Polska Miedź cenniejsza niż złoto wydarzenia Dolnośląskie Gryfy 2011 wręczone dziesięć statuetek trafiło do nowych właścicieli

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Polska Miedź cenniejsza niż złoto wydarzenia Dolnośląskie Gryfy 2011 wręczone dziesięć statuetek trafiło do nowych właścicieli"

Transkrypt

1

2

3 04 10 temat numeru organizacje biznesowe i gospodarcze 24 MŚP innowacje Polska Miedź cenniejsza niż złoto wydarzenia Dolnośląskie Gryfy 2011 wręczone dziesięć statuetek trafiło do nowych właścicieli Rola organizacji w świetle wyzwań rozwojowych samorząd lokalny dla biznesu Zgorzelec and Görlitz - miasta, które połączyła granica 15 lat Przedsiębiorstwa Produkcyjno Usługowego Marek Wojtera featured story 16 business and commerce organizations local council business support Polish Copper more precious than gold events Lower Silesia Griffins Awards 2011 ten statuettes were awarded to new recipients The role of organisations in the light of developmental challenges Zgorzelec and Görlitz cities joined by a border Small Business 15 years of Marek Wojtera's Production and Service Company investments samorząd lokalny dla biznesu 38 local council business support wydarzenia events osobowości Biznesu Dolnośląskiego 53 Personalities of Lower Silesian Business wydarzenia events 65 wydarzenia 65 events Historia Biznesu Dolnośląskiego Lower Silesia Business History 53 Audyt technologiczny konferencja w BCC inwestycje Narodowe Forum Muzyki we Wrocławiu biznes alternatywny i niszowy Skąd się biorą schody do samolotu, czyli porozmawiajmy od handlingu Świdnica odzyskała swój dawny blask. Rozmowa z prezydentem Wojciechem Murdzkiem Świdnickie Gryfy 2011 inwestycje Ryanair leci na Wrocław regionalny samorząd dla biznesu O wsparciu dla biznesu dolnośląskiego, czyli jak Urząd Marszałkowski pieniądze dzielił I dzielić będzie Dolny Śląsk konkurencyjny wobec innych regionów Wielkie Święto Business Centre Club felieton Anglik we Wrocławiu inwestycje Nowy zagraniczny deweloper zainwestuje we Wrocławiu 13 Dolnośląskie Forum Polityczne I Gospodarcze Krzyżowa lat historii - Archimedes pro publico bono Dolina Pałaców i Ogrodów Technological audit conference in BCC alternative and niche business National Forum of Music in Wrocław innovations Where do passenger-boarding stairs come from? So let s talk about aircraft ground handling Swidnica regained its former glory. Conversation with the City Mayor Wojciech Murdzek Świdnica Griffins 2011 investments Ryanair on course to Wrocław regional government business support On supporting Lower Silesia business that is, how the regional government shared and will share European Union funds Lower Silesia competitive compared with other regions Business Centre Club s great celebration feuilleton The Englishman in Wrocław investments A new foreign developer will invest in Wrocław Interview with Lout van der Hoeven 13th Lower Silesian Political and Economic Forum Krzyżowa years of history Archimedes pro publico bono The Valley of Palaces and Gardens Biznes Dolnośląski / Lower Silesia Business 03

4 Temat numeru Featured story Polska Miedź cenniejsza niż złoto Polish Copper more precious than gold Ryszard Mulek 04 KGHM Polska Miedź obchodzi w tym roku 50-lecie istnienia. Miedziowa spółka należy do najbardziej dynamicznie rozwijających się firm i to nie tylko w regionie czy kraju, ale również na Świecie. W swojej branży uplasowała się w pierwszej dziesiątce światowych firm. Jest także jednym z największych polskich eksporterów i jednocześnie największym pracodawcą w Polsce południowo-zachodniej. W pierwszym półroczu 2011 roku spółka uzyskała 4,3 mld zł zysku netto. Jest to blisko dwukrotny wzrost w porównaniu z ubiegłym rokiem. - We wrześniu Rada Nadzorcza KGHM Polska Miedź S.A. zatwierdziła opracowaną przez zarząd korektę prognozy wyników finansowych na rok Korekta zakłada osiągnięcie mln zł zysku netto. Wpływ na tę prognozę mają warunki makroekonomiczne oraz wzrost produkcji informuje Departament Public Relations KGHM Polska Miedź S.A. Herbert Wirth, prezes KGHM Polska Miedź S.A.: Wzrost prognozowanego wyniku, to przede wszystkim skutek korzystniejszych notowań miedzi i srebra oraz wzrostu produkcji. Przewidujemy, że produkcja Biznes Dolnośląski / Lower Silesia Business miedzi wzrośnie o 27 tysięcy ton, w tym ze wsadów własnych 10 tysięcy ton. Skorygowana prognoza przewiduje osiągnięcie w 2011 roku przychodów ze sprzedaży w wysokości milionów złotych oraz zysku netto na poziomie miliona złotych, co oznacza podwyższenie planowanych wyników odpowiednio o 18% i 16% w odniesieniu do prognozy opublikowanej na początku roku. Nowe założenia budżetowe zakładają również wzrost o 19% wydatków na inwestycje kapitałowe, na projekty związane z realizacją strategii spółki. Rys historyczny Historia miedziowej spółki zaczęła się 5 kwietnia 1961 roku. Wówczas to ówczesny minister przemysłu ciężkiego zmienił dotychczasową nazwę Zakładów Górniczych Lubin w budowie na KGHM Polska Miedź, w skład której wchodzi 10 wyodrębnionych

