Szkolenie dla administratoro w

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Szkolenie dla administratoro w"

Transkrypt

1 Szkolenie dla administratoro w dla Aquanet Prowadzący: Krzysztof Krawczyk Poznań, lipca 2015

2 LANDESK Service Desk LANDESK Service Desk jest aplikacją opisującą przepływ pracy. Zapewnia ona, że wszyscy wykorzystują ten sam proces i wykonują tylko właściwe działania w danym momencie. Dzięki takiemu podejściu można zamodelować swoje procesy biznesowe i mieć pewność, że każde działanie jest przypisane i wykonane w odpowiedniej kolejności, przez odpowiednią osobę i w odpowiednim czasie. LANDESK Service Desk jest oparty o ITIL, czyli zbiór publikacji zawierających najlepsze praktyki zarządzania usługami informatycznymi. Podstawowym pojęciem tam zdefiniowanym jest incydent. Jest to nieplanowana przerwa w usłudze informatycznej lub obniżenie jakości usługi informatycznej. Zarządzanie incydentami zapewnia, że przywrócenie usługi informatycznej odbiorcom nastąpi tak szybko, jak to tylko możliwe. Service Desk to pojedynczy punkt kontaktu pomiędzy dostawcą usług a użytkownikami. Typowe centrum obsługi użytkowników zarządza incydentami i zajmuje się komunikacją z użytkownikami. LANDESK Service Desk wykorzystuje architekturę klient-serwer. Klient to przede wszystkim natywna aplikacja administracyjna lub przeglądarka webowa. Serwer składa się z trzech warstw: bazodanowej, webowej oraz aplikacyjnej. Użytkownicy systemu są podzieleni na analityków (operatorów procesów) oraz użytkowników końcowych (rejestrujących np. incydenty). Mogą oni być przypisani do różnych grup i ról. Każdy użytkownik posiada unikalny identyfikator i hasło, które wykorzystują do zalogowania się do systemu, przy czym jest możliwe automatyczne logowanie do systemu na podstawie danych domenowych. Celem szkolenia jest uzyskanie wiedzy, jak administrować systemem LANDESK Service Desk. Strona 2 z 36

3 Centrum konfiguracji Centrum konfiguracji jest przygotowywane podczas instalacji systemu i służy do konfigurowania i administrowania wszystkimi składnikami serwera LANDESK Service Desk. Dostęp do niego jest realizowany za pomocą przeglądarki webowej, w której należy podać adres: https://sd.aquanet.pl/configurationcenter/ Standardowe dane do logowania to sa (nazwa użytkownika) i administrator (hasło). Można je zmienić korzystając z funkcji zmiany hasła i nazwy użytkownika u góry strony. Są one niezależne od danych użytkowników logujących się do instancji serwera. Po zalogowaniu się widać listę bieżących instancji serwera. Pod tytułem Bieżące instancje z prawej strony dostępne są dwa odnośniki do utworzenia standardowej lub niestandardowej instancji. Pierwsza opcja spowoduje automatyczne utworzenie puli aplikacji oraz wszystkich aplikacji webowych i powiązanych usług. Druga opcja stworzy pustą instancję, w której trzeba będzie przeprowadzić wszystkie kroki konfiguracji samodzielnie. Na pojedynczym serwerze można korzystać z wielu instancji. Typowe podejście to stworzenie instancji deweloperskiej, testowej i produkcyjnej. Instancja składa się z: puli aplikacji serwera webowego IIS (najczęściej jedna, ale w niektórych sytuacjach może być ich więcej) aplikacji webowych usług Po wskazaniu instancji z listy można ją usunąć, podobnie jak pozostałe komponenty. Przydatną funkcją jest możliwość resetowania puli aplikacji (opcja Wyłącz i włącz przy puli aplikacji), gdy chcemy odświeżyć ustawienia platform Web Access i BridgeIT. Dostępne aplikacje webowe to: Środowisko Service Desk (podstawowa aplikacja, na której bazują pozostałe; musi być co najmniej jedna; wskazuje na konkretną bazę danych) Web Access (platforma webowa zapewniająca działanie aplikacji Web Desk oraz Self Service) BridgeIT (platforma webowa dla urządzeń mobilnych) Strona 3 z 36

4 RSS Web Generator (zapewnia dane dla czytnika kanałów RSS) Usługa sieci Web menedżera zdarzeń (obsługuje wywołania Send i Post Web Services dla Menedżera zdarzeń) Po utworzeniu aplikacji Środowisko Service Desk ze standardową bazą danych można dokonać jej aktualizacji przy pomocy opcji Aktualizacja. Przy każdej aktualizacji systemu LANDESK Sevice Desk powinno się uruchamiać w ten sposób menedżera metadanych, który wprowadza nowe funkcjonalności do systemu. Przy pomocy opcji Diagnostyka dla aplikacji Środowisko Service Desk i Web Access można ustawić poziomy rejestrowania zdarzeń, które będą pojawiać się w Dzienniku zdarzeń. Domyślnie nic nie jest logowane i można włączyć rejestrację globalnie albo dla pojedynczej kategorii. Ważną opcją konfiguracji aplikacji jest Polityka logowania. Domyślnie jest ona ustawiona na Tylko jawne, co oznacza, że uwierzytelnienie następuje na podstawie danych zachowanych w systemie LANDESK Service Desk. Tryb Tylko zintegrowane pozwala na korzystanie z danych pochodzących z repozytorium Active Directory. Opcja Tylko token pozwala na skorzystanie z dodatkowego elementu środowiska LANDESK Service Desk jakim jest Secure Token Server. Opcja Tylko Shibboleth pozwala skorzystać z zewnętrznego serwera uwierzytelniania. Aplikacje webowe mogą mieć kilka wystąpień, ale usługi tylko jedno. Dostępne są następujące elementy: Strona 4 z 36

5 Usługa w tle (podstawowa usługa do utrzymywania bazy wiedzy i wyszukiwania, zarządzająca licencjami oraz zapewniająca powiadomienia i kalkulacje punktów eskalacji) Usługa łączenia elementu konfiguracji (wykorzystywana przez komponent Struktura EK) Menedżer konfiguracji (łączy dane dla EK z różnych źródeł) Usługa importowania danych (prowadzi harmonogram importów danych) Usługa menedżera zdarzeń (utrzymuje działanie tabeli zdarzeń) Silnik zarządzania wiedzą (zajmuje się cyklicznym przebudowywaniem bazy wiedzy i katalogu usług oraz wycofuje przeterminowane artykuły) Menedżer poczty obsługa przychodzących (obsługuje pocztę przychodzącą) Menedżer poczty obsługa wychodzących (generuje i wysyła wiadomości do zdefiniowanych odbiorców na podstawie danych z systemu) Silnik informacji zarządczych (codziennie przygotowuje nową wersję danych dla trendów) Usługa planowana raportów zapytań (zajmuje się cyklicznym uruchamianiem zapytań i przygotowywaniem raportów) Usługa menedżera zasobów (synchronizuje dane z Microsoft Outlook) Ćwiczenie 1. Centrum Konfiguracji 1. Zaloguj się do Centrum Konfiguracji. 2. Wybierz opcję Utwórz niestandardową instancję. W nowym oknie wpisz nazwę instancji. 3. Kliknij OK. 4. Wybierz opcję Utwórz pulę aplikacji. Pozostaw domyślne ustawienia. Kliknij OK. 5. Kliknij opcję Instancje u góry strony po lewej. Wskaż swoją utworzoną instancję i wybierz opcję Usuń. W oknie potwierdzenia kliknij Tak. Przejdź do przypisanej do siebie instancji klikając jej nazwę, np. Szkolenie 3. Strona 5 z 36

6 6. Wybierz opcję Utwórz dla dostępnej aplikacji Środowisko Service Desk. Ponieważ jest już dostępna jedna taka aplikacja, pola nazwy serwera, użytkownika, hasła oraz bazy danych są wstępnie wypełnione. Kliknij przycisk Test połączenia, a następnie Anuluj. 7. Podobnie sprawdź tworzenie aplikacji Web Access, ale nie twórz nowej. 8. Zatrzymaj skonfigurowaną usługę Usługa w tle wybierając opcję Zatrzymaj. Potwierdź akcję w nowym oknie. Usuń zatrzymaną usługę. Stwórz ją ponownie wybierając opcję Utwórz w sekcji Dostępne aplikacje. Uruchom ją. Strona 6 z 36

7 Konsola Najbardziej zaawansowanym narzędziem dostępu do systemu LANDESK Service Desk jest Konsola (natywna aplikacja dla systemu Microsoft Windows), głównie przeznaczona dla administratorów. Proces logowania do Konsoli rozpoczyna się od kliknięcia ikonki Konsoli. Dostępne są dwie wersje: 32- bitowa (Console) i 64-bitowa (Consolex64). Obie po standardowej instalacji znajdują się w katalogu C:\Program Files (x86)\landesk\service Desk\Console. W otworzonym oknie logowania należy wpisać swój Identyfikator użytkownika i Hasło, a następnie kliknąć przycisk Zaloguj. Gdy w systemie wykorzystywane jest pojedyncze logowanie, wystarczy kliknąć przycisk Zaloguj. Ćwiczenie 2. Wybór instancji z Konsoli 1. Przejdź do katalogu C:\Program Files (x86)\landesk\service Desk\Console. Uruchom aplikację Touchpaper.Tools.AppConfigUpdate.exe. 2. Na liście wybierz konfigurację dla 64-bitowej Konsoli (druga pozycja). 3. W polu Configuration Centre URL podaj adres Centrum Konfiguracji. W polu User Name podaj nazwę użytkownika dla Centrum Konfiguracji i przyciskiem Set ustaw jego hasło. 4. Kliknij przycisk Update. Strona 7 z 36

