Zarz¹dzanie i Edukacja

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zarz¹dzanie i Edukacja"

Transkrypt

1 Zarz¹dzanie i Edukacja Zarządzanie przedsiębiorstwem Zarządzanie służbą zdrowia Edukacja społeczna NUMER 84 wrzesień październik 2012 ISSN X DWUMIESIÊCZNIK SZKO Y WY SZEJ IM. BOGDANA JAÑSKIEGO

2 Adres redakcji Dwumiesięcznik Zarządzanie i Edukacja ul. Elektronowa Warszawa tel./fax Redaktor naczelny Prof. dr hab. Kazimierz Korab Rada naukowa dwumiesięcznika Zarządzanie i Edukacja Mirosława Czerny, Jerzy Donarski, Janusz Gudowski, Krystyna Lubomirska, Zbigniew Matkowski, Jacek Nowak, Marek Pawlak, Wojciech Sroczyński Sekretarz redakcji Anna Janus Korekta Anna Janus Wszystkie artykuły są recenzowane Recenzenci prof. dr hab. Jerzy Donarski dr Małgorzata Stawicka dr hab. Łukasz Popławski Redakcja zastrzega sobie prawo dokonywania w publikowanych tekstach skrótów i zmian ISSN X wersja referencyjna czasopisma: papierowa numer dostępny w wersji elektronicznej na stronie: Skład, druk i oprawa: Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna Adam

3

4

5 Spis treœci I. Zarządzanie przedsiębiorstwem Julianna Bartosewicz Management of an enterprise in a changeable environment from a system perspective/zarządzanie przedsiębiorstwem w warunkach zmiennego otoczenia w ujęciu systemowym... 7 Julianna Bartosewicz An educational approach to management of an enterprise/ Edukacyjne podejście do zarządzania przedsiębiorstwem Sabina Bartosewicz System podejmowania decyzji we współczesnym przedsiębiorstwie Sławomir Bartosiewicz Ocena konkurencyjności centrów logistycznych w Polsce metodą wielokryterialnej analizy porównawczej Bellingera 85 Tomasz Kochański Zmiany organizacyjne w przedsiębiorstwie Rafał Then Transport publiczny jako element polityki zrównoważonego rozwoju II. Zarządzanie służbą zdrowia Krystyna Kimak Sylwetka współczesnej pielęgniarki a dewiza Uczelni prawda, dobro, skuteczność Sławomir Stawicki Zarządzanie bezpieczeństwem informacji w placówkach ochrony zdrowia

6 Spis treœci Cezary Tomasz Szyjko Ochrona danych osobowych w świetle nowelizacji ustawy refundacyjnej III. Edukacja społeczna Rafał Pieja Europa Jana Pawła II czy Europa elit politycznych Paweł Bogumił Sobuś Działalność polityczna jako chrześcijański obowiązek. Jana Pawła II wizja polityki Marcin A. Stradowski Perspektywy dla Unii Europejskiej Noty o Autorach

7 R O Z P R A W Y I A R T Y K U Ł Y Julianna Bartosewicz MANAGEMENT OF AN ENTERPRISE IN A CHANGEABLE ENVIRONMENT FROM A SYSTEM PERSPECTIVE ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM W WARUNKACH ZMIENNEGO OTOCZENIA W UJĘCIU SYSTEMOWYM Streszczenie W opracowaniu przedstawiono problematykę zarządzania przedsiębiorstwem w jego zmiennym otoczeniu. Uwzględniono zależność między procesem zarządzania przedsiębiorstwem a wewnętrznym i zewnętrznym jego otoczeniem (rys. 1). Firma, taktowana jak system otwarty, była inspiracją do propozycji nowatorskiego podejścia do zmian w otoczeniu poprzez uwzględnianie wytypowanych podsystemów w systemie zarządzania firmą (rys. 2). Propozycja rozwiązania problemu badawczego może przyczynić się do sprawniejszego zarządzania przedsiębiorstwem oraz profesjonalnej współpracy z otoczeniem, w kierunku poprawy sposobów jego działania oraz zachowania zrównoważonego rozwoju. SUMMARY The problem of enterprise s management in its changeable environment was introduced in the study. Interrelationship between the firm s management process and internal with an external environment was considered (fig. 1). An enterprise, treated as an

8 8 ZARZĄDZANIE I EDUKACJA nr 84/2012 wrzesień październik open system, was an inspiration for the proposal of an innovative approach to changes in environment with the use of subsystems of the firm s management system and components of environment (fig. 2). The proposition of research problem solution can contribute to more efficient management of an enterprise. It also can guarantee a professional cooperation with an enterprises environment so that to improve methods of its activities and support a sustainable development. Słowa klucze: przedsiębiorstwo, zarządzanie przedsiębiorstwem, otoczenie wewnętrzne przedsiębiorstwa, otoczenie zewnętrzne przedsiębiorstwa, dynamika otoczenia firmy, system otwarty, podsystem systemu zarządzania przedsiębiorstwem Key words: enterprise, management of enterprise, internal environment of enterprise, external environment of enterprise, dynamic of enterprise s environment, an open system, subsystem of a system of firm s management. INTRODUCTION The central motive of the article determines the management of enterprise process in the aspect of its environment. Essential is taking into consideration changeability, turbulence and dynamics of the present firm s environment in the modern world. The author decided to research on a possibilities scale of professional approach to firm s environment, with division into internal as well as an external environment, also the general acceptance of continuous changes. Ability to adopt the management process to changes, and their acceptance are essential with the aim of a firm s development, also the connection with all elements of environment, that can compete, for a better position on the market, as well as improve a level of enterprise s function. The proposal of the approach to management of a firm, as an open system, was introduced in the article, with regard to subsystems, such as aims and value, structure, technical-technological, ecological, psychosocial. They can cooperate

9 Julianna Bartosewicz managment of an enterprise... 9 with both kinds of environment on a global scale, so that to improve methods of its function, and to support a sustainable development. The theoretical approach to firm s environment was described in the first part of the study, that is the basic of notions like internal and an external environment with their components. The second part of the article introduces the practical meaning of a firm s environment by presentation of the macro- and micro-environment examples. The third part of the study contains exact interrelationship between the process of a firm s management, and internal with an external environment. The proposal of the approach to management of a firm in a changeable environment from a system perspective, with taking into consideration the singled out subsystems of environment was also presented. The author made an attempt to prove of the research hypothesis, that is a modern enterprise can not correctly function without consider changes in environment from a system perspective. The professional management of an enterprise, in the direction of change in approach to environment, and improvement in ways of firm s function, also support a sustainable development, determines the most important duties of every firm. THEORETICAL APPROACH TO ENVIRONMENT OF AN ENTERPRISE A modern enterprise can not function without taking into consideration environment which determines its integral part. Role of an enterprise is complicated and unstable, due to changing unceasingly environment. The competent approach to realization of a firm plan in untypical conditions is essential. Environment of an enterprises is various for every kind of firm that have their own unique to themselves, characteristic of an individual firm. Kind of enterprise s environment depends on firm s closeness and independence or vice versa that is farther and dependence. Environment of an enterprise, according to Nasierowski, is composed of an internal environment (closer, dependent) and an ex-

10 10 ZARZĄDZANIE I EDUKACJA nr 84/2012 wrzesień październik ternal one (further, independent). An internal firm s environment is a result of decisions undertaken by an organization, it gives in to control processes in the limited range. An external enterprise s environment determines its elements, on which a firm does not have a direct influence. An internal environment of an enterprise is composed of the following elements: social factors (trade unions, economic government, attitudes of society to a firm and their expectations from an enterprise); suppliers of materials, semi-manufactured articles, technical equipment, credits, services, information; consumers of products, services; competitors in different organizations satisfying similar needs or having similar demand for services/benefits from environment; institutions, that influence on enterprise directly (the tax offices, local administrative authorities, and the like, also determines by them limitations, norms, conditions); state and self-governmental institutions; local institutions; banks; the local market of work (surfeit, abundance or shortage of the workforce on necessary qualifications); trade unions; technical-technological factors that influence on an enterprise directly (technołogical progress in determined fields of activity, modernization of products/services 1. An external environment of an enterprise is composed of the following elements: social environment s factors (demography/structure of society, the pace of population growth, education, the level of general and professional education, system of education and supplementing education, sociological aspect, social mobility, resourcefulness); cultural environment s factors; 1 Bielski M., Podstawy teorii organizacji i zarządzania, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2002, p. 78.