5 firm - ZG Lubin, ZG Rudna, ZG Polkowice Sieroszowice, HM Głogów, HM Legnica, HM Cedynia, Zakłady Wzbogacania Rudy, Zakład Hydrotechniczny, Jednostka Ratownictwa GórniczoHutniczego i Centralny Ośrodek Przetwarzania Informacji) oraz 30 spółek zależnych (między innymi: KGHM Ecoren S.A., Mercus Sp. z o.o., KGHM TFI S.A., Energetyka Sp. z o.o., PeBeKa S.A., KGHM Letia S.A., Zanam Legmet Sp. z o.o. i Nitroerg S.A., zatrudnia ponad 30 tysięcy osób). Polska Miedź swój rozwój zawdzięcza dr Janowi Wyżykowskiemu, który 23 marca 1957 roku w Lubinie odkrył złoże rudy miedzi. Efektem tego są istniejące dziś kopalnie, huty oraz pozostałe zakłady wchodzące w skład KGHM Polska Miedź S.A. Dzięki miedzi rozrosły się również miejscowości Zagłębia Miedziowego. Lubin, będący siedzibą zarządu KGHM, na początku lat 60 miał zaledwie około 5 tysięcy mieszkańców, a dziś ponad 74 tysiące. Z 9 do 67 tysięcy wzrosła liczba mieszkańców Głogowa. Z kolei Polkowice, będące kiedyś 2-tysięcznym, zaniedbanym miasteczkiem, dziś są 22-tysięcznym miastem powiatowym. - Motto naszego jubileuszu Polska Miedź cenniejsza niż złoto jednoznacznie wyraża i oddaje nasz związek z tą firmą mówi Herbert Wirth. Żyjemy w regionie, w którym wszystko lub prawie wszystko powstało dzięki miedzi i dla miedzi. Dzisiaj tworzymy jedną, wielopokoleniową, miedziową rodzinę. Razem wchodziliśmy w dojrzałość, razem przeżywaliśmy zarówno radosne, jak i czasami trudne chwile. Przed nami kolejne wyzwania, ale gwarantuję, że im sprostamy. Nie jest to jedyna inwestycja, która ma mieć wpływ na rozwój Zakładów Górniczych Polkowice Sieroszowice. W kopalni tej, oprócz rud miedzi, wydobywa się także sól, której głównymi odbiorcami są firmy zajmujące się zimowym utrzymaniem dróg, w tym Generalne Dyrekcje Dróg Krajowych i Autostrad z Wrocławia, Zielonej Góry, Opola i Katowic. Sól z Polkowic trafia także do zakładów chemicznych. Zasoby soli w rejonie między Polkowicami, Głogowem i Bytomiem Odrzańskim oceniane są na około 75 miliardów ton, w tym w obszarze koncesyjnym kopalni jest 2,8 mld ton tego surowca. Zwiększenie produkcji soli uzależnione jest jednak od inwestycji. Dlatego też KGHM planuje między innymi rozbudowę zakładu przeróbki soli, kupno nowego kombajnu oraz wybudowane kolejnego kilometra przenośników podających sól na szyby. KGHM prowadzi także prace na obszarze koncesyjnym Szklary, na północ od Ząbkowic Śląskich. Mają one udokumentować złoża rud niklu. W kwietniu tego roku zakończono program wierceń na tym obszarze, w ramach którego odwiercono 54 otwory. Spółka oczekuje teraz na wyniki analiz chemicznych pobranego materiału. Herbert Wirth, prezes zarządu KGHM Polska Miedź SA Herbert Wirth, President of KGHM Polska Miedź Zagraniczne inwestycje KGHM Lubiński koncern produkuje rocznie około 500 tysięcy ton miedzi w koncentracie. Do 2018 roku planuje zwiększenie produkcji do 700 tysięcy ton rocznie oraz obniżenie jej kosztów. Aby osiągnąć ten cel spółka poszukiwania miedzi prowadzi także poza granicami kraju, w tym w rejonie Weisswasser w Niemczech, na terenach byłego poligonu. Poszukują nowych złóż miedzi Szacuje się, że zasoby rud miedzi na terenie Zagłębia Legnickiego wystarczą jeszcze na 40 lat. Nie oznacza to jednak, że wówczas zakończy się eldorado dla miedziowej spółki. KGHM Polska Miedź S.A. od dłuższego już czasu prowadzi poszukiwania i rozpoznanie złóż rud miedzi, między innymi na terenie Starego Zagłębia Miedziowego, gdzie do 1989 roku funkcjonowała kopalnia Konrad. W sumie do końca 2012 roku, na terenie ponad 66 kilometrów kwadratowych, wykonanych zostanie piętnaście 1300metrowych odwiertów, a koszt tych prac pochłonie około 64 miliony złotych. Spółka prowadzi również wiercenia w rejonie Gaworzyc i Radwanic, które od zachodu przylegają do terenów obecnie eksploatowanych przez kopalnię Polkowice-Sieroszowice. Dzięki tej inwestycji, o wartości 20 milionów złotych, przedłużony zostanie okres eksploatacji tej kopalni Biznes Dolnośląski / Lower Silesia Business 05

