DOM AUKCYJNY WARSZAWA 13 GRUDNIA 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DOM AUKCYJNY WARSZAWA 13 GRUDNIA 2008"

Transkrypt

1 DOM AUKCYJNY ul. Sandomierska Warszawa tel. (022) , (022) fax (022) , (022) WARSZAWA 13 GRUDNIA 2008 Aukcja odbędzie się w gmachu Biblioteki Narodowej w Warszawie Al. Niepodległości 213, wejście A (od strony parku) w sali im. Stefana Dembego. Rozpoczęcie aukcji o godz Wystawione na sprzedaż obiekty można oglądać w Sali Darczyńców BN w dniu aukcji od godziny 8.00

2 Katalog opracowali: P. Szcz sny, T. Lenczewski, H. Ose ko; grafi ka, mapy: M. Soba ska, A. Ose ko Fotografi e: Longin Wawrynkiewicz Warunki uczestnictwa: 1. Ceny podane w katalogu s cenami wywo ania. 2. W zamówieniach pisemnych prosimy poda numer pozycji, nazwisko autora, pierwsze wyrazy tytu u oraz najwy sz oferowan cen (limit). W imieniu tych osób i instytucji licytacj przeprowadzi osoba upowa niona przez Dom Aukcyjny. Tre korespondencji pozostanie informacj poufn. 3. Do ceny wylicytowanej doliczamy 5% op aty organizacyjnej. 4. Korespondencj prosimy kierowa na adres: Dom Aukcyjny Lamus ul. Sandomierska 23, Warszawa lub ul. Nowomiejska 7, Warszawa. 5. Zamówienia przyjmujemy równie faxem i poczt elektroniczn do dnia 12 grudnia 2008 r. (pi tek) do godz fax (022) fax (022) lub 6. W sprawie licytacji przez telefon prosimy o wcze niejszy kontakt z Domem Aukcyjnym. 7. Informacji udzielamy pod numerami telefonów: (022) lub (022) od po niedzia ku do pi tku w godz ; w soboty do godz Zakupione obiekty aukcyjne wydajemy przy ul. Sandomierskiej 23 od 16 grudnia. Informacji telefonicznej o wynikach udzielamy od 17 grudnia. 9. Biblioteka Narodowa, Biblioteka Jagiello ska, Archiwum G ówne Akt Dawnych oraz Muzeum Narodowe maj prawo pierwokupu po cenach wylicytowanych. 10. W zamówieniu pocztowym lub przed przyst pieniem osobistym do licytacji, prosimy o podanie sposobu realizacji zakupu: odbiór osobisty zakupionych pozycji po uprzednim dokonaniu przelewu bankowego lub przy p atno ci gotówk ; wysy ka obiektów za pobraniem pocztowym; wysy ka obiektów po odnotowaniu p atno ci na koncie bankowym. 11. Instytucjom pa stwowym wysy amy obiekty wraz z faktur przelewow. 12. Wp aty prosimy kierowa na konto: PKO S.A. XI O/Warszawa, Warszawa, ul. Podwale 17A Nr rachunku Prosimy o przestrzeganie 10-dniowego terminu p atno ci. Po tym terminie naliczane b d ustawowe odsetki. 14. Przy p atno ci kart kredytow doliczamy 3% do ceny wylicytowanej. 15. Dom Aukcyjny nie ponosi odpowiedzialno ci za ukryte wady fi zyczne i prawne zakupionych obiektów. 16. Dom Aukcyjny ma prawo do wycofania obiektów z licytacji bez podania przy czyny. 17. Prowadz cy licytacj ma prawo, w uzasadnionych przypadkach, po zako czeniu licytacji, do jej kontynuowania lub ponownego przeprowadzenia. 18. Nabywca ma prawo do z o enia reklamacji w ci gu 14 dni od daty aukcji. 19. Informujemy, e wywóz poza granice kraju, obiektów powsta ych ponad 50 lat temu, wymaga zgody odpowiednich instytucji. ISBN Na ok adce poz 313. J.Falck. Rze ba ze Z otej Bramy Sk ad komputerowy: Dariusz Górski. Druk: Dom Wydawniczy ELIPSA

3 SPIS TRE CI 1. Starodruki R kopisy i dokumenty wiek XVI XVIII...50 epoka napoleo ska wiek XIX XX...72 r kopisy pisarzy i artystów Atlasy i mapy wiek XVI XVIII...78 wiek XIX XX Grafika widoki i plany miast portrety i sceny historyczne grafi ka artystyczna i dekoracyjna Teki graficzne i ksi ki ilustrowane. Oprawy artystyczne wiek XVIII XIX wiek XX Plakaty Fotografie i albumy Pami tki historyczne Regionalia góry kresy wschodnie varsaviana regionalia polskie Heraldyka i genealogia. Numizmatyka Historia. Dzieje podró y Literatura pi kna. Wiedza o literaturze literatura dzieci ca Literatura i sztuka rosyjska Sztuka, wiedza o ksi ce, kolekcjonerstwo Gospodarstwo wiejskie i domowe. Poradniki. Nauki przyrodnicze. My listwo Varia (encyklopedie, nauki cis e, nuty)

4 34. J. Heweliusz. Machinae coelestis Annus climactericus Tablica I

5 Tablica II 78, 14 (3 vol.), 88 (4 vol.), 762 (3 vol.), 548, 761, 753, 755, 21, 55 (2 vol.), 82, 39, 95, 19, 75 23, 72, 17 (3 vol.), 654, 885, 6, 91, 746, 763, 498, 739, 715, 542, 719 (2 vol.), 675, 701, 743, 86 (2 vol.) 610 (3 vol.), 606, 390, 604 (2 vol.), 380 (2 vol.), 626 (2 vol.), 620 (2 vol.), 521, 411, 700, 736, 407 (2 vol.) 28, 34, 70 (2 vol.), 16, 94, 53, 54, 65, 9, 13

6 Tablica III 520, 704 (3 vol.), 638 (2 vol.), 642 (2 vol.), 506, 615, 659 (3 vol.), 646, 623 (2 vol.), 647 (2 vol.), 667, 680, 624 (2 vol.), 674, (5 vol.), 718, 663 (5 vol.), 766, 670, 832, 770, 36, 59, 517 (2 vol.), 516 (2 vol.), , 734, 744 (2 vol.), 661 (2 vol.), 512, 605, 655, 651, 855 (2 vol.), 672, 772, 676, 681 (2 vol.), 592 (2 vol.), , 903, 420, 403, 131, 132, 67, 794, 859, 598, 377, 550, 589, 514, 533 (2 vol.), 388, 386, 698

7 Tablica IV 94, 95, 93, 96 13, 65, 2, 69, 28

8 Tablica V 382, 411, 388, , 629, 648, 628, 712

9 Tablica VI 103. Jan III Sobieski. Dokument Jan W yk. Piecz

10 129. C. Grünenberg. Herbarz. XVI/XVII w. Tablica VII

11 Tablica VIII 168. V. M. Coronelli. Polska J. Janssonius. Dniepr

12 Tablica IX 164. Robert de Vaugondy. Atlas Spadkobiercy Homanna. Globusy. Pocz. XVIII w.

13 Tablica X 169. C. Allard. Polska G. Sanson, A. H. Jaillot. Dunaj

14 Tablica XI 166. N. Visscher. Polska J. Sandrart. Europa. Po 1656.

15 Tablica XII 173. A. Ortelius. Prusy Wschodnie P. Schenk. l sk baronat migrodzki. Pocz. XVIII w.

16 Tablica XIII 178. J. F. Endersch. u awy Wi lane F. G. Güssefeld. Prusy

17 Tablica XIV 179. A. Jacobsz. Ba tyk J. Seller. Ba tyk po udniowo-wschodni

18 Tablica XV 181. J. van Keulen. Ba tyk po udniowo-wschodni J. van Keulen. Ba tyk po udniowo-zachodni

19 Tablica XVI 248. A. Coquart. Warszawa A. Bendrat. Kwidzy

20 Tablica XVII 251. G. Braun, F. Hogenberg. Wilno M. Seutter. Gda sk

21 Tablica XVIII 239. A. Savinkow. Petersburg Panorama Krakowa. Ok

22 Tablica XIX 226. I. Szyma ski. Gda sk A. Eltzner. Wroc aw

23 Tablica XX 238. G. B. Probst. Petersburg. XVIII w Widok Wenecji. XVIII w.

24 Tablica XXI 235. R. Bowyer. Moskwa C. Mattis. Karkonosze

25 Tablica XXII 274. Tadeusz Ko ciuszko. Lata 80.XIX w Jan III Sobieski. Po. XIX w Tadeusz Ko ciuszko

26 Tablica XXIII 470. Fili anka. Ksi Józef Poniatowski. I po. XIX w Figurka porcelanowa. Ksi Józef Poniatowski. XIX/XX w Ph. Debucourt. J. Poniatowski. Ok

27 Tablica XXIV 485. Legia Honorowa. Po Piecz z symbolami Wiary, Nadziei, Mi o ci. XIX w Virtuti Militari. I po. XIX w Ks. Czetwerty scy. T ok piecz tny. XIX w Kaseta z herbem Lwowa

28 Tablica XXV 488. Pier cie Moabit Pier cie. Lata 60. XIX w Para spinek z Or em. XX w Krasiccy. T ok piecz tny. XIX w Dewizka do zegarka. Lata 60. XIX w.