8 5. Uruchom Konsolę i sprawdź, że można wybrać instancję u góry okna logowania. Wybierz właściwą. 6. Zaloguj się do Konsoli podając sa (Identyfikator użytkownika) i administrator (Hasło). Po uruchomieniu Konsoli otwiera się okno, które składa się z następujących elementów: pasek aplikacji (górny element okna, który zawiera informacje o aktualnym obszarze pracy oraz umożliwia zminimalizowanie, zmaksymalizowanie oraz wyłączenie okna) menu (zapewnia dostęp do najważniejszych elementów systemu w postaci rozwijanych list) pasek narzędzi (zapewnia dostęp do zapisywania zmian, przejścia do strony domowej, zmiany grupy lub hasła oraz wbudowanej pomocy) pasek wyszukiwania (pozwala szybko znaleźć Incydent, Problem, Zmianę, Żądanie, Użytkownika lub Klienta) lista wyboru tablicy wskaźników (pozwala przełączyć się pomiędzy tablicami wskaźników lub przejść do ich edytora, jeśli posiada się uprawnienia) pasek stanu (na dole ekranu wyświetlana jest nazwa zalogowanego użytkownika i jego grupa; w różnych momentach pracy z systemem mogą tam pojawiać się dodatkowe informacje, np. powiadomienia z silnika bazy wiedzy) pasek skrótów (z lewej strony umieszczone są grupy skrótów do różnych komponentów systemu, takich jak określony proces, zapytanie czy tablica wskaźników; administrator systemu definiuje grupy skrótów i ich zawartość, a następnie przypisuje do właściwych użytkowników, grup użytkowników lub ról) obszar roboczy (w zależności od wybranego komponentu systemu wyświetlane są inne informacje; po zalogowaniu jest to domyślna tablica wskaźników, po uruchomieniu komponentu Administracja i wybraniu użytkownika są to panel Działania, panel Zarządzanie użytkownikami oraz startowe okno wprowadzania danych o użytkowniku; w niektórych oknach można przełączać się pomiędzy znajdującymi się na dole zakładkami) Strona 8 z 36

9 Zawartość panelu Działania obszaru roboczego jest uzależniona od aktualnie wybranego komponentu. Jeśli potrzeba więcej otwartych paneli, można kliknąć prawym klawiszem myszki na ikonie kolejnej zakładki, a potem kliknąć na ikonie strzałek. Jeśli potrzeba więcej miejsca dla obszaru roboczego, można kliknąć ikonę spinki na pasku skrótów i obszaru roboczego (zarówno pasek skrótów, jak również panel Działania i dodatkowe panele zostaną ukryte). Web Desk Web Desk jest niezależnym od Konsoli mechanizmem dostępu do LANDesk Service Desk. W tym przypadku korzysta się z przeglądarki internetowej. Wspierane są wszystkie popularne, takie jak Internet Explorer, Firefox, Chrome czy Safari. Adres dla serwera szkoleniowego to: https://sd.aquanet.pl/szkolenie1.webaccess/wd/ Po zalogowaniu się do Web Deska przy pomocy dowolnej wspieranej przeglądarki internetowej otrzymuje się interfejs dość zbliżony do tego z Konsoli. Na górnym pasku znajdują się następujące elementy: Informacja o aktualnie zalogowanym użytkowniku, wybrana strefa czasowa (można ją zmieniać poprzez wybór z listy) bieżąca grupa (można ją zmieniać poprzez wybór z listy) ikona przejścia do strony domowej, ikona otworzenia klienta poczty elektronicznej, ikona uruchomienia wydruku strony, ikona przejścia do preferencji użytkownika, ikona przejścia do preferencji systemowych, ikona do zmiany hasła, pole wyszukiwania, Strona 9 z 36

10 ikona wylogowania, ikona przejścia do Self Service, ikona uruchomienia pomocy. Z lewej strony znajduje się pasek skrótów pogrupowanych przez administratora systemu. W obszarze roboczym są wyświetlane, podobnie jak w Konsoli, tablice wskaźników lub uruchomione procesy (z panelem działań, historią procesu oraz oknem wprowadzania danych; nad oknem są przyciski oraz drogowskaz zapewniający podgląd diagramu procesu wraz z zaznaczeniem aktualnego stanu). Administrator może wykonywać niektóre działania z poziomu Web Desk, ale najczęściej korzysta z Konsoli. Self Service Self Service jest portalem dla użytkowników końcowych, w którym mogą tworzyć zgłoszenia dotyczące ich pracy. Operator może również przełączyć się na Self Service z poziomu Web Deska. Adres dla serwera szkoleniowego to: https://sd.aquanet.pl/szkolenie1.webaccess/ss/ Administrator może tworzyć nowe grupy skrótów, skróty, tablice wskaźników i zapytania z poziomu Self Service. Poczta Powiadomienia dotyczące działania systemu są wysyłane na zdefiniowane w systemie adresy użytkowników. Mogą to być informacje o rozpoczęciu procesu i jego zakończeniu, o przypisaniu do grupy wsparcia, czy też o złożeniu wniosku z prośbą o autoryzację. Pasek skrótów Po lewej stronie uruchomionej Konsoli znajduje się pasek skrótów z grupami skrótów. Dla administratorów najważniejsza jest grupa skrótów Administracja. To, co pojawia się na pasku skrótów ustawia się w Menedżerze skrótów uruchamianym ze Skróty->Zarządzaj skrótami. Strona 10 z 36

11 Z lewej strony znajdują się grupy skrótów, a z prawej skróty w ramach wybranej grupy. Istniejącą grupę skrótów można modyfikować klikając przycisk Modyfikuj. Określa się tam nazwę oraz przypisaną ikonę. Nową grupę tworzy się wybierając przycisk Nowa grupa skrótów. Tak jak poprzednio określa się nazwę i ikonę, ale również miejsce dodania skrótu oraz czy ma również pojawić się w Web Desku (domyślne ustawienia są dla Konsoli, o czym przypomina element listy Pasek skrótów konsoli w prawym górnym rogu Menedżera skrótów). Dodatkowy skrót można dodać wybierając przycisk Dodaj komponent pod listą skrótów grupy. Ten sam efekt można uzyskać klikając prawym przyciskiem myszy w pustym obszarze grupy na pasku skrótów. W nowym oknie wybiera się komponent, a potem ustawia jego właściwości (co najmniej to, czy pojawia się w nowym oknie). Późniejsza modyfikacja skrótu jest możliwa za pomocą przycisku Modyfikuj w Menedżerze skrótów albo Modyfikuj komponent po wskazaniu skrótu i otrzymaniu listy działań prawym klawiszem myszy. Dodawanie skrótów w Web Desku jest realizowane poprzez kliknięcie prawym klawiszem myszy na pustym obszarze i wybraniu działania dodania odpowiedniego elementu. W przypadku adresu URL trzeba podać nazwę skrótu oraz adresu URL, a w przypadku zapytania nazwę zapytania i zapytanie z listy. Ćwiczenie 3. Pasek skrótów 1. Otwórz Menedżera skrótów. Dodaj nową grupę skrótów i nazwij ją Moje skróty. Zaznacz tworzenie grupy w Web Desk. 2. Wskaż grupę Moje skróty i dodaj nowy komponent. W nowym oknie wybierz skrót do Administracja i kliknij OK. 3. Dodaj kolejny komponent Starter aplikacji, nazwij go Notatnik i w polu Aplikacja wpisz C:\Windows\System32\Notepad.exe. 4. Dodaj nowy komponent Strona sieci web, nazwij go Aquanet i w polu Adres witryny sieci web wpisz Strona 11 z 36

12 5. Dodaj nowy komponent Widok wyników zapytania i w polu Tytuł definicji wybierz z listy Sesje użytkownika. 6. Kliknij OK. Sprawdź działanie nowych skrótów w nowej grupie skrótów. 7. Zaloguj się do Web Desk i zobacz, że została utworzona nowa grupa skrótów, ale jest pusta. Dodaj skróty do adresu URL i zapytania, takie jak w Konsoli (System->Sesja użytkownika- >Sesje użytkownika). Zarządzanie użytkownikami Zarządzanie użytkownikami jest realizowane w pierwszej zakładce komponentu Administracja z grupy skrótów Administracja. Użytkownicy mogą przynależeć do grup oraz mieć przypisaną rolę. Uprawnienia są ustawiane dla grupy lub roli. Domyślny użytkownik sa ma wszystkie uprawnienia w systemie. W systemie jest zdefiniowanych pięć typów użytkowników: Analityk (wewnętrzny użytkownik udzielający wsparcia, który obsługuje procesy) Kontakt (zewnętrzny użytkownik reprezentujący dostawcę lub klienta, który może potrzebować wsparcia) Opiekun klienta (wewnętrzny użytkownik opiekujący się zewnętrznym użytkownikiem) Użytkownik końcowy (wewnętrzny użytkownik potrzebujący wsparcia) Użytkownik systemowy Ćwiczenie 4. Użytkownicy 1. W zakładce Zarządzanie użytkownikami rozwiń folder Użytkownicy, a następnie wskaż folder Analityk i z okna Działania wybierz pozycję Nowy Analityk Użytkownik. 2. Wypełnij dwa obowiązkowe pola (Pełna nazwa i Identyfikator logowania) literą C oraz opcjonalnie telefon i adres . Zapisz zmiany przy pomocy ikony zapisywania z lewej strony paska narzędzi. 3. W podobny sposób (Nowy Użytkownik końcowy Użytkownik) dodaj nowego użytkownika końcowego o nazwie A. Zapisz zmiany. 4. Wskaż folder Użytkownik końcowy i wybierz działanie Szukaj. W polu wpisywania podaj literę A i zobacz, ile użytkowników zostało znalezionych, którzy zaczynają się od tej litery. Kliknij OK, a lista użytkowników zostanie zawężona. Kliknij działanie Resetuj, aby przywrócić domyślną listę. Strona 12 z 36