6 Temat numeru Featured story Do końca roku KGHM Kupfer AG planuje wykonać tam 4 otwory wiertnicze o głębokości 1,5 km oraz badania geofizyczne. Jeżeli okaże się, że w złożu zalega minimum 300 milionów ton miedzi, wówczas spółka podejmie decyzję o ich eksploatacji. Być może już za cztery lata rozpocznie się wydobycie rud miedzi na terenie Saksonii. Szacuje się, że koszt tej inwestycji, w ramach której trzeba będzie wybudować między innymi dwa szyby, zakład wzbogacania rudy oraz inne niezbędne obiekty, pochłonie min. 2 miliardy złotych. Do kosztów tych trzeba doliczyć 92 miliony złotych, które KGHM przeznaczył na prace badawcze w Niemczech. - Dzięki kilkuletnim pracom przygotowawczym oraz konsekwencji w realizacji przyjętej strategii rozwoju firmy, KGHM realizuje teraz trzy projekty eksploracyjne na terenie Polski i jeden w Saksonii. Jesteśmy najbardziej aktywną firmą górniczą w regionie pod tym względem twierdzi Herbert Wirth. - Intensywne prace geologiczne, to inwestycja w przyszłość i konkurencyjność KGHM. Do zwiększenia produkcji, a jednocześnie obniżenia jej kosztów, ma przyczynić się także kanadyjskie złoże Afton-Ajax, które w ubiegłym roku, za ponad 100 milionów złotych, lubińska spółka kupiła od Abacus Mining & Exploration. Kopalnia, w której wydobycie na rozpocząć się 2013 roku, ma dostarczać rocznie 50 tysięcy ton miedzi i 2,8 ton złota w koncentracie. Miliardowe inwestycje w HM Głogów KGHM Polska Miedź przeznacza ogromne środki finansowe również na modernizację swoich hut. Przykładem może być Huta Miedzi Głogów, w której obecnie realizowanych jest 10 dużych przedsięwzięć inwestycyjnych, wartości ponad 2 miliardów złotych. Inwestycje te przyczynią się między innymi do zwiększenia produkcji, obniżenia kosztów oraz będą miały wpływ na ochronę środowiska, poprawę bezpieczeństwa i warunków pracy. W głogowskiej hucie, na wydziale ołowiu zabudowano już IV piec Dörschla, który pozwoli zagospodarować materiały ołowionośne i zwiększyć produkcję ołowiu. Natomiast odtworzenie fabryki kwasu siarkowego zwiększy zdolność produkcyjną, zmniejszy awaryjność urządzeń i znacznie poprawi warunki oraz bezpieczeństwo pracy. Uruchomienie fabryki znacząco obniży też emisję dwutlenku siarki do atmosfery. Koszt tej inwestycji przekroczy ponad 154 miliony złotych. Natomiast budowa nowego magazynu koncentratu pochłonie 40 milionów złotych. 44miliony złotych 06 Biznes Dolnośląski / Lower Silesia Business wydano już na modernizację oczyszczalni elektrolitu, która pozwoli wyeliminować emisję tlenków azotu, tlenku i dwutlenku węgla oraz dwutlenku siarki. Kolejnych 6 milionów złotych wydano na montaż trzech nowych suwnic do załadunku i rozładunku agregatów i kadzi hutniczych. W 2015 roku przewidziane jest zakończenie wieloletniego programu modernizacji pirometalurgii w głogowskiej hucie, na który składa się budowa pieca zawiesinowego w HM Głogów I oraz modernizacja pirometalurgii w HM Głogów II. Będzie to najnowocześniejsza linia produkcyjna na świecie o zdolności produkcji 250 tysięcy ton miedzi rocznie w HMG I i 230 tysięcy ton w HMG II. Herbert Wirth, prezes KGHM Polska Miedź: -Realizowane inwestycje dadzą długoletnie korzyści ekonomiczne. To dla KGHM oprócz efektywnego hutnictwa, także zintegrowana produkcja. KGHM Polska Miedź celebrates its 50th anniversary this year. The copper company belongs to the most dynamically developing undertakings, not only in the region or in the country, but also in the world. In its sector, the company is in the top ten world companies. It is also one of the largest Polish exporters and, at the same time, the largest employer in south-west Poland. In the first half of 2011 the company generated 4.3 bn zlotys of net profit. It is nearly a twofold increase in comparison with last year. In September the Supervisory Board of KGHM Polska Miedź S.A. approved the adjustment of the financial performance forecast for 2011 prepared by the Management Board. According to the adjustment, net profit will amount to 9,643 million zlotys. This forecast is influenced by macroeconomic conditions and the increase in production says Public Relations Department of KGHM Polska Miedź S.A. Herbert Wirth, President of KGHM Polska Miedź S.A.: The increase in forecasted performance is, first of all, a result of more favourable quotations of copper and silver and also an increase in production. We anticipate that production of copper will increase by 27 thousand tons, which includes 10 thousand tons from own resources. The adjusted forecast suggests that in 2011 sales revenues will amount to 18,934 million zlotys and that the net profit will be at a level of 9,643 million zlotys. This means that the planned performance will increase, respectively, by 18% and 16% in relation to

7 the forecast published at the beginning of the year. Moreover, according to new budget assumptions, the expenditure on capital investments, on projects related to the implementation of the company s strategy will increase by 19%. Historical Outline The history of the copper company started on 5th April At that time, the then Minister of Heavy Industry changed the old name Lubin Mining Plan under construction to Copper Mining and Smelting Industrial Complex under construction. The final name was determined in Today, the Corporate Group of KGHM Polska Miedź, which is composed of 10 separate companies ( Lubin Mining Plant, Rudna Mining Plant, Polkowice Sieroszowice Mining Plant, Głogów Copper Smelter, Legnica Copper Smelter, Cedynia Copper Smelter, Ore Enrichment Plants, Hydrotechnical Plant, Emergency Mine-Smelter Rescue Services Unit and Data Processing Centre) and 30 subsidiary companies (e.g. KGHM Ecoren S.A., Mercus Sp. z o.o., KGHM TFI S.A., Energetyka Sp. z o.o., PeBeKa S.A., KGHM Letia S.A., Zanam Legmet Sp. z o.o. and Nitroerg S.A., employs nearly 30 thousand people. Polska Miedź owes its development to dr Jan Wyżykowski, who discovered copper ore deposits in Lubin on 23rd March It led to the establishment of today s mines, smelters and other plants which belong to the Corporate Group of KGHM Polska Miedź S.A. Copper also contributed to the development of towns in the Copper Basin. Lubin, which is the registered address of the Management Board of KGHM, and had only about 5 thousand inhabitants in the early 60s. Today it has a population of more than 74 thousand. The number of inhabitants of Głogów increased from 9 to 67 thousand. And Polkowice, which used to be a neglected town with 2 thousand inhabitants, is now a district city with a population of 22 thousand. - The motto of our anniversary Polish Copper more valuable than gold explicitly expresses and reflects our connection with this company says Herbert Wirth. We live in a region where everything or almost everything was created thanks to copper and for copper Biznes Dolnośląski / Lower Silesia Business 07

