Polska Miedź cenniejsza niż złoto wydarzenia Dolnośląskie Gryfy 2011 wręczone dziesięć statuetek trafiło do nowych właścicieli

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Polska Miedź cenniejsza niż złoto wydarzenia Dolnośląskie Gryfy 2011 wręczone dziesięć statuetek trafiło do nowych właścicieli"

Transkrypt

1

2

3 04 10 temat numeru organizacje biznesowe i gospodarcze 24 MŚP innowacje Polska Miedź cenniejsza niż złoto wydarzenia Dolnośląskie Gryfy 2011 wręczone dziesięć statuetek trafiło do nowych właścicieli Rola organizacji w świetle wyzwań rozwojowych samorząd lokalny dla biznesu Zgorzelec and Görlitz - miasta, które połączyła granica 15 lat Przedsiębiorstwa Produkcyjno Usługowego Marek Wojtera featured story 16 business and commerce organizations local council business support Polish Copper more precious than gold events Lower Silesia Griffins Awards 2011 ten statuettes were awarded to new recipients The role of organisations in the light of developmental challenges Zgorzelec and Görlitz cities joined by a border Small Business 15 years of Marek Wojtera's Production and Service Company investments samorząd lokalny dla biznesu 38 local council business support wydarzenia events osobowości Biznesu Dolnośląskiego 53 Personalities of Lower Silesian Business wydarzenia events 65 wydarzenia 65 events Historia Biznesu Dolnośląskiego Lower Silesia Business History 53 Audyt technologiczny konferencja w BCC inwestycje Narodowe Forum Muzyki we Wrocławiu biznes alternatywny i niszowy Skąd się biorą schody do samolotu, czyli porozmawiajmy od handlingu Świdnica odzyskała swój dawny blask. Rozmowa z prezydentem Wojciechem Murdzkiem Świdnickie Gryfy 2011 inwestycje Ryanair leci na Wrocław regionalny samorząd dla biznesu O wsparciu dla biznesu dolnośląskiego, czyli jak Urząd Marszałkowski pieniądze dzielił I dzielić będzie Dolny Śląsk konkurencyjny wobec innych regionów Wielkie Święto Business Centre Club felieton Anglik we Wrocławiu inwestycje Nowy zagraniczny deweloper zainwestuje we Wrocławiu 13 Dolnośląskie Forum Polityczne I Gospodarcze Krzyżowa lat historii - Archimedes pro publico bono Dolina Pałaców i Ogrodów Technological audit conference in BCC alternative and niche business National Forum of Music in Wrocław innovations Where do passenger-boarding stairs come from? So let s talk about aircraft ground handling Swidnica regained its former glory. Conversation with the City Mayor Wojciech Murdzek Świdnica Griffins 2011 investments Ryanair on course to Wrocław regional government business support On supporting Lower Silesia business that is, how the regional government shared and will share European Union funds Lower Silesia competitive compared with other regions Business Centre Club s great celebration feuilleton The Englishman in Wrocław investments A new foreign developer will invest in Wrocław Interview with Lout van der Hoeven 13th Lower Silesian Political and Economic Forum Krzyżowa years of history Archimedes pro publico bono The Valley of Palaces and Gardens Biznes Dolnośląski / Lower Silesia Business 03

4 Temat numeru Featured story Polska Miedź cenniejsza niż złoto Polish Copper more precious than gold Ryszard Mulek 04 KGHM Polska Miedź obchodzi w tym roku 50-lecie istnienia. Miedziowa spółka należy do najbardziej dynamicznie rozwijających się firm i to nie tylko w regionie czy kraju, ale również na Świecie. W swojej branży uplasowała się w pierwszej dziesiątce światowych firm. Jest także jednym z największych polskich eksporterów i jednocześnie największym pracodawcą w Polsce południowo-zachodniej. W pierwszym półroczu 2011 roku spółka uzyskała 4,3 mld zł zysku netto. Jest to blisko dwukrotny wzrost w porównaniu z ubiegłym rokiem. - We wrześniu Rada Nadzorcza KGHM Polska Miedź S.A. zatwierdziła opracowaną przez zarząd korektę prognozy wyników finansowych na rok Korekta zakłada osiągnięcie mln zł zysku netto. Wpływ na tę prognozę mają warunki makroekonomiczne oraz wzrost produkcji informuje Departament Public Relations KGHM Polska Miedź S.A. Herbert Wirth, prezes KGHM Polska Miedź S.A.: Wzrost prognozowanego wyniku, to przede wszystkim skutek korzystniejszych notowań miedzi i srebra oraz wzrostu produkcji. Przewidujemy, że produkcja Biznes Dolnośląski / Lower Silesia Business miedzi wzrośnie o 27 tysięcy ton, w tym ze wsadów własnych 10 tysięcy ton. Skorygowana prognoza przewiduje osiągnięcie w 2011 roku przychodów ze sprzedaży w wysokości milionów złotych oraz zysku netto na poziomie miliona złotych, co oznacza podwyższenie planowanych wyników odpowiednio o 18% i 16% w odniesieniu do prognozy opublikowanej na początku roku. Nowe założenia budżetowe zakładają również wzrost o 19% wydatków na inwestycje kapitałowe, na projekty związane z realizacją strategii spółki. Rys historyczny Historia miedziowej spółki zaczęła się 5 kwietnia 1961 roku. Wówczas to ówczesny minister przemysłu ciężkiego zmienił dotychczasową nazwę Zakładów Górniczych Lubin w budowie na KGHM Polska Miedź, w skład której wchodzi 10 wyodrębnionych

5 firm - ZG Lubin, ZG Rudna, ZG Polkowice Sieroszowice, HM Głogów, HM Legnica, HM Cedynia, Zakłady Wzbogacania Rudy, Zakład Hydrotechniczny, Jednostka Ratownictwa GórniczoHutniczego i Centralny Ośrodek Przetwarzania Informacji) oraz 30 spółek zależnych (między innymi: KGHM Ecoren S.A., Mercus Sp. z o.o., KGHM TFI S.A., Energetyka Sp. z o.o., PeBeKa S.A., KGHM Letia S.A., Zanam Legmet Sp. z o.o. i Nitroerg S.A., zatrudnia ponad 30 tysięcy osób). Polska Miedź swój rozwój zawdzięcza dr Janowi Wyżykowskiemu, który 23 marca 1957 roku w Lubinie odkrył złoże rudy miedzi. Efektem tego są istniejące dziś kopalnie, huty oraz pozostałe zakłady wchodzące w skład KGHM Polska Miedź S.A. Dzięki miedzi rozrosły się również miejscowości Zagłębia Miedziowego. Lubin, będący siedzibą zarządu KGHM, na początku lat 60 miał zaledwie około 5 tysięcy mieszkańców, a dziś ponad 74 tysiące. Z 9 do 67 tysięcy wzrosła liczba mieszkańców Głogowa. Z kolei Polkowice, będące kiedyś 2-tysięcznym, zaniedbanym miasteczkiem, dziś są 22-tysięcznym miastem powiatowym. - Motto naszego jubileuszu Polska Miedź cenniejsza niż złoto jednoznacznie wyraża i oddaje nasz związek z tą firmą mówi Herbert Wirth. Żyjemy w regionie, w którym wszystko lub prawie wszystko powstało dzięki miedzi i dla miedzi. Dzisiaj tworzymy jedną, wielopokoleniową, miedziową rodzinę. Razem wchodziliśmy w dojrzałość, razem przeżywaliśmy zarówno radosne, jak i czasami trudne chwile. Przed nami kolejne wyzwania, ale gwarantuję, że im sprostamy. Nie jest to jedyna inwestycja, która ma mieć wpływ na rozwój Zakładów Górniczych Polkowice Sieroszowice. W kopalni tej, oprócz rud miedzi, wydobywa się także sól, której głównymi odbiorcami są firmy zajmujące się zimowym utrzymaniem dróg, w tym Generalne Dyrekcje Dróg Krajowych i Autostrad z Wrocławia, Zielonej Góry, Opola i Katowic. Sól z Polkowic trafia także do zakładów chemicznych. Zasoby soli w rejonie między Polkowicami, Głogowem i Bytomiem Odrzańskim oceniane są na około 75 miliardów ton, w tym w obszarze koncesyjnym kopalni jest 2,8 mld ton tego surowca. Zwiększenie produkcji soli uzależnione jest jednak od inwestycji. Dlatego też KGHM planuje między innymi rozbudowę zakładu przeróbki soli, kupno nowego kombajnu oraz wybudowane kolejnego kilometra przenośników podających sól na szyby. KGHM prowadzi także prace na obszarze koncesyjnym Szklary, na północ od Ząbkowic Śląskich. Mają one udokumentować złoża rud niklu. W kwietniu tego roku zakończono program wierceń na tym obszarze, w ramach którego odwiercono 54 otwory. Spółka oczekuje teraz na wyniki analiz chemicznych pobranego materiału. Herbert Wirth, prezes zarządu KGHM Polska Miedź SA Herbert Wirth, President of KGHM Polska Miedź Zagraniczne inwestycje KGHM Lubiński koncern produkuje rocznie około 500 tysięcy ton miedzi w koncentracie. Do 2018 roku planuje zwiększenie produkcji do 700 tysięcy ton rocznie oraz obniżenie jej kosztów. Aby osiągnąć ten cel spółka poszukiwania miedzi prowadzi także poza granicami kraju, w tym w rejonie Weisswasser w Niemczech, na terenach byłego poligonu. Poszukują nowych złóż miedzi Szacuje się, że zasoby rud miedzi na terenie Zagłębia Legnickiego wystarczą jeszcze na 40 lat. Nie oznacza to jednak, że wówczas zakończy się eldorado dla miedziowej spółki. KGHM Polska Miedź S.A. od dłuższego już czasu prowadzi poszukiwania i rozpoznanie złóż rud miedzi, między innymi na terenie Starego Zagłębia Miedziowego, gdzie do 1989 roku funkcjonowała kopalnia Konrad. W sumie do końca 2012 roku, na terenie ponad 66 kilometrów kwadratowych, wykonanych zostanie piętnaście 1300metrowych odwiertów, a koszt tych prac pochłonie około 64 miliony złotych. Spółka prowadzi również wiercenia w rejonie Gaworzyc i Radwanic, które od zachodu przylegają do terenów obecnie eksploatowanych przez kopalnię Polkowice-Sieroszowice. Dzięki tej inwestycji, o wartości 20 milionów złotych, przedłużony zostanie okres eksploatacji tej kopalni Biznes Dolnośląski / Lower Silesia Business 05

6 Temat numeru Featured story Do końca roku KGHM Kupfer AG planuje wykonać tam 4 otwory wiertnicze o głębokości 1,5 km oraz badania geofizyczne. Jeżeli okaże się, że w złożu zalega minimum 300 milionów ton miedzi, wówczas spółka podejmie decyzję o ich eksploatacji. Być może już za cztery lata rozpocznie się wydobycie rud miedzi na terenie Saksonii. Szacuje się, że koszt tej inwestycji, w ramach której trzeba będzie wybudować między innymi dwa szyby, zakład wzbogacania rudy oraz inne niezbędne obiekty, pochłonie min. 2 miliardy złotych. Do kosztów tych trzeba doliczyć 92 miliony złotych, które KGHM przeznaczył na prace badawcze w Niemczech. - Dzięki kilkuletnim pracom przygotowawczym oraz konsekwencji w realizacji przyjętej strategii rozwoju firmy, KGHM realizuje teraz trzy projekty eksploracyjne na terenie Polski i jeden w Saksonii. Jesteśmy najbardziej aktywną firmą górniczą w regionie pod tym względem twierdzi Herbert Wirth. - Intensywne prace geologiczne, to inwestycja w przyszłość i konkurencyjność KGHM. Do zwiększenia produkcji, a jednocześnie obniżenia jej kosztów, ma przyczynić się także kanadyjskie złoże Afton-Ajax, które w ubiegłym roku, za ponad 100 milionów złotych, lubińska spółka kupiła od Abacus Mining & Exploration. Kopalnia, w której wydobycie na rozpocząć się 2013 roku, ma dostarczać rocznie 50 tysięcy ton miedzi i 2,8 ton złota w koncentracie. Miliardowe inwestycje w HM Głogów KGHM Polska Miedź przeznacza ogromne środki finansowe również na modernizację swoich hut. Przykładem może być Huta Miedzi Głogów, w której obecnie realizowanych jest 10 dużych przedsięwzięć inwestycyjnych, wartości ponad 2 miliardów złotych. Inwestycje te przyczynią się między innymi do zwiększenia produkcji, obniżenia kosztów oraz będą miały wpływ na ochronę środowiska, poprawę bezpieczeństwa i warunków pracy. W głogowskiej hucie, na wydziale ołowiu zabudowano już IV piec Dörschla, który pozwoli zagospodarować materiały ołowionośne i zwiększyć produkcję ołowiu. Natomiast odtworzenie fabryki kwasu siarkowego zwiększy zdolność produkcyjną, zmniejszy awaryjność urządzeń i znacznie poprawi warunki oraz bezpieczeństwo pracy. Uruchomienie fabryki znacząco obniży też emisję dwutlenku siarki do atmosfery. Koszt tej inwestycji przekroczy ponad 154 miliony złotych. Natomiast budowa nowego magazynu koncentratu pochłonie 40 milionów złotych. 44miliony złotych 06 Biznes Dolnośląski / Lower Silesia Business wydano już na modernizację oczyszczalni elektrolitu, która pozwoli wyeliminować emisję tlenków azotu, tlenku i dwutlenku węgla oraz dwutlenku siarki. Kolejnych 6 milionów złotych wydano na montaż trzech nowych suwnic do załadunku i rozładunku agregatów i kadzi hutniczych. W 2015 roku przewidziane jest zakończenie wieloletniego programu modernizacji pirometalurgii w głogowskiej hucie, na który składa się budowa pieca zawiesinowego w HM Głogów I oraz modernizacja pirometalurgii w HM Głogów II. Będzie to najnowocześniejsza linia produkcyjna na świecie o zdolności produkcji 250 tysięcy ton miedzi rocznie w HMG I i 230 tysięcy ton w HMG II. Herbert Wirth, prezes KGHM Polska Miedź: -Realizowane inwestycje dadzą długoletnie korzyści ekonomiczne. To dla KGHM oprócz efektywnego hutnictwa, także zintegrowana produkcja. KGHM Polska Miedź celebrates its 50th anniversary this year. The copper company belongs to the most dynamically developing undertakings, not only in the region or in the country, but also in the world. In its sector, the company is in the top ten world companies. It is also one of the largest Polish exporters and, at the same time, the largest employer in south-west Poland. In the first half of 2011 the company generated 4.3 bn zlotys of net profit. It is nearly a twofold increase in comparison with last year. In September the Supervisory Board of KGHM Polska Miedź S.A. approved the adjustment of the financial performance forecast for 2011 prepared by the Management Board. According to the adjustment, net profit will amount to 9,643 million zlotys. This forecast is influenced by macroeconomic conditions and the increase in production says Public Relations Department of KGHM Polska Miedź S.A. Herbert Wirth, President of KGHM Polska Miedź S.A.: The increase in forecasted performance is, first of all, a result of more favourable quotations of copper and silver and also an increase in production. We anticipate that production of copper will increase by 27 thousand tons, which includes 10 thousand tons from own resources. The adjusted forecast suggests that in 2011 sales revenues will amount to 18,934 million zlotys and that the net profit will be at a level of 9,643 million zlotys. This means that the planned performance will increase, respectively, by 18% and 16% in relation to

