TECHNIKA, INFORMATYKA, INZYNIERIA BEZPIECZEN STWA TECHNOLOGY, COMPUTER SCIENCE, SAFETY ENGINEERING

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "TECHNIKA, INFORMATYKA, INZYNIERIA BEZPIECZEN STWA TECHNOLOGY, COMPUTER SCIENCE, SAFETY ENGINEERING"

Transkrypt

1 PRACE NAUKOWE Akademii im. Jana Dlugosza w Czgstochowie SCIENTIFIC ISSUES Jan Dlugosz University in Czestochowa TECHNIKA, INFORMATYKA, INZYNIERIA BEZPIECZEN STWA (Wczesniej EDUKACJA TECHNICZNA I INFORMATYCZNA) TECHNOLOGY, COMPUTER SCIENCE, SAFETY ENGINEERING (Previously TECHNICAL AND IT EDUCATION) II Czestochowa 2014

2 Redaktor naczelny / Editor-in-chief: dr inz. Marcin SOSNOWSKI Redaktor pomocniczy/ Coeditor: dr Tomasz PRAUZNER Recenzenci wsp6lpracuj^cy / Reviewers prof. RNDr Vil6m MADR, CSc. - Vysoka skola logistiky, o.p.s, Prerov, Czechy assoc. prof. Radomir SCUREK PhD - Faculty o f Safety Engineering VSB-Technical University, Ostrava, Czech Republic prof. dr hab. inz. Jerzy WOLANIN - Szkola Gtowna Sluzby Pozarniczej dr hab. inz. Andrzej MIZERSKI - Szkola Gtowna Sluzby Pozarniczej dr hab. inz. Zoja BEDNAREK- Szkola Gtowna Sluzby Pozarniczej dr hab. Elzbieta DUMNICKA - Instytut Ochrony Przyrody PAN dr hab. Ludwik DOBRZYNSKI - Narodowe Centrum Badan Jqdrowych dr hab. inz. Jan WITKOWSKI - Politechnika Warszawska dr hab. inz. Gabriel BOROWSKI - Politechnika Lubelska prof. dr hab. inz. Robert SEKRET - Politechnika Czgstochowska prof. dr hab. Oleg TIKHONENKO - Politechnika Czgstochowska dr hab. inz. Andrzej RUSEK- Politechnika Czgstochowska dr hab. inz. Wioletta BAJDUR - Politechnika Czgstochowska dr hab. inz. J6zef JASINSKI - Politechnika Czgstochowska dr hab. inz. Adam GNATOWSKI - Politechnika Czgstochowska Redaktorzy tematyczni / Topic Editors dr hab. inz. Jerzy PISAREK, dr hab. inz. Andrzej ROMAN dr hab. Mikhail SELIANINAU, dr Wladyslaw W ^GRZYN Przygotowanie techniczne do druku: Katarzyna CIESIELSKA Korekta: Projekt okladki: Damian RUDZINSKI Copyright by Akademia im. Jana Dlugosza w Czestochowie Czestochowa 2014 Czasopismo indeksowane w:/ Journal indexed in: BazTech - Index Copernicus Journal M aster List indexcopernicus.com Pismo recenzowane Podstawow^ wersj^ periodyku jest wersja papierowa ISSN ISBN Wydawnictwo im. Stanislawa Podobinskiego Akademii im. Jana Dlugosza w Czestochowie Czestochowa, ul. Waszyngtona 4/8 Tel. (34) , fax (34) ajd.czest.pl