29 Tablica XXVI 366. Je dziec. Wg A. Diepenbeecka aglowce

30 Tablica XXVII 303. Album Wile skie. Powrót Paska do domu Album Wile skie. Wyjazd na kwest

31 Tablica XXVIII 614. J. D browski. Rok Wiedza o Polsce Tablica z odciskami herbów Herb Królestwa Polskiego

32 Tablica XXIX 382. A. Lesser. Wizerunki królów Polowanie cara Aleksandra II w Bia owie y J. K. Wietz. Zakony rycerskie J. Che mi ski. Armia Ksi stwa Warszawskiego

33 Tablica XXX 911. Nuty M. Kisling. Teka L. Fini. Teka La Fontaine. Bajki

34 Tablica XXXI 372. Kwiaty. Ok W. Gerson. Lublinianie Ksi ga wiata A. towski. Katedra na Wawelu

35 Tablica XXXII 305. E. Bart omiejczyk. Pieta. Ok T. Kulisiewicz. w. Sebastian [L. Marcoussis]. Apollinaire [T. Makowski]. Kolonie francuskie

36 Tablica XXXIII 360. L. Wyczó kowski. Rybak W. Gory ska. Florencja

37 Tablica XXXIV 791. S. Szuchowa. Tajemnice motyli T. Mici ski. W mrokach z otego pa acu Almanach wiata kobiecego R. Tagore. Nacjonalizm

38 Tablica XXXV 317. Rys. J. Flisak. Kubu Puchatek E. Szelburg-Zarembina. Aa kotki dwa J. Ejsmond. Ba o ziemnych ludkach

39 Tablica XXXVI 424. Plakat. Józef Pi sudski Plakat. Praca dla Polski Plakat. W jedno ci si a Plakat. Po yczka Odrodzenia Polski

40 Tablica XXXVII 428. Plakat. Siewca prawdy Plakat. Rocznica odparcia najazdu Plakat. wieci, nie grzeje Plakat. Wyzwól si od Twych gn bicieli

41 Tablica XXXVIII 32. J. Hecker. Astronomia M. P. Pfi nzing. Drzeworyty H. Schäufeleina J. E. Ridinger. Traktat hippologiczny Ryciny J. Ziarnki

42 Tablica XXXIX 28. Gratian de Clusio. Zbiór praw kanonicznych M. Kromer. Kronika Polska J. Flawiusz. Dzieje Izraela F. Kallimach. W adys aw Warne czyk

43 Tablica XL 16. P. Clüver. Germania S. Pufendorf. Historia Karola Gustawa (widoki miast polskich) 78. J. Schuer. Opisanie Gda ska L. Bellinus. De Urinis

44 Tablica XLI 64. S. Neugebauer. Portrety królów Polski F. Wassenberg. O Janie Kazimierzu A. Bzowski. Historia Ko cio a J. F. Griendel. Architektura wojenna

45 Tablica XLII 141. J. H. D browski. List Napoleon I. Nominacja

46 Tablica XLIII 104. Jan III Sobieski. List W adys aw IV. List

47 Tablica XLIV 246. Z. Vogel. Tarnów G. B. Piranesi. Forum Romanum. XVIII w.

48 Tablica XLV 241. J. i K. Richter. Pu awy B. Vogel. Wenecja. XVIII w.

49 Tablica XLVI 270. T. Ko ciuszko. I po. XIX w Maria Leszczy ska. Wg J. B. Van Loo Ludwik XV. Ryt. N. de Larmessin. Po J. Falck. Królowa Krystyna

50 Tablica XLVII 257. August II. N. Verkolje. Po Jan III Sobieski. C. de la Haye Henryk Walezy. F. Hogenberg. XVI w Jan III Sobieski

51 Tablica XLVIII 354. Stefano della Bella. Wjazd Ossoli skiego do Rzymu (tablica I). XVII w J. F. Piwarski. Album cynkografi czno-rysunkowe

52 Tablica XLIX 313. J. Falck. Rze by ze Z otej Bramy w Gda sku W. Hondius. Brama Triumfalna w Gda sku T. Lubieniecki. Pejza. XVII w.

53 Tablica L 321. F. Goya. Volaverunt. Po St. Ostoja-Chrostowski. Ucieczka do Egiptu B. Krasnod bska. Port St. Ostoja-Chrostowski. Korweta

54 Tablica LI 333. L. Marcoussis. Place de la Concorde L. Wyczó kowski. Dziewczyna M. P o ski. Koszykarz A. Jurkiewicz. Narciarze

55 Tablica LII 448. Namibia. Album fotografi i Dru yny Sokole w Bieszczadach

56 Tablica LIII 449. Pierwszy Rz d II Rzeczypospolitej A Karoli. Widok Warszawy. Lata 80. XIX w.

57 Tablica LIV 466. E. Hartwig. Kazimierz nad Wis E. Hartwig. Lublin E. Hartwig. Portret M. Or owicza

58 STARODRUKI 1 STARODRUKI 1. Abraham à Sancta Clara Megerle Johann Ulrich. Reimb dich, oder ich liss dich, das ist: Allerley Materien, Discurs, Concept, und Predigen, welche bisshero in underschidlichen Tractätlen (sic) gedruckt worden; adl.: Mercks Wienn, das ist: Dess wutenden Todts ; adl.: Lösch Wienn, das ist: Ein bewögliche Anmahnung ; adl.: Große Todten-Bruderschafft, das ist: ein kurtzer Entwurff Deß Sterblichen Lebens ; adl.: Auff, auff ihr Christen! Das ist: Ein bewegliche Anfrischung, der christlichen Waffen wider den türckischen Bluet- Egel; ; adl.: Danck vnd Denckzahl dess Achten gegen dem Drey ; adl.: Österreichisches Deo Gratias, das ist: Ein aussführliche Beschreibung ; adl.: Der glückliche Fisch-Zug in Anzbach...; adl.: Neuerwöhlte Paradeys-Blum ; adl.: Soldaten Glory ; adl.: Wolreichender Spica-Nardt ; adl.: Der klare Sonnen Schein ; adl.: Die Heilige Hof Art ; adl.: Astriacus Austriacus ; adl.: Prophetischer Willkomb ; adl.: Zeugniss und Verzeichniss eines lobwürdigsten Tugend-Wandels ; adl.: Epitaphium... Georgii Sigefridi Epitaphium Joannis Balthasaris Salzburg 1684, Melchior Haan, 4, s. [8], 54; [2], 125, [1]; [2], 52, [2]; [2], 29, [1]; [2], 102, [2]; [2], 13, [1]; [2], [6], 16, [1]; [2], 21, [1]; [2], 28; [2], 27, [1]; [2], 23, [1]; [2], 25, [1]; [2], 17, [1]; [2], 17, [1]; [2], 18; [2], 21, [1]; [8], inicja y, fi naliki i winiety, wspó opr. bia a skóra na desce z epoki ze lepymi t ocz. na obu licach, metalowe klamry z zapinkami, brzegi k. barwione. 3500,- Zbiór pism moralizatorskich, kaza oraz epitafiów austriackiego augustianina Abrahama à Sancta Clara ( ). Jego wielkie zdolno ci krasomówcze sprawi y, e w wieku 25 lat zosta nadwornym kaznodziej w Wiedniu. Wzbudza powszechny podziw, a jego kazania i homilie przyci ga y t umy wiernych. Ceniono go za niezwyk y kunszt s owa i umiej tno napominania ludzi bez wzgl du na stan spo eczny. J zyk niemiecki i miejscami aci ski. Karta pierwszego kazania (pierwodruk) dwubarwna ze sztychowan winiet. Na obu licach opr. ozdobne t ocz. ze znakiem krzy a, na przednim licu: data (1684) i monogram ( A.A.S. ). lady niewielkiego zalania i przybrudzenia na marginesach kilku kart. Poza tym stan bardzo dobry. adny egzemplarz. (patrz ilustracja na stronie 3)

59 2 STARODRUKI Postinkunabu 2. Angelus de Clavasio. Summa Angelica de casibus conscientie cum quibusdam nouis et oportunis additionibus. Argentine (Strassburg) Martin Flach, 4, k. [16], 342, herb (drzeworyt), opr. pó nogotycka skóra brunatna na desce ze lepymi t ocz. na obu licach. 9000,- S ownik zawieraj cy 659 artyku ów z rozwa aniami o charakterze moralnym i etycznym. Nie brak te artyku ów o innej tre ci np. Ironia czy Hermafrodyta. Dzie o wa ne dla historii Ko cio a, gdy zosta o spalone na stosie przez Marcina Lutra w 1520 r. cznie z pracami w. Tomasza z Akwinu, jako summa plus quam diablica. Angelo Carletti (Anio Carletus) Chivasso (Clavasio) ( ), franciszkanin, papieski nuncjusz, wikariusz generalny prowincji genue skiej. W 1467 r. uczestniczy w krakowskiej kapitule zakonu, gdzie wyodr bniono polsk prowincj zakonu bernardynów. Jeden z najznakomitszych moralistów swojej epoki, beatyfi kowany w 1753 r. Inicja y w tek cie w kolorze czerwonym i niebieskim. Na odwrocie k. 2 naklejony miedziorytowy exlibris z XVII w. Józefa Ignacego Brewerna, dr praw i proboszcza w mie cie Aindling. Na k. CXXXVIII marginalia z epoki, k. CIII podklejona, k. CXIII po wi cona heretykom w wi kszo ci wydarta. Gdzieniegdzie na marginesach kart niewielkie lady zalania. Grzbiet po konserwacji. Stan dobry. Rzadkie. (patrz tablica IV i ilustracja na stronie nast pnej) 3. [August III] August Tertius. Dei gratia, electus Rex Poloniarum Dresdae (Drezno) 6 XI B.w., folio, arkusz rozk. (44x54 cm), ozdobne inicja y w drze worycie. 600,- E. XII, s. 283 (jako: Manifest ). lad po dawnych piecz ciach. Zaprzysi enie praw i przywilejów szlacheckich przez króla Augusta III wybranego w wolnej elekcji w pa dzierniku 1733 r. (koronowany w styczniu 1734 r.). J zyk aci ski. Miesi c i dzie wpisano r cznie. Drobne uszczerbki na kraw dziach szerokich marginesów, lady sk adania. Stan dobry. Inkunabu 4. Augustyn w. Sermones sancti Augustini ad heremitas. B.m. (Strassburg) b.r. (ok. 1487). B.w. (Martin Flach), 4, k. [99] (winno by [108]; kustosze: a-m8, n-o6), opr. perg. (karta ze redniowiecznego r kopisu) we wspó cz. kasecie skórzanej. 7000,- Hain nr Wydanie nieznane w zbiorach polskich. Kazania w. Augustyna do eremitów z pó nocno-afryka skich pustelni. Aureliusz Augustyn, czyli w. Augustyn ( ), jeden z ojców Ko cio a, najwi kszy teolog chrze cija ski staro ytno ci. Prawie jedn trzeci z jego spu cizny stanowi kazania. Niniejszy zbiór obejmuje 59 kaza dotycz cych m.in. pos usze stwa, roztropno- ci, modlitwy, narodzenia Chrystusa. Druk w 2 kolumnach z 34 liniami tekstu. Marginalia z epoki. Niektóre inicja y dorysowane inkaustem w pó niejszych czasach (XVII w.), wi kszo pozostawiona w stanie wydawniczym. Przy Sermo XLVIII na marginesie wykaligrafowany monogram i podpis s. Agnes Mosberger, zapewne zakonnicy, która uwa nie czyta a to kazanie podkre laj c, co wa niejsze fragmenty. Brak 9 k. o kustoszach c1-d-1. lady zalania na marginesach, zabrudzenia niektórych kart. Ubytek brzegów opr. pergaminowej. Medycyna chi ska Micha a Boyma 5. Bellinius Laurentius. De urinis et pulsibus, de missione sanguinis, de febribus, de morbis capitis et pectoris. Opus Laurentii Bellini dicatum Francisco