7 the forecast published at the beginning of the year. Moreover, according to new budget assumptions, the expenditure on capital investments, on projects related to the implementation of the company s strategy will increase by 19%. Historical Outline The history of the copper company started on 5th April At that time, the then Minister of Heavy Industry changed the old name Lubin Mining Plan under construction to Copper Mining and Smelting Industrial Complex under construction. The final name was determined in Today, the Corporate Group of KGHM Polska Miedź, which is composed of 10 separate companies ( Lubin Mining Plant, Rudna Mining Plant, Polkowice Sieroszowice Mining Plant, Głogów Copper Smelter, Legnica Copper Smelter, Cedynia Copper Smelter, Ore Enrichment Plants, Hydrotechnical Plant, Emergency Mine-Smelter Rescue Services Unit and Data Processing Centre) and 30 subsidiary companies (e.g. KGHM Ecoren S.A., Mercus Sp. z o.o., KGHM TFI S.A., Energetyka Sp. z o.o., PeBeKa S.A., KGHM Letia S.A., Zanam Legmet Sp. z o.o. and Nitroerg S.A., employs nearly 30 thousand people. Polska Miedź owes its development to dr Jan Wyżykowski, who discovered copper ore deposits in Lubin on 23rd March It led to the establishment of today s mines, smelters and other plants which belong to the Corporate Group of KGHM Polska Miedź S.A. Copper also contributed to the development of towns in the Copper Basin. Lubin, which is the registered address of the Management Board of KGHM, and had only about 5 thousand inhabitants in the early 60s. Today it has a population of more than 74 thousand. The number of inhabitants of Głogów increased from 9 to 67 thousand. And Polkowice, which used to be a neglected town with 2 thousand inhabitants, is now a district city with a population of 22 thousand. - The motto of our anniversary Polish Copper more valuable than gold explicitly expresses and reflects our connection with this company says Herbert Wirth. We live in a region where everything or almost everything was created thanks to copper and for copper Biznes Dolnośląski / Lower Silesia Business 07

8 Temat numeru Featured story Today we form one, multigenerational, copper family. We came to maturity together and we experienced both happy and sometimes difficult moments together. There are further challenges ahead for us, but I guarantee you that we will face up to them. In pursuit of new copper deposits It is estimated that copper ore deposits in the Legnica Basin will last for the next 40 years. However, it does not mean that it will be the end of the El Dorado for the copper company. KGHM Polska Miedź S.A. has been exploring for and examining copper ore deposits for a long time, among others in the area of the Old Copper Basin, where the Konrad mine was operating until In total, fifteen 1,300-metre boreholes will be made on over 66 square metres of land by the end of 2012, and the costs of such work will be about 64 million zlotys. The company is also conducting drilling work in the area of Gaworzyce and Radwanice, which borders from the western side on the sites currently being exploited by the Polkowice-Sieroszowice mine. Thanks to this investment, which is worth 20 million zlotys, the time of exploitation of this mine will be prolonged. It is not the only investment which is to have an influence on the development of the PolkowiceSieroszowice Mining Plants. Apart from copper ores, this mine is also a source of salt, whose main recipients are companies dealing with winter maintenance of roads, including the General Directorates for National Roads and Motorways from Wrocław, Zielona Góra, Opole and Katowice. The salt from Polkowice also goes to chemical plants. The salt deposits in the area between Polkowice, Głogów and Bytom Odrzański are assessed at about 75 billion tons, including 2.8 bn tons of this raw material in the concession area of the mine. The increase in production of salt depends, however, on investment. Therefore, one of KGHM s plans is to extend the salt processing plant, to buy a new miner and to build a further kilometre of conveyors transferring salt to shafts. KGHM also operates in the concession area of Szklary, to the north of Ząbkowice Śląskie. The work is aimed at documenting nickel ore deposits. The programme of drilling in this area, within the framework of which 54 holes were bored, was completed in April this year. The company is now waiting for the results of the chemical analyses of the material taken. Foreign investments of KGHM The Lubin concern produces about 500 thousand tons of copper concentrate annually. By 2018 it plans to increase production to 700 thousand tons a year and to reduce its costs. To achieve this goal, the company is looking for copper from abroad also, including the area of Weisswasser in Germany, on the premises of a former military training ground. By the end of the year KGHM Kupfer AG plans to make 4 boreholes, 1.5 km deep, and to conduct geophysical examinations there. If it turns out that there is at least 300 million tons of copper in the deposit, the company will make a decision on their exploitation. The output of copper ores in Saxony may possibly start as soon as in four years time. It is estimated that this investment, which will consist, among others, in the construction of two shafts, an ore enrichment plant and other necessary facilities, will cost at least 2 billion zlotys. Also, to be added to that cost is the 92 million zlotys, allocated by KGHM to research in Germany. Thanks to several years preparatory work and consistency in the implementation of the adopted company development strategy, KGHM is now implementing three exploration projects in Poland and one in Saxony. We are the most active mining company in the region in this respect says Herbert Wirth. Intensive geological work is an investment in the future and the competitiveness of KGHM. The Canadian Afton-Ajax deposit, which was bought last year by the Lubin company from Abacus Mining & Exploration at a price of over 100 million zlotys, is also to contribute to the increase in production and, at the same time, to the reduction in its cost. The mine where the exploitation is to commence in 2013 is expected to provide 50 thousand tons of copper and 2.8 tons of gold in concentrate a year. Billions worth of investments in the Głogów Copper Smelter 08 Biznes Dolnośląski / Lower Silesia Business

9 KGHM Polska Miedź also allocates large financial resources to the modernisation of its smelters. The Głogów Copper Smelter, where 10 large investments, worth over 2 billion zlotys, are currently underway, may serve as an example. The investments will help to increase production and reduce costs, they will influence environmental protection and improve safety and working conditions. The 4th Dörschel furnace has already been developed in the smelter in Głogów, at the lead department. This allows for the managing of lead-bearing materials and for increasing lead production. And the reconstruction of a sulfuric acid factory will increase production capacity, reduce failure frequency of equipment, and considerably improve work conditions and safety. The opening of the factory will also significantly reduce the emission of sulfur dioxide into the atmosphere. The costs of this investment will exceed 154 million zlotys, whereas the construction of a new concentrate warehouse will cost 40 million zlotys. 44 million zlotys have already been spent on the modernisation of an electrolyte treatment plant, which will make it possible to eliminate the emission of nitrogen oxides, carbon oxide and dioxide, and sulfur dioxide. A further 6 million zlotys have been spent on the installation of three new gantries for loading and unloading aggregates and smelting ladles. The multi-year programme of modernisation of pyrometallurgy at the smelter in Głogów, consisting of construction of a fluidized-bed furnace at the Głogów Copper Smelter No. 1 and modernisation of pyrometallurgy at the Głogów Copper Smelter No. 2, is scheduled for completion in It will be the most modern production line in the world, with a production capacity of 250 thousand tons of copper a year at the Głogów Copper Smelter No. 1 and 230 thousand tons at the Głogów Copper Smelter No. 2. Herbert Wirth, President of KGHM Polska Miedź: The investments under implementation will bring long-term economic benefits. They translate both into effective metallurgy and integrated production for KGHM. Skład zespołu / our team: Piotr Sadowski wydawca / publisher Marek Łuszczki redaktor naczelny / editor in chief Gareth Wrend redaktor naczelny wersji angielskiej / editor in chief of englis version Barbara Nocko Wrend tłumacz / translator Rafał Klimek szef redakcji online / chief of online edition Dobromił Nosek grafika, projekt layoutu/ graphic, layout project Grzegorz Kaczmarek - projekt okładki/ cover layout project Paweł Wojciechowicz komiks/comics Łukasz Zaręba fotoreporter / photographer Ryszard Mulek dziennikarz / journalist Piotr Niemcewicz redakcja wideo / video team Justyna Ziemba dział sprzedaży / sales department Druk - Regrafico Magazyn / magazine BIZNES DOLNOŚLĄSKI - LOWER SILESIA BUSINESS wydaje spółka / is published by IG Sp. z o.o. al.wiśniowa 36a, Wrocław tel. (71) , NIP: , REGON KRS Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy, Kapitał zakładowy:5.000,00 zł Biznes Dolnośląski / Lower Silesia Business 09

10 Wydarzenia Events Dolnośląskie Gryfy rozdane dziesięć statuetek trafiło do nowych właścicieli Lower Silesia Griffins ten statuettes were awarded to new recipients Marek Łuszczki fot. Zachodnia Izba Gospodarcza Tylko jedna osoba uczestnicząca w uroczystej gali wręczenia nagród Dolnośląski Gryf mogła być pewna, że statuetka trafi właśnie do niej. Mowa oczywiście o byłym prezydencie Wrocławia, Ministrze Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdanie Zdrojewskim. Pozostali uczestnicy gali, w tym nominowani do nagrody w poszczególnych kategoriach, musieli czekać aż ich nazwiska zostaną wyczytane, a werdykt kapituły oficjalnie ogłoszony. Wszystko to działo się 24 października na deskach Opery Wrocławskiej, gdzie rozstrzygnięta została VIII edycja konkursu Dolnośląski Gryf Nagroda Gospodarcza. Poniżej przedstawiamy laureatów. Kategoria I Przedsiębiorstwo Za szczególne osiągnięcia w rozwoju przedsiębiorstwa średniego i dużego KGHM METRACO S.A. jest wyspecjalizowaną firmą handlową, założoną w 1991 roku. Spółka należy do grupy kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. Najważniejszym celem działania spółki jest kompleksowa i sprawna obsługa KGHM Polska Miedź S.A., w zakresie określonych surowców i produktów zapewniających ciągłość procesu technologicznego KGHM, w oparciu o własną działalność logistyczno spedycyjną. Cel ten realizowany jest m.in. poprzez sprzedaż kwasu siarkowego, soli i ołowiu rafinowanego oraz zakup ługu posulfitowego i złomu miedzi. KGHM Metraco jest w chwili obecnej największym odbiorcą złomu miedzi w Polsce oraz 10 Biznes Dolnośląski / Lower Silesia Business znaczącym na rynku krajowym dostawcą soli przeznaczonej do zimowego utrzymania dróg. Sprzedaje również selen techniczny, siarczany miedzi i niklu, ołów rafinowany, katody miedziane, walcówkę i inne półprodukty. Nagrodę Dolnośląskiego Gryfa 2011 w imieniu firmy odebrał Jacek Rawecki, prezes zarządu spółki. Nominacje do nagrody w tej kategorii otrzymały firmy: MPWiK S.A. Wrocław i Bank Spółdzielczy w Oławie Za szczególne osiągnięcia w działaniach na rzecz rozwoju gospodarki Dolnego Śląska Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu. Przedmiotem działania Centrum jest udzielanie świadczeń zdrowotnych, a w szczególności: leczenie chorób nowotworowych, diagnostyka chorób nowotworowych, opieka paliatywna, profilaktyka pierwotna i wtórna chorób nowotworowych, promowanie zdrowia. Zadania dodatkowe to kształcenie przed i podyplomowe personelu medycznego, działalność naukowo-badawcza, nadzór specjalistyczny w zakresie onkologii. Świadczenia zdrowotne udzielane są w formie opieki stacjonarnej, ambulatoryjnej i wyjazdowej. W Dolnośląskim Centrum Onkologii funkcjonują: Oddziały Chirurgii Onkologicznej, Oddziały Radioterapii, Oddziały Radioterapii Ginekologicznej, Oddział Ginekologii Onkologicznej, Oddział Onkologii Klinicznej/Chemioterapii, Dział Rehabilitacji, Zakład

