Zagospodarowanie powierzchni sklepu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zagospodarowanie powierzchni sklepu"

Transkrypt

1 Artykuł pochodzi z publikacji: Merchandising, (Red.) A. Grzegorczyk, A. Wiśniewska Wyższa Szkoła Promocji, Warszawa 2014 Zagospodarowanie powierzchni sklepu Aleksandra Wdowicz Abstrakt Merchandising opiera się na założeniu, iż odpowiednie wyeksponowanie towarów w sklepie, poprzez zagospodarowanie powierzchni sklepu i półek, jest w stanie w znacznym stopniu podnieść sprzedaż. Działania merchandisingowe są niezbędne, szczególnie w sklepach samoobsługowych, w których klient sam wybiera produkt. Powierzchnia sklepu jest jednym z podstawowych zasobów przedsiębiorstwa, w stosunku do którego oczekuje się efektywności wykorzystania dzięki merchandisingowi. Autorka przeprowadziła badania empiryczne, w których starała się potwierdzić praktyczną funkcjonalność reguł merchandisingu w stosunku do zagospodarowania powierzchni sklepów różnej wielkości i różnych branż. W artykule, po podbudowie teoretycznej będącej wprowadzeniem do zagadnienia placingu, zaprezentowano wyniki badań własnych autorki. Słowa kluczowe: merchandsing, powierzchnia sklepowa, zagospodarowanie powierzchni, placing Abstract - The land-use of the store Merchandising is based on the assumption that adequate visibility of goods in the store, through the management of the store and shelf space, is able to significantly boost sales. Merchandising activities 5

2 are necessary, especially in the self-service stores, in which the client selects the product. The area of the shop is one of the basic resources of the enterprise, in relation to which the expected efficiency through merchandising. The author has conducted empirical studies, which seek to confirm the practical functionality of merchandising rules in relation to the management of the space stores of various sizes and various industries. In this paper, the theoretical foundation which is an introduction to the issues placingu, presents the results of the author s own research. Keywords: merchandsing, selling space, land surface, placing 1. Wstęp - czynniki determinujące podejmowanie decyzji zakupowych w miejscu sprzedaży W wielu przypadkach pomijany jest wpływ środowiska na kupowanie i wyjaśniane są jedynie zaobserwowane wybory konsumentów. Skupia się wtedy na pomiarze zjawisk, procesów poznawczych postaw oraz przetwarzaniu informacji. Tak samo postawy, jak i zmienne osobowościowe, nie pozwalają na wyjaśnienie zachowań nabywców, z tego względu, iż na zachowania te wpływ mają także czynniki zewnętrzne. Otoczenie społeczne i fizyczne może w sposób bezpośredni wywoływać, kształtować, ułatwiać i uruchamiać działania nabywcy oraz kierować nimi, niezależnie od poprzedzających je i towarzyszących im procesów wewnątrzosobościowych. 1 W otoczeniu tym wyróżnia się pięć grup osobowościowych. Do pierwszej z nich zalicza się czynniki fizyczne, w skład których wchodzą: położenie geograficzne, instytucjonalne, dźwięki, oświetlenie, wystrój miejsca, pogodę, znaki, zapachy, napisy, wystawy, sposób wystawienia produktów, a także wszystkie inne elementy, które otaczają klienta. W skład drugiej grupy wchodzą czynniki społeczne takie jak: innych ludzi ich role, cechy i interakcje, a także zatłoczenie sklepu. Trzecia grupa zawiera perspektywę czasową, obejmuje ona porę robienia zakupów, zarówno porę dnia, jak i porę roku, ograniczenia czasowe, a także czas miniony i oczekiwany, jak zakupy robione przed świętami różnią się produktami oraz miejscem rodzenia zakupów od innych okresów 1 B. Borusiak, Merchandising, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Pozna 2005, ss

3 w roku. Kolejna, czwarta grupa, to określenie zadania, czyli zamiar, rola i nastawienie osoby, która przychodzi do sklepu, co sprawia, iż pewne aspekty otoczenia mogą stać się istotne, a zakupy pewnych produktów mogą różnić się w zależności od tego czy np. nabywca ma zamiar kupić słodycze dla siebie czy na prezent. Z kolei ostatnią grupą czynników są stany poprzedzające wizytę w sklepie, obejmują one czasowe nastroje oraz uwarunkowania, determinują one spostrzeganie, dokonywanie oceny, a także akceptację otoczenia, w którym człowiek się znajduje. 2 Wymienione wyżej czynniki wpływają na mechanizm podejmowania decyzji zakupowych. Szczególną uwagę zwraca się na wpływ środowiska, które tworzy wnętrze sklepu, a także na zachowania kupujących. Jako jeden z elementów fizycznych sklepu, uznaje się rozplanowanie przestrzenne sklepu. Cechy rozplanowania supermarketu, w skład których wchodzą między innymi: kształty regałów, kierunek przejścia między nimi, a także sposób ustawienia kas w rzędzie, są głównym czynnikiem usprawniającym poruszanie się nabywców, kosztem przyjazności otoczenia. Na zachowanie się klientów w sklepie wpływa długość przejść między półkami z produktami, kiedy przejścia są krótkie, konsumenci jedynie zaglądają do nich, wchodząc tylko wtedy, kiedy potrzebują czegoś konkretnego. Wynikiem takiego ustawienia może być mniejsza wartość zakupów impulsywnych. 3 Do elementu otoczenia fizycznego zalicza się także element zatłoczenia, który wynika z nagromadzenia klientów w sklepie. Jak wynika z badań, zatłoczone sklepy są dużo szybciej opuszczane przez kupujących, którzy podświadomie, negatywnie oceniają sklep. Na ocenę zatłoczenia wpływa także łatwość osiągnięcia celu, jaki zaplanował sobie nabywca. Jeżeli, mimo zatłoczenia zakupy okażą się udane, a kupujący w łatwy sposób osiągnie wyznaczony cel, to jego ocena będzie pozytywna Istota zagospodarowania powierzchni sklepów Zagospodarowanie powierzchni sklepu (placing) jest odpowiednim rozmieszczeniem masy towarowej. Nie ma uniwersalnego rozwią- 2 B. Borusiak, op. cit., ss Ibid., ss Ibidem 7

4 zania tej kwestii, natomiast przy planowaniu rozmieszczenia produktów należy pamiętać o pewnych zasadach. Głównym zadaniem placingu jest wciągnięcie klienta w głąb sklepu. W związku z tym powinno się towary kupowane impulsywnie przeplatać z produktami magnesami. Ważną zasadą jest także oddzielanie towarów o szkodliwym i różniącym się działaniu. Tak samo jest z produktami wydzielającymi intensywne zapachy np. kosmetyki i chemia, powinny być one odseparowane szczególnie od działów spożywczych. Obok siebie powinno się natomiast eksponować towary z tej samej grupy produktowej lub te, które zaspokajają tą samą potrzebę. Idealnym miejscem na małe i drogie produkty są strefy przy kasach. Działanie to minimalizuje kradzieże. Podsumowując, przy rozmieszczaniu masy towarowej, trzeba kierować się wpływem na poziom, strukturę oraz wizerunek sklepu. 5 W supermarkecie, sklepie o dużej powierzchni handlowej, sprzedaż nastawiona jest głównie na produkty świeże, codziennego użytku. W tym przypadku rozmieszczenie towarów powinno udogodnić klientowi zrobienie szybkich i wygodnych zakupów. W związku z tym blisko wejścia powinny zostać rozmieszczone produkty świeże. Z nimi klient powinien spotkać się na samym początku. Strefa ta charakteryzuje się dużą skłonnością do kupowania, co za tym idzie produkty te powinny być właściwie wyeksponowane i posiadać rozbudowany asortyment. 6 Hipermarket natomiast różni się od supermarketu o wiele większą powierzchnią. Różny jest także jego asortyment. W hipermarketach ponad 50% produktów stanowią towary niespożywcze i to właśnie one powinny znajdować się przy wejściu. Natomiast artykuły świeże, mimo że są jednym z głównych produktów, zazwyczaj znajdują się w tylnej części sklepu, co dla wielu klientów sprawia wrażenie zmuszania do zakupów. W strefie wejściowej powinny znaleźć się także ważne produkty spożywcze, artykuły sezonowe i promocje, których zadaniem jest zwracanie uwagi klienta. 7 Placing jest nie tylko znalezieniem odpowiedniego miejsca dla poszczególnych towarów, ale także trudną decyzją, jak dużą powierzchnię powinna zajmować ich ekspozycja. Należy pamiętać o tym, iż właściwe, logiczne oraz atrakcyjne rozmieszczenie masy towarowej zachęca klienta do zakupów oraz tworzy atmosferę, która 5 R. Pałgan, Merchandising, Akademia Morska w Gdyni, Gdynia 2012, s Ibid., ss Ibid, s. 48 8

5 sprzyja łączeniu przyjemności z robieniem zakupów. Najważniejszą strefą w sklepie jest strefa wejścia. Powinna być ona bardzo dobrze przemyślana i bez względu na rodzaj ekspozycji i produktów w niej eksponowanych, nie może w żaden sposób przytłaczać klienta. 8 Zdaniem Barbary Borusiak, zadaniem placingu jest: prezentacja i sprzedaż towarów, świadczenie usług klientom, prowadzenie działań promocyjnych, przyjmowanie i magazynowanie masy towarowej, prowadzenie zabiegów manipulacyjnych na towarach, a także tworzenie środowiska pracy dla personelu operacyjnego i zarządzającego. 9 Plan jest podstawą zagospodarowania powierzchni sklepu. Określa się go jako przestrzenny układ powierzchni sprzedażowej, czyli tej dostępnej dla nabywców i powierzchni pomocniczej, w skład której wchodzą elementy sklepu niedostępne dla klientów. Doby plan zagospodarowania w kontekście merchandisingu to takie rozplanowanie powierzchni, aby sprzedaż była zmaksymalizowana. Do podstawowych determinantów zagospodarowania powierzchni sprzedażowej należą: powierzchnia całkowita punktu sprzedaży, natężenie ruchu nabywców, czyli liczba klientów dziennie, standard i zakres usług świadczonych klientom, zakres funkcji przygotowawczych i produkcyjnych realizowanych przez sklep, sposób rozmieszczenia powierzchni sprzedażowej, pomocniczej, a także proporcje pomieszczeń, stosowane metody obsługi, cele strategii marketingowej, w skład której wchodzi poziom i struktura obrotów oraz cele wizerunkowe sklepu, metoda sterowania ruchem nabywców. 10 Istotnymi elementami planu zagospodarowania powierzchni sklepu są: zdefiniowanie struktury powierzchni całkowitej sklepu, określenie generalnego układu wyposażenia obiektu, w skład czego wchodzą urządzenia ekspozycyjne, określenie miejsca eksponowania poszczególnych grup towarowych, zdefiniowanie wielkości powierzchni ekspozycyjnej dla poszczególnych grup towarowych. Na strukturę powierzchni całkowitej sklepu składają się poszczególne elementy powierzchni sklepu. Powierzchnia sprzedażowa dzieli się na trzy podstawowe elementy. Pierwszym z nich jest powierzchnia ekspozycyjna, którą określa się jako część powierzchni sprzedażowej. Jest mierzoną na poziomie podłogi wielkością powierzchni, którą zajmują wszystkie urządzenia ekspozycyjne. Na drugim miejscu wymienia się 8 Ibidem, s B. Borusiak, Op. Cit., ss Ibidem 9