3 Mandecki Radostaw, Mandecka Sylwia, Golis Edmund Pawet, Filipecki Jacek Wplyw nowoczesnych technik napromienienia na bezpieczenstwo radiologiczne w radioterapii Михайлов Алексей Александрович Praca nauczyciela Podstaw Bezpieczenstwa Zycia dotycz^ca prewencji bezpieczenstwa pozarowego w jednostkach edukacyjnych Moskaliuk Andrii, Teslenko Pavlo Projektowe podejscie do zarz^dzania systemem bezpieczenstwa przedsiebiorstwa przemyslowego Nowacka Urszula, Drozdz Aleksandra Szacowanie kosztow wypadkow przy pracy - analiza bledow Ozog Mariusz Analiza zagrozen zycia i zdrowia studentow na przykladzie syntez z oksiranami prowadzonych na wydziale chemicznym uczelni X Pat^ga Michat, Knapinski Marcin, Kulma Wiestaw Zarz^dzanie ryzykiem w systemie bezpieczenstwa informacji w przedsiebiorstwie Pawtowska Barbara, Bachowska Barbara, Batczewski Piotr, Biczak Robert Badania fitotoksycznosci fosfoniowych cieczy jonowych Prauzner Tomasz Nowoczesne techniki symulacyjne zagrozen w inzynierii bezpieczenstwa Ptak Pawet Znaczenie pomiarow defektoskopowych w aspekcie bezpieczenstwa w transporcie i przemysle Puchata Czestaw Rola zielonej chemii w dzialaniach na rzecz zwiekszenia bezpieczenstwa chemicznego Radwan Krzysztof Zarz^dzanie a dowodzenie w sytuacjach kryzysowych na obszarze odpowiedzialnosci szefa wojewodzkiego sztabu wojskowego Rak Yuri, Kobylkin Dmitry Model zarz^dzania zasobami w projektach poprawy realizacji systemu Rak Yuri, Ustilovskyy Jaroslav Zarz^dzanie projektami poprawy efektywnosci eliminacji pozarow lasow: podejscie topologiczne

4 Mandecki Radostaw, Mandecka Sylwia, Golis Edmund Pawet, Filipecki Jacek The impact of modern radiation techniques for radiation safety in radiotherapy Михайлов Алексей Александрович Работа учителя обж по профилактике пожарной безопасности в образовательных организациях Moskaliuk Andrii, Teslenko Pavlo Project approach to industrial facility safety management Nowacka Urszula, Drozdz Aleksandra Estimating the cost of accidents at work - analysis of errors Ozog Mariusz Syntheses with oxiranes carried out in the faculty of chemistry of university X - analyse of hazard Pat^ga Michat, Knapinski Marcin, Kulma Wiestaw Risk management in the information security system in the enterprise Pawtowska Barbara, Bachowska Barbara, Batczewski Piotr, Biczak Robert Determination of phytotoxicity of phosphonium ionic liquids Prauzner Tomasz Modern techniques of simulation risks in safety engineering Ptak Pawet Importance of flaw detection measurement for safety aspects of transport and industry Puchata Czestaw The role of green chemistry in actions in favour of chemical safety increase Radwan Krzysztof A command management crisis in the head of liability voivodship military staff Rak Yuri, Kobylkin Dmitry Model of resource management in projects of the conditions improvement of implementation of system Rak Yuri, Ustilovskyy Jaroslav Project management of efficiency improvement of elimination of forest fires: a topological approach...303

5 PRACE NAUKOWE Akademii im. Jana Dtugosza w Cz^stochowie Technika, Informatyka, Inzynieria Bezpieczenstwa 2014, t.ii Rak Yuri, Kobylkin Dmitry Lviv State University o f Life Safety Ukraine, 79007, Lviv, Kleparivska St., 35 rambler. ru, ukr. net MODEL OF RESOURCE MANAGEMENT IN PROJECTS OF THE CONDITIONS IMPROVEMENT OF IMPLEMENTATION OF SYSTEM 112 Abstract. In this scientific article is shown and systematized the basic resources that characterize the organizational and technical components of emergency call System 112 for the conditions of successful implementation in dimension of Ukraine taking into account the regional character through the use of project-oriented management of projects and programs and the characteristics of complexity. Proposed the model of resource management in the project of System 112 and is identified the key factors that influence into the project. Keywords: project, System 112, proactive management, resource management, project resources. MODEL ZARZДDZANIA ZASOBAMI W PROJEKTACH POPRAWY REALIZACJI SYSTEMU 112 Streszczenie. W artykule naukowym s^ przedstawione i usystematyzowane podstawowe zasoby, kt6re charakteryzuj^ organizacyjno-techniczne elementy systemu awaryjnego wezwania za jednym numerem alarmowym 112 do warunk6w udanej realizacji w ramach Ukrainy, a takze ze wzgl^ndu regionalnosci charakteru poprzez wykorzystanie zarz^dzania projektowo-orientowanego projekt6w i program6w oraz cech trudnosci. Zaproponowano model zarz^dzania zasobami w projektach wprowadzenia Systemu 112 oraz okreslono kluczowe czynniki wplywaj^ce na sam projekt. Stowa kluczowe: projekt, System 112, proaktywne zarz^dzanie, zarz^dzanie zasobami, zasoby projektu.