11 Julianna Bartosewicz managment of an enterprise demographical environment s factors; technical-technological environment s factors (products of technique, machines, devices, a technical infrastructure, a technical and a technological knowledge, from which an enterprise can use, a level of technique and the pace of its development); political environment s factors (binding political system, the way of authority s exercise, degree of interference of political interference in various fields of a social life (economy, culture)); legal environment s factors (binding legal order, detail degree of legal norms, especially related to formation and function of an organization, system of settle of disputes legally); economic environment s factors (micro-economic model of economy (liberal, regulated), economic system (command economy or the market economy), the pace also the level of the economic growth of country, the monetarist also the fiscal politics, the economic politics, led by states organs and organs of a local authority). natural/ecological environment s factors (natural resources, climate, quality of soil, hydrological system, degree of destruction or contamination of a natural environment as a result of people activity); international environment s factors 2. PRACTICAL APPROACH TO ENVIRINMENT OF AN ENTERPRISE Macro-environment of an enterprise can exist as a firm s environment (general, further, dependent). An organization must deal with its environment that can be turbulent and uncertain, in order to achieve goals. These uncertainties, leaders of organizations devise strategies to divide labor by area of expertise, so that the most qualified employees are in appropriate roles. Firms also use technology to support an ongoing production of goods and services. En- 2 Ibidem, p. 78.

12 12 ZARZĄDZANIE I EDUKACJA nr 84/2012 wrzesień październik terprises can manage an external/general environment by its own reinforcement and control over other organizations 3. People play an important role in addressing firm s environment, that can control organizations and organizations can control people. More specifically, as people can create organizations, by determination of goals they can achieve, how firms should be structured, and what processes could be used in firms operations. But conversely, through their roles, processes and structural elements, organizations can control employees behaviour. All organizations operate in environment. According to Daft, environment is composed of all elements that exist outside the boundary of organization, and have potential to affect all part of a firm. A general environment, so-called macro-environment, includes elements that may not have the direct effect on day-to-day operations of an organization, but may influence indirectly on an organization. Macro-environment includes elements such as economy, technology, politics, social and cultural forces, and demography 4. According to Bialasiewicz, macro-environment is a set of conditions, treated in various ways by individual firms, in which enterprises work in their own regions 5. Macro-environment of a firm was presented by subsystems, such as social factors, cultural factors, demographic factors, the economy, political factors, legal factors, technical-technological factors, natural/ecological factors, international factors of environment for needs of this study. The economy, as a factor of enterprise s environment, is connected with economic dimension of macro-environment that determines general condition of the economic system, in which a firm function. The economic dimension of a firm s macro-environment determines a general situation of the economic system, where a firm works. Every enterprise is element of a nationwide economic system, de- 3 Pedersen P. M., Parks J.B., Quarterman J., Thibault L., Contemporary sport management, 4 th Edition, Human Kinetics, Windsor 2011, p Ibidem, p Białasiewicz M. (red.), Podstawy nauki o organizacji. Przedsiębiorstwo jako organizacja gospodarcza, PWE, Warszawa 2011, p. 82.

13 Julianna Bartosewicz managment of an enterprise pendent on development of a country in which it leads an economic activity 6. The position of the economy on the country (also in global point of view) determines long-term and operating an entrepreneur s decisions. Purchasing in the economy depends on the level of earnings, prices, savings, debts, accessibility to credits. Businessmen observe coefficients of a current and a future condition of the economy. Basic changing opinions of the current and the future economic growth, and the present and the future conditions of investing determines a rate of the real growth of Gross Domestic Product (GDP), the inflation rate, the interest rates, the level and the range of the monetary rate courses, the unemployment rate 7. The economic conditions affect the way in which an organization operates. How does inflation affect an organization? For example, are consumers buying an expensive sport equipment when the inflation rates are high? How do the interest rates affect an organization s ability to acquire the inputs necessary for a company of its products? 8. Politic and legal factors of a firm s environment also influence on an enterprise s function. Politics influence on the economy is a results of the political system in the country system, that determines a way of the authority s exercise, and the range of state control country economy. Unreliability is an environment s feature of an firm s function, on account of susceptibility to occurrence, that can disrupt the market rules. The aim of the state politics is effective aid of the market mechanisms, and disturbances prevention, such as lack of predictability of tendency development, instability of rules of function on the market, uneven access to the market. The results of the state function can give rise to competition, but they can also result in negative consequences, like enlargement of susceptibility of the economic subjects to risk, and unjustified groundless economically behaviour. Politics led on a government stage, by instruments of an 6 Ibidem, p. 82, Ibidem, p Pedersen P. M., Parks J.B., Quarterman J., Thibault L., op. cit., p. 76.

14 14 ZARZĄDZANIE I EDUKACJA nr 84/2012 wrzesień październik economic activity control, e.g. a duty import, quotas, licences regulating turnover with abroad, norms of safety, sanitary norms, ecological, qualitative norms, can limit an enterprise s access to the foreign markets, create or abolish the barrier in the flow of the goods/trade, payment, technology, transfer of profits or invest liberty, to force sources of supplies, to create requirements in the range of products, to limit advertising function, to influence on solutions of distribution. Political transformations, urgent changes of ruling cabinets determine changes of the direction of the economic politics running, that is deregulation of the financial and fiscal politics also reduction in credibility of the economy on the international arena (risk of enterprise function grows). An economic order requires the proper legal base. The law system, binding in each country, that regulates the most important aspects of an enterprise function from its beginning to finish. A correct legal environment is in resourceful initiatives enterprise s favour. Cohesion of existing legal norms is essential, due to legal articles contradiction causes various interpretations, that result in making inappropriate decisions by various organs, A stability of a legal order prevents uncertainty about an enterprise function, with adaptation to new orders, as a result of frequent changes of legal articles. Transparency of the legal system causes elimination of difficulties in comprehension of legal articles 9. The political climate is another element of a general environment. Example determines development of the North American Free Trade Agreement (NAFTA) between the Uunited States, Canada and Mexico in the 1990s has facilitated trade among three countries over the past two decades 10. The technical-technological factor of a firm s environment creates accessible methods of transformation enterprises resources into products and services. This kind of environment contains physical products of technique (machines, devices, infrastructure (roads, telephones), and knowledge resources from fields useful for individual organizations. The level of technique and technical knowled- 9 Białasiewicz M. (red.), op. cit., p Pedersen P. M., Parks J.B., Quarterman J., Thibault L., op. cit., p. 76.