8 Temat numeru Featured story Today we form one, multigenerational, copper family. We came to maturity together and we experienced both happy and sometimes difficult moments together. There are further challenges ahead for us, but I guarantee you that we will face up to them. In pursuit of new copper deposits It is estimated that copper ore deposits in the Legnica Basin will last for the next 40 years. However, it does not mean that it will be the end of the El Dorado for the copper company. KGHM Polska Miedź S.A. has been exploring for and examining copper ore deposits for a long time, among others in the area of the Old Copper Basin, where the Konrad mine was operating until In total, fifteen 1,300-metre boreholes will be made on over 66 square metres of land by the end of 2012, and the costs of such work will be about 64 million zlotys. The company is also conducting drilling work in the area of Gaworzyce and Radwanice, which borders from the western side on the sites currently being exploited by the Polkowice-Sieroszowice mine. Thanks to this investment, which is worth 20 million zlotys, the time of exploitation of this mine will be prolonged. It is not the only investment which is to have an influence on the development of the PolkowiceSieroszowice Mining Plants. Apart from copper ores, this mine is also a source of salt, whose main recipients are companies dealing with winter maintenance of roads, including the General Directorates for National Roads and Motorways from Wrocław, Zielona Góra, Opole and Katowice. The salt from Polkowice also goes to chemical plants. The salt deposits in the area between Polkowice, Głogów and Bytom Odrzański are assessed at about 75 billion tons, including 2.8 bn tons of this raw material in the concession area of the mine. The increase in production of salt depends, however, on investment. Therefore, one of KGHM s plans is to extend the salt processing plant, to buy a new miner and to build a further kilometre of conveyors transferring salt to shafts. KGHM also operates in the concession area of Szklary, to the north of Ząbkowice Śląskie. The work is aimed at documenting nickel ore deposits. The programme of drilling in this area, within the framework of which 54 holes were bored, was completed in April this year. The company is now waiting for the results of the chemical analyses of the material taken. Foreign investments of KGHM The Lubin concern produces about 500 thousand tons of copper concentrate annually. By 2018 it plans to increase production to 700 thousand tons a year and to reduce its costs. To achieve this goal, the company is looking for copper from abroad also, including the area of Weisswasser in Germany, on the premises of a former military training ground. By the end of the year KGHM Kupfer AG plans to make 4 boreholes, 1.5 km deep, and to conduct geophysical examinations there. If it turns out that there is at least 300 million tons of copper in the deposit, the company will make a decision on their exploitation. The output of copper ores in Saxony may possibly start as soon as in four years time. It is estimated that this investment, which will consist, among others, in the construction of two shafts, an ore enrichment plant and other necessary facilities, will cost at least 2 billion zlotys. Also, to be added to that cost is the 92 million zlotys, allocated by KGHM to research in Germany. Thanks to several years preparatory work and consistency in the implementation of the adopted company development strategy, KGHM is now implementing three exploration projects in Poland and one in Saxony. We are the most active mining company in the region in this respect says Herbert Wirth. Intensive geological work is an investment in the future and the competitiveness of KGHM. The Canadian Afton-Ajax deposit, which was bought last year by the Lubin company from Abacus Mining & Exploration at a price of over 100 million zlotys, is also to contribute to the increase in production and, at the same time, to the reduction in its cost. The mine where the exploitation is to commence in 2013 is expected to provide 50 thousand tons of copper and 2.8 tons of gold in concentrate a year. Billions worth of investments in the Głogów Copper Smelter 08 Biznes Dolnośląski / Lower Silesia Business

9 KGHM Polska Miedź also allocates large financial resources to the modernisation of its smelters. The Głogów Copper Smelter, where 10 large investments, worth over 2 billion zlotys, are currently underway, may serve as an example. The investments will help to increase production and reduce costs, they will influence environmental protection and improve safety and working conditions. The 4th Dörschel furnace has already been developed in the smelter in Głogów, at the lead department. This allows for the managing of lead-bearing materials and for increasing lead production. And the reconstruction of a sulfuric acid factory will increase production capacity, reduce failure frequency of equipment, and considerably improve work conditions and safety. The opening of the factory will also significantly reduce the emission of sulfur dioxide into the atmosphere. The costs of this investment will exceed 154 million zlotys, whereas the construction of a new concentrate warehouse will cost 40 million zlotys. 44 million zlotys have already been spent on the modernisation of an electrolyte treatment plant, which will make it possible to eliminate the emission of nitrogen oxides, carbon oxide and dioxide, and sulfur dioxide. A further 6 million zlotys have been spent on the installation of three new gantries for loading and unloading aggregates and smelting ladles. The multi-year programme of modernisation of pyrometallurgy at the smelter in Głogów, consisting of construction of a fluidized-bed furnace at the Głogów Copper Smelter No. 1 and modernisation of pyrometallurgy at the Głogów Copper Smelter No. 2, is scheduled for completion in It will be the most modern production line in the world, with a production capacity of 250 thousand tons of copper a year at the Głogów Copper Smelter No. 1 and 230 thousand tons at the Głogów Copper Smelter No. 2. Herbert Wirth, President of KGHM Polska Miedź: The investments under implementation will bring long-term economic benefits. They translate both into effective metallurgy and integrated production for KGHM. Skład zespołu / our team: Piotr Sadowski wydawca / publisher Marek Łuszczki redaktor naczelny / editor in chief Gareth Wrend redaktor naczelny wersji angielskiej / editor in chief of englis version Barbara Nocko Wrend tłumacz / translator Rafał Klimek szef redakcji online / chief of online edition Dobromił Nosek grafika, projekt layoutu/ graphic, layout project Grzegorz Kaczmarek - projekt okładki/ cover layout project Paweł Wojciechowicz komiks/comics Łukasz Zaręba fotoreporter / photographer Ryszard Mulek dziennikarz / journalist Piotr Niemcewicz redakcja wideo / video team Justyna Ziemba dział sprzedaży / sales department Druk - Regrafico Magazyn / magazine BIZNES DOLNOŚLĄSKI - LOWER SILESIA BUSINESS wydaje spółka / is published by IG Sp. z o.o. al.wiśniowa 36a, Wrocław tel. (71) , NIP: , REGON KRS Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy, Kapitał zakładowy:5.000,00 zł Biznes Dolnośląski / Lower Silesia Business 09