6 powierzchnię komunikacyjną, będącą miejscem przechodzenia klientów. Natomiast trzecim elementem jest powierzchnia uzupełniająca, w skład której wchodzi strefa inkasa należności, przedsionek, a także wcześniej wymienione powierzchnie, wydzielone do obsługi określonych potrzeb klientów. 11 Przy określaniu struktury powierzchni całkowitej sklepu, w pierwszej kolejności należy określić udział w powierzchni całkowitej, powierzchni sprzedażowej oraz pomocniczej, ponieważ tylko powierzchnia sprzedażowa przynosi dochody, a co za tym idzie powinna być możliwie największa. Nie ma jednak jednego wzorca struktury powierzchni, a uzależniona jest ona od: wielkości powierzchni całkowitej obiektu, ponieważ w sklepach małych, które prowadzą sprzedaż produktów spożywczych, udział procentowy powierzchni sprzedażowej waha się w granicach 67%, a w sklepach o dużej powierzchni dochodzi nawet do 80%, rodzaju sprzedawanych towarów, przy sprzedaży artykułów spożywczych, szczególnie świeżych, stawiane są wyższe wymagania odnośnie wielkości powierzchni pomocniczej. Obostrzeń takich nie ma przy sprzedaży np. obuwia czy zabawek, natężenia nurtu nabywców, określającego wielkość powierzchni komunikacyjnej. Minimalna szerokość alejek w najmniejszych sklepach samoobsługowych powinna wynosić minimum 1 m, natomiast w sklepach wielkopowierzchniowych 2 m, częstotliwość dostaw towarów do sklepu, jeżeli sklep przyjmuje dostawy rzadko, powinien zastanowić się na zwiększeniem powierzchni ekspozycyjnej, organizacji przyjęć dostaw, posiadanie wewnętrznych środków komunikacyjnych, pozwala personelowi na szybsze przyjmowanie dostaw, w niektórych przypadkach produkty mogą bezpośrednio trafiać na salę sprzedażową, zaoszczędzając w ten sposób powierzchnie w magazynie, zakresu operacji prowadzonych na towarach, co ściśle wiąże się z czynnościami przygotowawczymi i produkcyjnymi. Jeżeli w sklepie prowadzona jest rozbiórka mięsa, wypiek pieczywa, czy przygotowywanie dań ciepłych, wpływa to bezpośrednio na potrzebę zwiększenia powierzchni pomocniczej, liczby zatrudnionych pracowników, dostosowaną do wielkości sklepu i typu sklepu, co bezpośrednio wiąże się z zapotrzebowaniem na pomieszczenia socjalne, a także infrastruktury budowlanej obiektu, w skład której wchodzą między innymi: ściany nośne, kominy, okna, drzwi, windy, schody Ibidem, s Ibidem, s

7 Wyróżnia się także warianty rozmieszczenia powierzchni sprzedażowej i pomocniczej względem siebie. Pierwszym z układów jest układ rdzeniowy, występujący rzadko, ponieważ zazwyczaj stosowany jest w domach towarowych, czyli sklepach wielokondygnacyjnych. Układ ten charakteryzuje się umieszczeniem w centralnej części szybu, za pomocą którego towar transportowany jest na poszczególne piętra. Często właściwością układu rdzeniowego jest przeszklenie wszystkich ścian sklepu. Kolejnym układem jest układ aneksowy, często występujący w sklepach małych i średnich, które oferują produkty o małej rotacji. Takie rozmieszczenie pozwala na dobranie odpowiednich proporcji powierzchni pomocniczej, a co za tym idzie, charakteryzuje się niskim udziałem powierzchni pomocniczej. Trzecim i ostatnim z wymienianych układów jest układ peryferyjny, stosowany przede wszystkim w sklepach wielkopowierzchniowych. Jego główną zaletą jest możliwość bezkolizyjnego transportu towarów z magazynu na sklep. Zastosowanie tego rozmieszczenia ma szczególne znaczenie przy sprzedaży produktów świeżych, które muszą być dostarczane na salę sprzedażową z dużo większą częstotliwością Wnioski z badań konfirmacyjnych Głównym celem badania było zidentyfikowanie stosowania różnych reguł zagospodarowania powierzchni sklepowej w punktach sprzedaży detalicznej oraz ustalenie zasad współwystępowania określonych reguł w miejscach sprzedaży charakteryzujących się określonymi cechami. Autorka starała się uzyskać odpowiedzi na pytania: jakie układy zagospodarowania sklepu są stosowane, czy istnieje uniwersalny model aranżacji przestrzeni handlowej oraz jakie powierzchnie mają sklepy poszczególnych rodzajów. Wyniki badań potwierdziły, że zagospodarowanie powierzchni sklepu zależy od powierzchni tego sklepu. Im sklep ma większą powierzchnię, tym zagospodarowanie jest bardziej usystematyzowane. Sklepy o małej powierzchni, czyli do 400 m 2 opierają swoje zagospodarowanie na układzie swobodnym lub butikowym, natomiast sklepy średnio i wielkopowierzchniowe korzystają z układu siatkowego, prostopadłego lub mieszanego. Wynika to z faktu, iż układ swobod- 13 Ibidem, s

8 ny i butikowy pozwala na lepsze wykorzystanie małych powierzchni, na których elementy sklepu takie, jak kasy, półki, wieszaki, kosze z produktami, itp., będące niezbędnymi elementami sklepu można rozmieścić w sposób wygodny dla klientów i jak najlepiej gospodarujący małą powierzchnię. Sklepy wielkopowierzchniowe o powierzchni od 2500 m 2 wzwyż mają układ mieszany. Wyjątkiem są sklepy Ikea, które ze względu na swoją specyfikę zostały zagospodarowane w sposób swobodny. Sklepy wielobranżowe, wielkopowierzchniowe mają najbardziej rozbudowane układy, co wynika z wielkości i zaopatrzenia sklepu. Produkty w tych sklepach, wymagają bowiem różnych prezentacji, ekspozycji i mebli. Sklepy wielobranżowe średnio i wielkopowierzchniowe są gospodarowane w taki sposób, aby działy z produktami pierwszej potrzeby nie znajdowały się w bliskim sąsiedztwie. Zabieg ten ma na celu przeprowadzenie klienta przez cały sklep. Działy z chemią nie sąsiadują z działami spożywczymi. Wynika to z faktu, iż chemia, ze względu na swój intensywny zapach, nie może leżeć blisko produktów spożywczych. Sklepy wielko i średnio powierzchniowe posiadają po kilkanaście działów. Nazwy działów są bardzo zbliżone w obiektach tego samego rodzaju. W sklepach mało powierzchniowych także zostały wyodrębnione działy, jednak w porównaniu do grupy sklepów opisanych wcześniej, mają one zdecydowanie mniejsze powierzchnie i zostały zupełnie inaczej oznakowane, głównie poprzez nieduże napisy lub plakietki na ścianach, regałach. Dodatkowo warto zaznaczyć, że w mniejszych sklepach, bez względu na specjalizację wyodrębniano maksymalnie do czterech działów. W sklepach małopowierzchniowych także zostały wyodrębnione działy, jednak w porównaniu do grupy sklepów opisanych wcześniej, mają one zdecydowanie mniejsze powierzchnie i zostały zupełnie inaczej oznakowane, głównie poprzez nieduże napisy lub plakietki na ścianach, regałach. Dodatkowo warto zaznaczyć, że w mniejszych sklepach, bez względu na specjalizację wyodrębniano maksymalnie do czterech działów. W każdym sklepie jest strefa kasa. Sklepy małopowierzchniowe miały usytułowaną tę strefę na końcu sklepu. Natomiast sklepy średnio i wielkopowierzchniowe, bez względu na specjalizację, po pierwsze 12

9 strefę tę mają dużą, aby zapewnić wygodę kupujących, większą liczbą kas, mniejszymi kolejkami, a także usytułowaną na początku sklepu. Różnica ta wynika z faktu, iż w przypadku małego sklepu nie jest problemem zrobienie zakupów i ponowne go przejście w celu wyjścia. Natomiast w większych sklepach strefy kas, umieszczone są przy wyjściu ze sklepu, aby klient po zapłaceniu za produkty był już poza sklepem. Długości alei mają bezpośredni związek z powierzchnią sklepu. Najkrótsze są w sklepach małopowierzchniowych, a najdłuższe w sklepach wielkopowierzchniowych. Układy zagospodarowania powierzchni sklepów mają bezpośredni związek z rodzajem sklepu. Sklepy RTV i AGD i sklepy z wyposażeniem wnętrz mają układ mieszany. Wyjątkiem są sklepy Ikea, które mają układy swobodne. Wynika to z tego, iż sklep Ikea jest idealnym przykładem obiektu z nietuzinkowym zagospodarowaniem powierzchni, która pozwala klientom, na zobaczenie produktów w rzeczywistym ich użyciu. Sklepy mediowe takie jak Media Markt mają układy mieszane. Wynika to z zaplecza produktowego sklepu mediowego, które potrzebuje regałów na drobny asortyment, prostopadłych do alei głównej, ale także swobodnych ekspozycji do prezentacji większego zaopatrzenia. Sklepy sportowe mają układy mieszane. Natomiast sklepy wielobranżowe posiadają układy mieszane z wykorzystaniem siatki prostopadłej, elementów swobodnych i układu butikowego, charakteryzującego się wyspecjalizowanymi stoiskami. Sklepy odzieżowe charakteryzują się układem swobodnym z dowolnie rozmieszczonymi urządzeniami ekspozycyjnymi. Sklepy z produktami dla dzieci, podobnie jak i odzieżowe mają układ swobodny. Stacje benzynowe mają także układy swobodne, tak samo, jak drogerie. Wynika to z ich małych powierzchni sprzedażowych. W sklepach wielobranżowych wyodrębniono działy: z pieczywem, nabiałem, mięsem, alkoholami, słodyczami, napojami. W sklepach RTV i AGD wyróżniono takie działy, jak RTV, AGD, akcesoria, muzyka, filmy, gry. Wynika to z bardzo podobnego zaopatrzenia tych sklepów. W sklepach sportowych niektóre działy były uzależnione od pory roku. Drogerie zostały podzielone ze względu na produkty, na strefę damską i męską oraz kosmetyki do kąpieli i makijażu, swobodnie rozstawione w pozostałej części sklepu. Salony prasowe, mimo swej najmniejszej powierzchni również posiadają działy, których głównym 13