6 298 Rak Yu., Kobylkin D. System of emergency call number - is a universal and unified organizational and technical structure that is designed for day and night information receiving on emergencies (ES) and timely response to them had come to USA in In 1991, the EU pledged to develop a European counterpart of the project and implement it by The system of a single emergency number (System 112) has been successfully operating in Europe and similar projects are developed and implemented in the Commonwealth of Independent States (CIS) countries including Ukraine. Analysis of the test launching of the System 112 in Ukraine during Euro 2012 revealed a number of incompatibilities and necessity to systematize all project components of the System 112 and to determine the influence of various factors on them. A key element in the successful implementation of regional development of projects in Ukraine's 112 Systems is the use of proactive management, in the context of mission realization on the reaction of a turbulent external environment, that take's into account the competitive of environment and urgent emerging issue. Effective project management [2] of System 112 implementation requires a clear structuring as a project and as system management, by dividing the project into subsystems, and the system of control itself to the relevant components. Thus the success of the efficiency of project and programs management of regional development of implementation of System 112 requires strict sustainable management of complex processes under the conditions of uncertainty under influence of external and internal environment. An important factor in the effective use of proactive management [1] is the development of tools and mechanisms that significantly improve project management of regional development implementation of System 112. The success of proactive management of projects and programs of regional development can be achieved by modeling of project environment, taking into account the impact of external and internal factors throughout the life cycle of the organization process and implementation of System 112 to ensure the sustainability of growth in the region during the implementation of innovative strategies [3]. On the basis of above mentioned is proposed model diagram, which takes into account proactive management and mental space, as well as term-historical component of Ukraine's regions (see image 1).

7 Model of resource management. 299 Image 1. Model diagram of the project environment implementation of System 112 in projects and programs of regional development for conditions of Ukraine, where AIATS - automated information and analytic telecommunication systems. As shown in Image 1, the main factors ensuring success of the implementation of System 112 in the regional dimension is the study of the main factors as: geolocation (G), the socio-political state of society at the national and regional levels (SPS), and competence of all participants in the project (C), based on the theory of complexity (TC) for reaching a state of balance and harmonization at all levels of causality. Formalizing the above factors we obtain the following dependence: RAM = < G, SPS, C, TC >; (1) where RAM - resource allocation management in the project of System 112. As it is shown in Image 1, a significant impact for the success implementation of System 112 has external turbulent environment and coordination during interacting with Government Information and Analytical System for Emergency Situations (GIAS ES) [5]. GIAS ES as the central executive agency shall ensure round the clock functioning of its maintenance, monitoring and formation of accounting documentation and international integration (for software and hardware) of formal and informal organizations.

8 300 Rak Yu., Kobylkin D. P = < PE, GIAS ES >; (2) where P - project of implementation of System 112, PE - project environment. Theories of complexity of project implementation of System 112 consists in the calculation of project implementation at the regional level based on the parameters of difficulty. Taking into account the different levels of the state of readiness of regions to the project and their features require the use of projectoriented approach in management of project and portfolio of project. Exploring the security status of regions for year by ranking we defined the priority areas of the project of System 112 in the case of Ukraine. This are the regions of the biggest danger for safe life of citizens, particularly the south - eastern regions of Ukraine and Crimea. Proceeding from theory of complexity success implementation of project of System 112 depends on the process of time management in all phases and cycles of the project, which can be represented in the following formalization: Tproject = (Tin.+Tpl.+Tim.+Tst.)*PE; (3), where Tproject - time management of project. Elements of the expression is the amount of time the elements of project initiation Tin., Planning Tpl., Implementation Tim. and start Tst. and its multiplying on a factor of influence of project environment PE. Geolocation of callers is carried by automated system for cooperation and coordination with national mobile operators and landline communications. To socio-political situation we assign the impact of factors such as unstable and crisis economic situation, not coordinated work of national and regional legislative, executive and judicial authority, intense social status and level of education among the citizens of the state and military instability, the state of education, science and innovation technologies. Participants of the project of System 112 are authorities, departmental service: State Service for Emergencies of Ukraine (SSEU), the Ministry of Internal Affairs (MIA), Ambulance and Emergency Medicine (AEM), Gas- Emergency Service (GES), firms and companies that are providing communications, municipal services, public formal and informal organizations, selfgovernments, and others [4]. The core of the model (Image 1) are the resources of the project of implementation of System 112. Resources of the project are any sources and prerequisites of getting some tangible or intangible benefits which together can create the conditions for successful implementation of project. Resources are divided into material, financial, human and information (see Image 2).