60 STARODRUKI 3 1. Abraham à Sancta Clara. Zbiór pism Postinkunabu Redi cum prefaetione Johannis Bohnii, medic. doct. et in Academia Lipsiensi prof. publ. ac indice locupletissimo. Francofurti & Lipsiae Sumptibus Johannis Grossii, typis Christiani Scholvini, s. [30], 688, [32 indeks]; adl.: Boym Micha Piotr. Specimen medicinae sinicae sive opuscula medica ad mentem sinensium... cum figuris zneis & ligneis. Edidit Cleyer Andreas... Francofurti (Frankfurt) Sumptibus Joannis Petri Zubrodt, 4, tabl. ryc. 30 (miedzioryty), k. tyt., s. [2], 24, 99, tabl. rozk. 9, 16, 17-48, wspó opr. perg. z epoki ,- Poz. 2: E. XIII, s Wydanie 1. Wyj tkowo cenne dzie o medyczne autorstwa Polaka, Micha a Boyma, odkrywcze dla Europy ród o wiedzy o medycynie chi skiej z 30 niezwyk ymi rycinami, prezentuj cymi po raz pierwszy anatomi cia a z wa nymi dla poznania nauki akupunktury wiadomo ciami. Dzie o, w którym nazwisko autora zosta o wiadomie zatajone przez wydawc. Micha Piotr Boym ( ), wywodz cy si z wielce zas u onej rodziny lwowskiej, jezuita i misjonarz, pisa swoje dzie o podczas dwukrotnej misji w Chinach (w latach ), gdzie zg bi tajniki medycyny chi skiej. Do kraju nie wróci (umar w Chinach), zd y jednak w 1658 roku przes a do Europy r kopis swego dzie a. Andreas Cleyer, naczelny lekarz kompanii batawskiej, zataiwszy imi i zas ugi Boyma (kradzie praw autorskich!), wyda pod swoim nazwiskiem cz manuskryptu, prezentowan tutaj. Drug cz r kopisu odebra Cleyerowi przyjaciel Boyma i wyda 4 lata pó niej, w 1686 roku, pod nazw : Clavis medicina ad chinarum doctrinam. Dzie o zawiera m.in. niezwykle istotne informacje farmakologiczne, kilka traktatów dotycz cych pulsu, z wieloma rycinami w tek cie, 36 opisów chorób z ich symptomami na j zyku (z odpowiednimi ilustracjami w tek cie) oraz 30 ca ostronicowych rycin przedstawiaj cych postaci Chi czyków, budow anatomiczn i linie akupunktury. Brak 2 podrozdzia ów: (s , powinien by na ko cu pierwszego rozdzia u) oraz (s. 1-16, powinien by przed ostatnim podrozdzia em).

61 4 STARODRUKI Strona tytu owa przyci ta u do u (rok wyd. widoczny tylko cz ciowo), kilkumilimetrowe przyci cie rycin na dole, w wi kszo ci bez szkody dla rysunku, poza tym stan dobry. Ryciny ca ostronicowe w komplecie. Dzie a Boyma nale do nadzwyczajnie rzadkich, nie tylko w polskich, ale i europejskich zasobach bibliotecznych. Wyj tkowa rzadko, a unikat na rynku antykwarycznym! Poz. 1 to wydanie drugie, wa nego dla nauki urologii traktatu. Kilka kart z minimalnie urwanymi rogami, kilka kart podklejonych z cz ciow strat tekstu, poza tym stan dobry. (patrz tablica XL) 6. Beniowski Maurycy. Des Grafen Beniowski Reisen durch Sibirien und Kamtschatka über Japan und China nach Europa. Des Grafen Beniowski Nachricht von seinen Unternehmungen auf der Insel Madagaskar. T. 3. Berlin Magazin von merkwürdigen neuen Reisebeschreibungen, 8, s. XXI, 447, tabl. ryc. 4 (miedzioryty), opr. p sk. z epoki ze z oc. 2500,- E. XII, s Niemiecki ekslibris heraldyczny. Wydanie pierwsze niemieckie. Przek ad z j zyka angielskiego dokonany z pierwszego wydania dzie a, które ukaza o si w tym samym roku w Londynie. (Ksi ka, napisana w oryginale w j zyku francuskim, ukaza a si w Polsce pt. Historia podró y i osobliwych zdarze s awnego Maurycego... dopiero w 1797 r.). Fascynuj cy, nios cy odkrywcze tre ci, pami tnik zes a ca na Syberi, a pó niej, po walecznym wyswobodzeniu si z niewoli, podró nika do Japonii i Chin, a na Madagaskar. Maurycy hr. Beniowski ( ), o nierz, podró nik, uczestnik konfederacji barskiej, zes aniec na Kamczatk, oficer w s u bie Francji, zdobywca i król Madagaskaru. Ryciny przedstawiaj sceny z ycia w Japonii i na Madagaskarze. Niewielkie lady po owadach, drobne uszkodzenia oprawy, poza tym stan bardzo dobry. Bardzo rzadkie. (patrz ilustracja na stronie nast pnej) Podró do Ameryki 7. Benzoni Hieronym. Novae novi orbis historiae, id est, Rerum ab Hispanis in India Occidentali hactenus gestarum, & acerbo illorum in eas gentes dominatu, libri tres, Urbani Calvetonis opera industriàque ex Italicis... Latini facti, ac perpetuis notis, argumentis & locupleti memorabilium rerum accessione, illustrati. His ab eodem adiuncta est, De Gallorum in Floridam expeditione, et insigni Hispanorum in eos saevitiae exemplo, Brevis Historia. Genf (Genewa) Apud Eustachium Vignon, 8º, s. [32], 480, [16], winiety, opr. p sk. wspó cz. 5500,- Wydanie pierwsze aci skie. Obszerna relacja z podró y w oskiego autora po hiszpa skich posiad o ciach w Ameryce, od wysp karaibskich i Gwatemali po Peru obejmuj ca lata W odró nieniu od w oskiego wydania ( Historia del mondo nuovo, 1565) znacznie rozszerzona (m.in. o historie innych ekspedycji, w tym francuskiej wyprawy J. Ribaud na Floryd ). Autor dostarcza szczegó owych opisów omawianych regionów oraz kre li histori od przybycia Kolumba do wypraw konkwistadorów. Na uwag zas uguj opisy ycia Indian nieska onego jeszcze wp ywami bia ej cywilizacji. Dzie o krytycznie oceniaj ce administracj hiszpa sk m.in. z powodu z ego traktowania tubylców, jak i sprowadzania niewolników z Afryki. Mimo wielu nie cis o ci i b dów w opisach zw aszcza Antyli oraz hiszpa skich podbojów w Meksyku i Peru, by o najbardziej znanym i rozpowszechnionym w XVI w. ród em wiedzy o Nowym wiecie. Doczeka o si wielu edycji poza Hiszpani, gdzie zosta o zakazane. Jego antyhiszpa skie ostrze przyczyni o si w du ym stopniu do umacniania czarnej legendy o hiszpa skiej polityce w koloniach. Miejscami marginalia z epoki. Uzupe nione ubytki na pierwszych czterech kartach, miejscami z niewielk strat tekstu. B dy w paginacji, ci g o tekstu zachowana. Poza tym stan bardzo dobry. (patrz ilustracja na stronie 7)

62 STARODRUKI 5 6. M. Beniowski. Pami tnik z zes ania Bils Ludovicus (Louijs), de. Epistolica dissertatio, qua verus hepatis circa chylum et pariter ductus chiliferi hactenus dicti usus docetur. Roterodami (Rotterdam) Typis J. Naerani, 4, s. 6, [2 blanki], tabl. ryc. 1 (miedzioryt); adl.: Kopye van zekere ampele Acte van rakende de wetenschap van de oprechte anatomije des menselijken. Rotterdam J. Naeranus, s. 8, tabl. ryc. (miedzioryt); adl.: Aan alle ware liefhebbers der anatomie. Rotterdam J. Naeranus, s. 6, [2 blanki]; adl.: Anatomische Beschrijvinge van een wanschepsel, geboren op de Elderschans buyten Aerdenburg, ontleet, door briefs-gewyse gesonden door F. de Raet aen A. Parent. Middelburgh H. Smidt, s. 16, tabl. ryc. 3 (miedzioryty), winiety; adl.: Kort bericht over de waarschouwinge van de heer Joan van Horne... Aan alle liefhebbens, etc. Als mede een antwoord op de aanmerkingen van de Paulus Barbette... Op d anatomische schriften van Rotterdam Bij J. Naeranus, s. 42, [2 blanki], tabl. ryc. 1 (miedzioryt); adl.: Zassius N. Epistola apologetica ad magnum Th. Bartholinum de Calumniis... Romana veste donata, per Philalethium Roterodami Offic. Arnold Leers, s. 10; adl.: Brief van aan Th. Bartholijn. Rotterdam J. Naeranus, s. 13, liczne winiety i inicja y w tek cie, wspó opr. perg. z epoki. 1200,- Nalepka na ok.: Bibliothek von Hermann Althof, Detmold. Zbiór rozpraw wielkiego mi o nika prawdziwej anatomii, holenderskiego w a ciciela ziemskiego i szlachcica (rycina z herbami rodowymi w miedziorycie) Ludwika de Bils. Chocia brakowa o mu formalnie medycznego wykszta cenia to jego dzia alno budzi a powszechny podziw u wielu czo owych naukowców epoki. By o to wynikiem posiadanej przeze umiej tno ci wykonywania sekcji zw ok bez rozlewu krwi nabytej d ugotrwa praktyk oraz bieg o ci w sztuce balsamowania. W ród prezentowanych druków ulotnych wydawanych w asnym sumptem na uwag zas uguj m.in. opisy dotycz ce budowy w troby i o dka