10 zadaniem było określnie tematyki sprzedawanych produktów. Zabieg ten został zastosowany w sklepie w celu ułatwienia zakupu tematycznych czasopism. Sklepy wielobranżowe średnio i wielkopowierzchniowe są gospodarowane w taki sposób, aby działy z produktami pierwszej potrzeby nie znajdowały się w bliskim sąsiedztwie. Zabieg ten ma na celu przeprowadzenie klienta przez cały sklep. Działy z chemią nie sąsiadują z działami spożywczymi. Wynika to z faktu, iż chemia, ze względu na swój intensywny zapach, nie może leżeć blisko produktów spożywczych. Na układ zagospodarowania wpływa także wielkość sklepu. Budynki dla sklepów wielkopowierzchniowych są gospodarowane układami usystematyzowanymi, w większości na siatce prostopadłej. Wynika to z faktu zagospodarowania powierzchni sklepu pod względem merchandisingowym w taki sposób, aby ułatwić poruszanie się klientom i dać im możliwość przejścia całego sklepu. W innym przypadku przy zagospodarowaniu wielkopowierzchniowego sklepu w sposób swobodny, byłaby mniejsza możliwość wygodnej dla nabywców ekspozycji i robienia zakupów. Średnio i wielkopowierzchniowych sklepów nie mają układu swobodnego. W przeciwieństwie do dużych obiektów, większość małopowierzchniowych sklepów miała układ swobodny. Urządzenia ekspozycyjne ustawione zostały w sposób nieusystematyzowany, a najlepiej gospodarujący małą przestrzeń. Układ swobodny w małych sklepach nie wpływa na wygodę kupujących. Im większa powierzchnia sklepu tym szersze i dłuższe aleje. Wynika to z tego, że większe powierzchnie sklepów pozwalają na tworzenie układów zagospodarowania przeznaczonych dla dużej liczby klientów. W szczególności szerokość alei wpływa na wygodę przy robieniu zakupów. Większą różnorodnością zagospodarowania charakteryzują się sklepy średnio i wielkopowierzchniowe co wynika z faktu szerokości ich różnorodnego asortymentu. Sklepy o dużej liczbie produktów, wyróżniają się dużą liczbą mebli ekspozycyjnych, dzięki czemu ich układ jest rozbudowany. Na aranżację sklepu ma wpływ także powierzchnia. Im większa powierzchnia, tym więcej możliwości na ustawienie, mebli i ekspozycji. W wielkopowierzchniowych sklepach wielkobranżowych ekspozycje i aranżacje są o wiele ciekawsze, niż w sklepach małopo- 14

11 wierzchniowych, w których powierzchnia nie pozwalała na ciekawe zabiegi aranżacyjne. Warto także wspomnieć o aranżacji sklepów Ikea. Pierwsza część hali sprzedażowej to rzeczywiste zagospodarowania z wykorzystaniem mebli i akcesoriów sprzedawanych w dalszej części sklepu. W związku z tym aranżacje w Ikei zmieniają się wraz z trendami panującymi na rynku czy dostawą nowych produktów do sklepu. Aranżacje Ikea wyróżniają się oryginalnością i pozwalają klientom na zobrazowanie skompletowanych elementów. Mniej rozbudowane aranżacje są w małopowierzchniowych sklepach. Doskonałym przykładem są przebadane sklepy odzieżowe, które ze względu na niewielkie powierzchnie nie mają tworzonych dużych ekspozycji z mebli, w zamian za oryginalnie poukładane produkty sprzedawane w sklepie. Aranżacje sklepów wielkopowierzchniowych wielobranżowych i ich poszczególne stoiska. Wynika z tego, iż aranżacja zależy od asortymentu, w sklepach tych rozbudowane i oryginalne aranżacje przestrzeni tworzone są poprzez niestandardowe ustawienia produktów i użycie materiałów POS oraz innych elementów. Zabiegi te głównie mają miejsce przy produktach takich, jak alkohole lub droższe słodycze. Nie ma uniwersalnej aranżacji przestrzeni handlowej. Każdy z badanych obiektów, bez względu na specjalizację oraz powierzchnię ma zagospodarowaną przestrzeń w taki sposób, aby sprzedawane w nim produkty były eksponowane w możliwie jak najciekawszy sposób. W sklepach o większych powierzchniach jest dużo więcej możliwości na aranżowanie miejsc do ekspozycji produktów. Jednak warto również zauważyć, iż w sklepach odzieżowych, mimo ich małych powierzchni, także można spotkać ciekawe wystawy zawierające obecne kolekcje. Aleję główną mają prawie wszystkie sklepy, z wyjątkiem drogerii, w których urządzenia ekspozycyjne są rozmieszczone w taki sposób, że trudno określić, która aleja jest główną. Najdłuższe aleje mają sklepy wielkopowierzchniowe, specjalizujących się w sprzedaży produktów wielobranżowych, budowlanych oraz RTV i AGD. Aleje główne są proste, wyjątkiem jest aleja w Ikea, która prowadzi przez dwa poziomy sklepu i często skręca. Długości alei na obrzeżach sklepu nie przekraczają 50 metrów w sklepach mało i średniopowierzchniowych. Między 50, a 100 metrów 15

12 długości aleje te mają w sklepach RTV AGD, wielobranżowych wielkopowierzchniowych oraz w sieciach budowlanych. Długość alei na obrzeżach sklepu przekracza 100 metrów w sklepach Auchan. Strefa wejścia najdłuższa jest w sklepach wielkopowierzchniowych. Natomiast w mało i średnio powierzchniowych nie przekracza 50 metrów. Szerokości alei głównej jest w porównaniu do innych alei największa. W sklepach mało powierzchniowych nie przekracza 2 metrów. Szerokość alei prostopadłych do głównych jest mniejsza niż szerokość alei głównej. Aleja główna, jak sama nazwa wskazuje jest najważniejszą aleją w sklepie i ma za zadanie doprowadzić klientów do pozostałych alei. Najszersze aleje prostopadłe do głównej, jak wynika z badania, były w sklepach wielkopowierzchniowych i miały ponad 4 metry. Poniżej 4 metrów szerokość miały zaś aleje w sklepach mało i średnio powierzchniowych. Szerokości alei na obrzeżach sklepu są mniejsze od szerokości alei głównej, ale większe niż szerokości alei prostopadłych do głównych. Zjawisko to występuje w sklepach wielkopowierzchniowych, gdzie obrzeża sklepu są ważnym elementem zagospodarowania powierzchni i dla wygody klientów szerokości alei w tych miejscach sklepu są większe. Szerokość alei w strefie wejścia, największa jest w sklepach wielkopowierzchniowych, a mniejsza w średnio i małopowierzchniowych. Wynika to z możliwości na zagospodarowanie sklepu, im mniejsza powierzchnia sklepu tym mniejsze szerokości alei, a także mniejszy asortyment sklepu i jego różnorodność. Układ zagospodarowania obiektu ma bezpośredni związek z jego specjalizacją. Specjalizacja sklepu określa asortyment sklepu. Produkty wymagają różnych urządzeń ekspozycyjnych, dzięki którym są prezentowane nabywcom. Zatem zaplecze produktowe wpływa na układ sklepu. Wyjątkiem są sklepy Ikea, które z założenia zostały zagospodarowane w zupełnie inny sposób, niż pozostałe badane obiekty meblowe. Pierwsza część sklepu Ikea to aleja główna i ekspozycje prezentowane w rzeczywistym ich użyciu, aranżacje pozwalają klientom na zobaczenie produktów, które w kolejnej części sklepu można kupić. Samoobsługowa metoda obsługi występuje w sklepach specjalizujących się w sprzedaży RTV AGD, mebli, materiałów budowlanych, rzeczy sportowych, odzieżowych, dla dzieci, drogerii i obiektów 16

13 z wyposażeniem wnętrz. Wynika to z faktu, iż wyżej wymienione sklepy, dzięki samoobsługowej metodzie, pozwalają klientom na obejrzenie towaru. Warto zauważyć, że metoda obsługi mieszana, wystąpuje wyłącznie w sklepach wielobranżowych. Wynika to z faktu, że układy zagospodarowania w sklepach wielobranżowych zawierają wyspecjalizowane stoiska, wymagające obsługi personelu sklepu. Są to głównie stoiska z wędlinami, mięsem, serami. W związku z powyższym, aranżacja sklepu powiązana jest z metodą jego obsługi, ponieważ wyspecjalizowane stoiska wymagają odpowiednich urządzeń oraz mebli ekspozycyjnych. Obsługa zza lady jest zazwyczaj umiejscowiona na obrzeżach sklepu. Stacje beznynowe, w których stwierdzono, tak jak w sklepach wielobranżowych, mimo ich małej powierzchni, mają mieszaną metodę obsługi sklepu. Wynika to z faktu, że na stacjach benzynowych sprzedawany jest alkohol oraz papierosy, które wymagają obsługi zza lady. Pozostałe produkty takie, jak słodycze, napoje czy artykuły samochodowe, są sprzedawane samoobsługowo. Wsklepach wielkopowierzchniowych wielobranżowych, RTV i AGD oraz sieci budowlanych i wyposażenia wnętrz można spotkać pojedyncze, takie same ekspozycje. Wynikało to z działań reklamowych poszczególnych producentów, którzy w wielu sklepach, w których sprzedawany jest ich produkt, eksponują go w sposób szczególny, na przykład poprzez wyróżnienie materiałami POS. Powierzchnie sklepów odpowiadają poszczególnym rodzajom bez względu na lokalizację sklepu. Specjalizacja sklepu jest zgodna z wielkością powierzchni. Wyjątkiem są sklepy wielobranżowe, które występują jako małe, średnie i duże obiekty. Przykładem są małopowierzchniowe sklepy Groszek, śrdniopowierzchniowe sklepy Carrerfour oraz wielkopowierzchniowe sklepy Auchan. Badane obiekty z wyposażeniem wnętrz oraz budowalane sklasyfikowano jako wielkopowierzchniowe. Natomiast sklepy RTV AGD, mediowe oraz sportowe określono jako średniopowierzchniowe, a sklepy odzieżowe, salony prasowe, sklepy odzieżowe, z artykułami dla dzieci, jako mało powierzchniowe. Zagospodarowanie powierzchni sklepu ma bezpośredni związek z jego rodzajem i specjalizacją. Wynika to z tego, że na zagospodarowanie powierzchni sklepu wpływają produkty, jakie są w nim sprzedawane. Natomiast zaopatrzenie sklepu określa jego rodzaj. W sklepach, bez względu na jego powierzchnie, rodzaj, specjali- 17