11 Brachyterapii, a także poradnie: Wczesnego Wykrywania Chorób Piersi i Opieki Paliatywnej. Nagrodę Dolnośląskiego Gryfa 2011 w imieniu Centrum odebrał Andrzej Tatuśko, dyrektor naczelny DCO we Wrocławiu. Nominacje do nagrody w tej kategorii otrzymały firmy: PCC Rokita S.A. i Europejskie Centrum Odszkodowań S.A. Za najbardziej dynamiczny rozwój przedsiębiorstwa o zatrudnieniu od 10 do 50 osób VEGANET Sp. z o.o. powstała w 2000 roku we Wrocławiu, w krótkim czasie dołączyła do grona najdynamiczniej rozwijających się przedsiębiorstw informatycznych regionu. Początkowo firma zajmowała się dostarczaniem klientom sprzętu komputerowego i oprogramowania. Dziś oferta jest znacznie bogatsza i zaawansowana technologicznie. Swoją strategię firma opiera na ciągłym rozwoju oraz specjalizacji i koncentracji na kilku obszarach IT. Projekty realizowane u klientów tworzone są w oparciu o najnowocześniejsze produkty liderów branży informatycznej, takich jak IBM, HewlettPackard, Cisco czy Microsoft. VEGANET dostarcza klientom komplementarne, wyspecjalizowane rozwiązania, oparte o najnowsze technologie informatyczne, pomagające w zdobywaniu przewagi konkurencyjnej, a także gwarantujące realizację procesów biznesowych w sposób efektywny i bezpieczny. VEGANET jest firmą innowacyjną, rzetelną i kompetentną, budującą swoją pozycję na długotrwałych, partnerskich relacjach zarówno z obecnymi, jak i przyszłymi klientami. letnie doświadczenie z zakresu technologii LED, elektroniki, zarządzania ciepłem i optyki. Oferta firmy skierowana jest do producentów oświetlenia lub produktów i instalacji wykorzystujących światło. Do współpracy zaprasza podmioty, które w chcą wykorzystać zalety diody LED w pełnym zakresie. LEDIKO oferuje zarówno produkty gotowe, jak i te wykonywane na specjalne zamówienie. Nagrodę Dolnośląskiego Gryfa 2011 w imieniu firmy odebrał Adam Wilanowski, współwłaściciel spółki. Nominacje do nagrody w tej kategorii otrzymały firmy: Kancelaria Radcy Prawnego dr Paweł Bojarski i BauTec POLSKA Sp. z o.o. Za szczególne osiągnięcia w działalności rolniczej Gospodarstwo Rolne Lubków Jacek Kozłowski Nominacje do nagrody w tej kategorii otrzymały firmy: Przedsiębiorstwo Rolne BARYCZ Sp. z o.o. I Tadeusz Rotkiewicz Kategoria II Jednostka samorządu terytorialnego Za szczególną efektywność w pozyskiwaniu funduszy UE Gmina wiejska Radwanice położona jest na północy województwa dolnośląskiego. Jej teren usytuowany jest na Równinie Szprotawskiej w pobliżu Wzgórz Dalkowskich. Graniczy z gminami: Przemków, Gaworzyce, Polkowice i Chocianów, znajdującymi się w powiecie polkowickim, oraz Jerzmanowa i Żukowice, które należą do powiatu głogowskiego. Jacek Rawecki, prezes zarządu spółki KGHM METRACO S.A. fot. Zachodnia Izba Gospodarcza Nagrodę Dolnośląskiego Gryfa 2011 w imieniu firmy odebrał Ryszard Kołacz, prezes zarządu spółki. Nominacje do nagrody w tej kategorii otrzymały firmy: CWW S.Cetera, M.Węgrzyn-Wysocka i Wspólnicy Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów sp.k. i Grupa Konsultingowo-Inżynieryjna Kompleks S.A. Za najbardziej dynamiczny rozwój mikroprzedsiębiorstwa o zatrudnieniu do 9 osób LEDIKO Walendowski i Wilanowski Sp.J. jest firmą projektowo produkcyjną, której specjalność to oświetlenie LED. W kompleksowy sposób pomaga swoim klientom tworzyć innowacyjne, energooszczędne produkty i instalacje oświetleniowe wykorzystujące w pełni możliwości diody LED mocy. Każdy projekt i produkt firma traktuje, jako wyzwanie i możliwość dalszego rozwoju, wykorzystując z zaangażowaniem całą zgromadzoną wiedzę i wielo Biznes Dolnośląski / Lower Silesia Business 11

12 Wydarzenia Events prof. dr hab. Wojciech Witkiewicz, dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu fot. Zachodnia Izba Gospodarcza Powierzchnia gminy to 8397 ha, z czego 6710 ha zajmują użytki rolne. W jej skład wchodzi 13 sołectw oraz 4 przysiółki. Gmina Radwanice liczy 4400 mieszkańców. Jest gminą o charakterze rolniczym. Grunty należą do rolników indywidualnych skupionych w około 300 gospodarstw oraz do Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa, która wydzierżawia je rolnikom. Atutem gminy jest dogodne położenie w pobliżu dużych przedsiębiorstw Legnicko-Głogowskiego Okręgu Miedziowego. Sąsiedztwo Głogowa i Polkowic, bliskość Polkowickiej Podstrefy Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, przebiegająca przez teren gminy trasa północ-południe ze Szczecina do Jakuszyc i droga z Głogowa w kierunku przejść granicznych: Olszyna, Zgorzelec i Łęknica to tylko część walorów. Nagrodę Dolnośląskiego Gryfa 2011 w imieniu gminy odebrała Sabina Zawis, wójt gminy Radwanice. Nominacje do nagrody w tej kategorii otrzymały: Gmina wiejska Legnickie Pole i Powiat Średzki. Za najlepszy samorządowy program rozwoju gospodarczego Bogdan Zdrojewski, prezydent Wrocławia w latach , Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego fot. Zachodnia Izba Gospodarcza 12 Gmina miejsko-wiejska Twardogóra położona jest około 50 km od Wrocławia, w powiecie oleśnickim. Prawie każda miejscowość gminy leży wśród lasów, które stanowią 45% jej powierzchni. Z tego względu większość z nich ma nazwy pochodzące od drzew albo związane z lasem (np. Olszówka, Dąbrowa, Bukowinka, Grabowno itd.). Cały obszar gminy usytuowany jest wśród Wzgórz Twardogórskich, tak zwanych Gór Kocich, należących do makroregionu Wału Trzebnickiego. Powierzchnia Wzgórz wynosi ok. 200 km2, z czego ok. 80 km2 to tereny powyżej 200 m n.p.m., a największe wzgórze to Zbójnik (272 m n.p.m.). Najbardziej charakterystycznymi i najciekawszymi elementami rzeźby Gór Kocich są doliny strumieni, głazy narzutowe, wzniesienia i obniżenia. Doliny strumieni sprawiają wrażenie wąwozów o baśniowym charakterze i mimo ostrego nachylenia zboczy przyjemnie się nimi spaceruje. Na terenie Wzgórz znajduje się ok. 30 takich dolin i w sumie osiągają one 50 km długości. Strumień, który utworzył najdłuższą i największą dolinę wypływa na wysokości 243 m n.p.m. i wartko płynąc tworzy po drodze małe wodospady. Kategoria III Innowacyjność Za szczególne osiągnięcia w zakresie innowacyjności przedsiębiorstw Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu jest jedynym na Dolnym Śląsku szpitalem, który od 2003 roku zachowuje równowagę pomiędzy kosztami i przychodami. Uzyskanie efektywności ekonomicznej z jednoczesnym utrzymaniem wysokiego poziomu usług to rezultat konsekwentnej restrukturyzacji i ciągłego doskonalenia metod zarządzania. W czerwcu 2006 r. Szpital otrzymał status jednostki badawczo - rozwojowej. To wielka szansa na inwestycje w rozwój Zintegrowanego Centrum Medycyny Sercowo Naczyniowej. Program WROVASC finansowany jest ze środków Unii Europejskiej przyznanych w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Szpital rozwija działalność leczniczą, edukacyjną i badawczą w wielu specjalnościach: chirurgii naczyniowej, transplantacyjnej, onkologicznej, kardiologii dorosłych i dzieci, angiologii, anestezjologii, nefrologii, urologii, okulistyce, laryngologii, ginekologii i położnictwie. Zatrudnia 8 profesorów, 4 doktorów habilitowanych, 42 doktorów nauk medycznych, 120 lekarzy. Kształci obecnie 55 rezydentów i 19 stażystów. Nagrodę Dolnośląskiego Gryfa 2011 w imieniu personelu placówki odebrał prof. dr hab. Wojciech Witkiewicz, dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu. Nominacje do nagrody w tej kategorii otrzymały : Sitech Sp.z o.o. i NAVSIM Polska Sp. z o.o. Za najlepsze osiągnięcia w zakresie przedsiębiorczości akademickiej Nagrodę Dolnośląskiego Gryfa 2011 odebrał Jan Bernacki, zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra. Ansee Consulting Michał Jaśkiewicz prowadzi wszelkiego typu opracowania przyrodnicze. Dzięki współpracy z uczelniami i zastosowaniu nowoczesnych technik, w tym wypracowanych we własnym zakresie, firma zapewnia rzetelne i kompleksowe wykonanie powierzonych zadań. Aby udoskonalić proces realizacji przedsięwzięcia i zapewnić swoim partnerom profesjonalną usługę Ansee Consulting prowadzi własne badania, których wyniki często wykorzystuje podczas realizacji zleceń. Doświadczenie uzyskane w kraju i za granicą pozwala specjalistom zatrudnionym w firmie wykonać praktycznie każde zadanie z zakresu oferowanych usług. Nominacje do nagrody w tej kategorii otrzymały : Gmina miejska Bolesławiec i Gmina wiejska Długołęka. Nagrodę Dolnośląskiego Gryfa 2011 odebrał Piotr Jaśkiewicz, właściciel firmy. Biznes Dolnośląski / Lower Silesia Business

13 Nominacje do nagrody w tej kategorii otrzymały: KOMES Piotr Harnatkiewicz i Ultramarino Marcin Górnik. W kategorii Nagroda Specjalna Osobowość Dolnego Śląska Dolnośląskiego Gryfa otrzymał Bogdan Zdrojewski, prezydent Wrocławia w latach , Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego w rządzie Koalicji PO PSL. Laudację na cześć laureata wygłosił prof. Jan Miodek, który podczas omawiania dokonań i osiągnięć Bogdana Zdrojewskiego wspominał o jego wszechstronnym wykształceniu, budowaniu wrocławskości w latach 90-tych, zasługach dla rozwoju i modernizacji Wrocławia, odwadze i odpowiedzialności, jaką wykazał się podczas powodzi 1000-lecia w roku 1997 i wreszcie o ogromnym, społecznym poparciu w kolejnych wyborach parlamentarnych, jakim od kilku już kadencji Bogdan Zdrojewski cieszy się niezmiennie. Podczas laudacji profesor Miodek pomylił się, przy określaniu daty urodzin laureata, odmładzając byłego prezydenta Wrocławia o dwadzieścia lat. Publiczność przyjęła tę pomyłkę z życzliwością, nagradzając profesora gromkimi brawami. Sam laureat, dziękując za nagrodę, wykazał się niezwykłym, jak na własne standardy, poczuciem humoru, przytaczając zabawne anegdoty i żartobliwie wspominając czasy, kiedy był gospodarzem miasta. Gratulacje gromkimi brawami złożyła Bogdanowi Zdrojewskiemu cała sala. Osobiście, w imieniu zebranych, gratulowali między innymi Rafał Jurkowlaniec, marszałek województwa dolnośląskiego, Marek Skorupa, wojewoda dolnośląski i Grzegorz Dzik, prezes Zachodniej Izby Gospodarczej. Dolnośląski Gryf Nagroda Gospodarcza, to konkurs organizowany od 2004 roku przez Zachodnią Izbę Gospodarczą, od roku 2005 wspólnie przez Izbę i Związek Pracodawców Polska Miedź. W roku 2010 do organizatorów dołączył Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego. Konkurs ma na celu wyróżnienie przedsiębiorstw, jednostek samorządu terytorialnego oraz instytucji i organizacji przyczyniających się w największym stopniu do rozwoju gospodarczego Dolnego Śląska, które są wzorami do naśladowania w poszczególnych kategoriach. Od 2010 roku mamy trzy stałe kategorie konkursowe: Przedsiębiorstwo, Innowacyjność, Jednostka samorządu terytorialnego. certain that the statuette will be received by them. We are talking here about the former President of Wroclaw, the Minister of Culture and National Heritage Bogdan Zdrojewski. The remaining participants, including those nominated for the award, had to wait until their names were read out and the verdict of the award committee officially announced. It all happened on 24th October on the stage of Wroclaw Opera House, where the 8th edition of the competition Lower Silesia Griffin Business Award was decided. Below, we would like to present the award winners. Laureaci fot. Zachodnia Izba Gospodarcza Category I Company For achievements in the development of a medium and large company KGHM METRACO S.A. is a specialised commercial company established in The company is part of the KGHM Polska Miedz S.A. Its most important business activity is providing complete and efficient services to KGHM Polska Miedz S.A., within the scope of particular resources and products ensuring continuity of the KGHM technological processes, based on own shipping and logistic activities. The aim is realised by inter alia sales of sulphuric acid, salt and refined lead and purchase of lignosulphonates and copper scrap. KGHM Metraco is currently the largest scrap collector in Poland and a leading nationwide supplier of salt designed for winter road maintenance. It also supplies technical grade selenium, copper and nickel sulphate, refined lead, copper cathodes and rods, and other half-finished products. The Lower Silesia Griffin 2011 Award was collected on behalf of the company by Jacek Rawecki, the Management Board President. Only one person taking part in the solemn gala of awarding Lower Silesia Griffin could be MPWiK S.A. in Wroclaw and Bank Spółdzielczy in Oława were also nominated for this award Biznes Dolnośląski / Lower Silesia Business 13

