKOLENIOM. WIEDZA ZAPEWNIAJĄCA SAFER, SMARTER, GREENER DNV GL - Business Assurance assurance.dnvgl.com business.assurance@dnvgl.com DNV GL Kierując się swoją misją ochrony życia, mienia i środowiska, DNV GL umożliwia organizacjom podniesienie

Bardziej szczegółowo

METODYKA DOKUMENTOWANIA ANALIZ BIZNESOWYCH I PROJEKTOWANIA SYSTEMÓW

METODYKA DOKUMENTOWANIA ANALIZ BIZNESOWYCH I PROJEKTOWANIA SYSTEMÓW METODYKA DOKUMENTOWANIA ANALIZ BIZNESOWYCH I PROJEKTOWANIA SYSTEMÓW Wszystko to co nas otacza, samo w sobie jest naturalnie proste. Złożone są, nie poszczególne rzeczy, a to, że jest ich wiele i mają na

Bardziej szczegółowo

Rozdział 7 Projektowanie i implementacja (Autor: Tomasz Leś, Kierownik Działu Przygotowania Produkcji Aplikacji Internetowych)... 40 7.1.

Rozdział 7 Projektowanie i implementacja (Autor: Tomasz Leś, Kierownik Działu Przygotowania Produkcji Aplikacji Internetowych)... 40 7.1. Spis treści Rozdział 1 Wprowadzenie. Zarządzanie projektem informatycznym... 6 1.1. Metody wytwarzania współczesnych systemów informatycznych... 6 1.2. Problemy organizacji projektów informatycznych...

Bardziej szczegółowo

Pryncypia architektury korporacyjnej podmiotów publicznych

Pryncypia architektury korporacyjnej podmiotów publicznych Pryncypia architektury korporacyjnej podmiotów publicznych Wersja: 1.0 17.06.2015 r. Dokument: Architektura korporacyjna państwa Historia modyfikacji Wersja Data Autor zmiany Opis zmiany 0.5 28.08.2014

Bardziej szczegółowo

Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS)

Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS) Spis treści 1 Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu () PORADNIK DLA ORGANIZACJI Listopad 2005 2 Poradnik dla organizacji Wydanie: Listopad 2005 r. ISBN 83-921140-5-1 Autorzy: Robert Pochyluk Małgorzata

Bardziej szczegółowo

7\środo ff. Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych. Studium Wykonalności Część 2 z 2

7\środo ff. Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych. Studium Wykonalności Część 2 z 2 7\środo ff Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych Studium Wykonalności Część 2 z 2 Wykonalność i trwałość instytucjonalna przedsięwzięcia

Bardziej szczegółowo

SPOTKANIE. informacyjno-promocyjne. nt. projektu. Wzmocnienie potencjału pracowników niepublicznych instytucji rynku pracy

SPOTKANIE. informacyjno-promocyjne. nt. projektu. Wzmocnienie potencjału pracowników niepublicznych instytucji rynku pracy SPOTKANIE informacyjno-promocyjne nt. projektu Wzmocnienie potencjału pracowników niepublicznych instytucji rynku pracy ZARZ DZAJ CY PROJEKTEM: Dolnoœl¹ska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ORGANIZATOR

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK 2 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

ZAŁĄCZNIK 2 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) ZAMAWIAJĄCY: UNIWERSYTET MEDYCZNY w Łodzi al. Kościuszki 4, 90-419 Łódź ZAŁĄCZNIK 2 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) na Dostawę systemu informatycznego klasy BPMS wraz z wdrożeniem 5 Aplikacji procesowych,

Bardziej szczegółowo

SI-Consulting S.A. Wdrażamy SAP dzieląc się wiedzą i doświadczeniem. Nasza kompetencja to SAP

SI-Consulting S.A. Wdrażamy SAP dzieląc się wiedzą i doświadczeniem. Nasza kompetencja to SAP SI-Consulting S.A. Wdrażamy SAP dzieląc się wiedzą i doświadczeniem Nasza kompetencja to SAP Najlepsi korzystają z rozwiązań SAP Spis treści my mamy zaszczyt wspierać ich w osiąganiu sukcesów! Konsultanci

Bardziej szczegółowo

Adam Jabłoński, Marek Jabłoński Zarządzanie bezpieczeństwem w transporcie kolejowym kluczowe aspekty

Adam Jabłoński, Marek Jabłoński Zarządzanie bezpieczeństwem w transporcie kolejowym kluczowe aspekty 2014 nr 3 (XVI) BEZPIECZEŃSTWO TEORIA I PRAKTYKA Adam Jabłoński, Marek Jabłoński Zarządzanie bezpieczeństwem w transporcie kolejowym kluczowe aspekty Wprowadzenie Funkcjonowanie dzisiejszego sektora transportu