14 zację oraz lokalizację, obiekty zagospodarowano w taki sposób, żeby produkty w nich sprzedawane były w możliwie jak najlepszy sposób wyeksponowane. Natomiast powierzchnia wykorzystana jest tak, żeby klientów w wygodny sposób doprowadzić do jak największej liczby działów. 4. Zakończenie Merchandising występuje w każdym ze sklepów, bez względu na ich wielkość, lokalizację czy rodzaj. Składa się na niego wiele elementów, które dopracowywane i ulepszane przez specjalistów wpływają na zadowolenie klientów i obroty sklepu. Autorka skuiła się na elemencie merchandisingu, jakim jest zagospodarowanie powierzchni sklepu, ponieważ odpowiednio zaaranżowana przestrzeń handlowa daje wiele możliwości sprzedaży produktów. Każdy sklep aranżuje swoją powierzchnię, biorąc pod uwagę różne aspekty, począwszy od zaplecza produktowego, a skończywszy na wielkości hali sprzedażowej jaką dysponuje. Merchandising ma także bardzo duży potencjał i cały czas, dzięki technice i nowej wiedzy na temat konsumentów i ich zachowań, rozwija się i ulepsza swoje poszczególne strefy. Jest to ciekawa i przyszłościowa dziedzina marketingu stosowanego przez obiekty handlowe. Zagospodarowanie powierzchni sklepu jest bardzo ważnym elementem, mającym realny wpływ na wysokość sprzedaży oraz wygodę zakupu. Dzięki przeprowadzonym badaniom, autorce udało się porównać teorię z praktyką, oceniając sklepy pod względem merchandisingowego zagospodarowania powierzchni handlowej i ustalić czy istnieją elementy wspólne, na które warto zwrócić uwagę. Z każdym rokiem sposoby aranżacji sklepów będą się zmieniały, aby jak najlepiej dopasować się do rosnących potrzeb konsumentów. W tym celu wykorzystuje się rozwijającą się technikę, która ulepsza gospodarowanie obiektami i sprawia, że są one bardziej atrakcyjne pod względem wizualnym, a także wygody robienia zakupów, na co nabywcy co raz częściej zwracają uwagę. 18

15 Bibliografia 1. Borusiak B., Merchandising, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2005, 2. Diamond J., Merchandising. Magnetyzm przestrzeni handlowej, Wydawnictwo Helion, Gliwice 2004, 3. Pałgan R., Merchandising, Akademia Morska w Gdyni, Gdynia 2012, s

ang. merchant kupiec, merchandise towar.

ang. merchant kupiec, merchandise towar. SKUTECZNA ORGANIZACJA PRZESTRZENI SKLEPOWEJ CZYLI JAK ZWIĘKSZYĆ SPRZEDAŻ AKCESORIÓW/TOWARÓW MERCHANDISING ang. merchant kupiec, merchandise towar. Jest różnie określany, jako: efektywne wykorzystanie powierzchni

Bardziej szczegółowo

OWOCE I WARZYWA W HANDLU DETALICZNYM

OWOCE I WARZYWA W HANDLU DETALICZNYM OWOCE I WARZYWA W HANDLU DETALICZNYM W kilkunastu ostatnich latach polski rynek detaliczny produktów ogrodniczych wyraźnie zmienił się na lepsze. Obserwuje się poprawę jakości owoców i warzyw, ich przygotowania

Bardziej szczegółowo

Skuteczna organizacja przestrzeni sklepowej czyli jak zwiększyć sprzedaż akcesoriów GSM

Skuteczna organizacja przestrzeni sklepowej czyli jak zwiększyć sprzedaż akcesoriów GSM Skuteczna organizacja przestrzeni sklepowej czyli jak zwiększyć sprzedaż akcesoriów GSM Merchandising to część operacji marketingowych stanowiąca pewną filozofię działania, która do komunikacji z klientami

Bardziej szczegółowo

MULTIFORMATOWE KONCEPCJE W ROZWOJU SIECI HANDLOWYCH

MULTIFORMATOWE KONCEPCJE W ROZWOJU SIECI HANDLOWYCH MULTIFORMATOWE KONCEPCJE W ROZWOJU SIECI HANDLOWYCH SKUTECZNE DOTARCIE DO KLIENTA INQUIRY, 6 listopada 2013 VI Forum Rynku Spożywczego MULTICHANNEL - koncepcja Definicja Strategia handlowo-marketingowa

Bardziej szczegółowo

Znamy dobrze oczekiwania i potrzeby naszych klietów potwierdza Piotr Knade manager

Znamy dobrze oczekiwania i potrzeby naszych klietów potwierdza Piotr Knade manager Każdemu z nas zdarzyło się pewnie wejść do sklepu po przysłowiowe zapałki i wyjść z koszykiem pełnym zakupów. To właśnie efekt idealnego zaprojektowania powierzchni sklepu przez jego twórców oraz optymalnie

Bardziej szczegółowo

FIRMA DAGO DISPLAY POWSTAŁA WE WRZEŚNIU 2005 ROKU I JEST PRODUCENTEM INNOWACYJNYCH ROZWIĄZAŃ POS.

FIRMA DAGO DISPLAY POWSTAŁA WE WRZEŚNIU 2005 ROKU I JEST PRODUCENTEM INNOWACYJNYCH ROZWIĄZAŃ POS. FIRMA DAGO DISPLAY POWSTAŁA WE WRZEŚNIU 2005 ROKU I JEST PRODUCENTEM INNOWACYJNYCH ROZWIĄZAŃ POS. W tym czasie wyspecjalizowaliśmy się w produkcji materiałów reklamowych wspierających sprzedaż. Początkowo

Bardziej szczegółowo

Podstawy merchandisingu

Podstawy merchandisingu Podstawy merchandisingu Barbara Borusiak b.borusiak@ue.poznan.pl 14-15.11.2015 r. Literatura B. Borusiak, Merchandising, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań (2005, 2006 lub 2009)

Bardziej szczegółowo

E - c o m m e r c e T r a c k 11.2013-04.2014

E - c o m m e r c e T r a c k 11.2013-04.2014 W y n i k i t r a k i n g u E - c o m m e r c e T r a c k 11.2013-04.2014 O s t a t n i e p ó ł r o k u w e - c o m m e r c e Jak wyglądało ostatnie pół roku w e-commerce? Co internauci najczęściej kupowali

Bardziej szczegółowo

Model postępowania konsumenta w procesie. produktów

Model postępowania konsumenta w procesie. produktów Model postępowania konsumenta w procesie definiowania kategorii produktów Dystrybucja detaliczna FMCG w Polsce 1995 0 hipermarketów 0 sklepów dyskontowych 1300 supermarketów Dystrybucja detaliczna FMCG

Bardziej szczegółowo

Sterowanie ruchem klienta w obiektach handlowych

Sterowanie ruchem klienta w obiektach handlowych Artykuł pochodzi z publikacji: Merchandising, (Red.) A. Grzegorczyk, A. Wiśniewska Wyższa Szkoła Promocji, Warszawa 2014 Sterowanie ruchem klienta w obiektach handlowych Karolina Marszał Abstrakt Głównym

Bardziej szczegółowo

Dzisiaj opakowanie nie jest już dodatkiem do produktu, ale samodzielnym produktem.

Dzisiaj opakowanie nie jest już dodatkiem do produktu, ale samodzielnym produktem. ROLA OPAKOWAŃ Dla niektórych wyrobów opakowanie stanowi tylko czasowy element logistyczny ułatwiający przemieszczanie. W odniesieniu do artykułów spożywczych opakowanie jest ściśle związane z produktem

Bardziej szczegółowo

SATYSFAKCJA KLIENTÓW SKLEPÓW SPOŻYWCZYCH FUNKCJONUJĄCYCH W SIECI HANDLOWEJ - BADANIA ANKIETOWE

SATYSFAKCJA KLIENTÓW SKLEPÓW SPOŻYWCZYCH FUNKCJONUJĄCYCH W SIECI HANDLOWEJ - BADANIA ANKIETOWE Anna Kasprzyk Mariusz Giemza Katedra Zarządzania Jakością Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie SATYSFAKCJA KLIENTÓW SKLEPÓW SPOŻYWCZYCH FUNKCJONUJĄCYCH W SIECI HANDLOWEJ - BADANIA ANKIETOWE Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

WSTĘP FIRMA DAGO DISPLAY POWSTAŁA WE WRZEŚNIU 2005 ROKU I JEST PRODUCENTEM INNOWACYJNYCH ROZWIĄZAŃ POS.

WSTĘP FIRMA DAGO DISPLAY POWSTAŁA WE WRZEŚNIU 2005 ROKU I JEST PRODUCENTEM INNOWACYJNYCH ROZWIĄZAŃ POS. OPIS > FIRMY FIRMA DAGO DISPLAY POWSTAŁA WE WRZEŚNIU 2005 ROKU I JEST PRODUCENTEM INNOWACYJNYCH ROZWIĄZAŃ POS. WSTĘP W tym czasie wyspecjalizowaliśmy się w produkcji materiałów reklamowych wspierających

Bardziej szczegółowo

LOKALE NA WYNAJEM PLATFORMA DLA HANDLU DETALICZNEGO

LOKALE NA WYNAJEM PLATFORMA DLA HANDLU DETALICZNEGO LOKALE NA WYNAJEM PLATFORMA DLA HANDLU DETALICZNEGO TRENDY Od kilku lat na polskim rynku handlu zachodzą bardzo dynamiczne zmiany. Klienci cenią wygodę i szybkość zakupów dokonywanych blisko domu oraz

Bardziej szczegółowo

ITAB OD KONCEPCJI DO SATYSFAKCJI

ITAB OD KONCEPCJI DO SATYSFAKCJI ITAB OD KONCEPCJI DO SATYSFAKCJI ITAB Shop Concept Polska Sp. z o.o. to część jednego z europejskich liderów branży wyposażenia powierzchni handlowych. Grupa ITAB jest producentem towarów i dostawcą usług

Bardziej szczegółowo

Rok dopuszczenia: 2013 Copyright by Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne sp. z o.o., Warszawa 2014 Copyright by Wydawnictwo REA s.j.