10 Wydarzenia Events Dolnośląskie Gryfy rozdane dziesięć statuetek trafiło do nowych właścicieli Lower Silesia Griffins ten statuettes were awarded to new recipients Marek Łuszczki fot. Zachodnia Izba Gospodarcza Tylko jedna osoba uczestnicząca w uroczystej gali wręczenia nagród Dolnośląski Gryf mogła być pewna, że statuetka trafi właśnie do niej. Mowa oczywiście o byłym prezydencie Wrocławia, Ministrze Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdanie Zdrojewskim. Pozostali uczestnicy gali, w tym nominowani do nagrody w poszczególnych kategoriach, musieli czekać aż ich nazwiska zostaną wyczytane, a werdykt kapituły oficjalnie ogłoszony. Wszystko to działo się 24 października na deskach Opery Wrocławskiej, gdzie rozstrzygnięta została VIII edycja konkursu Dolnośląski Gryf Nagroda Gospodarcza. Poniżej przedstawiamy laureatów. Kategoria I Przedsiębiorstwo Za szczególne osiągnięcia w rozwoju przedsiębiorstwa średniego i dużego KGHM METRACO S.A. jest wyspecjalizowaną firmą handlową, założoną w 1991 roku. Spółka należy do grupy kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. Najważniejszym celem działania spółki jest kompleksowa i sprawna obsługa KGHM Polska Miedź S.A., w zakresie określonych surowców i produktów zapewniających ciągłość procesu technologicznego KGHM, w oparciu o własną działalność logistyczno spedycyjną. Cel ten realizowany jest m.in. poprzez sprzedaż kwasu siarkowego, soli i ołowiu rafinowanego oraz zakup ługu posulfitowego i złomu miedzi. KGHM Metraco jest w chwili obecnej największym odbiorcą złomu miedzi w Polsce oraz 10 Biznes Dolnośląski / Lower Silesia Business znaczącym na rynku krajowym dostawcą soli przeznaczonej do zimowego utrzymania dróg. Sprzedaje również selen techniczny, siarczany miedzi i niklu, ołów rafinowany, katody miedziane, walcówkę i inne półprodukty. Nagrodę Dolnośląskiego Gryfa 2011 w imieniu firmy odebrał Jacek Rawecki, prezes zarządu spółki. Nominacje do nagrody w tej kategorii otrzymały firmy: MPWiK S.A. Wrocław i Bank Spółdzielczy w Oławie Za szczególne osiągnięcia w działaniach na rzecz rozwoju gospodarki Dolnego Śląska Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu. Przedmiotem działania Centrum jest udzielanie świadczeń zdrowotnych, a w szczególności: leczenie chorób nowotworowych, diagnostyka chorób nowotworowych, opieka paliatywna, profilaktyka pierwotna i wtórna chorób nowotworowych, promowanie zdrowia. Zadania dodatkowe to kształcenie przed i podyplomowe personelu medycznego, działalność naukowo-badawcza, nadzór specjalistyczny w zakresie onkologii. Świadczenia zdrowotne udzielane są w formie opieki stacjonarnej, ambulatoryjnej i wyjazdowej. W Dolnośląskim Centrum Onkologii funkcjonują: Oddziały Chirurgii Onkologicznej, Oddziały Radioterapii, Oddziały Radioterapii Ginekologicznej, Oddział Ginekologii Onkologicznej, Oddział Onkologii Klinicznej/Chemioterapii, Dział Rehabilitacji, Zakład

11 Brachyterapii, a także poradnie: Wczesnego Wykrywania Chorób Piersi i Opieki Paliatywnej. Nagrodę Dolnośląskiego Gryfa 2011 w imieniu Centrum odebrał Andrzej Tatuśko, dyrektor naczelny DCO we Wrocławiu. Nominacje do nagrody w tej kategorii otrzymały firmy: PCC Rokita S.A. i Europejskie Centrum Odszkodowań S.A. Za najbardziej dynamiczny rozwój przedsiębiorstwa o zatrudnieniu od 10 do 50 osób VEGANET Sp. z o.o. powstała w 2000 roku we Wrocławiu, w krótkim czasie dołączyła do grona najdynamiczniej rozwijających się przedsiębiorstw informatycznych regionu. Początkowo firma zajmowała się dostarczaniem klientom sprzętu komputerowego i oprogramowania. Dziś oferta jest znacznie bogatsza i zaawansowana technologicznie. Swoją strategię firma opiera na ciągłym rozwoju oraz specjalizacji i koncentracji na kilku obszarach IT. Projekty realizowane u klientów tworzone są w oparciu o najnowocześniejsze produkty liderów branży informatycznej, takich jak IBM, HewlettPackard, Cisco czy Microsoft. VEGANET dostarcza klientom komplementarne, wyspecjalizowane rozwiązania, oparte o najnowsze technologie informatyczne, pomagające w zdobywaniu przewagi konkurencyjnej, a także gwarantujące realizację procesów biznesowych w sposób efektywny i bezpieczny. VEGANET jest firmą innowacyjną, rzetelną i kompetentną, budującą swoją pozycję na długotrwałych, partnerskich relacjach zarówno z obecnymi, jak i przyszłymi klientami. letnie doświadczenie z zakresu technologii LED, elektroniki, zarządzania ciepłem i optyki. Oferta firmy skierowana jest do producentów oświetlenia lub produktów i instalacji wykorzystujących światło. Do współpracy zaprasza podmioty, które w chcą wykorzystać zalety diody LED w pełnym zakresie. LEDIKO oferuje zarówno produkty gotowe, jak i te wykonywane na specjalne zamówienie. Nagrodę Dolnośląskiego Gryfa 2011 w imieniu firmy odebrał Adam Wilanowski, współwłaściciel spółki. Nominacje do nagrody w tej kategorii otrzymały firmy: Kancelaria Radcy Prawnego dr Paweł Bojarski i BauTec POLSKA Sp. z o.o. Za szczególne osiągnięcia w działalności rolniczej Gospodarstwo Rolne Lubków Jacek Kozłowski Nominacje do nagrody w tej kategorii otrzymały firmy: Przedsiębiorstwo Rolne BARYCZ Sp. z o.o. I Tadeusz Rotkiewicz Kategoria II Jednostka samorządu terytorialnego Za szczególną efektywność w pozyskiwaniu funduszy UE Gmina wiejska Radwanice położona jest na północy województwa dolnośląskiego. Jej teren usytuowany jest na Równinie Szprotawskiej w pobliżu Wzgórz Dalkowskich. Graniczy z gminami: Przemków, Gaworzyce, Polkowice i Chocianów, znajdującymi się w powiecie polkowickim, oraz Jerzmanowa i Żukowice, które należą do powiatu głogowskiego. Jacek Rawecki, prezes zarządu spółki KGHM METRACO S.A. fot. Zachodnia Izba Gospodarcza Nagrodę Dolnośląskiego Gryfa 2011 w imieniu firmy odebrał Ryszard Kołacz, prezes zarządu spółki. Nominacje do nagrody w tej kategorii otrzymały firmy: CWW S.Cetera, M.Węgrzyn-Wysocka i Wspólnicy Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów sp.k. i Grupa Konsultingowo-Inżynieryjna Kompleks S.A. Za najbardziej dynamiczny rozwój mikroprzedsiębiorstwa o zatrudnieniu do 9 osób LEDIKO Walendowski i Wilanowski Sp.J. jest firmą projektowo produkcyjną, której specjalność to oświetlenie LED. W kompleksowy sposób pomaga swoim klientom tworzyć innowacyjne, energooszczędne produkty i instalacje oświetleniowe wykorzystujące w pełni możliwości diody LED mocy. Każdy projekt i produkt firma traktuje, jako wyzwanie i możliwość dalszego rozwoju, wykorzystując z zaangażowaniem całą zgromadzoną wiedzę i wielo Biznes Dolnośląski / Lower Silesia Business 11