13 5. Stwórz jeszcze użytkownika typu Opiekun klienta o nazwie B. Grupy W systemie są zdefiniowane cztery typy grup: Grupa wsparcia (przynależą do niej analitycy i są to grupy, dla których można ustawiać umowy dotyczące poziomu operacyjnego) Firma (grupa najwyższego poziomu oznaczająca organizację, do której należą użytkownicy) Dostawca (firma zewnętrzna, która dostarcza usług działowi wsparcia i są to grupy, dla których można ustawić kontrakty) Klient (należą do niej wszyscy użytkownicy, którzy rejestrują zgłoszenia w systemie i są to grupy, dla których można ustawiać umowy na odpowiedź) Analityk może przynależeć zarówno do grupy typu Klient, jak również do Grupa Wsparcia. Grupa podstawowa powinna być ustawiona na grupę typu Klient, a Grupa bieżąca na grupę typu Grupa wsparcia. Podczas ustalania przynależności do grupy można wybrać określone właściwości: Przypisz tylko w grupie (użytkownik będzie mógł dokonać przypisania procesu tylko do innych członków tej grupy) Nadzorca (użytkownik będzie widział procesy przypisane do użytkowników bieżącej grupy) Odbieraj wiadomości grupy (użytkownik będzie otrzymywał wiadomości owe kierowane do członków tej grupy) Ogranicz widok (użytkownik będzie widział tylko te procesy, które są przypisane do niego i do bieżącej lub nieokreślonej grupy) Co Firma Cu Klient SG Grupa wsparcia Su Dostawca A Użytkownik końcowy B Opiekun klienta C - Analityk D Kontakt Ćwiczenie 5. Grupy 1. W zakładce Zarządzanie użytkownikami rozwiń folder Grupy, a następnie wskaż folder Grupa wsparcia i z okna Działania wybierz pozycję Nowy Grupa wsparcia Grupa. 2. W nowym oknie wypełnij obowiązkowe pola nazwą SG. Zapisz zmiany. 3. Podobnie stwórz nową grupę typu Firma o nazwie Co. Zapisz zmiany. Strona 13 z 36

14 4. Stwórz użytkownika typu Kontakt o nazwie D. W polu Firma wybierz stworzoną wcześniej grupę Co. Zapisz zmiany. 5. Stwórz grupę typu Dostawca. W polu Główny kontakt wybierz stworzonego wcześniej użytkownika D. Zapisz zmiany. 6. Podobnie stwórz nową grupę typu Klient o nazwie Cu. W polu Główny kontakt wybierz stworzonego wcześniej użytkownika D, a w polu Grupa wsparcia wybierz grupę SG, stworzoną na samym początku. Zapisz zmiany. 7. Wskaż użytkownika C i z listy działań wybierz Dodaj/usuń grupy. Z listy Typ grupy wybierz Grupa wsparcia i przenieś do wybranych grupę SG. W nowym oknie zaznacz Odbieraj wiadomości grupy i kliknij OK, a potem jeszcze raz OK. 8. Wskaż grupę Cu i wybierz działanie Dodaj/usuń użytkowników. Z listy Typ użytkownika wybierz Użytkownik końcowy i przenieś do wybranych użytkownika A. Nie zaznaczaj nic w oknie i kliknij OK, a potem w następnym jeszcze raz. 9. Dodaj pozostałych użytkowników do grup w jeden z powyższych sposobów. 10. Dodaj jeszcze grupy SG, Cu i Su do grupy Co. Role Rola w LANDESK Service Desk jest podstawową i rekomendowaną metodą ustawiania uprawnień dla użytkowników. Jedna rola może być przypisana do użytkowników pełniących podobne funkcje w różnych grupach, np. menedżera. Role są podzielone na te same typy, jak użytkownicy (z wyłączeniem użytkownika systemowego). Jeden użytkownik może mieć przypisaną więcej niż jedną rolę, a powstałe w ten sposób uprawnienia są sumowane. Ćwiczenie 6. Role 1. W zakładce Zarządzanie użytkownikami rozwiń folder Role->Analityk, a następnie wskaż rolę Analityk i z okna Działania wybierz pozycję Dodaj/usuń użytkowników. 2. W nowym oknie przenieś użytkownika C do wybranych użytkowników i kliknij OK. 3. Podobnie dodaj użytkownika A do roli GośćSelfService. 4. Wskaż rolę GośćSelfService i z okna działań wybierz pozycję Rola kopiowania. 5. W nowym oknie wybierz z listy Opiekun klienta i nazwij rolę Opiekun klienta, a następnie kliknij OK. 6. W podobny sposób skopiuj rolę dla roli Kontakt. 7. Wskaż rolę Kontakt i z okna działań wybierz pozycję Uprawnienia. 8. Na liście folderów przejdź do Moduły->Zarządzanie incydentami->obiekty związane z procesem i dwukrotnie kliknij Incydent. W oknie uprawnień dwukrotnie kliknij ikonkę przyznanego uprawnienia dla działania Dodaj załącznik w dwóch obszarach: Wykonaj i Odczytaj. Dla działania Dodaj notatkę zmień uprawnienie w obszarze Aktualizuj. Strona 14 z 36

15 9. Dodaj rolę Kontakt użytkownikowi D, a rolę Opiekun klienta użytkownikowi B. 10. Zaloguj się do Self Service jako użytkownik D. Zauważ brak dostępnych grup skrótów. Publikowanie grup skrótów W oknie Menedżera skrótów można tworzyć grupy skrótów oraz skróty, jak również przypisywać je do użytkowników, grup oraz ról. Ćwiczenie 7. Publikowanie grup skrótów 1. Otwórz Menedżera skrótów i przejdź do zakładki Publikowanie grup skrótów. 2. Domyślnie ustawiana jest publikacja dla Konsoli, ale można to zmienić wybierając obszar z listy z prawej strony. Wybierz Pasek skrótów samoobsługi. 3. Podobnie jak z uprawnieniami, najlepiej publikować do roli. Zaznacz grupę skrótów Wsparcie dla mnie i wybierz z listy pozycję Rola i przenieś role Kontakt, Opiekun klienta i GośćSelfService do wybranych elementów. 4. Zmień obszar na Pasek skrótów aplikacji Web Desk. Strona 15 z 36

16 5. W podobny sposób jak poprzednio ustaw publikację grup skrótów Zapytania i Moje skróty do roli Analityk. 6. Zaloguj się do Self Service jako użytkownik D i sprawdź dostępność skrótów. 7. Zaloguj się do Web Desk jako użytkownik C i sprawdź dostępność skrótów. Struktury Struktury w module Administracja umożliwiają na graficzne zobrazowanie zależności pomiędzy użytkownikami, grupami i rolami. W ramach struktur można także dodawać użytkowników do grup oraz przypisywać role do użytkowników. Ćwiczenie 8. Struktury 1. Przejdź do folderu Struktury zakładki Zarządzanie użytkownikami modułu Administracja. 2. W oknie działań wybierz Nowy Struktura Widok. Wpisz nazwę np. Aquanet i zapisz zmiany. 3. Kliknij dwukrotnie nową strukturę i przeciągnij na obszar roboczy grupę Co typu Firma. 4. Wskaż przeniesiony element i z okna działań wybierz pozycję Pokaż hierarchię. Zapisz zmiany. Strona 16 z 36

17 Kategorie i listy W innych zakładkach modułu Administracja znajdują się narzędzia do wypełniania kategorii, list uporządkowanych i list odwołań. Kategorie pozwalają na klasyfikację procesu. Każda kategoria może mieć wiele podkategorii. Typ kategorii tworzy się w Menedżerze obiektów, a wypełnia zawartością w module Administracja. Ćwiczenie 9. Kategorie 1. Przejdź do zakładki Kategorie w module Administracja, a tam rozwiń folder Zarządzanie incydentami->kategoria. 2. Z okna działań wybierz Nowy element Kategoria. W nowym oknie wpisz w obowiązkowym polu Telefon. Zapisz zmiany. 3. Zaznacz nową kategorią i wybierz po raz kolejny Nowy element Kategoria. Tym razem nazwij ją Stacjonarny. 4. Zaznacz kategorię Telefon i dodaj kolejną podkategorię Przenośny. 5. Zaznacz kategorię Telefon i dodaj kolejną podkategorię VoIP. 6. W definicji kategorii można wskazać preferowaną grupę do obsługi tej kategorii. Wybierz grupę SG i zapisz zmiany. 7. Zauważ, że nie można usunąć kategorii z podkategoriami. 8. Przejdź do folderu Zarządzanie incydentami->kategoria i wybierz działanie Eksportuj do programu Excel. W pliku Excel dodaj nową kategorię Telefon->Skype i zapisz plik. 9. Przejdź do folderu Zarządzanie incydentami->kategoria i wybierz działanie Importuj kategorię. 10. W nowym oknie ustaw wersję Excela na Excel 2007 i wskaż zapisany plik. Przejdź dalej w kreatorze. Wybierz tabelę Kategoria$ i zakończ działanie kreatora. 11. Sprawdź efekt działania importu. W bardzo podobny sposób wypełnia się listy uporządkowane i odwołań. Różnią się tym, że lista uporządkowana ma przypisaną kolejność, a lista odwołań jest ustawiana alfabetycznie. Ćwiczenie 10. Listy 1. Przejdź do zakładki Listy uporządkowane w module Administracja, a tam rozwiń folder Zarządzanie incydentami->istotność. 2. Wybierz działanie Nowy element Istotność i w nowym oknie wpisz Krytyczny. Zapisz zmiany. Wskaż nowo dodany element. Wykorzystaj działania Przesuń w górę albo Przenieś na górę, aby ustawić go w odpowiedniej kolejności. Strona 17 z 36