Rok dopuszczenia: 2013 Copyright by Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne sp. z o.o., Warszawa 2014 Copyright by Wydawnictwo REA s.j. Podręcznik dopuszczony do użytku szkolnego przez ministra właściwego dla spraw oświaty i wychowania i wpisany do wykazu podręczników przeznaczonych do kształcenia w zawodach na podstawie opinii rzeczoznawców:

Bardziej szczegółowo

OPAKOWANIA A PROMOCJA PAKOWANYCH PRODUKTÓW

OPAKOWANIA A PROMOCJA PAKOWANYCH PRODUKTÓW OPAKOWANIA A PROMOCJA PAKOWANYCH PRODUKTÓW Opakowania są najlepszą promocją owoców i warzyw oraz kluczem do efektywnej sprzedaży świeżych produktów ogrodniczych. W procesie sprzedaży owoce i warzywa tworzą

Bardziej szczegółowo

Analizowanie dystrybucji. dr Agnieszka Wilczak Katedra Marketingu

Analizowanie dystrybucji. dr Agnieszka Wilczak Katedra Marketingu Analizowanie dystrybucji wykład dla studentów Podyplomowego Studium Analiz Marketingowych dr Agnieszka Wilczak Katedra Marketingu Wydział Zarządzania Uniwersytet Warszawski Charakterystyka analizy dystrybucji

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy. Temat spotkania Marketing: relacje z klientami dr Kamila Peszko dr Urszula Chrąchol- Barczyk

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy. Temat spotkania Marketing: relacje z klientami dr Kamila Peszko dr Urszula Chrąchol- Barczyk Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Uniwersytet Szczeciński 31 marca 2016 r. Temat spotkania Marketing: relacje z klientami dr Kamila Peszko dr Urszula Chrąchol- Barczyk Marketing? Marketing wg Ph. Kotlera

Bardziej szczegółowo

Eko Holding w liczbach. Co przejmuje Eurocash?

Eko Holding w liczbach. Co przejmuje Eurocash? Eko Holding w liczbach. Co przejmuje Eurocash? data aktualizacji: 2016.03.18 Eurocash zdecydował się na przejęcie Eko Holdingu, w tym jego 253 sklepów. Warto przyjrzeć się, w jakiej kondycji znajduje się

Bardziej szczegółowo

Czy na Polaków rzeczywiście działają promocje w sklepach?

Czy na Polaków rzeczywiście działają promocje w sklepach? Czy na Polaków rzeczywiście działają promocje w sklepach? data aktualizacji: 2017.02.15 Blisko jedna trzecia polskich konsumentów cyfrowych skorzystała z promocyjnych ofert dostępnych w różnych kanałach

Bardziej szczegółowo

RAPORT STRATEGICZNY 2016 Dystrybucja FMCG w Polsce Oferta zakupu raportu. GfK 2016 Oferta zakupu Raportu Strategicznego 2016

RAPORT STRATEGICZNY 2016 Dystrybucja FMCG w Polsce Oferta zakupu raportu. GfK 2016 Oferta zakupu Raportu Strategicznego 2016 RAPORT STRATEGICZNY 2016 Dystrybucja FMCG w Polsce Oferta zakupu raportu 1 Raport Strategiczny 2016 W lutym 2016 opublikujemy najnowszą edycję Raportu Strategicznego, Dystrybucja FMCG w Polsce, edycja

Bardziej szczegółowo

Działania marketingowe

Działania marketingowe Działania marketingowe Czyli jak sprzedać produkt Urszula Kazalska 1 Marketing Nazwa- od słowa market- rynek. Czyli marketing związany jest z wszelkiego rodzaju interakcjami jakie zachodzą pomiędzy kupującymi

Bardziej szczegółowo

GDZIE POLACY KUPUJĄ ŚWIEŻĄ ŻYWNOŚĆ? SKLEPY SPECJALISTYCZNE NADAL GÓRĄ Marzec 2013

GDZIE POLACY KUPUJĄ ŚWIEŻĄ ŻYWNOŚĆ? SKLEPY SPECJALISTYCZNE NADAL GÓRĄ Marzec 2013 GDZIE POLACY KUPUJĄ ŚWIEŻĄ ŻYWNOŚĆ? SKLEPY SPECJALISTYCZNE NADAL GÓRĄ Marzec 2013 POLACY NA ŚWIEŻĄ ŻYWNOŚĆ PRZEZNACZAJĄ 45% WSZYSTKICH WYDATKÓW NA ARTYKUŁY SPOŻYWCZE I ŚRODKI HIGIENY W przeciwieństwie

Bardziej szczegółowo

Seminarium. 9 września 2011 r. Minikowo

Seminarium. 9 września 2011 r. Minikowo Seminarium Produkty Lokalne - Szanse i Wyzwania 9 września 2011 r. Minikowo Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Prezentacja opracowana przez

Bardziej szczegółowo

Chemia i kosmetyki w sklepie spożywczym

Chemia i kosmetyki w sklepie spożywczym Chemia i kosmetyki w sklepie spożywczym data aktualizacji: 2015.11.25 Ten asortyment bywa traktowany przez detalistów jako mniej ważny czy drugiej kategorii. Nasi rozmówcy, praktycy, nie popełniają tego

Bardziej szczegółowo

Franczyza z Carrefour. ( nabierze kolorów! Niech Twój biznes

Franczyza z Carrefour. ( nabierze kolorów! Niech Twój biznes Franczyza z ( nabierze kolorów! Niech Twój biznes Franczyza z Szanowni Państwo! Właściciele sklepów spożywczych coraz chętniej korzystają z możliwości działania pod znaną marką. Obecnie na terenie kraju

Bardziej szczegółowo

Raport Strategiczny 2017 Dystrybucja FMCG w Polsce Oferta zakupu raportu. GfK 2017 Oferta zakupu Raportu Strategicznego 2017

Raport Strategiczny 2017 Dystrybucja FMCG w Polsce Oferta zakupu raportu. GfK 2017 Oferta zakupu Raportu Strategicznego 2017 Raport Strategiczny 2017 Dystrybucja FMCG w Polsce Oferta zakupu raportu 1 Raport Strategiczny 2017 W lutym 2017 opublikujemy najnowszą edycję Raportu Strategicznego, Dystrybucja FMCG w Polsce, edycja

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE SPRZEDAWCA

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE SPRZEDAWCA Załącznik 7 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE SPRZEDAWCA SYMBOL CYFROWY 522[01] I. OPIS ZAWODU 1. W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien umieć: 1) określać zapotrzebowanie na towary;

Bardziej szczegółowo

BIZNESPLAN. 1 Definicja za: Wikipedia.pl

BIZNESPLAN. 1 Definicja za: Wikipedia.pl BIZNESPLAN Każda działalność gospodarcza, nawet najmniejsza, musi zostać skrupulatnie zaplanowana. Plan przedsięwzięcia gospodarczego konstruuje się zazwyczaj w formie biznesplanu. Biznesplan 1 (ang. business

Bardziej szczegółowo

Rynek pstrągów w świetle badań rynkowych. Tomasz Kulikowski Magazyn Przemysłu Rybnego

Rynek pstrągów w świetle badań rynkowych. Tomasz Kulikowski Magazyn Przemysłu Rybnego Rynek pstrągów w świetle badań rynkowych Tomasz Kulikowski Magazyn Przemysłu Rybnego Elementy rynku (także pstrąga) I. Produkt Rozwój produktów z pstrąga dobry temat na obszerną prezentację Cały na lodzie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu 5 GWARANCJI. 1 Postanowienia wstępne. 1. Program (zwany dalej Programem) prowadzony jest pod nazwą 5 GWARANCJI.

Regulamin Programu 5 GWARANCJI. 1 Postanowienia wstępne. 1. Program (zwany dalej Programem) prowadzony jest pod nazwą 5 GWARANCJI. Regulamin Programu 5 GWARANCJI 1 Postanowienia wstępne 1. Program (zwany dalej Programem) prowadzony jest pod nazwą 5 GWARANCJI. 2. Organizatorem Programu są Spółki podane w załączniku nr 1. 3. Lista sklepów

Bardziej szczegółowo

maciaszczyk interaktywny wzbudzamy e-mocje

maciaszczyk interaktywny wzbudzamy e-mocje maciaszczyk interaktywny wzbudzamy e-mocje Nie chcemy, żeby ludzie Cię zobaczyli. Chcemy, żeby Cię zapamiętali. Jak zbudujemy Twój wizerunek w Internecie? Kompleksowa oferta działań interactive obejmuje

Bardziej szczegółowo

Systemy przeciwkradzieżowe. Najlepsze bramki! Polecam Jerzy Dudek

Systemy przeciwkradzieżowe. Najlepsze bramki! Polecam Jerzy Dudek Systemy przeciwkradzieżowe Najlepsze bramki! Polecam Jerzy Dudek Oferta Posiadamy wieloletnie doświadczenie w zakresie rozwiązań dla sektora handlu detalicznego. Znamy potrzeby oraz problemy, z jakimi

Bardziej szczegółowo

Stoję przed półką, wyciągam rękę i...