14 Wydarzenia Events For achievements in the activities for the development of Lower Silesia economy Lower Silesia Oncology Centre in Wroclaw. The main activity of the Centre is providing healthcare, and in particular: treatment of cancer, diagnostics of cancer, provision of palliative care, primal and secondary cancer prevention, health promotion. Additional tasks include training of medical staff, research and development, specialised supervision in the scope of oncology. The healthcare is provided in the form of stationary care, treatment at an outpatient s clinic and mobile care. In the Lower Silesia Oncology Centre there are: Oncology Surgery Ward, Radiotherapy ward, Gynaecological Radiotherapy Ward, Oncology Gynaecological Ward, Clinical Oncology/Chemotherapy Ward, Rehabilitation Ward, Brachytherapy Unit and also the following clinics: Early Detection of Breast Cancer and Palliative Care. The Lower Silesia Griffin 2011 Award on behalf of the Centre was collected by Andrzej Tatuśko, the DCO General Director in Wroclaw. PCC Rokita SA and European Compensation Centre SA were also nominated for this award. For the most dynamic development of a company employing from 10 to 50 people VEGANET Sp. z o.o. was established in the year 2000 in Wroclaw and in a very short time it joined the group of the most dynamically developing IT companies in the region. At first, the company supplied customers with computer equipment and software. Today its offer is much richer and technologically advanced. The company s strategy is based on continuous development, and specialization and concentration on a few areas of IT. The projects carried out at the client s are created on the basis of the most modern products of the IT branch leaders, such as: IBM, Hewlett-Packard, Cisco, or Microsoft. VEGANET provides complementary, specialised solutions based on the latest information technologies which enable gaining competitive advantage and guarantees completion of business processes in an effective and secure way. VEGANET is an innovative, reliable and competent company which has built its position on the market on long-term, partner relationships both with current and prospect clients. The Lower Silesia Griffin 2011 Award on behalf of the company was collected by Ryszard Kołacz, the president of the board. CWW S.Cetera, M. M.Węgrzyn-Wysocka Wspólnicy Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów spółka komandytowa and Grupa Konsultingowo -Inżynieryjna Kompleks S.A. were also nominated for the award. For the most dynamic development of a micro company of employment up to 9 people LEDIKO Walendowski i Wilanowski Sp.J. is a design and production company which specialises in LED lighting. It helps its customers create innovative and energy -saving products and lighting installations which take full advantage of High-Power LED. Each project and product the company treats as a challenge and opportunity for further progress engaging their knowledge and experience in the domain of LED technology, electronics, thermal management and optics. The company s offer is directed at lighting manufactures or at installations and products which use light. The company invites other businesses which want to exploit the advantages of LEDs to cooperation. LEDIKO offers standard products as well as custom made designs. The Lower Silesia Griffin 2011 Award on behalf of the company was collected by Adam Wilanowski, the co-owner of the company. Kancelaria Radcy Prawnego dr Paweł Bojarski and BauTec Polska Sp. Z o.o. were also nominated for the award For achievements in agriculture Lubków Arable Farm Gospodarstwo Rolne Jacek Kozłowski Lubków BARYCZ Sp. z o.o. Farming and Tadeusz Rotkiewicz were also nominated for this award. Category II Local Government Unit Andrzej Tatuśko, dyrektor naczelny DCO we Wrocławiu fot. Zachodnia Izba Gospodarcza 14 Biznes Dolnośląski / Lower Silesia Business For effectiveness in raising EU funds Rural Commune Radwanice is located in the North of

15 Lower Silesia region. It is located on the Szprotawa Plain near Dalkowskie Hills. It borders with Przemków, Gaworzyce, Polkowice and Chocianów communes which are in Polkowice powiat, and also with Jerzmanów and Zukowice which belong to Glogowski powiat. The total area of the commune stands at 8397 ha out of which 6710 ha is taken by arable land. The commune consists of 13 villages and 4 hamlets. The Radwanice commune counts 4400 residents. It is an agricultural commune. Most of the arable land belongs to individual farmers which form about 300 arable farms and to Agricultural Property Agency which leases the land to farmers. The commune s chief asset is a good location near two large enterprises of Legnicko-Glogowski Copper Belt. The proximity of Glogów and Polkowice and the Polkowice Sub-Zone of the Legnica Sepcial Economic Zone as well as north-south national road from Szczecin to Jakuszyce and the road from Glogów to border crossings: Olszyna, Zgorzelec and Łęknica constitute some of the advantages of the commune. The Lower Silesia Griffin 2011 Award on behalf of the commune was collected by Sabina Zawis, the Commune Head. Legnickie Pole Rural Commune and Sredzki Powiat were also nomintated for this award. For the best local economic development plan Urban-rural Twardogóra commune is located about 50km from Wroclaw in the Olesnica Powiat. Almost every town and village of the commune lies in the forests which constitute 45% of its area. Due to this fact most places are named after different species of trees or are connected with forests (e.g. Olszówka after the Older Tree, Bukowinka, after the Beech Tree, Bukowinka after the Hornbeam Tree, etc.) The whole area of the commune is located among Twardógrskie Mountains, also known as Cats Mountains which belong to the macro region of Trzebnicki Ridge. The total area is 200km2, 80km2 of the area is located above 200 m above sea level and the highest hill Zbójnik is 272m above sea level. The most interesting and characteristic features of the Cats Mountains are stream valleys, erratic boulders, elevations and depressions. The stream valleys seem like magical gorges and despite steep slopes they are perfect for walking. There are about 30 of such valleys in the area and altogether they are 50km long. The stream which formed the longest and the biggest valley has its source on the height of 243 m above sea level and there are numerous waterfall along its course. The Lower Silesia Griffin 2011 Award was collected by Sabina Zawis, wójt gminy Radwanice fot. Zachodnia Izba Gospodarcza Jan Biernacki, the deputy mayor of Twrdogóra. Urban commune Boleslawiec and rural Dlugoleka were also nominated for the award. Category III Innovations For special achievements in the area of company innovations Regional Specialist Hospital in Wroclaw is the only hospital in Lower Silesia which since 2003 has maintained a balance between costs and revenues. Obtaining economic effectiveness and at the same time maintaining a high level of treatments is a consequence of restructuring and continuous improvement of management methods. In June 2006 the hospital received the status of research and development unit. This is a great opportunity for investments into Integrated Centre of Cardiovascular Medicine. WROVASC program is financed from European Union grants which have been granted as part of the Operations Program Innovative Economy The hospital is developing treatment, educational and research activities in many specialities: vascular surgeries, transplantology, oncology, adult and child cardiology, angiology, anaesthesiology,nephrology, urology, ophthalmology, gynaecology and obstetrics. It employs 8 professors, 4 associate professors, 42 Doctors of Medical Science, 120 Medicine Doctors. Currently the hospital is training 55 residents and 19 interns. The Lower Silesia Griffin 2011 Award was collected by Professor Wojciech Witkiewicz, MD, PhD, the director of Regional Specialist Hospital in Wroclaw. Sitech Sp. Z o.o. and NAVSIM Polska Sp. z o.o. were also nominated for the award. For the greatest achievements in the area of academic business Ansee Consulting Michał Jaśkiewicz prepares all kinds Biznes Dolnośląski / Lower Silesia Business 15

16 Organizacje biznesowe i gospodarcze Business and commerce organizations KOMES Piotr Harnatkiewicz and Ultramarino Marcin Górnik were also nominated for the award. the Great Flood in 1997, and finally about enormous social support received in parliamentary elections. When delivering the eulogy Professor Miodek made a mistake when attempting to determine the laureate s age, making him 20 years younger. This mistake was kindly received by the audience which awarded the Professor with thunderous applause. The laureate himself, what making a speech, showed incredible sense of humour recalling humorous anecdotes about his time as the city s mayor. The whole room congratulated Mr Zdrojewski with applause. Rafal Jurkowlaniec, the Marshal of Lower Silesian Region, Marek Skorupa, Lower Silesian Provincial Governor and Grzegorz Dzik, the president of Western Chamber of Commerce personally congratulated Bogdan Zdrojewski. In the Special Award category the Personality of Lower Silesia Griffin was awarded to Bogdan Zdrojewski, the Mayor of Wroclaw in , the Minister of Culture and National Heritage in the PO PSL coalition government. A eulogy to the laureate was delivered by Professor Jan Miodek, who, when recalling Bogdan Zdrojewski s achievements and accomplishments, was talking about his comprehensive education, his part in building Wroclaw identity in the 1990s, and services for the development and modernisation of Wroclaw, about courage and responsibility which Mr Zdrojewski presented during Lower Silesia Griffin Business Award is a competition which has been organised since 2004 by the Western Chamber of Commerce, and Since 2005 together by the Chamber and Employer s Union Polska Miedz. In 2010 the organisers were joined by the Office of the Marshall of Lower Silesia Province. The aim of the competition is to award companies, local government units and organisations which contribute to the economic development of Lower Silesia and which are an example to be followed by others in separate categories. Since 2010 we have had three regular categories: Company, Local Government Unit and innovations. of nature studies. Thanks to cooperation with universities and application of modern technology, including some developed in-house, the company provides comprehensive and reliable service. In order to improve the process for order completion and to ensure professional service, Ansee Consulting carries out its own research which results are often used in the undertaking. Experience gained in Poland and abroad allows the company s specialists to perform virtually every task from the offer. The Lower Silesia Griffin 2011 Award was collected by Piotr Jaśkiewicz, owner of the company. Rola organizacji w świetle wyzwań rozwojowych. The role of organisations in the light of developmental challenges. Marek Woron fot. LD BCC 16 Pewnie jak truizm brzmi wygłaszanie uparcie, że w kapitale społecznym i jego składowych, którymi są kapitał ludzki i sprawność organizacji tkwią pokaźne rezerwy dla wzrostu gospodarczego i jakości życia. Nie wystarczy konkurencyjność przedsiębiorstw mierzona dobrymi wynikami finansowymi, oparta wyłącznie na ponadprzeciętnej intuicji liderów. Nowa rzeczywistość biznesowa związana jest ze społeczeństwem wiedzy, w którym istnieje rozbudowana sieć powiązań współpracują- Biznes Dolnośląski / Lower Silesia Business cych firm w ramach formalnych i nieformalnych organizacji, które ze sobą współpracują. Taki ład wymusza nowe strategie oparte na lojalności, trwałej współpracy w ramach partnerstw i ciągłym uczeniu się. Już kilka lat temu na Komisji Dialogu Społecznego rozmawialiśmy, aby oswajać pracowników, menedżerów oraz władze firm, że dobra płaca i pewna praca będą zależały od wysokiego poziomu kompetencji i aktualnej wiedzy. Z tym, że dzisiaj