18 3. Przejdź do zakładki Listy odwołań, a tam rozwiń folder Zarządzanie incydentami->źródło incydentu. Wykorzystaj działanie Nowy element Źródło incydentu i dodaj Nagios. Zwróć uwagę na ustawienie alfabetyczne wpisów. Zarządzanie poziomem świadczenia usług W zakładce Zarządzanie poziomem świadczenia usług modułu Administracja konfiguruje się kalendarze i umowy SLA dla organizacji. Podstawowym elementem umowy SLA jest wykorzystywany kalendarz, czyli godziny pracy (dostępność) grup wsparcia. Kalendarz jest wykorzystywany przy kalkulacji oczekiwanego poziomu odpowiedzi (czasu przeznaczonego na znalezienie rozwiązania przy incydentach). W ramach kalendarza ustala się godziny pracy każdego dnia tygodnia oraz wyjątki od tego schematu. W ciągu jednego dnia może być wiele zmian pracy. Można stworzyć dowolną liczbę kalendarzy. Domyślny kalendarz jest wykorzystywany przy obsłudze Incydentów, Problemów, Zmian i Zgłoszeń, które mają Poziom odpowiedzi bez przypisanego kalendarza. Ćwiczenie 11. Kalendarze 1. Przejdź do zakładki Zarządzanie poziomem świadczenia usług w module Administracja i wskaż folder Kalendarze. 2. Z listy działań wybierz Nowy kalendarz. W nowym oknie ustal jego tytuł i nazwę (Aquanet) oraz strefę czasową. Zapisz zmiany. 3. Wskaż utworzony kalendarz i zmień godziny pracy od 7:00 do od poniedziałku do piątku korzystając z działania Modyfikuj element Godziny wsparcia. W nowym oknie wskaż zmianę pracy, zmień godziny i kliknij przycisk Modyfikuj, a następnie OK. 4. Wskaż utworzony kalendarz i z listy działań wybierz Nowy dzień wolny od pracy. W nowym oknie nazwij święto (Wniebowzięcie NMP) oraz zdefiniuj dzień i godziny (15 sierpnia od północy do północy). 5. Wskaż utworzony kalendarz i wybierz działanie Ustaw jako domyślne. Zauważ zmianę ikony. Strona 18 z 36

19 Umowy SLA pozwalają zdefiniować zobowiązanie dostarczenia usługi użytkownikom w mierzalny sposób. Zazwyczaj ma to formę poziomu wsparcia, czyli maksymalnego czasu na reakcję oraz maksymalnego czasu na rozwiązania zgłoszenia. Innymi słowy, oczekuje się rozwiązania Incydentu w akceptowalnym czasie. Umowy SLA w LANDESK Service Desk dzielimy na trzy typy: Umowy na odpowiedź (pomiędzy grupą wsparcia a użytkownikiem końcowym lub klientem) Umowy dotyczące poziomu operacyjnego (pomiędzy grupami wsparcia) Kontrakty (pomiędzy grupą wsparcia a zewnętrzną firmą, np. dostawcą) W ramach umowy SLA określa się reguły umowy, które pozwalają dobrać Poziom reakcji w zależności od wybranych atrybutów (domyślnymi są Klient, Element konfiguracji oraz Kategoria). Poziomy reakcji określają oczekiwany rezultat, czas na to przeznaczony oraz zestaw eskalacji (kroków milowych, które pozwalają kontrolować wypełnienie poziomu reakcji). Można zdefiniować dowolną liczbę eskalacji przed i po naruszeniu poziomu reakcji. W każdej eskalacji określa się: Sposób aktywacji (np. osiągnięcie określonego stanu) Czas eskalacji Działania w ramach eskalacji (Zmień priorytet, Zmień kolor, Powiadomienia, Przypisz ponownie) Zakończenie eskalacji (np. osiągnięcie określonego stanu) Dobrym przykładem zarządzania poziomem świadczenia usług jest sytuacja wniosku o nowy komputer. Zostaje on przypisany przez pierwszą linię wsparcia do sprzętowej grupy wsparcia, która przypisuje zadanie do grupy zajmującej się zakupami. Kierowane jest zlecenia do Dostawcy, a gdy zostaje ono wypełnione, sprzętowa grupa wsparcia dostarcza sprzęt i zamyka wniosek. Każda z grup ma określony czas na wywiązanie się ze swojego zadania. 1 Umowa na odpowiedź z użytkownikiem (7 dni) 2 Eskalacja dostarczenia tymczasowego komputera (pół dnia) 3 OLA pomiędzy pierwszą linią wsparcia a sprzętową grupą wsparcia (5 dni) 4 OLA dla zakupów (3 dni) 5 Kontrakt z Dostawcą (2 dni) Strona 19 z 36

20 Struktura umów SLA składa się z reguł umowy, poziomów reakcji, atrybutów, eskalacji, poziomów reakcji oraz kalendarzy. Poziomy reakcji definiuje się oddzielnie dla każdego ze zdefiniowanych globalnych procesów, np. w obszarze Zarządzanie incydentami. Ćwiczenie 12. Poziomy reakcji i eskalacje 1. Przejdź do zakładki Zarządzanie poziomem świadczenia usług w module Administracja i wskaż folder Umowy->Zarządzanie incydentami->incydent->poziomy reakcji. 2. Z listy działań wybierz pozycję Nowy poziom reakcji. 3. W nowym oknie wpisz Priorytet 6 w Identyfikator i Nazwa, wybierz kalendarz Aquanet i ustaw 9600 minut na wykonanie. Zapisz zmiany. 4. Wskaż stworzony poziom reakcji i z listy działań wybierz Nowa eskalacja. 5. W nowym oknie wpisz Czas na rozwiązanie w Nazwa, 160 w Czas eskalacji, Otwarty w Stan aktywacji, Rozwiązane w Stan zakończenia oraz zaznacz opcję ponownego używania eskalacji. Strona 20 z 36

21 6. Kliknij przycisk Nowe. W nowym oknie wpisz 25 w % czasu eskalacji, zaznacz Zmień kolor i wybierz kolor zielony w polu Kolor. Kliknij OK. 7. Stwórz nowe działanie z danymi 50 w % czasu eskalacji i ustaw zmianę koloru na żółty. 8. Stwórz nową eskalację dla 75%, zmień kolor na pomarańczowy i zaznacz pole Zmień priorytet, a w pole Przyrost wpisz Stwórz nową eskalację dla 100%, zaznacz Czy jest naruszenie?, zmień kolor na czerwony, ustaw pole Powiadomienia, w polu Temat wpisz Naruszenie incydentu nr {Id}, w polu Treść wpisz dodatkowe informacje korzystając z symboli zastępczych z prawej. 10. Z listy odbiorców wybierz Dysponent, kliknij przycisk Dodaj, potem wybierz Użytkownik, w polu z prawej kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz z listy Typ wartości. W nowym oknie wybierz menedżera użytkownika i kliknij przycisk Dodaj, a potem OK. 11. Zapisz eskalację klikając OK. Strona 21 z 36

22 12. Wskaż stworzony poziom reakcji Priorytet 6 i wybierz z listy działań pozycję Kopiuj element Poziom reakcji. Nazwij go Priorytet 7, a Czas wykonania ustaw na Zapisz zmiany. W eskalacji zmień czas na 320 i kliknij OK. Umowy na odpowiedź można ustawić dla procesów, a Umowy dotyczące poziomu operacyjnego i Kontrakty dla przypisań. Aby uruchomić daną umowę SLA w procesie, trzeba ustalić atrybuty wariantów (można je dobierać ze wszystkich atrybutów pojawiających się na oknie). Ćwiczenie 13. Atrybuty wariantów 1. Przejdź do zakładki Zarządzanie poziomem świadczenia usług w module Administracja i wskaż folder Umowy->Zarządzanie incydentami->incydent->umowy na odpowiedź. 2. Z listy działań wybierz Zarządzaj atrybutami wariantów. 3. W nowym oknie z lewej listy wybierz Pilność incydentu, Wpływ oraz Źródło incydentu. Kliknij OK. Umowy na odpowiedź są ustalane pomiędzy grupą wsparcia a użytkownikami końcowymi lub klientami. Uruchamiane są, gdy określone wartości są wybrane w oknie zgłoszenia, np. Incydentu. Ćwiczenie 14. Umowy na odpowiedź 1. Przejdź do zakładki Zarządzanie poziomem świadczenia usług w module Administracja i wskaż folder Umowy->Zarządzanie incydentami->incydent->umowy na odpowiedź. 2. Wybierz Nowa umowa na odpowiedź z listy działań. 3. W nowym oknie wpisz nazwę Aquanet IT. Zapisz zmiany. 4. Wskaż stworzoną umowę i z listy działań wybierz Zarządzaj grupami. 5. W nowym oknie wybierz grupę Cu, przenieś do drugiej listy i kliknij OK. 6. Wskaż stworzoną umowę i z listy działań wybierz Zarządzaj regułami. 7. Z listy działań wybierz pozycję Nowa reguła. 8. W nowym oknie pojawiły się atrybuty wariantów. Ustaw Kategoria na Sprzęt, Źródło incydentu na Self Service, a Poziom reakcji na Priorytet 6. Kliknij OK. 9. Dodaj nową regułę, w której wstaw Kategoria na Oprogramowanie, Źródło incydentu na Telefon, a Poziom reakcji na Priorytet 7. Kliknij OK. 10. Dodaj dwie reguły, w których ustaw tylko Poziom reakcji na Priorytet 4 i Priorytet Zaloguj się do Web Desk i otwórz okno rejestracji incydentu. Wybierz użytkownika A i ustawiaj pole Kategoria i Źródło incydentu, aby zmieniać Priorytet. Strona 22 z 36