Stoję przed półką, wyciągam rękę i... Stoję przed półką, wyciągam rękę i... Małgorzata Kwiatkowska-Snopek Account Manager TNS Qualitative Happy shoppers spend more 1 Mity shopperowe 01 70% decyzji jest podejmowanych przy półce 02 Wytrącenie

Bardziej szczegółowo

Zakupy świąteczne. TNS OBOP dla UOKiK

Zakupy świąteczne. TNS OBOP dla UOKiK Zakupy świąteczne TNS OBOP dla UOKiK Świąteczne zakupy spis treści Wybór miejsca dokonywania świątecznych zakupów Wydatki na świąteczne zakupy Planowanie świątecznych zakupów Stosunek do promocji i innych

Bardziej szczegółowo

POLSKI KONSUMENT W ŚWIETLE BADAŃ Dr hab. Anna Dąbrowska Prof. dr hab. Teresa Słaby

POLSKI KONSUMENT W ŚWIETLE BADAŃ Dr hab. Anna Dąbrowska Prof. dr hab. Teresa Słaby POLSKI KONSUMENT W ŚWIETLE BADAŃ Dr hab. Anna Dąbrowska Prof. dr hab. Teresa Słaby Zakład Badań Zachowań Konsumentów Instytut Zarządzania Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Instytut Badań Rynku Konsumpcji

Bardziej szczegółowo

Dystrybucja. - wszelkie czynności związane z pokonywaniem przestrzennych i czasowych różnic występujących między produkcja a konsumpcją

Dystrybucja. - wszelkie czynności związane z pokonywaniem przestrzennych i czasowych różnic występujących między produkcja a konsumpcją Dystrybucja - wszelkie czynności związane z pokonywaniem przestrzennych i czasowych różnic występujących między produkcja a konsumpcją Funkcje dystrybucji: Koordynacyjne polegające na: określeniu długości,

Bardziej szczegółowo

Organizowanie sprzedaży. Część 2 Organizacja i techniki sprzedaży

Organizowanie sprzedaży. Część 2 Organizacja i techniki sprzedaży REFORMA 2012 Organizowanie sprzedaży. Część 2 Organizacja i techniki sprzedaży Donata Andrzejczak Agnieszka Mikina Beata Rzeźnik Maria Wajgner Kwalifikacja A.18.1 Podręcznik do nauki zawodu TECHNIK HANDLOWIEC

Bardziej szczegółowo

Efekt ROPO Jak obecność online wpływa na wzrost sprzedaży offline Wyniki badania marketingowego. Patronat branżowy

Efekt ROPO Jak obecność online wpływa na wzrost sprzedaży offline Wyniki badania marketingowego. Patronat branżowy Efekt ROPO Jak obecność online wpływa na wzrost sprzedaży offline Wyniki badania marketingowego Patronat branżowy Efekt ROPO Efekt ROPO (ang. Research Online Purchase Offline) polega na realizowaniu przez

Bardziej szczegółowo

Poradnik. jak otworzyć sklep z odzieżą używaną.

Poradnik. jak otworzyć sklep z odzieżą używaną. Poradnik jak otworzyć sklep z odzieżą używaną. Sklep z odzieżą używaną jest najtańszą działalnością handlową, którą szybko można rozpocząć. Podstawowy problem stanowi znalezienie odpowiedniego lokalu handlowego

Bardziej szczegółowo

Ekspansja Rozwój Mo liwoêci. Growth Development Opportunities

Ekspansja Rozwój Mo liwoêci. Growth Development Opportunities Ekspansja Rozwój Mo liwoêci SIEĆ SKLEPÓW PEPCO PEPCO RETAIL Growth Development Opportunities PEPCO w liczbach podstawowe dane W ciągu roku sklepy PEPCO odwiedza ponad 20 milionów klientów. Każdego miesiąca

Bardziej szczegółowo

Visual merchandising. Ewelina Jachowska. Abstrakt. Abstract - Visual merchandising

Visual merchandising. Ewelina Jachowska. Abstrakt. Abstract - Visual merchandising Artykuł pochodzi z publikacji: Merchandising, (Red.) A. Grzegorczyk, A. Wiśniewska Wyższa Szkoła Promocji, Warszawa 2014 Visual merchandising Ewelina Jachowska Abstrakt Jednym z rodzajów merchandisingu

Bardziej szczegółowo

Szkolenie wstępne InstruktaŜ stanowiskowy MAGAZYNIER. pod red. Bogdana Rączkowskiego

Szkolenie wstępne InstruktaŜ stanowiskowy MAGAZYNIER. pod red. Bogdana Rączkowskiego Szkolenie wstępne InstruktaŜ stanowiskowy MAGAZYNIER pod red. Bogdana Rączkowskiego Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

LOKALE USŁUGOWE. Rozwinięta infrastruktura. Potencjał ludzki. Otoczenie biznesowe TU ROZWINIESZ SWÓJ BIZNES. Osiedle Szafirowe, Suchy Las

LOKALE USŁUGOWE. Rozwinięta infrastruktura. Potencjał ludzki. Otoczenie biznesowe TU ROZWINIESZ SWÓJ BIZNES. Osiedle Szafirowe, Suchy Las LOKALE USŁUGOWE Rozwinięta infrastruktura Potencjał ludzki Funkcjonalność Parking Otoczenie biznesowe TU ROZWINIESZ SWÓJ BIZNES Osiedle Szafirowe, Suchy Las Miejsce na Twój biznes. Oferujemy Państwu możliwość

Bardziej szczegółowo

Legnica NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ HANDEL. ul. Najświętszej Marii Panny

Legnica NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ HANDEL. ul. Najświętszej Marii Panny NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ Legnica ul. Najświętszej Marii Panny INFORMACJE O TERENIE Właściciel: Tesco Zakresem sprzedaży objęte są działki: nr 311 912m 2 niezabudowana, nr 312 456m 2 zabudowana II-kondygnacyjnym

Bardziej szczegółowo

Merchandising jako narzędzie marketingu producenta

Merchandising jako narzędzie marketingu producenta Artykuł pochodzi z publikacji: Merchandising, (Red.) A. Grzegorczyk, A. Wiśniewska Wyższa Szkoła Promocji, Warszawa 2014 Merchandising jako narzędzie marketingu producenta Milena Wawrzyńska Abstrakt Merchandising

Bardziej szczegółowo

Wizyty w placówkach agentów PZU Q Warszawa, BMA

Wizyty w placówkach agentów PZU Q Warszawa, BMA Wizyty w placówkach agentów PZU Q3 2016 Warszawa, 30.11.2016 BMA Założenia wizyt w placówkach PZU Założenia Sprawdzenie możliwości optymalizacji druku materiałów marketingowych. Każdy pracownik BMA Trade

Bardziej szczegółowo

Czy chcemy kupować w niedzielę?

Czy chcemy kupować w niedzielę? Informacja o badaniu Zakaz handlu w niedzielę i święta jest często dyskutowanym tematem na polskiej scenie politycznej. Politycy spierają się co do jego zasadności przywołując wiele argumentów. Co na ten

Bardziej szczegółowo

BRAND TRACKER. Przykładowe wyniki badania wizerunku marki sieci sklepów obuwniczych. Inquiry sp. z o.o.

BRAND TRACKER. Przykładowe wyniki badania wizerunku marki sieci sklepów obuwniczych. Inquiry sp. z o.o. BRAND TRACKER Przykładowe wyniki badania wizerunku marki sieci sklepów obuwniczych Inquiry sp. z o.o. O INQUIRY Od ponad 10 lat prowadzimy badania konsumenckie dla sieci detalicznych i centrów handlowych.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK OPIEKUNA PRAKTYK ZAWODOWYCH. realizowanych dla nauczycieli i instruktorów kształcących w zawodzie SPRZEDAWCY

DZIENNIK OPIEKUNA PRAKTYK ZAWODOWYCH. realizowanych dla nauczycieli i instruktorów kształcących w zawodzie SPRZEDAWCY DZIENNIK OPIEKUNA PRAKTYK ZAWODOWYCH realizowanych dla nauczycieli i instruktorów kształcących w zawodzie SPRZEDAWCY HANDEL I REKLAMA W PRAKTYCE PILOTAŻOWY PROGRAM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI KSZTAŁCENIA

Bardziej szczegółowo

DOBRE PRAKTYKI PROJEKTOWANIA SZYLDÓW REKLAMOWYCH W MIEŚCIE

DOBRE PRAKTYKI PROJEKTOWANIA SZYLDÓW REKLAMOWYCH W MIEŚCIE DOBRE PRAKTYKI PROJEKTOWANIA SZYLDÓW REKLAMOWYCH W MIEŚCIE szyld rodzaj informacji wizualnej, o stałej treści, zawierającej nazwę podmiotu prowadzącego działalność, umieszczonej w miejscu, w którym działalność

Bardziej szczegółowo

BADANIE PROMOCJI I EKSPOZYCJI ŚWIĄTECZNYCH W KANALE NOWOCZESNYM

BADANIE PROMOCJI I EKSPOZYCJI ŚWIĄTECZNYCH W KANALE NOWOCZESNYM BADANIE PROMOCJI I EKSPOZYCJI ŚWIĄTECZNYCH W KANALE NOWOCZESNYM Oferta na badanie syndykatowe ABR SESTA oraz dedykowane badanie dla producentów wybranych kategorii FMCG Warszawa, Listopad 2016 Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

1 Plan zajęć dydaktycznych dla klasy II na rok szkolny. OBSŁUGA KLIENTÓW

1 Plan zajęć dydaktycznych dla klasy II na rok szkolny. OBSŁUGA KLIENTÓW 1 Plan zajęć dydaktycznych dla klasy II na rok szkolny. OBSŁUGA KLIENTÓW Kwalifikacja A.18 Prowadzenie sprzedaży Zawód: technik handlowiec 522305, technik księgarstwa 522306, sprzedawca 522301 3 godziny

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA NA OCENY Z PRZEDMIOTU - SPRZEDAŻ TOWARÓW

WYMAGANIA NA OCENY Z PRZEDMIOTU - SPRZEDAŻ TOWARÓW WYMAGANIA NA OCENY Z PRZEDMIOTU - SPRZEDAŻ TOWARÓW PROPOZYCJE POMIARU OSIĄGNIĘĆ UCZNIA Na lekcjach pracowni ekonomiczno - informatycznej stosowane będą różne formy kontroli i oceny: - wypowiedzi ustne

Bardziej szczegółowo

Dostarczamy unikatowych usług z zakresu projektowania ekspozycji. i wystaw sklepowych. Opracowywujemy koncepcje

Dostarczamy unikatowych usług z zakresu projektowania ekspozycji. i wystaw sklepowych. Opracowywujemy koncepcje OFERTA O STUDIU KMSTUDIO TO ODPOWIEDŹ NA ROSNĄCE ZAPOTRZEBOWANIE NA SCPECJALISTY- CZNE USŁUGI DLA PRĘŻNIE ROZWIJAJĄCEGO SIĘ SEKTORA HANDLU DETALICZNEGO, ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM RYNKU ODZIEŻOWEGO.

Bardziej szczegółowo

Zobaczcie świat oczami konsumenta! Praktyczne zastosowania eye-trackingu

Zobaczcie świat oczami konsumenta! Praktyczne zastosowania eye-trackingu Zobaczcie świat oczami konsumenta! Praktyczne zastosowania eye-trackingu Iwona Woźniak-Konopa Artur Noga-Bogomilski Eye-tracking: kolejne ogniwo w procesie ewolucji badań marketingowych Badania marketingowe

Bardziej szczegółowo

Kim jesteśmy? Kim jesteśmy?