9 Model of resource management. 301 Resources of project of System 112 Material Labour Financial Information Image 2. Classification of project resources for successful implementation of System 112. Analyzing the model diagram Image 1 and Image 2 it can be stated that the efficiency of project of implementation of System 112 in the regional dimension requires rigorous and systematic action-oriented project management and balanced, harmonized control of the distribution of resources and minimize the impact of turbulence medium term, taking into account historical component, characteristics of of complexity and regional peculiarities Ukraine. References [1] Bushueva N.S. Modeli i metody proaktivnogo upravleniya programmami organizacionnogo razvitiya / N.S. Bushueva. - K.: nauk. svit, s. [2] Bushuev S.D. Kreativnye texnologii v upravlenii proektami i programmami / S.D. Bushuev, N.S. Bushueva, S.A. Babaev i dr. - K.: sammit kniga, s. [3] Kobylkin D.S., Ustilovskij Ya.V., Rak Yu.P. Model effektivnoj realizacii proekta sistemy ekstrennogo vyzova 112 v Ukraine // Chrezvychajnie situacii : teoriya i praktika. : mater. mezhdunarod. nauch. - prakt. konf. kursantov, studentov i slushatelej. - Gomel, s [4] Konceptualni rishennya stvorennya avtomatizovanoi' sistemi ekstrenoi' dopomogi naselennyu za yedinim televonnim nomerom "112"/ Dodonov O.G.,Koval O.V., Dzyubanenko R.I., Cepkov P.A., Zhidovlenko Yu.O., Mayurov M.O. // Reyestraciya, zberigannya і obrobka danix. 1.12, s [5] Rak Yu.P. Identifikaciya proektiv u portfelyax ta programax regionalnogo rozvitku z pitan nadzvichajnix situacij / Yu.P. Rak, O.B. Zachko, A.O. Sachenko, I.O. Palij - Upravlinnya proektami ta rozvitok virobnictva (40). - s

EKONOMIKA i ORGANIZACJA GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ NR 96 (2012)

EKONOMIKA i ORGANIZACJA GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ NR 96 (2012) ZESZYTY NAUKOWE Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie EKONOMIKA i ORGANIZACJA GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ NR 96 (2012) EKONOMIKA i ORGANIZACJA GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ 2081 6979 NR 96 (2012) ZESZYTY

Bardziej szczegółowo

EKONOMIKA i ORGANIZACJA GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ NR 88 (2011)

EKONOMIKA i ORGANIZACJA GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ NR 88 (2011) ZESZYTY NAUKOWE Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie EKONOMIKA i ORGANIZACJA GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ NR 88 (2011) Wydawnictwo SGGW Warszawa 2011 KOMITET REDAKCYJNY Wojciech Ciechomski, Alina

Bardziej szczegółowo

Issued with the consent of the Rector Editor in Chief Publishing House of Rzeszow University of Technology Leonard ZIEMIAŃSKI

Issued with the consent of the Rector Editor in Chief Publishing House of Rzeszow University of Technology Leonard ZIEMIAŃSKI Issued with the consent of the Rector Editor in Chief Publishing House of Rzeszow University of Technology Leonard ZIEMIAŃSKI Composition of the Scientific Papers Council of the Faculty of Management of

Bardziej szczegółowo

EKONOMIKA i ORGANIZACJA GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ NR 81 (2010)

EKONOMIKA i ORGANIZACJA GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ NR 81 (2010) ZESZYTY NAUKOWE Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie EKONOMIKA i ORGANIZACJA GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ NR 81 (2010) Wydawnictwo SGGW Warszawa 2010 KOMITET REDAKCYJNY Wojciech Ciechomski, Alina