23 Połączenia danych i Import danych Moduł Połączenia danych pozwala na zestawienie połączeń do zewnętrznych źródeł danych. Dzięki temu można importować dane do LANDESK Service Desk. Import danych składa się z czterech etapów: Przygotowanie obiektu biznesowego, który będzie przechowywał dane Zestawienie połączenia pomiędzy istniejącym źródłem danych a LANDESK Service Desk Przypisanie atrybutów z zewnętrznego źródła na atrybuty dostępne w obiekcie biznesowym Wykonanie importu danych Połączenia można realizować z różnymi predefiniowanymi źródłami danych: LANDESK Management Suite (LDMS) Active Directory edirectory LDAP Asset Lifecycle Manager (ALM) LDMS WebService ale również z ogólnymi źródłami danych: MS Access MS Excel MS SQL Server Oracle Połączenie staje się nowym modułem, a tworzony typ połączenia jest zewnętrznym obiektem biznesowym, posiadającym zestaw atrybutów. Na końcu określa się, jakie zewnętrzne atrybuty będzie się wykorzystywało. Ćwiczenie 15. Połączenia danych 1. Otwórz moduł Połączenia danych z grupy skrótów Administracja. 2. Wybierz folder Łączniki->Ogólne źródło danych. 3. Z listy działań wybierz Nowe połączenie. 4. Zmień nazwę połączenia na Excel. W polu Dostawca wybierz Excel 07, a jako źródło danych wybierz plik Excel.xls (stwórz prosty arkusz, w którym będzie kilka kolumn z danymi, np. Nazwa komputera, Adres IP, Producent). 5. Z listy działań wybierz Test połączenia i sprawdź poprawność ustawień. Zapisz zmiany. 6. Wskaż połączenie danych Excel i wybierz z listy działań Nowy typ połączenia. 7. Zmień nazwę na Komputery i w polu Nazwa tabeli wybierz tabelę Arkusz1$. Strona 23 z 36

24 8. W polu Dostępne atrybuty wybierz wszystkie trzy atrybuty, ustaw wartość ostatniej kolumny na True dla atrybutu Nazwa komputera, a potem kliknij OK. 9. W polu Klucz podstawowy wybierz atrybut Nazwa komputera. 10. Zapisz zmiany. Jeśli pojawi się komunikat o problemach z dostępem, ustaw pełne uprawnienia dostępu do pliku dla wszystkich. 11. Sprawdź w Projektancie obiektów, że pojawił się tam nowy moduł o nazwie Excel i obiekcie biznesowym Komputery. Po utworzeniu połączenia danych import danych jest realizowany w module Import danych. Określa się tam harmonogram importu (np. codziennie o północy) oraz mapowanie atrybutów zewnętrznych na wewnętrzne. Ćwiczenie 16. Import danych 1. Otwórz moduł Import danych z grupy skrótów Administracja. 2. Wskaż folder Zaplanowane importy i z listy działań wybierz Nowy zaplanowany import. 3. Zmień na nazwę Importuj komputery. Ustaw Wzorzec cyklu na Codziennie o Zapisz zmiany. 4. Wskaż nowy harmonogram i z listy działań wybierz Nowe mapowanie importu. 5. Zmień nazwę na Komputery. 6. Z lewej strony wybierz Excel i Komputery. Z prawej strony wybierz Zarządzanie konfiguracją i Stacja robocza. Strona 24 z 36

25 7. Przeciągnij atrybut Nazwa komputera na Tytuł, Adres IP na Adres IP, a Producent na Producent. 8. Z pierwszej listy po lewej strony pod oknem atrybutów wybierz pozycję Nowy. Utwórz zapytanie Komputery nie Lenovo, które odfiltruje wszystkie komputery, których producentem nie jest Lenovo (wybierz atrybuty Nazwa komputera i Producent, a w Kryteria ustaw Producent Nierówne Lenovo). 9. Wskaż obiekt Stacja robocza z prawej i kliknij na nim prawym klawiszem myszy. Z listy wybierz Ustaw docelowy atrybut klucza, w nowym oknie wybierz Tytuł i kliknij OK. Zauważ ikonę klucza przy nazwie atrybutu. 10. Z listy działań wybierz pozycję Wartości domyślne. W nowym oknie wpisz w pole Brama wartość i kliknij dwa razy OK. 11. Wybierz atrybut Tytuł z obiektu Stacja robocza i kliknij na nim prawym klawiszem myszy. Z listy wybierz pozycję Konwertuj wartości atrybutów. Zaznacz pole Usuń białe znaki i kliknij OK. 12. Pod listą atrybutów z prawej strony wskaż plik dziennika importu, np. Importkomp.txt. 13. Zapisz zmiany. 14. Wskaż mapowanie Komputery i z listy działań wybierz Testuj mapowanie importu. 15. Na liście rekordów do importu kliknij przycisk Rozpocznij import. 16. Potwierdź poprawne zakończenie importu. 17. Przejdź do grupy skrótów Zarządzanie konfiguracją i wybierz moduł Zarządzanie konfiguracją. Sprawdź pojawienie się zaimportowanych rekordów. Aby importy były uruchamiane według harmonogramu, musi być uruchomiona Usługa importowania danych. Strona 25 z 36

26 Poczta Moduł Poczta pozwala skonfigurować, jak LANDESK Service Desk będzie obsługiwał pocztę przychodzącą i wychodzącą. Poczta przychodząca to e otrzymywane przez system, który mogą automatycznie tworzyć, aktualizować i generować raportu stanu z takich procesów, jak Incydent, Problem czy Zmiana. Można wysyłać odpowiedź na takie wiadomości potwierdzające poprawną identyfikację. Poczta wychodząca to e, które system automatycznie wysyła w odpowiedzi na przychodzące e, potwierdzające ich poprawną identyfikację lub zawierające raporty stanu procesu. Dodatkowo są to wszystkie powiadomienia, które otrzymują odpowiednie osoby w ramach działającego procesu, czy to o przypisaniu czy eskalacji zgłoszenia. Aby poczta była wysyłana i odbierana, muszą działać odpowiednie usługi konfigurowane w Centrum konfiguracji. Na początku trzeba ustawić dane serwera poczty wychodzącej. Ćwiczenie 17. Serwer poczty wychodzącej 1. Przejdź do modułu Poczta w grupie skrótów Administracja. 2. Dwukrotnie kliknij pozycję Ustawienia serwera poczty wychodzącej. 3. Podaj tam nazwę lub adres IP serwera poczty . Jeśli potrzebne są dane użytkownika, należy umieścić je w kolejnych polach. 4. W polu Adres Od wskaż swój adres poczty elektronicznej, z którego użytkownicy będą otrzymywać e. Pole Adres Odpowiedz do pozwala określić adres, na który automatycznie będą kierowane odpowiedzi na otrzymane e. Również ustaw go na swój adres. 5. Ustaw ostatnie pole wyboru. Dostosuj pozostałe ustawienia do własnych preferencji. Można tam ustawić, czy każdy odbiorca ma otrzymać wiadomość indywidualnie oraz czy powinna ona być w formacie HTML. Zapisz zmiany. 6. Przetestuj działanie klikając przycisk u góry strony. Moduł Poczta może automatycznie tworzyć nowych użytkowników w systemie, jeśli nie wykryje nadawcy wiadomości. Ustawia się to w Przychodząca poczta ->ustawienia użytkownika. Określa się tam też wiadomość dla nadawców, jeśli nie będą dla nich tworzone konta. Strona 26 z 36

27 Każdy proces w systemie musi być powiązany z innym kontem pocztowym. Dzięki temu w zależności od tego, na jaką skrzynkę przyjdzie wiadomość, będą uruchamiane odpowiednie procesy. Ćwiczenie 18. Odwzorowania 1. Przejdź do modułu Poczta w grupie skrótów Administracja. 2. Przejdź do folderu Odwzorowania. 3. Z listy działań wybierz Nowe mapowanie. Zmień nazwę na Problem. 4. Z prawej strony wybierz Prosty problem. 5. Przenieś atrybuty z lewej strony na odpowiedniki z prawej (Temat na Tytuł, Treść na Opis, Temat na Notatki/Tytuł, Treść na Notatki/Tekst, Temat na Załączniki/Tytuł, Załącznik na Załączniki/Załącznik) zaznaczając opcję Mapuj tylko podczas tworzenia. 6. Zapisz zmiany. 7. Zaznacz Opis->Treść i z listy działań wybierz Oba. Zapisz zmiany. 8. Przejdź do folderu Skrzynki pocztowe. Z listy działań wybierz Nowa skrzynka pocztowa. 9. W nowym oknie w pole Tytuł wpisz Problem, ustaw Mapowanie na Problem. 10. W pozostałych polach ustaw serwer na jowisz.aquanet.pl, nazwę użytkownika i jego adres na i nazwę wyświetlaną na Problemy. 11. Zapisz zmiany i przetestuj działanie ikoną na górze. Moduł Poczta umożliwia również ustawianie treści odpowiedzi. Zmienia się je w folderze Ustawienia działania. Strona 27 z 36