Kim jesteśmy? Kim jesteśmy? PEPCO w liczbach podstawowe dane W ciągu roku sklepy PEPCO odwiedza ok. 12 mln klientów.* PEPCO znajduje się na 36 miejscu pod względem obrotu wśród podmiotów na rynku niespożywczym.** W 2006 roku sieć

Bardziej szczegółowo

Grupa Muszkieterów - biznes oparty na innowacjach

Grupa Muszkieterów - biznes oparty na innowacjach Grupa Muszkieterów - biznes oparty na innowacjach data aktualizacji: 2016.05.30 Grupa Muszkieterów systematycznie w Polsce rośnie. Świetne wyniki notują sklepy Bricomarche, ale walcząca z deflacją, ostrą

Bardziej szczegółowo

Hipermarket Tesco Extra Bielany Wrocławskie. poszukuje osoby gotowe do podjęcia pracy na stanowiskach:

Hipermarket Tesco Extra Bielany Wrocławskie. poszukuje osoby gotowe do podjęcia pracy na stanowiskach: Hipermarket Tesco Extra Bielany Wrocławskie poszukuje osoby gotowe do podjęcia pracy na stanowiskach: Asystent ds. zapasów na magazynie (Operator wózka widłowego) Wprowadzaniu danych do systemu Gold zgodnie

Bardziej szczegółowo

Magazyn, proces magazynowy, gospodarka magazynowa. prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof.pl Łódź 2014/2015

Magazyn, proces magazynowy, gospodarka magazynowa. prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof.pl Łódź 2014/2015 Magazyn, proces magazynowy, gospodarka magazynowa prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof.pl Łódź 2014/2015 Magazyn def. (I): Wyodrębnione pomieszczenie zamknięte (budynki), przestrzeń zadaszoną

Bardziej szczegółowo

BADANIE SATYSFAKCJI KONSUMENCKIEJ W SEKTORZE HANDLU DETALICZNEGO RAPORT KRAJOWY

BADANIE SATYSFAKCJI KONSUMENCKIEJ W SEKTORZE HANDLU DETALICZNEGO RAPORT KRAJOWY BADANIE SATYSFAKCJI KONSUMENCKIEJ W SEKTORZE HANDLU DETALICZNEGO RAPORT KRAJOWY Polska SPORZĄDZONY PRZEZ IPSOS BELGIUM dla KOMISJI EUROPEJSKIEJ Dyrekcji Generalnej ds. Zdrowia i Ochrony Konsumentów Czerwiec

Bardziej szczegółowo

RAPORT: KUPUJĘ W INTERNECIE 2014. e-izba - IZBA GOSPODARKI ELEKTRONICZNEJ 1

RAPORT: KUPUJĘ W INTERNECIE 2014. e-izba - IZBA GOSPODARKI ELEKTRONICZNEJ 1 RAPORT: KUPUJĘ W INTERNECIE 2014 e-izba - IZBA GOSPODARKI ELEKTRONICZNEJ 1 Internauci w Polsce 21,6 mln internautów (64% populacji) 17 mln (78% internautów) odwiedza serwisy ecommerce 12,7 mln (59% internautów)

Bardziej szczegółowo

Kolekcja GASA. dąb sonoma

Kolekcja GASA. dąb sonoma Kolekcja GASA Gasa to nowoczesna kolekcja o prostych geometrycznych kształtach znajdująca zastosowanie, jako wyposażenie pokoju dziennego, jadalni i biura. Niezwykłe połączenie szafek i otwartych półek

Bardziej szczegółowo

Strategie wspó³zawodnictwa

Strategie wspó³zawodnictwa Strategie wspó³zawodnictwa W MESE można opracować trzy podstawowe strategie: 1) niskich cen (dużej ilości), 2) wysokich cen, 3) średnich cen. STRATEGIA NISKICH CEN (DUŻEJ ILOŚCI) Strategia ta wykorzystuje

Bardziej szczegółowo

Studia stacjonarne I stopnia

Studia stacjonarne I stopnia Studia stacjonarne I stopnia Kierunek Logistyka sem. 1 Logistyka Ćwiczenia 4 Mierniki i wskaźniki logistyczne Dystrybucja Logistyka przedsiębiorstwa Logistyka marketingowa Logistyka materiałowa Logistyka

Bardziej szczegółowo

RAPORT STRATEGICZNY 2016 Dystrybucja FMCG w Polsce Oferta zakupu raportu. GfK 2016 Oferta zakupu Raportu Strategicznego 2016

RAPORT STRATEGICZNY 2016 Dystrybucja FMCG w Polsce Oferta zakupu raportu. GfK 2016 Oferta zakupu Raportu Strategicznego 2016 RAPORT STRATEGICZNY 2016 Dystrybucja FMCG w Polsce Oferta zakupu raportu 1 Raport Strategiczny 2016 W lutym 2016 opublikujemy najnowszą edycję Raportu Strategicznego, Dystrybucja FMCG w Polsce, edycja

Bardziej szczegółowo

1. Osoby wydające produkty lecznicze w placówkach obrotu pozaaptecznego muszą posiadać kwalifikacje:

1. Osoby wydające produkty lecznicze w placówkach obrotu pozaaptecznego muszą posiadać kwalifikacje: ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 10 stycznia 2003 r. w sprawie kwalifikacji osób wydających produkty lecznicze w placówkach obrotu pozaaptecznego, a także wymogów, jakim powinien odpowiadać lokal

Bardziej szczegółowo

OFERTA DLA DEWELOPERÓW PROJEKTUJEMY IDEALNĄ PRZESTRZEŃ

OFERTA DLA DEWELOPERÓW PROJEKTUJEMY IDEALNĄ PRZESTRZEŃ OFERTA DLA DEWELOPERÓW 1. Koncepcja funkcjonalna (pakiet BASIC) Proponujemy wykonanie koncepcji funkcjonalnych (rzutów 2D z góry) oferowanych przez Państwa mieszkań do sprzedaży zawierających proponowane

Bardziej szczegółowo

WYKŁAD IV USŁUGA HANDLOWA

WYKŁAD IV USŁUGA HANDLOWA WYKŁAD IV USŁUGA HANDLOWA Definicja usługi duża trudność specyficzna aktywność, interakcja czy też proces, w którym bierze udział usługodawca oraz usługobiorca proces polegający na rozwiązaniu problemów

Bardziej szczegółowo

Etapy procesu zaspokajania potrzeb. B. Czynniki wpływające na zachowanie nabywcy. 1. Rozpoznanie potrzeby. 2. Poszukiwanie informacji

Etapy procesu zaspokajania potrzeb. B. Czynniki wpływające na zachowanie nabywcy. 1. Rozpoznanie potrzeby. 2. Poszukiwanie informacji Istota procesu postępowania nabywców Punktem wyjścia wszystkich działań marketingowych jest konsument Postępowanie nabywców dr Grzegorz Mazurek Proces zachowania konsumenta (consumer behavior) można zdefiniować

Bardziej szczegółowo

TEST Z MARKETINGU. 2. Segmentacja rynku to: - wybór rynku celowego - rodzaj tekstu rysunkowego - ustalanie konkurentów i wynikających stąd zagroŝeń

TEST Z MARKETINGU. 2. Segmentacja rynku to: - wybór rynku celowego - rodzaj tekstu rysunkowego - ustalanie konkurentów i wynikających stąd zagroŝeń TEST Z MARKETINGU 1. Pozycjonowanie produktu to: - ocena walorów produktu - opracowanie oddzielnych produktów dla róŝnych rynków - ustalanie cech uŝytkowych produktu jakie powinien on posiadać 2. Segmentacja

Bardziej szczegółowo

FREE ARTICLE. www.research-pmr.com. Kosmetyk produkt pierwszej potrzeby jak produkty spożywcze. Autor: Monika Grzywa

FREE ARTICLE. www.research-pmr.com. Kosmetyk produkt pierwszej potrzeby jak produkty spożywcze. Autor: Monika Grzywa FREE ARTICLE Kosmetyk produkt pierwszej potrzeby jak produkty spożywcze Autor: Monika Grzywa Czerwiec 2012 Kosmetyki stały się produktami nie tyle luksusowymi, co raczej pierwszej potrzeby, tak jak produkty

Bardziej szczegółowo

Merchandising sensoryczny

Merchandising sensoryczny Artykuł pochodzi z publikacji: Merchandising, (Red.) A. Grzegorczyk, A. Wiśniewska Wyższa Szkoła Promocji, Warszawa 2014 Merchandising sensoryczny Martyna Zalewska Abstrakt Percepcja wrażeń zmysłowych

Bardziej szczegółowo

Wiarygodność e-sprzedaży sklepów wielkopowierzchniowych i delikatesów w oczach użytkowników

Wiarygodność e-sprzedaży sklepów wielkopowierzchniowych i delikatesów w oczach użytkowników Katalizator Innowacji - usługi doradcze dla biznesu realizowane w modelu audytu benchmarkowego. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Dotacje na

Bardziej szczegółowo

Gilles Ballot, Carrefour Polska: Nasze hipermarkety biją na głowę sklepy dyskontowe - wywiad

Gilles Ballot, Carrefour Polska: Nasze hipermarkety biją na głowę sklepy dyskontowe - wywiad Gilles Ballot, Carrefour Polska: Nasze hipermarkety biją na głowę sklepy dyskontowe - wywiad data aktualizacji: 2017.02.09 - Carrefour już teraz jest w stanie z sukcesem walczyć z dyskontami (Lidl, Biedronka,

Bardziej szczegółowo

Inspiracje dla branży. Moda

Inspiracje dla branży. Moda Inspiracje dla branży Moda BodenUSA.com hm.com Przymierzalnia wirtualna Pozwól klientowi wykreować własne zestawienie na modelce... Funkcja przymierzalni - klient ma możliwość stworzenia własnej kompozycji

Bardziej szczegółowo

32 Ewa Bąk-Filipek STOWARZYSZENIE EKONOMISTÓW ROLNICTWA I AGROBIZNESU

32 Ewa Bąk-Filipek STOWARZYSZENIE EKONOMISTÓW ROLNICTWA I AGROBIZNESU 32 Ewa Bąk-Filipek STOWARZYSZENIE EKONOMISTÓW ROLNICTWA I AGROBIZNESU Roczniki Naukowe tom XVI zeszyt 6 Ewa Bąk-Filipek Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie FORMY I ORGANIZACJA SPRZEDAŻY PRODUKTÓW

Bardziej szczegółowo

Michał Kamiński, m.kaminski@pretendent.eu Radosław Knap, rknap@prch.org.pl

Michał Kamiński, m.kaminski@pretendent.eu Radosław Knap, rknap@prch.org.pl Michał Kamiński, m.kaminski@pretendent.eu Radosław Knap, rknap@prch.org.pl Wrocław Warszawa 2013 Cel badania (3) Podsumowanie i wnioski - executive summary (4-15) Próba badania (16-25) Zwyczaje zakupowe

Bardziej szczegółowo

ASYSTENT DS. ZAPASÓW NA MAGAZYNIE (Operator wózka widłowego)

ASYSTENT DS. ZAPASÓW NA MAGAZYNIE (Operator wózka widłowego) Hipermarket Tesco Extra Bielany Wrocławskie poszukuje osoby gotowe do podjęcia pracy na stanowiskach: ASYSTENT DS. ZAPASÓW NA MAGAZYNIE (Operator wózka widłowego) Wprowadzaniu danych do systemu Gold zgodnie

Bardziej szczegółowo

Polscy konsumenci a pochodzenie produktów. Raport z badań stowarzyszenia PEMI. Warszawa 2013.