15 Julianna Bartosewicz managment of an enterprise ge, that was achieved so far, and the pace of technical development are essential, also can decide additionally on a firm s success. According to A. Toffler, technique functions in a self-funded way, and inspires economic transformations, determines an essential condition of a country economic development. Modern technologies and accessible devices for enterprises on the market allow to raise quality produced goods or reduction of their production costs. Use of the computer technology in the economic activity support for an enterprise efficiency, and can increase a firm effectiveness function, due to speed up of management procedures, operating larger resources of information, possibility of a quick attainment to customers, also coming in with them in interactions enlarges. The quick pace of technical-technological progress determines source of essential challenges for a modern enterprise, in the range of enlarged demand on elements, such as financial resources, indispensable to purchase of new technologies or modern machine park, enlarged risk of research-developmental works, more and more difficult protection of own inventions, shortening of the cycle of products life. The progress in technology creates chances for enterprises and new sectors, also threat to existed sectors. The structure of a competition sector can change as a result of technological changes 11. Technology strongly effects on most organizations. For instance, how computers, software, and Internet can help an organization by enlist more consumers. more precisely of inventory, communicate with suppliers, and monitor purchasing patterns? How does technology help an organization develop by more and better products? 12. Social-cultural, together with demographic factors of a firm s environment, influence on every organization s conditions. Elements of a social-cultural enterprise dimension determines culture, education quality, demographic and sociological features of the community in which a firm function. The above-mentioned variable can shape preferences, predilection, and tastes of organizations, households or social groups. 11 Białasiewicz M. (red.), op. cit., p. 86, Pedersen P. M., Parks J.B., Quarterman J., Thibault L., op. cit., p. 76.

16 16 ZARZĄDZANIE I EDUKACJA nr 84/2012 wrzesień październik They co-decide on establishment ways of a business contact and conduct bargaining, methods of a staff management at organizations, shape of marketing; and have essential meaning due to possibility to disseminate themselves. The high developed countries, that allot more resources on research and development, are exporters of innovative technologies and determine directions of progress. The risk of growing a technological gap exists in comparison with countries about a smaller dynamic development. An international influence on a social-cultural sphere is perceptible. The opening borders cause intensifying gainful migrating people from poorer countries to more developed ones. Changes of demographic features of individual societies are current and evident, also changed. Tendency steps out to standardizing of young people s life styles, and tastes all over the world, among other things, as a result of development of the computer technology such as Internet and creating trends by global corporations. The progress in technique of transport, and communication in the 20 th also continued in the 21 st, influenced on a further development on a large scale. Every organization, in a smaller or a larger range, is under influence of an international dimension 13. Social, cultural forces as well as demographical influence on an organization life to an extent degree, Population, level of education, and standard of living are essential elements of a firm s structure, that can decide about its effectiveness and results, also regulated by managers, as well as by all members, e.g. standard of living, with the level of additional education 14. The natural/ecological factor of firm s environment create natural conditions (climate, lie of land, access to natural resources, the level of contamination of natural environment and the like) characteristic of individual areas. It determines general possibilities of enterprises function, that use natural sources. Geographical also natural conditions shape a structure of purchases, features of consumption, and 13 Białasiewicz M. (red.), op. cit., p Pedersen P. M., Parks J.B., Quarterman J., Thibault L., op. cit., p. 76.

17 Julianna Bartosewicz managment of an enterprise use of goods/services, style of life and other elements of consumers behaviour, with institutional buyers. A natural environment has an essential meaning in the process of making decision on industrial firms location, gaining over natural resources from the Earth. Negative effects of an enterprise function are more or less intensive. Use of resources, and continuous emission of dangerous gases (oxides of sulphur, oxides of nitrogen, oxide of carbon, methane, and so on) to air, drop of pollution to waters, wastes pollution on the Earth surface, also noise, are threat to a natural environment. Members of enterprises should be conscious, that many natural resources are not renewable. Continuous reduction of resources can cause rise in their prices, growing consumption, also changes of natural resources, strengths of nature, fauna and flora, together with more and more number of legal articles on protection of environment. A new approach to ecology diverse depends on the leadership place of economy activity is essential. Every firm has to make good costs of prevention, polluters and utilization of wastes, also protection of other environment components such as air, water. At present every economic subject is obliged to respect problems of environmental protection. It is worth to increase managers and all members of an organization ecological consciousness, by participation in the process of learning on a natural environment (environmental learning), with helpful tool, such as technical teams, manager experts, function in net, delivering knowledge and coordinating international politics in the range of ecology 15. The international factor of a firm s environment dictates a system of cooperation between national and foreign environment factors that characterize an international environment. In the system of the market economy (under growing influence of globalization process), a wider range of an enterprise function should be consider, not only on a national level, but also on an international scale. A global macro-environment determines conditions of leadership of economic activity in individual countries. Every enterprise has to consider growing competition of global corporations with the lo- 15 Białasiewicz M. (red.), op. cit., p. 88.

18 18 ZARZĄDZANIE I EDUKACJA nr 84/2012 wrzesień październik cal markets. Position of the largest world economies is essential as well. Economic crisis in United States, Great Britain or China cause unsettling equilibrium on markets of the whole world. The progressive process of the economic integration between individual countries give the rise to standardization of legal norms 16. The European Union is a good example, that associated 27 membership countries which resign from a part of their sovereignty, in the law sphere and the economy for the common union rules. The micro-environment of an enterprise (competitive, purposeful, task, closer, independent) is created by the whole of institutions and economic subjects, that influence on an enterprise, and vice versa, a firm can also impact on them. For example, by economic subjects such as other enterprises, households, financial institutions, searchingly-developmental centres, higher universities, authorities, subjects of economic democracy 17. Possibility of formation of the micro-environment by individual firms is diversified, that depends on a competitive position of a concrete subject. The micro-environment is easier to identification and observation in comparison with the macro-environment. Its future state/condition is more easily to predict, because of direct interactions between a firm and other participants of the micro-environment 18. The micro-environment of an enterprise is more institutionalized due to determination of conditions of enterprises function in definite sector. The specific environment, so-called a task environment, includes stakeholders external to organizations. Daft identified stakeholders, such as customers, employees, management, owners and stakeholders, unions, creditors, suppliers, community, and government as part of the specific organization s environment. The following important questions on elements of the specific environment should be considered. Who are consumers? What are their preferences? 16 Ibidem, p Ibidem, p Ibidem, p. 90.

19 Julianna Bartosewicz managment of an enterprise Who are suppliers? How easy is it for an organization to acquire its resources from suppliers? Does an organization deal with a labor organizations or unions? What does competition mean? 19. For instance, Nike, New Balanceand Asics are all competitors of Puma, Bur does Puma have other competition? What about nonsport shoe manufacturers? What about clothing manufacturers who also produce leisure wear? What role does the government play in environment? A government might be an element of the specific environment through its imposition of legislation and guidelines for treatment of employees, also consumers. Firms must also provide details to the government agencies for taxation purposes. The environment significantly influences and represents a major source of uncertainty for a firm. Leaders and managers of organizations must understand environment and carefully monitor its impact on an organization 20. Below is presented interrelationship between the management of enterprise process and internal with an external environment (fig. 1). An internal environment consists of social factors, suppliers, competitors, consumers, banks, the local market of work, trade unions, the state and self-governmental institutions, the local institutions, technical-technological factors, ecological factors, national factors. An external environment includes social factors, cultural factors, demographical factors, the economy, legal factors, political factors, technical-technological factors, ecological factors, international factors. A direct interrelationship between the management of a firm process and internal with an external environment exists between social factors, banks and the economy, technical-technological factors, ecological factors, national factors, also international factors. An indirect interrelationship, between the firm s management process and both kinds of environment, exists between suppliers, competitors, consumers in cultural factors context. Similarly, the local market of work, trade unions, the state and the self-governmental institutions, with the local institutions, exist together with legal also 19 Pedersen P. M., Parks J.B., Quarterman J., Thibault L., op. cit., p Ibidem, p. 76.