17 znaczna część wiedzy, szczególnie tej zaawansowanej, leży poza uczelniami, w przedsiębiorstwach i instytucjach. Nowy model społeczny powinien uwzględniać jej ciągłe poszukiwanie. A okres takiej edukacji wychodzi współcześnie poza tradycyjne horyzonty czasowe, charakterystyczne dla wieku szkolnego oraz poza tradycyjne struktury, jakimi są szkoły i uczelnie. Dzisiaj prawdopodobieństwo wykonywania jednego zawodu przez całe życie jest podobnie niskie, jak utrzymanie firmy przez lata realizującej niezmiennie jeden produkt. Dlatego też traci na znaczeniu edukacja nastawiona wyłącznie na produkowanie pracowników realizujących karnie powtarzalne czynności. W tym kontekście ważne jest społeczne popularyzowanie idei przedsiębiorczości i edukowanie w tym zakresie, zwłaszcza w środowisku akademickim. Stanowi to szanse na rozwój wciąż u nas szczątkowej przedsiębiorczości akademickiej, a tym samym na powstanie przedsiębiorstw oferujących specjalistyczne usługi i wysoko przetworzone produkty z segmentu co najmniej średniej techniki. Ukierunkowanie na zaspokajanie specyficznych potrzeb, lokalnych oraz regionalnych rynków europejskich, w niszach niedostępnych dla masowej produkcji firm azjatyckich, to podstawowy sposób konkurowania z masowymi produktami z Azji. Jednocześnie jest to najlepsza forma transferu wiedzy wprost do gospodarki. I trzeba powiedzieć dobitnie, że bez wyposażenia w nowoczesne technologie w różnych dziedzinach nasze firmy nie będą konkurencyjne. Jednocześnie transfer technologii z zagranicy pozwoli jedynie podążać za lepszymi, a żeby wyprzedzić i wykreować liderów, potrzeba własnych, krajowych rozwiązań i naukowych osiągnięć. W Polsce mamy już przykłady, choć nieliczne, naukowców menedżerów, rozumiejących gospodarkę. Trafiają ze swoimi rozwiązaniami w jej aktualne potrzeby, odnoszą wraz z kooperującymi firmami sukcesy na globalnym rynku. W szerszym zakresie komercjalizację wartości naukowych można by osiągnąć, uwalniając zalegający na półkach uczelniany dorobek, a wyniki prac badawczych udostępnić na zasadzie swobodnego wyboru gospodarce. Stworzenie odpowiedniego mechanizmu, w tym przepisów gwarantujących autorom pożytki przyszłe z ewentualnych efektów, nie jest przecież niemożliwe. A odarcie patentów skrywających niewykorzystane możliwości z nimbu tajemniczości i upowszechnienie organizacyjnych innowacji opisywanych w modelach biznesowych przez młodych doktorów nauk ekonomicznych mogłoby stać się jednym z kół zamachowych gospodarki. To byłoby faktyczne wyjście naprzeciw oczekiwaniom Gospodarki Wiedzy i dodam ważne określenie i Przedsiębiorczości (gdzie oprócz jej powstawania ważne jest jej upowszechnianie), w której specjalistami na rynku pracy są ci, którzy szybko się przystosowując, potrafią zdobywać wiedzę i nowe specjalizacje, wychodząc tym samym naprzeciw nowym potrzebom i nowym zawodom. Powszechnym wymogiem będzie także już dzisiaj wysoko ceniona umiejętność pracy zespołowej. Współcześni top menedżerowie do realizacji doraźnych zadań budują drużyny złożone wyłącznie z osób, które potrafią współpracować, czyli wykorzystują wiedzę własną i organizacji, dla organizacji. Tak naprawdę to właśnie współpraca i wymiana doświadczeń od zarania dziejów stanowi dla społeczeństw podstawowy sekret rozwoju, także gospodarczego. Z samego nagromadzenia informacji czy wiedzy nie ma jeszcze postępu. Trzeba to umieć praktycznie i twórczo wykorzystać. Podam aktualny przykład. Udało się upowszechnić w Polsce komputery i w coraz większym stopniu Internet. To jednak nie wpłynęło na poprawę konkurencyjności firm. Mało tego, mówi się o wykluczeniu cyfrowym wielu polskich przedsiębiorstw, które nie potrafią wykorzystywać narzędzi informatycznych, immanentnie związanych z przewagą jaką może zapewnić komputer i internet. Można odnieść wrażenie, że nieskładnie promuje się w Polsce pewne elementy Gospodarki Opartej na Wiedzy z pominięciem innych. Dostrzega się kapitał ludzki, ale już mniej znaczenie instytucji, budowanie relacji, rozwój struktur sieciowych. Choć pojęcie sieci często występuje w rożnych debatach, to w praktyce pozostaje dziełem niespełnionym. Pewnie dlatego, że w większości przypadków stworzenie sieci było celem samym sobie, ostatecznym. Przykładem mogą być niektóre Klastry (Klastery). Zamiast stanowić bazę do tworzenia nowej wiedzy i jej rozsiewania, pozostają pozorną, martwą strukturą bez wyraźnych wyników swojego działania. Bez wątpienia potrzebna jest spójna wizja przyszłego społeczeństwa i gospodarki. Propaństwowa osobowość politycznych przywódców, wznosząca się ponad koniunkturalne efekty i konsekwentnie wiodąca do zintegrowania instytucji kształtujących gospodarkę i społeczeństwo w ramach nowego ładu społecznego. Dlatego BCC od lat zabiega o szerokie porozumienie umowę społeczną, w której różne środowiska uzgodnią oczekiwania i wykreują ścieżki ich realizacji, trzymając się swoich uzgodnień. Dużym wyzwaniem dla instytucji otoczenia biznesu pozostaje wsparcie przedsiębiorstw, zwłaszcza z segmentu MSP w działalności eksportowej. Aktualne pozostają apele o współpracę między władzami regionalnymi i przedsiębiorcami, rzetelna informacja o rynkach Sylwetka autora Marek Woron - Kanclerz Loży Dolnośląskiej, Wiceprezes Zarządu Business Centre Club, Właściciel i Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny Societas sp. z o.o. Ukończył antropologię na Uniwersytecie Wrocławskim i studia podyplomowe na Wydziale Zarządzania i Informatyki Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. W latach był asystentem w Zakładzie Antropologii Uniwersytetu Wrocławskiego, od 1988 do 1994 ekspertem Pracowni Ekspertyz Sądowych Zakładu Antropologii PAN we Wrocławiu. Inicjator i pomysłodawca Dolnośląskiej Rady Przedsiębiorczości i Nauki. Członek Prezydium WKDS i Przewodniczący Zespołu do spraw rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw, innowacji, polityki regionalnej z uwzględnieniem absorpcji środków unijnych. Członek Stowarzyszenia Euro-Atlantyckiego (SEA) Członek Prezydium Dolnośląskiej Rady Gospodarczej przy Marszałku Województwa Dolnośląskiego. Członek Społecznej Rady Gospodarczej przy Rektorze Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu. Wiceprzewodniczący Konwentu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Członek Rady Społecznej Wydziału Mechaniczno Energetycznego Politechniki Wrocławskiej. Członek Honorowy Stowarzyszenia Przedsiębiorców i Kupców Świdnickich. W 2010 r. otrzymał prestiżową nagrodę Kolegium Rektorów Uczelni Wrocławia, Opola, Częstochowy i Zielonej Góry za działalność na rzecz integracji środowiska akademickiego. W 2011 r. otrzymał Medal im. Jana Kilińskiego za specjalne zasługi dla rozwoju przedsiębiorczości, a w szczególności za działalność na rzecz integracji organizacji przedsiębiorców Dolnego Śląska ze środowiskiem nauki oraz wzorową partnerską współpracę przyznawany przez Dolnośląską Izbę Rzemieślniczą Biznes Dolnośląski / Lower Silesia Business 17

18 Samorząd lokalny dla biznesu Local council for business zagranicznych, współpraca w wymianie doświadczeń i zdrowy lobbing za krajowymi przedsiębiorstwami i ich dobrymi produktami. Author s profile Marek Woron Chancellor of the Lower Silesia Lodge, Vice-President of the Management Board of Business Centre Club, Owner and President of the Management Board, Director General of Societas sp. z o.o. Graduate of Anthropology at the University of Wrocław and of post-graduate studies at the Faculty of Management and Computer Science at the University of Economics in Wrocław. In the years he was an assistant at the Department of Anthropology at the University of Wrocław, from 1988 to 1994 an expert at the Laboratory of Forensic Investigations at the Department of Anthropology at the Polish Academy of Sciences in Wrocław. Initiator and originator of the Lower Silesia Enterprise and Science Council. Member of the Presidium of the Provincial Commission for Social Dialogue and President of the Team for development of small and medium enterprises, innovations, regional policy, including absorption of the EU funds. Member of the Euro-Atlantic Association (SEA). Member of the Presidium of the Lower Silesia Economic Council at the Marshal of the Lower Silesia Province. Member of the Social Economic Council at the Vice-Chancellor of the Wrocław School of Banking. Vice-President of the Council of the Wrocław University of Environmental and Life Sciences. Member of the Social Council at the Faculty of Mechanical and Power Engineering at the Wrocław University of Technology. Honorary Member of the Association of Entrepreneurs and Merchants from Świdnica. In 2010 he received a prestigious award from the Council of Vice-Chancellors of Higher Education Institutions in Wrocław, Opole, Częstochowa and Zielona Góra for his activity for the benefit of integration of academic circles. In 2011 he was awarded the Jan Kiliński Medal for special merits for the development of enterprise, particularly for his activity for the benefit of integration of organisations of entrepreneurs from Lower Silesia with academic circles and exemplary cooperation based on partnership, awarded by the Lower Silesia Chamber of Crafts. 18 Insisting that there are considerable reserves for economic growth and improvement of the quality of life in social capital and its components, i.e. human capital and organisation efficiency, may sound like a cliché. The competitiveness of enterprises, measured by good financial performance and based on only the superior intuition of its leaders, is not enough. The new business reality is related to a society of knowledge, where there is a developed network of connections between cooperating companies within the framework of formal and informal organisations which cooperate with each other. This order requires new strategies based on loyalty, lasting partnership cooperation and continuous education. We already suggested a few years ago, at the Social Dialogue Committee, that employees, managers and company governing bodies should be accustomed to the fact that good pay and job security will depend on a high level of competence and current knowledge. Today, however, most knowledge, especially advanced knowledge, lies beyond universities and in enterprises and institutions with the new social model aiming towards a constant quest for such knowledge. Currently, the period of such education goes beyond traditional time horizons, typical of school age, and beyond traditional structures, i.e. schools and higher education institutions. Today, the probability of practising your profession throughout all of your life is equally as low as maintaining a company which offers invariably the same product for years. Therefore, education focused exclusively on producing employees repeating the same activities in an orderly manner is losing its significance. In this context, social popularisation of the idea of enterprise and education in this respect are important, especially in academic circles. It is a chance for the development of academic enterprise, which is still in vestigial form in our country, and, at the same time, for the establishment of enterprises offering specialist services and highly processed products from the sector of at least advanced technology. Concentrating on satisfying specific needs, local and regional European markets, in niches unavailable to the mass production of Asian companies, is the basic way of competing with mass products from Asia. At the same time, it is the best form of transferring knowledge directly to the economy. Biznes Dolnośląski / Lower Silesia Business And it must be stated clearly that without modern technologies in different fields our companies will not be competitive. And. at the same time, the transfer of technologies from abroad will only allow for following the better, and in order to outdistance and create leaders, we need our own, domestic solutions and academic achievements. In Poland we already have a few examples of scientists-managers who understand the economy. Their solutions meet current needs, and they achieve, together with cooperating companies, success on the global market. In the broader context, the commercialisation of academic values might be effected by releasing scholarly achievements presently resting on shelves and making research results available to the economy in accordance with the principle of free choice. After all, it is not impossible to create appropriate mechanisms, including regulations guaranteeing authors future profits from potential effective solutions. And depriving patents with unused opportunities of the atmosphere of mystery and popularisation of organisational innovations described in business models by young doctors of economic sciences might become one of the fly-wheels of the economy. That would mean the real meeting of expectations of the Economy of Knowledge and I will add an important term and Enterprise (where not only its establishment is important but also its popularisation), in which specialists on the labour market are those who are able to adapt themselves quickly and gain knowledge and new specialisations, making an effort to face new needs and new professions. A common requirement will be the ability to work in a team, which is already highly valued today. To perform ad hoc tasks, present top managers build teams composed of only those people who are able to cooperate, i.e. who use their own and the organisations knowledge for the benefit of the organisation. Actually, it is the cooperation and exchange of experiences that have been the fundamental secrets of development, also economically, for societies since the dawn of time. The gathering of information or knowledge itself does not translate into progress. One must be able to use it creatively in practice. I will give you a current example. The popularisation of computers and, increasingly, the Internet, has been successful in Poland. However, it did not make companies more competitive. What is more, it is said that the digital divide applies to many Polish enterprises which cannot use computer tools, immanently related to the advantage which can be guaranteed by the computer and the Internet. One may have the impression that in Poland some elements of Economy Based on Knowledge are promoted awkwardly, whereas others are passed

19 over. Human capital is observed but the importance of institutions, building of relationships and development of network structures not so much. Although the term network is often mentioned in different debates, in practice it is an unfulfilled work. Probably because in most cases the creation of a network was an end in itself, the ultimate objective. Some Clusters may serve as an example. Instead of being the basis for creating new knowledge and for its dissemination, they are a sham, dead structure without any distinct results of its operations. We undoubtedly need a coherent vision of future society and economy. The pro-national personality of political leaders, rising above economic results and consistently leading to the integration of institutions shaping the economy and society within the framework of a new social order. Therefore, the BCC has been striving for years for a wide arrangement social agreement, within the framework of which different circles will determine their expectations and create paths for their realisation, sticking to their arrangements. A great challenge for business institutions is the support for enterprises, particularly from the sector of SMEs in the field of export activity. The appeals for cooperation between regional authorities and entrepreneurs, reliable information on foreign markets, cooperation on exchange of experiences and healthy lobbing for the benefit of domestic entrepreneurs and their good products remain topical. Zgorzelec i Görlitz miasta, które połączyła granica Ryszard Mulek Zgorzelec and Görlitz cities joined by a border Ponad 13 lat temu proklamowano Europę-Miasto Görlitz/Zgorzelec. W ciągu tych lat oba miasta zacieśniły współpracę, w wyniku której zrealizowano wiele wspólnych projektów transgranicznych. W obu miastach prężniej rozwija się gospodarka, zmalało też bezrobocie. Inicjatorzy Europy-Miasta Görlitz/Zgorzelec zakładali powołanie jednej Rady Miejskiej i jednego burmistrza, który zarządzałby obu miastami. Inicjatywy tej nie udało się jednak usankcjonować. Powołano natomiast komisję koordynacyjną do spraw współpracy obu miast. -Komisją, której posiedzenia odbywają się dwa razy w miesiącu, kierują zastępca burmistrza Zgorzelca oraz zastępca nadburmistrza Görlitz - informuje Renata Burdosz, rzecznik zgorzeleckiego Urzędu Miasta. - W celu usprawnienia współpracy wyznaczone zostały dwie grupy robocze do spraw kultury i do spraw gospodarczych. Tramwajem przez Nysę Łużycką Dzięki dobrej współpracy zrealizowano wiele innych przedsięwzięć. Choćby wybudowanie w 2004 roku mostu Staromiejskiego, który łączy polski Zgorzelec z niemieckim Görlitz. Uruchomiono także dwie linie autobusowe łączące oba miasta oraz utworzono wspólną korporację taksówkową. Kilka lat temu w Zgorzelcu zrodziła się koncepcja budowy polsko niemieckiej linii tramwajowej, a właściwie jej odtworzenie, bowiem do 1945 roku, gdy oba miasta Biznes Dolnośląski / Lower Silesia Business 19