28 Katalog usług Moduł Katalog usług pozwala na przygotowanie dla użytkowników końcowych usług, które będą mogli wnioskować z poziomu Self Service. Ponadto, można określić, które grupy lub role będą miały do nich dostęp. Katalog usług można rozszerzać poprzez współpracę z systemami automatyzującymi zadania, jak np. instalacja aplikacji za pomocą LANDESK Management Suite. W ramach procesu na podstawie wybranej usługi można tworzyć nowe elementy konfiguracji (EK) i użytkowników. Usługi są podzielone na: biznesowe (udostępniane użytkownikom końcowym i mogą składać z jednej lub więcej usług technicznych) techniczne (nie są prezentowane użytkownikom końcowym i opisują konkretne systemy IT) Przykładem usługi biznesowej jest Poczta elektroniczna, a usług technicznych serwer Exchange oraz rutery i przełączniki zapewniające dostęp do niego. Katalog usług jest hierarchiczną listą wszystkich usług, które są udostępniane użytkownikom końcowym. Mogą to być zarówno usługi biznesowe (podejście ITILowe), jak również konkretne aplikacje czy sprzęt. Aby administrator mógł korzystać z Katalogu usług, musi posiadać jedno z dwóch uprawnień z Komponenty konfiguracji->konfiguracja->katalog usług przypisane do grupy lub roli: Menedżer katalogu usług (ma dostęp do modułu Katalog usług) Administrator katalogu usług (ma dostęp do zapytań wykorzystywanych w module Katalog usług) Tworzenie katalogu usług można podzielić na kilka etapów (zakładki w narzędziu): Zawartość katalogu usług (pozwala określić Elementy Konfiguracji tworzące Katalog usług) Biznesowe lub techniczne (pozwala określić podział wybranych EK na biznesowe lub techniczne) Tryb żądania (pozwala określić, czy usługa jest żądana raz (subskrybowana) lub wiele razy) Pakiety (pozwala określić zestawy usług jako jedną) Hierarchia katalogu (pozwala określić strukturę wyświetlania pozycji katalogu) Publikowanie (pozwala określić, jakie grupy i role mają dostęp do usług) Ćwiczenie 19. Ręczne i automatyczne tworzenie katalogu usług 1. Przejdź do modułu Zarządzania konfiguracją z grupy skrótów Zarządzanie konfiguracją. 2. Przejdź do folderu Zarządzanie konfiguracją->element konfiguracji->usługa. 3. Z listy działań wybierz Nowy element konfiguracji. W nowym oknie w pole Tytuł usługi i Nazwa wpisz Kopia zapasowa, w polu Opis usługi wpisz Usługa do tworzenia kopii zapasowej urządzenia każdego dnia, a w polu Cykl życia żądania wybierz proces Ogólny wniosek o usługę. Zapisz zmiany. Strona 28 z 36

29 4. Przejdź do modułu Katalog usług z grupy skrótów Zarządzanie katalogiem i do zakładki Zawartość katalogu usług. 5. Dwie opcje u góry przełączają widok pomiędzy dostępnymi a wybranymi usługami. Kliknij prawym klawiszem myszy na zakładce Zawartość katalogu usług i wybierz Wybierz zapytanie. 6. Z listy wybierz zapytanie Wszystkie usługi i kliknij OK. 7. Zaznacz stworzoną wcześniej usługę i z listy działań wybierz Dodaj wybrane. Usługa została przeniesiona. 8. Przełącz się na drugą listę i sprawdź jej dostępność. 9. Przejdź do zakładki Biznesowe lub techniczne. Dwie opcje u góry przełączają widok pomiędzy biznesowymi i technicznymi usługami. Przejdź do tych technicznych. 10. Zaznacz usługę i z listy działań wybierz Ustaw wybrane jako usługi biznesowe. 11. Przejdź do zakładki Tryb żądania. Zaznacz usługę i wybierz z listy działań Ustaw wybrane jako dostępne tylko raz. 12. Przejdź do zakładki Hierarchia katalogu. Wybierz folder Kategoria hierarchii katalogów- >Usługi IT->Kopia bezpieczeństwa i zaznacz usługę Kopia zapasowa. Z listy działań wybierz Dodaj wybrane. 13. Przejdź do modułu Zarządzania konfiguracją z grupy skrótów Zarządzanie konfiguracją. 14. Przejdź do folderu Zarządzanie konfiguracją->element konfiguracji->usługa. 15. Z listy działań wybierz Nowy element konfiguracji. W nowym oknie w pole Tytuł usługi i Nazwa wpisz Odzyskiwanie, w polu Opis usługi wpisz Usługa do odzyskiwania urządzenia z kopii zapasowej, a w polu Cykl życia żądania wybierz proces Ogólny wniosek o usługę. 16. W sekcji Szczegóły katalogu usług w polu Hierarchia katalogów ustaw Usługi IT->Kopia bezpieczeństwa. Zaznacz Czy w katalogu usług i Usługa biznesowa. Zapisz zmiany. 17. Przejdź do modułu Katalog usług z grupy skrótów Zarządzanie katalogiem i do zakładki Zawartość katalogu usług. 18. Sprawdź dostępność usługi w poszczególnych zakładkach i poprawność konfiguracji. Katalog usług można także zaimportować. Ćwiczenie 20. Import do katalogu usług 1. Przygotuj plik Excel z kilkoma programami, stwórz połączenie danych i typ połączenia danych podobnie jak w Ćwiczeniu 15. Strona 29 z 36

30 2. Utwórz import danych, jak w Ćwiczeniu 16, ale tym razem jako docelowy obiekt biznesowy wybierz Zarządzanie zasobami->usługa. W Wartości domyślne ustaw proces Żądanie oprogramowania. 3. Z listy działań wybierz Testuj mapowanie importu. Sprawdź poprawność importu w module Katalog usług. Z kilku programów można zrobić pakiet. Ćwiczenie 21. Pakiety 1. Przejdź do modułu Katalog usług z grupy skrótów Zarządzanie katalogiem i do zakładki Zawartość katalogu usług. Strona 30 z 36

31 2. Przejdź do zakładki Pakiety. Wybierz folder Pakiety i z listy działań wybierz Nowy pakunek. 3. W pole Pakunek i Nazwa wpisz Przeglądarki webowe, a w polu Hierarchia katalogów ustaw Żądania->Żądanie oprogramowania. W polu Cykl życia żądania ustaw Żądanie pakunku. Kliknij OK. Pakunek nie jest jeszcze w pełni skonfigurowany, więc ma ikonę ostrzeżenia. 4. W zakładce Zawartość katalogu usług dodaj pakunek do katalogu. 5. W następnej zakładce ustaw pakunek jako biznesowy. 6. Przejdź do zakładki Pakiety i z listy działań wybierz Odśwież drzewo. 7. Zaznacz pakunek, a potem zaimportowane programy i z listy działań wybierz Dodaj wybrane. Stworzone usługi trzeba opublikować, a dodatkowo w Self Service zapewnić dostęp do katalogu usług. Ćwiczenie 22. Publikowanie katalogu usług 1. Przejdź do modułu Katalog usług z grupy skrótów Zarządzanie katalogiem. 2. Przejdź do zakładki Publikowanie i podzakładki Grupy. 3. W folderze Klient zaznacz grupę Cu, a z listy działań wybierz Publikuj. 4. W nowym oknie zaznacz w hierarchii te katalogi, w których zostały umieszczone usługi i kliknij OK. 5. W podobny sposób można publikować do roli w podzakładce Role. 6. W podzakładce Usługi można publikować z kolei do grup i do roli. Strona 31 z 36

32 Aby katalog usług działał poprawnie, muszą być uruchomione dwie usługi: Usługa w tle oraz Silnik zarządzania wiedzą. Przebudowanie bazy katalogu usług jest realizowane poprzez kliknięcie prawym klawiszem myszy na zakładce Publikowanie i wybranie Odbuduj indeks wyszukiwania katalogu. Ćwiczenie 23. Katalog usług w Self Service 1. Opublikuj skrót do Katalog usług i Wsparcie dla mnie do użycia w Self Service dla roli GośćSelfService korzystając z Menedżera skrótów. 2. Odbuduj indeks katalogu usług. 3. Zaloguj się do Self Service jako sa. 4. Kliknij Wsparcie dla mnie i z prawego górnego rogu wybierz działanie Ustaw tę tablicę jako systemową stronę główną. 5. Zaloguj się do Self Service jako użytkownik A. 6. Zapoznaj się z katalogiem usług. Forma wyświetlania jest do zmiany w Projektancie obiektów w obiekcie Element konfiguracji i jego szablonach raportów. 7. Zleć żądanie na usługę, aplikację i pakunek. 8. Zatwierdź jedno z żądań i zobacz pojawienie się na liście zasubskrybowanych usług. 9. Zaloguj się do Web Desk jako sa i w Preferencje systemowe aktywuj koszyk opcją Włącz koszyk. 10. Zaloguj się ponownie do Self Service jako użytkownik A. 11. Dodaj dwie aplikacje do koszyka i zarejestruj zawartość koszyka. Strona 32 z 36