Bardziej szczegółowo

CFO. Survey. Program dla Dyrektorów Finansowych

CFO. Survey. Program dla Dyrektorów Finansowych CFO Survey Program dla Dyrektorów Finansowych Spis treści I. Wprowadzenie 3 II. Rola służb finansowo-księgowych, światowe trendy 4 III. Budowa modelu Finansów na Żądanie 6 1. Rola Dyrektorów Finansowych

Bardziej szczegółowo

Opis metodyki zarządzania Programem e-cło

Opis metodyki zarządzania Programem e-cło Załącznik nr 22 do Umowy nr... z dnia... Opis metodyki zarządzania Programem e-cło ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa tel.: +48 22 694 58 13 fax: +48 22 694 44 41 e-mail: biuro.programueclo@mofnet.gov.pl

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie procesami obsługi klienta w sektorze publicznym. Dzień 1.

Zarządzanie procesami obsługi klienta w sektorze publicznym. Dzień 1. Zarządzanie procesami obsługi klienta w sektorze publicznym Dzień 1. Poznajmy się Przedstaw się, kończąc poniŝsze zdania: Nazywam się Zawodowo zajmuję się O zarządzaniu procesowym wiem Jeszcze nie wiecie

Bardziej szczegółowo

JAK PLANOWAĆ ZAOPATRZENIE W CIEPŁO,

JAK PLANOWAĆ ZAOPATRZENIE W CIEPŁO, FUNDACJA na rzecz EFEKTYWNEGO WYKORZYSTANIA ENERGII MATERIAŁY METODYCZNE JAK PLANOWAĆ ZAOPATRZENIE W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE W GMINACH PORADNIK Zespół autorski: Karol Niedziela, Piotr

Bardziej szczegółowo

Informacje o kliencie

Informacje o kliencie Studium przypadku Branża: Przemysł Informacje o kliencie KGHM Polska Miedź S.A. to szósty producent miedzi i drugi srebra na świecie. Spółka zatrudnia 17.9 tys. pracowników. Grupa Kapitałowa to ponad 27

Bardziej szczegółowo

NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA

NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA Strategia wykorzystania zasobów informacyjnych przez NFZ oraz kierunki rozwoju systemu informatycznego NFZ na lata 2007-2010 Październik 2007 Historia zmian Wersja data strona

Bardziej szczegółowo

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego PORADNIK wg ISO 9001 i uniknąć najczęstszych błędów Olgierd Głodkowski,

Bardziej szczegółowo

URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, wrzesień 2011 r.

URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, wrzesień 2011 r. Najjczęściiejj zadawane pyttaniia dottyczące modellii wewnęttrznych na pottrzeby Wypłłacallnościi II oraz procesu przedaplliikacyjjnego URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, wrzesień 2011 r. Spis

Bardziej szczegółowo

Kluczowe informacje, jak je znaleźć?

Kluczowe informacje, jak je znaleźć? Kluczowe informacje, jak je znaleźć? Nowoczesne rozwiązania biznesowe do planowania i budżetowania, analiz i raportowania, sprawozdawczości i kontrolingu. CUSTOM PUBLISHING Advertising Supplement IBM Kluczowe

Bardziej szczegółowo

Prezentacja oferty - KDA Kancelaria Doradców i Audytorów

Prezentacja oferty - KDA Kancelaria Doradców i Audytorów Prezentacja oferty - KDA Kancelaria Doradców i Audytorów KDA Kancelaria Doradców i Audytorów Spółka Doradztwa Podatkowego Sp. z o.o. ul. Głogowska 100/6; 60-263 Poznań kancelaria@kdadp.pl; www.kdadp.pl,

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Studia Podyplomowe Zarządzanie Bezpieczeństwem i Higieną Pracy

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Studia Podyplomowe Zarządzanie Bezpieczeństwem i Higieną Pracy Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Studia Podyplomowe Zarządzanie Bezpieczeństwem i Higieną Pracy WDRAŻANIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ PRACY Skrypt opracowany przez mgr. Magdalenę

Bardziej szczegółowo

Metodyka Rodan Nowe Technologie

Metodyka Rodan Nowe Technologie Metodyka Rodan Nowe Technologie Bartosz Nowicki Rodan Systems S.A. bart@rodan.pl Streszczenie Stwierdzenie, że podstawowy kapitał firmy tworzącej oprogramowanie stanowią ludzie jest prawdziwe w odniesieniu

Bardziej szczegółowo