20 Samorząd lokalny dla biznesu Local council for business były jednym organizmem, tramwaje jeździły po obu stronach Nysy Łużyckiej. -Temat budowy linii tramwajowej w naszym mieście każdego roku powraca niczym bumerang - twierdzi Rafał Gronicz, burmistrz Zgorzelca. - O konkretach nie mogę jednak wiele powiedzieć. Aktualnie sprawdzamy możliwości zrealizowania takiej inwestycji, ale to dopiero początek bardzo długiej drogi do osiągnięcia celu. -Jako Europa-Miasto Zgorzelec/Görlitz od lat uczestniczymy w programie Czysta Nysa, zainicjowanym przez służby sanitarne obu miast. Jego celem jest zapewnienie mieszkańcom pogranicza wysokiej jakości wody pitnej - dodaje Renata Burdosz. - W ramach tego programu w 2008 roku zakończyliśmy modernizację zgorzeleckiego Zakładu Uzdatniania Wody. Dzięki inwestycji poprawiła się jakość wody pitnej dostarczanej odbiorcom i zmniejszyły się jej niedobory. Z kolei miasto Görlitz, które było partnerem projektu, zyskało alternatywne źródło zaopatrzenia w wodę pitną, na wypadek sytuacji kryzysowej. Zgorzeleckie śmieci trafią do niemieckiej spalarni Samorządowcy Zgorzelca rozważają także możliwość wywożenia śmieci komunalnych do utylizacji do Niemiec. Miasto ma wprawdzie swoje wysypisko śmieci w pobliskich Jędrzychowicach, ale jest ono już prawie w całości zapełnione. Rozwiązaniem śmieciowego problemu może być budowa nowej niecki składowiska oraz budowa linii do segregacji śmieci. Jest to jednak kosztowna inwestycja. Dlatego też władze miasta skłaniają się do tego, aby śmieci ze Zgorzelca trafiały do spalarni w Laucie, która ma wolne moce przerobowe. Oferta cenowa niemieckiej spalarni, oddalonej około 100 kilometrów od Zgorzelca, jest podobna do tej, jaką oferuję między innymi spalarnia w Lubaniu. Niemcy gwarantują jednak utrzymanie stabilnych cen za spalanie śmieci nawet przez okres 6 lat. Takich gwarancji polskie spalarnie nie dają. Rehabilitacja dla 400 dzieci ze Zgorzelca i z Görlitz Efektem przygranicznej współpracy jest projekt, który wspólnie z Politechniką Drezdeńską realizuje Ośrodek Rehabilitacji w Zgorzelcu. Dzięki aparaturze, której zbudowania podjęli się niemieccy inżynierowie i naukowcy, w zgorzeleckim ośrodku profesora Zbigniewa Śliwińskiego wdrożona zostanie nowatorska koncepcja terapeutyczna leczenia skrzywień kręgosłupa u dzieci, opracowana przez hiszpańskiego profesora Santosa Sastre. Metoda ta pozwala korygować skrzywienia kręgosłupa bez konieczności ingerencji operacyjnej. Dzięki temu 20 Biznes Dolnośląski / Lower Silesia Business projektowi Zgorzelec ma szansę stać się jedynym w Polsce ośrodkiem leczenia zachowawczego skolioz idiopatycznych. Działaniami diagnostycznymi i terapeutycznymi ma być objętych - w ramach finansowanego przez Unię Europejską programu 400 dzieci ze Zgorzelca i z Görlitz. Polacy inwestują w Görlitz, a Niemcy w Zgorzelcu Bliskie sąsiedztwo sprawia, że wielu mieszkańców Zgorzelca podejmuje też pracę w Görlitz. Na zatrudnienie w niemieckich firmach mogą liczyć zwłaszcza elektrycy, hydraulicy, spawacze, kierowcy, a także inżynierowie. Jedną z form rekrutacji polskich pracowników do pracy w Niemczech są organizowane w Zgorzelcu Transgraniczne Dni Informacyjno Rekrutacyjne. W tym roku już po raz piąty odbyła się taka impreza. Jej organizatorem był Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy we współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Zgorzelcu. Podczas imprezy, którą odwiedzili zarówno mieszkańcy powiatu zgorzeleckiego, jak też całego województwa dolnośląskiego, niemieccy pracodawcy oferowali stanowiska między innymi w branży opiekuńczo pielęgniarskiej, hotelarsko - gastronomicznej, budowlanej, elektrycznej oraz prace sezonowe w rolnictwie i ogrodnictwie. Z oferty tej skorzystało wielu naszych rodaków. W Görlitz coraz więcej Polaków zakłada także własny biznes. Zachęca ich do tego zwłaszcza niemiecka spółka miejska Europastadt Görlitz/Zgorzelec, która dwa razy w roku organizuje spotkania z polskimi biznesmenami oraz pomaga im w załatwieniu wszelkich formalności związanych z założeniem firmy. - Przedsiębiorcy, którzy zdecydują się na prowadzenie biznesu w Görlitz mogą liczyć również na subwencję na remont lokalu, którą przyznaje miasto - mówi Lutz Thielmann, szef Europastadt Görlitz/Zgorzelec. Z propozycji tej skorzystało już 50 Polaków. Polskie firmy inwestują w Görlitz, z kolei w Zgorzelcu swoje firmy zakładają niemieccy inwestorzy. Trzy lata temu, po prawej stronie Nysy Łużyckiej biuro konstrukcyjne otworzył Siemens. Pracę znalazło w nim 24 polskich inżynierów, którzy zajmują się projektowaniem różnych elementów turbin na potrzeby Fabryki Turbin w Goerlitz. Niemiecka firma zainwestuje także w zgorzeleckiej podstrefie ekonomicznej, zarządzanej przez Kamiennogórską Specjalną Strefę Ekonomiczną Małej Przedsiębiorczości. Na 6-hektarowej działce wybuduje zakład opakowań z aluminium oraz uruchomi nowoczesną linię technologiczną do produkcji kosmetyków. -Koszt tej inwestycji pochłonie 30 milionów euro. Niemiecki inwestor zadeklarował się także docelowo zatrudnić ponad 150 osób twierdzi Iwona Krawczyk, prezes kamiennogórskiej strefy.

KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE GLIWICE SUBZONE and its influence on local economy KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE - GLIWICE SUBZONE

KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE GLIWICE SUBZONE and its influence on local economy KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE - GLIWICE SUBZONE KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE GLIWICE SUBZONE and its influence on local economy Definition: WHAT DOES THE SPECIAL ECONOMIC ZONE MEAN? THE SPECIAL ECONOMIC ZONE IS THE SEPERATED AREA WITH ATTRACTIVE TAX

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o.

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. Miejsce odbywania stażu / Legal address Muchoborska 8, 54-424 Wroclaw Stanowisko, obszar działania/

Bardziej szczegółowo

PORTS AS LOGISTICS CENTERS FOR CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE OFFSHORE WIND FARMS - CASE OF SASSNITZ

PORTS AS LOGISTICS CENTERS FOR CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE OFFSHORE WIND FARMS - CASE OF SASSNITZ Part-financed by EU South Baltic Programme w w w. p t m e w. p l PROSPECTS OF THE OFFSHORE WIND ENERGY DEVELOPMENT IN POLAND - OFFSHORE WIND INDUSTRY IN THE COASTAL CITIES AND PORT AREAS PORTS AS LOGISTICS

Bardziej szczegółowo

No matter how much you have, it matters how much you need

No matter how much you have, it matters how much you need CSR STRATEGY KANCELARIA FINANSOWA TRITUM GROUP SP. Z O.O. No matter how much you have, it matters how much you need Kancelaria Finansowa Tritum Group Sp. z o.o. was established in 2007 we build trust among

Bardziej szczegółowo

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł)

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) Financial support for start-uppres Where to get money? - Equity - Credit - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) - only for unymployed people - the company must operate minimum

Bardziej szczegółowo

Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1: = City map (Polish Edition)

Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1: = City map (Polish Edition) Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1:15 000 = City map (Polish Edition) Click here if your download doesn"t start automatically Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1:15 000 = City map (Polish Edition) Zakopane,

Bardziej szczegółowo

1987-2012 DYSKRET POLSKA 1987-2014

1987-2012 DYSKRET POLSKA 1987-2014 25 LAT 27 LAT 1987-2012 DYSKRET POLSKA 1987-2014 nasi klienci dobrze trafili... get your swing on with us... www.dyskret.com.pl 30-023 Kraków, ul. Mazowiecka 131 tel. +48 12 423 31 00, office@dyskret.com.pl

Bardziej szczegółowo

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society Prof. Piotr Bledowski, Ph.D. Institute of Social Economy, Warsaw School of Economics local policy, social security, labour market Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI / INDEX OGRÓD GARDEN WYPOSAŻENIE DOMU HOUSEHOLD PRZECHOWYWANIE WINA WINE STORAGE SKRZYNKI BOXES

SPIS TREŚCI / INDEX OGRÓD GARDEN WYPOSAŻENIE DOMU HOUSEHOLD PRZECHOWYWANIE WINA WINE STORAGE SKRZYNKI BOXES KATALOG 2016 CATALOGUE 2016 SPIS TREŚCI / INDEX WYPOSAŻENIE DOMU HOUSEHOLD OGRÓD GARDEN PRZECHOWYWANIE WINA WINE STORAGE 31-38 21-30 4-20 SKRZYNKI BOXES 39-65 3 WYPOSAŻENIE DOMU HOUSEHOLD 4 WYPOSAŻENIE

Bardziej szczegółowo

PRODUCTION HALL OFFER

PRODUCTION HALL OFFER PRODUCTION HALL OFFER 1. Name of production hall / Nazwa hali produkcyjnej Bałtowska 2. Location / Lokalizacja PRODUCTION HALL DATA Town / Street Miasto / Ulica Ostrowiec Świętokrzyski/Bałtowska Street

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia II stopnia niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność INERNATIONAL LOGISTICS

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia II stopnia niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność INERNATIONAL LOGISTICS Studia II stopnia niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność INERNATIONAL LOGISTICS Description Master Studies in International Logistics is the four-semesters studies, dedicate

Bardziej szczegółowo

Innowacyjna technologia instalacji turbin wiatrowych z zastosowaniem

Innowacyjna technologia instalacji turbin wiatrowych z zastosowaniem Innowacyjna technologia instalacji turbin wiatrowych z zastosowaniem Ŝurawia GTK1100 Poznań, 24-11-2010 Igor Pawela Forum Czystej Energii Innowacyjna technologia instalacji turbin wiatrowych z zastosowaniem

Bardziej szczegółowo

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme Pracownia Naukowo-Edukacyjna Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme and the contribution by ESF funds towards the results achieved within specific

Bardziej szczegółowo

Faculty of Environmental Engineering. St.Petersburg 2010

Faculty of Environmental Engineering. St.Petersburg 2010 Faculty of Environmental Engineering St.Petersburg 2010 Location of Wrocław LOCATION: centre of the Silesian Lowland 51º07 N, 17º02 E TOTAL AREA: 293 km 2 GREEN AREAS: 35% of the overall area ISLANDS:

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność PROGRAM OF BACHELOR STUDIES IN Description The objective of the studies is to train an expert in international

Bardziej szczegółowo

The shape of and the challenges for the Polish EO sector initial findings of the SEED EO project

The shape of and the challenges for the Polish EO sector initial findings of the SEED EO project The shape of and the challenges for the Polish EO sector initial findings of the SEED EO project Drugie Forum Obserwacji Ziemi Ministerstwo Rozwoju Warszawa, 4 lipca 2016 2 Zadania projektu Stworzenie

Bardziej szczegółowo

Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych

Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych Dlaczego powstało? - świat przeżywa dziś rewolucję w obszarze edukacji, - naszym celem jest promocja śląskiego jako regionu opartego na wiedzy, i najnowszych technologiach,

Bardziej szczegółowo

O FIRMIE. Wspierajmy Polskie produkty!

O FIRMIE. Wspierajmy Polskie produkty! O FIRMIE W 2015 roku Firma Icar obchodzi 25-lecie swojej działalności. Obecnie jesteśmy niekwestionowanym liderem w produkcji ram drewnianych w Polsce. Posiadamy także bardzo silną pozycję w produkcji

Bardziej szczegółowo

OFERTA REKLAMOWA. advertisement offer

OFERTA REKLAMOWA. advertisement offer OFERTA REKLAMOWA 2015 advertisement offer LICZBY GRAMWZIELONE.PL FACTS & FIGURES 5 LAT NA RYNKU YEARS ON THE MARKET 1 POZYCJA NA RYNKU MEDIÓW W POLSCE DEDYKOWANYCH ENERGII ODNAWIALNEJ NO 1 POSITION AMONG

Bardziej szczegółowo

25 27 May th Logistics, Warehousing and Transport Expo. summary.

25 27 May th Logistics, Warehousing and Transport Expo. summary. summary On logistics in a complex manner, at the Expo Silesia fair only Over two thousand visitors came to Expo Silesia on 25-27 May 2010 during the Logistics, and the Rail Transport Fair held at the same

Bardziej szczegółowo

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS.

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. Strona 1 1. Please give one answer. I am: Students involved in project 69% 18 Student not involved in

Bardziej szczegółowo

Lower Silesia Region CLIMATE-KIC PARTNER

Lower Silesia Region CLIMATE-KIC PARTNER Samorządowa jednostka organizacyjna Lower Silesia Region CLIMATE-KIC PARTNER Institute for Territorial Development / Climate-Kic 1 PRZEMYSŁAW MALCZEWSKI LOWER SILESIA COORDINATOR OF REGIONAL ACTIVITY AFFILIATED

Bardziej szczegółowo

Why choose No Hau Studio?

Why choose No Hau Studio? Why choose No Hau Studio? We ve been perfecting our skills for over 10 years. Branding and Communications are the core of our activities. B2B is our speciality. Customer s Satisfaction is our priority.