Polscy konsumenci a pochodzenie produktów. Raport z badań stowarzyszenia PEMI. Warszawa 2013. Polscy konsumenci a pochodzenie produktów.. Spis treści Wstęp 3 1. Jak często sprawdzacie Państwo skład produktu na etykiecie? 4 2. Jak często sprawdzacie Państwo informację o kraju wytworzenia produktu

Bardziej szczegółowo

Akademia Biznesu UEK Lajkonik. House of Bakery Sp. z o.o. NIESPOTYKANE POŁĄCZENIE PYSZNEGO Z WYŚMIENITYM!

Akademia Biznesu UEK Lajkonik. House of Bakery Sp. z o.o. NIESPOTYKANE POŁĄCZENIE PYSZNEGO Z WYŚMIENITYM! Akademia Biznesu UEK Lajkonik. House of Bakery Sp. z o.o. NIESPOTYKANE POŁĄCZENIE PYSZNEGO Z WYŚMIENITYM! Kraków, 13.05.2015 Tradycje firmy LAJKONIK 1910 H. Franck zakłada firmę Henrick Frank & Synowie

Bardziej szczegółowo

W sklepie Frac decyduje klient, a nie producent

W sklepie Frac decyduje klient, a nie producent W sklepie Frac decyduje klient, a nie producent data aktualizacji: 2016.05.23 Pewien dentysta zamawia tu regularnie świńskie łby. Bierze po cztery na raz, bo jak mówi dobrze mu się na nich ćwiczy. Dla

Bardziej szczegółowo

We Włoszech zakupy są przeżyciem

We Włoszech zakupy są przeżyciem We Włoszech zakupy są przeżyciem data aktualizacji: 2015.04.24 Mówi się, że Włochy mają podobną jak Polska strukturę handlu detalicznego, ze znaczącym udziałem małych sklepów. Jest w tym pół prawdy. Wszystko

Bardziej szczegółowo

Modny trend: kuchnia na jednej ścianie

Modny trend: kuchnia na jednej ścianie Modny trend: kuchnia na jednej ścianie Meble i sprzęt AGD można ustawić w kuchni na jednej ścianie nie tracąc ani na funkcjonalności ani na estetyce pomieszczenia. Producenci mebli kuchennych przekonują

Bardziej szczegółowo

DOBRA STRONA HANDLU RADOM

DOBRA STRONA HANDLU RADOM DOBRA STRONA HANDLU Street Mall Vis a Vis, to wyjątkowa propozycja dla obszarów miejskich oparta na idei dostępności (convenience). Street Mall Vis a Vis dobrze wpisuje się w zurbanizowaną przestrzeń,

Bardziej szczegółowo

Właściciel Biedronki ma sklep na stacji BP

Właściciel Biedronki ma sklep na stacji BP Właściciel Biedronki ma sklep na stacji BP data aktualizacji: 2015.05.21 Grupa Jeronimo Martins zacieśnia współpracę z paliwowym gigantem BP. Na razie w Portugalii. Kiedy przyjdzie czas na Polskę? Pod

Bardziej szczegółowo

CASE STUDY Branża wnętrzarsko-budowlana

CASE STUDY Branża wnętrzarsko-budowlana Triple PR CASE STUDY Branża wnętrzarsko-budowlana Klient: VINDEREN Marki: CERAMSTIC MORGAN & MÖLLER CERAMSTIC O marce: Polska marka płytek ceramicznych, gresów oraz mozaik. Istnieje na rynku od ponad 10

Bardziej szczegółowo

ISTOTA MARKETINGU - DEFINICJE (1)

ISTOTA MARKETINGU - DEFINICJE (1) ISTOTA MARKETINGU ISTOTA MARKETINGU - DEFINICJE (1) MARKETING - to proces kreowania wartości na rynku Klient kupuje to co stanowi dla niego wartość. Marketing ma stworzyć takie wartości (np. renomę marki,

Bardziej szczegółowo

Metody wspierania procesu sprzedaży. wydanie 1. ISBN 978-83-255-0084-9. Autorzy: Jolanta Tkaczyk, Ewa Wytrążek, Jakub Lewandowski

Metody wspierania procesu sprzedaży. wydanie 1. ISBN 978-83-255-0084-9. Autorzy: Jolanta Tkaczyk, Ewa Wytrążek, Jakub Lewandowski wydanie 1. ISBN 978-83-255-0084-9 Autorzy: Jolanta Tkaczyk, Ewa Wytrążek, Jakub Lewandowski Redakcja: Joanna Tyszkiewicz Wydawnictwo C. H. Beck 2008 Wydawnictwo C. H. Beck Sp. z o.o. ul. Matuszewska 14

Bardziej szczegółowo

E - c o m m e r c e T r a c k. Grudzień 2013

E - c o m m e r c e T r a c k. Grudzień 2013 W y n i k i t r a k i n g u E - c o m m e r c e T r a c k Grudzień 2013 E - c o m m e r c e Najważniejsze zmiany w grudniu 2013 W grudniu 2013 wzrosła sprzedaż artykułów dziecięcych poprzez Internet 12%

Bardziej szczegółowo

MAKSYMALIZACJA RENTOWNOŚCI HANDLU DETALICZNEGO

MAKSYMALIZACJA RENTOWNOŚCI HANDLU DETALICZNEGO MAKSYMALIZACJA RENTOWNOŚCI HANDLU DETALICZNEGO w drodze badania ruchu klientów i aktywności sprzedawców Andrzej Bochacz www.k2online.pl Tematy O K2online.pl Definicje Przykład przeciętnego salonu Fotografia

Bardziej szczegółowo

CO MOŻEMY ZYSKAĆ MAJĄC PROJEKTANTA WNĘTRZ?

CO MOŻEMY ZYSKAĆ MAJĄC PROJEKTANTA WNĘTRZ? ROLA PROJEKTANTA W WYKOŃCZENIU WNĘTRZA CO MOŻEMY ZYSKAĆ MAJĄC PROJEKTANTA WNĘTRZ? Wiele osób przeprowadzających remont lub wykańczających mieszkanie decyduje się na zatrudnienie projektanta wnętrz. Inwestują

Bardziej szczegółowo

PRZYJĘCIE, OBSŁUGA I SKŁADOWANIE PRODUKTÓW SPOŻYWCZYCH

PRZYJĘCIE, OBSŁUGA I SKŁADOWANIE PRODUKTÓW SPOŻYWCZYCH PRZYJĘCIE, OBSŁUGA I SKŁADOWANIE PRODUKTÓW SPOŻYWCZYCH Przyjęcie i obsługa towaru obejmują: rozładowanie ciężarówki, posegregowanie kartonów według typu i/lub miejsca przeznaczenia, przetransportowanie

Bardziej szczegółowo

Jaka jest dokładna lokalizacja obiektu którego aranżacja jest przedmiotem konkursu?

Jaka jest dokładna lokalizacja obiektu którego aranżacja jest przedmiotem konkursu? Pytania i odpowiedzi: Pytanie 1: Jaka jest dokładna lokalizacja obiektu którego aranżacja jest przedmiotem konkursu? Istnieje część magazynowa. Część rozbudowywana budynku nie istnieje. Początek realizacji,

Bardziej szczegółowo

Kiełbaski i pieczywo. FKI Fast Food Teknik a/s

Kiełbaski i pieczywo. FKI Fast Food Teknik a/s FKI Fast Food Teknik a/s Kiełbaski i pieczywo Stanowiska Hot dog, stacja benzynowa, sklepy typu convenience oraz maszyny mobilne. Dostarczymy odpowiedni sprzęt dla Twojej firmy. Stanowisko Hot dog Stanowisko

Bardziej szczegółowo

Katalog handlowy e-quality

Katalog handlowy e-quality 1 / 12 Potęga e-innowacji Katalog handlowy e-quality 2 / 12 e-quality to system ERP do zarządzania obsługą reklamacji, oparty na aplikacjach webowo-mobilnych działających w czasie rzeczywistym. Istotą

Bardziej szczegółowo

Podstawy Marketingu. Marketing zagadnienia wstępne

Podstawy Marketingu. Marketing zagadnienia wstępne Podstawy Marketingu Marketing zagadnienia wstępne Definicje marketingu: Marketing to zyskowne zaspokajanie potrzeb konsumentów /Kotler 1994/. Marketing to kombinacja czynników, które należy brać pod uwagę

Bardziej szczegółowo

Komunikacja. Bez zakłóceń i szumów, czyli bez problemów.

Komunikacja. Bez zakłóceń i szumów, czyli bez problemów. Komunikacja Komunikacja to przekaz informacji od nadawcy do odbiorcy. Maksimum zgodności pomiędzy komunikatem nadawcy a interpretacją przekazu przez odbiorcę stanowi o sukcesie komunikacji. Bez zakłóceń

Bardziej szczegółowo

Definicja i podstawowe pojęcia marketingu. Podstwawy marketingu

Definicja i podstawowe pojęcia marketingu. Podstwawy marketingu Definicja i podstawowe pojęcia marketingu Podstwawy marketingu Założenie naczelne marketingu firma utrzymuje się z klienta Nieco historii Ujęcie klasyczne Ujęcie nowoczesne odpowiednie planowanie, koordynacja

Bardziej szczegółowo