Bardziej szczegółowo

NAUKI INŻYNIERSKIE I TECHNOLOGIE ENGINEERING SCIENCES AND TECHNOLOGIES

NAUKI INŻYNIERSKIE I TECHNOLOGIE ENGINEERING SCIENCES AND TECHNOLOGIES NAUKI INŻYNIERSKIE I TECHNOLOGIE ENGINEERING SCIENCES AND TECHNOLOGIES Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Wrocław 2012 Redaktor Wydawnictwa: Dorota Pitulec Redaktor techniczny: Barbara

Bardziej szczegółowo

INFORMATYKA EKONOMICZNA

INFORMATYKA EKONOMICZNA INFORMATYKA EKONOMICZNA BUSINESS INFORMATICS 2(32) 2014 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Wrocław 2014 Redaktor Wydawnictwa: Dorota Pitulec Redaktor techniczny: Barbara Łopusiewicz Korektor:

Bardziej szczegółowo

Institute of Computer and Information Systems Faculty of Cybernetics Military University of Technology ANNUAL REPORT 2012

Institute of Computer and Information Systems Faculty of Cybernetics Military University of Technology ANNUAL REPORT 2012 Institute of Computer and Information Systems Faculty of Cybernetics Military University of Technology ANNUAL REPORT 2012 Warsaw Poland 2013 Institute of Computer and Information Systems Faculty of Cybernetics

Bardziej szczegółowo

PÓŁROCZNIK. Securitologia. nr 2 (20) 2014. Collegium Civitas European Assotiation for Security

PÓŁROCZNIK. Securitologia. nr 2 (20) 2014. Collegium Civitas European Assotiation for Security PÓŁROCZNIK Securitologia nr 2 (20) 2014 Collegium Civitas European Assotiation for Security Securitologia czasopismo naukowe, półrocznik ISSN: 1898-4509 Redaktor naczelny: dr Łukasz Kister Zastępca redaktora

Bardziej szczegółowo

Issued with the consent of the Rector Editor in Chief Publishing House of Rzeszow University of Technology Leonard ZIEMIAŃSKI

Issued with the consent of the Rector Editor in Chief Publishing House of Rzeszow University of Technology Leonard ZIEMIAŃSKI Issued with the consent of the Rector Editor in Chief Publishing House of Rzeszow University of Technology Leonard ZIEMIAŃSKI Composition of the Scientific Papers Council of the Faculty of Management of

Bardziej szczegółowo

INNOVATION PRACTICES OF ENTERPRISES LOCATED IN RURAL AREAS OF LUBELSKIE VOIVODESHIP. Introduction

INNOVATION PRACTICES OF ENTERPRISES LOCATED IN RURAL AREAS OF LUBELSKIE VOIVODESHIP. Introduction INNOVATION STOWARZYSZENIE PRACTICES OF ENTERPRISES EKONOMISTÓW LOCATED IN ROLNICTWA RURAL AREAS OF I LUBELSKIE AGROBIZNESU VOIVODESHIP Roczniki Naukowe tom XVI zeszyt 5 73 Aneta Jarosz-Angowska, Marek

Bardziej szczegółowo

COMMUNICATION OF AN ENTERPRISE BY THE USE OF PUBLIC RELATIONS

COMMUNICATION OF AN ENTERPRISE BY THE USE OF PUBLIC RELATIONS dr inż. Tomasz Trojanowski Jan Długosz University in Częstochowa COMMUNICATION OF AN ENTERPRISE BY THE USE OF PUBLIC RELATIONS Summary: Modern organisations wishing to operate efficiently in the market

Bardziej szczegółowo

GOSPODARKA RYNEK EDUKACJA

GOSPODARKA RYNEK EDUKACJA GOSPODARKA RYNEK EDUKACJA Wyższa Szkoła Zarządzania Edukacja VOLUMEN 13, NUMER 4 2012 W R O C Ł AW 2012 RADA NAUKOWA SCIENTIFIC COMMITTEE PRZEWODNICZĄCY RADY NAUKOWEJ SCIENTIFIC COMMITTEE CHAIRMAN prof.

Bardziej szczegółowo

Humanum. Międzynarodowe Studia Społeczno-Humanistyczne. Nr 11(2)/2013. Humanum. International Social and Humanisti Studies. No.