63 6 STARODRUKI oraz praca po wi cona sekcji bli niaków syjamskich, wszystkie z tablicami w miedziorytach. Ponadto do czono tu s ynny akt notarialny zapowiadaj cy mo liwo ujawnienia przez Bilsa swoich metod za cen guldenów wraz z rozpisaniem subskrypcji na ten cel. Liczne nieaktualne piecz cie w asno ciowe. Stan dobry, a tablic bardzo dobry. Kuriozalny, rzadki zbiór autorstwa jednego z wi kszych orygina ów w dziejach nowo ytnej anatomii. (patrz ilustracja na stronie nast pnej) Dzieje Persji 9. Bizarus (Bizzari) Petrus. Rerum persicarum historia, initia gentis, mores, instituta, resque gestas tempera usque ad haec complectens... Cui accesit brevis ac vera Henrici Porsii de bello inter Murathem III Turcarum et Mehemetem Hodabende Persarum Regem Philippi Callimachi Experientis de bello Turcis inferendo... Frankfurt Typis Wechelianis (Claude Marinus & heredes Johan Aubry), folio, s. [8], 644, [32], liczne inicja y, fi naliki i winietki, opr. skóra z epoki ze z oc. na grzbiecie. 4800,- E. XIII, s Dzieje Persji. Wydanie drugie, rozszerzone. Pietro Bizzarri (Bizari) (1525 po 1586), historyk rodem z W och i szpieg w s u bie angielskiej. W m odo ci podczas nauki w Wenecji przeszed na protestantyzm. Przebywa pocz tkowo na niemieckich uniwersytetach, a od 1549 roku w Anglii, gdzie odegra pewn rol na dworze uwi zionej szkockiej królowej Marii Stuart, której zaprezentowa swój aci ski traktat i zdoby jej zaufanie. By w istocie agentem w r ku kanclerza Williama Cecila, któremu przekazywa polityczne i sekretne informacje, cho nie ma dowodów jak przyczyni y si one do skazania uwi zionej. Po licznych podró ach do Niemiec, osiad ostatecznie w 1578 roku w Antwerpii, gdzie ukaza o si w 1583 roku pierwsze wydanie jego dzie a o Persji. Dwie trzecie dzie a zajmuje traktat o Persji, z jej histori od czasów staro ytnych, informacjami o instytucjach pa stwowych i polityce zagranicznej, jak równie danymi o jej mieszka cach i ich obyczajach. Dzie o uzupe niaj prace innych historyków, m.in. Filipa Kallimacha Wojny tureckie, s (st d zainteresowanie Estreichera obcym dzie em) i kilka innych opracowa podejmuj cych histori wojen su tanów tureckich z persk dynasti Abbasydów do 1588 r. Grzbiet po konserwacji, zbr zowienia kart. Stan dobry. 10. Blomberg Karol Jan. Description de la Livonie, avec une relation de l origine, du progrès et de la décadence de l Ordre Teutonique... on y décrit les Duchez de Courlande et de Semigalle, et la Province de Pilten. Enfi n on y trouve le voyage de l auteur de Livonie en Hollande l an Utrecht Wilhelm van Poolsum, 8º, s. [16], 394, mapa (miedzioryt rozk.), opr. skóra wspó cz. 600,- E. XIII, s Przek ad z orygina u angielskiego. Dzie o dedykowane przez wydawc Jerzemu Rosenbergowi i Karolowi Ludwikowi Wahlowi z Gda ska. Dzieje Inflant i Kurlandii od cza sów najdawniejszych po czasy wspó czesne autorowi. Bardzo du o odniesie do dziejów Polski, w tym wojen prowadzonych przez Polsk ze Szwecj i Moskw ; ponadto informacje o szlachcie inflanckiej, kurlandzkiej i pruskiej. W niniejszym egz. nie wyst puje portret opisywany przez Estreichera, jest natomiast nie notowana przez bibliografa rozk adana mapa Inflant (24x27cm). Niewielkie przetarcie mapy w miejscu z o enia (fachowo podklejone), poza tym stan bardzo dobry. (patrz ilustracja na stronie 9) 11. Bogus awski Konstanty Józef. ycia s awnych Polaków krotko zebrane. Tom 1. Warszawa Druk. Nadworney J.K.Mci i Prze wietney Kommissyi Edukacyi Narodowey, 8º, s. [8], 205, [2], opr. p sk. z epoki ze z oc. 500,-

64 STARODRUKI 7 7. H. Benzoni. Novae novi orbis historiae L. Bils. Epistolica Krótkie biografi e 55 postaci historycznych, przedstawionych na tle epok, pocz wszy od Goworka, wojewody sandomierskiego (XII w.), ko cz c na Jerzym Lubomirskim, Marsza ku Wielkim i Hetmanie Polnym Koronnym. Wi cej nie wysz o. Rzadkie. Zakony rycerskie 12. Bonanni (Buonanni) Philippio. Verzeichnis der Geist und weltlichen Ritter- Orden, in netten Abbildungen und einer kurtzen Erzählung nach dem Römischen Exemplar in das Teutsche übersetzt. Nürnberg (Norymberga) Christoph Weigel, 4º, frontispis (miedzioryt), s. 154, [6], tabl. ryc. 161 (miedzioryty), opr. perg. z epoki. 4000,- Dzie o po wi cone zakonom rycerskim w Europie autorstwa F. Bonanniego ( ), w oskiego jezuity. Zawiera 161 miedziorytów przedstawiaj cych stroje rycerzy i dam omawianych zgromadze. Ostatnie 21 tablic ukazuje wizerunki m.in. krzy y, orderów, a cuchów orderowych, medali wraz ze wskazówkami dotycz cymi barw heraldycznych. Na ko cu umieszczono trzy zakony wywodz ce si z otoma skiej Turcji, historycznego pa stwa Inków w Peru i spo ród ameryka skich Indian na Florydzie. Brak 3 tabl. ryc. (63, 100 i 101). Frontispis przyklejony do opr. Karta tyt. nieco pognieciona, otarcia grzbietu, opr. cz ciowo reperowana. Poza tym stan dobry, a sztychów bardzo dobry. (patrz ilustracja na stronie 9)

65 8 STARODRUKI 13. [Bzowski Abraham]. Historiae Ecclesiasticae ex illustriss. Caesaris Baronii S.R.E. cardinalis bibliothecarii annalibus aliorumq. viror. illust. ecclesiasticis historicisq. monumentis. Auctore R.P.Fr. Abrahamo Bzovio Polono ss. theolog. doct. ord. praedic. T. 1-3 (w 1 wol). Coloniae Agrippinae (Kolonia) Sumptibus Antonii Boetzeri (Nak adem Antoniego Boetzera), folio, s. [20], tabl. ryc. 1 (miedzioryt, portret), szpalt 1732, [64]; [8], 383, [30]; [4], szpalt 254, wspó opr. skóra z epoki. 3500,- E. XIII, s Wydanie drugie (pierwsze ukaza o si w 1616 r). Historia Ko cio a napisana przez polskiego historyka, kaznodziej i dominikanina, pochodz cego spod Miechowa, Stanis awa Abrahama (imi zakonne) Bzowskiego ( ). Dzie o, oparte na dwunastotomowej historii autorstwa C. Baroniusa, zosta o napisane w Rzymie, na zlecenie papie a Paw a V, któremu autor dedykowa tom 1-szy, gdzie umie ci te jego portret, wykonany w miedziorycie (sygnowany Jac. ab Heyden sculps). Tom 2-gi dedykowany jest królowi Zygmuntowi III i jego synowi, W adys awowi. Tom 3-ci, napisany zosta przez J.F. Matenesiusa na podstawie materia ów Bzowskiego. Obszerne dzie o o du ej warto ci merytorycznej ze znaczn ilo ci cytowanych dokumentów z archiwów i bibliotek. Pi knie sztychowana karta tytu owa przedstawiaj ca sylwetki w. Piotra i Paw a oraz wizerunek Matki Boskiej Cz stochowskiej. Grzbiet uzupe niony now skór. Stan bardzo dobry. Bardzo rzadkie. (patrz tablica IV i XLI) 14. Castéra J. Histoire de Catherine II, impératrice de Russie. T. 1-3 (w 3 wol.). Paris (Pary ) Chez F. Buisson, Imprimeur Libraire, 8º, s. VII, [1], 444; 412; 466, tabl. ryc. 16 (miedzioryty), mapy rozk. 2 (miedzioryty), opr. skóra z epoki ze z oc. i t ocz. na grzbiecie. 2500,- E. XIV, s. 82 (inne wydanie). Biografia carycy Katarzyny II napisana przez J. Castera ( ), francuskiego poet, historyka i ofi cera. Wiele fragmentów po wi conych Polsce. Dwie du e mapy: Polski (kolorowana fragmentarycznie, po roz o eniu ok. 45x50 cm) i Rosji. Ryciny przedstawiaj g ównie portrety, (w tym króla Stanis awa Augusta, carycy, a tak e portret autora). Nieliczne zaplamienia i podklejenia (1 strona z mocnymi plamami bez szkody dla czytelno ci tekstu), niewielkie przetarcie szyldzików oprawy, poza tym stan dobry. adny egzemplarz w efektownej oprawie. (patrz ilustracja na stronie 11) 15. Chmielowski Benedykt. Zbiór krótki herbów polskich oraz ws awionych cnot i naukami Polaków. Warszawa Nak. i druk M. Grölla, 8, s. [8], 423, opr. kart. z epoki. 2400,- E. XIV, s Piecz cie z Ksi gozbioru uniewskich w Gnoynie z herbem Prawdzic. Podr czny herbarzyk i s owniczek biograficzny rodów polskich oraz litewskich. Do czono spis wygas ych i yj cych domów ksi cych w Polsce, na Litwie i Rusi oraz spis bojarów litewskich przypuszczonych do herbów polskich podczas unii horodelskiej w 1413 r. Brakuj ca karta tyt. zast piona wspó cz. kopi. Gdzieniegdzie minimalne lady lekkiego zalania, przewa nie na marginesach, poza tym stan dobry. Dzie o gda skiego geografa 16. Clüver Philipp (Cluverius Philippus). Germaniae antiquae libri tres. Opus post omnium curas... Adjectae sunt Vindelicia, et Noricum ejusdem auctoris. Lugduni Batavorum (Lejda) Offi c. Elzeviriana, folio, frontispis (portret) i k. tyt. w miedziorycie, s. [32], 748, [16], tabl. map 11 (miedzioryty), tabl. ryc.

DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15

DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15 DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15 Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Usługę druku książek, nr postępowania

Bardziej szczegółowo

Wykonanie podziału geodezyjnego działek na terenie powiatu gryfińskiego z podziałem na 2 zadania.

Wykonanie podziału geodezyjnego działek na terenie powiatu gryfińskiego z podziałem na 2 zadania. A / I N S T R U K C J A D L A W Y K O N A W C Ó W 1. Zamawiający Województwo Zachodniopomorskie - Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie, ul. Szczecińska 31, 75-122 Koszalin, tel. 94 342

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 WZÓR - UMOWA NR...