Bardziej szczegółowo

EGARA 2011. Adam Małyszko FORS. POLAND - KRAKÓW 2-3 12 2011r

EGARA 2011. Adam Małyszko FORS. POLAND - KRAKÓW 2-3 12 2011r EGARA 2011 Adam Małyszko FORS POLAND - KRAKÓW 2-3 12 2011r HISTORIA ELV / HISTORY ELV 1992r. 5 Program działań na rzecz ochrony środowiska / EAP (Environmental Action Plan) 1994r. Strategia dobrowolnego

Bardziej szczegółowo

Leading organiza5on represen5ng the Business Services Sector in Poland ABSL. June 2013

Leading organiza5on represen5ng the Business Services Sector in Poland ABSL. June 2013 Leading organiza5on represen5ng the Business Services Sector in Poland ABSL June 2013 KEY FACTS ON THE SECTOR KEY FACTS ON THE SECTOR 110 000 No. of employees in foreign capital BPO/ITO, SSC and R&D centres

Bardziej szczegółowo

THE INVESTMENT AREAS - BYTOM, LEŚNA STREET TERENY INWESTYCYJNE - BYTOM, ULICA LEŚNA

THE INVESTMENT AREAS - BYTOM, LEŚNA STREET TERENY INWESTYCYJNE - BYTOM, ULICA LEŚNA TERENY INWESTYCYJNE - BYTOM, ULICA LEŚNA Atrakcyjne tereny inwestycyjne znajdują się przy ul. Leśnej w Bytomiu, w bezpośrednim sąsiedztwie Alei Jana Nowaka-Jeziorańskiego. Przeznaczona do sprzedaży uzbrojona

Bardziej szczegółowo

Uw a r u n k o w a n i a r o z w o j u Do l n e g o Śl ą s k a. Redaktor naukowy Teresa Kupczyk

Uw a r u n k o w a n i a r o z w o j u Do l n e g o Śl ą s k a. Redaktor naukowy Teresa Kupczyk Uw a r u n k o w a n i a r o z w o j u Do l n e g o Śl ą s k a w perspektywie roku 2020 Redaktor naukowy Teresa Kupczyk Wrocław 2010 Spis treści Wprowadzenie...7 1. Szanse i zagrożenia dla rozwoju Polski

Bardziej szczegółowo

Nasza misja. Our mission

Nasza misja. Our mission Nasza misja I nadrzędny cel to oferowanie Klientom takich produktów i usług, które spełniają ich oczekiwania pod względem jakości, niezawodności, wzornictwa, ceny i terminowości. Our mission And priority

Bardziej szczegółowo

Steps to build a business Examples: Qualix Comergent

Steps to build a business Examples: Qualix Comergent How To Start a BUSINESS Agenda Steps to build a business Examples: Qualix Comergent 1 Idea The Idea is a Piece of a Company 4 2 The Idea is a Piece of a Company Investing_in_New_Ideas.wmv Finding_the_Problem_is_the_Hard_Part_Kevin

Bardziej szczegółowo

Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713

Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713 Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713 Piąte spotkanie grupy partnerskiej w Katowicach (Polska) 19-20 maj 2015 Program Uczenie się przez całe życie Grundtvig Tytył projektu: Osoby 50+ na rynku

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność PROGRAM OF BACHELOR STUDIES Graduate profile Graduate has a general theoretical knowledge in the field

Bardziej szczegółowo

Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism

Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism Projekt finansowany Fundusze Europejskie z budżetu państwa dla rozwoju oraz ze Polski środków Wschodniej Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Metropolization : Local Development and Government in Poland

Metropolization : Local Development and Government in Poland Metropolization : Local Development and Government in Poland Lydia COUDROY DE LILLE Université Lumière-Lyon 2 & Centre Géophile - Ecole Normale Supérieure de Lettres et Sciences Humaines de Lyon OCDE-

Bardziej szczegółowo

WSPIERAMY TWOJĄ LOGISTYKĘ

WSPIERAMY TWOJĄ LOGISTYKĘ WSPIERAMY TWOJĄ LOGISTYKĘ WE SUPPORT YOUR LOGISTIC KATALOG PRODUKTÓW PRODUCT CATALOGUE SKRZYNKI TRANSPORTOWE / TRANSPORT CRATES PIWO / BEER Skrzynki na piwo marki ERG-SYSTEM to praktyczne i sprawdzone

Bardziej szczegółowo

OFERTA REKLAMOWA 2016

OFERTA REKLAMOWA 2016 OFERTA REKLAMOWA 2016 LICZBY GRAMWZIELONE.PL FACTS & FIGURES 6 LAT NA RYNKU YEARS ON THE MARKET 1 POZYCJA NA RYNKU MEDIÓW W POLSCE DEDYKOWANYCH ENERGII ODNAWIALNEJ RENEWABLE ENERGY MEDIA IN POLAND ODSŁON

Bardziej szczegółowo

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne w województwie zachodniopomorskim

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne w województwie zachodniopomorskim Zintegrowane Inwestycje Terytorialne w województwie zachodniopomorskim Westpomeranian Integrated Territorial Investments Źródło: Biuletyn Informacyjny 1 Zintegrowane Inwestycje Terytorialne dla Koszalińsko-Kołobrzesko-

Bardziej szczegółowo

Effective Governance of Education at the Local Level

Effective Governance of Education at the Local Level Effective Governance of Education at the Local Level Opening presentation at joint Polish Ministry OECD conference April 16, 2012, Warsaw Mirosław Sielatycki Ministry of National Education Doskonalenie

Bardziej szczegółowo

Working Tax Credit Child Tax Credit Jobseeker s Allowance

Working Tax Credit Child Tax Credit Jobseeker s Allowance Benefits Depending on your residency status (EU citizen or not) there are various benefits available to help you with costs of living. A8 nationals need to have been working for a year and be registered

Bardziej szczegółowo

Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI

Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI O tym, dlaczego warto budować pasywnie, komu budownictwo pasywne się opłaca, a kto się go boi, z architektem, Cezarym Sankowskim, rozmawia

Bardziej szczegółowo

SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION

SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION 1. Applicant s data Company s name (address, phone) NIP (VAT) and REGON numbers Contact person 2. PPROPERTIES HELD Address Type of property Property

Bardziej szczegółowo

Egzamin maturalny z języka angielskiego na poziomie dwujęzycznym Rozmowa wstępna (wyłącznie dla egzaminującego)

Egzamin maturalny z języka angielskiego na poziomie dwujęzycznym Rozmowa wstępna (wyłącznie dla egzaminującego) 112 Informator o egzaminie maturalnym z języka angielskiego od roku szkolnego 2014/2015 2.6.4. Część ustna. Przykładowe zestawy zadań Przykładowe pytania do rozmowy wstępnej Rozmowa wstępna (wyłącznie

Bardziej szczegółowo

Cel szkolenia. Konspekt

Cel szkolenia. Konspekt Cel szkolenia About this CourseThis 5-day course provides administrators with the knowledge and skills needed to deploy and ma Windows 10 desktops, devices, and applications in an enterprise environment.

Bardziej szczegółowo

Umowa o współpracy ponadnarodowej

Umowa o współpracy ponadnarodowej Wzór minimalnego zakresu umowy o współpracy ponadnarodowej w ramach PO KL Umowa o współpracy ponadnarodowej Nazwa Programu Operacyjnego w Polsce: : Numer i nazwa Priorytetu: Numer i nazwa Działania: Numer

Bardziej szczegółowo

SEGRO LOGISTICS PARK POZNAŃ

SEGRO LOGISTICS PARK POZNAŃ SEGRO LOGISTICS PARK POZNAŃ KOMORNIKI, PLEWISKA PARK WIELKICH MOŻLIWOŚCI SPACE FOR GROWING BUSINESS 250 000 m 2 / 250,000 sq m SEGRO.pl SEGRO LOGISTICS PARK POZNAŃ Centrum logistyczne strategicznie usytuowane

Bardziej szczegółowo

Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce. Sustainable Urban Mobility Planning Poland. Wprowadzenie. Introduction

Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce. Sustainable Urban Mobility Planning Poland. Wprowadzenie. Introduction Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce Sustainable Urban Mobility Planning Poland Wprowadzenie Introduction Wyzwania polityki UE w zakresie transportu miejskiego Zatłoczenie centrów miast

Bardziej szczegółowo

Segro Logistics Park Poznań m 2 / 250,000 sq m

Segro Logistics Park Poznań m 2 / 250,000 sq m Segro Logistics Park Poznań KOMORNIKI, PLEWISKA PARK WIELKICH MOŻLIWOŚCI SPACE FOR GROWING BUSINESS 250 000 m 2 / 250,000 sq m Segro Logistics Park Poznań Centrum logistyczne strategicznie usytuowane bezpośrednio

Bardziej szczegółowo

Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project can respond.

Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project can respond. Project CARETRAINING PROJECT EVALUATION QUESTIONNAIRE Projekt CARETRAINING KWESTIONARIUSZ EWALUACJI PROJEKTU Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project

Bardziej szczegółowo

System optymalizacji produkcji energii

System optymalizacji produkcji energii System optymalizacji produkcji energii Produkcja energii jest skomplikowanym procesem na który wpływa wiele czynników, optymalizacja jest niezbędna, bieżąca informacja o kosztach i możliwościach wykorzystania

Bardziej szczegółowo

Standard pre-qualification form for contractors & suppliers. Formularz wstępny dla Wykonawców i Dostawców

Standard pre-qualification form for contractors & suppliers. Formularz wstępny dla Wykonawców i Dostawców Standard pre-qualification form for contractors & suppliers Formularz wstępny dla Wykonawców i Dostawców The Parties/Strony Name of the Contractor / Wykonawca Name of the Employer / Zamawiający Solidea

Bardziej szczegółowo

WAREHOUSE AND PRODUCTION HALL OFFER poz. schematu nr 1 position 1 on the sketch

WAREHOUSE AND PRODUCTION HALL OFFER poz. schematu nr 1 position 1 on the sketch WAREHOUSE AND PRODUCTION HALL OFFER poz. schematu nr 1 position 1 on the sketch PRODUCTION HALL DATA 1. Name of production hall / Nazwa hali produkcyjnej Hala magazynowo- produkyjna (oznaczona na schemacie

Bardziej szczegółowo

Budynki i zabudowania na terenie (T/N) Buildings / other constructions on site (Y/N)

Budynki i zabudowania na terenie (T/N) Buildings / other constructions on site (Y/N) Poziom wód gruntowych [m] Underground water level [m] Czy były prowadzone badania geologiczne terenu (T/) Were geological research done (Y/) Ryzyko wystąpienia zalań lub obsunięć terenu (T/) Risk of flooding

Bardziej szczegółowo

GLOBAL METHANE INITIATIVE PARTNERSHIP-WIDE MEETING 12-14.10.2011 Kraków, Poland

GLOBAL METHANE INITIATIVE PARTNERSHIP-WIDE MEETING 12-14.10.2011 Kraków, Poland GLOBAL METHANE INITIATIVE PARTNERSHIP-WIDE MEETING 12-14.10.2011 Kraków, Poland INSTITUTE OF TECHNOLOGY AND LIVE SCIENCES POZNAŃ BRANCH Department of Environmental Management in Livestock Buildings and

Bardziej szczegółowo

Economical utilization of coal bed methane emitted during exploitation of coal seams energetic and environmental aspects

Economical utilization of coal bed methane emitted during exploitation of coal seams energetic and environmental aspects Economical utilization of coal bed methane emitted during exploitation of coal seams energetic and environmental aspects President of The Board mgr inż. Roman Łój Katowicki Holding Węglowy S.A. Katowicki

Bardziej szczegółowo

Country fact sheet. Noise in Europe overview of policy-related data. Poland

Country fact sheet. Noise in Europe overview of policy-related data. Poland Country fact sheet Noise in Europe 2015 overview of policy-related data Poland April 2016 The Environmental Noise Directive (END) requires EU Member States to assess exposure to noise from key transport

Bardziej szczegółowo

An employer s statement on the posting of a worker to the territory of the Republic of Poland

An employer s statement on the posting of a worker to the territory of the Republic of Poland Państwowa Inspekcja Pracy Annotation Główny Inspektorat Pracy ul. Barska 28/30 02-315 Warszawa Rzeczypospolita Polska Polska An employer s statement on the posting of a worker to the territory of the Republic

Bardziej szczegółowo

Privacy policy. Polityka prywatności. www.wochen-office.com. office@wochen-offce.com 0048 667-352-102 0048 501-059-473

Privacy policy. Polityka prywatności. www.wochen-office.com. office@wochen-offce.com 0048 667-352-102 0048 501-059-473 Privacy policy Polityka office@wochen-offce.com 0048 667-352-102 0048 501-059-473 registration / correspondence address: 05-850 Ożarów Mazowiecki ul. Dmowskiego 70A/37 Polska / Poland The personal / business

Bardziej szczegółowo

BUDOWNICTWO PRZEMYSŁOWE INDUSTRIAL CONSTRUCTION

BUDOWNICTWO PRZEMYSŁOWE INDUSTRIAL CONSTRUCTION BUDOWNICTWO PRZEMYSŁOWE INDUSTRIAL CONSTRUCTION BRANŻA SPOŻYWCZA FOOD INDUSTRY 3 950 m 2 25 700 m 3 Baxters Polska Sp. z o.o. BAXTERS POLSKA Hala produkcyjno-magazynowa branży spożywczej z zapleczem socjalnym

Bardziej szczegółowo

Goodman Kraków Airport Logistics Centre. 62,350 sqm available. Units from 1,750 sqm for immediate lease. space for growth+

Goodman Kraków Airport Logistics Centre. 62,350 sqm available. Units from 1,750 sqm for immediate lease. space for growth+ Goodman Kraków Airport Logistics Centre 62,350 sqm available. Units from 1,750 sqm for immediate lease. space for growth Goodman Kraków Airport Logistics Centre ul. Komandosów 1, 32-085 Modlniczka Goodman

Bardziej szczegółowo

Umowa o współpracy ponadnarodowej

Umowa o współpracy ponadnarodowej Załącznik nr 6 do Dokumentacji Konkursowej Załącznik 6 Wzór minimalnego zakresu umowy o współpracy ponadnarodowej w ramach PO KL Umowa o współpracy ponadnarodowej Nazwa Programu Operacyjnego w Polsce:

Bardziej szczegółowo

Cracow University of Economics Poland. Overview. Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005

Cracow University of Economics Poland. Overview. Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 Cracow University of Economics Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 - Key Note Speech - Presented by: Dr. David Clowes The Growth Research Unit CE Europe

Bardziej szczegółowo

European Crime Prevention Award (ECPA) Annex I - new version 2014

European Crime Prevention Award (ECPA) Annex I - new version 2014 European Crime Prevention Award (ECPA) Annex I - new version 2014 Załącznik nr 1 General information (Informacje ogólne) 1. Please specify your country. (Kraj pochodzenia:) 2. Is this your country s ECPA

Bardziej szczegółowo

SIŁA EKSPORTU POLSKIEJ BRANŻY KOSMETYCZNEJ

SIŁA EKSPORTU POLSKIEJ BRANŻY KOSMETYCZNEJ SIŁA EKSPORTU POLSKIEJ BRANŻY KOSMETYCZNEJ THE POWER OF EXPORT IN POLISH COSMETICS INDUSTRY KATARZYNA OLĘDZKA Brand Manager Verona Products Professional AGENDA 1. Branża kosmetyczna w Polsce i na świecie

Bardziej szczegółowo

Umowa Licencyjna Użytkownika Końcowego End-user licence agreement

Umowa Licencyjna Użytkownika Końcowego End-user licence agreement Umowa Licencyjna Użytkownika Końcowego End-user licence agreement Umowa Licencyjna Użytkownika Końcowego Wersja z dnia 2 września 2014 Definicje GRA - Przeglądarkowa gra HTML5 o nazwie Sumerian City, dostępna

Bardziej szczegółowo

I webinarium 18.02.2015

I webinarium 18.02.2015 I webinarium 18.02.2015 Współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013.