Humanum. Międzynarodowe Studia Społeczno-Humanistyczne. Nr 11(2)/2013. Humanum. International Social and Humanisti Studies. No. Humanum Międzynarodowe Studia Społeczno-Humanistyczne Nr 11(2)/2013 Humanum International Social and Humanisti Studies No. 11(2)/2013 ISSN 1898-843 5 pkt na liście rankingowej wykazu czasopism punktowanych

Bardziej szczegółowo

WSPÓŁCZESNE ZARZĄDZANIE Kwartalnik Środowisk Naukowych i Liderów Biznesu

WSPÓŁCZESNE ZARZĄDZANIE Kwartalnik Środowisk Naukowych i Liderów Biznesu WSPÓŁCZESNE ZARZĄDZANIE Kwartalnik Środowisk Naukowych i Liderów Biznesu CONTEMPORARY MANAGEMENT QUARTERLY The Journal of Scientific Community and Business Leaders 1/2011 ISSN 1643-5494 RADA PROGRAMOWA

Bardziej szczegółowo

Working Papers. Poznan University of Economics

Working Papers. Poznan University of Economics Working Papers Faculty of International Business and Economics Poznan University of Economics WP 2013/03 Łukasz Grzesiak The role of the medium-sized city in the regional development in the context of

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY MOTYWACJI W KSZTAŁTOWANIU ROZWOJU PRACOWNIKÓW MŚP W DOBIE ROSNĄCEJ GLOBALIZACJI

SYSTEMY MOTYWACJI W KSZTAŁTOWANIU ROZWOJU PRACOWNIKÓW MŚP W DOBIE ROSNĄCEJ GLOBALIZACJI ZN WSH Zarządzanie 2014 (2), s. 93-112 Oryginalny artykuł naukowy Original Article Źródła finansowania publikacji: środki własne Autorów Authors Contribution: (A) Study Design (projekt badania) (B) Data

Bardziej szczegółowo

INFORMATYKA EKONOMICZNA

INFORMATYKA EKONOMICZNA INFORMATYKA EKONOMICZNA BUSINESS INFORMATICS 1(31) 2014 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Wrocław 2014 Redaktorzy Wydawnictwa: Elżbieta Macauley, Tim Macauley, Jadwiga Marcinek Redaktor

Bardziej szczegółowo

Nauka Przyroda Technologie

Nauka Przyroda Technologie Nauka Przyroda Technologie ISSN 1897-7820 http://www.npt.up-poznan.net Dział: Nauki o Żywności i Żywieniu Copyright Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu 2012 Tom 6 Zeszyt 1 JOANNA STADNIK,

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE KWARTALNIK NAUKOWY Nr 1(13) WYDAWNICTWO POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ GLIWICE 2011 SPIS TREŚCI 1. Nina STĘPNICKA Nowoczesne formy współpracy przedsiębiorstw handlowych w Polsce i na świecie

Bardziej szczegółowo

PROFITABILITY OF CSR FROM THE PERSPECTIVE OF HRM

PROFITABILITY OF CSR FROM THE PERSPECTIVE OF HRM ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ 2015 Seria: ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE z. 81 Nr kol. 1934 Mariusz ZIELIŃSKI Silesian University of Technology Faculty of Organization and Management, Zabrze mariusz.zielinski@polsl.pl

Bardziej szczegółowo

OBLGATORY AND VOLUNTARY FOOD SAFETY MANAGEMENT SYSTEMS - THE UP TO DATE REVIEW

OBLGATORY AND VOLUNTARY FOOD SAFETY MANAGEMENT SYSTEMS - THE UP TO DATE REVIEW 6 th International Quality Conference June 08 th 2012 Center for Quality, Faculty of Engineering, University of Kragujevac Paweł Nowicki 1) Tadeusz Sikora 1) 1) The Department of Quality Management, Cracow

Bardziej szczegółowo

Finanse w niestabilnym otoczeniu dylematy i wyzwania Finanse przedsiębiorstw

Finanse w niestabilnym otoczeniu dylematy i wyzwania Finanse przedsiębiorstw Finanse w niestabilnym otoczeniu dylematy i wyzwania Finanse przedsiębiorstw Studia Ekonomiczne ZESZYTY NAUKOWE WYDZIAŁOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W KATOWICACH Finanse w niestabilnym otoczeniu dylematy