Załącznik nr 4 WZÓR - UMOWA NR... WZÓR - UMOWA NR... Załącznik nr 4 zawarta w dniu we Wrocławiu pomiędzy: Wrocławskim Zespołem Żłobków z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Fabrycznej 15, 53-609 Wrocław, NIP 894 30 25 414, REGON 021545051,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU UTWÓR DLA GDAŃSKA. Symfonia Gdańska Dźwięki Miasta

REGULAMIN KONKURSU UTWÓR DLA GDAŃSKA. Symfonia Gdańska Dźwięki Miasta REGULAMIN KONKURSU UTWÓR DLA GDAŃSKA. Symfonia Gdańska Dźwięki Miasta Stowarzyszenie Artystyczne Lustra z siedzibą w Gdyni zwane dalej Organizatorem, ogłasza otwarty Konkurs na utwór muzyczny, który będzie

Bardziej szczegółowo

Sprawa numer: BAK.WZP.230.2.2015.34 Warszawa, dnia 27 lipca 2015 r. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Sprawa numer: BAK.WZP.230.2.2015.34 Warszawa, dnia 27 lipca 2015 r. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Sprawa numer: BAK.WZP.230.2.2015.34 Warszawa, dnia 27 lipca 2015 r. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT 1. Zamawiający: Skarb Państwa - Urząd Komunikacji Elektronicznej ul. Kasprzaka 18/20 01-211 Warszawa 2.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z HISTORII DLA KLAS IV VI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z HISTORII DLA KLAS IV VI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z HISTORII DLA KLAS IV VI SPIS TREŚCI: 1. Cel oceny 2. Formy oceniania 3. Ogólne kryteria oceniania uczniów z historii 4. Zasady poprawiania ocen 5. Ustalenia końcowe 6. Kontrakt

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu :gminną osobą prawną oraz osoby wydającej

Bardziej szczegółowo

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek DECYZJA RADY

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek DECYZJA RADY KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH Bruksela, dnia 13.12.2006 KOM(2006) 796 wersja ostateczna Wniosek DECYZJA RADY w sprawie przedłużenia okresu stosowania decyzji 2000/91/WE upoważniającej Królestwo Danii i

Bardziej szczegółowo

TOM II ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA UMOWY. Opis przedmiotu zamówienia opis techniczny + schematy przedmiar robót

TOM II ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA UMOWY. Opis przedmiotu zamówienia opis techniczny + schematy przedmiar robót TOM II ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA UMOWY Rozdział 1 Rozdział 2 Wzór umowy Opis przedmiotu zamówienia opis techniczny + schematy przedmiar robót R O Z D Z I A Ł 1 Wzór umowy WZÓR UMOWY U M O W A NR.

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIE OGÓLNE

I. POSTANOWIENIE OGÓLNE Załącznik do Zarządzenia Nr 26/2015 Rektora UKSW z dnia 1 lipca 2015 r. REGULAMIN ZWIĘKSZENIA STYPENDIUM DOKTORANCKIEGO Z DOTACJI PODMIOTOWEJ NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ PROJAKOŚCIOWYCH NA UNIWERSYTETCIE KARDYNAŁA

Bardziej szczegółowo

1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek?

1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek? 1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek? Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego będzie można składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Puławach. Wnioski będą przyjmowane od dnia

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: ZAPYTANIE OFERTOWE

ZAMAWIAJĄCY: ZAPYTANIE OFERTOWE Opinogóra Górna, dn. 10.03.2014r. GOPS.2311.4.2014 ZAMAWIAJĄCY: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opinogórze Górnej ul. Krasińskiego 4, 06-406 Opinogóra Górna ZAPYTANIE OFERTOWE dla przedmiotu zamówienia

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ZWOLNIENIA Z LEKCJI WYCHOWANIA FIZYCZNEGO LUB BASENU W NIEPUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ SIÓSTR SALEZJANEK IM. JANA PAWŁA II WE WROCŁAWIU

PROCEDURA ZWOLNIENIA Z LEKCJI WYCHOWANIA FIZYCZNEGO LUB BASENU W NIEPUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ SIÓSTR SALEZJANEK IM. JANA PAWŁA II WE WROCŁAWIU PROCEDURA ZWOLNIENIA Z LEKCJI WYCHOWANIA FIZYCZNEGO LUB BASENU W NIEPUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ SIÓSTR SALEZJANEK IM. JANA PAWŁA II WE WROCŁAWIU 1. Zwolnienie z lekcji wychowania fizycznego lub basenu

Bardziej szczegółowo

1. NAUCZANIE JĘZYKÓW NOWOŻYTNYCH (OBOWIĄZKOWYCH) W RAMACH PROGRAMU STUDIÓW STACJONARNYCH (CYKL A I B) I NIESTACJONARNYCH

1. NAUCZANIE JĘZYKÓW NOWOŻYTNYCH (OBOWIĄZKOWYCH) W RAMACH PROGRAMU STUDIÓW STACJONARNYCH (CYKL A I B) I NIESTACJONARNYCH 1 Szczegółowe przepisy wykonawcze na rok akadem. 2010/11 wprowadzające w życie Zarządzenie Rektora PWT we Wrocławiu w sprawie nauczania języków obcych na PWT we Wrocławiu z dnia 29 września 2009 r. 1.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr... Rady Miejskiej Będzina z dnia... 2016 roku

Uchwała Nr... Rady Miejskiej Będzina z dnia... 2016 roku Uchwała Nr... Rady Miejskiej Będzina z dnia... 2016 roku w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Będzińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX/75/15 RADY GMINY TOPÓLKA. z dnia 27 listopada 2015 r.

UCHWAŁA NR IX/75/15 RADY GMINY TOPÓLKA. z dnia 27 listopada 2015 r. UCHWAŁA NR IX/75/15 RADY GMINY TOPÓLKA z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy: informacja o lasach oraz deklaracja na podatek leśny Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art.

Bardziej szczegółowo

Nasz znak: MCSiR.2615.16.2015 Nowy Targ, dnia 16.12.2015 r. Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę basenowego odkurzacza podwodnego PIRAYA.

Nasz znak: MCSiR.2615.16.2015 Nowy Targ, dnia 16.12.2015 r. Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę basenowego odkurzacza podwodnego PIRAYA. Nasz znak: MCSiR.2615.16.2015 Nowy Targ, dnia 16.12.2015 r. Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę basenowego odkurzacza podwodnego PIRAYA. I. WPROWADZENIE Dyrektor Miejskiego Centrum Sportu i Rekreacji

Bardziej szczegółowo

OA.271.5.2015 Mielec dnia,30.01.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE

OA.271.5.2015 Mielec dnia,30.01.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE OA.271.5.2015 Mielec dnia,30.01.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Na wykonanie i montaż regałów metalowych do archiwizowania dokumentacji w Urzędzie Miejskim w Mielcu Podmiot GMINA MIEJSKA MIELEC, 39 300, ul.

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY Wasz znak: Nasz znak: DZ/3840/1/2/2016 Wrocław, dnia 05 lutego 2016 r. ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY na postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o szacunkowej wartości, która nie przekracza wyrażonej

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N P R Z E T A R G U

R E G U L A M I N P R Z E T A R G U R E G U L A M I N P R Z E T A R G U na sprzedaż wartości niematerialnych Hotel System Management Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej w Krakowie, ul. Gabrieli Zapolskiej 38, 30-126 Kraków sygn.akt VIII

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE Dotyczące zakupu bawełnianych koszulek dziecięcych T-shirt z nadrukiem

ZAPYTANIE OFERTOWE Dotyczące zakupu bawełnianych koszulek dziecięcych T-shirt z nadrukiem ZAPYTANIE OFERTOWE Dotyczące zakupu bawełnianych koszulek dziecięcych T-shirt z nadrukiem Szanowni Państwo, Polski Związek Lekkiej Atletyki z siedzibą w Warszawie zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu

Bardziej szczegółowo

Wniosek o rejestrację podmiotu w Krajowym Rejestrze Sądowym 1) FUNDACJA, STOWARZYSZENIE, INNA ORGANIZACJA SPOŁECZNA LUB ZAWODOWA

Wniosek o rejestrację podmiotu w Krajowym Rejestrze Sądowym 1) FUNDACJA, STOWARZYSZENIE, INNA ORGANIZACJA SPOŁECZNA LUB ZAWODOWA KRS-W20 Sygnatura akt (wypełnia sąd) CORS Centrum Ogólnopolskich Rejestrów Sądowych Krajowy Rejestr Sądowy Wniosek o rejestrację podmiotu w Krajowym Rejestrze Sądowym 1) FUNDACJA, STOWARZYSZENIE, INNA

Bardziej szczegółowo

UMOWA PORĘCZENIA NR [***]

UMOWA PORĘCZENIA NR [***] UMOWA PORĘCZENIA NR [***] zawarta w [***], w dniu [***] r., pomiędzy: _ z siedzibą w, ul., ( - ), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy, Wydział

Bardziej szczegółowo

Wniosek o rejestrację podmiotu w Krajowym Rejestrze Sądowym 1)

Wniosek o rejestrację podmiotu w Krajowym Rejestrze Sądowym 1) KRS-W20 Sygnatura akt (wypełnia sąd) CORS Centrum Ogólnopolskich Rejestrów Sądowych Krajowy Rejestr Sądowy Wniosek o rejestrację podmiotu w Krajowym Rejestrze Sądowym 1) FUNDACJA, STOWARZYSZENIE, INNA

Bardziej szczegółowo

Zamawiający potwierdza, że zapis ten należy rozumieć jako przeprowadzenie audytu z usług Inżyniera.

Zamawiający potwierdza, że zapis ten należy rozumieć jako przeprowadzenie audytu z usług Inżyniera. Pytanie nr 1 Bardzo prosimy o wyjaśnienie jak postrzegają Państwo możliwość przeliczenia walut obcych na PLN przez Oferenta, który będzie składał ofertę i chciał mieć pewność, iż spełnia warunki dopuszczające

Bardziej szczegółowo

MGOPS/39/2010/POKL. Na podstawie art.4 pkt.8 ustawy z dnia 29.01.2004r Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz.1655 z późn. zm.