20 20 ZARZĄDZANIE I EDUKACJA nr 84/2012 wrzesień październik political factors apply to internal as well as an external environment. The economy relates to every element of this system, Management of a firm relates to both kinds of environment that must cooperate with each other. The whole system should function in order to support a sustainable development. Figure 1. Interrelationship between management of an enterprise and an internal with an external environment MANAGEMENT OF ENTERPRISE INTERNAL ENVIRONMENT Social factors Suppliers Competitors EXTERNAL ENVIRONMENT Social factors Cultural factors Demographical factors Consumers Banks Economy Local market of work Legal factors Trade unions State and self-governmental institutions Political factors Local institutions Technical-technological factors Ecological factors National factors Technical-technological factors Ecological factors International factors SUSTAINABLE DEVELOPMENT

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia II stopnia niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność INERNATIONAL LOGISTICS

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia II stopnia niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność INERNATIONAL LOGISTICS Studia II stopnia niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność INERNATIONAL LOGISTICS Description Master Studies in International Logistics is the four-semesters studies, dedicate

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność PROGRAM OF BACHELOR STUDIES Graduate profile Graduate has a general theoretical knowledge in the field

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność PROGRAM OF BACHELOR STUDIES IN Description The objective of the studies is to train an expert in international

Bardziej szczegółowo

No matter how much you have, it matters how much you need

No matter how much you have, it matters how much you need CSR STRATEGY KANCELARIA FINANSOWA TRITUM GROUP SP. Z O.O. No matter how much you have, it matters how much you need Kancelaria Finansowa Tritum Group Sp. z o.o. was established in 2007 we build trust among

Bardziej szczegółowo

PROJECT. Syllabus for course Global Marketing. on the study program: Management

PROJECT. Syllabus for course Global Marketing. on the study program: Management Poznań, 2012, September 20th Doctor Anna Scheibe adiunct in the Department of Economic Sciences PROJECT Syllabus for course Global Marketing on the study program: Management I. General information 1. Name

Bardziej szczegółowo

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme Pracownia Naukowo-Edukacyjna Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme and the contribution by ESF funds towards the results achieved within specific

Bardziej szczegółowo

Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1: = City map (Polish Edition)

Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1: = City map (Polish Edition) Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1:15 000 = City map (Polish Edition) Click here if your download doesn"t start automatically Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1:15 000 = City map (Polish Edition) Zakopane,

Bardziej szczegółowo

Effective Governance of Education at the Local Level

Effective Governance of Education at the Local Level Effective Governance of Education at the Local Level Opening presentation at joint Polish Ministry OECD conference April 16, 2012, Warsaw Mirosław Sielatycki Ministry of National Education Doskonalenie

Bardziej szczegółowo

Implementation of the JEREMIE initiative in Poland. Prague, 8 November 2011

Implementation of the JEREMIE initiative in Poland. Prague, 8 November 2011 Implementation of the JEREMIE initiative in Poland Prague, 8 November 2011 Poland - main beneficiary of EU structural funds - 20% of allocation within cohesion policy (EUR 67 bln) Over EUR 10 bln of NSRF

Bardziej szczegółowo

aforementioned device she also has to estimate the time when the patients need the infusion to be replaced and/or disconnected. Meanwhile, however, she must cope with many other tasks. If the department

Bardziej szczegółowo

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society Prof. Piotr Bledowski, Ph.D. Institute of Social Economy, Warsaw School of Economics local policy, social security, labour market Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing

Bardziej szczegółowo

Sustainable mobility: strategic challenge for Polish cities on the example of city of Gdynia

Sustainable mobility: strategic challenge for Polish cities on the example of city of Gdynia Katedra Rynku Transportowego Sustainable mobility: strategic challenge for Polish cities on the example of city of Gdynia dr Marcin Wołek Department of Transportation Market University of Gdansk Warsaw,

Bardziej szczegółowo

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS.

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. Strona 1 1. Please give one answer. I am: Students involved in project 69% 18 Student not involved in

Bardziej szczegółowo

Adam Kozierkiewicz JASPERS

Adam Kozierkiewicz JASPERS Adam Kozierkiewicz JASPERS Europa 2020 Flagship initiatives Priorities Targets Digital agenda for Europe Innovation Union Youth on the move Resource efficient Europe An industrial policy for the globalisation

Bardziej szczegółowo

Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism

Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism Projekt finansowany Fundusze Europejskie z budżetu państwa dla rozwoju oraz ze Polski środków Wschodniej Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie sieciami telekomunikacyjnymi

Zarządzanie sieciami telekomunikacyjnymi SNMP Protocol The Simple Network Management Protocol (SNMP) is an application layer protocol that facilitates the exchange of management information between network devices. It is part of the Transmission

Bardziej szczegółowo

Cracow University of Economics Poland. Overview. Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005

Cracow University of Economics Poland. Overview. Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 Cracow University of Economics Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 - Key Note Speech - Presented by: Dr. David Clowes The Growth Research Unit CE Europe

Bardziej szczegółowo

Call 2013 national eligibility criteria and funding rates

Call 2013 national eligibility criteria and funding rates Call 2013 national eligibility criteria and funding rates POLAND a) National eligibility criteria Funding Organisation National Contact Point National Center for Research and Development (Narodowe Centrum

Bardziej szczegółowo

Łukasz Reszka Wiceprezes Zarządu

Łukasz Reszka Wiceprezes Zarządu Łukasz Reszka Wiceprezes Zarządu Time for changes! Vocational activisation young unemployed people aged 15 to 24 Projekt location Ząbkowice Śląskie project produced in cooperation with Poviat Labour Office

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA WARSZAWSKA. Wydział Zarządzania ROZPRAWA DOKTORSKA. mgr Marcin Chrząścik

POLITECHNIKA WARSZAWSKA. Wydział Zarządzania ROZPRAWA DOKTORSKA. mgr Marcin Chrząścik POLITECHNIKA WARSZAWSKA Wydział Zarządzania ROZPRAWA DOKTORSKA mgr Marcin Chrząścik Model strategii promocji w zarządzaniu wizerunkiem regionu Warmii i Mazur Promotor dr hab. Jarosław S. Kardas, prof.

Bardziej szczegółowo

Proposal of thesis topic for mgr in. (MSE) programme in Telecommunications and Computer Science

Proposal of thesis topic for mgr in. (MSE) programme in Telecommunications and Computer Science Proposal of thesis topic for mgr in (MSE) programme 1 Topic: Monte Carlo Method used for a prognosis of a selected technological process 2 Supervisor: Dr in Małgorzata Langer 3 Auxiliary supervisor: 4

Bardziej szczegółowo

I webinarium 18.02.2015

I webinarium 18.02.2015 I webinarium 18.02.2015 Współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013.

Bardziej szczegółowo

European Crime Prevention Award (ECPA) Annex I - new version 2014

European Crime Prevention Award (ECPA) Annex I - new version 2014 European Crime Prevention Award (ECPA) Annex I - new version 2014 Załącznik nr 1 General information (Informacje ogólne) 1. Please specify your country. (Kraj pochodzenia:) 2. Is this your country s ECPA

Bardziej szczegółowo

Institutional Determinants of IncomeLevel Convergence in the European. Union: Are Institutions Responsible for Divergence Tendencies of Some

Institutional Determinants of IncomeLevel Convergence in the European. Union: Are Institutions Responsible for Divergence Tendencies of Some Institutional Determinants of IncomeLevel Convergence in the European Union: Are Institutions Responsible for Divergence Tendencies of Some Countries? Dr Mariusz Próchniak Katedra Ekonomii II, Szkoła Główna

Bardziej szczegółowo

Customer engagement, czyli klient, który wraca

Customer engagement, czyli klient, który wraca Customer engagement, czyli klient, który wraca Impact Economics Relations Transformation Warszawa, 4 listopada 2015 Kolejność ma znaczenie Put your staff first, customers second, and shareholders third