33 Zarządzanie bazą wiedzy Zarządzanie bazą wiedzy polega na tworzeniu, przechwytywaniu, przechowywaniu, współdzieleniu, stosowaniu i ponownym wykorzystywaniu wiedzy. Wiedza w LANDESK Service Desk jest przechowywana w trzech miejscach: Artykuły Dane zgromadzone w Service Desk Dokumenty Podstawowym zastosowaniem wiedzy jest pomoc analitykom w rozwiązywaniu zgłoszeń albo alternatywa dla użytkowników końcowych lub klientów w stosunku do normalnej rejestracji zgłoszenia. Artykuły pozwalają na usystematyzowanie wiedzy poprzez przeprowadzanie ich przez proces akceptacji zawartych w nich danych. Podlegają one wygasaniu i ponownemu wykorzystywaniu. Ćwiczenie 24. Artykuły 1. Zaloguj się do Web Desk jako sa. 2. Dodaj skrót Dodaj artykuł do procesu Zarządzanie wiedzą->artykuł->podstawowy artykuł. 3. Uruchom proces i w nowym oknie uzupełnij wyświetlone pola. Zapisz dane. 4. Wykonaj działanie Prześlij. 5. Dodaj drugi artykuł. Wykonaj operację Dodaj załącznik. W nowym oknie dodaj załącznik i kliknij Zapisz i zamknij, a potem wykonaj działanie Prześlij. 6. Stwórz trzeci artykuł w podobny sposób. 7. Utwórz nowy incydent i przy rozwiązywaniu zaznacz opcję tworzenia artykułu. 8. Stwórz zapytanie o wszystkie artykuły w systemie. Wykorzystaj atrybuty Tytuł, Opis, Data utworzenia, Stan Tytuł, Data wygaśnięcia, Utworzone przez Tytuł). 9. Wykonaj utworzone zapytanie. Z listy wybierz pierwszy artykuł i wykonaj działanie Zatwierdź. 10. Wykonaj utworzone zapytanie. Z listy wybierz drugi artykuł i wykonaj działanie Odrzuć. 11. Stwórz nowe zapytanie Artykuły wg stanu i uwzględnij atrybuty Numer referencyjny, Utworzone przez Tytuł, Data utworzenia, Tytuł, Data wygaśnięcia oraz Stan - Tytuł. Strona 33 z 36

34 12. Uruchom zapytanie i kliknij prawym klawiszem myszy na kolumnie Stan Tytuł, a potem wybierz Grupuj malejąco. Kliknij prawym klawiszem myszy na zapytaniu i z listy wybierz Zastąp ten skrót bieżącą stroną. 13. W Konsoli uruchom Projektant zapytań i raportów z grupy skrótów Projektanci. Stwórz podobne zapytanie o nazwie Artykuły do zatwierdzenia, ale bez grupowania. W sekcji Kryteria podaj Stan->Tytuł Równe Przesłane. Zapisz zmiany. 14. Wróć do Web Desk i dodaj do skrótów zapytanie bazujące na tym właśnie stworzonym o nazwie Artykuły do zatwierdzenia. 15. Utwórz w dowolny sposób zapytanie Artykuły wygasające w 30 dni. Jako kryterium podaj Data wygaśnięcia W następnym 30 Dni. 16. Stwórz nową grupę skrótów o nazwie Wiedza. 17. Z listy działań po kliknięciu na wolnym obszarze nowej grupy wybierz Dodaj skrót do tablicy wskaźników. Nazwij ją Zarządzanie bazą wiedzy. 18. Dodaj nowy gadżet do zapytania o nazwie Artykuły do zatwierdzenia z tym samym zapytaniem. Ukryj filtry. 19. Dodaj nową kolumnę i podziel ekran na pół. 20. Dodaj nowy gadżet z tym samym zapytaniem, ale nazwij go Wszystkie artykuły. Usuń filtr. Pogrupuj wg stanu. Z listy działań dla zapytania wybierz Wyświetl w postaci wykresu kołowego. 21. Stwórz i dodaj inne zapytania według własnego uznania. Administracja bazą wiedzy jest realizowana w Konsoli. Zakres przeszukiwania danych zgromadzonych w Service Desk ustala się w Projektancie obiektów ustawiając we właściwościach obiektów biznesowych i atrybutów czy trafiają one do bazy wiedzy. Domyślnie przeszukiwane są m.in. Incydenty i Artykuły. Aby nowa wiedza znalazła się w bazie wiedzy i mogła być wyszukana, trzeba ja odbudować. Ćwiczenie 25. Odbudowanie bazy wiedzy 1. Przejdź do modułu Administracja zarządzania wiedzą w grupie skrótów Administracja. 2. Przejdź do trzeciej zakładki na dole Ustawienia wiedzy. 3. Z listy działań wybierz Odbuduj wiedzę. Można tutaj także odbudować Katalog usług. 4. Wiedza może być odbudowywana cyklicznie automatycznie i tutaj można to ustawić. Strona 34 z 36

35 5. Podwójnie kliknij sekcję Pozycje kolejki, gdzie można sprawdzić status zadania odbudowania wiedzy. Jeśli zadania w kolejce nie są realizowane, trzeba upewnić się, że usługi powiązane z wiedzą są uruchomione. 6. Podwójnie kliknij na najnowszej pozycji w kolejce, aby zobaczyć liczbę wpisów z różnych modułów. Wyszukiwanie bazy wiedzy można przeprowadzać zarówno przy pomocy dedykowanego narzędzia w Konsoli, jak również poprzez wyszukiwanie w tle podczas pracy z systemem. Ćwiczenie 26. Wyszukiwanie wiedzy 1. Przejdź do modułu Wyszukiwanie zarządzania wiedzą w grupie skrótów Administracja. 2. Wpisz w pole wyszukiwanie słowo Word, a potem kliknij ikonę szukania. Lista znalezionych elementów otworzy się w obszarze roboczym. 3. Stwórz kilka dodatkowych artykułów lub incydentów z kilkoma wybranymi słowami kluczowymi. Artykuły muszą być w stanie Zatwierdzone, aby było odnalezione. Na koniec odbuduj bazę wiedzy. 4. Wpisz słowo kluczowe, wyszukaj je, a następnie zaznacz opcję Szukaj w wynikach. Wpisz inne słowo kluczowe, które występuje w wynikach i sprawdź zawężenie listy. 5. Zaznacz opcję Szukaj tylko w klasyfikacjach, która podzieli wiedzę na poszczególne moduły. Sprawdź, co znajduje się w poszczególnych sekcjach podwójnie klikając na nią. 6. Zaloguj się do Web Desk jako sa. 7. Wpisz słowo Word w pole Szukaj na samej górze i kliknij ikonę szukania lub wciśnij Enter. Sprawdź listę wyników. 8. Otwórz Nowy incydent i w polu Szczegóły wpisz Word, a następnie przejdź do innego pola. Kliknij na dymek z wynikami. Sprawdź listę wyników. Strona 35 z 36

SZYBKI START Workbox v 3.1.0.3269

SZYBKI START Workbox v 3.1.0.3269 Datapolis.com, ul Wiktorska 63, 02-587 Warszawa tel. (+48 22) 398-37-53; fax. (+ 48 22) 398-37-93, office@datapolis.com SZYBKI START Workbox v 3.1.0.3269 Ostatnia aktualizacja: 21 października 2013 Dziękujemy

Bardziej szczegółowo

SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294

SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294 Datapolis.com, ul Wiktorska 63, 02-587 Warszawa tel. (+48 22) 398-37-53; fax. (+ 48 22) 398-37-93, office@datapolis.com SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294 Ostatnia aktualizacja: 10 czerwca

Bardziej szczegółowo

SZYBKI START Workbox v 2.3.20.1500

SZYBKI START Workbox v 2.3.20.1500 Datapolis.com, ul Wiktorska 63, 02-587 Warszawa tel. (+48 22) 398-37-53; fax. (+ 48 22) 398-37-93, office@datapolis.com SZYBKI START Workbox v 2.3.20.1500 Ostatnia aktualizacja: 19 sierpnia 2014 Dziękujemy

Bardziej szczegółowo

Podręcznik WebIssues. Wersja 1.1-beta1. Michał Męciński

Podręcznik WebIssues. Wersja 1.1-beta1. Michał Męciński Wersja 1.1-beta1 Michał Męciński : Wersja 1.1-beta1 Michał Męciński Copyright 2007-2013 Zespół WebIssues Udziela się zezwolenia na kopiowanie, rozpowszechnianie i modyfikację tego dokumentu zgodnie z zasadami

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 2 / 42 www.belisama4crm.pl. Strona Spis treści. Strona

Spis treści. 2 / 42 www.belisama4crm.pl. Strona Spis treści. Strona Spis treści. Strona Strona Spis treści 1. Instalacja 1.1 Wersja serwerowa 1.2. Wersja sieciowa 2. Informacje dodatkowe 3. Panel administracyjny 3.1. użytkownicy, grupy uprawnień, działy 3.2. dane firmy,

Bardziej szczegółowo

ESET Remote Administrator. Przewodnik po instalacji i podręcznik użytkownika

ESET Remote Administrator. Przewodnik po instalacji i podręcznik użytkownika ESET Remote Administrator Przewodnik po instalacji i podręcznik użytkownika spis treści 1. Wprowadzenie...4 1.1 Architektura programu... 4 1.1.1 Serwer ERA (ERAS)...4 1.1.2 Konsola ERA (ERAC)...4 2. Instalacja

Bardziej szczegółowo

Kaspersky Security Center 9.0

Kaspersky Security Center 9.0 Kaspersky Security Center 9.0 PODRĘCZNIK ADMINISTRATORA WERSJA APLIKACJI: 9. 0 Drogi Użytkowniku, dziękujemy za wybranie naszego produktu. Mamy nadzieję, że ten podręcznik będzie pomocny podczas pracy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika programu Asystent CRM 2014. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk

Instrukcja użytkownika programu Asystent CRM 2014. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Instrukcja użytkownika programu Asystent CRM 2014 Autorzy: omasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Spis treści 1 WSĘP 3 2 Asystent CRM 5 3 Instalacja 6 4 Pierwsze uruchomienie 8 4.1 Kreator pierwszego

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 2 / 37 www.belisama4crm.pl. Strona Spis treści. Strona

Spis treści. 2 / 37 www.belisama4crm.pl. Strona Spis treści. Strona www.belisama4crm.pl Spis treści. Strona Strona Spis treści 1. Instalacja 1.1 Wersja serwerowa 1.2. Wersja sieciowa 2. Informacje dodatkowe 3. Panel administracyjny 3.1. użytkownicy, grupy uprawnień, działy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika programu Asystent CRM 2012. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk

Instrukcja użytkownika programu Asystent CRM 2012. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Instrukcja użytkownika programu Asystent CRM 2012 Autorzy: omasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Spis treści 1 WSĘP 3 2 Asystent CRM 5 3 Instalacja 6 4 Pierwsze uruchomienie 8 4.1 Kreator pierwszego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi panelu SYSTEMU ZARZĄDZANIA TREŚCIĄ dla użytkowników końcowych

Instrukcja obsługi panelu SYSTEMU ZARZĄDZANIA TREŚCIĄ dla użytkowników końcowych Instrukcja obsługi panelu SYSTEMU ZARZĄDZANIA TREŚCIĄ dla użytkowników końcowych Autor: Piotr Krawczyk Wersja dokumentu: 1.3 Data ostatniej modyfikacji: 2013-10-22 Spis treści 1 Wstęp...3 2 Panel administracyjny...3

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika wersja 1.01

Podręcznik użytkownika wersja 1.01 earchiwista Podręcznik użytkownika wersja 1.01 Metryka Projekt Wykonawca Produkt Opis Autorzy earchiwista SKG S.A. Podręcznik użytkownika Dokument zawiera instrukcję użytkowania programu earchiwista, służącego

Bardziej szczegółowo

BackupExpert backup i synchronizacja w jednej aplikacji. Instrukcja użytkownika

BackupExpert backup i synchronizacja w jednej aplikacji. Instrukcja użytkownika BackupExpert backup i synchronizacja w jednej aplikacji. Instrukcja użytkownika 14.02.2014 SPIS TREŚCI Spis treści... 2 Wstęp... 4 Symbole stosowane w instrukcji... 4 Czym jest backup danych?... 4 Aplikacja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika programu Asystent Baza Danych 2012. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk

Instrukcja użytkownika programu Asystent Baza Danych 2012. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Instrukcja użytkownika programu Asystent Baza Danych 2012 Autorzy: omasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Spis treści 1 WSĘP 3 2 Asystent Baza Danych 5 3 Instalacja 6 4 Pierwsze uruchomienie 8

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Client_Mozy. Wersja 2.2.

Instrukcja obsługi Client_Mozy. Wersja 2.2. Instrukcja obsługi Client_Mozy Wersja 2.2. Spis treści Wstęp... 1 1. Program Clinet_Mozy informacje ogólne... 2 2. Co nowego?... 3 3. Instalowanie programu Client_Mozy... 5 I. Pobieranie klienta Client_Mozy...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja administratora Systemu SJO BeSTi@

Instrukcja administratora Systemu SJO BeSTi@ System powstał w ramach projektu Transition Facility 2006/018-180.01.04 System zarządzania budżetami jednostek samorządu terytorialnego sprawozdawczość jednostek organizacyjnych Strona 2 z SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

GravityZone PRZEWODNIK ADMINISTRATORA

GravityZone PRZEWODNIK ADMINISTRATORA GravityZone PRZEWODNIK ADMINISTRATORA Bitdefender GravityZone Przewodnik administratora Data publikacji 2015.08.20 Copyright 2015 Bitdefender Uwagi prawne Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część tej publikacji

Bardziej szczegółowo

Kaspersky Security Center 10.0

Kaspersky Security Center 10.0 Kaspersky Security Center 10.0 PODRĘCZNIK ADMINISTRATORA W E R S J A A P L I K A C J I : 1 0. 0 Drogi Użytkowniku, dziękujemy za wybranie naszego produktu. Mamy nadzieję, że ten podręcznik będzie pomocny

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika programu Asystent Firma 2013. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk

Instrukcja użytkownika programu Asystent Firma 2013. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Instrukcja użytkownika programu Asystent Firma 2013 Autorzy: omasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Spis treści 1 WSĘP 3 2 Asystent Firma 5 3 Instalacja 6 4 Pierwsze uruchomienie 8 4.1 Kreator

Bardziej szczegółowo

Joanna Rau, Wiktor Zychla, Krzysztof Owczarek, Tomasz Zaleski, Krzysztof Biliński,

Joanna Rau, Wiktor Zychla, Krzysztof Owczarek, Tomasz Zaleski, Krzysztof Biliński, Producent: VULCAN sp. z o. o. ul. Wołowska 6 51-116 Wrocław tel. 71 375 15 00 e-mail: vulcan@vulcan.edu.pl www.vulcan.edu.pl Nad programem pracowali: Autor podręcznika: Redakcja: Projekt okładki: Joanna

Bardziej szczegółowo

BlackBerry Internet Service. administratora. Wersja: 4.5.1. Podręcznik

BlackBerry Internet Service. administratora. Wersja: 4.5.1. Podręcznik BlackBerry Internet Service Wersja: 4.5.1 Podręcznik administratora Opublikowano: 2014-01-16 SWD-20140116141228308 Spis treści 1 Rozpoczęcie pracy...6 Dostępność funkcji administracyjnych...6 Dostępność

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu Asystent Hotline

Instrukcja obsługi programu Asystent Hotline SoftVig Systemy Informatyczne Sp. z o.o. Instrukcja obsługi programu Asystent Hotline Ver. 3.5 2012-07-06 2 Instrukcja obsługi programu Asystent Hotline Zawartość 1 INSTALACJA PROGRAMU 3 1.1 WARUNKI KONIECZNE

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Automat 2

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Automat 2 TRX Krzysztof Kryński Cyfrowe rejestratory rozmów seria KSRC PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Automat 2 Wersja 1.7 Wrzesień 2013 Copyright TRX Dotyczy programu Automat 2 w wersji 2.2.x TRX ul. Garibaldiego

Bardziej szczegółowo

1. Podstawowe wiadomości... 9

1. Podstawowe wiadomości... 9 CRM v. 4.2.8 2 CRM - SPIS TREŚCI: 1. Podstawowe wiadomości... 9 1.1. Ekran... 9 1.1.1. Wygląd i elementy typowego formularza... 9 1.1.2. Pasek narzędziowy... 10 1.2. Podstawowe działania... 11 1.2.1. Klawisze

Bardziej szczegółowo

1. PRODysk... 5. 2. Rozpoczęcie przygody to takie proste!... 6. 2.1. Rejestracja nowego konta... 6. 2.1. Instalacja programu... 7

1. PRODysk... 5. 2. Rozpoczęcie przygody to takie proste!... 6. 2.1. Rejestracja nowego konta... 6. 2.1. Instalacja programu... 7 Wersja 1.0 ZAWARTOŚĆ 1. PRODysk... 5 2. Rozpoczęcie przygody to takie proste!... 6 2.1. Rejestracja nowego konta... 6 2.1. Instalacja programu... 7 2.1.1. Wymagania systemowe... 7 2.1.2. Przebieg instalacji...

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika G Data Business Podręcznik użytkownika Wszystkie prawa zastrzeżone. Oprogramowanie oraz pisemny materiał informacyjny chronione są prawami autorskimi. Dozwolone jest wykonanie jednej kopii bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA DODATKOWA

DOKUMENTACJA DODATKOWA Kaspersky Administration Kit 8.0 DOKUMENTACJA DODATKOWA W E R S J A P R O G R A M U : 8. 0 C R I T I C A L F I X 1 Drogi Użytkowniku, dziękujemy za wybranie naszego produktu. Mamy nadzieję, że ten podręcznik

Bardziej szczegółowo

BITDEFENDER SMALL OFFICE SECURITY

BITDEFENDER SMALL OFFICE SECURITY BITDEFENDER SMALL OFFICE SECURITY Przewodnik Partnerski Bitdefender Small Office Security Przewodnik Partnerski Data publikacji 2015.01.08 Copyright 2015 Bitdefender Uwagi prawne Wszelkie prawa zastrzeżone.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE RELACJAMI Z KLIENTAMI WF-CRM

ZARZĄDZANIE RELACJAMI Z KLIENTAMI WF-CRM ZARZĄDZANIE RELACJAMI Z KLIENTAMI WF-CRM WARSZAWA 2009 1 Spis Treści ROZDZIAŁ 1 WSTĘP... 6 O MARCE ASSECO WAPRO... 6 KRÓTKO O HISTORII SYSTEMÓW CRM... 6 PO CO NAM SYSTEM CRM?... 7 O PROGRAMIE WF-CRM...

Bardziej szczegółowo

ESET FILESECURITY DLA MICROSOFT WINDOWS SERVER. Instrukcj a instalacj i i podręcznik użytkownika

ESET FILESECURITY DLA MICROSOFT WINDOWS SERVER. Instrukcj a instalacj i i podręcznik użytkownika ESET FILESECURITY DLA MICROSOFT WINDOWS SERVER Instrukcj a instalacj i i podręcznik użytkownika Microsoft Windows Server 2003 / 2003 R2 / 2008 / 2008 R2 / 2012 / 2012 R2 Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą

Bardziej szczegółowo