MGOPS/39/2010/POKL. Na podstawie art.4 pkt.8 ustawy z dnia 29.01.2004r Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz.1655 z późn. zm. MGOPS/39/2010/POKL Węgliniec 27.05.2010r Kierownik Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z siedzibą w Węglińcu przy ulicy Sikorskiego 40 tel.(075) 77 11 049 fax.(075) 77 12 508 Na podstawie art.4

Bardziej szczegółowo

GAB/14/2010/PN zał. nr 4 U M O W A

GAB/14/2010/PN zał. nr 4 U M O W A zał. nr 4 U M O W A zawarta w dniu... w Katowicach pomiędzy: WyŜszym Urzędem Górniczym z siedzibą w Katowicach (40 055) przy ul. Ks. J. Poniatowskiego 31, NIP: 634-10-87-040, REGON: 00033224, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Art.1. 1. Zarząd Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju, zwanego dalej Stowarzyszeniem, składa się z Prezesa, dwóch Wiceprezesów, Skarbnika, Sekretarza

Bardziej szczegółowo

Regulamin przeprowadzania rokowań na sprzedaż lub oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiących własność Gminy Wałbrzych

Regulamin przeprowadzania rokowań na sprzedaż lub oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiących własność Gminy Wałbrzych Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 901/2012 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 19.11.2012 r. Regulamin przeprowadzania rokowań na sprzedaż lub oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiących

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR -SPECJALIZACJE

INFORMATOR -SPECJALIZACJE INFORMATOR -SPECJALIZACJE Informator został przygotowany w oparciu o specjalizacje z których akredytacje posiada Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Uniwersytet, został wybrany

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 23/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 23/2014 PCPR-PR-23-2014 Tarnów, dnia 01.09.2014r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 23/2014 Przeprowadzenie kursu obsługi kasy fiskalnej dla 4 osób, uczestników projektu Twój los w twoich rękach współfinansowanego przez Unię

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu.

Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu. Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu Regulamin Zarządu Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby Art.1. 1. Zarząd Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obiegu i przechowywania dokumentacji WZSzach

Instrukcja obiegu i przechowywania dokumentacji WZSzach Instrukcja obiegu i przechowywania dokumentacji WZSzach I. Zasady ogólne 1. Instrukcja niniejsza, zwana dalej Instrukcją, określa szczegółowe zasady i tryb postępowania z dokumentacją w Wielkopolskim Związku

Bardziej szczegółowo

OSZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA z dnia... 2004 roku Dz. U. z dnia 12 marca 2004 r. Nr 40 poz.356

OSZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA z dnia... 2004 roku Dz. U. z dnia 12 marca 2004 r. Nr 40 poz.356 OSZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA z dnia... 2004 roku Dz. U. z dnia 12 marca 2004 r. Nr 40 poz.356 w celu wszczęcia postępowania i zawarcia umowy opłacanej ze środków publicznych 1. Przedmiot zamówienia:

Bardziej szczegółowo

Minimalne wymagania odnośnie przedmiotu zamówienia zawarto w punkcie I niniejszego zapytania.

Minimalne wymagania odnośnie przedmiotu zamówienia zawarto w punkcie I niniejszego zapytania. Lubań, 12.06.2011 r. ZAPYTANIE OFERTOWE na projekt współfinansowany przez Unie Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

PL-LS.054.24.2015 Pani Małgorzata Kidawa Błońska Marszałek Sejmu RP

PL-LS.054.24.2015 Pani Małgorzata Kidawa Błońska Marszałek Sejmu RP Warszawa, dnia 04 września 2015 r. RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTER FINANSÓW PL-LS.054.24.2015 Pani Małgorzata Kidawa Błońska Marszałek Sejmu RP W związku z interpelacją nr 34158 posła Jana Warzechy i posła

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN korzystania z darmowych podręczników lub materiałów edukacyjnych w Zespole Szkół im. ks. Prałata S. Sudoła w Dzikowcu

REGULAMIN korzystania z darmowych podręczników lub materiałów edukacyjnych w Zespole Szkół im. ks. Prałata S. Sudoła w Dzikowcu REGULAMIN korzystania z darmowych podręczników lub materiałów edukacyjnych w Zespole Szkół im. ks. Prałata S. Sudoła w Dzikowcu Podstawa prawna: Art. 22abcde Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na obsługę bankową realizowaną na rzecz Gminy Solec nad Wisłą

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na obsługę bankową realizowaną na rzecz Gminy Solec nad Wisłą SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na obsługę bankową realizowaną na rzecz Gminy Solec nad Wisłą P r z e t a r g n i e o g r a n i c z o n y (do 60 000 EURO) Zawartość: Informacja ogólna Instrukcja

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVII/126/2016 RADY GMINY JABŁONKA. z dnia 18 lutego 2016 r.

UCHWAŁA NR XVII/126/2016 RADY GMINY JABŁONKA. z dnia 18 lutego 2016 r. UCHWAŁA NR XVII/126/2016 RADY GMINY JABŁONKA z dnia 18 lutego 2016 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE SPOSOBY SPRAWDZANIA POSTĘPÓW UCZNIÓW WARUNKI I TRYB UZYSKANIA WYŻSZEJ NIŻ PRZEWIDYWANA OCENY ŚRÓDROCZNEJ I ROCZNEJ

WYMAGANIA EDUKACYJNE SPOSOBY SPRAWDZANIA POSTĘPÓW UCZNIÓW WARUNKI I TRYB UZYSKANIA WYŻSZEJ NIŻ PRZEWIDYWANA OCENY ŚRÓDROCZNEJ I ROCZNEJ WYMAGANIA EDUKACYJNE SPOSOBY SPRAWDZANIA POSTĘPÓW UCZNIÓW WARUNKI I TRYB UZYSKANIA WYŻSZEJ NIŻ PRZEWIDYWANA OCENY ŚRÓDROCZNEJ I ROCZNEJ Anna Gutt- Kołodziej ZASADY OCENIANIA Z MATEMATYKI Podczas pracy

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: DOSTAWA UŻYWANEGO SAMOCHODU DOSTAWCZEGO DLA ZAKŁADU WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W PACZKOWIE

ZAPYTANIE OFERTOWE PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: DOSTAWA UŻYWANEGO SAMOCHODU DOSTAWCZEGO DLA ZAKŁADU WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W PACZKOWIE ZAPYTANIE OFERTOWE PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: DOSTAWA UŻYWANEGO SAMOCHODU DOSTAWCZEGO DLA ZAKŁADU WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W PACZKOWIE PACZKÓW DNIA 24 PAŻDZIERNIKA 2013 1 Nazwa oraz adres Zamawiającego Zakład

Bardziej szczegółowo

HAŚKO I SOLIŃSKA SPÓŁKA PARTNERSKA ADWOKATÓW ul. Nowa 2a lok. 15, 50-082 Wrocław tel. (71) 330 55 55 fax (71) 345 51 11 e-mail: kancelaria@mhbs.

HAŚKO I SOLIŃSKA SPÓŁKA PARTNERSKA ADWOKATÓW ul. Nowa 2a lok. 15, 50-082 Wrocław tel. (71) 330 55 55 fax (71) 345 51 11 e-mail: kancelaria@mhbs. HAŚKO I SOLIŃSKA SPÓŁKA PARTNERSKA ADWOKATÓW ul. Nowa 2a lok. 15, 50-082 Wrocław tel. (71) 330 55 55 fax (71) 345 51 11 e-mail: kancelaria@mhbs.pl Wrocław, dnia 22.06.2015 r. OPINIA przedmiot data Praktyczne

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 23 lipca 2013 r. Poz. 832

Warszawa, dnia 23 lipca 2013 r. Poz. 832 Warszawa, dnia 23 lipca 2013 r. Poz. 832 OBWIESZCZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO z dnia 2 kwietnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa

Bardziej szczegółowo

DZENIE RADY MINISTRÓW

DZENIE RADY MINISTRÓW Dz. U. 2007 Nr 210, poz. 1522 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 31 października 2007 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis na uzyskanie certyfikatu wyrobu wymaganego na rynkach zagranicznych Na

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STYPENDIALNY FUNDACJI NA RZECZ NAUKI I EDUKACJI TALENTY

REGULAMIN STYPENDIALNY FUNDACJI NA RZECZ NAUKI I EDUKACJI TALENTY REGULAMIN STYPENDIALNY FUNDACJI NA RZECZ NAUKI I EDUKACJI TALENTY Program opieki stypendialnej Fundacji Na rzecz nauki i edukacji - talenty adresowany jest do młodzieży ponadgimnazjalnej uczącej się w

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Czernicach Borowych za 2011 roku.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Czernicach Borowych za 2011 roku. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 2/2012 Kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej w Czernicach Borowych z dnia 27 lutego 2012 roku Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej

Bardziej szczegółowo

DO WSZYSTKICH UCZESTNIKÓW POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO DZ/271/148/2013

DO WSZYSTKICH UCZESTNIKÓW POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO DZ/271/148/2013 DZ/271/148/698/2013 Kraków, 29.11.2013r. DO WSZYSTKICH UCZESTNIKÓW POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO DZ/271/148/2013 Dotyczy: DZ/271/148/2013 Świadczenie usług pocztowych i. Szanowni Państwo, Krakowski Szpital

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji. do II Liceum Ogólnokształcącego w Jaśle im. ppłk J.Modrzejewskiego. na rok szkolny 2014/2015

Regulamin rekrutacji. do II Liceum Ogólnokształcącego w Jaśle im. ppłk J.Modrzejewskiego. na rok szkolny 2014/2015 Zarządzenie nr 6/2014 Dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego w Jaśle im. ppłk J.Modrzejewskiego z dnia 27 lutego 2014r w sprawie: regulaminu rekrutacji na rok szkolny 2014/2015 na podstawie: ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Skuteczność i regeneracja 48h albo zwrot pieniędzy

Skuteczność i regeneracja 48h albo zwrot pieniędzy REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Skuteczność i regeneracja 48h albo zwrot pieniędzy 1. ORGANIZATOR, CZAS TRWANIA AKCJI PROMOCYJNEJ, PROGRAM AKCJI 1.1 Organizatorem akcji promocyjnej prowadzonej pod nazwą Skuteczność

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2015 poz. 1302

Dz.U. 2015 poz. 1302 Kancelaria Sejmu s. 1/6 Dz.U. 2015 poz. 1302 USTAWA z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 23 maja 2013 r. Poz. 598 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 19 kwietnia 2013 r. o sprostowaniu błędu

Warszawa, dnia 23 maja 2013 r. Poz. 598 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 19 kwietnia 2013 r. o sprostowaniu błędu DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 23 maja 2013 r. Poz. 598 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 19 kwietnia 2013 r. o sprostowaniu błędu Na podstawie art. 18 ustawy z dnia 20 lipca

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia wartości, przyjętych do Projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golina na lata 2012-2015

Objaśnienia wartości, przyjętych do Projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golina na lata 2012-2015 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIX/75/2011 Rady Miejskiej w Golinie z dnia 29 grudnia 2011 r. Objaśnienia wartości, przyjętych do Projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golina na lata 2012-2015

Bardziej szczegółowo

3. Termin wykonania zamówienia: Listopad 13 grudnia 2013r. 4. Wykonawca zobowiązuje się w szczególności do:

3. Termin wykonania zamówienia: Listopad 13 grudnia 2013r. 4. Wykonawca zobowiązuje się w szczególności do: Zaproszenie do składania ofert w ramach projektu Reintegracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym Poddziałanie 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 na zorganizowanie

Bardziej szczegółowo

Zasady przyznawania stypendiów doktoranckich na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego na rok akademicki 2016/2017

Zasady przyznawania stypendiów doktoranckich na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego na rok akademicki 2016/2017 Zasady przyznawania stypendiów doktoranckich na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego na rok akademicki 2016/2017 Postanowienia ogólne 1) Niniejsze Zasady dotyczą stypendiów doktoranckich wypłacanych

Bardziej szczegółowo

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Gryfów Śląski. ekslibrisu dzień dzisiejszy

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Gryfów Śląski. ekslibrisu dzień dzisiejszy Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Gryfów Śląski ekslibrisu dzień dzisiejszy Gryfów Śląski 2013 Joanna Budzyńska Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Gryfów Śląski ekslibrisu dzień dzisiejszy 18 lutego

Bardziej szczegółowo

MUP.PK.III.SG.371-74/08 Lublin, dnia 30.05.2008 r.