Bardziej szczegółowo

Cracow University of Economics Poland

Cracow University of Economics Poland Cracow University of Economics Poland Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 - Keynote Speech - Presented by: Dr. David Clowes The Growth Research Unit,

Bardziej szczegółowo

Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce. Sustainable Urban Mobility Planning Poland. Wprowadzenie. Introduction

Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce. Sustainable Urban Mobility Planning Poland. Wprowadzenie. Introduction Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce Sustainable Urban Mobility Planning Poland Wprowadzenie Introduction Wyzwania polityki UE w zakresie transportu miejskiego Zatłoczenie centrów miast

Bardziej szczegółowo

PROJECT. Syllabus for course Principles of Marketing. on the study program: Administration

PROJECT. Syllabus for course Principles of Marketing. on the study program: Administration Poznań, 2012, September 20th Doctor Anna Scheibe adiunct in the Department of Economic Sciences PROJECT Syllabus for course Principles of Marketing on the study program: Administration I. General information

Bardziej szczegółowo

Faculty: Management and Finance. Management

Faculty: Management and Finance. Management Faculty: Management and Finance The name of field of study: Management Type of subject: basic Supervisor: prof. nadzw. dr hab. Anna Antczak-Barzan Studies level (BSc or MA): bachelor studies Type of studies:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o.

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. Miejsce odbywania stażu / Legal address Muchoborska 8, 54-424 Wroclaw Stanowisko, obszar działania/

Bardziej szczegółowo

Organisation and organisational structures. dr hab. prof. AWF Jolanta Żyśko Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie www.zysko.

Organisation and organisational structures. dr hab. prof. AWF Jolanta Żyśko Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie www.zysko. Organisation and organisational structures dr hab. prof. AWF Jolanta Żyśko Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie www.zysko.pl The system model by Leavitt Structure Aims and objectives Technology (Administration)

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT EUROPEISTYKI WYDZIAŁ PRAWA, PRAWA KANONICZNEGO I ADMINISTRACJI Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

INSTYTUT EUROPEISTYKI WYDZIAŁ PRAWA, PRAWA KANONICZNEGO I ADMINISTRACJI Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II INSTYTUT EUROPEISTYKI WYDZIAŁ PRAWA, PRAWA KANONICZNEGO I ADMINISTRACJI Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II European studies at KUL About the studies European Studies (BA) and European

Bardziej szczegółowo

shale gas do economics and regulation change at the German-Polish border Pawe Poprawa Polish Geological Institute BSEC, Berlin,

shale gas do economics and regulation change at the German-Polish border Pawe Poprawa Polish Geological Institute BSEC, Berlin, shale gas do economics and regulation change at the German-Polish border Pawe Poprawa Polish Geological Institute BSEC, Berlin, 01.12.20011 North America gas shale basins increase of shale gas supply to

Bardziej szczegółowo

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015 Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Karta przedmiotu Wydział Inżynierii Środowiska obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 014/015 Kierunek studiów: Inżynieria Środowiska

Bardziej szczegółowo

KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE GLIWICE SUBZONE and its influence on local economy KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE - GLIWICE SUBZONE

KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE GLIWICE SUBZONE and its influence on local economy KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE - GLIWICE SUBZONE KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE GLIWICE SUBZONE and its influence on local economy Definition: WHAT DOES THE SPECIAL ECONOMIC ZONE MEAN? THE SPECIAL ECONOMIC ZONE IS THE SEPERATED AREA WITH ATTRACTIVE TAX

Bardziej szczegółowo

OPTYMALIZACJA PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO W GMINIE ŚRODA WIELKOPOLSKA

OPTYMALIZACJA PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO W GMINIE ŚRODA WIELKOPOLSKA Politechnika Poznańska Wydział Maszyn Roboczych i Transportu Inż. NATALIA LEMTIS OPTYMALIZACJA PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO W GMINIE ŚRODA WIELKOPOLSKA Promotor: DR INŻ. MARCIN KICIŃSKI Poznań, 2016

Bardziej szczegółowo

ZróŜnicowanie polskich miast Urban Inequality in Poland

ZróŜnicowanie polskich miast Urban Inequality in Poland OECD Przegląd krajowej polityki miejskiej National Urban Policy Review of Poland 17-19 19 March 2010 ZróŜnicowanie polskich miast Urban Inequality in Poland Zygmunt Ziobrowski Instytut Rozwoju Miast The

Bardziej szczegółowo

Działania w dziedzinie klimatu, środowisko, efektywna gospodarka zasobami i surowce

Działania w dziedzinie klimatu, środowisko, efektywna gospodarka zasobami i surowce HORIZON 2020 - THE FRAMEWORK PROGRAMME FOR RESEARCH AND INNOVATION (2014-2020) 2020) Challenge 5 Climate action, environment, resource efficiency and raw materials INFORMAL DRAFT 1 Copyright KPK PB UE

Bardziej szczegółowo

ADVICERO TAX RETAIL MARKET IN POLAND

ADVICERO TAX RETAIL MARKET IN POLAND ADVICERO TAX RETAIL MARKET IN POLAND 2014 WWW.ADVICERO.EU RETAIL MARKET IN POLAND The Polish retail market enjoyed substantial development in recent years and is expected to continue growing in the near

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wprowadzenie... 13

Spis treści. Wprowadzenie... 13 Spis treści Wprowadzenie... 13 Rozdział I. Przedsiębiorstwo turystyczne we współczesnej gospodarce rynkowej... 17 1.1. Współczesna gospodarka rynkowa i społeczeństwo konsumpcyjne jako środowiska przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

P R A C A D Y P L O M O W A

P R A C A D Y P L O M O W A POLITECHNIKA POZNAŃSKA Wydział Maszyn Roboczych i Transportu P R A C A D Y P L O M O W A Autor: inż. METODA Ε-CONSTRAINTS I PRZEGLĄDU FRONTU PARETO W ZASTOSOWANIU DO ROZWIĄZYWANIA PROBLEMU OPTYMALIZACJI

Bardziej szczegółowo

HOW TO COMMUNICATE ECOTOURISM

HOW TO COMMUNICATE ECOTOURISM HOW TO COMMUNICATE ECOTOURISM CHRIS MILNES, HELLENIC ECOTOURISM SOCIETY Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Projekt opracowany przez Społeczny

Bardziej szczegółowo

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł)

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) Financial support for start-uppres Where to get money? - Equity - Credit - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) - only for unymployed people - the company must operate minimum

Bardziej szczegółowo

Presented by. Dr. Morten Middelfart, CTO

Presented by. Dr. Morten Middelfart, CTO Meeting Big Data challenges in Leadership with Human-Computer Synergy. Presented by Dr. Morten Middelfart, CTO Big Data Data that exists in such large amounts or in such unstructured form that it is difficult

Bardziej szczegółowo

How much does SMARTech system cost?