12 Wydarzenia Events prof. dr hab. Wojciech Witkiewicz, dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu fot. Zachodnia Izba Gospodarcza Powierzchnia gminy to 8397 ha, z czego 6710 ha zajmują użytki rolne. W jej skład wchodzi 13 sołectw oraz 4 przysiółki. Gmina Radwanice liczy 4400 mieszkańców. Jest gminą o charakterze rolniczym. Grunty należą do rolników indywidualnych skupionych w około 300 gospodarstw oraz do Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa, która wydzierżawia je rolnikom. Atutem gminy jest dogodne położenie w pobliżu dużych przedsiębiorstw Legnicko-Głogowskiego Okręgu Miedziowego. Sąsiedztwo Głogowa i Polkowic, bliskość Polkowickiej Podstrefy Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, przebiegająca przez teren gminy trasa północ-południe ze Szczecina do Jakuszyc i droga z Głogowa w kierunku przejść granicznych: Olszyna, Zgorzelec i Łęknica to tylko część walorów. Nagrodę Dolnośląskiego Gryfa 2011 w imieniu gminy odebrała Sabina Zawis, wójt gminy Radwanice. Nominacje do nagrody w tej kategorii otrzymały: Gmina wiejska Legnickie Pole i Powiat Średzki. Za najlepszy samorządowy program rozwoju gospodarczego Bogdan Zdrojewski, prezydent Wrocławia w latach , Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego fot. Zachodnia Izba Gospodarcza 12 Gmina miejsko-wiejska Twardogóra położona jest około 50 km od Wrocławia, w powiecie oleśnickim. Prawie każda miejscowość gminy leży wśród lasów, które stanowią 45% jej powierzchni. Z tego względu większość z nich ma nazwy pochodzące od drzew albo związane z lasem (np. Olszówka, Dąbrowa, Bukowinka, Grabowno itd.). Cały obszar gminy usytuowany jest wśród Wzgórz Twardogórskich, tak zwanych Gór Kocich, należących do makroregionu Wału Trzebnickiego. Powierzchnia Wzgórz wynosi ok. 200 km2, z czego ok. 80 km2 to tereny powyżej 200 m n.p.m., a największe wzgórze to Zbójnik (272 m n.p.m.). Najbardziej charakterystycznymi i najciekawszymi elementami rzeźby Gór Kocich są doliny strumieni, głazy narzutowe, wzniesienia i obniżenia. Doliny strumieni sprawiają wrażenie wąwozów o baśniowym charakterze i mimo ostrego nachylenia zboczy przyjemnie się nimi spaceruje. Na terenie Wzgórz znajduje się ok. 30 takich dolin i w sumie osiągają one 50 km długości. Strumień, który utworzył najdłuższą i największą dolinę wypływa na wysokości 243 m n.p.m. i wartko płynąc tworzy po drodze małe wodospady. Kategoria III Innowacyjność Za szczególne osiągnięcia w zakresie innowacyjności przedsiębiorstw Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu jest jedynym na Dolnym Śląsku szpitalem, który od 2003 roku zachowuje równowagę pomiędzy kosztami i przychodami. Uzyskanie efektywności ekonomicznej z jednoczesnym utrzymaniem wysokiego poziomu usług to rezultat konsekwentnej restrukturyzacji i ciągłego doskonalenia metod zarządzania. W czerwcu 2006 r. Szpital otrzymał status jednostki badawczo - rozwojowej. To wielka szansa na inwestycje w rozwój Zintegrowanego Centrum Medycyny Sercowo Naczyniowej. Program WROVASC finansowany jest ze środków Unii Europejskiej przyznanych w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Szpital rozwija działalność leczniczą, edukacyjną i badawczą w wielu specjalnościach: chirurgii naczyniowej, transplantacyjnej, onkologicznej, kardiologii dorosłych i dzieci, angiologii, anestezjologii, nefrologii, urologii, okulistyce, laryngologii, ginekologii i położnictwie. Zatrudnia 8 profesorów, 4 doktorów habilitowanych, 42 doktorów nauk medycznych, 120 lekarzy. Kształci obecnie 55 rezydentów i 19 stażystów. Nagrodę Dolnośląskiego Gryfa 2011 w imieniu personelu placówki odebrał prof. dr hab. Wojciech Witkiewicz, dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu. Nominacje do nagrody w tej kategorii otrzymały : Sitech Sp.z o.o. i NAVSIM Polska Sp. z o.o. Za najlepsze osiągnięcia w zakresie przedsiębiorczości akademickiej Nagrodę Dolnośląskiego Gryfa 2011 odebrał Jan Bernacki, zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra. Ansee Consulting Michał Jaśkiewicz prowadzi wszelkiego typu opracowania przyrodnicze. Dzięki współpracy z uczelniami i zastosowaniu nowoczesnych technik, w tym wypracowanych we własnym zakresie, firma zapewnia rzetelne i kompleksowe wykonanie powierzonych zadań. Aby udoskonalić proces realizacji przedsięwzięcia i zapewnić swoim partnerom profesjonalną usługę Ansee Consulting prowadzi własne badania, których wyniki często wykorzystuje podczas realizacji zleceń. Doświadczenie uzyskane w kraju i za granicą pozwala specjalistom zatrudnionym w firmie wykonać praktycznie każde zadanie z zakresu oferowanych usług. Nominacje do nagrody w tej kategorii otrzymały : Gmina miejska Bolesławiec i Gmina wiejska Długołęka. Nagrodę Dolnośląskiego Gryfa 2011 odebrał Piotr Jaśkiewicz, właściciel firmy. Biznes Dolnośląski / Lower Silesia Business