Bardziej szczegółowo

FACTORS DETERMINING THE COMPETITIVENESS OF EN- TITIES ON GLOBAL MARKET

FACTORS DETERMINING THE COMPETITIVENESS OF EN- TITIES ON GLOBAL MARKET Published in: Fundamentals of Management in Modern Small and Medium- Sized Enterprises, red. Lachiewicz S., Bielawska Zakrzewska A., publishing house Politechnika Łódzka, Łódź 2011 Joanna Żukowska Warsaw

Bardziej szczegółowo

Competitiveness of tourist destinations as a research problem in the geography of tourism analytical assumptions behind the research model

Competitiveness of tourist destinations as a research problem in the geography of tourism analytical assumptions behind the research model Prace Geograficzne, zeszyt 130 Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ Kraków 2012, 91 105 doi: 10.4467/20833113PG.12.022.0663 Competitiveness of tourist destinations as a research problem in

Bardziej szczegółowo

OPTIMUM STUDIA EKONOMICZNE

OPTIMUM STUDIA EKONOMICZNE Czasopismo poświęcone potrzebom nauki i praktyki 2011 Nr 1 (49) OPTIMUM STUDIA EKONOMICZNE SPIS TREŚCI STUDIA I ROZPRAWY... 3 István Takács, Pál Csapodi, Katalin Takács-György Corruption as a deviant attitude

Bardziej szczegółowo

ICT PLATFORM AS A MARKETING TOOL OF A SCIENTIFIC UNIT FROM THE FOOD-AGRICULTURAL BRANCH

ICT PLATFORM AS A MARKETING TOOL OF A SCIENTIFIC UNIT FROM THE FOOD-AGRICULTURAL BRANCH ICT PLATFORM AS A MARKETING TOOL OF A SCIENTIFIC UNIT FROM THE FOOD-AGRICULTURAL BRANCH Paweł Radomski, Ph.D. Piotr Moskała, Ph.D. National Research Institute of Animal Production (IZ PIB) Introduction

Bardziej szczegółowo

University of Technology and Life Sciences in Bydgoszcz. Grzegorz Oszuścik. Softeem Sp. z o.o. of Bydgoszcz

University of Technology and Life Sciences in Bydgoszcz. Grzegorz Oszuścik. Softeem Sp. z o.o. of Bydgoszcz Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych nr 29/2013 Ludosław Drelichowski University of Technology and Life Sciences in Bydgoszcz Grzegorz Oszuścik Softeem Sp. z o.o. of Bydgoszcz Evaluation of the efficiency

Bardziej szczegółowo

CROWDFUNDING NOWYM SPOSOBEM FINANSOWANIA INNOWACYJNYCH PROJEKTÓW

CROWDFUNDING NOWYM SPOSOBEM FINANSOWANIA INNOWACYJNYCH PROJEKTÓW MODERN MANAGEMENT REVIEW 2014 MMR, vol. XIX, 21 (2/2014) April-June STRESZCZENIA Maciej CHRZANOWSKI 1 Sylwia DZIEDZIC 2 CROWDFUNDING NOWYM SPOSOBEM FINANSOWANIA INNOWACYJNYCH PROJEKTÓW W czasach, w których

Bardziej szczegółowo

STUDIA I MATERIAŁY POLSKIEGO STOWARZYSZENIA ZARZĄDZANIA WIEDZĄ

STUDIA I MATERIAŁY POLSKIEGO STOWARZYSZENIA ZARZĄDZANIA WIEDZĄ 1 STUDIA I MATERIAŁY POLSKIEGO STOWARZYSZENIA ZARZĄDZANIA WIEDZĄ Redaktor tomu dr Arkadiusz Januszewski Komitet Redakcyjny: prof. dr hab. Witold Chmielarz prof. dr hab Ryszard S. Choraś prof. dr hab. Olgierd

Bardziej szczegółowo

Agh University of Science and Technology

Agh University of Science and Technology Agh University of Science and Technology 3 Dear Readers, The handbook you are reading has been designed to provide information about the AGH University of Science and Technology in Krakow. I hope that

Bardziej szczegółowo