MUP.PK.III.SG.371-74/08 Lublin, dnia 30.05.2008 r. MUP.PK.III.SG.371-74/08 Lublin, dnia 30.05.2008 r. Zaproszenie do składania informacji dotyczących organizacji szkolenia Spawanie metodą 111 (ręczne spawanie łukowe) i spawanie metodą 311 (spawanie acetylenowo-tlenowe)

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Konkurs z Lokatą HAPPY II edycja

Regulamin konkursu Konkurs z Lokatą HAPPY II edycja Regulamin konkursu Konkurs z Lokatą HAPPY II edycja I. Postanowienia ogólne: 1. Konkurs pod nazwą Konkurs z Lokatą HAPPY II edycja (zwany dalej: Konkursem ), organizowany jest przez spółkę pod firmą: Grupa

Bardziej szczegółowo

1. LOGOWANIE do portalu studenta/doktoranta

1. LOGOWANIE do portalu studenta/doktoranta 1. LOGOWANIE do portalu studenta/doktoranta Aby zalogować się na stronie portalu studenta/doktoranta należy wybrać stronę: https://ps.ug.edu.pl (na stronie logowanie odbywa się wyłącznie poprzez podanie

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Nazwa zamówienia: Wykonanie usług geodezyjnych podziały nieruchomości

ZAPYTANIE OFERTOWE. Nazwa zamówienia: Wykonanie usług geodezyjnych podziały nieruchomości Znak sprawy: GP. 271.3.2014.AK ZAPYTANIE OFERTOWE Nazwa zamówienia: Wykonanie usług geodezyjnych podziały nieruchomości 1. ZAMAWIAJĄCY Zamawiający: Gmina Lubicz Adres: ul. Toruńska 21, 87-162 Lubicz telefon:

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOśENIA OFERTY

ZAPROSZENIE DO ZŁOśENIA OFERTY Wasz znak: Nasz znak: IZ/3840/1/4/2014 Wrocław, dnia 27 stycznia 2014 r. ZAPROSZENIE DO ZŁOśENIA OFERTY na postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o szacunkowej wartości, która nie przekracza

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁ A SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 18 października 2012 r. w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

UCHWAŁ A SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 18 października 2012 r. w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych UCHWAŁ A SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 18 października 2012 r. w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu

Bardziej szczegółowo

Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców SPÓŁKA AKCYJNA. q 1. Nowego podmiotu q 2. KRS-W4. CzêœæA CORS

Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców SPÓŁKA AKCYJNA. q 1. Nowego podmiotu q 2. KRS-W4. CzêœæA CORS KRS-W4 CORS Centrum Ogólnopolskich Rejestrów Sądowych Sygnatura akt (wypełnia sąd) Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców SPÓŁKA AKCYJNA Formularz należy wypełnić w języku polskim,

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA PRO POMERANIA. 76-200 SŁUPSK ul. Dominikańska 5-9

FUNDACJA PRO POMERANIA. 76-200 SŁUPSK ul. Dominikańska 5-9 FUNDACJA PRO POMERANIA 76-200 SŁUPSK ul. Dominikańska 5-9 na podstawie zmiany ustawy Prawo zamówień publicznych przystępuje do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 14 000

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Wawel S.A. z siedzibą w Krakowie

OGŁOSZENIE o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Wawel S.A. z siedzibą w Krakowie OGŁOSZENIE o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Wawel S.A. z siedzibą w Krakowie Zarząd Wawel Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie, przy ul. Władysława Warneńczyka 14, wpisanej do Rejestru

Bardziej szczegółowo

ZMIANA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA I OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU

ZMIANA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA I OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU Katowice, dnia 02.12.2015 r. Do wszystkich wykonawców Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Usługę składu i druku materiałów promocyjnych.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DOTYCZĄCA POSTĘPOWANIA CZĄSTKOWEGO O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DOTYCZĄCA POSTĘPOWANIA CZĄSTKOWEGO O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO ODDZIAŁ TERENOWY W SZCZECINIE FILIA W KOSZALINIE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DOTYCZĄCA POSTĘPOWANIA CZĄSTKOWEGO O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO na: " Zawarcie umów cząstkowych na usługi

Bardziej szczegółowo

ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie sposobu pobierania i zwrotu podatku od czynno ci cywilnoprawnych

ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie sposobu pobierania i zwrotu podatku od czynno ci cywilnoprawnych Dz.U.08.234.1577 ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie sposobu pobierania i zwrotu podatku od czynno ci cywilnoprawnych (Dz. U. z dnia 30 grudnia 2008 r.) Na podstawie

Bardziej szczegółowo

OFERTA. Oświadczamy, że:

OFERTA. Oświadczamy, że: PZ.2721.11.2015 Załącznik nr 1 do SIWZ (pieczęć firmy) (Miejsce i data sporządzenia oferty) ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH ul. Leśna 1 77 100 B Y T Ó W OFERTA Dane Wykonawcy: Nazwa:...... Siedziba:... Adres poczty

Bardziej szczegółowo

PL-Wrocław: Meble medyczne 2012/S 232-381471. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Dostawy

PL-Wrocław: Meble medyczne 2012/S 232-381471. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Dostawy 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:381471-2012:text:pl:html PL-Wrocław: Meble medyczne 2012/S 232-381471 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.muzeum.wroclaw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.muzeum.wroclaw.pl Page 1 of 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.muzeum.wroclaw.pl Wrocław: Konserwacja dwóch XIX wiecznych dyliŝansów pocztowych

Bardziej szczegółowo

Podstawa prawna. O przyjęciu kandydata do szkoły decyduje ilość punktów otrzymanych:

Podstawa prawna. O przyjęciu kandydata do szkoły decyduje ilość punktów otrzymanych: Regulamin rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży na rok szkolny 2013/2014 w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Jana Pawła II w Limanowej. Podstawa prawna. 1. Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

1. Uczniowie kończący gimnazja, dla których organem prowadzącym jest Miasto Bielsko-Biała, wprowadzają swoje dane do komputera w swoich gimnazjach.

1. Uczniowie kończący gimnazja, dla których organem prowadzącym jest Miasto Bielsko-Biała, wprowadzają swoje dane do komputera w swoich gimnazjach. Regulamin rekrutacji do klas pierwszych VIII Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Medycznych i Ogólnokształcących w Bielsku - Białej w roku szkolnym 2015/2016 Na podstawie postanowienia Śląskiego

Bardziej szczegółowo

zał. nr 2 do zaproszenia U M O W A Nr /2015 W dniu... 2015 r. w Bolkowie, pomiędzy:

zał. nr 2 do zaproszenia U M O W A Nr /2015 W dniu... 2015 r. w Bolkowie, pomiędzy: zał. nr 2 do zaproszenia U M O W A Nr /2015 W dniu... 2015 r. w Bolkowie, pomiędzy: Gminą Bolków, ul. Rynek 1, 59-420 Bolków, w imieniu której występuje: Jarosław Wroński Burmistrz Bolkowa przy kontrasygnacie

Bardziej szczegółowo

DN-1 DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI 2. ROK

DN-1 DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI 2. ROK 1.Numer ewidencyjny EPN Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XIII/69/11 Rady z dnia 20 grudnia 2011 r. DN-1 DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI 2. ROK Podstawa prawna: Składający: Termin składania: Organ podatkowy:

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 121/2015 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 2 grudnia 2015 r.

ZARZĄDZENIE Nr 121/2015 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 2 grudnia 2015 r. ZARZĄDZENIE Nr 121/2015 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia Zasad używania samochodu osobowego niebędącego własnością pracodawcy w celach służbowych do jazd

Bardziej szczegółowo

Pytania do treści Specyfikacji wraz z odpowiedziami oraz zmiana treści SIWZ.

Pytania do treści Specyfikacji wraz z odpowiedziami oraz zmiana treści SIWZ. URZĄD PATENTOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DYREKTOR GENERALNY Warszawa, dnia 08.04.2013 r. Do Wykonawców Pytania do treści Specyfikacji wraz z odpowiedziami oraz zmiana treści SIWZ. Dotyczy: Postępowania

Bardziej szczegółowo

DLA ZAMAWIAJĄCEGO: OFERTA. Ja/-my, niżej podpisany/-ni... działając w imieniu i na rzecz... Adres Wykonawcy:...