The exclusive interview with Mr Rafał Działowski, CEO of Tarnów Industrial Cluster S.A. page 4

The exclusive interview with Mr Rafał Działowski, CEO of Tarnów Industrial Cluster S.A. page 4 3 2014 price 14,85 PLN (including 8% VAT) The exclusive interview with Mr Rafał Działowski, CEO of Tarnów Industrial Cluster S.A. page 4 Ekskluzywny wywiad z Prezesem Tarnowskiego Klastera Przemysłowego

Bardziej szczegółowo

ISSN 1644-289X. information for tourists & businesspeople with map summer 2/2013

ISSN 1644-289X. information for tourists & businesspeople with map summer 2/2013 ISSN 1644-289X information for tourists & businesspeople with map summer 2/2013 Urząd Miasta Kielce 25-303, Rynek 1, www.um.kielce.pl, www.itv.kielce.eu Biuro Obsługi Interesanta tel. 48 41 36 76 009

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY2013 ANNUAL REPORT

RAPORT ROCZNY2013 ANNUAL REPORT SPIS TREŚCI TABLE OF CONTENTS 2 List Przewodniczącego 4 Słowo wstępne Zarządu 8 Charakterystyka Spółki 20 Uzdatnianie wody 26 Oczyszczanie ścieków 32 Inwestycje 2013-20 Investments in 2013-20 40 Dla dobra

Bardziej szczegółowo

nasz region Wielkopolska: przedsiębiorcza i gościnna Wielkopolska: entrepreneurial and attractive

nasz region Wielkopolska: przedsiębiorcza i gościnna Wielkopolska: entrepreneurial and attractive nasz region Nr 4 /2011 ISSN 1733-6473 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY Biuletyn Informacyjny Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 ROZWIJA SIĘ Z EUROPĄ Wielkopolska Regional Operational

Bardziej szczegółowo

ISSN 1644-289X. information for tourists & businesspeople with map winter 4/2014 2015

ISSN 1644-289X. information for tourists & businesspeople with map winter 4/2014 2015 ISSN 1644-289X information for tourists & businesspeople with map winter 4/2014 2015 Rok Żeromskiego Stefan Żeromski (pseud. Maurycy Zych, Józef Katerla) - pisarz, dramaturg, publicysta. Urodzony 14 października

Bardziej szczegółowo

wczoraj.dziś.jutro information for tourists & businesspeople with map winter. 4/2012 2013 yesterday. today. tomorrow gestern. heute.

wczoraj.dziś.jutro information for tourists & businesspeople with map winter. 4/2012 2013 yesterday. today. tomorrow gestern. heute. > ISSN 1644-289X wczoraj.dziś.jutro yesterday. today. tomorrow gestern. heute. morgen information for tourists & businesspeople with map winter. 4/2012 2013 > > > > > > > > > > Urząd Miasta Kielce 25-303,

Bardziej szczegółowo

Clusters in the Lower Silesia. Voivodeship. 2011 Klastry w województwie dolnośląskim

Clusters in the Lower Silesia. Voivodeship. 2011 Klastry w województwie dolnośląskim Polskie klastry i polityka klastrowa Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000 roku.

Bardziej szczegółowo

województwo zachodniopomorskie / Zachodniopomorskie Voivodeship

województwo zachodniopomorskie / Zachodniopomorskie Voivodeship Polskie klastry i polityka klastrowa Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000 roku.

Bardziej szczegółowo

województwo podkarpackie / Podkarpackie Voivodeship

województwo podkarpackie / Podkarpackie Voivodeship Polskie klastry i polityka klastrowa Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000 roku.

Bardziej szczegółowo

a n n u a l r e p o r t r a p o r t r o c z n y

a n n u a l r e p o r t r a p o r t r o c z n y WROCŁAWSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO S.A. WROCŁ AW REGIONAL DE VELOPMENT AGENCY a n n u a l r e p o r t r a p o r t r o c z n y 2 0 0 9 2 0 0 9 Misja Mission MISJA THE MISSION Misją Wrocławskiej Agencji

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY 2003 ANNUAL REPORT 2003 WROCŁ AWSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO WROCLAW REGIONAL DEVELOPMENT AGENCY

RAPORT ROCZNY 2003 ANNUAL REPORT 2003 WROCŁ AWSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO WROCLAW REGIONAL DEVELOPMENT AGENCY RAPORT ROCZNY 2003 ANNUAL REPORT 2003 WROCŁ AWSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO WROCLAW REGIONAL DEVELOPMENT AGENCY SPIS TREŚCI / CONTENTS LIST OD PREZESA ZARZĄDU / LETTER FROM THE PRESIDENT OF THE MANAGING

Bardziej szczegółowo

ISSN 1644-289X. information for tourists & businesspeople with map summer 2/2014

ISSN 1644-289X. information for tourists & businesspeople with map summer 2/2014 ISSN 1644-289X information for tourists & businesspeople with map summer 2/2014 Urząd Miasta Kielce 25-303, Rynek 1, www.um.kielce.pl, www.itv.kielce.eu Biuro Obsługi Interesanta tel. 48 41 36 76 009

Bardziej szczegółowo

GRUPA EDF W POLSCE EDF GROUP IN POLAND

GRUPA EDF W POLSCE EDF GROUP IN POLAND GRUPA EDF W POLSCE EDF GROUP IN POLAND Działalność i odpowiedzialność korporacyjna Activities and corporate responsibility EDF - LIONEL CHARRIER Publikacja przygotowana przez Dział Komunikacji EDF Polska

Bardziej szczegółowo

Klastry w województwie warmińsko-mazurskim

Klastry w województwie warmińsko-mazurskim Polskie Klastry i klastry polityka i polityka klastrowa klastrowa 2012 Klastry w województwie warmińsko-mazurskim województwo warmińsko-mazurskie / Warmińsko-Mazurskie Voivodeship Clusters in the Warmińsko-

Bardziej szczegółowo

REKOMENDACJE RECOMMENDATIONS

REKOMENDACJE RECOMMENDATIONS KATOWICE 2012 Przewodniczącego Komisji Europejskiej José Manuela Barroso / The President of the European Commission José Manuela Barroso PATRONATY HONOROWE / HONORARY PATRONAGE Prezydenta Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

Nauka i biznes na rzecz innowacyjności w regionie. Science and business for innovation in the region

Nauka i biznes na rzecz innowacyjności w regionie. Science and business for innovation in the region Nauka i biznes na rzecz innowacyjności w regionie Science and business for innovation in the region fot. Łukasz Kobus/KobusArt Prof. dr hab. inż. Piotr Szczepaniak Prorektor Politechniki Łódzkiej ds. Rozwoju

Bardziej szczegółowo

województwo wielkopolskie / Wielkopolskie Voivodeship Katalog powstał w ramach przedsięwzięcia PARP: Polskie klastry i polityka klastrowa.

województwo wielkopolskie / Wielkopolskie Voivodeship Katalog powstał w ramach przedsięwzięcia PARP: Polskie klastry i polityka klastrowa. Polskie klastry i polityka klastrowa Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000 roku.