Bardziej szczegółowo

Portfolio. G2O Sp. z o.o. G2O sp. z o.o.. ul. Czarnowiejska 55/1. 30 049 Kraków

Portfolio. G2O Sp. z o.o. G2O sp. z o.o.. ul. Czarnowiejska 55/1. 30 049 Kraków Portfolio G2O Sp. z o.o. G2O sp. z o.o.. ul. Czarnowiejska 55/1. 30 049 Kraków biuro@g2o.pl tel: 12 622 23 60. fax: +48 (0) 12 622 23 61 krs : 0000315689. nip : 6772318159. regon : 120786938 OUR TEAM O

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY

POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY TeleTrade DJ International Consulting Ltd Sierpień 2013 2011-2014 TeleTrade-DJ International Consulting Ltd. 1 Polityka Prywatności Privacy Policy Niniejsza Polityka

Bardziej szczegółowo

Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami

Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami Seweryn SPAŁEK Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami MONOGRAFIA Wydawnictwo Politechniki Śląskiej Gliwice 2004 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE 5 1. ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI W ORGANIZACJI 13 1.1. Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Tytuł projektu: Osoby 50 + na rynku pracy Project title: People over 50 on the labour market

Tytuł projektu: Osoby 50 + na rynku pracy Project title: People over 50 on the labour market Dzień dobry Good morning Hyvää huomenta Buenos dĺas Projekt Partnerski Grundtviga Spotkanie w Katowicach 26-29 Listopad 2013 Grundtvig partnership project Kick off meeting in Katowice 26 29 November 2013

Bardziej szczegółowo

Structure of councilors in the legislative organs of local government units

Structure of councilors in the legislative organs of local government units CENTRAL STATISTICAL OFFICE STATISTICAL OFFICE IN KATOWICE Sustainable Development Indicators. Regional module More information: for substantive matters concerning: national indicators and those on the

Bardziej szczegółowo

About the Program. Beneficiaries of the Program. Top 500 Innovators Society building modern science-industry collaboration

About the Program. Beneficiaries of the Program. Top 500 Innovators Society building modern science-industry collaboration Top 500 Innovators Society building modern science-industry collaboration Dariusz Janusek Science for Industry: Necessity is the mother of invention Second Networking Event in the field of modern techniques

Bardziej szczegółowo

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl Back Twoje konto Wyloguj magda.szewczyk@slo-wroc.pl BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students Tworzenie ankiety Udostępnianie Analiza (55) Wyniki

Bardziej szczegółowo

Najstarsza prywatna fabryka papierosów w Polsce THE Oldest private cigarettes factory in poland

Najstarsza prywatna fabryka papierosów w Polsce THE Oldest private cigarettes factory in poland Najstarsza prywatna fabryka papierosów w Polsce THE Oldest private cigarettes factory in poland Praxis to spółka produkująca papierosy w Kamiennej Górze, oparta w 100% na polskim kapitale. Jest wyłącznie

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY WYKONAWCA - KONSTRUKCJE STALOWE GENERAL CONTRACTOR STEEL CONSTRUCTIONS

GŁÓWNY WYKONAWCA - KONSTRUKCJE STALOWE GENERAL CONTRACTOR STEEL CONSTRUCTIONS GŁÓWNY WYKONAWCA - KONSTRUKCJE STALOWE GENERAL CONTRACTOR STEEL CONSTRUCTIONS T W O J A W I Z J A N A S Z C E L Y O U R V I S I O N O U R A I M LOKALIZACJA LOCATION Firma SKB ma swoją siedzibę w Polsce

Bardziej szczegółowo

TRANSPORT W RODZINNYCH GOSPODARSTWACH ROLNYCH

TRANSPORT W RODZINNYCH GOSPODARSTWACH ROLNYCH INŻYNIERIA W ROLNICTWIE. MONOGRAFIE 16 ENGINEERING IN AGRICULTURE. MONOGRAPHS 16 WIESŁAW GOLKA TRANSPORT W RODZINNYCH GOSPODARSTWACH ROLNYCH TRANSPORTATION IN RURAL FAMILY FARMS Falenty 2014 WYDAWNICTWO

Bardziej szczegółowo

Innovating for low-carbon prosperity and climate resilience

Innovating for low-carbon prosperity and climate resilience Innovating for low-carbon prosperity and climate resilience Climate KIC RIC Lower Silesia - WCB EIT+ Warszawa 25.01.2012 KPK 1 Wrocławskie Centrum Badań EIT+ spółka z o.o. powołano do życia w 2007 r. (Spółka

Bardziej szczegółowo

Regionalny SEAP w województwie pomorskim

Regionalny SEAP w województwie pomorskim ENNEREG International Conference Transfer of knowledge in the field of sustainable use of energy 22 May 2012, Wielkopolska Voivodship Office, Poznań, Poland Regionalny SEAP w województwie pomorskim Katarzyna

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE DOLNOŚLĄSKIE PROVINCE TERENY INWESTYCYJNE WSSE INVESTMENT AREAS WSEZ

WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE DOLNOŚLĄSKIE PROVINCE TERENY INWESTYCYJNE WSSE INVESTMENT AREAS WSEZ Kontakt: doi@invest-park.com.pl Contact: doi@invest-park.com.pl DOŁĄCZ DO NAJLEPSZYCH! www.invest-park.com.pl JOIN THE BEST! www.invest-park.com WSSE WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE WSEZ DOLNOŚLĄSKIE PROVINCE

Bardziej szczegółowo

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu IONS-14 / OPTO Meeting For Young Researchers 2013 Khet Tournament On 3-6 July 2013 at the Faculty of Physics, Astronomy and Informatics of Nicolaus Copernicus University in Torun (Poland) there were two

Bardziej szczegółowo

SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION

SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION 1. Applicant s data Company s name (address, phone) NIP (VAT) and REGON numbers Contact person 2. PPROPERTIES HELD Address Type of property Property

Bardziej szczegółowo

Extraclass. Football Men. Season 2009/10 - Autumn round

Extraclass. Football Men. Season 2009/10 - Autumn round Extraclass Football Men Season 2009/10 - Autumn round Invitation Dear All, On the date of 29th July starts the new season of Polish Extraclass. There will be live coverage form all the matches on Canal+

Bardziej szczegółowo

INDEX CRI COLOR RENDERING INDEX (CRI):

INDEX CRI COLOR RENDERING INDEX (CRI): Jesteśmy firmą oświetleniową stworzoną przez ludzi od wielu lat związanych z branżą. Wieloletnie kontakty z producentami zagranicznymi i polskimi pozwoliły nam uczestniczyć w najbardziej innowacyjnych

Bardziej szczegółowo

Customer engagement, czyli klient, który wraca

Customer engagement, czyli klient, który wraca Customer engagement, czyli klient, który wraca Impact Economics Relations Transformation Warszawa, 4 listopada 2015 Kolejność ma znaczenie Put your staff first, customers second, and shareholders third

Bardziej szczegółowo

PROJECT. Syllabus for course Global Marketing. on the study program: Management

PROJECT. Syllabus for course Global Marketing. on the study program: Management Poznań, 2012, September 20th Doctor Anna Scheibe adiunct in the Department of Economic Sciences PROJECT Syllabus for course Global Marketing on the study program: Management I. General information 1. Name

Bardziej szczegółowo

Call 2013 national eligibility criteria and funding rates

Call 2013 national eligibility criteria and funding rates Call 2013 national eligibility criteria and funding rates POLAND a) National eligibility criteria Funding Organisation National Contact Point National Center for Research and Development (Narodowe Centrum

Bardziej szczegółowo

Our mission. Nasza misja

Our mission. Nasza misja Our mission and priority is to offer our customers products and services which will fulfil their expectations in terms of quality, reliability, design, price and punctuality. Nasza misja i nadrzędny cel

Bardziej szczegółowo

A good donor has as high requirements as a good customer! Solutions for Fundraising. in cooperation with Ebit GmbH

A good donor has as high requirements as a good customer! Solutions for Fundraising. in cooperation with Ebit GmbH A good donor has as high requirements as a good customer! Solutions for Fundraising in cooperation with Ebit GmbH Profit for commercial companies means optimization of donor relationship for you. The connection

Bardziej szczegółowo

Instructions for student teams

Instructions for student teams The EduGIS Academy Use of ICT and GIS in teaching of the biology and geography subjects and environmental education (junior high-school and high school level) Instructions for student teams Additional

Bardziej szczegółowo

A DIFFERENT APPROACH WHERE YOU NEED TO NAVIGATE IN THE CURRENT STREAMS AND MOVEMENTS WHICH ARE EMBEDDED IN THE CULTURE AND THE SOCIETY

A DIFFERENT APPROACH WHERE YOU NEED TO NAVIGATE IN THE CURRENT STREAMS AND MOVEMENTS WHICH ARE EMBEDDED IN THE CULTURE AND THE SOCIETY A DIFFERENT APPROACH WHERE YOU NEED TO NAVIGATE IN THE CURRENT STREAMS AND MOVEMENTS WHICH ARE EMBEDDED IN THE CULTURE AND THE SOCIETY ODMIENNE PODEJŚCIE JAK NAWIGOWAĆ W OBECNYCH NURTACH I RUCHACH, KTÓRE

Bardziej szczegółowo

BAZIE KWALIFIKACJI ZAGRANICZNYCH

BAZIE KWALIFIKACJI ZAGRANICZNYCH BAZIE KWALIFIKACJI ZAGRANICZNYCH O przewodniku Niniejszy przewodnik zawiera informacje na temat kwalifikacji uzyskanych zagranicą i porady na temat ich nostryfikacji. Dowiesz się jak korzystać z bazy danych

Bardziej szczegółowo

Jak zasada Pareto może pomóc Ci w nauce języków obcych?

Jak zasada Pareto może pomóc Ci w nauce języków obcych? Jak zasada Pareto może pomóc Ci w nauce języków obcych? Artykuł pobrano ze strony eioba.pl Pokazuje, jak zastosowanie zasady Pareto może usprawnić Twoją naukę angielskiego. Słynna zasada Pareto mówi o

Bardziej szczegółowo

Adam Kozierkiewicz JASPERS

Adam Kozierkiewicz JASPERS Adam Kozierkiewicz JASPERS Europa 2020 Flagship initiatives Priorities Targets Digital agenda for Europe Innovation Union Youth on the move Resource efficient Europe An industrial policy for the globalisation

Bardziej szczegółowo

Goodman Poznań Airport Logistics Centre 16,734 sqm warehouse space available as from Q3 2016. Best placed for business+

Goodman Poznań Airport Logistics Centre 16,734 sqm warehouse space available as from Q3 2016. Best placed for business+ Goodman Poznań Airport 16,734 sqm warehouse space available as from Q3 2016. Best placed for business Goodman Poznań Airport ul. Batorowska 35, 62-081 Wysogotowo, Poznań Najlepsze miejsce dla biznesu Goodman

Bardziej szczegółowo

NAJPIĘKNIEJSZE CHOINKI TYLKO U NAS! THE MOST BEAUTIFUL CHRISTMAS TREES ONLY FROM US! SPRZEDAŻ HURTOWA WHOLESALE Plantacja Ale Choinki osiąga dużą wydajność dzięki zautomatyzowaniu uprawy, odpowiedniej

Bardziej szczegółowo

April17 19, 2013. Forum is part financed by Podlaskie Region

April17 19, 2013. Forum is part financed by Podlaskie Region Suwałki, POLAND April17 19, 2013 The development of science and technology parks in strengthening cooperation between science and business Berenika Marciniec Polish Agency for Enterprise Development(Poland)

Bardziej szczegółowo

Angielski Biznes Ciekawie

Angielski Biznes Ciekawie Angielski Biznes Ciekawie Conditional sentences (type 2) 1. Discuss these two types of mindsets. 2. Decide how each type would act. 3. How would you act? Czy nauka gramatyki języka angielskiego jest trudna?

Bardziej szczegółowo

Liebrecht & wood Group, BBI Development Awards

Liebrecht & wood Group, BBI Development Awards www.placunii.pl Plac Unii City Shopping, opened in October 2013, is part of Plac Unii the largest mixed-use investment completed in Warsaw in the recent years. The three level shopping centre offers 15,500

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE ĆWICZENIA EGZAMINACYJNE

DODATKOWE ĆWICZENIA EGZAMINACYJNE I.1. X Have a nice day! Y a) Good idea b) See you soon c) The same to you I.2. X: This is my new computer. Y: Wow! Can I have a look at the Internet? X: a) Thank you b) Go ahead c) Let me try I.3. X: What

Bardziej szczegółowo

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST LISTA DACH DOTCZĄCCH TEREU SITE CHECK LIST Położenie Location Powierzchnia nieruchomości Area of property azwa lokalizacji Site name Miasto / Gmina Town / Commune Powiat District Województwo Province (Voivodship)

Bardziej szczegółowo

Cracow University of Economics Poland

Cracow University of Economics Poland Cracow University of Economics Poland Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 - Keynote Speech - Presented by: Dr. David Clowes The Growth Research Unit,

Bardziej szczegółowo