DLA ZAMAWIAJĄCEGO: OFERTA. Ja/-my, niżej podpisany/-ni... działając w imieniu i na rzecz... Adres Wykonawcy:... załącznik nr 1 do SIWZ. (pieczęć Wykonawcy) DLA ZAMAWIAJĄCEGO: Centrum Pomocy Społecznej Dzielnicy Śródmieście im. prof. Andrzeja Tymowskiego 00-217 Warszawa, ul. Konwiktorska 3/5 OFERTA Ja/-my, niżej

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 1469/2012

Zarządzenie Nr 1469/2012 Zarządzenie Nr 1469/2012 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 01 marca 2012 w sprawie przyjęcia Regulaminu Płockiej Karty Familijnej 3+ w ramach Programu Płocka Karta Familijna 3+ Na podstawie art. 7 ust 1

Bardziej szczegółowo

1. Koło Naukowe Metod Ilościowych,zwane dalej KNMI, jest Uczelnianą Organizacją Studencką Uniwersytetu Szczecińskiego.

1. Koło Naukowe Metod Ilościowych,zwane dalej KNMI, jest Uczelnianą Organizacją Studencką Uniwersytetu Szczecińskiego. STATUT KOŁA NAUKOWEGO METOD ILOŚCIOWYCH działającego przy Katedrze Statystyki i Ekonometrii Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego I. Postanowienia ogólne. 1. Koło Naukowe

Bardziej szczegółowo

WZÓR SKARGI EUROPEJSKI TRYBUNAŁ PRAW CZŁOWIEKA. Rada Europy. Strasburg, Francja SKARGA. na podstawie Artykułu 34 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka

WZÓR SKARGI EUROPEJSKI TRYBUNAŁ PRAW CZŁOWIEKA. Rada Europy. Strasburg, Francja SKARGA. na podstawie Artykułu 34 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka WZÓR SKARGI EUROPEJSKI TRYBUNAŁ PRAW CZŁOWIEKA Rada Europy Strasburg, Francja SKARGA na podstawie Artykułu 34 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka oraz Artykułu 45-47 Regulaminu Trybunału 1 Adres pocztowy

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Henryk Pietrzkowski (przewodniczący) SSN Anna Kozłowska SSN Dariusz Zawistowski (sprawozdawca)

POSTANOWIENIE. SSN Henryk Pietrzkowski (przewodniczący) SSN Anna Kozłowska SSN Dariusz Zawistowski (sprawozdawca) Sygn. akt II CSK 35/13 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 30 października 2013 r. SSN Henryk Pietrzkowski (przewodniczący) SSN Anna Kozłowska SSN Dariusz Zawistowski (sprawozdawca) w sprawie

Bardziej szczegółowo

usługa opracowania graficznego, składu, druku, dostawy i rozładunku albumu prezentującego zdjęcia z

usługa opracowania graficznego, składu, druku, dostawy i rozładunku albumu prezentującego zdjęcia z Strona 1 z 6 Kielce: Usługa opracowania graficznego, składu, druku, dostawy i rozładunku albumu prezentującego zdjęcia z projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

UMOWA O DZIEŁO PRACA NAUKOWA, PRACA USŁUGOWA*

UMOWA O DZIEŁO PRACA NAUKOWA, PRACA USŁUGOWA* ... Nr rejestracyjny RN/... (pieczątka jednostki) płatna z:... UMOWA O DZIEŁO PRACA NAUKOWA, PRACA USŁUGOWA* W dniu... w Lublinie, pomiędzy Uniwersytetem Przyrodniczym w Lublinie, ul. Akademicka 13, 20-950

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. MERAWEX Sp. z o.o. 44-122 Gliwice ul. Toruńska 8. ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTWA MERAWEX Sp. z o.o. POPRZEZ EKSPORT.

ZAPYTANIE OFERTOWE. MERAWEX Sp. z o.o. 44-122 Gliwice ul. Toruńska 8. ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTWA MERAWEX Sp. z o.o. POPRZEZ EKSPORT. Gliwice, 07.12. 2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Zakup usług doradczych w zakresie wyselekcjonowania, sprawdzenia wiarygodności grupy docelowej potencjalnych partnerów handlowych, przygotowania ofert współpracy

Bardziej szczegółowo

Strona Wersja zatwierdzona przez BŚ Wersja nowa 26 Dodano następujący pkt.: Usunięto zapis pokazany w sąsiedniej kolumnie

Strona Wersja zatwierdzona przez BŚ Wersja nowa 26 Dodano następujący pkt.: Usunięto zapis pokazany w sąsiedniej kolumnie Zmiany w Podręczniku Realizacji PIS (wersja z dnia 25 sierpnia 2008) (W odniesieniu do wersji z 11 lipca 2008 zatwierdzonej warunkowo przez Bank Światowy w dniu 21 lipca 2008) Strona Wersja zatwierdzona

Bardziej szczegółowo

1/6 ZAŁ 1 (WNIOSEK DLA OSÓB FIZYCZNYCH PROWADZĄCYCH INDYWIDUALNĄ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ) WNIOSEK O RESTRUKTURYZACJĘ. Nazwisko panieńskie matki

1/6 ZAŁ 1 (WNIOSEK DLA OSÓB FIZYCZNYCH PROWADZĄCYCH INDYWIDUALNĄ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ) WNIOSEK O RESTRUKTURYZACJĘ. Nazwisko panieńskie matki 1/6 ZAŁ 1 (WNIOSEK DLA OSÓB FIZYCZNYCH PROWADZĄCYCH INDYWIDUALNĄ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ) WNIOSEK O RESTRUKTURYZACJĘ DANE OSOBOWE Os. fiz. prowadząca działalność gosp. Wypełniający Poręczyciel Imię i nazwisko

Bardziej szczegółowo

Opis. Ciekawe miejsca w Wiedniu:

Opis. Ciekawe miejsca w Wiedniu: Wiedeń Opis Cena od: 1500 PLN Liczba dni: 4 dni Kraj: Austria Wiedeń to stolica Austrii, leży u stóp Lasów Wiedeńskich, północno-wschodniego pogórza Alp. Położony jest przy skrzyżowaniu starych szlaków

Bardziej szczegółowo

PROGRAMU PARTNERSKIEGO BERG SYSTEM

PROGRAMU PARTNERSKIEGO BERG SYSTEM Regulamin PROGRAMU PARTNERSKIEGO BERG SYSTEM 1. Organizatorem Programu Partnerskiego BERG SYSTEM" jest KONEKT Sp. z o.o. z siedzibą w: 15-532 Białystok, ul. Wiewiórcza 111; NIP 966 210 20 23; REGON 363632084;

Bardziej szczegółowo

STATUT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA DYREKTORÓW SZPITALI W KRAKOWIE. Rozdział I

STATUT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA DYREKTORÓW SZPITALI W KRAKOWIE. Rozdział I STATUT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA DYREKTORÓW SZPITALI W KRAKOWIE Rozdział I Postanowienia Ogólne. 1. Stowarzyszenie nosi nazwę Polskie Stowarzyszenie Dyrektorów Szpitali w Krakowie w dalszej części określone

Bardziej szczegółowo

Biuro Administracyjno-Gospodarcze Warszawa, dnia 8.04.2016 r. UR.BAG.AGG.240.1.2016.UK.2

Biuro Administracyjno-Gospodarcze Warszawa, dnia 8.04.2016 r. UR.BAG.AGG.240.1.2016.UK.2 Załącznik Nr 1 do Regulaminu udzielania zamówień publicznych oraz przygotowywania i zawierania umów Biuro Administracyjno-Gospodarcze Warszawa, dnia 8.04.2016 r. UR.BAG.AGG.240.1.2016.UK.2 Zapytanie ofertowe

Bardziej szczegółowo

Uchwała Komendy Hufca Ziemi Wodzisławskiej nr 8/2016 z dnia 5 lutego 2016

Uchwała Komendy Hufca Ziemi Wodzisławskiej nr 8/2016 z dnia 5 lutego 2016 Uchwała Komendy Hufca Ziemi Wodzisławskiej nr 8/2016 z dnia 5 lutego 2016 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu zbiórek publicznych w Hufcu ZHP Ziemi Wodzisławskiej 1. Przyjmuje się Regulamin zbiórek publicznych

Bardziej szczegółowo

Zawarta w Warszawie w dniu.. pomiędzy: Filmoteką Narodową z siedzibą przy ul. Puławskiej 61, 00-975 Warszawa, NIP:, REGON:.. reprezentowaną przez:

Zawarta w Warszawie w dniu.. pomiędzy: Filmoteką Narodową z siedzibą przy ul. Puławskiej 61, 00-975 Warszawa, NIP:, REGON:.. reprezentowaną przez: Załącznik nr 6 Nr postępowania: 30/2010 UMOWA Nr... Zawarta w Warszawie w dniu.. pomiędzy: Filmoteką Narodową z siedzibą przy ul. Puławskiej 61, 00-975 Warszawa, NIP:, REGON:.. reprezentowaną przez:..

Bardziej szczegółowo

Poznań, 03 lutego 2015 r. DO-III.272.1.2015

Poznań, 03 lutego 2015 r. DO-III.272.1.2015 Poznań, 03 lutego 2015 r. DO-III.272.1.2015 Zapytanie ofertowe pn.: Opracowanie wzorów dokumentów elektronicznych (e-usług), przeznaczonych do umieszczenia na platformie epuap w ramach projektu e-um: elektronizacja

Bardziej szczegółowo

1) BENEFICJENT (ZAMAWIAJĄCY):

1) BENEFICJENT (ZAMAWIAJĄCY): Marcelów, dn. 05.06.2012 r. Zapytanie ofertowe Mając na względzie postanowienia i obowiązki wynikające ze stosowania zasady konkurencyjności oraz zasady efektywnego zarządzania finansami obowiązującej

Bardziej szczegółowo

Do wygrania, oprócz własnego zdrowia, nagrody rzeczowe!!!

Do wygrania, oprócz własnego zdrowia, nagrody rzeczowe!!! Dbam o swoje piersi 15 października obchodzony jest Europejski Dzień Walki z Rakiem Piersi. Jest to dobra okazja by pomyśleć o profilaktyce raka piersi i rozpocząć regularne samobadanie piersi oraz udać

Bardziej szczegółowo

Komputer i urządzenia z nim współpracujące

Komputer i urządzenia z nim współpracujące Temat 1. Komputer i urządzenia z nim współpracujące Realizacja podstawy programowej 1. 1) opisuje modułową budowę komputera, jego podstawowe elementy i ich funkcje, jak również budowę i działanie urządzeń

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K. 1. Nazwa podmiotu i adres siedziby Pełna nazwa... Adres... (ulica, numer, kod pocztowy, miejscowość)

W N I O S E K. 1. Nazwa podmiotu i adres siedziby Pełna nazwa... Adres... (ulica, numer, kod pocztowy, miejscowość) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Białej Podlaskiej... Dział Pomocy Osobom Niepełnosprawnym pieczęć Wnioskodawcy... (nr akt i data wpływu kompletnego wniosku) W N I O S E K o dofinansowanie ze środków

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN MOBIPARKING W SYSTEMIE SKYCASH

REGULAMIN MOBIPARKING W SYSTEMIE SKYCASH REGULAMIN MOBIPARKING W SYSTEMIE SKYCASH Niniejszy Regulamin stanowi uzupełnienie Regulaminu usługi Webserwisu dla Użytkownika Orlen Flota oraz Regulaminu Użytkownika Systemu SkyCash 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

9 Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.

9 Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu. Regulamin przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaŝ środka trwałego w postaci ciągnika rolniczego w komplecie z osprzętem stanowiącego własność Parku Kulturowego Fortyfikacji Miejskich Twierdza Gdańsk

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA Powiat Wrocławski z siedzibą władz przy ul. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław, tel/fax. 48 71 72 21 740 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA

Bardziej szczegółowo