How much does SMARTech system cost? 1. How much does an intelligent home system cost? With over six years of experience in construction of Intelligent Home Systems we have done a value analysis of systems and services usually purchased by

Bardziej szczegółowo

Eugeniusz Koś micki Zrównoważony rozwój w warunkach globalizacji gospodarki. Podstawowe problemy teoretyczne i polityczne

Eugeniusz Koś micki Zrównoważony rozwój w warunkach globalizacji gospodarki. Podstawowe problemy teoretyczne i polityczne Eugeniusz Koś micki Zrównoważony rozwój w warunkach globalizacji gospodarki Podstawowe problemy teoretyczne i polityczne Białystok Poznań 2009 3 copyright by: Fundacja Ekonomistów Środowiska i Zasobów

Bardziej szczegółowo

SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION

SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION 1. Applicant s data Company s name (address, phone) NIP (VAT) and REGON numbers Contact person 2. PPROPERTIES HELD Address Type of property Property

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ: PSYCHOLOGIA KIERUNEK:

WYDZIAŁ: PSYCHOLOGIA KIERUNEK: Lp. I Introductory module 3 Academic skills Information Technology introduction Intellectual Property Mysterious Code of Science Online surveys Personal growth and social competences in the globalizedintercultural

Bardziej szczegółowo

GLOBAL METHANE INITIATIVE PARTNERSHIP-WIDE MEETING 12-14.10.2011 Kraków, Poland

GLOBAL METHANE INITIATIVE PARTNERSHIP-WIDE MEETING 12-14.10.2011 Kraków, Poland GLOBAL METHANE INITIATIVE PARTNERSHIP-WIDE MEETING 12-14.10.2011 Kraków, Poland INSTITUTE OF TECHNOLOGY AND LIVE SCIENCES POZNAŃ BRANCH Department of Environmental Management in Livestock Buildings and

Bardziej szczegółowo

Informal Support in Ageing Societies

Informal Support in Ageing Societies Informal Support in Ageing Societies The Elderly, the Family and the Welfare State Dependency Ratios Myth and Reality The Elderly as Providers and Recipients Future Challenges Policy Implications 1 Dependency

Bardziej szczegółowo

SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION

SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION 1. Applicant s data Company s name (address, phone) NIP (VAT) and REGON numbers Contact person 2. PPROPERTIES HELD Address Type of property Property

Bardziej szczegółowo

Tworzenie zintegrowanych strategii miejskich. Creation of integrated urban strategies? the example of the Krakow Functional Area

Tworzenie zintegrowanych strategii miejskich. Creation of integrated urban strategies? the example of the Krakow Functional Area ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ OBSZARÓW MIEJSKICH W KRAJACH CZŁONKOWSKICH UE W LATACH 2014-2020 29 września 1 października 2015 r. Sesja warsztatowa - Zintegrowane Strategie Miejskie tworzenie i realizacja Tworzenie

Bardziej szczegółowo

Why do I need a CSIRT?

Why do I need a CSIRT? Przemyslaw Jaroszewski CERT Polska Przemyslaw.Jaroszewski@cert.pl Przemyslaw.Jaroszewski@cert.pl Slide: 1 Why bother with security? (1) Security threats are real Windows server from the box has CodeRed

Bardziej szczegółowo

Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project can respond.

Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project can respond. Project CARETRAINING PROJECT EVALUATION QUESTIONNAIRE Projekt CARETRAINING KWESTIONARIUSZ EWALUACJI PROJEKTU Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project

Bardziej szczegółowo

PORTS AS LOGISTICS CENTERS FOR CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE OFFSHORE WIND FARMS - CASE OF SASSNITZ

PORTS AS LOGISTICS CENTERS FOR CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE OFFSHORE WIND FARMS - CASE OF SASSNITZ Part-financed by EU South Baltic Programme w w w. p t m e w. p l PROSPECTS OF THE OFFSHORE WIND ENERGY DEVELOPMENT IN POLAND - OFFSHORE WIND INDUSTRY IN THE COASTAL CITIES AND PORT AREAS PORTS AS LOGISTICS

Bardziej szczegółowo

Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami

Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami Seweryn SPAŁEK Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami MONOGRAFIA Wydawnictwo Politechniki Śląskiej Gliwice 2004 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE 5 1. ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI W ORGANIZACJI 13 1.1. Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

ETHICS IN COACHING. Axiological foundations supporting changes of consciousness

ETHICS IN COACHING. Axiological foundations supporting changes of consciousness ETHICS IN COACHING Axiological foundations supporting changes of consciousness Lidia D. Czarkowska PhD & Bożena Wujec MA Agenda What coaching is and what is not History of Coachig Ethics in coaching Telic

Bardziej szczegółowo

Fig 5 Spectrograms of the original signal (top) extracted shaft-related GAD components (middle) and

Fig 5 Spectrograms of the original signal (top) extracted shaft-related GAD components (middle) and Fig 4 Measured vibration signal (top). Blue original signal. Red component related to periodic excitation of resonances and noise. Green component related. Rotational speed profile used for experiment

Bardziej szczegółowo

Brief description of the paper/report. Chain 90% 10% District

Brief description of the paper/report. Chain 90% 10% District Brief description of the paper/report Item Identification Card (IIC) Process Structure Design Produce Deliver Analyse and Understand Chain 90% 10% District Argument Supply Chain Planning Process. Proces

Bardziej szczegółowo

UMOWY WYPOŻYCZENIA KOMENTARZ

UMOWY WYPOŻYCZENIA KOMENTARZ UMOWY WYPOŻYCZENIA KOMENTARZ Zaproponowany dla krajów Unii Europejskiej oraz dla wszystkich zainteresowanych stron wzór Umowy wypożyczenia między muzeami i instytucjami kultury opracowany został przez

Bardziej szczegółowo

Najbardziej pożądani pracodawcy 2014 w opinii specjalistów i menedżerów / Badanie Antal International

Najbardziej pożądani pracodawcy 2014 w opinii specjalistów i menedżerów / Badanie Antal International Edycja 5. kwiecień 2015 5 th Edition APRIL 2015 Najbardziej pożądani pracodawcy 2014 w opinii specjalistów i menedżerów / Badanie Antal International The Most Desired Employers 2014 in the Opinion of Professionals

Bardziej szczegółowo

Working Tax Credit Child Tax Credit Jobseeker s Allowance

Working Tax Credit Child Tax Credit Jobseeker s Allowance Benefits Depending on your residency status (EU citizen or not) there are various benefits available to help you with costs of living. A8 nationals need to have been working for a year and be registered

Bardziej szczegółowo

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl Back Twoje konto Wyloguj magda.szewczyk@slo-wroc.pl BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students Tworzenie ankiety Udostępnianie Analiza (55) Wyniki

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA POLICJI w SZCZYTNIE STRESZCZENIE

WYŻSZA SZKOŁA POLICJI w SZCZYTNIE STRESZCZENIE WYŻSZA SZKOŁA POLICJI w SZCZYTNIE WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO STRESZCZENIE ROZPRAWY DOKTORSKIEJ na temat: MOŻLIWOŚCI DOSKONALENIA BEZPIECZEŃSTWA IMPREZ MASOWYCH W DUŻEJ AGLOMERACJI MIEJSKIEJ Autor:

Bardziej szczegółowo

The list of 20 abstracts, prepared in March 2005 CIS (994-1013) [Nr 31]

The list of 20 abstracts, prepared in March 2005 CIS (994-1013) [Nr 31] The list of 20 abstracts, prepared in March 2005 CIS (994-1013) [Nr 31] 994. pracy w Polsce do standardów Unii Europejskiej : Część A. Program realizacji badań naukowych i prac rozwojowych 1.01 31.12.2002.