Bardziej szczegółowo

Wrocławska Agencja Rozwoju Regionalnego S. A. Siedziba: Biuro:

Wrocławska Agencja Rozwoju Regionalnego S. A. Siedziba: Biuro: Raport Roczny 5 6 Wrocławska Agencja Rozwoju Regionalnego S. A. Wrocławska Siedziba: ul. Agencja Karmelkowa Rozwoju 29, 52-437 Regionalnego Wrocław ul. Biuro: Krupnicza ul. Krupnicza 13, IV 13, piętro,

Bardziej szczegółowo

Warsaw POLAND. BIOtech Valley Explore Our Potential POLSKA. dolina BIOtechnologiczna Odkryj Nasz Potencjał

Warsaw POLAND. BIOtech Valley Explore Our Potential POLSKA. dolina BIOtechnologiczna Odkryj Nasz Potencjał Warsaw POLAND BIOtech Valley Explore Our Potential POLSKA dolina BIOtechnologiczna Odkryj Nasz Potencjał On behalf of the National Centre for Research and Development, I am honored to introduce the participants

Bardziej szczegółowo

I would like to wish all the clients, partners and friends of Siemens in Poland a Merry Christmas and great success in the New Year.

I would like to wish all the clients, partners and friends of Siemens in Poland a Merry Christmas and great success in the New Year. Nr 14 grudzień 2004 Wszystkim Klientom, Partnerom i Przyjaciołom Siemensa w Polsce życzę wesołych Świąt Bożego Narodzenia oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym i zawodowym w Nowym Roku. I would

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorcze miasta Informator Projektu. Entrepreneurial Cities. Project Directory

Przedsiębiorcze miasta Informator Projektu. Entrepreneurial Cities. Project Directory Przedsiębiorcze miasta Informator Projektu Entrepreneurial Cities Project Directory 1 Badania stanu potrzeb firm dynamicznych, kreatywnych i innowacyjnych Studies on the needs of dynamic, creative and

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT

RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT 2011 RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT 2011 MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ S.A. W KRAKOWIE al. Jana Pawła II 188 30-969 Kraków +48 12 646 55 33 +48 12 646 55 10 www.mpec.krakow.pl

Bardziej szczegółowo

OPOLE OUT CING SOUR. Konkurs Outsourcing Stars 2013. Mobilna rewolucja biznesu The mobile business revolution. IT Contracting Big Data.

OPOLE OUT CING SOUR. Konkurs Outsourcing Stars 2013. Mobilna rewolucja biznesu The mobile business revolution. IT Contracting Big Data. ISSN 2083-8867 nr 5 (12) wrzesień / pażdziernik 2013 (dwumiesięcznik) September / October 2013 (bi-monthly magazine) Bezpłatny magazyn Free of charge magazine OPOLE Miasto z perspektywami A city with bright

Bardziej szczegółowo

Raport roczny Annual report

Raport roczny Annual report Raport roczny Annual report Spis treści Contents List Przewodniczącego Rady Nadzorczej Letter from the Chairman of the Supervisory Board............. 02 List Prezesa Zarządu Letter from the President of

Bardziej szczegółowo

Klastry w Województwie Śląskim

Klastry w Województwie Śląskim Klastry i polityka klastrowa 2011 Klastry w Województwie Śląskim województwo śląskie / Śląskie Voivodeship Clusters in the Śląskie Voivodeship UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY województwo śląskie

Bardziej szczegółowo

We encourage you to visit our website to download more office sector related reports

We encourage you to visit our website to download more office sector related reports 2 On Point Wrocław City Report November 2012 We encourage you to visit our website to download more office sector related reports Zachęcamy do odwiedzenia naszej strony w celu pobrania innych publikacji

Bardziej szczegółowo

Raport Roczny Annual Report

Raport Roczny Annual Report Raport Roczny Annual Report 2012 Spis treści List Przewodniczącego Rady Nadzorczej Letter from the Chairman of the Supervisory Board...3 Słowo wstępne od Zarządu / Foreword by the Managment Board...5 Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Społeczna Odpowiedzialność Biznesu. Corporate Social Responsibility

Społeczna Odpowiedzialność Biznesu. Corporate Social Responsibility 2 01 1 Społeczna Odpowiedzialność Biznesu w Corporate Social Responsibility APORT 2011 R 0 1 1REPORT 2 Pytania, sugestie oraz propozycje współpracy związane ze Społeczną Odpowiedzialnością należy kierować

Bardziej szczegółowo

Raport Roczny Annual Report 2010

Raport Roczny Annual Report 2010 Raport Roczny Annual Report 2010 Raport Roczny Annual Report 2010 Spis treści Table of contents Misja Mission 03 Wizja Vision 03 List przewodniczącego Rady Nadzorczej do akcjonariuszy Letter from the Chairman

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT GRUPA KAPITA OWA LUBELSKI WÊGIEL BOGDANKA S.A. Marketingowy Raport Roczny GK LW Bogdanka za 2013 r.

RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT GRUPA KAPITA OWA LUBELSKI WÊGIEL BOGDANKA S.A. Marketingowy Raport Roczny GK LW Bogdanka za 2013 r. 2013 RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT GRUPA KAPITA OWA LUBELSKI WÊGIEL BOGDANKA S.A. 01 Marketingowy Raport Roczny GK LW Bogdanka za 2013 r. 1 Marketingowy Raport Roczny GK LW Bogdanka za 2013 r. SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo