Pozostali uczniowie Białej z rąk dyrektorów obu szkół, Gerharda. odebrali dwa świadectwa niemieckie i polskie. Wraz z dokumentami

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Pozostali uczniowie Białej z rąk dyrektorów obu szkół, Gerharda. odebrali dwa świadectwa niemieckie i polskie. Wraz z dokumentami"

Transkrypt

1 Zakończenie roku szkolnego w Loecknitz Już po raz jedenasty w usytuowanej w Löcknitz Szkole Europejskiej świadectwa dojrzałości wespół z niemieckimi absolwentami Niemiecko-Polskiego Gimnazjum odebrała grupa uczniów polickiego Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza. Na uroczystość tradycyjnie przybyli rodzice, przedstawiciele polskich i niemieckich organów prowadzących obie szkoły, instytucji sprawujących nadzór pedagogiczny oraz rady rodziców. W wydarzeniu wzięli również udział starosta policki Leszek Guździoł oraz starosta powiatu Uecker-Randow Volker Böhning. Zgodnie z ideą konkursu, laureatami zostają te samorządy, które umiejętnie łączą budowę nowoczesnych obiektów sportowych z programem rozwoju sportu i rekreacji w regionie. Warunkiem uzyskania wyróżnienia jest spełnienie kryteriów określonych w regulaminie. Członkowie kapituły przy ocenie zgłoszeń brali pod uwagę m.in. nakłady gmin na infrastrukturę sportową oraz zaangażowanie przedstawicieli samorządowych w promocję sportu i rekreacji. Dla uczniów i gości przygotowano program artystyczny, na który złożyły się recytacje wierszy oraz występy wokalne. Oficjalnie kończący się rok szkolny był również okazją do uhonorowania szczególnych dokonań uczniów. Wśród nagrodzonych tego dnia Nowe Warpno Sportową Gminą 2011 W warszawskim Pałacu Lubomirskich 14 czerwca 2011 r. odbyła się uroczysta gala wręczenia wyróżnienia Sportowa Gmina Wyróżnienia przyznawane są przez Polski Klub Infrastruktury Sportowej w ramach programu Budujemy Sportową Polskę. W tym roku doceniono i nagrodzono Gminę Nowe Warpno. Głównym celem wyróżnienia SPORTOWA GMINA jest także promocja nagrodzonych samorządów. Uroczystego otwarcia gali dokonał Prezes Zarządu PKIS Marek Zdziebłowski. Wśród zaproszonych gości znalazła się m.in. Irena Szewińska, najlepsza polska lekkoatletka, siedmiokrotna medalistka olimpijska, wiceprezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Przewodnicząca Kapituły Monika Filipiuk pogratulowała wszystkim laureatom. Podkreśliła jednocześnie, że na szczególne wyróżnienie w tegorocznej edycji konkursu, zasługują małe gminy (do 10 tys. mieszkańców). Przewodnicząca zwróciła uwagę na to, że przedstawiciele tych samorządów wykonują imponującą pracę dla poprawy stanu bazy sportowej. ciąg dalszy na str. 12 znalazł się m. in. Mikołaj Kopociński, zdobywca pierwszego miejsca w odbywającym się we Wrocławiu Ogólnopolskim Superfinale Konkursu Językowego Pokaż nam język. Pozostali uczniowie Białej z rąk dyrektorów obu szkół, Gerharda Scherera oraz Beaty Golisowicz, odebrali dwa świadectwa niemieckie i polskie. Wraz z dokumentami absolwenci Niemiecko-Polskiego Gimnazjum zdobyli nieograniczoną możliwość studiowania w całej Europie. Tekst: Adrian Wolanin foto: Tomasz Przerwa DNI POLIC MAJĄ CORAZ BARDZIEJ POLSKO-NIEMIECKI CHARAKTER Udane Dni Polic 2011 Steffen Moeller, Varius Manx, Dżem, Velvet, Afromental to były gwiazdy tegorocznych Międzynarodowych Dni Polic Dni Chemika, które odbyły się pod hasłem Polsko - Niemieckie Działanie na Polanie. Impreza przyciągnęła tłumy policzan, a uroku dodała słoneczna pogoda. Dzięki niej między innymi wspaniale wypadł turniej miast Police-Pasewalk. Dni Polic to święto wszystkich policzan. Organizatorzy dbają przede wszystkim Polska i niemiecka drużyna podczas Dni Polic 2011 Ławy pod nową szkołę o to, by mieszkańcy gminy i ich goście dobrze wypoczęli i zrelaksowali się przy muzyce artystów z najwyższej półki i przy wielu innych atrakcjach dla całych rodzin. Więcej na str. 6 Kończą się już prace przy wylewaniu ław betonowych i ścian fundamentów nowej szkoły w Mierzynie. Prace przebiegają planowo. To ważny etap budowy od niego zależy prawidłowe posadowienie budynku mówi Teresa Dera, wójt Gminy Dobra. Wykonawcą inwestycji jest doświadczona firma budowlana PBO Grinbud z Nowogardu, która ma na swoim koncie udane realizacje szkoły i hali sportowej w Resku oraz hal gimnastycznych w Lipianach i w Sławnie.

2 str. 2 Powiat Policki Jak wspierać niepełnosprawnych? Edukacja dzieci i młodzieży niepełnosprawnych ruchowo w Polsce w świetle nowych przepisów to tytuł konferencji, która odbyła się w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 1 w Policach. W spotkaniu wzięło udział wielu znamienitych gości. Posłanka Magdalena Kochan Konferencję rozpoczęło wystąpienie posłanki na Sejm RP Magdaleny Kochan, która w swojej wypowiedzi położyła nacisk na najważniejsze problemy oraz proponowane rozwiązania w temacie pomocy rodzinie dziecka z niepełnosprawnością. W dalszej części Jeszcze o Stowarzyszeniu - sprostowanie W Informatorze Samorządowym nr 44-czerwiec 2011 ukazał się artykuł pt. O Stowarzyszeniu Wspierania Rozwoju Gospodarczego Powiatu Polickiego bez demagogii, którego autor pozwolił sobie na skandaliczne komentarze, do których jako naczelnik Wydziału Promocji Starostwa Powiatowego nie jest uprawniony. Ponadto artykuł zawiera przekłamania, jest subiektywny, napastliwy i godzi w dobre imię Burmistrza Polic, polickich delegatów SWRGPP i Gminy Police. Autor nie przedstawił stanowiska Gminy Police w omawianych przez siebie kwestiach. Wyjaśnienia wymagają następujące kwestie: 1. Nieprawdą jest, że: cyt. W artykule pt. Czy SWRG przetrwa?, zamieszczonym w kwietniowym numerze Informatora Samorządowego, autor przedstawił apokaliptyczną wizję upadku Stowarzyszenia, do którego jakoby dąży Powiat Policki, nie zgadzając się bezkrytycznie z jedynie słusznym stanowiskiem przedstawicieli Gminy Police. Wyjaśnienie: Autorka wspomnianego artykułu, Elżbieta Biś, nie przedstawiła apokaliptycznej wizji upadku Stowarzyszenia, tylko zwróciła uwagę na zagrożenia, jakie wynikają z konieczności zmiany statutu i braku jednomyślności w tej kwestii. Nie zostało przedstawione jedynie słuszne stanowisko Gminy Police, tylko wspólne stanowisko gmin Dobra, Kołbaskowo i Police wraz z argumentacją. W artykule nie zostało stwierdzone, że przedstawiciele powiatu polickiego dążą do upadku Stowarzyszenia, tylko że podjęli określone decyzje w sprawie zmian statutowych mając świadomość, że mogą one prowadzić do spotkania głos w dyskusji zabierali również m. in. przedstawiciel MEN Joanna Wrona, reprezentująca Biuro Rzecznika Praw Dziecka Laura Koba, a także Urszula Pańka z Zachodniopomorskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli. Z ramienia gospodarzy konferencji policki system edukacji i wsparcia dzieci i młodzieży niepełnosprawnej przedstawiła Naczelnik Wydziału Edukacji i Kultury Beata Kropidłowska. Z kolei przedstawiciele samorządu szkolnego omówili znaczenie edukacji i rehabilitacji OSW dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo w Policach w oczach uczniów. Spotkanie zakończyła dyskusja po której nastąpiło wspólne zwiedzanie ośrodka. VI sesja Rady Powiatu w Policach Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Polickiego było jednym z najważniejszych punktów obrad VI sesji Rady Powiatu w Policach. Radni podjęli również uchwały m. in. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Polickiego na 2011 rok likwidacji SWRGPP. 2. Nieprawdą jest, że: cyt. Idea powołania do życia Stowarzyszenia sięga roku 2005, ( ) Inicjatorem i promotorem tej idei był ówczesny członek Zarządu Powiatu Polickiego Leszek Guździoł. Wyjaśnienie: Idea powołania Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Gospodarczego Powiatu Polickiego pojawiła się w 2002 roku, a jej inicjatorem był Klub Radnych Wspólnoty Samorządowej Gryf Rady Powiatu Polickiego, który złożył w tej sprawie wniosek w dniu , podpisany przez Cezarego Arciszewskiego. Radni między innymi wskazali, że stroną inicjującą powinien być Zarząd Powiatu. Radni postulowali powołanie ośrodka, spełniającego funkcje integrujące zarówno samorządy terytorialne, jak i samorządy gospodarcze oraz samodzielne podmioty, który ma służyć jako narzędzie aktywizacji bezrobotnych, zdobywania na ten cel środków zewnętrznych, zwiększania wiedzy istniejących podmiotów gospodarczych w aspekcie integracji z U.E. Dokładnie takie cele i takie zadania ma SWRGPP. 3. Cytat: oskarżając ich o o ignorancję (czyli brak wiedzy, nieświadomość, nieuctwo ) Wyjaśnienie: w artykule, do którego odnosi się cytat, sformułowanie z ignorancją pojawiło się niefortunnie. Intencją autora nie było podważanie kompetencji przedstawicieli powiatu polickiego ani obrażanie ich, tylko odniesienie się do braku szacunku z ich strony wobec pozostałych członków Stowarzyszenia, co okazali między innymi ignorując (lekceważąc) ustalenia, dotyczące harmonogramu prac nad zmianami statutowymi. Gdyby do Redakcji Informatora wpłynęło żądanie sprostowania na stronach Gminy Police pojawiłoby się wyjaśnienie z przeprosinami. 4. Nieprawdą jest, że: cyt: oraz przekazania Gminie Nowe Warpno zarządzania drogami powiatowymi. Ponadto, obradujący udzielili absolutorium Zarządowi Powiatu w Policach. Sesję uzupełniło wystąpienie Krzysztofa Jałosińskiego. Zaproszony na obrady Prezes Zarządu Zakładów Chemicznych Police SA złożył obszerną informację na temat sytuacji spółki. Tekst i foto: Adrian Wolanin próbowano zablokować przedstawicieli powiatu w zaprezentowaniu stanowiska i doprowadzono do przegłosowania zarządu jednoosobowego w Stowarzyszeniu bez wysłuchania argumentów przedstawicieli Powiatu Wyjaśnienie: Podczas Walnego Zebrania uprawnieni do zabierania głosu są delegaci. W trakcie obrad Walnego w dniu 16 marca 2011 r. przedstawiciele powiatu próbowali wymusić na przewodniczącym zebrania włączenie do dyskusji osoby, która nie jest delegatem. Kiedy pojawił się w tej sprawie wniosek formalny został poddany pod głosowanie. Wcześniej, tj. 21 lutego 2011 r., delegaci uzgodnili, że trzeba usprawnić procedowanie nad zmianami w statucie. Ustalili, że w określonym terminie, drogą meilową, prześlą do konsultacji swoje uwagi i propozycje. Przedstawiciele powiatu ciąg dalszy na str. 3

3 Projekt: Kształcenie dla Europy oraz z Europą, w którym brali udział polscy i niemieccy nauczyciele został zakończony. dokończenie ze str. 2 nie wywiązali się z tych ustaleń. Swoją koncepcję przedstawili dopiero na Walnym Zebraniu w dniu 16 marca, pozbawiając pozostałych delegatów szansy wcześniejszego zapoznania się z nią i rzetelnej analizy. Mimo to propozycja powiatu została przedstawiona i omówiona na Walnym Zebraniu. 5. Nieprawdą jest, że: cyt. Dlaczego przedstawiciele Gminy Police złamali podstawowe zasady, które obowiązują w negocjacjach? Po pierwsze nie chcą honorować odmiennego zdania partnerów, po drugie upublicznili prowadzone rozmowy bez porozumienia z innymi partnerami. Wyjaśnienie: Przedstawiciele Gminy Police zaakceptowali propozycję, zgłoszoną przez delegatów Gminy Dobra (zarząd jednoosobowy) i analizowali każdą inną, zgłoszoną przez pozostałych delegatów. Nie upublicznili rozmów, tylko przedstawili swoje opinie na temat różnych koncepcji. SWRGPP nie jest organizacją tajną, tylko publiczną, dlatego powinno być transparentne. Mieszkańcy powiatu mają prawo wiedzieć, w jaki sposób jest prowadzone i zarządzane. 6. Cytat: larum podniesione przez Gminę ma za zadanie odwrócić uwagę od sedna sprawy, jakim było wcześniejsze działanie burmistrza wobec stowarzyszenia. Chodzi o jednostronną decyzję burmistrza Polic (podjętą w 2008 roku) o ograniczeniu wydawania Informatora Samorządowego Wyjaśnienie: Gmina Police nie podniosła larum, tylko zajęła stanowisko w sprawie i przekazała informację mieszkańcom. Zmniejszenie nakładu Informatora Samorządowego nie jest sednem sprawy. Jest nim Statut SWRGPP, zaś komentarze autora cytowanego artykułu są nieuprawnione i szkalujące. 7. Nieprawdą jest, że: cyt.: Projekt trwał 3 lata i obejmował 6 wizyt partnerskich. Podczas pierwszych spotkań koledzy z Niemiec zapoznawali nas z zasadami i czynnikami jakie muszą być spełnione, by w klasie mogło istnieć samodzielne uczenie się. Wymienialiśmy się zdobytymi doświadczeniami oraz naradzaliśmy się jak i gdzie szukać najkorzystniejszych metod nauki. Efektem wspólnych spotkań i współpracy pomiędzy nauczycielami jest program, który zakłada, iż uczeń samodzielnie uczy się, czyli sam steruje swoją nauką, ustala cele, treści, formy, źródła i metody. Projekt zakładał omówienie następujących obszarów: rola nauczyciela, wyposażenie sal lekcyjnych, samodzielne uczenie się. Nauczyciele z Polic uczestniczyli w całodziennym warsztacie w Państwowym Seminarium Pedagogicznym w Neuwied oraz w zajęciach lekcyjnych, które prowadzone były metodą samodzielnego uczenia się. - Nauczyciel staje się doradcą w procesie nauczania ucznia. Uczeń sam bierze za siebie odpowiedzialność i sam osiąga wyznaczone cele. Powiat Policki Comenius Regio - podsumowanie projektu Dowolna koncepcja ustawienia ławek sprzyja zdobywaniu wiedzy. Absolwenci określonej specjalności łatwiej znajdą zatrudnienie w środowisku lokalnym - opowiada Maria Karczyńska, nauczycielka przedmiotów zawodowych. Podczas kolejnej wizyty w Policach niemieccy partnerzy omówili prezentację na temat samokształcenia oraz uczestniczyli w warsztatach szkoleniowych. Głównym tematem spotkania była poprawa poziomu nauczania w obu szkołach partnerskich. Dzięki wymianie konkretnych metod uczenia znaleźliśmy nowe rozwiązania, które zastosujemy w Zespole Szkół w Policach i w szkole w Neuwied. Efektami dotychczasowej współpracy w ramach projektu Kształcenie dla Europy oraz z Europą są wiedza, umiejętności oraz konkretne dokumenty przydatne do wdrożenia nowych metod nauczania. Projekt został dofinansowany w ramach programu Uczenie się przez całe życie (program sektorowy Comenius). Tekst: Monika Andrzejewska Foto: Damian Kwiatkowski Jeszcze o Stowarzyszeniu - sprostowanie Według burmistrza Polic 3000 egzemplarzy Informatora Samorządowego zaspokaja w całości potrzeby mieszkańców gminy. Wyjaśnienie: Burmistrz Polic nie uważa, że 3 tys. egzemplarzy Informatora Samorządowego w pełni zaspokaja potrzeby. Nakład został zmniejszony ze względów finansowych. Decyzja o nakładzie gazety, przeznaczonej dla mieszkańców gminy Police, należy do kompetencji władz Gminy Police i nie powinna podlegać ocenie naczelnika Wydziału Promocji Starostwa Powiatowego (autora artykułu). Zaś Informator Samorządowy nie jest miejscem na publikację prywatnych opinii nieuprawnionych osób. 8. Cytat: I nie jest prawdą, jak napisano w biuletynie GRY- FA XXI Wyjaśnienie: W cytowanym artykule jest wiele odniesień do biuletynu Stowarzyszenia WS Gryf XXI, który jest publikacją polityczną. Polemika z umieszczanymi tam artykułami nie powinna mieć miejsca w Informatorze Samorządowym. Odnoszenie się do takich publikacji w gazecie, finansowanej ze środków publicznych, jest co najmniej niestosowne i może powodować wrażenie, że autor prowadzi prywatną kampanię polityczną za publiczne pieniądze. 9. Nieprawdą jest, że: cyt. Nieporozumieniem jest także przypisywanie sobie przez Gminę Police zasług w utworzeniu Regionalnego Inkubatora Ekonomii Społecznej. Wyjaśnienie: Gmina Police nie przypisuje sobie zasług w sposób nieuprawniony. Autor nie wskazał słów, które potwierdzają jego tezę. Jeśli takie słowa zostały opublikowane należało je wskazać. W przeciwnym razie jest to pomówienie i demagogia. 10. Cytat: Koronny argument gminy, jakoby więcej niż jeden członek zarządu znacząco podnosił koszty ( ) jest bezzasadny. ( ) Stowarzyszenie gospodaruje pieniędzmi publicznymi, dlatego ( ) wydawanie ich wymaga szczególnej staranności, troski i nadzoru. Wyjaśnienie: Koncepcja jednoosobowego zarządu Stowarzyszenia to pomysł delegatów Gminy Dobra. Gmina Police popiera tę koncepcję, ponieważ: 1. pozwala oszczędzać pieniądze (jedno wynagrodzenie za pracę Prezesa-Dyrektora), 2. oddala problem związany z pytaniem: kto miałby zasiadać w Zarządzie, jeśli nie wójtowie, burmistrzowie i starosta? 3. Dyrektor-Prezes podejmuje tylko takie działania, do których zostanie oddelegowany przez Walne Zebranie i kontrolowany jest zarówno przez delegatów, jak i przez Komisję Rewizyjną. 4. Członek Zarządu ponosi odpowiedzialność za finanse Stowarzyszenia. Nie powinien więc pełnić tej funkcji społecznie. Ostatecznie przedstawiciele powiatu zgodzili się na zarząd jednoosobowy. 11. Cytat: pod warunkiem, że przedstawiciele Gminy Police przestaną w Stowarzyszeniu uprawiać politykę konfrontacji i prowokacji, przestaną prowadzić dyskusję poprzez media a zajmą się merytoryczną pracą i budowaniem porozumienia dla dobra Stowarzyszenia i zadań, dla których zostało powołane Wyjaśnienie: wypowiedź nieuprawniona i szkalująca, nie poparta żadnymi dowodami. Natomiast o polityce konfrontacji świadczy artykuł, którego dotyczy niniejsze sprostowanie. Autor artykułu przynosi wstyd panu staroście, Leszkowi Guździołowi. Ubolewania godne jest, że na tego typu komentarze pozwala sobie osoba, obdarzona zaufaniem starosty i oddelegowana przez niego do reprezentowania powiatu polickiego w Informatorze Samorządowym. Elżbieta Biś koordynator Gminy Police ds. Informatora Samorządowego Gmin Powiatu Polickiego Policki Powiatowy Festyn Rodzinny str. 3 Występy sceniczne, warsztaty plastyczne, zawody sportowe, liczne konkursy, a także przejazdy konne czy też pojazdami typu buggy to tylko niektóre z atrakcji czekających na wszystkich gości Polickiego Powiatowego Festynu Rodzinnego. Na scenie usytuowanego w SOSW nr 1 w Policach amfiteatru swoje umiejętności zaprezentowali m. in. wychowankowie tanowskich i polickich Domów Dziecka oraz Specjalnych Ośrodków Szkolno-Wychowawczych, podopieczni Polskiego Stowarzyszenia Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koła Terenowego Police, a także członkowie zespołów Luz Control oraz Dream Rockers. Moc atrakcji dla całej rodziny czekała również poza sceną. Dla najmłodszych przygotowano stoisko malowania twarzy, zagrodę ze zwierzętami, warsztaty w glinie, zabawy z klaunem, przejazdy konne, bryczką oraz samochodami typu buggy. Miłośnicy sportowej rywalizacji mogli wziąć udział w zawodach biegowych dla dzieci i młodzieży. Ponadto, w programie imprezy znalazły się m. in. rodzinne warsztaty graffiti, stoisko promujące zdrowy styl życia, spotkania ze specjalistami, a także pokazy woltyżerki. Tekst: Adrian Wolanin foto: Agnieszka Jaguszewska

4 str. 4 Powiat Policki Szkolny Dzień Projektów Młodzi Aktywiści Prezydencji, Euroscola, Młody Obywatel - to jedne z licznych projektów realizowanych w Zespole Szkół w Policach. 6 czerwca w Białej odbyło się oficjalne podsumowanie projektów, w których udział brali uczniowie tej szkoły. Spotkanie zaszczycili swoją obecnością: wicestarosta Anna Rybakiewicz, przewodniczący Rady Miejskiej Witold Król, wiceprzewodniczący Grzegorz Ufniarz oraz radny Janusz Chmielewski. Projekty międzynarodowe, międzyszkolne i szkolne są mocną stroną Zespołu Szkół. Młody Obywatel umożliwia młodzieży prowadzenie działań służących wzrostowi zaufania, współpracy między ludźmi, poczucia tożsamości lokalnej i lepszej komunikacji w miejscowości. Euroscola pozwala uczniom poznać liczne instytucje europejskie, z bliska przyglądać się ich pracy i samemu brać udział w symulowanej debacie. Młodzi Aktywiści Prezydencji (związany z prezydencją Polski w Radzie Unii Europejskiej) ma na celu zaangażowanie lokalnej społeczności w debatę na temat prezydencji i jej znaczenia dla Polaków, informowanie innych mieszkańców swojej miejscowości, działalności instytucji Unii Europejskiej oraz badanie świadomości na temat polskiego członkostwa w Unii. Warto nadmienić, że zarówno Euroscola i MAP to projekty rangi międzynarodowej, w których nasi uczniowie zaprezentowali się niejednokrotnie z najlepszej strony podtrzymując już niejako tradycję Białej. Liczne idee, ogromne zaangażowanie i zapał uczestników potrafią wiele kwestii uświadomić i unaocznić obywatelom. Tekst: Uczennica Zespołu Szkół Natalia Skorupińska Foto: Damian Kwiatkowski Zielona Szkoła w Policach W maju uczniowie projektu Fascynacje Zaklęte w Nauce i Biznesie już po raz ostatni wzięli udział w wycieczce dydaktycznej. Tym razem była to Zielona Szkoła w Policach w Hotelu Dobosz. Do Polic, aby zaprezentować swoje firmy, przyjechali uczniowie z województw: wielkopolskiego, pomorskiego, kujawsko- pomorskiego. W pierwszym dniu odbywały się targi firm symulacyjnych powstałych i prowadzonych przez uczniów w ostatnim roku trwania projektu. Nasze krematorium prezentowało się bardzo dobrze, zawarliśmy mnóstwo nowych umów i zacieśniliśmy znajomości. Okazało się, że nasi uczniowie należą do bardzo dobrze zapowiadających się przedsiębiorców. Matematyka królową nauk pod tym hasłem upłynął drugi dzień. Gimnazjaliści zmagali się z zadaniami matematycznymi. W pierwszym etapie rywalizowały ze sobą dwuosobowe reprezentacje poszczególnych gimnazjów, w drugim zadania rozwiązywały wspólnie całe zespoły. W piątek trzecim dniu zielonej Zakończenie roku szkolnego w Zespole Szkół Nastrojowy, poetycko-wokalny program artystyczny, tradycyjnie przygotowany przez młodszych gimnazjalistów Białej, uświetnił zakończenie roku szkolnego w polickim Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza. W trakcie wydarzenia dokonano podsumowana wykonanej pracy, nagrodzono osiągnięte sukcesy, a także nakreślono wstępne plany działań w kolejnym roku szkolnym. Oprócz dyrekcji i grona pedagogicznego, w uroczystości udział wzięli również przedstawiciele władz samorządowych, na czele ze starostą polickim Leszkiem Guździołem, wicestarostą Anną Rybakiewicz, a także przewodniczącym Rady Powiatu w Policach Zbigniewem Kropidłowskim. Wraz z dyrekcją i pedagogami wszystkim uczniom życzymy udanego i bezpiecznego wypoczynku, któremu towarzyszyć będzie wymarzona pogoda. Tekst: Adrian Wolanin foto: Damian Kwiatkowski szkoły wszyscy uczestnicy wyruszyli do unikalnego w skali europejskiej rezerwatu ornitologicznego znajdującego się w Puszczy Wkrzańskiej nad jeziorem Świdwie. Dowiedzieli się, że na niedostępnych bagnach i trzcinowiskach mają tu swoje miejsca lęgowe bąki, błotniaki stawowe, gęsi gęgawe, chruściele, żurawie i wiele innych. W sumie na Świdwiu lęgnie się 118 gatunków ptaków. Młodzież obserwowała i słuchała odgłosów ptactwa na wieży stacji ornitologicznej. Projekt dobiega już końca Pozostaną wspaniałe wspomnienia i zdobyta wiedza z zakresu nauk matematyczno- przyrodniczych i przedsiębiorczości. Anna Golla Organizatorami imprezy jest Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Amicus oraz Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczym nr 1 dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo w Policach. Na pięknie udekorowanej scenie, w przytulnym leśnym amfiteatrze zaprezentowali się śpiewający artyści z SOSW dla DNR w Policach, SOSW NR 1 w Szczecinie, Przedszkola Publiczne Nr 8, 10, 11, Zespół Szkół Specjalnych Nr 16 w Szczecinie, SOSW NR 2 w Szczecinie, SOSW Tanowo, Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Wartościowy Śmietnik świętuje osiemnastkę We wtorek w Polickim Klubie Nauczyciela odbył się 33 Śmietnik Artystyczny. Pierwszy raz odbył się on 18 lat temu i co roku się odbywa. Warto wspomnieć, że jest to prawdopodobnie najdłuższa impreza cykliczna w Polsce. Wędkarze dzieciom Rejs motorówkami, wspólne wędkowanie, a także liczne gry i zabawy to tylko niektóre z atrakcji czekających na uczestników tegorocznej, jubileuszowej edycji imprezy Wędkarze dzieciom. Wydarzenie już po raz dwudziesty zorganizowali członkowie Polickiego Koła PZW Nr 39 w Policach. W tegorocznej edycji Śmietnika udział wzięło 40 uczestników, po ostrej selekcji, bo chętnych na scenę było zbyt wielu. Impreza jak zwykle przyciągnęła szeroką publiczność, która świetnie się bawiła słuchając dowcipów najpierw aktorów z Teatru Polskiego w Szczecinie, a później oglądając występy kolejnych uczestników. Na scenie zaprezentowały się grupy muzyczne, soliści muzyczni. Wystąpił także Po Prostu Mateusz, którego znamy między innymi z Klubowego Śmietnika Kabaretowego. Na scenie prezentowano covery znanych przebojów, jak również wykonywano swoje utwory. Ciekawostką jest, że jest to 33. Śmietnik i jest podzielony na 3 części - jak nigdy dotąd. Na scenie wystąpiła także grupa taneczna. Organizatorów najbardziej ucieszyło duże zainteresowanie imprezą ze strony uczestników, jak i ze strony publiki. Imprezę na początku prowadzili aktorzy z Teatru Polskiego, później zmieniając się z Andrzejem Jasiną. Przegląd ma długą tradycję trwa nieprzerwanie od 1993 roku i w tym roku obchodzimy jubileusz 18-lecia. W tym czasie odbyło się 33 edycji Śmietnika, ponieważ w tłustych latach odbywają się nawet po dwa przeglądy. Formuła Śmietnika, jak sama nazwa wskazuje, jest dość pojemna i mieści się w niej każdy, kto chce zaśpiewać, zatańczyć, wyrecytować wiersz, przedstawić skecz kabaretowy. - Poza tym jesteśmy dumni z imprezy, choćby i dlatego, że sporo młodzieży ze Szczecina tu występuję, a sam Szczecin takiego przeglądu się jeszcze nie dorobił - podsumowuje Mirosław Chmielewski, twórca Śmietnika, a na codzień polonista w Zespole Szkół im.i. Łukasiewicza w Policach. Mariusz Harbatowicz Na dzieci i młodzież w dniu ich święta, już od wczesnych godzin porannych, czekała moc wrażeń. Zabawę rozpoczął wspólny rejs wodami jeziora Dąbie, któremu towarzyszył połów ryb. Dalsza część atrakcji czekała na uczestników już po powrocie na brzeg, gdzie na terenie przystani rozpoczęto wspólne grillowanie połączone z dyskoteką. Na wszystkich bohaterów wędkarskiego Dnia Dziecka czekały również słodycze. Ponadto, każdego z biorących udział w wydarzeniu uhonorowano także upominkiem. Jednym z gości dwudziestej edycji imprezy Wędkarze dzieciom był starosta policki Leszek Guździoł. Tekst i foto: Adrian Wolanin Policki Integracyjny Festiwal Piosenki W ramach realizacji zadania publicznego kultura, ochrona dóbr kultury i tradycji wspieranego przez Zarząd Powiatu w Policach oraz Gminę Police, 7 czerwca 2011 po raz 14 odbył się w Policach Integracyjny Festiwal Piosenki pod hasłem Od harcerza do żołnierza. Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło Terenowe w Policach, Szkoła Podstawowa Nr 1 w Policach, Szkoła Podstawowa Nr 8 w Policach, Zespół Szkół Specjalnych Nr 10 w Szczecinie oraz Zespół Szkół Nr 12 z Koszalina Konferansjerem tegorocznego festiwalu był aktor Teatru Polskiego, Adam Dzieciniak. Dodatkowymi atrakcjami były również pokazy sztuk walki i umundurowania wojskowego zaprezentowane przez klasę wojskową z Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach, występy 7 Polickiej Drużyny Harcerskiej POTOK ZHR, malowanie twarzy oraz pop corn i wata cukrowa, którymi zgromadzeni mogli objadać się do woli dzięki firmie Łasuch. Laureatami Festiwalu zostali w tym roku : Szkoła Podstawowa Nr 8 w Policach Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło Terenowe Police Pamela Piernikowska z SOSW dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo w Policach Przyznano również dwa wyróżnienia dla Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego Nr 2 ze Szczecina oraz Zespołu Szkół Nr 12 z Koszalina. Agnieszka Chabasińska Agnieszka Sikorska

5 Z chemią na Ty 3 czerwca 2011r. uczniowie realizujący rozszerzony zakres chemii odwiedzili Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej w Szczecinie. Młodzi chemicy, jak co roku mieli okazję przeprowadzić samodzielnie liczne eksperymenty m. in. reakcje zobojętniania, strącania, utleniania. Na otrzymanych kartach pracy zapisywali swoje obserwacje, reakcje i formułowa- Hala sportowa nie ma wakacji Uczniowie są już na wakacjach, ale prace przy budowie hali w Zespole Szkół w Policach idą pełną parą. W hali głównej wykonane zostały już podkłady betonowe pod posadzki, natomiast nad jej częściami niskimi trwają roboty pokrywcze. Plac budowy przygotowywany jest do rozpoczęcia montażu elektrycznego. W części zaplecza prowadzone są roboty wykończeniowe m.in. wentylacyjne. Zwiększenie szybkości ich pracy nastąpi po zakończeniu robót tynkarskich, co następnie umożliwi znacznie sprawniejsze prowadzenie pracy wewnętrznej. Na tym przyśpieszeniu zależy nie tylko kierownikowi budowy, ponieważ każdy mieszkaniec Polic z niecierpliwością czeka na nowoczesny obiekt sportowy. * Projekt INT pn. Rozbudowa i modernizacja transgranicznej bazy edukacyjno - sportowej w Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach oraz w Niemiecko - Polskim Gimnazjum w Löcknitz., dofinansowany w ramach Programu Operacyjnego Celu 3 Europejska Współpraca Terytorialna Współpraca Transgraniczna Krajów Meklemburgia Pomorze Przednie/Brandenburgia - Rzeczpospolita Polska (Województwo Zachodniopomorskie) Test: Uczennica Zespołu Szkół Paulina Frąszczak Foto: Damian Kwiatkowski Święto Szkoły w Tanowie Powiat Policki li odpowiednie wnioski. Zajęcia odbywały się pod kierunkiem pracowników naukowych szczecińskiej uczelni, którzy udzielali niezbędnych wskazówek. Pierwsza część zajęć rozpoczęła się od demonstracji doświadczeń z substancjami szkodliwymi, które można wykonywać tylko pod dygestorium. Uczniowie mieli znaleźć odpowiedzi na zadawane pytania np. jaki to typ reakcji, jakie produkty powstaną i co będzie można zaobserwować. Znacznie większy entuzjazm wzbudziła druga część zajęć. Tu uczniowie samodzielnie wykonywali doświadczenia, które zawsze cieszą się wśród uczniów ogromnym zainteresowaniem. A samodzielnie wykonane doświadczenie sprawia największą frajdę. Wizyta na Wydziale Technologii i Inżynierii Chemicznej była też okazją do zapoznania się z ofertą edukacyjną uczelni. Anna Golla Polickie Dni Olimpijczyka Już po raz trzynasty uczniowie szkół podstawowych oraz gimnazjalnych z terenów powiatu rywalizowali w ramach Polickich Dni Olimpijczyka. Organizatorem propagującego aktywność oraz krzewiącego idee olimpijskie wydarzenia był Uczniowski Klub Sportowy Trójka. Coroczne święto sportu tradycyjnie rozpoczął uroczysty apel, w którym udział wzięli uczniowie, znani z aren sportowych całego świata sportowcy, na czele z medalistami Igrzysk Olimpijskich, a także przedstawiciele władz samorządowych. Po zakończeniu części oficjalnej, uczestnicy przystąpili do sportowych zmagań, których przebieg podzielono na dwa dni. Młodzi sportowcy rywalizowali m. in. w zawodach pływackich, dwuboju skocznościowym, turniejach piłki siatkowej oraz nożnej, a także w biegach przełajowych. Ponadto, tegoroczną edycję Polickich Dni Olimpijczyka uzupełniły spotkania z gośćmi, wśród których znaleźli się m. in. Marek Łbik, Zenon Licznerski, Władysław Stecyk, Rajmund Zieliński, Władysław Wojtakajtis, Róża Data-Ptak, Renata Chilewska oraz policzanie Paulina Woźniak i Piotr Majka. W trakcie rozmów zaproszeni sportowcy dzielili się z dziećmi i młodzieżą wrażeniami z imprez rozgrywanych w wielu zakątkach globu. Tekst: Adrian Wolanin SOSW we Wschowie najlepszy w Polsce, policzanie wicemistrzami Drużyna Gimnazjum w Przecławiu została najlepszą ekipą odbywającego się w Trzebieży turnieju piłkarskiego, zdobywając tym samym Puchar Starosty Polickiego. Organizatorem zawodów rozgrywanych na boisku Ośrodka Sportu i Rekreacji był Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy. W rywalizacji wzięło udział sześć drużyn złożonych z uczniów szkół str. 5 Podwójnym zwycięstwem SOSW we Wschowie zakończył się Ogólnopolski Turniej o Bezpieczeństwie Ruchu Drogowego Szkolnictwa Specjalnego. Uczniowie lubuskiej placówki byli najlepsi zarówno wśród uczniów szkół podstawowych jak i gimnazjalnych. Organizowana przez policki SOSW nr 2 impreza odbyła się przy współudziale Starostwa Powiatowego w Policach, Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Szczecinie oraz Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Motorowego. Najlepszą wśród podstawówek była drużyna w składzie Maciej Szabłowski, Maciej Oporowski i Dominik Jankowski. Reprezentanci wschowskiej placówki wyprzedzili w klasyfikacji swoich kolegów z SOSW nr 2 w Policach, reprezentowanego przez Patryka Brzezińskiego, Patryka Szymańskiego i Rafał Grzesika, oraz uczniów Zespołu Szkół Specjalnych w Twardogórze. W kategorii szkół ponadpodstawowych Damian Jaworski, Rafał Biedrowski i Patryk Zieliński pokonali drużynę gospodarzy, w barwach której wystąpili Piotr Piotrowski, Mateusz Kamiński i Łukasz Zalewski, oraz reprezentantów Gimnazjum Specjalnego nr 11 w Kaliszu. Trwający trzy dni konkurs podzielono na cztery części, na które złożyły się test teoretyczny, jazda po sprawnościowym torze przeszkód oraz miasteczku rowerowym oraz pierwsza pomoc medyczna. W przerwach między rywalizacją na zawodników czekało wiele atrakcji przygotowanych przez organizatorów, m. in. wycieczka nad morze. Oprócz wyróżnień drużynowych organizatorzy przyznali także nagrody indywidualne. W obu kategoriach wiekowych uhonorowano 3 najlepszych uczestników. Wśród uczniów szkół podstawowych byli to: Maciej Szabłowski (SOSW we Wschowie), Patryk Szymański (SOSW nr 2 w Policach) oraz Dominik Jankowski (również SOSW we Wschowie). Indywidualnie najlepszymi gimnazjalistami okazali się: Piotr Piotrowski (SOSW nr 2 w Policach), Dawid Jaworski oraz Patryk Zieliński (obaj SOSW we Wschowie). Nagrodę indywidualną przyznano również najlepszej zawodniczce turnieju, którą okazała się Roksana Burianowska (SOSW w Bochni). Tekst i foto: Adrian Wolanin Turniej piłkarski w Trzebieży gimnazjalnych zlokalizowanych na terenie powiatu polickiego. Ekipa z Przecławia w pokonanym polu pozostawiła drugą w turnieju drużynę gospodarzy, Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy. Najniższy stopień podium przypadł Gimnazjum nr 1 w Policach. Oprócz pucharów uczestniczące w turnieju drużyny otrzymały z rąk starosty polickiego Leszka Guździoła upominki. Tekst: Adrian Wolanin Środa 8 czerwca była w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Tanowie dniem wyjątkowym. Właśnie minął rok odkąd nadano mu imię Kawalerów Orderu Uśmiechu. Już wtedy postanowiono, że każdego roku w rocznicę tego wydarzenia obchodzone będzie Święto Szkoły. I właśnie obchodzono je po raz pierwszy. W tym radosnym dniu oprócz wychowanków i pracowników Ośrodka, obecni byli też znakomici goście. Przybyli przedstawiciele Powiatu Polickiego, Nadleśnictwa w Trzebieży, Straży Pożarnej, Sołectwa w Tanowie i zaprzyjaźnionych szkół. Byli z nami także rodzice naszych wychowanków. Kawalerów Orderu Uśmiechu reprezentowała tym razem Bożena Walter, prezes Fundacji TVN Nie jesteś sam. Po krótkich wystąpieniach gości wspólnie zaśpiewano Hymn Ośrodka, który został zaprezentowany publicznie po raz pierwszy. Przyjaciołom Ośrodka wręczone zostały specjalne pamiątkowe medale, a laureatom konkursu plastycznego Nasz Ośrodek naszym domem nagrody. Swój program zaprezentował szkolny zespół wokalno - muzyczny Akord. Jednak największa niespodzianka czekała wszystkich na zakończenie. Było to przedstawienie O królewnie Śnieżce i siedmiu krasnoludkach. I nie byłoby może w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, że w role postaci z bajki wcielili się nauczyciele i wychowawcy Ośrodka. A potem dzieci bawiły się biorąc udział w licznych konkursach, grach i zabawach. Następne Święto za rok... Tekst i zdjęcia: Andrzej Hemperek

6 str. 6 Gmina Police DNI POLIC MAJĄ CORAZ BARDZIEJ POLSKO-NIEMIECKI CHARAKTER Udane Dni Polic 2011 dokończenie ze str. 1 Międzynarodowe Dni Polic 2011 odbyły się w dniach 3-4 czerwca, tradycyjnie na polanie za Szkołą Podstawową nr 8 przy ulicy Piaskowej w Policach. Impreza zaczęła się w piątek o godzinie występem zespołów muzycznych z Miejskiego Ośrodka Kultury w Policach. Potem wystą- grup wysłuchały tłumy policzan i wielu uczestników imprezy spoza gminy. W sobotę o godz na scenie zaprezentowały się amatorskie zespoły taneczne i muzyczne z Polski i Niemiec w ramach Polsko- Niemieckiego Festiwalu Talentów. Trzy godziny później został rozegrany Polsko-Niemiecki Turniej Polsko-Niemiecki Turniej Miast Police Pasewalk Wiceprezes Z.Ch. Police S.A. Janusz Motyliński (pierwszy z lewej) i Burmistrz Polic Władysław Diakun (drugi od lewej) otwierają Dni Polic 2011 pił zespół Tea Time Boogie. Tuż po nastąpiło uroczyste otwarcie Dni Polic 2011 przez burmistrza Polic Władysława Diakuna i Janusza Motylińskiego, wiceprezesa Zakładów Chemicznych Police S.A. Następnie na scenie pojawił się zespół Varius Manx, a po nim zespół Dżem. Koncertów obu X SESJA RADY MIEJSKIEJ W POLICACH. Miast Partnerskich Police-Pasewalk o Puchar Burmistrza Polic. Konkurencje zostały pomyślane tak, by były zabawne i nie obciążały fizycznie zawodników. Na przykład trzyosobowy bieg w jednych portkach, który wywołał salwy śmiechu. Wieczorem, przy tłumnie zgromadzonej publiczności, odbyły się koncerty gwiazd: zespołów Velvet i Afromental. Sobotnią część Dni Polic poprowadził Steffen Moeller. Zabawnymi tekstami podkreślał radosny nastrój tego dnia. Steffen Moeller jest Niemcem, który przed laty postanowił nauczyć się języka polskiego i zamieszkać w Polsce. Dostrzegł wiele różnic w mentalności Polaków i Niemców i opowiada o tym w humorystyczny sposób. Od pewnego czasu artysta znów mieszka w Niemczech. Jego obecność podczas Dni Polic wzmocniła polsko-niemiecki charakter festynu. Międzynarodowe Dni Polic Dni Chemika 2011 zostały zorganizowane przez: Miejski Ośrodek Kultury w Policach, Gminę Police, Zakłady Chemiczne Police S.A oraz Miasto Pasewalk. Impreza została częściowo sfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i z budżetu państwa. Elżbieta Biś Absolutorium dla Burmistrza Polic Podczas czerwcowej sesji jak co roku radni dyskutowali nad realizacją budżetu Gminy za ubiegły rok. Większość z nich pozytywnie oceniła wykonanie planu budżetowego i udzieliła absolutorium burmistrzowi Polic Władysławowi Diakunowi. Wniosek o udzielenie absolutorium złożyła radnym Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Policach. W ocenie komisji w roku 2010 pieniądze gminne zostały dobrze zagospodarowane przez burmistrza Diakuna. Podobną opinię wydała Regionalna Izba Obrachunkowa, która uznała, że budżet został wykonany prawidłowo. W głosowaniu nad absolutorium dla Burmistrza uczestniczyło 18 z 21 radnych. Wynik głosowania: 12 głosów za i 6 głosów wstrzymujących się. Żaden z radnych nie był przeciw w tej kwestii. Udzielenie absolutorium oznacza, że burmistrz może nadal sprawować swoją funkcję. Po głosowaniu Władysław Diakun podziękował radnym za pozytywną ocenę jego działań, a swoim zastępcom, naczelnikom wydziałów, dyrektorom i kierownikom jednostek gminnych oraz wszystkim pracownikom Urzędu Miejskiego i instytucji gminnych za dobrze wykonaną pracę. Budżet Gminy Police na 2010 rok został uchwalony uchwałą Rady Miejskiej w Policach nr XLVI/350/09 z dnia 22 grudnia 2009 roku. W stosunku do pierwotnego planu następowały zmiany, dokonywane w ciągu roku budżetowego przez Radę Miejską w drodze uchwał, których było łącznie 10. Po tych wszystkich zmianach w budżecie po stronie dochodów była kwota: ,02 zł, a po stronie wydatków kwota: ,02 zł. Plan dochodów został wykonany w 99,67%, zaś plan wydatków w 85,65%. Podczas X sesji, która odbyła się 21 czerwca 2011 roku, Rada Miejska w Policach podjęła następujące uchwały: - zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2011 rok - w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami - w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobek lub klub dziecięcy w gminie Police - zmieniająca uchwałę w sprawie przekształcenia Miejskiego Żłobka w Policach z zakładu budżetowego w jednostkę budżetową - w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez żłobek - w sprawie gminnego programu dofinansowania termomodernizacji budynków stanowiących współwłasność Gminy Police - w sprawie gminnego programu dofinansowania modernizacji systemów grzewczych przez mieszkańców gminy Police - w sprawie powołania zespołu opiniującego zgłoszonych kandydatów na ławników sądowych - w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej gminy Police na lata w sprawie zmian budżetu gminy Police na rok w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze XIX sesja Rady Miejskiej w Policach Zgodnie z harmonogramem rocznym 24 maja odbyła się VIII sesja Rady Miejskiej w Policach. Radni zdecydowali między innymi o przeznaczeniu ponad zł z budżetu Gminy Police dla Województwa Zachodniopomorskiego na dokumentację, związaną z obwodnicą zachodnią i o zmniejszeniu wynagrodzenia Burmistrza Polic o 175 zł miesięcznie. Ustalili też, że za wpis do gminnego rejestru żłobków i klubów dziecięcych trzeba będzie zapłacić 100 zł. W sumie radni podjęli sześć uchwał: - w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Zachodniopomorskiemu na realizację zadania w zakresie wykonania dokumentacji pn. Studium wykonalności Zachodniego Drogowego Obejścia Miasta Szczecina wraz z sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Police za 2010 rok - w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Polickiemu - zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia zakładu budżetowego - w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Polic. Pełne teksty uchwał dostępne są w Biurze Rady Miejskiej i na stronach internetowych Gminy Police, w BIP. Raportem oddziaływania na środowisko, - w sprawie nadania nazwy ulicy w Pilchowie, - w sprawie zmiany porozumienia w sprawie prowadzenia Gimnazjum nr 6 w Policach w Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach przy ul. Siedleckiej 6, - w sprawie opłat za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych, prowadzonego przez Gminę Police, - w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny sołectw, zgłoszonych do konkursu Najestetyczniejsze sołectwo Gminy Police w 2011 roku, - w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Polic. Pełne teksty uchwał w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Police.

7 Nowe mieszkania na Bankowej Nowy budynek komunalny przy ul. Bankowej w Policach W połowie czerwca rozpoczął się odbiór techniczny nowego budynku komunalnego przy ulicy Bankowej 11 F, G, H. Jest to kolejny etap realizacji inwestycji, polegającej na wybudowaniu mieszkań zamiennych dla lokatorów byłego hotelu robotniczego Chemik. W nowym budynku jest 27 mieszkań. Po zakończeniu odbioru Gmina przystąpi do procedury zasiedlania. Przewiduje się, że mieszkańcy wprowadzą się do nowych lokali pod koniec lipca bieżącego roku. Dobiega też końca budowa kolejnego budynku przy ulicy Bankowej, którego odbiór techniczny zaplanowany jest na koniec lipca. Łącznie w obu nowych budynkach jest 48 lokali mieszkalnych. Losowanie mieszkań odbyło się w dniach 10 i 20 czerwca. Zgodnie z zasadami przydziału lokali w pierwszej kolejności do losowania przystąpiły rodziny, które w latach na bieżąco rozliczały się z należności za zajmowany lokal. W ten sposób rozdysponowano 41 mieszkań. Pozostałych siedem lokali rozlosowano pomiędzy rodziny, które obecnie nie mają zadłużenia, ale wcześniej miały okresy zalegania z opłatami. Losowanie mieszkań przeprowadziła Społeczna Komisja Mieszkaniowa. Gmina Police W ramach festynu Czas na Trzebież miało miejsce kilka wydarzeń o charakterze gospodarczym, kulturalnym i rekreacyjnym. Tegoroczny cykl imprez Czas na Trzebież odbył się w dniach 25 i 26 czerwca. W imprezie uczestniczyli mieszkańcy Gminy Police i Szczecina oraz goście z Niemiec, Białorusi i Ukrainy. Uczestnicy mieli możliwość zapoznania się z ofertą przedsiębiorców polskich i niemieckich podczas Wystawy Gospodarczej, zorganizowanej wspólnie przez Gminę Police i Miasto Pasewalk, w ramach projektu Transgraniczne Wystawy Gospodarcze w obrębie Euroregionu Pomerania 2010/2011 w Pasewalku i Gminie Police, z programu INTERREG IVA. Czas na Trzebież Dla dzieci, młodzieży i dorosłych zorganizowanych zostało wiele atrakcji. Na scenie pojawiły się m.in. zespoły La Costa i Abba (polski zespół, śpiewający utwory szwedzkiej grupy ABBA). Były liczne gry i konkursy, rozgrywki i pokazy sportowe. Tradycyjnie odbyło się Poszukiwanie Skarbów w plażowym piasku, organizowane przez Polskie Radio Szczecin, a sobotni wieczór należał do Trzebieskich Świętojanek. Zaproszenie burmistrza Polic do wspólnej zabawy przyjęli m.in.: Rainer Dambach, burmistrz Pase- Czas na Trzebież zabawa dla dzieci i dorosłych str. 7 walku i jego zastępca, Fred Luepcke, Werner Hackbart ze starostwa Uecker-Randow oraz przedstawiciele Zakładu Miejskiego w Pasewalku, miast Eggesin, Neubrandenburg, Kamieniec, Ramin i Hintersee. eb SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 I GIMNAZJUM NR 2 NAJLEPSZE W GMINIE POLICE Nareszcie wakacje! Uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 3 i z Gimnazjum nr 2 zakończyli rok szkolny 2010/2011 z najlepszymi wynikami sprawdzianów i egzaminów w skali gminy. Są też lepsi od wielu rówieśników w kraju. Burmistrz Polic W. Diakun odznacza najlepszych uczniów SP3 w Policach Z końcem maja poznaliśmy wyniki egzaminów końcowych w szkołach podstawowych. Gmina Police wypadła bardzo dobrze na tle kraju i województwa. Nasi uczniowie uzyskali średnią punktów 26,53, to jest o 1,26 więcej niż wynik w kraju. Najlepiej wypadła Szkoła Podstawowa nr 3 ze średnią punktów 28,46, tuż za nią - Szkoła Podstawowa nr 8 w Policach 28,15 punktów, oraz Szkoła Filialna w Pilchowie 27,70 punktów. Natomiast wśród szkół gimnazjalnych w gminie Police najlepiej egzamin napisali uczniowie Gimnazjum nr 2. Ich wyniki to 27,94 punktów z części humanistycznej, 23,91 punktów z części matematycznoprzyrodniczej i 29,57 punktów, uzyskanych na egzaminie z języka angielskiego. Wszystkie te wyniki są powyżej średniej krajowej. W pozostałych gimnazjach średnie wyniki egzaminów są poniżej średniej krajowej. Uczniom, nauczycielom i rodzicom gratulujemy i życzymy udanych i bezpiecznych wakacji. W celu przybliżenia mieszkańcom gminy najlepszych szkół prezentujemy raporty na temat ich osiągnięć. Kacper Krasucki (z prawej) i burmistrz W. Diakun (z lewej) Szkoła Podstawowa nr 3 w Policach W Szkole Podstawowej nr 3 w Policach w roku szkolnym 2010/11 uczyło się 380 uczniów, z którymi pracowało 33 nauczycieli. Średnia ocen na koniec roku szkolnego to 4,36 dla całej szkoły. Frekwencja 93%. Aż 140 uczniów otrzymało w dniu zakończenia roku szkolnego świadectwo z wyróżnieniem. Wśród uczniów z klas IV-VI aż 34 otrzymało odznaki srebrnej tarczy za wzorowe zachowanie i oceny co najmniej bardzo dobre. Średnią ocen pomiędzy 5,3 do 5,9 uzyskało 25 uczniów. Za bardzo dobre wyniki w nauce i sukcesy w konkursach i zawodach sportowych 7 uczniów otrzymało stypendia naukowe Szóstoklasiści ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Policach uzyskali najwyższy w gminie wynik na sprawdzianie po szkole podstawowej: 28,46 pkt i jest to wynik wyższy od średniej gminy, województwa, okręgu i kraju. Między innymi dzięki tym uczniom Gmina Police wyprzedziła Szczecin i Koszalin i znalazła się na 4 pozycji wśród wszystkich gmin województwa zachodniopomorskiego pod względem wyników sprawdzianu po szkole podstawowej. Szczególnie wyróżniającym się uczniem szkoły jest Kacper Krasucki, który jako jedyny w całej gminie Police został laureatem Konkursu Przedmiotowego z Matematyki z Elementami Przyrody dla uczniów szkół podstawowych, zorganizowanego przez Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty. Dzięki temu został zwolniony z pisania sprawdzianu po szkole podstawowej, uzyskując tym samym maksymalną liczbę 40 pkt. Nikomu w całej gminie nie udało się zdobyć 40 punktów pisząc sprawdzian. Maksymalna liczba, jaką zdobyło 3 uczniów w Policach, to 39 pkt., przy czym dwoje z nich: Patryk Szczesiak i Natalia Górowska to uczniowie Szkoły Podstawowej nr 3 w Policach. Inny utalentowany uczeń Trójki to Kamil Spirydowicz, który został podwójnym finalistą w Konkursie Przedmiotowym z Matematyki z Elementami Przyrody i w Konkursie Przedmiotowym z Języka Polskiego z Elementami Historii. Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 3 w Policach uzyskali wspaniałe wyniki w różnego rodzaju konkursach, między innymi w konkursie o zasięgu europejskim - Kangur Europejski. Wynik bardzo dobry uzyskali Kacper Krasucki i Kornel Księżak, natomiast wyróżnienia zdobyli: Jacek Sarkowski, Jakub Golla, Wiktor Tomanek, Elżbieta Lichwiarska, Szymon Kryszewski, Barbara Zaśko i Urszula Stawarz. Liczne sukcesy uczniowie zebrali także w gminnych konkursach: Ortografik, Bawimy się w matematykę, Łamigłówki mądrej główki i Jeżyk. Wielu laureatów tych konkursów to właśnie uczniowie SP 3. Wszystkich sukcesów nie sposób wyliczyć. Za największe osiągnięcia 5 uczniów tej szkoły wzięło udział w wycieczce do Trójmiasta i Malborka, zorganizowanej przez Gminę Police. Gimnazjum nr 2 w Policach Gimnazjum nr 2 to policka szkoła, która po raz kolejny może pochwalić się wysokimi wynikami w przedmiotowych konkursach, a także wysokimi wynikami egzaminu gimnazjalnego. W minionym roku szkolnym 2010/2011 w 10 konkursach przedmiotowych organizowanych przez Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty uczniowie tej szkoły zdobyli 7 pierwszych miejsc w powiecie polickim (w konkursach: z języka polskiego, historii, biologii, chemii, matematyki i informatyki), 5 miejsc drugich i 5 trzecich. W wiodących konkursach: z języka polskiego, historii i matematyki uczniowie Gimnazjum nr 2 okazali się najlepsi w powiecie polickim - zdobyli pierwsze, drugie i trzecie miejsce w każdym z tych konkursów. 13 uczniów zostało finalistami konkursów przedmiotowych na szczeblu wojewódzkim (stanowi to prawie 50% ogółu finalistów z powiatu). W trzech konkursach: z chemii, informatyki i historii znaleźli się wśród najlepszych w województwie (2. miejsce w województwie z historii, 4. miejsce w województwie z chemii, 5. miejsce w województwie z informatyki). W uznawanych za bardzo trudne, prestiżowych konkursach organizowanych przez Szczecińskie Towarzystwo na Rzecz Młodzieży Uzdolnionej uczniowie Gimnazjum nr 2 zostali laureatami z chemii (pierwsze miejsce) i matematyki. W gminnych konkursach Ortografik i Bawimy się w matematykę Gimnazjum nr 2 ma 17 laureatów. Po raz kolejny uczniowie tego gimnazjum napisali bardzo dobrze egzamin gimnazjalny. W tym roku szkolnym średni wynik egzaminu gimnazjalnego z każdej części jest najwyższy w gminie, wyższy od średniej okręgu, województwa i kraju, a przyrost wiedzy między sprawdzianem po klasie VI a egzaminem gimnazjalnym jest znaczny. Laureaci i finaliści wojewódzkich konkursów przedmiotowych: Stanisław Kaniecki, Kaja Stefańska, Aleksandra Cyrankowska, Marcela Kamchen, Adrian Jóźwiak, Natalia Świerczyńska, Bartosz Pokój, Mateusz Sochanowski. Szymon Kamiński, Tomasz Kochaniuk. tekst: Renata Maruszewska Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3 w Policach Grażyna Kozak Dyrektor Gimnazjum nr 2 w Policach opracowanie: Elżbieta Biś Laureaci konkursów przedmiotowych Gimnazjum nr 2 w Policach

8 str. 8 Piknik rodzinny dla mieszkańców budynków przy ul. Bankowej 20 i 22 OPS W WALCE Z MARGINALIZACJĄ SPOŁECZNĄ Piknik rodzinny Pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach po raz kolejny zaprosili do wspólnej zabawy mieszkańców bloków socjalnych przy ulicy Bankowej 20 i 22. Była to okazja do spędzenia kilku chwil razem: rodziców z dziećmi i sąsiadów z sąsiadami. W sobotę 11 czerwca, na dziedzińcu pomiędzy blokami przy ulicy Bankowej 20 i 22 w Policach, odbył się Piknik Rodzinny zorganizowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej. Jest to impreza cykliczna, organizowana od 2008 roku. Tym razem poświęcona została idei poszanowania środowiska naturalnego i odbyła się pod hasłem środowisko ponad wszystko. Dzięki dużemu wsparciu ze strony Przedsiębiorstwa Użyteczności Publicznej TRANS NET S.A. w Policach, Stowarzyszenia Ekologicznego ŁARPIA, Szkoły Podstawowej nr 8 oraz Grupy Pomagaczy z Gimnazjum nr 1 i wolontariuszy z klubu, działającego przy Ośrodku Pomocy Społecznej, zostały przygotowane liczne konkursy i zabawy z zakresu edukacji ekologicznej. W tym roku do udziału w festynie zaproszono też matki z dziećmi, zamieszkujące w Domu Samotnej Matki Markot w Policach. Celem projektu jest integracja środowiska lokalnego, w szczególności dzieci i rodziców, wzmocnienie więzi rodzinnych, integracja mieszkańców oraz ich aktywizacja w zakresie różnorodnych form spędzania czasu wolnego. Zainteresowanie imprezą było bardzo duże. Na uczestników czekało mnóstwo atrakcji: gry, zabawy, konkursy. Było malowanie twarzy dziecomi i zabawa z klaunem. Był też poczęstunek w postaci kanapki i pączka oraz napojów. Zgodnie z ideą Centrum Aktywności Lokalnej, którą kieruje się Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach do przygotowania zaplecza imprezy zostali zaangażowani także sami uczestnicy pikniku. Jest to realizacja hasła Pomóżmy ludziom, aby pomogli sami sobie. Od dwóch lat Piknik Rodzinny jest dofinansowywany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. P. Wojciechowski, E.Biś Zespół Interdyscyplinarny powołany KOMUNIKAT Burmistrz Polic informuje, że z dniem roku upłynął termin ważności Porozumienia, zawartego pomiędzy Zarządem Powiatu Polickiego i Burmistrzem Polic, na prowadzenie zarządu nad drogami powiatowymi, zlokalizowanymi w granicach administracyjnych miasta Police. W związku z powyższym z dniem r. zarząd nad ulicami : 1. Asfaltowa 2. Władysława Broniewskiego Podczas spotkania, które odbyło się 14 czerwca w Urzędzie Miejskim w Policach, został oficjalnie powołany Zespół Interdyscyplinarny w Policach. W jego skład wchodzą przedstawiciele: Ośrodka Pomocy Społecznej, Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Komendy Powiatowej Policji, oświaty, ochrony zdrowia oraz kuratorzy sądowi i prokurator. Zadaniem Zespołu jest koordynowanie działań, zwalczających przyczyny i skutki patologii społecznych. Samorząd gminny został zobligowany do powołania takiego zespołu w sierpniu ubiegłego roku na mocy nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Trzeba jednak podkreślić, że w Gminie Police już od sześciu lat funkcjonuje zespół interdyscyplinarny, który jest elementem pionierskiego na skalę kraju, gminnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. System ten nie został ustawowo wymuszony. Jego opracowanie było reakcją na potrzeby społeczne. 3. Plac Chrobrego 4. Cisowa 5. Mikołaja Kopernika 6. Nadbrzeżna 7. Ogrodowa 8. Józefa Piłsudskiego 9. Wojska Polskiego 10. Kardynała Stefana Wyszyńskiego sprawuje Starostwo Powiatowe w Policach z siedzibą przy ul. Tanowskiej 8 w Policach. Wszelkie interwencje, dotyczące wymienionych powyżej ulic, należy kierować do Starostwa Powiatowego w Policach nr tel Gmina Police 6 CZERWCA W GIMNAZJUM NR 3 W POLICACH Dzień Szkoły bez Przemocy Gimnazjum nr 3 w Policach nie toleruje przemocy. Dlatego uczniowie i nauczyciele zorganizowali wspólną akcję, w czasie której wyrazili swój zdecydowany protest przeciwko temu zjawisku. Licznie zgromadzona publiczność miała okazję rozpocząć zabawę w Noc Kupały przy niesamowitych dźwiękach muzyki zespołu BUBLICZKI. Zespół zauroczył publiczność swoim niecodziennym połączeniem tradycyjnej muzyki kaszubskiej z muzyką cygańską, bałkańską i żydowską. Koncert zakończył się o zmroku, co umożliwiło występ kolejnym artystom. Teatr Elipsa zaprosił do współpracy przy tegorocznej Nocy Świętojańskiej TEATR RUCHU I TAŃCA Z OGNIEM MANTIKO- RA. Młodzi kuglarze przyjechali aż z Opola, aby zaprezentować trzebieskiej publiczności ponad Poza Tatynią - wybory odbyły się już we wszystkich sołectwach i radach osiedlowych Gminy Police. W Tatyni nie było żadnego kandydata, chętnego do objęcia funkcji sołtysa. Dlatego w tym sołectwie wybory zostaną powtórzone. Burmistrz Polic ustali w lipcu nowy termin tych wyborów. Poniżej nazwiska nowych sołtysów i przewodniczących rad osiedlowych. SOŁECTWA: Dębostrów sołtys: Grzegorz Markiewicz Drogoradz sołtys: Stefania Skrucha Niekłończyca sołtys: Grażyna Pawłowska Pilchowo sołtys: Michał Rajewski Przęsocin sołtys: Zofia Hlek Była to już piąta edycja Akcji Szkoła Bez Przemocy w Gimnazjum nr 3. Kilka dni wcześniej dyrektor szkoły wymalował na szkolnym dziedzińcu logo akcji. A 6 czerwca w ramach Ogólnopolskiego Dnia Szkoły bez Przemocy, uczniowie wyrażali swój sprzeciw wobec tego zjawiska poprzez złożenie kolorowego odcisku swojej dłoni na placu przed szkołą. Następnie odbył się apel, podczas którego szkolna pedagog odczytała uczniom i nauczycielom treść przesłania akcji. Punktualnie o godzinie reprezentanci wszystkich klas wypuścili w powietrze czerwone balony. Następnego dnia w szkole został zorganizowany Dzień Otwarty, głównie z myślą o rodzicach uczniów. Czekali na nich dyrektor i pedagog, którzy udzielali porad i rozmawiali o problemach dzieci. Byli też przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego. Gimnazjum nr 3 organizu- MUZYKA, OGIEŃ I WIANKI, CZYLI... Noc Kupały w Trzebieży Tradycyjnie już wieczór 25 czerwca w Trzebieży nad Zalewem Szczecińskim upłynął w atmosferze magii i tradycji Nocy Świętojańskiej. Uczniowie i nauczyciele z Gimnazjum nr 3 w Policach świętują Dzień Szkoły bez Przemocy Trzebieskie Świętojanki 2011 półgodzinny spektakl pt. Noc Kupały. Było to bardzo widowiskowe przedstawienie, w którym udział wzięło 11 artystów. Na zakończenie artyści wraz z publicznością wspólnie rozświetlili wody Zalewu Szczecińskiego pięknymi, płonącymi wiankami. Każdy z uczestników miał okazję wykonać wianek własnoręcz- Wybory w sołectwach i radach osiedlowych Siedlice sołtys: Andrzej Przybylski Tanowo sołtys: Zygmunt Kołacki Tatynia sołtys: Mariusz Kraszewski (poprzednia kadencja, wybory będą powtórzone) Trzebież sołtys: Iwona Strzelczyk Trzeszczyn sołtys: Mirosława Stępień Wieńkowo sołtys: Małgorzata Nowakowska Uniemyśl sołtys: Krystyna Marcinkowska RADY OSIEDLOWE Rada Osiedla nr 1 - Police Mścięcino Przewodniczący: Ewa Barecka je tę akcję po to, by uświadamiać uczniom i ich rodzicom, że przemoc jest zjawiskiem obecnym w szkole, ale można z nim walczyć. Tego typu wydarzenia dostarczają narzędzi do rozwiązania problemu. nie, by potem uczestniczyć w Finale Świętojanki Jak co roku wianki, stanowiące najważniejszy element imprezy, wykonała Teresa Kulik z Trzebieży, zaś nad całością wydarzenia czuwał Teatr Elipsa wraz z Miejskim Ośrodkiem Kultury w Policach. Aleksandra Słowińska MOK Police Rada Osiedla nr 2 - Stare Miasto w Policach Przewodniczący: Krystyna Seweryńczyk Rada Osiedla nr 3 Police Jasienica Przewodniczący: Mirosława Butryn Rada Osiedla nr 4 Dąbrówki w Policach Przewodniczący: Wiesław Iwańczuk Rada Osiedla nr 5 - Gryfitów w Policach Przewodniczący: Sabina Wróblewska Rada Osiedla nr 6 - Księcia Bogusława X w Policach Przewodniczący: Ryszard Tokarczyk Rada Osiedla nr 7 - Anny Jagiellonki w Policach Przewodniczący: Elżbieta Sobczak

9 POLSKO - NIEMIECKIE DNI ZALEWU SZCZECIŃSKIEGO Trzebieskie Neptunalia 2011 Miejski Ośrodek Kultury w Policach zaprasza na Trzebieskie Neptunalia polsko-niemiecką imprezę pełną atrakcji dla dzieci i dla dorosłych. Neptunalia 2011 odbędą się 30 lipca w Trzebieży. W ubiegłym roku Gmina Hintersee podpisała z Gminą Police deklarację wzajemnego partnerstwa. Polsko-Niemieckie Dni Zalewu Szczecińskiego - Trzebieskie Neptunalia 2011, będą pierwszym wspólnym działaniem tych partnerów. W tym roku tradycyjny korowód Neptuna będzie więc miał polsko-niemiecki charakter. Będzie też konkurs na najciekawsze przebranie pt. Świta Neptuna, występy polsko - niemieckich zespołów śpiewających oraz cieszący się dużym uznaniem Turniej Rybacki Miejscowości Partnerskich Police-Hintersee o Puchar Burmistrza Polic. Tradycyjnie na scenie będzie bardzo muzycznie i tanecznie. W tym roku wystąpią m.in.: zespół szantowy Oj tam, Liber i Sylwia Grzeszczak oraz Norbi. Na zakończenie tradycyjnie - pokaz sztucznych ogni. Zapraszamy! 30 lipca 2011 przy przystani Jachtowej w Trzebieży wstęp wolny Aleksandra Słowińska MOK Police Projekt jest dofinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa (Fundusz Małych Projektów INTERREG IV A Euroregionu Pomerania) Wcześniej do Polic przyjechały trzy Solarisy. Tym samym spółka SPPK wzbogaciła się o 13 nowych autobusów: pięć przegubowych i osiem krótkich. Nowy tabor został zakupiony dzięki dofinansowaniu z Unii Europejskiej, wite wydatki kwalifikowalne projektu wyniosły ,00 zł., z czego Szczecińsko-Polickie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. pozyskało dofinansowanie w wysokości 85% tj ,00 PLN. Nowe autobusy spełniają wszelkie wymogi ekologiczne i są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Wyposażone są między innymi w klimatyzację, obejmującą nie tylko kabinę kierowcy jak to jest w starszych autobusach lecz cały pojazd. Są Od 1 czerwca 2011 r. Gmina Police realizuje program profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród dzieci, zamieszkałych na terenie gminy Police. Do programu mogą przystąpić dzieci, które ukończyły 24 miesiąc życia (urodzone w 2009 roku). W ramach programu zostaną przeprowadzone bezpłatne szczepienia przeciw pneumokokom poprzedzone wywiadem oraz badaniem lekarskim. Realizatorem akcji jest Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Polvita Sp. z o.o. w Policach przy ul. Siedleckiej 2. Rejestracja telefoniczna pod numerem Wszystkie dzieci, kwalifikujące się do programu, mogą być zaszczepione w ww. placówce, bez względu na to, do jakiej placówki zdrowia są zadeklarowane. Gmina Police Komplet solarisów w Policach W maju Szczecińsko-Polickie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Policach otrzymało 10 nowych autobusów marki Solaris. Nowe autobusy SOLARIS w polickiej bazie SPPK Syreny próbne Zarząd Zakładów Chemicznych Police S.A. informuje, że w każdą ostatnią środę miesiąca, o godzinie 13.00, będą załączone wszystkie zakładowe syreny alarmowe, znajdujące się na terenie Zakładów. Celem załączenia jest sprawdzenie słyszalności syren, które są częścią systemu alarmowania i ostrzegania ludności. Syreny mogą być słyszalne także w pobliskich miejscowościach. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata Zgodnie z projektem o nazwie Zakup taboru autobusowego na potrzeby SPPK Sp. z o.o. - całko- Szczepienia przeciw pneumokokom Udział w Turnieju wzięli uczniowie klas trzecich z Gimnazjum nr 1, Gimnazjum nr 2, Gimnazjum nr 3 i Gimnazjum nr 4. Uczniowie mieli do wykonania 12 zadań, m.in. wypełniali tabelkę zadań samorządu terytorialnego, odpowiadali na pytania dotyczące historii Polic, odgadywali na podstawie opisu imię i nazwisko znanej osoby w Policach, określali związek rekwizytów z historią Polic (wędka, kogut, czarny chleb, Polifoska) itp. Turniej prowadziła pomysłodawczyni, Grażyna Sosna - nauczyciel historii i WOS w Gimnazjum nr 3 w Policach. W organizacji konkursu wspierał ją Grzegorz Rudalski - nauczyciel historii i WOS w Gimnazjum nr 2 w Policach. Komisja Konkursowa przyznała, że merytorycznie uczniowie byli przygotowani w 100%, zaś w ocenie wykonanych przez nich prac decydowały minimalne różnice punktowe. W ostatecznej klasyfikacji wyniki Turnieju są następujące; str. 9 I MIĘDZYSZKOLNY TURNIEJ WIEDZY O POLICACH I SAMORZĄDZIE TERYTORIALNYM. Pomysłowe Gimnazjum nr 3 Gimnazjum nr 3 w Policach zorganizowało I Międzyszkolny Turniej Wiedzy o Policach i Samorządzie Terytorialnym. Turniej odbył 8 czerwca 2011 r. Burmistrz Polic W. Diakun (z lewej) i prezydent Szczecina P. Krzystek (z prawej) też w nich automaty do zakupu biletów. Wszystkie pojazdy są już na trasach polickich i policko-szczecińskich. e.biś Jedno z wielu zadań turniejowych Dzieci uwielbiają bajki. To dla dorosłych najlepsza okazja, by zachęcić je do czytania książek. Wśród różnych inicjatyw do najciekawszych należy Chwila z książką w Policach. Wizyta w Teatrze Lalek Pleciuga w Szczecinie była dla dzieci, mieszkających w Domu Samotnej Matki Markot w Policach, niezapomnianym przeżyciem. W ostatni piątek maja b.r. 35 dzieci i ich 15 mam pojechało na próbę generalną przedstawienia Król Zofius i cudowna kura. Wyjazd zorganizował Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach. Spotkanie z teatrem lalek odbyło się w ramach projektu Chwila z książką, realizowanego w Mar- I miejsce Gimnazjum nr 2 II miejsce Gimnazjum nr 1 III Gimnazjum nr 3 IV Gimnazjum nr 4 Uczestnikom Turnieju gratulujemy! Organizator Gimnazjum nr 3 w Policach już dziś zaprasza do udziału w kolejnej edycji. Komunikat dla przedsiębiorców Urząd Miejski w Policach przypomina przedsiębiorcom o konieczności aktualizacji danych, dotyczących charakteru prowadzonej działalności gospodarczej. JAK ZACHĘCIĆ DZIECI DO CZYTANIA KSIĄŻEK? Chwila z książką kocie. Celem przedsięwzięcia jest zmotywowanie dzieci do czytania książek i pobudzanie ich zainteresowania literaturą. W urozmaiceniu życia dzieciom, mieszkającym w Markocie, pomagają nie tylko urzędnicy, ale też uczniowie polickich szkół. W ramach wolontariatu przychodzą tu, by poczytać dzieciom książki, pobawić się z nimi czy pomóc kobietom w pracach domowych. Uczennice-wolontariuszki współpracują z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Policach. Spotkania z książką w Markocie odbywają się w każdy piątek po południu. Dla dzieci jest to możliwość poznania nowych ludzi i pięknej literatury. P. Wojciechowski, E. Biś Przedsiębiorcy, zarejestrowani w Ewidencji Działalności Gospodarczej, mają obowiązek aktualizacji PKD we wpisach do ewidencji. W związku z tym jeśli we wpisie do ewidencji działalności gospodarczej: - brakuje kodów PKD określających przedmiot działalności, - istnieją nieaktualne kody PKD 2004 (które nie obowiązują od r.) należy zgłosić niezwłocznie aktualizację danych w zakresie wprowadzenia kodów PKD 2007 lub zmiany kodów PKD 2004 na kody PKD Wszyscy przedsiębiorcy zobowiązani byli zaktualizować dane w ustawowym terminie od 1 stycznia 2008 r. do r.. Przedsiębiorcy, którzy tego nie zrobili, powinni to uczynić jak najszybciej. Zgodnie z ustawą z 19 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 18 poz. 97 z 4 lutego 2009) organy ewidencyjne obowiązane będą do przeniesienia danych, dotyczących przedsiębiorców, do systemu teleinformatycznego Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (w której obowiązywać będzie domniemanie prawdziwości danych) w terminie od 1 lipca 2011 r. do r. Wpisy, które będą przeniesione do CEIDG muszą zawierać aktualne dane przedsiębiorców, a w szczególności kody PKD Aktualizacji danych można dokonać za pomocą wypełnionego wniosku edg-1, dotyczącego zmiany wpisu do ewidencji działalności gospodarczej: 1. osobiście z dowodem osobistym lub paszportem do wglądu, 2. drogą pocztową (wniosek edg-1 przesłany listem poleconym opatrzony musi być własnoręcznym podpisem wnioskodawcy, którego własnoręczność poświadczona jest notarialnie), 3.drogą elektroniczną (wniosek edg-1, który jest podpisany podpisem elektronicznym, można złożyć elektronicznie za pośrednictwem formularza dostępnego na epuap Jeżeli wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej nie został podpisany podpisem elektronicznym, organ gminy zawiadamia przedsiębiorcę o terminie i miejscu podpisania wniosku (w takim przypadku dniem złożenia wniosku jest dzień, w którym przedsiębiorca wniosek podpisał), 4.przez pełnomocnika, z ważnym pełnomocnictwem do dokonywania czynności urzędowych, np. do złożenia i odbioru dokumentów związanych z dokonaniem zmiany wpisu w ewidencji działalności gospodarczej. Wniosek o zmianę wpisu do ewidencji działalnosci gospodarczej nie podlega opłacie.

10 str. 10 Gmina Dobra Żegnaj szkoło, witaj lato Za nami pracowity rok szkolny, przed nami długie wakacje. W pięciu szkołach Gminy Dobra odbyły się w środę 22 czerwca uroczyste pożegnania roku. Wójt Gminy Teresa Dera mimo szczerych chęci, nie mogła być jednocześnie w pięciu miejscach naraz, podzieliła się obowiązkami z sekretarz, Rozalią Adamską, i w ten sposób obie panie wspólnie reprezentowały gminę na szkolnych uroczystościach. Pani wójt odwiedziła szkoły w Mierzynie, Bezrzeczu i w Dołujach, pani sekretarz w Rzędzinach i w Dobrej. Wszędzie panowała atmosfera dobrze wykonanej pracy i oczekiwania na dni letniego wypoczynku. Była to również doskonała okazja do podsumowania dokonań minionego roku szkolnego, w którym wydarzyło się sporo dobrego dla gminnej oświaty. Przede wszystkich ruszyły pełną parą dwie wielkie inwestycje oświatowe: budowa hali gimnastycznej przy szkole na Bezrzeczu oraz budowa nowoczesnej, z dawna wyczekiwanej szkoły i hali gimnastycznej w Mierzynie. Był to też kolejny rok coraz lepszych wyników w nauce uczniów z terenu gminy Dobra i wielu osiągnięć na niwie sportowej i artystycznej. Z tej okazji wójt Teresa Dera gratulowała sukcesów uczniom, nauczycielom i rodzicom, a wszystkim życzyła udanych i bezpiecznych wakacji. Najlepsi uczniowie zostali wyróżnieni przez Wójta Gminy Dobra nagrodami: PSP w Dobrej Natalia Rybczonek z kl.vi (średnia ocen:5,5) PSP Rzędziny Klaudia Czarnota z kl.iv ( śr.5,18) PSP Mierzyn Karol Mysłowski z kl.vi (śr.5,81) PSP Bezrzecze Aleksandra Stępniak kl.v (śr.5,5) PSP Dołuje Natalia Kowalska z kl.vi (śr.5,2) oraz w Gimnazjum w Dołujach Cezary Schulz z kl.iii (śr.5,33). Absolutorium dla wójta W dniu 16 czerwca 2011 r. odbyła się VII sesja Rady Gminy Dobra. Głównym punktem porządku obrad było absolutorium, udzielane Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budżetu za rok poprzedni. Rada Gminy, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Gminy Dobra wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2010 oraz informacją o stanie mienia Gminy, jednogłośnie udzieliła absolutorium Wójtowi Gminy Dobra z tytułu wykonania budżetu za rok Ponadto podczas posiedzenia Rada Gminy ustaliła opłatę za świadczenia punktów przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Dobra, w postaci stawki godzinowej w wysokości 3 zł. Ustalenie nowej stawki opłat za świadczenia udzielane przez punkty przedszkolne na terenie Gminy Dobra wymusiła zmiana ustawy o systemie oświaty. Zgodnie z uchwałą, rodzice przedszkolaków zapłacą od 1 września br. 3 zł za każdą godzinę świadczeń wykraczających poza podstawę programową wychowania przedszkolnego. Oznacza to, że przez 5 godzin dziennie świadczenia punktów przedszkolnych w zakresie realizacji podstawy programowej świadczone są nieodpłatnie, a wszystko co ponadto wg nowej stawki. Puchar został w Dołujach Podczas gdy na stawie państwa Ankudowiczów trwały zawody wędkarzy, nieopodal, na dwóch boiskach Zespołu Szkół w Dołujach rozegrany został turniej siatkarski o nagrodę przewodniczącego Rady Gminy Dobra. Zwyciężyli podobnie jak rok temu siatkarze z LZS Dołuje. Do rozgrywek zgłosiło się osiem drużyn z terenu Gminy Dobra reprezentujących: LZS Wołczkowo, LZS Orły Grzepnica, LZS Grom Stolec, LZS Pionier Buk, OSP Dobra, Rzędziny, Ptasie Radio z Dobrej oraz LZS Dołuje. Rozgrywki odbywały się w dwóch grupach na dwóch boiskach sportowych. Imprezę otworzył przewodniczący Rady Gminy Dobra Bartłomiej Miluch. Sportowej rywalizacji życzyła również wszystkim zawodnikom wójt Teresa Dera. Po udanej, sportowej rywalizacji nagrodzone zostały najlepsze drużyny: I miejsce - LZS Dołuje; II miejsce - LZS Wołczkowo i III miejsce Rzędziny. Najlepszym siatkarzem turnieju został wybrany zawodnik LZS Dołuje Wojciech Poźniak. Rowerem przez granicę Trzy lata temu polsko-niemiecki rajd rowerowy utorował drogę przez przejście graniczne z Pampow do Stolca. Od tamtej pory transgraniczni rowerzyści co roku przemierzają tę trasę. Nowej tradycji stało się zadość: w sobotę 18 czerwca 2011r. odbył się kolejny Międzynarodowy Rajd Rowerowy na trasie Buk Blankensee (Niemcy). Pierwszy etap trasy wiódł przez Buk-Blankensee -Pampow do Stolca, a następnie ze Stolca do Buku. Na terenie rekreacyjnym w Buku zebrało się kilkudziesięciu amatorów dwóch kółek w różnym wieku. Nie odstraszyła ich zmienna tego dnia pogoda (odrobina deszczu jeszcze żadnemu cykliście nie zaszkodziła). Na szczęście już na samej, 20-kilometrowej trasie aura nie płatała niemiłych niespodzianek było w sam raz: nie za gorąco i nie za mokro. Wystartowano z Buku w eskorcie policyjnego radiowozu i samochodu Straży Gminnej. Po drodze, na parkingu przy przejściu granicznym Buk- Blankensee dołączyła do peletonu grupka niemieckich rowerzystów z pobliskich niemieckich miejscowości Blankensee i Pampow. Krótki odpoczynek przy jeziorze Stolsko uczestnicy wykorzystali na wspólną zabawę szukanie skarbów, ukrytych w okolicznych zaroślach. Kolejny etap rajdu prowadził do mety w Buku, gdzie odbyły się konkursy z nagrodami. Każdy otrzymał na pamiątkę specjalne rajdowe znaczki. Nagrody dla uczestników ufundowała Gmina Dobra i Telekomunikacja Polska S.A. Kluby zapraszają latem Gminny Ośrodek Kultury przygotował na lipiec i sierpień bogaty program zajęć w klubach. Pod opieką klubowej kadry dzieci i młodzież będą mogły uczestniczyć w interesujących, letnich przedsięwzięciach. Klub w Dobrej po przerwie urlopowej (od 4 lipca do 23 lipca) zaprasza na cykl zajęć, odbywających się zarówno w klubowych pomieszczeniach, jak i w plenerze. Prócz ulubionych przez dzieci konkursów plastycznych, wspólnego oglądania filmów, gier zespołowych, w programie przewidziano sporo tematycznych zabaw edukacyjnych i wycieczek (m.in. do planetarium). Będzie można także wziąć udział w pracach artystycznych, związanych z przygotowaniami do tegorocznych Dożynek (tradycyjnie 15 sierpnia). Również w pozostałych klubach GOK-owskich nie zabraknie atrakcji. Klub w Wołczkowie (z przerwą urlopową od 5 lipca do 16 lipca) organizował będzie liczne wyjścia w plener, wycieczki m.in. do Muzeum Narodowego, Pleciugi, zabawy na miejscu, konkursy plastyczne i literackie. Ciekawie zapowiadają się warsztaty Moje Wołczkowo, połączone z poznawaniem historii własnej okolicy i wyprawą do archiwum w Dobrej ( oddział Archiwum Państwowego w Szczecinie ). Klub w Dołujach otworzy swoje podwoje 12 lipca akcją Bezpieczne wakacje, w ramach której odbędzie się pogadanka dla dzieci i młodzieży na temat bezpiecznego zachowania się nad wodą, w lesie i w górach. Również i tutaj zaplanowano liczne zajęcia plastyczne, literackie, gry i zabawy świetlicowe. Gdy tylko aura dopisze, podopieczni klubów będą mogli wziąć udział w ogniskach, wyprawach po leśne runo, ciekawych wycieczkach. W Rzędzinach, po przerwie (od 5 do 27 lipca) w programie przewidziano m.in. turnieje sportowe, gry planszowe, wycieczki rowerowe a nawet zajęcia krawieckie! Sporą atrakcją mogą okazać się Letnie igrzyska czyli rodzinne rozgrywki sportowe, zaplanowane na 30 lipca. Zaproszeni są wszyscy mieszkańcy. Klub w Bezrzeczu czynny niemal codziennie aż do przerwy urlopowej ( ), organizuje gry i zabawy integracyjne, wędrówki z mapą w poszukiwaniu ukrytego skarbu, zajęcia sportowe i rekreacyjne, promujące zdrowy tryb życia oraz liczne gry i zabawy plenerowe (m.in. Warsztaty Graffiti - malowanie kredą na chodniku) Klub w Wąwelnicy ( przerwa urlopowa: między 12 a 23 lipca) ciąg dalszy na str. 11

11 PIŁKARSKIE EMOCJE Finał Minimundialu na bis W Turnieju Piłki Nożnej Minimundial na bis cztery uczniowskie drużyny z gminy Dobra awansowały do finału i grały na murawie stadionu Pogoni Szczecin. Były to zespoły: Argentyny (PSP Dobra) i Wybrzeża Kości Słoniowej (PSP Bezrzecze) w kategorii klas I-III oraz USA (PSP Mierzyn) i Norwegii (PSP Rzędziny) w kategorii IV-VI. Wcześniej ( 29 maja 2011 r.) na terenie kompleksu sportowego Orlik 2012 w Dobrej przy ulicy Poziomkowej 7 odbyły się eliminacje do Turniej Piłki Nożnej Minimundial na bis dla uczniów szkół podstawowych. Ostatecznie w finale wojewódzkim, który odbył Wakacje w bibliotece nie muszą być nudne Wśród letnich atrakcji, przygotowanych przez filie Gminnej Biblioteki Publicznej w Dobrej znajdą się m.in. konkursy plastyczne, wycieczki, gry i zabawy z nagrodami. Ciekawą ofertę przygotowały placówki w Dobrej, Dołujach, Mierzynie i w Wołczkowie. W Dobrej, po przerwie urlopowej która potrwa od 4 do 21 lipca, biblioteka otwiera wakacyjne podwoje już 22 lipca, imprezą słowno-plastyczną Cud ziół i motyli. W programie m.in. wystawa książek o ziołach i motylach, rysowanie, malowanie, wycinanie i lepienie delikatnych motyli, wybór ziół na różne choroby i przypadłości pod fachowym okiem zaproszonej zielarki. 25 lipca odbędzie się pogadanka Nasz Papież Jan Paweł II, w ramach której dzieci poznają najważniejsze fakty z życia Ojca ciąg dalszy na str. 15 się w dniu r. na stadionie Pogoni Szczecin zwyciężyły drużyny z Goleniowa (w barwach Ekwadoru) i Choszczna (Niemcy). Wszystkim jednak zawodnikom należą się słowa uznania za wspaniałą sportową postawę! Warto dodać, że na tym nie kończą się piłkarskie emocje tego lata. Już 18 lipca na boisku Orlik w Dobrej rozpocznie się Turniej Piłki Nożnej o Puchar Wójta Gminy Dobra. Rozgrywki trwać będą codziennie od godziny do aż do finału w dniu 3 września (godz , również boisko Orlika ). W sobotę, 4 czerwca na boisku sportowym w Dobrej odbył się Dzień Dziecka organizowany przez Gminny Ośrodek Kultury w Dobrej. Jak co roku nie zabrakło fantastycznej zabawy oraz uśmiechów na buzi najmłodszych uczestników Tradycyjnie do dyspozycji świętujących w tym dniu dzieci udostępniono zamki, zjeżdżalnie, trampoliny oraz inne urządzenia do zabawy. Co ważne korzystanie ze wszystkich urządzeń było bezpłatne. Prowadzący imprezę bawił nasze pociechy zapraszając je do różnego rodzaju konkursów oraz wspólnych zabaw. Wakacyjne odkrycia, Wakacyjna łamigłówka i Językowy zawrót głowy Pod tymi tytułami kryją się półkolonie organizowane przez Gminę Dobra i szkoły w Mierzynie, Bezrzeczu i Rzędzinach dla dzieci z terenu Gminy Dobra. Nabór do projektów prowadzony był w szkołach pod koniec roku szkolnego. W ramach półkolonii dzieci będą mogły skorzystać z zajęć informatycznych, matematyczno-logicznych, warsztatów językowych z j. niemieckiego i j. angielskiego, zajęć poetycko-teatralnych, zajęć przyrodniczych i historycznych. Dla uczestników półkolonii przewidziano liczne wyjazdy. Półkolonie organizowane są ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Imienna lista uczestników zakwalifikowanych do projektów i szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej Gminy Dobra i na stronach projektów: oraz szkół. (w) Gmina Dobra Jerzy Lender królem wędkarzy Przepiękny amur biały stał się głównym trofeum VIII Zawodów Wędkarskich o Puchar Wójta Dobrej. Okazałą rybę wyłowił Jerzy Lender i on też stanął na najwyższym podium tegorocznego turnieju. Iwona Korzynek Dzień Dziecka w Dobrej Gośćmi specjalnymi tegorocznego Dnia Dziecka był Radosław Majdan, Maciej Stolarczyk z Akademii Piłkarskiej Majdan & Stolarczyk oraz Tomasz Puzon Międzynarodowy Mistrz Ameryk w stylu kyukoshin, a także uczestnik WipeOut Wymiatacze, programu emitowanego przez stację TVN. Słoneczna pogoda sprawiła, że na boisko tłumnie przybyły dzieci wraz z rodzicami i dziadkami. Było gwarnie i wesoło! Posegregowane śmieci tylko do kontenera! Gmina Dobra od 2000 roku, prowadzi zbiórkę odpadów selektywnych. Pojemniki do selektyw- Jerzy Lender Tradycyjnie w czerwcu ( ), na stawie państwa Ankudowiczów w Dołujach odbyły się zawody wędkarzy z Gminy Dobra i z zaprzyjaźnionych, przygranicznych niemieckich miejscowości. Główną nagrodą był Puchar Wójta Gminy Dobra i całoroczny tytuł najlepszego wędkarza roku. Przypomnijmy, że rok temu najlepszy był Witold Grudziński z Mierzyna, który wówczas złowił łącznie 3,10 kg ryb. W tym roku pan Witold musiał zadowolić się III miejscem na podium, a zdetronizował go Jerzy Lender, z wynikiem 5,10 kg! Uczestnicy zawodów byli świadkami jego emocjonującej walki z amurem białym (4,5 kg), wyłowionym ze stawu po długich zmaganiach. Wśród innych trofeów godny uwagi był karp o wadze 2,10 kg oraz złota rybka (czyli karaś czerwony) złowiona przez panią Iwonę Korzynek, od kilku lat utrzymującą się w wędkarskiej czołówce Gminy Dobra. Nie wiemy jakie dokładnie życzenia pani Iwony spełniła złota rybka, ale jedno jest pewne: słoneczna pogoda i znakomita, sportowa atmosfera, jakiej życzyli sobie wszyscy tym razem dopisały. Ekipę złożoną z 31 zawodników i zawodniczek powitała i zagrzewała do rywalizacji pani wójt, Teresa Dera, patronująca turniejowi edycji. Ostatecznie, jury konkursu, po komisyjnym zważeniu wszystkich odłowionych ryb i rybek, ogłosiło sześciu najlepszych wędkarzy roku. Zostali nimi w kolejności: Jerzy Lender, Mariusz Nawrocki, Witold Grudziński, Stanisław Korzynek, Janusz Przygoda i Zenon Kudra. Nagrodę specjalną za złapanie złotej rybki otrzymała Iwona Korzynek Zwycięzcom i wszystkim uczestnikom tej sympatycznej imprezy gratulujemy, a państwu Ankudowiczom, którzy co roku udostępniają na zawody swój staw składamy szczególne podziękowania. Do zobaczenia za rok! nej zbiórki odpadów znajdujące się na terenie niemal każdej miejscowości Gminy Dobra, są znacznym str. 11 Kluby zapraszają latem dokończenie ze str. 1 stawia w tym roku na sport i kulturalną rozrywkę. Będą turnieje siatkówki, karaoke dla dzieci, malowanie figur z masy solnej i inne liczne atrakcje. Klub w Stolcu (przerwa od 12 do 31 lipca 2011 r) zaplanował m.in. rodzinne pikniki, plenery plastyczne i fotograficzne, wycieczki po okolicy, i a nawet zajęcia kulinarne! Będzie wycieczka rowerowa do Niemiec - szlakiem dawnej kolejki wąskotorowej ( trasa: Stolec - Pampow - Glashutte Hintersee), zakończona piknikiem (6 sierpnia). Klub w Skarbimierzycach, z wyjątkiem przerwy między 12 a 16 lipca pracował będzie na pełnych obrotach, oferując dzieciom, młodzieży i wszystkim mieszkańcom miejscowości urozmaicony program zajęć od gier świetlicowych, po sport, wycieczki i festyny rodzinne. Równie ciekawie zapowiada się klubowe lato w Buku (tam przerwa od 5 do 23 lipca), gdzie w programie przewidziano m.in. sportowe zawody (młodzież kontra rodzice), warsztaty plastyczne, wycieczki a także wyjazd nad morze. Dodatkowo dzieci mogą korzystać z zajęć sportowych na boisku sportowym Orlik w Dobrej. Szczegółowych i aktualnych informacji na temat wakacyjnej oferty klubów zależy szukać na stronie internetowej GOK (www. gok.dobraszczecinska.pl). Życzymy udanych wakacji! (wit) ułatwieniem dla mieszkańców, którzy bezpłatnie pozbywając się części odpadów mogą równocześnie chronić środowisko. W związku z faktem, że z każdym tygodniem wzrasta liczba śmieci pozostawianych przy kontenerach do selektywnej zbiórki odpadów informujemy, że do kontenerów należy wrzucać jedynie posegregowane odpady zgodnie z oznaczeniem na pojemnikach. Prosimy również pamiętać o zgniataniu butelek, które są wrzucane do pojemników typu PET. Zabrania się również pozostawiania odpadów przy kontenerach. Śmieci pozostawione przy kontenerach nie tylko negatywnie wpływają na estetykę miejscowości, ale także znacznie podnoszą koszt prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów w Gminie Dobra.

12 str. 12 Gmina Nowe Warpno Aleja Żeglarzy otwarta! Marzenie wielu ludzi nie tylko w Nowym Warpnie - urzeczywistniło się 18 czerwca 2011 r. Po prawie dwóch miesiącach prac na ulicy Źródlanej została uroczyście otworzona Aleja Żeglarzy. W otwarciu Alei wzięło udział wielu zaproszonych gości oraz sami mieszkańcy gminy. Punktualnie o godz po krótkiej przemowie burmistrza Władysława Kiraga oraz wysłuchaniu hymnu Polski, burmistrz wraz ze starostą Powiatu Polickiego Leszkiem Guździołem oraz wójt Gminy Dobra Teresą Dera, przecięli wstęgę rozpiętą pomiędzy filarami jednej z dwóch bram alei. pani Anna Łaszewska. Na Alei Żeglarzy pojawi się łącznie 13 tablic pamiątkowych upamiętniających wybitnych polskich żeglarzy. Na tymczasowych tablicach znajduje się herb gminy. Przebudowa ul. Żródlanej (o długości 60 metrów) jest pierwszym etapem rewitalizacji centrum Nowego Warpna. Na jej remont Gmina przeznaczyła kwotę ,14 zł, w całości ze środków budżetu gminy. Burmistrz Władysław Kiraga otwiera Aleję Żeglarzy Żona kpt. Andrzeja Mendygrała pani Anna Łaszewska odsłania tablice pamiątkowe Po poświęceniu nowo otwartej alei przez proboszcza Parafii Nowe Warpno ks. Stanisława Drewicza zgromadzeni udali się do tablic upamiętniających sylwetki dwóch wybitnych żeglarzy kpt. Krzysztofa Baranowskiego i kpt. Andrzeja Mendygrała. Pod nieobecność obu głównych bohaterów otwarcia alei, tablice odsłoniła żona kpt. Andrzeja Mendygrała Koncepcja rewitalizacji została przygotowana przez Studio Projektowe Wojciecha Bala ze Szczecina. Pamiątkowe tablice z brązu o wymiarach 60 x 60 cm zostały wykonane przez artystę plastyka Romualda Wiśniewskiego z Gościna, a modele do odlania sporządził znany szczeciński rzeźbiarz Bohdan Ronin-Walknowski. Po obu stronach ulicy stoją bramy wejściowe w formie łuku, z napisem Aleja Żeglarzy. Nad łukiem umieszczona zostanie jeszcze kratownica, a szczyt zwieńczy rzeźba w kształcie trójżaglowego jachtu. Całkowita wysokość każdej z bram to 6,89 m, a szerokość 3,97 m. Po zakończeniu części oficjalnej rozpoczęła sie część rozrywkowa uroczystości. Na scenie usytuowanej przy wejściu na pirs rozgościli się artyści. Całość programu prowadził aktor scen szczecińskich Przemek Żychowski. Pierwszy spacer po nowej alei II Radiologiczne Mistrzostwa Polski w Żeglarstwie Już po raz drugi Nowe Warpno było miejscem gdzie odbyły się Radiologiczne Mistrzostwa Polski w Żeglarstwie. Twórcą tych regat jest prof. Andrzej Urbanik, kierownik Katedry Radiologii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zanim jednak na wodach Jeziora Nowowarpieńskiego odbyły się regaty, w sali posiedzeń Urzędu Gminy Nowe Warpno spotkali się radiolodzy na sympozjum zorganizowanym przez Katedrę Radiologii Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie i Katedrę Radiologii Collegium Medium Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie pt Zaawansowane techniki rezonansu magnetycznego Sympozjum otworzyli prof. Anna Walecka i prof. Andrzej Urbanik. W regatach wzięło udział pięć załóg reprezentujących oddziały: łódzki, małopolski, podkarpacki, pomorski i wielkopolski Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego. Odbyły się cztery biegi, w tym trzy po klasycznym trójkącie i jeden długi. Warunki, w jakich odbywały sie regaty były zmienne: deszcz, słońce, chmury i wiatr o sile od 2-3 stopni w skali Beauforta. Ostatecznie Radiologicznymi Mistrzami Polski została załoga z oddziału łódzkiego płynąca na s/y ONYKS w składzie: Piotr Otulski (sternik), Jerzy Kowski, Jakub Rachlewski i Ewa Rachlewska, przed oddziałami: małopolskim, podkarpackim, wielkopolskim i pomorskim. Wręczenie pucharu, dyplomu i nagród odbyło się podczas uroczystości otwarcia Alei Żeglarzy. Wręczali je: gość specjalny otwarcia Alei Żeglarzy Marta Sziłajtis-Obiegło, najmłodsza Polka, która samotnie opłynęła świat, Władysław Kiraga burmistrz Gminy Nowe Warpno oraz prof. Andrzej Urbanik pomysłodawca regat. Organizatorem mistrzostw była Katedra Radiologii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego i Marina SKAGEN w Nowym Warpnie. Honorowy patronat nad mistrzostwami objął Burmistrz Gminy Nowe Warpno, który ufundował też puchar i nagrody. Radiolodzy byli tak zachwyceni Liczne konkursy dla dzieci i dorosłych oraz występy zespołów EMERALD i JESIENNI sprawiły, że zabawa trwała do późnych godzin nocnych. Gościem specjalnym uroczystego otwarcia Alei Żeglarzy była Marta Sziłajtis-Obiegło, która w latach 2008/2009 jako najmłodsza Polka (23 lata) w ciągu 358 dni płynąc 8,5- metrowym jachtem Mantra Ania samotnie opłynęła świat. Marta Sziłajtis-Obiegło na bieżąco komentowała odbywające się na wodach Jeziora Nowowarpieńskiego II Radiologiczne Mistrzostwa Polski w Żeglarstwie zorganizowane przez Katedrę Radiologii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagielińskiego. Po regatach wszyscy chętni mogli się z nią spotkać w ratuszu na specjalnej prezentacji jej samotnego rejsu dookoła świata, podczas którego odwiedziła wiele egzotycznych zakątków. Wszyscy goście obecni na otwarciu gratulowali mieszkańcom gminy wspaniałego pomysłu i realizacji pierwszej w regionie Alei Żeglarzy, podkreślali jej niezwykły urok. Dla gminy otwarcie alei było niezwykłą promocją i wskazaniem kierunku jej dalszego rozwoju. Ulica Źródlana jeszcze na czerwcowej sesji Rady Miejskiej w Nowym Warpnie została przemianowana na Aleję Żeglarzy. tekst i zdjęcia: Mirosław Tokarski atmosferą Nowego Warpna, że postanowili za rok znów zawitać na zawody, aby po raz trzeci walczyć o Mistrzostwo Polski. tekst i zdjęcia: Mirosław Tokarski Nowe Warpno Sportową Gminą 2011 dokończenie ze str. 1 Laureatem tegorocznej edycji konkursu została Gmina Nowe Warpno, która w kategorii gmin do 10 tys. mieszkańców zajęła pierwsze miejsce. Oceniając gminę Nowe Warpno wzięto pod uwagę m.in. inwestycje gminy w infrastrukturę sportową i rekreacyjną zarówno te już poczynione (boiska, place zabaw), jak i planowane (ścieżki rowerowe, lodowisko, promenadę z kompleksem wypoczynkowo-rekreacyjnym i inne). Patronat nad programem Budujemy Sportową Polskę objęła Fundacja Teraz Polska oraz Polska Organizacja Turystyczna. tekst: Mirosław Tokarski

13 VII sesja Rady Miejskiej W ostatni dzień maja odbyła się VII sesja Rady Miejskiej w Nowym Warpnie. Na sesji uchwalono osiem uchwał, z czego dwie pierwsze były zdecydowanie najważniejsze. Jako pierwszą radni uchwalili uchwałę w sprawie zmiany uchwały Nr XL/219/2010 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie z dnia 27 maja 2010 roku w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. W pierwotnej wersji, dotacja z budżetu mogła być udzielona, jeżeli zabytek spełniał łącznie cztery warunki, t.j. znajduje się na stałe na obszarze gminy Nowe Warpno, jest dostępny publicznie, posiada istotne znaczenie historyczne, artystyczne lub kulturowe i jest wpisany do rejestru zabytków. Po zmianie wprowadzonej przez radnych na majowej sesji zabytek nie będzie już musiał być dostępny publicznie. Uchwalenie tej uchwały miało na celu umożliwienie wykonania rewitalizacji centrum miasta Nowe Warpno w strefie A, przy zminimalizowanym nakładzie finansowym mieszkańców tej strefy. Nowe Warpno zostało lokowane na prawie magdeburskim w 1295r., z zachowanym średniowiecznym rozplanowaniem przestrzennym w obrębie obecnego Starego Miasta o kształcie zbliżonym do elipsy z prostokątnym placem rynkowym, pośrodku którego usytuowany jest ratusz. Teren Starego Miasta objęty jest strefą A ścisłej ochrony konserwatorskiej. Granice strefy wyznacza linia nabrzeży (od: północy, zachodu i południa) oraz ul. Mylna (od wschodu). Ochrona prawna obejmuje: historyczne rozplanowanie ulic z linią zabudowy pierzejowej i zagrodowej, układem działek siedliskowych, formy brył budynków z elementami wystroju elewacji, nawierzchnie brukowe jezdni. Strefa ta została uznana za zabytek 15 listopada 1956 r pod numerem 232. O rewitalizacji centrum Nowego Warpna radni myśleli od dawna. Pierwszy dokument powstał jeszcze w 2005 r. czyli w trakcie trwania IV kadencji rady (obecna jest szóstą). Wtedy to radni uchwalili Strategię Rozwoju Gminy Nowe Warpno. W strategii wśród zadań do realizacji w latach wymienia się m.in. rewitalizację Nowego Po dziesięciu miesiącach wytężonej nauki, dla uczniów szkół różnych szczebli nadszedł czas odpoczynku. Wakacje. To jedno słowo potrafi zdziałać cuda. Na twarzach wszystkich bez wyjątku uczniów pojawia się uśmiech radości i ulgi. Jeszcze tylko, krótka rozmowa z rodzicami na temat cenzurki. Ci uczniowie, którzy nie otrzymali pasków w szkole, uroczyście odbiorą je od rodziców. A potem hulaj dusza, piekła nie ma. Do września laba. Zero książek, nauki, pisania klasówek i ciągłych utyskiwań rodziców, aby wziąć się za naukę. Za to nieustająca zabawa, późniejsze powroty do domu, a w pochmurne dni telewizja dłużej niż zwykle. Nawet aura zrozumiała, że ten dzień jest niezwykły i w ciągu kilku godzin przypomniała cały rok szkolny. Poranek trochę chmur na niebie - to rozpoczęcie roku, potem więcej chmur a nawet deszcz - to rok szkolny i nauka, a na koniec piękne słońce Warpna. Rewitalizację wpisano następnie do Planu Odnowy Miejscowości (rok 2009), Gminnego Programu Opieki Nad Zabytkami (rok 2009), oraz w Studium Krajobrazu Kulturowego-wytyczne konserwatorskie dla Miasta Nowe Warpno, gdzie dość szczegółowo opisano jak ma wyglądać centrum miasta. Następnie w uchwale w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Nowe Warpno na lata , przeznaczono na ten cel 3 mln zł w roku Podjęcie przedmiotowej uchwały znajduje uzasadnienie z jednej strony w przepisach prawnych regulujących zadania własne gminy, z drugiej zaś strony w dokończeniu podjętych już przez gminę inwestycjach. Odnośnie przepisów prawnych podkreślić należy, że ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz z późn. zm.) w przepisie art. 7 ust. 1 pkt. 1 wskazuje, że do zadań własnych gminy należy zaspokajanie potrzeb wspólnoty samorządowej, jaką jest gmina w szczególności poprzez dbanie o ład przestrzenny. W zakresie tych działań mieści się niewątpliwie planowane odnowienie fasad budynków znajdujących się na starym mieście w Nowym Warpnie. Jak widać na ulicach, Gmina Nowe Warpno rozpoczęła szereg inwestycji w obrębie starego miasta Nowe Warpno. Tymczasem poprzez utrzymanie dotychczasowego stanu wizualnego budynków mieszkalnych w jego obrębie, a w szczególności widoczne znaczne zaniedbanie ich zewnętrznych fasad, może doprowadzić do sytuacji, że podjęte dotychczas wysiłki pójdą na marne, a czynione starania zostaną przesłonięte brzydotą fasad budynków. Nakłady, które Gmina zamierza poczynić na remont elewacji zewnętrznych budynków przyczynią się w znaczny sposób do podniesienia wizualnego wrażenia, jakie zrobić może widok starego miasta, co z kolei w znaczącym stopniu przyczyni się do poprawy warunków życia mieszkańców, poprzez bezpośrednie generowanie ruchu turystycznego, co będzie miało ogromne znaczenie również w aspekcie społecznego otoczenia, w tym aktualnych problemów bezrobocia. Koniec roku w Zespole Szkół w Nowym Warpnie Wakacje i bez chmur - koniec roku szkolnego i czas wakacji. W ten dzień, patrząc na nauczycieli uczniowie dostrzegają, że nawet oni są podobni do ludzi. Koniec roku szkolnego 2010/2011 w Zespole Szkół w Nowym Warpnie rozpoczął się mszą w kościele parafialnym. Po mszy apel na boisku szkolnym. Apel na boisku szkolnym otworzyła dyrektor Zespołu Szkół Stanisława Ryszewska. Podziękowała nauczycielom za cierpliwość przy przekazywaniu wiedzy. Uczniom życzyła udanych i spokojnych wakacji. Burmistrz Gminy Nowe Warpno Władysław Kiraga oprócz tradycyjnych życzeń życzył szczególnie abiturientom, aby byli dumni z Nowego Warpna i ze szkoły, którą ukończyli. Po oficjalnych przemówieniach wyróżniający się uczniowie oraz uczestnicy różnych konkursów i olimpiad otrzymali dyplomy i nagrody książkowe. tekst i zdjęcie: Mirosław Tokarski Gmina Nowe Warpno Zwiększenie ruchu turystycznego przyczyni się do stworzenia nowych miejsc pracy. Przy obecnym poziomie bezrobocia, odpływie młodych ludzi, którzy w poszukiwaniu miejsc pracy wyprowadzają się z terenu gminy, poniesienie kosztów renowacji przyniesie wydatne skutki w sferze zarówno ekonomicznej jak i społecznej dla samej gminy, jak i przede wszystkim jej mieszkańców. Renowacja fasad budynków, jako jedna z wielu planowanych inwestycji ma w najwyższym stopniu akcentować strategiczny rozwój gminy. Drugą ważną uchwałą była uchwała w sprawie określenia zasad sprzedaży komunalnych lokali mieszkalnych i użytkowych. Podjęcie jej miało na celu racjonalizację gospodarki mieniem komunalnym i ustalenie zasady sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych stanowiących własność Gminy Nowe Warpno. Następnie radni podjęli uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na okres 5 lat oraz w sprawie udzielenia pożyczki na rzecz Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania,,Dobre Gminy. LGD Dobre Gminy (do stowarzyszenia należy też Gmina Nowe Warpno) podpisała umowę dotyczącą działania Funkcjonowanie LGD, nabywanie umiejętności i aktywizacja na lata na łączną kwotę ,50 zł. Niestety brak środków na realizację w/w umowy oraz brak płynności w rozliczaniu i wypłacaniu kwot wynikających z realizowanych już umów spowodował, że stowarzyszenie musi ubiegać się o pożyczkę w Banku Gospodarstwa Krajowego, który je oferuje. Zaciągnięcie pożyczki wymaga posiadania środków własnych w wysokości około 20 % od kwoty potrzebnej na realizację umowy w 2011 r. (około 21 tys. zł). Ponadto w stowarzyszeniu brakuje środków na bieżącą działalność. Sytuacja ta wynikła ze zbyt długiego czasu rozliczania wniosków o płatność przez Urząd Marszałkowski. W 2010 roku Stowarzyszenie uniknęło podobnej sytuacji dzięki pozyskaniu przez wójta Gminy Dobra Teresę Dera (która jest prezesem stowarzyszenia) sponsorów wśród przedsiębiorców na łączną kwotę zł. Zgodnie z zapewnieniem pani prezes pożyczka zostanie spłacona jednorazowo do połowy przyszłego roku. Radni Gminy Nowe Warpno wyrazili zgodę na udzielenie pożyczki. W tym miejscu warto przypomnieć, że dzięki uczestnictwu w LGD Dobre Gminy, Gmina Nowe Warpno uzyskała dofinansowanie na remont świetlicy w Brzózkach z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Także to zadanie nie zostało jeszcze rozliczone przez Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego. Ostatnie cztery uchwały to uchwały bezpośrednio związane z budżetem. Pierwsza dotyczyła określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze roku budżetowego, oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej. Druga w sprawie zmiany uchwały Nr II/005/2010 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie z dnia 29 grudnia 2010 roku, w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowe Warpno na rok Zwiększono w niej m.in. przychody i wydatki samorządowych zakładów budżetowych. Ponadto tradycyjnie już podjęto uchwałę w sprawie zmiany uchwały Nr II/006/2010 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Nowe Warpno na lata Jako nowe zadanie wpisano budowę ścieżki edukacji ekologicznej na odcinku pomiędzy drogą powiatową Nowe Warpno Dobieszczyn a granicą polsko niemiecką z terminem realizacji 2011 r. Podejmując ostatnią uchwałę radni dokonali zmian budżetu i w budżecie gminy Nowe Warpno na 2011 rok. Treść wszystkich uchwał dostępna jest na stronie internetowej nowewarpno.pl w zakładce uchwały, ponadto dwie pierwsze będą publikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego. tekst: Mirosław Tokarski Miłą niespodziankę sprawili rodzice swoim pociechom z najstarszej grupy Przedszkola Miejskiego Złota Rybka w Nowym Warpnie, wystawiając dla nich bajkę o Królewnie Śnieżce i siedmiu krasnoludkach. Tym większa była to niespodzianka, że w poszczególne role bajki wcielili się sami rodzice. Następnego dnia r. odbyło się uroczyste zakończenie roku przedszkolnego. Dzieci odwdzięczyły się swoim rodzicom i gościom wystawiając dla nich sztukę o Smoku Wawelskim, całość uzupełniało przedstawienie słowno-muzyczne. Wzruszeń mamom dostarczył wiersz o mamie. W niejednym oku zakręciła się łza. Przedszkole opuszcza grupa jedenastu przedszkolaków, którzy już 1 września zostaną uczniami pierwszej str. 13 Zjazd stowarzyszenia Przyjaciele Ziemi Ojczystej - Miasta Nowe Warpno Jak zwykle w Zielone Świątki do Nowego Warpna przyjechali członkowie Heimatfreunde Stadt Neuwarp (niemieckiego stowarzyszenia Przyjaciele Ziemi Ojczystej - Miasta Nowe Warpno), którzy zjechali się do Nowego Warpna z różnych zakątków Niemiec. Przywitanie na rynku Nowego Warpna Po powitaniach odbyło się spotkanie w Urzędzie Gminy, w trakcie którego zastępca burmistrza Gminy Nowe Warpno opowiedział o zmianach, jakie zaszły w gminie od czasu ubiegłorocznej wizyty. Gości najbardziej jednak zainteresowały plany rozwojowe gminy i tego dotyczyły liczne pytania. Po spotkaniu goście udali się na spacer po mieście. Na krótką chwilę zatrzymali się przy obelisku upamiętniającym wszystkich mieszkańców miasta Nowe Warpno spoczywających w tym miejscu i na całym świecie, aby odmówić modlitwę. Następnie udali się do Brzózek, gdzie w pięknie położonym Ośrodku Wypoczynkowym Zakładów Chemicznych Police mile spędzili czas Odpoczynek w Ośrodku Wypoczynkowym Zakładów Chemicznych Police w Brzózkach na rozmowach z przyjaciółmi. Po posiłku, udali się w drogę powrotną do Nowego Warpna. Po drodze zatrzymali się na cmentarzu, aby oddać hołd swoim najbliższym i przyjaciołom. Pokazywali miejsca, gdzie były cmentarze i gdzie byli pochowani ich przodkowie. Potem jeszcze krótki spacer po mieście, pożegnania i nierzadko długa droga do domu. Członkowie Heimatfreunde Stadt Neuwarp w ciepłych słowach podziękowali za przyjęcie ich w gminie. Cieszyli się ze zmia, jakie tu zachodzą. Uznali, że wizyta była bardzo udana, co podkreślali na każdym kroku. tekst i zdjęcia: Mirosław Tokarski Uroczyste zakończenie roku przedszkolnego w Przedszkolu Złota Rybka klasy Szkoły Podstawowej Zespołu Szkół w Nowym Warpnie. Pamiętali o tym przyjaciele przedszkola z Niemiec. Lokales Bündnis für Familie Landkreis Uecker-Randow z Torgelow (Lokalny Sojusz dla Rodziny Powiatu Ziemskiego Uecker -Randow) za pośrednictwem ich przedstawiciela Petera Felsa ufundowało przedszkolakom tornistry z pełnym wyposażeniem. Po wręczeniu dyplomów ukończenia przedszkola, które wręczyła dyrektor przedszkola Alicja Szumska, dzieci udały się na poczęstunek przygotowany przez ich rodziców. Ostatnie chwile w przedszkolu spędziły na wspólnej zabawie z rodzicami i wychowawcami. tekst: Mirosław Tokarski zdjęcia: z archiwum przedszkola i Mirosław Tokarski

14 str. 14 LGD DOBRE GMINY Produkt regionalny - procedury rejestracji w UE Produkty regionalne to takie, które można wytwarzać tylko w niektórych regionach UE a ich nazwa i technologia wytwarzania są prawnie chronione. Ich wytwarzanie związane jest z warunkami istniejącymi na konkretnym terenie. Procedura rejestracji składa się z kilku elementów i etapów: 1. Podjęcie decyzji przez członków grupy producentów o przygotowaniu i złożeniu wniosku o rejestrację w Unii Europejskiej. Produkt tradycyjny lub regionalny kształtuje się w ciągu długiego czasu i w wyniku oddziaływania wielu czynników naturalnych i kulturowych, dlatego jest dobrem wspólnym danego regionu i nie może zostać zawłaszczony przez jednego producenta. Zatem warunkiem koniecznym dla przyjęcia wniosku jest jego złożenie przez grupę producentów. 2. Wypracowanie przez grupę producentów, zaakceptowanej przez wszystkich jej członków specyfikacji produktu oraz wyboru jednostki certyfikującej i procedury kontroli. 3. Złożenie wniosku przez grupę producentów. Po zaakceptowaniu przez organ opiniodawczy - Radę do Spraw Tradycyjnych i Regionalnych Nazw Produktów Rolnych i Środków Spożywczych w MRiRW, wniosek zostaje opublikowany na stronie internetowej MRiRW i inni producenci krajowi mają możliwość w ciągu 1 miesiąca złożenia sprzeciwu. Po tym okresie wniosek zostaje przesłany przez MRiRW do rejestracji do Brukseli i od tego momentu, produkt podlega ochronie na terytorium RP. 4. Komisja Europejska rozpatruje i akceptuje wniosek. Ta procedura jest dość długa (może trwać nawet do kilku lat). Wniosek zostaje opublikowany w Dzienniku Urzędowym UE i inni producenci, z wyłączeniem producentów z Polski, mają możliwość złożenia sprzeciwu (6 miesięcy). W przypadku protestu, proponowane jest porozumienie. W przypadku gdy w ciągu 3 miesięcy porozumienie nie zostaje osiągnięte, decyzja dotycząca rejestracji jest podejmowana przez Komisję Europejską. 5. Jeśli w ciągu 6 miesięcy nie ma sprzeciwu, KE wydaje odpowiednie rozporządzenie rejestrujące i nazwa produktu zostaje wpisana do rejestru gwarantowanych tradycyjnych specjalności w przypadku produktu tradycyjnego albo do rejestru nazw znanego pochodzenia w przypadku produktu regionalnego. Takie produkty mogą być rejestrowane w Komisji Europejskiej (KE) jako Chroniona Nazwa Pochodzenia lub Chronione Oznaczenie Geograficzne. Produkty regionalne lub inaczej produkty znanego pochodzenia to produkty, których jakość jest zdecydowanie wyższa od przeciętnej, związana z miejscem pochodzenia i lokalnymi metodami wytwarzania. Chroniona Nazwa Pochodzenia może być przyznana tylko takiemu produktowi, którego wszystkie surowce pochodzą z określonego obszaru i wszystkie fazy wytwarzania mają miejsce na tym obszarze. Produkty te jako pierwsze z polskich produktów zostały zarejestrowane przez KE i mogą posługiwać się znakiem ChNP. Nazwa danego produktu oznacza nazwę regionu, określonego miejsca lub, w wyjątkowych przypadkach kraju, która służy do oznaczenia produktu rolnego lub środka spożywczego: - pochodzącego z tego regionu, określonego miejsca lub kraju, - którego jakość lub cechy charakterystyczne są w istotnej, lub wyłącznej mierze zasługą środowiska geograficznego, na które składają się czynniki naturalne i ludzkie, - którego cały proces technologiczny tj. produkcja, przetwarzanie i przygotowywanie mają miejsce na określonym obszarze geograficznym. Chronione Oznaczenie Geograficzne może być przyznane produktowi, którego co najmniej jedna faza wytwarzania odbywa się na danym terenie. Oznacza nazwę regionu, określonego miejsca lub, w wyjątkowych przypadkach kraju, która służy do oznaczenia produktu rolnego lub środka spożywczego: - pochodzącego z tego regionu, określonego miejsca lub kraju, - którego określona jakość, renoma lub inna cecha charakterystyczna może być przypisana temu pochodzeniu geograficznemu, - którego co najmniej jeden z etapów procesu technologicznego, tj. produkcja, przetwarzanie lub przygotowywanie mają miejsce na określonym obszarze geograficznym. O Gwarantowaną Tradycyjną Specjalność może ubiegać się grupa producentów dla produktu tradycyjnego (będącego w obiegu od co najmniej 25 lat), posiadającego cechy odróżniające ten produkt od innych jemu podobnych. Wniosek o GTS może być złożony bez zastrzeżenia nazwy lub z zastrzeżeniem nazwy. Wniosek bez zastrzeżenia nazwy składany jest przede wszystkim w celach promocyjnych. Każdy dotychczasowy producent danego produktu, niezależnie od sposobu jego wytwarzania, ma prawo dalej posługiwać się używaną wcześniej nazwą, chociaż została ona zarejestrowana. Nie może natomiast posługiwać się znakiem GTS na produkcie. Ten zastrzeżony jest wyłącznie dla tych producentów, którzy produkują zgodnie ze specyfikacją, jaka została podana we wniosku o rejestrację GTS. Do rejestru Gwarantowanych Tradycyjnych Specjalności wpisuje się produkty rolne i środki spożywcze, które charakteryzują się znakomitą jakością i tradycyjnym charakterem a nie są powiązane z żadnym szczególnym obszarem. Dlatego producenci spoza Wspólnoty mają także prawo używania zarejestrowanej przez kraj członkowski nazwy i znaku GTS, jeśli stosują się do wymogów specyfikacji produktu i poddają procedurom kontrolnym, przeprowadzanym przez upoważnione jednostki certyfikujące NAGRODY W KONKURSIE Z EUROPĄ NA TY ROZDANE!!! Pocztówka z Ponte San Nicolo Nazywam się Marta Szałkiewicz, chodzę do kl. IV b w szkole podstawowej w Dobrej. W lutym tego roku wzięłam udział w konkursie Z Europą na Ty i zdobyłam pierwszą nagrodę, którą była wycieczka do Włoch. Na wyjazd czekałam bardzo długo. Wreszcie przyszedł ten dzień, już sama podróż do Berlina na lotnisko była ciekawa, a lot do Wenecji niesamowity. Gdy dotarłam na miejsce pojechaliśmy do burmistrza miasta Ponte San Nicolo, który zaczął mówić do nas po włosku. Na szczęście mieliśmy panią tłumaczkę, która nam wszystko wyjaśniła. Potem pojechaliśmy do domów. Mnie i moją mamę gościła pani Ivana, która była bardzo miła i uprzejma. Pierwszego dnia poszłyśmy zwiedzać Ponte San Nicolo. Duże Na moście Rialto w Wenecji Te specjalne znaki graficzne mają wyróżniać produkty spośród innych i gwarantować im właściwą promocję w kraju ich produkcji, a także na terenie całej UE oraz ochronę. Podkreślają ich unikalność i podnoszą konkurencyjność na rynku europejskim. Po wpisaniu nazwy produktu do rejestru europejskiego, nikt na terenie UE nie może bezprawnie używać zarejestrowanej nazwy, ani podszywać się ze swoim produktem pod oznaczony. A wszystko to z myślą, aby tradycyjne wyroby, pochodzące głównie z obszarów wiejskich nie były jedynie dodatkiem do produkcji masowej, ale stawały się dla niej znaczącą konkurencją, gwarantując smak, niekonwencjonalny wygląd, ciekawą historię pochodzenia i jakość. Produkty, które już mają specjalne oznaczenia i znajdują się na liście rejestracyjnej Komisji Europejskiej można obejrzeć na stronie: Obecnie jest ich już 711. Na tej stronie internetowej w łatwy sposób można odszukać, które kraje zgłosiły i zarejestrowały swoje produkty lub też znaleźć produkty wg kategorii oznaczeń czy branż. Z listy wynika, że najwięcej zgłoszeń produktów regionalnych czy tradycyjnych jest z Francji, z Włoch, a także z Portugalii a najbogatszą kategorią wrażenie zrobił na mnie park miejski ze ścieżką zdrowia, gdzie świetnie się bawiłam. Nazajutrz pojechaliśmy pociągiem do Wenecji. Było niesamowicie, płynęliśmy wodnym tramwajem, zwiedzaliśmy Bazylikę Św. Marka a nawet płynęliśmy gondolą. To bardzo interesujące miasto i pełne atrakcji. W weneckiej restauracji spróbowałam owoców morza, które mi bardzo smakowały. W piątek z samego rana pojechaliśmy do Padwy. Zwiedzaliśmy jeden z najstarszych w Europie uniwersytetów i spacerowaliśmy wąskimi uliczkami. To piękne miasto. Wieczorem poszliśmy na pokaz filmów krótkometrażowych Corti a Ponte. Przyjechały tam dzieci z Francji, Brazylii, Rosji i Włoch. Mieliśmy branżową są sery. Najmniej produktów posiada oznaczenie TSG, najwięcej PDO i PGI. Na tej stronie jest też przygotowane miejsce dla Polski i jej produktów. Polskie Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi wysłało do Komisji Europejskiej na razie tylko 7 wniosków polskich produktów regionalnych i tradycyjnych. Są to sławny oscypek, bryndza podhalańska (ich producenci ubiegają się o symbol PDO), miód wrzosowy z Borów Dolnośląskich (kandydat na PDI) oraz staropolskie miody: półtorak, dwójniak, trójniak i czwórniak (kandydaci do oznaczenia TSG). Choć to niewielka jak na razie liczba produktów zgłoszona do naszego Ministerstwa, to sprawa właściwej ochrony i promocji produktów regionalnych i tradycyjnych nabiera w ostatnim czasie rozmachu. Powstało wiele inicjatyw, które mają zachęcić producentów rolnych do rejestracji swoich produktów i dać im praktyczne wskazówki, jak zrobić to najlepiej. W artykule wykorzystano informacje dostępne na stronach: certyfikat-jakosc-tradycja.html Z panią wójt Teresą Derą okazję obejrzeć bardzo ciekawe i pomysłowe filmy. Najwięcej było filmów animowanych. Bardzo miło było mi zobaczyć na pokazie mój film. Włochy to wspaniały kraj i tylko trochę różni się od Polski. Warto było wziąć udział w konkursie i zdobyć główną nagrodę. Ze swojej podróży przywiozłam mnóstwo zdjęć i cudne wspomnienia. Konkurs Z Europą na Ty został zorganizowany przez Lokalną Grupą Działania Dobre Gminy w lutym 2011 roku. Nagrody w konkursie ufundowali: firma Mardel Mariusz Bandel, Jumar Julian Maruszewski, Poldek Dionizy Polikowski. Sponsorom serdecznie dziękujemy.

15 Wakacje w bibliotece nie muszą być nudne dokończenie ze str. 11 Świętego, a także ciekawostki: papieskie przysmaki, garderobę, samochody i pasje. 26 lipca z cyklu,,każdy z nas podróżuje po świecie, uczestnicy poznają przedsmak egzotycznej turystyki. Będzie wystawa z map, atlasów, przewodników i z globusa oraz poznawanie najpiękniejszych miejsc w Polsce i Europie. Dzień później, 27 lipca odbędzie się,,zoo teka czyli zwierzęta wokół nas, a w programie: wycieczka do gospodarstwa ekologicznego, połączona z poznawaniem zwierząt domowych i hodowlanych. 28 lipca upłynie pod znakiem dobrych manier: w ramach zajęć pt.:,,alfabet dyplomaty, czyli bon-ton albo savoir vivre dla dzieci dzieci wykonają portret współczesnej damy Trzy wymiary piłki nożnej Dwanaście drużyn, sześćdziesiąt meczy, w których padło 166 bramek - tak w liczbach możemy podsumować rywalizację podczas Międzynarodowego Turnieju w Piłce Nożnej o Puchar Międzyodrza U-10 Przecław 2011 rozegranego w sobotę na boiskach Zespołu Szkół w Przecławiu. Przez całą sobotę boiskami Zespołu Szkół w Przecławiu zawładnęli uczestnicy i goście Międzynarodowego Turnieju w Piłce Nożnej o Puchar Międzyodrza U-10 Przecław Piłkarska murawa była tego dnia również sceną Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze Piętnaście drużyn wzięło udział w rozegranych w Tanowie Powiatowych Zawodach Sportowo-Pożarniczych Ochotniczych Straży Pożarnych. Oprócz jednostek funkcjonujących na terenie Powiatu Polickiego, w rywalizacji wzięły również udział zaprzyjaźnione ekipy ze Szczecina oraz Niemiec. Przebiegającą w przyjaznej atmosferze walkę przeprowadzono w dwóch konkurencjach. Pierwszą była sztafeta pożarnicza 7x50 metrów z przeszkodami. W drugiej części zawodów strażacy musieli się zmierzyć z ćwiczeniami bojowymi. dla roztańczonych dziewczyn ze Studia PAA, a nie mniej widowiskowy był pokaz sztuk walki prezentowany przez sekcję samoobrony Stowarzyszenia Spartakus. Gromkimi brawami nagrodzono zawodników drużyn piłkarskich działających przy Polickim Kole Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym. Drużyna Warsztatów Terapii Zajęciowej pokonała 7:1 drużynę Domu Środowiskowego. Przez cały dzień warsztaty freestylu prowadził Mistrz Europy Łukasz W biegu z przeszkodami najlepsza okazała się ekipa OSP z Nowego Warpna. Z kolei z ćwiczeniami bojowymi najlepiej poradzili sobie gospodarze imprezy, OSP Tanowo. Zwycięstwo w klasyfikacji generalnej przypadło OSP z Nowego Warpna. Miejsce drugie, ex aequo zdobyły drużyny OSP Brzózki i OSP Wołczkowo. Nagrody przyznano również w klasyfikacji Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych OSP oraz Kobiecych Drużyn OSP. Wśród młodzieży najlepsi byli reprezentanci MDP Tanowo, wśród pań najlepszą ekipą została OSP Wołczkowo. Tekst: Adrian Wolanin, foto: Przemysław Grzybowski OGŁOSZENIE Stowarzyszenie Hospicjum Królowej Apostołów w Policach na podstawie decyzji Urzędu Gminy w Policach zezwolenie nr.s i zezwolenie nr.so z dnia r zebrało w wyniku przeprowadzonej zbiórki publicznej, podczas trwania festynu na placu przy ul.wyszyńskiego w Policach w dniu r. środki pieniężne w wysokości 3.159,43 zł (trzy tysiące sto pięćdziesiąt dziewięć zł i czterdzieści trzy grosze) Pieniądze zostaną przeznaczone na adaptację i rozbudowę hospicjum stacjonarnego w Tanowie. i eleganckiego mężczyzny, a także - ułożą treść wykwintnego zaproszenia na obiad, raut i imieniny. Lipcowe zajęcia w bibliotece w Dobrej zwieńczy wyprawa do lasu po leśne runo (29 lipca), a następnie wspólne przygotowanie specjałów z zebranych jagód i grzybów. Sierpień ( ) powita spotkanie zatytułowane,,4 pory roku z Muminkami. W programie: krótka opowieść o Finlandii, kraju trzech zimowych pór ( jesieni, wiosny, zimy), czytanie fragmentów książki Tove Jansson pt. Muminki oraz malowanie postaci Muminków w ramach zajęć plastycznych. Drugiego dnia sierpnia na najmłodszych czekają,,wakacyjne przygody na wsi. Będzie to wycieczka połączona z rozpoznawaniem charakterystycznych cech krajobrazu wiejskiego oraz z odgadywaniem nazw zwierząt mieszkających na wsi. Kolejne zajęcia potrwają do 12 sierpnia, po czym nastąpi druga przerwa urlopowa do 25 sierpnia i kilka dni pożegnania wakacji. Równie interesująco zapowiadają się letnie zajęcia w bibliotecznych filiach w Dołujach, Wołczkowie i w Mierzynie. Filia w Mierzynie czynna będzie w dniach od 25 lipca do końca wakacji (od poniedziałku - do czwartku w godz , w piątki w godz ). Filia w Dołujach - od 1 lipca do 8 sierpnia 2011 r. codziennie w godzinach od do Natomiast biblioteka w Wołczkowie zaprasza od 27 czerwca do 25 lipca oraz od 25 sierpnia do końca wakacji (od poniedziałku do piątku od do ). Szczegółowy i aktualny program zajęć w poszczególnych filiach dostępny jest na stronie www. gok.dobraszczecinska.pl. (wit) Luki Chwieduk, którego wspomagał czwarty w Europie Filip Tyka Tyczkowski. Obaj panowie zaprezentowali swoje umiejętności w specjalnych pokazach dla publiczności. W turnieju pierwsze miejsce zajęła drużyna Lechii Gdańsk, a piłkarz tego klubu Dominik Lisowski otrzymał nagrodę dla najlepszego zawodnika. Drugie miejsce przypadło niemieckiej drużynie Graif S.V. z Torgelow. Trzecie miejsce zajęła Unia Swarzędz. Nagrodę Fair Play otrzymała drużyna Arkonii Szczecin. - Staraliśmy się pokazać piłkę nożną w wielu wymiarach i myślimy, że to się udało. Zmaganiom najmłodszych piłkarzy towarzyszył mecz osób niepełnosprawnych i warsztaty freestylu prowadzone przez Mistrza Europy. Od dziś zaczynamy przygotowania do przyszłorocznego turnieju mówi prezes Gminnego Stowarzyszenia Promocji Sportu Fenix Tomasz Żurawik. Obok radości ze strzelonego gola czy okiwania Łukasza Chwieduka były też łzy porażki, które mam nadzieję, osłodziły nagrody dla wszystkich uczestników turnieju. Specjalne podziękowania dla starosty polickiego, który był patronem honorowym turnieju i dla wszystkich naszych partnerów biznesowych, którzy wsparli finansowo organizację turnieju. (w) Inicjatywa adresowana była do dzieci ze szkół podstawowych i gimnazjalnych oraz placówek opiekuńczowychowawczych z terenów Powiatu Polickiego. Ponad sto zgłoszonych do konkursu prac rozpatrywano w trzech kategoriach: klasy 1-3, klasy 4-6 oraz klasy gimnazjalne. Uroczystej prezentacji prac połączonej z wręczeniem nagród dokonano w polickim Miejskim Ośrodku Kultury. Wśród najmłodszych uczestników przyznano osiem nagród. Dwa pierwsze miejsca przypadły uczniom Zespołu Placówek Oświatowych w Kołbaskowie Michałowi Niedźwieckiemu oraz Alicji Grześków. Miejsce drugie zajęli reprezentujące policką Szkołę Podstawową nr 3 Martyna Kułaczkowska i Oliwia Bąk oraz uczący się w Szkole Podstawowej w Trzebieży Adam Żelazkowski. Na najniższym stopniu podium uplasowali się Joanna Pastusiak z Zespołu Placówek Oświatowych w Nowym Warpnie, Kamila Boska ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Policach oraz Julia Rykaczewska z Zespołu Placówek Oświatowych w Kołbaskowie. Ponadto organizatorzy postanowili przyznać sześć wyróżnienie, które zdobyły reprezentujące Zespół Placówek Oświatowych w Kołbaskowie Zuzanna Wiesner, Oliwia Adamska oraz Maja Niedźwiecka, a także uczniowie Szkoły Podstawowej nr 3 Nikolas Modrzejewski, Agata Brzynecka oraz Andżelika Wierzbicka. W trakcie wydarzenia zgromadzeni na widowni słuchacze wraz z gośćmi m. in. obejrzeli multimedialną prezentację podsumowującą działalność stowarzyszenia, uczestniczyli w pokazie jogi, podziwiali występ zespołu tanecznego, a także wysłuchali wystę- właścicieli Ośrodka Wypoczynkowego Delfinek w Trzebieży. Jak co roku, w tym wyjątkowym dniu, dzieciom towarzyszyli taksówkarze ze Szczecińskiego Zrzeszenia Transportu Prywatnego, którzy zawieźli wszystkich na tę imprezę. Nie trzeba chyba podkreślać, jak wielką radość dała wychowankom taka samochodowa przejażdżka! Uroczyste obchody rozpoczęły się przedstawieniem o bajkowym Kopciuszku, który doskonale radzi sobie we współczesnym świecie i znakomicie wpisuje się w model zdrowego trybu życia. Ten artystyczny występ Zakończenie roku akademickiego PUTW wzbudził wśród widzów wiele radości i niewątpliwie wprowadził wszystkich w atmosferę tego wyjątkowego dnia. Należy podkreślić, że pomysł na przedstawienie pochodził od Rady Rodziców i to właśnie rodzice, jako aktorzy, zaprezentowali uczestnikom zabawy tę uroczą historię. Imprezę uświetnił także pokaz taneczny w wykonaniu zespołu Funky Masons. Pośród wielu atrakcji (kiełbasa z grilla, gotowana kukurydza, słodycze, napoje i lody), przy wtórze muzyki, str. 15 Konkurs plastyczny Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej Parafialny Oddział Akcji Katolickiej przy Parafii pw. św. Kazimierza Królewicza w Policach przy współudziale Starostwa Powiatowego zorganizował konkurs plastyczny pod hasłem Święty Jakub uprzywilejowany uczeń Jezusa Chrystusa, naoczny świadek jego cudów. W kategorii klas 4-6 przyznano trzy pierwsze miejsca, które zdobyli Jakub Landowski (Szkoła Podstawowa nr 3 w Policach), Ewa Twardowska (Zespół Placówek Oświatowych w Kołbaskowie) oraz Patrycja Krajewska (Szkoła Podstawowa w Nowym Warpnie). Pokonali oni laureatów drugiej nagrody Natalię Woźniak (Zespół Placówek Oświatowych w Kołbaskowie)i Patryka Szymańskiego (Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 w Policach). Miejsca trzecie przyznano Pawłowi Ostrowskiemu (Zespół Szkół nr 2 w Policach), Pawłowi Pena- Bastidas (Szkoła Podstawowa nr 3 w Policach) oraz Filipowi Wojtal (Szkoła Podstawowa nr 2 w Policach. Wyróżnieniami uhonorowano Jacka Pultyn (SOSW w Tanowie),Emila Lewandowskiego (Zespół Placówek Oświatowych w Kołbaskowie), Paulinę Witek, Martę Molenda (obie Zespół Szkół nr 2 w Policach), Karolinę Kisła (Szkoła Podstawowa w Niekłończycy), Natalię Kochanowską (Szkoła Podstawowa Trzebież), Michalinę Kijaczko (Szkoła Podstawowa nr 3 w Policach) oraz Sławomir Gaweł (SOSW w Tanowie). Zdaniem komisji konkursowej, najlepszą pracę wśród gimnazjalistów przygotowała Angelika Marzuchowskaz SOSW nr 2 w Policach. Podium uzupełnili uczniowie Zespołu Szkół nr 2 w Policach Dominik Puls oraz Adriana Sowała. Tekst: Adrian Wolanin Trzeci rok akademicki w Polickim Uniwersytecie Trzeciego Wieku oficjalnie został zakończony. Podsumowania działalności połączonego z prezentacją osiągnięć poszczególnych sekcji uroczyście dokonano w Miejskim Ośrodku Kultury w Policach. pu Chóru Kameralnego dowodzonego przez Martę Pietrzak. Uroczystość uświetniła wystawa prac sekcji plastycznej oraz rękodzieła, a także uczestników Warsztatów malarsko-graficznych w Brzózkach. Tekst: Adrian Wolanin Dzień Dziecka w SOSW nr 1 1 czerwca 2011 roku, czyli w Międzynarodowym Dniu Dziecka, wszyscy uczniowie Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego nr 1 dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo w Policach zostali zaproszeni przez wychowankowie SOSW nr 1 dla DNR w Policach mieli możliwość przeżywania tego dnia w atmosferze wspólnej, radosnej zabawy. Warto zaznaczyć, że kolejną atrakcją był pokaz sprzętu strażackiego, a także prezentacja codziennej pracy grupy ochroniarskiej. To był naprawdę wspaniały dzień. Wzbudził u dzieci i młodzieży wiele pozytywnych emocji, wywołał uśmiech na ich twarzach i z pewnością pozostawił po sobie ogrom cudownych wspomnień! Pogoda w tym dniu także wszystkim dopisała i dlatego też tak trudno było wracać. (w)

16 str. 16 SPOTKANIA POD PLATANAMI Wielki piknik pasji Wzorem lat ubiegłych Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Gospodarczego Powiatu Polickiego zaprezentowało się podczas tegorocznego, X Szczecińskiego Spotkania Organizacji Pozarządowych POD PLATANAMI - WIELKI PIKNIK PASJI! Piknik odbył się w dniu 29 maja 2011 roku w najpiękniejszym reprezentacyjnym miejscu na Jasnych Błoniach im. Papieża Jana Pawła II. Na wspólnym stoisku ze Stowarzyszeniem zaprezentował się Regionalny Inkubator Ekonomii Społecznej w Policach, a tuż obok podmioty, które powstały w ramach Inkubatora m. in. Stowarzyszenie Koński Gaj Tanowo, Studio Doozo Pierwsza Spółdzielnia Socjalna w Szczecinie oraz Stowarzyszenie Amigoworld. Organizatorem przedsięwzięcia było Biuro Organizacji Pozarządowych Urzędu Miasta Szczecin, które zgromadziło blisko 140 stowarzyszeń i fundacji działających nie tylko w Szczecinie, ale i w różnych miejscowościach województwa. Z terenu Polic oprócz SWRGPP w pikniku uczestniczyły m.in. Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Z Upośledzeniem Umysłowym Koło Samorządowcy z Powiatu Polickiego uczestniczyli w prestiżowym już i międzynarodowym VII Forum Samorządowym, zorganizowanym w Szczecinie pod honorowym patronatem prof. Jerzego Buzka, przewodniczącego Europarlamentu. Forum było dobrą okazją do refleksji nad przyszłością finansowania samorządowych projektów nie tylko z kurczących się źródeł unijnych. Program tegorocznego VII Forum daleko wybiegał poza lokalną tematykę samorządową, z typowymi dla gminnych i powiatowych realiów, przyziemnymi problemami. Patronat Europarlamentu, obecność unijnego komisarza ds. budżetu, dr Janusza Lewandowskiego i udział ekspertów wielu państw europejskich ustawił dyskusję na wysokim, ponadregionalnym poziomie, dość odległym od kwestii dziurawych dróg powiatowych, naszych codziennych kłopotów ze służbą zdrowia, rosnących potrzeb w dziedzinie inwestycji komunalnych. Debata na szczecińskim forum toczyła się wokół per- Terenowe Police, Stowarzyszenie Na Rzecz Zespołu Szkół im. I. Łukasiewicza w Policach. Pogoda dopisała, wszystkie stoiska wzbudzały ogromne zainteresowanie zwiedzających. W czasie gdy dorośli zwiedzali stoiska, najmłodsi mogli skorzystać z dodatkowych atrakcji, m.in. darmowego miasteczka zabaw z dmuchanymi zamkami. Stowarzyszenie Koński Gaj z Tanowa oferowało rodzinne przejażdżki bryczką, a Amigoworld ekscytującą jazdę wyścigówkami Buggie. Stoisko Regionalnego Inkubatora Ekonomii Społecznej zachęcało do zapoznania się z Na zdjęciu od lewej Małgorzata Marek-Ułasiewicz- dyrektor SWRGPP, poseł Bartosz Arłukowicz- pełnomocnik premiera ds. koordynacji współpracy organizacji pozarządowych i administracji w przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu oraz Antoni Sobolewskiwiceprezes Stowarzyszenia Czas Przestrzeń Tożsamość. spektyw finansowania całej eurozony w nadchodzącej siedmiolatce I chociaż komisarz Janusz Lewandowski w dyplomatyczny sposób unikał wypowiedzenia fatalnego słowa kryzys, dla wszystkich uczestników panelu było jasne, że układanie kolejnego unijnego budżetu nie obędzie się bez wstrząsów, emocji i prawdopodobnie także cięć. A cięcia w budżecie unijnym, spowodowane rozlicznymi euro-turbulencjami (nie tylko bankructwem Grecji) oznaczają uszczuplenie nakładów na Europejski Program Spójności i w konsekwencji mniejsze wsparcie dla polskich województw, powiatów i gmin. Ten temat był zdecydowanie bardziej interesujący dla polskich samorządowców, niż np. długie i dość abstrakcyjne wywody węgierskiej minister ds. samorządu. Sygnał, wysłany przez eurokratów do dotychczasowych beneficjentów dotacji UE czyli w przeważającej mierze do lokalnych samorządów był dość czytelny: deszcz unijnych pieniędzy się kończy, wkrótce czeka nas co najwyżej ideą ekonomii społecznej poprzez m.in. informacje na temat pomocy początkującym przedsiębiorcom społecznym, wybrać odpowiednią Jaka perspektywa dla samorządów? lekka mżawka. Wobec takiej prognozy warto rozejrzeć się już teraz za alternatywnymi źródłami finansowania i zamiast tęsknie wypatrywać w kierunku Brukseli szukać sojuszników nieco bliżej. Na przykład u bezpośrednich sąsiadów. Ciekawa w tym kontekście wydaje się wypowiedź dr Albrechta Lemppa, dyrektora Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej. Przywołał on branżę, poznać tajniki prowadzenia podmiotów ekonomii społecznej (spółdzielni socjalnych, stowarzyszeń i fundacji prowadzących działalność gospodarczą lub odpłatną działalność pożytku publicznego), wsparcie doradztwem księgowym, marketingowym oraz prawnym. Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Gospodarczego Powiatu Polickiego informowało m. in. w jaki sposób można skorzystać z Regionalnego Funduszu Pożyczkowego Pomeranus oraz jak założyć i prowadzić działalność gospodarczą. Stowarzyszenie udzieliło informacji nt. zrealizowanego już projektu Krok do biznesu, a także idei pozyskiwania funduszy z Unii na realizację podobnego projektu. Na stoisku można było dowiedzieć się więcej o wydawanej przez nas gazecie: Informatorze Samorządowym Gmin Powiatu Polickiego. Zainteresowanie ofertą SWRGPP wśród zwiedzających było ogromne. Sporo osób zadeklarowało swój udział m. in. w szkoleniach. Z niecierpliwością czekamy na kolejne spotkanie w przyszłym roku. także na transgranicznym obszarze Pomorza Zachodniego, Brandenburgii i Meklemburgii Pomorza Przedniego. Podobne szanse daje też współdziałanie w ramach poszczególnych branż np. w branży chemicznej. Udanym przykładem ponadregionalnego branzowego lobby jest Europejska Sieć Regionów Chemicznych, stowarzyszająca ośrodki przemysłowe m.in. W VII Forum Samorządowym uczestniczyli także nasi samorządowcy. Od lewej Teresa Dera (wójt Dobrej), Aneta Soprych (UM Police) i burmistrz Polic Władysław Diakun przykład od lat funkcjonującego Regionu Górnego Renu, położonego między Karlsruhe a Bazyleą. Około osób w tym regionie codziennie wyjeżdża do pracy do krajów sąsiednich: RFN, Francji, Szwajcarii i Luksemburga. Partnerzy, współpracujący od 1997 roku mają za sobą udane projekty, tworząc m.in. jeden z największych klastrów biotechnologicznych na świecie (skoncentrowano tam 40% największych światowych firm farmaceutycznych). Efekt synergii osiągnięto nie dzięki dotacjom z zewnątrz, ale dzięki konsolidacji regionalnego biznesu. Dr Lempp przywołując ten przykład zasugerował, że podobny model współdziałania mógłby sprawdzić się Saksonii,Westfalii, Katalonii, zachodniej Anglii, Lombardii i... Mazowsza. Nie ma w tym klubie niestety Pomorza Zachodniego z największą spółką giełdową branży chemicznej z Polic. Dwa dni panelowych dyskusji VII Forum Samorządowego uzmysłowiły lokalnym (także polickim) samorządowcom jedno: oczekiwanie, że swoje problemy rozwiążemy za unijne pieniądze jest złudne, a jednym ze sposobów na uniknięcie rozczarowań w przyszłości jest dzisiejsza aktywność i dobre pomysły na wykorzystanie możliwości drzemiących w najbliższym, euroregionalnym otoczeniu. Witold Bachorz Bezpieczeństwo w czasie wakacji Rozpoczynają się wakacje. Dzieci, po dziesięciu miesiącach nauki, wyjeżdżają na kolonie i obozy, dorośli jadą na urlopy. Dużo czasu spędzimy podróżując, a część z nas wybierze aktywny wypoczynek nad wodą. Policka policja apeluje do wszystkich, aby w czasie odpoczynku nie zapominać o podstawowych zasadach bezpieczeństwa. BEZPIECZNA PODRÓŻ Zaplanuj trasę przejazdu. Czas wyjazdu i powrotu najlepiej dostosować tak, by uniknąć korków przy wyjeździe i powrocie do miasta. Sprawdź dokumenty. Przed wyjazdem dobrze jest sprawdzić dokumenty (prawo jazdy, dowód rejestracyjny, ubezpieczenie pojazdu) i upewnić się, czy ważna jest polisa ubezpieczeniowa, czy nie zbliża się termin badania technicznego pojazdu. Upewnij się, że auto jest sprawne technicznie. Przed wyjazdem należy sprawdzić aktualny stan techniczny i wyposażenie pojazdu, w tym sprawność i działanie hamulców, sprawność instalacji elektrycznej, zwłaszcza działanie wszystkich świateł. Powinniśmy być pewni, że w bagażniku znajduje się trójkąt ostrzegawczy, gaśnica, apteczka pierwszej pomocy i koło zapasowe. W podróż wyruszamy wypoczęci, trzeźwi i zrelaksowani. Przed samą jazdą należy pamiętać o zapięciu pasów bezpieczeństwa i zobowiązaniu do tego pozostałych podróżujących. Dzieci do lat 12, nieprzekraczające 150 cm wzrostu należy umieścić w foteliku ochronnym lub innym, służącym do tego celu urządzeniu. Nie spiesz się. Planuj przerwy w podróży. Kiedy już szczęśliwie dojedziemy, wybierzmy odpowiednie miejsce do parkowania. Pamiętajmy o dokładnym zamknięciu szyb, drzwi i bagażnika oraz o zabraniu z wnętrza pojazdu wartościowych przedmiotów. BEZPIECZNE DZIECKO NA WAKACJACH Wszyscy rodzice i opiekunowie powinni w szczególny sposób zadbać o to gdzie, w jaki sposób i w jakim towarzystwie wolny czas spędzą dzieci. Dzieciom należy przypominać, aby: - nie przyjmowały od nieznajomych poczęstunków, prezentów; - nie oddalały się z obcymi; - nie otwierały drzwi nieznanym osobom, gdy pozostają same w mieszkaniu. BEZPIECZNY WYPOCZYNEK Gdy wyjeżdżamy należy odpowiednio zabezpieczyć dom na czas nieobecności. Oprócz prawidłowego zamknięcia mieszkania dobrze jest o naszej nieobecności powiadomić zaufanych sąsiadów i najbliższą rodzinę. Poprośmy ich o opróżnianie na bieżąco skrzynki pocztowej i usuwanie roznoszonych reklam spod drzwi, tak aby nie informowały one o naszej nieobecności potencjalnego złodzieja. Zadbajmy o wyłączenie wszystkich urządzeń elektrycznych, czy gazowych co pozwoli z pewnością na uniknięcie powstania pożarów. Idąc na plażę zabierajmy ze sobą tylko potrzebne rzeczy. Nie bierzmy drogocennych przedmiotów, a przede wszystkim zbyt dużej gotówki. Podczas opalania lub kąpieli pamiętajmy, aby pozostawić cenne przedmioty w opiece najbliższych. Zwracajmy przez cały czas uwagę na nasze pociechy, które pozostawione bez opieki mogą się zgubić lub niespodziewanie wejść do wody. Korzystając z kąpieli pamiętajmy, że woda to żywioł, który pochłonął już w tym roku pierwsze ofiary. Nie łączmy picia alkoholu z wypoczynkiem nad wodą i kąpielami, bo zawsze przegramy. Podczas letniego wypoczynku nie zawierajmy żadnych przypadkowych znajomości. Nie pijmy oferowanych drinków jeśli nie mamy pewności co do ich zawartości. Nie pokazujmy publicznie, że mamy wartościowe przedmioty. Wieczorem unikajmy indywidualnych wycieczek w miejsca nieoświetlone i ustronne. Starajmy się chodzić w większej grupie, aby nie stać się ofiarą napadów rabunkowych. O wszystkich zagrożeniach zawsze należy powiadomić policję, aby nie doszło do nieszczęścia. Policja wiedząc o zagrożeniach, będzie mogła właściwie zareagować. mł. asp. Jolanta Szalińska oficer prasowy KPP Police

Zakończenie roku szkolnego

Zakończenie roku szkolnego Miasto i Gmina Siewierz - http://www.siewierz.pl/ Data umieszczenia informacji: 2009-06-23 10:05:45 Zakończenie roku szkolnego Dobiegł końca kolejny rok szkolny. Niedługo tylko wspomnieniem pozostaną sprawdziany,

Bardziej szczegółowo

Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Tanowie. Leśne Podchody Pełne Przygody

Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Tanowie. Leśne Podchody Pełne Przygody Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Tanowie Leśne Podchody Pełne Przygody www.soswtanowo.pl e-mail: soswtan@wp.pl Nasz Ośrodek Nasz Ośrodek jest położony na skraju Puszczy

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE z pracy Zarządu Powiatu w Policach za okres od 28 października 2011 r. do 25 listopada 2011 r.

SPRAWOZDANIE z pracy Zarządu Powiatu w Policach za okres od 28 października 2011 r. do 25 listopada 2011 r. Police, 25 listopada 2011 r. SPRAWOZDANIE z pracy Zarządu Powiatu w Policach za okres od 28 października 2011 r. do 25 listopada 2011 r. W okresie sprawozdawczym Zarząd Powiatu w Policach obradował na

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE z pracy Zarządu Powiatu w Policach za okres od 22 stycznia 2016 r. do 17 lutego 2016 r.

SPRAWOZDANIE z pracy Zarządu Powiatu w Policach za okres od 22 stycznia 2016 r. do 17 lutego 2016 r. Police, 17 lutego 2016 r. SPRAWOZDANIE z pracy Zarządu Powiatu w Policach za okres od 22 stycznia 2016 r. do 17 lutego 2016 r. W okresie sprawozdawczym Zarząd Powiatu w Policach obradował na 3 posiedzeniach,

Bardziej szczegółowo

Witamy. w Gimnazjum nr 119 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie

Witamy. w Gimnazjum nr 119 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie Witamy w Gimnazjum nr 119 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie Dlaczego do G 119? Atuty szkoły Dobra baza lokalowa Sprawdzone rozwiązania organizacyjne, dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze Ciekawa

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIX/360/2014 RADY GMINY NIEMCE. z dnia 14 marca 2014 r.

UCHWAŁA NR XXXIX/360/2014 RADY GMINY NIEMCE. z dnia 14 marca 2014 r. UCHWAŁA NR XXXIX/360/2014 RADY GMINY NIEMCE z dnia 14 marca 2014 r. w sprawie ustalenia zasad przyznawania stypendiów Wójta Gminy Niemce w ramach Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr XXV/31/2013 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 30 września 2013 roku

Uchwała nr XXV/31/2013 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 30 września 2013 roku Uchwała nr XXV/31/2013 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 30 września 2013 roku w sprawie: regulaminu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży z placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Jedlińsk..

Bardziej szczegółowo

GMINA POLICE str. 9 "NAJ...KI W POLICACH" - PODSUMOWANIE PROJEKTU III Konferencja Nauczycieli Regionalistów III Konferencja Nauczycieli Regionalistów zwieńczyła pracę nad projektem "Naj...ki w Policach".

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XVIII/212/05 RADY GMINY BOCHNIA z dnia 13 kwietnia 2005 r.

UCHWAŁA Nr XVIII/212/05 RADY GMINY BOCHNIA z dnia 13 kwietnia 2005 r. UCHWAŁA Nr XVIII/212/05 RADY GMINY BOCHNIA z dnia 13 kwietnia 2005 r. w sprawie: ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr /2015 Rady Gminy U r z ę d ó w z dnia 2015 r.

Uchwała Nr /2015 Rady Gminy U r z ę d ó w z dnia 2015 r. Projekt Uchwała Nr /2015 Rady Gminy U r z ę d ó w z dnia 2015 r. w sprawie regulaminu przyznawania i wypłacania uczniom szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych stypendium Wójta Gminy Urzędów

Bardziej szczegółowo

We wtorek 13 października odbył się V Powiatowy Dzień Edukacji Narodowej zorganizowany przez Ognisko Pracy Pozaszkolnej,

We wtorek 13 października odbył się V Powiatowy Dzień Edukacji Narodowej zorganizowany przez Ognisko Pracy Pozaszkolnej, Powiatowy Narodowej Dzień Edukacji We wtorek 13 października odbył się V Powiatowy Dzień Edukacji Narodowej zorganizowany przez Ognisko Pracy Pozaszkolnej, Poradnię Psychologiczno Kształcenia Praktycznego.

Bardziej szczegółowo

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2015 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo.

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2015 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo. Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2015 z udziałem instytucji kultury w Gminie. Lp. Nazwa imprezy Termin Miejsce imprezy Organizator/współorganiza tor Opis imprezy Uwagi 1. XXIII

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr / /2015 Rady Gminy Jaworze z dnia 2015 r.

UCHWAŁA Nr / /2015 Rady Gminy Jaworze z dnia 2015 r. UCHWAŁA Nr / /2015 Rady Gminy Jaworze z dnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży w Gminie Jaworze Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 14a ustawy

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ W MARZENINIE

ZESPÓŁ SZKÓŁ W MARZENINIE ZESPÓŁ SZKÓŁ W MARZENINIE SPACER PO SZKOLE KĄCIK PATRONA SZKOŁY SALE ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO SALE EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ KLASOPRACOWNIA JĘZYKA POLSKIEGO I MATEMATYKI SZKOLNE PRACOWNIE KOMPUTEROWE ŚWIETLICA

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVI/217/2017 RADY POWIATU W POLICACH. z dnia 27 stycznia 2017 r.

UCHWAŁA NR XXVI/217/2017 RADY POWIATU W POLICACH. z dnia 27 stycznia 2017 r. UCHWAŁA NR XXVI/217/2017 RADY POWIATU W POLICACH z dnia 27 stycznia 2017 r. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego oraz ustalenia sieci

Bardziej szczegółowo

WIZYTA W NIEMCZECH 4 maja 2013r 5 maja 2013r. 6 maja 2013r.

WIZYTA W NIEMCZECH 4 maja 2013r 5 maja 2013r. 6 maja 2013r. WIZYTA W NIEMCZECH W dniach 4-8 maja 2013 r. odbyła się kolejna wizyta w ramach realizacji projektu Comenius Partnerska Współpraca Szkół, tym razem była to miejscowość Bittenfeld w Niemczech. W wizycie

Bardziej szczegółowo

Dzień Otwarty w Gimnazjum nr 1

Dzień Otwarty w Gimnazjum nr 1 Dzień Otwarty w Gimnazjum nr 1 Strona 1/6 Tradycją Gimnazjum nr 1 jest organizowanie w kwietniu Dnia Otwartego dla uczniów klas szóstych mławskich szkół podstawowych. W tym roku w progach naszej szkoły

Bardziej szczegółowo

PROGRAM DNIA OTWARTEGO DLA KANDYDATEK I KANDYDATÓW DO KLASY I GIMNAZJUM NR 2 W WOŁOMINIE GODZ.17.30

PROGRAM DNIA OTWARTEGO DLA KANDYDATEK I KANDYDATÓW DO KLASY I GIMNAZJUM NR 2 W WOŁOMINIE GODZ.17.30 PROGRAM DNIA OTWARTEGO DLA KANDYDATEK I KANDYDATÓW DO KLASY I GIMNAZJUM NR 2 W WOŁOMINIE - 27.04.2015 GODZ.17.30 - SALA GIMNASTYCZNA POWITANIE UCZNIÓW I RODZICÓW W SALI GIMNASTYCZNEJ PRZEZ PANIĄ DYREKTOR

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE z pracy Zarządu Powiatu w Policach za okres od 27 marca 2009 r. 24 kwietnia 2009 r.

SPRAWOZDANIE z pracy Zarządu Powiatu w Policach za okres od 27 marca 2009 r. 24 kwietnia 2009 r. Police, dnia 24 kwietnia 2009 r. SPRAWOZDANIE z pracy Zarządu Powiatu w Policach za okres od 27 marca 2009 r. 24 kwietnia 2009 r. W okresie sprawozdawczym Zarząd Powiatu w Policach obradował na 4 posiedzeniach,

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE NR V/41/2015 RADY GMINY NOWY TARG. z dnia 24 marca 2015 r.

OBWIESZCZENIE NR V/41/2015 RADY GMINY NOWY TARG. z dnia 24 marca 2015 r. OBWIESZCZENIE NR V/41/2015 RADY GMINY NOWY TARG z dnia 24 marca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie regulaminu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży ze szkół

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 6 października 2014 r. Poz. 5001 UCHWAŁA NR 309/XL/2014 RADY GMINY KROCZYCE z dnia 29 września 2014 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ZREALIZOWANYCH ZADANIACH PUBLICZNYCH W 2014 ROKU. I. Zadanie z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji.

INFORMACJA O ZREALIZOWANYCH ZADANIACH PUBLICZNYCH W 2014 ROKU. I. Zadanie z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji. INFORMACJA O ZREALIZOWANYCH ZADANIACH PUBLICZNYCH W 2014 ROKU I. Zadanie z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji. Nazwa zadania: Prowadzenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Wolica

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 29 lipca 2014 r. Poz. 2613 UCHWAŁA NR XXXVIII/411/2014 RADY GMINY SŁUPSK. z dnia 27 czerwca 2014 r.

Gdańsk, dnia 29 lipca 2014 r. Poz. 2613 UCHWAŁA NR XXXVIII/411/2014 RADY GMINY SŁUPSK. z dnia 27 czerwca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 29 lipca 2014 r. Poz. 2613 UCHWAŁA NR XXXVIII/411/2014 RADY GMINY SŁUPSK z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie przyjęcia Lokalnego programu wspierania

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Rady Powiatu w Policach w 2015 roku

Sprawozdanie z działalności Rady Powiatu w Policach w 2015 roku Police, 7 stycznia 2016 r. Sprawozdanie z działalności Rady Powiatu w Policach w 2015 roku Na podstawie 9 ust. 1 Statutu Powiatu Polickiego Rada działa zgodnie z uchwalonym rocznym ramowym planem pracy.

Bardziej szczegółowo

GMINA POLICE str. 7 POLSKO- NIEMIECKIE DNI ZALEWU SZCZECIŃSKIEGO Trzebieskie Neptunalia 2010 Tegoroczne Trzebieskie Neptunalia upłynęły w atmosferze międzynarodowych szant i zainicjowanej w ubiegłym roku

Bardziej szczegółowo

Szkolny Festiwal Sportowy z okazji Dnia Dziecka 30 maja 2014 r.

Szkolny Festiwal Sportowy z okazji Dnia Dziecka 30 maja 2014 r. Szkolny Festiwal Sportowy z okazji Dnia Dziecka 30 maja 2014 r. 30 maja był w naszej szkole prawdziwym świętem dzieci. Tego dnia nie było lekcji, była za to wspaniała zabawa dla dużych i małych. I chociaż

Bardziej szczegółowo

Regulamin naboru do gimnazjum oraz szkół ponadgimnazjalnych i policealnych w Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach

Regulamin naboru do gimnazjum oraz szkół ponadgimnazjalnych i policealnych w Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach Regulamin naboru do gimnazjum oraz szkół ponadgimnazjalnych i policealnych w Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach 1. W celu przeprowadzenia rekrutacji do klas pierwszych Zespołu Szkół w Policach

Bardziej szczegółowo

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2016 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2016 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2016 z udziałem instytucji kultury w Gminie Lp. Nazwa imprezy Termin 1. 2. 3. 4. XXIV FINAŁ WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY 10 styczeń 2016

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/23/11 RADY GMINY STARY LUBOTYŃ. z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie przyjęcia programu stypendialnego w Gminie Stary Lubotyń.

UCHWAŁA NR V/23/11 RADY GMINY STARY LUBOTYŃ. z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie przyjęcia programu stypendialnego w Gminie Stary Lubotyń. UCHWAŁA NR V/23/11 RADY GMINY STARY LUBOTYŃ z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie przyjęcia programu stypendialnego w Gminie Stary Lubotyń. Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 14a ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA SZCZECIN z dnia... 2015 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA SZCZECIN z dnia... 2015 r. Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIASTA SZCZECIN z dnia... 2015 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów edukacyjnych uzdolnionym uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Miasto Szczecin i uczęszczającym do szkół

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 10 października 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XIII/297/16 RADY MIEJSKIEJ GMINY POBIEDZISKA. z dnia 29 września 2016 r.

Poznań, dnia 10 października 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XIII/297/16 RADY MIEJSKIEJ GMINY POBIEDZISKA. z dnia 29 września 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 10 października 2016 r. Poz. 6006 UCHWAŁA NR XIII/297/16 RADY MIEJSKIEJ GMINY POBIEDZISKA z dnia 29 września 2016 r. w sprawie przyznawania nagród

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe zasady i kryteria przyjmowania uczniów do klas pierwszych. I Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Chrobrego w Grudziądzu

Szczegółowe zasady i kryteria przyjmowania uczniów do klas pierwszych. I Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Chrobrego w Grudziądzu Regulamin umieszczono na stronie internetowej szkoły 28 lutego 2015 oraz na tablicy ogłoszeń na terenie szkoły w dniu 27 lutego 2015r. Szczegółowe zasady i kryteria przyjmowania uczniów do klas pierwszych

Bardziej szczegółowo

11 LAT OLIMPIADY ZDROWY STYL ŻYCIA 2003-2014

11 LAT OLIMPIADY ZDROWY STYL ŻYCIA 2003-2014 11 LAT OLIMPIADY ZDROWY STYL ŻYCIA 2003-2014 Regulamin Olimpiady Zdrowy Styl Życia został opracowany w 2003 roku i pozytywnie oceniony przez Warmińsko Mazurskiego Kuratora Oświaty. O ZDROWIE SPOŁECZNOŚCI

Bardziej szczegółowo

UDZIAŁ W KONKURSACH I ZAWODACH SPORTOWYCH UCZNIÓW ZESPOŁU SZKÓŁ W MARZĘCICACH

UDZIAŁ W KONKURSACH I ZAWODACH SPORTOWYCH UCZNIÓW ZESPOŁU SZKÓŁ W MARZĘCICACH UDZIAŁ W KONKURSACH I ZAWODACH SPORTOWYCH UCZNIÓW ZESPOŁU SZKÓŁ W MARZĘCICACH KONKURSY PRZEDMIOTOWE Uczniowie ze szkoły podstawowej w listopadzie i grudniu przystąpili do 4 konkursów przedmiotowych organizowanych

Bardziej szczegółowo

Szczecin, dnia 24 kwietnia 2015 r. Poz. 1536 UCHWAŁA NR VI/90/15 RADY MIASTA SZCZECIN. z dnia 24 marca 2015 r.

Szczecin, dnia 24 kwietnia 2015 r. Poz. 1536 UCHWAŁA NR VI/90/15 RADY MIASTA SZCZECIN. z dnia 24 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO Szczecin, dnia 24 kwietnia 2015 r. Poz. 1536 UCHWAŁA NR VI/90/15 RADY MIASTA SZCZECIN z dnia 24 marca 2015 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów edukacyjnych

Bardziej szczegółowo

Potrzeby młodzieży w moim powiecie

Potrzeby młodzieży w moim powiecie Potrzeby młodzieży w moim powiecie Raport z dyskusji o r g a n i z a t o r : p a r t n e r : P a t r o n a t y h o n o r o w e : Projekt finansowany ze środków Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Społecznych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/11/14 RADY GMINY LIPNO. z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie zasad udzielania stypendium dla uczniów

UCHWAŁA NR III/11/14 RADY GMINY LIPNO. z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie zasad udzielania stypendium dla uczniów UCHWAŁA NR III/11/14 RADY GMINY LIPNO z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie zasad udzielania stypendium dla uczniów Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie merytoryczne z realizacji zadania pn.: Bliżej natury w Powiecie Ryckim dofinansowanego przez WFOŚiGW

Sprawozdanie merytoryczne z realizacji zadania pn.: Bliżej natury w Powiecie Ryckim dofinansowanego przez WFOŚiGW Ryki dnia 30.06.2014 r. Sprawozdanie merytoryczne z realizacji zadania pn.: Bliżej natury w Powiecie Ryckim dofinansowanego przez WFOŚiGW Zadanie zostało zrealizowane w okresie od 1 stycznia 2014 r. do

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIII/297/16 RADY MIEJSKIEJ GMINY POBIEDZISKA. z dnia 29 września 2016 r.

UCHWAŁA NR XIII/297/16 RADY MIEJSKIEJ GMINY POBIEDZISKA. z dnia 29 września 2016 r. UCHWAŁA NR XIII/297/16 RADY MIEJSKIEJ GMINY POBIEDZISKA z dnia 29 września 2016 r. w sprawie przyznawania nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe oraz wprowadzenie systemu punktacji i nagradzania

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY KALENDZARZ IMPREZ NA 2012 ROK. Lp. Nazwa imprezy Organizator/Uczestnik STYCZEŃ LUTY MARZEC KWIECIEŃ

POWIATOWY KALENDZARZ IMPREZ NA 2012 ROK. Lp. Nazwa imprezy Organizator/Uczestnik STYCZEŃ LUTY MARZEC KWIECIEŃ POWIATOWY KALENDZARZ IMPREZ NA 2012 ROK Lp. Nazwa imprezy Organizator/Uczestnik STYCZEŃ 1. Kuźnia artystyczna integracyjne warsztaty integracyjne edycja zimowa 2. Walentynkowy Bal Karnawałowy 3. Konkurs

Bardziej szczegółowo

Regulamin Kapituły Odznaki Kopernikowskiej Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. M. Kopernika w Katowicach

Regulamin Kapituły Odznaki Kopernikowskiej Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. M. Kopernika w Katowicach Regulamin Kapituły Odznaki Kopernikowskiej Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. M. Kopernika w Katowicach 1. Obchodzony w roku szkolnym 2001/2002 jubileusz 80-lecia istnienia I Liceum Ogólnokształcącego

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji wewnętrznej 2010/2011 Gimnazjum nr 2 im. Jana III Sobieskiego w Szczecinku

Raport z ewaluacji wewnętrznej 2010/2011 Gimnazjum nr 2 im. Jana III Sobieskiego w Szczecinku Raport z ewaluacji wewnętrznej 2010/2011 Gimnazjum nr 2 im. Jana III Sobieskiego w Szczecinku Raport z ewaluacji wewnętrznej w Gimnazjum nr 2 im. Jana III Sobieskiego w Szczecinku Struktura raportu: 1.

Bardziej szczegółowo

Dni Bezpieczeństwa. Program "Dni Bezpieczeństwa"

Dni Bezpieczeństwa. Program Dni Bezpieczeństwa Dni Bezpieczeństwa Fundacja na Rzecz Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Bielsku-Białej wspólnie z Komendą Miejską Policji w Bielsku-Białej organizuje w dniach 30 31 maja "XVI Ogólnopolskie Dni Bezpieczeństwa,

Bardziej szczegółowo

Śmieci mniej, Ziemi lżej. Konkurs ekologiczny organizowany w Szkole Podstawowej im. Wacława Popiela w Mościskach

Śmieci mniej, Ziemi lżej. Konkurs ekologiczny organizowany w Szkole Podstawowej im. Wacława Popiela w Mościskach Śmieci mniej, Ziemi lżej Konkurs ekologiczny organizowany w Szkole Podstawowej im. Wacława Popiela w Mościskach Rok 2004 - czerwiec Dwie nauczycielki, p. Grażyna Wrzaszczak i p. Grażyna Ignasiak uczestniczą

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXIII/177/09

Uchwała Nr XXXIII/177/09 Uchwała Nr XXXIII/177/09 Rady Gminy Spytkowice z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie: kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolu prowadzonych przez Gminę

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/38/2015 RADY GMINY WICKO. z dnia 19 maja 2015 r.

UCHWAŁA NR V/38/2015 RADY GMINY WICKO. z dnia 19 maja 2015 r. UCHWAŁA NR V/38/2015 RADY GMINY WICKO z dnia 19 maja 2015 r. w sprawie przyjęcia Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży z terenu Gminy Wicko. Na podstawie art. 18 ust.2

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN NAGRADZANIA UCZNIÓW GIMNAZJUM NR 1 IM. OJCA ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II W RABIE WYŻNEJ

REGULAMIN NAGRADZANIA UCZNIÓW GIMNAZJUM NR 1 IM. OJCA ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II W RABIE WYŻNEJ REGULAMIN NAGRADZANIA UCZNIÓW GIMNAZJUM NR 1 IM. OJCA ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II W RABIE WYŻNEJ opracowany na podstawie 65 ust. 7 Statutu Gimnazjum nr 1 w Rabie Wyżnej wprowadzony Zarządzeniem nr 8/2013/14

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania nagród uczniom Szkoły Podstawowej nr 2 im. Armii Krajowej w Sierpcu

Regulamin przyznawania nagród uczniom Szkoły Podstawowej nr 2 im. Armii Krajowej w Sierpcu Regulamin przyznawania nagród uczniom Szkoły Podstawowej nr 2 im. Armii Krajowej w Sierpcu Sierpc 2017 Podstawa prawna: Uchwała nr 120/xv/2008 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 6 lutego 2008 w sprawie przyznawania

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 3 kwietnia 2015 r. Poz. 1556 UCHWAŁA NR VI/51/15 RADY MIEJSKIEJ LEGNICY. z dnia 30 marca 2015 r.

Wrocław, dnia 3 kwietnia 2015 r. Poz. 1556 UCHWAŁA NR VI/51/15 RADY MIEJSKIEJ LEGNICY. z dnia 30 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 3 kwietnia 2015 r. Poz. 1556 UCHWAŁA NR VI/51/15 RADY MIEJSKIEJ LEGNICY z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie Regulaminu przyznawania stypendiów w

Bardziej szczegółowo

Stypendia Gminy Pawłowice

Stypendia Gminy Pawłowice Stypendia Gminy Pawłowice Program pomocy stypendialnej dla uczniów Motywacja 1. Stypendystą może zostać: a) ( ) uczeń /absolwent szkoły ponadgimnazjalnej kończącej się maturą, który kontynuuje naukę b)

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 92/XIX/2015 RADY MIEJSKIEJ W GOSTYNINIE. z dnia 29 września 2015 roku

UCHWAŁA NR 92/XIX/2015 RADY MIEJSKIEJ W GOSTYNINIE. z dnia 29 września 2015 roku UCHWAŁA NR 92/XIX/2015 RADY MIEJSKIEJ W GOSTYNINIE z dnia 29 września 2015 roku w sprawie przyjęcia "Regulaminu Stypendium Miasta Gostynina dla najzdolniejszych uczniów". Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania nagród dla uczniów Zespołu Szkół Publicznych nr 2 - Narciarskiej Szkoły Sportowej w Ustrzykach Dolnych

Regulamin przyznawania nagród dla uczniów Zespołu Szkół Publicznych nr 2 - Narciarskiej Szkoły Sportowej w Ustrzykach Dolnych Załącznik nr 10 do Statutu Zespołu Regulamin przyznawania nagród dla uczniów Zespołu Szkół Publicznych nr 2 - Narciarskiej Szkoły Sportowej w Ustrzykach Dolnych Na podstawie art. 90g pkt od 1 do 11 ustawy

Bardziej szczegółowo

Nowe zasady i kryteria rekrutacji do krośnieńskich gimnazjów zapisy w kwietniu

Nowe zasady i kryteria rekrutacji do krośnieńskich gimnazjów zapisy w kwietniu Nowe zasady i kryteria rekrutacji do krośnieńskich gimnazjów zapisy w kwietniu W tym roku na absolwentów szkół podstawowych czekać będzie ponad 500 miejsc w gimnazjach prowadzonych przez krośnieński samorząd.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN NAGRADZANIA UCZNIÓW I RODZICÓW

REGULAMIN NAGRADZANIA UCZNIÓW I RODZICÓW Wewnątrzszkolny system załącznik Nr 6 REGULAMIN NAGRADZANIA UCZNIÓW I RODZICÓW Podstawa prawna: - ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UCHWAŁA NR RADY MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia r.

PROJEKT UCHWAŁA NR RADY MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia r. PROJEKT UCHWAŁA NR..2015 RADY MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia... 201.. r. w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów szkół, dla których organem prowadzącym jest Miasto Zielona Góra. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr V/19/15 Rady Miasta Gozdnica z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie zamiaru utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Gozdnicy

Uchwała Nr V/19/15 Rady Miasta Gozdnica z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie zamiaru utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Gozdnicy Uchwała Nr V/19/15 Rady Miasta Gozdnica w sprawie zamiaru utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Gozdnicy Na podstawie art. 62 ust. 1 w związku z art. 5c pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie

Bardziej szczegółowo

Regulamin naboru na rok szkolny 2012/2013

Regulamin naboru na rok szkolny 2012/2013 Regulamin naboru na rok szkolny 2012/2013 Nabór do szkoły odbywać się będzie metodą elektroniczną według wspólnych zasad dla wszystkich szkół ponadgimnazjalnych Koszalina. Szczegóły dotyczące logowania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XX/131/12 RADY POWIATU W SULĘCINIE. z dnia 29 maja 2012 r.

UCHWAŁA NR XX/131/12 RADY POWIATU W SULĘCINIE. z dnia 29 maja 2012 r. UCHWAŁA NR XX/131/12 RADY POWIATU W SULĘCINIE z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie określenia zasad wspierania edukacji uczniów w ramach Powiatowego programu wspierania edukacji uczniów szkół publicznych prowadzonych

Bardziej szczegółowo

Zakończenie roku szkolnego 2013/2014 w Zespole Szkół w Łambinowicach czerwca 2014 roku.

Zakończenie roku szkolnego 2013/2014 w Zespole Szkół w Łambinowicach czerwca 2014 roku. w Zespole Szkół w Łambinowicach 26-27 czerwca 2014 roku. Tegoroczne zakończenie roku szkolnego w zespole Szkół w Łambinowicach było bardzo radosne. A było co świętować; wyniki egzaminów gimnazjalnych były

Bardziej szczegółowo

Zasady przyjmowania uczniów do klasy dwujęzycznej Gimnazjum nr 1 w Luboniu

Zasady przyjmowania uczniów do klasy dwujęzycznej Gimnazjum nr 1 w Luboniu Zasady przyjmowania uczniów do klasy dwujęzycznej Gimnazjum nr 1 w Luboniu 1. Zasady przyjmowania uczniów do klasy dwujęzycznej Gimnazjum nr 1 w Luboniu 1. Nabór prowadzony jest za pomocą systemu elektronicznego

Bardziej szczegółowo

Festyn rodzinny Publicznej Szkoły Podstawowej w Kiełczewicach Górnych

Festyn rodzinny Publicznej Szkoły Podstawowej w Kiełczewicach Górnych Festyn rodzinny Publicznej Szkoły Podstawowej w Kiełczewicach Górnych FESTYN RODZINNY w naszej placówce organizujemy od 2008 roku. Ma na celu umożliwienie wzajemnego poznania się i integrację mieszkańców

Bardziej szczegółowo

Kraśnik 26-27.05.2012 r.

Kraśnik 26-27.05.2012 r. XX LAT SOS WIOSKI DZIECIĘCEJ W KRAŚNIKU XVIII BIEG PO UŚMIECH Kraśnik 26-27.05.2012 r. Z radością informujemy Państwa o kolejnej edycji BIEGU PO UŚMIECH. Impreza zapoczątkowana w 1994 roku ma formułę biegów

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKRUTACJI UCZNIÓW DO VII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W LEGNICY W ROKU SZKOLNYM 2011/ 2012

ZASADY REKRUTACJI UCZNIÓW DO VII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W LEGNICY W ROKU SZKOLNYM 2011/ 2012 ZASADY REKRUTACJI UCZNIÓW DO VII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W LEGNICY W ROKU SZKOLNYM 2011/ 2012 I. Podstawa prawna 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004 w sprawie

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2015/2016 I SEMESTR

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2015/2016 I SEMESTR KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2015/2016 I SEMESTR 1. Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2015/2016 Zebrania z rodzicami dla klas I 1.09.2015 2. Zebrania z rodzicami dla klas II i III 2.09.2015 3. Wypożyczanie

Bardziej szczegółowo

Zasady przyjmowania uczniów do klasy dwujęzycznej Gimnazjum nr 1 w Luboniu

Zasady przyjmowania uczniów do klasy dwujęzycznej Gimnazjum nr 1 w Luboniu Zasady przyjmowania uczniów do klasy dwujęzycznej Gimnazjum nr 1 w Luboniu 1. Nabór prowadzony jest za pomocą systemu elektronicznego www.nabor.pcss.pl/lubon. Wydrukowany z systemu wniosek wraz z wymaganymi

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE STAROSTY Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU POWIATU za okres od 30.11. do 28.12.2015r.

SPRAWOZDANIE STAROSTY Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU POWIATU za okres od 30.11. do 28.12.2015r. SPRAWOZDANIE STAROSTY Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU POWIATU za okres od 30.11. do 28.12.2015r. W okresie sprawozdawczym Zarząd Powiatu spotykał się sześciokrotnie Zarząd podjął uchwały w sprawie: 1) przyznania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VII/52/15 RADY MIEJSKIEJ W NISKU. z dnia 23 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR VII/52/15 RADY MIEJSKIEJ W NISKU. z dnia 23 marca 2015 r. UCHWAŁA NR VII/52/15 RADY MIEJSKIEJ W NISKU z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie zasad oraz trybu przyznawania stypendiów dla szczególnie uzdolnionych uczniów szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKRUTACJI DO VII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM.JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGO

ZASADY REKRUTACJI DO VII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM.JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGO ZASADY REKRUTACJI DO VII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM.JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGO w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Sportowych w Zielonej Górze w roku szkolnym 2004/2005 [ opracowano w oparciu o Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W KOŻUCHOWIE. z dnia... 2012 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W KOŻUCHOWIE. z dnia... 2012 r. Projekt Numer druku XXXVIII/2/12 UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W KOŻUCHOWIE z dnia... 2012 r. w sprawie Programu współpracy w 2013 roku Gminy Kożuchów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami Na

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNO - FINANSOWE Z DZIAŁALNOŚCI Wyszkowskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Ważna Róża w roku 2010

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNO - FINANSOWE Z DZIAŁALNOŚCI Wyszkowskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Ważna Róża w roku 2010 WYSZKOWSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH WAŻNA RÓŻA 07 200 Wyszków ul. Geodetów 72/17 tel. 512 390 824 NIP 762-172-83-45 REGON 550652863 SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNO - FINANSOWE Z DZIAŁALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyjęć kandydatów do klas pierwszych w roku szkolnym 2012/2013

Regulamin przyjęć kandydatów do klas pierwszych w roku szkolnym 2012/2013 1/8 Regulamin przyjęć kandydatów do klas pierwszych w roku szkolnym 2012/2013 Podstawa prawna: 1. 23 ust. 2 i 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie warunków

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA NAGRÓD I WYRÓŻNIEŃ UCZNIOWSKICH. W SZKOLE PODSTAWOWEJ W KUNOWIE im. Jana Brzechwy

REGULAMIN PRZYZNAWANIA NAGRÓD I WYRÓŻNIEŃ UCZNIOWSKICH. W SZKOLE PODSTAWOWEJ W KUNOWIE im. Jana Brzechwy REGULAMIN PRZYZNAWANIA NAGRÓD I WYRÓŻNIEŃ UCZNIOWSKICH W SZKOLE PODSTAWOWEJ W KUNOWIE im. Jana Brzechwy Opracowany na podstawie: 1. art. 90 t ust. 1 pkt.2 i ust. 2 Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁAŃ W RAMACH ROKU JANUSZA KORCZAKA

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁAŃ W RAMACH ROKU JANUSZA KORCZAKA SPRAWOZDANIE Z DZIAŁAŃ W RAMACH ROKU JANUSZA KORCZAKA Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 im. Janusza Korczaka Ul. B. Chrobrego 29 44-200 Rybnik Tel. 032 4222587 Szkoła nosi imię Janusza

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR X/104/15 RADY GMINY PAKOSŁAWICE. z dnia 18 września 2015 r.

UCHWAŁA NR X/104/15 RADY GMINY PAKOSŁAWICE. z dnia 18 września 2015 r. UCHWAŁA NR X/104/15 RADY GMINY PAKOSŁAWICE z dnia 18 września 2015 r. w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania uczniom stypendium Wójta Gminy Pakosławice za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe Na

Bardziej szczegółowo

Szanowni Mieszkańcy Gminy Przytoczna!

Szanowni Mieszkańcy Gminy Przytoczna! INFORMACJA Mając na uwadze prawidłowe funkcjonowanie gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Przytoczna, prosimy wszystkich właścicieli nieruchomości zamieszkałych o zgłaszanie ewentualnych uwag

Bardziej szczegółowo

Plan pracy. Zespołu Przedmiotowego Matematyczno-Przyrodniczego. na rok szkolny 2012/2013

Plan pracy. Zespołu Przedmiotowego Matematyczno-Przyrodniczego. na rok szkolny 2012/2013 Plan pracy Zespołu Przedmiotowego Matematyczno-Przyrodniczego na rok szkolny 2012/2013 W skład matematyczno przyrodniczego działającego przy Zespole Szkól Publicznych nr 1 im. 70 Pułku Piechoty w Pleszewie

Bardziej szczegółowo

najmniej na szczeblu powiatowym, - zajęcie od I do III miejsca lub uzyskanie tytułu laureata w konkursach lub

najmniej na szczeblu powiatowym, - zajęcie od I do III miejsca lub uzyskanie tytułu laureata w konkursach lub Regulamin rekrutacji do II Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Puławach rok szkolny 2015/2016 Postępowanie rekrutacyjne do II Liceum Ogólnokształcącego

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Gimnazjum Publicznego im. Ludwika Krasińskiego w Krasnem na rok szkolny 2016/2017

Plan pracy Gimnazjum Publicznego im. Ludwika Krasińskiego w Krasnem na rok szkolny 2016/2017 Podstawa prawna: Plan pracy Gimnazjum Publicznego im. Ludwika Krasińskiego w Krasnem na rok szkolny 2016/2017 Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rekrutacji

Regulamin Rekrutacji Regulamin Rekrutacji Zasady przyjęć do klas pierwszych publicznych szkół ponadgimnazjalnych określa Zarządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 lutego 2004r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania

Bardziej szczegółowo

Nagrody i wyróżnienia dla UGZ

Nagrody i wyróżnienia dla UGZ Nagrody i wyróżnienia dla UGZ Gmina Zabierzów otrzymuje wiele nagród i wyróżnień, które są dla nas powodem do dumy, zachętą do starań w zakresie realizacji zadań oraz mobilizują nas do pracy nad dalszym

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N REGIONALNA SPARTAKIADA UCZNIOWSKICH KLUBÓW SPORTOWYCH I MŁODZIEŻOWYCH DRUŻYN POŻARNICZYCH SPORT UŚMIECH ZABAWA

R E G U L A M I N REGIONALNA SPARTAKIADA UCZNIOWSKICH KLUBÓW SPORTOWYCH I MŁODZIEŻOWYCH DRUŻYN POŻARNICZYCH SPORT UŚMIECH ZABAWA R E G U L A M I N XVII REGIONALNA SPARTAKIADA UCZNIOWSKICH KLUBÓW SPORTOWYCH I MŁODZIEŻOWYCH DRUŻYN POŻARNICZYCH SPORT UŚMIECH ZABAWA Impreza jest dofinansowana ze środków Urząd Marszałkowski w Poznaniu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/18/10 RADY MIEJSKIEJ W KOŻUCHOWIE. z dnia 29 grudnia 2010 r.

UCHWAŁA NR V/18/10 RADY MIEJSKIEJ W KOŻUCHOWIE. z dnia 29 grudnia 2010 r. UCHWAŁA NR V/18/10 RADY MIEJSKIEJ W KOŻUCHOWIE z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie Programu współpracy w 2011 roku Gminy Kożuchów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami Na podstawie art. 7 ust.1

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIII/ 292/2010 RADY GMINY BRZEŹNICA. z dnia 28 kwietnia 2010 r. utworzenia lokalnego programu wspierania edukacji dzieci i młodzieży

UCHWAŁA NR XXXIII/ 292/2010 RADY GMINY BRZEŹNICA. z dnia 28 kwietnia 2010 r. utworzenia lokalnego programu wspierania edukacji dzieci i młodzieży UCHWAŁA NR XXXIII/ 292/2010 RADY GMINY BRZEŹNICA z dnia 28 kwietnia 2010 r. utworzenia lokalnego programu wspierania edukacji dzieci i młodzieży o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r.

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ W DAMNIE

PLAN PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ W DAMNIE Plan pracy Zespołu Szkół w Damnie na rok szkolny 2015/ Strona 1 z 5 PLAN PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ W DAMNIE NA ROK SZKOLNY 2015/ Roczny plan pracy Zespołu Szkół w Damnie jest spójny programowo z Koncepcją pracy

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XIX/168/2012 Rady Gminy w Czarnym Dunajcu z dnia 31 maja 2012 roku

Uchwała Nr XIX/168/2012 Rady Gminy w Czarnym Dunajcu z dnia 31 maja 2012 roku Uchwała Nr XIX/168/2012 Rady Gminy w Czarnym Dunajcu z dnia 31 maja 2012 roku w sprawie przyjęcia Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży z terenu Gminy Czarny Dunajec Na

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z INSTYTUCJAMI POZARZĄDOWYMI W ROKU 2015

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z INSTYTUCJAMI POZARZĄDOWYMI W ROKU 2015 SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z INSTYTUCJAMI POZARZĄDOWYMI W ROKU 2015 Stosowanie do art. 5a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( tekst

Bardziej szczegółowo

Pracownicy administracji i obsługi 49 osób.

Pracownicy administracji i obsługi 49 osób. Szkoła Podstawowa nr 64 660 uczniów: 3 Oddziały 0 14 klas I-III 15 klas IV VI nauczyciele: 54-dyplomowani 8-mianowani 7-kontraktowi 2-stażyści Pracownicy administracji i obsługi 49 osób. Gimnazjum nr 32

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 7 lipca 2015 r. Poz UCHWAŁA NR VIII/77/2015 RADY MIEJSKIEJ W WIELICZCE. z dnia 25 czerwca 2015 roku

Kraków, dnia 7 lipca 2015 r. Poz UCHWAŁA NR VIII/77/2015 RADY MIEJSKIEJ W WIELICZCE. z dnia 25 czerwca 2015 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 7 lipca 2015 r. Poz. 4101 UCHWAŁA NR VIII/77/2015 RADY MIEJSKIEJ W WIELICZCE z dnia 25 czerwca 2015 roku o zmianie uchwały w sprawie Programu Wspierania

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 12 września 2012 r. Poz. 4471 UCHWAŁA NR XV/118 /2012 RADY GMINY JORDANÓW. z dnia 30 sierpnia 2012 r.

Kraków, dnia 12 września 2012 r. Poz. 4471 UCHWAŁA NR XV/118 /2012 RADY GMINY JORDANÓW. z dnia 30 sierpnia 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 12 września 2012 r. Poz. 4471 UCHWAŁA NR XV/118 /2012 RADY GMINY JORDANÓW z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie: Lokalnego Programu Wspierania Edukacji

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR X/100/2015 RADY GMINY WICKO. z dnia 29 września 2015 r.

UCHWAŁA NR X/100/2015 RADY GMINY WICKO. z dnia 29 września 2015 r. UCHWAŁA NR X/100/2015 RADY GMINY WICKO z dnia 29 września 2015 r. w sprawie przyjęcia Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży z terenu Gminy Wicko. Na podstawie art. 18 ust.2

Bardziej szczegółowo

1. Uchwala się Lokalny Program Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

1. Uchwala się Lokalny Program Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. UCHWAŁA NR XXV/180/2013 RADY POWIATU WYSOKOMAZOWIECKIEGO z dnia 27 sierpnia 2013 roku w sprawie utworzenia Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży Na podstawie art. 4 ust.

Bardziej szczegółowo

1. Stypendium szkolne socjalne dla uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, zamieszkałych na terenie miasta Suwałk

1. Stypendium szkolne socjalne dla uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, zamieszkałych na terenie miasta Suwałk 1. Stypendium szkolne socjalne dla uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, zamieszkałych na terenie miasta Suwałk Kryteria przyznania stypendium: Dochód na osobę w rodzinie nie może przekroczyć

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIII/300/2014 RADY POWIATU ŻARSKIEGO. z dnia 29 września 2014 r.

UCHWAŁA NR XLIII/300/2014 RADY POWIATU ŻARSKIEGO. z dnia 29 września 2014 r. UCHWAŁA NR XLIII/300/2014 RADY POWIATU ŻARSKIEGO z dnia 29 września 2014 r. w sprawie uchwalenia Programu wspierania uzdolnionej młodzieży w Powiecie Żarskim. Na podstawie art. 12 pkt 10 a ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania Nagrody Burmistrza Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój

Regulamin przyznawania Nagrody Burmistrza Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VIII/49/15 Rady Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój z dnia 24 kwietnia 2015 r. Regulamin przyznawania Nagrody Burmistrza Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój 1 Nagrodę Burmistrza Miasta

Bardziej szczegółowo

MOGĘ WSZYSTKO - WSPÓLNIE DZIAŁAMY NA RZECZ DOBRA DZIECI I MŁODZIEŻY

MOGĘ WSZYSTKO - WSPÓLNIE DZIAŁAMY NA RZECZ DOBRA DZIECI I MŁODZIEŻY MOGĘ WSZYSTKO - WSPÓLNIE DZIAŁAMY NA RZECZ DOBRA DZIECI I MŁODZIEŻY Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu realizuje projekt Mogę wszystko, w ramach którego, tworzy system działań zmierzających

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 14 W ZABRZU W ROKU SZKOLNYM 2010/2011

REGULAMIN REKRUTACJI ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 14 W ZABRZU W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 REGULAMIN REKRUTACJI ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 14 W ZABRZU W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 Podstawa prawna Decyzja Śląskiego Kuratora Oświaty Nr SE KZ 42010 / 12 / 09 z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYJĘĆ DO I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W KATOWICACH

REGULAMIN PRZYJĘĆ DO I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W KATOWICACH REGULAMIN PRZYJĘĆ DO I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W KATOWICACH Nabór do I LO im. M. Kopernika w Katowicach przeprowadzany jest drogą elektroniczną. Zgodnie

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji do oddziałów pierwszych

Zasady rekrutacji do oddziałów pierwszych Zasady rekrutacji do oddziałów pierwszych Technikum Mechanicznego nr 1 w Zespole Szkół Mechanicznych nr 1 im. Franciszka Siemiradzkiego ul. Świętej Trójcy 37 85-224 Bydgoszcz na rok szkolny 2015/2016 PODSTAWA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Turnieju Wiedzy i Umiejętności Handlowo Menedżerskich

REGULAMIN Turnieju Wiedzy i Umiejętności Handlowo Menedżerskich REGULAMIN Turnieju Wiedzy i Umiejętności Handlowo Menedżerskich I. Postanowienia ogólne. 1. Turniej jest organizowany w oparciu o rozporządzenie MENiS z dnia 29 stycznia 2002r. w sprawie organizacji oraz

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XI/104/2011 RADY POWIATU MALBORSKIEGO. z dnia 29 listopada 2011 r.

UCHWAŁA NR XI/104/2011 RADY POWIATU MALBORSKIEGO. z dnia 29 listopada 2011 r. UCHWAŁA NR XI/104/2011 RADY POWIATU MALBORSKIEGO z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu określającego kryteria, zasady oraz tryb przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego

Bardziej szczegółowo