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie Internetu w małych i średnich przedsiębiorstwach

Zastosowanie Internetu w małych i średnich przedsiębiorstwach Akademia Ekonomiczna w Poznaniu Wydział Zarządzania Specjalność: Inwestycje Kapitałowe i Strategie Finansowe Przedsiębiorstw Zastosowanie Internetu w małych i średnich przedsiębiorstwach Michał Goc Praca

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY

POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY TeleTrade DJ International Consulting Ltd Sierpień 2013 2011-2014 TeleTrade-DJ International Consulting Ltd. 1 Polityka Prywatności Privacy Policy Niniejsza Polityka

Bardziej szczegółowo

Rynki zagraniczne dla polskiego biznesu

Rynki zagraniczne dla polskiego biznesu INSTYTUT BADAŃ RYNKU, KONSUMPCJI I KONIUNKTUR Rynki zagraniczne dla polskiego biznesu Kraje Azji Korea Południowa, Malezja, Wietnam WARSZAWA 2011 3 Spis treści Wstęp... Rozdział 1 Wybrane kraje Azji krótka

Bardziej szczegółowo

PRACE NAUKOWE. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Redaktor^, naukowi. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Wrocław 2009

PRACE NAUKOWE. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Redaktor^, naukowi. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Wrocław 2009 PRACE NAUKOWE Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Redaktor^, naukowi,.'~*i\*\- ::"?' '"''* --f'.'.';-.-v 1 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Wrocław 2009 Spis treści Wstęp. '... Część

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Jolanta TARAPATA OD REDAKCJI Część I KONCEPCJE I DYLEMATY WSPÓŁCZESNEGO ZARZĄDZANIA... 15

Spis treści. Jolanta TARAPATA OD REDAKCJI Część I KONCEPCJE I DYLEMATY WSPÓŁCZESNEGO ZARZĄDZANIA... 15 Spis treści Jolanta TARAPATA OD REDAKCJI........................................................... 13 Część I KONCEPCJE I DYLEMATY WSPÓŁCZESNEGO ZARZĄDZANIA...... 15 Marek ŚWIĄTKOWSKI Ciągłość i zmiana

Bardziej szczegółowo

DUAL SIMILARITY OF VOLTAGE TO CURRENT AND CURRENT TO VOLTAGE TRANSFER FUNCTION OF HYBRID ACTIVE TWO- PORTS WITH CONVERSION

DUAL SIMILARITY OF VOLTAGE TO CURRENT AND CURRENT TO VOLTAGE TRANSFER FUNCTION OF HYBRID ACTIVE TWO- PORTS WITH CONVERSION ELEKTRYKA 0 Zeszyt (9) Rok LX Andrzej KUKIEŁKA Politechnika Śląska w Gliwicach DUAL SIMILARITY OF VOLTAGE TO CURRENT AND CURRENT TO VOLTAGE TRANSFER FUNCTION OF HYBRID ACTIVE TWO- PORTS WITH CONVERSION

Bardziej szczegółowo

Zofia Jacukowicz ANALIZA MINIMALNEGO WYNAGRODZENIA ZA PRACĘ

Zofia Jacukowicz ANALIZA MINIMALNEGO WYNAGRODZENIA ZA PRACĘ Zofia Jacukowicz ANALIZA MINIMALNEGO WYNAGRODZENIA ZA PRACĘ Warszawa 2007 SPIS TREŚCI WSTĘP...11 Część I ROLA WYNAGRODZENIA MINIMALNEGO I ANALIZA JEGO KSZTAŁTOWANIA SIĘ WEDŁUG DANYCH STATYSTYCZNYCH W POLSCE

Bardziej szczegółowo

Investment expenditures of self-governement units in percentage of their total expenditure

Investment expenditures of self-governement units in percentage of their total expenditure CENTRAL STATISTICAL OFFICE STATISTICAL OFFICE IN KATOWICE Sustainable Development Indicators. Regional module More information: for substantive matters concerning: national indicators and those on the

Bardziej szczegółowo

British Polish Chamber of Commerce ul. Nowogrodzka 12/3 00-511 Warszawa Tel/Fax: +48 22 622 20 56 www.bpcc.org.pl

British Polish Chamber of Commerce ul. Nowogrodzka 12/3 00-511 Warszawa Tel/Fax: +48 22 622 20 56 www.bpcc.org.pl British Polish Chamber of Commerce ul. Nowogrodzka 12/3 00-511 Warszawa Tel/Fax: +48 22 622 20 56 www.bpcc.org.pl The British Polish Chamber of Commerce is extremely active with its media and communications

Bardziej szczegółowo

Doświadczenia z wymiany menedżerskiej Polskiej Federacji Szpitali JACEK DOMEJKO POZNAŃ 2013

Doświadczenia z wymiany menedżerskiej Polskiej Federacji Szpitali JACEK DOMEJKO POZNAŃ 2013 Doświadczenia z wymiany menedżerskiej Polskiej Federacji Szpitali JACEK DOMEJKO POZNAŃ 2013 ZAGADNIENIA: POLSKA FEDERACJA SZPITALI WYMIANA KADRY SZPITALNEJ W RAMACH PROGRAMU HOPE PRZYKŁAD WYMIANY SZPITAL

Bardziej szczegółowo

Słowo od JM Rektora WyŜszej Szkoły Humanistycznej w Lesznie Przedmowa Wstęp... 19

Słowo od JM Rektora WyŜszej Szkoły Humanistycznej w Lesznie Przedmowa Wstęp... 19 Spis treści Słowo od JM Rektora WyŜszej Szkoły Humanistycznej w Lesznie... 13 Przedmowa... 15 Wstęp... 19 I. Reforma systemu edukacji... 28 1. Konieczność reformy systemu edukacji... 29 2. Kosztowna edukacja,

Bardziej szczegółowo

Strategic planning. Jolanta Żyśko University of Physical Education in Warsaw

Strategic planning. Jolanta Żyśko University of Physical Education in Warsaw Strategic planning Jolanta Żyśko University of Physical Education in Warsaw 7S Formula Strategy 5 Ps Strategy as plan Strategy as ploy Strategy as pattern Strategy as position Strategy as perspective Strategy

Bardziej szczegółowo

The landscape dimension of green infrastructure for urban areas in Central Europe

The landscape dimension of green infrastructure for urban areas in Central Europe The landscape dimension of green infrastructure for urban areas in Central Europe Marek Degórski Institute Geography and Spatial Organization Polisha Academy of Sciences Andora 2015 Green infrastructure

Bardziej szczegółowo

Procedura oceny wniosków kryteria kwalifikowalności projektów i kryteria oceny

Procedura oceny wniosków kryteria kwalifikowalności projektów i kryteria oceny Procedura oceny wniosków kryteria kwalifikowalności projektów i kryteria oceny Aleksander Kędra Dyrekcja Generalna ds. Badań Naukowych Komisja Europejska Aleksander.Kedra@ec.europa.eu Przygotowanie wniosku

Bardziej szczegółowo

The shape of and the challenges for the Polish EO sector initial findings of the SEED EO project

The shape of and the challenges for the Polish EO sector initial findings of the SEED EO project The shape of and the challenges for the Polish EO sector initial findings of the SEED EO project Drugie Forum Obserwacji Ziemi Ministerstwo Rozwoju Warszawa, 4 lipca 2016 2 Zadania projektu Stworzenie

Bardziej szczegółowo

Społeczna odpowiedzialność biznesu perspektywy i kierunki rozwoju

Społeczna odpowiedzialność biznesu perspektywy i kierunki rozwoju Społeczna odpowiedzialność biznesu perspektywy i kierunki rozwoju Redakcja Robert Karaszewski Anna Paluszek Spis treści Wstęp Janina Ochojska... 7 Robert Karaszewski... 11 I. Pierwsze refleksje Katarzyna

Bardziej szczegółowo

Vice-mayor of Zakopane Wojciech Solik. Polish Ministry of the Environment Chief Specialist for. Tatras National Park (Slovakia) Director Pawel Majko

Vice-mayor of Zakopane Wojciech Solik. Polish Ministry of the Environment Chief Specialist for. Tatras National Park (Slovakia) Director Pawel Majko April 22, 2012 Vice-mayor of Zakopane Wojciech Solik Tatrzanski Park Narodowy Director Pawel Skawinski (host) Polish Ministry of the Environment Chief Specialist for National Parks Jan Reklewski Tatras

Bardziej szczegółowo

Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713

Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713 Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713 Piąte spotkanie grupy partnerskiej w Katowicach (Polska) 19-20 maj 2015 Program Uczenie się przez całe życie Grundtvig Tytył projektu: Osoby 50+ na rynku

Bardziej szczegółowo

Why choose No Hau Studio?

Why choose No Hau Studio? Why choose No Hau Studio? We ve been perfecting our skills for over 10 years. Branding and Communications are the core of our activities. B2B is our speciality. Customer s Satisfaction is our priority.

Bardziej szczegółowo

25 27 May th Logistics, Warehousing and Transport Expo. summary.

25 27 May th Logistics, Warehousing and Transport Expo. summary. summary On logistics in a complex manner, at the Expo Silesia fair only Over two thousand visitors came to Expo Silesia on 25-27 May 2010 during the Logistics, and the Rail Transport Fair held at the same

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa. Misja nauczyciela nauczycieli / 13. Wstęp / 27

Spis treści. Przedmowa. Misja nauczyciela nauczycieli / 13. Wstęp / 27 Spis treści Przedmowa. Misja nauczyciela nauczycieli / 13 Wstęp / 27 I II III Edukacja nauczycieli w kontekście wyzwań XXI stulecia / 51 Wstęp / 53 Megatrendy / 53 Wyzwania XXI wieku / 55 O reformie systemu

Bardziej szczegółowo

CC Poland Plus KIC InnoEnergy

CC Poland Plus KIC InnoEnergy KIC InnoEnergy Marek Marzec Business Creation Officer Ltd. operates polish Knowledge and Innovation Community - KIC InnoEnergy consortium of 27 leading industry companies, research centers and universities

Bardziej szczegółowo

Recent Developments in Poland: Higher Education Reform Qualifications Frameworks Environmental Studies

Recent Developments in Poland: Higher Education Reform Qualifications Frameworks Environmental Studies 544524-TEMPUS-1-2013-1-PL-TEMPUS-SMHES Qualifications Frameworks for Environmental Studies at Ukrainian Universities Recent Developments in Poland: Higher Education Reform Qualifications Frameworks Environmental

Bardziej szczegółowo

Tytuł projektu: Osoby 50 + na rynku pracy Project title: People over 50 on the labour market

Tytuł projektu: Osoby 50 + na rynku pracy Project title: People over 50 on the labour market Dzień dobry Good morning Hyvää huomenta Buenos dĺas Projekt Partnerski Grundtviga Spotkanie w Katowicach 26-29 Listopad 2013 Grundtvig partnership project Kick off meeting in Katowice 26 29 November 2013

Bardziej szczegółowo

WYKAZ prac naukowo badawczych habilitanta zastosowanych w praktyce

WYKAZ prac naukowo badawczych habilitanta zastosowanych w praktyce WYKAZ prac naukowo badawczych habilitanta zastosowanych w praktyce Lp Temat i data opracowania (zadania lub problemu) Zwięzłe wyszczególnienie opracowanych zagadnień Forma przedstawienia wyników Ocena

Bardziej szczegółowo

POLISH ELEVATOR MARKET ONE YEAR AFTER JOINING EU

POLISH ELEVATOR MARKET ONE YEAR AFTER JOINING EU POLISH ELEVATOR MARKET ONE YEAR AFTER JOINING EU by Marek Oppeln-Bronikowski, 17 of March 2005, Brussels POLISH ECONOMICAL SITUATION POLISH ECONOMICAL SITUATION REAL ECONOMY: YEAR GDP CPI year-end Investment

Bardziej szczegółowo

Privacy policy. Polityka prywatności. www.wochen-office.com. office@wochen-offce.com 0048 667-352-102 0048 501-059-473

Privacy policy. Polityka prywatności. www.wochen-office.com. office@wochen-offce.com 0048 667-352-102 0048 501-059-473 Privacy policy Polityka office@wochen-offce.com 0048 667-352-102 0048 501-059-473 registration / correspondence address: 05-850 Ożarów Mazowiecki ul. Dmowskiego 70A/37 Polska / Poland The personal / business

Bardziej szczegółowo

Goodman Kraków Airport Logistics Centre. 62,350 sqm available. Units from 1,750 sqm for immediate lease. space for growth+

Goodman Kraków Airport Logistics Centre. 62,350 sqm available. Units from 1,750 sqm for immediate lease. space for growth+ Goodman Kraków Airport Logistics Centre 62,350 sqm available. Units from 1,750 sqm for immediate lease. space for growth Goodman Kraków Airport Logistics Centre ul. Komandosów 1, 32-085 Modlniczka Goodman

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI / INDEX OGRÓD GARDEN WYPOSAŻENIE DOMU HOUSEHOLD PRZECHOWYWANIE WINA WINE STORAGE SKRZYNKI BOXES

SPIS TREŚCI / INDEX OGRÓD GARDEN WYPOSAŻENIE DOMU HOUSEHOLD PRZECHOWYWANIE WINA WINE STORAGE SKRZYNKI BOXES KATALOG 2016 CATALOGUE 2016 SPIS TREŚCI / INDEX WYPOSAŻENIE DOMU HOUSEHOLD OGRÓD GARDEN PRZECHOWYWANIE WINA WINE STORAGE 31-38 21-30 4-20 SKRZYNKI BOXES 39-65 3 WYPOSAŻENIE DOMU HOUSEHOLD 4 WYPOSAŻENIE

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 2007-2013 Europejska Współpraca Terytorialna Program Współpracy Transgranicznej, Litwa Polska 2007-2013

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 2007-2013 Europejska Współpraca Terytorialna Program Współpracy Transgranicznej, Litwa Polska 2007-2013 Prof. Aurélie Aurilla Bechina Arnzten Several years combined business research in IT KM and Management experience from International institutions. College University I Buskerud, Norway College University

Bardziej szczegółowo

EXAMPLES OF CABRI GEOMETRE II APPLICATION IN GEOMETRIC SCIENTIFIC RESEARCH

EXAMPLES OF CABRI GEOMETRE II APPLICATION IN GEOMETRIC SCIENTIFIC RESEARCH Anna BŁACH Centre of Geometry and Engineering Graphics Silesian University of Technology in Gliwice EXAMPLES OF CABRI GEOMETRE II APPLICATION IN GEOMETRIC SCIENTIFIC RESEARCH Introduction Computer techniques

Bardziej szczegółowo

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu IONS-14 / OPTO Meeting For Young Researchers 2013 Khet Tournament On 3-6 July 2013 at the Faculty of Physics, Astronomy and Informatics of Nicolaus Copernicus University in Torun (Poland) there were two

Bardziej szczegółowo

Zwiększanie Potencjału Na Rzecz Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Building Road Safety Capacity

Zwiększanie Potencjału Na Rzecz Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Building Road Safety Capacity Zwiększanie Potencjału Na Rzecz Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Building Road Safety Capacity Training and certification of Road Safety Experts for the application of Road Safety Audit and Road Safety Inspection

Bardziej szczegółowo

SIŁA EKSPORTU POLSKIEJ BRANŻY KOSMETYCZNEJ

SIŁA EKSPORTU POLSKIEJ BRANŻY KOSMETYCZNEJ SIŁA EKSPORTU POLSKIEJ BRANŻY KOSMETYCZNEJ THE POWER OF EXPORT IN POLISH COSMETICS INDUSTRY KATARZYNA OLĘDZKA Brand Manager Verona Products Professional AGENDA 1. Branża kosmetyczna w Polsce i na świecie

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE. Negotiation techniques. Management. Stationary. II degree

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE. Negotiation techniques. Management. Stationary. II degree Politechnika Częstochowska, Wydział Zarządzania PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu Kierunek Forma studiów Poziom kwalifikacji Rok Semestr Jednostka prowadząca Osoba sporządzająca Profil Rodzaj

Bardziej szczegółowo